Den Røde Brochure 2019/2020 - teater for børn og unge

Page 1

Teater for børn og unge 2019/2020

Den Røde Brochure


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971­2019 – hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser 1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser 1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser 1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser 1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser 1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser 1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser

1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser 2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser

2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 120 teatre 186 forestillinger 639 opførelser 2015 Frederikssund Kommune 126 teatre 197 forestillinger 759 opførelser 2016 Frederiksberg Kommune 130 teatre 198 forestillinger 680 opførelser 2017 Sønderborg Kommune 100 teatre 169 forestillinger 708 opførelser 2018 Syddjurs Kommune 105 teatre 164 forestillinger 642 opførelser 2019 Hjørring Kommune 2020 Holbæk Kommune 2021 Esbjerg Kommune


Den Røde Brochure – her får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren over 319 forestillinger fra i alt 105 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Af indekset over teatre på side 3-9 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teater Riddersalen finder man under R. Aldersopdelt indeks For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 11-21, hvor forestillingerne optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår. Vi håber, at sæsonen 2019/2020 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 1. februar 2019.

FORORD

1


Indhold Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 259 Aprilfestival – teater for små & store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Teateravisen.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Den Røde Brochure - online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Scenekunst på din skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Scenekunst på din institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 KULTURPAKKER – forventnings- og oplevelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Teateroplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Festival of Wonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 FILIORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 GrowOP! Festival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Udgiver

Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K tlf. 35 30 44 00 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk

Redaktion og tilrettelæggelse Thomas Johan M. R. Bæhring (produktion), Appetizer.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 21. februar 2019. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo), Ditte Valente (Illustrationer), Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - tafdrupco.dk Oplag 10.000 eksemplarer

Omslaget: HuskMitNavn (f. 1975) er billedkunstner baseret i København. Han arbejder med en række forskellige medier, lige fra gavlmalerier over keramik til museumsudstillinger i ind- og udland. Du kan følge hans arbejde på instagram: @huskmitnavn1

2

INDHOLD


Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

A

3 - 8 år: 3 - 8 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år: 12 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Altamira Studio Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8 - 100 år:

Playroom - Acts without words

American Drama group Europe. . . . . . . . . . . . . 26 11 - 18 år:

ROMEO AND JULIET (U)

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Den standhaftige Tinsoldat (U) Nattergalen (U) Kejserens nye Klæder (U) Konen i Muddergrøften (U)

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 - 9 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 8 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år:

Det bimler og bamler Abehånden Den halve papdreng Brødrene Løvehjerte Den store krig og skuddene i Sarajevo Heksejagt

Anemonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 - 10 år:

Slut Starut

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 - 12 år: 6 - 13 år: 6 - 16 år:

GODMORGEN SOL DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE SÅDAN CIRKA

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 0 - 3 år: 0 - 3 år:

Stort og småt 1-2-3-nU...

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 93 år: 3 - 99 år: 5 - 94 år:

Aben Osvald og Jakelmestren (U) Mito & Dito (U) Boris og den glade Løve (U) Hovhov...nå. (U) Juleballaden Mito & Dito (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år:

Eventyrlig Klang (U) De 4 ønsker (U) Emil & Træmand nr. 100 (U)

Den Grusomme Historie om Medusas hoved (U) Jason (U) Mit Rum Min Odyssé (U) Romeo&Julie! (U) Iliaden (U) Macbeth

B Badut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 - 7 år:

Stor Større Størst

BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 - 11 år:

Knud Romers ABC

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 6 år: 3 - 8 år: 13 - 99 år:

JUHU det er regnvejr Faster Lizzies Jul KROP AMOK

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 3 - 8 år:

Suttog Indeni (U) (G) Nielsen og Fisk (U)

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1½ - 4 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år: 5 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 8 - 12 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Verdens mindste historie To i et hus - og en mus Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk En solskinsdag i Paradis Ouverture / Grande Finale (U) Solo for to Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Menneskets bedste ven (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 98 år:

EnCykloPædisterne (U) (G) The BodyGuards (U) (G) Malstrøm (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

3


Alle teatre – alfabetisk TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1 - 4 år: 1 - 6 år: 1 - 6 år:

HOV Mørkesti og solskinsdryp Hvad nu hvis...

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 96 år:

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4 - 8 år: 4 - 10 år:

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1½ - 6 år: 2 - 8 år: 3 - 8 år:

iPlay uPlay wePlay

Teater BorderLine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6 - 10 år:

Den største drøm

3 - 9 år: 4 - 9 år:

Jeppe Prinsesse Leonora

Metamorfose - historien om et æg (U) GræshoppeSalsa (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

C

5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år:

Cantabile 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 - 10 år: 10 - 14 år:

Spor af dyr På mørkets bund

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år: 13 - 99 år:

Androkles og løven Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon En sand røverhistorie Magten og Æren

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år:

EKSTREMT DEMOKRATISK (U) DET` MIT LIV - ELLER ER DET? (U) TÆT PÅ (U)

6 - 11 år: 7 - 12 år: 8 - 13 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

6 - 99 år:

6 - 12 år: 7 - 11 år:

teater [døgdi]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 11 - 16 år:

Bustin Jieber har brug for en pause

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2 - 5 år: 6 - 10 år: 14 - 114 år: 14 - 114 år:

Mariehønen Evigglad Ophelias skyggeteater I skovens dybe, stille ro Soldaten

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Prinsesse Caraboo Tamme tigre findes ikke

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 100 2 - 6 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 5 - 99 år:

Skøre Strømere (U) Lus i skindpelsen (U) Musikanterne (U)

E-boy R - hvem R vi? (U) 3rd

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . . 98

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Guavajagten (U) Bedre Helt Næste Gang (U) Nu-kan-alting-ske (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

D 0 - 110 år: 6 - 110 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Narcissus & Ekko (U) (G) Absalon (U) Holger (U) Amled (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ALFONS ÅBERG (U) MIS MED DE BLÅ ØJNE VERDENS RIGESTE TOSSE (U)

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4

Regnbuebillen Lille Spektakel - Stort Mirakel Mirakolinas Fodbad

Flyvende prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4 - 8 år: 6 - 10 år:

Lille Frø Mustafas Kiosk

Fusskopf (U) Hos Andersen (U) Tommelise (U) Klodshans (U) Kejserens nye klæder (U) Nattergalen (U)

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 0 - 4 år: 0 - 5 år: 1 - 5 år: 4 - 99 år: 8 - 11 år:

Sneøjne Græsgrøn Små og store hemmeligheder Gul Kasse (U) Når jeg lukker øjnene

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

Mørket ligger under sengen En lille sonate Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon


Alle teatre – alfabetisk Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

H

4 - 9 år:

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6 - 100 år:

Historien om Tigeren (U)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8 - 99 år:

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 - 7 år:

Månen over Baobabtræet

½ - 3 år: ½ - 3 år: 1½ - 4 år:

Den sommer far blev homo Fucking Åmål

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 7 - 12 år:

Grevens Fejde (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4 - 10 år: 4 - 10 år: 7 - 10 år:

YTR

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 12 - 18 år: 12 - 18 år:

Peddersen og Findus Rævejagten (U)

B-bumm Pelzz DADA

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2 - 5 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år:

CHICKS (U) PUDEMIN (U) LIGE LOVLIG

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik Ønsk!

Teater Hund & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 118

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5 - 10 år: 5 - 99 år:

2 - 6 år: 3 - 7 år: 7 - 12 år: 13 - 99 år:

SKAB Senses of Cities (U) Spil Død vol. 7-12 Spil Død vol. 13+

Teater Håndholdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3 - 6 år:

8 - 99 år: 13 - 99 år:

HIMLEN TUR/RETUR (S) DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN (S)

2 - 5 år: 3 - 7 år: 4 - 10 år:

Bjørnekongen (U) Ellen - Velkommen til Helvede Skal vi lege (S) Til dig fra mig (S) Min Mormors Gebis (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3 - 8 år: 8 - 13 år:

Skrivebordet

VRED morfarMORFARmorfar

Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

I

4 - 9 år:

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år: 6 - 150 år:

Vær'Sko Tommelise Dyt, Båt og Kling Klang Den grimme ælling Askes jul

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4 - 11 år:

2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år: 9 - 14 år:

Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 HjerteLyd

K Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 - 12 år:

Norden Rundt (U)

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6 - 10 år: 6 - 11 år: 7 - 99 år:

Sælkvinden (U) Pænt Goddag (U) Når bladene falder

50 Farlige Ting (U)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

J 0 - 2½ år:

Mimbo Jimbo laver kunst

Nissedrys (U) Julemandens Gave Juletrolderier (U) Nissemor og Kanelia i julenød (U) Den store nisseprøve (U) Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello Emma, den fremmede pige

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 156 2 - 6 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år:

GRO blÆst Hjem Verdensbilleder

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Alle teatre – alfabetisk Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . 159 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Fra tidernes morgen (S) (U) Den lykkeligste i verden (S) (U)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 4 - 100 år: 4 - 100 år:

Næsen (U) (G) Romeo & Juliet (U) (G)

6 - 9 år: 8 - 13 år:

14 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

13 - 103 år: 13 - 103 år:

4,1 PROMILLE STRÆBER

Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 - 12 år:

6 - 110 år:

Den Lille Prins

Den sultne larve Aldrigmæt Kamelen kom til sidst Elsker, elsker ikke Palle P og perlen 7 - med et slag Kongen og vandkanden Kan du fløjte Johanne 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Tango Hvis det var her!

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 113 år:

SÅ ER DET ENDELIG (H)JUL TANGO #FREMTIDEN

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2 - 5 år: 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

6

GUBBEN OG ÆSLET LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP

SIKKEN SÆK ! TRIP TRAP TRÆSKO (U) BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

King Lear (U) Othello (U) To BE

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4 - 8 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år:

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1½ - 5 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år: 6 - 9 år: 6 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Jekyll on Ice (U)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 190 5 - 100 år: 5 - 100 år: 5 - 100 år:

6 - 110 år:

Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

TO HABIBI 4 EVER

P

Otto

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Hvalens sang LYT

OPGANG2 TURNÉTEATER . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 7 - 14 år:

SALT

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Mito og Dito (U) Juleballaden

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6 - 10 år: 12 - 99 år:

12 - 99 år:

Anima Vild

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3 - 94 år: 3 - 99 år:

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Søndag FLYV Pinocchio

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 6 - 10 år: 10 - 18 år:

En lille ny Kærlighed Juletræets hemmelighed Sokken Under mit træ Ophelias skyggeteater Muren

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1 - 3 år: 3 - 6 år: 4 - 8 år: 8 - 99 år: 8 - 99 år:

Luk op I nattens lys Vejen hjem Den eneste anden Paradis

Teatret Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1½ - 4 år:

Små blå sko


Alle teatre – alfabetisk De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 4 - 8 år: 5 - 10 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år: 12 - 99 år:

I begyndelsen var Begyndelsen Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise Cirkus inHabitus SKØNHEDSMASKINEN (U) (G) Ivalus første Sang PARADIS Små dyr med Pels

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2½ - 5 år: 6 - 9 år: 10 - 12 år: 10 - 12 år: 10 - 13 år:

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 12 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

S Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9 - 99 år: 9 - 99 år: 13 - 99 år:

Vølvens dom Historien om V Martins oprør

8 - 100 år: 12 - 100 år:

2 - 5 år: 8 - 104 år:

Se lige her Rejsen

5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 7 - 99 år: 11 - 99 år:

Stakkels Teenager

½ - 3 år: 4 - 8 år: 8 - 100 år: 4 - 10 år: 5 - 12 år: 6 - 12 år:

Den sultne larve, Aldrigmæt Mariehønen Evigglad

Svanen dansk- tjekkisk dukketeater. . . . . . . . 218 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Kejserens nye klæder (U) Lille Carl TeaterTraileren (U) (G) Klods-Hans (U) (G) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) David og Goliath (U) Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

2 - 5 år: 4 - 7 år: 4 - 9 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 9 - 99 år:

12 - 99 år:

Generation Krop

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3 - 6 år: 3 - 8 år:

Den standhaftige tinsoldat Nattergalen Grev Gris Juleevangeliet om ikke at blive ædt Odysseus

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5 - 100 år: 8 - 100 år: 7 - 100 år:

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet Liget og Lottokuponen

Sydhavn Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Freddy og Far + Freddys Radio Teater Skyggen Woopsy

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4 - 10 år: 8 - 99 år:

B-bumm Lille Frø Ytr

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1½ - 5 år: 2 - 5 år:

Mosters Monster Store Illusioner (U) Race Dog (U) Arternes Oprindelse (U) Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 12 - 100 år:

Dannerbarn Skibbykrøniken

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Circus Funestus Diva The House

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Hva' tror du selv? Welcome to the Internet Verden imellem os

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Verdens Historier Fællesskab – i børnehøjde Demokrati – i børnehøjde Krig – i børnehøjde Sorg – i børnehøjde

Mørket ligger under sengen Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon Tage Tyknakke

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3 - 7 år: 3 - 8 år: 4 - 8 år: 8 - 99 år:

(H)JUL TRYL BODY PARTS JUST BLAZIN'

Pigen fra langt borte Spørge Jørgen

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Alle teatre – alfabetisk V Vendsyssel Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 - 6 år: 6 - 9 år:

Havfruen fra Hirtshals Havfruen fra Hirtshals

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

SPOR Ægget og den lunefulde måne Mellem himmel og jord Kom ind i min nat En rigtig nisse Som søstre vi dele

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3 - 9 år: 4 - 7 år: 12 - 18 år: 12 - 18 år: 13 - 99 år:

Chappers decemberønske (S) Lene og lillebror Kattejammer rock (S) Små dyr med pels Taxafortællinger

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7 - 13 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Det' klasse Ilt Historien om V Atlas over afsidesliggende øer Sne og sand Mand til mand Voksen

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6 - 13 år:

8

Ai - Ai - Ai!

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE


Alle teatre – alfabetisk

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. 10

KONVERTERINGSNØGLE

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR


For de allermindste A

J

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 0 - 3 år: 0 - 3 år:

Stort og småt 1-2-3-nU...

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 9 år:

Aben Osvald og Jakelmestren (U)

Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 0 - 2½ år:

K Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ½ - 3 år: ½ - 3 år: 1½ - 4 år:

B Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 6 år:

JUHU det er regnvejr

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 3 - 8 år:

Suttog Indeni (U) (G) Nielsen og Fisk (U)

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1½ - 4 år: 2 - 6 år:

Verdens mindste historie To i et hus - og en mus

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1 - 4 år: 1 - 6 år: 1 - 6 år:

HOV Mørkesti og solskinsdryp Hvad nu hvis...

