Tragel Magazine - Special oktober 2022

Page 1

SPECIAL - OKTOBER 2022 MAGAZINE De zoektocht naar Spaans vaktalent Lef om te leren - en meer... SAMEN ONBEGRENSD Gedurfd en ondernemend voor de zorg.

Tragel is een maatschappelijke organisatie gevestigd in Zeeland. Met bijna 800 medewerkers ondersteunen en begeleiden we kwetsbare mensen zodat zij een goed leven kunnen leiden. Dat doen we vanuit ruim 70 locaties in samenwerking met cliënten en bewoners, hun familie en vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers, Vrienden van Tragel en andere netwerkrelaties. Samen doen is ons motto.

INHOUD

Redactie: Tragel Communicatie en Artext Foto’s: Nedbase, Gino van den Broecke en Artext Ontwerp en opmaak: Cows & Stars

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Tragel.

Vragen of tips? Neem contact op via communicatie@tragel.nl of www.tragel.nl

De zoektocht naar Spaans vaktalent

Tips voor succes

Het roer drastisch om

Ola, bij Tragel moet je zijn!
Nieuwe medewerkers van ver, hoe werkt dat?
“Hier kan ik mijn werk doen zoals ik dat wil” Alles uit de kast om goede zorg te blijven bieden 6 8 10
“Heel leuk om te ervaren dat je nog kunt leren”
2
COLOFON
4

SAMEN ONBEGRENSD

Hallo!

Mijn naam is Erik van Geloof. Ik woon én werk bij Tragel. Als je wel eens bij ons in Clinge bent, dan heb je me vast wel gezien achter de balie in de hal van het hoofdgebouw. Daar werk ik vier dagen. Ik woon in Hulst in mijn eigen appartement aan de Sluyskreek, met de begeleiding vlakbij. Dan kunnen zij me helpen als dat nodig is. Dat is fijn!

Ook in mijn werk heb ik dat graag. Ik hoor in het team en weet na vijf jaar best veel van de balie. Maar als ik het even niet weet, dan kan ik het direct vragen. Het is een erg leuke werkplek, ik zie iedereen die binnenkomt als eerste! Verder sorteer en frankeer de post, breng pakketten rond in het hoofdgebouw en leg sleutels klaar voor medewerkers. En er komen ook heel vaak mensen met vragen en dan help ik waar ik dat kan.

Ik werk ook één dag per week op De Leest. Daar help ik bij het beheer van www.tragelshop.nl. Ik leg bestellingen klaar, voer de producten in en maak foto’s voor de webshop. Dus mijn werkweek is altijd afwissend en dat vind ik superleuk. Ik ken bijna alle collega’s. Er komen ook steeds nieuwe gezichten bij, zelfs uit Spanje! In dit magazine lees je daar alles over en wat ze van Nederland vinden.

Als je nieuwsgierig bent, blader dan zeker verder in het magazine. Veel leesplezier en tot ziens!

Erik

TRAGEL MAGAZINE 3

Ola, bij Tragel in Zeeland moet je zijn!

Gewaagd was het wel, maar als de nood hoog is moet je slim zijn… Met die insteek ging Tragel een stapje verder dan vele anderen in de zoektocht naar medewerkers. Met alle pijlen gericht op vakmensen uit Spanje!

Bestuurder Guus Bannenberg: “Als we voor voldoende personeel niet in de regio terecht kunnen, moeten we elders kijken. Samen met bureau Otto beslisten we om over de grens te zoeken. Op zoek naar nieuwe ZeeuwsVlamingen, die wel van een uitdaging houden en voor langere tijd hun hebben en houden willen verhuizen.”

Manager organisatieontwikkeling Caroline Filius vult aan: “Die aanpak is gedurfd en heel ondernemend voor de zorg. Als de vijver opdroogt, heb je een nieuwe vijver nodig. Kenmerkend is dat we als werkgever verder kijken dan de baan alleen. Wat kunnen we doen om onze nieuwe collega’s te helpen bij hun nieuwe leven hier? Want het is geen zomerbaan; het is geen stage. Als je hiervoor kiest, dan ben je flexibel en avontuurlijk aangelegd. Wat kunnen wij bijvoorbeeld doen voor partners en gezinnen die meekomen? Het vergt veel voorbereiding.”

