Tenalablade 2 2014

Page 1

ÅRGÅNG 17 / 2014 - Nr: 36

Utgiven av Tenala byarådsförening r.f.

Daghemmet

-biblioteket tar form

Päiväkoti

-kirjastorakennus alkaa hahmottua

Drömmar uppfylls Unelmien toteuttaminen

Sid / Sivu 26-27

Sid / Sivu 10-11

Ny församling Uusi seurakunta Sid / Sivu 20-21

Prästgården Pappila Sid / Sivu 24-26

Jon och Victoria på Villa Christine

NTH vill hållas kvar i trean

Det var i Tenala som Jon och Victoria fann sitt drömställe. Verksamheten i Villa Christine fortsätter och utvecklas efterhand.

Lite i skymundan har Tenala fått ett lag på division 3-nivå i bollsport.

Villa Christinen Jon ja Victoria

NTH säilyttää paikkansa kolmosessa

Jon ja Victoria löysivät Tenholasta unelmapaikkansa. Toiminta Villa Christinessä jatkuu ja kehittyy. Sid / Sivu 16-17

Hiukan huomaamatta on Tenhola saanut joukkueen palloilulajin 3. divisioonaan. Sid / Sivu 14-15


2

Bästa läsare

Hyvä lukija

Årets Tenaladag drog som vanligt rikligt med publik men deltagandet var passivare än det brukar. Till en del berodde det säkert på värmen men kanske konceptet också börjar bli utslitet. Den senare tanken dök upp på arrangörsföreningarnas uppföljningsmöte i början av hösten. Tenaladagens program har bestått av delar som skötts av olika föreningar enligt invant mönster. Upprepningarna är på gott och ont. Visst kan det vara trevligt för publiken att hitta gamla bekanta inslag men efter en tid blir risken för stagnation allt större. Dessutom blir sommarevenemangen allt fler och därmed tävlingen om publikens gunst allt hårdare. Tenaladagens arrangörsföreningar var eniga om att nu behövs krafttag för att vi skall kunna erbjuda besökarna något nytt sommaren 2015. Vi har därför gjort en ansökan om bidrag för att kunna anställa en person med uppgift att planera och koordinera Tenaladagen nästa sommar. Med en person enkom för detta tror vi att vi ska kunna prestera inte bara något nytt utan också kunna bygga upp ett koncept som står sig i konkurrensen mellan de många sommarevenemangen i Västnyland. En som redan anställts är vår nya byahjälp. Erfarenheterna av den förra byahjälpen var goda så vi beslöt att ta vara på möjligheten en gång till. Tenalas nya byahjälp heter Robin Nylund och han kommer att jobba för oss ända till juni nästa år. Robin kan anlitas för enkla hem- och gårdssysslor eller om man har problem med dator, TV eller andra tekniska prylar så är det bara att slå en signal till Robin. Nu är det upp till oss tenalabor att använda oss av den här tjänsten och visa projektets finansiär Nylands NMT-central att projektet behövs och att efterfråga finns! Information om hur du kan anlita byahjälpen finns på tenala.fi eller så kan du ringa Robin direkt (044 7888 453). På tal om att utnyttja resurser så vill jag här påminna om Tenalas hemsida tenala.fi. Märk att jag skriver Tenalas hemsida och inte byarådets hemsida! Händelsekalendern på tenala.fi är öppen för alla föreningar, företag och privatpersoner som ordnar möten och evenemang i Tenala. Samtidigt som eller i god tid före ni använder era vanliga informationskanaler (VN, FB och egna hemsidor) är det bara att sända informationen till info@ tenala.fi så får vi alla ortens evenemang på ett ställe. Det är något som säkert uppskattas av utsocknes, sommargäster och de aktiva Tenalabor som deltar i många evenemang. Slutligen vill jag personligen och på byarådets vägnar önska alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Tenholapäivä veti tänäkin vuonna runsaasti yleisöä, mutta osanotto oli tavallista laimeampaa. Osittain tämä varmasti johtui helteestä, mutta ehkä päivän ohjelma alkaa olla jo liiankin tuttu ja kulunut. Tähän tulokseen tultiin järjestäjäyhdistysten syksyllä pidetyssä seurantakokouksessa. Tenholapäivän ohjelma on koostunut eri järjestäjien totuttuun tapaan hoidetuista osista. Tällä on puolensa. Tietenkin yleisöstä voi olla mukavakin löytää tuttuja tapahtumia, mutta vähitellen pysähtyneisyyden vaara kasvaa. Lisäksi kesätapahtumia jatkuvasti tulee lisää ja kilpailu yleisöstä kovenee sen myötä. Tenholapäivän järjestäjäyhdistykset olivatkin yksimielisiä siitä, että nyt tarvitaan voimakkaita otteita, jotta voidaan tarjota vierailijoille jotain uutta kesällä 2015. Sen takia olemme tehneet tukihakemuksen voidaksemme palkata henkilön, jonka tehtävä olisi suunnitella ja koordinoida ensi kesän Tenholapäivä. Tähän tehtävään keskittyvän henkilön avulla uskomme voivamme paitsi luoda jotain uutta, myös rakentaa sellaisen ohjelmakokonaisuuden, joka pystyy kilpailemaan muiden Länsi-Uudenmaan kesätapahtumien kanssa. Eräs joka jo on palkattu, on uusi kyläavustajamme. Kokemukset edellisestä kyläavustajasta olivat hyviä, joten päätimme tarttua mahdollisuuteen uudestaan. Tenholan uusi kyläavustaja on Robin Nylund ja hän tulee työskentelemään meille ensi kesäkuuhun asti. Robin voi suorittaa pieniä koti- ja pihatöitä tai jos on ongelmia tietokoneen, television tai muiden teknisten laitteiden kanssa, niin ei muuta kuin soitto Robinille. Nyt meidän Tenholalaisten on näytettävä projektin rahoittajalle, Uudenmaan ELY-keskukselle, että projekti on tarpeellinen ja että kysyntää on! Lisää tietoa löydät kotisivulta tenala.fi. Voit myös soittaa suoraan Robinille (044 7888 453). Resurssien käyttämisestä puheen ollen, niin haluan muistuttaa Tenholan kotisivusta tenala.fi. Huomaa, että kirjoitan Tenholan kotisivu eikä kylätoimikunnan kotisivu! Kotisivun tapahtumakalenteri on avoin kaikille yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille jotka järjestävät kokouksia tai tapahtumia Tenholassa. Samalla kun tai hyvissä ajoin ennenkuin käytätte tavallisia tiedotuskanavianne (lehdet, FB tai omat kotisivut), voitte lähettää tiedon tapahtumasta osoitteeseen info@tenala.fi. Näin saamme kaikki tapahtumat yhteen paikkaan. Tätä varmasti ulkokuntalaiset, kesävieraat ja ne aktiiviset tenholalaiset jotka osallistuvat moneen tapahtumaan arvostavat. Lopuksi haluan henkilökohtaisesti ja kylätoimikunnan puolesta toivottaa kaikille lukijoille oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kent Gustafsson vice ordf.

Kent Gustafsson varapuh. joht.


Tenala byarådsförening styrelse 2015 Tenholan kylätoimikunnan hallitus 2015 ÅRGÅNG 17 Ordförande / Puheenjohtaja

info@tenala.fi / 044 7888 453 Tenalablade utkommer två gånger per år. Utgivare: Tenala byarådsförening rf Ansvarig utgivare: Kim Holmberg Ansvarig redaktör: Börje Broberg I redaktionen: Roland Granberg Foto: Krister Slöör Översättning: Johan Lindgren Layout & Ombrytning: MR MEDIA Oy Ab Upplaga: 1 800 ISSN: 2323-7384

Kent Gustafsson 040 504 5171

kent.m.gustafsson@gmail.com

Medlemmar / Jäsenet Annika Sjöblom 040 755 6305

annika.sjoblom@raseborg.fi

Jenny Fabritius 0400 514 042

jenny.fabritius@raseborg.fi

Börje Broberg 044 541 0679

brunos@minmail.fi

Lars-Ove Backman 0400 202 728

larre.backman@pp.inet.fi

Tenalablade ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija: Tenholan kylätoimikunta ry Vastaava julkaisija: Kim Holmberg Vastaava toimittaja: Börje Broberg Toimituksessa: Roland Granberg Kuvat: Krister Slöör Käännökset: Johan Lindgren Layout & Taitto: MR MEDIA Oy Ab Levikki: 1 800 ISSN: 2323-7384

Magnus Selenius 0400 844 030

selema@surfnet.fi

Mari Selenius 040 7656 692

mariselema@surfnet.fi

Jan Lindroos 0440 542 121

jan.lindroos@2me.fi

Bli medlem i Tenala byarådsförening! Har du skrivit in dig som medlem i vårt byaråd? Om inte, kan du göra det genom att betala in medlemsavgiften 5 euro på konto : FI54 4055 5820 0131 62 Vänligen fyll i ditt namn och adress i meddelandefältet. (endast då kan vi posta Tenalablade på din hemadress)

Tule tukemaan Tenholan kyläyhdistyksen toimintaa ja liity jäseneksi! Jäsenmaksu on 5€/ henkilö. Yhdistyksen tilinumero on: FI54 4055 5820 0131 62 Maksaessasi muista ilmoittaa nimesi ja osoitteesi, jotta voimme postittaa sinulle Tenalabladen!

Lions jubileumsloppis blev en framgång

Lionskerhon juhlakirppis oli menestys

Lions Club Tenala-Bromarf kan vara mycket nöjd med sin 40-årsjubileumsloppis senaste sommar. Besökarantalet var 1.422 betalande, vilket är snudd på rekord, berättar Lionsbrodern Bo Jansson. Nettobehållningen, som går till olika allmännyttiga projekt och behov, var 13.500 euro. Lägg därtill att klubben också ordnade lagerloppis längre fram på hösten, så kan man anta, att året har varit mycket framgångsrikt för bröderna.

