derudad 04/2020

Page 1

GRATIS MAGASIN SEPT/OKT 20

ad derud LD i REBItil lokale

uide – din g velser ople

En march for klimaet

EVA ER TILBAGE! Han fandt sine danske rødder

IMA REB L K

DP IL

ROGR

INDEN I AM

NÅR DER KOMMER EN ”BØLGE”

| KULTUR | NATUR |derudad SPORT· |SEPT ERHVERV | MAD - OKT 2020 1 |


derudad 04|20

········

ARTIKLER 02 KulturenRebild informerer 03 derudad fejrer 1-års fødselsdag 08 Når der kommer en bølge 11 Rebild i ord og billeder 12 Han fandt sine danske rødder 14 Eva kom tilbage 18 Bæredygtige tanker og idéer 30 Musikalsk samarbejde | LOF og landsbyerne | Nyt fra Landsbyrådet ARRANGEMENTER 05 Kinorevuen 09 STUBhuset 17 BOGBY9520 21 Klima Rebild program 28 Naturfilmfestival 28 Ord i Nord 31 LOF - Efterårets kurser 32 En march for klimaet 34 Debat | Foredrag | Koncerter | Ud i naturen | Teater | For børn | Udstillinger | Øvrige

KulturenRebild informerer MEDLEMMER AF FORENINGEN KULTURENREBILD HAR TEGNET ET MEDLEMSKAB TIL KR. 500:

Alletiders Familieteater BOGBY9520 Besættelsestiden i og omkring Rold Skov Boldrup Museum Butikken i Gl. Skørping Bælum Øl-laug Døstrup Kultur- og Forsamlingshus LØST OG FAST Fræer Forsamlingshus 26 Det store i det små Herman Bang Selskabet Himmerlands Folkemusikskole Himmerlands Teater Hjeds Kultur- og Forsamlingshus Hjerteforeningen Rebild Kig Ind Kinorevuen Kulturmøllen Bælum Kulturstationen LineDance 50+ LOF Mariagerfjord/Rebild Midthimmerlands Folkeuniversitet Motorsport Nordjylland Museum Rebild Musikstationen Opera i Rebild Ravnkildearkivet Rebild Borgerforening - omkring de Rebild Diabetikerforening fri villige og det brede lokale Rebild Kommune foreningsliv . Tegn en anno Rebild Musikforening nce i deruda d. Kont ak t Helle Nilss on på tlf. Rebild Provsti 214936 89 ell er mail Rebild Turistforening annoncer @k derudad ult urenrebild .dk og få tils endt Rebildcentret Nr. 4/2020 mater iale. September - oktober Rold Skov Golfklub Rold Skov Skiklub UDGIVER: Rold Skovs Venner Foreningen KulturenRebild | www.kulturenrebild.dk Siem Forsamlingshus Skørping Borgerforening OPLAG: 16.000 stk. | Husstandsomdeles i Rebild Kommune Skørping Erhvervsforening Skørping Marionetteater REDAKTION OG TEKST: Skørping Sangforening Henrik Bugge Mortensen, tlf. 20 11 61 58 STUBhuset redaktion@kulturenrebild.dk Stubhusrevyen LAYOUT: Støvring Handel og Erhverv Bodil Tejg Krunderup, TEJG.dk Støvring Idrætsforening - Fodbold Tango Skørping FOTO: Terndrup Medborgerhus Henrik Bugge Mortensen, Jens Gadgaard, Dansk Unika 9520 Naturfilmforening, Morten Juhl, Skørping LokalØsthimmerlands Folkeuniversitet historiske Arkiv, Charlotte Mejer, Thyge Jakobsen, Ravnkildearkivet, Klima Rebild, Sara Frederiksen, Østhimmerlands Kunstforening Kilden Sofie Skovgaard

Støt op

ANNONCESALG: Helle Nilsson tlf. 21 49 36 89 annoncer@kulturenrebild.dk TRYK: PE offset A/S DISTRIBUTION: Nordjyske Medier Næste nummer af derudad udkommer i uge 43. Deadline for aflevering af materiale og oprettelse af arrangementer på kulturenrebild.dk er 18. sept. 2020.

2

derudad bruger et svanemærket trykkeri

SEPT - OKT 2020 · derudad

MEDLEMMER AF FORENINGEN KULTURENREBILD. HAR TEGNET ET ERHVERVSMEDLEMSKAB: Anette Ravn – Kunsten at leve Davinci Ristorante Restaurant Vildmose Svanfolk Keramik

TILSKUDSGIVERE TIL FORENINGEN KULTURENREBILD:

Rebild Kommune kr. 150.000 STUBhuset kr. 20.000 LOF Mariagerfjord/Rebild kr. 20.000 Kulturstationen kr. 20.000 Kinorevuen kr. 20.000 Rebild Provsti kr. 10.000 Landsbyrådet kr. 10.000 BOGBY9520 kr. 6.000 Musikstationen kr. 6.000 Kig Ind kr. 5.000 Kulturmøllen Bælum kr. 3.000 Opera i Rebild kr. 3.000 Rebildcentret kr. 3.000 Rebild Turistforening kr. 3.000

HAR DU EN IDÉ - TIL EN HISTORIE ELLER ET EMNE VI SKAL SKRIVE OM I DERUDAD? Derudad skal være et blad fyldt med spændende læsestof og inspiration til aktivitet. Har du idéer til indholdet – herunder større artikler og små input til siderne ”Det store i det små”, så er vi ikke længere væk end redaktion@kulturenrebild.dk. Derudad er indgangen til oplevelser i hele Rebild Kommune

Har du brug for et ekstra eksemplar derudad har vaf etableret følge i pt. udleveringsste nde der:

Skørping Biblio te BOGBY9520, Re k, Kulturstationen, bil Bibliotek, Nøra dPorten, Terndrup ger Bibliotek, Kig Ind, STUBhuset, Stø vring og Rebild Biblio Bibliotek tekernes Bogbus

Har din nabo eller andre kender ikke modtagetdu derudad i deres postka sse - , så kontak t Nordjysk e Distribution på tlf. 993 5 343 4 eller send en ma il til ndi.reklamation@no rdjyske.dk. Du er na turligvis også altid vel kommen til at kontak te redaktion@kulturenre bild.dk

Du kan løbende lægge dine arrangementer ind til offentliggørelse på www.kulturenrebild.d k, men ønsker du at dine aktiviteter også er med vigtig, at du overholder i derudad er det nedenstående deadlines. Samme deadlines gælder redaktionelt materiale til aflevering af magasinet, men aflever gerne pressemeddelelser, redaktionen i god tid, så tekst og idéer til vi har mulighed for at tilre ttelægge magasinets indh Redaktionelt materiale old bedst muligt. sendes til redaktion@ku lturenrebild.dk. Nr. 5/2020 november-d ecember Uge 43 18. september 2020 Nr. 1/2021 januar-febr uar-marts Uge 52/2020 13. november 2020 Nr. 2/2021 marts-aprilmaj Uge 7 Nr. 3/2021 juni-juli-aug 24. januar 2021 ust Uge 20 18. april 2021

·


····

····

····

····

····

····

····

····

····

····

····

·

GRATI JUN-AU S MAGA SIN G|20

ad ud ILD le derREB til loka r e i guid velse – din ople

derudad i REBILD

SIN

– din guide til lokale oplevelser

TAG SOM PÅ LAND GAM DET VAR ET LE DAG I E Ove

IS MAGA GRAT AR|20 JAN-M

undernat og spis r åben himm

NATU el SOM REN KRY DDERI

nem

d gen

man

Kro

00

KR.

50 år

EST

T HYLD

TAN

I KON

son

odds ertsæ s alle konc Trod til ny - klar

10.0

· ········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ··· GRATIS MAGASIN NOV-DEC |19

DIN SOM I REB MER ILD

derudad i REBILD

derudad_m

agasin_05_

2020_final.

| KULT

UR |

NATU

1

|

vi kan

danse

SKATTE REBILDS bakkerne Alsang

i

D

19.16

PROGRA INDENI

26.05.2020

M

SPOR derud T | ERHV ad · JUN - AUG ERV 2020 | MAD

Så længe

LEG

R|

MA REBIL LI

1

MAGASIN GRATIS |20 MAR-MAJ

dad deru D REBIL

Hylde lokale st til de foreninger

ORD I

NORD

Weeke nd i vandre turens

| 1 | MAD 2019 ERV - DEC ERHV 9 T ·|NOV 03.12.201 SPORad R |derud

i til lokale guide er – din oplevels

GRATIS MAGASIN SEPT-OKT|19

K

indd

guide elser – din oplev

– din guide til lokale oplevelser

MEST VERDENS BERØ MTE

S IEN TAS ENS FANATUR ISKE N S ST OG NTAEPLAD FA EG L

d uda der ILD i REB til lokale

"

UR

derudad

·······

14.32

| NATU

| KULT

ndd

1

03_2019.i magasin_

derudad_

Derudad fejrer

På Rold StorKro er vi glade for den mulighed derudad giver, for at få vores budskaber synliggjort over et bredt område. Og nu, hvor vi ikke længere selv trykker magasin i 40.000 eksemplarer hvert år (for at spare på skovene), er derudad et endnu vigtigere medie. Samtidig må vi sige, at det er professionelt arbejde, en fryd at få i hånden og bladre igennem, tak for det. Jørgen Pedersen, Rold StorKro

fødselsdag

Vi er glade for derudad, for et af de største aktiver ved Rebild Kommune, ud over naturen, er kulturen. Derudad er et meget interessant og informativt blad, hvor vi som borgere kan få et godt overblik over, hvad der aktuelt rører sig i kommunen. Desværre gør situationen med Corona, at vi ikke kan have det liggende i venteværelset. Men ellers er det en rigtig god reklame for området for vores kunder ”udenbys” fra. Morten Meyer, Tandlægerne i Skørping

tegn

Histori en om mindst Danma e rejsebu rks reau

Byens liv - set indefra

derudad_magas

in_02_2019.ind

d 1

| KULTUR

| NATUR

|derudad SPORT

ERHVER ·|NOV - DEC V | 2019 MAD

1

07/10/2019

|

22.07

HAR HISTORIEN SAT SINE SPOR

ÅRS

BYJUBILÆUM

Mere end vin og gode røverhistorier | KULTUR

HAR JORDEN TIL VI KUN LÅNS

| NATUR

SPORT |derudad

1 in_04_2020.indd

derudad_magas

1-års

| MAD 1

V 2020

| KULTUR

MAD 1 |

| ERHVERV - OKT 2019 · |SEPT

SPORT | NATUR |derudad

- MAJ ERHVER | · MAR

|

27.02.2020

10.53

" "

Er din forening en del af derudad og KulturenRebild? På Røverstuen bruger vi derudad til at kommer i Fem blade, et år senere – med dette sjette magasin kan derudad fejre 1-års fødselsdag. kontakt med vores mange lokale kunder, i en annonceform der er mere vedvarende end annoncering i Egentlig var det planen at udgive fire magasiner om året, men det vendte Coronakrisen diverse ugeaviser og lignende, vi er samtidig glade for op og ned på. I maj måned besluttede KulturenRebilds bestyrelse at udgive et ekstra numat kunne støtte op om det lokale kulturliv. Mikkel Schnoor Nielsen, Restaurant Røverstuen mer, da det stod klart at mange måtte tilbringe sommermånederne helt lokalt på grund af Coronaepidemien. Det blev til et magasin på 48 sider fyldt med inspiration til oplevelser i hele kommunen. Det gav travlhed på redaktionen, som fik god hjælp fra flere foreninger Som Turistforening for hele Rebild Kommune er det vigtigt for os at have en mediepartner, der og borgere, der valgte at samle bolden op og komme med idéer, input og tekster til ikke udkommer i hele kommunen. Samtidig anser vi den mindst mange spændende udendørsoplevelser – tusind tak for det. På de mange positive brede, folkelige forankring i foreningen KulturenRebild som drivmiddel til, at vores kommunikation går ind tilbagemeldinger vi har modtaget ved vi at bladet er blevet brugt, og mange har forsynet hos vores publikum. sig med ekstra eksemplarer af magasinet til familie, venner og bekendte, som har været på Jens-Peder Vium, Rebild Turistforening besøg. Vi valgte også at udgive dette ekstra sommernummer på grund af derudads mange trofaste annoncører. Få dage efter derudad nr. 2 udkom i marts lukkede Danmark ned på grund af Covid-19, hvilket Vi håber også at endnu flere foreninger vil bruge derudad til formidbetød at de enkelte annoncører ikke fik meget ud af deres annonce. ling af tiltag og aktiviteter. Her ikke mindst en appel til områdets Derfor tilbød vi dem en gratis annonce i sommernummeret. sports- og handelsstandsforeninger om at komme på banen! Derudad er den trykte, husstandsomdelte formidling, men et medlemskab Alle gode kræfter er nødvendige af Foreningen KulturenRebild giver også adgang til onlineplatforVi har været ambitiøse med derudad. Vi ønsker at producere og udmen www.kulturenrebild.dk og KulturenRebilds Facebookside, give et magasin der samler kommunen gennem spændende artikler, hvor der mulighed for helt aktuel kommunikation og formidling. information og ikke mindst en samlet oversigt over arrangementer i I den forbindelse skal naturligvis også nævnes www.himmerlands”Det sker”. Et magasin vi som borgere og frivillige kan være stolte billetten.dk, der ganske gratis giver mulighed for salg af billetter af at vise frem. Selvom vi prøver at holde udgifterne nede er det – også gratisbilletter. Kulturenrebild.dk er også koblet på Danmarks ikke billigt at udgive et husstandsomdelt magasin 4-5 gange om største online eventdatabase kultunaut.dk, der hver måned har ca. 1 året. Foreningsmedlemskaberne, tilskuddene fra de større kulturakmillion brugere, der søger efter spændende arrangementer. tører og ikke mindst indtægterne fra salg af annonce til områdets forretninger og virksomheder, er alle væsentlige for at regnestykket På kulturenrebild.dk kan du downloade flere informationer om, hænger sammen. Vi møder allerede stor opbakning blandt annonhvordan din forening bliver en del af Foreningen KulturenRebild. cørerne, hvor mange har valgt fast at bruge magasinet i deres forHer har du også adgang til bladreversioner af alle udgaver af dermidling. Forhåbentlig får vi med tiden alle dele af kommunen til at udad. Du kan også sende en mail til bestyrelsen@kulturenrebild. bakke lige så massivt op omkring derudad. dk eller kontakte et medlem af bestyrelsen.

"

!

SKAL DU VÆRE EN DEL AF NYHEDSSTRØMMEN PÅ KULTURENREBILDS FACEBOOK-SIDE Nyhedsstrømmen står bestemt ikke stille mellem udgivelserne af derudad – tværtimod – på KulturenRebilds Facebookside får du masser af dugfriske nyheder. Her får du altid gode tips til masser af lokale oplevelser, events og andre spændende tilbud i Rebild Kommune” – tryk LIKE/FØLG og få nyhederne direkte på din egen Facebook. Vi har pt. mere en 1.300 følgere og bygger stadig op, så det er endnu mere attraktivt at få indhold med på siden. Det øger synligheden for de enkelte arrangementer og give alle foreningerne adgang til et nyt ”publikum”. Kom med og vær aktiv, så vi sammen løfter Rebild Kommunes herligheder i flok – det får alle gensidig glæde af. Tip gerne andre foreninger og aktører om muligheden for at få mere synlighed. Facebooksiden hedder: "KulturenRebild - magasinet der•udad”

WORKSHOPS PÅ BEDDING I Foreningen KulturenRebild har vi et ønske om at klæde alle medlemsforeninger bedst muligt på i en verden, hvor vi døgnet rundt bombarderes af informationer. Vi planlægger derfor en række workshops, der har til formål at gøre foreningerne stærkere og mere målrettet kommunikativt. De kommende workshops har følgende temaer: ”Lær hvordan man bruger Facebook”, ”Hvordan skriver man en kort, fængende tekst?” og ”Hvordan skaber jeg blikfang med et foto?”.

DET BREDE FORENINGSLIVS TALERØR OG UDSTILLINGSVINDUE Bag udgivelsen af derudad står Foreningen KulturenRebild, der blev etableret af foreningslivet i Rebild Kommune 11. februar 2019. Foreningen har til formål at samle og formidle kendskab til kulturelle arrangementer i hele Rebild Kommune.

derudad · SEPT - OKT 2020

3


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Så længe vi kan danse

SåSålænge vi kan danse længe vi kan danse Pigeliv på Sanatoriet

Pigeliv på Sanatoriet Pigeliv på Sanatoriet

Restaurant Vildmose er en dansk restaurant formet af danske værdier, der kredser om god mad og hyggelig stemning i et prisleje alle kan være med på.

"Så længe vi kan danse" er skrevet af Ingeborg Sebbelin. skrive en opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Men hvad gemmer Asta Marie skal en opgave i gymnasiet. Hun "Så længesig vi bag kantitlen? danse" er skrevet af skrive Ingeborg Zebbelin. Emnet ervælger Skørpingatogskrive stationsjubilæet. Hun vælger skrive om Sanatoriet, om Sanatoriet, detatnuværende Privathospital. det Privathospital. Lidet aner hun, skal hvordan hun hvirvlet ind i historien Mennuværende hvadLidet gemmer sig hun, bag titlen? Asta Marie skrive enbliver opgave aner hvordan hun bliver hvirvlet ind iigymnasiet. historien og og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor. Emnet er Skørping og stationsjubilæet. Hun vælger at skrive om Sanatoriet, pludselig står tilhvordan ansigt hun medbliver sin oldemor. det nuværende Privathospital. Lidetansigt aner hun, hvirvlet ind i historien "Så længe vi kan danse"sig er bag skrevet af Ingeborg Zebbelin. Men hvad gemmer titlen? Asta Marie skal

og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

Stykket harStykket premierehar lørdag d. 28. marts kl. 20.00 i Skørping Kino premiere lørdag 3. oktober kl.16 i Skørping Kino

Billetter fåslørdag på Himmerlandsbilletten og ved Stykket har premiere d. 28. marts kl. indgangen. 20.00 i Skørping Kino Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,-

Billetter Himmerlandsbilletten og ved indgangen. Billetter fåsfås påpåwww.himmerlandsbilletten.dk og ved indgangen. Opføres søndag d. 29. Billetpriser:igen Voksne 80,- / Børn 40,-marts kl. 14.00 Billetpriser: Voksne 80,- / Børn 40,Opføres søndag d. 29. marts kl. kl. 14.00 Opføres d. igen 19. april kl. 12.00 og d. 26. april 12.00 Opføres igen søndag 4. oktober kl.12, søndag 25. oktober kl.12 Opføres d. 19. april kl. 12.00 kl.12. og d. 26. april kl. 12.00 Kino. og søndag 8. november Alle i Skørping

Sponsoreret af Rebild Kommune, Veluxfonden, SparNordfonden og KulturKANten. Annoncen er støttet af

Kombiner de store oplevelser i Lille Vildmose og langs Himmerlands Kattegatkyst med et besøg hos Restaurant Vildmose. Havnen 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund info@restaurantvildmose.dk | Tlf. 9393 8423 www.restaurantvildmose.dk

Annoncen er støttet af

REBILD PARK I ET AKTIVT FÆLLESSKAB FOR VOKSNE Byggeriet er allerede igang

17 NYBYGGEDE BOLIGER TIL SALG Midt i Skørping opføres REBILD PARK, et nyt Seniorbofælleskab, med fokus på balancen mellem den private bolig og fællesskabet.

FÆLLESSKABER ØGER LIVSKVALITETEN

ENTREPRENØR | MURER | TØMRER

SAMMEN BYGGER VI BEDRE UDFØRER TOTAL- OG FAGENTREPRISER TIL BÅDE BOLIG- OG ERHVERVSBYGGERI

Entreprenørafdelingen udfører: • Gravearbejde • Sokkel og fundamenter • Kloakarbejder • Belægninger

Fruensgaard Byg A/S har mere end 20 års erfaring inden for boligog erhvervsbyggeri.

WWW.REBILDPARK.DK www.facebook.com/rebildpark Kontakt: Matias Juul Thorn info@rebildpark.dk Tlf: 61 70 05 06

SEPT - OKT 2020 · derudad

Tømrerafdelingen udfører almindeligt tømrerarbejde

Se vores byggerier på Høje Støvring 72 og Odderen 19 i Støvring.

Læs mere på

4

Murerafdelingen udfører almindeligt murerarbejde

Gammel Kirkevej 31 9530 Støvring Tlf.: 96 86 20 20 info@fruensgaard-byg.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

derudad · SEPT - OKT 2020

5

·······


STØVRING LYSTFISKERFORENING VED LINDENBORG Å

Når der kommer en ”bølge” "

Jeg har en idé om, at der er størst mulighed for bid, når mørket falder på, men det er også på det tidspunkt, hvor man kan opleve dyrelivet på tætteste hold...

TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

6

SEPT - OKT 2020 · derudad


· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LYSTFISKERI

S

om lystfisker er det naturoplevelserne der er i centrum. Jeg plejer at sige, at det handler 95% om det at komme ud under åben himmel og 5% om selve fiskeriet, fortæller Peter Hjort Jensen (Rebild), der er formand for Støvring Lystfiskerforening.

En god blanding af nye og garvede kræfter Det er sidst på eftermiddagen midt juli. Mørke regnskyer hænger tungt over landskabet. I små glimt titter solen frem. Det har allerede regnet en del, men det er mildt, og ikke en vind rører sig. Jeg møder Peter Hjort Jensen og Michael Amstrup fra Støvring Lystfiskerforening ved Buderup Ødekirke, hvorfra turen går ned mod den del af Lindenborg Å, som meget passende hedder ”kirkestykket”. Der er en forventningsfuld stemning, mens fiskestængerne gøres parat og de helt rigtige fluer vælges – er det mon dagen, hvor den helt store havørred hugger på krogen? - Netop her, hvor skoven vokser helt tæt på åens bredder, er den flottest. Så snart man kommer på den anden side af jernbanebroerne ændrer landskabet karakter. Her er det langt mere åbent med marker helt ned til åen, fortæller Michael Amstrup. I sommermånederne, hvor nætterne er lyse, foretrækker jeg at fiske ved halvellevetiden om aftenen. Jeg har en idé om, at der er størst mulighed for bid, når mørket falder på, men det er også på det tidspunkt, hvor man kan opleve dyrelivet på tætteste hold – rålammet, der trykker sig i græsset, mens moren kalder nogle få meter væk, flagermusene, der kommer helt tæt på i deres jagt efter insekter over vandoverfladen, og grævlingen, der pusler i skovbunden i sin søgen efter mad. Om dagen kan man også være heldig at se den gesvindte og farverige isfugl, der holder til ved åens brinker. Ikke nødvendigt at investere flere tusinde kroner Lindenborg Å er kendt som et godt fiskevand for havørreder, hvor de gydemodne fisk om efteråret trækker langt op i åen for at gyde, og dermed sikre fremtidige generationer. Her er også fanget nogle af de største havørreder i Danmark. Rekorden er 13,5 kilo, og det er ikke usædvanligt at fange havørreder, der vejer omkring 10 kilo. Peter Hjort Jensens største fangst i Lindenborg å er en havørred på 6,5 kilo, og Michael Amstrup følger lige efter med en havørred på 5,9 kilo. - Min første oplevelse som lystfisker havde jeg som 8-9-årig, fortæller Peter Hjort Jensen. Som så mange andre drenge sikkert har oplevet det, var det min far, der tog mig med ud at fiske og på den måde introducerede mig for oplevelserne i naturen. Nogle lystfiske-

········ ········ ········

KORT OM STØVRING LYSTFISKERFORENING Foreningen har ca. 15 medlemmer. Kontingent for en sæson – 16. januar til 15. november. Juniormedlemskab kr. 50 (Til og med det år man fylder 18 år). Seniormedlemskab kr. 500. Foreningen råder over ca. 6 kilometer fiskevand øverst i Lindenborg Å tæt på Rebild Bakker og Rold Skov. Almindeligt forekomne fiskearter er havørred og bækørred.

