Educare 2014 nummer 2

Page 1

JAARGANG 32 •nr.2/2014 • E 6,60

Thema:

MOED

Opgroeien en opvoeden daar heb je lef voor nodig

• Ga jij emoties uit de weg of kijk je ze aan? • Leerstijl van kinderen daagt onderwijs uit tot verandering • Kinderopvang gaat groene uitdaging aan praktische inspiratie voor ouders, opvoeders en leerkrachten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.