KTO Magazine 2024

Page 1

De meerwaarde van samenwerking tussen ‘groot en klein’

De stem van de KTO’er binnen de vereniging

‘CSRD lijkt nog ver weg, maar schijn bedriegt’

TIJDEN VERANDEREN. EN JIJ?

De wereld verandert, werken in de sector transport en logistiek verandert. Als organisatie moet je hierbij wendbaar zijn en meeveranderen. Wil jij steeds beschikken over de beste medewerkers die met plezier aan het werk zijn en blijven? Met onze kennis en expertise zorgen we daarvoor.

Dat doen we namens de sociale partners in de sector. STL werkt. Voor jou!

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Scan de QR-code, bel of mail ons via 088-2596111 of info@stlwerkt.nl. We spreken je graag!

www.stl.nl

INHOUD

05 Column: Meedoen

06 De meerwaarde van samenwerking tussen ‘groot en klein’

12 Hoe blijf je aantrekkelijk voor jonge werknemers?

14 Wat voor type werkgever ben jij?

16 Op pad met Rijkswaterstaat

18 Het lukt alleen met logistiek

19 De ledendesk van TLN staat voor je klaar

20 De stem van de KTO’er binnen de vereniging

22 ‘Informeer jezelf, dat gaat veel opleveren’

26 Dynamisch ondernemen: Erik is chauffeur, veiligheidsadviseur én ADR-opleider

28 ‘CSRD lijkt nog ver weg, maar schijn bedriegt’

30 Hulpvraag digitalisering is cruciaal om verder te komen

32 KTO ook online verbonden via communities

34 Maak gebruik van je TLN-lidmaatschap!

Colofon

KTO is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland, specifiek voor de kleine transportondernemer.

Uitgever en redactie

Transport en Logistiek Nederland

Boris Pasternaklaan 22

2719 DA Zoetermeer

T 088 - 456 75 67

E info@tln.nl

I www.tln.nl

Hoofdredactie

Denise van Vliet

Redactie

Jasper Achterbergh, Carina Bakker, Inge

Bevers, Suzanne Docter, Tineke Hoogland, Albert Kort, Baart Koster, Femke Radder en Paul Wouters.

Fotografie

Seijbel Photography

Ontwerp en opmaak Join Communicatie B.V.

Druk

Veldhuis Media BV

© Transport en Logistiek Nederland, 2024

06
28 20 KTO. 3

TLN Tachoweb voor een optimaal tachograafbeheer

Je wil als transportondernemer graag overzicht hebben over de rij- en rusttijden van je chauffeurs. Door fouten of gebreken in je tachograafadministratie loop je het risico op hoge boetes. TLN biedt nu TLN Tachoweb aan, een systeem dat je inzicht geeft in je totale tachograafadministratie.

Erik Busser, consultant bij TLN:

“Als leden het systeem gezien hebben, zijn ze overtuigd dat ze het moeten hebben. Er zijn geen andere systemen die alle gegevens op deze eenvoudige wijze kunnen weergeven.”

Meer weten?

Kijk op:

www.tln.nl/tln-tachoweb/

088 - 456 75 67 tlntachoweb@tln.nl www.tln.nl

Meedoen

Je bent jong en je wil wat. De iets ouderen onder ons kennen deze woorden van de omroep Veronica maar al te goed. De slogan en bijbehorende programmering trok massaal ‘de groep jongeren die zorgeloos en op zichzelf gericht door het leven ging’.

Wij willen deze slogan graag een eigentijds én eigen jasje geven. Want onze groep jonge ondernemers is zeker niet op zichzelf gericht. En zorgeloos, dat gunnen we jullie maar al te graag. Dus zoiets als: je bent jong en je doet mee?

Wat betekent dat dan voor TLN en een netwerk als de KTO? Onze vereniging biedt alle ondersteuning die jonge ondernemers nodig hebben. Of het nu gaat om het groeien als jonge ondernemer, hands-on hulp in digitaliseringsvraagstukken of een training over het ERRU-register.

Het KTO-netwerk is er voor de gezamenlijke lobby of om gemeenschappelijke thema’s te bespreken. Maar de kracht van ons netwerk zit in de hulp, adviezen en ervaringen die we elkaar bieden en met elkaar delen. En bovenal samenwerken daar waar het economische meerwaarde oplevert, de verduurzaming in de

sector ten goede komt of ondernemerschap kan verbeteren.

Dat reikt natuurlijk verder dan het KTO-netwerk. Wij willen graag naar jullie luisteren, begrijpen wat jullie bezighoudt en meedenken in oplossingen. Maar daar hebben we jullie - de jongere generatievoor nodig. Het gaat over participeren in de vereniging. Je laten zien en horen. Aanwezig zijn bij bijeenkomsten, online elkaar ondersteunen, actief worden in een bestuur.

De slogan van Veronica hergebruiken hoort niet bij TLN en haar ondernemers. Wij zien ook meer in onze eigen nieuwe lijfspreuk: ’Het lukt alleen met logistiek’.

Dus ‘Het lukt alleen met jou … en doe mee’. Want alleen sámen met jonge ondernemers die zelfbewust en omgevingsbewust actief zijn binnen onze vereniging, passend bij hun levensfase, maken we onze sector sterker, duurzamer en efficiënter. Deze twee voorzitters zijn oud … en willen ook wat. ;-)

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter TLN & Ton Maas, voorzitter KTO

KTO. 5
KTO. 6
De meerwaarde van samenwerking tussen ‘groot en klein’

TEKST: DENISE VAN VLIET

BEELD: JOHAN SEIJBEL

Naast eigen voertuigen en medewerkers maakt Kivits Drunen bewust gebruik van betrouwbare charters. Charters die Rob van Opzeeland, directeur Kivits Logistics Group, ervaart als waardevolle partners. Gerrit de Jong is zelfstandig ondernemer en rijdt voor Kivits Drunen. Hoe ervaren ze de samenwerking? En heeft een zelfstandig ondernemer nog wel bestaansrecht in deze tijd vol transities? We horen de visies vanuit de kleine én grote ondernemers.

Gerrit de Jong is al dertig jaar zelfstandig ondernemer en heeft voor vele opdrachtgevers gewerkt. Vijf jaar geleden heeft hij er bewust voor gekozen om voor Kivits Drunen te werken. ‘Hiervoor was ik altijd op zoek naar werk. Dat werk vond ik wel, maar als de een het druk heeft, heeft de ander het ook druk. Zodra de markt inzakt, word je als eigenrijder als eerste aan de kant gezet.’

Hij was op zoek naar stabiliteit en nu rijdt hij voor Kivits Drunen. Deze samenwerking is tot stand gekomen bij een vergadering van TLN. ‘Via-via kwam ik bij Rob terecht. We hebben gebeld en kennis gemaakt. Daarna was het snel geregeld. Nu draai ik mee in de planning van Kivits Drunen en dat bevalt me goed. Er is altijd werk en mijn werk is veel stabieler.’

Geven en nemen

Rob van Opzeeland hecht veel waarde aan de samenwerking met zijn vaste charters. Door de groei van zijn bedrijf gaat hij de samenwerking aan met betrouwbare partners zoals Gerrit. ‘Voor bepaalde klanten en stromen zijn wij een control tower in geconditioneerde levensmiddelen. Dat wil zeggen dat we de hele keten kunnen faciliteren. We zorgen dat de sinaasappels uit Zuid-Afrika naar Nederland komen, zorgen voor de hele

KTO. 7
‘Zorg dat je waarde toevoegt voor je klant.

Dan behoud je je bestaansrecht.’

KTO. 8
KTO. 9

Gerrit de Jong

Gerrit de Jong is eigenaar van De Jong Transport. Een kleine transportondernemer met één vrachtwagen. Vanaf zijn negentiende is hij chauffeur en al dertig jaar eigenrijder. De laatste vijf jaar rijdt hij als zelfstandige voor Kivits Drunen.

logistieke afhandeling, verpakken ze in een netje om ze vervolgens bij een supermarkt af te leveren. Dit doen we met veel eigen personeel. Daarnaast werken we ook samen met ingehuurd transport. Dat zijn kleine transportondernemers die goede, betrouwbare en flexibele capaciteit leveren.’

Voor die kleine transportondernemers voelt Rob zich ook verantwoordelijk. Hij benadrukt dat ze die groep trouw blijven. Ook al kunnen ze momenteel de transportcapaciteit goedkoper inhuren. ‘Ik zie dat KTO’ers échte vakmensen zijn die vaak bij een werkgever zijn begonnen, maar toch behoefte hadden aan meer vrijheid en zelfstandigheid. Ik denk ook dat het zijn van zelfstandig ondernemer een hele mooie baan is. Je moet wel goed begrijpen dat een goed huwelijk soms geven en nemen is. Als eigenrijder moet je je kunnen onderscheiden en je kwaliteit en flexibiliteit kunnen waarborgen. Je moet ‘iets’ meer brengen dan eigen auto’s met eigen chauffeurs.’

Nog steeds zelfstandig

Op de vraag of Gerrit nog wel zelfstandig ondernemer is als je werkt voor een vaste opdrachtgever, zegt hij volmondig ja. ‘Het feit dat ik niet op zoek hoef te gaan naar werk, betekent niet dat ik niet aan mijn overige verplichtingen moet voldoen. De belastingdienst, ILT en de bank weten me nog steeds te vinden. Het werken voor een opdrachtgever is ook gebaseerd op goed vertrouwen. Anders zou ik dat niet doen.’