Als de vijver opdroogt, heb je een nieuwe vijver nodig.
Abraham Sánchez (l) hoorde bij de tweede groep nieuwe medewerkers uit Spanje.
4
DE ZOEKTOCHT NAAR SPAANS VAKTALENT

Brood

In Spanje worden meer medewerkers voor de zorg opgeleid dan dat er vacatures zijn. Er is ook een hoge jeugdwerkloosheid. “Een baan bij ons betekent rust en ruimte om aan de toekomst te denken. Geen zorgen meer over hoe je je brood deze maand moet verdienen”, zegt Caroline. Guus: “De Spaanse opleidingen zijn goed en hoe de Spaanse medewerkers hun werk doen, past bij ons. Ze zijn doorgaans leergiering, sociaal en loyaal.” “Daarbij is de zorg voor mensen met een beperking hier gericht op ontwikkeling en begeleiding, en in Spanje meer op zorg. Onze professionaliteit in zorgverlening, daar worden de medewerkers uit Spanje heel blij van”, weet Caroline.

Pittige taalcursus

Het bureau mikt op medewerkers die op niveau 6 geschoold zijn, met ervaring in psychiatrie, orthopedagogie of psychologie. Eenmaal de interesse gewekt en de uitdaging omarmd, wacht de Spaanse nieuwe medewerkers een pittige taalcursus. Zes dagen per week Nederlands leren. Met het certificaat op zak het vliegtuig in, op naar een nieuw leven in Nederland. “Gezien vanuit de complexe arbeidsmarkt is dit echt lef. Het eerste jaar was zwaar”, blikt personeelsadviseur Susan Raas terug. “Alles was nieuw, op het werk maar ook praktisch was er veel regelwerk. Op de werkvloer vergt het veel van collega’s. Met name de taal is lastig. Daarom hebben we de taalopleiding na het eerste jaar geïntensiveerd. Die is nu meer gericht op vakjargon.

De aanpak is gedurfd en ondernemend.

Er is veel medewerking van collega’s, maar de investering is groot voor een team. Het is fijn dat er zich voor de komende lichting zeven collega’s hebben aangemeld als sociale buddy, voor tien nieuwe mensen die uit Spanje komen!”

Tragel zit niet stil en blijft zoeken naar mogelijkheden om nieuwe medewerkers uit Spanje te binden. Op dit moment worden contacten met Spaanse scholen gelegd om studenten al tijdens hun stage te laten ‘proeven’ van een leven in Nederland.

Samen wegwijs maken Tragel krijgt bij de werving alle medewerking van de Spaanse gemeente Valencia, gemeente Hulst en de woningbouwcorporaties. Ook de provincie ondersteunt het initiatief waar het kan.

Weer tien van start!

In oktober beginnen er opnieuw tien nieuwe medewerkers uit Spanje aan een baan bij Tragel. Van de eerste lichting van acht in 2019 is er nog één medewerker over. Na drie jaar werven in Spanje, telt Tragel ongeveer dertig Spaanse medewerkers in dienst.

Miriam Gua (r, uit de eerste groep Spaanse medewerkers) en haar werkbuddy Jonatan van Overmeiren.

TRAGEL MAGAZINE 5

Nieuwe medewerkers van ver, hoe werkt dat?

Als je over de grens naar nieuwe medewerkers zoekt, zijn er praktische hobbels op de weg naar succes. Hoe maak je de slagingskans zo groot mogelijk? Hoe zorg je dat je nieuwe aanwas blijft, zich goed voelt in het nieuwe leven elders én zich bindt aan je organisatie?

Zorg voor een lange termijnvisie en geef veel aandacht aan het aarden en het definitieve vestigen van je nieuwe medewerkers.

Laat je nieuwe medewerkers niet aan hun lot over en zorg voor inburgering en draagvlak. Zorg voor goede contacten in de teams waar ze terechtkomen, maar investeer ook in contacten met bijvoorbeeld de gemeente en woningbouw corporaties (passende huisvesting).

Kies je vijver zorgvuldig. Daar waar de jeugdwerk loosheid hoog is en er weinig uitzicht is op verbetering, is de meeste motivatie te vinden.

Ga in zee met een gespecialiseerd bureau met ervaring ter plaatse voor een effectief selectieproces.

Wees duidelijk over je profiel. Als je voor een hoger opleidingsniveau kiest, wordt de overstap naar een nieuwe cultuur meer doordacht gemaakt.

Laat zien dat je toekomstgericht bent en zorg voor goede vervolgop leidingen zodat ambities worden ondersteund. Als je laat zien dat je investeert, vergroot je de kennis en het draagvlak en daarmee de kans dat je nieuwe medewerkers blijven.

