Page 1


Bo prędzej czy później

wpadniesz


Bardzo chcielibyśmy, aby to był kontrowersyjny żart, ale niestety nie jest. Śmiać się więc czy płakać? W przypadku naszych dróg i jedno, i drugie jest stosowne, ale żadne nie przyniesie efektów. Z naszymi drogami jest dokładnie tak, jak z lekami przeciwbólowymi: bierzemy pigułki, aby „zwalczyć” ból (czyt. oszukać swój umysł), zapominając, że jest on tylko skutkiem – nie przyczyną. Łatamy dziury w drogach wierząc, że to zapewni nam komfort jazdy, a zapominamy, że przyczyna leży – a właściwie jedzie – zupełnie gdzie indziej... Aż się ciśnie na usta: nie tędy droga...! Tracisz nerwy próbując ominąć kolejne dziury w drodze? Myślisz, że odpowiadają za to warunki atmosferyczne i „zaskoczeni” drogowcy? Wiedz, że to zaledwie ułamek prawdy. Intensywny ruch na drodze? – myślisz. Prawie zgadłeś, bo owszem, chodzi o ruch, ale nie samochodów osobowych. Zniszczenia powodowane przez jeden samochód osobowy można porównać do jesiennego listka spadającego z drzewa na jezdnię. Natomiast przejazd jednego TIR-a niszczy drogę tak, jakby uderzył w nią spadający meteoryt.

1 TIR minie ten punkt na drodze w ciągu 3 sekund. Zniszczenia powodowane przez jego przejazd można porównać ze zniszczeniami powodowanymi przez 163 840*

(sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści!) samochodów osobowych.

Abstrakcja? Zobacz więc to na własne oczy na następnych stronach. *dane z opracowania Cambridge University


= Jak wielki? Jak z Zakopanego do Gdańska! Gdybyśmy ustawili te samochody jeden za drugim, korek miałby mniej więcej 720 kilometrów! To tak, jakby całą Polskę od południa do północy zastawić jednym wielkim korkiem. Wiesz, ile trwa przejazd takiego Wielkiego Korka? Około 90 godzin. Samochody osobowe muszą rozjeżdżać drogę bez przerwy niemal przez cztery doby, by „dorównać” temu, co zrobił TIR w ciągu 3 sekund.

Co zrobić w tej sytuacji? Czytając ten folder dowiesz się, co może stać się z Polską, jeżeli przeciążone samochody ciężarowe będą dalej rozjeżdżały nasze drogi. Albo to zaakceptujesz, albo przyłączysz się do akcji „Tiry na tory”. Razem walczmy o to, by TIR-y jeździły koleją!

To


naprawdÄ™ wielki

korek


Co nam grozi? 2013 1 kwietnia 2013

Akcyza znowu ostro w

górę

To nie primaaprilisow y żart rządu. Tym raz em cena paliw wzroś są załamani, a premi nie o 200%. Kierow er uspokaja, obiecują cy c, że pieniądze z akc dziury w drogach. yzy załatają wszystki e

ę r ó g w o r t s o u Akcyza znow

1 kwietnia 2013

Czy społeczeństwo jesz cze wierzy w drogi bez dziur? Zapytaliśmy tuacją w budżecie. Min o to warszawskich kier ister zasłania się ustawą. owców. - A Pani by uwie Nie ma zatem rzyła? To trzecia pewności, że dod podwyżka w tym roku rowcy atkowe wpływy z podwyżek wydawane są , a minęły dopiero 3 mie ie K . 0% 20 siącoś e. o zr nie dokładnie tam gdzie są najbardziej potrzebne. cena paliw w Wśród kierowców u. Tym razem tają wszystkie

ła rząd e z akcyzy za prilisowy żart c, że pieniądz ją cu To nie primaa ie ob , ja poka a premier us są załamani, ma zatem ach. ia się ustawą. Nie Minister zasłan dziury w drog cją w budżecie. są tua

