Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

świat na językach

By the river SAMOLOty NAD WiLANOWeM

KAtArzyNA BOSAcKA

Wilanowska dziennikarka, która zawsze ma co robić

UrLOp Nie NA pLAży GOSpODArKA WODNA W WiLANOWie


Redakcja miesięcznika

Teraz Wilanów

®

nawiąże współpracę z doświadczonymi dziennikarzami (oraz z ambitnymi studentami dziennikarstwa chcącymi nabierać doświadczenia i poszerzać swoje umiejętności) w następujących dziedzinach:

DZIENNIKARZ PUBLICYSTYKA / FELIETON DZIENNIKARZ ARCHITEKTURA / NIERUCHOMOŚCI DZIENNIKARZ AKTUALNOŚCI / RELACJA KOREKTOR Nawiążemy także stałą współpracę z osobami posiadającymi doświadczenie w dziedzinie:

TWORZENIE I BIEŻĄCA OBSŁUGA STRON INTERNETOWYCH - WEBMASTER SPRZEDAŻ POWIERZCHNI REKLAMOWEJ HANDLOWIEC SKŁAD DTP Wybranym kandydatom oferujemy ciekawą pracę (także zdalną) przy tworzeniu wysokojakościowego miesięcznika, w niewielkim wydawnictwie, w zespole młodych, ambitnych ludzi.

Oczekujemy na Twoje CV pod adresem e-mail: praca@teraz-wilanow.pl

www.teraz-wilanow.pl

Dołącz do nas!

facebook.com/teraz.wilanow


Nasze miasto

GosPodaRka WodNa W WilaNoWie W czwartek, 9 maja 2013 roku, w siedzibie państwowego instytutu Geologicznego odbyła się konferencja pn. „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna – na terenie dzielnicy Wilanów”. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Dzielnicy Wilanów we współpracy z państwowym instytutem Geologicznym – państwowym instytutem Badawczym oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Podczas konferencji poruszane były m.in. zagadnienia związane z zagrożeniem powodziowym Wilanowa, koniecznymi do realizacji zadaniami z dziedziny ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki melioracyjnej, a także poinformowano o wykonanych w ostatnich latach pracach modernizacyjnych. Z informacji przedstawionych w trakcie konferencji wynika, że 23% Warszawy jest narażone na powódź, a jednym z bardziej newralgicznych obszarów jest właśnie Wilanów, który jest położony na naturalnych terenach zalewowych Wisły. Bezpieczny jest dopiero Ursynów.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Sarmacka 18 lok.2, tel. 22 885 30 20 fax: 22 258 13 92 redakcja@teraz-wilanow.pl

W przypadku przerwania wału powodziowego, do czego było nam bardzo blisko w 2010r., pod wodą znalazłby się cały Wilanów, a głębokość wszechotaczającej wody wahałaby się od 0,5 do 2 metrów. Nie trzeba dodawać, że wszystkie wybudowane tu garaże podziemne zmieniłyby się w gigantyczne „zbiorniki retencyjne”.

Współpraca: Małgorzata Wróblewska Wojciech Gontarz-Virion Adrian Gorkowski

Potencjalne zagrożenie powodzią Wilanowa

Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 22 885 30 20 gorkowski@teraz-wilanow.pl tel: +48 514 58 25 09

Na okładce: Katarzyna Bosacka Foto: TVN / Anna Powierża;

www.terazwilanow.pl Przykładowe zobrazowanie skutków przerwania wałów przeciwpowodziowych przez wodę Q1% w Wilanowie po 12 godz.,

Czerwiec Teraz Wilanów 3

WYdaWCa: leMMoNHoUse sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.sarmacka 18 lok. 2, kRs: 0000340072, sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Xiii Wydział Gospodarczy kRs, kapitał zakładowy 50.000zł, ReGoN: 142035681, NiP: 9512294400


Nasze miasto

(Potok Służewiecki) Wg. Państwowego instytutu Geologicznego głównymi przyczynami powodzi (oczywiście, oprócz opadów atmosferycznych i wiosennych roztopów, na co nie mamy wpływu) są: intensywna urbanizacja naturalnych terenów zalewowych, zły stan lub brak obwałowań przeciwpowodziowych oraz zły stan lub źle zaprojektowana sieć melioracyjna. skutkami tych nieprawidłowości są podtopienia, osuwiska i powodzie, od której byliśmy o krok 3 lata temu. Niezbędne prace modernizacyjne bardzo powoli, acz sukcesywnie są realizowane m.in. przez WZMiUW (Wojewódzki Zakład Melioracji i Urządzeń Wodnych). To instytucja, która działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, administruje urządzeniami melioracji wodnych podstawowych, do których na terenie Wilanowa i okolic należą: m.in. Wał Moczydłowski (Zawadowski), Rzeka Wilanówka, kanał latoszki, kanał Powsiński i Potok służewiecki. W ostatnich latach, w ramach prac prowadzonych przez WZMiUW, dokonano częściowej przebudowy Wału Zawadowskiego, polegającej na podwyższeniu nasypu wału i wzmocnieniu korpusu przesłoną hydroizolacyjną typu dsM na głebokość 10m a na koronie wału wykonano ścieżkę rowerową. Roboty zrealizowano na długości 6,7 km. Całkowity koszt prac to 11 mln zł a planowany termin ich zakończenia to 2013r. Wykonano także roboty umocnieniowe na odcinku 1000m wraz z realizacją progów napowietrzających (przy ul.Fosy). koszt robót 248 711,26 zł

(ul.Orszady) du podczas konferencji nie wspomniano ani słowa o tym, że część urządzeń melioracyjnych na terenie Wilanowa Zachodniego jest w katastrofalnym stanie technicznym bo nikt nie chce się tą infrastrukturą zająć. Grozi to tym, że nawet jeśli Wał Zawadowski wytrzyma, to Miasteczko może zacząć „pływać” po większym oberwaniu chmury lub kilkudniowych intensywnych opadach. ale to temat na odrębny artykuł.

Realizacja umocnień Potoku na odcinku ul. arbuzowej w roku 2013 na odcinku 1000mb. koszt robót 850 tys. zł. Prac do wykonania jest jeszcze wiele, ale do tego potrzebne są ogromne środki finansowe. Potok służewiecki jest bardzo ważnym urządzeniem melioracyjnym, ponieważ odprowadza wody opadowe nie tylko z Wilanowa, ale także z Ursynowa. WZMiUW nie zajmuje się remontami, konserwacją i obsługą lokalnych instalacji odprowadzania wód deszczowych, gdyż te obowiązki są zadaniem własnym gminy, a za ich realizację odpowiadają władze lokalne. sprawa bardziej się komplikuje na terenie Miasteczka Wilanów, ponieważ istniejące tu obecnie instalacje melioracyjne były projektowane i wykonywane przez wiele podmiotów, które tych instalacji od dłuższego czasu chcą się pozbyć. Władze zaś nie chcą ich przejmować, argumentując to licznymi błędami popełnionymi w toku procesu inwestycyjnego Miasteczka. ale gdy nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze, zwłaszcza że koszty obsługi Przebudowa Wału Zawadowskiego na długości prawie i konserwacji tej infrastruktury do małych nie należą. Być może z tego powo- 7km kosztowała 11 mln zł

4 Teraz Wilanów Czerwiec


Nasze miasto Potok Służewiecki Roboty umocnieniowe wzdłuż ul. Przyczółkowej w Warszawie na długości 1500mb koszt 1 422 520,00zł. Profilowanie koryta, Umocnienie skarp gabionami (narzut kamienny w siatkach) podpartymi kiszką faszynową.

roboty umocnieniowe na odcinku 1000m wraz z realizacją progów napowietrzających (przy ul.Fosy). Koszt robót 248 711,26 zł

Realizacja umocnień Potoku na odcinku ul. Arbuzowej w roku 2013 na odcinku 1000mb. Koszt robót 850 tys. zł.

Zdjęcia i informacje pochodzą z materiałów opracowanych przez dr Martę Sokołowską i mgr Krzysztofa Majera (Państwowy Instytut Geologiczny), z WZMIUW, a także z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Czerwiec Teraz Wilanów 5


Relacja

dZieCi RZĄdZĄ W PaŁaCU Na to czekały wszystkie dzieci przez cały rok. czy warto było spędzić Międzynarodowy Dzień Dziecka właśnie w Wilanowie? Wystarczy zapytać kogoś, kto tam beztrosko spędzał czas, a na pewno odpowie, że zabawa była przednia, a przeróżnych atrakcji do wyboru multum! W sobotę, 1 czerwca 2013 roku, zarówno najmłodsi, jak i trochę starsi mieli pełne pole do popisu... Właściwie to nawet pełne przedpole Pałacu w Wilanowie, bo to tam skoncentrowały się stoiska z najróżniejszymi atrakcjami. Nie zabrakło ani pysznych słodyczy, ani owoców, ani nawet waty cukrowej. każdy mógł nauczyć się kaligrafii japońskiej i napisać swoje imię w tym języku, albo obejrzeć pokaz dalekowschodnich sztuk walki. obóz wojskowy króla Jana iii sobieskiego pracował pełną parą – można było zasięgnąć niecodziennych informacji o sposobach przygotowywania potraw i parzenia kawy przed kilkuset laty, albo porozmawiać z kowalem i własnoręcznie wybić pamiątkową monetę. W Wilanowie można było spróbować swoich sił w przeróżnych grach i zabawach manualnych, a nawet sterować zdalnie poczynaniami robotów! Pasjonaci klocków lego, których popularność z biegiem lat wcale nie słabnie, także nie byli zawiedzeni – to właśnie dla Nich zorganizowano budowlane warsztaty. Na młodych uczestników czekało wiele specjalnie przygotowanych atrakcji i miłych niespodzianek, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto jest w tym uroczystym dniu najważniejszy. Wiele osób spragnionych rywalizacji (nierzadko były to tak zwane „duże dzieci”) przeniosło się z parkowych alejek wprost do fantastycznego świata gier i zabaw, za sprawą zadaszonych stanowisk, przy których każdy mógł zagrać w jedną z wielu wciągających „planszówek”. olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się też namioty, w których dzieci – z pomocą swoich rodziców oraz profesjonalnie przygotowanych animatorów – miały możliwość wykonania przeróżnymi technikami prac plastycznych i, oczywiście, zabrania ich do domu, by dodać kolejne „eksponaty” do domowej kolekcji artystycznej. Momentem kulminacyjnym Międzynarodowego dnia dziecka w Wilanowie było przedstawienie teatralne pod tytułem „sznurkowe skrzaty”, które w samo południe przyciągnęło tłum dzieci na dziedziniec Muzeum Plakatu. ech, jaka szkoda, że tak rzadko każdy z nas może znowu poczuć się dzieckiem...

6 Teraz Wilanów Czerwiec


Nasze miasto

URloP Nie Na PlażY plaża Wilanów w nowej odsłonie miała ruszyć z początkiem maja. co się stało? „Wszystko zmierza w dobrym kierunku” mówią jednym głosem operator plaży Wilanów, Norbert Gałuszewski, zastępca burmistrza Wilanowa, Artur Buczyński, oraz rzecznik prasowy firmy polnord S.A., Agata Wiktorow–Sobczuk. inauguracja projektu Plaża Wilanów 2013 zapowiadana była na 1 maja 2013 roku, ale termin został przesunięty o miesiąc. Mamy czerwiec i... nadal plaża. Wilanowskie dzieci 1-go czerwca też daremnie szukały atrakcji w dotychczasowym miejscu corocznych obchodów dnia dziecka. Zaniepokojeni sytuacją, zapytaliśmy u źródła. Norbert Gałuszewski, operator tegorocznej i przyszłych czterech edycji Plaży Wilanów, którego projekt zwyciężył w konkursie, tuż przed weekendem majowo–czerwcowym wyjaśnił: „Na początku czerwca ma zostać podpisana umowa pomiędzy mną, a właścicielem gruntu, czyli Zarządem Polnord s.a. Jesteśmy już na ostatnim etapie negocjacji i sądzę, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Moim celem jest, aby przede wszystkim zabezpieczyć się, z uwagi na finansowaną przeze mnie z własnych środków inwestycję w media, w postaci doprowadzenia wody i energii elektrycznej oraz kanalizacji do terenu, którego właścicielem jest w tym momencie spółka Polnord”. Rzeczniczka prasowa spółki, agata Wiktorow–sobczuk, też widzi szansę na kompromis. artur Buczyński, v–ce burmistrz dzielnicy Wilanów dodał, że władze dzielnicy nie mają wpływu na podpisanie umowy przez obie strony, ale pomogły znaleźć konsensus w kilku spornych punktach umowy i liczą na pomyślny finał negocjacji. dowiedzieliśmy się także, że stołeczny konserwator Zabytków wydał już formalną zgodę na realizację projektu architektonicznego i planu zagospodarowania zieleni wokół plaży, a wszystkie pozostałe najistotniejsze zezwolenia zostały już przygotowane. Prace porządkowe, budowlane i organizacyjne nie powinny więc potrwać dłużej niż parę tygodni, ale żadna z osób, z którymi rozmawialiśmy 29 maja 2013 roku nie wskazała dokładnego terminu rozpoczęcia sezonu plażowego w Wilanowie. oby lato trwało w tym roku jak najdłużej.

