Page 1

ZDARMA


úvodník úvodník

zkušenostmi.zkušenostmi. V tom případě navštivte náš si prohlédněte kdykoliv online V tom případě navštivte P.S.: náš Katalog P.S.: Katalog si prohlédněte kdykoliv online Milí maturanti, web www.doprace.cz. Pomůže Vám www.pomaturitnivzdelani.cz web www.doprace.cz. Pomůžepři-Vám na při- stránkách na stránkách www.pomaturitnivzdelani.cz pravit si životopis, dopis a uspět a www.pomaturitnevzdelanie.sk. NaNafacezbývá jen pár měsíců dokončíte střední pravit simotivační životopis, motivační dopis a uspět a www.pomaturitnevzdelanie.sk. facezbýváa jen pár měsíců a dokončíte střední u pracovního pracovního pohovoru. book vbook průběhu rokuroku umisťujeme v průběhu umisťujemespoustu spoustu školu. Kolektiv, ve kterém jste trávili poslední školu. Kolektiv, ve kterém jste trávili poslední upohovoru. důležitých informací, o které rádipoděpoděse rozpadne, Studium ale nezoufejte. Studium důležitých informací, o které se serádi roky, se rozpadne, roky, ale nezoufejte. Připravili jsme tohoto pro vásprůvodce, tohoto průvodce, líme. zakliknout Stačí zakliknout tlačítko líbí“ na vysoké škole příležitostí vám dá mnoho Připravili příležitostí jsme pro vás líme. Stačí tlačítko „To„To sesemimilíbí“ na vysoké škole vám dá mnoho protože vám chceme pomoci zorientovat u našeho profi lu Průvodce pomaturitním nejen ve studijní oblasti. Poznáte spoustu pomoci zorientovat u našeho profilu Průvodce pomaturitním nejen ve studijní oblasti. Poznáte spoustu protože vámsechceme v široké nabídce pomaturitního života. vzděláním. nových lidí ze všech koutů republiky se ivsvěta. široké nabídce pomaturitního života. vzděláním. nových lidí ze všechBudete koutůmít republiky i světa. příležitost vyrazit do zahraničí Provedeme vás všemi nástrahami – od vás všemivýběru nástrahami – odpřihlášky, Budete mít příležitost zahraničí školy, vyplnění (ať užvyrazit studijnědonebo pracovně) aProvedeme poznávat správného vyplněnízkoušky přihlášky, (ať už studijně nebo pracovně) a poznávat přípravyškoly, na přijímací až po první vzdělávací systém, kulturu a novésprávného přátele po výběru dny a týdnyzkoušky v roli vysokoškoláka. Určitě vás až po první vzdělávací systém, celém kulturusvětě. a nové přátele po přípravy na přijímací zaujme, na co se vztahují studentské dny a týdny v roli vysokoškoláka. Určitě vás slevy, celém světě. kdesesevztahují levně a dobře najíst, jak najít Studium není jen zábava. Většina zaujme, z vás budena co studentské slevy, vhodné muset psát spoustu esejí, zpracovávat velké kde se levně ubytování… a dobře najíst, jak najít vhodné Studium není jen zábava. Většina z vás bude množství projektů, připravovat se na zkoušubytování… Katalog Průvodce pomaturitním vzděláním muset psát spoustuky… esejí, velké Alezpracovávat když si vyberete správně a budete Pro vaše zorientování v nabídce vysokých 2014 vydává: množství projektů, připravovat na zkoušna studovat obor,se který vás opravdu zajímá, a vyšších odborných škol vám poradíme Katalog Průvodce pomaturitním vzděláním Provám, vaše v nabídce vysokých www.pruvodce.pomaturitnivzdelani.cz, ky… Ale když si vyberete správněvyhráno. a budete máte z poloviny Poradíme jak zorientování 2014 vydává: Tribun EU, s.r.o., Cejl 892/32, 602 00 Brno, kde si můžete stáhnout mobilní a vyšších škol vám poradíme na aplikaci vybrat ve kterém budete vynikat a kte- odborných studovat obor, který vásobor, opravdu zajímá, tel.: 543 210 089, www.tribun.cz s kompletní aktuální databází vysokých rým si zajistíte uplatnění studia. www.pruvodce.pomaturitnivzdelani.cz, máte z poloviny vyhráno. Poradíme vám, po jakskončení a vyšších odborných škol doaplikaci vašeho mobilníTribun EU, s.r.o., Cejl 892/32, 602 00 Brno, stáhnout mobilní vybrat obor, ve kterém budete vynikat a kte- kde si můžete je určen k distribuci studentům telefonu (tabletu) s operačním systémem Může dojít k situaci, že se na vybranou vyso- hoaktuální tel.: 543Katalog 210 089, www.tribun.cz s kompletní databází vysokých rým si zajistíte uplatnění po skončení studia. středních, vyšších odborných a jazykových kou školu nedostanete. Nevadí. Jděte na rok Android. vyšších odborných škol do vašeho mobilníškol. studovat jazyky do zahraničí nebo ajazykových Katalog je určen k distribuci studentům ho telefonu systémem Může dojít k situaci,škol že se vyso- zkoušky Studium snaoperačním vysoké škole neznamená jen a zanarokvybranou zkuste přijímací znovu. (tabletu) středních, vyšších odborných a jazykových Náklad: Android. NeboNevadí. se přihlašte na na vyšší školu, roky strávené nad učením. Můžete navštívit kou školu nedostanete. Jděte rokodbornou škol. 80 000 ks kde je studium více prakticky zaměřené, bezpočet zajímavých koncertů a různých kulstudovat jazyky do zahraničí nebo jazykových využívat moderníchjen sportovišť, je možné za určitých získatna turních Studium vysokéakcí, škole neznamená škol a za rok zkustenavíc přijímací zkoušky znovu.okolností exotickéMůžete jazyky, navštívit poznávat mnoho titulvyšší Bc. Jakodbornou rozeznat kvalitní vyššíroky odbornou Náklad:Projektový tým: strávenéstudovat nad učením. Nebo se přihlašte na školu, zajímavých lidí. O tom všem se dočtete 80 na 000Renata školu se dozvíte v druhé části katalogu. ks Fronková, Lucie Pokojová, koncertů a různých kulkde je studium více prakticky zaměřené, bezpočet zajímavých Jana Fišerová www.studak.cz. turních akcí, využívat moderních sportovišť, navíc je možné za Vurčitých získat případě, okolností že umíte dobře cizí jazyky, můžete Projektový tým: Grafické studio: studovat jazyky, poznávat mnoho titul Bc. Jak rozeznatsekvalitní odbornou Ale nepředbíhejme. V tuto chvíli je nejdůležipřihlásit vyšší ke studiu na zahraniční univerzi- exotické RenataDTP Fronková, LuciePařilová Pokojová, Tribun, Jana tějšíOpoctivě připravit na maturitní zajímavých tom se všem se dočtete na zkoušku tě. Možností je spousta, jen je třeba nebát se lidí. školu se dozvíte v druhé části katalogu. Jana Fišerová a přijímací zkoušky. Když budete číst dál, tak a jít rozhodně za tím, co doopravdy chcete. www.studak.cz. Vydáno: leden 2014 studiem v zahraničí pro vás se dozvíte jak to vše úspěšně zvládnout. V případě, že umíte Zkušenosti dobře cizí se jazyky, můžete shromažďujeme na www.staze.cz.Ale nepředbíhejme. V tuto chvíli je nejdůležiGrafické studio: se přihlásit ke studiu na zahraniční univerziDržíme vám všem palce. DTP Tribun, Jana Pařilová tější poctivě tě. Možností je spousta, jenzkušeností je třeba nebát se do světa Dobrou je vstoupit práce se připravit na maturitní zkoušku přijímací zkoušky. Když budete číst dál, takRedaktoři a jít rozhodně za tím, doopravdy a nacovysokou školu chcete. se vrátit s apracovními Vydáno: leden 2014 Zkušenosti se studiem v zahraničí pro vás se dozvíte jak to vše úspěšně zvládnout. shromažďujeme na www.staze.cz. Držíme vám všem palce. Dobrou zkušeností je vstoupit do světa práce Redaktoři a na vysokou školu se vrátit s pracovními Milí maturanti,

tiráž

tiráž

obsah obsah

CHCI NAVŠVŠ..........2 2 CHCI NA

Jak si obor Jak sivybrat vybratsprávný správný obor Jak podat na na vysokou školuškolu Jak podatpřihlášku přihlášku vysokou Přijímací řízení Přijímací řízení Naučte se učit! Naučte se učit! Život vysokoškoláka prakticky Život vysokoškoláka Co když se nedostanu naprakticky vysokou školu Co když se nedostanu na vysokou školu

VŠ OBORY ..... 13

..... 13 škol VŠ OBORY Přehledný seznam vysokých

podle studijních oborůvysokých škol Přehledný seznam podle studijních oborů

SOUKROMÉ VŠ ..... 40

Jaké jsou rozdíly oproti ..... VŠ veřejným40školám? SOUKROMÉ Pro koho jsou určené?

Školnéjsou rozdíly oproti veřejným školám? Jaké Pro koho jsou určené? STUDIUM STUDI IUM JAZ JAZYKŮ ZYKŮ Školné

..... 43

STUDIUM STUDI IUM JAZ JAZYKŮ ZYKŮ ..... 43 Studium Studiu Stu dium diu mn naa jjazykových azyykkov ových šk školách kolá o ách ch Jazykové zkoušky Jazyko Jaz ykov k vé zko zkoušk uškyy ušk Studium zahraničí S Stu dium diu m v za ahra hranič ni í nič

Studium Studiu Stu dium diu m na na jjazykových azyykkov ových šk školách kolá o ách ch Jazykové Jazyko Jaz ykov k NA vé zko zkoušk zkoušky uškyy ušk CHCI VOŠ Studium S Stu dium diu m v za zahraničí ahra hranič ni í nič

..... 46

Kdy zvolit studium na vyšší odborné škole Jak podat přihlášku Přijímací řízení S VOŠ na cestě k vysokoškolskému titulu

CHCI NA VOŠ ..... 46

Kdy zvolit studium na vyšší odborné škole Jak podat přihlášku Přijímací řízení S VOŠ na cestě k vysokoškolskému titulu


Maturita PrvnĂ­, co musĂ­te udÄ›lat, abyste mohli jĂ­t na vysokou ĹĄkolu, je ĂşspěťnÄ› odmaturovat. Jak na to? Pokud jste svÄ›domitĂ­ studenti, jistÄ› jste uĹž s přípravou zaÄ?ali. Pokud ne, nic nenĂ­ ztraceno, Ä?asu je pořåd relativnÄ› dost. NÄ›kteří lidĂŠ tvrdĂ­, Ĺže jim na uÄ?enĂ­ staÄ?il jenom „svaĹĽĂĄk“. MoĹžnĂĄ ano, ale stojĂ­ vĂĄm to za ty nervy? UrÄ?itÄ› se vyplatĂ­ vypracovat si Ä?asovĂ˝ plĂĄn. RozloĹžit si uÄ?enĂ­ na celou dobu, kterĂĄ vĂĄm do maturity zbĂ˝vĂĄ. I kdyĹž ho nebudete pĹ™esnÄ› dodrĹžovat, budete alespoĹˆ vÄ›dÄ›t, jak na tom jste – jestli stĂ­hĂĄte nebo ne. MusĂ­te mĂ­t takĂŠ podklady k uÄ?enĂ­ – vypracovanĂŠ maturitnĂ­ otĂĄzky. Ĺ˝e se vĂĄm nechce a vyprosĂ­te si je od kamarĂĄdĹŻ? Ne kaĹždĂŠmu vyhovuje stejnĂ˝ styl vĂ˝piskĹŻ, proto je vhodnĂŠ si otĂĄzky pĹ™epsat k obrazu svĂŠmu, aby se vĂĄm dobĹ™e Ä?etly a poslĂŠze uÄ?ily. Kdy se zaÄ?Ă­t uÄ?it?

SamozĹ™ejmÄ› co nejdříve. UĹž vĹĄichni kolem vĂĄs vĹĄe umĂ­ a vy jste jeĹĄtÄ› ani nezaÄ?ali? NevadĂ­, pokuste se toho dohnat co nejvĂ­ce. Jestli uĹž vĂĄm opravdu hoří za patami, zaměřte se na to, abyste ke kaĹždĂŠ otĂĄzce vÄ›dÄ›li alespoĹˆ to nejdĹŻleĹžitÄ›jĹĄĂ­. NespolĂŠhejte se na ĹĄĹĽastnou ruku. NeztrĂĄcejte Ä?as detaily, udÄ›lejte si ke kaĹždĂŠmu tĂŠmatu osnovu a tu se nauÄ?te. Je dobrĂŠ si otĂĄzky opakovat nahlas, udÄ›lat si takovou „maturitu naneÄ?isto“ a stopovat si Ä?as. NenĂ­ příjemnĂŠ pĹ™ed komisĂ­ vĹĄe vychrlit bÄ›hem tří minut a pak po sobÄ› zbytek Ä?asu koukat. Pokud si Ä?as dobĹ™e rozvrhnete, mĹŻĹžete se vyhnout zvĂ­davĂ˝m otĂĄzkĂĄm, na kterĂŠ urÄ?itÄ› nebudete znĂĄt odpovÄ›Ä?.

„SvaĹĽĂĄk“ PoslednĂ­ tĂ˝den pĹ™ed maturitou vÄ›nujte opakovĂĄnĂ­. NenĂ­ ĂşplnÄ› nejlepĹĄĂ­ zaÄ?Ă­nat s novĂ˝mi

2 ..... CHCI NA VĹ

vÄ›cmi, na kterĂŠ jste se jeĹĄtÄ› ani nepodĂ­vali. Ĺ˜Ă­kĂĄ se, Ĺže poslednĂ­ den pĹ™ed maturitou byste se nemÄ›li uÄ?it. Lehce se to říkĂĄ, jenĹže kdyĹž nestĂ­hĂĄte, je pro vĂĄs kaĹždĂĄ minuta dobrĂĄ. Pokud tedy myslĂ­te, Ĺže se potĹ™ebujete uÄ?it i poslednĂ­ den, nechte si alespoĹˆ volnĂ˝ veÄ?er. PusĹĽte si nÄ›jakĂ˝ dobrĂ˝ ďŹ lm a hlavnÄ› nepĹ™emýťlejte nad tĂ­m, co jeĹĄtÄ› neumĂ­te – niÄ?emu tĂ­m nepomĹŻĹžete, jenom se zbyteÄ?nÄ› vystresujete.

matematikou a cizĂ­m jazykem. O proďŹ lovĂŠ Ä?ĂĄsti rozhoduje Ĺ™editel vaĹĄĂ­ ĹĄkoly, vÄ›tĹĄinou si mĹŻĹžete vybrat - minimum jsou vĹĄak dva pĹ™edmÄ›ty. Upustilo se od dvou ĂşrovnĂ­ obtĂ­Ĺžnosti, ŞådnĂŠ

dÄ›lenĂ­ na „vyĹĄĹĄĂ­â€œ a „niĹžĹĄĂ­â€œ maturitu vĂĄs neÄ?ekĂĄ. Pokud se vĂĄm nÄ›jakĂĄ Ä?ĂĄst zkouĹĄky nepodaří, opakujete pouze ji, ne celou maturitnĂ­ zkouĹĄku..

Co na sebe? Maturita je velmi dĹŻleĹžitĂĄ zkouĹĄka, kterou ukonÄ?ujte jednu etapu vaĹĄeho Ĺživota. Proto je potĹ™eba se vhodnÄ› oblĂŠci. ObleÄ?te si nÄ›co sluĹĄnĂŠho a formĂĄlnĂ­ho, hlavnÄ› ale pohodlnĂŠho. NenĂ­ nejlepĹĄĂ­ nĂĄpad vzĂ­t si novĂŠ boty a celou dobu na potĂ­tku pĹ™emýťlet nad tĂ­m, jak vĂĄs tlaÄ?Ă­.

Jak zvlĂĄdnout samotnou maturitu? AĹž se rĂĄno pĹ™ed maturitou vzbudĂ­te a budete mĂ­t v hlavÄ› ĂşplnÄ› vymeteno, nebojte se, na potĂ­tku se vĂĄm vÄ›tĹĄina informacĂ­ vybavĂ­ a vy nebudete věřit tomu, kolik jste si toho dokĂĄzali zapamatovat. Na potĂ­tku uĹž se budete soustĹ™edit pouze na vylosovanou otĂĄzku a vÄ›domosti se z vĂĄs budou sypat samy. A pokud ne, uÄ?itelĂŠ vĂĄm pomĹŻĹžou. Oni stejnÄ› jako vy chtÄ›jĂ­, abyste maturitu udÄ›lali. V ŞådnĂŠm případÄ› nepĹ™emýťlejte nad tĂ­m, co budete dÄ›lat, pokud neodmaturujete.

StĂĄtnĂ­ maturita Maturita se stejnÄ› jako v minulĂ˝ch letech sklĂĄdĂĄ ze dvou Ä?ĂĄstĂ­ – spoleÄ?nĂŠ (stĂĄtnĂ­) a proďŹ lovĂŠ (ĹĄkolnĂ­). Pro ĂşspěťnĂŠ sloĹženĂ­ zkouĹĄky musĂ­te uspÄ›t v obou Ä?ĂĄstech. Ve spoleÄ?nĂŠ Ä?ĂĄsti je povinnĂĄ Ä?eĹĄtina, dĂĄle si musĂ­te vybrat mezi

Více jak 200 ĆHVNøFK DQJOLFNøFK QĕPHFNøFK IUDQFRX]VNøFK DüSDQĕOVNøFK WLWXOĭ]SRYLQQpĆHWE\


Jak si vybrat správný obor Vybrat si správný obor na vysoké škole není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Teď je ta chvíle, kdy musíte odložit dětské sny o tom, že se stanete letuškou nebo kosmonautem a podívat se na svoji budoucnost trošku víc racionálně.

Vybrat obor ještě neznamená výhru Mnoho maturantů dělá tu velkou chybu, že si obor vybírá podle názvu. Ten však často může být zavádějící a vy nakonec zjistíte, že vlastně vůbec nestudujete to, co jste chtěli. Kdo by řekl, že na oboru s názvem „cestovní ruch“ budete mít samou ekonomii? Mělo to přece být o cestování, ne? Proto je dobré zjistit si, co se pod mnohdy líbivým názvem ukrývá. Projděte si studijní programy, podívejte se na jednotlivé předměty. Povinným předmětům se nevyhnete, snad na každém oboru napřed musíte nastudovat všemožné nudné úvody. Větší volnost vám nabízí předměty povinně volitelné. Zde máte možnost se profilovat a zapsat si ty předměty, které vás opravdu zajímají.

Jednu nebo dvě školy? Máte dvě vybrané školy a nemůžete se rozhodnout, na kterou se přihlásit? První, co vás napadne, je začít studovat obě dvě. Možná je to dobrý nápad, připravte se však na to, že to nebude procházka růžovou zahradou. Dvě školy znamenají dvakrát více předmětů, zkoušek a hlavně dvě závěrečné práce Může být náročné zkombinovat si oba rozvrhy tak, abyste stihli všechny přednášky, na kterých být musíte a všechny ty, které vás zajímají. Pokud to všechno zvládnete, čekají vás dvě státní závěrečné zkoušky a dvě závěrečné práce. V téhle chvíli je namístě se rozhodnout, zda se nevěnovat jenom jedné škole a tu druhou dočasně přerušit.

Některé školy (např. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nebo Fakulta sociálních studií na Masarykově univerzitě) nabízejí dvouoborové studium. Tři roky budete studovat dva obory, zjistíte, který vás více zajímá a z toho potom složíte závěrečnou zkoušku. Na první pohled to vypadá lákavě, studium „dva v jednom“ má však také svá úskalí. Ani jednomu oboru se nevěnujete naplno – studijní programy pro dvouoborové studenty bývají upravené, budete mít tedy méně předmětů než vaši jednooboroví kolegové. Kletba dvouoboru vás může dostihnout také u přijímacích pohovorů. Pokud budete studovat třeba žurnalistiku a psychologii, na diplomu budete mít napsané oba obory. Rozdíl mezi vámi a jednooborovým psychologem je, že „jednooborák“ za bakalářské studium nasbíral v psychologii 180 kreditů, vy jenom 90. To, že si vědomosti z psychologie, které se chcete v budoucnu věnovat, doženete na magisterském oboru, už personalisté brát v potaz nemusí a upřednostní více profilovaného uchazeče.

Denní nebo kombinované studium? Pokud máte čas, je jednoznačně lepší zvolit studium denní. Jestliže musíte pracovat, je pro vás vhodná volba studia kombinovaného. Přednášky probíhají nárazově, vezmou vám sice celý den, ale pak máte zase na nějakou dobu klid. Výuka většinou probíhá v pátek a v sobotu což se dá skloubit s prací. Musíte však mít velkou sebekázeň, abyste případné seminární práce vypracovávali v průběhu celého semestru a ne až těsně před odevzdáním. V případě kombinovaného studia vám odpadá nárok na studentské slevy. Do 26 let za vás sice škola zaplatí zdravotní pojištění, na slevy na jízdné však nárok mít nebudete.

Kde?

Kolik mě to bude stát?

Studovat v místě bydliště, nebo vyletět z hnízda do studentského velkoměsta? Bydlíte v Brně a nechce se vám do Prahy, když ekonomii můžete studovat snad na každé univerzitě? Kvalita škol není stejná, mohou se také lišit v přístupu ke studiu. Jedna škola může být zaměřená spíše na teorii, jiná na praxi. Je dobré si prohlédnout webové stránky škol, pročíst diskusní fóra. Další možností je navštívit dny otevřených dveří. Tam se o škole však bude mluvit pouze v superlativech. Pokud máte dost času, navštivte pár přednášek na veřejných školách a rozhodněte se podle toho, kde vám bylo nejlépe.

Největším nákladem je jednoznačně ubytování v cizím městě, případně ceny za dojíždění. Další v řadě je jídlo. Pokud plánujete soukromou školu, počítejte s nemalým školným. Výdaje za učebnice trochu odbourává internet, kde se dají sehnat oscanované materiály – existují studenti, kteří si za své studium nekoupili jedinou knihu. Vyplatí se také hledat knihy nebo skripta z druhé ruky – už nebudou tak krásné, zato budou levnější a možná se v nich budou skrývat poznámky od vašeho předchůdce, které vám mohou ulehčit studium. Zahraniční knihy jsou levnější, když si je koupíte přes Amazon nebo eBay.

Velkou roli v rozhodování hrají také finance. Pokud nemáte peníze na kolej, tak do jiného města jednoduše nepůjdete. Pokud od své vysněné školy bydlíte dost daleko, možná máte nárok na ubytovací stipendium, které by vám mohlo v obtížné finanční situaci alespoň trošku pomoci. Nezapomeňte se o možnostech finanční podpory od školy informovat.

Dostanu se? Šance na přijetí je jedním z nejdůležitějších kritérií. Má smysl hlásit se na obor, který má úspěšnost přijetí 10 %? Ano! Za zkoušku nic nedáte a třeba to vyjde. Pokud ne, je vhodné mít v záloze přihlášky ještě na další školy. Šance na přijetí se každým rokem mění. Jsou dostupné tabulky s počty přihlášených, kolik z nich se dostavilo k přijímačkám, kolik studentů škola přijala a kolik se jich ke studiu zapsalo. Celkově nejlépe jsou na tom studenti technických oborů, kam se mnohdy bere podle průměru z vysvědčení. Dávejte si však pozor na tzv. „mortalitu“ – tedy kolik studentů odpadne po prvním ročníku studia.

Uživí mě obor, který chci studovat? Průměrná mzda vysokoškoláků se pohybuje kolem částky 25 tisíc korun. Je zde však započítána také mzda absolventů IT, která je vysoce nad průměrem. Promyslete si tedy, jestli finština, kterou celý život milujete a chcete studovat, vás v našem prostředí dokáže uživit. Nejlukrativněji placené jsou již zmíněné IS/IT profese, kde si můžete přijít na 40 tisíc korun hrubého. Tento obor také poskytuje velkou možnost uplatnění, společností se zahraniční spoluúčastí je stále více. Špatně si nevedou také zaměstnanci v oblasti dopravy a spojů, stavebnictví a finančního zprostředkovatelství. Nejdůležitější však je, aby vás práce bavila. Je to stokrát omílané, ale je to pravda. V práci trávíme velkou část pracovních (někdy i nepracovních) dní, proto by plat neměl být rozhodujícím činitelem. Lepší motivace k práci však ještě nebyla vynalezena, musíte tedy najít nějakou zlatou střední cestu.

CHCI NNAA VŠ CHCI CH VŠ ......

3


Jak podat přihlášku na VŠ? Na většině vysokých škol je možné podat obě varianty přihlášky. Obvykle je volba na vás, školy však preferují elektronické přihlášky. Jsou ale i výjimky, např. Akademie výtvarných umění v Praze vyžaduje pouze klasickou přihlášku. Masarykova univerzita v Brně pak přijímá pouze přihlášky elektronické. Informace o druhu přihlášky si ověřte na stránkách konkrétní školy.

Papírová přihláška na tištěném formuláři Papírové přihlášky lze zakoupit na univerzitách, ve specializovaných knihkupectvích nebo v knihovnách škol. Formulář je také možné zakoupit přes internet. Školy, které papírové přihlášky vyžadují, je však většinou nabízejí zdarma ke stažení. Vysoké školy mají formulář oranžový, vyšší odborné školy používají barvu modrou. Vyplňujte jen silně orámované části. Bílé plochy a světle oranžová políčka jsou vyhrazena pro školy. Kolonky vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem.

Elektronická přihláška Formulář elektronické přihlášky už neobsahuje mnoho zbytečných otázek, které jsou v papírové verzi. Další výhodou je cena. Přihlášení se na vysokou školu přes internet bývá odměněno snížením poplatku za přihlášku. To se hodí hlavně v případě, že podáváte více přihlášek a nemusíte tak za každou platit přibližně 500 Kč, ale o 100 – 200 Kč méně. Elekronické přihlášky jsou opatřeny podrobným návodem, takže by s jejich vyplněním neměl být problém. Nemluvě o ulehčení práce pracovníků a pracovnic škol, kteří musí luštit studentské „hieroglyfy“. Nevýhodou je potřeba připojení k internetu a možné technické problémy spojené s přihlašovací aplikací.

4 ..... CHCI NA VŠ

Co vyplňovat a co nechat prázdné Adresu trvalého bydliště musíte vyplnit podle občanského průkazu, kontaktní adresa pak může být libovolná (na tu vám bude chodit pošta). Kódy JKOV, KKOV a IZO najdete na svém vysvědčení. Které nepovinné údaje vyplňovat si ověřte na studijním oddělení školy. Často například není potřeba se trápit s počítáním průměru. V případě, že je průměr, nebo jsou jiné aktivity v rámci školy vyžadovány, nechte si je potvrdit ve škole. Na některé školy je také potřeba potvrzení od lékaře. U elektronické přihlášky si zjistěte jaké doklady (potvrzení o zaplacení, diplomy aj.) škola vyžaduje doručit poštou. Pokud potvrzení o zaplacení poštou odesílat nemusíte, zkontrolujte v přihlašovací aplikaci, že vaše platba dorazila. Nezapomeňte také vyplnit e-mail, budou Vám na něj chodit informace o zpracování Vaší přihlášky a případné změny.

Termín podání přihlášky Nejčastěji je uzávěrka pro podání přihlášek koncem února. Velmi často jsou termíny prodlouženy do března a výjimečně i déle. Pozor však na umělecké obory, tam musí být podané přihlášky často už v říjnu. Školy však bývají, co se týče pozdě podaných přihlášek, neúprosné. Není nic horšího, než zapomenout zaplatit přihlášku.

Cena • • • •

250-590 Kč za jednu přihlášku, soukromé školy až 2000 Kč, poplatek je nevratný, u dvouoborů je potřeba podat dvě přihlášky.


Přijímací řízení Přijímací řízení na vysoké škole může mít různé podoby. V současné době převládají písemné testy. Čím dál častěji jsou to otázky obecného charakteru, které mají zjistit vaše studijní předpoklady. Vy volíte odpovědi z nabízených možností. Nicméně řada fakult stále dbá na zjišťování vašeho nadání pro studium zvoleného oboru pomocí testů vyžadujících vaši vlastní interpretaci odpovědi.

O tom, jaké testy vás čekají u přijímacích zkoušek na vámi zvolený obor, se informujete už v předstihu, ať víte, na co se zaměřit. Každá fakulta pořádá den otevřených dveří, kde můžete získat potřebné informace. Čerpat můžete také z webových stránek, kde ale najdete spíše obecné údaje.

Štěstí přeje připraveným Na přijímací zkoušky se můžete připravit sami podle vypsaných požadavků, můžete se zapsat také do přípravných kurzů. Pořádají je samotné vysoké školy, ale také jiné instituce. Ne vždy vám však bude takový kurz užitečný, a tak se o něm snažte zjistit co nejvíce informací, nejlépe od jeho absolventů. Některé školy zveřejňují testy z minulých let, další najdete na vzdělávacích portálech nebo v publikacích přímo na vysoké škole. Vyzkoušejte si je doma, včetně časového limitu, abyste se vyhnuli zvýšenému stresu.

Informace o konání přijímacích zkoušek Na většinu vysokých škol je třeba podat přihlášku do 28. února. K tomuto datu většinou ještě nevíte, kdy se uskuteční přijímací řízení. Často to bývá vymezeno jen dalším časovým obdobím, například jednoho týdne. Nezbývá než čekat, až vám přijde doporučený dopis

s pozvánkou k přijímacím zkouškám a doufat, že se vám nebudou termíny u více zvolených škol a oborů krýt. Pozvánky bývají rozesílány většinou v dubnu, přitom samotné přijímací řízení probíhá od konce května do konce června, nebo načátku července. Soukromé vysoké školy testují i v srpnu a září.

Co dělat, když vám přijdou dvě pozvánky na stejný den Co když je jedna na pražskou školu a druhá na školu brněnskou? Nebo když vás v případě brzkých termínů ve stejný den čeká maturita? Odpověď není jednoduchá. Školy většinou mívají vypsaný náhradní termín přijímacího řízení, ovšem toho se můžete zúčastnit jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Těmi jsou nejčastěji nemoci, nebo konání maturity ve stejný den. V každém případě neuspějete s důvodem příjimacích zkoušek na jiné škole. Nechcete-li předstírat nemoc, díky které byste dostali potvrzení od lékaře, musíte upřednostnit jen jednu školu. Přitom je na vaší úvaze, zda dáte přednost oboru, který si přejete studovat, nicméně je obtížné se na něj dostat, nebo oboru, o který tolik nestojíte, avšak úspěch u přijímacích zkoušek je jistější.

Den D Vycestujte v příslušný den konání s dostatečnou časovou rezervou, abyste se vyhli komplikacím spojeným se zácpami na cestách, nebo hledáním správných dveří. Než se pustíte do samotného skládání zkoušky, potřebujete se prokázat dokladem totožnosti a číslem přihlášky. Nezapomeňte také vypnout mobilní telefon! Maturitní vysvědčení nebo jeho ověřenou kopii (notářem nebo školou) předkládáte až při zápisu ke studiu. Koordinátoři vám vysvětlí

všechny potřebné náležitosti a kritéria hodnocení, například kdy se budou odpočítávat body za nesprávné odpovědi, kdy budou k dispozici výsledky, nebo jestli se budou připisovat extra body za studijní výsledky z vybraných předmětů, jazykové nebo jiné certifikáty, absolvované soutěže a zda bude možnost odvolání v případě, že budete pár míst pod čarou mezi nepřijatými uchazeči.

Co když to napoprvé nevyjde? První variantou je odvolání. Sama škola vás bude informovat o jeho způsobu a postupu. Odvolání se často podává v případech, když jste podmínky přijímacích zkoušek splnili, ale skončili jste pod čarou přijatých. Podává se písemně, přičemž obsahuje kromě základních osobních údajů také údaje o fakultě a oboru kam jste se hlásili a důvod nepřijetí. Vaší šancí, jak se dostat na vysokou školu, pokud neuspějete, je také 2. kolo přijímacích zkoušek. Vypisují ho ty školy, které v řádném termínu neobsadily všechna místa. Bývá většinou v září. Dodatečné kolo přijímacího řízení vypisují především technické obory, kam bývá přijímán vysoký počet uchazečů, přičemž zájemců je málo a to i přesto, že jsou jejich absolventi na trhu práce velmi žádaní.

Nejčastější druhy přijímacích zkoušek. Je libo TSP či NSZ? TSP Testy studijních předpokladů, jsou speciální testy, které se od běžných přijímacích zkoušek liší tím, že netestují vědomosti, ale schopnosti studenta ze 7 oblastí – verbální, symbolické, numerické, kritické a analytického myšlení, prosto-

rové představivosti a kulturního přehledu. Nejde o test vědomostí ze středoškolského studia.

Kde potřebujete TSP? Testy studijních předpokladů byly vytvořené speciálně Masarykovou univerzitou v Brně pro všechny uchazeče kromě lékařské fakulty a fakulty sociálních studií. Na právnické fakultě a fakultě informatiky nejsou už žádné další zkoušky a úspěch v TSP je jediným kritériem pro přijetí. Na ekonomicko-správní fakultě je u některých oborů navíc jen zkouška z jazyka, u ostatních je potřebné vykonat i profilové zkoušky z jednotlivých předmětů.

