Page 1


Univerzita Karlova v Praze DĂƚĞŵĂƟĐŬŽͲĨLJnjŝŬĄůŶşĨĂŬƵůƚĂ ^ƚƵĚŝũŶşŽĚĚĢůĞŶşD&&h<͕<Ğ<ĂƌůŽǀƵϯ͕ϭϮϭϭϲWƌĂŚĂϮ ƐƚƵĚŝũŶŝΛŵī͘ĐƵŶŝ͘Đnj ǁǁǁ͘ŵī͘ĐƵŶŝ͘ĐnjͬƵĐŚĂnjĞĐͬ ƚĞƌŵşŶƉŽĚĄŶşƉƎŝŚůĄƓŬLJ͗Ϯϴ͘ƷŶŽƌϮϬϭϯ

KĚǀĂǎƐĞŵLJƐůĞƚ͗ƐƚƵĚƵũͲŵĂƞLJnj͘Đnj ^ƚƵĚŝũŶşŽďŽƌLJďĂŬĂůĄƎƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝĂ

^ƚƵĚŝũŶşŽďŽƌLJŶĂǀĂnjƵũşĐşŚŽŵĂŐŝƐƚĞƌƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝĂ

/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ

hēŝƚĞůƐƚǀş

&LJnjŝŬĂ

hēŝƚĞůƐƚǀş

Ȉ‘„‡…ž‹ˆ‘”ƒ–‹ƒ Ȉ’”‘‰”ƒ‘˜žÀƒ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±•›•–±› Ȉ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±ƒ†ƒ–‘˜±‹ā‡ý”•–˜À

Ȉƒ–‡ƒ–‹ƒ•‡œƒ³â‡À ƒ˜œ†³Žž˜žÀȋ•’ƒ†ž’‘† •–—†Ǥ’”‘‰”ƒƒ–‡ƒ–‹ƒȌ Ȉ†‡•”‹’–‹˜À‰‡‘‡–”‹‡•‡ œƒ³â‡Àƒ˜œ†³Žž˜žÀ ȋ•’ƒ†ž’‘†•–—†Ǥ’”‘‰”ƒ ƒ–‡ƒ–‹ƒȌ Ȉ‹ˆ‘”ƒ–‹ƒ•‡œƒ³â‡À ƒ˜œ†³Žž˜žÀȋ•’ƒ†ž’‘† •–—†Ǥ’”‘‰”ƒ‹ˆ‘”ƒ–‹ƒȌ Ȉˆ›œ‹ƒœƒ³â‡žƒ ˜œ†³Žž˜žÀȋ•’ƒ†ž’‘†•–—†Ǥ ’”‘‰”ƒˆ›œ‹ƒȌ

Ȉƒ•–”‘‘‹‡ƒƒ•–”‘ˆ›œ‹ƒ Ȉ„‹‘ˆ›œ‹ƒƒ…Š‡‹…žˆ›œ‹ƒ Ȉˆ›œ‹ƒ‘†‡œ‘˜ƒý…Š•‘—•–ƒ˜ ƒƒ–‡”‹žŽõ Ȉˆ›œ‹ƒ’‘˜”…Šõƒ‹‘‹œ‘˜ƒý…Š ’”‘•–⇆À Ȉ‰‡‘ˆ›œ‹ƒ ȈŒƒ†‡”žƒ•—„Œƒ†‡”žˆ›œ‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±ƒ’‘«À–ƒ«‘˜± ‘†‡Ž‘˜žÀ˜‡ˆ›œ‹…‡ƒ–‡…Š‹…‡ Ȉ‡–‡‘”‘Ž‘‰‹‡ƒŽ‹ƒ–‘Ž‘‰‹‡ Ȉ‘’–‹ƒƒ‘’–‘‡Ž‡–”‘‹ƒ Ȉ–‡‘”‡–‹…žˆ›œ‹ƒ

Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›Ǧƒ–‡ƒ–‹›’”‘ʹǤ•–—’‡Òe Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àƒ–‡ƒ–‹›Ǧ†‡•”‹’–‹˜À‰‡‘‡–”‹‡ ’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àƒ–‡ƒ–‹›Ǧ‹ˆ‘”ƒ–‹›’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›Ǧƒ–‡ƒ–‹›’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜À‹ˆ‘”ƒ–‹›’”‘e˜‘„‹ƒ…‹ •‘†„‘”‘—‹ˆ‘”ƒ–‹‘— Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›’”‘e˜‘„‹ƒ…‹•‘†„‘”‘— ˆ›œ‹‘—

DĂƚĞŵĂƟŬĂ

&LJnjŝŬĂ

Ȉ‘„‡…ž ƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉϐ‹ƒ«À ƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…± ‡–‘†›‹ˆ‘”ƒ«À „‡œ’‡«‘•–‹

Ȉ‘„‡…žˆ›œ‹ƒ Ȉƒ’Ž‹‘˜ƒž ˆ›œ‹ƒ

†„‘”ž ’â‹ŒÀƒ…À œ‘—捃 ƒ „ƒƒŽžâ•± •–—†‹— ƒ  ’”‘ •–—†‹ŒÀ ’”‘‰”ƒ› ˆ‘”ƒ–‹ƒ ƒ ƒ–‡ƒ–‹ƒ ‘„•ƒŠ—Œ‡ ͳͲ Š –‡•–—ŒÀ…À…Š ’⇆’‘ŽƒǦ †› ‡ •–—†‹— ƒ ˆƒ—Ž–³ ȋŽ‘‰‹…±›æŽ‡Àǡ ’⇕‘•–˜›Œƒ†â‘˜žÀǡ •–⇆‘捑Ž•ž ƒ–‡ƒ–‹ƒȌǢ ’”‘ •–—†‹ŒÀ ’”‘‰”ƒ ›œ‹ƒ Œ‡ ‘†„‘”ž ’â‹ŒÀƒ…À œ‘—捃 ƒ „ƒƒŽžâ•±•–—†‹—œ”—懐ƒǤ ‘†”‘„±‹ˆ‘”ƒ…‡‘’â‹ŒÀƒ…ÀâÀœ‡À˜«‡–³˜œ‘”‘˜ý…ŠŠ’â‹ŒÀƒ…À…Š œ‘—懍ƒŒ†‡–‡ƒ•–”ž…‡ǣŠ––’ǣȀȀ™™™ǤˆˆǤ…—‹Ǥ…œȀ—…Šƒœ‡…Ǥ ‘’ŽÒ—ŒÀ…À‹ˆ‘”ƒ…‡ǣŠ––’ǣȀȀ•–—†—ŒǦƒ–ˆ›œǤ…œ ‡”À’‘†žÀ’â‹ŠŽžæ‡‡•–—†‹—ǣʹͺǤ”ʹͲͳ͵ ‡”À’â‹ŒÀƒ…À…Šœ‘—懍ǣͳʹǤ«‡”˜‡ʹͲͳ͵

/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ Ȉ–‡‘”‡–‹…ž‹ˆ‘”ƒ–‹ƒ Ȉ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±•›•–±› Ȉƒ–‡ƒ–‹…žŽ‹‰˜‹•–‹ƒ Ȉ†‹•”±–À‘†‡Ž›ƒƒŽ‰‘”‹–›

DĂƚĞŵĂƟŬĂ Ȉϐ‹ƒ«Àƒ’‘Œ‹•–žƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…žƒƒŽýœƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±‘†‡Ž‘˜žÀ˜‡ˆ›œ‹…‡ƒ–‡…Š‹…‡ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±‡–‘†›‹ˆ‘”ƒ«À„‡œ’‡«‘•–‹ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±•–”—–—”› Ȉ—‡”‹…žƒ˜ý’‘«–‘˜žƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉ’”ƒ˜†³’‘†‘„‘•–ǡƒ–‡ƒ–‹…ž •–ƒ–‹•–‹ƒƒ‡‘‘‡–”‹‡


Úvodník Milí maturanti, už jen pár měsíců a dokončíte střední školu. Sice se rozpadne kolektiv, ve kterém jste trávili poslední roky, ale nezoufejte. Studium na VŠ vám dá mnoho příležitostí nejen ve studijní oblasti. Poznáte spoustu zajímavých lidí ze všech koutů republiky i světa. Budete mít příležitost vyrazit do zahraničí (ať už studijně či pracovně) a poznávat vzdělávací systém, kulturu a nové přátele po celém světě. Nicméně studium není jen zábava. Většina z vás se bude muset připravovat na zkoušky, psát spoustu esejí, zpracovávat velké množství projektů. Ale když si vyberete správně a budete studovat obor, který vás opravdu zajímá, máte z poloviny vyhráno. Poradíme vám, jak vybrat obor, ve kterém budete vynikat, a který vám zajistí uplatnění po skončení studia. Může se však stát, že se na vysněnou vysokou školu nedostanete. Nevadí. Jděte na rok studovat jazyky do zahraničí či jazykových škol a za rok zkuste přijímačky znovu. Nebo se přihlaste na VOŠ, kde je studium více prakticky zaměřené, a navíc je možné za určitých okolností získat titul Bc. Jak rozeznat kvalitní VOŠ se dozvíte v druhé části katalogu.

Také se můžete, v případě že umíte dobře cizí jazyky, přihlásit ke studiu na zahraniční univerzitě. Možností je spousta, jen je třeba nebát se a jít rozhodně za tím, co doopravdy chcete. Zkušenosti se studiem v zahraničí pro vás shromažďujeme na www.staze.cz Výbornou zkušeností je vstoupit do světa práce a na vysokou školu se vrátit s pracovními zkušenostmi. V tom případě navštivte náš web www.doprace.cz. Pomůže vám připravit si životopis, motivační dopis a uspět u pracovního pohovoru. Připravili jsme pro vás tohoto Průvodce, protože vám chceme pomoci zorientovat se v široké nabídce pomaturitního života. Provedu vás všemi nástrahami – od správného výběru školy, vyplnění přihlášky, přípravy na přijímačky až po první dny a týdny v roli vysokoškoláka. Určitě vás zaujme, na co všechno se vztahují studentské slevy, kde se levně a dobře najíst, jak najít vhodné ubytování, jak se dopravovat do univerzitního města, kde si přivydělat a kam si nechat posílat vydělané peníze.

najdete mobilní aplikaci s kompletní aktuální databázi vysokých a vyšších odborných škol do vašeho mobilního telefonu (tabletu) s operačním systém Android. Život na vysoké není jenom škola, ale i zábava. Můžete navštívit bezpočet zajímavých koncertů a různých kulturních akcí, využívat moderních sportovišť, studovat exotické jazyky, poznávat hromadu zajímavých lidí. O tom všem se dočtete na www.studak.cz. Ale nepředbíhejme. V tuto chvíli je nejdůležitější poctivě se připravit na maturitu a přijimačky. Když budete číst dál, tak se dozvíte jak to vše úspěšně zvládnout… Držíme vám ám všem palce.

Pro vaše zorientování se v nabídce vysokých a vyšších odborných škol máme tento rok pro vás jednu novinku. Na www.pruvodce.pomaturitnivzdelani.cz

P.S.: Katalog si prohlédněte kdykoliv online na stránkách www.pomaturitnivzdelani.cz a www.pomaturitnevzdelanie.sk. Na Facebook v průběhu roku umisťujeme spoustu důležitých informací, o které se rádi podělíme. Stačí zakliknout tlačítko „To se mi líbí“ u našeho profilu Průvodce pomaturitním vzděláním. Jako fanoušci budeme mít možnost zúčastnit se slosování o hodnotné ceny.

CHCI NA VŠ

str. 4

Co všechno potřebujete vědět před tím, než pošlete přihlášku na VŠ

VŠ OBORY

str. 12

Přehledný seznam vysokých škol podle studijních oborů

SOUKROMÉ VŠ

str. 39

Jaké jsou rozdíly oproti veřejným školám? Pro koho jsou určené?

STUDIUM JAZYKŮ

str. 44

CHCI NA VOŠ

str. 46

Bez znalosti cizích jazyků se neobejdete, kde a jak se je nejlíp naučit?

Jak rozeznat kvalitní VOŠ a proč zvolit zrovna ji?

Tiráž Katalog Průvodce pomaturitním vzděláním 2013 vydává: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, 602 00 Brno, tel.: 543 210 089, www.tribun.cz Katalog je určen k distribuci studentům středních, vyšších odborných a jazykových škol. Náklad: 80 000 ks Projektový tým: Monika Bednářová, Ludvík Dodávka, Kateřina Němečková, Zdenka Ondroušková, Ivo Skopal. Grafické studio: DTP Tribun, Jana Šanderová Vydáno: prosinec 2012

3


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

MATURITA TakĂŠ vĂĄm vstĂĄvajĂ­ pĹ&#x2122;i vyslovenĂ­ slova maturita vlasy hrĹŻzou? Maturita je straĹĄĂĄkem pro kaĹždĂŠho studenta poslednĂ­ho roÄ?nĂ­ku a vĹĄichni se tÄ&#x203A;ĹĄĂ­, aĹž to budou mĂ­t za sebou. Pokud jste svÄ&#x203A;domitĂ­ studenti, kteĹ&#x2122;Ă­ nechtÄ&#x203A;jĂ­ nic ponechat nĂĄhodÄ&#x203A;, jistÄ&#x203A; uĹž jste s pĹ&#x2122;Ă­pravou na maturitu dĂĄvno zaÄ?ali. NicmĂŠnÄ&#x203A; nÄ&#x203A;kteĹ&#x2122;Ă­ vytĂĄhnou svĂŠ poznĂĄmky aĹž se zaÄ?ĂĄtkem â&#x20AC;&#x17E;svaĹĽĂĄkuâ&#x20AC;&#x153; a budou dohĂĄnÄ&#x203A;t, co se dĂĄ. ZaÄ?Ă­t se uÄ?it aĹž poslednĂ­ tĂ˝den pĹ&#x2122;ed maturitou vĂĄm moc na klidu nepĹ&#x2122;idĂĄ. UrÄ?itÄ&#x203A; je dobrĂŠ udÄ&#x203A;lat si Ä?asovĂ˝ rozvrh. RozloĹžit si prĂĄci na celĂ˝ Ä?as, kterĂ˝ do maturity jeĹĄtÄ&#x203A; zbĂ˝vĂĄ. V tomto Ä?ase je tĹ&#x2122;eba stihnout vypracovat si vlastnĂ­ maturitnĂ­ otĂĄzky nebo alespoĹ&#x2C6; doplnit si jiĹž vypracovanĂŠ materiĂĄly svĂ˝mi poznĂĄmkami. Myslete na to, aby se vĂĄm z toho dobĹ&#x2122;e uÄ?ilo a vyznali jste se v nich.

PrĹŻvodce pomaturitnĂ­m vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­m

Kdy se zaÄ?Ă­t uÄ?it

4

Ä&#x152;Ă­m dĹ&#x2122;Ă­ve, tĂ­m lĂŠpe. ZdĂĄ se vĂĄm, Ĺže jste uĹž proĹĄvihli tu sprĂĄvnou dobu na to se zaÄ?Ă­t uÄ?it, a teÄ? uĹž to nemĂĄ cenu. VĹždy je lepĹĄĂ­ zaÄ?Ă­t pozdÄ&#x203A;, neĹž vĹŻbec. Pro vĂĄĹĄ lepĹĄĂ­ pocit neodklĂĄdejte uÄ?enĂ­ na poslednĂ­ chvĂ­li. NemusĂ­te se hned v listopadu zaÄ?Ă­t biďŹ&#x201A;ovat okruhy, ale je dobrĂŠ si proÄ?Ă­tat materiĂĄly ke zkouĹĄce tĹ&#x2122;eba pĹ&#x2122;i cestÄ&#x203A; ze ĹĄkoly, ve volnĂ˝ch hodinĂĄch atd. UrÄ?itÄ&#x203A; pomĂĄhajĂ­ prĹŻbÄ&#x203A;ĹžnĂŠ testy ve ĹĄkole. Zkuste o to vaĹĄe uÄ?itele poŞådat, dostanete tak zpÄ&#x203A;tnou vazbu a budete vÄ&#x203A;dÄ&#x203A;t, kde mĂĄte slabĂĄ mĂ­sta. Co se svatĂ˝m tĂ˝dnem PoslednĂ­ tĂ˝den pĹ&#x2122;ed maturitou vÄ&#x203A;nujte opakovĂĄnĂ­. NenĂ­ dobrĂŠ se uÄ?it novĂŠ vÄ&#x203A;ci, kterĂŠ jste nikdy nevidÄ&#x203A;li. PĹ&#x2122;i opakovĂĄnĂ­ si napiĹĄte ke kaĹždĂŠ otĂĄzce zĂĄkladnĂ­ informace, kterĂŠ dĂĄle mĹŻĹžete rozvĂ­jet podle toho, co jste si zapamatovali. PoslednĂ­ den si odpoÄ?iĹ&#x2C6;te. Zasportujte si, poseÄ?te s kamarĂĄdy, s rodinou, udÄ&#x203A;lejte si radost.

Co si vzĂ­t na sebe Maturita je velmi dĹŻleĹžitĂĄ zkouĹĄka, kterou zavrĹĄujete svĂŠ stĹ&#x2122;edoĹĄkolskĂŠ vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­, a tak je tĹ&#x2122;eba pĹ&#x2122;izpĹŻsobit tĂŠto pĹ&#x2122;Ă­leĹžitosti i vaĹĄe obleÄ?enĂ­. To by mÄ&#x203A;lo bĂ˝t sluĹĄnĂŠ a formĂĄlnĂ­. Na druhou stranu, myslete i na to, abyste se cĂ­tili pohodlnÄ&#x203A;, a aby vĂĄs neznervĂłzĹ&#x2C6;ovalo napĹ&#x2122;Ă­klad padajĂ­cĂ­ ramĂ­nko od ĹĄatĹŻ.

vĂĄna a hodnocena kaĹždou ĹĄkolou zvlĂĄĹĄĹĽ. Jako v minulĂŠm roce si mĹŻĹžete vybrat mezi cizĂ­m jazykem a matematikou. ZkouĹĄky z tÄ&#x203A;chto pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;tĹŻ by mÄ&#x203A;ly mĂ­t stejnou podobu jako v minulĂŠm roce.

Letos, na rozdĂ­l oproti loĹ&#x2C6;skĂŠmu roku, by Şåk mÄ&#x203A;l obdrĹžet maturitnĂ­ vysvÄ&#x203A;dÄ?enĂ­ hned po ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠm sloĹženĂ­ poslednĂ­ maturitnĂ­ zkouĹĄky.

Jak zvlĂĄdnout maturitnĂ­ zkouĹĄku V samotnĂ˝ den maturitnĂ­ zkouĹĄky se snaĹžte myslet tĹ&#x2122;eba na to, kam pĹŻjdete vĂĄĹĄ ĂşspÄ&#x203A;ch oslavit. RozhodnÄ&#x203A; nepodlĂŠhejte tlaku myĹĄlenek na to, co by se stalo, kdybyste neuspÄ&#x203A;li. To se totiĹž stane mĂĄlokomu z vĂĄs. Jak bude maturita vypadat v roce 2013 MaturitnĂ­ zkouĹĄka se v letoĹĄnĂ­m roce, stejnÄ&#x203A; jako loni, sklĂĄdĂĄ ze dvou Ä?ĂĄstĂ­ â&#x20AC;&#x201C; spoleÄ?nĂŠ (stĂĄtnĂ­) a proďŹ lovĂŠ (ĹĄkolnĂ­). Pro ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnĂŠ sloĹženĂ­ â&#x20AC;&#x17E;zkouĹĄky dospÄ&#x203A;lostiâ&#x20AC;&#x153; je tĹ&#x2122;eba, aby Şåk uspÄ&#x203A;l v povinnĂ˝ch pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;tech z obou Ä?ĂĄstĂ­. ZatĂ­mco obsah proďŹ lovĂŠ Ä?ĂĄsti si stanovuje kaĹždĂĄ ĹĄkola sama, spoleÄ?nĂĄ (stĂĄtnĂ­) je na vĹĄech ĹĄkolĂĄch stejnĂĄ. SpoleÄ?nĂĄ Ä?ĂĄst se sklĂĄdĂĄ ze tĹ&#x2122;Ă­ povinnĂ˝ch a max. tĹ&#x2122;Ă­ volitelnĂ˝ch. Novinky v roce 2013 â&#x20AC;&#x17E;MaturitnĂ­ zkouĹĄka bude mĂ­t nadĂĄle spoleÄ?nou, neboli stĂĄtnĂ­ Ä?ĂĄst, ale ta bude mĂ­t od roku 2013 jen jednu ĂşroveĹ&#x2C6; u vĹĄech zkouĹĄek. Nebude tady ŞådnĂŠ dÄ&#x203A;lenĂ­ na zĂĄkladnĂ­ a vyĹĄĹĄĂ­ ĂşroveĹ&#x2C6; jako v uplynulĂ˝ch dvou letech,â&#x20AC;&#x153; vysvÄ&#x203A;tluje ministr Petr Fiala. StejnĂĄ zĹŻstĂĄvĂĄ povinnĂĄ zkouĹĄka z Ä?eskĂŠho jazyka a literatury, kterĂĄ mĂĄ tĹ&#x2122;i Ä?ĂĄsti. Z nichĹž pouze didaktickĂ˝ test bude zadĂĄvĂĄn i hodnocen Cermatem. PĂ­semnĂĄ i ĂşstnĂ­ Ä?ĂĄst bude zadĂĄ-

VĂ­ce jak 200 Ä&#x2020;HVNøFK DQJOLFNøFK QÄ&#x2022;PHFNøFK IUDQFRX]VNøFK DĂĽSDQÄ&#x2022;OVNøFK WLWXOÄ­]SRYLQQpÄ&#x2020;HWE\


Ako si vybrať správny obor na VŠ? Čo po tom, keď zmaturujem? V živote musíme učiniť veľa dôležitých rozhodnutí a jedným z nich je, či sa po maturite vydať na vysokoškolské štúdium alebo nie. Predtým, než si podáte prihlášku, mali by ste si ujasniť, čo očakávate: Bude vám vyhovovať iný systém než bol na strednej škole, keď budete zodpovední sami za seba? Ste dostatočne motivovaní ďalších 3–5 rokov tráviť čas vysedávaním nad knihami, seminárnymi prácami apod.? Máte dostatočné vedomosti potrebné pre vybraný obor? Nájdete si po štúdiu pracovné uplatnenie? Ak ste na väčšinu z otázok odpovedali áno, nasledujúci článok je venovaný práve vám. Vybrať obor ešte neznamená výhru Prvé, na čo sa pozeráte, je názov oboru. To môže byť často dosť zavádzajúce, pretože nie každý názov presne vystihuje to, čo sa na danej katedre vyučuje. Vždy je dôležité zamerať sa nielen na obory samotné, ale i predmety, ktoré sú na nich vyučované. Často sa stáva, že sa necháte zlákať príťažlivým názvom, ale po prvom semestri zistíte, že štúdium vás vôbec nebaví. V študijnom katalógu (dostupnom na internetových stránkach príslušnej vysokej školy) nájdete okrem základných informácií i predmety, ktoré sa viažu ku každému oboru. Prvá časť z nich je povinná, tým sa proste nevyhnete. Druhú časť tvoria predmety povinne-voliteľné. Tu už dostávate možnosť určitého smerovania svojho štúdia a výberu tých predmetov, ktoré vás lákajú. Kde môj vysnívaný obor študovať? Oplatí sa zistiť si čo najviac informácii o fakultách, kde zvažujete študovať - stačí si na internete po zadaní kľúčových slov prečítať založené fóra alebo

blogy, kde sú zodpovedané rôzne otázky. Ďalšou alternatívou je navštíviť školu počas dňa otvorených dverí, ale počítajte s tým, že sa tam bude hovoriť o zvolenom obore prevažne v superlatívoch. Chcete radšej získať objektívne informácie? Choďte na prednášky, ktoré sú na verejných vysokých školách prístupné pre všetkých! Využijete tak zároveň príležitosť porozprávať sa o kvalite výuky a vybavenosti školy priamo so študentmi. Čas a miesto prednášania vám radi poskytnú na študijnom oddelení. Akú mám šancu na prijatie?

dŽůƐƚĠŚŽϭϲ͕ϱϴϲϬϭ:ŝŚůĂǀĂ

sĞƎĞũŶĄǀLJƐŽŬĄƓŬŽůĂŶĂďşnjş ƚƎşůĞƚĠďĂŬĂůĄƎƐŬĠƐƚƵĚŝũŶşŽďŽƌLJǀƉƌĞnjĞŶēŶş;ƉͿ ŶĞďŽŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠ;ŬͿĨŽƌŵĢƐƚƵĚŝĂ͗ ĂƉůŝŬŽǀĂŶĄŝŶĨŽƌŵĂƟŬĂ;ƉͿ ĐĞƐƚŽǀŶşƌƵĐŚ;Ɖ͕ŬͿ ĮŶĂŶĐĞĂƎşnjĞŶş;Ɖ͕ŬͿ ƉŽēşƚĂēŽǀĠƐLJƐƚĠŵLJ;Ɖ͕ŬͿ ƉŽƌŽĚŶşĂƐŝƐƚĞŶƚŬĂ;ƉͿ ǀƓĞŽďĞĐŶĄƐĞƐƚƌĂ;Ɖ͕ŬͿ ďƐŽůǀĞŶƚnjşƐŬĄǀĄƟƚƵů ďĂŬĂůĄƎ;Đ͘Ϳ ďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͗ ƐƚƵĚŝũŶşŽĚĚĢůĞŶş ƚĞů͘ϱϲϳϭϰϭϭϴϭ ĞͲŵĂŝů͗ƐƚƵĚŝũŶŝΛǀƐƉũ͘Đnj ǁǁǁ͘ǀƐƉũ͘Đnj

Šanca na prijatie je jedným z najdôležitejších kritérií. Ako to bude tento rok? Jednoznačne sa to povedať nedá, ale pomôžu štatistiky z predchádzajúcich rokov udávajúce počet uchádzačov, ktorí si zaplatili prihlášku až po počet prijatých uchádzačov. Ak vás čísla nepotešia, nezúfajte: percento prijatých uchádzačov sa z roka na rok mení. Napríklad úspešnosť na niektorých právnických fakultách bola pred pár rokmi len 10% a posledný rok predstavuje slušných 20%. Celkovo najlepšie sú na tom študenti technických oborov. Okrem šancí na prijatie sa zamerajte aj na tzv. mortalitu – počet študentov, ktorí z rôznych dôvodov štúdium neukončia, pomocou ktorej odhadnete náročnosť štúdia.

nou dobou štúdia alebo štúdiom v cudzom jazyku. Ak to finančne nebudete zvládať, skúste si popri štúdiu zarobiť. Veľa personálnych agentúr v študentských mestách ponúka pracovné príležitosti, tak si zistite, či práve v tom vašom vybranom sú ešte voľné pozície. Niektoré lekárske, vedecké a technické obory však nie sú pre svoju časovú náročnosť vhodné pre brigády. Rozmyslite si, či radšej nenastúpite na externú alebo kombinovanú formu štúdia.

Koľko ma štúdium bude stáť?

Ako si zvolím obor, ktorý bude mať uplatnenie?