Je moet een goede opdrachtgever achter je hebben, stelt Gerrit. ‘Opdrachtgevers moeten zich bewust zijn dat eigenrijders hiervan moeten leven. Ik moet ook nog steeds gewoon mijn eigen wagen onderhouden bij mijn eigen garage. Als ik iets heb wat ik niet vertrouw dan vervang ik dat. Van mijn eerste opdrachtgever heb ik geleerd nooit te bezuinigen op onderhoud. Als je band lek is, sta ik stil en heb ik geen inkomsten. Als bij Rob tien auto’s stil staan, hebben ze iets minder inkomsten. En voor het vertrouwen dat Rob in mij heeft, lever ik hem goed werk. Het is samenspel én samenwerking.’ Rob vult aan: ‘Zoals elke ondernemer moet je ervoor zorgen dat je huishoudboekje op orde is en elke dag brood op tafel ligt. Dat is ondernemerschap.’

Toekomstbestendig

De toekomst zien Gerrit en Rob hobbelig maar positief. ‘Transport is en blijft altijd bestaan,’ begint Rob. ‘We zitten in een wereld vol transities. Op de arbeidsmarkt is van alles aan de hand. Digitalisering wordt steeds belangrijker. En dan hebben we het nog niet eens over de energietransitie waar we vol inzitten.’

Er is veel druk vanuit de overheid. Als ondernemer is deze tijd niet heel eenvoudig. Zeker niet voor een zelfstandig ondernemer met maar één auto. Dan is het lastig om zelfstandig waarde toe te voegen aan een eindklant. Maar het is relatief eenvoudig om voor grotere bedrijven waarde toe te voegen, zoals bij onze samenwerking. Met toegevoegde waarde bedoel ik

KTO. 10

Rob van Opzeeland

Rob van Opzeeland is samen met zijn vrouw directeur en eigenaar van het familiebedrijf Kivits Logistics Group in Waalwijk.

Een middelgrote groep aan bedrijven die zich net name bezighoudt met de logistiek van geconditioneerde levensmiddelen. Als full-service ketenregisseur voegen ze waarde toe op basis van behoeften van klanten.

kostenefficiënt werken, flexibel zijn, betrouwbaar, hoge kwaliteit leveren en representatief zijn voor onze organisatie. Wij zijn blij met Gerrit en ondernemers zoals Gerrit. In die ondernemers zie ik zeker toekomst!’

Gerrit maakt zich niet meer druk om die energietransitie. ‘Ik koop nog een nieuwe diesel en daar rijd ik nog een paar jaar mee. Ik heb thuis geen lader, dus waar moet ik mijn wagen in het weekend opladen? Al besef ik me wel dat elektrische auto’s de toekomst hebben. Daar moeten nog wel veel ontwikkelingen voor plaatsvinden.’

Die transities hebben nu eenmaal te maken met de huidige moderne tijd. Rob benadrukt dat we daar veel over kunnen vinden, maar die transitie is gaande en blijft. ‘Bedrijven van onze omvang en groter hebben de kracht en mogelijkheid om met die transities aan de slag te gaan. Dat is voor kleine transportondernemers lastiger. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld voldoende laadpleinen zijn. Zodat we kleine ondernemers kunnen helpen bij de overstap naar elektrisch rijden.’

Durf het aan

Is het nog wel interessant om als (jonge) ondernemer zelfstandige te zijn en/of te worden? Gerrit vindt van wel! ‘De jonge generatie staat voor een uitdaging. Maar toen ik net begon als zelfstandig ondernemer lagen er ook genoeg

uitdagingen op mijn pad. Ik kreeg vaak genoeg te horen: ‘waar begin je aan met zo’n dure wagen? Je moet eerst maar eens zien dat je werk hebt.’ Het is dertig jaar later, en ook ik heb het gered. Als ik zie hoe de jonge generatie bezig is met internet en digitalisering, dan denk ik dat het met de jeugd ook wel goed gaat komen.’

‘Investeer in de relatie met je klanten en weet hoe je klanten werken en denken’

Beide heren hebben een oproep aan alle KTO’ers: Zorg dat je waarde toevoegt voor je klant. Dan behoud je je bestaansrecht. ‘Mensen denken dat toegevoegde waarde ingewikkeld is, maar dat is het niet,’ stelt Rob. ‘Zoek de samenwerking op en blijf je samen ontwikkelen om de transport- en logistieke sector vooruit te helpen.’ Gerrit vult aan: ‘Ik weet dat ik toegevoegde waarde heb omdat ik het stapje extra zet. Ik investeer in de relatie met klanten en weet hoe de klanten werken en denken. Daarnaast weet ik hoe het bedrijf Kivits Drunen werkt en denkt. Dus daar kan ik mijn steentje aan bijdragen. En ondertussen blijf ik doen wat ik het liefste doe en dat is rijden in mijn eigen wagen.’

KTO. 11

Hoe blijf je aantrekkelijk voor jonge werknemers?

TEKST: INGE BEVERS BEELD: HEAVY LOAD SERVICE

De arbeidsmarkt verandert continu en het is moeilijk om aan goed personeel te komen. Dit geldt zeker ook voor de sector transport en logistiek. Hoe zorg je dat je bestaand en nieuw personeel tevreden is én blijft? Peter Klanderman van Heavy Load Service geeft zijn visie.

Is de arbeidsmarkt veranderd ten opzichte van ‘vroeger’?

‘Ik vind arbeidsmarkt een beetje een moeilijk begrip. Ik heb eigenlijk helemaal geen verloop gehad qua personeel. Alle mensen waarmee ik begonnen ben 17 jaar geleden, zijn nog bij ons. Er is maar één iemand zelf weggegaan en we hebben toevallig net een afscheidsfeestje gehad van iemand die met pensioen gaat. Maar die plek is zonder actief te werven alweer gevuld door een jonge vrouw, die toen zij 17 jaar was

bijna een jaar bij ons op kantoor en in het magazijn heeft meegedraaid. Ze is een jaartje weggeweest en heeft haar groot rijbewijs gehaald. Via-via kwamen we weer in contact en na een gesprek heb ik haar direct aangenomen.’

Is de nieuwe generatie werknemers anders?

‘Ik zie het aan mijn dochters van 27 en 25, die zitten middenin Generatie Z. Voor hen is socializen veel belangrijker. En het werken met de handjes wil iedereen gewoon minder. Zij willen niet de hele dag onderweg zijn, alleen zijn en ergens moeten overnachten. Het wordt steeds moeilijker om daar goede mensen voor te krijgen, als daar überhaupt nog mensen voor te krijgen zijn. Dus in die zin is de markt wel aan het veranderen. Het vak van chauffeur in het internationaal transport is aan het uitsterven binnen Nederland. Er zullen

KTO. 12

altijd mensen zijn die dit leuk werk vinden, maar het zal de nieuwe generatie minder bekoren, denk ik.’

Zijn de werkomstandigheden veranderd?

‘Je hebt veel meer regels, allerlei beperkingen. Aan de ene kant is dat goed, maar daarmee wordt er ook veel flexibiliteit uit je werk gehaald. We noemen het één Europa. Maar ieder land heeft, zeker in speciaal transport, zijn eigen regeltjes. Het wordt allemaal steeds moeilijker gemaakt. Vooral voor de kleinere bedrijven waar niet zoals bij de grotere vervoerders één of meerdere personen zitten die zich met alle regeltjes bezighouden.

Maar de werkomstandigheden zijn ook in positieve zin veranderd. Mijn jongste chauffeur is 49 jaar en mijn mensen zijn altijd gewend geweest om hun eigen auto te hebben. Dat is hun tweede woning. Als ik nu kijk naar onze nieuwe trekkers, die zijn qua comfort en luxe alweer tien keer beter dan vroeger. Koffieapparaten, magnetrons, verwarmde stoelen, het zit er allemaal op tegenwoordig. De chauffeurs hebben alles wat hun hartje begeert.’

Welke invloed heeft de komst van digitalisering? ‘Uiteindelijk heeft digitalisering wel voordelen natuurlijk, want het gaat je op de langere termijn werk schelen. Als

klein bedrijf is het wel even omschakelen. Onze chauffeurs waren veel papierwerk gewend. Nu moet alles met apps en systemen. Een voor- en nadeel is ook dat controle veel makkelijker is geworden. Je kan alle gegevens in één keer indienen, maar controlerende instanties zitten er ook meer bovenop. Dus het is door de digitalisering wel echt veranderd.’

Generatie-Z (geboren tussen 1995-2015) hecht waarde aan vrijheid, privéleven en flexibiliteit. Hoe zorg je dat jouw bedrijf aantrekkelijk is en blijft voor deze nieuwe generatie?

‘Het grootste punt is dat wij geen bedrijf zijn dat van 8 tot half 5 werkt. Onze chauffeurs zijn de hele week onderweg en daar worden de sociale contacten gemaakt. Dus iemand die niet onderweg wil zijn, moet ik echt afwijzen. Misschien moet ik op termijn wel mee gaan denken met mensen die bijvoorbeeld vier dagen willen werken. Mijn nieuwe chauffeur heeft al wel een contract van 32 uur per week. Maar het moet wel kunnen, soms zal ze meer moeten werken. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt.’

