Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Maj 2015 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów ParK linearny – główne założenia ProjeKtu

tramwaj Do wilanowa

Share car, uSe a bike and think green, czyli MiaSteczko WilanóW ekologicznie

noc MuzeóW W WilanoWie

KrólewsKi Dzień DziecKa – 31 maja 2015


Przestrzeń publiczna

Park linearny Park linerny Chapultepec

Park linearny La Sagrera Barcelona

Park linearny Córrego Verde Sao Paulo. Mieszkańcy pragną, aby wilanowski Park Linearny nie odbiegał jakością i wyglądem od pięknych, światowych parków znajdujących się w wielu miastach Europy i świata. Trend ku zwiększeniu ilości zieleni i miejsc służących rekreacji jest w naszym Miasteczku – mimo ograniczeń – bardzo widoczny, a przede wszystkim postulowany przez mieszkańców. Musimy jednak dopasować projekt do możliwości, przestrzeni i budżetu (220 500 zł), który został konkretnie określony. Przedstawione ilustracje to jedynie inspiracje z innych parków linearnych na świecie.

2 teraz wilanów Maj

9 kwietnia br. w urzędzie dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie w sprawie parku linearnego, jednego z projektów przyjętych do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2014. Pomysłodawcą projektu jest mieszkaniec Miasteczka Wilanów Pan Mateusz górnicki. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli urzędu dzielnicy oraz samego pomysłodawcy projektu, udział wzięli także mieszkańcy Wilanowa, radni dzielnicy Wilanów, fundacja nasze Miasteczko oraz przedstawiciele zarządców nieruchomości. na spotkaniu była obecna także anna kanclerz – projektantka, która ma realizować to zadanie. rozmowę prowadziła Monika cierniak z dzielnicowego wydziału infrastruktury. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. spotkanie miało na celu zebranie pomysłów i postulatów, które następnie projektant powinien uwzględnić w projekcie parku. w pierwszej kolejności Pan Mateusz Górnicki, jako autor projektu, przedstawił podstawowe założenia konceptu. następnie uczestnicy spotkania przystąpili do zgłaszania swoich postulatów. wśród zgłaszanych pomysłów pojawiły się m.in. nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, wykonanie trawników, zakup i montaż koszy na śmieci i ławek dla spacerowiczów, zagospodarowanie i uporządkowanie samego kanałku, a nawet umieszczenie huśtawek relaksacyjnych dla dorosłych, czy drewnianych tarasów nad wodą, które mogłyby być ciekawym rozwiązaniem na słoneczne lato. w projekcie zdecydowanie pomija się plac zabaw, który pojawiał się we wcześniejszych dyskusjach mieszkańców na forach internetowych, ale zdaniem większości


Przestrzeń publiczna

w Miasteczku wilanów osób obecnych na spotkaniu tereny rekreacyjne dla dzieci znajdują się w wielu miejscach na terenie Miasteczka wilanów, zaś brakuje przestrzeni rekreacyjnej dla osób dorosłych i dla rodzinnej rekreacji. w związku z powyższym, mając na uwadze dążenie do maksymalizacji terenów zielonych, wyeliminowano pomysł wykonania na tym terenie placu zabaw. Postulowano za to o dolne podświetlenie drzew oraz o oświetlenie ścieżek ciepłym światłem tak, aby przestrzeń ta była widoczna, użytkowa i bezpieczna także po zmroku. cały projekt spotkał się ze zdecydowaną aprobatą mieszkańców, a z przeprowadzonej dyskusji wyłonił się dość czytelny obraz ich oczekiwań – Park klimczaka ma być przestrzenią rekreacyjną, z bogatą roślinnością i dobrze utrzymanymi trawnikami, czystą i zadbaną, ukierunkowaną na rekreację osób dorosłych i całych rodzin, a generalnym założeniem projektu ma być spójność i naturalność przestrzeni. Osoby biorące udział w spotkaniu jasno też sygnalizowały konieczność całkowitej rezygnacji z brukowania chodników i ścieżek na tym terenie, gdyż ilość nawierzchni elastycznych i betonowych wokół jest, delikatnie mówiąc, wystarczająca. sugerowano wykonanie naturalnych, żwirowych lub kamiennych ścieżek. na spotkaniu Pani architekt zebrała wszystkie uwagi od mieszkańców Miasteczka i na tej podstawie zaproponuje finalny projekt parku. czekamy zatem na opracowanie przez architektów wstępnych koncepcji, które zostaną poddane dalszym konsultacjom społecznym. Pierwsze wersje projektu zostaną zaprezentowane w pierwszej połowie maja br. korzystając z okazji zgromadzeni mieszkańcy domagali się usunięcia stalowego „tramwajowego” płotu, który w ramach przebudowy ul. klimczaka został postawiony między ścieżką rowerową a kanałkiem, tym samym, zdaniem wielu osób, dewastując wizualnie otaczającą przestrzeń. w tej sprawie obecni na spotkaniu mieszkańcy i radni byli niemal jednogłośni i niechcianemu płotowi poświęcona została znaczna część zebrania. Mieszkańcy domagają się zlikwidowania parkanu i zastąpienia go niższym żywopłotem. Protestowano również przeciwko pomysłowi obsadzenia ogrodzenia bluszczem lub innymi roślinami, co stworzyłoby zbyt wysoką barierę i blokowało widok na park od strony południowej. zwracano także uwagę, że cokolwiek zastąpi nieszczęsny płot, nie powinno być finansowane ze skromnego i tak budżetu przeznaczonego na Park linearny. Przy okazji apelowano też o gruntowne przemyślenie rozwiązań na kolejnym przebudowywanym odcinku ulicy klimczaka (od sarmackiej do kieślowskiego), aby nie popełnić podobnego błędu.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa tel. 514 582 509 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: Monika Szlachetko m.szlachetko@teraz-wilanow.pl reklama@teraz-wilanow.pl tel. 514 582 509 Współpraca: Anna Krokosz Anna Mirska-Perry Agnieszka Rodziak Małgorzara Wróblewska Patrycja Sibilska Luc Dernaucourt Na okładce Teraz Wilanów: Uczestniczka programu „Debiutantki”, realizowanego przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Stowarzyszenie Akademia Wilanowska oraz Fundację im. Królowej Marii Kazimiery, przeznaczonego dla dziewcząt z całej Polski w wieku 18–24 lata.

Prowadząca spotkanie Pani Monika cierniak poinformowała, że pracownicy urzędu pracują nad rozwiązaniem alternatywnym, które będzie mogło zastąpić metalowe ogrodzenie. Obecna na spotkaniu anna Mirska Perry apelowała o rezygnację z pomysłu poprzecinania kanałku mostkami, co zaburzy ład architektoniczny tej osi widokowej, ale prowadząca spotkanie ucięła bardzo szybko dyskusję na ten temat podkreślając, że ta inwestycja jest już realizowana w ramach innego zadania na wniosek mieszkańców (nie w ramach rewitalizacji parku klimczaka) i rozmowa na ten temat jest bezprzedmiotowa. nie padła też jednoznaczna odpowiedź na pytanie, na czyj wniosek (jak dużej grupy mieszkańców oraz w jakim trybie) to zadanie jest realizowane oraz dlaczego nie odbyły się w tej sprawie konsultacje społeczne.

Maj teraz wilanów 3

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Przestrzeń publiczna

traMwaJ dO wilanOwa Pojawiające się, coraz częściej potwierdzane, wiadomości dotyczące tramwaju do Wilanowa wywołują sprzeczne uczucia u mieszkańców naszej dzielnicy. głównym powodem tych konsternacji nie jest jednak sam fakt wybudowania linii tramwajowej, ale jej trasa. Wróćmy jednak do faktów. 8 kwietnia na posiedzeniu komisji inwestycji i infrastruktury rady dzielnicy wilanów przedstawiciele spółki tramwaje warszawskie przekazali informację dotyczącą budowy linii tramwajowej łączącej wilanów z centrum warszawy, a dokładniej z dworcem zachodnim. według planów tramwaj skończy swój bieg na ul. Branickiego, przy szpitalu Medicover, a finalnie pojedzie ulicami: aleje Jerozolimskie – Bitwy warszawskiej – Banacha – rostafińskich – Boboli – rakowiecka – Puławska – Goworka – spacerowa – Belwederska – sobieskiego – al. rzeczypospolitej. Pierwszy odcinek będzie jednak przebiegał od ul. rakowieckiej. cała trasa będzie mieć ok. 13 km długości. Po tej trasie kursować będzie 50 niskopodłogowych, dwukierunkowych pojazdów, a cała inwestycja pochłonie ok. 673 mln złotych, z czego 298 mln kosztować będzie infrastruktura, a 375 tabor. dlaczego tramwaje muszę być

„dwukierunkowe”? Powodem jest brak miejsc na wybudowanie pętli tramwajowych, zwłaszcza przy ul. Branickiego w Miasteczku wilanów. Jak informują tramwaje warszawskie, wybudowane torowisko redukować będzie emisję hałasu i wibracji, a przystanki na całej trasie wyposażone będą w monitoring oraz system informacji Pasażerskiej.


Przestrzeń publiczna według prognoz warszawskiego ratusza wilanów jest jedną z najbardziej rozwijających się dzielnic stolicy. w tej chwili zamieszkuje tu oficjalnie 24 tys. osób, ale jak szacują władze, ta liczba może wzrosnąć do 100 tys. osób w ciągu kilku kolejnych lat. to wymaga dodatkowych opcji komunikacji dzielnicy z centrum miasta. Plany budowy linii tramwajowej przewidziane są na lata 2018–2020. wcześniej konieczne jest ogłoszenie przetargu na budowę. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o dwóch liniach z wilanowa, z których jedna miała przebiegać al. wilanowską do Metra wilanowska, a druga ul. sobieskiego. zrezygnowano jednak z pierwszego pomysłu, tłumacząc to konkurencyjnością obydwu rozwiązań, a co więcej miasto obawia się, że: po pierwsze – al. wilanowska była całkiem niedawno remontowana i poszerzana, więc nie czas na kolejny remont, a po drugie – ta trasa tramwajowa pogorszyłaby warunki podróży i linią metra, która jest i tak bardzo obciążona mieszkańcami z Piaseczna i ursynowa, dla których to właśnie Metro wilanowska jest miejscem przesiadek. Mieszkańcy wilanowa są jednak innego zdania – na wielu forach internetowych można znaleźć głosy sprzeciwu i żalu, że zamiast połączyć dzielnicę z najbliższą stacja metra, które jest najwygodniejszą i najszybszą opcją dotarcia do centrum, popiera się budowę długiej trasy tramwajowej, dzięki której dotarcie do centrum zajmie ok. 40 minut. Głosem przemawiającym za tramwajem biegnącym ul. sobieskiego jest to, że punktem przesiadki do metra będzie nie stacja metro wilanowska, a stacja Pola Mokotowskie, przez które będzie przebiegać trasa tramwaju. ciekawostką, o której nie wszyscy pamiętają, jest fakt, że tramwaj do wilanowa ma wrócić po ponad 40-letniej przerwie, bowiem w 1973 r. zlikwidowano linię tramwajową, która była położona wzdłuż ul. czerniakowskiej. linia tramwajowa do wilanowa została uruchomiona 15 maja 1937 r. początkowo na trasie sadyba – wilanów, przez ul. Powsińską i wiertniczą, a później przedłużono ją ulicami czerniakowską i książęcą, istniejącymi wcześniej torami aż do pl. starynkiewicza. Od wybuchu Powstania warszawskiego aż do 1957 r. tramwaj tą trasą nie kursował, a 20 lipca tegoż roku uruchomiono ponad 8 km trasy przez ulice Goworka, spacerową, Gagarina, czerniakowską, Powsińską, wiertnicą, aż do pętli wilanów. w 1973 r. trasa została zlikwidowana ze względu na budowę wisłostrady. również w tej chwili pojawiają się głosy mieszkańców mówiące o tym, że tramwaj powinien kończyć swój bieg nie na ul. Branickiego, skąd nie ma jak się wydostać np. do konstancina, ale właśnie na pętli wilanów, tak jak było dawniej, z której odjeżdża wiele autobusów w stronę Powsina, konstancina, Piaseczna, Góry kalwarii. Pojawiają się również głosy o przedłużeniu linii tramwaju aż do konstancina-Jeziorny, która to gmina jest już prawie częścią warszawy, jednak te rozważania są na tę chwilę zbyt optymistyczne. Projekt ten, jakkolwiek jest w głowach pomysłodawców, to jednak w bardzo odległych planach. Typowe rozwiązanie przekroju poprzecznego na ul. Belwederskiej

Typowe rozwiązanie przekroju poprzecznego w al. Rzeczypospolitej

Maj teraz wilanów 5


Przestrzeń publiczna

Ze zbiorów ZTM Warszawa

wśród mieszkańców pojawiają się, jak zawsze, głosy „za” i „przeciw”. zdecydowanie „za” przemawia obecny, długotrwały dojazd do centrum miasta samochodem zwłaszcza w godzinach porannych. drugą sprawą jest trudność zaparkowania samochodu w centrum na czas pracy oraz koszt parkingu. tutaj rozwiązanie tramwajowe wydaje się być bardzo korzystne, szybkie, dzięki uniknięciu korków, ekologiczne i wygodne. Głosów sprzeciwu jednak też jest sporo. na forach internetowych można zobaczyć wpisy mieszkańców Miasteczka obawiających się, że rejon ulicy Branickiego, czyli zakończenia trasy tramwaju, stanie się swoistym parkingiem typu P&r dla osób spoza warszawy. a że takiego parkingu, jakie są chociażby na ursynowie przy stacjach metra, na wilanowie nie ma – pozostaną uliczki wewnętrzne osiedla, na których i tak parkowanie jest bardzo trudne ze względu na brak miejsc dla mieszkańców. eksperci twierdzą, że budowa nowej linii tramwajowej nie będzie łatwa ze względu na pochylenie terenu na ul. spacerowej oraz na brak wystarczającej ilości miejsca na podpięcie torów na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. dlatego projekt wymaga starannego przygotowania. Miasto jednak zapowiada, że w ciągu najbliższych 5 lat mieszkańcy wilanowa dojadą do centrum tramwajem. w tej chwili trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na opracowanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej, a po uzyskaniu koncepcji nadejdzie czas na wystąpienie o uzyskanie decyzji środowiskowej. czekamy zatem cierpliwie na postępy prac.

