Tijdschrift Educare Archief

Educare was een platform voor vernieuwing in opvoeding en onderwijs, gericht op het bevorderen van heelheid en verbondenheid in het leven van kinderen. Het tijdschrift Educare bestaat niet meer sinds 1 januari 2016. Maar 35 jaar een blad maken laat sporen achter. Hier bewaren we - voor zover mogelijk - het digitale Educare archief. Actuele informatie plaatsen we nog altijd op onze facebook pagina. Onze volgers zijn ouders, jeugdwerkers en leerkrachten met een passie voor opvoeden, liefde voor kinderen en hart voor de natuur. Opgroeien in verbondenheid staat centraal: niet wàt kinderen worden, maar wie zij als mèns worden is belangrijk.

Publications