__MAIN_TEXT__

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Wilanów Nasze miasto: (Nie)bezPieczNe grodzoNe osiedla budżet PartycyPacyjNy dzielNicy WilaNóW

Patrycja Woy-Wojciechowska

„Nie daleko Pada jabłko od jabłoNi”


Nasze miasto GUS weryfikUje dane o wilanowie Główny Urząd Statystyczny przygotował publikację pt. „Ranking dzielnic pod względem atrakcyjności warunków życia”, która przedstawia szczegółowe dane na temat 18 dzielnic Warszawy. Każda z nich ma określony latami wizerunek – jedne kojarzą się nam z korkami, inne z dużą liczbą terenów przemysłowych, a jeszcze inne określane są mianem sypialni. Można pokusić się o stwierdzenie, że każda dzielnica ma przypiętą etykietę, wynikającą z pozytywnych lub negatywnych opinii mieszkańców i innych osób, mających kontakt z daną dzielnicą. Zdarza się jednak, że utarte latami wizerunki mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i dlatego właśnie GUS postanowił przedstawić ranking pod względem atrakcyjności warunków życia. Kto chce się dowiedzieć jakie stereotypy o Wilanowie potwierdza lub obala ten raport, powinien zapoznać się z publikacją. Na początek jednak wiadomo, że przedstawiono w nim błędne dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego na terenie Wilanowa. Dopiero po interwencji burmistrza Wilanowa Ludwika Rakowskiego, dokonano sprostowania liczby zdarzeń przestępczych na terenie dzielnicy. Zmienione opracowanie można pobrać skanując kod obok.

SiTa odbierze śmieci wilanowa

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Sekretarz redakcji: Daniela Danielak Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.143 tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl Współpraca: Małgorzata Wróblewska Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Guy Perry

Śmieci mają być odbierane terminowo i bez zakłóceń, a mieszkańcy mają zbierać je zgodnie ze złożoną deklaracją i terminowo płacić opłatę śmieciową. To w uproszczeniu założenia, które przedstawiła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, we wtorek, 19 listopada, po podpisaniu pierwszych umów z firmami, które mają odbierać śmieci od lutego 2014 r. Trzyletnią umowę do końca stycznia 2017 r. na obsługę Wilanowa podpisała firma SITA Polska. Wartość umowy opiewa na kwotę 108 mln zł brutto i obejmuje również obsługę Ursynowa. Firma będzie dostarczać nam niezbędne pojemniki oraz worki na selektywne zbieranie odpadów do trzech pojemników: śmieci zmieszane trafią do czarnych pojemników, segregowane papiery oraz plastik do pojemników w kolorze czerwonym, a szkło opakowaniowe – do pojemników zielonych. Warto również wiedzieć, że odbieranie śmieci będzie odbywać się według następujących zasad: 1. zabudowa jednorodzinna: a. odpady zmieszane (odpadki kuchenne etc.): co najmniej raz na dwa tygodnie, b. odpady segregowane – suche (papier, karton, plastik, kartony po sokach i mleku etc.): co najmniej raz na cztery tygodnie, c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie. 2. zabudowa wielorodzinna: a. odpady zmieszane: co najmniej dwa razy w tygodniu, b. odpady segregowane – suche: co najmniej raz na tydzień, c. szkło: co najmniej raz na cztery tygodnie. Odpady wielkogabarytowe ze wszystkich typów nieruchomości będą odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery tygodnie. Dodatkowo, w okresie poświątecznym, organizowane będą dwie zbiórki choinek. Odpady zielone, m.in. liście, będą odbierane minimum raz w miesiącu, od maja do listopada. SITA będzie wywozić nasze śmieci z mieszkań, domów i biur, ale również będzie dbać o ich przetworzenie.

Grudzień Teraz Wilanów 3

Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 Na okładce Teraz Wilanów: Patrycja Woj-Wociechowska Foto: Kasia Marcinkiewicz www.kasiamarcinkiewicz.com www.projektmama.com Stylizacja: Edyta Cyndecka www.a-Qademia.eu Stylizacja włosów: Jarosław Juźwin www.juzwin.com Make-up: firma Paesa Biżuteria: firma Byjul Na okładce Teraz Konstancin: Max Niemościnski Fot. Radosław Nawrocki www.terazwilanow.pl WYDAWCA: LEMMONHOUSE Sp. z o.o., 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok. 2, KRS: 0000340072, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 50000zł, REGON: 142035681, NIP: 9512294400


Nasze miasto oGrodzenia, zdrowie i demokracja

SąsiadującazMiasteczkiemWilanówinwestycjaDiEpołożona napółnocodOsiKrólewskiej.Wtymwypadkudeweloperogrodziłterenpozostawiającwszystkocopozanimwnieładzie. Mieszkańcynaprzestrzenilatzadbaliozieleń,ławkiichodnik.

speców od marketingu kusi nader często możliwość sugerowania nabywcom nieruchomości, że mieszkanie w ogrodzonej enklawie jest bardziej bezpieczne niż w otwartym osiedlu. Motyw lęku jest szczególnie rozpowszechniony w krajach, które przechodzą gwałtowne przemiany wraz ze wzrostem zamożności obywateli jak chiny, brazylia czy Polska. Można by pomyśleć, że jest to tylko nieszkodliwa tendencja, która nie ma wpływu na sposób, w jaki funkcjonuje nasze społeczeństwo lub na to, jak żyjemy z dnia na dzień. co może być złego w ogrodzeniu między poszczególnymi inwestycjami? Niestety, ma to zarówno subtelne, jak i istotne skutki dla obywatelskiego zaangażowania, a nawet dla naszego zdrowia. Jedną z najbardziej interesujących statystyk dotyczących Miasteczka Wilanów, które jest w dużej mierze pozbawione ogrodzeń, jest rekord frekwencji wyborczej, który dzielnica ustanowiła w 2010 roku (wybory prezydenckie: 84 proc. przy 80% frekwencji) oraz stołeczny rekord poparcia PO w wyborach z 2011 r. (69,9 proc. przy 80% frekwencji). Być może dzięki zaangażowaniu obywatelskiemu, być może w gniewie, ludzie zaangażowali się w proces polityczny w liczbie do tej pory nieosiąganej w skali kraju. Można to uznać za przykład dla młodej demokracji, gdzie zaangażowanie obywatelskie jest fundamentem tego systemu. Statystycznie, co dowiedziono w innych częściach świata, ludzie, którzy żyją za murami i ogrodzeniami są mniej skłonni do spełniania podstawowego obowiązku obywatelskiego jakim jest głosowanie. Przyjmuje się, że jednym z głównych powodów jest to, że ludzie w grodzonych enklawach uważają się za funkcjonujących w odrębnej sferze obywatelskiej, mającej tam własne reguły, które mogą być różne od tych z poza ich "granic". Analizy w USA wykazały, że podczas gdy przestępczość w ogrodzonych osiedlach jest niższa w pierwszych dwóch latach zamknięcia, to po tym czasie dane statystyczne pogarszają się, nawet w porównaniu z niegrodzonymi terenami w tych samych dzielnicach. Częsta jest korelacja z wyższą przestępczością na ulicach przylegających do takich inwestycji, które stają się "ziemią niczyją". W grodzonych osiedlach można również zauważyć trend w kierunku wyższej ilości incydentów przemocy domowej, ponownie, ze względu na fakt, że mieszkańcy czują się mniej zaangażowani w utrzymanie zasad społecznych i obowiązków obywatelskich. Argument niższej przestępczości używany przez działy marketingowe deweloperów okazał się bezzasadny w Wilanowie, gdzie możemy cieszyć się poczu-

4 Teraz Wilanów Grudzień

(nie)bezpieczn ciem bezpieczeństwa, które jest potwierdzone przez statystyki vis-à-vis innych dzielnic Warszawy. Jednym z powodów, dla których zawsze zwalczałem stawianie ogrodzeń i szlabanów w Miasteczku Wilanów, było planowanie tego obszaru w czasach komunistycznych jako strzeżonego osiedla dla elity Partii Komunistycznej z lat 80-tych. Polska, po odegraniu tak wiodącej roli w upadku komunizmu, nie mogła przecież stworzyć w tym samym miejscu grodzonego osiedla dla nowej „kapitalistycznej” elity. Jeśli jacyś ludzie na tej planecie zasłużyli w pełni na korzystanie z owoców demokracji, to z pewnością są to Polacy, a tu lokalnie mieszkańcy Wilanowa. Innym wyzwaniem dla szybko rozwijających się krajów jest negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia i samopoczucie społeczeństwa w nowych wzorcach życia, które związane są ze wzrostem zamożności społeczeństwa. Zmiana diety, jak się okazuje, nie jest już głównym powodem otyłości, jednej z najpoważniejszych epidemii tego stulecia. Zamiast tego jest nim nasz coraz

Apelujemy do deweloperów, zarządców nieru Miasteczku Wilanów. Osiedle to otrzymało m m.in. z uwagi na fakt, iż w większości przypa nie ma nic wspólnego z kreowaniem przyjazn


Nasze miasto

ne Grodzone oSiedla bardziej siedzący tryb życia. To jest w dużej mierze związane z coraz bardziej zmechanizowanym przemieszczeniem się ludzi i wzrostem czasu ekranowego na wszystkich poziomach społeczeństwa. Choć wciąż pozostaje za takimi krajami jak USA i Arabia Saudyjska, wskaźnik otyłości w Polsce rośnie w tempie szybszym niż 1 procent rocznie, tempie wzrostu nigdy nieosiągniętym przez USA. Innymi słowy kondycja zdrowia Polaków pogarsza się w niezwykłym tempie. Konsekwencje tego obejmują, między innymi, niższy wskaźnik urodzeń. W latach 80-tych i 90-tych przeprowadzono badania mające na celu określenie przyczyn gwałtownego spadku stanu zdrowia mieszkańców stanu Georgia, a w szczególności kondycji zdrowotnej mieszkańców regionu metropolitalnego Atlanty. Stwierdzono, że głównym czynnikiem był niekontrolowany roz-

wój miasta, znaczny spadek aktywności fizycznej oraz wzrost czasu spędzanego w samochodzie. Na podstawie badań można zdefiniować ogólną zasadę: każda godzina spędzona za kierownicą samochodu dziennie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem bycia otyłym o 6%, natomiast każdy kilometr spaceru dziennie, zmniejsza szansę na bycie otyłym o 7%. To nie jest trudne do wyobrażenia po wizycie w podmiejskich dzielnicach i centrach handlowych w USA, ale także w coraz większym stopniu w Brazylii i Polsce. Im mniej zwarte i szerokie miasto jest na mapie, tym „szersi” mogą być jego mieszkańcy. Jest to wynikiem niskiej gęstości zabudowy amerykańskich przedmieść.

uchomości i mieszkańców o nieuleganie tendencji stawiania ogrodzeń w międzynarodowe nagrody planistyczne od organizacji tj. ISOCARP i ULI adków pozbawione jest ogrodzeń. Budowa kolejnych zamkniętych enklaw nej człowiekowi przestrzeni miejskiej i uniemożliwia komunikację pieszą. Grudzień Teraz Wilanów 5


Nasze miasto

MiędzySarmacką9i11(zdjęciezlewej)powinnobyćswobodneprzejście,taksamojakwwypadkuprzestrzenimiędzySarmacką16i18.Toumożliwiłoby spacerodPlacuMiejskiegoażdoŚwiątyniOpatrzności.Wobuprzypadkachpostawionoogrodzenie.Trzebaiśćnaokoło.

Odlewej:ul.Sarmacka,stronawschodnia.Deweloperzachowałmożliwośćprzejściaiprzejazdumiędzybudynkami13i15.Ulicawyglądaprzyjaźnie, zachęcadospaceru.Zprawej:ul.SarmackaNr.20i22,stronazachodnia.Deweloperzagrodziłciągpieszyuniemożliwiającprzejście.

Odlewej:Sarmacka20-promowanielękuizagrożeniatobiznes,któryopłacasięzwłaszczafirmomochroniarskim.Mieszkańcyotrzymujązłudnepoczucie bezpieczeństwa.Zdjęciezprawej:Siatka,którakuniezadowoleniumieszkańcówzSarmackiejpojawiłasięwlipcubr.rokumiędzyBranickiego10a Sarmacką22.NależyjąobsadzićodstronySarmackiejżywopłotemnawysokośćtuj.Wyglądulicytosprawanaswszystkich. Problemem w grodzeniu osiedli jest to, że sztucznie dzieli miasta poprzez zwiększanie realnych odległości do przebycia. Jest o wiele bardziej komfortowo przejść ścieżką bezpośrednio do celu, niż wiedzieć, że będzie się krążyć wokół całego kwartału, zwłaszcza gdy ten kwartał jest definiowany przez płot pozbawiony jakichkolwiek wartości społecznych, komercyjnych lub estetycznych. Ludzie są zniechęcani do pokonywania pieszo nawet najmniejszych odległości – eliminując nawet to podstawowe spalanie kalorii, które jest podstawą naszego życia. Ja nazywam te ogrodzone miejskie komórki, które tworzą krawędzie miast w rozwijających się gospodarkach: cellulitem przedmieść. Są to miejsca, gdzie ludzie są dosłownie fizycznie zniekształceni przez ich środowisko. Prawdziwym wyzwaniem jest wykonywanie nawet prostych codziennych ćwiczeń w Piasecznie, Markach lub w zamkniętych enklawach jak Konstancja, bez wykonywania dodatkowego wysiłku w postaci dotarcia do siłowni czy hali sportowej. Coraz łatwiejsza jest identyfikacja mieszkańca Paryża w porównaniu z tym z dalekich jego

6 Teraz Wilanów Grudzień

przedmieść tylko na podstawie fizycznego profilu. To samo można powiedzieć o Manhattanie i New Jersey. W ostatnim dziesięcioleciu głównym czynnikiem warunkującym siedzący tryb życia jest negatywny wpływ na stan zdrowia wydłużającego się czasu spędzanego przed monitorem - czy to oglądając TV, korzystając z Internetu czy I-pada. Nic dziwnego, że człowiek wciągany jest przez wirtualne media społecznościowe, gdy jego miejsce życia i okolice są całkowicie nieciekawe i monotonne. Czy to wygodne przedmieścia Denver lub ogrodzone osiedle klasy średniej złożone z powtarzalnych bloków w Markach. Zamiast spotkania w kawiarni lub w atrakcyjnym parku publicznym, Facebook i inne portale społecznościowe stają się domyślną sferą publicznych kontaktów społecznych – gdzie rzeczywisty stan fizyczny może być taki, jakim chcesz by inni sobie wyobrazili, że jest... Guy C. Perry


Bajkowamocświątecznychjarmarków

tymczasowe bazary są częstym elementem krajobrazu krajów szybko rozwijających się. rynki, jak ten w pobliżu sadyby best Mall, stają się permanentne i służą mieszkańcom osiedli oferując lepszej jakości, świeże produkty, niż działające w paraleli super- czy hipermarkety. Produkty z pierwszej ręki przyciągają zwolenników zdrowej żywności, którzy coraz częściej omijają duże sieci na rzecz żywności ze sprawdzonego, lokalnego źródła.

UlicaKlimczaka

Spontanicznepunktyhandlowe Wiem, bo sama co tydzień jeżdżę na bazarek po świeże warzywa i owoce. Te z supermarketu pozbawione są jakiegokolwiek zapachu. Mięso kupuję w pawilonie poleconym przez mamę – eksperta w dziedzinie zdrowego i smacznego gotowania – i od sprawdzonego hodowcy.

