__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Marzec 2020 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów Budzimy się

na wiosnę z Centrum

Kultury wilanów

reKrutaCja do

szKoły podstawowej nr 400 w wilanowie

Inwestycje w Infrastrukturę edukacyjną w wIlanowIe 2020

Rozmowa z HubeRtem KRólaKiem, PRzewoDNiCzĄCYm RaDY DzielNiCY wilaNów


Nasze miasto Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego – wyniki Mieszkańcy Warszawy zgłosili w tej edycji łącznie 2242 pomysły: 196 ogólnomiejskich i 2046 dzielnicowych, czyli o 76 projektów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej propozycji zgłosili mieszkańcy: Bielan - 170, Białołęki - 160 oraz Mokotowa - 152. Zgłaszanie projektów do tej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 3 grudnia 2019 r. i zakończyło się 21 stycznia 2020r. Wiele zgłoszonych projektów dotyczy zieleni, ochrony środowiska ekologii m.in. kilkanaście butelkomatów i tężni solankowych. Mieszkańcy zgłosili również projekty sportowo-rekreacyjne, dotyczące budowy boisk, pumptracków, skateparków oraz propozycje dotyczące przestrzeni miejskiej np. murale czy neony. Wiele pomysłów dotyczyło organizacji wydarzeń – potańcówek sąsiedzkich, kin plenerowych, warsztatów edukacyjnych. Wszystkie zgłoszone projekty można przejrzeć na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl Aktualnie trwa etap oceny projektów. Pracownicy urzędów sprawdzają zgłoszenia formalnie: np. czy do formularza zgłoszeniowego dołączono wszystkie niezbędne informacje lub czy została dołączona prawidłowa lista poparcia, później merytorycznie. Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu będą kontaktować się z autorami, aby uzupełnić informacje lub uzgodnić zakres zmian. Ocena projektów zakończy się 6 maja br. Głosowanie odbędzie się od 15 do 30 czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł. Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/

rekrutacja do szkoły Podstawowej nr 400 Od 24 lutego prowadzone są zapisy uczniów do klas od II do VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie al. Rzeczypospolitej 23B, potrwają do 13 marca 2020 r. Do tych klas będą przyjmowane wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Zapisy prowadzi Komisja Rekrutacyjna w holu Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego. Rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu, zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Źródło: https://wilanow.pl/

Marzec Teraz Wilanów 3

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 tel. 511346704 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy

NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW: ziMOWY WiLANóW Królewski Ogród Światła - Muzeum Pałacu Króla Jana iii Fot. Arkadiusz Obszyński Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdP

www.teraz-wilanow.pl WYdAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, ReGON: 146997610, NiP: 5213662064

Dołącz do nas! TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto aktualizacja rowerowej maPy warszawy Wszyscy kochamy rowery. Dzięki kolejnej dużej aktualizacji rowerowej mapy Warszawy, wiemy gdzie i jak możemy jeździć. Mapa zawiera wszystkie trasy rowerowe w mieście wraz z dodatkowymi informacjami, jak rodzaj trasy czy typ nawierzchni, dzięki czemu możemy podróżować bezpiecznie. W zeszłym roku na wybranych trasach wdrożony został system drogowskazów. W tej chwili sieć rowerowa w Warszawie ma już ponad 635 km (w tym 473 km dróg dla rowerów, 75 km ciągów pieszo-rowerowych, 45 km pasów i 44,5 km ulic z kontraruchem). Ok. 70% tras ma nawierzchnię asfaltową. Mapa dostępna jest na: rowery.um.warszawa.pl/mapa-rowerowa i na smartfonach w aplikacji miejski.bike na Androida i iOS. Źródło: https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa/

jak segregować odPady? Każdy z nas ma czasem wątpliwości do którego kosza wyrzucić produkowany przez siebie odpad. Na szczęście powstała wyszukiwarka https://segregujna5.um.warszawa.pl/! Dzięki niej szybko i sprawnie dowiemy się, gdzie wyrzucić torebkę po herbacie albo karton po mleku. źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto

Przetarg na oPracowanie „Programu rozwoju ruchu rowerowego na lata 2020 – 2030 i lata nastęPne" Do 27 lutego można było zgłaszać oferty do przetargu na opracowanie "Programu Rozwoju Ruchu Rowerowego na lata 2020 – 2030 i lata następne". Nowy dokument ma podsumować ostatnie lata rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie oraz dobrze przygotować się do nowych wyzwań. Obecny stan infrastruktury rowerowej wymaga analizy, a w szczególności: - szczegółowej analizy wykonania dotychczasowego Programu Rozwoju Tras. - opracowania stanu docelowego sieci tras rowerowych w Warszawie, z uwzględnieniem połączeń z sąsiednimi gminami. Dokument podlegał będzie konsultacjom społecznym. Warszawa jest otwarta na współpracę z doświadczonymi zagranicznymi ekspertami w dziedzinie planowania rozwoju ruchu rowerowego. Cała dokumentacja przetargowa została przetłumaczona na język angielski oraz opublikowana w Tenders Electronic Daily – europejskim dzienniku zamówień publicznych. Źródło: https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa/

urząd Przyjazny rodzinom i kobietom w ciąży Na terenie parkingu podziemnego Urzędu Dzielnicy Wilanów wyznaczono dwa miejsca postojowe przeznaczone dla rodziców z małymi dziećmi i dla kobiet w ciąży. Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany

wiaty rowerowe Pod szkołami Nie ulega wątpliwości, że wiaty na rowery umieszczone na terenie warszawskich szkół podstawowych są bardzo potrzebne. Sprzętu nie niszczy śnieg czy deszcz. Do 15 lutego dzielnice mogły wskazywać lokalizacje, w których mogłyby powstać wiaty. Realizację projektu koordynuje Zarząd Dróg Miejskich Warszawa we współpracy z urzędami dzielnic. Na pomysł głosowało aż 18 561 osób. Źródło: https://www.facebook.com/PelnomocnikRowerowyWarszawa/


Nasze miasto

inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w wilanowie 2020 r. Rozmowa z Hubertem Królakiem, Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wilanów Panie Przewodniczący, jakie plany inwestycji związanych z edukacją ma dzielnica Wilanów na rok 2020?

szawy. Rok 2020 dla Dzielnicy Wilanów to przede wszystkim rok inwestycji w infrastrukturę edukacyjną.

Wilanów jest w czołówce najbardziej rozwijających się dzielnic w Warszawie. Jeszcze w 2005 r. według oficjalnych danych, zameldowanych było tu blisko 14 tys. osób, w 2010 r. - 20,5 tys., w 2015 prawie 32 tys., a dzisiaj zameldowanych mieszkańców mamy ponad 41 tys. Myślę, że przytoczone przeze mnie dane robią wrażenie. Od 2010 roku Wilanów podwoił liczbę mieszkańców!

Dzielnica Wilanów stara się również pozyskać tereny pod budowę szkoły na Zawadach. Jest to nasz priorytet i nasze działania koncentrują się teraz na znalezieniu odpowiedniej działki.