VED LINDENBORG Å

re ser skævt til put and take søer, men det er et godt sted at begynde. Får man smag for at fiske, kan man melde sig ind i en forening, som Støvring Lystfiskerforening, hvor vi har nogle kontaktpersoner, der hjælper nye medlemmer godt på vej. For blot nogle få år siden var vi 30-40 medlemmer, men det tal er faldet til 15. Nye medlemmer er derfor meget velkomne i et fantastisk fællesskab – også gerne de helt unge, der kan få et juniormedlemskab for kun 50 kroner. Derudover kræves et gyldigt fisketegn og naturligvis en fiskestang. Det er ikke nødvendigt at investere mange tusinde kroner, man kommer langt med et begyndersæt til 300-400 kroner. Det er ikke grejet, der gør forskellen, men tiden man bruger ved åen. Medlemskabet af Støvring Lystfiskerforening går bl.a. til leje af fiskerettigheder hos lodsejere langs åen. - Nogen fortrækker at fiske alene, andre vil gerne dele oplevelsen med andre, det er meget forskelligt, men sikkert er det, møder man andre lystfiskere ved åen, så er der altid tid til en snak over en kop kaffe, fortæller Michael Amstrup og fortsætter: En god pibe tobak er da hele ikke dårligt. Det er svært helt at forklare, men en tur til åen gør noget helt særligt ved en. Man finder ro, slapper af og glemmer tiden. Blot et par timer med fiskestangen kan gøre underværker, hvis man har haft en travl og stressende arbejdsdag. - Hver gang man går til åen har man en ukuelig tro på, at det er netop i dag, at den helt store havørred bider på. Det er dog langt fra virkeligheden, for de fleste gange fanger man slet ikke noget. Det har en lystfisker naturligvis altid en god forklaring på – enten blæser eller regner det for meget, det er for lyst eller for mørkt i vejret eller for varmt eller for koldt, osv. Adrenalinen pumper rundt kroppen - Der er også de dage, hvor man ser ”bølgen”. Det er tegnet på, at en fisk nærmer sig fluen under vandoverfladen. Det får adrenalinen til at pumpe rundt i kroppen, og ens jægerinstinkt folder sig ud. Bider den på, er det begyndelsen på en nervepirrende kamp mellem dig og fisken. Jeg har mistet store fisk i denne fight, men det er også en fed oplevelse, at man ikke altid er vinderen. Det er en kunst at få de store fisk i land, og man lærer bedst teknikken ved at miste nogle stykker. Følelsen, der breder sig, når det lykkes, er ubeskrivelig. Sker der ikke umiddelbart noget, er det på den igen næste dag, for ”bølgen” har vist, at der er fisk på stedet. Det er det, kombineret med de mange naturoplevelser, der gør, at man bliver ved. Opfylder havørrederne ikke mindstemålet på 40 centimeter skal de straks og så skånsomt som muligt sættes ud i åen igen.

Sjældent forekomne fiskearter er kildeørred, regnbueørred, ål, gedder, aborrer, grønlændere og overspringere (En havørred, der springer en gydning over og bliver i havet). Foreningen er medlem af Lindenborg Å Sammenslutningen, hvor 11 lokale lystfiskerforeninger langs åen arbejder sammen om bl.a. etablering af gydebanker og vandløbsrestaureringer. På www.stovring-lystfisk.dk finder du flere oplysninger om foreningen, medlemskab, kort over fiskevand, vedtægter, kontaktpersoner, salg af fiskekort til foreningens fiskevand m.v.

derudad · SEPT - OKT 2020

7

·······


········

NATUREN

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · STØRST · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · HUSK · · · ·FISKETEGN ······· ········ ····· Den største havørred fanget i Lindenborg Å vejede 13,5 kilo. Rekorden er tilbage fra sensommeren 1935, hvor isenkræmmer Harald Buus fra Aalborg fik denne kæmpe på krogen nær Flamsted. I dag fanges der også havørreder i Lindenborg Å, som vejer 10 kilo og derover.

For at fiske i danske vande kræves gyldigt fisketegn, hvis du er mellem 18-65 år. Lystfisketegn kan købes på www. fisketegn.dk. Indtægterne fra salg går til fiskepleje i form af bl.a. udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og forskning.

"

Jeg synes, at en havørred på krogen skal fejres med et lille glas, så derfor har jeg altid cognacflasken med i tasken.

Michael Amstrup (til venstre) og Peter Hjort Jensen ved Lindenborg Å.

Danmark er et attraktivt land for lyst- og fritidsfiskere. Søer, åer, fjorde og en kyststrækning på mere end 7.000 kilometer giver rig mulighed for forskelligartet fiskeri, hvor der er god plads til alle. - Det at fiske er lidt ligesom at køre på cykel, har man først lært det, glemmer man det aldrig, også selvom man har været væk fra det i mange år, fortæller Peter Hjort Jensen. Det er ikke vanskeligt at fiske med flue, hvis vi da lige ser bort fra valget af flue, som er en hel religion og et uudtømmeligt emne, når lystfiskere mødes. Man får hurtigt teknikken ind under vesten. Jo oftere man kommer ved åen, jo bedre kommer man til at kende dens forløb, strømningerne og stederne langs brinken, hvor fiskene ofte står om dagen. Med hjulet og den stramme line i hånden kan man mærke de mindste bevægelser f.eks. når en fisk ”leger” med fluen. Fællesskabet er en vigtig del af det at være medlem af en lystfiskerforening. I vinterperioden mødes vi f.eks. for at binde fluer og i den forbindelse udveksle erfaringer.

8

SEPt - OKT 2020 · derudad

Efter et par timer ved åen, hvor vi ikke har set den mindste antydning af en ”bølge” pakker Peter og Michael fiskestængerne sammen. Vi sætter os ved et at de bordbænkesæt, som Støvring Lystfiskerforening har opstillet ved åen. Her hiver Michael en lille flaske cognac frem. - Her har du beviset på, at der kan være langt mellem fiskene, siger Michael Amstrup. Jeg synes, at en havørred på krogen skal fejres med et lille glas, så derfor har jeg altid cognacflasken med i tasken. For 5-6 år siden var den helt fyldt, og der er da også blevet drukket et par glas gennem årene, men der er stadig rigelig cognac til fejringen af flere gode fangster af havørred. Men som vi har talt en del om, så er det at fange noget blot en lille del af det at være lystfisker. Det der virkelig tæller er at komme ud i naturen.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

A KOPPEL JAZZ GALL 03.09. BENJAMINg Aretha Franklin

- celebratin

E 18.09 MEZZOFORT

BY 04.09 ASKE JACO AL IV ST FE OT SP IC RD NO

rt kl. 15.00 Eftermiddagskonce

27.09 ERIK GRIP

ES 01.10. ALAN HAYN

Guest Mike And

DSEN TRIO 24.09. SIGNE SVEN

) UDSOLGT (Venteliste N 02.10. ALLAN OLSE

OLATION 09.10. THE CONS

FACEBOOK: /STUBHUSET.DK

ersen

BILLETSALG: WWW.TICKETMASTER.DK

WEB: WWW.STUBHUSET.DK

) UDSOLGT (Venteliste SING 22.10. SING SING

derudad · SEPT - OKT 2020

9STØVRING


········

REBILD I ORD OG BILLEDER

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··

"

Turen går gennem et vildnis, hvor mange forskellige planter ses vildt mellem hinanden

FOTOS: JENS GADGAARD

SÅDAN INDSENDER DU DIT BIDRAG

NÅR DIN FORTÆLLING ER KLAR

Kontakt redaktionsudvalget og få hjælp til at disponere din fortælling og sparring i forløbet.

Så publiceres den på Turistforeningens hjemmeside og Facebook side.

Send dit bidrag til info@rebildturist.dk eller gå ind på www.rebildturist.dk og aflevér dit bidrag under ’Rebild i ord og billeder’.

Udvalgte fortællinger publiceres i Derudad

Bidrag, der sendes til redaktion@KulturenRebild.dk, og som vedrører steder i vores område, vil med stor sandsynlighed lande i indbakken hos Rebild i ord og billeder.

Når et rimeligt antal fortællinger er samlet, vil vi påbegynde en distributionsfase, der skal udbrede fortællingerne til hele Rebild Kommune.

REDAKTIONSUDVALG Søren Christensen, Nørager. Tlf.: 2012 1190. e-post: sgchristensen@mail.dk Jens-Peder Vium, Skørping. Tlf.: 4088 6833, e-post: info@rebildturist.dk


······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ············ ········ ········ TEKST:

REBILD TURISTFORENING

JENS-PEDER VIUM PROJEKTLEDER FOR REBILD I ORD OG BILLEDER

Hvilke natur- og kulturoplevelser byder du dine gæster på? REBILD I ORD OG BILLEDER BLEV LANCERET I DET FOREGÅENDE NUMMER AF DERUDAD, OG DE FØRSTE FORTÆLLINGER ER INDLØBET. DU KAN LÆSE ET AF DEM I DET FØLGENDE. Et formål med nærværende lille artikel er at inspirere dig, vores læser, til at komme med dit bidrag. Vi har imidlertid måttet erfare, at det måske ikke er så nemt at supplere billederne med ord, sådan som vi i redaktionsudvalget er vant til at gøre det. Så hvis du føler behov for hjælp, så kontakt et medlem af redaktionsudvalget. I redaktionsudvalget sætter vi pris på, at du beskriver den stemning du oplevede, da

du besøgte det sted, du skriver om. Det må også gerne være sådan, at de som læser om det sted, du går hen med dine gæster, kan genfinde stedet. Det kan derfor i givne situationer være hensigtsmæssigt at lave en regulær opskrift på, hvordan man finder frem til dit sted eller din rute. Det er det, der er gjort i Jens Gadgaards efterfølgende fortælling. Vi har også oplevet en form for blufærdighed med hensyn til at gå i gang med at

Jens Gadgaard fra Skørping har indsendt dette bidrag

I SKØRPING GÅR NATUR OG BY I ÉT Når vi får gæster ligger den tur vi ofte går lige uden for døren. Et par hundrede meter fra huset, ligger der en slugt med de flotteste græs- og lyngklædte bakker samt græssende får. Se fotos. Har vi børn med, er de helt vilde efter at se fårene i fårefolden. Kommet frem til slugten går vi til venstre nedad mod jernbanen, og mens vi går her og solen skinner, myldrer danske sange frem i min erindring, ”Ole sad på en knold og sang” og ”Jylland mellem tvende have” med teksten om heden og dentpragtfulde tæppe af lyng. Turen går gennem et vildnis, hvor mange forskellige planter ses vildt mellem hinanden. Nede langs jernbanen gror der gyvel og vilde roser, og her benytter vi lejligheden til at tale om disse invasive arter, som kan være svære at få udryddet. Vi nyder også det rige fugleliv, og er ret stolte når det ind imellem lykkes at se dem. Blandt de fugle vi har mødt og hørt er skovspurve, krager, skovskader, duer og sjældne gange flagspætter. En dag havde det regnet, så planter og græs stod våde med det resultat, at en flok vinbjergsnegle var kommet frem på stien. Turen langs jernbanen varer indtil vi kan se husene på Hedesvinget. Herefter går vi den vej op ad bakken. Turen rundes af ved at gå ad Hedesvinget og Heden og tilbage gennem toppen af slugten og fårefolden.

fortælle, hvor du tager hen med dine gæster. Så prøv at trykke naboen eller en slægtning på næsen, og giv ham/hende en opfodring til at sætte sig til tastaturet. Eller måske kan I gå sammen om at lave fortællingen. Vi ser frem til at få rigtig mange fortællinger fra alle kroge af vores store kommune og tilgrænsende områder, så vi kan leve op til vores mantra: Turistforening for hele Rebild Kommune.

HER ER OPSKRIFTEN PÅ JENS GADGAARDS LILLE GÅTUR Man kan ikke have cykel, barnevogn eller andet ”køretøj” med på selve turen. Turen, der er beskrevet, starter for enden af stien ved banen, som slutter ved området ved Bentevej. Er du i bil, så kan det være formålstjenligt at parkere ved Stationen/Lægehuset på Herman Bangs Vej, og vandre til traveturens start ad cykel- og gangstien langs banen. Start med at passére leddet ind til fårefolden. Husk at lukke lågen. Drej nu til venstre og gå ned mod banen og gå så til højre og fortsæt nordpå langs den. Når du kan se husene på Hedesvinget, går du til højre og undgår at gå ind i de private haver ved at holde til venstre Hedesvinget drejer så sydpå. Her følger du først Hedesvinget, drejer så til højre ad en sti langs en lille sø med dunhammer og åkander, til du når en trappe, der fører dig op til Heden. Følg Heden og en sti tilbage til fårefolden, som går op til den østlige ende af slugten. Her passerer du leddet til fårefolden, og går tilbage til det led, du i sin tid kom ind ad ved turens start. Turens længde er 1,2 km, så børnene kan sagtens være med. Tages turen fra parkeringspladsen ved Lægehuset forlænges turen med 2 x 1,0 km.

Når jeg tænker tilbage på de mange gange, vi har gået turen, bliver jeg imponeret over alt det, vi har oplevet. Vi har set rådyr, og vi har plukket hyldeblomster, hindbær og brombær, alt sammen i et område vi opfatter som vores ”baghave”. Med ønsket om en herlig tur. Jens Gadgaard, Bentevej

derudad · SEPT - OKT 2020

11


········

FRA RAVNKILDEARKIVET

········ ········ ········ ········ ··

······ ··

RAVNKILDEARKIVET Skolegade 1, Ravnkilde, 9610 Nørager Åbningstid: Mandag fra kl. 13 eller efter aftale Kontakt: Helge Gårn Tlf.: 98569214 eller 51415234 ravnkildearkivet@gmail.com www.ravnkildearkivet.dk

Husmandsstedet på Fyrkilde Hede, hvorfra Norris' mormor udvandrede.

FRA RAVNKILDEARKIVET

Om at finde sine rødder D

e lokalhistoriske arkiver er fyldt med spændende viden om begivenheder, foreninger, lokaliteter, virksomheder, ejendomme og ikke mindst de mennesker, som har boet i det pågældende område – kort og godt alt der har lokal interesse. På arkiverne er mange frivillige engageret i at registrere de indkomne oplysninger og hjælpe dem, der søger viden f.eks. i forbindelse med slægtsforskning. På Ravnkilde Skole ligger Ravnkildearkivet, hvor det er Helge Gårn, der har overblikket over de mange arkivalier. Herfra har vi modtaget en beretning, der viser, hvad en henvendelse og en mail fra USA kan føre til.

I Ravnkildearkivets barndom i 1990'erne kom en mand fra North Carolina, USA, til byen for at søge efter sine rødder. Der var endnu ikke mange brugbare oplysninger i arkivet, og de mennesker som måske vidste noget, kunne ikke træffes. Det var med andre ord ikke meget den tilrejsende fik ud af sit besøg. I 2007, da Ravnkildearkivet var langt mere organiseret og bugnende fyldt med arkivalier, modtog arkivet en mail fra førnævnte mands særdeles energiske svigerinde, Margaret, der på sin mands, Norris Thurstons, vegne søgte oplysninger om mormoren, der var emigreret fra egnen i 1894. En søgen i gamle kirkebøger, folketællingslister, matrikelkort og ejendomsregistre

12

førte frem til en ejendom på Fyrkilde Hede, hvorfra slægten stammede. Endnu mere overraskende viste det sig, at der var herboende efterkommere, som kunne bidrage med oplysninger til stamtavlen. I den følgende tid var luften glødende af elektronisk post frem og tilbage over Atlanten. Oplysningerne fra arkivet afslørede, at Norris Thurstons oldeforældre fik ni børn, hvoraf fire udvandrede. Arkivets søgen førte også frem til seks-syv fætre og kusiner til Norris Thurstons mor, der boede i omegnen. De blev kontaktet og dannede modtagelseskomité, da ægteparret Thurstons kom til Danmark for at besøge den egn, hvorfra Norris Thurstons mormor var emigreret 113 år tidligere. Det blev til både hyggeligt samvær, fest med de genfundne danske familiemedlemmer og et besøg på Ravnkildearkivet, hvor man havde udarbejdet en oversigt over slægten, der var oversat til engelsk. Der var etableret nye bånd over Atlanten, og via de danske rødder fik Norris Thurston også kontakt til familiemedlemmer bosiddende i USA, som han ikke tidligere havde kendte til. De genfundne familierelationer førte til en del rejseaktivitet, og tre år senere var ægteparret Thurston tilbage i Danmark, hvor de bl.a. mødtes med ca. 60 familiemedlemmer i Hals. Det begyndte med en personlig kontakt og senere en mail til Ravnkildearkivet, hvorefter den helt store familiesaga blev oprullet. Lidt af en solstrålehistorie, og det siger lidt om den fantastiske skatkiste af viden et lokalhistorisk arkiv ligger inde med. Norris og Margaret Thurston i midten, omgivet af den danske familie.

SEPT - OKT 2020 · derudad

Arkivets søgen afslørede bl.a. følgende om Norris Thurstons oldeforældre I en politiprotokol dateret 9. oktober 1888 refereres et forhør i en sag, hvor Norris Thurstons oldeforældre, Henrik Nielsen og Maren Kirstine Olsen, gør sig skyldige i forargeligt samliv. I rapporten fra Gendarmeristationen i Ravnkilde står bl.a.: - Henrik Nielsen og Maren Kirstine Olsen har, uden at være gift, levet sammen som ægtefolk i ca. 20 år og i den tid avlet 8 børn… Ingen af dem har tidligere været gift eller modtaget fattighjælp. Grunden er alene at de ville undgå de med et bryllup forbundne omkostninger. Den 23. oktober 1888 modtager oldeforældrene en skrivelse fra amtet med en advarsel om enten af indgå ægteskab eller flytte fra hinanden inden en given frist. Senere følger en erklæring fra sognepræsten i Ravnkilde om at parret er blevet gift den 24. november 1888. INDSENDT AF RAVNKILDEARKIVET. BEARBEJDET AF DERUDADS REDAKTION.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

FRIVILLIGCENTER REBILD

NATUREN

·······

INVITATION

DER SERVERES BOBLER, KAGE OG ANDRE LÆKKERIER

INFORMATIONSMØDE OG STIFTENDE GENERALFORSAMLING FOR FRIVILLIGCENTER REBILD Kom og bliv klogere på planerne for Frivilligcenter Rebild og vær med til at vælge den kommende bestyrelse. Måske er du allerede frivillig, måske går du og pusler med en idé til en forening, måske vil du gerne stille op til frivilligcentrets bestyrelse, eller måske er du bare interesseret i at høre mere. Alle er velkomne! Frivilligcentret bliver en paraplyorganisation for de frivillige foreninger og grupper i hele Rebild Kommune og vil arbejde målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden i hele Kommunen. TID: Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, 9530 Støvring

TILMELDING… senest mandag d. 7. september via linket her: www.frivilligcenterrebild.nemtilmeld.dk/1/ eller via mail til cdre@rebild.dk eller telefon 3010 5729. Du kan finde forslag til vedtægterne her: www.frivilligcenterrebild.dk/om-os/vedtaegter

PROGRAM • Velkomst ved Frivilligcenter Rebilds projektleder Christina Dige Rejkjær • Peptalk om frivillighedens betydning ved Jonas Norgaard Mortensen

INFORMATIONSMØDE

• Præsentation af arbejdsgruppen • Arbejdsgruppen og projektleder, Christina Dige Rejkjær, fortæller om Frivilligcenter Rebild og arbejdsprocessen omkring etableringen

STIFTENDE GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. O prettelse af foreningen Frivilligcenter Rebild, herunder godkendelse af vedtægter 4. F orelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 5. Bestyrelsen vælges 6. Valg af revisor for 1 år 7. Eventuelt

VIL DU GERNE STILLE OP TIL BESTYRELSEN?

ARBEJDSGRUPPEN

Så send en kort beskrivelse via mail til cdre@rebild.dk senest mandag den 7. september, hvor du skriver lidt om, hvem du er, og hvad du gerne vil bidrage med i frivilligcentrets bestyrelse.

Charlotte Meng Ane Kjeldbjerg Inger B. Bøytler Jensen Hans Rønnau Christian Peter Hjørne

Du kan læse om bestyrelsen her: www.frivilligcenterrebild.dk/om-os/bestyrelsen

derudad · SEPT - OKT 2020

13


········

EVA ER TILBAGE

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

TEKST: CHARLOTTE MEJER OG HENRIK BUGGE MORTENSEN

FOTO: THYGE JAKOBSEN, CHARLOTTE MEJER OG SKØRPING LOKALHISTORISKE ARKIV

STORE FLYTTEDAG PÅ TORVET I SKØRPING

Eva er tilbage! I

september 1969 kunne stationsbyen Skørping fejre 100-året for byens grundlæggelse. I den forbindelse blev der festet i flere dage, og byen fik en gave, som blev afsløret på Torvet den 6. september. Gaven, der bestod af en skulptur udført af den fynske billedhugger Robert Lund-Jensen, var skænket af Provinsbanken, der samme dag kunne holde officiel indvielse af bankens nye afdeling i den nyopførte Sverriggaard. Skulpturen, der forestiller en ung kvinde, fik lokalt navnet Eva – hvorfor netop dette navn fortaber sig desværre i det uvisse.

