Page 1

20 14

Kristeligt Forbund for Studerende

Tema: Jesus Revidering af målsætning » 4 Baglandet bakker op » 5

Løssalg : 25 ,-

A Ω

Festglæde over evangeliet » 7 Highlights fra 2013 » 8


Baglandet bakker op

9 17 En personlig billedvæg

her står du

Leder

6

Festglæde over evangeliet

KFS'eren

TEMA: Jesus

14

?

En glædessang

22

27 30 31

4 12 Fandt Jesus i græsk fængsel

20 En populær Herre

Bøger

Medier

Generalens


Leder Et godt mål

Af Lars Bjerregaard sekretariatsleder i KFS, lars@kfs.dk

I KFS har vi sat os som mål at udruste 200 KFS-iværksættere. Vi startede ud med denne KFS-iværksætter-målsætning samtidig med, at vi fastlagde en ny vision for KFS, der aktualiserede vores formålsparagraf, så den kunne inspirere og løfte KFS-arbejdet anno 2012. Nu skriver vi så 2014, og vi har mærket, hvordan visionen er blevet grebet i KFS, og KFS’ere er blevet ’grebet af Bibelen’, som det lyder i visionsformuleringen. Det har været et boost ind i KFS at sætte handling bag denne vision om at bringe Bibelen og dermed Evangeliet ind i centrum af alle studerendes liv og færden. Vi ønskede også at føje en konkret og målbar målsætning til visionen. Det blev til målsætningen om at udruste 200 KFS-iværksættere. En inspirationskilde var det tyske koncept ’Schulbeweger’, hvor den tyske studenterbevægelse (Studentenmission in Deutschland, SMD) har startet et initiativ, hvor de studerende støttes i at gøre en forskel på deres studiested. Når vi definerer en målsætning for arbejdet i KFS, så er det fordi vi ønsker at have en ledetråd i hele organisationen. Det gælder for ansatte. Her kan den bruges til at fokusere vores indsats efter, så vi

løfter i samlet flok. Det gælder KFS’erne. Der kan tage aktivt del og se, at andre engagerer sig, så visionen får krop på studiestederne og inspirerer rundt i KFS-grupperne og hos dem, der godt kunne tænke sig en KFS-gruppe. Det gælder alle på sidelinjen. Det giver syn for sagen og glæde ved at støtte, når der er konkrete resultater og vidnesbyrd at dele. Med en målsætning sætter vi nogle forventninger til de konkrete udslag af visionen. De forventninger er med til at skærpe vores indsats, både fordi vi ønsker det skal lykkes, og vi derfor arbejder ihærdigt på hvert vores område, men også fordi det hjælper os til ikke at gøre arbejdet med sløve redskaber. Vi vil hurtigere reagere på de ting, der ikke fungerer, og vores løbende evaluering er derfor skarpere. Med en målsætning bliver vi målbevidste, og det er godt i en organisation som KFS, hvor der er mange dagsordener, der er vigtige og fortjener vores opmærksomhed. Derfor er det så vigtigt, at vi tør satse på et indsatsområde i en given periode og så give den gas.

Udgiver

Redaktionen

Tryk

Kristeligt Forbund For Studerende Ribevej 71, Ødsted 7100 Vejle Tlf: 35 43 82 82 Fax: 35 43 48 04 E-mail: kfs@kfs.dk TIL TRO: tiltro@kfs.dk Giro: 405-4954

Studentersekretær Kristian Nakskov Kappel (ansvarshavende redaktør) Kommunikationsmedarbejder Jens Jørgen Jensen (redaktionssekretær og nyhedsredaktør) Stud.theol Mikkel Haahr Andersen Lærerstuderende Daniel Sundgaard Stud.theol Nicolai Woller Jensen Stud.theol Filip Friis Jakobsen Stud.scient.soc. Mathilde Mølgaard Stud.mag. i retorik Ida Esmarch Pedersen Stud.psych Anna Staal

Øko-Tryk

Abonnement

Det koster 100 kroner om året at abonnere på bladet. Abonnementet er gratis for medlemmer samt givere, som sidste år har givet over 500 kroner til KFS. Det er gratis at modtage den elektroniske udgave af bladet. Tilmelding sker via KFS.dk

ISSN 1395-9786 Hjemmeside www.tiltro.dk Design

Martin Luckmann & Klaus Juul Jensen Annoncer

Layout

Pernille Leth Petersen

Kontakt KFS på tlf. 35438282 eller kfs@kfs.dk


4

TIL TRO · # 1 · 2014 · nyheder

Revidering af målsætning Den aktuelle målsætning har ført til en række glædelige ting, men erfaringerne har også betydet, at KFS er i gang med at revidere målsætningen. Det står dog ikke stille i arbejdet, hvor KFS er på vej med en ny kogebog for KFS-iværksættere. KFS’ målsætning om at udruste 200 KFSiværksættere er nu halvejs inde i den treårige periode, som den er planlagt til at løbe. I løbet af de halvandet år er der opstået en masse gode ting, som har fremmet KFS’ overordnede mål om at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Målsætningen har blandt andet præget KFS’ store lejre. Det har primært været gennem undervisningen, som har kredset omkring den del af målsætningen, der rummer klarhed om det centrale i den kristne tro, sans for evangeliets skønhed og overbevisning om den kristne tros sandhed og relevans. Undervisningen har været båret af tillid til Bibelen og gennem den, er studerende blevet grebet af Bibelen på ny og for første gang. Der er således kommet kød på første del af målet, nemlig at kende Jesus.

Mange glædelige initiativer Den anden del, at gøre Jesus kendt, vidner utallige studerendes engagement også om. Her har KFS’ satset på særligt tre områder, nemlig at læse i Bibelen med medstuderende, offentlige møder med dialog om den kristne tro og at bygge fællesskab på tværs af livssyn, kultur og religion.

KFS’ere i hele landet har engageret sig i studieverdenen ved at arrangere grill-enkristen, lunchbars og andre events, hvor indvendinger til den kristne tro er blevet vendt og drejet. Det har betydet, at studerende har oplevet at tvivle lidt mere på om kristentroen virkelig blot kunne forkastes som gammeldags og utroværdig. Et andet sted, hvor målsætningen har sat ringe i vandet, er de flere hundrede, der har anskaffet sig Uncover, et materiale til at læse seks udvalgte beretninger fra Lukasevangeliet sammen med medstuderende, som ikke er vant til at læse i Bibelen.

Revidering af målsætningen Der er altså ingen tvivl om, at sagen i målsætningen har hjulpet KFS til at fokusere sit arbejde på det centrale i det overordnede mål. Det er dog også blevet tydeligt, at målsætningen kan forbedres på en måde, så den kommer til at fremme det helt centrale KFS-arbejde endnu mere. Derfor er bestyrelsen og medarbejderne i KFS i gang med en gennemgående evaluering og revidering af målsætningen. Denne proces er ikke færdiggjort endnu, så resultatet af processen er endnu ukendt. Men i løbet af

den kommende tid vil KFS kunne præsentere, hvordan denne indsats skal se ud i fremtiden. Følg med på hjemmesiden, i Til Tro og diverse andre nyhedskanaler, som KFS har, hvor den reviderede målsætning vil blive præsenteret.

Kogebog Det betyder dog ikke, at arbejdet med sagen er gået i stå. Et af de initiativer, der er under opsejling, er en kogebog for KFSiværksættere. Det er et initiativ, som skal gøre det nemt for alle, der ønsker at lave et event, starte noget nyt op eller noget tredje, som fremmer Guds rige i studenterverdenen, får nem adgang til hjælp. Konkret kommer projektet til at udmønte sig i en samling af opskrifter på, hvordan man som KFS’er kan arrangere og gennemføre idéer, som andre har tænkt. På den måde er det ikke nødvendigt at starte fra bunden. Det bliver en udbygning af de mange ressourcer, som KFS allerede har, men med et særligt fokus på de ting, som målsætningen rummer. Vi glæder os til at præsentere de nye ting!


nyheder · 2011 2014 · · ##61 · TIL TRO

Baglandet bakker op Januar er statusmåned. På sekretariatet kigger vi også tilbage og evaluerer på nogle af de tiltag, der blev sat i værk i 2013 for at sikre en sund økonomi til KFS’ arbejde. Af Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, fundraiser Først på året blev Til Tro til et abonnementsblad. Det skete for at nedbringe udgiften til porto. Bladet kan dog også fortsat modtages gratis i en elektronisk udgave. Vi har en fornemmelse af, at Til Tro nu først og fremmest sendes til dem, der følger med i KFS’ arbejde. Og det er mange. Ud af KFS’ godt 5.000 venner modtager knap 4.000 Til Tro i enten trykt eller elektronisk form. I forsommeren blev omkring 700 personer i KFS’ bagland ringet op af tidligere LTC’ere om støtte til KFS’ nye dialogsekretær. Mange af dem tegnede nye fastgiveraftaler med KFS eller forhøjede beløbet på eksisterende aftaler. Fra E. R. Pedersens familiefond modtog KFS i maj måned kr. 10.000,- til trykningen af bibelstudiematerialet ’Uncover’. I efteråret blev der bevilget støtte fra Kulturkontakt Nord til afholdelsen af den nordiske studenterkonference NOSA. Alt sammen bidrag, der øgede ’yes’-stemningen på sekretariatet i årets løb. Ekstraordinære tilskud fra fonde lyser selvfølgelig op, når vi ser tilbage på 2013 og

gør status. Men det der fylder absolut mest i bevidstheden er den stille, solide strøm af personlige gaver fra KFS’ venner året igennem. At åbne det månedlige brev fra banken med oversigter over PBS-overførsler på gavebreve og fastgiveraftaler – det giver glæde. Og at tale i telefon og skrive mails

med KFS-venner i alle aldre og fra alle steder og mærke deres seriøse opbakning til KFS’ arbejde – det giver glæde. Tilbageblikket på 2013 giver grund til stor taknemlighed overfor KFS’ bagland. Tak fordi I er der. Nu ser vi fremad og glæder os til et nyt år i fællesskab med jer.

Bed for verden Sabine Kalthoff, IFES Secretary for Scripture Engagement, og Martin Haizmann, IFES Associate General Secretary, vil lede et træningsevent i bibelengagement i Cameroun den 7.-9. februar. Bed for de medarbejdere og studerende fra Cameroun og nabolandene, som deltager. Bed om at deres passion for Guds ord må gro, og at de vil blive i stand til at se, hvordan skriften kan appliceres til alle områder af studielivet.

Den 10.-17- februar afholder TSCF New Zealand ”Launch”, som er en helt ny sommerlejr for studerende og nyuddannede. I forbindelse med opstarten af det akademiske år vil de sammen søge Gud, blive udrustet og tage ud med en fornyet vision. Bed om at deltagerne må opdage Guds perspektiv på liv, studier og arbejde og blive forvandlet og udrustet til mission.

IFES ISM-Network Europe arrangerer en træningskonference for studerende og nyuddannede om arbejdet med internationale studerende (ISM). Det løber af stablen i Berlin den 7.-10. marts. Hovedtemaerne vil være engagement af internationale studerende, evangelisation og discipelskab og tilbagevending til hjemlandets kultur. Bed om at konferencen må resultere i, at flere ISM-grupper blomstrer op over hele Europa.

55


6

TIL TRO · #5 # 1 ·· 2014 2012 ·· nyheder nyheder

Hygge, opmuntring og udfordring Den 17.-19. januar blev 33 KFS-ledere forkælet i Ødsted med den årlige gymlederweekend. Læs her hvad nogle af deltagerne sagde om weekenden. Af Stefan Christensen, KFS-sekretær

Eva Marie Fredensborg Hansen, Christiansfeld, 1.g. Inden jeg skulle af sted på lejren, havde jeg det egentlig, som om jeg var en grønskolling, der skulle på lejr med de store, fordi jeg først skal være leder til næste år. Da vi ankom i fredags stod LTCerne og modtog os ved døren og pustede sæbebobler ud over os som en velkomst til lejren, og alle var så venlige og imødekommende lige fra begyndelsen af lejren. Så der gik ikke lang tid før snakken gik. Min følelse af at være den lille forsvandt derfor ret hurtigt. Det har været virkelig fedt indtil videre og lejren har givet mig meget med. Så jeg synes jeg har fået et grundlag for at skulle være leder i min KFSgruppe til næste år.

David Skarsholm, Odense, 1.g.

Mads Haahr, Grindsted 2.g.

Jeg har fået mange nye og gode ideer til hvordan vi kan arbejde i vores KFS-gruppe på Odense Katedralskole. Jeg tror jeg har fået øjnene op for, at der måske er nogle ting vi kan gøre bedre. Det er rigtig godt at kunne dele erfaringer med KFS-ledere fra andre gymnasier. Jeg snakkede med nogle fra Haderslev til en regionssamling, hvor vi var delt op i grupper for at dele erfaringer. Det var rigtig godt. Det er fedt at lejren ikke så stor, som f.eks. Discipeltræf. Det giver mulighed for at være sammen på anderledes måde og åbner for nogle dybere samtaler. Nu er jeg klar til at gå hjem og tage hånd om nogle ting i vores KFS-gruppe.