Chcemy zapewnić młodemu pokoleniu komfortowe warunki do nauki. Dlatego też w 2019 roku w Miasteczku Wilanów rozpoczęliśmy budowę drugiej szkoły podstawowej. Była to bardzo oczekiwana inwestycja, szczególnie w świetle analiz demograficznych, z których wynika, że średnia dzietność, czyli liczba rodzących się dzieci w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, jest w Wilanowie dwa razy wyższa niż średnia dla całej War6 Teraz Wilanów Marzec

Co dzieje się teraz? Obecnie wykańczamy wnętrza Szkoły Podstawowej nr 400 przy al. Rzeczypospolitej 23B. Kończymy tynkowanie, montujemy sufity, za chwilę rozpoczniemy montaż parapetów. Ten etap potrwa do końca marca br. Robimy wszystko, aby dotrzymać terminu. Pogoda nam sprzyja, tak więc szkoła będzie gotowa na przyjęcie uczniów we wrześniu 2020 roku. Docelowo w szkole ma się uczyć 750 uczniów. Dzieci będą miały do dyspozycji w pełni nowoczesny obiekt ze starannie zaprojektowanym zapleczem edukacyjno-naukowym, z funkcjonalnymi szatniami, nowoczesną stołówką oraz z boiskiem pokrytym sztuczną nawierzchnią zlokalizowa-


Nasze miasto nym na dachu garażu. Budujemy również pełnowymiarową halę sportową. Staraliśmy się zachować jak najwięcej przestrzeni pod teren rekreacyjny wokół szkoły, na którym zaplanowane są elementy małej architektury, urozmaicające jakość wypoczynku uczniów w trakcie przerw. Pod koni ec lu te go roz p ocz ę ł a s ię re k r u t a cj a dz i e ci d o SP 400 oraz nabór kadry nauczycielskiej i zarządzającej. Rekrutacja do klas zakończy się 13 marca. Chciałbym przypomnieć, że rekrutacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oparta jest na rejonizacji i w związku z tym do klas II-VIII będą przyjmowane dzieci zamieszkujące na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Kandydaci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych będą objęci rekrutacją elektroniczną zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Wspomniał Pan, że Wilanów zamieszkują głównie rodziny z dziećmi, również takimi, które nie chodzą jeszcze do szkół. Czy dzielnica realizuje inwestycje też dla najmłodszych mieszkańców?

budowę parteru i piętra, wylaliśmy strop nad pierwszym piętrem. W marcu przystępujemy do budowy stropodachu oraz izolacji, natomiast wewnątrz trwają właśnie roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Żłobek rozpocznie swoją działalność jesienią tego roku i będzie w stanie przyjąć 150 dzieci. Obecnie przygotowujemy się również do budowy kolejnego żłobka przy ul. Hoserów. W przypadku tej inwestycji jesteśmy na wstępnym etapie wyboru koncepcji. Nowi mieszkańcy Wilanowa to głównie rodziny z dziećmi, dlatego naszym priorytetem jest rozbudowa bazy edukacyjnej. Liczymy na to i dołożymy wszelkich starań, aby realizowane inwestycje zostały zakończone w terminie, a planowane projekty zaspokoiły potrzeby mieszkańców i poprawiły komfort życia wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Drugą ważną inwestycją realizowaną w 2020 r. w Dzielnicy Wilanów jest budowa żłobka przy ul. Pamiętnej. Obecnie zakończyliśmy

Na sprzedaż bezpośredNio

64m² z ogródkiem 31m² oraz 56m² z ogródkiem 15m². Miasteczko Wilanów. stan deweloperski. Możliwość połączenia dwóch lokali.

Cena 9400pln/m²

3 pokoje 64m²

3 pokoje 56m²

• Parter • Jasne • Na zielonym osiedlu • Odbiór II kwartał 2020 roku • Budynek wybudowany, trwają prace wykończeniowe. • Dla rodziny jak również inwestycyjnie pod wynajem.

• • • •

Ekspozycja Płd/Wsch Ciche Sprzedaż Cesją, bez 2% PCC Reprezentacyjne i kameralne osiedle zaprojektowane dla rodzin, poszukujących dobrej komunikacji, bliskości szkół przedszkoli, bezpiecznej i zielonej okolicy.

TEREN OSIEDLA Ponad połowa terenu osiedla jest biologicznie czynna; powstaną tu rozległe tereny rekreacyjne i sześć stref wyciszających (pomiędzy drogą a budynkami) jak: kwietna łąka, szpalery drzew czy zielone wzgórze. LOKALIZACJA Nowoczesne osiedle usytuowane nieopodal skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Branickiego, składające się z kameralnych, 4-piętrowych budynków (po 30 mieszkań), wykonanych z wysokiej klasy materiałów: drewna, stali i betonu architektonicznego z elewacją w cegle klinkierowej.

Kontakt: 608 003 693, e-mail: wilanow2020@gmail.com


Nasze miasto

X. edycja konkursu s3ktor

warszawiaki 2019 - głosowanie rozPoczęte!

Od 2010 roku Miasto Stołeczne Warszawa nagradza najbardziej wartościowe przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy. W kolejnych edycjach konkursu udział wzięło ponad 1000 organizacji, na które mogli głosować mieszkańcy. Zgłoszeń do X. edycji konkursu można było dokonywać do 11 lutego 2020 r. w trzech kategoriach podstawowych oraz w ramach GRAND S3KTOR. Poprzez promocję działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańcy zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. Organizacje, których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda. Natomiast nagroda Grand S3KTOR za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie. Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w zakładce Konkurs S3KTOR - http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2019. Źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

Zachęcamy Was do oddania głosu w plebiscycie Warszawiaki 2019, którego współorganizatorem jest Dzielnica Wilanów. Wybierać można spośród 150 nominowanych w 15 kategoriach konkursowych. Zwycięzców poznamy 3 marca 2020r. podczas gali finałowej w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w wilanowie

JEślI SzukaSz PRzEDSzkOla luB żłOBka O PROfIlu JęzykOWym, tO zaPRaSzamy

do HaPPy PrescHool i Tiny FooTsTePs! W miasteczku Wilanów działamy od 10 lat. Nasi absolwenci z powodzeniem i sukcesami uczą się w szkołach anglojęzycznych i międzynarodowych. Oferujemy: - międzynarodową, wykwalifikowaną kadrę - polsko angielski program nauczania od żłobka do zerówki - całodzienny, naturalny kontakt z językiem angielskim, w tym codzienny Good morning english i zajęcia edukacyjne - bogaty program zajęć w ramach czesnego (rytmika, tańce, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna, opieka logopedy i psychologa) - program adaptacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziców - przestronne, nowoczesne wnętrza, własny plac zabaw

W odpowiedzi na potrzeby użytkowników, związane z usługami mobilnymi oraz potrzebę poprawy zasięgu telefonii komórkowych i zwiększenie szybkości transmisji danych dzielnicy Wilanów, Urząd Dzielnicy Wilanów wydał zgodę na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Miasteczka Wilanów. Postawiono dwie stacje: u zbiegu ulic Klimczaka i Sarmackiej oraz ulic Oś Królewska i Sarmackiej, na których zlokalizowane będą urządzenia z bezprzewodową technologią. Zamontowane systemy mają przyspieszyć pobieranie danych oraz wzmocnić zasięg sieci komórkowych w tych miejscach, w których jest najsłabszy. Jest to bezpieczne rozwiązanie radiowe, które spełnia wszelkie obowiązujące normy z zakresu środowiskowego. Źródło: Urząd Dzielnicy Wilanów

Marzec Teraz Wilanów 9

- koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty tematyczne. Nasze przedszkole ma charakter wielokulturowy, miejski, chętnie korzystamy z oferty stolicy: lekcji muzealnych, bibliotecznych, atrakcyjnych wycieczek. Do żłobka przyjmujemy dzieci od 1 roku życia a do przedszkoli od 2,5 roku. Zadzwoń i umów się na obejrzenie naszych placówek: 728 480 541, 604 994500 i 604 994 300 e-mail: biuro@happypreschool.edu.pl www.happypreschool.edu.pl, FB: happy preschool ul. Kazachska 1, 02-999 Warszawa

Prowadzimy całoroczne bezpłatne zajęcia otwarte, przyjdź i zobacz jak pracujemy z dziećmi!