Byens borgere samlede også ind til et mindesmærke i forbindelse med 100-års jubilæet. Det blev til 3.700 kroner, der gik til opførelsen af et springvand på Torvet foran Sverriggaard, hvor også skulpturen af Eva blev placeret. I forbindelse med stationsbyens 125-års jubilæum i 1994 måtte Eva dog vige pladsen for et solur, som den lokale virksomhed Arcon Solvarme A/S havde skænket byen. Eva måtte de næste 25 år tage til takke med en noget mere anonym placering i rosenbedet i den modsatte ende af Torvet. Den 17. juni 2020 var det atter store flyttedag. På opfordring fra Skørping-Rebild Lokalråd skulle Eva flyttes tilbage til sin oprindelige placering – en proces der dog ikke var helt fri for udfordringer. Charlotte Mejer, Skørping, har sendt denne øjenvidneberetning:

- Eva blev indledningsvis indsnøret i løftebånd, frigjort fra sit rosenbed foran BOGBY9520, anbragt midlertidigt på en lastvogn, og kørt de få meter til bassinet foran Sverriggaard. Til min store undren blev hun nedsat i den sydligste ende af bassinet med front mod trafikken på Jyllandsgade og ryggen til det område, som senere skulle tilplantes med roser. Det virkede ulogisk, og som øjenvidne til processen, blandede jeg mig i placeringen. - De imødekommende anlægsfolk kontaktede telefonisk en central medarbejder, men fik den besked, at Eva skulle stå med front mod vejen og ryggen mod ”banken”, og det gjorde hun jo! Til alt held dukkede en repræsentant for Lokalrådet op og fik stoppet fejlplaceringen i tide. Anlægsteamet måtte endnu engang indsnøre og hæve Eva i løftebåndene, mens den påfyldte jord i bassinet blev fjernet på det sted, hvor hun retmæssigt skulle anbringes. Den kubistiske granitsokkel, som Eva sidder på, blev desuden hævet, så den blev synlig i rosenbedet. - Flytteprocessen var hermed overstået. Sveden blev tørret af panden, og alle åndede lettede op. Nu stod Eva, som hun ved overdragelsen i tidernes morgen havde stået, atter på sin rette plads. Hvad Eva har tænkt om den turbulente flytteproces, kan vi af gode grunde ikke vide, men som øjenvidne til hele scenariet, var det en underholdende oplevelse på en varm sommerdag. - Der skal afslutningsvis lyde en stor tak til anlægsteamet, som udviste stor tålmodighed i relation til den utidige indblanding i deres pålagte arbejdsopgave.

BILLEDHUGGER ROBERT CHARLY LUND-JENSEN (1915-2003) Født i Odense Udlært malersvend i 1935 Elev hos billedhuggerne Erik Cohrt og Henry Luckow-Nielsen Fik sit gennembrud I 1947, da han fik 1. præmien i en landskonkurrence om et mindesmærke for besættelsestidens ofre. Skulpturen, der forestiller en mand og en kvinde i færd med at nedlægge en krans på en grav med krigsofre, står i Ansgar Anlæg i Odense

14

SEPT - OKT 2020 · derudad

Mest kendt er uden tvivl skulpturen fiskerpigen Amanda, der er opstillet på havnen i Kerteminde I haven ved det gamle rådhus i Hasseris står skulpturen ”Konen med æggene” Har skabt mere end 50 skulpturer, hvoraf de fleste står på Fyn

Afsløring af skulpturen Eva på Torvet i Skørping i 1969.


·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EV

TE VIN

EV

TE VIN

Anlægsgartneri A/S • Beskæring • Vedligeholdelse af haver og grønne anlæg • Terrasser og indkørsler • Haveanlæg

NATUREN

Tak! Til alle jer der hjalp os under nedlukningen.

Havedesign · Grøn pleje · Fliser · Kloak

Tlf. 98 37 86 06

elmerhoj.dk

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Uden opbakningen fra vores fantas�ske kunder var det ikke gået.

Tak for hjælpen - Alle os på Røverstuen

Røverstuen

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.roeverstuen.dk

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

PH 2/1 Limited edition Ravfarvet glas | messing fod

KOM OG OPLEV VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

K O M O G O .P L E V GULDBAEKVINGAARD DK

VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN

KOM OG OPLEV

GULDBAEKVINGAARD. DK VORES PASSION FOR COOL- CLIMATE VIN GULDBAEKVINGAARD. DK

KOM OG OPLEV VORES P A S SIO N FO R BÆREDYG T IG OG ØK OLOG ISK C O O L-C LIMAT E VIN

Kom ind i butikken og se den fra den 1. oktober. NB: Limited edition

GULDBAEKVING AARD.DK Hasserisvej 140 tlf.: 98 14 88 44

BELYSNING

derudad · SEPT - OKT 2020

15

·······


········

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

NATUREN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Transport · · · · · · · · · · · · · ·af · · · ·4· · til · · · 76 · · · · ·personer · ········ ········ ····· Få en stærk pris på en Få en stærk pris på en Nørager frafraNørager

STÅLHAL STÅLHAL

stålplader Specialpriser på der faca

Skal du godt igang er Nørager Trælast et naturligt valg

stærkpris prispå på en en FåFåenenstærk Nørager frafraNørager

til tag og

STÅLHAL STÅLHAL

Niels Ring til N iels

stålplader Specialpriser på der faca

Ring til

og Tlf. 98 55 12 66 til∙ tag www.n-e-j.dk

Tlf. 98 55 12 66 www.n-e-j.dk Få en stærk pris på ∙en

RIDEHAL fra Nørager Ring til Niels

Ring til Niels

Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

14-01-2016 08:32:53

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk

E-mail: olesens-busser@post.tele.dk • www.olesens-busser.dk

Tlf. 98 55 12 66 ∙ www.n-e-j.dk Stålhal og Ridehal 2x86.indd 1 Få en stærk pris 2x65 NY.indd 2

Tlf. 98 37 11 50

17-04-2018 11:14:17 14-01-2016 08:32:53

Hjemmelavet og hjemmebagt med passion og holdning

Generalforsamling i Skørping-Rebild Lokalråd

Skørping-Rebild Lokalråds formål er at varetage lokalsamfundets interesser, fremme dets udvikling og søge medindflydelse i anliggender, der vedrører Skørping og Rebild byer.

ØKOLOGISK, HJEMMEBAGT SURDEJSBRØD, SANDWICH, BURGERE OG SALATER.

- mød op på generalforsamlingen torsdag 24. september 2020 kl. 19 på KulturStationen i Skørping.

BAGTANKER | JYLLANDSGADE 9 | 9520 SKØRPING TLF. 2080 0033 | WWW.BAG-TANKER.DK

www.skoerpingapotek.dk

Bestyrelsen for lokalrådet administrerer i henhold til lokalrådets vedtægter de midler, Rebild Kommune stiller til rådighed. Har du ideer, så hører lokalrådet gerne fra dig, ligesom der er plads til flere friske kræfter i bestyrelsen. Derfor:

Dagsorden ifølge vedtægterne

Aut. El-installatør

Søren Bertelsen

Mandag - Fredag 09.00 - 17.30 Lørdag 09.00 - 13.00 Søndag Lukket SKØRPING Sverriggårdsvej 10 9520 Skørping Tlf. 98 39 13 22 skoerping@apoteket.dk

STØVRING Hobrovej 84 9530 Støvring Tfl. 98 37 30 45 stoevring@apoteket.dk

registrede revisorer torvegyden2 9520 Skørping tlf. 9839 1500 16

www.onrevision.dk tlf. 9839 1500

SEPT - OKT 2020 · derudad

En go’ kontakt 98 33 81 91

22 37 26 66


NATUREN

BOGBY9520 inviterer

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

·······

PÅ PLAKATEN ER FILOSOFI OG INDBLIK I SAMERNES HISTORIE OG HÅNDVÆRK På grund af Coronakrisen og de medfølgende restriktioner har vi i BOGBY9520 besluttet ikke at afholde arrangementer det kommende efterår. Pladsen i Bogby-Butikken, Jyllandsgade 5C, egner sig ikke til større forsamlinger i en tid, hvor det er nødvendigt at holde afstand. I stedet

vil vi prøve noget nyt. Vi har arrangeret to studiekredse i henholdsvis filosofi og samernes historie. Der er plads til 10 deltagere på hvert hold. Er der opbakning til initiativet planlægger BOGBY9520 flere studiekredse og vi modtager meget gerne forslag til emner og kursusholdere.

TILMELDING: FRA 25. AUGUST PÅ MAIL@BOGBY9520.DK EFTER FØRST-TIL-MØLLE-PRINCIPPET. DELTAGELSE KRÆVER MEDLEMSKAB AF BOGBY9520. ALLE ARRANGEMENTER FOREGÅR I BOGBY-BUTIKKEN, JYLLANDSGADE 5C I SKØRPING

Tegn et medlemskab af BOGBY9520

STUDIEKREDS

DEN 1., 15., 22. OG 29. OKTOBER KL. 19.30

FILOSOFI

Vil man vide, hvad filosofi handler om, kommer man ikke uden om de gamle grækere. For 2500 år siden begyndte de at stille spørgsmål og tænke tanker, som vi ikke er blevet færdige med siden. Bjarne Troelsen vil foretage nogle nedslag i den græske filosofi og se på, hvordan den har præget den måde, vi ser på verden og tænker om mennesket på endnu den dag i dag. Om de første filosoffer: Platon, Sokrates og Stoikerne. Grundbog købes i BOGBY.

Støt op omkring Foreningen BOGBY9520. Tegn et medlemskab, det koster kun 100 kr. årligt. Beløbet kan betales i Bogby-Butikken, Jyllandsgade 5C, på kontonr. 9812-2071720007 eller på MobilePay 21115 (Husk i den forbindelse at skrive ”kontingent” i meddelelsesfeltet + meget gerne fulde navn, adresse og e-mail, hvis du vil have tilsendt BOGBY9520’s nyhedsbrev).

STUDIEKREDS

DEN 11. OG 19. NOVEMBER KL. 19.00

SAMERNES HISTORIE OG HÅNDVÆRK Sussi Handberg vil dels beskæftige sig med samernes historie og aktuelle situation, dels med samisk håndværk inden for skindberedning, skindsyning, bygning af grenvæve samt vævning og farvning med naturmateriale. Nogle af produkterne vil blive vist og enkelte teknikker afprøvet i praksis. Sussi stod i lære hos de samiske kvinder i 1972/73, for at lære håndværket. Hun fik her et unikt kendskab til det oprindelige kulturfolk i det lille samfund i Varangerbotn i Nordnorge.

Mangler du læsestof?

Vi modtager atter bøger!

Vi har de seneste måneder modtaget rigtig mange gode og spændende bøger, så Bogby-Butikkerne bugner af bøger inden for skønlitteratur, krimier og fagbøger. Kig forbi og gør et besøg i BOGBY9520 til en udflugt med gode venner, familien og børnene, som naturligvis har deres helt egen afdeling i Bogby-Butikken. Kig også ned i vores kælder under Jyllandsgade 5C, hvor du netop nu finder et stort udvalg af forskellige bogværker – og det til de sædvanligt beskedne bogbypriser.

Har du ryddet op på bogreolen er du meget velkommen til at aflevere dine frasorterede bøger i Bogby-Butikken, Jyllandsgade 5C. Pak gerne bøgerne i mindre poser eller kasser, så de er nemme at transportere og flytte.

ÅBNINGSTIDER: SKØRPING: Jyllandsgade 5b og 5c Torsdag og fredag kl. 14-17 Lørdag og søndag kl. 10-13

BOGBY 95 20

ST. BRØNDUM: Askildrupvej 23 Torsdag kl. 14-17 derudad · SEPT - OKT 2020 eller efter aftale på tlf. 4041 5530

17


········

HIMMERLANDSBYEN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·······

Bæredygtige tanker og idéer TEKST OG FOTO: HENRIK BUGGE MORTENSEN

D

a vi for 15 år siden etablerede Himmerlandsbyen blev vi kigget på som anderledes og nogen kaldte os ”økoflippere”, men tingene har sandelig ændret sig, for aldrig har der være så stor opmærksomhed på økologi, bæredygtighed og klima, fortæller Kersten Bonnen, formand for Andelsforeningen Himmerlandsbyen. Vi har i dag en venteliste på folk, der ønsker at købe et hus, og der er netop vedtaget en ny lokalplan, som gør det muligt at bygge flere huse på de nuværende 40.000 m².

Velkommen til Himmerlandsbyen, står der med glade farver på et skilt ved indførslen – og farver er der masser af her i slutningen af juli, hvor store områder i Himmerlandsbyen bugner af blomster. Et sandt eldorado for sommerfugle, bier og andre insekter, som med deres arbejdsomme summen skaber en intens lydkulisse. De mange blomster er da heller ikke sået for blot at pynte, men netop som

18

SEPT - OKT 2020 · derudad

et spisekammer for insekter, der bl.a. spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter og træer. Himmerlandsbyen er ikke nogen helt almindelig landsby – det afsløres hurtigt ved et kig på de forskellige huse, hvor man hurtigt ser og fornemmer, at de bebos af mennesker, som har et ønske om at eksperimentere og gå nye veje. Over en kop kaffe udenfor Himmerlandsbyens fælleshus fortæller Kersten Bonnen og Lykke Larsen om økosamfundet i udkanten af landsbyen Aarestrup. - Da vi skrev under på købet af jorden den 31. maj 2005 var vi tre familier, som havde besluttet at bygge et hus på stedet, fortæller Kersten Bonnen, der har været med fra begyndelsen. To år senere var vi ti familier. Før valget faldt på Aarestrup talte vi også om at lave et økosamfund i Halkær og Vegger, men den centrale placering med kun fem minutter til motorvejen, og det at der var lavet en lokalplan for området gjorde, at valget faldt på landsbyen Aarestrup.

Kolonihavemodellen En af de seneste tilflyttere til Himmerlandsbyen er Lykke Larsen, der bor i hus nr. 1, som i begyndelsen blev lejet ud til medlemmer af foreningen, mens de selv var i gang med at opføre en bolig. I bedste genbrugsstil består den ældste del af huset af den gamle turistinformation fra Mou, som blev transporteret til stedet på lastbil. - Himmerlandsbyen bygger på samme model, som er kendt fra kolonihaveforeninger. Det vil sige, hver familie ejer deres hus, mens jorden, hvor det ligger på, lejes af andelsforeningen, fortæller Lykke Larsen, formand for Foreningen Bæredygtig Læring. For at forhindre spekulation er husene ikke til salg i fri handel. Ud fra husets stand og hvad det har kostet af opføre, fastsætter andelsforeningen en maksimal salgspris. - Det er et krav, at husene er opført af bæredygtige materialer. De primære bygningsmaterialer er derfor træ, halm og ler.


········· ········ ········· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

MEGET MERE OM HIMMERLANDSBYEN Klik ind www.himmerlandsbyen.dk, hvor du finder mange spændende oplysninger om Himmerlandsbyen – tankerne bag, bæredygtighed, info om de enkelte huse, aktiviteter, artikler osv. I forbindelse med Klima Rebild er der søndag den 4. oktober kl. 14-16 mulighed for en guidet rundvisning i Himmerlandsbyen. Flere informationer på www.kulturenrebild.dk.

Himmerlandsbyens fælleshus. Til venstre Kersten Bonnen, formand for Andelsforeningen Himmerlandsbyen og til højre Lykke Larsen, formand for Foreningen Bæredygtig Læring.

Her følger vi retningslinjerne fra Landsforeningen Økologisk Byggeri, hvilket betyder at bl.a. trykimprægneret træ, mineraluld til isolering og terpentinbaseret maling er bandlyst. Byggematerialerne er valgt ud fra deres isoleringsevne og et lavest mulige CO2 aftryk. I stedet for mineraluld, der kræver meget energi at producere, er husene isoleret med f.eks. træuld, hamp, hør og muslingeskaller. De fleste har selv opført deres bolig, men der er også brugt professionelle håndværkere. - Oprindelig havde vi planer om at opføre et decentralt kraftvarmeværk, så vi var selvforsynende med både varme og el, men her stødte vi på problemer i forhold til eksisterende udbydere af el, fortæller Kersten Bonnen. Opvarmningen af husene foregår med masseovne, solfangere, solceller og brændeovne. Spildevandet fra

"

alle Himmerlandsbyens boliger renses på stedet i filteranlæg på 120 m², der er beplantet med tagrør og gul iris. Anlægget er følsomt over for kemikalier, så de rengøringsmidler, sæbe og shampoo som vi anvender, skal være svanemærket.

deres affald i ni forskellige typer affald. I ”Skraldehuset” er der også plads til en lille genbrugsafdeling, hvor beboerne kan stille ting og sager, som andre måske kan få glæde af. - Vi har seks faste arbejdsdage om året, hvor alle beboere mødes for bl.a. at vedligeholde fælleshuset og ordne udenomsarealerne. Det skaber sammenhold og rig mulighed for at tale sammen, ja, og så er det hyggeligt, for fælles frokost og eftermiddagskaffe er en del af arbejdsdagen. Vi mødes også på kryds og tværs i andre sammenhænge – fire af husene er sammen i et kartoffellaug, hvor der dyrkes kartofler på fællesjorden, andre husstande er gået sammen om en flok løbeænder, der bekæmper dræbersnegle, og vi har også et tomatlaug og en gruppe af beboere, der har hønsehold. Der bor i dag 17 voksne og 10 børn i

Vi er en del af et fællesskab, men der er bestemt også plads til de individuelle behov. Vi er sammen om kerneværdierne i Himmerlandsbyen, men vi har vidt forskellige indgange til bæredygtighed, klima og miljø... Skraldehus, kartoffellaug og hønsehold Når det gælder håndtering af affald har Himmerlandsbyen også valgt at være på forkant. I ”Skraldehuset” sorterer beboerne

derudad · SEPT - OKT 2020

19

·······


HIMMERLANDSBYEN

······· ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······· ····

········

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········

Himmerlandsbyen, hvor der er plads til alle generationer – den ældste beboer er 75 år. - Vi er en del af et fællesskab, men der er bestemt også plads til de individuelle behov. Vi er sammen om kerneværdierne i Himmerlandsbyen, men vi har vidt forskellige indgange til bæredygtighed, klima og miljø, fortæller Kersten Bonnen. Det gør det også utrolig spændende, for der er mange at sparre med, og

vi er rigtig gode til at inspirere hinanden. Nogen beboere har fokus på selvforsyning, andre på hvordan man dyrker og genskaber liv i jorden, bæredygtige energiformer, økologisk levevis osv. Vi har forskellige prioriteringer. Nogle har 100% fokus på økologi, hvilket kan være en dyr løsning, mens andre vælger økologi fra for i stedet at gå ned i arbejdstid. Beboere i Himmerlandsbyen har dannet Foreningen Bæredygtig Læring, der gennem formidling af viden og inspiration skal bidrage til en bæredygtig verden i balance. Et af foreningens projekter er en skolehave,

HIMMERLANDSBYEN KORT OG GODT Etableret 31. maj 2005 Beliggende i udkanten af landsbyen Aarestrup tæt på Torstedlund Skov Dækker et areal på fire hektar (40.000 m²) Består af 10 grunde på mellem 1.200 og 2.200 m² + fællesjord På arealet er der opført 10 huse + et fælleshus, der har et boligareal på mellem 45 m² og 215 m². De primære byggematerialer er træ, halm og ler I Himmerlandsbyen bor 17 voksne og 10 børn Bygger på fire grundprincipper: ØKOLOGISKE BYGGEPRINCIPPER Byggeri baseret på naturmaterialer. ØKOLOGISK LEVELIV Husene opføres ved at anvende så få ressourcer som muligt både når det gælder varme, el og vandforbrug. INGEN SPEKULATION Beboerne skal så vidt muligt selv være med i byggeprocessen, hvilket gør husene billigere at opføre og omkostningerne til at bo lavere. Det skal være med til at bremse den gælds- og spekulationsspiral, som præger samfundet, og gør et huskøb til en tung økonomisk byrde. SELVVIRKSOMHED Der er i lokalplanen åbnet mulighed for at etablere enkeltmandsvirksomheder. Det skal være med til at skabe mere liv i landsbyen, så der ikke opstår en ny soveby, der ligger øde hen i dagtimerne.

hvor børn fra bl.a. Suldrup Skoles 4. klasser kommer otte gange om året for at lære om og passe deres egen have gennem en hel vækstsæson. Læs mere om bæredygtig læring på www.blaer.nu. - Der er højt til loftet i Himmerlandsbyen. Her er det ikke de friserede haver som er i flertal, men derimod den vilde natur – vild med vilje, som vi siger, fortæller Kersten Bonnen. Men der er beboere som sætter pris på en flot, slået græsplæne, hvilket fører til en del godmodigt drilleri.

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?

LANDSFORENINGEN ØKOLOGISK BYGGERI

Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov”. Bæredygtighed betyder altså, at man bor og lever på en måde, der ikke går ud over fremtidige generationer – altså børn og børnebørn.

Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB), der blev stiftet i 1997 har til formål at fremme miljøvenligt byggeri. Foreningen er åben for alle – firmaer, organisationer og private – der vil støtte formålet. Læs mere på www.lob.dk.

20

SEPT - OKT 2020 · derudad


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

·······

ÅBNING AF

Klima Rebild 2020 LØRDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 10-14

Støvring Kraftvarmeværk fik i 2019 designet og opført Danmarks største eldrevne luft til varme-pumpe. Denne beslutning blev taget ud fra regeringens udmelding om, at værkerne inden 2030 skal sikre sig en grøn og bæredygtig varmeforsyning. En ting mere gjorde byggeriet nødvendig – nemlig at Støvring by er vokset så meget, at mere varmeeffekt til en konkurrencedygtig pris var nødvendig. Den eldrevne varmepumpe sikrer Støvring Kraftvarmeværk en CO2-reduktion på op til 75%. Dette er væsentligt for at sikre kommende udvidelser af fjernvarmen. I nye udstykninger vurderer kommende bygherrer nøje på, hvilken opvarmningsform der er den mest miljørigtige. Kan Støvring Kraftvarmeværk ikke levere CO2-neutral varme, vælges der en anden opvarmningsform end fjernvarme. Sidst men ikke mindst er varmepumpen med til, at sikre byens forbrugere en fornuftig og konkurrencedygtig varmepris.

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK

Tjek programmet på klimarebild.dk

10.00 ”DØRENE ÅBNES” 10.00-10.45 Bestyrelsesformand Søren Kjær, Støvring Kraftvarmeværk byder alle velkommen. Fortæller kort om opførelsen af varmepumpen/byggeriet. Åbning af Klima Rebild v. borgmester Leon Sebbelin Overrækkelse af Moder Jord – Klima Rebilds anerkendelse til virksomheder, som gør en særlig klimaindsats v. Leon Sebbelin og kunstner Michael Sasserson Dansk Fjernvarme har ordet. 10.45-14.00 Pølsevognen åbner, der serveres pølser og vand. Mulighed for rundvisning på kraftvarmeværket Tryllekunstner Mikkel Gundersen underholder løbende (11.00–13.00) Musikalsk indslag med MARIMBAS - slagtøjselever fra Rebild Kulturskole under ledelse af Morten Fabricius 12.15 Karensmindeskolen samt Bavnebakkeskolen afslører to fine malerier som er leveret ifm. opførelsen af den eldrevne varmepumpe. Arrangementet er gratis. Billetter bestilles på www.himmerlandsbilletten.dk fra d. 2. sept. STED: Støvring Kraftvarmeværk, Hjedsbækvej 2, 9530 Støvring

Klima Rebild 20 afholdes i efteråret d. 12.9 - 22.11, hvor bla. skoler, institutioner, virksomheder, interesseorganisationer og kommunen sætter klimaet øverst på dagsordenen.