Jaké je hodnocení testů? Test tvoří 70 otázek a z pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Za každou špatně zodpovězenou otázku se odečítá 0,25 bodu. Získané body se v rámci jednotlivých variant přepočítávají na percentily, které vyjadřují, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon. Proto nezoufejte. Pokud si po vyplnění myslíte, že jste dopadli nejhůře ze všech přítomných. Když se podíváte na statistiky získaných bodů z minulosti, zjistíte, že i nejlepší uchazeči dosahují jen poloviny celkového počtu bodů kvůli velké náročnosti. Jednoduše není možné mít tak široké spektrum vědomostí, abyste mohli vyřešit většinou úloh správně. Naučte se proto odhadovat správné odpovědi úloh, při kterých si nejste jistí řešením. Musíte si ale vždy dobře zvážit, jestli se vám vyplatí riskovat vzhledem k odečítání bodů za nesprávné odpovědi. Nejlepším zdrojem pro přípravu na TSP jsou starší varianty na stránkách www.muni.cz/admission/tsp. Když si podáváte více přihlášek a na každý obor budete muset skládat zkoušky TSP, vždy ho vykonáváte jen jednou a výsledek se vám započítá automaticky do všech oborů.

CHCI NNAA VŠ CHCI CH VŠ ......

5


NSZ – SCIO testy

Parametry testu

Výsledky

Co se týká možností výběru termínů u přijímacích zkoušek, jsou pro vás nejvýhodnější ty školy a obory, pro které zajišťuje přijímací řízení společnost Scio pomocí Národních srovnávacích zkoušek. Probíhají totiž ve čtyřech termínech – v únoru, březnu, dubnu a v květnu. Uchazeč si může vybrat, kdy chce test psát. Dokonce můžete absolvovat všechny čtyři termíny a je vám pak započítán nejlepší výsledek. Výhodou je také místo konání. Jelikož se testuje po celé České republice, můžete psát přijímačky na pražskou školu například v Ostravě.

Jednotlivé oddíly jsou řešeny postupně. Na každý je vyhrazen určitý časový limit a nelze mezi nimi přeskakovat. Pořadí oddílu je následující: verbální: 23 otázek, časový limit 25 minut; logický: 22 otázek, časový limit 20 minut; argumentační: 22 otázek, časový limit 20 minut; kvantitativní: 23 otázek, časový limit 20 minut.

Výsledek je zadán ve formě harmonizovaného percentilu. Počet bodů z testu se přepočítá na dosažený percentil, tedy na číslo od 0 do 100. Mezi 0 a 100 jsou seřazeni všichni účastníci testování, přičemž 0 je nejhorší výsledek a 100

Jak fakulty podle výsledků NSZ přijímají?

Test ze základních společenských věd Vychází z vědomostí získaných při studiu základů společenských věd na gymnáziích. Dobré je si rozšířit přehled pomocí doporučených publikací.

Na samotných stránkách společnosti scio (www.scio.cz) naleznete seznam fakult a dozvíte se, které předměty vyžaduje. Po rozkliknutí odkazu jednotlivých fakult následně zjistíte, zda jsou pro danou fakultu zkoušky povinné, nebo zda je složení zkoušek pro vás při přijímacím řízení výhodou.

Parametry testu

Jak se připravit

Test je členěn do tří částí: Člověk a společnost, Stát a právo, Hospodářství a svět. Test obsahuje 60 úloh a stanovený časový limit je 60 minut.

Na stránkách společnosti SCIO naleznete ukázkové testy společně s jejich řešením. K dostání jsou též odborné publikace a kurzy, zabývající se přípravou studentů na jednotlivé zkoušky.

Test obecných studijních předpokladů Nejvíce žádanou zkouškou je test obecných studijních předpokladů. Tento test není založený na vědomostech, které jste získali během svého předchozího studia, ale na testování základních dovedností a schopností, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Dalo by se říci, že tento test je k uchazečům o studium spravedlivější, jeho výsledek nezáleží na tom, na jak kvalitní střední škole studovali.

6 ..... CHCI NA VŠ

Test nelze zaměňovat s testem všeobecného přehledu. Nesetkáte se v něm tedy s úkoly vztahujícími se k aktuálnímu kulturnímu dění nebo úkoly zasahujícími do jiných než stanovených oblastí.

Test z Anglického a Německého jazyka Test je zaměřen na ověření vaší znalosti cizího jazyka vycházejícího z rozsahu studia na střední škole. Znalost tak odpovídá úrovni B2 evropského referenčního rámce.

Parametry Test se dělí do pěti oddílů: Poslech, Konverzační cvičení, Čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatika. Test obsahuje 60 úloh a časový limit je stanoven na 60 minut.

nejlepší. Váš dosažený výsledek vám ukáže, kde jste se na tomto pomyslném žebříčku jste se umístnili. (např. percentil 70 znamená, že jste 70 % ostatních účastníků předstihli a 30 % naopak dopadlo lépe). Harmonizace percentilu znamená, že výsledek zároveň bere v úvahu náročnost různých variant testů.


Naučte se učit! Vysoká škola může pro některé studenty znamenat převrat v učení. Na střední škole nebo gymnáziu byli zvyklí, že si k absolvování předmětu stačí zapsat látku nadiktovanou učitelem a poté se ji slovo od slova naučit. S tím je ale na vysoké škole většinou konec. Přednášky se mnohdy odehrávají ve vysokém tempu, takže si ani nestačíte psát poznámky a na zkoušky si musíte do hlavy napěchovat velký objem informací, který se jako básničku jen stěží naučíte. Jak tedy na to?

tyto informace většinou v učebnicích a skriptech nenaleznete. Zestručňujte poznámky, ale ne příliš. Nenechte se ukolébat tím, že je vám něco jasné, že si to budete pamatovat, protože to jistě do večera zapomenete.

Přednášky

4) Záloha – byla by mnohdy nenahraditelná škoda, kdybyste o poznámky přišli. Pokud si je zapisujete do bloku, dbejte na to, aby měl pevnou vazbu a vaše poznámky z něj nevypadávaly. Pokud používáte notebook, poznámky zálohujte. Máte na výběr z nepřeberného množství variant – CD, USB flash disky, přenosné pevné disky nebo si je jednoduše posílejte na e-mail.

Důležité je vědět jak na to. Jsou přednášky, kdy stíháte psát slovo od slova a ještě si se sousedem zahrát piškvorky, nebo jsou přednášky, kdy se vám stěží daří zapisovat každé druhé slovo. Jak tedy na správné psaní poznámek? Jednoduché rady lze shrnout do několika bodů:

3) Dokud si vše pamatujete – prolistujte si po přednášce vaše poznámky. Ujistěte se, že je vám vše jasné, slova jsou čitelná a srozumitelná. Pokud ne, opravte je, dokud máte vše ještě v živé paměti.

1) Buď vždy připraven – jedná-li se o složitější předmět a učitel probírá učivo rychlostí blesku, mrkněte se do sylabu předmětu a doporučené literatury a danou látku si předem alespoň jednou přečtěte. Na přednášce se poté budete lépe orientovat a vědět, co je nezbytné si zapsat. Pokud možno, nechoďte na přednášku na poslední chvíli. Je lepší přijít dřív a vybrat si dobré místo, zvlášť pokud si vše zapisujete do notebooku a budete potřebovat někam zapojit nabíječku. Pokud si děláte poznámky ručně, pořiďte si blok, pořádnou zásobu propisek a zvýrazňovačů, těch totiž není nikdy dost.

Podklady

2) Přednáška – nebuďte zbrklí a neopisujte si bezmyšlenkovitě slovo od slova bez toho, abyste sledovali logickou návaznost. Soustřeďte se na jednotlivé body. Vypisujte důležité. Dbejte i na to, když vás učitel upozorní na to, že to, co teď řekne, bude na zápočtu nebo zkoušce, protože

Jak se naučit z textů

Jen poznámky z přednášek vám vždy stačit nebudou. Mnohdy bude zapotřebí nastudovat povinnou literaturu, přičemž zkrátka by neměla přijít ani ta doporučená. Využijte i portálů založených studenty. Často se zde vyskytují například kompletní přednášky a poznámky k danému předmětu, informace o zápočtech a zkouškách a někdy i rady a typy jak zvládnout daný předmět. Vždy si ale takto získané informace ještě překontrolujte v dané literatuře. I my studenti jsme jen lidé a i my děláme chyby.

Představa většiny lidí, jak se učit je spojena s tím, že začnou číst od začátku text, aniž si položí jakoukoliv otázku. Po přečtení textu si pamatují poměrně málo anebo jim naučení tímto postupem

trvá i více než 5x delší čas. Problém je spojen s limity a vlastnostmi levé hemisféry mozku. Levá hemisféra se dokáže soustředit jen na několik myšlenek. Krátkodobá paměť dokáže zpracovávat jen asi 5 – 9 údajů, aby je pak nahradila jinými 5 – 9 údaji.

Chytře myslící lidé postupují jinak Položí si několik otázek, kterými vybudí mozek k vyhledávání informací v pralese slov. Nejdříve si rychle prolistují a prohlédnou celý text. Položí si další otázky. Pokud text na konci obsahuje souhrn nebo seznam kontrolních otázek, přečtou si jej a teprve pak podrobně začnou číst text od začátku. Velmi pomáhá, když si do své knihy píšete poznámky. Barevně podtrhávat, vypsat si nedůležitější klíčová slova nad celý text různě si kreslit a tyto kresby si v duchu spojovat s určitým textem – to je obrovská pomůcka při učení. Psychologové tvrdí, že si snáze zapamatujete věci, které si podvědomě představíte. Pokud jste již zcela soustředění, není problém si při učení představovat věci související s tématem. Někdo se toho víc naučí psaním – prostě si přepisují látku znovu a znovu s tím, že postupně vynechávají to nedůležité.

Metoda PQRST Jedna z nejznámějších technik pro uložení informací do dlouhodobé paměti. Její název je odvozen od počátečních písmen: Preview (přehled): Projděte si učební materiál – získejte základní představu o tom, co se budete učit. Tady byste měli věnovat speciální pozornost nadpisům a stručným souhrnům na konci kapitol. Studenti se během první části této metody zorganizují učivo.

Question (otázka): Do otázek si předveďte názvy oddílů a pokuste se na ně odpovídat v čtecí části Read (čtení) Self-recitation (opakování): Vybavte si hlavní myšlenku. Test (zkouška). Druhou (otázka), třetí (čtení) a čtvrtou (opakování) etapu je možno použít u každého většího oddílu kapitoly v průběhu čtení. Ten, kdo si tuto metodu osvojí, nedá na ni dopustit.

Tipy pro lepší zapamatování Učte se smyslově – Studie dokázaly, že si lidé pamatují mnohem lépe informace, které jsou spojeny s nějakým velice silným emocionálním zážitkem. Spojení pocitů, smyslů a představivosti tvoří vzpomínky mnohem reálnější. Propojte informace – Odložte vaše knihy a začněte s různými fakty nebo koncepty. Potom spojujte spolu související informace ve vašem předmětu. Udržujte tento návazný vzorec, dokud nespojíte dostatek informací. Zkomprimujte informace – Pokud se setkáváme s informacemi tohoto typu, vašim úkolem by mělo být jejich zestručnění. Najděte cestu jak seskupit informace do menších částí a zapamatujte si je pomocí obrázků nebo mnemotechniky (systém pomůcek a metod ulehčujících zapamatování dané látky). Pište si poznámky – zapisujte si spojitosti mezi informacemi. Přeorganizujte informace do různých skupin. Klíčem je zde psaní a ne finální produkt. Pomoci vám mohou i náčrtky.

CHCI NNAA VŠ CHCI CH VŠ ......

7


Rok Vysokoškoláka Přeplněné chodby, stres, všeobecný zmatek. Status vysokoškoláka je velkou změnou a chvíli potrvá, než se zorientujete a zjistíte, že školnímu roku se říká akademický, že vedoucí školy není ředitel, ale rektor a že k zápisu do dalšího semestru budete potřebovat kredity.

První týdny semestru praskají fakulty ve švech, téměř nikoho neznáte, nevíte, kde dostat potřebné potvrzení a kartu, bez které si nic nevytisknete, nezkopírujete, ani se nenajíte v menze. Všichni po vás chtějí peníze (ISIC, knihovna, kolejné, jízdné) a všude jsou fronty.

Než začne výuka: Výkaz o studiu na vysoké škole (index) – je jedním z velmi důležitých dokumentů a dokladů vysokoškolského studenta. Výkaz o studiu na vysoké škole nabývá dvou podob, a to v tištěné formě v podobě malého sešítku formátu A6, nebo je již index součástí vašeho univerzitního profilu v informačním systému školy. Index slouží na začátku každého semestru k zapsání veškerých předmětů a kurzů, které budete v daném semestru navštěvovat a které se pokusíte na jeho konci úspěšně absolvovat. Identifikační karta studenta – na většině (ne-li na všech) fakultách obdrží student po zápisu do prvního semestru identifikační kartu, kterou může prokázat svůj status studenta. Tím její využití zdaleka nekončí. Může sloužit i jako elektronická peněženka pro kopírování, jako průkazka do fakultních a univerzitních knihoven, jako stravovací karta do menz, nebo vstupní karta do počítačových učeben. Na mnoha univerzitách jako identifikační karta slouží ISIC karta, což počet výhod plynoucí z vlastnictví karty ještě rozšíří.

8 ..... CHCI NA VŠ

ISIC karta – mazinárodní identifikační průkaz studenta /International Student Identity Card/. Tato karta platí po celém světě a je možné na ni získat spoustu zajímavých slev. Přehled o slevách můžete získat v katalogu, který vychází jednou ročně a zpravidla jej dostanete se svým ISICem, popřípadě na adrese http:// www.alive.cz. Kreditní systém a Evropský systém převodu kreditů (ECTS) – tento systém přiděluje každému předmětu číselnou hodnotu, a to na základě jeho obtížnosti. Jeho výhodou je mezinárodní status, což vám umožní například studovat část studia v zahraničí s tím, že vám po návratu mateřská fakulta uzná kredity absolvované během tohoto studia. Důležité je zjistit si, kolik kreditů je třeba získat k ukončení studia a také to , jaká je optimální kreditová zátěž pro jednotlivé semestry – kolik si toho zapsat, abyste se nezbláznili nebo aby vám naopak nebylo studium ukončeno kvůli nízkému počtu kreditů. Zápis – proces, který je nutno absolvovat na počátku každého akademického roku (na některých fakultách před každým semestrem). Zápis do dalšího ročníku, nebo semestru studia je podmíněn buď absolvováním určitých předmětů, nebo počtem kreditů, které musíte získat. V době zápisu se také rozhoduje, které předměty budete sudovat, a to podle studijního katalogu, nebo svých zájmů (záleží na tom, jde-li o povinné nebo o volitelné předměty). Prvních čtrnáct dní semestru tak máte možnost si vybrané předměty vyzkoušet a zaujmou-li vás, zapíšete si je. Vlastní zápis pak může probíhat elektronicky, a to po internetu, nebo na

vybraných počítačích ve škole. Na některých školách však zápis uskutečníte pouze papírovou formou. Imatrikulace – slavnostní akt, při kterém je student prvního ročníku oficiálně uznán za právoplatného člena akademické obce příslušné univerzity a fakulty. Imatrikulace končí složením akademického slibu.

semestry. Některé školy je označují jako zimní a letní, některé naproti tomu upřednostňují novější označení – zimní a jarní. Výuka trvá obvykle 12 – 14 týdnů, poté přijde několik týdnů zkouškového období, kde se prověří probírané učivo.

Povinnými předměty se rozumí předměty, jejichž absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, je pro studium závazné.

Přednáška – účast na přednášce někteří učitelé striktně vyžadují, u jiných je dobrovolná. Sály a učebny jsou na začátku semestru plné k prasknutí, postupně ale docházka opadá. Co přednáška to unikát. Některé přednášky jsou ve formě odprezentování příslušné kapitoly skript, což znamená, že ušetříte papír na poznámky. Naproti tomu některé přednášky jsou plné informací, které byste mimo posluchárnu jen stěží dohledávali a učitelé se na ně rádi v zápočtech a při zkouškách ptají.

Povinně volitelnými předměty se rozumí předměty, který jsou součástí povinného bloku studia. Z těchto předmětů si můžete vybrat, ale musíte s nimi dosáhnout uričtého počtu kreditů.

Seminář (cvičení) – druh výuky, jenž doplňuje přednášky. Vyučující si obvykle hlídají docházku a absence je povolená jen několikrát za semestr. Cvičení jsou pro menší počet studentů, takže si vás profesoři časem zapamatují.

Volitelné předměty jsou předměty vypisované na fakultách nebo vysokoškolských ústavech nad rámec programů.

Zápočet – nejčastější způsob zakončení předmětu, kterým je potvrzena vaše účast, práce a splnění požadavků v předmětu. Vyučující vám jej zapíše po nasbírání určitého počtu bodů, odevzdání referátu, seminární práce, eseje, nebo po absolvování testu. Klasifikační zápočet – zápočet, při kterém je úroveň vašich znalostí ohodnocena klasifikační stupněm.

Výuka Na většině fakult se setkáte se třemi typy předmětů:

Každý předmět musí být ukončen předepsaným způsobem, aby za něj mohly být započítány kredity. Může být ukončen zkouškou, kolokviem, zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů semestrální výuky.

Akademický rok Semestr – akademický rok se dělí na dva

Zápočtový týden – období, kdy končí doba hájení a začíná týden zkoušek. Končí výuka jednotlivých kurzů a vy musíte začít dokazovat, že na VŠ nejste jen kvůli tomu, že nechcete vstávat na šestou do práce. V tomto období sbíráte zápočty, případně kolokvia, odevzáváte většinu seminárních prací, esejí atd.


Zkouškové období – navazuje na zápočtový týden. Trvá obvykle 4 – 7 týdnů podle typu školy. Ve zkouškovém se moc nevyspíte, protože budete na poslední chvíli dohánět to, co jste v semestru zameškali, abyste nasbírali potřebný počet kreditů nutných na postup do dalšího semestru. Zkouška – nástroj pro zjišťování úrovně vašich znalostí. Může být ústní, písemná nebo kombinovaná, za svůj výkon pak obdržíte známku na stupnici od A do E. V případě neúspěchu a obdržení známky F máte několik možností zkoušku opakovat.

Hierarchie titulů: studium na vysoké škole s sebou přináší i nutnost orientovat se ve změti titulů, kterých naši vyučující dosáhli. Užití nesprávného titulu v nesprávný čas obyčejně nemívá tragické následky v podobě vyhození od zkoušek, přesto svědčí o vaší, do jisté míry, ignoraci učitele, což není zrovna ten nejlepší pocit, který z vás pedagog může mít. Zde je tedy seznam zkratek s vysvětlením. Mgr. (Magistr) – Ing. (Inženýr) PhDr., MUDr., JUDr. (Doktor) Ph.D. (doktor – titul za jménem)

Kdo je kdo na univerzitě:

Doc. (Docent)

Rektor – ředitel celé univerzity. Vrcholný činitel a nejvyšší představitel vysoké školy. Na návrh akademického senátu jej na tříleté období jmenuje prezident republiky. V různých oblastech jej zastupují prorektoři.

Prof. (Profesor)

Prorektor – vedoucí pro jednotlivé oblasti a záležitosti univerzity. Kvestor – finanční ředitel univerzity. Kancléř – akademický funkcionář, který stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje o jejich záležitostech. Podle zákona je volený na tři roky, zastupuje jej několik proděkanů. Proděkan – vedoucí pro určitou oblast na fakultě, jmenovaný děkanem. Pedel – nižší úředník na vysoké škole, doprovázející při slavnostních příležitostech s insigniemi rektora nebo děkana. Potkat se s ním můžete například při imatrikulaci.

Pár rad na konec Základem je shromáždit si co nejvíce informací před nástupem na zvolenou vysokou školu. Vytyčit si priority, co vše si budete muset zařídit a v jakém pořadí. Zřejmě nejdůležitější položkou je potvrzení o studiu. Pokud máte tu možnost, zajděte si pro něj ještě před začátkem výukového týdne, dokud nejsou na studijním fronty. Stejně tak i v některých případech vyzvedávání ISIC karty. Nezapomeňte, že jedno potvrzení stačit nebude. Vyřízení jízdního dokladu na městskou dopravu před nástupem do školy také udělá své. Vyhnete se mnohdy nekončícím frontám táhnoucím se ulicemi. Pokud jste dostali už i rozvrh přednášek a seminářů, je dobré si o jednotlivývh předmětech a možná i o vyučujících zjistit co nejvíce. Disponuje-li vaše vysoká škola informačním systémem, lze v něm dohledat veškeré informace o daných předmětech a vyučujících. Zjistíte si tak předem, co bude náplní předmětů, jaká

literatura je vyžadována k nastudování, podmínky k získání zápočtu a způsob ukončení předmětu. U vyučujících bohužel na jejich profilech nenaleznete charakterové vlastnosti, ale je dobré alespoň vědět, jak vypadají a jaké mají tituly (pro případ potřeby je oslovit). Než vyrazíte do školy, prostudujte si rozvrh. Ne, že by vás z něj hned první týden někdo zkoušel, ale je dobré si zjistit, ve které učebně jaký předmět probíhá. Některé školy mají na svých stránkách či systémech uveřejněny mapky, podle kterých si můžete najít cestu ke své učebně online. První týden, čtrnáct dní choďte raději o chvíli dříve. Vyhnete se tak shonu a zmatku na chodbách a budete mít čas si v klidu najít svou učebnu a vybrat si nejlepší místo. Místo v poslední řadě nejdál od katedry sice zajišťuje jistou anonymitu a soukromí, ale o to více budete muset napínat sluch nebo pokud je učebna či přednášková místnost špatně ozvučena, budete slyšet jen každé druhé třetí slovo. Nezapomeňte také na poznámkový blok. Někteří učitelé odbydou první přednášku jen seznámením s předmětem

a požadavky na ukončení, jiní už ale svižně rozebírají první kapitoly ze skript. Nedejte na doporučení starších kolegů, kteří vám, podle jejich názoru dobře radí, když vám říkají, abyste na dané přednášky nebo semináře nechodili. Nejen že nejsou povinné, ale jsou takřka zbytečné a naučit na zkoušku se zvládne i ze zadaných skript. Nejlepší je si to ověřit osobně. Navíc často i prezence vám může přinést body navíc. Věřte tomu nebo ne, i někteří učitelé si dokáží dobře zapamatovat své studenty, ať jich učí 30 nebo 300. To se vám může posléze zúročit, například u zkoušky, zvláště pak jedná-li se o ústní zkoušky. Využívejte sociální sítě a weby. V dnešní době internetu lze komunikovat ve skupinách mnohými způsoby. Řada studentů si zakládá své skupiny na facebooku nebo mají své vlastní webové stránky. Tato místa jsou určena nejen ke sdílení svých zážitků a dojmů z předmětů a učitelů, ale stávají se i místy, kde se řeší studijní otázky či probíhá debata například nad zadáním seminárních prací nebo nespočitatelnými příklady na zápočty či zkoušky.

• • • •

Články připravují studenti pro studenty, informace z vysokoškolského života, rady, jak sbírat pracovní zkušenosti, tipy kam vyrazit za zábavou – kultura, studentské akce, • zajímavé reportáže, interview a soutěže, • právě vy, studenti, se můžete zapojit do pravidelných anket, nebo komentovat, hodnotit a diskutovat o našich článcích.

CHCI NA VŠ .....

9


Život Vysokoškoláka prakticky Kolej nebo privát? Dostali jste se na školu do jiného města? V tomto případě před vámi stojí mnoho povinností souvisejícího s bydlením a stravováním. Pomůžeme vám zorientovat se v možnostech, které studentský život nabízí.

Kolej nebo privát? První a zároveň nejdůležitější otázkou je, jestli budete chtít bydlet na koleji, nebo na privátu. Obojí má své výhody i nevýhody.

Kolej O kolejích se říká, že je to levná forma bydlení. Ceny začínají zhruba na 1500 Kč za měsíc, pokud chcete soukromí a vlastní záchod s koupelnou, zaplatíte až 5 500 Kč. Cenu ovlivňuje to, ve kterém městě studujete, kolik budete mít na pokoji spolubydlících, přítomnost sociálního zařízení na pokoji, jak staré jsou koleje a jejich vybavení. V jedné kolejní buňce může být sloučeno několik pokojů s jedním sociálním zařízením a kuchyňkou pro všechny. Sdílení ledničky s ostatními s sebou nese riziko, že vám vaše jídlo sní neukázněný spolubydlící. Kolejní budovy sice prochází rekonstrukcemi, může se vám však lehce stát, že budete spát na palandách, které vám budou podezřele připomínat pobyty na letních táborech v dětství. Na druhou stranu však pokoje bývají vybavené, nemusíte si z domu stěhovat v podstatě nic. Není tu ale prakticky žádná možnost zútulnění. Nespornou výhodou kolejí, kterou vám privát nezajistí je, že budete v centru dění. Spousta „spolubydlících“ znamená také spoustu zábavy. Seznámíte se s novými lidmi, zažijete pravé studentské pokojové párty. Pokud jste společenští

10 ..... CHCI NA VŠ

a nevadí vám občasný hluk do brzkých ranních hodin, je pro vás kolej jasná volba. Dobré může být také to, že se prakticky nemusíte starat o úklid – úklid sociálních zařízení a chodeb bývá zajištěn. Koleje se také často nachází v blízkosti univerzit, odpadne vám tedy dlouhé dojíždění na přednášky. Problémem je však omezená kapacita kolejí. Podávání přihlášek začíná mnohdy už v dubnu. Pokud zapomenete, musíte se po bydlení poohlédnout jinde. Pro studenty prvních ročníků bývá termín posunut na konec července, v ojedinělých případech do konce srpna. Některé univerzity posílají informace ohledně ubytování společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu. Podáním žádosti však boj o lůžka nekončí. Koleje se přidělují na základě bodového systému, kde je hlavním kritériem dojezdová vzdálenost. V potaz se bere také sociální situace studenta, jeho zdravotní stav a ve vyšších ročnících také prospěch. Ale ani to, že od své školy bydlíte 100 kilometrů daleko, vám kolej nemusí zajistit. Každý rok také musíte o kolej žádat znovu.

Privát Kolej jste nedostali, co dál? Nebojte se, svět nekončí. Velmi oblíbenou formou bydlení je privát. Společně s kamarády si můžete pronajmout celý byt, můžete bydlet s původními majiteli nebo se přistěhovat za již zabydlenou skupinou spolubydlících. Velkou výhodou privátu je, že si zkusíte, jaké to je bydlet „sám“ – musíte se starat o včasné zaplacení nájmu a býtschopni se se spolubydlícími domluvit na systému úklidu společných místností. Pokud si budete byt vytápět horkovzdušnou troubou, bytný vás to také nechá zaplatit. Vybírat můžete přes internetové portály, realitní kanceláře, na vývěskách univerzit nebo přes známé. Pří hledání přes realitní kancelář počítejte s tím, že zaplatíte zprostředkovací poplatek, často

ve výši jednoho nájmu. U ceny bytu se zajímejte o to, zda obsahuje inkaso a internet.

riánská, těstovinová nebo například pizzu. U většiny menz najdete týdenní jídelníčky na webu.

STRAVOVÁNÍ

Menzy postupně upouštějí od vydávání jídel na „papírky“, standardem bývá placení i objednávání jídel přes ISIC, případně přes kartičku strávníka, jakou známe ze základních škol. Peníze na kontě vám nepropadnou, v případě ukončení studia si je můžete kdykoliv vybrat zpět. Jídlo běžně stojí mezi 25 a 50 korunami, polévka bývá v ceně, nebo za malý příplatek. Samozřejmostí bývá možnost dokoupení salátu, pití nebo bagety.

S přechodem na vysokou školu se velmi pravděpodobně změní vaše stravovací návyky. Pokud odcházíte do jiného města, budete se muset rozloučit s maminčinými teplými večeřemi. Co si sami neulovíte, respektive neuvaříte, to mít nebudete. Možností stravování bývá v univerzitních městech dost, liší se kvalitou a finanční náročností.

Menzy Jídla ve školních menzách bývají velmi levná, ve většině případů se však nedočkáte žádného velkého gastronomického zážitku. Výjimky sice potvrzují pravidlo, připravte se však na klasické minutky (řízky, smažený sýr, kuřecí prsa, masové směsi s rýží nebo guláš). Blýská se však na lepší časy, v mnoha jídelnách najdete i jídla vegeta-

Jídla se běžně vydávají od 11 hodin. Menzy bývají otevřené až do večera, můžete si tedy zajít i na večeři. Připravte se však na to, že večerní nabídka je omezena na to, co zbylo z obědů, plného sortimentu se nedočkáte. Celodenní stravování, včetně snídaní, bývá pouze v menzách, které jsou přímo součástí kolejí. Takto levný způsob stravování s sebou přináší i jisté neduhy. V poledních špičkách vás čekají dlouhé fronty, plastové tácky a malé stoly přepl-

Kolej Výhody

Privát Nevýhody

Výhody

Nevýhody

hluk, málo soukromí, pravý studentský život dodržování kolejního řádu

soukromí

zpravidla vyšší cena než za koleje

relativně levná varianta bydlení

omezená kapacita počtu lůžek

možnost osamostatnit se

nutnost zaplatit vratnou kauci (většinou ve výši 2 nájmů)

bydlení v blízkosti školy

může vám být přidělený spolubydlící

můžete si vybrat spolubydlící

pozor na nájemní smlouvu (zejména na výpovědní lhůtu, možnosti zvyšování nájmu)


něné spolustolovníky. Jenže, ruku na srdce, kde jinde se najíte za 35 Kč?

Fast foody, bufety Pokud máte rozvrh tak nadupaný, že menzu nestihnete, přicházejí na řadů fast foody a bufety. Snad každá fakulta každé univerzity má alespoň malý bufet, kde si můžete koupit bagetu a zase odejít na přednášku. Výjimkou nejsou ani bufety spojené s malou menzou, kde si můžete dát teplé jídlo. Výběr jako v klasické menze však nečekejte. Jistou možností jsou také různé pouliční formy rychlého občerstvení, přes klasické McDonaldy, KFC, Subwaye až po asijská bistra nebo párky v rohlíku. Běžně si můžete zajít i na rychlé sushi, jako houby po dešti rostou různé vegetariánské jídelny, kde se najíte zdravě za rozumné peníze. Vyplatí se koukat po studentských slevách, při nichž je možné získat dvě jídla za cenu jednoho.

Obědová menu Pokud si chcete jednou za čas pochutnat, nebo disponujete více penězi, můžete vyrazit na „meníčko“. Vede je snad každá restaurace a najíst se můžete od 70 Kč. V ceně bývá polévka, některé podniky mají k menu zvýhodněné pití. Menu se podává stejně jako v menzách od 11 hodin, velkou výhodou však je, že se nemusíte tlačit se spoustou spolustolovníků u ošklivého stolu. Ve vyhlášených podnicích může být problém si sednout, meníčka však rychle odbývají a čekání delší než pět minut vás většinou nečeká. Výhodné je, že můžete platit stravenkami.

Vlastní výroba Poslední možností, jak se naobědvat, je jídlo vlastní výroby. Šťastlivci, kteří v pondělí přijíždějí vybaveni uvařenými jídly od maminky, nemusí vaření moc řešit. Pokud mezi ně však nepatříte, nebojte se. Velmi rychle nastřádáte velké množství rychlých levných receptů, které se dají vykouzlit i v kolejní kuchyni. Výhodné je domluvit se s kamarády a vařit společná jídla – větší množství jídla se vaří lépe, a když každý den ukuchtí jeden z vás svoji specialitu, nebudete muset jíst svoje špagety čtyři dny po sobě. Pozor však na hladové spolubydlící, aby vám vaše veledílo nezmizelo dřív, než ho stačíte ochutnat.

KOLIK STOJÍ STUDENTSKÝ ŽIVOT? Kolik stojí studentský život na veřejné vysoké škole?

Samozřejmě záleží na tom, kde bydlíte, kolik a čeho sníte a jestli jste společenský člověk. Průměrně to vychází na 5500 Kč. Přepočítáme-li to na na celé dva semestry, dostaneme se na částku 33 000 Kč. Je to však cena pouze za měsíce, ve kterých chodíte aktivně do školy. Je jasné, že i po zbytek roku musíte jíst, pít, bydlet a občas něco slavit. Dejme tomu, že je to celkem 27 000 Kč. Za rok tedy utratíte 60 000 Kč, a to bez různých dovolených a dalších nadstandardních položek. Pokud však budeme počítat pouze „semestrové“ měsíce (3 roky, které jsou většinou potřebné k dosažení bakalářského titulu) budou vás stát 99 000 Kč. Další dva roky magisterského studia vám z kapsy uloupnou 66 000 Kč. Celkově vás tedy pětileté studium bude stát kromě neskutečného

psychického úsilí také 165 000 Kč. Naštěstí čeští politici opět upustili od návrhu školného. Kdyby se však prosadilo a stálo maximálně 10 000 Kč za semestr, přisypali byste do státní kasy dalších 100 000 Kč. Studium se vám však může prodražit i bez školného. Nestíháte ukončit bakalářské studium do 4 let? Budete platit poplatky za delší dobu studia, které se pohybují v řádu několika tisíců za měsíc. Že se vás nic takového netýká? Na ukončení bakalářského studia máte maximálně 4 roky. Do těch se však počítá čas odstudovaný na jiných, neúspěšně ukončených vysokých školách. Pokud jste tedy dva roky něco studovali, pak toho nechali a šli dělat něco jiného, platit budete už po dvou letech. Bakalářem tyto poplatky nekončí, budou se s vámi táhnout u každého dalšího studia. Proto dobře zvažte, kam se hlásíte, špatný výběr se může prodražit.

Status studenta Zatím ho máte. Pokud školu ukončíte, nebo přerušíte, o status příjdete. Co to vlastně znamená? Je to neviditelná samolepka, kterou „nosíte na čele“ a která z vás v očích státu dělá ty hodné, kteří se soustavným studiem připravují na budoucí povolání. Za to vás stát odmění tím, že vám až do 26 let bude platit zdravotní pojištění, vaši rodiče mají nárok na daňové úlevy a sociální příspěvky. Abyste těchto výhod dosáhli, stačí jen to, že studujete. Pro další slevy se vyplatí mít ISIC s platnou přelepkou. Tento studentský průkaz dostanete na většině škol automaticky. Musíte si ho zaplatit, na první průkaz škola určitou část přispívá. Pokud kartu zničíte nebo ztratíte, musíte zaplatit plnou cenu. ISIC platí vždy na rok, pokud si chcete užívat slev dál, musíte si každoročně kupovat revalidační přelepku. A o jakých slevách je řeč? Na jízdné, do kina,

do knihkupectví, na oblečení, jídlo... je toho mnoho. Výhodou ISICu je, že je mezinárodní.

