Sigurd Swane Året 2016

Page 1

GENERALFORSAMLING I Swane året 2016 blev der afholdt en fyldig, velbesøgt og indholdsrig generalforsamling i Malergården i Plejerup. Og bagefter var der taler af Mette Højsgaard, Britta Tøndborg og Jesper S. Knudsen, hvor man vendte mange brikker omkring Sigurd Swane og hans kunst.

Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner Fotos og tekst: Tommy Flugt Konsulent: Alice Faber

SIGURD SWANE ÅRET Generalforsamlingen 2016

Udgiver: Aurora Tuse Næs


A: Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs, Odsherred - +45 5965 2423 B: Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge - +45 5965 2423

Produktion: Aurora Faber Flugt Tommy Flugt: tommyflugt@gmail.com 5126 5643

1


Ned til Malergården ad markvejen. Det er diset morgen, det gule hus, som Martin A. Hansen skrev romanen Løgneren i, lyser igennem. Lammefjorden ligger spejlblank forude, vi er på vej ned til generalforsamling på Malergården for Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner den 21. maj og kl. 10 begynder det. Der forventes mange til den årlige generalforsamling, for der er et fyldigt program bagefter og desuden er det Sigurd Swane år i år. En stor udstilling om maleren er åbnet på Øregaard Museum og den kommer senere til Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Interessen er blevet vakt. Og Malergården er altid et besøg værd.

2


Bestyrelsens beretning aflægges af formanden Alice Faber. Der er fyldt op i foredragssalen. Interessen stor. Ved sidste generalforsamling var der 400 medlemmer, i år er der 612. En markant stigning. Formanden fortæller om aktiviteter og virke i 2015-2016:

Generalforsamling 2016 Venneforeningen holdt sin årlige Generalforsamling igen i år i Malergården i Plejerup. Formanden Alice Faber aflagde bestyrelsens beretning, da ordstyrer Poul Erik Andersen havde erkæret mødet lovligt indkaldt. Hun fortalte at man sidste år havde haft portrætkunsten i fokus med foredrag af og senere undervisning af maler og tegner Anne Gyrite Schütt samt medvirket ved indvielsen af den nye Kunstskole på stedet. En busfuld venner tog på kunstbesøg i Silkeborg i maj måned og besøgte Museum Jorn med bl.a. Per Kirkebys grafiske værker. På Silkeborg Bads Kunstcenter så vi en udstilling af Søren Hjort Nielsen og fællesudstilling med Leif Sylvester og Henry Heerup. Sankt Hans blev igen en meget hyggelig begivenhed. Høve Koret sang for os og sammen med os. Og teaterleder Simon Vagn Jensen holdt en god tale ved bålet med håbet om at vi i vort land bevarer vores mentale velfærd, imødekommenhed og nysgerrighed. I august fortalte maleren Jesper Christiansen (f.1955) om sin kunst og med særlig fokus på hans maleriske rejse ind i Dantes Paradis, hvor han i sine billeder indfletter de odsherredske landskaber sammen med Dantes Firenze. Hans fascination af Malergården kom han ind på. Se tidsskrift om foredraget på foreningens hjemmeside: www.malergaardensvenner.dk I oktober causerede forhenværende minister Torben Rechendorff over familien Swane som han har nære familierelationer til. Han fortalte om sine mange sommerferier på Malergården og i familiens sommerhus ved Kullen. Og om en sommerferie i 1949 hvor han mødte forfatteren Martin A. Hansen som sad i det gule hus og skrev på sin senere så berømte roman: Løgneren.