Grudzień Teraz Wilanów 7

RynekwWiedniu JarmarkBożonarodzeniowywPradze

AuraświątweWrocławiu

TegorocznyJarmarkBożonarodzeniowy weWrocławiu Fot.KrzysztofZatycki/dlastudenta.pl

Mam niegasnącą nadzieję, że wysokiej klasy targ stanie wreszcie w sercu Miasteczka Wilanów. Organizowane co jakiś czas w weekendy eko bazarki czy okoliczne tymczasowe punkty handlowe, słusznie zwane przez mieszkańców „budami” są przejawem zapotrzebowania na taką ofertę. W tej chwili, przy wjeździe w ulicę Klimczaka, na działce Polnordu mamy wątpliwej urody nieformalne stoiska. Mimo, że ów pseudo ryneczek szpeci okolicę, to spełnia chyba swoją rolę. Zamiast rezygnować z tej oferty, należałoby raczej sformalizować jej obecność w ramach właściwej, długoterminowej strategii, mającej na celu stworzenie targu z prawdziwego zdarzenia, który jednocześnie wspierałby lokalnych rolników oraz zachęcał mieszkańców Miasteczka Wilanów do jedzenia świeżej, zdrowej żywności. Taki rynek jednak musi wyglądać! Czemu by nie zrobić w tym miejscu estetycznych, spójnych pod względem wyglądu stoisk, które już na Święta Bożego Narodzenia mogłyby stworzyć wysokiej klasy jarmark zlokalizowany w miejscu przyszłych placów miejskich. Tego typu świąteczne wioski - estetyczne i dobrze zorganizowane ryneczki pod chmurką, przekształcają długie zimowe wieczory wielu europejskich miast w miejsca pełne świątecznej atmosfery. Takie iście bajkowe obrazy przywołują wspomnienia o jarmarkach widzianych w Wiedniu, Bratysławie czy choćby tym aktualnie działającym we Wrocławiu. Anna Mirska-Perry


Nasze miasto bUdżeT parTycypacyjny dzielnicy wilanów

14) Pani Anna Zieja - p.o. Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów 15) Pani Iwona Maciąg - Koordynator ds. konsultacji społecznych w Dzielnicy Wilanów Przygotowania do dzielnicowego budżetu partycypacyjnego to długi proces. 5 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, podczas którego wybrano budżet partycypacyjny, zwany również obywatelprzewodniczącego – został nim Krzysztof Tranda – Naczelnik Wydziału Archiskim, to jedno z narzędzi pozwalających mieszkantektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wilanów. Wiceprzewodniczącymi zokom i mieszkańcom wpływać na sposób stały dwie osoby, reprezentujące mieszkańców naszej dzielnicy: Joanna Sobolewska i Klaudiusz Ostrowski. Joannę Cyrul – radną dzielnicy, wybrano na wydatkowania miejskiego budżetu. W przeciwieńsekretarza Zespołu. Przyjęto regulamin Zespołu, określający zadania, organizastwie do konsultacji społecznych i uwag zgłaszanych cję i tryb pracy. To właśnie ten zespół wypracuje zasady budżetu partycypacyjdo budżetu całorocznego, nie ma charakteru opinii, nego dla dzielnicy na 2015 rok. Kolejne kroki prowadzące do uchwalenia budżetu to: ale jest wiążący. stąd też jego popularność. do 1.12.2013 - wypracowanie zasad budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy W połowie lipca br. prezydent Hanna Gronkiewicz- 2-31.12.2013 - konsultacje przebiegu budżetu partycypacyjnego z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy -Waltz ogłosiła, że budżet partycypacyjny będzie 2-20.01.2014 - podsumowanie konsultacji, opracowanie uwag i przygotowawdrażać również Warszawa. Jak Warszawa, to nie harmonogramu realizacji budżetu partycypacyjnego po konsultacjach z Dzielnica Wilanów obowiązkowo! Dzielnice Warszawy mogą zdecydować o przyzna- mieszkańcami 20.01.2014 - ogłoszenie przez Zarząd Dzielnicy przystąpienia do realizacji buniu na ten cel od 0,5% do 1% swojego budżetu, dżetu partycypacyjnego czyli w skali miasta może to być między 21 a 42 mln złotych. Wilanów znajduje się w górnej stawce 20.01.-9.03.2014 - przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej możliwości zgłaszania projektów w dzielnicy oraz zgłaszanie projektów – razem z Ursynowem i Bemowem - przeznaczy najwięcej do dyspozycji 16.02.-4.05.2014 - weryfikacja projektów mieszkańców. W Wilanowie będzie to około 750 tys. zł. Do tej pory Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przyjął uchwałę w 11-25.05.2014 - wybór projektów pod głosowanie 25.05.-15.06.2014 - dyskusja dot. projektów sprawie powołania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. W jego skład 1-15.07.2014 - podsumowanie wyników głosowania weszli: do 31.08.2014 - zarządy dzielnicy sporządzą wstępne projekty dzielnicowych 1) Pani Joanna Cyrul - radna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy załączników do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 z uwzględnieniem pro2) Pan Artur Paprocki - radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jektów mieszkanek i mieszkańców 3) Pan Dominik Szeląg - radny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 4) Pan Jakub Klimkiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatywa dla In- do 15.09.2014 - wstępna ewaluacja budżetu partycypacyjnego w dzielnicach do 30.09.2014 - projekty poddane weryfikacji przez prezydent miasta frastruktury do 20.10.2014 - Rada m.st Warszawy zaopiniuje projekty dzielnicowych za5) Pani Anna Machalica-Pułtorak - przedstawiciel Stowarzyszenia Otwarte łączników do budżetu m.st. Warszawy Drzwi do 15.11.2014 - projekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników 6) Pan Andrzej Joński - przedstawiciel mieszkańców budżetowych i protokołem rozbieżności zostanie przedstawiony Radzie m.st. 7) Pani Maria Bieniak - przedstawiciel mieszkańców Warszawy i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 8) Pani Katarzyna Kostrzewska - przedstawiciel mieszkańców do 10.12.2014 - opiniowanie projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finan9) Pan Klaudiusz Ostrowski - przedstawiciel mieszkańców sów, analiza przez prezydent m.st. Warszawy wniosków Komisji Budżetu i Fi10) Pani Joanna Sobolewska - przedstawiciel mieszkańców nansów i uzgodnienie z Komisją ostatecznego projektu 11) Pani Elżbieta Krzyżanowska - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla do 31.12.2014 - uchwalenie budżetu na rok 2015 przez Radę m. st. WarszaDzielnicy Wilanów 12) Pan Krzysztof Tranda - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa wy. Polecamy również prezentację przygotowaną przez Centrum Komunikacji dla Dzielnicy Wilanów Społecznej dotyczącą poszczególnych etapów i terminów projektu. 13) Pani Elżbieta Wdowiak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Można obejrzeć ją skanując kod obok. Polecamy! Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów

8 Teraz Wilanów Grudzień


Wydarzenia

co noweGo w ckw PORANKI TEATRALNE W GRUDNIU

„WIZYTA ŚW. MIKOłAJA”

Parafia Powsin oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają 8 grudnia 2013 r. o godzinie 12.00 do sali kameralnej w Nowej Filii w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27A na przed„KRóLEWNA ŚNIEżKA I SIEDMIU stawienie teatralne pt. „Wizyta KRASNOLUDKóW" Św. Mikołaja” W niedzielę 1 Dwa anioły Gapcia i Gapcio grudnia 2013 r. o przygotowują dzieci we śnie na godz. 12.00 zaprzyjście św. Mikołaja. Gabrypraszamy do sali widowiskowej w jelska dostaje w nagrodę gwiazdę wigilijną, którą w tym roku sama zaświeci. Niestety Gapcio rozbija gwiazdę i tylko dzieci mogą Instytucie Jana Pawła II przy ul. ją naprawić. Mali widzowie śpiewają kolędy i dowiadują się, co Hlonda 1 na po- symbolizują ramiona gwiazdy i jakie prezenty dostają od Św. Mikołaja grzeczne aniołki. ranek teatralny pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu „KRóLOWA ŚNIEGU” krasnoludków" . W niedzielę 15 grudnia 2013 r. Adaptacja znanej bajki braci Grimm. Zła macocha o godz. 12.00 zapraszamy do dowiedziawszy się, że Śnieżka jest od niej pięksali widowiskowej w szkole niejsza wpada w wielką złość. Rozkazuje myśliweprzy ul. Gubinowskiej 28/30 na mu porzucić Śnieżkę w lesie. Królewna chroni się spotkanie z bajką pt. „Królowa w domku krasnoludków, które przyjmują ją pod Śniegu". swój dach i przestrzegają przed wpuszczaniem Adaptacja jednej z najbardziej obcych do domu. Śnieżka zapomina jednak o znanych baśni H.Ch. Anderseostrzeżeniu i wpuszcza do domu miłą staruszkę. na. Historia pięknie ukazująca Okazuje się, że pod przebraniem kryje się Zła motyw przyjaźni. Wspaniałe Macocha, która częstuje ufną Śnieżkę zatrutym przedstawienie teatralno-muzyczne, aktywizujące widzów do jabłkiem. Na szczęście książę przybywa na czas i wspólnej zabawy. Barwne kostiumy oraz bogata scenografia w ratuje Królewnę. pełni oddają baśniową atmosferę i klimat spektaklu. Bajka uczy, że warto pomagać innym i przestrze- Podczas spotkania odbędzie się także uroczysta dekoracja choga przed łatwowiernością w stosunku do obcych. inki przez dzieci uczestniczące w warsztatach artystycznych zrealizowanych przez słuchaczy Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „SZOPKA KRAKOWSKA" W niedzielę 8 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w przedszkolu przy ul. Sytej 123 zapraszamy na poKIERMASZ PRZEDranek teatralny ŚWIąTECZNY pt. „Szopka KraW POWSINIE kowska" - spekCentrum Kultury Wilanów oraz takl BożonaroCaritas Parafii św. Elżbiety w dzeniowy wePowsinie zapraszają 15 grudnia dług szopki 2013 r. w godz. 8.00-14.00 do K. Estreichera. Domu Pracy Twórczej przy ul. Pastuszkowie, Ptysiowej 3 na IX CharytatywKrólowie, pasteny Kiermasz Adwentowy. Podrze i inne stany czas kiermaszu swoje produkty podążają do zaprezentują wystawcy regionalni. Będzie to wspaniała okazja na Szopki z darami. Król Herod knuje rzeź niewinią- zrobienie przedświątecznych zakupów. Dochód z kiermaszu tek, ale zabiera go śmierć i Diabeł. Dziadek pro- zostanie przeznaczony na zakup świątecznych paczek dla podszalny przypomina o pomocy dla ubogich. opiecznych Parafialnego Zespołu Caritas Powsin. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do opiekunów dzieci o zabranie obuwia na zmianę. Serdecznie zapraszamy! Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ludwik Rakowski oraz Centrum Kultury Wilanów zapraszają dzieci na cykl poranków teatralnych:

Grudzień Teraz Wilanów 9


Nasze miasto powSTanie kolekTor zawadowSki z Siecią kanalizacji w wilanowie

akTywni przedSiębiorcy w wilanowie

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Wilanów, budowa kolektora Zawadowskiego na ul.Bruzdowej rozpocznie się w październiku br. W ramach inwestycji wykonane zostaną także dwie przepompownie ścieków sanitarnych: "Zawady 2" i "Zawady 3".Wykonawca (konsorcjum firm Dextrol i Zetpri Eko) zbuduje na zlecenie MPWiK ponad 2250 metrów kanałów sanitarnych, ponad 1160 metrów kanałów tłocznych i 480 metrów odcinków sieci kanalizacyjnej pomiędzy ulicą Prętową a istniejącą kanalizacją sanitarną na ul. Bruzdowej. Kiedy pojawiła się informacja o rozpoczęciu budowy dotarliśmy do protokołów z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 marca i z dnia 22 listopada 2011 r. W tych protokołach radni zwracali uwagę na fakt, że Wilanów jest jedyną Dzielnicą, która nie ma kanalizacji mając oczyszczalnię ścieków na swoim terenie. Podczas tego posiedzenia debatowano, czy uda się rozpocząć budowę kolektora Zawadowskiego w roku 2015, biorąc pod uwagę, że wówczas jeszcze nie było wiadomo, czy teren pod inwestycje jest własnością gminy, czy prywatnych właścicieli. Dzisiaj wiemy, że budowa rozpocznie się wkrótce. Obawy zostały rozwiane. Kolektor Zawadowski będzie odprowadzał ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków "Południe" z południowo-wschodnich terenów dzielnicy Wilanów. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również dalsza rozbudowa sieci na przyległych terenach. Koszt inwestycji to ponad 8,6 mln zł netto a jej przewidywany czas trwania to ok. 16 miesięcy.

20 listopada miało miejsce IX spotkanie networkingowe Wilanowskiego Forum Przedsiębiorczości, organizowanego w ramach projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” (SFoP). Projekt adresowany jest do przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm. Celem projektu jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w budowaniu oraz poszerzaniu sieci własnych kontaktów biznesowych, a w efekcie rozwój firm. W trakcie trwania projektu są organizowane cyklicznie otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, wspomagające rozwój sieci kontaktów biznesowych. Podczas IX spotkania odbył się warsztat networkingowy, który poprowadził dr Jan Dąbrowski – ekspert merytoryczny – Akademia Leona Koźmińskiego – parter projektu. Ciekawą prelekcję poprowadził również Michał Krasucki z Pracowni Badań i Dokumentacji Zabytków pt. "Jak inwestować w przestrzeni zabytkowej - zrównoważone projektowanie w obiektach i na obszarach zabytkowych w Warszawie i na Mazowszu". W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Wilanowa do udziału w projekcie. Spotkania Wilanowskiego Forum Przedsiębiorczości są organizowane cyklicznie do października 2014 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnicę Wilanów, w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Więcej informacji na: http://bit.ly/wilanowskieforum.

10 Teraz Wilanów Grudzień


Nasze miasto rUSzyła bUdowa żłobka

We wrześniowym numerze naszego magazynu pisaliśmy o budowie przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Jak wiadomo, to jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji w tym regionie. Czy jednak najbardziej? Wilanów jest dzielnicą o rekordowym przyroście naturalnym - w 2011 r. na każde tysiąc mieszkańców przypadało 18 noworodków. To wskaźnik niemal dwukrotnie wyższy niż dla całej Warszawy. Wiadomo, że zanim dzieci mogą rozpocząć edukację przedszkolną, to przed nimi jeszcze okres żłobka. Tym bardziej cieszy nas, zapowiedziana wówczas przez Burmistrza Dzielnicy Wilanów Ludwika Rakowskiego, budowa żłobka. Placówka ma pomieścić setkę maluchów. W powstającym żłobku działać będą cztery sale, każda o powierzchni blisko 70 m kw. Budynek będzie parterowy z poddaszem pełniącym funkcję zaplecza technicznego. Każda sala zostanie wyposażona w łazienkę, magazyn leżaków i pościeli. Przewidziano również miejsce na gabinet pielęgniarki, szatnię, wózkownię oraz pomieszczenia techniczne. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30 sierpnia 2014 roku. Umowa z wykonawcą obejmuje również zagospodarowanie terenu i pełnienie nadzoru autorskiego. Koszt inwestycji to 3.463.680 zł. Fot. Urząd Dzielnicy Wilanów.

oś królewSka – brakUjący fraGmenT

Miasteczko Wilanów ciągle rośnie, rozbudowuje się i nowe inwestycje pojawiają się jak grzyby po deszczu. Dzięki temu istnieje również szansa, że brakujące tu i ówdzie chodniki oraz miejsca parkingowe również się pojawią z czasem, a rowerzyści będą mogli w końcu przejechać ścieżką rowerową, nie narażając się na jej urwanie w trakcie jazdy… Dobrą wiadomością z tej serii, jest fakt pozyskania pozwolenia na budowę brakującego fragmentu ul. Oś Królewska na odcinku Al. Rzeczypospolitej - ul. Sarmacka. Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu południowej nitki Osi Królewskiej, wykonaniu łącznika pomiędzy jezdniami, chodników, ścieżki rowerowej oraz ponad siedemdziesięciu nowych miejsc postojowych. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć w 2014 r.

