T-Way 1|14

Page 1

MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE

1l14 ROČNÍK X. l DUBEN 2014

Rozhovor s prezidentem TMHE Matthiasem Fischerem

Měření odolnosti superelastických kol SolidAir

Toyota Tonero nový hydrostat i modely do těžkých provozů

Případové studie Kofola a.s., PWO Unitools CZ, a.s., VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Ohlédnutí za Toyota Demo Days 2013


Výhodné znaÌkové ƪnancování manipulaÌní techniky Toyota Forklift Kredit

... podporujeme Vaše podnikání! Pokud potěebujete okamžitÝ koupit stroj, ale nechcete nebo nemıžete použít na jeho poěízení své vlastní ɬnanÏní prostěedky, nabízíme Vám produkt založený na principu úvÝrového ɬnancování. Toyota Forklift Kredit je vhodný pro podnikatele, kteěí mají zájem o variabilní ɬnancování s nemÝnnou splátkou pěi využití všech daĊových výhod, které úvÝrové produkty nabízí.

www.toyotaɬnance.cz

Nastavení smlouvy je velmi ɭexibilní: • minimální platba pĘedem již od 0 %, maximální až 70 %, • délka úvÚrové smlouvy je 48 až 72 mÚsícĮ, • pojištÚní odpovÚdnosti za škody a strojní pojištÚní s maximální spoluúÌastí 20 000 KÌ je souÌástí splátek a je ƪxní po celou dobu ƪnancování, • smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvÚru); úvÚrovou smlouvu lze po dohodÚ prodloužit nebo úvÚr pĘedÌasnÚ splatit, • poskytovatelem ƪnancování je Toyota Financial Services, • nabídka je platná pouze pro podnikatele, • bližší informace na www.toyotaƪnance.cz nebo na tel.: 222 998 312.


ÚVODNÍ SLOVO

Obsah

Firma v plné síle a nasazení

MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE

Vážení obchodní partneři a milí kolegové, dovolte mi vás s příchodem nového vydání T-way srdečně pozdravit a s blížícím se létem i popřát příjemné chvíle strávené nejen nad pročítáním našeho magazínu.

DUBEN 2014

Toto vydání T-Way je prvním v letošním roce, který je, dle čínského kalendáře, ve znamení dřevěného koně. Začíná 31. ledna 2014 a bude trvat do 18. února 2015. Kůň je svou povahou šarmantní, galantní a pozorný. Má smysl pro humor a dokáže pobavit celou společnost. Má rád přímé a upřímné jednání, celkovou nezávislost, ale nebojí se ani tvrdé práce. V naší společnosti, stejně tak jako v čínském horoskopu, očekáváme, že rok dřevěného koně bude rychlý, expanzivní a bujný. Odmění všechny s čestným smýšlením a smyslem pro disciplínu. Prořítíme se jím cvalem. Je výbornou zprávou, že v takto popsaném roce naše společnost přichází s nejširší škálou nových produktů a služeb v celé historii Toyota Material Handling!!! Dá se říci, že ve všech oblastech nabídky najdeme nové produkty, či dokonce vzniknou nové skupiny produktů a služeb, které našim stávajícím i budoucím zákazníkům přispějí k vyšší efektivnosti v oblasti vnitřní logistiky, skladování a manipulace. V tomto roce bude platit, více než kdy jindy, že štěstí přeje připraveným. Tvrdá práce, nasazení a kreativní inovace budou mít u nás nejen díky roku koně dlouhodobý pozitivní dopad. Jsem přesvědčen, že v rámci prezentace Toyoty na veletrhu CEMAT 2014 (19. - 23. května v Hannoveru), největším evropském veletrhu věnovaném logistickým řešením, budete mít osobní možnost se o pravdivosti tohoto prohlášení přesvědčit. Českým klientům se budeme plně věnovat. Vedle „evropského personálu“ budou po celou dobu v Pavilonu 32 přítomni dva zkušení zástupci naší společnosti, obchodníci Daniel Horák a Luděk Viktorýn, připraveni vám všestranně pomoci. Také my jsme již nyní v přípravné fázi na prestižní akci pořádanou v rámci České republiky, tedy Demo Days 2014. I letos se uskuteční v obvyklém termínu v polovině října. Bude opět plná inovací a plynule naváže na prezentaci Toyoty v rámci CEMATu. Dovolte mi vás upřímně pozvat jak k osobním návštěvám zmiňovaných akcí, tak na individuální prezentace nových i osvědčených produktů a služeb v modernizované centrále v Rudné u Prahy. Připraví je pro vás naše ochotné obchodní a servisní týmy. Vždyť je přeci rok dřevěného koně a ten je ve znamení týmové spolupráce, vzájemného posilování a expanze. Na viděnou a nejen na CEMATu 2014 Jan Pachman, ředitel a jednatel společnosti

4

Aktuality

8

Dynamika inovací se nezastaví ani v roce 2014 Rozhovor s Matthiasem Fischerem, prezidentem a CEO TMH Europe

10

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. Automatické tahače Toyota šetří provozní náklady

11

Kofola a.s. přešla z plynového na elektrický pohon Případová studie z provozu v Mnichově Hradišti

14

Ohlédnutí za Toyota Demo Days 2013

18

Dual Impact Zpráva TMHE o udržitelném rozvoji podnikání

20

Modulární nabíječe Hawker od Enersysu

21

Změna nákupní politiky a spolupráce s Toyotou Případová studie ze společnosti PWO Unitools CZ, a.s.

24

Nové možnosti se spalováky Toyota Tonero Nový hydrostat a silné vozíky s nosností až 8 tun

26

Optimise your business with ZetesMedea Voice

28

Regálové systémy Toyota Pevný pilíř oddělení Logistics Solutions

30

Nový e-shop nabízí širší sortiment Rychlý a výhodný nákup vybraných vozíků BT

32

Testy superelastických kol SolidAir Měříme dlouhodobě odolnost v několika provozech

34

Active Inverter Technology v nabíječkách Fronius od IBG

T-way Manažer projektu: E-mail: Produkce: Vydavatel: Registrace:

Centrála Rudná–recepce: Tel.: +420 311 651 111 Fax: +420 311 651 311 Nová manipulační technika Tel.: +420 311 651 111 prodej@cz.toyota-industries.eu e-shop • Ruční paletové vozíky a skladová technika www.toyota-eshop.cz •Ruční paletové vozíky - limitovaná edice www.toyota-le.cz Servis Dispečink servisu Tel.: +420 311 651 151 Pohotovost v době volna a svátků Tel.: +420 606 607 402

Jindřich Přívora jindrich.privora@cz.toyota-industries.eu Fast Forward, s.r.o., www.fastforward.cz Toyota Material Handling CZ s.r.o. K Vypichu 1049, 252 19 Rudná MK ČR E 16351, ISSN 1803-6880

Náhradní díly Katalog příslušenství na www.toyota-forklifts.cz Tel.: +420 311 651 162 parts@cz.toyota-industries.eu Pronájem pronajem@cz.toyota-industries.eu www.toyota-pronajem.cz Tel.: +420 702 060 202 Bezplatná linka: 800 900 911 Použitá technika Bezplatná linka: 800 900 911 used@cz.toyota-industries.eu

www.toyota-forklifts.cz

www.toyota-forklifts.cz

3


UP TO DATE Bude Toyota nebo BT vozíkem roku 2014? Čtyři nominace ve třech kategoriích, čtyři příležitosti jak získat hlavní cenu IFOY Award 2014 MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ IFOY - INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR AWARD - BUDE VYHLÁŠENO NA NADCHÁZEJÍCÍM VELETRHU CEMAT HANNOVER 2014, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V KVĚTNU. CELKEM BYLO DO SOUTĚŽE NOMINOVÁNO 11 NOVÝCH PRODUKTŮ. TO ZNAMENÁ, ŽE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MÁ VELMI PEVNOU POZICI, KTERÁ ODRÁŽÍ SKUTEČNOST, ŽE UDRŽUJE SILNOU DYNAMIKU VÝVOJE NOVÝCH VOZÍKŮ A PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ. Cenu IFOY Award vyhlašují významné odborné organizace v oboru intralogistiky a manipulace - VDMA Materials Handling a Logistics Systems Sector Association. O vítězi v jednotlivých kategoriích rozhoduje porota složená z předních evropských novinářů, autorit specializujících se na manipulaci s materiálem a intralogistiku.

Kombinace výjimečné síly, úsporného provozu a baterie s dlouhou výdrží jsou důležitými faktory, které umožňují tomuto novému modelu identické nasazení, které je obvyklé u čelních vozíků se spalovacími motory, tj. náročnou práci ve vícesměnných provozech. Zákazník přitom může těžit z výhod elektrického pohonu, zejména tichého a ekologického provozu.

Toyota Material Handling Europe se uchází o ocenění nejen se třemi vozíky, zastoupení a velmi dobré šance máme rovněž v kategorii Intralogistické řešení díky fleet managementu Toyota I_Site.

V kategorii „skladová technika“ byl do finále nominován model BT Optio OSE200X určený pro nízkoúrovňové vychystávání. Řešení zdvihu s nůžkovým mechanismem umožňuje vysokou nosnost i ve výšce ideální pro ergonomické vychystávání, podporované funkcí automatického nastavení výšky vidlic podle úrovně nákladu a doplněné o dálkové ovládání vozíku.

V kategorii „čelní vysokozdvižný vozík do nosnosti 3,5 tuny“ byly nominovány dokonce dva modely. Prvním je nová Toyota Tonero HST, vozík s hydrostatickou převodovkou vyvinutý v Evropě a určený převážně pro evropský trh. Elektrický vozík Toyota Traigo 80 je druhým nominovaným vozíkem.

Toyota I_Site byla v kategorii „Intralogistické řešení 2014 zaměřené do praxe” vybrána za implementaci systému správy a řízení flotily ve společnosti Carreras Group ze Španělska. Výsledkem nasazení Toyota I_Site je zvýšení produktivity o 10 % a snížení provozních nákladů o 60 %.

BT Optio OSE200X

Toyota Tonero HST

Toyota Traigo 80

Toyota výrazně rozšíří výstavní plochu Toyota Material Handling Europe (TMHE), globální lídr v manipulaci s materiálem, bude na předním veletrhu intralogistiky CeMAT Hannover, pořádaném ve dnech 19. – 23. května 2014, jedním ze tří největších vystavovatelů a představí řadu inovativních produktů a služeb v oblasti automatizace, skladové techniky i čelních vysokozdvižných vozíků. Toyota počítá s plochou přibližně 1 000 m2 v interiéru atraktivního pavilonu 32. Další část expozice bude umístěna na velkém krytém prostranství vně budovy (1 800m2). Srdečně vás zveme k návštěvě naší rozšířené expozice!

4

t-way 1/2014


www.toyota-forklifts.cz

SNOEKS rozjíždí profesionální logistiku HOLANDSKÁ RODINNÁ FIRMA SNOEKS AUTOMOTIVE CZ S.R.O. PŘIŠLA DO ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2004. V LOŇSKÉM ROCE OTEVŘELA V KRUPCE U TEPLIC NOVÉ MODERNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM, KTERÉ ZAHRNUJE SYSTÉMOVÝ SKLAD I SPECIALIZOVANOU VÝROBU PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. FLOTILU, ZAHRNUJÍCÍ VOZÍKY DO ÚZKÝCH ULIČEK PRO CELOPALETOVOU MANIPULACI I VYCHYSTÁVÁNÍ Z ÚROVNĚ PŘES 9 METRŮ, RETRAKY A ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY, DODALA SPOLEČNOST TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ. Snoeks Automotive expanduje v oboru na míru vyráběných vestaveb do dodávkových a užitkových vozidel. Užší spolupráce s automobilkami zvýšila nároky na logistické operace na úroveň obvyklou v automobilovém průmyslu a vedla společnost k výstavbě nového distribučního centra, a tím i k obnově a posílení parku manipulační techniky. „Koncentrace aktivit pod jednu střechu a zázemí projektované na míru našim potřebám bylo prvním krokem posunu na novou, profesionální úroveň logistiky. Skladba nabídky vozíků společnosti Toyota a zejména parametry unikátního kloubového systémového vozíku BT Vector nám umožnily dodržet naše plány s uspořádáním skladu a dosažením maximálního počtu paletových míst. To byl klíčový bod, který rozhodl výběrové řízení ve prospěch Toyoty,“ uvádí Kamil Hofstetter, Warehouse Manager společnosti Snoeks Automotive CZ s.r.o.

Součástí dodávky byla i instalace systému pro správu flotily Toyota I_Site na všechny provozované vozíky. „Sledování výkonu vozíků i schopnosti řidičů pomocí tohoto systému nám pomáhá ihned od uvedení vozíků do provozu. Dlouhodobě sbíráme data a konfrontujeme výsledky s naší koncepcí zásobování výroby i distribuce. Můžeme upravovat některé procesy manipulace tak, aby lépe vyhovovaly špičkám ve výrobě, monitorujeme práci jednotlivých řidičů, srovnáváme výkony různých směn i vytížení během různých časových bloků v rámci jedné směny. Naši řidiči neměli ani s jedním novým typem vozíku s velmi vysokým zdvihem žádné zkušenosti a učili se prakticky od nuly. Sledujeme nárazy, využíváme různé provozní režimy podle zapracování obsluhy a získáváme mnoho zajímavých údajů pro manažerské rozhodování,“ dodává Kamil Hofstetter.

AGC AUTOMOTIVE MÁ BEZPEČNĚJŠÍ PROVOZY Výstražné jednotky SpotMe varují ve společnosti AGC Automotive Czech a.s., Bílina obsluhu vysokozdvižných vozíků i chodce před nečekaným kontaktem na křižovatkách, přechodech a na dalších nepřehledných nebo zastavěných místech ve výrobě, ve skladových prostorách nebo na krajích budov.

