Page 1

Twaalfde jaargang, nummer 4, winter 2016

UW GIDS IN ZORG EN WELZIJN

Bram en Anouk: 'We wilden graag kinderen helpen bij wie het thuis minder goed gaat' WAARDEVOL: EEN ANDER DE ZORG UIT HANDEN NEMEN

LEDEN VOORDEEL

Zorgverzekering Verhuizen Medisport

THEMA

Zorgen en ontzorgen


TREFT HET U? In Nederland leven ongeveer 650.000 mensen met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. De impact op hun leven is vaak groot. Niet alleen voor de persoon zelf, ook voor hun omgeving. NAH kan allerlei ernstige gevolgen met zich meebrengen. Van lichamelijke en zichtbare aard, zoals eenzijdige verlamming, halfzijdige gevoelsstoornissen, verlies van het zicht, incontinentie of epilepsie. Maar ook zijn er veel onzichtbare gevolgen, op het vlak

van gedrag, emoties en denkvermogen. Zoals concentratieverlies, overgevoeligheid voor prikkels, geheugenstoornissen, taal- en spraakstoornissen, somberheid en depressies.

meer mogelijk is. Dan is opname in een verpleeghuis noodzakelijk. In een verpleeghuis werken diverse deskundigen samen om de juiste zorg te bieden en de omgeving te ontlasten.

Er bestaan verschillende initiatieven om mensen met NAH en hun mantelzorgers te ondersteunen en op te vangen. Zoals het Regionaal Expertisecentrum NAH, het NAHuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de NAH-Café’s Brabant. Soms zijn de gevolgen van NAH dermate ingrijpend, dat thuis wonen – ook voor jongere patiënten - niet

Websites:

VINDEN WIJ DITKarin van Beers (46),

• www.nah-cafebrabant.nl • www.nahuis.org • www.hersenstichting.nl • www.siza.nl/regionaalexpertisecentrum-nah-tilburg • www.zorggidsnederland.nl: informatie over zorginstellingen per provincie

Zus Karin

zus van Monique

‘Toen Siebe destijds alles op alles zette om Monique thuis te verzorgen, was ik daar heel blij mee; al ging het tegen alle professionele adviezen in. In betere handen kon ze niet zijn. Maar toen hij na twee jaar aangaf het niet meer aan te kunnen, begreep ik dat óók heel goed. Wel zag ik een angstig scenario opdoemen. Waar moest Monique dan naar toe? Mijn moeder verbleef ooit een tijd in een verpleegtehuis en daar heb ik geen goede herinneringen aan. Maar toen er in de Volckaert een appartement vrijkwam, viel alles op z’n plaats. Monique is hier heel gelukkig. Ik ben ontzettend trots op haar dat ze, samen met Siebe, zo ver is gekomen.’

Astrid Smulders (45), verzorgende van Monique

‘Vanaf dag één dat Monique op de Volckaert woont, ben ik vrijwel dagelijks bij haar verzorging betrokken. Wij zijn ongeveer even oud en dat maakt het contact toch anders dan met bewoners die een stuk ouder zijn. We hebben meer gemeenschappelijk, bijvoorbeeld bepaalde muziek waar we allebei van houden. Heel knap hoe Monique zo snel haar draai hier heeft gevonden. Het is niet niks om dit op haar leeftijd mee te maken. Sommigen, die in dezelfde situatie zitten, zeggen wel eens: was het me maar fataal geworden. Maar Monique ziet in alles het positieve. “Ik ben heel blij dat ik er nog ben,” zegt ze vaak.’

Verzorgende Astrid 13


Graag GEDAAN Een helpende hand bieden is fijn. Even de boodschappen doen, een was voor iemand draaien of gewoon een luisterend oor bieden. Soms een kleine moeite, maar altijd graag gedaan.

Ju di th Zi jle m ak er (4 1) ui t Do rs t ko ok t vo or ha ar om a en ha ar br oe r

‘Zes jaar geleden kreeg mijn broer een ernstig ongeluk en hield daar twee incomplete dwarslaesies aan over. Eén van de gevolgen is dat hij heel moeilijk zijn handen kan gebruiken. Toen hij tijdens het koken een pan liet vallen, kon ik het niet meer aanzien. Sindsdien kook ik voor hem én voor mijn oma en haar vriend. Elke twee weken maak ik twintig maaltijden, die ik invries. Dan staat mijn keuken helemaal vol met bakjes. Mijn omgeving noemt mij dan “de gaarkeuken”.

Toen we verhuisden heb ik mijn keuken aangepast, met veel werkruimte en twee heel grote vriezers. Koken is mijn passie, dus het geeft me veel voldoening. Maar ik vind het ook heel fijn om hen te helpen. Ze dragen mij allemaal op handen… En al vind ik het niet meer dan normaal dat ik dit doe, die waardering is wel een extra bonus.’

Ook in deze rubriek? Bel 088 - 374 75 76 of mail naar ledenconsulent@thebe-extra.nl

2

TEKST: MONIQUE DE LIGNY BEELD: PETRI BAKKER

‘DE WAARDERING IS EEN EXTRA BONUS’


TEKST: MONIQUE DE LIGNY BEELD: PETRI BAKKER

Inhoud

MIJN LEVEN Kleine moeite, groot gebaar

8

Dorien

INTERVIEW

Monique en Siebe waren samen gelukkig... Tot die fatale dag in 2012

10

DE KERSTTAFEL VAN MEDIPOINT

18

Heeft u een vraag over zo rg en welzijn? B el 088 - 374 75 76

EXCLUSIEF VOOR LEDEN Ledenvereniging Thebe Extra behartigt de zorgbelangen van bijna 110.000 huishoudens in West- en Midden-Brabant. Heeft u vragen over uw lidmaatschap of onze producten en diensten? Bel ons op 088 - 374 75 76 of mail naar ledenconsulent@ thebe-extra.nl

EN VERDER 06 Tips & Tools 07 Stimuleringsfonds 19 Onze ledenconsulenten

Wie nu lid wordt, ontvangt een opvouwbaar tasje bij een (gezins)lidmaatschap van € 18,per jaar (€ 19,- bij acceptgiro).

www.facebook.com/ThebeExtra.nl

3


Kort

IN 'T KORT Hier leest u over dagjes uit, nieuwtjes en voordelen van Ledenvereniging Thebe Extra. Een actueel overzicht vindt u op www.thebe-extra.nl Hoepakjijdataan.nl:

Voor ouders én pubers Roken, blowen, alcohol, seks, gamen… Pubers hebben te maken met veel verleidingen. Ze zijn de wereld aan het ontdekken. Voor ouders is het niet altijd eenvoudig om daar goed mee om te gaan. Hoe maak je je kind weerbaar voor deze verleidingen? Op de mooi vormgegeven en toegankelijke site hoepakjijdataan.nl staat niet alleen veel informatie, maar ook allerlei oefeningen, een online cursus ‘praten met je kind’, tests, tips en verhalen. Voor ouders én pubers. Kijk op www.hoepakjijdataan.nl. Meer tips over omgaan met pubers vindt u op pagina 6 bij Tips & Tools.