F

HjerteLyd

B-bumm Pelzz DADA

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2 - 5 år: 2 - 6 år:

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2 - 5 år:

Skal vi lege (S)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2 - 6 år: 2 - 6 år:

Nissedrys (U) Julemandens Gave

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 156 2 - 6 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år:

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2 - 5 år:

Mariehønen Evigglad

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1½ - 6 år: 2 - 8 år: 3 - 8 år:

Regnbuebillen Lille Spektakel - Stort Mirakel Mirakolinas Fodbad

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 100 2 - 6 år:

Fusskopf (U)

Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . 159 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 1½ - 5 år:

0 - 4 år: 0 - 5 år: 1 - 5 år:

Sneøjne Græsgrøn Små og store hemmeligheder

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 - 7 år:

Fra tidernes morgen (S) (U) Den lykkeligste i verden (S) (U)

N

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

GRO blÆst Hjem Verdensbilleder

Den sultne larve Aldrigmæt

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 2 - 5 år: 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

GUBBEN OG ÆSLET LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP SIKKEN SÆK ! TRIP TRAP TRÆSKO (U)

Månen over Baobabtræet

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 118 2 - 6 år:

SKAB

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de allermindste R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

En lille ny Kærlighed Juletræets hemmelighed Sokken Under mit træ

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1 - 3 år:

Luk op

Teatret Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1½ - 4 år:

Små blå sko

S Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2 - 5 år:

Se lige her

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 1½ - 5 år: 2 - 5 år:

Den sultne larve, Aldrigmæt Mariehønen Evigglad

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3 - 6 år: 3 - 8 år:

Pigen fra langt borte Spørge Jørgen

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2½ - 5 år:

Verdens Historier

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 ½ - 3 år:

B-bumm

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 2 - 5 år:

Den standhaftige tinsoldat

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3 - 7 år: 3 - 8 år:

(H)JUL TRYL

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år:

12

SPOR Ægget og den lunefulde måne Mellem himmel og jord

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER


For de små A

F

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Den standhaftige Tinsoldat (U) Nattergalen (U) Kejserens nye Klæder (U) Konen i Muddergrøften (U)

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4 - 8 år: 4 - 10 år:

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2 - 8 år: 3 - 8 år:

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 - 9 år:

Det bimler og bamler

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 93 år: 3 - 99 år:

Aben Osvald og Jakelmestren (U) Mito & Dito (U) Boris og den glade Løve (U) Hovhov...nå. (U) Juleballaden Eventyrlig Klang (U) De 4 ønsker (U) Emil & Træmand nr. 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 - 8 år: 3 - 8 år:

3 - 9 år: 4 - 9 år:

Badut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 - 7 år:

Stor Større Størst

5 - 99 år:

Faster Lizzies Jul

6 - 11 år:

Guavajagten (U)

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 100 2 - 6 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Fusskopf (U) Hos Andersen (U) Tommelise (U) Klodshans (U) Kejserens nye klæder (U)

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4 - 99 år:

Gul Kasse (U)

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 8 år:

I Guder! (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 8 år:

Metamorfose - historien om et æg (U) GræshoppeSalsa (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Den Grusomme Historie om Medusas hoved (U) Jason (U)

B

Lille Spektakel - Stort Mirakel Mirakolinas Fodbad

Flyvende prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år:

Lille Frø Mustafas Kiosk

Nielsen og Fisk (U)

Mørket ligger under sengen En lille sonate Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år: 5 - 12 år:

To i et hus - og en mus Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk En solskinsdag i Paradis

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4 - 8 år:

Jeppe

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2 - 7 år:

Månen over Baobabtræet

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4 - 10 år: 4 - 10 år:

CHICKS (U) PUDEMIN (U)

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 118

C

3 - 7 år:

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

ALFONS ÅBERG (U) MIS MED DE BLÅ ØJNE VERDENS RIGESTE TOSSE (U)

Senses of Cities (U)

Teater Håndholdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 3 - 6 år:

Skrivebordet

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små I

N

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

Vær'Sko Tommelise Dyt, Båt og Kling Klang Den grimme ælling

K Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4 - 9 år:

Peddersen og Findus Rævejagten (U)

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år:

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3 - 9 år: 3 - 9 år:

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 3 - 8 år:

2 - 5 år: 3 - 7 år: 4 - 10 år:

Skal vi lege (S) Til dig fra mig (S) Min Mormors Gebis (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 3 - 8 år:

VRED

Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 4 - 9 år:

4 - 11 år:

6 - 9 år:

50 Farlige Ting (U)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4 - 8 år:

Nissedrys (U) Julemandens Gave Juletrolderier (U) Nissemor og Kanelia i julenød (U) Den store nisseprøve (U) Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello

R 3 - 6 år: 4 - 8 år:

4 - 8 år: 5 - 10 år:

3 - 94 år: 3 - 99 år:

Svanen dansk- tjekkisk dukketeater. . . . . . . . 218 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Anima Vild

6 - 10 år:

Næsen (U) (G)

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 7 - 14 år:

Otto

4 - 10 år:

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 3 - 8 år:

Spørge Jørgen

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6 - 9 år:

14

Kejserens nye klæder (U) Lille Carl TeaterTraileren (U) (G) Klods-Hans (U) (G) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) David og Goliath (U) Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Mito og Dito (U) Juleballaden

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

I begyndelsen var Begyndelsen Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise

S

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

I nattens lys Vejen hjem

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

M 4 - 100 år: 4 - 100 år:

Søndag

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år:

Hvalens sang

P

Mimbo Jimbo laver kunst

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Ønsk!

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Kamelen kom til sidst Elsker, elsker ikke Palle P og perlen 7 - med et slag Kongen og vandkanden

Fællesskab – i børnehøjde


For de små Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 4 - 8 år:

Lille Frø

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4 - 10 år:

For de lidt større A Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 9 - 99 år: 9 - 99 år: 8 - 99 år: 10 - 99 år:

Freddy og Far + Freddys Radio Teater

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 4 - 7 år: 4 - 9 år: 5 - 99 år:

Nattergalen Grev Gris Juleevangeliet

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5 - 100 år: 8 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3 - 7 år: 3 - 8 år: 4 - 8 år:

Abehånden Den halve papdreng Brødrene Løvehjerte Den store krig og skuddene i Sarajevo

Anemonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 - 10 år:

Slut Starut

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 - 12 år: 6 - 13 år: 6 - 16 år:

GODMORGEN SOL DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE SÅDAN CIRKA

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 - 10 år: 3 - 93 år: 3 - 99 år: 5 - 94 år:

(H)JUL TRYL BODY PARTS

Boris og den glade Løve (U) Hovhov...nå. (U) Juleballaden Mito & Dito (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

V

4 - 10 år: 4 - 99 år:

Vendsyssel Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 - 6 år:

Havfruen fra Hirtshals

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Kom ind i min nat En rigtig nisse Som søstre vi dele

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3 - 9 år: 4 - 7 år:

De 4 ønsker (U) Emil & Træmand nr. 100 (U)

Chappers decemberønske (S) Lene og lillebror

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 - 11 år:

Knud Romers ABC

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år: 5 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 8 - 12 år: 10 - 99 år:

Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk En solskinsdag i Paradis Ouverture / Grande Finale (U) Solo for to Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Menneskets bedste ven (U)

Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år:

EnCykloPædisterne (U) (G) The BodyGuards (U) (G)

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 96 år:

iPlay uPlay wePlay

Teater BorderLine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6 - 10 år:

Den største drøm

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6 - 10 år:

Prinsesse Leonora

C

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . . 98 6 - 12 år: 7 - 11 år:

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 - 99 år: 3 - 99 år: 5 - 99 år:

Cantabile 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 - 10 år: 10 - 14 år:

Spor af dyr På mørkets bund

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år:

Androkles og løven Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon En sand røverhistorie

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 4 - 10 år:

VERDENS RIGESTE TOSSE (U)

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 0 - 110 år: 6 - 110 år:

Skøre Strømere (U) Lus i skindpelsen (U)

Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4 - 99 år: 8 - 11 år:

Musikanterne (U)

5 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

Bustin Jieber har brug for en pause

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6 - 100 år:

6 - 10 år:

Ophelias skyggeteater

7 - 12 år:

Lille Frø Mustafas Kiosk

4 - 10 år: 4 - 10 år: 7 - 10 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Narcissus & Ekko (U) (G) Absalon (U) Holger (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 6 - 11 år: 7 - 12 år: 8 - 13 år:

Guavajagten (U) Bedre Helt Næste Gang (U) Nu-kan-alting-ske (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

E-boy R - hvem R vi? (U) 3rd

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

CHICKS (U) PUDEMIN (U) LIGE LOVLIG

Teater Hund & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5 - 10 år: 5 - 99 år:

HIMLEN TUR/RETUR (S) DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN (S)

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 118 3 - 7 år: 7 - 12 år:

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år:

Grevens Fejde (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4 - 8 år: 4 - 10 år:

Historien om Tigeren (U)

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Mørket ligger under sengen En lille sonate Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

H

teater [døgdi]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 11 - 16 år:

Gul Kasse (U) Når jeg lukker øjnene

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6 - 99 år:

Klodshans (U) Kejserens nye klæder (U) Nattergalen (U)

G

D

16

Prinsesse Caraboo Tamme tigre findes ikke

Senses of Cities (U) Spil Død vol. 7-12

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6 - 150 år:

Askes jul

K Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6 - 12 år:

Norden Rundt (U)

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6 - 10 år: 6 - 11 år: 7 - 99 år:

Sælkvinden (U) Pænt Goddag (U) Når bladene falder


For de lidt større Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8 - 99 år:

YTR

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 190 5 - 100 år: 5 - 100 år: 5 - 100 år:

L Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 8 - 99 år: 8 - 13 år:

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5 - 10 år: 8 - 12 år:

Bjørnekongen (U)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 morfarMORFARmorfar

King Lear (U) Othello (U) To BE FLYV Pinocchio

R

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

4 - 11 år:

4 - 10 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år:

6 - 10 år:

50 Farlige Ting (U)

5 - 10 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Den store nisseprøve (U) Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello

M Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3 - 94 år: 3 - 99 år:

Mito og Dito (U) Juleballaden Otto

Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9 - 99 år: 9 - 99 år:

8 - 104 år:

6 - 110 år:

3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Kongen og vandkanden Kan du fløjte Johanne 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6 - 99 år:

SÅ ER DET ENDELIG (H)JUL

Kejserens nye klæder (U) Lille Carl TeaterTraileren (U) (G) Klods-Hans (U) (G) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) David og Goliath (U) Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4 - 10 år: 8 - 99 år:

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 8 - 13 år:

Rejsen

Svanen dansk- tjekkisk dukketeater. . . . . . . . 218

Den Lille Prins

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5 - 9 år: 6 - 9 år: 6 - 99 år:

Vølvens dom Historien om V

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise Cirkus inHabitus SKØNHEDSMASKINEN (U) (G) Ivalus første Sang PARADIS

S

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 7 - 14 år:

Ophelias skyggeteater

LYT

Kæmpen som ikke havde hjerte i livet Liget og Lottokuponen

T

P Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 - 12 år:

Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 6 - 110 år:

Jekyll on Ice (U)

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6 - 9 år: 10 - 12 år: 10 - 12 år: 10 - 13 år:

Fællesskab – i børnehøjde Demokrati – i børnehøjde Krig – i børnehøjde Sorg – i børnehøjde

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8 - 100 år: 12 - 100 år:

Dannerbarn Skibbykrøniken

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de lidt større Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 7 - 99 år:

Mosters Monster Store Illusioner (U) Race Dog (U) Arternes Oprindelse (U)

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 8 - 100 år:

Ytr

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4 - 10 år: 5 - 12 år: 6 - 12 år:

Freddy og Far + Freddys Radio Teater Skyggen Woopsy

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 4 - 9 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 9 - 99 år:

Grev Gris Juleevangeliet om ikke at blive ædt Odysseus

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 5 - 100 år: 8 - 100 år: 7 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon Tage Tyknakke

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8 - 99 år:

JUST BLAZIN'

V Vendsyssel Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6 - 9 år:

Havfruen fra Hirtshals

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 4 - 10 år:

Som søstre vi dele

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7 - 13 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år:

Det' klasse Ilt Historien om V

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6 - 13 år:

18

Ai - Ai - Ai!

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER


For de største C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

A

14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år:

Altamira Studio Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8 - 100 år:

Playroom - Acts without words

American Drama group Europe. . . . . . . . . . . . . 26 11 - 18 år:

ROMEO AND JULIET (U)

D teater [døgdi]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 11 - 16 år:

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år:

Brødrene Løvehjerte Den store krig og skuddene i Sarajevo Heksejagt

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 - 16 år:

10 - 99 år: 12 - 99 år: 12 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Bustin Jieber har brug for en pause

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 14 - 114 år: 14 - 114 år:

SÅDAN CIRKA

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

EKSTREMT DEMOKRATISK (U) DET` MIT LIV - ELLER ER DET? (U) TÆT PÅ (U)

I skovens dybe, stille ro Soldaten

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år:

Mit Rum Min Odyssé (U) Romeo&Julie! (U) Iliaden (U) Macbeth

Bjowulf (U) Narcissus & Ekko (U) (G) Absalon (U) Holger (U) Amled (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

B

6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 13 - 99 år:

KROP AMOK

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 - 99 år: 5 - 99 år: 8 - 12 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Ouverture / Grande Finale (U) Solo for to Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Menneskets bedste ven (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 98 år:

EnCykloPædisterne (U) (G) The BodyGuards (U) (G) Malstrøm (U)

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 96 år:

iPlay uPlay wePlay

E-boy R - hvem R vi? (U) 3rd

H Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6 - 100 år:

Historien om Tigeren (U)

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 12 - 18 år: 12 - 18 år:

Den sommer far blev homo Fucking Åmål

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 118 13 - 99 år:

Spil Død vol. 13+

K Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8 - 99 år:

YTR

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år: 13 - 99 år:

Androkles og løven Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon En sand røverhistorie Magten og Æren

L Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 8 - 99 år: 13 - 99 år:

Bjørnekongen (U) Ellen - Velkommen til Helvede

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 9 - 14 år:

Emma, den fremmede pige

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største M

S

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 12 - 99 år:

Romeo & Juliet (U) (G)

Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 9 - 99 år: 9 - 99 år: 13 - 99 år:

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 13 - 103 år: 13 - 103 år:

4,1 PROMILLE STRÆBER

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 6 - 110 år:

Den Lille Prins

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Tango Hvis det var her!

Vølvens dom Historien om V Martins oprør

Circus Funestus Diva The House

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 8 - 104 år:

Rejsen

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 12 - 100 år:

Stakkels Teenager

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

O

8 - 99 år:

Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 10 - 99 år: 13 - 113 år:

TANGO #FREMTIDEN

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 12 - 99 år:

SALT

Sydhavn Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 12 - 99 år:

TO HABIBI 4 EVER

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 12 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

12 - 100 år:

6 - 110 år:

Skibbykrøniken

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 234 7 - 99 år: 11 - 99 år:

Jekyll on Ice (U)

R

Hva' tror du selv? Welcome to the Internet Verden imellem os

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Generation Krop

T

OPGANG2 TURNÉTEATER . . . . . . . . . . . . . . . . 184 14 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Liget og Lottokuponen

Arternes Oprindelse (U) Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 8 - 100 år:

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 10 - 18 år:

Muren

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9 - 99 år:

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 8 - 99 år: 8 - 99 år:

Den eneste anden Paradis

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6 - 99 år: 8 - 99 år: 12 - 99 år:

Ivalus første Sang PARADIS Små dyr med Pels

Ytr

Odysseus

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 8 - 99 år:

JUST BLAZIN'

V Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 12 - 18 år: 12 - 18 år: 13 - 99 år:

20

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Kattejammer rock (S) Små dyr med pels Taxafortællinger


For de største Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 7 - 13 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Det' klasse Ilt Historien om V Atlas over afsidesliggende øer Sne og sand Mand til mand Voksen

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

22

Den Røde Brochure - en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.drb.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre.

publikummer også gerne med børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk.

Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk,

KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på

TEATERCENTRUM

Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.


Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling.

Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar.

Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres.

Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk – læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew www.scenen.dk – søg på aktuelle forestillinger www.drb.teatercentrum.dk – søg efter teater for børn og unge.

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal Tlf: +45 3530 4400 1463 København K info@teatercentrum.dk

www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk

TEATERCENTRUM

23


For de største

PLAYROOM - ACTS WITHOUT WORDS Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

24

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 12000/150 Pris/tilskuere:. 14000/200

ALTAMIRA STUDIO TEATER

WWW.ALTAMIRASTUDIOTEATER.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ALTAMIRA STUDIO TEATER

25


For de største

ROMEO AND JULIET Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-18 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

26

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE

WWW.THEATREALLOVERTHEWORLD.COM


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE

27


28

AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE

29


For de små

For de små

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

NATTERGALEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

30

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/100

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


For de små

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

KEJSERENS NYE KLÆDER

KONEN I MUDDERGRØFTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

31


ANDRÉ ANDERSEN SOLO

EN BØRNEGYSER FOR MELLEMTRINNET “... det bankede på døren...” André tager publikum med tilbage til sin skoletid og hans lærers evner som historiefortæller! Ryk tæt sammen i frydefuld gru og mærk gyset når “manden” finder en abehånd foran døren. Hvordan er den havnet dér? Den kan jo ikke selv ha´ banket på....!?