Czerwiec Teraz Wilanów 7

Serdecznie zapraszamy ul. Hlonda 10/10, 02-972 Warszawa

tel. 22 253 78 39, pn–pt: 1100–1900, sob: 1000–1600


Nasze miasto

SAMOLOty NAD WiLANOWeM Od kwietnia obserwujemy niespotykany wcześniej ruch samolotów nad Wilanowem. Wszystkiemu winny jest remont pasa startowego na warszawskim lotnisku im. Fryderyka chopina oraz nieczynne lotnisko w Modlinie. ta sytuacja potrwa co najmniej do września. Remont dłuższego z dwóch pasów startowych na lotnisku im. F. Chopina, rozpoczęty 22 kwietnia, potrwa planowo do 2 września 2013 roku. dłuższy pas to ten, który służy samolotom lądującym od strony Piaseczna i Bemowa. W czasie robót maszyny będą podchodzić do lądowania od strony Ursynowa lub Ursusa. „Wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz liniami lotniczymi pracujemy nad tym, żeby uciążliwość hałasowa powodowana przez samoloty była jak najmniejsza. Niestety, hałasu całkowicie wyeliminować się nie da. Prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość” zaapelował dyrektor Biura Public Relations

8 Teraz Wilanów Czerwiec

lotniska im. Fryderyka Chopina, Radosław żuk. Po remoncie warunki na lotnisku zdecydowanie się poprawią. oprócz gruntownej wymiany nawierzchni, powstanie także nowa droga szybkiego zjazdu z pasa, która zwiększy przepustowość lotniska. Co ciekawe, port zmieni też technologię budowy kilkusetmetrowych progów pasa, na których koła samolotu dotykają ziemi. Zamiast z betonu – będą wykonane z asfaltu. Jak tłumaczą władze stołecznego portu, remont był konieczny, ponieważ poprzedni poważniejszy przeprowadzony był prawie trzydzieści lat temu. sytuację dodatkowo pogarsza ciągle nieczynny port lotniczy w Modlinie, powodując wzmożony ruch na jedynym stołecznym lotnisku. kolejny termin oddania naprawianego pasa startowego w Modlinie, planowany na 31 maja 2013 roku, opóźni się o 18 dni. „Roboty miały zakończyć się z końcem maja, jednak z powodu intensywnych mrozów, wykonawca będzie potrzebował dodatkowego czasu” poinformowała doradca zarządu lotniska Warszawa–Modlin, edyta Mikołajczyk. Zakończyło się frezowanie progów drogi startowej. Pozostałe prace mają się zakończyć 18 czerwca 2013 roku i dopiero wtedy rozpoczną się procedury formalno–prawne, związane z przywróceniem ruchu pasażerskiego. „Spodziewamy się, że odpowiednie urzędy (WINB i ULC) przeprowadzą weryfikację stanu nawierzchni przed końcem czerwca, tak aby przywrócenie normalnej pracy lotniska mogło nastąpić najpóźniej 1 lipca” dodała edyta Mikołajczyk. Wrażliwym na hałas mieszkańcom Wilanowa zalecamy cierpliwość, spanie przy zamkniętych oknach, a podczas upałów – użycie stoperów przeciwhałasowych do uszu.


Nowość

“EDUCATION THAT INSPIRES THE WHOLE CHILD DEVELOPMENT”

Zacznijmy od podstaw. Zacznijmy od BasiCo RestauracjaBasicojestnowymmiejscemnakulinarnej mapieWilanowa.Lokalumiejscowionywcentrum MiasteczkaWilanówtowspólnyprojektmałżeństwaAgatyiMarkaKościkiewiczóworaz AdamaPrzybysza–szefakuchnizwieloletnimdoświadczeniem(chociażbywrestauracji„Chianti”przyulicyFoksalwWarszawie)i laureatawielukrajowychimiędzynarodowychkonkursówkulinarnych. Wrestauracjigościebędąmoglipodpatrywaćwotwartejkuchniprocesprzyrządzania dań,wśródktórychdominowaćbędąwłoskie smaki.Opróczmakaronówipizzy(sprzedawanejtakżenawynos)wkarciepojawiąsięowocemorza,wołowinaorazjagnięcina. Przyrządzoneznajlepszychgatunkowoproduktówspecjały,serwowane –jakzapewniająwłaściciele–poprzystępnychcenach,zpewnością przyczyniąsiędosukcesutegomiejsca. Basiconiezapomniteżołasuchachspragnionychdeserów.AgataKościkiewiczprzygotowaładlanichprawdziweniespodzianki.Jejspecjalnościąsąmiędzyinnymiwyjątkowytortbezowyztruskawkami,tiramisu, sernikorazbrownie. Ważnączęściąrestauracjijestkącikzwinami,skądbędziemożnawybieraćjedoposiłkulubpodegustacjizabraćzesobąbutelkęulubionego gatunkudodomu. MarekKościkiewiczchciałbypodzielićsięswojąwiniarskąpasjązKlientami,dlaktórychdobierzeoryginalnąofertęwinnietylkowłoskich,aleteż hiszpańskich,francuskichiztakzwanegonowegoświata. OdczasuwyprawydoToskaniiw2003roku,Kościkiewicznietylkozakochałsięwwinach,alezacząłteżkolekcjonowaćliteraturęnatematwinnychregionów,szczepówiapelacji.Każdyzagranicznywyjazdjestokazją dopoznawanianowychgatunkówwin,aprzedewszystkimichsmaków. Smak,Jegozdaniem,jestpodstawądookreśleniajegowartości.Dlatego nietylkodroższewinamogądaćnamprawdziwąsatysfakcjęzichspożywania.Oczywiście,niebezznaczeniasąteżokoliczności,wjakichpijemy wino.Miejsce,ludzieiczasteżwpływająnasmaktrunku. PaństwoKościkiewiczzgadzająsięzopiniąwielukucharzy,żepodstawą dobrejpotrawyjestjakośćproduktu,zktórejjestzrobiona,awystrójlokalubardzoprosty,leczprzyjazny,mabyćtłemnietylkodlaposiłku,ale takżespotkańirozmówprzywinie.

ReSTAuRACJABASiCOPRzyuLiCyADAMABRAniCKiegO11 zAPRASzAJużOD9CzeRWCA2013ROKu.BuOnAPPeTiTO!

SCHOL ARSHIP AVAIL ABLE! GIMNAZJUM FUNDUJE STYPENDIUM NAUKOWE!

We GIVE our students tools to pursue their dreams and to influence the world we live in. We OFFER education that inspires the development of the whole child. We HELP our students discover the way to succeed in a global, ever-changing society.

PRESCHOOL ELEMENTARY SCHOOL MIDDLE SCHOOL International Baccalaureate Programmes Polish Ministry of Education Standards Individual approach to students Small groups International staff Friendly atmosphere Competitve fees Wide range of extra activities Preschool / Przedszkole 31 Woronicza St., Warsaw tel. +48 22 898 31 39, mob. +48 697 979 100 e-mail: preschool@canadian-school.pl Elementary School / Szkoła Podstawowa 7 Bełska St., Warsaw tel. +48 22 646 92 89, mob. +48 697 970 244 e-mail: secretary@canadian-school.pl Middle School / Gimnazjum 11 Olimpijska St., Warsaw mob. +48 600 247 655 e-mail: mid.high@canadian-school.pl

Czerwiec Teraz Wilanów 9

www.canadian-school.pl


Relacja kRóleWskie sPeŁNieNie MaRZeń W dniach 11. i 12. maja 2013 roku w Wilanowie odbył się Królewski turniej tańców polskich Wilanów 2013. Wieczorowe stroje, numery startowe, komisja sędziowska, rywalizacja, nagrody i wielkie emocje, a to wszystko przy udziale licznie zgromadzonej publiczności, która podziwiała prezentowane przez około sto siedemdziesiąt najlepszych par z całej polski tańce polskie: krakowiaka, oberka, mazura, kujawiaka oraz poloneza. Turniej ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego, popularyzację tańców polskich, kształtowanie poczucia estetyki i rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży tańcami polskimi, jak również wymianę doświadczeń i konsolidowanie środowisk tanecznych. PieRWsZY dZień TURNieJU W sobotnie popołudnie, pierwszego turniejowego dnia, odbyły się rundy eliminacyjne, ćwierćfinałowe i półfinałowe we wszystkich kategoriach i klasach oraz finały w klasach B. Po turniejowych zmaganiach pierwszego dnia dla młodych uczestników organizatorzy przygotowali dyskotekę, na której nie było już żadnych polek, krakowiaków, czy oberków, ale zajęcia z hip–hopu, które poderwały do tańca najbardziej zmęczonych turniejowiczów. dRUGi dZień TURNieJU dzień później o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie turnieju, a następnie finały w kategoriach: i, iia, iiia, iVa, Va, Vi i Vii, konkurs karo do lat 30–tu oraz powyżej tego wieku, a na koniec ogłoszenie wyników i wręczenie nagród we wszystkich kategoriach i klasach, a także pokazy mistrzów. Wielki finał okazał się dla wszystkich uczestników czasem pełnym niespodzianek, radości i łez wzruszenia. Nagrodą dla panów za zajęcie pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach klasy a była szabla, natomiast dla pań brosza z kamieniem – iście królewskie nagrody. GRaTUlaCJe i PodZiękoWaNia szczególnie gratulujemy naszym wilanowskim tancerzom. kolejny sukces odnieśli – reprezentujący wilanowską kuźnię artystyczną – agata i Marcin opasowie, ewa i krzysztof Radziwiłłowie, Małgorzata i Jan Gicewiczowie oraz Jolanta szulc i Jarosław król, którzy zasłużenie wygrali konkurs kar mazurowych. Centrum kultury Wilanów składa za naszym pośrednictwem, jako patrona turnieju, serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację królewskiego Turnieju Tańców Polskich Wilanów 2013. szczególne podziękowania składamy na ręce adama struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz ludwika Rakowskiego, burmistrza dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy za objęcie Patronatem Honorowym Turnieju w Wilanowie oraz ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników. dziękujemy także Polskiej sekcji Międzynarodowej Rady stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i sztuki ludowej CioFF, która czuwała nad merytorycznym poziomem turnieju. Gratulacje dla wszystkich uczestników. laureatom winszujemy osiągniętych sukcesów i życzymy kolejnych dokonań sportowych i laurów na turniejach tanecznych w kraju i poza jego granicami. Na ZakońCZeNie Jedna z uczestniczek turnieju powiedziała o nim, że to„ królewskie spełnienie marzeń” i rzeczywiście marzenia się spełniają każdego dnia, a najwięcej, oczywiście, w Wilanowie. do zatańczenia za rok!

Co nowego w CKW koNCeRTY FiNaŁoWe Centrum kultury Wilanów zaprasza w piątek, 7 czerwca 2013 roku, o godzinie 19:00 na koncert keyboardu uczniów Tadeusza Zwierzchowskiego, który odbędzie się w sali kameralnej Nowej Filii w Powsinie przy ulicy Przyczółkowej 27 a. W piątek, 21 czerwca 2013 roku, o godzinie 18:00 zapraszamy na występ – tym razem gitarowy – podopiecznych krzysztofa Browarnego, który również odbędzie się w sali kameralnej Nowej Filii w Powsinie przy ulicy Przyczółkowej 27 a.

10 Teraz Wilanów Czerwiec

WilaNoWski PikNik RodZiNNY W niedzielę, 9 czerwca 2013 roku, Parafia Świętej anny w Wilanowie, dzielnica Wilanów m. st. Warszawy oraz Centrum kultury Wilanów zapraszają na Wilanowski Piknik Rodzinny, który obędzie się w ogrodach przykościelnych przy ul. kolegiackiej 1 w godzinach od 12:30 do 19:00. Podczas pikniku wystąpią między innymi zespoły Centrum kultury Wilanów. Zapraszamy serdecznie na gry i animacje oraz zabawy familijne, a o godzinie 17:00 na widowisko muzyczne pt. „operetka wczoraj i dziś” w wykonaniu Teatru Muzycznego z Zabrza. Program gwarantuje dobrą zabawę i atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wstęp jest wolny.


Relacja KUMUL ACJATALENTUWKULTURALNEJKUŹNI to był dobry miesiąc dla bywalców „Nowej Kuźni”! Mamy nadzieję, że po wakacjach „Kulturalna Kuźnia” tryumfalnie powróci i utrzyma tak wysoko ustawioną poprzeczkę.