Expertisecentrum behandelt complexe wonden In Oosterhout werd afgelopen maart het Expertisecentrum Wondzorg (ECW) officieel geopend. Het ECW werkt samen met De Riethorst Stromenland en Thebe Wijkverpleging. Het ECW-team bestaat uit hoogopgeleide wondexperts, die complexe wonden effectief kunnen behandelen. De wondverpleegkundigen komen, gezien de ernst van de aandoeningen, meestal bij de cliënt thuis. Maar ook biedt het ECW behandelingen aan op de poli van het Gezondheidscentrum Slotjesveste in Oosterhout. Het werkgebied is regio Breda en Land van Heusden en Altena. Complexe wonden die door verschillende oorzaken – bijvoorbeeld diabetes – niet goed sluiten, vereisen een speciale behandeling en speciale wondmaterialen. Het ECW levert deze zorg, in samenwerking met de wijkverpleging. ‘De wijkzorg kent de patiënt als geen ander, wij hebben de specifieke kennis over complexe wondzorg in huis’, zegt José de Groot, manager ECW. ‘Zo versterken we elkaar.’ Het ECW geeft ook scholing en voorlichting en is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Huisarts of specialist

verwijzen de cliënt door naar het ECW. Behandelingen worden door de verzekeraar vergoed. Kijk voor meer informatie op www.expertisecentrumwondzorg.nl. Wilt u meer weten en leren over de behandeling van brandwonden? Ledenvereniging Thebe Extra heeft hiervoor een e-learning cursus laten ontwikkelen. Gratis voor leden! Kijk voor meer informatie op www.thebe-extra. nl/e-learning

http://www.shutterstock.com/subscribe?clicksrc=full_thumb

4


Zorgen over medicijngebruik Veertig procent van de ouderen maakt zich wel eens zorgen over de combinatie van zijn of haar medicijnen. Dat blijkt uit een onderzoek (naar medicijngebruik onder ouderen) dat VGZ in samenwerking met Ledenvereniging Thebe Extra eerder dit jaar hield. Het doel was om te kijken welke problemen en vragen er leven én of een digitale dienst hierbij kan ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouderen het liefst met de huisarts over medicijnen overleggen en in mindere mate met de apotheker. Digitale ondersteuning bij medicijngebruik spreekt iets meer dan de helft van de respondenten aan. Misschien bent u één van de ruim vijfhonderd mensen die de vragenlijst heeft ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Wilt u meer lezen over het onderzoek en de resultaten? Kijk dan op www.thebe-extra.nl/onderzoekvgz

Informatiebijeenkomst overgang '"Jouw overgang is mijn ondergang" is een vaak gehoorde kreet van echtgenoten', zegt voorlichtingsconsulent Metha Trebbe. Zij gaf afgelopen najaar vier informatiebijeenkomsten over de overgang. De bijeenkomst in Berkel-Enschot werd onder meer bezocht door Ellen Trommelen, Jolanda Wenting en Miriam Hooijer. Zij vonden de avond zeer de moeite waard: ‘Metha ging geen onderwerp uit de weg, fijn dat alles is besproken. Het was ook fijn om onder “lotgenoten” jezelf te kunnen zijn.’

TIP! Voor de dagtocht naar het Chocolade Atelier in februari zijn nog plaatsen vrij! Kijk op www.thebeextra.nl/dagtocht of bel 088 - 374 75 76

Ledenvereniging Thebe Extra biedt ook consulten van verpleegkundig overgangsconsulente Metha Trebbe aan. Basisprijs is € 65,- per consult. Voor leden van Ledenvereniging Thebe Extra is dat € 52,- per consult.

Handig: de Hulpmiddelenwijzer

Ellen Trommelen, Jolanda Wenting en Miriam Hooijer

Bel voor meer informatie 088 - 374 75 76 of Mail naar ledenconsulent@thebe-extra.nl

In Nederland zijn er honderden hulpmiddelen die ouderen, zieken en mensen met een beperking goed kunnen helpen. Op de handige Vilans Hulpmiddelenwijzer staan ze allemaal bij elkaar. Overzichtelijk gerangschikt naar het soort activiteit waar u een hulpmiddel bij nodig heeft, hoe u het kunt gebruiken en hoe het zit met vergoedingen. Bijvoorbeeld in uw woning, bij bewegen, eten en drinken, persoonlijke verzorging, werken en studeren, in het huishouden et cetera. Deze site maakt het gemakkelijk om een keuze te maken. Kijk voor meer informatie op www.hulpmiddelenwijzer.nl

5


Kort

TIPS & TOOLS In elke Leefstijl krijgt u praktische tips van een deskundige. Deze keer van preventiemedewerker Aydin Akkaya van Novadic-Kentron. Hij vertelt hoe ouders met hun puber kunnen omgaan.

• Is er een zorgelijke

Aydin: ‘In de puberteit gebeurt er heel veel met een kind, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Ze worden enorm onzeker over hun lichaam en de hormonen gieren door hun lijf. Dat uit zich in grote prikkelbaarheid en woede. Ze zoeken constant de grenzen op, waarmee ze bij hun ouders regelmatig het bloed onder de nagels halen. Het allerbelangrijkste is dat u als ouder steeds weer de grens blijft trekken en op één lijn zit. Die zekerheid en structuur hebben pubers nu eenmaal nog heel hard nodig.’

Tips

• Blijf als ouders op één lijn wat wel mag en wat niet. Als de

één toegeeflijk is en de ander juist streng, speelt uw puber dit uit.

situatie waar u over wilt praten, doe dit dan niet thuis, maar in een andere setting en een andere sfeer, waar geen alledaagse afleiding is. Het vergemakkelijkt de communicatie. Speel niet de rol van politieagent. Dan gaat uw puber de rol van “crimineel” spelen. Uit angst zal hij nog meer gaan liegen en dingen (sigaretten, drugs) verstoppen. Wees altijd vader en moeder. Zeg dat u bezorgd bent en leg uit waarom iets absoluut niet kan. Maak duidelijk dat u vanuit uw levenservaring risico’s en gevaren ziet die uw puber nog niet kan zien. U weet wat uw kind aan kan en wat niet. Pubers zijn enorm onzeker en manipuleerbaar. Maak uw kind sterk door het zelfvertrouwen te geven en blijf in gesprek. Er zijn ook talloze organisaties die een kind assertiviteit leren.