Otwarcie linii tramwajowej "W" do Wilanowa na pętli w Wilanowie 15 maja 1937 r. Na zdjęciu widoczny wagon typu "C" nr tab. 253

A tu druga inauguracja 20 lat później w 1957 r.

6 teraz wilanów Maj

sarMac kolejny sezon, kolejne kwiaty przy ulicy Sarmackiej. Maj to czas szczególny, przynajmniej dla tej miasteczkowej ulicy. W maju, już tradycyjnie, wieszane są tu pelargonie na latarniach ulicznych. Wszystko za sprawą akcji społecznej elegancka Sarmacka, którą zapoczątkowałam dzięki udziałowi hojnych sponsorów, wspólnot mieszkaniowych, mieszkańców i wsparciu urzędu w 2012 r. teraz pomysł jest kontynuowany z ramienia Fundacji nasze Miasteczko, która aktualnie szuka fundatorów na ukwiecenie kolejnego fragmentu ulicy. czemu służy ukwiecanie latarni? kwiaty mają nadać tej jednej z najbardziej znanych arterii osiedla spójny charakter oraz zachęcić nas do wychodzenia z domów, wspólnych spacerów, wszelakich aktywności na świeżym powietrzu. czerwony kolor pelargonii, które wraz z upływem czasu tworzą ozdobne, zwisające kule, stanowi znak rozpoznawczy tej części Miasteczka wilanów oraz sprawia, że cała ulica wygląda nie tylko elegancko i atrakcyjnie, ale nabiera prawdziwie europejskiego charakteru. Pomysł zrodził się w momencie, kiedy uznaliśmy, iż ulica sarmacka jest na tyle zamieszkała, że w zasadzie należy skończyć ją także w wymiarze estetycznym i poprawić – na ile było to możliwe – kilka mankamentów funkcjonalnych. wybudowano budynki, ale brakowało spójnej zieleni, ławek, stojaków rowerowych, estetycznych koszy na śmieci (wymieniliśmy je z zielonych na czarne) czy miejsc parkingowych przed usługami, które w ramach naszych koncepcji zrealizowała dzielnica. idea dekorowania przestrzeni publicznych dzięki m.in. kwietnikom zawieszanym na miejskich latarniach świetnie znana jest we Francji. służy temu konkurs Villes at Villages Fleuris i ranking, który informuje osoby wjeżdżające do danej miejscowości jak owo ukwiecenie zostało ocenione. cztery kwiaty oznaczają najwyższą punktację w


Przestrzeń publiczna

ka w kwiatacH SZUKASZ DOBREJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA SWOJEGO DZIECKA? ZAPRASZAMY DO „KIDS’ ACADEMY - DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ”

Fot. Paweł Radzikowski

Naszym nadrzędnym celem jest edukacja według programu brytyjskiego wraz z zachowaniem wysokiego standardu nauki w języku polskim.

Oferujemy:

konkursie. Być może i tu, w wilanowie, można organizować podobne imprezy na upiększanie dzielnicy poprzez dekorowanie najbardziej uczęszczanych miejsc kwiatami. dzięki naszym staraniom kwiaty pojawiały się nie tylko przy ul. sarmackiej. Fundacja zgłaszała potrzebę ozdobienia najważniejszych punktów wjazdowych do dzielnicy i osiedla tj. choćby skrzyżowanie al. rzeczypospolitej z ul. sobieskiego i al. wilanowską. kwiaty w al. rP pojawiały się w ub. roku teraz należy jeszcze zaznaczyć w ten sam sposób pas zieleni miedzy jezdniami w al. wilanowskiej przy ul. sobieskiego. Jeśli podoba ci się akcja ukwiecania lamp ulicznych i chciałbyś ją wesprzeć, lub zgłosić swój budynek przy sarmackiej do ukwiecenia napisz do nas: fundacja@naszemiasteczko.org lub amp@naszemiasteczko.org Anna Mirska-Perry Fundacja Nasze Miasteczko

FundacJa dla Miasteczka szanowni Państwo, Mieszkańcy wilanowa, Fundacja nasze Miasteczko prowadzi rachunek w mBanku o numerze: 80 1140 2004 0000 3702 7560 4195. wszelkie środki gromadzone przez Fundację są spożytkowane na realizację celów statutowych, którymi są m.in. działania na rzecz harmonijnego i zgodnego z założeniami urbanistycznymi rozwoju Miasteczka wilanów. Pieniądze pochodzące z Państwa wpłat pozwolą nam, mamy nadzieję, dokończyć projekt elegancka sarmacka polegający na jednolitym ukwieceniu całej ulicy. Jednocześnie przypominamy wszystkim, którzy tego jeszcze nie wiedzą, że organy Fundacji, w tym jej zarząd, działają pro publico bono i kierują się zasadami transparentności. w efekcie środki gromadzone przez Fundację są w całości wydawane na potrzeby Miasteczka wilanów. zapraszamy do współpracy. naszeMiasteczkO.OrG

• małe klasy (max. 16 osobowe) • zajęcia języka angielskiego prowadzone przez native speakerów • możliwość zdawania egzaminów Cambridge • nowoczesne formy i metody kształcenia • atrakcyjne położenie – ul. Wiertnicza 75, Warszawa • szkołę czynną od 8:00 do 18:00

LOOKING FOR A GOOD PRIMARY SCHOOL FOR YOUR CHILD? COME TO KIDS’ ACADEMY PRIMARY SCHOOL Our main goal is to provide our children with the best education offered by both British and Polish education standards.

We offer: • small classes (max 16 students in one class) • lessons with native speaker • Cambridge Exams • innovative forms and methods of education • very attractive location (at 75 Wiertnicza Street in Warsaw) • school open from 8 am till 6 pm

www.kidsacademy.com.pl kamila.wilczynska@kidsacademy.com.pl

Maj teraz wilanów 7

ul. Wiertnicza 75, 02-952 Warszawa +48 501 115 114


Przestrzeń publiczna

sHare car, use a Bike and – czyli MiasteczkO

„Masterplan” – to w oparciu o niego powstało jedyne w kraju tak duże osiedle, równie duże jak kontrowersje wokół wszystkiego, co z nim związane. głównym założeniem projektu było stworzenie samowystarczalnego osiedla o zróżnicowanych funkcjach – mixed-use. Wszystkie wytyczne miały zachęcać przyszłych mieszkańców do poruszania się pieszo lub na rowerze. osiągnięcie takich założeń wymaga jednak czasu, zaangażowania mieszkańców, ale i wsparcia miasta. Sam plan, nawet najdoskonalszy, niestety nie wystarczy.

być elementem dominującym. w ponad 10letniej historii Miasteczka niestety wiele się zmieniło. deweloperzy zwiększając zyski, zmniejszają niestety przestrzeń pomiędzy budynkami. na razie w Miasteczku jest wystarczająca liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców, ale za mało jest ich dla lokalnych sklepów, usług czy restauracji. Punkty usługowe zaczęły pojawiać się w miejscach wcześniej niezaplanowanych jako naturalna odpowiedź na ogromny popyt ze strony mieszkańców. co zrobić, aby można było żyć i oddychać czystym powietrzem w Miasteczku z danych wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w warszawie wilanów, aby na każdym wolnym skrawku wynika na razie, że nad wilanowem powietrze jest czyste i mieści się w przy- chodnika i trawnika nie parkował samochód? jętych normach. w okolicach Miasteczka nie ma przemysłu, ale gdy nie zmienimy naszej mentalności powietrze zacznie być takie samo jak w centrum „nie ma dziś innego sposobu na uporanie się warszawy, gdzie stężenie niektórych zanieczyszczeń zostało przekroczone z natężeniem ruchu w miastach niż wprowaponad 80 razy! Głównie przez ruch samochodowy przekroczona została dzanie stref płatnego parkowania i najprościej również średnioroczna norma dla dwutlenku azotu. Prowadzi to do licznych się z tym zwyczajnie pogodzić. Jedyne, co chorób, ale też do podrażnienia oczu, skóry, dróg oddechowych oraz wy- można zrobić, to pilnować, by pieniądze ze wołuje uporczywy kaszel i bóle głowy. stref były przeznaczane na rozwój transportu zbiorowego” – twierdzi andrzej szarata z Pow liczbie posiadanych samochodów dogoniliśmy średnią ue. na jedno auto litechniki krakowskiej, który doktoryzował się przypada średnio dwóch Polaków. w Miasteczku samochodów jest jeszcze z systemów parkingowych. więcej. w wielu rodzinach są dwa lub trzy. Już na niektórych skrzyżowaniach rano i po południu tworzą się korki. na odcinku od al. wilanowskiej do ul. Być może trzeba będzie wprowadzić opłaty klimczaka i al. rzeczypospolitej przejeżdża około 3 tysiące samochodów na za krótkie parkowanie aut przed lokalami usługodzinę. gowymi na głównych ulicach miasteczka, lecz nie jest to jedyny sposób na rozwiązanie protworząc wizję Miasteczka wilanów Guy c. Perry chciał, aby było ono przy- blemu zbyt dużej ilości samochodów. jazne przede wszystkim dla ludzi, a nie dla samochodów. nie znaczy to, że najlepiej brać przykład z europejskich stolic, projekt nie przewidywał ruchu kołowego na osiedlu, ale samochód nie miał które uporały się już z tym problemem.

8 teraz wilanów Maj


Przestrzeń publiczna

tHink Green wilanów ekOlOGicznie Pomysł wprowadzenia płatnych stref parkowania w londynie narodził się już w latach 50. XX wieku. Początkowo płatna strefa obejmowała 26 kilometrów kwadratowych w samym centrum londynu. Potem włączono do niej zamożny, mniej zakorkowany zachodni londyn. zresztą nie tylko parkowanie, ale i jeżdżenie po centrum londynu jest płatne. na efekty nie trzeba było długo czekać. tysiące osób pozostawiły swoje samochody w garażach.to z kolei wpłynęło na spadek natężenia ruchu. Przebywanie w centralnej części miasta przestało być tak męczące. Poprawiła się czystość powietrza, zmniejszył się poziom hałasu. Ograniczenie ruchu sprawiło, że można było poszerzyć chodniki. Miasto stało się bardziej przyjazne dla pieszych, zbudowano też wiele nowych ścieżek rowerowych. Opłaty uiszczane przez kierowców samochodów przynoszą ponad 120 milionów funtów rocznie. Pieniądze te przeznaczane są na rozwój komunikacji miejskiej.