AGC Automotive klade na bezpečnost práce ve svých provozech velký důraz. Ve výrobě i ve skladech dochází k častému křížení komunikačních cest manipulační techniky a pěších, nechráněných osob. Systém SpotMe si společnost vyhodnotila jako nejvhodnější variantu řešení bezpečnosti kvůli vysoké účinnosti světelných záblesků, spolehlivosti senzorů i kvůli bezdrátovému přenosu signálu mezi senzory a výstražnou jednotkou. Díky vysoce citlivým infračerveným směrovým senzorům umístěným na regálech nebo jiné pevné konstrukci (senzory nevyžadují žádný zásah do vozíků) detekuje SpotMe přítomnost pěších pracovníků a manipulačních vozíků a varuje obsluhu vozíků. Systém světelného varování je velmi účinný i v hlučných výrobních provozech. Vzdálenost mezi senzorem a výstražnou jednotkou může být až 50 m, v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. „Zvažovali jsme více možností, jak posílit bezpečnost v místech, kde se vyskytují vozíky a SpotMe jsme vybrali jako účinný a přitom snadno pochopitelný systém pro pracovníky v provozu. Osadili jsme jednotkami SpotMe každý přechod pro pěší pracovníky, protože to je potenciálně nejnebezpečnější místo, zejména na krajích budov nebo v zastavěném prostředí,“ říká Lukáš Rouček, projektový manažer společnosti AGC Automotive Czech a.s.

www.toyota-forklifts.cz

5


UP TO DATE IF DESIGN AWARD PRO BT MOVIT Po nedávných úspěších elektrického čelního vozíku Toyota Traigo 48 v roce 2009 a vychystávacího vozíku BT Optio L-série v roce 2011 získala Toyota Material Handling Europe další ocenění. V silné konkurenci zvítězil letos elektrický tahač a vychystávací vozík BT Movit N-série. Hlavním důvodem výhry je výjimečně čistý a funkční design vozíku. Lehký, tichý, pohyblivý a velice všestranný stroj s nosností až 1 500 kg je perfektně adaptabilní do mnoha typů provozů od skladů po nemocnice. Oceněný produkt musí splňovat i další důležitá vítězná kritéria: bezpečnost, ergonomické parametry, minimální vliv na životní prostředí a nákladově nenáročný provoz.

ŠIKOVNÝ PRACOVNÍ STŮL Představujeme nový nůžkový ruční paletový vozík BT Lifter s výškou zdvihu 800 mm a nosností 1 000 kg. Vylepšete své provozy o jeden ze dvou nových modelů BT Lifter HHM100 s manuálním nebo HHL100 s elektrickým zdvihem. Oba modely slouží také jako praktické, pohodlné a ergonomické pracovní stoly. Nové modely s nůžkovým mechanismem mají vylepšené parametry v oblasti stability, nový design dovolující tišší provoz i snazší manévrování díky lepšímu radiu otáčení. V případě verze s elektrickým zdvihem nabízíme i vyšší kapacitu baterie (63Ah), která umožňuje delší provozní čas na jedno nabití.

6

t-way 1/2014

Toyota Material Handling CZ

buduje dealerskou síť

ZAČÁTEK ROKU 2014 JE VE ZNAMENÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY V PŘÍSTUPU K TRHU ZE STRANY TOYOTY MATERIAL HANDLING. ČESKÁ POBOČKA TOYOTY POKROČILA V BUDOVÁNÍ NEPŘÍMÉHO OBCHODNÍHO KANÁLU, KTERÝ JE PŘÍSLIBEM JEŠTĚ LEPŠÍ DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ A SLUŽEB TOYOTA & BT ŠIRŠÍMU OKRUHU ZÁKAZNÍKŮ V MNOHA REGIONECH ČECH I MORAVY. Dealerský koncept je osvědčenou formou vytváření prodejní a servisní sítě, který Toyota úspěšně praktikuje v mnoha evropských zemích a s jehož pomocí chce dosáhnout výrazně vyššího pokrytí trhu. V průběhu posledního kvartálu svého finančního roku 2013-2014 uzavřela TMH CZ několik nových dealerských smluv a rozvíjení spolupráce s dalšími smluvními dealery bude pokračovat i letos.

„Pečlivě vybíráme partnery pro rozvíjející se dealerskou síť tak, aby i segment menších a středně velkých uživatelů manipulační techniky na lokální úrovni mohl při své práci profitovat z využívání produktů a služeb s vysokým kvalitativním standardem běžným v naší společnosti,“ říká Tomáš Jerie, obchodní a marketingový ředitel společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Plzeňský kraj MANITEC trade s.r.o. Kout na Šumavě 326 345 02 Kout na Šumavě Tel.: +420 379 766 211 domazlice@manitec.cz www.manitec.cz

Zlínský kraj UHS JAKOS a.s. Moravníky 1392 686 01 Uherské Hradiště Tel.: +420 572 551 480 info@uhsjakos.cz www.uhsjakos.cz

Jihomoravský kraj KAROSERIA a.s. Havránkova 30/11 619 62 Brno Tel.: +420 543 528 111 info@karoseria.cz www.karoseria.cz

Moravskoslezský kraj Čížek & Ptašek s.r.o. Ostravská 393 739 25 Sviadnov Tel.: +420 558 671 368 info@dvaptaci.cz www.dvaptaci.cz

Posila na post Technického manažera servisu Petr Tkadlčík (49) převzal od 1. dubna 2014 odpovědnost za technickou stránku zajištění servisu TMH CZ. Na nové pozici bude řídit oddělení servisu prostřednictvím regionálních manažerů servisu, servisního dispečinku a oddělení servisní podpory. Petr Tkadlčík je zkušený organizátor s dlouholetou praxí v servisních strukturách. Naposledy pracoval jako Country Field Service Manager s odpovědností za servisní oddělení, dispečink a technickou podporu ve společnosti Canon CZ. Má VŠ vzdělání, je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří lyžování, bike, fotografování, ale hlavně roční vnuk.


www.toyota-forklifts.cz

IKEA zavedla šetrnější

papírové palety

IKEA V UPLYNULÉM OBDOBÍ NAHRADILA DŘEVĚNÉ PALETY JINÝMI TYPY NOSIČŮ NÁKLADŮ. TOYOTA MATERIAL HANDLING NA ZÁKLADĚ JEJÍCH POŽADAVKŮ V TÉTO SOUVISLOSTI VYVINULA EFEKTIVNÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKU. IKEA TAK PRO MANIPULACI S NÁKLADY UMÍSTĚNÝMI NA PAPÍROVÝCH PALETÁCH A NA TZV. LOADING LEDGES POUŽÍVÁ RŮZNÉ MODELY ELEKTRICKÝCH NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ, ZAKLADAČŮ, ALE TAKÉ RUČNÍCH PALETOVÝCH VOZÍKŮ BT. Tato uvedená manipulační technika je vybavena sníženými vidlicemi, hydraulicky nastavitelnou roztečí vidlic a teleskopickými vidlicemi. IKEA své obchodní domy v České republice, Slovensku a Maďarsku vybavila také vozíky BT, které nahrazují původní zastaralou flotilu. „Zavedení papírových palet má obecně pozitivní ekologický a pro naši společnost i ekonomický dopad. Díky možnosti převážet vyšší objem zboží se snížil počet nákladních vozů v přepravě i množství emisí CO2 v České republice o 15 %. Zásadním výsledkem je i dostupnější zboží pro naše zákazníky,“ říká Jakub Baudyš, goodsflow manager obchodního domu IKEA Praha - Černý Most a pokračuje: „Nyní se již na papírových paletách do České republiky přepravuje a následně v obchodních domech skladuje 95 % zboží. Zbylých 5 % se s ohledem na charakter zboží bude i nadále přepravovat na dřevěných paletách. Papírové palety mají stejnou nosnost a stabilitu jako

dřevěné, v porovnání s nimi jsou však nižší a lehčí, čímž přinášejí řadu výhod v oblasti logistiky, manipulace a skladování zboží.“ Hlavní výhody papírových palet: • prázdné palety se nemusejí vracet zpět do distribučních center a dodavatelům • jsou plně recyklovatelné • umožňují nakládku většího množství zboží do přepravních kontejnerů i nákladních vozidel • umožňují efektivnější skladové hospodářství - skladové prostory obchodních domů IKEA pojmou více zboží při zachování stejné skladové plochy „Obnova vozíků nám prospěla. Nové stroje mají mnoho šikovných funkcí a umožňují obsluze nabírat různé typy nosičů nákladu, aniž by musela opustit kabinu a neustále přestavovat šířku nebo délku vidlic, tak jako se to dělo dříve,“ uzavírá Jakub Baudyš.

SILNÉ BT LEVIO S VÝJIMEČNOU PRODUKTIVITOU Nový nízkozdvižný vozík BT se sklopnou stupačkou nabídne skvělé výkonové parametry. Bude k dispozici zákazníkům již v druhé polovině roku 2014. Výkonný, velmi kompaktní a s nízkou spotřebou energie díky regenerativnímu brzdění. Takový je nejnovější vozík BT Levio řady P, který splní všechny požadavky i těch nejnáročnějších provozů s horizontální přepravou v oblasti bezpečnosti, odolnosti a efektivnosti. Nabízí nosnost 2,0 – 2,5 tuny a uplatní se při všech typických skladových nebo výrobních operacích, kde je potřeba nakládat/vykládat nákladní vozidla nebo převážet těžké palety na střední a dlouhé vzdálenosti. BT Levio LPE250 zaujme malými rozměry a rychlostí až 12,5 km, nejvyšší, které bylo dosud v této kategorii dosaženo. Výborná manévrovatelnost z něho činí vozík vhodný i do těsných aplikací, vysoká produktivita se projeví zvýšením počtu odvezených palet za časovou jednotku. Kvalita provedení a použité materiály odpovídají nejpřísnějším kvalitativním standardům dosaženým díky pravidlům výrobního systému Toyota TPS. Pro prodloužení životnosti a zvýšení spolehlivosti bylo použito méně, ale zato kvalitnějších komponentů. Tento přístup znamená i jednodušší a rychlejší údržbu. Ochrana obsluhy je posílena díky velkorysé standardní specifikaci i širokému výběru z mnoha prvků volitelné výbavy, například pevné stupačky s ochrannými bočnicemi, zádové opěrky, malému poloměru otáčení nebo nastavitelné ovládací rukojeti. Malý rám zajišťuje dobrou viditelnost všemi směry, senzor chrání nohy obsluhy před zraněním. Funkce OTP (Optimalizovaný výkon vozíku) hlídá stabilitu vozíku pomocí nastavení optimální rychlosti a úhlu zatáčení.

BT Levio LPE250

www.toyota-forklifts.cz

7


ROZHOVOR

MATTHIAS FISCHER

Dynamika inovací se nezastaví ani v roce 2014 MATTHIAS FISCHER Prezident společnosti Toyota Material Handling Europe navštívil 6. ročník Toyota Demo Days (v říjnu 2013) a zúčastnil se tiskové konference, na které představil strategické plány evropské Toyoty shrnuté do prezentace Vision 2020. Obsahuje ambiciózní cíle v oblasti prodejů a podílu na trhu i 5 základních pilířů, s jejichž pomocí je chce TMHE naplnit. Během své dvoudenní návštěvy si našel čas i na pár otázek pro firemní magazín T-Way. Mohu vás požádat o krátké zhodnocení letošních Toyota Demo Days? Můžete říci dva až tři postřehy, které vás napadnou jako první? Profesionální akce, dobře naplánovaná a, což považuji za nejdůležitější, přinášející příležitost skutečně zaujmout zákazníky, partnery i tisk. Myslím, že demonstrují sílu týmu TMH CZ na trhu. Koordinovanou týmovou spolupráci. Jaké vidíte rozdíly, když srovnáte Demo Days se standardním veletrhem? Ve srovnání se standardním veletrhem vytvářejí Demo Days dynamické prostředí, ve kterém je možné se zákazníky navázat mnohem těsnější kontakt a vést mnohem zásadnější a podrobnější diskuse. Soutěž řidičů je tradiční součástí Demo Days. Co si myslíte o tomto typu aktivity? Vím, že BT kdysi organizovalo celoevropskou soutěž řidičů retraků s velkým finále v Mjölby. Neuvažuje TMHE o obnově této akce?

8

t-way 1/2014


Je to dobrá příležitost, která demonstruje jakou důležitost přikládá Toyota tréninku řidičů a bezpečnosti, a přitom předvádí naše vozíky v akci. Momentálně TMHE neplánuje žádnou evropskou soutěž řidičů. Možná bychom to ale měli v budoucnu přehodnotit. Která z představených inovací podpoří nejvíce naše plány shrnuté ve strategii Vize 2020, kterou jste zde představil? Vizi 2020 nám nepomůže realizovat jen jedna jediná inovace. Je to naše každodenní vytrvalé úsilí o celkové zlepšení ve všech oblastech našeho byznysu (Kaizen). A co je obzvlášť důležité, naše produktová nabídka je nesena nejcennější hodnotou naší společnosti, konkrétně našimi zaměstnanci. Trvalý rozvoj současných zaměstnanců stejně jako angažování mladých talentovaných lidí do naší organizace bude jedním z nejdůležitějších kroků k jejímu naplnění. TMHE oznámila razantní navýšení výstavní plochy na veletrhu CeMAT v Hannoveru 2014. Co by mělo nejvíce přitáhnout diváky? Máme v rukávu nějaké eso? Pokud máme, přestalo by jím být, kdybych ho právě teď a právě tady prozradil. Ale ano, máme překvapení pro CeMAT. A máte pravdu, TMHE do CeMATu hodně investuje a představí v Pavilonu 32, jednom z větších stánků, mnoho nových produktů a řešení jak v čelních vozících, tak skladové technice. Větší stánek spolu s „esy“ bude jistě přesvědčivě demonstrovat naše ambice stát se evropskou jedničkou. Jednou z velkých událostí bude jistě i představení modelu Toyota Tonero HST s hydrostatickou převodovkou, který bude silnou „zbraní“ při dobývání té části trhu, kterou zatím drží jeden z našich hlavních konkurentů v důležitém segmentu čelních vozíků. My prezentujeme kombinaci LTR a systému Toyota I_Site jako „bezstarostnou jízdu“. Nazval byste to stejně? Pokud ano, proč? Dlouhodobý pronájem a I_Site podporují zákazníky při snižování nákladů a zvyšování efektivnosti jejich aplikací. Je rozhodně pravda, když říkáme, že se staráme o jejich provozy, takže oni se mohou starat méně. Pomáhat našim zákazníkům řídit jejich flotily vozíků a související náklady je důležité. TMHE se věnuje neustálému vylepšování systému I_Site, protože jsme si jistí, že podporuje naše společné úsilí se zákazníky - dosahovat vyšší efektivnosti manipulace všude v Evropě.

