Page 1

AFFARS

RESENAREN

#07

ÅRETS KOCK 2019

MARTIN MOSES Intervju POPULÄRA

Amsterdam KANALER OCH KULTUR

LOST LUGGAGE NY SPÅRNINGSTEKNIK SKA LÖSA PROBLEMET

FOTO: SAMUEL UNÉUS

Mötescoachen ATT MÖTAS KAN VISST VARA HÅLLBART

SEBASTIAN LOPEZ KVAL ÅRETS KOCK 2019 ˎ-81,


Innehåll #07 34 48

56

82

34

RESA Bokning

Köp av resor på nätet exploderar i Skandinavien

48

PORTRÄTTET Martin Moses

Årets kock 2019

56

UTBLICK Indien

Kashmir-en krutdurk

82

AKTUELLT Bagage

Ny spårningsteknik hittar ditt försvunna bagage

vi fokuserar på säkerheten så att ni kan fokusera på kärnverksamheten Boka en kostnadsfri rådgivning och få ett penetrationstest till halva priset! Läs mer på www.cypro.se/e-handel 3


I will make

your everyday

extraordinary... anywhere

Live in a Work of Art Hej, mitt namn är Pål Ross. Jag skapar unika exklusiva villor och jag åtar mig endast ett begränsat antal nya uppdrag per år. I Sverige och utomlands. Det ger mig och mina medarbetare gott om tid för varje kund. För när vi skall skapa ett unikt hem behövs tid, inte sant? Men så är också resultatet personligt, precis som ni som ska leva där.

www.ross.se


Jag lyssnar gärna till era tankar redan nu. Besök oss på www.ross.se och få inspiration bland över 300 olika personligheter. Där hittar ni åtskilliga samtalsämnen, ett fantastiskt team, och er blivande arkitekt. Ring redan idag på + 46 8 84 84 82 eller skicka ett mail till ross@ross.se. Varmt välkommen hem! Pål Ross, CEO, Founder & Architect SAR/MSA

AWARDED SWEDEN'S MOST BEAUTIFUL VILLA AWARDED BEST NEWBUILDING IN JÄMTLAND GOLD WINNER AT EUROPEAN PROPERTY AWARD SVANEN NORDIC ECOLABELLING LICENCE


3DWHQWRFKUHJLVWUHULQJVYHUNHW

Polarn O. Pyret: �Fokus pü immateriella värden är centralt� )|UIHPWLRnUVHGDQE|UMDGHDOOWÎHUVYHQVNDPDPPRUJHVLJXWLDUEHWVOLYHWRFKHIWHUIUnJDGHPHU SUDNWLVNDNOlGHUI|UVLQDEDUQ3RODUQ23\UHWVVOLWVWDUNDSODJJEOHYVQDEEWVXFFp,RFKPHGJOREDOLVH ULQJHQKDUEnGHNRQNXUUHQVRFKULVNI|USLUDWNRSLHULQJ|NDW'lUI|UDUEHWDU3RODUQ23\UHWDNWLYWPHG VLQDLPPDWHULHOODUlWWLJKHWHUEODQGDQQDWPHGKMlOSDY3593DWHQWRFKUHJLVWUHULQJVYHUNHW Hüllbara kläder som tül lek och bus har nog aldrig varit sü aktuella som i dag. Det ütervunna plagget blev fÜrra ürets julklapp och büde kändisar och politiker har samma plagg till era olika events fÜr att belysa miljÜ- och hüllbarhetsfrügan. Polarn O. Pyret grundades 1976 och har frün starten skapat kläder som ska hülla i era generationer. – Vi pratar om att vi ska ha tre barn i varje plagg; det ska kunna ärvas vidare till syskon eller kusiner, eller kanske säljas vidare, säger Petra Stenecker, marketing and e-com director pü Polarn O. Pyret. Stort fokus pü immaterialrättsstrategi Petra menar att varumärken alltid har varit viktiga men kanske aldrig sü viktiga som nu, dü globaliseringen har lett till ett fÜrändrat konsumentkÜpbeteende. – I dag ser kÜpmÜjligheterna helt annorlunda ut; landsgränserna har suddats ut och vi beställer kläder frün ett annat land med ett klick. Det är därfÜr ännu viktigare att skydda sitt varumärke pü rätt marknader. Här har PRV en viktig roll i att hjälpa fÜretag registrera och se värdet i sina immateriella rättigheter. Den internationella marknaden har dessutom Ükat konkurrensen och risken fÜr piratkopiering enormt fÜr klädmärken – och münga märken skyddar fortfarande bara sitt varumärke lokalt. Det enda som inte gür att kopiera är ett starkt varumärke, därfÜr lägger Polarn O. Pyret stort fokus pü immaterialrättsstrategin i büde sin verksamhet, marknadsfÜring och utbildning fÜr nyanställda. – Det är viktigt att se vikten av vürt starka varumärke i alla led, inte bara i ledningen. Globaliseringen kräver en ny strategi Polarn O. Pyret har länge haft ett antal varumärken registrerade hos PRV, men Petra menar att strategin

kring fÜretagets immaterialrätt ser lite annorlunda ut i dag dü kläderna gür att kÜpa även utanfÜr Sverige och varumärkesregistreringar pü internationell nivü krävs. Hon berättar att det är viktigt att ha ett starkt varumärke, men att globaliseringen har gjort registreringen mer komplex. – Du kan ju ha skyddat dina produkter pü vissa marknader men glÜmt att de säljs till andra – därfÜr blir ett internationellt immaterialrättstänk centralt. Det gäller att tänka lüngsiktigt. FÜr att säkerställa att alla registreringar sker pü ett korrekt sätt och lyckas bevaka eventuella varumärkesintrüng har Polarn O. Pyret valt att anlita en extern juristbyrü. – Jag är av uppfattningen att man ska arbeta med det men är bäst pü och när det kommer till varumärken är det viktigt att en person hüller ihop arbetet och är konsekvent och tydlig i det som gÜrs. Eftersom att det immateriella arbetet är sü viktigt fÜr Polarn O. Pyret har vi valt att ta hjälp av en extern byrü och lüta experter säkerställa att allt sker pü ett korrekt sätt. Vinnare av Signumpriset 2019 Som belÜning fÜr sitt hüllbara varumärkesarbete har Polarn O. Pyret belÜnats med Signumpriset 2019. Det delas ut till det nordiska fÜretag som utmärker sig i sitt lüngsiktiga arbete med att vürda och fÜrvalta sitt varumärke. – Det är superroligt att vi har fütt den bekräftelsen, utmärkelsen blir ett kvitto pü att vi har valt rätt väg när det kommer till lyhÜrdhet kring hur vürt varumärke büde behandlats genom tiden och fortfarande behandlas i dag.


Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar: En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan: • Användas för att utveckla affärsstrategin • Skynda på företagets utveckling, genom DWWP|MOLJKHWHURFKEULVWHULGHQWLíHUDV • Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners • Användas i marknadsföringssammanhang • Avskräcka konkurrenter

Har ditt företag dolda tillgångar? På prv.se får du svaret genom ett enkelt test. Där hittar och omvandlar du dina immateriella tillgångar till värdefulla resurser. Tillgångar som kan dölja sig i patent, varumärken, design, företagsnamn, arbetsmetoder, kundregister, avtal och mycket annat. Tar du hand om dina immateriella tillgångar kan du utveckla dina affärsstrategier och stärka ditt företags konkurrenskraft. Och öka lönsamheten. Välkommen till www.prv.se/genomlysningen


HEL A DENN A SIDA Ä R EN A NNONS FR Å N W EUM

Gasellföretaget kan gasa på med stabila leveranser Från 7 till 20 miljoner kronor i omsättning. Det har hänt mycket på ALSAB, Anderstorps Lackeringsservice AB, de senaste åren. Den snabba tillväxten gjorde att Dagens Industri utsåg dem till Gasellföretag 2018. En av framgångsfaktorerna är uppkopplingen till gasnätet. Gasnätet i Anderstorp började byggas 2003. Året efter anslöt ALSAB sig. Efter en konverteringsstudie nappade de främst av ekonomiska skäl, men gasen visade sig också ge produktionstekniska fördelar. – Vi anslöt oss i samband med en omfattande ombyggnad av våra gamla lokaler, men vi märkte tidigt att det var mer power med gas, säger Mattias Larssen, vd på ALSAB. Gaspannan följde med till ny adress 2016 flyttade ALSAB till större och mer ändamålsenliga lokaler med bättre logistikläge. Det var ett stort steg och ett tydligt språng inför framtiden. Mattias

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG

hade redan satsat på ett kulörbytessystem som gjorde företaget 20 procent effektivare. Tanken bakom den nya adressen var både att bli starkare på förbehandling och att kunna hantera större föremål. I stort sett allt krävde nyinvesteringar. Han berättar: – Vi tog bara med pallställ, truckar, en kompressor – och så gaspannan förstås. Jag tänkte inte ens på alternativa energislag. Den nya fastighetsägaren, Stitec, passade på att ansluta hela fastigheten till gasnätet för att erbjuda övriga hyresgäster effektiv värme via gasdrivna infravärmare. ALSAB har därför en mätare och Stitec en.


HEL A DENN A SIDA Ä R EN A NNONS FR Å N W EUM

Stor kapacitet Lackeringsanläggningen är regionens största inom tunnplåt och gjutgods. Här finns den modernaste lackeringsboxen, som även är självrengörande, där man kan hantera störst gods – hela fem meter i längd – med upp till två meter i hänghöjd. Tolv personer arbetar på ALSAB, varav nio ute i produktionens enskift. – Vi har kapacitet att hänga på rätt så saftiga pjäser, men lackerar även bitar som är så små att kroken som varje bit hänger på tar mest färg, säger Mattias och ger personalen en eloge: Hela branschen pratar automatisering, men människor är fantastiska. Våra medarbetare ställer upp och kämpar på. De kan ta udda beslut kring att plocka grejer, vilket gör vår produktion flexibel. Höga kundkrav ALSAB hanterar runt 8 000 olika artikelnummer varje år. Kunderna finns framför allt i västra Småland. Bland produkterna kan nämnas undertak till Ikeas varuhus, rullstolar till Etac, elskåp till Elbjörn, pressplattor till Orvak, lådinredning till Ballingslöv, tunnplåt till Weland och gymutrustning till Eleiko. ALSAB har också lackerat de gröna lamporna som Zero har designat åt Nationalmuseets bibliotek samt en otrolig mängd City Trivet grytunderlägg åt Men at Work. Även om produkterna är väldigt olika har kunderna en gemensam nämnare – extremt höga krav på kvalitet, lösningar och leveranser. – Till exempel lackerar vi plåt till skåpen som står ute i dikena och kopplar samman fiber. Eftersom skåpen går ner i marken måste rostskyddet vara maximalt. En oerhört bra plåt tillsammans med vår förbehandling gör att vi kan åstadkomma makalös vidhäftning. I testkammaren blir resultatet noll, ingen påverkan – bättre kan det inte bli, säger Mattias. Nonstop gasleveranser ALSABs gaspanna på 400 kW försörjer förbehandlingens avfettningsbad med 50-gradigt varmt vatten. Under alla år har man aldrig upplevt ett avbrott i gasleveranserna. – Gas är en pålitlig energikälla. Tittar jag tillbaka på tiden när vi hade allt på direktverkande el, hade vi ofta jättestora problem. Varje vecka. Säkringar gick. Värmeelement gick sönder och behövde

INDUSTRI: ALSAB, Anderstorps lackeringsservice AB INRIKTNING: Lackering av tunnplåt och gjutgods SPECIALITET: Stora dimensioner PERSONALSTYRKA: Cirka 12 APPLIKATIONER: Uppvärmning av vatten till förbehandling; brännkammare till härdugn; uppvärmning av lokaler

bytas. Vattenpannan hade en effektbegränsning. Under vintern, när det var kallt, slog den inte till på morgonen för att undvika effektspikarna. Då hade vi ingen värme i tvätten utan fick stå stilla i två timmar tills ugnarna var varma och vattenpannan kunde slå på. Det blev dyrt och vi tappade produktionstid, minns Mattias. Han uppskattar också att han lätt och direkt når Weum samt att det finns en lokal förståelse för Gnosjöandan och konjunkturen för industrierna här. Gasen är en stor insatsvara i ALSABs process; Weums kunskap bidrar till att man ligger inom rätt tariff. Historiskt har naturgas köpts, men Mattias kan mycket väl tänka sig biogas eller en gröngasväxling som kan tillgodogöras i miljöbokslut och användas i marknadsföring. Förutsatt att priset är rätt, naturligtvis. Hög verkningsgrad, snabb omställning ALSABs palett omfattar 450 kulörer. Linan är totalt 270 meter lång, inklusive den 60 meter långa vändugnen. Produktionshastigheten varierar beroende på produkternas volym och färgernas härdtid som kan vara alltifrån 12 till 40 minuter. De flesta pulverfärger kräver i regel härdtemperaturer runt 160 grader, medan supermatta färgmaterial vrider upp graderna till 200 och värmebeständiga färger, exempelvis till grillar, toppar på 210 grader. – Vår ugn är vanligtvis inställd på 170– 175 grader. Tack vare att gasen har så hög verkningsgrad tar det bara runt 10 minuter att ställa om. Det är flexibelt, stabilt och snabbt. Ingen fluktuation. Vi får det vi vill ha snabbt, menar Mattias.

Exakt, jämnt och enkelt Gasen bidrar dessutom till en homogen färgbild – ett enormt plus som legolackerare där långa kundrelationer är A och O. De fyra gasbrännkamrarna som är monterade på ALSABs ugn ger en indirekt uppvärmning och gör kulörer exakta. – Kör man samma färg ur samma låda i en elugn eller gasolugn blir det kulörskillnader. Våra kunder får ofta höra från sina kunder att de måste lackera hos oss så att allt håller samma färg, vilket är vanligt hos alla lackerare, säger Mattias. Brännarna servas en gång om året via ett serviceavtal med leverantören. För övrigt är de underhållsfria. – Med gas fungerar allt bara. Den verkar i bakgrunden. Vi kan jobba på i lugn och ro, sammanfattar Mattias.

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din verksamhets produktion? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Stadsbilden i Varberg är under omdaning Varberg, Västkustens pärla, får ett helt nytt utseende på bara ett par år Text & Foto: Varbergs Bostad

V

arberg växer, det är en attraktiv region med hög nettoinflyttning och det händer mycket i staden. – Efterfrågan på bostäder är stor. Som det kommunala bostadsbolaget har vi till uppgift att förse kommunen med bra boende - något som vi tar på stort allvar, säger Dzejna Seta, marknadschef på Varbergs Bostad. Varbergs Bostad är i färd med att bygga 1400 nya lägenheter på Sörse under de närmsta åren. För cirka ett år sedan sattes spaden i jorden för Varbergs Bostads största projekt i modern tid, Västra Sörse, som med 260 hyresrätter också är det sjätte största bostadsprojektet i Sverige just nu. Från miljonprogram till Varbergs bästa läge Gröna Sörse, som området kallas i folkmun, byggdes på 1960-talet och är från början ett miljonprogramsområde, byggt i två och tre våningar med cirka 900 lägenheter. Stora grönområden

mellan husen och inte minst det fantastiska läget gör att området idag ses som ett av Varbergs attraktivaste. Men bra kan bli bättre och på Sörse är utvecklingspotentialen stor.

etapper. I de först färdiga husen flyttade förväntansfulla hyresgäster in i maj i år. Och lägenheterna i etapp två och tre är redan uthyrda - ett år innan inflyttning kan ske.

På Sörse möts det gamla och det nya i en gemensam framtidssatsning, ett stadsutvecklingsprojekt där man förändrar bilden av Varberg och Varbergs södra entré för de kommande 50-100 åren.

Lägenheterna byggs som 1-4 rum och kök, med en modern och hög inredningsstandard.

Första steget i detta stadsutvecklingsprojekt togs redan 2013 med bygget av 43 nya lägenheter. Därefter följde Västra Sörse, som beräknas vara färdigställt 2022. Men planerna tar inte stopp där. Varbergs Bostad har ytterligare två projekt planerade i området; Södra Sörse som projekteras för ytterligare 250-300 lägenheter och Kattegattsvägen med 150 nya lägenheter. Västra Sörse - med människan och miljön i centrum Inflyttningen på Västra Sörse sker i sju

Hållbarhetstänket präglar hela byggnationen med människan och miljön i centrum redan i planeringsfasen – Västra Sörse blir socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. – All vår nyproduktion grundar sig givetvis i hållbar och energibesparande byggteknik. Vi ställer höga krav på material, men också på våra entreprenörer redan i upphandlingsfasen, menar Dzejna. Husen byggs med passivhusteknik och förses med solpaneler på taken. Man har genomgående använt hållbara material, som bland annat tegel till fasaderna.


Sponsrat innehåll

Men hållbarhetsfrågorna avspeglar sig inte bara i produktionen, utan lever vidare in i förvaltningsfasen. Sociala mötesplatser, odlingslotter och biodlingar är bara några exempel på hur bolaget skapar trivsamma boendemiljöer för hyresgästerna. – Tidigt anlade vi en aktivitetspark och 28 odlingslotter. På Västra Sörse fortsätter vi på samma spår med tre stora växthus som hyresgästerna kommer att kunna odla i, men också använda för sociala sammankomster, säger projektledaren Lina Hjalmarsson. – När Västra Sörse är färdigt är vår ambition att det ska vara helt nyckelfritt. Det innebär att såväl lägenhetsdörrar som postboxar och växthus öppnas digitalt. Det är en spännande lösning som är fördelaktig och smidig både för oss som bolag och våra hyresgäster, säger Lina Hjalmarsson. Hyresrätten - ett all inclusive boende Fördelarna med Västra Sörse är många.

Det geografiska läget är idealiskt med bara 10 minuter på cykel till stranden, gångstråk ända ner till havet, grönområden med löpspår i anslutning till bostäderna och 15 minuters promenad från centrum. För de som pendlar norr- eller söderut är påfarterna till motorvägen nära. – Vi vill lyfta fram hyresrätten och dess fördelar. Det är en fantastisk boendeform, som vi ofta benämner som ett all-inclusive-boende, där hyresvärden tar hand om allt det praktiska. Västra Sörse är perfekt för personer som vill ha ett aktivt, bekymmersfritt liv på ett av Varbergs bästa lägen, säger Dzejna Seta. Ett eget parkeringsbolag I samband med nyproduktionen av 260 lägenheter på Västra Sörse, fanns behov av ett stort antal parkeringsplatser. Lösningen blev ett underjordiskt parkeringsgarage i tre våningar. – De höga produktionskostnaderna för garaget innebar dock att projektet

behövde avsätta cirka 100 miljoner kronor inklusive moms, berättar Catrin Lämpegård, ekonomichef på Varbergs Bostad. Varbergs Bostad bildade då ett eget dotterbolag, Parkering i Varbergs Bostad AB, med en verksamhet som enbart bedriver uthyrning av parkeringsplatser. Momsavdrag minskade produktionskostnaderna med 20 miljoner kronor. – När Varbergs Bostad hyr ut parkeringsplats till en extern hyresgäst blir uthyrningen momspliktig. Detta innebär att Bolaget kan göra avdrag för ingående moms på nyproduktion och förvaltningskostnader av sådan parkeringsplats, säger Catrin. Till hösten är det dags att anmäla intresse för lägenheterna i etapp fyra och fem. På www.västrasörse.se kan man läsa mer om projektet och gå på virtuell rundvandring i lägenheterna.


CHEFREDAKTÖREN INNEHÅLL

Innehåll #07 112

120

116

112

MÖTESEXPERTEN Jörgen Dyssvold

Att mötas hållbart är möjligt

116

VIN Vinguiden.se

Det vilda är här

120

RESA Amsterdam

Kultur och kanaler

I varje nummer Incheckning Nöje Musik

Litteratur Film Guldkorn

HÖGRE FÖRÄDLINGVÄRDE MED UNIK SÅGTEKNIK Sedan 1949 har Sågcenter i Smålandsstenar varit en spjutspetsaktör inom sågteknik, sågklingor och bandsågsblad. Förutom innovativa och högkvalitativa produkter så är företaget också experter på att effektivisera sågverkens verksamhet och öka drifttider.

åtgärder steg för steg för hur de kan ta sig vidare i framtiden. Sågcenter har också möjlighet att skräddarsy lösningar för olika behov. Således spelar det ingen roll om sågverket jobbar med långa serier, korta serier eller specialsportiment.

De har utvecklat sin egna, unika teknik och maskiner. På så sätt kan de hjälpa sågverken och hyvlerierna att uppnå ett ännu högre förädlingsvärde. Sågcenter tillhandahåller både tekniska lösningar och service till sågverk och hyvlerier. Kunderna hittar man både i Sverige och runt om i Europa.

En kontinuerlig produktutveckling skapar hela tiden bättre förutsättningar för längre drifttider och bättre värdeutbyte för sina kunder. För 20–25 år sedan kunde man ha drifttider på cirka åtta timmar. Det har Sågcenter sedan med nya lösningar kunnat öka upp till 16 timmar och uppåt 32 timmar. Det de framförallt har varit duktiga på är att få ner interferencefaktorer i sina kunders produktion.

Under årens lopp har Sågcenter byggt upp en gedigen kunskapsbank baserad på statistik över till exempel drifttider och snittbredder. Det ger goda möjligheter att ställa diagnos på sågverken och bidra med värdefull service när de stöter på problem. De kan gå in och undersöka hur sågverket fungerar idag och göra en kvalitativ mätning av verksamheten. Baserat på det kan de sedan göra en mer kvantitativ bedömning och föreslå

12

Sågcenter har utvecklat sin egen unika teknik för att kunna producera ännu mer för framtid. De hjälper sina kunder att få ett bättre värde på det som de sågar, helt enkelt. Läs mer på sagcenter.se

Tel + 46 (0)371 335 80 www.sagcenter.se


MADE IN EU

EEZYFLOW SOVKRAGE

EEZYFLOW – ETT HANTVERK

Sluta snarka - Snarka mindre - Även på resan Eezyflow sovkrage är fysiologiskt utformad, lätt, mjuk, formas av kroppsvärmen, inställbar i höjdled samt fjädrande. Hjälper till med att hålla huvudet lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun. En bekväm sovposition liknande framstupa (stabilt) sidoläge som ger friare luftvägar.

© Copyright All rights reserved by Anti-Snore Partner Sweden AB

• Nära & Schysst. Tillverkning i Sverige och Danmark. • Bekväm som resekrage även för icke snarkare. ”Anländ utvilad utan nackspärr/muntorrhet”. Lätt att ta med sig i handbagaget. • Överdrag och förvaringspåse av svensktillverkad exklusiv bomullstrikå, 100% ekologisk bomull. Historien om Eezyflow från idé till färdig produkt. - ” Jag har levt med snarkare sedan 10 års åldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag under bar himmel i skärgården med hunden istället för på båten.”

CE-märkt medicinteknisk produkt. Viskoelastiskt tryckavlastande skum med minnesfunktion. Gjuts en och en i specialtillverkade formverktyg. 2. 1.

3. 1. Fjäderlätt material som andas. 2. Behaglig support/stöd för haka. 3. Inställbar i höjdled. Väger endast 180 gram.

För mer information www.eezyflow.com Kontakta oss Tel. 08 636 50 30

Vid misstanke om obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS), från 5 andningsuppehåll per sömn-

®

timme och uppåt, be om en remiss till en sömnklinik för utredning och effektiv behandling.

Bättre Sömn - Bättre liv!


CHEFREDAKTÖREN

OFULLKOMLIGT ÄR DET NYA PERFEKTA

S

å som våra liv till största delen ser ut idag är vi väldigt mycket mer sysselsatta, mer strukturerade och ja, kanske också mer ostrukturerade? Och i den digitala världen har vi också kommit bli mer avskärmade från oss själva och vår omgivning – ja så påstås det i alla fall vara.

som uppkommit sedan några år tillbaka – det finns en längtan och ett intresse för en historia bakom saker och ting. Allt ifrån de allra knöligaste och mest krokiga grönsakerna - plockade DÄRAV TRENDEN

Chefredaktör Tina Gardsten tina@happyelephantproductions.se

bagage går förlorat i systemet? Flygbolag och flygplatser har nu sett en minskning av borttappat bagage i takt med att man infört en spårningsteknik av resenärernas bagage längs hela resan. Mer om det och vad du har för rättigheter skriver vi om på sidorna 84–87.

OM DU RESER MED incheckat bagage som affärsresenär eller leisure resenär vet du förmodligen hur frustrerande det känns när man kommer fram till bandet och inser att det incheckade bagage är borta. Vad gör då flygindustrin för att förhindra att

Var du än befinner dig – i luften eller på marken så önskar vi dig en stund god läsning.

Omslagsfoto Samuel Unéus

Ansvarig utgivare Antonio Inestal antonio.inestal@laprensa.se

Skribenter/medarbetare Tina Gardsten Harald Möllerström Joakim Erlandson Elin Moritz Tege Tornvall Jörgen Dyssvold Micke Darmell

Traffic Charlotte Carlsson charlotte.carlsson@laprensa.se

Prenumerationer David Wallin david.wallin@laprensa.se

Art director Kent Lakso kent@ happyelephantproductions.se

AFFARS

RESENAREN

14

i närproducerade och hållbara trädgårdar, till människor och företag vi tror på eller vill tro på. Ofullkomligheten blir - det ”nya perfekta”. Vilket leder mig osökt in på vinnaren av ”Årets Kock 2019” - läs om Martin Moses i detta nummer.

Chefredaktör Tina Gardsten

Redaktion Besöksadress: Älvsjö Gårdsväg 6, Älvsjö Postadress: Box 145, 125 23 Älvsjö Tel. 08-568 790 30 Fax: 08-568 790 31 Tryck Printall Affärsresenären utges av LA PRENSA AB www.laprensa.se För insänt ej beställtmaterial, ansvaras ej.

Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på våra fyra största flygplatser, på SJ:s business class och på ett antal vägrestauranger längs våra större vägar. Personer som reser i tjänsten spenderar i snitt nittio minuter på flygplatsen, nio gånger per år. De har en hög inkomst och utbildning samt reser betydligt mer än genomsnittet.


Kontorsfastigheter i Kista använder bergvärme – med kraftigt minskade driftskostnader som fÜljd

Svensk Certifiering fyller 10 ĂĽr och vi har haft en fantastisk resa. Det vill vi fira med er! Certifiering via oss fĂĽr ni genom produkterna:

• ISO 9001 - Kvalite • ISO 14001 - MiljÜ • ISO 45001 - ArbetsmiljÜ • ISO 27001 - Informationssäkerhet • ISO 13485 - Medicinteknik

Vill ert fĂśretag vara en del av ett vinnande team?

EnergifÜretaget LAFOR ligger bakom tvü stora energiprojekt i kontorsfastigheter i Kista. Projekten resulterar i kraftigt minskade driftskostnader, lägre miljÜbelastning samt hÜgre marknadsvärde pü fastigheterna.

Kontakta oss fÜr en dialog sü berättar vi mer hur en certifiering kan lyfta ert fÜretag. Svensk Certifiering stür fÜr modern revisionsteknik med fokus pü nyckeltal. Vi lever som vi lär och blev fÜr tredje üret i rad utnämnda av VA (Veckans Affärer) som superfÜretag.

Mycket stora besparingar i energikostnader I fastigheter som använder bĂĽde värme och kyla, som kontor och butiker är geo-energi, bergvärme, speciellt fĂśrdelaktigt. DĂĽ används berget som ett stort XĂ€TOGDCVVGTKFĂ€TXĂ€TOGPM[NCPĆƒ[VVCUOGNNCPUQOOCT och vinter. UppfĂśljningen av fĂśrbrukningen visar att den totala besparingen i dessa anläggningar uppgĂĽr till 70-80% av den tidigare kĂśpta energin. Denna typ av installation betalar av investeringen pĂĽ 3-5 ĂĽr. LAFOR Bergvärme I fastigheter som främst innehĂĽller bostäder används geo-energi enbart fĂśr uppvärmning, ofta i kombination med frĂĽnluftsĂĽtervinning. UppfĂśljningen av den faktiska energifĂśrbrukningen i levererade anläggningar visar pĂĽ en besparing pĂĽ 60-70% av uppvärmningskostnaden. EnergifĂśretaget LAFOR har sen 2004 byggt ett hundratal stora värme- och kylanläggningar. FĂśretagets kunder är publika, privata och kommersiella fastigheter samt bostadsrättsfĂśreningar. LAFORs energisystem har mycket hĂśg driftsäkerhet, alla system byggs med reservdrift vid driftstopp. De styrs av datorer som är uppkopplade mot nätet fĂśr maximal driftĂśvervakning. Driftstekniker kan fĂślja alla händelser och ofta ĂĽtgärda fel redan innan de har inträffat.

www.lafor.se

www svenskcertifiering se

www.svenskcertifiering.se info@svenskcertifiering.se 08-540 676 20 Fram till ürsskiftet lämnar vi 30 % rabatt pü alla certifieringstjänster under ür 1, gäller nycertifiering och Üvertag frün annat certifieringsorgan. Rabattkod SCAB10-Aff skriv in den i kommentarsfältet i offertmallen som ni hittar pü hemsidan.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Accred. no. 2040 Ž›Â?’ęŒŠÂ?Â’Â˜Â—ČąÂ˜Â?Čą Š—ŠÂ?Ž–Ž—Â?Čą Â˘ÂœÂ?Ž–œ ISO/IEC 17021-1


INCHECKNING

SAS öppnar ny linje mellan Stockholm och Sevilla FRÅN OCH MED 29 FEBRUARI 2020 flyger SAS till Sevilla, i Spanien, från Stockholm Arlanda. Den nya direktrutten till Andalusiens huvudstad kommer att flygas på lördagar fram till den 16 maj. DEN NYA SÄSONGSANPASSADE flygrutten ökar tillgängligheten och gör det enklare för nordbor att njuta av södra Spaniens behagliga klimat i landets fjärde största stad, Sevilla. Sevilla är känd för bland annat sin gotiska katedral, flamencon och slottet El Alcazar. I området kring Sevilla finns fina möjligheter att spela golf året runt tack vare medelhavsklimatet. I närheten finns kustområden som Cadiz och Huelva med långsträckta stränder för bad och vattensport. SAS KOMMER ATT FLYGA RUTTEN till Sevilla med nya Airbus 320neo-plan, som är bland de tystaste och mest bränslesnåla på marknaden. Sevilla blir SAS sjätte destination i Spanien från Sverige, efter Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Palma de Mallorca och Malaga. ࣵ

TIDTABELL Februari-mars

April-maj

SK2949 ARN 13:25 SVQ 17:50 SK2950 SVQ 18:40 ARN 22:55

SK2949 ARN 15:00 SVQ 19:25 SK2950 SVQ 20:15 ARN 00:25

SAS ÖPPNAR NY RUTT FRÅN KÖPENHAMN TILL LOS ANGELES en ny direktlinje från Köpenhamn till Los Angeles. Det innebär att rutten som SAS för närvarande flyger från Stockholm, Arlanda, till Los Angeles, flyttas till Köpenhamn och Kastrup från och med januari 2020. – Det finns en stor efterfrågan från våra resenärer att flyga till Los Angeles från Köpenhamn som vi nu kan möta med en attraktiv tidtabell och dagliga avgångar för våra kunder från Köpenhamn, Öresundsregionen och men också från resten av Skandinavien, säger Karl Sandlund, kommersiell direktör på SAS. SAS kommer att flyga från Köpenhamn till Los Angeles från och med januari med goda anslutningsmöjligheter inte minst från Stockholm och Arlanda. De resenärer som redan har bokat en resa från Stockholm i januari 2020 och framåt kommer att bli ombokade via Köpenhamn till Los Angeles. Från och med 13:e januari 2020 gäller följande tidtabell i lokal tid:

I JANUARI ÖPPNAR SAS

Flight SK931 avgår från CPH 09:35 och ankommer Los Angeles 12:15 samma dag. Flight SK932 avgår från Los Angeles 14:00 och ankommer CPH 10:10 dagen efter.

Från och med den 31 mars opereras linjen sju dagar i veckan. ࣵ

16


50% lägre vikt med Hybrix™ Lamera AB har nyligen invigt en produktionsanläggning i Göteborg, för tillverkning av det unika lättviktsmaterialet Hybrix™. – Anläggningen som vi kallar ALFA-line är utvecklad för tillverkning av Hybrix™. Den är helt unik, den första och enda av sitt slag, förklarar Bengt Nilsson som är VD för Lamera. Hybrix™ är sandwichmaterial som har metallytor och formbarhet ungefär som vanlig plåt men med halva vikten! Lamera AB har med denna investering nu nått målet att kunna leverera stora volymer till kunder inom byggindustri, elektronikindustri och fordonsindustri.

Redan sedan tidigare används TH[LYPHSL[P[PSSL_LTWLSÅ`N och medicinskteknisk industri. – Vi har hållbarheten i fokus under hela utvecklingsprocessen för Hybrix™ och tillsammans med produktens tekniska prestanda är det viktigast för oss, avslutar Bengt Nilsson. Miljöbelastningen kan minska 15-50% inom byggindustrin med Hybrix™ som fasadmaterial. Hybrix™ ger exklusivitet och åldringsbeständighet, samtidigt som man minskar vikten, förenklar montering, förbättrar akustiken och bidrar till hållbar utveckling.

Made by

Läs mer på: www.lamera.se

Tänk dig att behöva gå på toaletten, men inte kunna. Det är vardag för hundratusentals människor världen över som använder kateter dagligen. Wellspect är ett globalt företag med hjärtat i Göteborg och för snart 40 år sedan revolutionerade vi kateterisering. Sedan dess har vi utvecklat unika produkter för personer som inte kan tömma blåsa eller tarm på naturlig väg. Det innebär att människor, vars liv tidigare helt kretsat kring toalettbesök, får kontroll, nytt självförtroende och en helt annan självständighet. Läs mer om vårt livsviktiga arbete på wellspect.se

73480-USX-2019-04-15 © 2019 WELLSPECT. All rights reserved.

FÖR OSS ÄR TOALETTBESÖK LIVSVIKTIGT.


INCHECKNING

Air France-KLM utses till världens mest hållbara flygbolag är åter igen världens mest hållbara flygbolag enligt Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

AIR FRANCE-KLM

SAS LANSERAR MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL BIOBRÄNSLE som flyger med SAS välja att köpa biobränsle, något som reducerar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent. SAS målsättning med tilläggstjänsten är att bana väg för en storskalig och konkurrenskraftig produktion av biobränsle i linje med SAS hållbarhetsstrategi.

NU KAN ALLA

en tjänst som ger resenärer möjlighet att minska sitt klimatavtryck. Det innebär att resenärerna kan välja att köpa biobränsle i samband med bokningen eller vid ett annat tillfälle innan avgång.

SAS LANSERAR NU

18

Ökad användning av biobränslen, som minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen, är en grundförutsättning för ett mer hållbart flyg och för att SAS ska nå sin målsättning att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2030. SAS arbetar på olika sätt för att främja en storskalig produktion av avancerat biobränsle i Skandinavien. De volymer som produceras idag räcker inte till och priset är 3-4 gånger högre än för fossilt bränsle. ࣵ

SEDAN INDEXET INSTIFTADES 1999 har KLM varit överlägsen branschledare i kategorin ”Flygbolag” med bland annat tolv år i rad på förstaplatsen. KLM jobbar hårt för att minska sitt klimatavtryck, bland annat genom att utveckla och forska kring nya flygplan, vara pionjärer när det kommer till hållbart flygbränsle och göra det enkelt att klimatkompensera. Men även när det kommer till anpassning genom hela kedjan, som att sopsortera allt avfall ombord och utveckla en helt ny teknik som minskar vattenåtgången med 85 procent när flygplan tvättas.

i KLM:s hållbarhetsarbete är att minska antalet korttidsflygningar. Från och med den 29 mars 2020 kommer KLM att ersätta en av sina dagliga turer mellan Bryssel och Amsterdam Airport Schiphol med platser ombord på Thalys höghastighetståg. ࣵ

ETT ANNAT LED


Stockholm, New York eller Paris World Trade Center Stockholm erbjuder högklassiga lokaler mitt i city. Här finns även en konferensanläggning i toppklass samt restauranger, gym, reception och hotell – allt under samma tak och endast 20 minuter från Arlanda. Världens bästa läge för möten och affärer!

www.wtc.se


INCHECKNING

SAS har fått ny kostym FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 21 ÅR

uppdaterar SAS den visuella identiteten och presenterar ett nytt utseende för flygplanen. Den nya designen, som presenteras idag i Köpenhamn, är en modern version av klassisk skandinavisk design. För att befästa bilden av SAS resa mot framtiden är de första flygplanen som får det nya utseendet av typen Airbus 320neo och Airbus 350, marknadens modernaste och mest bränsleeffektiva flygplan. SAS presenterar nu ett nytt, uppdaterat utseende på flygplanen som en del i SAS omfattande förnyelse av flygplansflottan. Redan 2015 introducerades en ny utformning av interiören och med den nya exteriöra designen har SAS uppnått ambitionen att förena in- och utsidan i ett enhetligt visuellt uttryck. ”Det nya utseendet på flygplanen är ett uttryck för framtidens SAS. Det är också en fortsättning och bekräftelse på en lång och stolt historia av att utveckla och främja skandinavisk design och kultur. Resenärer med skandinavisk anknytning kommer att känna igen sig i uttrycket och globala resenärer kommer att få

20

se och uppleva det specifikt nordiska,” säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS. Kundanalyser visar att många resenärer är stolta över att vara en del av SAS-gemenskapen och att den unika blå färgen, som blivit SAS signum, tillsammans med logotypen hör till de starkaste elementen när resenärerna beskriver sina känslor för varumärket SAS. Det är något som den nya designen tar fasta på genom att låta den blå färgen på stjärtfenan fortsätta längre ner utmed flygplanskroppen, och genom att addera en ny, stor silverfärgad SAS-logotyp framtill på flygplanet. ”Det som är avgörande för SAS goda relation till resenärerna är våra medarbetare, som varje dag ser till att passagerarna får en förstklassig reseupplevelse och service. Medarbetarna är varumärkets ansikte utåt och deras engagemang är en förutsättning för en konkurrenskraftig framtid och ett mer hållbart flyg,” säger Rickard Gustafson. kommer att rullas ut i takt med flygplanens

SAS NYA EXTERIÖRA DESIGN

ordinarie underhållsprogram. Det innebär att den befintliga flottan kommer att uppdateras med den nya designen i samband med ordinarie ommålning, något som sker vart femte till sjätte år. Alla SAS flygplan kommer att ha fått den nya designen till 2024. SAS HAR VALT ETT AVANCERAT ytmaterial från AkzoNobel, som gör att det krävs färre färglager. Detta minskar flygplansvikten, vilket betyder både minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom innehåller färgen mindre giftiga ämnen än konventionella färgsystem, samtidigt som den ökar hållbarheten och medger längre intervall mellan ommålningarna. De nya Airbus 350 och Airbus 320neo – marknadens modernaste och bränslesnålaste flygplan – kommer att bli de första flygplanen med det nya utseendet. Som ett led i moderniseringen av SAS kort- och långdistansflotta kommer SAS totalt att ta emot 80 st. nya Airbus A320neo, 5 st. Airbus A330 Enhanced, 8 st. Airbus A350, och 3 st. Airbus A321LR, innan utgången av 2023. ࣵ


Samarbete

Jobba var du vill. Var jobbar du idag? Med den senaste hårdvaran, säker mjukvara och en generös IT-support bygger vi framtidens digitala arbetsplats. Oavsett var du befinner dig.

Säkerhet Support

dustin.se/jobbavarduvill


KROG

Berns Breakfast Club UPPDATERAD FRUKOST

FOTO: NIKLAS NYMAN OCH TINA GARDSTEN

under de anrika kristallkronorna på Berns Asiatiska har sedan tidigare varit väl ansedd och populär.

FRUKOSTSERVERINGEN

Sedan tredje september har man ytterligare plussat på – och nu med mer och fler ekologiska, närproducerade och hälsosamma alternativ. På den nya frukostmenyn är varje rätt noggrant balanserad, genomtänkt och i mycket större utsträckning baserad på närodlade råvaror. Nu hittar du till exempel mer av ost, hälsosamma juicer, smoothies, våfflor och ett stort urval av frukt och grönt, paprika hummus gjorda av närodlade råvaror. O Berns Breakfast Club Måndag till fredag 06.30 – 10.00 Lördag och söndag 07.30 – 11.00 Pris 270 kr, barn 4–12 år 135 kr

22


ANNONS

Med Rebendos helhetsvy optimerar du dina affärstransaktioner Vill du säkerställa din affärsnytta? Oavsett om du har din data i interna eller outsourcade datacenters, i molnet eller en kombination av allt detta hjälper Rebendo dig att visualisera, analysera och optimera dina affärstransaktioner. Vi hjälper dig med full insyn i IT-miljön! Oavsett om du har din data i molnet eller hos en eller flera outsourcingleverantörer ska du kunna kontrollera att du faktiskt får det som avtalats. Genom mätning och visualisering av alla transaktioner, från sändare till mottagare, kan leveransen verifieras och rätt krav kan ställas på leverantörerna. – Vi på Rebendo har arbetat med Performance Management sedan 2001 och har hjälpt våra kunder att få realtidsbaserad insyn i både affärslogik och affärstransaktioner, End-to-End, säger Michael Kling, vd på Rebendo. Förbättra din beställarkompetens – Vår realtidsbaserade IT-karta ger dig möjlighet att säkerställa att leverantörer motsvarar överenskomna parametrar i skrivna avtal. Att skriva SLA:er på svarstidsnivå eller på transaktionsnivå är

en självklarhet för oss. Har du blivit utlovad en svarstid på en sekund och vi kan se att den ligger på 20 sekunder är detta något du kan visa svart på vitt. Du ökar på så vis din beställarkompetens och blir en vassare kravställare. När du ska outsourca hela eller delar av IT-verksamheten Om du funderar på att outsourca så kommer du att vilja veta hur din miljö ser ut idag och skapa en baseline kring detta för att kunna definiera kraven på din kommande miljö. Du kan då under projektets gång se om ni är på rätt väg eller ej och ställa krav på leverantören om någon del i leveransen inte når upp till det förväntade. Rebendos tjänster för analys av end-toend-transaktioner gör det också möjligt att snabbt kunna identifiera var och när ett fel inträffat.