Poważne zmiany zachodzą również w Paryżu. stolica Francji słynie z zabytków, romantycznego nastroju i bardzo zanieczyszczonego powietrza. każdego dnia na ulice wyjeżdżają tu 3 miliony samochodów. to o wiele za dużo, by zachować względną czystość powietrza.

dlatego do 2020 r. władze chcą zmniejszyć natężenie ruchu prywatnych aut aż o 40 procent. Gdy budowana jest nowa linia tramwajowa, likwiduje się jeden pas dla samochodów. aby zachęcić kierowców do zmiany środka transportu, wprowadzono bardzo wygodny system wypożyczalni rowerów. dla Paryżan jeżdżenie na rowerze stało się synonimem nowoczesnego podejścia do transportu i ekologii. Jest tanie, ogólnodostępne i modne. w sztokholmie już za sam wjazd do centrum miasta między godz. 6.30 a 18.29 trzeba zapłacić 10–20 koron (ok. 5–10 zł), do tego trzeba doliczyć parkowanie, które kosztuje nawet 30–70 koron (ok. 30–35 zł) za godzinę. na ulicach miast, takich jak Berlin, każdy zarejestrowany użytkownik może korzystać z 1200 pojazdów smart działających w systemie car2go. dostępność najbliżej zlokalizowanego samochodu sprawdza się poprzez aplikację na smartfonie, a sama rezerwacja sprowadza się do jednego kliknięcia. technologia uprościła wypożyczanie samochodów tak dalece, że umożliwiła masowe zastosowanie takich rozwiązań. w dzisiejszym świecie młodzi ludzie odnoszący sukcesy nie potrzebują już samochodu do podkreślenia statusu społecznego. coraz większa liczba osób myśli społecznie i ekologicznie. to właśnie z myślą o nich stworzono system car sharing, czyli samochodów wspólnego użytku. system car2go działa już w 7 niemieckich miastach z Berlinem, Hamburgiem i Monachium na czele. car-sharing rozwija się tam, gdzie od wielu lat wspiera się komunikację publiczną i rowerową. w warunkach, gdy rower stanowi podstawowy środek transportu, a transport publiczny jest jego uzupełnieniem, samochód potrzebny jest mieszkańcom tylko sporadycznie. zbyt rzadko, by martwić się coraz wyższymi kosztami posiadania własnych czterech kółek. tak więc nowe hasło dla mieszkańców to: share car, use a bike and think green! Patrycja Sibilska


Aktualności

POłączenie wilanOwa z ursynOweM Połączenie drogowe dwóch sąsiadujących dzielnic już od dawna spędza mieszkańcom sen z powiek. tak blisko – a tak daleko. Światłem w tunelu wydaje się być planowana budowa ul. nowokabackiej, na którą mieszkańcy czekają od lat. Póki co, droga będzie jednak prowadziła „donikąd”, a zakończenie inwestycji jest planowane dopiero na rok 2017. Ponad kilometrowy fragment nowokabackiej, od projektowanej dopiero ulicy o kryptonimie 3kul, wraz z rondem przy wiedeńskiej, będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu i dojdzie do ulicy drewny. Jak informuje Pani elwira wiechecka z urzędu dzielnicy wilanów: – ten etap, w porozumieniu z urzędem dzielnicy, realizuje firma Griffin, która niedaleko stąd stawia osiedle. Prace powinny się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. niestety, na kolejny odcinek nowokabackiej mieszkańcy będą musieli poczekać. – realizacja kolejnego etapu nastąpi po oszacowaniu środków na wykup gruntów i wybraniu wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego – tłumaczy rzeczniczka dzielnicy. nieprędko więc pojedziemy skrótem z ursynowa. Połączenie dzielnic nową ulicą ma być alternatywą dla wiecznie zakorkowanej dolinki służewieckiej, która po zamknięciu ul. arbuzowej jest jedyną opcją dla wracających z ursynowa.

10 teraz wilanów Maj


Aktualności

nOwe PrzeJŚcie Przez POłudniOwa OBwOdnica wciąż w Oczekial. rzeczyPOsPOliteJ warszawy waniu na rezultat PrzetarGu

Jak przekazuje urząd dzielnicy wilanów już niedługo mieszkańcy Miasteczka będą cieszyć się nowym przejściem przez al. rzeczypospolitej. Pod koniec maja rozpoczną się prace przy budowie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, zlokalizowanego na wysokości sklepu simply.

PrzetarG na BudOwę ul. BranickieGO Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Branickiego na terenie dzielnicy wilanów m.st. warszawy na odcinku od ulicy sarmackiej do al. rzeczypospolitej. wybór wykonawcy nastąpi już w maju, a zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2015. inwestycja obejmie 400-metrowy odcinek ulicy, który po zakończeniu budowy otrzyma nową nawierzchnię – dwie jezdnie po dwa pasy każda, poszerzone w rejonie skrzyżowań do 3 lub 4 pasów, obustronne chodniki o szerokości 3 m i jednostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. na wysokości ulicy sarmackiej powstanie rondo z sygnalizacją świetlną, a na skrzyżowaniu z al. rzeczypospolitej zostanie zamontowana także sygnalizacja świetlna. (mapka z ulicą)

Już jakiś czasu temu pisaliśmy o rozpoczętym przetargu na budowę 18 km odcinka południowej obwodnicy warszawy, a wciąż nie mamy wybranych wykonawców. Przetarg ciągnie się już bardzo długo. Jest to odcinek od Puławskiej do trasy wylotowej w kierunku lublina, m.in. z tunelem pod ul. Płaskowickiej na ursynowie, mostem na wiśle między wilanowem a wawrem oraz długimi estakadami w Mazowieckim Parku krajobrazowym. inwestycja ma być podzielona na trzy fragmenty. Jak podaje gazeta.pl „urzędnicy muszą dokładnie prześwietlić ofertę na budowę sześciokilometrowego odcinka B z mostem na wiśle. konsorcjum tureckiej firmy Güllermak wyceniło roboty na 757 mln zł, czyli aż o miliard mniej niż oczekiwali drogowcy (ich kosztorys wynosił 1,77 mld zł). w przypadku dwóch pozostałych odcinków najtańsze oferty opiewały na 1,2 mld zł (fragment z tunelem przez ursynów) i 561 mln zł (odcinek przecinający wawer). to odpowiednio 75 i 60 proc. kosztorysu drogowców.” Mazowiecki oddział Gddkia podaje, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w ciągu kilku tygodni. Po podpisaniu umowy wykonawcy mają rok na przygotowanie dokładnych projektów. w tej chwili optymistyczny wariant zakłada, że obwodnica zostanie ukończona do 2019 r.

Maj teraz wilanów 11


Aktualności

MikrOaPartaMenty sMaki królewskicH OGrOdów czy POkOJe Muzeum Pałacu w wilanowie poszukuje pasjonatów kulinarnych, aby wspólnie z nimi stworzyć nową ścieżkę teHOtelOwe? matyczną w wilanowskich ogrodach! każdy może mieć

kilka tygodni temu mieszkańcy okolic ul. Św. urszuli ledóchowskiej zebrali kilkaset podpisów pod listem do burmistrza dzielnicy Wilanów, Pana ludwika rakowskiego, w sprawie planowanej budowy mikroapartamentów, zwanych też aparthotelem przez jednego z warszawskich dużych deweloperów. Mieszkańcy są przeciwni tego typu inwestycji.

według planów zagospodarowania przestrzennego teren u zbiegu ulic ledóchowskiej i Branickiego nie przewiduje zabudowy mieszkalnej. dopuszcza za to budynki o charakterze oświatowym i hotelowym. deweloper, przewiduje postawienie na tej działce kilku małych, trzypiętrowych budynków, w których znajdą się wyłącznie mieszkania o wielkości 18–19 mkw., co oznacza w praktyce malutkie kawalerki. docelowo osiedle ma składać się z 8 tego typu budynków, w których oprócz małych mieszkań będą mieściły się usługi (np. ogólnodostępna pralnia, kawiarnie), ale w pierwszym etapie mają powstać dwa domy, w których zmieści się nawet 200 małych lokali. deweloper przekonuje, że oferta skierowana jest do ludzi młodych, studentów, biznesmenów, którzy w warszawie tylko bywają, a nie mieszkają na stałe. również dla firm, które dla swoich pracowników wynajmują mieszkania, zamiast pokoi hotelowych. wielkość mieszkań wskazuje na dużą rotację mieszkańców, architekci przekonują, że nie sprzyja to ani budowaniu wspólnoty, ani poczuciu przynależności do miejsca, a bardziej kojarzy się z koszarami lub akademikiem. Mieszkańcy są zaniepokojeni, obawiają się nasilinego ruchu samochodowego, co przełoży się na obniżenie komfortu zamieszkiwania i spadek wartości nieruchomości w tym rejonie. inwestycja jest wzorowana na wrocławskim projekcie starter, gdzie na mieszkania zaadaptowano dawny akademik. Projekt ten podobno cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród klientów pomimo dość wysokich cen. wilanów ze względu na dość dobrą komunikację z centrum miasta może być dobrym kąskiem inwestycyjnym. Powstająca obwodnica południowa warszawy, coraz większa liczba biurowców, a co za tym idzie, ich pracowników, podnosi atrakcyjność miejsca dla potencjalnych właścicieli (indywidualnych i dla firm) tego typu mikroapartamentów. 12 teraz wilanów Maj

wpływ na to, jak atrakcyjne będzie w przyszłości zwiedzanie. interesujesz się kuchnią? lubisz gotować? chcesz podzielić się swoją pasją i pomysłami? dołącz do projektu! zapraszamy uczniów szkół gastronomicznych, kucharzy, szefów kuchni, blogerów kulinarnych oraz pasjonatów gotowania. wspólnie chcemy przygotować ścieżkę zwiedzania wilanowskiego parku dotyczącą potencjału kulinarnego rosnących w nim roślin. uczestnicy projektu wezmą udział w czterech spotkaniach, podczas których wspólnie z pracownikami muzeum będą zgłębiać zapomniane przepisy kulinarne z najstarszych książek kucharskich i zapoznają się z potrawami, które trafiały na królewski stół. Przyjrzymy się ziołom i warzywom bardzo popularnym w staropolskiej kuchni, odnajdziemy je w ogrodach użytkowych wilanowa i zastanowimy się, jak ciekawie można je zaprezentować odwiedzającym królewską rezydencję. ZGŁOSZENIA: można wysyłać do 10 maja 2015 r. na adres: pzwierzchowski@muzeumwilanow.pl

wilanów OPen day wilanów to miejsce szczególne: z jednej strony tradycje królewskie, z drugiej młode, prężnie rozwijające się osiedle. słusznie nosi ono nazwę Miasteczka wilanów – bo i w niczym nie przypomina typowej, wielkomiejskiej „sypialni”. działa tu wiele firm i lokali usługowych, są restauracje, kafejki, sklepy, salony urody... Pomysł zrodził się spontanicznie przy rozmowach właścicielek lokali sweet living i cocospa. Odczuwały potrzebę zintegrowania wilanowskich usługodawców oraz włączenia się w życie lokalnej społeczności. wtedy narodziła się idea powołania do życia wydarzenia pod nazwą wilanów Open day. znakomitym pretekstem do urządzenia imprezy okazał się majowy dzień sąsiada. lokalne firmy będą mogły zaprezentować swoją różnorodną ofertę, a mieszkańcy wilanowa będą mogli spędzić dzień na rodzinnej zabawie. w programie dnia Otwartego między innymi: spektakl teatralny dla dzieci, pokazy mody, pokazy taneczne i sportowe oraz atrakcje kulinarne. impreza odbędzie się 24 maja na Plaży wilanów – początek o godzinie 11.00. (więcej informacji na str. 31)


Kulinaria

dookoła świata z szefem luc’iem

-korsykańskie placuszki z cukinii chef luc dernaucourt, rodowity Francuz z lille, który swoje ogromne doświadczenie zdobywał jako executive chef i managing chef w wielu wiodących, międzynarodowych hotelach i restauracjach na świecie, między innymi w hong kongu, Moskwie, kanadzie i w Warszawie, swoje życie związał właśnie z Wilanowem. od lat obserwuje rozwój gastronomii w Miasteczku Wilanów i przyznaje, że docenia odwagę i pomysłowość wilanowskich restauratorów.

liczy się smak i dobra atmosfera... taSte burger to już kultowe miejsce na gastronomicznej mapie Wilanowa. nowoczesna, life' stylowa klubokawiarnia zaskoczy Was wyśmienitymi, autorskimi burgerami i świetną atmosferą. to wszystko w bezpośrednim otoczeniu Pałacu w Wilanowie.

„coraz liczniej otwierające się miejsca oferują nam już nie tylko kuchnię śródziemnomorską oraz sushi, wypływamy na szersze wody, eksperymentujemy z orientem i tajskimi smakami. to dobrze, jednak wciąż musimy pamiętać, że mieszkańcy Miasteczka to ludzie, którzy żyją szybko i oczekują usług na wysokim poziomie. nie oznacza to misternie rozbudowanego menu, wieloskładnikowych potraw i wykwintności w oszałamiającej cenie. Jako mieszkaniec tego miejsca cieszyłbym się, gdyby restauratorzy skupili się na jakości produktów, dbając o ich pochodzenie i doskonały smak w prostych daniach i atmosferze przyjaznej nam wszystkim”. AUTORSKI PRzEPIS SzEFA LUC’A NA PLACUSzKI z CUKINII, SPECjALNIE DLA TERAz WILANóW: Składniki: - 5 szt. cukinii - natka pietruszki - czosnek świeży 60 g (zgnieciony na gładką pastę) - Mąka 400 g (+100g) - Proszek do pieczenia 17 g - sól 20 g - Jajka 2 szt. - Mleko 120 ml Pierwszym krokiem jest dokładne umycie i obranie cukinii, którą należy pokroić w kształcie paysane (6mm x 6mm x 1mm). następnie wszystkie suche składniki w odmierzonych ilościach wsypujemy do dużej miski, dodajemy jaja, pastę z czosnku oraz odpowiednią ilość mleka, mieszamy składniki, aż do uzyskania elastycznego ciasta. kiedy jesteśmy gotowi do smażenia, dodajemy posiekaną natkę pietruszki i cukinię, dokładnie mieszamy. w tym momencie nasza cukinia może puszczać soki, ze względu na sól, należy wtedy zbalansować konsystencję, dosypując mąkę. na patelni rozgrzewamy olej do 170 stopni, łyżką stołową nakładamy na patelnię ciasto, formując placuszki, które po usmażeniu powinny mieć jasnobrązowy kolor. Po zdjęciu z patelni odkładamy je na papier, aby wchłonął tłuszcz.