Ve srovnání se standardním veletrhem vytvářejí Demo Days dynamické prostředí, ve kterém je možné se zákazníky navázat mnohem těsnější kontakt a vést mnohem zásadnější a podrobnější diskuse. Matthias Fischer, Prezident a CEO společnosti Toyota Material Handling Europe na současném trhu stává stále více razantnější. Abychom si udrželi před konkurencí náskok, je důležité podporovat rozvoj a inovovat naší produktovou nabídku. A Toyota Material Handling Europe také do vývoje nových produktů soustavně investuje nemalé finanční prostředky. Naší všezahrnující ambicí je identifikovat inovativní produkty a řešení na podporu zvýšení efektivnosti manipulace s materiálem u našich zákazníků. Tím, že se na to díváme touto optikou, nalézáme mnoho zajímavých rozvojových příležitostí také v činnostech spojených s provozem vozíků. Tady je dobrým příkladem právě Toyota I_Site. TMHE musí a bude investovat do nově založených operací nazvaných Logistics Solutions, které budou působit z Gothenburgu ve Švédsku. Logistická řešení společnosti TMHE se zaměřují na rozšíření naší nabídky v oblasti automatizace jako jedné z preferovaných oblastí. Avšak vedle toho budeme rozvíjet i další produkty, které mají blízko k vozíkům a skladovému hospodářství, například regálové systémy. Toyota drží výrobu ručních paletových vozíků v Evropě. Nepřemýšlí TMHE o změně? Ne, neplánujeme změnu. Vyrábíme nejspolehlivější paletový vozík na trhu a zákazníci to oceňují. Náklady vzniklé po dobu jeho životnosti jsou nejnižší na trhu a testy kvality prokazují, že má minimálně pětkrát delší životnost než v pořadí druhý nejlepší konkurenční vozík. Proto je také jeho výroba ekologicky přátelská a plně v souladu s udržitelným rozvojem. Vozík je současně díky své odolnosti a dlouhé životnosti cenově velmi konkurenceschopný.

Všechny jsou blízké mému srdci a je obtížné jeden z nich vyzdvihnout nad jiné. Naše nabídka je navíc širší než jen vozíky a zahrnuje množství služeb a paletu náročných řešení. Místo jmenování konkrétního vozíku bych řekl, že jsou mi velmi blízké situace, kdy můžeme skutečně podpořit potřeby našich zákazníků. Osobně mě velmi těší úspěchy našeho krátkodobého pronájmu a fakt, že se daří prodeji použitých vozíků. Tyto aktivity zasahují do mnoha oblastí našeho podnikání. A jsou velmi prospěšné, protože zahrnují servis, obchod s náhradními díly, renovace a prodej různými kanály. Při této činnosti máte příležitost k interakci se všemi oblastmi našich služeb a učíte se a rozvíjíte je tím více, čím aktivnější jste u zákazníků a věnujete se jejich potřebám. Jaký vozík BT nebo Toyota byste chtěl prodávat, pokud byste byl obchodníkem konkurenční firmy? Opět není možné vybrat jeden specifický vozík, který by byl konkurenceschopný a atraktivní pro budoucí zaměstanance. Naše síla je v šíři sortimentu strojů, služeb a řešení podporujících prodej. Kdybych byl obchodníkem konkurenta, chtěl bych nejspíše přijít do společnosti Toyota Material Handling, získat zkušenosti a stát se součástí jejích hodnot a její úžasné kultury. Přijít pracovat se zanícenými kolegy a profesionály.

CURRICULUM VITAE • Matthias Fischer byl jmenován Prezidentem a CEO společnosti Toyota Material Handling Europe (TMHE) v březnu 2012. Od roku 2012 je rovněž členem představenstva TMHE.

Náš ruční paletový vozík ztělesňuje svoji vynikající kvalitou klíčové hodnoty Toyoty. Stručně řečeno, je to jeden z našich nejdůležitějších vyslanců, který představuje vše, za čím si Toyota stojí.

• Od roku 2007 do roku 2012 pracoval jako ředitel Toyota Material Handling Deutschland.

Co je osou inovací, změn a posilování konkurenceschopnosti TMHE?

Která modelová řada je vám nejbližší?

Snaha skutečně se odlišit od konkurence pomocí inovací souvisejících s vozíkem se

Portfolio našich produktů je široké od paletového vozíku po těžkotonážní čelní vozíky.

• Matthias Fischer se narodil 6. května 1961. V roce 1986 promoval ze strojního inženýrství na Univerzitě aplikovaných věd ve Wedelu, Německo.

www.toyota-forklifts.cz

9


VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Automatické tahače nahradily šest řidičů Plynulý provoz bez nehod a úspora nákladů za šest řidičů, to je skóre za dva automatické tahače Toyota 4CBTR, které VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. v Rakovníku provozuje ve třísměnném provozu již od roku 2012.

První tahač zajišťující převoz výlisků z lisovny a komponentů ze skladu a z příjmu dílů byl dodán koncem roku 2012, druhý následoval v létě 2013. Využití ve třísměnném provozu uspoří náklady na dva řidiče za každou směnu. Vedle úspory provozních nákladů došlo k odbourání jakýchkoli kolizí a poškození vozíku nebo výrobních zařízení. Automat je naprosto spolehlivý a chyby nedělá. Úspory lze velmi jednoduše vyčíslit jako náklady na dělnickou profesi. Malou část práce řidičů při odpojování a napojování přípojných vozíků za tahač a jejich „parkování“ na správné místo musí nyní zastat obsluha zásobovaných výrobních stanovišť. I tak je úspora velmi významná. Řidiči vozíků mohou být neproduktivní, protože mají hodně prostojů a často sedí nečinně na vozíku a čekají na „jízdní rozkaz“.

10

t-way 1/2014

Vozíky jezdí výrobním provozem stále dokola po předem vyznačené dráze z magnetické pásky a mají naprogramováno přes 20 stanovišť. Stanoviště i rychlost pojezdu se dá snadno přeprogramovat. Pořadí vagónků a pořadí napojení se řídí pořadím zastávek. Vozíky jsou napojovány v opačném pořadí, než v jakém budou později odpojovány, takže nedochází ke zdržování při odpojování vozíků uprostřed vláčku. Tahač dodržuje pravidla na 100 % Maximální rychlost tahačů s 10-20 přípojnými vozíky je omezena na 5 km za hodinu na rovných úsecích. V některých ostřejších zatáčkách je snížena ještě více. Nehrozí vyjetí vozíku, ale mohl by se vysypat a poškodit některý druh volně loženého nákladu. Vozík zpomaluje a zrychluje automaticky podle barevných štítků umístěných na podlaze.

Štítky také vymezují začátek a konec každé zastávky. Tahače jsou vybaveny zvukovou signalizací, světelnou signalizací a čidly, která zastaví vozík kdykoli detekují překážku v jízdní dráze. V provozu společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. jsou velmi přehledně a zřetelně vyznačené trasy pro pěší i pro vozíky, takže kolize s vozíkem je, i díky jeho bezpečnostní výbavě, jen teoretická. Kromě automatických tahačů využívá společnost VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. další techniku BT a Toyota včetně jednoho tahače s řidičem, který sváží prázdné podvozky přípojných vozíků. Zde nejde automatizace aplikovat, protože trvalá přítomnost řidiče je nutná kvůli častému odpojování a připojování v krátkých intervalech.


KOFOLA, Mnichovo Hradiště

Malá revoluce v Kofole Přechod z plynu na elektřinu po 10 letech

Loga Toyota a BT nosí manipulační technika v Kofole již dlouhá léta. Vozíky obou značek byly nasazeny již ve společnosti Santa nápoje, předchůdkyni dnešní úspěšné společnosti, která vzkřísila v minulosti populární značku. Od té doby se těší naše stroje v Kofole pevné pozici díky pozitivním zkušenostem s technikou i servisními službami. Poslední a současně nejnáročnější výběrové řízení vyhrála Toyota Material Handling na přelomu let 2012 a 2013 a Kofola při té příležitosti provedla i jednu „revoluční“ změnu v manipulační technice. Tou změnou je přechod na elektrický pohon u nejvytíženějších čelních vysokozdvižných vozíků nasazených při navážení surovin k výrobním linkám, odběru palet od výrobních linek a jejich odvozu do expedičního skladu nebo při manipulaci v nejnižších patrech regálového systému.

Náročný tendr se vyplatil Dlouhé a náročné výběrové řízení - pro obě strany – trvalo osm měsíců a řešilo nákup zhruba 60 vozíků s největším zastoupením čelních vysokozdvižných vozíků s nosností 1,6 a 2,5 tuny. „Složitost řízení umocňoval rozsah pořizované techniky určené do 3 provozů ve dvou zemích. Paralelně probíhala analýza ekonomické výhodnosti plynového a elektrického pohonu, s kterým jsme u čelních vozíků dosud neměli žádné zkušenosti a nechtěli jsme riskovat. Nakonec jsme se přiklonili k elektrické variantě, která je pro

Rozhodli jsme se pro placenou službu, která nám usnadňuje plánování provozních nákladů. David Kij, Warehouse manager společnosti Kofola a.s.

www.toyota-forklifts.cz

11


KOFOLA, Mnichovo Hradiště PLYN NEBO ELEKTŘINA? Analýzy v podmínkách Kofoly přinesly následující závěry: • náklady na 1 motohodinu - elektřina je 2,5 - 2,75 x levnější než plyn • cena plynu podléhá výkyvům, cena elektřiny je delší dobu stabilnější • o 30% nižší náklady na pneumatiky • čistší pracovní prostředí (i LPG je v uzavřených a hůře větraných prostorách nepříjemně cítit) • návratnost investice (vozíky, baterie nabíjecí stanice) 3 roky

potravinářský provoz vhodnější, a udělali jsme správně - dosavadní praxe výhodnost elektrického pohonu potvrzuje. Jsme spokojeni, investovaný čas se vyplatil. Tendr vyhrála Toyota, protože nabídla komplexní řešení a velmi dobrý poměr kvalita/cena. Svou roli jistě sehrála i dobrá zkušenost z desetileté osvědčené spolupráce, zejména zdárný závěr všech potenciálních problémů. Několik plynových vozíků Toyota Tonero bylo rovněž součástí výběrového řízení. Mají na starosti veškerou manipulaci v obalovém hospodářství,“ říká David Kij, Warehouse manager společnosti Kofola a.s.

Nabitý náhradní akumulátor je vždy k dispozici Elektrické modely Toyota 7FBMF25 jsou velmi odolné, spolehlivé a patří k nejvýkonnějším vozíkům ve své třídě. Prosazují se i díky úspornému provozu a snadné výměně baterie. Kofola opětovně sáhla po triplexovém stožáru, takže jsou univerzálnější než modely s duplexem a dosáhnou až do výšky 4 700 mm. V expedičním skladu jsou na-

12

t-way 1/2014

sazeny vozíky s nosností 2 500 kg s prodlouženými vidlicemi, které manipulují dvě palety současně. Se změnou pohonu přišla i nutnost vyřešit nabíjení baterií: „Část flotily pracuje v nepřetržitém provozu, v letní sezóně i o víkendech, a vozík s nabitou baterií musí být neustále k dispozici. Každý stroj je vybaven náhradní baterií. Zvolili jsme řešení s vysokofrekvenčními nabíječi s cirkulací vzduchu. Důležité je, že se každá baterie nabíjí kratší dobu, než po jakou se vybíjí,“ dodává David Kij.

Kofola se umí rozhodnout pro správné řešení S rostoucí popularitou svého nápoje navyšovala Kofola výrobní i skladové kapacity a nároky na logistiku. Nové potřeby vyžadovaly nové postupy, a tak do portfolia společnosti přibyly postupně i další efektivní technologie a služby. Relativně úzký sortiment výrobků umožnil Kofole vybudovat rozsáhlý regálový bezuličkový sklad pro systém BT Radioshuttle, který nahradil původní praktické, ale na

kapacitu skladu velmi náročné stohování palet. Obsluhují ho hlavně retraky BT Reflex s naklápěcí kabinou.