3


I skolernes efterårsferie var der i samarbejde med Nonnetit æbleforening ved Eva arrangeret Æblemosteri på Malergården. Det var vældig populært og børn og voksne samlede æbler under træerne, vaskede og mostede dem og nød den velsmagende drik. Odsherred Kunstmuseum er blevet renoveret smukt og Venneforeningen har bidraget med økonomisk støtte til bl.a. den smukke reception. På malergården har foreningen ydet støtte til nye borde i foredragssalen. Og der er indkøbt højskolesangbøger til foreningen til møder og ture. Der er bevilget midler til indkøb af et Alfred Simonsen maleri og afsat midler til yderligere indkøb. Til hjælp til opgradering af sikringsniveauet har foreningen ydet et klækkeligt beløb. I 2016 er temaet kunstformidling, men også et Sigurd Swane år, idet Øregaard Museum og Odsherreds Kunstmuseum sammen har lavet en særdeles seværdig udstilling med Sigurd Swanes kunst. Udstillingen kommer til Odsherreds Kunstmuseum den 15. september og varer til 26. februar 2017. En fin bog er der kommet ud af bestræbelserne og udstillingen har fået gode anmeldelser. I marts måned arrangerede foreningen i samarbejde mere flere interessenter: Biblioteket, Gymnasiet, Huset i Asnæs og Odsherreds Kunstmuseum en flot og velbesøgt koncert i Aksen i Asnæs: Rock til Guldaldermalerier. Sankt Hans holdes igen i år på Malergården og Per Larsen er taler og underholdningen tager Moster og Haj sig af. En større rejse og studietur til Småland og med besøg på Astrid Lindgrens barndomshjem er planlagt og fyldt op. Til efteråret holdes en Mini Kunstbog Festival i samarbejde med Odsherreds kunstmuseum og på Malergården. Kunsthistoriker Mikael Wiwel vil fortælle om Sigurd Swane og sine kunstbøger og Jesper S. Knudsen og Simon Vagn Jensen vil optræde sammen. Formanden sluttede bestyrelsens beretning af med at takke samarbejdspartnere i året løb og en særlig tak gik til mangeårigt bestyrelses medlem Helge Fredslund der trækker sig ud af bestyrelsen efter mange års virke som foreningen repræsentant iblandt politikere. Han vil stadig tale foreningens sag og arbejde for dens visioner. Efter formandens fremlæggelse blev bestyrelsens beretning godkendt med applaus. Eneste nyvalg var posten som afløser for Helge Fredslund og her blev Annette Wolthers foreslået og indvalgt.

4


Efter generalforsamlingen var der to gode foredrag af medforfattere til bogen: Sigurd Swane MALERI

Sigurd Swanes kunst i 1905-20 og hans ukendte Tenerife Odyssé Status, eftertanke og nyt vendepunkt ved kunsthistoriker Mette Højsgaard og museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen

Kunsthistoriker Mette Højsgaard

Museumsinspektør Jesper Sejder Knudsen på Øregård

Den store udstilling med Sigurd Swane med titlen MALERI, der vistes på Øregaard Museum til 5. juni, kommer via Museet for religiøs Kunst til Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs, hvor den åbner den 15. september og varer til 26. februar 2017. Udstillingen opleves på flere måder som et vendepunkt i historien om maleren Sigurd Swanes kunstneriske liv og betydning. Den har givet anledning til status og eftertanke - også i forhold til Malergården og den fine Swane samling her. På generalforsamlingen holdt Mette Højsgaard, kunsthistoriker et foredrag om Sigurd Swanes kunst fra 1905-20. Hun fortalte om Swanes position i fortiden og om hans møde med den franske kunst, impressionismen og fauvismen i 1907 og indflydelsen af den på ham. Hun fortalte fint om venskabet med maleren Harald Giersing og de tos kunstneriske parløb som tidens frontfigurer. Hun redegjorde overbevisende for hans farvesyn og hans lyriske impressionistiske stil og fremhævede hans fine position i samtiden. Hans farver skriver han, var sat stærkt op mod hinanden for at få lyset til at virke. Læs hendes gode artikel i Swanebogen s. 51: Jeg så hvilket Lys, hvilken Glans og Rigdom et Billede kunde opnå. Sigurd Swanes position i tidlig dansk modernisme. Belyst af kunsthistorikeren Mette Højsgaard. Efter en pause fortalte Jesper Sejdner Knudsen, museumsinspektør om Sigurd Swanes ukendte ophold på Tenerife i 1947-48. Men han indledte med, at da Swane flyttede hjemmefra til Øregaard Museum udstillingen: Sigurd Swane MALERI, var det dermed lykkedes at vise, at Sigurd Swane var og er en god maler. Og udstillingen har fået store anmeldelser og mange fine ord med på vejen. Bl.a. i Information har Rune Gade skrevet, at udstillingen dækker hele hans periode og pejler hans særegenheder i egen ret. Den samme mulighed for at gøre status, se tilbage og forberede en ny vej frem åbnede sig for Sigurd Swane, da han efter den første korte rejse til Portugal med hustruen Agnete og sønnen Henrik i 1947 - 48 opholdt sig et halvt års tid alene på Atlanterhavsøen Tenerife. Den 67årige maler skriver sine erindringer og betragter sejre og nederlag, samtidig med at fremtiden på mange områder synes uvis. Swane maler også en del, han får adskillige kontakter til den europæiske og nordiske koloni, og han arrangerer en udstilling i de lokale kunstneres udstillingssted. Vi kender Swanes dagbog fra opholdet, men hans billeder fra opholdet i Tenerife ved vi ikke noget om. Museumsinspektøren holdt et levende foredrag om Sigurd Swane til den store forsamlings udelte tilfredshed og glæde.