In underv spirerende isnin med op gsmateriale gys og gaver om for kan be tælling stilles

Instruktion: MARTIN AMMUNDSEN Scenografi: NIKOLAJ TRAP For de lidt større

For de små

ABEHÅNDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

32

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/40 Pris/tilskuere:. . . 6200/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRE ANDERSEN SOLO

For de lidt større og de største

DET BIMLER OG BAMLER

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/40 Pris/tilskuere:. . . 6200/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 12000/120

WWW.ANDREANDERSEN.DK


Andre forestillinger i 2019/2020: * Den store krig og skuddene i Sarajevo Om de to skud der startede krigen som alle troede ville slutte ved juletid - og om soldaten der leder efter sin gasmaske. * Brødrene Løvehjerte Eventyret der starter i Stockholm, udspilles i Nangijala og afsluttes ved porten til Nangilima. André spiller alle roller på tiende sæson. Godkendt af Astrid Lindgrens familie.

EN NISSEFORTÆLLING

* Heksejagt Da heksejægeren fascineres af Blommens fortællinger, bliver det starten på slutningen af 1600-tallets danske heksejagt. En sand historie...

Velkommen på nisseloftet. André har nisseblod i årerne og elsker at fortælle nissernes egne fortællinger. Vidste du f.eks. at Bimler og Bamler var to nisser der boede i kirkens klokketårn? Har du hørt om dengang de ville hjælpe julemanden? Du vil også finde ud af hvorfra nisserne fik deres røde nissehuer og andre sandheder fra et hemmeligt nisseliv.

For de lidt større og de største

* Den halve papdreng ...mor, far, papmor, papfar, halvsøster, ekspaphalvbror, en hel halvfamilie - og hvad er jeg selv i de ulige uger?

* André Andersen SOLO Strandgade 69 C · 3000 Helsingør solo@andreandersen.dk www.andreandersen.dk

For de lidt større

For de største

BRØDRENE LØVEHJERTE

DEN HALVE PAPDRENG

HEKSEJAGT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 14000/130 Pris/tilskuere:. 16000/160

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 12000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 15000/150

ANDRE ANDERSEN SOLO

33


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

34

TEATERCENTRUM


SLUT STARUT Pigen Starut bor i et topteknologisk “Smarthome”. Her er der ikke plads til starutter der stritter. Med digitale dukker, nykomponeret musik og en foranderlig scenografi, fortælles, om et barns oprør mod at skulle passe ind i en målstyret voksenverden uden nærvær og tid. Spiller stationært på Anemonen fra 19. februar – 15. marts 2020 Idé af Tea Rønne

Støttet af: For de lidt større

SLUT STARUT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 680 Dybde i cm:. . . . . . . . . 720 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ANEMONEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/85

ANEMONEN

35


2019/20

For de lidt større og de største

For de lidt større

SÅDAN CIRKA

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-16 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

36

APOLLO TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 13600/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 11200/150

WWW.APOLLOTEATER.DK


2019/20

DANS SKUESPIL WORKSHOPS

For de lidt større

GODMORGEN SOL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 13600/200

APOLLO TEATER

37


på nettet

Udgivelse fra Teatercentrum

Et stykke kulturhistorie...

Med Børneteateravisen på www året rundt kan du glæde dig til: Nyhedsog baggrunds■ "40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største artiklerbørneteaterfestival" samt reportager– en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. ■ Aktuelle anmeldelser Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari af nye forestillinger gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette ■ lister Mulighed for dialog over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget formidlere mere... mellem og producenter 96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). ditlinks eget til eksemplar ■ Bestil Hurtige aktører på www.teatercentrum.dk og medspillere på Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra børneteaterområdet BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund. ■ Repertoirenyt www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 38

TEATERCENTRUM


sTORT & Småt . ..

En fugl bliver tegnet og farvet orange. Fuglen begynder at bevæge vingerne og flyver op mellem skyerne. En fortælling begynder og ting sker - store og små…

sTORT og Småt er en

interaktiv forestilling fuld af overraskelser, livemusik og bevægelse. På scenen : Rasmus Kajhøj og Dorthe Eggertsen

1-2-3-nU...

En musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste

Skyer der svæver over byer...en sommerfugl der ikke kan fanges...et æble man skal hoppe højt for at nå... vil du være med ? 1-2-3-nU... Det er noget af det vi oplever, når vi åbner den store popupbog, der med popups, levende billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i verden.

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - info@arthotel.dk For de allermindste

For de allermindste

STORT OG SMÅT

1-2-3-NU...

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ARTHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/50

39


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald” Osvald er en lille nysgerrig snakkesalig abe, og Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle Pressen skrev : Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. Fint fortalt og med en skøn abe i centrum...

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov

En humoristisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie

Pressen skrev : Publikum er henrykte fra start til slut. Dette show er en fornøjelse for enhver...

Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille... Pressen skrev: "Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurligvis også giver svar.." "Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af ogmed:

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov Komponist: Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E FOR B Ø R N

En musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

For de allermindste og de små

For de små og de lidt større

ABEN OSVALD OG JAKELMESTREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

HOVHOV...NÅ.

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-93 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

40

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

ASGUER ZAP SHOWTEATER

For de små og de lidt større

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5900/80 Pris/tilskuere:. . 6900/120

ZAPSHOWTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9600/150


Fasanvej 7 4300 Holbæk Fasanvej Fasanvej 77 4300 4300 Holbæk Holbæk Fasanvej 7 4300 Holbæk

tlf: 51296029 tlf; tlf; 51296029 51296029 tlf: 51296029

Mito & Dito: Et stykke om dit og mit Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 3 - 90 årige PRESSEN SKREV: ” Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende papkasse-show ” ” et rørende og originalt stykke klovneteater ”

M I T O & D I TO

Denne side Co.produktioner: Mimeteatret & Zapshowteater

Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Et Juleshow for hele familien ”Juleballaden er en givende, overvældende og fuldstændig fantastisk forestilling... Thisted Bibliotek kan på det varmeste anbefale forestillingen " Med venlig hilsen Carl / Hurup bibliotek Se flere anmeldelser på hjemmesiden.

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt klovne-nissen Zap og mime-nissen Zip i forvejen. Og er der noget de kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf ( ham med den røde tud ) nu kan finde vej ?

Et Juleshow,krydret med gøgl og julens sange.

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk

Vi turnerer hele året i hele Danmark og resten af verden Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå , Mito & Dito og Aben Osvald...

For de små

For de lidt større

MITO & DITO Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

MITO & DITO Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-94 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

JULEBALLADEN Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7400/100 Pris/tilskuere:. . 140/8400 Pris/tilskuere:. . 200/9400

ASGUER ZAP SHOWTEATER

41


Teatret Aspendos Eventyrlig Klang (3-8 år) Engang var Benjamin på en rejse. Pludselig hørte han en fjern og mystisk klang. Når man lytter til den musik, bryder fortællingerne frem af sig selv – alle med en eventyrlig klang ... både de som er eventyr, de som er digtet så de ligner, og de som er grebet ud af virkeligheden ...

De Fire Ønsker (4-10 år) Et eventyr fuld af magi, løgn og bedrag! To familier har hver deres måde at modtage fremmede. Hvad får de mon til gengæld for deres gæstfrihed, eller mangel på samme? Hvem er den mystiske frememde? Og findes der virkelig køer med 4 horn?

For de små

For de små og de lidt større

EVENTYRLIG KLANG

DE 4 ØNSKER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

42

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6200/65

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . . 4950/60

WWW.ASPENDOS.DK


info@aspendos.dk

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

Emil og Træmand nr. 100 (fra 4 år) Steffen fortæller den historie om Emil, han selv holder mest af, den hvor Emils far træder i mussefælden og får dej i hovedet. Emil snitter sin træmand nr 100, men jubilæet bliver ensomt. Med respekt for Lindgrens tekst er skabt en intim fortælling om livet på Katholt.

Sæson

20

2019-20

10 års sm jubilæuné tur

Fælles for alle forestillinger Der tilbydes workshops og/eller undervisningsmateriale. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Kniber det med plads, finder vi ud af det. Rabat ved flere forestillinger på samme opsætning. Vi har også fortælleforestillinger for voksne (i formidlingsordningen). Yderlige information: Tlf. 20 76 18 30, info@aspendos.dk, www.aspendos.dk

For de små og de lidt større

EMIL & TRÆMAND NR. 100 Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6200/110 Pris/tilskuere:. . . 5400/60

TEATRET ASPENDOS

43


ASTERIONS HUS

Asterions hus turnerer i Danmark det meste af året – med forestillinger for både børn og voksne. Flere af vores forestillinger er blevet ’klassikere’ og bliver efterspurgt i har eksisteret siden 2003 og producerer forestillinger for både børn og igen,V igen. voksne, som turnerer rundt i Danmark og i udlandet, og desuden spiller vi stationært påpersonlig Teaterøen København hvor og snart også Teater Møn. Vores spillestil er og iudtryksfuld, grænserne mellem det realistiske og Vores spillestil er fysisk– og hvor grænserne mellem realistiske det groteske flyder sammen en dansende kraftig fysisk, dansende spillestil somdet bærer ordene og det groteske og historien frem. flyder sammen Vi tror på kunstens og fortællingens egen forløsende kraft vores forestillinger er derfor ikkeogbelærende, forklarende Vi tror på kunstens ogog fortællingens egen forløsende kraft vores forestillinger er eller moraliserende vi spiller historierne fra vores eget hjerte, med derfor ikke belærende, forklarende eller moraliserende - vi spiller historiernestor fra kærtil materialet en god portion humor.. voreslighed eget hjerte, med storog kærlighed til materialet og en god portion humor. I sæson 2016/2017 turnerer vi med Jason, Romeo&Julie!, Robin Hood, Iliaden, MeAsterions Hus modtager dusa og Mosekonens Bryg for børn og unge. driftstilskud fra Det voksne publikum kan glæde sig til forestillingen Leonardo, som vi er glade for at Statens Kunstfond kunne sende på turné! er ASTERIONS HUS Alle forestillinger 320turné 1432iKbh. K Udenrefusionsberettigede. for Danmark glæder vi os til Refshalevej en sommerlang det græske øhav, med os på info@asterionshus.dk EU-projektet the Et fireårigt europæisk samarbejdsprojekt får Teatret erMeeting medlem afOdyssey.Kontakt tlf. 32570808 sin Grand gæstespil – forestillingen Mit Rum skal til Skt DanskFinale! TeaterOg desuden til toeller www.asterionshus.dk Petersborg og Romeo&Julie! til Brasilien. og ASSITEJ Danmark. Facebook: Teater Asterions- ”Europæerne” Hus Under 2016/2017 producerer vi også hele tre nye forestillinger af Instagram: asterionshus Howard Barkeret, i et samarbejde med Teaterøen, og to solo-forestillinger af og med Tilde Knudsen og Martin Ammundsen. Følg os på Facebook: Teater Asterions Hus

MACBETH Kontakt os på info@asterionshus.dk eller tlf. 32570808 Magt. Begær. Begejstring. Humor. Skyld. Publikum inviteres på tur i både de mørke og lyse sider af det menneskelige sind. Asterions Hus er støttet af Statens Kunstråd. Med historien om det elskende par, der gør sig til kongemordere og siden ædes Alle forestillinger er refusionsberettigede. op af skyld og dårlig samvittighed er der gang i de klassiske Macbeth-temaer Teatret er medlem af TIO ASSITEJ Danmark. som begær, magt og skyd.ogFor hvad sker der med os, når vi sætter os ud over menneskelig moral? Og når vi forbryder os mod andre? Men selv om det er de tunge Macbeth-temaer, der er grundstenene i Asterions Hus’ opsætning, er der tale om en forestilling langt fra den klassiske. Shakespeares Macbeth splittes til atomer - i et legende, sanseligt og eksperimenterende rum med lige dele tyngde og lethed. Macbeth er tredje del af Asterions Hus triologi om kærlighed . Først kom Robin Hood siden Romeo & Julie. Nu gælder det Macbeth om den modne kærlighed og magtbegæret. Premiere marts 2019 For de største

MACBETH Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

44

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150

WWW.ASTERIONSHUS.DK


MIN ODYSSÉ

I Min Odyssé danser og fortæller Tilde Knudsen hele Odysseus berømmede rejse, med kyklopen, lokkende sirener, forførelser og trolddom - Fra krigen i Troja og hjem. Den kendte myte væves smukt sammen med Tildes nutidige rejser gennem et Europa i forandring, fra Skt. Petersborg til Lesbos. gennem kulturforskelle, flygtningestrømme, splittelse, håb. Den store og den nære fortælling. Odysseus længes, guderne interagerer, og Tilde springer fra karakter til virkelighed i et stormfuldt tempo. Oven i købet har en amatørforsker fra Italien, den teori, at Homer faktisk er nordisk og fortællingerne foregik heroppe nordpå, så Troja lå i Finland og Odysseus boede på Lyø, og er i virkeligheden pæredansk. “ Tilde Knudsen er en skarp iagttager. Uden på nogen måde at være usolidarisk formår hun at give et levende indtryk af et kaos der udfolder sig på mange planer.” Randi K Teateravisen

MIT RUM

Stærkt scenekunstnerisk selvportræt af og med Tilde Knudsen – en fysisk, poetisk teaterforestilling. Danser og skuespiller Tilde Knudsen har hele sit liv været drevet af en ubønhørlig trang til at udforske verden med sin krop og sit væsen. Hvor mange åndedræt går der på en vejstribe? Er det Rachmaninov eller Led Zeppelin der mærkes i albuen? Tilde danser med skygger, gemmer sig i lys, husker, glemmer, går i opløsning, samles, erkender med kroppen og sindet – Mit Rum er en enestående mulighed for at få indblik i en kunstners liv, værk og væsen. “Dansk teaters kvindelige sputnik” Kirsten Dahl Teateravisen “Soloen er en stærk oplevelse at et frigjort kvindeliv for fuld udblæsning.” Anne Middelboe Information

For de største

For de største

MIN ODYSSÉ Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MIT RUM Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

ASTERIONS HUS

45


DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED En drabelig historie og et sus for de mindste!

En gyser om den væmmelige slangehovedede Medusa, om mægtige guder, om den fantastiske helt og den skønne lænkede prinsesse. To granvoksne mænd begynder at fortælle historien om den græske helt Perseus og bliver så grebet af den eventyrlige beretning, at de selv må spille alle rollerne. Med få og små midler oplever vi Zeus som guldregn, den forstenende virkning af gorgonen Medusa, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko og meget, meget mere. ”De to aktører magter - med både sjov og ballade og dramatik - at synliggøre historien. Basse er den trygge, rolige fortæller… Martin smidig og bevægelig som altid og i suveræn kontakt med børnene.” – Janken Varden, Teateravisen.dk

JASON

En heltehistorie for de små! Den fantastiske fortælling om helten Jason, bliver fortalt af to skuespillere og den forunderlige rejse bringes til live med hjælp af børnenes egen deltagelse. Grænserne mellem virkelighed og fantasi bliver nedbrudt i eventyrene om hvordan Jason fandt Det Gyldne Skind i Ares’ hellig lund, hvordan han såede dragetænder for at slås med dem, og hvordan hans død blev forudbestemt! ”….mimisk færdighed, kropslig versatilitet, fortællerfryd” – Janken Varden, Teateravisen

For de små

For de små

DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

JASON

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

46

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

WWW.ASTERIONSHUS.DK


ILIADEN

En klassiker fra Asterions Hus! Myten om Troja bliver på fornemmeste vis optrævlet og fortalt af tre fysiske skuespillere i et forrygende tempo. Med et glimt i øjet og et persongalleri på mere en 30 karakterer – fra liflige ungmøer og strålende helte over stolte konger og benede præster til et helt kobbel af guder og gudinder – bliver dette episke værk levendegjort på en times tid. ”Iliaden er den tragiske og ondskabsfulde moder af alle soaps ….. en fornøjelig time i en næsten olympisk præstation, uden at tabe noget af Homers mesterværk i indhold og virkning.” – Moon Saris, www.culturpodium.nl Forestillingen kan spilles udendørs

ROMEO&JULIE!

24 hyldester til kærlighedens mange ansigter og slutninger! En rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling, hvor Asterions Hus tager livtag på Shakespeares store kærlighedshistorie. Romeo&Julie! er krydret med ormedans, forelskede sumobrydere, gartnerkor og inderlig ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsg læde i at spille død! ”…et koncentrat af den betingelsesløse vidunderlige første kærlighed, der folder sig ud ed ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.” – Randi K Pedersen, Teateravisen Forestillingen spilles gerne udendørs

For de største

For de største

ILIADEN

ROMEO&JULIE!