Stipendia Stát studenty podporuje. Existuje několik druhů stipendií, na která můžete mít nárok. Aktuální výše a podmínky pro jejich získání se řídí stipendijním řádem konkrétní školy.

Ubytovací stipendium Co musíte splňovat, abyste ho získali? Musíte bydlet v jiném okrese, než studujete. Musíte navštěvovat denní formu studia a musí to být vaše první studium. Nárok na podporu vám odpadá, jakmile překročíte standardní dobu studia. Příspěvek se pohybuje kolem pěti set korun za měsíc. Nedostanete ho automaticky, o stipendium si musíte požádat. Školy mívají stanovený konečný termín. Pokud nepodáte žádost, o stipendium příjdete.

Prospěchové stipendium Jak napovídá název, na toto stipendium mají nárok jen ti nejlepší studenti. Částka a počet šťastlivců, kteří ho dosáhnou, je velmi variabilní a liší se nejen mezi vysokými školami, ale i mezi jednotlivými fakultami. Někde můžete dostávat každý měsíc dva tisíce, někde nic.

Sociální stipendium V tíživé finanční situaci můžete získat sociální stipendium, které se vyplácí na 10 měsíců, celkově získáte 16 200 Kč za rok. Jeho zařízení však znamená několik pochůzek po úřadech, které musí zhodnotit, jestli na něj máte opravdu nárok. Zpravidla jej dostanou ti, jejichž rodiče pobírají přídavky na dítě.

CHCI NNAA VŠ CHCI CH VŠ ......

11


Když se nedostanu na VŠ Každoročně jsou odmítnuty tisíce uchazečů o studium na vysoké škole. I když se situace postupně zlepšuje, fakulty nejsou nafukovací a nemohou pokrýt poptávku po studiu. V případě, že v doporučeném dopise s výsledky přijímacích zkoušek najdete nenáviděné spojení „nepřijat(a) ke studiu“, rozhodně nevěste hlavu. Odmítnutí zájemci o vysokoškolské vzdělání mají hned několik možností, jak naložit s časem, který zbývá do dalších zkoušek.

Nejdříve zkuste odvolání Naděje umírá poslední, takže v případě nepřijetí i přes splnění bodového limitu si zkuste podat odvolání. To znamená, že jste dosáhli minimálního počtu bodů (například 50 %), ale dostali jste se „pod čáru“, tedy: „nebyl/a jste přijat/a z důvodu vysokého počtu uchazečů...“. Frází, jak vám tuto skutečnost sdělí, je více, ale znamenají v podstatě jediné. Pokud o studium na této fakultě opravdu stojíte, zjistěte si, kolik jiných zájemců s lepším výsledkem nebylo přijato. Tedy kolikátí jste „pod čarou“. Pokud se na obor přijímá například 12 uchazečů a vaše číslo v pořadníku je tříciferné, zkuste štěstí příští rok. Pokud vám ale místo v lavicích fakulty uteklo o vlásek, zkuste se odvolat. Není odvolání jako odvolání. Po přijímacím řízení máte právo nahlédnout do svého testu, alespoň abyste se za rok vyvarovali stejných chyb. Můžete si tak ověřit, že byl správně opraven. Pokud se tak nestalo a jste si naprosto jistí, že vám tím uteklo vysněné místo, můžete se odvolat a požádat o přezkoumání výsledku přijímacího řízení z důvodu špatně opraveného textu. Ovšem to se stává opravdu jen velmi zřídka. Pokud je tedy důvodem nepřijetí fakt, že jste například nezvládli test, musíte napsat odvolání obecné.

12 ..... CHCI NA VŠ

Není důležité, jak je dlouhé, na školy jich chodí tisíce a většinou je nikdo nečte. Je to vaše vyjádření zájmu o studium, kdyby se někdo z lépe umístěných na školu nezapsal. Je totiž běžné, že si student podá přihlášku na čtyři právnické fakulty u nás a na všechny se dostane. Přitom blokuje čtyři místa. Proto v červenci probíhají „zápisy“ na školy, kdy si vybere a zapíše se na jednu z nich a náhle se na třech ostatních uvolní místa, která se obsazují na základě odvolání. Šanci s odvoláním máte tedy větší na „méně prestižních“ školách. Odvolání slouží pouze k vytvoření „druhého pořadníku“ na volná místa. Nepište o tom, jak od svých šesti let chcete být právníkem. Poučení o podmínkách odvolání dostanete zároveň s výsledkem přijímacího řízení. Odvolání posílejte samozřejmě doporučeným dopisem.

Nezapomeňte na druhé kolo Školy, které nezaplnily během řádného přijímacího řízení kapacitu, vypisují druhá kola přijímacího řízení v létě. Ale například Masarykova univerzita v Brně, která patří k nejžádanějším, další kolo přijímacích zkoušek nevypisuje, protože praská ve švech. Pokud chcete na práva nebo žurnalistiku, máte smůlu. Studenty shánějí dodatečně obvykle technicky zaměřené školy. Právě po absolventech technických škol je v současné době mezi zaměstnavateli největší poptávka!

Zdokonalte se v jazyce Obrácení pozornosti na cizí jazyky bývá jedním z nejčastějších řešení zklamaných uchazečů. Absolventi gymnázií znají obvykle dva jazyky,

angličtinou už dnes nikoho neohromíte. Můžete si tedy ještě rozšířit znalosti jazyka, který jste preferovali na střední škole, nebo naopak se zaměřit na na řeč, které jste se dosud tolik nevěnovali. Řešením je jednoleté pomaturitní studium cizích jazyků.

Nultý ročník jako zadní vrátka Pokud jste pěvně přesvědčeni o správnosti výběru svého oboru, můžete zkusit placené kurzy, které fakulty nabízejí neúspěšným uchazečům v rámci celoživotního vzdělávání. Kurzy obvykle částečně kopírují první ročník. Prostředí vysoké školy si tak můžete oťukat i bez úspěšných přijímacích zkoušek. Podle statistik jsou účastníci kurzů při druhém pokusu o přijetí mnohem úspěšnější. Pokud prokážete v „nultém ročníku“ výborný prospěch, mohou vám pak katedry po úspěšných přijímacích zkouškách odpustit opakování absolvovaných předmětů.

Hurá na VOŠku Komu se nechce do práce nebo se bojí ztráty motivace ke studiu při studijní pauze, může na střední školu plynule navázat přechodem na vyšší odbornou školu. Školy, které produkují diplomované specialisty, právě kvůli odmítnutým „vysokoškolákům“ vypisují druhá kola přijímaček v průběhu července a srpna. V Česku už si můžete vybírat z nabídky více než 180 státních i soukromých vyšších odborných škol. Výše školného se pohybuje okolo 3 tisíc korun ročně na státních vyšších odborných školách, na soukromých musíte zaplatit i 25 tisíc korun za rok.

Na soukromé VŠ se můžete přihlásit i v srpnu Během léta ještě přijímají studenty soukromé vysoké školy. V ČR si můžete vybírat ze 46 soukromých vysokých škol. Většina z nich je zaměřena na ekonomické obory, ale v nabídce jsou i umělecká, humanitní a právnická studia. Musíte ale počítat s velkou finanční náročností – školné se obvykle pohybuje kolem 15 tisíc korun za semestr, ale může se vyšplhat i na 150 tisíc korun ročně.

Odjeďte do zahraničí Téměř všechny země EU pro Česko plně otevřely svůj pracovní trh, takže si můžete v zahraničí vydělat peníze, které se vám budou při náročném studiu ještě hodit. V práci i ve volnu si vylepšíte svoje jazykové znalosti. Navíc získáte cenné zkušenosti a nezávislost na rodičích. Dívky využívají hlavně nabídky práce au-pair, při které v cizině přežijí i s minimálními finančními náklady a nižší jazykovou vybaveností.


Ekonomie V rámci studia na ekonomických fakultách si můžete vybrat z nepřeberného množství oborů. Více než tři desítky veřejných a soukromých vysokých škol se předhání v nabídce studijních programů. Nejčastěji nabízenými obory, ze kterých si můžete vybrat, jsou ekonomie, management, finance, daňové poradenství, veřejná správa, marketing a v neposlední řadě mezinárodní obchod, nebo mezinárodní vztahy. Studium je současně dobrou průpravou pro práci ve státní sféře.

Ke studiu ekonomie budete potřebovat dobré logické myšlení, smysl pro systematičnost a kladný vztah k matematice (jelikož se zde hodně pracuje s čísly a počítání vás bude provázet celým studiem). Nemusíte být ovšem matematičtí géniové. Během studia si procvičíte schopnost spolupracovat na projektech v kolektivu, komunikativnost a prezentace seminárních prací. Studia se liší podle specializace na jednotlivých fakultách a oborech. Ale po ukončení byste měli znát i základy matematiky, informatiky a statistiky. Znalost cizích jazyků nemusí být u některých profesí nutností (bankéř nebo účetní), ale jejich význam se stále zvyšuje. Proto budete muset studovat alespoň jeden cizí jazyk, popřípadě dva. Naučíte se tak odbornou terminologii a možná narazíte i na předměty vyučované v angličtině nebo jiném světovém a především hospodářském jazyce. Právě angličtinu byste měli ovládat alespoň na střední úrovni, přemýšlíte-li o kariéře a postupu na vedoucí místa. Ovšem vzhledem k růstu významnosti obchodu s Německem jistě nebude k zahození ani němčina. A právě poptávka po ekonomech s němčinou roste.

FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

Součástí studia je i absolvování odborné praxe. Většina studentů ekonomie se snaží získat si pracovní zkušenosti již během studia. To jim totiž dává velký náskok do budoucna. Být absolventem ekonomie bez pracovní zkušenosti není v dnešní době vůbec jednoduché.

ních firem. Také se mohou uplatnit ve veřejné sféře na ministerstvech, finančních úřadech, nebo na finančních orgánech měst. Pokud vás zajímá oblast bankovnictví a pojišťovnictví, některé fakulty nabízejí obory zaměřené přímo na tuto oblast.

Na přijímací řízení si oprašte znalosti z matematiky a cizího jazyka, převážně z angličtiny. Některé fakulty po vás budou chtít všeobecný přehled a pro přijetí tedy bude nutné úspěšně složit test studijních předpokladů.

Účetnictví

Možnosti studia ekonomie naleznete skoro ve všech univerzitních městech u nás a vybírat si můžete i na Slovensku. Záleží tedy jen na vás, jestli dáte přednost prestižnímu, ale náročnému studiu, nebo chcete mít titul s co nejmenší námahou. S ekonomickým vzděláním můžete hledat zaměstnání ve státním i soukromém sektoru, navíc se hodí i pro ty, kteří chtějí sami začít podnikat. Můžete pracovat také jako personalista. Uplatnění je zkrátka velmi široké a liší se tak i platebním ohodnocením. Ve státní sféře je nižší, naproti tomu na vedoucích pozicích je nadprůměrné. Vaše budoucí kariéra se bude tedy odvíjet od oboru, který si zvolíte.

Finance Tento obor se považuje za jeden z nejtěžších na ekonomických fakultách. Pokrývá širokou oblast financí. Během studia získáte znalosti o peněžních systémech, měnové teorii, finančních trzích, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejných financích, účetnictví... Absolventi nacházejí uplatnění v bankovní sféře, v institucích finančního trhu a na finančních odděle-

Studium připravuje na uplatnění v oblasti finančního nebo manažerského účetnictví a v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetních uzávěrek. Absolventi si najdou práci převážně v soukromé sféře. V rámci studia si upevní poznatky z finančního účetnictví, výkaznictví v rámci republiky i mezinárodní praxe, z nákladového a manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i neziskových subjektů.

Daně Uplatnění si studenti hledají v oblasti daňového poradenství a auditu. Mohou pracovat také na finančních úřadech a orgánech měst. Absolvent by se měl stát odborníkem na daňovou problematiku se zkušenostmi aplikace daňových zákonů v praxi.

Mezinárodní obchod Pokud si vyberete mezinárodní obchod, vaše budoucí uplatnění byste měli nalézt v mezinárodní společnosti, u českého exportéra nebo ve vvstátních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci. Při studiu se předpokládá aktivní znalost alespoň dvou cizích jazyků. Absolventi by se měli stát manažery s kvalitními znalostmi ekonomie, světové ekonomiky a mezinárodního obchodu.

VEŘEJNÉ

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Více informací najdete zde: http://fmv.vse.cz

STUDIUM V ČEŠTINĚ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY • Cestovní ruch a regionální rozvoj • Mezinárodní obchod • Mezinárodní studia – diplomacie • Podnikání a právo • Politologie • Manažer obchodu (kombinovaná forma studia) NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY • Cestovní ruch • Evropská integrace • Mezinárodní obchod (akreditace EPAS) • Mezinárodní politika a diplomacie • Podnikání a právo • Politologie STUDIUM V ANGLIČTINĚ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY • International Business NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY • EGEI – Economics of Globalisation and European Integration (Erasmus Mundus) • IDS – International and Diplomatic Studies • IB – International Business – Central European Business Realities (akreditace EPAS) DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ČEŠTINĚ A ANGLIČTINĚ PROGRAM TYPU MBA • MAE – Master Management et Administration des Enterprises Den otevřených dveří: 8. 2. 2014 Uzávěrky přihlášek: Bc.: 31. 3. 2014, Ing.: 31. 5. 2014

VŠ OBORY .....

13


VEŘEJNÉ

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

Masarykův ústav vyšších studií

muvs.cvut.cz

56 %

ČZU

Praha

provozně ekonomická

pef.czu.cz/cs

68 %

JČU

České Budějovice

ekonomická

ef.jcu.cz

61 %

MUNI

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs

35 %

MENDELU

Brno

provozně ekonomická

pef.mendelu.cz/cz

35 %

MENDELU

Brno

regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz/cz

26 %

SLU

Karviná

obchodně podnikatelská

slu.cz/opf/cz

94 %

SLU

Opava

veřejných politik

slu.cz/fvp/cz

54 %

TUL

Liberec

ekonomická

ef.tul.cz

53 %

Nabízíme bakalářské a magisterské studijní programy REGIONÁLNÍ ROZVOJ a MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA. Studijní programy lze také studovat v anglickém jazyce.

UHK

Hradec Králové

informatiky a managementu

uhk.cz

55 %

10+1 DŮVOD PROČ FRRMS MENDELU

UJEP

Ústí nad Labem

sociálně ekonomická

fse1.ujep.cz

47 %

UK

Praha

sociálních věd

fsv.cuni.cz

25 %

UO

Brno

ekonomiky a managementu

unob.cz

nezjištěno

UPCE

Pardubice

ekonomicko-správní

upce.cz/fes

56 %

UTB

Zlín

managementu a ekonomiky

utb.cz/fame

44 %

UTB

Uhersk Uherské ké Hrad H Hradiště ra iště

logistiky a krizového ří řízen řízení zení

utb.cz/flkr utb.cz/flkr

94 %

VŠB-TUO

Os Ost Ostrava rava

ekonomickáá

ekf.vsb.cz/cs/index.html ekf.vsb.cz/cs/ cs/ind in ex.html

49 %

VŠE

Praha ha

financí nancíí a úč nanc účetnictví četn etnict ictví

f1 f1.vse.cz .vse.c vse.czz

30 %

VŠE

Praha

mezinárodních mezinároddních vvztahů mez ztahů

fmv.vse.cz

53 %

VŠE

Praha Pra ha

podnikohospodářská podnikkohoospo spodář dáářsk sská ká

fph.vse.cz

30 %

VŠ VŠE

Pra Praha aha

národohospodářská národo nár dohospo podářská ká

nf nf.vse.cz .vse.c vse.czz

33 %

VŠE E

JJindřichův indřiřichů chův H Hradec raddec ra

managementu m age man gem ge me mentu

fm.v fm.vse.cz vs vse.cz vs

85 %

VŠPJJ VŠP

Jihlav Jih Jihlava lava

vspj.cz vsspj.j.cz c

59 %

VŠTE VŠT E

Č České eskéé Bud B Budějovice udě dějovic vicee

vs vstecb.cz stecb teccb.c b.cz

82 %

VUT

B Brno rno

podnikatelská ppoodnikate telsk lská

fbm.vutbr.cz fbm m.vutbr.cz

43 %

ZČU ČU

Plzeň, Pl Plz eň Ch eň, Cheb eb eb

ek ekonomická konom konom ko nomick ick ckká

fek.zcu.cz

48 %

14 ..... VŠ OBORY

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

www.frrms.mendelu.cz www.facebook.com/FRRMS

třída Generála Píky 7 613 00 Brno - Černá Pole tel. +420 545 136 121 studijni.frrms@mendelu.cz

• dynamická, progresivní fakulta • zázemí univerzity s více než 90letou tradicí • studium většiny předmětů v češtině i v angličtine • velký důraz na praxi a jazykovou vybavenost • široké spektrum možností zahraničních pobytů • kvalitní vzdělání s vynikajícím uplatněním absolventů v ČR i v zahraničí • individuální a vstřícný přístup ke studentům • možnost podílet se na fungování fakulty • moderní a nadstandardně vybavené např: Dny otevřených výukové prostory dveří: datum, časpro dojíždějící studenty přímo • koleje v budově fakulty • odvážná a neodolatelná barva fakulty :)


Univerzita Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

EU

Bratislava

národohospodárska

nhf.euba.sk

38 %

EU

Bratislava

obchodná

of.euba.sk

40 %

EU

Bratislava

hospodárskej informatiky

fhi.sk

47 %

EU

Bratislava

podnikového manažmentu

fpm.euba.sk

38 %

Mezinárodní vztahy Po vystudování tohoto oboru najdete uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských společnostech, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva...

EU

Bratislava

medzinárodných vzťahov

fmv.euba.sk

65 %

EU

Košice

podnikohospodárska

euke.sk

59 %

PU

Prešov

manažmentu

unipo.sk/fakulta-manazmentu

84 %

SPU

Nitra

ekonomiky a manažmentu

fem.uniag.sk

59 %

Veřejná správa

TUKE

Košice

ekonomická

ekf.tuke.sk

48 %

TNUAD

Trenčín

sociálno-ekonomických vzťahov

fsev.tnuni.sk

100 %

Pro tento obor by se měli rozhodnout ti, které láká práce ve veřejné správě - na ministerstvech, na krajských, městských a obecních úřadech. Možnost uplatnění je i v orgánech Evropské unie a všude tam, kde se zpracovávají projekty čerpající ze strukturálních fondů.

UJS

Komárno

ekonomická

ujs.sk/ef

99 %

UK

Bratislava

managementu

fm.uniba.sk

57 %

UK

Bratislava

sociálnych a ekonomickych vied

fses.uniba.sk

28 %

UMB

Banská Bystrica y

ekonomicka

ef.umb.sk

65 %

UMB

Banská Bystrica

politických vied a medzinár. Vzťahov

fpvmv.umb.sk

47 %

ŽU

Žilina

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

fpedas.uniza.sk

60 %

PEVŠ

Bratislava

ekonémie a podnikania

paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-ekonomie-podnikania/bratislava-slovakia

94 %

soukromé VŠ Univerzita

Město

Co studovat

Web

Školné

NEW EWTON TON College Collegge Co NEWTON

Brn rno Brno

eko ekono nomie nom ie ekonomie

new ewto t col ton c leg legee.cz cz newtoncollege.cz

422 000 Kč / ak. rok

Panevr Pan evrops opská ká vys ysoká oká ško ola Panevropská vysoká škola

Pr Pra raha Praha

ekonomie

pan paneu eur uroun unii.cz i cz paneurouni.cz

200 0000 / ak. rok 2000

Uniccorn C Uni ollegee Unicorn College

Pra ahaa Praha

eekonomie konomie

unicor rnccolle co ege. ge cz unicorncollege.cz

od 40 000 Kč / ak. ro ok rok

Vysoká ká škola mezinárodních mezinnáro árodní dnních ch a veřejných veřejný nýýchh vztavztaavzt a- Pra Praha h ha Vysoká hů Praha

eek konom mie ekonomie

vip-vs.czz

od 31000 Kč/s.

Vysoká šškola kola ma annaž naažerské ké inf nform orrmat orm rmat atiky, eekonokoonoVysoká manažerské informatiky, miky a pr ppráva áva miky

ek eko onomie ekonomie

vsm miep iep.cz czz vsmiep.cz

od 222 50 50 Kč/s. 500

Praha

Management Absolventi by měli být připraveni pro funkce střední a vyšší úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Ideální obor, pro ty, kteří chtějí založit vlastní podnik.

Průměrná mzda v oboru: • • • • •

auditor auddito it r 39 461 Kč, daňový poradce 41 143 Kč Kč, účetní Kč, úče č tní 21 746 K č, č, finanční analytik nanč a ní ana alyt l tik ikk 33 380 Kč Kč, ekonom m 27 2 61 6133 Kč. Kč.

VŠ OBORY .....

15


Právo

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Láká vás studium práv? Právnické fakulty patří na univerzitách tradičně k nejprestižnějším a o studium je velký zájem. Jako absolventi právnické fakulty máte možnost najít si uplat uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvech, ve veřejné správě, v oblasti tuzemského i zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.

Student práv by měl mít všeobecný rozhled a výbo ý rnou paměť. Chybět by vám také neměla výbornou schopnost logického uvažování, protože zákonné pře předpi dpisy sy mus musíte íte pr propo opojit jit s pra praxí xí. Ná Nároč ročnos nostt předpisy propojit praxí. Náročnost studia je rozdělena většinou do dvou částí. Na to kdy chodíte do školy a máte spoustu volného času a pak na zkouškové období, kdy vás čekajíj hodinyy a hodinyy strávené nad knihami. Během studia se předpokládá, že si zlepšíte a upevníte znalosti některého z cizích jazyků.

Studovat na právnické fakultě můžete v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni. Můžete si zvolit také jednu z fakult na Slovensku, kde jsou univerzitní města jako je Bratislava, Košice, Trnava, nebo Banská By ystrica. Bystrica. Na plzeňských právech budete pro přijímací zko zkoušk uškyy potř ppotřebovat otřebo ebovat vat vý výsle sledky dky te testů stů ob obecn ecných ých zkoušky výsledky obecných předpokladů ke studiu („Scio testů“, v rámci testů Národních srovnávacích zkoušek) a základů společenských věd. Ostatní univerzity mají své přijímací řízení založené na stejném principu. Výhodou u právnických fakult může být, že pokud nesložíte úspěšně přijímací řízení, můžete se zapsat do kurzu celoživotního vzdělávání již p příslušný pro p íslušnýý akademický př akademickýý rok. Tento kurz bývá ý dvousemestrální. Ale pozor, kurz je zpoplatněn a navíc účastníci kurzu nemají status studenta.

Univerzita Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

MUNI

Brno

právnická

www.law.muni.cz/content/cs

18 %

UK

Praha

právnická

prf.cuni.cz

24 %

UPOL

Olomouc

právnická

pf.upol.cz

25 %

ZČU

Plzeň

právnická

zcu.cz/fpr

69 %

UK

Bratislava

právnická

flaw.uniba.sk

50 %

UMB

Bánská Bystrica

právnická

prf.umb.sk

55 %

UPJŠ

Košice

právnická

upjs.sk/pravnicka-fakulta

48 %

TTU

Trnava

právnická

iuridica.truni.sk

64 %

soukromé sou soukro kromé mé VŠ Univerzita

Web

Školné

Metropolitní univerzita Praha Praha

Právo

mup.cz

od 25 000 Kč/s.

VŠMIEP

ekonom ekonomie miee

vsmiep.cz

od 22 500 Kč/s.

Praha

Absolventi nacházejí velmi často uplatnění v advokátních kancelářích, kde mají možnost seznámit se s různorodou agendou. Nevýhodou je požadavek požada d vekk vy sokéh kého praco vníh ího nasazení nasazeníí vysokého pracovního a ve ve větš vvětšině ětšině ině př přípa ípadů dů s pomě ppoměrně oměrně rně ní nízký zkým m plat pplatem latem em případů nízkým začínajícího advokátního koncipienta. Ten se pohybuje kolem 10 tisíc korun měsíčně, záleží na regionu. Příjmy zkušených právníků se u nás pohybují v řádech stokorun až tisícikorun za hodinu. Podobné platové podmínky mají notáři a eexekutoři. xekkutoři t ři. V tátníím sekt ktoru jjsou prá ávníícii zaVee stát státním sektoru právníci řazeni do platových tříd s ohodnocením přibližně 18 - 21 tisíc Kč hrubého s možným navýšením díky osobnímu ohodnocení. Právníci, advokáti, notáři či soudci jsou spojováni s vysokými platy. Na druhou stranu, realita je taková, že ne každý absolvent práv získá nadprůměrně placené místo v zavedené právní kanceláři. Konkurence je velká a možnost uplatnění přímo v oboru omezená. V nadcházejících letech se navíc počítá se snižováním šance získat uplatnění, což bude způsobeno především tím, že dojde k rychlému nárůstu počtu absolventů tohoto oboru. Přetlak absolventů nad počtem vhodných volných pracovních míst je už dnes velký a bude dále narůstat.

Průměrná Prů růměr měrná měr ná mzd mzdaa v ob oboru: boru o : Co studovat

16 ..... VŠ OBORY

Město

Studium na právnických fakultách nabízí bakalářské a magisterské navazující programy, nejčastějším oborem je Veřejná správa. Pokud chcete mít ale klasické právní vzdělání, měli bys byste si vybrat magisterský program, který je v délce pětiletý. Nabízen je program Právo a právní věda s oborem Právo.

• advok ad advokát vokát vok á 48 át 4 071 71 Kč Kč, advokátní Kč,, • adv advoká ookátní koncipie kkoncipient o pie ient nt 21 576 576 Kč K • prá pprávník rávní vníkk 3333 4468 vní 688 Kč. K Kč

VEŘEJNÉ

www.law.muni.cz/ccv

Veveří 70, 611 80 Brno mail: ccv@law.muni.cz

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

• Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů (magisterský, navazující magisterský a bakalářské). • Nabízí kurzy a semináře • Pořádá přípravný kurz k přijímacímu řízení: Kurz pro maturanty (a nejen pro ně) určený těm, kteří se chystají ke studiu na vysoké škole univerzitního směru a chtějí si zlepšit studijní předpoklady. Rozsah: 7 přednáškových dnů Termín: kurz bude organizován ve dvou obsahově zcela totožných variantách: čtvrtek 16,00 – 19,15 hodin sobota 9,30 – 12,45 hodin Cena: 3 100,00 Kč Zahájení: únor – březen 2014 (průběžně po skupinách) Přijímání přihlášek: prostřednictvím Obchodního centra: http://is.muni.cz/obchod/fakulta/law/prip/

Bližší informace: www.law.muni.cz tel.: 549 49 5664, 549 49 5344


Informatika Informatiku můžete studovat nejen na fakultách informačních technologií, jako je VUT, ČVUT, nebo na Masarykově univerzitě. Možnost studovat informatiku nabízejí i ostatní fakulty např. ekonomické, přírodovědecké, nebo elektrotechnické, které nabízejí možnost získat vzdělání v oblasti informatiky spojené s dalším oborem. Přijímací zkoušky se liší na jednotlivých fakultách tác h, ale mů můžet žetee se se setk ssetkat etkat at s píse ppísemným ísemný mným m tes ttesestách, můžete tem ze st sstředoškolské ředoškolské matematikyy a informatiky. Výjimkou nemusí být ani testy studijních předpokladů. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek nejásejte, že to nejtěžší máte za seUNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Fakulta informatiky a managementu http://www.uhk.cz/fim/uchazec http://fb.com/fim.uhk.cz

Hradecká 1249/6, Hradec Králové

Nabízíme bakalářské i magisterské studium v oborech: ć” Aplikovaná informatika ć” Informační management Den otevřených dveří: 10. ledna 2014

VEŘEJNÉ

Univerzita Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

elektrotechnická

fel.cvut.cz

84 %

ČVUT

Praha

informačních technologií

fit.cvut.cz

57 %

ČZU

Praha

provozně ekonomická

pef.czu.cz/cs

65 %

JČU

České Budějovice

přírodovědecká

prf.jcu.cz

74 %

MUNI

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs

36 %

MUNI

Brno

informatiky

fi.muni.cz

63 %

MENDELU

Brno

provozně ekonomická

pef.mendelu.cz/cz

36 %

OU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz

51 %

SLU

Karviná

obchodně podnikatelská

slu.cz/opf/cz

94 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz

63 %

TUL

Liberec

ekonomická

ef.tul.cz

51 %

TUL

Liberec

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

fm.tul.cz

88 %

UHK

Hradec Králové

informatiky a managementu

uhk.cz/fim

86 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz

74 %

UK

Praha

matematicko-fyzikální

mff.cuni.cz

67 %

UPOL

Olomouc

přírodovědecká

prf prf.upol.cz rf.up rf .uppol. ol cz

8 % 89

UPCE

Pardubice

ekonomicko-správní

upc ce.c e.cz/ffes/ es/ind index.htm htmll upce.cz/fes/index.html

59 %

UPCE UPC E

Pardubice Pardub dubice

elektrote elektrotechiky otechi chiky ky a iinformatiky nforma nfo rmatik rma tik ikyy

upce.c upc upce.cz/fei/index.html e.cz/f e.c z/ ei/ z/f ei/ind ind ndex. nd ex htm ex. ht l

699 %

UTB

Zlín

aplikované informatiky

web web.fai.utb.cz .fai.u fai.utb. tb.cz cz

89 %

VŠT-TUO VŠT ŠT-TUO T

Ostrava Osstra rava

ekonom ekonomická nomick ickáá

ek ekf ekf.vsb.cz/cs/index.html .vs vsbb.cz/c cz/c z/ s/inde s/ nde s/ nd x.h x.htm tm tml

55 %

VŠB-TUO VŠB-TU VŠB -T O

Ostrava

elektrotechniky a informatiky

fei.vs fei fei.vsb.cz/cs/index.html .vsb.c b.cz/c z/cs/i s/ ndeex.h x.html tml

74 %

VŠE ŠE

Praha Praha

inf informatiky form ormati a ky a stat ati sstatistiky tatist tat ist s iky st

fiss.vse.cz fis .vs vse.c vs e.czz e. e.c

6 % 60

VŠPJ VŠP PJ

Jihlava Jihlav avaa

vspj.cz vspj.c vsp j.czz

59 %

VUT UT

Brno Brn rno

inf informačních form mačn a ích ch te ttechnologií chnnoloogií g gi

fitt.vutbr.cz .vu v tbrr.cz cz

69 %

ZČU U

Plzeň Plzeň

apliko apl aplikovaných ikovan aných ých vě věd ěd

fav.zc fav.zcu.cz zcu.c u.cz

911 %

ZČU ZČ U

Plzeň, Ch Cheb heb

ekonom eko ekonomická nom mická ickká

fek.zc fek fek.zcu.cz cu.c u.czz

488 %

VŠ OBORY .....

17


Univerzita Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí 47 %

EU

Bratislava

hospodárskej informatiky

fhi.sk

STU

Bratislava

elektrotechniky a informatiky

fei.stuba.sk

100 %

STU

Bratislava

informatiky a infomačných technológií

fiit.stuba.sk

98 %

TUKE

Košice

elektorechniky a informatiky

fei.tuke.sk

87 %

UK

Bratislava

matematiky, fyziky a informatiky

fmph.uniba.sk

48 %

ŽU

Žilina

riadenia a informatiky

fri.uniza.sk

90 %

PEVŠ

Bratislava

informatiky

paneuroni.com/sk/fakulty/faculta-informatiky/bratislava-slovakia

100 %

soukromé VŠ Univerzita

Město

Co studovat

Web

Unicorn College

Praha

informatika

unicorncollege.cz

od 40 000 Kč / ak. rok

VŠMIEP

Praha

ekonomie

vsmiep.cz

od 22 500 Kč/s.

bou. Studium je náročné a není pro každého. Před podáním přihlášky byste si měli rozmyslet, zda by vás celodenní práce s počítačem bavila. Znalost angličtiny je při studiu nezbytná! Pokud se chcete věnovat čistě informatice, pak si podejte přihlášku například na MU, nebo VUT v Brně, popřípadě na ČVUT či VŠE v Praze. Máte ovšem možnost informatiku kombinovat s dalšími obory, jako je třeba ekonomie. V tabulce naleznete přehled všech fakult, které nabízejí možnost studovat informatiku. Studium je většinou rozděleno na tříletý bakalářský program s možností pokračovat na dvouletém magisterském studiu. Jako absolvent informatiky o uplatnění nemusíte mít strach. Podle statistik jsou IT profese dnes mezi těmi nejžádanějšími a jsou také nadprůměrně ohodnocovány. Absolventská nástupní mzda přesahuje 23 000 Kč měsíčně. A platy v oboru rychle rostou, meziročně

18 ..... VŠ OBORY

i o 10 %. Platy se v jednotlivých regionech liší, nadprůměrně ohodnoceni jsou programátoři v Praze. Průměrný plat programátora se pohybuje okolo 40 000 Kč měsíčně. Poptávka na trhu práce po programátorech je vysoká, firmy lákají nové zaměstnance na vysoké mzdy, bonusy a profesní růst. Navíc mají studenti velkou možnost si najít práci již při studiu a přijít si tak k slušnému přivýdělku. Do absolventů programátorů IT společnosti v prvních letech investují nemalé peníze na zaškolení. IT specialisté jsou na současném trhu úzkoprofilovou profesí a poptávka firem po nich rozhodně neklesá. Souvisí to s významem a váhou informačních technologií v dnešní ekonomice a firemní infrastruktuře. IT odborníky nejvíce potřebují IT společnosti, ale také společnosti, které mají na starosti údržbu a rozvoj firemního hardwaru a softwaru. Rapidní růst trhu způsobuje to, že programátoři jsou velice žádaní. Mezi další vysoce poptávané pozice patří vývojáři, konzultanti a analytici.