Jeg kan for mit eget vedkommende sagtens tænke at evangeliet er sandt og relevant ind i mit eget liv. Jeg ved også at det er relevant for andre omkring mig, men det at formidle det til andre, det kan være svært. Det kan være svært, at have mod til at tale med sine klassekammerater om sin tro. Så er det godt at komme og være med her på denne lejr blandt andre ledere, som jeg kan sparre med og samtidig få undervisning, der bekræfter mig i at det er sandt og relevant for alle. Det er godt vi kan mødes om det samme, nemlig vores tro. Det er rigtig godt og vigtigt at kunne hjælpe hinanden i det og ud af det blomstrer venskaber.


nyheder ·· 2014 2011 · ##56 nyheder 2012 1 · TIL TRO

Tolv LTC’ere fortsætter på overbygning LTC’s overbygning er godt i gang, hvor tolv elever har valgt at fortsætte. Denne del af opholdet indeholder endnu mere fordybelse og en teamperiode i Israel. Efter de første fire måneders ophold på LTC var de tretten elever fyldt af alle de indtryk, oplevelser, undervisning, hygge og meget andet, som basis-opholdet har været tætpakket af. Det har været et basis-ophold, som har været lærerigt. ”Jeg har fundet ud af, at mit liv afhænger helt vildt meget af Gud. Det der med at finde hvile i mig selv, det handler mere om, at jeg skal finde hvile i Jesus og den, han er. Finde min identitet i ham. Det er sådan det helt store, jeg har fået ud af det, ”sagde Dagmar Wagner Olsen ved afslutningen af 2013.

Flere elever fremhæver kombinationen af undervisning og praksis som styrken ved LTC. Søren Edelmann Hammer mener, at det bedste fag har været troslære. ”Det mest spændende fag var troslære, tror jeg. Fordi vi er kommet det meste igennem, Og det har også gjort, at alle de ting jeg har tænkt: dem tager jeg op på et tidspunkt, har jeg været nødt til at tage stilling til.” Som altid har de fleste elever valgt at fortsætte på overbygningen efter juleferien. De tolv, der gør, er nu allerede godt i gang med et halvår, som byder på ligeså mange nye oplevelser.

Den 30. januar tog holdet sammen med et par af LTC’s ansatte af sted til Israel, hvor de har tre ugers teamperiode. Fortsæt med forbønnen for eleverne, der kan se frem til endnu et halvår med udfordringer, men forhåbentligt også et halvår, der bugner af glæder og opmuntringer.

Festglæde over evangeliet Temaet for Påskelejr 2014 er KorsFest. Lejren foregår i Skanderborg og som altid fra lørdagen inden Palmesøndag til onsdag inden Skærtorsdag – i år den 12.-16. april. Uddannelsescentret i Skanderborg danner endnu engang rammen om KFS’ store landslejr, Påskelejr. Overskriften er Korsfest! Og nej, det er ikke en stavefejl. For der er masser at glæde sig over ved korset. Der er grund til fest. Selvom korset var et torturredskab, er det for kristne blevet et tegn på den frelse, som Jesus vandt, da han blev hængt på det. Inspirationen til temaet kommer fra Paulus’ Brev til Romerne kapitel 5 vers 8: "Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere”. Med det udgangspunkt bliver det en lejr med fokus på Guds store kærlighed, hvor

korsfæstelsen er det største kærlighedstegn af alle. De omkring 1200-1300 mennesker, som forventes at deltage i løbet af dagene op til påske skal sammen fejre korsets betydning for os i dag. Der er lagt op til god undervisning, hvor en flok kompetente undervisere og forkyndere skal udfolde forskellige sider af temaet. Listen tæller blandt andre Henrik Højlund, som er sognepræst i Løsning og Korning sogne. Manuel Vigilius, der er Global Pressechef i ISS, bidrager også. Femi Adeleye, der er født i Nigeria, er fløjet ind fra Ghana, hvor han bor nu. Han er en del af supportteamet for generalsekretæren i

IFES World, KFS’ internationale pendant. KFS-medarbejderne Hanne Terp Legarth, der er lærer på LTC, og Robert Bladt, der er generalsekretær, vil også stå på talerstolen i løbet af de fem dage. Følg med på www.paaskelejr.dk, hvor du vil kunne læse mere om lejren og finde link til tilmelding.

77


8

TIL TRO · #5 # 1 ·· 2014 2012 ·· nyheder nyheder

Highlights fra 2013 Her får du nogle af højdepunkterne fra året 2013. Det har været et godt år, som har budt på både glæder og udfordringer. Uncover En af de satsninger KFS har lavet i løbet af 2013 er at oversætte det britiske materiale Uncover. Det er der allerede kommet en masse godt ud af, hvilket artiklen inde i bladet om Pernille og Jonas vidner om. En hurtigt optælling af lagerbeholdningen viser, at vi har solgt knap 500 hæfter allerede. Hvis halvdelen af disse hæfter er blevet læst af studerende, der ikke normalt læser i Bibelen, er det et meget glædeligt tal.

lende medlemmer. Det betyder ikke, at der kun er 500 KFS’ere. Langt fra. KFS er nemlig meget mere end medlemmerne, hvilket også ses ved en deltagelse af over 1300 på årets påskelejr.

Medieopmærksomhed I april løb en eventuge med temaet Skeptisk af stablen i Odense. Det fik overraskende stor opmærksomhed fra de lokale medier, som ledte til, at KFS’ aftale om at være på skolen blev ophævet. Senere fik de kristne studerende lov til at gennemføre de planlagte lunchbars. Trods modgangen oplevede den lokale KFS-sekretær, Stefan Christensen, at Gud var med: ”Vi fik en debat om, hvorvidt religion er en privat sag, hvor vi mener, at det er noget, der skal ud i det offentlige rum. Vi erfarede, at Gud svarer på bøn, men ikke altid på den måde, vi regner med. De bekymringer, jeg havde i starten om, at der ikke var økonomi og medvirkende nok, blev gjort til skamme.”

gennemført. Selvom mediernes søgelys ikke fandt denne uge, bød ugen stadig på store oplevelser. Når en enkelt uge pakkes med events, opdager KFS’erne, at deres medstuderende ofte gerne vil tale om tro, og vennerne opdager, at de kan vende nogle store og dybe spørgsmål med KFS’erne. Cecilie Kofoeld Holm sagde i forbindelse med ugen ”Jeg havde inviteret min studiegruppe med til lunchbars, og to sagde ja, men alle seks kom – og de synes virkelig, det var spændende.”

…og meget mere

Medlemmer i KFS 2013 var også året, hvor KFS blev medlemsorganisation. Der var mange fordele ved foretage dette skifte. Blandt andet er der en bedre kontakt til og viden om mange af de studerende, som deltager i KFS’ aktiviteter. Det betyder, at KFS kan blive et endnu bedre KFS med eksempelvis mere specifik kommunikation. Ved årsskiftet var der over 500 beta-

Eventuge i København I København senere på året, nærmere bestemt uge 40, blev endnu en eventuge

Der er mange flere ting at berette fra året. Fx at KFS oprettede en podcast-kanal, at en række nye medarbejdere blev ansat, at de store og små lejre var mættede med Guds gaver samt en stribe andre begivenheder, som hver især er opmuntrende i sig selv. Alle kan ikke nævnes her, men Gud har været med i hver og en. Hans nåde har været ny hver morgen for alle KFS’ere og medarbejdere, og det er alligevel det største, der er sket i 2013.


nyheder ·· 2014 2011 · ##56 nyheder 2012 1 · TIL TRO

CREDO BESTSELLERS 2013 Igen i år fylder Timothy Keller flere pladser på top 10 over mest solgte CREDO-bøger. Se rækkefølgen her og find ud af hvad du er gået glip af.

1

3

Det meningsfulde ægteskab Keller, Kathy og Timothy Credo, 2013 562 solgte

2

Miniguide til Bibelen   Sejergaard, Jørgen (red.) Credo, 2010 412 solgte

Kan Gud virkelig tilgive alt? Bladt, R. og Vigilius, M. (red) Credo, 2012 380 solgte

6

5

Respekt! Om åndsfrihed i dag Pedersen, Carsten Hjorth LogosMedia/Credo, 2013 331 solgte

7

Den smukke Gud Reeves, Michael Credo, 2013 235 solgte

8

Ovenlys på spiritualitet Pedersen, Ingolf Henoch Credo, 2013 228 solgte

9

4

Forklædt - pæne psykopater og deres ofre Lind, Irene Rønn Credo, 2013 350 solgte

Ikke alt der glimrer er Gud Keller, Timothy Credo, 2012 243 solgte

De fortabte sønners Gud Keller, Timothy LogosMedia/Credo, 2011 225 solgte

10

Credo Kommentaren 12 for 500,- (inkl. gratis Luther-bog) Credo, 1977-2004 187 solgte

99


10

TIL TRO · # 1 · 2014 · KFS’eren

KFS’eren ”Alle skal kende KFS inden sommer” Fredag den 29. november delte 5-6 KFS’ere kaffe og kakao ud om morgenen. Gruppen havde sat bibelvers på kopperne, og der var en positiv respons. Eskil Lyngsøe Poulsen var en af de KFS’ere, der delte kaffe og kakao ud på sit gymnasium den 29. november. Han er 19 år og går i 3.g på Skive Gymnasium. Gruppen har en vision om, at alle på Skive Gymnasium til sommer skal vide, hvad KFS er. ”Vores gruppe på 6-8 faste KFS'ere prøvede sidste vinter at få en tradition stablet på benene, hvor vi en morgen delte kaffe og kakao ud til folk ved gymnasiets hovedindgang. En tradition indebærer naturligvis gentagelse, så vi gjorde det igen i år.” Aftenen inden mødtes gruppen for at hygge og klargøre 360 plastikkopper ved at sætte forskellige bibelvers på dem. Fredag morgen stod de klar med kaffe og kakao, da de første mødte ind på skolen. ”Vi spurgte folk, når de kom ind, om de kunne have lyst til en kop kaffe eller kakao på sådan en kold morgen, og det var et tilbud langt størstedelen af de forbipasserende tog imod. Vi havde lavet et stort og tydeligt skilt foran os, hvor der selvfølgelig med fede typer stod KFS.” Folk reagerede rigtig positivt på det. De fleste smilede blot og tog koppen med ud til undervisningen, men nogle stoppede op for at tale lidt om tro. ”For eksempel kom en klassekammerat hen til Rebekka, en af KFS'erne, og sagde: Nu er det her vist et godt tidspunkt til at stille dig

et kristent spørgsmål. Tror du egentlig ikke på Big Bang, Rebekka? Så måtte hun lige holde en pause fra kaffeopskænkningen og snakke med sin klassekammerat.” Bibelversene på kopperne fik også positive reaktioner. ”Vi hørte for eksempel en pige, som læste verset på sin kop højt: Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet og jeg elsker dig. Hendes umiddelbare reaktion var: Gud elsker mig! Det er da lækkert! Hvad har du fået på din kop? (henvendt til sin veninde).” På gymnasiets Facebookside blev den gode gerning omtalt positivt, hvor de skrev: Fredag morgen delte Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) gratis kakao og kaffe ud til eleverne på Skive Gymnasium & HF. Alle der har lyst til at deltage i KFS kan mødes hver torsdag i spisefrikvarteret og snakke om Gud og religion. KFS havde besluttet at dele kakao og kaffe ud, da de havde en god oplevelse med det sidste år, og de oplever, at det skaber både god stemning, men også at der bliver åbnet lidt mere op for mulighederne til at snakke om tro. ”Det er virkelig lækkert at føle sig så accepteret af hele skolen, og alt dette har virkelig været med til at komme nærmere vores målsætning; at alle på Skive Gymnasium til sommer skal vide, hvad KFS er,” afslutter Eskild.


Tema: Jesus Jesus er kendt af næsten alle i Danmark. Mange ser ham som en stor morallærer, andre som et virkelig godt menneske, og nogle mener faktisk, at han stadig lever. Medier og mennesker forholder sig på en eller anden måde næsten alle til denne populære herre. Eller – for nogle – rettere ’Herre’ med stort H. I dette nummer af Til Tro undersøger forskellige skribenter, fra forskellige vinkler, hvem denne mand virkelig var – og er. Han havde en forståelse af sig selv som menneskesønnen, men folk gennem tiden har sagt mange andre ting om ham. Muslimerne kalder ham profet, kristne kalder ham på en gang lys, løve og lam. Men hvem siger du, at han er? God fornøjelse med undersøgelsen!