Lion Club Tenala-Bromarf voi olla erittäin tyytyväinen viime kesän 40-vuotisjuhlakippriksen tulokseen. Tapahtumaan saapui 1.422 maksanutta vierasta, mikä on ennätys tai lähes ennätys, kertoo Lionsveli Bo jansson. Kirppiksen nettotuotto oli 13.500 euroa, mistä voidaan jakaa avustusta eri yleishyödyllisiin projekteihin ja tarpeisiin. Tähän voidaan vielä lisätä syksyn varastokirppis. Lionsveljet voivat varmasti olla tyytyväisiä onnistuneeseen vuoteen 2014.

3


Händelser på Bygdegården 2014 Onsdag Zumbainspirerad dans kl. 18.15-19.15 Ledare: Anna Lind, MBI Fredag, jämna veckor. Bygdegården öppen för ungdomar, kl. 15.00-21.00 Ledare: Raseborgs stads ungdomsarbetare December 13.12 Luciafest kl. 17.00. Kröning av årets lucia, program, kaffeförsäljning och lotteri

2015 Onsdag Zumbainspirerad dans kl. 18.15-19.15. Start 7.1 Ledare: Anna Lind, MBI Fredag, jämna veckor. Bygdegården öppen för ungdomar, kl. 15.00-21.00 Ledare: Raseborgs stads ungdomsarbetare Tisdag Parkverksamhet barn 2-5år kl. 10.00-12.00. Start i mars el. april, beroendet lite på vädret. Anmälan senast dagen före per sms till Katarina Lindholm 050 329 4780, 2€/barn Arr. Folkhälsan, Februari 24.2 TUF VÅRMÖTE kl. 19.00. Stadgeenliga ärenden och kaffeservering April 11.4 LOPPIS kl. 9-12. Passa på att vårstäda era garderober och garage, här har ni ypperligt tillfälle att få bort sådant ni inte längre behöver, men ändå inte vill slänga. Vill man sälja inomhus är priset 10€/ försäljare (1 bord ingår) och ute 5€/försäljare (eget bord med). Kontaktperson är Sandra Wikström 040 740 2388

4

14.4 GÅRDSTALKO kl. 18.00. Vi krattar och vårstädar (om vädret tillåter). Tag egen kratta med! Föreningen bjuder på kvällsbit. 19.4 LYXSÖNDAG kl. 11.00-16.00. Passa på att unna dig själv lite lyx i vardagen. Vi har samlat ihop personer som utför olika behandlingar, allt från frisörer, kosmetologer, nagelvårdare, fotvårdare m.m. Kommer även att finns olika konsulenter för hemmaprodukter vid evenemanget. Som avslutning kan man njuta av en mugg kaffe/te och något gott tilltugg från vårt café. Behandlingar och prislista kommer upp närmare “H” dagen, så håll utkik på vår infotavla vid Bygdegården och vår FB- sida. Juni 15-19.6 DANSLÄGER FÖR BARN kl. 9.00-13.00 Ledare Henrika Ekman, Finlands Svenska Folkdansring r.f. 18.6 LÖVNING AV MIDSOMMARSTÅNG kl. 18.00 Detta görs traditionellt kvällen före midsommarafton med hjälp av frivilliga. Alla som är villiga att hjälpa till välkomna! Ta gärna ängsblommor med. 19.6 MIDSOMMARJIPPO kl. 10.00-12.00 med bl. a resning av midsommarstången. Bokning och uthyrning av Bygdegården: Vaktmästare Anton Dahlström 040 702 5494 (säkrast efter kl. 16.00) Bygdegården kan hyras av föreningar, skolor, firmor eller enskilda personer för olika evenemang, fester, kurser m.m. Man kan hyra hela lokalen eller enbart köket och/eller bufféutrymmet. Från Bygdegården kan man även hyra bord, stolar och kärl separat. Mera info på vår hemsida, http://tenalauf.nsu.fi

Nästa år kommer den lokala osten

Ensi vuonna tulee paikallinen juusto

I början av år 2015 har vi chansen att smaka på den första helt lokala osten av P-O Frimans tillverkning. Mjölk från trakten blir basen i den ost, som P-O Friman skall tillverka i sin nya satsning att laga osten från första början hemma i Tenala. Men vi får ge oss till tåls ännu några månader till början av nästa år och då får vi smaka på minst två halvmjuka ostar. Väntans tider känns långa.

Vuoden 2015 alussa saamme tilaisuuden maistaa ensimmäistä P-O Frimanin valmistamaa paikallista juustoa. Se valmistetaan lähialueella tuotetusta maidosta ja koko valmistusprosessi tapahtuu Tenholassa. Mutta meidän on vielä odotettava ensi vuoden puolelle ennen kuin saamme maistaa ainakin kahta puolipehmeää juustoa made in Tenhola.


5


6

I Tenala finns nu en hundförening

Tenholassa toimii nyt koirayhdistys

I Tenala finns nu en ny förening - Tenala Hundförening rf. Idén till föreningen uppstod efter att flera hundägare frågat efter en rastgård i byn. Några personer satte sig ner för att diskutera hur man skulle kunna gå vidare. Föreningen bildades och vi började fundera var en rastgård kunde vara placerad. Raseborgs stad hade förslag på två områden, men efter att vi bekantat oss med områdena konstaterade vi att det skulle ha blivit för dyrt att röja området och bygga en helt ny inhägnad. Någon nämnde att tennisplanen, som stått oanvänd många år, getts som förslag till hundrastgård redan tidigare. Vi skickade en anhållan till Tenala Idrottsförening som äger tennisplanen. Vår anhållan godkändes, till vår glädje, då tennisplanen redan har en inhägnad som endast behöver små förbättringar. Föreningen har nu ansökt om bidrag för att kunna köpa utrustning till rastgården. Tanken är att det från våren 2015 ska ordnas skolningar och aktiviteter för byns hundar och hundägare. Grundkurser i vardagslydnad, agility och första hjälp är bl.a. sådant som planeras. Till framtidsplanerna hör också att bygga en agilitybana på en del av området. Om det finns lokala hundskolare som är intresserade av att hålla kurser, kan man kontakta oss. Vi tar också gärna emot förslag och idéer på skolningar och andra aktiviteter som våra medlemmar önskar. Man kan bli medlem i föreningen genom att skicka sina kontaktuppgifter till vår epost; tenalahf@gmail.com eller via vår Facebook-sida ”Tenala Hundförening r.f.” Vi hoppas få många medlemmar till vår förening! Styrelsen

Tenholassa on nyt uusi yhdistys – Tenala Hundförening rf. Idea yhdistyksestä syntyi, kun useat koiranomistajat kaipasivat kylään koiratarhaa. Muutama henkilö kokoontui keskustelemaan siitä, miten asiassa voisi edetä. Yhdistys perustettiin, ja aloimme miettiä paikkaa koiratarhalle. Raaseporin kaupunki esitti kahta eri aluetta. Tutustuttuamme niihin, totesimme kuitenkin alueiden raivauksen ja kokonaan uuden tarhan rakentamisen tulevan liian kalliiksi. Joku mainitsi, että vuosia käyttämättömänä ollutta tenniskenttää oli jo aikaisemmin ehdotettu koiratarhaksi. Lähetimme tenniskentän omistajalle, Tenala Idrottsföreningenille anomuksen, joka iloksemme hyväksyttiin. Tenniskentällä on jo valmiina aitaus, joka kaipaa ainoastaan pientä parannusta. Voidakseen hankkia varusteita tarhaan, on yhdistys nyt hakenut avustuksia. Tarkoituksena on, että kylän koirille ja koiranomistajille järjestetään keväästä 2015 lähtien koulutustilaisuuksia ja aktiviteetteja. Suunnitteilla on kursseja tottelevaisuudessa, agilityssä ja ensiavussa. Tulevaisuuden tavoitteena on myös rakentaa osalle aluetta agilityrata. Meihin voi olla yhteydessä, jos löytyy paikallisia koirien kouluttajia, jotka haluavat vetää kursseja. Otamme myös mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita jäseniämme kiinnostavista koulutuksista ja muista aktiviteeteistä. Jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostilla osoitteeseen tenalahf@gmail.com tai Facebook-sivumme ”Tenala Hundförening r.f.” kautta. Toivomme saavamme useita jäseniä yhdistykseemme! Hallitus

Postsorteringen flyttade till Ekenäs

Postinlajittelu muutti Tammisaareen

Från första september i år sker sorteringen av post till mottagare i Tenala och Bromarf inte längre i det gamla biografutrymmet på Sockenvägen 26. Postsorteringen sker numera i den gamla tryckerifastigheten på Trollbergsvägen i Ekenäs, på samma plats som all post till mottagare i Ekenäs också behandlas. För postmottagarnas del har ändringen medfört att man kan få sin post en annan tid än tidigare, eftersom utdelningsrutterna delvis gjorts om som en följd av att sorteringen numera sker i Ekenäs. Postombudsverksamheten fortsätter som tidigare hos Frimans Diversehandel.

Syyskuun alusta lähtien ei Tenholan ja Bromarfin alueiden vastaanottajien postia ole enää lajiteltu entisen elokuvateatterin tiloissa Pitäjäntiellä. Postinlajittelu hoidetaan nykyään vanhassa painotalossa Tammisaaren Trollbergintiellä, jossa myös kaikki Tammisaaressa jaettava posti käsitellään. Vastaanottajien osalta muutoksia on tullut postin jakeluaikoihin, sillä jakelureittejä on Tammisaaressa tapahtuvan lajittelun myötä osittain muutettu. Asiamiespostitoiminta jatkuu Frimans Diversehandelnissa kuten ennenkin.