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

ASTERIONS HUS

47


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 48

TEATERCENTRUM


STOR

STØRRE

STØRST - en klovneforestilling om at se stort på at være lille

Stor større størst er en humoristisk og poetisk klovneforestilling om Frk. Lange, der en dag får storhedsvanvid! karina@badut.nu ∙ www.badut.nu ∙ tlf. 28 35 36 43 For de små

STOR STØRRE STØRST Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BADUT.NU

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/70

BADUT

49


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 50

TEATERCENTRUM






ABC KNUD ROMERS

- ET MUSIKALSK DANSEALFABET

For de lidt større

KNUD ROMERS ABC Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 80 Bredde i cm: . . . . . . . 1350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BAGGÅRDTEATRET

51


For de allermindste

For de små

JUHU DET ER REGNVEJR

FASTER LIZZIES JUL

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

52

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70 Pris/tilskuere:. . . 9000/90

TEATER BAGLANDET

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70 Pris/tilskuere:. . . 9000/90

WWW.TEATERBAGLANDET.DK


For de største

KROP AMOK Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 15000/150

TEATER BAGLANDET

53


Barkentins Teater Barkentins Teater er et lille sydvestjysk teater med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og deres voksne.

Forestillinger i sæson 2019/20 ”Indeni” Lysten til at kravle, lysten til at gå, lysten til at løbe, lysten til at springe, lysten til at plaske, lysten til at opleve. Et par gummistøvler går hele vejen ud i den forunderlige verden, men hvor langt kan de gå, og hvornår er de gået for langt. Hvornår bliver skaftet på en støvle for kort. Selv om de ligner hinanden som to dråber vand, på nær at den ene er en venstrestøvle og den anden en højre, kan de være meget forskellige indeni. En historie om hvad et par blå gummistøvler også kan indeholde. Obs. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris : Refusion :

Kan spilles udenfor. Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen. Ole Barkentin Lauritzen. 30 minutter. 4900 kr. ekskl. Moms ved 30 børn ( voksne tælles ikke med) Godkendt.

”Suttog” Suttog er en sort-hvid “stumforestilling” for de mindste. Den handler om de vigtige ting i livet, nemlig at blive holdt af, holde af, holde om, holde ved. En forestilling om de nære ting. Spise, sove, lege og nogle gange give slip, selv om man har lyst til at holde fast En forestilling som barn og voksene kan nyde og dele sammen. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris :

Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Ole Barkentin Lauritzen. 30 minutter 4900 kr. ekskl. Moms ved 30 børn ( voksne tælles ikke med)

For de allermindste

For de allermindste

INDENI Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

54

SUTTOG Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BARKENTINS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK


”Nielsen og Fisk” En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspiller sig, ved hjælp af dagligdags ting i nye roller. En støvsuger bliver til en drage, en standerlampe til solen, en opvaskebørste bliver til en konge. Der er ingen grænser. En drabelig historie, der ender godt ved hjælp af dagligdags ting. Obs. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris :

Kan spilles udenfor. Ole Barkentin Lauritzen Ole Barkentin Lauritzen 40 minutter 5400 kr. ekskl., moms ved 60 børn ( voksne tælles ikke med)

Alle forestillinger kan spilles på åbne biblioteker i åbningstiden. Alle forestillinger behøver ingen mørkelægning Alle forestillinger kan nøjes med 2,20 meter til loft

Se på vores hjemmeside -og se alle vores aktivieteter

B a r k e n T i n s

T e a T e r

Gravsgade 37, 6760 Ribe • Tlf. : 2448 9030 Hjemmeside : www.barkentins-teater.dk Kontakt : ole@barkentins-teater.dk For de allermindste og de små

NIELSEN OG FISK Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BARKENTINS TEATER

55


Teatergruppen BATIDA Rentemestervej 25 A 2400 København NV Telefon 38103609 info@batida.dk www.batida.dk

SPAGHETTI

Hjertevarm historie om uforenelige størrelser Opskriften fulgt til punkt og prikke. Alligevel smager spaghettien af ingenting. Der mangler noget! Tre dejlige skuespillere leverer fed musik og lækre moves.

3-8 år

DEN

STORE BOG OM AT BLIVE VÆK

5-9 år

Alle er bange for at blive væk. Og endnu værre: ikke at blive fundet igen! Hvis nogen andre, f.eks. ens søster, bliver væk, er det helt forfærdeligt. Men hvis man så også selv bliver væk, mens man leder efter den der først blev væk, er det endnu værre. Eller måske endnu mere eventyrligt! Det er i hvert fald sådan det er i denne her historie! For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

SPAGHETTI Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

56

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

TEATERGRUPPEN BATIDA

For de lidt større og de største

DEN STORE BOG OM AT BLIVE VÆK

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9850/125

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9850/125 Pris/tilskuere:. 11820/150


Pigespejdernes dramapatrulje opfører

JUNGLEBOGEN – Mowgli, Baloo, Shere Khan og seks intrigante pigespejdere

Kiplings Junglebogen skal opføres på den årlige jamboree. Alle teatrets vidunderlige virkemidler bliver taget i brug. Men mellem pigespejderne anvendes mest af alt beskidte kneb. Pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere projektet. Da det viser sig at dronningen – den rigtige – melder sin ankomst til premieren, skruer komikken sig op til det glade vanvid. En charmerende og uimodståelig skildring af livet i en spejdertrup, en skoleklasse, på en arbejdsplads.

8-12 år

VERDENS MINDSTE

HISTORIE

1 1/2- 4 år

– så lille at kun virkelig små mennesker kan forstå den

Et musikalsk møde mellem en pige og en pingvin. Den ældgamle historie om at stå overfor det ukendte – og lære at elske det. To charmerende skuespillere sørger for, at det unge publikum, der måske oplever teatret for første gang, får appetit på mere. Hver tilskuer får en lillebitte, illustreret bog med hjem. Med den i hånden kan historien genfortælles for de voksne. For de allermindste

For de små og de lidt større

VERDENS MINDSTE HISTORIE

ABEN OSVALD

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/40 Pris/tilskuere:. . . 6950/50

For de allermindste og de små

TO I ET HUS - OG EN MUS Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80

TEATERGRUPPEN BATIDA

57


For mere information om forestillingerne:

ABEN OSVALD

3-8 år

Egon Mathiesens børnebogsklassiker i Batidas musikalske udgave. Osvald drømmer om et stort rødt æble. Den store abe brøler ”ØV!” så hele skoven ryster.

2-6 år

TO I ET HUS – OG EN MUS

Skænderi og spektakler på alle etager. Hvad gør en klog mus i et tosset hus? En historie om det svære venskab.

EN SOLSKINSDAG I PARADIS 5-12 år Kan nogen eje paradis? INFORMATION SKREV: Batida charmerer med en humoristisk næstekærlighedsforestilling. Der er noget fortryllende over Batidas nye forestilling. Den føles som en invitation til et større fællesskab ... For de små og de lidt større

4-9 år

LILLE T og de forbudte bamser

Han blev født med ører så store som rabarberblade. Hans far jamrede da han så ham ”Stakkels mig, med den søn!” En dag hørte Lille T noget usædvanligt. TEATERAVISEN.DK SKREV: Bedårende bamseblues formidles med stort musikalsk overskud og godt med humor …

For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

EN SOLSKINSDAG I PARADIS

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER

MENNESKETS BEDSTE VEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

58

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9500/100 Pris/tilskuere:. . 9850/120

TEATERGRUPPEN BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9850/125 Pris/tilskuere:. 11820/150


Ring 38103609 og hør nærmere, eller se på www.batida.dk 10-99 år

MANDEN DE 12-99 år KALDTE ROLEX En østeuropæisk diktator. En talentfuld maler. En vidunderlig kvinde og hendes kæmpestore, støjende familie. Og en dreng der vokser op på et børnehjem. Scenen er sat til et stort drama.

MENNESKETS BEDSTE VEN

8 stjerneskuespillere fra den legendariske teatertrup De galpende køtere synger sig igennem et drama om kærlighed og sult. Underholdende, crazy og musikalsk. En anderledes forestilling om identitet, roller og selvrespekt.

VANDT: Silver Ovation Award på National Arts Festival i Grahamstown i Sydafrika i 2014.

6-99 år

OUVERTURE og GRANDE FINALE

SOLO FOR TO

Orkestermedlemmerne melder fra et for et. Dirigenten står tilbage med den mest talentløse af dem alle. En hjertegribende, urkomisk historie om brødre.

Om livet i et besynderligt orkester. To musikalske klassikere der har begejstret publikum over hele verden. Se dem inden det er for sent!

TEATERAVISEN.DK SKREV: En varm, charmerende og ualmindelig vellykket klovnekomedie for hele familien.

Kan spille inde som ude!

For de største

5-99 år

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

MANDEN DE KALDTE ROLEX

OUVERTURE / GRANDE FINALE

SOLO FOR TO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13500/125 Pris/tilskuere:. 14300/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15250/200

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

TEATERGRUPPEN BATIDA

59


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

60

TEATERCENTRUM


ENCYKLOPÆDISTERNE

”Man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at knokle for at blive klogere - med og uden cykel.”

Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen, der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Skævt, poetisk og sjovt gadeteater. Eventyrlige ombyggede cykler.

Børneteateravisen

THE BODYGUARDS

”Først og fremmest helt vanvittigt sjovt teater! Og når man så har grinet færdigt, sidder man tilbage med en følelse af en kæmpe varme. For teatret. Men også for sine medmennesker Tusind tak for dét, I giver!”

Forbered dig på VIP status, vantro og absurde sikkerhedstjek, når fire bodyguards rykker ud i offentligheden. The BodyGuards passer på alle uanset status. Et kærestepar, en fodgænger eller cyklist får pludselig VIP status og eskorteres et stykke vej gennem mængden. En hyldest til individet i fællesskabet og kroppen i byrummet. DON’T BE A NO BODY

Kommentar Facebook

KIDDY RIDE POLICE PATROL To medlemmer af det beredne politi vil, siddende på deres imponerende motorcykler, holde øje med alt og alle. Håndhævelse af lov og orden samt sikkerhed i det offentlige rum er deres primære mål. Vi præsenterer internationalt gadeteater i samarbejde med Actic.nl - via refusion af internationalt gæstespil. Actic spiller på anerkendte festivaler i hele europa.

MALSTRØM Tragikomisk gadeteater om stress. Poetisk & absurd fysisk teater om tre rengøringsassistenter, som forpustede prøver at leve op til tidens krav om effektivitet. Hvem vinder i denne hvirvelstrøm af krav, egne ambitioner og tidspres?

NY

Teatret Beagle

Vi tilbyder også WORKSHOPS i fysisk teater, komik og leg, kamp, kreativ dans og kontaktimprovisation. Kontakt: teatretbeagle@gmail.com eller +45 20 29 96 77

Dans & fysisk teater

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de største

ENCYKLOPÆDISTERNE

THE BODYGUARDS

MALSTRØM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

Reserveret til info-box WWW.TEATRETBEAGLE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-98 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

TEATRET BEAGLE -DANS & FYSISK TEATER

61


For de allermindste

MØRKESTI OG SOLSKINSDRYP Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

62

TEATERBLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 12000/80

WWW.TEATERBLIK.DK


For de allermindste

For de allermindste

HOV Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HVAD NU HVIS... Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

TEATERBLIK

63


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

64

TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


iplayuplayweplay.com

A MUSICA L G A ME PLAY BY T HOMA S SA N DB ERG IPLAY UPLAY WEPLAY ER EN MUSIKALSK OG HUMORISTISK HYLDEST TIL DET LEGENDE DIGITALE MENNESKE I EN VERDEN FYLDT MED APPS, TABLETS, SMARTPHONES OG LAPTOPS. Den prisbelønnede og anmelderroste multikunster Thomas Sandberg inviterer publikum ind i en fantasifuld og interaktiv verden med rytmer, lyde, videokunst, computergrafik og leg. Thomas har arbejdet med teknologi i hele sin karriere og udvikler selv software til sine forestillinger, så publikum vil opleve noget ganske unikt.

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Thomas kan få alt til at swinge – giv ham et fodgængertorv, et plastsæde, giv ham hvad som helst! Han er legebarnet uden grænser, der spiller på det essentielle pulsslag...” Berlingske Tidende ”Sandbergs originale fantasi går lige ind... Sandberg jammer for vildt...kom ikke og sig, at det københavnske teater ikke følger med...” Information For de lidt større og de største

IPLAY UPLAY WEPLAY Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-96 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BOINGPRODUCTIONS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/150

BOING PRODUCTIONS

65


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 66

TEATERCENTRUM


DEN STØRSTE DRØM - nogle drømme, kan aldrig blive for store ! Det er aften, Kaja og Tobias er alene hjemme. Far er flyttet og mor er igen gået ned på Cafe Vinhanen for at blive i bedre humør. For at holde mørket væk fortæller Kaja og Tobias eventyr…

Teater BorderLine

teaterborderline@gmail.com | +45 26 18 59 32 www.teaterborderline.wixsite.com/info

Medvirkende: Henriette Rosenbeck, Thomas Knuth-Winterfeldt | Ide og tekst: Lise Jørgensen | Instruktør: Solveig Weinkouff Scenograf: Sisse Gerd Jørgensen | Lyddesign: Gregers Kjar | Lysdesign: Mikkel Magnus Olsen | Grafiker: Anders Schrøder Forestillingen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Nordea-fonden, Rosalie Petersens Fond, Østifterne, TrygFonden, Oticon-fonden, Konsul George Jorck og hustru Amma Jorcks Fond, Toyota-Fonden og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune.

For de lidt større

DEN STØRSTE DRØM Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERBORDERLINE.WIXSITE.COM/INFO

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/75 Pris/tilskuere:. 10000/100

TEATER BORDERLINE

67


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

68

TEATERCENTRUM


Jeppe Holberg i børnehøjde

Oplev Holbergs Jeppe gendigtet i en finurlig og musikalsk dukkekomedie. Jeppe får sin verden vendt på hovedet, da han en dag bliver baron og kan spise alle de kager han vil! Kan det virkelig passe, at han er kommet i kagehimlen? Eller er der nogen, der tager fis på Jeppe? En sjov og intim forestilling, hvor alle får lov til at hilse på Jeppe bagefter. Med: Christine Albrechtslund Manuskript og instruktion: Jens Svane Boutrup

Prinsesse Leonora

- få Leonora Christinas dramatiske livshistorie fortalt med dukker ’Prinsesse Leonora’ er den eventyrlige historie om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer – også når det ser allersværest ud. Med: Christine Albrechtslund Manuskript og instruktion: Jens Svane Boutrup ”… forestillingen holder så fint fast i børnene, at de dårligt nok opdager, hvor meget de rent faktisk lærer om et emne.” Kristeligt Dagblad 4 STJERNER I TEATERAVISEN

BOOKING Bornholms Teater Teaterstræde 2 · 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 · info@bornholmsteater.dk

www.bornholmsteater.dk Rabat ved køb af flere forestillinger

For de små

For de lidt større

JEPPE

PRINSESSE LEONORA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/40

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/50

BORNHOLMS TEATER

69


Inddragende scenekunst for børn

På mørkets bund En performance om at møde dybden i sig selv

Max 30 deltagere ! Aldersgrupp e: 10-14 år

Tag med os ind i mørket og se hvad der gemmer sig. Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker vi sammen mørket omkring os og indeni. I et performativt ritual ned til mørkets bund og tilbage, opleves mørkets særlige poesi og styrke. Forestillingen sælges kun i en pakke med 2 forestillinger med i alt 60 tilskuere for 8.000 kr. For de lidt større

PÅ MØRKETS BUND Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1050

70

CANTABILE 2

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CANTABILE2.DK


Et murmeldyr ankommer til en dansk skov. Men vil dyrene i skoven lade murmeldyret blive? En for en går tilskuerne gennem korridoren og træder ind i scenografien. Her skabes der en intens og magisk stemning i det intime rum, og de 30 tilskuere – i rollen som Skovalferne – giver historien liv sammen med skuespillerne. Hver forestilling har en kapacitet på 30 tilskuere og sælges derfor altid i en pakke med 2 forestillinger med min. en halv times pause imellem. Pris for 2 forestillinger (60 tilskuere i alt) = 8.000 kr.

www.cantabile2.dk

For de lidt større

SPOR AF DYR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CANTABILE 2

71


MAGTEN & ÆREN MAGTEN & ÆREN er en kirke-performance, der fokuserer på temaerne magt og ære. Forestillingen giver det unge publikum et rum, fysisk såvel som mentalt, til at overveje og afklare deres forhold til livets grundlæggende værdier. Med undren og dialog som udgangspunkt udforsker de unge helt grundlæggende filosofiske og eksistentielle spørgsmål og tager stilling til, hvad det vil sige at være et ungt menneske. Forestillingen giver publikum mulighed for at danne egne holdninger, også til livets store og svære spørgsmål. Forestillingen er skabt til kirkerum - tag evt. kontakt til den lokale kirke eller Folkekirkens Skoletjeneste og hør mere om mulighederne for samarbejde om præsentation af forestillingen.

