Hvor er mit kødben?

Page 1


Hvor er mit kødben? © Pernille Brinch, Time2learn, 2021 www.shop.time2learn.dk 1. udgave, 1. oplag 2021 ISBN: 978-87-93919-11-2 Gengivelse eller reproduktion af denne bog er ikke tilladt, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra Time2learn. En stor tak til Manja Bøgelund Emtkjær for idé, design og udførelse.Hjælp skolehunden Haddock med at finde kødben, så han ikke bliver alt for sulten! Find kødben i vores bøger og spil. Held og lykke!

© Time2learn 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.