Teraz Wilanów lipiec 2020

Page 1

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

Lipiec 2020 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Półkolonie

w RoyaL wILanów

RekRutacja do szkół

ponadpodstawowych

W Wakacje

WRzuć

na

luz

OrtOpedia i rehabilitacja na światOwym pOziOmieNasze miasto

RekRutacja do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać w dwóch etapach: • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Anna Hady Joanna Kryda Arkadiusz Obszyński NA OKłAdCe TeRAz WiLANóW:

od 15 do 22 czerwca br. można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

zespół pALey euROpeAN iNsTiTuTe - NAJLepsi speCJALiśCi z dziedziNy ORTOpedii dzieCięCeJ i ReHAbiLiTACJi NA KRóLeWsKiM WiLANOWie. Nakład (10 000 egz.) dystrybucja kontrolowana przez zKdp

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/

Dołącz do nas! Lipiec Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


Nasze miasto

wilanowska pasieka W czerwcu wznowiono działalność edukacyjną wilanowskiej pasieki przy ul. Włóki.

pływalnia pRzy ul. wieRtniczej otwaRta!

Można w niej zobaczyć prawdziwe pszczele miasto, z prawie milionem mieszkańców. Pasieka ma 15 uli, a w każdym z nich mieszka ok 60 tyś. pszczół. W wybrane dni w pasiece dyżuruje pszczelarz, który chętnie zapozna z pszczołami i opowie o ich zwyczajach. każdy odwiedzający otrzyma na miejscu ochronną bluzę z kapeluszem, należy pamiętać o długich spodniach i zakrytych butach. kalendarz Pasieki dostępny jest na stronie: https://goo.gl/UA6g9Y Większe grupy prosimy zgłaszać drogą mailową: wialanow@pszczelarium.pl. Źródło: Dzielnica Wilanów

Centrum Sportu Wilanów, w ramach kolejnego etapu „odmrażania” gospodarki, w dniu 15 czerwca ponownie otworzyło pływalnię przy ul. Wiertniczej 26a. Czas pandemii został wykorzystany do przeprowadzenia prac technicznych, które zwykle odbywały się w okresie wakacyjnym.

Basen (wyłącznie pływanie rekreacyjne oraz rezerwacje dla UkS i kS): godziny otwarcia 6:00-22:00 w tygodniu i 8:00-22:00 w weekendy, max. liczba osób na torze: 4. na pływalni obowiązują limity: • w hali basenu maksymalnie może przebywać 30-32 uczestników: - basen sportowy – max. 24 (po 4 na jednym torze), - basen rekreacyjny – max. 4 osoby, - brodzik – max. 2 osoby lub rodzina, - jaccuzzi – max. 1 osoba lub rodzina max. 3 osoby, - sauna max. 1 osoba lub rodzina max. 2 osoby. W jednej szatni (damskiej lub męskiej) może przebywać jednocześnie 10 osób, rotacyjnie do 14 osób, natomiast w szatni rodzinnej: 2 osoby lub rodzina do 4 osób. Źródło: http://www.centrumsportuwilanow.pl/ 4 Teraz Wilanów Lipiec


Światowy dzień RoweRu organizacja narodów Zjednoczonych ogłosiła 3 czerwca Światowym Dniem Roweru. inicjatorem powołania tego święta jest Polak, były kolarz torowy leszek Sibilski. Rower towarzyszy ludzkości już od ponad 200 lat. Wynalazł go w 1817 roku karl Drais. Jego maszyna biegowa była to pierwowzorem roweru, w którym trzeba było odpychać się nogami. Przez kolejne dziesięciolecia pojazd ten ewoluował zmieniając swój wygląd. W 1885 roku angielski wynalazca John Stanley skonstruował pojazd wyposażony w koła równej wielkości, kierownicę połączoną z widelcem i tylne koło napędzane przekładnią łańcuchową. Wynalazek Johna Stanleya uważany jest za pierwowzór współczesnego roweru, który jest stale ulepszany i modyfikowany. A nikomu nie trzeba mówić, że rower to samo zdrowie. To jeden z najbardziej uniwersalnych środków transportu. Prosty w obsłudze, tani w utrzymaniu, pozwala nam przemieszczać się szybciej, niż samochodem lub komunikacją miejską. Rower poprawia naszą kondycję fizyczną, a jeżdżąc na rowerze dbamy nie tylko o siebie, ale także o środowisko. Dlatego warto świętować Światowy Dzień Roweru, każdego dnia! Źródło: Dzielnica Wilanów, Wikipedia

Lipiec Teraz Wilanów 5


jak adaptować waRszawę do zmian klimatycznych? – debata online W ramach prac nad programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024 w dniu 17 czerwca odbyła się debata online, podczas której poruszono kwestie kierunku i zakresu działań dotyczących ochrony środowiska w Warszawie. omówiono między innymi: • miejskie wyspy ciepła – inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje • jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy? • odbyło się też spotkanie z panelistami i warsztaty.

W spotkaniu udział wzięli: • Justyna Glusman – Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni • prof. Zbigniew karaczun – ekspert Programu ochrony środowiska • Jacek kisiel – Zastępca Dyrektora Biura ochrony Powietrza i Polityki klimatycznej • Barbara Rajkowska – instytut ochrony Środowiska • Anna Cybulko – moderatorka Źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto

zatRzymaj deszczówkę i uzyskaj dofinansowanie

Warszawa wspiera ekologiczne inwestycje, by przystosować miasto do zmian klimatu. od października 2019 r. m.st. Warszawa udziela dotacji na budowę urządzeń, dzięki którym można gromadzić wodę opadową i roztopową. Do 31 lipca 2020 r. przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane są na urządzenia retencyjno-rozsączające oraz zbiorniki retencyjne. Dofinansowanie może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć:

- 4 000,00 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, - 10 000,00 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Wnioskodawcą może być jedynie podmiot lub jednostka posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Więcej informacji znajdziesz: https://wilanow.pl/5652-dofinansowanie-urzadzen-sluzacych-do-zatrzymania-deszczowki Źródło: https://wilanow.pl/

Lipiec Teraz Wilanów 6


Nasze miasto

37. konkuRs „waRszawa w kwiatach i zieleni” Już po raz 37. odbywa się konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”, w którym wybieramy najpiękniej ukwiecone: • • • • •

balkony, loggie i okna, ogródki (budynki wielorodzinne), ogrody i ogródki przydomowe (budynki jednorodzinne), osiedla mieszkaniowe, eko ogrody/ogrody nowoczesne.

