FUGL - med Tegnerne på Johannes Larsen Museet 2016

Page 1

FUGL FUGL er nu fuglen langt ind i det ydre og indre er den FUGL

FUGL når den synger for slet ikke at tale om dens lette FLUGT

FUGL er og bliver helt ind i fjerene en FUGL i fugledragt

© Tommy Flugt

Tommy Flugt

FUGL Tegnerne på besøg hos Johannes Larsen Museet 23.08.2016

24.08.2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.