A yd in A kk ay a

IK ZOEK... met verschillende uitjes. Om de zes á zeven weken is er op woensdagavond een vergadering, waar de vrijwilligers elkaar ontmoeten. Informatie via vacaturebank van Breda Actief: www.bredavoorelkaar.nl

Moeders die andere moeders willen helpen en steunen, als het moederschap niet die roze wolk blijkt te zijn… Belangstelling? Meld je aan voor Moeder voor moeders bij www.home-start.nl Een maatje voor een lieve dame van 94, om samen koffie te drinken, gezellig te praten en te puzzelen. Informatie via www.contourdetwern.nl Overblijfvrijwilligers voor diverse basisscholen in Breda, voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vindt u het leuk om met kinderen te werken, neem dan contact op met Kober Kinderlunch. Of kijk voor nadere informatie op vacaturebank van Breda Actief: www.bredavoorelkaar.nl

6

Vrijwilligers voor de Zonnebloem, afdeling IJpelaar-Overakker, om iets te doen aan de eenzaamheid in uw buurt. Door eens in de paar weken mensen te bezoeken met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap. Samen iets drinken, een wandeling maken en een spelletje doen. Ook kunt u als begeleider mee

Medewerker houtwerkplaats voor Villa Boerebont in Breda, die jongeren met een beperking helpt bij het maken van steigerhouten meubels en andere producten. Gevraagd een vrijwilliger die enthousiast is, goed kan uitleggen en stevig in zijn schoenen staat. Voor meer informatie kijk op vacaturebank van Breda Actief: www.bredavoorelkaar.nl


Stimuleringsfonds

OPRICHTSTER SPEELGOEDBANK

‘Kinderen worden helemaal blij als ze hier komen’ In april opgericht: de Speelgoedbank in Waalwijk, voor kinderen die het thuis minder breed hebben. Zij vroegen het Stimuleringsfonds Thebe Extra om een financiële bijdrage. Het fonds steunde dit geweldige initiatief van harte en doneerde € 1.000,-.

De bijdrage van € 1.000,- van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra is besteed aan een aanhanger. Hiermee kan onder meer een deel van het speelgoed vervoerd worden naar een opslag. ‘Super’, vindt Lucy. ‘Daar zijn we echt enorm mee geholpen.’ Tot nu toe zijn ongeveer zeventig kinderen langs geweest bij de Speelgoedbank. Op Facebook, bij de Voedselbank en de gemeente is veel reclame gemaakt. ‘De aanloop valt ons een beetje tegen’, zegt Lucy.

'We krijgen prachtige spullen, soms nog in de verpakking'

Mede-oprichtster Speelgoedbank Lucy Maijer is nog steeds verbaasd. Sinds de Speelgoedbank in april van dit jaar werd opgericht, blijft het geschonken speelgoed maar binnenkomen. ‘Het is ongelofelijk wat mensen ons geven’, zegt ze. ‘Prachtige spullen ook. Soms zelfs nog in de verpakking.’ De Speelgoedbank ontstond na de Goedzakactie van Albert Heijn Erp afgelopen winter. Er bleef toen zó veel speelgoed over, dat de Waalwijkse bewonersvereniging Zanddonk United het initiatief nam om hier iets mee te

doen. De Speelgoedbank is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 van wie de ouders bij de Voedselbank komen, of een paswijzer hebben. Deze pas geeft korting bij allerlei clubs. Eens in de twee maanden mogen de kinderen een speelgoedje, knuffel en boek uitkiezen en ook houden.

‘De drempel is voor veel ouders waarschijnlijk nog te hoog. Maar als ze hier toch komen, dan zie je de kinderen helemaal blij worden.’ De Speelgoedbank zit op de Grotestraat 409 in Waalwijk. Openingstijden: op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur in de even weken, op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur in de oneven weken.

Ook een goed idee? Kijk op www.thebe-extra.nl/ stimuleringsfonds voor meer informatie over het Stimuleringsfonds en het aanvraagformulier. Of bel 088 - 374 75 76.

7


Mijn leven

Zorgen en ontzorgen

an

8

‘Mantelzorgers helpen om op de been te blijven’

‘Ze kunnen de groep niet meer missen’

INEKE WOLFF (57), OOSTEIND

DÖNDÜ KARATLI (47), TILBURG

‘Een aantal jaar geleden stopte ik als wijkverpleegkundige. Maar ik wilde me wel graag blijven inzetten als vrijwilliger in de zorg. Ik gaf me op als mantelzorgcoach en praktische mantelzorgondersteuner. Daarnaast ben ik twee ochtenden per week in het activiteitencentrum in Oosterhout, om dementerenden en hun mantelzorgers een leuke ochtend te bezorgen. Niets moet, alles mag. Zoals bewegen, knutselen, of een spelletje spelen. De mantelzorgers kunnen dan een paar uurtjes iets voor zichzelf gaan doen. Maar vaak blijven ze plakken. Ze vinden het fijn om met lotgenoten te praten en hun ervaringen te delen. Mantelzorger bén je opeens. Het overkomt je. Plotseling wordt je wereld heel klein. Als mantelzorgcoach probeer ik mantelzorgers te helpen om op de been te blijven. Hoe kunnen ze meer ruimte creëren voor zichzelf? Zijn er anderen die kunnen bijspringen? Alleen al zo’n gesprek vinden ze heel erg fijn. Voor mij de essentie van dit werk.’

‘Als sociaal werker bij ContourdeTwern merkte ik dat veel oudere Turkse vrouwen vaak eenzaam zijn. Omdat ze weinig buiten komen en weinig bewegen, had deze groep ook veel last van lichamelijke klachten. Zeven jaar geleden zijn we een dagbesteding gestart, speciaal voor deze groep. Maar er komen ook vrouwen met andere nationaliteiten. Een indicatie is niet nodig. Elke donderdag, van tien tot vier, komen ze naar wijkcentrum ’t Sant in Tilburg, waar enthousiaste vrijwilligers hen opvangen. Ze beginnen altijd met koffie drinken en bijpraten. Daarna wordt er geknutseld, gevolgd door een lekkere lunch. ’s Middags krijgen ze een bewegingsles en is er tijd voor ontspanning. Weer of geen weer: elke donderdag staat de hele groep, inmiddels zo’n vijftien vrouwen, om tien uur op de stoep. “We kunnen het niet meer missen”, zeggen ze zelf. Ze maken nu ook onderling afspraken buiten de donderdag om. Hun lichamelijke klachten zijn vrijwel verdwenen. Ze zijn helemaal opgebloeid.’

* Naast Ineke (links) staat haar collega Raymonde Theunissen op de foto

*Naast Döndü Karatli (rechts) staat vrijwilligster Ayşa Karaca op de foto


Voor een ander zorgen is waardevol. Een ander een beetje zorg uit handen nemen, doet soms wonderen.

TEKST: MONIQUE DE LIGNY BEELD: PETRI BAKKER

‘Jarige kinderen krijgen altijd een verjaardagsdoos’

Heeft u een interessant verhaal over zorgen en ontzorgen? Deel het op onze Facebookpagina www.facebook.com/ThebeExtra

‘Bij ons vindt hij weer rust en veiligheid’

MARJAN VERWEIJ (47), ETTEN-LEUR

ANOUK VRINS (38), GOIRLE

‘De Voedselbank in Etten-Leur bestaat nu bijna tien jaar. Door de crisis zijn veel mensen in grote financiële problemen gekomen. Voor hen is het wekelijkse voedselpakket meer dan welkom. Maar ook komen hier veel vluchtelingen. Wij proberen elke week een zo gevarieerd mogelijke inhoud samen te stellen, afhankelijk van wat we binnen krijgen van distributiecentra en de winkeliers in ons dorp. Vier volwaardige maaltijden, maar ook brood en iets lekkers voor de kinderen in een gezin. Als een kind jarig is, krijgt het van ons altijd een verjaardagsdoos. Met traktaties voor de klas en spullen om thuis een taart te bakken. Ook hebben we een stel dat ging trouwen een barbecue-schotel gegeven, om de bruiloft feestelijk te kunnen vieren. Juist door die extra’s bij speciale gebeurtenissen nemen we bij onze klanten de nodige zorgen weg. Alle beetjes helpen, al zou ik nog veel meer willen doen.’