Czas pandemii i akcja „zostań w domu” sprzyjały opiece nad roślinami, ozdabianiu okien czy zazielenianiu balkonów. Wszyscy ci, którzy w tym czasie odkryli w sobie ogrodniczą pasję, a także ci, którzy oddają się jej od lat, mogli wziąć udział w 37. konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni”! Ze względu na pandemię wszystkie akcje związane z konkursem odbywały się w formule online na profilu „Warszawa w kwiatach” na Facebooku. A można było: - obejrzeć filmik instruktażowy pokazujący różne metody splotów makramowych donic, - posłuchać, jak dobierać i pielęgnować rośliny, by stworzyły najpiękniejszy kwitnący ogród niezależnie od ilości przestrzeni jaką się ma do dyspozycji, - dowiedzieć się, jak na balkonie, stworzyć piękny i praktyczny ogródek z roślinami jadalnymi i warzywami. W stworzeniu wymarzonego ogrodu pomagała też wyjątkowa ogrodnicza ekipa Pomocnicza, która w weekend 6-7 czerwca wspierała w pracach ogrodowych. Uruchomiona została też specjalna Roślinna linia Ratunkowa – dwa razy w tygodniu dyżurował tam specjalista z dziedziny ogrodnictwa, który odpowiadał na wszelkie pytania związane z pielęgnacją roślin. na profilu konkursu na Facebooku nadawała „Zielona Warszawa TV”, w której w cyklu wywiadów na żywo, znani warszawiacy opowiadali o swoich ogrodach, balkonach oraz o tym, jak dbają o naturę. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były do 3 lipca. Źródło: https://www.warszawawkwiatach.pl/


bieg po nowe życie 21 czerwca to był wyjątkowy dzień, w którym już po raz 16. odbyło się wielkie spotkanie wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej transplantologii. Pierwsza edycja Biegu po nowe Życie w nowej rzeczywistości zgromadziła osoby po przeszczepieniu ze wszystkich zakątków Polski – z tymi, którzy żyją dzięki przeszczepionym narządom połączono się online. W wydarzeniu uczestniczyły także znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, sportu, i mediów. Spotkanie odbyło się w trzech studiach plenerowych w Wiśle, Warszawie i Wrocławiu – były tam osoby wspierające Bieg po nowe Życie, można było posłuchać rozmów z autorytetami polskiej medycyny transplantacyjnej, lekarzami i koordynatorami oraz osobami ze świata filmu, teatru, sportu i telewizji. osoby po przeszczepieniu połączyły się zdalnie z miejsc, w których mieszkają. Akcję wspierali m.in.: niezawodni mistrzowie z siatkarskich parkietów: Piotr Gacek, Piotr Gruszka i łukasz kadziewicz, najbardziej utytułowana polska bokserka Agnieszka Rylik, polska trenerka Mariola Bojarska-Ferenc, trenerka personalna Adrianna Palka, Jacek Czachor, wielokrotny uczestnik Rajdu Dakar, ewa Pacuła – modelka i dziennikarka i wiele, wiele innych! Dzielnica Wilanów już po raz drugi gościła Bieg po nowe Życie. Mimo burzy krążącej nad Muzeum Pałacu króla Jana iii w Wilanowie, wszyscy uczestnicy sztafety wystartowali, aby wesprzeć polską transplantologię. W studio byli z nami wiceburmistrz Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński w towarzystwie Piotra Górajca Zastępcy Dyrektora Muzeum Pałacu króla Jana iii, a w sztafecie - Wilanów reprezentowali: Agnieszka Rylik mistrzyni świata w boksie zawodowym, Hubert królak - Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów i Cezary Trybański - pierwszy polski zawodnik w lidze nBA. To niesamowite, że udało się zrealizować tak wielki projekt w formule online! Źródło: https://transplantologia.info/

Lipiec Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

„lato w mieŚcie” W okresie wakacji, jak co roku, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. - Ze względu na epidemię i obowiązujące ograniczenia będzie to edycja inna od pozostałych. Zapewnimy jednak maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. To nasz absolutny priorytet. Przygotowania trwały przez cały czas, ale bardzo długo czekaliśmy na informacje czy będzie można zorganizować półkolonie i na szczegółowe wytyczne sanitarne – mówi Renata kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Podczas 9 jednotygodniowych turnusów w Feryjnych Placówkach edukacyjnych (szkoły które prowadzą turnusy w ramach akcji „lato w mieście”) na dzieci czeka w tym roku ponad 35 tysięcy wolnych miejsc. Ze względu na wytyczne sanitarne grupy będą liczyły tylko 12-14 uczestników. Zapisy na „lato w Mieście” 2020 trwały od 8 do 14 czerwca. Źródło: https://edukacja.warszawa.pl/

RekRutacja do żłobków od 2 czerwca do 7 czerwca trwała rekrutacja do żłobków w Warszawie. Rekrutacja, dotyczyła dzieci w wieku do 3 lat. Zapisy obowiązywały do placówek miejskich oraz tych dofinansowanych przez Warszawę w ramach programu zwiększania liczby miejsc w żłobkach.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ogłoszono 10 czerwca. Czas na potwierdzenie woli zapisu wyznaczony został na przedział od 12 do 18 czerwca. Jeśli rodzice nie wysłali potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, wniosek został odrzucony. Rekrutacja uzupełniająca zaczęła się w dniu 19 czerwca. Źródło: https://zlobki.waw.pl/

10 Teraz Wilanów Lipiec


Edukacja

zakończenie Roku w szkołach Ten rok szkolny różnił się pod każdym względem od poprzednich lat nauki. nawet na początku epidemii nikt nie spodziewał się, że szkoły będą zamknięte przez prawie 4 miesiące. Mimo stopniowego znoszenia obostrzeń w innych obszarach życia, edukacja pozostała w domach. nagle wszyscy musieli przystosować się do nauczania zdalnego, co często okazywało się trudne i uciążliwe. nauczyciele prowadzili lekcje w zupełnie inny sposób niż dotychczas , musieli przyswoić nowe metody, zaś uczniom ciężej było się skupić w domu pełnym rozpraszających pokus. na rodziców spadły dodatkowe obowiązki, szczególnie przy młodszych dzieciach – tłumaczenie i pomoc w trudnych tematach. A często wręcz zastąpienia nauczyciela. Sprawdziany i kartkówki przybierały nieznane nam dotąd formy. odbywały się na specjalnych stronach, gdzie uczeń miał tylko kilka sekund na odpowiedź. Były przeprowadzane również w sposób ustny (najbardziej stresujący). A gdy nauczyciel nie był zwolennikiem testów online – uczeń zdobywał oceny dzięki ogromnej ilości prac domowych. Przesiadywanie przy komputerze przez wiele godzin , bez kontaktu z rówieśnikami, rodziną i znajomymi, musiało się odbić na psychice zarówno dzieci, jaki i dorosłych. Między innymi z tego powodu, 6 maja zadecydowano o otwarciu przedszkoli i żłobków. obciążenie rodziców maluchów było największe. W Warszawie ta data została przesunięta o 12 dni, aby umożliwić lepsze zabezpieczenie się organom założycielskim. Mimo tego, nie wszyscy rodzice zdecydowali się posłać swoje pociechy z powrotem do placówek. Większość dzieci wróci do kolegów i koleżanek dopiero we wrześniu… Zamknięcie placówek oświaty wiązało się z decyzją o odwołaniu lub przełożeniu egzaminu ósmoklasisty oraz matur. Przez długi czas nie było wiadomo, czy testy w ogóle się od-