Toyota I_Site - škála nástrojů v jednom balení V rámci výběrového řízení byla nabídka systému správy a řízení flotily Toyota I_Site novinkou, která zaujala. „Systém obsahuje vše, co potřebuji pro efektivní práci s flotilou. Výsledky několikaměsíčního testování budou brzy k dispozici, zkušební provoz probíhal v jednom ze středisek v Krnově. Po jejich vyhodnocení se rozhodneme jak dál. Dílčí data zatím splňují očekávání. Výborné je intuitivní a srozumitelné ovládání. Bez návodu jsem se dostal všude, kam jsem potřeboval,“ vysvětluje David Kij. Kofola plánuje spojení výstupů ze systému I_Site a jeho propojení přes vlastní terminály s interním reportingem. „Domnívám se, že systém odhalí případnou neefektivnost v rozvržení techniky, organizaci směn a posuzování výkonu obsluhy. Řešení s osobním kódem je


výrazně lepší než dosud používaný klíček. Díky elektronické evidenci známe stav motohodin, nájezdy a úroveň fungování každého stroje i řidiče. Systém nám pomůže lépe řídit nasazování vozíků,“ plánuje David Kij a dodává: „Vzhledem k přechodu na elektrický pohon nabývá na důležitosti i ta část systému I_ Site, která sleduje správné nabíjení a správnou péči o baterie. Jsme odhodláni vytěžit z nákladných baterií maximum a nezkracovat jejich životnost špatnou péčí. I životnost baterií a efektivní využití elektrické energie má velký vliv na celkové porovnání výhodnosti obou pohonů.“

LTR nebo nákup do vlastnictví? To je otázka, ke které se manažeři v Kofole vrací při každém tendru. Měření provozních nákladů a srovnání není úplně jednoduché, protože podmínky v různých provozech v rámci Kofoly jsou velmi odlišné. Servisní náklady ovlivňují i okolnosti jako provozní prostředí, nerovnosti, kvalita podlahy, péče řidičů. „Stále se učíme nové věci, každodenní realita připravuje nová překvapení a nové výzvy, které nejdou při nejlepší vůli při výběrových řízeních předvídat. S Toyotou si při jejich řešení ale velmi rozumíme a máme k dispozici nástroje, které nám velmi pomáhají. Tentokrát jsme se u nízkozdvižných vozíků BT, které bez problémů vydrží i 8 let náročného provozu (zkušenost s předchozí generací BT Orion), rozhodli pro nákup. Nové modely BT Levio, které zatím jezdí jen v Krnově, chceme mít nákladově pod drobnohledem a dohodli jsme s Toyotou pravidelný servis podle nájezdu motohodin.“ „U větších a servisně náročnějších retraků a čelních vozíků bylo rozhodování složitější, ale nakonec jsme se přiklonili na stranu rovnoměrných a předem známých pravidelných nákladů bez výkyvů krytých servisní smlouvou s full servisem včetně baterií a s přesně definovanými povinnostmi dodavatele. Pouze vidlice a kola si řešíme ve vlastní režii. Odpovědnost za správné fungování vozíku je jasně daná, veškeré náklady s výjimkou poškození způsobeného obsluhou jsou kryty paušálem, který měsíčně platíme. Je to transparentní a spravedlivé.” Na správně a včas prováděnou údržbu a preventivní péči klade Kofola maximální důraz. „V dávné minulosti jsme řešili údržbu vlastními silami a měli s ní i s preventivními prohlídkami částečné starosti, protože řidiči 100% nedodržovali předepsané postupy a vozíky trpěly. S nástupem Toyoty, jejíž technik je na takovou práci plně vybaven a vyškolen, tyto problémy ustaly. Najeli jsme na diametrálně odlišný režim péče o vozíky a nehrozí, že bychom opět sklouzli do problémů. Technik během jedné návštěvy prohlídne, vyčistí a zkontroluje vše potřebné. Jeho

práce je efektivní a vozíky jsou mimo provoz velmi krátce,“ vypočítává David Kij.

Největší aplikace BT Radioshuttle v ČR Největší aplikace systému BT Radioshuttle v ČR byla do Mnichova Hradiště přemístěna z polského závodu Kofoly, kde došlo ke snížení počtu provozů. Pětipatrový regálový systém s 6 840 paletovými místy a s velmi dlouhými kanály až pro 57 palet je obsluhován 7 satelitními jednotkami. Zajímavé je, že ve flotile satelitů se nacházejí jednotky tří generací, včetně té nejnovější s inventurním módem, který si Kofola velmi pochvaluje. „Považujeme radioshuttle za velmi praktický systém, s jehož pomocí šetříme výrazným způsobem prostor, čas i celkový počet vozíků ve flotile. Máme s ním velmi dobré zkušenosti z Polska, kde funguje ve všech skladech společnosti. Podařilo se nám jej integrovat do našeho logistického systému i v ČR a využíváme všech jeho předností. Každopádně náš výrobní sortiment velmi dobře odpovídá tomu, co systém potřebuje - méně položek s vyšší produkcí a skladování jen jednoho druhu zboží v každém jednotlivém skladovém kanálu,“ uzavírá David Kij.

KOFOLA a.s. Kofola patří již několik desetiletí k nejoblíbenějším tuzemským nealkoholickým nápojům. Tajemství jejího úspěchu a nezaměnitelné osvěžující chuti je ukryté ve výjimečné chuti sirupu KOFO®, který je složený ze 14 látek přírodního charakteru, směsi bylin a ovocných šťáv okořeněných příchutí lékořice. Víte, že ? • Kofola byla poprvé vyrobena již v roce 1960 • má o 1/3 méně cukru, než jiné běžné kolové nápoje • neobsahuje kyselinu fosforečnou Logistika Kofoly v ČR číslech • 60+ elektrických a spalovacích vozíků Toyota nebo BT • Krnov - výroba, distribuční sklad pro Moravu • Mnichovo Hradiště - výroba, distribuční sklad pro Čechy • Mnichovo Hradiště - max. kapacita výrobního závodu cca 1 200 palet za den

Komfortní kabina elektrického vozíku Toyota 7FBMF nabízí obsluze pohodlnou a ergonomickou pracovní pozici s nastavitelným volantem, sedačkou i ovládacími prvky. Konstrukce vozíku a jeho výbava umožňuje perfektní viditelnost všemi směry.

Pomocí bezuličkového systému BT Radioshuttle dokáže uživatel využít efektivně plochu i výšku disponibilních skladových prostor. Satelitní jednotka zaváží palety na první volné místo do hloubky regálového systému a automaticky se vrací zpět pro další paletu.

www.toyota-forklifts.cz

13


Toyota Demo Days

Toyota Demo Days Byznys i atmosféra Jméno marketingové manažerky Jany Bobysudové je již šest let nerozlučně spjato s akcí, která je mezi odborníky na logistiku a skladování velmi ceněna a hojně vyhledávána. Přesně tolik ročníků Toyota Demo Days jsme pod jejím vedením úspěšně absolvovali a předvedli zákazníkům, partnerům i sami sobě nejsilnější stránky společnosti Toyota Material Handling CZ. Jak v oblasti produktů a služeb, tak ve schopnosti předvést soustředěný týmový výkon.

Protože od loňských Demo Days uběhlo několik měsíců a už se blíží období přípravy nového ročníku, položili jsme Janě Bobysudové pár otázek a požádali ji o malé ohlédnutí.

sortimentu, nebyli jsme si jisti, zda se do téhož pustíme i napřesrok. Ke změnám úvah ovšem nahrála nová situace - jako Toyota Material Handling CZ jsme se v roce 2008 stali výhradním dovozcem manipulační techniky značky BT a Toyota. Bylo třeba různými cestami zapracovat na povědomí o novém jménu společnosti na českém trhu. V roce 2009 mi byl svěřen tým oddělení marketingu a posílení značky byla jedna z mých priorit. Nebyl to úplně jednoduchý start, protože rok 2009 byl i rokem všeobecného hospodářského propadu.

První Demo Days v roce 2008 byly určitým krokem do neznáma. Jaké byly představy a jak se je podařilo naplnit? Když jsme v roce 2008 jednoduchým způsobem vystavili a pouze na přání zájemců předváděli flotilu z našeho od jakživa bohatého

Co se tedy změnilo? Pustili jsme se do různých změn, například jsme zvolili nové přístupy v oblastech online komunikace, také tento časopis dostal novou formu. Myšlenka Demo Days čekala rovněž na své rozpracování – v té době se s nimi

Zdá se, že Toyota Demo Days si našly pevné místo v kalendářích našich zákazníků. Díky invenci a nasazení organizátorů a podpoře pečlivě zvolených partnerů se z akce stala významná obchodně společenská událost již pro stovky odborných návštěvníků.

14

t-way 1/2014

otevřela ideální nová cesta, jak být i v osobním kontaktu s našimi klienty a předvést to nejlepší z naší nabídky. Tedy i Demo Days prodělaly svůj vývoj. Léta 2009 až 2013 byla cestou za skutečným „business eventem“, koncentrovanou a proaktivní obchodně společenskou událostí, která má pro naše klienty smysl. Jak se rodí hlavní téma? Marketingová strategie vedení firmy určuje osu našich aktivit. Nelze tedy hovořit o jednotlivém tématu, ale o cílech nejen na jeden konkrétní rok. Sama příprava Demo Days je relativně dlouhodobou záležitostí, ale probíhá v několika etapách. Začátek příprav je pozvolný a pouze virtuální - je to období duševní


rozcvičky, zvenčí nepozorované přípravy, kdy se člověku hlavou honí množství různých řešení, patří k tomu sbírání nových znalostí, podnětů a hledání toho dominantního, který dobře nový ročník vystihne a současně hosty zaujme. A v neposlední řadě musíme být jako firma připraveni investovat. Nezapírám, že projekt projde několika fázemi, než přednesu managementu ucelenou představu. Když přichází podzim, a s ním i termín konání Toyota Demo Days, musí být velká část věcí již v plné přípravě nebo zařízená.

Úspěch neposuzujeme jen podle toho, kolik návštěvníků na Demo Days přijde, ale kolik jich odchází spokojených, protože se setkali s přáteli, uzavřeli vzájemně výhodný obchod nebo protože načerpali novou inspiraci pro další práci.

Proč byl ročník 2013 nazván „Dotek budoucnosti“? „Dotek budoucnosti“ měl ukázat fakt, že Toyota již úspěšně realizuje projekty, které jsou pro mnoho uživatelů i konkurentů stále spíše budoucností než realitou. Projekty, kterými jsme se inspirovali, jsou technicky odvážné, některé dokonce v České republice pionýrské – to platilo o automatizovaném zakladači i vozících s užitím li-ionových baterií. A naší budoucností byly také nové čelní vozíky Tonero HST s hydrostatem nebo kompletní nabídka regálových řešení. Hovořilo se i o „Vizi 2020“ koncernu TICO, kterou na tiskové konferenci přednesli významní hosté akce, vedení TMHE. A jak byla „budoucnost“ komunikována? Sáhli jsme po futuristickém vzhledu i detailech. Důležitá pro dojem je samozřejmě kvalitní technika a odborníci u ní. Celá akce byla dynamická, drželi jsme od začátku do konce atmosféru, v níž se dobře jedná i relaxuje. Například jsme - díky skvělé přípravě našeho partnera MD Logistiky - roztančili i retraky. Podstatné je nabídnout takový záběr, v němž najde každý klient své aktuální téma. Informační prostor nekončil na akci - produktová stanoviště měla své QR kódy, pod nimiž byly další zdroje informací. Nezbytné bylo i zrcadlení na webu, nahlížení do programu a registrace hostů dokonce s přístupem z mobilních zařízení. Existuje nějaký speciální Demo Days tým? Aby se akce a očekávání opravdu potkaly, bylo a je důležité vždy naslouchat, o co se klienti zajímají. Diskutujeme s obchodníky a s produktovými manažery, kteří přicházejí s vlastními představami i tipy od zákazníků. Vždy je zde i významný podíl práce našeho „dvorního“ grafika. Se vším se počítá, výsledek musí být promyšlený, osobitý a profi. Neodmyslitelným spolupracovníkem je mi kolega, téměř profesionální speaker, Vítek Sklenář, který nás skvěle provedl několika ročníky. Výběr externích dodavatelů byl také podstatný - k realizaci akce zveme již pouze osvědčené partnery schopné vysokého nasazení pro nás jako klienta. Navíc Toyota Demo Days každý rok odstartují přípravný interní proces, který zajišťují kolegyně a kolegové z oddělení přípravy strojů a dalšího vybavení – od jejich objednání

Během „Tance retraků“ mohli diváci obdivovat skvělou pohyblivost a snadnou ovladatelnost modelu BT Reflex.

www.toyota-forklifts.cz

15


Toyota Demo Days po dopravu a fyzickou kontrolu. Je to skutečně štafeta a součinnost je nezbytná, máme rozděleny zodpovědnosti s termíny, prostě klasický projekt. Spolu s narůstajícím počtem ročníků roste i naše zkušenost, navíc neklesá osobní ochota a nasazení. Musím říci, že bez takového přístupu by se akce nemohla zdařit. Přitom všem neztrácíme vzájemný respekt, ctíme dobré nápady a tvoříme tým. Jinak to nejde.