Grudzień Teraz Wilanów 11

go e ż o b t ią w ś zy h c c y y ż ł o a s i We narodzen bawek za t a i w ś

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn.–pt.: 1100–1900, sob.: 1000–1600


Kultura Kolejnym wydarzeniem był Kabaret Marcina Dańca. Artysta gościł po raz pierwszy w Kulturalnej Kuźni. Pan Marcin zaprezentował swój kabaretowy talent tak doskonale, że prawie dwu godzinny występ minął niepostrzeżenie, a sala pękała w szwach i ze śmiechu. 22 listopada w ramach cyklu wieczorów tematycznych, odbył się wieczór rosyjski z recitalem Evgena Malinovskiyego. Ten wyjątkowy artysta, urodzony na Syberii, od 20 lat mieszkający w Polsce, znany jest jako najlepszy wykonawca poezji Wysockiego. Także na deskach Kulturalnej Kuźni w mistrzowskim stylu z należytą charyzmą i temperamentem zaśpiewał utwory Wysockiego, Okudżawy, Dolskiego i Rozenbauma, za co od publiczności doW listopadzie działo się bardzo wiele, a stał gromkie brawa. w grudniu dziać się będzie jeszcze więcej. W listopadzie po raz drugi na deskach Kulturalnej Kuźni wystąpił listopadowe wydarzenia zainaugurował Artur Andrus, na którego koncert bilety rozeszły się błyskawicznie. koncert stanisława soyki. A w grudniu kolejne występy znakomitych artystów. 2 i 3 grudnia koncert Turnau Wraz z artystą wystąpili: Przemysław Greger – gitara, Jakub Soyka – bębny i & Sikorowski, 5 grudnia Piotr Bałtroczyk, 18 grudnia Zbigniew Wodecki, a 19 Zbigniew Grysiak – perkusjonalia. Stanisław Soyka akompaniując na forte- grudnia niezwykły koncert „Gwiazdy na gwiazdkę”: Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki oraz Włodzimierz Krocz. Ostatnie miejsca pozostały jeszcze na recital pianie, zachwycał swoim charakterystycznym - przepełnionym dobrocią, spokojem i optymizmem głosem. Usłyszeliśmy zarówno najbardziej znane Zbigniewa Wodeckiego i koncert „Gwiazdy na gwiazdkę” z udziałem Majewskiej, utwory artysty, jak i te najnowsze pochodzące z ostatnich płyt. Nie zabra- Wodeckiego i Korcza. Na pozostałe wydarzenie miejsc już brak. Zapraszamy również na zabawę sylwestrową. Informacja na www.nowakuznia.pl oraz pod kło głosów, że był to jeden z najlepszych dotychczas koncertów w Kuźni. numerem telefonu 500 200 200. Do zobaczenia! Ci z Państwa, którzy nie zdążyli kupić biletów, będą mieli szansę w przyfoto.Mosur.Art.pl szłym roku. Staszek Soyka obiecał jeszcze raz zagrać w Kulturalnej Kuźni.

na Scenie w kUlTUralnej kUźni


Kultura alicja w labiryncie świaTła labirynt światła w Muzeum Pałacu króla jana iii w Wilanowie to bardzo wyczekiwane wydarzenie zimowego sezonu. Świadczy o tym chociażby liczba fanów, którzy na Facebooku zadeklarowali, że odwiedzą tegoroczny labirynt Światła. W tym roku motywy w instalacji odnoszą się do „alicji w krainie czarów” lewisa carrolla. oprócz tego odbędą się inne towarzyszące wydarzenia, które przeniosą, i dzieci, i dorosłych, w wyjątkową krainę czarów. sprawdźcie sami i wybierzcie atrakcje dla siebie!

fot. Monika Klimowicz

Ta wyjątkowa instalacja świetlna, złożona z ok. 150 tys. kolorowych lampek rozmieszczonych w przestrzeni ogrodu wilanowskiego, rozbłyśnie pierwszy raz w dniu 6 grudnia o godzinie 17.00. Zapraszamy w imieniu organizatorów do ogrodu przy Oranżerii (po lewej stronie Pałacu). Od 7 grudnia, codziennie, aż do 15 marca będzie można podziwiać instalację w godzinach 16.0020.00. W każdy czwartek będzie można zwiedzić labirynt bezpłatnie, natomiast w pozostałe dni zapłacimy odpowiednio: 3 zł za bilet ulgowy i 5 zł za bilet pełny. Dzieci do lat 7 nie potrzebują biletów. Od grudnia oświetlone będzie również przedpole wilanowskie – nad główną aleją prowadzącą do pałacu zostanie rozpięty święcący, złoty baldachim. W styczniu otwarty zostanie także Ogród Wyobraźni, a w nim znajdą się iluminacje połączone z dźwiękiem. Ważnym elementem Labiryntu Światła są również mappingi na fasadzie wilanowskiego Pałacu, które będą wyświetlane: 6 i 7 grudnia, 3 stycznia (mapping na Otwarcie Ogrodu Wyobraźni), 14 lutego (mapping Walentynkowy) oraz 15 marca (mapping na zakończenie Labiryntu Światła). Fasada Pałacu zmienia się podczas mappingu nie do poznania... Można na niej obserwować prawdziwą feerię barw i świateł połączonych z barokowymi dźwiękami. Mappingi odbywają się na dziedzińcu pałacowym, na który wstęp jest wolny. WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI Warsztaty plastyczne towarzyszące Labiryntowi Światła odbywają się w pobliskiej Oranżerii, gdzie można też wypić kawę i herbatę oraz zjeść ciastko. Warsztaty będą odbywać się w każdy weekend od 7 grudnia 2013 r. do 9 marca 2014 r. w godz. 16.00–20.00. Tematy warsztatów to: „Wilanów – rezydencja króla zwycięzcy”, „Skrzydlate stwory w Pałacu w Wilanowie”, „Blaski i cienie, czyli co widzą, słyszą i czują zwierzęta”. Zaplanowano również kreatywny kącik dla

Grudzień Teraz Wilanów 13


Kultura

Największy wybór polskiej porcelany, szkła i kryształów

najmłodszych dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać, ale poradzą sobie z kolorowymi szufladkami… Do warsztatów można dołączać w dowolnym momencie. Zajęcia są w cenie biletu wejścia do parku i odbywają się bez rezerwacji. Możecie zdecydować w ostatniej chwili, że jeszcze się wybierzecie z dziećmi. WARSZTATY DLA DOROSłYCH W czasie ekspozycji instalacji Labiryntu Światła, również dorośli będą mogli puścić wodze fantazji i zająć się ozdabianiem podczas specjalnie zaplanowanych warsztatów: „Zdobienie haftem”, „Zdobienia techniką sutaszu” oraz „Warsztaty zdobienia pisma”. Zajęcia będą odbywać się w Oranżerii w terminach: 8, 15, 29 grudnia 2013 r.; 5, 12, 19, 26 stycznia 2014 r.; 2, 9, 16, 23 lutego 2014 r.; 2, 9 marca 2014 r. (niedziele) w godzinach 16.00 do 19.00. Również te warsztaty są bezpłatne jeśli wykupimy bilet wstępu do parku. Nie jest też konieczna rezerwacja, więc możecie dać się ponieść spontanicznym wyjściom z domu… PRZEDŚWIąTECZNY WEEKEND W weekend poprzedzający święta Bożego Narodzenia odbędą się specjalne warsztaty, podczas których będzie można przygotować świąteczne ozdoby, kartki z życzeniami i prezenty pod choinkę. Być może inspiracją do niektórych prac będzie mieniący się wieloma kolorami Labirynt Światła, w którym uczestnicy będą mogli pobłądzić w poszukiwaniu ciekawych pomysłów. Przy okazji warsztatów dowiecie się „Czy król Jan III wysyłał kartki świąteczne” (warsztat 21.12.) lub posłuchacie kolęd i pastorałek staropolskich (22.12.) Na oba te wydarzenia warto wcześniej zarezerwować miejsce, ponieważ liczba uczestników jest ograniczona. (Rezerwacja: rezerwacja@wilanow-palac.pl lub pod numerem tel. 22 842 07 95). SPEKTAKLE „ALICJA W KRAINIE CZARóW” Zwiedzając w tym roku Labirynt Światła warto również zaplanować rodzinny udział w spektaklu „Alicja w krainie czarów”. Przybliży on dzieciom magiczny świat bajkowych stworów, śpiewających kwiatów i nieprawdopodobnych zdarzeń, które później można próbować odnaleźć w labiryncie. Spektakle odbędą się 4 razy: 12 i 26 stycznia 2014 r. oraz 2 i 16 lutego 2014 r. Konieczna jest rezerwacja miejsce i bilety wstępu: bilet pełny 20 zł, bilet ulgowy 15 zł. (Rezerwacja: rezerwacja@wilanow-palac.pl lub pod numerem tel. 22 842 07 95).

Warszawa - Powsin ul. Przyczółkowa 64 www.domszklaiporcelany.pl

tel. 22 642-45-96 608 049 340, 600 340 641 magdalena244@poczta.onet.pl

14 Teraz Wilanów Grudzień


Kultura plakaT filmowy wczoraj i dziś W czwartek, 28 listopada 2013, odbyło się spotkanie wybitnych twórców plakatów filmowych, znawców, historyków i kolekcjonerów. Debatowali nad specyfiką polskiego plakatu filmowego, między innymi w zakresie: specyfiki zamówień, (nie)obecności zleceniodawcy, specyfiki procesu kreacji. Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym wystawie zatytułowanej „Filmowo mi… Polskie plakaty filmowe z lat 1945-1969”, prezentującej najbardziej znane plakaty filmowe, powojennego kina polskiego i światowego. Wystawę można oglądać jeszcze do 12 stycznia 2014 r. „Wiele z prezentowanych na wystawie dzieł to dziś ikony polskiej i międzynarodowej sztuki” – mówi Aleksandra Jatczak, z Muzeum Plakatu w Wilanowie, komisarz wystawy „Nagradzane, poszukiwane przez kolekcjonerów, analizowane przez historyków, osiągające rekordowe ceny na aukcjach. Muzeum Plakatu należy do nielicznych, posiadających nawet unikatowe egzemplarze, występujące już tylko w pojedynczych sztukach”. Zwiedzanie wystawy z komisarzem jest jeszcze możliwe w dniu 30 listopada, o godzinie 12.00 oraz 11 stycznia, o godzinie 12:30 (wstęp wolny). Serdecznie polecamy! Zapraszamy również na kolejne wydarzenie towarzyszące wystawie. W sobotę, 11 stycznia, odbędzie się pokaz „Plakatu z drewna” i inne etiud filmowych Agnieszki Osieckiej. Pokaz jest organizowany dzięki uprzejmości Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w łodzi i Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej. Wstęp wolny!

CO KRóL JADł NA OBIAD? Jeśli chcecie poznać szczegóły i kulisy kuchni dworskiej Króla Jana III Sobieskiego – co to są dworne i karmne kapłony, rury ze szpikiem, cery, minogi, sztokfisz – musicie koniecznie odwiedzić stoisko Muzeum Pałacu Króla Jana III na XXII Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie (28.11.20131.12.2013). Zostanie tam zaprezentowana najnowsza publikacja z serii "Monumenta Poloniae Culinaria" (Polskie Zabytki Kulinarne): „Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695-1696”, którą opracowali Jarosław Dumanowski, Maciej Próba i łukasz Truściński. W księdze znajdziecie między innymi półroczne menu króla, jego rodziny, dworzan – dokładne informacje o setkach produktów wydawanych codziennie na obiad i na kolację. Dodatkowo, odwiedzając stoisko (nr 81) będzie wyjątkowa okazja do spróbowania królewskiej kuchni. Pałacowy kuchmistrz Maciej Nowicki przygotuje dla wszystkich gości nietypową degustację będzie można spróbować potraw wymienionych w księdze szafarskiej! Zapraszamy!

Grudzień Teraz Wilanów 15


Sport profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru widowiska sportowego. Integralną częścią programu jest system rozgrywek rekreacyjno – sportowych, w których uczestniczy ok. 160 szkół podstawowych z terenu m. st. Warszawy, w tym również szkoły z Wilanowa. Podczas dzielnicowego finału w grach i zabawach wzięły udział dzieci ze SP 300, SP 104, SP169 i SP261, które zajęły odpowiednio w takiej kolejności miejsca na podium. Gratulujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 300 zwycięstwa w dzielnicy i trzymamy kciuki za rozgrywki w półfinałach warszawskich!

finał dzielnicowy „od zabawy do SporTU” We wtorek, 19 listopada, odbył się dzielnicowy finał programu „od zabawy do sportu”. W hali sportowej obiektu przy ul. Wiertniczej 26 zorganizowano przeróżne gry i zabawy sportowe, w których mogli się sprawdzić uczniowie szkół podstawowych z Wilanowa. Program „Od zabawy do sportu” ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z

16 Teraz Wilanów Grudzień


Sport TUrniej o pUchar lwa lechiSTanU 2013

w piaSecznie TyTUł obroniony!

W dniach 23 i 24 listopada odbył się w Piasecznie Xi Memoriał Wiesława gawłowskiego. zwycięzcą turnieW dniach 23 i 24 listopada odbył się w zespole szkół ju została drużyna uks Wilanów Powsinek, która w nr 79 im. stanisława kostki Potockiego finałowy turmeczu finałowym pokonała 2:1 ekipę Wkrótce. trzeniej z serii "iii turniej o puchar lwa lechistanu 2013" cie miejsce zajęli gospodarze – bobry Piaseczno, a w piłce nożnej. W turnieju wzięły udział zespoły z całej czwarte – aoN rembertów. Polski złożone z chłopców urodzonych w 2001 roku Memoriał Wiesława Gawłowskiego w piłce bądź młodszych. Turniej jest cykliczną imprezą organizowaną przez K.S. Delta Warszawa wraz z Dzielnicą Wilanów m. st. Warszawy, która rozpoczyna zimowe zmagania halowe w kraju. W ten sposób propagowana jest Warszawa i Wilanów jako znaczące centra sportu młodzieżowego w Polsce. Nazwa turnieju pochodzi od tytułu jakim określano niegdyś Króla Polski Jana III Sobieskiego Lew Lechistanu. Ten przydomek zyskał dzięki swojej waleczności i odwadze, więc nie dziwi nikogo że uczestnicy turnieju bardzo się z nim identyfikują. W tym roku K.S. Delta Warszawa zdobyła 9 miejsce w rywalizacji roczników 1999, 8 miejsce w rywalizacji roczników 2000 oraz 5 miejsce wśród roczników 2001. Gratulujemy zwycięzcom oraz naszym zawodnikom, którzy wykazali się walecznością i odwagą jak sam król Jan III Sobieski. Wszak mottem klubu jest hasło „W zdrowym ciele zdrowy duch” i wspólna zabawa warta jest więcej niż medale na podium.