Aktualności most im. woŚP w warszawie

zmiany

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej RD Wawer, zaproponowali, aby powstający Most Południowy w Warszawie nosił nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uważa jednak, że nazwa nie jest odpowiednia. Prezydent Warszawy skomentował pomysł samorządowców w programie „Fakty po faktach” w TVN24. - Uwielbiam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Współpracuję, kwestuję. Ale uważam, że jest tego typu tradycja, potwierdzona uchwałami rady miasta, że raczej nie nadaje się takich nazw - powiedział Rafał Trzaskowski. Most na Wiśle, będący częścią Południowej Obwodnicy Warszawy, będzie przejezdny już we wrześniu. Jeśli GDDKiA da zielone światło, tuż po wakacjach przejedziemy nową przeprawą. Na razie otwarta będzie tylko północna nitka. Tam aktualnie trwają intensywne prace. Wkrótce połączone zostaną oba brzegi budowanej przeprawy.

ruchu na ul. Przyczółkowej

Źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/

sukcesy na mistrzostwach Polski młodzików! W dniach 8-9.02.2020 odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików. Aleksandra Królikowska ze SP nr 104 w Wilanowie zdobyła brązowy medal na 1500m, a w wieloboju była czwarta. Jest to ogromny sukces, gdyż startowała z kategorią o rok starszą! Dzięki temu była pierwsza w C1 i wraz ze starszą koleżanką z klubu Zuzanną Sączek (juniorka B2) zapewniła sobie miejsce w zawodach w Herrenven, które są nieoficjalnymi Mistrzostwami Europy dzieci i młodzieży! W biegu drużynowym dziewczęta w składzie Aleksandra Królikowska, Matylda Mańkowska, Zuzanna Adamska zdobyły 6. miejsce, a chłopcy w składzie Kamil Sitnik, Piotr Zienkiewicz, Krzysztof Duliński w tej konkurencji byli na 4 miejscu. Łącznie pobito aż 12 rekordów życiowych!! Gratulujemy wszystkim zawodnikom! Źródło: MKS Korona Wilanów

Z końcem stycznia wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadził zmiany na ul. Przyczółkowej. Ruch w kierunku Konstancina-Jeziorny, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, został skierowany na docelową jezdnię. Nadal można jeździć tymczasową jezdnią dojazdową do ul. Karuzela. Wyjazd na ul. Przyczółkową możliwy jest tylko w prawo. Na docelową jezdnię, przełożony został także ruch w kierunku centrum. Na wysokości budowanej drogi ekspresowej, kierowcy jadący od centrum mogą zawrócić w kierunku ul. Europejskiej. Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Budowa została podzielona na trzy projekty: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Źródło: http://www.infoulice.um.warszawa.pl/


Zdrowie

dbajmy o wzrok naszych dzieci! Wzrok jest najważniejszym z ludzkich zmysłów. Dzięki niemu odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. Ciekawe jest to, że w momencie narodzin wzrok jest najsłabiej rozwiniętym zmysłem. Przez pierwsze 6 lat życia musi zajść dużo zmian, dzięki którym wzrok rozwinie się i będzie podstawowym zmysłem wykorzystywanym do obserwacji otoczenia. Słaby rozwój układu wzrokowego wynika z faktu, że w okresie ciąży na wzrok dziecka działa bardzo ograniczona ilość bodźców. Jedynie podczas bezpośredniego oświetlenia brzucha matki silnym światłem lub wprowadzenia oświetlenia do wewnątrz dróg rodnych kobiety w czasie badania lekarskiego, dziecko ma możliwość skorzystania z tego zmysłu. Obserwuje się wówczas takie reakcje, jak odwracanie głowy, zmianę pozycji ciała, zwiększenie aktywności ruchowej oraz przyśpieszenie rytmu serca. Te reakcje możemy zaobserwować już w piątym miesiącu ciąży1. Noworodki tuż po urodzeniu spostrzegają światło, ale nie potrafią dostrzec żadnych szczegółów świata widzialnego. Ani oko, ani mózg nie są w stanie przetwarzać niesionych przez światło informacji w sposób na tyle złożony, aby odkryć większość przedmiotów, kształtów i barw otaczającego świata2. Dlatego kilka pierwszych miesięcy życia jest okresem, w którym zachodzi wiele zmian mających na celu zwiększenie możliwości wzrokowych oraz upodobnienie oka dziecka do oka osoby dorosłej.

12 Teraz Wilanów Marzec

Oko noworodka wygląda zupełnie inaczej niż oko dorosłego. Różnice w budowie rogówki, soczewki wewnątrzgałkowej, siatkówki czy długości gałki ocznej sprawiają, że ostrość wzroku noworodka jest bardzo niska, wynosi zaledwie 20/600. Oznacza to, że jest trzydziestokrotnie mniejsza niż ostrość wzroku u dobrze widzącej osoby dorosłej2. Z tego powodu mały człowiek może zauważyć dwa przedmioty jako oddzielne, pod warunkiem, że znajdą się one odpowiednio daleko od siebie. Zmiany zachodzące w poszczególnych strukturach gałki ocznej prowadzą do polepszenia widzenia – w szóstym miesiącu życia dziecko osiąga ostrość 20/100. Wzrost ostrości wzroku u małego dziecka wiąże się również z rozwojem kory wzrokowej. Nieprawidłowości w dopływie bodźców mają negatywny wpływ na jej rozwój, uniemożliwiając powstanie prawidło-


Zdrowie wych nueropołączeń3. A co za tym idzie również prawidłowego widzenia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, dbałość o jego narząd wzroku oraz szybkie wykrywanie nieprawidłowości, szczególnie do siódmego roku życia, kiedy rozwój podstawowych obszarów kory wzrokowej zostaje zakończony4. W tym okresie również dziecko zaczyna widzieć podobnie jak dorośli. Prawidłowy rozwój oka na etapie ciąży oraz po narodzinach jest niezbędny dla właściwego rozwoju dziecka w różnych strefach poznawczych. Sprawnie funkcjonujący wzrok umożliwi dziecku obserwację otoczenia i szybkie przyswajanie wiedzy. Istnieje jednak wiele czynników, które mogą zaburzyć rozwój wzroku. Opublikowany w 2014 roku raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) informuje, że na świecie żyje 19 milionów dzieci niedowidzących, z czego 12 milionów to dzieci, u których niedowidzenie spowodowane zostało wadami refrakcji. Tak więc, w przypadku około 63,16% maluchów, niedowidzeniu dałoby się zapobiec, stosując właściwą korekcję okularową, kontaktologiczną, bądź ćwiczenia wzrokowe5. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie podstawowych parametrów układu wzrokowego już u najmłodszych dzieci w celu wykrycia wszelkich zaburzeń widzenia.

Dzieci często nie są w stanie powieDzieć swoim roDzicom, że wiDzą nieprawiDłowo, ponieważ nie wieDzą co to znaczy wiDzieć Dobrze. Dlatego warto rozważyć badanie wzroku, kiedy u swojego dziecka zauważysz: • zbliżanie się to telewizora podczas oglądania bajek • mrużenie oczu • nadmierne mruganie/pocieranie oczu • „uciekanie” oka/zezowanie • unikanie pracy z bliskich odległości (np.: czytanie książki, rysowanie) • szybkie zniecierpliwienie podczas pracy z bliskich odległości • trzymanie czytanego tekstu/kolorowanki blisko twarzy • przechylane głowy lub zamykanie jednego oka podczas czytania/kolorowania • omijanie linijek, gubienie wyrazów podczas czytania • pisanie nierówno w linijkach lub kratkach • problemy z koordynacją oko-ręka (kopanie/łapanie piłki, „brzydkie pismo”) • problemy z poprawną oceną odległości

Marzec Teraz Wilanów 13

• słabą pamięć • zaczerwienienie oczu lub częste bóle oczu lub głowy. A także, gdy Twoje dziecko jest wcześniakiem lub w rodzinie występują wady wzroku. Źródła: 1. Tempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012. 2. Eliot Lise, Co tam się dzieje?, Media Rodzina, Poznań, 2003 3. Schwartz H. S., Visual Perception a clinical orientation. Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies, 2010. 4. Farroni T., Menon E., Visual Perception and Early Brain Development, Encyclopedia on Early Childhood Development, 2008 5. Williams M. K. i in., Prevalence of refractive error in Europe: the European Eye Epidemiology (E3) Consortium, European Journal of Epidemiology, 2015.