12

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

Menneskesønnen År 0

Jesus var en virkelig, historisk person. Han levede og døde på vores jord, og der er endda gode grunde til at tro, at han opstod igen. Dette og meget mere får man øje på, når man studerer det historiske materiale om Jesus. Af Peter Techow, præst i Bornholmerkirken, peter@bornholmerkirken.dk Over hele jorden er der mennesker, der samles til gudstjeneste og sammen bekender troen på Jesus Kristus som Guds søn. For nogle kan det være nærmest ubegribeligt, hvordan mennesker, ved deres fulde fem, kan tro, at et menneske, som levede for ca. 2000 år siden, skulle være Guds Søn, som opstod fra de døde og en dag skal komme (igen) som alle menneskers dommer. Mange vil måske nok medgive, at Jesus var et af de største og mest betydningsfulde mennesker, der har levet. Men derfra og så til at acceptere det, som kristne tror og bekender om ham, er der et meget stort spring. Alligevel er der stadig mennesker, der holder fast ved denne tro, ligesom der stadig er mennesker, der kommer til denne tro. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad vi rent historisk ved om denne Jesus og hans selvforståelse. En historisk person At Jesus er en virkelig historisk person, og at han blev korsfæstet under Pontius Pilatus er en historisk kendsgerning, der er hævet over enhver rimelig tvivl. Det bekræftes ikke blot af alle de fire evangelier og de øvrige

nytestamentlige skrifter, men også af en række ikkekristne kilder fra 1. og 2. århundrede. Selv en yderst kritisk bibelforsker som John Dominic Crossan har udtrykt sig således om sagen: ”at han [ Jesus] blev korsfæstet er så sikkert som noget historisk nogensinde kan blive.” Det er ikke muligt at give en sikker kronologi over Jesu liv. Men et kvalificeret bud er at Jesus levede i år 5 f.Kr – 33 e.Kr. Fødsel De fleste forskere antager, at Jesus blev født mellem år 6-4 f.Kr. Ifølge evangelierne fandt hans fødsel sted, mens Herodes den Store herskede over Israel. Herodes døde i marts/ april år 4. f.Kr., så Jesus må altså være født inden da – men sandsynligvis ikke meget før. Lukasevangeliet angiver desuden, at Jesu fødsel fandt sted i forbindelse med ”den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien” (Lukasevangeliet kapitel 2, vers 2). Dette anses ofte som en historisk fejl, for ifølge Josefus var Kvirinius således først statholder i Syrien langt senere, nemlig i år 6-7 e.Kr. og iværksatte en folketælling i år 6 e.Kr.! Men dels er det også grammatisk

muligt at oversætte til ”Dette var folketællingen før Kvirinius var statholder i Syrien.” Dels betyder det ord, som er oversat med ’statholder’ egentlig blot ’at have kommando over’. Og vi ved fra andre historiske kilder, at Kvirinius var den øverste militære befalingsmand i Syrien mellem år 11 og 6 f.Kr. Disse historiske og oversættelsesmæssige vanskeligheder, gør det imidlertid vanskeligt at bruge Lukas’ angivelse til en nærmere fastsættelse af tidspunktet for Jesu fødsel. Virke Jesus var ifølge Lukasevangeliet kapitel 3, vers 23 ”omkring tredive år, da han begyndte sit virke” umiddelbart efter, at han var blevet døbt af Johannes Døberen i Jordanfloden. Lukas giver indtryk af, at dette skete kort tid efter Johannes Døberens fremtræden ”i kejser Tiberius’ femtende regeringsår” (vers 1), det vil sige år 28/29 e.Kr. Hvis Jesus blev født i år 5 f.Kr., har han været cirka 33 år på dette tidspunkt (år 0 findes ikke). I løbet af sit virke samlede han en gruppe af disciple omkring sig og vandrede omkring i Israel, mens han forkyndte sit budskab og angiveligt gjorde mange tegn og undere.


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

?

Korsfæstelse Jesus blev korsfæstet under Pontius Pilatus, som var statholder i år 26-36 e.Kr. Det fremgår af evangelierne, at Jesus døde på en fredag, som i den jødiske kalender faldt den 15. nisan. Man ved med ret stor sikkerhed, at dette var tilfældet i henholdsvis år 30 og 33. Og da hans virke i lyset af Johannesevangeliet tilsyneladende har strakt sig over cirka 3 ½ år, fandt hans korsfæstelse med stor sandsynlighed sted i år 33. e.Kr. Opstandelse Det, som ud fra en historisk betragtning kan synes uforklarligt, er, at Jesusbevægelsen ikke døde, da Jesus døde, men tværtimod kort efter hans død begyndte at vokse eksplosivt og brede sig ud over det romerske rige. Årsagen til denne eksplosive vækst var, at hans disciple begyndte at vidne om, at Jesus grav var tom, at han var opstået fra de døde og havde vist sig for dem og talt med dem. Forklaring søges Før man uden videre afviser den mulighed, at Jesus faktisk opstod, er det værd at lytte til Timothy Kellers pointe i bogen Gud for skeptikere: ”De fleste mener, at når det drejer sig om Jesu opstandelse, har de troende bevisbyrden for, at det skete. Men det er ikke uden videre tilfældet. Opstandelsen pålægger også ikke-troende en bevisbyrde. Det er ikke nok blot at hævde, at Jesus ikke opstod fra de døde. Hvis man gør det, må

man kunne give en rimelig, historisk alternativ forklaring på kirkens fødsel. Man må kunne give en anden plausibel forklaring på, hvordan det begyndte.” (s. 260-61) Der er faktisk ingen seriøse forskere i dag, hverken troende eller ikketroende, der mener, at disciplene ganske enkelt opdig-

oplevelser af, at Jesus åbenbarede sig for dem som den opstandne Kristus.” Nogle har forsøgt at forklare det, disciplene oplevede, med en form for hallucinationer, som skulle være fremkaldt af ekstrem sorg over hans død. Men det er ikke en forklaring, der har vundet særlig stor tilslutning.

At Jesus er en virkelig historisk person, og at han blev korsfæstet under Pontius Pilatus er en historisk kendsgerning, der er hævet over enhver rimelig tvivl. tede en løgn, som de altså selv vidste var løgn. Det varede ikke længe, før de blev forfulgt på grund af deres forkyndelse af Jesu opstandelse, og de fleste af dem endte med at blive slået ihjel for deres tro. Ville de have været villige til at give deres liv for noget, de vidste, var en løgn, de selv havde opdigtet? Det er simpelthen ikke nogen sandsynlig eller troværdig forklaring. Disciplene oplevede ”noget” Derimod synes der at være udbredt enighed om, at Jesu disciple, efter hans korsfæstelse og død, virkelig troede, at Jesus var opstået og havde vist sig for dem, og at de oplevede ’noget’, som overbeviste dem om det. Gerd Lüdeman, som er ateist og forsker i Ny Testamente har således gjort gældende: ”Det må regnes som historisk sikkert, at Peter og disciplene efter Jesu død havde nogle

Det typiske er, at de fleste erklærer sig for agnostikere på dette punkt. Religionshistorikeren Paula Fredriksen, der ikke selv er kristen, har sagt: ”Det, jeg ved, er, at det efter deres opfattelse, var den opstandne Jesus, de så. Det er, hvad de selv siger; og alle de efterfølgende historiske vidnesbyrd, vi har, bekræfter deres overbevisning om, at det var det, de mente, de så. Jeg siger ikke, at det virkelig var den opstandne Jesus, de så. Jeg var der ikke. Jeg ved ikke, hvad de så. Men jeg ved, som historiker, at de må have set noget.” Det må altså anses som et historisk faktum, at disciplene oplevede noget, som overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået, og at det var disciplenes tro på opstandelsen, der skabte den kristne kirke - og ikke, som det af og til hævdes, den kristne kirke der skabte opstandelsestroen.

13


14

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

?

Jesu selvforståelse: Menneskesønnen Jesu disciple forkyndte, at hans opstandelse var en guddommelig stadfæstelse af Jesus som Messias, Guds søn og alles Herre. Men hvad var Jesu egen selvforståelse? Jesu foretrukne selvbetegnelse er Menneskesønnen (en selvbetegnelse der af langt de fleste forskere anses for at være autentisk) og må anses som en nøgle til hans selvforståelse. Udtrykket har baggrund i Daniels bog i GT, hvor der står: ”I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans kongerige skal ikke gå til grunde” (kapitel 7, vers 13-14). Som vi skal se identificerede Jesus sig selv med denne ’menneskesøn’. ”Han er denne himmelske, guddommelige person, som Gud giver ære, magt og herredømme, og som fremtræder i menneskelig skikkelse,” skriver Torben Kjær i sin bog Jesus – en indføring i de tre første evangelier. Jesu udsagn om Menneskesønnen kan inddeles i tre kategorier: Liv og gerning på jorden Her findes på den ene side udsagn, der udtrykker hans ringe vilkår på jorden: ”Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved” (Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 20). Og på den anden side udsagn om hans guddommelige autoritet til at ”tilgive synder på jorden” (Markusevangeliet kapitel 2, vers

10) og om, at han er Herre over sabbatten (Markusevangeliet kapitel 2, vers 28). Med disse to sidste udsagn gør Jesus krav på at have del i Guds prærogativer. Endvidere fin-

selv med Menneskesønnen i Daniels profeti. Her kan eksempelvis henvises til Jesu svar, da han fremstilles for Rådet, og ypperstepræsten spørger ham: ”Er du Kristus, den

Disciplene oplevede noget, som overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået. der vi et udtryk for hans egen forståelse af sin livsmission i ordene om, at ”Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte” (Lukasevangeliet kapitel 19, vers 10). Lidelse, død og opstandelse Efter at hans disciple for første gang har udtrykt troen på, at han er Kristus (det vil sige den frelsende messiasskikkelse, jøderne havde ventet på i århundreder), finder vi en række udsagn fra Jesus om, at Menneskesønnen skal lide, dø og opstå. Af central betydning for Jesu selvforståelse og livsmission er i denne sammenhæng Markusevangeliet kapitel 10, vers 45: ”Menneskesønnen er kommet … for at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” Det er en almindelig tolkning, at Jesus her identificerer sig med Herrens lidende tjener i Esajas’ Bog kapitel 53, der selvhengivende lider og dør for sit folks synd. Jesus kombinerer således Herrens lidende’ tjener med Menneskesønnen og identificerer sig selv med begge. Komme i magt og herlighed Endelig er der en række udsagn, hvoraf det tydeligt fremgår, at Jesus identificerede sig

Velsignedes søn? Jesus svarede: Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer.” (Markusevangeliet kapitel 14, vers 6162). Jesus svarer her bekræftende på, at han er Guds søn og Menneskesønnen fra Daniels bog. Derudover kan nævnes flere steder, hvor Jesus omtaler sig selv som Menneskesønnen, der skal komme ved verdens ende i magt og herlighed. Løgner, vanvittig eller Herre Jesus udsagn om sig selv er så radikale, at forfatteren C. S. Lewis med rette har sagt, at Jesus enten var løgner, vanvittig eller Herre. Blot at anse ham for at være et stort menneske, og en stor religiøs lærer, er ikke en mulighed. Hvis hans lig rådnede op i en grav i Jerusalem, var han en løgner eller vanvittig, og så er der ingen grund til at tage ham alvorligt. Men hvis Jesus virkelig opstod fra de døde, er han Herre, og så er der grund til at tage alt, hvad han sagde, alvorligt!


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

Hvem siger I, at jeg er? Han deler verdenshistorien i to – før og efter. Han deler også vandene, når det angår hans person, og har gjort det gennem historien. Mere end det: han (ud)fordrer faktisk også, gennem et spørgsmål, enhver til at gøre op med sig selv hvordan de forholder sig til ham: ”Hvem siger I, jeg er?” Til Tro redaktionen har foretaget en journalistisk tidsrejse og spurgt ti tilfældige forbipasserende om deres syn på ham: Jesus Kristus. Af Carsten Kofoed Espersen, dialogsekretær, carsten@kfs.dk

1

”…Stod det til mig, var kristendommen og Jesus selvfølgelig helt udeladt af julen. For det første, fordi mandens eksistens ikke er bevist. Men hvis Jesus rent faktisk levede, aner vi ikke hvilke af Biblens historier om ham er rigtige.” Anders Stjernholm · Komiker, Journalist og ”glødende anti-teist”, blogindlæg 2011

2

”Jesus er julemanden for voksne.” Christopher E. Hitchens (19492011) · Journalist, forfatter og ateist, i God is Not Great: How Religion Poisons Everything.

3

”Jeg er sikker på, at Jesus er sendt af Gud, for hvem ville ellers have stillet sig op med et så mærkværdigt budskab. Jeg er sikker på, at han blev sendt for at gøre verden anderledes, for at bringe noget kærlighed, som var anderledes end drift, ind i verden.” Peter Aalbæk Jensen (1956- ) · Filmproducent og Direktør i Zentropa, interview 2009   ”Jeg ville gerne spørge Ham, om han virkelig var født af en jomfru, fordi svaret på det spørgsmål ville ændre historien.” Larry King (1933- ) · Studievært og interviewer, til spørgsmålet om hvem han helst ville have interviewet, og hvad han ville have spurgt om.