Spočítali ste si, koľko vás bude predbežne stáť ubytovanie, stravovanie, cestovanie, nákup skrípt a iných vecí spojených so štúdiom? Informatici sa napríklad ťažko zaobídu bez výkonného počítača, študenti cudzích jazykov by zase mali absolvovať zahraničnú stáž, ktorá nebýva zo štipendia úplne pokrytá. V neposlednom rade treba mať rezervu na vreckové a možné poplatky spojené s predĺže-

Z roka na rok narastá počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, dokonca sa čoraz častejšie stretávame s takými, ktorí majú vyštudované 2 obory zároveň. Získanie titulu však negarantuje pracovné uplatnenie s dobrým platovým ohodnotením. Úrady práce sú už dnes presýtené absolventmi vysokých škôl. Málokto z nich by šiel pracovať na pozíciu vhodnú aj pre stredoškolsky vzdelané-

CHCI NA VŠ

sLJƐŽŬĄƓŬŽůĂƉŽůLJƚĞĐŚŶŝĐŬĄ:ŝŚůĂǀĂ

ĞŶ ŽƚĞǀƎĞŶljĐŚ ĚǀĞƎş ēƚǀƌƚĞŬ ϭϬ͘ůĞĚŶĂϮϬϭϯ

ho, veď prečo potom študovať? Povedzme si ale úprimne – vedel by každý z evidovaných prakticky a inteligentne ukázať, za čo ten titul vlastne dostal? Preto si pri výbere budúceho štúdia v prvom rade položte otázku: Čo je mi natoľko blízke, že sa budem vedieť presadiť? V čom som schopný vyniknúť? Čo ma skutočne zaujíma? Možno sa to zdá ako klišé, ale stále platí, že keď vás bude obor baviť, máte potenciál sa v ňom vypracovať ako špičkový odborník a priniesť svetu niečo nové. V opačnom prípade sa vystavujete riziku, že štúdium predčasne zanecháte alebo po skončení budete v obore patriť medzi priemerných až podpriemerných zamestnancov, ktorí sú večne s niečím nespokojní. A ešte jedna dobrá rada na záver: nepodliehajte aktuálnym trendom, či sa oplatí viac študovať právo alebo lekárstvo, architektúra alebo jazyky, atď. Nikto nevie presne určiť, aké profesie budú v budúcnosti najviac uplatnené. Takže sa predovšetkým riaďte pri výbere oboru hlavne svojím srdcom a schopnosťami.

5


jak při p ýk kó ředl du ož oli PR en vp ŮV í to OD ho t CE o k říp . S up lev on rav ap u lat neb ný ku íd o o 3 při r 1. uv 1. ed z 20 en 13 í .

0%

www.pomaturitnivzdelani.cz

Přípravné kurzy na přijímačky na VŠ

EV

A1

SL

Vyberte si svůj přípravný kurz a zvyšte tak své šance na úspěch!

na

www.pomaturitnevzdelanie.sk

Přípravné kurzy na přijímačky na VŠ a na státní maturitu

Průvodce pomaturitním vzděláním

Chystáte se na vysokou školu? Bojíte se státní maturity?

6

> Jsme největší společnost připravující studenty na přijímací zkoušky na VŠ > Přípravné kurzy pořádáme v 10 městech České republiky > Máme více jak 12 let tradice a zkušeností > Až 97 % našich studentů bylo přijato na VŠ

Přípravné kurzy na státní maturitu > Český jazyk, angličtina, němčina, matematika, občanský a společenskovědní základ > V přípravných kurzech jsou procvičovány typové úlohy odpovídající požadavkům státních maturit > Výuka je zaměřena na všechny části komplexních zkoušek (didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky)

Výuková místa: Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín Tel.: 210 084 210 | Skype: tutor_eu | ICQ: 204-565-894 | E-mail: tutor@tutor.cz

www.tutor.cz


Vyplnění přihlášky na vysokou školu se může zdát těžší než samotné přijímací zkoušky. Podat přihlášku přes internet nebo klasicky poštou? Do kdy mám čas?

ků a pracovnic škol, kteří musí luštit studentské „hieroglyfy“. Nevýhodou je potřeba připojení na internet a možné technické problémy spojené s přihlašovací aplikací.

Na většině vysokých škol je možné podat obě varianty přihlášky. Obvykle je volba na Vás, školy však preferují e-přihlášky. Jsou ale i výjimky, např. Akademie výtvarných umění v Praze a Veterinární a farmaceutická univerzita Brně nabízejí pouze klasickou přihlášku. Masarykova univerzita v Brně pak přijímá pouze e-přihlášky. Informace o druhu přihlášky si ověřte na stránkách konkrétní školy.

Co vyplňovat a co ne

Papírová přihláška na tištěném formuláři Papírové přihlášky lze koupit na univerzitách, ve specializovaných knihkupectvích nebo v knihovnách škol. Formulář je také možné zakoupit přes internet. Školy, které papírové přihlášky vyžadují ji však většinou nabízejí zdarma ke stažení. Vysoké školy mají formulář barvy oranžové, VOŠ používají modrou. Vyplňujte jen silně orámované části a bílé plochy, světle oranžová políčka jsou vyhrazena pro školy. Kolonky vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem. Elektronická přihláška Formulář elektronické přihlášky už neobsahuje mnoho zbytečných otázek, které jsou ve formuláři papírovém. Další výhodou je pak cena. Přihlášení se na VŠ přes internet bývá odměněno ponížením poplatku za přihlášku. Toto se hodí především v případě, že podáváte více přihlášek a nemusíte tak za každou platit cca 500 korun, ale o 100–200 korun méně. E-přihlášky jsou také opatřeny podrobným návodem, takže by s jejich vyplněním neměl být problém. Nemluvě o ulehčení práce pracovní-

CHCI NA VŠ

Jak podat přihlášku na VŠ? Adresu trvalého bydliště musíte vyplnit podle občanky, kontaktní adresa pak může být libovolná, na tu Vám bude chodit pošta. Kódy JKOV, KKOV a IZO najdete na svém vysvědčení. Které nepovinné údaje vyplňovat si ověřte na studijním oddělení školy. Často třeba není potřeba se trápit s počítáním průměru. V případě, že je průměr či jiné aktivity v rámci školy vyžadované, nechte si je potvrdit ve škole. Na některé školy je také potřeba potvrzení od lékaře. U elektronické přihlášky si zjistěte jaké doklady (potvrzení o zaplacení, diplomy aj.) škola požaduje doručit poštou. Pokud potvrzení o zaplacení poštou odesílat nemusíte, zkontrolujte v přihlašovací aplikaci, že Vaše platba dorazila. Nezapomeňte také vyplnit email, budou Vám na něj chodit informace o zpracování Vaší přihlášky a případné změny. Termín podání přihlášky Nejčastěji je uzávěrka pro podání přihlášek koncem února. Velmi často jsou termíny prodlouženy do března a výjimečně i déle. Pozor však na umělecké obory, tam musí být podané přihlášky často už říjnu. Školy však bývají co se týče pozdě podaných přihlášek neuprosné. Cena • • • •

250–590 Kč za jednu přihlášku soukromé školy až 2 000 Kč poplatek je nevratný u dvouoborů je potřeba podat dvě přihlášky

7


www.pomaturitnivzdelani.cz

Průvodce pomaturitním vzděláním

www.pomaturitnevzdelanie.sk

8


Ak ste si už vybrali obor... K štúdiu na vysokej škole sa prihlasuje pomocou papierovej alebo elektronickej prihlášky, ktorých počet na osobu nie je obmedzený. Spracovanie papierových prihlášok je pre školy administratívne náročnejšie, čo sa odráža i na manipulačnom poplatku. Preto sa viac oplatí podať e-prihlášku. Treba si však cez internet skontrolovať, či sa poplatok pripíše ku stanovenému dňu na účet, inak nie je prihláška akceptovaná! Pozor, niektoré školy neumožňujú prihlásenie u tých, ktorí už v minulosti na univerzite neúspešne študovali (tj. štúdium nedokončili)! Príprava na prijímacie konanie Niektoré školy zverejňujú testy z minulých rokov, ďalšie nájdete na vzdelávacích portáloch alebo v publikáciách priamo na vysokej škole. Vyskúšajte si ich doma vrátane časového limitu, aby ste sa vyhli zvýšenému stresu. Na trhu je veľké množstvo prípravných kurzov, preto využite možnosť navštevovať ich párkrát do mesiaca. Vyberajte si najmä z tých, ktoré sú organizované vašimi budúcimi vyučujúcimi. Je tak vyššia pravdepodobnosť, že s vami precvičia príklady veľmi podobné testovým. Prijímacie konanie Pozvánku s miestom a časom konania prijímačiek vám škola zašle najneskôr 3 týždne v predstihu doporučene poštou, ale dozviete sa to rýchlejšie elektronicky. Bolo by ideálne, keby ste pred vašim veľkým ,,dňom D“ pricestovali s dostatočnou časovou rezervou, aby ste sa vyhli komplikáciám spojeným so zápchami na cestách alebo hľadaním správnych dverí. Než sa pustíte do vypĺňania, potrebujete sa preukázať dokladom totožnosti (ob-

čianskym preukazom alebo pasom) a číslom prihlášky. Maturitné vysvedčenie alebo jeho overená kópia (stačí školou, nie notárom) sa predkladá až pri zápise k štúdiu. Koordinátori vám vysvetlia všetky potrebné náležitosti a kritériá hodnotenia, napr. či sa budú odpočítavať body za nesprávne odpovede, kedy budú k dispozícii výsledky, či sa budú pripisovať extra body za študijné výsledky z vybraných predmetov, jazykové alebo iné certifikáty, absolvované súťaže a či bude možnosť odvolania v prípade, že budete pár miest pod čiarou medzi neprijatými uchádzačmi.

TSP Kde potrebujem TSP? Testy študijných predpokladov (TSP) boli vytvorené špeciálne Masarykovou univerzitou v Brne pre všetkých uchádzačov okrem Lekárskej fakulty a Fakulty sociálnych štúdií. Na Právnickej fakulte a Fakulte informatiky nie sú už žiadne ďalšie skúšky a úspech v TSP je jediným kritériom pre prijatie. Na Ekonomicko-správnej fakulte je u niektorých oborov naviac iba skúška z jazyka, u ostatných je potrebné vykonať aj profilové skúšky z jednotlivých predmetov. Čo si mám pod TSP predstaviť? TSP sú zvláštne testy, ktoré sa od bežných prijímacích skúšok líšia tým, že netestujú vedomosti (alebo len veľmi málo), ale schopnosti študenta zo 7 oblastí - verbálneho, symbolického, numerického, kritického a analytického myslenia, priestorovej predstavivosti a kultúrneho prehľadu. Nejde o test vedomostí zo strednej školy a preto nezáleží na tom, z ktorej školy sa hlásite.

Aké je hodnotenie? Test tvorí 70 otázok a z piatich ponúknutých odpovedí je vždy správna len jedna. Treba však rátať s tým, že za každú zle zodpovedanú otázku sa odčíta 0,25 bodu! Získané body sa v rámci jednotlivých variant prepočítavajú na percentil, ktorý vyjadruje, koľko percent uchádzačov podalo nižší alebo rovnaký výkon. Preto nezúfajte, ak si po vyplnení myslíte, že ste dopadli najhoršie zo všetkých: ak sa pozriete na štatistiky získaných bodov z minuloročných TSP, zistíte, že i najlepší uchádzači (percentil 90 a viac) dosahujú iba polovicu celkového počtu bodov kvôli veľkej náročnosti. Jednoducho nie je možné mať tak široké spektrum vedomostí, aby ste mohli vyriešiť väčšinu úloh správne. Naučte sa preto odhadovať správne odpovede úloh, pri ktorých si nie ste istí riešením. Musíte si ale vždy dobre zvážiť, či sa vám oplatí riskovať vzhľadom k odčítavaniu za nesprávne odpovede. Najlepším zdrojom pre prípravu na TSP sú staršie varianty na adrese http://www.muni.cz/admission/tsp. Keď si podávate viacero prihlášok a na každý obor budete musieť robiť TSP, vždy ho vykonávate len raz a výsledok sa vám započíta automaticky do všetkých oborov.

SCIO Národné porovnávacie skúšky (alebo Národní srovnávací zkoušky - NSZ) NSZ sú certifikované skúšky rešpektované fakultami vysokých škôl ako povinná súčasť prijímačok. Sú založené na testoch s výberom iba jednej správnej odpovede, v rámci ktorých prebiehajú skúšky Všeobecných študijných predpokladov (OSP), Základov spoločenských vied, Matematiky, Prírodných vied- Biológie, Anglického jazyka a Nemeckého jazyka. O tom, ktoré predmety musia uchádzači v rámci NSZ povinne absolvo-

vať, rozhodujú fakulty. Taktiež o spôsobe prijímania rozhoduje každá fakulta zvlášť: väčšina stanovuje NSZ ako povinné a výsledok z nich buď plne nahradzuje alebo len doplňuje vlastné prijímacie skúšky.

CHCI NA VŠ

Prijímacie konanie Čo je OSP? Test OSP je na rozdiel od testu TSP rozdelený do dvoch častí – základnej a rozšírenej. Na vypracovanie sú vyhradené určité časové úseky, čiže sa nemôžete vrátiť do predchádzajúceho oddielu ako u TSP. Základná skúška sa skladá z 85 úloh v troch oddieloch – jazykovom (hľadanie najvhodnejších opačných slov, podobných vzťahov medzi dvojicami), analytickom (dedukovanie na základe prečítaného textu) a kvantitatívnom myslení (chápanie tabuliek a grafov, percentá, trojčlenka, kupecké počty). U rozšírenej skúšky sa testuje kritické myslenie a abstraktné uvažovanie v 45 úlohách, ktoré sú časovo náročnejšie. Je dôležité sústrediť sa na to, aby ste si urobili prehľad o všetkých úlohách v teste – určíte si tak, ktorú úlohu ste schopní vyriešiť a ktorú nie. Vyberajte si od tých pre vás najjednoduchších po tie náročnejšie a vyriešite ich tak viac. Výsledky NSZ Výsledky NSZ sú vyjadrené v podobe tzv. harmonizovaného percentilu. Jedná sa o číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje, koľko ostatných účastníkov ste predbehli (napr. percentil 80 vyjadruje, že lepších bolo 20% uchádzačov). Percentil prechádza rozpočtom (harmonizáciou) vzhľadom k ostatným variantom daného testu vo všetkých termínoch, čím je zaručená maximálna objektivita a spravodlivosť výsledku. Pri dosiahnutí dostatočného percentilu si môžete zistiť, či sa dá požiadať o prepáčenie prijímacieho konania alebo či budete v hodnotení celkového výsledku prijímacích skúšok zvýhodnení sčítaním bodov v stanovených kritériách.

9


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

NauÄ?te se uÄ?it Mnoho studentĹŻ a to nejen na stĹ&#x2122;ednĂ­ch ĹĄkolĂĄch se uÄ?Ă­ jen pomocĂ­ pasivnĂ­ho opakovĂĄnĂ­ slov a pomocĂ­ logiky â&#x20AC;&#x201C; prostÄ&#x203A; biďŹ&#x201A;ujĂ­. JenĹže to je ta bolestivÄ&#x203A;jĹĄĂ­ cesta k nauÄ?enĂ­ se. VĂ˝hodnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ je vyuŞít k zapamatovĂĄnĂ­ vĹĄech naĹĄich smyslĹŻ â&#x20AC;&#x201C; zraku, sluchu, pocitĹŻ, emocĂ­. Jak se nauÄ?it (z textĹŻ)

PrĹŻvodce pomaturitnĂ­m vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­m

PĹ&#x2122;edstava vÄ&#x203A;tĹĄiny lidĂ­, jak se nauÄ?it, je spojena s tĂ­m, Ĺže zaÄ?nou Ä?Ă­st od zaÄ?ĂĄtku text, aniĹž si poloŞí jakoukoliv otĂĄzku. Po pĹ&#x2122;eÄ?tenĂ­ textu si pamatujĂ­ pomÄ&#x203A;rnÄ&#x203A; mĂĄlo anebo jim nauÄ?enĂ­ tĂ­mto postupem trvĂĄ i vĂ­ce neĹž 5 x delĹĄĂ­ Ä?as. ProblĂŠm je spojen s limity a vlastnostmi levĂŠho mozku. LevĂ˝ mozek se dokĂĄĹže soustĹ&#x2122;edit jen na nÄ&#x203A;kolik myĹĄlenek. KrĂĄtkodobĂĄ pamÄ&#x203A;ĹĽ dokĂĄĹže zpracovĂĄvat jen asi 5 - 9 ĂşdajĹŻ, aby je pak nahradila jinĂ˝mi 5 - 9 Ăşdaji atd.

10

ChytĹ&#x2122;e myslĂ­cĂ­ lidĂŠ postupujĂ­ jinak. PoloŞí si nÄ&#x203A;kolik otĂĄzek, kterĂ˝mi vybudĂ­ nĂĄĹĄ mozek k vyhledĂĄvĂĄnĂ­ informacĂ­ v pralese slov. NejdĹ&#x2122;Ă­ve si rychle prolistujĂ­ a prohlĂŠdnou celĂ˝ text. PoloŞí si dalĹĄĂ­ otĂĄzky. Pokud text na konci obsahuje souhrn nebo seznam kontrolnĂ­ch otĂĄzek, pĹ&#x2122;eÄ?tou si jej a teprve pak podrobnÄ&#x203A; zaÄ?nou Ä?Ă­st text od zaÄ?ĂĄtku. MoĹžnĂĄ mÄ&#x203A; teÄ? stĹ&#x2122;edoĹĄkolĹĄtĂ­ kantoĹ&#x2122;i ukamenujĂ­, ale velmi pomĂĄhĂĄ, kdyĹž si do svĂŠ knihy Ä?mĂĄrĂĄte. BarevnÄ&#x203A; podtrhĂĄvat, vypsat si nejdĹŻleĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ klĂ­Ä?ovĂĄ slova nad celĂ˝ text, rĹŻznÄ&#x203A; si kreslit a tyto kresby si v duchu spojovat s urÄ?itĂ˝m textem, to je obrovskĂĄ pomĹŻcka pĹ&#x2122;i uÄ?enĂ­â&#x20AC;Ś PsychologovĂŠ tvrdĂ­, Ĺže si snĂĄze zapamatujete vÄ&#x203A;ci, kterĂŠ si podvÄ&#x203A;domÄ&#x203A; pĹ&#x2122;edstavĂ­te. Pokud jste jiĹž zcela soustĹ&#x2122;edÄ&#x203A;ni, nenĂ­ problĂŠm si pĹ&#x2122;i

uÄ?enĂ­ pĹ&#x2122;edstavovat vÄ&#x203A;ci souvisejĂ­cĂ­ s tĂŠmatem. NÄ&#x203A;kdo se toho vĂ­c nauÄ?Ă­ psanĂ­m â&#x20AC;&#x201C; prostÄ&#x203A; si pĹ&#x2122;episujĂ­ lĂĄtku znovu a znovu s tĂ­m, Ĺže postupnÄ&#x203A; vynechĂĄvajĂ­ to nedĹŻleĹžitĂŠ. Jednou z nejznĂĄmÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch technik pro uloĹženĂ­ do dlouhodobĂŠ pamÄ&#x203A;ti je metoda PQRST. JejĂ­ nĂĄzev je odvozen od poÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ch pĂ­smen Preview (pĹ&#x2122;ehled), Question (otĂĄzka), Read (Ä?tenĂ­), Self-recitation (opakovĂĄnĂ­) a Test (zkouĹĄka). V prvnĂ­ etapÄ&#x203A; si projdÄ&#x203A;te uÄ?ebnĂ­ materiĂĄl - zĂ­skejte zĂĄkladnĂ­ pĹ&#x2122;edstavu o tom, co se budete uÄ?it. Tady byste mÄ&#x203A;li vÄ&#x203A;novat speciĂĄlnĂ­ pozornost nadpisĹŻm a struÄ?nĂ˝m souhrnĹŻm na konci kapitol. Studenti si bÄ&#x203A;hem prvnĂ­ Ä?ĂĄsti tĂŠto metody zorganizujĂ­ uÄ?ivo. Druhou (otĂĄzka), tĹ&#x2122;etĂ­ (Ä?tenĂ­) a Ä?tvrtou (opakovĂĄnĂ­) etapu je moĹžno pouŞít u kaĹždĂŠho vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ho oddĂ­lu kapitoly v prĹŻbÄ&#x203A;hu Ä?tenĂ­. Do otĂĄzek si pĹ&#x2122;eveÄ?te nĂĄzvy oddĂ­lĹŻ a pokuste se na nÄ&#x203A; odpovĂ­dat v Ä?tecĂ­ Ä?ĂĄsti. PĹ&#x2122;i opakovĂĄnĂ­ si vybavte hlavnĂ­ myĹĄlenku. Ten, kdo si tuto metodu osvojĂ­, nedĂĄ na ni dopustit. Tipy pro lepĹĄĂ­ zapamatovĂĄnĂ­: UÄ?te se smyslovÄ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; Studie dokĂĄzaly, Ĺže si lidĂŠ pamatujĂ­ mnohem lĂŠpe informace, kterĂŠ jsou spojeny s nÄ&#x203A;jakĂ˝m velice silnĂ˝m emocionĂĄlnĂ­m zĂĄĹžitkem. SpojenĂ­ pocitĹŻ, smyslĹŻ a pĹ&#x2122;edstavivosti tvoĹ&#x2122;Ă­ vzpomĂ­nky mnohem reĂĄlnÄ&#x203A;jĹĄĂ­. Propojujte informace â&#x20AC;&#x201C; OdloĹžte vaĹĄe knihy a zaÄ?nÄ&#x203A;te s rĹŻznĂ˝mi fakty nebo koncepty. Potom spojujte spolu souvisejĂ­cĂ­ informace ve vaĹĄem pĹ&#x2122;edmÄ&#x203A;tu. UdrĹžujte tento nĂĄvaznĂ˝ vzorec, dokud nespojĂ­te dostatek informacĂ­.

Zkomprimujte informace â&#x20AC;&#x201C; Pokud se setkĂĄvĂĄme s informacemi tohoto typu, vaĹĄim Ăşkolem by mÄ&#x203A;lo bĂ˝t jejich zestruÄ?nÄ&#x203A;nĂ­. NajdÄ&#x203A;te cestu jak seskupit informace do menĹĄĂ­ch Ä?ĂĄstĂ­ a zapamatujte si je pomocĂ­ obrĂĄzkĹŻ nebo mnemotechniky.

PiĹĄte si poznĂĄmky â&#x20AC;&#x201C; VezmÄ&#x203A;te kus papĂ­ru a zapisujte si spojitosti mezi informacemi. PĹ&#x2122;eorganizujte informace do rĹŻznĂ˝ch skupin. KlĂ­Ä?em je zde psanĂ­, a ne ďŹ nĂĄlnĂ­ produkt. TakĹže neplĂ˝tvejte Ä?asem na vzorovĂŠ estetice. NĂĄÄ?rtky a zkratky vĂĄm pomohou spojit si informace dohromady.

StĂĄhni si mobilnĂ­ verzi WRKRWRSUÄ­YRGFH 3RPĭçH7L Y\EUDWVLRERUGOH7YøFK]DMPX XSR]RUQt7Ä&#x2022;QDQHMGÄ­OHçLWHMĂĽtXGi ORVWLSÄĽLFHVWÄ&#x2022;QD9ä GRYHGH7Ä&#x2022;DçQDY\VQÄ&#x2022;QRXIDNXOWX 6WiKQLVLWXWRDSOLNDFLDEXGHĂĽPtW QHMGÄ­OHçLWÄ&#x2022;MĂĽtLQIRUPDFHYçG\SÄĽL UXFH 9tFHLQIRUPDFtQDVWU ZZZSUXYRGFHSRPDWXULWQLY]GHODQLF]


Jak si zajistit koleje nebo privát?

Privát

Přijetí na vysokou školu je radostná událost, která však jde ruku v ruce s mnoha povinnostmi. Jedním z důležitých úkolů pro ty, kteří nestudují v místě bydliště, je zajištění ubytování. Je lepší zvolit si bydlení na koleji nebo větší svobodu na privátu?

Pokud s žádostí o přidělení místa na koleji neuspějete, nebo chcete bydlet samostatně, čeká vás shánění privátu. Nabídky můžete hledat přes internetové portály, realitní kanceláře, vývěsky na univerzitách či od známých. Složitější je hledání pro ty z vás, kteří budete vybírat na dálku. Často se však již na internetu objevují inzeráty s fotkami.

Kolej Bydlení na koleji má svoje výhody. Hlavní výhodou je, že se po nastěhování nemusíte prakticky o nic starat, snad jen o to, abyste každý měsíc zaplatili nájemné. Máte na dosah spoustu nových kamarádů, kteří vám mohou pomoci s úvodními problémy, poskytnout materiály do školy, anebo vás pozvat na pokojovou párty. Problémem však může být úroveň vybavení kolejních pokojů. Když máte štěstí, můžete se dostat na koleje, kde budete bydlet v podstatě stejně jako v normálním bytě. V jedné buňce je pro několik pokojů společná kuchyně a koupelna se záchodem. Můžete mít dokonce samotný pokoj s kuchyní a koupelnou. Na druhou stranu, výjimkou nejsou koleje, kde bydlíte v pokojích s palandami, a kuchyně je společná pro celé patro, stejně jako umývárny a toalety. O lednici, ve které byste si uchovávali své potraviny, si můžete nechat zdát. Měsíční ceny za kolej se pohybují od 1 800 Kč až po 3 500 Kč. Záleží, v jakém městě studujete, a jak staré jsou koleje a jejich vybavení. Nevýhodou kolejí není jen mnohdy nedostatečné vybavení, ale také poměrně malá kapacita. Většinou dostávají koleje přednostně prváci, avšak ani jako prváci nemáte místo na koleji jisté. O přidělení místa na koleji žádáte většinou už u zápisu nebo během jarního či letního semestru při studiu. Spolu s rozhodnutím o přijetí na VŠ vám v obálce přijde také Žádost o ubytování na kolejích, kterou pak vyplněnou odevzdáte studijním referentkám. Dál nezbývá než čekat, zda se pro vás najde místo.

Bydlet můžete v bytě či domě, který obývají pouze studenti, nebo spolu s majiteli. Při výběru privátu je důležité soustředit se na vybavenost bytu, počet osob v jednom pokoji, ale také třeba na vzdálenost od školy. Cena se liší lokalitou domu. U ceny si nezapomeňte zjistit, zda zahrnuje inkaso a internet.

Ubytovací stipendium U kolejí i privátů si pronajímatel často pojišťuje vaši solidnost tím, že zaplatíte zálohu (většinou ve výši jednoho až dvou nájmů). Ať už zvolíte kolej nebo privát, měli byste vědět, že máte nárok na příspěvek na ubytování, tzv. ubytovací stipendium. Co musíte splňovat, abyste měli na příspěvek nárok? Musíte studovat váš první studijní program v prezenční formě, aniž byste překračovali standardní dobu studia, a místo vašeho trvalého bydliště musí být v jiném okrese, než se nachází vaše škola. Konečná výše tohoto příspěvku a další kritéria pro jeho získání závisí na vaší škole, která má jeho přerozdělení v kompetencích. Přesné údaje proto hledejte ve stipendijním řádu vaší školy.

Stravování vysokoškoláků Pokud se dostanete na vysokou školu, počítejte s tím, že se vám ve srovnání se střední školou vý-

razně změní i stravovací zvyklosti. Pokud nestudujete v místě svého bydliště, budete muset v měsíčních nákladech kalkulovat i s několika stovkami za jídlo.