– I och med att vi tittar på transaktionerna end-to-end så utgår alla från samma data, oavsett vilken funktion du har på företaget. Det gör att du snabbt kan lösa problem vid exempelvis driftstörningar i och med att alla inblandade parter ser precis var problemet uppstått. Samtidigt kan du vara proaktiv och se trender som visar på möjliga fel innan de händer, vilket är otroligt värdefullt.

FAKTA Rebendo AB, startade 2001, är ledande specialister inom Performance Management. Vi kombinerar erfarenhet, kompetens, kvalitet med stort hjärta. Några av våra kunder är bland annat ATG, Bankgirot, Länsförsäkringar, Silverrail och Stockholms Stad. Vill du veta mer, kolla in vår hemsida www.rebendo.se.

Sundbyholms Slott vid södra Mälaren, 1 mil norr om Eskilstuna, ca 1 h från Stockholm. https://sundbyholms-slott.se/konferens/

info@ sundbyholms-slott.se 016 - 42 84 00

Välkommen till https://sundbyholms-slott.se/mat-dryck/julbord

109 hotellrum med 233 sköna bäddar!

Sundbyholms Slott En festlig 1700-tals maskeradbal eller en lyrisk vikingamiddag? 495 kr ex moms/person i helpensionstillägg.

Julbord - med eller utan MORD? KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

Viking eller nobless? https://sundbyholms-slott.se/temamiddagar/


MUSIK

En av årets bästa skivor

MUSIKKRITIK: Joakim Erlandson

Artist: Lana Del Rey Album: B Norman Fucking Rockwell Skivbolag: Universal Release: augusti 2019

S

kulle man samla mina texter i Affärsresenären på hög skulle Lane Del Reys namn lysa igenom högen. Jag har hitintills aldrig skrivit något negativt om någon av hennes plattor. Jag tänker inte heller göra det nu eftersom jag tycker ”Norman Fucking Rockwell” kvalar sig in bland årets allra bästa skivor. Jag kan inte få nog av hennes röst och de finstämda låtar hon ständigt levererar. Denna gång fjorton låtar som alla tål att repeteras många gånger.

DET ÄR HENNES SJÄTTE ALBUM och visst låter det annorlunda idag än tidigare, alla plattor låter lite olika, men jag kan faktiskt inte riktigt sätta fingret på vad som är annorlunda. För det är ju så att hur olika alla album är så låter det ändå som Lana Del Rey. En av anledningarna till olikheterna mellan albumen är

Artist: Ian Noe Album: Between the Country

så känd här i Sverige även om tycks ha gjort en liten spelning på intima sköna Twang i Stockholm. Han är dock värd all uppmärksamhet. Lyssna på debutalbumet ”Between the Country” så förstår ni vad jag menar. Låtarna nästan smälter i öronen. Ljuv musik med en tusch av country och folk med en verkligen inbjudande röst. Jag år så glad att jag snubblade över denna platta.. ࣵ

IAN NOE ÄR NOG INTE

24

såklart att hon valt olika partner för låtskrivandet. Denna gång fick Jack Antonoff äran. För mig är detta den av hennes skivor som krävt flest lyssningar innan den riktigt satte sig. Men när den väl har satt sig sitter den rejält. Efter första lyssningen kände jag faktiskt ett strå av besvikelse men efter femte eller sjätte växte den ut till ett av hennes allra bästa album. Det är en platta att ta med sig in i framtiden. Den kommer att hålla länge. Intressant att hon valde att göra en cover på punkbandet Sublimes låt ”Doin’ time”. Sådant uppskattas. ԥ

Artist: Hold Steady Album: Trashing Thru The Passion

Artist: Amason Album: Galaxy 1

platta av rockgubbarna från Brooklyn. Här finns lita av Springsteen och The Clash som tilltalar mig mycket och fem års väntan kändes lång. ”Trashing Thru The Passion” är såväl ett stabilt som ibland överraskande album som innehåller den där sköna blandningen av alternativ rock, indie och faktiskt en gnutta punk som utgör en så skön mix. Det är en skiva som gör åtminstone mig jäkligt glad och jag hoppas vi är flera som håller The Hold Steady högt.ࣵ

Sveriges svar på… ja jag vet inte vad. Traveling Wilburys kanske. Inte förl musiken men för stjärnglansen. En samling proffs helt enkelt. Kanske var förra albumet lite vassare men även ”Galaxy 1” bjuder på en musikalisk resa som är spännande att hänga med på och som har en doft av 80-talet. ԥ

ÄNTLIGEN EN NY

Jag läste nyss i DN att Fredrik Strage håller på att snickra ihop sin 100-bästalista över 2010-talets bästa låtar. I sin krönika nämnde han att Lane Del Rey tillhörde en av de artister han lyssnat mest på under de snart tio år som 2010-talet varat. Även jag har lyssnat väldigt mycket på henne och som ni kan se härintill lyssnar jag mycket på senaste plattan också. Krönikan fick mig att tänka på det faktum, som också Strage nämner, att det faktiskt, när jag skriver dessa rader, är mindre än fyra månader kvar av detta decennium. Har inte tänkt tanken tidigare. Wow, vart tog dessa år vägen. Funderade på att likt nämnde krönikör börja snickra på en bästalista. Gav dock upp ganska snabbt. Insåg att jag gillar listor men inte har förmågan att rangordna allt jag lyssnat på under dessa år. Det har hänt så sjukt mycket och i och med strömmad musik har gjort sitt intåg på allvar har jag lyssnat på fler artister/ grupper denna period än under mina första fyrtio år som musiklyssnare. Kah just nu inte avgöra om det är bra eller dåligt utan nöjer mig med att konstatera att det helt enkelt är så. Men skulle jag ha kraft finns det stor chans att Lana Del Rey skulle få med ett tiotal låtar. ࣵ


STOKSEAL

5,6(&HUWLÀHULQJ 6&

VOC-fri Svanen - Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta hus. Stokvis Tapes produkter finns hos alla välsorterade industri-, bygg-, färg- och fackhandlare.

stokvistapes.se


LITTERATUR

Jag föreslår att vi vaknar

LITTERATURKRITIK: Joakim Erlandson

Författare: Beate Grimsrud Förlag: Albert Bonniers Förlag

Det här är en såväl vackert som obehaglig roman. När Beate Grimsrud skriver är det som att en parallell ordvärld öppnar sig. Att läsa hennes böcker bjuder på många oväntade inslag som ger hjärna och hjärta något att jobba med. Hon har en förmåga att få det svenska språket att växa. Nya romanen är definitivt en av hennes allra bästa och det säger inte lite. I ”Jag föreslår att vi vaknar” möter vi Vilde vars liv omkullkastas rejält efter ett cancerbesked. Stundtals så smärtsamt att jag måste blunda men också vackert om vänskap och viljan att leva vidare, och så språket, det fantastiska språket. Grimsrud kan få den mest alldagliga händelsen att kännas viktig och omskakande och hon har en förmåga att berätta historier som de allra största historieberättarna. För samtidigt som den röda tråden i handlingen är den så obehagliga cancern och allt som följer med diagnosen glömmer jag ibland bort allt det hemska och det känns som jag läser en vidunderlig sagoberättelse. Vildes

Viet Thang Nguyen

liv blir liksom mitt och jag följer med henne in i väntrum, undersökningsrum och till landet. Jag känner ångest men också blommors doft, kärlek, vänskap och andra berikande händelser ur ett liv. Det här är en roman att både skratta och gråta med och det är såklart ett väldigt gott betyg. För vad ska inte historier göra annat än att bjuda in läsaren känslomässigt för själslig resa bortom tid och rum. Låta läsaren verkligen känna det som utspelar sig innanför bokpärmarna och berikas, ruskas om, väckas och leva med i de liv och händelser som skildras. Allt detta är något som Beate Grimsrud verkligen lyckas med. ԥ

DIKT OCH VERKLIGHET Verkligheten överträffar dikten är som bekant ett väl använt uttryck. Så kan det säkert vara. Dikt är dikt såklart. Men en stor skillnad är att med en bok kan du återuppleva en händelse som du missade i verkliga livet. Exempelvis så levde ju jag under Vietnamkriget men var såklart inte på plats. Inget jag sörjer över men jag läser gärna om kriget och dess hemska efterhistoria. Här kan ju ”Sympatisören” av Viet Thang Nguyen och ”Krigets sorger” av Bao Ninh, båda utgivna av Tranan, nämnas som bra böcker med just detta krig som utgångspunkt. Just att besöka en plats och höra dess historia är ofta en ingång för mig till nya berättelser. En annan grej jag tänker på i ämnet är när jag i somras befann mig i norr Spanien och gick en guidad tur med spanska inbördeskriget i fokus.

26

MONSIEUR VENUS Rachilde

DET HEMSÖKTA JAPAN Lafcadio Hearn

MAN KOMMER ALDRIG IFRÅN PARIS La Enrique Vila-Matas

I DEN HÄR HYPERDEKADENTA

DET LILLA ENTUSIASTISKA

EN UNG, BLIVANDE

och proto-queera romanen från 1884 utmanar dess författarinna Rachilde – ”Mademoiselle Baudelaire” – även en modern läsares föreställningar om kön, klass och konst. Utgåvan innehåller även förord och kommentarer av översättaren Hillevi Hellberg och efterord av fin de siècle-forskaren Cecilia Carlander. ࣵ

förlaget Hastur förlag har gett ut ytterligare en bok med texter av Lafcadi Hearn. Denna gång är berättelserna, som ibland har essäkänsla, hämtade från Japan som Hearn upptäckte 1891. Det är en vacker bok och Hearns historier hänför. Små snabba berättelse som är så rika med innehåll att man måste ta djupa andetag innan man läser nästa. ࣵ

författare – med tydliga drag av Enrique VilaMatas själv – har flyttat till Paris för att leva som Hemingway. Han får bo i Marguerite Duras vindskupa och försöker smälta in bland konstnärerna och litteratörerna på stadens trottoarkaféer. Samtidigt arbetar han med att slutföra sin första roman – en bok som ska ta andan ur läsaren, bokstavligen. ԥ

Direkt väckte nyfikenheten att få höra mer och ett par böcker inhandlades i ämnet. Här kan jag varmt rekommendera Jaume Cabrés ”Röster från floden. Min vurm för Fjodor Dostojevskij tog fart efter en resa till St Petersburg då jag besökte hans hem och bodde på ett hotell vars inredning var starkt inspirerad av ”Brott och straff”. Vad jag egentligen vill säga är att det är ointressant vilken, av dikt och verklighet, som överträffar varandra. För min del går de ofta hand i hand. O


Uppgradera dig själv! Nästa generations arbetsmarknad är här och vi måste alla kontinuerligt uppgradera vår kompetens och addera nya insikter, idéer och inspiration. På Företagsuniversitetet är det vår uppgift att framtidssäkra din och din organisations framtid. På våra kurser ges det mänskliga mötet, nätverket och inspirationen plats. Våra digitala verktyg förbereder, följer upp och förstärker ditt lärande. Hos oss hittar du såväl öppna kurser som företagsanpassade och skräddarsydda lösningar.

foretagsuniversitetet.se


FILM

3 XFEEL GOOD

FÖRFÄRLIGA SNÖMANNEN När tonüringen Yi stÜter pü en ung yeti pü taket av sin lägenhetsbyggnad i Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom namnet Everest och inleder en episk resa fÜr att üterfÜrena den magiska varelsen med sin familj pü jordens hÜgsta punkt. Men trion müste hela tiden ligga ett steg fÜre Burnish, en rik man som vill fünga en yeti, och zoologen Dr. Zara, fÜr att hjälpa Everest att ta sig hem.

LIVETS SKOLA (2017)

I Frankrike, under 1920-talet, blir en fÜräldralÜs pojke adopterad av ett gift par som arbetar fÜr en jordbruksägare. Lämnad üt sitt Üde hamnar han snart under den lokala tjuvjägarens fÜrtrollning. HÜg feel good faktor

Genre: Familjekomedi Biopremiär: 25 oktober RegissÜr: Jill Culton, Todd Wilderman

SING STREET (2016)

I 1980-talets lügkonjunkturdrabbade Dublin blir Connor tvungen att byta skola, frün en trygg privatskola WLOOHQUXI°JNRPPXQDOVNROD i innerstan. Med sin äldre bror som mentor startar den egensinnige 15-üringen ett band.

DOCTOR SLEEP

LAST CHRISTMAS

LE MANS ’66

40 ür har gütt sedan Danny Torrances mardrÜmsvistelse pü Overlook Hotel i The Shining. Sedan dess har Danny kämpat med att bli fri frün de demoner han mÜtte pü hotellet.I uppfÜljaren Doctor Sleep tvingas Danny Torrance mot sin vilja att ütervända – nu som vuxen.

Kate ränner runt i London och tar en massa düliga beslut till ljudet av bjällrorna pü hennes skor – ytterligare en irriterande fÜljd av hennes jobb som tomtens medhjälpare i en üret runt-Üppen julaffär. När Tom dyker upp i Kates liv verkar han fÜr bra fÜr att vara sann och han genomsküdar münga av hennes känslomässiga barriärer. Men ibland müste du bara lüta saker hända och lyssna pü ditt hjärta ... och hysa lite hopp.

Filmen utspelar sig 1966 dü biltillverkaren Ford gÜr allt fÜr att utmana sin konkurrent Ferrari i det franska 24-timmarsloppet Le Mans. Bildesignern Carroll Shelby behÜver Üvertala fÜraren Ken Miles att komma till Ford och hjälpa dem bygga den nu legendariska Ford GT40 MKIV pü bara 90 dagar.

Genre: Thriller Biopremiär: 1 november RegissÜr: Mike Flanagan Sküdespelare: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh &XUUDQP¹

Genre: Drama, komedi, romantik Biopremiär: 13 oktober RegissÜr: Paul Feig Sküdespelare: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson

Genre: 'UDPDELRJUD° Biopremiär: 15 november RegissÜr: James Mangold Sküdespelare: Christian Bale, 0DWW'DPRQP¹

THE BIG SICK (1995)

Kumail vet redan innan han träffar Emily att det inte är okomplicerat att Üvervinna urüldriga traditioner och skyhÜga fÜrväntningar hos sin familj. FÜräldrarnas hÜgsta Ünskan är nämligen att han utbildar sig till advokat och gifter sig med en välutbildad tjej av pakistanskt ursprung. Istället blir Kumail stüuppkomiker och sküdespelare..

Boka ditt fĂśretagsevent pĂĽ Filmstaden och visa en bioaktuell ďŹ lm. www.motenochevent.se 28


Preferensaktier med 7% fast avkastning Untie Group erbjuder möjligheten att investera i vår snabbt växande verksamhet Untie Lending. ŷ ŷ ŷ ŷ

Fast avkastning på 7% Utdelning varje månad Ingen bindningstid Inga avgifter

Läs mer och teckna på www.untiegroup.se/investera

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


GOLVVÄRMEBUTIKEN.SE SVERIGES KUNNIGASTE GOLVVÄRMELEVERANTÖR

ELEKTRISK GOLVVÄRME

VATTENBUREN GOLVVÄRME

RADIATORER

BYGG

BADRUM

Fin support över webben och bra priser. -Göran

Snabb leverans! -Anette

Se våra omdömmen på TrustPilot.

ffert o g i d r e Vi g

på 24h

SKA NI INSTALLERA VATTENBUREN

GOLVVÄRME Använd vårt formulär och få en exakt offert på komplett vattenburet golvvärmesystem till ditt objekt. Vi har många års erfarenhet av vattenburen golvvärme och har varit inblandade i tusentals installationer runtom i Sverige. Låt oss göra en offert på det material ni behöver inkl. leverans hem till dörren. Ni hittar formuläret här: golvvarmebutiken.se/Offert Eller ring vår support på 035-227733


LIVSSTIL

KÄNNS VARDAGEN SOM ETT STRYPKOPPEL? 6.$))$(1%$/$16ˎ37

STRESSEN I ARBETSLIVET ökar dramatiskt och andelen av befolkningen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande var 17 % under förra året. Sara Emilionie, yogaterapeut med egen bakgrund inom näringslivet har sedan 2012 utbildat i forskningsbaserad stressreduktion. Några av Sveriges största företag har utvärderat hennes metod som ingår i internationellt publicerad forskning, bla på Danderyds Sjukhus. Till våren lanserar hon ”Sara Emilionie – din Balans PT”, ett föreläsningskoncept för arbetsplatser som vill ge sina medarbetare verktyg för återhämtning med effekt inom loppet av några minuter.

två evidensbaserade metoder, medicinsk yoga och mindfulness och utgår från de program som testats på hjärtpatienter och inom neuropsykiatrin på Akademiska Sjukhuset där man gjort en studie på patienter med ADHD som visat positiva resultat på bla stress.

PT TJÄNSTEN KOMBINERAR

GENOM DET NYA PT KONCEPTET vill Sara Emilionie göra det ännu enklare för högpresterare att göra effektiva depåstopp. Bland annat uppdateras föreläsningarna och onlinetjänsten med ett

”husapotek” - övningar mot våra vanligaste krämpor, tex högt blodtryck, bihåleinflammation, huvudvärk. -Allt fler upplever att vardagen känns som ett strypkoppel. Vi behöver verktyg att hantera det moderna samhällets krav på oss som individer. Jag har ända sedan jag lämnade näringslivet velat nå ut till varenda svensk med det yogiska andetaget och nu tar jag min metod vidare för att nå till grupper som sällan hamnar på en yogamatta, tex män med hög stress, säger Sara som utbildat 300 instruktörer varav två män, bland annat fd nyhetsankaret på SVT. Tjänsten Sara Emilionie – din balans PT erbjuds via föreläsningar, företagsinterna utbildningar och som onlinetjänst för alla som vill upptäcka kraften i meditation och är nyfikna på yogiska tekniker för att gå ner i varv. - Tanken är att PT programmet blir en livsstil snarare än träningsmetod säger Sara Emilionie som själv lever efter Balansprogrammets principer om närvaro och tid för återhämtning. ࣵ För mer info: www.balansinstitutet.se

ANDNING GENOM VÄNSTER NÄSBORRE När du andas genom näsan får du en ökad syresättning samtidigt som inandningsluften filtreras, värms och fuktas innan den kommer ned till lungorna. Andning genom vänster näsborre ger en förstärkt lugn- och ro respons då de olika näsborrarna via näsmusslor har olika kopplingar till det autonoma nervsystemet. Denna andningsövning har testats på patienter med högt blodtryck vid en studie vid Centrum för primärvårdsforskning. Det man såg var att 10 min andning morgon och kväll sänkte lika mycket som vid medicinering. Studien är publicerad och finns att läsa via Medline: https://www. nlm.nih.gov/bsd/pmresources. html Gör såhär: Andas in genom näsan, spänn ut magen, fortsätt andas in, spänn ut bröstkorgen. När det är fullt i lungorna, slappna av och andas ut. Vila mellan varje andetag. Täpp till höger näsborre med handen för förstärkt avslappningsrespons. Prova gärna övningen morgon och kväll och se hur det påverkar din sömn och stressrespons. Övningen med guidning finns gratis på balansinstitutet.se/ balansonline. Kräver ingen registrering/inloggning

31


INCHECKNING

FLYG TILL SÄLEN I VINTER NU ÄR DET KLART: BRA

Finnair i nytt samarbete med LATAM Airlines FINNAIR OCH LATAM AIRLINES GROUP

inleder ett nytt codeshare-avtal på flyg mellan Helsingfors och LATAMs flygnav São Paulo, Brasilien, och Santiago i Chile. Detta kommer att ske via fem europeiska inkörsportar: London (LHR), Paris (CDG), Madrid (MAD), Barcelona (BCN) och Milano (MXP). Den 1 oktober sker den första flygningen i codeshare-avtalet. SOM EN DEL AV DET NYA codeshareavtalet, kommer Finnairs AY-kod att läggas till på LATAMs transatlantiska flygningar mellan de europeiska utgångspunkterna och LATAMs sydamerikanska hubbar. LATAMs flighter är de första som flyger till Sydamerika med Finnair. Samarbetet kommer på så sätt erbjuda Finnairs passagerare nya destinationer. På samma sätt kommer LATAMs LA-kod att läggas till på Finnairs flygningar mellan Helsingfors och de fem europeiska flygplatserna.

32

och Santiago finns nu tillgängliga för försäljning på Finnair.com. Den första flygningen i codeshare-avtalet sker den 1 oktober 2019.

FLIGHTERNA TILL SÃO PAULO

– Vi är väldigt glada över att erbjuda dessa nya fina destinationer till våra kunder. Vi välkomnar även LATAM-kunder att uppleva allt som Helsingfors och Finnair har att erbjuda, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair. – Samarbetet är en del av vårt mål att sammankoppla Sydamerika med resten av världen, samt att erbjuda våra passagerare att enkelt ta del av sevärdheterna i Helsingfors och resten av Finland. Vi ser även fram emot att få välkomna Finnairs resenärer till våra sydamerikanska destinationer, säger Soledad Berrios, Strategisk samarbetschef på LATAM Airlines Group. ࣵ

adderar ytterligare sex svenska orter till listan av möjliga att flyga ifrån till Skandinaviens största skidområde Sälen Trysil i vinter. Från Visby, Trollhättan, Ronneby, Kalmar, Kristianstad och Halmstad flyger man via Stockholm Bromma och ett flygbyte. Biljettpriserna för en tur- och returresa till Sälen via Bromma startar från 1 638 kronor per person, inkl. skatter, avgifter, klimatskatt och klimatkompensation (priset gäller t o r Kalmar - Sälen).

TILL SÄLEN FRÅN nästan alla orter blir det möjligt att flyga på torsdagar och söndagar från den 22 december fram till slutet av mars. Till Sälen från Bromma tar det 65 minuter och på Bromma blir tiden för flygbyte mellan 20 minuter och någon timma beroende på resdag och ort. I anslutning till ankomster och avgångar i Sälen finns busstransport att boka med korta restider till Hundfjället, 10 min, till Tandådalen: 15 min, till Högfjället: 20 min, till Lindvallen: 25 min, till Trysil: 40 min, till Stöten: 18 min, till Kläppen: 45 min. Busstransport bokas separat.

till Sälen från Bromma kommer att genomföras med BRAs moderna och klimateffektiva propellerflygplan från ATR. Alla utsläpp från BRA klimatkompenseras alltid av flygbolaget utan extra kostnad för de som reser. De som önskar kan dessutom välja att boka BRA Miljö Class som inkluderar biobränsle. till Sälen via Bromma.

MERPARTEN AV FLYGNINGARNA


Ta tillvara pü solkraften – Sprid energi Solcellspaneler i polykristallin och monokristallin

Garanterad prestanda

Ă…RS

Linjär effektgaranti

+12 ĂĽrs Produktgaranti

Ă…R Effektgaranti pĂĽ vĂĽra solcellspaneler

Effektgaranti enligt industristandard

Godkända och tillverkade enligt gällande EN-standarder. Vi tillhandahüller tillbehÜr süsom solcellskabel, anslutningskontakter, skyltar samt monteringsfästen ten fÜr tak.

SOLCELLSPANELER s (ĂšGMEKANISKBELASTNING CertiďŹ erad fĂśr att motstĂĽ stark vind och snĂśbelastningar upp till 5400Pa. s !NTI REmEKTERANDEYTA Ă–kar panelens exponering och effektivitet fĂśr att konvertera solljus till energi. s "ESTĂŠNDIGMOTSALT FUKTOCHAMMONIAK CertiďŹ erad av Bureau Veritas fĂśr att tĂĽla användning nära kustmiljĂśer.

3-FAS VĂ„XELRIKTARE 4-15kW s )NKL$# BRYTARE 7I&I s -AXVERKNINGSGRAD %UROVERKNINGSGRAD 

Polykristallin 285Wp

s "RETT-004SPĂŠNNINGSOMRĂŒDE TVĂŒ OBEROENDE-004UPPTILLTRESTRĂŠNGAR s -EDSKYDDFĂšRĂšVER UNDERSPĂŠNNING JORDFEL ĂšVERBELASTNING ĂšVERHETTNINGETC

99 525 22 99 525 10-19

Monokristallin onokristallin (All Black) 310Wp 99 525 23

Kontakta din lokala installatĂśr/ĂĽterfĂśrsäljare fĂśr mer information och priser Malmbergs är ett nordiskt handelshus i elmaterielbranschen med huvudkontor i Kumla och har sedan 1981 bedrivit fĂśrsäljning inom omrĂĽdena belysning, elektriska motorer, kapslingar, kabel, centraler, startutrustning, verktyg och installationsmateriel. Bolaget har dotterbolag i de nordiska grannländerna samt 33 egna butiker och är sedan 1999 noterat pĂĽ Nasdaq OMX Stockholm. Vi är miljĂś- och kvalitetscertiďŹ erade enligt ISO 14001 och ISO 9001. 2018 omsatte koncernen 613 milj. SEK och sysselsatte 156 personer.

Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 Kumla

Tel vxl: 019-58 77 00

Ordertel: 019-58 77 30

order@malmbergs.com

www.malmbergs.com


RESA

34


KÖP AV RESOR PÅ NÄTET EXPLODERAR I SKANDINAVIEN När svenskar, danskar och norrmän vill ut och resa beställer de sin resa på nätet. Det rör sig om svindlande summor som överförs för att få en upplevelse på varmare breddgrader, och resan är bara några få klick bort. ­ KÄLLOR: FDIH - DANSK E-HANDEL 2018: REKORDÅRET NORDIC E-COMMERCE 2018 EUROPEAN E-COMMERCE REPORT 2018

35


RESA

är svenskar, danskar och norrmän vill ut och resa beställer de sin resa på nätet. Det rör sig om svindlande summor som överförs för att få en upplevelse på varmare breddgrader, och resan är bara några få klick bort.

N

på resor på online, medan norrmännen handlade för 29,2 miljarder NOK. Svenskarna, som över lag handlar mycket på nätet, ligger totalt sett i topp. Under 2018 betalade svenskarna hela 113 miljarder kronor för resor online.

SVENSKAR, DANSKAR OCH NORRMÄN

beställer fler resor på nätet än någonsin. Faktum är att resor är den kategori som skandinaverna lägger mest pengar på när de handlar online. Det visar DIBS årsrapport om den nordiska e-handeln. Svenskarna spenderar i snitt varannan krona i näthandeln på resor och transport. Och en stor del av resebudgeten läggs på paketresor där flyg, hotell och upplevelser beställs samtidigt på resebyråernas hemsidor. Det är inte ovanligt att summan landar på 100–200 000 kronor när skandinaverna köper resor hemifrån soffan. Danskarna använde sina betalkort hela 15,2 miljoner gånger under 2018 och spenderade 33,3 miljarder DKK

36

att beställa resor Resebyrån Check Point Travel som sedan 23 år tillbaka specialiserar sig på paketresor till bland annat USA, Kuba, Sri Lanka, Thailand, Kanada, Vietnam och Bali, bekräftar trenden: – En mycket stor del av våra resor beställs idag via hemsidan. Kunderna tar sina beslut baserat på den information och de bilder som finns. Och andra kunders rekommendationer av våra resor väger så klart också tungt när de väljer destination. Om kunden har frågor om en resa använder de ofta chattfunktionen där de kan få snabb hjälp under tiden som de sitter vid skärmen och väljer resa, säger Henrik

DET SKA VARA ENKELT

Særmark-Thomsen, som för snart tio år sedan tog de första stegen mot att anpassa verksamheten till onlineförsäljning av paketresor. Liselotte Lyngsø, finns det goda anledningar till att vi lägger så mycket pengar på resor. Hon menar att resorna utgör en motvikt till de vardagliga rutinerna, och speciellt paketresorna där man inte behöver planera semestern i detalj utan lämnar över ansvaret till resebyråerna. – Tid är det mest värdefulla vi har, så vi vill inte slösa bort den på strul när vi äntligen har semester. Vi lägger ner mycket möda på att hitta olika aktiviteter, så att vi vet vad vi ska göra och kan njuta när vi väl är på plats. Det ska helst vara unika aktiviteter. Därför är trenden också att vi själva söker efter resor, men när det gäller dyra resor vill vi gärna kunna be om råd. Om man har lagt mycket pengar på en resa vill man också att allt ska bli bra. ­ ENLIGT FRAMTIDSFORSKAREN


Stora möten i små rum

Jabra PanaCast är en extremt kompakt och diskret “plug and play-enhet” utvecklad för det stora mötet i det lilla mötesrummet. Tre kameror med 13 megapixlar och videosammanfogning i realtid vilket ger ett naturligt möte. Bilden är i 4K-kvalitet och bildvinkeln är hela 180°.

Läs mer, och få ett bra erbjudande på avs.se/jabra AVS är en totalleverantör inom ljud- & bildteknik. Bolaget grundades 1986 med namnet AV Syd och har sedan dess blivit en av sveriges ledande aktörer inom AV-teknik. Vi arbetar med stora och små projekt inom offentlig och privat sektor.

AVS i Sverige AB Malmö Pilotgatan 7 212 39 Malmö

010-551 10 00

Stockholm Skarprättarvägen 7 176 77 Järfälla

post@avs.se

avs.se

Göteborg Backa Bergögata 16 422 46 Hisings Backa


RESA

"RESOR ÄR EN INVESTERING I OSS SJÄLVA" LISELOTTE LYNGSØ MENAR ATT vi just nu har det bra ekonomiskt, och att det inte lönar sig att spara eftersom räntorna är så låga. – Då får man istället större ROI (return on investment, red. anm.) på upplevelser. När vi ska köpa något som verkligen betyder något, så väljer vi resor och inte bara en ny soffa, säger framtidsforskaren, som är delägare i konsultbyrån Future Navigator och fortsätter: – Resan måste vara en helhet som inte bara inspirerar oss utan också förändrar oss. Den yttre resan måste kombineras med en inre resa där hela familjen känner närvaro och samhörighet. Det blir en motvikt till allt det som vi inte hinner med i vår hektiska vardag. Resan blir en paus, oavsett om du får en skön massage, åker på cykelkryssning eller går en kurs i vegansk matlagning. På så sätt blir resan mer än bara en destination – det blir även en mental resa. Därför tänker vi inte bara på var vi ska, utan även vad det kommer att betyda för oss. Det räcker inte längre att kunna säga ”jag var där” – nej, det ska också ge dig något på ett mentalt, fysiskt och socialt plan.

Här spelar sociala medier en viktig roll, konstaterar hon: – Världen har blivit mycket mindre i och med internet, och vi använder det för att spegla våra drömmar. Det blir en global flockmentalitet där vi

38

får inspiration från varandra. Därför skiftar det snabbt mellan vilka resmål ”alla” vill åka till. Vi beter oss som gräshoppor, och speglar oss i varandras upplevelser. Vi reser först virtuellt och sedan på riktigt. Det gör att vi vågar vara mer experimentella än tidigare. E-handeln innebär bättre priser Tack vare framgångarna med onlineförsäljningen i Danmark av semesterresor, öppnar Checkpoint Travel snart verksamhet även i Sverige och Norge. Där kommer resorna endast kunna beställas via nätet. – Tidigare satt vi med kataloger och planerade den perfekta semestern tillsammans. Idag kan vi erbjuda en liknande service digitalt, och det ligger helt i linje med kundernas önskemål och behov. Skandinaverna känner sig trygga med att köpa resor på nätet – även längre utlandsresor. Fördelen för kunderna är att de kan beställa när de har tid och lust. Deposition lämnas först när kunden har fått en slutlig bekräftelse. Resan kan avbokas i upp till 48 timmar efter köpet. Och med vår onlinemodell kan vi hålla kostnaderna nere och erbjuda kunderna fantastiska resor till riktiga kanonpriser, förklarar Henrik Særmark-Thomsen. Thailand är det mest sålda resmålet i Check Point Travels webbshop, följt av Bali och Kuba. Den vanligaste resan är två veckor lång och kostar mellan 8 000 och 25 000 DDK. ࣵ

FAKTA

Störst konsument av resor är svenskarna, medan det är danskar tätt följt av norrmän som procentuellt spenderar mest pengar på den sammantagna försäljningen av resor på nätet. Danmark: - Danska e-handeln slog alla rekord 2018, då intäkterna ökade med 14,7 miljarder DKK och landade på 129,3 miljarder fördelat på 197 miljoner köp. - Försäljningen av resor på nätet står för 33,3 miljarder DKK och ökade med sex miljarder. Beloppet är fördelat på 15,2 miljoner köp. - Den näst största kategorin är kläder, skor och smycken med 19 miljarder DKK. - 65 procent av alla resor köps online och 35 procent offline. - Mer än hälften av konsumenterna handlar på nätet minst tre gånger i månaden, och nästan hälften av dem handlar mer än sju gånger i månaden. - Mer än vart femte köp görs från en smartphone, vilket är en fördubbling sedan 2016. - Fler och fler danskar köper paketresor – siffran har ökat från 26 procent till 30 procent av den totala summan som läggs på resor. Sverige: - Sverige ligger i topp i Norden när det gäller nätshopping och inte minst köp av resor. - Svenskarna spenderade 267,9 miljarder kronor på e-handel och siffran ökade med sex procent jämfört med 2017. - Onlineköp av resor är den största produktkategorin i Sverige med en omsättning på hela 113 miljarder kronor 2018. - Var tionde svensk har köpt en paketresa på nätet. Norge: - Norrmännen gillar också att resa. Köp av resor på nätet står faktiskt för hela 45 procent av de 65 miljarder NOK som läggs på e-handel.


ʴʿʿʴʻʴʿʾ˂ʿˌʶʾ˂˅ ʾʴˁˈˁʷˉʼʾʴˆ

ĝ¨ÒÄĝĦÄē

ˉ˔˥˙͈˥˦˞ˢ˧˧˔ʟ˦˔ˡ˗˔˘˟˟˘˥˦˔˟˧˔˩˔˥˝˘˗˔˚ʲ

ˆ˔˙˘˦˧˘ˣ˦˩̶˥ˠ˘ˠ˔˧˧ˢ˥̶˥˘˟˘˞˧˥˜˦˞˧ ˨ˣˣ˩̶˥ˠ˗˔ˠ˔˧˧ˢ˥˔˩˦˘˗˗˔˙͈˥˔˧˧˧˔ ˕ˢ˥˧˦ˡ͈ʠˢ˖˛˜˦˕˜˟˗ˡ˜ˡ˚˥˨ˡ˧˗˜˧˧˛˘ˠ˘˟˟˘˥ ˔ˡ˟̶˚˚ˡ˜ˡ˚ʡˀ˔˧˧ˢ˥ˡ˔˛˔˥˘ˡ˥˔˗ˢ˟˜˞˔ ˔ˡ˩̶ˡ˗ˡ˜ˡ˚˦ˢˠ˥̷˗˘ˡʟ˗˘˞˟˔˥˔˥˔˩˧˨ˡ˚ ˣ̷˙˥˘˦˧ˡ˜ˡ˚˙˥̷ˡ˕̷˗˘˧˥˔Ё˞ˢ˖˛˩̶˗˘˥ʡ ˉ˔˞ˡ˔˨ˣˣˠ˘˗˘ˡ˦ˡ͈ʠˢ˖˛˜˦˙˥˜˘ˡ˧˥̻ ˘˟˟˘˥˨ˣˣ˙˔˥˧ʡʼˡ˚˘ˡ˜ˡ˦˧˔˟˟˔˧˜ˢˡ˞˥̶˩˦ʟ˟̶˚˚ ˡ˘˥˗˘ˠˣ̷ˠ˔˥˞˘ˡˢ˖˛ˣ˟˨˚˚˔˜ˡ˗˘ˠ˜ ˘˟˨˧˧˔˚˘˧ʡˀ˔˧˧ˢ˥ˡ˔̶˥˘ˡ˞˟˔˔˧˧ ˦˘˥˜˘˞ˢˣˣ˟˔ʡ

ʵʸˆˇ̖ʿʿ ˃̗ˊˊˊʡˆʴʹʸˆˇʸ˃ʡˆʸ ʸʿʿʸ˅˅ʼˁʺ˂ˆˆ˃̗ʣʤʣʠʤʦʣʪʣʫʣ           

        

 

        

        $PDQGD-|QN|SLQJ


MOTOR

STRAFFSKATT )—5%(16,1ˎ OCH DIESELBILAR TEXT: TEGE TORNVALL

300-350.000 nya bilar i Sverige. Det är 6-7 procent av nära 5 miljoner bilar i trafik. Runt en miljon bilar är högst tre år gamla, alltså var femte bil. Bilar som körs i tjänsten är nyare och körs längre än bilar som bara körs privat. Dieselbilar körs längre än bensinbilar. Elbilar körs genomsnittligt kortare. En dryg miljon svenska bilar har juridisk ägare. Runt 400.000 är leasingbilar, varav drygt 50.000 leasas privat. Ca 270.000 är förmånsbilar = ägs/leasas av arbetsgivare men körs även privat. Bilar med juridisk ägare är nyare och körs längre än privatägda. Nästan alla leasingbilar är högst tre år gamla.

VARJE ÅR SÄLJS

beskattas däremot för sina utsläpp av koldioxid (Malus). Alternativa bränslen ger lägre sådan skatt. Gränsen för Bonus lär bli 70 g/km. Det klarar bara bränslesnåla laddhybrider. Nya bensin- och dieselbilar belastas med Malus-skatt redan från 95 g/km. Det motsvarar 3,7-4 liter per 100 km för diesel- och bensinbilar. Få bilar klarar det enligt nya WLTP-cykeln. Bensin- och dieselbilar som registrerats före 1 juli 2018 slipper Malus-skatt. Bilar som registrerats senare slipper Malus-skatt efter de tre första åren. Men CO2-gränserna för olika skattesatser justeras inte efter de nya, högre WLTP-värdena. borde de justeras i motsvarande mån för att inte ge högre skatt trots oförändrad faktisk förbrukning. MP ser bytet till WLTP som ett sätt att snabbare klämma åt bränsledrivna bilar och vägtransporter. Genom att inte justera skatten bryter Sverige mot europeisk norm. EU har satt 95 g/km enligt NEDCcykeln som gräns för hela nybilsflottan 2021. Kommissionen skall 2020 räkna om NEDC-baserade CO2-mål till WLTP-baserade.

I RÄTTVISANS NAMN

som körs i tjänsten är nyare än medelbilen. Men fyra av fem bilar i trafik är minst tre år gamla. Dessa bensin- och dieselbilar beskattas än så länge mindre hårt. Det är sådana som de flesta bilister kör och äger. Det är sådana vi i främst borde skriva om. De är vardag och verklighet. Den 1 januari 2020 införs de nya skattereglerna Bonus/Malus. De bygger på hur mycket koldioxid bilar släpper ut i fasta körcykler. Sverige byter från EU:s blandade körcykel NECD till den globala körcykeln WLTP. Båda simuleras i laboratoriemiljö, men WLTP liknar mer verklig körning och höjer värdena med 20-25 procent. Nyköpta elbilar, gasbilar och snåla laddhybrider ger pengar tillbaka från staten (Bonus). Bensin- och dieselbilar

DE FLESTA BILAR

40

WLTP FÖR NYA BILAR ersätter nu det gamla NEDC. Biltillverkarna gör WLTP-test själva i lab-miljö enligt fasta regler. Varje bilmodell får ett internationellt dokument. Även äldre bilars förbrukning skall räknas om till WLTP. ­


41


MOTOR

6.,//1$':/73ˎ1('& Moment Testcykel Sträcka Snittfart Extrautrustning Tid Körfaser Maxfart Växling Temperatur

NEDC Fast cykel 11 km 34 km/h Mäts ej 20 minuter 66 % tätort, 34 % landsväg 120 km/h Fasta växlingslägen 20-30 gr C

WLTP Dynamisk cykel 23,25 km 46,5 km/h Mäts 30 minuter 52 % tätort, 48 % landsväg 131 km/h Anpassade växlingspunkter 23 gr C, CO2-korrigering till 14 gr C.

Kol är energibärare Hur mycket av ett visst bränsle som går åt beror på dess energiinnehåll, alltså dess halt av kol. Mest kol har diesel, minst har metanol. För samma transport i viss fart går samma mängd kol åt, men olika mycket av bränslet beroende på dess kolhalt. CO2-utsläppen följer förbrukningen. Koldioxid är växternas livsnödvändiga näring. Mer koldioxid får det att växa mer. Varmare hav sedan Lilla Istiden gasar ut mer koldioxid. Mänsklig verksamhet bidrar också. Sedan 1930 har världens skördar ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd och svält.

)/(5+$5)†77'(7%…775( Så här slår det nya Bonus/Malus-systemet: Alla bilar: 360 kronor årlig grundskatt. Elbilar: 40.000 kr. bonus vid köp. Ingen annan skatt. Laddhybrider med CO2-utsläpp 1-70 g/km: Bonus 0-20.000 kr. vid köp. Ingen annan skatt. Gasbilar: Bonus 10.000 kr. vid köp. Malus-skatt som för alternativa bränslen. Laddhybrider med CO2-utsläpp över 70 g/km + ej laddbara elhybrider: Malusskatt som för bensinbilar. Bilar med alternativa bränslen (etanol, E85, natur- resp. biogas): 11 kronor per gram CO2-utsläpp över 111 g/km. Alla bensin- och dieselbilar: 22 kronor per gram CO2-utsläpp över 111 g/km. Nya bensinbilar registrerade från 1 juli 2018: Malusskatt 82 kronor per gram CO2-utsläpp inom 95140 g/km. 107 kronor per gram över 140 g/km. Nya dieselbilar registrerade från 1 juli 2018: samma som nya bensinbilar från samma tid. ”Bränslefaktor” 2,37 gånger summan av grundbeloppet och CO2-beloppet. ”Bränsletillägg”: 13,52 gånger totala antalet gram CO2 per kilometer. ”Miljötillägg” 250 kronor för fordon registrerade från 2008 eller 500 kronor för fordon registrerade före 2008. Bilar som drar mest resurser och energi för tillverkning får Bonus och slipper skatt. Totalt mest energieffektiva bilar straffbeskattas.

69(5,*(6%,/3$5. Biltyp Bensinbilar Dieselbilar Gasbilar Etanolbilar (Enkla hybrider Laddhybrider Rena elbilar Summa

Antal 2,9 miljoner 1,7 miljoner 52.000 220.000 200.000?) 65.000 35.000 5.172.000

Ej laddbara elhybrider särredovisas inte längre utan räknas in under bensinbilar. De körs ju mer på bensin. Även etanolbilar körs mest på bensin men särredovisas ändå.