Hebben de werknemers van nu inderdaad andere wensen?

‘Mijn chauffeurs hebben een heel wensenlijstje, omdat zij ervaring hebben en weten wat er allemaal kan. Die lijstjes hebben vooral te maken met luxe en comfort, hoe je het chauffeursvak makkelijker kunt maken. Vroeger ging het meer om praktische zaken. Onze jongste chauffeur is nog niet gewend en heeft dus nog niet de ervaring om te kunnen zeggen wat ze allemaal wil en nodig heeft. Verder kan ik er weinig over zeggen, omdat ik zo weinig personeelsverloop heb. Soms denk ik wel dat wat nieuwe input goed zou zijn, maar ik koester mijn chauffeurs. We hebben ook bijna geen ziekmeldingen, iedereen is 100 procent gemotiveerd hier.’

Heavy Load Service (HLS)

is in 2007 ontstaan door een groep enthousiaste mensen met veel ervaring in het speciaal transport. Klein begonnen met inmiddels zeven combinaties. Door de markt nauwkeurig te analyseren, is een zeer afgewogen wagenpark samengesteld. Mede doordat het bedrijf relatief klein is kan het heel flexibel werken en HLS is altijd bereid om met klanten mee te denken.

KTO. 13

Wat voor type werkgever ben jij?

Elke werkgever binnen de transport en logistiek maakt andere keuzes voor zijn of haar onderneming. Welke bewuste keuzes maken zij en waarom? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? We praten met Dennis Veluwenkamp, oprichter van D. Veluwenkamp Int. Transport BV, Harm Bloemert, oprichter van ATS Autotransport en Peter Klanderman, eigenaar en managing director van Heavy Load Service.

Als jij jezelf moet omschrijven, wat voor type werkgever ben jij dan en waar blijkt dat uit?

Dennis: ‘Ik voel me eigenlijk helemaal geen werkgever en heb ook tegen iedereen vanaf dag één gezegd: ‘Noem me alsjeblieft nooit baas of werkgever, maar collega’. Ik ben gewoon onderdeel van het team, we doen hetzelfde werk en ik betrek collega’s bij beslissingen.’

Harm: ‘Iemand die probeert om tussen zijn personeel te staan. En die probeert om problemen op de werkvloer op te pakken en daarin zo snel mogelijk schakelt. Zodat iedereen plezier in zijn werk heeft. Als er bij bepaalde werkzaamheden dingen niet lukken, ga ik zelf rustig mee om een oplossing te bedenken of om het zelf eerst te proberen.’

Peter: ‘Ik denk dat ik een menselijke ondernemer ben. Ik vind het altijd het leukst om aan te geven dat in de 17 jaar dat HLS Transport bestaat er maar één chauffeur is geweest die ontslag heeft ingediend en dat was wegens privéomstandigheden. Ik heb zelf weleens mensen moeten ontslaan, maar verder werken alle mensen waarmee ik ben begonnen nog steeds bij mij.’

Inspraak, invloed en vrijheid worden gewaardeerd door de medewerker van nu. Herken je dit?

AUTOTRANSPORT,

BEELD: ATS

TEKST: INGE BEVERS

Dennis Veluwenkamp

Dennis: ‘Ik ga in principe met alles mee. Er is niets waarvan ik zeg dat het absoluut niet gaat gebeuren. Mijn team is ook heel redelijk en zo weten de collega’s dat ze gewaardeerd worden, dat is belangrijk. Als je naast elkaar staat, kom je verder dan wanneer je boven elkaar staat.’

Harm: ‘Een chauffeur heeft natuurlijk al veel vrijheid, omdat hij de hele dag alleen is. En onze chauffeurs hebben bij de aanschaf van vrachtwagens een stuk eigen keuze in hoe die er exact uit komt te zien, ook qua invulling van het interieur. Ook de personeelsuitjes probeer ik vaak in samenspraak te regelen.’

Peter: ‘We zijn nu net bezig met de aanschaf van nieuwe vrachtwagens, trekkers, opleggers en daarbij weegt voor mij echt heel zwaar hoe de chauffeurs daar instaan. Hoewel het steeds moeilijker wordt, omdat we in het speciaal transport veel te maken hebben met wet- en regelgeving. Daardoor is er veel flexibiliteit uitgehaald. Maar dan nog probeer ik het de chauffeurs zoveel mogelijk naar de zin te maken.’

D. VELUWENKAMP INT. TRANSPORT BV EN HEAVY LOAD SERVICE
KTO. 14

Wat zou jij als werkgever, in relatie tot je werknemers, nu anders doen dan enkele jaren geleden?

Dennis: ‘Rustiger blijven. Als je voor jezelf begint, dan heb je alles zelf in de hand, bijvoorbeeld bij een schadegeval. Toen ik voor het eerst mensen in dienst had en er was een schadegevalletje, dan ging ik bijna door het lint. Daar moet je mee leren omgaan. Nu kan ik beter relativeren.’

Harm: ‘Weinig anders, ik vind heel belangrijk dat je jezelf bent. Maar naarmate je meer ervaring hebt, ga je bijvoorbeeld wel makkelijker met problemen om. Iets wat 15 jaar geleden een groot probleem leek, daar draai ik nu mijn hand niet meer voor om.’

Harm Bloemert

Peter Klanderman

Peter: ‘Natuurlijk ga je in de loop van de jaren anders in het gebeuren staan. Ik moet bijvoorbeeld soms wat strakker optreden. Want als je het mensen naar de zin wil maken, dan wordt daar ook weleens misbruik van gemaakt. Maar ik probeer met iedereen rekening te houden en het is geven en nemen. Als ik makkelijk naar mijn chauffeurs toe ben, zijn ze ook flexibel naar mij.’

Heeft de klant altijd gelijk, jij als werkgever of de werknemer?

Dennis: ‘Ze zeggen natuurlijk altijd dat de klant koning is. Dus ik leer mijn team om altijd netjes te blijven. Maar de klant heeft zeker niet altijd gelijk en wij hebben ook niet altijd gelijk. Ik probeer altijd een tussenweg te zoeken. Maar afgelopen jaar hebben we geen enkele vervelende situatie gehad.’

Harm: ‘De klant heeft zeker niet altijd gelijk. Maar ik ben ook een mens, iedereen is een mens. Iedereen kan fouten maken. Als je je niet wil ergeren aan dat iemand een fout maakt, dan moet je zonder personeel werken. Ik bekijk het per situatie.’

Peter: ‘In een discussie heb je twee partijen nodig. Het is niet te zeggen of iemand gelijk heeft of niet. Je vormt je eigen beeld vanuit jouw oogpunt. Het is altijd een beetje middelen tussen alle standpunten die er zijn. Dus wie er gelijk heeft, wisselt continu. Ik probeer het altijd samen op te lossen.’

KTO. 15

Op pad met Rijkswaterstaat

TEKST: TINEKE HOOGLAND BEELD: RIJKSWATERSTAAT

Als chauffeur vind je ze wellicht hinderlijk: alle rode kruisen en snelheidsaanduidingen op matrixborden. Tineke Hoogland, coördinator KTO, kan na een dag op stap met weginspecteur Hugo Deurloo van Rijkswaterstaat (RWS) precies vertellen waarom die aanduidingen van levensbelang kunnen zijn.

‘Eerst nemen we een kijkje in de meldkamer en de verkeerscentrale van RWS in Utrecht. Daarna gaan we op pad. Eén van mijn eerste vragen aan Hugo is waarom je zoveel rode kruisen en snelheidsbeperkingen op matrixborden ziet. Aan het eind van de dag begrijp ik dat volledig!

Ga er maar eens aan staan. Eén van de belangrijkste taken van de weginspecteurs is incidentmanagement. Ook plukken ze onder andere stukken metaal, hout en andere gevaarlijke attributen van de drukke snelwegen. Dat kan alleen als rijstroken worden ‘afgekruist’. Zodat je de ruimte krijgt om dit veilig te doen en om nare ongelukken met weggebruikers en hulpdiensten te voorkomen.

Onderweg komen we van alles tegen. Zoals een vrachtautochauffeur die wordt weggestuurd omdat hij rust op een pech-parkeerplek. Ook kijken we bij een zoutopslag voor de gladheidbestrijding van RWS en bezoeken we overvolle parkeerplaatsen. Helaas moet ook een vrachtauto die op een gevaarlijke plek is gestrand, worden weggehaald. Met blauwe zwaailichten en sirene rijden we er naartoe.

Ter plekke begrijp je meteen waarom maatregelen zoals afgekruiste rijstroken nodig zijn. Alles staat in het teken van de eigen veiligheid en die van de gestrande chauffeur, de weggebruikers en hulpverleners die betrokken zijn bij het bergen van de vrachtwagen. Dat er rijstroken worden afgesloten is terecht. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen raast nog steeds veel verkeer hard langs en moet je dus constant opletten.

Het is een leerzaam werkbezoek. Het is goed om een inkijkje te krijgen in het werk van een weginspecteur. Een baan die zorgt dat weggebruikers op een veilige manier gebruik kunnen maken van het Nederlandse snelwegennetwerk.’