Menzy: za málo peněz málo muziky Nejlevnější formou stravování jsou vysokoškolské menzy. V nich máte většinou na výběr z několika jídel. I menzy jdou s dobou, takže kromě klasických jídel (masová směs s rýží, kuřecí stehno s bramborem, guláš, čočka s párkem, atd.) nabízejí i bezmasá jídla a těstovinové pokrmy. V posledních letech se výrazně rozšířil i sortiment minutkové kuchyně (smažák, řízek, rybí prsty, hranolky). Cena za hlavní jídlo se pohybuje kolem 25–50 Kč, přikoupit si můžete i polévku (v některých menzách bývá zahrnuta v celkové ceně oběda). Samozřejmostí v nabídce menz jsou dnes i zeleninové saláty či balené bagety. Jídla se vydávají obvykle od 11 hodin a do většiny menz můžete zaskočit i na večeři. Celodenní stravování (včetně snídaní) většinou nabízejí jen menzy, které jsou přímo v areálu vysokoškolských kolejí. Od levného stravování nemůžete čekat zázraky – v největší špičce musíte počítat s frontami, pak zasednete k umakartovým stolům s nevzhlednými ubrusy. Časem si ale v nabídce určitě vytipujete jídla, na kterých si vždycky pochutnáte, a jídla kterým se naopak raději vyhnete.

Fast-foody: pestrá nabídka s různou kvalitou Ne každý den stihnete zajít do menzy. Špatně postavený rozvrh bez pořádné přestávky vás někdy na oběd prostě nepustí. Pokud dáte přednost přednáškám a seminářům, můžete zaskočit aspoň na něco malého do fakultních bufetů nebo k okénku na ulici.

Snad v každém městě najdete oblíbené „hladové okénko“, kde vám chutná víc než o dvě ulice vedle. Stále frčí párek v rohlíku nebo pizza. Pestrá je i nabídka hamburgerů. Kdo chce zažít pocit „co kus, to originál“, určitě raději zamíří k asijským stánkům.

CHCI NA VŠ

Život vysokoškoláka prakticky Polední menu Pro ty, kteří nehospodaří jen s penězi od rodičů, ale mají z brigád trochu peněz navíc, jsou tu restaurace, které v době kolem oběda nabízí polední menu. V ceně je i polévka, za pití už se obvykle platí. Jídlo bývá chutnější a je ho na talíři víc než v menze. Nemusíte se tlačit ve frontě, stačí, když najdete volný stůl. Cena populárních „meníček“ se pohybuje od 60 do 80 korun. Platit se dá i stravenkami.

Vaření na kolejích – pozor na spolubydlící Studenti, kteří víkend co víkend kočují mezi domovem a kolejemi, mají často ve zvyku vyplenit u rodičů před odjezdem ledničku i spižírnu. Z nasbíraného proviantu pak mohou něco vykouzlit v kolejní kuchyňce. Od vaření na sporáku či plotýnkovém vařiči, které jsou určeny třeba i pro celé patro ubytovny, nečekejte zázraky. Vysokoškoláci na kolejích získávají „instantní“ návyky. Kuchařským maximem uspěchaných vysokoškoláků bývá ve zkouškovém příprava přílohy k jídlu, které doma předvaří starostlivé maminky. Zkrátka, studentské stravování může být velmi zajímavá zkušenost pro život. I když to nemusí být vždycky delikátní záležitost, aspoň bude na co vzpomínat.

11


PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU V PRAZE www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Ekonomie V rámci studia na ekonomických fakultách si můžete vybrat z nepřeberného množství oborů. Více než tři desítky veřejných a soukromých vysokých škol se předhání v nabídce studijních programů. Nejčastěji nabízenými obory, ze kterých si můžete vybrat, jsou ekonomie, management, finance, daňové poradenství, veřejná správa, marketing a v neposlední řadě mezinárodní obchod. Studium je současně dobrou průpravu pro práci ve státní sféře.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Ke studiu ekonomie budete potřebovat dobré logické myšlení, smysl pro systematičnost, kladný vztah k matematice, jelikož se zde hodně pracuje s čísly a počítání vás bude provázet celým studiem. Nemusíte být ovšem matematičtí géniové. Během studia si procvičíte schopnost spolupracovat na projektech v kolektivu, komunikativnost a prezentaci seminárních prací. Studia se liší podle specializace na jednotlivých fakultách oborech. Ale po ukončení byste měli znát i základy matematiky, informatiky a statistiky.

12

Znalost cizích jazyků nemusí být u některých profesí nutností (bankéř či účetní), ale jejich význam se stále zvyšuje. Proto budete muset odstudovat alespoň jeden cizí jazyk, popřípadě dva. Naučíte se tak odbornou terminologii a možná se potkáte i s předměty vyučovanými v angličtině či jiném světovém a především hospodářském jazyce. Právě angličtinu byste měli ovládat alespoň na střední úrovni, přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí posty. Ovšem vzhledem k růstu významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina. A právě poptávka po ekonomech s němčinou roste.

Součástí studia je i absolvování odborné praxe. Většina studentů ekonomie se snaží získat si pracovní zkušenosti již během studia. To jim totiž dává velký náskok do budoucna. Být absolventem ekonomie bez nějaké pracovní zkušenosti není v dnešní době vůbec jednoduché. Na přijímací řízení si oprašte znalosti z matematiky a cizího jazyka, převážně z angličtiny. Některé fakulty po vás budou chtít všeobecný přehled a pro přijetí tedy bude nutné úspěšně složit test studijních předpokladů.

Kontakt na studijní odd.: Mgr. Ivana Berníková, tel.: 224 382 360 e-mail: bernikova@pef.czu.cz www.czu.cz nebo www.czu.pef.cz

Možnosti studia ekonomie naleznete skoro ve všech univerzitních městech u nás a vybírat si můžete i na Slovensku. Záleží tedy jen na vás, zda-li dáte přednost prestižnímu, ale náročnému studiu, či chcete mít titul s co nejmenší námahou. S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Můžete pracovat také jako personalista. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platy. Ve státní sféře jsou nižší, naproti tomu na vedoucích postech jsou nadprůměrné. Vaše budoucí kariéra se bude tedy odvíjet od oboru, který si zvolíte. Finance Tento obor se považuje za jeden z nejtěžších na ekonomických fakultách. Pokrývá širokou oblast financí. Během studia získáte znalosti o peněžních systémech, měnové teorii, finančních trzích, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných financí, účetnictví atd. Absolventi pak nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje studentům nejen možnost získat ucelené univerzitní vzdělání , ale i ubytování ve vlastních kolejích a široké kulturní a sportovní vyžití. Univerzita má vlastní sportovní areál s krytým bazénem, vlastní koně a jízdárnu, rozsáhlé skleníky, knihovny i skvělé počítačové vybavení. Na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze lze studovat tyto obory: Podnikání a administrativa, Veřejná správa a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Provoz a ekonomika, Systémové inženýrství, Informatika, Agricultural Economics and Management (Aj) a Informatics (Aj) Na magisterském stupni studia lze ještě studovat obory: Evropská agrární diplomacie, European Agrarian Diplomacy (Aj), Economics and Management (Aj) Termín podání přihlášky ke studiu do 31.3.2013


Město

Fakulta

Web

Praha

Masarykův ústav vyšších studií

muvs.cvut.cz/index.html

50 %

ČZU

Praha

provozně ekonomická

pef.czu.cz/cs/

66 %*

JČU

České Budějovice

ekonomická

ef.jcu.cz/

29 %

MUNI

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs/

30 %

MENDELU

Brno

provozně ekonomická

pef.mendelu.cz/cz

49 %

MENDELU

Brno

regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz/cz

32 %

SLU

Karviná

obchodně podnikatelská

slu.cz/opf/cz

59 %

SLU

Opava

veřejných politik

slu.cz/fvp/cz/

37 %

TUL

Liberec

ekonomická

ef.tul.cz/

47 %

UHK

Hradec Králové

informatiky a managementu

uhk.cz/fim

49 %

UJEP

Ústí nad Labem

sociálně ekonomická

fse1.ujep.cz/

41 %

UK

Praha

sociálních věd

fsv.cuni.cz/

25 %

UO

Brno

ekonomiky a managementu

unob.cz

nezjištěno

UPCE

Pardubice

ekonomicko-správní

upce.cz/fes/index.html

56 %

UTB

Zlín

managementu a ekonomiky

web.fame.utb.cz/

53 %

UTB

Uherské Hradiště

logistiky a krizového řízení

web.flkr.utb.cz/

91 %

VŠB-TUO

Ostrava

ekonomická

ekf.vsb.cz/cs/index.html

77 %

VŠE

Praha

financí a účetnictví

f1.vse.cz/

35 %

VŠE

Praha

mezinárodních vztahů

fmv.vse.cz/

35 %

VŠE

Praha

podnikohospodářská

fph.vse.cz/

23 %

VŠE

Praha

národohospodářská

nf.vse.cz/

28 %

VŠE

Jindřichův Hradec

managementu

fm.vse.cz/

67 %

VŠPJ

Jihlava

vspj.cz/

45 %

VŠTE

České Budějovice

vstecb.cz/

67 %

VUT

Brno

podnikatelská

fbm.vutbr.cz/

34 %

ZČU

Plzeň, Cheb

ekonomická

fek.zcu.cz/

32 %

* informace nezjištěny, údaj z předchozího roku

Úspěšnost přijetí

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SOUKROMÉ VEŘEJNÉ

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné http://www.opf.slu.cz

VŠ OBORY

Ekonomie

Univerzita ČVUT

Adresa: Rašínova 2, BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: 602 00 Brno Obor: Hospodářská politika a správa ć” Bankovnictví Tel.: +420 542 513 410 (studijní oddělení) ć” Evropská integrace E-mail: ć” Sociální management studijni@newtoncollege.cz ć” Veřejná ekonomika a správa Obor: Ekonomika a management ć” Ekonomika cestovního ruchu ć” Ekonomika podnikání v obchodě a službách ć” Marketing a management ć” Řízení logistiky ć” Účetnictví a daně Obor: Systémové inženýrství a informatika ć” Manažerská informatika Obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus ć” Hotelnictví

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM:

Obor: Hospodářská politika a správa ć” Bankovnictví ć” Evropská integrace ć” Veřejná ekonomika a správa Obor: Ekonomika a management ć” Ekonomika podnikání v obchodě a službách ć” Marketing a management Obor: Systémové inženýrství a informatika ć” Manažerská informatika DOKTORSKÉ STUDIUM:

Obor: Ekonomika a management ć” Podniková ekonomika a management Den otevřených dveří: 17. 1. 2013

13


Průvodce pomaturitním vzděláním

14

Ekonomie

Univerzita

Město

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí

EU

Bratislava

národospodárska

nhf.euba.sk

35 %

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Fakulta informatiky a managementu

Bratislava

obchodná

of.euba.sk

32 %

http://www.uhk.cz http://www.uhk.cz/fim/uchazec

Bratislava

hospodárskej informatiky

fhi.sk

46 %

Bratislava

podnikového manažmentu

fpm.euba.sk

22 %

Bratislava

medzinárodných vzťahov

fmv.euba.sk

36 %

Košice

podnikohospodárska

euke.sk

40 %

PU

Prešov

manažmentu

unipo.sk/fakulta-manazmentu

51 %

SPU

Nitra

ekonomiky a manažmentu

fem.uniag.sk

30 %

TUKE

Košice

ekonomická

ekf.tuke.sk

42 %

TUAD

Trenčín

sociálno-ekonomických vzťahov

fsev.tnuni.sk

90 %

UJS

Komárno

ekonomická

selyeuni.sk/ef

92 %

UK

Bratislava

managementu

fm.uniba.sk

53 %

Bratislava

sociálnych a ekonomickch vied

fses.uniba.sk

14 %

UMB

Banská Bystrica

ekonomická

ef.umb.sk

54 %

UMB

Banská Bystrica

politických vied a medzinár. vzťahov

fpvmv.umb.sk

36 %

ŽU

Žilina

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

fpedas.uniza.sk

40 %

PEVŠ

Bratislava

ekonómie a podnikania

paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-ekonomie-podnikania/bratislava-slovakia

82 %

institucích finančního trhu a na finančních odděleních firem. Také se mohou uplatnit ve veřejné sféře na ministerstvech, finančních úřadech či finančních orgánech měst. Pokud vás zajímá oblast bankovnictví a pojišťovnictví, některé fakulty nabízejí obory zaměřené přímo na tuto oblast. Účetnictví Studium připravuje na uplatnění v oblasti finančního či manažerského účetnictví a v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetních závěrek. Absolventi si najdou práci hlavně v soukromé sféře. V rámci studia si upevní poznatky z finančního účetnictví a výkaz-

nictví v rámci republiky i mezinárodní praxe, z nákladového a manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Daně Uplatnění si studenti hledají v oblasti daňového poradenství a auditu. Mohou pracovat také na finančních úřadech a orgánech měst. Absolvent by se měl stát odborníkem na daňovou problematiku se zkušenostmi aplikace daňových zákonů v praxi.

Mezinárodní obchod Pokud si vyberete mezinárodní obchod, vaše budoucí uplatnění byste měli nalézt v mezinárodní firmě, u českého exportéra nebo státních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci. Při studiu se předpokládá aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků. Absolventi by se měli stát manažery s kvalitními znalosti ekonomie, světové ekonomiky a mezinárodního obchodu. Mezinárodní vztahy Po vystudování tohoto oboru najdete uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení

VEŘEJNÉ

Hradecká 1249/6, Hradec Králové

Nabízíme studium v oborech: ć” Finanční management ć” Management cestovního ruchu ć” Informační management Den otevřených dveří: 11. ledna 2013

v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva. Veřejná správa Pro tento obor by se měli rozhodnout ti, které láká práce ve veřejné správě, na ministerstvech, na krajských, městských a obecních úřadech. Možnost uplatnění je i v orgánech Evropské unie a všude tam, kde se zpracovávají projekty čerpající ze strukturálních fondů.


Absolventi by měli být připraveni pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Ideální obor, pro ty, kteří chtějí založit vlastní podnik.

Průměrná mzda v oboru: Auditor

41 810 Kč

Daňový poradce

35 440 Kč

Účetní

21 480 Kč

Finanční analytik

35 930 Kč

Ekonom

26 890Kč

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta ekonomicko-správní www.uni-pardubice.cz

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

VEŘEJNÉ

adresa: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VSTE Okružní 10 370 01 České Budějovice telefony: 387 842 108 (studijní oddělení) 387 842 111 (podatelna, recepce) email: vstecb@vstecb.cz web: www.VSTECB.cz

VEŘEJNÉ

Studentská 84, 532 10 Pardubice tel.: 466 036 454 e-mail: ipc.fes@upce.cz Nabízíme studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech ć” Hospodářská politika a správa ć” Ekonomika a management ć” Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášek: do 15. 3. 2013 (pro bakalářské studium) do 15. 4. 2013 (pro navazující magisterské studium) Den otevřených dveří: 14. 1. 2013 od 10.00 hod. nebo od 13.00 hod.

VYSOKÁ ŠKOLE EKONOMICKÁ V PRAZE

Fakulta mezinárodních vztahů http://fmv.vse.cz/

VŠ VYDEJ SI

VEŘEJNÉ

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 andrea.petrankova@vse.cz Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) patří k největším fakultám VŠE v Praze. Oblastmi studia a vědecko-výzkumné činnosti jsou mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo. Významnou hodnotu má dosažení vysoké úrovně odborných znalostí 2–3 cizích jazyků. Studentům je otevřeno zahraniční studium a stáže, studium v angličtině nebo kurzy hostujících profesorů z celého světa. Od akademického roku 2013/14 se nově otevírá mezinárodní bakalářský obor International Business (IBB), plně vyučovaný v angličtině.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovických patří k mladším veřejným vysokým školám. VŠTE je veřejná vysoká škola, neuniverzitního typu. Řadí se mezi jediné dvě profesně orientované veřejné vysoké školy s technickými obory v ČR. Praktických znalostí je dosahováno přímým propojením výuky s firmami v rámci studovaného oboru.

Absolventi se uplatňují ve vyšších a vysokých manažerských pozicích v mezinárodní a tuzemské podnikové a obchodní sféře, diplomacii, cestovním ruchu, oblasti obchodního práva. Získané znalosti a dovednosti jim umožňují orientovat se v globálním mnohokulturním ekonomickém, politickém a podnikatelském prostředí a adekvátně a efektivně reagovat na jeho změny.

INFORMACE O ŠKOLE V BODECH:

Termín podání přihlášek na bakalářské studijní obory: do 31. 3. 2013

ć” Název: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ć” Ty䔄ßãàí®” neuniverzitní vysoká škola ć” NÕÖlîÙâc”ãÖãæí® * Ekonomika podniku * Stavební management * Konstrukce staveb * Technologie dopravy a přepravy ć” FãæáՔçèéØÝÕ® prezenční i kombinovaná.

VLkAniShuTNÍ:

VŠ OBORY

Management

CD/DVD

NDOHQGiĥ

Termín podání přihlášek na navazující magisterské studijní obory: do 31. 5. 2013 Den otevřených dveří: 19. 1. 2013

Tisk osobních i reklamních tiskovin: knihovnicka.cz, Cejl 892/32, Brno 9tFHLQIRDRQOLQHNDONXODĆND www.knihovnicka.cz

15


Právo

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

VEŘEJNÉ

www.law.muni.cz/ccv

Láká vás studium práv? Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k nejprestižnějším a o studium je velký zájem. Jako absolventi právnické fakulty máte možnost najít si uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve veřejné správě i ve oblasti tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách. Student práv by měl mít všeobecný rozhled a výbornou paměť. Chybět by vám také neměla schopnost logického uvažování, protože zákonné předpisy musíte propojit s praxí. Náročnost studia je rozdělana většinou do dvou období. Na to kdy chodíte do školy a máte spoustu volného času a pak na zkouškové, kdy vás čekají hodiny a hodiny strávené nad knihami. Během studia se předpokládá, že si zlepšíte či upevníte znalosti některého z cizích jazyků.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Studovat na právnické fakultě můžete v Praze, Brně, Olomouci a Plzni. Nebo si zvolte jednu

16

Web

z fakult na Slovensku, kde si můžete vybrat z univerzitních měst jako je Bratislava, Košice, Trnava či Bánská Bystrica. Na plzeňských právech budete pro přijímací zkoušky potřebovat výsledky testů Obeckých předpokladů ke studiu („Scio testů“, v rámci testů Národních srovnávacích zkoušek) a Základů společenských věd. Ostatní univerzity mají své přijímací řízení na stejném principu. Výhodou u právnických fakult může být, že pokud nesložíte úspěšně přijímací řízení, můžete se zapsat do kurzu celoživotního vzdělávání již pro příslušný akademický rok. Tento kurz bývá dvousemestrální. Ale pozor, kurz je zpoplatněn a navíc účastníci kurzu nemají status studenta. Ovšem neuteče vám rok studia a později se můžete připojit k normálnímu studiu. Studium na právnických fakultách nabízí bakalářské a magisterské navazující programy, nejčastějším oborem je Veřejná správa.

Právo á

Úspěšnost přijetí

Pokud chcete mít ale klasické právní vzdělání měli byste si vybrat magisterský program, který je v délce 5ti let. Nabízen je program Právo a právní věda s oborem Právo. Absolventi nacházejí velmi často uplatnění v advokátních kancelářích, kde mají možnost seznámit se s různorodou agendou. Nevýhodou je požadavek vysokého pracovního nasazení a ve většině případů s poměrně nízkým platem začínajícího advokátního koncipienta. Ten se pohybuje kolem 10 tisíc korun měsíčně, záleží na regionu. Příjmy zkušených právníků se u nás pohybují v řádech stokorun až tisícikorun za hodinu. Podobné platové podmínky mají notáři a exekutoři. Ve státním sektoru jsou právníci zařazeni do platových tříd s ohodnocením cca 18-21 tisíc Kč hrubého s možným navýšením díky osobnímu ohodnocení. Právníci, advokáti, notáři či soudci jsou spojováni s vysokými platy. Na druhou stranu, realita je taková, že ne každý absolvent práv získá nadprůměrně placené místo v zavedené právní kanceláři. Konkurence je velká a možnost uplatnění přímo v oboru omezená. V nadcházejících letech se navíc počítá se snižováním šance získat uplatnění, což bude způsobeno především tím, že dojde k rychlému nárůstu počtu absolventů tohoto oboru. Přetlak absolventů nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat.

Veveří 70, 611 80 Brno mail: ccv@law.muni.cz

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ć” Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů (magisterský, navazující magisterský a bakalářské). ć” Nabízí kurzy a semináře ć” Pořádá přípravný kurz k přijímacímu řízení: Kurz pro maturanty (a nejen pro ně) určený těm, kteří se chystají ke studiu na vysoké škole univerzitního směru a chtějí si zlepšit studijní předpoklady.

Univerzita Město

Fakulta

MU

Brno

právnická

law.muni.cz/content/cs/

18 %

UK

Praha

právnická

prf.cuni.cz/

23 %

UP

Olomouc

právnická

pf.upol.cz/

21 %

ZČU

Plzeň

právnická

zcu.cz/fpr/

59 %

UK

Bratislava

právnická

flaw.uniba.sk

42 %

UMB

Banská Bystrica

právnická

prf.umb.sk

39 %

Advokát

51 360 Kč

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/law/prip/

20 610 Kč 34 140 Kč

Bližší informace: www.law.muni.cz tel.: 549 49 5664, 549 49 5344

Průměrná mzda v oboru:

UPJŠ

Košice

právnická

upjs.sk/pravnicka-fakulta

33 %

Notářský koncipient

TU

Trnava

právnická

iuridica.truni.sk

47 %

Právník

Rozsah: 7 přednáškových dnů Termín: kurz bude organizován ve dvou obsahově zcela totožných variantách: čtvrtek 16,00 – 19,15 hodin sobota 9,30 – 12,45 hodin Cena: 3 100,00 Kč Zahájení: únor – březen 2013 (průběžně po skupinách) Přijímání přihlášek: prostřednictvím Obchodního centra:


I když by se mohlo zdát, že studium matematiky bude nuda a bez budoucího uplatnění, je to právě naopak. Studium matematiky vám otevře dveře k zajímavému zaměstnání. Než se rozhodnete pro studium matematiky, měli byste si být jistí, že máte o tento obor skutečný zájem. Studium je hodně náročné, je více abstraktní a jde v něm spíše o odvozování oproti středoškolskému počítání. Nemusíte studovat jen obecnou matematiku, fakulty a ústavy nabízejí i obory jako matematické metody v ekonomice, aplikovanou matematiku pro řešení krizových situací nebo matematiku v kombinaci s informatikou. Matematické obory naleznete na přírodovědeckých fakultách, ale také na Matematickém ústavu v Opavě nebo Matematicko-fyzikální fakultě UK. Absolventi vykonávají profese jako matematik analytik, matematik ve finančních ústavech a v pojišťovnách či v profesích souvisejících s informatikou, technickou a stavební praxí, logistikou či v orgánech státní správy. V případě zaměření na matematiku v přírodních vědách se pak také uplatní ve firmách, výzkumných ústavech a vývojových pracovištích přírodovědného zaměření. V neposlední řadě se uplatní jako středoškolští učitelé matematiky. Uplatnění je široké a mzdové podmínky se odvíjejí od zvoleného zaměření. Studium matematiky vám otevře dveře k zajímavému zaměstnání. Čekají vás profese jako matematik analytik či matematik ve finančních ústavech.

Matematika

Univerzita

Město

Fakulta

ČVUT

Praha

jaderná a fyzikálně inženýrská

Web fjfi.cvut.cz/

Úspěšnost přijetí 82 %

JČU

České Budějovice

přírodovědecká

prf.jcu.cz/

67 %

MU

Brno

přírodovědecká

sci.muni.cz/

55 %

MU

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs/

30 %

OU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz/

57 %

SLU

Opava

matematický ústav

slu.cz/math/cz/

56 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz/

31 %

UHK

Hradec Králové

přírodovědecká

uhk.cz/prf

57 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz/

62 %

UK

Praha

matematicko-fyzikální

mff.cuni.cz/

74 %

UP

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz/

79 %

VŠB-TUO

Ostrava

ekonomická

ekf.vsb.cz/cs/index.html

77 %

VŠB-TUO

Ostrava

elektrotechniky a informatiky

fei.vsb.cz/cs/index.html

73 %

VŠE

Praha

informatiky a statistiky

fis.vse.cz/

55 %

ZČU

Plzeň

aplikovaných věd

fav.zcu.cz/

93 %

UK

Bratislava

matematiky, fyziky a informatiky

fmph.uniba.sk

45 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

64 %

UPJS

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

44 %

UMB

Banská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

74 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk/fpv/sk

91 %

UK

Bratislava

matematiky, fyziky a informatiky

www.fmph.uniba.sk

51 % 53 %

UKF

Nitra

prírodných vied

www.fpv.ukf.sk

UPJŠ

Košice

prírodovedecká

www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

43 %

ŽU

Žilina

riadenia a informatiky

www.fri.uniza.sk

68 %

VŠ OBORY

Matematika

17


Informatika Informatiku můžete jít studovat nejen přímo na fakulty informačních technologií, jako je na VUT, ČVUT nebo na Masarykově univerzitě. Možnost studovat informatiku nabízejí i ostatní fakulty např. ekonomické, přírodovědecké či elektrotechnické, které nabízejí možnost získat vzdělání v oblasti informatiky spojené s dalším oborem.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Přijímací zkoušky se liší na jednotlivých fakultách, ale můžete se setkat s písemným testem ze středoškolské matematiky a informatiky. Výjimkou nemusí být ani testy studijních předpokladů. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek nejásejte, že to nejtěžší máte za sebou. Studium je náročné a není pro každého. Před podáním přihlášky byste si měli rozmyslet, zda by vás celodenní práce s počítačem bavila. Znalost angličtiny je při studiu nezbytná!