W TASTE Burger można nie tylko dobrze zjeść z całą rodziną, ale też spędzić wieczór ze znajomymi przy koktajlu czy piwie. Gdy dopisuje pogoda przylegający ogródek jest świetnym miejscem na towarzyskie spotkanie pod gołym niebem, czy weekendowy piknik. Wszystko w otoczeniu parkowej zieleni. Wszystkie składniki burgerów serwowanych w TASTE Burger zostały starannie dobrane i są przygotowywane zgodnie z filozofią Slow Food. Bułki własnego wypieku, 100% świeżej grillowanej wołowiny, ser Cheddar do wyboru 6 sosów własnej receptury, świeże warzywa od lokalnych producentów i zero konserwantów! W TASTE Burger, każdy znajdzie tu coś dla siebie nawet wegetarianie czy dbający o linię! W ofercie znajdziecie burgery z wołowiną, siekanymi krewetkami, świeżym filetem z okonia morskiego, grillowanymi warzywami czy piersią z kurczaka. Wszystkie kombinacje możecie uzupełnić o dodatkowy bekon, ser cheddar, jajko czy domowe sosy. Ciekawą propozycją jest kanapka PULLED PORK. W cenie 11 zł dostajecie wyśmienite danie przyrządzone z łopatki wieprzowej gotowanej 12 godzin w technice sous-vide. Pełnym smaku dopełnieniem tego dzieła jest domowa marmolada z cebuli i sos BBQ. TASTE Burger wyróżnia się nie tylko smacznym jedzeniem, ale też gustownym, subtelnym designem w którym każdy poczuje się komfortowo. Przy oryginalnym barze można zobaczyć jak powstają zamówione burgery, oczywiście wszystko ze świeżych produktów. W lokalu znajdziecie WI-FI, dobrą muzykę, uprzejmą obsługę a ponadto parking dla rowerów i duży ogródek w otoczeniu zieleni. TASTE Burger oferuje swoje wyśmienite burgery z dowozem do domu na terenie Wilanowa, Sadyby, Zawad i Powsina, więc jeżeli nie dopisuje pogoda, a jesteście głodni to warto zadzwonić pod 888 723 723! Polecamy i zapraszamy do spróbowania!

Podajemy na gorąco w akompaniamencie salsy, tzatziki lub sałaty.

Voilà! Bon Apetit!

Maj teraz wilanów 13

TASTE Burger Ul. Przyczółkowa 400 www.tasteburger.pl tel. 888 -723- 723


Aktualności dzień dziecka na Plaży wilanów

Orlen MaratOn w warszawie

26 kwietnia odbył się warszawski Orlen Maraton. w wydarzeniu wzięło udział ponad 20 tys. biegaczy, a pierwszy na meciei był etiopczyk lemi Berhanu z czasem 2:07:57. z Polaków najszybszy był Henryk szost, który dotarł na metę jako 9. zawodnik. utrudnienia w ruchu były spore, w miarę mijania przez zawodników kolejnych dzielnic ulice były otwierane. najtrudniej jeździło się w niedzielę, 26 kwietnia, w Śródmieściu i po praskiej stronie ze względu na finał imprezy na stadionie narodowym. Biegaczy zaskoczył deszcz, ale dla OGólnOPOlski dzień sPacerOwania wielu była to lepsza aura niż piekące słońce. na trasie 24 maja to dzień, na który wszyscy powinni zaplanować spacer, po- biegu były zorganizowane również liczne atrakcje dla nieważ to Ogólnopolski dzień spacerowania, który organizuje fundacja kibiców. impreza nazwana narodowym Świętem Bieszczęśliwe Macierzyństwo wraz z dzielnicą wilanów już po raz drugi. gania przebiegła pomyślnie. za rok kolejna edycja! wilanów jest jedyną dzielnicą w warszawie, która włączyła się w akcję. Jest to wydarzenie, którym chcemy wspólnie promować zmiany kul- dzień Matki w wilanOwie turowe oraz zdrowy styl życia. zapraszamy na spacer wszystkich również na wilanowskiej plaży oraz w sali widowiskomieszkańców wilanowa, szukających odpoczynku i wytchnienia. wej urzędu dzielnicy wilanów zorganizowany zostanie dzień Matki. wydarzenie to jest dedykowane kluB Fitness w rOyal wilanów kobietom w ciąży oraz mamom, tych młodym i tym, Jak podaje spółka capital Park podpisano umowę na realizację klubu których pociechy założyły już swoje domy. impreza fitness w royal wilanów. Plany operatora zakładają utworzenie na odbędzie się 23 maja 2015 r., w godz. 10.00–16.00. powierzchni blisko 1500 mkw. miejsca unikalnego na skalę kraju. w na ten dzień zaplanowane zostały następujące atrakroyal wilanów znajdzie się topowa linia sprzętu, którego nie posiada cje: konsultacje dietetyczne dla kobiet w ciąży oraz jeszcze żadna siłownia w Polsce. Otwarcie nowego klubu fitness sta- mam karmiących, konsultacje kosmetyczne, badanie nowić będzie odpowiedź na sygnały ze strony mieszkańców wila- poziomu cukru i cholesterolu we krwi, konsultacje z nowa, którzy oczekują zwiększenia różnorodności tego typu oferty samobadania piersi, badane ciśnienia krwi, stoiska ze w najbliższej okolicy. zdrową żywnością, ekspozycjie skuterów/motocykli klub Fitness będzie jednym z wielu elementów projektu royal wi- miejskich, zajęcia sportowe typu fitness, joga, rozciąlanów zachęcających do aktywności fizycznej. na parterze inwestycji gające kręgosłup. O godzinie 18.00 w sali widowiskopowstanie największy w Polsce salon firmowy nike, a na terenie wej urzędu dzielnicy Jacek Borkowski zaprezentuje wokół budynku, w zależności od pory roku, działać będą np. boisko program kabaretowy połączony z repertuarem prodo siatkówki plażowej i piłki nożnej, siłownia miejska, ścianki wspi- gramu muzycznego pt. „żyłem jak chciałem". naczkowe, pop-up bary czy kino letnie. Będzie to całodzienna impreza dla rodzin z dziećmi, przygotowana we współpracy z Fundacją „dogoń Marzenia”, siłownią „Forday Fitness” oraz niepublicznym Przedszkolem „krasnoludki”. 31 maja odbędzie się mnóstwo atrakcji sportowych, takich jak: zumba, karate, taniec nowoczesny, konsultacje dietetyczne i treningowe, treningi z trenerami nike, wata cukrowa, karuzela, kręgle, dmuchane zabawki, mini koszykówka, malowanie buziek, kolorowanki, konkursy z nagrodami, animacje, zabawy, szczudlarze i bańki mydlane.

wiOsenny sezOn na iMPrezy w GMinie kOnstancin-JeziOrna

wakeBOardinG w kOnstancinie JeziOrnie

wiosna i lato w konstancinie upłyną pod znakiem imprez sportowych i kulturalnych. w weekend 9–10 maja w Gassach nad wisłą odbędzie się Flis Festiwal. Powstanie flisacka wioska, prezentacja dawnych zawodów, degustacja urzeckich potraw, przejażdżki tradycyjnymi łodziami, parada żaglowców oraz występy zespołów ludowych i folkowych. dodatkowo w ten sam weekend 10 maja w cieciszewie odbędzie się dzień strażaka, podczas którego spodziewamy się parady strażackiej okraszonej orkiestrą. tydzień później, w niedzielę 17 maja w Parku zdrojowym nastąpi się inauguracja letniego sezonu Muzycznego w konstancinie-Jeziornie. Otworzy go koncert znanego muzyka skubasa czyli radosława skubaja, który o godz. 20.00 wystąpi w amfiteatrze. 24 maja obchodzimy zielone Świątki nad wisłą na urzeczu. w ostatni weekend maja (31.05) w Parku zdrojowym odbędzie się dzień dziecka pod hasłem „dzieciaki kochają zwierzaki”.

na stawie przy alei wojska Polskiego w Mirkowie powstanie wyciąg do wakeboardingu. Już w tym sezonie zostanie tam zorganizowane miejsce dla amatorów wodnej rekreacji. Obecnie trwają przygotowania do budowy wakeparku. to będzie już drugi wyciąg, który powstanie na terenie naszej gminy. Pierwszy został otwarty w ubiegłym roku na stawie w Bielawie. w związku z tym konstancin-Jeziorna ma szansę stać się podwarszawską stolicą sportów „deskarskich”. to już drugi wyciąg do wakeboardingu, który powstanie na terenie tej gminy. w ubiegłym roku wakepark został otwarty w Bielawie nad stawem przy ul. wspólnej. Oprócz wyciągu dla sympatyków wodnej rekreacji otwarto tam m.in. bar, plażę, wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz plac zabaw dla dzieci i boisko do badmintona.

14 teraz wilanów Maj


ARTyKUł SPOnSOROWAny

Nowe miejsce

ALTO Wilanów: jedno miejsce, a tyle możliwości dla rOdziców i dla dzieci Wilanów wreszcie doczekał się obiektu, gdzie w jednym miejscu można zrobić zakupy, zjeść i spędzić czas wspólnie z rodziną. altO wilanów to pasaż handlowy, który, w przeciwieństwie do innych molochów – galerii handlowych, pozwala w krótkim czasie zrobić najpotrzebniejsze zakupy, załatwić sprawę w banku, wybrać wakacje z oferty tui. rodzice będą mogli kupić swoim pociechom zabawki i gry edukacyjne w sklepie science store (znanym między innymi z centrum nauki kopernik), dzieci skorzystają z usług fryzjera, a ich mamy zadbają u kosmetyczki o paznokcie. klienci zjedzą także obiad lub kolację w restauracji, podczas gdy dzieci pobawią się w dedykowanej dla nich sali zabaw Fikołki. altO znajduje się w centrum Miasteczka wilanów, na skrzyżowaniu alei rzeczypospolitej i Osi królewskiej. klienci najczęściej kojarzą pasaż z delikatesami sezam, które działają od sierpnia 2014 roku. do dyspozycji kupujących jest podziemny parking mieszczący 160 samochodów. to niezwykłe udogodnienie w Miasteczku wilanów, gdzie problemy z parkowaniem są główną zmorą mieszkańców. dobór najemców oraz dogodna lokalizacja pozwala mieszkańcom załatwić tu najpilniejsze sprawy. altO jest przyjaznym miejscem dla całych rodzin. z myślą o dzieciach i rodzicach powstały Fikołki, sala zabaw i centrum rozrywki dla dzieci do 11 lat. w czasie, kiedy rodzice mogą zająć się własnymi sprawami, profesjonalni animatorzy zaopiekują się ich pociechami przez siedem dni w tygodniu. Fikołki zajmują blisko 500 m2, a trzy wydzielone sale pozwalają zorganizować dla najmłodszych niezapomniane urodziny. Już teraz można rezerwować terminy na imprezę urodzinową dla dzieci, które będą mogły bawić się na zjeżdżalniach, tyrolkach, boisku sportowym, basenie z piłkami i w niezliczonych labiryntach (kontakt: 500 200 200 wew. 4). na co dzień na gości Fikołków czekają atrakcje w postaci zajęć artystycznych, warsztatów technicznych i innych zabaw edukacyjnych. Ofertę gastronomiczną obiektu uzupełnia kawiarnio-lodziarnia, a także restauracja cucina wilanów serwująca włoską kuchnię oraz najlepsze gatunki wina. z kolei fani sportu i piwa już od marca w the Beer store emocjonują się najważniejszymi wydarzeniami, które nie mogą ujść uwadze wiernych kibiców. a wszystko to przy kuflu jednego z 350 dostępnych na miejscu piw. klienci odwiedzający altO skorzystają również z usług biura podróży tui, oddziału banku Pekao, apteki oraz salonu fryzjersko-kosmetycznego. Oficjalne otwarcie pasażu handlowego planowane jest na weekend 23–24 maja. Pierwsi klienci altO wilanów będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert. Już tydzień później zapraszamy mieszkańców na obchody dnia dziecka. Przez cały weekend 30–31 maja na najmłodszych czeka moc atrakcji. w sobotę (30 maja) o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie autorskie podróżniczki neli, znanej jako „nela Mała reporterka”, a w niedzielę (31 maja) poza licznymi atrakcjami, o godzinie 13.00 zapraszamy na pokaz sztuk magicznych i iluzji.

Oficjalne otwarcie ALTO Wilanów – 23/24 maja (sob/ndz), Warszawa, al. Rzeczypospolitej 14 Obchody Dnia Dziecka – 30/31 maja (sob/ndz). Więcej informacji na stronach internetowych oraz profilach na FB www.fikolki.pl, www.cucinawilanow.pl, www.thebeerstore.pl www.tuiwilanow.pl lub pod numerem telefonu 500 200 200. Zapraszamy!

Maj teraz wilanów 15


Wydarzenia Program wilanowskiej nocy Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie jest podany na stronach internetowych Pałacu wilanowskiego.