‘Wij hebben zelf twee dochters van 11 en 13. Ons gezin is compleet, maar we wilden graag kinderen helpen bij wie het thuis minder goed gaat. Daarom hebben we ons vijf jaar geleden opgegeven bij Kompaan, als pleegouders voor weekend- en vakantieopvang. We werken allebei en willen ook genoeg tijd hebben voor onze eigen kinderen. In 2011 kwamen de broertjes Milan en Kevin* bij ons. Eens in de drie weken een weekend, en een paar dagen in de vakanties. Hun thuissituatie is niet optimaal. Kevin werd al snel uit zijn ouderlijk huis geplaatst in een pleeggezin, maar Milan komt nog steeds bij ons. Inmiddels is hij zes. Bij ons vindt hij weer rust en veiligheid. Samen ontbijten, voetballen in het bos, samen een spelletje doen… Juist die kleine dingen zijn enorm belangrijk. Onze meiden vonden het in het begin wel lastig om de aandacht te delen. Maar nu zijn ze helemaal dol op hem. En ons geeft het erg veel voldoening.’

*Naast Marjan (links) staat haar collega Marleen Kuijer op de foto

* Naast Anouk staat haar man Bram Vrins op de foto. * Milan en Kevin zijn gefingeerde namen

9


Interview

Monique woont na een hersenbloeding in een verzorgingshuis

ONS ALLEBEI

‘DIT GEEFT ENORME RUST’ Monique en Siebe waren gelukkig getrouwd en stonden midden in het leven. Tot die fatale dag, in december 2012. Monique kreeg een hersenbloeding en had daarna continu verzorging nodig. Eerst thuis, door haar man. Maar sinds een jaar in een verzorgingshuis. Ze vertellen over deze ingrijpende wending in hun leven.

Naam: Monique (47) en Siebe (59) Bosma Woonplaats: Dongen Leefstijl: Vier jaar geleden werd Monique getroffen door een hersenbloeding. Tot eind vorig jaar zorgde Siebe voor haar. Nu woont ze in verzorgingshuis de Volckaert in Dongen.

10


TEKST: MONIQUE DE LIGNY BEELD: PETRI BAKKER

Toen Monique vorig jaar naar de Volckaert verhuisde, kreeg ze tijdens de rondleiding ook de huiskamer te zien. ‘Hier kun je gezellig met de andere bewoners eten’, zei de verzorgende. Monique: ‘Ik dacht: je kunt de pot op, ik blijf gewoon lekker op mijn kamer.’ Ze glimlacht bij de herinnering. ‘Binnen twee dagen was ik om. Nu wil ik hier nóóit meer weg. Het is hartstikke gezellig, de verpleging is geweldig en mijn kamer fantastisch. Ik zit zelfs in een bewonersoverleg.’ Ze praat heel zacht en een beetje langzaam. Ze is linkszijdig verlamd, kan niet meer lopen en moet bij alles geholpen worden. Maar ze straalt ook kracht uit en een enorme liefde voor de man die naast haar zit: Siebe. Ze weet het zeker: ‘Zonder Siebe had ik het niet gered. En was ik ook niet zo ver gekomen.’

ook veel kennis over EHBO. Het was duidelijk een hersenbloeding. Heel raar: ik was tegelijkertijd in blinde paniek én heel zakelijk. Ik heb onmiddellijk 112 gebeld. Dat is Monique’s redding geweest.’ Na een operatie om de bloedingen te stelpen, lag Monique nog ruim een week in coma. Al die tijd zat Siebe naast haar bed, praatte tegen haar en masseerde haar handen en voeten. Monique weet niets meer van het moment dat ze thuis instortte en door de ambulance werd weggevoerd. ‘Maar ik herinner me wel dat Siebe toen bij me zat. Ik hoorde zijn stem.’ Ze krijgt weer tranen in haar ogen als ze er aan terugdenkt. Siebe: ‘Ik had me ziek gemeld om bij haar te zijn. Niet veel later

112 gebeld

‘Zoals vroeger wordt het nooit meer. Maar wij blijven altijd van elkaar houden’

Het was 6 december 2012. Siebe en Monique hadden gegeten en gepraat over het dreigende faillissement op zijn werk. Toen Siebe vanuit de keuken weer de kamer in liep, stond Monique daar opeens ‘heel gek te brabbelen’. ‘Ik herkende de symptomen meteen’, zegt Siebe. ‘Ik heb een beveiligingsachtergrond, heb

11


Interview

‘Het allermoeilijkste was om Monique los te laten’ raakte ik mijn baan kwijt door dat faillissement. Eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Zo kon ik continu bij Monique zijn.’ Na tien maanden in verschillende revalidatiecentra, kon Monique een beetje praten en korte tijd staan. In november 2013 was het moment daar. Monique mocht eindelijk weer naar huis, waar Siebe − met thuiszorg − voor haar ging zorgen.

Gevangen

In de tijd dat Monique in het revalidatiecentrum verbleef, had Siebe hun huis aangepast. Alles werd rolstoeltoegankelijk. ‘Ik wilde niets liever dan dat ze weer thuis was’, zegt hij. ‘Ik wilde zo snel mogelijk weer een gelijkwaardige relatie.’ Maar dat bleek in de praktijk een illusie. Hun relatie was vooral die van verzorgende en patiënt. ‘Monique ging weliswaar drie dagen naar de dagopvang van de Volckaert. Maar zodra ze thuis was, durfde ik haar geen moment alleen te laten’, zegt Siebe. ‘Bij alles heeft ze hulp nodig. Ik voelde me de pijler, waarop haar leven rustte. Maar ik blijf niet eeuwig jong en fit. Wat zou er met Monique gebeuren als mij iets overkomt? Ook moest ik weer op zoek naar een baan. En ik wilde af en toe meer tijd voor mezelf.’ Langzaam maar zeker werd de druk bij Siebe groter. Hij voelde zich gevangen in de situatie. En voelde zich dáár weer vreselijk schuldig over. Monique, emotioneel:

12

‘Hij praatte er nooit over. Hij bleef lief en zorgzaam. Ik had niets in de gaten.’ Vorig jaar zomer bereikte hij de grens. Siebe: ‘Opeens kon ik niet meer. Met een bezwaard hart belde ik Karin, de zus van Monique. Ik was bang dat ze het me enorm kwalijk zou nemen. Maar ze zei meteen: “Hier zit iedereen al maanden op te wachten. Dat je dit zo lang hebt volgehouden!”’