18

Pokud se chcete věnovat čistě informatice, pak si podejte přihlášku například na MU či VUT v Brně nebo na ČVUT či VŠE v Praze. Máte ovšem možnost informatiku kombinovat s dalšími obory, jako je třeba ekonomie. V tabulce naleznete přehled všech fakult, které nabízejí možnost studovat informatiku. Studium je většinou rozděleno na bakalářský program studia na tři roky s možností pokračování na dvouletém magisterském studiu. S uplatněním sebe jako absolventa informatiky nemusíte mít strach. Podle statistik jsou IT profese dnes mezi těmi nejžádanějšími a jsou také nadprůměrně ohodnoceny. Absolventská nástupní mzda přesahuje 23 000 Kč měsíčně. A platy v oboru dál rychle rostou, meziročně i o 10 %. Platy se v jednotlivých regionech liší, nadprůměrně ohodnoceni jsou programátoři v Praze. Průměrný plat programátora se pohybuje okolo 40 000 Kč měsíčně. Poptávka na

Informatika

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

elektrotechnická

fel.cvut.cz/

67 %

ČVUT

Praha

informačních technologií

fit.cvut.cz/

54 %

ČZU

Praha

provozně ekonomická

pef.czu.cz/cs/

66 %*

JČU

České Budějovice přírodovědecká

prf.jcu.cz/

67 %

MU

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs/

30 %

MU

Brno

informatiky

fi.muni.cz/

61 %

MENDELU

Brno

provozně ekonomická

pef.mendelu.cz/cz

49 %

OU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz/

57 % 59 %

SLU

Karviná

obchodně podnikatelská

slu.cz/opf/cz

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz/

31 %

TUL

Liberec

ekonomická

ef.tul.cz/

47 %

TUL

Liberec

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

fm.tul.cz/

67 %

UHK

Hradec Králové

informatiky a managementu

uhk.cz/fim

49 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz/

62 %

UK

Praha

matematicko-fyzikální

mff.cuni.cz/

74 %

UP

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz/

79 % 56 %

UPCE

Pardubice

ekonomicko-správní

upce.cz/fes/index.html

UPCE

Pardubice

elektrotechniky a informatiky

upce.cz/fei/index.html

65 %

UTB

Zlín

aplikované informatiky

web.fai.utb.cz/

61 %

VŠB-TUO

Ostrava

ekonomická

ekf.vsb.cz/cs/index.html

77 %

VŠB-TUO

Ostrava

elektrotechniky a informatiky

fei.vsb.cz/cs/index.html

73 %

VŠE

Praha

informatiky a statistiky

fis.vse.cz/

55 %

VŠPJ

Jihlava

vspj.cz/

45 %

VUT

Brno

fit.vutbr.cz/

51 %

informačních technologií

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku


Město

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí

MU V BRNĚ

ZČU

Plzeň

aplikovaných věd

fav.zcu.cz/

93 %

Fakulta informatiky

ZČU

Plzeň, Cheb

ekonomická

fek.zcu.cz/

32 %

www.fi.muni.cz

EU

Bratislava

hospodárskej informatiky

fhi.sk

46 %

STU TU

Bratislava

elektrotechniky a informatiky

fei.stuba.sk

87 %

Bratislava

informatiky a informačných technológií

fiit.stuba.sk

76 %

Košice

elektrotechniky a informatiky

fei.tuke.sk

75 %

UKB

Bratislava

matematiky, fyziky a informatiky

fmph.uniba.sk

45 %

ŽU

Žilina

riadenia a informatiky

fri.uniza.sk

74 %

PEVŠ

Bratislava

informatiky

paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-informatiky/bratislava-slovakia

62 %

trhu práce po programátorech je vysoká, firmy lákají nové zaměstnance na vysoké mzdy, bonusy a profesní růst. Navíc mají studenti velkou možnost si najít práci již při studiu a přijít si tak k slušnému přivýdělku. Do absolventů programátorů IT firmy v prvních letech investují nemalé peníze na zaškolení. IT specialisté jsou na současném trhu úzkoprofilovou profesí a poptávka firem po nich rozhodně neklesá. Souvisí to s významem a váhou informačních technologií v dnešní ekonomice a firemní infrastruktuře. IT odborníky nejvíc potřebují IT společnosti, ale taktéž firmy, které mají na starosti údržbu a rozvoj firemního hardwaru a softwaru. Rapidní růst trhu způsobuje, že programátoři jsou velice žádaní. Mezi další vysoce poptávané pozice patří vývojáři, konzultanti a analytici.

V praxi se můžou absolventi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových nebo informačních systémů.

VEŘEJNÉ

VŠ OBORY

Informatika

Univerzita

Adresa: Botanická 68a, 602 00 Brno, Tel/fax: +420 491 818 / +420 491 820 e-mail: studijni@fi.muni.cz

Dny otevřených dveří: 15.1., 23.1. a 31.1.2013 od 12:30 hodin Přihlášky se podávají elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ nejpozději do 28.2.2013. Fakulta informatiky nabízí široký rozsah zaměření, a to díky široké nabídce bakalářských oborů sdružených ve třech studijních programech. Studijní program INFORMATIKA

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Fakulta informtatiky a managementu

VEŘEJNÉ

http://www.uhk.cz http://www.uhk.cz/fim/uchazec

Hradecká 1249/6, Hradec Králové

ć” ć” ć” ć” ć” ć” ć”

Studijní program APLIKOVANÁ INFORMATIKA

ć” ć” ć” ć”

Průměrná mzda v oboru:

Matematická informatika Paralelní a distribuované systémy Počítačové systémy a zpracování dat Počítačové sítě a komunikace Počítačová grafika a zpracování obrazu Programovatelné technické struktury Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka Aplikovaná informatika Bioinformatika Informatika ve veřejné správě Sociální informatika

IT analytik

39 530 Kč

Programátor

35 090 Kč

Studijní program INFORMATIKA A DRUHÝ OBOR

Správce počítačové sítě

27 020 Kč

Systémový inženýr

38 890 Kč

Webmaster

24 860 Kč

ć” Informatika a matematika se zaměřením na vzdělávání ć” Informatika a fyzika se zaměřením na vzdělávání Nabízíme bakalářské i magisterské studium v oborech: ć” Aplikovaná informatika ć” Informační management Den otevřených dveří: 11. ledna 2013

19


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Strojírenství Strojní inženýři s dobrými mezioborovými znalostmi jsou na trhu práce stále žádanější a rozhodně se nemusejí obávat, že by nenašli práci. Význam strojírenství neustále roste a dnes si bez něj nelze představit žádné technické odvětví a ani elektrotechniku, chemii nebo zemědělství. Mezioborově zaměřené strojírenství se uplatňuje v řadě dalších odvětvích jako např. ochraně životního prostředí, biomedicíně, mechatronice a informatice.

Studium je rozděleno na tříletý bakalářský program, kde si můžete vybírat z oborů Strojírenství a Aplikovaná věda v inženýrství. Navíc například na VUT v Brně si zájemci můžou vybrat z oborů obecného a profesního typu. Obecný obor (Strojní inženýrství) je určen pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu a získat titul inženýr. Proto je náplň bakalářského studiua obecná a studenti mají větší možnost volby při navazujícím magisterském oboru. Profesní obory jsou zaměřeny více prakticky a proto jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí po jejich absolvování nastoupit do zaměstnání.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Strojírenství více přitahuje mužské zájemce, což je zapříčiněno jeho čistě technickým zaměřením. Pokud vám matematika, fyzika a práce s počítačem nedělá problémy, máte logické myšlení a dobrou prostorovou představivost, pak určitě zkuste tento obor. Využít můžete mezinárodní spolupráce fakult, které podporují mobilutu studentů.

20

Přijetí na strojní fakultu se liší, může být podmíněno složemím písemné zkoušky z matematiky a fyziky, ale můžete se setkat i s přijetím bez absolvování testů. Proto nebývá takový problém se na školu dostat, jako se na ní udržet.

StSStrojírenství ojíí e st í

Studium strojírenských oborů je zajištěno specializovanými fakultami v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Pardubicích a Plzni. Možnost nabízejí i slovenské univerzity v Bratislavě či Košicích. Absolventi fakulty strojní se uplaňují v technologických ústavech, strojních výrobních podnicích, ve službách a obchodech jako výrobní technologové, konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční a provozní manažeři či technici. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste měli po absolvování strojní fakulty problém sehnat práci. Znalost cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, znamená rozšíření pracovních možností.

Konstruktér

25 910 Kč

Projektant

29 580 Kč

Strojní inženýr

29 390 Kč

Servisní inženýr

34 050 Kč

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ

VEŘEJNÉ

http://www.fs.vsb.cz 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba Tel.: +420 59 732 4122 (3112) e-mail: sylva.kuncova@vsb.cz vladimira.siroka@vsb.cz

UCHAZEČŮM O STUDIUM NABÍZÍME:

Univerzita

Město

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

strojní

www3.fs.cvut.cz/web/

86 %*

TUL

Liberec

strojní

fs.tul.cz/

80 %

UJEP

Ústí nad Labem

výrobních technologií a managementu

cz.fvtm.ujep.cz/

86 %

VŠB-TUO

Ostrava

strojní

fs.vsb.cz/cs/

64 %

VUT

Brno

strojního inženýrství

fme.vutbr.cz/

62 %

ZČU

Plzeň

strojní

fst.zcu.cz/

73 %

STU

Bratislava

strojnícka

sjf.stuba.sk

89%

TU

Košice

strojnícka

sjf.tuke.sk

79%

ŽU

Žilina

strojnícka

fstroj.uniza.sk

94%

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

Průměrná mzda v oboru:

ć” bakalářský program „Strojírenství“ s 12 obory ć” bakalářský program „Technologie letecké dopravy“ se 3 obory ć” magisterský program „Strojní inženýrství“ Staňte se našimi úspěšnými absolventy! Den otevřených dveří: 1. 2. 2013


Velkým podnikům chybí techničtí odborníci. Poptávka po absolventech těchto oborů se pořád zvyšuje. Z průzkumů vyplývá, že 6 z 10 nejčastěji nabízených pozic na trhu práce jsou právě vhodné pro absolventy technických fakult. I studenti si začínají uvědomovat, že technické obory mají budoucnost a jejich zájem o studia se zvyšuje. Studium technický oborů rozhodně není pro všechny. Obecně platí, že se na studium není tím nejtěžším dostat se, ale udržet se tam. Proto byste měli mít předpoklady pro jeho zvládnutí. Těmi jsou kromě zájmu o obor, logické myšlení, představivost, pozitivní vztah k matematice, fyzice, geometrii, chemii či informatice a být trpělivý. Tak jako na většině fakult je studium rozděleno na tříletý bakalářský a dvouletý magisterský program. Vybírat si můžete z množství oborů, které se pořád rozšiřují a propojují i s dalšími oblastmi jako je např. management a ekonomika. Ovšem nezapomeňtě, že po vystudování takového oboru nebudete technici v právém slova smyslu. Studium takto kombinovaného oboru vám ale přinese určitou specializaci, a tím i výhodu např. vůči studentům všeobecně zaměřeného managemetu či ekonomiky. Vy také možná zjistíte, že jedna z těhto specializací je pro vás vhodnější, a budete tak moci upravit své zaměření v magisterském studiu. Co vás čeká na přijímačkách? Předpokladem ke studiu na technických školách je úspěšné složení zkoušek z matematiky, ale můžete se setkat i s testem z fyziky, cizího jazyka OSP či TSP. Matematika je však základ. Pokud jste maturovali z matematiky na výbornou nebo jste měli dobré studijní výsledky za celé studium na střední škole, mohou vám být na některých školách přijímací zkoušky odpuštěny.

Technické obory naleznete hlavně na fakultách přímo technických dále také na strojních, elektrotechnických, technologických, dopravních a textilních fakultách. Proto si můžete vybrat z velkého množství univerzitních měst po celé České republice i na Slovensku.

VŠ OBORY

Technické obory U absolventů technických oborů by neměl být v současné době problém s uplatněním. Jak bylo řečeno v úvodu, poptávka po absolventech technických oborů je velká a pořád roste. Všeobecně vzato se nemusíte po škole bát, že nenajdete práci. Uplatnění najdete podle své specializace. Hledat můžete například v automobilovém průmyslu, kde je stále velký zájem o nové inženýry a také průmyslové firmy stále hledají techniky a pracovníky vývoje. V České rebulice je v současné době stále více investorů ze zahraničí, kteří nabízejí kromě prestiže pracovat u mezinárodní firmy většinou i lepší platové ohodnocení. Vnitrofiremní komunikace je však velmi často v angličtině. Proto, pokud máte tyto ambice, doporučujeme vám věnovat velkou pozornost mimo vzdělávání se v mateřském oboru i studiu jazyků.

Průměrná mzda v oboru:

Konstruktér

32 050 Kč

Procesní inženýr

30 630 Kč

Strojní inženýr

29 320 Kč

Dopravní inženýr

28 000 Kč

Elektrotechnický inženýr

30 390 Kč

21


Průvodce pomaturitním vzděláním

Univerzita Město

Technickéé oobory boryy

Fakultaa

Úsp. přijetí

ČVUT

Kladno

biomedicínského inženýrství

fbmi.cvut.cz/

45 %

ČVUT

Praha, Děčín

dopravní

fd.cvut.cz/

73 % 67 %

ČVUT

Praha

elektrotechnická

fel.cvut.cz/

ČVUT

Praha

jaderná a fyzikálně inženýrská

fjfi.cvut.cz/

82 %

ČZU

Praha

technická

tf.czu.cz/cs/

78 %

TUL

Liberec

textilní

ft.tul.cz/

99 %

TUL

Liberec

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

fm.tul.cz/

67 %

UJEP

Ústí nad Labem

výrobních technologií a managementu

cz.fvtm.ujep.cz/

86 %

UO

Brno

vojenských technologií

unob.cz

nezjištěno

UPCE

Pardubice

dopravní fakulta Jana Pernera

upce.cz/dfjp

73 %

UPCE

Pardubice

elektrotechniky a informatiky

upce.cz/fei

65 %

UTB

Zlín

technologická

web.ft.utb.cz/

81 %

VŠB-TUO

Ostrava

stavební

fast.vsb.cz/cs/

78 %

VŠB-TUO

Ostrava

strojní

fs.vsb.cz/cs/

64 %

VŠB-TUO

Ostrava

elektrotechniky a informatiky

fei.vsb.cz/cs/index.html

73 %

VŠB-TUO

Ostrava

hornicko-geologická

hgf.vsb.cz/cs/

88 %

VŠB-TUO

Ostrava

metalurgie a materiálového inženýrství

fmmi.vsb.cz/cs/index.html

97 %*

VŠB-TUO

Ostrava

bezpečnostního inženýrství

fbi.vsb.cz/cs/index.html

75 %

VUT

Brno

elektrotechniky a komunikačních technologií

feec.vutbr.cz/fakulta/ home.php.cz

65 %

VUT

Brno

strojního inženýrství

fme.vutbr.cz/

62 %

VŠCHT

Praha

chemické technologie

vscht.cz/homepage/fcht/ index

77 %

VŠCHT

Praha

chemicko-inženýrská

fchi.vscht.cz/

72 %

ZČU

Plzeň

aplikovaných věd

fav.zcu.cz/

93 %

ZČU

Plzeň

elektrotechnická

fel.zcu.cz/

67 %

ZČU

Plzeň

strojní

fst.zcu.cz/

73 %

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

22

Web

NEWTON COLLEGE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Vysoká škola managementu mechatroniky, informatiky aFakulta podnikání a mezioborových studií www.newtoncollege.cz 461 17 Liberec I, www.facebook.com/NewtonCollege Studentská 2, tel. 485 353 429 (624),Adresa: http://www.fm.tul.cz Rašínova 2,

SOUKROMÉ VEŘEJNÉ

602 00 Brno

BS – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY +420 542 513 410 A OBORY (3leté)Tel.: – „Bc.“ (studijní oddělení) ć” ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (P, K) E-mail: Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika studijni@newtoncollege.cz a logistika ć”STUDIJNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (P) OBORY Informační technologie Management se zaměřením na ć” NANOTECHNOLOGIE (P) psychologii Nanomateriály

Jedinečný obor, který nabízí v ČR jen

NMS – NAVAZUJÍCÍ NEWTON College!MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY a(2leté) – „Ing.“ Globální podnikání management Management mezinárodních institucí ć” ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (P) a Automatické veřejné správy řízení a inženýrská informatika, Mechatronika, Informační technologie, Přírodovědné ć” inženýrství manažerské metodyfyzikálně výuky experimentální – zaměření pracovní stáže součástí studia ć”ć” ELECTRICAL ENGINEERING AND studium v zahraničí) (P) ć” INFORMATICS možnost studia(částečné v zahraničí Mechatronics (SRN), Engineering of Interactive ć” vysoká studijní stipendia (Francie) ć” Systems osobní přístup ć” APLIKOVANÉ VĚDY V INŽENÝRSTVÍ (P) ć” Přírodovědné Studium na inženýrství NEWTON–College zaměřeníkombinuje modelování vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické ć” NANOTECHNOLOGIE (P) semináře, manažerský výcvik a praxi Nanomateriály

v reálném firemním prostředí.

DSP – DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Díky úzkému Ać”OBORY (4leté) propojení – „Ph.D.“ s praxí zapomeňte

na bezduché biflování informací, které nikdy ć” ELEKTROTECHNIKA (P, K) na nepoužijete! Výuka AjeINFORMATIKA založena především Technická kybernetika komunikaci, názornosti a prožitku. ć”ć” ELECTRICAL ENGINEERING AND Po celou dobu studia můžete absolvovat INFORMATICS pracovní stáže(P,aK)spolu s vysokoškolským Technical Cybernetics diplomem obdržíte certifikát o absolvovaných ć” APLIKOVANÉ V INŽENÝRSTVÍ (P, K) praxích, kterýVĚDY se stane součástí vašeho Aplikované v inženýrství profesníhovědy životopisu, čímž můžete získat Forma studia: P –před prezenční, K - kombinovaná velký náskok ostatními vrstevníky. Přijímací řízení dveří: 21. 11. 2012 a 6. 2. 2013 Dny otevřených Důležitou složkou studia na NEWTON College Přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2013 a 15. 8. 2013 jsou pracovní stáže.BS: Spolu s vysokoškolským (vždy 400,-),obdržíte NMS: docertifi 30. 4.kát 2013 15. 8. 2013 (vždy diplomem o aabsolvovaných 400,-), DSP po celý rok (bez poplatku) praxích, který se stane součástí vašeho Přijímací zkoušky: BS: 1.čímž kolo můžete 10. a 11. získat 6. 2013, profesního životopisu, 2. kolo náskok 20. 8. 2013, 20. 8. 2013, DSP: po celý rok velký předNMS: ostatními vrstevníky.

ČZU V PRAZE

Fakulta technická www.tf.czu.cz

VEŘEJNÉ

Kamýcká 129 165 21 Praha 6 TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech: ą’ Zemědělská technika ą’ Silniční a městská automobilová doprava ą’ Technika a technologie zpracování odpadů ą’ Technologická zařízení staveb ą’ Obchod a podnikání s technikou ą’ Informační a řídicí technika v APK ą’ Inženýrství údržby ą’ Technology and Environmental Engineering (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 25. a 26. 1. 2013. Více informací najdete na www.tf.czu.cz v sekci STUDIUM. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2013. Elektronická přihláška – http://prijimacky.czu.cz/


VEĹ&#x2DC;EJNĂ&#x2030;

Fakulta výrobních technologií a managementu

Na Okraji 1001 400 96 Ă&#x161;stĂ­ nad Labem tel.: 475 285 511 kontakt@fvtm.ujep.cz

Fakulta nabĂ­zĂ­ prezenÄ?nĂ­ i kombinovanĂŠ studium v bakalĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ch, magisterskĂ˝ch i doktorskĂ˝ch studijnĂ­ch programech. BAKALĂ Ĺ&#x2DC;SKĂ&#x2030; STUDIJNĂ? PROGRAMY

StrojĂ­renskĂĄ technologie obor: Ĺ&#x2DC;Ă?ZENĂ? VĂ?ROBY (PrezenÄ?nĂ­, KombinovanĂŠ studium) StrojĂ­renstvĂ­ obor: ZABEZPEÄ&#x152;ENĂ? VĂ?ROBY (PS, KS) MATERIĂ LY A TECHNOLOGIE V DOPRAVÄ&#x161; (PS, KS) Energetika obor: ENERGETIKA-TEPLĂ RENSTVĂ? (PS, KS) MAGISTERSKĂ&#x2030; STUDIJNĂ? PROGRAMY

StrojĂ­renskĂĄ technologie obor: PĹ&#x2DC;Ă?PRAVA A Ĺ&#x2DC;Ă?ZENĂ? VĂ?ROBY (PS, KS) StrojĂ­renstvĂ­ obor: MATERIĂ LY A TECHNOLOGIE V DOPRAVÄ&#x161; (PS, KS) DOKTORSKĂ? STUDIJNĂ? PROGRAM StrojĂ­renskĂĄ technologie obor: STROJĂ?RENSKĂ TECHNOLOGIE (PS, KS)

VYSOKĂ Ĺ KOLA BĂ Ĺ&#x2021;SKĂ â&#x20AC;&#x201C; TECHNICKĂ UNIVERZITA OSTRAVA

Hornicko-geologickĂĄ fakulta

VEĹ&#x2DC;EJNĂ&#x2030;

www.hgf.vsb.cz

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba studijni.hgf@vsb.cz tel.: 597 325 576, 597 325 340 Hornicko-geologickĂĄ fakulta VysokĂŠ ĹĄkoly bĂĄĹ&#x2C6;skĂŠ - TechnickĂŠ univerzity Ostrava (HGF VĹ B â&#x20AC;&#x201C; TUO) je modernĂ­ fakultou, ve kterĂŠ se zcela unikĂĄtnĂ­m zpĹŻsobem propojujĂ­ pĹ&#x2122;Ă­rodovÄ&#x203A;deckĂŠ disciplĂ­ny s technickĂ˝mi a ekonomickĂ˝mi obory. V rĂĄmci prezenÄ?nĂ­ho nebo kombinovanĂŠho studia v souÄ?asnĂŠ dobÄ&#x203A; nabĂ­zĂ­ 22 studijnĂ­ch oborĹŻ, kterĂŠ se specializujĂ­ na ĹživotnĂ­ prostĹ&#x2122;edĂ­, geologii, geodĂŠzii, biotechnologie, geovÄ&#x203A;dnĂ­ a montĂĄnnĂ­ turismus (cestovnĂ­ ruch), geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Jako jedinĂĄ fakulta v rĂĄmci Ä&#x152;eskĂŠ republiky umoĹžĹ&#x2C6;uje vysokoĹĄkolskĂŠ studium vybranĂ˝ch hornickĂ˝ch oborĹŻ s perspektivnĂ­m uplatnÄ&#x203A;nĂ­m u nĂĄs i v zahraniÄ?Ă­. HGF je v rĂĄmci VĹ B â&#x20AC;&#x201C; TUO co do poÄ?tu studentĹŻ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;technickouâ&#x20AC;&#x153; fakultou. RoÄ?nÄ&#x203A; zde studuje okolo 3,5 tisĂ­c studentĹŻ od nĂĄs i ze zahraniÄ?Ă­, z toho asi 1/4 v MostÄ&#x203A;, kde mĂĄ HGF svoje detaĹĄovanĂŠ pracoviĹĄtÄ&#x203A;. V celkovĂŠ struktuĹ&#x2122;e ĹĄkoly ji pak nĂĄleŞí druhĂŠ mĂ­sto za Ekonomickou fakultou. Dny otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­: 15. â&#x20AC;&#x201C; 16.1.2013 â&#x20AC;&#x201C; Most, OC Central 25. â&#x20AC;&#x201C; 26. 1. 2013 â&#x20AC;&#x201C; Ostrava-Poruba, novĂĄ Aula VĹ B -TUO

Vzhledem k nedostatku technikĹŻ v Ä&#x152;eskĂŠ republice jsou absolventi studia jiĹž dnes oÄ?ekĂĄvĂĄni ve vĹĄech typech vĂ˝robnĂ­ch podnikĹŻ, servisnĂ­ch a obchodnĂ­ch organizacĂ­ch. BliŞťí informace o studiu a pĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­m Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ najdete na: www.fvtm.ujep.cz

Univerzita MÄ&#x203A;sto

Fakulta

Web

Ă&#x161;sp. pĹ&#x2122;ijetĂ­

SPU

Nitra

technickĂĄ

tf.uniag.sk

84 %

STU

Bratislava

elektrotechniky a informatiky

fei.stuba.sk

87 %

TU

Zvolen

environmentålnej a výrobnej techniky

tuzvo.sk/fevt

89 %

TUKE

KoĹĄice

banĂ­ctva, ekolĂłgie, riadenia a geotechnolĂłgiĂ­

fberg.tuke.sk

44 %

KoĹĄice

hutnĂ­cka

tuke.sk/hf

85 %

KoĹĄice

leteckĂĄ

tuke.sk/lf

80 %

Žilina

prevĂĄdzky a ekonomiky dopravy a spojov

fpedas.uniza.sk

40 %

Žilina

elektrotechnickĂĄ

fel.uniza.sk

88 %

ŽU

VĹ OBORY

UNIVERZITA J. E. PURKYNÄ&#x161; V Ă&#x161;STĂ? NAD LABEM

MATURITNĂ? 6./(1,Ä&#x2026;.< Cena od:

.Ä&#x2020;?NV SURNXVÄ­DYtFH &HQDVNOHQLÄ&#x2020;HNNWHUpEXGRX SRXçLW\]iYLVtQD9DĂĽHPYøEÄ&#x2022;UX SÄĽtSDGQÄ&#x2022;O]HSRXçtWGRGDQp .RQWDNWXMWHQiVQD NQLKRYQLFND#WULEXQF]

23


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Stavebnictví a architektura Stavebnictví

fyziky. Na některých fakultách nemusíte skládat test a budete přijati na základě studijních výsledků ze střední školy.

Studium stavebních fakult nabízí mnoho různých oborů. Před rozhodnutím se pro stavební obor byste měli první zvážit, zda máte nezbytné osobní předpoklady pro tyto profese. Musíte mít prostorovou představivost, matematické nadání, včetně geometrie a bezproblémovou práci s počítačem. Podstatnou část vašeho studia práce zaberou výkresy a projekty. Také ve fyzice byste měli patřit k nadprůměrným studentům. Výhodu budou mít také ti z vás, kteří mají výtvarné nadaní.

Stavební fakulty naleznete v Praze, Brně, Ostravě či Bratislavě. Bakalářské studium je čtyřleté, obsah prvních dvou ročníků bývá společný pro všechny studijní obory. Do těchto dvou ročníků jsou zařazeny převážně teoretické a odborné předměty. Po úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském programu nebo nastoupit do zaměstnání. Uplatnění absolventů stavebních fakult je rozličné a záleží na vystudovaném oboru. Studenti mohou být specialisté při navrhová-

Na přijímací zkoušky se připravte na test z matematiky popřípadě z deskriptivní geometrie či

Průvodce pomaturitním vzděláním

Univerzita

24

Město

ní a projektování, výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb, vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem. Uplatnění naleznou také v poradenské a developerské činnosti, ve státní správě, ve výzkumu a školství.

Architektura Architektura je nejkreativnějším stavebnickým oborem a můžete ji studovat na specializovaných fakultách architektury. Jako architekti budete navrhovat podobu domů, bytů, inte-

StStavebnictví b i t í a architektura hitekt

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

stavební

fsv.cvut.cz/

78 %*

ČVUT

Praha

architektury

fa.cvut.cz/Cz

45 %

riérů či náměstí, v případě, že zvolíte studium zahradní architektury, tak také zahrad či parků. Fakulty architektury najdete v Praze, Brně, Liberci a v Bratislavě. U tohoto oboru ale čekejte těžší přijímací řízení, které může být na dvě kola. V prvním kole na vás čekají výtvarné zkoušky, testy z matematiky, deskriptivní geografie a test z všeobecného přehledu. V druhém kole projdete ústním pohovorem. Základem přijetí na tento obor je nejen technické nadání, ale také výtvarné cítění. Doporučuje se začít s přípravou na přijímací řízení již v polovině středoškolského studia. Není od věci zapsat si kurz kreslení a doplnit si znalosti z dějin umění, popřípadě botaniku, pokud se zajímáte o zahradní architekturu. Studium vám zabere mnoho času, je náročné a bez výtvarného nadání, znalosti matematiky, výpočetní techniky a manuální zručnosti bude pro vás ještě složitější.