ZapisZ DZiecko na beZpłatne baDanie Ponieważ zależy nam na widzeniu najmłodszych obywateli Wilanowa, Centrum Okulistyczne Vidium Medica zaprasza dzieci w wieku od 4 do 16 roku życia na darMOwe badania przesiewowe

w dniu 24 marca. Zapisy na darmowe badania przesiewowe prosimy wykonywać pod numerem telefonu: 888 444 881

centrum okulistyczne Vidium Medica Aleja Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa


Zdrowie godnie - w zależności od użytego systemu. dzięki wykorzystaniu technik komputerowych pacjent może zobaczyć jak będzie wyglądał jego uśmiech po zakończeniu leczenia. wizyty kontrolne odbywają się co 6-8 tygodni. nakładki są noszone praktycznie przez całą dobę, jednakże niewątpliwą ich zaletą jest to, że są one zdejmowane, co umożliwia właściwą higienę jamy ustnej i znacznie poprawia komfort pacjenta. dzięki prostocie zakładania i zdejmowania nakładek pacjenci mogą cieszyć się także smakiem ulubionych potraw, uprawiać sporty kontaktowe bez żadnych ograniczeń.

Piękny uŚmiech bez wyrzeczeń – system Przezroczystych nakładek Prostujących zęby Rozmowa z lek. dent. Anetą Fester, specjalistą ortodontą z Nieckula Dental Clinic Stomatologia Wilanów TW: Coraz więcej osób dba o swój wizerunek, a piękny uśmiech jest podstawą dobrego nastroju i powodzenia w życiu prywatnym oraz zawodowym. Nowoczesne technologie leczenia oferują innowacyjny system zdejmowanych i niemal niewidocznych nakładek prostujących zęby. Czy mogą one zastąpić tradycyjny stały aparat ortodontyczny? AF: leczenie pozbawione zamków i drutów możliwe jest dzięki nowoczesnej technologii wykorzystującej do tego celu siły wywoływane przez system nakładek. nakładki służą do kontrolowanego i stopniowego przemieszczania zębów w pożądanym kierunku. każda szyna ma określony zakres i czas zmiany położenia zębów. TW: Jak przebiega proces leczenia takimi nakładkami? AF: Po konsultacji, dokładnej diagnostyce i zakwalifikowaniu do leczenia tą metodą, wykonywane są spersonalizowane szyny. oznacza to, że wykonuje się je na zamówienie dla konkretnego pacjenta oraz wymienia co tydzień lub dwa ty-

TW: Kto powinien zdecydować się na wybór nakładek zamiast tradycyjnego aparatu? AF: nakładki ortodontyczne mogą być stosowane u zdecydowanej większości pacjentów z wadami zgryzu. niewątpliwie jest to dobre rozwiązanie dla osób, u których uśmiech jest częścią wizerunku zawodowego - ze względu na zalety estetyczne systemu oraz możliwość zdjęcia nakładki podczas ważnego spotkania. na leczenie nakładkowe decydują się również pacjenci często podróżujący lub okresowo przebywający w Polsce, gdyż ten system leczenia pozwala na nieco większą elastyczność niż tradycyjny aparat stały. należy jednak pamiętać, że jak w każdym systemie leczenia istnieją pewne ograniczenia - ze względu na biomechanikę przesunięć zębowych. stąd konieczność wcześniejszej dokładnej diagnostyki i klasyfikacji do leczenia nakładkami przez wykwalifikowanego lekarza ortodontę. Serdecznie zapraszam lek. dent. Aneta Fester

Sarmacka 10C lok. C, Wilanów PON – PT: 9:00 – 20:00 SOB: 8:00 – 14:00 tel. +48 505 309 409 stomatologiawilanow.pl

Marzec Teraz Wilanów 15


Z lotu ptaka Nowa szkoła podstawowa przy Osi królewskiej rośnie w oczach. Najlepiej widać to z lotu ptaka

16 Teraz Wilanów Marzec


Z lotu ptaka

Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii, mieszkaniec Wilanowa, mąż i ojciec. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

Marzec Teraz Wilanów 17


Co nowego...

budzimy się na wiosnę z centrum kultury wilanów Przedstawienie teatralne: „Roszpunka� Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 1.03.2020 (niedziela), godz. 12.30 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców.  

   

  

Klasyczna „Roszpunka� Braci Grimm w tej adaptacji jest zabawą teatralnymi konwencjami: aktorską i lalkową. I tu jak w kaşdej bajce zło triumfuje, ale tylko po to, by ustąpić pola szczęśliwemu zakończeniu. Jest tu miejsce i na smutek, i na radość, zadumę i oczywiście fantastyczny bajkowy nastrój namalowany kolorowymi dekoracjami i lalkami. Pragniemy teş wciągnąć dzieci w nasze przedstawienie, byśmy po trochu razem je wykonali. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 24 lutego w placówkach Centrum Kultury Wilanów. „Rozszumiały się wierzby płaczące� – koncert patriotycznyFilia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 1.03.2020 (niedziela), godz. 18.00 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „ŝołnierzy Wyklętych� zapraszamy na koncert pieśni patriotycznych.Usłyszymy m.in. „Serce w plecaku�, „Rozszumiały się wierzby płaczące�, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę� oraz etiudę E-dur Fryderyka Chopina, a wykonają je dla nas: Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran, Piotr Šapiński – baryton, Maciej Chwała – fortepian oraz gościnnie uczestnicy zajęć emisji głosu, prowadzonych w Centrum Kultury Wilanów przez panią Aleksandrę i pana Piotra. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie od 24 lutego moşna otrzymać w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Coffee Morning Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 5.03.2020 (czwartek), godz. 10.00 Why do we support charity campaigns? Do we understand their meanings? Are we capable of giving? Why should we care? Are the organizations always clear to us with their message? Join us and learn who this can improve your well-being! We will present some Charity Programs in Warsaw that you join and contribute. We will talk about the awareness of helping the others and how to pass this message to younger generations, and built healthy communities together. Speaker: Justyna Szachowicz-Sempruch (Chair of People Matter Foundation) Guest: Aleksandra Rokicka (Charity Volunteer, former Teens Matter coordinator and Program participant)More informations: www.ifwarsaw.org.Free entry!      

 

    

  

 

& &       '  ' ( ( )% )% *# *#

                    ! "  ! "   #$ #$ % % ## ##    

     

 

    

 $$  $$ 

 

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!  

         

! " "    #

!