siatkowej organizowany jest na terenie hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie od wielu lat. Jest to cykliczna impreza, która skupia amatorskie zespoły siatkarskie głównie z południowych rejonów Warszawy i podwarszawskich miejscowości, a ostatnio coraz częściej także z innych dzielnic i miast. Celem imprezy jest przede wszystkim uczczenie pamięci Wiesława Gawłowskiego - siatkarza i nauczyciela WF, trenera, mistrza świata z Meksyku (1974) i mistrza olimpijskiego z Montrealu (1976), który w reprezentacji narodowej rozegrał 366 spotkań (to rekord w polskiej siatkówce). Wiesław Gawłowski zginął w wypadku samochodowym 14 listopada 2000 roku. To właśnie założona przez Patrona amatorska sekcja siatkówki Bobry Piaseczno jest organizatorem imprezy. W turnieju tradycyjnie bierze udział szesnaście drużyn podzielonych na cztery czterozespołowe grupy. Pierwszego dnia grupy walczą systemem każdy z każdym. Zwycięzcy i ekipy z drugich miejsc przechodzą dalej tworząc ponownie dwie czterozespołowe grupy. I ponownie mecze rozgrywane są każdy z każdym. Następnie ekipy z drugich miejsc walczą w finale B o trzecie miejsce, a zwycięzcy – w finale A o pierwsze. W tym roku drużyna UKS Powsinek Wilanów wystawiła w turnieju dwa zespoły: Seniors złożony z zawodników 3 ligi i Juniors - składający się z zawodników IV ligi oraz zawodników SLS. Zespół Juniors zakończył zmagania już pierwszego dnia zajmując trzecie miejsce w grupie. Natomiast drużyna Seniors odniosła zwycięstwo w całym turnieju broniąc tytułu z zeszłego roku. Najlepszym rozgrywającym turnieju został zawodnik UKS-u Konrad Szaruga. Serdecznie gratulujemy! Więcej informacji www.memorialgawlowskiego.pl

Grudzień Teraz Wilanów 17


Wywiad

18 Teraz Wilanów Grudzień


Wywiad

Nie daleko Pada jabłko od jabłoNi Patrycja Woy-Wojciechowska, niegdyś znana, jako córka wybitnego lekarza i ukochana światowej sławy tenora, od którego wolała polskiego chłopaka. dziś można by powiedzieć matka Polka trójki dzieci, która walczy o dobro dzieci… choć nie tylko własnych. jak wytrawny żongler, opanowuje kilka projektów na raz. łączy troskę o własną rodzinę z szeroko pojętą odpowiedzialnością za dobro przyszłych pokoleń. Przyświeca jej ważny cel: edukacja polskich dzieci i ich lepszy start w życie. Teraz Wilanów: Pani Patrycjo, jak najbardziej lubi Pani być przedstawiana: fotograf, reżyser, producent czy może pedagog? Patrycja Woy-Wojciechowska: Z wykształcenia jestem psychologiem i dziennikarzem. Dopiero po studiach zaczęłam kształcić się w kierunkach, o których zawsze marzyłam, czyli fotografii i reżyserii. Odkąd pamiętam, zawsze pracowałam i do listy wyżej można by dodać jeszcze choreografa, scenarzystę, tekściarza i mnóstwo innych zajęć, które dziś mój mąż określa mianem twórczego ADHD. … Obawiam się, że mąż ma racje… TW: Pani aktywność zawodowa jest tak duża, że trudno wyobra zić sobie, że ponad wszystko jest Pani matką trójki dzieci… PW-W: Z macierzyństwem najbardziej się identyfikuję, czuje je najmocniej. Aczkolwiek razem z pracą, prowadzeniem domu i do tego wszystkiego rolą żony – niejednokrotnie jest wielkim wyzwaniem dla kobiety. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy chcemy być niezależne i dać naszej rodzinie maksimum… TW: A jest Pani „matką Polką”? PW-W: łapię się na tym, że czasami bywam. Mam tendencję do nadopiekuńczości. Choć wszystkie badania naukowe potwierdzają, że przez pierwsze dwa lata życia dziecka długie karmienie piersią i silna wieź z matką bardzo procentują w przyszłym życiu dziecka. Mówię tu o zdrowiu i emocjach. TW: Robiąc tyle rzeczy na raz, próbuje Pani być perfekcyjna? PW-W: Tak. Ale dawno zdałam sobie sprawę, że muszę nauczyć się odpuszczać. Pracując w polskich realiach, za polskie pieniądze nie mogę skupiać się na realizacji hollywoodzkich scenariuszy. Dlatego przez ostatnich dziesięć lat mojej aktywności reżyserskiej, nauczyłam się iść na kompromis, starając się nie tracić poziomu artystycznego. Producenci to lubią. Gorzej u mnie z kompromisami w życiu prywatnym. Ale wciąż się uczę… TW: Czuje się Pani perfekcyjną matką? PW-W: Czułam się nią przez pierwsze trzy dni po urodzeniu mojej pierwszej córeczki. Wiem, że nigdy nie będę perfekcyjną mamą, wystarczy, że będę mamą kochaną, fajną, dobrą i spełnioną. Na szczęście

szybko zdałam sobie sprawę, że perfekcja w macierzyństwie jest nie do osiągnięcia, wtedy znacznie łatwiej przyszło mi stanie się taką mamą, jaką chciałabym być dla swoich dzieci. TW: Ale jest Pani podobno matką chrzestną pięciorga dzieci, może tak Panią widzą inni rodzice? PW-W: Najbardziej bym chciała, żeby tak postrzegali mnie moi najbliżsi – szczególnie dzieci. Ale jest to bardzo miłe, a dzieciom w tak ważnym wydarzeniu w ich życiu nie powinno się odmawiać. TW: Pani autorski program – Studio Stodoła, którego jest Pani reżyserem i producentem, powstał z misji wychowawczej? PW-W: Tak. Program powstał zaraz po tym, jak zobaczyłam, co moje dzieci oglądają w telewizji. Zaprosiłam do współpracy moją sprawdzoną ekipę. Efekt przeszedł nasze oczekiwania. Dzieci uwielbiają Studio Stodoła. Śpiewają piosenki z programu. TW: Po sukcesie tego programu teraz czas na…? PW-W: Realizuję teraz kilka projektów. Najbardziej dumna jestem z kolejnego programu z misji, który współtworzę z Sylwiami Pankiewicz i Laux. W Akadami Dobrych Manier goszczą znakomici aktorzy. Piosenki z programu są realizowane przez wybitnych muzyków. Program by tak nie wyglądał, gdyby osoby tworzące go, nie miały dzieci… Dzieci Akademii są cudne i kochane - zaprosiłam je do naszej świątecznej sesji… TW: Pośród tylu zajęć, na pewno jest Pani ciężko znaleźć chwilę relaksu tylko dla siebie… PW-W: Co jakiś czas staram się dbać o siebie – nie wytrzymałabym ciągłego życia na tak wysokich obrotach. Moje dzieci mają cudowne babcie, na które zawsze możemy liczyć. Niania mojego najmłodszego dziecka też jest jak kochana babcia – dzięki temu mogę pracować i na przykład chodzić na jogę. Bardzo pomagają mi ucieczki na wieś, gdzie żyjemy bez komputerów i telewizora. Tam staram się nie dotykać telefonu – sadzę warzywa, gotuję, jestem z dziećmi i delektuję się czasem, który na wsi płynie wolniej.

Grudzień Teraz Wilanów 19


Wywiad

TW: Tak intensywny tryb życia, mnogość zajęć i projektów jest odzwierciedleniem stylu życia, który obserwowała Pani u taty? Czy sławny tata jest niedoścignionym wzorem czy absolutnym autorytetem dla Pani? PW-W: Odkąd pamiętam tata był zawsze naszym idolem. Mówiłyśmy na niego z siostrą nasze Słoneczko. Jak już wracał do domu, obsypywał nas komplementami, prezentami i bawił się z nami. Mama była od „czarnej roboty” – odrób lekcje, załóż kapcie… mawiała. Teraz wiem, co czuła moja mama… Mam cudownych rodziców. Mama całkowicie poświęciła się wychowaniu nas, tworząc jednocześnie piękne piosenki, które dziś śpiewają moje dzieci. Tata jest niezwykłym człowiekiem (wiem, że zabrzmi to banalnie…). Zawsze podziwiałam go za pracowitość, dobro i wartości. On po prostu ma wiele talentów, a do tego jest kochanym człowiekiem, jakich mało. Wzór niedościgniony, co nie znaczy, że nie warto się starać. Nie raz z mamą i siostrą miałyśmy pretensję, że tata zbyt dużo czasu poświęca na działalność społeczną. On po prostu nikomu nie potrafi odmówić pomocy.

20 Teraz Wilanów Grudzień

TW: Widać, że niedaleko pada jabłko od jabłoni… Pani również ma wielkie serce i wiele życzliwości dla potrzebujących, przecież jest Pani jedną z założycielek fundacji. Jakie są Pani marzenia związane z działalnością charytatywną? PW-W: Marzy mi się stworzenie wspaniałego ośrodka w Wilanowie dla dzieci. I mogę powiedzieć, że małymi krokami zbliżamy się do jego realizacji. Razem ze współzałożycielką Edulandii (www.fundacjaedulandia.pl)– Małgosią Grodzką spotykamy na swojej drodze dobrych i sprzyjających nam ludzi, takich jak Naczelnik Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wilanów Krzysztof Tandera. TW: Może Pani przybliżyć, czym zajmuje się Edulandia? PW-W: Wspomagamy edukacyjnie dzieci z rodzin ubogich, np. wysyłamy je na obozy językowe i organizujemy warsztaty. TW: Zbliża się Boże Narodzenie. W gorączce poszukiwania gwiazdkowych prezentów dla najbliższych, pamięta też Pani o innych. W grudniu fundacja organizuje Gwiazdkę Warszawską, czyli…? PW-W: Wspólne kolędowanie w gronie przyjaciół i znajomych. W


Wywiad

tej przedświątecznej atmosferze nasze dzieci uczą się dawać prezenty innym – przynoszą zabawki dla dzieci z domów dziecka. Zawsze też odbywa się aukcja, z której zebrane środki przeznaczamy na obozy językowe.

TW: Musi Pani darzyć szczególną sympatią Wilanów. Większość Pani przedsięwzięć jest związana właśnie z tą dzielnicą Warszawy. To Pani miejsce na Ziemi? PW-W: Tak, kocham to miejsce. Mieszkamy tu, tu też moje dzieci chodzą do szkoły i przedszkola.

TW: Edulandia działa bardzo prężnie, ponieważ już w styczniu organizuje kolejne przedsięwzięcie – Bal Lekarzy. Jaki jest główny cel ak- TW: Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i rozmowę. cji? PW-W: Ja również dziękuję. PW-W: Zbieramy fundusze na sprzęt komputerowy dla oddziałów dziecięcych warszawskich szpitali. Trzydziesty Charytatywny Bal LeWywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan karzy współorganizujemy razem z Polskim Towarzystwem LekarWspółpraca: Karolina Steczkowska skim, a gospodarzem będzie mój tata – jego wieloletni prezes. Foto: Kasia Marcinkiewicz Uroczystość uświetnią znakomici artyści i moi przyjaciele m.in. Nawww.kasiamarcinkiewicz.com talia Kukulska i Adam Sztaba. www.projektmama.com Stylizacja: Edyta Cyndecka TW: Jakie są Pani dalsze plany związane z fundacją? www.a-Qademia.eu PW-W: Oprócz wspomnianego już ośrodka Edulandia. Pracujemy Stylizacja włosów: Jarosław Juźwin nad projektem otwarcia Muzeum Zabawy i Zabawek w Wilanowie. www.juzwin.com Kilka miesięcy temu burmistrz Wilanowa obiecał nam wsparcie. Make-up: firma Paesa Biżuteria: firma Byjul

Grudzień Teraz Wilanów 21


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

któżznasniepisałlistów dośw.mikołajaisięnie zastanawiałjakiwpisać adres,żebyna100%nasz listtrafiłwjegoręce.w europiejestconajmniej kilkamiejscowości,które utrzymują,żesąoficjalną siedzibąśw.mikołaja.w każdejznichdziałaspecjalnyurządpocztowy,na adresktóregodziecizcałegoświatapisząlisty. Czy to Norwegia, Niemcy czy Finlandia jest prawdziwym domem św. Mikołaja? Gdzie on naprawdę mieszka? Takie pytania możemy często usłyszeć od naszych milusińskich. Warto więc raz i skutecznie rozstrzygnąć tą kwestię. Wiadomo przecież, że jeśli wyślemy list pod właściwy adres, tuż przed świętami nasze pociechy może spotkać miła niespodzianka.

Gdzie mieszk

Mikołaja położony o kilka kilometrów od Rovaniemi, stolicy regionu. Dom stoi dokładnie na linii, wzdłuż której teoretycznie przebiega Krąg Polarny. Adres pod który można wysłać list to: Santa Claus, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finlandia www.santaclaus.fi Norwegia Również Norwegowie zgłaszają pretensje do oficjalnej siedziby legendarnej postaci. Jedna z nich znajduje się w miejscowości Drobak, położonej 35 km na południe od Oslo. Świąteczny Dom ma niedługą tradycję, bo od 1988 roku, kiedy to opustoszały, dawny Dom Modlitw kupili i wyremontowali państwo Johansen. Nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada na listy, ale kolekcję ponad 250 tys. świątecznych przesyłek z życzeniami można obejrzeć na stałej ekspozycji wewnątrz. Adres norweskiej siedziby św. Mikołaja: Julenissen’s Postkontor, Torget 4, 1440 Drobak, Norwegia www.julehus.no Niemcy Mało kto wie, że św. Mikołaj na dobre zadomowił się również w Niemczech i to całkiem niedaleko, bo zaledwie 100 km od polskiej granicy. Wyodrębniona dzielnica Himmelpfort niegdyś była osobną miejscowością, a teraz stanowi część miasta Fürstenberg nad Hawelą. Himmelpfort oznacza dosłownie "wrota do nieba" i takie słowa, wieki temu, podobno wykrzyknął margrabia brandenburski urzeczony pięknem okolicy. Polecił założyć w tym miejscu klasztor (1299 r.), po którym dzisiaj pozostały jedynie ruiny. Powiązania z postacią św. Mikołaja mają dużo młodszą tradycję. W 1984 r. do Himmelpfort przyszły pierwsze listy od dzieci, które spodziewały się zastać świętego w „niebiańskiej” miejscowości. Na listy te odpowiedziała z własnej inicjatywy miejscowa listonoszka, pani Conny Matzke i wywołała tym działaniem istną lawinę przesyłek. Na początku lat 90-tych Niemiecka Poczta uruchomiła we wsi urząd pocztowy, z własnym stemplem o świątecznym motywie. Dzisiaj na adres w Himmelpfort przychodzi rocznie 280 tys. listów z całego świata. Pomocnice św. Mikołaja odpowiadają na nie w 16 językach, w tym również po polsku. W samej miejscowości

Finlandia W latach 20. ubiegłego wieku, fiński redaktor radiowy Markus Rautio, zdradził tajemnicę pobytu św. Mikołaja, nawiązując w jednej z audycji dla dzieci do wzgórza Korvatunturi, leżącego w Laponii. Według niego, to właśnie tam zamieszkał święty, gdyż wzgórze (nazwa Góra-Ucho) przypomina kształtem ucho i posiada cudowne właściwości nasłuchowe. Dzięki temu można usłyszeć prośby i życzenia dzieci z całego świata. Historia ta spowodowała, że do pobliskiego urzędu pocztowego o niezwykłym kodzie FIN-99999 zaczęły napływać tysiące listów… Oficjalnie 26 czerwca 1985 roku minister spraw zagranicznych Finlandii przekazał Mikołajowi położoną na północy kraju Laponię, z oficjalnym biurem i urzędem pocztowym. Tamtejsze drogi są oznakowane tablicami z portre22 Teraz Wilanów tem Mikołaja, otwarto też dom świętego

Grudzień


świat na językach

ka mikołaj?

odbywa się szereg imprez związanych z adwentowymi i świątecznymi tradycjami: jarmark, przedstawienia, prezentacja wypieków itd. Adres do św. Mikołaja w Niemczech: An den Weihnachtsmann, Weihnachtpostfiliale, 16798 Himmelpfort, Niemcy www.weihnachtsmann-in-himmelpfort.de

Jeśli już wysłaliście listy do Mikołaja – czy do Laponii, czy do Norwegii, czy do Niemiec – to z pewnością wiecie, że Mikołaj ma swoje sposoby, żeby was odnaleźć. Odwiedził w tym roku szkołę językową The Palms i o Was też na pewno pamiętał. Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl

Grudzień Teraz Wilanów 23


Nasze dziecko my zdecydować się na zakup powszechnych obecnie zabawek i gier interaktywnych, dostępnych w każdym większym sklepie, czy markecie w dużych partiach. Jednak chyba każdy z nas chciałby zaoferować swojemu dziecku produkt niezwykły i niepowtarzalny, przeznaczony tylko dla niego. W takim przypadku, doskonałym pomysłem są prezenty personalizowane. Niektóre sklepy z akcesoriami dziecięcymi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i w trosce o zapewnienie im różnorodnego wyboru niezapomnianych prezentów, posiadają w swojej ofercie całą gamę produktów, wśród których każdy wymagający „Mikołaj” będzie mógł znaleźć coś odpowiedniego dla dziecka. Idealną możliwość personalizacji prezentu daje imienny haft, pięknie umiejscowiony na przytulance, ręczniczku, szlafroczku dziecięcym, czy choćby skarpecie na prezenty. Z pozoru delikatna ozdobna, natychmiast czyni z prezentu rzecz niepowtarzalną i wyjątkową. Zwłaszcza dla najmłodszych pociech, taki haft będzie stanowił rodzinną pamiątkę za kilka lat, na kolejnym etapie rozwoju dziecka, a następnie dorosłego człowieka. Magia takich indywidualnych podarunków objawia się również w przekonaniu, że nasza pociecha otrzymuje szczególny upominek, który najpierw będzie stanowił nieodłączną część bieżących akcesoriów, a następnie – sentymentalną pamiątkę z dzieciństwa. Wszystkim czytelnikom życzymy zatem uroczych prezentów i pięknych, radosnych Świąt! Autor i zdjęcie: Studio Caramella

Personalizowane

prezenty świąteczne Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas dla całej rodziny, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W tym szczególnym okresie składamy sobie życzenia, spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, starając się miło i ciepło spędzać zimowe chwile.