UPCE

Litomyšl

restaurování

upce.cz/fr/index.html

29 %

TUL

Liberec

umění a architektury

aa.tul.cz/fakulta.architektury/

27 %

VŠB-TUO

Ostrava

hornicko-geologická

hgf.vsb.cz/cs/

88 %

Stavební inženýr

30 120 Kč

stavební

fast.vsb.cz/cs/

78 %

Projektant

24 500 Kč

vstecb.cz/

67 %

Architekt

25 750 Kč

VŠB-TUO

Ostrava

VŠTE

České Budějovice

VUT

Brno

stavební

fce.vutbr.cz/

81 %

VUT

Brno

architektury

fa.vutbr.cz/

15 %

STU

Bratislava

stavebná

svf.stuba.sk/

80 %

Bratislava

architektúry

fa.stuba.sk/

37 %

TUKE

Košice

stavebná

svf.tuke.sk/

87 %

ŽU

Žilina

stavebná

svf.uniza.sk/

76 %

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

Průměrná mzda v oboru:

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA

Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33, Ostrava - Poruba Kontakt: e-mail: studijni.fast@vsb.cz, tel.: 597 321 320

VEŘEJNÉ


Obor zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Přestože je tento obor v českém akademickém prostředí vcelku mladý, zaslouží si určitě pozornost.

péči o zdraví lidské populace apod. Zabývá se také prevencí znečišťování prostředí a nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Na bakalářském stupni si můžete vybrat hned z několika oborů. Humanitní environmentalistiku lze studovat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A třeba Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií v Univerzity Karlovy. Tyto obory se na roz-

Environmentalistika zahrnuje ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, Univerzita

Město

díl od striktně popisné ekologie snaží zaujmout hodnotící stanoviska. Reagují tedy na kulturní, filosofické, religionistické a antropologické aspekty společnosti, které se vztahují k životnímu prostředí. Ekologie vyučována na přírodovědeckých fakultách obsahuje hodně předmětů z oblasti biologie, chemie, geografie a kartografie.

votního prostředí České zemědělské univerzity v Praze budete skládat podle vybraného oboru, můžete se setkat s kombinací testů z matematiky, biologie, chemie a všeobecného přehledu. Naproti tomu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás přijmou bez písemné či ústní zkoušky a to na základě prospěchu na střední škole z předmětů chemie a biologie.

Podmínky přijetí se liší u jednotlivých univerzit. Například přijímací zkoušky na Fakultě ži-

Studovat enviromentalistiku a ekologii tedy můžete na výše zmíněných univerzitách, ale také například na Přírodovědecké fakultě v Ostravě a Olomoouci nebo na Technologické fakultě UTB ve Zlíně. Slovensko nabízí studium na univerzitách v Košicích, Nitře, Banské Bystrici a Zvolenu.

Environmentalistika i o e t listi a eekologie ologie g

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí 66 %

ČZU

Praha

životního prostředí

fzp.czu.cz/cs/

ČZU

Praha

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

af.czu.cz/cs/

56 %

JČU

České Budějovice

zemědělská

zf.jcu.cz/

92 %

MENDELU

Brno

agronomická

af.mendelu.cz/cz

68 %

MU

Brno

sociálních studií

fss.muni.cz/

15 % 57 %

OU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz/

UJEP

Ústí nad Labem, Most

životního prostředí

fzp.ujep.cz/

75 %

UK

Praha

přírodovědecká

natur.cuni.cz/fakulta

48 %

Možnosti uplatnění mohou absolventi nalézt v různých ekologických organizacích, odborech životního prostředí, nevládním sektoru apod. Velmi ceněna je v současné době pozice environmentálního auditora, či ekologického odborníka v průmyslových podnicích. Po absolvování pedagogického minima je možné uplatnění jako učitel environmentální výchovy. Hodně absolventů nachází své místo ovšem mimo svou specializaci.

UP

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz/

79 %

UTB

Zlín

technologická

web.ft.utb.cz/

81 %

VŠCHT

Praha

technologie ochrany prostředí

vscht.cz/ftop

77 %

Průměrná mzda v oboru:

TU

Zvolen

ekológie a environmentalistiky

tuzvo.sk/fee

70 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

64 %

Ceněna je pozice environmentálního auditora a ekologického odborníka v průmyslových podnicích.

UMB

Banská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

74 %

Ekolog, environmentalista

UPJS

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

44 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk/fpv/sk

91 %

UK

Bratislava

prírodovedecká

fns.uniba.sk

74 %

VŠ OBORY

Environmentalistika a ekologie

22 490 Kč

25


Univerzita Karlova v Praze www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk ýHVNi]HPČGČOVNi XQLYHU]LWDY3UD]H )DNXOWDåLYRWQtKRSURVWĜHGt

.DPêFNi 3UDKD6XFKGRO WXKDUVND#I]SF]XF]

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

9<62&(.9$/,),.29$1Ë='5$9271,ý7Ë35$&291Ë&, -6289<&+29È9È1,1$)$50$&(87,&.e)$.8/7ċ81,9(5=,7<.$5/29< )DUPDFHXWLFNiIDNXOWD8.SĤVREtY+UDGFL.UiORYpOHWY\FKRYDODSĜHVDEVROYHQWĤ WLWYRĜtYČWãLQXIDUPDFHXWĤYý5)DNXOWDGQHVQDEt]tVPČU\VWXGLD STUDIUM FARMACIE

NABÍZÍ PRO ROK 2013/2014 STUDIUM V: %$.$/Èě6.é&+2%25(&+ Aplikovaná ekologie (P,K) .UDMLQiĜVWYt 3.

9RGQtKRVSRGiĜVWYt 3

Ò]HPQtSOiQRYiQt 3

Ò]HPQtWHFKQLFNiDVSUiYQtVOXåED 3.

.Y3UD]H/LWYtQRYČ.DUORYêFK9DUHFKD%ĜH]QLFL

Průvodce pomaturitním vzděláním

0$*,67(56.é&+2%25(&+9ý(6.e0-$=<&(

26

Aplikovaná ekologie (P) 2FKUDQDSĜtURG\ 3.

.UDMLQQpLQåHQêUVWYt 3

.UDMLQQpDSR]HPNRYp~SUDY\ 3

5HJLRQiOQtHQYLURQPHQWiOQtVSUiYD 3.

.Y3UD]H/LWYtQRYČD.DUORYêFK9DUHFK

(QYLURQPHQWiOQtPRGHORYiQt 3

9RGDYNUDMLQČ 3

0$*,67(56.é&+2%25(&+9$1*/,&.e0-$=<&( (QYLURQPHQWDO0RGHOOLQJ 3

1DWXUH&RQVHUYDWLRQ 3

/DQGDQG:DWHU0DQDJHPHQW 3

‡ 6WXGLMQtSURJUDP)DUPDFLHMHPDJLVWHUVNêSČWLOHWê ‡ 6WXGLMQtSOiQVSOĖXMHYãHFKQ\SRåDGDYN\(YURSVNpXQLHDMHNRQFLSRYiQWDNDE\]QDORVWLDEVROYHQWD RGSRYtGDO\MDNVRXþDVQêPSR]QDWNĤPIDUPDFHXWLFNêFKYČGWDNLSRWĜHEiPQDãtLHYURSVNpSUD[H $EVROYHQWLQDFKi]HMtXSODWQČQLSĜHGHYãtPYOpNiUHQVWYtYHGOHWRKRLYHYê]NXPXDYêYRMLQRYêFKOpþLY YOpNRYêFKLQIRUPDþQtFKFHQWUHFKYREODVWLNOLQLFNpIDUPDNRORJLHYH]GUDYRWQLFNêFKĜtGtFtFKVORåNiFK D]GUDYRWQLFNpPãNROVWYt6WXGLXPNRQþtY\NRQiQtPVWiWQt]NRXãN\DDEVROYHQW]tVNiWLWXOÄPDJLVWU³ 0JU ‡ ýiVWVWXGLDO]HNRQDWYFL]LQČURþQČSĜHVVWXGHQWĤY\MtåGtQDMHGQRVHPHVWUiOQtSRE\W ‡ $EVROYHQWVWXGLMQtKRSURJUDPX)DUPDFLHPXåHY\NRQDWVWiWQtULJRUy]Qt]NRXãNXVSROXVREKDMRERX ULJRUy]QtSUiFH3RMHMtPY\NRQiQtVHXGČOXMHWLWXOGRNWRUIDUPDFLH³ 3KDUP'U STUDIUM ZDRAVOTNICKÉ BIOANALYTIKY 9URFHE\O]Ĝt]HQVDPRVWDWQêVWXGLMQtSURJUDP=GUDYRWQLFNiELRDQDO\WLND6WXGLXPMHDNUHGLWRYiQR 0LQLVWHUVWYHP]GUDYRWQLFWYtý5$EVROYHQWL]tVNiYDMtRSWLPiOQtNYDOL¿NDFLSURSUiFLYH]GUDYRWQLFNêFK ODERUDWRĜtFK9êXNX]GUDYRWQLFNpELRDQDO\WLN\]DMLãĢXMLVSROXVXþLWHOLIDNXOW\LY\QLNDMtFtRGERUQtFL]SUD[H SĜHGHYãtP])DNXOWQtQHPRFQLFHY+UDGFL.UiORYpNGHSUREtKiQDãSLþNRYêFKSUDFRYLãWtFKLþiVWSUDNWLFNp YêXN\

6WXGLXP]GUDYRWQLFNpELRDQDO\WLN\MHGYRMVWXSĖRYp

‡ QHMSUYHWĜtOHWêEDNDOiĜVNêVWXSHĖSUH]HQþQt GHQQtVWXGLXP QHERNRPELQRYDQê ÄGiONRYê³ ‡ QiVOHGXMHGYRXOHWêPDJLVWHUVNêVWXSHĖSUH]HQþQt ‡ $EVROYHQWVWXGLMQtKRSURJUDPX=GUDYRWQLFNiELRDQDO\WLNDPĤåHY\NRQDWVWDWQtULJRUy]Qt]NRXãNXD]tVNDW WLWXOÄGRNWRUSĜtURGQtFKYČG³ 51'U 

3ě,-Ë0$&ËěË=(1Ë 3ĜLKOiãN\GR 3ĜLMtPDFt]NRXãN\RGGR ‡ YSURJUDPXFarmacieWHVW\]biologie a chemie ‡ SUREDNDOiĜVNpVWXGLXPYSURJUDPXZdravotnická bioanalytikaWHVW\]biologie EH]ERWDQLN\ a chemie ‡ SURQDYD]XMtFtPDJLVWHUVNpVWXGLXPYSURJUDPXZdravotnická bioanalytika testy]analytické chemie, biochemie, hematologie a molekulární biologie ‡ 9\QLNDMtFtVWXGHQWLMVRXSĜLMtPiQLEH]SĜLMtPDFtKRĜt]HQt 3RGUREQpLQIRUPDFHYþHWQČPRGHORYêFKRWi]HNQDKWWSZZZIDIFXQLF] $GUHVD+H\URYVNpKR +UDGHF.UiORYp 7HOHIRQ


Farmacie Farmacii lze studovat na specializovaných fakultách, které vychovávají vedle lékárníků i pracovníky pro výzkum, výrobu, kontrolu a distribuci léčiv. Absolventi pracují též v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie a ve zdravotnických laboratořích. Současné studium připravuje posluchače k tomu, aby rozumněli nejen léku, ale i zdravotním problémům pacienta. Hodně času prožijete při praktických cvičeních v laboratořích syntetických nebo fyziologických, budete léky vyrábět i analyzovat, naučíte se účinky léčivých rostlin, poznáte působení léků v nemocném těle, seznámíte se s ekonomikou i legislativou – zkrátka, studium je pestré, zajímavé. Absolventi nemají problém s uplatněním. Studium oboru Farmacie je magisterské, prezenční, trvá 5 let a je zakončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou. Studovat můžete v Brně či Hradci Králové. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, která je pod Univerzitou Karlovou nabízí ještě bakalářský obor Zdravotnická bioanalytika, který trvá 3 roky a můžete studium pokračovat na magisterském navazujícím programu. Univerzity někdy pořádají přípravné kurzy. K oborům souvisejícím s farmacií se dostanete i na chemických fakultách univerzit, které připravili obory jako Farmakochemie a medicinální materiály, Syntéza a výroba léčiv nebo Analýza léčiv. Absolventi programu Farmacie mají teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, jsou kvalifikováni podávat informace o všech aspektech léčiv a poskytovat konzultační služby v oblasti prevence. Jsou kvalifikováni pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické služ-

VEŘEJNÉ

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Veterina

lasti hygieny potravin živočišného původu. Přijímací zkoušky se skládají z testu z biologie a chemie, ale v potaz se bere i prospěch na střední škole a mimoškolní aktivity jako jsou účast v odborných soutěžích, publikační činnost a jazykové zkoušky. Studium je hodně náročné, proto byste měli mít nadprůměrné studijní schopnosti.

Veterinární lékařství můžete studovat na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Studium je prezenční, magisterské a trvá 6 let, úspěšní absolventi získají titul „doktor veterinární medicíny“ (MVDr.). Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v ob-

Absolventi mají široké možnosti uplatnění, nepracují jen jako veterinární lékaři. Své místo najdou i jako zaměstnanci státní veterinární správy, farmaceutických firem nebo jako odborníci v poradenských chovatelských službách či ve veterinárních ústavech.

bě. Vedle samostatné práce jsou kvalifikováni pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru.

Univerzita

Město

UK

Hradec Králové

UPCE

Pardubice

VFU

Brno

VFU

Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz

Palackého 1-3, 612 42 Brno

STUDIJNÍ PROGRAMY:

FFarmacieie a veterina t i Web

Úsp. přijetí

farmaceutická

faf.cuni.cz/

45 %

chemicko-technologická

upce.cz/fcht/

77 %

veterinárního lékařství

fvl.vfu.cz/

18 %

Brno

veterinární hygieny a ekologie

fvhe.vfu.cz/

53 %

VFU

Brno

farmaceutická

faf.vfu.cz/

26 %

VŠCHT

Praha

chemické technologie

vscht.cz/fcht

77 %

VŠCHT

Praha

potravinářské a biochemické technologie

vscht.cz/fcht

70 %

VŠCHT

Praha

chemicko-inženýrská

fchi.vscht.cz/

72 %

VUT

Brno

chemická

fch.vutbr.cz/

72 %

STU

Fakulta

VŠ OBORY

Farmacie a veterina

Bratislava

chemickej a potravinárs- fchpt.stuba.sk kej technológie

92 %

UK

Bratislava

farmaceutická

fpharm.uniba.sk

36 %

UVLF

Košice

veterinárske lekárstvo a farmácie

uvm.sk

55 %

Magisterský studijní program v oboru ą’ Veterinární hygiena a ekologie Bakalářský studijní program v oboru ą’ Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma) ą’ Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma) Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin

Průměrná mzda v oboru: Farmaceut

29 040 Kč

Medicínský/farmaceutický reprezentant

31 540 Kč

Farmaceutický laborant

18 410 Kč

Veterinární lékař

22 864 Kč

27


Jaké je uplatnění studentů zdravotnických oborů?

Lékařské obory Medicína Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, vyplývá z odpovědí více než 8 tis. absolventů českých univerzit. Tím nechci nihoko od studia odradit. Student by měl mít dobrou paměť, schopnost zvládat vypjaté situace, být trpělivý a především mít potřebu pomáhat lidem.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Klasické studium probíhá v magisterských oborech a na začátku si můžete zvolit mezi všeobecným lékařství či stomatologií. Studium programu Všeobecné lékařství je šestileté, realizuje se pouze prezenční formou. Teoretické a preklinické předměty dávají studentům základní znalosti, nutné pro správné pochopení funkce zdravého a nemocného organizmu. Klinickým oborům se studenti věnují v posledních letech studia.

28

Program stomatologie má prezenční formu a trvá jedenáct semestrů. První dva roky jsou věnovány teoretickým předmětům (biologie, biofyzika, anatomie, histologie, biochemie), další dva ročníky oborům preklinickým a v posledním úseku studia se studují především předměty klinické. Studenti se seznamují se základy vědecké práce, jsou vedeni k samostatné práci. Pozornost je věnována také studiu cizích jazyků. Na většině fakult se potkáte u přijímacích zkoušek s oborovými testy z biologie, chemie, fyziky či latiny. Pokud si nejste jistí úrovní svých znalostí, můžete se přihlásit do placených přípravných kurzů, které jednotlivé fakulty pořádají.

Pro studium si můžete vybrat jednu z lékařských fakult, která se nachází například v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci či Olomouci. Pokud byste měli zájem o studium na Slovensku, můžete zvolit za své univerzitní město například Košice či Bratislavu. Absolvent oboru Všeobecné lékařství získává titul MUDr. a je schopen výkonu klinické praxe v oboru. Poté si vybírá specializaci a čeká ho ještě dlouhá cesta, protože musí zvládnout několik atestací. Obdobně i absolvent oboru Stomatologie je připraven pro výkon klinické praxe.

Zdravotnické obory Pod studijní programy spojené se zdravotnictvím spadají ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní asistentka), fyzioterapie, rehabilitace, ergoterapie, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, ochrana veřejného zdraví a forenzní obory. Studium je většinou členěno na tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium. Už přijímací zkoušky bývají dost náročné, po uchazečích jsou vyžadovány perfektní znalosti biologie, fyziky a chemie na úrovni střední školy.

Průměrná mzda v oboru: Fyzioterapeut

18 280 Kč

Lékař

32 970 Kč

Všeobecná sestra

20 220 Kč

Zdravotnický záchranář

20 320 Kč

LÉKAŘSKÁ FAKULTA, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Všeobecná sestra: absolventi/ky tohoto oboru se uplatní v jednotlivých systémech péče o zdraví obyvatelstva. Mohou pracovat ve státních i nestátních zařízeních a institucích. Fyzioterapie: pokud se vám podaří dostat se na tento obor a navíc ho i vystudovat, uplatníte se ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních (kliniky léčebné rehabilitace, rehabilitační ústavy a stacionáře, lázeňská zařízení, rehabilitační centra atd.). Ale pozor! Profese fyzioterapeuta klade velké nároky na fyzickou kondici, proto součástí přijímacích zkoušek jsou i testy fyzické připravenosti a i během studia se jim nevyhnete Radiologický asistent: absolventi jsou oprávněni k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a k aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Uplatnění, jak už název napovídá, nalézají asistenti především na radiologickém oddělení v nemocnicích. Zdravotní laborant: studium tohoto oboru má připravit odborníky pro různé typy zdravotnických laboratoří, organizacích vyrábějících diagnostické laboratorní přípravky, ve výzkumných a jiných laboratořích. Zdravotnický záchranář: záchránři se uplatní ve zdravotnických záchranných službách a jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci - horská, báňská, vodní a na oddělení urgentních příjmů. Porodní asistenka: po vystudování oboru Porodní asistentka naleznete uplatnění nejen v porodnicích, ale i v různých poradních a "gravid" centrech.

VEŘEJNÉ

Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3. Tel: 597 091 710, 711, 712. Email: http://lf.osu.cz

Lékařská fakulta OU v Ostravě nabízí lékařský magisterský obor a nelékařské zdravotnické bakalářské a navazující magisterské obory pokrývající svými absolventy celou škálu zdravotnických profesí. Bc. OBORY

ć” ć” ć” ć” ć” ć”

Ergoterapie (P) Fyzioterapie (P) Ochrana veřejného zdraví (P) Porodní asistentka (P) Radiologický asistent (K) Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací (K) ć” Všeobecná sestra (P, K) ć” Zdravotní laborant (P) ć” Zdravotnický záchranář (P, K) Mgr. OBOR

ć” Všeobecné lékařství (P) NMgr. OBORY

ć” Komunitní péče v porodní asistenci (P, K) ć” Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (P) ć” Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K) ć” Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K) ć” Fyzioterapie (P) ć” Intenzívní péče (K) Dny otevřených dveří: 4. a 5. ledna 2013 Přihlášky ke studiu je nutno podat do 28. února 2013. Bližší informace k přijímací zkoušce u jednotlivých oborů na http://lf.osu.cz


Fakulta

Lékařské é řs é oobory bo y Web

Úsp. přijetí

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

ČVUT

Kladno

biomedicínského inženýrství

fbmi.cvut.cz/

45 %

Lékařská fakulta v Plzni

JČU

České Budějovice

udravotně sociální

zsf.jcu.cz/

41 %

www.lfp.cuni.cz

MU

Brno

lékařská

med.muni.cz

16 %

OU

Ostrava

lékařská

lf.osu.cz/

24 %

TUL

Liberec

ústav zdravotnických studií

uzs.tul.cz/

92 %

UJEP

Ústí nad Labem

zdravotnických studií

uzs.ujep.cz/

42 %

UK

Praha

1. lékařská

lf1.cuni.cz/

25 %

UK

Praha

2. lékařská

lf2.cuni.cz/

14 %

UK

Praha

3. lékařská

lf3.cuni.cz/cs/index.html

16 %

UK

Plzeň

lékařská

lfp.cuni.cz/

23 %

UK

Hradec Králové

lékařská

lfhk.cuni.cz/

18 %

UO

Brno

vojenského zdravotnictví

www.unob.cz

nezjištěno

UP

Olomouc

lékařská

lf.upol.cz/

16 %

UP

Olomouc

zdravotnických věd

fzv.upol.cz/

21 %

UPCE

Pardubice

zdravotnických studií

upce.cz/fzs

35 %

ZČU

Plzeň

zdravotnických studií

zcu.cz/fzs/

26 %

KU

Ružomberok

zdravotnícka

fz.ku.sk

66 %

SZU

Bratislava

ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

szu.sk

64 %

Bratislava

verejného zdravotníctva

szu.sk

57 %

Bratislava

lekárska

szu.sk

13 %

Banská Bystrica

zdravotníctva

szu.sk

62 %

TNUAD

Trenčín

zdravotníctva

fz.tnuni.sk

65 %

TU

Trnava

zdravotníctva a sociálnej práce

fzasp.truni.sk

73 %

UK

Bratislava

lekárska

fmed.uniba.sk

31 %

Martin

Jesseniova lekárska

jfmed.uniba.sk

29 %

UKF

Nitra

sociálnych vied a zdravotníctva

fsvaz.ukf.sk

33 %

UPJS

Košice

lekárska

upjs.sk/lekarska-fakulta

31 %

PU

Prešov

zdravotnických odborov

unipo.sk/fakulta-zdravotnictva

42 %

VEŘEJNÉ

Husova 3, 306 05 Plzeň Tel: +420 377593400, Fax: +420 377593449 Studijní oddělení: martina.buriankova@lfp.cuni.cz NABÍZÍME STUDIUM:

1) Všeobecné lékařství – titul MUDr. 2) Zubní lékařství – titul MDDr. ć” Důraz na výuku jazyků – angličtina, latina, další světový jazyk. DALŠÍ STUDIUM PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

1) Teoretické základy všeobecného lékařství 2 semestry 2) Teoretické základy zubního lékařství 2 semestry ć” Určeno uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním ć” Individuální způsob studia ć” Na základě zjednodušené přijímací zkoušky přijetí ke studiu magisterského studijního programu ć” Přijatelné školné. DÁLE:

ą’ Přípravný internetový kurz pro maturanty - obsahuje sadu modelových otázek z biologie, fyziky a chemie, ze kterých jsou pak vybírány vzory pro tvorbu otázek do přijímacích testů ć” Možnost absolvovat studijní pobyty a praxe v zahraničí ą’ Možnost doktorandských studií.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA JU www.prf.jcu.cz

VEŘEJNÉ

VŠ OBORY

Univerzita Město

Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 387 772 262, 387 772 268 fax: 385 310 366 e-mail: studijni@prf.jcu.cz Studium biologických oborů má na PřF JU mnohaletou tradici spojenou s Biologickou fakultou JU. V současnosti je rozšířováno o další přírodovědné obory, zaměřené především na Chemii, Fyziku, Informatiku a Matematiku, a také o studium pro budoucí středoškolské učitele. V bakalářském stupni lze studovat tyto obory: Biologie, Biofyzika, Bioinformatics, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika, Odborné vzdělávání pro budoucí středoškolské učitele. Víceoborové studium pro vzdělávání lze na PřF kombinovat z těchto oborů: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Aplikovaná informatika. Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří 18. 1. 2013. Zájemci o studium mohou zasílat přihlášky na adresu fakulty do 15. 3. 2013.

29


Průměrná mzda v oboru:

Přírodní vědy Mezi přírodní vědy se řadí biologie, chemie, fyzika a vědy o zemi jako je geologie a geografie. Tyto obory nalezneme na přírodovědeckých fakultách. Se speciálně zaměřenými obory se můžeme také setkat na fakultě agronomické, chemické nebo technologické. Studium připravuje své absolventy na budoucí práci vědeckých pracovníků a také učitelů středních škol.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Pro úspěšné studium je nutný zájem o vybraný obor již na střední škole, studium je náročné a titul vám nespadne sám do klína. Čekají vás hodiny strávené nad učením a v laboratoři. Po složení přijímacích zkoušek nemáte ještě zdaleka vyhráno, náročnost studia je opravdu vysoká. Logické a abstraktní myšlení, trpělivost a smysl pro systematičnost by vám měli být vlastní. Cizím jazykům se rozhodně nevyhnete a můžete využít možnosti práce či studia v zahraničí. Během studia se můžete těšit na základní i aplikované výzkumy, které jsou většinou nutnou součástí výuky. Výhodou je, že už během studia si budete ověřovat svoje znalosti v praxi a není výjimkou, že účast na těchto projektech je placená.

30

Studium má koncepci třístupňového studia (bakal ářské-magisterské-doktorské). Bakalářské programy, standardně tříleté, jsou určeny maturantům. Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako dvouoborové studium směřující k získání kvalifikace učitele. Uplatnění a platové podmínky pak závisí na zvoleném programu studia. Přijímací řízení se skládá většinou z testu všeobecných studijních předpokladů a může být doplněn odborným testem podle zvoleného oboru, tj. testem z chemie, biologie, zeměpisu či matematiky na úrovni znalostí středních škol.

Studovat přírodovědní obory můžeme například na univerzitě v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem či Českých Budějovicích. Na Slovensku to jsou univerzity v Nitře, Trnavě, Košicích

a Bratislavě. Tyto fakulty nabízejí obory jako biochemie, biologie, ekologie, geologie, chemie, fyzika, antropologie a spoustu dalších.