będą. To powodowało stres i niepewność u młodzieży, której przyszłość w dużym stopniu zależy od tych egzaminów. na szczęście finalnie odbyły się one w czerwcu, co pozwoli uczniom na uzyskanie świadectw i zaświadczeń niezbędnych do dalszych etapów edukacji. Uczniowie otrzymali wytyczne, aby po skończeniu egzaminu od razu iść do domu. Uroczyste zakończenia roku już się odbyły, w formie wybranej przez dyrektora danej placówki. niektóre szkoły zdecydowały o wysyłaniu świadectw droga mailową, inne pocztą , jednak większość pozostała przy tradycyjnej formie ze specjalnymi zasadami, np. spotkanie każdej klasy z wychowawcą co godzinę. Teraz uczniowie mogą już cieszyć się upragnionymi wakacjami, które z dużym prawdopodobieństwem spędzą w kraju, czy w swoim mieście. Można pokusić się o stwierdzenie, że kwarantanna miała kilka zalet m.in. więcej czasu spędzonego rodzinnie. Gdy zamknięto place zabaw, boiska, czy lasy, rodzice musieli szybko wykazać się wyjątkową kreatywnością , aby ich dzieci nie zanudziły się w domu. W momencie, gdy gry planszowe już nie wystarczały, mogliśmy oglądać spektakle teatralne online, wykonywać eksperymenty chemiczne, a nawet uczestniczyć w wirtualnych wycieczkach muzealnych. Możliwości aktywnego spędzania czasu w domu było mnóstwo. Jedynym problemem był nawał obowiązków po stronie rodziców, którzy oprócz wykonywania własnej pracy zdalnej musieli zająć się dziećmi, gotowaniem, sprzątaniem… Te kilka miesięcy w zamknięciu pokazało nam, jak znaczący jest codzienny kontakt z ludźmi, bez względu na wiek, Udało nam się przetrwać ten ciężki okres i doczekać zasłużonego, wakacyjnego wytchnienia. Musimy niestety być przygotowani na drugą falę epidemii, którą zapowiadają niektórzy eksperci i kontynuacje pracy i nauki zdalnej we wrześniu. Miejmy jednak nadzieję, że już nigdy nie doświadczymy tak długiej kwarantanny i że powoli wszyscy wrócimy do normalnego życia.

Lipiec Teraz Wilanów 11


„ecopoukładani”- sadzonka za elektRoodpady Dzięki akcji „ecopoukładani”, czyli rośliny za elektroodpady, popularyzuje się podejście proekologiczne i rozwija świadomość oraz postawę przyjazną środowisku. Warszawiaków zachęca się do recyklingu i propaguje pozytywne wzorce zachowań ekologicznych. W ramach tej akcji w dniu 20 czerwca do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Zawodzie 1 można było przynieść elektroodpady i w zamian otrzymać sadzonkę roślin. Źródło: Dzielnica WilanówŹródło: Dzielnica Wilanów

obsługa inteResantów w usc m.st. waRszawy Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów jest zamknięty do odwołania. informacje o obsłudze interesanta w USC m.st. Warszawy można uzyskać pod numerami tel.: (22) 44 34 921, (22) 44 34 923 Zawieranie MAłŻeŃSTW Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, na najbliższe terminy ślubów oraz zapisy na cywilne uroczystości zawarcia małżeństwa na miesiące lipiec-październik odbywają się po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie: • USC Praga Północ ul. kłopotowskiego 1/3, tel. (22) 443 12 75 • USC Śródmieście ul. Andresa 5, tel. (22) 443 12 49 • USC Targówek ul. kondratowicza 20, tel. (22) 443 88 46 • USC Ursus Pl. Czerwca 1976R. nr 1, tel. (22) 443 60 40 • USC Ursynów Al. ken 61, tel. (22) 443 13 38 • USC Wawer ul. Włókiennicza 54, tel. (22) 443 12 88

Rejestracja ZGonóW Rejestracji zgonu można dokonać w jednej z siedzib USC bez konieczności uprzedniego umawiania się na wizytę. • USC Praga Północ ul. kłopotowskiego 1/3, • USC Praga Południe ul. Grochowska 274, • USC Śródmieście ul. Andresa 5, • USC Targówek ul. kondratowicza 20, • USC Ursus Pl. Czerwca 1976R. nr 1, • USC Ursynów Al. ken 61, • USC Wawer ul. Włókiennicza 54. Rejestracja URoDZeŃ W sprawie rejestracji dzieci urodzonych w szpitalu Medicover należy kontaktować się pod numerami tel.: (22) 44 34 335, (22) 44 34 925.

oDPiSY Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego należy składać drogą pocztową na adres: Ur ząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP. odbiór drogą pocztową, elektronicznie poprzez platformę e-PUAP lub osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie: • USC Praga Północ ul. kłopotowskiego 1/3, • USC Praga Południe ul. Grochowska 274, • USC Śródmieście ul. Andresa 5, • USC Targówek ul. kondratowicza 20, • USC Ursus Pl. Czerwca 1976R. nr 1, • USC Ursynów Al. ken 61, • USC Wawer ul. Włókiennicza 54. Źródło: Dzielnica Wilanów