Kies voor de integrale aanpak: werk samen met de overheid en woonen zorgaanbieders.

Investeer in een goede taalopleiding, intensief en vakgericht. Alles begint met beheersing van de taal, op de werkvloer maar ook in het leven naast het werk.

Ga aan de slag met een grote groep. Zeker in het begin is dat zo nodig, samen de uitdaging aangaan!

Zorg dat je wat te bieden hebt, zoals direct een vaste aanstelling. Dat geeft duidelijkheid over je werkgeverschap.

Bereid je teams voor. Nieuwe collega’s vragen veel begeleiding en inzet.

6
TIPS VOOR SUCCES

Healthcare Heroes

OTTO Health Care heeft in Europa en Azië een eigen recruitmentorganisatie die buitenlandse zorgprofessi onals werven, opleiden en voorbereiden op hun komst naar Nederland. Op het Taleninstituut leren zij de Nederlandse taal, onze cultuur en uw werkmethodiek.

Het vertrek naar Nederland vergt veel regelwerk. Dat vereist goede begeleiding, zekerheid vooraf en duidelijke communicatie. Dit bereiden we samen voor. Zo ook de huisvesting, waarvoor wij een vastgoedfirma hebben die ruim 16.000 medewerkers in Nederland huisvest.

De Nederlandse zorg behoort tot de wereldtop. Niemand wil hulpbehoevend of ziek worden, maar als het je toch overkomt, dan kan dat maar beter in Nederland gebeuren. We hebben geweldige zorgprofessionals die patiënten en cliënten liefdevol en goed verzorgen.

Zorginfarct

Maar als we niet oppassen verandert dit. Er komt een zorginfarct op ons af. Door de vergrijzing neemt het aantal handen aan het bed af, en tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe.

Herkent u deze uitdaging?

De zorgsector staat voor een grote uitdaging. De werving van buitenlands zorgpersoneel kan voor zorgorgani saties uitkomst bieden, al is dat geen gemakkelijke oplossing.

Onze aanpak

Een succesvolle en duurzaame aanpak vereist intensieve voorbereidingen, goede begeleiding van medewerkers en afstemming met alle betrokkenen. Dit is de specialiteit van OTTO Health Care.

Voor het creëren van draagvlak is het belangrijk om vooraf met betrokken stakeholders, zoals de gemeente, goede afspraken te maken. Maar ook intern draagvlak is onontbeerlijk voor succesvolle integratie op de werk vloer. OTTO Health Care heeft hierin een unieke eigen aanpak ontwikkeld. Deze eigen aanpak werkt volgens een stappenplan om uw organisatie en nieuwe mede werkers optimaal op weg te helpen.

Kiest u voor onze unieke aanpak? Dan kiest u voor nauwe samenwerking in een toegewijd part nerschap: een actieve rol van beiden, ieder van uit de eigen expertise. Want alleen zo wordt deze oplossing ook echt een duurzaam succes.

Benieuwd naar onze oplossing?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

OTTO Health Care Savannahweg 71j, 3542 AW Utrecht

E: rvalkman@ottohealthcare.eu

M: 06-45756192

TRAGEL MAGAZINE 7
ADVERTORIAL

“Hier kan ik mijn werk doen zoals ik dat wil”

Noem het lef hebben. Of op z’n minst avontuurlijk. Feit is dat het roer drastisch omgaat als je ervoor kiest om je familie, vrienden en geboorteland achter je te laten om in Zeeuws-Vlaanderen een nieuw leven te beginnen. Tragel heeft na drie jaar werven ongeveer dertig medewerkers uit Spanje in dienst. En er gaan er meer volgen. Twee Spaanse stellen aan het woord over hun ‘grote stap’ en kijk op de toekomst.

Laura Jiménez (20) en Javier Bastante (24) komen uit midden-Spanje. Ze waren één jaar samen toen zij in het najaar van 2021, met de derde lichting, naar Nederland kwamen. Laura werkt bij Albert Heijn in Hulst, Javier bij Tragel in Clinge met oudere cliënten. Hij vertelt: “Het was een grote beslissing, maar dit was dé kans om ons

leven te verbeteren. We zijn goed op weg geholpen en wonen nu net in ons nieuwe huis. Maar dit is niet voor iedereen. Het begin is echt moeilijk. Je bent op een vreemde plek, in een vreemd land met niet jouw taal.”