Přírodní říí o í vědy ěy

Výzkumný a vědecký pracovník

25 500 Kč

Učitel střední školy

22 230 Kč

Biolog

19 840 Kč

Chemický inženýr

29 210 Kč

Chemický laborant

17 310 Kč

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

přírodovědecká

prf.jcu.cz/

67 %

MENDELU

Brno

agronomická

af.mendelu.cz/cz

68 %

MU

Brno

přírodovědecká

sci.muni.cz/

55 %

OU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz/

57 %

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědecká

slu.cz/su/fpf/cz/

42 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz/

31 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz/

62 %

UK

Praha

přírodovědecká

natur.cuni.cz/fakulta

48 %

UP

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz/

79 %

UPCE

Pardubice

chemicko-technologická

upce.cz/fcht/index.html

77 %

UTB

Zlín

technologická

web.ft.utb.cz/

81 %

VŠCHT

Praha

chemické technologie

vscht.cz./fcht

77 %

VŠCHT

Praha

technologie ochrany prostředí

vscht.cz/ftop

77 %

VŠCHT

Praha

potravinářské a biochemické technologie

vscht.cz/fpbt

70 %

VŠCHT

Praha

chemicko-inženýrská

fchi.vscht.cz/

72 %

VUT

Brno

chemická

fch.vutbr.cz/

72 %

PU

Prešov

humanitných a prírodných vied

unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied

53 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk

91 %

UK

Bratislava

prírodovedecká

fns.uniba.sk

74 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

64 %

UMB

Banská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

74 %

UPJŠ

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

43 %


Humanitní obory

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Fakulta veřejných politik v Opavě

Mezi tyto obory lze zahrnout velké množství studijních oblastí, které jsou vyučovány převážně na filozofických fakultách jednotlivých univerzit po celé České republice. Patří sem filozofie, filologie, historie, archeologie, ale také vědy společenské jako psychologie, sociologie, politologie, žurnalistika, mezinárodní vztahy, genderová studia, estetika či logika.

kalářské studium dvouoborově a magisterské pouze jednooborově nebo svá studia různými způsoby kombinovat. Přijímací zkoušky se zpravidla skládají z testu studijních předpokladů, které mohou být doplněny oborovým testem. Znamená to, že i pro humanitní obory musíte umět logicky přemýšlet a ovládat alespoň základy matematiky, která hraje v testech studijních předpokladů většinou poměrně velkou roli.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Student by se pro tyto obory měl rozhodnout v případě, že ho baví český a cizí jazyk, dějepis, zajímá se o společenské problémy a neláká ho matematika, statistika a technické obory. Připravte se na spoustu čtení a psaní seminárních prací. Od studentů je vyžadováno spíše samostudium, proto je škola během semestru méně náročná na docházku. Studium je rozděleno na bakalářský a magisterský program, což má své výhody. Můžete třeba studovat ba-

32

Filozofickou fakultu najdete v mnoha univerzitních městech např. v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a vybírat můžete i mezi slovenskými univerzitami. Ucelený přehled možností studia naleznete v tabulce. Uplatnění absolventů se liší podle odstudovaného oboru. Například studium jazyků dává

Humanitní i tí obory ío o y

možnost realizace v tlumočení, překladatelství nebo v mezinárodních organizacích. Důraz na cizí jazyky v dnešní době stále roste. Velká část humanitně zaměřených absolventů zkouší, po doplnění pedagogického vzdělání, své štěstí také ve školství a vzdělávání. Nutno ještě dodat, že ne vždy se podaří absolventům humanitního oboru nalézt zaměstnání adekvátní studiu. Na základě vysokoškolského titulu se ale mohou ucházet o pozice v administrativě, v mediích nebo v kulturních organizacích.

Průměrná mzda v oboru: Překladatel

23 080 Kč

Novinář

23 830 Kč

Psycholog

21 340 Kč

Archeolog

18 700 Kč

Olbrichova 625/25 746 01 Opava Tel.: +420 553 684 121, e-mail: studium@fvp.slu.cz

VEŘEJNÉ

ºÕßéàèՔêفÙÞâ×ܔäãàÝèÝߔâÕÖlîl”äæÙîÙâaâl” ݔßãáÖÝâãêÕâc”çèéØÝéá”êٔaèíÙ×ܔ ÖÕßÕàXçߏ×ܔçèéØÝÞâl×ܔäæãÛæÕáÙ×ܔ œÁÙîÝâXæãØâl”èÙæÝèãæÝXàâl”çèéØÝÕ ”Çã×ÝXàâl” äãàÝèÝßՔՔçã×ÝXàâl”äæX×Ù ”ÇäÙ×ÝÕàÝîÕ×ٔ ê”äÙØÕÛãÛÝ×Ù ”ÄÙèãêÕèÙàçèêl¢”ÊٔçèéØÝé” áŽ’ÙèٔäãßæÕaãêÕè”ê”æXá×ݔâÕêÕîéÞl×l×ܔ áÕÛÝçèÙæçߏ×ܔçèéØÝÞâl×ܔäæãÛæÕ᎔ œÁÙîÝâXæãØâl”èÙæÝèãæÝXàâl”çèéØÝÕ ”Çã×ÝXàâl” äãàÝèÝßՔՔçã×ÝXàâl”äæX×ٝ”ՔߔØÝçäãîÝ×ݔÞٔ ݔáã’âãçè”ØãßèãæçßcÜã”çèéØÝÕ¢ BAKALÁŘSKÉ OBORY:

ć” ć” ć” ć”

ÇèÙØãÙêæãäçßX”çèéØÝՔœÄ ÊفÙÞâX”çäæXêՔՔæÙÛÝãâXàâl”äãàÝèÝßՔœÄ ”¿ Çã×ÝXàâl”äÕèãàãÛÝٔՔäæÙêÙâ×ٔœÄ ”¿ ʄÙãÖÙ×âX”çÙçèæՔœÄ ”¿”

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY:

ÇèÙØãÙêæãäçßX”çèéØÝՔœÄ ÊفÙÞâX”çäæXêՔՔçã×ÝXàâl”äãàÝèÝßՔœÄ

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

filozofická

ff.jcu.cz/

60 %

ºÊĔâÕÖlîl”æãêâd’”ØêãéàÙèc”ßéæîí” ·Ùàã’ÝêãèâlÜã”êîØdàXêXâl”œÊفÙÞâX”çäæXêՔ ՔæÙÛÝãâXàâl”äãàÝèÝßÕ ”Ê„ÙãÖÙ×âX”çÙçèæÕ ” Çã×ÝXàâl”äÕèãàãÛÝٔՔäæÙêÙâ×ٝ¢

JČU

České Budějovice

zdravotně sociální

zsf.jcu.cz/

41 %

MU

Brno

filozofická

phil.muni.cz/

38 %

Dny otevřených dveří:”­¢”¥¢”Õ”¥§¢”¦¢”¦¤¥§ Termín podání přihlášky:”¦¬¢”¦¢”¦¤¥§ ¶àݒ„l”ÝâÚãæáÕ×ٔã”çèéØÝé”Õ”äÝÞláÕ×lᔁlîÙâl” âÕÞØÙèٔâՔÜèè䮣£ëëë¢çàé¢×î£Úêä£×î¢

MU

Brno

sociálních studií

fss.muni.cz/

15 %

OU

Ostrava

sociálních studií

fss.osu.cz/

23 %

OU

Ostrava

filozofická

ff.osu.cz/

33 %

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědecká

slu.cz/su/fpf/cz/

42 %

SLU

Opava

veřejných politik

slu.cz/fvp/cz/

37 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz/

31 %

UHK

Hradec Králové

filozofická

uhk.cz/ff

52 %


Humanitníí oboryy

Město

Fakultaa

Web

Úsp. přijetí

UHK

Hradec Králové

ústav sociální práce

uhk.cz/usp

21 %

UJEP

Ústí nad Labem

filozofická

ff.ujep.cz/

64 %

UJEP

Ústí nad Labem

sociálně ekonomická

fse1.ujep.cz/

41 %

UK

Praha

filozofická

ff.cuni.cz/

20 %

UK

Praha

sociálních věd

fsv.cuni.cz/

25 %

UK

Praha

humanitních studií

fhs.cuni.cz/

44 %

UP

Olomouc

filozofická

ff.upol.cz/

31 %

UPCE

Pardubice

filozofická

upce.cz/ff/

55 %

UTB

Zlín

humanitních studií

web.fhs.utb.cz/

47 %*

ZČU

Plzeň

filozofická

zcu.cz/ff/

61 %*

KU

Ružomberok

filozofická

ff.ku.sk

63 %

PU

Prešov

filozofická

unipo.sk/ff

63 %

Prešov

humanitných a prírodných vied

unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied

53 %

Trenčín

sociálno-ekonomických vzťahov

fsev.tnuni.sk

90 %

TNUAD UCM

Trnava

filozofická

ff.ucm.sk

78 %

UK

Bratislava

filozofická

fphil.uniba.sk

23 %

UKF

Nitra

filozofická

ff.ukf.sk

51 %

UMB

Banská Bystrica

humanitných vied

fhv.umb.sk

63 %

Banská Bystrica

politických vied a medzinár. vztahov

fpvmv.umb.sk

36 %

Košice

filozofická

upjs.sk/filozoficka-fakulta

52 %

TTU

Trnava

filozofická

fff.truni.sk

43 %

ŽU

Žilina

humanitných vied

fhv.uniza.sk/fhv

43 %

UPJS

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH www.upjs.sk

VEŘEJNÉ

VŠ OBORY

Univerzita

Šrobárova 2, 041 80 Košice tel.: +421-55-234 1100

Lekárska fakulta Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice tel.: +421-55-642 8141 studijne@lf.upjs.sk

http://www.medic.upjs.sk Prírodovedecká fakulta Šrobárova 2, 041 54 Košice tel.: +421-55-622 3224 studijne@upjs.sk

http://www.science.upjs.sk Právnická fakulta Kováčska č. 26, 040 75 Košice tel.: +421-55-727 1212 (10) maria.scerbova@upjs.sk

http://www.pravo.upjs.sk Fakulta verejnej správy Popradská 66, 040 11 Košice tel.: +421-55-789 7022 sekrfvs@fvs.upjs.sk

http://www.fvs.upjs.sk Filozofická fakulta

Šrobárova 2, P.O.Box A-29, 040 59 Košice tel.: +421-55-234 7142 jana.quitkova@upjs.sk

http://www.ff.upjs.sk Ústav telesnej výchovy a športu Medická 6, 040 11 Košice tel.: +421-55-234 1631 utvs@upjs.sk

http://www.upjs.sk/pracoviska/ustavtelesnej-vychovy/

33


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Umělecké obory Tyto obory můžeme brát ze dvou hledisek, za prvé jsou to ty, které se umění věnují teoreticky a pak ty, které vám pomáhají umělcem se stát. Už na začátku je důležité, abyste se dobře rozhodli, na který z oborů zaměříte svou pozornost. Obory zaměřené na teorii se vyučují především na filozofických fakultách. Můžete si vybrat zaměření na historii umění, filmovou vědu, muzikologii, uměnovědní studia, estetiku, teorii divadla, management v kultuře atd. Student by měl mít stejné předpoklady jako student humanitních oborů. Ostatní, kteří se zaměří na kariéru umělce, by měli mimo talentu disponovat i pracovitostí, výdrží, soustředěním a samostatností. Uchazeči musí také prokázat nejen výtvarné předpoklady, ale i orientaci v kulturním dění.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Projít přijímacím řízením na tento typ školy rozhodně není jednoduché. Konkrétní podmínky se liší podle vybraného oboru. Zpravidla na uchazeče čekají talentové zkoušky.

34

Na divadelní fakultě si můžete vybrat vedle herectví, režie, dramaturgie, scénografie, autorského herectví také teorii a kritiky, divadlo ve výchově i divadelní produkci. Na uchazeče nejprve čeká několik kol talentových zkoušek, které prověří, zda uchazeči mají naději na úspěšné dokončení studia. Na filmovou fakultu vás přijmou, pokud obhájíte před komisí své talentové a vědomostní předpoklady ke studiu. Přijímací řízení je vícekolové. V prvním kole se komise bez vaší přítomnosti rozhodne o vašem postupu na základě předložených talentových prací. Zde si můžete vybrat z oborů kamera, fotografie, produkce, režie, scenáristika nebo animovaná tvorba.

Průměrná mzda v oboru: Pokud se rozhodnete pro studium hudby budete skládat pravděpodobně ústní zkoušku z dějin hudby a nauky o harmonii. Pro zaměření na výtvarné umění budete muset prokázat své předpoklady pro studium domácími pracemi, praktickými úkoly a všeobecným přehledem o dějinách kultury.

Studovat umělecké obory můžete na filmových, divadelních, hudební fakultách v Praze a Brně, také na fakulách umění v Ostravě, Ústí nad Labem a Liberci. Umělecký směr studia nabízí například i Falkula umění v Košicích.

Umělecké ě é oboryy

Herec

21 231 Kč

Fotograf

19 470 Kč

Zvukař

23 210 Kč

Designér

21 000 Kč

Univerzita

Město

Fakultaa

Web

Úspěšnost přijetí

AMU

Praha

divadelní

damu.cz/

8% 11 %

AMU

Praha

filmová a televizní

famu.cz/

AMU

Praha

hudební a taneční

hamu.cz/

22 %

AVU

Praha

avu.cz/

13 %

JAMU

Brno

hudební

hf.jamu.cz/

43 %

JAMU

Brno

divadelní

difa.jamu.cz/

12 %

OU

Ostrava

umění

fu.osu.cz/

27 %

TUL

Liberec

umění a architektury

aa.tul.cz/fakulta.architektury/

27 %

UJEP

Ústí nad Labem, Dubí u Teplic

umění a designu

fud.ujep.cz/

21 %

UPCE

Litomyšl

restaurování

upce.cz/fr

29 %

UTB

Zlín

multimediálních komunikací

VŠUP

Praha

web.fmk.utb.cz

17 %

vsup.cz/

8%

VUT

Brno

výtvarných umění

ffa.vutbr.cz/

10 %

ZČU

Plzeň

ústav umění a designu

uud.zcu.cz/

31 %

AU

Banská Bystrica

múzických umení

fmu.aku.sk

63 %

Banská Bystrica

výtvarných umení

fvu.aku.sk

20 %

Banská Bystrica

dramtických umení

fmu.aku.sk

17 %

TUKE

Košice

umení

fu.tuke.sk

20 %

VŠMU

Bratislava

divadelná

vsmu.sk/vsmu_df

17 %

Bratislava

hudobná a tanečná

htf.vsmu.sk

41 %

Bratislava

filmová a televízna

ftf.vsmu.sk

25 %


VEŘEJNÉ

http:/www.uni-pardubice.cz

Fakulta restaurování Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl tel.: 466 036 595 e-mail: jitka.dudychova@upce.cz petra.pokorna@upce.cz

Zemědělství a lesnictví Fakulty zaměřené na tyto obory nabízejí uchazečům velké množství oborů. Vybrat si můžete např. z agroekologie, biologie, zemědělství, zootechniky, fytotechniky, dřevařství, lestnictví, ekologie, zahradnictví, nábytku, krajinářství a spousty dalších.

vých a přírodních zdrojů při ČZU v Praze studovat Fytotechniku, Zahradnictví a Zootechniku. Dnes už jsou obory na fakultách upraveny podle aktuální poptávky na trhu práce. Proto si můžete vybrat i obory, které jsou spojeny s ekonomií, technikou nebo úzce zaměřené obory jako Stavby na bázi dřeva nebo Biotechnologie využití biomasy.

Student zemědělství a lesnictví by měl mít rozhodně kladný vztah k přírodě a krajině. Také by měl být schopen učit se jazyky (včetně latinských názvů) a měl by být schopen zvládnout zkoušky také z fyziky, chemie a matematiky.

Seznam studijních programů a oborů: BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (BcA.)

1/ Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 2/ Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita 3/ Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů 4/ Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY (MgA.)

1/ Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury 2/ Restaurování a konzervace děl písemné kultury Termín podání přihlášek: do 17. 5. 2013 (pro bakalářské studium) do 12. 6. 2013 (pro navazující magisterské studium) Den otevřených dveří: 18. 1. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin v sídle fakulty, Jiráskova 3, Litomyšl Informujte se o možnostech studia na FR

Absolventi si hledají budoucí uplatnění dle svých zvolených oborů. Šance na získání práce absolventů v následujích letech je průměrná. Bude růst díky zvyšujícímu se věkovému průměru této profesní skupiny. U některých povolání se blíží k 50ti rokům. Velká část pracovníků odejde do důchodu a díky poklesu počtu vhodných absolventů nebudou dostatečné zdroje pro jejich náhradu.

Podmínky pro přijetí zájemce o studium se liší fakulta od fakulty. Můžete být přijati bez přijímacího testu, nebo naopak budete muset prokázat své znalosti v oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky či jazyka. Můžete se setkat také s testem studijních předpokladů. Ale všeobecně vzato se dostat na tento druh fakult nebývá problém.

Studium na fakultách probíhá ve třech stupních. Kupříkladu na České zemědělské univerzitě v Praze absolvují studenti v průběhu 1. a 2. ročníku převážně povinné předměty (teoretický základ), ve 3. ročníku si už můžou některé předměty zvolit podle svého zájmu. Specializace se většinou volí až na magisterském stupni. Kdo však má zájem o profesně orientované studijní programy, může na Fakultě agrobiologie, potravino-

Průměrná mzda v oboru: Průměrná mzda v zemědělství:

Zemědělské obory u nás naleznete na České zemědělské univerzitě v Praze, na Mendelově univerzitě v Brně a také například na Zemědělské fakultě při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Na Slovensku jsou to univerzity v Nitře a Zvolenu.

Zemědělství ě ě í a lesnictv lesnictvíví

Web W

Zemědělský inženýr, agronom

24 660 Kč

Zootechnik

20 430 Kč

Zemědělský technik

19 020 Kč

Průměrná mzda v lesnictví: Lesní inženýr

22 150 Kč

Lesník

19 621 Kč

Dřevařský technik

21 930 Kč

Univerzita

Město

Fakulta

ČZU

Praha

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

af.czu.cz/cs/

56 %

ČZU

Praha

lesnická a dřevařská

fld.czu.cz/cs/

71 %

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

zemědělská

zf.jcu.cz/

92 %

JČU

Vodňany

rybářství a ochrany vod

frov.jcu.cz/

75 %

MENDELU

Brno

agronomická

af.mendelu.cz/cz

68 %

MENDELU

Brno

lesnická a dřevařská

ldf.mendelu.cz/cz

68 %

MENDELU

Lednice

zahradnická

zf.mendelu.cz/cz

66 %

SPU

Nitra

agrobiológie a potravinových zdrojov

fapz.uniag.sk

84 %

Nitra

biotechnológie a potravinárstva

fbp.uniag.sk

82 %

Nitra

záhradníctva a krajinného inžinierstva

fzki.uniag.sk

68 %

Zvolen

lesnícka

tuzvo.sk/lf

87 %

Zvolen

drevárska

tuzvo.sk/df

51 %

TU

VŠ OBORY

FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE

35


Ä&#x152;ESKĂ ZEMÄ&#x161;DÄ&#x161;LSKĂ UNIVERZITA V PRAZE INSTITUT TROPĹŽ A SUBTROPĹŽ KamĂ˝ckĂĄ 129, 165 21 Praha 6 â&#x20AC;&#x201C; Suchdol

VĂ­ce informacĂ­ na www.its.czu.cz

www.pomaturitnivzdelani.cz

Pedagogika

www.pomaturitnevzdelanie.sk

Pokud se rozhodnete pro studium pedagogiky, nemusĂ­te se stĂĄt nutnÄ&#x203A; uÄ?itelem. Absolventi tohoto oboru by se mÄ&#x203A;li stĂĄt odbornĂ­ky v oblasti vĂ˝chovy a vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­. UplatnÄ&#x203A;nĂ­ najdou jak v institucĂ­ch vĹĄech ĂşrovnĂ­ zabĂ˝vajĂ­cĂ­ch se vĂ˝chovou, vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­m a sociĂĄlnĂ­ pĂŠÄ?Ă­, tak i jako poradci v poradenskĂ˝ch ďŹ rmĂĄch a personalisti zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ na vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­. PrĂĄci mohou hledat v soukromĂŠm i veĹ&#x2122;ejnĂŠm sektoru jako lektoĹ&#x2122;i a manaĹžeĹ&#x2122;i vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­.

vÄ&#x203A;. ZĂĄroveĹ&#x2C6; by uÄ?itel mÄ&#x203A;l mĂ­t pro svĂŠ Şåky pochopenĂ­ a Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ se, Ĺže toto povolĂĄnĂ­ je spĂ­ĹĄe poslĂĄnĂ­ neĹž prĂĄce. Pokud si myslĂ­te, Ĺže vĂĄs bude naplĹ&#x2C6;ovat pĹ&#x2122;edĂĄvĂĄnĂ­ vÄ&#x203A;domostĂ­ mladĹĄĂ­ generaci a prĂĄce s lidmi, pak byste mÄ&#x203A;li uvaĹžovat prĂĄvÄ&#x203A; o studiu pedagogiky.

Aby vĂĄs prĂĄce uÄ?itele bavila, mÄ&#x203A;li byste nejprve uvaĹžovat, zda na ni mĂĄte vlohy. UÄ?itelĂŠ by mÄ&#x203A;li bĂ˝t v prvĂŠ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A; trpÄ&#x203A;livĂ­. TakĂŠ by si mÄ&#x203A;li umÄ&#x203A;t sjednat poĹ&#x2122;ĂĄdek, nejlĂŠpe by z nich mÄ&#x203A;l vyzaĹ&#x2122;ovat pĹ&#x2122;irozenĂ˝ respekt. ProtoĹže pĹ&#x2122;i pĹ&#x2122;edstavÄ&#x203A; hodiny s neukĂĄznÄ&#x203A;nou tĹ&#x2122;Ă­dou adolescentĹŻ lec komu vstĂĄvajĂ­ vlasy na hla-

Tento obor by si mÄ&#x203A;li vybrat ti, kteĹ&#x2122;Ă­ chtÄ&#x203A;jĂ­ ve svĂŠ prĂĄci komunikovat s lidmi. Odejdou ze ĹĄkoly nejen se znalostmi o vystudovanĂŠm oboru, ale budou takĂŠ proĹĄkoleni v psychologii. Studium je vÄ&#x203A;tĹĄinou dvouoborovĂŠ, ale vyskytujĂ­ se i vĂ˝jimky. PedagogickĂŠ obory najdete nejÄ?astÄ&#x203A;ji pĹ&#x2122;Ă­mo na pe-

PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ se liĹĄĂ­ fakultu od fakulty, stÄ&#x203A;ĹžejnĂ­ by mÄ&#x203A;l bĂ˝t Test studijnĂ­ch pĹ&#x2122;edpokladĹŻ, ale dĂĄle takĂŠ mĹŻĹžete absolvovat talentovĂŠ a praktickĂŠ pĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky a testy odbornĂ˝ch znalostĂ­.

Dny otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­ na ITS: 25. â&#x20AC;&#x201C; 26. 1. 2013

STUDUJ A POZNEJ SVÄ&#x161;T! Institut tropĹŻ a subtropĹŻ (ITS) ITS je pedagogickou a vÄ&#x203A;decko-vĂ˝zkumnou institucĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lskĂŠ univerzity v Praze, jejĂ­Ĺž hlavnĂ­m poslĂĄnĂ­m je vychovĂĄvat a vzdÄ&#x203A;lĂĄvat odbornĂ­ky v problematice tropickĂŠho a subtropickĂŠho zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­, trvale udrĹžitelnĂŠho rozvoje venkova mĂŠnÄ&#x203A; rozvinutĂ˝ch zemĂ­ svÄ&#x203A;ta. Studenti majĂ­ moĹžnost ĂşÄ?astnit se stĂĄĹže v zahraniÄ?Ă­ Ä?i na projektech v rozvojovĂ˝ch zemĂ­ch.

BakalĂĄĹ&#x2122;skĂŠ studijnĂ­ obory Ä&#x2021;Â&#x201D; ZemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ tropĹŻ a subtropĹŻ Ä&#x2021;Â&#x201D; Trvale udrĹžitelnĂ˝ rozvoj tropĹŻ a subtropĹŻ NavazujĂ­cĂ­ magisterskĂŠ studijnĂ­ obory v anglickĂŠm jazyce Ä&#x2021;Â&#x201D; Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics Ä&#x2021;Â&#x201D; International Development and Agricultural Economics Ä&#x2021;Â&#x201D; Tropical Crop Management and Ecology Ä&#x2021;Â&#x201D; Tropical Forestry and Agroforestry Ä&#x2021;Â&#x201D; Animal and Food Science in the Tropics and Subtropics Ä&#x2021;Â&#x201D; Wildlife Management in the Tropics and Subtropics TermĂ­n pro podĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄky ke studiu: 31. 3. 2013 ElektronickĂŠ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄky: http://prijimacky.czu.cz PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky do bakalĂĄĹ&#x2122;skĂŠho studia: 10. aĹž 13. 6. 2013

Facebook.com/its.czu.cz

PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky do magisterskĂŠho studia: 17. 6. 2013

3HGDJRJLFNiIDNXOWD83Y2ORPRXFLSRVN\WXMHY\VRNRĂŁNROVNpY]GÄ&#x152;OiQtEXGRXFtPXĂžLWHOĤPDGDOĂŁtPSHGDJRJLFNĂŞPSUDFRYQtNĤPSURUĤ]QpGUXK\ĂŁNROPDWHÄ&#x153;VNĂŞFK]iNODGQtFKDVWÄ&#x153;HGQtFKĂŁNROVNĂŞFKLPLPRĂŁNROVNĂŞFKYĂŞFKRYQĂŞFKDY]GÄ&#x152;OiYDFtFK]DÄ&#x153;t]HQt]DPÄ&#x152;Ä&#x153;XMHVHWDNpQDREODVWVWiWQtVSUiY\DVDPRVSUiY\

%DNDOiÄ&#x153;VNpPDJLVWHUVNpDGRNWRUVNpVWXGLMQtSURJUDP\YSUH]HQĂžQtDNRPELQRYDQp IRUPÄ&#x152;VWXGLDSURJUDP\FHORĂĽLYRWQtKRY]GÄ&#x152;OiYiQt6H]QDPYĂŁHFKVWXGLMQtFKSURJUDPĤ DRERUĤRWHYtUDQĂŞFKYDNDGHPLFNpPURFHQDZHERYpVWUiQFH83 ZZZVWXGXMXSROF] 3URIHVQtSÄ&#x153;tSUDYDXĂžLWHOĤYĂŁHFKVWXSÄ&#x2013;ĤDW\SĤĂŁNRO Â&#x2021;PDWHÄ&#x153;VNĂŞFK XĂžLWHOVWYtSURPDWHÄ&#x153;VNpĂŁNRO\SÄ&#x153;HGĂŁNROQtSHGDJRJLND Â&#x2021;]iNODGQtFKDVWÄ&#x153;HGQtFK XĂžLWHOVWYtSURVWXSHÄ&#x2013;=âD6âYRERUHFKKXPDQLWQtFKÂżORORJLFNĂŞFKXPÄ&#x152;QRYÄ&#x152;GQĂŞFKSÄ&#x153;tURGRYÄ&#x152;GQĂŞFKWHFKQLFNĂŞFK Â&#x2021;VWÄ&#x153;HGQtFKDY\ĂŁĂŁtFKRGERUQĂŞFKĂŁNRO XĂžLWHOVWYtVRFLiOQtFKD]GUDYRWQtFKSÄ&#x153;HGPÄ&#x152;WĤSURVWÄ&#x153;HGQtRGERUQpĂŁNRO\XĂžLWHOVWYt SHGDJRJLN\ Â&#x2021;ĂŁNROSURĂĽiN\VHVSHFLÂżFNĂŞPLSRWÄ&#x153;HEDPL VSHFLiOQtĂŁNRO\ 9EDNDOiÄ&#x153;VNĂŞFKVWXGLMQtFKSURJUDPHFK6SHFLDOL]DFHYSHGDJRJLFHD6SHFLiOQtSHGDJRJLNDVLXFKD]HĂžLPRKRXVDPLYROLWNRPELQDFLVWXGLMQtFKRERUĤ3URSRGSRUXRGERUQpSÄ&#x153;tSUDY\XĂžLWHOĤYREODVWLSÄ&#x153;tURGQtFKDWHFKQLFNĂŞFKYÄ&#x152;GSRVN\WXMHPHGRWRYDQĂŞVWXGLMQtSURJUDP PRWLYDĂžQtVWLSHQGLD 3Ä&#x153;LSRMVHÂŤDVWXGXMQD3HGDJRJLFNpIDNXOWÄ&#x152;8QLYHU]LW\3DODFNpKRY2ORPRXFL 3Ä&#x153;tSUDYDRGERUQtNĤYREODVWL

Â&#x2021;SHGDJRJLN\DY\FKRYDWHOVWYt SHGDJRJLNDYHÄ&#x153;HMQiVSUiYDSHGDJRJLNDVRFLiOQtSUiFHÄ&#x153;t]HQtYROQRĂžDVRYĂŞFKDNWLYLW Â&#x2021;VSHFLiOQtSHGDJRJLN\ ORJRSHGLHVSHFLiOQtSHGDJRJLNDSÄ&#x153;HGĂŁNROQtKRYÄ&#x152;NXVSHFLiOQÄ&#x152;SHGDJRJLFNiDQGUDJRJLNDVSHFLiOQtSHGDJRJLNDNRPXQLNDĂžQtWHFKQLN\ Â&#x2021;HNRORJLHDRFKUDQ\SURVWÄ&#x153;HGt DSOLNRYDQiHNRORJLHSURYHÄ&#x153;HMQĂŞVHNWRU 1DEt]tPHURYQÄ&#x152;ĂĽPRĂĽQRVWSRNUDĂžRYDWYHVWXGLXYGRNWRUVNĂŞFKVWXGLMQtFKSURJUDPHFK (OHNWURQLFNiSÄ&#x153;LKOiĂŁNDNHVWXGLXQD%FD0JUVWXGLMQtRERU\GR 7HUPtQSÄ&#x153;LMtPDFtFK]NRXĂŁHNSUREDNDOiÄ&#x153;VNpDPDJLVWHUVNpVWXGLMQtRERU\ÂąStVHPQpD~VWQt]NRXĂŁN\

Âą

'(127(9Ä&#x203A;(1ĂŠ&+'9(Ä&#x203A;Ă&#x2039; D


Během bakalářského programu vás čeká studium odborných základů dvou aprobačních předmětů. Pro jednotlivé aprobační předměty je připravena taková struktura povinných a povinně volitelných kurzů, která umožní studentům proniknout do odborných základů jednotlivých předmětů a současně je mají připravit pro jejich budoucí učitelskou profesi. Naproti tomu v průběhu navazujícího magisterského studia se dozvíte více o pedagogicko-psychologických disciplínách a oborových didaktikách. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou již plně kvalifikováni jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na základních a středních školách. Pedagické či filozofické fakulty naleznete nejen v největších univerzitních městech naší republiky, seznam naleznete v tabulce. Můžete se rozhodnout, zda dáte přednost univerzitě, kterou máte nejblíž domovu, nebo té, která nabízí větší výběr studijních oborů. Na pedagogickou fakultu můžete jít i v případě, že plánujete svoji kariéru v mezinárodní firmě. Pokud si totiž vyberete jazyky, můžete se uplatnit jako překladatelé či tlumočníci. Větší výběr oborů cizích jazyků vám může ovšem nabídnout filozofická fakulta.