Debatmøde med Katherine Richardson MANDAG DEN 5. OKTOBER KL. 16-21

STED Støvring Gymnasium BILLET Arrangementet er gratis. Billetbestilling på www.himmerlandsbilletten.dk Rebild Kommune har i syv år arrangeret årlige klimauger med hovedfokus på, hvordan befolkningen selv kan handle bæredygtigt til gavn for klimaet. Et næsten enigt folketing har i 2020 besluttet at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Derfor er det oplagt nu at invitere centrale beslutningstagere og eksperter til en drøftelse af, hvordan vi når dette ambitiøse, nationale mål ved et offentligt møde på Støvring Gymnasium. Vi har bedt leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre, Katherine Richardson, om at lægge ud med et oplæg, der ligger i forlængelse af hendes nye bog: ”Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle” og af Klimarådets aktuelle anbefalinger: ”Kendte veje og nye spor til 70% reduktion". Efter oplægget følger et måltid ”Klima-Glad Mad”, inden selve debatten med deltagelse af centrale folketingspolitikere og nordjyske borgmestre samt repræsentanter fra regeringens klimapartnerskaber og eksperter fra universiteterne. Vi håber på en paneldebat, der stiller skarpt på, hvordan vi – regionalt og nationalt - når målet, netop dagen før Folketinget åbner for en samling, der vil blive præget af klima. Støvring Gymnasium er vært ved mødet, der starter kl. 16 med opførelse af det store korværk ”Dråben”.

klimarebild.dk

facebook/klimarebild

derudad · SEPT - OKT 2020

21


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Det store byttemarked

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 10-15 STED PRIS

Nordjyllands største elbildag Iskernen - hvad fortiden fortæller os om fremtiden LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 14-16 STED

Rebild Centret, Røde Møllevej 4, Gravlev, Skørping PRIS 75 kr. BILLET www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 9837 2533 Professor i glaciologi ved Niels Bohr Instituttet Dorthe Dahl-Jensen. Hun har de spændende svar på hvad den 2538 m. dybe iskerne boret ud af indlandsisen kan fortælle os om et varmere Grønland. 5 grader varmere var Grønland i Eem-tiden, og det er meget interessant i debatten om hvad der vil ske med Grønlands indlandsis i den kommende tid, hvor vi forventer et varmere klima. Hun forsøger også at forudsige hvordan indlandsisen vil påvirke den globale havvandsstigning.

Besøg på Guldbæk Vingård SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 15 STED PRIS

Ærtebjergvej 40b, 9530 Støvring 75 kr. Betales på dagen

Vi mødes foran vineriet og hilser på hinanden med et glas mousserende vin. Vi viser rundt og fortæller om vores bæredygtige og økologiske tilgang til vinavl og vinproduktion. Specielt om brugen af nye og resistente vinplanter, der kan dyrkes uden brug af sprøjtemidler. Der vil blive mulighed for at gå i glashuset og smage vore vine.

Klimamiddag i Pavillon Caféen FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 17.30 STED

Pavillon Cafeen, Sverriggårdsvej 34, Skørping

I forbindelse med Klima Rebild serverer Pavillon Caféen i Skørping lækker klimamiddag. Husk at bestille din madbillet direkte på www.pavillon-cafeen.dk. Unika 9520, en gruppe kunsthåndværkere der har etableret sig i en butik på Torvet i Skørping, vil fortælle om genbrug, recycling og genanvendelse af materialer i skabelsen af nyt kunsthåndværk kl. 17.30-18.

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER. KL. 10-15 STED PRIS

Støvring Bytorv Gratis

Kom og mød det største antal og typer af elbiler i Nordjylland på et sted. Måske endda også et par modeller som endnu ikke kan købes. Vi har samlet så mange modeller, mærker og typer af elbiler som muligt denne lørdag i Støvring. Kom og få en ærlig snak, om hvad der er godt og dårligt ved en elbil. Er fremtiden at alle skal køre elbil eller er tingene lidt mere nuanceret? Få dig en prøvetur i udvalgte modeller. Der vil både være private, som viser deres elbiler frem samt forhandlere, som viser de nyeste modeller der snart kommer på markedet.

Livø - grøn omstilling med høje ambitioner SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER

SEPT - OKT 2020 · derudad

Ved dette hyggelige, klimavenlige arrangement kan du komme af med tøj og ting, som du ikke længere har brug for og derefter gå på skattejagt i andres aflagte klenodier. Pungen skal kun op af lommen i café-hjørnet. I søstrene Graffs mini-systue forvandles gammelt til nyt. "Gårdsangerne" kommer kl. 11 og sætter ekstra liv i kludene. Nyt er yt - kom og byt.

Bæredygtighed på gården

TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17-19 STED Lundegårdsvej 5, St. Brøndum PRIS Gratis TILMELDING Via mail: tbk@agrinord.dk Besøg hos økologisk mælkeproducent Søren Baisgaard, som har fået udarbejdet en bæredygtighedsanalyse for gården. Ud fra rapporten har Søren fået et godt udgangspunkt for at videreudvikle landbruget i en bæredygtig retning, både hvad angår klima/miljø, arbejdsforhold og dyrevelfærd. Det vil Søren og bæredygtighedskonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg fortælle om, og der vil blive mulighed for at se dyrene og de omgivne marker.

Færgeafgang kl. 9 fra Rønberg Havn og retur fra Livø Havn kl. 15.30 STED Livø PRIS 90 kr. (færgebillet) + 160 kr. (frokost)

Fuglekasser, æblemost og skraldebiler åben genbrugsplads i Sørup

Livø har siden 2012 været i gang med en omstilling til vedvarende energi, og det er målet at Livø på lang sigt skal blive selvforsynende. På Livø er det en ambition, der rækker langt videre end i resten af landet. Der er nu gået syv år siden Naturstyrelsen med projektet "Grøn Livø" begyndte at lægge planer for, hvordan de fossile brændstoffer på Livø kunne udfases. På turen vil skovrider Bendt E. Andersen og projektleder Birgitte Palle fra Naturstyrelsen Himmerland vise rundt og fortælle om projektets resultater. Det er nødvendigt at reservere billet til turen på klima@rebild.dk (bindende).

STED PRIS

LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 10-16

Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring Gratis

Bliv klogere på hvordan du tager en klimavenlig hånd om dit haveaffald! Sammen med naturvejleder Søren Risborg kan du og børnene bygge et vinterhi til pindsvin eller en fuglekasse af affaldstræ. Du kan tage dine æbler med fra haven og lave most af dem (husk tomme flasker til din most). I får også mulighed for at komme helt tæt på skraldebilen. Du kan også få inspiration til, hvordan du laver et kvashegn ud af dit haveaffald. Der vil blive serveret klimakage på dagen.

DEBATMØDE OM KLIMA OG AREALANVENDELSE: PLADS TIL BÅDE LANDBRUG OG NATUR? MANDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 17-21 REBILDCENTRET, RØDE MØLLEVEJ 4, 9520 SKØRPING

GRATIS

17.00-18.15: OPLÆG FRA FIRE IGANGVÆRENDE PROJEKTER I HIMMERLAND ● Naturen - en rentabel del af landbruget, v. Peter Brinkmann Kristensen, projektleder ● Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel jordfordeling/Realdania-projekt v. Søren Møller, formand Collective Impact, og Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune. ● LIFE IP - landmanden som naturforvalter v. Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer og Åge V. Jensens Fonde v. Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland ● Nystartet projekt om arealforvaltning v. Irene Viborg, Seges 18.15-19.00: Spisning 19.00-19.15: Flemming Møller Mortensen. Hvad vil regeringen med naturen og landbruget? 19.15-21.00: DEBAT MED PANELET - Styret af journalist Søren Bjørn-Hansen Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord og Morten Petersen, afdelingschef DN samt Flemming Møller Mortensen gruppeformand i Socialdemokratiet er inviteret til at åbne debatten med et 15 min. indlæg om Regeringens konkrete handlinger for at sænke drivhusgasserne i landbruget set i forhold til arealanvendelsen og igangsættelse af en jordreform. Tilmelding er nødvendig til Jens Kristian Uhrenholt Tlf.: 9988 9528 eller mail: jkuh@rebild.dk

22

Kulturstationen, salen. Skørping Gratis

Hvad vil r med natu landbrug

Få svaret af Møller Mort


·······

National klimakonference, Norge ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 9-15.15

STED www.klimaomstilling.no PRIS Gratis BILLET Tilmelding senest d. 22. september på National klimakonference, Norge ONSDAG D.www.klimaomstilling.no 23. SEPTEMBER KL. 9-15.15

Klimamarch - en gåtur for klimaet SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 10-13 STED PRIS

Afgang fra Kulturstationen, Skørping Gratis

Kom allerede kl. 9.00, hvis du vil være med til at male skilte. Vi mødes uden for Kulturstationens glasarkade, og går en cirka tre km. tur igennem byen og skoven. Ruten er kørestols- og barnevognsvenlig. Undervejs vil der være klimaquiz for børnene, og vi slutter dagen af på plænen ved Skørpingcentret med kage/kaffe, sang og taler. Medbring egen kop. Gå ind på Facebook og find begivenheden: "Klimamarch Skørping 2020" og tilmeld dig og din familie. Vi glæder sig til at se jer til en gåtur for klimaet.

I Norge afholdes en national klimakonference. STED www.klimaomstilling.no Pga. PRISCOVID-19 Gratis er konferencen blevet til en online konference, hvor DU har mulighed for på at BILLET Tilmelding senest d. 22. september deltage! På konferencen er der en lang række www.klimaomstilling.no oplæg om klima. Blandt andet fortæller Dag O. Hessen, i biolog, om klimakonference. ”Klimaændringer I Norge professor afholdes en national og bæredygtighed en post corona verden”. Pga. COVID-19 er ikonference blevet til en online konference, hvor DU har mulighed for at deltage! På konferencen er der en lang række oplæg om klima. Blandt andet fortæller Dag O. Hessen, professor i biolog, om ”Klimaændringer og bæredygtighed i en post corona verden”.

Klimarenovering af Skørping Idrætscenter ONSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 17 STED PRIS

Fælleshaven i Himmerlandsbyen SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10-13 STED PRIS

Himmerlandsbyen, 9520 Aarestrup Gratis

Skolehaveundervisere Lene og Kersten fortæller om fælleshaven og I indbydes til at være med til høst i fælleshaven samt en sanketur, hvor vi finder spiselige urter i naturen. Efterfølgende laver vi mad i det fri med skolehavens bålkomfurer. Velegnet for børnefamilier.

Bosætning i et økosamfund SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 14-16 STED PRIS

Himmerlandsbyen 2, Aarestrup Gratis

Hvad betyder det i det daglige at bo i et økosamfund? Hvad betyder fællesskabet og arbejdsdage og hvordan lever man mere bæredygtigt? Lene Dahl, tidligere bestyrelsesmedlem i LØS, Landsforeningen af Øko-samfund, viser rundt og fortæller om Andelsforening Himmerlandsbyen og om principperne i et økosamfund. Vi slutter af med kaffe og kage i det lille halmhus.

regeringen uren og get?

Flemming tensen (S)

Skørping Idrætscenter Gratis

Skørping Idrætscenter inviterer til åbent hus, hvor de viser deres nye lys frem i hallen, ligeledes vil de vise deres nye varme- og ventilationsanlæg. Annette Hoffmann fra eco2Light, Rasmus fra Winther VVS og Ventilation samt halinspektør Søren Jacobsen vil være til stede og fortælle og besvare spørgsmål. Søren Jacobsen vil desuden fortælle lidt om idrætscentrets "klimapolitik", hvordan energirenovering er sat i gang og hvad deres fremtidsplaner er i forhold til miljø. Arrangementet henvender sig til private såvel som virksomheder.

Virksomhedsbesøg hos De Grønne Hvidevarer LØRDAG DEN 10. OKTOBER KL. 10-12 STED PRIS

Grynderupvejen 16, 9610 Nørager Gratis

Hvidevarer - fra affald til produkt. Ca. 140.000 tons hvidevarer bliver hvert år kasseret alene i Danmark. Kom og se og hør hvordan De Grønne Hvidevarer omdanner dem til "nye" produkter. De Grønne Hvidevarer giver en rundvisning i virksomheden og et indblik i processen, lige fra maskinerne bliver afhentet fra genbrugsstationer m.v. til at de fremstår som salgsklare "nye" produkter med garanti. Lovgivning og modstridende interesser, har tidligere umuliggjort forretningsmodeller baseret på genbrug af hvidevarer. Men nu er det lykkedes at få lavet aftaler, med de rette aktører og myndigheder.

Klimaetiske tanker om lysegrønt håb, v. Mickey Gjerris

TIRSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19-21 STED Kulturstationen, Salen, Skørping PRIS Gratis BILLET www.himmerlandsbilletten.dk. Billetbestilling er nødvendig. Med videnskab og teknologi har mennesket sikret sig magt over naturen. Det har givet muligheder for øget velfærd og velstand, men vi glemte, at magt også er ansvar. Og nu står vi i en situation, hvor naturen, vores livsgrundlag, er ved at bryde sammen: Forurening, klimaforandringer og masseuddøen af arter. Spørgsmålet er, hvordan vi finder vilje og mod til at standse op og ændre vores brug af naturen, så den og fremtidige generationer har en fremtid? Mickey Gjerris (1969) er uddannet teolog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved Naturvidenskabelige Fakultet, K.U.

Klimafilm i Kinorevuen

SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 15 SØNDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 14 STED Kinorevuen, Skørping PRIS 50 kr. BILLET www.kinorevuen.dk Kinorevuen viser filmen ”Den største, lille gård” - en dokumentarfilm, hvor naturfotograf John Chester gennem syv år viser, hvordan den golde californiske ørken omdannes til et frodigt økologisk landbrug. Drømmen om et liv i harmoni med naturen realiseres på trods af angreb fra prærieulve og insektsværme samt skovbrande.

Kom med i folkeskoven og vær med til at plante den nye skov LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 11-14 STED PRIS

Aggersundvej 90, 9600 Aars Gratis

Vær med til at plante Aars Folkeskov. Naturstyrelsen Himmerland, Danmarks Naturfredningsforening, Growing Trees Network og Aars Vand samarbejder om at rejse den nye folkeskov ved Aars. Kom og vær med til plante folkeskoven. Når du har plantet mindst 25 planter er der mulighed for at få en grillpølse på bål med brød.

Vild mad på menuen - naturens krydderi LØRDAG DEN 10. OKTOBER KL. 9-15 STED

Grøndalen, for enden af Rebild Skovhusevej PRIS 50 kr. BILLET www.himmerlandsbilletten.dk Ta' med i skoven for at finde urter og svampe til et lækkert måltid med vildtkød, som vi sammen tilbereder over åben ild. Få en anderledes dag i naturen, hvor hele familien kan være med. Naturvejleder Søren Risborg, kok Flemming Graff Horup og forfatter Henrik Bugge Mortensen byder på en spændende dag, der afsluttes med at vi sammen tilbereder et måltid. Kom og få inspiration og gode idéer til, hvad du kan finde i naturens spisekammer. Husk påklædning og fodtøj efter vejret, forklæde, bestik, service og håndklæde.

derudad · SEPT - OKT 2020

23


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

FOREGÅR OGSÅ I KLIMAUGERNE: UNIKA 9520

Unika 9520 arrangerer en særudstilling med fokus på klima, upcycling, genbrug m.m. i klimaugerne. Enkelte dage vil nogle af udstillerne etablere arbejdende værksteder. Se annoncering på kunsthåndværkermarkedet d. 6.9. og på døren til Unika 9520, Skørping Torv.

KLIMA- OG NATURFILM FOR SKOLERNE

Mindst 500 elever i Rebild Kommune får muligheden for at se en film om klimaforandringer og biologisk mangfoldighed, når Rold Skov Naturfilm Festival og Klima Rebild inviterer de ældste folkeskoleklasser og gymnasieklasser i Kinorevuen i uge 45. Selve naturfilmfestivalen løber af stablen lørdag den 7. november, hvor der er film hele dagen og mulighed for at møde nogle af filmmagerne.

SUPER BRUGSEN, STØVRING

I uge 40 og uge 41 vil Super Brugsen i Støvring udstille klimavenlige varer og oplyse om brugen af coop-app'en: Mit klimaaftryk. En børnefamilie vil registrere klimabelastningen af deres måltider ved i en uge at købe ind, som "de plejer" og næste uge bevidst bruge Coop app'en til at købe mere klimavenligt ind.

NETVÆRKSMØDE FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN PÅ KEFLICO

Træ er et miljøvenligt og energirigtigt byggemateriale. Træ er igennem de seneste år kommet mere i fokus som et byggemateriale ifm. bæredygtigt byggeri. En vigtig forudsætning for at indføre mere træ i byggemateriale er at branchen har den optimale viden herom. Dette er i fokus på besøget ved Keflico, hvor også FSC-Danmark vil inspirere til bæredygtigt træbyggeri.

KLIMA PÅ SORTEBAKKESKOLEN

Skolen summer af klimaaktiviteter i klimaugerne. 9. klasserne skal besøge Energimuseet, 0.-6.klasserne holder emneuge med fokus på de 17 verdensmål (klimavenlig mad over bål, design med genbrugsmaterialer og træ. samt eleverne får et indblik i bæredygtighed og verdensmålene vil på kreativ vis, blive inddraget i skolen). Slutteligt holdes der en energifriskoledag. Eleverne på Sortebakkeskolen, får et indblik i hvordan skoledagen foregik i gamle dage eller stadig foregår andre steder i verden. Alt elektronik vil være slukket denne dag.

LOKALE FJERNVARMEVÆRKERS NETVÆRKSMØDE

Et ledningsnet med et større eller mindre varmetab, er en af de største udgifter i varmeforsyningen. På mødet drøftes hvordan fjernvarmeværkerne kan reducere dette varmetab – blive lidt grønnere og også gerne lidt billigere. Hvad er årsagerne, hvilke muligheder og erfaringer har vi? Afholdes hos PlanEnergi.

FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER OG REGION NORD JYLLAND

SKOLEHAVER

Blenstrup Skole afholder et forløb med skolehaver med udgangspunkt i Haver til Maver.

PlanEnergi introducerer et nyt regnskab til at opgøre produktion af drivhusgasser på kommunalt niveau.

KLIMA REBILD '21

AFHOLDES I UGE 10,11,12 I 2021. SÆTTES I GANG PÅ STORMØDET D. 20.10. ALLE ER VELKOMMEN.

Ny coronavirus Beskyt dig selv og andre Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

KLIMA REBILD FØLGER SUNDHEDSSTYRELSENS RÅD TIL FOREBYGGELSE AF SMITTESPREDNING. Kære gæst! Bliv hjemme ved sygdom. Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare. Sørg for at vaske eller spritte hænder, udvis god hosteetikette, undgå fysisk kontakt og hold afstand.

Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

coronasmitte.dk

COVID-19

Hold afstand - bed andre tage hensyn

sst.dk/corona

TJEK HELE PROGRAMMET PÅ KLIMAREBILD.DK 24

SEPT - OKT 2020 · derudad

klimarebild.dk

facebook/klimarebild

FØLG KLIMAREBILD PÅ FACEBOOK - OG HOLD DIG OPDATERET PÅ KLIMAAKTIVITETER I REBILD KOMMUNE


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Fredag den 11. september kl. 18.30

SKALDYR DE LUXE

Denne aften er til alle jer, der bare elsker skaldyr & en spændende vinmenu Pr. couvert kr.

Tirsdag den 10. november fra kl. 18.00

MORTENS AFTEN Mortens Candlelight Dinner Pr. couvert kr.

358,00

998,00

NATUREN

·······

Alle weekender i oktober & 2 første i november Fredage fra kl. 18.30:

VIN & VILDT

incl. vinmenu & vildtbuffet Pr. couvert kr.

788,00 Lørdage fra kl. 18.30:

5 VILDE RET TER Pr. couvert kr.

Se meget mere på .dk www.rold

555,00

Vinmenu tilbydes kr. 375,00

Vælderskoven 13 | 9520 Skørping | Tlf. 98 37 51 00 | www.roldstorkro.dk | roldstorkro@rold.dk

SÆSON 2020

ET SHERLOCK HOLMES MYSTERIUM

AF KEN LUDWIG

12. november – 12. december 2020

22. april – 22. maj 2021

Driving Miles 19. september. Forestilling kl. 16.00 Koncert kl. 19.30 v. Jazz Hobro Mødre 28. september kl. 10.00 Det begynder at blive koldt om fødderne 6. oktober kl. 19.30 Annas verden 10. oktober kl. 16.00 Skørping Kulturstation Sværdet i stenen 29. 0ktober kl. 19.00 Hobro Theater På sporet af julen 6. december kl. 13.00 og 14.30

SÆSON 2021

18. februar – 13. marts 2021

2020 24. - 25. og 26. september 2021 18. - 19. og 20. marts og 27. marts i Kulturhuset i Arden

Aktivisterne 2. februar kl. 19.30 Sigurd fortæller om de græske guder 24. marts kl. 19.00 Mariagerfjord Gymnasium

HIMMERLANDS

TEATERKORT

SÆSON 2020/21

MED ET TEATERKORT KAN DU SE ALLE VORES EGNE FORESTILLINGER LIGE SÅ OFTE DU HAR LYST, OG FÅ 70,- I RABAT PÅ ALLE VORES GÆSTESPIL

derudad · SEPT - OKT 2020 Sdr. Kajgade 18A 9500 Hobro Telefon 98 55 57 53 www.himmerlandsteater.dk

25


········

DET STORE I DET SMÅ

Vi skal have dit

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · svar · · ·senest · · · · 15. ···

VIND – to billetter til

Alan Haynes koncert i STUBhuset - Onsdag 1. oktober kl. 20

september 2020. Vinderen får direkte svar fra derudad.

Den amerikanske bluesguitarist Alan Haynes er nærmest blevet ét med sin guitar, hvilket tydeligt kommer til udtryk, når han står på scenen. Hans autenticitet, sjælfulde sang, og nærmest overjordiske virtuositet, tryllebinder selv det mest kræsne publikum – og mangt en guitarkollega. En ”guitaristernes guitarist”, der i flere interviews nævnes som et ”must hear” – og det af så forskellige notabiliteter som Robert Cray og Jeff Beck. Alan Haynes har adskillige gange stået på scenen med de allerstørste: Stevie Ray Vaughan, Albert King, Buddy Guy, Albert Collins, Otis Rush, og ikke mindst Johnny Winter, som han tillige har indspillet med og erklærer som sin største inspirationskilde. I samarbejde med STUBhuset udlodder derudad to billetter til Alan Haynes koncerten 1. oktober. Svar på spørgsmålet og send dit svar på mail til redaktion@kulturenrebild.dk. Husk at skrive navn, adresse, tlf. nr. og ”Haynes” i emnefeltet.

Unika 9520 udstiller og sælger lokalt kunsthåndværk

At skabe et kreativt forum i Rebild kommune. At skabe endnu mere liv og aktivitet i Skørping og Skørpings opland gennem unika kunst, håndværk og kreativitet. I samspil med det allerede eksisterende kulturliv skal foreningen bidrage med unika, kunst og håndværk for både lokale borgere og andre besøgende. At have fokus på kreativitet, unika og fordybelse heri. Som medlem af foreningen er der mulighed for at udstille, fremvise og sælge sine kreationer i foreningens lokaler. Der vil for både medlemmer og andre besøgende være mulighed for at gøre et unikt fund i butikkens åbningstider. Læs mere Facebooksiden: Unika 9520 Butikken Unika 9520, Jyllandsgade 5A, 9520 Skørping holder åben hver fredag kl. 13.00-17.30 og lørdag kl. 10.00-14.00. Søndag 6. september kl. 10.00-16.00 arrangerer Unika 9520 et kunsthåndværkermarked på Kulturstationen i Skørping. Her er gratis entre. Vil du vide mere om foreningen Unika 9520, så kontakt os på: unika9520@gmail.com eller kig ind i butikken og få en snak om mulighederne for medlemskab.