Gala finałoWa KonKursu „Helena ModrzejeWsKa – iKona stylu” poznawanie przeszłości jest jak fascynująca podróż, której słupami milowymi są wielkie wydarzenia historyczne i wybitni ludzie, zmieniający losy świata, ale smakiem są rzeczy na pozór błahe, drugorzędne – obyczaje, kuchnia, stroje. historia oglądana od podszewki jest nam bliższa, często ciekawsza, dotykalna, zrozumiała, wtedy bardziej czujemy się jej częścią. Uczestnicy projektu Wilanów dla młodych talentów wyruszyli w świat mody drugiej połowy XiX i początków XX wieku. Jak w każdej wyprawie badawczej, tu również potrzebny był przewodnik. Takim cicerone stała się dla Nich wielka aktorka dwóch kontynentów, transatlantyk talentu – Helena Modrzejewska, kobieta elegancka, z wielkim wyczuciem podążająca za modą. Była sławna, podziwiana i jak każda gwiazda – podglądana i naśladowana. Była żywym żurnalem mody. do teatru chodzono nie tylko podziwiać jej grę aktorską, ale również po to, aby zobaczyć, jaki krój sukni jest najmodniejszy i co się nosi w danym sezonie. scena teatralna stawała się mimo woli wybiegiem pokazu mody. W tamtym czasie kostiumy teatralne projektowano na bazie modnych wówczas strojów. do repertuaru historycznego Modrzejewska modyfikowała je odpowiednimi dodatkami. i tak aktorkę można było zobaczyć w tej samej sukni zarówno na scenie, jak i prywatnie, na salonach, czy na ślubie syna. Tak jak talent aktorski Heleny Modrzejewskiej był najwyższej klasy, tak i jej stroje były najprzedniejsze. aktorka zamawiała kreacje u najlepszych krawców. Nie naśladowała niewolniczo mody, jej suknie zawsze były en vogue, ale nadawała im indywidualny, oryginalny rys, dostosowując je do sylwetki i osobowości. Z niezwykłym smakiem i wyczuciem stylu umiała podkreślić strojem walory swojej figury. dlatego w wędrówce po świecie mody drugiej połowy XiX wieku towarzyszy nam właśnie ona – Helena Modrzejewska. Pojawia się jako młoda dziewczyna w ogromnej krynolinie, potem jako młoda dama w sukni z turniurą, następnie jako cudowna, powabna i kwitnąca kobieta w obcisłej princesce, by mignąć znów w nielubianej turniurze i odejść ku pełni kobiecej dojrzałości w zmysłowej secesyjnej sukni. Tak więc ruszajmy i my w tę fascynującą podróż, która zarówno od autorki, jak i uczestników konkursu wymagała twórczej pasji i wielkiej determinacji w dążeniu do celu. Na wystawie zobaczyć można, odtworzone z niezwykłą pieczołowitością i talentem, repliki kostiumów i prywatnych ubiorów Heleny Modrzejewskiej na podstawie zachowanych fotografii artystki. są to nie tylko wspaniałe suknie, ale również niezbędna do nich bielizna, bogactwo dodatków – repliki biżuterii, butów, koronek, aplikacji, czy naszyć z pereł. Modele różniące się krojem i detalami pozwolą odgadnąć, z jakiego okresu życia wielkiej aktorki pochodzą, a jednocześnie prześledzić zmieniające się trendy w modzie drugiej połowy XiX wieku i początku XX. Podziwiać również będziemy niezwykłą kreatywność młodych projektantów, oglądając stroje zainspirowane ubiorami artystki. Zobaczymy różne style i podejścia do mody – od projektów eleganckich i wieczorowych przez całkowicie racjonalne, codzienne, aż do eksperymentalnych. Wystawę „Helena Modrzejewska – ikona stylu. od dystansu do pokusy” możecie Państwo odwiedzać aż do 1 września 2013 roku. Zapraszamy do Galerii Portretu XiX wieku na i piętrze Muzeum Pałacu w Wilanowie w każdą sobotę czerwca o godzinie 11:00.

JACEKWóJCICKI –Recital,10maja2013roku NascenieKulturalnejKuźniwystąpiłjeden znajlepszychwPolscetenorów–jeślinie najlepszy–genialnyinterpretatorpiosenek charakterystycznychidoskonałyodtwórca ariioperowychioperetkowych.JacekWójcickitodobryprzykładnato,żeKraków „wydałnaświat”wieluwyjątkowozdolnychwokalistów.Niezapomnianapodróż muzycznapoświecieporuszyłaizachwyciłanietylkowielbicielitalentuJackaWójcickiego, aleteżtych,którzynacodzieńsłuchajązgołainnychgatunkówmuzycznych. PIoTRBAłTRoCzyKNABIs –Kabaret,22maja2013roku Jedenznajpopularniejszychinajbardziej lubianychartystówscenykabaretowej.Wystąpiłwkilkusetprogramachtelewizyjnych jakoprowadzącylubwykonawca.Byłtojuż drugiwystępBałtroczykanascenieKulturalnejKuźnii–podobniejakwzeszłymroku–nasalibyłkomplet.Jedninarzekali, że30%żartówbyłapowielonazpoprzedniegowystępu,ainnitwierdzili,żetenwystępbyłjeszcześmieszniejszy,niżpierwszy...Jedno jestpewne–niktwtakujmującysposóbniemówi„Dobrywieczór,Państwu”,jakPiotrBałtroczyk! GRzEGoRzTURNAU–PAsJANsDLATRzECh –Recital27maja2013roku Niewszystkoposzłozplanem.Andrzejasikorowskiego–zprzyczynzdrowotnych– zastąpilidwajzdolnimuzycy:JacekKróliki Leszekszczerba,którzywrazzGrzegorzem Turnau’embrawurowowykonalizarówno przeboje,takiejak„NaBrackiej”,jaki mniejznanekompozycje.zachwycający głosTurnau’a,połączonyzwirtuozeriągry nafortepianie,gitarzeiinstrumentachdętych,sprawił,żepieśńsamacisnęłasięnaustalicznieprzybyłychkoneserówtwórczościmistrza.PomimonieobecnościpołowyduetuTurnau–sikorowski,tenwieczóruważamzajeden znajbardziejudanychspotkańzmuzykąlirycznąwciąguostatnichlaticzekam,kiedyAndrzejsikorowski(zgodniezzapowiedziąwłaścicielarestauracji,BertrandaJasińskiego),wystąpiwWilanowie.PanieAndrzeju,czekamynaPanawystępniecierpliwie!

sERDECzNIEPoLECAMyPAŃsTWAUWADzEosTATNIE WTyMsEzoNIEWyDARzENIEKULTURALNEW„NoWEJKUŹNI”: WystępkabaretowyAndrzejaGrabowskiego,7czerwca2013rokuogodzinie20:30. AndrzejGrabowskitoznanyilubianyaktor,adotegoczłowiekobdarzonywielkimtalentem komediowym.sprawdzasięznakomicienadeskachteatruim.JuliuszasłowackiegowKrakowie,wfilmie,czyTeatrzeTelewizji,awciążjestkojarzonyprzedewszystkimzroląFerdynandazserialu„ŚwiatwedługKiepskich”. PolecamyPaństwuwieczórzhumoremnajwyższejpróby,bośmiechtozdrowie! zachęcamydozapoznaniasięzfotorelacjamizwystępównastroniewww.nowakuznia.pl. Biletynawystępmożnanabyćw„NowejKuźni”lubnastroniewww.biletynakabarety.pl. DlaposiadaczyKartyPrzyjaciel10%rabatunabiletywstępuorazcałemenu. foto: MosurArt.pl

12 Teraz Wilanów Czerwiec


Relacja

WystawaMłodychProjektantówPolskich wOranżeriiPałacuwWilanowie W niedzielę, 26 maja 2013 roku, w Oranżerii, położonej nieopodal Muzeum Pałacu w Wilanowie, zaprezentowano po raz pierwszy (i z całą pewnością nie ostatni) wyjątkowy projekt, wspierający kreatywność i twórczość młodych ludzi. Podczas tej jednodniowej ekspozycji podziwialiśmy niezwykle kreatywne i nowatorskie wyroby ponad sześćdziesięciu specjalnie wyselekcjonowanych i utalentowanych projektantów – zarówno konfekcji męskiej i damskiej, jak i przeróżnych dodatków. Dla większości wystawców była to pierwsza okazja do zaistnienia przed szerszą publicznością. W ten sposób mogli bardzo niskim kosztem przedstawić się grupie przeszło tysiąca stu gości, którzy przyszli w tym celu w niedzielę do Oranżerii. Zaprezentowano intrygujące, dopracowane i bardzo atrakcyjne projekty młodych designerów, rozdano tysiące ulotek i wizytówek, sprzedano i zamówiono setki strojów, a to wszystko w ciągu kilku godzin! Wydarzenia takie jak to są nie tylko doskonałą szansą na promocję Artystów – osób młodych, zdolnych i chcących osiągnąć szczyty, których zapał studzą ograniczenia finansowe – ale także sposobnością „świeżego” spojrzenie na Wilanów, jako dzielnicę, która nie tylko ma dostojną, historyczną przeszłość, ale też świetlaną przyszłość, jako miejsce, które promuje również sztukę współczesną, wspiera polską przedsiębiorczość, jest otwarte na odważne projekty, a przede wszystkim wyznacza nowe kierunki w modzie. Po spektakularnym sukcesie pierwszej edycji z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy obiecać, że na kolejne „modowe” wydarzenie w Oranżerii nie przyjdzie Państwu długo czekać. Liczymy na więcej tak interesujących inicjatyw w Królewskim Wilanowie. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach tego wydarzenia, zachęcamy do kontaktu z Agnieszką Stefaniuk lub Karoliną Zabrzeską z firmy LovePack, które chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania. Agnieszka Stefaniuk – telefon: 609 177 718, e–mail: a.stefaniuk@lovepack.pl Karolina Zabrzeska – telefon: 722 057 007, e–mail: k.zabrzeska@lovepack.pl Foto: LovePack

Czerwiec Teraz Wilanów 13


zaPraszaMy do droGerii MediCoVer Godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00 – 20.00, sob. 9.00 – 18.00, niedz. 11.00 – 19.00

szPital MediCoVer

Otwarcie LATO 2013

ul. Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 11 (Alma) (Alma) ul. tel. 500 500 395 395 399, 399, 797 797 187 187 901 901 tel. ul. Branickiego Branickiego 16 16 (osiedle (osiedle Zdrowa) Zdrowa) ul. tel. 500 500 395 395 388, 388, 797 797 187 187 901 901 -- tel. www.krasnoludki.edu.pl www.krasnoludki.edu.pl


Nasze dziecko PoRadY dla MaM kaRMiĄCYCH 1. Noś specjalne biustonosze do karmienia Biustonosze, które nosi się w czasie karmienia dziecka to tzw. karmiki lub hot milki. Mają specjalne zapięcie umożliwiające sprawne nakarmienie dziecka. Nazwa hot milk ma zachęcić kobiety do tego, aby nosiły piękną bieliznę na ten wyjątkowy czas i nie zapominały, żeby szybko wracać do kobiecości.

Będąc mamą, nigdy nie zapominaj o byciu kobietą W najnowszym numerze Teraz Wilanów poruszamy temat, który na pewno zainteresuje wszystkie przyszłe i świeżo upieczone mamy. O tym, jak chronić biust przez okres ciąży i karmienia, opowie nam Jola Lewicka, najlepsza ekspertka brafittingu w Polsce, właścicielka salonów Li PARIE. W czasie ciąży i karmienia ciało kobiety drastycznie zmienia się. Na zmiany najbardziej narażony jest biust. Podczas ciąży rośnie nawet o kilka rozmiarów, a w czasie karmienia wykonuje naprawdę ciężką pracę. Ten okres bardzo często oznacza utratę jędrności i jakości piersi na zawsze. Każda kobiet powinna mieć świadomość, jak będzie zmieniać się jej ciało i jak należy mu pomóc. Jeśli odpowiednio zadbasz o piersi od samego początku ciąży, możesz cieszyć się pięknym biustem przez resztę życia.

PoRadY dla koBieT W CiĄżY 1. Używaj kilku rozmiarów biustonosza Przez całą ciążę używaj staników w rozmiarze dostosowanym do wielkości piersi i obwodu pod biustem. oznacza to, że należy kilkakrotnie zmienić wielkości miseczki biustonosza i jednocześnie używać większego obwodu. 2. Noś bieliznę dla skóry wrażliwej Rozmiar biustu się drastycznie zwiększa – skóra, włókna i tkanka łączna się rozciągają, piersi są bardzo wrażliwe. dlatego używaj bielizny w bardzo dobrym gatunku, przeznaczonej dla wrażliwej skóry, z fiszbiną lub bez, usztywniane, miękkie – z dość dużą regulacją obwodu pod biustem. 3. Zadbaj o właściwą bieliznę od samego początku Największe zmiany wielkości piersi dzieją się w pierwszej połowie ciąży, potem ich lawinowe powiększanie wycisza się. To właśnie wtedy trzeba szczególnie zadbać o piersi – dobrać odpowiedni kształt i rozmiar biustonosza, aby zapobiegać działaniu grawitacji, deformowaniu w zbyt małym biustonoszu i uciskom zbyt krótkich fiszbin, co powoduje zakłócenie przepływu krwi i limfy. 4. Śpij w biustonoszu Jeśli biust osiąga duży rozmiar, zalecane jest spanie w biustonoszu bez fiszbin. Pomaga to w utrzymaniu pięknego biustu na resztę życia. 5. Noś piękną bieliznę Celebruj ten wyjątkowy czas, jakim jest ciąża. Ciesz się swoim zmienionym rozmiarem piersi, noś piękną bieliznę w komplecie: idealne dopasowany biustonosz i niskie figi pod brzuszek. Piękna bielizna pomoże Ci akceptować nawet bardzo zaskakujące zmiany rozmiaru piersi, da Ci poczucie siły i szacunek dla swojego ciała.