Průměrná mzda v oboru: Učitel základní a střední školy

22 190 Kč

Vysokoškolský pedagog

23 150 Kč

Výzkumný a vědecký pracovník

25 500 Kč

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

České Budějovice

pedagogická

pf.jcu.cz/

50 %

MU

Brno

pedagogická

ped.muni.cz/

22 %

MU

Brno

filozofická

phil.muni.cz/

38 %

MU

Brno

sportovních studií

fsps.muni.cz/

18 %

OU

Ostrava

pedagogická

pdf.osu.cz/

34 %

SLU

Opava

veřejných politik

slu.cz/fvp/cz/

37 %

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědná

slu.cz/su/fpf/cz/

42 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz/

31 %

UHK

Hradec Králové

pedagogická

uhk.cz/pdf

25 %

UJEP

Ústí nad Labem

filozofická

ff.ujep.cz/

64 %

UJEP

Ústí nad Labem

pedagogická

pf.ujep.cz/

50 %

UK

Praha

filozofická

ff.cuni.cz/

20 %

UK UK

Praha Praha

pedagogická tělesné výchovy a sportu

pedf.cuni.cz/ ftvs.cuni.cz/

25 % 23 %

UP

Olomouc

pedagogická

pdf.upol.cz/

20 %

UP

Olomouc

tělesné kultury

ftk.upol.cz/

36 % 55 %

UPCE

Pardubice

filozofická

upce.cz/ff/

UTB

Zlín

humanitních studií

web.fhs.utb.cz

47 %*

ZČU

Plzeň

filozofická

zcu.cz/ff/

61 %*

ZČU

Plzeň

pedagogická

zcu.cz/fpe/

36 %

KU

Bratislava

pedagogická

pf.ku.sk

57 %

PU

Prešov

pedagogická

unipo.sk/pedagogicka-fakulta

42 %

Prešov

športu

unipo.sk/fakulta-sportu

58 %

TTU

Trnava

pedagogická

pdfweb.truni.sk

53 %

UJS

Komárno

pedagogická

selyeuni.sk/pf

91 %

UK

Bratislava

pedagogická

fedu.uniba.sk

57 %

Bratislava

telesnej výchovy a športu

fsport.uniba.sk

50 %

UMB

Banská Bystrica

pedagogická

pdf.umb.sk

45 %

UKF

Nitra

pedagogická

pf.ukf.sk

68 %

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

VŠ OBORY

dagogických fakultách. Ovšem některé univerzity nabízí zajímavé obory v této oblasti i na svých filozofických fakultách.

P d g gik Pedagogika

Univerzita JČU

37


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Teologie Studovat teologii můžete přímo na teologických fakultách. I když se může zdát, že studium je jednotvárné, spektrum absolventů je široké. Na fakultách si můžete vybrat z jedno či dvouoborů. Primární uplatnění absolventů je v církevní praxi. Další možností je charitativní činnost nebo psychoterapie. Student se stane znalcem náboženství se znalostí dějin, filozofie, etiky a společenských věd.

dovat prezenční i kombinovanou formou. Začíná se bakalářským programem s klasickou délkou 3 roky, na který můžete navázat dvouletým magisterským programem a později i doktorským. Nebo se můžete rovnou rozhodnout pro 5-tileté magisterské studium. U přijímacích zkoušek se setkáte se znalostním testem z literatury, historie a z náboženských otázek. Anebo budete muset projít přes ústní pohovor, kde budou zkoumat vaše předpoklady ke studiu, motivaci a všeobecný rozhled.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Během studia se setkáte s různými obory. Je zde prolínání teologie, sociologie, psychologie, filozofie a také pedagogiky. Proto se absolvent nemusí nutně stát knězem, i když převážná část studentů si toto povolání vybere. Na teologických fakultách můžete stu-

38

Uplatnění svých znalostí a schopností mohou studenti naleznout již během studia v neziskové organizaci, při práci s postižený-

T l gi Teologie

mi lidmi, na dobrovolnických cestách do zahrančí atd. Teologii můžete studovat na státních univerzitách jako je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karlova univerzitě v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci. Podobné obory naleznete i na specializovaných soukromých školách. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně naleznete obor Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro ZŠ. I když si můžete myslet, že v zemi s málo věřícími, jako je ta naše, kněz nenajde uplatnění, je to přesně naopak. Dá se hovořit skoro o stoprocentní zaměstnanosti absolventů

teologie. Pokud se rozhodnete studovat na Karlově univerzitě budete patřit mezi jedny z nejžádanějších držitelů diplomu. Zařadíte se mezi absolventy medicíny a matfyzu, kteří si drží jen necelé 2 % neuspěšných při hledání práce. Konkrétně absolventi Evangelické teologické fakulty a Katolické teologické fakulty si minulý rok našli uplatnění všichni.

Průměrná mzda v oboru: Katolický kněz (absolvent)

11 000 Kč

Katolický kněz (průměrný plat)

16 000 Kč

Dá se hovořit skoro o 100% zaměstnanosti absolventů teologie.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

teologická

tf.jcu.cz/

52 %

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH,

UK

Praha

katolická teologická

ktf.cuni.cz/

81 %*

Teologická fakulta

UK

Praha

evangelická teologická

web.etf.cuni.cz/

92 %*

UK

Praha

husitská teologická

htf.cuni.cz/

83 %

UP

Olomouc

cyrilometodějská teologická

cmtf.upol.cz/

53 %

KU

Košice

teologická

tf.ku.sk

72 %

PU

Prešov

gréckokatolícka teologická

unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta

92 %

Prešov

pravoslávna bohoslovecká

unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta

75 %

TU

Bratislava

teologická

tftu.sk

84 %

UJS

Komárno

reformovanej teológie

selyeuni.sk/rtk

93 %

UK

Bratislava

rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká

frcth.uniba.sk

80 %

Bratislava

evanjelická bohoslovecká

fevth.uniba.sk

96 %

* informace nezjištěny, údaj je z předchozího roku

VEŘEJNÉ

www.tf.jcu.cz

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice tel. 387 773 501, fax. 386 354 994, e-mail: studijni@tf.jcu.cz Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí v prezenční a kombinované formě bakalářské a magisterské studium v oblastech teologie, filosofie, sociálně-charitativní práce a volnočasové pedagogiky. Den otevřených dveří 18. 1. 2013. Více na www.tf.jcu.cz.


Možná jste již v médiích narazili na diskuzi nad dvěma nejčastějšími tématy, která se točí kolem soukromých vysokých škol - kvalita výuky a existence školného. Dvěma důležitými tématy, která je potřeba zohlednit při výběru kvalitní soukromé vysoké školy. Jak je ale dobře posoudit – na co se zaměřit? V čem se mohou soukromé školy lišit? Jak poznat tu kvalitní? Na to se vám pokusí odpovědět následující text. V České republice existují tři typy vysokých škol – veřejné, soukromé a státní. Veřejných je 26, soukromých 46 a státní 2. Přestože počet soukromých škol výrazně převyšuje počet škol veřejných, studuje na nich 14krát méně studentů. Panuje o nich menší povědomí, a proto pro Vás máme několik cenných informací. Studijní programy garantuje u všech typů vysokých škol akreditační komise MŠMT, která školám uděluje akreditace a pravidelně je kontroluje a hodnotí jejich činnost. I přesto je ale dobré vědět, že tak jako mezi veřejnými školami se vyskytují instituce kvalitnější a méně kvalitní, tak i mezi soukromými vysokými školami existují značné rozdíly. Nespoléhejte jen na pravidlo čím dražší, tím kvalitnější. Celkově pak lze soukromé vysoké školství vnímat jako alternativu pro ty, kterým nemusí nabídka, styl výuky a obecně celkový přístup ke studentům na veřejných vysokých školách z mnoha důvodů vyhovovat. Široká nabídka atraktivních a praktických oborů Většina soukromých vysokých škol je zaměřena na ekonomické obory, v nabídce jsou ale i umělecká a humanitní studia. Soukromé VŠ vyučují navíc specifické obory a jejich kombinace (např. management - psychologie, aplikované právo), které na veřejných VŠ nenajdete.

Vystudováním kvalitní soukromé vysoké školy výrazně zvýšíte své šance pro uplatnění na trhu práce. Na soukromých vysokých školách výrazně převažuje tříleté bakalářské studium, jelikož jsou často orientovány praktičtěji a předpokládá se, že absolventi se již po ukončení bakalářského stupně studia bez problémů uplatní v praxi. Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je ostatně hlavním cílem většiny kvalitních soukromých vysokých škol, např. NEWTON College, vysoká škola managementu a podnikání v Brně, která každoročně mívá 0% nezaměstnanost svých absolventů. Stejného výsledku v průzkumu Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dosahuje i University of New York in Prague či úzce specializovaná Vysoká škola zdravotnická. Ovšem pokud byste rádi pokračovali ve studiu dále, budete dobře připraveni i na tuto cestu.

Vyučující a metody výuky Na kvalitních soukromých vysokých školách vyučují vedle akademiků v hojné míře i lidé s bohatými zkušenostmi z praxe, často špičky ve svém oboru. Opírají se o vzdělávací model postavený na třech základních krocích: teoretický základ – příklad z praxe – okamžité vyzkoušení na konkrétní případové situaci. Výuka navíc probíhá v menších studijních skupinách, což vyučujícím dává možnost lépe znát své studenty a individuálně se jim věnovat. Tento styl výuky přispívá k úspěšnému a bezproblémovému vykročení do profesního života ihned po dokončení studia.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA www.palestra.cz

SOUKROMÉ

SOUKROMÉ VŠ

Soukromé vysoké školy VŠ

Pilská 9, Praha 9 - Hostavice, 198 00 Tel.: 281 932 013, 731 411 370, email: infovs@palestra.cz BAKALÁŘSKÉ STUDIUM:

ą’ Sportovní a volnočasový pedagog, ą’ Sportovní a kondiční specialista (také s možností specializace „Wellness“)

pokračování na str. 42

Jak poznáte kvalitní soukromou vysokou školu? Jaké atributy by měla mít kvalitní soukromá vysoká škola? Ideální škola nabízí svým studentům individuální přístup, stejně jako jednání v partnerské rovině. Vyučující by měli být odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi. Kvalitní soukromá vysoká škola také nabízí metody výuky, které jsou postaveny na aktivitě studentů a interakci a komunikaci. Cílem ideální školy je dobré uplatnění svých absolventů, proto nabízí kvalitní praxi jako součást studia. V dnešní době jsou pro dobré uplatnění v praxi důležité také cizí jazyky, proto má kvalitní soukromá škola nadstandardní nabídku i v této oblasti. Nabízí také prospěchová stipendia, jelikož je jejím cílem mít co nejkvalitnější absolventy.

39


Průvodce pomaturitním vzděláním

40

Brno

www.sting.cz/

od 36 000 Kč/ak. rok

AKCENT College

Praha

www.akcentcollege.cz/

29 000 Kč/s.

Anglo-americká vysoká škola

Praha

www.aauni.edu/

360 000 Kč/bakal. stud.

Archip

Praha

www.archip.eu/

90 000 Kč/s.

B.I.B.S. Brno International Business School

Brno

www.bibs.cz/

Bankovní institut vysoká škola

Praha

CEVRO Institut

Praha

Evropský polytechnický institut Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

x x

x

x

x

od 33 333 Kč/ak. rok

x

x

www.bivs.cz/

od 21 500 Kč/s.

x

x

www.vsci.cz/

od 24 500 Kč/s.

x

x

Kunovice

www.czechuniversity.com/

3 300 Kč/měs.

x

Písek

www.filmovka.cz/

od 15 000 Kč/s.

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Praha

www.literarniakademie.cz/

od 50 000 Kč/ak. rok

Metropolitní univerzita Praha

Praha

www.mup.cz/

od 25 000 Kč/s.

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace

Praha

www.ibts.eu/

nezjištěno

Moravská vysoká škola

Olomouc

www.mvso.cz/

15 000 Kč/s.

x

NEWTON College

Brno

www.newtoncollege.cz/

od 20 000 Kč/s.

x

Panevropská vysoká škola

Praha

www.paneurouni.cz/

2000 €/ak. Rok

x

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Praha

www.pvsps.cz/

od 24 980 Kč/s.

Rašínova vysoká škola

Brno

www.ravys.cz/

od 38 000 Kč/s.

x

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Znojmo

www.svse.cz/

17 000 Kč/s.

x

Soukromá vysoká škola ekonomických studií

Praha

www.svses.cz/

27 500 Kč/s.

x

ŠKODA AUTO Vysoká škola

Ml. Boleslav

www.savs.cz/

od 20 500 Kč/s.

x

Unicorn College

Praha

www.unicorncollege.cz/

od 40 000 Kč/ak. rok

x

University of New York in Prague

Praha

www.unyp.cz/

2 300 Kč/kredit

x

Univerzita Jana Amose Komenského

Praha

www.ujak.cz/

od 25 000 Kč/s.

x

Vysoká škola aplikované psychologie

Terezín

www.vsaps.cz/

24 900 Kč/s.

Vysoká škola aplikovaného práva

Praha

www.vsap.cz/

25 000 Kč/s.

Vysvětlivky: s. = semestr

Hotelnictví

Akademie STING

Tělocvik

19 900 Kč/s.

Umění

www.vspsv.cz/

Pedagogika

Kolín

Přírodní vědy

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd

Lékařké obory

Školné

Humanitní obory

Web

Informatika

Město

Právo

Univerzita

Ekonomie

Co se dá studovat?

x x X x

x x

x x x x

x

x x x x x

x x

x x x x

x x x

x

x

x

x


Vysoká škola evropských a regionálních studií

České Budějovice

www.vsers.cz/

42 480 Kč/ak. rok

x

x x

Vysoká škola finanční a správní

Praha

www.vsfs.cz/

od 25 500 Kč/s.

x

Vysoká škola hotelová v Praze 8

Praha

www.vsh.cz/

od 20 000 Kč/s.

x

Vysoká škola Karla Engliše v Brně

Brno

www.vske.cz/

40 000 Kč/ak. rok

x

Vysoká škola Karlovy Vary

Karlovy Vary www.vskv.cz/

23 000 Kč/s.

Vysoká škola logistiky

Přerov

www.vslg.cz/

38 000 Kč/ak. rok

x

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Praha

www.vsmie.cz/

od 22 500 Kč/s.

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Praha

www.vip-vs.cz/

od 31 000 Kč/s.

x

Vysoká škola obchodní a hotelová

Brno

www.hotskolabrno.cz/

od 19 400 Kč/s.

x

Vysoká škola obchodní v Praze

Praha

www.vso.cz/

22 500 Kč/s.

x

x

Vysoká škola podnikání

Ostrava

www.vsp.cz/

35 990 Kč/ak. rok

x

x

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona

Brno

www.fdyson.cz/

25 000 Kč/s.

x

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha

www.vsrr.cz/

od 18 000 Kč/s.

x

x

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov

Havířov

www.vsss.cz/

14 000 Kč/s.

x

x

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra

Praha

http://vstvs.palestra.cz/

od 39 900 Kč/ak. rok

Vysoká škola zdravotnická

Praha

www.vszdrav.cz/

od 34 000 Kč/ak. rok

Západomoravská vysoká škola Třebíč

Třebíč

www.zmvs.cz/

18 900 Kč/s.

x

x

X

x x

x x

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Trenčín

www.vsm.sk/

2 150 €/ak. rok

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava

www.vssvalzbety.sk/

od 260 €/s.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Bratislava

www.vsemvs.sk/

1 400 €/ak. rok

X

www.paneurouni.com/sk/

od 2 000 €/ak. rok

x

X

Paneurópska vysoká škola

Bratislava

X

X

Vysoká škola v Sládkovičove

Sládkovičovo www.vssladkovicovo.sk/ od 600 €/s.

X

X

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Prešov

www.ismpo.sk/

od 425 €/s.

X

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Skalica

www.sevs.sk/

1 400 €/ak. rok

X

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Bratislava

www.bisla.sk/

1 500 €/ak. rok

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Košice

www.vsbm.sk/

790 €/ak. rok

Vysvětlivky: s. = semestr

SOUKROMÉ VŠ

x

Hotelnictví

x

90 000 Kč/bakal. stud.

Tělocvik

od 60 000 Kč/ak. rok

www.vsem.cz/

Umění

www.vscrhl.cz/

Praha

Pedagogika

Praha

Vysoká škola ekonomie a managementu

Přírodní vědy

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Lékařké obory

Školné

Humanitní obory

Web

Informatika

Město

Právo

Univerzita

Ekonomie

Co se dá studovat?

X

X X X X

X X

X

41


www.pomaturitnivzdelani.cz Školné Soukromé vysoké školy hradí svůj provoz ze školného, jelikož od státu nedostávají žádné dotace. Výše školného je na českých soukromých vysokých školách různá a je třeba mít na paměti, že zajištění kvalitní výuky a zázemí je nákladná záležitost, takže i podle výše školného lze zčásti soudit, jak kvalitní vyučující a podmínky pro studium škola zajišťuje. Na školné je možné půjčit si v bance. Investice do vzdělání se vám po získání lukrativního pracovního místa několikanásobně vrátí.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Mnoho studentů může školné považovat za překážku ve studiu na soukromé vysoké škole. Je ovšem dobré vědět, že i financování studia je řešitelné pro každého. Řada škol dnes nabízí na základě dobrých studijních výsledků prospěchová stipendia, která mohou snížit náklady významným způsobem (např. VŠEM nabízí i stipendia jazyková či sportovní).

42

Na školné je také možné si přivydělávat při studiu. Některé školy vycházejí svým studentům vstříc a sestavují rozvrh tak, aby určité dny v týdnu zůstaly volné právě pro nabývání pracovních zkušeností nebo přivýdělek na školné. Možností pro financování školného je také studentská půjčka, kterou nabízí většina bankovních institucí. Jak již bylo zmíněno, soukromé vysoké školy mohou být zajímavou alternativou pro ty, pro které není z mnoha možných důvodů studium na veřejných vysokých školách tou pravou volbou. Tip na závěr! Nejlépe školu poznáte, když ji osobně navštívíte, promluvíte si s těmi, kdo tam již studují, a poznáte zázemí i atmosféru školy. Neváhejte tedy a využijte Dnů otevřených dveří dané školy, pečlivě prostudujte web a nezapomeňte na Facebook.

NEWTON College Vysoká škola managementu a psychologie – Brno a Praha Nejlépe hodnocená soukromá VŠ roku 2012 v ČR

SOUKROMÉ

www.newtoncollege.cz www.facebook.com/NewtonCollege

STUDIJNÍ OBORY; Tituly Bc. a Mgr. ą’ Management se zaměřením na psychologii ą’ Globální podnikání a management ą’ Cestovní ruch ą’ Multimediální studia ą’ Mezinárodní podnikání

Magisterské obory poskytujeme ve spolupráci s VŠ Goethe Uni. BENEFITY NEWTON College

» » » » »

manažerské metody výuky pracovní stáže součástí studia manažerský výcvik - specializace možnost studia v zahraničí vysoká studijní stipendia

ć” Studium na NEWTON College kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. ć” Díky úzkému propojení s praxí zapomeňte na bezduché biflování informací, které nikdy nepoužijete! Výuka je založena především na komunikaci, názornosti a prožitku. ć” Titul + 2 velmi cenné certifikáty = Váš velký konkurenční náskok. ć” Certifikát o absolvovaných praxích, Certifikát o absolvování manažerského výcviku. Přijímací řízení Přijímací řízení je bezplatné. Neověřují se u něj znalosti, ale motivace ke studiu zvoleného oboru.

www.pomaturitnevzdelanie.sk


zajišťuje

CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?

SOUKROMÉ VŠ

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

ZVOLTE KARIÉRU V DIPLOMACII NEBO VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI!

bakalářský a magisterský studijní program „MEZINÁRODNÍ A VEŘEJNÉ VZTAHY“ v prezenční i kombinované formě se studijní obory

ć” ä” ŽçãÖláٔÞÕßã”aÙçßc”âÙîXêÝçàc”Õ”çêãÖãØâc”êíçãßã„ßãàçßc”äæÕ×ãê݄èd”æÙÕàÝîéÞl×l”êîØdàXêÕ×l”äæãÛæÕáí” cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations ć” ä” ãçßíèéÞÙáٔçèéØÝéá”èdá ”ßØã”ßêÕàÝĀ”ßãêÕâá”êßãâÙá”äÙæçäÙßèÝêâl×ܔäãêãàXâl”áÕÞl”êíçãßc”ÕáÖÝ×ٔ uspět v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence ć” æ”ãîêlÞláٔßãâ×Ùä×ݔçèéØÝÞâl×ܔäàX⎔ՔáÙèãؔêéßí”ê”çãéàÕØé”ç”äÙæçäÙßèÝêâláݔçäãàÙaÙâçߏáݔâXæãßí” a potřebami studentů ć” ä” ÝâX„láٔÕßèéXàâl”ÝâÚãæáÕ×ٔã”êêãÞãê×ܔèæÙâØÙ×ܔê”äãÞÙèl”Õ”älçèéäé”ß”áÙîÝâXæãØâlá”Õ”êفÙÞâá” vztahům ć” ê” í×ÜãêXêXáٔÕÖçãàêÙâèí”ç”ÛàãÖXàâl᠔áéàèÝßéàèéæâlá”æãîÜàÙØÙ᠔ßèفl”éál”ßãáéâÝßãêÕè”âՔêíçãßc” úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni ć” ê” íèêXláٔ äãØálâßí” äæ㔠äæãÚÙçâl” ݔ ãçãÖâãçèâl” æãîêãޔ ßՒØcÜ㔠çèéØÙâèՔ ê” áÝáãXØâd” älêdèÝêcᔠa tvůrčím prostředí ć” á ” Xáٔèá”êíçã×ٔÙæéØãêÕâ×ܔäÙØÕÛãێ”Õ”ãØÖãæâlߎ”î”äæÕìٔç”ÖãÜÕèáݔîßé„Ùâãçèáݔê”ãÖãæÙ×Ü ” které přednášejí ć” ”îÕêæ„éÞÙáٔêâÝèâd”äæãêXîÕâãé”çãéçèÕêé”Ø×فÝâ×ܔçäãàÙaâãçèl”ç”ÞÙØÝâÙaâáݔçèéØÝÞâláݔäæãÛæÕáí¢

Navštivte nás www.vip-vs.cz nebo ve Dnech otevřených dveří, které se v r. 2013 konají: 31. ledna, 28. února, 28. března, 25. dubna, 30. května a 5. září– vždy od 15 hod

43


4

01

/2 13

20

Jazykové zkoušky Znalost cizího jazyka Vám otevře brány nejen k cestování, ale také ke studiu v zahraničí a v neposlední řadě k získání dobré práce. Stále více univerzit a zaměstnavatelů vyžaduje doklad o absolvování jazykové zkoušky na určité úrovni. Z jakých zkoušek můžete vybírat?

International Communication). Tyto zkoušky jsou koncipované tak, že je nemůžete neudělat fungují tím způsobem, že dostanete celkové skóre i skóre za jednotlivé části.

Angličtina

Institucemi, které nabízí zkoušky z německého jazyka v České republice, jsou Goethe institut a ÖSD. Zkoušky mají více stupňů, které odpovídají společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (CECRL) - stupně A1-C2. Zkoušky certifikují obecný i odborný jazyk.

Asi největší výběr jazykových zkoušek. Známé jsou především Cambridge ESOL Examinations, testují znalost anglického jazyka u nerodilých mluvčích. • KET (Key English Test) – pre-intermediate (A2), po cca 180-200 hodinách studia

Francouzština

• PET (Preliminary English Test) – intermediate (B1), po cca 380 hodinách studia

Nejznámějšími mezinárodně uznávanými zkouškami z francouzského jazyka jsou zkoušky DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française). Tyto zkoušky jsou pod záštitou francouzského ministerstva školství. Zkouška DELF je úroveň A1-B2 a DALF pak C1 a C2. Zkoušky probíhají několikrát ročně a při samotné zkoušce si zkusíte i komunikaci s rodilým mluvčím.