16 KTO.
KTO. 17

Voor veel Nederlanders lijkt het werk dat de mensen in de logistieke- en transportsector doen heel vanzelfsprekend. Maar dat is het niet! Met de campagne ‘Het lukt alleen met logistiek’ laat TLN aan heel Nederland zien hoe onmisbaar onze sector is. En daar hebben we jou voor nodig!

Jouw bedrijf in de schijnwerpers

Heb jij een mooi logistiek verhaal dat aandacht verdient en dat past bij deze campagne? Stuur je idee naar campagne@tln.nl.

Doe mee

Gebruik de hashtag #alleenmetlogistiek en tag @hetluktalleenmetlogistiek in posts over je werk of bedrijf. De mooiste foto’s gebruiken we in de campagne! Op www.hetluktalleenmetlogistiek.nl/doemee vind je meer informatie en kant-en-klaar beeldmateriaal.

Wil jij net als KTO-voorzitter Ton Maas een ‘Het lukt alleen met logistiek’ sticker op je wagen?

Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar campagne@tln.nl.

#alleenmetlogistiek | www.hetluktalleenmetlogistiek.nl |

@hetluktalleenmetlogistiek

Het lukt alleen met logistiek

De ledendesk van TLN staat voor je klaar

TEKST: ARJAN ELFERING BEELD: DENISE VAN VLIET

De ledendesk van TLN staat elke werkdag voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Ben jij benieuwd wie je aan de telefoon hebt als je de ledendesk benadert?

We stellen ons graag aan je voor.

Met het voltallige team van vier personen behandelen wij samen alle vragen die binnenkomen per telefoon of e-mail. Een groot aantal daarvan beantwoorden wij zelf of overleggen wij met de specialisten en beleidsmedewerkers. Daarnaast onderhouden wij, samen met coördinatoren Albert Kort en Tineke Hoogland, ook het contact met de KTO’ers die lid zijn van TLN. Ons streven is met iedereen minstens één keer per jaar contact te hebben met de vraag: hoe gaat het met je?

Maar wie heb je aan de lijn?

Esther van der Geld is voor velen geen vreemde meer. Zij werkt al langere tijd bij de vereniging en wellicht heb je haar al eens eerder ontmoet op de ledenbijeenkomsten en/of KTO dagen. Naast haar dagelijkse werkzaamheden op de ledendesk neemt zij sinds oktober 2023 ook een deel van de ledenadministratie op zich.

Voordat de uitbraak van het coronavirus en de oorlog in de Oekraïne de brandstofprijzen omhoog liet schieten, kwam

Arjan Elfering werken bij TLN. Hij heeft operationele en saleservaring meegenomen uit de lucht- en zeevracht en is ooit begonnen aan de opleiding bij het Transport en Logistiek College in Den Bosch. Wellicht heeft hij nog met sommigen van jullie in de klas gezeten.

Sinds januari 2024 heeft Mark Stierman ons team versterkt. De transportsector is voor hem nieuw maar hij brengt jarenlange ervaring mee op het gebied van telefonisch relatiebeheer. Wij zijn ervan overtuigd dat hij zich snel als een vis in het water zal voelen en met kennis en kunde jullie te woord zal staan.

Michel Abels is sinds 2022 lid van het team ledendesk. De transportwereld was voor hem iets bekender terrein want hij heeft regelmatig met verscheping te maken gehad in zijn werk. Hij heeft veel ervaring met klantcontact en begrijpt de uitdagingen van een ondernemer als geen ander.

Wij staan op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur voor jullie klaar en kijken er naar uit om jullie ook in 2024 weer verder op weg te helpen.

(088 – 4567 567 – info@tln.nl)

KTO. 19
Van links naar rechts: Arjan, Esther, Mark en Michel

De stem van de KTO’er binnen de vereniging

Binnen TLN zijn we samen één vereniging. De kwaliteit van de vereniging wordt mede bepaald door inspraak die leden hebben. De kleine transportondernemers mogen daarbij niet ontbreken! Hoe is KTO georganiseerd binnen TLN? We vragen het zes vrijwilligers die zich allemaal inzetten om de stem van KTO te laten horen.

TON MAAS

Landelijk voorzitter KTO, voorzitter van de klankbordgroep Zuid en bestuurslid TLN ‘Ik ben eigen rijder en werk in het foodtransport, voornamelijk in de Benelux en met regelmatig een uitschieter naar Duitsland, Italië of Oostenrijk. Binnen de vereniging heb ik meerdere petten op. Wij hebben als KTO een duidelijke stem in het landelijke bestuur en worden zeer serieus genomen. Met Henk Brink als tweede KTO’er in het bestuur van TLN hebben we een krachtige stem. Ik vind de input en de inzet van klankbordgroepsleden en hun (vice)voorzitters fantastisch! Door onze praktijkervaring kunnen we Zoetermeer en de politiek laten voelen en zien waar wij dagelijks mee te maken hebben.’

JAN VAN OOSTVEEN

HENK BRINK

Bestuurslid TLN

‘Ik ben eigen rijder bij Brinklaan Flextransport en vervoer (inter)nationaal stukgoedvervoer in de Benelux, Duitsland en Noord-Frankrijk. Ik ben actief in het hoofdbestuur van TLN omdat een sterke ondernemersclub van groot collectief belang is. Om onder meer de achterban te informeren en bij te scholen over de voor haar relevante ontwikkelingen. Maar ook om een weerbaar en gezond ondernemersklimaat te bevorderen, regeldruk te beperken en bereikbaarheid te verbeteren. Ik ervaar dit als betekenisvol, leerzaam en leuk. De meerwaarde die ik de vereniging bied, is het delen van praktische ervaringen, onderweg en binnen het ondernemerschap.’

Voorzitter van de klankbordgroep Noord-West, Ledenraad en vicevoorzitter KTO ‘Met mijn vrouw heb ik een klein transportbedrijf, J&H Transport. We doen voornamelijk het vervoer van verse en bevroren visproducten, met als extra specialisme vervoer richting Schotland. Ik zie het belang van TLN, die je bijstaat met raad en daad, ook bij moeilijke vraagstukken. Daarom ben ik begonnen als lid van de klankbordgroep en ben ik doorgegroeid naar mijn huidige functies. De meerwaarde die TLN geeft aan KTO is niet altijd goed zichtbaar. Maar ik kan iedereen verzekeren dat de KTO goed geïnfiltreerd is in het Zoetermeerse TLN. Dus mocht je ambitie hebben, join us!’

KTO. 20

MARIEKE SMOLDERS-DUSOSWA

Vice-voorzitter KTO klankbordgroep Zuid en Ledenraad

‘Samen met mijn man ben ik eigenaar van Smolders Transport in Westerhoven. We zijn een klein transportbedrijf en doen voornamelijk groupage in de Benelux. Vanuit de Klankbordgroep KTO Zuid kreeg ik de vraag om bij het bestuur van KTO te komen en in de ledenraad van TLN plaats te nemen. Waarom ik dat heb gedaan? Omdat ik me realiseerde dat je een klein beetje kunt bijdragen aan de verbetering van de sector. Ik ervaar het als positief en inspirerend! Iedereen heeft een eigen kijk op de diverse onderwerpen die voorbijkomen. Dat is de meerwaarde van de vereniging!’

WIM MELLINK

GERARD KOLSTEIN

Vice-voorzitter Klanbordgroep Noord en Clusterlid Mainports

‘Mijn bedrijf, Kolstein Transport, richt zich op internationaal transport van containers, deepsea, shortsea en intermodaal (spoor-)ferrytransport. Ik ben het niet vaak eens met hoe dingen lopen in de logistiek. Daarom ben ik actief binnen TLN, waarbij ik de kans heb om mijn stem te laten horen. En om samen met andere bestuursleden te praten over onderwerpen en hoe je dit onder de aandacht van TLN brengt. De kleine transportondernemer is niet weg te denken en een belangrijke speler. Het zou erg jammer zijn als we als KTO geen stem hebben binnen de vereniging. KTO heeft meerwaarde binnen de vereniging. Ik weet ook dat ik niet meer kennis heb dan grote transporteurs. Het verschil is wel dat ik met de poten in de klei sta. Nogmaals, ons aandeel in de markt is zo groot, dat we ook in de clusters horen deel te nemen.’

Vice-voorzitter klankbordgroep Oost en Clusterlid Agrifood

‘Mijn bedrijf, Mellink Transport, is actief in het tanktransport en vooral het vervoer van zuivelproducten. Ik ben op meerdere manieren betrokken bij de vereniging, waaronder het cluster Agrifood, dat langzamerhand stevig vorm begint te krijgen. Mijn inzichten als kleine ondernemer verschillen soms met die van de grotere ‘broeders’. Vaak zit een KTO’er dichter op de werkelijke situatie. Ik heb echt wel mijn plekje gevonden binnen het cluster. Ik word als kleine ondernemer zeker serieus genomen en kan en probeer wel degelijk mijn standpunt onder de aandacht te brengen. Het is zeker geen ‘groot tegen klein’-situatie. Het is echt een mooie samenwerking. Verder maak ik gebruik van het netwerk van TLN. Dankzij TLN heb ik iemand mogen meenemen van het ministerie om de parkeerproblematiek uit te leggen. Ook heb ik onlangs op TLN Inspireert! mogen aanschuiven bij minister Harbers om onze standpunten nog weer eens duidelijk te maken. Dit was mij zonder het netwerk zeker niet gelukt.’