Weekend dla Kobiet w Centrum Kultury Wilanów‌ „Być kobietą� – koncert Alicji Majewskiej Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 6.03.2020 (piątek), godz. 18.00 Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet.Ogromna pogoda ducha artystki połączy się z reeksją nad sprawami waşnymi. Wejściówki na wydarzenie w cenie 25 zł do nabycia od 2 marca w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Przedstawienie teatralne: „Indiańska legenda� Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 8.03.2020 (niedziela), godz. 12.45 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i   wczesnoszkolnym oraz rodziców. Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance – Porannej Rosie... Brudny Jon próbuje skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekonuje się, şe „zgoda buduje�, a prawda i miłość zwycięşają.Bajka bogata jest w muzykę i tańce oraz mówi o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Bilety na spektakl w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 2 marca w placówkach Centrum Kultury Wilanów. „Baby, ach te baby� Baby, ach te baby – spektakl muzyczny niedziela Centrum Kultury Wilanów, 08.03. 2020 ul. Kolegiacka 3 8.03.2020 (niedziela), godz. 17.00 17.00 2 marca W Dniu Kobiet zapraszamy na spek3 takl muzyczny „Baby, ach te baby�.Będzie to pełne humoru spotkanie z najpopularniejszymi szlagierami o kobietach. Usłyszymy „Być kobietą�, „Sex appeal�, „Brunetki, blondynki� i wiele innych. Wejściówki na wydarzenie w cenie 10 zł do nabycia od 2 marca w placówkach Centrum Kultury Wilanów. „Radość najpiękniejszych lat� – koncert polskich piosenek Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 9.03.2020 (poniedziałek), godz. 17.00 Weekend dla kobiet zakończymy w poniedziałek‌ koncertem znanych   

         

 

      

 # # " " $  $ % 

 

                    !   !! !! " "

   

     

   

  

 $$  $$ 

  

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!  

         

! " "    #

!äĢőŅŖĥWŖěőŖŅŹŠĆěà ĢƀōŚà łŅà ʼnŚà Ģà ʼnłäėőà ėěĥŖŚŹÚŚĢŹ W ě ě  ė ėě

GODZ.

`ĆäĔʼnÚä͢ äĢőŅŖĥWŖěőŖŅŹŠĆěà Ģƀōͥ  Ĺ–Ä›Í WĊěäúĆà ÚėĂ

ÂŠĂ¤Ä”Ć ĂšÄ†Ć€ĹŤÄ—Ä†Ģà  ōŹà à ŅŚäĢĆäĹŤÚäĢĆäĚ&#x;Ěž   ŚĠĂ ÄŠĢà ÙŹÚĆà ÄŠĂ    ĹŤŅäÚäłÚĔà ÚĂWŠ͠ 

Biorąc udział w niniejszy niniejszym mw wyyyd darzeniu, uczesttni nik akceptuje R Regu egulamin zajęć prowadzonych przez Cen Centrum Kultury Wilanów. Tekst R Regu egulaminu dostęp ępn ny jest na: w ww ww w w.k .ku ulttura uraw wiilanow.pl.

Marzec Teraz WilanĂłw 19


Co nowego... i lubianych polskich piosenek, Ĺ›piewanych od lat sześćdziesiÄ…tych po współczesne. WykonajÄ… je dla PaĹ„stwa: - Monika Sadowska – wokalistka mĹ‚odego pokolenia, laureatka wielu konkursĂłw wokalnych, uczestniczka projektĂłw koncertowych i medialnych Programu 3 Programu Polskiego Radia), - Andrzej KoĹ‚akowski (fortepian).BezpĹ‚atne wejĹ›ciĂłwki na wydarzenie od 2 marca moĹźna otrzymać w placĂłwkach Centrum Kultury WilanĂłw. Komediowa Ĺ›roda na Radosnej MiÄ™dzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 11.03.2020 (Ĺ›roda), godz. 18.00 W drugie Ĺ›rody miesiÄ…ca Centrum Kultury WilanĂłw zaprasza do ďŹ lii przy ul. Radosnej 11 na pokazy ďŹ lmĂłw – niespodzianek, na ktĂłrych bÄ™dziemy siÄ™ Ĺ›miać do rozpuku. WstÄ™p wolny! Zawady podróşujÄ… Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 12.03.2020 (czwartek), godz. 19.15 Lubisz podróşować? ByĹ‚eĹ› w ciekawym miejscu? Znasz wyjÄ…tkowe miejsca, do ktĂłrych warto pojechać? PrzeĹźyĹ‚eĹ› niezwykĹ‚e przygody? Podróşe to Twoja pasja? Opowiedz nam o tym! Zabierz pamiÄ…tki, zdjÄ™cia, mapy i wspomnienia! Spotkania prowadzi Anna Jackowska – podróşniczka, kobieta na motocyklu. Zapraszamy do kontaktu i do zapisĂłw: wyprawa@aniajackowska.pl. UdziaĹ‚ w spotkaniach jest bezpĹ‚atny! Akademia Varsavianistyczna – prelekcje Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 14 i 28.03.2020 (sobota), godz. 11.00 Centrum Kultury WilanĂłw oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zapraszajÄ… na spotkania Akademii Varsavianistycznej poĹ›wiÄ™cone historii, kulturze i sztuce stolicy. WykĹ‚ady gĹ‚osi ElĹźbieta Zatorowska. WstÄ™p wolny! Filharmonia DzieciÄ™ca: „Z wizytÄ… u krĂłlaâ€? Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 15.03.2020 (niedziela), godz. 12.45 Czy nie mieliĹ›cie kiedyĹ› ochoty, Ĺźeby odwiedzić dwĂłr krĂłlewski? A moĹźe niektĂłrzy chcieliby zostać krĂłlem i krĂłlowÄ…, być otoczeni   wytwornymi dworzanami i przyjmować goĹ›ci z bliska i z daleka? 

Wszystkie te marzenia spełnią się podczas marcowej odsłony Filharmonii Dziecięcej: dzięki dworskiej muzyce, instrumentom z  dawnych czasów i tancerzom wystrojonym w królewskie szaty     przeniesiemy się do minionych wieków. A wtedy kaşdy będzie mógł poczuć się prawdziwie po królewsku. Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 9 marca w placówkach Centrum Kultury Wilanów. Przedstawienie teatralne: „Polskie dróşki� Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14 21.03.2020 (sobota), godz. 15.00 Podróş po najpiękniejszych zakątkach Polski w bajkowej konwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodziców. Kundelek Dyzio – Marzyciel szuka najpiękniejszych miejsc w Pol   sce. A tymczasem... najzwyklejszy kawałek mazowieckiej łąki staje

      siÄ™ kolorowy i piÄ™kny, kiedy spotyka nas coĹ› dobrego i kiedy damy coĹ› dobrego innym. Bilety na spektakl w cenie 5 zĹ‚ (dzieci) i 10 zĹ‚ (doroĹ›li) do nabycia od 16 marca w placĂłwkach Centrum Kultury WilanĂłw. Recitale mĹ‚odych talentĂłw CKW Zapraszamy na wiosenne recitale w wykonaniu mĹ‚odych gitarzystĂłw i pianistĂłw – uczestnikĂłw zajęć muzycznych w Centrum Kultury WilanĂłw: - 21.03 (sobota) – godz. 15.00 – koncert pianistyczny uczniĂłw Adama MiĹ‚osza – CKW, ul. Kolegiacka 3;- 27.03 (piÄ…tek) – godz. 18.00 – koncert gitarowy uczniĂłw Agnieszki Tomali – CKW, ul. Kolegiacka 3. WstÄ™p wolny!          

!" !"     # #   $$ %% &

 &  $$ %% $&

 $&

'

( 

' !)  !)

    

 $$  $$ 

 

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!  

         

! " "    #

!

  

         

$ $  

 % % & # & # '  '  ( (

 

                    ! !   "" "" # #

   

     

 

    

 $$  $$ 

  

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!  