Pałac zwiedzanie pałacu – od godz. 19.00 do 1.00. Ostatnie wejście o godz. 00.30. Parter pałacu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pałacowi Opowiadacze (akcja), godz. 19.00– 24.00 w wybranych komnatach pracownicy muzeum i wolontariusze będą opowiadać gościom o kolekcjonerach i kolekcji bezcennych dzieł sztuki zgromadzonych w muzeum. wilanowscy opowiadacze zapraszają gości do refleksji i rozmowy o zabytkach, które zazwyczaj umykają uwadze podczas zwiedzania. Bajki w pałacu, godz. 19.00–21.00 Pracownicy muzeum będą czytać najmłodszym bajki „Pieniek otwiera muzeum” oraz „Gdzie jest wydra?”. najmłodsi dowiedzą się, co trzeba zrobić, żeby otworzyć własne muzeum i na czym polega praca muzealnika. Muzeum utracone (prezentacja multimedialna), sala Biała, godz. 19.00–24.00 w ultranowoczesnej oprawie zaprezentujemy skarby kultury, które niegdyś znajdowały się w polskich zbiorach i które w wyniku zawieruch dziejowych przepadły bezpowrotnie.

dziedziniec Główny

nOc Muzeów w wilanOwie

najbliższa noc Muzeów w warszawie to impreza zaplanowana na 16 maja. Jest to nie tylko okazja do bezpłatnego zwiedzania pałacu, ale również możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych warsztatach i pokazach. Już od 210 lat publiczność wilanowa podziwia bogate zbiory sztuki, które stanisław kostka Potocki udostępnił zwiedzającym, tworząc pierwsze na ziemiach polskich muzeum sztuki. w tym roku muzeum zachęca do poznania historii o kolekcjach i ich twórcach, poszczególnych eksponatach i sposobach dzielenia się nimi ze społeczeństwem. dzięki wilanowskim konserwatorom i opiekunom zbiorów, którzy na co dzień odkrywają sekrety dzieł zgromadzonych w naszym muzeum, będziemy mogli dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów. tej nocy możemy wspólnie świętować noc Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie! w czasy wielkich kolekcjonerów przeniesie nas pokaz kulinarny, poświęcony smakom kuchni polskiej przełomu XViii i XiX w. oraz pokaz mody „stylowe kolekcje”. rodzice i dzieci będą mogli stworzyć własne kolekcjonerskie pocztówki, a także posłuchać bajki o Pieńku, który nie bał się otworzyć muzeum. liczne warsztaty przyrodnicze pozwolą poznać kolekcje dawnych roślin ozdobnych i użytkowych z wilanowskich ogrodów.

16 teraz wilanów Maj

kulinarny Grand tour – kuchnia w Polsce w XViii i na pocz. XiX w., godz. 19.00–22.00 Podczas tegorocznej nocy Muzeum króla Jana iii w wilanowie opowiemy, co i jak jadano w czasach, gdy właścicielem wilanowa był stanisław kostka Potocki, a także czym kuchnia tamtych czasów różniła się od sławnej tradycji sarmackiej. Posłuży nam do tego niezwykłe źródło, książka kucharska „kucharz doskonały” wojciecha wielądka. Przybliżymy barwne opowieści o zwyczajach stołowych, zastawie i naczyniach. zastanowimy się wspólnie, co ówcześni podróżnicy-kolekcjonerzy mogli przywozić z dalekich podróży ze sobą do kraju poza kolekcją unikatowych przedmiotów – czyli jak ich wyjazdy wzbogacały sztukę kulinarną i wiedzę o niej. elementem uzupełniającym będą krótkie pokazy kulinarne mistrza Macieja nowickiego (godz. 19.30, 20.30, 21.30), bazujące na przepisach z „kucharza doskonałego”. niezwykła kolekcja łukasza Biczyńskiego (pokaz), godz. 19.00–23.00 Pokaz kolekcji uzbrojenia z przełomu XViii i XiX wieku pozwoli prześledzić, jak na przestrzeni wieków zmieniała się broń oraz forma-


Wydarzenia cja wojskowa. uczestnicy będą mogli zobaczyć szpady, pałasze, szable bojowe i paradne oraz broń palną. rozwiążemy także niezwykłą zagadkę: dlaczego Polacy jako jedyni na świecie mają czapki rogatywki. kiermasz książek wilanowskich, godz. 19.00–24.00 zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie. w muzealne święto oferujemy atrakcyjne rabaty. z pewnością każdy wybierze dla siebie interesującą książkę. stylowe kolekcje (pokaz mody), godz. 21.00 uczestniczki programu edukacyjno-charytatywnego debiutantki, realizowanego w Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie, zaprezentują modę z epoki księstwa warszawskiego oraz współczesne kreacje inspirowane kwiatami z królewskich ogrodów.

wOzOwnia „różności o różach” oraz „na grządce u króla” (warsztaty dla rodzin z dziećmi od lat 3), godz. 19.00–23.00 co łączy królewską rezydencję Jana iii i rody yorków i lancasterów oraz gdzie w ogrodzie można znaleźć nawiązania do tych zwaśnionych rodzin? dokąd podróżuje cykoria podróżnik i co lubi lubczyk? i w końcu, gdzie szukać bani? na te i inne pytania możecie uzyskać odpowiedź, przychodząc do Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie w czasie tegorocznej nocy Muzeów 2015. Podczas licznych warsztatów manualnych poznamy różności o różach i zapomnianych warzywach.

PerGOla / scriPtOriuM Villa nOVa (Przy weJŚciu dO Parku) zielnik kaligraficzny (warsztaty dla dzieci od 7 lat, młodzieży i dorosłych), godz. 19.00–23.00 warsztaty umożliwią poznanie kroju pisma z czasów króla Jana iii oraz naukę kreślenia liter w charakterze pisma angielskiego przy użyciu pióra. Będziemy kaligrafować łacińskie nazwy roślin i przygotujemy podpisy do zielników na kartach z obrazkiem wybranej rośliny. Pozdrowienia z wilanowa! kolekcjonerskie pocztówki (warsztaty dla rodzin z dziećmi powyżej 6 lat), godz. 19.00–23.00 uczestnicy warsztatów poznają historie wybranych obiektów z kolekcji Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie. wcielą się w rolę kolekcjonera dzieł sztuki, który ma niebywałą okazję wybrać spośród fotografii te przedstawiające – jego zdaniem – najcenniejsze obiekty w zbiorach wilanowskich i stworzyć wyjątkową pocztówkę kolekcjonerską. to okazja również do poznania tajników scrapbookingu. Pozdrowienia z wilanowa będzie można wykaligrafować gęsim piórem! zajęcia edukacyjne w wozowni i na pergoli będą tłumaczone na język migowy, przy kilku stanowiskach edukatorzy zapewnią audiodeskrypcję. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

koncerty w Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie – maj 2015 Cykl koncertów „Triumf, chwała i sława – arcydzieła muzyki kameralnej" data: 10 maja 2015 r., godz. 19.00 30 maja 2015 r., godz. 18.30 MieJsce: sala Biała, Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie. wstęP: wolny, ilość miejsc ograniczona. to kolejna edycja cyklu koncertów, będąca wynikiem współpracy Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie z katedrą kameralistyki Fortepianowej uniwersytetu Muzycznego Fryderyka chopina w warszawie. Przedsięwzięcie to ukazuje kulturową ciągłość sztuki muzycznej europy w literaturze kameralnej po wiktorii wiedeńskiej, gdyż to wydarzenie było znaczące dla europy, jak i dla nas przez pamięć Jana iii sobieskiego. Proponowane spotkania to panorama 350 lat europejskiej historii muzyki kameralnej. repertuar prezentowany w czasie całego cyklu będzie różnorodny, będziemy mogli wysłuchać arcydzieł muzyki klasycznej po utwory kompozytorów XX w. zaprezentowane zostaną dzieła wielkich twórców, ukażemy historię gigantów muzyki poważnej poprzez różnice i podobieństwa ich twórczości. wykonawcami koncertów będą kameraliści, studenci i absolwenci katedry kameralistyki Fortepianowej uniwersytetu Muzycznego Fryderyka chopina w warszawie, którzy byli finalistami wielu prestiżowych konkursów w Polsce i na świecie. Harmonogram koncertów: 10 maja 2015, sala Biała, godz. 19.00 – koncert V wykonawcy: enrique Bazaga – fortepian, Hiszpania-Malaga. Program: muzyka hiszpańska. 30 maja 2015, sala Biała, godz. 18.30 – koncert Vi wykonawcy: katarzyna seremak – skrzypce, Maria Ślipska – wiolonczela, natalia reichert – altówka, Michał Bruliński – fortepian. Program: Johannes Brahms – kwartet fortepianowy a-dur op. 26; w. a. Mozart – kwartet fortepianowy g-moll kV478. Cykl koncertów „Anonse i echa MLAMD” koncert iii Program: J.s. Bacha,H. Purcell, a. Jarzębski. wykonawcy: simon standage – skrzypce oraz zespół il tempo, kier. art. agata sapiecha – skrzypce. data: 23 maja 2015, godz. 19.00 Miejsce: sala Biała Muzeum Pałacu w wilanowie Forma wstępu: wstęp płatny, bilety w cenie 20 zł normalny, 10 zł ulgowy Bilety można kupić w: • kasie na przedpolu (żółty domek) – możliwa płatność kartą, • przez internet: http://www.bilety.wilanow-palac.pl. zapraszamy na koncerty cyklu odbywającego się w zabytkowych wnętrzach warszawy, łączącego koncerty z wykładami, prowadzonymi na poziomie przystępnym dla melomanów, ale zarazem bardzo kompetentnym, przez osoby z dużym doświadczeniem, często nauczycieli akademickich – muzykologów i muzyków, z Polski oraz spoza jej granic. w ramach wykładów/prezentacji publiczność zostanie zapoznana z historycznym instrumentarium, oryginalnymi źródłami muzycznymi (rękopisy i starodruki), z historycznymi kontekstami, w jakich funkcjonował dawny repertuar (ogromnie ważnymi dla jego prawidłowej recepcji, a często zupełnie nieznanymi odbiorcom) oraz z zasadami historycznej praktyki wykonawczej i źródeł wiedzy o niej (traktaty teoretyczne, dawne podręczniki gry na instrumentach itp.). ideą cyklu jest nawiązanie do głównej tematyki festiwalu i kursu muzyki dawnej, organizowanego w lipcu 2015 r. (jako Międzynarodowej letniej akademii Muzyki dawnej – impreza z ponad dwudziestoletnią tradycją), stąd jej tytuł – anonse i echa MlaMd.

Maj teraz wilanów 17


Wydarzenia

„w OGrOdzie króla Jana zak

– historyczny pokaz mody w wykonaniu wilan Już od 210 lat publiczność Pałacu w wilanowie podziwia to miejsce oraz bogate zbiory sztuki, które stanisław kostka Potocki udostępnił zwiedzającym, tworząc pierwowzór muzeum. Pierwsza warszawska noc Muzeów odbyła się w 2004 r. zgłosiło się do niej jedenaście placówek, w tym oczywiście Muzeum Pałacu w wilanowie. zwiedziło je ponad 16 tysięcy osób. w zeszłorocznej edycji instytucje kultury odwiedziło blisko 200 tysięcy osób.

ponadczasowych wartości. Jego twórczynią jest agnieszka Michalczyk. Około dwudziestu debiutantek z całej Polski, spotyka się co miesiąc w wilanowie na tzw. Pensjach debiutantek. Pod okiem fachowców uczą się gracji, elegancji, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę z zakresu historii, psychologii, obyczajowości, wystąpień publicznych, savoir vivre oraz innych umiejętności niezbędnych w życiu młodej, kulturalnej kobiety. w noc Muzeów debiutantki każdej edycji przygotowują na dziedzińcu pałacowym epokowy pokaz mody. Podejmują chociaż tradycja nocy Muzeów w Polsce ma tylko 12 lat, na stałe również ogólnopolskie działania charytatywne, m.in. „kochaj wpisała się w harmonogram wielu historycznych miejsc i w nasze zwierzaka”, „Młodość dla doświadczenia”, czy „debiutantki kalendarze. z niecierpliwością czekamy na połowę maja i trzy- dzieciom”. uważność na drugiego człowieka i dobroczynienie mamy zawsze kciuki, by dopisała piękna pogoda. jest bardzo ważnym aspektem programu ”debiutantki”. Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie co roku przygotowuje niezliczone atrakcje, by przyciągnąć jak największą liczbę zwiedzających. Od dziesiątej – jubileuszowej edycji, która odbyła się 18 maja 2013 r., pojawiła się dodatkowa atrakcja. Jest nim historyczny pokaz mody w wykonaniu uczestniczek edukacyjno-charytatywnego programu „debiutantki”, realizowanego przez Muzeum Pałac w wilanowie, stowarzyszenie akademia wilanowska oraz Fundację im. królowej Marii kazimiery, przeznaczonego dla dziewcząt z całej Polski w wieku 18–24 lata.

Pierwszy pokaz mody „Marie na królewskim dworze” przyciągnął na dziedziniec pałacowy prawie 3 tysiące ludzi i był prawdziwą sensacją barokowo-współczesną. Patronką tego pokazu była królowa Marysieńka, dla której zakochany mężczyzna zbudował to wyjątkowe miejsce.

„debiutantka Modna” w wykonaniu uczestniczek drugiej edycji programu „debiutantki” odbyła się w Oranżerii 17 maja 2014 r. i nawiązywała do znanego utworu ignacego krasickiego „żona modna”. Pierwowzorem tego dzieła była izabela „debiutantki” to program jedyny w Polsce o takim charakterze. lubomirska – właścicielka Pałacu w wilanowie, ikona stylu nawiązuje do przedwojennych form kształcenia młodych osób i mody rokoko w ówczesnej rzeczypospolitej.

