Page 1

Elk kind is anders en heeft zijn eigen interesses en zijn eigen oorspronkelijke gedrag waarmee hij zich laat zien. Deze ‘eigenheid’ kun je

Hoe staat kind in de

omschrijven als de kern of de zielenkwaliteit van het kind. Als het kind ouder wordt, gaat hij zich aan­ passen aan de verwachtingen van de omgeving. Daarmee verschuift het zicht op zijn eigen wezen, zijn eigen ziel, naar de achtergrond.

Hoe voorkom je dat jouw kind zichzelf terug moet vinden als het volwassen is? Door te kijken naar zijn aangeboren zielenkwaliteit en die te respecteren. Vereenvoudigd kunnen we twaalf kwaliteiten herkennen, met behulp van de tekens van de dierenriem. Het gaat dan om het dierenriemteken waarin de maan, op het moment van geboorte, het verst van de aarde staat. Daar weerspiegelt de maan het licht volkomen puur zonder invloed van aangeleerd gedrag. Het licht van de ziel verschijnt zo in zijn pure kwaliteit. Ram: scheppingskracht, intentie en schepping Deze kinderen nemen intuïtief waar en hebben zicht op de mogelijkheden in hun wereld. Zij willen de wereld in en deze als het ware veroveren. Dit kind pioniert en onderneemt. Het kind ziet mogelijkheden die het tot schepping wil brengen.

12

Stier: ontplooiing, bouwen en vormgeven Deze kinderen zijn op een diep niveau verbonden met de organische ontwikkeling van het leven. Zij hebben zicht op de natuurlijke wijze waarop planten tot bloei komen, dieren groot worden en talenten en kwaliteiten zich ontwikkelen. Dit kind kan organisch, natuurlijkerwijs vormgeven.

Kreeft: voeding, zorg en bescherming Deze kinderen zijn sterk gericht op hun thuis als veilige en voedende basis, waar zij kunnen worden wie zij zijn. Zij hebben een scherp zicht op de cohesie in het gezin en voelen de behoeften van anderen sterk aan. Het kind zorgt voor alles wat kwetsbaar is.

Tweelingen: communicatie, contact en kennis Deze kinderen geven blijk van een grote gerichtheid op contact en communicatie, van een openheid waarmee zij naar verbinding zoeken. Zij kijken door het contact heen en nemen de energie achter de woorden waar. Dit kind heeft zicht op de werking van taal en communicatie.

Leeuw: creatieve expressie, spelen en enthousias­ meren Deze kinderen zijn volkomen gericht op expressie en creatie. Zij spelen vol overgave en nemen andere kinderen in hun enthousiasme mee. Deze kinderen geven expressie aan hun levensstroom die tot uitdrukking komt in hun dans, muziek of spel.

educare | januari 2014


Tekst Carla Kerklaan Beeld Erica Janse

jouw wereld?

Schorpioen: transformatie, graven en beproeven Deze kinderen richten zicht sterk op het verborgene. Zij hebben een onderzoekende inslag en kunnen indringende vragen stellen. Het kind heeft een groot zicht op alles wat onder de oppervlakte aanwezig is en kan dit aan het licht brengen. Boogschutter: wijsheid, waarheid en zicht Deze kinderen zijn gericht op waarheid en betekenis. Zij hebben een feilloos gevoel voor de ongerijmdheden van onze cultuur en kunnen ons versteld doen staan met hun wijze uitspraken. Zij stellen vragen waarmee volwassenen in verlegenheid worden gebracht. Dit kind Weet. Steenbok: verantwoordelijkheid, sturen en leiden Deze kinderen kennen de werking van sturing en leiding. Dit kind ziet welke stappen moeten worden genomen om een doel te bereiken. Het heeft zicht op de orde of structuur in een situatie. Van daaruit neemt dit kind verantwoordelijkheid. Waterman: samenwerken, verenigen en delen Deze kinderen geven blijk van een grote gerichtheid op de gemeenschap of de groep waar zij deel van zijn. Zij hebben zicht op de diversiteit aan energieën en zien hoe het geheel meer is dan de som van delen. Het kind is gevoelig voor storingen in groepsverhoudingen en ziet wat om verandering vraagt. Vissen: kosmisch bewustzijn, eenheid en mededogen Deze kinderen zijn sterk verbonden met de bron, ofwel met de hogere goddelijke dimensie van het bestaan. Zij geven blijk van een grote gevoeligheid die tot ver in de fijnstoffelijke dimensie reikt. Het kind vertolkt deze door middel van muziek, dans, zorg of fantasiecreaties.

Maagd: dienstbaarheid, vakmanschap en integriteit Deze kinderen zijn gericht op activiteiten die echt nuttig zijn en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Zij helpen, omdat zij van binnenuit willen bijdragen. Deze kinderen bekwamen zich graag in praktische vaardigheden. Zij hebben zicht op integriteit.

Door je als ouder, leraar of medeopvoeder bewust te zijn van deze aangeboren zielenkwaliteit herken je de drijfveren van het kind en ben je beter in staat het kind te ondersteunen in zijn unieke taak.

Meer weten? www.kernwerk-astro.nl

Weegschaal: relatie, verbinden en balans Deze kinderen zijn uiterst gevoelig voor de energie van de ander. Zij kijken door de ander heen en maken verbinding op zielsniveau. Dit kind heeft zicht op en is gevoelig voor de balans in een relatie of vriendschap. Er is een goed gevoel voor balans in kleur, vorm en relatie.

Win

dit boek!

Opvoeden in het zicht van de ziel, de twaalf paden van ontwikkeling, Carla Kerklaan, Hajefa Vertel op www.educare.nl/netwerk in de groep ‘Gratis Boek’ wat je van dit boek vindt en wie weet krijg jij dit boek gratis thuisgestuurd! educare | januari 2014

13


Dit artikel kreeg je van Educare! Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of in de klas kunt uitvoeren. Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites. Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leren met Hart Focus Schatgraven in jezelf Verrassend tekenen Opgroeien in verbondenheid Leren kun je leren De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter kennismaking een proefnummer aanvragen. De websites van Stichting Universele Opvoeding: ƒ www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare ƒ www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking... ƒ www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip... ƒ opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan. St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

Hoe staat jouw kind in de wereld?  

Elk kind is anders en heeft zijn eigen interesses en zijn eigen oorspronkelijke gedrag waarmee hij zich laat zien. Deze ‘eigenheid’ kun je o...