7


”Maahanmuuttajan” mietteitä Joulua odotellessa Kun joulunaika lähestyy, alkavat tontut tehdä pistokokeita myös täällä Tenholassa. He kiinnittävät erityistä huomiota siihen, kuinka kiltisti suhtaudumme kanssaihmisiimme. Senpä takia kerron tontuillekin tiedoksi, että Tenholassa asuu varsin hyväntahtoista väkeä. Tiedän sen aivan varmasti, sillä olen asunut täällä nyt reilusti kymmenen vuotta. Tulen alun perin suomenkieliseltä alueelta, olin töissä Helsingissä yli 30 vuotta ja sen jälkeen halusin muuttaa maalle takaisin. Osa tärkeistä, viihtymistä parantavista asioista eivät ole pelkästään tenholalaisia, vaan liittyvät laajemminkin LänsiUusimaahan. Se ei haitanne, Tenhola on erinomainen tukikohta tehdä tutkimusmatkoja naapurikylienkin puolelle.

Naapurit kultaisia Töistä lähtiessä tuntui siltä, että haluaisin asua mahdollisimman kaukana muista ihmisistä. Tänä päivänä olen iloinen, että lähettyvillä on ihania naapureita, joitten kanssa voi nauraa ja harmitella ja pyytää apua sitä tarvitessaan. Vielä töissä käydessäni talon aikaisempi omistaja kävi valvomassa öljylämmitystä, muutettuamme naapuri auttoi remontin teossa ja nyt toinen naapuri auraa pihan lumisina talvina. Seinillä on naapureiden antamia kuvia talosta sen aikaisemmassa asussaan. Pihalla on naapureilta saatuja sekä perennoita että hyötykasveja ja lukuisia puiden ja pensaiden alkuja.

Historian siipien havinaa Ruukit ovat merkittävässä roolissa koko seudun historiassa, Tenholassa ovat kuitenkin olleet ikiomat ruukkinsa, Skogsby , Trollshovda, Kullaa ja Koski. Mutta on mukava retkeillä naapurikyläänkin, Kuuston ruukki jälleen kerran ystävällisen naapurin opastuksella oli mahtava kokemus. Mieleen tulee väkisinkin rinnastus, Kuusto oli oman aikansa Koverhar.

8

Myös Tenholan kartanokulttuuri on mielenkiintoista ja mainiot kyläkävelyt, joilla on saatu tietoa elämästä ja historiasta ja nähty upeita vanhoja rakennuksia, ovat olleet antoisia. Parasta kaikesta on kuitenkin ollut, kun on ollut mahdollisuus tutustua tenholalaisiin, jotka vuosien kokemuksella tuntevat seudun perin juurin, Heidän kanssaan tai neuvojensa avulla on saatu nähdä kuivatuskaivauksia, vähemmän tunnettuja raunioita rannoilla ja metsissä, ikivanhoja kiviaitoja, joiden tekijäkin on tiedossa. Meillä on ollut paikallishistoriasta käytännössä perillä olevien ihmisten kanssa mahdollisuus retkeillä metsiin hautautuneiden kaivosten aukoilla ja malmikasoille – edes maanomistaja ei aina tiedä, mitä kaikkea hänen metsistään löytyy. Eikä tiedä ohi pyyhkäisevässä junassa istuja, millainen hyörinä 200 vuotta sitten on ollut nyt niin hiljaisessa metsässä. Suuri ilo on ollut saada käydä Tenholassa tuttavan mailla sijaitsevalla vanhalla masuunirauniolla.

Kielikysymys Vaikka meidän molempien ruotsin kieli on kankeaa, se ei ole tuottanut ongelmia jokapäiväisten asioiden toimittamisessa. Silloin kun mieli tekisi höpöttää tuntemuksiaan oikein vuolaasti, puutteellinen sanavarasto tietty tulee vastaan. Olen kuitenkin saanut sen käsityksen, että oikeastaan ihan kaikki tenholalaiset ymmärtävät kyllä väliin puhutun suomenkielisen sanan. Ja kun naapurin nuoren isännän kanssa opiskelimme suomea, puhuimme aina englantia, jos meillä oli joitakin ymmärtämisvaikeuksia. Alkuun kävimme kansalaisopiston ruotsin keskusteluryhmässä, mutta suomenkielisten into osallistua opetukseen oli hämmästyttävän vähäistä. Jatketaan aiheesta keväällä, Hyvää Joulua ja kiitos kaikille tenholalaisille! Ulla Flod


”En invandrares” funderingar I väntan på julen När julen närmar sig börjar tomtarna göra stickprov också här i Tenala. De fäster sig särskilt vid hur snälla vi är mot våra medmänskor. Därför vill jag nu berätta åt tomtarna att i Tenala bor det mycket vänliga mänskor. Det vet jag helt säkert, för jag har nu bott här mer än tio år. Jag är hemma från ett finskspråkigt område, har jobbat i Helsingfors i över 30 år och ville efter det flytta tillbaka till landet. En del av de viktiga saker som ökar trivseln har inte endast med Tenala att göra, utan hör ihop med Västnyland i stort. Men Tenala är en utmärkt bas för forskningsfärder till grannbyarna.

Gulliga grannar När jag lämnade arbetslivet kändes det som att jag ville bo så långt borta från andra mänskor som möjligt. I dag är jag glad över att det finns härliga grannar i närheten tillsammans med vilka man kan skratta och klaga och av vilka man kan be om hjälp när det behövs. Medan jag ännu arbetade såg husets tidigare ägare till olje-eldningen, när vi flyttat in hjälpte grannen med renoveringen och nu sköter en annan granne om snöplogningen. På väggarna har vi bilder av huset i dess tidigare form, som grannarna gett. I trädgården finns både perenner och nyttoväxter samt många träd- och buskplantor, som vi fått av grannarna.

Historiens vingslag Bruken spelar en viktig roll i hela traktens historia och i Tenala har vi våra egna bruk, Skogby , Trollshovda, Kulla och Koskis. Men det är trevligt att göra utfärder också till grannbyarna. Att besöka Kustö bruk, än en gång med en vänlig granne som guide, var en mäktig upplevelse. Man kan inte undgå jämförelsen, Kustö var sin tids Koverhar.

Herrgårdskulturen i Tenala är intressant och de utmärkta byavandringarna, under vilka man sett ståtliga gamla byggnader och fått kunskap om livet och historien, har varit mycket givande. Bäst av allt har det ändå varit att få bli bekant med tenalabor, som med många års erfarenhet känner trakten utan och innan. Tillsammans med dem eller med hjälp av deras råd har vi fått se torrläggningsdiken eller kanaler, mindre kända ruiner i skogar och på stränder och gamla stenmurar som man till och med vet vem som byggt. Vi har tillsammans med mänskor som har praktisk kunskap om lokalhistorien fått göra utfärder till gruvöppningar och malmhögar som ligger gömda i skogen – inte ens markägaren vet alltid vad man kan hitta i skogen. Inte heller den som sitter i det framrusande tåget vet vilket jäkt det för 200 år sedan varit i de nu så tysta skogarna. Vi har också haft glädjen att se en masugnruin i Tenala som ligger på en bekants ägor.

Språkfrågan Fastän vår svenska är något styv, har vi inte stött på problem med att uträtta vardagliga bestyr. När man riktigt vill pladdra på om sina tankar och känslor, känns det begränsade ordförrådet förstås som ett hinder. Men jag har fått den uppfattningen att egentligen alla tenalabor förstår ett inpassat finskt ord. Och när vi med grannens unga husbonde studerade finska, gick vi över till engelska när det blev svårt att förstå varandra. I början deltog vi i medborgarinstitutets svenska diskussionsgrupp, men de finskspråkigas intresse att delta var förvånansvärt svagt. Vi fortsätter med teman på våren, God Jul och tack alla tenalabor! Ulla Flod

RIVER BYGGNADE

R

FLISAR RÖJER SLY MOTTAGNING AV TRÄAVFALL

Tel. 0400 844 030

9


Felicia uppfyllde en av sina drömmar

Felicia Wasström

Emellanåt känns det som om Tenala kryllar av musikaliska talanger. En av dem är snart 15-åriga Felicia Wasström, som efter flera års enträgna försök i år fick plats i den direktsända MGP-finalen på Yle Fem. Det handlar alltså om musiktävlingen för barn, där de finlandssvenska deltagarna själva ska skriva och framföra sin låt. I år lämnades 80 bidrag in och Felicia var en av de tio utvalda till finalen i oktober. - Jag visste nog inte riktigt vad jag skulle säja när de ringde i våras och meddelade att jag gått till finalen, säjer Felicia glatt när hon minns tillbaka. Hennes låt ”Sommar” handlar om hur mycket hon gillar just den årstiden. Låten hamnade till slut på fjärde plats efter att både en jury och tv-tittarna fått rösta på låtarna. - Jag är jättenöjd med fjärdeplatsen, jag var ju helnöjd bara med att få vara finalist över huvudtaget. Det var en jätterolig upplevelse och jag är så glad att jag fick vara med om det. Men det är synd att jag inte träffar de andra deltagarna längre, även om vi chattar ofta. - Jag ville komma med i MGP, eftersom jag har flera bekanta som deltagit tidigare och de har berättat att det är

10

en så rolig upplevelse. Nu känns det bra att veta att man klarade av det. Melodi Grand Prix handlar om mycket mer än själva finalen. I början av sommaren samlades alla finalister till ett tre dagars läger, där man bekantade sej med tv-studion i Böle och sedan åkte till Lärkkulla i Karis. - Vi lärde känna varandra bättre, vi fick sjunga och öva på koreografin, vi blev sminkade och fotograferade, berättar Felicia om programmet på lägret. Dagarna före den stora finalen var deltagarna också samlade i Helsingfors och Felicia stortrivdes. - Det allra bästa med MGP var att få många nya vänner och att få hålla på med musik så mycket. Felicia ”försöker skriva” på låtar ibland och hon spelar både gitarr, bas och piano. Musik har en stor plats i hennes liv, men det som betyder ännu mera för henne är helt uppenbart fotboll. Sedan i augusti spelar hon i FC Halikko och satsar hårt på att utvecklas och komma så långt det bara är möjligt under de närmaste åren. Kanske vi nästa gång får se Felicia Wasström i en direktsänd fotbollsmatch på tv?