Loslaten

Toen de Volckaert niet lang daarna belde dat er een appartement vrijkwam, was dat voor beiden wel opnieuw een confrontatie. ‘Het is het beste voor Monique, het beste voor mij én het beste voor ons samen. Toch was dat moment van loslaten heel emotioneel.’ Monique was al snel helemaal gewend. Inmiddels is ze door alle ondersteuning en oefening beter gaan praten, leest ze weer, en kan ze zelfs een heel klein stukje lopen. Ook heeft ze op de Volckaert nieuwe vrienden gemaakt. Siebe vond onlangs een baan, is weer gaan sporten en wil ook weer met z’n motor gaan rijden. Hij bezoekt Monique vrijwel dagelijks. Om de week neemt hij haar mee naar huis. Dan pakken ze een terrasje, gaan bij vrienden op bezoek of blijven lekker thuis. Ze kijken elkaar liefdevol aan. ‘Dit geeft ons allebei enorme rust. Natuurlijk wordt onze relatie nooit meer als vroeger. Maar wij zijn onszelf nooit verloren. Wij blijven altijd van elkaar houden.’

‘We hebben nu weer tijd om samen leuke dingen te doen’


Voordeel

Aanbiedingen voor leden

Leden van Ledenvereniging Thebe Extra hebben een streepje voor. Als u gebruik maakt van onderstaande diensten, krijgt u leuke kortingen. Mooi meegenomen, toch?

Voordelig verhuizen

Verhuisbedrijf De Bresser is bij veel leden van Ledenvereniging Thebe Extra al bekend door de speciale verhuizingen voor senioren. Maar vanaf 2017 biedt het bedrijf leden ook aantrekkelijke kortingen aan voor niet-zorg verhuizingen, die minimaal € 750,- bedragen. Zoals een kosteloos Garantiecertificaat ter waarde van € 45,-, het kosteloos bezorgen en ophalen van inpakmaterialen – normaal € 35,-, gratis inpakmaterialen, gratis opslag gedurende één maand én een mooie bos bloemen na de verhuizing. Kijk voor meer informatie op www.thebe-extra.nl/verhuizingen of bel/mail de ledenconsulent: 088 - 3747576 of ledenconsulent@thebe-extra.nl

Collectieve zorgverzekering met korting

Zoals u wellicht weet, kunt u als lid van Ledenvereniging Thebe Extra profiteren van korting op uw zorgverzekering. Wij hebben voor onze leden namelijk gunstige prijsafspraken gemaakt over collectieve zorgverzekeringen van VGZ, CZ en OHRA. En een basisverzekering heeft iedereen nodig, dus waarom niet gelijk gebruikmaken van een leuke korting? Ook op aanvullende verzekeringen zijn er kortingen én leden profiteren van extra services. Een korting van 5% per jaar betekent al snel voor een gezin meer dan € 10,- korting per maand. Het jaarlidmaatschap voor het hele gezin van Ledenvereniging Thebe Extra (slechts € 18,- bij automatische incasso) heeft u dus binnen no time terugverdiend! Kijk op www.thebe-extra.nl/zorgverzekering welke kortingen voor welke zorgverzekeraars gelden en onder welke voorwaarden. Handig: hier kunt u ook gelijk uw premie berekenen. Interesse? Bel dan onze ledenconsulent op 088 – 374 75 76. Zie ook pagina 18 voor de antwoorden over een paar algemene vragen over zorgverzekeringen.

REAGEER NU!

Be l 08 8 – 37 4 75 76

14

Kijk op www.thebe-extra.nl Bel voor meer informatie 088 - 374 75 76 of Mail naar ledenconsulent@thebe-extra.nl

Medisport Etten-Leur

Sportcentrum Medisport Etten-Leur heeft voor leden van Ledenvereniging Thebe Extra een aantrekkelijke actie: van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017 krijgen leden 10% korting op alle reguliere abonnementen. Zelfs mag u, voor u besluit lid te worden, een week lang alles gratis uitproberen. Nieuwe leden ontvangen een tas en een bidon. Kijk op www.thebe-extra.nl/medisport voor nadere informatie en de voorwaarden.


Extra

VAN KRAAMPAKKET TOT

ROLSTOEL Ideaal: de hulpmiddelen-uitleen van Medipoint. Bestellen kan in één van de winkels of via www.medipoint.nl. Leden van Ledenvereniging Thebe Extra kunnen loopmiddelen bovendien het eerste half jaar gratis lenen.

15


Extra

<<

Vandaag gaat Medipoint-chauffeur Lesley in ’t Hout een hoog-laagbed afleveren bij Jacqueline Sijstermans in Dinteloord. ‘We brengen en halen de meeste hulpmiddelen zonder extra kosten’, zegt Lesley. ‘Alleen voor loopmiddelen zoals rollators, krukken en looprekken wordt een vergoeding gevraagd.’ Lesley brengt het bed naar binnen en zet het in elkaar. ‘Kijk: deze knopjes zijn voor de hoog-laagfunctie en zo werken de remmen’, zegt hij tegen Jacqueline.

<<

Jacqueline moet over een paar dagen worden geopereerd. Daarna is ze een tijdje niet mobiel. ‘Ideaal dat ik, in mijn geval, dit hoog-laag bed gratis kan lenen bij Medipoint’, vindt ze. ‘En ze regelen alles, ik heb helemaal geen rompslomp met de verzekering. Dit hulpmiddel zit gewoon in het basispakket.’

>>

Lucien Verkooijen (74) heeft twee breuken in zijn rechterhand opgelopen. ‘De Medipoint-winkel heeft alles wat je nodig hebt als je, zoals ik nu, door iets wordt beperkt. Ik krijg bijvoorbeeld potjes niet meer goed open en kan zelf mijn schoenen nauwelijks strikken. Heel onhandig.’ Op advies van Medipoint-medewerkster Marion koopt hij de JarKey potopener en elastische schoenveters. Hij gaat helemaal blij de winkel weer uit.

16


<<

Lesley en zijn collega’s komen dagelijks ieder op zo’n 25 adressen. Ze brengen bedden, rolstoelen, kraampakketten, douchestoelen… ’Maar klanten kunnen deze spullen natuurlijk ook zelf bij één van de Medipoint-winkels of andere uitleenpunten ophalen’, zegt Lesley.

>>

Omdat Esther Reiziger binnenkort een knieoperatie moet ondergaan, gaat ze naar de Medipoint-winkel om krukken te lenen. Ze krijgt meteen handige tips om het leven straks gemakkelijker te maken. Zoals de bed-rugsteun en een douchekruk. Esther: ‘Ik kan na de operatie niet lang staan, dus hier ben ik echt mee geholpen. Bovendien ben ik lid van Ledenvereniging Thebe Extra. Dus mag ik de krukken een half jaar lang gratis lenen.’