5


Museumsinspektør Jesper Knudsen fortalte om status og vendepunkt i dobbelt forstand, og viste et billede fra Spanien, der aldrig før er kommet udenfor en families dagligstue, hvor det er er et kært eje, og også fortæller en ny flig af Swanernes uendelige og spændende historie. Og med dette billede sluttede foredragene. Og til efteråret kan nye begynde, for der er planlagt flere i Sigurd Swane året.

Sigurd Swane: Beira Altra, Landskab, Portugal 1955 (Privateje)

6


Berit Othman Berit Othman er født i 1948 og har atelier i Odsherred i naturskønt område. Hun maler og laver papmachefigurer af vidunderlig lethed og skønhed som betager en. Hun underviser også i metoden i sommermånederne. Hun deltager i Odsherreds Kunstdage i Pinsen hvert år med malerier, collager og papmache skulpturer. Hendes atelier ligger på Hestehavevej 26, Brændt, 4572 Nr. Asmindrup i Odsherred. I Pinsen er atelieret lavet om til Galleri. Turen dertil er både smuk og indviklet, men der venter en stor oplevelse på landstedet, hvor hun bor og arbejder med sin kunst. Og stedet er et besøg værd. I år er hun valgt til at være Venneforeningens udvalgte kunstner, og ved det årlige lotteri er der to fine papmache skulpturer at vinde og et par minimalerier. Derudover udstiller hun et udvalg af sine arbejder på Generalforsamlingen og vil selv være til stede.

Hjemmeside om Berit Othman: http://berit-othman.dk/om%20berit.html

7


Sigurd Swane MALERI af Tommy Flugt Det er Swane år i år. Den store satsning på bog om Swane og udstilling i Øregaard Museum, som sendtes videre til Museet for religiøs Kunst og sluttelig havner på Odsherreds Kunstmuseum var en dristig og tiltrængt redningsaktion fra glemslen. Og operationen lykkedes. Sigurd Swane kom til syne igen på smukkeste måde og interessen for denne gode og store maler blev vakt. Udstillingen fik fornemme anmeldelser og et nyt og interesseret publikum. Udstillingen viser spændvidden i hans værker: portrættet, landskabet, dagligdagens nære ting, opstillinger, søgende religiøse motiver, når han kikker på sit eget sind og lader tvivlen råde, og han undersøge også i slutningen af sit arbejdsliv de mesterlige blomsterbilleder. Hans farvebrug og penselføring kom rigtig til rette i Øregaard Museums smukke og flotte ophængning. Alene det at han blev udstillet i et museum, som var indstillet på at satse og genopdage ham som maler gjorde stort indtryk. Og de mange gæster ved åbningen bekræftede at der var noget i gærde. Genopdagelsen var lykkedes. Swane er født den 16. juni 1879 og vokser op på Frederiksberg hos forældrene Leo og Lisbeth Swane. De har i forvejen Lars Swane og senere kommer nok en søn Leo til, Sigurds lillebroder fødes i 1887. Som syttenårig maler Sigurd sine første billeder i Kullen, Sverige under et sommerophold. Fra 1898-99 modtager han tegneundervisning og i 1899 begynder han på Kunstakademiet i København, hvor han bliver indtil 1903. Lærere er J.F. Vermehren, Otto Bache og Franz Henningesen og vigtigst ved opholdet er at han knytter venskab med kunstneren Harald Giersing, der også går på Akademiet. I 1903 får han sit første billede antaget på Charlottenborg og maleriet, Indenfor (1903) erhverves af Randers Kunstmuseum. I 1904 begynder han sammen med Giersing på Zahrtmanns skole. Samme år drukner Sigurds storebroder Lars, da et skib han er påmønstret, går ned under en storm på Atlanterhavet. I 1907 rejser Giersing og Swane til Paris og ser den moderne franske kunst: impressionismen og postimpressionismen på kunstmuseer og hos private samlere. Det får stor betydning for deres maleriske udvikling. I 1910 udstiller Swane som gæst på Den Frie Udstilling og Kunstmuseet (nuværende SMK) køber maleri af ham. Via Frits Syberg får han kontakt med Fynbomalerne og møder Johannes Larsens søster Christine Larsen, og de bliver gift og får sammen sønnen Lars. Den Frie Udstilling sprænges 1915 og Grønningen dannes og her er Giersing og Sigurd Swane med. I 1920 bliver han skilt og tager til Kullen, hvor han bor i Björkeröd hos kunstneren Agnete Rechendorff, som han gifter sig med året efter. Et nyt kapitel kan begynde. Og det er flytningers tid til Gryde ved Jyderup. Til Hellerup i først den ene villa og så den anden på Vingaards Allé, som de selv tegnede. Det ligger i landstedet Øregaards tidligere frugthave (det nuværende Øregaard Museum). De får tre børn: Hanne, Henrik og Gerda. I 1934 sælger de villaen og flytter til Odsherred i 1935 på Malergården i Plejerup. Og her udspiller sig så den dramatiske historie med familiemedlemmet og digteren Valdemar Rørdam, der flytter ind og kommer i unåde pga et digt til Hitler han skrev og offentliggjorde. Historien er fortalt af Jesper S. Knudsen og skuespiller Simon Vagn Jensen som samtaleteater. Efter krigen rejser familien Swane til udlandet i deres selvbyggede Casambu (den første camper) til Spanien og Portugal. Og der er de stort set til 1967, hvor de vender tilbage. Han rejser til Kullen og maler blomsterbilleder. I 1968 vender han hjem til Danmark igen. Melder sig i 1969 ud af Grønningen og bliver efter 55 års fravær igen medlem af Den Frie Udstilling. I 1971 maler han sine sidste landskabsmalerier og blomsterbilleder. Han dør den 9. april 1973 på Malergården.