Felicia toteutti yhden unelmistaan Välillä tuntuu siltä, että Tenhola on pullollaan lahjakkaita muusikoita. Yksi heistä on pian 15-vuotias Felicia Wasström, jolle usean vuoden sitkeän yrittämisen jälkeen aukesi tänä vuonna paikka YLE Femillä suorana lähetetyssä MGP-finaalissa. Kyse on lasten musiikkikilpailusta, jossa suomenruotsalaiset osanottajat itse kirjoittavat ja esittävät kappaleensa. Tänä vuonna ehdotuksia tuli 80 ja Felicia oli yksi kymmenestä lokakuun finaaliin valituista. - En oikein tiennyt mitä sanoa kun keväällä soitettiin ja ilmoitetiin, että olin tullut valituksi finaaliin, muistelee Felicia iloisena. Hänen laulunsa ”Sommar” (suom. ”Kesä”) kertoo siitä kuinka paljon hän pitää juuri tästä vuodenajasta. Kun sekä jury että tv-katsojat olivat saaneet äänestää, sijoittui kappale lopulta neljänneksi. - Olen todella iloinen neljännestä sijasta, sillä olinhan jo finaalipaikkaan tyytyväinen. Kokemus oli todella hieno ja olen iloinen siitä, että sain olla mukana. Mutta on sääli, että en enää tapaa muita osallistujia vaikka chattailemmekin usein. - Halusin mukaan MGP:hen koska useampi tuttuni on aikaisemmin osallistunut ja he ovat kertoneet, kuinka hauska kokemus se on. Nyt tuntuu hyvältä kun tietää, että pärjäsi itsekin siinä.

Melodi Grand Prix on paljon enemmän kuin itse finaali. Kesän alussa kaikki finalistit kokoontuivat kolmen päivän leirille, jolla ensin tutustuttiin Pasilan tv-studioon ja sen jälkeen siirryttiin Karjaan Lärkkullanille. - Leirillä tutustuimme toisiimme paremmin, saimme laulaa ja harjoitella koreografiaa ja meidät meikattiin ja kuvattiin, Felicia kertoo leiriohjelmasta. Myös ennen suurta finaalia kokoontuivat osallistujat muutamaksi päiväksi Helsinkiin ja Felicia todella viihtyi. - Parasta MGP:ssä oli, että sai paljon uusia ystäviä ja sai todella keskittyä musiikkiin. Joskus Felicia ”yrittää kirjoittaa” kappaleita ja hän soittaa sekä kitaraa, bassoa että pianoa. Musiikilla on tärkeä rooli hänen elämässään, mutta vielä tärkeämpi hänelle on selvästikin jalkapallo. Elokuusta lähtien Felicia edustaa FC Halikkoa. Hän panostaa kovasti kehittyäkseen ja päästäkseen lähivuosien aikana mahdollisimman pitkälle. Ehkä näemme Felicia Wasströmin tv:ssä seuraavan kerran suorassa jalkapallo-ottelussa? RG

Sparbanksstiftelsen stöder hembygden Sedan år 1997 har sparbanksstiftelsen i Tenala delat ut över en halv miljon euro i första hand till föreningar och sammanslutningar verksamma inom Tenala Sparbanks gamla verksamhetsområde. - Enligt mina beräkningar har totalt cirka 531.000 euro delats ut av stiftelsen under årens lopp. Summorna från marktiden är då omräknade till euro, berättar Bo Jansson. Jansson har som stiftelsens ombudsman haft hand om de praktiska göromålen sedan år 1993, då 20 stiftelser grundades runtom i Svenskfinland på de områden där nygrundade Sparbanken Aktia hade verksamhet. Två år tidigare hade totalt åtta sparbanker fusionerats till Aktia, bland dem både Tenala och Bromarf Sparbank. I enlighet med stiftelsens stadgar är dess ändamål att främja sparandet, stöda hembygden och vårda sparbanksrörelsens traditioner i bygden. Detta förverkligas bland annat genom att dela ut understöd och donationer. - Vi vill stöda verksamhet inom kultur, idrott och allmännyttig verksamhet. Vi håller bestämt fast vid kravet på att mottagarna bör vara verksamma inom Tenala Sparbanks gamla verksamhetsområde, varje år tvingas vi kassera ansökningar som inte uppfyller detta krav, säjer Bo Jansson.

Ansökningen för allmänna understöd sker vanligtvis under sensommaren/hösten. Blankett för ändamålet finns på nätet och kan också fås från sparbankens kontor i Tenala. Förutom den allmänna utdelningen av understöd för all slags småskalig frivillig verksamhet i lokala föreningar och grupper, har stiftelsen i år för första gången möjlighet att bevilja stipendium för utlandsstudier åt studerande under 26 år. Enligt Bo Jansson har en betydande del av stiftelsens donationer gått till upprätthållande och restaurering av föreningslokalerna i Tenala, dvs Furuborg i Skogby, Malmåsa i Prästkulla, Fylgia i norra Tenala och Bygdegården i centrum. Totalt godkänns ungefär 25 ansökningar per år. Större fleråriga projekt har hittills saknats nästan helt. Sparbanksstiftelsen i Tenala beviljar även stipendier till skolelever ända upp till studentnivå. För tio år sedan instiftades Aktias Tenala-pris, som ges åt förening eller privatperson som verkar för bygden och gör den känd. Sedan år 2012 beviljas dessutom ett ungdomspris åt personer under 18 år. RG

11


Säästöpankkisäätiö tukee kotiseutua Vuodesta 1997 lähtien Tenholan säästöpankkisäätiö on jakanut yli puoli miljoonaa euroa, pääasiassa yhdistyksille ja vastaaville, jotka toimivat Tenholan Säästöpankin entisellä toiminta-alueella. - Laskelmieni mukaan säätiö on vuosien aikana jakanut noin 531.00 euroa. Määrät markka-ajalta on tällöin muutettu euroiksi, kertoo Bo Jansson. Säätiön asiamiehenä Jansson on vuodesta 1993 hoitanut käytännön asiat. Silloin perustettiin 20 säätiötä eri puolille suomenruotsalaista aluetta, jossa vastaperustetulla Säästöpankki Aktialla oli toimintaa. Kaksi vuotta aikaisemmin kaikkiaan kahdeksan säästöpankkia oli fuusiolla muodostanut Aktian, niiden joukossa Tenholan ja Bromarfin Säästöpankit. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää säästämistä, tukea kotiseutua ja vaalia säästöpankkiaatteen perinteitä seudulla. Tarkoituksen toteuttamista varten jaetaan muun muassa avustuksia ja lahjoituksia. - Haluamme tukea kulttuuria, urheilua ja yleishyödyllistä toimintaa. Pidämme tiukasti kiinni siitä, että vastaanottajien tulee toimia Tenholan Säästöpankin entisellä toimintaalueella. Joudumme joka vuosi hylkäämään hakemuksia, jotka eivät täytä tätä ehtoa, sanoo Bo Jansson.

Yleisten avustusten haku tapahtuu tavallisesti myöhäiskesällä/syksyllä. Tätä tarkoitusta varten löytyy lomake netistä ja säästöpankin konttorista Tenholassa. Paikallisten yhdistysten ja ryhmien pienimuotoisen vapaaehtoistoiminnan avustamisen lisäksi säätiöllä on tänä vuonna ensimmäisen kerran mahdollisuus myöntää apurahoja alle 26-vuotiaille ulkomaanopiskelua varten. Bo Janssonin mukaan merkittävä osa säätiön lahjoituksista on käytetty Tenholan seurojentalojen, eli Skogbyn Furuborgin, Prästkullan Malmåsan, Pohjois-Tenholan Fylgian ja keskustan Bygdegårdenin ylläpitoon ja entisöintiin. Kaiken kaikkiaan noin 25 hakemusta hyväksytään vuosittain. Isommat, monivuotiset projektit ovat tähän saakka puuttuneet melkein kokonaan. Tenholan säästöpankkisäätiö myöntää stipendejä myös koululaisille aina lukiotasolle asti. Kymmenen vuotta sitten perustettiin Aktian Tenhola-palkinto, joka myönnetään yhdistykselle tai yksityishenkilölle, joka toimii seudun hyväksi ja tekee sitä tunnetuksi. Vuodesta 2012 lähtien myönnetään lisäksi nuorisopalkinto alle 18-vuotiaille. RG

Sparbanksstiftelsens styrelse - Säästöpankkisääriön hallitus Fr.v. Ombudsman Bo Jansson, Martin Kevin, delegationens ordförande Peter Simberg, styrelsens ordförande Henrik Rehn och viceordförande Carola Rosenqvist, Thomas Wallenius och Anders Lindström.