Positief blijven denken

Ondanks dat beginnen ze hun draai echt al te vinden, zegt Laura. “Het is durven en positief blijven denken. Het is leuk om hier te wonen. Hulst is een fijn stadje. Ik versta goed Nederlands, en ik doe ook mijn best om het te leren spreken zodat ik kan gaan studeren.” Javier vindt spreken het gemakkelijkste, verstaan moeilijker. Lezen gaat prima. “De taal beheersen is een must op je werk. De cursus van zes dagen per week, vier maanden lang was intensief maar nuttig.” Javier: “Het werk is

Hier helpen we de cliënten verder. Dat maakt ons werk leuker.
Pau en Lorena
8
ALLES IS NIEUW VOOR MEDEWERKERS UIT SPANJE

hier leuker om te doen, met juist veel aandacht voor wat de cliënten kunnen. Dat is zoals ik het wil, de zorg is beter geregeld.”

Vreemd eten

Dat zeggen ook Pau Salas (26) uit Barcelona en Lorena Arcicollar (25) uit Toledo. Ook zij kwamen naar ZeeuwsVlaanderen, om beiden bij Tragel aan de slag te gaan. Pau werkt op de Cantecleerhoeve en Lorena met verschillende leeftijdsgroepen, wat ze erg leuk vindt. Het stel is nu bijna drie jaar hier en kunnen binnenkort gaan klussen in hun nieuwe huis in Clinge, vlak bij het bos. Ideaal om aan de wandel te gaan met hun twee honden, van wie er één meereisde vanuit Spanje en er in Nederland een maatje bij kreeg.

Familie missen

Pau en Lorena kwamen naar Nederland in coronatijd. Dat maakte het er niet gemakkelijker op, er kon weinig ondernomen worden maar met collega’s maakten ze het gezellig. Ze zijn nog niet voor honderd procent gewend aan Nederland. “Aan de aparte etenstijden zal ik nooit wennen”, zegt Pau. Voor Lorena is de taal moeilijk. “Ik ben er trots op in het Nederlands te kunnen communiceren, hoewel ik nog veel te leren heb! Hier hebben we minder sociaal leven dan in Spanje, maar met de tijd zal het zeker beter worden.

Javier Jiménez Collega uit Spanje

Soms denk je: ik wil terug, ik mis mijn familie. Maar dan moet je toekomstgericht blijven denken: hier is het beter. Hier is de kwaliteit van leven veel hoger. In Spanje kun je moeilijk sparen, laat staan een goed huis kopen”, zegt ze. Pau: “Wat goed voelt, is de manier waarop wij hier werken. We werken met kleine groepen cliënten en dat maakt dat je echt de tijd voor hen hebt om de aandacht te geven die ze ook verdienen. Hier helpen we de cliënten verder en dat maakt ons werk veel leuker.”

Spanje: nadruk op zorg

In Spanje is de zorg voor mensen met een beperking anders georganiseerd dan in Nederland. De gehandicaptenzorg is vooral op zorg gericht en legt minder nadruk op ontwikkeling van de cliënten. Er wordt gewerkt met grote groepen, en er worden minder begeleiders per groep ingezet.

Het begin is echt moeilijk. Je bent op een vreemde plek, in een vreemd land.
Javier en Laura
TRAGEL MAGAZINE 9

Alles uit de kast om goede zorg te blijven bieden

Goede zorg blijven bieden met voldoende en tevreden medewerkers. De uitdaging in Zeeuws-Vlaanderen is niet mals. Tragel werkt op verschillende manieren aan het ontwikkelen van talent. Dat gaat van het zoeken van nieuwe aanwas en het op peil houden van kennis tot het benutten van vernieuwende werkwijzen.

Opleidingsadviseur Stephanie de Bruijn benadrukt: “Het is hier één van de moeilijkste arbeidsregio’s. Willen we goede zorg blijven bieden, dan moeten we talent ontwikkelen en flink investeren in nieuw talent en in de medewerkers die we al hebben. Daarin moeten we inventief zijn en onze grenzen letterlijk verleggen.”

BBL

Tragel leidt een deel van de medewerkers zelf op, met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleiding. Dat is een driejarig intern werken en leren-traject. In juli studeerde de eerste BBL-klas van 34 studenten af. Zij kregen hun diploma voor persoonlijk begeleider in de zorg en een vast contract. Gediplomeerde Johan Dobbelaar (58) ging na 28 jaar van een baan in de beveiliging naar de zorg. “Je stapt in de schoolbanken terwijl je meteen een baan krijgt. Het is heel leuk om te ervaren dat je nog kunt leren, óók als je geen twintiger meer bent.”