For de største

MAGTEN OG ÆREN Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

72

CARTE BLANCHE

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/60

WWW.CBLANCHE.DK


TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON En historie om Viola, der kigger ned og mest passer sig selv og taler ganske lavt, for ikke at forstyrre nogen. Men hun drømmer. I al hemmelighed, naturligvis. Hun drømmer, og hun længes efter noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.

EN SAND RØVERHISTORIE Det er farligt at bevæge sig ud i Görringskoven, for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak. En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel.

ANDROKLES OG LØVEN Androkles er slave, solgt til en romersk købmand. Da han bliver beskyldt for tyveri, må han flygte ud i ørkenens brændende sol for at undgå at blive kastet for løverne. Pludselig, midt i den bælgmørke nat, lyder et brøl så højt, at Androkles’ hjerte fryser til is...

FOR PRIS OG INFO KONTAKT

FOR PRIS OG INFO KONTAKT

GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON

EN SAND RØVERHISTORIE

ANDROKLES OG LØVEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CARTE BLANCHE

73


COMEDIEVOGNEN Kontakt: comedievognen@gmail.com * Tlf.: 35 36 61 22

byder velkommen til sæson 2019/20 med vores tre klassikere: Alfons Åberg, Mis med de Blå Øjne og Verdens Rigeste Tosse - der alle også er velegnede som familieforestillinger.

ALFONS ÅBERG Om den energiske Alfons og hans rare distræte far. “Selvfølgelig er der ikke spøgelser til” siger Alfons, “Kun i fjernsynet”. Men sommetider glemmer Alfons det...

Medvirkende: Thomas Knuth-Winterfeldt og Niels Jørgensen Instruktion: Bo Bertram Dramatisering efter Gunilla Bergströms bøger

Politiken: Genkendelsens fryd breder sig. Ungerne råhygger sig. For de små

ALFONS ÅBERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

74

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80 Pris/tilskuere:. 11000/100 Pris/tilskuere:. 13000/120

COMEDIEVOGNEN

COMEDIEVOGNEN.DK


Teateravisen: Med komik og klarsyn gør Comedievognen det nemt at forstå grådighedens mål og midler og livets nære værdier.

Medvirkende: Ea Mannov Sevik Perl Instruktion: Bo Bertram Forfatter: Kim Fupz Aakeson

For selv om man har blå øjne kan man være lige så meget kat som dem med gule.

Politiken: Forestillingen er en sand perle. Underfundig lun og overskudsfyldt

Medvirkende: Ea Mannov og Sevik Perl Instruktion: Niels Jørgensen Dramatisering efter Egon Mathiesens bog

For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

VERDENS RIGESTE TOSSE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80 Pris/tilskuere:. 11000/100 Pris/tilskuere:. 13000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80 Pris/tilskuere:. 11000/100

COMEDIEVOGNEN

75


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 76

TEATERCENTRUM


SÆTTER DIN VIRKELIGHED TIL DEBAT I C:NTACTs turnéforestillinger tager unge rundt i hele landet for at fortælle deres egne personlige historier og dele deres perspektiver på aktuelle problemstillinger. Mød Jesper, som vendte hjem fra Irak med et stort had til muslimer og psykiske problemer, som han forsøgte at dulme med stoffer. Hør Ibbi fortælle om en barndom med drømme, som en kontrollerende far nægtede at acceptere. Oplev Saras kamp for en normal hverdag i et liv med en psykisk diagnose, og de udfordringer, der følger med. De refusionsgodkendte turnéforestillinger sætter fokus på demokrati, social kontrol og ekstremisme, og præsenterer personlige historier om at være anderledes, at komme i kontakt med radikale miljøer, at leve med en diagnose – alt sammen aspekter af at være ung i Danmark i dag. Efter hver forestilling kan publikum stille spørgsmål til de medvirkende for at starte en debat. Vi tilbyder også workshops og undervisning. Kontakt os for at høre mere!

FÆLLES FOR ALLE C:NTACTS FORESTILLINGER:

5-6 medvirkende 40 minutters forestilling 20 minutters spørgsmål og debat Refusionsgodkendte Kan spille når og hvor som helst 14.000 kr. ekskl. moms og transport YDERLIGERE INFO & BOOKING

booking@contact.dk T: +45 26312051 www.contact.dk Følg os på og

C :NTACT er støttet af

For de største

For de største

For de største

TÆT PÅ

DET` MIT LIV - ELLER ER DET?

EKSTREMT DEMOKRATISK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.CONTACT.DK/

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

C:NTACT

77


Patruljerer til fods, til hest og til tandem! Skøre Strømere er et skrupskørt hårdtslående politikorps, der siden 2004 har patruljeret på kulturnætter, gågader, festivaler, kræmmermarkeder og dyrskuer i det ganske land samt ved diverse konferencer, indvielser, receptioner og events. Skøre Strømere er ikke en teaterforestilling i traditionel forstand, men ”udrykningsteater”, der består af en række enkeltstående optrin, der danner rammen omkring skuespillernes improvisationer. Arrangementets karakter, de fysiske rammer og publikum i samspil med aktørerne er med til at skabe resultatet.

For de lidt større

SKØRE STRØMERE Alder:. . . . . . . . . . . . . 0-110 Varighed i min:. . . . . . . . 76 Opsætning i min:. . . . . . 10 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

78

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 15/1000

DANSK RAKKERPAK

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK


Der sidder to mænd og hygger sig på en bænk. En tredje kommer forbi. Mon han på være med? Nej, det må han... Lus i skindpelsen er en komisk forestilling om venskab og fjendskab; fortalt i et universelt fysisk teatersprog, der gør den velegnet på tværs af såvel alders- som landegrænser. Pris: kr. 17.000,- eks. moms Skolepris: kr. 14.000,- for max 150 tilskuere. Spiller for voksne og børn fra 6 år eller som skoleforestilling fra 3. klasse.

For de lidt større

LUS I SKINDPELSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

DANSK RAKKERPAK

79


Dunkelblå arbejder med historiefortælling,­ med enkle, teatralske og visuelle midler ­ og med musik. Teatrets forestillinger er fællesoplevelser, hvor de medvirkende ­ i dialog med publikum ­ gør det iscenesatte nærværende og aktuelt. Historierne kommer fra myter sagn og eventyr.

Workshops Få en lærerig workshop med Troels Kirk Ejsing, der deler ud af sin arbejdsmetode og spille­ stil. Med afsæt i historiefortæl­ ling og fysisk teater, udvikler og fremfører du dine helt egne fortællinger. Workshops tilbydes både i sammenhæng med forestillinger og for sig selv. Se mere på: www.dunkelblaa.dk

WW W.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 26120013

80

DUNKELBLÅ

WWW.DUNKELBLAA.DK


Musikanterne

Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset livets hårde odds, og dannet et rockband. Det bliver svedigt. Det bliver gyn­ gende. Skoven bliver aldrig den samme igen! Troels Kirk Ejsing er flyvende i denne forestilling, som både byder på luftguitar, mundpercussion, stadionrock attituder, og et skønt samspil med publikum.

”Musikanterne er en soloforestilling, der med krop og stemme og stor komik nyfortolker en stor klassiker. Med imponerende adræthed skaber Troels Kirk Ejsing en sanselig kropsfortælling om de fire dyr, hvor hvert af de skægge kræ får sin egen præcise og let genkendelige fysiske og vokale karakteristik.” Teateravisen

A LLE H IS TO R IER ER FORTA L T OG S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG For de lidt større

MUSIKANTERNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5500/60 Pris/tilskuere:. . . 6500/80 Pris/tilskuere:. . 7500/100

DUNKELBLÅ

81


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

82

TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


For de lidt større og de største

BUSTIN JIEBER HAR BRUG FOR EN PAUSE Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-16 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERDOEGDI.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80

TEATER [DØGDI]

83


For de største

For de lidt større

I SKOVENS DYBE, STILLE RO

OPHELIAS SKYGGETEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 80 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

84

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

TEATRET FAIR PLAY

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 11000/100

WWW.FAIRPLAY.DK


For de største

For de allermindste

SOLDATEN Alder:. . . . . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MARIEHØNEN EVIGGLAD Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80 Pris/tilskuere:. 11500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/50

TEATRET FAIR PLAY

85


Jakob Martin Strid

f

Jakob Martin Strid PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED

– Strid teaterkunst

LILLE FRØ Gyldendal

Gyldendal BASERET PÅ BOGEN AF JAKOB MARTIN STRID

For de små og de lidt større

LILLE FRØ Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

86

TEATER FANTAST

10.07.15 16:36

Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

WWW.TEATERFANTAST.DK


STØTTET AF:

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond A.P.Møller og Hustru Chastine McKinny Møller’s fond

For de små og de lidt større

MUSTAFAS KIOSK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 14000/120

TEATER FANTAST

87


naboer nes får nye amilie. n a h o J n e s-muse-f Gårdniss festlig cirku g den sky n e f a rm fo i enter sig o Musemor v bliver sat til at passe r-nisse enspænde da miraklet skal ske... rn unge e irakel” kel Stort M “Lille Spekta cirkusboblende, k, er en komis k og poetisk a k musi ls ng om juleforestilli rtet h at lukke je op og lukke nogen ind.

REGNBUEBILLEN En poetisk, sjov og sanselig rejse med farverne som kompas i et eventyrligt univers med syngende snegle og mælkebøtter med bøtte-kløe … Vi følger Billy på rejsen i hans begejstring for farver. I mødet med den farverige verden får han selv kulør og bliver til en regnbuebille.

Billy er ikke som de andre biller... men så kommer der en regnbue og Billy forandres for altid...

Dansk Rakkerpak & Faster Cool - Næstveds Internationale Egnsteater

Tlf: +45 21784748 - www.fastercool.dk - www.danskrakkerpak.dk - hej@fastercool.dk - CVR: 38228803 For de allermindste og de små

For de allermindste

LILLE SPEKTAKEL - STORT MIRAKEL

REGNBUEBILLEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

88

FASTER COOL

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/75

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60

WWW.FASTERCOOL.DK


MIRAKOLINAS FODBAD Teater, vand, animation og magi for børn i alderen 3-8 år og deres voksne.

Instruktion: Niels Grønne. Dramaturg: Jane Rasch. Komponist og idé: Camille í Dali. Animation: Jonas Wagner. Scenograf: Sara Vilslev. Scenebygger: Søren Romer. Lys/teknik: René Lützen. Medvirkende: Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil. ”Mirakolina tager fodbad -ikke bare én gang om dagen, men det meste af tiden og det er der en ganske særlig grund til... En dag kommer Jacques forbi hendes hus og lejer et værelse -mon Mirakolina springer ud? ”Mirakolinas Fodbad” er en sjov, sanselig og forunderlig forestilling med film-animation, musik, vand og magi. ...en velkomponeret forestilling, som balancerer godt mellem ord og fysik og fremkalder både grin og skarpe betragtninger blandt det publikum, som den fastholder fra start til slut. Betina Rex, Teateravisen.

Dansk Rakkerpak & Faster Cool - Næstveds Internationale Egnsteater

Tlf: +45 21784748 - www.fastercool.dk - www.danskrakkerpak.dk - hej@fastercool.dk - CVR: 38228803 For de allermindste og de små

MIRAKOLINAS FODBAD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 290 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80

FASTER COOL

89


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

90

TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


FLYVENDE PRINSESSE Kontakt: dorteabrahamsen@gmail.com / tlf: 60808226

METAMORFOSE -historien om et æg..

Tag med på en pulserende musikalsk eventyrrejse nede i græsset mellem smådyrene, der kribler og krabler under vores fødder; Hvordan føles det at være et æg? Hvad oplever en larve, og hvordan er det at få vinger? Historien synger og gynger sig ind i en magisk verden, hvor de små dyr forvandler sig… Forestillingen er samtidig en musikworkshop, hvor publikum spiller og synger med. Medvirkende: Alex Opazo & Dorte Abrahamsen Instruktør: Jacob Stage For de små

For de små

GRÆSHOPPESALSA

METAMORFOSE - HISTORIEN OM ET ÆG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 250 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 225 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5000/120

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9000/120

FLYVENDE PRINSESSE

91


I Guder!

Jesper la Cour, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.

Wesselsgade 18b 4th DK-2200 KBH N Tel: 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk

”Det er hammerflot!” TEATERAVISEN

Narcissus & Ekko

Absalon

Jesper la Cour udfolder den dybt aktuelle græske mytes mange perspektiver af selv­ forelskelse i et inderligt indlevet spil på liv og død. Spillet udfoldes i bevægelse mellem tre uderum i det åbne landskab og ender med at publikum tager billeder af sig selv i tableauer fra fortæl­ lingen med egne kame­ raer/telefoner. ”Site Specific”, se særlige krav på hjemme­ siden.

Intenst drama om drengen der hvirvles ind i spillet om magten, både på jorden og i himlen. Hans liv tæt forbundet med Valdemars, hans lillebror, som blev konge. Om Axel, som blev til Absalon, og den særlige fred han var med til at skab. Anne Karina Nikolajsen og Jesper la Cour i en forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder.

Læs også om forestillingerne Lille Dessert, Pandoras ar samt informationer, priser og tekniske krav:

wwww.detfortaellendeteater.dk For de små og de lidt større

I GUDER! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

92

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6320/60 Pris/tilskuere:. . . 7120/80 Pris/tilskuere:. . 7920/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

Forskning: www.storyplay.dk

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

NARCISSUS & EKKO

ABSALON

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6320/60 Pris/tilskuere:. . . 7120/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7920/60 Pris/tilskuere:. . . 8720/80 Pris/tilskuere:. . 9520/100

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK


Amled

Fortællingen om drengen, hvis onkel slog hans far ihjel og giftede sig med hans mor. Det er råt og nådesløst. Det er forkert og krænkende. Grebet af hævnfølelse kan man selv komme til at begå overgreb i forsøg på at gen­ vinde det tabte. Hvem er man så? Oplev Anne Karina Nikolajsen, Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing gengive det beskidte, inderlige og rå drama.

, saft og ”…fuld af power af humor.” kraft og bunker TEATERAVISEN

Bjowulf

Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om at blive revet op med rod, blive taget som gidsel. Om at være fremmed og alene, om hvordan han kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun én Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han oplevede ting han ikke anede fandtes og måtte flygte som fredløs. Forestillingen spil­ les af Jesper la Cour. ”Site Specific”, se særlige krav på hjemmesiden.