12


GRÄVNING SPRÄNGNING TRANSPORTER

KAIVUUTYÖT LOUHINTATYÖT KULJETUKSET

13


NTH vill hållas kvar i trean Lite i skymundan har Tenala fått ett lag på division 3-nivå i en bollsport. Det handlar om NTH:s innebandykillar, med ursprung i norra Tenala för ungefär 15 år sedan. Efter flera års krigande i toppen av division 4, tog laget steget upp i våras på ett ovanligare vis. - Vi förlorade den avgörande matchen i kvalet med ett mål och blev kvar i fyran. Sedan drog sej några lag ur trean och vi var första lag som fick frågan om vi ville ta emot en plats. Vi funderade på saken och tackade ja, berättar Jonas Lindholm, en av de som varit med längst i laget. Den enda som varit med från allra första året laget deltog i seriespel är Ben Nordström. - Det började med att vi var ett gäng som spelade i Fylgia på skoj. Thomas Wallenius höll i trådarna och vi beslöt att gå med i division 6. Så småningom har vi avancerat i seriesystemet, säjer Ben. För fyra år sedan spelade NTH för första gången i division 3, men åkte ur med liten marginal. - Den gången steg vi nog tack vare Jocke, flinar Johan Råstedt och nickar åt Joakim Lindholms håll. Han var ny i laget det året laget avancerade till trean. Merparten av spelarna har fortfarande Tenala som hemort, men en del välbehövliga förstärkningar har inhämtats från

Bromarf och Pojo. Truppen består av 17 spelare men man skulle gärna vara flera med tanke på att alla inte alltid har möjlighet att delta i matcherna, som dessutom är flera än tidigare på den nya serienivån. I samma zon som NTH finns totalt tio lag, merparten från huvudstadstrakten. - Vi spelar oftast vartannat veckoslut och vår målsättning är nog att hållas kvar. Två lag faller direkt till fyran och ett får kvala för sin plats. Trean är ju en jämnare serie, det finns inga dåliga lag. Gör man ett misstag, så får man oftast betala för det, menar killarna. NTH har egentligen aldrig haft en klar tränare. Enligt spelarna är lagets styrka framför allt kamratandan och att man kämpar till slut i alla matcher. Ett minus är att man inte har tillgång till fullstor plan under träningarna i Höjdens skola. Två hemmaturneringar spelas i bollhallen i Ekenäs. Laget har en del sponsorer och spelarna står även själva för delar av finansieringen. För ett år sedan sålde spelarna nyårsraketer i Sale, vilket blev en stor succé bland tenalaborna. Gång på gång tog lagret slut och man fick hämta in mera raketer. - I år kommer vi att sälja raketer till nyåret igen. Det märks att folk köper flitigt när det är bekanta som säljer, säjer Johan.

NTH 2014-15: Stående från vänster - Seisomassa vasemmalta Johan Råstedt, Staffan Vuorio, Roger Rehnman, Ben Nordström, Johnny Wikström, Janne Lindman, Jonas Lindholm, Stefan Romberg. Knästående från vänster - Polviasennossa vasemmalta Emil Nyström, Johan Forsström, Niklas Rehn. På bilden saknas - Kuvasta puuttuvat Joakim Lindholm, Robert Lind, Peter Fredriksson, Kim Allamo, Kimmo Lahtinen, Bo Lindström

14


NTH säilyttää paikkansa kolmosessa Hiukan huomaamatta on Tenhola saanut joukkueen palloilulajin 3. divisioonaan. Kyseessä on noin 15 vuotta sitten alkunsa Pohjois-Tenholassa saanut NTH:n miesten salibandyjoukkue. Taisteltuaan useamman vuoden 4. divisioonan huipulla, tapahtui joukkueen nousu keväällä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. - Hävisimme ratkaisevan karsintaottelun yhdellä maalilla ja jäimme neloseen. Tämän jälkeen muutama joukkue kolmosessa vetäytyi, ja joukkueemme oli ensimmänen, jolta kysyttiin halukkuutta ottaa vapautunut paikka vastaan. Mietimme asiaa ja vastasimme myöntävästi, kertoo yksi pisimpään joukkueessa mukana ollut Jonas Lindholm. Ben Nordstöm on ainoa, joka on ollut mukana siitä lähtien, kun joukkue ensimmäisen kerran osallistui sarjapeleihin. - Kaikki alkoi siitä kun huviksemme pelasimme Fylgiassa. Thomas Wallenius piti ohjat käsissään ja päätimme osallistua 6. divisioonaan. Pikku hiljaa olemme nousseet sarjassa, kertoo Ben. Ensimmäisen kerran NTH pelasi 3. divisioonassa neljä vuotta sitten, mutta putosi silloin täpärästi. - Sillä kertaa nousimme kyllä Jocken ansiosta, naurahtaa Johan Råstedt ja nyökkää Joakim Lindholmin suuntaan. Hän oli uusi joukkueessa sinä vuonna kun se nousi kolmoseen. Suurin osa pelaajista tulee edelleen Tenholasta, mutta kaivattua vahvistusta on tullut Bromarfista ja Pohjasta. Jouk-

kueessa on nykyisin 17 pelaajaa. Kun otetaan huomioon, että kaikki eivät aina voi osallistua peleihin, ja kun pelejä uuden sarjantason myötä on enemmän, lisävahvistukset olisivat tervetulleita. NTH:n lohkossa on kaikkiaan 10 joukkuetta, josta valtaosa tulee pääkaupunkiseudulta. - Pelaamme useimmiten joka toinen viikko ja tavoitteemme on pysyä nykyisellä tasolla. Kaksi joukkuetta putoaa automaattisesti neloseen ja yksi saa karsia paikastaan. Kolmonen on tasaisempi sarja, jossa huonoja joukkueita ei ole. Virheestä saa tavallisesti maksaa, arvioivat pojat. NTH:llä ei oikeastaan koskaan ole ollut valmentajaa. Pelaajien mukaan joukkueen vahvuudet ovat ennen kaikkea yhteishenki, sekä tahto taistella otteluissa loppuun asti. Heikkoutena on, että Höjdens Skolanissa ei harjoituksia varten ole täysikokoista kenttää. Kaksi kotiturnausta pelataan Tammisaaren palloiluhallissa. Joukkueella on joitakin sponsoreita, ja pelaajat vastaavat osittain myös itse rahoituksesta. Vuosi sitten pelaajien ilotulitteiden myynti uutena vuotena Salessa, oli suuri menestys tenholalaisten keskuudessa. Kerta toisensa jälkeen varasto loppui, ja ilotulitteita saatiin hakea lisää. - Tänä vuonna myymme taas uuden vuoden ilotulitteita. Huomaa, että ihmiset ostavat innokkaasti, kun tutut ovat myymässä, sanoo Johan.

15


Jon och Victoria på Villa Christine Det var i Tenala som Jon och Victoria fann sitt drömställe. Verksamheten i Villa Christine fortsätter och utvecklas efterhand enligt de nya ägarnas tankar. När Jon Lindström och Victoria Lindqvist började leta efter en plats att bo på, med plats för allt de planerade göra, så kom de under sin jakt till slut till Tenala. De besökte Villa Christine, blev förtjusta och slog till. Villa Christine och kyrkobyn var precis vad de längtat efter. Dessutom blev det möjligt med en övergångsperiod, då de kan fortsätta sina engagemang på annat håll medan förra ägaren Christine Struck tar hand om dagliga sysslor i Villa Christine. Jon och Victoria ökar hela tiden sin vistelse i Tenala, men det tar en tid innan de kan rota sig i sin nya hemvist fullständigt.

Musik och miljö Vilka är då de två som tenalaborna småningom kommer att lära känna? Just nu bor och jobbar de i Helsingfors och Borgå. Victoria Lindqvist är musikpedagog, artist och kördirigent. Just nu dirigerar hon en kör i Borgå. Hon hoppas kunna engagera sig i musiklivet i Västnyland på olika sätt. Hon kommer att ordna musikläger för unga och en mängd andra kurser och lektioner för musikintresserade. Hon undervisar gärna i bl.a sång och röstanvändning, piano, musicerande på gehör, improvisation samt rytmik och rörelse. Hon ser fram emot att även få kontakt med körer i trakten, det är bara manskörer hon inte har så stor erfarenhet av. Tillsvidare. Jon Lindström är miljövetare. Han har från sin barndom en viss anknytning till Trollshofdaområdet, berättar han. Hans tanke är att utveckla Villa Christine med miljövänliga lösningar som också kan visas upp för dem som besöker platsen. Det är lättare att se resultatet av olika satsningar när man formar konkreta exempel än när man skapar lösningarna vid skrivbordet. Dessutom känns det skönt att göra sådant som ens samvete bjuder, det blir en ögonöppnare både för en själv och för dem som upplever det, tycker Jon. För sin egen del tänker han sig inte att hålla kurser själv utan snarare administrera det som sker i Villa Christine.

B&B, kurser, möten Det är mycket av det som redan tidigare pågått i Villa Christine som kommer att fortsätta. Musiken kommer att få mera plats än tidigare. Ett utbud av kurser och träffar med lokala experter inom temat välmående fortsätter, likaså kurser med hållbarhet, miljö och socialt ansvar som tema. Matlagning, näringscoaching, hälsa, meditation, allt är möj-

16

ligt bara man har tid att förverkliga idéerna, säger både Jon och Victoria. Olika grupper kan också hyra in sig och själva ordna de program det önskar. Och den mat som serveras skall vara ekologisk och närproducerad! Bed and breakfastverksamheten fortsätter på somrarna som förut. Vi kan ta del av allt som händer på Villa Christine på deras hemsida www.villachristine.fi.