4

5

”Der findes kun én konge, og det er Jesus Kristus” Elvis Presley (1935-1977) · Musiker, ”King of Rock” – udtalelse ved koncert i 1974.

6

“I have always considered Christ to be one of the greatest revolutionaries in the history of the world.” Fidel Castro (1926- ) · Kommunist, oprører og tidl. leder Cuba. Citatets oprindelse ukendt.

7

“Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindssyg – på linje med en mand, der påstår at han er et pocheret æg – eller også ville han være Djævelen selv. Du må træffe dit eget valg om hans identitet. Enten var, og er, denne mand Guds søn, eller også er han en galning, eller det, der er værre. Du kan afskrive ham som en tåbe, du kan spytte på ham, slå ham ihjel som en dæmon; eller du kan falde ned for hans fødder og kalde ham: ”Herre og Gud”. Men lad os afholde os fra det nedladende nonsens, om at han var en stor lærer for menneskeheden. Den mulighed har han ikke ladet stå åben for os. Det var ikke hans intention at lade den stå åben.” C.S. Lewis (1898-1963) · Professor, forfatter i Mere Christianity [min oversættelse]

8

”Jeg er jøde, men jeg er betaget af Nazarenerens lysende skikkelse…Ingen kan læse evangelierne uden at føle Jesu faktiske nærvær. Hans personlighed pulserer i hvert ord. Ingen myte er fyldt med et sådant liv.” Albert Einstein (1879-1955) · Fysiker, i The Saturday Evening Post, 1929

9

“[Jesus] døde for tidligt. Havde han levet til han nåede min alder, ville han have gendrevet sin egen lære.” Zarathustra / Friedrich Nietzsche (1844-1900) · Filosof, i Also Sprach Zarathustra. [Min oversættelse]

10

”Elendighed leder til fortvivlelse, Hovmod til indbildskhed. Inkarnationen lader et menneske se hvor stor dets elendighed er, fordi den viser, hvor stort et lægemiddel der måtte til. Jesus Kristus er en Gud, som man nærmer sig uden hovmod, og foran hvem, man kan ydmyge sig uden at fortvivle.” Blaise Pascal, (1623-1662) · Matematiker, fysiker og filosof i Tanker

?

15


16

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · interview

Fandt Jesus i græsk fængsel Iranske Ramin flygtede for sit liv – og fra skyld og selvhad – da han blev smidt i fængsel i Grækenland. Men en efterladt bog bragte ham på sporet af en frihed, han ikke kendte. Af Louise Jensen, sociologistuderende, louisejensens@gmail.com Planen var at blive smuglet ind i Europa. 27-årige Ramin fra Iran havde haft et forhold til en gift kvinde, og nu truede hendes mand og bror med at dræbe ham. Men flugten fra hjemlandet tog en ubehagelig drejning ved grænsen til Grækenland. Han blev anholdt og fængslet, fordi han rejste på illegale papirer. I det græske fængsel var Ramin ensom og vred. Der var ikke andre iranere end ham, og han talte ikke særlig godt engelsk. Han holdt sig på afstand af andre muslimer, for han var ikke selv praktiserende. I fortvivlelse over sin situation forsøgte han at begå selvmord ved at drikke shampoo. En dag fandt Ramin ved et tilfælde en lille bog, som var blevet efterladt af andre indsatte i fængslet. Den fangede hans interesse, fordi den var skrevet på hans modersmål far-

si. Bogen viste sig hurtigt at blive mere end tidsfordriv; den blev et vendepunkt i hans liv. Den gav ham mange spørgsmål, samtidig med at den beroligede ham på en måde, han aldrig havde oplevet før. Bogens titel var ”Messias fra Nazaret”. I dag bor Ramin i Danmark og venter på at få opholdstilladelse. Han fortæller sin historie på en råkold efterårsdag uden for Apostelkirken, en folkekirke på Vesterbro, hvor han er i praktik. At tale om sit møde med Jesus gør ham stadig varm indeni, bemærker han med et smil. Mere end en profet Mange år tidligere havde Ramin allerede haft en slags møde med Jesus. ”Da jeg var yngre, så jeg engang et billede af Jesus på en stor plakat uden for en

biograf. På det tidspunkt var myndighederne i Iran mere tolerante over for religiøse minoriteter,” fortæller Ramin og husker, at plakaten vakte noget i ham. ”Billedet af Jesus gjorde mig nysgerrig, og jeg tænkte ved mig selv: ”Er det muligt, at han er Guds søn?” Ramin er født og opvokset i Teheran i en muslimsk familie. Han har altid lært, at Jesus er en profet. Den kristne forståelse af Jesus som Guds søn var derfor svær at forstå for ham. Men tanken om, at Jesus kunne være mere end en profet blev vakt til live igen, da han sad i det græske fængsel opslugt af den efterladte bog. Bogen var en biograf om Jesus baseret på Johannesevangeliet, og det var som om, at den åbnede Ramins øjne. ”Jesus adskiller sig fra andre profeter, ved


interview · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

at han er frelser, og han er i live! Jeg bad til Jesus om at hjælpe mig ud af fængslet. Jeg var vred over de ting, jeg skulle gennemgå

bad for ham og hjalp ham med at bearbejde fortiden. Efterhånden begyndte den indestængte vrede og bitterhed at forsvinde. Han

Mange tænker nok, at jeg er tosset, men jeg bliver forvandlet igennem min tro! på min flugt og i fængslet. Men da jeg læste beretningerne om Jesus, gik det op for mig, at Jesus gennemgik så meget mere – for min skyld,” fortæller Ramin begejstret. ”Det var helt nyt for mig. Det ramte mig som et brag og trøstede mig. Jeg var ikke længere alene.” Ramin blev også fascineret af, hvordan Jesus opdragede og prøvede sine disciple. På samme måde blev han selv udfordret til at genoverveje sit liv. ”De ting, Jesus talte om, gjorde stort indtryk på mig: om næstekærlighed, om ikke at gengælde hævn med hævn, om ikke at bagtale, om at se på fuglene, som ikke bekymrer sig for det daglige levebrød. Og om helbredelse, om det evige liv og om at blive levende gennem Jesus,” forklarer Ramin. Vreden forsvandt Da Ramin efter syv måneder blev løsladt, var hans største ønske at møde andre kristne. Han ville vide mere. Gennem en anden iraner fik Ramin kontakt til en international pinsekirke i Grækenland. Det tog tid for ham at føle sig hjemme, men menighedens varme modtagelse overvældede ham. ”Hver dag oplevede jeg dejlige ting. Den kærlighed, jeg mødte der, havde jeg aldrig oplevet før. Jeg følte mig ikke længere ensom. Pludselig havde jeg en masse søstre og brødre omkring mig, for vi er ét i Kristus,” fortæller Ramin. I de næste syv måneder deltog Ramin jævnligt i menighedens gudstjenester, bøn og fællesskab. Han stillede mange spørgsmål om fx næstekærlighed, synd og frelse. Han var især optaget af at undersøge, hvordan Jesus kunne være den eneste vej til frelse. Menigheden tog hans spørgsmål alvorligt,

begyndte at sove bedre om natten. Han blev et nyt menneske, som han selv siger. ”Det var en langsom proces, men mit liv blev forvandlet fuldstændigt. Jeg blev en anden person, og det kunne alle omkring mig se. Men uden min tro kunne jeg ikke havde ændret mine adfærdsmønstre. Det var først, da jeg lærte Jesus at kende, at jeg kunne sejre over de negative tanker. Jeg oplevede nåde over nåde, bølge efter bølge,” siger Ramin. Når han skal forklare den forandring, der er overgået ham, tøver han ikke med at bruge store ord og billeder: ”Hele mit liv havde jeg ledt efter en parfume, en duft, der kunne berolige og beruse mig. Først dér i det kristne fællesskab fandt jeg ro, og min hidsighed forsvandt. For det er Jesus, der bærer min synd og min sorg. Det var som om, Jesus havde taget en kæmpestor sten væk fra mine skuldre. Jeg havde følelsen af at have mistet én, jeg holdt meget af, og så fundet ham igen.” 31. december 2012 blev Ramin døbt i Grækenland. Familien i Iran var ikke begej-

var ikke den Ramin, der altid var vred og utilfreds. Til sidst sagde de: Ok, det må du selv om,” fortæller Ramin. Alle har brug for ”nåde over nåde” I Apostelkirken er Ramin kendt som en dedikeret medarbejder. Han ordner mange praktiske gøremål som rengøring og kaffebrygning og læser op fra Bibelen på farsi ved gudstjenester. Derudover besøger han folk, han kender, der er indsatte i arresthuset i Sandholmlejren. Han har også et særligt øje for mennesker, som er fattige eller syge. Han brænder for at give noget videre. ”Mit største ønske er at tjene. Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker og gøre en forskel, ligesom Jesus har gjort for os,” siger Ramin. Ramin drømmer også om at få mere kontakt til sin familie i Iran. Han har tænkt på at sende en bibel til dem, men han er bange for, at det vil blive opdaget på posthuset og skabe trusler imod dem. Så han venter lidt endnu. Men han fortæller sin historie vidt og bredt, og han håber, at den kan udfordre andre til at søge Jesus. Ramin bruger igen udtrykket ”nåde over nåde”. Jeg spørger ham, hvad det betyder for ham. ”Jeg ser mange mennesker, der bygger deres liv på deres karriere eller intellekt. Men de mangler kærlighed og omsorg i deres liv, ligesom jeg gjorde. Vi oplever alle

Jesus adskiller sig fra andre profeter, ved at han er frelser, og han er i live! strede for hans beslutning om at blive kristen, men selv de kunne mærke, at noget ikke var som før. ”Da jeg snakkede i telefon med min familie, var jeg nødt til at sige, at jeg var blevet kristen, for jeg havde ikke lyst til at skjule min tro. Jeg ville gerne fortælle dem, hvor glad jeg var. De blev sure og vrede på mig. Min mor forbandede mig. Men de kunne godt mærke, at det var en anden Ramin. Det

forskellige prøvelser, men uanset hvor vi er i vores liv, har vi brug for Jesus,” forklarer Ramin og fortsætter: ”Jeg prøver at lægge mine problemer over til ham. Mange tænker nok, at jeg er tosset, men jeg bliver forvandlet igennem min tro! Jeg kan ikke alene.” Ramin er et opdigtet navn, men hans rigtige navn er kendt af redaktionen.

17


18

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

En glædessang Jesus kom for at give os liv i overflod og det gør en forskel! Troen på Jesus giver en helt særlig frihed og glæde som kan være en stor opmuntring - selv på de grå hverdage. Af Katrine Vigilius, volontør i Københavnerkirken, kvigilius@gmail.com Jesus gør, at jeg er fri. Jeg kan nogle gange føle mig som et belejret land. Det, som Jesus gør, er, at han befrier mig, et område af gangen. Jeg er fri fra at være bundet, afhængig og dømt af det, som andre mener om mig, det jeg tænker om mig selv, og det jeg ikke magter. Jesus er lige præcis, som han skal være, når andre og andet ikke er. Jeg kan al-

ler åndssvag i andres øjne, for jeg er i ham, der er perfekt. Jesus har sat mig fri fra et liv, der først er fuldendt, hvis jeg får en kæreste eller bliver gift, mens mellemtiden foregår i en lettere stressende og devaluerende venteposition. Det eneste i mit liv, der er fuldendt, er Jesus, og selvom det at blive gift er stort, så er