Świąteczne dekoracje w naszych domach, na ulicach i w witrynach sklepów, zachęcają do podtrzymywania świątecznego nastroju i poddania się magii grudniowych tradycji. Wśród nich, najpopularniejszy, oprócz rodzinnych spotkań i wspólnego biesiadowania, jest zwyczaj dzielenia się prezentami. Każdy z nas lubi być obdarowywany w tym szczególnym czasie, więc chętnie kupujemy prezenty dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Zwłaszcza najmłodsi lubują się w podarunkach otrzymywanych od Świętego Mikołaja, czy Gwiazdora. Staramy się więc zaskoczyć dziecko czymś oryginalnym. Wybierając prezent dla dziecka, kierujemy się często walorami edukacyjnymi, estetycznymi oraz pytaniem o użyteczność podarunku. W parze z tymi kryteriami powinno iść także dopasowanie upominku do wieku malucha. Jeśli brak nam czasu na odpowiednią organizację świątecznych prezentów, może-

24 Teraz Wilanów Grudzień


Uroda

WYJąTKOWY PREZENT Podarunek Piękności to bon do zrealizowania w kosmetycznym instytucie dr irena eris. Może być idealnym prezentem dla bliskiej osoby.

Każdy z nas pragnie, aby podarować bliskim coś zupełnie wyjątkowego i oryginalnego. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, co mogłoby sprawdzić radość bliskiej twemu sercu osobie, a jednocześnie szukasz czegoś luksusowego, proponujemy Podarunek Piękności. To wyjątkowy prezent na szczególne okazje. Podarunek może być zrealizowany w każdym Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris. Uprawnia posiadacza do indywidualnie dobranej, ekskluzywnej usługi kosmetycznej, a także do zakupu produktów Dr Irena Eris. Szeroka oferta Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris sprawia, że Podarunek Piękności jest idealnym prezentem zarówno dla niej, jak i dla niego. Przy zakupie Podarunku ustalona zostaje jego wartość, następnie jest on elegancko pakowany.

ARTYKUł SPONSOROWANY

Podarunek Piękności może być także wyrazem uznania osiągnięć twojego pracownika lub partnera biznesowego.

Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Grudzień Teraz Wilanów 25


Uroda

pomySły na Gwiazdkę 2013

ARTYKUł SPONSOROWANY

DLA KOBIETY Kobiety kochają SPA, a voucher, bon upominkowy czy karta podarunkowa o wybranej przez ciebie wartości, pozwalają wykorzystać załadowane na nią środki w dowolny sposób, dając gwarancję trafionego prezentu. Pewnym wyborem będą także gotowe pakiety ulubionych zabiegów pań. Wybierz spośród nich np. uwielbiany przez kobiety masaż czekoladowy, również w zestawie z innymi zabiegami wykonywanymi na prawdziwej czekoladzie, np. masażem twarzy, który odżywia, nawilża, dodaje blasku oraz maską na ciało, delikatnie natłuszczającą i napinającą. Dla miłośniczki kawy wybierz pakiet spa, który dostarczy jej niezapomnianych aromatycznych wrażeń: kawa pobudza zmysły, a dodatkowo ma działanie wyszczuplające i antycellulitowe. W pakietach dostępne są także manicure, pedicure, owocowe peelingi, ciepłe okłady z alg i aromaterapeutyczne masaże całego ciała. 26 Teraz Wilanów Grudzień

DLA MężCZYZNY Pokutuje przekonanie, że panowie nie odwiedzają spa. W rzeczywistości jednak, co piąty klient spa to właśnie mężczyzna. Panowie najchętniej korzystają z masaży, jednak wielu z nich coraz bardziej o siebie dba, stąd popularność specjalnych męskich zabiegów upiększających z dyskretnym efektem. Są to głównie maski oczyszczające i peelingi twarzy, naturalny manicure czy pedicure. W większych salonach znajdziemy także pakiety upominkowe, przygotowane specjalnie dla panów. W ich skład wchodzą najczęściej wybierane przez mężczyzn masaże: relaksujące, orientalne, o


Uroda egzotycznych zmysłowych zapachach, np. korzennym. Ogromną popularnością cieszą się także masaże energetyzujące i lecznicze, które niwelują napięcie mięśniowe i ból np. po intensywnym treningu. Bestsellerem są też holistyczne masaże, obejmujące nie tylko ciało, lecz także głowę, np. afrykański masaż Inkaba.

DLA PARY Współczesne spa mają w swojej ofercie pakiety dla par. W większych ośrodkach uda nam się znaleźć także specjalne pokoje dla dwojga. Jest to świetna propozycja tak dla par, jak i dla przyjaciółek czy np. mamy i córki. W czasie relaksujących zabiegów leży się obok siebie, można rozmawiać lub w ciszy celebrować wspólny czas. Do serii zabiegów dodawany jest często pyszny poczęstunek, np. czekoladowe fondue i szampan, które zapewnią pełnię romantycznej atmosfery.

PREZENTY ŚWIąTECZNE DLA PRACOWNIKóW Pracownicy dużych firm i korporacji wymieniają karty podarunkowe do spa wśród najbardziej pożądanych prezentów świątecznych od firmy. Zarówno kobiety jak i mężczyźni znajdują tu coś dla siebie. Relaksujące pakiety, intensywne masaże czy zabiegi upiększające cieszą się ogromną popularnością, szczególnie w okolicach gwiazdki.

Grudzień Teraz Wilanów 27


świąteczne prezenty

Polski przepis na świąteczne prezenty Bardzo często Polakom przypisuje się postępowanie zgodne z przysłowiem „zastaw się, a postaw się”, które ma dzisiaj bardzo negatywny wymiar. Warto jednak wiedzieć, że „zastaw się, a postaw się” w swoim pierwotnym znaczeniu miało sugerować wyjątkową gościnność, szczodrość w przyjmowaniu gości i należytość obsługi gościa. Część „zastaw się” nie oznaczała konieczności zadłużania się, ale wielką chęć poświęcenia majątku wobec gościa. Niestety to znaczenie zmieniło się na niekorzyść w obliczu problemów gospodarczych szlachty. I dzisiaj nadal mówi się o tym, że szczególnie w święta Polacy potrafią „zastawić się”, aby pokazać gościom na co ich stać. Przebadano 17 krajów europejskich, w tym Polskę, pod katem deklaracji dotyczących zwyczajów konsumenckich w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Badanie przeprowadziła firma Deloitte, która we wrześniu 2013 r. zorganizowała ankietę online i zebrała przez Internet dane od 16 553 respondentów, w tym 767 Polaków. W pierwszej kolejności zbadano jak respondenci oceniają sytuację gospodarczą, aby na jej tle eksplorować dalej zachowania konsumenckie. Polacy, podobnie jak większość Europejczyków, negatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą, ale za to z optymizmem patrzą w przyszłość. Święta zostaną sfinansowane głównie z oszczędności (78%), a co dwudziesta osoba ma zamiar zadłużyć się w banku. 5% respondentów zamierza zaciągnąć na ten cel kredyt w banku, a 9% woli zapożyczyć się u rodziny i znajomych. Czy zatem przysłowie „zastaw się, a postaw się” potwierdzi się w zachowaniu Polaków przed Świętami? Odpowiedź należy rozstrzygnąć jednak z podziałem na wydatki spożywcze i te dotyczące prezentów. W Polsce na pierwszym miejscu w świątecznym budżecie tradycyjnie znajdują się wydatki na artykuły spożywcze, a na drugim dopiero wydatki na prezenty. Polacy będą szukać oszczędności, kupując w tańszych sklepach (83%) i obdarowując najbliższych mniej kosztownymi (80%) i przecenionymi (77%) prezentami. W odróżnieniu jednak od reszty Europejczyków, którzy zamierzają kupować upominki na wyprzedażach, dla Polaków ważniejsze jest odpowiednie dobranie prezentu niż jego cena. Czyli szlachecka fantazja daje znać znowu o sobie? – Polacy, podobnie jak reszta Europejczyków, deklarują, że nie będą kupować prezentów pod wpływem impulsu i presją czasu. Jak pokazuje badanie, większość respondentów nie zostawia wyboru odpowiednich upominków na ostatnią chwilę. Prawie co czwarty badany deklaruje, że prezenty kupuje już w listopadzie, a 48% wybiera się na zakupy w pierwszej połowie grudnia. Tylko 23% badanych zwleka z nimi do ostatnich dni przed świętami – mówi Magdalena Jończak, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte. Czym zatem będziemy obdarowywać rodzinę i przyjaciół? Z badania wynika, że wymarzonym prezentem dla statystycznego Europejczyka jest nadal gotówka, która wygrywa z książkami i podróżami. W Polsce po raz pierwszy od lat pierwsze miejsce zajmują także pieniądze – wybiera je 46% respondentów, czyli o 6 p.p. więcej niż w ubiegłym roku. W dalszej kolejności Polacy pod choinką chcą znaleźć książki oraz kosmetyki/perfumy. Co innego jednak jest wymarzonym prezentem, a co innego dostajemy. Nie zawsze pod choinką znajdujemy ten wyśniony upominek. Wystarczy prześledzić tabelę obok, aby zauważyć, że aż 25% kupowanych prezentów to czekoladki, podczas gdy na tym samym poziomie figuruje pożądany smartfon czy tablet. Niestety takie drogie prezenty nie zmieściły się w pierwszej dziesiątce po drugiej stronie tabeli.

28 Teraz Wilanów Grudzień


Top 10 pożądanych prezentów w Polsce w 2013 r. 46 proc. Gotówka Książki 42 proc. Kosmetyki/Perfumy 35 proc. 31 proc. Biżuteria/Zegarek 30 proc. Wycieczki/Podróże Bony na zakupy 28 proc. Odzież/Obuwie 27 proc. Laptop/Komputer 26 proc. Smartfon 25 proc. Tablet 23 proc.

3

Top 10 najczęściej kupowanych prezentów w Polsce w 2013 r. Kosmetyki/Perfumy 39 proc. Książki 39 proc. Czekoladki 25 proc. 19 proc. Biżuteria/Zegarek 18 proc. Odzież/Obuwie Gry video 12 proc. Płyty CD 12 proc. Gotówka 11 proc. Akcesoria (torebki) 10 proc. Produkty zdrowotne 10 proc.

Tablety jednak odnalazły się po raz pierwszy na liście 10 najczęściej kupowanych prezentów dla nastolatków. Zajmują co prawda ostatnie miejsce w rankingu, zapewne z uwagi na cenę, aczkolwiek potwierdzają trend obdarowywania młodzieży i dzieci prezentami, które mogą rozwijać ich intelekt. Tak oto na pierwszym miejscu dla młodzieży znalazły się książki, a dla dzieci – zabawki edukacyjne i naukowe.

4

Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla nastolatków w 2013 Książki 22 proc. Gry video 20 proc. Czekoladki 17 proc. Płyty CD 11 proc. Gotówka 10 proc. Odzież/Obuwie 9 proc. Zabawki kreatywne i artystyczne 8 proc. Gry (gry planszowe, puzzle, quizy itp.) 8 proc. Kosmetyki/Perfumy 7 proc. Tablety 7 proc.

5

Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla dzieci do lat 12 w 2013 Zabawki edukacyjne i naukowe 31 proc. Gry (gry planszowe, puzzle, quizy itp.) 20 proc. Zabawki konstrukcyjne (klocki) 20 proc. Książki 18 proc. Zabawki kreatywne i artystyczne 18 proc. Lalki i zabawki pluszowe 17 proc. Zabawki techniczne 17 proc. Artykuły dla niemowląt/małych dzieci 13 proc. Odzież/Obuwie 11 proc. Sprzęt sportowy 9 proc. Z każdym rokiem Internet staje się coraz popularniejszym kanałem, w którym szukamy, porównujemy i kupujemy świąteczne prezenty. W tym roku 46 proc. Polaków upominki dla najbliższych ma zamiar nabyć właśnie w sieci. Rośnie także procent respondentów wyszukujących prezenty i porównujących ich ceny w Internecie. Te wyniki badań potwierdzają, że to co sprawia, że Polacy są zadowoleni z zakupów, to przede wszystkim niska cena. Jak to się ma do wcześniejszej deklaracji, że „ważniejsze jest odpowiednie dobranie prezentu niż jego cena”?… Cóż, taka już w nas Polakach dwoista natura… Ważne, że o prezentach nie zapominamy. Już od listopada rozglądamy się za tymi najlepszymi pomysłami w specjalistycznych sklepach, a w grudniu, kiedy ogrania nas prawdziwy szał świątecznych zakupów, postępujemy zdroworozsądkowo.