Heel leuk om te ervaren dat je nog kunt leren.
Tragel Academie is vernieuwd.
10
TALENT ONTWIKKELEN

Vernieuwde Tragel Academie

Talent ontwikkelen is ook aan de orde bij medewerkers die al in dienst zijn. Stephanie: “We zorgen dat onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. We werken aan kennis en vaardigheden. Onze Tragel Academie is pas vernieuwd. Medewerkers volgen hier verplichte, maar ook vrije verdiepende trainingen en lesmodules. De zorgprogramma’s zijn leidend en daar wordt het aanbod op afgestemd.”

Bij Tragel kun je een loopbaan lang leren. Andries Peterson, begeleider bij De Leest: “Met de Tragel Academie houd je je vakkennis bij. Denk aan BHVcursussen, maar ook aan specifieke trainingen, zoals Medicatie en Diabetes spuiten. Als begeleider moet je weten wat medicijnen doen en hoe je ze toedient. We gaan hier heel zorgvuldig mee om. De Tragel Academie is heel toegankelijk. Ook van vrijwillige trainingen wordt veel gebruik gemaakt. Denk aan Ouderenzorg, of -heel praktisch- aan het rijden met een busje. Het zorgt dat je steviger in je schoenen staat.”

In de toekomst komt er ook een ander online ontwikkelplatform. Stephanie: “De medewerker is de regisseur van zijn eigen loopbaan. Je leert vooral op de werkvloer, met en van elkaar. Op het platform kun je elkaar vragen stellen, advies geven en ervaringen delen. Zo deel je je vakmanschap en vergroot je je werkplezier.”

Met de Tragel Academie houd je je vakkennis bij.

Andries Peterson begeleider De Leest

Innovatie

Collega’s gezocht!

Tragel zoekt nieuwe collega’s onder zij-instromers, jongeren, switchers, partners van expats, nieuwkomers en herintreders. Iedereen die hart heeft voor de zorg, of wil ontdekken of het wat voor hen is, is welkom.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtragel.nl.

Nieuwe werkwijzen brengen ook meer plezier in je werk. Eva van Harn (adviseur kwaliteit en innovatie) legt uit: “Het is motiverend als je de ruimte krijgt om ideeën aan te dragen. En het is helemaal mooi wanneer je direct resultaat kunt zien. Tragel innoveert met verschillende projecten, bijvoorbeeld Goede nacht. We kijken hoe we de tijd van de cliënt het beste kunnen indelen door passende activiteiten aan te bieden op momenten dat de medewerker niet aanwezig kan zijn én die ten goede komen aan de nachtrust. Daarbij gaan we uit van de cliënt en niet van ons dienstenpatroon. Oplossingen kunnen eenvoudig zijn, zoals een timer op de televisie. Als je als medewerker hulpmiddelen kunt benutten om je werk beter te doen, dan profiteert de cliënt daarvan.” van de eerste BBL-klas.

TRAGEL MAGAZINE 11
De 34 afgestudeerden

Ga jij ook de grens over?

Een baan bij Tragel in Nederland? Waarom niet? Werkzekerheid, meedenken in de organisatie, en werk waar je je ei in kwijt kunt. Dries Thierens uit België koos vier jaar geleden voor Tragel.

“Bij toeval reed ik vier jaar geleden de grens over, om pralines voor mijn oma. En ik ervoer dat Nederland helemaal niet zo ‘ver’ was als ik dacht… Dat maakte dat ik ook hier op zoek ging naar werk. Wat ik meteen vond bij Tragel: een nieuwe uitdaging, vast werk en een organisatie waarin ik kan meedenken én doen. Hoe het is om als Belg samen te werken met Nederlanders? Aangenaam, want ze zijn meer direct. Steeds weer opnieuw voel ik verbintenis, in de band die ik opbouw met de cliënten, in de vriendelijkheid van mensen in de buurt, en in de momenten die bijdragen aan een mooi leven voor de cliënten. Daarvoor kom ik keer op keer terug naar Nederland.”

Kom je ook kijken hoe het zit met de vooroordelen over Nederlandse collega’s? Welkom bij Tragel! www.werkenbijtragel.be E. werken@tragel.nl T. 0114-382000 Kijk ook

12 Talent Ontwikkelen
www.tragel.nl
op social media