2. Używaj kilku rozmiarów biustonosza Przez cały okres karmienia używaj staników dostosowanych do wielkości piersi i obwodu pod biustem. oznacza to, że znowu będziesz kilkukrotnie zmienić rozmiar biustonosza – ale w odwrotną stronę – biust z czasem będzie się zmniejszał. Wykorzystaj te staniki, które nosiłaś w czasie ciąży, zmniejszając wielkość miseczek oraz obwód pod biustem. Zadbaj o swoje piersi, bo będziesz potrzebować ich przez resztę życia. 3. skorzystaj z usług gorseciarskich obecnie salony z bielizną oferują usługi gorseciarskie, które umożliwiają dostosowanie każdego biustonosza na potrzeby karmienia. oznacza to, że możesz nosić swoje ulubione kolory i konstrukcje biustonoszy również w okresie karmienia. Wykorzystaj w ten sposób biustonosze z okresu ciąży. 4. Śpij w biustonoszu Jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet, które maja duże piersi. Śpij w biustonoszu bez fiszbin, aby zapobiegać powstawaniu zastojów pokarmu w nocy. 5. Noś piękną bieliznę Przez cały okres karmienia Twój biust przez większość dnia i w różnych okolicznościach znajduje się poza biustonoszem. karmisz w parku, sklepie, na spotkaniu z rodziną, przyjaciółmi, itd. dlatego noś zawsze piękną bieliznę – kolorową, sexy, idealnie dopasowaną. Wtedy bez skrępowania będziesz mogła spokojnie nakarmić dziecko. da Ci to pewność siebie, będziesz czuła się atrakcyjnie i kobieco. To bardzo ważne w tym wyjątkowym czasie. 6. Pamiętaj, że rozmiar biustu zmienia się w ciągu dnia Rozmiar biustu zmienia się wiele razy, nawet w ciągu dnia. dlatego podtrzymuj go dobrze dopasowanym biustonoszem, tak aby przeciwdziałać grawitacji i pomóc napiętej skórze, włóknom i tkance łącznej – nie wolno dopuścić do ich rozluźnienia. Celebruj ten czas, czuj się komfortowo i niech okres ciąży i karmienia będzie najpiękniejszą przygodą Twojego życia. Studio Caramella Jolanta Lewicka, ekspert brafittingu, właścicielka salonów Li PARIE Foto: Li PARIE

Czerwiec Teraz Wilanów 15


Wywiad

WilanoWsKa dzienniKarKa, Która zaWsze Ma Co robić Spotkaliśmy się z kobietą spełnioną. Katarzyna Bosacka to kobieta sukcesu, świetnie zorganizowana żona i matka trójki (przyp. red. już czwórki) dzieci, a także specjalistka od zdrowego i smacznego sposobu odżywiania. Popularność osiągnęła dzięki swojej ciężkiej pracy i jako jednej z niewielu udało Jej się pozostać osobą niezwykle skromną i naturalną. Poznajmy Ją bliżej. 16 Teraz Wilanów Czerwiec


Wywiad Teraz Wilanów: Jak teraz wygląda dzień kasi Bosackiej? katarzyna Bosacka: Pewnie tak, jak większości kobiet w Polsce. Wstaję rano, zwykle przed siódmą. szykuję dziewięć śniadań: pięć na stół, trzy do szkoły – dla dzieci – i jedno dla psa. To ostatnie jest najważniejsze, bo on nie daje nam żyć, dopóki nie dostanie jedzenia. Już właściwie nie nagrywam programów, bo jestem w zbyt zaawansowanej ciąży. Programy telewizyjne ogląda się łatwo – siedzi na kanapie i tak się myśli, jak to sympatycznie i szybko idzie, a tymczasem nie jest to do końca prawda. „Wiem, Co Jem i Wiem, co kupuję” nagrywa się pełne trzy dni i są to zdjęcia tylko ze mną. a przecież kiedyś trzeba ten program napisać, więc właściwie pięć dni schodzi na jeden odcinek. dla porównania: serial telewizyjny (jeden odcinek) ze wszystkimi aktorami też się nagrywa trzy do pięciu dni. To jest porównywalne. Ja bardzo dużo stoję w tym programie. stoję w domu, stoję w sklepie, a kobieta w tak zaawansowanej ciąży, w ósmym miesiącu... dlatego już nie nagrywam, natomiast trochę się już przygotowuję do porodu, jakaś mała „wyprawka”... Nadal mam co robić w domu, bo przy tak dużej liczbie dzieci wiadomo, że zawsze jest coś do sprzątnięcia i coś do włożenia do zmywarki. Biorę udział w takich projektach, na które do tej pory nie miałam czasu. Na przykład we wtorek idę do Wilanowskiej Akademii Kobiet. TW: To już będzie druga Pani wizyta tam, prawda? k.B.: Pierwsza wizyta to był wykład dla Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc coś innego. Wczoraj brałam też udział w dyskusji na temat polskich śniadań. Bardzo dużo rzeczy robię... Nadal piszę... Ja zawsze mam, co robić (śmiech).

naniu z olejem rzepakowym, w naszych warunkach klimatycznych, ma sporo wad. Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy, czy Grecy – czyli mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego – oprócz tego, że jedzą dużo tej oliwy z oliwek, która, oczywiście, jest zdrowa, to jedzą też bardzo dużo ryb. U nas w Polsce jest odwrotnie! To znaczy, my nie jemy ryb, a jemy dużo mięsa, zwłaszcza wieprzowiny. Natomiast olej rzepakowy ma jedną fantastyczną cechę – mianowicie ma dziesięć razy więcej, niż oliwa z oliwek, kwasów omega–3, czyli tych, które są również w rybach. W naszych warunkach klimatycznych i geograficznych jest on lepszy, ponieważ jest produktem typowo polskim (Polska jest piątym na świecie producentem rzepaku), jest dużo tańszy i bardziej wartościowy, z naszego punktu widzenia. Ja na przykład mam taką zasadę, że oliwę stosuję albo do chleba, albo do sałatek, natomiast całe smażenie i „kucharzenie” odbywa się u mnie na oleju rzepakowym. TW: Jest też taka obiegowa opinia, że smażenie na oliwie z oliwek jest wręcz niezdrowe. Co Pani sądzi na ten temat? k.B.: To zależy od tego, jak się smaży. Jeśli frytki, to na pewno nie na oliwie! Jeśli mamy dosyć twardy kawałek mięsa, to też nie, bo oliwa ma niższą temperaturę dymienia, niż olej rzepakowy, i ona po prostu zaczyna wydzielać niebezpieczne dla zdrowia związki. ona się nadaje tylko do krótkotrwałego smażenia, czyli jeśli chcemy szybko podsmażyć kurczaka – jak najbardziej, czosnek – trzeba uważać, żeby nie spalić – ale też. olej rzepakowy absolutnie nadaje się do smażenia długotrwałego – frytek, czy placków.

TW: a sałatka z olejem rzepakowym? k.B.: Też może być. To wszystko, co ja mówię, staram się też sprawTW: a kto zainicjował tę dyskusję? dzać również z głosem naukowców. Ja jestem z wykształcenia polonistk.B.: Pismo k MaG, którego siedziba mieści się tuż obok nas, na sa- ką, więc pytam Instytut Żywności i Żywienia, ale też Główny Inspektorat dybie. Ja raczej czytam tygodniki i to wszystkie jak leci. Coraz mniej Sanitarny, Instytut Matki i Dziecka zalecają olej rzepakowy w diecie komam czasu na codzienną prasę, jak wszyscy. biet w ciąży i małych dzieci. Ja się nauczyłam czegoś przez te kilka lat, ponieważ gdy moje dzieci były małe, jak gotowałam zupki, to dodawaTW: a książki? łam łyżkę masła, a teraz będę dolewała łyżeczkę oleju rzepakowego, k.B.: książki? Tak! Tylko jak przygotowuję programy, to studiuję po to, żeby dostarczyć te kwasy omega–3, nie mówiąc już o tym, że głównie specjalistyczne. Na przykład przeczytałam ostatnio fascynują- olej zwyczajnie jest zdrowszy, niż masło, bo ma mniej kwasów nasycocą książkę o oleju rzepakowym, o produkcji margaryny (śmiech). Te- nych, szkodliwych. raz mam więcej czasu i nadrabiam zaległości literackie, chociaż w ósmym miesiącu ciąży nie mogę sięgać po każdą literaturę, ponieważ TW: À propos zaleceń dietetycznych, czym słodzić, jeśli już ktoś musi słodzić? Czy są jakieś alternatywy dla białego cukru i słodzika? kobiety w ciąży są wyczulone. Nie mogę czytać o drastycznościach; nie lubię bebechów, krwi. Zostawiam sobie to na czas po porodzie, k.B.: Jest cukier brązowy, ale trzeba na niego uważać, bo bardzo często jest to zwykły cukier, tyle tylko, że barwiony sztucznie karmelem, więc więc raczej czytam lżejsze lektury. zachęcam do czytania opakowań. Jeśli jest to cukier typu muscovado lub TW: a na co dzień ogląda Pani horrory? demerara, to tak. Genialnym wynalazkiem – a właściwie nie wynalazk.B.: Nie, w ogóle nie lubię horrorów, ale lubię mocne kino i nie kiem, tylko naturalną substancją słodzącą, która była znana od wieków mam z tym żadnego problemu. siła natężenia głosu jest też bardzo – jest stewia. stewia to jest po prostu roślinka. Tych roślin jest osiemważna. W kinie, kiedy ryczy coś z ekranu, babka w ciąży nie czuje się dziesiąt najróżniejszych rodzajów, które były znane przez indian połukomfortowo. dziecko zaczyna się ruszać, jest niespokojne. ono sły- dniowoamerykańskich. Była też używana przez Chińczyków. ona szy już od czwartego miesiąca,więc to się jakoś przekłada na jego za- może rosnąć u nas w domu i możemy słodzić liściem. dosłownie. Te chowanie. Poza tym ja staję się nerwowa, w związku z tym dziecko listki są tak słodkie, że aż mdłe. Teraz jest też mnóstwo słodzików poteż jest nerwowe – my jesteśmy jednym organizmem. wstałych na bazie stewii. Ma ona to do siebie, że po pierwsze: w ogóle nie ma kalorii i po drugie: to, co w niej słodzi, to jest błonnik, który wyTW: Czy wspomniany olej rzepakowy jest Pani ulubionym bohatedalamy z organizmu. ona nie odkłada się w żaden sposób w naszym rem książek? organizmie – nie zostaje. Po trzecie: nie podnosi poziomu cukru we k.B.: olej rzepakowy jest fajnym bohaterem i jest bardzo niedocekrwi, nic takiego złego się nie dzieje. Jest absolutnie naturalna. Nie ma niany w Polsce, dlatego że kupujemy oliwę z oliwek i wydaje nam żadnych podejrzeń, co do niej, że może być rakotwórcza, albo niesię, że to jest najlepsza i najzdrowsza rzecz na świecie. Tymczasem – zdrowa, albo że cokolwiek może się z nami stać, jeśli tę stewię zjemy. po pierwsze: jeśli ta oliwa jest w przezroczystej butelce, to ma mało Ma bardzo dobre badania i w końcu po wielu, wielu latach walki z wielwartości odżywczych. Po drugie: potrafi stać na półce bardzo długo, kimi koncernami, produkującymi na przykład aspartam – czyli środek, więc też nie do końca te wartości zachowuje. Po trzecie: w porów- wyprodukowany w laboratoriach chemicznych – jest taki wielki powrót

Czerwiec Teraz Wilanów 17


Wywiad do szukania naturalnych źródeł i stewia jest jednym z nich. Jest wielu producentów stewii, żeby też było jasne, że ja nie jestem jakoś tam z kimś tam związana... TW: dowiedziałem się, że niesławny aspartam zmienił nazwę handlową na amino sweet, natomiast to jest nadal ten sam produkt. Czy to się często zdarza, że producenci zmieniają nazwę czegoś, co jest już powszechnie potępione jako niezdrowe, szkodliwe lub trujące, a jednak dopuszczone do produkcji żywności, i nadal nas tym faszerują? k.B.: To jest kwestia patentów. Z tego, co wiem, aspartam był produkowany przez wielkiego giganta spożywczo–rolniczego o nazwie Monsanto w stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat oni mieli patent na produkcję aspartamu, po czym ten patent wygasł dla dobra rozwoju ludzkości i od tej pory inne firmy mogą go produkować. Może pod inną nazwą, ale ten sam środek. Mój sprzeciw budzi przede wszystkim to, że on ma niezbyt dobrą prasę naukową, to znaczy nikt nigdy nie udowodnił, że on rzeczywiście jest rakotwórczy, ale też nikt nigdy nie powiedział, jaka jest dozwolona dawka dzienna dla dorosłego człowieka. Nie mówiąc już o dzieciach, które mniej ważą. TW: Gdyby ktoś postanowił jutro zacząć nowe, zdrowsze życie, jak może nauczyć się analizować etykiety artykułów spożywczych? Jak odróżnić produkt w pięknym kolorowym pudełku, który niekoniecznie jest zdrowy, od tego, który wizualnie nie prezentuje się tak atrakcyjnie, a jest dla nas lepszy, zdrowszy, a często też tańszy? k.B.: Po jednej stronie „ringu” stoją producenci żywności, a po drugiej my – czyli konsumenci – i bez odpowiedniej wiedzy nie jesteśmy w stanie kupić nawet chleba. Jeśli zaczniemy się tym interesować, czytać na ten temat, szukać porad w internecie lub w poradnikach, czy nawet oglądać ten program „Wiem, co Jem”, który robię czwarty rok, a który jest jedynym cyklicznym projektem konsumenckim w mediach... Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie dokonać tych dobrych zakupów. Wszyscy mi mówią: „Bosacka, no dobrze, ale ja przez Ciebie to już mam tylko światło w lodówce, albo niczego nie kupuję, albo w ogóle wszystko jest złe!”. To jest nie do końca prawda. Tak naprawdę te pierwsze zakupy spożywcze nawet z takim poradnikiem w ręku to jest rzeczywiście droga przez mękę, ale potem już wiemy, który producent produkuje kefir bez zagęstników i będziemy go kupować. Musi być wiedza! Pierwsze, co musimy sobie uzmysłowić, to to, że czasem może nie warto kupować sobie super ekstra wypasionej fury, bo, jeśli będziemy jeść byle jak i byle co, to z żywieniem związanych jest nie dziesięć i nie dwadzieścia, ale osiemdziesiąt chorób dietozależnych. od raka jelita grubego, przez miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie i inne jeszcze najróżniejsze dolegliwości, więc jeśli będziemy przez lata się żywić byle jak, to potem tą super wypasioną furą nie będzie miał kto jeździć. Po prostu. a jeśli do tego żyjemy w stresie, palimy, nie dosypiamy, lubimy alkohol, to jest jeszcze gorzej. Ta dieta jest bardzo ważna! Podejście do żywienia na szczęście się teraz zmienia. Pamiętam te trendy żywieniowe w latach 70–tych, kiedy moja mama karmiła mnie długo piersią (a jestem zdrowa jak koń), a długo to było wtedy dziewięć miesięcy, i lekarka na Nią krzyczała, dlaczego nie daje mi mleka w proszku wymieszanego z mąką. dziś na szczęście i dietetycy, i lekarze, i właściwie wszyscy poszli po rozum do głowy i jednak stwierdzają, że to co naturalne jest najlepsze dla człowieka. karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka i pokarm naturalny też jest najlepszy. Musimy sobie uświadomić, że jedzenie może nas leczyć i może nas zabijać. Ja zawsze mówię „Jak chcesz mieć fast–food, to zrób go sobie w domu”.