KTO. 21
‘Informeer jezelf, dat gaat veel opleveren’

TEKST: BAART KOSTER BEELD: GOEVAERS CONSULTANCY

De ‘silver bullet’ voor verduurzaming bestaat niet. Dat benadrukt Robert Goevaers, specialist in het realiseren van businessmodellen voor duurzaam transport. Je moet niet alleen verduurzamingsstappen kiezen die bij je passen, maar deze ook goed timen, vindt hij. ‘Verdiep je eerst in de markt en ga het verduurzamingsgesprek aan met ketenpartijen. Als er heel misschien tóch een ‘silver bullet’ is, dan

Als oprichter van Goevaers Consultancy maakt hij dagelijks mee hoe veelkleurig de transport- en logistieksector is. Daarom benadrukt hij al jaren dat we niet naar generieke oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk moeten zoeken. Want die zullen we niet vinden. ‘De beste oplossing voor een ondernemer is degene die bij hem past. En dat hangt van veel verschillende factoren af.’

Eén van de elementen is timing en dat hangt samen met de snelle vergroeningsinnovaties binnen de transportsector. Robert zit er met zijn neus bovenop. ‘Als je bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van batterij-elektrisch vervoer kijkt, dan zie je dat die technologie flinke stappen vooruit maakt. Koop je nu een elektrische truck, dan heeft die een dubbele actieradius vergeleken met een soortgelijke truck uit 2018. Je krijgt daarmee twee keer zoveel waar voor je geld. Het verandert dus snel.’

‘De technologie maakt flinke stappen vooruit’

Robert begrijpt dat veel ondernemers hun investeringen in bepaalde technologieën daarom nog uitstellen in afwachting van een optimale oplossing. ‘Ik zag dat ook bij de ontwikkeling van LNG naar bio-LNG. Het kost gewoon tijd om innovatieve vervoersoplossingen zodanig door te ontwikkelen dat een ondernemer ermee kan werken.

is dát hem.’

Voordat een technologie eenmaal zover is als we haar willen hebben, praten we meestal al over de derde generatie van een product.’

Sommige bedrijven ontpoppen zich als ‘early adapters’. Zij vinden het leuk om te pionieren, maar dat geldt lang niet voor alle bedrijven in deze aanloopfase, ziet Robert. ‘Als KTO’er kun je het je ook niet veroorloven om een foute investeringskeuze te maken. Grotere bedrijven hebben simpelweg een grotere foutmarge.’ Daarbij is waterstof dé grote belofte. Dat kan echter het zetten van groene tussenstappen in brandstofkeuze afremmen, denkt Robert. ‘Waarom zou je van LNG naar bio-LNG overstappen als je weet dat waterstof misschien overmorgen al te koop is? ‘Óók tegen dat dilemma lopen ondernemers aan.’

Het goede: vaak al goed genoeg

Het beeld dat wachten dus vooral de strategie is van kleinere ondernemers en dat de grotere bedrijven wél hun portemonnee trekken om te verduurzamen, klopt in Robert zijn ervaring overigens niet. ‘Ik zie zeker ook kleinere transportondernemers die duurzaam aan de weg timmeren. Dat heeft onder meer te maken met hun durf om wél de groene tussenstappen naar duurzamere brandstoffen te zetten. En daar is op zich ook veel voor te zeggen.’

Voordat hij verder praat over mogelijk interessante verduurzamingskansen voor KTO’ers, wil Robert het nog maar eens gezegd hebben: de heilige verduurzamingsgraal bestaat niet. Hij adviseert daarom

EN LOGISTIEK
INTERVIEW MET ROBERT GOEVAERS DUURZAAMHEIDSCONSULTANT VOOR TRANSPORT
KTO. 22

ook niet om per se voor één specifieke brandstofsoort te kiezen. ‘Maar ik wil er wél op wijzen dat je verantwoord kunt vergroenen in plaats van te wachten totdat de optimale oplossing zich aandient. Er zijn namelijk voldoende alternatieven beschikbaar waarmee je van diesel weg kunt bewegen. Om zo al op korte termijn verduurzamingswinst te boeken. Niets doen, is dus vaak niet de beste optie. En die KTO’ers die in zero-emissiezones werken, zullen

sowieso in zero-emissie moeten investeren, want 1 januari 2025 is niet meer ver weg.’

Laagdrempelig naar flinke CO2-reductie

Als het hem gevraagd wordt, wil Robert, hoewel hij niet in zaligmakende aanbevelingen gelooft, wel even filosoferen over eventueel wenselijke keuzerichtingen voor duurzamere brandstof. Waarbij ook de stand van

KTO. 23

de infrastructuur, net als in het geval van elektrificatie, een cruciaal argument is. ‘Als je daarnaar kijkt, dan is HVO 100 de meest logische keuze. Want je kunt daar gewoon nog met een dieselvrachtwagen op rijden. Het is een laagdrempelige oplossing waarmee je meteen een hele goede CO2-reductie te pakken hebt.’

Al maak je qua CO2-uitstoot dan een goede klapper, op de luchtkwaliteit heeft het geen impact, vervolgt Robert. Voor de volledigheid wijst hij erop dat je met een Euro 7-auto die luchtkwaliteit wel goed onder controle krijgt, maar de CO2-emissie weer niet. ‘Rijd je met fossiele diesel door, dan heb je gewoon nog je CO2-footprint. Dat los je in mijn ogen op door diesel te vervangen door HVO 100.’ Je speelt dus op safe als je daarvoor kiest, maar je hebt wel met een meerprijs te maken, waarschuwt hij. ‘HVO bestaat uit verbeterde grondstoffen, zoals plantaardige oliën en restoliën zoals afgewerkt frituurvet. Door de schaarste aan verschillende grondstoffen kan HVO 100 per liter echter wel tussen de 5 en 15 cent duurder uitvallen.’

Waterstof maakt rekeningrijden goedkoper

Ook subsidies verlagen de drempel naar verduurzaming. Aan de ene kant richten die zich op de aanschaf van voertuigen, maar aan de andere kant op de overstap naar waterstof. Robert is nauw betrokken bij de ontwikkeling van waterstofsubsidiëring en ziet dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt. ‘Vraag je subsidie aan, dan krijg je als mkb’er 20 procent meer dan een groot bedrijf.’

Dat zit hem in de subsidiemethodes die je breder ziet. Namelijk dat kleine ondernemers die hun nek uitsteken altijd een hoger subsidiepercentage ontvangen dan een groot bedrijf. ‘De logica daarachter is dat een kleine ondernemer in vergelijking met een groot bedrijf écht zijn nek uitsteekt. Als je maar vijf trucks hebt rondrijden, dan doet de stap naar één wagen op waterstof, in verhouding tot je totaalomzet, meer pijn.’

Voortbordurend op waterstof, signaleert Robert nieuwe kansen voor ondernemers die willen verduurzamen. ‘Op

‘Verdiep je in de verschillende keuzes’

termijn wordt de technologie van verbrandingsmotoren die op waterstof lopen breder toepasbaar. Die techniek berust op een verbrandingsmotor waarbij je de LNG vervangt door waterstof.’

Daarnaast wordt aan een alternatief gewerkt waar Robert als projectmanager van Hytrucks NL nauw bij betrokken is. Het betreft een techniek waarbij je, net als bij Volvo, een dieselmotor hebt die je net als een startmotor aanzwengelt zodat hij aanspringt op diesel. Om vervolgens direct over te schakelen op waterstof.

Zoals bij alle nieuwe innovaties moet schaalgrootte zorgen voor een uitontwikkeld en betaalbaar product. ‘Het heeft interessante voordelen naast duurzaamheid. Voertuigen die op deze technologie gaan rondrijden, worden ondanks hun verbrandingsmotor straks geclassificeerd als zero-emissie voertuigen. Dat zijn vrachtwagens die per ton lading onder de 3 gram per kilometer uitstoten. Als we vanaf 2026 gaan rekeningrijden in Nederland kom je met zo’n voertuig in de laagste tariefklasse uit. En is de rekening voor het rijden zo het laagst.’

Informeer jezelf

Als het tot slot gaat over een voor iedere KTO’er bruikbaar advies, leidt Robert dat in met een persoonlijke constatering. ‘Ik merk tijdens mijn vele contacten met transportondernemers dat velen simpelweg onvoldoende geïnformeerd zijn over de kansen en uitdagingen van verduurzaming. Daar sluit mijn advies dus op aan. Namelijk om je te verdiepen in de verschillende keuzes die je als ondernemer hebt. En om in gesprek te gaan met je keten- en kennispartners. Ofwel, informeer jezelf. Want dat gaat je veel opleveren en helpt je om de juiste verduurzamingskeuzes te maken. Je kunt vaak al op korte termijn verantwoord stappen voorwaarts zetten. Blijf dus niet wachten op die optimale oplossing, want het betere mag nooit de vijand worden van het goede.’