Högre kostnader Politisk oro med störd oljemarknad och beroende av politiskt osäkra länder höjer bränslepriserna. Indexhöjd bränsleskatt ökas med 2 procentenheter. Reseavdraget sänks till 6 kronor per mil med krav på minst tre mils avstånd. Skattefri bilersättning kvar på 18:50 per mil – hälften av faktisk marginalkostnad. Höjningar också för P-avgifter, trängselskatter, service och försäkringar. Trängsel och sänkta fartgränser minskar framkomlighet och transporters effektivitet. Det hämmar ekonomisk utveckling och därmed framtida skattebas. Allt tal om att det blivit billigare att äga och köra bil är grundfalskt. Total marginalkostnad ökar. 42


FULLADDAD. med GARO Futuresmart™

Vi håller laddningen på topp Som Nordens ledande leverantör av fordonsladdare är vi med och driver utvecklingen mot mer hållbar framtid. Allt för att du ska kunna köra långt iväg med din elbil och tryggt känna att du hittar en säker laddstation när du kommer fram. Vi tar ansvar för energiomställningen. GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

garo.se

Publika laddstolpen LS4

En nytänkande kraft


MOTOR

RadBurro Electric Cargo Trike

NU KOMMER ELCYKELN SOM BILLIGT TRANSPORTFORDON RADBURRO ELECTRIC CARGO TRIKE

är designad av Rad Power Bikes. RadBurro är en av de fÜrsta som är helt fordonstyp godkänd under kategorin L2e-U, vilket mÜjliggÜr 1.500 watt ren elkraft istället fÜr standard 250-watt. Kraften, kombinerat med ett batteri med utÜkad räckvidd, stor lastkapacitet och manÜverbar ram med mängder av konfigurationer, gÜr RadBurro anpassningsbar fÜr en mängd olika industrier. ett business-toconsumer ebike fÜretag med ett europeiskt huvudkontor i Utrecht, Nederländerna, visade upp RadBurro pü International Cargo Bike Festival i Groningen den 14-16 juni och pü City Transport & Traffic Innovation (CiTTI) -utställningen i Milton Keynes 18-19 juni.

Brett användningsomrüde

Stora etablerade budfÜretag für upp Ügonen fÜr de miljÜvänliga och billiga alternativen

Ambulerande bibliotek

Näromrüdestaxi

RAD POWER BIKES,

"Vi byggde RadBurro fÜr att vara ett realistiskt, müngsidigt och prisvärt alternativ fÜr sista mil som kan hjälpa till att lÜsa münga av de transportutmaningar som fÜretag och regeringsprogram stür infÜr idag", säger Teun Kruijff, europeisk handelsspecialist fÜr Rad Power Bikes. "Detta typgodkännande innebär att vi kan ta en kraftfull, beprÜvad lÜsning till kunder i hela Europa som arbetar fÜr att fÜrbättra sin verksamhet och eliminera deras koldioxidutsläpp." 44

RadBurro FAKTA 35,6)5†1Ÿ˖,1./)5$.7(;./0206˗

• • • • • • • • • • • • •

1.500W elmotor med 200Nm vridmoment 35 km/h topphastighet 52,5Ah (2,52 kWh) 65-130 + km räckvidd per laddning, vilket eliminerar "räckvidd" Anpassningsbar i tre konďŹ gurationer: Flak (124 cm x 84 cm) Lastbilsak (124 cm x 84 cm x 30 cm) Lastbox (standardstorlek: 134 cm x 84 cm x 119 cm; XL storlek: 142 cm x 84 cm x 138 cm) Vridgripreglage on-demand Fem nivĂĽer av intelligent pedalassist Integrerade säkerhetsljus, bakljus, bromsljus och blinkers Utrustad med backspeglar, styrlĂĽs och signal Hjul, däck och gaffel i motorcykelklass


ANNONS

Innovativ robotteknik spetsar ditt företags konkurrenskraft Står ert företag inför en automationsresa eller funderar ni på hur delar av verksamheten kan robotiseras? För att skapa rätt förutsättningar behövs en bra partner och leverantör som kan implementera, programmera och utbilda under resan. askawa är världsledande tillverkare av industrirobotar, servomotorer och styrningar. De ger rätt förutsättningar för en kort pay off av automationsinvesteringen.

Y

ArcWorld är en komplett färdig robotcell för svetsning. Produkten har öppna lösningar för att man ska kunna komma in och programmera eller byta detaljer i utrustningen.

– Våra innovativa robot- och automatiseringslösningar kan hjälpa både små och stora företag att effektivisera sin verksamhet och spetsa sin konkurrenskraft både som leverantör och som attraktiv, innovativ arbetsgivare, säger Niklas Richardsson, säljchef på Yaskawa.

– ArcWorld kan rullas in på fabriksgolvet och kan köras igång direkt. Allt är plattformsbyggt och möjligt att flytta med en palltruck, berättar Niklas.

Optimera automationsprocessen med Kollaborativa robotar och ArcWorld Det människan kan jobba med kan även den kollaborativa roboten göra. Vanligt är att den jobbar sida vid sida med människan, med de delar som leder till ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö. Roboten har en väl integrerad säkerhet och i rätt omgivning krävs varken yttre skyddsanordningar eller mekaniska skydd.

Behovsanpassade och offline-styrda processer – Vi finns med under hela resan och kan programmera, utbilda och snabbt och enkelt ha produkten redo hos kund. Genom digitala verktyg effektiviseras de anläggningar man har så att de producerar så mycket som möjligt. Dessutom utan att behöva störa produktionsprocesserna med avbrott för analys och implementering, då det görs i en virtuell miljö offline, säger Niklas. Niklas Richardsson, säljchef på Yaskawa.

FAKTA Yaskawa är världsledande tillverkare av industriell automation och robotteknik. Företaget grundades 1915 i Japan och är idag en global koncern med 14 500 anställda på 60 platser i världen. • En av Top 100 global innovators – För tredje året i rad listar Clarivate Analytics oss som en ledande global innovatör i kategorin Tillverkning & Medicinsk industri. • 1969 myntade Yaskawa ordet Mechatronics. Vi varumärkesregistrerade ordet, men släppte begreppet fritt för alla att använda. • 2019 öppnade vi Europas första robotfabrik för Motomanrobotar.

Läs mer på: www.yaskawa.se


ANNONS

Att driva lönsam trafik från Google är tuffare än någonsin

Lars Eriksson och Denny Sacipovic

Ökande konkurrens inom e-handel gör det inte bara svårare för företag att nå lönsamhet – det skapar också nya utmaningar inom sökordsannonsering. Våning 18 AB är en sökstrategiexpert som specialiserar sig på att hjälpa e-handelsföretag att resa sig över konkurrenterna genom att kombinera Google Ads och SEO (Sökmotoroptimering). De senaste åren har visat en drastisk ökning i mängden e-handlare på marknaden. Det är idag relativt enkelt att starta en butik online, men desto svårare att uppnå lönsamhet på grund av den allt tuffare konkurrensen. Denny Sacipovic, grundare och VD på Våning 18, förklarar: – Idag är det en nödvändighet att det kommer mer relevant trafik från sökmotorerna till webbutiken eller siten, men utmaningarna har blivit större.

– Det är ett begränsat antal företag som kan synas på Googles förstasida. Syns man inte där bland de organiska resultaten går man miste om trafik och konverteringar, vilket har gjort att konkurrensen ökar även för Google Ads. Google ställer också högre krav på sajtens innehåll och användarvänlighet, vilket i sin tur ökar kraven på oss byråer. För att lyckas inom ”sök” idag behövs en betydligt djupare spetskompetens än de flesta traditionella byråer besitter inom dessa områden. Våning 18 AB grundades för tre år sedan med fokus inställt på just ”sök”, och att hjälpa bland annat e-handlare öka mängden relevant trafik och därmed andelen konverteringar från sökmotorerna. Detta arbete sker både via betald marknadsföring i form av Google Ads och förbättrad organisk ranking på sökmotorer, däribland Google. Allt började med två anställda vilket idag vuxit till 15 och en omsättning på 17 miljoner. – Vi strävar mot ökad relevant trafik och därmed försäljning tillsammans med våra kunder i ett partnerskap. Målsättningen är ofta densamma oavsett om vi arbetar med SEO eller

10 Tips till E handlare: vaning18.se/tips 46

Google Ads och dess kanaler, som exempelvis Google Shopping, remarketing, YouTube eller displayannonsering. Vi arbetar strategiskt med våra kunders konton och ser över vad på sajten som kan förbättras, så vi sedan kan presentera rekommendationer för att öka mängden konverteringar och försäljning, säger Lars Eriksson, Head of Search. Framtiden ser ljus ut för denna certifierade Googlepartner, som räknar med att dubblera sin omsättning kommande år och växa med ytterligare cirka tio medarbetare. Gedigen kompetens och ett brinnande intresse för tekniken är de viktigaste framgångsfaktorerna bakom den snabba expansionen och ligger även till grund för resultaten tillsammans med god affärsförståelse och ett nära kundsamarbete, förklarar Denny Sacipovic. – Vi arbetar nära våra kunder och tar oss tid att sätta oss in i deras affärsmodell. Vår mångåriga erfarenhet är ett lyckat recept för goda samarbeten där både vår och våra kunders lönsamhet ökar.


Brandskydd rรคddar liv.

FOยบSFOw "OHFi"GGยบSTSFT H WJECFTUยบMMOJO ยพ Q TยพCKVEFSWJ F BS FOCSBOETMยบDL

rh รฅll uฦž

Signatur

TWA

t

2019

3 4 5

de

รถr

8

12 1

2

6 7

&OBWEFWJLUJHBTUFGVOLUJPOFSOBJGBTUJHIFUFOยบSFUUGVOHFSBOEFCSBOETLZEE (FOPNBUUVUGรSBSFHFMCVOEOBLPOUSPMMFSWFUEVBUUFSUCSBOETLZEEGVOHFSBS TPNEFUTLB*CMBOELBOEFUTPNGBTUJHIFUTยบHBSFWBSBTWยพSUBUUTยบUUBVQQ SVUJOFSGรSEFUUB)BSOJHKPSUยพSTLPOUSPMMFO ,POUSPMMFSBPNOJIBSFUU LPOUSPMMNยบSLFWJECSBOETLZEETVUSVTUOJOHFO0NNยบSLFUTBLOBTFMMFSยบS ยบMESFยบONยพOBEFS LPOUBLUB#SBOETยบLSBTยพIKยบMQFSWJFSNFEFUUTยบLFSU CSBOETLZEE7ยพSBCSBOETLZEETSยพEHJWBSFOยพSOJQยพUFMFGPO

9 10 1 Un 1

Nรคr kontrollerade ni ert brandskydd senast?

Kontrollmรคrke 2019

Brandsรคkra besiktar, installerar och underhรฅller fรถrebyggande brandskydd รฅt fastighetsรคgare, bostadsfรถretag och bostadsrรคttsfรถreningar. Vรฅr vision รคr att ingen ska mista livet i bostadsbrand.

#SBOETยบLSB/PSEFO"#tXXXCSBOETBLSBTFt5FMFGPO


INTERVJU

ÅRETS KOCK 2019 MARTIN MOSES Vägen till prispallen Allt börjar med att ett recept skickas in som sedan ska bedömas av en jury. Bedömningen är helt anonym och juryn har inga namn på vem som skapat recepten. ­ TEXT: TINA GARDSTEN FOTO: SAMUEL UNÉUS

48


49


INTERVJU

"Jag visste att jag hade det som krävdes" Vi pratar med Martin Moses några dagar efter prisutdelningen. Stort grattis – tredje gången gillt för dig. Första gången du var med var redan 2007, sedan gjorde du ett långt uppehåll fram till förra året då du var ytterst nära och knep silvermedaljen, för att i år äntligen få stå som vinnare. Hur var känslan efter tävlingen?

— Kändes som en enorm lättnad man inte riktigt kunnat föreställa sig innan. Det är hög anspänning före och när man står där i finalen och väntar på att få höra sitt namn och sedan också får höra det, ja det var helt otroligt. Jag har ju varit med när inte mitt namn läses upp först, skrattar Martin. Hade du vinsten på känn?

F

kockarna måste leverera sitt absolut bästa trots tidspress, adrenalin och vetskapen om att de bara har en enda chans framför juryn.

väljs ut och går därefter vidare till kvalificeringstävlingen, där några tar sig vidare till kvalets andra dag. Juryn vill då se prov på en bred kunskap och efter dag två står det klart vilka åtta som kommer gå vidare till finalen. Därefter väntar månader av planering, coachning och träning och stor mental förberedelse. Under finalen tävlar alla de åtta finalisterna i flera moment under två dagar, allt ska klaffa och

Den som lyckas bäst blir - Årets Kock. Martin Moses var den som i år fick ta hem titeln Årets Kock 2019, och ny svensk mästare i professionell matlagning. Vid prisceremonin den 13 september på Annexet, Stockholm, fick vinnaren ta emot Gastronomiska Akademiens mejerimedalj i guld av H.K.H. Prins Carl Philip samt en prischeck på 250 000 kr, i närvaro av Andreas Stenberg, vd Årets Kock och Stefan Karlsson, Årets Kock 1995 och juryns ordförande.

örväntningarna är höga; juryn vill ha något nytt, innovativt, genomtänkt men framförallt något delikat som överraskar domarnas erfarna smaksinnen och gommar.

ETT FLERTAL BIDRAG

50

Jag visste att jag hade det som skulle krävas men var också medveten om att jag skulle vara tvungen att ha två hela bra dagar – men efter första dagen låg jag efter vilket inte var bra alls. Poängmässigt ledde då Ola Wallin, tillika min kollega. Jag låg fyra och räknade ut att jag måste komma etta och tvåa under de resterande momenten. Min mat blir inte bättre på grund av någon annan, man kan inte räkna med eller utgå ifrån andras misslyckanden utan det är bara fokus att prestera på topp. Vad var det tror du som tog dig hela vägen fram i finalen?

—Helt klart var jag mycket bättre förberedd i år och visste därmed vad jag gav mig in i. Jag reste upp till Stockholm en dag tidigare så det fanns tid att ta det lite lugnt och hitta harmonin i mig själv innan allt drog igång. Sedan hade jag turen med mig när det kom till en av de hemliga råvarorna som var havskräfta – och havskräftan är en råvara jag jobbar med dagligen. ­


ANNONS

Smartare teknik sparar energi i våra hus I Sverige hamnar klimatdebatten ofta lite snett. Det är starkt fokus på flygplan och bilar trots att de inte svarar för så stor del av energianvändningen som driften av våra byggnader. Samtidigt har vi fått allt bättre teknik för att sänka energianvändningen i dem. Text: Fredrik Dhejne

O

la Eklund CEO på energibolaget Eklund & Eklund konstaterar att klimatdebatten driver på satsningarna på energibesparingar i landets byggnader. – Efterfrågan på energikartläggningar har ökat starkt och idag är vi marknadsledande på området. Våra kunder äger över 100.000 fastigheter som skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboende, fängelser, skyddsklassade objekt, industribyar mm. Vi har också fått ett antal nya kunder, bland andra; ICA, Stockholms skolor, kommunerna Hässleholm Örebro, Karlskrona, Lund, Malmö kommunala bostadsbolag MKB, Linköpings kommunala bolag Platen i mfl. – Ytterligare ett spännande kundexempel är att vi har varit i Marocko och hjälpt till med beräkningar på världens största solcellsanläggningar. Ola Eklund säger att fastighetsägare i Sverige sparat miljoner kilowattimmar på att göra sina byggnader mer energieffektiva.

– Det förekommer nu också att långivare erbjuder mer förmånliga villkor på fastighetslån om fastighetsägaren genomför besiktningar och investerar i till exempel solceller. Energikartläggningar svarar för den större delen av Ola Eklunds företags intäkter. – Vi analyserar fastighetens kondition avseende klimatskal, uppvärmning och ventilation och beräknar fastighetens energiprestanda utifrån det och ett antal andra parametrar. Tar vi ett fastighetsbolag som MKB i Malmö är de mycket långsiktiga och då kan vi rekommendera mer varaktiga och lite dyrare lösningar. Fastigheter som ägs av investmentbolag har tyvärr ofta krav på kortare payoff-tider. Vi har exempelvis gett förslag på åtgärder som minskar kostnaden för uppvärmning/ ventilation med 3 miljoner per år men där payoff-tiden är 6 år. Svaret är då Nej, eftersom de maximerar vinst på kort sikt för aktieägarna/försäljningen av bolaget.

Ola Eklund CEO

Han säger att vanliga åtgärder i miljonprogrammet är: • Fasadrenovering och byte av kulvertar för varmvatten. • Frekvensstyrd och behovsstyrd ventilation. • Frånluftsvärmepumpar. • Effektivare klimatstyrning. • Isolering av vindar. – Däremot är det inte alltid så lönsamt att byta ut fönstren. Det är bättre att investera i optimering och styrning. Fönsterbyten gör man i samband med fasadrenovering. Styr- och reglerteknik utgör i dag en stor del av tekniken i moderna byggnader. Ventilation svarar också för en stor del av energiförlusterna, men där har det hänt mycket och digitaliseringen gör att det går att göra systemen ännu mer effektiva. Det kommer också ny teknik för bättre styrning av ventilationen i småhus. – Digitaliseringen innebär att vi kan mäta förbrukning mycket mer effektivt än tidigare. Tekniken ger också underlag för individuell debitering efter förbrukning vilket är intressant i ferfamiljshus, som lägenhetsinnehavare betalar du då enbart för din egen förbrukning. – Även värmepumparna har blivit mycket mer effektiva och drar betydligt mindre ström idag jämfört med äldre generationer. Ola Eklund säger att man även använder värmepumpar i kombination med varmvattenberedare. Dessutom kan det till exempel i kommersiella fastigheter vara bättre att ha varmvattenberedare istället för fjärrvärme som ska cirkuleras i hela fastigheten vilket orsakar förluster i kulvertar och liknande. Med lokala varmvattenberedare i kombination med värmepumpar kan man spara energi och minska förluster i överföring och cirkulation. – Regelverken är viktiga och nästa stora förändring av Boverkets regler kommer troligen att omfatta krav på nollenergi i kommersiella hus och villor. Däremot tror jag att flerfamiljshusen får lite mildare regler, avslutar Ola Eklund.


INTERVJU

"Jag blir less när det blir lite för mycket vardag i livet" Vad bestod rätten av som var ditt anonyma bidrag det här året?

- Eldad burfångad havskräfta med kräftemulsion, grön sparris, picklade granskott, ängssyra och krispigt bovete, rökt och gravad äggula samt skummig skaldjursbuljong. Det var tredje gången du medverkade i tävlingen sedan 2007, har tävlingen förändrats?

— Ja, definitivt. Nu skulle jag vilja säga att det krävs mer av de tävlande nu när det är två dagar och fler moment än förut. Det krävs mer råvarukunskap, den som är bäst under två dagar och de åtta-tio momenten är den som tar hem det. Tidigare kunde du träna dig till mycket mer, nu måste du visa på prov på en större och bredare baskunskap gällande allt. Vad har du tränat på specifikt inför tävlingen?

—Som person är jag rätt impulsiv och rastlös så jag har svårt att fokusera på bara en sak i taget och har tränat på

52

flera olika saker och samtidigt. Jag har fräschat upp detaljerna kring att stycka fisk och lamm till exempel, samtidigt som jag lagt mycket tid på detaljerna i själva matlagningen och att träna det mentala. Hur skulle du beskriva din personliga stil när det gäller sättet att laga mat på?

—Väldigt direkt och personlig matlagning, jag blir lätt påverkad av det som händer runt mig och de känslor jag upplever, det tar jag också med i själva maten. Svåraste momentet i tävlingen?

—Råvarukorgen, det är ett moment där det gäller att komma över känslan och oron att inte vara tillräckligt bra. Man måste känna sig bekväm med de råvaror som kommer och dessutom är det mentalt stressande med tiden. Man har inte råd med att något går fel. Tre råvaror du alltid måste ha hemma? Pontus Frithiof

—Smör, citron – och gnocchi till barnen.

Nu har vi bytt årstid och vilken är din bästa höst/vinter råvara?

—Helt klart skaldjur, går att variera väldigt mycket och gärna tillsammans med annat som är i säsong. Innebär vinsten i Årets Kock en ny riktning för dig?

—Ja, det gör det ju, jag kommer framförallt att få träffa mycket mer folk, få nya uppdrag och det ska bli otroligt roligt. Jag blir less när det blir lite för mycket vardag i livet - det är också därför man vill tävla, eftersom det är så annorlunda rent arbetsmässigt. I dag är det exakt en vecka sedan du stod på prispallen – men idag, den här fredagen vad gör du då?

— Ikväll är jag hemma med familjen och det blir egenfångad torsk med remouladsås och kokt potatis. Avslutade Martin Moses, som till vardags är verksam på SK Mat & Människor i Göteborg. ­


I vår världsledande pilotfabrik för Tryckt Elektronik i Norrköping, hjälper vi företag att utveckla nya produkter och produktionsprocesser. Vi kan skapa sensorer, kommunikation, miniatyrisering, nya material och hela elektroniksystem på en etikett – i gränssnittet mellan människa och maskin. Tryckt elektronik ger unika möjligheter för att göra elektronik i nya former, tunn, flexibel, lätt, mjuk, mm. Kom till oss med din utmaning eller briljanta idé! www.printedelectronicsarena.com

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se


INTERVJU

Råa ostron med krämig sås på grillat smör, torkad sockertång, tärnad gurka, yuzusyrad lök, våtarv. Foto: Per Erik Berglund

6†*,&.7…9/,1*6ˎ MOMENTEN TILL I FINALEN AV ÅRETS KOCK 2019 Maxpoäng båda dagarna 800, fördelat på 400 under onsdag + torsdag samt 400 under fredag.

hur specifika råvaror hanteras, hur den tävlande minimerar råvarusvinnet, hur man kommunicerar med sin Comos samt att angiven tid och tävlingsuppgift följs.

ONSDAG 11/9

FREDAG 13/9

SENSORIK OCH RÅVARUKÄNNEDOM – OFÖRBERETT TÄVLINGSMOMENT – MAX

Eldad burfångad havskräfta med kräftemulsion, grön sparris, picklade granskott, ängssyra och krispigt bovete, rökt och gravad äggula samt skummig skaldjursbuljong. Foto: Emma Shevtzoff

40 POÄNG

Under onsdagen den 11 september testades finalisterna i sensorik och råvarukännedom. Under torsdagen redovisade vi hur tävlingen gick till och hur många poäng respektive finalist fick.

TORSDAG 12/9 RÄTTER PÅ RÅVARUKORG – OFÖRBERETT TÄVLINGSMOMENT – MAX 160 POÄNG

Martin Moses Kval Årets Kock Hemlig råvarukorg rätt 1:2 Foto: Emma Shevtzoff

Dagens första tävlingsuppgift var att göra en tvårätters, 6 portioner per rätt, på huvudråvarorna havskräfta och karljohansvamp. Huvudråvarorna skulle finnas med i båda rätter och ska kunna identifieras visuellt eller smakmässigt i rätterna. En av rätterna skulle innehålla en buljong. Det var valfritt om rätterna serveras kalla eller varma. KORVRÄTT – FÖRBERETT TÄVLINGSMOMENT – MAX 160 POÄNG

Dagens andra tävlingsuppgift var att presentera den korvrätt som finalisterna skapat inför finalen. Uppgiften var att göra 30 stycken korvar som alla var lika stora. Sex av dessa serveras med valfria tillbehör till jury. Huvudingrediens i korven var valfri. METOD OCH HANDLAG – MAX 40 POÄNG

Martin Moses Kval Årets Kock Hemlig råvarukorg rätt 2:2 Foto: Emma Shevtzoff

54

Under hela tävlingsdagen rörde sig en metodjury kring tävlingsköken och tittar på finalisternas sätt att arbeta. Bland annat bedömde juryn hur finalisterna hade organiserat sitt kök,

RÄTTER PÅ RÅVARUKORG – oförberett tävlingsmoment – max 160 poäng

DAGENS FÖRSTA TÄVLINGSUPˎ PGIFT VAR ATT SERVERA TVÅ RÄTTER TILL JURYN.

FÖRSTA RÄTTEN - Uppgift att servera 12 stycken kalla ostron i sitt skal. Utöver huvudråvaran hade finalisterna även tillgång till en liten råvarukorg. ANDRA RÄTTEN - Uppgift var att göra en rätt med broccoli som huvudråvara. Rätten ska även innehålla de ostron som finalisterna fått öppna i ett separat bedömningsmoment under dagen. POTATISRÄTT – TRÄNAT TÄVLINGSMOMENT – MAX 160 POÄNG

Dagens andra tävlingsuppgift är att presentera den potatisrätt som finalisterna skapat inför finalen. Uppgiften var att servera en rätt med potatis som huvudråvara. Till detta tillkom vaktel som skulle serveras à part. Enbart fågel, sås/sky/örter får serveras à part. METOD OCH HANDLAG SAMT OSTRONÖPPNING – max 80 poäng Under hela tävlingsdagen rörde sig en metodjury kring tävlingsköken och tittar på finalisternas sätt att arbeta.

Bland annat bedömde juryn hur finalisterna har organiserat sitt kök, hur specifika råvaror hanteras, hur den tävlande minimerar råvarusvinn, hur man kommunicerar med sin Comos samt att angiven tid och tävlingsuppgift följs. O


Nära dig. Och Stockholm.

EUROCAVE VINSKÅP FÖR DEN KVALITETSMEDVETNE

VI NÄ L SK A RE N Nå huvudstaden snabbt och smidigt. Dagliga avgångar till Stockholm-Arlanda med Air Leap. Välkommen ombord!

EuroCave tillverkar bland de förnämsta vinskåpen i världen, både för privat bruk och för restauranger. Patenterad teknik ger perfekta förhållanden för Dina viner; exakt temperaturreglering, rätt luftfuktighet och god luftcirkulation. Miljön i skåpen liknar den i en riktig jordkällare.

Här utbildas framtidens flygtekniker!

EuroCave vinskåp finns som lagringsskåp med ”en” temperatur eller som ”tre”-temperaturskåp, alltifrån energisnåla modellen ”Pure” till den i köksmoduler inbyggnadsbara ”Compact”-modellen, liten och stor. ScandiCave är återförsäljare för EuroCave i Sverige.

VINSKÅP FÖR ALL A BEHOV

Skolan utbildar mekaniker och tekniker för både jet- och kolvmotordrivna flygplan (Kategori A1, B1.1 och B1.2).

 hƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƚŝůůŵĞŬĂŶŝŬĞƌŐĞŶŽŵĨƂƌƐƵŶĚĞƌ ŐLJŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂŶĚćƌ&ůLJŐƚĞŬŶŝŬĐĞŶƚĞƌŚĂƌƌŝŬƐŝŶƚĂŐ͘ hƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶƚŝůůĨůLJŐƚĞŬŶŝŬĞƌćƌĞŶŬǀĂůŝĨŝĐĞƌĂĚzŚͲƵƚďŝůĚŶŝŶŐ ƉĊϰϮϬƉŽćŶŐƐŽŵŐĞŶŽŵĨƂƌƐƵŶĚĞƌϰƚĞƌŵŝŶĞƌ͘ &ůLJŐƚĞŬŶŝŬĐĞŶƚĞƌŬĂŶĞƌďũƵĚĂďŽĞŶĚĞŝĂŶƐůƵƚŶŝŶŐƚŝůůƐŬŽůĂŶ ĨƂƌĂůůĂƐŽŵćƌĂŶƚĂŐŶĂƚŝůůƐŬŽůĂŶƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͘

www.flygteknik.nu

08 - 653 08 80

INFO@SCANDICAVE.SE

WWW.SCANDICAVE.SE


UTBLICK

,1',(1ˎ PAKISTAN UPPROR HOTAR I KASHMIR

Den hinduiska nationalistregeringen förvärrade på allvar krisen i Kashmir genom att ensidigt genomföra förändringar i den muslimskt dominerade Jammu & Kashmir som gjorde Pakistan rasande. Den indiska regeringen under Narendra Modi ändade utan omsvep den särskilda status som det av Indien administrerade Kashmir åtnjutit under hela 70 år. ­ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

BILDEN: SHIKARA BOATS PÅ DAL LAKE I SRINAGAR, JAMMU OCH KASHMIR, INDIEN 56


D

enna förmån hade givit den muslimskt dominerade delstaten Jammu & Kashmir ett begränsat självstyre inom Indien. Natten mellan den fjärde och femte augusti bröts telefonlinjer och tillgången till internet i dalgången i Kashmir och ledarna för dess politiska partier sattes i husarrest. På eftermiddagen samma dag hade parlamentet enats om att frånta Kashmirs status som en delstat och dela upp den i två delar som på obestämd tid formellt ska styras från den indiska huvudstaden New Delhi. Kashmirborna hade varnats liksom resten av Indien men det kom ändå som en chock. DET ÄR ALLTFÖR TIDIGT att säga hur Kina kommer att ta ställning till den förändrade situationen på lång sikt och hur det kommer att påverka situationen i södra Asien.

Det finns enligt vissa bedömare risk för att det hela kommer att leda till ett uppror bland de militanta i Kashmir, som stöds av Pakistan eller än värre ett krig mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan. Men ytterst är det Kina och varken Indien eller Pakistan som kommer att ändra maktbalansen i en region som på nytt hotas av ett krig. Den indiska regeringens beslut att nedgradera Kashmirs status från en delstat i Indien till ett territorium som styrs direkt av regeringen i New Delhi kom som ett hårt slag för Pakistans krav på det omtvistade territoriet. Men det är en konflikt där det inte finns några vinnare om man tillåter en upptrappning av situationen och det gäller i första hand de åtta miljoner människor som bor i Kashmirdalen som lever under en total kommunikationsblackout. ­

57


UTBLICK

"Transportminister Nitin Gadkari hotade med att stoppa flödet av vatten från floden Indus till Pakistan"

Transportminister Nitin Gadkari

DET ÄR LÅNGT IFRÅN den första krisen mellan Indien och Pakistan på senare år längs den så kallade kontrollinjen, gränsen mellan det omtvistade området Jammu och Kashmir. Men tvisten som utlöstes av en självmordsbombare vars bomb krävde 40 indiska soldaters liv i den av Indien kontrollerade delen av Kashmir, pekar på nya besvärliga trendlinjer vars framtida konflikter kan resultera i ett krig mellan dessa två kärnvapenmakter.

i modern tid från Kirgilkriget 1999 och den så kallade Twin Peaks-incidenten 2001 till 2008 och terroristattackerna i Mumbai och därefter Indiens angrepp mot exakta mål i Pakistan som inleddes med en provokation som emanerade från den pakistanska sidan och i varierande grad kunde spåras tillbaka till dess regering eller militär. Vid det senaste dödläget, tog den pakistanska terroristorganisationen Jaish-eMohammed på sig ansvaret för bilbomben i Kashmir. Dess ledare påstås ha givit order om attacken från ett pakistanskt militärsjukhus där han vårdades på en palliativ vårdavdelning. Som svar på sådana provokationer har indiska ledare en riskabel militär upptrappning som ytterst skulle kunna resultera i ett kärnvapenkrig. VID VARJE KRIS

handlade det om ett avsevärt vapenskrammel från indisk sida. Transportminister Nitin Gadkari hotade med att stoppa flödet av vatten från floden Indus till Pakistan enligt ett avtal länderna emellan. Premiärminister Narendra Modi lovade vid ett möte att ”alla tårar som har fällts ska hämnas” och att den indiska krigsmakten ”skulle ha full

DEN HÄR GÅNGEN

58

frihet att besluta om plats, tidpunkt, intensitet och typ av vedergällning mot fienden”. Det som skiljde den här gången var Modis hänvisning till krigsmakten, som kanske kommer att bilda ett nytt prejudikat enligt vilken den indiska krigsmakten, snarare än den civila ledningen, fattar besluten under framtida kriser – något som sedan länge varit fallet i Pakistan. Indiens krigsmakt fattade beslutet om att slå tillbaka den 26 februari då indiskt stridsflyg bombade Jaishe-Mohammad, en bas för utbildning belägen ungefär fem mil väster om Kontrollinjen. Regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) har under Modi länge argumenterat för att Kashmirs särskilda författningsenliga status är ett misstag lika gammalt som den indiska republiken. På en natt drog man samman styrkor som inbegrep armén, de paramilitära stridskrafterna, regeringen och parlamentet liksom Indiens president och Modis anhängare jublade. 1947 när Storbritannien beviljade subkontinenten självstyre, delades territoriet Jammu & Kashmir i likhet med Punjab och Bengalen upp. De nya republikerna, Pakistan och Indien deltog också. Och inom kort befann sig de bägge länderna i krig, där bägge gjorde anspråk på hela Jammu och Kashmir för egen del. Konflikten slutade med ett stillestånd där två tredjedelar av delstaten, däribland Kashmirdalen, hamnade under indisk administration medan resten kom att hamna under pakistansk administration. Indien och Pakistan kom senare att utkämpa två krig som bägge handlade om Kashmir, först 1965 och sedan 1999. ¬


SÅ NÄRA DET NATURLIGA LJUSET DU KAN KOMMA Allt handlar om rätt färgtemperatur. Med armaturen Spektrum Tunable White från småländska Exaktor väljer du själv ditt personliga ljus. Det kallare ljuset som piggar upp och ökar prestationsförmågan i början av dagen. Det varmare ljuset som hjälper dig att landa i slutet av dagen. Ljuset påverkar biologi och psykologi. Rätt ljus när du behöver det.

PROTON LIGHTING | Armaturgatan | 331 42 Värnamo | 0370-69 07 00 | www.protonlighting.se


UTBLICK

"Indiens politiska kontroll över Kashmir ledde till bildandet av en motståndsrörelse i början av 1980-talet" I ett stort tal tillkännagav Modi början på en ny era som skulle befria Kashmir från “terrorism och separatism.” Men det finns en risk för att Kashmir riskerar att hamna i en militär konflikt som man inte har upplevt sedan 1990-talet och att rivaliteten mellan Indien och Pakistan kommer att leda till ytterligare konfrontationer med risk för konsekvenser för Indiens relationer med omvärlden och den regionala stabiliteten. har sedan slutet av 1940-talet varit en konfliktfylld del av Indien. Jammu och Kashmir består av tre huvuddelar Jammu med en hinduisk majoritet vid foten av Himalaya, det torra Ladakh, där majoriteten av befolkningen är buddister och dalen med Srinagar i mitten som i huvudsak bebos av etniska kashmirer. Muslimerna i den tätt befolkade Kashmirdalen är flest i antal. Den indiska regeringen tillkännagav utan förvarning att den skulle ändra status quo i Kashmir genom att häva staten Jammu & Kashmirs speciella halvautonoma status i den indiska författningen och det var då som många skakade på huvudet.

DEN FORNA STATEN KASHMIR

Beslutet var ett särskilt moment i den 72 år långa konflikten mellan Indien och Pakistan om regionen Kashmir liksom för det kashmiriska folkets långa kamp för politiskt självstyre. Det banar väg för ett nytt osäkert kapitel i det av Indien administrerade Kashmir med konsekvenser som kan sträcka sig långt bortom dess omstridda gränser. Det historiska avtalet under vilket Jammu och Kashmir skulle få en ökad grad av självstyre än andra indiska delstater finns inte längre. Men premiärminister Narendra Modis regering gick ännu längre och delade upp staten i två delar. Det innebar att både Ladakh och det tättbefolkade Jammu and Kashmir förvandlades till särskilda territorier, som skulle få

60

mindre rättigheter än andra stater i Indien och som styrs direkt av New Delhi. unilateral manöver för att införa Jammu and Kashmir i det indiska politiska systemet. Indiens inrikesminister Amit Shah, sade att Jammu och Kashmir nu kommer att bli " en verkligt integrerad del av Indien". Indien skickade ytterligare tusentals man till den redan demilitariserade zonen, förbjöd den politiska församlingen, stängde alla kommunikationskanaler, införde i praktiken ett utegångsförbud och grep ett stort antal politiska ledare och aktivister. Indien var medvetet om att många kashmiriska medborgare inte skulle gå med på det här frivilligt och inte helt oväntat blev det demonstrationer runt om i Kashmirdalen. Trots detta firade många hinduiska, nationalistiska anhängare från det styrande regeringspartiet Bharatiya Janata-partiet det hela att Modi hade genomfört något som sedan länge varit ett av partiets mål. En stor andel av den indiska befolkningen tycktes också hålla med.

DET HANDLAR OM EN

DET FINNS FÖRFATTNINGSENLIGA

utmaningar i horisonten och nya byråkratiska arrangemang, som skulle kunna leda till många osäkra faktorer inte bara för Kashmir utan även Indien för och regionen som helhet på grund av Modis beslut.

INDIENS POLITISKA KONTROLL över Kashmir ledde till bildandet av en motståndsrörelse med början av 1980-talet. Pakistan spädde på det hela genom att smuggla kontanter, vapen och militanta ledare till det av Indien administrerade Kashmir och förvandlade staten till en krutdurk under större delen av 1990-talet. Och nu kan också en liknande våldscykel komma till stånd bland de redan missnöjda muslimerna i Kashmir. En analytiker i försvarsfrågor i New Delhi, Ajai Shukla, varnade för att ” Indiens maktövertagande riskerade att leda till en öppen självständighetskamp av samma typ som den i Palestina inne i Kashmir.”

Pakistan kommer inte på något vis stillatigande att bemöta Indiens handlande. Dess regering och krigsmakt, som togs på sängen, måste rädda ansiktet inför den pakistanska allmänheten efter att ha gjort Kashmir till en fråga om politisk betydelse på senare år. DEN PAKISTANSKA REGERINGEN i Islamabad har redan fördömt, reducerat sina diplomatiska förbindelser med New Delhi och skurit av de få återstående kanalerna för en bilateral handel mellan de två nationerna. Pakistans premiärminister Imran Khan utfäste sig att ”ta upp den här frågan vid varje tänkbart tillfälle ”och hans regering har signalerat att man tänker ta upp frågan i FN:s säkerhetsråd. Pakistan kommer att uppmana länder som Förenta Staterna, Kina och andra att utöva påtryckningar för att förmå Indien att gå vidare. 


äger och utvecklar

K AMPA I

Jakob BergstrĂśm, Accord Healthcare

Â?>Â˜Ă•>Ă€ÂˆnyĂžĂŒĂŒ>`i`iĂŒÂˆÂ˜ĂŒiĂ€Â˜>ĂŒÂˆÂœÂ˜iÂ?Â?>Â?BÂŽi“i`iÂ?ĂƒÂ‡ vÂ&#x;Ă€iĂŒ>}iĂŒĆ‚VVÂœĂ€`i>Â?ĂŒÂ…V>Ă€iˆ˜° iĂŒĂ›>Ă€vĂ€BÂ“ĂƒĂŒĂŒĂ›FĂƒ>ÂŽiĂ€ ĂƒÂœÂ“}Â?ÂœĂ€`i>ĂŒĂŒ>`Ă€iĂƒĂƒi˜LÂ?iÛÀÂ&#x;ĂƒĂ•Â˜`>Ă›ÂˆÂŽÂ°Â&#x;Ă€iĂŒ>}iĂŒ Â?iĂŒ>`iivĂŒiĂ€iĂŒĂŒÂŽÂœÂ˜ĂŒÂœĂ€“i`ĂƒĂŒÂœĂ€yiĂ?ˆLˆÂ?ÂˆĂŒiĂŒivĂŒiĂ€ĂƒÂœÂ“`i BĂ€iĂŒĂŒ>Ă›`iĂƒÂ˜>LL>ĂƒĂŒĂ›BĂ?>˜`i}i˜iĂ€ÂˆÂŽ>‡vÂ&#x;Ă€iĂŒ>}i˜ÂŤF `i˜Â˜ÂœĂ€`ÂˆĂƒÂŽ>Â?BÂŽi“i`iÂ?ĂƒÂ“>Ă€ÂŽÂ˜>`i˜° iLiÂ…Â&#x;Ă›`ii˜ Â?œŽ>Â?“i`}Âœ`>“Â&#x;Â?Â?ˆ}Â…iĂŒiĂ€>ĂŒĂŒĂ›BĂ?>ˆ° ˜>˜˜>˜Ă›ÂˆÂŽĂŒÂˆ} >ĂƒÂŤiÂŽĂŒĂ›>Ă€Â?B}iĂŒÂ°Ă€Â&#x;ĂƒĂ•Â˜`>Ă›ÂˆÂŽÂ?ˆ}}iÀFĂ€BĂŒĂŒĂƒÂˆ`>>Ă›ĂƒĂŒ>˜] ÂŤĂ€iVÂˆĂƒˆ˜˜>˜LˆÂ?ĂŒĂ•Â?Â?>Ă€Â˜>]ÂœVÂ…“i`Ă€>ÂŽ>ĂƒÂŤFĂ€iĂŒĂŒÂˆÂ?Â?Ć‚Ă€Â?>˜`>° >ÂŽÂœL iĂ€}ĂƒĂŒĂ€Â&#x;“] ÂœĂ•Â˜ĂŒĂ€Ăž>˜>}iĂ€-V>˜`ˆ˜>Ă›Âˆ>]BĂ€ Ă›BÂ?`ˆ}ĂŒ˜Â&#x;Â?`“i`ÂŽÂœÂ˜ĂŒÂœĂ€iĂŒĂƒĂ•ĂŒvÂœĂ€Â“Â˜ÂˆÂ˜}° iĂŒĂƒÂŽĂ€B``>À‡ ĂƒĂž``iĂƒÂ…iÂ?ĂŒÂœVÂ…Â…FÂ?Â?iĂŒivĂŒiĂ€`iĂ€>ĂƒLiÂ…ÂœĂ›ÂœVÂ…Â&#x;Â˜ĂƒÂŽi“FÂ?° *FĂƒÂ?BĂŒĂŒiĂ›F˜ˆ˜}i˜“i`vÂ&#x;Ă€ĂƒĂŒ>ÂŤ>ÀŽiĂŒĂŒˆ˜vÂ&#x;Ă€FĂ€ĂƒĂŒÂˆ`iĂ€Â˜>Ăƒ

ĂƒÂŽÂˆvĂŒÂ˜ÂˆÂ˜}>Ă€ĂƒÂŽ>ÂŤ>`iĂƒiĂŒĂŒŽœ“LÂˆÂ‡ÂŽÂœÂ˜ĂŒÂœĂ€ĂƒÂœÂ“L>`>Ă€ˆÂ?Â?Ă•ĂƒÂ° >Â?Ă›>ĂžĂŒ>˜BĂ€iĂŒĂŒÂ&#x;ÂŤÂŤiĂŒÂ?>˜`ĂƒÂŽ>ÂŤÂœVÂ…ÂŤF`i˜>˜`Ă€> Â…>Â?Ă›>˜Ăƒ>Â“Ăƒ>Ăƒ“Â&#x;ĂŒiĂƒĂ€Ă•Â“]>Ă€LiĂŒĂƒĂ€Ă•Â“ÂœVÂ…iĂŒĂŒĂƒĂŒÂœĂ€ĂŒ ĂƒÂœVˆ>Â?ĂŒÂŽÂ&#x;Ž°>ÂŽÂœL}ˆÂ?Â?>ÀÛiÀŽÂ?ˆ}i˜>ĂŒĂŒĂƒÂˆĂŒĂŒ>ˆĂ€Â&#x;ĂƒĂ•Â˜`>Ă›ÂˆÂŽ] ÂŽÂœÂ˜ĂŒÂœĂ€ĂƒÂ…Ă•ĂƒiĂŒÂ“ÂˆĂŒĂŒˆ˜>ĂŒĂ•Ă€i˜]“i˜B˜`F˜BĂ€>ĂƒĂŒ>˜° Ć‚ĂŒĂŒÂ…>ĂƒÂˆĂŒĂŒÂŽÂœÂ˜ĂŒÂœĂ€ˆ Ă€Â&#x;ĂƒĂ•Â˜`>Ă›ÂˆÂŽÂ…>Ă€“F˜}> vÂ&#x;Ă€`iÂ?>À°ˆŽ>ÂŤFwÂ?“i˜ÂœVÂ… Â?BĂƒ“iĂ€œ“…ÕÀÛFĂ€>>˜`Ă€> …ÞÀiĂƒ}BĂƒĂŒiĂ€ĂŒĂ€ÂˆĂ›ĂƒÂŤF www.frĂśsundavik.se

Här sitter idag ett tjugotal hyresgäster, bl a Ford, Lufthansa, SAS, Merck, Brunswick, Schneider, Commvault, Shibuya, Actic, Accord Healthcare, Constrera, PharmaRelations, Andritz, Toshiba, ServiceNow och Plaza Magazine. FrÜsundavik ägs och utvecklas av Mengus.