LEDENVOORDEEL

Bij de Medipoint Thuiszorgwinkels kunt u hulpmiddelen kopen, huren en lenen. Bepaalde kleine loophulpmiddelen (denk aan een rollator of looprek) zijn niet voor iedereen te leen. Maar als u lid bent van Ledenvereniging Thebe Extra, kunt u deze wel lenen: gratis en voor maximaal 26 weken! Kijk op www.thebeextra.nl en www.medipoint.nl/ lenen voor de mogelijkheden en voorwaarden. Of bel/mail met één van de ledenconsulenten: 088-374 75 76 / ledenconsulent@thebe-extra.nl. U als lid van Ledenvereniging Thebe Extra ontvangt bovendien altijd 20% op koopartikelen in de Medipoint Thuiszorgwinkels (pasje meenemen)!

17


Flex

KORTING OP UW

zorgverzekering

Al jaren kunt u, als lid van Ledenvereniging Thebe Extra, behoorlijk wat geld besparen op uw zorgverzekering. Wij hebben namelijk aantrekkelijke afspraken gemaakt met zorgverzekeraars VGZ, CZ en OHRA. U heeft tot 1 januari 2017 de tijd om uw oude zorgverzekering op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 1 februari 2017 om voor een andere verzekering te kiezen. Bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering met korting via Ledenvereniging Thebe Extra! Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u vragen leven rondom deze verzekering. Hoe blijft u door de bomen het bos zien? Wij hebben alvast vier veelvoorkomende vragen beantwoord.

1

WELKE BASISVERZEKERINGEN ZIJN ER? Grof gezegd zijn er drie soorten basisverzekeringen: een natura-, restitutie- en budgetpolis. Een vierde die ook weleens wordt genoemd is de combinatiepolis; een combinatie tussen natura en restitutie. Kijk goed naar wat ú wilt, nodig denkt te hebben en wat u gemakkelijk vindt. Elke maand iets minder premie betalen, wil niet per se zeggen dat u aan het eind van het jaar in totaal ook minder heeft betaald aan uw zorgverzekering (denk aan bepaalde behandelingen die bij de ene verzekering wel, en bij andere niet vergoed worden).

2

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN RISICO? Net als vorig jaar in 2016 is in 2017 het verplicht

eigen risico € 385,-. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Zowel bij OHRA, als bij VGZ en CZ kunt u ervoor kiezen dit verplicht eigen risico gespreid te betalen. Dit gebeurt in tien maandelijkse termijnen. Voor sommige zorg of hulpmiddelen uit de basisverzekering, zoals een kunstgebit of gehoorapparaat, betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan ook gelden voor kinderen.

3

WAT BETEKENT EEN ‘COLLECTIEVE’ ZORGVERZEKERING? Sommige organisaties, zoals een werkgever, gemeenten, onderwijsinstellingen of Ledenvereniging Thebe Extra, bieden een collectieve zorgverzekering aan. Omdat een organisatie op deze wijze een groot aantal verzekeringen kan afnemen, kan zij rekenen op een korting. Deze korting wordt dan weer aan u doorgegeven. Het kortingspercentage verschilt per verzekeraar en per organisatie die een collectieve verzekering biedt.

Kijk op www.thebe-extra.nl/zorgverzekering welke kortingen voor welke verzekeraars gelden en onder welke voorwaarden. Hier kunt u ook direct uw premie berekenen!

4

IS OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE ZORGVERZEKERAAR MOEILIJK? Nee, overstappen is echt niet ingewikkeld. Als u voor 1 januari 2017 van zorgverzekeraar verandert, wordt uw oude zorgverzekering automatisch opgezegd door uw nieuwe zorgverzekeraar. Wilt u in januari 2017 overstappen? Dat kan ook nog, maar dan moet u wel zélf uw oude zorgverzekering opzeggen voor 1 januari.

18

1


Ledenconsulenten

STEL UW VRAAG

Heeft u een vraag over zorg, welzijn of wonen of over ons dienstenpakket? Onze ledenconsulenten Ineke, Dorien en Brigitte geven antwoord.

2

THEBE EXTRA. ‘IK BEN LID VAN LEDENVERENIGING MAKEN OP ZORG, KAN IK HIERDOOR AANSPRAAK IS?’ BIJVOORBEELD VERPLEGING THU zijn geen zorg‘Wij Agt: van Ledenconsulent Ineke kunt u, afhankelijk organisatie. Als u zorg nodig heeft, uw woonplaats, van factoren als het soort zorg en ties. Wat u wel nisa orga terecht bij tal van andere over zorg, tie rma bij ons vindt, is heel veel info ussen, aancurs welzijn en wonen, kortingen op nog véél en huis diensten, uitjes en dagtochten cht bij tere tu meer. Voor daadwerkelijke zorg kun en u graag de tal van andere organisaties. Wij wijz weg naar de juiste instantie!’

Ook een vraag aan nt? de ledenconsule Ineke

GEWELDIG, ZULKE AMBASSADEURS! LEDENCONSULENTE DORIEN KORTHOUT ‘Tijdens de Gezondheidsdagen van Ledenvereniging Thebe Extra kwam een ouder echtpaar naar onze stand. Ik raakte met ze aan de praat. Ze hadden in Leefstijl over de Gezondheidsdagen gelezen en waren vanuit hun dorp ’s Gravenmoer speciaal naar Oosterhout gefietst. Ze waren verbaasd over wat we allemaal doen. Zoals de huisbezoeken van de ledenconsulenten, maar ook de diensten aan huis, Woonadvies Zelfstandig Thuis en de gezellige dagtochten. Ik benadrukte dat wij er zeker niet alleen voor ouderen zijn. Ook voor jongeren hebben we veel interessante diensten in ons pakket. Later op de dag kwam het echtpaar zelfs nog even bij me terug, om verder te praten. Een paar dagen daarna kreeg ik een leuke mail van ze. Ze bedankten me voor alle informatie. Ook schreven ze dat ze aan allerlei mensen in ‘s Gravenmoer hadden doorverteld welke mooie producten en diensten wij aanbieden. En dat ze vast van plan zijn er nog meer aandacht aan te schenken in hun dorp. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Geweldig, zulke ambassadeurs! Want helaas weet nog lang niet iedereen welke toegevoegde waarde Ledenvereniging Thebe Extra kan hebben. Zeker in dorpen zoals ’s Gravenmoer, die niet de beschikking hebben over allerlei faciliteiten. Onze samenwerking met tal van zorg- en welzijnsorganisaties biedt mensen veel voordelen. Neem maaltijdenservice Heerlijk aan tafel. ”Mijn” echtpaar was op de Gezondheidsdagen in elk geval verrukt over de petitfourtjes!’

Dorien

COLUMN

1

‘IK WIL BINNENKORT MEER UREN VOOR MIJN ZIEKE MAN ZORGEN. WAAR VIND IK INFORMATIE OVER ZORGVERLOF?’ Ledenconsulent Brigitte Vermeulen: ‘Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Er zijn verschillende wettelijke regelingen: het calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. De Rijksoverheid geeft hierover veel informatie. Bijvoorbeeld op www.rijksoverheid.nl; typ hiervoor “zorgverlof” in op de zoekbalk op hun homepage. Of bel met de Rijksoverheid op nummer 1400. Een andere website waarop veel informatie staat is www.regelhulp.nl.’