8


Skovlysning 1909

Nøgen kvinde liggende i en sofa 1912

Badende børn 1913

Portræt af maleren Harald Giersing 1909-10

Børn ved stranden

Blomster 1931

Selvportræt ca. 1907

9


ROCK’N’GULD

Det blev en god og stor eftermiddag i AKSEN i Asnæs den 13.03. Der var fuldt hus til koncerten Rockmusik til Guldaldermalerier. Og vi fik hvad vi kom efter og mere til. Det er et fint koncept Søren Mølstrøm sammen med sit Band har fået skruet sammen. En art performance standup komedie og så digtninger og sange til billederne af digteren Søren Mølstrøm orkestreret fint og godt af hele bandet. Vi kom igennem historierne og sangene til billeder af L.A. Ring, P.S. Krøyer, Wilhelm Bendz, Hans Schmidt, Julius Paulsen, P.S. Krøyer for anden gang og Skyerne af J. Th. Lundbye kaldet Hankehøj billedet ved Vallekilde. C.W. Eckersberg portrætterne af Ægteparret Schmidt. Og så sluttede koncerten med bonusnummeret til Th. Philipsens billede: Landevej ved Fårevejle fra 1901. Kreeret specielt til koncerten slutsangen: Jeg er ikke interesseret i at se. Museumsinspektør Jesper S. Knudsen havde indledningsvis fortalt om det ikoniske billede fra Odsherreds Kunstmuseum og gymnasielever fra Odsherreds Gymnasium havde lavet parafraser over billedet og de blev vist frem efter koncerten for publikum. Aftenen sluttede med et glas vin og kunstsamtaler i Huset i Asnæs, som var værter og havde åbnet den nye husudstilling for gæsterne. Så aftenen sluttede af med nutidskunst i Asnæs.

10


Et godt arrangement af: Biblioteket i Asnæs, Huset i Asnæs, Odsherreds Kunstmuseum og ikke mindst Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner som havde taget initiativ til koncerten og samarbejdet. Stor tak til formanden for dette gode samarbejde.

Søren Mølstrøm og Band - (Tekst og fotos: Tommy Flugt 13.03.2016)