18 teraz wilanów Maj


Wydarzenia

królewski dzień dziecka 2015 - pod patronatem teraz wilanów

kwitły kwiaty”

nowskich debiutantek

inspiracją najbliższego historycznego pokazu mody, który odbędzie się już 16 maja br., jest aleksandra z lubomirskich Potocka – „Pani na wilanowie”, żona wspomnianego wcześniej stanisława kostki Potockiego. to ich symboliczny nagrobek, wystawiony przez syna aleksandra, znajduje się na przedpolu parkowym pałacu wilanowskiego, robiąc ogromne wrażenie potęgi, przy jednoczesnej zadumie nad kruchością życia doczesnego. tradycją jest, że w każdym epokowym pokazie mody w wykonaniu debiutantek łączą się elementy historyczne ze współczesnością. Obok przepięknych rekonstrukcji empire, noszonych w czasach księstwa warszawskiego, zobaczymy współczesne suknie inspirowane kwiatami z ogrodów królewskich, które były pasją króla. suknie współczesne zaprojektowała znana projektantka agnieszka Murawska. wszystkie rekonstrukcje empire zostały wykonane przez studentów i absolwentów wyższej szkoły artystycznej z warszawy.

Zapraszamy serdecznie na historyczny pokaz mody w wykonaniu uczestniczek III edycji programu „Debiutantki” pt. W OGRODZIE KRÓLA JANA ZAKWITŁY KWIATY 16 maja br. o godz. 21.00. na dziedziniec pałacowy. Maj teraz wilanów 19

ostatnia majowa niedziela w Wilanowie będzie dedykowana dzieciom. Wszystkim dzieciom – i tym małym, i tym dużym. uczestniczki iii edycji programu edukacyjno-charytatywnego „debiutantki” wraz z dziećmi z przedszkola „Miasteczko dzieci” i pozostałymi partnerami przygotowały wspaniałe atrakcje. na górnym tarasie Muzeum Pałacu w Wilanowie stanie duża scena, na której przewidziano moc występów, koncertów, konkursów i wyjątkowe przedstawienie, które na pewno poruszy wszystkie serca. dzień 31 maja obchodzić będziemy po królewsku. rozpocznie go maraton dzieci i wspólne tworzenie przez dzieci, pochodzące z różnych zakątków świata, najdłuższego rysunku pt. „dywan tolerancji”. Będziemy próbowali pobić rekord księgi Guinnesa. to wspólne niedzielne malowanie rozpocznie się już o godz. 11.00 i potrwa do 18.00. na scenie uczestniczki programu edukacyjno-charytatywnego „debiutantki” wystawią o godz. 16.00 sztukę Braci Grimm pt. „Jednooczka, dwuoczka, trójoczka”, małe baletniczki wystąpią w pokazie baletu, a „kolorowe dzieci” w pokazie mody. koncertom i innym atrakcjom nie będzie końca. do Ogrodu różanego zawita piękny trOn, na którym można będzie zrobić sobie zdjęcia, pomalować buźkę i przebrać się w piękne stroje. królewski dzień dziecka organizują: dzielnica wilanów m.st. warszawy, Muzeum Pałacu króla Jana iii w wilanowie, stowarzyszenie akademia wilanowska, Fundacja im. królowej Marii kazimiery, centrum kultury wilanów, Przedszkole „Miasteczko dzieci”, Porsche club Polska oraz uczestniczki trzeciej edycji programu „debiutantki” ze wsparciem wyższej szkoły artystycznej z warszawy, Fundacji „edulandia” oraz Omenaa Foundation.


Wydarzenia

kultura na seriO i na żarty kuźnia kulturalna przyzwyczaiła nas, że środek tygodnia nie musi być nudny. nie inaczej będzie w maju, kiedy na scenie wystąpią kabarety, artyści jazzowi i wykonawcy poezji śpiewanej. większość żyje od weekendu do weekendu, a wszystko co między poniedziałkiem a piątkiem, chętnie by wymazała z pamięci. ale czy na pewno? Organizowane cyklicznie w kuźni kulturalnej występy sprawiają, że wraca nam dobry humor i na nowo ładujemy baterie. w trakcie kwietniowych wydarzeń sala koncertowa kilkukrotnie wypełniła się gośćmi. stanisław soyka zabrał publiczność na księżyc, śpiewając „Fly me to the moon” z repertuaru Franka sinatry, a inteligentny humor andrzeja Poniedzielskiego rozbawił nie jednego ponuraka. Jeden z uczestników koncertu Marka dyjaka tak skomentował go po zakończeniu: „silna dawka emocji i wzruszeń okraszona przepiękną muzyką”. nic dodać, nic ująć. kto lubi jazz, z pewnością powinien wybrać się na koncert agi zaryan (20.05). Biletów jednak już brak. Postaramy się zaprosić artystkę ponownie. Jeśli ktoś nie ma jeszcze prezentu dla mamy z okazji ich święta, doskonałym pomysłem będzie bilet na recital Michała Bajora (26.05). z kolei katarzyna Miller, felietonistka, poetka i filozofka, zabawi gości na scenie 28 maja. do zobaczenia w kuźni kulturalnej

20 teraz wilanów Maj


Uroda

duży ProbleM, MaŁy zabieg! Medycyna estetyczna kojarzy się zazwyczaj z zabiegami upiększającymi i odmładzającymi. Jednak wiele z tych zabiegów jest również zbawiennych dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. dzięki nim podnosimy komfort życia i pozbywamy się uciążliwych problemów, które często są lekceważone w gabinetach lekarskich. coraz częściej schorzenia, które dotychczas leczono tylko operacyjnie, można zlikwidować za pomocą zabiegów bezinwazyjnych. Pacjent może uniknąć okresu rekonwalescencji oraz ryzyka pojawienia się komplikacji pooperacyjnych. do takich nowoczesnych metod zaliczamy zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej oraz zabieg poprawiający jakość i komfort snu.

ARTyKUł SPOnSOROWAny

Ginekologia estetyczna zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej polecane są kobietom, które nie do końca akceptują wygląd swoich stref intymnych lub cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Może to być kwestia genetyczna, może wynikać ze zmian po porodzie lub zabiegu chirurgicznego albo byćwynikiem procesu starzenia, w którym dochodzi do zanikania tkanki podskórnej. Przyczyn jest wiele, skutek jeden: dyskomfort. zabiegi ginekologii estetycznej pomagają pozbyć się dyskomfortu, dodają pewności siebie i poprawiaja samoocenę kobiety. takimi nowoczesnymi procedurami leczenia z zakresu ginekologii estetycznej są m.in. zabieg obkurczania pochwy i zabieg eliminujący wysiłkowe nietrzymanie moczu. zabieg obkurczania pochwy (poprawa elastycznosci pochwy) polega na pobudzaniu produkcji kolagenu w błonie śluzowej oraz w powięzi wewnątrzmiednicznej. w efekcie dochodzi do zwiększenia napięcia tkanek poddanych zabiegowi, zmniejszenia kąta nachylenia i przywrócenia normalnej funkcjonalnosci cewki moczowej. Poprzez obkurczenie ścianek pochwy kobiecie zostaje przywrócony komfort i radość współżycia oraz intensywniejsze odczuwanie doznań. Cena zabiegu rewitalizacji pochwy: 1700 zł.

zabieg leczący wysiłkowe nietrzymanie moczu polega na fototermicznym, nieablacyjnym napięciu i obkurczeniu pęcherza moczowego przy użyciu lasera Fotona dynamis sP. laser oddziałuje na błonę śluzową przedsionka pochwy, ujście pęcherza moczowego oraz obszar wzdłuż przedniej ścianki pochwy. zazwyczaj wystarcza 1 zabieg, a pacjentka może wrócić do codziennego życia bezpośrednio po nim. zabieg jest bezinwazyjny i nie wymaga znieczulenia, nie ma też ryzyka wystąpienia powikłań, częstych w przypadku operacji. Powyższym zabiegom można się poddać w revival clinic. Cena zabiegu wysiłkowego nietrzymania moczu: 1800 zł. Konsultacja lekarska wliczona w cenę.

Leczenie chrapania – Nightlase chrapanie powszechnie uważane jest za wstydliwą przypadłość, a przy tym bardzo kłopotliwą. Oznacza nie tylko dyskomfort dla osób chrapiących i ich partnerów, ale może być również symptomem poważnych schorzeń. nieleczone chrapanie może stopniowo przekształcić się w przewlekły i niebezpieczny proces chorobowy, prowadzacy niejednokrotnie do występowania bezdechów sennych, a w ciagu dnia do przewlekłego uczucia niewyspania, zaburzeń koncentracji, rozwoju chorób układu krążenia, osłabienia libido i depresji. zabieg leczenia chrapania polega na naświetleniu wiązką lasera tkanek miękkich gardła, powodując obkurczenie i pobudzenie wzrostu i produkcji włókien kolagenowych. nightlase to bezinwazyjna, bezbolesna i skuteczna metoda leczenia chrapania. nie wymaga znieczulenia, ani ograniczeń w jedzeniu i piciu po zabiegu. Procedura zabiegowa wykonywana jest w czasie 20 do 40 minut przy użyciu specjalistycznego lasera Fotona spectro sP. Cena zabiegu: 600 zł. Konsultacja lekarska wliczona w cenę.

zapraszamy

Revival Clinic

Maj teraz wilanów 21

• MEDyCynA ESTETyCZnA • DERMATOLOGIA • CHIRURGIA ESTETyCZnA • DERMATOCHIRURGIA • GInEKOLOGIA ESTETyCZnA • LARynGOLOGIA nowość!!! LECZEnIE CHRAPAnIA • KOSMETOLOGIA • KOSMETyKA • TRyCHOLOGIA (LECZEnIE CHORóB SKóRy GłOWy) • PROGRAMy DLA KOBIET W OKRESIE CIĄZy I PO CIĄŻy

Revival Clinic ul. Branickiego 10 lok 118, 02-972 Warszawa www.revivalclinic.pl www.facebook.com/klinika.revival


świat na językach

na językach w maju Myśląc o maju, większość z nas myśli o weekendach, wypadach za miasto czy kocyku pod gruszą. A gdyby tak dołączyć do majowego szaleństwa festiwali w największych miastach Europy? Berlin, Cannes i Londyn serdecznie zapraszają do odwiedzin i przeżycia niesamowitych chwil na świeżym powietrzu i nie tylko. FESTIWAL KULTURY I KARNAWAŁ W BERLINIE Festiwal kultury i karnawał w Berlinie odbywają się co roku w weekend zesłania ducha Świętego. ten wspaniały, kolorowy i tętniący życiem festiwal, celebrujący wszystkie kultury świata, organizowany jest z okazji 30. rocznicy powstania the international art of leaving Foundation. Festiwal trwający 4 dni obfituje w koncerty, występy, pokazy kulinarne, a w powietrzu czuć zapachy i smaki wszystkich kontynentów. kulminacją imprezy jest przemarsz parady w niedzielę. Ponad 70 tys. gości ze 150 krajów uczestniczących w festiwalu stoi wzdłuż ulicy, podziwiając występy zarówno profesjonalistów, jak i nieprofesjonalistów, bo jest to ich święto – święto ludzi, z różnych grup wiekowych i społecznych, o odmiennych kulturach i rasach. Przez te 4 dni wszelkie bariery międzyludzkie wydają się nie istnieć. Festiwal ma na celu uszanowanie zasad, norm i wartości różnorodnych kultur oraz świętowanie harmonii tej różnorodności. Park Jogi Festiwalu kultur Świata kusi i zachęca do odwiedzenia Berlina. Odnajdziemy tam życiodajną energię, spokój, a być może zechcemy nawet zmienić styl życia? Berlin świetnie radzi sobie z przyjęciem tak wielkiej liczby gości. najlepszym miejscem na pobyt w czasie karnawału jest dzielnica kreuzberg, czyli samo serce imprezy, bądź zakwaterowanie przy stacji Hallesches tor czy Mehringdamm. FESTIWAL W CANNES nie ma chyba bardziej prestiżowego festiwalu filmowego niż ten, który odbywa się niemal nieprzerwanie od 1946 r. na lazurowym wybrzeżu w cannes. na coroczne święto filmu przybywają

22 teraz wilanów Maj

znamienitości z branży filmowej, a także debiutanci, którzy dopiero wkraczają do świata fleszy, splendoru i czerwonego dywanu. najważniejszą nagrodą przyznawaną podczas canneńskiego festiwalu jest złota Palma (Palme d'Or) dla najlepszego filmu. do tej pory jedynymi polskimi filmami, które zostały nagrodzone złotą Palmą są: „człowiek z żelaza” andrzeja wajdy oraz „Pianista” romana Polańskiego.


świat na językach w tym roku podczas 68. edycji festiwalu postanowiono oddać hołd ingrid Bergman, której podobizna znajduje się na tegorocznym, oficjalnym plakacie eventu. aktorka grała u boku takich legend kina jak: alfred Hitchcock, Humphrey Bogart, roberto rossellini czy Gregory Peck. w trakcie festiwalu podczas cannes classics wyemitowany zostanie dokument stiga Björkmana poświęcony aktorce, zatytułowany „Her Own words”. 68. festiwal filmowy w cannes odbędzie się w dniach 13– 24 maja. na czele jury zasiądą Joel coen i ethan coen. LONDON COFFEE FESTIVAL w dniach od 30 kwietnia do 3 maja rozpoczyna się londyński Festiwal kawy 2015, czyli jedna z najważniejszych imprez kawowych w wielkiej Brytanii. szacuje się, że uk w tym czasie odwiedzi ponad 22 tys. interesantów. to miejsce dla tych, którzy nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki ukochanej kawy, rozmowach przy espresso lub relaksującej mocchi. Festiwal podzielony jest na dwie sesje: 30 kwietnia–1 maja – spotkania branżowe, 1–3 maja – festiwal otwarty dla gości. w weekend planowane są 3 sesje: brunch session (10–13), lunch session (13–16) oraz teatime session (16–19).