KTO. 24

Voor de meeste KTO’ers is er nog tijd om te verduurzamen, zegt Rob Aarse, duurzaamheidsspecialist bij TLN. ‘Maar’, nuanceert hij, ‘voor ondernemers die binnenstedelijk werken, geldt dat ze snel de stap naar elektrificatie moeten zetten. Zij krijgen immers vanaf 1 januari volgend jaar ook met zero-emissiezones te maken. Hoewel er een overgangsregeling geldt tot 2030. Andere KTO’ers hebben tot ongeveer 2035 de tijd voor de overstap naar zero-emissie’, schetst Rob.

Maar het is goed denkbaar dat het economisch gezien al veel eerder lucratief wordt. Hij vindt Nederland overigens bij uitstek een land waarin grootschalige elektrificatie van vervoer kan slagen. ‘We zijn klein en compact, waardoor we het initieel elektrificeren van binnenstedelijk vervoer snel kunnen uitrollen naar het hele binnenlandse vervoer.’

‘We zullen de tijd die we als sector nog hebben, wel goed moeten benutten. Fossiele energie gaat eruit en hernieuwbare brandstof is er lang niet genoeg voor iedereen. TLN blijft ondernemers infomeren over de verschillende aspecten die aan de transitie kleven. Zoals ook de toenemende verantwoordelijkheid vanuit regelgeving om te rapporteren over onder meer CO2-uitstoot.’

Hij vervolgt: ‘Naast het stimuleren van die bewustwording zullen we vooral proberen te duiden waar het handelingsperspectief voor ondernemers ligt. Want dat gaat sterk verschillen, afhankelijk van welk soort bedrijf je bent en in welke markt je werkt. Batterij- en waterstof elektrisch transport vormen volgens ons het hoofdspoor naar een duurzamere toekomst. Maar voordat we daar zijn, is het voor CO2-reductie belangrijk om over tussenstappen naar alternatieve brandstoffen zoals bio-LNG en HVO na te denken. Daarbij is het ook belangrijk om hierover goede afspraken met ketenpartners te maken. Want zonder loyale klanten die aan de transitie willen bijdragen, kunnen KTO’ers die stap nauwelijks zetten.’

KTO. 25

DYNAMISCH ONDERNEMEN:

Erik is chauffeur, veiligheidsadviseur én ADR-opleider

TEKST: FEMKE RADDER BEELD: EBTL

Toen hij in 2010 werd gevraagd als docent bij een opleider voor het transport-ondernemersdiploma, besloot Erik Boots om zelfstandig ondernemer te worden. Op de dagen dat hij geen les gaf, was hij chauffeur voor bedrijven in de regio Noord-Holland. In hetzelfde jaar volgde hij de opleiding tot veiligheidsadviseur, die hem specialist in de Wetgeving Gevaarlijke Stoffen (ADR) maakte. Vandaag de dag combineert Erik deze drie werkzaamheden met zijn bedrijf EBTL.

Transportbedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten een veiligheidsadviseur aanstellen voor advies, controle en rapportage. Een jaarrapport toont naleving aan de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en verzekeraars. Erik: ‘Ik had al een ADR-diploma, maar vond

het zo’n interessant onderwerp dat ik er meer over wilde leren. Ik ben daarna gaan onderzoeken hoe ik deze kennis kon vermarkten en zag een gat in de markt bij de kleine transportondernemer. Jongens met één auto zitten niet te wachten op grote instanties, die willen liever persoonlijk contact en korte lijntjes.’

ADR

Het ADR-certificaat (Accord Dangereux Routier) is een belangrijke kwalificatie voor bestuurders die gevaarlijke goederen vervoeren over de weg. Deze cursus en het bijbehorende certificaat zijn essentieel om te voldoen aan de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

KTO. 26

Erik werkt ook niet met opzegtermijnen. ‘Ik bel elk jaar met de vraag of je me nodig hebt. Als je wil dat ik kom, dan kom ik. Soms stopt een bedrijf met gevaarlijke stoffen rijden en bellen ze me een paar jaar later toch weer op. Zo werk ik het liefste.’

Naar eigen zeggen kwam Erik ‘op het juiste moment de juiste mensen tegen’. Hij werd gevraagd om les te geven over gevaarlijke stoffen aan andere chauffeurs, waarna hij zich inschreef als opleider bij het CBR om zo ADR-certificering te kunnen verzorgen. Met zijn kennis en ervaring biedt Erik ‘the best of both worlds’. Als chauffeur heeft hij een meerwaarde omdat hij de wetgeving goed kent, als docent omdat hij de praktijk goed kent.

Na zichzelf tweeënhalf jaar te verhuren als chauffeur, kreeg hij de kans om het transport te verzorgen voor een bedrijf waar hij als veiligheidsadviseur werd ingehuurd. Erik besloot van zijn spaargeld een eigen auto te kopen die goedgekeurd is voor het transport van gevaarlijke stoffen. ‘Niet veel later kon ik van iemand een zeecontainertrailer overnemen. Deze klant reed vuurwerk en stopte met zijn diensten, dus die nam ik ook over. Alles verloopt steeds heel organisch.’

Gemiddeld rijdt hij nu twee à drie dagen in de week, is hij één dag opleider en één dag veiligheidsadviseur. Is er geen animo voor een opleiding of cursus, dan gaat Erik ‘gewoon’ een dag extra rijden.

‘Er is nog veel onwetendheid in de markt’ Vrij nieuw in transportland is de regelgeving rondom lithiumbatterijen, die je vindt in elektrische auto’s en mobiele stroompakketten. Erik: ‘Er geldt een vrijstelling van een ADR-certificaat wanneer de batterij verbonden is aan het voertuig, maar als je hem los vervoert, heb je te maken met regelgeving. Die is complex en verschilt per kwaliteit van de batterij. Je hebt écht een veiligheidsadviseur nodig die hierbij helpt.’

Bovendien krijgt elke transportondernemer die iets met batterijen doet binnenkort te maken met nieuwe

wetgeving. ‘Nu mag je batterijen nog in een magazijn bewaren, straks dien je brandwerende schotten, sprinklerinstallaties en brandmeldsystemen te realiseren. Dat zijn hoge kosten die iedereen zo ver mogelijk voor zich uit wil schuiven, maar waarmee bedrijven echt te maken krijgen. En dan hebben we het nog niet gehad over elektrisch rijden, laadpalen en stroomaansluitingen. Er is nog veel onwetendheid in de markt.’

Elektrische vrachtwagens

Voor de kleine transportondernemer ziet Erik ook een gevaar in de opkomst van elektrische vrachtwagens. ‘Een elektrisch voertuig wordt de komende tien tot vijftien jaar aanzienlijk goedkoper in kostprijs dan een dieselvoertuig. Persoonlijk parkeer ik mijn vrachtauto op een openbare plek. Daar is geen laadpaal en die gaat er ook niet zomaar komen. Tegenover bedrijven met een eigen pand, eigen zonnepanelen en de mogelijkheid om te investeren in megabatterijen, wordt het straks heel lastig.’

Eriks advies voor andere jonge ondernemers is dan ook: investeer niet te kortzichtig. ‘Kleine ondernemers moeten nu al nadenken over hoe ze het straks gaan aanpakken als ze op bepaalde plekken niet meer kunnen komen zonder elektrische auto. Of niet kunnen rijden voor de prijs die geboden wordt. Kijk breder. Ga je investeren in een nieuwe wagen of ga je op zoek naar nevenactiviteiten? En houd voor ogen dat een vrachtwagen uiteindelijk gewoon een machine is die productief moet zijn. Ik zie soms ondernemers met een prachtige auto met alles erop en eraan, met een prijs die ze nooit zullen terugverdienen. Kijk praktisch, reken door en laat je niet gek maken door een verkoper.’

EBTL

biedt een totaaloplossing bestaande uit advies, opleiding én transport. Erik is veiligheidsadviseur, houdt andere chauffeurs en bedrijven scherp op het vlak van gevaarlijke stoffen en gaat met zijn eigen auto ook maar al te graag op pad voor klanten.

KTO. 27

INTERVIEW MET COCK VAN DUIJVENBODE, ROB AARSE EN SUSANNA LEEMHUIS

‘CSRD lijkt nog ver weg, maar schijn bedriegt’

TEKST: BAART KOSTER BEELD: VAN DUIJVENBODE TRANSPORT

‘Vermindering van CO2-uitstoot moet niet alleen gerealiseerd, maar ook op de juiste manier gerapporteerd worden. Dat eist de nieuwe Europese richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hij gaat nog niet direct gelden voor KTO’ers, toch kunnen zij niet op hun handen gaan zitten. Want uiteindelijk krijgen we er, via ketenpartners, allemaal mee te maken. ‘Ga er nu al mee aan de slag, het is een kans om je voor de komende jaren goed te positioneren.’

Aan goede wil ontbreekt het niet. Met zijn VDT (Van Duijvenbode Transport) loopt Cock van Duijvenbode zelfs ruim voor de troepen uit qua verduurzaming. De energie die hij daar tot nu toe in heeft gestopt, leverde hem twee ‘Lean & Green Stars’ op.