”Jesper la Cours fortællekunst stortrives…”

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende. For de største

AMLED Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9400/80 Pris/tilskuere:. 10200/100

TEATERAVISEN

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

HOLGER

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6320/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7920/60 Pris/tilskuere:. . . 8720/80 Pris/tilskuere:. . 9520/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

93


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

94

TEATERCENTRUM


For de lidt større

For de små og de lidt større

For de lidt større

BEDRE HELT NÆSTE GANG

GUAVAJAGTEN

NU-KAN-ALTING-SKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 14000/200 Pris/tilskuere:. 16000/300

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 12000/200 Pris/tilskuere:. 15000/300

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 12000/200 Pris/tilskuere:. 15000/300

FORTÆLLEKUNSTEN

95


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 96

TEATERCENTRUM


3rd

det sidste del i Freestyle Phanatix’ trilogi om menneskets evolution, identitet og fremtid Hvad sker der når vi kolliderer? Hvad sker der når vores private sfærer mødes? Hvilken effekt har vores handlinger som individer, samfund og kultur på globalt plan? Vil vi blive indhentet af vores forfædres valg og mangel på samme? Vil vi få resultaterne af vores måde at leve og behandle vores planet på, at mærke i vores levetid?

“R”– Hvem R vi?

Med ”R” fortsætter Sara Jordan og Freestyle Phanatix deres samarbejde efter den overvældende succes E-Boy. ”R” er en invitation ind i en tidslomme, hvorigennem bevægelse udforsker fem break dansere i hvem de er - alle har en historie at fortælle, en fortid som gør dem til de mennesker, de er i dag. Inspireret af deres egne historier tager de os igennem refleksioner af deres kampe og sejre med at komme til et fremmed land, udfordringen med at lære et nyt sprog og en ny kultur, og hvordan de kan blive den bedste version af dem selv i nye omgivelser.

– en breakdanceforestilling om evolution

Fem traditionelle B-Boys udfordres til at bevæge sig ind i en moderne verden af elektronisk lyd og input fra den klassiske musikgenre. Atletisk, eksplosivt og poetisk fortolkes breakdance i en stærk rammefortælling om evolutionshistorien - helt op til nu. For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

3RD

R - HVEM R VI?

E-BOY

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

WWW.PHANATIX.NET

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

FREESTYLE PHANATIX

97


For de lidt større

TAMME TIGRE FINDES IKKE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

98

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

WWW.FRKFRACASO.COM


forestilling med premiere januar 2020. Prinsesse Caraboo. En musikalsk komedie om fascinationen af det fremmede. Året er 1817. På en strand nær Bristol skyller en ung pige i land. Hun bærer turban, hendes øjne er mørke, og hun taler et uforståeligt sprog. Men hvem er denne eksotiske skønhed? Og hvor kommer hun fra? Dette er den sande historie om prinsesse Caraboo. På scenen: Maja Skovhus Rehøj og Anna Panduro Instruktion: Jose Troncoso Scenografi: Dorte Holbek Musik: Rasmus Christensen Lys-design og teknik: Elke Laleman læs mere på www.frkfracaso.com Booking og Kontakt: 23432370/20442125 Frkfracaso@yahoo.com

For de lidt større

PRINSESSE CARABOO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI

99


Teatret Fyren & Flammen Klodshans Tommelise Kejserens nye klæder Nattergalen

Hos Andersen Fusskopf For de små og de lidt større

For de små

KLODSHANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

For de små og de lidt større

TOMMELISE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

100 TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

KEJSERENS NYE KLÆDER Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

WWWFYRENOGFLAMMEN.DK


Se mere på:

www.fyrenogf lammen.dk

BOOK I NG: 505914 02 Her finder du også priser og alt det praktiske.Teatret fyren og f lammen har eksisteret siden 2001, og har de senere år fokuseret på forestillinger inspireret af H.C.Andersems eventyr. Vi arbejder med et eksperimenterende udtryk, men har altid fokus på fortællingen. Vores forestillinger er familieforestillinger fra 2 år og op. Vi turnere hele året. Hvis der købes f lere forestillinger giver vi rabat. Ring og få en snak med

Dorte 50591402 Du kan også gå på :

www.fyrenogf lammen.dk eller sende en mail:

massov67@gmail.com

Vores forestillinger bliver vist hver sommer i H. C. AndersernsVerden ved Præstø

www.hcandersensverden.dk For de lidt større

For de små

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste og de små

HOS ANDERSEN Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

FUSSKOPF Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80

TEATRET FYREN OG FLAMMEN 101


Når jEg lUKKEr øjNENE

En poetisk og fysisk forestilling om sorg for de 8 -11 årige med to dansere og en kontrabasist.

For de 1-5 årige og deres voksne

En fysisk og finurlig forestilling, som afslører nogle af de hemmeligheder, hverdagen gemmer på.

En stemningsfuld danseforestilling for de alleryngste om sneens forunderlige foranderlighed og hemmelige poesi.

info@gazart.dk +45 26 84 82 39 For de lidt større

For de allermindste

NÅR JEG LUKKER ØJNENE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11500/100

102 GAZART / TALI RÁZGA

For de allermindste

SMÅ OG STORE HEMMELIGHEDER

SNEØJNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/65

WWW.GAZART.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/65


En sanselig bevægelseskoncert, hvor en danser og en musiker leger rytmer frem i installationens omsluttende græsunivers. For de 0 - 5 årige med deres voksne. Installationen kan være åben for publikums udforskning og arrangørens egne aktiviteter imellem forestillinger.

PrIs:

1 forestilling for 12.000 2 forestillinger for 14.

gUl KAssE

PrIs

1 forestilling : 12 .000 2 forestillingerfor for 14.000 Kan både sp

Et anderledes danseformat, hvor to dansere moser og møver sig rundt i en boks fyldt med gult skum - de dukker op og forsvinder igen i en leg med publikums opmærksomhed. Fra 4 år og opefter. Forestillingen foregår i en boks, og publikum kan alt efter arrangørens ønske frit bevæge sig rundt om den.

www.gazart.dk

, after talks og Kontakt os for bevægelsesworkshops forestillinger. med lse inde forb i r ente særarrangem For de allermindste

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

illes ind og udendørs. en-

Foto: søren Meisner

000 Ugeforløb tilbydes .

For de små og de lidt større

GRÆSGRØN

GUL KASSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 20 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

GAZART / TALI RÁZGA 103


turné sæson 2019-20 Mejlgade 55B | 8000 Aarhus C | tlf. 8613 5311 | www.gruppe38.dk | post@gruppe38.dk

tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

premiere

Teatret Møllen, teater2tusind, Carte Blanche & Teatret Gruppe 38 Først lyder det som en krage, der sidder og skratter i et træ. Så lyder det som en stemme, der synger fra bunden af en blikdåse. Så kragen, der skratter, Så stemmen fra blikdåsen. Hun har aldrig hørt mage. Hun er nødt til at se. En historie om Viola, der kigger ned og mest passer sig selv og taler ganske lavt, for ikke at forstyrre nogen. Men hun drømmer. I al hemmelighed, naturligvis. Hun drømmer, og hun længes efter noget. Hun ved bare ikke, hvad det er. Medvirkende | Connie Tronbjerg, Peter Seligmann, Bodil Alling Instruktør | Hans Rønne Scenograf | Sara Topsøe-Jensen Komponist | Søren Søndberg Tekniker | Søren la Cour For de små og de lidt større

TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 12.5/100

104 TEATRET GRUPPE 38

WWW.GRUPPE38.DK


en lille sonate

Teatret Gruppe 38

Du skal gå alene gennem skoven, som er stor og vild og farlig og uhyggelig. Og for enden af skoven ligger bedstemors hus, hvor bedstemor ligger og er så syg, at det også er helt uhyggeligt. På en italiensk ladvogn bærer en levende høne og et nylagt æg hovedpartiet i en medrivende version af en gammel klassiker. En barsk historie om et barn, der får et stort ansvar. God rejse! Medvirkende | Bodil Alling, Christian Glahn, Søren Søndberg Instruktør | Bodil Alling, Ole Sørensen Scenograf | Claus Helbo Komponist | Søren Søndberg

mørket ligger under sengen teater2tusind og Teatret Gruppe 38 Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt. Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? Når man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst, når det er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for mørkt? Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der sagt! Medvirkende | Peter Seligmann, Bodil Alling, Søren Søndberg Instruktør | Catherine Poher Tekniker | Søren la Cour Komponist & musiker | Søren Søndberg Kostumer | Betina Møller

Find flere af Teatret Gruppe 38’s levende produktioner på www.gruppe38.dk/produktioner For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

EN LILLE SONATE Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

TEATRET GRUPPE 38 105


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 106 TEATERCENTRUM


“Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret med dybde. Sådan kan jeg li det.” Vigga Bro

historien om tigeren af Dario FO Latter, brøl, tigerpatter, død og tyndskid. En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption. Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder sin krigsfrygt, og renser verden for krig og krigsmagere.

“Peter Hartmann fortæller en vildt usandsynlig historie og det er både sjovt og spændende - og meget rutineret. Han har styrke og variation, humor og samklang med publikum, og det er en god historie, han serverer.” Janken Varden, Børneteateravisen

“Helt i Dario Fo’s ånd, leverede Peter Hartmann en levende og fængslende fremførelse af Dariohartmanns Fo’s mesterværk” T E AT ER Mark Jensen, Formand for Roskilde Teaterforening For de lidt større og de største

HISTORIEN OM TIGEREN Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HTTPS://HARTMANNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6500/120

HARTMANNS TEATER 107


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

108 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


Månen over Baobabtræet En afrikansk inspireret forestilling om hvordan en lille hjælp kan gøre en stor forskel. “Line Skytte og Marius Bjerre Hansen styrer på bedste vis dukker og historie i ‘Månen over Baobabtræet’… Forestillingen er ikke bange for at fyre slogans af som ‘En høne i haven giver mad i maven’, og det er ikke løgn. Det erfarer publikum, da Malaikas landsby modtager en kasse med en høne, der er kanongod til at lægge æg…. ‘Månen over baobabtræet’ handler nemlig også om et fint og ligetil venskab, der opstår mellem to børn på tværs af kontinenter, kulturer, hudfarve og køn. Og om eksotiske afrikanske dyr, der holder møde under baobabtræet og dyrker fredelig sameksistens den ene nat om året, hvor månen lyser på det flotte træ.” Randi K. Pedersen - Teateravisen

Støttet af:

Dramatiker/Instruktørkonsulent: Hanne Trolle Scenografi: Kirsten Victoria Lind Komponist: Irene Becker Musikere: Irene Becker –Pierre Dørge – Morten Carlsen - Marilyn Mazur – Vokal Cæcilie Norby Medvirkende: Marius Bjerre Hansen og Line Skytte

TEATER LILLE HEST Tlf: 28 18 63 33 mail@teaterlillehest.dk www.teaterlillehest.dk For de allermindste og de små

MÅNEN OVER BAOBABTRÆET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERLILLEHEST.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6600/80 Pris/tilskuere:. . 7400/100

TEATER LILLE HEST 109


“Reumert-vindende dansk teaterversion af den svenske kultfilm” Der sker intet i Åmål – de unge udvisker kedsomheden med fester, alkohol og absolut ingenting. Det er fordommenes holdeplads og hvis du falder lidt udenfor normen, kan byen være et helvede at bo i.

Agnes og Elin går på samme skole og bor begge i Åmål – de er to vidt forskellige piger. Selvom Agnes har boet i byen i to år, har hun stadig ingen venner. Hun er håbløst forelsket i Elin, der er skolens mest eftertragtede pige, men hun tør ikke sige det og holder sig for sig selv. Elin er frygtløs, rastløs og betaget af alt, hvad der afspejler ungdommen i storbyerne. Da deres veje endelig krydses, går det op for dem, at de har en del til fælles og en uventet rejse begynder. En forestilling om den første kærlighed, om at finde sig selv og turde står ved hvem man er. Fucking Åmål Af: LUKAS MOODYSSON Dramatiseret af: Julie Maj Jakobsen Instruktør: Mia Lipschitz Scenograf: Katrine Gjerding

Medvirkende: Rikke Westi Mia Lerdam René Benjamin Hansen Se HiLS DiN MORs hjemmeside for info om turné: www.hilsdinmor.dk

L Lyddesign: Jes Theede Forlag: Nordiska ApS - København

Eller skriv på: info@hilsdinmor.dk

Støttet af Statens Kunstfond

Telefon: 26 46 60 07

Information

“Årets teenagehit er Fucking Åmål af HiLS DiN MOR og Teater Vestvolden” Kulturkongen.dk Kulturkupeen Børnekulturpiloterne KOP kultur CPHculture XQ28

For de største

FUCKING ÅMÅL Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

110 HILS DIN MOR

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/125 Pris/tilskuere:. . . 9500/80

WWW.HILSDINMOR.DK


At være en 13-årig skilsmissedreng, lige når puberteten går i gang, kan være en stor udfordring i sig selv. Når ens far samtidig springer ud som homoseksuel på den første campingferie i Norge, efter at mor skred med den lidt for personlige pilatestræner, kan det hele føles uoverskueligt udfordrende. En humoristisk og kærlig identitetshistorie om en ung drengs uskyldige fordomme og panik over sin egen udvikling. Om mødet med den første kærlighed og om at gå fordomsfri ind i de voksnes verden. Den sommer far blev homo Af: ENDRE LUND ERIKSEN Dramatiseret af: Julie Maj Jakobsen Instruktør: Mia Lipschitz Scenograf: Mona Schmidt L Lysdesign: Sonja Lea L Lyddesign: Jes Theede

Medvirkende: Peter Schlie Julie Jeziorski Jensen Mikkel Reenberg René Benjamin Hansen Se HiLS DiN MORs hjemmeside for info om turné: www.hilsdinmor.dk Eller skriv på: info@hilsdinmor.dk Telefon: 26 46 60 07

Støttet af Statens Kunstfond

For de største

DEN SOMMER FAR BLEV HOMO Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12500/125 Pris/tilskuere:. . 10000/80

HILS DIN MOR 111


www.festivalofwonder.dk Festival of Wonder Teater på liv og død 7.—10. november 2019 Tema:

dukke– animations– og visuelt teater

Silkeborg Internationale Teaterfestival

Silkeborg Internationale Teaterfestival dukke– animations– og visuelt teater Tema:

7.—10. november 2019 Teater på liv og død

Festival of Wonder www.festivalofwonder.dk 112 FESTIVAL OF WONDER


SIGURT skallesmækker i

grevens fejde

Uafhængig fortsættelse på “SIGURT SKALLESMÆKKER” Forestillingen der har spillet mere end 140 gange, og begejstret flere end 15.000 børn og voksne 0ver hele landet.

De to skøre fortællere, Sigurt Skallesmækker og Jakob Brødløs, kaster sig ud i at berette om Grevens Fejde. Om kampen om den danske trone, om bondeoprør og om alle de farverige personligheder. For hvem skal være konge? Skal det være Christian eller Christian? Er en bonde en dygtig kriger? Og må man slå på de små? En gal historietime, hvor fortælling og musik både går op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og morskab. Turneperiode: 1. august til 31. maj. Pladskrav: 6x5 meter spilleplads Mørklægning: Gerne hvis muligt, men ikke et krav Strøm: 1 stk. 230 v, min. 10 amp. Medvirkende: Ronny Sterlø og Jakob Skov Søndergård Instruktør: Susanne Sangill

HIMMERLANDS TEATER

Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro tlf. 98 555 753 himmerlandsteater.dk Kontakt:ronny@himmerlandsteater.dk For de lidt større

GREVENS FEJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HIMMERLANDSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 9000/120

HIMMERLANDS TEATER 113


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

114 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


PU D E M

EN IN - SOFAGYSER

Kæmpestor & kampklar ruller Pudedyret ud og lige ind i Helles hjerte. En humoristisk og frygtindgydende fortælling om den ensomme Helle og hendes nye ven. En gyser for børn om mødet med det fremmede.

“Latterfremkaldede, så det batter” Kulturmor.dk

DEN FRIHE S K R C E I CH NS OPLEV FOR FØRSTE GANG

- TO BURHØ Søskendeparret Hilda&Gump lever side om side sammenklemt i et bur - indtil lågen går op og en ny verden ligger for deres fødder. Oplev en ordløs klovneforestilling med humor, mimik og skarp timing.

Lærer fra specialskolen Solhjorten

- TILLI DLOVEN ES OR GRUN

F

“Sjældent har så mange grint så højt og så længe”

OVLIG L E LIGEN DEMNOGKROAMTISK Få en direkte kropslig forståelse af demokratiets fødsel gennem denne skarpe interaktive forestilling om grundloven. Publikum vælter kongen, giver kvinderne stemmeret og skriver deres egen grundlov!

“Det var teater og undervisning på en gang” JyskeVestkysten For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de lidt større

PUDEMIN

CHICKS

LIGE LOVLIG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 11000/50

HR. TEATER 115


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 116 TEATERCENTRUM


Dit nye bydelsteater på Østerbro

HIM

LEN T

Copro Krud duktio n ttøn den med Te , Kb h Ø atret M . Fra a 5 -1 sken 0 år

UR/ RE TU

KEN K Y L , Kbh Ø. Å P T ttønden G A E Jling. Krudg op R O ST orestil 5 år o

R

DEnNfamilief

Fra

E

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de lidt større

HIMLEN TUR/RETUR CO-PRODUKTION MED TEATRET MASKEN

DEN STORE JAGT PÅ LYKKEN EN FAMILIEFORESTILLING

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 15. jan. 2020 - 9. feb. 2020 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 135

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 15. apr. 2020 - 10. maj 2020 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 135

WWW.TEATERHUND.DK

TEATER HUND & CO. 117


hvid støj sceneproduktion

- engagerende og visuelle teater-oplevelser, til alle aldre!

SpIL DøD

SpIL DøD vol. 13+ - om unge og angst. Fra 13 år og op SpIL DøD vol. 7-12 - om børn og angst. For de 7-12 årige hvid støj nærer dyb respekt for vores publikummer og har derfor skabt 2 versioner af SPIL DØD. Eksempelvis er der flere 8-årige, der oplever livshæmmende separationsangst end teenagere, men desværre for teenagerne er antallet af præstationsangst desværre steget markant de seneste år inden for denne aldersgruppe. Vores hjerner har ikke udviklet sig synderligt siden stenalderen, så hvis du bliver bange, er din hjerne stadig kodet med tre gamle forsvarsmekanismer: Angrib, flygt eller SPIL DØD. Hvis angst i vor tid ikke skal blive livshæmmende, må der helt andre livtag i spil... hvid støj opsætter derfor nye regler, brikker og er klar til at spille og du er inviteret til at spille med…

ANmELDERNE om

SpIL DøD vol. 13+

Vi har skabt en stærk visuel og fysisk forestilling om børn, unge og angst med nyskrevet dansk dramatik og nykomponeret musik. hvid støj udfordrer dans med ord og ord med musik, og i dét møde er skabt en scenekunstnerisk hybrid, der taler direkte til unges sanser, følelser og tanker.

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Forestillingen behandler sit emne direkte og tilgængeligt, og Unge (CEBU) og hvid støj har været i dialog den eksperimenterer samtidigt med sin form – og lykkes med under produktionen, med det fælles sigte det. ‘Spil død vol. 13+’ er gennemtænkt fra konceptniveau til at skabte mere tolerance over for de replikniveau, og de mange unge, der selv er berørte, eller medvirkende balancerer i mere end én forstand har en skuldermakker, der er. Sur les Pointes igennem forestillingen. Teateravisen.dk Der udvikles gratis underSPIL DØD vol. 13+ er tjekket og detaljerig. Århus Stiftstidende

visningsmateriale til begge forestillinger, dette vil være tilgængeligt fra turnéperioden i januar 2020.

Skynd dig ind og se den, hvis du er ung og gerne vil opleve en anderledes teateroplevelse, hvor du gennem smukke dansesekvenser og gakkede Game Show scener bliver lidt klogere på et ellers svært emne som angst. Den 4. Væg

LøBENDE TuRNé mED ALLE FoRESTILLINGER BooKING: TLF.: 61 71 90 17 ELLER BooK@hVID-SToj.DK

For de lidt større

For de største

SPIL DØD VOL. 7-12 Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

SPIL DØD VOL. 13+ Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/60 Pris/tilskuere:. 17600/120

118 HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/60 Pris/tilskuere:. 17600/120

WWW.HVID-STOJ.DK


SKAB

Især for de 2-6 årige En sanselig og musikalsk animationsforestilling, der legende fortæller skabelsesberetningen med mel, vand, æg, dej og køkkenredskaber. Forestillingen begynder med, at alle kagedåserne er tomme – ”I begyndelsen var der ingenting”… og ligesom Gud skabte lyset, verden og menneskene på 7 dage, følges en opskrift med 7 punkter, hvor første punkt er at tænde ovnen - “og der blev lys”. I et velsignet roligt tempo, i lydhør og nænsom kontakt med sit publikum. Hver ting hvert element i handlingen får hver sin magi. Her er ingen råb og skrig og protester, kun spænding og forundring. Også hos min indre treårige. Nyt GRATIS pædagogiske materiale Teateravisen.dk Nyt GRATIS pædagogisk materiale Materialet henvender sig til børnehaver, og tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer. I materialet finder du både opgaver til før og efter at I skal se SKAB. Fokus er at gøre børnene til aktive med-SKAB-ere, og få dem til at indgå i en skabelsesproces, hvor de både skal samarbejde, reflektere og udvikle sig gennem leg. Find det på www.hvid-stoj.dk

Senses of Cities

For institutioner og skoler: 3-7år For familier: fra 3 år og op

Forestillingen foregår på et (overraskende forståeligt) volapyksprog. At formidle på den måde gør forestillingen ekstra charmerende og formår at tale til fantasien hos både børn og voksne. Som helhed virker ’Senses of Cities’ som koncept ret helstøbt (...) Ungt Teaterblod Når du går ind i sanseteatret fx på torvet i din by eller græsplænen i byens park, kan du opleve en interaktiv udstilling, hvor du kan smage, lugte, føle, se og høre. I teaterforestillingen bagefter kan du være med til at vække dukken Laura og hendes sanser op fra en dyb søvn, og store som små inviteres dermed på en opdagelsesrejse ind i vores sanser. Giv en unik kunstoplevelse til DIN by! Læs mere om Senses of Cities på www.hvid-stoj.dk

hvid støj

sceneproduktion www.hvid-stoj.dk ● info@hvid-stoj.dk

For de allermindste

For de små og de lidt større

SKAB Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SENSES OF CITIES Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6250/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . . 0 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . 2500 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

HVID STØJ SCENEPRODUKTION 119


Scenekunst på skoleskemaet og i børnehaven

Et vidunderligt univers omkring teateroplevelsen Scenekunst på skoleskemaet og i børnehaven Filiorum tilbyder skræddersyede Hos Filiorum vil vi så gerne introducere teaterpædagogiske undervisningsforløb børn og unge for scenekunstens magi. til skolertilbyder og børnehaver. Vi anvender Derfor vi skræddersyede teaterscenekunst til undervisningsforløb at skabe et inkluderende pædagogiske til rum ogog italesætte komplekse temaer, der skoler børnehaver. info@filiorum.dk www.filiorum.dk info@filiorum.dk | www.filiorum.dk

120 FILIORUM

styrker børnene, skaber viden starter Vi anvender scenekunsten til atogskabe et en dialog i øjenhøjde. inkluderende rum og italesætte temaer, Filiorum teaterfestivader styrkerpræsenterer børnene ogtillige de unge, åbner ler forsanser børn og unge, vi skaber et deres starterhvor en udfordrende magiski øjenhøjde. univers omkring teateroplevelsen. dialog


For de små

SKRIVEBORDET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERHAANDHOLDT.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60

TEATER HÅNDHOLDT 121


MANUSKRIPT/INSTRUKTION: Laura Madsen MEDVIRKENDE: Emil Bodenhoff-Larsen, Kristine Nørgaard og Ingrid-Marie Thorlacius SCENOGRAFI: Ricardo Axel Castillo Rodriguez

T E A T E R

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk Velkommen til en forunderlig cirkusverden, der minder os om hvor skønt livet er, når man husker at lege. Ais forældre har glemt hvordan man leger, indtil de magiske sko tager magten og fører os tilbage til dengang, hvor far og mor arbejdede i cirkus . Til Ais store begejstring følger de skoenes vilje og opfører et fantastisk show i cirkus Vær’sko.

For de små

VÆR’SKO Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

122 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

WWW.ISHOJTEATER.DK


MED ASKE EBBESEN T E A T E R

VIII IX X

ALDERSGRUPPE

fra

6 Ar

V VI VII

L U J S ’ ASKE

II III IIII

XI XII I

Hvad handler julens sange egentlig om, når man spørger et barn? Hvorfor må man ikke røre ved DEN rosin? Varer julen virkelig lige indtil påske? Hvorfor står rotterne om nissen Teddy Ring? Hør om hvordan barnet gennem sangteksterne prøver at forstå julens magi…. Og de voksne. En vild julehistorie, hvor både børn og voksne vil føle sig set!

For de lidt større

ASKES JUL Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-150 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 11000/150

ISHØJ TEATER 123


INSTRUKTION: Martin Miehe-Renard. MEDVIRKENDE: Trioen ”Rumlerim” (Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen) T E A T E R

ALDERSGRUPPE

3 - 10 Ar

SANGE OG TEKSTER: ThorsteinThomsen,

Jan Irhøj og Anders Bøgelund.

SPÆNDENDE RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN OG VOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafikteaterforestilling og koncert skrevet til de nye helt unge trafikanter. Og deres forældre! 45 minutters underholdende og lærerig forestilling med mange af de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

For de små

DYT, BÅT OG KLING KLANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

124 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:.18000/200

WWW.ISHOJTEATER.DK


T E A T E R

INSTRUKTION:

Erkan Uyaniksoy MEDVIRKENDE:

Annevig S. Ebbe, Mette Alvang, Vika Dahlberg-Hansen.

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar En nonverbal forestilling frit efter H. C. Andersens gamle eventyr om Tommelise. Nyopsætning der gennem musik, sang, lyde/”volapyk”, masker og fysisk komik skaber tre skuespillere et poetisk univers.

Den grimme ælling er Ishøj Teaters nonverbale, musikalske gendigtning af det klassiske H.C. Andersen eventyr om at være anderledes og at finde troen på sig selv.

For de små

For de små

TOMMELISE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DEN GRIMME ÆLLING Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

ISHØJ TEATER 125


GrowOP! Festival

– DANMARKS OPERAFESTIVAL FOR BØRN AARHUS 19. – 24. SEPTEMBER 2019 BØRNEKULTURHUSET · BORA BORA · MUSIKHUSET AARHUS GRUPPE 38 · MUSIKHUSPARKEN · GROWOP! FESTIVAL TELTET Efter en meget succesrig festival i 2017, der bl.a. modtog P2 prisen som Årets Nyskabelse, slår biennalen GrowOP! Danmarks operafestival for børn atter dørene op i september 2019. Med stort fokus på alle slags oplevelser med opera i og alle typer af interaktioner og formater inviteres børn i alderen 0-13 år til en perlerække af aktiviteter og forestillinger. Udover at præsentere de bedste danske og internationale musikdramatiske forestillinger for børn har Den Jyske Operas GrowOP! Festival 2019 et helt særligt fokus på at skabe oplevelser for børnefamilierne med en hel weekend fuld af aktiviteter og overraskelser i GrowOP! Eksperimentariet.

JYSKE-OPERA.DK

126


Komponist

Instruktør og librettist

Scenograf og kostumedesigner

Koreograf

SAM GLAZER

ZOË PALMER

TANJA BOVIN

MARLENE SMITH

E N B A BYO P E R A

”En helhed af ro, foranderlighed og livfuldhed.”

”Forestillingen anbefales varmt til alle - både små og store.”

TEATERAVISEN.DK

ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Medvirkende: Lise Christensen · Leif Jone Ølberg Johanne Andersson · Kristina Thede Johansen For babyer og børn i alderen 0 - 2½ år og deres voksne Vi åbner døren til operaens verden på de mindstes betingelser og inviterer babyer, tumlinger og deres voksne med på en poetisk og nænsom musikalsk rejse ind i en verden af klange, stemninger, farver, former. En totaloplevelse, hvor relationer skabes og alle sanser sættes i spil. Gæsterne slår sig ned på bløde puder mellem spændende objekter sammen med to operasangere og musikere, og eventyret kan begynde. Børnenes interaktion i øjeblikket er en væsentlig del af oplevelsen, hvor sproget er mangeartet og sammensat af dansk, engelsk, babysprog, uddøde sprog og ikke mindst hjertesprog. Sidste del af forestillingen inviterer til fri leg i dekorationen og legende møder med de fire medvirkende. Turnéperiode: 16. – 21. oktober 2019 samt forår 2020 Aprilfestival, Hjørring: 31. marts – 7. april 2019 GrowOP! Festival, Aarhus: 19. – 24. september 2019 Bemærk: Forestillingen sælges kun til min. 2 opførelser på samme spillested. For flere oplysninger kontakt børneoperaproducent Birgitte Holt Nielsen på bhn@jyske-opera.dk # DENJYSKEOPERA · JYSKE-OPERA.DK

For de allermindste

HJERTELYD Alder:. . . . . . . . . . . . . 0-2.5 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.JYSKE-OPERA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . 3500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/65

DEN JYSKE OPERA 127


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

128 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Kompagni Kalas præsenterer

- musikalske fortællinger fra hele Norden

K

om med på Norden-rundt-rejse for fuld musik. Vores kufferter gemmer på magiske historier med grin og gys. Der er eventyr om hæslige uhyrer og ægte dansk hygge. Vild træskodans og djævletango til harmonika og ukulele. Mægtige isbjerge og den svedigste sauna. Her blandes magi og fakta, krydret med smagsprøver på de nordiske sprog. Perfekt input i undervisning om Norden - underholdende, lærerigt og eventyrligt. Medvirkende: Helena Berglund, Anna Kruse Instruktør/konsulent: Maria Myrgård, Dirck Backer Vi tilbyder workshops og undervisningsmateriale. Kan spilles med eller uden mørklægning. K O M PA G

NI

For de lidt større

NORDEN RUNDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FACEBOOK.COM/KALASTEATER/

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

KOMPAGNI KALAS 129


Teatret Kimbri

F R E D E R I K S A L L É 2 0 B · 8 0 0 0 Å R H U S C · T L F. 5 0 4 2 3 5 1 3 W W W.T E AT R E T K I M B R I . D K T E AT R E T K I M B R I @ G M A I L . C O M

Sælkvinden

– et sagn fra Nordens kolde hav En stærk og smuk fortælling fra Grønland. Sælkvinden mister sit skind. Den ensomme fanger Rasmus stjæler det, og tager hende med sig hjem som sin kone. Deres barn kommer til at bære arven fra det store, salte hav og fra menneskenes verden. Om at tilhøre to vidt forskellige verdener, om at miste sin mor men finde hende igen i havets store sang.

”Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, der ubesværet får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst ved sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse, at alle rives med”. Folkeskolen ”Ro og nænsomhed dominerer. Det tyste åbner op for dybder, som mange højtgearede børneteaterforestillinger er i underskud af eller helt mangler.” Århus Stiftstidende “I løbet af tre kvarter førte Gitte Kielberg tilskuerne ind i kærlighedens og savnets univers, hvor store følelser og drømme er helt naturligt sammenflettet.” Læsøposten Instruktør: Erik Droob Medvirkende: Gitte Kielberg

For de lidt større

SÆLKVINDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

130 TEATRET KIMBRI

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 5600/100

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


Når bladene falder – om døden og glæden over livet

Historien om bedstefar, som var levende lige til det sidste. Selv efter han gik bort, griber han ind i sin families fortravlede liv og giver dem mod til at leve fuldt ud. Fortalt med få ord og dukker, som blæser på fysiske love og fordomme om liv og død. **** ”Blid, blød, nænsom”. Børneteateravisen **** ”Med nænsom hånd ind bag dødens tabu”. Arbejderen **** ”Til dig, der nyder ro, og gerne vil sidde tilbagelænet med et saligt smil”. Ungt teaterblod **** ”tankevækkende og rørende”. Kulturkongen Bestil også undervisningsmateriale om generationer, livet og døden. Instruktør: Folmer Kristensen Medvirkende: Miriam Ariana Kielberg, Gitte Kielberg

Pænt Goddag

– et møde med en fremmed To toldere ved præcis hvor alting skal være, lige indtil der ankommer et skrummel af at skab, som slet ikke passer ind. Indeni gemmer der sig en fremmed, som faktisk ikke må komme ud. En evigt gyldig fortælling om et højaktuelt emne. …Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik”. Folkeskolen Instruktør: Erik Droob Medvirkende: Gitte Kielberg, Helle Pørksen, Marie Louise Maegaard For de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

NÅR BLADENE FALDER

PÆNT GODDAG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6400/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6800/120

TEATRET KIMBRI 131


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

132 TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


For de små

PEDDERSEN OG FINDUS RÆVEJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KNUDSENOGNØRBY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/40 Pris/tilskuere:. . 10000/80

KNUDSEN & NØRBY 133


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 134 TEATERCENTRUM


DE T KOMMENDE TEATER

kommendeteater.dk telefon 23 26 00 12

Co-produktion med Thy Teater

For de lidt større og de største

YTR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KOMMENDETEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

DET KOMMENDE TEATER 135


er et samarbejde med Thy Teater og er støttet af

For de allermindste

B-BUMM Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

136 TEATRET KRISKAT

WWW.KRISKAT.DK


DADA! MOMO O! Drrr rrrr ! Hva d er DADA? Hvo r er DADA? DAD A er alt og inge nting. En per le der dril ler, dan seb en, et van det væs en, bør nen es fing re. Et fant asit æpp e fuld af ove rras kels er dan ner ram men om en abs trak t, fjol let opd age lses rejs e.