UTBLICK Aktuellt

"Även om Arabförbundet har uttryckt djup oro och fördömt brotten mot de mänskliga rättigheterna i Jammu and Kashmir kritiserade man inte Indien vid namn"

Attack i Pulwama, Kashmir tidigare i år

Konflikternas Kashmir

MEN BETYDLIGT MER BESVÄRANDE är utsikterna för att Pakistan tar till sin gamla taktik att stödja militanta organisationer och extremistgrupper för att destabilisera Jammu and Kashmir för att sedan dra in stormakterna. Även om denna variant inte varit särskilt lyckosam på senare år, kan möjligen Pakistan komma till den slutsatsen att man inte har något alternativ för att hindra Indien från att ändra läget permanent. Självmordsbombningen av en indisk militärkonvoj i gränsstaden Pulwama i Kashmir i februari i år, då 40 indiska militärer dödades, avslöjade just hur mycket som står på spel. Attacken ledde till ett mycket spänt militärt dödläge där det indiska flygvapnet slog till mot en plats inne i Pakistan istället för inne i det omtvistade området för första gången sedan Indien och Pakistan utkämpade ett 13 dagar långt krig 1971. Även om det internationella samhället till slut lyckades få bägge parter att visa återhållsamhet, kommer det att bli svårare att få det att fungera den här gången. Riskerna för en upptrappning mellan de två kärnvapenmakterna, som har drabbat samman om Kashmir många gånger i det förgångna, är alltför realistiska för att ignorera. Varje sammanstötning och infiltration längs den omstridda gränsen kommer att noga studeras under de närmaste månaderna. HUR PAKISTAN AGERAR kan också få konsekvenser för Förenta Staterna och Afghanistan. I juli lyckades Pakistans president Imran Khan under sitt besök Vita Huset förmå president Donald Trump att säga att han var beredd att medla i konflikten mellan Indien och Pakistan när det gällde Kashmir. Även om andra i Trumps administration var snabba att tona ned uttalandet, fick det Indien att agera negativt men gav Khan lovord i Pakistan. Khan kommer sannolikt att kräva att Trump infriar sitt löfte om att övertala Indien att göra en kursändring. En av de påtryckningsmedel som Pakistan har är dess förmåga att påverka de pågående förhandlingarna mellan USA och talibanerna i Afghanistan. Indiens handlingar kommer också att komplicera dess relationer med Kina, ett annat land med territoriella krav i Kashmir. Kina har kontroll över Aksai Chin, en del av Kashmir strax öster om Ladakh som är en de två icke lösta territoriella tvisterna mellan Indien och Kina. I likhet med Pakistan kritiserade

62

Kina i hårda ordalag Indien i mitten av augusti ” för att ha underminerat Kinas territoriella suveränitet”. Indien och Kina hade för två år sedan sin egen gränskonflikt i en isolerad del som gränsar till av Bhutan, som gjorde slut på en period av fientliga relationer. Även om Modi och Kinas president Xi Jinping träffades vid ett toppmöte i Wuhan i Kina 2018, under vänliga former, handlade det bara om ett temporärt töväder i fientligheterna. PAKISTAN LÄR INTE KUNNA FÅ till mycket diplomatiska påtryckningar på Indien. FN och USA har i allmänna ordalag uttryckt oro för freden och stabiliteten men annars avstått från att kritisera Indien. Omedelbart efter Indiens agerande, yrkade Pakistan på att Arabförbundet, där 57 stater ingår, skulle sammankallas för ett extraordinärt möte där Pakistan vid tidigare tillfällen tagit upp frågor som rört Kashmir.

Även om Arabförbundet har uttryckt ”djup oro” och ”fördömt brotten mot de mänskliga rättigheterna i Jammu and Kashmir” kritiserade man inte Indien vid namn. På liknande sätt avslöjade svaret från Förenade Arabemiraten att man inte längre var beredd att stödja Pakistans linje – ett tecken på att Modis ansträngningar att stärka Indiens förbindelser med länderna i Mellanöstern hade betalat sig. Efter Indiens tillkännagivande rörande Kashmir i början av augusti sade Förenade Arabemiratens ambassadör i New Delhi att det som hände i Kashmir var en inrikespolitisk fråga som man inte ansåg sig ha skäl att lägga sig i. Iran och Saudiarabien utfärdade själva försiktigt hållna uttalanden och uppmanade Indien och Pakistan att lösa frågan på diplomatisk väg. kring Persiska viken är särskilt talande. Med USA under president Donald Trump, som inte längre verkar vara intresserad av att blanda sig i kriser runt om i världen, har länder som Förenade Arabemiraten och Saudiarabien bidragit till att utnyttja sitt inflytande över Pakistan att trappa ner krisen med Indien tidigare i år efter angreppet i Pulwama i Kashmir. Och de ser nu ut att kanske behöva spela en liknande roll igen. Men nästa gång kanske insatserna blir betydligt högre. O.

HÅLLNINGEN BLAND STATERNA


UPPHANDLING – för det är det vi gör bäst

Samordnad upphandling Vi projektleder samordnade upphandlingar till upphandlande myndigheter

Vi är en ledande konsult och samarbetspartner inom upphandling till offentlig sektor och vi erbjuder:

Avtalsförvaltning Vi förvaltar avtal som vi har hjälpt er upphandla

Upphandlingsstöd Vi hjälper er med upphandlingsprocessen från förstudier till kontraktsskrivning

Upphandlingsjuridiskt stöd Våra jurister ger er stöd inom upphandlingsjuridiska frågor

Avropsstöd Vi ger er stöd genom hela avropsprocessen från statliga och kommunala ramavtal

Utbildning Vi håller utbildningar inom offentlig upphandling på både grund- och fördjupad nivå

Falun • Göteborg • Jönköping • Malmö • Norrköping • Stockholm

WWW.COLLIGIO.SE

Ett av Västsveriges bästa logistiklägen AP&T

Ekstrand Media

Anders Jungemark

Ekstrand Media

Mats Lind

Ulricehamn befinner sig i en stark tillväxtfas. Och med konkurrenskraftiga markpriser ökar antalet företagsetableringar. Välkommen till en plats för dig och ditt företag, där företagsklimat och utveckling står sida vid sida. Motorvägen knyter samman Göteborg och Jönköping, vilket gör Ulricehamn till en idealisk plats för logistik och e-handelsföretag. Trycket på Rönnåsens industriområde ökar såväl som på andra strategiska platser runtom i kommunen. Kom närmare staden med de stora möjligheterna.

www.nuab.eu


Affärsresenären i samarbete med Escape Box

TEAMBUILDING FÖR ALLA GRUPPER

Aktivitetstipset: ESCAPE BOX

Boka höstens aktivitet nu! Värdekoden ”Kickoff2019” ger dig 10% på din första bokning.

Ett mobilt Escape Room där du är. Helt rätt i tiden!

A

tt hitta den perfekta aktiviteten för sin konferensgrupp kan vara en utmaning i sig. Det finns en uppsjö av alternativ och ofta måste man välja mellan fysisk aktiv, väderberoende eller någonting som passar ”de flesta i gruppen”. Nu har Escape Box kommit upp med en lösning på problemet, en aktivitet som inte är fysiskt aktiv samtidigt som den är tillräckligt utmanande för alla i teamet. Det bästa med aktiviteten är att den utförs där man är. Escape Box är det nya som tar din konferens till en helt ny nivå. DET BLIR EN HÄFTIG SPIONJAKT som hemliga agenter för Perfect Intelligence som är det första uppdraget i Escape Box-serien. Upplevelsen påminner om den man finner i Escape Rooms världen över. Escape Box är utvecklad för att kunna spelas i större grupper samtidigt och genomförs vart du vill. Boxen är full av spännande utmaningar, överraskningar och hemligheter. Laget som löser uppdraget först, vinner!

Escape Box är ett lagspel. Lagen om 4-6 personer får utdelat var sin agentväska och en dokumentmapp av vår gamemaster. Efter att ha blivit introducerade om spelets historia, ska varje lag lösa varierande, kluriga

64

och underhållande uppdrag för att få öppna agentväskan och komma vidare i spionjakten. Målet med spelet är att följa spåren efter den efterlysta spionen. Leta spår, identifiera fingeravtryck, koder och fullfölja uppdraget att få fast spionen inom 60 minuter. Endast det snabbaste laget erbjuds jobb som specialagenter i Perfect Intelligence.

FANTASTISKA FÖRDELAR • Alla kan medverka. • Aktiviteten är inte fysiskt aktiv. • Kort riggningstid, ca 15 minuter. • Escape Box kommer till Er. • Prismässigt konkurrenskraftig i jämförelse med liknande aktiviteter. • Escape Box är nytt koncept som sätter alla grupper på prov. • Passar grupper 6-600+ personer

Blev du nyfiken? Gå in på www.escapebox.se och läs mer! Kontakta ditt närmsta kontor för en kostnadsfri offert! Stockholm, mail@escapebox.se Göteborg & Malmö, info@escapebox.se Norrland, info@escapeboxnorr.se


t t a ? e s t g ö a D boka m

1976

L - KONFER

VARMT VÄLKOMNA TILL SÄRÖHUS

20 MINUTER FRÅN GÖTEBORG

AKTIVITETER

KONFERENS

EN S

-

SPA P

T - HO

EL

ET- JULPA

T KE

AK

SÄRÖ KÄLLA SPA

BOKA JULMIDDAG Säröhus Hotell, Konferens & SPA - www.sarohus.se - tel. 031-936090


EKONOMI

EMMA PERSSON PRIVATEKONOM LÄNSFÖRSÄKRINGAR

6†63$5$5'87,//1…67$†566(0(67(5ː5('$118

GLASS, NÖJESPARKER, GRILLKVÄLLAR

och rosévin – drog semestern iväg och kostade mer än du räknat med och kanske har du insett att du måste nagga av höstens budget? För att undvika att samma sak inträffar nästa år är det dags att ta tag i semesterkassan redan nu. HÄR TIPSAR Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson om hur du gör och hur mycket du behöver spara i månaden. – När ditt semester-jag tar överhanden och du har både solglasögon och spenderarbyxorna på är det lätt hänt att semestern blir dyrare än tänkt. För många är det också svårt att veta hur mycket semestern kostade. Förvånansvärt få räknar efter när de kommer hem, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Det är lätt att summera stughyran eller flygresan, men ska du vara noggrann ska du lägga samman alla utgifter – helst ner på glassnivå. Även om du kanske inte vill veta är detta nyckeln till att kunna sätta dig själv i en bättre situation till nästa år. Du lär förmodligen inte spendera mindre nästa år om ni planerar att göra ungefär samma sak som ni gjorde i år.

Om semestern kostade 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 40 000 kr

66

Belopp per månad (11 mån) 1 800 kr 2 200 kr 2 720 kr 3 200 kr 3 600 kr

VARFÖR INTE GÖRA EN CHECKLISTA PÅ DE VANLIGASTE UTGIFTERNA? • Entréavgifter nöjen • Utflykter • Stuga • Bensin • Flyg/charter • Hotell/boende • Mat och dryck • Restauranger, caféer

När du har gjort din genomgång är det dags att lägga upp ett sparande för nästa års semester. Genom att månadsspara under hela året kommer de ökade utgifterna under sommaren inte komma som en överraskning och riskerar inte att påverka din privatekonomi under hösten. – Involvera gärna hela familjen. Genom att visualisera sparmålet på väggen eller kylskåpet med en graf över hur långt ni kommit går det lättare att förstå även för yngre barn. Att spara är att offra lite här och nu för något roligt längre fram och det är en nyttig läxa för alla, liten som stor, säger Emma Persson och fortsätter: – För att hitta sparutrymmet till semestersparandet kan en total genomgång av ekonomin vara på sin plats. Syna alla utgifter och kör dem genom ett ”behöver jag verkligen det här”-filter. Ofta finns onödiga utgifter som tillsammans kan bli en rejäl slant.

6 TIPS FÖR ATT HITTA UTRYMMET TILL SEMESTERSPARANDET: 1. Inför ett köpstopp fram till nästa lön och sälj av saker du inte behöver. Vill du ha det enkelt, ta hjälp av tjänster som Sellpy eller kör en bakluckeloppis med hela familjen. Det kan bli en rolig upplevelse för alla. 2. Gör det till en utmaning att leva på det som finns i frys och skafferier fram till nästa lön. Låtsas att ni är på en öde ö eller att zombies tagit över världen och att ni inte kan få tag på mer mat. 3. Titta efter rabatter och erbjudanden i dina lokala matvarubutiker och planera dina matinköp efter det. Idag finns reklamblad enkelt tillgängliga digitalt, t ex i appen ShopGun. 4. Summera dina mediakostnader, här ingår allt från bredband till digitala boktjänster, musiktjänster och streamingtjänster. Behöver du verkligen alla? Om du har lånekort hos biblioteket kan du ladda ned e- och ljudböcker kostnadsfritt. 5. Se över dina räntor – både på sparande och på lån. Jämför flera olika banker och se till att du har lägst möjlig låneränta och högst möjliga sparränta. Glöm inte att titta efter att banken du väljer för ditt sparande har insättningsgaranti. 6. Försäkringar och elavtal. Oftast tjänar du inte på att vara lång och trogen kund. Idag är det enkelt att göra prisjämförelser på nätet och byta bolag om du kan få ett bättre avtal någon annanstans. Glöm inte att billigast inte alltid är bäst när det kommer till försäkringar, läs noga igenom villkoren så att du är rätt försäkrad.


Elmixen från Storuman Energi – Trygghet och möjligheter Det unika elavtalet Elmixen är snällt mot klimatet och ger dig trygghet på vintern när priserna kan dra iväg. Rörligt spot under större delen av året och prissäkrad fasteffekt under vintermånaderna. Du kan vara snäll mot miljön genom att välja förnybara energikällor och att köpa el timme för timme. Du hjälper då till att jämna ut Sveriges elförbrukning och behovet av importerad el från smutsig kolkraft minskar. Läs mer på www.storumanenergi.se.

www.storumanenergi.se • Tel 0951-103 35 På www.storumanenergi.se hittar du information om dina konsumenträttigheter, vår hantering av reklamationer, information om var du kan få hjälp med tvistlösning och kontaktinformation för oberoende energirådgivning.

Modern löneoutsourcing Rätt verktyg för rätt lön Med våra webbaserade lösningar får alla anställda en personlig portal med bl.a. Egen Helpdesk / ärendehantering Egen Chattfunktion Historisk lönedata Lönespecifikationer Tidrapportering Reserapportering Dokumenthantering

r . fte t.. d e s i a s lt t Ps r al ten re e pe eta k sö om arb i V k ed m

Dessutom... Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support.

STOCKHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

Tel 0200-265 266 info@pakompetens.se www.pakompetens.se

Rollbaserade lösningar ”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”


HOTELL & RESA

MÖVENPICK ÖPPNAR HÄLSORETREAT I BANGKOK YOGAMATTOR PÅ RUMMEN, TVkanaler med fitnessprogram och ett ekologiskt menykoncept. Bangkok har fått ett nytt hotellalternativ för hälsomedvetna resenärer. På nyöppnade Mövenpick BDMS Wellness Resort känns det nästan som att man befinner sig i en urban djungel.

med resenärer från hela världen. Vi är glada över att kunna erbjuda ett hotell inspirerat av ett unikt hälsokoncept mitt i stan, där våra gäster kan koppla av i grönskande trädgårdar och njuta av olika hälsobehandlingar, säger Patrick Basset, COO för Accor i Ostasien och Maldiverna. har också en noga sammansatt hälsomeny. På Tamarind Natural Dining erbjuds gästerna ekologiska och hälsosamma rätter, medan Cinnamon Lobby Lounge bjuder på vin och andra drycker. På anläggningen finns även stor utomhuspool samt ett stort gym designat av DAVID Health Solutions. I slutet av året öppnar också ett spa och en ny restaurang med thailändskt tema. MÖVENPICK BDMS WELLNESS RESORT

av stadsdelen Sukhumvit och är omgivet av 1,2 hektar växtlighet som ger en grönskande utsikt från de 293 rummen och sviterna. Bredvid hotellet finns även en hälsoklinik, BDMS Wellness Clinic, där gästerna erbjuds behandlingar såsom fysioterapi, råd kring maghälsa, munvård samt olika fertilitetsbehandlingar. – Bangkok är en pulserande storstad

HOTELLET LIGGER I HJÄRTAT

68

– BDMS Wellness Clinic ser fram emot att vara en del av Mövenpicks fantastiska utveckling. Våra två företag kompletterar varandra perfekt – Mövenpicks distinkta schweiziska stil och våra förebyggande vårdbehandlingar, säger Raymond Chong, vd för BDMS Wellness Clinic. – Vi ser allt fler resenärer som lägger stort fokus på hälsa och välbefinnande, även när de reser privat. Det här nya konceptet tillsammans med BDMS Wellness Clinic innebär att Accor tar ytterligare ett steg på en växande marknad. Att det sker i Bangkok är också roligt för våra nordiska resenärer som länge haft staden och landet som en favorit, säger Jan Birkelund, Development & Operations for Accor i Norden. O


VÅRA INNOVATIONER SKAPAR FRAMTIDENS GLOBALA BETALLÖSNINGAR TACK VARE VÅR LOKALA NÄRVARO KAN VI SKRÄDDARSY LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET BÄST

www.verifone.se

ERT NYA AFFÄRSSYSTEM!

www.sagex3.se

”Med Sage X3 har leverantören tagit steget in i framtiden.” Utdrag från erpblogg.se av Jonas Andersson HerbertNathan & Co


KRÖNIKA

En apa som liknar dig TEXT: MICKE DARMELL

J

ag är genetiskt sett mer lik en apa, än en afrikansk elefant är lik en indisk. Du också. Män är djur. Kvinnor likaså.

BRUKAR DU TÄNKA PÅ dina djuriska deltagare och deras behov när du designar dina möten? Det är faktiskt inte fel, och det är definitivt inte fluffigt hippie-snack- det handlar om att vi ska se till att alla kan tillgodogöra sig den information som delges under ett möte. Mötesledaren kan till exempel skapa ro i flocken genom att se deltagarna i ögonen när de kommer. Det är en absolut grundläggande nödvändighet att alla mötesdeltagare ska känna sig välkomnade och behövda under mötet. Toapauser, fika, sömnbehov och så vidare är heller inget man kan fuska med om man är ute efter ett effektivt möte. Har vi inte fått basbehoven tillfredsställda, kommer våra hjärnor vara fullt upptagna med att försöka komma till rätta med det. Det blir ganska lite kapacitet över till att fokusera på mötet då.

70

Stora organisationer har oftast koll på sådana saker när stora möten planeras. Men vad gäller interna möten, tillåts betydligt mer fusk. Troligtvis ser vi kostnaderna tydligare när det gäller större event, och är därmed mer medvetna om hur tiden bäst ska spenderas. Men den största mötesutgiften företag har är de mer blygsamma interna mötena. Här försvinner årligen 170 miljarder kronor årligen i dåliga möten i Sverige. Det är dags att ändra på det. Och det gäller att få grundkonstruktionen rätt! TÄNK PÅ DET NÄSTA GÅNG du ska ha möte på kanelbullens dag: Serverar du inte dina deltagare en kanelbulle samtidigt som grannmötet erbjuder varma, väldoftande bullar kommer dina deltagare ha sitt fokus någon annanstans än på ditt möte. Det är mänskligt. Alternativt djuriskt. Sak samma.

Stay gr8! Från en apa till en annan

Micke Darmell Mötesevangelist och grundare av företaget gr8 meetings som hjälper organisationer att förbättra sin interna möteskultur.


Hej! Jag är Zia, Zlantars digitala bankman. Snart flyttar jag in i Zlantars app där jag håller stenkoll på hela din ekonomi. Jag samlar ihop alla dina bankkonton och kreditkort, kategoriserar alla dina köp och håller ordning på alla dina avtal och prenumerationer. Jag håller ständigt utkik efter bästa villkor och priser för ditt bästa. Ladda ner gratis på App Store eller Google Play.


HOTELL

Scandic återöppnar ikoniskt hotelloch eventcenter i Köpenhamn

I

augusti öppnade Scandic hotelloch eventcentret Scandic Falkoner i Köpenhamns teaterdistrikt Frederiksberg. Det är Scandics andra hotellöppning i staden på mindre än ett år och fler planeras under de kommande åren.

Som en del av hotellet kommer Scandic även att driva eventytorna i det historiska Falkoner-centret, som tidigare gästat legendariska artister som Rolling Stones, Louis Armstrong och Leonard Cohen. Med eventytor för nära 3000 gäster väntas hotellet locka konferensgäster från hela Norden.

SCANDIC FALKONER • Miljömärkt hotell med 334 moderna och nyrenoverade rum • Två eventhallar. Den största med plats för nära 3000 personer

NORDENS STÖRSTA HOTELLKEDJA

återinvigde en av Köpenhamns mest ikoniska hotell- och evenemangsscener, nu under namnet Scandic Falkoner. I samband med den två år långa renoveringen har hotellet fördubblat rumskapaciteten till 334 rum i klassisk nordisk design med vackra detaljer inspirerade av teatervärlden. Centralt beläget erbjuder hotellet närhet till shopping, caféer, restauranger och grönområden. I byggnaden välkomnas även Köpenhamnsbor och besökare till en nyöppnad bar och restaurang.

72

- Det är med stor glädje vi idag välkomnar resenärer och konferensgäster till nyöppnade Falkoner. Det är en ära att driva hotell- och evenemangsscenen i en så unik byggnad och vi ser fram emot att skapa upplevelser på samma höga nivå som de fantastiska konserter, shower, musikaler och konferenser som byggnaden har stått värd för genom åren, säger Søren Faerber, Chef för Scandic Hotels Danmark.

• 12 nyrenoverade och flexibla mötesrum • Restaurang med plats för 350 personer, cocktailbar, café och gym • Närhet till både tunnelbana, tåg, grönområden och parkeringsanläggningar

www.scandichotels.dk/falkoner


”Vi hjälper dig hitta hem”

Vi startade Bostad Direkt 1994. Våra anställda är experter på att hitta boende till dina företagsanställda.Vårt stora utbud gör att vi kan matcha dina behov och hjälpa dig att hitta rätt typ av boende på ett smidigt, tryggt och effektivt sätt. Vi vågar påstå att vi är Sveriges ledande bostadspartner, när det gäller att hitta hem till företag. Helena Ekman, VD Bostad Direkt AB helena@bostaddirekt.com

www.bostaddirekt.com


I GÄVLE KAN DU LEVA FOSSILFRITT Ja, det många fortfarande har som framtidsvision är något som förverkligades i Gävle för flera år sedan. Men det betyder inte att investeringarna för framtiden har upphört. Tvärtom. Hela tiden finns Gävle Energi bakom kulisserna, som en möjliggörare för Gävles invånare, näringsliv, miljö och framtid.

Mattias Gustafsson Utvecklingssamordnare, Malin Eriksson Marknadschef och Inger Lindbäck vice VD. Tillsammans gör vi skillnad när goda affärer, klimat och miljö går hand i hand.


Sponsrat innehåll

Det gäller att hjälpas åt och göra det så enkelt som möjligt. – Inger Lindbäck, vice vd på Gävle Energi

Möjliggör genom unika samarbeten En viktig del av Gävle Energis framgångar är samarbeten med andra aktörer i regionen. Det finns en prestigelöshet och en nyfikenhet, oavsett om det gäller vård, skola, idrott eller näringsliv. – Vi tittar hela tiden på nya möjligheter och söker långsiktiga samarbeten. Det är till exempel tack vare vårt unika samarbete med Billerud Korsnäs, där vi bland annat tar tillvara på deras restvärme, som gjorde att vi fick ett 100% fossilfritt fjärrvärmesystem så tidigt. Det gäller att hjälpas åt och göra det så enkelt som möjligt. Hos oss kan man till exempel inte ens göra fel val som kund, alla får 100% fossilfri fjärrvärme och el per automatik, berättar vice VD, Inger Lindbäck. Sprider kunskap och bidrar aktivt till samhällsnytta Gävle Energi har en energipedagog som sprider kunskap om de klimatutmaningar som finns idag och vikten av att använda förnybara energikällor. – Vår energipedagog har besökt Gävle kommuns samtliga förskolor och många skolor för att undervisa i ämnet. Vi ser det som en investering för framtiden på flera plan och det är ett populärt inslag bland både elever och lärare, säger Marknadschef Malin Eriksson.

Nästa steg är att hjälpa våra kunder – Idag är hållbarhet och resursutnyttjande en förutsättning för att ett energibolag ska vara effektivt och framgångsrikt. Effektiviseringar är speciellt viktigt för vår växande stad. Att hjälpa våra kunder bli energismarta leder till att vi slipper bygga nya produktionsanläggningar trots att vi får fler kunder. Det är den bästa resurseffektiviseringen vi kan bidra med, säger Inger Lindbäck. Forskarskola och första doktorn Tillsammans med Högskolan i Gävle var Gävle Energi med och startade Företagsforskarskolan. Under de senaste åren har ett 20-tal doktorander genomfört forskning inom området ”Resurseffektiva energisystem i den byggda miljön”. Mattias Gustafsson är den första som slutfört forskarskolan och är numera disputerad doktor och anställd av Gävle Energi. – Redan idag driver Gävle Energi ett stort antal utvecklingsprojekt som syftar till ett hållbart samhälle. Mitt uppdrag är att driva utvecklingen effektivt, i rätt riktning och synliggöra synergier både för koncernen, samhället och för den enskilda näringsidkaren, säger Utvecklingssamordnare Mattias Gustafsson.

Fakta om Gävle Energi • Gävle Energi har funnits i 127 år • Omsätter 1,2 miljarder • Levererar 100% förnybar el till drygt 40 000 kunder runt om i landet • Har 220 medarbetare och en mängd samarbetsparters • Har 100 % förnybar bränslemix i Gävle stads fjärrvärmenät • Alla koncernens fordon kan drivas med fossilfria bränslen • Arbetar aktivt med att bygga ut ladd-infrastrukturen för eldrivna fordon och vann ”Laddguldet” 2017

Läs mer på: www.gavleenergi.se

Besök oss på Facebook: www.facebook.com/GavleEnergi/

Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/gavleenergi


I samarbete med Gullmarsstrand Hotell & Konferens

Ett oslagbart läge – 0 meter från havet Gullmarsstrand Hotell & Konferens i Bohuslän är en unik mötesplats och ligger så nära vattnet man kan komma. Här är havet alltid närvarande med allt från menyn, konferenslokalerna, salta aktiviteter som skaldjurssafari och havskajak. Och sist men inte minst Sinnenas Havsbad – den uppvärmda 38-graders poolen. Här får du känslan av att du svävar över havsytan med total avkoppling och blickar ut mot horisonten.

Nya tillskott för ökad kvalité *XOOPDUVVWUDQGHUEMXGHUGHWNRPSOHWWD SDNHWHWI|UHQO\FNDGNRQIHUHQVHYHQWNLFN RII RFKI|USULYDWUHVHQlUHU9LKDUDQVWlOOW $QHWWH/MXQJJUHQI|UDWWVlNHUVWlOODDWWKHOD DQOlJJQLQJHQDQGDVNYDOLWpLQLIUnQRFKXW 9nUPnOELOGlUDWWVNDSDHQPDWGHVWLQDWLRQ VnYLKDUI|UVWlUNWRUJDQLVDWLRQHQPHGQ\ UHVWDXUDQJDQVYDULJ6DELQD6DQGEHUJ6DELQD lUXWELOGDGVRPPHOLHUPnQJnULJHUIDUHQKHW DYYLQHURFKNRPPHUDWWNRPSOHWWHUDYnU IDQWDVWLVNDPDWPHGVPDNIXOODYLQHUKlUOLJD |OVRUWHURFKVMlOYNODUWYnUDDONRKROIULD DOWHUQDWLYVlJHU9'cVD+DQVVRQ

76

Mötet på Gullmarsstrand ,HQDOOWPHUGLJLWDOLVHUDGYlUOGW\FNHUYL RVVVHHWW|NDWLQWUHVVHDYGHWI\VLVNDP|WHW 3n*XOOPDUVVWUDQGlUOHGRUGHQXSSNRSSODG PHQVDPWLGLJWDYNRSSODGGlUWLGHQPHOODQ P|WHQDlUPLQVWOLNDYLNWLJ.DQVNHInUPDQ VLQDElVWDLGpHUXQGHUHQNRUWSURPHQDGSn EU\JJDQYLGEUDVDQSnYHUDQGDQLKDYVEDGHW HOOHULEDVWXQ"-RKDQQD1RUGKROPRFK0DULH 'HIHQGLlUWYnDYYnUDH[SHUWHUSnMXVW GHWI\VLVNDP|WHW²GHJXLGDURFKJHUGLJ WLSVI|UDWWMXVWGLWWP|WHVNDEOLHQVXFFp *XOOPDUVVWUDQGVNDSDUHQNlQVODDYURRFK DEVROXWQlUYDURVRPKnOOHULVLJOnQJWHIWHU EHV|NHW8QGHUQDWWHQNRSSODUPDQDYH[WUD P\FNHWRFKInUHQJRGQDWWVV|PQLYnUD VN|QD&DUSH'LHPVlQJDU

Miljömärkt havshotell 3n*XOOPDUVVWUDQGVWUlYDUYLHIWHUHQKnOOEDU XWYHFNOLQJPHGPLOM|LIRNXV9LKDUWLOO H[HPSHOnWWDVW\FNHQHOELOVODGGQLQJVSODWVHU QlUSURGXFHUDGPDWRFKlUPLOM|FHUWLILHUDGH YLD6YDQHQ.|NHWPHG0DUNXV5|QQTYLVW VRPN|NVPlVWDUHKnOOHUHQVlUVNLOWK|J

VWDQGDUGGlUPDWHQWLOODJDVIUnQJUXQGHQRFK EDVHUDUVLJLKXYXGVDNSnORNDODRFKNRUWUHVWD UnYDURU+lUlUIlUVNILVNRFKVNDOGMXUlUHQ VMlOYNODUKHW/lJJWLOOHWWJRWWYlUGVNDSPHG JOlGMHRFKSDVVLRQDYVOXWDUcVD+DQVVRQ

De tre bröderna & Gullmarsstrand – sedan 1979 0LWWLGHQQDYlVWNXVWLG\OOOLJJHUGHQ FKDUPLJDOLOOD|Q6NDIW|HQGHODY/\VHNLOV NRPPXQPHGHQILQVNlUJnUGXWDQI|U VRPJHUVN\GGI|UKDYVYnJRUQD'HWWD ILVNHVDPKlOOHYl[WHVDNWDIUDPXQGHU VLOOSHULRGHQXQGHUWDOHWRFKPHGI|UGH HWWUHMlOWHNRQRPLVNWXSSVYLQJcUNRP EU|GHUQD1LOVVRQKLWRFKKDUVHGDQGHVV GULYLWKRWHOOHWPHGVWDUNHQWUHSUHQ|UVDQGD +RWHOOHWVRPlUDUNLWHNWULWDWDY:LQJnUGV KDUVDNWDRFKVlNHUWYX[LWIUDPPHG HIWHUWlQNVDPKHWGlUDQOlJJQLQJHQVPlOWHU LQPMXNWL)LVNHElFNVNLO8WJnQJVSXQNWHQ KDUVHGDQVWDUWHQDOOWLGKDUYDULWGHQJDPOD EDGKXVUHVWDXUDQJHQ

1 TIMME FRÅN GÖTEBORG STRANDV. 2-14, 451 78 FISKEBÄCKSKIL T 0523-66 77 88 INFO@GULLMARSSTRAND.SE GULLMARSSTRAND.SE


över 100 kända varumärken

upp till 70% lägre pris

nordens största utbud av kostymer

20 år 1997–2017

besök sveriges största outlet för märkeskläder herr - dam - barn - sport - jeans - skor widengrensvägen 1 vingåker måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00 besök oss eller handla online på www.vfo.se


Låt pulsen gå upp eller landa på Frösö Park Hotel Text: Frösö Park Hotel I Foto: Frösö Park Hotel Med en fantastisk utsikt över Storsjön och fjällvärlden ligger Frösö Park Hotel, här finner du ett modernt upplevelsehotell med fokus på möten, träning och spa. Spat som öppnade i december 2015, rymmer två våningar om 1200 kvm. Här möts du av lugnet, Jämtländsk musik och ett helt ekologisk produktsortiment. Kontrasten mellan värme och kyla är ett genomgående tema och ger dessutom ofta en kick och utlöser en mängd hormoner som ökar vårt välbefinnande. EN UNIK SPARITUAL För att få ut mest av ett spa besök rekommenderar vi vår Spa-ritual med fokus på återhämtning. Ritualen inleds med en Jämtländsk tvagningsritual i “Gläntan” där du får torrborsta och skrubba dig ren med hjälp av en peelingprodukt, tvål och ett träkar som du fyller med så kallt vatten som du kan utstå. Därefter följer ett antal punkter enligt en förutbestämd turrodningberättar Anna Johansson spaterapeut i Frösö Park Spa.

VI TROR PÅ AKTIVA MÖTEN Den som vill vara aktiv kan kombinera spa-besöket, konferensen eller semestern med en stund på gymmet. I direkt närhet till hotellet finns också en stor hinderbana, utegym, fina promenadvägar, trailslingor och skidspår. Vi fokuserar mycket på det aktiva mötet med den inspirerande miljön runt oss, granne med hotellet ligger även ett aktivtetsbolag med massor av spännande aktiviteter under sitt tak, så som teambulding, cykling, guidade turer, snöskulptering och bilkörning på is. 1 TIMME FRÅN STOCKHOLM Med två timmar från dörr till dörr för boende i Stockholmsområdet, lockar Frösön med sin fantastiska natur men med lagom avstånd till Östersunds stadskärna. Hotellet erbjuder weekendpaket med inslag av träning, unika spaupplevleser, god mat och dryck, allt välpaketerat i vackert inramat format. Här finns allt för att samla energi och fly vardagen en stund.

HITTA HIT: Tre minuter med bil från Åre/Östersund flygplats WEBB: frosoparkhotel.se FACEBOOK: Frosoparkhotel INSTAGRAM: @frosoparkhotel


Vi är ett utbildningsföretag som har specialiserat oss på distansutbildningar • Vårt individanpassade utbildningssätt på gör att eleven når sina mål och resultat på sina villkor. • En bra blandning av både nytänkande och tradition. • Hela iden är>ÌÌŽÕ˜˜>ÃÌÕ`iÀ>ˆȘÌ>ŽÌÛ>À…iÃÌ“>˜Liw˜˜iÀÈ}° • Vi har individuell utbildningsstart, d.v.s. DU bestämmer när du vill börja din utbildning. • Våran organisation och utbildningsupplägg gör oss kostnadseffektiva vilket gagnar våra elever genom konkurrenskraftiga utbildningsavgifter. • Samtliga yrkesutbildningar riktar sig till både privatpersoner och företag/organisationer. • Upplägget med 100% distans på våra utbildningar gör att eleven kan arbeta samtidigt som den studerar.

Hos oss kan du bland annat utbilda dig till: · Barnskötare · Fritidsledare · Elevassistent/lärarassistent · Socialpedagog · Integrationspedagog · KBT-terapeut · Par och relationsterapeut · Sexrådgivare · Kostrådgivare och hälsopedagog

· HR-Specialist · Hotel-management · Hotellreceptionist · Administratör · Receptionist (inr. företag) · Säljare · Behandlingspedagog · Undersköterska · Fastighetstekniker

www.cady.se • cadyteamet@cady.se • 031-757 0566


UTVALT

JONAS OF SWEDEN

1932 startade Filip Lindén sin tillverkning av brödpenslar som senare kompletterades med den klassiska mattsoparen Amanda och storsäljaren twixit! påsklämmor. Skalaren "Jonas" introducerades 1953 och har tillverkatsi cirka 100 miljoner exemplar och sålts i 40 länder. Det är endast tillverkningsmetoden som har ändrats under årens lopp. Designen har sett likadan ut i över 60 år. Vem har inte haft eller har en "Jonas" i besticklådan? Genial, billig och pålitlig. Dalo-Lindéns rostfria produkter tillverkas sedan 1947 i Motala.

Jonas de luxeSkalare med plasthandtag av ABSoch Santoprene. Precisionsslipad, vickbar kniv av rostfritt stål ICA, Pris: 60 kr

Jonas-Legenden Skalare av rostfritt stål, precisionsslipad vickbar kniv, ICA, COOP, Clas Ohlson Pris: 35 kr

Vitlökspress av plast och belagd zink. Patenterad lösning som garanterar att inte vitlöksskal fastnar i pressen. ICA, COOP, Clas Ohlson Pris: 69 kr

Skärbräda ligger fast på underlaget hur blött det än är. Bo Olhson, Expo varuhus Pris: ca 130 kr

Doseringstratt 0,5 l av plast. ICA, COOP, Clas Ohlson Pris: 79 kr

Osthyvel med lätt bockade ytterkanter för minskad friktion mot osten. IKEA Pris: 19 kr twixit! påsklämma Axfood, ICA, COOP, Clas Ohlson, City Gross Pris: ca 30 kr, 15 st

80


Elegant & moget från genuint familjehus. Maurice Grumier Brut Perpétuelle är en mogen och uppfriskande champagne, hustypisk för just det lilla familjeägda champagnehuset i Venteuil. Passar utmärkt som en aperitif eller till rätter med fisk & skaldjur. Finns i Systembolagets beställningssortiment

Maurice Grumier Brut Perpétuelle Art nr 77708 | Alk 12,5% | Pris 381:-

@chaampagnepe @ch neperpetuelle

Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.


AKTUELLT

82


LOST

LUGGAGE Man vet hur frustrerande det känns när man kommer fram till bandet och inser att ens incheckade bagage är borta. Vad gör då flygindustrin för att förhindra att bagage går förlorat i systemet? Flygbolag och flygplatser har sett en minskning av borttappat bagage i takt med att man infört en spårningsteknik av resenärernas bagage längs hela resan. ¬ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

83


AKTUELLT

"Att konstatera att ditt bagage är försenat är egentligen inte mycket bättre än att få reda på att det är försvunnet"

I

nom flygsektorn används terminologin vanligtvis felhanterat bagage för alla kollin som är försenade, skadade, plundrade, stulna eller som på annat sätt gått förlorade efter en incheckning. Det kan bero på tekniska fel i systemet som orsakats av den mänskliga faktorn, fel i automatsystemen som transporterar bagage från incheckningen till flygplanen eller för kort tid mellan byte avflygplan.

SKÄLEN KAN VARA FLERA.

Att konstatera att ditt bagage är försenat är egentligen inte mycket bättre än att få reda på att det är borta. Osäkerheten om du bara måste gå och handla underkläder eller skriva om det utkast till en affärsuppgörelse ur minnet gör att man hamnar i ett slags limbo. Du kan trösta dig med att flygbolagen inte bara avfärdar ditt borttappade bagage som en oturlig, oavsiktlig skada. De är medvetna om att det egentligen handlar om misstag de inte har råd att göra. eller skadat flygbagage utgör en ansenlig kostnad

FÖRSENAT, BORTTAPPAT

84

för flygbolagen. På så vis minskar prestandaökningarna flygbolagens insatser vid bagagetransport drastiskt. förbättringen av själva processen resulterar i en större tillfredsställelse bland resenärerna. Större kundnöjdhet tack vare en smidigare process är smått ovärderligt. I IATA-resolution 753, som undertecknades av organisationens 290 medlemsländer 2018 förband sig flygbolagen till obruten spårbarhet av bagaget – från början till slutet av resan.