Festiwal urozmaicą pokazy profesjonalnych baristów, które potrafią zmienić picie porannej kawy w chwile prawdziwej celebracji tego popularnego napoju, a także degustacja kaw ponad 200 producentów, kioski smakoszy oraz muzyka live. Głównym punktem Festiwalu będzie całkowicie nowa formuła zawodów dla baristów pod nazwą coffee Masters, a nagroda główna dla zwycięzcy to 5000 GBP. Polskę w tym roku będzie reprezentował sławek saran. ciekawy jest również fakt, że jednym z pomysłodawców koncepcji zawodów jest łodzianin, Victor Frankowski, który od lat mieszka w londynie.

Maj teraz wilanów 23


Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Ogłoszenia

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

24 teraz wilanów Maj


Business mama

Business MaMa na wilanOwie, czyli nOwy kOncePt

BaBy Hair

Pani Małgosia gąsiorowska, wcześniej uznany bankowiec, teraz mama dwójki małych dzieci. Po urodzeniu córki spędziła z nią w domu sporo czasu dając sobie czas na cieszenie się macierzyństwem i wyczekanym potomstwem, a gdy po kilku latach pojawił się na świecie syn wiedziała już, że do pracy chce wrócić szybciej, ale na pewno nie do korporacji. częste wyjazdy służbowe, spotkania poza godzinami pracy, szeroka, znana wszystkim, rozpiętość godzin pracy jaka panuje w dużych firmach rzadko sprzyjają opiece nad dwójką maluchów. oczywiście istnieją żłobki, przedszkola oraz nianie, ale najważniejsze jest to, jakie rozwiązanie dla naszej rodziny będzie najkorzystniejsze i jaką decyzje w tej sprawie podejmiemy.

coraz częstszym zjawiskiem jest brak chęci powrotu do korporacji mam, które mają małe dzieci. Jeśli tylko sprzyja nam rodzina, wspiera mąż lub partner i sytuacja na to pozwala szukamy dla siebie niszy, która da zarówno satysfakcję jak i możliwości zarobienia pieniędzy przy jednoczesnym dopasowaniu godzin pracy do potrzeb naszych i naszej większej już rodziny. i zaczynamy szukać w głowie pomysłu... w przypadku Pani Małgosi tak właśnie powstała idea stworzenia salonu fryzjerskiego przyjaznego dzieciom. rozglądając się po warszawie a wilanowie zwłaszcza nie widać na mapie naszych lokali usługowych tak specjalistycznego salonu. Owszem, gabinetów piękności mamy bez liku, ale skierowanego wyłącznie na dzieci już nie. a trudno o lepsze miejsce na tego typu usługę niż obfitujący w dzieci wilanów! Od pomysłu do realizacji nie minęło więc dużo czasu i tak 18 kwietnia, po zaledwie 3- tygodniowym remoncie otwarty został salon Baby Hair w Miasteczku wilanów. Miejsce jest bardzo świeże i nowe, mieszkańcy powoli dowiadują się o jego istnieniu, ale zaintresowanie sprawia, że Pani Małgosia jest dobrej myśli. Małych klientów przybywa! a to za sprawą nie tylko samej usługi, ale też dodatkowych atrakcji. salon jest nieduży, przytulny, w pastelowych kolorach. na najmniejszych klientów czekają dwa stanowiska w postaci samochodzików, z ekranami, na których można obejrzeć bajkę lub posłuchać muzyki, dla troszkę większych jest przygotowany profesjonalny fotel, na którym mały klient może poczuć się prawie dorosły. dodatkowo jest kącik dla dzieci czekających na strzyżenie z zabawkami i kolorowankami i przyklejona do ściany miara, dzięki której dzieci mogą przy każdej wizycie odnotować ile urosły. Pani Małgosia nie ma doświadczenia fryzjerskiego, na razie zatrudniła jedną wykwalifikowana panią fryzjerkę, która ma spore doświadczenie w pracy z dziećmi i właściwe podejście – dużo cierpliwości, uśmiech na twarzy i pogodę ducha. właścicielka poszukuje jeszcze jednego pracownika. z doborem kosmetyków jest już łatwiej. duże, znane firmy specjalizujące się w kosmetykach fryzjerskich robią również serię specjalistyczną dla dzieci – bez parabenów, bez silikonów, ładnie pachnące i nie powodujące podrażnień skóry. nawet lakier do włosów na zapach malinowy! w salonie oczywiście nie ma usługi koloryzacji włosów czy zabiegów typu trwała ondulacja. dzięki temu nie ma również charakterystycznego zapachu, który często towarzyszy salonom fryzjerskim dla dorosłych. zamiast tego możemy jednak zamówić usługę okolicznościowego upięcia, uczesania, zrobienia loków. Przed zbliżającym się okresem komunijnym – usługa wręcz niezbędna. w ciągu najbliższego półrocza, w zależności od tego jak szybko będzie rozwijał się biznes Pani Małgosia planuje wprowadzić jeszcze usługę przekłuwania uszu dla dzieci. Jest to całkowicie bezpolesny zabieg, polegający na wpięciu, specjalnym, przeznaczonym do tego pistoletem, kolczyka z masy pozbawionej metalu i uczulającego niklu. kolczyki te mają różne kształty i kolory, można wybrać dowolny wzór. Po około 8 tygodniach zmienia się je na wybrane przez rodzica kolczyki ze szlachetnego metalu. do wykonywania tej usługi potrzebny jest certyfikat, który salon już posiada. w pierszych tygodniach funkcjonowania salonu Pani Małgosia jest w nim codziennie, żeby osobiście doglądać biznesu. salon jest otwarty w tygodniu od godz. 10 do 18.30, a w soboty od godz. 9 do 15. łączenie pracy i prowadzenia domu nie jest łatwe, zwłaszcza pierwsze chwile były trudne, ale przy właściwej organizacji wszystko da się pogodzić. nieodzowna jest pomoc męża, który wspiera Pania Małgosię w nowej pracy. w tej chwili jeszcze za wcześnie na omawianie dalszych planów rozwoju biznesu. Otwarcie nastąpiło zaledwie kilka tygodni temu. niedługo powstanie strona internetowa, póki co, działa fan page na popularnym portalu społecznościowym. w salonie oprócz usług fryzjerskich dla dzieci można również kupić drobne zabawki do 50 zł i ubranka na przyjęcia dla dzieci. w najbliższych planach są również animacje. Będa to głównie eventy weekendowe, w salonie będzie można spotkać klauna lub zrobić dziecku zmywalny tatuaż. na zbliżający się dzień dziecka przewidzianych jest sporo atrakcji. Pani Małgosia Gąsiorowska nie planuje już wrócić do pracy w korporacji. Pragnie rozwijać prywatny biznes i czynnie brać udział w wychowaniu swoich dzieci, tak, aby nie przegapić najważniejszych chwil. Będziemy się przyglądac dalszym losom salonu a tymczasem zapraszamy do Baby Hair na wilanowie!

Maj teraz wilanów 25


Uroda kolejnym bardzo popularnym zabiegiem w ramach profilaktyki anti-aging jest mezoterapia igłowa. Jest to zabieg rewitalizujący oraz poprawiające jakość, gęstość i nawilżenie naszej skóry. najlepszym okresem dla tego typu zabiegów jest właśnie wiosna, a także lato, kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na działanie szkodliwego promieniowania uV.

Wiosna z medycyną estetyczną Medycyna estetyczna jest obecnie najprężniej rozwijającą się gałęzią medycyny, która koncentruje się na zdrowiu człowieka poprzez poprawę jego wyglądu, w tym profilaktykę starzenia, korygowanie oznak upływającego czasu oraz redukcję niedoskonałości stworzonych przez naturę. zajmuje się także edukacją w zakresie odżywiania, metabolizmu oraz codziennych problemów każdego pacjenta. najbardziej rozpoznawalnym zabiegiem cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem jest iniekcja toksyny botulinowej do mięśni mimicznych twarzy w celu redukcji zmarszczek. Prawidłowo podana rozświetla spojrzenie i daje efekt wypoczętej, młodej twarzy bez efektu maski. co ciekawe toksyna botulinowa niesie nam pomoc nie tylko w odejmowaniu lat, lecz poprawia jakość życia redukując nadmierną nadpotliwość pach, twarzy, stóp i dłoni. Obecnie coraz więcej pacjentek i pacjentów jest zainteresowanych poprawą owalu twarzy. w tym wypadku doskonale odmładzają wygląd tzw. zabiegi wolumetryczne z podaniem różnych preparatów opartych na naturalnych substancjach takich jak kwas hialuronowy – zabiegi te powodują znacznego stopnia odmłodzenie kształtów twarzy, uwydatniają kości policzkowe, poprawiają kształt ust. 26 teraz wilanów Maj

do korekcji bruzd nosowo-wargowych, owalu twarzy czy poprawienia objętości używamy bardziej stężonych i usieciowanych preparatów kwasu hialuronowego w zależności od zaawansowania zmarszczek, bądź dużych ubytków objętości związanych z grawitacją. nowością na rynku są preparaty z linii neauvia Organic, w których znajduje się wysoko oczyszczony kwas hialuronowy wyprodukowany w nowej, bardziej bezpiecznej technologii. dzięki zastosowaniu bakterii Bacillus subtilis przy produkcji kwasu hialuronowego uzyskuje się produkt, który nie wywołuje reakcji nadwrażliwości, a przez to jest naprawdę bezpieczny dla ludzkiego organizmu. w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania do zabiegu z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, świetnym rozwiązaniem jest regeneracja skóry dzięki osoczu bogatopłytkowemu PrP, tzw. wampirzy lifting.


Uroda terapia regeneracyjna PrP jest nowoczesną, odmładzającą skórę procedurą anti-aging, która uruchamia proces naturalnej, biologicznej regeneracji tkanek przy użyciu własnej krwi pacjenta i daje długotrwały efekt. wstrzyknięcie PrP cienką igłą przez skórę, umożliwia uwolnienie czynników wzrostu z osocza bogatopłytkowego, co w konsekwencji powoduje namnażanie komórek, tworzenie się naczyń włosowatych oraz, co najważniejsze, tworzenie nowych struktur kolagenu. skuteczność procedury jest na tyle widoczna, że zabieg ten jako jeden z niewielu stosowany jest w leczeniu nadmiernego wypadania włosów. Przyczyną przejściowej utraty włosów może być nieprawidłowa dieta, zaburzenia hormonalne, stres czy depresja. w przypadku, gdy dotychczasowe próby leczenia bez pomocy lekarza zawiodą warto zainwestować w zabiegi medycyny estetycznej, które pomogą zniwelować problem, np. PrP angel systems. Pozwala on na wysoko skoncentrowaną separację płytek krwi własnej pacjenta, które następnie podawane są w postaci iniekcji w owłosioną skórę głowy. czynniki wzrostu zawarte w płytkach stymulują cebulki włosowe do regeneracji i wzrostu włosa. efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu w postaci zahamowania wypadania włosów, natomiast zauważalne zagęszczenie włosów widoczne jest już po 6 miesiącach. alternatywą jest podanie osocza bogatopłytkowego metodą ceccarelli, które wymaga częstszych wizyt u lekarza lub mezoterapia z peptydami stymulującymi wzrost włosów.

ARTyKUł SPOnSOROWAny

Gdy w trakcie naszych przygotowań do lata zauważymy utrzymujące się pomimo regularnych ćwiczeń i stosowanej diety miejscowe, zlokalizowane skupiska tkanki tłuszczowej dobrym pomysłem jest ich zredukowanie poprzez zastosowanie lipolizy iniekcyjnej preparatem aqualyx. Jest to jedyny preparat, który został zarejestrowany do iniekcyjnego zabiegu usuwania tkanki tłuszczowej. w Polsce zarejestrowany i dopuszczony do stosowania od 2010 r. nie zawiera fosfatydylocholiny ani innych fosfolipidów. aqualyx jest roztworem opartym na bazie mikrożelatynowej, dzięki czemu posiada kontrolowany system uwalniania czynników aktywnych. dzięki temu jest preparatem skutecznym, ale nie powodującym nasilonych działań ubocznych.

PROMOCJE MAJ AMBAsADA URODy MEDICAL sPA kWas hialuRonoWy neauvia oRganiC POWIęKSzANIE I MODELOWANIE UST 990 PLN WYPEłNIANIE zMARSzCzEK 990 PLN MODELOWANIE TWARzY 990 PLN

Botox DRUGA OKOLICA - 10% TRzECIA OKOLICA - 20% NADPOTLIWOść PACh - 10%

laseRoteRapia DEPILACjA LASEROWA - 30% USUWANIE PRzEbARWIEń - 30% USUWANIE NACzYNEK NA TWARzY I NOGACh - 30%

noWoCzesne ujędRnianie LIFTING LASEROWY DEEPIR - 30% TERMOLIFTING zAFFIRO 2 + 1 GRATIS

noWoCzesne odChudzanie KRIOLIPOLIzA - 40% vELAShAPE II - 3 OKOLICE CIAłA W CENIE 2

noWoCzesna kosMetologia INTRACEUTICALS + KAWITACjA GRATIS

RedukCja Cellulitu 6 X bODY MIX 3 GłOWICE + 6 X LIPOShOCK GRATIS

Makijaż peRManentny - 20 % dr n. med. Agnieszka A. Krawczyk Ambasada Urody Medical Spa

Maj teraz wilanów 27

Ambasada Urody Medical SPA ul.hlonda 2, 02-972 Warszawa tel. 22 253 23 23, kom. 604 502 501 www.ambasadaurody.pl *promocje obowią z ują od 1.05.15 do 31.05.15


Wnętrza

najlepszy styl to twój własny!