26

SEPT - OKT 2020 · derudad

1. MIKE ANDERSEN 2. ASKE JACOBY 3. PER CHR. FROST

Rebild Bibliotekernes efterårsprogram

Foreningen Unika 9520, der blev stiftet 21. januar 2020, har følgende formål: At bestræbe sig på, at udbrede, oplyse og fremvise mangfoldigheden i det kreative til såvel medlemmer af foreningen, som ikke-medlemmer gennem arrangementer og workshops.

MED PÅ SCENEN I STUBHUSET HAR ALAN HAYNES EN GÆSTEMUSIKER. HVEM ER DET?

ikke sovende til det!

MAN KOMMER

Pianisten Elias Holm, der gæster Rebild Musikforening 25. oktober, begyndte at spille klaver som 6-årig. Det er vi nok en del, der har gjort uden at føre klaverspillet så vidt. Men Elias Holm er blevet ved med at træne seriøst og dedikeret, så klaverspillet er blevet en stor del af hans identitet. Glæden over musikken, nødvendigheden af den slidsomme, gentagne tekniske træning og kravet om perfektion er for Elias Holm gået hånd i hånd, og har resulteret i, at han – trods sine kun 24 år – kan måle sig med langt ældre, mere garvede og erfarne pianister. Ved koncerten i Rebild Musikforening, skal vi høre ham spille nogle af klaverlitteraturens krævende værker, komponeret af bl.a. Bach, Beethoven og Schubert Vi skal høre ham spille Bachs Toccata i c-mol og Beethovens svære klaversonate nr. 32, som er en af Beethovens sidste. I denne klaversonate rækker Beethoven både tilbage og frem i tiden, idet han er inspireret af Bach, hvis musik han var opvokset med. Samtidig peger dette værk frem mod den romantiske periode. Netop fra denne periode skal vi høre Holm spille Schuberts Drei Klavierstücke. Men Holm fører os også til vores egen tid, idet han spiller et værk af den nulevende komponist, Jörg Widmann, der har ladet sig inspirere af Schubert. Elias Holm får med dette program bundet barok, klassik, romantik og nutid sammen i en smuk sløjfe, hvis gennemførelse man ikke kan komme sovende til.

MED OPSAMLING FRA DET FORSØMTE FORÅR

Alle forårets Corona-aflyste programpunkter er flyttet til bibliotekernes efterårsprogram. Sara Omar, som vandt De Gyldne Laurbær for sin modige roman ”Skyggedanseren”, kommer til Skørping, og Peter Øvig Knudsen kan man glæde sig til at møde i Nørager. Katastrofeforsker Rasmus Dahlberg besøger Terndrup, og gik du forgæves til foredraget om færøsk kunst og litteratur, er det også på plakaten igen. Sæsonen åbner med forfatter Louise Juhl Dalsgaard, som de første 20 dage under Corona-nedlukningen skrev den flot anmeldte digtsamlingsdagbog ”I dag skal vi ikke dø”. De ligefremme digte har bl.a. været trykt i Politiken. Det har filmanmelder og lyriker Kim Skottes haikudigte også, og denne form for mindfulness gennem sprogleg vil Kim Skotte komme og fortælle om ud fra sin bog ”365 – et år i haiku”. De mindste børn og deres forældre kan glæde sig til et nyt samarbejde med Rebild Kulturskole, som afholder babyrytmik hver uge på skift på alle fire biblioteker. De populære barselstræf fortsætter. Der vil være optakt for børn til Rold Skov Naturfilmfestival, og der vil være en mangaworkshop i efterårsferien. Vi kan igen tilbyde heldagsåbne biblioteker, som udover selvbetjening kan benyttes som et fredeligt og lokalt samlingssted for borgerne, hvilket vi ønsker at fremme, bl.a. gennem de populære guidede fælleslæsninger, samtalesaloner og en strikkeworkshop.

·


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········· ········ ···

BUTTERFLYS MED STIL

Har du en god lille historie til rubrikken ”Det store i det små”, noget du synes også andre skal vide, så skriv nogle linjer og vedhæft gerne et foto til redaktion@ kulturenrebild.dk.

Musikeren og maleren Peter Viskinde

GÆSTER FRÆER

FORSAMLINGSHUS Det er lykkedes Fræer Forsamlingshus af få en af Danmarks ypperste kunstnere Peter Viskinde med band til byen lørdag 24. oktober. Billetter kan købes direkte hos Fræer Forsamlingshus eller på Himmerlandsbilletten. Samme dag om eftermiddagen kl. 14-16 udstiller Peter Viskinde sine malerier i Fræer Forsamlingshus. Her er der gratis entre. De gode år i Malurt og Big Fat Snake, som den 64-årige Peter Viskinde beskriver dem, var præget af sammenhold og fælles forståelse, hvor alle trak i samme retning og alle stolede på hinanden. Den magi har han genskabt på nyeste udgivelse ”Godt Selskab”. Peter Viskinde har siden teenageårene ud over musikken, haft maleri som metier. Som maler er Viskinde drevet af nysgerrighed og kompromisløshed, uden dog nogensinde at miste grebet om et stramt ekspressivt form- og farvesprog. Drømmeri med rod i barndommens mysterier synes at være et gennemgående træk. Som kunstmaler har Peter Viskinde de seneste ti år holdt udstillinger i ind- og udland.

Mangler du den unikke gave til manden der har alt, så var en butterfly måske lige sagen! Designet og produceret helt lokalt. - Idéen til at sy butterflys opstod for nogle år siden, da jeg skulle bruge en julegave til min far, fortæller Pernille Graff Horup, der udstiller og sælger sine flotte kreationer hos Unika 9520 i Skørping. Jeg fandt tilfældigt mønsteret på en butterfly og et par illustrative videoer på You Tube, hvorefter jeg gik i gang ved symaskinen. Da jeg først havde styr på teknikken, kom der hurtigt gang i produktionen, og de mange små stofrester, som jeg havde liggende kunne lige pludselig bruges til noget. Jeg har syet butterflys af mange forskellige materialer bl.a. gamle bukser og trøjer, der får nyt liv som sjove butterflys. Det er udfordrende og yderst tilfredsstillende at skabe noget nyt ud af f.eks. kasseret tøj.

SØG STØTTE TIL DIT KULTURARRANGEMENT FRA KULTURRÅDETS PULJER SÅ LÆNGE VI KAN DANSE

Ny premieredato

Skørping Marionetteater måtte i marts udsætte premieren på stykket ”Så længe vi kan danse” på grund af Coronakrisen, men til oktober opfører vi den meget aktuelle forestilling. Den handler ikke om COVID-19, men en anden smitsom sygdom, som for 100 år siden hærgede i bl.a. Danmark, nemlig tuberkulose. En sygdom, der ligesom Corona greb ind i mange menneskers liv og hverdag uden nåde. Sanatorierne var det sted, der gav håb, på samme måde som intensivafdelingerne gør det i dag. Dengang måtte man “prise sig lykkelig”, når sognet ville betale for en af de eftertragtede sengepladser på sanatoriet, som stykkets forfatter Ingeborg Sebbelin, skriver. Man kom langvejs fra til bl.a. sanatoriet i Skørping, og blev der i mange måneder, undertiden år. Man havde ikke medicin eller vaccination mod den frygtede sygdom. Behandling bestod af ro, renlighed og frisk luft. Og det virkede! Der er planlagt fire forestillinger i Kinorevuen i Skørping Kino med begrænset tilskuerantal. Se annoncen her i bladet. Lørdag 3.oktober 2020 kl.16 (Premiere) Søndag 4.oktober 2020 kl.12 Søndag 25.oktober 2020 kl.12 Søndag 8.november kl.12

Rebild Kommunes kulturråd er sparringspartner og bindeled mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltning og politikere. Kulturrådet er et forum for nytænkning, erfarings- og idéudveksling og udvikling af kulturen i Rebild Kommune og varetager fordelingen af midler til kulturelle opgaver i henhold til gældende tilskudsregler samt udarbejder og reviderer handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder. Der er fire ansøgningsfrister årligt: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober Pulje til løbende kulturelle aktiviteter Der gives tilskud til: musikarrangører, amatørteatergrupper, kunstforeninger, enkeltstående aktiviteter og arrangementer. Udviklingspulje Der er mulighed for at søge støtte til helt nye udviklingsprojekter. Udviklingspuljen støtter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra f.eks. Kulturkanten, LAG Himmerland mv. Ansøgninger vurderes på sammenhæng med kulturpolitikkens målsætninger, handlingsplan og indsatsområder. Hvis du vil ansøge om tilskud fra kulturrådet skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på www.rebild.dk

derudad · SEPT - OKT 2020

27


········

NATUREN

········ ········ ········ ········ ·

NATUREN OVERTAGER IGEN KINOREVUEN Lørdag den 7. november Rold Skov Naturfilmfestival viser endnu engang storslåede naturfilm på det store lærred. Mest for voksne, men der er også tænkt på skoleungdom og børn. Rold Skov Naturfilm Festival i Kinorevuen i Skørping lørdag den 7. november har denne gang film fra Norge, Sverige, Tjekkiet og Tyskland på programmet. Danmark er der også plads til i en af filmene, hvor vi skal besøge Dyrehaven ved København. Det særlige ved Rold Skov Naturfilm Festival er, at publikum kan møde de mennesker, der har filmet. I år er det norske Ulf Myrvold, svenske Björn Obenius og tyske Steffen Krieger, som stiller op til snak og diskussion om deres film. Festivalens scoop er Danmarkspremieren på ”Træernes hemmelige Liv” med den tyske skovforkæmper Peter Wohlleben. I ”Træernes hemmelige Liv”, der bygger på bestselleren af samme navn, kommer man med dybt ind i skoven og træernes mysterier. Fascinerende, flot og forunderligt er det at følge Wohlleben både i sin ”egen” skov og i andre skove rundt om i verden. Tysk – og tjekkisk – bliver det også i Steffen Kriegers film- og billedfortælling om Europas vilde hjerte, to nationalparker i Alperne. Det er en verden, utilgængelig og næsten ukendt, som næsten vælter en bagover med sin skønhed. Både i det store, bjergene og de store rovdyr, og i det små med et mylder af blomster, insekter og fugle. Med Ulf Myrvold skal vi på en rejse fra den nordnorske vildmark til det danske kulturlandskab i Dyrehaven. Det handler om biodiversitet – naturens enestående mangfoldighed – om hvor den trives, og hvordan den kan bevares i en tid med uholdbar vækst og klimaforandringer. Myrvold er en mester i at vise det overraskende, og det gør han også i sin anden film på festivalen, hvor han går tæt på den globale opvarmnings konsekvenser for naturen i det sydlige Skandinavien. Festivalens femte og sidste film er fra den svenske nationalpark Tiveden, en tilgængelig vildmark bare nogle få timers kørsel fra Göteborg. Her har Björn Obenius, Göran Alm og Ola Högberg brugt hundredvis af timer på at komme tæt på dyrelivet gennem årstiderne. For fugleelskere er filmen et must med mange vidunderligt smukke scener, man også bliver lidt klogere af.

BØRN OG UNGE SKAL OGSÅ I BIFFEN Kinorevuen og Dansk Naturfilmforenings ambition er at fastholde og udbygge Skørpings status som Danmarks naturfilm-metropol. Denne gang kan vi tilbyde områdets skoler og gymnasier at komme gratis i biografen i hele ugen op til festivalen for at se en god og debatskabende naturfilm. Filmen er ”Dronning uden Land” af norske Asgeir Helgestad. Han har gennem adskillige år fulgt en hun-isbjørn og hendes unger på Svalbard. Filmen giver et usædvanligt indblik i en lille isbjørnefamilies meget sociale liv, men viser også, hvordan isen bogstavelig talt smelter under isbjørnene og truer deres eksistens. Naturvejleder Søren Risborg er med både ved skoleforestillingerne og ved årets børneforstilling søndag den 8. november, hvor børn og deres voksne kan se ”Den største, lille Gård”. Filmen er en sjov, rørende og spændende fortælling om et californisk par og deres dyr på en gård, de pukler for at omdanne til en oase af mangfoldigt liv Forestillingerne for børn og unge er blevet mulige gennem støtte fra Klima Rebild, Kulturrådet i Rebild Kommune og Det danske Filminstitut.

Hele programmet, billetpriser og filmtrailere kan ses på www.kinorevuen.dk og www.roldskovguide.dk

28

SEPT - OKT 2020 · derudad

Foto: Morten Juhl

JENS SMÆRUP SØRENSEN

MARKANT JYSK FORFATTERSTEMME PÅ ORD I NORD Lørdag den 6. februar 2021 Programmet til litteraturfestivallen Ord i Nord er ved at tage form, og vi kan allerede nu afsløre nogle af de medvirkende forfattere.

JENS SMÆRUP SØRENSEN – ROMANEN ”MÆRKEDAGE” GAV HAM DET FOLKELIGE GENNEMBRUD Himmerlandske typer har Jens Smærup Sørensen ramt præcist i ”Mærkedage”, der beskriver et landbrugssamfunds forandring i tiden lige før og efter anden verdenskrig, hvor vi følger to familier i Staun, ikke langt fra Nibe. I efteråret udkommer Jens Smærup Sørensens nye roman, ”Klinten”, hvor en gruppe mennesker finder sammen i et nyt fællesskab. Her møder vi hovedpersonen, Jeppe, der er 35 år og midlertidigt har installeret sig hjemme hos sine forældre for at skrive på sit projekt om forholdsord i maskinoversættelser. Denne skematiske verdensopfattelse i Jeppes opgave og moderlig omklamring bliver udfordret af hans møde med Sigrid, som frigør ham fra hidtidige mønstre og et ellers fastlåst liv.

LOKAL BOGUDGIVELSE Traditionen tro kan Ord i Nord også i år byde på en lokal bogudgivelse. Mette Gregersen, der i flere år har været medlem af skrivegruppen ”Gåseøjne på omgang”, debuterer med en novellesamling. Redaktionen bag Ord i Nord arbejder på at få flere spændende og aktuelle forfatternavne til den kommende litteraturfestival. Glæd dig!

Billetter til Ord i Nord: Kr. 250 I forsalg indtil 31. december 2020 (Herefter er billetprisen kr. 300) Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk Billetprisen er inkl. let frokost, drikkevarer, kaffe og hjemmebag samt et glas vin som afslutning i BOGBY9520). Se mere på www.ordinord.dk Ord i Nord arrangeres af BOGBY9520, Mariagerfjord Bibliotekerne og Rebild Bibliotekerne.

Ord i Nord, der blandt forfattere og publikum ofte omtales som den lille hyggelige litteraturfestival, afholdes i år for 9. gang. De seneste år har vi hurtigt kunne melde udsolgt. Du kan allerede nu sikre dig en billet på www.himmerlandsbilletten.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

NATUREN

RÅDGIVNING INDEN FOR: Strategisk energiplanlægning for PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00 omstilling til fossilfri energiforsyning Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk

Etablering af fossilfri energianlæg ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Å R S (solvarme, varmelagre, varmepumper, ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI biogasanlæg, vindmøller solceller..)

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00

Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk

GD I V E35 N D EÅFR I RSM A M E D M E R E E N D 35 Å R S ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M EET R ER ÅEDN ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

Mogens Hebbelstrup

PlanEnergi · Jyllandsgade 1 · 9520 Skørping · Tlf. 96 82 04 00 Mail: planenergi@planenergi.dk · Web: www.planenergi.dk ET R Å D G I V E N D E F I R M A M E D M E R E E N D 35 Å R S ERFARING OG MED SPECIALE I VEDVARENDE ENERGI

MØDERET FOR HØJESTERET AUT. BOBESTYRER Dommerhaven 9 · 9575 Terndrup Tlf. 9833 5733 · E-mail: mh@dommerhaven.dk Jernbanegade 9 • tlf. 98 37 24 28 • Mail: 7888@bogpost.dk

Vi forhandler bl.a. Hjertegarn, Sandnes, Filcolana, Cewec, Lang Yarn, Handdyed.dk, ADDI og Knit Pro. Stort udvalg af strikkeopskrifter og strikkebøger. Altid god service og hjælpsomhed.

Åbningstider Mandag-Fredag 10.00-17.30 Lørdag 10.00-13.00

Jyllandsgade 2, 9520 Skørping Telefon: 9839 1722

info@tandlaegerneskoerping.dk www.tandlaegerneskoerping.dk

Jyllandsgade 20, 9520 Skørping, www.garndamen.dk Tlf. 98 13 00 00

EL-installationsfirmaet

Telefon 72 37 36 37 www.Ejby-Jakobsen.dk

STØVRING A/S

● TAGDÆKNING ● STÅLMONTAGE

Hermesvej 3, 9530 Støvring · Tlf. 98 37 16 11 · www.sts-tag.dk

derudad · SEPT - OKT 2020

29

·······


········

INFO

········ ········ ········ ········ ········ ········ ····

LOF OG NE! ER LANDSBY

Der er rigtig mange af Rebild Kommunes landsbyer, hvor landsbyforeningen eller frivillige har sørget for mere liv i byen gennem forskellige aktiviteter og tiltag.

MUSIKALSK SAMARBEJDE mellem Støvring og Skørping KONCERTOPLEVELSER MED KLÆKKELIG RABAT Musikstationen og STUBhuset går nye veje i et spændende samarbejde, hvor formålet er at gøre de to spillesteders publikum opmærksom på, at der er rig mulighed for store koncertoplevelser i både Skørping og Støvring – og det med rabat! - I første omgang prøver vi med ét tilbud på to koncerter. Bliver det taget godt imod, så udvider vi helt sikkert samarbejdet næste år, siger Helle Jørgensen, Musikchef i STUBhuset, Støvring.

KØB EN BILLET OG FÅ MULIGHED FOR ENDNU EN KONCERTOPLEVELSE I NABOBYEN TIL KUN 100 KR. - Idéen er, at man køber en billet til én af de to koncerter med henholdsvis Miriam Mandipiri & The Soul Family eller Per Chr. Frost & Band. Med den billet følger tilbuddet om også at købe en billet til endnu en koncert i nabobyen – og det til blot 100 kr., fortæller Kristian Helmer Petersen, formand for Musikforeningen Musikstationen, Skørping. De to koncerter ligger genremæssigt i samme kategori, så derfor håber vi, at mange vil benytte sig af tilbuddet, fortsætter Kristian Helmer Petersen. De to koncerter kan musikalsk bedst beskrives som liggende i krydsfeltet mellem R&B, rock, funk, reggae, blues og jazz.

KONCERTER MIRIAM MANDIPIRI & THE SOUL FAMILY | Kulturstationen | 23. oktober.

PER CHR. FROST & BAND | STUBhuset

| 30. oktober

Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk og www.ticketmaster.dk. - Tiltaget er ligeledes taget i håbet om, at mange flere publikummer får øjnene op for den mangfoldighed af musik, der udbydes i vores landsdel, fortæller Helle Jørgensen. Vi håber selvfølgelig, at mange bakker op om initiativet, men også, at alene prisen vil få nogen til at tage en musikalsk chance og købe billet til en koncert, som de måske ellers ikke ville have valgt. Her er med andre ord en enestående mulighed for at blive beriget musikalsk og stifte bekendtskab med nye musikere og musikgenrer. Hver eneste koncertsæson har såvel STUBhuset som Musikstationen fokus på at sammensætte et koncertprogram af høj kunstnerisk kvalitet. Et program der indeholder forskellige S I Kblanding S TATION E N kunstnere og nye upcoming navne. Der er med musikgenrer og M en U skøn af kendte andre ord rig mulighed for store musikalske oplevelser – og det helt lokalt.

M U S I K S TATI O N E N

30

SEPT - OKT 2020 · derudad M U S I K S TATI O N E N

LOF har et ønske om at udbyde flere tilbud i landsbyerne. Det har vi Rebild Kommunes opbakning til gennem en særlig tilskudsordning til aftenskoler, der netop udbyder kursustilbud i landsbyerne. Udfordringen i at udbyde et hold i landsbyer kan være prisen. I de større byer er der så mange borgere, at det kan være nemt at motivere 10 deltagere til et holdtilbud, men i en landsby er det måske kun det halve der er muligt. Da udgiften til holdet er den samme, uanset hvor det udbydes, slår det igennem på prisen, når der er et lavere antal til at dele samme udgift. Jan Vestergaard har næsten 20 år på bagen som skoleleder hos LOF, og erfaringen fra de steder, hvor vi gennem tiderne har fået igangsat aktivitet i landsbyer er, at det har været i samarbejde med landsbyforeningen eller med det lokale forsamlingshus. Disse kender både landsby og borgere, og et samarbejde med en aftenskole vil derfor altid være en win-win-situation, ikke mindst hvis aktiviteten lægges i et forsamlingshus, hvor der jo så er lejeindtægt i udsigt. Opfordringen til landsbyforeninger, forsamlingshuse eller andre er at tage kontakt til skolelederen og få en snak om mulighederne. Jan Vestergaard | Mobil 2447 9969 | mariagerfjord@lof.dk

Landsbyrådets årsmøde 2020

AFLYST

På grund af covid-19/Corona situationen dette forår, valgte Landsbyrådets bestyrelse at udsætte årsmødet i april 2020. Erfaringen har vist, at det er svært at få fremmøde til Landsbyrådets årsmøder, hvorfor vi har vurderet, at det vil være uhensigtsmæssigt at afholde årsmøder med 6 måneders interval. På denne baggrund har bestyrelsen valgt at aflyse årsmødet 2020. Årsmøde for 2021 er fastsat til den 26. maj, hvor vi håber rigtig mange har lyst og mulighed for at møde op. Såfremt der er indsigelser mod denne beslutning, bedes de fremsendt til formand Merete Langeland melangeland@gmail.com, som du også er velkommen til at kontakte for uddybende spørgsmål. Landsbyrådet har i samarbejde med Rebild Kommune taget hul på en ny lovbestemt opgave vedr. strategisk planlægning for landsbyer, som skal være en del af den kommende kommuneplan. I den forbindelse har vi brug for hjælp til at blive klogere på jeres landsby. Sammen skal vi lave en god og dækkende beskrivelse af både de fysiske forhold og fællesskabet og engagementet. I sidste ende skal det munde ud i en plan for, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at udvikle eller bevare landsbyerne på netop den måde, det giver bedst mening hos jer. Repræsentanter for jeres landsby har modtaget en mail med et spørgeskema, som vi håber alle landsbyer vil besvare. Svarfrist er 6. september. Du kan finde spørgeskemaet på dette link: https://www.survey-xact.dk/ LinkCollector?key=H8S93TDJJK9K For uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte landdistriktskonsulent Sara Tornø sato@rebild.dk


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

Efterårets kurser og Covid-19 Efteråret er den tid på året, hvor der er allermest aktivitet på aftenskolerne – også selv om en moderne aftenskole i dag har tilbud hele året rundt: Dette efterår er noget helt særligt, og det er naturligvis Covid-19 truslen, der stadig hænger over vores hoveder – også selv om vi i skrivende stund har ganske godt styr på virus. Gældende for LOF Mariagerfjord/Rebild er, at mange kursister deltager på kurserne over flere sæsoner og gentegningsprocenten ligger traditionelt omkring 80%. Vi kan

allerede nu konstatere, at vi har ganske få deltagere, der har meldt fra med Covid-19 som begrundelse. Medmindre man er i risikogruppen, er der heller ikke grund til at være urolig. Alle undervisere kerer sig om deres kursisters ve og vel, og både afstande og håndsprit bliver en del af hverdagen, indtil der er en vaccine mod Covid-19. Til nogle af vores bevægelsesfag er vi nødsaget til enten at finde større lokaler eller begrænse antal deltagere således, at sund-

NATUREN

hedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Vi har allerede lavet mindre hold på andre områder f.eks. sproghold, hvor vi med succes har gennemført intensive forløb med max. 6 på holdet. I efteråret kan vi byde på hold i både spansk, engelsk og tysk. Vi glæder os til at komme i gang med efterårets kurser, og ved at mange borgere er ”sultne” efter atter at tage fat på deres fritidsaktiviteter. Klik ind på: www.lof.dk/mariagerfjord-rebild og se de mange tilbud. Du er meget velkommen.