OCH INTE MINST

inriktar sig framförallt på tidigare svagheter i möjligheterna att spåra bagaget och de mest kritiska punkterna är den station där man lämnar in bagaget – mottagningen på ankomstbanden och transferlinjerna för vidaretransport av bagaget till anslutningsflygen. Och det är enda sättet att stänga till befintliga luckor i systemet. IATA vill få större kundnöjdhet samt minskade utgifter till följd av försenat, borttappat eller skadat flygbagage i och med implementeringen och införandet av resolution 753. Dessutom motverkar resolutionen enligt IATA bedrägeriförsök och stölder. ¬ IATA-RESOLUTION 753


Business, leisure or both

Thule Crossover 2 Carry On Spinner En hållbar och funktionell rullväska som kan användas som handbagage och kan utökas för extra packutrymme. Den är även lätt att köra på sina åtta snurrhjul.


AKTUELLT

Sitas utredning 2019 Bagage IT Insights presenterades vid en tillställning i våras vid Abu Dhabi International Airport

FLYGBOLAG SOM HAR

infört spårningsteknik vid fler stationer under resans gång kan nu skönja ett klart förbättrat resultat globalt när det gäller bagagehantering.

Transfereringen av bagage mellan flygplan infördes under 2018 som det viktigaste skälet till att kollin hamnade fel och svarade då för 46 procent av alla borttappade väskor.

Enligt Sitas utredning 2019 Bagage IT Insights som presenterades i vid en tillställning i våras vid Abu Dhabi International Airport, framkom att där spårning skedde vid incheckning och ombordlastning på flygplanen hade man kunnat redovisa en förbättring av resultatet på upp till 66 procent.

"Alla inom hela industrin måste se över processen och de teknikförbättringar som gjorts under det gångna decenniet och införa den senaste tekniken som bagagespårning för att ta nästa stora steg för att minska antalet borttappade kollin”, säger Peter Drummond, som är SITA:s chef för bagagehanteringen. Rapporten pekade vidare på att drygt 60 procent av passagerarna föredrar att använda sina mobiler för att spåra sina kollin och få informationer om sina väskors ankomst eller om de tappats bort på vägen. I rapporten redogörs vidare för hur olika flygbolag förbättrat sin statistik när det gäller förlorade kollin. Ett av dem som lyckats bäst är Etihad från Abu Dhabi, som förbättrat sin statistik med 33 procent mellan 2017 och 2018 och att 79 procent av de borttappade väskorna inom 72 timmar.

RESULTATEN REDOVISADES vid en tidpunkt då man kunde presentera en rekordstor minskning av felhanterat bagage globalt under det gångna decenniet med en stadig minskning av omkring 5,7 kollin per tusende passagerare under de tre senaste åren. Under 2018 låg siffran på 5,69 per tusen passagerare. Det ska ses mot det faktum att antalet resenärer ökat till 4,4 miljarder 2018 jämfört med 2,8 miljarder två år tidigare.

Enligt rapporten har allt fler flygbolag och flygplatser infört spårningsteknik från incheckning, pålastning ombord på planen, transfer och ankomst legat på omkring 5,7 kollin per 1000 passagerare under den senaste tioårsperioden. Det ska ses mot det faktum att antalet resenärer ökat till 4,4 miljarder 2018 jämfört med 2,8 miljarder två år tidigare. notan till flygindustrin minskat med 43 procent från 4,22 miljarder dollar till 2007 till 2,4 miljarder dollar 2018.

DESSUTOM HAR DEN ÅRLIGA

86

”Under 2018 låg siffran på 5,69 förlorade kollin per tusen passagerare”

har börjat följa passagerarnas kollin vid fler punkter under transit har sett en avsevärd förbättring då det gäller att spåra borttappade kollin enligt SITA. Förbättringen varierade mellan 38 och 68 procent beroende på vilken metod av spårningsteknik som tillämpades. Under 2018 godkände civilflygets internationella organisation IATA, resolution 753, som fastslår att medlemmarna borde vara utrustade med spårningsteknik vid fyra punkter – då passageraren lämnar ifrån sig sitt

DE FLYGBOLAG SOM

bagage, ombordlastningen av kollit till flygplanet, överlämnandet av bagage till transferområdet och sedan vidare till eventuella bolag för transfer. Passagerarna checkade under 2018 in 4,27 miljarder kollin och då försvann i genomsnitt 5,69 väskor mer tusende kolli. påpekade vidare att automatiseringen och andra nya tekniska inslag lett till att det totala antalet borttappade kollin under perioden 2007 och 2018 hade minskat från 46,9 miljoner till 24,8 miljoner. Trots att antalet passagerare hade ökat med 76 procent. “Att flytta kollin från ett plan till ett annat eller från ett flygbolag till ett annat, har även fortsättningsvis varit ett problem är för godshanteringen även i fortsättningen och det svarade för 46 procent av allt försenat bagage under 2018, en liten förbättring jämfört med 2017,” uppger SITA: VD Barbara Dalibard i rapporten. ­

RAPPORTEN FRÅN SITA


TRYGGHET SOM INTE SKÄMS FÖR SIG • • • •

Elegant klocka Automatiskt fall-larm Manuell larmknapp Larmar familj, vänner

NU 2490 :(ord pris 2990 :-) 30 dagars öppet köp och fri frakt Beställ enkelt på BellPal.com (kod:affres) eller ring 08-515 127 50

DU BLIR ALDRIG LÄMNAD ENSAM Svenska BellPal har utvecklat unik världsledande teknik. BellPalklockan känner av om man ramlar, och automatiskt larmar nära och kära – de får reda på var man är, och kommunicera med varandra för att att ska kunna hjälpas åt. 9DUMHGDJUDPODUGU\JDLQGLYLGHUYDUDY EHK|YHUVMXNYnUG'HWlUKHPVNWPnQJDVRPYDUV OLYEOLUI|UNRUWSnJUXQGDYDWWPDQUDPODUlUHQVDPRFKLQWHNRPPHUXSSSnI|WWHUQDRFKLQWHInU KMlOSª'HWPnVWHYLlQGUDSnRFKGlUI|UVWDUWDGHYL %HOO3DOªVlJHU'DYLG=LHPVN\ ª9LYDOGHDWWXWJnLIUnQYDGPDQEHK|YHULYDUGDJHQ§GHWlUMXGlUYLOHYHU.UDYHQEOHYUlWWWXIID HIWHUVRPGDJHQVPRGHUQDVHQLRUHUKDUNROOSn OlJHW9LKDUInWWMREEDWKnUWPHQVnEOHYGHW YlUOGHQVIUlPVWDIDOOGHWHNWRUVRPIDNWLVNWWlQNHU KHOWVMlOYLNORFNDQ'HWlUUlWWFRROW§RFKGHW lUWDFNYDUHDWWYLPHGHWWJlQJVHQLRUHUUDPODW WLOOVDPPDQVRFKVLPXOHUDWKXUYLIDNWLVNWUDPODURFK VQXEEODU'HWIXQNDUlYHQRPPDQVLWWHULUXOOVWRO GlUPDQRIWDUDPODUQlUPDQLQXWSnDYVWRO VRIIDVlQJRVYª 'HVLJQlUDYJ|UDQGH§YDUI|UVNDWU\JJKHWVHIXOW XWLQJHQYLOOKDVDNHUSnVLJVRPNlQQVVRPRP PDQYRUHLQODJGSnVMXNKXV0DQVNDNlQQDVLJIUL RFKWU\JJ 0DQNDQODUPDPDQXHOOWPHGNORFNDQRFKGnVNHU VDPPDVRPRPPDQUDPODU§ODUPHWJnUWLOOGHPDQ YDOWVRPI|OMDUHL%HOO3DO$SSHQ'lUInUDOODHQNDUWD YDUGHQVRPKDUHQNORFNDlURFKNDQNRPPXQLFHUD direkt. 'DYLG=LHPVN\KDUlJQDWGHIHPVHQDVWHnUHQWLOO DWWXWYHFNODHQVWLOUHQNORFNDVRPVNDKMlOSDGHQ GUDEEDGH*HQRPDWWXSSWlFNDRFKI|UKLQGUD IDOORO\FNRUJ|U%HOOSDODWWPDQVNDXSSWlFNWQlUW KMlOSEHK|YVHQVDPQlUKMlOSEHK|YVª-DJYl[WH XSSPHGPLQDPRUI|UlOGUDURFKPLQPRUPRUKDU YDULWHQVWRUGHOLPLWWOLY0HQHQGDJNXQGHYLLQWH QnKHQQHSnWHOHIRQHQ3ROLVHQKLWWDGHKHQQHWYn GDJDUVHQDUHLOLYHWPHQLGnOLJWVNLFN+RQKDGH UDPODWPHQNXQGHLQWHNRPPDXSSVMlOYªEHUlWWDU 'DYLG=LHPVN\ .ORFNDQVRP'DYLGRFKKDQVWHDPXWYHFNODWlU XWUXVWDGPHGDUWL²FLHOOLQWHOOLJHQVVRPNlQQHUDY DQYlQGDUHQVU|UHOVHURFKEHG|PHUom en RO\FND lUIUDPPH'nJnUHWWODUPGLUHNWWLOOHQG\JQHW

UXQW|SSHQMRXU§RDYVHWWYDUPDQEH²QQHUVLJSn MRUGHQ/DUPHWJnUlYHQWLOOGHDQK|ULJDVDSSVn DWWGHInUNXQVNDSRPVLWXDWLRQHQ ª9LULQJHUGHQVRPKDUIDOOLWRFKIUnJDUYLQnJUD HQNODIUnJRUKXUGHWOLJJHUWLOO%HK|YHUPDQKMlOS DWWNRPPDXSS"0nVWHSHUVRQHQWLOOVMXNKXV" 9LEHG|PHUYLONHQKMlOSYLVNDORWVDIUDPRFK LQIRUPDWLRQHQYLInUGHODUYLWLOODQK|ULJDVRPlU XSSNRSSODGHYLDDSSHQªEHUlWWDU'DYLG5LVNHQlU DWWSHUVRQHQOLJJHUVnDWWPDQLQWHQnUWHOHIRQHQ RFKLQWHNDQVYDUDVHULQWHNDQVYDUDLWHOHIRQHQ VHU%HOOSDORFKGHUDVWU\JJKHWVMRXUWLOODWWGHQ GUDEEDGHInUKMlOS 9DUMHnUVNDGDVPlQQLVNRUVnDOOYDUOLJWL IDOORO\FNRUDWWGHPnVWHOlJJDVLQSnVMXNKXV(QOLJW6RFLDOVW\UHOVHQlUIDOOGHVVXWRPGHQYDQOLJDVWH RUVDNHQWLOOG|GVRO\FNRUXSSPRUSHUVRQHU VNDGDVVnDOOYDUOLJWDWWGHDYOLGHUYDUMHnU'HWlU I\UDJnQJHUVnPnQJDMlPI|UWPHGGHVRPG|UL WUD²NHQ

SVARSKORT Ja tack! -DJYLOOInWU\JJKHWLHQNORFNDI|UHQGDVW NU RUGLQDULHSULVNU 'HVVXWRPInUMDJWMlQVWHQ1lUD .lUDJUDWLVLPnQDGHU,QJHQELQGQLQJVWLG Välj klocka (läs mer om färgerna på bellpal.com)

Vit

Pärlemor

Svart

Namn:

Adress:

Postnr, Ort:

INFORMATION

%HOO3DO:DWFKlULVLJVMlOYHQXWPlUNWRFKEUDNORFNDPHQ I|UDWWInXWIXOOQ\WWDDY%HOO3DOEHK|YHUGHQNRSSODVWLOO %HOO3DOVDSSRFKDERQQHPDQJHW1lUD .lUD

NÄRA & KÄRA

Telefon:

E-postadress:

0HGDERQQHPDQJHW1lUD .lUDNDQPDQYlOMDYLONDVRP VNDNXQQDWDGHODYHWWODUP2FKGHWlUEDUDXQGHUHWWODUP VRPI|OMDUHNDQVHJHRJUD²VNSRVLWLRQ Personnr:

TEKNISK SPECIFIKATION

%HOO3DO:DWFKNUlYHUHQVPDUWSKRQHPHG%OXHWRRWKRFK LQWHUQHWXSSNRSSOLQJ0DMRULWHWHQDYDOODVPDUWSKRQHVWLOOYHUNDGHRFKVHQDUHlUNRPSDWLEODPHG%HOO3DO:DWFK 'HQDQDORJDNORFNDQIXQJHUDUlYHQXWDQXSSNRSSOLQJ iPhonetelefoner 2SHUDWLYV\VWHPL26HOOHUVHQDUH L3KRQH6;RFKVHQDUH Androidtelefoner 2SHUDWLYV\VWHP$QGURLG1RXJDWHOOHUVHQDUH%OXHWRRWKYHUVLRQHOOHUVHQDUH Material boett Armband Diameter boett Tjocklek boett Vikt Bredd på armband Vattentäthet Urverk

Stål 316L Läderarmband 40 mm 12,3 mm 25 gram 20 mm Ja, 5ATM Quartz, Miyota

/lVPHUSnbellpal.com KDUGX³HUIUnJRUNRQWDNWDNXQGVHUYLFHSninfo@bellpal.com eller 08-515 127 50

Underskrift:

30 dagars öppet köp om klockan returneras med originalförpackning. .ORFNDQOHYHUHUDVWLOOGLJIUDNWIULWW$OODYLOONRU²QQVSnEHOOSDOFRP

BESTÄLL SÅ HÄR 3RVWDGHQLI\OOGWDORQJRFKVNLFNDGHQWLOO%HOO3DOO BellPalAB, MariaSkolgata 83, 118 53 Stockholm HOOHUWDHQELOGSnNXSRQJHQRFKPDLODELOGHQWLOO order@bellpal.com'XNDQlYHQInGHWUDEDWWHUDGHSULVHWRPGXJnULQSn bellpal.com RFKDQJHU koden affres. 'HWJnURFNVnEUDDWWULQJDNXQGVHUYLFHSn08-515 127 50


AKTUELLT

"Att kontrollera ombord lastningen av resenärernas kollin är en av de lättaste åtgärderna för ett flygbolag för att förbättra spårningen i enlighet med Resolution 753" “Vi analyserade omkring 10 miljoner kollin och tillämpade en särskild teknik för att bekräfta resultatet,” säger Peter Drummond, som är chef för bagagehanteringen vid SITA. “Den här spårningen av bagaget vid hanteringen av resenärernas bagage har bidragit till att hjälpa flygbolagen att förbättra hanteringen med drygt 38 procent om de redan hade en tillfredsställande spårningsapparat installerad”, sade Drummond. “Om de inte redan hade infört någon form av spårningsmetod, skulle de ha förbättrat sitt resultat med upp till 66 procent” sade Drummond vidare. Att kontrollera ombord lastningen av resenärernas kollin är en av de lättaste åtgärderna för ett flygbolag för att förbättra spårningen i enlighet med Resolution 753”, tillade Drummond. Rapporten konstaterade vidare att 26 procent av alla resenärer fick informationer om sitt bagage via sina mobiltelefoner under 2018 och där rapporterade 8,6 procent fler

NÅGRA TUMREGLER FÖR ATT FÖRHINDRA ATT BAGAGET GÅR FÖRLORAT: 1.Skriv ditt namn på insidan och utsidan av dina väskor. Ännu bättre är om du lägger en kopia av dina färdrutter i var och en av väskorna så att flygbolaget kan lokalisera dig.

Peter Drummond

passagerare att de var nöjda med informationer om sitt bagage jämfört med dem som fick sina informationer via allmänna tillkännagivanden eller via anslagstavlor eller via bildskärmar. av de som hade svarat på en enkät från SITA sade att de i fortsättningen definitivt skulle spåra sina kollin via sina appar, använda sig av allmän information om var de skulle hämta sina kollin och använda sina mobiltelefoner för att rapportera om borttappat bagage. ࣵ

NÄSTAN TVÅ TREDJEDELAR

2. De vanligaste orsakerna till att bagage försvinner eller försenas är sena incheckningar och byte av plan där det är knappt om tid. Undvik bägge i möjligaste mån. 3. Lägg alla värdesaker i din kabinväska, dvs kameror, datorer, mediciner, plånböcker, smycken, släktklenoder, pass, färdrutts- och kontaktinformation och andra handlingar som är viktiga för din resa och som aldrig ska ligga i ditt incheckade bagage. 4. Skriv upp vad du har i dina väskor. Det må låta tråkigt men när flygbolaget frågar dig vad du hade i väskan vill du inte glömma något av värde. 5. Se till att den person som checkar in ditt bagage sätter rätt destinationshandling på alla dina incheckade kollin och se till att du får ett bagagekvitto för varje. 6. Packa ner ett ombyte av kläder i din kabinväska så att du har något att ta på dig om ditt incheckade bagage är försenat. 7. Teckna en reseförsäkring. Det är den bästa garantin för att få tillbaka vad du förlorat.

88


LYXIGT MED FOGFRITT! Vi arbetar med CreteDeco. Det är ett material som bygger ca 3 mm och därför kan läggas direkt på befintligt kakel/klinker, vilket spar både tid och pengar. Renoveringen tar endast ca 6 dagar.

Du kan äv en välja and ra kulörer uta nfö gråskalan r för betongen .

BETONGSTIL Sveriges största leverantör utav designlösningar i betong. Vi levererar även golv, bänkskivor och stänkskydd i betong.

08-748 99 11 www.betongstil.se Följ oss på Facebook och Instagram


MÖTESPLATS

ETT HELT UNIKT FRITIDS

Öijared satsar på ”Framtidens fritidsgård” för barn, unga och framsynta företag

D

en 9 juni 2019 var vädergudarna inte nådiga på Västkusten, men även om det regnade tvären så skrämdes inte besökarna på Öijared Golfklubb som med fest och tävlingar invigde sin nya Multibana. är elbelyst och har ett spännande och varierat innehåll som Footgolf, Frisbeegolf och Golfäventyret, som är Svenska Golfförbundets pedagogiska spelarutveckling för barn och unga, där de steg för steg kan utvecklas som golfare. För den som inte riktigt är insatt i terminologin så liknar Frisbeegolf vanlig golf fast med frisbee och samma princip gäller för footgolf, där det handlar om att du med så få sparkar som möjligt ska sparka en fotboll ner i stora hål.

DEN NYA MULTIBANAN

Det är samma slinga så fyra personer kan köra de olika sporterna samtidigt, förklarar Lars Brydolf, klubbchef på Öijared när vi möts för ett samtal om Öijareds ungdomssatsning och kvalitetstänkande.

EN MULTIBANA MED FRITIDSGÅRDSAMBITIONER?

Ja, så är tanken, säger Lars Brydolf. Som största golfanläggning i Sverige ville vi ge golfintresserade tjejer och killar en kul och meningsfull fritid med fokus på golf. Är man störst har man ett alldeles speciellt ansvar för framtiden, och Öijareds bredd och höja nivå, liksom miljö och

90

golfkunnande, tror vi kan inspirera unga lite extra. Vi hoppas mycket på Multibanan som är ritad av Pierre Fulke och vi tror att vi med dess utformning kommer kunna locka många att både prova på de olika aktiviteterna och dessutom få fler att fastna för både golfen och Öijared, berättar Lars Brydolf. Pierre Fulke har en mycket framgångsrik bakgrund som professionell golfspelare och har b l a spelat Raiders cup för Europa. Under sommaren har vi sett de första effekterna av Multibanan där vi nu har som ju ger massor av unga möjligheter att träffas i en aktiv och inspirerande utomhusmiljö som dessutom erbjuder paket för unga och gamla som omfattar allt från Multibana till ”Bankalas” i olika former. Vi ser också resultatet av övriga kvalitetshöjande insatser på Öijared. Vi har höjt ribban ordentligt, fortsätter Lars Brydolf.

FÖRETAGMÖTEN OCH FRITIDS?

När jag får veta att även företag lägger in egna aktiviteter på Multibanan som ett led i teambuildning, träning och energikick blir jag först lite överraskad men snart är sammanhanget ganska självklart. Öijareds ägare och ledning är starkt medvetna om det viktiga samspelet mellan kropp och själ. De vill arbeta för ett helhetsperspektiv på samspelet mellan miljö och hälsa och den ambitionen genomsyrar verksamheten på Öijared.

ganska självklart att Multibanan med dess lekfulla utmaningar också är tillgängliga för företag och organisationer som möts på Öijared. När Multibanan växte fram var det med fokus på barn och unga, som naturligtvis är den primära målgruppen.

DET ÄR DÄRFÖR

Men helhetsperspektivet på Öijareds verksamhet gör att till exempel alla företagskunder som så önskar ska få möjlighet att ha kul tillsammans, öka självkännedom och självförtroende genom lekfulla utmaningar.

EN EGEN VÄRLD

Öijared har en nära tusenårig historia. Samtidigt är Öijared en mötesplats för alla tider som inspirerar till utomhusliv och aktiviteter men också lämnar utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ¬innovation. I denna alldeles egna värld möts du av både slott och kojor, vandringsleder och hagmarker samt Sveriges största golfanläggning med toppmodern golfstudio tillsammans med ett unikt hotell, restaurang, konferensanläggning och relaxavdelning. talar om Öijared som ”en egen värld”. Ändå är avståndet från Göteborg till möjligheterna ett rikt varierat golfspel bara 35 minuter från Göteborg. Öijared är unikt. ࣵ

JAG OCH LARS BRYDOLF


Rindi Pellets har bytt namn till

Solør Bioenergi Pellets

För mer information om vår koncern, besök gärna vår hemsida solorbioenergi.se

sbpellets@solorbioenergi.com • 0281-715 25 • solorbioenergi.se

īĞŬƟǀĂŚĊůůďĂƌĂůŽŐŝƐƟŬůƂƐŶŝŶŐĂƌ ĨƂƌĞͲŚĂŶĚĞůŶćƌĂĚŝŶĂŬƵŶĚĞƌ Från Eskilstuna når du 3,8 miljoner människor inom 60 minuter ŶƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂĐĞƌŝŶŐŵĞĚďƌĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŐƂƌĂƩĚƵĞŶŬĞůƚŽĐŚƐŶĂďďƚŶĊƌ ^ƚŽĐŬŚŽůŵͲDćůĂƌĚĂůĞŶ͘ŶĞdžƉĂŶƐŝǀƌĞŐŝŽŶŵĞĚƐŬŝůƐƚƵŶĂƐŽŵůŽŐŝƐƟŬŶĂǀĨƂƌĚĞŶ ĚŝŐŝƚĂůĂŚĂŶĚĞůŶ͘EćƌŚĞƚƟůůŬƵŶĚĞƌ͕ŚĊůůďĂƌĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌŽĐŚƟůůŐĊŶŐƟůůĞƚĂďůĞƌŝŶŐƐŬůĂƌ ŵĂƌŬŽĐŚƌćƩŬŽŵƉĞƚĞŶƐƐŬĂƉĂƌĞīĞŬƟǀĂůŽŐŝƐƟŬůƂƐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĚŝŐŝƚĂůŚĂŶĚĞů͘

ƵŚŝƩĂƌŽƐƐƉĊǁǁǁ͘ĞƐŬŝůƐƚƵŶĂůŽŐŝƐƟŬ͘ƐĞͬŬŽŶƚĂŬƚĂͲŽƐƐ

ake at mƌĞŶĐĞ h t ple ŝīĞ Peo ĂĚ


KONFERENS

KONGRESSTADEN BORÅS ˎ67$'(10$10—76, , Borås är staden där mötets storlek inte spelar någon roll för resultatet. Här har folk mötts i århundraden och numera kan man stoltsera med en egen kongresslokal mitt i staden hjärta. Den levande konsten som man dessutom bjuder på gör sitt för att alla ska känna sig välkomna. ­ TEXT: JOAKIM ERLANDSON

92


Granberg V52-G

V sa Vis U¿QQ er OOH GH å lag n R a P np sid äve hem se

Brenäs PV35-G

Skeberg V37-G

Ett hantverk från Dalarna

Norsbro PV54-G

www.leksandsdorren.se bli inspirerad - se priser - beställ katalog - hitta återförsäljare

Rexbo V63-G

Leksandsdörren AB Siljansnäsvägen 12 793 92 LEKSAND info@leksandsdorren.se

Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm Kampanjbiljetter från 595 SEK Kontakta oss på direktflyg.com Tel. 0770-790 700 bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95 Din flygplats i Härliga Härjedalen


KONFERENS

NUMERA ÄR BORÅS EN KONGRESSTAD

D

et är närmare 400 år sedan Kung Gustav II Adolf befann sig i det som numera är Borås för ett möte med storbönderna i trakten. En sammankomst som så småningom resulterade i att staden grundades och man kommer att fira 400-årsjubileum år 2021. År som präglats av handel och som så småningom i allt större utsträckning kom att handla om textiler. Textilindustrin kom att ha stor inverkan på Borås såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt och här ha möten mellan människor alltid varit viktigt. Huruvida det påverkar dagens boråsare kan vara svårt att avgöra men att just möten människor emellan i

94

allra högsta grad än idag är en naturlig ingrediens för staden råder ingen tvekan om. NUMERA ÄR BORÅS en kongresstad och konstruktiva möten och affärer är här en självklarhet. Här finns en atmosfär byggd på en lång tradition av överenskommelser och skapande. Något som faktiskt kan tas med in i mötesrummet. Historiska vingslag ska aldrig negligeras utan tvärtom bejakas. Det finns all anledning att ha Borås i tankarna inför nästa konferens eller kongress.

stod det som tidigare var Folkets Hus klart som stadens nya stolta kongresshus, viket präglat stadens nutida möteskultur. Vi

I SLUTET AV 2018

återkommer till den byggnaden om en liten stund. Först lite om det geografiska läget. Borås ligger som bekant i Västsverige men det man kanske inte alltid tänker på är vilken enorm mängd människor som befinner sig i stadens närhet. Inte mindre än 1,5 miljoner människor inom en tiomilsradie. Lägg därtill att Göteborg Landvetter Airport ligger lika nära Borås som Göteborg och att det finns goda järnvägsförbindelser så kan man snabbt konstatera att staden har ett strategiskt utmärkt läge som mötesstad. en stad att trivas i utanför mötesrummen då man satsat stort på kultur av varierad inriktning.­

BORÅS ÄR DESSUTOM


Hur säker är du och din personal när ni reser? 2Secure hjälper företag att förebygga och hantera resesäkerhetsrisker, så att du och dina kollegor kan resa tryggt och säkert. RESESÄKERHETSPROGRAM

RÅDGIVNING

MOBILAPP 2TRAVEL

INCIDENT & KRISHANTERING

MEDICINSK ASSISTANS

UTBILDNINGAR

Vill du veta mer? Kontakta oss! STOCKHOLM | GÖTEBORG | LUND | VÄSTERÅS | KARLSTAD 08-656 50 00 • info@2secure.se • www.2secure.se


KONFERENS

BORÅS VÄRNAR OM DET GAMLA MEN GYNNAR ÄNDÅ DET TOPPMODERNA BORÅS KONGRESS slog upp portarna 2018 men bygganden har gamla anor och har sedan dess varit en plats för invånarna att mötas på. Byggnaden är den som tidigare var Folkets Hus och som ursprungligen byggdes 1939 och som nu fått en upprustning och ombyggnad fylld med omtanke och kärlek med ambition att vara en kongressbyggnad för nutid och framtid. Det som nu står i centrala Borås är en byggnad som till fullo är anpassad för just möten. Här har såväl små som stora möten fantastiska möjligheter. Och som namnet skvallrar om funkar såklart även fullskaliga kongresser. Byggnaden är ju gjord för att mötet ska bli så lyckade som möjligt och redan i skisstadiet hade man enbart mötet mellan människor i fokus. Nu när resultatet står att skåda är det inte så förvånande att

96

arkitektkontoret Tengboms förslag valdes i konkurrens av 60 andra arkitektkontor världen runt. Bo Karlberg på Tengboms, som för övrig signerade den skiss som vann i konkurrens av moderna visualiseringar och uttänkta paketerade koncept, har sagt så här om varför just deras förslag gick hela vägen: – Vi fick uppdraget för att vi förstod både arkitekturen och affären. och ändå stoltsera med något toppmodernt är något som boråsarna bör vara stolta över. Inte alla gånger som gamla byggnader får behålla sin historiska karaktär vid ombyggnader i så hög grad som i detta fall.

ATT VÄRNA OM DET GAMLA

ett modernt möteshus är ett flertal delar av

TROTS ATT DET NU ÄR

huskroppen och detaljer från den ursprungliga byggnaden alltså sparad. Något som besökarna definitivt lär se är den återskapade balkongen ovanför huvudentrén som byggdes bort på 60-talet och som nu är återskapad för att efterlikna det ursprungliga. Borås är en historisk textilstad och självklart syns det då även de klassiska gardiner som tidigare flankerade balkongen och som har återskapats i en modern tappning. Numera är de i stickad metall från Smart Textiles och huset har också fått konstnärlig utsmyckning genom generösa donationer vilket tillsammans förstärker Borås epitete som textil-, konst- och kulturstad. ­


Tack Sundbybergs Stadsnät!

Vilken härlig känsla att vara trygg i vardagen! ” Det är en trygghet att veta att barnen kommit hem från skolan, nu får jag ett meddelande när de är hemma. Och jag kan känna mig lugn, eftersom jag vet om mamma har gått ut eller bara öppnat dörren. Jag får ett larmmeddelande om altandörren är öppen när jag går ut. Öppnas den när jag inte är hemma får jag också ett larm – jätteskönt, för jag har koll på altandörren. Och när jag ska gå och lägga mig trycker jag bara på dag/ natt-knappen, så kan jag sova tryggt i vetskapen att elektrisk utrustning och lampor är avstängda. Och om jag vaknar på natten så tänds ledbelysningen så jag behöver inte oroa mig för att ramla.”

Sundbybergs Stadsnät är den öppna kommunala fiberleverantören, där alla anslutna får ett snabbt och driftsäkert nät med ett stort utbud av tjänster. Vår vision är att Sundbyberg ska bli bäst i Sverige på digitalisering, och med vårt robusta och säkra nät har vi lagt grunden för en säker och hållbar digitalisering inom kommunen. Vi vill att alla i Sundbyberg ska kunna känna sig trygga i en förenklad vardag. Så vi skapade Trygghemma-tjänsten – hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet.

Stadsnätet – Din digitala framtid.

Läs mer på: www.sundbybergsstadsnat.se/trygghemma

Sundbybergs Stadsnät medverkar fortlöpande i utvecklingen av nya tjänster och produkter som gör boendet enklare och tryggare, till nytta och glädje för alla sundbybergare.

Telefon: 08-706 91 35 E-post: info@sundbybergsstadsnat.se


KONFERENS

I BORÅS ÄR KONSTEN LEVANDE OCH TILLGÄNGLIG i andra sammanhang än under konferenser och kongresser här på Borås Kongress. Under hösten kommer man kunna njuta av Anna Ternheim sköna musik och lyssna på Mikael Wiehe och Ebba Forsberg när de tolkar Bob Dylan. När det sedan lackar mot jul kommer kongresshuset att lyfta av en julshow i toppklass, ledd av Mariette och Peter Simson. Precis det var ambitionen under hela planeringsstadiet av kongresshuset: mötet mellan människor. Borås har ett brett utbud när det gäller boende för besökare med ett flertal hotell. Även när det gäller

MÄNNISKOR MÖTS ÄVEN

utbudet av mat och dryck har det skett en positiv utveckling i Borås under de senaste åren och man har i dag något som passar alla. Som mötesstad är man förberedd för att ta emot många mötesdeltagare. KULTUREN I BORÅS nämndes tidigare och den är verkligen ett kapitel för sig. Det är inte utan att man tänker tanken att många boråsare är sprungna ur textilindustrin på ett eller annat sätt. Fram till sextiotalet var två av tre industriarbetare sysselsatta inom textil- och konfektionsindustrin. Det finns med andra ord mycket nedärvd känsla för det vackra bland

invånarna. Som ni säkert vet ligger Textilhögskolan här. I Borås är konsten levande och tillgänglig. Det är en underbar kulturdestination och stor vikt har lagts på just den offentliga konsten som alltid är närvarande. Museerna är många och intressanta och såväl Borås Konstmuseum som Abecita Konstmuseum är internationellt erkända konstmuseer. Finns det tid över i samband med konferensen eller kongressen rekommenderas varmt en guidad visning av den offentliga konsten i form av skulpturer och street art. Just street arten fick ett erkännande efter 2014 då man öppnade upp för gatukonstfestivalen No Limit Street Art Borås vilket medfört att den offentliga konsten breddats och nu är en upplevelse utöver det vanliga. Som exempel kan nämnas den vackra väggmålningen av Telmo Miel som har illustrerat ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” på en stor fasad. Fascinerande att se en betongvägg väckas till liv på detta sätt. Det gåt att skriva spalter om detta men bästa är såklart att uppleva konsten på plats. som man kan kräva av en mötesstad och ett geografiskt gynnsamt läge. Adderar man konstutbudet med mötesfaciliteterna har vi ett hett alternativ för kommande möten oavsett storlek. ࣵ

BORÅS HAR ALLTSÅ ALLT

98


Ett komplett grafiskt hus – alltid med miljön i centrum

k

ryc

lt igita

or plag p u å Sm nabbt s

D

Sto rfor m

Vi h at jäl att per dig syn as

Of f

k bo

Sto sett ryc r till a up bä pla k sta go pri r s

ng dli an eh t erb plet i Eft Kom binder n

Distrib utio

kt lprodu Origina design idé och

byrå Reklam ion,

E-hand elslö & lager sningar hållnin g

10

TM

U

SA

K L I M AT N E

KER

0%

TR

AL A TRYC

K

100% klimatneutrala trycksaker! Lenanders ligger i framkant inom miljövänligt tryck och producerar 100 % klimatneutrala trycksaker.

Klimatsmart tryck i små och stora upplagor Högsta kvalitet till rätt pris och alltid med hänsyn till miljön. Lenanders har produktion inom offsettryck, digitaltryck och storformat. Vi erbjuder originalproduktion, lagerhållning, paketering och distribution samt e-handelslösningar och ”print on demand”.

Kort sagt. Vi löser alla dina utmaningar inom tryck!

Kalmar

I

Stockholm

I

Anderstorp

I

Västervik www.lenanders.se

I

0480-44 48 00


NÖJE

DRAMATEN&

startade för tio år sedan har ingenting varit sig likt i teaterhuset vid Nybroplan. Dramaten& har varit en lekfull experimentverkstad, ständigt på jakt efter nya sätt att använda scenen och med en brinnande lust att lyfta aktuella ämnen – ofta i oväntade samarbeten. Tillsammans med Sveriges Radio, Fryshuset, Kungliga Operan, Moderna museet, Nobel Prize Museum, Bonniers Konsthall, Stockholms Universitet och många andra har Dramaten& utforskat nya format och mött en ny publik. – De här 10 åren med Dramaten& har varit en otrolig resa. Ämnen som solidaritet, nationalism, Romsk höst, hiphop, lajv och universum har fått utrymme på Dramaten där, bland andra, Linda Pira, Svetlana Aleksijevitj, Pussy Riot, Cleo, Ulf Danielsson och Bruno K Öijer uppträtt på scen, berättar Helena Seth, programansvarig för Dramaten&.

SEDAN DRAMATEN&

PROGRAM LÖRDAG 26 OKTOBER Poesi och Pintxos med skådespelare från Dramaten och musiker från Kungliga Operan En & början; samtal med f.d. Dramatenchefen Marie-Louise Ekman och Dramaten&:s konstnärlige ledare Helena Seth Curtain Callers; film av Ann-Sofi Sidén och Jonathan Bepler Mötet konst – teater; samtal med bl.a. Sara Arrhenius, rektor på Kungl. Konsthögskolan och Helena Seth Berömda dödsfall ur den europeiska litteraturen; ur Pablo Bronsteins performanceverk med bl.a Janna Granberg och Peter Engman

Frida Hyvönen Foto: Elin Berge

En förlorad generation; ur Marcus Lindeens föreställning med Eric Stern och Eva Melander Live; El Perro del Mar Från Selma till Svetlana; Maria Salomaa och Ellen Jelinek läser ur verk från fjorton kvinnliga Nobelpristagare Spoken word med Aiman Jihar och Sara Nazari, i regi av Niklas Mesaros Live; Esther Fröken Julie – The Musical; ur föreställningen av Charlotte Engelkes med Andreas Rothlin Svensson Live; Frida Hyvönen

100

El Perro del Mar


Harmonisk upplevelse Vår Spa-avdelning bjuder på 1 200 kvadratmeter med upplevelseduschar, vilrum, saltvattenbassäng och en rad andra rogivande aktiviteter. Här garanteras du en harmonisk stund fjärran från stress och jäkt. Vi har Sveriges främsta och bredaste utbud inom den kontinentala bastutrend som sprider sig i Europa. Här varvas våra omtalade aufgussittningar med såväl klassisk bastu som ångbastu och nordens största Kelo Sauna.

Varmt välkommen att samla kraft hos oss. Lasarettsgatan 15, 891 33 Örnsköldsvik. Tel. 0660-885 90 paradiset@ornskoldsvik.se www.paradisetornskoldsvik.se

N Y U T S TÄ L L N I N G PÅ Å B E RG S M U S E U M

JOHAN EGERKRANS Monster och myter. Utställningen visas 2 okt 2019-29 mars 2020.

ÖPPET:

Mån-sön kl 11-16.

Bålsta • Tel 08-411 00 40 abergsmuseum.se • abergsshop.se


NÖJE

DRAMATEN& PROGRAM SÖNDAG 27 OKTOBER Poesi och Pintxos med skådespelare från Dramaten och musiker från Kungliga Operan Min flykt; flyktberättelser utifrån SR:s dokumentar om Sîlan Diljens flykt från Kurdistan Teatern och samhället; samtal med Marie-Jeanette Löfgren, SR och Helena Seth, Dramaten&, om samarbeten Performance Lecture: Om lycka; ur föreställningen med Micael Dahlen och Johan Ulveson Mötet kultur – vetenskap; samtal med Anna Sjöström Douagi, Nobel Prize Museum, och Helena Seth, Dramaten& Kärleken kommer att skilja oss åt; ur Sally Procopés och Stefan Johanssons teaterkonsert, med Andreas Rothlin Svensson, Eric Stern och Maia Hansson Bergqvist Spoken word med Aiman Jihar och Sara Nazari, i regi av Niklas Mesaros Live; Niki & The Dove

Niki & The Dove

INGELA OLSSON OCH RASMUS LUTHANDER I DRAMA OM FÖRBJUDEN KÄRLEK FEDRA / HIPPOLYTOS är en tidlös berättelse om maktstrukturer kopplade till kön, sexualitet och ålder, där den äldre kvinnans lust till en yngre man är det stora tabut. I denna nya version av Tora von Platen framträder en ny bild av det klassiska dramat. För regi står Tatu Hämäläinen. Premiär på Scenkonstmuseet den 28 september.

har berättats på många sätt under olika tider. En gemensam nämnare kan dock skönjas: Fedra och hennes förbjudna begär är orsaken till det lidande som ska följa. Tora von Platen har utifrån klassiska pjäser av Jean Racine, Seneca och Euripides gjort en version av berättelsen som ger nya perspektiv

MYTEN OM FEDRA

102

på det tragiska händelseförloppet och dess bakomliggande orsaker. Skuldfrågan framstår här som mer komplex och anknyter till samtida diskussioner om kön, makt och ansvar. Vilka möjligheter har Fedra och Hippolytos att förverkliga sig själva i skuggan av en auktoritär och våldsam man med hjältestatus? Och vad ska de göra med sin nyvunna frihet när tyrannen är borta? Tatu Hämäläinen som på Dramaten tidigare regisserat *ɯɯǟɝljʐȲljȅȒɤȤɯɯǘȵȤljȵǬDzࢅljʐWȿljȵ Didion, en Galeasen-produktion som sen flyttade in på Dramaten samt Sara Stridsbergs pjäs om Drottning Kristina, Dissekering av ett snöfall. FÖR REGI STÅR


JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR

HÖSTENS MUSIKAL I MALMÖ IS ”GREASE D” THE WOR

NÖJESTEATERN, MALMÖ | PREMIÄR 3 OKTOBER BILJETTER: WWW.JULIUSBILJETTSERVICE.SE, 0775-700 400 WWW.GREASETHEMUSICAL.SE Julius Production, Sangré Event och PJP presenterar

JIMI HENDRIX • BLOOD, SWEAT AND TEARS • JOAN BAEZ CREEDENCE CLEARWATER REVIV AL • THE BAND • JANIS JOPLIN JEFFERSON AIRPLANE • SLY AND THE FAMILY STONE CANNED HEAT • THE WHO • RICHIE HAVENS • ARLO GUTHRIE CROSBY, STILLS, NASH AND 50 ÅR YOUNG • RAVI SHANKAR JOHNNY WINTER • TEN YEARS AFTER COUNTRY JOE AND THE FISH • GRATEFUL DEAD

WOODSTOCK

EN SVENSK HYLLNINGSKONSERT TILL VÄRLDENS FÖRSTA STORA ROCKFESTIVAL MIKAEL RICKFORS • DAN HYLANDER • PY BÄCKMAN • LAGAYLIA FRAZIER • MATS RONANDER • CLAS YNGSTRÖM • CONNY BLOOM • JANNE ÅSTRÖM

SVERIGETURNÉ 4 OKT - 24 NOV

Helsingborg - Halmstad - Göteborg - Växjö - Västerås - Uppsala - Kalmar - Jönköping - Stockholm Norrköping - Linköping - Umeå - Sundsvall - Skövde - Gävle - Malmö - Karlskrona - Örebro - Karlstad

Biljetter och mer information: www.woodstock50.se


INCHECKNING

SÅ TYCKER UTLÄNDSKA TURISTER: NYFIKENHETEN PÅ SVENSK NATUR EXPLODERAR

drömmer om Sverige hemma vid datorn skriver de allra oftast in sökord om naturen. Den vanligaste sökningen om Sverige som resmål handlar om naturupplevelser. Och intresset ökar starkt - förra året steg antalet naturupplevelsesökningar på nätet med 28 procent. Av de många saker som Sverige förknippas med ligger ”vackert”, ”tillgänglig natur” och ”äkta” i topp. Och intresset för just natur tycks öka kraftigt. Antalet sökningar på nätet

NÄR UTLÄNDSKA TURISTER

om Sverige i kombination med sökord om natur ökade med hela 28 procent mellan 2017 och 2018. I genomsnitt ökade sökningarna om turism i EU med 11 procent. 2018 gjordes det 5,8 miljoner sökningar om Sverige som resmål på Google och kinesiska Baidu. En tredjedel av dem kan kopplas till ett stort intresse för natur. - Det fantastiska med att vistas i naturen går upp för allt fler resenärer i världen. I Sverige, mycket tack vare vår egen naturnära livsstil, har vi enormt många upplevelser att bjuda på året runt. Det finns turistföretag över hela landet som är duktiga på att inspirera och lotsa besökarna till oförglömliga Sverigeresor, säger Ewa Lagerqvist, vd för Visit Sweden. - Just nu pågår en världskongress inom naturturism, Adventure Travel World Summit, som har valt Sverige som värdland. 750 researrangörer och medier som är specialiserade på turism får uppleva Sverige och Göteborg på

plats och också testa allt från kajak och glamping i Stockholms skärgård till vandring i världsarvet Laponia i Swedish Lapland, fortsätter Ewa Lagerqvist. Flest sökningar på ämnen som har med naturupplevelser i Sverige att göra kommer från Tyskland, där man mest vill inspireras om camping, att meta, norrsken och skidåkning. I Danmark, där antal sökningar är näst flest, vill man främst veta mer om skidåkning, camping och att paddla kanot. Fascinationen för naturfenomen är stor, och det sökord som flest länder har gemensamt när de söker på Sverige är norrsken. Vanligaste naturrelaterade ämnena för sökningar om Sverige på nätet. (Varje ämne består av specifika sökord, t ex norrsken, tält och ishotell.)

