FUGL - med Tegnerne på Johannes Larsen Museet 2016

Page 1

FUGL FUGL er nu fuglen langt ind i det ydre og indre er den FUGL

FUGL når den synger for slet ikke at tale om dens lette FLUGT

FUGL er og bliver helt ind i fjerene en FUGL i fugledragt

© Tommy Flugt

Tommy Flugt

FUGL Tegnerne på besøg hos Johannes Larsen Museet 23.08.2016

24.08.2016


Et hold Tegnere besøgte Johannes Larsen Museet og blev suverænt rundvist i udstillingen FUGL af Steen Hjort fra medlemsforeningen i Kerteminde den 23. august 2016. Det blev en god dag og en inspirerende særudstilling var FUGL og Fugleværnsfondens 22. reservat som museumshaven er udnævnt til. Fondens virke i 50 år blev markeret fornemt på Johannes Larsen Museet med en stor og smuk udstilling og et fint katalog. Kunsten er også en måde at forholde sig til naturens både almindelige og sjældne fuglearter og støtte diversiteten, naturens mangfoldighed som er truet af et alt for intensivt landbrug i landbrugslandet Danmark. Og hvor skulle man så lægge en sådan udstilling om ikke i den store fuglemaler Johannes Larsens have og museum i Kerteminde. Museet er selvskreven til at varetage opgaven og gør det fornemt. Det er en stor og nødvendig udstilling. ”Kunstneren skal vise, at han har oplevet noget ude i naturen, og han har fortrolighed med og kendskab til de fugle, som han gengiver”, skrev Lorenz Ferdinand (1921-2001), Fugleværnsfondens grundlægger og det citat er taget frem i forbindelse med udstillingen FUGL. Og 23 kunstnere er repræsenteret på udstillingen – herunder også den store fuglemaler Johannes Larsen. I trækfuglesæsonen flytter udstillingen til Sophienholm og i vintermånederne vises den på Vendsyssel Kunstmuseum. I sit forord til udstillingen skriver Hans Edvard Nørregård-Nielsen tankevækkende, at Johannes Larsen i en periode var begyndt at glide bagud af dansk kunst, men at han i sit nye og storslåede museum, der både rummer hans hjem og have og det nye smukke tilbyggede Johannes Larsen museet, er tilbage på sin plads. Den store fuglemaler bliver nu vejet sammen med andre danske fuglemalere og naturskildrere, og han er helt på højde med dem alle. Udstillingen rummer en sand perlerække at kunstnere, der kan se og forstå naturen helt ned i detaljen. Og der er ikke noget nostalgisk over udstillingen, vi skal ikke tilbage til noget, men vi skal derimod prøve at nå frem til en forståelse af naturens storhed og nødvendigheden af at passe på den af hensyn til verdens mangfoldighed. Hos Johannes Larsen (1867-1961) gik kunst og natur hånd i hånd. Det ses med al tydelighed i hans forhold til haven, som var en evig inspiration og livsbekræftelse. Flora, fauna og dyr, vilde og tamme indgår i kredsløbet og var hans nære laboratorium for iagttagelser. Men også hans store rejser har betydning og giver inspiration til nutidens kunstnere. Har man set hans billeder fra det islandske landskab på hans store rejse dertil i De islandske sagaer (Gyldendals tre bindsværk), Porsmoses Johannes Larsen bog eller er man så heldige at ligge inde med Ole Vindings Med Johannes Larsen i naturen, så er man godt rustet til at forstå Johannes Larsens betydning. Går man med Ole Vinding ind i hans hjem er det et udtryk for hans væsen. Den kreds af mennesker, han har levet med, satte præg på alt, hvad der omgav dem, og der var et slægtskab mellem deres omgivelser. Johannes V. Jensens daglige atmosfære mindede ikke så lidt Johannes Larsens. Det kommer af, at de selv har kunnet frembringe, at deres hænder altid var lydige og flinke. De havde stokke og træskærerarbejder, som de selv havde sat form på og derved tilkendegivet, i hvilket intimt og naturligt forhold de stod til materialet. ”I alt var de sig selv bevidste og bekendte. Der var aldrig mørke om dem eller deres, aldrig indelukket. Der var intet mærkeligt eller indviklet i det, de holdt af. De havde let ved at finde det, for faktisk var de kun i stand til at finde, hvad der nøje svarede til dem. Denne enkelthed ejes kun af dem, der helt og overalt er sig selv”, skriver Ole Vinding i sin samtalebog med den halvfemsårige tegner og maler. I haven har man fået arrangeret land-art installationer udført af Alfio Bonanno. Ellers holder tamme gråænder til i haven året rundt og fuglereder er der masser af i haven. Indenfor udstiller en perlerække kunstnere deres værker. 23 kunstnere er repræsenteret i den alsidige og fantastiske udstilling FUGL.

1


Alfio Bonanno: land-art installationer i Johannes Larsen Museets have

2


Tegnere ankommet til rundvisning af Steen Hjort fra museumsforeningen.

3


Jens Bohr (f.1952) krukker med ugle og ørn

4


Knud Kyhn (1880-1969) Knopsvaner og toppede skalleslugere og måde 1907. Olie på lærred.

Skitse til landart

Alfio Bonanno

5


John Olsen (f. 1938) Edderfugl 2015 bronze (original fra 2013)

6


TrĂŚarbejder af Johannes Larsen: Edderfugl og solsort

7


Jens Overgaard Christensen (f. 1965) Klydekoloni 2016 – akvarel på papir

Leif Rydeng (1913-1975) Grågås, Sædgås, Grågås, Grågås, Blishøns

8


9


10


Jon FjeldsĂĽ (f. 1942) Fugleskitser Tusch

11


Falke Bang (1912-1998) Bronze: Fire agerhøns, Fiskehejre, Tamgæs, Vibe

12


Jens Gregersen (f. 1952) Vadefugle

Johannes Larsen

13


Vilhelm, Th. Fischer (1957-1928) Grågæs på strandenge 1913 & Alice Faber i Fritz Sybergs sofa.

Lars Jonsson (f. 1952) Storspove

14


Michael Kvium (f. 1955) Krager og ravne er nordens gribbe og de har spillet en stor rolle i den nordiske mytologi. Kend din indre krage.

15


Carl Christian Tofte: Traner - stor akvarel pĂĽ papir - skabt til udstillingen pĂĽ 10 dage

16


17


Johannes Larsen skabt af digteren Johannes V. Jensen

Og sĂĽ var det tid til samtale og lille frokost

18


Johannes Larsens atelier og springvand

19


20


21


Skrift til Tegnerne - Tegnerforbundet af 1919 fra Aurora

Tommy Flugt tommyflugt@gmail.com 5946 5643 www.auroraordhaven.dk

Johannes Larsen Museet: FUGL http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/

22


Johannes Larsen & Fritz Syberg

2016

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.