1

Zákazníků a partnerů přichází stále více. Co se jim na Demo Days nejvíce líbí? Co oceňují? Ano, každý rok se nám registruje - a hlavně přichází - stále více partnerů, zákazníků i nových hostů. Jsou to odborníci ve svém oboru, manažeři i lidi z provozu. Vnímáme to velice pozitivně, jako vyjádření důvěry našemu týmu od lidí, kteří už v životě něco zažili a jsou zvyklí vidět věci velice kriticky. Věříme, že v programu je vše, co klienty o naší společnosti a o intralogistice zajímá – produktové know-how, nová řešení, reference z realizovaných aplikací, způsob řízení a směřování firmy, zajímaví hosté. Každá chvíle akce představuje příležitost hostovi předat nějaký druh zprávy o naší společnosti. Zákazník musí dostat nejen vše, co potřebuje pro svou práci, tedy technické informace, předvedení stroje, nabídku pronájmu, použité techniky, servisu nebo náhradních dílů, ale také něco navíc, něco co nás jako Toyotu na trhu odliší. To je určitě přátelská atmosféra akce a upřímná pozornost našeho týmu. Naši hosté to samozřejmě vědí, my se naopak nepřestáváme zajímat o jejich aktuální hodnocení. Zatím máme příjemný pocit, už šestým rokem nám dávají velmi dobré vysvědčení. Na ploše 3 700 m2 jsme představili bohatý sortiment vozíků - více než 100 modelů a všechny v akci nebo k osobnímu vyzkoušení. 2. Prezentace, aukci vozíků, rozhovory, průběh soutěže řidičů i vyhlášení vítězů a další dění v hale i mimo ni mohli návštěvníci sledovat z pohodlných křesel i od barových stolků na velkém plátně. Celou akcí provázel tradiční speaker Vít Sklenář (viz foto na plátně). 3. a 11. Zákazníci oceňují příjemnou atmosféru akce. 4., 7., 8. Během Demo Days 2013 jsme přivítali 500 návštěvníků z řad zákazníků, dealerů i partnerů. 5. Super novinka a technologická špička v našem sortimentu. Úsporné ručně vedené vozíky BT Levio a vychystávací vozíky BT Optio s li-ionovými bateriemi vzbudily zájem mnoha zákazníků. 6. Nová řada Toyota Tonero HST 1,5 - 3,5 t s hydrostatickou převodovkou měla v říjnu v České republice slavnostní premiéru. 9. Poprvé v šestileté historii jsme uspořádali tiskovou konferenci. Strategii TMHE „Vize 2020“ (prezentovali M.Fischer, President TMHE a N. Duckworth, Senior Vice President Services TMHE) a detaily o rozvoji a plánech TMH CZ (prezentoval J.Pachman, Ředitel a jednatel TMH CZ) si vyslechli novináři z ČR a ze Slovenska. 10. Tým TMH CZ 2013, který se po oba dny staral o spokojenost návštěvníků.

2

4

1.

Kompletní fotogalerie z Demo Days 2013 na www.toyotademodays.cz

16

t-way 1/2014

3

5


11

6

9 8

7 10

www.toyota-forklifts.cz

17


Toyota CSR

Budoucnost je v našich rukou Trvale udržitelný rozvoj je velké téma pro mnoho významných společností – v čem spočívá tento přístup k budoucnosti?

Koncepce trvale udržitelného rozvoje Představuje alternativní model vývoje společnosti oproti dominující industriální ekonomice. Odráží přirozené environmentální limity hospodářského růstu. Prosazuje uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami ekosystémů, se zachováním přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro nynější i příští generace. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR Máme sílu podporovat správné procesy a jsme více než ochotni se dělit o naše pozitivní zkušenosti Ve společnosti Toyota Material Handling Europe (TMHE) si aktivně uvědomujeme svoji společenskou zodpovědnost i vliv, který – jako velký úspěšný výrobce a přední globální dodavatel vysokozdvižných vozíků a služeb v oblasti manipulace - můžeme při prosazování trvale udržitelného rozvoje pozitivně uplatnit. Snažíme se jít příkladem a působit na naše zákazníky a partnery v oboru i na evropskou společnost jako celek prostřednictvím kontinuálního dialogu a výměny informací. Naše úsilí nese výsledky a již získalo zlaté ocenění v rámci platformy trvale udržitelného dodavatelského řetězce Ecovadis.

18

t-way 1/2014


Téma, které se týká každého z nás Materiál „Dual Impact – Together we make a difference” (Dvojí účinek – Společně dokážeme prosadit změnu) je první komplexnější zprávou TMHE, a také prvním podobným materiálem, který byl na téma trvalé udržitelnosti dosud v Evropě vydán. Současně je to pro nás začátek nové cesty. Zpráva podrobně popisuje, kde se zájmy i potřeby zákazníků, z nichž mnozí patří ke světovým lídrům ve svém oboru a jejichž očekávání jsou mimořádně vysoká, protínají s našimi cíli a společenskými závazky. Styčné body a způsoby, jakým si TMHE nastavuje své priority a jak postupuje při jejich řešení ke spokojenosti zákazníků, jsme rozdělili do tří kapitol: Minimalizace - Maximalizace - Optimalizace Uvádíme příklady, jak vysoké cíle si dávají naši zákazníci a jaká data a jaká ujištění vyžadují od svých dodavatelů v oblasti společenské zodpovědnosti a udržitelného rozvoje podnikání. Naproti tomu uvádíme, jakým způsobem jim při plnění jejich cílů dokážeme pomoci.

Minimalizujeme

Maximalizujeme

Optimalizujeme

ekologické dopady našeho podnikání i podnikání našich zákazníků a usilujeme o zodpovědné využívání zdrojů všeho druhu - prostřednictvím účinných technologií, vozíků i služeb. Snižujeme spotřebu energie i emise CO2 ve vlastních výrobních a servisních centrech.

bezpečnost lidí v provozech, které využívají naší manipulační techniku a naše servisní služby. Posilujeme kvalitu, odolnost, ergonomické parametry, produktivitu výrobků i spolehlivost analytických nástrojů a technologií, které používáme pro měření jejich výkonnosti a účinnosti.

podnikatelské procesy i pracovní postupy, které používáme ve prospěch zákazníků, včetně vytrvalého posilování kompetencí našich zaměstnanců. Principy Toyota Way i zásady výrobního systému Toyota TPS nás odlišují od konkurenčních dodavatelů.

70%

našich zákazníků si určuje vysoké cíle v oblasti snižování spotřeby energie v rozsahu 5–50 %

• Systémové skladování s vozíky BT Vector a BT Optio řady H nebo systém vysokohustotního skladování BT Radioshuttle dokáže využít maximální objem disponibilních skladových prostor a snížit počet vozíků ve flotile nutný k zajištění logistických toků. Větší množství palet na stejné ploše snižuje celkové náklady na řízení teploty a vlhkosti. • Nižší spotřeba energie než jejich předchůdci - například Toyota Traigo 80V o 20 %, BT OME100H o 25 %, Toyota Tonero Optimax umožňuje optimalizaci spotřeby podle provozních nároků. • V letošním roce zahájíme sériovou výrobu skladové techniky s li-ionovými bateriemi s nižší spotřebou energie o desítky procent. Zajistíme jednodušší bateriové hospodářství a výrazně delší životnost baterie (až 5 000 cyklů).

23%

Uvedený výčet aktivit společnosti TMHE není zdaleka kompletní. Je zde mnoho dalších důležitých činností, nových technologií a pracovních iniciativ, které mají větší či menší, přímý nebo nepřímý, vliv na ekologické aspekty našeho vlastního podnikání i podnikání našich zákazníků. Celá brožura Dual Impact je k dispozici na našich internetových stránkách. Dozvíte se v ní množství zajímavých a mnohdy i překvapivých čísel a analýz. Je pravděpodobné, že v ní najdete i inspiraci pro své vlastní podnikání a náměty, jak můžete prostřednictvím moderních a ekologicky nadprůměrně přátelských produktů Toyota & BT skladovat a manipulovat odpovědněji, s nižšími náklady a přitom efektivněji. Trvale udržitelný rozvoj v logistice a manipulaci s materiály pro nás znamená navrhovat a vyrábět bezpečné, vysoce výkonné, energeticky a finančně úsporné vysokozdvižné vozíky a realizovat taková řešení logistiky, manipulace a skladování, která respektují životní prostředí a současně dokáží uspokojit potřeby náročných uživatelů.

našich zákazníků publikovalo případové studie na téma zavádění procesů TPS

• Zásady štíhlé výroby v rámci výrobního systému Toyoty (TPS) vedou k odbourávání plýtvání všeho druhu - s energiemi, zdroji i lidskou prací.

63%

našich zákazníků se formálně zajímá o uhlíkovou stopu, kterou naše podnikání zanechává

• Elektrické vozíky Toyota Traigo jsou energeticky velmi úsporné a nabízejí takovou odolnost a výkon, že dokáží uspět i v aplikacích tradičně vyhrazených pro vozíky spalující fosilní palivo. • Všechny evropské výrobní závody Toyoty mají certifikát ISO 14001. • Ruční vozíky BT Lifter mají minimálně 5x delší životnost než vozíky jiných značek, to znamená 5x méně procesů výroby, přepravy, likvidace.

27%

našich zákazníků si stanovilo měřitelné cíle v oblasti zvyšování bezpečnosti 47 % vyžaduje přesná data o bezpečnosti, kvalitě a výkonu našich produktů

• Všechny vozíky Toyota Tonero disponují unikátním systémem aktivní stability (Toyota SAS) v základní výbavě. • Fleet management Toyota I_Site sleduje individuální vytížení vozíků i výkon řidičů a díky vestavěným senzorům dokáže sledovat tři úrovně nárazů - přímá cesta k nižším provozním nákladům a bezpečnějším provozům. • Realizujeme řešení s automatizovanými vozíky - tahači, zakladači, BT Radioshuttle. • Dodáváme výstražné bezpečnostní systémy SpotMe.

www.toyota-forklifts.cz

19


EnerSys, s.r.o.

Modulární nabíječe HAWKER Snížení nákladů a zvýšení provozní spolehlivost Jedním z hlavních cílů společnosti Enersys je neustálý vývoj a zlepšování užitných vlastností produktů HAWKER. V neposlední řadě je tento vývoj zaměřen na snižování energetické náročnosti a tím k významným úsporám elektrické energie. Výsledkem tohoto vývoje v oblasti nabíjení trakčních baterií je uvedení na trh nových vysokofrekvenčních modulárních nabíječů LifeTech Modular a Hawker Life IQ Modular. Tyto nabíječe jsou sestaveny z několika výkonových modulů. Celkový výkon nabíječe je dán počtem instalovaných modulů a lze jej přizpůsobit konkrétnímu provozu. Každý z modulů samostatně řídí řídící jednotka nabíječe tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti. Nabíjecí profily modulárních nabíječů Hawker LifeTech Modular a Hawker Life IQ Modular byly vyvinuty pro všechny typy provozů, od lehkého až po velmi silný provoz. Tovární nastavení nabíječe lze, v případě potřeby, velmi jednoduše přizpůsobit konkrétním podmínkám či technologii baterií pomocí přehledného menu. S modulárními nabíječi se v jednosměnném provozu, lehkém až středním zatížení, nabíjecí čas (baterie vybité z 80 %) zkrátí přibližně o hodinu. U baterií s tekutým elektrolytem

20

t-way 1/2014

a se vzduchem nucenou cirkulací elektrolytu může být nabíjecí čas zkrácen až o dvě hodiny. Uživatel může zvolit variantu optimální pro jeho provoz. Pro vícesměnné provozy je nezbytný vysoký výkon a krátké nabíjecí časy. Pro jednosměnné provozy, kde je dostatek času na nabíjení, je ekonomický nižší výkon, delší nabíjecí čas, ale nižší pořizovací cena nabíječe. Nezanedbatelnou výhodou modulárních nabíječů je i to, že v případě poruchy jednoho z modulů se nabíjení nezastaví, ale pokračuje se sníženým výkonem až do úplného nabití. Tím se sice prodlouží nabíjecí doba, ale nedojde k úplnému odstavení nabíječe. Případné poruchy okamžitě zjistí integrovaná diagnostika. Informace o poruchách jsou zobrazovány na displeji nabíječe. Jednoduché zapojení výkonových modulů (plug-and-play) umožňuje snadnou a rychlou opravu. Pokud by došlo k poruše modulu lze jej vyměnit i během provozu, takže nedojde k přerušení nabíjení. Mnoho jednotlivých částí modulárních nabíječů je universálních, díky tomu je minimalizován sortiment nezbytných náhradních dílů, což výrazně snižuje náklady na opravy. Na velkoplošném displeji jsou zobrazovány podrobné informace o průběhu nabíjení, nastavení nabíječe, o předchozích

nabíjecích cyklech atd. Díky integrovanému USB portu je velmi jednoduché přenést data z vnitřní paměti nabíječe na USB flash a následně je vyhodnotit na PC. Přes USB port se také mohou provádět další nastavení či upgrade firmware nabíječe. Díky nízké hmotnosti a provedení skříně lze nabíječe zavěsit na svislou konstrukci či postavit na vhodnou konstrukci. Nabíječe se dodávají v jednofázových a třífázových verzích, pro baterie o napětí od 12 až do 80V a jsou vhodné pro nabíjení kompletní řady baterií HAWKER, včetně baterií HAWKER XFC. Nabíječe splňují nejnovější požadavky normy EN61000-3-2, které se zaměřují na snižování elektromagnetického rušení a emisí do elektrických sítí. Také byly testovány v extrémních podmínkách chladu, suchého i vlhkého tepla a splňují poslední požadavky klimatické normy EN60068.


PWO UNITOOLS CZ, a.s.

PWO změnilo nákupní politiku a úzce spolupracuje s Toyotou Akciová společnost PWO Unitools z Valašského Meziříčí je silně expandující firma, která rozvíjí stále nové výrobní i montážní projekty s vyšší přidanou hodnotou, zejména v oboru automotive. Tato expanze skýtá velkou perspektivu a šanci na dlouhodobé vzájemně výhodné partnerství pro mnohé dodavatele. V oblasti manipulační techniky se takovým partnerem stala Toyota Material Handling CZ. Spolupráce byla zahájena při výběrovém řízení na obnovu čelních vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem. Jeho součástí bylo i zcela nové řešení zajištění servisní péče, dlouhodobého financování a správy flotily. „Máme budoucnost a potřebujeme spolehlivost. Chceme se věnovat svému rozvoji, svým procesům. Partnerství s Toyotou nám přináší vysokou kvalitu, opravdový zájem o věc

a spolehlivou péči. Tak si svého partnera představujeme a jsme přesvědčeni, že v Toyotě jsme ho našli. Na oplátku nabízíme nové nákupní příležitosti. Na jaře začneme stavět novou montážní a skladovací halu o rozloze 10 000 m2. Skladová část zabere přibližně třetinu plochy, přičemž důležité bude maximální využití výšky skladu. Uvažujeme o manipulaci pomocí retraků, které mají výrazně vyšší výšku zdvihu,“ říká Martin Kovář.