Úspěšnost přijetí

Průměrná mzda v oboru: • • • • •

IT analytik 40 666 Kč, programátor 35 282 Kč, správce počítačové sítě 26 606 Kč, systémový inženýr 38 082 Kč, webmaster 24 132 Kč.

V praxi se můžou absolventi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových nebo informačních systémů.


VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VEŘEJNÉ

Tolstého 16, 586 01 Jihlava tel.: +420 567 141 181 email: studijni@vspj.cz www.vspj.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Veřejná vysoká škola nabízí tříleté bakalářské (Bc.) studijní obory v prezenční i kombinované formě studia: ć” aplikovaná informatika, ć” cestovní ruch, ć” finance a řízení, ć” počítačové systémy, ć” porodní asistentka, ć” všeobecná sestra, ć” zdravotně sociální pracovník. Neobvyklý životopis našeho absolventa - Bc. s dlouhodobou praxí (praxe jsou součástí studia). Den otevřených dveří se koná 16. 1. 2014.

Strojírenství Strojní inženýři s dobrými mezioborovými znalostmi jsou na trhu práce stále žádanější a rozhodně se nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Význam strojírenství neustále roste a dnes si bez něj nelze představit žádné technické odvětví a ani elektrotechniku, chemii nebo zemědělství. Mezioborově zaměřené strojírenství se uplatňuje v řadě dalších odvětví, jako například ochraně životního prostředí, biomedicíně, mechatronice i informatice.

Strojírrenstv Strojírenství tví vvíce íce přitahuje mužské zájemce, e, což je zapříčiněno jeho j ho čistě technickým je zaměřením. zam aměře ěřením ním. P Poku Pokud okudd vám vám mat ma matematika, ematika, ffyzika yzika ika a práce s počítačem m ned nnedělá edělá problémy, máte logické myšlení a dobrou prostorovou představivost, ppak ak určitě tento to obor ob zkuste. Využít mezinárodní spolupráce fakult, můžete můž ete me zináro i áro árodní d sp dní spolu oluprá p ce fakult ult,, které k podporují studentů. pod podpor dporují mobilitu studentů ntů. rozděleno Studium je rozděle ěl no na tříletý bakalářbaka akalář lářprogram, můžete ský progr ogram am, kd kde sii může m ůžete t vybírat z obo-

rů Strojírenství a Aplikovaná věda v inženýrství. Navíc například na VUT v Brně si zájemci můžou vybrat z oborů obecného a profesního typu. Obecný obor (Strojní inženýrství) je určen pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu a získat titul inženýr. Proto je náplň bakalářského studia obecná a studenti mají větší možnost volby při navazujícím magisterském oboru. Profesní obory jsou zaměřeny více prakticky a proto jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí po jejich absolvování nastoupit do rovnou zaměstnání. Přijetí Při Přijet jetíí nnaa stro sstrojní trojní fakultu se liší, může být ý pod ppodmímíněno něn ě o slož ssložením ložení ením m píse ppísemné ísemné mné zkoušky ky z matematiky m mate at matiky setkat a ffyziky, yziky, ale můžete se set tkat i s přij ppřijetím řijetí etím m bbez ez proabsolvování testů. Proto nebývá takový pro oblém se na školu dostat, jako se na ní udržet.

Absolventi fakulty strojní se uplatňují v technologických ústavech, strojních výrobních podnicích, ve službách a obchodech jako výrobní technologové, konstruktéři, návrháři, členové a vedoucí vývojových týmů, projekční a provozní manažeři nebo technici. Rozhodně se nemusíte obávat, že byste měli po absolvování strojní fakulty problém získat práci. Znalost cizích jazyků, především angličtiny a němčiny, znamená rozšíření pracovních možností.

Průměrná Průmě Prů měrná mzd mzdaa v oboru oboru: oru:: • • • • •

konstruktér 25 871 Kč, projektant 28 754 Kč, procesní inženýr 29 648 Kč, strojní inženýr 29 537 Kč, servis ser v ní inžený nýr 29 300 Kč. servisní inženýr

Studiu Stu udium m stro sstrojírenských trojír jírenských oborů je zajištěno spe pepe Studium specializova nými ý i faku ffakultami akult k lta ltami m v Praz mi P r e,, Brně, Ostra ravě, ra cializovanými Praze, Ostravě, Liberci, Pardubicích a v Pl znii. M Možn ožnost ž ost na nabíz bízejí bíz ejí Plzni. Možnost nabízejí i slovenské univerzity v Bratislavě a v Košicích. Košicích ch.

Univerzita Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

ČVUT

Praha

strojní

3.fs.cvut.cz/web

92 %

TUL

Liberec

strojní

fs.tul.cz

100 %

UJEP

Ústí nad Labem

výrobních technologií a managementu

cz.fvtm.ujep.cz

88 %

VŠB-TUO

Ostrava

strojní

fs.vsb.cz/cs

96 %

VUT VU UT

Brno

strojního inženýrs inženýrství ství tv

fme.vutb fme.vutbr.cz tbr.cz

83 %

ZČU ČU

Plzeň eň

st str strojní ojníí ojn

fst.zcu.cz fst.zc .zcu zcu.c u cz

911 %

STU

Bratislava

strojnícka

sjf.stuba.sk

100 %

TUKE

Košice

strojnícka

sjf.tuke.sk

99 %

ŽU

Žilina

strojnícka

fstroj.uniza.sk

100 %

VŠ OBORY .....

19


Technické obory Velkým i malým podnikům chybí techničtí odborníci. Poptávka po absolventech těchto oborů se pořád zvyšuje. Z průzkumů vyplývá, že 6 z 10 nejčastěji nabízených pozic na trhu práce jsou právě vhodné pro absolventy technických fakult. I studenti si začínají uvědomovat, že technické obory mají budoucnost a jejich zájem o studium se zvyšuje.

Studium technický oborů rozhodně není pro všechny. Obecně platí, že se na studium není tím nejtěžším nejtě ne jtěžší žším m se se dostat, dost dostat at, ale ale udržet udrž udržet et se tam. tam Proto Pro to bys byste te měl mělii mít m pře ppředpoklady edpo dpoklaady pro p je jjeho ho zvládnutí. Těmi jsou, kromě zájmu o obor, logické myšlení, představivost, pozitivní vztah k matematice, fyzice, geometrii, chemii, nebo informatice a být trpělivý. Tak jako na většině studium rozděleno tříletý bakalářfakult je st studi udium um roz rozděl děleno eno na tř tříle íletý tý bak bakalá alářřský ký a dvouletý dvouletý l tý magisterský maggist sters erský ký program. progra pro gram m. Vybírat Vybíra Vyb íratt si si množství oborů, můžete můž ete z mno množst žstvíí obo b rů, ů kt které se pořád rozšiřují a propojují i s dalšími oblastmi jako je např. management a ekonomika. Ovšem nezapomeňte, že po vystudování takového oboru nebudete technici v pravém slova smyslu. Studium takto kombinovaného oboruu vám ale přinese výhodu vůčii př při nese určitou specializaci, a tím i výho hodu ho du vůč du vů

studentům všeobecně zaměřeného managemetu či ekonomiky. Vy také možná zjistíte, že jedna z těchto specializací je pro vás vhodnější a budete tak moci upravit své zaměření v magisterském studiu. Co vás čeká na přijímacích zkouškách? Předpokladem ke studiu na technických školách je úspěšné složení zkoušek z matemamatema tiky, ale můžete se setkat i s testem z fyziky, cizího jazyka, OSP nebo TSP. Matematika je však š k základ. zákl áklad ad. Pokud Pokud js jste te maturovali maturo mat uroval valii z matemamatem ma temaatiky studijtiky na na výbornou, výborno výbo rnou, u, neb neboo jste jste mě mělili dob dobréé stu studij d jní výsledky za celé studium na střední škole, mohou vám být na některých školách přijímací zkoušky prominuty. Techni hnické obory nalez eznet etee hlav hhlavně lavněě naa fak fakululTechnické naleznete tách přímo přímoo tech přím ttechnických, echnic nickýc kýchh, dál dálee také také na st stroj rojníc ních, h, tách strojních, opravelektrotechnických, technologických, ddopravních a textilních fakultách. Proto si můžete vybrat z velkého množství univerzitních měst po celé České republice i na Slovensku. abso abso bsolve lventů ventů technických techn te chnick chn ických ick ých oborů obborů by neměl být U absolventů souč souč učasn uč a é době problém as probl blém bl é s uplatněním. upplatněním n . Jak v současné

bylo řečeno v úvodu, poptávka po absolventech technických oborů je velká a pořád roste. Všeobecně vzato se nemusíte po škole bát, že nenajdete práci. Uplatnění najdete podle své specializace. Hledat můžete například v automobilovém průmyslu, kde je stále velký zájem o nové inženýry a také průmyslové společnosti stále hledají techniky a pracovníky vývoje. V České republice je v současné době stále více investorů ze zahraničí, kteří nabízejí kroprestiže pracovat mezinárodní mě pre presti stiže že pra pracov covat at u mezi m ezinár národn odníí firm firmyy vět vvětětohodnocení. šinou šin ou i lepš llepší epšíí plat pplatové latové ové oh ohodn odnoce ocení. Vnitrofiremní komunikace je však velmi často v angličtině. Proto, pokud máte tyto ambice, doporučujeme vám věnovat velkou pozornost jak mateřskému jazyku, tak i jazykům cizím.

Průměrná P Prů měrná mzda v oboru • • • • •

konstruktér 28 670 Kč, procesní inženýr 25 579 Kč, strojní inženýr 29 615 Kč, inženýr dopravní inžený ený nýrr 2299 1133 Kč, Kč elektrotechnický 142 ele ektr k otechnickký iinženýr nženýrr 31 14 42 K Kč. č.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

ČVUT

Kladno

biomedicínského inženýrství

fbmi.cvut.cz

75 %

ČVUT

Praha, Děčín

dopravní

fd.cvut.cz

80 %

ČVUT

Praha

elekrotechnická

fel.cvut.cz

84 %

ČVUT

Praha

jaderná a fyzikálně inženýrská

fjfi.cvut.cz

82 %

ČZU

Praha

technická

tf.czu.cz/cs

88 %

TUL

Liberec

textilní

ft.tul.cz

99 %

TUL

Liberec

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

fm.tul.cz

88 %

UJEP

Ústí nad Labem

výrobních technologií a managementu

cz.fvtm.ujep.cz

88 %

20 ..... VŠ OBORY

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – NÁZEV UNIVERZITY TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství

VEŘEJNÉ

Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice adresa tel.: 00000000000, fax: 00000000000 Telefon: 597 322 810 email: neco@neco.cz 597 322 811 www.neco.cz Kontakty: zdenka.dvorackova@vsb.cz BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY gabriela.gamonova@vsb.cz www.fbi.vsb.cz • název oboru Fakulta bezpečnostního inženýrství je perspek• blááá tivní fakulta, která nabízí unikátní obory zamě• blá blá řené na bezpečnost a požární ochranu. V České republice je tato fakulta jediná svého druhu. Pro akademický rok 2014/2015 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia. Ve čtyřletých bakalářských oborech (titul Bc.) • BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ • TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU • TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU • HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a ve dvouletých magisterských oborech (titul Ing.)

• TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU • TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY např: Dny otevřených dveří: A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU datum, čas • BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ • BEZPEČNOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích v Praze a Lázních Bohdaneč.

Přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů k tomu určených, dostupných na www stránkách univerzity http://uchazec.vsb.cz/. Den otevřených dveří: 15.1.2014 od 10.00 do 12.30 hod.


VEŘEJNÉ

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

OU

Brno

vojenských technologií

unob.cz

nezjištěno

UPCE

Pardubice

dopravní fakulta Jana Pernera

upce.cz/dfjp

75 %

UPCE

Pardubice

elekrotechniky a informatiky

upce.cz/fei

69 %

UTB

Zlín

technologická

web.ft.utb.cz

83 %

tel.: 475 285 511 email: neco@neco.cz kontakt@fvtm.ujep.cz www.neco.cz

VŠB-TUO

Ostrava

stavební

fast.vsb.cz/cs

68 %

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ºÕßéàèՔâÕÖlîl”äæÙîÙâaâl”Ý”ßãáÖÝâãêÕâc” çèéØÝéá”ê”ÖÕßÕàXçߏ×Ü ”áÕÛÝçèÙæçߏ×ܔ ć” âXîÙê”ãÖãæé ݔØãßèãæçߏ×ܔçèéØÝÞâl×ܔäæãÛæÕáÙ×Ü¢

VŠB-TUO

Ostrava

strojní

fs.vsb.cz/cs

96 %

VŠB TUO VŠB-TUO

Ostrava

elektrotechniky a informatiky

fei.vsb.cz/cs/index.html

74 %

UNIVERZITA NÁZEV UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ºÕßéàèՔêæãÖâl×ܔèÙ×ÜâãàãÛÝl” ՔáÕâÕÛÙáÙâèé

ÂՔÃßæÕÞݔ¥¤¤¥ ÕØæÙçÕ ¨¤¤”­ª”Lçèl”âÕؔÀÕÖÙá èÙࢮ”¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ”ÚÕ쮔¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ć” ÖàXXX

VŠB-TUO O

Ostrava

hornicko-geologická

hgf.vsb.cz/cs

90 %

Strojírenská technologie ãÖã殔”E/ιÂ/”ÊSÆö͔œÄæÙîÙâaâl ” ¿ãáÖÝâãêÕâc”çèéØÝéᝠStrojírenství ”ãÖã殔”ÁµÈ¹Æ½À͔µ”ȹ·¼ÂÃÀû½¹” ʔ¸ÃÄƵÊ'”œÄÇ ”¿Ç Energetika ãÖã殔”¹Â¹Æ»¹È½¿µ¡È¹ÄÀƹÂÇÈÊ/”œÄÇ ”¿Ç

VŠB-TUO VŠB-TU UO

Os Ost Ostrava rava

metalurgie a materiálového inženýrství

fmmi.vsb.cz/cs/index.html

677 %

VŠB-TUO O

O Ostrava strav rava

bezpečnostního bezzpečnostního inženýrství

fbi.vsb.cz/cs/index.html

86 %

VUT

Brno Brn

elekrotechniky elekro krootec te hhni niky a komu kkomunikačních omunik n ačních technologií

feec.vutbr.cz/f feec.vutbr.cz/fakulta/home.php.cz z/faku akulta lta/home.phpp.cz

55 %

VUT

Br Brn Brnoo

strojního inženýrství

fme.vu fme.vutbr.cz vutbr tbr.cz .cz

83 %

VŠCHT

Praha ha

chemické ké tec ttechnologie hnolog hnolog ogie og iee

vsch vsc vscht.cz/homepage/fcht/index ht.cz/ ht.cz/ cz/hom homepa hom page/ ge/fch fcht/i t/ ndex

800 %

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

VŠCHT

Prahaa

chemicko-inženýrská

fchi.v fchi.vscht.cz vsch scht.c t.czz

700 %

Strojírenská technologie ãÖã殔”ÄE/ÄƵʵ”µ”E/ιÂ/”ÊSÆö͔œÄÇ ”¿Ç Strojírenství ãÖã殔”ÁµÈ¹Æ½À͔µ”ȹ·¼ÂÃÀû½¹” ʔ¸ÃÄƵÊ'”œÄÇ ”¿Ç

Z ZČU

Plzeň

aplikovaných apl pliko pl ikovan iko van aných ých ch vě vědd

ffav.zcu.cz av.zccu.c u z

91 % 91

ZČU

Plzeň

elekrotechnická elekrotec te hnická

fel.zcu.cz

8 % 88

ZČU U

Pl Plz Plzeň eňň

strojní sttrojn trojníí

fst fst.zcu.cz st.zc .zcu. .z .zc u.c .ccz

91 %

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

SPU

Nitra

technická tecchni hnická ck

tf. tf.uniag.sk f uni un ag. ag sk

97 %

STU TU U

Bratis Bra Bratislava tislav lavaa

elektrotechniky elektr ele ktr trrote otechn chniky ch chn iky a inf inform informatiky ormati atiky kyy

fe fei fei.stuba.sk ei st ei.st ei stuba uba b .sk

100 %

TU

Zvo Zvolen volen len

environmentálnej environmentá ntálne lnejj a výrobnej techniky

tuz tuzvo.sk zvo. vo.sk sk

100 0 %

TUKE

Košice Koš ic

baníctva, b íctva, ekológie, riadenia a ge ban geote geotechnológií o chnológiíiíí

fbe fberg.tuke.sk erg.tuke.sk

9 % 99

TUKE

Košice Koš ice

hutnícka

tuke tuke.sk/hf e.sk/hf

99 %

TUKE

Košice

letecká

web web.tuke.sk/lf b.tuuke k sk/ ke. k//lf

1100 00 %

ŽU

Žilina

prevádzky prevád pre vádzky vád zky k a eko ekonom ekonomiky nomiky miky ky do dopra dopravy pravy vy a spoj sspojov pojov poj ov

fpeda fpedas.uniza.sk as.unizaa.sk as. s

60 %

Ž ŽU

Žilinaa

elekrotechnická e krrotechnická ele el

ffel.uniza.sk el.un el niza.skk

999 %

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ć” ÖàX”ÖàX

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Strojírenská technologie např: Dny otevřených dveří: ãÖã殔”ÇÈÆþ/ƹÂÇ¿”ȹ·¼ÂÃÀû½¹” ØÕèéá ”aÕç œÄÇ ”¿Ç

Vzhledem k nedostatku techniků v České republice jsou absolventi studia již dnes očekáváni ve všech typech výrobních podniků, servisních a obchodních organizacích. ¶àݒ„l”ÝâÚãæáÕ×ٔã”çèéØÝé”Õ”äÝÞláÕ×lᔁlîÙâl” âÕÞØÙèٔâÕ®”ëëë¢Úêèá¢éÞÙä¢×î

VŠ OBORY .....

21


ČZU V PRAZE Fakulta technická www.tf.czu.cz

VEŘEJNÉ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 461 17 Liberec I, Studentská 2, tel. 485 353 429 (624), http://www.fm.tul.cz

Kamýcká 129 165 21 Praha 6

BS – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY (3leté) – „Bc.“

TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech:

• ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (P, K) Elektronické informační a řídicí systémy, Informatika a logistika • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (P) Informační technologie • NANOTECHNOLOGIE (P) Nanomateriály

• Zemědělská technika • Silniční a městská automobilová doprava • Technika a technologie zpracování odpadů • Technologická zařízení staveb • Obchod a podnikání s technikou • Informační a řídicí technika v APK • Inženýrství údržby • Technology and Environmental Engineering (vyučovaný v AJ) Dny otevřených dveří: 24. a 25.1.2014. Více informací najdete na www.tf.czu.cz v sekci STUDIUM. Přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2014. Elektronická přihláška: http://prijimacky.czu.cz/

^ƚƵĚŝũŶşŽĚĚĢůĞŶşD&&h<͕<Ğ<ĂƌůŽǀƵϯ͕ϭϮϭϭϲWƌĂŚĂϮ ƐƚƵĚŝũŶŝΛŵī͘ĐƵŶŝ͘Đnj ǁǁǁ͘ŵī͘ĐƵŶŝ͘ĐnjͬƵĐŚĂnjĞĐͬ

KĚǀĂǎƐĞŵLJƐůĞƚ͗ƐƚƵĚƵũͲŵĂƞLJnj͘Đnj

NMS – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY (2leté) – „Ing.“ • ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (P) Automatické řízení a inženýrská informatika, Mechatronika, Informační technologie • ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS (částečné studium v zahraničí) (P) Mechatronics (SRN), Engineering of Interactive Systems (Francie) • APLIKOVANÉ VĚDY V INŽENÝRSTVÍ (P) Přírodovědné inženýrství • NANOTECHNOLOGIE (P) Nanomateriály

DSP – DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY (4leté) – „Ph.D.“ • ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA (P, K) Technická kybernetika • ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS (P, K) Technical Cybernetics • APLIKOVANÉ VĚDY V INŽENÝRSTVÍ (P, K) Aplikované vědy v inženýrství

Forma studia: P – prezenční, K - kombinovaná Dny otevřených dveří: středa 20. 11. 2013 a středa 5. 2. 2014 Přihlášky ke studiu: BS: do 31.3.2014 a 15.8.2014 (vždy 400,-), NMS: do 30.4.2014 a 15.8.2014 (vždy 400,-), DSP po celý rok Přijímací zkoušky: BS: BS:1. kolo 9. a 10. 6. 2014, 2. kolo 20. 8. 2014, NMS: 20. 8. 2014, DSP: po celý rok

22 ..... VŠ OBORY

hŶŝǀĞƌnjŝƚĂ<ĂƌůŽǀĂǀWƌĂnjĞ DĂƚĞŵĂƟĐŬŽͲĨLJnjŝŬĄůŶşĨĂŬƵůƚĂ

VEŘEJNÉ

^ƚƵĚŝũŶşŽďŽƌLJďĂŬĂůĄƎƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝĂ ƚĞƌŵşŶƉŽĚĄŶşƉƎŝŚůĄƓŬLJϯϭ͘ďƎĞnjŶĂϮϬϭϰ

DĂƚĞŵĂƟŬĂ

/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ Ȉ‘„‡…ž‹ˆ‘”ƒ–‹ƒ Ȉ’”‘‰”ƒ‘˜žÀƒ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±•›•–±› Ȉ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±ƒ†ƒ–‘˜±‹ā‡ý”•–˜À

&LJnjŝŬĂ

Ȉ‘„‡…žˆ›œ‹ƒ Ȉƒ’Ž‹‘˜ƒžˆ›œ‹ƒ

Ȉ‘„‡…žƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉϐ‹ƒ«Àƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±‡–‘†›‹ˆ‘”ƒ«À„‡œ’‡«‘•–‹

hēŝƚĞůƐƚǀş

Ȉƒ–‡ƒ–‹ƒǢˆ›œ‹ƒǢ‹ˆ‘”ƒ–‹ƒǢ†‡•”‹’–‹˜À‰‡‘‡–”‹‡ Ȉ †˜‘—‘„‘”‘˜± •–—†‹— ƒ  ƒ ‹Ž‘œ‘ϐ‹…± ˆƒ—Ž–³ ǣ ‘„‹ƒ…‡ ƒ–‡ƒ–‹ƒ ƒ Œ‡Ǧ †‡œƒ•Ž‡†—ŒÀ…À…Š‘„‘”õǣƒ‰Ž‹•–‹ƒƒƒ‡”‹ƒ‹•–‹ƒǢ«‡•ýŒƒœ›ƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒǢϐ‹Ž‘œ‘ϐ‹‡Ǣ ˆ”ƒ…‘—œ•žϐ‹Ž‘Ž‘‰‹‡ǢŠ‹•’ƒ‹•–‹ƒǢŽƒ–‹•ýŒƒœ›ƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒǢ³‡…ýŒƒœ›ƒŽ‹–‡”ƒ–—”ƒ

^ƚƵĚŝũŶşŽďŽƌLJŶĂǀĂnjƵũşĐşŚŽŵĂŐŝƐƚĞƌƐŬĠŚŽƐƚƵĚŝĂ ƚĞƌŵşŶƉŽĚĄŶşƉƎŝŚůĄƓŬLJϮϴ͘ƷŶŽƌĂϮϬϭϰ

&LJnjŝŬĂ Ȉƒ•–”‘‘‹‡ƒƒ•–”‘ˆ›œ‹ƒ Ȉ„‹‘ˆ›œ‹ƒƒ…Š‡‹…žˆ›œ‹ƒ Ȉˆ›œ‹ƒ‘†‡œ‘˜ƒý…Š•‘—•–ƒ˜  ƒƒ–‡”‹žŽõ Ȉˆ›œ‹ƒ’‘˜”…Šõƒ‹‘‹œ‘˜ƒý…Š ’”‘•–⇆À Ȉ‰‡‘ˆ›œ‹ƒ ȈŒƒ†‡”žƒ•—„Œƒ†‡”žˆ›œ‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±ƒ’‘«À–ƒ«‘˜±‘†‡Ž‘Ǧ ˜žÀ˜‡ˆ›œ‹…‡ƒ–‡…Š‹…‡ Ȉ‡–‡‘”‘Ž‘‰‹‡ƒŽ‹ƒ–‘Ž‘‰‹‡ Ȉ‘’–‹ƒƒ‘’–‘‡Ž‡–”‘‹ƒ Ȉ–‡‘”‡–‹…žˆ›œ‹ƒ

/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ Ȉ–‡‘”‡–‹…ž‹ˆ‘”ƒ–‹ƒ Ȉ•‘ˆ–™ƒ”‘˜±•›•–±› Ȉƒ–‡ƒ–‹…žŽ‹‰˜‹•–‹ƒ Ȉ†‹•”±–À‘†‡Ž›ƒƒŽ‰‘”‹–›

hēŝƚĞůƐƚǀş

Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›Ǧƒ–‡ƒ–‹›’”‘ʹǤ•–—’‡Òe Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àƒ–‡ƒ–‹›Ǧ†‡•”‹’–‹˜À‰‡‘‡–”‹‡ ’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àƒ–‡ƒ–‹›Ǧ‹ˆ‘”ƒ–‹›’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›Ǧƒ–‡ƒ–‹›’”‘e Ȉ—«‹–‡Ž•–˜À‹ˆ‘”ƒ–‹›’”‘e˜‘„‹ƒ…‹  •‘†„‘”‘—‹ˆ‘”ƒ–‹‘— Ȉ—«‹–‡Ž•–˜Àˆ›œ‹›’”‘e˜‘„‹ƒ…‹•‘†„‘”Ǧ  ‘—ˆ›œ‹‘—

DĂƚĞŵĂƟŬĂ Ȉϐ‹ƒ«Àƒ’‘Œ‹•–žƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…žƒƒŽýœƒ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±‘†‡Ž‘˜žÀ˜‡ˆ›œ‹…‡ ƒ–‡…Š‹…‡ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±‡–‘†›‹ˆ‘”ƒ«À  „‡œ’‡«‘•–‹ Ȉƒ–‡ƒ–‹…±•–”—–—”› Ȉ—‡”‹…žƒ˜ý’‘«–‘˜žƒ–‡ƒ–‹ƒ Ȉ’”ƒ˜†³’‘†‘„‘•–ǡƒ–‡ƒ–‹…ž •–ƒ–‹•–‹ƒƒ‡‘‘‡–”‹‡


Matematika

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

I když by se mohlo zdát, že studium matematiky bude nuda a bez budoucího uplatnění, je to právě naopak. Studium matematiky vám otevře dveře k zajímavému zaměstnání.

ČVUT

Praha

jaderná a fyzikálně inženýrská

fjfi.cvut.cz

82 %

JČU

České Budějovice

přírodovědecká

prf.jcu.cz

74 %

MUNI

Brno

přírodovědecká

sci.muni.cz

67 %

MUNI

Brno

ekonomicko-správní

econ.muni.cz/cs

36 %

OSU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz

51 %

SLU

Opava

matematický ústav

slu.cz/math/cz

97 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz

63 %

UHK

Hradec Králové

přírodovědecká

uhk.cz/prf

83 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz

74 %

UK

Praha

matematicko-fyzikální

mff.cuni.cz

67 %

UPOL

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz

89 %

VŠB-TUO

Ostrava

ekonomická

ekf.vsb.cz/cs/index.html

55 %

VŠB-TUO

Ostrava

elekrotechniky a informatiky

fei.vsb.cz/cs/index.html

74 %

VŠE

Praha

informatiky a statistiky

fis.vse.cz

60 %

ZČU

Plzeň

aplikovaných věd

fav.zcu.cz

91 %

UK

Bratislava

matematiky, fyziky a informatiky

fmph.uniba.sk

48 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

74 %

UPJS

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

45 %

UMB

Bánská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

99 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk

99 %

UK

Bratislava Bratisslaava

matema ma matematiky, em tikky, fyz fyziky ky a inf informatiky nform ormat atiky ky

fmph.u fmp fmph.uniba.sk h unib nibaa.sk s

48 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

74 %

Než se rozhodnete pro studium matematiky, měli byste si být jistí, že máte o tento obor skutečný zájem. Studium je hodně náročné, je více abstraktní a jde v něm spíše o odvozování oproti středoškolskému počítání. Nemusíte studovat jjen obecnou matematiku,, fakulty a ústavy nabízejí i obory jako matematické metody v ekonomice, aplikovanou matematiku pro řešení krizových situací nebo matematiku v kombinaci s informatikou. Mat Matema ematic tické ké obo obory ry nal nalezn eznete ete na př příro írodov dověěMatematické naleznete přírodovědeckýc dec kýchh faku ffakultách, akultá ltách ch, al alee také také na Ma Matem temati atické ckém m deckých Matematickém ústavu v Opavě nebo Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Absolventi vykonávají profese jako matematik analyt ana lytik, ik, ma matem temati atikk ve ve fina finančn nčních c ús ústav ta ech ec analytik, matematik nančních ústavech a v pojišťovnách, nebo v profesích souvisejících s informatikou, technickou a stavební praxí, logistikou, nebo v orgánech státní správy. V případě zaměření na matematiku v přírodních vědách se pak také uplatní ve sp oleč l čnoste t ch, h vý ýzku k mnýýchh úst stave avech ave ch a vývo vvývoývo-ývo společnostech, výzkumných ústavech jových jov ých pr praco acoviš vištíc tíchh přír ppřírodovědného řírodo odověd vědné nééhoo zamě zzaměření. aměěřeení. ení. pracovištích V nepo osle slední řa adě se upl uplatn atníí jako jakk střed sstředoškoltředošk oškološk olneposlední řadě uplatní ští učitelé matema atik tiky. y Uplatn nění ění je šširoké irooké oké matematiky. Uplatnění a mzdo ové v podmínky se odvíjejíjíí od od zvo zzvoleného leného len le ého éh mzdové zaměření.í Studium matematiky vám otevře dveře k zajíj mavému zaměstnání. Čekají Čekaají vás profese jako Ček matema mat ma e tik ikk an naly alytik t či ma tik matem e ati atikk vvee fina fina nančn nčních nčn ích matematik analytik matematik nančních ústave úst av ch. ave ústavech.

UPJŠ

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

45 %

ŽU

Žilina

riadenia a informatiky

fri.uniza.sk

90 %

VŠ OBORY .....

23


Stavebnictví a architektura Stavebnictví

skládat test a budete přijati na základě studijních výsledků ze střední školy.

Studium stavebních fakult nabízí mnoho různých oborů. Před rozhodnutím nastoupit na určitý stavební obor byste měli prvně zvážit, zda máte nezbytné osobní předpoklady pro tento typ profese. Musíte mít prostorovou představivost, matematické nadání (v ((včetně četně geo ggeometrie) metrie)) a bezproblémovou práci s počítačem. Podstatnou část vašeho studia práce zaberou výkresy a projekty. Také ve fyzice byste měli patřit k nadprůměrným studentům m. Výho V ý du budou mít ta také ti z vás, v s, kt kteří e studentům. Výhodu majíjí výtvarné výt ýtvvarn arnéé nnadání. adá dání.í K přij řijíímacím í zk koušká škám se př řipravte te na na test t st přijímacím zkouškám připravte z matematiky y, popřípadě p z deskriptiv vní geometmatematiky, deskriptivní rie, nebo fyzik i y. Na něk nněkterých terých ter ých fa akul k táchh nnemusíte emusíte fyziky. fakultách

Stavební fakulty naleznete v Praze, Brně, Ostravě, nebo v Bratislavě. Bakalářské studium je čtyřleté, obsah prvních dvou ročníků bývá společný pro všechny studijní obory. Do těchto dvou ročníků jsou zařazeny převážně teoretické a odborné předměty. Po úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském programu, nebo nastoupit přímo do zaměstnání. Upl p atn atnění ění ní ab absol solven ventů tů sta staveb vebníc nícch ffakult akultlt je roz aku rozUplatnění absolventů stavebních ličné a záleží záleží zále ží na vystudovaném vystud vys tudova ovaném ném oboru. oboru ob oru.. Studenti Student Stud entii ličné mohou být sp speci eciali alisté sté př přii nnavr avrhov hování ání a pro projek jekto tomohou specialisté navrhování projektování, výstavbě, údržbě a modernizaci inženýrských konstrukcí konstr kon strukc ukcí a mostů, dopravních doprravn avních íc a podských

zemních staveb, vedoucí pracovníci v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem. Uplatnění naleznou také v poradenské a developerské činnosti, ve státní správě, ve výzkumu a školství…

Architektura Architektura A rchi hitektura k je je nejk nejkreativnějším jkreatitivnějš ějšíím stavebnickým sta t vebbnický i kým oborem a můžete ji studovat na specializovaných fakultách architektury. Jako architekti budete navrh bu navrhovat hova ovat podo podobu od bu dom domů, mů, byt bbytů, ů,, int interi interiérů eriérů érů či nám ná náměstí, ěsttí,í, v ppřípadě, řípadě říp ad , žžee zvol adě zzvolíte vo íte st vol studi studium ud um zaudi hradní hra dní architektury, archi ar chitek tektur tury, y, tak také také zahrad zahra a parků. parků Fakulty Fakult Fak ultyy arch aarchitektury rchite tektu ktury ry naj najdet najdete detee v Pr Praze Praze, aze, B Brně Brně, rně, Liberci a v Bratislavě.