Grudzień Teraz Wilanów 29

6

7

9, 10, 11

8

12

13

1. Okrągłe spinki do mankietów z odciskiem palca: 329 zł, www.lamimi.pl; 2. Breloczek - duża blaszka z odciskami palców: 389 zł, www.lamimi.pl; 3. Dr Irena Eris Prosystem Home Care (dostępne bez recepty) w ekskluzywnych opakowaniach: rabat do 36%, dostępne w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris w Wilanowie, ul. Kosiarzy 37, 4. Okulary Tommy Hilfinger: 390 zł, dostępne w salonie Perfect Vision, ul. Sarmacka 17; 5. Okulary sportowe Oakley: rabat 30%, dostępne w salonie Perfect Vision, ul. Sarmacka 17, 6. Globus: 1020 zł, dostępny w sklepie Sweet Living przy ul. Kazachskiej 1, wejście od ulicy Herbu Szreniawy; 7. Kosz prezentowy „Miłe chwile”, Piwnica Smaków, ul. Sarmacka 20; 8. Stojak na wino: 320 zł, dostępny w sklepie Sweet Living przy ul. Kazachskiej 1, wejście od ulicy Herbu Szreniawy; 9. Voucher SPA – Bora Bora (Polinezyjski Rytuał Kokosowy): 420 zł, dostępny w salonie Ambasada Urody Medical SPA, ul. Hlonda 2; 10. Metamorfoza włosów - pozytywna zmiana na nowy rok: nowa fryzura, kolor i regeneracja włosów: 290 zł, dostępna w salonie Ambasada Urody Medical SPA, ul. Hlonda 2; 11. Pakiet Bankietowy do SPA dla kobiety przed wielkim wyjściem - peeling z maską, fryzjer, manicure, pedicure, samoopalanie, makijaż wieczorowy: 590 zł, dostępny w salonie Ambasada Urody Medical SPA, ul. Hlonda 2; 12. Odżywka do rzęs Revitalash® - światowy hit w stymulacji wzrostu rzęs: 340 zł, dostępny w salonie Ambasada Urody Medical SPA, ul. Hlonda 2; 13. Zestaw VIP O2 Therapy (Biologique Recherche) - dla zmęczonej, zestresowanej skóry: 1300 zł, dostępny w salonie Ambasada Urody Medical SPA, ul. Hlonda 2

świąteczne prezenty

2

1


świąteczne prezenty

Prezent dla dziecka - jaki wybr wymagające i wybór prezentu kłopotliwy. Na dodatek dzieci gwiazdkowy prezent im się nie rozczarowania. Poniżej kilka ci

1 2

3 5

6

8 7

4

1. Kocyk dziecięcy, Kooka Studio, www.kooka.pl; 2. Czapeczka dziecięca z pomponami, www.kooka.pl; 3. Uroczy wiklinowy wózeczek z biało-pudrowymi dodatkami: 299 zł, www.studiocaramella.pl; 4.Pościel niemowlęca: 259 zł, www.studiocaramella.pl; 5. Bransoletki - seria Horses - idealny prezent dla fanów koni, www.sklep.mylittleart.pl; 6. BAMBAM Śnieżna Kula - Pozytywka: www.bokado.pl, sklep stacjonarny ul. Branickiego 12; 7. Auerhahn Ice Bear 7-elementowy zestaw prezentowy: 199 zł, www.bokado.pl, sklep stacjonarny ul. Branickiego 12; 8. Le Toy Van Drewniany Domek Bay Tree House: 539 zł, www.bokado.pl, sklep stacjonarny ul. Branickiego 12; 9. Koniki na biegunach: 99 zł, www.studiocaramella.pl, 10. Pościel dla noworodka: 169 zł, www.studiocaramella.pl; 11. Ręcznie robione na szydełku maskotki lemurów, 40 zł/ szt., dostępne w szkole językowej The Palms, ul. Sarmacka 22 lok. 135, www.thepalms.edu.pl; 12. „Forever Friends” - seria książeczek dla dzieci, w języku angielskim, z zagadkami i naklejkami, 25 zł/ szt., dostępne w księgarni językowej w szkole The Palms, ul. Sarmacka 22 lok. 135, www.thepalms.edu.pl; 13. Świąteczny renifer plakat w stylu retro, format A3, cena: 49,95 zł, KIDS TOWN, www.kidstown.pl; 14. Lampka w kratę - lampka w stylu skandynawskim, nóżki różnej wysokości, cena od 230 zł, KIDS TOWN, www.kidstown.pl; 15. Poduszka Juicy Details: 79,95 zł, KIDS TOWN, www.kidstown.pl; 16. Trzy kamieniczki - ilustracja akwarelowa, format A3, 54,95 zł, KIDS TOWN, www.kidstown.pl; 17. Moulin Roty Zestaw Małej Krawcowej w walizce Couture: 199 zł, ww.bokado.pl, sklep stacjonarny ul. Branickiego 12; 18. PIERNIK KRóLEWSKI - wspaniale aromatyczny i pełen bakalii piernik, wypieczony z najszlachetniejszych składników, www.blikle.pl; 19. PIERNICZKI ZRóB TO SAM - pięć ręcznie robionych pierniczków w kształcie gwiazdki z dziurką, którymi możesz udekorować choinkę i inne ozdoby do samodzielnej dekoracji: rodzynki, złote i srebrne kuleczki, migdały i śnieżynki z masy cukrowej, www.blikle.pl; 20. STRUCLA MAKOWA ANTONIEGO - klasyczne ciasto drożdżowe zwijane domowym sposobem, z nadzieniem makowym, z dużą ilością rodzynek, orzechów i skórki pomarańczowej, www.blikle.pl; 21. TORT MAKOWY Z KREMEM POMARAńCZOWYM - powstały z połączenia puszystego biszkoptu i maku, przełożony kwaskowatym kremem pomarańczowym, wykończony masą marcepanową, www.blikle.pl; 22. Vilac Jeździk metalowy nr 1, www.bokado.pl, sklep stacjonarny ul. Branickiego 12.

9


11 10

rać? dzieci są bardzo dla nich może być bardzo nie kryją się ze swoimi emocjami. jeśli więc spodoba, nie będą potrafiły ukryć swego ekawych i nietypowych propozycji do rozważenia…

12

13

14

16

15 17

18

19

21

22

20

Grudzień Teraz Wilanów 31


Reklama

łu! a i z uD o D y zaM S a R zaP aDRESy SKLEPóW: ul. Sarmacka 20, al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

Dołączdonas!

facebook.com/Delikatesyorganic COMP DATA Sp. z o.o. 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 134a tel/fax: (22) 858-15-05 www.compdata.pl

Tonery i aTramenTy oryginalne i zamienniki sprzedaż i napraWa drukarek komputery i notebooki opieka serWisoWa dla firm

32 Teraz Wilanów Grudzień


Reklama

StenkaClinic

Promocja świąteczna pakieT:

piaSkowane + USUwanie oSadów + wybielanie

800 zł

ul. Sejmu Czteroletniego 2, Warszawa tel.: 22 12 12 400, 22 12 13 552, www.stenkaclinic.pl

Grudzień Teraz Wilanów 33


Podróże

Spacerem przez lyon lyon jest najstarszym miastem i największą po Paryżu i Marsylii aglomeracją miejską we Francji. leży w centralnej części kraju. Przepływa przez niego rzeka rodan i rzeka saona. jeśli jeszcze nie odwiedziliście tego francuskiego cudu, to najwyższa pora coś z tym zrobić! zapraszamy do zwiedzania. Na szczycie Wzgórza Fourviere miały miejsce narodziny tego miasta. Zostało ono założone przez Rzymian najprawdopodobniej w 43 roku p.n.e. jako Forum Vertus. Stanowiło główną część kolonii rzymskiej Lugdunum, a później zostało głównym ośrodkiem prowincji Galia, którą najczęściej kojarzymy z serią komiksów i filmów o dzielnych Galach: Asterix'ie i Obelix'ie. Na przestrzeni wieków Lyon'em władali Burgundowie i Frankowie, a w XI wieku został włączony do Cesarstwa Niemieckiego. Od przeszło 600 lat Lyon nieprzerwanie należy do Francji. Miały tu miejsce liczne powstania, a podczas II Wojny Światowej mieściła się tu największa jednostka francuskiego ruchu oporu. Bracia Lumière zbudowali swój kinematograf i nakręcili pierwszy film pt. „Wyjście robotników z fabryki” również w tym miejscu. Wprawdzie słynni bracia przeprowadzili pierwszą projekcję kinową w Salonie Indyjskim w Paryżu 28 grudnia 1895 roku i właśnie ta data jest uważana za początek historii kinematografii, nie mniej jednak wszystko zaczęło się w mieście Lyon. Dziś w miejscu Forum Vertus stoi Bazylika Marii Panny z Fourviere, zbudowana w latach 1872–1896 jako wyraz wdzięczności mieszkańców za uniknięcie starć wojennych z Prusami. Jak będziecie w pobliżu, wstąpcie do środka. W dawnym klasztorze jezuitów mieści się dziś Muzeum Fourviere, a nieopodal park archeologiczny, w którym turyści mogą podziwiać ruiny teatru, odeonu, term oraz fragmentów akweduktu. Na wzgórzu znajduje się również najstarszy we Francji teatr z oryginalnym mechanizmem unoszenia kurtyny i fragmentem marmurowej posadzki. To wyjątkowo malownicze miejsce i jedno z moich ulubionych w ojczyźnie Francuzów.

34 Teraz Wilanów Grudzień

Lyon posiada nie tylko doskonale zachowaną i odrestaurowaną starą część miasta, ale również powstają w nim nowoczesne budynki. Przykładem tego są szklane biurowce tuż obok dworca kolejowego Part-Dieu, a także przekształcony obszar przemysłowy u zbiegu dwóch rzek w dzielnicy Confluence. Obecnie znajduje się tam wiele biurowców i loftów, nowoczesne centrum handlowe oraz budynki administracji publicznej. Najchętniej oglądanymi budynkami jest kompleks apartamentowców oraz oryginalna budowla Le Orange Cube, który przypomina kostkę szwajcarskiego sera z wielkim otworem, przechodzącym na wylot budynku. Dzielnica Confluence jest tłumnie odwiedzana przez turystów, podobnie jak obszar starego miasta, wypełnionego setkami zabytkowych kamieniczek z czasów renesansu i gotyku. Ta część Lyonu została zasłużenie wpisana przed piętnastu laty na listę „Światowego Dziedzictwa Kulturowego” UNESCO. Dziś centrum stanowi Plac Terreaux, na którym w dawnych czasach stała miejska szubienica, a obecnie bogato rzeźbiona fontanna. Przy placu znajduje się też Pałac św. Piotra - dawniej benedyktyńskie opactwo, a obecnie muzeum sztuki nazywane przez Francuzów „Małym Luwrem”. Nazwa skądinąd bardzo adekwatna. To prawdziwy raj dla koneserów sztuki.

Lyon jest siedzibą wielu instytucji kulturalnych, takich jak: opera, muzea, teatry, kabarety, kina studyjne, a w letnich miesiącach organizowane są pod gołym niebem festiwale filmowe i teatralne. Z pewnością warte odwiedzenia jest unikalne Musée Miniature et Cinéma (Muzeum Miniatur i Kina), polecane przez redaktor naczelną naszego miesięcznika. Informacje w języku angielskim i po francusku: www.museeminiatureetcinema.fr/accueil_eng.html Każdego roku, 8 grudnia, organizowany jest kilkudniowy oszałamiający festiwal światła i dźwięku Fête de la Lumière, przyciągający rokrocznie kilka milionów turystów. Tego się nie da opowiedzieć słowami. To trzeba zobaczyć, żeby móc porównać z podobnym wydarzeniem, organizowanym w zimie także w Wilanowie. Miasto znane jest kibicom sportowym z klubu piłkarskiego Olympique lyonnais, który siedem lat z rzędu zostawał mistrzem Francji, a ostatnio kończy rozgrywki w pierwszej trójce ligi francuskiej. Drużyna od blisko stu lat rozgrywa mecze na obiekcie sportowym Stade Gerland, który, oczywiście, trzeba zobaczyć. Fanki i fani sportu powinni odwiedzić obiekt sportowy, na którym szlifują swoje umiejętności uznani futboliści.


Podróże

Oprócz wspomnianego Muzeum Miniatur i Kina, warto odwiedzić również pozostałe muzea: •Cywilizacji Galijsko-Rzymskiej (Le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière), •Historii Naturalnej (Le Muséum), •Historyczne Lyonu (Le musée Gadagne), •Sztuk Pięknych (Le musée des Beaux-Arts), •Sztuki Współczesnej (Le musée d'Art Contemporain), •Drukarstwa (Le musée de l'imprimerie), •Tony'ego Garnier'a (Le musée urbain Tony Garnier) oraz •Włókiennictwa i Sztuk Dekoracyjnych (Le musée des tissus et des arts décoratifs). W Lyon'ie znajdziecie dostojne XV-wieczne kościoły i bazyliki, a nawet klasycystyczny zbór protestancki (La Temple) przy Place du Change, wielki meczet Lyonu (La grande mosquée de Lyon) oraz buddyjską pagodę Thien-Minh, ufundowaną pod koniec XX wieku przez diasporę wietnamską w Sainte-Foy-lès-Lyon. W mieście działa rozbudowana wypożyczalnia publicznych rowerów Vélo'v (przypominający warszawskie Veturilo), wyposażona w ponad 4.000 jednośladów. W lecie mieszkańców i turystów przyciąga kąpielisko w podmiejskim parku Miribel-Jonage, a także park Lacroix-Laval, położony na zachód od miejskiej aglomeracji. Nigdzie nie odpoczniecie lepiej, niż właśnie tu! Wiele lepiej lub gorzej zachowanych zabytków z czasów rzymskich znajduje się również w pobliskich miejscowościach Vienne i Chaponost, które nie ustępują urokiem swojemu znanemu "sąsiadowi". Miasto nazywane jest światową stolicą jedwabiu, jako ośrodek przemysłu włókienniczego od niepamiętnych czasów. Rozwinął się tutaj także przemysł chemiczny, odzieżowy, maszynowy, samochodowy, elektroniczny, metalowy, obuwniczy i spożywczy. W XVI wieku rozpoczął się dynamiczny rozwój Lyonu jako ważnego ośrodka handlowego i finansowego, który trwa aż do dziś. Napoleon Bonaparte wydobył miasto z zapomnienia, zlecając warsztatom tkackim dekorację między innymi Wersalu i zakładając tu filię Banku Narodowego. W XIX wieku Lyon stał się kolebką wynalazców i centrum uniwersyteckim. To tutaj wynaleziono kwas siarkowy, a także wyprodukowano pierwszą maszynę do szycia. Tu narodziło się kino, a także przyszedł na świat i dokonał swoich największych odkryć fizycznych w dziedzinie elektromagnety-

zmu słynny naukowiec i wynalazca, André Marie Ampère. Lyon jest też potężnym ośrodkiem edukacyjno-naukowym. Znajdują się w nim cztery uniwersytety (Université Claude Bernard, Université Lumière, Université Jean Moulin, Université Catholique de Lyon), kilka instytutów i szkół oraz akademia nauk, ufundowana w 1700 roku. Mieszczą się tu także najważniejsze ośrodki finansowe – centrale m. in. Societé Lyonnaise de Banque i Crédit Lyonnais, a także siedziba giełdy. Regularnie odbywają się tu różne międzynarodowe targi. Przemysł, biznes i edukacja, rozrywka oraz odpoczynek - tu znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie. Lyon słynie w świecie z wybornej kuchni i został okrzyknięty „gastronomiczną stolicą Francji”. Bouchon, czyli tradycyjne restauracje, są zwykle pełne turystów i mieszkańców miasta, którzy najchętniej przychodzą podczas dwugodzinnej przerwy w pracy, kiedy ceny potraw są najniższe. Warto spróbować najlepszych na świecie – zdaniem wielu znawców deserów – lodów. Do wyboru jest ponad sto rodzajów - odważni mogę zjeść gałkę o smaku wędzonego boczku, absyntu, foie gras, a nawet wasabi! Lyon jest dużym węzłem drogowym oraz kolejowym - ze stacjami Gare de Lyon-Saint Paul, Lyon Part-Dieu oraz Lyon Perrache. Znajduje się tu również Międzynarodowe Lotnisko Antoine'a de Saint-Exupéry'ego (dawniej Satolas) oraz port rzeczny. Miasto jest obecnie połączone z Marsylią i Paryżem szybką linią kolejową TGV, dzięki czemu czas podróży do tych dwóch miast zajmuje niecałe dwie godziny. W Lyonie działa też niezliczona ilość połączeń autobusowych, dwie linie kolei szynowo-linowych, cztery sieci metra, pięć tras tramwajowych oraz tramwaj dwu-systemowy Rhône Express, a nawet dwie linie trolejbusowe. Historia „polsko-lyońska” W dniu 6 kwietnia 1940 roku zaczęto organizować trzeci polski dywizjon myśliwski we Francji, którego dowództwo powierzono majorowi Józefowi Kępińskiemu. Jednostce nadano nazwę I/145 Dywizjon Myśliwski „Warszawski” (Groupe de Chasse Polonaise de Varsovie), a jego bazę stanowiło lotnisko Lyon Bron. W mieście działa jeden z trzech konsulatów generalnych Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Francji. W aglomeracji Lyonu mieszka kilkutysięczna grupa Polaków, a przy Kościele pw. Świętej Trójcy (Ste. Trinité) skupiona jest polska parafia rzymsko-katolicka. Mogę śmiało podsumować nasz dzisiejszy voyage słowami: Lyon - do tańca i do różańca. Wojciech Gontarz-Virion

Medycyna Estetyczna i Kosmetyka

%

Główne atrakcje turystyczne Lyon'u to także: •Instytut Lumière (L'Institut Lumière), •Centrum Historii Ruchu Oporu i Deportacji (Le Centre Historique de la Résistance et de la Déportation), •secesyjny dawny dworzec Brotteaux i kamienice we wschodnich dzielnicach, •ratusz z XVII wieku, •neoklasycystyczny gmach opery z pierwszej połowy XIX wieku, •tak zwany „Ołówek” (czyli wieżowiec „Crayon”, przypominający kształtem zatemperowany ołówek, należący do banku Crédit Lyonnais), zwieńczony szklaną piramidą projektu polskiego architekta Stefana du Chateau, •nowoczesny kompleks architektoniczny Cité Internationale, •największy we Francji park miejski Parc de la Tête d'Or, •ogród zoologiczny i botaniczny. Jeśli znajdziecie czas, to zapewniam, że w każdym z tych miejsc zobaczycie coś niepowtarzalnego. Jak nie wierzycie, to sprawdźcie osobiście!