         

! " "    #

!20 Teraz WilanĂłw Marzec


Co nowego... Budzimy siÄ™ wiosennie na Zawadach Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 22.03.2020 (niedziela), godz. 12.30-15.00 Zapraszamy dzieci i dorosĹ‚ych na spotkanie sÄ…siedzkie w radosnej, wiosennej atmosferze. Warsztaty wiosenne, wspĂłlne wykonanie marzanny, sadzenie nowalijek, carvingowe inspiracje, barwny korowĂłd‌ Powitajmy wiosnÄ™ na Zawadach! WstÄ™p wolny! „AfrykaĹ„skie wspomnieniaâ€? Marii Butkiewicz MiÄ™dzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11 23.03.2020 (poniedziaĹ‚ek), godz. 17.30 – wernisaĹź 23.03-2.04.2020 – wystawa W drugiej poĹ‚owie marca zapraszamy na wystawÄ™ malarstwa i gobelinĂłw Marii Butkiewicz. „W Ĺ›wiat sztuki wprowadziĹ‚a mnie moja mama Aniela Chmielowska, ktĂłra prowadziĹ‚a pracowniÄ™ tkactwa artystycznego w PaĹ‚acu Kultury i Nauki. Tam nauczyĹ‚am siÄ™ podstaw tkactwa i zapoznaĹ‚am z dzieĹ‚ami wielu malarzy. W 1981 r. z męşem i trĂłjkÄ… dzieci wyjechaliĹ›my do Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga). PracowaliĹ›my jako wykĹ‚adowcy w WyĹźszej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Likasi. Na spacerach i wyjazdach w dziewicze okolice podziwiaĹ‚am niezwykĹ‚e piÄ™kno afrykaĹ„skiej przyrody i Ĺźycie ludzi w egzotycznych warunkach, w maĹ‚ych skupiskach zagubionych w buszu i nad rzekami. Gromadzili siÄ™ wieczorami przy ogniskach, kobiety wielkimi drÄ…gami tĹ‚ukĹ‚y ziarno kukurydzy, aby ugotować jedyny posiĹ‚ek w ciÄ…gu dnia. Gromadki dzieci biegaĹ‚y wokół, bawiÄ…c siÄ™ i haĹ‚asujÄ…c. Mieszkali w ubogich pajotach ulepionych z gliny, z dachami pokrytymi sĹ‚omÄ…, z otworem w dachu, aby dym wydobywajÄ…cy siÄ™ z paleniska uchodziĹ‚ na zewnÄ…trz. Te obrazy zachowaĹ‚am w pamiÄ™ci i byĹ‚y natchnieniem do późniejszych prac. Po powrocie do Polski przez kilka lat pracowaĹ‚am nad gobelinami o tematyce afrykaĹ„skiej, korzystajÄ…c ze wspomnieĹ„, fotograďŹ i i szkicĂłw. BÄ™dÄ…c teraz na emeryturze, ciÄ…gle siÄ™ szkolÄ™ i doskonalÄ™. MojÄ… ulubionÄ… technikÄ… jest akwarela, ale siÄ™gam teĹź po olej i pastele. NajczÄ™stszym tematem moich prac sÄ… pejzaĹźe oraz kwiatyâ€?. WernisaĹź odbÄ™dzie siÄ™ 23 marca o godz. 17.30. WstÄ™p wolny! 43. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenkaâ€? Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 26.03.2020 (czwartek), godz. 10.00 – eliminacje dzielnicowe 2.04.2020 (czwartek), godz. 10.00 – koncert laureatĂłw Wilanowa Centrum Kultury WilanĂłw i Mazowiecki Instytut Kultury zapraszajÄ… uczniĂłw wilanowskich szkół podstawowych (kl. 0-8) do udziaĹ‚u w 43. Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenkaâ€?.Eliminacje dzielnicowe, poprzedzone eliminacjami Ĺ›rodowiskowymi w szkoĹ‚ach, odbÄ™dÄ… siÄ™ w czwartek, 26 marca – od godz. 10.00 – w Centrum Kultury WilanĂłw przy ul. Kolegiackiej 3.Termin przyjmowania zgĹ‚oszeĹ„ przez Centrum Kultury WilanĂłw (wypeĹ‚nionej karty zgĹ‚oszenia i oĹ›wiadczenia) upĹ‚ywa 19 marca, o godz. 16.00.ZgĹ‚oszenia naleĹźy skĹ‚adać osobiĹ›cie w recepcji Centrum Kultury WilanĂłw przy ul. Kolegiackiej 3. Formularze karty zgĹ‚oszeniowej oraz oĹ›wiadczenia moĹźna pobrać ze strony: www.kulturawilanow.pl. 2 kwietnia – o godz. 10.00 – w Centrum Kultury WilanĂłw przy ul. Kolegiackiej 3 odbÄ™dzie siÄ™ koncert laureatĂłw etapu wilanowskiego. „Przyroda to przygodaâ€? – warsztaty przyrodnicze dla dzieci Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 28.03.2020 (sobota), godz. 11.00 Cykliczne warsztaty przyrodnicze „Przyroda to przygodaâ€? dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dowiesz siÄ™, gdzie mieszkajÄ… jeĹźe, komu potrzebne sÄ… dĹźdĹźownice oraz kto w lesie szczeka. Poznasz sekrety roĹ›lin i przekonasz siÄ™, Ĺźe drzewa rĂłwnieĹź odbywajÄ… dalekie podróşe. Zapewniamy, Ĺźe kaĹźda z przygĂłd przyniesie Ci duĹźo wiedzy i niezapomnianych wraĹźeĹ„. Koszt: 20 zĹ‚ od osoby.Zapisy na warsztaty przyjmujemy od 16 marca w placĂłwkach Centrum Kultury WilanĂłw oraz przez stronÄ™: www.strefazajec.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.     

  

                      

        

      

 $$ 

 $$   

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!  

         

! " "    #

!  

          

                         ! !" #$% && '(!  

  $$  $$ 

  

          

! " "    #

! 

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!

  

         

    

       $ $  

 % % & & '( '(

 

                    !" !"   !! !! # #    

     

   

  $$ 

 $$   

         

! " "    #

! 

    

 

    

  

 

 

  

!   

#

!

 !!

 !!