k.B.: a to będzie Pan miał łatwo. Panowie mają zwykle łatwiej. Z wielu powodów. Po pierwsze: macie testosteron, czyli jesteście genetycznie uwarunkowani do tego, żeby upolować mamuta, więc musicie być sprawni fizycznie. Po drugie: macie dużo więcej mięśni, niż my – kobiety, czyli jak tylko zaczniecie się ruszać, to waga spada bardzo szybko. Faceci osiągają najlepsze wyniki w odchudzaniu. Nie ma nigdy porównania z kobietą. TW: To bardzo pocieszające. Przeczytałem już jedną z Pani książek pt. „kasia Bosacka cudnie chudnie. żegnaj, pulpecie!”. Bardzo fajnie napisana, lekko, tak „do ludzi”, natomiast miałem wrażenie, że to nie jest adresowane do mnie, bo nie jestem kobietą. Brakowało mi tam takiego odnośnika „a panowie: to, czy tamto”. k.B.: Zgodzę się. To prawda, że ta książka pisana była jednak z myślą o kobietach, no bo też trudno mi się wczuć w rolę mężczyzny, skoro jestem kobietą. Muszę powiedzieć, że ta moja dieta, która trwała trzy miesiące, odmieniła moje życie. dwa miesiące wystarczą, żeby zmienić swoją przemianę materii, a ja się naprawdę nie spodziewałam, że będzie aż tak dobrze! To nie tylko stało się to, że ja schudłam, ale po prostu miałam tyle energii... Poczułam się znowu jak dwudziestoletnia kobieta. Miałam dużo siły, bardzo też odżywiłam organizm. Jestem przekonana, że moja ciąża jest absolutnie wynikiem odmłodzenia. Wszystkie parametry krwi: cholesterol, insulina, cukier – wszystko po prostu „spadło na łeb, na szyję”. TW: Czy zrobiła Pani badania porównawcze już po zakończeniu tego „eksperymentu”? k.B.: Tak, robiłam je przed i po. Cukier spadł mi chyba o dwadzieścia punktów, a byłam już na granicy cukrzycy. spadł mi również poziom insuliny we krwi i jeszcze mi Pani doktor (przyp. red. dr Anna Lewitt) zrobiła dziwne badania. Mamy w naszych organizmach dwa hormony, o których nie wiedziałam. Nie jestem lekarzem, wiadomo. Pierwszy się nazywa grelina, a drugi się nazywa leptyna. Ten pierwszy mówi: „Jestem głodna/głodny”, a drugi mówi: „Dziękuję bardzo. Jestem już najedzona/najedzony”. Ja tej greliny miałam bardzo dużo. Jadłam nieregularnie, dziwnie, miałam tendencje do obżerania się, szczególnie wieczornego. Rzucałam się na słodycze, potem nic nie jadłam przez pół dnia. Traktowałam jedzenie zupełnie „po macoszemu”. kompletny chaos. Totalny! Po tej diecie – która polegała na tym, że pięć razy dziennie jadłam niewielkie, ale bardzo wartościowe posiłki – poziom greliny i leptyny się tak unormował, że w ciągu ośmiu miesięcy ciąży przytyłam jedenaście i może jeszcze przytyję maksymalnie dwa kilogramy, podczas gdy w ciąży zawsze tyłam ponad dwadzieścia kilo!

TW: Czy to jest w ogóle realne, żeby dokładnie co trzy godziny siadać i opróżniać talerzyk podzielony na trzy części? k.B.: W tej chwili to już nie jest taki talerzyk podzielony na trzy, ale staram się rzeczywiście te pięć posiłków dziennie jeść. Rano siadamy wszyscy razem do stołu i jemy, potem najczęściej biorę jakąś kanapkę do pracy, albo banana z kefirem, i obowiązkowo muszę zjeść najpóźniej o 14. obiad i ekipa telewizyjna je go ze mną. da się, tylko trzeba o tym troszeczkę myśleć. To nie muszą być bardzo skomplikowane potrawy. Można wziąć jajko na twardo, można spakować kanapkę z chleba pełnoziarnistego do pracy... To błąd, że nie bierzemy do pracy niczego i że nie jemy. Na śniadanie możemy zjeść wszystko. Śmiejemy się z Brytyjczyków, że jakieś fasolki i kiełbasy jedzą rano, że „english breakfast” napakowany, ale to ma sens, dlatego że to nam daje energię na cały dzień i potem już nie jesteśmy tacy głodni! Natomiast jeśli nie jemy śniadania, to jesteśmy tak TW: Ja też planuję zmienić swoje życie pod względem żywieniowym... głodni, że wieczorem zjadamy konia z kopytami i tyjemy, bo już nasz or-

18 Teraz Wilanów Czerwiec


Wywiad ganizm jest przygotowany, żeby iść spać, a nie spalać kalorie. To jest podstawowy błąd, że ten późny posiłek jest zbyt późno. TW: Jak opiera się Pani pokusom nie tylko jedzeniowym, ale też tym związanym ze sławą? k.B.: kompletnie mnie to nie interesuje. „Małpiarnia”, celebrytyzm? Nudzi i śmieszy mnie to. W programie „o Matko!” też bardzo wiele osób zadaje mi pytanie, czy będzie pokazany poród? Nie, porodu nie będzie. Ćwiczenia mięśni krocza na wizji nie będzie i wszystkich tych spraw okołoporodowych, fizjologicznych też nie będzie! Moim zdaniem, trzeba bardzo jasno stawiać granice między swoją prywatnością, a pracą. i tak bardzo dużo „sprzedaję”. odchudzałam się w mediach, teraz pokazuję swoją ciążę w mediach. Myślę, że wystarczy... Trzeba wybierać propozycje merytoryczne. Jak do mnie dzwoni Pan dyrektor Centrum Kultury Wilanów (przyp. red. Robert Woźniak) z pytaniem, czy nie spotkałabym się ze słuchaczkami i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to nawet jeśli robię to za darmo, to robię to z przyjemnością, bo nadal używam mózgu. Natomiast jeśli ktoś mnie prosi, żebym wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”, to ja, owszem, wystąpię, ale w parze z Profesor Zdrówko, bo jest mi to kompletnie niepotrzebne (śmiech). Mi nie chodzi o rozgłos. Mnie to nie bawi specjalnie. Jestem taka, jaką byłam wiele lat temu. Może dlatego też, że przez szesnaście lat pracowałam w prasie? i do głowy by mi nie przyszło, że będę pracować w telewizji. TW: Wiemy, że od wielu lat Pani rodzina mieszka na Zawadach. Co Państwu tu najbardziej odpowiada, a co chcielibyście zmienić w Wilanowie, aby było jeszcze przyjemniej? k.B.: Bardzo lubię i serdecznie witam wszystkie lemingi w Wilanowie. Wydaje mi się, że to jest fajny zastrzyk nowoczesności. Tam są teraz fajne sklepiki i knajpki i nareszcie jest się gdzie wybrać. Brakuje mi tylko placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Takiego miejsca, gdzie wszystkie dzieci – i te maluszki, ale i te 15–letnie także – mogłyby się wyszaleć. Powinny mieć plac zabaw z „małpim gajem” – takie miejsce, gdzie po prostu można się spotkać i pogadać. Brakuje mi też sklepów. Nawet jakiegoś dyskontu! Jest w tej chwili „alma”, która się otworzyła w Miasteczku Wilanów, ale proszę mi powiedzieć, jaki jest supermarket w Wilanowie? Nie ma... Nie ma żadnego innego. Ja mam dużą rodzinę, więc muszę myśleć ekonomicznie. Poczta w Wilanowie – makabra! To jest coś tak makabrycznego, ale ja nie wiem, czy burmistrz ma jakiś wpływ na to... Potrzebna jest ścieżka rowerowa na ulicy Vogla, a po każdym dużym deszczu ciężko jest się przedostać przez gigantyczne kałuże na ulicy sytej, gdzie jeździ mnóstwo samochodów, które chlapią na przechodniów. a poza tym uważam, że Wilanów i Zawady to świetne miejsce do życia. TW: dziękuję za rozmowę. życzę Pani nieustającej radości z macierzyństwa i dalszej satysfakcji z pracy zawodowej. do zobaczenia w Wilanowie.

W chwili oddania tego numeru do druku, dowiedzieliśmy się, że rodzina Państwa Bosackich powiększyła się o domownika płci męskiej. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego! Wywiad przeprowadził: Wojciech Gontarz–Virion Foto: TVN / Anna Powierża;

Czerwiec Teraz Wilanów 19


Małgorzata Wróblewska

świat na językach

Czerwiec w Londynie to statystycznie bardzo ciepły miesiąc. Temperatura podnosi się nawet powyżej 25˚C, a ilość opadów odczuwalnie się zmniejsza. Stąd być może właśnie w tym miesiącu organizowane są bardzo wyjątkowe, rodzinne imprezy, które odbywają się nad Kanałem Regent’s lub na samej Tamizie. Oglądając i bawiąc się na brzegu rzeki, można się schować w cieniu i ochłodzić – a dla tych, którzy biorą czynny udział w zabawie – niezaplanowana kąpiel nie powinna być taka straszna.

by the rat w tym czasie zwiedzasz londyn. start flotylli rozpoczyna się przy Gainsborough studios, następnie płynie w dół rzeki, na wschód, w kierunku Broadway Market. organizatorzy zapewniają szalony dzień pełen wrażeń. liczą też na to, że zwrócą uwagę turystów na naturalne piękno sieci kanałów we wschodnim londynie.

Jeśli lubisz karnawałową zabawę, to właśnie w czerwcu jest doskonała okazja, aby dołączyć całą rodziną do wyjątkowej imprezy na wodzie. Canalival w londynie to pierwszy prawdziwy pływający karnawał. Wystarczy, że znajdziesz gumowy ponton lub dmuchaną oponę i już możesz zabrać rodzinę w ekscytującą podróż w dół kanału Regent’s. Na czoło tej niesamowitej armady pływających druga impreza na wodzie, której dmuchańców wysuwa się wielka platforma, z któnie można pominąć w czerwcu, to rej płyną dźwięki elektryzującej muzyki, aranżoThe dragon Boat Festival. Można wanej przez znanego dJ’a. dodatkowych atrakcji obejrzeć, jak rywalizują ze sobą na można wypatrywać na innych artystycznych łowodzie zespoły w chińskich łodziach, które tworzą szpaler niespotykanej flotylli. dziach, lub bawić się na lądzie przy dobra wiadomość dla turystów, odwiedzających london Regatta Center. impreza londyn w tym czasie, to darmowy udział w tej organizowana jest od osiemnastu lat fantastycznej zabawie. każdy może dołączyć, jeśli i w kalendarzu chińskim oznacza tylko zaopatrzy się w dmuchane koło, łódkę lub rozpoczęcie pory deszczowej i czas ponton. Wszelkie dmuchane formy są dozwoloprzesilenia letniego. To wyjątkowe ne, byle tylko posiadały wystarczającą wyporność wydarzenie w londynie, które dołąi nie posiadały silników motorowych. W związku cza do innych podobnych imprez na całym świecie, podczas których uroczyście celebruz tym można się spodziewać różnych, dziwnie je się te starożytne tradycje. wyglądających pojazdów pływających, co stanowi nie lada atrakcję. Nie przegap tej okazji i zaplanuj letnie popołudnie przy kanale Regent’s, jeśli aku- 20 Teraz Wilanów Czerwiec


świat na językach

river

kulminacyjnym punktem imprezy jest wyścig około 40 łodzi, każda po 30 stóp długości. Należy spodziewać się ferii barw i sporego hałasu, ponieważ każda łódź jest pięknie przystrojona, a na jej pokładzie – oprócz 16 wioślarzy – znajduje się prowadzący bębniarz. oglądanie takiego wyścigu dostarcza mnóstwo emocji, ale gdyby komuś to nie wystarczyło, to na brzegu również zaplanowano dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Można obejrzeć pokaz kung–fu, taniec smoka, albo spróbować prawdziwych, chińskich potraw i drinków. Wszystko po to, aby świętować nowy sezon w wielkim stylu. The dragon Boat Festival rozpocznie się w tym roku w niedzielę, 30 czerwca, o godzinie 10:00. każdy, kto może dołączyć, powinien to zrobić! Małgorzata Wróblewska m.wroblewska@thepalms.edu.pl foto-zródło: www.facebook.com/canalival

Czerwiec Teraz Wilanów 21


Uroda Zabieg sliM mezo-eFFeCT – technologia wyszczuplająco–modelująca z fitohormonami wykorzystuje działanie fitohormonów, wzmocnione ultradźwiękami oraz stymulacją specjalnymi rollerami mikroigłowymi. Fitohormony (pochodzące z ekstraktów roślinnych Centella asiatica oraz Dioscorea villosa) efektywnie pobudzają metabolizm oraz proces enzymatycznego spalania tłuszczu. Ponadto roślinne składniki estrogenne stymulują produkcję między innymi kolagenu, dzięki czemu wzmacniają strukturę skóry, ujędrniają ją i uelastyczniają. stymulacja mikroigłowymi rollerami to innowacyjny system przezskórnego transportu składników aktywnych oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów naprawczych i stymulujących – kluczowych w walce z cellulitem i miejscowym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.

aRTYkUŁ sPoNsoRoWaNY

Ultradźwięki wzmacniają działanie fitohormonów, usprawniają przepływ limfy oraz pobudzają metabolizm i regenerację komórek.

z problemem cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej boryka się większość kobiet. czynniki sprzyjające ich powstawaniu to uwarunkowania genetyczne i zdrowotne, zmiany i zaburzenia hormonalne oraz nieprawidłowy tryb życia. Walka z nadmiarem tkanki tłuszczowej i cellulitem to przede wszystkim kompleksowe podejście do pielęgnacji, połączone z aktywnością fizyczną i zmianą nawyków żywieniowych. 22 Teraz Wilanów Czerwiec

Zabieg sliM mezo–eFFeCT rozpoczyna przyjemny masaż pleców – już na wstępie zabiegu ciało staje się odprężone i rozluźnione. Clou zabiegu to trzy etapy intensywnej pielęgnacji: stymulujące działanie fitohormonów, wzmocnione mikroigłowymi rollerami lub ultradźwiękami, Modelowanie wybranych partii ciała – body wrapping, Masaż z elementami drenażu limfatycznego. W trakcie zabiegu wykonywane są elementy relaksacyjne oraz zastosowana jest aromaterapia. Najlepszy efekt przynosi seria zabiegów.