Målet med mit liv findes i at leve for Jesus og ligne ham mest muligt. tid glæde mig over, hvem Jesus er, selv når resten af livet frustrerer eller driver mig til vanvid og modløshed. Derfor er jeg fri til at være og tjene der, hvor jeg er. Derfor er han min hverdagshelt. Fri hver dag Jeg er i Jesus, og det betyder alt for mig. Det betyder alt for mit syn på mig selv. De fleste mennesker handler ud af deres selvværd. Enten er det for lille, så de gør alt, hvad de kan for at lave en facade, der siger det modsatte, eller egoet er for stort. Jesus sætter mig fri fra selvværd. I stedet for giver han mig ’Jesusværd’. Hvor meget er jeg værd? Jesus! Så meget betalte Gud for mig. Jeg er ikke mig selv værd, jeg er Jesus værd. Fordi jeg er Jesus værd, er jeg ikke afhængig af andres anerkendelse. Nogle gange kan jeg blive pinlig over mig selv og tænke: “Ej, hvor må de dog synes, jeg er åndssvag.” Jeg kan blive helt mismodig og få lyst til bare at blive hjemme. Men Jesus elsker mig. Jesus er i mig, jeg er i ham, og han er perfekt, og det er det, der tæller. Derfor gør det ikke noget, at jeg er pinlig el-

målet med mit liv større. Der er frihed i det. Målet med mit liv findes i at leve for Jesus og ligne ham mest muligt. Hvis det bedst opnås ved at blive gift og få familie og på den måde vise og leve, hvem Jesus er, så hviler jeg i det. Hvis det er ved at være single, så jeg måske kan rejse mere eller arbejde mere, så hviler jeg i det. Jeg er fri fra at skulle sammenligne mig med andre. Jeg gør det tit. Jeg sammenligner mig med, hvor mange venner andre har. Hvor meget de andre i min løbeklub får trænet i forhold til mig selv. Hvor engagerede kristne er i forhold til mig selv. Sammenligning fører enten til frustration og en udmattende følelse, fordi der virker så langt “op” til de andre. Eller det fører stolthed og selvhøjtidelighed, fordi hjertet er så fyldt af en selv, at der ikke er plads til ydmyghed og empati. Der er kun er én, jeg skal sammenligne mig med, og det er Jesus. Når jeg gør det, ser jeg hvor meget, jeg har brug for ham. Men hvor fantastisk er det, at ham jeg sammenligner mig med satte sig selv i mit sted. Det er frihed! Jesus sætter mig fri fra perfektionisme. Den eneste, der kan sætte dig fri fra perfek-

tionisme er en, der selv er perfekt. Hvis nogen siger: “Intet er perfekt,” eller “Jeg hader det perfekte” så luk ørene. Der er noget, der er perfekt. Og det er Jesus. Fordi han er perfekt, er der et svar på vores længsel efter det perfekte. Og fordi Jesus er det svar og ikke mig, er jeg fri til ikke at være perfekt eller slide mig halvt ihjel i forsøget på at blive det. Jesus er min helt Jesus sætter mig fri, fra at skulle være min egen helt. Har man en helt, kan man være tryg. Man har en at se op til, en at sætte sin lid til og en, der går over ens egen forstand. Jeg har prøvet at være denne helt i mit eget liv ved at gøre svære og hårde ting, så jeg kunne være tryg i, at jeg er stærk nok til at klare det hele. Det holder ikke, for jeg er begrænset. Den begrænsning kan være ligesom en mur, man løber ind i og slår sig på, hvis det er alt, man har. Selvom jeg kan gøre svære og hårde ting, har Jesus gjort det sværeste og hårdeste nogensinde. Det kan jeg være stolt af, og jo mere jeg fodrer min stolthed over Jesus – ved at minde mig selv om, hvad han har gjort og er – og jo mere den vokser, desto mindre bliver min egen stolthed og de blå mærker fra at løbe ind i muren. Jesusrealisering Jeg er fri fra selvrealisering. Det er ikke mig, der skal realiseres som en entusiastisk kristen eller inspirerende leder. Jesus er min selvrealisering. Jeg skal realisere Jesus i mig. Noget, jeg gør for at fremme Jesus i mig, er, at jeg går med mit What Would Jesus Doarmbånd. Det er en påmindelse om at have Jesus med, når jeg skal tage et valg, formulere mig, bruge penge, arbejde eller hvile.


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

For at vide, hvad Jesus ville have gjort, bliver jeg nødt til at kende Jesus godt. Derfor læser jeg hver dag i Bibelen gennem spørgsmålet: ”hvad siger det her om Jesus?” Jeg lytter til historier om mennesker, der følger i Jesu

går på arbejde, så tjener jeg ikke primært Helsinge Realskole eller Københavnerkirken, men Jesus. Min chef eller løn fortjener måske ikke det allerbedste af mig, men Jesus gør. Og selvom min arbejdsgiver ikke

Jesus er den eneste, der kan give det, vi virkelig har brug for. fodspor samt bruger tid sammen med mennesker, der inspirerer mig til at følge og ligne Jesus. Det underfulde ved at leve for Jesus er, at han er den bedste arbejdsgiver. Han er den største – så han fortjener alt, hvad jeg har og er. Han er den kærligste – så jeg skal ikke optjene hans anerkendelse. Han er omsorgsfuld og kender mig – så han udruster mig i samme udstrækning, som han kalder mig. Han er den største giver – så jeg bliver rigt velsignet nu og får alt, hvad mit hjerte længes efter, i løn på den nye jord. Når jeg

værdsætter eller anerkender mig så meget, som han burde, så gør Jesus. Jeg arbejder for Kong Jesus. Det giver motivation, arbejdsglæde og styrke til at holde ud, selv når jeg ikke har fået sovet nok om natten, eller mine elever er for meget. Det kan godt være de ikke fortjener min tid. Men Jesus gør. På grund af Jesus stiger alle andre mennesker også i værdi. Jeg ved, at jeg er værdifuld, fordi Gud har betalt Jesus for mig. Gud har også betalt Jesus for min kollega, for hver af mine elever, for damen over for mig i toget eller en selvfokuseret løbemakker –

de ved det bare ikke. Jeg kan behandle dem, som om de har den værdi. Det kan måske give dem en fornemmelse af, hvad Gud har gjort for mig og for dem. Jesus gør også, at jeg har noget tilfælles med alle mennesker på hele jordkloden. Vi har alle sammen brug for Jesus. Hvert eneste menneske, jeg møder, ser i nyhederne, læser om, og som synger de sange, jeg lytter til, har brug for Jesus! De har brug for den Herre, der sætter mig fri. De har brug for min helt. Jesus har sat mig fri, og han sætter mig stadig fri, og jeg lever i håbet og troen på, at han vil blive ved med at sætte mig fri fra mine afguder, løgne i mit liv og en alt for lille opfattelse af, hvem han er, indtil den dag jeg møder ham. Mit håb og min bøn er, at denne befrielse må blive virkelighed for mange flere mennesker. Jesus er den eneste, der kan give det, vi virkelig har brug for, vinde de kampe, der skal vindes. Han er den eneste sande helt – i min hverdag og i al evighed.

19


20

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

En personlig billedvæg

Ofte kan det være lettere huske billeder end ord. Måske af denne grund talte Jesus meget i billeder om sig selv. Billeder som vi hver især kan tage til os, og som fortæller os noget om, hvem Jesus er. Af Kristian Kappel, Cand.theol, KFS studentersekretær i Østdanmark, kristian@kfs.dk En mørk vinteraften i København år 1900 fandt en større eftersøgning sted. Erik Henningsens fireårige søn var forsvundet i Nørrebro Fælled, som dengang var en farlig

ens søn i armene, midt på Nørrebro Fælled og med København i baggrunden. Maleriet er i dag altertavle i Kingos kirke på Nørrebro. Dermed malede Henningsen sig ind i en

Selv en succesfuld konge som David i det gamle testamente fandt frihed i Gud som den gode hyrde. mose. Erik Henningsen var en sin tids mest kendte malere og har blandt andet malet den trætte mand i vejkanten, som i dag er et af Tuborgs kendetegn. Nattens eftersøgning var uden resultat, men næste morgen fandt man, til stor lettelse og en vis overraskelse, Henningsens søn uskadt, sovende ved kanten af et mosehul. Hændelsen blev til et stærkt maleri af Jesus, med Hennings-

lang tradition blandt Guds folk. Vi forsøger igen og igen at male, skrive, tegne og lave billeder af Jesus. Sådan har det været gennem hele kirkehistorien, og sådan var det hos Jesus selv. 360° Jesus Fotografen Barbara Probst havde for nylig en udstilling på det kongelige bibliotek

kaldet Exposure (anmeldt i femte nummer af Til Tro i 2013). Udstillingen udfordrer forestillingen om, at et fotografi skildrer en ufortolket virkelighed. Ved hjælp af trådløst internet forbinder Barbara Probst en række kameraer, så de samtidigt fotograferer et bestemt motiv fra forskellige vinkler. Resultatet er interessant. For selvom alle fotos i en serie viser samme motiv på samme tid og sted, er det svært at se. Forskellige vinkler giver vidt forskellige billeder af det samme motiv. Sådan er det også med Jesus. Heldigvis! For så er der plads til, at vi hver især kan samle os en personlig billedvæg, selvom motivet er det samme. Lad mig beskrive fire af mine yndlingsbilleder af Jesus.


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

Gud i øjenhøjde ”I er Kristi legeme og hver især hans lemmer,” skriver Paulus til den lille skrøbelige menighed i Korinth (Første Korintherbrev kapitel 12, vers 27). Dermed introducerer han et af de billeder på Jesus, som betyder rigtig meget for mig. Måske fordi jeg aldrig bliver helt færdig med det. Der er flere geniale ting ved Paulus´ metafor. For det første er den almen. Alle kan forholde sig til sammenhængen og samar-

Den gode hyrde havde mange livsvigtige funktioner i datidens Israel. Han var beskytter mod rovdyr, den som fandt græs til fårene, og han var den, som samlede og ledte flokken. Et får kan kende sin hyrdes stemme på lang afstand. Der ligger en stor omsorg i hyrdebilledet. Og muligvis en lille fornærmelse af den gode slags. Får er ikke jordens mest intelligente skabninger. De har brug for en god og trofast hyrde, hvis de skal undgå at komme til skade eller sulte. Ligesom vi

Lyset i den her verden minder mig om en ny jord og en endelig afskaffelse af alt mørke. bejdet i vores egen krop. Hvis vi har ondt i ryggen eller har brækket et ben, er resten af kroppen også begrænset. Hvis det virkelig er det samme med forholdet mellem mennesker i Guds Kirke, så bør det give stof til eftertanke. Og så er det ikke bare en tilfældig krop, men Jesu krop. Jesus, som var den synlige, jordiske, omsorgsfulde og konkrete Gud. Gud i øjenhøjde. Når vi som Kirke er Kristi Legeme, er vi en fortsættelse af det. Dermed er jesusbilledet i virkeligheden lige så meget et spejl. Et kald til at blive en discipel - en der følger efter og efterligner. Paulus bruger billedet flere gange i sine breve. I Efeserbrevet kapitel 4 vers, 15 taler han eksempelvis om kirken som legemet med Kristus som hovedet på legemet. Heldigvis får ingen mennesker lov til at være hovedet. Selvom Jesus fysisk er et andet sted, er han stadig den som leder sin kirke, og som holder kroppen oprejst og i bevægelse. En krop uden hoved er en død krop. En god hyrde Der er langt mellem hyrderne i Danmark. Derfor er det også ret svært at forholde sig til Jesus som den gode hyrde, som det er beskrevet i eksempelvis Matthæusevangeliet kapitel 10, vers 11-16. Jeg har i et stykke tid været på jagt efter et opdateret hyrdebillede, men det er faktisk ikke så nemt. Alligevel er billedet alt for godt til bare at droppe.

har brug for en god og trofast Gud. Selv en succesfuld konge som David i Det Gamle Testamente fandt frihed i Gud som den gode hyrde. Så meget at det blev temaet i en af hans mest kendte salmer. Du kan læse den i Salmernes Bog kapitel 23. Verdens lys Jeg holder meget af lys. Jeg har svært ved at slappe af i et rum, hvor den eneste lyskilde er et neonrør i loftet. Der er en særlig fred i at sidde og kigge ind i bålet eller brændeovnen, og jeg har endda en svaghed for stearinlys – særligt i forbindelse med andagt og bøn. Derfor er billedet af Jesus som Verdens Lys fra Johannesevangeliet kapitel 8, vers 12 helt oplagt betydningsfuld for mig. Når jeg stiller lys i vinduet eller tænder mit andagtslys om morgenen, er det en påmindelse om Jesu nærvær. Når der tændes et lys forsvinder mørket – ikke omvendt. Man kan heldigvis ikke tænde mørket. Der er en klar rangorden. En påmindelse om at kampen i virkeligheden er vundet. Lyset skinner allerede i mørket, som Johannes skriver i sin indledning til sit evangelium. En dag bryder det endeligt helt igennem. På den nye jord, som ifølge Bibelen kommer efter den, vi er på nu, og som er beskrevet i koder i Johannes’ Åbenbaring, er lyset nævnt: “Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og Lam-

met er dens lys.” (kapitel 21, vers 23). Lyset i den her verden minder mig om en ny jord og en endelig afskaffelse af alt mørke. Den opsøgende far Fortællingen om den fortabte søn i Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11 er en af de mest kendte i Bibelen. Mennesker, som ikke ved ret meget om kristendom, kender ofte fortællingen i en eller anden form, for der er noget arketypisk ved den. Vi kender alle sammen det at være blevet væk og have dummet sig, og vi ved, hvordan det er at komme tilbage igen og erkende, at vi var gået forkert og føle sig uværdig. For mig blev fortællingen for alvor levende, da jeg forstod, hvor fuldstændig vanvittig den er. Én ting er sønnens krav om at få sin arv udbetalt, som om hans far var død. En anden ting er faderens utrættelige venten på sin fortabte søn og hans løb, da han endelig skimter sønnen i det fjerne. En mellemøstlig mand af den status løb aldrig. Da slet ikke for at tage imod den søn, der tidligere vanærede ham offentligt ved at kræve sin arv før tid. Forfatteren Kenneth Bailey har derfor meget sigende omdøbt fortællingen til ”den opsøgende far”. Det er et fantastisk billede på faderens modtagelse af den søn, som igen og igen er mig selv, når jeg løber væk fra Gud, vanærer ham, dummer mig og får lov til at opleve den opsøgende far løbe mig i møde, når det endelig går op for mig. Billedjagt Der er mange billeder, som ikke fik plads i denne lille artikel. Men pyt med det. Jeg vil i stedet opfordre dig til at samle din egen billed- eller metaforvæg. Bibelen, kirkehistorien og livet er fyldt med dem. Måske kan du endda skaffe rigtige billeder, som repræsenterer metaforen og hænge dem et sted på dit værelse. Selv har jeg fx haft stor glæde af at få fat Rembrandts maleri Den fortabte søn, og hænge det der, hvor jeg ofte holder min andagt. For mig er det nemlig en af de stærkeste billeder af Jesus. Go´ billedjagt!