Průvodce pomaturitním vzděláním

• FCE (First Certificate in English) – upper-intermediate (B2), po cca 500-600 hodinách studia

44

Němčina

• CAE (Certificate in Advanced English) – advanced (C1), pro velmi pokročilé studenty • CPE (Certofocate oh Proficiency in English) – proficiency (C2), nejvyšší úroveň pokročilosti Mezi oblíbené zkoušky patří také City & Guilds Qualifications. Tyto britské zkoušky nabízí obdobnou škálu obtížností jako zkoušky cambridgeské. Na americkou angličtinu se zaměřují zkoušky TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a TOEIC (Test of English for

Tuklatská 3 100 00 Praha 10

274 776 256 724 173 829

info@bi.cz

www.bi.cz

POMATURITNÍ STUDIUM angliþtina, nČmþina, francouzština, španČlština jeden jazyk nebo kombinace s dalšími doplĖkovými – Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, pro maturanty i další zájemce o intenzivní kurzy

jazykové studium se statutem studenta

(za pĜedpokladu schválení pĜipravené novely zákona)

mezinárodní certi¿káty IES (London) tradice - kvalita - rozumné ceny výborné reference, úspČšnost u zkoušek

skladebné moduly:

jazyky-management-obsluha PC

studentský servis (konzultace zdarma, zapĤjþení uþebnic, internetové a kopírovací centrum, ubytování, výlety ...) moderní výukové centrum „vše pod jednou stĜechou“ u metra A, 10 min od centra Studenti se s námi baví…

Všechny výše zmíněné zkoušky jsou mezinárodně uznávané. Tak tomu ovšem není u Státních jazykových zkoušek, které jsou v České republice oblíbené, leč v zahraničí jim chybí potřebné oficiální uznání. Zvažte také absolvování přípravného kurzu. Nejen, že se naučíte vše potřebné ke zkoušce, ale odzkoušíte si jednotlivé části zkoušky, uvidíte příkladové testy a u samotné zkoušky Vás pak už nic nepřekvapí.

t

va

2

3

2 W3

6 5 2Ā 5

ĢeĀí

00

430!

Kþ tí

e Ĝij ip é Ĝ o t . P oln 1 tím 20 ete šk s 6. kuj e . m 30 eris ací do c n vr Ni VŠ na ze

in

0

em

e sl


STUDIUM JAZYKŮ

Studium v zahraničí Rádi cestujete, poznáváte nové země, kultury a zvyky? Láká vás odjet studovat do zahraničí po dokončení střední školy? Máte hned několik možností, jako studenti totiž můžete využít řady programů, které vám často usnadní vyřízení formalit a zmírní finanční zátěž. V první řadě si musíte rozmyslet, zda-li chcete v zahraničí strávit pár týdnů, měsíců či let. Od toho by se měl poté odvíjet váš výběr z následujích možností. Několik týdnů vám zabere letní jazyková škola, několik měsíců pak studijní pobyt nebo studium na jazykové škole v zahraničí. Pokud vás ale láká strávit v zahraničí až několik let můžete rovnou začít studovat na zahraniční vysoké škole. Studijní pobyty

þ í et

Zahraniční zkušenost můžete získat během studia na vysoké škole. Jedná se většinou o jedno či dvousemestrální studijní pobyty či pracovní stáže. Nejznámější program v tomto ohledu je Erasmus, který je zajišťován Evropskou unií. V programu jsou zahrnuty kromě zemí Evropské unie i Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko. Zúčastnit se ho můžete po složení přijímacího řízení na domovské univerzitě, které bere v potaz jazykovou vybavenost, motivaci k výjezdu a studijní prospěch. Škola vám pomůže s výběrem univerzity, vyřízením formalit a od programu dostanete stipendium, které vám sníží vynaložené náklady. Kromě programu Erasmus nabízí stipendia na studium v zahraničí i jednotlivé univerzity a různé organizace nebo nadace. Patří mezi ně například Fulbrightova komise, německá organizace DAAD, francouzský ústav pro výzkum CEFRES a mnohé další.

Studium na zahraniční vysoké škole Pokud jste hodně ambicióní a nestačila by vám jen půlroční či roční zkušenost, můžete začít rovnou studovat na zahraniční vysoké škole. Díky členství naší země v Evropské unii máte docela širokou škálu možností. Můžete se přihlásit na kteroukoliv evropskou univerzitu a studovat na ní jako na domácí, pro přijetí ovšem budete muset splnit několik administrativních podmínek pro přijetí a hlavně zaplatit školné, které je v mnoha zemích běžné. Ke studiu ve členských zemích EU není nutné studentské vízum, po přijetí na vybranou školu se stačí pouze přihlásit na místních úřadech. V zemích Evropské unie mohou studenti také pracovat, v ostatních zemích záleží na přesných pomínkách stanovených pro vydání studentských víz. Další velký cíl, kam míří studenti, představují vysoké školy v USA. Podmínky přijetí jsou podobné jako v Evropě. Existují organizace, které pomáhají studentům s výběrem školy a ostatními problémy kolem studia. Nezapomeňte, že studium na vysoké škole v zahraničí musíte začít plánovat minimálně rok před potencionálním začátkem. V tomto období budete muset vyřídit všechny administrativní záležitosti, složit přijímací zkoušky, prokázat znalost jazyka a také získat stipendium popřípadě vízum. Více informací o studijních pobytech v zahraničí, osobní zkušenosti a rady a tipy naleznete na www.staze.cz. Studium na jazykové škole v zahraničí I přesto, že neuvažujete o studium vysoké školy, což je podmínkou většiny studijních pobytů hrazených z grantů, máte šanci si zlepšit cizí jazyk studiem v zahraničí. Šance pro vás je studium na jazykové škole v zahraničí. Velkou výhodou oproti jazykovce u nás je to, že budete v kontaktu s rodilými mluvčími i během celého dne, ne jen ve škole.

Vaše znalosti se budou zlepšovat rychleji a navíc poznáte spoustu nových lidí, novou kulturu a osamostatníte se. Pokud se budete rozhodovat, jaký kurz využít, měli byste vědět odpovědi na základní otázky: jaký jazyk chcete studovat, kde jej chcete studovat, jak dlouho můžete být v zahraničí. Mezi nejoblíbenější země patří Velká Británie, Austrálie, USA, Kanada, Irsko a Malta. Vyběr jazykové školy či kurzu nebude jednoduchý, jelikož si budete moci vybírat z různých nabídek. Pečlivě zvažujte podmínky studia i finanční stránku věci, nezapomeňtě na náklady na ubytování a stravu.

program, aby si zlepšili své jazykové znalosti, ještě před začátkem semestru. Studium v zahraničí rozhodně není zadarmo, ať už si vyberete kteroukoliv možnost. Navíc počítejte, že v západních a severských zemích jsou životní náklady nad českým průměrem. Pokrýt tyto náklady můžete za přispění rodičů, studentskou půjčkou, prací, kterou si v zahraničí najdete nebo z úspor. Šanci pro sociálně slabé nabízí nadační a stipendijní fondy. S Erasmem můžete vyrazt do zemí EU i Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, Turecka a na Island.

Letní jazyková škola Další šancí jak vycestovat a naučit se jazyk jsou letní jazykové školy. Ty jsou krátkodobé, většinou v délce několika týdnů. Letní školy bývají také vhodné pro studenty vyjíždějící na ERASMUS

Můžete se přihlásit na kteroukoliv evropskou univerzitu a studovat na ní jako na domácí. Na jazykovce v zahraničí budete v kontaktu s rodilými mluvčími i během celého dne.

45


www.pomaturitnivzdelani.cz www.pomaturitnevzdelanie.sk

Když se nedostanu na VŠ Každoročně jsou odmítnuty tisíce uchazečů o studium na vysoké škole. I když se situace postupně zlepšuje, fakulty nejsou nafukovací a nemohou pokrýt poptávku po studiu. V případě, že v doporučeném dopise s výsledky přijímacích zkoušek najdete nenáviděné spojení „nepřijat(a) ke studiu“, rozhodně nevěšte hlavu. Odmítnutí zájemci o vysokoškolské vzdělání mají hned několik možností, jak naložit s časem, který zbývá do dalších zkoušek.

Průvodce pomaturitním vzděláním

Nejdříve zkuste odvolání

46

Naděje umírá poslední, takže v případě nepřijetí i přes splnění bodového limitu zkuste odvolání. To znamená, že jste dosáhli minimálního počtu bodů (například 50 %), ale dostali jste se „pod čáru“, tedy: „nebyl jste přijat/a z důvodu vysokého počtu uchazečů...“. Frází, jak vám tuto skutečnost sdělí je více, ale znamená v podstatě jediné. Pokud o studium na této fakultě opravdu stojíte, zjistěte si, kolik jiných zájemců s lepším výsledkem nebylo přijato. Tedy kolikátí jste „pod čarou“. Pokud se na obor přijímá například 12 uchazečů a vaše číslo v pořadníku je tříciferné, zkuste štěstí příští rok. Pokud vám ale místo v lavicích fakulty uteklo o vlásek, zkuste se odvolat. Není odvolání jako odvolání. Po přijímacím řízení máte právo nahlédnout do svého testu, alespoň abyste se za tok vyvarovali stejných chyb. Můžete si tak ověřit, že byl správně opraven. Pokud se tak nestalo a jste si naprosto jistí, že vám tím uteklo vysněné místo, můžete se odvolat a požádat o přezkoumání výsledku přijímacího řízení z důvodu špatného opravení testu. Ovšem to se stává opravdu jen velmi zřídka. Pokud je tedy důvodem nepřijetí fakt, že jste například nezvládli test, musíte napsat odvolání obecné.

Není důležité, jak je dlouhé, na školy jich chodí tisíce a většinou je nikdo nečte. Je to vaše vyjádření zájmu o studium, kdyby se někdo z lépe umístěných na školu nezapsal. Je totiž běžné,že si student podá přihlášku na čtyři právnické fakulty u nás a na všechny se dostane. Přitom blokuje čtyři místa. Proto v červenci probíhají „zápisy“ na školy, kdy si vybere a zapíše se na jednu z nich a náhle se na třech ostatních uvolní místa, která se obsazují na základě odvolání. Šanci s odvoláním máte tedy větší na „méně prestižních“ školách. Odvolání tedy slouží pouze k vytvoření „druhého pořadníku“ na volná místa. Nepište o tom, jak od svých šesti let chcete být právníkem. Poučení o podmínkách odvolání dostanete zároveň s výsledkem přijímacího řízení. Odvolání posílejte samozřejmě doporučeným dopisem. Nezapomeňte na druhé kolo Školy, které nenaplnily během řádného přijímacího řízení kapacitu, vypisují druhá kola přijímacího řízení v létě. Ale například Masarykova univerzita v Brně, která patří k nejžádanějším, další kolo přijímaček nevypisuje, protože praská ve švech. Pokud chcete na práva nebo žurnalistiku, máte smůlu. Studenty shánějí dodatečně obvykle technicky zaměřené školy. Právě po absolventech technických škol je v současné době mezi zaměstnavateli největší poptávka! Zdokonalte se v jazyce Obrácení pozornosti na cizí jazyky bývá jedním z nejčastějších řešení zklamaných uchazečů. Absolventi gymnázií znají obvykle dva

jazyky, angličtinou už dnes nikoho neohromíte. Můžete si tedy ještě rozšířit znalosti jazyka, který jste preferovali na střední škole, nebo naopak zabrat v řeči, které jste se dosud tolik nevěnovali. Řešením je jednoleté pomaturitní studium cizích jazyků. V současnosti je v parlamentu ale nachystána novela ke schválení, která ruší roční pomaturitní studium cizího jazyka. Je možné tedy, že student ztratí nejen statut studenta, ale i nejrůznější slevy. O tom, zda ke zrušení opravdu došlo se informujte na webovkách www. pomaturitnivzdelani.cz. Nultý ročník jako zadní vrátka Pokud jste pěvně přesvědčeni o správnosti výběru svého oboru, můžete zkusit placené kurzy, které některé fakulty nabízejí neúspěšným uchazečům v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzy obvykle částečně kopírují první ročník. Prostředí vysoké školy si tak můžete oťukat i bez úspěšných přijímaček. Podle statistik jsou účastníci kurzů při druhém pokusu o přijetí mnohem úspěšnější. Pokud prokážete v „nultém ročníku“ výborný prospěch, mohou vám pak katedry po úspěšných přijímačkách odpustit opakování absolvovaných předmětů. Ovšem je třeba počítat i s tím, že kurzy nejsou zadarmo. Hurá na VOŠku Komu se nechce do práce nebo se bojí ztráty motivace ke studiu při studijní pauze, může na střední školu plynule navázat přechodem na vyšší odbornou školu. Školy, které produkují diplomované specialisty, právě kvůli odmítnutým „vysokoškolákům“

vypisují druhá kola přijímaček v průběhu července a srpna. V Česku už si můžete vybírat z nabídky více než 180 státních i soukromých vyšších odborných škol. Výše školného se pohybuje okolo 3 tisíc korun ročně na státních VOŠ, na soukromých VOŠ musíte zaplatit i 25 tisíc za rok. Na soukromé VŠ se můžete přihlásit i v srpnu Během léta ještě přijímají studenty i soukromé vysoké školy. V ČR si můžete vybírat z 46 soukromých vysokých škol. Většina z nich je zaměřena na ekonomické obory, ale v nabídce jsou i umělecká, humanitní a právnická studia. Musíte ale počítat s velkou finanční náročností – školné se obvykle pohybuje kolem 15 tisíc za semestr, ale může se vyšplhat i na 150 tisíc ročně. Odjeďte do zahraničí Téměř všechny země EU pro Česko plně otevřely svůj pracovní trh, takže si můžete v zahraničí vydělat peníze, které se vám budou při náročném studiu ještě hodit. V práci i ve volnu si vylepšíte svoje jazykové znalosti. Navíc získáte cenné zkušenosti a nezávislost na rodičích. Dívky využívají hlavně nabídky práce au-pair, při které v cizině přežijí i s minimálními finančními náklady a nižší jazykovou vybaveností.


Studium na vyšší odborné škole (VOŠ) pro úspěšné studenty končí udělením titulu diplomovaného specialisty. Mnoho z těchto studentů se v průběhu studia utvrdí ve směřování svého budoucího povolání, zvyknou si na náročné studium a rozhodne se pokračovat dál na vysoké škole (VŠ). Překvapivě však nemusí studovat další tři roky, aby získali bakalářský titul. Množství VŠ spolupracuje s VOŠ a tato spolupráce dovoluje studentům získat bakalářský titul již za jeden rok vysokoškolského studia. Spolupráce VŠ a VOŠ Toto „rychlejší“ studium na VŠ je dovoleno spoluprací vysokého školství a VOŠ. Tato spolupráce se vyplatí jak jedné, tak druhé straně. Vysoké školy získají perspektivu studentů, kteří se již o daný obor zajímají a úspěšně ukončili náročné studium na VOŠ. Vyšší odborné školy na druhou stranu mohou studentům nabídnout perspektivu jak titulu DiS., tak také rychlejší získání bakalářského titulu. Studenti, kteří si nevěří na vysokoškolské studium, tak bez obav mohou nastoupit na vyšší odbornou školu a odtud po úspěšném dostudování pokračovat na některé z vysokých škol. Aktuální spolupráce Nutnost sbližování VOŠ a VŠ studia je stále aktuální. VOŠ se snaží inovacemi a zlepšováním své kvality, sbližováním a spoluprací s VŠ nabízet kvalitnější a perspektivnější výuku a lepší uplatnitelnost pro své studenty. Tak například brněnská Vyšší odborná škola restaurátorská v současné době spolu s Masarykovou univerzitou řeší zlepšení své výuky dle evropských parametrů a také lepší prostupnost s vysokoškolským vzděláním.

Výhodnější přestup na VŠ Současná podoba Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách umožňuje vysokým školám stanovovat odlišné podmínky pro přijímání absolventů vyšších odborných škol. V kompetenci každé školy a fakulty je i případné uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ. Vysoké školy mají často vzájemnou dohodu s konkrétní VOŠ, které předměty jim budou uznávat a jak rychle lze v takovém případě udělat bakaláře. Například absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně si může po složení přijímaček na Evangelickou teologickou fakultu UK dodělat bakaláře za jediný rok. Pokud půjde na teologii do Českých Budějovic, rovněž mu tam uznají celou řadu kurzů, a tudíž zvládne dostudovat bakaláře za dva nebo tři semestry. Podobně vychází absolventům VOŠ vstříc Vysoká škola hotelová v Praze. Například absolventi VOŠ Havířov mohou nastoupit na individuální studijní plán, který zhušťuje celé bakalářské studium na jeden rok prezenčně nebo tři semestry dálkově. Rovněž není nutné psát celou bakalářskou práci, ale kvalitní absolventskou práci obhájenou na VOŠ stačí dopracovat a její rozšířenou formu obhájit. Po dokončení studia na VOŠ můžete na partnerské VŠ získat bakalářský titul během jednoho roku. Paralelní studium VŠ Některé VOŠ nabízejí paralelně externí VŠ studium přes partnerskou VŠ. Děje se tak tehdy, pokud se náplň oboru na VOŠ téměř shoduje s obsahem oboru na partnerské VŠ. Například

VOŠ ve Volyni nabízí tříletý studijní program Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Zvolenu, kde student paralelně distančně studuje čtyřletý obor Dřevařství. Po skončení VOŠ po třetím roce studia může student poslední ročník VŠ dokončit prezenční formou. VOŠ a SŠ zahradnická v Mělníku nabízí jako společný projekt s Českou zemědělskou univerzitou v Praze bakalářské studium oboru Zahradnictví. První ročník tohoto oboru má teoretičtější charakter a probíhá v pražských prostorách univerzity; ostatní ročníky pak už mají praktičtější formu a probíhají přímo v Mělníku. Kterou VOŠ si vybrat? Vyšších odborných škol je v nabídce nepřeberné množství. Kterou z nich si však vybrat? Podle čeho se rozhodnout? Velmi dobrým kritériem může být v prvé řadě možnost následného přechodu právě na bakalářské studium na vysokou školu. Je proto dobré se v dostatečném předstihu o podmínkách tohoto „přechodu“ informovat na studijním oddělení dané fakulty vysoké školy a také si vybrat ověřenou VOŠ. K tomu Vám může dopomoci certifikace kvality, přesněji tzv. „Certifikát vysoké kvality“, případně „Certifikát kvality“ EVOS. Organizace sdružující Vyšší odborné školy v České republice tím poukazuje na přednosti té které školy a dává zájemcům jistotu kvalitního vzdělání. Přehledný seznam certifikovaných VOŠ naleznete na adrese http://www.ssvs.cz/seznamcs. html?co=5.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Hradec Králové, Komenského 234,

VOŠ

CHCI NA VOŠ

S VOŠ na cestě k vysokoškolskému diplomu

www.zshk.cz zshk@zshk.cz

Tel. 495 075 111, fax. 495 513 485 Nabízené obory ve školním roce 2013/2014

Pro absolventy středních škol: ą’ Diplomovaná všeobecná sestra ą’ Diplomovaný zubní technik ą’ Diplomovaný zdravotní laborant ą’ Diplomovaný farmaceutický asistent Přijímací zkoušky: 1. kolo: 26. června 2013 (přihlášky do 31. května) 2. kolo: 22. srpna 2013 (přihlášky do 15. srpna)

Dny otevřených dveří VOŠ: kdykoliv po telefonické domluvě

České terciární vzdělávání, budoucí vývoj V současné době více jak 80 % VOŠ má nějaký druh spolupráce s vysokými školami. Přibližně polovina VOŠ má s některou VŠ dohodu o uznávání části studia studentům VOŠ hlásícím se na VŠ. I tak je podle části VOŠ tato spolupráce stále nedostatečná, spolupráce s jednou školou bohužel neznamená otevřené dveře pro všechny studenty VOŠ na všechny VŠ. Krom problému neprostupnosti zde existuje také problém legislativní. České terciární vzdělávání je nesjednocené a legislativa tohoto segmentu vzdělávání je rozdělena na Zákon o vysokých školách, jež ošetřuje veřejné vysoké školy, a Školský zákon, který zmiňuje vyšší odborné školy. Tohoto nesouladu si všimli i autoři tzv. „bílé knihy terciárního vzdělávání“ a tento stav jmenovali mezi akutními a vážnými problémy terciárního vzdělání. Jedním z východisek je transformace části systému VOŠ

47


do speciálních vzdělávacích institucí podle boloňského systému, kdy za 2 roky se 120 kredity studenti získají titul „profesního“ bakaláře, titul uplatnitelný a propojený s praxí. Po úspěšném ukončení studia bude možné se dále vzdělávat a získat titul bakalář. Díky politické situaci v České republice je však reforma terciárního vzdělání stále spíše nejistá a tento vývoj je tak spíše nejistou budoucností.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O

VOŠ

www.svosp.cz

Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava tel., fax: 595 228 161 mob.: 721 313 090 E-mail: sekretariat@svosp.cz Vzdělávací program: ŘÍZENÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU

ć” Management, Marketing, Účetnictví, Právo, Finanční management Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – vyšší odborná škola

VOŠ

www.palestra.cz

Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00 Tel.: 286 852 860, 603 286 852 email: info@palestra.cz ZÍSKÁNÍ TITULU Dis.:

Průvodce pomaturitním vzděláním

ą’ Management sportu ą’ Pedagogika volného času a vychovatelství

48

JABOK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A TEOLOGICKÁ

VOŠ

www.jabok.cz

Praha 2, Salmovská 8 120 00, Praha 2 kontaktní osoba: pí. Bc. Ilona Dohnalová, ildoh@jabok.cz, 224 990 150, studijní oddělení

Forma vzdělávání: denní i dálková, 3 roky Školné za rok: denní studium 10 000 Kč dálkové studium 13 500 Kč Po úspěšném absolvování možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na VŠP Ostrava.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLA MILLS, S.R.O. www.glassschool.cz www.mills.cz

VOŠ

Náměstí 5. května č. 2, Čelákovice, 250 88 Info@mills.cz Wolkerova 316, Nový Bor Tel. 326999342, info@glassschool.cz tel.: 00420 487 712 211 programy: Realizované vzdělávací fax: 00420 487 712 228 ć” Diplomovaný zdravotnický záchranář – TVORBA SKLAstudia denní UMĚLECKÉHO i kombinovaná forma 攱’ tříleté studium / titul DiS. Sociální prácedenní - denní i kombinovaná forma studia ą’ Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia ą’ Dny otevřených dveří: 13. 3.,17. 4. a 15. 5. 2013

VEŘEJNÉ

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, SLUŽEB A PODNIKÁNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VOŠ

České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A tel. sekretariát 387 013 111 tel. studijního oddělení VOŠ 387 013 140 NABÍZÍ: Obory vzdělávání VOŠ zakončené absolutoriem: (denní forma studia) ą’ Ekonomika a management v podnicích finančních služeb (denní i dálková forma vzdělávání) ą’ Obchodní podnikání ą’ Veřejná správa

Wolkerova 316, Nový Bor info@glassschool.cz tel.: 00420 487 712 211 fax: 00420 487 712 228 TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA

ćć” tříleté studium denní / titul DiS.

Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Tel: 495 518 744 E-mail: info@voshk.cz Oproti studiu na VŠ získáte praktické dovednosti oceňované zaměstnavateli. Budete dobře připraveni komunikovat dvěma světovými jazyky, budete vedeni k tomu, abyste zvládli analytickou práci, a to jak samostatnou, tak i v pracovním kolektivu. Významnou kompetencí, kterou získáte, je schopnost řešit samostatně složitější rozhodovací úlohy. Při studiu klademe důraz na odbornost, komunikační způsobilost a praxi. Teoretické znalosti si vyzkoušíte v souvislé 14týdenní praxi, díky které získáte cenné kontakty a budete se rychleji orientovat v ekonomické praxi. Mnoho absolventů si v minulosti našlo svoji první pořádnou práci právě v průběhu odborné praxe u našich partnerských organizací.

Dny otevřených dveří: 10. 1. 2013 od 12 do 15 hodin 14. 3. 2013 od 12 do 15 hodin

www.glassschool.cz

VOŠ

www.voshk.cz

www.ssvos.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA

CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná škola s.r.o.

VOŠ

Kreditní systém studia jako na VŠ vám umožní větší výběr z volitelných předmětů a autonomii. Studium je u nás organizováno vysokoškolským způsobem a je rozděleno na 6 období. Poslední, šesté období je zaměřeno na praxi, na přípravu na absolutorium a konzultace ke zpracování absolventské práce. Nespíme na vavřínech, ale zveme odborníky z praxe přímo do výuky, abyste měli přehled, jak řízení firmy funguje v reálných podmínkách. Aby toho nebylo málo, budete řešit projekty a úkoly, které jsou zadávány a hodnoceny našimi partnerskými firmami. Zdarma ISIC kartu a zdarma přístup do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové vám věnujeme, aby se vám dobře studovalo.


Pro vaše zorientování se v nabídce vysokých a vyšších odborných škol máme tento rok pro vás jednu novinku. Stáhněte si mobilní aplikaci s kompletní aktuální databázi vysokých a vyšších odborných škol do vašeho mobilního telefonu (tabletu) s operačním systém Android.

CHCI NA VOŠ

Studentský průvodce

Vyzkoušejte si aplikaci ve webové formě na adrese www.pruvodce.pomaturitnivzdelani.cz a následně si ji stáhněte zdarma ze stránek nebo z obchodu Google play do vašeho mobilu. Aplikace vám pro danou školu nabídne kompletní informace. Pomocí GPS navigace vám ukáže, jak je škola daleko od vašeho současného umístění, a jak se k ní dostat. Aplikaci stále vylepšujeme tak, aby vám byla rádcem nejen při výběru školy, ale pomocníkem v průběhu celého studia (postupně budeme přidávat menzy, knihovny či jazykové školy). Zapojte se a napište nám, jak byste aplikaci vylepšili či co vám v ní chybí. Pište na vzdelani@tribun.cz. Dobré nápady odměníme malým dárkem.

instalace aplikace přes Google play

49


Velká soutěž s Průvodcem o ceny v hodnotě 100 000 korun Chceme vám pomoci získat náskok před ostatními uchazeči o pomaturitní studium a zůstat s vámi v kontaktu po celý rok. Staňte se fanoušky našich stránek a můžete vyhrát spoustu hodnotných cen.

Jak se stanete účastníky soutěže? Přes svůj účet na Facebooku vyhledejte a dejte To se mi líbí u našich profilů Průvodce pomaturitním vzděláním a ČESKO-SLOVENSKÝ ŠTUDÁK, tak Vám neunikne žádná novinka z vysokých škol ani kultury. Na našem webu najdete zajímavé články o studiu na VŠ, aktuality z jednotlivých škol, termíny druhých kol přijímaček a na Študákovi pak filmové a divadelní novinky, pozvánky na koncerty a festivaly a soutěže o hodnotné ceny. V průběhu ledna zde také naleznete odpovědní formulář Velké soutěže. Pak už jen stačí čekat, až vás vylosujeme.

Kdo může soutěžit? Všichni studenti středních, jazykových a vyšších odborných škol, kteří již oslavili 17. narozeniny, ale ještě neslavili 22. narozeniny.

Co můžete vyhrát? Kosmetické balíčky, jazykové kurzy, slevové kupóny, volňásky do lanového centra, knihy, vstupenky do divadel a muzeí, USB flashky, bezdrátové klávesnice, originální oblečení…

Co dalšího získáte? • • • • • •

50

Kosmetické balíčky, knihy, volňásky na paintball nebo do lanového centra, slevové kupóny, vstupenky do divadel a muzeí, sportovní oblečení, společenské hry nebo USB flashky a myši.

Mediální partner Študák


Partneři soutěže Generální partner

Oriflame Česká republika

Hlavní partneři

Letuška Letenky Online Megabooks CZ spol. s.r.o. zahraniční literatura

Městská divadla pražská – ABC, Rokoko

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Lanové centrum PROUD

Partneři

Divadlo Bolka Polívky

NANO Solution s.r.o.

Divadlo na Zábradlí

Národní technické muzeum v Praze

Divadlo v Dlouhé

ONLINE jazyky

Divadlo v Řeznické

Tarakan

Kingston

Trikator.cz

Logitech

Divadlo na Vinohradech


Průvodce pomaturitním vzděláním 2013  

katalog nabízí přehled vysokých a vyšších odborných škol v ČR a doprovodné články, které mají pomoci vybrat si tu správnou školu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you