Dr. Dariusz Kołodziejczak

Wysoki sTAndArd, niskie ceny, promocje

Kupon rabatowy

20%

Al. Wilanowska 7, Tel 224010665, 665665078, www.bellisana.pl

Grudzień Teraz Wilanów 35


Wywiad

Grudzień Teraz Konstancin 9


Wywiad Piszę na klawiaturze nawet lepiej niż piórem, szczególnie Viktora Hugo (śmiech). TK: Ale czy jesteś w stanie zrobić transmisję zapachu książki? Jak wiadomo jest to jeden z cenniejszych walorów estetyczno-doznaniowych dla tych osób, którzy wolą je od nowych wydań, a szczególnie e-booków, no powiedzmy dla waszych potencjalnych klientów? MN: E-booki jak wiadomo są wygodne. Muszę się przyznać, że sam posiadam takie urządzenie i nieraz zdarza mi się w podróż zabrać czytnik zamiast książki. Nagrywam na niego wtedy materiały szkolne albo polecane współczesne książki. Nie można jednak porównać przyjemności jaką niesie czytanie prawdziwej książki, tej drukowanej, oprawionej, z wytłoczonym tytułem na grzbiecie, którą wygodnie siedząc w fotelu trzymamy w rękach pochłonięci historią w niej opowiadaną. Samo przebywanie z takimi książkami jest uniesieniem, a co dopiero ich czytanie. Trudno jest opowiedzieć co wtedy się czuje, najlepiej jest spróbować przeżyć to samemu. Mogę zapewnić, że jest to uczucie magiczne i bardzo łatwo się od niego uzależnić. TK: A kiedy już "odrestaurujesz" taki stary wynaleziony gdzieś z rynku wolumin, to czy on nadal pachnie starodrukiem? MN: W naszej introligatorni dbamy o to, by każda książka, którą oprawiamy czy restaurujemy nie straciła swojej historii. Każde ręce, w których leżała, w mniejszy lub większy sposób, zostawiły na niej swój ślad. Wszystkie dedykacje, pieczęcie, wpisy, notatki, świadczą o historii książki i ich odkrywanie często prowadzi nas w ciekawe miejsca. Wszystkie książki oprawiamy oczywiście według upodobań klientów, przy starodrukach proponujemy rekonstrukcje opraw pierwotnych zachowując styl oprawy odpowiedni do miejsca i czasów postania książki. Oprawiamy książki w pełne skóry wysokiej jakości. Dajemy na nie dożywotnią gwarancję. A wracając do pytania czy książki dalej pachną w ten sam sposób, to mogę zapewnić, że pachną pięknie, a wyglądają jeszcze lepiej. TK: Zdradź mi jeszcze jak wygląda twoje polowanie na unikaty? Czy jak Daniel Sempere jesteś gotowy ryzykować życie? MN: Na szczęście nie znalazłem się jeszcze niebezpiecznej sytuacji. Staram się być na wszystkich znaczących aukcja antykwarycznych w Europie. Przeglądam wcześniejsze notowania aukcyjne, dzięki temu potrafię oszacować cenę, którą warto zainwestować w daną książkę. Często zgłaszają się do mnie starsze osoby i proszą bym przyjechał do nich do domu i wycenił ich księgozbiór. Rzeczywiście wtedy dziwią się otwierając drzwi młodemu człowiekowi, który twierdzi, że zna się na książkach dużo starszych od niego samego (śmiech). Regularnie przeglądam oferty internetowe, a także odwiedzam antykwariaty w Warszawie w poszukiwaniu ciekawych książek. Staram się być na bieżąco z wszystkim tym, co z książkami jest związane. TK: Czy nie sądzisz, że twoja pasja powoli przybiera formę nałogu... może nawet obsesji? MN: Jeśli nawet jest to nałóg, to jest on nieszkodliwy, a nawet społecznie pożyteczny (śmiech). TK: Ostatnio robiłam wywiad z innym nałogowcem z Konstancina – Markiem Roeflerem. Ten przemyca ukradkiem przed żoną (która nota bene jest psychologiem klinicznym od nałogów) obrazy polskich malarzy Ecole du Paris, choć oboje też uważają, że to szlachetny nałóg. Marek Roefler stworzył nawet własne muzeum, a ty z wujem aspirujesz do narodowego księgozbioru?

MN: Może nie aspirujemy, ale fajnie by było, bo sztuka uzdrawia duszę. I daje poczucie nieśmiertelności. TK: A czy też uważasz, że kolekcjonowanie sztuki, w waszym przypadku starodruków, to taka alternatywna forma inwestowania, która nie nosi w sobie żadnego ryzyka? MN: Cyceron powiedział: „dom bez książek jest jak ciało bez duszy”, a ja posunę się nawet dalej: „książka jest jak chleb dla duszy, dlatego tak warto się nią karmić póki ciało żyje”. Książki przemawiają do nas z przeszłości, pozwalają nam na kontakt z historią. Uważam, że istnieje ogólne uznanie dla kolekcjonerów książek. Książki są dowodem naszych doświadczeń i wiedzy, odpowiadają za wartość naszej tradycji i kultury, ponieważ są ogólnie uznane za wyróżniające się i wybitne w tej materii, są czymś w rodzaju wiecznego bytu. A inwestycja w książki to pewna inwestycja. W porównaniu z innymi dziełami sztuki, książki są bardzo stabilne cenowo i stopniowo dochodowe w swoim wzroście. Mogą służyć za miarodajną, ciągłą inwestycje. Inną kwestią, która odróżnia inwestowanie w książki od np. inwestowania w sztukę malarską jest fakt, że książki są całkiem niedrogie w stosunku do ich rzeczywistej wartości. Za cenę pojedynczego obrazu znanego na świecie malarza ustaloną na załóżmy około 700 tysięcy złotych, możemy stworzyć pokaźny księgozbiór, składający się w większości z pierwszych wydań pomnikowych dzieł naszej kultury. Czyż to nie niesamowite!? TK: Niesamowite! A czy na nadchodzące święta masz jakieś szczególne zamówienia albo szczególne propozycje zakupu książek na prezent? Co poradziłbyś czytelnikom Teraz Konstancin? MN: Ciekawą propozycją są zawsze moi ulubieni: Tolkien i Dostojewski. Tych dwóch autorów cenię i uwielbiam za ponadczasową mądrość i lekkość pióra. W naszych stylizowanych oprawach ich książki robią wrażenie i jestem pewien, że nigdy nie zostaną porzucone. Osobiście w święta chcę przeczytać „2666” Roberta Bolano. Więcej chyba słyszałem opinii o tej książce, niż ta ma stron, a ma ich bardzo dużo. TK: A ja sobie życzę jeszcze "pod choinkę" znaleźć wreszcie czas na przeczytanie „Myśli” Pascala, które sprezentowaliście mojemu Stasiowi na 18 urodziny. On zna je prawie na pamięć i ciągle mnie z ich przepytuje. MN: Czyżby kolejny pasjonat? TK: Tak! Od filozofii! Chociaż nie - od filmu raczej! Ten ma imponująca kolekcję filmów. Zbiór godny muzeum kinematografii. MN: Ale jego zbiór nie pachnie tak jak mój. TK: Nic dodać, nic ująć. Przekonałeś mnie. Pozwól teraz nasycić się tym niezwykłym widokiem i zapachem. Wywiad przeprowadziła: Dorota Wójtowicz-Wielgopolan Foto: Radosław Nawrocki

8 Teraz Konstancin Grudzień


Wywiad Teraz Konstancin: Maks, kiedy ostatnio czytałam "Cień Witaru" nie mo- chwile słyszałem od ciotek i wujków: Max musisz w życiu robić to co nagłam oprzeć się wrażeniu, że główny bohater kogoś mi przypomina? prawdę cię interesuje, inaczej nie będziesz szczęśliwy i niczego nie bęMaks Niemoczyński: Tak? Czy masz na myśli mnie? dziesz robił wyjątkowo. Wiedziałem, że jedyną rzeczą, która naprawdę mnie interesuje są właśnie książki. Wpadłem wtedy na pomysł, że mógłTK: A wiele znasz młodych osób, które tak jak Daniel Sempere "mają bym zawodowo opiekować się książkami, i wtedy mój ojciec chrzestny, bzika" na punkcie zapomnianych książek? który potrafi nawet najbardziej szalone pomysły oszlifować i nadać im MN: Dziękuję za skojarzenie, ale do głowy by mi nie przyszło, że mogę sens wprowadzając w życie, zaproponował, żebym zaczął interesować go przypominać. Rzeczywiście ludzie często dziwią się, gdy widzą się rynkiem antykwarycznym. Polecił mi, żebym w jego imieniu pojechał mnie, a nie jakąś starszą osobę, reprezentującego Colligo Artem. na kilka aukcji i przywiózł książki, które dla siebie wybrał. Dodatkowo miałem zająć się katalogiem jego książek i odkurzyć cały zbiór. Aukcja poTK: No właśnie, to powiedz jak to jest, że ty, tak młody chłopak, w szła mi sprawnie, pojechałem i wygrałem, udało mi się kupić większość czasach, gdy postęp technologiczny zdaje się sięgnął zenitu, w dobie książek, które miałem na liście. Katalogowanie i odkurzenie zajęło mi elektronicznych mediów, e-booków i tempa życia rozpędzonego do bardzo wiele miesięcy, podczas których coraz głębiej wchodziłem w granic ludzkiej wytrzymałości, ty zachwycasz się starodrukami, chcesz świat książek. Porządkując zbiory zasugerowałem wujowi, że przydało dawać książkom nowe życie, wyszukujesz na rynku ich pierwsze edy- by się odrestaurować niektóre z jego woluminów, bo były naprawdę w cje, układasz księgozbiory? A przy tym, wcale nie studiowałeś literaturo- fatalnym stanie. Popatrzył i powiedział, że on już nie ma na to czasu i ja znawstwa tylko psychologię biznesu... mam się tym wszystkim zająć. Od tego momentu dokładnie wiedziałem MN: Właściwie dalej studiuję, piszę właśnie swoją prace magisterską na co chcę w moim życiu robić. Chciałem szukać, kompletować i napratemat inwestycji w sztukę, a konkretnie w książki. Patrząc na mnie od wiać książki. Tym właśnie, po dwóch latach od tamtego momentu, zajtej strony może ci się zdawać, że jestem chłopakiem nie z tej epoki, muje się moja firma Colligo Artem. Naszą misją jest przywrócenie w jednak jestem najzwyklejszym dwudziestolatkiem. Nowoczesne media, polskich domach pięknej tradycji posiadania mądrych książek. trendy i tempo życia mnie nie przerażają, a wręcz są częścią mojego życia, a te starodruki to po prostu moja pasja. Może trochę niemodna i TK: A byłbyś w stanie określić jak duża jest aktualnie biblioteka Colligo nietypowa, ale wierzę, że tym czym się zajmuję, jestem w stanie zara- Artem? MN: Nie nazywajmy tego biblioteką, to słowo nie pasuje do naszego zić innych. zbioru. Pasja z jaką traktujemy każdy jeden egzemplarz sprawia, że każdy TK: No to zdradź mi proszę, jak się wpada na taka pasję, mając lat z nich w naszych dłoniach prawie ożywa, a biblioteka kojarzy mi się z dwadzieścia, gdy rówieśnicy zajmują się zgoła innymi rozrywkami? publicznym, masowym zbiorem zaniedbanych książek. MN: Wszystko zaczęło się od mojego ojca chrzestnego. Ponoć jest takie powiedzenie, że czerpiemy cechy charakteru nie od rodziców natu- TK: Widzę, że wasza pasja przerodziła się w prawdziwą namiętność, a wy jesteście prawdziwymi bibliofilami. A czy nie sądzisz, że ten wasz ralnych tylko od chrzestnych. księgozbiór już dziś stał się swego rodzaju “cmentarzyskiem zapomnianych książek"? MN: Rozumiem twoje skojarzenia z książką Zafona… myślę, że nasz księgozbiór, i to co robimy z zapomnianymi książkami, to raczej takie ”centrum wskrzeszania książek”, jeśli byśmy chcieli określić to w sferze „życia i śmierci”. Odnajdujemy je gdzieś zapomniane, zagubione i nadajemy im nowe życie i wartość. Mogę nawet posunąć się do stwierdzenia, że te księgi u nas zmartwychwstają. Zachęcamy ludzi do pokochania ich, a nie tylko przechowujemy jako niechciane i zapomniane… Każdy kto raz zetknie się z naszymi książkami, odnajdzie w sobie potrzebę posiadania chociaż kilku pozycji w swoim domu. TK: Chcesz mi powiedzieć, że gdzieś za tobą jest jeszcze jakiś... no powiedzmy - Barcelo? MN: Możemy go tak określić. Mój ojciec chrzestny to prawdziwy pasjonat starodruków, zagorzały bibliofil i kolekcjoner od wielu, wielu lat. Odkąd pamiętam karmił mnie swoimi opowieściami o starodrukach. Zawsze gdy przyjeżdżałem do niego, zabierał mnie do swojej niezwykłej biblioteki i chwalił mi się rzadkimi dziełami, które upolował na rynku, w antykwariatach, na aukcjach czy wysprzedażach zapomnianych książek. I tak rok po roku zacząłem podzielać i wierzyć w jego zachwyt. Kiedy skończyłem 18 lat, ojciec chrzestny podarował mi zbiór około 100 książek, które chciał żebym przeczytał. Nie miałem wątpliwości, że pośród niech były woluminy do których był bardzo przywiązany w przeszłości. Książki, które zmieniły czy choćby wpłynęły na jego życie, wkrótce miały zmienić i moje. Tak oto zostałem wprowadzony do świata pięknych książek, kurzu i wiecznego katalogowania. Z czasem, dzięki szczęściu, moja pasja przerodziła się w sposób na życie.

