Educare 2014 nummer 1

Page 1

JAARGANG 32 •nr.1/2014 • E 6,60

Creativiteit broodnodig ook op school!

• Het is nacht, de maan schijnt. Ga je mee naar buiten? • Het Huis van Aristoteles brengt kunst bij kinderen • Van slopen word je slim praktische inspiratie voor ouders, opvoeders en leerkrachten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.