Huset i Asnæs holdt aften åbent efter koncerten

11


Kom til Sankt Hans Aften 2016

Glæd jer igen til den traditionsrige fejring af Sankt Hans Aften den 23.06 på Malergården. I anledning af at det jo i år er ’Sigurd Swane-år’ har bestyrelsen besluttet, at medlemmer kun skal betale en entré på kr. 75. - Ikke-medlemmer er også velkomne, her er entré-prisen kr. 125. Der vil være adgang til den dejlige gård fra klokken 17.00, - og når vi har nydt de medbragte kulinariske delikatesser, - og måske fået et glas vin (drikkevarer kan købes), vil vi blive underholdt af nogle friske unge spillemænd, - de kalder deres gruppe ’Moster og Haj’. Gruppens folkelige og festlige musik har rødder i de nordiske, irske og keltiske traditioner. Efter underholdningen får vi kaffe og kage og vi nyder den gode stemning i gården, - og går eventuelt en tur i den dejlige have. Når klokken har passeret 21 bevæger vi os til bålpladsen, - bålet tændes kl. 21.15, - årets båltaler er Per Larsen, som tidligere har været forstander på Den Rytmiske Højskole, - i dag er Per tilknyttet Muskelsvindsfonden. – Spillemændene går med os til bålet og hjælper os igennem vores dejlige midsommersange. Tilmelding til arrangementet kan ske ved indbetaling af entreen til vor konto i Dragsholm Sparekasse: Reg. nr. 0537, konto 0000144452, - eller betal ved indgangen, men husk at vi denne aften ikke kan modtage kortbetalinger. Vi glæder os til at se jer!

12


Fokus på Sigurd Swane Mini Kunstbog Festival i september af Poul Andersen

Venneforeningen yder også sit bidrag til den særlige opmærksomhed der i år er omkring Sigurd Swane. Den store Swane-udstilling flytter fra Øregaard Museum til Odsherreds Kunstmuseum, og der er udgivet en bog om Swane i.f.m. udstillingen. Den 18. september bliver der lejlighed til for interesserede at komme tæt på den store maler. Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen viser rundt på udstillingen og fortæller også om Swanes indsats som forfatter. Derefter fortsætter arrangementet i det smukke kunstnerhjem på Malergården i Plejerup ved Lammefjorden med et foredrag om Swane af Mikael Wivel. Mikael Wivel, dr. phil. i kunsthistorie, har et indgående kendskab til Swane, som han anser for en af de banebrydende kolorister i moderne dansk kunst. Wivel vil også bidrage til Kunstbogfestivalen ved at omtale flere af de mange bøger om kunst han selv har skrevet, bl.a. om Swane, Larsen Stevns og Per Kirkeby. ”Bøger, bakker og bajere” er næste led i Kunstbogfestivalen. Den noget kryptiske titel dækker over en fortælling om Odsherredsmalerne, som de optræder i kunstlitteraturen. Det foregår i dialogform, og de medvirkende er museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen og teaterleder Simon Vagn Jensen, der tidligere med stor succes har optrådt med ”dialogteater”. Der er naturligvis også mulighed for at se udstilling m.v. på Malergården, ligesom der vil være udvalgte kunstbøger til salg. Deltagelse i dagens arrangementer koster 150 kr. for medlemmer, 250 kr. for ikke-medlemmer. Vil man have en lækker, økologisk frokosttallerken med i købet er prisen hhv. 320 og 420 kr. Der er dog naturligvis også mulighed for selv at medbringe sin frokost. Bindende tilmelding til arrangementet skal ske senest d. 8.9 med indbetaling på: Reg. Nr. 0537 nr. 0000144452. Udførligt program for dagen, der forgår i et samarbejde mellem Odsherreds Kunstmuseum og Venneforeningen kan ses på hjemmesiden: www.malergaardensvenner.dk.

13


Prismekronen på Malergården

Malergården i Plejerup har fået sin prismekrone til spisestuen tilbage. For nogle år siden fandt Helmer Frandsen, mangeårig medarbejder og museumshåndværker, ”skelettet” til prismekronen og nu for kort tid siden fandt han prismerne. Medlem af Venneforeningen Anne Marie Svendsen har pudset og samlet prismekronen, som nu er ophængt i spisestuen og har pyntet gevaldigt i stuen. Lidt af den autentiske stemning er tilbage. Se billedet hvor familien Swane med venner er samlet omkring en middag under lysekronen. Der er grund til at takke venneforeningens medlem for det smukke resultat.