1. Camping 2. Naturfenomen 3. Unika boenden 4. Vintersport 5. Vandring O

“Det effektivaste arbetslaget är ett gäng navelskådare.” IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att ge dig verktygen att bättre förstå dig själv och hur andra upplever dig. Med den kunskapen kan du lättare tolka andras beteende och utveckla din samspelsförmåga. IDI tillhandahålls endast genom våra licensierade handledare. De har samtliga stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av människor, grupper och organisationer. Läs mer på www.idi.se

104


BILDEN ÄR TAGEN HEMMA HOS GRAFIKERN LINA RÖRVALL OCH ARTISTEN STIKO PER LARSSON I INSJÖN OCH FÖRESTÄLLER SONEN PELLE, TRE ÅR. KRANEN ÄR MORA IZZY RUSTIC. FÖR MER INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur

Runt den här kranen pågår livet. Löven har börjat gulna på träden och längtan efter mysiga höstkvällar och värmande grytor har börjat smyga sig på. Pelle är på väg hem från förskolan med sin mamma. Gummistövlarna är på och många vattenpölar ska undersökas. Det varma sköna hallgolvet får ta emot dropparna från de blöta galonkläderna när de kommer hem, och hans leende går inte att missa. Det är dags att tvätta händerna och leken är framme igen. Pelle når knappt upp till handfatet men vad gör det, Spindelmannen kan ändå simma runt där. Maten är klar och snart är det dags att sova. I morgon är det en ny dag, och livet runt kranen fortsätter.


KONST & DESIGN

FOTO: © SAGA WENDOTTE, HEAVEN HANGING OVER US, 2017

RYSANDE RART MED SAGA WENDOTTE PÅ FOTOGRAFISKA En Saga som skaver. Det gäller lika väl för Saga Wendotte själv som de sagor hon skapar. I In Between Realities är inget som det ser ut att vara... Sagoliknande scenerier som med sina små söta barn vid en första titt upplevs rara och snarast harmlöst vackra. Men som när du tittar närmare visar sig innehålla ingredienser som är allt annat än just harmlösa, snarast ställer bilderna istället skarpa frågor om vår samtid.

106

En av Fotografiskas viktigaste missioner är bidra till att lyfta fram nya begåvningar och talanger för att möta en större publik. NU ÄR SAGA WENDOTTE (född 1989) aktuell på Fotografiska Stockholm med utställningen In Between Realities 13 september – 17 november som visar verk från 2010 och framåt.

– Vi hastar förbi så ofta numera i våra liv, och går därför miste om mycket. Om du gör detsamma med mina bilder så ser du något helt annat än vad du uppfattar när du stannar upp

och verkligen tar in vad du betraktar. Dessa bilder kräver uppmärksamhet, vilket i sig är en uppmaning till eftertanke i en tid där bilder ständigt bara flashar förbi, berättar Saga Wendotte. dessa små söta barn i Little People-serien, med sina stora huvuden och ögon, satta i kontexter där fåglarna bakom dem i själva verket är stridsflygplan eller någon annan detalj som pekar mot frågor vad vi gör med naturen, djuren och oss människor.

TA TILL EXEMPEL ALLA


begär efter att fortsätta skapa sina egna världar, snarare än ägna sig åt dokumentärt foto. Konstnärsdrömmen var starkare än “det vettiga”.

FOTO: © SAGA WENDOTTE, WENDY WITH WINGS, 2017

– Vi måste våga konst och det känns jättekul att ställa ut på Fotografiska. Jag ställde ut i deras Young Corner för en massa år sedan och nu får jag min egen utställningssal. Allt började med att Jan Broman såg två Little People på Planket förra året. Utställningen samlar nio års olika projekt, där också sex helt nya verk tar avstamp i ett tidigare verk som visades på Liljevalchs Vårsalong för nio år sedan. Där möter Little Red i skandinaviska naturscenerier olika gestalter på sin resa genom de djupa skogarna, och vi följer henne genom hennes med- och motgångar. utställningens verk (och även i dess merchandise) finns avancerad Augmented Realityteknik, vilket innebär att när du riktar din smartphone mot verken och väljer appens AR-funktion, börjar det hända saker... – Ny teknik är alltid intressant att utforska så det var givet att jag ville lägga till AR i denna utställning, där vi även visar behind the scenes-filmer från när bilderna är tagna. INBYGGT I MÅNGA AV

När Wendotte själv beskriver sina verk använder hon termen “creepy cute”.

FOTO: ©SAGA WENDOTTE, IT'S JUST A GAME, ISAC, 2017

– Saga Wendottes fotografier lyckas skickligt skapa både effekter och eftertanke. Hennes kompositioner med sina tydliga kontraster, mellan vad betraktare först kan uppfatta som drömskt skirt reklamfoto för att sedan vid närmare eftertanke inse är kraftfulla budskap, blir ytterst effektfulla. Extra spännande är satsningen på att även väva in en ytterligare dimension i projektet med Augmented Reality, säger Emilie Ackerman utställningsproducent Fotografiska International. Saga Wendotte är fotografen och konstnären som tidigt hade en dragning till det konstnärliga då hon

ständigt ritade och tyckte om att göra bilder. Med en mamma som var illustratör var det inte helt främmande att välja ett kreativt yrke, men sedan i tonåren insåg Wendotte att det var “bättre att satsa på något mer vettigt” så hon pluggade naturvetenskap med inriktning matematik och data, inte heller det långsökt med en pappa som är civilingenjör. fick hon en kamera och då hon tidigare tecknat i Photoshop, blev det nu istället manipulering av fotografierna. Direkt efter gymnasiet kom hon in på Fotoskolan i Stockholm med ett starkt

– Ofta finns det något gemensamt i mina verk, det ser gulligt och kanske snarast barnsligt ut men där gömmer sig ett mörker mer eller mindre öppet. De lutar mot sagohållet men jag gillar kontrasten mellan det drömska sagolika och det mörka mystiska. Det polerade och kommersiella möter något som inte alls skulle fungera i kommersiella sammanhang, som i Little People-serien. Många av de verken har en tydlig agenda med deras politiska och religiösa innehåll för att skapa en diskussion och reflektion över världen vi lever i. Men det är alltid upp till betraktaren att tolka på sitt sätt, och att de uppfattas väldigt olika hör jag genom de historier som jag får berättade för mig.

FÖRSTA ÅRET PÅ GYMNASIET

levererar exakt det titeln påbjuder: Det blir upp till betraktaren att själv reflektera och uppmärksamt skapa sin egen bild av verkligheten...

IN BETWEEN REALITIES

107


KONST & DESIGN

VIA SALLUSTIANA I höst lanseras Liselotte Watkins första inredningskollektion, Via Sallustiana, på och för Svenskt Tenn. Kollektionen och utställningen som fått sitt namn från Liselottes hemadress i Rom speglar livet som kvinna, moder och konstnär med inspiration från Liselottes egen barndom.

D

et var under 2017 som Svenskt Tenn och Liselotte Watkins inledde en dialog kring ett samarbete. Starka kvinnofigurer och dess bruksföremål ligger till grund för den personliga utställning och kollektion som nu presenteras i butiken. För att skapa den rätta kontexten har Liselotte valt sina favoriter ur Svenskt Tenns sortiment och blandat in detaljer från sitt eget hem i Rom tillsammans med den nya kollektionen. Tanken är att hemmet, vardagen och den roll man som kvinna uppfyller i Italien ska finna ett nytt uttryck och en ny betydelse. –Liselotte är en oerhört intressant person med en hög kreativ nivå. Hon är både en internationellt etablerad kreatör och mönsterformgivare med starka rötter och kopplingar till Sverige. Det finns en känsla för färg och en sofistikerad lekfullhet i hennes estetik som passar väl in på Svenskt Tenn. Den tydliga närvaron av hantverket i hennes konstnärskap tycker jag mycket om, säger Thommy Bindefeld, Marketing and Creative Director på Svenskt Tenn. –Namnet för kollektionen är hämtad från min gata i Rom, Via Sallustiana, och jag känner att det är ett

108

erkännande på att jag funnit mig till ro i den italienska kulturen. Våra hem existerar inte bara som platser och människor, men även i en tid. En tid där vi finner den ro som krävs för att betrakta världen omkring oss, och reflektera över den, säger Liselotte Watkins, konstnär och formgivare. Via Sallustiana är Liselottes allra första inredningskollektion. Här står kvinnan i fokus när djärv form möter brukskonstens robusta stabilitet. Genom att transformera sina tvådimensionella målningar till tredimensionella föremål och produkter får hennes estetik en ny dimension. Färgställningen är en blandning av svensk keramisk färglyster från 50- och 60-talet och medelhavets färgpalett. Via Sallustina är skapad exklusivt för Svenskt Tenn, och består av två brickor och kuddar som blir permanenta i sortimentet, samt en bordslampa, vaser och en dekorationskudde samt en väggbonad som finns i endast ett exemplar. Utställningen pågår mellan den 18 september och den 3 november 2019. Priser: Bricka 27x20 cm 360 kr, Bricka 53x38 cm 500 kr, kuddar från 1600 kr, bordslampa 18 000 kr, vas från 12 000 kr, väggbonad 60 000 kr. ࣵ


GULDKORN

1.

2.

3. 4.

Guldkorn Det rüder brÜllopsyra i Kroatien, 5 september gifte sig Müns ZelmerlÜw med sin kärlek, Ciara Janson pü Ün Vis med det $GULDWLVND+DYHWVRPEDNJUXQGVNXOLVV3n9LV°QQVPnQJD smü undangÜmda bukter med mÜjlighet att gifta sig i avskildhet och är en perfekt destination fÜr den som vill ha en mer okonventionell brÜllopsupplevelse. Som Fort George och stranden Stinivia. Här guidar Kroatiska Turistrüdet till nio romantiska platser att gifta sig pü, inklusive Ün Vis, fÜr dem som vill fÜlja i Müns fotspür.

110

1. Sibenik

2. Kvarner

3. Kornati

Šibenik är platsen fÜr seglarfantaster och när den stora och lyxiga hamnen och det nya hotellet var färdigbyggda blev staden en än mer lockande plats fÜr nautiska brÜllop. FÜrutom hamnen °QQV\WWHUOLJDUHWYnSODWVHUVRP är särskilt attraktiva - fästningen St. Nikolaus som nästan ligger helt i havet, och fästningen St. Mikael.

Opatijas riviera erbjuder otaliga mÜjligheter fÜr brÜllopsfester pü lyxhotell och fÜrstklassiga restauranger: längs vägen frün 9RORVNLWLOO0RÓHQLND'UDJD pü bergen ovanfÜr rivieran i Lovranska Draga och Kastav, süväl som i viken Cikat pü Mali Loťinj.

KornatiĂśarna är en annan unik destination fĂśr bĂĽde vigsel och brĂśllopsfest. Mest vanliga är vikarna Opat och Vruje pĂĽ Ăśn Kornat, samt Ăśarna Ravni Ă˜DNDQ/HYUQDNDRFKĂ˜XW Tänk dig att gifta sig mitt ute i havet - omgiven av 152 Ăśar!

4. Ön Vis FÜr den som Ünskar sig ett mer okonventionellt brÜllop och brÜllopsfest, sü är det här den rätta Ün. Vis har gott om undangÜmda bukter som är perfekta fÜr romantiska ceremonier. Lossa pü slipsen och säg "JA" med utsikt Üver havet och den magiska solnedgüngen som kuliss. Den som vill inspireras av Müns ZelmerlÜw, bÜr titta närmare pü Fort George och stranden Stinivia.
EKVILIBRIUM TALARFÖRMEDLING PRESENTERARÅrets stora personaldag! Om drivkraft, teamwork & arbetsglädje –– en utbildningsshow för hela arbetsgruppen

FULLA HUS I HELA SVERIGE – succéturnén fortsätter!

Möt Sveriges främsta föreläsare och informativa underhållare i en grym utbildningsshow

fredrik lindström Svensk och osvensk mentalitet

anders hansen

hur motion stärker din hjärna

elaine eksvärd retorik - snacka snyggt

+

Babben larsson

kay pollak

Om stress – smällar man får ta

Sissela Kyle Konferencier

Petra MEde

ändra dina tankar - ändra ditt liv

paolo Roberto

Janne Andersson

Jonas Gardell

Marika carlsson

FIGHTING SPIRIT

från Färdtjänst till paljetter

Utanförskap & Självförtroende

Bygga vinnande lag

fördomsmedveten

Robert Gustafsson Tomgång, framgång & rundgång

MArk LEvengood Mod och mål

Måns Möller

Få ihop livet när det krisar

tilde de paula / Pär ”Hudik” Johansson / Lisa Ekström / jörgen oom / Ami hemviken / Olof Röhlander / Magnus Helgesson / Kodjo akolor robert karjel / ari riabacke / bodil jönsson / Martina Haag / Anna-Lena Bergelin / lasse ”brandmannen” gustavson / Nisse Simonson Renata Chlumska / Ann Westin / navid modiri / Maria Möller / Jana Söderberg / susanne pettersson / Dj Per sandström / Loungebandet Avenue

Turnédatum hösten 2019 11/11 kalmar / 12/11 jönköping / 13/11 karlstad / 14/11 falun / 18/11 malmö / 20/11 göteborg 22/11 stockholm / 26/11 östersund / 27/11 sundsvall / 28/11 gävle / 2/12 uppsala / 12/12 Stockholm

Vilka kommer till din stad? Mer info om talare, program & biljetter på:

storainspirationsdagen.se Ekvilibrium Talarförmedling AB / Hotellvägen 7 / 133 35 Saltsjöbaden / 08-663 06 80


MÖTESCOACHEN

När många människor ska samlas på samma ställe får det klimatkonsekvenser. Vi som arrangerar eller levererar till event måste därför anstränga oss för att minska deras klimatavtryck. I den här artikeln delar vi med oss av fem konkreta förslag på hur det kan gå till. Det handlar bland annat om att arrangera fler event samtidigt, att göra de bättre resorna till egna event och att minska matsvinnet. TEXT: JÖRGEN DYSSVOLD

ATT MÖTAS KAN VISST VARA HÅLLBART

F

å har väl kunnat missa att hållbarhetsfrågorna under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Delvis beror det på att Globala Målen, Parisavtalet och andra överenskommelser ska omsättas från teori och dokument till praktik och verklighet inom en förhoppningsvis snar framtid. Men den enskilt viktigaste faktorn det senaste året är nog Greta Thunberg. Hon har varit exemplariskt skicklig på att bidra till att hållbarhetsfrågorna inte bara får den uppmärksamhet de förtjänar, utan faktiskt måste ha. Inom de närmaste åren kommer vi få se en Gretaeffekt också på när, var och hur man arrangerar event och möten. På Herr Omar förutsåg vi det här ökade fokuset på hållbarhet kopplat till event redan i slutet av förra året. Det här var i samband med att vi sammanställde en ny rapport över trender som kommer få stor påverkan på mötes- och eventindustrin under de närmaste åren och vi noterade att många av trenderna hade en direkt eller indirekt koppling till hållbarhet.

112

Att samla många samtidigt på ett och samma ställe – för en kongress, festival, mässa eller annat – får alltid en negativ effekt för klimatet, åtminstone sett till de alternativ som finns idag för att transportera människor och varor. Resor och livsmedel är det som har störst negativ klimatpåverkan. Tillsammans står de, enligt Naturvårdsverket, för ungefär två tredjedelar av genomsnittssvenskens utsläpp av växthusgaser. Alla ansträngningar vi kan göra för att minska klimatavtrycken som möten och event bidrar till är därför viktiga, nödvändiga och kan ge rejäla effekter. Det krävs dock betydligt mer kraftfulla insatser än att sluta med engångsartiklar, börja sortera avfall eller servera mer ekologiskt. Här delar vi därför med oss fem konkreta förslag. Det handlar om förändringar som vi bedömer att de på ett märkbart sätt kan minska klimatavtrycken från event och möten. FLER EVENT PÅ SAMMA PLATS OCH TID

Många pratar om Almedalsveckan som

problematisk ur ett hållbarhetsperspektiv och självklart är det inte optimalt att det äger rum på en ö. Men annars är Almedalsveckan faktiskt exempel på ett event med många positiva klimateffekter. Det beror på att det inte är fråga om ett enstaka event utan tusentals som äger rum på samma tid och plats. Tänk dig själv om de nära fyratusen evenemang som äger rum under bara några dagar i Visby istället skulle ligga utspridda över hela landet och året. Hur mycket utsläpp skulle inte det generera bara från alla resor och transporter? Att slå ihop event, arrangera dem på samma plats, under samma tidpunkt eller direkt efter varandra – oavsett om de arrangeras av en eller flera arrangörer – kan minska utsläppen från resor och transporter avsevärt. Överväg därför att arrangera ditt nästa stora event i direkt anslutning till ett annat, istället för att göra det på en helt annan tid och plats. ­


EVENT PÅ OLIKA PLATSER MEN SAMTIDIGT Spegelevent var en av över tjugo trender vi tog upp i vår senaste trendrapport. Det handlar om när man arrangerar ett event eller möte på en plats och sedan speglar det via bild och ljud till en eller flera andra platser i staden, Sverige eller världen. DIREKTSÄND OPERA på bio eller en fotbollsmatch på en sportbar är exempel på spegelevent. Men man behöver inte begränsa sig till att allt ska ske live på bara ett ställe. Istället kan man varva mellan aktiviteter live (speglat till de andra platserna) och speglat (live på en av de andra platserna). DU KAN OCKSÅ ha föreläsare och andra medverkande med från helt andra

platser och speglat till samtliga dina eventplatser. På så sätt slipper de att resa i dagar och flyga tusentals mil för att stå på en scen och prata under ibland så kort tid som en halvtimme. bidrar effektivt till att minska utsläpp från resor. Istället för att alla ska resa långt för att komma till samma plats kan de resa en kortare sträcka till den närmsta av flera platser som eventet äger rum på.

SPEGELEVENT

GÖR RESAN TILL ETT EVENT I SIG Att få många att åka kollektivt med till exempel buss eller tåg, istället för var och en i egen bil, har också positiva klimateffekter. Men det är sällan så enkelt som att bara i en

"Spegelevent bidrar effektivt till att minska utsläpp från resor"

inbjudan uppmuntra folk att gärna åka kollektivt och sedan tro att de gör det. Då fungerar det betydligt bättre att göra de kollektiva resorna till egna event och upplevelser man inte vill missa. Det här kan du åstadkomma genom att charta bussar, tågvagnar eller hela tåg och låta dem fungera som eventarenor. Aktiviteter att genomföra under resan kan vara olika föreläsningar, debatter, uppgifter att lösa i par, quiz eller andra tävlingar. SERVERA MAT OCH DRYCK MED LÅGA KLIMATAVTRYCK Potatis och baljväxter har mycket låg klimatpåverkan medan rött kött, influget frukt & grönt, ost och ris har en oerhört hög klimatpåverkan, sett till hur mycket växthusgaser de bidrar till. Som arrangör behöver du dock inte ta det gigantiska klivet från helt ogenomtänkta menyval till att servera mat med lägsta möjliga klimatpåverkan direkt. Bara att exempelvis servera svensk kyckling eller fisk istället för nötkött och att välja närproducerade grönsaker och frukter i säsong kan göra jättestor skillnad. MINSKA MATSVINNET En stor utmaning för event- och mötesarrangörer är att man förväntas ha mat för alla de som kommer, som kanske kommer, som kan ha glömt anmäla sig och dessutom för några som misstänks kunna vara mycket hungrigare än alla andra. EN ANNAN STOR utmaning är att många idag ser en eventanmälan som en intresseanmälan. Man anmäler sig för att paxa en plats, men om man sen saknar tid, lust eller annat så anses det vara helt okej att bara låta bli att dyka upp. Det här gör att ibland så många som hälften av alla anmälda aldrig dyker upp. Stora mängder mat och

dryck måste förberedas men får kastas ¬– om inte stället man är på hittat sätt att rädda den på. Några sätt för att försöka råda bot på det här är att skicka ut påminnelser dagarna före, kanske kombinerat med att man ber alla bekräfta sin anmälan en ytterligare gång. En ”trigger” som visat sig fungera är att i påminnelsen påminna om att det blir en portion mat som måste kastas för varje person som inte dyker upp. Andra sätt du kan minska svinnet på är att beställa mat för färre än de som anmält sig och att fråga leverantören om maten kan serveras i mindre portioner. Det senare kan du kombinera med möjligheten, för den som skulle visa sig vara hungrigare än

normalt, att få påfyllning eller något komplement med extra energi. Vissa menar att vi – för klimatets skull – måste resa, umgås, fira, diskutera, leka, äta, dansa och en massa andra saker betydligt mindre än idag. Vi får hoppas att det inte behöver gå så långt. Men för att slippa hamna där behöver vi alla anstränga oss, vara lite mer kreativa och hitta olika sätt att arrangera event och möten på ett mer hållbart sätt än vi hittills gjort. Låt oss anta den utmaningen. ࣵ

JÖRGEN DYSSVOLD är mötesdesigner vid mötesbyrån Herr Omar och har mer än 20 års erfarenhet av att planera och producera allt ifrån TEDx konferenser till världsrekord och presidentbesök. Han är också skapare av Meetfulness – läran om hur man skapar möten. som uppnår målen och har kul på vägen. Du kan komma i kontakt med Jörgen via herromar.se

113


MAT & DRYCK

Nu når Scandics nästa hållbarhetssatsning svenska ölfantaster. Den 16 september släpptes Zero Waste Ale, ett öl bryggd på överblivet bröd. på sammanlagt tio svenska Scandichotell från norr till söder och lanseras i begränsad upplaga.

ÖLET KOMMER ATT FINNAS

är ett projekt som görs tillsammans med Scandic Sveriges leverantör Spendrups Bryggeri och är det första ölet som Scandic och Spendrups släpper tillsammans. Projektet ingår i Scandics hållbarhetsstrategi inom Food & Beverage där ambitionen är att samarbeta med andra aktörer för att hitta nya, spännande och kostnadseffektiva sätt att arbeta hållbart.

ZERO WASTE ALE

– Det känns riktigt kul att få arbeta fram en sån här produkt tillsammans med Spendrups. Det här är ett tydligt exempel på hållbarhetsprojekt som kan göras ihop med andra aktörer. Vi kan inte göra arbetet själva utan vi behöver bli ännu vassare på hållbara och roliga projekt tillsammans med andra som värdesätter det lika högt som vi, säger Thomas Fankl, ansvarig för Food & Beverage på Scandic Sverige. ÖLET BRYGGS I SPENDRUPS

utvecklingsbryggeri på huvudkontoret i Vårby. För att brygga 1 500 flaskor öl behövs cirka 80 kilo bröd, och totalt kommer runt 400 kilo bröd per år kunna användas till bryggningen. – Det har varit roligt och utmanande att ta fram en Zero Waste Ale. Vi visar samtidigt att det går att ta tillvara på restprodukter och vi behöver tänka mer cirkulärt när vi ska ta oss an hållbarhetsutmaningarna och då måste vi samarbeta. Det är ett fantastiskt bröl och det ska bli spännande att höra Scandics gästers omdömen, säger Richard Bengtsson, chefsbryggmästare på Spendrups Bryggeri. ࣵ

114

EN BRÖLˎ…56&$1',&6 6(1$67(/$16(5,1* ,120+†//%$5+(7


VI ÄR JÄGARSVERIGE! Jägarnas Riksförbund gör skillnad för Sveriges jägare. Visste du att tillsammans har vi nått framgång i frågor som rör bland annat ljuddämpare och åtelkameror? Läs mer på jagarnasriksforbund.se och bli medlem redan idag!


VINER

HÖSTENS VILDA ÄR HÄR TEXT: ANDERS LEVANDER, DINVINGUIDE.SE

N

u är den härligt vackra och sensuella hösten här med sina mustiga dofter och smaker. Det är skördetid i våra skogar. Svamp och vilt hör hösten till. Vad har vi i glasen då som matchar skatterna från våra svenska skogar?

VILTKÖTTET

Kortare dagar och mustiga dofter från naturen. Det är höst och vi har vilt på tallriken. Traditionellt har vi sedan urminnes tider haft lingon som tillbehör till viltköttet. Vad har lingonen för funktion? Jo, att tillföra syra och fruktsötma. Precis samma roll som vinet har till måltiden. Så tänk lingon när du väljer vin till det vilda köttet.

116

SVAMPEN

Svampen har alltid en central roll på min tallrik under hösten. Nyplockat direkt från skogen. Jag har i skrivande stund plockat en hel del svamp framförallt i Stockholms skärgård. I år har kantareller, stensopp, svart trumpetsvamp, blodriska och trattkantareller trängts i min svampkorg. Rött vin är en av svampens bästa vänner. Svampens fylliga aromer av umami passar underbart med framförallt rött vin. Det ska gärna vara lite stramare viner där tanninerna finns men inte tar över.

ROTFRUKTERNA

Glöm heller inte en annan av våra stora skatter under hösten, Sverige har

fantastiska rotfrukter. Vi är faktiskt världsledande vad gäller rotfrukter , glöm inte det. Vi kanske inte tänker på rotfrukterna då de är så vanliga för oss. Även rotfrukternas mustighet passar perfekt till rött vin. Mina tankar går därför till röda klassiska viner när jag tänker på vilt, svamp och rotfrukter. Italien, Spanien och Frankrike har en lång tradition av att producera utmärkta viner till höstens menyer. Lite stramare viner med tanniner som ger lite bett till maten. Och glöm de alltför söta vinerna som vi överösts med under senare år, vilka inte passar lika bra här. Nej tillbaka till det klassiska. Så det blir inga tips på amarone-, ripassoeller appassimentoviner. ­


V INT IPS

Guigal Côtes du Rhône 2016 Nr 2011 129:Detta är en klassiker från Rhônedalen. Syrahdruvan i förarsätet, med lätt ton av ekfat och björnbär, svartpeppar och lagerblad. Ypperlig syra och tydlig mogen frukt i kanonårgången 2016. Var inte rädd att köpa fler flaskor. De går ypperligt att lagra. Jag provade nyligen 10 till 12 år gamla viner som visade upp fin fräschör. Ett vin att dricka nu men kan lugnt lagras 5–7 år. Guigal är en av de ledande producenterna i Rhône. Att välja Guigal´s Côtes du Rhône är alltid ett säkert kort.

Taittinger Brut Réserve Nr 7422 435:Något bubblande och friskt är den bästa starten på en viltmiddag tycker jag. Vinet är härligt friskt med vacker ljusgul färg. Smaken är ung med en dominerande arom av chardonnay med fruktig smak och inslag av brödighet, mineraler, gröna äpplen, och balanserad syra i avslutningen.

Ser Lapo Riserva 2016 Nr 2208 189:-, helflaska. Halvflaska 2013 85:Sangiovese, Jupiters blod är en underbar kamrat till din svamp. Årgång 2016 Riserva. Vad kan gå fel? Inget. Vinet säljs även på halvflaska vilket innebär att det mognar lite snabbare. Notera att halvflaskan är årgång 2013 med fin mognad. Sangiovesedruvan ger fina syrliga viner med markerade tanniner som gifter sig med de mustiga svamparomerna. Vinet är perfekt till en svamptoast gjord på blandsvamp. Det är ett vin med både mycket smak och är utvecklat för under hundringen (halvflaskan).

Brachetto d´Acqui Braida 2018 Nr 6260 99:-.

Marqués de Riscal Reserva 2014 Nr 2573 159:När vi talar om klassiker på Bolaget kommer Marqués de Riscals fina rioja i mina tankar. Reservan har förgyllt många svenskars fester. Rioja och Marqués de Riscal är för många samma sak. Vinhuset har betytt oerhört mycket genom historien för denna vinregion. Jag har personligen provat i stort sett alla årgångar av husets röda riojor från 1862 och framåt. Detta var en fantastisk upplevelse som manifesterades i en bok och en film om denna historiska provning som genomfördes för tre år sedan. Styrkan i detta vin är att det aldrig är dåligt och har en jämn hög kvalité för sitt pris. Det är med andra ord en synnerligen prisvärd klassiker. Ekfaten och vaniljen finns där tillsammans med de typiska aromerna för tempranillo. Körsbär, björnbär och lite viol samsas med en fin avslutande kryddighet. Gott som tusan utan att kosta för mycket. Ett spännande val till det vilda köttet på tallriken.

Ni är kanske många som tappat bort de söta vinerna. Gör inte det! Det är så härligt med lite sött i glaset efter maten. Det gör måltiden fullständig tycker jag. Piemonte kan göra både torra och söta viner. Braida är ett familjeföretag som har en bred produktportfölj. Denna brachetto är älskvärd med sina söta körsbärstoner och lite mandel och ett trevligt lätt tanninbett i avslutet. Men observera att det är ett sött vin med sina 114 gram restsötma. Alkoholhalten är låg, bara 5,5 procent. Ett perfekt vin till den söta desserten, sött möter sött vilket ger harmoni.

Conte Ricci Barbera Piemonte 2017 Nr 78899 89:Vilt och Piemonte är en bra kombo. Barbera är perfekt till vilt, svamp och rotfrukter. Valet för dig som har svårt för tanniner men gillar syra. Djup röd färg med doft av viol, lavendel och smak av röd frukt som hallon och körsbär. Inte för tungt men inte mesigt heller. Plånboksvänligt.

Anders Levander och Fredrik Schelin driver DinVinguide.se, det ledande onlinemagasinet om vin & mat i Sverige. Anders och Fredrik har lång och gedigen bakgrund som skribenter med fokus på framförallt vin. Fredrik har nyligen publicerat en bok om champagne och Anders har skrivit böcker om både Chablis och Languedocs viner.

ANDERS LEVANDER

FREDRIK SCHELIN

117


DRYCK

Martini anyone? ARDBEG LANSERAR EN UNIK PRESENTFÖRPACKNING I FORM AV ETT HUNDBEN ː$5'%21(…5(1+<//1,1*7,//6+257,( stolthet som har hyllats som Islays mest rökiga och torvig single malt whsiky. Shortie är känd för att ha Islays skarpaste luktsinne, bortsett från Ardbegs skapare, och är älskad av Ardbegfans världen över. Hans porträtt pryder hemmen hos flera av Ardbeg Embassys medlemmar. – Shortie är en välkänd Islay-ikon. Vissa menar på att han är en lika stor del av Ardbeg som vår whiskey, så vi är säkra på att våra fans kommer vara väldigt angelägna om att lägga tassarna på denna limiterade utgåva. innehållet, som rymmer Ardbeg Ten Years med fantastiska, salta toner som för tankarna till den karga kusten och havet som är starkt associerat till vårt destilleri. Tillsammans med den välbekanta den rökiga och torviga kraften är den salta tången perfekt balanserad med sötma, säger Mickey Heads, destillerichef Ardbeg. NÄR DET KOMMER TILL

en limiterad presentförpackning i form av ett ben som en hyllning till Ardbegs älskade maskot hunden Shortie. Den limiterade utgåvan, Ardbone, ger både whiskeyälskare som hundälskare chansen att fira den otämjda Islaysjälen såväl som deras lojala maskot. Förpackningen finns i begränsad upplaga på Systembolaget från mitten av oktober.

ISLAY DESTILLERIET SLÄPPER

Den unika och iögonfallande förpackningen som nu lanseras replikerar Shorties mest värdefulla ägodel – hans ben. Den limiterade benformade presentförpackningen en flaska Ardbeg Ten Years, destilleriets

118

Ardbone, Ardbegs benformade presentförpackning, finns i begränsad upplaga från mitten av oktober 2019. Förpackningen innehåller Ardbeg Ten Years. Artikelnummer: 513 Pris: 499 SEK Volym: 700 ml Alkoholhalt: 46 % Lansering: I mitten av oktober 2019

BJÖRKMARTINI SAV™ SIGNATURE DRINKS BY PURFICT. AV JOEL KATZENSTEIN & MICHAEL BERGSTRÖM

Ingredienser • 40 ml Sav™ Snaps • 10 ml Lillet • 1/2 tesked Orange Bitters Garnityr: Citronzest Metod: Rör Glas: Martini/coupette

DISTILLED SPIRIT OF SAV™ – Sav™ Snaps lanserades 2012 och är en spännande produktutveckling av det mousserande vinet med björksav som grund.

Med björksavsvinet som grund men i kombination med en örtdekokt av Jämtländska örter som Fjällkvanne och Angelica. En fantastisk produkt med en subtil och delikat smak som passar utmärkt till all mat på det svenska smörgåsbordet och även till fisk, skaldjur och sill. läs mer: savhuset.se


Linköping City Airport

DIN FLYGPLATS MED SERVICE I VÄRLDSKLASS Upp till 3 dagliga avgångar till Amsterdam med KLM - ett av världens främsta flygbolag när det gäller hållbarhetsarbete.

Sätt guldkant på resan! Nu finns möjlighet att köpa access till vår business lounge – Lounge by Lexus.

www.linkopingcityairport.se


RESA

120


AMSTERDAM Amsterdam, med dess ikoniska kanaler, myriader av museer och kulturella attraktioner har blivit en oerhört populär besöksstad för turister som en relativt billig turistdestination. Det har gått så långt att den holländska huvudstaden blivit ett offer för sin egen framgång. ­ TEXT: HARALD MÖLLERSTRÖM

etta har lett till att Holland har beslutat att stoppa marknadsföring några av sina mest berömda attraktioner och satsa på mindre kända resmål i Holland säger Elsje van Vuuren, en talesperson för det holländska turistrådet. Regeringens tidigare kampanjer för att locka till sig turister har blivit så framgångsrika att de har orsakat problem för platser som

D

den holländska huvudstaden, som i dagsläget tar emot 19 miljoner turister årligen. Och trenden pekar på ett besökarantal på 42 miljoner år 2030 vilket är oerhört mycket för ett land med 17 miljoner invånare och en innerstad som byggdes på 1600-talet. Och myndigheterna säger att man måste inrikta sig på att marknadsföra andra platser i Holland. ­

121


RESA

Amsterdams borgmästare Femke Halsema

Keukenhof

"Amsterdams borgmästare, Femke Halsema, beslutade att ta ut böter på 140 euro för förseelser som t ex att urinera på öppen plats och att uppträda berusad" vidtagit åtgärder för att bromsa flödet av turister. I mars tillkännagavs att man skulle stoppa de guidade turerna med buss till bordelldistrikten och att ta ut en skatt på andra rundturer i staden.

AMSTERDAM HAR REDAN

De här åtgärderna kom sedan Amsterdams borgmästare, Femke Halsema, beslutat att ta ut böter på 140 euro för olika förseelser som att urinera på öppen plats och att uppträda berusad och lanserat en kampanj där man uppmanade besökare att respektera staden och dess bestämmelser. ANDRA HOLLÄNDSKA ATTRAKTIONER har också blivit översvämmade av turister som de berömda tulpanodlingarna där horder av människor slåss om att hitta den bästa vinkeln för fotografering. För att förhindra att odlingarna får vara i fred och slippa bli nedtrampade har myndigheterna givit ut en regelbok för vad man får göra och inte göra när man ska ta en selfie. Vid förra årets marknad förstördes tulpaner till

122

ett värde av hundratusentals euro då folk slogs om att hitta bästa vinkeln för sina fotografier, sade ägarna. “Under påskhelgen hade Keukenhof, en av världens största blomsterträdgårdar i Lisse, fyra mil sydväst om Amsterdam, drygt 200 000 besökare på fyra dagar av vilka 80 procent kom från utlandet. Det var så mycket trafik att myndigheterna uppmanade befolkningen att hålla sig hemma under blomstermässan. ”Det är inte acceptabelt för lokalbefolkningen eller det lokala näringslivet, sade Bart Siemerink, som är ansvarig för blomstermässan. Även om för mycket turism är en sällsynt företeelse är Amsterdam inte ensamt om detta. Venedig har dragits med det problemet i åratal och förbjöd tidigare i år de stora kryssingsfartygen från att komma in i Venedigs hamn. För att bromsa den här utvecklingen har man beslutat hur många dagar ett rum (Airbnb) får hyras ut per år. Man har också satt ett tak för hur många nya hotell som får byggas i innerstaden

och begränsat antalet nya butiker som är inriktade på turistnäringen som får byggas i innerstaden. I VISS UTSTRÄCKNING är problemet stadens eget fel. Under den globala finanskrisen 2008, beslöt myndigheterna i Amsterdam att satsa stort på turismen för att återhämta sig. ”Finanskrisen innebar ett hårt slag mot vår finanssektor och vi såg turismen som en räddningsplanka.

Sedan följde år där vi aktivt uppmuntrade fastighetsbolag att bygga nya hotell i city och vår organisation att marknadsföra Amsterdam runt om i världen som en turistdestination. Och det fungerade mer än väl. På tio år ökade antalet turister i Amsterdam med 61 procent och samtidigt ökade antalet turister från 11 miljoner 2005 till 18 miljoner 2016”, sade han vidare. Amsterdam är bara en stad på 850 000 invånare och ett historiskt centrum från 1600-talet och det blir därför trångt med alla gränder. ­


Snabbt och enkelt, till och från Stockholm

Din flygplats för affärs- och privatresor

1 01 2019-01-31 HÖGA KUSTEN AIRPORT – ARLANDA

ANK. MÅ TI 08:30 і і 18:55 і і 17:30

ON TO і і і і

FR і і

і

ARLANDA – HÖGA KUST

FLIGHT AVG. W27690 08:50 W27688 19:15 W27694 17:50

EN AIRPORT

ANK. MÅ TI 10:00 і і 20:25 і і 19:00

ON TO і і і і

FR і і

і

highco ighcoastmed astmed astm stmed tmed med m me edia.com ia.com ia.c .com om m

Boka din resa via direktflyg.se eller 0770–790 700

FLIGHT AVG. W27689 07:20 W27687 17:45 W27693 16:20

Höga Kusten Airport 0612 – 718 110 hogakustenairport.se

Alltid fri parkering


RESA

Den ökande turismen inget problem för Amsterdam protesterade lokalinvånarna i städer som Venedig och Barcelona mot de negativa konsekvenserna av för mycket turister. Många turiststäder har börjat tackla problemet men Amsterdam har etablerat sig som en föregångare i det här avseendet. När det gäller boendet hittar vi på den högre prisskalan det 23 våningar höga japanska lyxhotellet

SOMMAREN 2019

Okura i den trendiga stadsdelen De Pijp. Från Okuras takvåning har man har en fantastisk utsikt över Amsterdam. På det översta planet ligger dels hotellets champagne- och cocktailbar, Bar 23 och lyxkrogen Ciel Bleu, som har belönats med två stjärnor i Michelinguiden. Ligger bara en kvarts bilfärd från den internationella flygplatsen Schiphol.

Ett annat elegant alternativ är femstjärniga Grand Hotel Amrath, byggt i jugendstil med gångavstånd från bra shopping och museer, däribland Sjöfartsmuseet och centralstationen. Ett annat topphotell är Park Hotel som ligger i den fashionabla stadsdelen OudZuid, strax intill Rijksmuseum och 500 meter från Van Gogh-museet. I hotellets prisbelönta MOMO Restaurant. Ciel Bleu, som ligger i takvåningen på Hotel Okura med sina två stjärnor i Michelguiden tillhör naturligtvis en av Amsterdams toppkrogar. Dessutom har man Yamazato, den enda restaurang i Europa som serverar traditionella japanska rätter under ledning av stjärnkocken Shigeru Hagiwara. VERMEER, en annan stjärnkrog som drivs av stjärnkocken Chris Naylor, satsar på holländska ingredienser efter säsong. Om man ska roa sig i Amsterdam så beger man sig till Leidseplein Square eller Rembrandt Square. ¬

Grand Hotel Amrath

Hotel Okura

124

Restaurant Vermeer


Är du en av de som numera ska lämna fingeravtryck för att resa till Kina? Kina har per 1 december ändrat regelverket och L]Us[\MTqUVIÅVOMZI^\ZaKSNZI\\Ns^Q[]U7U du vill veta mera om processen och hur Comet kan hjälpa dig med vår anpassade service, så kontakta oss redan i dag! 7J[MZ^MZII\\WUL]ZMLIVPIZM\\OQT\QO\^Q[]U OqTTMZLM\\IQV\MNZLQO,qZMUW\qZL]OQ^M\^Q[ välkommen att be om vår hjälp med din visumansökan, oavsett om destinationen är Kina eller en annan.

Comet Consular Services Med mer än 30 år på marknaden, mer än 70 specialister på våra kontorer i Norden, bl.a. i Göteborg och Stockholm, samt vårt globala nätverk, erbjuder vi en unik och mycket uppskattad tjänst.