Uroda efekt zabiegu*: • miejscowe wyszczuplenie • ujędrnienie skóry • zmniejszenie widoczności cellulitu • wygładzenie i poprawa napięcia skóry *potwierdzone badaniami in vivo w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris W celu wzmocnienia efektów i skuteczności zabiegu, polecamy: dr irena eris PRosYsTeM HoMe CaRe sliM eFFeCT koncentrat wyszczuplająco–modelująco z fitohormonami do ciała Preparat do ciała o lekkiej, kremowo–żelowej konsystencji, ukierunkowany na pielęgnację skóry objętej cellulitem, który dzięki optymalnemu stężeniu substancji czynnych wpływa korzystnie na redukcję tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki. Łączy stymulujące właściwości roślinnych fitohormonów z detoksykującym działaniem flawonoidów. Fitohormony, pobudzając metabolizm i procesy energetyczne komórek, stymulują syntezę kolagenu. ich działanie uzupełniają flawonoidy, które wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych. dodatkowo aktywny kompleks wyszczuplający – bogaty w kofeinę i wyciąg z centella asiatica, zamknięty w specjalnych nośnikach – wnikając w głąb naskórka, wzmacnia strukturę skóry, napina ją i ujędrnia. sliM eFFeCT drenaż limfatyczny, peeling do ciała Peeling do ciała o intensywnym działaniu wygładzającym, dzięki zawartości soli krystalicznej oraz drobinek ziaren kakaowca, poprzez masaż pobudza mikrokrążenie skóry, co sprzyja usuwaniu toksyn, lepszemu dotlenieniu i odżywieniu tkanek. stymulując proces spalania komórek tłuszczowych, wzmacnia skuteczność kuracji wyszczuplających i antycellulitowych.towych.

Zapraszamy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris ul. Kosiarzy 37 Rezerwacja telefoniczna: (22) 651 82 93 lub 692 036 920 www.DrIrenaEris.com/Instytut

Czerwiec Teraz Wilanów 23


Uroda

24 Teraz Wilan贸w Czerwiec


Uroda

Czerwiec Teraz Wilan贸w 25


Zdrowie CHCesz Pozbyć się zbędnyCH KiloGraMóW Przed lateM? zaPlanuj to raCjonalnie! Wraz z nadejściem lata wiele z nas decyduje się na zrzucenie zbędnych kilogramów. Bardzo często działamy pod wpływem impulsu, zapominając o zdrowym planie żywieniowym. przyczyny odchudzania mogą być różne: narastające kompleksy, czy problemy zdrowotne. często uświadomienie sobie problemu nadwagi zajmuje nam wiele czasu, a podjęcie decyzji odkładamy na później. Słaba wola i brak czasu lub pomysłu na skuteczne odchudzanie nie są naszymi sprzymierzeńcami. Jak zatem skutecznie i racjonalnie przygotować się do odchudzania? Zacznij od badań i konsultacji Wybierając przypadkowe diety, które w krótkim czasie mają nam zapewnić oszałamiające efekty, możemy jedynie zaszkodzić zdrowiu, spowolnić metabolizm i przyczynić się do niepożądanego efektu jojo. spowoduje to także większe problemy przy powtórnej próbie zrzucenia kilogramów. każda dieta jest ingerencją w nasz organizm. Zadaniem dietetyka jest przeprowadzenie pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej oraz ustalenie podstawowych wskaźników. Na podstawie wywiadu dietetycznego możliwe jest określenie przyczyn nadwagi i ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, dostosowanego do kondycji organizmu i trybu życia – mówi anna Wysocka, dietetyczka Naturhouse. Czasem konieczna bywa wizyta u lekarza, zwłaszcza jeśli cierpimy na poważne schorzenia i przyjmujemy na stałe leki, które mogą spowalniać efekty kuracji. dla dietetyka istotna będzie wiedza o stanie gospodarki hormonalnej oraz wyniki badań krwi i moczu – dodaje dietetyk kliniczny agnieszka Maciejec. Siła silnej woli Przygotowując się do kuracji odchudzającej, zadbajmy o odpowiednie podłoże psychiczne. Przede wszystkim musimy być pewni, że chcemy podjąć walkę z nadwagą. Wyznaczmy sobie cel, który będzie naszą dodatkową motywacją, poinformujmy bliskich, prosząc o wsparcie. Pomocne są także regularne konsultacje z dietetykiem, który między innymi motywuje w chwilach zwątpienia.

Dodatkowa pielęgnacja ciała W osiągnięciu smukłej sylwetki pomocne będą zabiegi pielęgnacyjne oraz ćwiczenia fizyczne, które powinny być dostosowane do naszych możliwości. W przypadku dużej otyłości należy być szczególnie ostrożnym, aby nie obciążać stawów i kręgosłupa. Nie zwlekaj z decyzją decyzji o rozpoczęciu odchudzania nie powinniśmy odkładać. Zgodnie z zasadą: im wcześniej, tym lepiej. dodatkowo w sezonie letnim mamy dostęp do świeżych warzyw i owoców, które powinny stanowić podstawę naszej diety. Wskazane są zwłaszcza owoce o niskim indeksie glikemicznym. Rola suplementów każda dieta powinna być pełnowartościowa i zbilansowana. Ze względu na obróbkę technologiczną żywności, podczas której dochodzi do utraty witamin i minerałów, nie jest możliwe stworzenie diety niskokalorycznej, pokrywającej zapotrzebowanie na wszystkie niezbędne składniki odżywcze. dlatego tak ważna jest suplementacja. Powszechnie znane są zdrowotne właściwości ekstraktów z ziół, warzyw i owoców, które usprawniają nasz metabolizm i uzupełniają niedobory. Ze względu na dużą dostępność środków wspomagających odchudzanie, o pomoc w wyborze warto poprosić doświadczonego dietetyka. Pod stałą kontrolą Regularne konsultacje na wszystkich etapach kuracji są niezwykle ważne. Rolą specjalisty jest kontrola procesu odchudzania, przeprowadzanie badań sprawdzających stan organizmu, a w razie potrzeby modyfikacja diety. Według WHo prawidłowe tempo zrzucania wagi wynosi od 0,5 do 1 kg tygodniowo. Trzeba sobie zdać sprawę, że takie czynniki jak wiek, czy przebyte choroby mogą dodatkowo spowalniać ten proces. sukcesem kuracji nie jest tylko atrakcyjna sylwetka, ale przede wszystkim poprawa zdrowia, lepsze samopoczucie oraz odzyskanie wiary w siebie.

sKorzystaj z bezPłatnyCH KonsultaCji dietetyCznyCH W naturHouse W Centrum dietetycznym Naturhouse przy ulicy Modzelewskiego 37 można skorzystać z pomocy dietetyka, który udzieli specjalistycznej konsultacji, przeprowadzi dokładne pomiary ciała i dobierze indywidualny plan diety. Kto może skorzystać z pomocy Naturhouse? Pomagamy osobom, które z rożnych powodów nie są zadowolone ze swojej figury – kobietom po okresie ciąży, w trakcie menopauzy, mężczyznom z tzw. brzuszkiem, osobom prowadzącym siedzący tryb życia, jak również nastolatkom. Podczas kuracji duży nacisk kładziemy na edukację żywieniową oraz staramy się trwale zmieniać złe nawyki żywieniowe – mówi dietetyczka agnieszka Maciejec.

Jak wygląda odchudzanie pod okiem dietetyka? Podczas pierwszej wizyty w naszym Centrum, dietetyk przeprowadza dokładny wywiad oraz specjalistyczne pomiary ciała. Na tej podstawie dobiera dietę, uwzględniającą stan zdrowia i styl życia – mówi dietetyk anna Wysocka. Na cotygodniowych wizytach kontrolnych specjalista monitoruje postępy kuracji, modyfikuje dietę i motywuje do dalszej pracy. Pomoc dietetyka obejmuje również czas po zakończeniu odchudzania, kiedy niezbędne jest utrzymanie nowej wagi i uniknięcie efektu jojo. aby lepiej poznać ofertę Naturhouse, warto zapisać się na pierwszą, bezpłatną konsultację.

Centrum Dietetyczne Naturhouse ul. Modzelewskiego 37-róg Modzelewskiego i Al. Wilanowskiej w Warszawie. tel. 720 834 720

26 Teraz Wilanów Czerwiec


Uroda Polega na aplikowaniu małych dawek koktajli witaminowych wstrzykiwanych za pomocą bardzo cienkich igiełek – bądź specjalnego urządzenia, wykonującego niewielkie nakłucia – w obszar skóry właściwej. Wprowadzone pod skórę aktywnie działające substancje, które normalnie nie są w stanie przeniknąć samodzielnie przez powłokę skóry, silnie rewitalizują i działają znacznie efektywniej, niż najlepsze kosmetyki. Następuje poprawa mikrokrążenia, zwiększa się metabolizm komórkowy oraz tworzą się nowe komórki w skórze. alternatywą dla mezoterapii igłowej jest MESOTHERM, nowoczesne urządzenie służące do globalnej odnowy skóry. Podczas zabiegu skóra jest delikatnie zasysana do wnętrza specjalnej głowicy poprzez działanie masażu próżniowego. W tym momencie emitowana jest fala radiowa monopolarna. Głębokie ciepło wytwarzane przez falę radiową powoduje skurcz i regenerację włókien kolagenowych. Jednocześnie mikroigły wytwarzają w skórze setki mikrokanałów. Mikronakłucia stymulują produkcję kolagenu w skórze właściwej poprzez mikrouszkodzenia naczyń krwionośnych; mikrozakrzepy są najlepszym środowiskiem dla tworzenia nowego kolagenu i elastyny. efektem końcowym jest odnowa tkanek, skóra jest bardziej napięta i ujędrniona, a zmarszczki są efektywnie zminimalizowane. Zabiegi mezoterapii najlepsze i najszybsze rezultaty przynoszą w połączeniu z Icoonem, wykonującym masaż próżniowy przy pomocy multi– mikrostymulacji. Zabieg właściwy poprzedzony jest 20–minutowym drenażem limfatycznym, przeprowadzanym za pomocą Icoone, który pobudza mikrocyrkulację krwi. W ten sposób substancje aktywne, wprowadzane podczas mezoterapii, znacznie szybciej działają i głębiej penetrują warstwy skóry.

Wiosenne postanowienia: ataK na Cellulit: bomba witaminowa dla twojej skóry! Mezoterapia igłowa jest niechirurgiczną techniką zabiegową, stosowaną w dermatologii i medycynie estetycznej. Jest jedną z najlepszych metod ujędrniania, nawilżania i zapobiegania starzeniu się skóry – poprawę kondycji skóry widać praktycznie od pierwszego zabiegu! Mezoterapia igłowa przynosi znakomite rezultaty u pacjentów z delikatną, wiotką, odwodnioną, a także dojrzałą skórą, która traci jędrność. Zabieg ten w szczególności kierowany jest do osób palących papierosy, po zabiegach ze złuszczaniem naskórka, po porodzie, a profilaktycznie przeznaczony jest dla każdego.

kombinacja działań obydwu urządzeń jest idealnym rozwiązaniem na redukcję cellulitu! Icoone rozróżnia rożne rodzaje cellulitu (tłuszczowy, wodnisty, włóknisty) i działa na problematyczny obszar, skutecznie go masując. Z kolei mezoterapia wzmaga to działanie poprzez aplikację specjalistycznych kosmeceutyków. efekt skutecznej redukcji nagromadzonej tkanki tłuszczowej, rozbicia cellulitu oraz znacznej poprawy napięcia, kondycji oraz elastyczności skóry – jest gwarantowany! Bardzo polecany jest program zabiegów mezoterapii igłowej z zastosowaniem odpowiedniego koktajlu na bazie kosmetyków z linii Laboratoire revitacare o nowoczesnej, specjalnej formule o działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym, w połączeniu z najnowszą zaawansowaną technologią Icoone.

serdecznie zapraszamy do poddania się serii zabiegów w salonie Piękność dnia day spa.

Dla NaSZyCh CZytelNICZeK PRZyGotoWalIśmy SPeCJalNą PRomoCJę -25% Na ZaBIeGI meZoteRaPII W PołąCZeNIu Z ICooNem Do KońCa CZeRWCa.