21


22

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

Uncover

Mange mennesker har en mening om Jesus, mens færre mennesker rent faktisk læser, hvad Bibelen fortæller om Jesus. Det er, hvad Uncover går ud på - at undersøge sagen selv.

Af Lærerstuderende Pernille Rødgaard Skaarup & Jonas Kiil Sørensen Uncover er et åbent bibelstudie materiale, som undersøger Jesu liv og budskab igennem seks studier af Lukasevangeliet. Det kan bruges af kristne studerende, som ønsker at læse om, hvem Jesus var, sammen med sine medstuderende. Studiet er ment som et undersøgende fællesskab, hvor det ikke er hensigten at undervise i kristendom, men at lade bibelen lære fra sig selv og lade Jesus stå tydeligt og uforvansket af fortolkning og holdninger.

session, hvor studiet tog omkring en time. Resten af tiden blev der hygget og snakket. Gruppen opstod til en julefrokost, hvor Pernille og Jonas, efter at have haft en samtale om eksistentielle emner, blev enige om undersøge, hvad kristendom handler om, og hvem Jesus var. ”Jeg fik mine øjne op for, hvad tro måske ville kunne give mig, da jeg mangler et sted til alle mine tanker og et ståsted,” siger Pernille.

Når Bibelen er udgangspunktet, er det både den, der sætter dagsordenen for, hvad samtalen skal handle om, og det er den, der lærer fra sig. Denne artikel beskriver, hvordan en gruppe bestående af to personer har fungeret, og hvordan deres oplevelse med Uncover har været. Rent praktisk har de mødtes næsten ugentligt i deres hjem til de seks studier. Som udgangspunkt satte de et par timer af per

Kort tid efter fik de afklaret nærmere, hvordan det skulle foregå. De blev enige om, at de skulle køre gruppen kun to personer, og da KFS på det tidspunkt skulle til at lancere Uncover faldt valget på det som udgangspunkt for gruppen.

Hvad er din grundlæggende livsanskuelse? Pernille: Jeg er kristen, men det har aldrig rigtig fyldt noget i min hverdag. Men Gud har stadig en betydning for mig, og jeg mener derfor også, at Gud er omkring mig. Jeg ved ikke, hvordan verden er blevet til, for jeg tror både på Big Bang og på, at det er Gud, der har skabt verden. Jeg har ofte brugt Gud i svære situationer, men det er aldrig noget, jeg har lagt større betydning i. Det er først efter, at jeg er kommet til Aarhus, at min tanker omkring Gud har flyttet sig. Jonas: Min grundlæggende livsanskuelse er, at verden er skabt af Gud; om det er på seks dage eller igennem flere millioner års evolution betyder ikke det store for mig. Jeg tror på, at Gud som kreativ designer har skabt den på forunderlig vis. Jeg tror på, at mennesket lever i en falden verden, og at Gud sendte sin søn til jorden for at frelse os og for at


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

genoprette det brudte forhold til Gud og imellem mennesker. Hvordan har det været, at samtalen i gruppen tager udgangspunkt i Bibelen? Pernille: Det har været grænseoverskridende på den måde, at jeg har været i en uvant situation. Men det at skulle forholde sig til en tekst og et bestemt spørgsmål har været trygt og godt, for så har jeg haft noget at kunne forholde mig til. Det er rart at vide, hvad hvert studie skulle gå ud på, og at det var Bibelen, der lærte fra sig. Jonas: Jeg oplever det dejligt befriende. Tit oplever jeg, at samtaler i religiøse studiegrupper hurtigt bliver flyvske og filosofiske og mest handler om ens egen fortolkning af emner og livsanskuelser. Når Bibelen er udgangspunktet, er det både den, der sætter dagsordenen for, hvad samtalen skal handle om, og det er den, der lærer fra sig og ikke min eller andres forståelse af Jesus, som bliver præsenteret. Har Uncover-forløbet ændret noget ved dit billede af Jesus? Pernille: Det har bestemt ændret mit syn. Før havde Jesus ikke den store betydning, men var bare en i nogle historier, der var i biblen. Jeg har nemlig aldrig rigtig snakket om nogle bibeltekster og skullet tage stilling/have en holdning til hændelserne. Igennem studierne har Jonas brugt meget tid på, at hjælpe mig med at forstå

teksterne og givet mig nogle uddybende spørgsmål, så jeg bedre kunne tage stilling til det, der skete i teksterne. Nu er jeg mere åben omkring, hvad Jesus har af betydning, og hvad han måske kan give mig. De få tekster, vi har haft fra Bibelen, har også påvirket mig og har givet

Vil du anbefale Uncover til andre? Pernille: Ja, helt bestemt. Det er et overskuelig hæfte, som har nogle gode spørgsmål, selvom man ikke er vant til at svare på spørgsmål, som tager udgangspunkt i en bibeltekst. Jeg synes studiet sætter Bibelen i et godt per-

Det har bestemt ændret mit syn. Før havde Jesus ikke den store betydning, men var bare en i nogle historier, der var i Bibelen. mig en bedre forståelse af, hvem Jesus var, og hvad han har givet og stadig giver. Det hele er dog stadig meget nyt endnu, så nogle flere af disse studier ville være godt. Jonas: Jeg har været så heldig at kende Jesus i noget tid, men jeg har alligevel oplevet, at mit billede af Jesus har ændret sig eller måske nærmere, at jeg igen er blevet opmærksom på mange af de aspekter ved Jesus, som jeg finder tiltrækkende og giver mig lyst til at følge ham. Særligt studiet om kvinden i farisæerens hus gav mig meget. Her kommer denne udstødte kvinde og bryder ind i en offentlig diskussion, som Jesus har med farisæeren Simon. Hun ydmyger sig selv og egentlig også Jesus, men i stedet for at støde hende bort, som så mange andre har gjort, oprejser han hende i samfundets øjne, giver hende fred og sender hende væk med disse fantastiske ord "din tro har frelst dig – gå bort med fred." Genial mand ham Jesus.

spektiv, da man kan relatere til ens egne oplevelser. Det er et godt materiale til ’nybegyndere’. Jonas: Ja, meget. Jeg synes materialet er super godt. Det har gode kontekstbeskrivelser, som regel gode spørgsmål, og det er let at bruge. Men til enhver som skal lede en Uncover gruppe, vil jeg understrege vigtigheden i, at man forbereder sig og ikke bare dukker op til aftenen uden at have læst det igennem og reflekteret over spørgsmålene og teksten først. Ved at gøre det, kan man også se, at de spørgsmål, som kan synes latterlige, egentlig også giver mening. Rebecca Pippert, forfatteren til hæftet, holdt et seminar på KFS’ Påskelejr 2013 om Uncover, hvor hun opfordrede dem, der ledte sådan en gruppe, til mødtes ugentlig med en bede makker og bede for gruppens deltagere og andre, som Gud lagde på ens hjerte. Denne opfordring giver jeg hermed også videre.

23


24

TIL TRO · # 1 · 2014 · Jesus · artikel

En populær Herre

Jesus er en populær Herre. Ikke kun for kristne, men i hele den vestlige kultur er Jesus et godt brand. Det kan være en god ting, som udgangspunkt for en samtale, men det giver også nogle udfordringer at være opmærksom på. Af Peter Thise, cand.theol., peterthise@gmail.com Der er næppe nogen mand i verdenshistorien, der er så omtalt som Jesus – næppe nogen religiøs figur, der er så brugt, parodieret, kendt. I hvert fald ikke i den vestlige verdenshistorie. Han er på t-shirts, i film, musik, musicals, slogans, tegneserier. I USA er han endda på reklameskilte og i tv-reklamer. Jesus er ophørt med udelukkende at være en bibelsk figur og er nærmere blevet til et

fordi kristendommen i det vestlige samfund også har taget en mere popkunstnerisk drejning ind imellem, fordi kirker, skoler, missionshuse, børnebibler skulle udstyres med religiøse motiver. Disse billeder er også kommet ud over kirkens mure, og en googlebilledsøgning på “Jesus” giver derfor blandt andet billeder, der ligner dette: Jesus er den skæggede, smilende, gode, aldrig sure larger

Faren ved at reducere Jesus til en punchline eller en buddy er, at man aldrig kommer rigtigt ind under huden på Bibelens fremstilling af Jesus. brand og et referencepunkt. Jesus er en, man kender til – en man ved lidt om. På samme måde som man kender Anders And, ved at han er kæreste med Andersine og bor i Andeby, og på samme måde som man ved, at McDonalds er kendt for at sælge burgere. Jesus er genkendelig i kulturen, blandt andet fordi kirken har portrætteret ham i århundreder. Først gennem kunsten – Jesus, og bibelske motiver generelt, har altid været et populært tema for malere og komponister op gennem århundrederne. Og dernæst

than life-figur med lammet i favnen og glorien over hovedet. Det er Jesus, som vi kender ham. Han er glansbilleDET – god mod børn og dyr. Jesus var simpelthen en drøngod mand, der helt klart er værd at følge efter. Alle kender Jesus, og på den måde får alle også en mening om ham – og dem, der vier deres liv til at følge efter ham! Om det er reklamer, sange, referencer, højtider, film osv., så findes Jesus der. Men spørgsmålet er så, om de billeder stemmer overens med Bibelens fremstilling af Jesus.

Jesus og Brian Satiregruppen Monty Python skabte en hel del opstand, da de i 1979 lavede filmen Life of Brian. Her kommer den uheldige dagdriver Brian Cohen lidt tilfældigt ind i en heftig slåskamp med både religiøse fraktioner, der mildest talt ikke er venligt stemt overfor nytilkommere, det romerske imperium, der ikke finder sig i ret meget pjank, og de messias-hungrende folkeskarer, der udnytter enhver mulighed for at følge en frelser, der kan fortælle dem, hvad de skal gøre. På trods af Brians protester til den godtroende folkeskare – og hans mors samtykkende udsagn: “He’s not the Messiah, he’s a very naughty boy!” – kommer Brian alligevel til at blive opfattet som Messias og spejler dermed mange af begivenhederne i Jesu liv. Brian ender også sine dage på et kors på samme måde som Jesus. På trods af beskyldninger om blasfemi og totale forbud mod at vise filmen igennem flere årtier i nogle lande, så fastholder gruppen, at deres hensigt aldrig var at gøre grin med Jesus og hans lære – dels fordi de ikke fandt Jesus selv helt vildt morsom og dermed ikke særligt let at parodiere, men


artikel · Jesus · 2014 · # 1 · TIL TRO

også fordi det, ifølge Monty Python, ikke var Jesus, der var problemet, men derimod den etablerede religion, altså kirken. Jesus er faktisk afbildet i filmen, men han er, som den eneste i filmen, ikke en karikatur. Han bliver spillet med både respekt og uden negative undertoner. Det er selvfølgelig på en måde positivt – og på en måde lidt irriterende. Det positive er, at det er mere sjældent, at der bliver gjort nar af Jesus selv. Det negative er, at det måske derimod er kirken, der har et image-problem. Der lader til at være rimelig bred konsensus om, at Jesus var en god mand, som havde værdier, der er værd at efterligne, også i dag. Jesus har måske ikke så stort et image-problem, som man måske kunne frygte. Og når Jesus står for noget positivt, så er det lettere at gå på gaden med. Jesus – min buddy! I Kevin Smiths film Dogma fra 1999 anerkender den katolske kirke, at de muligvis har et problem med deres image, idet de mener, at de nok har kørt lidt for meget på det billedet af den korsfæstede og lidende Kristus på korset. Dette symbol bliver under et pressemøde beskrevet som: “highly recognizable, yet wholly depressing”. Derfor skal kirkens primære symbol laves om, da Kristus jo, som kardinalen siger på pressemødet, ikke kom for at gøre os utilpas, men derimod for at hjælpe os. Det nye, meget mere spiselige symbol på kristendommen bliver derfor ’The Buddy Christ’, eller ’Buddy Jesus’. Denne figur er i hvert fald alt andet end deprimerende – med thumbs up og en pegefinger, der signalerer, at dig – du der – du er bare helt i orden! ”I like you!” Anliggendet er ved første øjekast fuldt forståeligt, for det overordnede spørgsmål i dette tilfælde er jo: hvorfor ikke gerne komme med noget, der er let fordøjeligt for folk? Alt det med synden, korsfæstelsen og den lidende Kristus på korset virker håbløst umoderne, og hvorfor bliver kirken ved med at holde fast i gammeldags forestillinger, billeder og symboler? Hvorfor kan Jesus ikke bare være fremstilles som en ’buddy’?