14


Turen til Småland af turguide Hans Erik Andersen Vi har gjort os umage for at lave et godt program for årets kunsttur til Småland, - og vi er meget glade for, at så mange allerede nu har bakket op, og meldt sig som deltagere til turen. Den er nu næsten fuldtegnet! Vi kan love at der venter mange gode oplevelser i det svenske, - vi skal jo residere i ’Trädstaden’ Eksjö, som er helt kapitel for sig, - og så skal vi introduceres i den lokalt forankrede nutidige svenske kunst. - Selvfølgelig skal vi også en tur til Marianelund og besøge Astrid Lindgrens Näs - og meget mere! (http://www.astridlindgrensnas.se/sv/hem) Vi spilder ikke tiden, - så allerede på turen til Eksjö tager vi på besøg i ’Glasriket’, hvor vi vil opleve det bedste af den svenske glaskunst. - Og på turen hjem skal vi opleve Linnés smukke haver. Se i øvrigt hele tur-programmet på www.malergaardensvenner.dk

Aftenstemning, forår i Småland 2016

Eksjö

Alfred Simonsen (1906-35) donation fra Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner til Odsherreds Kunstmuseum 2016. Museet har ikke så stor en samling af maleren, da han døde meget ung og ikke nåede at male så mange malerier. Derfor er billedet væsentligt til samlingen.

15


Æblepresning på Malergården den 19.10 kl. 11-14 Børn og voksne samler æbler og moster dem. Arrangementet er sammen med æbleforeningen Nonnetit og foregår i Malergården æblehave.

Samtidig i Kunstskolen er billedkunstner Annemarie Jepsen klar til at inspirere børn og voksne ud i tegningens spændende udfoldelse. Kom og tegn med, når entreen er betalt til Malergården er der gratis fornøjelser. Kontakt Alice Faber på mail:alicegfaber@gmail.com tlf.: 2874 1636

16


ARNE HAUGEN SØRENSEN Lys og mørke på Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs.er en stor udstilling af maleren Arne Haugen Sørensen (f. 1932) og hans værker. Der var stuvende fyldt til ferniseringen. Britta Tøndborg holdt en glimrende tale om maleren og samarbejdet med ham, og han selv kvitterede oplagt med fortællinger om sit maleri, om at han blev overrasket over at være sat i bås som først surrealist og siden kirkemaler. Bedst sammenfatter han sit arbejde med følgende citat: "Hvidt og sort, lys og mørke, kæmper stadig i mine ting. Konflikten mellem samspillet imellem det udvendige og det indvendige er kommet til og er vel nok nu mit vigtigste tema, mennesket i samfundet, hvordan de udvendige kræfter tvinger det indvendige (figuren) til modstand". Når man ser hans billeder og sætter sig selv lidt i stedet i forhold til eksplosionerne i Bruxelles i går er det ikke svært at finde sammenhænge mellem hans billeder og samtidens både gru og mørke, liv og sol, hvidt og sort og natten som et mareridt. Vandringen fra og til som en befrielse. Men se den store udstilling i Odsherreds Kunstmuseum. (Tekst & fotos Tommy Flugt 23.03.2016)

17


Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs - Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge

Britta Tøndborg, Museumsleder kunne på generalforsamlingen fortælle om Fremtidens Swane udstilling og samarbejdsprojektet med Øregaard Museum og Det Religiøse Museum. De fleste kunstanmeldere har været der og udstillingen har også været i TV denne gang. Nye bestillinger til rundvisninger strømmer ind og det er København numre. Hun fortalte endvidere at man søger midler til udstillingssikring for tre rum og håber at have rejst pengene til byggeriet i august. Der skal bruges over 300.000 kr. bl.a. til klimaanlæg og særlig brandsikring. Hun takkede foreningen for støtten til museernes virke. Dels til indkøb af billeder og dels til renoveringen af Odsherreds Kunstmuseums fine reception. Hun glædede sig over at Malergården nu bliver kalket. Så håber alle at det er startskuddet til at Malergården kan få den helt store renovering, som den har så hårdt brug for. Malergården har et stort besøgstal for området, men det kan blive meget større.

www.malergaardenssvenner.dk

18


Sponsorer hjælper Venneforeningens arbejde for Odsherreds Kunstmuseum og Malergården og de er meget værdsatte. Ved deres økonomiske støtte kan foreningen yde endnu mere til gavn for kunsten og egnen.

19


20


Mette Højsgaard taler, mens formanden holder mikrofonen

Kassereren Hans Erik Andersen aflÌgger sin fine beretning. Foreningen har en god økonomi.

21


Helge Fredslund trak sig efter mange ĂĽrs virke i foreningen og fik takkeord med pĂĽ vejen af formanden

Alice Faber formand og sekretĂŚr Poul Andersen

22


Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen holdt en god tale

Interiør Malergården Udgiver Aurora Faber Flugt Redaktør: Tommy Flugt – tommyflugt@gmail.com – 5126 5643 23.05.2016

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.