"

Alle undervisere kerer sig om deres kursisters ve og vel.."

FOCUS PÅ RYGGEN – HELT FRA MORGENSTUNDEN!

SAMARBEJDE – EN DEL AF LOF´S DNA!

LOF får løbende henvendelser fra nye undervisere med kompetencer på områder, hvor vi ikke allerede har tilbud. Et eksempel er Pernille Stubberup fra Støvring, der er uddannet fysioterapeut. Hun ønsker at prøve kræfter med et ryghold som morgentilbud i Multihuset i Støvring. Det vil nok være for meget at sige, at ryglidelse er en folkesygdom, men faktum er, at rigtig mange danskere døjer med ryggen. Vi lægger ud med et kursus målrettet både dem, der har oplevet ryggener, og dem der lytter til det gode råd om at forebygge, så man undgår rygsmerter. Pernille er også klar med Fysio Flow tilbud, som LOF i forvejen tilbyder i Nørager, og nu også i Støvring. Fysio Flow handler om vores bindevæv, som er det væv der ligger mellem hud og muskel, samt omkring en muskel. Øvelserne fokuserer på at stimulere glidet mellem de forskellige lag ved at gøre bindevævet varmt, eftergiveligt og bevægeligt, som så har den gode effekt, at det stimulerer kroppens ro- og hvilesystem. Begge tilbud foregår allerede onsdag morgen fra kl. 7.00, hvilket må være lige noget for A-mennesker, der står tidligt op. Er behovet til stede og søgningen stor nok, skal vi nok finde flere tider.

Hver for sig kan vi godt selv, men sammen bliver vi stærkere, og vi når bredere ud med folkeoplysningens formål og budskaber. Vi har rigtig mange eksempler på det gode samarbejde med f.eks. patientforeningerne, hvor tilbuddene med hjertemotion i Nørager, Støvring og Skørping er ”flagskibet”. Hjerteforeningen og LOF har i alt 5 hjertehold i Rebild Kommune. I den kommende sæson udvider vi med nye tilbud i samarbejde med Osteoporose Foreningen, og er der andre foreninger i kommunen, der ønsker samarbejde, er mobilnumret til skoleleder Jan Vestergaard 2447 9969. Et andet årelangt samarbejde er med Støvring Seniordansere, hvor vi igen i år kan indbyde foredrags- og debataften. Det er på Højskolen i Støvring 29. oktober, hvor Finn Tarpgaard holder foredrag om himmerlændingen Christian Ulrik Hansen, der blev en betydelig skikkelse i modstandskampen under anden verdenskrig. Vi skal høre om hans mod og handlekraft i en svær tid, hvor nazisterne havde magten i Europa. Foredraget er udbudt som et debatforedrag, dvs. at der er god mulighed for at komme med input, synspunkter og spørgsmål i den efterfølgende debat.

LOF er et af de 5 landsdækkende oplysningsforbund, og vi udbyder undervisning til voksne i bl.a. sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Hertil arrangerer vi debatter/foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. På lof.dk/mariagerfjord-rebild finder du alle aktuelle tilbud, men er et hold startet eller finder du ikke det du leder efter, så kontakt altid skoleleder Jan Vestergaard enten på mail rebild@lof.dk eller mobil 24479969.

derudad · SEPT - OKT 2020

31

·······


········

·

h c r a m En t e a m i l for k -13

L. 10 K R E B O T K O DAG 3.

LØR

I

forbindelse med Klima Rebild 2019 tog bl.a. Sofie Skovgaard og Sara Frederiksen, begge Skørping, initiativ til en lokal klimamarch. Man kan jo ikke bare sidde med hænderne i skødet og iagttage, som de to initiativtagere udtrykker det.

TEKST: HENRIK BUGGE MORTENSEN

FOTO: SARA FREDERIKSEN OG SOFIE SKOVGAARD

- Idéen opstod i forbindelse med folketingsvalget i 2019, hvor der rundt omkring i landet blev arrangeret klimamarcher for bl.a. at påvirke politikerne til at være mere ambitiøse klimamæssigt og vedtage en handlingsplan, der væsentligt skulle reducere Danmarks CO2-udledning, fortæller Sofie Skovgaard. Det skulle foregå i de større byer, men vi tænkte, her skal Skørping også være med, så i forbindelse med Klima Rebild 2019 arrangerede vi den første lokale klimamarch. - Vi forventede ikke den store opbakning, da det var noget, der hurtigt blev arrangeret, så vi blev positivt overrasket, da der mødte 80 deltagere op, fortæller Sara Frederiksen. Alle generationer var repræsenteret, så det blev en helt fantastisk dag med sang, taler og fællesskab. Det handlede om klimaet, men når man går kommer man helt naturligt til at snakke med dem, der går ved siden af, så der opstod også nye bekendtskaber og kontakter på kryds og tværs. - Nogle havde på eget initiativ medbragt poser, så turen rundt også blev brugt til indsamling af affald. Der var underholdning og quiz for børnene, og alle havde mulighed for at nedskrive deres ønsker, tanker og drømme for klimaet på kulørte blade. Arrangementet var upolitisk, hvilket jeg tror er vigtig, og måske også grunden til, at så mange mødte op. Det er vigtigt, at vi uanset partifarve står sammen om at gøre noget for klimaet, ellers kommer vi ingen vegne, og det er sagen alt for vigtig til. Efter sådan en dag blev man virkelig fyldt med håb for fremtiden! Vi kan alle gøre vores i kampen for klimaet, såvel stort som småt tæller i det store regnestykke. Det handler om at ændre vaner, tænke i andre baner og hente inspiration hos andre.

32

SEPT - OKT 2020 · derudad

ltursarkaden ved Ku MØDESTED: Gla n statione ind på Facebook TILMELDING: Gå h den ”Klimamarc he en giv be d fin og e or du kan tilmeld hv , 20 20 ing Skørp ilie fam din og dig Ca. 3 kilometer LIDT OM TUREN: og skoven. en gennem både by ss- og barnevogn Ruten er rullestol re væ r de vil js venlig. Underve rnene. Vi slutter klimaquiz for bø og kage, sang dagen med kaffe n ved Skørpingog taler på plæne medbringe din at centret. HUSK, egen kop. Mød op allerede SKILTEMALING:

"

Efter sådan en dag blev man virkelig fyldt med håb for fremtiden!

- Jeg er med til at dyrke økologiske grøntsager på en gård mellem Siem og Terndrup (Brittas Vejbod), fortæller Sofie Skovgaard. Jeg leverer arbejdskraft ved bl.a. at luge ukrudt og får friske æg og grøntsager i bytte. Det er på alle måder en positiv oplevelse – jeg får motion og økologiske grøntsager, som er dyrket og solgt lokalt, så de ikke belaster klimaet ved at skulle transporteres over større afstande. - Jeg er vild med genbrug, og her er det godt at bo i Skørping, hvor der er to genbrugsbutikker og BOGBY9520, der bugner af billige, brugte bøger, fortæller Sara Frederiksen. Jeg går i genbrugsbutikker flere gange om ugen, hvor jeg stort set kan finde alt, når det gælder legetøj, tøj, møbler og ting til hjemmet. Vi bor i hus med en have, hvor græsslåmaskinen får lov til at stå, mens den vilde natur breder sig. Jeg tror ikke altid, vores naboer er lige begejstrede, men det kunne jo også være, at de med tiden begynder at kigge anderledes på tingene. Vild Med Vilje er en forening, hvis formål det er at ændre græsarealer i Danmark til vildere, rigere og mere mangfoldig natur, der skaber bedre levesteder for planter, svampe, insekter og andre dyr. Vi skal have mere vild natur, hvor mennesker bor, arbejder og leger.

KLIMA REBILDS ANERKENDELSE OG VANDREPOKAL

DEN SIDSTE GORILLA Bronzeskulpturen ”Den sidste gorilla” er fremstillet af den lokale kunstner Michael Sasserson. Skulpturen er en vandrepokal, som Rebild Kommunes skoler kæmper om hvert år. Den bliver overrakt til en skole, som har haft særlig fokus på klimaområdet. I juni 2020 fik Sortebakkeskolen i Nørager vandrepokalen for deres store arbejde på klimaområdet – herunder emneuge for skolens elever samt træplantning. Michael Sasserson fortæller, at han lod sig inspirere af det faktum, at mennesket er godt i gang med at udrydde sin nærmeste slægtning. Navnet ”Den sidste gorilla” skal lede tankerne hen på talemåden ”at sende aben videre”. Ikke ment således, at vi blot kan sende ansvaret videre i forhold til at passe på vores jord, men at det er vores fælles ansvar at passe på vores jord.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ·····

VIDSTE DU

VIDSTE DU, AT … MODER JORD Skulpturen ”Moder Jord” er fremstillet af kunstner Michael Sasserson i forbindelse med Klima Rebild 2015. Skulpturen blev skænket til Naturstyrelsen Himmerland, og står ved St. Økssø. Den er støbt af 556 øl- og sodavandsdåser, indsamlet i lokale vejkanter ved DN’s årlige affaldsindsamling i 2014. Michael Sasserson, har ladet sig inspirere af verdens ældst kendte kvindefigur Venus fra Willendorf. Da kvindefiguren blev lavet for mellem 22.00024.000 år siden var man allerede bevidste om ”Moder Jord”, og dens betydning. Michael Sasserson støber hvert år en ny ”Moder Jord”, og i forbindelse med Klima Rebild bliver skulpturen givet til den virksomhed i Rebild, der er mest bæredygtig og gennemfører klimahandlinger. Skulpturen er ikke en vandrepokal, men en anerkendelse – en gave til evigt eje.

Stille i Skoven Har du lyst til at bruge en lørdag formiddag på at finde ro og energi i skoven, og blive guidet på forskellige måder til at træne din ”nærværsmuskel” og bare nyde stilheden?

MØDESTED: P-pladsen ved Store Økssø TID: 29/8 kl. 10.00-11.30 PRIS: Kr. 150 ELLER 1:1 sessioner i Rold Skov i naturterapi HUSK ”grundkursus i meditation” d. 14/9, 15/9 og 16/9 kl 17.00 -18.30 og ”mandemeditation” d. 28/9, 29/9 og 30/9 kl 17.30 - 19.00 RING ELLER SKRIV OG HØR NÆRMERE ANETTE RAVN bl.a. MBSR - mindfulnesslærer og naturterapeut Tlf. 51222081 | www.anetteravn.dk info@anetteravn.dk facebook.com/Anette Ravn kunstenatleve

Hos Skørping Mægleren finder du altid det største udvalg af boliger i og omkring Skørping, Rebild og Rold Skov - her hvor Danmark er smukkere!

Helle Aagaard

Ejendomsmægler & Valuar MDE Jyllandsgade 8B · 9520 Skørping

Telefon 98 39 11 27

www.skorpingmaegleren.dk haa@skorpingmaegleren.dk

NY VARMEPUMPE? SKIFT FRA OLIEFYR | GASFYR | TRÆ/PILLEFYR TIL EN NY VARMEPUMPE FÅ TILSKUD OG HÅNDVÆRKERFRADRAG.

SE EVT. PÅ SPARENERGI.DK

RING ELLER SKRIV OG FÅ ET TILBUD.

V/Hans Jørgen Kristensen | VE installatør og KMO certificeret Tlf: 98337126, 22117126 | hjelbutik@gmail.com derudad · SEPT - OKT 2020

33

·······


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DEBAT

FOREDRAG

DEBAT

ISKERNEN - HVAD FORTIDEN FORTÆLLER OS OM FREMTIDEN TID: Lørdag den 12. sept. 14-16 STED: Rebildcentret, Røde Møllevej 4 PRIS: 75 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 98372533. ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

SAMTALESALON PÅ BIBLIOTEKSTOUR

FORFATTERMØDE MED LOUISE JUHL DALSGAARD

TID: Onsdag den 23. september kl. 16-17.30 STED: Nørager Bibliotek TID: Mandag den 28. september kl. 16-17.30 STED: Terndrup Bibliotek TID: Onsdag den 28. oktober kl. 16-17.30 STED: Støvring Bibliotek TID: Torsdag den 19. november kl. 16-17.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

TID: Onsdag den 2. sept. kl 16.30-18.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: w ww.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Savner du også en rigtig god samtale om betydningsfulde ting? Vi hylder HVERDAGE med en hyggelig fyraftensalon. Alle de der små bidder af livet, der ofte glider ud i en lang strøm. Anette Thorn og Charlotte Meng kommer i løbet af efteråret til alle fire biblioteker og sætter den gode samtale i gang. Alle kan være med. Det kræver ingen forberedelse. Kun interessen for at dele ud af sine egne erfaringer og fortællinger og lytte til andres. Tag en god ven med.

Dage med corona blev til digtsamlingen "I dag skal vi ikke dø". Hvem er vi, når rutinerne, titlerne, dosmersedlerne ikke længere lægger en drejebog for vores dage. Hvad taler vi om, når ikke vi taler om arbejde, forsinkede tog og dagens tilbud. Hvem taler vi med? Hvad stiller vi op med en angst, der ikke har noget ansigt, en sygdom, vi intet ved om og som der endnu ikke findes behandling imod? TORSDAGSCAFÉ MED

SVEN ERIK ØSTERGÅRD

SUPPEMØDE MED BORGMESTEREN

Efter suppen orienterer borgmesteren om "rigets tilstand" i Skørping og Rebild Kommune, og derefter er der spørgetid. Af hensyn til suppen bedes man tilmelde sig senest 27. september til medlemskonsulent Hanne Mortensen tlf/sms 50490645 eller email: hannem@live.co.uk

BÆREDYGTIGHED PÅ GÅRDEN TID: STED: PRIS: ARR.:

34

Torsdag den 1. oktober kl. 17-19 Lundegårdsvej 5, St. Brøndum Gratis Klima Rebild

Se omtale side 21-24

SEPT - OKT 2020 · derudad

FÆRØSK KUNST OG LITTERATUR: LUNE, POESI OG MAGI TID: Mandag den 14. september 19-21 STED: Skørping Bibliotek PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 25708533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Sammen med Anne Valbjørn Odgaard, cand.mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab, bevæger vi os tilbage til en lang mundtlig fortælletradition og frem til opblomstringen af en moderne, stærk roman- og billedkunst i 1900-tallet. Her dukker fætrene Jørgen-Frantz Jacobsen og William Heinesen op. Og færøske kunstnere maler ydre og indre landskaber. Endelig slutter vi af med den moderne forfatter Jóanes Nielsen og hans legesyge Brahmadellerne - en nordatlantisk krønike.

TID: Torsdag den 3. sept. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Storsamler af landskabsmalerier. Sven Erik Østergård har en imponerende samling af - og viden om de kunstnere som har malet med afsæt i vores omkringliggende natur. På torsdagscaféen deler han gavmildt ud af sine fortællinger om fortidens kunstmalere. Vi mødes på Skørping Bibliotek, hvorefter vi samlet går til galleri Solbakken. Torsdagscaféerne på Skørping Bibliotek er et tiltag, hvor vi inviterer lokale personer med noget særligt på hjerte til at fortælle om det. Er du vores næste foredragsholder?

TID: Onsdag den 30. september kl. 18-20 STED: KulturStationen, Skørping, salonen PRIS: 50 kr, der betales ved fremmødet ARR.: Skørping Borgerforening

Se omtale side 21-24

SKØRPING SANATORIUM TID: Torsdag den 3. sept. kl. 19-21.30 STED: Ugleporten/indkørslen til Skørping Hospital, Himmerlandsvej 36, 9520 Skørping. PRIS: 50 kr. for medl. af Turistf./75 kr. for andre BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

I 2006 var det 100 år siden Skørping Sanatorium blev indviet. Det var Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse, der var bygherre, da man i 1905 tog fat på det omfattende byggeri. Vi har formået Lise Rasmussen til at komme og fortælle os om byggeriet og om patienternes og personalets dagligdag på Sanatoriet. I 1971 forlod den sidste tuberkulosepatient Sanatoriet, hvorefter en omskiftelig periode begyndte. Den varede frem til 1988, hvor Nationalforeningen ønskede at afhænde bygningerne. Kulminationen var et tilbud fra Tvind-koncernen, der ville anvende bygningerne til undervisningsformål.

KRIG OG KATASTROFER TID: Mandag den 21. september kl. 14-16 STED: Terndrup Medborgerhus PRIS: 25 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Forfatter og historiker Rasmus Dahlberg fortæller om at arbejde med krig og katastrofer som årsag til både tragedie og fremskridt i historien. Han har bl.a. skrevet bøgerne "100 års katastrofer" og "Danske katastrofer" samt "Mellem kyst og krig", som handler om det danske redningsberedskab til søs, baseret på feltstudier i "den spidse ende". For Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet skrev han scenarierne til de nationale krisestyringsøvelser i 2015 og 2017 - som efterfølgende udkom i romanform under titlen "Pandoracellen".

BERTEL THORVALDSEN 250 ÅR TID: Onsdag den 30. september kl. 19-21 STED: Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77 PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 25708533. ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Cand.scient. i matematik og fysik Claus Jensen.I 2020 er det 250 år siden, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen blev født. Trods opvækst i små kår blev han i kraft af sit enestående talent og sin arbejdsevne en mønsterbryder, der som H.C. Andersen nåede verdensberømmelse. Foredraget er en fortælling i ord og billeder om Thorvaldsens liv og værker. Om hans store udsmykningsopgaver ude og hjemme og om kunstnerliv i Rom. Om Thorvaldsens hjemkomst til Danmark efter 40 års udlændighed, og om hans sidste år - på skift i København og på herregården Nysø ved Præstø.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

FORFATTERMØDE MED SARA OMAR TID: Mandag den 26. oktober kl. 19-21 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

STUDIEKREDS OM

FILOSOFI

TID: Torsdage den 1.,15., 22. og 29. oktober kl. 19.30-21.30 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis ARR.: BOGBY9520

Se omtale side 17

EN AFTEN MED HAIKUDIGTE OG KIM SKOTTE TID: Onsdag den 7. oktober 19-21 STED: KulturStationen, Skørping, salonen PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Haiku - når digte er en (gen)vej til nærvær. Kim Skotte skrev et haiku-digt hver dag i et helt år. Det udmøntede sig i den roste samling "365 - et år i haiku". Man kan meditere eller gå for at opnå mindfulness, men Kim Skotte vil gerne slå et slag for "digtfulness". For de nøje udvalgte ord, griber om den flygtige virkelighed.

GENFORENINGEN 1920 - SET I HISTORIENS PERSPEKTIV TORSDAGSCAFÉ M/

TINE LILHOLT

TID: Torsdag den 1. oktober kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Med musikken og maleriet gennem livet. Musiker og billedkunstner Tine Lilholt arbejder med musik og malerier både sammen og hver for sig i skønsom forening - og så er hun fuld af fortællinger fra sit spændende liv. Tine Lilholt er kendt som fløjte- og harpespiller og i 23 år været medlem af Lilholt Band. Hun har spillet musik, tegnet og malet siden hun var tre år gammel.

TID: Torsdag den 8. oktober kl. 19-21 STED: Støvring Sognegård. PRIS: 40 kr. (inkl. kaffe og brød) BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Jørgen Gjedsted, 25708533 ARR.: Midthimmerlands Folkeuniversitet

Tidl. lærer og forstander Hans Jørgen Lysholm. Foredraget handler om den historiske baggrund for genforeningen og om de forhold efter 1. verdenskrig som åbnede for at befolkningen selv kunne bestemme deres nationale tilhørsforhold. Desuden handler foredraget om afstemningen d. 10. februar 1920 og om de nationale "Genforeningsdage" i juli 1920, herunder naturligvis "kongens ridt" over den gamle grænse d. 10. juli. Til sidst afrundes foredraget med situationen i grænselandet i dag.

- vinder af både De Gyldne Laurbær og Menneskerettighedsprisen. Mød Sara Omar som fortæller i samtale med moderator om sin roman Skyggedanseren, som omhandler social kontrol. Den dansk-kurdiske forfatter Sara Omar har vundet stor hæder, priser og anerkendelse for sine romaner "Dødevaskeren" og "Skyggedanseren", som hun selv betegner som kampskrifter mod den grusomme kvindeundertrykkelse, som foregår i religionens navn, mange steder i verden.

HINDUISME TID: Onsdag den 28. oktober kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Marianne Qvortrup Fibiger, lektor Ph.d. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet fortæller om Hinduisme, som er en af de ældste, organiserede religioner man kender til - dets religiøse skrifter går så langt tilbage som 1.400 til 1.500 f.Kr. Den er også et af de mest forskelligartede og komplekse religioner, hvor man tror på millioner af guder. Hinduer har en bred vifte af ting, de primært tror på, som eksisterer i mange forskellige sekter. Selvom den er verdens tredje største religion, eksisterer hinduismen primært i Indien og Nepal.

BOSÆTNING I ET ØKOSAMFUND TID: Søndag den 4. oktober kl. 14-16. STED: Himmerlandsbyen 2, Aarestrup PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

KAMPEN FOR FRIHED

Se omtale side 21-24

ANETTE BLICHFELDT KLATTRUP TID: Mandag den 5. oktober kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

"Når udlængsel, eventyrlyst og vandring forenes." Anette fortæller om sin rejse til Israel i efteråret 2019. Med utallige kilometer af vandringer gennem ørken, i ulidelig varme, i bjerge, langs havet og i jødiske og arabiske bosætninger, hvor hun mødte gæstfrihed og næstekærlighed i særklasse. Anette er født i 1962 og opvokset nær de Himmerlandske heder. Hendes eventyrlyst har indtil videre ført hende til 18 forskellige lande.

FORFATTERMØDE MED LISE ANDERSEN TID: Tirsdag den 20. oktober kl. 16-18 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Kr. 25 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Den skrivende og rejsende sundhedsplejerske Lise Andersen har de sidste tredive år fået udgivet mere end 25 titler, romaner, børnebøger, digte, noveller etc. Lise Andersen fortæller om sit forfatterskab, om arbejdet i andre lande og læser lidt fra "Ravnen flyver lavt", som foregår i Grønland. Og fra sin allernyeste bog 'Hudens tynde is', som udkommer 1.9.