Univerzita Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

ČVUT Č ČVU UT T

stavební sta aveb vební ní

ffsv.cvut.cz fsv.cv fsv sv.cv cvut. vut. ut.cz cz

73 %

Praha Praha

ČVUT

p ha pra praha

archittektury architektury

fa.cvut.cz/Cz

48 %

UPCE UPCE

Litomy Li myyšl Litomyšl

res e tauurovvání án restaurování

upccee.ccz/f z/fr/i r/inde r/ r/i ndex.h nde xx.hhtml tm upce.cz/fr/index.html

5 % 53

TUL

Li erec Lib Liberec

umění a architektury

aa.tul.cz/fakulta.architektury

31 %

VŠB-TU VŠB -TUO -TU O VŠB-TUO

Ostrav Ost ravaa rav Ostrava

horrnic nickokoko-geo o-geo geolog log ogick og ickáá ick hornicko-geologická

hgf.vs hgf .v b.c .vs b cz/c z/css z/c hgf.vsb.cz/cs

9 % 90

VŠB O VŠB-TUO

O rava Ost Ostrava

stavební

fast.vsb.cz/cs

68 %

V E VŠT VŠTE

České Čes ké Budějovice Buddějovic ějo i e České

vstecb.cz

82 % 82

V VUT

Brno

staveb ební n stavební

fce.vutbr.cz

96 %

V VUT

B o Br Brn Brno

architekt arc ek ury architektury

fa.vutbr.cz

2 % 20

STU

Bratislava

stavebná

svf.stuba.sk

96 %

STU

Bratislava

architektúry

fa.stuba.sk

31 %

TUKE

Košice

stavebná

svf.tuke.sk

100 %

ŽU

Žilina

stavebná

svf.uniza.sk

93 %

24 ..... VŠ OBORY

U tohoto oboru ale čekejte těžší přijímací řízení, které může být rozděleno na dvě kola. V prvním kole vás čekají výtvarné zkoušky, testy z matematiky, deskriptivní geografie a test z všeobecného přehledu. V druhém kole projdete ústním pohovorem. Základem přijetí na tento obor je nejen technické nadání, ale také výtvarné cítění. Doporučuje se začít s přípravou ou naa př ppřijímací ijímac ijí macíí říze řřízení ízení ní již v pol polovině středoškolského studia. Není od věci zapsat si kurz kreslení a doplnit si znalosti z dějin umění, popřípadě botaniku, pok pokud zajímáte po ud se zaj ajímátee o zzahradahradní architekturu. archit arc h ekt ekturu uru.. ám zab zabere ere mn mnoho času, je náročné Studium vvám bez výtvarného výtvar výt varnéh néhoo nadá nnadání, adání ní, zn znalo alosti sti ma matem temati atiky ky, a bez znalosti matematiky, výpočetní techniky a manuální zručnosti pro vás bude ještě složitější.

Průměrná Prů ůměrná mzda v ob oboru: boru: • st stave stavební avební ave bní in inžen inženýr ženýr žen ýr 3300 053 Kč, • pr pprojektant ojekta oje ktaant 23 8399 Kč Kč,, • ar archi architekt ch tekkt 2255 649 chi 6499 Kč. Kč

Stavebnictví obecně patří k dobře hodnoceným oborům. Ve stavebnictví se totiž uplatníte jako projektanti, architekti, geodeti, statici, stavbyvedoucí, nebo také bytoví designéři. Uchazeči o studium jsou přijímáni do strukturovaných studijních programů. To znamená, že po úspěšném ukončení bakalářských programů může jejich absolvent pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech. FAKULTA NÁZEV UNIVERZITY STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33, Ostrava - Poruba Kontakt: e-mail: studijni.fast@vsb.cz, tel.: 597 321 320

VEŘEJNÉ


Environmentalistika a ekologie Obor zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Přestože je tento obor v českém akademickém prostředí vcelku nový, zaslouží si určitě pozornost.

Environmentalistika zahrnuje ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, vyu-

žívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péči o zdraví lidské populace apod. Zabývá se také prevencí znečišťování prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů. Na bakalářském stupni si můžete vybrat hned z několika oborů. Humanitní environmentalistiku lze studovat na Fakultě sociálních studií

Masarykovy univerzity v Brně, nebo Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Tyto obory se narozdíl od striktně popisné ekologie snaží zaujmout hodnotící stanoviska. Reagují tedy na kulturní, filosofické, religionistické a antropologické aspekty společnosti, které se vztahují k životnímu prostředí. Ekologie vyučována na přírodovědeckých fakultách obsahuje hodně

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

ČZU

Praha

životního prostředí

fzp.czu.cz/cs

80 %

ČZU

Praha

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

af.czu.cz/cs

83 %

JČU

České Budějovice

zemědělská

zf.jcu.cz

97 %

MENDELU

Brno

agronomická

af. af.men mendel delu.c u.cz/c z z af.mendelu.cz/cz

47 %

MUNI

Brno

sociálních studií

fss.mu muni.czz fss.muni.cz

31 %

OSU

Ostrava

příroddově ovědec ecká ká přírodovědecká

prf.os prf .os osu.cz osu.c u cz prf.osu.cz

51 %

UJEP

Ústí nad Labem, Most

životního prostředí

fzp.uj fzp .u ep. p cz fzp.ujep.cz

83 %

UK

Praha

příroodově ovědecká přírodovědecká

nat natur. atur. u cun cunii.cz/f cu i cz/fakulta natur.cuni.cz/fakulta

59 %

předmětů z oblasti biologie, chemie, geografie a kartografie. Podmínky přijetí se liší u jednotlivých univerzit. Například přijímací zkoušky na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze budete skládat podle vybraného oboru, můžete se setkat s kombinací testů z matematiky, biologie, chemie a všeobecného přehledu. Naproti tomu, na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vás přijmou ísemné íse mné či ús ústní tní zk zkouš oušky ky a to to na na zákl zzákladě ákladě adě bez ppísemné zkoušky p spě pro p chu na střední škole z ppředmětů ředmětů chemie prospěchu a biologie. Studovat enviromentalistiku a ekologii tedy můžete na výše zmíněných univerzitách, ale také např nnapříklad apříkl íklad ad na Pří Přírod rodově ovědec decké ké fak fakult ultěě také Přírodovědecké fakultě Ostr Ostravě avě a Olomouci, Olomou Olo mouci ci, ne nebo bo na Tec Techno hnolog logick ickéé v Ostravě Technologické fakultě UTB ve Zlíně. Slovensko nabízí studiuniver uni verzit zitách ách v Košicích, Košicí Koš icích, ch, Nitře, Nitře Ni tře,, Banské B Bans anské ké um na univerzitách Bystri Bys trici ci a ve ve Zvol Z volenu. Bystrici Zvolenu. M žnostiti uplatnění mohou absolventi nalézt Mož Možnosti různých ekologických organizacích, obov různých rech životního životní živo t ho prostředí, nevládn dnním sektoru rech nevládním apo Velmi ceněna je v součas assné n dob do apod. současné doběě pozic environmentálního auditora, aauddito itoora, r nebo nneebo b ekologicce kého oodborníka dborníka v pprůmyslových rům mysl ys ovýých ch podnicích. Po kého a olvování ped abs edag ed ago ag g gic g kého kéhho m inima je možné absolvování pedagogického minima up í ja ako ko uči uč itel tee een nvi vironm o entální výchovy. uplatnění jako učitel environmentální Mnoohhoo abs absolv olv olvent l en ent n ů nac nnachází ach ac cchhází své místo oovšem vššem vše Mnoho absolventů mim imoo svou im svo vou sp speci eci c ali a zac al z i. za mimo specializaci.

UPOL

Olomouc

ká přírodovědecká

prf.up prf .upol. o cz prf.upol.cz

89 %

UTB

Zlín

techno tec hnologgická ick cká technologická

web.ft web .f. .utb.cz web.ft.utb.cz

83 %

VŠCHT

Pra Praha

technolog ogie gie ochrany ochran och ranyy prostředí pros rostře tředí dí technologie

vscht. vsc ht cz/ftop vscht.cz/ftop

82 %

TU

Zvolen

ekológie a environmentalistiky

tuzvo.sk/fee

100 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

74 %

UMB

Banská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

99 %

Průměrná Prů ůměr ěrná n m ná mzd mzda zd da v ob obo oboru: oru:

UPJS

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

45 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk

99 %

Ceněna je pozice environmentálního auditora a ekologického odborníka v průmyslových podnicích.

UK

Bratislava

prírodovedecká

fns.uniba.sk

100 %

• eko eekolog, ek kolllog ko oogg,, eenv environmentalista nvironmentalista 255 4488 nv nvi 88 Kč. Kč. Kč

VŠ OBORY .....

25


Univerzita Karlova v Praze ýHVNi]HPČGČOVNi XQLYHU]LWDY3UD]H

)DNXOWDåLYRWQtKRSURVWĜHGt

.DPêFNi 3UDKD6XFKGRO WXKDUVND#I]SF]XF]

NABÍZÍ PRO ROK 2013/2014 STUDIUM V: %$.$/Èě6.é&+2%25(&+ Aplikovaná ekologie (P,K) .UDMLQiĜVWYt 3.

9RGQtKRVSRGiĜVWYt 3

Ò]HPQtSOiQRYiQt 3

Ò]HPQtWHFKQLFNiDVSUiYQtVOXåED 3.

.Y3UD]H/LWYtQRYČ.DUORYêFK9DUHFKD%ĜH]QLFL

0$*,67(56.é&+2%25(&+9ý(6.e0-$=<&( Aplikovaná ekologie (P) 2FKUDQDSĜtURG\ 3.

.UDMLQQpLQåHQêUVWYt 3

.UDMLQQpDSR]HPNRYp~SUDY\ 3

5HJLRQiOQtHQYLURQPHQWiOQtVSUiYD 3.

.Y3UD]H/LWYtQRYČD.DUORYêFK9DUHFK

(QYLURQPHQWiOQtPRGHORYiQt 3

9RGDYNUDMLQČ 3

0$*,67(56.é&+2%25(&+9$1*/,&.e0-$=<&( (QYLURQPHQWDO0RGHOOLQJ 3

1DWXUH&RQVHUYDWLRQ 3

/DQGDQG:DWHU0DQDJHPHQW 3

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

9<62&(.9$/,),.29$1Ë='5$9271,ý7Ë35$&291Ë&, -6289<&+29È9È1,1$)$50$&(87,&.e)$.8/7ċ81,9(5=,7<.$5/29< )DUPDFHXWLFNiIDNXOWD8.SĤVREtY+UDGFL.UiORYpOHWY\FKRYDODSĜHVDEVROYHQWĤ WLWYRĜtYČWãLQXIDUPDFHXWĤYý5)DNXOWDGQHVQDEt]tVPČU\VWXGLD STUDIUM FARMACIE ‡ 6WXGLMQtSURJUDP)DUPDFLHMHPDJLVWHUVNêSČWLOHWê ‡ 6WXGLMQtSOiQVSOĖXMHYãHFKQ\SRåDGDYN\(YURSVNpXQLHDMHNRQFLSRYiQWDNDE\]QDORVWLDEVROYHQWD RGSRYtGDO\MDNVRXþDVQêPSR]QDWNĤPIDUPDFHXWLFNêFKYČGWDNLSRWĜHEiPQDãtLHYURSVNpSUD[H $EVROYHQWLQDFKi]HMtXSODWQČQLSĜHGHYãtPYOpNiUHQVWYtYHGOHWRKRLYHYê]NXPXDYêYRMLQRYêFKOpþLY YOpNRYêFKLQIRUPDþQtFKFHQWUHFKYREODVWLNOLQLFNpIDUPDNRORJLHYH]GUDYRWQLFNêFKĜtGtFtFKVORåNiFK D]GUDYRWQLFNpPãNROVWYt6WXGLXPNRQþtY\NRQiQtPVWiWQt]NRXãN\DDEVROYHQW]tVNiWLWXOÄPDJLVWU³ 0JU ‡ ýiVWVWXGLDO]HNRQDWYFL]LQČURþQČSĜHVVWXGHQWĤY\MtåGtQDMHGQRVHPHVWUiOQtSRE\W ‡ $EVROYHQWVWXGLMQtKRSURJUDPX)DUPDFLHPXåHY\NRQDWVWiWQtULJRUy]Qt]NRXãNXVSROXVREKDMRERX ULJRUy]QtSUiFH3RMHMtPY\NRQiQtVHXGČOXMHWLWXOGRNWRUIDUPDFLH³ 3KDUP'U STUDIUM ZDRAVOTNICKÉ BIOANALYTIKY 9URFHE\O]Ĝt]HQVDPRVWDWQêVWXGLMQtSURJUDP=GUDYRWQLFNiELRDQDO\WLND6WXGLXPMHDNUHGLWRYiQR 0LQLVWHUVWYHP]GUDYRWQLFWYtý5$EVROYHQWL]tVNiYDMtRSWLPiOQtNYDOL¿NDFLSURSUiFLYH]GUDYRWQLFNêFK ODERUDWRĜtFK9êXNX]GUDYRWQLFNpELRDQDO\WLN\]DMLãĢXMLVSROXVXþLWHOLIDNXOW\LY\QLNDMtFtRGERUQtFL]SUD[H SĜHGHYãtP])DNXOWQtQHPRFQLFHY+UDGFL.UiORYpNGHSUREtKiQDãSLþNRYêFKSUDFRYLãWtFKLþiVWSUDNWLFNp YêXN\

6WXGLXP]GUDYRWQLFNpELRDQDO\WLN\MHGYRMVWXSĖRYp

‡ QHMSUYHWĜtOHWêEDNDOiĜVNêVWXSHĖSUH]HQþQt GHQQtVWXGLXP QHERNRPELQRYDQê ÄGiONRYê³ ‡ QiVOHGXMHGYRXOHWêPDJLVWHUVNêVWXSHĖSUH]HQþQt ‡ $EVROYHQWVWXGLMQtKRSURJUDPX=GUDYRWQLFNiELRDQDO\WLNDPĤåHY\NRQDWVWDWQtULJRUy]Qt]NRXãNXD]tVNDW WLWXOÄGRNWRUSĜtURGQtFKYČG³ 51'U 

3ě,-Ë0$&ËěË=(1Ë 3ĜLKOiãN\GR 3ĜLMtPDFt]NRXãN\RGGR ‡ YSURJUDPXFarmacieWHVW\]biologie a chemie ‡ SUREDNDOiĜVNpVWXGLXPYSURJUDPXZdravotnická bioanalytikaWHVW\]biologie EH]ERWDQLN\ a chemie ‡ SURQDYD]XMtFtPDJLVWHUVNpVWXGLXPYSURJUDPXZdravotnická bioanalytika testy]analytické chemie, biochemie, hematologie a molekulární biologie ‡ 9\QLNDMtFtVWXGHQWLMVRXSĜLMtPiQLEH]SĜLMtPDFtKRĜt]HQt 3RGUREQpLQIRUPDFHYþHWQČPRGHORYêFKRWi]HNQDKWWSZZZIDIFXQLF] $GUHVD+H\URYVNpKR +UDGHF.UiORYp 7HOHIRQ


Farmacie a veterina Farmacie Farmacii lze studovat na specializovaných fakultách, které vychovávají vedle lékárníků i pracovníky pro výzkum, výrobu, kontrolu a distribuci léčiv. Současné studium připravuje posluchače k tomu, aby rozuměli nejen lékům, ale i zdravotním problémům pacienta. Hodně času prožijete při praktických cvičeních v laboratořích syntetických nebo fyziologických, budete léky vyrábět i analyzovat, naučíte se účinky léčivých rostlin, poznáte působení léků v nemocném těle, sezná seznámíte se s ekonomikou i legislativou.

Studium je prezenční, magisterské a trvá 6 let. Úspěšní absolventi získají titul MVDr. - doktor veterinární medicíny. Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti z oblasti hygieny potravin živočišného původu. Přijímací zkoušky se skládají z testu biologie a chemie, ale v potaz se bere i prospěch na střední škole a mimoškolní aktivity, jako je účast v odborných soutěžích, publikační činnost a jazykové zkoušky. Studium je hodně náročné, proto byste měli mít nadprůměrné studijní výsledky.

Univerzita Město

Absolventi mají široké možnosti uplatnění, nepracují jen jako veterinární lékaři. Své místo najdou i jako zaměstnanci státní veterinární správy, farmaceutických firem, jako odborníci v poradenských chovatelských službách, nebo ve veterinárních ústavech. Absolventi oborů nemají problém s uplatněním.

Průměrná mzda v oboru: • farmaceut 28 793 Kč, • farmaceutický laborant 18 889 Kč, • veterinární lékař 23 859 Kč.

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

Studium oboru Farmacie je magisterské, prezenční, zakončeno diplomovou zenční zen ční, ttrvá rvá 5 let a je zak zakonč ončeno eno di diplo plomov movou ou pra pra-zkouškou. Farmaceutická cí a státní závěrečnou zkou ouško škou. u Far Farmac maceut eutick ic á fakulta fakult fak ultaa v Hradci Hradc Hr adcii Králové Králové Král ové nabízí nabíz na bízíí bakalářský bakalář baka lářský ský obor obbor bioanalytika, Zdravotnická bioanalytik ka, kte kkterý rýý trváá 3 roky k a můžete pokračovat v magisterském navazujícím programu. K oborům, které souvisí s farmacií, se dostanete i na chemických fakultách unipřípravné verzit. Univerzity někdy pořádajíjí př přípr ípravnéé ku ípr kkurzy. urzy.

UK

Hradec Králové

farmaceutická

faf.cuni.cz

38 %

UPCE

Pardubice

chemicko-technologická

upce.cz/fcht

81 %

VFU

Brno

veterinár rního lékařství veterinárního

fvl.vfu.cz

25 %

VFU

B o Brn Brno

veterinární hyg gien enyy en hygieny a ekol kologi oggi gie gie ekologie

fvhe.vfu.cz

60 %

VFU V

Brno

farma maceut eutic ická farmaceutická

faf faf.vf vfu.c u. z faf.vfu.cz

33 %

Absolventi programu Farmacie mají majíjí teoretické teor te oreticcké a praktické znalosti o léčivech a lé éčivých čivv ch ppříří-léčivých pravcích, jsou kvalifikováni podávat poodávat informace innfor ormac or m e mac o všech aspektech léčiv a poskytovat possky skytovat vaa konzultačkonnzulta nzu ta tační služby v oblasti prevence. JJsou sou kkvalifi valifi lififiko kov oován áni kováni pro práci v klinických laboratořích, laboratoří o ích, oří oř c v transfúzní transsfúzn úzzzní a hygienické službě. Vedle samostatné sam most ostat atné ppráce rác rá áce jsou kvalifikováni pro organizační organizačn aččníí vede ačn ede d ní tě ěchto ěchto h vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních zaaříz řízeních státního státní tního tní ní i privátního sektoru.

V ŠCHT VŠCHT

P hhaa Pra Praha

che emic m kéé te ttechnologie tec hno n log ogie i ie chemické

vvscht.cz/fcht sscht.t cz/fcht

80 %

VŠC VŠCHT

Prah ha Praha

pot otrav ravinářské a bioch cheepotravinářské biochemi mic ké tec echno h log ogie mické technologie

vvscht.cz/fcht scht.cz/fcht

7744 %

VŠCHT VŠC H

Prahaa

ch che emic mick cko-inž o inž i ženýýrskká chemicko-inženýrská

ffchi.vscht.cz fch fc chi.vscht.c ht.cz

700 %

VUT T

Brno

che emic mická ká chemická

ffch.vutbr.cz ch.vutbr br.cz .cz

71 %

STU

Bratislava B Bra tisslav aa

chemickej cheemicckej ejj a potrav potravinárskej viná i rs rskejj ffchpt.stuba.sk chhpt p stuba.skk pt. techno tec hno hnológ nológ lógie iee technológie

10 100 00 %

Veterina

UK

Bratis Bra tislav tis lavaa lav Bratislava

far armac macceu e ick eut ickáá farmaceutická

fph fpharm arm.un .uniba iba.sk .sk fpharm.uniba.sk

34 %

Veterinární lékařství mů můžete ůžet žetee sstudovat tudova tud ovatt na ova na Veterinární a farmaceuti farmaceutické ické ké un uuniverzitě ive v rzi z tě v Brně B Brně. rně ně..

UVLF UVL VLF

K šice Koši Koš icee Košice

vet etteri erriinár á ske ske le sk lekár ekár kárstv ká stvo stv tvo veterinárske lekárstvo farmaci farm aciee a farmacie

uuvm.sk uvm vm.sk sk

63 % 63

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VEŘEJNÉ

Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz Palackého 1-3, 612 42 Brno

STUDIJNÍ PROGRAMY:

Magisterský studijní program v oboru ą’ Veterinární hygiena a ekologie Bakalářský studijní program v oboru ą’ Bezpečnost a kvalita potravin (prezenční a kombinovaná forma) ą’ Ochrana zvířat a welfare (prezenční forma) Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin

VŠ OBORY .....

27


Lékařské obory Medicína Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách jje medicína. To vyplývá yp ý z odpovědí p více než osmi osmi tisíc tisíc absolventů absolv abs olvent entůů českých českých česk ých univerzit. unive un iverzi rzit.t. Tím však nechceme nikoho od studia odradit. Student by měl mít dobrou paměť, schopnost zvládat vypjaté situace, předezvláda zvl ádatt vvypj ypjaté até si situa tuace ce, bý býtt trpě ttrpělivý rpěliv livýý a př přede edevším mít potřebu pomáhat lidem. magisterských Klasické studium pprobíhá robíhá v magisterskýc ý h oborech začátku zvolit rec echh a nnaa za začát čátku ku si můž můžete ete zv zvoli olitt mezi ezi vš všeobecným obecný ým lékařství,, ne nebo bo sto sstomatologií. mat atologií gií. Obor bor Všeobecné lékařství program Všeobe Vše obecné cné lé lékař kařství jjee šestiletý tý progra gram m a re reTeoretické alizuje se pouzee prezenční prezenční formou.. Teor T eoreti etické cké dávají a preklinické předměty dáva áv jí studentům sstuuden de tům ů základní znalosti nutnéé proo správné sprá právné pochopepoochopení funkce zdravého a nemocného nem organismu. Klinickým m oborům se studenti stud tud udenti věnují v posleddstudia. níchh lete níc lletech etech ch stu studia d . Pro Progra gram m Stom S tomato atolog olo ie má prezenční prezen pre zen enční en č formu ční form Program Stomatologie a trvá tr je jeden d áct se eme m trů. Prvn mes ní ddva va rok va roky jjsou sou ou jedenáct semestrů. První věnovány teoretickým ým m předmětům pře (bbiollogi (bi ogie, e, bi(biologie, ofyzika, anatomie, hi histo stolog logie, log ie bioch hemi em mie), da dal-l histologie, biochemie), ší dva ročníky oborům preklinickým prekl eklini inický nický ckým m a v posledppos oslled edním úseku studia se studují přede deevš vší ším před ppředředřed především měty klinické. Studenti se seznamují seznam mují se se zzá ákl ákla kkla laazáklady vědecké pprác ráce a jsou ved rác deni k sam ssamostatné mostatn ost os sta é práce vedeni práci. Pozor zornos orr ost ost je je věnována věnován vánaa také ván také studiu st u ccizích iizí zíích c Pozornost ja jaz yků.. yků jazyků. Na vět většin šiněě ffakult šin akult se pot potkáte u př přijímacích zk zkou ou ou ouvětšině zkoušek s oborovými obo booroovými ýmii testy t sty z biologie, te bioloog ogiee, chemie, c emi ch m e, e fyzifyz yziyz kyy nebo llatiny. atiny ati ny. ny y Po Pok kud si nejst ku jstee jjistí js ist stí úrov stí úúrovní rov ovní ov ní svý svých c Pokud nejste zna nalos lostí, t můž žete see ppřihlásit řihlásit do pla placen cenných př ce ppřííznalostí, můžete placených pravný v ch kurzů, kurrzů, zů které kt jedno notli no t véé fakulty fak ffa ak a ultltyy pořápoř poř ořá řáápravných jednotlivé daj jí.í. dají. Pro Pr ro sstudium tudi udium um sii můž žete e e vvy bratt llékařské éékkařsk skéé faf můžete vybrat kul ku ulty, ty kt které eréé se na nachá chází zí nap nnapříklad říkkllaad ad v Praze,, kulty, nachází

28 ..... VŠ OBORY

Brně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, nebo v Olomouci. Pokud byste měli zájem o studium na Slovensku, můžete zvolit za své univerzitní město Košice nebo Bratislavu. Absolvent oboru Všeobecné lékařství získává titul MUDr. a jje schopen p výkonu ý klinické ppraxe v oboru. obor oboruu. Poté Poté si si vybírá vybírá vybí rá specializaci. specia spe cializ lizaci aci. Čeká Čeká ho však dlouhá cesta, protože musí zvládnout několik atestací. Obdobně i absolvent oboru Stomatologie je připraven pro výkon klinické praxe. praxe.

Zdravotnické obory Pod od st studijní tudi ud jní programy sp spojené poje ojené se zdravotnictvím tví ím patří p ošetřovatelství (všeobecná sestra a porodní p rapie, ie, re rehab h ilitaasistentka), fyzioterap fyzioterapie, rehabilitace, ergoterapie, radi radiologický diolo ologic gický ký asi asiste asistent, stennt, zdravotnický záchranář, záchranář nář,, ochr oochrana c ana na ve vveřejného řejnéh řej ného ho zzdraví draví dra v a fofo renzní obory. obory ory.. Studiu i m je je většinou větš ětšino inouu členěno ino členěěno člen ěno na tříleté tříle tř íleté íle t bakalářté bakalá bak alá lářř-Studium skéé a nav na azu az z jíc íccí dvou ddvouleté vouulet letéé m le agiste agi stersk ste rskéé stud rsk sstuditudiitud navazující magisterské uum. m Už Už př ppřijímací řijijíjííma maccí zzkoušky kouškyy bý koušky kou bývaj v í dost ná ároč ročné čné né, bývají náročné, ppoo uchazečích uch uc chaze azečí aze číc čí ích jjsou sou ou vyžadovány vyžad vy žadová žad ov ny perfektníí znalos osstiti biologie, biolog bio loggie, ie ffy yzik z y a chemie chhemie nnaa úrovni ú n středstřededdlosti fyziky ní ško šškoly. ly. ly

Průměrný P Průměr Prů růměr měěrný nýý mzd m mzda daa v ob oboru oboru: orr : oru • • • •

fyziot fyz fyzioterapeut iotera iot erapeu era pe t 18 455 5 Kč, K lékař lé lék é ař 388 61 610 Kč Kč, vše vš šeobe obecná sestr ob st a 19 520 Kč, str Kč všeobecná sestra zdravotnický zdr dravo avotni avo tni niiccký ký zá zzáchranář áchr chraná chr a ř 21 aná 2 370 Kč.

Jakéé je Jak je up u uplatnění? platnění? platn í? ? Všeobecná V Vše obecná cná sestr sestra: traa: tr a: Absolv Absolventi ventti to ttohoto ohotoo obo ob u se oboru uplatní upl p atníí v jednotlivých jedno je nootlivýc tl ýchh ssystémech yst stém émech éme ch pé péčee o zdraví péč zddrav ravíí obyvatelstva. oby yvattels elstva lstva.. Moho M Mohou houu ppracovat ho rac ra acovaat vvee sstátních tátnních i sou-

ÁÅÆijÈŽ’ÇÀ»È·Ä̻Ƴ’È’ÁÅÆijÈ% ¾aÝÓåÝV’ØÓÝçÞæÓ

ÇíààÕÖãêՔ¥­ ” «¤§”¤¤”ÃçèæÕêՔ§¢” ÈÙஔ©­«”¤­¥”«¥¤ ”«¥¥ ”«¥¦¢” ¹áÕÝஔÜèè䮣£àÚ¢ãçé¢×î

kromých zařízeních a institucích. Fyzioterapie: Pokud se vám podaří dostat se na tento obor a vystudovat ho,, uplatníte se ve státy p soukromých ních i soukromý ých zdravotnických zdravotnickýých zařízeních (kliniky léčebné rehabilitace, rehabilitační ústavy a stacionáře, lázeňská zařízení, rehabilitační centra...). centra cen tra...)). Ale pozor! pozor po zor!! Profese P Prof rofese ese fyzioterapeuta fyzio fy zioter terape apeuta uta klade velké nároky na fyzickou kondici, proto součástí přijímacích zkoušek jsou i testy fyzické zdatnosti a i během studia se jim nevyhnete. Radiologický asistent: Absolventi Rad Radiol iologi ogický cký as asist isten ennt: A bsoolve venti nti js jsou ou opr oprávávněni k provádění rradiologických ad olo adi logic gických zobrazovapostupů ccíchh i ozařovacích po cíc ost stupů a k aplikaci ionizujícího postupech jíc cího íh záření při postup tupech používaných ých př přii lélékařském Uplatnění, kařsk ském m ozář oozáření. záření ení.. Upla U pllatnění, ja jjakk už už náz nnázev ázev nnapoapo p nalézají vídá, nna alézajíj asistenti ntiti př nt ppředevším edeevší vš m nnaa radi rradiologicadiolo ologici oddělení nemocnicích. kém od dděleníí v nemoc cn cnicích. Zdravotní Studium tohoto Zdr Zdravo otní laborant: S tud uddium toho to ohot h o oboru má ho odborníky různé typy ppřipravit při pra rav avit odborník ky pro růz rů ů né tty typ py zdravotnic zzdravotnicicckých organizace kýc ch labo llaboratoří, aborat ratoří oří,, ppro ro organi ani niizac za e vyrá vvyrábějící yrábě yrá ábě bějící di ddiaagnostické laboratorní přípravky, výzkumné gnosti gno gn stické cké la labor bo atoorní př bor přípr ípravk a ky, av y, pro p vý pr ýzk zkum zku mné llaboratoře... lab la a oratoře... záchranář: Záchránáři uplatní Zdravotnický zác chraná nář:: Zá áácchr hrá ránář áři se upla latní la tní ní zdravotnických ve zdravotnický cký kýých záchranných záchraanný nýcchh službách ný službá slu žbách žbá ch a jij záchranných souvisejících nýchh type nýc ttypech y chh zá ype záchra zác ranný ra nnýc ých ch slu sslužeb luže ž souvi žeb že uvisej sející ících ící ch s pposkytováním oskyto ytoová váním odborné odb od d ornné zzdravotnické db dravo dra raavot votnic nické nic ké první níí poomoci báňská, m oc - horská, báň oci áňňská skkkáá, vvodní oddní dn zzáchranná ác nná slu áchran sslužba lužba ba oddělení příjmů. a oodd ddě d len dělen lení uurgentních lení rge ggeentn gen ntních chh př příjm mů. asistentka: Poo studiu oboru Por Porodní Porodní asis sis iste tentka ten tka:: P tka P odní asistentka uplatnění porodasiste entkka nnaleznete alezne ale l zneete upl platn a ěníí nnejen at ejen v por po od odnicích, nicích nic íchh, ale ale i v různých růzzných rů ch poradnách por oraadnách adn h a „gravid“ „gr „„g gravi avidd“ centrech. ce cen entre trech ch. ch

ͼO¼ÁÅ0

ÍR

ÀcßՁçßX”ÚÕßéàèՔÃɔê”ÃçèæÕêd”âÕÖlîl”àcßՁçߏ” áÕÛÝçèÙæçߏ” ãÖãæ” Õ” âÙàcßՁçßc” îØæÕêãèâÝ×ßc” ÖÕßÕàXçßc” Ք âÕêÕîéÞl×l” áÕÛÝçèÙæçßc” ãÖãæí” äãßæêÕÞl×l”çêáݔÕÖçãàêÙâèí”×Ùàã锄ßXàé”îØæÕ¡ êãèâÝ×ߏ×ܔäæãÚÙçl¢

´Õ ’Á´ÁÄË ć” ć” ć” ćć” ć” ć”

¹æÛãèÙæÕäÝٔœÄ” ºíîÝãèÙæÕäÝٔœÄ ºíîÝãèÙæÕäÝÙ œÄ Ã×ÜæÕâՔêفÙÞâcÜã”îØæÕêl”œÄ Ã×ÜæÕâ æ ՔêفÙÞâcÜã”îØæÕêl”œÄ ÄãæãØâl”ÕçÝçèÙâèßՔœÄ ÄãæãØâ Äãæ ãØâl”l”ÕçÝçèÙâèßՔœÄ ÆÕØÝãàãÛÝ×ߏ”ÕçÝçèÙâ蔜ĝ ÆÕØÝãà ÆÕØ ÝãàãÛÝ ãÛ ×ߏ”ÕçÝçèÙâ蔜ĝ ÇäãàÙaÙâçßX”äÕèãàãÛÝٔՔàãÛÝçèÝßՔ ÇäãàÙ Çäã àÙaÙâçßX”äÕèãàãÛÝٔՔàãÛÝçèÝßÕ ß ” èÙæcââl×ܔæÝîÝßãê×ܔçÝèéÕ×l”œ¿ èÙæcââ èÙæ cââl×ܔæÝîÝßãê×ܔçÝèéÕ×l”œ¿ ʄÙãÖÙ×âX”çÙçèæՔœÄ ”¿ ć” Ê„Ù „ÙãÖÙ ã ×âX ×⠔çÙçèæՔœÄ ”¿ ÎØæÕêãèâl”àÕÖãæÕâ蔜ĝ ć” ÎØæÕêã êãèâl èâl àÕ àÕÖãæÕâè œÄ ć” ÎØæÕêãèâÝ ÎØæÕêãèâÝ×ߏ”îX×ÜæÕâX”œÄ ”¿” âÝ×ߏ”îX×ÜæÕâX”œÄ ”¿” ¿Ù䠒Á´ÁÄ ć” Ê„Ù Ê„ÙãÖÙ×âc”àcßՁçèêl”œÄ ÙãÖÙ ãÖÙ×âc âc àc àcßÕ ßՁçèê èêl”œ l œÄ Ä À¿Ù䠒Á´ÁÄË ć” ¿ãá ¿ éâÝèâl äc äcaٔ aÙ ê”ä ê”äãæã ãæã æãØØâl âl”l ¿ãáéâÝèâl”äcaٔê”äãæãØâl” ÕÕçÝçèÙâ×ݔœÄ ”¿ ÕçÝ çèÙâ×Ý ×Ý œÄ œÄ  ”¿ ¿ ćć” ÃØÖãæ⏔äæÕ×ãêâlߔê”ã ÃØÖãæ⏔äæÕ×ãêâlߔê”ã×ÜæÕâd”êفÙÞâcÜ㔠ÃØÖ ØÖ ã×Üæ × Õâd êÙ êفÙÞ ÙÞâcÜ âcÜã㔠îîØæÕêl”œÄ ØææÕê Õêl œÄ ćć” Ã„Ù Ã„ èãêÕèÙàçßX”äcaٔê äÙØÝÕ ØÝÕèæÝ èæÝÝݔœœÄ  Ä  ¿ ¿ ÄÙèãêÕèÙàçßX”äcaٔê”äÙØÝÕèæÝݔœÄ ”¿ ćć” Ã „ÙèãêÕè ÕèÙàç ÙàçßX” ß äcaٔê ٔê ÛÙæÝÕ ææÝÕ Ý èæÝ èæÝݔœœÄ  Ä  ¿ ¿ ÄÙèãêÕèÙàçßX”äcaٔê”ÛÙæÝÕèæÝݔœÄ ”¿ ć” ºíî ºíîÝ ÝãèÙæÕÕäÝ äÝٔœÄ ºíîÝãèÙæÕäÝٔœÄ ć” ½âèÙâîlêâ ½âèÙâîlêâl”äcaٔœ¿ lêâl”äcaÙ aÙ œ¿ œ¿ ¶àë’áæ×è ¶àë’áæ×è×àÕڒÖè×j¬’¥¤¢”Õ”¥¥¢”àÙØâՔ¦¤¥¨ ¶àë’áæ ×è×à ×àÕڒ ÕڒÖè× Öè×j¬ j¬’’¥¤¢ ¥¤¢”Õ” ”Õ”¥¥¢ ¥¥¢”àÙ ”àÙØâÕ ØâՔ¦¤ ”¦¤¥¨ ¥¨ āÝÜàX„ßí”ßٔçèéØÝé”Þٔâéèâã”äãØÕè” Ø㔦¬¢”ˆâãæՔ¦¤¥¨¢” ¶àݒ„l”ÝâÚãæáÕ×ٔߔäÝÞláÕ×l”îßãé„×٠锔ÞÙØâãèàÝê×ܔãÖã掔âՔÚææ⬡¡ÞØ áåç Õì¢ é””ÞÙØâãèàÝê×ܔãÖã掔âՔÚææ⬡¡ÞØ áåç Õì â ¢


Fakulta

Web

Úsp. přijetí

ČVUT

Univerzita Město Kladno

biomedicínského inženýrství

fbmi.cvut.cz

75 %

JČU

České Budějovice

zdravotně sociální

zsf.jcu.cz

65 %

MUNI

Brno

lékařská

med.muni.cz

23 %

OSU

Ostrava

lékařská

lf.osu.cz

27 %

TUL

Liberec

ústav zdravotních studií

uzs.tul.cz

nezjištěno

UJEP

Ústí nad Labem

zdravotních studií

uzs.ujep.cz

42 %

UK

Praha

1. lékařská

lf1.cuni.cz

36 %

UK

Praha

2. lékařská

lf2.cuni.cz

19 %

UK

Praha

3. lékařská

lf3.cuni.cz/cs/index.html

24 %

UK

Plzeň

lékařská

lfp.cuni.cz

32 %

UK

Hradec Králové

lékařská

lfhk.cuni.cz

30 %

OU

Brno

vojenského zdravotnictví

unob.cz

nezjištěno

UPOL

Olomouc

lékařská

lf.upol.cz

19 %

UPOL

Olomouc

zdravotních věd

fzv.upol.cz

25 %

UPCE

Pardubice

zdravotnických studií

upce.cz/fzs

47 %

ZČU ZČ

Plzeň

zdravotnických studií

zcu.cz/fzs

37 %

KU

Ružomberok

zdravotnícka

fz.ku.sk

71 %

SZU

Bratislava

ošetrovateľstva odborných ošetro oše trovat vat ateeľ eľstva va a zdravotní zzdravotníckych d tnícky ckych ch odb dborn db orných ých ch šštúdií túdiií

szu.sk

67 %

SZU

Bratislava

verejného zdravotníctva

szu.sk

80 %

SZU

Bratislava

lekárska leekár ársska k

sz szu.sk szu

111 %

SZU ZU

Banská Bystrica

zdravotníctva zdravotníctvva

szu.sk

79 %

TNUAD TNU UAD A

Trenčín Trennčínn Tre

zdravotníctva zdravo zdr zd a tníctvaa

fz.tnuni.sk fz. fz tnuni. tn ni.i sk

84 % 84

TTU TTU

Trnava Trnava

zdravotníctva a sociálnej sociá so ci lnej práce prác rácee

ffzasp.truni.sk zasp.truni ni.sk sk

96 %

UK UK

Bratislava Bra

lekárska lek ekárs árska ka

fmed.uniba.sk fmed.unib niba.skk nib

19 %

UK

Martin

Jesseniova lekárska

jfmed.uniba.sk

20 %

UKF UKF

Nitra Nitra

sociálných so iáálnýc soc álných vied vied ed a zdravotníctva zd avo zdr a tnííctv ctvaa

fsvaz.ukf.sk fsvaz. fsv az ukf.sk sk

36 36 %

UPJS UPJS

Košice Košice

lekárska le árska lek

upjs.sk/lekarska-fakulta upjs.s upj s.sk/l k eka karsk rska-f a akulta

27 %

PU

Prešov Preešov šov

zdravotnických zdr d av avootni tnický cký kýcch ch odborov odb dboroov

unipo.sk/fakulta-zdravotnictva unipo. uni ppo. oo.sk/ s /fak sk/ fakult kult ulta-z a-zdraavot a-z votnic n tvaa nic

45 %

pŘÍRODNÍ VĚDY Mezi přírodní vědy se řadí biologie, chemie, fyzika a vědy o Zemi, jako je geologie a geografie. Tyto obory naleznete na přírodovědeckých fakultách. Se speciálně zaměřenými obory se můžeme také setkat na fakultě agronomické, chemické nebo technologické. Studium připravuje své absolventy na budoucí práci vědeckých pracovníků a také učitelů středních škol.

Pro úspěšné studium je nutný zájem o vybraný obor již na střední škole, studium je náročné a titul vám nespadne sám do klína. Čekají vás hodiny strávené nad učením a v laboratoři. Po složení přijímacích zkoušek nemáte ještě zdaleka vyhráno, náročnost studia je opravdu vysoká. Logické a abstraktní myšlení, trpělivost a smysl pro systematičnost by vám měli být vlastní. Cizím jazykům se rozhodně nevyhnete, ale díky tomu můžete využít možnosti práce nebo studia v zahraničí. Během studia se můžete těšit na základní i aplikované výzkumy, které jsou většinou nutnou součástí výuky. Výhodou je, že už během studia si budete ověřovat svoje znalosti v praxi a není výjimkou, že účast na těchto projektech je placená. Studium má koncepci třístupňového studia (bakalářské - magisterské - doktorské). Bakalářské programy, standardně tříleté, jsou určeny maturantům. Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako dvouoborové směřující k získání kvalifikace učitele. Uplatnění a platové podmínky pak závisí na zvoleném programu studia. Přijímací řízení se skládá většinou z testu všeobecných studijních předpokladů a může být doplněn odborným testem podle zvoleného oboru, tj. testem z chemie, biologie, zeměpisu, nebo matematiky na úrovni znalostí středních škol.

VŠ OBORY .....

29


PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA JU www.prf.jcu.cz

VŠ ...pŘÍRODNÍ VĚDY

Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 387 772 262, 387 772 268 fax: 385 310 366 e-mail: studijni@prf.jcu.cz

Studium biologických oborů má na PřF JU mnohaletou tradici spojenou s Biologickou fakultou JU. V současnosti je rozšířováno o další přírodovědné obory, zaměřené především na Chemii, Fyziku, Informatiku a Matematiku, a také o studium pro budoucí středoškolské učitele. V bakalářském stupni lze studovat tyto obory: Biologie, Biofyzika, Bioinformatics, Biological Chemistry, Biomedicínská laboratorní technika, Péče o životní prostředí, Aplikovaná informatika, Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika, Měřící a výpočetní technika, Odborné vzdělávání pro budoucí středoškolské učitele. Víceoborové studium pro vzdělávání lze na PřF kombinovat z těchto oborů: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Aplikovaná informatika. Více informací o studiu na PřF JU a o akcích pořádaných pro veřejnost se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří 17. 1. 2014. Zájemci o studium mohou zasílat přihlášky na adresu fakulty do 15. 3. 2014.

30 ..... VŠ OBORY

Průměrná mzda v oboru:

VEŘEJNÉ

• • • •

výzkumný a vědecký pracovník 26 909 Kč, biolog 21 070 Kč, chemický inženýr 29 352 Kč, chemický laborant 17 558 Kč.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

přírodovědecká

prf.jcu.cz

71 %

MENDELU

Brno

agronomická

af.mendelu.cz/cz

47 %

MUNI

Brno

přírodovědecká

sci.muni.cz

67 %

OSU

Ostrava

přírodovědecká

prf.osu.cz

51 %

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědecká

slu.cz/su/fpf/cz

56 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tu.cz

63 %

UJEP

Ústí nad Labem

přírodovědecká

sci.ujep.cz

74 %

UK

Praha

přírodovědecká

natur.cuni.cz/fakulta

59 %

UPOL

Olomouc

přírodovědecká

prf.upol.cz

89 %

UPCE

Pardubice

chemicko-technologická

upce.cz/fcht/index.html

81 %

UTB

Zlín

technologická

web.ft.utb.cz

83 %

VŠCHT

Praha

chemické technologie

vscht.cz/fcht

80 %

VŠCHT

Praha

technologie ochrany prostředí

vscht.cz/ftop

32 %

VŠCHT

Praha

potravinářské a biochemické technologie

vscht.cz/fpbt

74 %

VŠCHT

Praha

chemicko-inženýrská

fchi.vscht.cz

70 %

VUT

Brno

chemická

fch.vutbr.cz

71 %

PU

Prešov

humanitných a prírodných vied

unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied

85 %

UCM

Trnava

prírodných vied

fpv.ucm.sk

99 %

UK

Bratislava

prírodovedecká

fns.uniba.sk

100 %

UKF

Nitra

prírodných vied

fpv.ukf.sk

74 %

UMB

Banská Bystrica

prírodných vied

fpv.umb.sk

99 %

UPJŠ

Košice

prírodovedecká

upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

45 %


Humanitní obory Průměrná mzda v oboru:

Mezi tyto obory lze zahrnout velké množství studijních oblastí, které jsou vyučovány převážně na filozofických fakultách jednotlivých univerzit po celé České republice. Patří sem filozofie, filologie, historie, archeologie, ale také společenské vědy jako psychologie, sociologie, politologie, žurnalistika, mezinárodní vztahy, genderová studia, estetika, nebo logika.

na cizí jazyky v dnešní době stále roste. Velká část humanitně zaměřených absolventů zkouší (po doplnění pedagogického vzdělání) své štěstí také ve školství a vzdělávání. Nutno ještě dodat, že ne vždy se podaří absolventům huUniverzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

Student byy se ppro tyto y oboryy měl rozhodnout v případě, že ho baví ja jjakýkoli kýk ý oli ja jjazyk, zyk y , historie, zajímá zaj ímá se o společenské společ spo lečenské problémyy a neláká ho mat matema matematika, ematik tikaa, sta statis statistika tistik tikaa aani ni tec techni technické nické c obory obory. ry. seminárPřipravte se na mnohoo čtení čtení a psaní psaníí semi inárárních prací. Od studentů tů je vy vyžadováno spíše samostudium, proto je škola během semestru Studium méně náročná na docházku. dochá do cházku zku.. Stud S tudium ium je rozděroozdě zděmagisterský leno na bakalářský a magist stters erský ký program, p gram, což pro má své výhody. výhoddy. Můžete Můžete třeba třeba studovat s udovat bakalářst dvouoborově magisterské ské studium m dvo dvouob uoboro orově vě a magi m agiste steersk rskéé pouz ppouze ouzze jednooborově jednoob borově nebo svá studia různými způsoby kombinovat.

JČU

České Česské k Budějovice

filozofická

ff.jcu.cz ff.jcu j .cz

60 %

JČU

Če é Budějovice České

zdravotně sociální

zzsf.jcu.cz sf.jcu.cz

63 %

MUN NI MUNI

Brno Brno

filozofická

phi phil.muni.cz c

53 %

MUN NI MUNI

Brno

soociál ociál iá ních studií sociálních

fss.muni.czz

31 %

U OSU

Ostrav ava Ostrava

sociálních studií

fss.oosu.cz fss.osu.cz

16 % 333 %

testu Přijímací zkoušky se zpravidla skládajíjí z tes stu studijních předpokladů, předdpok p ladů, které mohouu být být dopldooplp oborovým nněnyy oborový něn ým test ttestem. estem est em. Znamená Zname Zn amená ame ná to, že i pro ro humanitní obory přemýšhum mani anitní tní obo ory musíte umět logicky přemýš šovládat alespoň která let a ovl ov ádat al lespoň základy matematiky,, kte erá hraje předpokladů většinou hra aje v testech t h studijních předpokla adů d vět větši ětšin š ou poměrně pom oměrn om ěrněě velk ěrn vvelkou elkoou roli. elk Filo Fil ozofificcckou kou fakultu faakultu fakul tu naj najdete v mnoha mnoha uun mn nive i rFilozofi univerzitn zi níchh m ěstech ch na např. př. v Pra razze, ze, B rně, n Os ně Ost travě, travě zitních městech Praze, Brně, Ostravě, neb ne ebo v Olomo om uci a vybíra íratt můž m ůžeete i m ůž mezi e sloez onebo Olomouci vybírat můžete venský ven skýými univerzitami. unniverzitami. Ucelený ný přehled přeehleed možmožžvenskými no nos ostíí stu t di diaa na nnaleznete lez le e nete v tabulce. e. ností studia Upl Uplatn atnnění ab abso solve veentů entů se liš lišíí po ppodle odlee vyst vvystudovaystudo ud va-Uplatnění absolventů néh ho obor ooboru. boru. Například Nap apřříklad a studium studi st udium um m jazyků jaz azyků yků dává váá ného možno mož ost real ea izaacee v ttlumočení, l oče lum č níí, pře ppřekladatelřeklada ad teelada možnost realizace sství tvví nebo v mezinárodních me in mez iná nárrodních organizacích. organiizac ací cích. ch. Důraz Důra razz

32 ..... VŠ OBORY

manitního oboru nalézt zaměstnání adekvátní k vystudovanému oboru. Na základě vysokoškolského titulu se ale mohou ucházet o pozice v administrativě, v mediích nebo v kulturních organizacích.

• • • •

překladatel 24 012 Kč, novinář 24 242 Kč, psycholog 21 718 Kč, archeolog 18 700 Kč.

OSU

Ostrav Ost ravaa Ostrava

l zoofificcká ckáá fifilozo lozofi

ff..osu os .cz ff.osu.cz

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědecká

slu.cz/su cz/su/fp /fpf/c f/cz slu.cz/su/fpf/cz

56 % 56

SLU

Opava

veř eřeejných politik eř veřejných

slu.cz/fvp/czz

54 % 54

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz

63 %

UHK

Hradec Králové

lozofická filozofi

uhk.czz/ff uhk.cz/ff

68 %

UHK

Hradec Králové

ústav sociální práce

uhk.cz/uspp

nezzjiš jištěn těnoo nezjištěno

UJE EP UJEP

Ú í nad Labem Úst Ústí

lozofická fifillozofi

ffff.f uje u p.c p.czz ff.ujep.cz

922 %

UJEP

Ústí nad Labem

sociálně ekonomická

fse1.ujep.cz fse1.ujep.cz

56 %

UK

Praha

loozofická filozofi

fff.cu f.cuni.ccz ff.cuni.cz

29 % 29

UK

Praha

socciál iá ních věd sociálních

fsv.cuni.cz

34 %

UK

Prraha Praha

hum mani an tní tních ních studií s diíí stu humanitních

fhss.cu .c ni.i.cz cz fhs.cuni.cz

34 % 34

UPOL

Olomou moucc Olomouc

lozofifická cká filozofi

f upol.cz ff. ff.upol.cz

32 %

UPCE

Pardddub Par ubice cee Pardubice

lozo o fická oz cká fifillozofi

upcce.c e.cz/f e. z/fff upce.cz/ff

44 % 44

UTB

Zlín

humani hum a tní tních c studií sttuddií humanitních

webb.fhhs.u s tb.cz web.fhs.utb.cz

42 % 42

ZČU

Plzeň lz ň Plzeň

lozofi ozo zofická cká filozofi

ff.zcu cu.c cu .cz c ff.zcu.cz

85 %


Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

KU

Ružomberok

filozofická

ff.ku.sk

77 %

PU

Prešov

filozofická

unipo.sk/ff

81 %

PU

Prešov

humanitných a prírodných vied

unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied

85 %

TNUAD

Trenčín

sociálno-ekonomických vzťahov

fsev.tnuni.sk

100 %

UCM

Trnava

filozofická

ff.ucm.sk

66 %

UK

Bratislava

filozofická

fphil.uniba.sk

33 %

UKF

Nitra

filozofická

ff.ukf.sk

62 %

UMB UMB

Banskká Bystrica Banská

hum man anitných vied humanitných

fhv.umb.sk

74 %

UMB

Banskká Bystrica Bysstrica By Banská

edzi dzinár ná . vvztahov ztahov zta politických vied a me medzinár.

fpvmv.umb.sk

47 %

UPJS

Košice Košice

filozo ozofic fická ká lozofi

upj up s.sk/fifilo lozofi zofi o ck ccka-fakulta a-f -faku a lta ak upjs.sk/fi

622 %

TTU

Trnava Trnava

filozo ozofificcká ká lozofi

fff fff.truni.sk

63 %

ŽŽU U

Žilina na

hhum humani umanitný tných tný ch vied vieed humanitných

fhv v.un .u izaa.sk sk/fhhv fhv.uniza.sk/fhv

466 %

soukromé VŠ Univerzita

Město

Co studovat

Web

Školné

Metropolitní univerzita Praha

Praha

humanitní obor

mup.cz

od 25 000 Kč/s

NEWTON College

Brno

humanitní obor

newtoncollege.cz

od 42 000 Kč / ak. rok

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Praha

humanitní obor

vip-vs.cz

od 31 000 Kč/s.

bisla.sk

1 500 € / ak. rok

Bratislav Bratislavská avská ká me m medzinárodná dzinárodná školaa liberálných liberáln nýcch štú štúdií

Bratislava

humanitní obor

VŠ OBORY .....

33


Umělecké obory Na tyto obory můžeme nahlížet ze dvou hledisek. Za prvé jsou to ty, které se umění věnují teoreticky a poté ty, které vám pomáhají umělcem se stát. Už na začátku je důležité, abyste se dobře rozhodli, na který z oborů zaměříte svou pozornost.

Obory zaměřené na teorii se vyučují především na filozofických fakultách. Můžete si vybrat zaměření na historii umění, filmovou vědu, muzikologii, uměnovědná studia, estetiku, teorii divadla, management v kultuře... Student uměleckýc leckých ý h oborů byy m měl ěl mít stejné stejn j é předpoklady předpok p ladyy jako student humanitních oborů. Ostatní, kteří se zaměří na kariéru umělce, by měli mimo talentu disponovat i ppracovitostí, racovitostí,, vý ývýdrž ží, sou středě stř děním í a sam mosttatn t ostítí. Uch U haze az či drží, soustředěním samostatností. Uchazeči musí prokáza mu at neje nnejen ejenn výtv vvýtvarné ýtvarn arnéé před ppředpoklady, ředpok poklad lady, ale prokázat i orientaci v kulturním dění. Projít přijímacím řízením na tento typ školy rozhodně hod n není jjednoduché. ednoduché. Konkrétní podmínky see liší liš iší podle podlee vybraného podl vybr vybr ybrané aného ané ho oboru. o ru. Zpravidla obo Zpravidl dlaa na dl n uchazeče čekajíí talentov o é zzkoušky. koušky kou šky. šky talentové Na divadelní fakultě si můžete vybrat vedle hheerrectví, rec tví, režie, dramaturgie, scénografie, nebo autors orskéh ors kéhoo hherectví kéh ereectv ctvíí ttaké aké teorii a kritiku, divaautorského dlo ve výchově věě i divadelní divaadel d ní produkci. Na uchazeče nejprve čeká několik něk ěkoli ěk olilikk kkol ol talentových c zko zk u uzkoušek, které prověří, zda uchazeči uch chaze azeeči mají majjí naději naděěji na nadě úúspěšné úsp ěšné dokončení studia. Na filmovou fakultu fak akult ultlu vás vás přijmou, přijmo mou, pokud pok d obhájíte obhájí obh ájítte ppředd komi pře kkomisí om sí svéé ta ttalentové lentovvé a vě len vědom d ost dom ostní předvědomostní ppoklady pok ladyy ke lad ke stu sstudiu. t iu tud iu. u. Př řijí ijíma maccí řízení n je vícekoloní Přijímací vé. vé é V prvním pr ním kole prv k lee se komise ko komis kom ise bez bez vaší vaš přítomnosti rozhodne o vvaše ašeem ppostupu ostuupu ost upu na zá zákla kladě dě vašem základě předložených talen enntov tových ýc pr ých prac ací cí.. ZZde de si s můž ůžete ete talentových prací. můžete vyb y rat z oborů kam amera, ffotografi otogra oto ograafiee,, pprodukce, ro ukc rod kcee, rreevybrat kamera, žie cenári áristi stika ka neb bo aanimovaná nimova nim ova v ná tvo ttvorba. rba b . žie,, sscen scenáristika nebo

34 ..... VŠ OBORY

Průměrná mzda v oboru:

Pokud se rozhodnete pro studium hudby, budete pravděpodobně skládat ústní zkoušku z dějin hudby a nauky o harmonii. Pro zaměření na výtvarné umění budete muset prokázat

své předpoklady pro studium domácích prací, praktické úkoly a všeobecný přehled o dějinách kultury.

• • • •

herec 19 278 Kč, fotograf 19 292 Kč, zvukař 23 933 Kč, designér 21 914 Kč.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

AMU

Praha

divadelní

damu.cz

12 % 12 %

AMU

Praha

filmová a televizní

famu.cz

AMU

Praha

hudební a taneční

hamu.cz

32 %

AMU

Praha

avu.cz

17 %

JAMU

Brno

hudební

hf.jamu.cz

54 %

JAM JAMU

Brno

divadelní

difa.jamu.cz

17 %

OSU

Ostrava

umění

fu.osu.cz

33 %

TUL UL

Liberec

umění a arch rc itektury architektury

aa.tul.cz/fakulta.architektury

31 %

UJE EP UJEP

Ústí nad Labem, Dubí u Teplic

umění a desi signu gnu designu

fud.ujep.cz

31 %

UPC CE UPCE

Litomyšl

res re estau ta rovánní restaurování

upc pce.cz/f/fr upce.cz/fr

53 %

multimediáln á ích í komunikací multimediálních

web.fmk.utb.cz

19 %

UTB

Zlín

VŠUP VŠUP

Praha

VUT

Brno

U ZČU

vsup.czz

7%

výt výtvarných umění

ffa.vu ffa . tbr.cz ffa.vutbr.cz

15 %

Plzeň Plz Plzeň

ústtav av umění uměníí a designu desi desi esignu gnu ústav

uudd.zc .zcu.c u cz u.c uud.zcu.cz

31 %

AU

Banská B Ban ská Bystr Bystrica trica ca

múzických um umení mení

fmu.aku.s fmu.aku.sk sk

83 %

AU

Banská ská ká By Bystr rica ca Bystrica

výtvarných umen mení umení

fvu.aku.sk

28 %

AU

Bystrica Banská ská By Bystr strica ica

dramatických dra amattick ických um umení

fdu.aku.sk

18 %

TUKE

Koš i Košice

ume mení ní umení

fu.tuke.sk

27 %

VŠMU VŠM U

Bratislavaa Bra

divadelná

vsmu.sk

155 %

VŠMU

Bratislavaa

hud hu obná obn b á a ta taneč ečná čnáá hudobná tanečná

htf.vsmu. u.ssk htf.vsmu.sk

500 %

VŠMU VŠM U

Bratislav Bratislava va

film lmová mová a televízna

ftf.vsmu ftf.vsmu.sk u.skk

25 %


FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE

VEŘEJNÉ

http:/www.uni-pardubice.cz

Fakulta restaurování Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl tel.: 466 036 595 e-mail: jitka.korabova@upce.cz petra.pokorna@upce.cz

zemědělství a lestnictví Fakulty zaměřené na tyto obory nabízejí uchazečům velké množství oborů. Vybrat si můžete například z agroekologie, biologie, zemědělství, zootechniky, fytotechniky, dřevařství, lesnictví, ekologie, zahradnictví, nábytku, krajinářství a spousty dalších odvětví. Student zemědělství a lesnictví by měl mít kladný vztah k přírodě a krajině. Také by měl být schopen učit se jazyky (včetně latinských názvů) a měl by být schopen zvládnout zkoušky také z fyziky, chemie a matematiky.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (BcA.)

probíhá stupních. Studium na fakultách ppro bíhá ve třech stup pních. Kupříkladu na České zemědělské univerzitě v Praze absolvují studenti v průběhu 1. a 2. ročníku převážně povinné předměty (teoretický základ) a ve 3. ročníku si už můžou některé předměty zvolit podle pod le svého svého zájmu. zájmu záj mu. Specializace Speci Sp eciali alizac zacee se se většinou většino větš inouu volí volí až na magisterském maggisterském stupni. stupn p i. Kdo však má zájem zájjem

o profesně orientované studijní programy, může na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů při ČZU v Praze studovat Fytotechniku, Zahradnictví a Zootechniku. Dnes už jsou obory na fakultách upraveny podle aktuální poptávky na trhu práce. Proto si můžete vybrat i odvětví, která jsou spojena s ekonomií, technikou nebo úzce zaměřené obory jako Stavby na bázi dřeva nebo Biotechnologie využití biomasy. Podmínky pro přijetí zájemců o studium se liší fakultou od fakulty. Můžete být přijati bez přijímacího testu, budete muset prokázat testu tes tu, ne nebo bo nao naopak pak bu budet detee m muse usett pprok rokáza ázatt ssvé vé znalosti v oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky, nebo nebbo jazyka. jazyk j ka. Můžete Můžžete se setkat Mů setkat k také ké s testem testem t studijních předpokladů. Ale všeobecně vzato, dostat se na tento druh fakult nebývá problém. Zemědělské obory u nás naleznete na České zemědělské univerzitě v Praze, na Mendelově Mendelověě univerzitě například Zemědělské fakultě zitě v Br Brně ně a ttaké aké na napří příkla kladd nnaa Z Země eměděl dělské ské fa fakul kultě tě

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na Slovensku jsou to univerzity v Nitře a Zvolenu. Absolventi si hledají budoucí uplatnění podle svých zvolených oborů. Šance na získání práce absolventů v následujích letech je průměrná. Růst bude díky zvyšujícímu se věkovému průměru této profesní skupiny. U některých povolání se blíží k 50ti rokům. Velká část pracovníků odejde do důchodu a díky poklesu vhodných absolventů nebudou dostatečné zdroje pro jejich náhradu.

Průměrná mzda: • • • • • •

zemědělský zemědě zem ědělsk s ý inženýr, inžeenýr ý , aagro agronom g nom 25 589 Kč,, zootechnik 20 430 Kč, zemědělský technik 20 386 Kč, lesní inženýr 20 715 Kč, lesník 19 621 Kč, dřevařský technik 21 930 Kč.

1/ Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů 2/ Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita 3/ Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů 4/ Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

ČZU

Praha

lesnická a dřevařská

fld.czu.cz/cs

71 %

JČU

České Budějovice

zemědělská

zf.jcu.cz

97 %

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY (MgA.)

JČU

Vodňany

rybářství a ochrany vod

frov.jcu.cz

78 %

1/ Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury 2/ Restaurování a konzervace děl písemné kultury

MENDELU

Brno

agronomická

af.mendelu.cz/cz

47 %

MENDELU

Brno

lesnická a dřevařská

ldf.mendelu.cz/cz

67 %

MENDELU

Lednice

zahradnická

zf.mendelu.cz/cz zf.men zf. mendel d u.ccz/c z/ z

68 %

SPU

Nitra

agrobi agr agrobiológie obioló ológie gie a potrav potravinových ravinovýc výchh zdro zzdrojov drojov ojo jov

fapz.u fap fapz.uniag.sk z unia z.u niag.s g.skk

1 % 100

SPU

Nitra

biotechnológie bio biotec techno nológ lógie ie a ppotravinárstva otravi otr avinár nárstva

fbp.uniag.sk fb fbp.uniag ag.sk .sk

96 %

SPU

Nitra Nit raa

záhradníctva krajinného inžinierstva zzáh áhrad adníc níctva níc tva a kra krajin jin innnéh ného inži nžinie nierst rst sttva

fzk.uniag.sk fzk fzk.un .uniag ag.sk s sk

100 % 100

TU

Zvolen Zvolen

lesnícka les lesníc nícka ka

tuzvo.sk/lf tuzvo. o.sk/ k/lflf

100 %

TU T U

Zvolen Zvolen

drevárska dre reevár várska ska

tuzvo.sk/df tuz zvo vo.sk/ vo. sk/ k df

67 %

Termín podání přihlášek: do 16. 5. 2014 (pro bakalářské studium) do 13. 6. 2014 (pro navazující magisterské studium) Den otevřených dveří: 17. 1. 2014 od 10.00 do 16.00 hodin v sídle fakulty, Jiráskova 3, Litomyšl

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úsp. přijetí

ČZU

Praha

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

af.czu.cz/cs

83 %

VŠ OBORY .....

35


Ä&#x152;ESKĂ ZEMÄ&#x161;DÄ&#x161;LSKĂ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA TROPICKĂ&#x2030;HO ZEMÄ&#x161;DÄ&#x161;LSTVĂ? KamĂ˝ckĂĄ 129, 165 21 Praha 6 â&#x20AC;&#x201C; Suchdol

Studujte u nĂĄs! FROV JU je jednĂ­m z nejkomplexnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ch pracoviĹĄĹĽ v EvropÄ&#x203A; s bakalĂĄĹ&#x2122;skĂ˝m, magisterskĂ˝m a doktorskĂ˝m studiem.

VĂ­ce informacĂ­ na www.ftz.czu.cz

2 01 4 2 01 5

BakalĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ studijnĂ­ obor: RybĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ /3letĂ˝; prez./komb./ Ochrana vod /3letĂ˝; prez./komb./ NavazujĂ­cĂ­ magisterskĂ˝ stud. obor: RybĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ /2letĂ˝; prez./komb./ Aquaculture /2letĂ˝ prezenÄ?nĂ­/ DoktorskĂ˝ studijnĂ­ obor: RybĂĄĹ&#x2122;stvĂ­ /4letĂ˝ prez./komb./ Fishery /4letĂ˝ prez./komb./

www.studiumrybarstvi.cz Dny otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­ na FTZ: 24. â&#x20AC;&#x201C; 25. 1. 2014 ... SURĂżSUiYÄ?/')" STUDUJ A POZNEJ SVÄ&#x161;T! Fakulta tropickĂŠho zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ (FTZ) FTZ je pedagogickou a vÄ&#x203A;decko-vĂ˝zkumnou institucĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lskĂŠ univerzity v Praze, jejĂ­Ĺž hlavnĂ­m poslĂĄnĂ­m je vychovĂĄvat a vzdÄ&#x203A;lĂĄvat odbornĂ­ky v problematice tropickĂŠho a subtropickĂŠho zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­, trvale udrĹžitelnĂŠho rozvoje venkova mĂŠnÄ&#x203A; rozvinutĂ˝ch zemĂ­ svÄ&#x203A;ta. Studenti majĂ­ moĹžnost ĂşÄ?astnit se stĂĄĹže v zahraniÄ?Ă­ Ä?i na projektech v rozvojovĂ˝ch zemĂ­ch.

NavazujĂ­cĂ­ magisterskĂŠ studijnĂ­ obory v anglickĂŠm jazyce â&#x20AC;˘ Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics â&#x20AC;˘ International Development and Agricultural Economics â&#x20AC;˘ Tropical Crop Management and Ecology â&#x20AC;˘ Tropical Forestry and Agroforestry â&#x20AC;˘ Animal and Food Science in the Tropics and Subtropics â&#x20AC;˘ Wildlife Management in the Tropics and Subtropics

TermĂ­n pro podĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄky ke studiu: 31. 3. 2014 ElektronickĂŠ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄky: http://prijimacky.czu.cz PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky do bakalĂĄĹ&#x2122;skĂŠho studia: 16. aĹž 20. 6. 2014 Facebook.com/ftz.czu.cz

8SODWQLWHOQRVWÂąVWXGXMWHSURSUD[LÂ&#x2021;â/3.Ä&#x153;WLQ\KDYODVWQtKROHVDÂ&#x2021;6WXGHQWVNĂŞ ĂžDVRSLV/()ÂąPRĂĽQRVWVHEHSUH]HQWDFHÂ&#x2021;6SROHNSRVOXFKDÞĤ/')ÂąNYDOLWQÄ&#x152;VWUiYHQĂŞ YROQĂŞĂžDVÂ&#x2021;7UXEDĂžL/')ÂąQHMYÄ&#x152;WĂŁtDQHMOHSĂŁtKXGHEQtWÄ&#x152;OHVRYĂ˝5Â&#x2021;7YĤUĂžtĂžLQQRVWÂąYODVWQt GtOQ\Â&#x2021;5R]YLQXWiPH]LQiURGQtVSROXSUiFHÂąYtFHQHĂĽXQLYHU]LWQDFHOpPVYÄ&#x152;WÄ&#x152;Â&#x2021;=tVNiQt SUDNWLFNĂŞFK]NXĂŁHQRVWtYUR]YRMRYpPVYÄ&#x152;WÄ&#x152;ÂąRIIVKRUHFDPS\Y-HPHQX1LNDUDJXL=DPELL

BakalĂĄĹ&#x2122;skĂŠ studijnĂ­ obory â&#x20AC;˘ ZemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ tropĹŻ a subtropĹŻ â&#x20AC;˘ Trvale udrĹžitelnĂ˝ rozvoj tropĹŻ a subtropĹŻ

PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky do magisterskĂŠho studia: 9. â&#x20AC;&#x201C; 11. 6. 2014

/HVQLFNiDGÄ&#x153;HYDÄ&#x153;VNiIDNXOWDSDWÄ&#x153;tNKODYQtPLQVWLWXFtPXQLYHU]LWQtYĂŞXN\YĂŞ]NXPXYĂŞYRMHDH[SHUWQtĂžLQQRVWLYREODVWHFK OHVQLFWYtNUDMLQiÄ&#x153;VWYtDUERULVWLN\OHVQLFNpDGÄ&#x153;HYDÄ&#x153;VNpWHFKQRORJLH]SUDFRYiQtDY\XĂĽLWtGÄ&#x153;HYDQiE\WNiÄ&#x153;VWYtDGHVLJQX QiE\WNX1DĂŁHIDNXOWDMHVRXĂžiVWt0HQGHORY\XQLYHU]LW\Y%UQÄ&#x152;MHMtĂĽWUDGLFHYHÄ&#x153;HMQpY\VRNpĂŁNRO\VDKiDĂĽGRURNX

1(=$320(Ä&#x2022;VHQLNGHDU\FKOHVLSRGHMSÄ&#x153;LKOiĂŁNXKWWSLVPHQGHOXF]SULKODVND 7$+/(â.2/$7,27(9Ä&#x203A;(2Ă˝,

%DNDOiÄ&#x153;VNpVWXGLMQtSURJUDP\

StudijnĂ­ program 'Ä?HYDÄ?VWYt .UDMLQiÄ?VWYt $UERULVWLND /HVQLFWYt

Obor 'Ä&#x153;HYDÄ&#x153;VWYt .UDMLQiÄ&#x153;VWYt $UERULVWLND +RVSRGDÄ&#x153;HQtVSÄ&#x153;tURGQtPL]GURMLWURSLFNĂŞFKDVXEWURSLFNĂŞFKREODVWt /HVQLFWYt 1iE\WHN 7YRUEDDYĂŞUREDQiE\WNX 'HVLJQQiE\WNX 'HVLJQQiE\WNX 6WDYE\QDEi]LGÄ&#x153;HYD 6WDYE\QDEi]LGÄ?HYD $GUHVD=HPÄ&#x152;GÄ&#x152;OVNi%UQR '(127(9Ä&#x153;(1ĂŞ&+'9(Ä&#x153;Ă&#x152;6. 12. 2013 a 31. 1. 2014 7HOHIRQ 7HUPtQSRGiQtSÄ?LKOiäHNGR HPDLOFHUWHNRY#PHQGHOXF] 3Ä?LMtPDFt]NRXäN\² ZZZOGIPHQGHOXF] (OHNWURQLFNiSÄ?LKOiäND ANO


VEĹ&#x2DC;EJNĂ&#x2030;

Ä&#x152;ZU V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinovĂ˝ch a pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ch zdrojĹŻ

Kamýckå 129, 165 21, Praha 6 www.af.czu.cz

NABĂ?ZĂ?ME TYTO AKREDITOVANĂ&#x2030; BAKALĂ Ĺ&#x2DC;SKĂ&#x2030; OBORY:

RostlinnĂĄ produkce; ZahradnictvĂ­; ZahradnĂ­ a krajinĂĄĹ&#x2122;skĂŠ Ăşpravy; ZahradnĂ­ a krajinĂĄĹ&#x2122;skĂĄ architektura; TrĂĄvnĂ­kĂĄĹ&#x2122;stvĂ­; Ĺ˝ivoÄ?iĹĄnĂĄ produkce; Chov konĂ­; SpeciĂĄlnĂ­ chovy; Kynologie; Zoorehabilitace a asistenÄ?nĂ­ aktivity se zvĂ­Ĺ&#x2122;aty; EkologickĂŠ zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­; VeĹ&#x2122;ejnĂĄ sprĂĄva v zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ a krajinÄ&#x203A;; ChovatelstvĂ­; PÄ&#x203A;stovĂĄnĂ­ rostlin; ProdukÄ?nĂ­ a okrasnĂŠ zahradnictvĂ­; Rozvoj venkova; Kvalita produkce; RostlinolĂŠkaĹ&#x2122;stvĂ­; VýŞiva a potraviny; UdrĹžitelnĂŠ vyuŞívĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;Ă­rodnĂ­ch zdrojĹŻ; Sustainable Use of Natural Resources; Agriculture and Food. Pro absolventy bakalĂĄĹ&#x2122;skĂ˝ch programĹŻ nabĂ­zĂ­me moĹžnost navazujĂ­cĂ­ho magisterskĂŠho, pĹ&#x2122;Ă­padnÄ&#x203A; doktorskĂŠho studia prezenÄ?nĂ­ formou, u vybranĂ˝ch oborĹŻ i formou kombinovanou. Dny otevĹ&#x2122;enĂ˝ch dveĹ&#x2122;Ă­: 24. 1. -25. 1. 2014 TermĂ­n podĂĄnĂ­ pĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄek: do 31. 3. 2014 PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄka: 17. 6. â&#x20AC;&#x201C; 20. 6. 2014

Pedagogika Pokud se rozhodnete pro studium pedagogiky, nemusĂ­te se stĂĄt nutnÄ&#x203A; uÄ?itelem. Absolventi tohoto oboru by se mÄ&#x203A;li stĂĄt odbornĂ­ky v oblasti vĂ˝chovy a vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­. UplatnÄ&#x203A;nĂ­ najdou jak v institucĂ­ch vĹĄech ĂşrovnĂ­ zabĂ˝vajĂ­cĂ­ch se vĂ˝chovou, vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­m a sociĂĄlnĂ­ pĂŠÄ?Ă­, tak i jako konzultanti v poradenskĂ˝ch spoleÄ?nostech a personalistĂŠ zamÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ­ na vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­. PrĂĄci mohou hledat v soukromĂŠm i veĹ&#x2122;ejnĂŠm sektoru jako lektoĹ&#x2122;i a manaĹžeĹ&#x2122;i vzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­.

povolĂĄnĂ­ je spĂ­ĹĄe poslĂĄnĂ­, neĹž prĂĄce. Pokud si myslĂ­te, Ĺže vĂĄs bude naplĹ&#x2C6;ovat pĹ&#x2122;edĂĄvĂĄnĂ­ vÄ&#x203A;domostĂ­ mladĹĄĂ­ generaci a prĂĄce s lidmi, pak byste mÄ&#x203A;li uvaĹžovat prĂĄvÄ&#x203A; o studiu pedagogiky.

Aby vĂĄs prĂĄce uÄ?itele bavila, mÄ&#x203A;li byste nejprve uvaĹžovat, zda pro ni mĂĄte vlohy. UÄ?itelĂŠ by mÄ&#x203A;li bĂ˝t v prvnĂ­ Ĺ&#x2122;adÄ&#x203A; trpÄ&#x203A;livĂ­. TakĂŠ by si mÄ&#x203A;li umÄ&#x203A;t sjednat poĹ&#x2122;ĂĄdek, nejlĂŠpe by z nich mÄ&#x203A;l vyzaĹ&#x2122;ovat pĹ&#x2122;irozenĂ˝ respekt. ZĂĄroveĹ&#x2C6; by uÄ?itel mÄ&#x203A;l mĂ­t pro svĂŠ Şåky pochopenĂ­. Ĺ&#x2DC;Ă­kĂĄ se, Ĺže toto

Tento obor by si mÄ&#x203A;li vybrat ti, kteĹ&#x2122;Ă­ chtÄ&#x203A;jĂ­ ve svĂŠ prĂĄci komunikovat s lidmi. Odejdou ze ĹĄkoly nejen se znalostmi o vystudovanĂŠm oboru, ale budou takĂŠ proĹĄkoleni v psychologii. Studium je vÄ&#x203A;tĹĄinou dvouoborovĂŠ, ale vyskytujĂ­ se i vĂ˝jimky. PedagogickĂŠ obory najdete nejÄ?astÄ&#x203A;ji pĹ&#x2122;Ă­mo

PĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ se liĹĄĂ­ fakultu od fakulty, stÄ&#x203A;ĹžejnĂ­ by mÄ&#x203A;l bĂ˝t Test studijnĂ­ch pĹ&#x2122;edpokladĹŻ, ale dĂĄle takĂŠ mĹŻĹžete absolvovat talentovĂŠ i praktickĂŠ pĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­ zkouĹĄky a testy odbornĂ˝ch znalostĂ­.

3HGDJRJLFNiIDNXOWD83Y2ORPRXFLSRVN\WXMHY\VRNRäNROVNpY]GÄ?OiQtEXGRXFtPXĂżLWHOÄĽP DGDOätPSHGDJRJLFNĂŤPSUDFRYQtNÄĽPSURUÄĽ]QpGUXK\äNROPDWHÄ?VNĂŤFK]iNODGQtFKDVWÄ?HG QtFKäNROVNĂŤFKLPLPRäNROVNĂŤFKYĂŤFKRYQĂŤFKDY]GÄ?OiYDFtFK]DÄ?t]HQt]DPÄ?Ä?XMHVHWDNpQD REODVWVWiWQtVSUiY\DVDPRVSUiY\ %DNDOiÄ&#x153;VNpPDJLVWHUVNpDGRNWRUVNpVWXGLMQtSURJUDP\YSUH]HQĂžQtDNRPELQRYDQpIRUPÄ&#x152;VWXGLD SURJUDP\FHORĂĽLYRWQtKRY]GÄ&#x152;OiYiQt6H]QDPYĂŁHFKVWXGLMQtFKSURJUDPĤDRERUĤRWHYtUDQĂŞFK YDNDGHPLFNpPURFHQDZHERYpVWUiQFH83ZZZVWXGXMXSROF] 3URIHVQtSÄ?tSUDYDXĂżLWHOÄĽYäHFKVWXSÄ&#x2014;ÄĽDW\SÄĽäNRO Â&#x2021; PDWHÄ&#x153;VNĂŞFK XĂžLWHOVWYtSURPDWHÄ&#x153;VNpĂŁNRO\SÄ&#x153;HGĂŁNROQtSHGDJRJLND Â&#x2021; ]iNODGQtFKDVWÄ&#x153;HGQtFK XĂžLWHOVWYtSURVWXSHÄ&#x2013;=âD6âYRERUHFKKXPDQLWQtFKÂżORORJLFNĂŞFKXPÄ&#x152;QRYÄ&#x152;GQĂŞFKSÄ&#x153;tURGR YÄ&#x152;GQĂŞFKWHFKQLFNĂŞFK Â&#x2021; VWÄ&#x153;HGQtFKDY\ĂŁĂŁtFKRGERUQĂŞFKĂŁNRO XĂžLWHOVWYtVRFLiOQtFKD]GUDYRWQtFKSÄ&#x153;HGPÄ&#x152;WĤSURVWÄ&#x153;HGQtRGERUQpĂŁNRO\XĂžLWHOVWYt SHGDJRJLN\ Â&#x2021; ĂŁNROSURĂĽiN\VHVSHFLÂżFNĂŞPLSRWÄ&#x153;HEDPL VSHFLiOQtĂŁNRO\ 9EDNDOiÄ&#x153;VNĂŞFKVWXGLMQtFKSURJUDPHFK6SHFLDOL]DFHYSHGDJRJLFHD6SHFLiOQtSHGDJRJLNDVLXFKD]HĂžLPRKRXVDPLYROLW NRPELQDFLVWXGLMQtFKRERUĤ3URSRGSRUXRGERUQpSÄ&#x153;tSUDY\XĂžLWHOĤYREODVWLSÄ&#x153;tURGQtFKDWHFKQLFNĂŞFKYÄ&#x152;GSRVN\WXMHPHGRWR YDQĂŞVWXGLMQtSURJUDP PRWLYDĂžQtVWLSHQGLD PÄ?tSUDYDRGERUQtNÄĽYREODVWL Â&#x2021; SHGDJRJLN\DY\FKRYDWHOVWYt SHGDJRJLNDYHÄ&#x153;HMQiVSUiYDSHGDJRJLNDVRFLiOQtSUiFHÄ&#x153;t]HQtYROQRĂžDVRYĂŞFKDNWLYLW Â&#x2021; VSHFLiOQtSHGDJRJLN\ ORJRSHGLHVSHFLiOQtSHGDJRJLNDSÄ&#x153;HGĂŁNROQtKRYÄ&#x152;NXVSHFLiOQÄ&#x152;SHGDJRJLFNiDQGUDJRJLNDVSHFLiOQt SHGDJRJLNDNRPXQLNDĂžQtWHFKQLN\ Â&#x2021; HNRORJLHDRFKUDQ\SURVWÄ&#x153;HGt DSOLNRYDQiHNRORJLHSURYHÄ&#x153;HMQĂŞVHNWRU NaEt]tPHURYQÄ?ĂŚPRĂŚQRVWSRNUDĂżRYDWYHVWXGLXYGRNWRUVNĂŤFKVWXGLMQtFKSURJUDPHFK EOHNWURQLFNiSÄ?LKOiäND NHVWXGLXQD%FD0JUVWXGLMQtRERU\GR 7HUPtQ\SÄ?LMtPDFtFK]NRXäHN%FD0JUVWXGLMQtRERU\²'RNWRUVNpVWXGLMQtSURJUDP\² 'HQRWHYÄ?HQĂŤFKGYHÄ?tYEXGRYÄ&#x152;3HGDJRJLFNpIDNXOW\


na pedagogických fakultách. Ovšem některé univerzity nabízí zajímavé obory v této oblasti i na svých filozofických fakultách.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

pedagogická

pf.jcu.cz

60 %

MUNI

Brno

pedagogická

ped.muni.cz

40 %

MUNI

Brno

filozofická

phil.muni.cz

53 %

MUNI

Brno

sportovních studií

fsps.muni.cz

33 %

OSU

Ostrava

pedagogická

pdf.osu.cz

32 %

SLU

Opava

veřejných politik

slu.cz/fvp/cz

54 %

SLU

Opava

filozoficko-přírodovědná

slu.cz/su/fvp/cz

56 %

TUL

Liberec

přírodovědně-humanitní a pedagogická

fp.tul.cz

63 %

UHK

Hradec Králové

pedagogická

uhk.cz/pdf

35 %

UJEP

Ústí nad Labem

filozofická

ff.ujep.cz

92 %

UJEP

Ústí nad Labem

pedagogická

pf.ujep.cz

65 %

UK

Praha

fifillozo ozofifická lozofi

ff.cuni.cz

29 %

Ped P dagi gické neb bo fifillozofi lozo ozofic fické ké fakulty fakult fak ultyy naleznete nalezne nale znete te Pedagické nebo nejen nej en v nejv nnejvětších ejvětš ětších ích un unive iverzi rzitní tních ch měs městec techh naší naší univerzitních městech republiky, seznam naleznete v tabulce, viz níže. Můžete se rozhodnout, zda dáte přednost univerzitě, kterou máte nejblíž domovu, neboo té, té která kte kt rá nab na ízí vě větší š vý ýběr studijních obo orů. nabízí výběr oborů.

UK

Praha Praha

pe pedagogická

pedf.c cuni.cz c pedf.cuni.cz

31 %

UK

Praha

těl tě esn snéé vých sn vvýchovy ýchovyy a spo ých portu ru tělesné sportu

ftv ftvs.c s cuni unni.cz .cz ftvs.cuni.cz

288 %

UP

Olo Ol mouc Olomouc

ped pedagogic gi ká pedagogická

pdf.up .upol ol.cz pdf.upol.cz

28 %

UP

Olo Olomou mouuc Olomouc

tě těle esné kkultury esné esn ultuury tělesné

ftk ftk.up .upol ol.cz ftk.upol.cz

51 %

UPC CE UPCE

Par ardub d ice Pardubice

fillozofi ozoofic fick ká cká

upc up e.ccz/f z f upce.cz/ff

4444 %

Průměrná mzda v ob o oboru: oru: oru

UTB

Zlínn

hum mani anitn tních stu tn udií dií humanitních studií

we web.fh .fhs. s.utb.ccz web.fhs.utb.cz

42 % 42

ZČ ZČU

Plzeň

filozofifická ck

ff.czu.cz

85 %

ZČU

Plzeň e eň

pped aggo gogic iccká k pedagogická

zcu cuu.cz cz/fp /fpe zcu.cz/fpe

31 %

KU

B Bratislava raatislav lav avaa av

pedagogická pedago pedago goggická gi

pf.ku.sk

51 %

PU

Pre P šov Prešov

pedagogická

unipo. po.sk/ sk/ped pedago ag gickaa-ffakulta unipo.sk/pedagogicka-fakulta

73 %

P U PU

P rešov šoovv Prešov

športu r rt športu

unipo.sk/fak akult ultaa-sportu unipo.sk/fakulta-sportu

788 %

TTU T TT

Trn nav avaa Trnava

ká pedagogická

pdf pdfweb web.tr t uni.sk pdfweb.truni.sk

73 %

U JJS S UJS

Kom om márn árnoo Komárno

ped eddagoggiccká k pedagogická

selyeuni.sk/ k//pf selyeuni.sk/pf

100 %

U K UK

Bra Brat tislavva Bratislava

pedaggogiccká k pedagogická

fed fedu.uniba.sk k

51 %

UK UK

Bra B tislava Bratislava

těl ě es ěl e ej výc esn výchov o y a šport rttu tělesnej výchovy športu

fsp sport ort.un .uniba iba.sk .sk fsport.uniba.sk

32 %

UM MB MB UMB

Bánská B á Bystrica

pedago ped pe agogi gická ká pedagogická

pdf d .um mb.s b.sk pdf.umb.sk

688 %

UKF UK UKF

Nitra

pedago ped gogic go gická gic k ká pedagogická

pf ukf.sk pf pf. pf.ukf.sk

79 %

Během bakalářského programu vás čeká studium odborných základů dvou aprobačních předmětů. Pro jednotlivé aprobační předměty je připravena taková struktura povinných a povinně volitelných kurzů, která umožní studentům proniknout do odborných základů jednotlivých předmětů a současně je mají připravit pro jejich budoucí učitelskou profesi. Naproti tomu v průběhu navazujícího magisterského stupedagogicko-psycholodia se dozvíte více o pedagogicko psycholo gických didaktikách. gickýc gic kýchh disc ddisciplínách iscipl iplíná ínách ch a obor ooborových borový ových ch did didakt aktiká ikách ch. navazujícího Absolventi navazuj jícího magisterského studia jsou již plně kvalifikováni jako učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na základních a středních školách.

• • • •

učitel mateřské školy 22 459 Kč, střední učitel základní a stř třtředn ední školy 21 595 Kč,, edn vysokoškolský vysokoško školsk ško lskýý peda lsk ppedagog edagog eda gog 25 2 076 Kč, výzkumný výzkum výz kum mný a vvědecký ědecký ěde cký ppracovník racoovní vn k 26 26 9909 09 Kč.

Tip: soukromá Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra nabízí bakalářský obor Sportovní a volnočasový pedagog. Výše školného činí 49 500 Kč / akademický rok.

38 ..... VŠ OBORY


Teologie Studovat teologii můžete přímo na teologických fakultách. I když se může zdát, že studium je jednotvárné, spektrum absolventů je široké. Na fakultách si můžete vybrat z jednooborů i dvouoborů. Primární uplatnění absolventů je v církevní praxi. Další možností je charitativní činnost nebo psychoterapie. Student se stane znalcem náboženství se znalostí dějin, filozofie, etiky a společenských věd.

Během studia se setkáte s různými obory. Je zde prolínání teologie, sociologie, psychologie,, fifilo pedagogiky. Absolvent gie lozofi zofiee a také také pe pedag dagogi ogiky ky. Ab Absol solven ventt ssee nemusí nutně stát knězem, i když převážná část studentů si toto povolání vybere. Na teologických fakultách můžete studovat prezenční i komb kkombinovanou ombino inovan vanou ou for formu studia. Začíná se bakalářským lářský lář sk m programem proggram mem s klasickou klasick klas ickou ou délkou 3 roky, na kte který rý můž můžete ete na naváz navázat vázat a dvouletým ý magis magistergister terským ský m programem pr ra prog ram mem a později ěji i doktorským. Nebo Nebo magisse můžete můžžete rovnou rovno noou rrozhodnout ozhodnout out pr proo 5let 55leté leté m agisagi sterské studi studium. udium. um.

Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy. I když si můžete myslet, že v republice s minimálním počtem věřících obyvatel, jako je ta naše, kněz nenajde uplatnění, je to přesně naopak. Dá se hovořit skoro o stoprocentní zaměstnanosti absolventů teologie. Pokud se

rozhodnete studovat na Karlově univerzitě, budete patřit mezi jedny z nejžádanějších držitelů diplomu. Zařadíte se mezi absolventy medicíny a matfyzu, kteří si drží jen necelé 2 % neúspěšnosti při hledání práce. Konkrétně absolventi Evangelické teologické fakulty a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy si minulý rok našli uplatnění všichni.

Dá se hovořit skoro o 100% zaměstnanosti absolventů teologie. • Průměrný plat katolického kněze po vysoké škole je 11 000 Kč. • Průměrný plat faráře je 16 000 Kč.

Univerzita

Město

Fakulta

Web

Úspěšnost přijetí

JČU

České Budějovice

teologická

jcu.cz

65 %

UK

Praha

katolická teologická

ktf.cuni.cz

84 %

UK

Praha

evangelická teologická

web.etf.cuni.cz

61 %

UK

Praha

hus husits itská káá teo tteologická te logická husitská

htf.cuni.cz

80 %

UPOL

Olomouc

cyrilometodějská teol eologiická teologická

cmt mtf.u f.upol p .cz cmtf.upol.cz

68 %

KU

Košice

teologická teolo teo logickká lo

tf.ku.sk

900 %

U přijímacích zkoušek zkou koušek šek se s setkáte setká káte te se znalostznalostznalos t literatury, historie ním testem z literatu atury, ry, hhi isto storie a z ná nnáboženáboženských otázek. Je tu také tak aké ké možnost možno mo žnoost ústního pozkoumat předpoklady hovoru, kde budou zkoum mat va vvaše aše předp pokl oklady ady všeobecný rozhled. ke studiu, motivaci a všeob bec ecnný rozh ozh zhle led.

PU

Prešov

grécckokatolícka teo ologická gréckokatolícka teologická

unipo.sk/greckokatolickateologicka-fakulta

96 %

PU

Prešov

pravoslá pra pravoslávna lááv ávna bo ávn boh bohoslovecká hosl osloovecká

unipo.sk/ unipo.sk/pravoslavna-bo/pravoslavna-bohhoslovecka-fakulta oslov lo eck ecka-f a akulta

98 %

Uplatnit své znalosti a schopnosti schhop opn pnost ostii m moho ohouu oho mohou studenti již během studia a to v nez nezisk isskkové o neziskové organizac ci, při pr práci áci s po postižený enými mi lidmi, mii na n organizaci, postiženými dobrovolnických ých cestách do zah ahhranč ra čí... čí... zahrančí...

TTU

Bratislava

teolog logická teologická

tftu.sk

100 %

UJS

Komárno

ref reform re moovvane nej ej te tteológie ológie gie reformovanej

selyeu sel yeuni.sk/ yeu k/rtk rtk selyeuni.sk/rtk

100 %

UK

Bra B tislav lavaa Bratislava

rím rímsko skokat k toolícka cka ccyrilometodská yrilometodská bohoslorímskokatolícka veckáá vec

frcth.uniba.sk

84 %

UK U K

Bra B tislav tis avaa Bratislava

ev vanje njelic licckáá boh bbohoslovecká bohos ohosl oslovecká cká evanjelická

fevth.uni niba ba.sk fevth.uniba.sk

88 %

Teolog loggii můžete můžžete studovat studo st ud vat na státn tních tn íc un ích univ iverTeologii státních univerzitách áchh jako jako je Jihočeská Jihoče Jih očeská ská univerzita unive un i erzi iv zita ta v Českých Česk ských ých Bu Bud ějoovic vi ích, Karlova univerzita u ive un verzi ve rzitaa v Praze rzi Praz azee Budějovicích, a Univ U niver niv iverz e ita Palackého v Olomouci. er O omo Ol omouucii. Podobné Podo d bné bn Univerzita obory obo ryy nal nnaleznete e ete i na specia ezn aliz lizova ov nýc ova ných ý h ssououou specializovaných kkromých kro omýc m h ško mý mýc škol k ách. Na Pedagogické ko Pedagoggick ické fakultě školách. Mas sary arykov ko y uuniverzity kov n erzity v Brně nale niv ezne n tee obo obor bor Masarykovy naleznete

VŠ OBORY .....

39


Soukromé Vysoké školy Možná jste již v médiích narazili na diskuzi nad dvěmi nejčastějšími tématy, která se točí kolem soukromých vysokých škol - kvalita výuky a existence školného. Dvě důležitá témata, která je potřeba zohlednit při výběru kvalitní soukromé vysoké školy. Jak je ale dobře posoudit – na co se zaměřit? V čem se mohou soukromé školy lišit? Jak poznat tu kvalitní? Na to se vám pokusí odpovědět následující text.

V České republice existují tři typy vysokých škol – veřejné, soukromé a státní. Veřejných je 26, soukromých 46 a státní 2. Přestože počet soukromých škol výrazně převyšuje počet škol veřejných, studuje na nich 14krát méně studentů. Panuje o nich menší povědomí, a proto pro Vás máme několik cenných informací. Studijní programy garantuje u všech typů vysokých škol akreditační komise MŠMT, která školám uděluje akreditace, pravidelně je kontroluje a hodnotí jejich činnost. I přesto je ale dobré vědět, že mezi veřejnými vysokými školami se vyskytují instituce kvalitnější a méně kvalitní, tak i mezi soukromými vysokými školami existují značné rozdíly. Nespoléhejte se jen na pravidlo – čím dražší, tím kvalitnější. Celkově pak lze soukromé vysoké školství vnímat jako alternativu pro ty, kterým nemusí nabídka, styl výuky a obecně celkový přístup ke studentům na veřejných vysokých školách z mnoha důvodů vyhovovat.

Široká nabídka atraktivních a praktických oborů Většina soukromých vysokých škol je zaměřena na ekonomické obory, v nabídce jsou ale i umělecká a humanitní studia. Soukromé VŠ

40 ..... SOUKROMÉ VŠ

vyučují navíc specifické obory a jejich kombinace (např. management - psychologie, aplikované právo), které na veřejných VŠ nenajdete. Vystudováním kvalitní soukromé vysoké školy výrazně zvýšíte své šance pro uplatnění na trhu práce. Na soukromých vysokých školách výrazně převažuje tříleté bakalářské studium, jelikož jsou často orientovány praktičtěji a předpokládá se, že absolventi se již po ukončení bakalářského stupně studia bez problémů uplatní v praxi. Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je ostatně hlavním cílem většiny kvalitních soukromých vysokých škol, např. NEWTON College, vysoká škola managementu a podnikání v Brně, která každoročně mívá 0% nezaměstnanost svých absolventů. Stejného výsledku v průzkumu Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dosahuje i University of New York in Prague nebo úzce specializovaná Vysoká škola zdravotnická. Ovšem pokud byste rádi pokračovali ve studiu, budete dobře připraveni i na tuto cestu.

Jak poznáte kvalitní soukromou vysokou školu? Jaké atributy by měla mít kvalitní soukromá vysoká škola? Ideální škola nabízí svým studentům individuální přístup, stejně jako jednání v partnerské rovině. Vyučující by měli být odborníci s bohatými praktickými zkušenostmi. Kvalitní soukromá vysoká škola také nabízí metody výuky, které jsou postaveny na aktivitě studentů a interakci a komunikaci. Cílem ideální školy je dobré uplatnění svých absolventů, proto nabízí kvalitní praxi jako součást studia. V dnešní době jsou pro dobré uplatně-

ÈëåáÝV’‚ÝáÞӒæbÞ×åàa’èÕÚáèë’ Ó’åâáäæç’³¾·ÅÆij

ní v praxi důležité také cizí jazyky, proto má kvalitní soukromá škola nadstandardní nabídku i v této oblasti. Nabízí také prospěchová stipendia, jelikož je jejím cílem mít co nejkvalitnější absolventy.

Vyučující a metody výuky Na kvalitních soukromých vysokých školách vyučují vedle akademiků v hojné míře i lidé s bohatými zkušenostmi z praxe, často špičky ve svém oboru. Opírají se o vzdělávací model postavený na třech základních krocích: teoretický základ – příklad z praxe – okamžité vyzkoušení na konkrétní případové situaci. Výuka navíc probíhá v menších studijních skupinách, což vyučujícím dává možnost lépe znát své studenty a in-

ééé âÓÞ×åæäÓ Õì

´³½³¾CŽ$’ÅÆǶ»Ç¿¬’

ą’ Åâáäæáèàj’Ó’èáÞàá_Óåá荒â×ÖÓÙáْ ą’ Åâáäæáèàj’Ó’ÝáàÖÛ_àj’åâ×ÕÛÓÞÛåæÓ ¿³¹»ÅÆ·ÄŽ$’ÅÆǶ»Ç¿¬

ą’ É×ÞÞà×åå’åâ×ÕÛÓÞÛåæÓ

dividuálně se jim věnovat. Tento styl výuky přispívá k úspěšnému a bezproblémovému vykročení do profesního života ihned po dokončení studia.

VYBERTE SI OBOR MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA A ZJISTĚTE TO!

Absolvent MUP

Robert Batěk Štábní pracovník Operační velitelství NATO Brunssum, Nizozemsko

ÍR

ÄÝàçßX”­ ”ÄæÕÜՔ­”¡”¼ãçèÕêÝ×Ù ”¥­¬”¤¤ ÈÙࢮ”¦¬¥”­§¦”¤¥§ ”«§¥”¨¥¥”§«¤ ” ÙáÕÝஔÝâÚãêç´äÕàÙçèæÕ¢×î

KDE BUDETE ZA PÁR LET VY?

ONLINE PŘIHLÁŠKA NA WWW.MUP.CZ

ÊÆÌÂÉÆÄ0


Školné Soukromé vysoké školy hradí svůj provoz ze školného, jelikož od státu nedostávají žádné dotace. Výše školného je na českých soukromých vysokých školách různá a je třeba mít na paměti, že zajištění kvalitní výuky a zázemí je nákladná záležitost, takže i podle výše školného lze soudit, jak kvalitní vyučující a podmínky pro studium škola zajišťuje. Na školné je možné půjčit si v bance. Investice do vzdělání se vám po získání lukrativního pracovního místa několikanásobně vrátí. Mnoho studentů může školné považovat za překážku ve studiu na soukromé vysoké škole. Je ovšem dobré vědět, že i financování studia je řešitelné pro každého. Řada škol dnes nabízí na základě dobrých studijních výsledků prospěchová stipendia, která mohou snížit náklady významným způsobem. Na školné je také možné si přivydělávat při studiu. Některé školy vycházejí svým studentům vstříc a sestavují rozvrh tak, aby určité dny v týdnu zůstaly volné právě pro nabývání pracovních zkušeností nebo přivýdělek na školné. Možností pro financování školného je také studentská půjčka, kterou nabízí většina bankovních institucí. Jak již bylo zmíněno, soukromé vysoké školy mohou být zajímavou alternativou pro ty, pro které není z mnoha možných důvodů studium na veřejných vysokých školách tou pravou volbou. Tip na závěr! Nejlépe školu poznáte, když ji osobně navštívíte, promluvíte si s těmi, kdo tam již studují a poznáte zázemí i atmosféru školy. Neváhejte tedy a využijte dnů otevřených dveří dané školy, pečlivě prostudujte web a nezapomeňte na Facebook.

BISLA Bratislava International School of Liberal Arts

SOUKROMÉ

www.bisla.eu, www.facebook.com/bislask bisla@bisla.sk, +421 2 59 234 311

• Štúdium politológie rozšírené o filozofiu, umenia, medzinárodné vzťahy, históriu, sociológiu či ekonómiu • Výučba v malých skupinách, individuálny prístup, dôraz na diskusiu, argumentáciu, prezentáciu a písomnú analýzu textov • Polovica predmetov v angličtine • Široké možnosti následného magisterského štúdia – absolventi BISLY pokračujú v 15 rôznych odboroch na 18 vysokých školách po celej Európe • Bezplatná prihláška • Semester štúdia v zahraničí – v USA, Anglicku, Rusku či Holandsku... • Tretina študentov môže získať štipendium na školné • Absolventi BISLA sa dobre uplatňujú v súkromnej a štátnej sfére, v médiách aj mimovládnych organizáciách • Pozrite si nové video o BISLE na www.bisla.sk Ak ti to dobre myslí, staň sa študentom BISLY! Ľubomír Feldek, básnik a prozaik

NEWTON COLLEGE Vysoká škola managementu a psychologie – Brno a Praha

Nejlépe hodnocená soukromá VŠ roku 2012 i 2013 v České republice

SOUKROMÉ

www.newtoncollege.cz www.facebook.com/NewtonCollege

ÇÀ»µÁÄÀ’µÁ¾¾·¹·

ÊÆÌÂÉÆÄ0

ÍR

ʔ¿Õäçàãêâd”¦«ª«£¦ ”¥§¤”¤¤”ÄæÕÜՔ§ èÙࢮ”Ÿ¨¦¤”¦«¥”¤­«”¥¥¥” ¹¡áÕÝஔÝâÚã´éâÝ×ãæâ×ãààÙÛÙ¢×î

STUDIJNÍ OBORY; Tituly Bc. a Mgr. • Management se zaměřením na psychologii • Globální podnikání a management • Multimediální studia • Mezinárodní podnikání Magisterské obory poskytujeme ve spolupráci s VŠ Goethe Uni Bratislava. BENEFITY NEWTON College » manažerské metody výuky » pracovní stáže součástí studia » vyučující = špičkoví odborníci z praxe » možnost studia v zahraničí » vysoká studijní stipendia

• Studium na NEWTON College kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. • Díky úzkému propojení s praxí zapomeňte na bezduché biflování informací. Výuka je založena především na komunikaci, názornosti a prožitku. Všechny znalosti a dovednosti jsou ihned aplikovatelné do běžného i profesního života. • Titul + 2 velmi cenné certifikáty (Certifikát o absolvovaných praxích, Certifikát o absolvování manažerského výcviku) = Váš velký konkurenční náskok.

ÉâÝ×ãæ┠·ãààÙÛٔ Þٔ æÙâãáãêÕâX” çãéßæãáX” êíçãßX” „ßãàÕ ” ßèÙæX” âÕÖlîl” ßêÕàÝèâl” êíçã¡ ßã„ßãàçßc” êîØdàXâl” ê” ãÖàÕçèݔ ÝâÚãæáÕaâl×ܔ Ք ßãáéâÝßÕaâl×ܔ èÙ×ÜâãàãÛÝl ” ÙßãâãáÝٔ ՔáÕâÕÛÙáÙâè颔ÇãéçèÙØl”çٔâՔçíçèÙáÕ¡ èÝ×ßc”êîØdàXêXâl”ãØÖãæâlߎ”ê”ÕßæÙØÝèãêÕâ×ܔ ãÖãæÙ×ܔç”×làÙá”áÕìÝáÕàÝîÕ×ٔßãâßéæÙâaâl” êÜãØí”äæã”ÞÙÞÝ×ܔÖéØãé×l”éäàÕèâdâl¢ Äæãáí„àÙ⏔ êîØdàXêÕ×l” çíçècᔠXØâd” çÜæ¡ âéÞٔ Ք äÙØXêX” êíêX’Ù⏔ ßãáäàÙì” îâÕàãçèl” ”çàã’Ù⏔ îٔ çèÕâØÕæ؎” ØãÖæc” ãØêdèêãêc” äæÕìÙ ” ÕäàÝßãêÕâc” êîßéáâc” aÝââãçèÝ ” ßãæ¡ äãæXèâlÜã”älçèéäé”Õ”äÕæèâÙæçßc”çäãàéäæX×ٔ ç”ãÖãæãêáݔàÙÕØÙæí¢ ÉâÝ×ãæ┠·ãààÙÛٔ âÕÖlîl” çèéØÝéᔠãÖã掔 ”ÁÕâÕÛÙáÙâè” ½·È” äæãÞÙß莠” ½âÚãæáÕaâl” èÙ×ÜâãàãÛÝٔ Ք ¹ßãâãáÝٔ Ք áÕâÕÛÙáÙâ袔 ÇèéØãêÕè”Þٔáã’âc”ê”äæÙîÙâaâl”Õ”ßãáÖÝâã¡ êÕâc”Úãæád¢

Přijímací řízení Prijímací řízení je bezplatné. Neoveřují se u něj znalosti, ale motivace ke studiu.

SOUKROMÉ VŠ .....

41


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

zajišťuje bakalářský a magisterský studijní program

„MEZINÁRODNÍ A VEŘEJNÉ VZTAHY“ v prezenční i kombinované formě se studijními obory

CHCETE VSTOUPIT DO SVĚTA VIP JAKO KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI?

ZVOLTE KARIÉRU V DIPLOMACII NEBO VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI! Navštivte nás www.vip-vs.cz nebo ve Dnech otevřených dveří, které se v r. 2014 konají: 30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 29. května a 4. září– vždy od 15 hod


5

01

/2 14

20

Jazykové školy

…Vaše škola pro život… 274 776 256 724 173 829

Tuklatská 3 100 00 Praha 10

Jak je to s denním pomaturitním vzděláním na jazykových školách? Mají studenti tohoto typu vzdělání stále status studenta a jak si jazykovou školu vybrat?

info@bi.cz

www.bi.cz

Jak je to se statusem studenta pro rok 2014/2015?

POMATURITNÍ STUDIUM angličtina, němčina, francouzština, španělština

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že status studenta bude na jazykových školách v jednoletých pomaturitních kurzech cizích jazyků s celotýdenní denní výukou zanechán i nadále. K tomuto rozhodnutí byla vydána novela zákona o státní sociální podpoře a novela zákona o důchodovém pojištění. Ale pozor, ne všechny jazykové školy status studenta nabídnou. Nový seznam jazykových škol se statusem studenta pro školní rok 2014/2015 bude vydán podle nové zákonné úpravy do 30. května 2014 a naleznete jej na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - www.msmt.cz

jeden jazyk nebo kombinace s dalšími doplňkovými – Aj, Nj, Fj, Šj, Ij, Rj, pro maturanty i další zájemce o intenzivní kurzy

jazykové studium se statutem studenta mezinárodní certikáty IES (London) tradice - kvalita - rozumné ceny

výborné reference, úspěšnost u zkoušek

akreditované rekvalifikace

jazyky-management-obsluha PC

studentský servis (konzultace zdarma, zapůjčení učebnic, internetové a kopírovací centrum, ubytování, výlety ...)

Kdy volit vzdělání formou pomaturitního studia na jazykové škole?

moderní výukové centrum „vše pod jednou střechou“ u metra A, 10 min od centra; osobní a přátelský přístup Studenti se s námi baví…

t

60

00

í

t ije př i ři né ! to P 14 . ol tím 20 ete šk s 4. kuj e . m s 30 eri ací do c n vr i N VŠ na rá

e nz

… již 22 let mluvíme společnou řečí

em

a

s

v le

Jedním z důvodů může být fakt, že jste se nedostali na vysokou školu. Tady nemá cenu truchlit, možnost dostat se na vysokou školu máte zase příští rok. Co ale s celým volným rokem? Jedna možnost je vzdát se na rok statusu studenta a najít si zaměstnání, nebo druhá možnost, prakticky rok využít k dalšímu vzdělání. Vzhledem k tíživé situaci na trhu práce je přece jen možná lepší varianta dalšího vzdělávání. V současné době se při studiu na Vysoké škole a následného hledání práce neobejdete bez znalostí cizích jazyků – angličtiny obzvlášt. Velké množství lidí ale stále zůstává na pozici začátečníků nebo mírně pokročilých. Jazyková škola vám nabízí možnost jak se dále v oblasti

cizích jazyků rozvíjet. Navíc studium cizích jazyků vám otevře bránu k dalším možnostem. Co třeba zvolit si studium na Vysoké škole v cizím jazyce nebo prostřednictvím Erasmu vyrazit za studiem na zahraniční školu? Vždyť možnost využít nově nabytých komunikačních dovedností je nepřeberné množství.

Devatero pro výběr jazykové školy 1) Status studenta Zjistěte si, zda škola nabízí skutečné pomaturitní vzdělání se statusem studenta. Školy, které takové vzdělání nabízí, najdete v seznamu na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2) Volba jazyka Chcete se zlepšit ve stávajícím jazyce, nebo si rozšířit znalosti o další jazyk? Některé jazykové školy nabízejí ve zvýhodněných balíčcích obě varianty. Pak si například budete rozvíjet současný cizí jazyk prostřednictvím pomaturitního studia a nový cizí jazyk formou odpoledních či večerních kurzů. 3) Místo Zajděte si školu prohlédnout. Jak vypadá místnost pro výuku, je vám sympatická nebo příliš připomíná vaši základní školu? Nachází-li se nad rušnou hlavní třídou, nebude vás při učení rušit hluk? 4) Výběr kurzu Začátku kurzu by měly předcházet rozřazovací testy, které určí, do jaké skupiny pokročilosti vás má škola zařadit. Rozhodli jste se studo-

STUDIUM JAZYKŮ .....

43


Jazykové zkoušky vat jiný jazyk než angličtinu? V tom případě věnujte pozornost i tomu, zda škola nenabízí kurzy rozdělené jen na začátečníky a pokročilé. Může se stát, že úroveň znalostí ve skupině se bude velmi lišit a vy se budete nudit nebo naopak nestíhat.

dijní materiály (při 20 vyučovacích hodinách týdně si nevystačíte jen s kopírovanými texty), konzultace a průběžné hodnocení pokroku studentů.

5) Cena kurzu

Počet studentů v kurzech se pohybuje mezi 12 – 18 osobami, přičemž 18 studentů je maximum stanovené vyhláškou.

Odvíjí se od počtu hodin, počtu žáků ve skupině a velikosti města. Některé jazykové školy nabízejí různé druhy slev. Cena by ale neměla být primárním kritériem. Vybírejte rozumně, do jazykové školy budete chodit celý školní rok a je lepší si připlatit tisíc korun, než ztratit rok s méně kvalifikovanými učiteli, nebo ve škole, kde se vám nebude líbit. Nemáte-li pohromadě tolik financí, kolik je zapotřebí, nezoufejte, školy často nabízejí placení školného i ve splátkách. 6) Výuka Důležitým prvkem je učitel. Pro začátečníky zřejmě nebude rodilý mluvčí tím pravým řešením. Pro pokročilejší studenty je ale naopak tou nejlepší možnou variantou. Renomované jazykové školy zajišťují výuku plně kvalifikovanými lektory a jednu studijní skupinu sdílí 3 – 4 lektoři v kombinaci českých a zahraničních lektorů. Tím je zajištěna komplexní příprava a dobrá dynamika lekcí, která přispívá k lepší motivaci při výuce a výsledkům. Kvalitní školy vyučují v souladu s evropským referenčním znalostním rámcem a jednoletý pomaturitní kurz je koncipován současně jako příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám v příslušné jazykové úrovni. Informujte se o způsobu výuky – jaké učebnice a další doplňující materiály jsou k výuce používány. Profesionálně fungující škola zajistí pro studenty i kvalitní stu-

44 ..... STUDIUM JAZYKŮ

7) Počet studentů ve skupině

8) Ukázkové hodiny Některé školy nabízejí ukázkovou hodinu, tzv. náslech. Tato hodina je buď zdarma, nebo za cenu jedné vyučovací hodiny. Mate-li tedy tuto možnost, neváhejte a využijte ji.

Znalost cizího jazyka vám otevře brány nejen k cestování, ale také ke studiu v zahraničí a v neposlední řadě k získání dobré práce. Stále více univerzit a zaměstnavatelů vyžaduje doklad o absolvování jazykové zkoušky na určité úrovni. Z jakých zkoušek můžete vybírat?

Angličtina Asi největší výběr jazykových zkoušek. Známé jsou především Cambridge ESOL Examinations, testují znalost anglického jazyka u nerodilých mluvčích. KET (Key English Test) – pre-intermediate (A2), cca 180 – 200 hodin studia PET (Preliminary English Test) – intermediate (B1), cca 380 hodin studia

9) Nespokojenost Jste-li s kurzem nespokojeni, ať už s vyučujícím nebo s náplní výuky, nebojte se ozvat. Svěřte se učiteli, může změnit průběh výuky, například zvolnit tempo. Nepomůže-li to, obraťte se na vedení školy. Mějte na paměti, že jste zákazníkem školy a je pro její dobro, abyste byli spokojeni a vrátili se.

GLOSSA – ŠKOLA JAZYKŮ www.glossa.cz

Jindřišská 11 110 00 Praha 1 info@glossa.cz

Kvalitní pomaturitní studium angličtiny v Praze s britským certifikátem! Neplatíte nic navíc – kurzovné u nás zahrnuje učebnice a poplatek za mezinárodní zkoušku.

FCE (First Certificate in English) – upper-intermediate (B2), cca 500 – 600 hodin studia CAE (Certificate in Advanced English) – advanced (C1), pro velmi pokročilé studenty CPE (Certofocate oh Proficiency in English) – proficiency (C2), nejvyšší úroveň pokročilosti Mezi oblíbené zkoušky patří také City & Guilds Qualifications. Ty nabízí obdobnou škálu obtížností jako zkoušky cambridgeské. Na americkou angličtinu se zaměřují zkoušky TOEFL (Test of English as a Foreign Language) a TOEIC (Test of English for International Communication). Tyto zkoušky jsou koncipované tak, že je nemůžete neudělat. Fungují tím způsobem, že dostanete celkové skóre i skóre za jednotlivé části testu.

Němčina Institucemi, které nabízí zkoušky z německého jazyka v České republice, jsou Goethe institut a ÖSD. Zkoušky mají více stupňů, které odpovídají společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (CECRL) - stupně A1-C2. Zkoušky certifikují obecný i odborný jazyk.

Francouzština Nejznámějšími mezinárodně uznávanými zkouškami z francouzského jazyka jsou zkoušky DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française). Tyto zkoušky jsou pod záštitou francouzského ministerstva školství. Zkouška DELF je úroveň A1-B2 a DALF pak C1 a C2. Zkoušky probíhají několikrát ročně a při samotné zkoušce si zkusíte i komunikaci s rodilým mluvčím. Všechny výše zmíněné zkoušky jsou mezinárodně uznávané. Tak tomu ovšem není u státních jazykových zkoušek, které jsou v České republice oblíbené, leč v zahraničí jim chybí potřebné oficiální uznání. Zvažte také absolvování přípravného kurzu. Nejen, že se naučíte vše potřebné ke zkoušce, ale odzkoušíte si jednotlivé části zkoušky, uvidíte příkladové testy a u samotné zkoušky Vás pak už nic nepřekvapí.


Studium v zahraničí Rádi cestujete, poznáváte nové země, kultury a zvyky? Láká vás odjet studovat do zahraničí po dokončení střední školy? Máte hned několik možností. Jako studenti totiž můžete využít řady programů, které vám často usnadní vyřízení formalit a zmírní finanční zátěž. V první řadě si musíte rozmyslet, zda-li chcete v zahraničí strávit pár týdnů, měsíců nebo let. Od toho by se měl poté odvíjet váš výběr z následujích možností. Několik týdnů vám zabere letní jazyková škola, několik měsíců pak studijní pobyt nebo studium na jazykové škole v zahraničí. Pokud vás ale láká strávit v zahraničí až několik let, můžete rovnou začít studovat na zahraniční vysoké škole.

Studijní pobyty Zahraniční zkušenost můžete získat během studia na vysoké škole. Jedná se většinou o jednosemestrální, nebo dvousemestrální studijní pobyty a pracovní stáže. Nejznámější program v tomto ohledu je Erasmus, který je zajišťován Evropskou unií. V programu jsou zahrnuty kromě zemí Evropské unie i Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko. Zúčastnit se ho můžete po složení přijímacího řízení na domovské univerzitě, které bere v potaz jazykovou vybavenost, motivaci k výjezdu a studijní prospěch. Škola vám pomůže s výběrem univerzity, vyřízením formalit a od programu dostanete stipendium, které vám sníží vynaložené náklady. Kromě programu Erasmus nabízí stipendia na studium v zahraničí i jednotlivé univerzity a různé organizace nebo nadace. Patří mezi ně například Fulbrightova komise, německá organizace DAAD, francouzský ústav pro výzkum CEFRES a mnohé další.

Studium na zahraniční vysoké škole Pokud jste hodně ambiciózní a nestačila by vám jen půlroční zkušenost, můžete začít rovnou studovat na zahraniční vysoké škole. Díky členství naší země v Evropské unii máte širokou škálu možností. Můžete se přihlásit na jakoukoli evropskou univerzitu a studovat na ní jako na domácí. Pro přijetí ovšem budete muset splnit několik administrativních podmínek pro přijetí a hlavně zaplatit školné, které je v mnoha zemích běžné. Ke studiu ve členských zemích EU není nutné studentské vízum, po přijetí na vybranou školu se stačí pouze přihlásit na místních úřadech. V zemích Evropské unie mohou studenti také pracovat, v ostatních zemích záleží na přesných podmínkách stanovených pro vydání studentských víz. Další velký cíl, kam míří studenti, představují vysoké školy v USA. Podmínky přijetí jsou podobné jako v Evropě. Existují organizace, které pomáhají studentům s výběrem školy a ostatními problémy kolem studia. Nezapomeňte, že studium na vysoké škole v zahraničí musíte začít plánovat minimálně rok před potencionálním začátkem. V tomto období budete muset vyřídit všechny administrativní záležitosti, složit přijímací zkoušky, prokázat znalost jazyka a také získat stipendium, popřípadě vízum. Více informací o studijních pobytech v zahraničí, osobní zkušenosti a rady a tipy naleznete na www.staze.cz.

Studium na jazykové škole v zahraničí I přesto, že neuvažujete o studiu vysoké školy, což je podmínkou většiny studijních pobytů hrazených z grantů, máte šanci si zlepšit cizí jazyk studiem v zahraničí. Velkou výhodou, oproti jazykové škole u nás je to, že budete v kontaktu

s rodilými mluvčími i během celého dne, nejen ve škole. Vaše znalosti se budou zlepšovat rychleji a navíc poznáte spoustu nových lidí, novou kulturu a osamostatníte se. Pokud se budete rozhodovat, jaký kurz využít, měli byste znát odpovědi na základní otázky: jaký jazyk chcete studovat, kde jej chcete studovat a jak dlouho můžete být v zahraničí. Mezi nejoblíbenější země patří Velká Británie, Austrálie, USA, Kanada, Irsko a Malta. Výběr jazykové školy nebo kurzu nebude jednoduchý, jelikož si budete moci vybírat z různých nabídek. Pečlivě zvažujte podmínky studia i finanční stránku věci, nezapomeňtě na náklady na ubytování a stravu.

Letní jazyková škola Další šancí, jak vycestovat a naučit se jazyk, jsou letní jazykové školy. Ty jsou krátkodobé, většinou v délce několika týdnů. Letní školy bývají také vhodné pro studenty vyjíždějící na ERASMUS program, aby si zlepšili své jazykové znalosti, ještě před začátkem semestru. Studium v zahraničí rozhodně není zadarmo, ať už si vyberete jakoukoli možnost. Navíc počítejte, že v západních a severských zemích jsou životní náklady nad českým průměrem. Pokrýt tyto náklady můžete za přispění rodičů, studentskou půjčkou, prací, kterou si v zahraničí najdete nebo z úspor. Šanci pro sociálně slabé nabízí nadační a stipendijní fondy. • S Erasmem můžete vyrazt do zemí Evropské unie i Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska, Turecka a na Island. • Můžete se přihlásit na evropskou univerzitu a studovat na ní jako na domácí. • Na jazykové škole v zahraničí budete v kontaktu s rodilými mluvčími i během celého dne.

Erasmus Erasmus je program, který umožňuje krátkodobé studium na některých zahraničních univerzitách. Na Erasmus můžete vyjet jen jednou za celé své vysokoškolské studium. Jaké jsou podmínky? Musíte mít úspěšně dokončený minimálně jeden rok studia. Musíte najít školu, která nabízí studium vašeho oboru. Nejdůležitější a nejobtížnější je vybrat si zemi, do které vyjedete. Berte v potaz své jazykové schopnosti – ne na všech školách je samozřejmostí studium v angličtině, v německy a francouzsky mluvících zemích se bez základů domovských jazyků neobejdete. Velkou roli hrají i finance – granty, které od školy dostanete. Liší se podle ekonomické úrovně jednotlivých zemí. Počítat ale můžete s tím, že vám stipendium všechny náklady nepokryje, peníze vystačí jen na zaplacení bydlení. Rozdíly jsou i v tom co všechno musíte udělat pro to, abyste se na vámi vybranou univerzitu dostali. Někdy stačí pouze vyjádřit emailem zájem, že se chcete projektu účastnit, někdy vás čekají speciální jazykové kurzy, motivační dopisy nebo osobní pohovory. Všechny tyto informace zjistíte na studijním oddělení, nebo v centru zahraničních studií vaší školy. Pro potvrzení přijetí je třeba kontaktovat hostující univerzitu. A co se od vás bude v zahraničí očekávat? Náročnost škol se liší, někde proplujete jenom díky tomu, že si to odsedíte na přednáškách, jinde se trošku zapotíte. Je však důležité, abyste své studium v zahraničí úspěšně dokončili. V opačném případě budete muset vrátit škole peníze, které vám na studium dala. Ještě než odjedete, zjistěte si, jestli vám škola uzná předměty, které budete v zahraničí studovat.

STUDIUM JAZYKŮ .....

45


Vyšší odborné školy Stejně jako vysoké školy patří mezi terciární stupeň vzdělání. Narozdíl od vysokých škol jsou vyšší odborné školy zaměřeny více na praxi než na teorii.

Kdy zvolit studium na vyšší odborné škole? Pokud vás zajímá více praxe, než teorie. Nezabývá se hloubkovým studiem teorie, nýbrž dbá na to, aby byla teorie přenesena do praxe. Vyšší odborné školy připravují své absolventy na zaměstnání nebo podnikání tak, aby byli schopni úspěšně řešit problémy, byli schopni pracovat samostatně i v týmu, případně i tým vést, prosadit se, rozvíjet kompetence a odborně růst.

Jakou vyšší odbornou školu si vybrat? K výběru správné VOŠ by vám měl dopomoci „Certifikát vysoké kvality“ nebo „Certifikát kvality“ EVOS. Organizace sdružující VOŠ v České republice tím poukazuje na přednosti škol, které dávají zájemcům jistotu kvalitního vzdělání.

Přehledný seznam certifikovaných vyšších odborných škol najdete na webové adrese: www.ssvs.cz/seznamcs.html?co=5

Jak podat přihlášku na vyšší odbornou školu? Na vyšší odborné školy se podávají přihlášky v papírové formě. Papírovou přihlášku si můžete vyzvednout ve vámi vybrané VOŠ, nebo zakoupit v některé z prodejen SEVT. Za podání přihlášky zaplatíte administrativní poplatek, přičemž jsou i takové VOŠ, které tento poplatek za podání neúčtují. Výši poplatku si určuje každá škola individuálně.

46 ..... CHCI NA VOŠ

Do papírové přihlášky vyplňujete vaše osobní údaje, údaje o škole, kterou navštěvujete, známky a studijní průměr (potvrdí vaše současná škola). Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek je 31. května. Pro druhé kolo je poté termín do 30. září.

Přijímací řízení Přijímací zkoušky probíhají v polovině měsíce června. Některé VOŠ testují znalosti uchazečů prostřednictvím přijímacích testů, přičemž mají tyto testy mnohdy vyšší úspěšnost, než testy na vysokých školách. Některé VOŠ, dávají naopak přednost studijnímu prospěchu studenta na střední škole.

Školné Platí se dvakrát ročně, v zimním a letním semestru/pololetí. Výše poplatků se u veřejných vyšších odborných škol pohybuje v rozmezí 2 500 Kč – 5 000 Kč za semestr. U soukromých vyšších odborných škol může poplatek překročit i 10 000 Kč za semestr. První školné přitom zaplatíte zpravidla do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na danou školu. Pokud tak neučiníte, případně se se nedomluvíte jinak, může vás škola vyškrtnout ze seznamu přijatých uchazečů.

Studium Výuka probíhá celý týden od pondělí do pátku. Účast na většině přednášek, cvičeních a praxích je povinná. Výuka je směřována především na využití teorie v praxi a na znalost cizích jazyků, často zaměřených na zvládnutí komunikace v dané problematice. Kromě běžné výuky chodí studenti také na praxi do pod-

niků s odpovídajícím zaměřením. Výhodou je tak skutečnost, že si zaměstnání můžete najít již během studia, prostřednictvím kontaktů získaných z uskutečněných praxí. Ke zdárnému ukončení semestru/pololetí musíte nejdříve splnit podmínky zápočtů a následně složit zkoušky z daných předmětů. Hodnotí se stejně jako na středních školách nebo gymnáziích 1 – 5. S kreditovým hodnocením předmětů se tu ale nesetkáte. Ačkoliv se říká, že studium na VOŠ je méně náročné než studium na VŠ není tomu tak vždycky. Množství úkolů, učebních textů a navíc i plnění praxí, vás může vytížit stejně jako studium na Vysoké škole.

Úspěšné absolvování studia – Absolutorium Pro úspěšné absolvování studia je především nutno splnit všechny zkoušky z absolvovaných předmětů. Závěrečná zkouška se skládá ze tří odborných předmětů a cizího jazyka. Součástí závěrečných zkoušek je i obhajoba absolventské práce. Po zdárném složení zkoušek a obhájením práce získáte titul Diplomovaný specialista, ve zkratce DiS., který budete užívat za jménem. Co když jsem se rozhodl/a ve studiu pokračovat? I tady se nabízí řešení.

S vyšší odbornou školou k vysokoškolskému titulu Zvykli jste si na náročné studium a chtěli byste v něm dále pokračovat? Možností je vydat se směr vysoká škola. Pro absolventy VOŠ nemusí být studium na vysoké škole standardně dlou-

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – vyšší odborná škola

VOŠ

www.palestra.cz

Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely, 197 00 Tel.: 286 852 860, 603 286 852 email: info@palestra.cz ZÍSKÁNÍ TITULU Dis.:

• Management sportu • Wellness – Balneo – probíhá akreditační řízení

hé. Nemusíte se strachovat, že studium Vám zabere další 3 – 5 let života. Navíc na některých školách rovněž není nutné psát celou bakalářskou práci, ale kvalitní absolventkou práci obhájenou na VOŠ stačí dopracovat a její rozšířenou formu obhájit.

Výhodný postup na vysokou školu Rychlejší varianta studia je na Vysokých školách dovolena ve spolupráci vysokého školství a Vyšších odborných škol. Současná podoba Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách umožňuje vysokým školám stanovovat odlišné podmínky pro přijímání absolventů vyšších odborných škol. V kompetenci každé školy a fakulty je i případné uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ. Vysoké školy mají často vzájemnou dohodu s konkrétními VOŠ, které předměty budou studentům uznávat a jak rychle lze v takovém případě vystudovat bakaláře. Po dokončení studia na VOŠ můžete na partnerské VŠ získat bakalářský titul již během jednoho roku studia.


Aktuální spolupráce Například absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně si může po složení přijímacích zkoušek na Evangelickou teologickou fakultu UK vystudovat bakaláře za jediný rok. Pokud půjde na teologii do Českých Budějovic, rovněž mu tam uznají celou řadu kurzů, a tudíž zvládne dostudovat bakaláře za dva nebo tři semestry. Dalšími školami, které přijímají absolventy VOŠ do vyšších ročníků bakalářského studia jsou také soukromé školy. Těmi jsou například Palestra, Vysoká škola obchodní, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, Bankovní institut vysoká škola a řada dalších. Vždy je dobré se informovat přímo u vámi vybrané vyšší odborné školy, popřípadě u příslušné vysoké školy o možnostech dalšího studia.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA www.glassschool.cz

VOŠ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o

VOŠ

www.svosp.cz

»Ãø˽ÀÀ”Ă”” ê턄l”ãØÖãæâX”„ßãàÕ ”碔梔ã¢

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Tel.: 595 228 161 Mob.: 721 313 090 E-mail: sekretariat@svosp.cz

ÄæãßãäՔ¼ãàcÜ㔨¤¤ «§¬”¤¥””ºæØÙß¡ÁlçèÙß

Studijní obor: ŘÍZENÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU

• Denní i dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. • Prakticky zaměřené studium, souvislá čtyřměsíční odborná praxe • Po úspěšném absolvování možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na Vysoké škole podnikání, a. s. v Ostravě. • Uplatnění v podnicích všech právních forem, např. podnikatel, personalista, účetní, marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy.

ÍÆR

ééé èáåŸÙááÖéÛÞÞ Õì

VOŠ

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Náměstí 5. května č. 2 250 88, Čelákovice info@mills.cz, tel.:326 999 342

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ V DENNÍ I DÁLKOVÉ FORMĚ STUDIA:

• • • •

Diplomovaný zdravotnický záchranář Diplomovaný farmaceutický asistent Sociální práce Diplomovaný zdravotní laborant

Dny otevřených dveří: 17. 3., 14. 4., 12. 5. 2014 vždy v 16 hodin Wolkerova 316, Nový Bor info@glassschool.cz tel.: 00420 487 712 211 fax: 00420 487 712 228

TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA

ć” tříleté studium denní / titul DiS.

Více info na www.mills.cz


Studentský průvodce Pro vaše zorientování se v nabídce vysokých a vyšších odborných škol máme pro vás jednu novinku. Stáhněte si mobilní aplikaci s kompletní aktuální databázi vysokých a vyšších odborných škol do vašeho mobilního telefonu (tabletu) s operačním systémem Android. Vyzkoušejte si aplikaci ve webové formě na adrese www.pruvodce.pomaturitnivzdelani.cz a následně si ji stáhněte zdarma ze stránek nebo z obchodu Google play do vašeho mobilu. Aplikace vám pro danou školu nabídne kompletní informace. Pomocí GPS navigace vám ukáže, jak je škola daleko od vašeho současného umístění, a jak se k ní dostat. Aplikaci stále vylepšujeme tak, aby vám byla rádcem nejen při výběru školy, ale pomocníkem v průběhu celého studia (postupně budeme přidávat menzy, knihovny či jazykové školy). Zapojte se a napište nám, jak byste aplikaci vylepšili či co vám v ní chybí. Pište na vzdelani@tribun.cz. Dobré nápady odměníme malým dárkem.

instalace aplikace přes Google play

48 ..... CHCI NA VOŠ


Zkušenosti studentů prvních ročníků VŠ Je mi 19 let a studuji na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě (VŠPJ). Jsem studentkou 1. semestru studia na oboru Cestovní ruch. Na VŠPJ se mi líbí. Hlavně je super to, že se jedná o státní školu, kterých v ČR v tomto oboru moc není. Tato škola mě proto lákala už déle, ale hlavně mě zlákalo to, že jako jediná VŠ v České republice má cestovní kancelář. Pořádá spoustu zajímavých zájezdů/výletů, z nichž jedním z nejlákavějších je pro mě "Expedice Kuba", což je měsíční poznávací zájezd po celé Kubě (koná se jednou za 2 roky a je velice žádaný). Z důvodu vyšších nákladů na tento poznávací zájezd je to jako velice dobrá motivace v učení :) Na škole jsem prozatím spokojena.

Staňte se fanouškem našich stránek na facebooku •

Naleznete zde informace nejen o dění na vysokých školách.

Tipy, jak trávit volný čas – informace o pořádaných projektech a kulturních akcích.

Zapojte se do diskusí a hodnocení příspěvků.

Pořádání anket a soutěží o zajímavé ceny.

S pozdravem, Monika Frélichová, studentka VŠPJ Je mi 19 a jsem studentkou 1. ročníku na UJEPU na Pedagogické fakultě obor Český jazyk a literatura a společenské vědy. Jsem tu teprve měsíc, tak zatím dost zkušeností s chodem školy nemám, ale učitelé tu jsou zatím milí. Někteří jsou přátelští a pomůžou, zatím jsem nenarazila na žádného, který by mi z vlastní zkušenosti přišel nesympatický, nebo zlý. Ale až tady jsem opravdu poznala, že filosofové jsou opravdu trošku zvláštní, ale stejně jsou fajn. :D Nejotravnější jsou aktuality, kde musíte každý den koukat, zda nějaká hodina mimořádně neodpadla. Ale nejhorší je, když hodina odpadla a napsané to je pouze na dveřích dané učebny a vy musíte někde čekat 2 hodiny na další hodinu. Nejlepší variantou je samozřejmě vědecká knihovna, kde mají odborné knihy k jednotlivým předmětům, skripta, kopírku, tiskárnu, ale jak už z názvu vyplývá, málo beletrie. Chybí tu i trochu té doporučené či povinné literatury od učitelů. Další možností je bufet, který je ale otevřen snad jen do 3 hodin, takže ve večerních hodinách mají studenti hlad, pokud je nezachrání automat, nedaleký Kaufland či Vietnamci v potravinách během 10 minut přestávky. Jak říkám všem, zatím je to v pohodě. Máme teda domácí úkoly jako čtení textů a následný rozbor na hodinách, ale to není nic proti seminárním pracím. Netuším, jak je to na jiných školách, ale já mám za tento zimní semestr čtyři. Chodím do dvou budov, do staré budovy a nového kampusu. Ten je ve vedlejší ulici, takže ani nemusím obtěžovat trolejbus nebo své nohy rychlou chůzí. Všichni, kterých jsem se ptala na cestu, ať úplně cizí studenti či recepční nebo knihovnice, byli až překvapivě milí, a to i na facebookových stránkách UJEPU, kde si navzájem všichni ochotně radí. Skvělá je také wi-fi snad po celé škole a i čistota (nejlepší záchody jsou v kampusu). Na některé přednášky se opravdu hodí chodit, zaujmou vás svým výkladem, ale některé jsou prostě ztráta času, buď nedokážete vnímat probíranou látku, nebo se prostě nestíhá či nedá psát. A také je bezva, když jsou přednášky třeba od 7 či 8 večer, když vám poslední vlak domů jezdí v 8. To už si prostě koledují o to, že na ně nikdo chodit nebude. Ale mně to zas tolik, až na čtvrtek, netrápí, jelikož jsem na koleji, která je mimochodem 10 minut od školy, ale poněkud dražší. Jsem v posledním patře, kde je klid, takže si snad nemůžu stěžovat. Až teda na sprchu, kde teče voda buď moc horká, nebo studená, a když ji máte teplou akorát, teče už jen málo. A teplo tu stejně jako ve škole taky moc velké není. Spojení s domovem mám dobré, hodina vlakem, který je 30 minut od kolejí. Doufám, že zkoušková období přežiju a za tři roky budu mít před jménem Bc. Držím palce jak sobě, tak i všem ostatním a i vám. ;) Pavla Ležalová, studentka UJEP

Průvodce pomaturitním vzděláním


průvodce pomaturním vzděláním  

Katalog s nabídkou oborů na vysokých školách a jazykovkách. Dále rady, jak postupovat po absolvování střední školy, jak zvládnout přijímací...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you