Comet

CONSULAR SERVICES VISAS / LEGALIZATIONS / TRANSLATIONS / IMMIGRATION SERVICES

www.cometconsular.com

Kommer strax? I debatten om Sveriges nya stambanor menar vissa att det är onödigt att bygga för 320 km/h. ”Så bråttom har vi inte”. Kanske inte. Men Sverige är redan sent ute med att bygga. Runtom i Europa har man länge byggt – och bygger – höghastighetsbanor. Väljer vi en lägre hastighet ökar vi i praktiken avståndet till dem vi gärna vill samarbeta och handla med. Enkelt uttryckt: Vi kommer att vara tvåa på bollen, alltid. Europakorridoren vill ha en samlad utbyggnad av höghastighetsbanor – nu. Det kommer att ge Sverige ett nytt och modernt [YHÄRZ`Z[LTZVTN`UUHYIrKLZ[VYZ[HKVJOSHUKZI`NK LUZRPSKHTpUUPZRVYZr]pSZVTM€YL[HNVJOZHTOpSSL

Läs mer på europakorridoren.se


RESA

Rembrandts hus

Rembrandt 1606-1669

I LEIDSEPLEIN HITTAR MAN allt från biografer, discos, teatrar och ett kasino inom gångavstånd.

nattliv varierar från pubar till hippa dansklubbar. Öl är den överlägset populäraste drinken i Amsterdams barer så det är inte överraskande att det finns så många brown cafes (läs pubar) i staden. En del fanns redan i slutet av 1600-talet och merparten ligger i huvudstadens historiska stadsdel. Men de finns numera i andra stadsdelar och om du ska bege dig till Amsterdam East ska du definitivt besöka Bar Brouw. Lokalt bryggda ölsorter har på senare tid blivit alltmer populära i Amsterdam och några av dem är Butchers Tears Brewery, Oedipus Brewing och Brouwerij Pampus. En del av de här kaféerna har mer än 250 olika belgiska ölsorter.

AMSTERDAMS LIVLIGA

äldsta barer skryter med att man har nästan 300 olika sorter av världens bästa craft beers. Om man istället vill ha en aperitif eller något för matsmältningen då ligger Bitterzoet bra till. Där har man det största sortimentet av genever och andra spritsorter i hela Amsterdam.

EN AV AMSTERDAMS

Det finns en uppsjö av restauranger och de flesta internationella kök är sannolikt representerade från det

126

Nattvakten, Rembrandt, klar 1642

Schiphol flygplats

franska köket till amerikanska burgare och den obligatoriska indonesiska ristaffeln. När det gäller kulturella sevärdheter ligger även Amsterdam i topp. I Van Gogh-museet finns naturligtvis världens största samling Van Goghverk och det ligger dessutom i topp på den globala listan över populära museer. Hollands nationalmuseum ståtar också med verk från både Rembrandt och Vermeer. Kom antingen tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen så slipper du stå och köa. Det var i Amsterdam som Rembrandt blev berömd, dog utfattig och begravdes i en omärkt grad i stadsdelen Westerkerk. Men Hollands mest berömde son föddes, växte upp och började sin bana som konstnär i staden Leiden, en halvtimmes tågresa från Amsterdam. Rembrandthuset, som idag är ett museum är ett hus på Jordenbreestraat i Amsterdam, där konstnären levde och målade i ett antal år. Rembrandt köpte huset 1639 och bodde där tills han blev bankrutt 1658, då alla hans tillgångar auktionerades ut. Rembrandt van Rijn dog för 350 år sedan, vilket Rijksmuseum i Amsterdam högtidlighåller med att visa mästarens samtliga verk i samlingen. 245 av 280 etsningar av

Rembrandt finns i den permanenta utställningen. Utställningar i den nya flygeln byts ut med jämna mellanrum och visar då nederländsk 1600-talskonst och samtida konst. En av 1600-talets mest berömda tavlor är Rembrandts Nattvakten från år 1642. Från början hette målningen Kapten Frans Banning Cocqs skyttekompani, men den fick ett nytt namn under 1800-talet då tavlan var skyddad av mörk fernissa. ÄR MAN SPORTINTRESSERAD kan man alltid besöka Johan Cruyff arena, hemmaarena för den holländska toppklubben Ajax och 2020 blir man på nytt värd för Formel-1-cirkusen, då återkommer Zandvort som arena. FLYGPLATSEN SCHIPHOL, som är en av Europas största, är på väg att nå sitt kapacitetstak och samma sak gäller båttrafiken till stadskärnan. Turismen inbringar årligen drygt 70 miljarder dollar till den holländska ekonomin och under 2018 va uppgick antalet anställda inom den holländska turistindustrin till 761 000 men det förekommer också oro för kostnaderna för klimatförändringarna. Om landet skulle besökas av 42 miljoner 2030, skulle man inte klara av målet att minska utsläppen av koldioxid till 2030, säger det holländska turistrådet. ԥ


Chartra eget flyg

Nordic Air Brokers erbjuder kunder att chartra alla typer av flyg Upplev komfort, effektivitet, flexibilitet och kontroll Till din service 24/7

Tel. 0520 48 29 00

info@nordicairbrokers.se


SAFARIDAX ˎ833/(9'(1$)5,.$16.$6$9$11(1

En safari på den afrikanska savannen är som en dröm - en sann dröm. Kenzan Tours arrangerar safariresor fyllda av spännande naturupplevelser, på ett hållbart sätt. TEXT: KINA ANDERSSON FOTO: KENZAN TOURS

E

n gepardhona och hennes unge korsar vår väg, tittar lite lojt åt vårt håll, försvinner in i savannens höga gräs. Vår erfarne guide och chaufför åker vidare till en bättre utkikspost - han vet att det är jakt på gång. Och så är de där igen, gepardhonan och hennes unge. Plötsligt sätter de fart. Några ögonblick senare är jakten över. Vi är så nära att vi ser gepardernas små allvarliga ansikten.

UPPFYLLDA AV DEN NÄSTAN magiska upplevelsen återvänder vi till vår tältcamp. Det är den sista av några spännande safaridagar i Kenya. Middagen under den stjärnklara himlen känns extra magisk. Ordet ”safari” kommer från Swahili och

128

betyder ”resa”. I början av förra seklet blev safari liktydigt med storviltjakt och idag förknippar vi ordet med att skåda det fantastiska djurlivet på savannen. Kenzan Tours har lång erfarenhet av safariresor i Afrika. Tanzania och Kenya - gärna i kombination med sol och bad på paradisön Zanzibar - är två av deras största resmål. Resorna sker med den största respekt för natur och människor. – För oss är det viktigt att resandet är miljömässigt hållbart och att lokalbefolkningen på våra resmål ska kunna dra nytta av turismen. Vi samarbetar så långt det går med lokala arrangörer och lokalt ägda hotell och andra verksamheter där inkomsterna

hamnar i rätt händer, och med ekoresorter som drivs på ett hållbart sätt. Tillsammans med våra resenärer samlar vi också in pengar till olika välgörenhetsprojekt i tredje världen, berättar Ella Johanson Rustad. Ella är Kenzan Tours norsktalande säljare och är ansvarig för Afrika. Under en safari bor man alltså bekvämt i tältcamper på savannen. Du sover gott i stora tält med rejäla sängar, äter frukost och middag i mässtältet - eller direkt under stjärnorna. De duktiga kockarna lagar lokalt inspirerad mat. Safariutflykterna planeras noga för att gästerna ska hinna se så mycket av


djurlivet som möjligt. Du blir väckt tidigt i gryningen (då finns möjligheten att få se flodhästar eftersom de är ute på natten) åker sedan tillbaka för att äta frukost - och så iväg igen. Mot kvällningen kanske det finns tid för en sundowner ute på savannen: En cocktail när solen går ned över ett extraordinärt landskap är - fantastiskt. De lokala guiderna är en förutsättning för en lyckad safari. – Med sin stora erfarenhet och kunskap kan de ge olika alternativ beroende på vilka djur eller vyer man som resenär vill se. De ser också till att våra gäster kommer så nära de vilda djuren som möjligt, förklarar Ella. – Vill man sedan ha en extraordinär upplevelse kan du åka luftballong i gryningen för att se allt djurliv under dig. När man planerar sin safariresa - hur många dagar bör man stanna ute?

– Eftersom tältcamperna flyttar med djurens vandringar behöver man aldrig leta länge efter djur, så jag skulle säga att fyra till sex dagar är lagom. – Det är intensiva dagar och efteråt kan man behöva koppla av ordentlig med sol och bad. Jag rekommenderar varmt att man kombinerar sin safari med en vecka på Zanzibar med sina fantastiska badstränder. Och goda mat! Ella Johanson Rustad avundas de som ännu inte har varit till Afrika: – De har så mycket att se fram emot! Det är bara att hålla med.

129


ANNONS

Digitalisering med robotar ger ökad effektivitet och tillgänglighet Transaktionsintensiva, monotona arbeten är som gjorda för att ersättas av en robot, det är sannolikt ingen som skulle sakna att sitta och registrera fakturor, konstaterar Pär Hedin, ansvarig för området digitala medarbetare hos PS Provider.

M

ed rätt kompetens och erfarenhet går det att utveckla effektiva processer för automation med hjälp av Robot Process Automation, RPA – i dagligt tal kallat digitala medarbetare. – RPA kan göra allt som en mänsklig medarbetare kan göra i ett system, förutsatt att den digitala input som krävs finns tillgänglig, till exempel i ett affärssystem, tabell, databas, på en skärm, i excel, och liknande. Man måste även beskriva de undantag och avvikelser som kan tänkas dyka upp, och utmaningen är just att lära roboten att hantera avvikelser och att förstå att den inte har tillräckligt med information för att genomföra en transaktion, säger Pär Hedin. Bred erfarenhet bakom framgången PS Provider har arbetat med att effektivisera processer sedan 90-talet och är idag en av Nordens absolut ledande leverantörer av digitala medarbetare till storföretag, kommuner, myndigheter och organisationer. En stor del av framgången kan tillskrivas en djup och bred erfarenhet inom processutveckling och affärssystem. Det handlar också om en robust, objektbaserad, metodik som ger snabb och kvalitetssäker utveckling samt enkel och resurseffektiv förvaltning. – Tillsammans med våra kunder så gör vi en analys av befintliga processer och hur väl dessa passar att robotisera. Hur mycket tid kan frigöras, vad innebär det för besparing och vilka andra mervärden kan detta tillföra. Roboten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och den gör inte fel så

PROVIDER

länge man tränat den att göra rätt. För verksamheter som inför digitala medarbetare innebär förändringen en kraftigt ökad tillgänglighet, kortare ledtider, höjd säkerhet och en väsentligt förbättrad kostnadseffektivitet. Allt inom ramen för befintliga system och applikationer genom att roboten tar informationen från de skärmbilder och gränssnitt som redan finns. – Genom att effektivisera och säkerställa administrativa stödprocesser så kan de mänskliga medarbetarna fokusera på mer värdeskapande arbete. Digitala medarbetare är också en skalbar lösning som kan komma på plats väldigt snabbt jämfört med att automatisera en process på traditionell väg. Från det att man får en idé så tar det cirka två veckor till att den automatiserade processen fungerar i produktion. Chatbotar och virtuella assistenter Ytterligare en utveckling på stark frammarsch är chatbotar och kognitiva agenter. – Tidigare fanns det chatbotar som i princip bara svarade som en FAQ, idag så kan man hålla en mer naturlig dialog med boten. Den kommer ihåg kontext, om jag till exempel har sagt att jag bor i Halmstad så kommer den inte senare att fråga om adress utan bara vilken gata det är jag bor på. De mer avancerade virtuella agenterna kan känna av kundens humör och anpassa sina svar utifrån kundens sinnesstämning. Man kan tänka sig att en kund kontaktar sitt försäkringsbolag, chatboten kan se att kunden har en dotter på sju år och skulle, om tonfallet i kommunikationen upplevs som positiv, kunna vara proaktiv och fråga om kunden är intresserad av en försäkring för barnet.

Hur ser ni på utvecklingen framåt? – Utvecklingen av självlärande robotar innebär att ju mer avancerad AI desto mer kan den också lära sig. RPA kommer att få kognitiva funktionaliteter vilket gör att den typen av robot på egen hand kommer att förstå vad som kan automatiseras och därmed också kunna föreslå lämpliga processer att automatisera. Den kommer också att kunna göra ett utkast till hur automationen ska se ut, sen krävs det bara att en människa går in och godkänner den. Det här ligger sannolikt inte mer än något år fram i tiden. – Nästa steg innebär sannolikt att med koppling till AI och stora datamängder så kommer den att kunna dra andra typer av slutsatser och lära sig processen att till exempel förstå hur en faktura ska konteras, inte bara att den ska konteras och i processerna rapportera tillbaka och ge förbättringsförslag. Med AI kommer det att finnas en helt annan kraft och dynamik i processen. Det är inte otänkbart att där roboten idag gör monotona, rutinmässiga uppgifter så kommer den i morgon att kunna hantera mer avancerade analyser.

Läs mer på: www.psprovider.se


Utan kompromisser – eller kompressorer

Lyckad konstruktion See Cooling lyckas dagligen med det som flera på marknaden fortfarande inte riktigt tror är görbart. – Med vår konstruktion blir det inga cold eller hot spots”, berättar VD Magnus Braxell.

”Med vår konstruktion blir det inga cold eller hot spots.” Hemligheten ligger i själva kylaren. Uppfinnaren är svensk termodynamiker och flygingenjör i grunden, och har skapat en teknik som minimerar temperaturförluster i varje steg av såväl kylproduktionen som distributionen. Resultatet är världens grönaste kylningssystem, med förnybar energi och kraftiga sänkningar av koldioxidproduktion.

Text och foto: SEE COOLING

Det finns många sätt att producera och distribuera kyla till datahallar. Men om driftkostnader, miljöpåverkan och effektivitet får avgöra sker det utan kompromisser eller kompressorer.

– Driftsekonomin är oslagbar. Telia som är den flitigaste användaren har sparat hundratals miljoner i energikostnader genom den här tekniken, avslutar Magnus Braxell.

O M S EE CO O LI N G

SEE Cooling grundades 2010 och är marknadsledande inom helhetslösningar för effektiv datahallskylning. Tekniken är byggd för lägsta miljöpåverkan och driftskostnader kombinerat med högsta robusthet och driftsäkerhet L Ä S M ER PÅ / W W W. S E ECO O LI N G .CO M

Ensucon auktoriserar den professionella tvätt- och textilservicenäringen T-märket är en stark och tydlig kvalitetsmärkning för professionella textilserviceföretag. Det används vid upphandlingar och signalerar ett mervärde för kunden. Medlemmarna i Sveriges Tvätteriförbund är auktoriserade med T-märket. Det innebär att företagen uppfyller kraven för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service, integrerat miljöarbete och starkt socialt ansvarstagande. Varje år kontrollerar vi yrkesmässig kunskap, god företagsamhet, effektivt resursutnyttjande och ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Vi tar även prover för analys ute i verksamheterna, både på tvättprocessens kvalitet och på utsläppshalter i processvattnet. Kombinationen av olika aspekter i denna kontroll är unik och ger en klar riktning mot ett fortsatt hållbarhetstänk inom branschen. Vi samarbetar med Ensucon AB där Gustav Johansson ansvarar för att genomföra auktorisationskontrollen. Tillsammans utvecklar vi T-märket.SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND ZZZWYDWWHULIRUEXQGHWVH ZZZWH[WLOVHUYLFHEUDQVFKHQVH


KONST

132


JOURNEY MED CLEO Cleo Kinnaman – en synnerligen jordad och begåvad konstnärinna. Det nu mer och mer framträdande konstnärskapet har fått sin grund i Cleos framgångsrika karriär som tattoo artist. Utställningen ”Journey” som visades på Nobis Hotel mellan 28 augusti och 14 september var hennes allra första och en av anledningarna till Cleos tre veckor långa besök i Sverige.

projektet WaterAid. Och allt det som vi gjorde på plats var ett löfte om att pengarnas som samlades in skulle gå tillbaka till dem i byn. Det var även speciellt eftersom jag inte varit i Etiopien på sju år innan denna resa och dessutom att jag och min mamma gjorde resan ihop.

TEXT: TINA GARDSTEN FOTO: PAULINA TORBJÖRNSEN

Den kreativa ådran har Cleo haft med sig sedan väldigt tidig ålder. VI TRÄFFADES PÅ Nobis Hotel i Stockholm, dagen innan Cleo ska flyga hem till Los Angeles via ett kort stop i London.

Berätta om utställningen Cleo...

— Den heter Journey och handlar om min resa i livet. Jag har rest väldigt mycket och kände en slags ångest för att glömma alla slags möten och händelser jag haft. Och jag tycker det är intressant att kunna lyfta fram människor i ett ljus som just jag ser dem i och som kanske inte alltid är så självklart för andra. Som till exempel?

—Någon som befinner sig i en svår, jobbig situation och kanske inte mår så bra men som jag ser en stor styrka hos. Då målar jag dem utifrån min bild och även tvärtom, folk som alltid verkar och ser ut att vara väldigt starka – där plockar jag fram sårbarheten istället. Den kontrasten tilltalar mig väldigt mycket, för allt runt oss och hos oss är inte exakt vad det ser ut att vara.

Hur skapar du dina tolkningar?

— Jag tar en bild, sparar den sen som en referens, så jag minns hur jag kände och upplevde det vid just det tillfället. Så då har jag fotograferat personer under flera år och även fört dagbok. Och allt detta materialet har lett till utställningen som består av människor som har betytt något, väckt något och påverkat mig på olika vis.

Det är påtagligt under vår intervjustund hur lågmäld, försynt och väldigt eftertänksamt Cleo uttrycker sig både i ord och i kroppsspråk. Samtidigt ger hon ett intryck av att ha en stark integritet och tydligt veta vad hon vill. Utställningen består av nio verk och flera olika porträtt. Bland dem på skådespelaren och vännen Noomi Rapace. Cleo förklarar att hon använder sig av flera olika material när hon arbetar med sina bilder. – Jag blandar mycket, blyerts, olja och akryl. Vissa har plast, en del har en digital bakgrund, förklarar Cleo. Utställningen ”Journey” påbörjades i början av året och på frågan vilket porträtt hon står närmast känslomässigt förklarar Cleo vidare. — Nej, inte specifikt ett enda porträtt. Jag är nära kopplad till alla verk och de är väldigt personliga.

— Jag har alltid målat och alla olika sätt att uttrycka mig på har gått via mina händer. Har alltid behövt ”känna” på saker för att förstå hur det funkar. Mina händer är mina verktyg och så har det alltid varit. Sin intuition, inre kompass ser Cleo också som en sorts redskap i sin konst. — Den talar om för mig vad som känns genuint eller inte. Där har jag alltid varit väldigt hård och envis med mig själv, men det har alltid lönat sig att lyssna in min magkänsla, oavsett vad det handlat om. Hur skulle en nära vän beskriva dig?

— Kreativ. Därefter tänker Cleo till en stund som vid de flesta svar. Och med ett blygt skratt lägger hon till; kanske även omtänksam och snäll. Var ser du dig själv om fem år?

Men det finns en tavla som auktionerades bort på Operakällaren genom WaterAid som jag har en extra stark koppling till.

— Jag hoppas förstås att det går bra med konsten så att jag får fortsätta ha möjligheten att utforska och ta den vidare. Skulle också hoppas på olika former av samarbeten, ihop med andra konstnärer.

Jag var med på fältresan tidigare i år som anordnades just genom WaterAid, och den gick till Etiopien där min mamma också kommer ifrån. Vi filmade byn där vi vistades i och det var just där jag träffade en kvinna som jag fotade och sen avtecknade. Och på det viset så blev liksom allt sammanknutet, mina rötter och

Vill också bli mycket mer involverad i välgörenhet. Jag kände det extra tydligt i och med min resa i februari ihop med Wateraid – det är definitivt ett sammanhang som jag vill medverka i och jag känner jag vill göra något, jag har möjligheten och i med det också entusiasmera och väcka tankar hos andra. ࣵ

133


ScanOats vässar den svenska havren ScanOats är ett industriellt forskningscentrum som kombinerar industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling. Syftet är att vässa den svenska havren och utveckla nya produkter med goda hälsoeffekter för industriell odling.

S

canOats är ett samverkansprojekt mellan Lunds Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber. Verksamheten startade 2017 då Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, beviljade ett anslag på 75 miljoner kronor till havreforskningen med en option om ytterligare 25 miljoner kronor. Det övergripande målet är att bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle samt hälsosammare livsmedel. Projektet har anslag fram till 2025, med option till förlängning, men redan nu har det hänt en del. – Vi har lagt ner stora resurser på att med hjälp av modern IT-teknik

studera havrens arvsmassa. All sekvensbestämning är gjord och vi är nu i full gång med att placera ut generna i de olika kromosomerna. Normalt sett kan projekt av detta slag ta upp till tio år, här gör vi det på ett år, konstaterar Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare för ScanOats. Senaste teknik Den höga forskningstakten har möjliggjorts av hög kompetens i kombination med tillgång till den allra senaste tekniken inom gensekvenseringsområdet. – Projektet har gått framåt snabbare

än vad någon hade kunnat föreställa sig. Sekvenseringen innebär att vi redan nu kan ta nästa steg och börja utveckla nya positiva egenskaper i havren, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och styrelseordförande i ScanOats. Han påpekar att svensk havre redan idag tillhör toppskiktet på världens havremarknad. – Nu kan vi optimera sorterna ytterligare vilket kommer att leda till fördelar för konsumenterna, men även till större betalningsvilja och ökad export av svensk havre. Att framgångarna kommer just nu, när det råder en havreboom inom livsmedelsindustrin kan ses som en lycklig slump. Men Mats Larsson menar att det inte finns några lyckliga slumpar. – Lantmännen har jobbat länge med havreförädling och följt trenden noga.


Sponsrat innehåll

Även SSF var förutseende och gav oss genom sitt anslag möjligheten att starta ett forskningscentrum vilket är vad som behövs för att få saker och ting att hända. Samverkan För forskarna på Lunds Tekniska Högskola har arbetet inom ScanOats inneburit en delvis ny situation. – Vi jobbar betydligt närmare industrin än tidigare, och att få tillgång till de frågeställningar som finns i näringslivet har varit mycket stimulerande. Samverkan har också gett ringar på vattnet och väckt intresse för vår forskning långt utanför landets gränser, säger Leif Bülow. Just nu är flera av forskarna på ScanOats

sysselsatta med fältförsök där olika havrelinjer testas genom odling på olika platser. – Vi är intresserade av att se skillnader i till exempel proteinprofil, proteinmängder, fettsyrasammansättningar och fiberinnehåll. Ofta pratar man om havre som havre men det finns många sorter som har olika egenskaper och uppträder lite olika när man odlar och processar dem. För oss gäller det nu att få fram en bra mix, berättar Leif Bülow. Hittills har verksamheten inom ScanOats gått framåt över förväntan och Mats Larsson ser positivt på framtiden. – Om sex år är jag övertygad om att vi fått fram nya fantastiska havreprodukter

som kan komma konsumenterna till godo i form av ännu fler och bättre havreprodukter på marknaden. Scan Oats kommer även att ha gett upphov till nya jobb. Vi ser redan idag att många företag med kopplingar till havre växer snabbt. Även Leif Bülow ser på framtiden med tillförsikt. – Projektet är unikt i den meningen att det sträcker sig från grundläggande genomik och nya havresorter till odlingsteknik, processbehandling och vidare till slutprodukt. Samsynen mellan industri och akademi är stimulerande, och att vi talar samma språk är en viktig framgångsfaktor för hela verksamheten, fastslår Leif Bülow.

Leif Bülow, professor i tillämpad biokemi vid Lunds Tekniska Högskola och projektledare för Scan Oats och Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och ordförande i Scan Oats. Foto: Jan Nordén

ScanOats är ett forskningscentrum vid Lunds universitet som fått 75 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning för att utveckla framtidens havre. Forskningsprojektet ska löpa över åtta år och bedrivs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Oat Fiber.

ScanOats Lunds universitet 221 00 Lund Tel: 046-222 00 00 www.scanoats.se


RESA Livsstil

Yoga pĂĽ Stadshusets tak

136


20 kostnadsfria

aktiviteter i Tel Aviv Tel Aviv är staden som är tillgänglig för alla och det finns en hel del aktiviteter och platser att besöka som är helt gratis för den som reser med en liten budget men samtidigt vill uppleva mycket. I listan nedan finns inspiration till den kompletta vistelsen för både stora och små. SIGHTSEEING Stadsvandring i Den Vita Staden Få en guidad tur i Den vita staden. Två timmars vandring bland de berömda Bauhaus-byggnaderna i området som är uppfört på UNESCOS världsarvslista. Turen startar i de ursprungliga delarna av Tel Aviv och avslutas bland de karaktäristiska funktionalistiska husen. Lördagar kl. 11.00 www.tel-aviv.gov.il/en.visit Stadsvandring i Sarona Vandra i den gröna oasen Sarona mitt bland skyskraporna. Två timmars promenad i området med guidning kring platser med koppling till de historiska händelserna i området. 11 Avraham Albert Mendler St. Fredagar kl. 11.00 www.tel-aviv.gov.il/en/visit

MUSEER Helena Rubinstein pavilion for contemporary art Varierande utställningar som reklekterar olika områden och tekniker inom modern internationell och Israelisk konst. Gratis inträde för barn under 18 år. 6 Tarsat Blvd. www.tamuseum.org.il Tel Aviv Museum of Art Upplev världens största samling av Israelisk konst i världsklass. Såväl den permanenta samlingen som de tillfälliga internationella utställningarna av målningar, skulpturer, fotokonst och videoinstallationer erbjuder en upplevelse utöver det vanliga. Gratis inträde för barn under 18 år. 27 Shaul Hamelech Blvd. Mån, Ons, Lör: 10.00-18.00 Tors: 10.00-21.00 Fre: 10.00-14.00 www.tamuseum.org.il

MUZA, Eretz Israel Museum Tel Aviv Museet fokuserar på Israelisk historia och kultur utifrån flertalet discipliner. 2 Haim Levanon St. Gratis inträde för barn under 18 år. Sön-Ons: 10.00-16.00 Tors: 10.00-20.00 Fre: 10.00-14.00 Nahum Gutman Museum of Art Museet porträtterar Gutman som konstnär, illustratör, skulptör och barnboksförfattare. Gratis inträde för barn under 18 år. 21 Shimon Rokach St. Mån-Tors: 10.00-16.00 Fre: 10.00-14.00 Lör: 10.00-15.00 www.gutmanmuseum.co.il/en Rubin Museum Besök konstnären Reuven Rubins hem och få en inblick i hur konstären bodde och levde. Gratis inträde för barn under 18 år. 14 Bialik St. Mån, Ons, Tors: 10.00-15.00 Tis: 10.00-20.00 Fre: 10.00-15.00 Lör: 11.00-14.00 Beit Ben Gurion Besök hemmet till Israels första premiärminister David Ben Gurion. 17 Ben Gurion Blvd. Sön, Tis-Tors: 08.00-15.00 Mån: 08.00-17.00 Fre: 08.00-13.00 Lör: 11.00-14.00 HerzLilienblum Museum Museet porträtterar den israeliska ekonomins historia samt ekonomisk utveckling i landet. 13 Hertzl St. i hörnet till Lilienblum St. Sön-Tors: 09.00-15.45 Fre: 09.00-12.45 (Endast förbokade besök)

137


RESA

Sarona och Hatchana Dessa områden erbjuder en uppsjö av aktiviteter för barn och familjer och stort utbud av restauranger för alla smaker, för mer information besök: www.saronatlv.co.il www.hatachana.co.il Ariel Sharon parken Parken inhyser ett av de största miljörehabiliteringsprojekten i världen. Parken är öppen för allmänheten och här finns en mängd vandrings- och cykelleder som sträcker sig längs flodbankar, öppna fält och skuggiga dalgångar. 298 Haim Barlev Road Öppet dagligen 09.00-15.30 www.parksharon.co.il

AKTIVITETER FÖR VUXNA, BARN OCH FAMILJER Parken HaYarkon Promenera runt i Tel Avivs största park eller slå dig ner och ha picknick i grönskan. Parken består av 2 ha tropisk trädgård och 4 ha stenträdgård med kaktusplanteringar. I parken finns klätterväggar, minigolf, djurpark och stor lekpark här finns också möjlighet att gå in på Tzapari Bird Jungle Park som tar hand om utsatta fågel- och reptilarter. Vill man upptäcka parken från vattensidan kan man hyra kajaker, kanoter eller trampbåtar mot en avgift. Barnlek på Stadshuset Lobbyn på stadshuset förvandlas varje torsdag eftermiddag till en lekplats som är öppen för alla barn. 69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality) Torsdagar kl 16.00 Single Track cykling i Chorshot-parken Prova på utmanande mountainbikecykling i extrem terräng på single track-banan i Chorshot parken – över 4 hektar extrem terräng finns till ditt förfogande. Chorshot Parken (ingång till banan från Yitzak Lavon St. eller 141 Herzel St.)

138

Yoga på Stadshusets tak På stadshusets tak anordnas en gång i veckan Yoga. Passa på att njuta av vyn från stadshusets tak samtidigt som du utövar Yoga. 69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality) Ingång till taket från 12:e våningen Fredagar kl 11.00 (Vinter) Måndagar 19.00 (Sommar) Israelisk folkdans Prova på den traditionella Israeliska folkdansen tillsammans med både proffs och amatörer. Gordon beach november-maj: lördagar 11.00 juni-oktober: lördagar 19.00

HANTVERK, DESIGN OCH MUSIK Upplev Tel Avivs gatukultur med spontana musikuppträdanden, torghandel med hantverk och designföremål. The Greek Market, Gamla Jaffa Fredagar 10.00-16.00 Tetris Ta tillfället i akt och testa att spela Tetris med Stadshuset som spelplan. På torsdagar är detta möjligt. 69 Ibn Gvirol St. (Tel Aviv-Yafo Municipality) Torsdagar kl. 20.00

Strandbiblioteken Längs med stränderna ligger bibliotek som erbjuder utlån av böcker på fem olika språk. Låna en bok och läs i lugn och ro i solstolen. Mezizim beach, Gordon Beach, Jerusalem Beach, HaZuk Beach Gatubiblioteken Bibliotek på ett flertal platser runt om i staden erbjuder fri tillgång till böcker på fem olika språk. Ta med boken till ett café och ta en paus med en god bok. Rothschild Blvd. (mittemot Habima teatern) Yad Eliyahu, Ha’Tikva Garden Israeliska Statens Turistbyrå har som uppgift att marknadsföra Israel som destination i Norden och att förmedla turistinformation till allmänheten i dessa länder. Israeliska Statens Turistbyrå arbetar direkt under turistministeriet i Israel. Sammanlagt finns 18 turistbyråer runt om i världen som arbetar med att främja turismen till Israel. Upplev det unika Israel – Besök Tel Aviv, Party- och Beachstaden vid Medelhavet som aldrig sover – Strosa runt i fascinerade Jerusalem med sina tre världsreligioner – Flyt på hälsosamma Döda havet – Simma med delfiner och snorkla i Röda havets korallrev vid Eilat – Gå i Jesus fotspår i Heliga landet – Vandra i Galiléen med sin häpnadsväckande natur.


Fjällnära möten Kom till Ramundberget och låt naturen inspirera till storslagna ting. Tillsammans med aktiviteter i världsklass, god mat i mysig och stilren fjällmiljö, skapas här möjligheter till möten av en helt egen sort. Välkommen till vägs ände.

ga. ffelstu till vå r u t På

Upplevelser på fjället.

Även tyr ti llsam mans .

www.ramundberget.se www.ramundberget.se

Mysiga middagar.


SALUHALLAR Profilen

Var äter man ibland den bästa maten och under de bästa formerna när man turistar i en stad i Europa eller i världen? Jo – i en saluhall. Allt samlat och i en livlig men gemytlig miljö och alltid – där de bästa råvarorna står att finna. KÄLLA: SKYSCANNER.SE

140


MARKTHAL ROTTERDAM De senaste åren har Rotterdam börjat konkurrera med den mer populära holländska destinationen Amsterdam och satsar på trendiga butiker och affärer med designvaror runt om i staden – besök magnifika Markthal och du kommer att förstå varför vissa invånare tycker att detta är en bästa staden av de två. För det första är själva byggnaden en syn i sig, med ett färgat glastak och 228 lägenheter med utsikt över torget. Nedanför finns hundratals marknadsstånd som säljer färska produkter och unika gastronomiska specialiteter. Det är också värt att nämna den fantastiska restaurangen på första våningen, den underjordiska stormarknaden, matlagningsskolan och de tusentals människor som besöker denna spektakulära plats.

141


SALUHALLAR Profilen

SALUHALLEN, STOCKHOLM

142

Trots att vädret inte är det bästa under stora delar av året älskar stockholmarna att äta ute. Den vackra Saluhallen på Östermalm är en av de bästa platserna att hänga på en kall lördagsmorgon och njuta av lokala och internationella läckerheter. Tillbringa timmar här och gå dit dofterna lockar, provsmaka det som erbjuds och småprata med försäljarna. Uppdatering: Östermalms Saluhall är för tillfället stängd för renovering och den planerade ny invigningen är satt till den 26 april 2018. Under renoveringstiden bedriver handlarna sin verksamhet den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg.


Sponsrat innehåll

Så förlänger de batteriers liv

När ett batteri är slut måste man dels byta ut det mot ett nytt, dels återvinna det gamla – något som drabbar både ekonomi och miljö. Därför har svenska Nilar utvecklat en metod för att förlänga batteriers livslängd med hjälp av syrgas.

B

atteritillverkaren Nilar sitter inte och rullar tummarna. De senaste åren har marknaden för energilager expanderat avsevärt, främst på grund av ett ökat behov av snabbladdning till den växande elbilsmarknaden och gröna energikällor såsom sol och vind. Men med större och fler energilager ökar också säkerhetsproblematiken, särskilt med litiumbatterier.

”Nickelmetallhydrid är en väl beprövad kemi som inte genererar någon explosionsrisk” – Litiumbatterier kommer med explosionsrisk, häftiga brandförlopp och risk för utsläpp av den giftiga gasen vätefluorid. De är bra i mindre applikationer eftersom de är små och lätta, men ska du ställa ett stort batteripack inomhus är litium inte att föredra, säger Marcus Wigren, vd på Nilar.

– Nickelmetallhydrid är en väl beprövad kemi som inte genererar någon explosionsrisk eller risk för giftiga gasutsläpp. Den består dessutom av industriella råmaterial, så det är ingen bristvara, säger Marcus Wigren. Med en patenterad teknologi där batterierna tillsätts med syrgas, kan Nilar också förlänga livslängden på sina batterier. – Med syrgaspåfyllning kommer två enorma fördelar som rör ekonomi och miljö. Vi kan med hjälp av syrgas fylla på liv i kundernas batterier flera gånger om till en marginell kostnad jämfört med att köpa nya batterier, säger Marcus Wigren och avslutar: – Sedan är det miljöaspekten. Återvinning och nyproduktion vid batteribyten betyder miljöutsläpp, men våra batterier behöver inte återvinnas tack vare att vi återupplivar dem med syrgas.

FAKTA NILAR Nilar utvecklar, producerar och säljer energilager för laddning av elfordon, samt till industrier, fastigheter och hushåll. Batterierna är säkra, miljövänliga och påfyllningsbara med liv.

Nilar har istället valt att producera alla sina batterier med kemin nickelmetallhydrid.

Läs mer på: www.nilar.com

Följ oss på LinkedIn: www.linkedin.com/company/nilar Marcus Wigren, vd


SALUHALLAR

MERCADO DE SAN MIGUEL, MADRID Än en gång Spanien, denna gång huvudstaden Madrid och den vackra marknaden San Miguel. Den är belägen ett stenkast från fantastiska Plaza Mayor, alldeles i centrum. Marknaden byggdes 1916 och är helt gjord av stål och detta är den bästa platsen för dig som letar efter matvaror av högsta kvalité, många av dem organiska. Från kött till grönsaker, yoghurt till bakverk, din mun kommer att vattnas av synen av så många vackra rätter. Allt detta ackompanjerat av några av de bästa vinerna och ölen från hela världen.

Behov av en chef på kort varsel? Hör av dig till oss idag! Vi är kända för vårt stora nätverk av beslutsfattare och ledningspersoner som finns tillgängliga för interimsuppdrag. Ring: 08- 562 930 30

Erfarna interimschefer, snabb hjälp, resultat!

Scandinavianexecutive.se 144


Betalningar:

DITT HJÄRTA MEN INTE DIN PASSION.

Se filmen om restaurang El Cielo på verifone.se

Vi förstår att du inte brinner för betaltterminaler utan, som Ali Azimi på El Cielo, för kunderna och vad du erbjuder dem. Men det är otroligt viktigt att betalningarna funkar. De är ju själva hjärtat i din verksamhet och ska flöda snabbt, smidigt och säkert. Det är vår passion, och det ger dig möjlighet att fokusera på din.

Verifone – världsledande på betallösningar


SALUHALLAR

LA BOQUERIA, BARCELONA Spanien är ett paradis för matälskaren – här finns hundratals lokala och regionala marknader i alla delar av landet. En av de bästa är Boqueria som funnits sedan 1400-talet och som ligger i hjärtat av staden, precis vid Las Ramblas. Arbeta dig fram bland frukt- och grönsaksstånden, kolla in förfriskningarna, köttet och fiskdiskarna, sötsakerna och inte minst den lilla baren med den stora atmosfären. Detta är definitivt platsen där du kan glömma ordet diet!

146


TREKKING WITH SENSE Vårt sunda förnuft säger oss att ta hand om oss. Att äta nyttigt, träna och vara snälla mot oss själva. Men det är inte alltid lätt att göra rätt.

Tekniska strumpor som ger dig rätt förutsättningar för bättre prestation. Det handlar om sunt förnuft – Sense. 70 års kunskap instickat i ett par strumpor.

Lite hjälp på vägen kan göra stor skillnad. Ta hand om dina fötter så blir vandringen roligare. Dina fötter är unika. Därför skapar vi produkter för individuella fötter – och sporter.

S E G E R

M A K E S

S E N S E

RIBBED COMFORTABLE SHAFT

COMFORTABLE LYCRA ®

HEEL SUPPORT HIGH QUALITY MERINO WOOL

V-HEEL

MAXIMUM FIT

LEFT / RIGHT FIT DESIGN

TERRY ENFORCEMENT

RIBBED ELASTIC ARCH

THIN KNIT

VENTILATION KNIT

TERRY ENFORCEMENT

SEAMLESS TOE

TREKKING MID

STICKAD I SVERIGE MED HJÄLP AV VINDEN.

AVAILABLE IN OUR WEBSHOP

www.seger.se

Vår fabrik där vi stickar Seger Sense är helt fossilfri och drivs helt och hållet med miljöcertifierad el från vindkraft.

AND IN SELECTED SPORT SHOPS


SALUHALLAR

BOROUGH MARKET, LONDON Vid floden Thames, i superhipster delen av östra London, ligger Borough Market, en perfekt plats att hämta upp en läcker lunch på, dricka nymalet kaffe eller en läcker smoothie. Här finns ett stort utbud av internationella matstånd med maträtter från Afrika till Balkan, Indien till Thailand blandat med lokala brittiska specialiteter som en hederlig biffburgare med friterad lök. Under tiden du strosar runt här underhåller gatukonstnärer och musikanter dig – Borough är en fest för alla sinnen.

148


%"(4"55-:'5"&3 5&3#36,4Ĺ´ 7&3,4".)&55*--/Â&#x20AC;45"/*7 Smart resursanvändning med off2off â&#x20AC;&#x201C; en grĂśnare modell som skapar hĂĽllbarhet fĂśr privata bolag och offentlig sektor.

6115Â&#x20AC;$,/:5503/".&% Â 5&3"/7Â&#x20AC;/%/*/(%60$,4Â Ç&#x2030;

off2off ďŹ nns med som stĂśd i implementeringen av digitala verksamhetsstĂśd fĂśr ĂĽterbruksverksamheter. FĂśrutom vĂĽr unika expertis bygger och driftar vi digitala ekosystem och plattformar fĂśr en smart resursanvändning vilka utgĂĽr frĂĽn vĂĽra kunders beďŹ ntliga resurser. Plattformen kan beställas i tre olika nivĂĽer: 1. Använda 2. Optimera 3. Cirkulera

Tillsammans skapar vi hĂĽllbarhet â&#x20AC;&#x201C; ekonomiskt, socialt och miljĂśmässigt.

0''0''SE

Vi har, med hjälp av vür plattform, hittills sparat mer än 10 MSEK och 260 ton CO2 fÜr vüra kunder. off2off gÜr impact och mäter den!

Sverige har 10 000-tals läckande tak Inget av dem är levererat och monterat av oss â&#x20AC;˘ Tak T k Compagniet C i t är ä väl äl etablerat t bl t sedan d 1983 1983. â&#x20AC;˘ Vi har lagt mer än 4 500 000 m2 tak i Sverige â&#x20AC;˘ Med Ăśver trettiofem ĂĽrs erfarenhet av utveckling, renovering och projektledning av takarbete, ger det vĂĽra kunder ett tryggt val vid renovering av deras tak. â&#x20AC;˘ Vi är specialister pĂĽ tegeltak och betongtak. â&#x20AC;?PĂĽ ni HSB Brf Fjäder pagniet m Co k Ta Nacka lade rdes är t tak. De utfĂś an om 9.000 m2 ut lt he h oc lt el sion mycket profes färdigt llt fu h dessutom oc r ga in kn är anm r väldigt . Personalen va dning pĂĽ 5 mĂĽnader k or de en fantastis trevliga och ha â&#x20AC;? sen. pĂĽ arbetsplat r ordfĂśrande â&#x20AC;&#x201C; Dusko Susnja a Brf Fjädern Nack

â&#x20AC;˘ Vi levererar kompletta tak med taksäkerhet, taktvättning, plĂĽtarbeten, takfĂśnster med mera. Vi vĂĽgar pĂĽstĂĽ att Tak Compagniet är det tryggaste och lĂśnsammaste alternativet.

Vi täcker hela Sverige!

www.takcompagniet.se | 08-667 07 20 | info@takcompagniet.se | Artillerigatan 26 | 114 51 Stockholm


SALUHALLAR

NAGYCSARNOK, BUDAPEST En frukt- och grönsaksmarknad som är Ungerns äldsta och största. Denna matborg skadades svårt under andra världskriget men har byggts upp till sin forna glans. Idag är den ett nödvändigt stopp på varje guidad tur i denna stad. Provsmaka dig fram bland alla lokala specialiteter och gå på jakt efter smakrika souvenirer att ta med hem.