Hvorfor ikke fremstille ham som de gør i animationskomedien Family Guy, hvor Jesus er mirakelmageren, spasmageren og ham, der ikke tager tingene så seriøst, men smiler ad familien Griffins fejltagelser? Som om seriens skabere også sidder bag blyanten og siger “slap nu af!” til alle, der vil tage Jesus alt for alvorligt. Re-cap: Så det billede, vi har nu af Jesus fra popkulturen, er altså, at han visse steder har glansbillede-rollen som troværdig, god og næstekærlig. Han er faktisk ikke let (eller ønskværdig) at parodiere, fordi han lader til

om den forbandelse, som synden er, og som har adskilt mennesker og Gud fra hinanden. Den Jesus, som helbreder, tilgiver, genopretter, forarger, elsker ubetinget og fuldstændigt. Det er logisk, at popkulturen – og måske også vi selv – vil fremstille ham på en måde, der ikke minder om dette, for det er ikke sjovt at blive mindet om noget, der er galt. Men problemet er… det er den side, vi skal se ved Jesus. Ikke fordi det er behageligt, men fordi det er sandheden. Hvis vi bliver ved med at ville se Jesus i øjenhøjde, eller hvis vi bliver ved med at have en ironisk distance til ham, så giver vi aldrig os selv lov til at høre det, som Bibelen insisterer på, at historien

Hvis vi bliver ved med at have en ironisk distance til ham, så giver vi aldrig os selv lov til at høre det, som Bibelen insisterer på, at historien om Jesus handler om. at have været en god mand – en man gerne vil se mere til, og som bliver flittigt brugt, men det skal helst foregå i øjenhøjde. Ikke som den lidende frelser, men snarere som den tilgængelige buddy. Problemer… Og det kildrer jo i ørerne. Der er tilsyneladende ikke så mange problemer ved den måde popkulturen kan finde på at behandle Jesus på. Vel bliver han udnyttet til at sælge øl og hårprodukter, men det er jo kun fordi han er så troværdig og god! Og det er da rarest at se ham i øjenhøjde, hvor jeg kan forholde mig til ham! Men det giver nogle udfordringer, hvis vi udelukkende anskuer Jesus på den måde. Faren ved at reducere Jesus til en punchline eller en buddy er, at man aldrig kommer rigtigt ind under huden på Bibelens fremstilling af Jesus. Det er fuldstændig logisk, at vi kan være et sted, hvor vi faktisk ikke ønsker at se Jesus som den konfronterende, skarpe og åbenmundede mand (læs: Gud), der går i flæsket på systemer og ledere og minder verden

om Jesus handler om: at noget gik galt med verden, men at Gud nægtede at give op over for den verden, der gav op over for ham – at det var derfor, Jesus var så god og troværdig, som han var. At Jesus er den, der dør den død, som vi havde fortjent. At det er derfor, kirkens vigtigste symbol er den korsfæstede Kristus og ikke Buddy Jesus. At Jesus er den, der gør alting nyt – også mig! Og det er derfor han var og er en mirakelmager. Det er ikke nødvendigvis sjovt at blive mindet om, men det er sandt! Derfor fortæller vi videre – og indimellem retter vi lidt – på popkulturens historie om Jesus. Og så… Jeg er virkelig glad for, at vi har en kultur, der gerne vil fortælle om Jesus. Ikke fordi den rammer plet hver gang, men fordi den husker at fortælle om ham. Det gør nemlig, at kirken ikke starter fra “scratch”, hver gang vi fortæller historien om Jesus, men at vi kan fortsætte på popkulturens historie og sige: “og prøv at høre, at hvad han har gjort for dig, mig og hele verden!”

25


26

TIL TRO · #5 · 2012 · Bibelen · artikel

BØGER

Forargeligt Kristi kors og opstandelse af D. A. Carson 182 sider 199,95 kr. Logos 2013 Af Markus Rønn Lind, markus.ronn.lind@gmail.com,

Der bliver ikke lagt fingre imellem! Fra bogens allerførste linje røbes omdrejningspunktet: “Der er ikke noget i Bibelen, der er mere centralt end Jesu død og opstandelse.” Med udgangspunkt i fem meget forskellige tekster fra Det Nye Testamente belyser forfatteren, D. A. Carson, Kristi kors og opstandelse: 1: Korsets ironier, Matthæusevangeliet kapitel 27, vers 27-51a: Korsfæstelsen, som den er beskrevet hos Matthæus, rummer mange ironiske lag, som understreger, at alt er sket fuldstændig efter Guds plan. Ironiernes modsætninger mellem at være hånet/ være konge, afmagt/magt, ikke frelse sig selv/frelse andre og fortvivlelse/tillid til Gud maler et billede af Jesus som et helt enestående menneske. 2: Hele Bibelens centrum, Romerbrevet kapitel 3, vers 21-26: I denne meget kompakte tekst brillere Carson med teologisk indsigt og formidling, så evangeliet om Jesus står knivskarpt. 3: Et slagtet lams underlige sejr, Johannes’ Åbenbaring kapitel 12: I denne billedrige og komplicerede tekst udfoldes symbolerne ét for ét, og den ofte glemte, men altid igangværende åndelige kamp, bliver gjort konkret. Carson trækker en klar parallel til den åndelige kamp, som kirken verden over står midt i og kommer med en klar opfordring til, ved evangeliets kraft, at tage del i den kamp. 4: Et mirakel fuldt af overraskelser, Johannesevangeliet kapitel 11, vers 1-53:

Opvækkelsen af Lazarus er en kendt beretning, men alligevel formår Carson med skarp analyse og stor kulturel viden at finde nye og overraskende aspekter frem. Beretningens overraskelser viser os, hvordan Jesu guddommelige indsigt og menneskelighed sammen kan møde menneskers behov i forskellige situationer og samtidigt herliggøre Gud. 5: Tvivl på, at Jesus er opstået, Johannesevangeliet kapitel 20, vers 24-31: Thomas, som tvivlede på Jesu opstandelse, bliver her genstand for en analyse af tvivl. Med beskrivelse af forskellige måder at tvivle lægger Carson et fundament for at gå i dybden med Thomas’ tvivl og særligt fokus på den erkendelse, Thomas når frem til, og hvordan dette tjener til “den omvendte skeptikers opgave.” Bogen bærer en smule præg at være bearbejdede manuskripter af nogle foredrag. Men dette drukner heldigvis let i de dybdegående og skarpe analyser af tekster og symboler samt en kulturel viden, som svarer på mange oplagte spørgsmål. Formidlingen er ligetil og pædagogisk, og da jeg havde læst det første kapitel greb jeg flere gange mig selv i ikke selv at tænke nok over bibelteksterne, fordi jeg vidste, at det ville blive grundigt forklaret i bogen. Bibelteksterne i bogen er ikke skrevet i deres fulde længde, og det kan derfor varmt anbefales, at man læser teksterne i sin Bibel, før man læser kapitlet. Fordi bogens omdrejningspunkt er så centralt, er der

temaer (fx tvivl), som godt kunne bruge en grundigere forklaring. Dette falder imidlertid ikke inden for bogens rammer. Sidste år udkom af samme forfatter bogen Gud er, som med udgangspunkt i forskellige bibeltekster i store træk giver et billede af Guds plan for verden – det helt store billede. I Forargeligt dykker vi dybere ned i færre afsnit og beskæftiger os med det mest centrale i Bibelen – Kristi kors og opstandelse. Fordi analyserne og baggrundsviden sammen med formidling er helt i top bliver Forargeligt en indholdsmættet og spændende bog, som i langt højere grad holder læseren fanget. Da emnet er så centralt, har bogen ikke en specifik målgruppe, men har relevans for alle. Og siden emnet ikke er et, man sådan lige bliver færdig med, er Forargeligt en gave til troen.


artikel · Bibelen bøger ·· 2013 2012 ·· ##5 5 · TIL TRO

Respekt! - om åndsfrihed i dag af Carsten Hjorth Pedersen 252 sider 199,95 kr. Logos i samarbejde med Credo 2013

Af Filip Friis Jakobsen, filipfriisjakobsen@gmail.com,

I 2012 kom 21 teser om åndsfrihed, som skulle sætte gang i debatten om åndsfrihed i Danmark. Det medførte en vis røre i vores lille andedam her i Danmark. En af drivkræfterne bag projektet, Carsten Hjorth Pedersen, har efterfølgende udgivet en bog, der uddyber nogle af tankerne, der ligger bag.

Tålsomhed eller åndsfrihed Ifølge forfatteren er åndsfriheden truet i Danmark. Han lægger ud med en stribe eksempler fra en dansk kontekst, hvor åndsfriheden har været under pres. Selvom vi i Danmark er godt stillet, når det gælder åndsfrihed, er der stadig små indikationer på, at den er på retræte. Sammenlignet med andre eksempler fra resten af verden, ser det måske ikke så slemt ud, men det er alligevel ifølge forfatteren en skidt udvikling, vi ser i Danmark. Der skelnes i bogen mellem tålsomhed, hvor man måske nok tåler forskellighed, og åndsfrihed, hvor forskellighed anses for en styrke. I forbindelse med Muhammedkrisen i 2005 blev der er i Danmark gjort et stort nummer ud af ytringsfriheden. Det var som en selvfølge en del af den danske ytringsfrihed at kunne gøre grin med Muhammed og dermed islam. Denne ytringsfrihed er en del af åndsfriheden, og selvom ikke alle indlæg i debatten, der fulgte var lige konstruktive, var det dog godt at se, at danskerne var villige til at kæmpe for deres ret til at ytre sig. Som Carsten Hjorth Pedersen

selv nævner, skal munden være fri, men hånden bundet. Et af de punkter, hvor åndsfriheden har været under pres, er i forholdet til islam. Efter angrebet på World Trade Center i 2001 har man i den vestlige gjort meget for at dæmme op for den ekstreme islamisme, og det har berørt de moderate muslimer, der bliver ramt af de restriktioner, der bliver sat op. Et eksempel fra Danmark er opførelsen af moskéer, som mange steder bliver mødt af stor modstand. Man bliver nok nødt til at spørge sig selv om, hvordan man ville se på det, hvis det i stedet drejede sig om opførelse af kirker i muslimske lande.

Åndsfrihed i alle livets forhold Åndsfriheden berører alle aspekter af livet, hvilket forfatteren også viser. Det gælder i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet eller religionen. Friskoler er udbredte i Danmark, og kravet til dem er, at de skal leve op til undervisningen i folkeskolen. Derudover har de en høj grad af frihed, som praktiseres i de mange forskellige former for friskoler, der findes i Danmark. Selvom vi opfatter det som en selvfølge, behøver vi kun at kigge over til vores naboer i Sverige for at se, at det ikke er så selvfølgeligt. Forfatteren ønsker at bevare den pædagogiske frihed i skolesystemet, og argumenterer fint for, hvilken styrke der ligger gemt i det. Til sidst i bogen er der en gennemgang af vigtige personligheder i åndsfrihedens

historie. I Danmark kan vi være stolte af personer som Grundtvig og Hal Koch, som var stærke forkæmpere for åndsfriheden, og som vi roligt kan lade os inspirere os af. Bogen er et fint indspark i debatten om åndsfriheden, som ikke er blevet mindre relevant siden teserne udkom. Vi behøver bare at åbne en avis i Danmark, før vi kan eksempler på, at åndsfriheden ikke bare skal tages for givet. Bogen fungerer som en fin indgangsvinkel til debatten, og den er samtidig også til eftertanke, da det kan være sundt at få afklaret, hvor man selv står.

27


28

TIL TRO · #5 · 2012 · Bibelen · artikel

REFLEKSIONER

Guden og kvinden Af Mikael Kongensholm, stud.teol, mikaelkongensholm@gmail.com

(I det følgende antager jeg, at både Gud og kvinder eksisterer.) Det er en velsignelse, at der kun findes én Gud. Måske kan man sige, at der findes mange guder. Med lille g. Afguder. Men den største forskel mellem guder og Guden er, at guder ikke findes. Når man skal vælge, om man vil tro; når man vil finde en guddommelig Herre, skal man ikke vælge, hvem man vil tro på, mellem gud 1 og gud 2, men kun om man vil tro på den eneste Gud, som findes. Guden. Valget er altså ikke mellem, men om. På en måde gør det tingene meget lettere. Vi skal ikke først finde en gud og så vælge, om vi vil tro på ham/hende/den/det. Vi skal kun vælge, om vi vil tro på Guden, den eneste, som findes. Før vi vælger ham, er han Guden. Efter vi har valgt ham, er han stadig Guden. (Det er i hvert fald kristendommens påstand, som vel samtidig både er én påstand blandt mange og Påstanden.)