2020

dawane y z podwyżek wy datkowe wpływ ców pewności, że do e. Wśród kierow ebn trz po iej gdzie są najbardz dokładnie tam

y

ur? Zapytaliśm w drogi bez dzi o jeszcze wierzy 30 maj trzeci a 202 Czy społeczeństw a? To 0a zył - A Pani by uwier ch kierowców. o to warszawski . ące esi mi dopiero 3 roku, a minęły podwyżka w tym

Czarna dziura polskich

Nasze drogi okazały się jedną wielką cza rną dziurą wciągającą mi liony z pieniędzy podatników na ciągłe remonty. Rząd postanowił wię c zakończyć progra m budowy i naprawy polskiej sieci dróg i autostrad.

g ó r d h c i k s l o p a Czarna dziur

30 maja 2020

Władze zadecydowały , by już nie obciążać obyw ateli kosztami syzyfowej pracy – łatania lk arną cz ą dziu r w ie drogach, które w ciągu w ą dn je kilku dni zostaną na nowo ę si y ał az zniszczone. Rząd ogłosy Nasze drogi ok y z pieniędz ił koniec programu „Polska droga, dobra droga”. ającą milionZapy ąg ci taliśmy Ministra Tran w rą iu sportu, jakie będą nastę dz pne kroki, po czym teraz onty. będziemy jeździć. Nies na ciągłe rem ów ik tety tn Mini da mster tylko bezradnie rozłożył ręce: – ra po og pr ć zy Nie ńc koo nam się urato ił więc zaudał wać Polski przed TIRami... – i gorzko zapła Rząd postanow óg kał. dr i ec si ej

awy polski

budowy i napr i autostrad.

dowały, by już

Władze zadecy

pracy – łatania

wateli kosztami

nie obciążać oby h, które w cią

dziur w drogac

syzyfowej o

taną na now gu kilku dni zos

droga, dobra gramu „Polska

droga”.

pro czym teraz tępne kroki, po u, jakie będą nas ort nsp Tra nistra – Nie e: Zapytaliśmy Mi ręc ył nie rozłoż ter tylko bezrad ć. Niestety Minis ał. łak będziemy jeździ zap zko – i gor przed TIR-ami... uratować Polski udało nam się d ogłosił koniec

zniszczone. Rzą

dróg


Rezerwat gładkiej nawierzchni Co zrobić, by te groteskowe nagłówki gazet pozostały jedynie żartem? Jak ratować polskie drogi? Już wiesz, że liczba dziur w drogach jest wprost proporcjonalna do liczby poruszających się po nich TIR-ów. Warto jeszcze wiedzieć, że większość z tych dziur powstaje w wyniku ruchu tranzytowego, bo... Polska to tranzytowy raj. Podczas, gdy samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony płacą w Szwajcarii w 2009 r. ok. 328 złotych (85 euro) za każde przejechane 100 km, w Polsce jednodniowa winieta, uprawniająca do jazdy ciężarówką, kosztuje 46 zł. Prawdziwa okazja... Jesteśmy na pierwszym miejscu pod względem atrakcyjności dla TIR-ów kursujących na trasie Wschód-Zachód, Północ-Południe. Brawo! Główna nagroda – rozjechane drogi.

0,36 0,22

0,21

0,16

0,09 0,18

0,12

Zestawienie opłat (w €/km) za używanie dróg i autostrad w wybranych krajach europejskich

Ecosys, Geneva, Marzec 2008

Przewóz TIR-ów w Austrii

TIR-y w Polsce


Obywatelu, sponsoring TIR-ów Twoim obowiązkiem! Nie da się ukryć, że tę „nagrodę” sami sobie ufundowaliśmy, dzięki naszej archaicznej polityce transportowej i akceptowaniu dyktatury TIR-ów na drogach. Zgadzając się na to, tak naprawdę zgadzamy się na pokrywanie wygórowanych kosztów zewnętrznych.