Dit is een tastbare erkenning van de CO2-reductie die hij met zijn wagenpark realiseerde. Maar wat heeft hem dat verder nog opgeleverd? ‘Als die vraag commercieel bedoeld is, luidt

KTO. 28

mijn antwoord: niets. Je merkt helaas dat voor opdrachtgevers de inkoopprijs van ingehuurde transporten momenteel nog steeds leidend is om opdrachten toe te kennen. Dat gaat helaas in tegen de gewenste en benodigde verduurzaming die onder meer KTO’ers voor ogen staat. Maar waarvoor zeer hoge investeringen moeten worden gedaan.’

Rapportage als leidraad voor verbetering

Ook de manier van rapporteren gaat waarschijnlijk veranderen, vergeleken met hoe Cock dat deed om zijn ‘Lean & Green Stars’ te halen. ‘Connekt heeft ons goed begeleid in de voorbereiding op transparantere rapportage. Je moet hiervoor een scope uitzetten die je gaat vertalen naar kilogrammen of naar kubieke meters. Afhankelijk van hoe je je uitstootwaarden wil uitdrukken. Die waarden kwamen uit alle informatie die uit onze transporten kwam. Die hebben we verzameld en aan Connekt overlegd. Zij beoordeelden onze waarden als voldoende om voor de Lean & Green stars te kwalificeren.’

Bovendien boden de inzichten een leidraad om over verdere verbeteringen na te denken. Cock heeft daar wel ideeën over: ‘Wij doen veel zogenaamde onbalansritten, waarbij we verschillen in voorraden van bijvoorbeeld veilingkarren, Deense karren en fusten tussen de vestigingen van Royal Flora Holland wegwerken. We kunnen daarbij nog verdergaande reductie realiseren door het aantal kilometers dat we leegrijden te verminderen.’

Richtlijn voor KTO nog een black box

Goede samenwerking met opdrachtgevers helpt Cock om steeds efficiënter en duurzamer te werken. Dat zal in de toekomst tot steeds positievere rapportages leiden. Alleen moet dan wel duidelijk worden hoe er gemeten en gerapporteerd moet worden. ‘Wat dat betreft, is CSRD nog een black box voor kleine ondernemers. Ik zou de landelijke overheid daarom willen oproepen om duidelijkheid te geven over waar wij als branche collectief naartoe moeten werken. Dat gaat ondernemers motiveren om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Want rapportage van CO2-uitstoot leeft nu nog totaal niet bij kleine ondernemers’, constateert hij.

‘Terwijl dat eigenlijk wél zou moeten’, reageert Rob Aarse, duurzaamheidsspecialist voor TLN. Met Susanna Leemhuis, transportrecht-jurist bij TLN, werpt hij meer licht op wat de rapportageverplichting in CSRD voor KTO’ers kan betekenen. ‘KTO’ers vallen zelf dan niet onder deze richtlijn’, zegt Susanna.

‘Maar regelgeving vraagt wel van die bedrijven die groot genoeg zijn om onder de rapportageverplichting van CSRD te vallen, om op sommige thema’s hun hele waardeketen mee te nemen.’ Ze zullen dus risico’s in de keten moeten signaleren, benoemen en aangeven hoe ze daarmee omgaan. Die bedrijven kunnen daarvoor om rapportages vragen binnen hun keten. ‘Ben je daar als KTO’er onderdeel van, dan zul je die informatie dus moeten verschaffen.’

Ga ermee aan de gang

CSRD is in het leven geroepen voor transparantere rapportage over verduurzaming. De richtlijn verlangt dat je helder kunt aangeven wat de invloed van CO2-uitstoot is op jouw bedrijf en hoe jij omgekeerd jouw omgeving beïnvloedt door je CO2-uitstoot. Daarvoor moeten Scope 3-emissies, omhoog en omlaag in de keten, worden gerapporteerd. Van producenten en leveranciers tot afnemers, verduidelijkt Susanna. Overigens hoeven ze dat niet van vandaag op morgen heel specifiek te kunnen, stelt ze gerust. ‘Tegen de tijd dat rapportage verplicht wordt, mogen bedrijven die er niet in slagen om specifieke informatie over de CO2-uitstoot van hun ketenpartners te krijgen nog sectorgemiddelden als uitstootstatistieken aanleveren.’

Volgens Rob is de plicht om over ketenuitstoot te rapporteren een slimme prikkel van de Europese Commissie om de sector sneller in beweging te krijgen op dit relevante thema. ‘Zo bereik je dat iedereen aan de gang gaat en zo moet het ook zijn.’ Registraties en rapportages helpen bovendien om het inzicht in de CO2-uitstoot te vergroten én die gericht aan te pakken, aldus Rob. Susanna beaamt dit. ‘Als je proactief handelt, biedt CO2-uitstootrapportage bovendien een kans om je voor de komende jaren goed te positioneren.’

Van Duijvenbode Transport (VDT) heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Door te werken vanuit een eigen visie heeft VDT sinds 2014 een tweede ‘Lean and Green Star’ in bezit. Met LZV-combinaties worden onder meer fusten, groenten, fruit, bloemen en planten vervoerd. Zo verplaatst het bedrijf een grote diversiteit aan goederen op een economisch verantwoorde en duurzame wijze.

KTO. 29

TEKST: BAART KOSTER BEELD: VAN DER HORST TRANSPORT HASSELT B.V.

Hulpvraag digitalisering is cruciaal om verder te komen

Doelmatige digitalisering vraagt om gericht acteren en beslissen. Maar hoe doe je dat? Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer en kunnen een gids gebruiken. Transportondernemer Leon van der Horst en Hugo Bankers, adviseur digitale transitie en netwerkconsultant voor Logistiek Digitaal, geven hun visie. ‘Een geslaagde digitaliseringsreis begint met een open houding en de bereidheid om expertise in te schakelen.’

Hugo Bankers is sinds mei 2023 onder meer actief als netwerkconsultant bij Logistiek Digitaal, en ontmoette in die periode al bijna 70 ondernemers waaronder verschillende

KTO’ers. Een van hen was Leon van der Horst, eigenaar van Van der Horst Transport Hasselt B.V.

Hugo prijst Leon als voorbeeld van een ondernemer voor wie digitalisering een uitdaging is, maar die door zijn open houding toch een eerste stap op zijn digitaliseringsreis heeft gezet. ‘Vorig jaar kwam Leon via TLN op onze radar en zo ontstond ons contact.’

Leon vertelt dat hij nog uit een tijd komt dat je weinig met computers te maken had. Hij noemt zichzelf dan ook ‘niet digitaal’. Dat is een betrekkelijk begrip, want hij wil wel degelijk digitaliseren. ‘Vorig jaar april kocht ik een TMS. Dat zou volgens

KTO. 30

Van der Horst Transport Hasselt B.V. is een klein familiebedrijf dat zich vooral richt op agrarisch transport van losse gewassen en gewassen verpakt in onder andere kisten of bigbags op pallets. Het bedrijf onderscheidt zich door flexibele service en werkt met korte lijnen.

de leverancier binnen een half jaar werken. We zijn nu negen maanden verder en het werkt nóg niet echt voor ons.’ Terwijl Leon dat graag zou willen. Omdat hij tegenwoordig bijna het complete weekend kwijt is aan zijn papieren administratie.

Past niet in een malletje

Dat is zeker niet bedoeld als een kat naar de leverancier, maar heeft vooral met iets anders te maken, legt Leon uit. ‘Onze kernactiviteit is transport voor de agrarische sector, bestaande uit losgestorte en verpakte zendingen. Wij transporteren van het land naar het koelhuis en daarvandaan naar de verwerker. Bij ons is geen enkele rit hetzelfde en is niets standaard. Het is ingewikkeld om dat gegeven in een standaardprogramma te integreren.’

De uitdaging zit hem met name in het naar je hand zetten van het TMS, zoals de leverancier dat adviseerde. Leon besloot zich daarom eerst te laten helpen door iemand in dienst te nemen met meer computeraffiniteit. En daar bleef het niet bij. Want hij zette vervolgens zijn hulpvraag uit bij TLN. Zo kwam Hugo al snel op een zaterdag bij Leon op de koffie

voor een adviesgesprek. Dat was nodig, want hij zocht deskundige ondersteuning om zijn papieren ritten- en factuuradministratie digitaal te krijgen in een systeem dat optimaal voor hem werkt.

Subsidie informatie hub

Hugo bevestigt dat en geeft aan dat meer KTO’ers dit zouden moeten doen. ‘De open houding van Leon, die over zijn schaduw heen kan stappen en gewoon de hulp vraagt die hij nodig denkt te hebben, is cruciaal om verder te komen. Logistiek Digitaal kan namelijk allerlei concrete hulp aanbieden om de IT-transitie voor ondernemers makkelijker te maken. Met als einddoel om de IT zo in te richten dat het ondernemers ondersteunt zodat zij hun focus kunnen richten op hun operationele processen. En vergis je niet, over enkele jaren moet je goed gedigitaliseerd zijn om überhaupt je focus op je kernactiviteiten te behouden.’