Brigitte

Bel 088 - 374 75 76 of mail naar ledenconsulent@thebe-extra.nl. In Diessen, Geertruidenberg, Terheijden en Zevenbergen kunt u ‘live’ met ze praten. De spreekuren kunt u vinden op www.thebe-extra.nl/spreekuren U vindt ons ook op: www.facebook.com/thebeExtra

19


Shopping

WINTER VOORDEEL

Ledenvereniging Thebe Extra heeft weer praktische en mooie producten geselecteerd. Ze zijn verkrijgbaar in de thuiszorgwinkels van Medipoint. Neem uw ledenpas mee naar de winkel, dan krijgt u altijd 20% korting!

Handige klok

Klok Jumbo geeft in grote valcijfers de tijd aan. Maar ook de dag, datum en jaar zijn duidelijk en overzichtelijk weergegeven. De klok houdt rekening met het aantal dagen in de maand. Van € 109,- voor € 74,99. Ook in digitale versie: van € 79,99 voor € 59,99

Een fluitje van een cent…

…is het aan- en uittrekken van alle soorten kousen, met de Doff N’Donner. U hoeft bijna geen kracht te gebruiken met deze aan- en uittrekhulp. Eenvoudig en comfortabel. Van € 49,95 voor € 39,99. Inclusief afrolpaal: van € 89,90 voor € 71,99

Deurbel met camera

Veilig idee: met deze draadloze deurbelcamera ziet u wie er voor de deur staat en kunt u ook met deze persoon spreken. Bovendien wordt van iedereen die bij u aanbelt een foto gemaakt. Van € 199,- voor € 164,-

WAAR TE KOOP? Adressen thuiszorgwinkels [uitleen, verhuur, verkoop] Almkerk, Prof. De Quayplein 6, ma t/m do 13.00 -17.00 uur, vr 13.00 -18.00 uur Breda, Slingerweg 87, ma t/m vr 8.30 -17.00 uur, za 10.00 -14.00 uur Etten-Leur, Kerkwerve 50,

20

ma t/m vr 9.00 -17.30 uur Oosterhout, Heuvelstraat 1b, ma t/m vr 9.00 -17.30 uur, za 10.00 -13.00 uur Tilburg, Lage Witsiebaan 2a, ma t/m vr 9.00 -17.30 uur, za 10.00 -13.00 uur Tilburg, Medische Boulevard Elisabeth Ziekenhuis,

Hilvarenbeekseweg 60 -14 ma t/m vr 9.00 -17.00 uur Waalwijk, Van Assendelftstraat 20, ma t/m vr 9.00 -17.30 uur, za 10.00 -16.00 uur Meer adressen vindt u via www.thebe-extra.nl/ thuiszorgwinkel

De genoemde aanbiedingen zijn geldig t/m 15 maart 2017. Deze aanbiedingen zijn inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen.


Kersttafel

Een vrolijk (en zorgeloos)

kerstfeest gewenst!

De kaarsjes aan, de tafel mooi gedekt, extra lekkere hapjes…. Kerst is warmte en gezelligheid. En met deze hulpmiddelen van Medipoint wordt het voor iederéén een zorgeloos kerstmaal!

2 1

3

1 Tafel zo lang u wilt, want met de gebruikersvriendelijke – en mooie! – Ornamin warmhoudborden, kommen en bekers blijft de maaltijd heerlijk warm. Ook te gebruiken om eten koel te houden.

2 Nooit meer morsen met lichtgewicht drinkbeker Handsteady. Een uitkomst voor mensen met verminderde motoriek, slikproblemen of spierpijn. De beker blijft altijd rechtop staan en heeft een deksel met opening voor een rietje.

3 Bestek Good Grips is ideaal voor mensen met reuma of Parkinson. Voelt zacht aan en is schokbestendig. U kunt het bestek in iedere gewenste hoek buigen, of u nu links- of rechtshandig bent.

De JarKey potopener won vele prijzen en wordt aanbevolen door reumafondsen. Dat zegt natuurlijk al genoeg. U plaatst ‘m tegen het deksel en met een minimale inspanning gaat de pot heel gemakkelijk open.

Met de Stayput anti-slip placemat en onderzetters blijven borden en glazen stevig op hun plaats. In vele leuke kleuren verkrijgbaar. En hygiënisch, want ze mogen in de wasmachine.

Superhandig handvat voor grote plastic flessen: Easy2hold. Voorkomt dat de fles wordt ingedrukt en maakt het schenken een stuk gemakkelijker. Eenvoudig op de fles te draaien.

21


Puzzel

Puzzel mee

...en win een high tea voor 2 personen bij Hotel Merlinde in Breda. Deze High Tea in Hotel Merlinde is een gezellige manier om op ieder moment van de dag met vrienden en familie te genieten van thee en een tafel gevuld met de meest verrukkelijke lekkernijen. 1 2 3 4 5W

omgeving steunt?

6 7

L

8 9 10

Z

11

t gelijk zijn.

R 12

O C

13 14 15

1 Wat je doet voor iets of iemand die hulp of aandacht nodig heeft 2 Gebouw waar films te zien zijn 3 Een vermindering van de oorspronkelijke prijs 4 Blaken van ……….. 5 Verpleging en verzorging die u thuis van een professioneel persoon krijgt 6 Hoe heet het fonds van Thebe Extra dat maatschappelijke projecten in de omgeving steunt? 7 Iemand die de voeten van mensen verzorgt 8 Welbevinden en geluksbeleving van mensen 9 Een dagje weg 10 Gebied waarover iemands werkzaamheden zich uitstrekken 11 Een verzekering afsluiten 12 Varen met betalende passagiers, waarbij het punt van vertrek en aankomst gelijk zijn. 13 Alles wat met geld te maken heeft 14 Degene die bij Thebe Extra al uw vragen kan beantwoorden 15 Ander woord voor een betaalmiddel

22

Stuur uw oplossing voor 18 januari 2017 in via www.thebeextra.nl/puzzel of per post: Ledenvereniging Thebe Extra, Postbus 1216, 5004 BE Tilburg. De oplossing van de puzzel in Leefstijl 3 van 2016 was: Bel ons voortaan op tel 088 - 374 75 76. De winnaar is mevrouw M.J. van Spijk uit Ulvenhout. Van harte gefeliciteerd!


Contactpagina

Contact U kunt als lid van Ledenvereniging Thebe Extra met alle mogelijke vragen over zorg en welzijn bij de ledenconsulent terecht. Op zoek naar mantelzorgondersteuning, een assertiviteitscursus voor uw kind of een goede rollator? Wij schakelen ons netwerk in! Neem contact op met onze ledenconsulenten via ledenconsulent@thebe-extra.nl of 088 - 374 75 76 of kijk op onze website www.thebe-extra.nl. www.facebook.com/ThebeExtra Nu ook op:

31 december 2016. Stuur hiervoor een e-mail naar ledenadministratie@thebeextra.nl of stuur uw bericht per post: Ledenvereniging Thebe Extra, Postbus 1216, 5004 BE Tilburg. Let op: Als u uw lidmaatschap opzegt en gebruik maakt van onze collectiviteitskorting bij zorgverzekeraars VGZ, CZ of OHRA, vervalt deze korting!