Mycket att göra Det pågår ständigt arbeten på Villa Christine. När Tenalablade hälsar på, jobbar Victoria och Jon i uthusbyggnaden med att färdigställa ’’brudgemaket’’ och en terrass utanför. Vedbastun skall komma igång och i huvudbyggnaden finns det också saker som skall göras. Oljeeldningen skall bytas ut mot jordvärme, de utreder olika förnybara alternativ till elektricitet. Det skall vara en ekologisk linje på allt så långt det går. Villa Christine med Victoria och Jon fortsätter efter Christine Struck och tillsammans med många företag och organisationer att skapa ett Tenala dit det finns orsak att komma antingen på en kort visit eller för en längre tid. BB


Villa Christinen Jon ja Victoria Helsingissä ja Porvoossa. Victoria Lindqvist on musiikkipedagogi, artisti ja kuoronjohtaja. Tällä hetkellä hän johtaa kuoroa Porvoossa. Hän toivoo kuitenkin voivansa eri tavoin osallistua Länsi-Uudenmaan musiikkielämään. Hän tulee järjestämään musiikkileirejä nuorille sekä monenlaisia kursseja ja luentoja musiikista kiinnostuneille. Hän opettaa mielellään laulua ja äänen käyttöä, pianonsoittoa, musisointia ilman säestystä ja/tai nuotteja, improvisaatiota sekä rytmiikkaa ja liikkumista. Hän haluaa myös saada yhteyden paikallisiin kuoroihin, ainoastaan mieskuoroista hänellä on vähemmän kokemusta - toistaisesti. Jon Lindström on ympäristötieteilijä. Jon kertoo, että hänellä on lapsuudestaan kytkös Trollshofdan alueeseen. Hänen ajatuksenaan on kehittää Villa Christineä luontoystävällisin ratkaisuin, joita voidaan myös esitellä vierailijoille. On helpompi nähdä panostusten tulokset konkreettisten esimerkkien kautta kuin kirjoituspöydän äärellä istuen. Jonin mielestä tuntuu lisäksi hyvältä toimia omatuntonsa mukaan, siinä aukeavat niin omat kuin muidenkin silmät. Omalta osaltaan hänen tarkoituksenaan ei ole itse vetää kursseja vaan pikemminkin hallinnoida toimintaa Villa Christinessä.

B&B, kursseja, kokouksia

Jon ja Victoria löysivät Tenholasta unelmapaikkansa. Toiminta Villa Christinessä jatkuu ja kehittyy uusien omistajien ideoiden mukaan. Kun Jon Lindström ja Victoria Lindqvist alkoivat etsiä asuinpaikkaa, jossa olisi tilaa toteuttaa kaikki se mitä olivat suunnitelleet, päätyivät he lopulta Tenholaan. He vierailivat Villa Christinessä, ihastuivat ja tekivät kaupat. Villa Christine ja kirkonkylä olivat juuri sitä mitä he olivat kaivanneet. Lisäksi tarjoutui mahdollisuus siirtymäkaudelle, jonka aikana he voivat jatkaa nykyisiä sitoumuksiaan. Tänä aikana entinen omistaja Christine Struck hoitaa päivittäiset asiat Villa Christinessä. Jon ja Victoria oleskelevat yhä enemmän Tenholassa mutta kestää aikansa ennen kuin he voivat kokopäiväisesti olla täällä.

Musiikkia ja ympäristöä Keitä siis ovat nämä kaksi, joihin tenholalaiset vähitellen saavat tutustua? Juuri nyt he asuvat ja työskentelevät

Moni asia Villa Christinessä jatkuu entisellään. Musiikki tulee saamaan aiempaa enemmän tilaa. Kurssit ja tapaamiset paikallisten hyvinvointiasiantuntijoiden kanssa jatkuvat kuten myös teemat kestävä kehitys, luonto ja sosiaalinen vastuu. Ruuanlaitto, ravintovalmennus, henkinen kasvu, meditointi – kaikki on mahdollista kunhan löytyy aikaa ideoiden toteuttamiseen, sanovat sekä Jon että Victoria. Myös ryhmät voivat vuokrata tiloja ja järjestää itse mieleistänsä ohjelmaa. Ja tarjoiltavan ruuan tulee olla ekologista ja lähellä tuotettua! Bed and breakfast-toiminta jatkuu kesäisin kuten ennenkin. Kohta voimme ottaa osaa kaikkiin Villa Christinen tapahtumiin kotisivujen kautta osoitteessa www.villachristine.fi.

Paljon tehtävää Villa Christinessä on jatkuvasti töitä käynnissä. Tenalabladen vieraillessa Victoria ja Jon viimeistelevät ”hääsviittiä” sivurakennuksessa sekä terassia sen ulkopuolella. Puulämmitteinen sauna on saatava kuntoon ja päärakennuksessakin on töitä. Öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön jonka lisäksi selvitetään mahdollisia uusiutuvia vaihtoehtoja sähkölle. Kaikessa toimitaan mahdollisimman pitkälle ekologisen vaihtoehdon mukaan. Christine Struckin jälkeen Victorian ja Jonin Villa Christine jatkaa, yhdessä monen yrityksen ja organisaation kanssa, sellaisen Tenholan luomista, jonne on syytä tulla joko lyhyelle vierailulle tai pidemmäksi aikaa. BB

17


Brandsläckareservice Brandsäkerhetsutrustning Säkerhetsmärken

Honda Småmaskiner AGA Gasförsäljning Småmaskinservice

www.tekno-test.fi Industrigatan 3 10600 Ekenäs tore.lindberg@teknotest.inet.fi 019 241 3429 / 0400 805 347

18

Har du sett till att dina besparingar består eller rent av ökar i stället för att smälta bort med tiden? Var snäll mot dina besparingar. Vi berättar hur.

Oletko pitänyt huolta, että säästösi säilyvät, tai jopa kasvavat, sen sijaan että ne hupenisivat ajan myötä? Ole hyvä säästöillesi. Me kerromme kyllä miten.

Mer information får du på våra kontor eller på adressen

Kysy lisää konttoreistamme tai lue lisää osoitteesta

www.sparbanken.fi/ekenassb

www.saastopankki.fi/tammisaarensp

Stationsvägen 6, 10600 Ekenäs, 019-222 500 Köpmansgatan 8, 10300 Karis, 019-222 5560

Asematie 6, 10600 Tammisaari, 019-222 500 Kauppiaankatu 8, 10300 Karjaa, 019-222 5560


BYGGNADSARBETEN RAKENNUSTYテ傍 Listerbyvテ、gen 8, 10520 Tenala Tel. 019 245 0564, 0400 477 007 E-mail: bygg.gronroos@brev.fi

Tel.: / Puh: 019 245 0535 Vi betjテ、nar: / Palvelemme: Mテ・-Fre / Ma-Pe 10.00-17.00

19


Små förändringar i ny församling Den första januari 2015 blir vi alla medlemmar i den nya Ekenäsnejdens svenska församling. Tenala församling blir historia liksom Ekenäs, Bromarf och Snappertuna församlingar. Samtidigt får de finskspråkiga sin egen församling. Men förändringen märks knappt alls. Här i Tenala kommer allt som finns nu också att finnas kvar efter årsskiftet, det försäkrar de vidtalade prästerna. Men Tenalas tidigare kyrkoherde Staffan Söderlund kommer att få titeln kaplan med tjänsteställe Tenala. Hans arbetsuppgifter ser annorlunda ut, när en hel del administration faller bort och han i stället kan ägna sig åt andra mera människonära uppgifter, säger han. En förvaltningsresurs frigörs för prästarbetet, säger Anders Lindström, kyrkoherde i den kommande församlingen och fram till årsskiftet kyrkoherde i Ekenäs.

Huvudkyrka i Ekenäs En organisationskommission har dragit upp riktlinjerna för den nya församlingen och beslutat, att Ekenäs kyrka är församlingens huvudkyrka. Där skall det firas mässa varje sön- och helgdag. I de övriga kyrkorna på området finns det möjlighet till variation. I dem hålls tre gudstjänster per månad och ett annat evenemang på den återstående söndagen. Det kan vara en konsert, musikandakt eller förstås en

gudstjänst om man så vill, bara kyrkan är öppen på söndagen. Det skall vara ett undantag om någonting inte händer i kyrkan en söndag, fastslår organisationskommissionen. Som en nyhet nämner Anders Lindström de kommande gudstjänstgruppperna. Det är lekmän som får planera och förrätta gudstjänster som alternativ till högmässorna. Lekmännen kommer från alla delar av församlingen och kan ordna andakterna i någon av församlingens kyrkor.

Finskspråkiga kan välja församling Vid årsskiftet skapas också Raaseporin suomalainen seurakunta. De finskspråkiga har fått information om att de förs över till den nya församlingen, men om de vill bli medlemmar i Ekenäsnejdens svenska församling, kan de meddela om detta. Staffan Söderlund uppskattar att ca 300 personer i Tenala kan välja församling. Den finska församlingens huvudkyrka är kyrkan i Karis

Storsamling för konfirmander Den nya församlingen kommer att erbjuda kontakt för alla konfirmander under skriftskolan. Skriftskolgrupper ordnas som tidigare på de forna församlingarnas områden, men för alla dessa grupper ordnas en storsamling då församlingens alla konfirmander kan träffas, berättar Anders Lindström. Nu gäller det att lära sig tänka i större banor. Tenala är en del av den nya församlingen och fastän de anställda har sin arbetsplats främst i Tenala så ingår de också i hela församlingens arbetsgrupper. Och vi medlemmar för vår del får informationen om församlingens aktiviteter fyra gånger per år genom församlingstidningen ’’Mitt i livet’’. Under hösten förrättades de första valen i Ekenäsnejdens svenska församlingsråd och i Raseborgs gemensamma kyrkofullmäktige. Invalda i Raseborgs gemensamma kyrkofullmäktighe blev Stig Nyberg, Camilla Forsström och Rita Lindholm-Wirtanen och i Församlingsrådet Stig Nyberg, Camilla Forsström, Tua Lindqvist och Rita Lindholm-Wirtanen. BB Staffan Söderlund

20


Tenholalaiset jakautuvat kahteen seurakuntaan Tammikuun 1. 2015 Tenholan, Bromarvin, Tammisaaren ja Snappertunan seurakunnat ovat historiaa, niin kuin myös Karjaan ja Pohjan neljä seurakuntaa. Tilalle me saamme kolme seurakuntaa Raaseporin aluelle.