Over enkele weken zal zo’n interessante faciliteit van Logistiek Digitaal het kantoor van Van der Horst Transport binnenwandelen: de digicoach. Hugo: ‘Met de opleiding tot digicoach worden medewerkers binnen een onderneming toegerust om de digitale transitie te begeleiden. Over enkele weken gaat Leon daar gebruik van maken. Het is een voorbeeld van de online- en offlinemanagementopleidingen waarmee we efficiënt en snel het kennispeil van ondernemers op een goed niveau brengen.’ Er is bovendien meer expertise in te huren. Soms, zoals in dit geval, gesubsidieerd. Dat kan ook gelden voor het inschakelen van een logistiek makelaar of een digitaliseringsexpert, vervolgt Hugo. ‘Logistiek Digitaal is een kennisportaal voor beschikbare subsidies voor ondernemers waar ze vaak geen weet van hebben. Steek dus vooral je licht bij ons op en maak een afspraak.’

Benut beschikbare ondersteuning

Het IT-doel staat Leon helder voor ogen: meer vrije tijd overhouden en niet complete weekenden aan zijn administratie zitten. Dat moet zeker lukken, denkt Hugo, die voordat hij de gesprekstafel verlaat nog een ‘call to action’ dropt. ‘Pratende ondernemers komen het verst. Dus loop je vast met digitalisering, zoek dan hulp. Leon neemt daar de tijd voor en daardoor lijkt het misschien alsof hij stilstaat. Maar kijk je naar de stappen die hij neemt en nog gaat nemen en je zet die op zijn tijdlijn, dan is hij op de goede manier in beweging. Ik hoop dat andere KTO’ers zich door zijn voorbeeld laten inspireren.’

KTO. 31

KTO ook online verbonden via communities

TEKST: JASPER ACHTERBERGH BEELD: ISTOCK EN TLN

Het bestuur en klankbordgroepleden van KTO pleiten al langer voor een online platform waarop KTO’ers onderling kennis en misschien zelfs wel materieel uit kunnen wisselen. Toen TLN aangaf de online omgeving te vernieuwen inclusief de introductie van communities, stond KTO dan ook vooraan om zich aan te melden voor een pilot. Dit voorjaar 2024 gaat de TLN Community live. In dit artikel lees je meer over waarom dit belangrijk is voor jou en wat je kunt verwachten.

Op een mooie lentedag in 2023 kwam het bestuur KTO bij elkaar in Nijkerk. Ze spraken onder meer over de nieuw te ontwikkelen website van TLN. Vanaf dat eerste begin heeft KTO een rol gespeeld in het meedenken en doen als het gaat om de (toekomstige) TLN Community. Allemaal zodat leden vanaf het voorjaar van 2024 van start kunnen als pilot-groep.

TLN Community als online gemeenschap

Het woord community valt al een aantal keren, maar wat is het eigenlijk? De letterlijke vertaling van het Engelse woord is gemeenschap en dat is een mooie samenvatting. Veel KTO’ers ontmoeten elkaar regelmatig tijdens bijeenkomsten. De TLN Community gaat ook over ontmoeten, maar in plaats van fysiek gebeurt dit online. De mensen die elkaar ontmoeten, hebben iets met elkaar gemeen en in dit geval is dat het ondernemer zijn binnen de logistieke- en transportsector. Door elkaar te ontmoeten en samen kennis en informatie te delen, vormen ze een ‘online gemeenschap’.

Nut en noodzaak voor KTO

‘De wereld is snel aan het veranderen. Informatie gaat sneller dan ooit’, zegt Albert Kort die samen met Tineke Hoogland coördinator KTO is binnen TLN. ‘Als ik kijk hoe mijn WhatsApp

KTO. 32
‘Informatie gaat sneller dan ooit’

ontploft als er iets gebeurt wat KTO-leden raakt, dan hebben we blijkbaar de behoefte om dit met elkaar te delen. Hoe mooi zou het zijn als daar een veilige omgeving voor is. TLN is een vereniging en verbinding organiseren tussen ondernemers zit in het DNA van ons als brancheorganisatie.’

Tineke vult aan: ‘Niet voor niets hebben KTO-leden en het bestuur er bij TLN op aangedrongen hier serieus mee aan de slag te gaan. We merken enthousiasme. Binnen de wettelijke kaders willen we graag ontdekken wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om het elkaar vragen om hulp.’

Online kennis delen en vragen om hulp

Met de introductie van de nieuwe website gaat ook de community live. Bij een aantal relevante onderwerpen zoals verduurzaming en infrastructuur en bereikbaarheid is het

Spelregels TLN Community

straks mogelijk om kennis en informatie uit te wisselen en collega-ondernemers om hulp en raad te vragen. Net als in het echte leven gelden er online ook regels. Tineke en Albert begeleiden de collega’s die straks online inloggen. Tineke: ‘Voor ons als KTO is het een spannende zoektocht, maar wel een die we vol vertrouwen aangaan.’ Albert: ‘Zoals gezegd gaat het om een pilot. Hoe aanmelden precies werkt en wat er van je wordt verwacht, delen we met je zo snel als de nieuwe website online gaat. Houd je mail in de gaten.’

Na de pilot

De pilot start onder andere met KTO. Op basis van de ervaringen tijdens de pilot krijgen straks ook de rest van de TLN-leden toegang tot de communities.

Meer informatie over de TLN Community is binnenkort met de introductie van de nieuwe website is te vinden op: www.tln.nl/community.

Met de introductie van het nieuwe tln.nl gelden de volgende spelregels op de TLN Community:

1. Respect: behandel elkaar met respect, ook als je het niet met elkaar eens bent.

2. Privacy: de community is een veilige plek. Wat we hier delen, blijft hier.

3. Houd je aan de wet: het is verboden om prijsafspraken te maken (ook online).

4. Wees beleefd: vermijd grof taalgebruik en respectloze opmerkingen.

5. Blijf on topic: houd discussies relevant aan het onderwerp om verwarring te voorkomen.

6. Geen spam: voorkom overmatige zelfpromotie en/of delen van commerciële content.

7. Wees behulpzaam: deel kennis en help anderen waar mogelijk, zonder neerbuigend te zijn.

8. Begrijpelijke taal: plaats informatie die voor de deelnemers te volgen is.

9. Meld overtredingen: meld ongepast gedrag aan de moderatoren.

10. Moderatoren hebben altijd gelijk ook als hij/zij besluit je te verwijderen omdat jij je niet aan de regels houdt.

KTO. 33

Maak gebruik van je TLN-lidmaatschap!

‘Het is de investering meer dan waard,’ zegt Peter Koomen over de TLN-planner die hij sinds 2020 gebruikt. Zo zijn er meer producten en diensten die TLN aanbiedt aan haar leden om hen inzicht te geven in uiteenlopende zaken. We zetten er een aantal op een rijtje.

TLNplanner

Peter Koomen Transport

Peter Koomen: ‘Om exacter een prijsopgave of offerte te kunnen maken, werken wij sinds 2022 met de TLNplanner. Met de TLNplanner zie je snel de kosten qua tol en hebben we de route voor de vrachtwagens direct paraat. De tool werkt fijn en makkelijk en het is een kleine stap naar professionalisering van je bedrijfsvoering. Als je overweegt om de TLNplanner te gaan gebruiken, zou ik zeggen: zeker doen! Het is de investering meer dan waard!’

TLN Urenapp

Faase Transport BV

Wim Jan Faasse: ‘Sinds april 2021 gebruik ik de TLN Urenapp. Het is een makkelijke manier om je uren te verwerken voor de administratie.

Tevens krijg je een duidelijk overzicht van de correcte verwerking van de onkosten en uren. Bij een probleem met de app heb je direct contact en zorgt de leverancier voor een oplossing. De app biedt zowel de chauffeur als het bedrijf een eerlijke verantwoording van de uren.’

KTO. 34

TLN Kostprijscalculator

Van der Steen Reiniging & Transport B.V. Harm van der Steen: ‘Wij gebruiken de TLN Kostprijscalculator nu ruim 3 jaar. Ik heb nu handvatten en richtlijnen om mijn kostprijs te realiseren. We weten nu waar het verdienmodel zit en we weten waar er geld bij moet. Onze voertuigen zijn zeer specialistisch en zelfs dan kan je deze applicatie goed gebruiken. Alles zit er namelijk in, van bestelbus tot gespecialiseerde voertuigen, van chauffeur met bijrijder tot alle overheadkosten. Je hebt dit als ondernemer echt nodig, zonder dit kun je minder nauwkeurig rekenen!’

TLN Tachoweb

FD-Trans

Ferrie van Dierendonck: ‘TLN Tachoweb is een mooi en uitgebreid systeem om overtredingen te beperken en de chauffeurs te controleren. Vanaf april 2022 hebben wij dit nu in gebruik en het werkt eenvoudig en is zeer uitgebreid. De belangrijkste reden om dit aan te schaffen, was voor mij de controle op de rijtijden van de chauffeurs en controle op de arbeidsuren. Sinds een aantal maanden heb ik een chauffeur in Groningen en heb ik een kastje in zijn auto in laten bouwen. Zijn tachograaf en zijn bestuurderskaart worden op afstand uitgelezen en de bestanden worden toegevoegd op mijn account. Die lees ik thuis uit op de pc, ideaal! Nog een tip vanuit mij is om de snelheid van de truck ook weer te geven. De overtredingen staan duidelijk aangegeven en ik heb mijn chauffeurs ook meerdere keren gewezen op de overtredingen die zij onbewust maken.’

KTO. 35

Alle materialen op tijd geleverd

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.