Kvinder Anderledes forholder det sig med kvinder. Hvis man er mand og interesseret i at finde en kvinde, er der ikke på samme måde kun én at vælge: Kvinden, fordi kvinder ikke findes. Nej, det forholder sig helt omvendt. Der findes kun kvinder, Kvinden eksisterer ikke.

Måske findes hun inde i hovedet, i fantasien, i idealbilledet. Men ikke virkeligt eksisterende. Skabelsen af Kvinden i fantasien er en af mange måder at komme uden om det angstprovokerende valg eller skabe sikkerhed for, at vi vælger rigtigt. For når vi har Kvinden i fantasien, kan vi, med hende for vores indre blik, gå ud i verden blandt kvinderne og se, om vi kan finde en, der ligner. Men langt de færreste af os finder på den måde Kvinden blandt kvinderne, men risikerer i stedet, at Kvinden i fantasien blokerer for, at vi kan se de virkelige kvinders skønhed.

Man kan også undgå valget ved at sige, at det kommer af sig selv. Talrige er de opbyggelige historier om de mennesker, som "slet ikke tænkte på den slags" og lige pludselig mødte vedkommende, og så var det bare dem, de to. Her undgås valget også, nemlig ved at man underlægger sig en skæbne-/ gudstro på, at det hele bare sker af sig selv, at man passivt kan læne sig tilbage og vente, så skal der nok blive sørget for en. Som med alle andre opbyggelige historier er de da fine at høre, men der er jo på ingen måde garanti for, at vi selv får samme erfaring, eller at tingene overhovedet hænger sammen på den måde.

Den eneste ene Der findes også andre måder at forsøge at undgå det angstprovokerende valg. Parallelt med Kvinden i fantasien kan man have idéen om Den eneste ene. Også Den eneste ene findes i fantasien. Men billedet af hende er ikke så tydeligt, hendes ansigtsog kropstræk er slørede. Den eneste ene er mere en idé om, at der findes én bestemt, som passer sammen med en selv. Med den idé for sit indre blik går vi ud i verden og håber, pludselig, at møde Den eneste ene. Og siden vi er bestemt for hinanden, vil vi kunne undgå at vælge, da vi bare skal udfylde den plads, som er skabt til os, hende og mig.

Det skabende valg Så findes Kvinden slet ikke? Jo, men hun findes kun efter valget. Valget kan ikke undgås. Når valget er truffet, bliver én kvinde til Kvinden. Først da opstår Kvinden. Og her ikke kun som en idé, en fantasi, et idealbillede eller en opbyggelig historie, men som et virkeligt menneske. Af kød og blod og kalk og ånd. Af liv og virkelighed. Dette er en af forskellene mellem Guden og Kvinden. Guden findes inden valget, Kvinden skabes først efter valget, ved valget. Og tilsvarende hvis man er kvinde og leder efter Manden. Han skabes også først efter valget.


artikel · Bibelen · 2012 · #5 · TIL TRO

MEDIER

Om selfie-kultur og Hr. Holm Af Peter Kobbersmed, medievidenskabsstuderende, kobbersmed90@gmail.com

Kære læser. Når du har læst denne side, sidder du ikke med en facitliste på noget som helst. Det er overvejelser og refleksioner. Vi kunne kalde det tankestrømme eller måske mere præcist: spredt fægtning. God fornøjelse.

#upassende eller #epic? Så du hende? Ja selvfølgelig gjorde du det. Helle i skøn forening med Barack og David. Efterfølgende tog det fart, og det startede med fordømmelse. Helles selfie var et udtryk for manglende respekt og endnu en påmindelse om den digitale tidsalders fordærv – selv vores regeringsledere er omsvøbt af selviscenesættelse og selvoptagethed. Derefter lød der andre røster: Hvor var det befriende at se mennesket bag magtfacaden, og det er da fantastisk, at de sociale medier også giver mulighederne for at komme helt tæt på. Fronterne er trukket op: Er de digitale medier en del af en stor forfaldshistorie, eller kan de ses som brugbare redskaber? ’Selfie’ er årets ord ifølge de velrenommerede Oxford-ordbøger, og ordet kan ses som en samtidsdiagnostik. Det handler om selveksponering og overflade, og vi forvandles alle til smartphone-junkies, som trænger til en omgang digital detox. Sådan ville kritikerne sige. På den anden side står ja-hattene. Teknologien, og i særdeleshed

internettet, er en uudtømmelig kilde til inspiration. Mulighederne for vidensdeling og samarbejde er utallige, og internettet er i sit væsen dybt demokratisk. Vi ender ofte med grøftegravende modsætningspar om fordybelse/fordummelse, tidsspild/fremtidsinvestering og eksklusion/inklusion, hvor de digitale og sociale medier enten er et udtryk for det ene eller det andet. Jeg tror, vi skal droppe den dikotomiske tankegang, hvor verden er sort/hvid, og medierne anno 2014 det samme. Faktum er, at de forskellige nye platforme findes, og dansken af i dag lever en stor del af sit liv online. Danskerne instagrammer, tweeter, facebooker og snapchatter i så høj grad, at de sociale medier har fået tilhørende verber. Som KFS’ere er vi også danskere, og lad os da møde vores landsmænd der, hvor de er. Lad os gå i dialog, lad os danne (mod) kultur, og lad os formidle og fortælle et evigt godt budskab. Den digitale tidsalder har givet et nyt sprog, og derfor skylder vi også os selv at være reflekterede og nuancerede omkring, hvor og hvordan vi ønsker at tale.

To om tro og medier 1) ”Kristendommen kommer til at fylde alt for de mennesker.” Sådan udtalte biskop Kjeld Holm sig lettere bebrejdende til Jyllands-Posten i en artikel omhandlende

konservative menigheders vækst i Aarhus. Er det et problem, når kristendommen kommer til at fylde alt? Her må mit korte svar blive et nej. For mig handler kristendommen om, hvad der er sandt, og det gør rent faktisk, at jeg har lyst til at bygge mit liv på min tro som grundpille. Betyder det, at jeg skal fjerne mig fra denne verden og sammen med Kingo synge farvel? I min bog må det blive et nej. 2) En anden Holm, som har været i vælten, er Deadline-værten fra DR2 med fornavnet Adam. Han skrev tilbage i maj kronikken Den guddummelige tragedie i Politiken, hvori han giver alle former for religiøsitet en bredside (han fik i efteråret en påtale fra DR). Religion er ”ren narresut”, og ”Gud er enten impotent eller ondsindet,” skriver han blandt andet. Adam Holm berører mange store, vigtige og anfægtende spørgsmål undervejs, men hvor i alverden forsvandt nuancerne hen? Det overrasker mig, at man kan være så berejst og belæst og alligevel fremføre så simpel en kritik. For Holm er rationalitet og tro hinandens modsætninger. Jeg må i al beskedenhed finde et lille kippende flag frem og hviske et hurra for KFS.

29


Dyk ned i Bibelen

- bliv klogere på troen og livet

www.imb.dk

Kursusstart 5. august 2014

”Studietur til Israel Frederiksborg Apotek

Frederiksborg Apotek Slotsgade 26, 3400 Hillerød Frederiksborg Tlf: 48Troels 26 56Ingemann 00 Apotek v/ apoteker v/ apoteker apotekerTroels TroelsIngemann Hansen

Slotsgade 26 · 3400 Hillerød

Slotsgade 26 · 3400 Hillerød www.frederiksborg.netapotek.dk Telefon 4826 5600 ___________________________________ Telefon 4826 5600 Handicapvenlige adgangsforhold Handicapvenlige Apoteket har adgangsforhold døgnvagt www.frederiksborg-apotek.dk APOTEKET HAR www.frederiksborg-apotek.dk APOTEKET HAR DØGNVAGT DØGNVAGT

Face Israel FACE ISRAEL – volontør på et handicaphjem

–Facevolontør på et handicaphjem Israel er et volontørophold på et Har du gå-på-mod, lyst til atindrammet komme helt tæt på handicaphjem i Jerusalem af ture, lokalbefolkningen og række med en hjælpende håndogtil undervisning og fællesskab andre danske mennesker, somunge. har brug forgåpåmod, det, er denne internationale Har du lyst til at mulighed noget DIG! komme helt tæt for på lokalbefolkningen og række en hjælpende hånd til mennesker, som har brug for Volontøropholdet i Jerusalem er indrammet af ture, bibelundervisning og det, er denne mulighed noget for DIG! fællesskab med andre danske og internationale unge. Tilmeld dig forårsholdet 2014 allerede nu. HVORNÅR 15/8 – 19.12 2014 For yderligere oplysninger og tilmelding gå ind ANSØGNINGSFRIST 5/5 2014 på www.yadvalev.dk For yderligere oplysninger gå ind på www.yadvalev.dk

Din annonce her? Ring til os på tlf. 35 43 82 82

TT # 1 - 2014


Stasi Eldredge

værdifuld værdifuld v ærdifuld værdifuld væ kr. 199,95 rdifuld værdifuld vær værdifuld værdifuld værdifuld v ærdifuld værdifuld væ værdifuld rdifuld værdifuld vær værdifuld værdifuld v ærdifuld værdifuld væ rdifuld værdifuld vær forfatter til Det feminine hjerte

Værdifuld 288 sider indb.

er fyldt med

HÅB til dig, der spekulerer

over, om det hele nogensinde bliver

anderledes – om du nogensinde bliver anderledes.

er Stasi Eldredges mest personlige bog. Hun

viser, at Gud er til stede i dit liv og ønsker at gribe ind, så du bliver den, han har skabt dig til at være. Når du vokser ind i

et tættere forhold til Gud og lærer ham at kende, går du gennem døren til det liv, du er udvalgt til at leve som kvinde – single eller gift , som mor, som veninde.

online shop på www.prorex.dk tlf. 7456 3343

TT # 1 - 2014


Magasinpost SMP • • ID-nr. 42728 • •

Generalens En bøn til Jesus Stor og højlovet er du, Herre! Du bor i den himmelske herlighed og er omgivet af et utilgængeligt lys – og dog er du med i min fortid og fremtid, hos mig i min nutid og i mig med din dom og nåde, trøst og formaning. I dig, ved dig og til dig er alting skabt, og dog blev du selv en del af det skabte, ja, du døde som en dødelig. Men i herlighed stod du igen op fra de døde. Du er den skønneste og stærkeste, den bestandige og ufattelige, den uforanderlige, som forandrer alt, den aldrig nye og aldrig gamle, som fornyer alt. Og dog taler jeg om dig, som afhang din eksistens af mig. Jeg spørger efter dig, som var min eksistens mere sikker end din. Jeg vender mig bort fra dig og spørger: ”Hvorfor skjuler du dig, Gud?” Jeg læser om dig, mens du er hos mig. Jeg taler om dig, når jeg har brug for at lytte til dig. Jesus, bliver mine ord om dig en hån mod dig? Jeg vil så gerne kunne forsvare troen på dig, fremstille den så herlig,

Af Robert Bladt generalsekretær i KFS, robert@kfs.dk

skøn og stærk, som den er. Men ofte kommer jeg til at tale, som om jeg skal bevise dig. Hvilken hån! Siger leret om ham, der formede det: ”Lad mig bevise, at min skaber findes”? Hvem vil give mig at hvile i dig? Hvem vil give mig, at du kommer ind i mit hjerte og beruser det, så jeg glemmer min nød og favner mit eneste gode – dig? Hvordan skulle jeg kunne hvile i dig, hvis jeg først må bevise dig, inden jeg kan hvile i dig? Er du da den Herre, jeg frembringer, eller den Herre, som frembringer alt? For mig skal du være den skønneste og stærkeste, den bestandige og uforanderlige. Forudsætningen for, at jeg lever, ånder og er. Min tankes, mine følelsers, mine længslers og mine spørgsmåls hele forudsætning og endelige mål. For Jesus, DU ER. (Inspireret af Augustins ”Bekendelser”)

Girokort

kr. __________ Til Tro abonnement kr. __________ Gavebrev kr. __________ Fastgiver kr. __________ Almindelig gave Oplys cpr.nr. ______________________________

Til tro 01 2014 elektronisk  
Til tro 01 2014 elektronisk  

Jesus er kendt af næsten alle i Danmark. Mange ser ham som en stor morallærer, andre som et virkelig godt menneske, og nogle mener faktisk,...

Advertisement