KAUPPAHALLI, HELSINGFORS Helsingfors saluhall öppnade 1889 och är en annan utsökt tegel- och glasbyggnad som inhyser 24 matstallar tillägnade härlig mat men saluhallen är också en perfekt plats att fly kylan till och ladda batterierna under tiden du utforskar staden. Här hittar du lokalt kött och fisk, café, mängder med olika brödsorter och sötsaker, färsk frukt, ostar, orientaliska produkter och ett brett utbud av vegetariska alternativ.

150


ANNONS

Trygga och riskfria betalningar med Splitgrid Att digitalisering och e-handelns tillväxt har påverkat detaljhandeln går inte att undgå. Låg lönsamhet, dålig likviditet och ett överfullt lager med osålda varor är problem som sällanköpsvaruhandeln dagligen brottas med. Göran Eriksson och Jonas Forsman såg det växande problemet men i det även en lösning – vilket gav upphov till Splitgrid, en programvara som automatiserar betalningar mellan butik och leverantör. Integreras direkt i kassasystemet Digitalisering och växande e-handel har resulterat i butiker med lager av osålda varor, likviditetsbrist hos återförsäljare och missnöjda leverantörer. Det var år 2016 som Göran Eriksson och Jonas Forsman såg ett tydligt behov av en betallösning som löste problemen mellan butik och leverantör och det var där idén om Splitgrid föddes. – Splitgrid är en payment provider som enkelt integreras i butikens kassasystem. Många leverantörer har problem med att inte få betalt för levererade varor då butiken har likviditetsproblem. Med Splitgrid blir leverantören betalad direkt när varan sålts till slutkund och butiken kan beställa det antal varor de faktiskt kan sälja, berättar Jonas Forsman, CTO på Splitgrid. En trygghet för alla parter Splitgrid skapar en säkerhet hos alla parter, då programvaran automatiskt fördelar intäkterna när varan sålts över disk. Det öppnar upp för transparens mellan butik och leverantör, samtidigt som risken för överfyllda lager och obetalda fakturor minskar.

Jonas Forsman, CTO på Splitgrid.

”Vi har idag mer än 160 anslutna varumärken runt om i norden som tack vare Splitgrid både undvikit likviditetsproblem och överfulla lager”

Fakta Splitgrid finns idag i Sverige, Danmark och Finland och hanterar betalningar i hela eurozonen. Bland ägarna finns förutom grundarna bl. a Collector Bank, Almi Invest och Innovestor Fund.

Kontakt: Jonas Forsman, Grundare och CTO, Splitgrid | 073-506 33 00 | jf@splitgrid.com

– För butiken blir det en enorm lättnad att ha ett säljande lager som cirkulerar och inte står och samlar damm. Med Splitgrid kan butiker beställa populära varor som säljs och det som inte säljs, beslutar leverantör och butik gemensamt om hur de ska hanteras. För leverantören innebär det en chans till ett jämnare kassaflöde och en ökad distribution med mycket låg risk. Vi har idag mer än 160 anslutna varumärken runt om i norden som tack vare Splitgrid både undvikit likviditetsproblem och överfulla lager, avslutar Jonas Forsman.

PROVIDER OF FUTURE RETAIL


SALUHALLAR

MERCATO CENTRALE, FLORENS Centralmarknaden byggdes under den tid då Florens var Italiens huvudstad och är idag ett Eden för matälskare. Den lägre våningen är där det mesta händer, det är där du hittar de bästa traditionella affärerna med högkvalitativa produkter unika för Florens: färsk pasta, ostar, stekta delikatesser, bröd, vin, kaffe och mycket mer. Här finns också ett fantastiskt bibliotek och bord där du kan sitta och gå igenom det du nyss köpt. Allt detta ligger under det spektakulära taket som designats av arkitekten Mengoni (samma man som designade Galeria Vittorio Emmanuele i Milano).

152


Få ett bättre flöde med våra kollaborativa robotar ifrån MIR, från den lilla MIR100 till MIR1000 som klarar en SHZ[]PR[WrRN3r[VZZ]PZHO\YSp[[UPRHUPUZ[HSSLYHVJOKYPM[Zp[[HL[[ZQpS]NrLUKLZ`Z[LTOVZLY°

cobots.se

INVESTERAR DU I ONOTERAT? Din gratis aktiedepå hittar du på VPZ.se VPZ.se – ett VPC för onoterade aktier VPZ - En del av Reguity Group


ELIMINERA NATTSPRING OCH JAKT PÅ TOALETTER DAGTID MED EFFEKTIV VÄRMEBEHANDLING Godartad prostataförstoring är en folksjukdom som drabbar de flesta äldre män. Bara i Sverige är det fler än 300 000 män som söker vård för sina besvär och 200 000 som dagligen tar läkemedel mot sina symtom. Sonny Schelin, urolog vid Specialistläkargruppen i Kalmar, anser att det här är en bortglömd patientgrupp och många av männen har tyvärr inte kunskap om att det finns hjälp att få. Han möter dagligen patienter med problem orsakade av godartad förstorad prostata. – De här patienterna blir ofta undanträngda av annan vård och det är ett jätteproblem i Sverige. Om de söker hjälp, så hänvisas de oftast till läkemedel eller katetrar. Köerna för kirurgisk behandling har på sina ställen rapporterats vara väntande i inte bara månader utan år. Och alla får inte information om att det finns andra beprövade metoder som kan hjälpa dem. För en man med godartad prostataförstoring kan livskvaliteten påtagligt begränsas. Nattspringet är för många det värsta. Att springa på toaletten tre-fyra-fem gånger varje natt påverkar självklart välbefinnandet även på dagen. Och i tillägg till det nattliga springet innebär tillståndet för många också att man måste kissa en gång i timmen på dagen och att trängningarna ofta kommer akut vilket gör att de här männen helst inte vill gå ut, gå på bio eller teater, för de vågar inte. Godartad prostataförstoring går dock att bota. Och man behöver inte utsätta sig för en operation med de risker en sådan alltid bär med sig. Sonny Schelin har varit med och vidareutvecklat en värmebehandling med mikrovågor, som visat sig vara lika effektiv som operation men enklare att utföra och lindrigare för patienten. CoreTherm, som metoden heter, är en botande behandling till skillnad från läkemedel och katetervård som bara är symtomlindrande och tillfällig hjälp.

Sonny Schelin - urolog Specialistläkargruppen i Kalmar

Värmebehandling utförs på 15 sjukhus i landet. Trots att vården i Sverige ska vara jämlik över landet så varierar chansen att få en botande behandling stort beroende på var man bor. – Det är t.ex. nästan 5 gånger större sannolikhet att en man från Kalmar får en botande behandling jämfört med en hallänning, säger Sonny Schelin. Här erbjuds alla som önskar en värmebehandling och då den inte kräver operationssalar, operationspersonal, narkospersonal eller vårdplatser för övervakning efter operation kan vi hjälpa många fler. Värmebehandlingen är smärtfri, tar bara ca 10 minuter och är i stort sett komplikationsfri och patienten kan resa sig och gå hem direkt efteråt. Efter behandlingen får patienten en urinvägskateter som vanligen plockas bort efter tre-fyra veckor och tre månader senare får han komma på efterkontroll. – Antalet patienter som söker sig till Kalmar har ökat kraftigt tack vare det fria vårdvalet men det är tyvärr ett bevis på att det fungerar illa på andra håll. Vi försöker självklart hjälpa alla de som kommer till oss men det är frustrerande att inte alla får information om och erbjuds bot med värmebehandling på hemmaplan, säger Sonny Schelin.

WWW.CORETHERM.SE FACEBOOK: ProstaLund MER INFORMATION: 046-12 09 04

M-2019-026/SE-rev2


StĂśd kampen mot barncancer. Swisha till 90 20 900 och stĂśd forskningen. Tack.

Behov av kundanpassade transformatorer med lĂĽga fĂśrluster? BehĂśver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelstrĂśmtransformatorer fĂśr dig, vi har även ett stort standardprogram av vĂĽra produkter som vi kan erbjuda vĂĽra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat fĂśretag som grundades RFKĂ°QQVEHOĂ&#x192;JHWPLWWL6YHULJHLGHWQDWXUVNĹ&#x152;QD+Ĺ&#x152;JD Kusten. VĂĽr styrka ligger i vĂĽrt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en fĂśrfrĂĽgan!

N

NORDTRAFO

www.nordtrafo.se | info@nordtrafo.se | +46 612 52210


FOTO: AGNETE BRUN

STREAMING

HBO EUROPE BESTÄLLER NORSKA ORIGINALSERIEN UTMARK SKAPAD AV KIM FUPZ AAKESON, I REGI AV DAGUR KÁRI

HBO EUROPE utökar utgivningen av nordiska originalproduktioner och ger nu grönt ljus för norska Utmark, en originalserie i åtta avsnitt skapad av Kim Fupz Aakeson (En ganska snäll man, En iskall jävel) och i regi av Dagur Kári (En värdig vänskap, Dark Horse, The Good Heart).

Utmark är ett udda komedidrama utspelat i en liten norsk stad, aningen norr om ingenstans. Paradox’ Finn Gjerdrum och Stein Kvae producerar serien, som är en HBO Europe originalproduktion. ETT FÅR LIGGER LEMLÄSTAT. En hund springer lös. En hustru lämnar sin man. Så börjar en kedja av hämnd som rör upp hela bygden. En korrupt polis, en alkoholiserad herde, en naturälskande spritsmugglare, en Gudshatande pastor, en sörjande hallick...alla känner alla i detta isolerade hörn av norra Norden. En dag kommer en optimistisk ny skollärare till staden, i hopp om en nystart. Men stämningen här är underlig och vild. Och det går inte alltid så bra för främlingar på den här platsen...

156

Commissioning Editor & VP Original Programming, HBO Nordic, säger: ”Kim Fupz har skapat en rad originella, härliga och inte helt felfria karaktärer som bor i ett slags ingenmansland, där civilisation snarare är ett val än en självklarhet. Utmark är en modig berättelse, stundtals galet rolig och helt igenom en mänsklig historia. Vi är så glada att få samarbeta med några av Nordens starkaste talanger – danske manusförfattaren Kim Fupz Aakeson, isländske regissören Dagur Kári och det norska teamet på Paradox.” Dagur Kári: ”I Kim Fupz Utmark finns en dynamik i relationen mellan humor och smärta, det banala och det poetiska, det stilistiska och det autentiska. Som regissör söker jag ständigt efter kopplingen mellan dessa kontraster, så för mig känns Utmark som en home-run.” Kim Fupz Aakeson är prisbelönad manus- och bokförfattare. Hans meritlista täcker in en rad skandinaviska och internationella filmer, bland annat En ganska snäll man och En iskall jävel, båda med Stellan Skarsgård i huvudrollen. Han har även skrivit över 100 serierböcker,

HANNE PALMQUIST,

barn- och ungdomsböcker och noveller, översatta till en mängd olika språk. Utmark är Aakesons andra tvserie. regissör. Debuterade med filmen Noi the Albino som vann över 20 priser på festivaler runt världen, fick premiär i över 30 länder och etablerade honom internationellt inom arthousefilm. Dark Horse var utvald i den officiella delen (Un Certain Regard) vid filmfestivalen i Cannes, och The Good Heart, med Brian Cox och Paul Dano i huvudrollerna, premiärvisades vid Torontos filmfestival. Hans senaste film, En värdig vänskap, blev uttagen till Berlinale och vann tre stora priser vid Tribecas filmfestival. Kári regisserar samtliga åtta avsnitt av Utmark.

DAGUR KÁRI ÄR PRISBELÖNAD

Inspelningen påbörjas under sommaren i Norge. Exekutiva producenter är Hanne Palmquist, Steve Matthews och Antony Root för HBO Europe. Utmark får samtidig premiär i alla HBO Europes länder.


Ett enkelt sätt att visa uppskattning!

mobilapresentkort.se


STREAMING

44 EMMYS TILL HBO NORDICS SERIER Vinstregn för Game of Thrones och Chernobyl

Årets finaste TV-priser, de gyllene statyetterna på Emmy Awards, är utdelade och HBO Nordics serier belönades med hela 44 vinster. Game of Thrones sista säsong kammade hem prestigepriset för Outstanding Drama Series och Peter Dinklages roll som Tyrion Lannister belönades för fjärde gången med priset för Outstanding Supporting Actor in a Drama Series. Game of Thrones klockar in på totalt 12 vinster, inklusive Creative Arts, vilket summerar seriens Emmys under åren till 59 stycken - mer än någon annan serie i Emmygalans historia.

HIS DARK MATERIALS PREMIÄR 4 NOVEMBER PÅ HBO NORDIC Fantasyserie baserad på den prisade boktrilogin av Philip Pullman HIS DARK MATERIALS, som är baserad på Philip Pullmans prisbelönade boktrilogi med samma namn, följer Lyra (Dafne Keen), en vanlig men modig flicka från en annan värld. När hon söker efter sin kidnappade vän avslöjas en grupp med stulna barn vilket väcker en strävan av att förstå ett mystiskt fenomen som kallas Stoft. Förutom Dafne Keen i rollistan ser vi också Ruth Wilson (Golden Globebelönad för The Affair) som Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda (Tony Award-belönad för Hamilton) som Lee Scoresby, James McAvoy (Golden Globe-belönad för Atonement) som Lord Asriel och Clarke Peters (HBO:s The Wire och Treme) som rektorn på Jordan College.

utforskas en värld med talande djur. Människorna kan se både sina egna och andras själar i form av daimoner. Varje person har sin egen daimon (uttal; demon) som är en fysisk manifestation av människans själ i form av ett djur. Daimoner har mänsklig intelligens och talförmåga. Prepubertala barns daimoner kan byta

I FANTASYSERIEN

158

form och förvandla sig till vilka djur som helst. När en människa kommer i puberteten antar daimonen en permanent form som den sedan har resten av livet. De andra djuren som kan tala i serien är isbjörnarna som lever i den frusna vildmarken i norr. Isbjörnarna, som också kallas pansarbjörnar, är mänskliga och har sina egna kulturer och lagar. Lyra möter en av pansarbjörnarna på sin färd, Iorek Byrnison, som Joe Tandberg (The Innocents) gör rösten till. Daimonernas röster görs bland annat av Helen McCrory (Harry Potter), David Suchet (Poirot), Cristela Alonzo, Kit Connor (Rocketman) och Brian Fisher (Detective Pikachu). His Dark Materials är en samproduktion mellan HBO och BBC One. Seriens exekutiva producenter är: Dan McCulloch, Jane Tranter, Joel Collins, Julie Gardner, Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathhurst, Deborah Forte, Toby Emmerich, Carolyn Blackwood, Ben Irving och Piers Wenger. ࣵ

Chernobyl var också galans storvinnare och belönades med de tunga priserna för Outstanding Limited Series, Outstanding Directing ( Johan Renck) och Outstanding writing (Craig Mazin) for a Limited Series. Totalt vann Chernobyl 10 priser. Barry, Succession, Killing Eve, Pose, Fosse/Verdon, The Handmaid's Tale, The Act och Last Week Tonight with John Oliver fick också ta med sig statyetter hem. Några av de som belönades för sina skådespelarinsatser var Bill Hader (Barry), Jodie Comer (Killing Eve), Billy Porter (Pose), Michelle Williams (Fosse/Verdon) och Patricia Arguette (The Act).

HBO Nordics Emmy-topplista: * Game of Thrones - 12 * Chernobyl - 10 * Fosse/Verdon - 4 * Last Week Tonight with John Oliver - 4 * The Handmaid's Tale - 3 * Barry - 3 * State of the Union - 3 * Succession - 2 * Pose - 1 * Killing Eve - 1 * The Act - 1
 

Nyhet systembolaget Fast sortiment 2/9

 Sovereign Scotch Ale     

Craft beer for the people

    


AKTUELLT

LISEBERG REKRYTERAR TILLBAKA ANDREAS ANDERSEN 7,//9'ˎ3267(1

Umeå får egen kokbok om mat och klimat FÖR TVÅ ÅR SEDAN STARTADE Umeå kommun ett restaurangnätverk med fokus på hållbarhet. Nu ger nätverket ut kokboken Mat och klimat som finns att låna på kommunens bibliotek. – Vi vill visa för dem som bor här i Umeå att det händer en hel del inom restaurangnäringen när det kommer till hållbarhet, säger Märta Streijffert projektsamordnare för restaurangnätverket i Umeå.

I kokboken kretsar mycket kring den hållbara maten, men i vanliga fall är det långt mycket mer än själva maten som avhandlas i nätverket. Tillsammans får medlemmarna lära sig om energianvändningens klimatpåverkan, hur de kan minska vattenanvändning i diskrummet och hur de på bästa sätt kan kommunicera hållbarhetsfrågor.

7,360270$769,11

I kokboken medverkar flera av nätverkets restauranger med egna recept och ger sin syn på hur de kan

160

bidra till en mer hållbar bransch. Minskat matsvinn är en viktig fråga för att minska både hushållens och restaurangernas påverkan på miljö och klimat och i kokboken får läsarna restaurangernas bästa tips mot matsvinnet. – Restaurangerna gör redan idag ett fantastiskt arbete och det finns många goda initiativ som vi vill sprida så att andra kan ta efter. Det här är ett sätt att skapa ringar på vattnet och inspirera fler till att göra hållbara förändringar, säger Märta Streijffert. Under hösten fortsätter nätverkets arbete genom bland annat en nätverksträff i oktober. Till nätverksträffarna är alla restauranger välkomna att delta.

9,//'8/…6$.2.%2.(1"

Kokboken finns att låna på Umeå kommuns bibliotek. Den finns även tillgänglig digitalt på www.minabibliotek.se och på kommunens webbsida www.umea.se/ matochklimat

LISEBERG HAR I SÖKANDET efter ny vd rekryterat tillbaka sin gamla vd Andreas Andersen från Tivoli. Andersen, som aviserade sin avgång tidigare i våras, tillträder sin nygamla tjänst den 1 oktober 2019. Den rekryteringsprocess som inleddes efter att Andreas Andersen sagt upp sig tidigt i våras är därmed avslutad. Lisebergs styrelseordförande Christer Holmgren är mycket nöjd med att ha Andreas Andersen tillbaka: – Det fanns många bra kandidater bland de som sökte, men Andreas är bäst i branschen och uppfyller alla kriterier vi hade satt upp för tjänsten. Vi är oerhört glada att kunna knyta honom till oss igen, säger Christer Holmgren.

ERBJUDER STÖRRE FLEXIBILITET

Skälet till att Andreas Andersen självmant valde att säga upp sig från vd-rollen på Liseberg i våras var att han behövde komma närmare familjen i Köpenhamn – ett behov man från arbetsgivaren Göteborgs Stads sida valt att ta hänsyn till. Genom att erbjuda större flexibilitet avseende bostad blir utgångsläget ett annat. Andreas Andersen är även han mycket nöjd med att vara tillbaka: – Det var med tungt hjärta jag i våras beslutade att lämna Liseberg. Jag älskar verksamheten och kände mig egentligen inte klar med den spännande resa Liseberg är på. ड


Julbord på Söderarm - en upplevelse utöver det vanliga g

4-19 december

Välkommen till Söderarm

Julbord på Söderarm är en unik skärgårdsupplevelse! Boka nu och få en vacker skärgårdsresa, fantastisk naturupplevelse och inte minst ett otroligt gott hemlagat julbord som serveras i Tornet, f.d. utkiken, med havet runt om. Vi har allmänt julbord 7 och 14 december. Det är ett fåtal platser kvar. 4 – 19 december kan du boka för grupp 10 – 22 personer.

Med mer än 60 rätter får du hos oss ett rikt, hemlagat och minnesvärt julbord i en underbar miljö i skärgården.

Resa Räfsnäs – Söderarm t.o.r ingår i nedanstående priser. Du åker med vår egen julbordsbåt GLADAN. Det går bra att åka stridsbåt mot ett pristillägg. Annan avresehamn är möjligt, även det mot pristllägg.

PRISER Allmänt jul bord – 1750 kr/person OBS! Ingen bastu/badtunna. Allmänt julbord med övernattning – 2950 kr. Frukost ingår. Grupp 10 – 22 personer utan övernattning – 2150 kr/person OBS! Bastu/badtunna ingår Grupp 10 – 22 personer med övernattning – 3400 kr/person Frukost ingår.

Söderarms vedeldade bastu i en gammal militärbunker och en badtunna med oslagbar vy över havet. Njutning!

Ring tel. 0176 – 432 12 och framför dina önskemål, så försöker vi att ordna det du söker. Söderarm AB

,QIRUPDWLRQRFKERNQLQJ:

SÖDERARM AB ‡²‡LQIR#VRGHUDUPFRP‡ZZZVRGHUDUPFRP


AKTUELLT

Julia Bendelin

Jonna Bornemark

Robin Teigland

†5(76)—5(%,/'(5ː120,1(5$'( OCH TALARE TILL UMEÅGALAN 2019 Nu är årets nominerade till Umeågalans priser offentliggjorda. Likaså har talarna till galans första akt presenterats. Under ledning av moderator Julia Bendelin, kommer gästerna få lyssna till och inspireras av Jonna Bornemark och Robin Teigland – som inom sina respektive områden berör årets tema Förebilder. Vilka av de nominerade som tar hem vinsten får vi veta under galan 7 november. MODERATOR, AKT 1

JULIA BENDELIN

Julia Bendelin, nominerade till Årets Talare – Moderator 2018, är en mycket erfaren moderator och konferencier. Hennes gotländska dialekt, humor, engagemang och energin i de event hon leder är hennes kännetecken. Julia har varit företagare, VD, arbetsgivare och reklambyråchef i snart 20 år och har under alla år varit en ofta anlitad moderator och konferencier, särskilt under Almedalsveckan och olika företagaroch tillväxtdagar. Efter 18 år i reklambranschen är Julia milt sagt bred i sin kunskap. Hon har i sitt yrkesliv dessutom haft kunder inom extremt olika branscher, så som livsmedel, handel, besöksnäring, lantbruk, B2B, fastighets- och byggbranschen, offentlig verksamhet m fl. Julia har under senaste året uppmärksammats i hela landet och

162

även utomlands då hon som privat aktör införde sextimmars arbetsdag för sina anställda. Det överraskande resultatet av detta och omgivningens reaktioner är något hon gärna föreläser om. Helt enkelt: att vara modig som företagsledare. TALARE, AKT 1

JONNA BORNEMARK

Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap, har just utkommit med bokenDet omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Är det mätbara resultat - som betyg, pengar eller makt - som avgör om någon har lyckats och kan ses som ett ideal eller en förebild? Finns andra omätbara egenskaper som har större betydelse - såsom respekt för andra, solidaritet, omtanke eller tex. förlåtelse? Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar till att bjuda mikromotstånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet. Jonna är för närvarande aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter,

subjektivitet och bildningsbegreppet. Hon medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och har även varit värd för Sommar i P1.

ROBIN TEIGLAND

Robin Teigland är professor inom Management of Digitalization, på avdelningen Entrepreneurship and Strategy, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Teigland forskar om digital transformation och strategi, och hennes forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Just nu leder hon Peniche Ocean Watch Initiative i Peniche, Portugal. Peniche Ocean Watch Initiative (POW) arbetar för att möjliggöra en blå hållbar cirkulär ekonomi och global best practice för att hantera havsavfall och skapa regional föryngring. Ett projekt som kan överföras till lantbruksnäringen. Tillsammans med Lysekils kommun leder hon också ett projekt med fokus på hur digitalisering kan vara ett verktyg för uppfyllande av Lysekils kommuns vision 2030. Robin talar om de hur grundläggande antagandena om värdeskapande i samhället utmanas och förvandlas när vi flyttar in i den fjärde industrirevolutionen; vad krävs för att överleva och bibehålla konkurrensfördelar i tiden av oöverträffad förändring. Vi måste alla ta ett långsiktigt perspektiv och tänka nytt runt hur man jobbar med strategi och hur vi organiserar våra företag, organisationer och samhället. O


Just nu har vi stor efterfrågan på väskor från bl. a. Chanel, Céline, Dior och Hermès.

SÄL J HOS OSS

SELL – BUY – REPEAT: JOIN THE CONSIGNMENT MOVEMENT

www.stillinfashion.com


BÖCKER & PODD

PREPPA SOM EN KOCK MAGNUS ALBREKTSSON

trerättersmenyer hemma? Finns det något vi vanliga matlagare kan lära oss av kockar? Och varför är olika konsistenser på maten viktigt? I boken Preppa som en kock får du hjälp av den professionelle kocken Magnus Albrektsson som har stor erfarenhet av hur privatpersoner lagar och njuter av mat.

HUR GÖR KOCKAR

KÄRNAN I BOKEN är konkreta tips, råd, genvägar och hemligheter, du får även några av de bästa recepten, fyllda av smak, bland annat fem härliga menyer och buffémat. Gör egen buljong och smaksatt salt, använd lite mer ovanliga styckningsdetaljer, testa olika tillagningstekniker och börja söndagspreppa! Med gott humör och stort kunnande inspirerar Magnus till roligare och mer effektiv matlagning som resulterar i ännu godare mat hemma.

HON SOM MÅSTE DÖ DAVID LAGERCRANTZ GRANDE FINALE!

En hemlös man hittas i en park i Stockholm. Det ser inte ut att vara annat än ett tragiskt dödsfall. Men rättsläkaren Fredrika Nyman anar att något inte stämmer, och kontaktar Mikael Blomkvist. Blomkvist blir motvilligt intresserad. Den hemlöse har flera gånger hörts muttra om Johannes Forsell, Sveriges försvarsminister. Var det bara nojor, svammel? Eller kan det finnas en riktig koppling till regeringen? Mikael ber Lisbeth Salander om hjälp. Men efter Holger Palmgrens begravning har hon lämnat

landet och går inte att nå. Vad ingen vet är Lisbeth befinner sig i Moskva för att en gång för alla göra upp med sin syster Camilla. Hon har bestämt sig: Hon ska inte längre vara den som jagas. Hon ska jaga själv. – den stora finalen i David Lagercrantz böcker i Millenniumserien – väver samman politiska skandaler och maktspel på hög nivå med DNA-forskning, Himalayaexpeditioner och det organiserade näthatet som vill så splittring, och vars rötter spåras till en rysk trollfabrik.

HON SOM MÅSTE DÖ

”OMGIVEN AV THOMAS ERIKSON” ˎ1<32'')5†168&&Š)—5)$77$5(1

med sina böcker om kommunikation och ledarskap blivit både ifrågasatt och hyllad. Boken Omgiven av idioter är en av Sveriges mest sålda fackböcker åren 2015 - 2018 och har sålt över 1,5 miljon exemplar globalt. Nu startar författaren bakom succén podden ”Omgiven av Thomas Erikson” där han tillsammans med sina gäster reder ut olika beteendemönster.

THOMAS ERIKSON HAR

164

Thomas Erikson brinner för kommunikation och vill genom sina böcker, föreläsningar och nu även i podcast-format, få människor att öka förståelsen för våra olikheter och prata mer om hur vi når fram till varandra på ett effektivt sätt. – Mänskligt beteende är bland det mest intressanta som finns! Varför agerar vi som vi gör och vad får det för konsekvenser för vår omgivning? Under hösten kommer jag sätta mig i poddstudion för att träffa profiler och grotta ner mig i beteendemönster, säger Thomas Erikson.

EXEMPEL PÅ GÄSTER I OMGIVEN AV THOMAS ERIKSON: • Jeanette Höglund, tv-profil och filantrop • Hanna ”HanaPee” Persson, bloggare och programledarare • Nisse Hallberg, komiker • Katarina Gospic, hjärnforskare och författare • Lena Ahlström, ledarskapsprofil • Kodjo Akolor, programledare och komiker • Amelia Adamo, medieprofil • Olof Röhlander, författare och coach • Frida Boisen, journalist och författare Fakta: Första avsnittet av podcasten ”Omgiven av Thomas Erikson” släpptess den 20 september och därefter nya avsnitt varje fredag. Avsnitten är cirka 30 minuter långa och går att hitta där poddar finns.


ALTHĂ&#x2030;N & CO

Tina älskade champagne.

PĂĽ begravningen bjĂśds det ljummen Champis.

Tina var nog den mest levvnadsglada person man Ăśverr-g. huvudtaget kunde tänka sig. Där vilade aldrig nĂĽgra led-samheter och väninnornaa var Ăśverens â&#x20AC;&#x201C; när Tina varr med hände det alltid nĂĽgott kul. h Hon älskade livet och tyckte att ingen dag varr ttt värd att kastas bort pĂĽ att arr ha trĂĽkigt. En mĂĽndag var ch lika viktig som en lĂśrdag oc och noga detta budskap var hon noga on med att fĂśra fram vart helstt ho hon elllleer kom. Tina brydde sig inte he heller nn n is i ko kor ett dugg om vad andra människor n tyck ktee tyckte om henne. Antingen tyckte orde man maan man om henne eller sĂĽ gjorde det inte. m tyckte o m Och det var mĂĽnga som om nes karisma karism ma Tina. Som drogs till hennes n kom den och levnadsglädje. VarifrĂĽn kän ä där glädjen egentligen? Dee som känintee de henne riktigt väl visste att den in plevt sorger sorg rger var självklar. Hon hade upplevt m hon in nte och besvikelser i livet som inte gärna talade om. isstee oc ocks ksĂĽĂĽ Tinas barndomsvänner visste ocksĂĽ mmee mm att det inte hade funnits utrymme fĂśr mĂĽnga skratt i hemmet när hon växte upp. Där var arr allvaret stort och hennes far hade tornat upp sig som den despot han

var i familjen. Det visste bara eettt fĂĽtal om. et När Tina fullkomligt ovänttat at rycktes bort mitt i livet â&#x20AC;&#x201C; med ett leende pĂĽ läpparna o c ett glas champagne i och h a handen â&#x20AC;&#x201C; var chocken svĂĽr. H He Hennes sambo Sven var fĂśrkkrossad och begravningen kr ord ordnades i sin helhet av Tinas fĂśr fĂśräldrar. Ingen av gästerna kän kände Ăśverhuvudtaget igen sin älsk älskade Tina i ceremonin. Var ddett vverkligen sĂĽ här hon hade de velat tta farväl? ve Tina Tinas Ăśde är vanligare än man tro or.. Vi vvet vad vi talar om eftersom tror. dĂśde dĂś den n är vĂĽr vardag. Vi mĂśter den dĂśden vvarje arj rje dag. Och vi vet att det som är o erhĂśr Ăśrt mycket my oerhĂśrt viktigare än dĂśden är Live Li vet. t D et liv man levde. Livet. Det Vi Ăśnskar Ăśnska därfĂśr inget hellre än DWW PnQJD DW PnQJD PnQJD Ă HU EHUlWWDU I|U ssina inaa anhĂśriga hur de vill ha det. SĂĽ att vi som so m tar hand om det sista avskedet kan ggĂśra Ăśrra allt pĂĽ absolut a bästa sätt. V älkomm Välkommen in pĂĽ www.livsarkivet.se och oc h fyll i dina personliga ĂśnskemĂĽl kring ditt di t ssista ista is ta aavsked, eller gĂĽ in pĂĽ din närm nä rmaste te auktoriserade begravningsnärmaste by byrĂĽ och hämta ditt eget Livsar arkiv kostnadsfritt. Fortsätt ssen en n att leva livet länge och gott, det är vĂĽr hĂśgsta Ăśnskan.

En hyllning till livet. www.livsarkivet.se


TURISM

Foto: Nils Bjuggstam, Loveframe

HÄRNÖSAND ARRANGERAR MÄSSA, VILL LOCKA KRYSSNINGSFARTYG TILL HÖGA KUSTEN

H

ärnösands kommun har tillsammans med Höga Kusten Destinationsutveckling AB besökt den stora mässan Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention i Hamburg. Syftet med resan var att presentera Härnösand och Höga Kusten som kryssningsdestination. – Att få en bild av vad marknaden efterfrågar, vad de ser för potential i framtiden och hur de ser på norra Sverige var mycket värdefullt, säger Henrik Olsson. En sak som blev väldigt tydlig under mässan är att personliga kontakter och möten med kryssningsmäklare är helt avgörande. Budskapet från kryssningsföretagen är att de söker nya destinationer, gärna sådana som inte är så kända och exploaterade. Det ska vara nära till det enkla äventyret både i stad och i naturen. Att det är småskaligt är positivt. – Styrkan i Härnösands och Höga Kustens erbjudande är att det finns

166

sevärdheter som passar målgruppen och att det är gångavstånd till väldigt många av sevärdheterna. Att dessutom kunna se Högakustenbron från båten sedan åka vidare genom världsarvet Höga Kusten är unikt och en stor konkurrensfördel, säger Henrik Olsson. Det goda värdskapet Härnösand har visat i samband med Birka Cruises besök är också något som lyfts som väldigt positivt i arbetet med att locka nya kryssningsfartyg. – Sedan vi kom hem har jag skickat material som beskriver Härnösand och Höga Kusten som kryssningsdestination till några av de kontakter vi skapade i Hamburg, säger Henrik. Vi vet att det är långa ledtider på dessa beslut. Vi arbetar vidare med att odla kontakter i branschen och se till att vara med i rätt typ av nätverk. Vi samlar också kunskap om efterfrågan och vässar vårt erbjudande. ࣵ

Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med Höga Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av Norrlands äldsta städer. Bebyggelsen i centrum är välbevarad och ger en stadskänsla som sällan finns i mindre städer. Större delen av stadskärnan ligger på Härnön och hela kommunen präglas av vatten och hav. Här kan du segla genom stan och stanna till vid någon av våra gästhamnar.


Planera för ett gott seniorliv så stödjer du de äldre idag!

Bli medlem i Blomsterfonden! gå in på www.blomsterfonden.se

Välkommen! HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921


RESA

7†*(7*†56207†*(7ː,175(66(7 %/$1'69(16.$51$)2576…77(5$77—.$

A

ldrig förr har det varit så hett att transportera sig med tåg som det är nu. Nya tåglösningar jobbas fram och i sociala medier ersätts foton på flygvingar bland molnen med bilder på en frukost med en alptopp eller solrosäng susande förbi i bakgrunden. Tåget är här för att stanna och just nu ligger stort fokus på tåg genom den engelska landsbygden.

hela 3380 kommentarer, reaktioner och delningar. När det kommer till bokningar som gjorts är även dessa över förväntan och säljarna har i dag fullt upp med att besvara förfrågningarna som kommer in. Då tågpassen inte funnits med i utbudet under tidigare år är det svårt att göra en jämförelse men en stabil kurva pekar uppåt och förfrågningarna fortsätter att välla in.

– Att det nu erbjuds nya tåglinjer och roliga rutter är en spännande utveckling som jag ser fram emot att följa. Den största anledningen till det ökade intresset för tåget är självklart hållbarhetsdebatten och det ökade intresset för människans klimatpåverkan. En annan stor anledning är att många svenskar törstar efter nya upplevelser och för en hel del svenskar känns det här som ett nytt sätt att resa på, säger Lina Eklund, PR-specialist på resia. Stort intresse bland svenskarna

)HPVW¥GHUŗHWWW¦JSDVV Tågpasset i norra England gäller på tågbolaget TransPennine Express och i detta pass är det möjligt att upptäcka fem städer på en och samma resa - Liverpool, Leeds, Manchester, Hull och Newcastle-Gateshead. På ett sådant här tågpass kan man under fyra flexibla resdagar resa fritt mellan städerna under en åttadagarsperiod. Passet aktiveras och börjar gälla från den dagen man gör sin första tågresa. Man väljer också vart man börjar och slutar så möjligheterna är många.

Att intresset för tågresandet ökat är ingen nyhet i sig men att intresset för tågpass i de norra delarna av England är så pass stort är något som överraskat många.

)HPVW¥GHUŗ WXVHQWDOVXSSOHYHOVHU Upptäck några av norra Englands mest populära städer som Liverpool, Manchester, Leeds, Hull och Newcastle-Gateshead. Samtliga städer är unika och fulla av härlig engelsk kultur. Utforska den vänliga staden Liverpool, främst känd för The Beatles

När Resia uppmärksammade tågpassen i sociala medier visades inläggen över 4 miljoner gånger och fick

168

och fotbollslaget Liverpool FC. Eller så tar man sig till den mysiga staden Hull som 2017 blev utnämnd till Englands kulturhuvudstad. Fortsätt vidare till Leeds för shopping och ett omtalat nattliv, Newcastle-Gateshead för välkänt ölbryggeri och vackra byggnader eller till Manchester för fotboll, museum och kultur. (WWW¦JSDVVXWDQNU¦QJHO I en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av Resia* svarade 50 % av svenskarna att det tar för lång tid att transportera sig med tåg. 9 % menar att det är krångligt att boka och lika många att det är alldeles för dyrt med tåg. Med den här rutten slås alla de fördomarna i spillror.Tågpasset kostar ungefär 1400 svenska kronor per person och då åker man fritt mellan fem städer och kan hoppa på och av i stort sett hur man vill. Det är inte heller krångligt att boka. Man bokar och betalar smidigast redan hemifrån och kan då påbörja resan så snart man landat om man så önskar. Tågsträckorna mellan de fem städerna är dessutom relativt korta med en snitt-tid på runt 2 timmar. Här kan man läsa mer och boka: www.resia.se/tagresor/upptacknorra-england ࣵ


Stoppa smutsen i entrén...

Vi på Kåbe-Mattan AB är specialister på effektiva entrélösningar som minskar städkostnader och ger en renare inomhusmiljö. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av entrémattor och skrapgaller. Vill Du skapa en inbjudande, personlig och effektiv entrélösning? Kontakta oss!

Kåbe-Mattan AB Sågverksvägen 10A | SE-716 93 Fjugesta Tel. 0585-255 50 | Fax. 0585-255 59 mail@kabe-mattan.se | www.kabe-mattan.se


UTVALT

LYXIGT ISTE

är själva essensen av lyx. Ända sedan Monsieur Françoise Dammann år 1692 fick det exklusiva privilegiet att saluföra te i Frankrike av Ludvig XIV, även kallad Solkungen, har deras blandningar hänfört hela världen och inte minst länder som Japan och Korea där tekulturen är sofistikerad och djupt rotad.

TE FRÅN DAMMAN FRÈRES

DROGKUNGEN JOTA CARDONA AV ALLA DE ”BERÖMDA” och

stora drogkungarna i världen, som Pablo Escobar, Griselda Blanco, Carlos Lehder och Chapo Guzman, finns det bara en som går fri och är levande - Jota Cardona.

JOTA CARDONA växte upp under fattiga förhållanden i Columbia och blev tidigt fast besluten att "vara någon", att göra avtryck. REDAN VID 14 ÅRS ÅLDER startade han med droghandeln och 20 år gammal var han en ansedd drogbaron i världen och samarbetade eller konkurrerade mot tungviktare som Pablo Escobar och Griselda Blanco. Hela Jota Cardonas liv kantas förstås av tragedier på löpande band – från att oavsiktligt ha dödat sin bror till långa perioder i fängelse. Hans liv gick från misär till ofantlig rikedom och tillbaka till misären. I filmen "Rescued from Hell" tar Jota oss igenom sitt dramatiska och ökända liv med en ärlig transparens.

170

var inte bara innehavare av témonopolet i Frankrike utan också en berest herre som besökte fjärran länder och hittade de mest utsökta tebladen till sina blandningar. Teerna förpackades på yppersta vis och så är det än idag i familjeföretaget – delikata teer i vackra förpackningar som älskas av tekännare.

MONSIEUR DAMMANN

kallbryggda iste i Sverige. Teerna är uppfriskande och enkla att göra och blandningarna innehåller naturliga ingredienser med utsökta smaker och delikata aromer. Låt teet dra i kylen i 8 timmar. Servera med isbitar eller blanda i en trendig tecocktail. Avnjut drycken inom ett dygn.

NU FINNS DAMMANN FRÈRES

DAMMAN FRÈRES FINNS I FEM SMAKER MED PÅSAR FÖR CA 9 LITER TE/FÖRPACKNING. SAMBA Toppnot: exotisk frukt. Hibiskusblomma, äpple, nyponskal, aromer (mango, tropiska frukter), apelsinskal, blomblad. Pris: 64 kr/30g/6 påsar PÊCHE Toppnot: trädgårdsfrukt. Grönt te, blomblad, aromer (persikoblommor, persika). Pris: 64 kr/30g/6 påsar JARDIN BLEU Toppnot: trädgårdsfrukt. Svart te (camellia sinensis), aromer (rabarber, smultron, jordgubbe), blomblad. Pris: 64 kr/30g/6 påsar Blanda i en påse Jardin Bleu iste i 1,5 liter kallt vatten och låt stå i kylen i 8 timmar. Häll upp isteet i en glastillbringare och tillsätt en knippe färsk basilika, 200 g färska jordgubbar och låt det sen stå i 30 minuter innan servering.

DENNA ÖVERTYGANDE men avskräckande berättelse blir ett spännande möte med de mörka krafterna i vår mänskliga natur, men det är också en berättelse om återanpassning och en förlösande livskraft. Jota lever idag för att berätta sin historia för att varna för farorna med drogvärlden, för ett samröre med det kriminella och för att visa att även den värste kan hitta tillbaka till – livet.

FIDJI Toppnot: citrus. Grönt te, limearom, citrongräs Pris: 64 kr/30g/6 påsar

RESCUED FROM HELL Producent och regissör: svenske Thomas Salme Lansering: 8 november i 93 länder på I Tunes, och Amazon Prime i UK,USA och Canada. På Google Play i ytterligare 23 länder. Översatt till engelska, spanska, Portugisiska, Franska, Tyska och italienska. ࣵ

BALI Toppnot: trädgårdsfrukt. Grönt te och jasminte (camellia sinensis), blomblad, aromer (litchi, grapefrukt, persika), essentiell rosenolja. Pris: 64 kr/30g/6 påsar Teerna distribueras av Werners Gourmetservice och på utvalda tebutiker.


Europas största webbutik för elektronik och teknik Allt inom elektronik, komponenter, teknik och verktyg till företaget och hemmet

Erfarenhet sedan 1923!

Lär känna oss på www.conrad.se Offertförfrågan: sales@conrad.se
Profile for La Prensa AB

Affärsresenären 7 2019  

Affärsresenären 7 2019  

Advertisement