12 Teraz Wilanów Lipiec


Edukacja

wakacyjne wypRawy online to pomysł dwójki mieszkańców wilanowa, który narodził się w następstwie coVid-19, a jednocześnie pozytywnych doświadczeń szkoły online. Podczas kwarantanny nasza córka rozpoczęła spotkania online (na Zoom) z nauczycielką z Hiszpanii. Zajęcia niesamowicie poprawiły jej pewność siebie w hiszpańskim, a przy okazji dostarczały wiele radości. Uniemożliwienie wyjazdów do innych krajów to największy brak, który odczuliśmy w koronawirusowym zamknięciu – dzięki naszym kontaktom w branży tłumaczeniowej zorganizowaliśmy pierwsze wyprawy online dla naszych córek. Dzięki nim poznały kanadę, USA i Australię, były nawet na herbatce u królowej :). Te wakacje będą dla nas wszystkich inne, bardziej stacjonarne. Pomyśleliśmy więc o tym, że warto, by pomysł ruszył dalej w świat i żeby skorzystały z niego także inne dzieci, które zechciałyby tak podróżować, poznawać inne kultury, a przy okazji rozwijać umiejętności językowe. Możliwe że czeka nas też podróż do Akademii Czarodziejów :). Gorąco zachęcamy do wakacyjnych wędrówek online. Przygotowaliśmy 5-dniowe objazdówki po krajach anglojęzycznych (m.in. RPA, kanadzie, Anglii, USA, nowej Zelandii, Australii, Hawajach czy Jamajce), a także bardziej „stacjonarne” obozy online, podczas których dzieci zwiedzą zakątki Anglii lub USA z native speakerem. Aby dodać dzieciom pewności siebie, na początku podróży będzie im towarzyszył polskojęzyczny opiekun. każda podróż odbędzie się w czasie rzeczywistym (liVe) i potrwa 60 minut (w tym 45 minut z native speakerem na miejscu docelowym). Codziennie po zajęciach dzieci otrzymają mailowo pakiet inspiracji plastycznych i łamigłówek językowych, które pomogą im przedłużyć doświadczenie podróży. Grupy podróżników są niewielkie: 6-8 osobowe, można również zarezerwować prywatną wycieczkę (JeT), podczas której grupa przyjaciół wspólnie pozna najdalsze zakątki świata. Wszyscy native speakerzy są wykwalifikowanymi lektorami z certyfikatami TeFl i zostali uważnie dobrani, sprawdzeni i zaakceptowani przez nasze dzieci.

Bo kto powiedział, że tego lata nie możemy podróżować daleko? www.leo.edu.pl

Lipiec Teraz Wilanów 13


świat na językach

„Podróże z lemurem Akiki” – wakacyjny kurs angielskiego online

Wakacyjny kurs języka angielskiego dla dzieci „Podróże z lemurem Akiki” to szansa na rozwój językowy bez wyjazdu zagranicznego. Gdziekolwiek będziecie – czy w domu czy na działce, czy nad morzem czy w górach, angielski online w formie gier językowych związanych z podróżami dookoła świata to fajny pomysł i dobrze zagospodarowany czas dla dziecka! zalety nauki angielskiego w wakacje Wbrew pozorom nauka angielskiego w wakacje to może być sama przyjemność. Wszystko zależy od tego jakie stosujemy metody. Szkoła językowa The Palms prowadzi zajęcia językowe zgodnie z filozofią „nauka języków z przyjemnością”. każda lekcja online jest przeprowadzona na żywo z lektorem i spełnia kryteria metody Five Stars Method by The Palms. lekcje są bardzo dynamiczne i urozmaicone. Dzieci, które brały udział w kursach online The Palms, są bardzo zadowolone z naszej formuły, a rodzice chwalą się postępami dzieci.

„Dziecko chodzi na zajęcia z wielką radością, bez przymusu, bo świetnie się tam bawi, a ja widząc, a raczej słysząc efekty wiem, że dużo się uczy. W nauce ogromne znaczenie ma nastawienie. Dzięki atmosferze panującej w The Palms oraz metodom nauczycieli postępy uczniów są bardzo szybkie!” „The Palms to miejsce, do którego Max chodzi z przyjemnością. nie trzeba go poganiać, nie trzeba przypominać. lekcje angielskiego to dla niego dobrze spędzony czas. Czas, który jest jednocześnie zabawą i nauką. To chyba dobra rekomendacja również dla innych rodziców.” zamiast wyjazdów wakacyjnych kurs wakacyjny o podróżach może zastąpić utrzymanie kontaktu z językiem, który zazwyczaj ma miejsce podczas wakacji zagranicznych. Jeśli nie można wyjechać, to można podróżować z lemurem Akikim po wirtualnej mapie świata!

14 Teraz Wilanów Lipiec


świat na językach Podróże lemura dookoła świata lemur Akiki odwiedził wiele zakątków na świecie. Ma nawet specjalny profil na Facebooku, gdzie zamieszcza zdjęcia z podróży. Dzisiaj Akiki zaprasza dzieci do wspólnej zabawy o podróżach w języku angielskim, która ma na celu rozwój językowy! elastyczna formuła kursu dla dzieci kurs jest prowadzony online, więc nawet jeśli dziecko wyjeżdża na krótkie wakacje to może uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca przez internet. Można wybrać opcję intensywną lub umiarkowaną. każda formuła rozwija umiejętności mówienia dziecka. elastyczna formuła dopasowuje się do Waszych możliwości wakacyjnych! Wakacyjny kurs dla dzieci przez godzinę dziennie od poniedziałku do czwartku o stałej porze. To tygodniowy wariant „podróży z Akikim”. Można dowolnie wybierać tygodnie i uzupełniać wolny czas w wakacje. Wakacyjny kurs angielskiego dla dzieci dwa razy na tydzień. To wersja umiarkowana kursu – można kontynuować przez miesiąc lub dwa miesiące. jak zapisać dziecko na wakacyjny kurs językowy w the Palms? Pierwszy krok przy zapisie dziecka to kontakt ze szkołą i umówienie krótkiego spotkania z metodykiem online. Metodyk naszej szkoły to doświadczony pedagog, która spotyka się z każdym uczniem przed rozpoczęciem nauki. na podstawie określonych potrzeb, podpowie najkorzystniejsze programy kursów i oferty. Potem już tylko pozostaje podpisanie umowy w sekretariacie. Robimy to zdalnie i nie musisz specjalnie przyjeżdżać do szkoły. klienci doceniają nasze starania o najwyższy poziom obsługi. Zapraszamy!