ARTyKUł SPOnSOROWAny

W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań Waszym sprzymierzeńcem jest projektant. znajdźcie takiego, który zrozumie Wasze potrzeby. innowacyjność wymaga większego wysiłku. Warto! efekt będzie niepowtarzalny. Od ponad 20 lat projektujesz wnętrza, jesteś architektem. Co się w Tobie zmieniło przez te ten czas? Agata Słoma: więcej czasu spędzam z klientami, rozmawiając o potrzebach, marzeniach, ale też o ograniczeniach, w tym finansowych. z każdym rokiem moje projekty są coraz bardziej szyte na miarę potrzeb i możliwości. Po obejrzeniu Twojej strony można odnieść wrażenie, że są tam piękne i drogie wnętrza. Czy wyzwaniem dla Ciebie są tylko duże i luksusowe pomieszczenia? AS: taki efekt można osiągnąć również przy ograniczonym budżecie i to jest realnym wyzwaniem. korzystam z doświadczeń zdobytych przy projektowaniu hoteli, gdzie stosowane materiały są piękne, ale też trwałe i łatwe do utrzymania w czystości. Jako mama, wiem co to znaczy zmywanie kredek i plasteliny ze ścian, a ostatnio poznaję coraz ciekawsze potrzeby licealistki. Czy zajmujesz się tylko projektowaniem mieszkań i domów? AS: najchętniej projektuję mieszkania, bo lubię być czarodziejem i spełniać marzenia. cenne jest dla mnie, jako człowieka, gdy ktoś się otwiera, opowiada o swoich pragnieniach. Mam pełne uprawnienia architektoniczne, więc projektuję też kompleksowo wnętrza hoteli, biur, restauracji. niektóre z moich prac można obejrzeć na stronie www.OMii.pl. w wolnych chwilach tworzę scenografię do filmów, reklam, seriali. Jak wyglądała współpraca przy ostatnim projekcie? Czy coś Cię zaskoczyło? AS: Mnie nie, ale moich klientów zaskoczyło, że tak niewielkim kosztem udało się uzyskać tak spektakularny efekt wizualny. wykorzystaliśmy meble, które moi klienci mieli w poprzednim mieszkaniu i darzyli sentymentem. niektóre przemalowaliśmy, innym zmieniliśmy obicie. wystarczyło tylko dodać oryginalne lampy, aby efekt był niepowtarzalny. wiele mebli na zdjęciach obok zyskało drugie życie. Bezcenne jest dla mnie doświadczenie scenograficzne. umiem zrobić duży efekt małym kosztem. Co z kosztami projektu? AS: zależą od zakresu pracy. coraz częściej zdarza mi się udzielać tylko konsultacji, w tym również osobom, które chcą kupić mieszkanie „z drugiej ręki”. Jadę z klientem obejrzeć mieszkanie, podpowiadam, jakie elementy można zachować, aby zaoszczędzić, a co wymaga wymiany, aby poczuli się jak u siebie. Jeśli potem właściciel zleca mi projekt, koszt konsultacji odejmuję od ceny projektu. Zapraszamy na naszą stronę:

facebook.com/OMIIarchitecture

projektowanie wnętrz, architektura, scenografia więcej informacji na www.omii.pl

Maj teraz wilanów 29


Co nowego...

co nowego w cKw POraneK teatralny Pt. „leGenDa O SMOKU WaWelSKIM”

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ludwik rakowski oraz centrum Kultury Wilanów zapraszają w niedzielę 10 maja 2015 r. o godz. 12.45 do centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 na poranek teatralny pt. „legenda o Smoku Wawelskim”. Przygody dzielnego Szewczyka, któremu dzięki wrodzonemu sprytowi i pomysłowości udało się pokonać groźnego smoka. historia pokazana z ogromną dawką humoru, piękną oprawą muzyczną i wykorzystaniem dużych, kolorowych form plastycznych – niezwykle efektowna lalka imitująca smoka, lalki typu mupety oraz aktorzy w żywym planie, angażujący najmłodszą publiczność do powierzanych im zadań. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

KróleWSKI tUrnIeJ tańcóW POlSKIch WIlanóW 2015

centrum Kultury Wilanów wraz z partnerami serdecznie zaprasza w dniach 16–17 maja 2015 r. do hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego na Królewski turniej tańców Polskich Wilanów 2015. Patronat nad wydarzeniem objęli: Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki ludowej cIOFF®, adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, ludwik radowski – burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz hubert Królak – przewodniczący rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Głównym założeniem projektu jest tworzenie atmosfery sprzyjającej ożywianiu aktywności artystycznej i warunków bazujących na polskim dziedzictwie kulturowym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo Królewski turniej tańców Polskich w 2015 r. zbiega się z 15leciem istnienia zespołu Kuźnia artystyczna, działającym przy centrum Kultury Wilanów. PrOGraM KróleWSKIeGO tUrnIeJU tańcóW POlSKIch WIlanóW 2015 16 maja 2015 r. (sobota) 14.00 – ćwierćfinały i półfinały we wszystkich kategoriach i klasach, finały w klasach ID, II D, III c i D oraz B, c, D kategorii IV i V, jak również hobby kat. VI i VII. 19.00–20.30 – „Dance-Dance-Dance” – interaktywny spektakl teatru tańca test, w który współuczestniczą tancerze Królewskiego turnieju tańców Polskich. „Kiedy usłyszysz muzykę musisz tańczyć. rozumiesz co mówię? tańczyć. ciągle tańczyć. nie wolno ci się zastanawiać, po co tańczysz. nie wolno ci myśleć, co to znaczy, bo to nie ma znaczenia. Jeśli zaczniesz o tym myśleć, zatrzymasz się w tańcu. a kiedy się zatrzymasz, nie będę mógł już nic dla ciebie zrobić”. tym cytatem z książki haruki Murakamiego rozpoczyna się taneczne widowisko. W spektaklu wykorzystano piosenki: lykke li, touch and Go, Pink Martini, Incarnation, Quincy Jones’a, camille, Mouse t,

Maj teraz wilanów 30

(skrzypce) oraz aktor – Grzegorz Ociepka. Podczas tych warsztatów dzieci odkryją świat muzyki współczesnej, różne instrumenty, a także wspaniałe książki. Projekt zostanie realizowany ze środków Biura Kultury m.st. Warszawy. Wstęp na warsztaty będzie otwarty i audiofeels, Owain Phyle. Krystyna czubówna – głos. bezpłatny. Informacja oraz zapisy: nr tel. 790 395 228 21.00 – „W ogrodzie Króla Jana zakwitły kwiaty” – oraz e-mail: biuro@artdecogroup.eu. pokaz mody z epoki w ramach akcji noc Muzeów na Serdecznie zapraszamy! dziedzińcu Pałacu w Wilanowie przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16. ZIelOne ŚWIątKI 17 maja 2015 r. (niedziela) na UrZecZU 10.00 – OFIcJalne OtWarcIe tUrnIeJU Fundacja Szerokie Polonez, finały w kat Ic, IIB i klasach a wszystkich kateWody, centrum Kulgorii. Konkurs karo mazurowego. tury Wilanów wraz z rozdanie dyplomów i nagród we wszystkich kategoriach. partnerami zapraWstęp wolny! szają w dniach 24– 25 maja 2015 r. na SPeKtaKl wydarzenie Zielone eDUKacyJny Świątki na Urzeczu, – W KraInIe które są projektem BaJeK mającym na celu BaletOpołączenie kultury Wych ludowej, tradycji i centrum Kultury nowoczesności. Wilanów zapra- realizowany przez Fundację Szerokie Wody projekt „Ziesza dzieci w lone Świątki na Urzeczu” w całości spełnia założenia „Dewieku 5–9 lat w klaracji o współpracy w zakresie rozwoju turystyczno niedzielę 24 -kulturowego krainy Urzecza”,podpisanej przez burmistmaja 2015 r. o rzów gmin nadwiślańskich: Konstancina-Jeziorny, Góry godz. 12.45 do Kalwarii, Karczewa oraz dzielnic m.st. Warszawy – Wilacentrum Kultury nowa i Wawra. Wilanów przy W tym roku, z inicjatywy Fundacji Szerokie Wody, przy ul. Kolegiackiej zaangażowanej pomocy środowisk wiślanych, po raz 3 na spektakl pierwszy od wielu lat Zielone Świątki będą obchodzone edukacyjny – W krainie bajek baletowych. wspólnie przez prawo- i lewobrzeżnych Łurzycaków. Pierwsza część spotkania to prezentacja artystyczna frag- lOKalIZacJa POSZcZeGólnych WyDarZeń mentu baletu pt. „Jezioro Łabędzie”, wykonana przez so- 24.05.2015 (nIeDZIela) listów baletu. W drugiej części spotkania dzieci wezmą 1. Góra Kalwaria (475,5 lB ostroga nad Wisłą) – 9.00– udział w warsztatach baletowych. 10.45 (StreFa ŚPIeWU i StrOJU) Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książek ba- 2. nadbrzeż gm. Karczew (486 PB) – 11.15– 13.15 letowych z autografami wykonawców: (StreFa SMaKU i PrZySŁóW) ana Kipshidze – solistka Polskiego Baletu narodowego 3. Gassy gm. Konstancin-Jeziorna (490 lB) – 13.45– eduard Bablidze – artysta Polskiego Baletu narodowego 14.30 (StreFa SacrUM i naUKI) Katarzyna Gardzina-Kubała – autorka książek 4. ciszyca gm. Konstancin-Jeziorna (494 lB)– 15.00– Bilety w cenie 5 zł od dziecka, do nabycia w recepcji cen- 17.00 (StreFa tańca i ZWycZaJóW) trum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 oraz w Filii 5. Miedzeszyn – Wieś (Łużyce) gm. Wawer – (504 PB) przy ul. Przyczółkowej 27 a. Dorośli wstęp wolny. 18.30–20.00 (StreFa OBrZĘDóW) Serdecznie zapraszamy! 25.05.2015 (poniedziałek) 1. Wilanów (Plaża Wilanów) g.18.00–22.00 WarSZtaty IMPrOWIZacJI Dla DZIecI W programie: występy zespołów, degustacja potraw, wy„OPOWIeDZ MI BaJKĘ” stawa fotografii i grafik, promocja książki dr. Maurycego 23 maja br. w centrum Kultury Wilanów rozpoczynają Stanaszka „nadwiślańskie Urzecze”, kiermasz rękodzieła. się, organizowane przez Polskie towarzystwo Muzyki Serdecznie zapraszamy! Współczesnej, warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę”. FIlharMOnIa DZIecIĘca – „WĘDróWKI Z MUPołączenie muzyki, książek, improwizacji i zabawy to idea ZyKą – FIeSta FlaMencO” warsztatów kreatywnych, przeznaczonych dla dwóch centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci w niedzielę 31 grup dzieci w wieku 3–5 lat oraz 6–8 lat, które będą od- maja 2015 r. o godz. 12.45 do centrum Kultury Wilanów bywać się raz w miesiącu w maju i czerwcu oraz od przy ul. Kolegiackiej 3 na muzyczne wydarzenie pt. września do grudnia br. „Wędrówki z muzyką – Fiesta flamenco” w wykonaniu Młodzi uczestnicy będą układać bajki na podstawie zespołu Flamencos w składzie: Małgorzata Wołyńczyk, wybranych ilustracji z książek graficznych. następnie Mateo el Gallito oraz Jakub Wagner. opowiadania te wyrażą za pomocą muzyki osoby pro- Zapraszamy na muzyczną wędrówkę po andaluzji – powadzące zajęcia. artyści ci to doświadczeni w prowadze- łudniowej części hiszpanii. Poznacie z nami niezwykły niu warsztatów kreatywnych muzycy: Iza Kowalewska śpiew i taniec, posłuchacie też dźwięków hiszpańskiej gi(śpiew), ryszard Bazarnik (perkusja), Iwona Jędruch tary. Dowiecie się, czym jest sztuka flamenco! (gongi, misy dźwiękowe, skrzypce), Małgorzata Kołcz Bilety do nabycia w recepcji centrum Kultury Wilanów (kontrabas), Jarosław Siwiński (kompozytor, syntezator), przy ul. Kolegiackiej 3 oraz w Filii przy ul. Przyczółkowej Georgios Kissas (kompozytor, greckie instrumenty lu- 27 a: dzieci – 5 Pln, dorośli – 10 Pln. dowe), Michał Górczyński (klarnet), Dagna Sadkowska Serdecznie zapraszamy!


Razem moşemy więcej...

LemmonHouse sp. z o.o., ul. Sarmacka 18 lok.143, 02-972 Warszawa. (budynek AURA PARK-A) tel: +48 22 885-30-20, tel/fax: +48 22 258-13-92, e-mail: biuro@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Terazwilanowmaj2015 layout1  

Terazwilanowmaj2015 layout1