„Budzimy siÄ™ na wiosnÄ™â€? – rodzinne warsztaty kwiatowe Filia CKW w ALTO WilanĂłw, al. Rzeczypospolitej 14 28.03.2020 (sobota), godz. 13.00-15.00 Wraz z poczÄ…tkiem wiosny zapraszamy dzieci od lat 6 i rodzicĂłw na rodzinne warsztaty kwiatowe. WspĂłlnie zasadzimy kwiaty i inne roĹ›liny na tarasie w ďŹ lii Centrum Kultury w Miasteczku WilanĂłw.UdziaĹ‚ w warsztatach jest bezpĹ‚atny, ale obowiÄ…zujÄ… wczeĹ›niejsze zapisy, ktĂłre od 16 marca przyjmujemy w placĂłwkach Centrum Kultury WilanĂłw oraz pod nr. tel.: 784 001 653. Liczba miejsc jest ograniczona! Przedstawienie teatralne: „Podróşe profesora KalaďŹ ora – Azjaâ€? Filia CKW na Zawadach, plac Vogla 29.03.2020 (niedziela), godz. 12.30 Interaktywny spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rodzicĂłw. KaĹźdy lubi podróşe. Ale profesor KalaďŹ or uwielbia je najbardziej ze wszystkich. Jako wielki badacz przyrody i zwyczajĂłw zwierzÄ…t zaprasza Was na wyprawÄ™ po krajach azjatyckich. A kiedy dacie ponieść siÄ™ przygodzie, zobaczycie, Ĺźe tamtejsze zwierzÄ™ta sÄ… jak ludzie. MajÄ… swoje troski i radoĹ›ci‌ Bilety na spektakl w cenie 5 zĹ‚ (dzieci) i 10 zĹ‚ (doroĹ›li) do nabycia od 23 marca w placĂłwkach Centrum Kultury WilanĂłw. Jan Marcin Szancer – wystawa ilustracji Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 2.04.2020 (czwartek), godz. 16.00 – wernisaĹź DokĹ‚adnie w dniu 215. urodzin baĹ›niopisarza Hansa Christiana Andersena oraz z okazji MiÄ™dzynarodowego Dnia KsiÄ…Ĺźki dla Dzieci zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy ilustracji Jana Marcina Szancera.WĹ›rĂłd prezentowanych prac wybitnego polskiego graďŹ ka bÄ™dziemy mogli zobaczyć ilustracje do bajek i wierszy Jana Brzechwy oraz baĹ›ni Andersena.Jan Marcin Szancer (1902–1973) – artysta znany gĹ‚Ăłwnie jako graďŹ k i ilustrator ksiÄ…Ĺźek dla dzieci byĹ‚ w rzeczywistoĹ›ci czĹ‚owiekiem renesansu, obdarzonym licznymi talentami i pasjami. SwojÄ… niezwykle ciekawÄ… biograďŹ Ä… mĂłgĹ‚by obdzielić tuzin ludzi. Męşczyzna obdarzony nieprzeciÄ™tnÄ… wyobraĹşniÄ… i poczuciem humoru‌WstÄ™p wolny! Wilanowski Festiwal Piosenki Filmowej „Filmosenkiâ€? 2020 Centrum Kultury WilanĂłw, ul. Kolegiacka 3 ZgĹ‚oszenia do 10.04.2020 Zapraszamy solistĂłw od 10 lat wzwyĹź oraz mĹ‚odzieĹźowe zespoĹ‚y wokalne do udziaĹ‚u w V Wilanowskim Festiwalu Piosenki Filmowej. Wykonajcie swojÄ… ulubionÄ… piosenkÄ™ z ďŹ lmu, serialu bÄ…dĹş musicalu i wyĹ›piewajcie sobie Grand Prix „Filmosenekâ€? i przepustkÄ™ na OgĂłlnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej „Soundtrackâ€? w Ĺ omĹźy! Regulamin konkursu oraz kartÄ™ zgĹ‚oszenia znajdziecie na: www.kulturawilanow.pl. „Maskotka CKW na 20-lecieâ€? Konkurs plastyczny Jaki pluszak kojarzy siÄ™ Wam z Centrum Kultury WilanĂłw? Jaka maskotka najlepiej do nas pasuje? Z okazji 20-lecia Centrum Kultury WilanĂłw zapraszamy dzieci od lat 7, mĹ‚odzieĹź i dorosĹ‚ych do udziaĹ‚u w konkursie plastycznym. Wykonajcie w dowolnej technice na papierze projekt maskotki CKW. Mile widziane bÄ™dzie poĹ‚Ä…czenie tradycji z nowoczesnoĹ›ciÄ… oraz wkomponowanie w „pluszowÄ…â€? postać haftu wilanowskiego. Poza tym niech Wasza wyobraĹşnia nie czuje siÄ™ niczym ograniczona. Jury konkursu wyĹ‚oni jeden projekt, na podstawie ktĂłrego uszyta zostanie maskotka CKW. Na Wasze prace czekamy do 17 kwietnia. SkĹ‚adajcie je w recepcji Centrum Kultury WilanĂłw przy ul. Kolegiackiej 3. Na www.kulturawilanow.pl znajdziecie regulamin konkursu oraz kartÄ™ zgĹ‚oszenia. Po wiÄ™cej informacji zaglÄ…dajcie na: WWW‌kulturawilanow.pl FB‌centrumkulturywilanow

Marzec Teraz WilanĂłw 21


Fotorelacja

roztańczony wilanów Pod koniec stycznia w Centrum Sportu Wilanów odbyły się zawody taneczne Warsaw Dance Champs 2020. Tancerze z całej Polski walczyli o tytuły najlepszych w Disco Dance, Hip Hop, Performing Art Impovisation, Show Dance oraz Innych Formach Tańca. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem

22 Teraz Wilanów Marzec

niesamowitych umiejętności tancerzy i tancerek. Dziękujemy za moc energii i nie możemy doczekać się kolejnej edycji!!! Organizator wydarzenia: Loocas Dance Center oraz Dekoracje Tematyczne.


Fotorelacja

AniA Wibig Mama trzech córek. na co dzień menedżerka w dużej korporacji. Po godzinach fotografka z pasji. Zakochana w fotografii lifestylowej i dokumentalnej. Ostatnio totalnie pochłonięta fotografią porodową, dla której stworzyła markę Obiektywnie najpiękniejsze.pl. Jej zdjęcia są wyróżniane i publikowane przez międzynarodowe portale fotograficzne jak Child Photo Competition, inspire- Digital or not Fine Art Photography Magazine, This!Magazine, Colours PhotoMagazine, Photo Vouge italy.

Marzec Teraz Wilanów 23


Kulturalnie Wyjątkowe koncerty w Kuźni Kulturalnej Restauracja Kuźnia Kulturalna to wyjątkowe miejsce w sercu starego Wilanowa, które od wielu lat w nowatorski sposób łączy wyśmienitą kuchnię z wydarzeniami kulturalnymi na najwyższym poziomie. Wciąż pojawiają się tutaj znani i lubiani artyści. Nie inaczej będzie w najbliższych miesiącach, kiedy zaplanowano szereg koncertów i występów kabaretowych, również tych premierowych! Oto wybór najciekawszych koncertów w najbliższych tygodniach, na które szczególnie warto się wybrać. 4 marca – Wojciech Waglewski & Bartosz „Boruta” Łęczycki Wyjątkowy akustyczny projekt dwóch wspaniałych muzyków! Wojciech Waglewski (gitara i śpiew) to gitarzysta, autor, producent muzyczny, założyciel i lider zespołu Voo Voo, twórca projektu „Męskie Granie”. Współpracuje z czołowymi artystami jazzowymi w kraju. Laureat Paszportu Polityki za działalność kompozytorską i producencką oraz za umiejętność łączenia muzyki różnych kultur. Na scenie z wystąpi z nim Bartosz „Boruta” Łęczycki - ceniony nauczyciel gry na harmonijce diatonicznej i chromatycznej. Najlepszy harmonijkarz w Polsce 2005 oraz 2006 r. Współpracował z czołówką polskich muzyków bluesowych, jazzowych oraz z muzykami wywodzącymi się z hiphopu Fiszem i Emade. W 2007 r. otrzymał platynową płytę za udział w projekcie "Maleńczuk & Waglewski - Koledzy". 17 marca – Gaba Kulka – 10-lecie „Hat, Rabbit” Gaba Kulka oficjalnie karierę muzyczną rozpoczęła w 2006 roku od samodzielnie nagranej i wydanej własnym sumptem płyty „Out”. To wtedy zaczęły zauważać ją media i rosnąca publiczność. Jednak przełomem był wydany z wielkim hukiem trzy lata później „Hat, Rabbit”. Posypały się laury: „Mateusz” radiowej Trójki, nominacja do paszportu Polityki, złota płyta i doskonałe recenzje, a także Fryderyk dla „wokalistki roku”. O tym koncercie z okazji 10-lecia płyty „Hat, Rabbit” sama artystka mówi: „Dziesięć lat temu ukazał się album, który zmienił bieg mojego muzycznego życia. Jest niemal pewne, że znacie mnie właśnie dzięki „Hat, Rabbit”. (…) Postanowiłam posłuchać jej od nowa, dlatego wraz z Marcinem Borsem wróciliśmy do oryginalnych miksów i bogatsi o doświadczenia kolejnych nagranych wspólnie płyt, nadaliśmy jej nieco inny ton. To bardziej nowy kąt widzenia, niż całkiem nowe oblicze (…)! Mam nadzieję, że to wydawnictwo sprawi wam tyle radości co mnie samej”. 2 i 3 kwietnia – Maryla Rodowicz akustycznie Zainteresowanie koncertami Maryli Rodowicz zaplanowanymi na marzec przerosło oczekiwania organizatora – Sceny Kulturalnej. Obydwa koncerty w Kuźni Kulturalnej wyprzedały się bardzo szybko, dlatego organizator postarał się o kolejne dwa koncerty królowej polskiej sceny rozrywkowej! To projekt jakiego jeszcze nie było - wyjątkowe spotkanie z ikoną polskiej muzyki. To nie tylko koncert, ale też niepowtarzalna okazja do poznania Maryli Rodowicz z zupełnie nowej strony. To kameralne rendez vous, podczas którego artystka przypomni największe hity, zaśpiewa utwory odrobinę mniej znane, a wszystko to w nowych akustycznych aranżacjach z akompaniamentem gitar. Taka forma koncertu to również powrót do klimatu z początków kariery Maryli Rodowicz. Z pewnością będzie to wieczór niezapomnianych wrażeń!