Partnerství s Toyotou nám přináší vysokou kvalitu, opravdový zájem o věc a spolehlivou péči. Ing. Martin Kovář, vedoucí logistiky PWO Unitools Změna kursu nákupní politiky Když bylo výběrové řízení vypsáno, dočkala se společnost PWO Unitools nemilého překvapení. Zjistila, že jejich ojeté vozíky mají prakticky nulovou zůstatkovou hodnotu. „To chceme nyní změnit. Jsme přesvědčeni, že výběrem kvalitnějších a odolnějších vozíků Toyota a soustavnou servisní péčí dosáhneme lepších výsledků. Opustili jsme politiku nákupu nejlevnějších vozíků a vědo-

www.toyota-forklifts.cz

21


PWO UNITOOLS CZ, a.s. je zárukou nejlepší dlouhodobé servisní péče. V majetku firmy zůstal poslední vozík z původní flotily. Za klíčovou považujeme schopnost pravidelně a spolehlivě pečovat o vozíky a garantovat rychlou reakci servisu při nenadálých událostech. Fungování technika v naší blízkosti, jeho odborné kvality a zvládnutá logistika náhradních dílů jsou parametry, které bedlivě sledujeme a podle nichž posuzujeme úspěšnost organizace,“ pokračuje Martin Kovář.

Ing. Martin Kovář

Ing. Antonín Vyhnánek

Logickým krokem k dosažení lepší péče o vozíky a vyšší bezpečnosti provozu bylo i zavedení fleet managementu Toyota I_Site. Jediná ušetřená oprava zaplatí roční náklady na provoz systému. Ing. Antonín Vyhnánek, vedoucí nákupu PWO Unitools mě vybíráme kvalitu, která vydrží náročné nasazení v našich podmínkách. Takovou techniku, která nabízí rezervy ve výkonu i v nosnosti. Neustálé nasazení na hranici nominální nosnosti po větší část životnosti dosluhujících vozíků a nižší kvalita nebyla dobrou kombinací,“ uvádí Martin Kovář, vedoucí logistiky PWO Unitools. Výsledkem byl jasný požadavek - vybrat vozík kvalitnější, robustnější a výkonnější, ale současně s co nejmenšími rozměry. Toyota Traigo 48 vyhověla nejlépe požadavkům

Modely Toyota Traigo 48 tvoří základ nové flotily PWO Unitools využívá komfortní 48V 4-kolové modely 8FBMT20 a jeden 3-kolový model 8FBET20 s nosností 2 000 kg s celokovovou kabinou, doplněné dvěma krátkodobě pronajatými vozíky stejné řady s nosností 1 600 kg. 4-kolové i 3-kolové modely Toyota Traigo 48 poskytují rychlost až 20 km/hod., vysokou stabilitu, výborné manévrovací schopnosti a malý poloměr otáčení, který je ještě výraznější u 3-kolových vozíků. Jsou vhodné pro halové i venkovní využití pro nakládku a vykládku zboží, zásobování výrobních linek nebo zakládání. • nosnost až 2 t s vyložením 500 mm • standardní výšky zdvihu až 7,5 m • Toyota SAS s aktivní kontrolou stožáru, synchronizátorem řízení a omezením rychlosti v zatáčkách • na výběr různé ovladače hydraulických funkcí • variantní řešení výměny baterie

22

t-way 1/2014

na kvalitu, celkovou délku vozíků, rejd i bezpečnostní prvky, například výhled z kabiny. Sjednocení flotily přineslo rovněž lepší zastupitelnost v různých provozech, zjednodušení bateriového hospodářství (méně baterií), snížení počtu nabíjecích míst a celkově vyšší efektivnost.

Toyota zavedla vysoký standard servisní péče Po minulých zkušenostech preferuje PWO Unitools dlouhodobý pronájem. „Jsme si jistí, že motivace vlastníka, jehož stroj užíváme,

Vypracovali jsme společně s uživatelem schéma údržby, které je plně pod kontrolou našeho servisního technika, který s PWO Unitools konzultuje veškeré potřeby, které jdou nad rámec pravidelné údržby podle doporučení výrobce.

Testování před nákupem je výraznou pomocí při výběru „Navštívili jsme některé provozy, kde technika Toyota jezdí a viděli ji v praktickém nasazení, mluvili s jejich provozovateli. Toyota nám také ochotně umožnila dlouhodobější testování zvolených modelů. Řidiči si zvyknou na jiné ovládání a již si začínají budovat vztah k potenciální novince, vyzkouší si prakticky všechny operace, které bude vozík dělat, a to nejen jednou, ale v reálných provozních podmínkách běžného pracovního dne. Umožní-li dodavatel dlouhodobější test, je reálná šance, že se při něm oprávněnost výběru projeví. Toyota byla vstřícná a náročný test podstoupila. I díky němu zvítězila. Následující léta musí správnost výběru potvrdit,“ popisuje Antonín Vyhnánek, vedoucí nákupu PWO Unitools a dodává:


BT Pro Lifter - dobrá myšlenka ušetřila velké peníze Paletový vozík BT Pro Lifter s nosností 2 300 kg je unikátní model, který potřebuje k rozjezdu těžkého nákladu minimální sílu. Uvedení vozíku do pohybu vyžaduje o 67% méně síly, než v případě standardního ručního paletového vozíku. Snadné rozjetí vozíku je praktické i při překonávání mírných stoupání například na rampách nebo při překonávání nerovností. Tento vysoce ergonomický vozík nabízí komfortní řídicí oj, snadné polohování a hladkou jízdu po hrubém nebo nerovném povrchu. Umožňuje přepravu zboží s minimálním námahou a přináší tak maximální efektivitu a jednoduché ovládání. „Hygienické předpisy nedovolují manipulovat obyčejnými ručními vozíky náklady těžší než 800 kg. Zakoupení tří paletových vozíků s funkcí pohodlného rozjezdu těžkého nákladu stálo několik desítek tisíc korun a vyřešilo potíže v provozu balení zámořských zakázek. Díky unikátnímu mechanismu těchto vozíků odpadla nutnost koupit mnohem dražší elektrické vozíky, navíc nemusíme řešit nabíjení vozíků,“ říká Antonín Vyhnánek, vedoucí nákupu PWO Unitools.

Silný plynový vozík Toyota 7FGCU70 z roku 2007 pracuje převážně s těžkými lisovacími formami.

„Pracujeme v branži, která je dnes na just-in-time dodávky možná nejcitlivější ze všech oborů. Naše výroba jede naplno ve třísměnném provozu a zajištění včasného zásobování výroby a poté dodávek našim zákazníkům je vedle kvality klíčovou ukázkou našich schopností splnit své závazky vůči partnerům.“

I_Site odstranil závažné chyby PWO Unitools vsadila na důslednou výchovu vlastních schopných pracovníků, kteří jsou ochotni se učit, budou loajální k firmě a vrátí ji vysoké náklady na svůj osobní rozvoj. Tento přístup se týká i řidičů vysokozdvižných vozíků, kteří se nejlépe učí praxí. „Jsme s úrovní a dovednostmi našich řidičů v zásadě velmi spokojeni. Mají zkušenosti, řídili různé typy vozíků s různou výbavou. Konzultujeme s nimi, vyslechneme si jejich názor, jsou velmi platnými rádci při výběru nových vozíků,“ říká Martin Kovář a pokračuje: „Přesto bylo co vylepšovat. Pracujeme v podmínkách s malými manévrovacími prostory, a přitom s častým pohybem těžkých vozíků. Z toho vyplynuly četné škody na drahém vybavení, budovách, vratech, dveřích. Proto

jsme se rozhodli využít systém Toyota I_Site, který považujeme za komplexní systém, který umí pomoci v mnoha ohledech a přitom se jednoduše ovládá. Dokáže, mimo jiné, sledovat nárazy různé intenzity a adresně je přiřadit konkrétnímu řidiči.“

Dodejme, že inspirací byla povedená demonstrace BT Pro Lifter při návštěvě posledních Toyota Demo Days 2013. BT Pro Lifter: • nosnost až 2,3 t • možnost volby šířky šasi a vidlic • volitelný typ kol • dlouhá životnost

Toyota také jako jediná nabídla automatický a prakticky okamžitý přenos dat pomocí GPRS, který usnadňuje práci s výsledky a urychluje zpětnou vazbu v případě nebezpečného řízení některého z řidičů. Projednání chyby v krátkém čase po jejím spáchání má totiž velký psychologický dopad. „Již po krátké době se prokázal jasný posun v přístupu některých řidičů, protože byla odstraněna předchozí anonymita a složitější dokazování odpovědnosti za škody. Souhlasím, že rychlost, s jakou se manažer dozví o nárazech, je významným faktorem. Snížení nákladů na škody za opravy poškozeného majetku je prokazatelné. Od zavedení systému k větší škodě nedošlo. Jedna jediná uspořená oprava přitom zaplatí veškeré náklady na správu systému. Takových škod jsme přitom každý rok registrovali několik,“ shrnuje Martin Kovář.

BT Pro Lifter LHM230P

www.toyota-forklifts.cz

23


Produkty

Nové možnosti se spalováky Toyota

Dobrá zpráva pro všechny z vás, kteří dáváte přednost čelním vozíkům se spalovacími motory. Od jara roku 2014 můžete počítat s dalším posílením sortimentu a tím pádem silnější produktovou podporou, kterou spolupráce s Toyotou přináší.

24

Nabídka hydrostatického vozíku vedle tradiční hydrodynamiky, schopnost realizovat řešení s CNG pohonem a parádní těžkotonážní stroje do nejnáročnějších provozů potvrzují naší připravenost zajistit vám takovou techniku, která ve vašich provozech odvede svou práci spolehlivě, s nízkými provozními náklady a s nekompromisní bezpečností.

infrastruktury, nevratné přestavby motorů vozíků a nejasný přístup k jeho zdanění v budoucnosti je zatím i v ČR velmi silnou protiváhou nízké ceně CNG jako paliva. Podrobná analýza konkrétních provozních nákladů v každé aplikaci proto není od věci. Provedeme posouzení jakéhokoli provozu a zkalkulujeme výhodnost případného přechodu na nové palivo.

První vozíky Toyota na CNG již i v ČR Nikde v Evropě CNG nepatří k preferovaným palivům. Vysoká vstupní cena související

Kvalita, odolnost a životnost řady Toyota Tonero je dobrým předpokladem, že se případná vysoká investice do CNG uživateli vyplatí.

t-way 1/2014

• rozšiřujeme řadu Toyota Tonero 1,5 - 3,5 t o modely s hydrostatickou převodovkou • představujeme zbrusu novou řadu Toyota Tonero 3,5 - 8,0 t do náročných provozů • nabízíme modely poháněné CNG

Svaly, které se neunaví, srdce, které se nezastaví Modely nové řady Toyota Tonero s nosností 3,5 až 8,0 t jsou připraveny odvést své i v těch nejnáročnějších aplikacích. S těžkými břemeny manipulují s lehkostí a jsou-li v pohybu, působí díky velkým kolům dynamicky a neunavitelně. Jejich odolnost a produktivita je založena, mimo jiné, na konstrukční kvalitě, kovovém šasi a speciálních průmyslových motorech Toyota vyráběných ve vlastních závodech


Vozíky Toyota Tonero jsou skutečně hodnotné produkty, protože jejich kvalita odolává zkoušce času a jejich provozní náklady představují ekonomickou výhodu. Martin Jirásko, produktový manažer

v rámci standardů Toyota TPS. Průmyslové motory Toyota, dieselový i benzínový/LPG, umožňují rychlou akceleraci, optimalizovanou energetickou účinnost a jsou zárukou vynikající spolehlivosti, nízké spotřeby paliva a nízkých emisí. Jejich životnost prodlužují vychytané vlastnosti, například vyšší kapacita chlazení a plně utěsněné sání vzduchu. Proto jsou nadprůměrně odolné v prašném prostředí i ve vlhku a v mokru. Účinné chlazení prodlužuje životnost motoru, měniče momentu i hydraulického systému. Ventilátor, chladič měniče momentu a chladič hydraulické kapaliny zabraňují přehřívání motoru. Zaručena je tak maximální výkonnost. Při práci v prašných prostředích nebo s těžkými přídavnými zařízeními je možné vozík osadit volitelnou výbavou, která účinnost chlazení ještě zvýší nebo která zabrání jeho eventuálnímu zanášení. Další důležité charakteristiky nové řady • čerpadlo posilovače řízení regulující výkon podle hmotnosti nákladu přispívá ke snazšímu řízení a lepší ovladatelnosti i optimalizované spotřebě paliva • volitelný multifunkční displej umožňuje nastavení více parametrů a funkcí, jako například eko-režimu a automatického zastavování motoru • různé varianty kabin jsou vhodné pro různé povětrnostní a provozní podmínky • bohatá nabídka šasi, stožárů a další volitelné výbavy

aplikací. Automatická jednorychlostní převodovka usnadňuje rychlou jízdu bez nutnosti řazení, zatímco dvoustupňový měnič momentu umožňuje velkou tažnou sílu při rozjezdu. Všechny tyto vlastnosti také významně přispívají k nižší spotřebě paliva a nižší úrovni emisí CO2. Hydrostat nebo hydrodynamika? Nabídneme vždy optimální řešení Každý řidič vysokozdvižného vozíku je jiný a volba převodovky je tedy i otázkou jeho preferencí a jeho technického cítění. Každý má svůj osobitý styl řízení a upřednostňuje jiné vybavení vozíku. S možností volby optimálního typu převodovky můžete vozíky Toyota Tonero 1,5-3,5 t dokonale přizpůsobit individuálním zkušenostem a potřebám svých řidičů. V každém provozu vznikají někdy situace, kdy jde o vteřiny a rychlost reakce rozhoduje o kolizi nebo bezproblémovém průběhu manipulace. Intuitivní ovládání vozíku je v takových situacích výhodou. Zvolíte-li Toyotu Tonero, dostanete přesně takový vozík, jehož uspořádání pedálů, styl brzdění, nastavení výkonových parametrů nebo způsob změny

směru pojezdu jim nejlépe sedne. Včetně kompletního systému aktivní stability Toyota SAS, který snižuje provozní náklady. Je dobře známo, že odlišné provozy vyžadují odlišné nastavení výkonových charakteristik. Jak se s těmito občas protichůdnými požadavky vyrovnává Toyota? Dodáme modely Toyota Tonero s hydrodynamickým měničem momentu nebo Toyota Tonero HST s hydrostatickou převodovkou: • pokud je rozhodujícím faktorem velká přepravní vzdálenost, je důraz kladem na rychlou akceleraci a vyšší pojezdovou rychlost vozíku • aplikace s častějšími změnami směru pojezdu a náročným manévrováním vyžadují plynulejší charakteristiky ovládání • maximální výkon je k dispozici i při nízkých otáčkách, takže není třeba přemýšlet o tom, kdy při jízdě nebo zdvihání nákladu přidat plyn • automatické brzdění, které zajišťuje plynulé zpomalení při puštění plynového pedálu, zjednodušuje ovládání a snižuje opotřebení brzd

Motor, srdce našich vozíků, byl zkonstruován speciálně pro účely průmyslových

www.toyota-forklifts.cz

25


Optimise your business with ZetesMedea Voice The exceptional benefits and ROI which voice-directed picking delivers are well known. Now, logistics executives are getting more in the next-generation voice solution ZetesMedea Voice. Integrating 30 years of logistics execution expertise and best practices from 1000+ voice implementations with over 100.000 users, ZetesMedea Voice offers more benefits faster, in more processes and with lower Total Cost of Ownership.