Suomenkieliset voivat valita seurakuntansa Vuodenvaihteessa muodostetaan myös Raaseporin suomalainen seurakunta. Suomenkielisille on tiedotettu siitä, että heidät siirretään uuteen seurakuntaan. He voivat kuitenkin ilmoittaa, jos he haluavat liittyä Ekenäsnejdens svenska församlingeniin. Staffan Söderlund arvioi, että noin 300 henkilöä Tenholassa voi valita seurakuntansa. Kirkkoherra Esa Lahtinen kertoo, että moni Tenholassa asuva suomenkielinen on valinnut uuden suomenkielisen seurakunnan, jonka toiminta-alue on koko Raaseporin kaupunki. Seurakunnan pääkirkko on Karjaan kirkko. Tenholan kirkossa uusi seurakunta järjestää jumalanpalveluja silloin tällöin, ensimmäisen ajankohta on 4.1 2015 kello 12.00. Kirkkoherra kertoo myös, että suomenkielinen keskustelupiiri, joka toimi jo Tenholan seurakunnassa, jatkaa. Hän toivoo myös että suunnitteilla oleva äiti-lapsipiiri kerää tarpeeksi kiinnostuneita. Syksyn aikana järjestettiin uusien seurakuntien ensimmäiset vaalit. Tenholasta ei Raaseporin suomalaisen seurakunnan vaaleihin ollut lainkaan ehdokkaita. Uuden ruotsinkielisen Tammisaaren alueen seurakunnan muodostavat neljä entistä seurakuntaa Tämän seurakunnan pääkirkko on Tammisaaren kirkko. Muuten Tenholassa kaikki nykyinen säilyy vuodenvaihteen jälkeen entisellään, vakuuttavat papit. Tenholan entisestä kirkkoherrasta Staffan Söderlundista tulee kappalainen asemapaikkanaan Tenhola. Hän sanoo työtehtävien muuttuvan kun hallinnolliset tehtävät vähenevät, sen sijaan hän voi keskittyä

ihmisläheisempiin tehtäviin. Yksi hallintoresurssi vapautuu pappistyöhön, sanoo tulevan seurakunnan kirkkoherra ja vuodenvaiheeseen asti Tammisaaren seurakunnan kirkkoherrana toimiva Anders Lindström. BB

Ibland blir det bara fel Ibland blir det bara fel, hur man än försöker göra rätt. Och när man försöker rätta till det, slirar det än värre i diket. Tenala UFs kommande fars, Rakt ner i fickan, visar med all önskvärd tydlighet hur stolligt det kan bli när ett litet misstag växer till sig. Och ju fler som försöker hjälpa till, desto större blir katastrofen; prästen, samlevnadsrådgivaren, byråkraten och den alltid hjälpsamma grannen rör till det i tur och ordning...

Tenala UF laddar upp för ny härlig fars, med premiär den 10 januari 2015! Missa inte den här! Därefter ger det glada teatergänget föreställningar varje torsdag, lördag (ej 24.1) och söndag t.o.m. 1.3 2015. Se mera info på http://tenalauf.nsu.fi/start/ Välkommen till Bygdegården

21


coa@surfnet.fi - 10570 Bromarf

Målar inne-ute - Slipar golv och lackar Kaklar - Skylift - även uthyrning Tapetserar - Mattläggning Mindre träarbeten Pålarfvägen 35, 10570 Bromarf, tel. 040 575 6228

22


Rolfs TAXI 0400 225 627

1-41 personer

Rolf Tรถrnroos

23


Prästgårdens första projekt är klart Prästgårdens sidobyggnad ser till det yttre ut som förr, men invändigt är det mesta nytt. Med lätthet kan det bli som förr igen, om man vill. Den långa och låga längan till höger när man kör upp till prästgården har inhyst några bostäder och ett stort samlingsrum, gamla församlingssalen hette det efter att det nya församlingshemmet hade tagit över många uppgifter från prästgården. Byggnaden har gått igenom många ändringsarbeten, som vart och ett har orsakat nya sår i byggnadsverket. Den senaste restaureringen har försökt bevara så mycket som möjligt och reparera för tidigare misstag. Prästgårdens nuvarande ägare Anders och Minna von Bonsdorff bjöd under Tenaladagen in alla intresserade att bekanta sig med byggnaden och många antog också inbjudan. Det är ju många i Tenala som någon gång tidigare har varit där och därför var det intressant att se byggnaden i sin nya prakt. Troligen är det rätt litet som påminner om hur det såg ut förr, så annorlunda är det, både när det gäller rumsindelning och färger. Men det går att återskapa i en mera traditionell skepnad, säger Anders.

24

Riva och förstärka Men för att ta det riktigt från början så måste man invändigt riva en hel del för att ta reda på att allt var friskt och tillräckligt starkt i konstruktionerna. Det gällde också utrymmet under golven. Och som det brukar vara med gamla hus hade alla ändringsarbeten gjort att gamla stockväggar var ett enda lapptäcke, nya öppningar hade med åren tagit upp och gamla hade stängts igen. Så ett av de första arbetena var att stadga upp hela huset så det säkert skulle hålla ihop. Också i taket hade viktiga stödande detaljer i något skede tagits bort och måste ersättas, berättar Anders. Det var ett krävande arbete, som utfördes av Tenalas egna fackmän med Roger Holmberg i spetsen.

En eller två bostäder Sedan gällde det att få huset ändamålsenligt som bostad. I den östra ändan, som varit en eller några bostäder, fann man en gammal grund för eldstaden och ovanför den hålet där skorstenen gått genom taket. Det blev också nu platsen för eldstaden i den nya storstugan. Annars består den delan av byggnaden av några mindre rum. Och kan fungera som hem för en familj. Den västra delen, den del som finns närmare huvudbyggnaden, den gamla församlingssalen, är också inredd med


flere rum. Men mellanväggarna är löstagbara, så om man vill återskapa en stor sal, så är det bara att ta bort mellanväggarna, för golvet är lagt som golvet i en stor sal, inga skarvar eller skillnader i beläggningen, får vi höra. Dessutom finns det under golvet en reservering för kök, så byggnaden kan vid behov delas upp i två bostäder, säger Anders von Bonsdorff.

Nya arbeten väntar Anders konstaterar att det inte har varit lätt att komma till en slutsts om hur man skulle bygga och hålla fast vid husets ursprungliga stil. Det finns inga fotografier bevarade,

Inte heller ritningar. Hjälp har Anders fått till exempel av närmaste grannen Torbjörn Kevin, som för länge sedan bott i huset. Men Anders är mycket nöjd med slutresultatet. Efter det här finns det många arbeten som väntar på sin tur. Huvudbyggnaden skall renoveras invändigt, men mera brådskande är skjulet på andra sidan gården och den gamla gårdskällaren längre bak på tomten. Taket läcker och måste förnyas och samtidigt får Prästgården en bastu på källaren, berättar en nöjd Anders von Bonsdorff. Anders och Minna är mycket nöjda med slutresultatet och uppmanar alla att ta väl varaom sina gamla byggnader. BB

Pappilan ensimmäinen projekti valmiina Pappilan sivurakennus on ulkoisesti entisellään mutta sisällä suurin osa on uutta. Paikka muuttuu helposti entiselleen, jos niin halutaan. Pappilaan saavuttaessa oikealle jäävässä pitkässä ja matalassa rakennuksessa on ollut muutama asunto sekä iso kokoontumistila, jota kutsuttiin vanhaksi seurakuntasaliksi sen jälkeen kun uuteen seurakuntataloon oli siirtynyt monia pappilan tehtäviä. Rakennuksessa on tehty monia muutostöitä, joista jokainen on aiheuttanut uusia arpia rakenteisiin. Viimeisimmässä restauroinnissa on yritetty säilyttää mahdollisimman paljon sekä korjata aikaisempia virheitä. Tenholapäivänä pappilan nykyiset omistajat Anders ja Minna von Bonsdorff kutsuivat kaikki kiinnostuneet tutustumaan rakennukseen. Moni tarttuikin mahdollisuuteen nähdä uudessa loistossaan rakennus, jossa olivat joskus aiemmin vierailleet. Todennäköisesti varsin vähän muistuttaa aikaisemmasta, sillä niin erilainen on niin huonejako kuin värityskin. Tilat on kuitenkin mahdollista palauttaa perinteisempään asuun, kertoo Anders.

Purkua ja vahvistusta Jos aloitetaan ihan alusta, oli ensiksi sisäpuolelta purettava varsin paljon, jotta voitiin selvittää rakenteiden kuntoa ja vahvuutta. Tämä koski myös lattian alapuolisia tiloja. Ja kuten tavallista vanhojen talojen kohdalla, olivat vanhat tukkiseinät kaikkien muutostöiden jäljiltä yhtä tilkkutäkkiä kun uusia aukkoja oli avattu ja vanhoja suljettu. Ensimmäisiä töitä oli koko talon jäykistäminen, jotta se varmasti py-

25


syisi kasassa. Myös katosta oli jossain vaiheessa poistettu tärkeitä tukirakenteita ja ne oli korvattava, kertoo Anders. Nämä vaativat työt on tehnyt Tenholan omat am mattilaiset Roger Holmbergin johdolla.

Yksi tai kaksi asuntoa Tämän jälkeen talosta oli saatava asunnoksi sopiva. Itäisestä osasta, jossa on ollut yksi tai muutama asunto, löytyi vanha tulisijan pohja ja sen yläpuolelta reikä, josta piippu on noussut katosta. Tästä tuli myös nyt paikka tuvan tulisijalle. Muutoin tämä osa rakennuksesta käsittää muutaman pienemmän huoneen ja se voi toimia yhden perheen kotina. Läntinen, lähempänä päärakennusta oleva vanhan seurakuntasalin osa, koostuu myös useammasta huoneesta. Saamme kuulla, että väliseinät ovat irrotettavissa. Jos siis haluaa palauttaa suuren salin, on ainoastaan väliseinät poistettava sillä lattia on asennettu kuten suuressa salissa, yhtenä kokonaisena pintana. Lisäksi lattian alta löytyy varaus keittiölle, joten rakennus on tarvittaessa jaettavissa kahdeksi asunnoksi, kertoo Anders von Bonsdorff.

Uudet työt odottavat Anders kertoo, ettei ole ollut helppoa selvittää sitä, miten tulisi rakentaa ja pitää kiinni talon alkuperäisestä tyylistä. Valokuvia tai piirustuksia ei ole säilynyt. Apua Anders on saanut lähimmältä naapurilta Torbjörn Keviniltä, joka asui kauan sitten talossa. Anders on kovin tyytyväinen lopputulokseen. Tämä jälkeen on monta työtä odottamassa vuoroaan. Päärakennus on tarkoitus korjata sisäpuolelta. Paljon kiireellisempi on kuitenkin pihan toisella puolella oleva vaja sekä tontin perällä oleva vanha pihakellari. Katto vuotaa ja se on uusittava. Samalla pappila saa kellarin päälle tulevan saunan, kertoo tyytyväinen Anders von Bonsdorff. Anders ja Minna ovat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja kehoittavat kaikkia huolehtimaan omista vanhoista rakennuksistaan.

Daghemmet - biblioteket tar form Infarten till Tenala har förändrats drastiskt under hösten. Skogen mot Höjdens skola är borta och skolan visar upp sig i all sin prakt. Och småningom reser sig den efterlängtade byggnaden där, både biblioteket och dagiset får nya fina utrymmen. Men vi får vänta ett tag tills allt är klart för inflyttning. Under tiden kan vi följa med hur byggnaden reser sig med sin höga del mot kyrkan, den del som blir plats för biblioteket, och den lägre dagisdelen där bakom. Arkitekten bakom bygget, Mika Saari berättar, att ett av önskemålen från beställaren, Raseborgs stad, var att nybygget skulle passa ihop med skolbyggnaderna där bredvid. Hur det lyckas får vi småningom se. Till dess kan vi beundra arkitektens ritningar.

26

Prästkulla dagis Ett orosmoln finns i Prästkullaområdet. Hur blir det i fortsättningen med det lilla dagiset där, kan det fortsätta eller hänvisas barnen till kyrkobyns nya dagis? Förstås hoppas man i Prästkulla att närdagiset där får fortsätta.

Centralkök? En fråga som sysselsätter beslutsfattare är huruvida köket i Höjdens skola skall fortsätta eller om maten både till skolan och till dagis i framtiden tillreds i ett stort centralkök. I skrivande stund finns inga beslut om den saken.


Fasaden mot väster, mot församlingshemet - Julkisivu länteen, seurakuntatalon suuntaan

Päiväkoti-kirjastorakennus alkaa hahmottua Maisema Tenholan sisääntuloväylän varrella on muuttunut voimakkaasti syksyllä. Nyt kirkko näkyy jo kaukaa ja koulurakennuskin näkyy heti Salontien risteyksen jälkeen. Ja vähitellen voimme nähdä kun kauan toivottu rakennus valmistuu. Päiväkoti ja kirjasto saavat uudet käytännölliset tilat. Mutta vielä saadaan odottaa muuttoa. Voimme vain kuvitella miten rakennus valmistuu, korkeampi kirjasto-osa lähempänä kirkkoa ja matalampi päiväkoti sen takana. Arkkitehti Mika Saari kertoo että tilaaja Raaseporin kaupunki esitti ehtona että uuden rakennuksen muotoilu sopisi yhteen koulurakennusten kanssa. Miten hän on onnistunut, selviää vähitellen. Siihen asti voimme ihailla rakennuksen piirustuksia.

Prästkullan päiväkoti Prästkullan alueella pienten lasten vanhemmat ovat huolestuneita oman päiväkodin tulevaisuudesta. Saako heidän päiväkoti jatkaa tai siirretäänkö sen alueen lapset kirkonkylän uuteen päiväkotiin? Tietenkin Prästkullan vanhemmat toivovat lähikodille jatkoa.

Keskuskeittiö? Eräs päättäjiä askarruttava kysymys on mikäli Tenhoaln koulukeittiö voi säilyä vai valmistetaanko koulun ja päiväkodin ruoka jatkossa muualla, suuressa keskuskeittiössä. Vielä ei asiasta ole päätöstä.

27


Årets Företagare 2014 Årets företagare i Tenala-Bromarv är ägarna till Nya Wibox bageri, Annika och Mika Äbb. Tenala-Bromarv företagarförenings styrelse motiverar valet med att bageriet oförtröttligt arbetar med nya satsningar och att det fungerar som ett föredöme för andra småföretagare. Ett entusiastiskt och målinriktat ledarskap ger resultat, vilket för Nya Wibox har betytt att verksamheten har ökat i omfång och företaget har kunnat växa, sägs det i motiveringarna till utmärkelsen. I praktiken har det betytt att Årets företagare har gått från entreprenör till företagsledare, en utveckling som alla gånger inte är helt lätt. När företaget växer gäller det också att hålla motivationen hög bland de anställda och sporra dem till att jobba med företagets bästa för ögonen, vilket bageriägarna har lyckats med. Annika Äbb började arbeta på Wibox bageri redan då hon studerade till bagare och har allt sedan hon blev klar med sin utbildning 1992 arbetat där.

Då Annika och Mika Äbb i oktober 1999 grundade företaget arbetade Mika Äbb som yrkeschaufför men lämnade den branschen och började arbeta i bageriet 2001. Sedan dess har de tillsammans men med egna ansvarsområden jobbat på att utveckla företaget som i juli 2010 flyttade till sin nybyggda fastighet i Horsbäck. Sedan oktober i år driver paret också Wibox konditori i Ekenäs centrum. Visioner för framtiden saknas inte men företagarna säger att tiden får utvisa vilka av dem som förverkligas och på vilket sätt. – Vi tar en sak i sänder, säger paret. Nya Wibox bageri sysselsätter idag 20 anställda. Tenala-Bromarv företagarförening understryker att utmärkelsen Årets företagare är ett sätt att lyfta fram människan bakom företaget. Föreningen vill också synliggöra de företag som genom engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att utveckla verksamheten och därför också gör bättre affärer. – Duktiga företagare bidrar genom sitt arbete också positivt till samhällets utveckling, säger styrelsens ordförande Veera Holmström.

I Wibox konditori i Ekenäs står Annika Äbb med Cindy Halén som är en av de anställda

28


Vill du vara med och skriva i Tenalablade?

Haluatko kirjoittaa Tenalablade’tiin?

Vi som skriver artiklarna i Tenalblade har gjort det i många år redan. Nu bjuder vi in dig som ny medarbetare. Det är alltid trevligt med omväxling och en ny författare ger sin egen prägel åt tidningen. Du får stöd och hjälp av oss, du kan komma med egna idéer eller få uppdrag av oss. En artikel eller flere, om kultur, sport, nyheter, vad som helst. Kom med och pröva på, det finns mycket att skriva om och i Tenala.

Me jotka kirjoitamme lehteemme olemme tehnet niin jo monta vuotta. Meistä olisi mielenkiintoista saada uusia kirjoittajia mukaan lehden laatimiseen, että tulisi hieman vaihtelua teksteihin. Jos sinua kiinnostaa me voimme luvata tukea ja apua nykyisiltä kirjoittajilta, sinä voit keksiä omia juttuja tai saada ideoita meiltä. Yksi artikkeli tai useampi, koskien kulttuuria, urheilua, uutisia, mitä tahansa. Tule kokeilemaan, kirjoita omalla kielelläsi, me hoidamme kääntämisen.

Tag kontakt med Börje Broberg, 044 5410 679.

Ota yhteyttä Börje Brobergiin, 044 5410 679.

Lyft pengar i Tenala Bankautometen i Tenala kyrkoby behöver flere aktiva kunder. Automatens kapacitet är utnyttjad bara till en bråkdel och uppnår inte de mål man ställer på en automat.

Käytä pankkiautomaattia!

ralf@surfnet.fi

Tenholan kirkonkylän pankkiautomaatin kohtalo on riippuvainen siitä, miten ahkerasti sitä käytetään. Tenholan automaattia ei käytetä niin paljon, että se olisi kannattava.

29


Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karis

Öppet – Avoinna

Må-Fr 6.00 – 17.00 Ma-Pe Lö 8.00 – 14.00 La Sö 10.00 – 14.00 Su Lunch/Lounas: 11.00 – 14.00 Tel./Puh 044 568 1982 Sockenvägen 24, 10520 Tenala 30

Elin Kurksgatan 11 B, 10300 Karjaa


AUKI – ÖPPET VARJE DAG / JOKA PÄIVÄ 11.00-03.00 FOOD, MUSIC, BEER

BOKA ER FEST hOS OSS! VI STåR GÄRnA TIll TJÄnST FÖR ATT GÖRA ER FEST lyCKAD! lEVAnDE MUSIK VARJE VECKOSlUT!

SKILLNADSGATAN 14 EKENÄS, 019-2461 173, www.pubsantafe.com

ÅRLIG RÄNTA Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter. Fråga mer om våra depositionserbjudanden. Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Aktia Bank Abp, Sockenvägen 24, Tenala måndag och fredag kl. 10.00-15.00 onsdag kl.10.00-17.00 övriga tider enligt överenskommelse tfn 010247 5540*

Välkommen till Aktia!

*från fast linje 8,35 cent/samtal + 6,00 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal +17,17 cent/min.

Ser en människa i varje kund.

31