TID: Torsdag den 29. oktober kl. 19-21 STED: Støvring Højskole, Hobrovej 108, Støvring PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, LOF Rebild, 24479969 ARR.: LOF Mariagerfjord-Rebild

Foredrag om mod og handlekraft i en svær tid hvor magten lå hos nazismen i Europa. Chr. Ulrik Hansen stammer fra Himmerland og foredragsholder Finn Tarpgaard fortæller historien om en ung student under krigen som blev en betydningsfuld leder af modstandsgruppe og som forsøgte at spænde ben for nazismens magtudøvelse. Det krævede mod og viljestyrke samt stærk tro på, hvad der virkelig betyder noget - og så kæmpe for det. Han var parat til "at sætte livet ind for sandheden". Udbydes i samarbejde med Støvring Seniordansere og der er mulighed for spørgsmål og debat om Tarpgaards beretning.

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

BUDDHISME

MUSIK KLASSISK KONCERT: ORGEL VED ELSE-MARIE CHRISTIANSEN

TID: Onsdag den 4. november kl. 19-21 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: St. Brøndum, Siem og Torup sognes Menighedsråd

Hinduisme og buddhisme er begge asiatiske verdensreligioner, som opstod i Indien, men som i dag har spredt sig til det meste af verden. Foredraget samt det den 28/10 vil give et indblik i disse to religioners historie og trosuniverser og også give eksempler på, hvordan de har påvirket mange danskere. Her kan fx både henvises til reinkarnationstanken, yoga og mindfulness. Buddhismen, som er ca. 2.500 år gammel og opstod i området ved Ganges-floden i det nordlige Indien. Buddhismen med dens ca. 315 mill. tilhængere er verdens 4. største religion. Foredraget holdes af Marianne Qvortrup.

TID: STED: PRIS: ARR.:

INGRID BYLLING

- MED ET LIV I RYGSÆKKEN

TID: Onsdag den 11. nov. kl. 14.30-15.30 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Erindringer fra 1940'erne og 1950'erne som lille pige på Nørrebro. Forhenværende plejehjemsleder, nuværende historiefortæller, Ingrid Bylling, Terndrup, fortæller på sin livlige og levende måde om efterkrigstiden på Nørrebro, hvor hun voksede op."Vintercafé i Terndrup" - hyggeligt eftermiddagsmøde i årets mørke måneder, hvor en af Terndrups lokalt kendte ildsjæle optræder.

LENE HØG FRA AALBORG

STUDIEKREDS OM

TID: Onsdag den 4. november kl. 16.30-18 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

TID: Torsdag den 12. nov. & Torsdag den 19. nov. kl. 19 STED: BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping. PRIS: Gratis. Tilmelding: Fra 25. aug. på mail@ bogby9520.dk. KUN FOR BOGBYMEDLEMMER. ARR.: BOGBY9520

FORTÆLLER - HISTORIEN OM MIT HUS

Har du nogensinde tænkt over hvem der har boet i dit hus før dig? Hvilke liv er her blevet levet? Hvilke fester, samtaler, skænderier har væggene lagt øre til? "Historien om mit hus - og hvordan du skriver din egen" er både en fortælling og en guide til selv at dykke ned i sin hushistorie og finde viden om tidligere beboere og udvikling af lokalsamfundet. Lene præsenterer en model for research og udformning af hushistorie som læseren kan følge. Hun deler ud af sine erfaringer med at finde frem til de 12 ejere der har beboet huset i Vejgaard, og giver tips & tricks til at gøre processen sjovere.

SAMERNE

Se omtale side 17

Tirsdag den 1. september kl. 19.30 Støvring Kirke Gratis Støvring-Sørup og Gravlev Pastorat

Værker af Bach, Franck samt mindst to nulevende danske komponister Granum og Høck. Et skønt sammenspil af barok, romantik, jazz, latin samt ny dansk orgelmusik med kant. Guf for ørene og mad for sjælen.

BENJAMIN KOPPEL JAZZ GALLA CELEBRATING ARETHA FRANKLIN TID: Torsdag den 3. september kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 250 kr. / medlem 225 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

Benjamin Koppel Jazz Galla hylder Aretha Franklin ved en forrygende koncert. Legenden, der desværre forlod os i 2018, har med udødelige klassikere som "You make me feel like a natural woman", "Think", "Chain of Fools" og "Respect" bevæget og begejstret fans verden over - fra Barack Obama til vores egen Benjamin Koppel. Sangerinderne Kaya Brüel og Marie Carmen Koppel sender publikum på en følelsesmæssig rutsjebanetur af de helt store. Lineup: Kaya Bruel (vokal) Marie Carmen Koppel (vokal) Benjamin Koppel (saxofon), Jesper Bodilsen (bas) Søren Bebe (piano) Espen Laub von Liljenskjold

BEATLESAFTEN MED

FORFATTERMØDE MED TORSDAGSCAFÉ MED

HELGE SØGAARD

TID: Torsdag den 5. nov. kl. 14.30-15.30 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Hele vejen: Fra bank, østfront, rockkoncerter og turisme - til forfatterskab! Helge Søgaard fortæller om sit spændende liv, som har ført ham vidt omkring, frem til nu hvor han er forfatter til en række bøger om Rold Skov og Rebild Bakker. Mange kender Helges bøger med historier om Statsskovriderne i Rold Skov, MosskovPavillonen, Nationalparken i Rebild Bakker, Lindenborg Å, Jens Hvass, gamle røverhistorier og om den stjålne sjældne fruesko

36

SEPT - OKT 2020 · derudad

PETER ØVIG KNUDSEN

TID: Onsdag den 2. december kl. 19-21 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 75 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

I foredraget fortæller Peter Øvig Knudsen om at vokse op som barn af en psykisk syg, ligesom han giver et billede af de mange andre traumatiske hemmeligheder bag de pæne facader i barndommens parcelhuskvarter. Under arbejdet med bogen røg han selv ind i en alvorlig depression og i januar 2018, blev Øvig indlagt på en lukket, psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Da han efter syv elektrochok blev udskrevet, havde han ændret syn på sin mor.

SOMETHING

TID: Fredag den 4. september kl. 20 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: 200 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

De har turneret gennem mange år, og krydret de mange, fantastiske sange fra "The Fab Four" med historier og anekdoter. Per Wium er nok den i landet, der kender Beatles bedst, så glæd jer til en aften med "lyden af en generation", - de mange hits og de gode historier! Mulighed for Mad&Musik (særlig billet), middag i Pavilloncaféen før koncerten.

SOMETHING MAD&MUSIK TID: Fredag den 4. september kl. 18.30 STED: Kulturstationen: Verandaen PRIS: 250 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Skørping Musikstation

I samarbejde med Pavillon-Caféen tilbydes middag før koncerten. Middagen er hovedret og dessert, og den serveres ca. 18:30, så der er god tid til at hygge sig.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

MEZZOFORTE TID: Fredag den 18. september kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 320 kr. / medlem 295 kr. BILLET: 96829611, www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

BEATLES KOMMER TIL BÆLUM

Mezzoforte viste verden, hvordan solid funky nordatlantisk jazzrock skulle lyde og det har de gjort lige siden. Bandet har et stort bagkatalog, og digitale genudgivelser samt intenst turné-arbejde har genskabt interessen for de islandske pionerer. Funk / jazz festen er tilbage!

SIGNE SVENDSEN TRIO TOUR - MED PALLE HJORTH OG LARS SKÆRBÆK

TID: Fredag den 4. september kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: 175 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

TID: Torsdag den 24. september kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 225 kr. / medlem 200 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Sgt. Pepper - Værtens bedste Beatles band Først tror du, det er løgn - så tror du, det er The Beatles. Sgt. Pepper kommer med de gamle instrumenter og den rigtige 60`er lyd, og giver jer en ordentlig omgang med de gode gamle kendte Beatles sange. I wanna Hold Your Hand - She Loves You - Please Please Me - Can`t Buy Me Love er nogle af de tidlige numre, som vi alle kender, men også sange som Come Together - Here Comes The Sun - Hey Jude og Let It Be fra Beatles hippie-tid sidst i 60`erne, vil man kunne høre på en aften i festligt selskab med Sgt. Pepper.

Signe Svendsen er på tour i en helt ny konstellation. Hun har teamet op med Lars Skærbæk og Palle Hjorth for at skabe en ny og anderledes ramme om sine sange. Der bliver plads til at eksperimentere, få musikken til at flyde intuitivt og lade Signes stemme stå klart og teksterne tydelige. Signe Svendsen har turneret solo og med fuldt band i en del år, derfor er dette en oplagt mulighed for at opleve et nyt take på hendes meget stilsikre form. Hun er en stærk entertainer. Line-up: Signe Svendsen (vocal) Lars Skjærbæk (guitar, mandolin, barytonguitar) Palle Hjorth(orgel, keyboard, harmonika)

MUSIC / FOOD / ART TID: Fredag den 4. september kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring. PRIS: 160 kr. / medlem 135 kr BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhusrevyen

Music: Aske Jacoby. Food: "Bajer & Biks". Art: Tine Lilholt. Denne koncert er en del af Nordic Spot festivalen. De storladne superlativer der knytter sig til Aske Jacoby er mange og alle lige rammende for en karriere der strækker sig over fire årtier. Spændende aften i vente. OBS: "Bajer & Biks" (biksemad med det hele) sidste frist for bestilling 31.aug. SKULPTURTUR MED

FÆLLESSANG

TID: Søndag den 13. september kl. 14 STED: Thingbæk Kalkminer PRIS: 100 kr DELTAGERE: 50 TILMELDING: 98375500 ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Den underjordiske skulpturtur er Rebildcentrets bidrag til Kulturugerne 2020. Vi bevæger os gennem Thingbæk Kalkminer og stopper ved de kunstværker, som kan relateres til kulturugernes tema"Ude og hjemme" - fx. i Anders Bundgaards "Udvandrergrotte"og ved C.J. Bonnesens figur "Afskeden". Kunst- og historieformidler Lars Rigborg fortæller kort om det enkelte værk og sangerinden Cathrine Benedikt vil lede en fællessang med sin smukke stemme. Nyd samværet, de stemningsfulde miner, kunstværkerne og en broget buket af nye og gamle sange, der passer til temaet.

JOHNNY MADSEN JAM TID: Fredag den 18. september kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 300 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

Johnny Madsen Jam har gennem snart 10 år oparbejdet et renommé som et solidt alternativ til den ægte vare. De spiller mere end 60 koncerter om året over det meste af landet til festivaler, byog havnefester og både små og store indendørs events. Deres show er, mere end nogensinde, en hyldest til en ægte, vestjysk rock'n'roller. Gennem årene har bandet arbejdet hårdt med de virkemidler som publikum sætter pris på, og den suveræne rytmegruppe spænder et solidt fundament ud under en troværdig vokal - og der er plads til anekdoter mellem alle de klassiske Johnny Madsen sange!

KABARET: KANN

SÜNDE SEIN?

DENN LIEBE

TID: Søndag den 20. september kl. 16 STED: "Huset", Hobrovej 104, Støvring PRIS: 120 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang ARR.: Rebild Musikforening

Tenoren Mads Elung-Jensen har skrevet en række succesfulde historiske solokabaretforestillinger. Vi skal høre en kabaret om kærligheden i 1920ernes Berlin - stedet for kabaretmusikkens blomstring mellem to verdenskrige. Elung-Jensen og pianistenTal Balshai vil fortælle om og opføre sange af Brecht, Weill, Heymann m.fl. Hvem kender fx ikke "Surabaya-Johnny" og "Ich küsse Ihre Hand Madame" og "Kann denn Liebe Sünde sein"?

GRACE JAMES TID: Fredag den 25. september kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 200 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Rygterne har svirret igennem et stykke tid. "Tjek lige dem her". - Og dem snakken har gået på, har været Grace James. Bandet der rammer et moderne tvist af roots, blues, urban country og Rock'n Roll. De har via deres fængende live optrædener i et stykke tid været "talk of the town". Der er garanti for en live oplevelse hvor det er svært at sidde stille! Grace James har rødder i det kolde nord (Nørresundby), centreret omkring sangskriverdouen Stine Flyvholm og Jimmy Guldbæk. Mulighed for Mad&Musik på særlig billet, og er en del af superrabatbilletterne

MAD&MUSIK GRACE JAMES TID: Fredag den 25. september kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 275 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Middag + koncert med Grace James

derudad · SEPT- OKT 2020

37

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

ALAN HAYNES (US) GUEST MIKE ANDERSEN TID: Torsdag den 1. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 150 kr. / medlem 125 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk. ARR.: STUBhuset

ERIK GRIP TID: Søndag den 27. september kl. 15 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 220 kr. / medlem 195 kr. BILLET: STUBhuset, tlf.: 96829611 ARR.: STUBhuset

En koncert med Erik Grip er mere end sange. Det er også anekdoter og røverhistorier, og som en anmelder skrev: "..der går helt Niels Hausgaard i den. Det er morsomt og rørende". Erik Grip er indbegrebet af danskhed, og det selvom Erik har norske aner og navnet Grip er norsk. "Velkommen i den grønne lund" bliver en af de mange sange, som vi kommer til at høre - og synge med på! SANGAFTEN I TID: STED: PRIS: ARR.:

SOLBJERG KIRKE

Tirsdag den 29. september kl. 19 Solbjerg kirke Gratis Menighedsrådet ved Solbjerg kirke

Alle inviteres til Sangaften i Solbjerg Kirke, hvor vi vil synge en række sange og salmer, og der vil være plads til en del "ønskesalmer". Til Sangaftenen vil vi have fokus på fællessangen, for fællessang kan noget helt særligt. Vi skal synge årstidssange, historiske sange, populærsange og mange andre genrer. Fællessangen krydres med et par musikalske indslag af kirkesanger ved Bælum og Solbjerg Kirker, Caroline Pedersen. Hun akkompagneres af kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning.

En "guitaristernes guitarist", der i flere interviews nævnes som et "must hear". Det, af så forskellige notabiliteter som Robert Cray og Jeff Beck, ligesom han adskillige gange har stået på scenen med de allerstørste. Stevie Ray Vaughan, Albert King, Buddy Guy, Albert Collins, Otis Rush, og ikke mindst Johnny Winter, som han tillige har indspillet med, og erklærer som sin største inspirationskilde. Noget, der særligt høres på Alan Haynes' sjælfulde vokal. Er du til fede guitarsoloer, så er denne aften lige noget for dig!

ALLAN OLSEN SOLO TID: Fredag den 2. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 315 kr. / medlem 290 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Koncerten er udsolgt

VISUEL KONCERT NR. 1&2 MED TUNDRA TID: NR. 1: Lørdag den 3. oktober kl. 15 TID: NR. 2: Lørdag den 3. oktober kl. 19 STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: 115 kr. BILLET: Tlf. 9837 5500 / anette@rebildcentret.dk ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Denne eftermiddag giver det anmelderroste band Tundra en helt særlig koncert, som starter under jorden i Thingbæk Kalkminer, hvor der både bliver knald på musikken og på visuelle lækkerier skabt af lys- og rumkunstneren Sally Rud. Koncerten afsluttes med en akustisk del i Rebildcentrets nye "Kildetårn", hvorfra man kan nyde en fantastisk udsigt til Rebild Bakker. Efter koncerten opfordres gæsterne til at blive en stund og få en snak med de talentfulde unge kunstnere. Der er plads til 100 deltagere.

38

SEPT - OKT 2020 · derudad

The Consolation er stiftet i 2015 og høster ros alle vegne fra. Ole Jacobsen fra DR skrev "Danmarks absolut bedste repræsentanter for countryrock", og Alex Nyborg Madsen "Velkomponeret, veludført dansk musik". Bandet består af Nis Gaarde (vokal/guitar), Uffe Nørtoft (pedalsteel), Sven Busck Andersen (trommer), Vincent Daly (guitar) og Jacob Svensson (bas). Bandet har base i København, men medlemmerne stammer fra alle hjørner af landet. De fem unge herrer kan nu opleves i STUBhuset i efteråret 2020. Et band med stort potentiale. Kom og få oplevelsen med!

SING SING SING TID: Torsdag den 22. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 250 kr. / 225 kr. medlemmer BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

KONCERTEN ER UDSOLGT. VENTELISTE ER OPRETTET. "Det er ikke med vilje", siger Sing Sing Sing selv om det faktum, at de år fejrer 10 års musikalsk fællesskab. Men den er go' nok konstellationen, der egentlig begyndte "for sjov", er blevet en god vane for bandet. Heldigvis. "A Good Night Out" er en ret dækkende titel på Sing Sing Sings 2020 turné. Det er ikke bare, hvad deres publikum efterhånden har vænnet sig til at få, når de møder op til en aften i SSS-selskab. Bandet selv har også haft så mange "good nights out" sammen, at de i år kan fejre 10-års jubilæum.

BLUES MED SHADES

OF BLUE

"Sublimt sammentømret, teknisk suverænt og med et musikalsk overskud af uanede højder."Sådan lød motivationen, da Shades of Blue fik overrakt Blues Liveprisen ved DMA i 2018. Shades of Blue har spillet sammen i mere end tre årtier. Gennem årene har bandet givet et utal af koncerter på scener i indog udland. Vi glæder os til at byde Shades of Blue velkommen på scenen i Bælum Skovpavillon.

Torsdag den 1. oktober kl. 19.30 Sørup Kirke Gratis Sørup Kirke

Anders Munch's historie om Kim Larsen. En nærværende og anderledes oplevelse, der kommer ind under huden. Anekdoter, sjove historier og toner fra og om Kim Larsens meget lange karriere. Anders Munch optræder med en anderledes koncert, hvor der lægges vægt på historier og anekdoter fra Kim Larsens lange karriere. Dette krydres med kendte som mindre kendte sange fra Kim Larsens enorme sangskat. Så kom og syng med fra sanghæftet på Kim Larsens sange!

TID: Fredag den 9. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 150 kr. / medlem 125 kr. BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

TID: Fredag den 23. oktober kl. 20 STED: Bælum Skovpavillon PRIS: 175 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: KulturMøllen Bælum

TAK FOR SANGEN - KIM LARSEN TRIBUTE TID: STED: PRIS: ARR.:

THE CONSOLATION

SUPERRABATBILLET SKØRPING MUSIKSTATION MUSIK

Fire koncerter i efteråret! Something 4/9; Grace James 25/9; Miriam Mandipira & Soul Family 23/10 og Tradish 27/11 for KUN 500 kr! Himmerlands bedste kulturtilbud. Fredag den 4. sept- - Fredag den 27. nov. STED: Kulturstationen, Salen PRIS: Kr. 500 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

MAD&MUSIK

MED middag før koncerterne for KUN 800 kr - det vi kalder Mad&Musik i samarbejde med pavillon-Caféen. Fredag den 4. sept- - Fredag den 27. nov. STED: Kulturstationen, Verandaen PRIS: Kr. 800 BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

DET SKER

PETER VISKINDE TID: Lørdag den 24. oktober kl. 19.30 STED: Fræer Forsamlingshus. PRIS: 180 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Fræer Forsamlingshus

Viskinde sange fra før og nu, bla. "Savner en som dig", "No Peace like in Heaven", "Hele vejen hjem" og mange flere. De intime rammer giver en sjælden mulighed for at komme tæt på kunstneren, og opleve historien bag musikken og sløret løftes for de kreative processer og Viskinde som tekstforfatter, maler, komponist og kunstnerisk igangsætter.

MIRIAM MANDIPIRA & SOUL FAMILY TID: Fredag den 23. oktober kl. 20 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 200 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

Miriam Mandipira færdes hjemmevant i mange genrer og sammenhænge, fra Radioens Big Band til duo med Troels Jensen (Delta Blues Band). Soul Family er et "All-Starband" som blev samlet til en lejlighedskoncert for at hylde Etta James. Men det "klikkede" bare for dem, og de besluttede at fortsætte samarbejdet. Nu er repertoiret udvidet til også at omfatte numre fra bl.a. Gasolin, Savage Rose og Amy Winehouse. Mulighed for Mad&Musik på særlig billet og en del af superrabat. NB: Billet til koncerten giver adgang til Per Chr. Frost 30/10 i Stubhuset for kun 100 kr! Hent Rabatbevis på Ticketmaster.dk

MAD&MUSIK

MANDIPIRA & SOUL FAMILY TID: Fredag den 23. oktober kl. 18.30 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 275 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Skørping Musikstation

PIANISTEN ELIAS HOLM TID: Søndag den 25. oktober kl. 16 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: 120 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk, Enebærvej 6, 9530 Støvring, 98371605, Ved indgang. ARR.: Rebild Musikforening

Trods sin unge alder - 24 år - kan pianisten Emil Holm måle sig med langt ældre og mere erfarne pianister hvad angår teknisk og musikalsk færdighed. Derfor har han også modtaget mange priser og er en efterspurgt koncertpianist. Ved koncerten her skal vi høre ham i krævende hovedværker fra klaverlitteraturens grand old men Bach, Beethoven og Schubert.

SYNG DANSK AFTEN TID: Mandag den 26. oktober kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 100 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

- med Flemming Både

Middag + koncert med Miriam Mandipira & Soul Family

"DE GALVANISEREDE LEOPARDER" TID: Fredag den 23. oktober kl. 18 STED: Hjeds Kultur og Forsamlingshus PRIS: 225 kr. BILLET: Tlf.: 22424801 eller 27488313. ARR.: Hjeds Kultur- og Forsamlingshus

Orkestret, som spiller et bredt repertoire af sande klassikere fra De Gyldne Løver, til et utal af såvel traditionelle som mindre kendte Irske og Skotske PUB-salmer i originale udgaver planket fra bl.a. The Dubliners, The Clancy Brothers og The Dublin City Ramblers, et par amerikanske numre stillet til rådighed af Bruce Springsteen samt ægte danske klassikere stjålet fra egnsdigtere som Hausgaard, Lilholt og Grønbech. Mødet med De Galvaniserede Leoparder er en lystig musikalsk oplevelse, som alle bør nyde en tår af.

PER CHR. FROST M BAND TID: Fredag den 30. oktober kl. 20 STED: STUBhuset, Støvring PRIS: 175 kr. / 150 kr. medlem BILLET: www.ticketmaster.dk ARR.: STUBhuset

Efter nogle yderst succesfulde festivalsæsoner med Per Chr. Frost tilbage som henholdsvis kapelmester og guitarist for GNAGS og derudover også indspilningen af et spritnyt GNAGS album - er det igen blevet tid til en turné i eget navn for én af Danmarks mest kendte og anerkendte musikere og hans forrygende band. Med 7 solo albums i bagagen sætter Frost og hans musikere spilleglæden i højsædet. De er garanter for sublimt samspil og fængende musikalsk mangfoldighed i krydsfeltet mellem R&B, rock, funk, singer/songwriter, reggae, blues, jazz og en lejlighedsvis afstikker til GNAGS-repertoiret.

SANGAFTEN I BÆLUM SOGNEGÅRD TID: STED: PRIS: ARR.:

Torsdag den 05. november kl. 19 Bælum Sognegaard Gratis Menighedsrådet ved Bælum kirke

Alle inviteres til Sangaften i Bælum Sognegård, hvor vi vil synge en række sange og salmer, og der vil være plads til en del "ønskesalmer". Til Sangaftenen vil vi have fokus på fællessangen, for fællessang kan noget helt særligt. Vi skal synge årstidssange, historiske sange, populærsange og mange andre genrer.Fællessangen krydres med et par musikalske indslag af kirkesanger ved Bælum og Solbjerg Kirker, Caroline Pedersen. Hun akkompagneres af kirkens organist Natasha Kutsko Jensen. Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning.