“We have received a sharp reduction in the number of errors and, consequently, improved customer satisfaction.”

4 benefits that speak for themselves Voice-directed picking delivers the following, well-known benefits: Faster picking

Wendy Doucet, Preparation/Dispatch Manager, L’Oréal

Operators do not need to read paper lists or scan items, but can dedicate their time entirely to the handling of products. Voice picking is 10-15 % faster than RF-Picking, and 15-25 % faster than paper-based picking. 99,9 % to 99,995 % accuracy Not distracted by activities as reading or scanning, operators are more focused on the work process and make fewer mistakes. Errors are intercepted and corrected on the fly. Reduced employee turnover With the easy-to-use system operators can speak in their own language and accomplish their tasks more easily, boosting operator satisfaction. Absence ratios decrease and new hires start performing instantly. Increase business intelligence The real-time system-user dialogue ensures optimal data visibility and stock management. This allows for better, more pro-active management and increased agility.

How does it work? Operators receive and confirm orders in real-time via a mobile terminal and headset. Communication with the WMS/ERP system happens through natural dialogue, leaving their hands and eyes are free to focus on the job at hand.

See it at work

“The solution integrates perfectly with our SAP system and the untrained approach allows us to have new or flex workers immediately up to speed.” George Antipas, Logistics Manager, Unilever


Lower Total Cost of Ownership with a next generation voice solution Save time and money Faster deployment Classical, speaker-dependent voice systems require operators to register all speech commands on the system before they can start working. Using the MCL Voice platform, ZetesMedea Voice offers an untrained, speaker independent approach: 5 to 10 keywords only are enough to calibrate the system, enabling operators to start working right away. Saving with multi-tasking terminals ZetesMedea Voice is the only voice solution that runs on all industry leading mobile (voice) devices of partners such as Honeywell, Motorola and Vocollect. Standard devices used for other processes, can be used for voice-picking on the next. Such hardware independence, ability to pool devices and easily extend hardware estates known to the workforce, further reduces training and IT costs.

More processes supported ZetesMedea Voice supports ‘multi-modal’ work, which means voice can be used together with other interfaces for data input, such as keyboard, touch screen or scanner. Processes previously too complex to be handled by voice only can now also be optimised, such as: •

Complex picking tasks that require additional information to be referred to (optimal positioning of parcels, product weight, …)

Quality control, whereby voice-directed operators receive screen based information on items to be inspected

Multi-client voice-picking assisted by ‘put to light’ signals for faster placement

• Order picking • Inventory /cycle counting

• Picking combined with RFID or Damatrix scanning

• Pick and pack

• Backroom management

• Price checking

• Cross-docking /pick by store

• Picking to conveyor

• Quality assurance

• Replenishment

• (Pallet) moving • Receiving

Cloud – centralised IT support The cloud-based MCL Mobility Platform makes central management and deployment of voice applications easy. Independent of operating system, devices, and location, it allows remote, centralised IT control to update applications, add or extend commands, set user profiles and keep track of the estate. Using the MCL Mobility Platform, ZetesMedea Voice can be offered in a pay-per-month model.

“From the first steps in our collaboration, Zetes has been a partner that listens to our needs and tries to bring us the solution that best fits our requirements. We have been extremely satisfied with the service provided and the positive results in terms of accuracy and productivity.” Valerio Cortese, IT Director Gruppo Iper


Produkty

Regálové systémy Toyota Pilíř Logistics Solutions Zákazníci společnosti Toyota Material Handling vyřeší nyní své komplexní potřeby skladování a manipulace na jednom místě a postupně i při jednání s jediným obchodníkem. Dodáme v kvalitě Toyota vše potřebné, co vyžaduje moderní manipulace a efektivní řízení skladového hospodářství. Od roku 2013 i vysoce jakostní, ale přitom cenově velmi dostupné regálové systémy. Sortiment regálů zahrnuje veškeré typy standardních paletových, spádových, pojízdných, vjezdových nebo push-back regálů, konzolových a policových systémů nebo systémů pro vychystávání. Součástí nabídky je samozřejmě i zajištění instalace a servisu. Komplexní řešení vede k úsporám Vhodnou kombinací s vozíky, informačními, řídícími a bezpečnostními systémy zajistíme snížení provozních nákladů na jednotku manipulace a pomůžeme vám zvýšit produktivitu vašeho provozu. Komplexní nabídka zjednoduší a zkrátí výběrová řízení a usnadní komunikaci všem zákazníkům Toyoty, kteří dávají přednost nákupu od jednoho partnera s minimem subdodavatelů. Rychlejší a přesnější budou i projektové analýzy stávajících i nových skladů v rámci programu Virtual Warehouse, s jehož pomocí dokážeme nejen navrhnout regálový systém, ale propočítat i množství a typy manipulační techniky, která zajistí požadovaný objem manipulace v požadovaném čase. Dokážeme tak zajistit optimální synergii vašich manipulačních procesů a materiálových toků, kdy všechny součásti celku, od vysokozdvižných

5 10 28

t-way 1/2014

záruka na skladové let systémy minimální dostupnost let náhradních dílů

Unikátní systém uchycení nosníku ve stojině rámu pro vyšší pevnost spoje a vyšší tuhost konstrukce

vozíků a regálového systému, až po služby a kontrolní mechanismy, účinně spolupracují na omezování provozních nákladů. „Díky rozsáhlým znalostem všech článků manipulačního řetězce můžeme zákazníkům poskytnout podporu také při projektové přípravě a kontinuálním zdokonalování různých řešení, aby ze svých manipulačních procesů mohli vytěžit skutečně maximum. Regálová řešení Toyota nabízejí skvělé výhody v široké škále aplikací,“ říká Tomáš Jerie, obchodní a marketingový ředitel Toyota Material Handling CZ. Splňujeme s přehledem všechny bezpečnostní standardy v oboru Výrobcem regálů značky Toyota je společnost Mecalux, lídr v oboru s více než 30ti letými zkušenostmi a celoevropským pokrytím, což je zárukou identických služeb i pro evropské klíčové zákazníky operující ve více zemích. Všechna regálová řešení Toyota vyhovují normě EN 15620, EN 15629 a EN 15635 a mají certifikáty ISO9001, ISO14001 a TÜV ZH 1/428. Výrobní proces je v souladu s ISO 9004 a podléhá kontrole TÜV Product Service GMBH.

Masivní konstrukční prvky zvyšují životnost a odolnost konstrukce

Robustní systém větrovacích křížů zpevňuje celou konstrukci

Nepovažujeme regály jen za pouhé vybavení skladu, ale za jeden z důležitých nástrojů k optimalizaci vašich logistických procesů. Ať jsou vaše požadavky na skladování jakékoli, vždy pro vás máme vhodné regálové řešení. Zdeněk Karban, specialista pro logistická řešení zdenek.karban@cz.toyota-industries.eu


Konvenční regálové systémy • standardní paletové regály • nejběžnější paletové regály • snadno modifikovatelné

Vysokohustotní paletové regály • vjezdové paletové regály • spádové paletové regály • push-back paletové regály • BT Radioshuttle • pojízdné paletové regály

Mimořádná kvalita - vysoké koeficienty bezpečnosti (FEM 10.2.02) • při návrhu konstrukce pracujeme s bezpečnostním koeficientem 1,5 • unikátní způsob povrchové ochrany stojin (podle testů 2,75x vyšší odolnost než nejkvalitnější zinek) • originální Ω-profil stojiny rámu s 12 ohyby pro vyšší stabilitu a odolnost systému • výběrová kvalita oceli 1. jakosti, ověřitelná dosažitelnost původu

Regály pro bezpaletovou manipulaci • konzolové regály • lehké policové systémy • heavy duty policové systémy • dynamický sklad pro vychystávání

Efektivní BT Radioshuttle • dokonalé využití skladové plochy i skladové výšky • úspora nákladů na skladování • rychlá nakládka a distribuce • vyšší produktivita díky souběhu činností vyskladňování a nakládky • jednoduchá obsluha jakýmkoli vozíkem • ekologické řešení díky úbytku přeprav i manipulací www.toyota-forklifts.cz

29


www.toyota-eshop.cz

Rychlý a výhodný

NÁKUP VOZÍKŮ BT Nový e-shop s širším sortimentem Pokud pravidelně nakupujete přes internet, jistě souhlasíte, že mezi velké výhody patří především jednoduchost, úspora peněz, času a také rychlá kontrola vašeho účtu. Stejně jsme přemýšleli i my při návrhu nové tváře elektronického prodeje manipulační techniky BT. Pro ty z vás, kteří jeho existenci ještě nezaznamenali, jsme připravili tuto dvoustranu. Snadná orientace, jednoduchost výběru správného modelu a rychlost objednávky pro nás byly klíčovými hledisky, když jsme nový e-shop připravovali. Zaměřili jsme se na srozumitelné vyhledávání, logickou navigaci a přehlednou objednávku. Širší sortiment a o 10 % nižší ceny Již dříve bylo možné na našich internetových stránkách objednat paletové vozíky a skladovou techniku. S novým řešením jsme sortiment rozšířili také o policové, plošinové a další manuální vozíky a nechybí ani oblíbená koloběžka pro logistiky. Ceny produktů na e-shopu jsou již tradičně nižší než běžné prodejní ceny. Pokud vyplníte jednoduchou registraci, získáte na celý sortiment dodatečnou slevu 10 %. Jako registrovaný uživatel máte k dispozici více užitečných funkcí, například adresář nebo opakované objednávky. Dodávka do dvou dnů ze skladu Pokud si u nás objednáte vozík, budeme vás průběžně informovat o stavu objednávky a včas vám sdělíme datum doručení. Standardní paletové vozíky máme skladem, takže vám obvykle dorazí již za 2 dny od objednání.

30

t-way 1/2014


Nejzajímavější funkce pro registrované Opakování objednávky stejného modelu Po přihlášení můžete vidět historii všech vašich objednávek. Pokud jste byli s naším vozíkem spokojeni a přejete si objednat další ve stejné specifikaci, můžete objednávku zopakovat stisknutím jediného tlačítka. Adresář s evidencí fakturačních a dodacích adres K dispozici je i adresář, do kterého si můžete uložit nejen výchozí fakturační a dodací adresu, ale také adresy poboček nebo dalších míst, kam chcete vozíky dopravit. Při objednávce jen zvolíte konkrétní místo z připraveného seznamu. Funkce porovnání Potřebujete si vytisknout a nechat schválit výběr vozíku od svého nadřízeného? V našem e-shopu je možné vytvořit a vytisknout dokument se srovnáním vybraných vozíků z dostupné nabídky.

12 důvodů PROČ KOUPIT PALETOVÝ VOZÍK BT Většinu z vás již o kvalitách vozíků Toyota a BT přesvědčovat nemusíme. Ti ostatní na e-shopu najdou také sumář tuctu výhod paletových vozíků BT nazvaný „12x PROČ“ Nejlépe se však o kvalitách našich vozíků přesvědčíte jejich používáním a e-shop je nejrychlejší a nejjednodušší cestou, jak si náš vozík zakoupit.

Pomůžeme vám s výběrem vozíku nebo poradíme se sortimentem, který na e-shopu není k dispozici. Volejte na bezplatnou telefonní linku 800 900 911 nebo pište na prodej@cz.toyota-industries.eu

Řízení skladů a logistiky ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION Společnost Aimtec nasazuje informační systém pro řízení logistických procesů ve společnosti ŠKODA TRANSPORTATION, předním evropském výrobci vozidel pro městskou a železniční dopravu. Produkt pod názvem DCIx WMS umožní řízení složité interní logistiky v prostředí zakázkové strojírenské výroby. Detailně se bude jednat o získání on-line informací o skladových zásobách a pohybech materiálu, provádění technické kontroly dle předdefinovaných pravidel, zavedení cyklických inventur, řízení pohybu materiálu dle FIFO a FEFO a zajištění zpětné sledovatelnosti.

Integrace s MES a dalšími systémy V rámci společného projektu dojde rovněž k integraci DCIx WMS s informačním systémem pro sběr výrobních dat DCIx MES, který společnost Aimtec ve firmě ŠKODA TRANSPORTATION

implementovala v roce 2011. Součástí řešení je také napojení DCIx WMS na podnikový informační systém BaaN a systém na podporu kvality PALSTAT. Projekt nasazení informačního systému DCIx WMS odstartoval na začátku roku 2014. Ostrý provoz je plánován na červen 2014.

Názor zákazníka „Pro WMS systém jsme se rozhodli také z toho důvodu, že jsme měli velké časové rezervy a nízkou výkonnost na příjmu materiálu. Stávalo se, že zásoby stály i několik dní na skladě, zatímco na ně výroba čekala a nevěděla, jestli jsou vůbec k dispozici. Z tohoto důvodu docházelo ke zbytečným skluzům a výpadkům na montáži a hektické operativě, což zbytečně navyšovalo náklady,“ dodává Michal Horáček, ředitel logistiky ve ŠKODA TRANSPORTATION.

www.aimtec.cz www.toyota-forklifts.cz

31


Produkty

Skvělé výsledky SolidAir Náklady na 1 motohodinu výhodnější až o 155 % Bez ohledu na to, v jakém provozu, na jakém vozíku nebo na jaké nápravě kola SolidAir testujeme a s jakými vzdušnicovými pneumatikami nebo superelastickými koly je poměřujeme, dostáváme jednoznačný výsledek - vyšší pořizovací cena SolidAir se velmi brzy zaplatí, a poté již generuje pouze úspory. Čím více motohodin uživatel s vozíkem ujede, tím dříve. Naše měření probíhají již od prosince 2012 podle stále stejných pravidel a za obdobných provozních podmínek, které měly srovnávané pneumatiky. Opotřebování měříme obvykle jednou za měsíc. • Cena za 1 motohodinu práce se superelastickými koly SolidAir vychází výhodněji o 47-155 % ve všech testech a překonává i naše vlastní očekávání. Uživatelé mohou ušetřit desetitisíce na 1 vozíku. • U některých sledovaných kol dochází zatím stále ještě k opotřebení vzorku, to znamená, že po jeho sjetí se dá očekávat pomalejší opotřebovávání než dosud, a tedy prodloužení životnosti. • Výsledky SolidAir porovnáváme s daty, která nám poskytli uživatelé, kteří sledovali nájezdy a náklady na provoz s vozíky osazené předchozími typy pneumatik nebo superelastických kol. Nejvýhodnější je poměr v situaci, kdy srovnáváme superelastická kola SolidAir se vzdušnicovými pneumatikami, které jsou náchylnější k defektům a nevydrží tolik, co superelastická kola. Ta mívají delší životnost, ale na Solid Air stejně nestačí. Navíc zákazník, který přezuje na SolidAir, získává nejen vyšší odolnost, ale výrazně lepší odpružení a snížení vibrací i jízdu bez defektů. Právě speciální konstrukce a skvělé jízdní vlastnosti SolidAir dovolují efektivní záměnu jak za vzdušnicové pneumatiky, tak za bežná superelastická kola. Jednota SD, člen skupiny COOP, Nová Paka Superelastické kola SolidAir testujeme na přední nápravě modelu Toyota Tonero 8FDF25, který je hlavním strojem ve stavebninách Jednoty Nová Paka a porovnáváme je s náklady na vzdušnicové pneumatiky používané dříve a ve stejném provozu. Jednota si vedla přesné záznamy o cenách a výměnách pneumatik, takže pro porovnání byla k dispozici přesná data. Toyota jezdí po panelech, nezpevněné cestě i po kvalitním asfaltu. „S vozíkem Toyota najezdíme za rok necelých

32

t-way 1/2014

Porovnáváme pořizovací a provozní náklady: • jedné nebo více sad kol, pokud byla v průběhu testu nutná výměna • náklady na případné defekty • náklady na 1 motohodinu přepočítané na předpokládanou životnost kol SolidAir

1 000 motohodin, proto než ojedeme pneumatiky s předpokládanou životností 3 400 motohodin, ještě nějaký čas uteče. Pak bude správný čas na definitivní hodnocení. Co je jisté hned od začátku, je kvalita těchto kol. Čím horší je terén, tím se jeví lépe. Zejména na panelech gumy, nápravy a zavěšení kol velmi trpí. Snížení otřesů je díky použití kol SolidAir ve srovnání s jinými superelastickými koly znatelné pro řidiče a má poztivní vliv i na životnost nápravy. Snížení otřesů lze pozorovat i proti vzdušnicovým pneumatikám při jízdě bez zátěže. Míra opotřebení je razantně nižší ve srovnání se vzdušnicovými pneumatikami, ale kupodivu je nižší i proti superelastickým kolům, které jsme používali na sledované nápravě v minulosti. Pořizovací cena kol SolidAir je skoro třikrát vyšší, ale předpokládaná výdrž téměř šestkrát,“ popisuje situaci Marek Hylmar, místopředseda spotřebního družstva. „Vzdušnicové pneumatiky jsou levnější, ale vydrží málo. Případný defekt má okamžitý nepříznivý efekt, protože stroj je ihned nepojízdný. Proto jsme hledali i jiné varianty.

Bohužel žijeme v době, kdy vyšší cena často neznamená vyšší kvalitu, takže jsme obezřetní a věci si pořádně otestujeme, než se pro něco rozhodneme. Kola SolidAir vypadají jako produkt, kde cena více než odpovídá kvalitě, navíc nemusíme tak často přezouvat,“ dodává Marek Hylmar. Juta, a.s., Dvůr Králové nad Labem Kola SolidAir je možné nasadit na vozík jakékoli značky, kde jsou použity rozměry, vyráběné pro tento typ kol. Ve společnosti Juta, závod 01 je testujeme na vozíku Linde s nosností 3,5 t na obou nápravách současně. Vozík této nosnosti vozí nejtěžší palety s granulátem pro výrobu plastových obalů a pohybuje se hlavně po venkovních komunikacích s nerovným povrchem, jako jsou panely, čedičová dlažba nebo asfalt různé kvality. Řidiči, kteří pracují na směny dlouhé 6 - 12 hodin, byli po celodenním řízení díky vibracím značně unavení. Největší vibrace pociťovali při jízdě s prázdným vozíkem. Po obutí kol SolidAir se situace obratem změnila. Řidič ihned zaznamenal výrazný pozitivní rozdíl a pocit úlevy z klidnější jízdy.


Grafy znázorňují: (Zdrojová data ke grafům a výpočtům jsou k dispozici u provozovatele vozíku, nebo u TMH CZ na adrese pavel.konicek@cz.toyota-industries.eu) • průběh nákladů na vzdušnicové pneumatiky nebo superelastická kola provozovaná před osazením typem SolidAir • průběh nákladů na superelastická kola SolidAir (na jedné nebo dvou nápravách) • momenty, kdy byla kola přezouvána - označeno kroužky s čísly 4 1 • moment, kdy jsou provozní náklady na srovnávaná kola identické • aktuální nájezd motohodin kol SolidAir • prodloužená křivka s odhadem životnosti kol SolidAir

Životnost pneu s duší

Předpokládaná životnost SolidAir

40 000

Jednota Nymburk, spotřební družstvo 280 mth

1 600 mth

Vladimír Vaněk, zástupce vedoucího VO vanek@jednotanbk.cz

30 000

Vzdušnicové pneumatiky / kola SolidAir Vysokozdvižný vozík TOYOTA Tonero 1,5t, zadní kola 5.00-8

25 000

20 000

Graf ukazuje výsledky v polovině března 2014 po ujetí cca 780 motohodin. Předpokládaná životnost SolidAir je asi 1 600 motohodin. Životnost dříve používané vzdušnicové pneumatiky byla 280 motohodin.

5 4

15 000

1

3 10 000

2

Pořizovací cena

6 960 Kč

Provozní náklady Kč/mth/1 ks - rozdíl 155 %

1

5 000

Vzdušnice

5,5x delší životnost a bez defektů

3 102 Kč 780 mth

0

mth 0 mth

560 mth

1 120 mth

Životnost pneu s duší Marangoni E5 250

1 680 mth

5,54 Kč/mth

SolidAir

2,17 Kč/mth

2 240 mth

Předpokládaná životnost SolidAir

149 000

Juta, a.s., Dvůr Králové nad Labem 2 150 mth

129 000

4 000 mth

Zdeněk Novotný, mechanik závodu novotny@juta.cz

2

109 000

Superelastická kola střední třídy / kola SolidAir Vysokozdvižný vozík Linde H35, přední i zadní kola 250-15

1 89 000

Superelastická kola SolidAir jsme osadili v květnu 2013, graf ukazuje výsledky ke konci března 2014 po ujetí cca 1 750 motohodin, předpokládaná životnost SolidAir je 4 000 motohodin. Životnost superelastických kol Marangoni E5, střední třídy plných kol, byla 2 150 mth.

1

69 000 Pořizovací cena

49 000

47 880 Kč 37 660 Kč

29 000

Provozní náklady Kč/mth/1 ks - rozdíl 47 % Marangoni E5 250

Zásadní úbytek vibrací od první jízdy

9 000 1 750 mth

mth

0 1 000 mth

0 mth

2 000 mth

Životnost pneu s duší

3 000 mth

4 000 mth

Jednota SD, člen skupiny COOP, Nová Paka

Předpokládaná životnost SolidAir

535 mth

Ing. Marek Hylmar, místopředseda spotřebního družstva hylmar@jednotanp.com

3 400 mth

Vzdušnicové pneumatiky / kola SolidAir Vysokozdvižný vozík TOYOTA 8FDF25, přední kola 7.00-12, dvoumontáž

100 000

7 5

60 000

40 000

Kola SolidAir jsme osadili v květnu 2013, graf ukazuje výsledky k březnu 2014 po ujetí cca 700 motohodin, předpokládaná životnost SolidAir je 3 300 - 3 400 motohodin. Životnost dříve používaných vzdušnicových pneumatik byla 530 - 540 motohodin.

6

80 000

4

1

3

Pořizovací cena

Provozní náklady Kč/mth/1 ks - rozdíl 128 %

2

31 000 Kč

1

20 000 11 724 Kč

Vzdušnice

Méně než poloviční náklady na provoz

700 mth

0 0 mth

1 080 mth

2,99 Kč/mth

5 000 mth

140 000 120 000

4,38 Kč/mth

SolidAir

2 160 mth

3 240 mth

4 320 mth

mth

5,43 Kč/mth

SolidAir

2,38 Kč/mth www.toyota-forklifts.cz

33


IBG Praha

Úspora energie a efektivnost v moderní logistice

„Active Inverter Technology“ přelomová technologie, kterou se vyznačují nabíjecí přístroje nové generace, nyní nabízí firmy IBG Praha a FRONIUS. Podzim roku 2013 přinesl zásadní novinku v oblasti skladové logistiky. Společnost IBG – český poskytovatel řešení v oblasti pohonné a záložní energie vstupuje na českém a slovenském trhu do partnerství s rakouskou společností FRONIUS, která je vedle výroby svařovací techniky pro automobilový průmysl a fotovoltaických technologií také předním světovým dodavatelem systémů rychlonabíjení baterií pro manipulační techniku. Fronius Selectiva pro intralogistiku je příkladem nové generace nabíjecích přístrojů, které využívají osvědčenou „Active Inverter Technology“ a vyznačují se nabíjecím procesem Ri s individuální charakteristikou. „Ri“ znamená vnitřní odpor akumulátoru, tedy specifickou hodnotu akumulátoru, která se mění během nabíjení a vybíjení v důsledku měnící se koncentrace kyseliny sírové a dalalších vlivů.

34

t-way 1/2014

Zvláštností nové charakteristiky Ri, kterou můžeme s čistým svědomím označit za přelomovou, je to, že měřením vnitřního odporu se nestanovuje nabíjecí proud, ale nabíjecí napětí. To zajistí, že nabíjecí proud se automaticky přizpůsobí průběhu křivky vnitřního odporu akumulátoru. Akumulátor tedy v každé fázi nabíjení dostane jen tolik proudu, kolik dokáže přijmout a nepřebije se. Výhody jsou nepřehlédnutelné. Díky individuální nabíjecí charakteristice Ri dosahují nově vyvinuté přístroje Selectiva maximální energetické účinnosti a snížení emisí CO2 a prodlužují životnost trakčních baterií.

Obě společnosti jsou připraveny nabídnout zákazníkům individuální přístup, představit jednotlivé výhody bateriového hospodářství v moderním logistickém provozu a také osvětlit často zákazníky opomíjený výběr bateriového systému jako celku – tzn. včetně nabíjecích prostor a stanic. Nabíjecí stanice či prostory musí splňovat přísné bezpečnostní normy, se kterými je společnost IBG svým zákazníkům schopna pomoci formou vlastního projekčního oddělení, které v minulém roce realizovalo velkou část projektů výstavby těchto „nabíjáren“.. „nabíjáren

Nabíjecí přístroje Fronius Selectiva využívají osvědčenou „Active Inverter Technology“Nejlepší nabídka pronájmu na trhu v ČR

NOVINKA PRONÁJEM S VYŠKOLENÝM Ř ŘIDIČEM DODÁNÍ DO 2 HODIN OD OBJEDNÁNÍ

750 VOZÍKŮ V NABÍDCE NAŠÍ FLOTILY

PLNÝ SERVIS VČETNĚ DODÁVKY VŠECH ND

DOPRAVU TAM I ZPĚT, VČETNĚ VYKLÁDKY A NAKLÁDKY

POJIŠTĚNÍ ĚNÍ AČNÍ MANIPULAČNÍ TECHNIKY KY

Volejte 702 060 202 Volejte zdarma 800 900 911 Pište na pronajem@cz.toyota-industries.eu www.toyota-forklifts.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.