Kulturalnie

6 i 7 kwietnia – Voo Voo „Przekrojowo” Voo Voo to jeden z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie muzycznej, który w swojej muzyce, ze świetnym skutkiem połączył rock z jazzem i folkiem. Wojciech Waglewski ze swoimi muzykami stworzyli i tworzą historię polskiego rocka i muzyki. Są niebywale twórczy i doskonale łączą klasykę z nowoczesnością. W dorobku grupy jest dziś około 40 płyt oraz rokrocznie blisko 100 koncertów! Zespół lubi muzycznie dialogować z artystami i gatunkami z wielu stron świata. Wszystko to składa się na sztukę daleką od utartych podziałów i skostniałych rygorów. I jest to zawsze „artystyczna wypowiedź bezpretensjonalna”. A ten ostatni fakt potrafią odnotować i docenić nawet ci, którzy jakoś specjalnie nie sympatyzują z Voo Voo. Na koncertach "Przekrojowo" w Kuźni Kulturalnej usłyszymy nie tylko utwory z ostatnich płyt, ale również niespodzianki z całej muzycznej kariery zespołu Voo Voo. Polecamy! Kuźnia Kulturalna, ul. Kostki Potockiego 24, 02-952 Warszawa, tel. 500 200 200, email: rezerwacje@kuzniakulturalna.pl

Marzec Teraz Wilanów 25


świat na językach

Summer time in Malta Kiedy wracamy z ferii, to od razu myślimy o wakacjach, a jeśli o wakacjach mowa, to nie ma lepszego wyjazdu niż obóz językowy ze szkołą The Palms. Już od kilku lat szkoła organizuje wyjazdy zagraniczne z dziećmi i młodzieżą, podczas których dzieci spędzają czas na rozwijaniu swoich umiejętności językowych i nawiązywaniu nowych przyjaźni z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku kolejna grupa The Palms wyjeżdża na Maltę. Wypoczynek w ciepłym kraju z pięknymi widokami wydaje się być idealnym sposobem spędzania wakacji, nie tylko dla dorosłych, ale i dzieci oraz młodzieży. Jednak czy można połączyć relaks na złotej plaży z nauką języka tak, by otrzymać niezapomniany obóz? W celu sprawdzenia wybraliśmy się z lemurem Akiki na Maltę - wyspę o zjawiskowej scenerii, która jednocześnie jako kraj anglojęzyczny, jest idealnym miejscem na naukę języka obcego. Szkoła Malta Lingua, którą polecamy jako organizatora kursu, okazała się być strzałem w dziesiątkę. Jej placówka położona jest w Saint Julian's - w bardzo turystycznej, zarazem bezpiecznej miejscowości. Szkoła mieści się w ogromnej kamienicy pośród bloków mieszkalnych, a jej wnętrze urządzone jest w nowoczesnym stylu z nutą tradycyjnych maltańskich dekoracji. Już na samym wejściu zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni i oprowadzeni po całym budynku. Szkoła jest przestronna, ma wiele różnych sal lekcyjnych, większość z tablicami multimedialnymi. Posiada także małą kafeterię i miejsce do odpoczynku na dachu, na którym można spędzić przerwę ze znajomymi, chłodząc się w basenie. 26 Teraz Wilanów Marzec


świat na językach

Dowiedzieliśmy się również o programie nauczania i sposobach prowadzenia lekcji. Z zadowoleniem możemy stwierdzić, iż te podejście do nauki w zupełności pokrywa się z naszym - szkoła Malta Lingua stawia na komunikatywność i naukę z przyjemnością. Lekcje są tam urozmaicone, pełne zabawy i rozmawiania w obcym języku. Po zajęciach, uczniowie udają się do części mieszkalnej szkoły, gdzie mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych grach i aktywnościach. W samym hotelu możemy znaleźć dwa baseny - zewnętrzny i wewnętrzny, piłkarzyki, stół do bilardu, ogromną przestrzeń zieleni, a nawet taras na dachu, z leżakami, jacuzzi i zachwycającym widokiem na panoramę miasta. Czasu na nudę tam nie będzie! Malta to przepiękna wyspa na Morzu Śródziemnym, która razem z Gozo, położona jest między Afryką a Sycylią. Słynie ze swoich lagun o błękitnej wodzie, czy miasteczek, każde o swoim własnym charakterze. Valetta, stolica Malty, to najnowocześniejsze miasto na wyspie. Znajduje się tam mnóstwo ciekawych muzeów i znakomitych restauracji. Nas jednak, bardziej urzekło Saint Julian's, które pomimo braku statusu stolicy, wydawało się bardziej tętnić życiem. W ciągu dnia, zapełnione były kawiarenki w wąskich uliczkach miasta oraz plaże utworzone tam na życzenie mieszkańców. Nocą, wszystkie latarnie, miejskie lampy oraz neony restauracji zapalają się, tworząc przepiękny łańcuch świateł odbijający się w tafli morza. Wycieczka na Maltę utwierdziła nas w przekonaniu, że połączenie przyjemnej nauki angielskiego z odpoczynkiem nad brzegiem morza stanowi idealne połączenie na obóz językowy. Całym zespołem tęsknimy za śródziemnomorską wyspą i odliczamy dni do wakacji!

Zapraszamy młodzież w wieku od 14 lat na wspólny wyjazd na Maltę. Dwa tygodnie wakacji to będzie niezapomniany wypoczynek i nauka angielskiego w jednym! Chętnych zapraszamy do kontaktu: wilanow@thepalms.edu.pl

Marzec Teraz Wilanów 27


Fotorelacja

28 Teraz Wilanรณw Marzec


Fotorelacja

FOT: ArkADiUsZ ObsZyński

zimowy wilanów

Królewski Ogród Światła - Muzeum Pałacu Króla Jana III

Marzec Teraz Wilanów 29


Fotorelacja

30 Teraz Wilanรณw Marzec


Fotorelacja

FOT: ArkADiUsZ ObsZyล„ski

zimowy wilanรณw

Marzec Teraz Wilanรณw 31


MAMAMIA

concePt store

MaMa Mia concept store ul. klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Wilanów (Część rekreacyjna w Royal Wilanów przy trampolinach) Godz. otwarcia: pon.– ndz.: 11.00–19.00

Profile for Teraz Wilanów

Teraz Wilanów marzec 2020  

Bezpłatny magazyn - Wilanów, Konstancin Jeziorna, Zawady i Powsin. W miesięczniku Teraz Wilanów poruszamy wszelkie tematy interesujące mies...

Teraz Wilanów marzec 2020  

Bezpłatny magazyn - Wilanów, Konstancin Jeziorna, Zawady i Powsin. W miesięczniku Teraz Wilanów poruszamy wszelkie tematy interesujące mies...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded