Page 1

Hoe ziet ‘door’ eruit? Een streep door het getal

Klei maakt woorden tastbaar Lezen is voor een beelddenker in principe een ommetje maken in de eigen kleurrijke beeldentuin. Waar liggen voor een dyslectisch kind de struikelblokken? ls je beelddenker bent en je leest, dan is ieder woord een beeld in je. Onwaarschijnlijk snel komen de beelden in je op, onopgemerkt, het ene na het andere. Dat is rijkdom. Voor een dyslectisch kind maakt dat het lezen tegelijkertijd ook zo lastig. Want sommige woorden stellen niets voor! Een huis zie je zo voor je. Daardoor herken je de letters “h-u-i-s” meestal ook wel snel. Maar hoe ziet een “de” eruit? Of een “bent”? Lege woorden zijn dat, woorden zonder beeld. Daarom herken je ze niet. En dat zijn er heel wat, in iedere zin zitten ze wel. Bij het lezen struikel je erover. Je raakt in verwarring, elke keer weer diezelfde stoorzenders. Je worstelt je verder en je loopt vast. Zulke “lege” woorden, zonder plaatje, kun je toch een eigen beeld leren geven, zodat je ze bij het lezen ook kunt gaan herkennen. Dat beeld moet je dan fysiek tastbaar maken, liefst in klei. Je kunt leren om dat zo in je op te nemen dat het zijn plaats inneemt in je onbewuste innerlijke beeldenverzameling, gekoppeld aan het woord waar het bij hoort. Zo kun je de stoorzenders wegwerken en wordt lezen een stuk gemakkelijker.

A

Door een gat heen kruipen

Hij kent hem door en door

Tekst en beeld: Nicolette Koopman Ik zaag een stuk hout door

Eén zo’n onooglijk struikelwoordje als “door” kan van alles betekenen.

Door de specht wordt een gat in de boom gehakt

4

Er zit crunch door de yoghurt


TIP Wat hier gezegd wordt over ‘lege’ woorden is een onderdeel van de Davis-methode®. Ronald Davis deed met zijn zeer dyslectische en creatieve brein een aantal ontdekkingen over dyslexie, die hij samen met een groep wetenschappers uitbouwde tot een methode. De lastige verschijnselen van dyslexie kunnen langs deze weg sterk verminderd of zelfs weggenomen worden. De rijke kanten van deze zelfde aanleg – o.a. vaak een grote creativiteit – spelen in dat proces een belangrijke rol. Meer informatie: tel. 0475-301277. En ook: www.davisdyslexie.nl. Meer lezen: R.D. Davis, De gave van dyslexie, ISBN 90 389 07451.

Het gangbare woordenboek geeft omschrijvingen die vaak nauwelijks in beelden te begrijpen zijn. Wat moet je je als beelddenker bijvoorbeeld voorstellen bij deze omschrijvingen van “door”?

Lieuwe maakt zijn eigen beelden van ‘door’. Wat je zelf creëert leer je optimaal.

TIP Heel veel bruikbaarder (en kwalitatief zeer goed) is het Basiswoordenboek van Van Dale.

E D U C A R E

N U M M E R

5 / 0 4

5


Dit artikel kreeg je van Educare! Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of in de klas kunt uitvoeren. Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites. Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leren met Hart Focus Schatgraven in jezelf Verrassend tekenen Opgroeien in verbondenheid Leren kun je leren De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter kennismaking een proefnummer aanvragen. De websites van Stichting Universele Opvoeding: ƒ www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare ƒ www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking... ƒ www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip... ƒ opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan. St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

Hoe ziet ‘door’ eruit? Klei maakt woorden tastbaar.  

Lezen is voor een beelddenker in principe een ommetje maken in de eigen kleurrijke beeldentuin. Waar liggen voor een dyslectisch kind de str...