Teraz Wilanów czerwiec 2020

Page 1

Teraz

Wilanów, Powsin, Zawady, Konstancin-Jeziorna i okolice

®

Czerwiec 2020 / Gazeta bezpłatna ISSN 2082-3231 / Nakład: 10 000 egz.

Wilanów PółkolonIE

BUDŻET OBYWATELSKI W CZaSIE PaNDEMII

kLINIka

OT.CO

– STWORZONa PRZEZ LEkaRZy

WRaŻLIWyCh Na PIękNO

W ROYAL WILANóW POWRÓT DZIECI DO ŻłObkÓW I PRZEDSZkOLI

NOWE DLa

PLaNy

WILaNOWa II ETAP JUŻ W

SPRZEDAŻYNasze miasto

BUDŻET OBYWATELSKI W CZASIE PANDEMII Ponad 83 mln zł przeznaczono na realizację projektów mieszkańców Warszawy w ramach 7. edycji Budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Zgłoszono dokładnie 2242 pomysły, z czego 2043 dedykowanych było poszczególnym dzielnicom (najwięcej na Bielanach i Białołęce), w Wilanowie było ich 52. Część projektów dotyczy ekologii lub ochrony środowiska, niektóre sportu i rekreacji, np. budowa boisk i skateparków. Jeszcze inne nawiązują do organizacji różnych wydarzeń, m.in. warsztatów i kin plenerowych. każdy zgłoszony projekt jest widoczny na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. W Wilanowie, w ubiegłej edycji budżetu, zadecydowano m.in. o utworzeniu ogrodów społecznościowych. Jeden z nich to Wege Park przy ul. Rzodkiewki (na razie projekt nie jest realizowany). W parku tym dzieci będą mogły oglądać, jak rosną warzywa, z którymi później mają do czynienia w kuchni i na talerzu. Innym ciekawym projektem jest Społeczny Sad Wilanowski (obok orlika przy ul. ledóchowskiej), czyli przestrzeń zarówno do odpoczynku, jak i edukacji ekologicznej, szczególnie dla dzieci z pobliskich szkół. Z powodu trwającej pandemii zaszły zmiany w harmonogramie budżetu partycypacyjnego. Z racji wprowadzenia licznych regulacji oraz zakazów, jego przeprowadzenie okazało się niemożliwe w pierwotnych terminach. 23 kwietnia br. zapadła decyzja o przedłużeniu okresu na ocenę projektów do 24 czerwca 2020 r. Dzięki temu, można mieć nadzieję, że ocena projektów będzie właściwa. Do 14 sierpnia będzie możliwe odwoływanie się od niedopuszczenia projektów do głosowania, czyli oceny negatywnej. 1 września 2020 r. rozpocznie się głosowanie mieszkańców Warszawy na wybrane projekty. ostatniego dnia września zostaną opublikowane wyniki i wraz z początkiem 2021 roku - zwycięskie projekty będzie można zrealizować. o ile oczywiście sytuacja związana z pandemią na to pozwoli.

Redaktor naczelna: Magali Gutierrez Carrasco Redakcja: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa tel. 512 084 770 redakcja@teraz-wilanow.pl Reklama: reklama@teraz-wilanow.pl tel. 515 326 951 tel. 511 346 704 Współpraca: Agnieszka Lesiak-Kraszewska Anna Hady Katarzyna Dołhun Joanna Kryda Arkadiusz Obszyński Tomasz Szediwy NA OKłADCe TeRAz WiLANóW:

Nowo powstające osiedle Luksusowych rezydencji przy ul. Hlonda/Ledóchowskiej – Hampton Residence Wilanów. Nakład (10 000 egz.) Dystrybucja kontrolowana przez zKDP

www.teraz-wilanow.pl WYDAWCA: CAAM Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, KRS: 0000490860, Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 5000zł, REGON: 146997610, NIP: 5213662064

Dołącz do nas! Czerwiec Teraz Wilanów 3

TERAZ WILANóW-miesięcznik bezpłatny


4 Teraz Wilanรณw Czerwiec


Nasze miasto

NOWE PLANY DLA WILANOWA Zapraszamy mieszkańców Wilanowa do zapoznania się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Przedpola Pałacu Wilanowskiego i MPZP dla terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II i przekazanie ewentualnych uwag. To ważne projekty planów miejscowych, które pozwolą na budowę nowych obiektów usługowych, a przede wszystkim zagwarantują powstanie m.in. dwóch parków, skwerów i terenów rekreacyjnych. Rada Dzielnicy Wilanów zaopiniuje oba projekty planów na sesji, poprzedzonej posiedzeniem komisji Planowania Przestrzennego i ochrony Środowiska.

Projekty planów dostępne są tutaj: http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/przygotowany-do-uchwalenia-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-rejonu-przedpola-p http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/przygotowany-do-uchwalenia-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenów-po-zachodn Uwagi należy przesyłać na adres e-mail: wilanow.opinie@um.warszawa.pl obydwa plany powstały przy ścisłej współpracy z mieszkańcami. Źródło: Dzielnica Wilanów


Nasze miasto WIęKSZA LICZBA PASAŻEróW W KOMUNIKACjI MIEjSKIEj W ramach III etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa rząd umożliwił zwiększenie liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego może podróżować tyle osób, ile wynosi 30 proc. wszystkich miejsc – siedzących i stojących – w pojeździe. Połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna, np. jeżeli pojemność autobusu 18-metrowego (czyli przegubowego) wynosi 150 pasażerów, z czego 108 to miejsca stojące a 42 siedzące, to dotychczas maksymalnie mogło z niego korzystać 21 pasażerów. Po zwiększeniu limitu, do tego samego autobusu może wsiąść już 45 osób. Pociąg metra zabierze ok. 450 pasażerów. Przy każdych drzwiach będą informacje z podaną maksymalną liczbą osób jaka może podróżować tym konkretnym pojazdem. nadal obowiązuje zakrywanie usta i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych, czyli także w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. należy zachować również odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż, tak aby była jak najkrótsza. Pierwsze drzwi pojazdów są zamknięte, a przednia część jest oddzielona, aby zachować należyty odstęp od kabiny prowadzącego. Prowadzący pojazdy na przystankach (także „na żądanie”) sami otwierają drzwi i nie trzeba naciskać guzika. Źródło: https://www.wtp.waw.pl/

ODBIór ELEKTrOODPADóW I ODPADóW KOMUNALNYCh na początku maja ruszył odbiór elektroodpadów i kłopotliwych odpadów komunalnych Zbiórki wyznaczone są w następujących miejscach: uL. ZaWODZIE 1 • od poniedziałku do piątku 14:00 - 20:00 • w soboty 9:00 - 20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: MPSZOk Pętla autobusowa Wilanów • ul. Przyczółkowa/Wiertnicza 35 • Środa - godz. 15:00 - 16:30 MPSZOk parking przy OPS • ul. Przyczółkowa 27A • Sobota - godz. 14:00 - 15:30 Źródło: Dzielnica Wilanów 6 Teraz Wilanów Czerwiec

MIASTO STOłECZNE WArSZAWA WSPIErA rESTAUrATOróW Wychodząc naprzeciw potrzebom restauratorom i mieszkańcom Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa wprowadza 50% bonifikatę za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne. Z oferty restauratorzy będą mogli skorzystać oferty od początku czerwca do końca 2020 roku. Restauratorzy w szczególny sposób odczuwają skutki epidemii. ogródki gastronomiczne są bardzo popularne wśród mieszkańców, szczególnie w okolicach nowego Światu czy ul. Francuskiej. We współpracy z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz Zarządem Dróg Miejskich została opracowana uchwała obniżająca stawkę za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne oraz inne obiekty handlowe aż o 50%. Taka forma wsparcia dotyczy nawet tysiąca podmiotów, które dzięki temu zaoszczędzą ok. 4,3 mln zł. Uchwała wejdzie w życie na początku czerwca, pod warunkiem, że Rada m.st. Warszawy uchwali jej zapisy. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z obniżonych stawek do końca bieżącego roku. Źródło: https://www.um.warszawa.pl/


Nasze miasto

ZASADY DZIAĹ‚ANIA UrZÄ™DU DZIELNICY WILANĂłW od 18 maja w UrzÄ™dzie Dzielnicy WilanĂłw moĹźna zaĹ‚atwić wszystkie sprawy po uprzednim umĂłwieniu wizyty telefonicznie lub poprzez system rezerwacji na stronie: www.rezerwacje.um.warszawa.pl Aby umĂłwić wizytÄ™ przez telefon naleĹźy zadzwonić na podane poniĹźej numery telefonĂłw: - w zakresie ewidencji dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej – 22 44 34 937 - w zakresie ewidencji ludnoĹ›ci i dowodĂłw osobistych – 22 44 35 085 - w zakresie rejestracji pojazdĂłw – 22 44 35 092 - w zakresie praw jazdy – 22 44 35 088 - w zakresie podatkĂłw - 22 44 34 977 - w zakresie Ĺ›wiadczeĹ„ rodzinnych - 22 44 34 956 - w zakresie spraw prowadzonych przez WydziaĹ‚ obsĹ‚ugi MieszkaĹ„cĂłw – 22 44 35 069 - w zakresie dziaĹ‚alnoĹ›ci poszczegĂłlnych wydziaĹ‚Ăłw – peĹ‚en spis nr. telefonĂłw pod linkiem: https://wilanow.pl/2012-12-05-15-03-23/godziny-otwarcia-idane-teleadresowe Bez uprzedniego umĂłwienia moĹźna skĹ‚adać pisma i wnioski w punkcie podawczym - za potwierdzeniem kancelaryjnym, bez weryďŹ kacji. UrzÄ…d prosi o punktualne przychodzenie na umĂłwionÄ… wizytÄ™. MoĹźliwe jest dokonywanie pĹ‚atnoĹ›ci w kasach UrzÄ™du - wyĹ‚Ä…cznie bezgotĂłwkowo (przelew, pĹ‚atność kartÄ…). W poniedziaĹ‚ki UrzÄ…d jest czynny w godzinach 8.00-16.00. kontakt z UrzÄ™dem moĹźliwy jest drogÄ… mailowÄ… i telefonicznÄ…. numery telefonĂłw i adresy e-mail podane sÄ… na stronie www.wilanow.pl. Wszystkie informacje i dane kontaktowe dostÄ™pne sÄ… takĹźe pod numerem telefonu 19115. UrzÄ…d Stanu Cywilnego w Wilanowie pozostaje zamkniÄ™ty do odwoĹ‚ania. obsĹ‚uga mieszkaĹ„cĂłw zagwarantowana jest m.in. w UrzÄ™dzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy-UrsynĂłw, w ktĂłrym, po uprzednim umĂłwieniu siÄ™, realizowane sÄ… m.in.: rejestracje urodzeĹ„, uznania ojcostwa i w celu podpisania dokumentĂłw do zawarcia zwiÄ…zku maĹ‚ĹźeĹ„skiego. osoby chcÄ…ce dokonać rejestracji zgonu przyjmowani sÄ… wg kolejnoĹ›ci przyjĹ›cia ( nie ma koniecznoĹ›ci wczeĹ›niejszego umawiania). Telefoniczne umĂłwienie wizyty w zakresie: -urodzenia/uznania: (22) 44 34 925, (22) 44 31 336, (22) 44 31 335, -maĹ‚ĹźeĹ„stwa: (22) 44 31 338, (22) 44 31 361. W USC nie obowiÄ…zuje rejonizacja - sprawy moĹźna zaĹ‚atwić w kaĹźdym dyĹźurujÄ…cym USC na terenie Warszawy. Wszystkie osoby przebywajÄ…ce w urzÄ™dzie zobowiÄ…zane sÄ… do przestrzegania wytycznych sanitarnych: dezynfekcji rÄ…k, zakrywania ust i nosa, zachowania odlegĹ‚oĹ›ci co najmniej 2 metrĂłw. ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

OTWArCIE BOISK I hAL SPOrTOWYCh W WILANOWIE W dniu 14 maja w pierwszej kolejnoĹ›ci otwarte zostaĹ‚y boiska orlik przy ul. Sytej i Worobczuka (godz. 7:00-22:00) oraz boiska Centrum Sportu WilanĂłw przy ul. Wiertniczej (godz. 9:00-20:00). natomiast od 18 maja obowiÄ…zujÄ… kolejne zmiany funkcjonowania obiektĂłw sportowych: - zwiÄ™kszeniu ulegĹ‚a maksymalna liczba osĂłb, ktĂłre jednoczeĹ›nie mogÄ… przebywać na boiskach otwartych: do 14 osĂłb plus 2 trenerĂłw - otwarte zostaĹ‚y sale i hale sportowe. Zapraszamy do Centrum Sportu WilanĂłw: đ&#x;”¸ Wiertnicza đ&#x;”¸ Gubinowska đ&#x;”¸ Uprawna W trosce o zdrowie i bezpieczeĹ„stwo wĹ‚asne oraz innych uĹźytkownikĂłw prosimy o zapoznanie siÄ™ z zasadami korzystania z udostÄ™pnionych boisk oraz przestrzegania procedur obowiÄ…zujÄ…cych na ich terenie. • na teren obiektu wchodzimy w maseczkach (wyjÄ…tek stanowi boisko), • obowiÄ…zkowa dezynfekcja rÄ…k dla wchodzÄ…cych oraz opuszczajÄ…cych obiekt, • obowiÄ…zkowa dezynfekcja sprzÄ™tu sportowego dla wchodzÄ…cych oraz opuszczajÄ…cych obiekt, • brak moĹźliwoĹ›ci korzystania z szatni, • brak moĹźliwoĹ›ci wypoĹźyczania sprzÄ™tu, • przerwa miÄ™dzy kolejnymi zajÄ™ciami wynosi 15 minut, • maksymalny czas jednej grupy na boisku to 45minut. o ZASADACH obowiÄ…zujÄ…cych na boiskach moĹźna przeczytać rĂłwnieĹź na stronie Centrum Sportu WilanĂłw: centrumsportuwilanow.pl #dzielnicaWIlAnĂłW #orliki ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

Czerwiec Teraz WilanĂłw 7


Nasze miasto

POWróT DZIECI DO PrZEDSZKOLI Drugi etap luzowania obostrzeń w czasie pandemii w Polsce zakładał otwarcie przedszkoli i żłobków od 6 maja. Aby zapewnić lepsze przygotowanie organom założycielskim, prezydent Warszawy postanowił przesunąć tę datę na 18 maja. Wraz z powrotem dzieci do placówek, dyrektorzy i nauczyciele otrzymali wiele nowych wytycznych. „Zmieniło się wszystko. Pracujemy odwrotnie do założeń przedszkola. Zasadniczo zawsze kładziemy nacisk na adaptację i łagodne wejście do przedszkola rodzica z dzieckiem, rozmowy, ustalenia. Wszystko odbywa się w sympatycznej atmosferze. Jednak teraz musiałyśmy wprowadzić nowe procedury: przejmujemy dzieci na podwórku albo w drzwiach, jesteśmy w przyłbicach, pilnujemy, żeby dzieci były w odstępach od siebie, pochowałyśmy zabawki trudne do czyszczenia, po każdej aktywności myjemy z dziećmi ręce, dezynfekujemy sale, włączamy lampy uv-c, które oczyszczają pomieszczenia z bakterii i wirusów. Skomplikowane procedury, które trzeba wdrożyć są szczególnie utrudnione w przypadku bardzo małych dzieci, dla których przebywanie w odległości 2 metrów jest niemożliwe. Im trudniej odnaleźć się w nowych realiach, gdzie ciocie zachowują się „dziwnie”. Mimo tego, nadal bardzo się staramy, żeby dzieci nie odczuły niedogodności.” – mówi Anna Zagajewska - dyrektor wilanowskiego przedszkola Chatka Małolatka. obecnie do tego przedszkola chodzi tylko sześcioro dzieci, więc wszystkie przebywają w jednej, dużej sali. „Pracujemy normalnie, od 7:30 do 17:30, jednak część personelu nadal pozostaje w domach.” niektóre zajęcia odbywają się on-line, w zależności od dostępności nauczycieli.

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z poniższymi zasadami: - każdy rodzic musi podpisać oświadczenie, w którym świadomie bierze na siebie odpowiedzialność za przyprowadzenie dziecka do placówki w czasie pandemii, zaświadcza, że dziecko i reszta rodziny jest zdrowa oraz, że wydaje zgodę na codzienne mierzenie temperatury, - przed wejściem i wyjściem z budynku dzieciom mierzona jest temperatura, - posiłki wydawane są na plastikowych talerzykach, - obiady od firmy cateringowej odbierane są na zewnątrz.

8 Teraz Wilanów Czerwiec

oprócz tego, w wytycznych GIS, MZ i MEn zostało wymienione także pierwszeństwo dzieci pracowników służ ochrony zdrowia i mundurowych. Rodzice powinni także dopilnować, aby ich pociechy nie zabierały ze sobą niepotrzebnych zabawek oraz stale przestrzegały podstawowych zasad higieny. nie wszystkim dzieciom odnalezienie się w nowej rzeczywistości przychodzi z łatwością. Brakuje im przede wszystkim kontaktu z kolegami i koleżankami. Zaczynają się też nudzić ciągłym towarzystwem tych samych kilku osób. W kolejnych tygodniach liczba dzieci powinna wzrastać, ale Pani dyrektor wie, że placówka jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie pełna. „Już teraz niektórzy rodzice poinformowali mnie, że poślą swoje pociechy z powrotem do przedszkola dopiero we wrześniu.” – mówi Anna Zagajewska. Pani Agnieszka, mama chłopca uczęszczającego do Chatki Małolatka: „Zdecydowałam się posłać syna do przedszkola od poniedziałku 25 maja. W tej chwili przebywamy na działce pod Warszawą, jednak myślę że już najwyższy czas na powrót.” na pytanie o obawy, pani Agnieszka odpowiada: „Najbardziej obawiam się tego, że syn może zarazić się w przedszkolu, a następni choroba przejdzie na jego dziadków. Jednak z tego, co wiem, od czerwca dzieci większości moich znajomych wrócą do przedszkoli.” Powrót do przedszkoli to z pewnością ulga dla rodziców, którzy muszą jednocześnie zapewnić opiekę swoim dzieciom i wrócić do pracy. Jest to także element w stopniowym odmrażaniu gospodarki i ponownym otwieraniu placówek oświatowych. najbliższe tygodnie pokażą, czy ta decyzja na pewno została podjęta w odpowiednim momencie…


Nasze miasto Qr CODE W PIErWSZEj STrEfIE BILETOWEj Już w czerwcu, w pierwszej strefie biletowej, pojawią się naklejki z QR codem Warszawskiego Transportu Publicznego. Skanując kod telefonem użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową z rozkładem jazdy dla konkretnego przystanku. Źródło: Dzielnica Wilanów

WrACAMY NA rOWErY! W związku ze stopniowym „odmrażaniem” gospodarki, od 6 maja samorządy uruchomiły systemy rowerów miejskich. Veturilo wystartował o północy z wtorku na środę (z 5 na 6 maja), a wypożyczalnie rowerów miejskich w miastach obsługiwanych przez nextbike Polska zostały uruchomione. korzystanie z rowerów miejskich odbywa się przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia operator systemu – nextbike Polska –prowadzi dezynfekcję kierownic, siodełek, linek, manetek oraz terminali. Rowery są dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie w ramach pracy serwisantów oraz osób pracujących przy relokacji sprzętu. Firma zachęca także użytkowników do stosowania zwiększonych środków bezpieczeństwa i samodzielnego dezynfekowania powierzchni narażonych na kontakt i noszenia rękawiczek. oczywiście obowiązuje też nakaz jazdy w maseczkach. Źródło: https://www.veturilo.waw.pl/

Zachęcamy mieszkańców Wilanowa do wspólnego poznawania na nowo naszej Warszawy, jej wyjątkowej historii, legend i odkrywaniem jej ukrytych skarbów w sposób angażujący, połączony z zabawą. Udostępnione materiały edukacyjne, przygotowane są do pracy poza przestrzenią wirtualną z dziećmi w wieku 6-10lat i są bezpłatne. Dobrej zabawy! Zapraszamy na stronę: https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/

Czerwiec Teraz Wilanów 9


Nasze miasto

11. WArSZAWSKA NAgrODA EDUKACjI KULTUrALNEj Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do zgłaszania kandydatów do Warszawskiej nagrody Edukacji kulturalnej. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej. konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 30 czerwca danego roku. Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: konkurs2020.edukacjakulturalna.pl Źródło: Miasto Stołeczne Warszawa

POrOZUMIENIE UNII TEATróW NIEZALEŻNYCh 12 maja 12 warszawskich przedstawicieli teatrów niezależnych i niezależnych producentów teatralnych zawarło porozumienie. Do porozumienia unii Teatrów Niezależnych przystąpili: 1. Teatr Druga Strefa 2. Teatr Studio Buffo 3. Teatr Capitol 4. Teatr Gudejko 5. Teatr IMkA 6. Teatr kamienica 7. komuna Warszawa 8. Fundacja kamila Maćkowiaka 9. Fundacja krystyny Jandy na Rzecz kultury 10. Studio Teatralne koło 11. Tito Production 12. Teatr WARSawy Cele unii Teatrów Niezależnych: • promocja kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez teatr wśród społeczeństwa, • informowanie społeczeństwa o działalności teatrów niezależnych, • uczestnictwo w dyskusji o stanie kultury i działalności kulturalnej, w tym działalności teatrów niezależnych, • uczestnictwo w procesach regulacyjnych na poziomie centralnym i lokalnym w sprawach o znaczeniu dla kultury i działalności teatrów niezależnych, • reprezentacja wobec instytucji i organizacji pokrewnych, które oddziałują na życie kulturalne, • definiowanie standardów prowadzenia działalności kulturalnej przez niezależne instytucje kultury, w tym standardów bezpieczeństwa dla aktorów i widzów, • promocja równego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych pozwalających współtworzyć kulturę i życie kultur. Sygnatariusze Porozumienia zamierzają uczestniczyć w dyskusjach dotyczących działalności instytucji kultury po zakończeniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, a w szczególności omówione zostaną: • moment powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury, • warunki sanitarne powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury, • bezpieczeństwo widzów i zasady ich uczestnictwa w życiu kulturalnym, • wsparcie administracji publicznej w przywróceniu działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury oraz jej kontynuacji. Sygnatariusze podejmą działania celem sformalizowania swojej współpracy poprzez założenie organizacji w formie stowarzyszenia lub związku pracodawców. Porozumienie jest otwarte dla przedstawicieli innych teatrów i instytucji kultury, na zasadach określonych w statucie organizacji, jaka zostanie formalnie założona przez Sygnatariuszy. Źródło: https://www.warszawa.pl/

10 Teraz Wilanów Czerwiec


BUDOWA ŻłOBKA PrZY UL.PAMIęTNEj Mimo trudności związanymi z ograniczeniami ze względu na pandemię, trwają prace przy budowie żłobka przy ul. Pamiętnej. Prowadzone są prace elewacyjne, jak i wewnątrz budynku. Trwa ocieplanie ścian zewnętrznych i montaż stolarki okienno-drzwiowej, zaawansowanej już w 80%. na parterze budynku rozprowadzana jest instalacja elektryczna i kładzione są tynki. Trwają prace porządkowe na terenie zewnętrznym inwestycji, jak również teren przygotowywany jest do robót drogowych Źródło: Dzielnica Wilanów

KONKUrS S3KTOr 2019 Zachęcamy mieszkańców Wilanowa do udziału w konkursie S3kToR 2019 i zagłosowanie na najlepsze projekty organizacji pozarządowych zrealizowane w 2019 roku. Głosować można do 15 czer wca. W konkursie można oddać głos na jedną z inicjatyw w zakresie kampanii społecznych, projektów artystycznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

lista projektów wraz z opisem dostępna jest na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor/ Inicjatywa, która otrzyma najwięcej głosów od warszawiaków, zostanie uhonorowana nagrodą Mieszkańców, której fundatorem są Tramwaje Warszawskie. Pełna informacja o konkursie S3kToR 2019 dostępna jest pod linkiem http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wybierz-najlepsz-inicjatyw-organizacji-pozarz-dowych #dzielnicaWIlAnóW #S3kToR Źródło: Dzielnica Wilanów

Czerwiec Teraz Wilanów 11


Nasze miasto PrACE W WILANOWIE na koniec maja przy ul.Sytej i nad WilanĂłwkÄ… przeprowadzono prace dendrologiczne. MajÄ… one na celu badanie drzew i zapewnienie bezpieczeĹ„stwa mieszkaĹ„com. Po przeprowadzeniu badaĹ„ ďŹ tosanitarnych, część drzew zostaĹ‚a zakwaliďŹ kowana do wycinki ze wzglÄ™du na ich zĹ‚y stan zdrowotny. UsuniÄ™tych zostanie kilka drzew – dwie wierzby, jabĹ‚oĹ„, olsza czarna i jarzÄ…b pospolity. JesieniÄ… planowane sÄ… nowe nasadzenia w dzielnicy. ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

EKOLOgICZNE OPrYSKI W WILANOWIE Urząd Dzielnicy WilanĂłw nie stosuje chemicznych Ĺ›rodkĂłw do oprysku, uĹźywane są jedynie Ĺ›rodki ekologiczne, przyjazne dla Ĺ›rodowiska i certyďŹ kowane. W poĹ‚owie maja zastosowano opryski na pięciu drzewach zlokalizowanych na Ĺ›rodkowym pasie ulicy kieĹ›lowskiego przy rondzie z ul. klimczaka i jednego drzewa rosnącego przy skrzyĹźowaniu z Al. Wilanowską. W zwiÄ…zku z pojawieniem siÄ™ na nich mszyc zastosowano preparat ekologiczny na bazie pokrzywy. ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw

NOWA OrgANIZACjA rUChU NA UL.SYTEj od 13 maja obowiązuje zmiana organizacji ruchu na ulicy Sytej. Ruch został poprowadzony przez nowo wybudowany wiadukt. Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.

SPrZąTANIE KANAłU WOLICKIEgO W maju przeprowadzono gruntowne sprzątanie dna i brzegów kanału Wolickiego (na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Przyczółkowej) z nagromadzonych odpadów komunalnych i organicznych. Usunięto równieş namuł z dna kanału na odcinku pomiędzy ul. kieślowskiego a ul. Przyczółkową. oczyszczono taę wody oraz kraty z koşucha roślin pływających. Śródło: Dzielnica Wilanów

ZAKOĹ„CZENIE BUDOWY WODOCIÄ…gU W UL.BrUZDOWEj ZakoĹ„czono budowÄ™ wodociÄ…gu w ul. Bruzdowej. W celu uruchomienia nowej sieci trzeba jÄ… wĹ‚Ä…czyć do miejskiego systemu wodociÄ…gowego. W zwiÄ…zku z powyĹźszym w nocy z 21 na 22 maja wyĹ‚Ä…czone zostaĹ‚y z dostawy wody w celu wykonania wcinki nowego wodociÄ…gu do sieci budynkĂłw, nastÄ™pujÄ…ce lokalizacje: đ&#x;”¸ul. Bruzdowa 11 (koĹ›ciół) đ&#x;”¸ul. Bruzdowa 4, 4a, 4b, 4c1, 4c2, 4d, 4e, 1b, 1c, đ&#x;”¸ul. obok sadu 3, 3a, 5, 7a, 7b, 9, 8, 8a, 12, 14, 16, 18 MPWik w m.st. Warszawie S.A. wybraĹ‚o takÄ… porÄ™ wyĹ‚Ä…czeĹ„, aby byĹ‚a ona jak najmniej uciÄ…Ĺźliwa, a na czas wyĹ‚Ä…czenia zostaĹ‚o zabezpieczone zastÄ™pcze ĹşrĂłdĹ‚o wody w postaci beczkowozĂłw. ĹšrĂłdĹ‚o: Dzielnica WilanĂłw 12 Teraz WilanĂłw Czerwiec


SZKOłA Nr 400 - AKTUALNY STAN BUDOWY Prace budowlane przy jednej z najnowocześniejszych szkół w Warszawie przy al. Rzeczypospolitej 23B są już na bardzo zaawansowanym etapie. Trwa montaż stelaży pod sufity podwieszane oraz samych sufitów w systemie gipsowo-kartonowym oraz elementów instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonywane są szlichty betonowe i układane wykładziny z linoleum. Rozpoczęto również układanie gresów posadzkowych, glazury ściennej w pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni wraz z zapleczem oraz rozpoczęto malowanie pomieszczeń. Ponadto, na dachu budynku trwa montaż central wentylacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych, układanie „zielonego dachu” oraz montaż instalacji teletechnicznej, centralnego ogrzewania, hydrantowej i klimatyzacji. W budynku hali sportowej zakończono prace przy tynkach wewnętrznych i montażu stolarki okiennej. Zamontowano windę osobową. Trwają prace przy okładzinach drewnianych elewacji, układaniu gresów i malowaniu pomieszczeń oraz montaż instalacji teletechnicznej, centralnego ogrzewania, sanitarnej i elektrycznej. Zakończono też układanie izolacji boiska nad parkingiem. Trwa wylewanie nadbetonu, malowanie pomieszczeń technicznych oraz montaż instalacji teletechnicznej, elektrycznej. Rozpoczęto prace przy montażu wyposażenia boiska. Źródło: Dzielnica Wilanów

PrACE POrZąDKOWE NA TErENIE WILANOWA od marca firma porządkująca tereny Wilanowa na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wilanów zebrała ok. 60m3 różnych odpadów. Wielokrotnie porządkowano pobocze ulicy łuczniczej zarówno z odpadów komunalnych, jak i gruzu, zbierano opony, szafki, biurka z ulicy Biedronki, zbierano odpady z remontów porzucone przy rezerwacie lasu natolińskiego oraz wielokrotnie sprzątano bardzo duże ilości odpadów komunalnych z okolicy ul. Rzodkiewki i rejonu rezerwatu Skarpa Ursynowska, Parku Pokoleń. Tak duża ilość odpadów związana jest z tym, że wielu z nas w okresie pandemii zostało w domu i zdecydowało się m.in. na remonty. Pamiętajmy jednak, aby dbać o porządek w naszej dzielnicy. Źródło: Dzielnica Wilanów

Czerwiec Teraz Wilanów 13


Z lotu ptaka

MUZEUM PAłACU KróLA jANA III Z LOTU PTAKA Tomasz Szediwy Urodzony warszawiak, uprawniony architekt, doświadczony fotograf, licencjonowany operator bezzałogowych statków powietrznych, pasjonat nowych technologii, mieszkaniec Wilanowa, mąż i ojciec. Pracuje aktywnie jako architekt oraz fotograf, specjalizując się w fotografii z powietrza. www.szediwy.com facebook.com/Wilanowzlotuptaka

14 Teraz Wilanów Czerwiec


Z lotu ptaka

Czerwiec Teraz Wilanรณw 15Edukacja

NAUCZANIE W „CZASACh ZArAZY” TEChNOLOgIE W NASZEj SZKOLE Są NArZęDZIEM TWórCZEj PrACY NAUCZYCIELA, UCZNIOWIE POSTrZEgAją jE jAKO COś NOrMALNEgO, jAK ZWYKłY ELEMENT EDUKACjI. W związku z epidemią i wydanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Polsko-angielska Szkoła Edison oraz Przedszkole Magic Fish, przeniosły całościowo proces edukacyjny w świat on-line. Proces przejścia na lekcje on-line trwał jeden dzień. lekcje codziennie odbywają się, jak dotychczas według planu. Uczniowie na co dzień logują się na platformach on-line, a tam nauczyciel prowadzi lekcję i ma stały kontakt z uczniami. Wszyscy uczniowie w klasach 4-8 wyposażeni są w szkolny sprzęt typu tablet. Tablety zarządzane są przez szkołę, potrzebne aplikacje zostały wgrane przez administratora i jeszcze w piątek 13.03 uczniowie mieli gotowe narzędzia do nauki. nauczyciele w Polsko-angielskiej Szkole Edison oraz w Przedszkolu Magic Fish są wyposażeni w kompetencje, których od kilku lat się uczyli. Potrafią posługiwać się tabletami oraz innymi narzędziami cyfrowymi. Potrafią przeprowadzić ewaluację, dysponują wachlarzem różnych rozwiązań wykorzystujących nowe technologie w procesie dydaktycznym. Potrafią tworzyć własne zasoby cyfrowe. Po pierwszym tygodniu nauczania na odległość wprowadziliśmy modyfikacje, które przede wszystkim zmniejszyły liczbę godzin przed komputerem/tabletem. Dbając o równowagę psychofizyczną uczniów, a także o rozwój ich zainteresowań, wprowadziliśmy jeden dzień tylko na pracę projektową. otworzyliśmy również wirtualną świetlicę, która funkcjonuje poza lekcjami, dzieci mogą korzystać z zajęć fakultatywnych, rozwijających pasję i zainteresowania. Aby zapewnić naszym uczniom zrównoważony rozwój, wprowadziliśmy w środku dnia godzinną przerwę pomiędzy lekcjami na zajęcia ruchowe z nauczycielami wf i tańca. Czasami ograniczenia techniczne powodują frustrację po każdej stronie, bo kod nie działa, bo nie mogę się zalogować, serwer jest przeciążony. Zdajemy sobie sprawę, że takie sytuacje mają miejsce, że na niektóre sprawy nie mamy wpływu, dlatego bardzo ważne jest wspólne działanie i wspieranie siebie nawzajem. Póki co, tę próbę solidarności w czasach kryzysu nasza społeczność przechodzi wzorowo. W Polsko-angielskiej Szkole Edison kilka lat temu zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowych technologii, aby stać się szkołą odpowiadającą na potrzeby teraźniejszego ucznia. Jak pokazał czas, była to najlepsza decyzja, dzięki której e-edukacja jest dla nas ewolucją, a nie rewolucją. www.magicfish.pl www.szkola-edison.pl

Czerwiec Teraz Wilanów 17


Nasze miasto

DZIECI KLAS I-III WróCIłY DO SZKół od dnia 25 maja część dzieci klas I-III wróciło do szkół. To dyrektor szkoły podstawowej mógł zadecydować czy będą to zajęcia w formie stacjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej, prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze przez wychowawców świetlic szkolnych. Zgodnie z wytycznymi, uczniowie mają siedzieć pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie. nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale są wietrzone co godzinę. nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły. Źródło: Dzielnica Wilanów

WILANóW NAjBEZPIECZNIEjSZY Wilanów zwyciężył w sondażu przeprowadzonym przez portal otodom.pl na najbezpieczniejszą dzielnicę Warszawy. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące tego, gdzie czują się bezpiecznie po zmroku i gdzie dzieci mogą bawić się poza domem bez ryzyka. okazuje się, że warszawiacy i warszawianki oceniają bezpieczeństwo w swoim mieście dość wysoko. najbezpieczniejszy ich zdaniem Wilanów otrzymał 4,28 pkt. na pięciostopniowej skali, z kolei najmniej bezpieczna jest Praga-Północ - 3,45 pkt. Portal otodom.pl przeprowadził podobny sondaż również trzy lata temu i wtedy również zwyciężył Wilanów 😊 https://metrowarszawa.gazeta.pl/ 18 Teraz Wilanów Czerwiec


WIrTUALNIE, ALE ZAWSZE Z WAMI CENTrUM KULTUrY WILANóW W związku z pandemią koronawirusa CoVID-19 od 12 marca 2020 r. wszystkie zajęcia stacjonarne i wydarzenia kulturalne zostały w Centrum kultury Wilanów zawieszone. Dla jednostki kulturalnej, która działa dla ludzi i z ludźmi, ta sytuacja jest bardzo trudna ze względów społecznych i ekonomicznych. Centrum kultury Wilanów funkcjonuje bowiem tylko wtedy, kiedy jesteście razem z nami. Źródłem naszej największej radości jest zawsze świadomość, że razem z nami Państwo i Państwa dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Dlatego też niemalże z dnia na dzień uruchomiliśmy nowy portal kulturalny: wirtualnakulturawwilanowie.pl. Wielu instruktorów, których dobrze znacie i lubicie, wyraziło gotowość i możliwość prowadzenia swoich zajęć w formie zdalnej i przeniosło swoje warsztaty do wirtualnej rzeczywistości. obecnie łączy się z nimi już kilkaset osób! kontynuujecie lekcje języka angielskiego, uczycie się grać na pianinie, gitarze…, tańczycie, ćwiczycie… Cały czas gra dla Was Wilanowska orkiestra Dęta oraz kameralna kapela Folklorystyczna. Studenci Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchają wykładów on-line…

Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz Was zaskoczymy!!! Tak jak w przypadku, projektu mozaiki fotograficznej „BEZ WAS nIE MA nAS”, która powstała z Waszych fotografii i którą teraz możemy podziwiać na ścianie budynku Centrum kultury Wilanów przy ul. kolegiackiej 3.

Bądźcie z nami! Po więcej informacji zaglądajcie na: WWW…kulturawilanow.pl i wirtualnakulturawwilanowie.pl Fb…centrumkulturywilanow

Platforma: wirtualnakulturawwilanowie.pl to tak naprawdę miejsce na Wasze aktywności i pomysły. koniecznie zaglądajcie!!! Czeka tam na Was pani Ada z ćwiczeniami na zdrowy kręgosłup oraz inni instruktorzy, którzy zadbają o animację ruchową Waszych dzieci. Pani Małgosia uczy podstaw rysunku, a panie Amina i Agnieszka pokazują, jak można zrobić coś z niczego i spędzić przy tym kreatywnie czas. nasi wspaniali artyści przesyłają muzyczne pozdrowienia… Znajdziecie również eksperymenty przyrodnicze w sam raz na wiosenną porę i przepisy na coś smakowitego… nie możecie też zapomnieć o 20. urodzinach Centrum kultury Wilanów, które obchodzimy w tym roku! Przypomni Wam o tym cykl wspomnieniowy – nagrania koncertów i innych wydarzeń z naszego bogatego archiwum.

Zapraszamy na nowy cykl audycji CKW - „Podziel się życzeniem” audycja@kulturawilanow.pl

Czerwiec Teraz Wilanów 19


Poradnik

POrADNIK PSYChOLOgICZNY CENTrUM ZMIANY W ŻYCIU CZ. 2 Pomimo, iż Powoli wracamy do rzeczywistości to nadal możemy zaobserwować w sobie lęk i stres. PrawdoPodobnie towarzyszył nam już Przed Pandemią, ale teraz ma on większe nasilenie dlatego trudniej sobie nam z nim Poradzić. oto kilka wskazówek.

CZY MoŻnA oSWoIć

SWóJ lęk? Można, a nawet trzeba. lęk pokazuje nam czego potrzebujemy co jest ważne i co istotne. Czego boimy się stracić lub na czym nam tak na prawdę zależy. lęk jest pochodną tego, że boimy się utraty czegoś – nie próbujemy nowych rzeczy by czegoś nie stracić. nasz mózg broni się przed nieznanym, trudnym i nie jasnym. Wynika to z ewolucyjnej ochrony naszego organizmu, który chroni nas samych. Mózg woli zostać w swojej strefie komfortu. W dzisiejszym świecie może to nie raz utrudniać funkcjonowanie. Aby uporać się z lękiem należy go oswoić ponieważ nie możemy uznać, że ta część nas nie istnieje. Jest tak samo ważna jak każda inna emocja. Teraz w związku z sytuacją pandemii nasz lęk jest uzasadniony – nowe, nie znane sytuację. każdy doświadcza nowego, a nie jednego dopada pytanie co dalej. nasz lęk jest adekwatny do sytuacji. Zadaj sobie pytanie jakich informacji potrzebujesz by sobie z tym poradzić, by pójść dalej. Co zrobić by się w tych obawach się nie zakopać. By lęk rozbroić musimy go poznać przez dialog i obserwację. Jakie relacje są między mną, a lękiem? Czy mój lęk mną rządzi i odbiera kontrolę, czy jestem w stanie go opanować? lęk może być Twoim przyjacielem, nie raz jednak by odkryć to potrzeba długiej drogi. Zmiana nastąpi gdy my odważymy się z nim „spotkać”. Bez tego nadal będzie w nas. lęk objawia się w różny sposób np. trzęsieniem rąk, zimnymi potami, problemem z uśnięciem czy długim spaniem. każdy może mieć inny objaw w ciele i nie każdy potrafi go rozpoznać ponieważ nie musi być on oczywisty. nie ma na to jednej recepty i jednego czynnika, który nam powie, że to jest efekt lęku. Są oficjalne objawy lecz czasami są to symptomy mało zauważalne. np. samo napędzanie – nie mogę zatrzymać się w jednym miejscu. Powodem może być obawa przed spotkaniem z jakąś sytuacją, myślą. nad działaniem może być też pracoholizm- może być to ucieczka w pracę służbową czy domową. Siedząc w domu jedna osoba coś musi robić- ucieczka w działanie przed myślą. Teraz sytuacja konfrontuje nas z naszymi emocjami, lękami oraz jakością relacji.

20 Teraz Wilanów Czerwiec

Mamy czas by przyjrzeć temu co w nas siedzi. Emocje „wywarzają drzwi” bo nagromadziły się z biegiem czasu, nie poświęcaliśmy im odpowiedniej uwagi. nie „przytuliliśmy” czegoś i teraz daje znać o sobie ze zdwojoną siłą. Pamiętaj, że Terapia to nie wstyd – sięgnij po wsparcie- sięgniecie po pomoc kiedy lęk uniemożliwia Ci życie i funkcjonowanie na co dzień. lęk jest trudny. Życie z nim to proteza życia, a nie prawdziwe życie. nie da się tak na dłużą metę i trzeba sobie pomóc. Terapia jest jak lina która wyciąga z ciemnej studni. Dużą trudnością może być przyznanie się przed samym sobą, że przepełnia nas bądź kontroluje lęk. ludzie myślą, że człowiek z lękiem jest słabszy, a tak naprawdę nie ma ludzi którzy byli by całkowicie pozbawieni. niektórzy radzą sobie z nim bardzo dobrze, a dla niektórych jest on za dużym wyzwaniem. Dajmy sobie samemu zgodę na to, że nie mamy wpływu na wszystko. Jest to dotknięcie problemu egzystencji – nie mam na coś wpływu. Dobrze znać techniki radzenia sobie z lękiem, ale kiedy potrzeba pomocy? Sprawa jest indywidualna. Wyznacznikiem jest to czy lęk paraliżuje normalne funkcjonowanie. Czy nie mogę wstać do pracy, zjeść śniadania, czy czegoś nie mogę zrobić bądź ciągle coś robie by nie myśleć. Potrzeba zagłębić się w siebie i odpowiedzieć sobie czy jestem w stanie sobie pomóc. Czy mam bliską osobę do której mogę się zwrócić? Czy osoby bliskie nie wpędzają w jeszcze większy lęk? Zdarza się, że w rodzinie czy grupie znajomych nakręca się nawzajem. Warto zadbać o swoją higienę emocjonalną i odpowiedzieć na czyjeś pytanie - „wiesz, może teraz nie będziemy o tym rozmawiać”. Zbadaj swoje granice czy masz przestrzeń się tym zająć, czy chcesz. Powiedz stop jak nie masz ochoty dziś o tym rozmawiać. Tak samo masz prawo zadzwonić do bliskiej osoby i powiedzieć, że się boisz i chcesz o czymś porozmawiać. Pamiętaj, że lęk nie jest Tobą, on jest Twoim informatorem, ma Ci coś do przekazania i jest tak samo ważny jak inne emocje. Zauważ gdzie znajduje się Twój lęk. Gdzie go najsilniej odczuwasz np. w klatce piersiowej, w lędźwiach. Poznawanie lęku przez ciało może być trudne i możesz potrzebować wsparcia specjalisty, szczególnie gdy łączy się to z silnymi emocjami. Czasem warto narysować swój lęk – jak go widzimy. Zmaterializuj go. Poczujesz kontrolę, możesz się z nim zmierzyć. Bywa również, że lęk, który odczuwamy nie jest nasz, a został wyniesiony z domu.


Poradnik np. nasi rodzice byli lękowi. Warto zastanowić się czy to nasz lęk? Czy to, że się boje to rodzaj funkcjonowania z mojego domu? np. Czy robie duże zapasy żywności bo się sam czegoś obawiam czy dlatego, że tak robią jak moi rodzice? obserwowanie siebie i nazywanie co z czego może wynikać pomoże Ci ułożyć Twój świat. odpowiedz sobie na pytanie czego chcesz, a czego nie i to czego się boisz to Twój lęk czy kogoś innego.

to my rządzimy. To my decydujemy czy idziemy za tym lękiem czy nie. Czy życie było by łatwiejsze bez lęku? nie bez powodu jest on z nami. Ma swoją rolę i jest tak samo ważny jak nasze emocje. Dajmy sobie prawo do przeżycia lęku, nazwijmy go. lęk ma prawo być w naszym życiu, on nas nie zabije, a stanie się cennym źródłem informacji. Pamiętajmy, że nie jesteśmy lękiem. lęk jest częścią nas i to też jest w porządku.

lęk może hamować przed relacją, działaniem. Boisz się więc nie idziesz na wymarzoną randkę, boisz się więc nie idziesz na rozmowę o pracę. Umysł chce nas chronić przed nowym, nie znanym. Zadajmy sobie pytanie czy chcemy by on nami kierował czy

Anna Węgrzyn z Zespołem Centrum Zmiany w Życiu Jeśli artykuł Cię zainteresował to zapraszamy do kontaktu: tel 692-803-888

BOISZ SIę POWrOTU DZIECKA DO PrZEDSZKOLA, SZKOłY I WYjAZDU NA OBóZ? Zamiast mówić „nie ma się czego bać” powiedz „to, że się boję jest normalne”. Strach to normalna, ludzka reakcja w momencie zagrożenia, która sprawia, że zaczynasz chronić siebie, dziecko, swoją rodzinę. Właśnie dlatego warto rozróżnić strach od lęku. Strach jest odpowiedzią na rzeczywiste zagrożenie. lęk zazwyczaj jest głębszy, czasem związany z wyobrażonym zagrożeniem, z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami i osobistymi przekonaniami, z radzeniem sobie ze stresem w przeciągu całego życia. od czego zacząć, gdy czujesz, że się boisz? Przyjrzyj się temu. Czy to, czego się boisz ma potwierdzenie w faktach albo potwierdzenie w danych od ekspertów, którym ufasz? Przyjrzyj się temu, czego się konkretnie boisz? Zapisz to. Czy to są fakty, czy twoje przekonania albo myśli typu „przecież to głupota posyłać teraz dziecko do przedszkola”? Takie myśli mogą Ci utrudnić racjonalne podjęcie decyzji. Mów o tym, że się boisz. To, co niewypowiedziane, nabiera w siłę, a im dalej, tym trudniej będzie to zatrzymać. Wymieniajcie się w rodzinie opiniami, dyskutujcie, rozmawiajcie o „za” i „przeciw”, to szansa na spojrzenie na kłopot z różnej strony, sięgając po różne argumenty w podejmowaniu decyzji. W tym momencie, wciąż jeszcze nie wiadomo, czy dzieci wrócą do szkoły w tym roku i na jakich zasadach będą mogły się odbywać letnie obozy. Wiemy tylko, że uruchomiono już opiekę przedszkolną i opiekuńczą w klasach 1-3 oraz konsultacje w szkołach. Wyjaśniaj swoje wątpliwości z placówkami. Pytaj o rozwiązania, o zabezpieczenia. Masz prawo wiedzieć, jak placówki radzą sobie z obowiązkami sanitarnymi. odpowiedz sobie też na pytania: „Czego teraz potrzebuję? Co mi teraz pomoże w podjęciu decyzji?”

To wszystko pomoże Ci pójść w stronę realistycznego i najbardziej funkcjonalnego, zgodnego z faktami radzenia sobie. Jeśli patrzysz zbyt optymistycznie, możesz ignorować realne zagrożenia. Jeśli patrzysz zbyt pesymistycznie, możesz przestać działać i nadmiernie chronić dziecko. Działając realistycznie, otwierasz sobie drogę do zadawania pytań, które pomogą Tobie i Twojej rodzinie zmniejszać poziom lęku, urealniać go, i wreszcie podejmować decyzję. Jeśli przyjrzysz się swoim strachom/lękom, zaczniesz myśleć oraz działać opierając się na faktach. A wiedza o sytuacji związanej z koronawirusem, którą przekażesz dzieciom, nie będzie obfitowała w Twoje nieskontrolowane emocje, ale w to, co jest realne. W ten sposób pomożesz sobie i rodzinie. Jeśli masz pytania i potrzebujesz porozmawiać w tej lub innej sprawie zapraszamy do kontakt: Tel. 692-803-888. Pozdrawiamy

Anna Węgrzyn z Zespołem Centrum Zmiany w Życiu

www.centrumzmianywzyciu.pl

Anna Węgrzyn - pasjonatka życia, wspiera ludzi w rozwiązywaniu problemów i realizacji ich celów. Strateg Zmian. Certyfikowany coach ICC, mediator. Praktyk i strateg biznesu z 25-letnim doświadczeniem. Na swojej drodze rozwoju spotkała wielu znanych i cenionych nauczycieli tj. Paweł Fortuna, Wojciech Eichelberger, Athony Robbins, Jaap Holender, Robert Cialdini, Harv Eker, Nick Vujcic. Założycielka marki Zmiany w Życiu.

Czerwiec Teraz Wilanów 21


UCZYMY TAK, ŻEBY DZIECI MÓWIŁY Czy Twoje dziecko zna dużo słówek po angielsku, ale nie umie ich używać? Czy Twoje dziecko uczy się kilka lat angielskiego i nadal nie potrafi porozumiewać się po angielsku na wyjazdach zagranicznych? Dobrze wiemy, co trzeba zrobić w takich sytuacjach! W The Palms uczymy tak, żeby dzieci mówiły! uczymy nawyków mówienia po angielsku W szkole językowej The Palms od pierwszej lekcji wprowadzamy mówienie pełnymi zdaniami i „classroom language”, który uczy dzieci mówienia po angielsku w konkretnych sytuacjach szkolnych. kiedy dzieci przekraczają próg naszej szkoły, od razu witają się po angielsku. na zajęciach podają sobie karty do gry i używają zwrotów grzecznościowych po angielsku, a kiedy wchodzą do sali spóźnione – wiedzą jak przeprosić po angielsku. Dobre nawyki zostają na długo, a dzieci z łatwością przenoszą szkolne rytuały na inne sytuacje w życiu. Rówież na lekcji online używają wyuczonych zwrotów np. „Can I go to the toilet?”, mimo że są u siebie w domu…

i ćwiczeń na jednej lekcji powoduje, że dzieci przyswajają nowy materiał podczas lekcji – wystarczy dobra frekwencja i wyniki nauki widać jak na tacy. Dodatkowo, każde ćwiczenie inspiruje dziecko do wypowiedzenia pełnego zdania, a jeśli w grupie jest ośmioro dzieci, to każdy jeszcze kilkanaście razy usłyszy wypowiedź kolegów i koleżanek. Efekty mówienia pełnymi zdaniami gwarantowane!

Przełamujemy barierę mówienia podczas grania w gry Gry językowe są najważniejszym filarem metody Five Stars Method, którą stosujemy w The Palms. Sprawdzają się idealnie w nauce języków (nie tylko u dzieci), bo element strachu i lęku dotyczący móInspirujemy do mówienia przez całą lekcję wienia w obcym języku jest przykryty przez element Podczas lekcji w The Palms panuje pewien okre- rywalizacji i chęci wygranej. Dzieci łatwo zapomiślony porządek: powitanie, powtórka, gra językowa, nają, że są na lekcji angielskiego i podlegają procećwiczenie z podręcznika, interaktywna gra językowa. sowi nauki- czy to jest lekcja w szkole czy online. Ten ciąg powtarza się kilkukrotnie. liczba powtórek Dla nich liczy się gra i zabawa, a nauczyciel zadba o

22 Teraz Wilanów Czerwiec


świat na językach to, aby w trakcie gry mówiły wyłącznie po angielsku, używając nowych słówek i potrzebnych w danej chwili konstrukcji gramatycznych. W rezultacie dzieci mają więcej przyjemności z nauki i więcej mówią - o to nam przecież właśnie chodzi! uczymy mówić na lekcjach w szkole i online Zajęcia W The Palms są gotowe do realizacji w formule stacjonarnej i online. Właśnie dzięki stosowaniu metody Five Stars Method, która zakłada dużą różnorodność i bogate wykorzystanie gier interaktywnych oraz multimediów – bez problemu realizujemy lekcje online, kiedy tylko jest taka potrzeba. Dysponujemy interaktywnym oprogramowaniem do naszych podręczników oraz wieloma wspierającymi aplikacjami, które można później w domu wykorzystać do aktywnych i interaktywnych powtórek. Rodzice polecają kursy w szkole The Palms kładziemy duży nacisk na jakość naszych kursów. opinie naszych klientów potwierdzają właściwy kierunek: „The Palms to miejsce, do którego Max chodzi z przyjemnością. Nie trzeba go poganiać, nie trzeba przypominać. Lekcje angielskiego to dla niego dobrze spędzony czas. Czas, który jest jednocześnie zabawą i nauką. To chyba dobra rekomendacja również dla innych rodziców” „Mój syn przez wiele lat uczył się j. angielskiego w innych szkołach i nigdy tak chętnie nie chodził na zajęcia tak jak teraz.” „Z całego serca polecamy szkołę The Palms do nauki języków. Szybkie postępy w nauce, wspaniali lektorzy, którzy bardzo sumiennie wykonują swoją pracę. Nowoczesne oraz bardzo skuteczne metody nauczania. Z przyjemnością będziemy kontynuować naukę.” „Szukaliśmy szkoły językowej dla naszych synów na Wilanowie i jesteśmy w pełni zadowoleni z wyboru właśnie tej. Nie zmieniamy, zostajemy z The Palms!” Zapisy na rok szkolny 2020/2021 już rozpoczęte! Zapraszamy do naszej siedziby przy Sarmackiej 22 – biuro jest już otwarte i można zapisywać się na nowy rok szkolny. Oczywiście dysponujemy także możliwością zapisów online – wystarczy skorzystać z formularza na stronie www.thepalms.edu.pl aby zapisać się na spotkanie z metodykiem. Metodyk doradzi rodzaj kursu oraz dobierze odpowiedni program. Umowy również podpisujemy zdalnie, na życzenie klienta. Zapraszamy do rezerwacji miejsc w grupach już dziś. Kameralne grupy to ograniczona liczba uczniów!

Czerwiec Teraz Wilanów 23


Foto

24 Teraz Wilanรณw Czerwiec


Foto

Fot: Arkadiusz Obszyński

SłONECZNY WILANóW Muzeum Pałacu Króla jana III

Czerwiec Teraz Wilanów 25


Foto

26 Teraz Wilanรณw Czerwiec


Foto

SłONECZNY WILANóW

foto: ARKADIUSZ OBSZYSKI; Stylizacje: DOLLY POLAND; MAMA MIA CONCePt StORe - ROYAL WILANÓW, ul. Klimczaka 1, Warszawa

Czerwiec Teraz Wilanów 27


zapraszamy do mama mia concept store, u nas znajdziesz:

dol ly By Le Petit Tom

ÂŽ


MAMAMIA

CONCEPT STOrE ul. klimczaka 1, 02-797 warszawa, wilanów (część rekreacyjna w royal wilanów przy trampolinach) godz. otwarcia: pon.– ndz.: 11.00–19.00


Rodzina/Relacje/Rozwój

rODZINA W DOMU Jak się czujecie? nowa norma jest bardzo inna od naszej dotychczasowej rzeczywistości i wciąż zmagamy się z dostosowaniem się do niej. Pamiętajmy, że nie możemy oczekiwać od siebie, ani od innych, zachowywania się, jakby nic wokół nas się nie wydarzyło. Co więcej, nie byłoby to wskazane dla naszego zdrowia i dobrostanu. Wiktor Frankl (psychiatra, więzień Auschwitz) powiedział: „Nienormalna reakcja na nienormalną sytuację jest normalnym zachowaniem”. Przyjmijmy zatem współczującą postawę wobec siebie i innych w tym okresie.

30 Teraz Wilanów Czerwiec


Rodzina/Relacje/Rozwój uzdrawiająca empatia Poczucie bezradności jest niezwykle trudnym doświadczeniem w naszej kulturze. Jednak mamy wewnątrz siebie świat, który możemy kształtować poprzez przyjmowanie perspektywy, która nam służy (odzwierciedlającej rzeczywistość). Uznajmy, że wszystkie emocje są w porządku, są „normalne”, przychodzą do nas, czy tego chcemy czy nie i każdy ma prawo ich doświadczać. Taki przekaz, do siebie samego i swoich bliskich, to uzdrawiająca porcja empatii i zrozumienia, których wszyscy dzisiaj potrzebujemy. autentyczne komunikaty nie możemy wyprzeć ani wyłączyć emocji, takie próby tylko powodują gwałtowne wybuchy. nasze wysiłki powinny koncentrować się na zdrowym regulowaniu emocji korzystając z najbardziej pomocnych strategii. kierowanie się emocjami nie zawsze jest konstruktywne (np. ciągłe wyładowywanie złości może ją potęgować; tłumienie niepokoju wzmaga to uczucie). natomiast działanie w zgodzie z potrzebami i autentyczne komunikowanie ich jest zdrowym nawykiem i może być ogromnym wsparciem. Bycie autentycznym oznacza mówienie tego co czujemy i myślimy, wtedy, kiedy chcemy to zakomunikować i z szacunkiem do innych osób. Ćwiczenia z obciążeniem Co się dzieje, kiedy wciąż mówisz TAk, aby być dobrym rodzicem i zadowalać dzieci, nawet gdy czujesz wyczerpanie? To tak jakby napinać taśmę oporową do granic wytrzymałości Twoich mięśni. Możesz wytrwać w ekstremalnej pozycji przez określony czas, lecz dodatkowe obciążenie jest nie do wytrzymania i grozi upadkiem. Zadwaj o siebie i poczuj, kiedy możesz dać więcej z siebie lub zaangażować się w to, co się dzieje wokół Ciebie. Poczuj kiedy masz dość i musisz zdecydowanie powiedzieć nIE innym, by móc powiedzieć TAk sobie i zadbać o swoje potrzeby. Duża różnica Gdy nie jesteś ekstremalnie napięty będziesz mieć większą gotowość, by komunikować swoje granice z szacunkiem. Powiedzenie nIE łagodnie, ale z przekonaniem, jest łatwiej-

sze do zakomunikowania dla Ciebie i do zaakceptowania dla dzieci. nie jest obciążone obwinianiem, atakami czy ocenami, a to stanowi dużą różnicę! A jeśli się nie uda i zakończy się krzykiem? Przeproś! Autentyczni ludzie budują autentyczne relacje i dzielą swoją wrażliwość, to czyni ich bliższymi sobie. Emocjonalne ubezpieczenie Ponadto, poprzez branie odpowiedzialności za swoje potrzeby (i nie oczekiwanie od innych, że je odgadną), modelujesz tą umiejętność dla dzieci, a to jest mocniejszy przekaz niż pogadanki uprawiane przez rodziców. Takie działanie zawiera też bonus – dzieci nauczą się szanować siebie i dbać o swoje potrzeby bez poczucia winy. To jest ogromnie pomocna umiejętność w nastoletnim i dorosłym życiu. Pomyśl, jak naturalnie opierają się szalonym pomysłom rówieśników, które im wydają się zbyt ryzykowne. Wyobraź sobie jak protestują, gdy ktoś próbuje je gnębić w pracy. Emocjonalna dojrzałość jest ubezpieczeniem na całe życie i kluczem do zdrowych relacji. Wyobrażenie sobie tego może być bardzo pomocne rodzicom w mówieniu dzieciom nIE w sposób pełny miłości i szacunku. Wsparcie dla siebie Zastanów się, jakie wspierające słowa możesz skierować do siebie? Jak się do siebie zwracasz w trudnych chwilach? Miej świadomość, że samokrytyka prowadzi do zaniedbywania się i może prowokować wrogie zachowania względem siebie i innych. W trudnych momentach powinniśmy praktykować współczucie względem siebie – traktować siebie z taką samą troską i opieką, jaką chcemy zapewnić naszym bliskim. Spójrz na swoje błędy, porażki i niedociągnięcia w obiektywny, wybaczający sposób pozbawiony oceniania i obwiniania. Współczucie sobie jest krokiem w kierunku samoakceptacji i stanowi drogę do dobrostanu i wytrwałości, które są istotnymi zasobami, nie tylko w czasie kryzysu. Miej pod ręką te zwroty i nie wahaj się ich użyć kiedy pojawi się potrzeba: Starałam się jak mogłam. następnym razem zrobię to inaczej. nauczyłam się czegoś ważnego. Anna Hady

Anna Hady – coach, trener Familylab. Z wykształcenia lingwista, socjolog, absolwentka studiów Executive MBA; zostawiła karierę w międzynarodowym środowisku biznesowym na kierowniczych stanowiskach, by dać się porwać szczęśliwemu życiu rodzinnemu. Dzisiaj przede wszystkim z całego serca żona i mama, a z pasji także tutor i trener Familylab. Prowadzi warsztaty i konsultacje indywidualne dla rodziców. www.facebook.com/RodzinaRelacjeRozwoj.WartoLepiej/ www.annahady.pl/mojblog/

Czerwiec Teraz Wilanów 31


Uroda

KLINIKA OT.CO OSIPOWICZ & TUrKOWSKI CLINIC KLINIKA LEKArZY WrAŻLIWYCh NA PIęKNO Jesteśmy zespołem młodych, świetnie wykształconych lekarzy z pasją i energią do działania. Wyróżnia nas partnerskie podejście do pacjenta. Medycyna estetyczna jest dla nas przede wszystkim medycyną – poprawiamy jakość i komfort życia. Pomagamy odzyskać pewność siebie, odbudować poczucie własnej wartości, przy czym szanujemy inność i nie ulegamy narzucanym zewsząd kanonom piękna. Najpierw zdrowie – potem uroda.

„u nas jesteś w dobrych rękach, ot co!” kochamy to co robimy i jesteśmy tu po to, żeby – korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia – pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy, żeby zadbać o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Zaopiekujemy się Tobą najlepiej jak potrafimy. Będziemy skoncentrowani na Twoich potrzebach i oczekiwaniach. Będziemy cierpliwi i wyrozumiali. Zrobimy wszystko, żebyś poczuł się u nas dobrze. 32 Teraz Wilanów Czerwiec


Uroda ZAłOŻYCIELE OT.CO CLINIC dr n. med. katarzyna Osipowicz: „Na pierwszym miejscu stawiam zdrowy rozsądek i umiar – zawsze kieruję się zasadą, że zabiegi z zakresu medycyny estetycznej mają subtelnie korygować urodę, a nie zmieniać pacjenta w kogoś zupełnie innego”. Przed założeniem własnej kliniki przez pięć lat związana zawodowo z kliniką Ambroziak. Ekspert w zabiegach z zakresu laseroterapii, medycyny estetycznej i dermatologii. Aktualnie pracuje w Szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus w oddziale Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. C. kowalewskiego. Przynależy do Europejskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii (EADV), Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe: Medycyna Estetyczna dla lekarzy. odbyła wiele międzynarodowych staży u liderów branży: D. Murrell w Sydney, R. Sinclair w Melbourne, M. Jonkman w Groningen.

dr Piotr Turkowski: „Praca jest dla mnie pasją, a własna klinika – spełnieniem marzeń.” Specjalista w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów. Będąc jednym z najlepszych ekspertów z tej dziedziny w Polsce, nieustannie poszerza wiedzę i praktykę w tym obszarze. Jednocześnie wciąż z ogromnym zaangażowaniem wykonuje zabiegi liposukcji, zabiegi chirurgii plastycznej w obrębie twarzy i ciała. Aktualnie pracuje w klinice Chirurgii Plastycznej CMkP w Warszawie pod kierownictwem prof. B. noszczyka. Członek wielu prestiżowych organizacji zrzeszających najlepszych lekarzy w dziedzinie chirurgii odtwórczej włosów i chirurgii plastycznej, takich jak ISHRS, ISAPS czy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. odbył wiele międzynarodowych staży, m.in. u: dra R. knudsena w Sydney, prof. n. Cerkesa w Stambule, prof. M. Hamdiego w Brukseli.

w czym się specjalizujemy? Medycyna estetyczna w służbie zdrowiu – to nasza specjalność. Wyznajemy holistyczne podejście do medycyny estetycznej – widząc objaw, szukamy przyczyny. I to ją poddajemy leczeniu. Na końcu tego procesu naprawiamy skutki, czyli wygląd. Nasi Pacjenci mogą mieć pewność, że oddają swoje zdrowie w dobre ręce, ot co! Oprócz leczenia, lubimy także edukować. Dzielimy się wiedzą z dobrego serca i poczucia odpowiedzialności. Wychodzimy z założenia, że podstawą dobrego zdrowia jest wiedza, a na zdrowiu naszych Pacjentów zależy nam zdecydowanie bardziej, niż na zyskach z leczenia. Na naszych kanałach społecznościowych i podczas spotkań w klinice chętnie dzielimy się wiedzą o tym, jak skutecznie dbać o swoje zdrowie oraz wygląd. Bo przecież o siebie trzeba dbać, ot co. Ot.CO Clinic to jedna z najnowocześniejszych klinik medycyny estetycznej w Warszawie. Wykonujemy zabiegi dermatologiczne, kosmetologiczne, ginekologiczne, zajmujemy się terapią i leczeniem łysienia, przeszczepem włosów, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną. Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się również: konsultacje dietetyczne, zabiegi z zakresu fizjoterapii oraz badania laboratoryjne. Nasze zaplecze medyczne pozwala nam na kompleksowe podejście do każdego problemu, z jakim zgłaszają się do nas Pacjenci i Pacjentki.

OT.CO Clinic ul. Bartycka 24B/U1, 00-716 Warszawa Tel: 22 690 03 33 kontakt@klinikaotco.pl www.klinikaotco.pl www.instagram.com/otcoclinic https://www.facebook.com/ot.co.clinic/

Czerwiec Teraz Wilanów 33


Uroda

ZABIEg fUE – INNOWACYjNA METODA PrZESZCZEPU WłOSóW, BrWI, A NAWET BrODY! Problem związany z łysieniem jest zawsze wstydliwy i uciążliwy. Przerzedzenie się włosów na głowie, ale także brwi czy brody, prawie zawsze wiąże się również z utratą pewności siebie i spadkiem poczucia własnej atrakcyjności. Jeśli zawiodły inne metody zagęszczania włosów, warto przyjrzeć się zabiegowi FUE. To innowacyjna metoda przeszczepu włosów, która charakteryzuje się minimalną inwazyjnością, a jednocześnie wysoką skutecznością i rewelacyjnymi efektami. na czym polega przeszczep włosów FUE?

Przeszczep włosów metodą FuE – na czym polega i kiedy się go wykonuje? Przeszczep włosów FUE to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda, która daje rewelacyjne efekty nawet przy bardzo zaawansowanych problemach związanych z łysieniem plackowatym czy androgenowym. Pozwala również na zagęszczenie włosów w przypadku, gdy są bardzo cienkie i rzadkie. Metoda FUE może być stoso-

34 Teraz Wilanów Czerwiec

wana zarówno na głowie, jak i na brwiach czy brodzie. To bardzo precyzyjny zabieg, polegający na pobraniu pojedynczych mieszków włosowych z tych obszarów, gdzie włosy są najsilniejsze. W przypadku głowy będą to włosy z jej boku i tyłu. Transplantacja włosów FUE nie wymaga użycia skalpela i jest zupełnie nieinwazyjna, dzięki czemu staje się coraz bardziej popularna.


Uroda Mieszki włosowe są pobierane za pomocą urządzenia przypominającego igłę, o grubości maksymalnie 1 mm. Pozwala to na dużą precyzję i praktycznie bezbolesny przebieg zabiegu. Choć metoda jest czasochłonna – trzeba w końcu pobierać pojedynczo materiał mikroskopijnej wielkości – to cierpliwość w tym przypadku bardzo popłaca. Po zabiegu nie ma żadnych blizn i opuchnięć, a w miejscu, które było wyłysiałe nawet przez wiele lat, znów będą rosły włosy! Będą w dodatku silne i odporne. kiedy zdecydować się na przeszczep włosów FuE? Błędy pielęgnacyjne, oparzenia chemiczne (na przykład zniszczenie włosów u nasady rozjaśniaczem lub farbą), ale także podłoże chorobowe (na przykład łysienie androgenowe czy plackowate) – to najczęstsze przyczyny wypadania włosów i powstawania na tym tle kompleksów. Zakola, łyse placki czy bardzo cienkie włosy, przez które prześwituje skóra, nie będą już więcej problemem. Transplantacja włosów FUE to rozwiązanie efektywne, trwałe i dające bardzo naturalny efekt. Tą samą metodą można również zagęścić brwi oraz brodę. Przeszczep włosów FuE w klinice OT.CO Jeżeli Twoim problemem są wypadające lub przerzedzone włosy, umów się na konsultację ze specjalistami w klinice oT.Co. Jesteśmy lekarzami z wieloletnią praktyką, dzięki czemu bez obaw możesz nam zaufać. Pamiętaj, że po zabiegu nie ma konieczności zakładania szwów, a ewentualne podrażnienia czy delikatne obrzęki ustępują w ciągu maksymalnie kilku dni.

Efekt jest trwały i naturalny – w końcu to Twoje naturalne włosy.

Czerwiec Teraz Wilanów 35


Nasze miasto

Zdj.: Centrum usługowo-handlowe i biurowe Royal Wilanów

hANDEL W DOBIE

KOrONAWIrUSA – CZY WróCIMY DO STANU PrZED EPIDEMIą? W ostatnim czasie zakupy stały się prawdziwym wyzwaniem. Ta codzienna czynność, a także weekendowe, rodzinne spędzanie czasu w przestrzeniach handlowych zamieniły się w zakupy przez internet lub - w miarę możliwości - niezbyt częste wizyty w sklepach i zaspokajanie podstawowych potrzeb spożywczych. kiedy, i czy w ogóle, wróci stan sprzed epidemii? A może nasze potrzeby zakupowe i możliwości spędzania czasu nie będą już takie same? 36 Teraz Wilanów Czerwiec


Nasze miasto

Zdj.:Wizualizacje nowej inwestycji Wilanów Park

Być może zdecydujemy się na rozwiązania, które pozwolą nam być bliżej natury, a otwarte przestrzenie handlowe będą musiały być dużo bardziej zielone i rozproszone, ze względu na wprowadzone po epidemii normy bezpieczeństwa. Coraz więcej mówi się o kolejnej rewolucji na rynku obiektów handlowych, chociażby w kierunku inwestycji mixed-use, gdzie handel jest tylko jednym z elementów. kolejną ważną kwestią, na którą zwróciła nam uwagę panująca epidemia, jest konieczność dbania o nasze zdrowie i odporność. Im mniej jesteśmy odporni, tym łatwiej możemy ulegać chorobom. Istotnym elementem jest w tym kontekście jakość życia i ograniczenie zanieczyszczeń cywilizacyjnych, takich jak, bardzo uciążliwy w ostatnich latach, smog. Wszystkie plany urbanistyczne, czy nawet mała architektura, powinny zatem uwzględniać konieczność sadzenia nowych drzew i tworzenia przyjaznych dla środowiska ekosystemów. Dotyczy to również przestrzeni handlowych, które zgodnie z tym założeniem powinny wpisywać się w proekologiczne i prozdrowotne planowanie przestrzenne z zielenią jako priorytetem. Wszyscy chcielibyśmy, aby jak najszybciej było możliwe swobodne, rodzinne spędzanie czasu zarówno w przestrzeniach handlowych, jak i parkach, czy korzystanie z atrakcji miejskich. Mamy nadzieję, że świat polityki, nauki, biznesu i medycyny zjednoczy się w walce z wirusem i sytuacja na świecie zostanie szybko opanowana. Tymczasem warto pomagać, włączając się w lokalne akcje pomocowe - na przykład dostarczanie posiłków dla seniorów wspierane przez przez lokalne restauracje z Wilanowa, robienie zakupów najbardziej potrzebującym czy też zorganizowane akcje pod hasłem „zostań w domu”. liczy się każda inicjatywa i forma pomocy, wspieranie siebie na wzajem i wspólne radzenie sobie z obecną sytuacją.

Czerwiec Teraz Wilanów 37


Zdrowie i sport

BąDŹ NIE DO ZATrZYMANIA Jak dziś dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne? Poniżej dam Ci 10 wskazówek jak zadbać o swój organizm, zdrowie, nie przytyć i nie zwariować w tym trudnym czasie: Nazywam się Mateusz Bierzanowski i dziś pomagam ludziom osiągnąć im swoje wymarzone cele sylwetkowe, zdrowotne i przekazuje mnóstwo pozytywnej energii. Ukształtowały mnie zapasy. Ten sport trenowałem przez 20 lat. To była dla mnie szkoła życia. Każdy dzień jest jak zawody, a Twój przeciwnik to lenistwo, wymówki, marnowanie czasu na głupoty. Jeśli chcesz wygrywać i to nie ważne, czy w życiu, sporcie czy w biznesie, musisz zmienić swoje nawyki, musisz wymagać od siebie więcej. Warren Buffet powiedział kiedyś: „Gdy fala opada, wtedy dopiero okazuje się, kto pływał nago. 1. NIE Ma, ŻE SIę NIE Da - Mimo, to że siłownie są pozamykane, na szczęście nie zostaliśmy odłączeni od świata, czyli od internetu. To właśnie tam dziś kluby fitness, trenerzy i między innymi ja prowadzę treningi online. 2. WySTaRCZy ChCIEĆ - Sytuacja jaką mamy, to pewnego rodzaju sprawdzian dla wielu z nas. nie masz dostępu do bieżni? To nie jest problem by od razu panikować. Wystarczy, że włączysz sobie muzykę i będziesz w domu robił przez około 30-45 min na zmianę pajacyki, przysiady, pompki, mięśnie brzucha, bieg w miejscu, wy38 Teraz Wilanów Czerwiec

kroki. Po pierwsze, jeśli zrobisz to w odpowiednim tempie, to spalisz praktycznie tyle samo kalorii co w siłowni na bieżni. 3. MIęSIEŃ SySTEMaTyCZNOŚCI Z treningiem w domu jest jak z każdą czynnością. na początku jest trudno, potem już jakoś leci. nie musisz ćwiczyć codziennie. Wystarczy, że wykonasz trening w domu 2-3 razy w tygodniu. Efekty, to przede


Zdrowie i sport wszystkim powtarzalność. Mając teraz „trochę”, więcej czasu powinniśmy wytrenować w sobie ten mięsień. 4. JakOŚĆ, nie jakoś - wyobraź sobie, że szef daje Ci jakieś zadanie do wykonania. Wykonujesz je ze starannością, czy robisz po tzw. łebkach? Będąc zamkniętym w domu, nie jedz 10 razy w ciągu dnia. Zjedz 3-4 posiłki, ale porządne. Przyłóż się by wyglądały one kolorowo, a w dodatku były dla Ciebie najlepszej jakości paliwem. odpuść ciągłe maratony do lodówki. 5. NIE „TaNkuJ” - wystarczy zamknąć ludzi na kilka tyg. w domu, a półki z alkoholem w sklepach nagle robią się puste. Alkohol, to też kalorie,nie zapominajmy o tym. A przy okazji wzmaga on łaknienie. Dbając o swoje zdrowie, starajmy się unikać napojów %. Specjalnie użyłem tu słowa „unikać”, nie wyeliminować. nasz organizm jest bardzo mądry, jeśli mu czegoś zakażemy, to będzie tego chciał jeszcze bardziej. Dlatego pamiętajmy, by zachować odpowiedni balans w ilości wypijanych trunków. 6. WykORZySTaJ TO - ja powtarzam materiały ze szkoleń, a Ty jak wykorzystasz czas po przerwie? Wyznacz sobie jakiś cel, zrób coś na co wcześniej nie miałeś czasu, czytaj książki, słuchaj podcasty, oglądaj na youtube ludzi, którzy przekazują wartość, zdobądź jakąś wiedzę, netflixa zamień na naukę języka obcego lub czytanie ciekawych artykułów. narzekamy, że nie mamy czasu wolnego. A kiedy mamy go nadmiar, to nie potrafimy go wykorzystać. 7. PTSD (Post traumatic stress disorder – czyli zespół stresu pourazowego) - to choroba dotykająca najczęściej ludzi wracających z misji wojskowej, ale i nie tylko. Pandemie, kataklizmy również wywołują jej objawy. Izolacja źle wpływa na człowieka, który na co dzień żyje w strukturze społecznej. Dlatego, proponuję raz dziennie wykonać minimum dwa telefony lub rozmawiać przez kamerkę z kimś znajomym. nie pozwól by Twój organizm oszalał z samotności. 8. PLaNOWaNIE - zaplanuj co będziesz robił w ciągu dnia inaczej czas przeleci Ci przez palce. Wyznacz sobie zadania, jakie chcesz zrealizować danego dnia, w odpowiednich ramach czasowych. Może miałeś/aś sprzątnąć strych, piwnicę, garaż, swoją garderobę, przeczytać jakąś

książkę? Może masz setki zaległych zadań, na które nigdy nie było czasu? Wpisz wszystko i w realnych zakresach czasowych to rób. Dzięki temu znów będziesz miał poczucie spełnienia, że nie zmarnowałeś tego czasu. P.S. nawet przy myciu okien spalamy kalorie. 9. baLaNS - by zadbać o swoje zdrowie, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ciało, ale przede wszystkim psychikę. Dlatego nie oglądaj za dużo telewizji, informacji o pandemii. Przesyt tymi informacjami może wywołać u Ciebie duży stres, a nawet atak paniki. Stres nie jest witaminą zdrowia. Zadbaj o swoją psychikę i zamiast TV słuchaj radia. Pamiętaj o balansie - nie karm się wiadomościami 24/h. 10.SIłOWNIa ChaRakTERu - to tytuł książki, w której przeczytałem, że mózg ma mięśnie, które również należy trenować i rozwijać. Czas, który mamy jest idealny, by popracować nad swoimi słabszymi stronami. Jeśli jesteś mało pewny siebie, nie asertywny, masz problem z prokrastynacją, walczysz z wewnętrznym krytykiem, to teraz jest moment, by swoje mięśnie charakteru podciągnąć. Jak masz to zrobić? Są dwie opcje. Po pierwsze, przeszukujesz cały Internet wszerz i wzdłuż w poszukiwaniu odpowiedzi na swoje pięty achillesowe. Po drugie, zachęcam Cię do nabycia książki pt. “Siłownia Charakteru - wytrenuj swój sukces”. kryzys i pandemia, a raczej izolacja i zamknięcie nas w domach, mimo wszystko, jest także ogromną szansą, by w końcu zwrócić uwagę na siebie i swoje zdrowie. Sport jest trampoliną, która pomogła mi spełnić wiele moich marzeń. A Ty co robisz, jak ćwiczysz? Jeśli potrzebujesz zaangażowanego trenera i motywacji to właśnie go znalazłeś :) Pozdrawiam, Mateusz Bierzanowski, Trener personalny tel.+48 503606131 „Bądź nie do zatrzymania”

Czerwiec Teraz Wilanów 39


Rekreacja/sport/Wawa Wake

WAWA

- wakacyjny klimat na wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki W tym roku wszelkie plany wyjazdowe dostaĹ‚y mocno w kość. Ale czasem okazuje siÄ™, Ĺźe wyjÄ…tkowe miejsca znajdujÄ… siÄ™ tuĹź obok nas. I nawet o nich nie wiemy. Do takich miejsc zalicza siÄ™ kompleks rekreacyjno-sportowy WaWa WakE. Zlokalizowany w okolicy konstancina, dziesięć minut drogi z Wilanowa. DnA miejsca dobrze deďŹ niujÄ… cztery sĹ‚owa: woda, plaĹźa, sport i relaks. kaĹźdy znajdzie tu coĹ› dla siebie. na spragnionych aktywnoĹ›ci czekajÄ… dwa wyciÄ…gi do wakeboardu i sześć profesjonalnych boisk do siatkĂłwki plaĹźowej. Z kolei entuzjaĹ›ci szeroko pojÄ™tego chilloutu z pewnoĹ›ciÄ… doceniÄ… plaşę z leĹźakami, baldachimami i parasolami. ZnajdÄ… siÄ™ nawet najprawdziwsze palmy! A w zestawie ze schĹ‚odzonym napojem z palemkÄ…, to juĹź w ogĂłle moĹźna siÄ™ poczuć, jak na egzotycznym urlopie. RodzicĂłw prawdopodobnie ucieszy fakt, Ĺźe mogÄ… teĹź sobie urzÄ…dzić mini wakacje od swoich pociech. A to za sprawÄ… pĹ‚ywajÄ…cego placu zabaw, czyli prawdziwego hitu wĹ›rĂłd mĹ‚odszych goĹ›ci. Dmuchane tory przeszkĂłd, zjeĹźdĹźalnia, piramida

– moc wraĹźeĹ„ gwarantowana. oczywiĹ›cie wszystko pod czujnym okiem ratownika. Rodzice mogÄ… spoglÄ…dać co jakiĹ› czas znad, wspomnianej wczeĹ›niej, palemki đ&#x;˜‰ Czy to po wodnych szaleĹ„stwach, czy po klasycznym „plaĹźinguâ€?, kaĹźdy prÄ™dzej czy później zgĹ‚odnieje. W restauracji znajdziemy miÄ™dzy innymi menu grillowe, burgery, domowy hummus, lub specjalność obiektu – pizzÄ™ w piÄ™ciu smakach. TakĹźe bez wielkiego planowania i pakowania, dziesięć minut drogi i moĹźemy przenieść siÄ™, jeĹ›li nie na polskie Bali, to przynajmniej na rodzime Mazury. W poĹ‚Ä…czeniu z plaşą. no i niech bÄ™dzie, Ĺźe Bali (te palmy‌).

www.wawawake.pl

jesteśmy partnerem PÓłKOLONIe 2020 w wilanowie zorganizowany przez ROYAL WILANÓW 40 Teraz Wilanów Czerwiec


Rekreacja/sport/Wawa Wake

WAKE

Czerwiec Teraz Wilanรณw 41


Lato w mieście

BEZPIECZNE PółKOLONIE Czy już wiecie jak w tym roku będą wyglądać Wasze wakacje? Biorąc pod uwagę ogólną, globalną sytuację, mogę tylko przypuszczać, że Wasze wakacyjne plany uległy poważnej modyfikacji. Jeśli w ogóle planujecie wybycie z miasta to zapewne bardziej ostrożnie niż zazwyczaj wybieracie miejsce, gdzie zdecydujecie się spędzić Wasz wolny czas. A co, jeśli zostajecie w mieście? Co może być alternatywą? I najważniejsze - co możecie zaproponować Waszym dzieciom, żeby spędziły czas kreatywnie i bezpiecznie? Myśleliście o półkoloniach w mieście? Warto się rozejrzeć i wybrać te najlepsze dla Waszej Pociechy. Mały RaNkINg na półkolonie w mieście każdego roku decyduje się naprawdę wielu rodziców. Powodów jest przynajmniej kilka: - raczej żaden rodzic nie ma aż tyle urlopu, by zapewnić swojemu dziecku opiekę przez cały czas trwania wakacji, - nie każdy ma dziadków czy innych członków rodziny w tym samym mieście, a dziecko trzeba przecież pozostawić pod opieką, - u znajomych bliższych lub dalszych nasze dziecko może zatrzymać się przez kilka dni, ale niekoniecznie przez kilka tygodni, - nawet, gdy pracujemy z domu i mamy możliwość, aby nasze dziecko było pod naszą opieką, uwierzcie mi, że po kilku dniach, i my i dziecko, będziemy szukać innej alternatywy spędzania czasu... i tu naprzeciw wychodzą właśnie półkolonie. aTuTy: - półkolonie organizowane są w mieście, w którym mieszkamy (łatwo załatwimy sprawę ewentualnego dowozu dziecka na miejsce) - wybór proponowanych półkolonii jest naprawdę duży, więc jest w czym wybierać i każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie - program półkolonii jest zazwyczaj bardzo bogaty i ułożony w taki sposób aby wyjść naprzeciw zainteresowaniom dzieci w każdym wieku - proponowane przeróżne aktywności (także ruchowe) odbywają się i w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu - podczas półkolonii dzieci zwiedzają także ciekawe miejsca w mieście i mają zajęcia w plenerze - osoby, które zajmują się dziećmi mają do tego odpowiednie przygotowanie, są kreatywne, energiczne, mają doświadczenie w pracy z dziećmi i wiedzą w jaki sposób angażować wszystkich uczestników półkolonii, wiedzą też jak zachować się w sytuacjach nagłych, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo - podczas pobytu na półkoloniach dzieci mają zorganizowany czas od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia i wszyscy uczestnicy mają zapewnione odpowiednie wyżywienie. każda półkolonia powinna być zgłoszona do kuratorium oświaty. Tym samym rodzic może być pewny, że sprawdzone są kwalifikacje osób, które będą zajmować się ich dzieckiem oraz, że miejsce, w którym półkolonie się odbywają jest miejscem bezpiecznym, posiadającym pozwolenia zarówno ze strony Stacji Sanepidemiologicznej oraz Straży Pożarnej. 42 Teraz Wilanów Czerwiec

Półkolonie... czyli co? Czyli przeróżne zajęcia odpowiednie dla każdego. To takie bardzo kreatywne działanie w wielu obszarach każdego dnia. Wszystko odbywa się na zasadzie dobrej zabawy i ma być przyjemnością dla dziecka. Mogą być jedno-tematyczne albo bardzo różnorodne. Zazwyczaj trwają tydzień i jedno jest pewne - dzieje się dużo i intensywnie. Dzień matematyczny. Absolutnie każde dziecko ma potencjał aby rozwijać zdolności matematyczne. Tak - mowa nawet o młodszych dzieciach. Wprowadzanie konkretnych narzędzi edukacyjnych i nauczanie matematyki przez zabawę, pozwala dzieciom zrozumieć, że matematyka otacza je zewsząd, a coś co dla dziecka jest abstrakcją, staje się namacalne i zrozumiałe. Dzieci uwielbiają matematykę, jeśli obowiązuje zasada, że zanim dziecku zostanie pokazany symbol, pozna ono jego reprezentację sensoryczną. Dlatego, aby obudzić w dziecku potencjał matematyczny przede wszystkim ruszamy się i zaczynamy od koraliczków, patyczków, różnej długości beleczek, tasiemek, ważymy, przeliczamy prawdziwe owoce i cukierki... Tak nauczana matematyka jest w stanie wygenerować olbrzymi potencjał dziecka i na pewno nie będzie kojarzyć się ze stresem i wkuwaniem na pamięć czegoś, co dla dziecka jest niezrozumiałe. Fajny dzień? Dzień konstruowania. klocki to pierwsza rzecz jaka przychodzi nam do głowy, kiedy mowa o zabawach konstrukcyjnych. Jednak do skomplikowanych zabaw konstrukcyjnych należą także: lepienie, wyrabianie, wznoszenie zamków z piasku, usypywanie mostów, zabawa ciastoliną, piaskiem kinetycznym, masą solną, nawlekanie guzików i koralików na druty i sznurki,


Lato w mieście tworzenie modeli z mniejszych elementów, majsterkowanie i konstruowanie gier planszowych. Wszystkie powyższe angażują wyobraźnię i mechanizmy związane z planowaniem i wpływają doskonale na integrację sensoryczną i usprawnianie motoryki małej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cały procesie tworzenia- konstruowania, ma dla rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka ogromne znaczenie. Wszelkie zabawy konstrukcyjne inspirują, pozwalają realizować fantazje budowlane, dają dzieciom w każdym wieku wiele radości i bezsprzecznie stanowią okazję do nabywania nowych doświadczeń zarówno intelektualnych jak i emocjonalnych. Poza tym tego typu "kreatywne tworzenie" zawiera w sobie i element matematyki i jest wstępem do programowania, z którym dzisiejsze dzieci stykają się na co dzień lub zetkną się lada chwila. Dzień językowy. Dzieci uwielbiają uczyć się innych języków. Jeśli więc zaproponujemy im piosenki, wierszyki, puzzle, bajki czy ciekawe projekty językowe - będą zachwycone. Jeśli jeszcze dorzucimy do tego zabawę pacynkami czy nakręcanie teledysków albo przeprowadzanie wywiadów w języku obcym... świetne zajęcia murowane. Dzień muzyczny. Muzyka jest wspaniałym bodźcem dla rozwijającego się mózgu dziecka i powinna być stałym elementem pobudzającym jego rozwój. Świetnie sprawdzą się podczas takiego dnia - konkursy muzyczne, grane na instrumentach, wspólne śpiewanie, karaoke, tworzenie własnych piosenek czy układów choreograficznych. Będzie wesoło i aktywnie. Dzieci mogą stworzyć też własną listę przebojów, a dzień zakończyć dyskoteką. Dzień teatralny. Dzieci lubią odgrywać role. Dzieci uwielbiają zabawy tematyczne oraz zabawę w teatr. Zabawa w teatr, występowanie, teatr kukiełkowy i każdy inny rodzaj teatru daje dzieciom możliwość wyrażania siebie w bardzo różnych formach ekspresji - w mowie, ruchu, geście, śpiewie, a nawet w rysunku czy pewnym rodzaju 'architektury wnętrz' - jeśli dzieci samodzielnie przygotowują scenografię do przedstawienia lub ozdabiają swoje kostiumy czy rekwizyty. nauka roli usprawnia pamięć i skłania dzieci do zapamiętywania utworu, usprawnia mowę, dykcję, poszerza słownictwo. Udział w próbach i w samym przedstawieniu wyostrza zmysł obserwacji i uważnosć. Bardzo często podczas półkolonii dzieci przygotowują się do przedstawienia teatralnego, które potem przedstawią rodzicom.

Dzień artystyczny. Malowanie, kolorowanie, wycinanie, wyklejanie. Warsztaty mydlarskie lub ceramiczne. Fotografia, ilustrowanie, tworzenie własnych kolorowych magazynów i w końcu stworzenie fantastycznej wystawy. Taki dzień jest wspaniały dla każdego artysty, a wiele dzieci ma potencjał artystyczny. Dzień gotowania. Przepisy i zabawa w restaurację, krojenie, mieszanie i wspólne gotowanie. Danie mniejsze lub większe, desery, koktajle, kanapki i sałatki. Wszyscy robią to samo lub pracują przy własnych stacjach - dla małych kucharzy rewelacja. Dzień z przyrodą. nic tak nie ułatwia uczenia się, jak kontakt dziecka z naturą. Dzieci, które eksplorują i doświadczają wśród przyrody nigdy się nie nudzą, nie marudzą i nie narzekają. nie mają na to po prostu czasu - nieustannie działają. Są zafascynowane wszystkim - patyczkami, roślinkami, pajęczyną i pająkiem, żuczkiem, szyszkami, budowaniem domu dla mrówek, konstruowaniem żaglówki z patyków, budowaniem szałasu. Podczas zabaw opowiadają sobie niewiarygodne historie, odgrywają role, fantazjują. Bardzo chętnie liczą i rysują albo piszą patykami po ziemi. obserwują jak zmienia się pogoda. Planują, dzielą się obowiązkami, dojrzewają społecznie, stosują się do reguł i zasad, bo natura działa według ściśle określonych cykli. Zazwyczaj w plenerze dzieci bardzo się o siebie troszczą i współdziałają ochoczo ze sobą. Cały czas rozwijają dużą i małą motorykę, uczą się skupiać i koncentrować. Im więcej i częściej dziecko spędza czasu na łonie natury z innymi dziećmi tym bardziej kreatywne jest jego podejście do rzeczywistości. W plenerze bardzo często są proponowane dzieciom różne aktywności ruchowe - zawody, gra w piłkę czy spędzanie czasu na placu zabaw. W pomieszczeniach natomiast odbywają się tańce, gimnastyka czy... joga dla dzieci. Półkolonie to także świetna okazja, aby dziecko mogło się usamodzielnić i nabrać odwagi podczas, gdy przebywa w nowym otoczeniu i z nieznanymi sobie dziećmi. To taki mały wstęp do kolejnych etapów samodzielności - na przykład wyjazdu na obóz czy kolonię w przyszłym roku:) kasia Dołhun

Katarzyna Dołhun Lektor i metodyk angielskiego i niemieckiego. Nauczyciel wych. przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Montessorii, metodą Helen Doron. Edukator w Akademii Edukacji Bliżej Przedszkola i Edu Nation. Słuchacz Szkoły Trenerów Biznesu. Autorka książek nauczania angielskiego dla dzieci i artykułów o wielojęzyczności i pracy z dziećmi. Szkoleniowiec. Autorka bloga mamametodyk.pl

Czerwiec Teraz Wilanów 43Dołącz do nas!

Półkolonie w RoyAL Wilanów

Półkolonie 2020 w royal wilanów ZaPrasZamy wsZysTkiE DZiEci Do wsPólnych arTysTycZnych wakacji!

Program Półkolonii w royal wilanów: PoniEDZiałEk - PiĄTEk od 9.00 do 17.00)

oPiEka mEDycZna PoDcZas Trwania Turnusów, coDZiEnniE oDkażany oBiEkT royal wilanów

• aktywności ruchowe • animacje artystyczne ze śpiewem, tańcem, instrumentami • kurs językowy (język angielski oraz język hiszpański) • zajęcia aktorskie, muzyczne, taneczne • spotkania z ciekawym zawodem • kurs fotograficzny • gotuj razem z nami • warsztaty z cukiernictwa • gry oraz zabawy edukacyjne i integracyjne • przedstawienia teatralne • czytaj razem ze znanym aktorem • warsztaty z malarstwa oraz rysunku • kino • aktywności i plażowanie w wawa wakE

gEnialna ZaBawa! Duża PrZEsTrZEŃ na i PiĘTrZE w royal

wilanów oraZ akTywności

na świEżym

PowiETrZu

dla dzieci 5-12 lat / od 01.07.2020 - 30.08.2020 od poniedziałku do piątku / od godz. 9.00 do 17.00 / Turnusy: Każdy tydzień

Za p is y i in f or m a c j e : +4 8 5 7 0 1 11 117, + 48 512 084 770 r o y al w il an ow. po lk o lo n i e @g m ai l. co m M

A

G

A

Z

Y

N

M i e s i ę c z n i k

b e z p ł a t n y


II ETAP JUŻ W

SPRZEDAŻY