PIĘKNOŚĆ DNIA Day Spa ul. Rumiana 108A, 02-956 Warszawa Tel.: 22 858 77 09, Tel.: 603 585 814

Czerwiec Teraz Wilanów 27


Ogłoszenia

KIM

RA ZAP

MY SZA

DO

! AŁU I Z UD

ADRESY SKLEPóW: ul. Sarmacka 20, Al. Wilanowska 9 ul. Lanciego 16, ul. Chodkiewicza 8 lok. 8 ul. Przejazd 6 lok. 7

Dołącz do nas!

facebook.com/DelikatesyOrganic 28 Teraz Wilanów Czerwiec

doradztWo PodatKoWe jerzy dąbroWsKi

-BIURO RACHUNKOWE -DORADZTWO PODATKOWE -PEłNY ZAKREs UsłUg EKONOmICZNYCH WILANóW - Wiktorii Wiedeńskiej 7/7 501 127 199, 602 269 482 email: jmdabrowscy@poczta.onet.pl


PiWo, Czyli Płynne złoto

aRTYkUŁ sPoNsoRoWaNY

W polskiej tradycji piwo zawsze pełniło szczególną rolę. Dzieje piwowarstwa na polskich ziemiach mają swój rodowód, sięgający początku naszej państwowości. słowo piwo wywodzi się z prasłowiańskiego słowa pivo, oznaczającego napitek, napój. Piwo było napojem lubianym i powszechnym (spożywano go 400, a nawet do 1.000 litrów rocznie na osobę; przy czym zawierało ono od 3% do 4% alkoholu, stąd też było spożywane przez dzieci). dopiero później nasza orientacja zmieniła nieco kurs na miody pitne, wina i okowitę. Piwo było ulubionym napojem polskich królów. leszek Czarny tłumacząc się papieżowi, dlaczego odmówił udziału w krucjacie, użył argumentu, że w Ziemi Świętej nie ma piwa i miodu. W czasie obu wojen światowych polski przemysł piwowarski został poważnie zniszczony. Na domiar złego PRl–owskie rządy pogłębiły jeszcze ten kryzys, likwidując wiele browarów. Piwo zostało zepchnięte na daleki plan. Brakowało dobrych składników i surowców do jego produkcji. sytuacja była na tyle zła, że konsumentów nie interesowało już, z jakiego browaru mogą kupić piwo, tylko czy w ogóle jest dostępne. diametralna zmiana nastąpiła po 1990 roku. Prywatyzacja browarów i nowe technologie polepszyły jakość polskiego piwa. doprowadziło to z jednej strony do konsolidacji i rozwoju największych browarów oraz radykalnego wzrostu spożycia piwa przez Polaków, ale również do upadku wielu małych i średnich browarów. Po wielu ciężkich latach dla małych browarów nadszedł lepszy czas. Reaktywowano browar w Raciborzu, założono też wiele nowych browarów od podstaw (Amber, Cornelius, Kormoran, Browar na Jurze, czy związany z tym ostatnim, browar Pinta). Polscy konsumenci, znużeni jednostajną ofertą dużych koncernów, zaczęli większą wagę zwracać na małe i średnie browary. okazało się, że ważniejszy jest smak, niż marka – nawet światowa. Browary regionalne postawiły właśnie na jakość, a nie na ilość, nawet kosztem wyższej ceny. Przeciętna produkcja regionalnego piwa to kilkadziesiąt tysięcy hektolitrów rocznie. dla porównania, duże browary w ciągu roku warzą kilka milionów hektolitrów. duże browary przemysłowe, aby maksymalnie zbić koszty, robią więc skondensowany ekstrakt piwny z granulatu chmielowego, który rozcieńcza się wodą i nasyca sztucznie Co2. Zamiast drogiego słodu dodaje się różne dodatki niesłodowe (kukurydza, pszenica, cukier). Piwo takie leżakuje od 5 do 14 dni, tymczasem piwo robione tradycyjnie powstaje wyłącznie z naturalnych składników i leżakuje około 40 dni, aby naturalnie nasyciło się dwutlenkiem węgla. stosuje się tu mieszankę zarówno aromatycznych, jak i goryczkowych chmieli. Nierzadko fermentacja przebiega w otwartych kadziach, co pozwala piwu na nabranie odpowiedniej jakości i smaku. Taki sposób produkcji wymaga jednak dużych nakładów oraz czasu i dlatego piwa regionalne są droższe od tych „koncernowych”. „W Piwnicy Smaków wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, sukcesywnie poszerzając naszą ofertę o piwa regionalne, w tym z Browaru Na Jurze, Browaru Jabłonowo, Kormoran oraz Racibórz. Wiemy, że wielkim uznaniem w Polsce cieszą się również piwa czeskie. Stąd też solidna ich obecność na naszych półkach” podkreśla Bartosz kakowski, menedżer sklepu Piwnicy Smaków. i dodaje „Nie ma się co dziwić, że coraz więcej naszych gości wybiera piwa regionalne zamiast tzw. koncernowych. Są one po prostu smaczniejsze”. a przecież wszyscy lubimy to, co smaczne. Piotr Butkiewicz Doradca Klienta w Piwnicy Smaków

Czerwiec Teraz Wilanów 29


KieDy DO OKULiSty?

Zdrowie

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważnym narządem są oczy i jak negatywnie wpływa na życie ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Jeśli zauważymy u siebie zaburzenia ostrości wzroku lub zawężenia pola widzenia i dolegliwości bólowe oczu, powinniśmy pilnie udać się do okulisty.

Wady wzroku są diagnozowane już u niemowląt. Rozpoznanie wady wzroku u tak małego dziecka nie jest wprawdzie łatwe, ale możliwe. odpowiednio wcześnie podjęte leczenie pozwala na całkowite wyleczenie wzroku.

Choroby oczu i wady wzroku w większości można wcześnie zdiagnozować w badaniu okulistycznym i zatrzymać ich postęp. Zaleca się zgłosić do lekarza okulisty, gdy pojawiają się: częste mruganie, mrużenie oczu w czasie czytania i oglądania telewizji, powtarzające się stany zapalne powiek i spojówek, bóle głowy, choroby wzroku. Niektóre choroby wzroku, np. jaskra lub zmętnienie soczewki, a więc tzw. zaćma, mogą występować rodzinnie. Gdy mamy w rodzinie osoby obciążone chorobami wzroku, dbajmy o profilaktykę, czyli coroczne badanie wzroku. Z wiekiem rozwija się szereg chorób oczu i pogłębiają się wady wzroku, dlatego też tak ważne jest okresowe badanie wzroku u okulisty, które umożliwia wczesne wykrycie chorób, które przebiegają w początkowej fazie bezobjawowo. Większość pacjentów zgłasza się do lekarza już ze znacznym ubytkiem pola widzenia, co jest, niestety, często nieodwracalne. Nie tylko wady wzroku powinny być powodem wizyty u okulisty, ale także na przykład zmiany zapalne oczu i rozrostowe w obrębie gałki ocznej i powiek. Zmiany takie mogą być powodem trwałych zmian, prowadzących do pogorszenia widzenia, a nawet utraty wzroku. Jeśli chodzi o dzieci, to zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że mają problemy ze wzrokiem. dlatego też jako rodzice nie możemy oczekiwać, że maluch przyjdzie i poinformuje nas o swoich kłopotach. Pierwsze symptomy, które powinny nas zaniepokoić, to częste bóle głowy u dziecka, bóle oczu oraz – jeśli dziecko chodzi już do szkoły – pogorszenie wyników w nauce. Niezbyt dobrze rokują też: trzymanie blisko twarzy książek, zabawek i innych oglądanych przedmiotów, mrużenie oczu, „uciekające” oczko (u niemowląt jest to normalne, ale już u dzieci po pierwszym roku życia świadczy o chorobie), zaczerwienienie, ropienie, obrzęk powiek.

30 Teraz Wilanów Czerwiec

Najczęstsze wady wzroku u dzieci to: krótkowzroczność (miopia) dzieci mają problemy z wyraźnym widzeniem przedmiotów, znajdujących się w oddali. sygnały świadczące o krótkowzroczności u Twojego dziecka to: przybliżanie trzymanych przedmiotów do twarzy, siadanie blisko telewizora, nierozpoznawanie bliskich osób, mrużenie oczu. krótkowzroczność leczona jest przy pomocy okularów, zaopatrzonych w szkła korekcyjne. Choroba rozwija się zazwyczaj u dzieci w wieku szkolnym. Zapadają na nią również osoby, które przeszły już okres dojrzewania. dalekowzroczność (hipermetropia, nadwzroczność) dziecko z dalekowzrocznością słabo widzi przedmioty, znajdujące się w pobliżu. Maluch z uwagą za to obserwuje przedmioty, lokalizujące się w oddali, dlatego też odsuwa od siebie przedmioty i siada daleko od monitora lub telewizora. dziecko skarży się na bóle głowy, zwłaszcza podczas czytania. Wadę leczy się przy pomocy okularów korekcyjnych. astygmatyzm dziecko widzi w sposób zniekształcony. Maluch dość często skarży się na bóle głowy, a oglądane przedmioty trzyma blisko twarzy. i w tym wypadku konieczne będzie zastosowanie szkieł korekcyjnych. astygmatyzm często towarzyszy krótkowzroczności i dalekowzroczności. Zez oczy dziecka, cierpiącego na zez, nie są ustawione równolegle, ale są odchylone. U dzieci do trzeciego miesiąca życia rozbieganie oczek jest zupełnie normalne. Jeśli jednak po tym czasie maluchowi nie przejdzie, konieczna będzie wizyta u okulisty. Zaniedbanie leczenia może doprowadzić nawet do ślepoty. W trakcie leczenia konieczne jest noszenie opaski, zaciemniającej oko silniejsze. dzięki temu zmusza się oko słabsze do rozwoju. Przyczyny zeza są różne – od mechanicznych urazów po wady wrodzone. Niedowidzenie Niedowidzenie powinno być leczone jak najszybciej. Zaniedbane, tak jak w wypadku zeza, prowadzi do ślepoty. Przy niedowidzeniu jedno oko jest sprawniejsze od drugiego. Monika Gałązka Przychodnia Wilanów


Zdrowie „Jeśli zaproszą na lunch, zamówię sałatkę”. Badania sugerują, że korzystanie z planów awaryjnych zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu od dwóch do trzech razy. Nr 3: Notuj postępy aby mieć zawsze jasność, co do odległości, dzielącej Cię od sukcesu, monitoruj postępy. kontroluj wagę i odhaczaj dni ćwiczeń w kalendarzu. kolejna rzecz. kiedy myślisz o postępach, skupiaj się na tym, co jeszcze przed Tobą, a nie na tym, co już za Tobą. Jeśli pragniesz zrzucić 10 kilo i schudłaś już 4, skup się na tych 6, które jeszcze zostały, bo jeśli będziesz zbyt intensywnie myśleć o tym, co już osiągnęłaś istnieje niebezpieczeństwo, że przedwczesne zadowolenie z sukcesu spowoduje, że osiądziesz na laurach.

Strategie sukcesu diety wg Gold’s Gym aRTYkUŁ sPoNsoRoWaNY

Dlaczego nieliczni osiągają cel i chudną tyle, ile chcą? Gold’s Gym ujawnia strategie, które pomagają odnieść zwycięstwo. Jedz mniej, ćwicz więcej. Tę prostą receptę znamy na pamięć. Jeśli to takie łatwe, czemu tak trudno osiągnąć cel? Poniżej opisujemy taktykę Gold’s Gym, która umożliwi nakreślenie skutecznego planu. Nr 1: Bądź precyzyjny Gdy ustalamy mętne cele – na przykład „Chcę schudnąć” – z miejsca skazujemy się na porażkę. Motywacja pojawia się wtedy, gdy mózg wyczuwa wyraźną różnicę między obecnym stanem, a tym, który pragniesz osiągnąć. kiedy jesteś precyzyjna/y i mówisz „Chcę schudnąć 5 kilo”, informacja jest klarowna, a różnica dokładnie wyczuwalna i mózg uruchamia swoje zasoby, aby rozwiązać problem – uwagę, pamięć, wysiłek i siłę woli. Nr 2: Ułóż plan awaryjny Gdy pojawiają się niespodziewane pokusy – desery lub lunch w pracy – często jemy rzeczy, które sabotują nasze cele. Najlepszym sposobem zabezpieczenia właściwych wyborów jest ułożenie planu awaryjnego – „Jeśli podadzą desery, zamówię kawę”,

Nr 4: Bądź optymistycznym realistą lubimy sprawę bagatelizować, lecz chudnięcie to niełatwy proces. dobrze jest to zaakceptować. Wiara w osiągnięcie sukcesu to podstawa, ale wiara w łatwe osiągnięcie sukcesu to nierealistyczny optymizm i prosta droga do zguby. W stanach Zjednoczonych wykonano eksperyment, w którym grupa kobiet z otyłością poddała się diecie. Te, które sądziły, że łatwo pozbędą się zbędnych kilogramów schudły o prawie 11 kg mniej od tych, które pogodziły się z myślą, że czeka je trudny okres. Włożyły przez to więcej wysiłku w osiągnięcie celu; zaplanowały, jak będą sobie radzić z problemami, i nie poddawały się, gdy pojawiały się trudności. Nie lekceważ zmartwień. Mogą Ci one pomóc stawić czoło wyzwaniom. Nr 5: Wzmocnij siłę woli Zdolność do samokontroli jest jak mięsień. Jego siła jest cechą indywidualną każdego człowieka, a zmienna forma czymś całkiem normalnym. Gdy po work-out’cie czujesz, że biceps jest jak galareta, podobnie Twój „mięsień woli” męczy się, gdy jest przepracowany. aby go wzmocnić, codziennie poćwicz jakąś prostą czynność, która wymaga zwalczenia impulsu. Na przykład siedzenie prosto, podczas gdy Twoim nawykiem jest garbienie się. i nie spiesz się. Zamiast eliminować wszystkie grzeszki jednocześnie, zacznij od jednego. Na przykład zastąp chipsy warzywem lub owocem, a oglądanie serialu przebieżką na bieżni. Więcej porad i artykułów na naszej stronie www.goldsgym.pl oraz w Wielkiej skarbicy Wiedzy – u trenerów Gold’s Gym!