TK: Dobrze to ująłeś, bo przecież to czym się zajmujesz aktualnie, to już jest zawodowstwo. Opowiedz mi jak powstało Colligo Artem, czy to był twój czy wuja pomysł i jakie są wasze intencje: zarobić na tym, czy przekonać ludzi do staropolskiej tradycji - tworzenia księgozbiorów? MN: Nigdy nie myślałem, że będę pracować z książkami. Długo zastanawiałem się co chce w życiu robić, nie miałem żadnego pomysłu. Co

TK: I na szczęście nie trzeba jechać do Barcelony, by zobaczyć to „centrum” na własne oczy. Wystarczy udać się do bliskiego Konstancina. MN: Jeśli ktoś chce skorzystać z naszych usług, nawet tam nie musi jechać, bo właśnie tu wykorzystujemy nowoczesne środki komunikacji czyli internet. Można wszystko zlecić, ustalić, poradzić się za jego pomocą - wystarczy odwiedzić colligoartem.eu TK: A ja już myślałam, że w komunikacji posługujesz się piórem Viktora Hugo, co najmniej… MN: Musze cię rozczarować. Jestem nowoczesnym chłopakiem, staram się być na bieżąco z wszystkimi narzędziami nowoczesnej komunikacji i w kontakcie mediami społecznościowymi.

Grudzień Teraz Konstancin 7


Wywiad

ABy dOMy MIAły dUSzę Maks Niemoczyński, zdawałoby się dwudziestolatek jakich wielu, jednak w młodym sercu kryje się pasja, jakiej nie powstydziłby się opisać sam Carlos Ruiz zafon. Kto wie, może to on stanie się inspiracją do napisania kolejnej części bestselera naszych czasów… Choć tym razem historia nie zaczęłaby się na cmentarzysku zapomnianych książek w Barcelonie, lecz tu gdzie książki zmartwychwstają – w Konstancinie.

6 Teraz Konstancin Grudzień


Nasze miasto NOWA OCZYSZCZALNIA W KONSTANCINIE Poważną konsekwencją zakończenia produkcji papieru przez spółkę Metsä tissue, która funkcjonowała w naszej gminie, mogło być zamknięcie jedynej w mieście oczyszczalni ścieków. do takiej sytuacji nie można było dopuścić. samorządowcy rozważali kilka wariantów: kupno oczyszczalni od fabryki papieru, wybudowanie połączenia z oczyszczalnią w Warszawie lub Piasecznie. jednak ostatecznie spółka Metsä tissue, sprzedała swój obiekt francuskiej grupie saur, dzięki czemu nie został zamknięty i do dzisiaj działa. W październiku ubiegłego roku władze Konstancina-Jeziorny podpisały ze spółką Saur Konstancja długoletnią umowę na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zgodnie z tym porozumieniem firma zobowiązała się do generalnej przebudowy przestarzałego obiektu w Mirkowie, który ma posłużyć przez okres obowiązywania umowy, czyli przez najbliższe 32 lata. W dniu 24 października odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę tej nowej oczyszczalni. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz spółki, samorządu Konstancina-Jeziorny i oczywiście przedstawiciele francuskiej spółki Saur Konstancja, która planuje zakończyć budowę obiektu za około półtora roku.

UDANE POłąCZENIE SCRABBLE Z GOKARTAMI 17 listopada na torze kartingowym kart arena rozegrano wyjątkowy turniej Moto scrabble! była to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zmierzyć się w turnieju scrabble połączonym z wyścigiem na torze gokartowym. Podwójne punkty za słowa związane z motoryzacją i rywalizacja na torze przeliczona na punkty były składowymi elementami, prowadzącymi do zwycięstwa i podium z medalami, dyplomami i zestawami nagród. Turniej MotoScrabble organizowany był we współpracy z Polską Federacją Scrabble. Konwencja zakładała udział max. 80 osób, bez ograniczeń wiekowych. Każdy kto zna zasady gry „Scrabble” oraz ma minimum 140 cm wzrostu mógł wziąć udział w zabawie. Nad całością czuwali profesjonalni sędziowie, rzecz jasna. Turniej zgromadził rzeszę uczestników i fanów. Zabawę rozpoczęto od jazd na gokartach na 800-metorwym torze. Adrenalina sięgała zenitu. Następnie wykręcone czasy przeliczono na punkty, co oznaczało przejście do kolejnego etapu turnieju – gry w Scrabble. Na twarzach uczestników widać było ogromną koncentrację. Każdy chciał zdobyć podwójne punkty za słowa związane z motoryzacją. Silnik, gaz, lewarek, prędkość, koło, tor – okazały się najpopularniejszymi wyrazami tworzonymi na planszach. W tym turnieju mogli wziąć udział zarówno zapaleńcy, jak i amatorzy. Nie ma żadnych przeszkód, czy jest się dobrym w jeździe na torze, czy w grze w słówka – dopiero kombinacja tych dwóch daje wynik. Emocje są na najwyższym poziomie w obu częściach turnieju i od razu było widać, ze Scrabble i gokarty to udane połączenie!

OBWODNICA KONSTANCINA. KTóRęDY? We wtorek, 19 października, wszystko miało stać się jasne – mieszkańcy gminy Konstanin-Jeziorna poznali przebieg obwodnicy miasta, ale zabrakło wielu szczegółów... „Na to cudeńko czekamy kilka lat” - powiedział nam jeden z mieszkańców, który przyszedł na konsultacje społeczne zorganizowane w Zespole Szkół nr 3 przez Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie, podczas których spółka "Mosty Katowice" zaprezentowała planowany przebieg drogi. Wiadomo, że obwodnica ma wyprowadzić ruch ciężarowy z miasta i zgodnie z projektem nowa "724" od północy na wysokości obecnej ul. Przyczółkowej - będzie się łączyć z wilanowską częścią tej arterii, od wschodu ominie Konstancin-Jeziornę i na południu połączona zostanie z drogą krajową nr 50 lub planowaną obwodnicą Góry Kalwarii. Wśród obecnych na spotkaniu osób pojawiły się wątpliwości. Zgłosili je zarówno mieszkańcy okolicznych wsi m.in. Parceli i Cieciszewa oraz samorządowcy - Kazimierz Jańczuk, Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna i Andrzej Cieślawski, Przewodniczący Rady Miejskiej. Według informacji przekazanych przez Mariusza Kozera, zastępcę dyrektora ds. inwestycji MZDW, projekt uzasadnia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kolejne kroki tej inwestycji, to prace nad tzw. oceną oddziaływania planowanej drogi na środowisko. „Zostanie przeprowadzona m.in. analiza akustyczna. Od jej wyników zależeć będzie m.in. czy i gdzie na planowanej trasie zostaną zamontowane ekrany dźwiękochłonne” - wyjaśniał Marcin Sucheta, przedstawiciel spółki "Mosty Katowice". Przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest niezbędne, by uzyskać od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Gotowy raport ma być podany do publicznej wiadomości a decyzja środowiskowa ma być podjęta do końca przyszłego roku. Później zacznie się szukanie środków na realizację inwestycji. Niestety więcej dat nie podano. Nie wiadomo, kiedy dokładnie można liczyć na przejechanie nową obwodnicą miasta…

źródło: konstancinjeziorna.pl

Grudzień Teraz Konstancin 5


źródło: konstancinjeziorna.pl

Nasze miasto GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA WZOREM DLA INNYCH - Państwa zaangażowanie i podejmowane działania mogą być wzorem dla innych jednostek administracyjnych - czytamy w piśmie przesłanym do konstancińskiego ratusza przez Kazimierza Bujakowskiego, głównego geodetę kraju. W taki sposób Gmina Konstancin-Jeziorna została doceniona za wkład w budowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Właśnie zakończył się proces publikacji metadanych z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji miejscowości ulic i adresów gminy Konstancin-Jeziorna w geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej. Gmina Konstancin-Jeziorna wykonała zadanie przed wyznaczonym terminem (3.12.br.)

KONSTANCIńSKA MłODZIEż W KRZEMIEńCU uczniowie i nauczyciele z konstancińskich szkół odwiedzają regularnie partnerskie miasta we Włoszech, we Francji, a ostatnio również na ukrainie.

23 września uczniowie Zespołu Szkół nr 3 i nr 2 wyjechali do znanego z wcześniejszych wymian Krzemieńca. Na miejscu zostali przywitani przez ukraińską młodzież, która gościła uczniów w swoich domach podczas tego pobytu. Wszyscy byli bardzo uprzejmi i otwarci, a bariera językowa zdawała się zupełnie nie istnieć.

Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję nie tylko zapoznać się z funkcjonowaniem ukraińskich szkół, ale również zwiedzić Poczajów (gdzie znajduje się Poczajowska ławra i źródło św. Anny), Lwów, Dubno. Wszystkie wycieczki należały do bardzo udanych. „Podsumowując cały wyjazd, zdobyliśmy dużo nowej wiedzy o naszym sąsiedzie – Ukrainie, zwyczajach i ludziach tam żyjących, a także o sobie nawzajem. Większość z nas przed wyjazdem mało ze sobą rozmawiała w szkole, żeby nie powiedzieć że wcale. Jesteśmy z różnych klas, szkół, czasem nawet środowisk, jednak takie wyjazdy oprócz wiedzy ogólnej dają coś o wiele więcej. Dają możliwość poznania drugiego człowieka, zintegrowania się z nim” – komentuje Inna Rybczuk - uczennica ZS nr 2, która wzięła udział w wymianie. Teraz młodzież czeka do wiosny, aby ugościć ukraińską młodzież w swoich domach i szkołach. Zdjęcia: Izabela Kawa

WKRóTCE BUDOWA SKATEPARKU Skatepark to miejsce czynnego wypoczynku dla wielu młodych ludzi. W Polsce od kilku lat można mówić o dynamicznym wzroście popularności jazdy na deskorolkach, rolkach czy BMX-ach, a do uprawiania tych dyscyplin, tak jak i innych sportów, potrzebne są miejsca specjalnie do tego przygotowane. Jest ich wciąż za mało. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 200 skateparków, od małych, składających się z dwóch najazdów i jednej, dwóch przeszkód, po największe jak Zajezdnia 31 we Wrocławiu, skatepark na Białołęce w Warszawie czy poznańska "Wyspa". Brak typowych skatowych przeszkód zmusza pasjonatów sportu do jazdy po mieście, niejednokrotnie przyczyniając się do niszczenia mienia publicznego i tworzenia zagrożenia dla przechodniów, jak i dla samych siebie. Teraz powstanie kolejny skatepark w Konstancinie. Będzie on częścią całego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskami i parkingiem. Powstanie na placu między ul. Bielawską a torami kolejowymi i rzeką, naprzeciwko Zespołu Szkół nr 3. Młodzi mieszkańcy naszej gminy zabiegali o budowę skateparku prawie od czterech lat. Zwieńczeniem ich determinacji ma być zakończenie zagospodarowania terenu przed wakacjami w 2014 r., według koncepcji zaprezentowanej radnym przez projektanta Wojciecha Kawęczyńskiego, który skonsultował wcześniej swoje pomysły zarówno z młodzieżą, jak i ze szkołą. Z pewnością będzie to świetne miejsce do realizowania pasji młodych ludzi.

BEZPłATNE KOMPUTERY I SZKOLENIE DLA 70 OSóB żyjąc w stolicy lub w prestiżowym mieście w jej pobliżu, nie wyobrażamy sobie jak może wyglądać dzień bez dostępu do internetu i bez laptopa na kolanach. Faktycznie, to dość często spotykane wrażenia, skoro w Polsce w 2013 r. trzy czwarte gospodarstw z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata było wyposażonych w komputer, jak podaje raport GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce”. Również z tego raportu wiemy, że odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie wzrasta. Zwiększa się również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu, który w 2013 r. osiągnął poziom 72%, przy czym 69% gospodarstw korzystało z łączy szerokopasmowych. Zarówno w przypadku posiadania komputera, jak i dostępu do Internetu poziom odsetka jest zróżnicowany w zależności od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Zdecydowanie częściej posiadanie komputera oraz dostęp do Internetu deklarowały gospodarstwa z dziećmi, gospodarstwa z dużych miast oraz z terenów o wysokim stopniu zurbanizowania. Wiemy też, że w 2010 r. w Polsce odsetek gospodarstw domowych posiadających w domu komputer był niższy o 5 pkt proc. niż w całej Unii Europejskiej (74%). Takie warunki są podstawą do rozpoczynania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Szansę na pozyskanie tych środków bardzo dobrze wykorzystuje gmina Konstancin-Jeziorna i Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, realizując projekt "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego". O udział w tym projekcie mogli się ubiegać mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna będący w trudnej sytuacji materialnej, dzieci i młodzież uprawnione do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne i rodziny zastępcze. Listę beneficjentów projektu "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego" uchwaliła 31 października komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna. Znalazło się na niej 70 osób, które otrzymają nieodpłatnie komputery z dostępem do Internetu oraz wezmą udział w szkoleniu z ich obsługi.

4 Teraz Konstancin Grudzień


Nasze miasto

JARMARK ŚWIąTECZNY Mieszkańcy gminy konstancin-jeziorna ponownie spotkają się na jarmarku bożonarodzeniowym, który jest zaplanowany na 15 grudnia na placu przy banku spółdzielczym w konstancinie-jeziornie (ul. Wilanowska 1). W grudniu mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna ponownie spotkają się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, który jest zaplanowany na 15 grudnia na placu przy Banku Spółdzielczym w Konstancinie-Jeziornie (ul. Wilanowska 1). Podczas imprezy nie zabraknie występów artystycznych, warsztatów wykonywania ozdób bożonarodzeniowych oraz św. Mikołaja. Władze gminy spotkają się z mieszkańcami na wspólnej wigilii miejskiej, a na uliczce przy banku staną drewniane stoiska handlowe. Mimo, że do grudnia pozostało jeszcze trochę czasu, już dzisiaj Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza twórców ludowych, stowarzyszenia, firmy, sołectwa, świetlice, jednostki oświatowe z terenu gminy do wystawienia m.in. prac rękodzielniczych oraz regionalnych produktów spożywczych. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi UMiG (ul. Warszawska 23, tel.: 22-201-19-73/74, e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl). Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawców. www.konstancinjeziorna.pl

CZY JESTEŚ JUż W BAZIE KONSTANCIńSKICH FIRM? burmistrz gminy kazimierz jańczuk informuje, że z dniem 4 listopada na stronie internetowej urzędu Miasta i gminy konstancin-jeziorna utworzona zostanie zakładka „działalność gospodarcza w gminie”, w której osoby fizyczne i podmioty prawne prowadzące działalność na terenie gminy konstancin-jeziorna mogą umieścić bezpłatnie informację o swojej działalności. Gorąco zachęcamy do składania wniosków wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w naszej gminie. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy zyskają lokalne źródło o lokalnych punktach usługowo-handlowych, produkcyjnych i ogólnie o miejscach pracy. Wnioski powinny zawierać: - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę podmiotu, - rodzaj prowadzonej działalności, - miejsce prowadzenia działalności - telefon, fax. lub adres e-mailowy. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Warszawskiej 32, a także drogą pocztową z dopiskiem: „Działalność gospodarcza w gminie” lub e-mailem na adres: promocja@konstancinjeziorna.pl.

Grudzień Teraz Konstancin 3


nia Papier na Stara a z s ! y p u k zapra czne za świąte

zapraszamy codziennie pon-sob 10:00-20:00, ndz 10;00-18:00 Al. Wojska Polskiego 3, Konstancin Jeziorna


Nasze miasto: czy jesteŚ już W bazie koNstaNcińskich FirM?

Maks Niemoczyński „aby doMy Miały duszę”

Profile for Teraz Wilanów

Grudzien teraz wilanow 2013  

Grudzien teraz wilanow 2013