LINK2LOGISTICS Management 52 NL

Page 46

Dossier Handling

De vernieuwde hydrostatische H20-H35 heftrucks van Linde zijn standaard digitaal geconnecteerd.

Michel De Maeyer (Hilaire Van der Haeghe): “Yale spreekt over een lancering van waterstoftrucks over twee jaar.”

“Li-ion technologie maakt nieuwe truckontwerpen mogelijkt.”

• Verbeterde ergonomie dankzij de lage, bredere opstap en de hogere bestuurderscabine (meer ruimte voor de bestuurder) • Deutz motor met nieuw hydraulisch sys-

ben net als de handelsoorlogen tussen de VS en China.

BATTERY SUPPLIES

teem: minder hoog toerental voor dezelfde

De nieuwe AQ-LITH-tractiebatterijen zijn pas

prestaties aan een lager verbruik

gelanceerd en de vraag hiervoor zou bijzonder

YALE (HILAIRE VAN DER HAEGHE)

We hebben in het verleden gemerkt dat de

groot zijn. Hilaire Van der Haeghe is de invoerder van het

kostprijs van grondstoffen alsook de produc-

merk Yale. Dat zal een aantal nieuwe model-

tiekosten voor li-ion batterijen de laatste jaren

len, batterijen, maar ook fleetmanagement-

zijn gedaald. We vermoeden dat deze tendens

en veiligheidssystemen lanceren in de loop

zal verder gaan, zodat de markt van Li-ion al-

van het komende jaar.

leen maar belangrijker zal worden.

Het Amerikaanse merk kondigt intussen ook

Koen Bilcke (Battery Supplies): “De nieuwe AQ-LITHtractiebatterijen zijn pas gelanceerd en de vraag hiervoor is bijzonder groot.”

46

aan dat het een heftruck op waterstof ont-

STILL

wikkelt. Dat gebeurt in het Amerikaanse R&D-

Still heeft recent haar elektrische heftruckrange

centrum maar wel specifiek voor de Europese

80 Volt vernieuwd. De nieuwe range gaat tot

markt. “Yale spreekt over een lancering over

3,5 ton. Still heeft ook het product ‘advies in-

twee jaar,” zegt Michel De Maeyer.

tralogistieke consultancy’ in eigen huis: het op-

De groeivertraging is nu al merkbaar.

timaliseren van een bestaand situatie of vanaf

De gevolgen van een eventuele Brexit inschat-

‘scratch’ meedenken voor een meest efficiënte

ten is moeilijk, maar hij zal zeker effect heb-

oplossing in een nieuw te bouwen warehouse.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.