Pełna oferta kursów wakacyjnych znajduje się na stronie www.thepalms.edu.pl

Lipiec Teraz Wilanów 15


Foto

16 Teraz Wilanรณw Lipiec


Foto

dzień dziecka w Royal wilanów

foto: ARKADIUSZ OBSZYSKI; Stylizacje: DOLLY POLAND i aQademia. Wszystkie sukienki dostępne w: MAMA MIA CONCePt StORe - ROYAL WILANÓW, ul. Klimczaka 1, Warszawa

Lipiec Teraz Wilanów 17


Foto

18 Teraz Wilanรณw Lipiec


Foto

dzień dziecka w Royal wilanów

foto: ARKADIUSZ OBSZYSKI; Stylizacje: DOLLY POLAND i aQademia. Wszystkie sukienki dostępne w: MAMA MIA CONCePt StORe - ROYAL WILANÓW, ul. Klimczaka 1, Warszawa

Lipiec Teraz Wilanów 19


Co nowego w CKW

centRum kultuRy wilanów otwieRa się na lato! Z chwilą, w której zamknięto placówki kulturalne, cały zespół Centrum kultury Wilanów nie mógł się doczekać się ponownego ich otwarcia! Dla jednostki kulturalnej funkcjonującej z ludźmi i dla ludzi brak możliwości realizacji działań artystyczno-kulturalnych jest sprzeczny z ideą takiego miejsca i misją, która takiej instytucji przyświeca. Trudny jest nasz czas bez dzieci, bez Państwa, bez naszych instruktorów, Studentów, Sympatyków. Smutne są korytarze i sale. Tęskno za energią, gwarem, śmiechem i unoszącą się w powietrzu artystyczną atmosferą. Czerwiec był zawsze miesiącem zamykającym sezon artystyczny… To miesiąc podsumowań, pokazów, osiągnięć, podziwiania Waszych umiejętności i rozwoju Waszych pasji. W tym roku wszystko jest inne, nasz czerwiec także… Biorąc pod uwagę określone przez Ministerstwo kultury i Dziedzictwa narodowego, Ministerstwo Rozwoju i Główny inspektorat Sanitarny wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, często sprzeczne i wykluczające się wskazówki, zważając przede wszystkim na Państwa bezpieczeństwo, postanowiliśmy stopniowo i rozważnie powrócić do działań artystycznych od lipca 2020 r. Chcemy, by powrót do kulturalnych aktywności, które z zasady są przyjazne i miłe, nie zawierał w sobie, na ile to możliwe, stresu i strachu o zdrowie własne i najbliższych. Dzieci w wieku 6-9 lat zapraszamy na „lato w mieście”, dorosłych i seniorów na zajęcia jogi i aktywności na powietrzu. Czeka na Państwa, jak co roku „Teatralne lato”, w miarę możliwości kilka kameralnych koncertów na wolnej przestrzeni… Cały czas pamiętamy przy tym o zapewnieniu wszystkich niezbędnych warunków sanitarno-epidemiologicznych, o których będziemy Państwa na bieżąco, i w trakcie tych wydarzeń, informować. Mamy nadzieję, że tak, jak budujecie Państwo z nami kulturalną codzienność w Wilanowie, pomożecie nam ze zrozumieniem i nieustającą dla nas sympatią, wrócić do normalności, której tak bardzo WSZYSCY potrzebujemy. 20 Teraz Wilanów Lipiec

„lato w mieście” pon., wt. i śr. – centrum kultury Wilanów, ul. kolegiacka 3 czw. i pt. – plenery domu Pracy twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3 godz. 8.30-13.45 Bezpłatne warsztaty edukacyjno-artystyczne połączone z aktywnością ruchową na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku 6-9 lat. Program zajęć, regulamin akcji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na: www.kulturawilanow.pl. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: centrum@kulturawilanow.pl. liczba miejsc jest ograniczona. teatralne lato z ckW Filia ckW na zawadach, plac Vogla5, 12, 19, 26.07.2020 (niedziela), godz. 12.30 Razem z Hop & Pop zapraszamy wszystkie dzieci na teatralne lato na Zawadach. W niedziele lipca obejrzycie w plenerze Hop & Pop przy filii CkW na placu Vogla przedstawienie: - 5.07.2020 – „kraina Wikingów”, - 12.07.2020 – „król Maciuś”, - 19.07.2020 – „Guliwer”, - 26.07.2020 – „Baśń Hinduska”. Wstęp wolny, w maseczkach ochronnych! liczba miejsc jest ograniczona! W przypadku złej pogody spektakl jest odwołany! Wszyscy tęsknimy za aktywnością i sportem, dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bezpłatne zajęcia na świeżym powietrzu.


Co nowego w CKW taniec w kręgu dla seniorów Boisko przy centrum sportu Wilanów 3, 10, 17, 24 i 31.07.2020 (piątek), godz. 13.00 Razem z Centrum Sportu Wilanów zapraszamy wszystkich seniorów na bezpłatne zajęcia tańca w kręgu. Prowadzenie: Wojciech Gębski. Zbiórka przy Centrum kultury Wilanów na ul. kolegiackiej 3, start zajęć o godz. 13.00. Zapisy telefoniczne od 22 czerwca pod nr.: 22 651 98 20 lub 668 417 228. liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku złej pogody zajęcia są odwołane! Wakacyjna szkoła kręgosłupa dla seniorów 6-10.07.2020, godz. 9.15-10.00 – boisko centrum sportu Wilanów 13-17.07.2020, godz. 11.00-11.45 – Park kultury w Powsinie Razem z Centrum Sportu Wilanów i Parkiem kultury w Powsinie zapraszamy wszystkich seniorów na bezpłatne zajęcia Zdrowego kręgosłupa. Prowadzenie: Ada łaskarzewska. - 6-10.07.2020 – boisko szkolne przy Centrum Sportu Wilanów – zbiórka przy Centrum kultury Wilanów na ul. kolegiackiej 3, start zajęć o godz. 9.15, - 13-17.07.2020 – Park kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1 – zbiórka przy kawiarni na górce, start zajęć o godz. 11.00 , Zapisy telefoniczne od 22 czerwca pod nr.: 22 651 98 20 lub 668 417 228. liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkich uczestników prosimy o przynoszenie na zajęcia własnych mat do ćwiczeń. W przypadku złej pogody zajęcia są odwołane!

joga / szkoła kręgosłupa dla dorosłych 6-10.07.2020, godz. 19.00-20.00 – plener przy filii ckW, plac Vogla 13-17.07.2020, godz. 18.00-19.00 – boisko centrum sportu Wilanów Razem z Hop & Pop oraz Centrum Sportu Wilanów zapraszamy na bezpłatne zajęcia Jogi / Zdrowego kręgosłupa. Prowadzenie: Ada łaskarzewska i Marta Pamięta (wtorki). - 6-10.07.2020 – plener Hop & Pop przy filii CkW na placu Vogla – start zajęć o godz. 19.00 - 13-17.07.2020 – boisko szkolne przy Centrum Sportu Wilanów – zbiórka przy Centrum kultury Wilanów na ul. kolegiackiej 3, start zajęć o godz. 18.00 Zapisy telefoniczne od 22 czerwca pod nr.: 22 651 98 20 lub 668 417 228. liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkich uczestników prosimy o przynoszenie na zajęcia własnych mat do ćwiczeń. W przypadku złej pogody zajęcia są odwołane! olga Bończyk – recitalRoyal Wilanów, ul. klimczaka 1 10.07.2020 (piątek), godz. 19.30 Razem z Royal Wilanów zapraszamy na recital olgi Bończyk, aktorki i wokalistki. koncert odbędzie się na scenie plenerowej przy Royal Wilanów. Wstęp wolny, w maseczkach ochronnych! liczba miejsc jest ograniczona! Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW…kulturawilanow.pl FB…centrumkulturywilanow instagram… centrum_kultury_wilanow