Czerwiec Teraz Wilanów 31


Wnętrza

kaMieNNe aRTYkUŁ sPoNsoRoWaNY

WNęTRZa Stworzony miliony lat temu, a jednak niezastąpiony przy tworzeniu nowoczesnego wnętrza – kamień.

Dzisiejsza technologia pozwoliła pójść naprzód w kreowaniu wnętrz, dzięki czemu nowocześnie przetworzony kamień znajduje zdecydowanie szersze zastosowanie niż tylko jako blat kuchenny, schody, czy parapet. „Ograniczeniem dla kreowania kamiennego wnętrza jest jedynie ludzka wyobraźnia” twierdzi Adam Wasilewski, prezes firmy Silk&Stone. 32 Teraz Wilanów Czerwiec


Wnętrza irma specjalizuje się w kreowaniu kamiennych wnętrz – kuchni, łazienek, posadzek, kominków, a także unikalnych kamiennych mebli i zabudów. Jako jedna z nielicznych na rynku podejmuje się łączenia kamiennych elementów z nowymi technologiami. dzięki zastosowanym rozwiązaniom z zakresu mechaniki, kinetyki i automatyki, kamienna ściana za jednym ruchem dłoni może zmienić się w bar, który niczym sezam, będzie się otwierał, ukazując swoje wnętrze. kamienie są wyjątkowe w swojej prostocie, jednak każdy blok jest niepowtarzalny. sztuka polega na tym, aby przetworzyć go w taki sposób, aby nabrał nowoczesnej formy, a przy tym nie utracił swego naturalnego uroku. silk&stone to zarówno zespół profesjonalistów, jak i najnowocześniejszy sprzęt, służący do obróbki tego szlachetnego surowca. Firma może się pochwalić wysoce specjalistycznym urządzeniem o nazwie Combicut, które łączy funkcje piły cyfrowej, water jeta (maszyny tnącej za pomocą wody i drobin kwarcu pod bardzo wysokim ciśnieniem) oraz specjalistycznej kamery, umożliwiającej zaprezentowanie klientowi wizualizacji wyciętych elementów. Proces ten pozwala na odzwierciedlenie autentycznego wzoru płyty i tym samym pozwala klientowi na ulokowanie właściwego wzoru w pożądanym miejscu. Jest to bardzo przydatne w przypadku kamienia, gdyż jest to materiał naturalny, o niepowtarzalnym użyleniu i kolorystyce, więc warto przed stworzeniem okładziny mieć koncepcję układu płyt. Foto: R.Klimcyzk Więcej realizacji firmy silk&stone oraz galerię kamieni można obejrzeć w in ter ne cie na stro nie silkandstone.pl, bądź w showroom’ie przy ul. Zygmunta Vogla 2.

Czerwiec Teraz Wilanów 33


audi rOWińSki WajdeczerWiecer ul.łukaszaDrewny24 a. Blikle Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna aMerican BOOkStOre Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna acciOna ul.Klimczaka/Al.Rzeczypospolitej aPteka śW. łukaSza Al.WojskaPolskiego3,Konstancin jeziorna aPteka PHarMedil Al.Wilanowska9lok.2 aPteka j. i l. MarcinkOWScY ul.sarmacka9

Bananaz al. rzeczpospolitej 18 www.bananazpl BarBer SalOn urOdY ul.s.KostkiPotockiego24c Batida ul.Klimczaka17 Bel PaeSe ul.sarmacka22 BelliSana Al.Wilanowska7/3 BiStecca BiStrO ul.Branickiego11 BruSH BY MacdOnald-WlOdarSki ul.Bielawska16,KonstancinJeziorna BOBO Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna candle rOOM Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna carPe dieM Al.KEN98/U17 caStellO ul.Wiertnicza96

centruM kulturY WilanÓW ul. Wiertnicza 26 www.kulturawilanow.pl cezar Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Jeziorna

centruM HandlOWe Stara PaPiernia al. Wojska Polskiego 3, konstancin jeziorna www.starapapiernia.pl cka MrÓWka ul.Przekorna33 cru Wine StOre ul.sarmacka5k/2 cukiernia St. StrzałkOWSki ul.Kosiarzy37 da graSSO ul.sarmacka10lok.B dancO - genLeopoldaokulickiego, Piaseczno

Teraz Wilanów

Miejsca,wktórychotrzymaszmiesięcznikTerazWilanów decOlOr ul.Przekorna33 dentical center ul.sarmacka17lok.120 deli PariS ul.Kazachska1 delikateSY SarMata ul.sarmacka6/2u derMika SalOn & SPa ul.sarmacka10 direct ScHOOl Al.Wilanowska5 dWÓr kOnStancin ul.odLasu23,Konstancin-Jeziorna dzięgieleWSka inStYtut Oka ul.sarmacka6 egurrOla dance StudiO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna egurrOla dance StudiO ul.Kasprzaka24a ergO HeStia S.a. ul.Klimczaka22 e. Wedel – Pijalnia czekOladY ul.st.KostkiPotockiego24E FaBrica de PaSjOne ul.Klimczaka5 FaSHiOn iSland Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna

galeria POdrÓżY ul. Branickiego 10 lok. 120 www.galeriapodrozy.net glaM liFe ul.Kazachska3lok.155 glOBal FitneSS ul.sarmacka5 gOlF ParkS POland ul.z.Vogla19 gOSPOda zaleWajka ul.odLasu23 Konstancin-Jeziorna guStO – delikateSY ul.Klimczaka5 HYdrOPOOl ul.Przekorna33/3 Holiday travel center Sp. z o.o. Ul.Klarysewska49a 02-936Warszawa HOMe SWeet HOMe ul.Branieckiego9 inglOt Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna itaka – BiurO POdrÓzY ul.Klimczaka17/207 jan Piekarz Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna kliF – SkleP z OBuWieM Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna kaWiarnia MarrOn ul.Przyczółkowa400 kidS tOWn ul.WandyRutkiewicz17 klinika dźWięku Al.Wilanowska7 kOłOMija - ul.Warszawska3 KonstańcinJeziorna kOSMetYcznY inStYtut dr irena eriS - ul.Kosiarzy37 kOSMetYcznY inStYtut dr irena eriS - Al.Wojska Polskiego3,Konstancin

kOSzYczek - delikateSY ul.sarmacka28b kreSOWiak Al.Wilanowska43c kucHnie śWiata Al.WojskaPolskiego3,Konstancin kWiatOWY zakątek ul.sarmacka5k la PaSSiOn du Vin Al.WojskaPolskiego3,Konstancin la Viñuela Wine Bar & Wine StOre - Kimczaka5lok.80

leMMOn HOuSe ul. Sarmacka 18 lok.2 www.lemmonhouse.pl licO - gaBinet kOSMetYcznY ul.Klimczaka8lok.34 Magic WOrld Al.WojskaPolskiego3,Konstancin MariOnnaud Al.WojskaPolskiego3,Konstancin Mandarin - ul.Kremowa63 Mała czarna ul.Klimczaka5lok.86 MilanOVO - reStaurant ul.st.KostkiPotockiego24G MOrPHO - ul.hlonda10lok.12U

MuzeuM Pałac W WilanOWie ul. St. kostki Potockiego 10/16 www.wilanow-palac.pl

MuzeuM Plakatu W WilanOWie ul. St. kostki Potockiego 10/16 www.postermuseum.pl naSze MiejSce ul.sarmacka10lok.A naSz WilanÓW nierucHOMOści ul.Wiertnicza45, neckerMann POlSka Al.Wilanowska9

SalOn kOMPuterOWY aleja rzeczYPOSPOlitej 18 www.newagehardware.pl nieWada clinic Al.Wilanowska5lok.2 nOWa kuźnia ul.KostkiPotockiego24 nuVOlari ul. łukaszaDrewny24 nzOz XO dental clinic ul.sarmacka9lok.110 Outlet końcówki kolekcji ul.sarmacka1Alok1 OPticOl – SalOn OPtYcznY Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna Organic Al.Wilanowska9/ul.sarmacka20

Origine italia PrOject Al.WojskaPolskiego3,Konstancin PaPiernik ul.sarmacka1Blok.22B PaPierÓFFka Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna PerFect ViSiOn ul.sarmacka17 Petit BeBe ul.sarmacka10lok.8u

SuSHi zuMe ul.Klimczaka5 SzOklOk Al.Wilanowska9Alok.U4 śWiat Wakacji Al.WojskaPolskiego3,Konstancin śWietlica uczniak Gierymskiego1

śWiat zaBaWek Hlonda 10/10 PiWnica SMakÓW tecHnO-drY – Pralnia Sarmacka 20/137 Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna www.piwnicasmakow.pl tenuta śWiat Win i alkOHOli PlaY - Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna ul.Klimczaka17lok.210 telePizza POlnOrd - ul.Klimczaka3 ul.hlonda10 POMidOrO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna tHe PalMS Pralnia leMOn FreSH ul.sarmacka22lok.135 Ul.hlonda2/U2 tik-SOFt Sp. z o.o. AlejaWilanowska5lok.19 Pralnia WilanÓW tui centrum Podróży Wilanów ul.sarmacka1A PrzYcHOdnia eSculaP ul.Przyczółkowa400 Al.Wilanowska9,lok.U1i2 www.tui.pl/tui-wilanow PrzYcHOdni WeterYnarYjnej OStOja SalVet, ul.hlonda2lok.U7 miesięcznik bezpłatny

redakcja teraz WilanÓW ul. Sarmacka 18 lok.2 www.terazwilanow.pl re/MaX tOP nierucHOMOści ul.Klimczaka8lok.42 www.remaxtop.pl reStauracja cHina garden ul.Kazachska1 rOBYg - ul.Klimczaka12c SalOn FrYzjerSki WOjtka zielińSkiegO Al.WojskaPolskiego3,KonstancinJeziorna SalOn urOdY MarYSieńka ul.sarmacka5klok.8 SarMackie SMakOłYki ul.sarmacka10 ScandinaVian HOuSe Al.Rzeczypospolitej18lok.70 SkleP MięSnO – WędliniarSki "P&P"S.c. - ul.sarmacka6lok.B3 S & B - Al.Wilanowska7 SHe - ul.sarmacka16

Silk & StOne ul. zygmunta Vogla 2 www.silkandstone.pl SkleP SWeet liVing ul.Kazachska1lok30 SkaraBeuSz - ul.sarmacka10A SPa WilanÓW - ul.Marconich3 StarOPOlSki Piec ul.sarmacka28 Steel FOreSt Al.WojskaPolskiego3,Konstancin StudiO rOcOcO Al.Rzeczypospolitej18lok.135

urząd dzielnicY WilanÓW ul. St. kostki Potockiego 11 www.wilanow.pl Vanila HOMe & cOFFee ul.zaściankowa98 VenuS - ul.Kazachska1 VilanO - ul.Kazachska1 VilanOVa reStaurant ul.Klimczaka22 Villa nOVa dental clinic ul.Marconich3 Villa nuOVa – reStauracja ul.st.KostkiPotockiego23 ViP FaSHiOn – Odzież MarkOWa Al.WojskaPolskiego3, KonstancinJeziorna

WezYr HOlidaYS al. rzeczypospolitej 18 www.wezyrholidays.pl WiejSkie SMaki ul.sarmacka1b Winiarnia SuPeriOre al.Wilanowska9A WinOtOPia ul.zaściankowa96lok.1B WitaMinka ul.Klimczaka17lok.204 YegO PrezentY dla MężczYzn ul.sarmacka1B zieleniak u PiOtra Al.WojskaPolskiego3,Konstancin żaBka - ul.sarmacka20

Czerwiec Teraz Wilanów 35


W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów do pracy przy obsłudze nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych, na stanowiskach: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WYMAGANIA: - licencja zarządcy nieruchomości - minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych - biegła znajomość obowiązujących przepisów (prawo budowlane, UWL wraz z rozporządzeniami) - zdolności interpersonalne i umiejętność współpracy w zespole - biegła obsługa komputera - wykształcenie techniczne i znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI WYMAGANIA: - minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych - doskonała organizacja pracy i wysoka kultura osobista - zdolności interpersonalne i umiejętność współpracy w zespole - dyspozycyjność i skrupulatność - znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem

KSIĘGOWA WSPóLNOT MIESZKANIOWYCH WYMAGANIA: -

minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze księgowej nieruchomości mieszkaniowych biegła znajomość oprogramowania SŁONie firmy Mieszczanin biegła obsługa komputera (w tym oprogramowania biurowego) doświadczenie w obsłudze bankowości elektronicznej i płatności masowych zdolności interpersonalne i umiejętność współpracy w zespole licencja MF oraz znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem

Wybranym kandydatom oferujemy ciekawą pracę na terenie Warszawy w młodym, dynamicznym zespole, z wynagrodzeniem adekwatnym do umiejętności oraz zakresu powierzonych obowiązków. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV pocztą elektroniczną na adres: praca@lemmonhouse.pl

www.lemmonhouse.pl

Profile for Teraz Wilanów

Czerwiec teraz wilanow  

Czerwiec teraz wilanow

Czerwiec teraz wilanow  

Czerwiec teraz wilanow