CONTACT MET DE LEDENCONSULENT Als lid van Ledenvereniging Thebe Extra kunt u met al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg, zelfstandig LIDMAATSCHAP thuis blijven wonen en uiteraard onze Voor slechts € 18,- per jaar (bij autodiensten en kortingen, terecht bij onze matische incasso) bent u, met uw ledenconsulenten. Geen vraag is hen hele inwonende gezin, lid van Leden- te gek en weten zij het antwoord niet, vereniging Thebe Extra. Interesse? dan schakelen zij hun uitgebreide Bel 088 – 374 75 76 (tijdens kantooruren) netwerk in. Bel naar 088 – 374 75 76 of of ga naar www.thebe-extra.nl. Mocht mail: ledenconsulent@thebe-extra.nl. u onverhoopt uw lidmaatschap willen Zie ook www.thebe-extra.nl opzeggen, dan kan dat tot en met

LET OP! ONZE NIEUWE ADRESGEGEVENS: Ledenvereniging Thebe Extra Postbus 1216, 5004 BE Tilburg Tel: 088 - 374 75 76 Redactieadres

Art direction ZB/Kim Drieman

Ledenvereniging Thebe Extra.

Ledenvereniging Thebe Extra,

Lithografie & drukwerk

Colofon

Leefstijl is een uitgave van

Leefstijl wordt CO2-neutraal verzonden. Postbus 1216, 5004 BE Tilburg.

Dat betekent dat de uitstoot die

communicatie@thebe-extra.nl.

het gevolg is van productie en

Zie ook www.thebe-extra.nl

verbranden van de plastic seal,

Modderkolk Grafische Projecten Alle tarieven in deze uitgave zijn onder voorbehoud van

wordt gecompenseerd met een

Concept & realisatie

investering in nieuwe bomen.

ZB Communicatie & Media (zb.nl)

drukfouten en prijswijzigingen.

Twaalfde jaargang, nummer 4, winter 2016

Ledenvereniging Thebe Extra is uw gids op het gebied van zorg en welzijn. Onze 110.000 leden (huishoudens) kunnen op vertoon van de ledenpas gebruikmaken van onze aanvullende diensten en cursussen. Hiervoor werken wij samen met vele partners, die u op allerlei gebied voordelen en kortingen bieden. Daarbij kunt u denken aan dagjes uit, (zorg-)verzekeringen, fitness en aan-huis diensten. Kortingen kunnen soms wel oplopen tot 50%. Wij leveren geen zorg, maar ondersteunen u op welzijnsvlak.

UW GIDS IN ZORG EN WELZIJN

Bram en Anouk: 'We wilden graag kinderen helpen bij wie het thuis minder goed

LEDEN VOORDEEL

Verhuizen ● Zorgverzekering ● Medisport

WAARDEVOL: EEN ANDER DE ZORG UIT HANDEN NEMEN

THEMA

Zorgen en ontzorgen

Heeft u zich al aangemeld voor de (gratis) digitale nieuwsbrief van Ledenvereniging Thebe Extra? Stuur een mailtje naar ledenconsulent@thebe-extra.nl. ELKE 25E AANMELDER N ONTVANGT EE BIOSCOOPBON

LEDENRAAD ZOEKT VERSTERKING Er is nog steeds plaats voor een aantal nieuwe leden in onze ledenraad! Wilt u meepraten over het beleid van Ledenvereniging Thebe Extra? Meedenken over het diensten- en productenpakket? U inzetten voor een goede zaak, samen met vele andere enthousiaste vrijwilligers? Kijk voor het profiel op www.thebe-extra.nl/meedoen. Geïnteresseerd? Mail naar bestuur@thebe-extra.nl of bel 088 - 374 75 76

LET OP:

DAISY CD-ROM (LUISTERVERSIE LEEFSTIJL) VERKRIJGBAAR VIA LEDENCONSULENTEN: 088 - 374 75 76

23


UITGELICHT

Ledenvereniging Thebe Extra biedt leden heel veel aantrekkelijke diensten en producten. Leefstijl zet er een paar in de schijnwerpers. Kijk voor nog veel meer op www.thebe-extra.nl. Aanmelden kan op de site of bij één van onze ledenconsulenten: 088 – 374 75 76 of ledenconsulent@thebe-extra.nl

Pruiken aan huis

Cursus babygebaren

Ledenvereniging Thebe Extra biedt een pruikenservice aan huis, in samenwerking met Pruikenthuiszorg Nederland. Een pruik is een uitkomst, als u last heeft van haaruitval door ziekte, medicijngebruik of ouderdom. U kunt rustig thuis uitzoeken en passen, met deskundig advies van de haarwerkster. Zij heeft een grote collectie pruiken, niet van echt te onderscheiden. Ter plekke wordt de pruik voor u op maat gemaakt. Bij een medische indicatie wordt de pruik deels – en soms helemaal – vergoed.

Vanaf zes maanden maken baby’s al gebaren, waarmee ze hun behoeften duidelijk willen maken. In de cursus Babygebaren leert u deze gebaren begrijpen. Ook oefent u technieken om de communicatie met uw kind te verbeteren. De cursus wordt aan huis gegeven en bestaat uit twee bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. Basisprijs € 110,-. Leden van Ledenvereniging Thebe Extra krijgen tot vijftig procent korting. Kijk op www.thebe-extra.nl /babygebaren voor de voorwaarden.

Persoonlijk en deskundig Wandel- en sportschoenen Zoals u wellicht weet, organiseert Ledenvereniging Thebe Extra af en toe wandelactiviteiten. Om nóg beter te kunnen wandelen, krijgen leden bij Runnersworld (De Haagdijk 251 in Breda en Schouwburgring 8 in Tilburg) en bij Runningcenter in Waalwijk (Stationsstraat 130) tien procent korting op wandel- en sportschoenen. Bovendien kunt u hier een professionele voetanalyse laten maken. Want met de juiste schoen op maat worden blessures voorkomen en loopt u met meer plezier!

Ook lid worden? Bel 088 - 374 75 76 of ga naar

24

Leden krijgen bij aanschaf een gratis verzorgingsset t.w.v. € 37,50.

Advies over borstvoeding

De lactatiekundige van Ledenvereniging Thebe Extra geeft deskundig advies over alles wat met borstvoeding te maken heeft. Niet altijd gaat borstvoeding vanzelf. Soms is het zelfs pijnlijk. Bepaalde vragen of problemen zijn in een (telefonisch) consult goed op te lossen. Maar vaak komt de lactatiekundige ook aan huis. Op die manier kan zij heel gericht advies geven. Daarnaast geeft ze tips hoe om te gaan met kolven en andere hulpmiddelen. Leden krijgen flinke korting op het eerste consult: A-leden betalen � 77,-, B-leden � 66,en C-leden € 55,- (normale prijs € 110,-)

www.thebe-extra.nl/lidworden

Ledenmagazine thebe extra winter 2016  
Ledenmagazine thebe extra winter 2016  
Advertisement