LUNE CARLSEN

I SIEM FORSAMLINGSHUS TID: Fredag den 30. oktober kl. 18.30 STED: Siem Forsamlingshus PRIS: 325 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Siem Forsamlingshus

Lune Carlsen spiller sange fra Gasolin og Kim Larsen. Ja, kort sagt de sange som vi alle kan nikke genkendende til og kan synge med på. Det bliver en hyggelig aften, der starter med lækker buffet, hvorefter Lune Carlsen og Martin Jønsson går på scenen og leverer en medrivende koncert. Jan Carlsen er én af de bedste imitationer af Kim Larsen, han har sunget hans sange lige siden han fandt ud af, at han kunne, i en meget tidlig alder. Hans stemme, udseende og gestikulering, ligner til forveksling Kim Larsen.

THE GRANDFÆTTERS TID: Fredag den 13. november kl. 19 STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: 300 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

"Et godt mix af pop-folk og hjemstavnsanekdoter". THE GRANDFÆTTERS spillede ca. 50 koncerter på spillesteder og festivaller sidste år (2019). I en koncertkonstellation, hvor historier og anekdoter fra og om livet i Vestjylland, rammes ind af de "pop-folkede" sange fra drengenes bagkatalog.

derudad · SEPT- OKT 2020

39

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

TEATER

STINE MICHEL - DEN LILLE PRINS DRIVING MILES TID: Lørdag den 19. september kl. 16 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Miles Davis bliver hentet i Molde lufthavn af limousine med chaufføren Svein Åge bag rattet. Som kilometertælleren ruller udvikles et livslangt venskab. Musikken leveres af 4 unge jazztalenter. Efterfølgende jazzkoncert kl. 19.30 v. Jazz Hobro. Særskilt billetsalg via Himmerlandsbilletten.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Onsdag den 30. september kl. 17 Støvring Kirke Gratis Støvring-Sørup og Gravlev Pastorat

Stine Michel har gennem de seneste mange år tryllebundet børn og voksne med sine forunderlige musikalske universer, hvor hun i et mix af musik, sang og fortælling har skabt en række uforglemmelige koncertproduktioner i skiftende samarbejder med en række fremragende musikere. I denne produktion bringer hun Antoine de Saint-Exupéry's magiske historie om Den lille Prins til live. Lokalt kor medvirker.

ANNAS VERDEN TID: Lørdag den 10. oktober kl. 16 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Beretningen om Anna Ancher er fortællingen om en ny type kvinde, en ny retning i malerkunsten og historien om samlingspunktet for kunstnerkolonien i Skagen - ét af de mest produktive og succesfulde kunstneriske fællesskaber i Danmark.

SÅ LÆNGE VI KAN DANSE TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 3. oktober kl. 19 Søndag den 4. oktober kl. 12 Søndag den 8. november kl. 12 Kinorevuen, 9520 Skørping Voksne 80 kr. / Børn 40 kr. Skørping Marionetteater

Hvad gemmer sig bag titlen? Asta Marie skal skrive en opgave i gymnasiet. Emnet er Skørping by og Stationsbyjubilæet. Hun vælger at skrive om Privathospitalets historie. Lidet aner hun, hvordan hun bliver hvirvlet ind i historien og pludselig står ansigt til ansigt med sin oldemor.

CAFE BERNINA TID: Torsdag den 24. september kl. 19.30 Fredag den 25. september kl. 19.30 Lørdag den 26. september kl. 16 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

SVÆRDET I STENEN TID: Torsdag den 29. oktober kl. 19 STED: Hobro Teater. Theatertorvet 1 PRIS: Voksne 150 kr børn/ung 75 kr. BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Familieforestilling med musik af Sigurd Barrett Damen i Søen stiger op af vandet og planter det berømte sværd, Excalibur, i stenen, med ordene: "Den der trækker sværdet af stenen skal blive landets nye konge." Den ene ridder efter den anden må opgive, men en dag dukker Arthur op. Få rabat ved samtidigt køb af "Sigurd Barret fortæller om de græke guder" d. 24. marts kl. 19.00 på Mariagerfjord Gymnasium.

Velkommen til 1890erne og Københavns, vel nok, eneste rigtige litterære cafe. Her slog Knut Hamsun og Gustav Wied deres folder. Der var højt til loftet på cafe Bernina og man levede efter devisen at god mad er bedre end dårlig mad og dårligt selskab er bedre end godt selskab.

MØDRE TID: Mandag den 28. september kl. 10 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Tag din baby med i teatret. Jeg var en god mor indtil jeg fik børn. "Mødre"berører hvert et aspekt i livet efter at være blevet mor. De store følelser, ulvetime, søvnmangel og konkurrencen om at være den bedste forældre. Med: Szhirley, Lykke Sand, Julie R. Ølgaard og Sara Møller Olsen.

40

SEPT - OKT 2020 · derudad

DET BEGYNDER AT BLIVEKOLDT OM FØDDERNE TID: Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Dette er ikke nogen sygehistorie. Det er derimod et forsøg på - uden berøringsangst og forhåbentlig med god plads til humor - at sætte nogle ord på det uigenkaldelige, men temmelig tabuiserede livsvilkår, at vi skal dø.

BASKERVILLE TID: Torsdag den 12. november - Lørdag den 12. december STED: Himmerlands Teater PRIS: 195 kr eller 125 kr med teaterkort BILLET: Himmerlands teater, Tlf. 98555753 ARR.: Himmerlands Teater

Et Sherlock Holmes mysterium. I vanlig vanvidsfarcestil stormer vi julen i møde. Sir Conan Doyles klassiker har fået en ordentlig overhaling af komedie-ekvilibristen Ken Ludwig, hvor over fyrre karakterer lægges i hænderne på kun fem skuespillere.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······ UD I NATUREN

UDSTILLING

DET SKER

FOR BØRN

LIVØ - GRØN OMSTILLING MED HØJE AMBITIONER

FUGLEKASSER, ÆBLEMOST OG SKRALDEBILER

TID: Søndag den 27. september. Færgeafgang kl. 9 fra Rønberg Havn og retur fra Livø Havn kl. 15.30 STED: Livø PRIS: 90 kr (færgebillet) + 160 kr (frokost) ARR.: Klima Rebild, 99887666.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Se omtale side 21-24

ÅBEN GENBRUGSPLADS I SØRUP

Lørdag den 3. oktober kl. 10-16 Sørup Genbrugsplads, Hjedsbækvej 107 Gratis Klima Rebild og Rebild Kommune - Affald

Se omtale side 21-24

LEIF BORBYE OG KARLSVOGNEN TID: Søndag den 23. august - Søndag den 25. oktober STED: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus PRIS: Gratis ARR.: Kig Ind - Nørager Kultur- og Medborgerhus

SÅDAN ER BOLDRUP MUSEUM BLEVET EN STOR SUCCES - OGSÅ FOR VOKSNE TID: Onsdag den 30. sept. kl. 18.30-21 STED: Boldrup Museum, Nørager PRIS: 50 kr. medl. af Turistf./ 75 kr. for andre BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Kom og hør naturvejleder Gert Rubæk fortælle om, hvordan det er gået til, at det lille husmandsmuseum i Boldrup har formået at tiltrække folk fra nær og fjern til museets aktivitetsdage, der sætter fokus på de gamle traditioner i landbruget: Pløje- og sådag, fåredag (= uldklipning), honningslyngedag, æblepressedag. Bag disse aktivitetsdage står Boldrup Museumsforening med 700 - 900 medlemmer. Sidste år holdt foreningen 50-års jubilæum.

KLIMAMARCH

- EN GÅTUR FOR KLIMAET

Guldbæk fik landsbystafetten i 2015, og i den forbindelse fandt en større gruppe allerede udøvende og herboende kunstnere sammen, og dannede kunstnergruppen "Karlsvognen". Leif Borbye, Hobro,er autodidakt fotograf. "Jeg begyndte for alvor at fotografere, da jeg blev pensionist, inspirationen finder jeg overalt. Det kan være det storladne eller det kan være nærbilleder". KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED

UNIKA 9520

TID: Søndag den 6. september kl. 10- 16 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Gratis ARR.: Unika 9520

Unika 9520 afholder Kunsthåndværkermarked på Kulturstationen i Skørping. Der vil være 3040 stande med kunstnere/kunsthåndværkere, som udstiller og sælger deres værker. Der vil blandt andet være: keramik, smykker, upcycling af textil, baby/børnetøj, billedkunst, fotokunst, lys og sæbe, filthatte, kurve, pileflet, træ og meget meget mere. Vi glæder os til at byde alle interesserede velkommen til Unika 9520's første Kunsthåndværkermarked.

ELSKER DU AT TEGNE?

KOM MED TIL MANGA WORKSHOP! TID: Fredag den 16. oktober kl. 14-15.30 STED: Støvring Bibliotek PRIS: 25 kr BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Manga er en populær tegnestil, som stammer fra Japan, og den er blandet andet kendt fra serien Pokémon. Vi lærer at tegne store øjne og de sjove udtryk, som kendetegner den japanske tegnestil. Vi tegner en super sej manga-figur og designer fantasifuldt hår og tøj i alle farver og former. Undervejs hjælper underviser med tips og tricks. Tegneartikler og materialer stilles til rådighed under workshoppen. Alder 5-12 år dk. Billetterne sættes til salg ca. en måned før.

ØVRIGE

TID: Lørdag den 3. oktober kl. 10-13 STED: KulturStationen, Skørping PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild, Klimarødderne

Se omtale side 21-24

FÆLLESHAVEN I HIMMERLANDSBYEN

OPLEVELSER OVER OG UNDER JORDEN

TID: Søndag den 4. oktober kl. 10-13 STED: Himmerlandsbyen 2, Aarestrup PRIS: Gratis ARR.: Klima Rebild

TID: Mandag den 27. juli - Onsdag den 30. september kl. 10-17. STED: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer PRIS: Voksne 90 kr. Børn 6-14 år 40 kr. ARR.: Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer

Se omtale side 21-24

VILD MAD PÅ MENUEN - NATURENS KRYDDERI TID: Lørdag den 10. oktober kl. 9-15 STED: Grøndalen, for enden af Rebild Skovhusevej. PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Herman Bang Selskabet og Klima Rebild

Se omtale side 21-24

PETER VISKINDE TID: Lørdag den 24. oktober kl. 14-16 STED: Fræer Forsamlingshus PRIS: Gratis ARR.: Fræer Forsamlingshus

Peter Viskinde har siden teenageårene ud over musikken, haft maleri som metier. Som maler er Viskinde drevet af nysgerrighed og kompromisløshed, uden dog nogensinde at miste grebet om et stramt ekspressivt form- og farvesprog. Drømmeri med rod i barndommens mysterier, synes at være et gennemgående træk. Detaljerne og de mange lag gør, at beskueren af Viskindes malerier altid vil finde nye vinkler, figurer og sammenhænge, der gør dem mere og mere seværdige.

Rebildcentret holder åbent hver eneste sommerdag - og der er oplevelser for hele familien. I de smukke, kølige Thingbæk Kalkminer kan I beundre Bundgaard og Bonnesens skulpturer. Her kan I også blive klogere på den industrielle kalkindvinding, som dominerede området i begyndelsen af 1900-tallet. I de nye bygninger er der udstilling om Regan Vest og Den Kolde Krig. Her kan børnene blive "Mesterspioner" ved at finde svar på en række spørgsmål. I "Heksens Værksted" kan I høre Dannie Druehyld fortælle på video, mens børnene laver en magisk urte-amulet. En ny udstilling om egnens kilder er undervejs

derudad · SEPT- OKT 2020

41

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

LINEDANCE 50+ TID: Onsdag den 2. sept.kl. 11.30-12.30 Onsdag den 9. sept. kl. 11.30-12.30 STED: Multisalen, Kr. Østergårdsvej 2, Støvring PRIS: Gratis ARR.: Linedance 50+

KERAMIKKURSUS EFTERÅR TID: Mandag den 31. august - Torsdag den 26. november kl. 18.30-21.15 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: 1458 for 12 gange ARR.: Svanfolk Kurser

Svanfolk Keramik er et kursussted, hvor du kan lære det meste indenfor keramiske arbejdsmetoder og glaseringsteknikker. Vi har et hyggeligt og veludstyret værksted og du kan også lære at dreje. Materialer 45 Kr pr kg ler incl. glasur og brænding. 12 mandage 18.30 - 21.15 12 tirsdage 13.00-15.45 eller 18.30-21.15 12 torsdage 18.30-21.15. Eller klippekort min 5 gange. Flere kurser på hjemmesiden. Tilmelding på 2172 7217, moenmette1@gmail.com eller på hjemmesiden. Undervisere Mette Moen og Per Jørgensen.

Åbent hus i Linedance 50+. For dig, der er blevet ældre eller går hjemme om formiddagen. Dans gør dig glad, giver god motion både for krop og de små grå. Man danser til al slags musik og på rækker. Partner behøves ikke. Medbring et par dansesko og godt humør. Hvis du har spørgsmål ring til Susanne 29441166

GUIDET FÆLLESLÆSNING TID: Mandag den 7. september kl. 16-17 Mandag den 5. oktober kl. 16-17 Mandag den 2. november kl. 16-17. Mandag den 7. december kl. 16-17 Sted: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Guidet fælleslæsning er for alle. Det foregår i en gruppe, og der er for deltagerne aldrig forberedelse hjemmefra. Signe læser en tekst højt for gruppen. Hun vil som uddannet læseguide vælge god litteratur og sikre at samtalen kommer i gang. Hun stiller de gode spørgsmål, der åbner op for teksten og inviterer alle med ind i læsningen. Tilmeld dig på Himmerlandsbilletten, så du sikrer dig en af de 10 pladser.

En fantastisk mulighed for at nyde et tæt nærvær med dit barn. Musikpædagogerne Lise Behr og Christian Norvig fra Rebild Kulturskole giver smagsprøver på denne musikalske samværsform - vi skal synge, lave fagter, bevæge os og lytte. Alder: 0-1 år

42

SEPT - OKT 2020 · derudad

TID: Torsdag den 10. sept. kl. 19-21.30 STED: Suldrup Kro, Hjedsbækvej 326 PRIS: 50 kr. for medl. af Turistf./75 kr. for andre BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Turistforening

Har du nogensinde været i Jættestuen i Suldrup? Hvis ikke, så grib muligheden her. Og hvis du har været der, så er der nok så meget andet om Suldrup, du ikke ved. I arrangementsrækken "Levende Landsby" giver Rebild Turistforening medlemmerne og andre mulighed for at få indblik i den måde forskellige bysamfund i vores område fungerer - og har håndteret skiftende tider. Et af Suldrups særkender er fx Senior Service - en driftig gruppe pensionister, der tager sig af en mangfoldighed af anlægs- og vedligeholdsopgaver i det offentlige rum. BARSELSTRÆF:

BABYFØRSTEHJÆLP TID: Torsdag den 10. sept. kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek. PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

De fleste ulykker med børn sker i hjemmet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du skal reagere og behandle dit barn. Lisbeth Stenstrop Jensen er sygeplejerske og desuden uddannet i livreddende førstehjælp. Hun vil i ro og mag, sammen med jer og jeres babyer, gennemgå nogle af de vigtigste situationer, som kan opstå, når et barn kommer til skade. Hvordan man forebygger dem, og hvad man gør, hvis uheldet alligevel rammer.

BABYRYTMIK MED LISE & CHRISTIAN STED: Terndrup Bibliotek TID: Tirsdag den 1. september kl. 10-11 Tirsdag den 29. september kl. 10-11 Tirsdag den 03. november kl. 10-11 STED: Skørping Bibliotek TID: Torsdag den 10. september kl. 10-11 Torsdag den 29. oktober kl. 10-11 Torsdag den 12. november kl. 10-11 STED: Nørager Bibliotek TID: Tirsdag den 15. september kl. 10-11 Tirsdag den 20. oktober kl. 10-11 Tirsdag den 24. november kl. 10-11 STED: Støvring Bibliotek TID: Torsdag den 24. september kl. 10-11 Torsdag den 08. oktober kl. 10-11 Torsdag den 19. november kl. 10-11 PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

SULDRUP, EN LEVENDE LANDSBY

ARGENTINSK TANGO TID: Mandag den 07. september - Onsdag den 25. november kl. 19.30 til 21.15 STED: Tango Skørping, Møllevej 1 A, Skørping PRIS: 1000 kr. for hele perioden /125 kr/gang ARR.: Tango Skørping

Du har enten været på begynderkurset eller danset i længere tid. Lige meget hvad, så kan du deltage. Vi arbejder med differentieret undervisning så alle kan være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at udforske og arbejde med denne skønne dans. en dans der danses over hele verden, så det er en form for dansens esperanto. Der er undervisning mandage og onsdage i sept. oktober og november. Første gang d.7. september. Man kan komme lige så tosset man vil for kr. 1000,- eller kr. 125,- pr. gang. Tilmelding med egen partner en fordel. Se hele planen på FB Tangoskørping

STRIKKE-WORKSHOP MED CHARLOTTE TØNDERING

TID: Tirsdag den 15. september kl. 19-21.30 STED: Terndrup Bibliotek PRIS: 50 kr. BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk. ARR.: Rebild Bibliotekerne

Charlotte Tøndering deler ud af sin glæde og viden om Isagers garner og fascination af ITO's japanske garnkvaliteter i silke, papir, ramie, uld, mohair, alpaca og rustfrit stål. Hun tager afsæt i et kompendium med udvalgte mønstre og dækker et garn-tag-selv-bord med alle de bedste materialer. Herefter er det muligt at boltre sig i de lækreste garner og eksperimentere med teknikker og sammensætninger. Medbring et udvalg af strikkepinde fra 3 til 5 mm.


········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

GULDBÆK VINGÅRD TID: STED: PRIS: ARR.:

BESØG DE GRØNNE HVIDEVARER

Søndag den 20. september kl. 15 Guldbæk Vingård 75 kr. Guldbæk Vingård

TID: STED: PRIS: ARR.:

Se omtale side 21-24

KLIMAMIDDAG

Fredag den 25. september Pavillon Cafeen, Sverriggårdsvej, Skørping Ukendt Klima Rebild og Pavillon-caféen

Se omtale side 21-24

DET STORE BYTTEMARKED TID: Søndag den 27. september kl. 10-15 STED: Kulturstationen, salen. Skørping PRIS: Gratis ARR.: ILS-Skørping, Skørping Borgerforening, Rebild Borgerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Rebild og BOGBY9520

Se omtale side 21-24

ÅBENT HUS

Arkivet er åbent for kig i samlingerne, og der vil være en række (arbejdende) udstillere med mulighed for at gøre en lille handel. Stort kaffebord.

TID: STED: PRIS: ARR.:

Onsdag den 1. oktober kl 17-19 Lundegårdsvej 5, St. Brøndum Gratis Klima Rebild

Se omtale side 21-24

WEEKEND, EFTERÅR

TID: Lørdag den 10. oktober kl. 13-17 Søndag den 11. oktober kl. 13-17 Søndag den 25. oktober kl. 13-17 STED: Svanfolkvej 6, 9293 Kongerslev PRIS: 658 kr. ARR.: Svanfolk Kurser

ROLD SKOV

NATURFILMFESTIVAL TID: Lørdag den 7. november kl. 10-18 STED: Kinorevuen, 9520 Skørping PRIS: 250 kr. BILLET: www.kinorevuen.dk, 64 67 38 62 ARR.: Kinorevuen

Rold Skov Naturfilmfestival 2020 viser fem film fra fem lande. Se bl.a. "Træernes Hemmelige LIv" med Peter Wohlleben og mød og snak med filmskaberne Björn Obenius, Steffen Krieger og Ulf Myrvold, der præsenterer film fra Norge, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og en lille smule Danmark.

Få individuel hjælp til teknikker i at forme og dekorere ler. Du vil arbejde i et veludstyret værksted med utallige redskaber og forme. Du vil glæde dig over resultatet. Du kan også lære at dreje. Vi har 3 drejeskiver og vi er 2 undervisere. Materialer kr. 45 pr kg ler incl. glasur og brænding. Tilmelding til Mette Moen, tlf. nr. 21727217 eller moenmette1@gmail.com eller på hjemmesiden. Der er også flere kurser på hjemmesiden.

OPVARMNING TIL

TID: Søndag den 27. september kl. 13-17 STED: Ravnkilde Skole, Skolegade 1 PRIS: Gratis ARR.: Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn

BÆREDYGTIGHED PÅ GÅRDEN

Se omtale side 21-24

KERAMIKKURSUS

I PAVILLON CAFÉEN TID: STED: PRIS: ARR.:

Lørdag den 10. oktober kl. 10-12 Grynderupvejen 16, 9610 Nørager Gratis Leon Sebbelin

DET SKER

NATURFILMFESTIVAL TID: Lørdag den 31. oktober kl. 10-12 STED: Skørping Bibliotek PRIS: Gratis ARR.: Rebild Bibliotekerne

Biblioteket i Skørping står i naturens tegn med højtlæsning og brætspil for de 10+årige. Peter Wohllebens bog 'Træernes Hemmelige Liv' blev en international bestseller. Den er nu også filmatiseret og kan ses til Rold Skov Film Festival. På biblioteket varmer vi op med højtlæsning for børn, for Peter Wohlleben har også skrevet børnebøger, og man kan komme og spille naturbrætspil. Der vil være en udstilling af tidens mest populære bøger og andre materialer om naturen. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Bare mød op.

TRÆNING OG LEG FOR MOR OG BARN TID: Torsdag den 12. november kl. 10-10.45 STED: Støvring Bibliotek PRIS: Gratis BILLET: www.himmerlandsbilletten.dk ARR.: Rebild Bibliotekerne

Efterfødselstræning for mor og sansestimulerende øvelser for baby. Fysioterapeut Lene Nysæther Bak tager dig igennem øvelser og træning for mavemuskler og bækkenbund efter graviditet og fødsel. Herefter står den på lidt leg og stimulering af baby med fokus på lette og simple legende øvelser som aktiverer og stimulerer barnets sanser og er med til at udvikle disse.

Tag bussen direkte til koncert - nemt, fair pris, god stemning!

KARKON Koncert- og Sportsrejser www.karkon.dk Tlf. 4057 2232 derudad · SEPT- OKT 2020

43

········


········

DET SKER

········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ········ ······

HAR DU EN IDÉ, SOM KAN GAVNE DIN LOKALE KLUB ELLER FORENING? Hvert eneste år støtter vi op om lokale tiltag, der kommer fællesskabet til gode. I 2019 uddelte vi 16 millioner kroner.

Støvring afdeling • Hobrovej 77-81 • 9530 Støvring • 9657 5360 Skørping afdeling • Jyllandsgade 19 • 9520 Skørping • 9657 5680 SEPT•- Hjedsbækvej OKT 2020 · derudad Suldrup44 afdeling 338 • 9541 Suldrup • 9657 5380


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.