Lipiec Teraz Wilanów 21


Z lotu ptaka

chmuRy pRzed buRzą Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii, mieszkaniec Wilanowa, mąż i ojciec. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

22 Teraz Wilanów Lipiec


Z lotu ptaka

Lipiec Teraz Wilanรณw 23


Rekreacja/sport/Wawa Wake

wawa

wakeboard – dlaczego warto spróbować? Wakeboarding z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków, a w całej Polsce cały czas powstają kolejne miejsca do jego uprawiania. na czym polega jego fenomen? Przede wszystkim na wakeboardzie stosunkowo szybko „zaczyna wychodzić”. Praktycznie każdemu nowicjuszowi udaje się stanąć już na pierwszej lekcji, a większość jest w stanie przepłynąć kawałek - krótszy lub dłuższy. lina niejako sama wyciąga z wody i jeśli tylko pamiętamy o nieprzyciąganiu jej do siebie, to wykonuje większość pracy za nas. Dodatkowym ułatwieniem jest pełna kontrola nad prędkością. operator wyciągu może ją dowolnie regulować i dopasowywać do umiejętności pływającego. W razie upadku wyciąg zostaje zatrzymany, dzięki czemu można spokojnie dopłynąć z powrotem do drążka. A jeśli o upadkach mowa to woda naprawdę wiele wybacza. Toteż pierwsze niepowodzenia mogą być skutecznie złagodzone przez jej miękką taflę. Jednocześnie dobrze spełnia rolę chłodzącą, co w trakcie wakacyjnych upałów jest nieocenioną zaletą. no i w razie wywrotki, zawsze można spróbować przekonać jej

świadka, że nie była ona wynikiem braku równowagi, tylko przegrzania i chęci ochłody. Przede wszystkim jednak sport ten dostarcza mnóstwo frajdy! a przy okazji pracuje całe ciało, wzmacniamy mięśnie głębokie, ćwiczymy równowagę i balans. same plusy. Mieszkańcy Wilanowa mogą spróbować swoich sił w wakeboardzie w pobliskim kompleksie rekreacyjno-sportowym WAWA WAke. na miejscu czekają dwa wyciągi i doświadczeni instruktorzy. Ponadto znaleźć tam można sześć boisk do siatkówki plażowej, dmuchany plac zabaw na wodzie i tor do skimboardu. Pełne zaplecze gastronomiczne gwarantuje uzupełnienie deficytu energetycznego po sportowych wyczynach, a plaża z leżakami i baldachimami dostarczy odpowiedniej dawki relaksu i regeneracji

www.wawawake.pl

jesteśmy partnerem PÓłKOLONIe 2020 w wilanowie zorganizowany przez ROYAL WILANÓW 24 Teraz Wilanów Lipiec


Rekreacja/sport/Wawa Wake

wake

Lipiec Teraz Wilanรณw 25


Lato w mieście

półkolonie 2020 w royal wilanów serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do spędzenia wspólnych wakacji na półkoloniach w royal wilanów!

pełne wyżywienie, opiekę medyczną, dzień w parku wodnym wawa wake oraz wiele innych atrakcji.

W tym roku na dzieci w wieku 5-12 lat czekają przeróżne zajęcia i aktywności odbywające się na przestronnym pierwszym piętrze w Royal Wilanów oraz na świeżym powietrzu. Mimo trudnej sytuacji będziemy się razem świetnie i bezpiecznie bawić, dzięki zapewnionej opiece medycznej i codziennym odkażaniu obiektu Royal Wilanów. Półkolonie zaczynają się 01.07.2020, a kończą 30.08.2020. nowy turnus rozpoczyna się co tydzień. Dzieci będą mogły przychodzić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

W tym roku, partnerami Półkolonii w Royal Wilanów są:

Zapisy i pozostałe informacje: +48 570 111 117 lub +48 512 084 770 oraz royalwilanow.polkolonie@gmail.com Program półkolonii: • aktywności ruchowe • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (angielski i hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • wyjście do kina • aktywności i plażowanie w WAWA WAke

26 Teraz Wilanów Lipiec

Czekamy z niecierpliwością na Was i na wspólną zabawę, widzimy się 1 lipca!

• artis wellness club • adVenture sports • sealart szkoła rysunku i malarstwa • kwiaciarnia buqiet wilanów • szkoła językowa the palms • świat zabawek • kaola kid • warsztaty kulinarne dobre-bo-polskie •trattoria rucola‎ • restauracja włoska pinsa • nama sushi bar and lounge • azia restaurants • foods by ann healthy store • kuchnia otwarta • ye ye • natu. wilanów • bakery wilanów • wawa wake • office doctor • casio • riff •the noise makers academy of music • mama mia magazyn • teraz wilanów


M

A

G

A

Z

Y

N

M i e s i ę c z n i k

b e z p ł a t n y


Rodzina/Relacje/Rozwรณj

w wakacje wRzuฤ na luz

28 Teraz Wilanรณw Lipiec


Rodzina/Relacje/Rozwój Musimy nauczyć się panować nad swoim egoizmem, który wyraża się w jednostronnej koncentracji na pytaniu, czy jesteśmy dobrymi rodzicami. Zamiast tego powinniśmy uświadomić sobie, że dorośli i dzieci wzajemnie obdarowują się w życiu. Niebezpiecznie jest robić z dziecka „projekt”. Jest to równoznaczne z negacją jego indywidualności i godności. | Jesper Juul

Jestem entuzjastką zaangażowanego rodzicielstwa, podnoszenia swojej samoświadomości i rozwijania się jako rodzina, wspólnie z dziećmi. na co dzień rozmawiam z rodzicami o tym, za co powinni wziąć odpowiedzialność, aby móc budować zdrowe relacje z dziećmi. Szukamy odpowiedzi na pytanie co dzieci starają się nam przekazać swoim trudnym zachowaniem, jakie potrzeby tak manifestują. Jednak w rodzicielstwie są również momenty, kiedy dobrze jest sobie odpuścić… Przestać nieustannie analizować, drążyć i poprawiać siebie i bliskich; zdjąć z siebie poczucie winy za nie bycie doskonałym rodzicem i dać się poznać dzieciom jako autentyczny człowiek. Trudny czas kryzysu, którego doświadczamy od kilku miesięcy, z pewnością już zmusił wielu rodziców, by obniżyć oczekiwania

względem siebie i dzieci. To nic złego, dopóki nie odpuszczamy sobie relacji i nie tracimy z oczu swoich potrzeb. Co więcej, taki moment, kiedy jako rodzice odpuszczamy nasze dotychczasowe wyobrażenia (na ogół wyśrubowane..) i koncentrujemy się na tym co jest tu i teraz, może być dla zdrowej relacji bardzo korzystny. Z pewnością zbliżające się wakacje są takim momentem, kiedy możemy pozwolić sobie na więcej luzu, mniej wymagań oraz większą bliskość i docenianie, że można pobyć razem. Wielu rodziców na samą myśl o odpuszczeniu kontroli może poczuć, że tracą grunt pod nogami. Mogą kojarzyć taką postawę z brakiem zaangażowania czy troski. nasz naturalny rodzicielski instynkt podpowiada nam, by tłumaczyć, pomagać, obsługiwać. Tymczasem warto czasami dać sobie i innym przyzwolenie na bycie sobą, bez oczeLipiec Teraz Wilanów 29


Nasze miasto kiwań, osądzania. Dzieci coraz rzadziej mają okazję doświadczyć beztroskich chwil, nie mówiąc o rodzicach. Skoro więc sytuacja na świecie pokrzyżowała wiele naszych starannie przygotowanych planów, możemy wykorzystać ten okres na to, żeby po prostu być i żyć chwilą. Być ze sobą, dać sobie przestrzeń, bez pospieszania, pouczania. obserwować się i poznawać, oddawać inicjatywę dzieciom, wspierać ich autonomię bez oceniania i poprawiania. W wakacje może być ważniejsze, że dzieci wszystko wokół siebie robią samodzielnie, niż to jak mają dobrane kolory ubrań lub czy śniadanie było idealnie zbilansowanym posiłkiem. Cenniejsze może być doświadczenie nic nie robienia przez kilka dni, by w końcu znaleźć pasjonujące zajęcie, niż realizowanie planu zadań, na które nikt nie ma ochoty. Bardziej wartościowe może okazać się ćwiczenie wytrwałości poprzez rozwijanie własnych zainteresowań, niż nadrabianie materiału nie przerobionego w roku szkolnym. odpuszczając swoje wyobrażenia i oczekiwania, mamy możliwość wejścia w relacje w bardziej autentyczny sposób. Taka postawa wymaga początkowo wiele wysiłku – tak, odpuszczenie sobie może być męczącym procesem. Wymaga, by rodzice zmienili swoją postawę zamiast oceniać, komentować, krytykować dziecko. A raczej zmienili swoje miejsce w tej perspektywie i zamiast nieustannie kontrolować, zaczęli obserwować, poznawać i doceniać siebie nawzajem. Często jest nam bardzo trudno po prostu usiąść z boku i towarzyszyć dziecku, słuchać zamiast przemawiać i zagadywać, pytać zamiast oceniać czy wyrokować. Możesz zacząć od tego, żeby pobyć razem w ciszy, poczekać na to, co wyjdzie od dziecka. Możesz też porozmawiać tak, jak proponuje Jesper Juul: „Dialog to nic innego, jak wspólne spotkanie, w czasie którego każdy jest ciekawy drugiej strony i tego, co ma ona do powie-

dzenia.” Wykorzystajmy te wakacje, pewnie odmienne od poprzednich, na okazanie sobie autentycznego zainteresowania i poznanie się od nowa, ale tak na luzie, bez oczekiwań, pośpiechu i napięcia. Zaufanie i relacja jakie zbudujemy w ten sposób, będą owocować w przyszłości, bez względu na wyzwania, jakie przed nami staną. Na co zwrócić uwagę? oddawaj odpowiedzialność - wszędzie, gdzie możesz, a nawet z zapasem tam, gdzie dzieci mogą bezpiecznie próbować i doświadczać „upadków”. Wspieraj autonomię zawsze kiedy jest to możliwe – liczy się podejmowanie prób, nauka i rozwój, a nie idealne efekty czy perfekcja. Pozwalaj doświadczać - rozwijanie samodzielności w doświadczaniu i regulowaniu emocji jest ważnym krokiem ku dojrzałości emocjonalnej. Bądź dostępny, kiedy jesteś potrzebny, ale pozwól dzieciom doświadczać trudnych emocji, inicjować rozwiązywanie problemów, wnosić do waszych relacji ważne dla nich rzeczy. Wsłuchaj się w siebie – poobserwuj czy Twoja postawa nie jest kierowana głównie wewnętrznymi lękami, obawami, które odbiegają od rzeczywistości i nie pozwalają Ci na dostrzeganiu otoczenia takim, jakie jest. z amias t oc eni ać tłu mac zyć kome nto wa ć kr y tykowa ć kon trolowa ć

spróbuj doc en i ać py ta ć ob ser wo wać r ozum ie ć da wa ć a uto no mi ę Anna Hady

Anna Hady – coach, trener Familylab. Z wykształcenia lingwista, socjolog, absolwentka studiów Executive MBA; zostawiła karierę w międzynarodowym środowisku biznesowym na kierowniczych stanowiskach, by dać się porwać szczęśliwemu życiu rodzinnemu. Dzisiaj przede wszystkim z całego serca żona i mama, a z pasji także tutor i trener Familylab. Prowadzi warsztaty i konsultacje indywidualne dla rodziców. www.facebook.com/RodzinaRelacjeRozwoj.WartoLepiej/ www.annahady.pl/mojblog/

30 Teraz Wilanów LipiecUroda nasza klinika medycyny estetycznej stworzona jest przez zespół lekarzy, którzy pomiędzy słowami praca i pasja mogą postawić znak równości.

ot. c o

klinika osipowic k l i n ik a l ek a Rz y wR a

Robimy to, co kochamy, kochamy to, co robimy! nie pomagamy Pacjentom zmieniać wyglądu, pomagamy im zmienić swoje życie na lepsze! To zdecydowanie najważniejsza idea, która jest kluczowa w naszej działalności. Pacjenci cieszą się lepszym wizerunkiem, a my cieszymy się ich szczęściem – ciężko ocenić, czyja radość jest większa :) Jesteśmy młodymi lekarzami, posiadamy kompleksowe wykształcenie w zawodzie. Mamy bogate doświadczenie płynące z dotychczasowej, wieloletniej pomocy Pacjentom. Przez lata praktyki nie straciliśmy ambicji i indywidualnego podejścia do każdego Pacjenta. Wyznajemy partnerskie podejście, które łamie bariery pomiędzy lekarzem, a Pacjentem i pozwala poczuć się swobodniej. Stawiamy na nowoczesne podejście: do zawodu lekarza, do Pacjenta oraz do sposobu leczenia. Zdrowie jest i zawsze będzie dla nas na pierwszym miejscu. Medycyna estetyczna w służbie zdrowiu to nasza specjalność. Wierzymy w holistyczne podejście do medycyny estetycznej – widząc objaw, szukamy przyczyny i to ją poddajemy leczeniu. Pacjent możesz być pewien, że oddaje swoje zdrowie w dobre i doświadczone ręce. 32 Teraz Wilanów Lipiec

dr n. med. katarzyna osipowicz: „Na pierwszym miejscu stawiam zdrowy rozsądek i umiar – zawsze kieruję się zasadą, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mają subtelnie korygować urodę, a nie zmieniać pacjenta w kogoś zupełnie innego”. ekspert w zabiegach z zakresu laseroterapii, medycyny estetycznej i dermatologii. Aktualnie pracuje w Szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus w oddziale Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. C. kowalewskiego. Przynależy do europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii (eADV), Polskiego Towarzystwa Medycyny estetycznej i Anti-Aging. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe: Medycyna estetyczna dla lekarzy. odbyła wiele międzynarodowych staży u liderów branży: D. Murrell w Sydney, R. Sinclair w Melbourne, M. Jonkman w Groningen.

Prof. dr hab. n. med. katarzyna Woźniak Dermatolog i wenerolog. Ukończyła Wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i po stażu podyplomowym rozpoczęła pracę w klinice Dermatologicznej w Warszawie w ramach studiów doktoranckich. obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem. W maju 2011 r. uzyskała tytuł profesora dr hab. n. medycznych. Profesor w katedrze i klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2005 r. uzyskała honorowy tytuł „Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce” (program organizacji narodów Zjednoczonych) za działalność społeczną dotyczącą aktywnego udziału w konferencjach naukowo-szkoleniowych promujących zdrowie kobiet w Polsce.


clinic

z & t u Rko wsk i żl i wyc h n a p ię k no

Uroda Mgr agnieszka Rosińska Fizjoterapeutka. o fizjoterapii wie praktycznie wszystko – zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Jest specjalistką w zakresie rehabilitacji ortopedycznej, stomatologicznej i dermatolo- gicznej. Pozyskała fachową wiedzę dzięki regularnemu udziałowi w licznych szkoleniach i kursach dotyczących m.in. medycyny manualnej, tkanek miękkich, masażu klasycznego czy limfatycznego, ochoczo przekazuje ją dalej, będąc prelegentem na konferencjach naukowych, sympozjach i szkoleniach zawodowych odbywających się w Polsce i za granicą.

Mgr joanna ulaszewska kosmetolog z pasji i wykształcenia. Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i edukacji w Poznaniu. Magister dwóch dziedzin: Podologii medycznej i produktu kosmetycznego, dzięki czemu potrafi doskonale dobrać odpowiednie produkty do potrzeb danej skóry.Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu kosmetologii Hi-Tech i trychologii estetycznej. W naszej klinice specjalizuje się w dobieraniu skutecznych, indywidualnych terapii skóry twarzy oraz profilaktyką anti-aging, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia a także zabiegami z zakresu modelowania sylwetki na nowoczesnych urządzenia Hi-Tech. dr Piotr turkowski: „Praca jest dla mnie pasją, a własna klinika – spełnieniem marzeń.” Specjalista w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów. Będąc jednym z najlepszych ekspertów z tej dziedziny w Polsce, nieustannie poszerza wiedzę i praktykę w tym obszarze. Jednocześnie wciąż z ogromnym zaangażowaniem wykonuje zabiegi liposukcji, zabiegi chirurgii plastycznej w obrębie twarzy i ciała. Członek wielu prestiżowych organizacji zrzeszających najlepszych lekarzy w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów i chirurgii plastycznej, takich jak iSHRS, iSAPS czy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. odbył wiele międzynarodowych staży, m.in. u: dra R. knudsena w Sydney, prof. n. Cerkesa w Stambule, prof. M. Hamdiego w Brukseli.

lek. Grzegorz sztolcman Chirurg plastyk i chirurg ogólny. liposukcja, abdominoplastyka, otoplastyka – języka chirurgów nie musisz rozumieć – ważne, żeby oni rozumieli Twoje potrzeby i umieli im sprostać. 30 lat doświadczenia, niezliczona ilość kursów, staży i szkoleń odbywanych pod kierunkiem najbardziej doświadczonych chirurgów plastyków sprawiła, że dr Sztolcman stał się prawdziwym mistrzem w swoim fachu. nie ma znaczenia czy chodzi o powiększanie piersi, implanty piersi, usuwanie znamion skórnych, operacje powiek czy odstających małżowin usznych – wszystkie tego typu zabiegi dr Sztolcman ma opanowane do perfekcji.

Mgr katarzyna kałaska Dietetyk kliniczny. Przez żołądek… do zdrowia! Tak w skrócie można opisać podejście do spraw dietetyki i zdrowego odżywiania. Dietetyka jest dla niej czymś więcej niż pracą – jest pasją i stylem życia. Wychodzi z założenia, że właściwe odżywianie to medycyna jutra, dlatego należy jeść tak, aby wzmacniać organizm, a nie narażać go na popadanie w choroby dietozależne. Chętnie pomoże w zmianie nieprawidłowych nawyków żywieniowych lub wyleczy z chorób autoimmunizacyjnych.

ot.co clinic: ul. bartycka 24b/u1, 00-716 warszawa, tel: 22 690 03 33 kontakt@klinikaotco.pl, www.klinikaotco.pl, www.instagram.com/otcoclinic https://www.facebook.com/ot.co.clinic/

Lipiec Teraz Wilanów 33


półkolonie 2020 w royal wilanów Program Półkolonii w royal wilanów:

PoniEDZiałEk - PiĄTEk od 9.00 do 17.00)

• aktywności ruchowe • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (język angielski oraz język hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • kino • aktywności i plażowanie w wawa wakE

dla dzieci 5-12 lat / od 01.07.2020 - 30.08.2020 od poniedziałku do piątku / od godz. 9.00 do 17.00 / turnusy: Każdy tydzień z apis y i i nf or ma cje : +4 8 5 7 0 1 1 1 1 1 7 , + 4 8 5 12 0 84 770 r o y al w i l ano w.p o lk ol on i e@ g m a i l . c om

M

A

G

A

Z

Y

N

M i e s i ę c z n i k

b e z p ł a t n y


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.