25 20 15 10 5 0

transport drogowy: 24,12 euro/1000 tonokilometrów transport kolejowy: ok. 5 euro/1000 tonokilometrów Koszty zewnętrzne transportu

Koszty zewnętrzne transportu drogowego ponosi całe społeczeństwo. Są to wydatki związane z wypadkami na drogach, chorobami spowodowanymi spalinami czy hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, gleb i wód, zmianami klimatycznymi, degradacją krajobrazu, niszczeniem budynków i infrastruktury oraz dewastacją dróg itp. W Polsce, jak wyliczyli rządowi eksperci, koszty zewnętrzne transportu wynoszą ok. 10% PKB. 90% tej kwoty generuje transport drogowy. Drogami przewozimy co najmniej 75% wszystkich towarów. Ładunki te są przewożone przez mniej więcej 2 500 000 zarejestrowanych pojazdów ciężarowych (dodaj jeszcze TIR-y z zagranicy). W tej dekadzie obciążenie ruchem samochodów ciężarowych wzrosło o prawie 50%. W ten sposób nakręca się spirala kosztów, pokrywanych z naszych podatków, bo nikt z nas nie powiedział NIE płaceniu za to z własnej kieszeni. Tak jakby to było naturalne...

75%

Transport drogowy Pozostałe gałęzie transportu

Udział transportu drogowego w przewozie towarów


lepiej Można

O TIR-ze, który jeździł koleją Oczywisty jest natomiast fakt, że do transportu ciężkich ładunków przystosowana jest kolej, a nie drogi. Doskonale zdają sobie z tego sprawę Szwajcarzy, którzy nie tylko postanowili w referendum w 1994 roku, że chcą, aby transport towarów odbywał się głównie koleją, ale także perfekcyjnie wykorzystali tę zmianę do zarabiania pieniędzy... W Szwajcarii TIR-y mają prosty wybór: albo jadą koleją albo płacą za każde 100 km jazdy po zwykłej autostradzie o małym natężeniu ruchu ok. 328 złotych (85 euro). W myśl zasady: jeżeli chcesz jeździć po drogach przeznaczonych dla samochodów osobowych – to płać więcej, proporcjonalnie do zniszczeń, jakie powodujesz. Dzięki tym opłatom do szwajcarskiej kasy wpływa co roku ok. 3,5 miliarda franków, czyli ponad 8 miliardów złotych, które są przeznaczane m.in. na modernizację infrastruktury kolejowej i rozwój transportu kombinowanego. Jaka jest pointa tej opowieści? Bolesna. Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy, Holendrzy, Francuzi, a nawet Czesi inwestują w transport kombinowany, a my łatamy kolejną dziurę...


Na 100 wypadków z udziałem TIR-ów, śmiertelnie kończy się 19. Średnia dla wszystkich wypadków to 11*. Prawdopodobieństwo, że wypadek z udziałem TIR-a skończy się dla Ciebie śmiertelnie wynosi 30%*. Pewne natomiast jest, że z powodu pyłów zawieszonych w powietrzu umrzesz o ponad 10 miesięcy wcześniej**. Są one przyczyną 350 000 przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej**. *dane przedstawione podczas debaty Okrągły Stół Bezpieczeństwa Transportu Drogowego w dniu 28 lutego 2008 roku **dane z raportu Europejskiej Agencji Środowiska


• dowiedz się więcej o akcji • zobacz, co myślą inni •

www.tirynatory.pl • podpisz petycję • zaproś nas do siebie •

Kampania „Tiry na tory” prowadzona jest przez Instytut Spraw Obywatelskich ul. Więckowskiego 33/127, 90-734 Łódź, tel. 42 630 17 49, tirynatory@iso.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

A) B) C)

Jeżeli popierasz kampanię „Tiry na tory”, przekaż 1% Twojego podatku dla Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich, KRS 0000191928

Dlaczego polskie drogi są jak seks bez zabezpieczeń?  

Folder kampanii Tiry na tory

Advertisement