Heidi Katzenelson har et fint nærvær, både i sin funktion som vores guide, og som en der oplever og undres sammen med os

.”

For de allermindste

For de allermindste

DADA Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PELZZ Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

TEATRET KRISKAT 137


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

138 TEATERCENTRUM


NUTIDSTEATER N UTIDSTEATER MED MED H UMOR H UMOR OG OG POESI POESI FOR FOR BØRN BØRN TEATRET TEATRET LAMPE LAMPE l KONG l KONG GEORGSVEJ GEORGSVEJ 22 22 l DK-2000 l DK-2000 FREDERIKSBERG FREDERIKSBERG l MAIL@TEATRET-LAMPE.DK l MAIL@TEATRET-LAMPE.DK l WWW.TEATRET-LAMPE.DK l WWW.TEATRET-LAMPE.DK MOBIL: MOBIL: 2726 2726 1947 1947

DEN DEN GRIMME GRIMME ÆLLING ÆLLING

– musikalsk – musikalsk dukkemagi dukkemagi forfor de de allermindste allermindste I reden I reden er er derder æg.æg. TreTre små små ogog ét ét stort. stort. UdUd kommer kommer tretre gule gule ællinger... ællinger... ogog enen stor stor grå.grå. Vi Vi serser denden kluntede kluntede ogog nysgerrige nysgerrige ælling ælling møde møde verden, verden, overvinde overvinde livets livets forhindringer forhindringer ogog til til sidst sidst blive blive enen flyvedygtig flyvedygtig svane. svane. Med Med fantastiske fantastiske scenetæpper scenetæpper ogog skøn skøn musik. musik. Anne Anne Nøjgård Nøjgård er er dukkefører. dukkefører. ”...”... en en af af de de bedste bedste teaterforestillinger teaterforestillinger nogensinde nogensinde forfor de de alleryngste.” alleryngste.” Randi Randi K. Pedersen, K. Pedersen, LFSnyt LFSnyt SPILLES SPILLES OGSÅ OGSÅ SOM SOM UDENDØRSFORESTILLING! UDENDØRSFORESTILLING!

MULDVARPEN MULDVARPEN OG OG HUSET HUSET DER DER KOM KOM OG OG GIK GIK

– en – en forestilling forestilling omom at at se se og og mærke mærke verden, verden, også også de de verdener verdener derder ikkeikke ligner ligner ensens egen egen Muldvarpen Muldvarpen borbor trygt trygt i sin i sin mørke mørke hule hule under under jorden, jorden, indtil indtil denden enen morgen morgen vågner vågner opop ogog opdager, opdager, at at et et hushus er er landet landet oven oven på på dens dens muldvarpeskud. muldvarpeskud. Scenografi Scenografi ogog dukker: dukker: Marianne Marianne Jørgensen Jørgensen ”Teatret ”Teatret Lampe Lampe harhar skabt skabt en en forestilling forestilling fuld fuld af af lune lune ogog god god musik. musik. Den Den fintfint sammenhængende sammenhængende historie historie handler handler omom at at møde møde nogen nogen frafra en en verden verden helthelt forskellig forskellig frafra ensens egen, egen, som som man man kankan lære lære at at kende kende og og givegive plads plads til.”til.” Randi Randi K. Pedersen, K. Pedersen, Børn Børn og og Unge Unge

ØNSK! ØNSK!

– frit – frit efter efter ”Den ”Den standhaftige standhaftige Tinsoldat” Tinsoldat” Hvad Hvad kankan derder ske, ske, nårnår man man ønsker? ønsker? EnEn humoristisk humoristisk ogog poetisk poetisk kærlighedshistorie kærlighedshistorie forfor dede mindste, mindste, spillet spillet med med H.C. H.C. Andersens Andersens arbejdsredskaber; arbejdsredskaber; blyant, blyant, saks saks ogog papir papir ogog ledsaget ledsaget af stemningsfuld af stemningsfuld musik. musik. Kamilla Kamilla Wargo Wargo Brekling Brekling harhar instrueret. instrueret. ´Ønsk!´gik ´Ønsk!´gik ligelige indind hoshos aldersgruppen aldersgruppen netop netop i kraft i kraft af af sinsin enkelthed, enkelthed, derder gjorde gjorde at at man man selvselv digtede digtede med.” med.” Henrik Henrik Lyding, Lyding, Jyllandsposten Jyllandsposten ..frydefuld ..frydefuld humor humor og og enkel enkel poetisk poetisk billedmagi billedmagi spillet spillet af af en en fremragende, fremragende, dramatisk dramatisk fortæller.” fortæller.” Randi Randi K. Pedersen, K. Pedersen, Børn Børn og og Unge Unge For de allermindste

For de allermindste

DEN GRIMME ÆLLING

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG ØNSK! GIK

Untitled-1 1

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. 10000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

For de små

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80

WWW.TEATRET-LAMPE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

04-02-2019 10:42:01

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80

TEATRET LAMPE 139


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 140 TEATERCENTRUM


Levende Fortællinger

Musikalsk og dramatisk fortælleteater

Kontakt vedr. booking: Andreas Boeskov Kontakt: Pernille Stockfleth andreas@kulturkontoret.dk, tlf. 61273120 tlf: 30522842, email: pernille@levendefortaellinger.dk

BJØRNEKONGEN (Fra og med 2. klasse) En fantastisk og fantasy-fuld historie, der trækker på urkræfter og eventyr. Den lille pris, kaldet Lillebror, smides i fængsel, da kronen snuppes af storebroren - og kun med hjælp fra de uventede venner i skovens natur, får prinsen bjønekræfterne til at klare de store udfordringer... Ida Bach Jensen på bas i ‘Bjørnekongen*

Skuespiller og fortæller Pernille Stockfleth

David Kampmann på guitar i ‘Ellen’

ELLEN - velkommen til helvede (7. - 10. klasse) En rå og rørende forestilling om en modstandskvinde under 2. Verdenskrig - baseret på den sande historie om Ellen Nielsen. “Pernille Stockfleth fortæller med nerve og nærvær” Henrik Lyding i Teateravisen

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de lidt større og de største

ELLEN - VELKOMMEN TIL HELVEDE

BJØRNEKONGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . . . 9/80

WWW.LEVENDEFORTAELLINGER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . . . 9/80

LEVENDE FORTÆLLINGER 141


på nettet

Udgivelse fra Teatercentrum

Et stykke kulturhistorie...

Med Børneteateravisen på www året rundt kan du glæde dig til: Nyhedsog baggrunds■ "40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største artiklerbørneteaterfestival" samt reportager– en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. ■ Aktuelle anmeldelser Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari af nye forestillinger gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette ■ lister Mulighed for dialog over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget formidlere mere... mellem og producenter 96 sider i farver - pris: 100 kr. (ekskl. forsendelse). ditlinks eget til eksemplar ■ Bestil Hurtige aktører på www.teatercentrum.dk og medspillere på Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra børneteaterområdet BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund. ■ Repertoirenyt www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 142 TEATERCENTRUM


MIN MORMORS GEBIS 5. sept. – 10. nov. 2019 4 – 10 år MIN MORMORS GEBIS er en musikforestilling for store og små. Jakob Martin Strids vildtvoksende digte transformeres til spillevende musikdramatik, hvor klaprende gebisser møder knasende makroner og sørgmodige godnat-katte-sange.

TIL DIG FRA MIG 15. nov. – 20. dec. 2019 3 – 7 år TIL DIG FRA MIG er en juleforestilling om gaver ; om alt det man ønsker sig og det, man giver til andre. Kom med op på Det Lille Teaters hyggelige loftsscene og få tips til de helt rigtige gaveåbnings-ansigtsudtr yk.

SKAL VI LEGE 6. februar – 24. april 2020 2 – 5 år TO BØRN mødes i en sandkasse. De vil gerne lege med hinanden, men det kan godt være lidt svært at komme i kontakt. For hvem tager det første skridt, og hvem skal bestemme, hvad de skal lege? For de små

For de små

For de allermindste og de små

MIN MORMORS GEBIS

TIL DIG FRA MIG

SKAL VI LEGE

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 5. sep. 2019 - 10. nov. 2019 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 15. nov. 2019 - 20. dec. 2019 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 6. feb. 2020 - 24. apr. 2020 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETLILLETEATER.DK

DET LILLE TEATER 143


VRED

ESTILLING

- LEGENDE, MUSIKALSK OG ORDLØS FOR

får skylog far bliver gal. Men hvem er det lige, der En vase ryger på gulvet og går i stykker – man r blive sidst r ked af det. Og sur. Og til den? Det er træls og uretfærdigt. Man blive bare rigtig rigtig VRED! man vred? fællesskab vredens væsen. Hvorfor bliver En skuespiller og en musiker undersøger i lige ud af e vrede til noget - og hvordan finder man Er det i orden at blive vred? Kan man brug er sig i et enkelt og musikalsk univers, hvor alt at blive glad igen? Forestillingen udspiller nde. ende, det stille, det voldsomme og det lege muligt; det sjove, det poetiske, det overrask nde for børnene og deres voksne. Der bliver masser at snakke om efterfølge C. Abel Instruktion: Gitta Malling Performere: Connie Pilgaard Nielsen og Sune

”… uhørt charmerend e – og så herligt ko nkret”

Anne Middelboe Chri stensen, Teateravisen

FRÅDS

- NY FORESTILLING I FORÅRET 2020 VRED!! Først kom de roste forestillinger GRiSK og i vores I 2020 følger FRÅDS, hvor vi dykker ned drig, Bille forbrug af hele verdens livsnerve: vandet. . årige musikalsk og ordløs forestilling for de 5-11

For de små

VRED Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

144 LIMFJORDSTEATRET

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


******

Børne-Kulturpiloterne

”På forunderlig vis er ’morfarMORFARmorfar’ en af de mest vitale og underholdende ” forestillinger, jeg længe har set. Henrik Lyding, Teateravisen

”… overrumpler tilskueren med sin følelsesladede og oprigtige forestilling om den morfar, som vi alle sammen ønsker os at kunne fortælle om” Anne Middelboe Christensen, Information

far morfarMORFARmorKOM EDIE - VARM, LIVSKLOG OG FARLIG MUSIKALSK

var han, hvem var morfar, før han blev morfar? Hvem Min morfar er noget ganske særligt. Men gammel? et meg blive at ved er at være morfar, når man dengang han var ung? Og hvordan er det ller røverfortæ der , ham er Der . omdrejningspunkt Tre vidt forskellige morfædre er forestillingens underlidt gør bare der ar, morf lige, helt almindelige historier og bygger hule i haven. Der er elske om ker snak ikke helst lien Og så er der ham, fami lige ting, fordi han er ved at blive gammel. – og så alligevel … tilling og som familieforestilling. Fra 8-13 år. Velegnet både som skolefores berg Madsen og Sune Skuldbøl Vraa. Medvirkende: Jens Andersen, Thomas Guld Instruktion: Nils P. Munk

- TEATER FOR ALLE... 0515 . post@limfjordsteatret.dk Limfjordsvej 97, Nykøbing Mors, Tlf. 9771 www.limfjordsteatret.dk For de lidt større

MORFARMORFARMORFAR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80 Pris/tilskuere:. 10500/120

LIMFJORDSTEATRET 145


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 146 TEATERCENTRUM


For de små

MIMBO JIMBO LAVER KUNST Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LIMINAL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/100

LIMINAL 147


Live Art

Live Art Danmark har en række fleksible forestillinger, spil og værker, som let og billigt kan vises inde og ude, på skoler, og biblioteker. Eller vi kan skabe nyt indhold skræddersyet jer; fra et indslag på en kulturdag til et stort kurateret program på en festuge. Vi fungerer som konsulenter i flere kommuner og kunsthaller, og rådgiver også gerne jer.

148 LIVE ART DANMARK

WWW.LIVEART.DK


for Børn

De sidste 15 år har vi samarbejdet med over 250 kunstnere, afholdt 15 festivals og 50 events, der bygger på inddragelse og samskabelse med små og store borgere. Vi har skabt spil, 200 videoer og et Virtual Reality arkiv. Kontakt os for et uforpligtende bud på en anderledes kunstoplevelse! Kontakt: info@liveart.dk - 40980979 - www.liveart.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LIVE ART DANMARK 149


50 Farlige Ting

Har du nogensind slikket på et 9 volts batteri? Løftet låget på popcornene, når de popper? Aldrig? Så er 50 farlige ting (alle børn bør prøve) skabt til dig! Forestillingen undersøger alt det, voksne advarer børn imod! 50 farlige ting kan spille næsten alle steder. For de små og de lidt større

50 FARLIGE TING Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 70 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/90

150 LIVE ART DANMARK

WWW.LIVEART.DK


(alle børn bør prøve)

Vores populære forestilling bygger på bogen af samme navn af Julie Spielger og Gever Tulley. Live Art Danmark har købt de danske rettigheder og viser den i en udgave ved Henrik Vestergaard og Daniel Norback. info@liveart.dk - 40980979 - www.liveart.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LIVE ART DANMARK 151


EMMA - den fremmede pige  “Laura Kolds virtuose kropssprog er stærkt fantasibefordrende. En kraftpræstation” Nordjydske Publikums reaktioner: ”... tangerer til det bedste jeg nogensinde har set.” ”... så smukt og rørende fortalt. Mine unger var bjergtaget og ramt. Der var meget at tale om efterfølgende.” ”... alle bør give sig selv og sine børn/børnebørn den oplevelse!”

En omvendt flygtningehistorie om at finde vej hjem Bevæbnet med sin evne til at forestille sig alt muligt og umuligt, kaster pigen Emma sig ud i et halsbrækkende forsøg på at begribe verden, som den er. Heldigvis findes der en sang til enhver lejlighed og findes den alligevel ikke, laver man bare dem man kender om. Men når så verden et skæbnesvangert øjeblik viser sig så forfærdentlig, at det næsten ikke er til at forestille sig, hvad gør man så? En forestilling om at forestille sig verden, som den er og måske især om hvordan den kunne være. Målgruppe: 3.-7. klasse Varighed: 55 min. Medvirkende:Laura Kold, Jacob Rose, Niels Rose, Michael Andersen Instruktør: Martin Ringsmose Dramatiker: Caspar Juel Berg Lysdesign: Kasper Daugberg Producent: Louise Schouw Teater Scenemål: 5,5 x 6,5 meter Tekniske krav: 3 x 16 amp Vi beder om en mørklagt sal Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk - www.LouiseSchouw.dk For de største

EMMA, DEN FREMMEDE PIGE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-14 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/150

152 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK


“Perfekt børneteater for de mindste” Kulturkongen



Sikker i trafikken

“Gedigen, pædagogisk og musikalsk underholdning - og en rar pause fra verdens tummel.” Fyens Stifttidende

 Scenekanten

V

illads figuren fra de populære børnebøger “Villads fra Valby” er brugt i Børneulykkesfondens kampagner for trafiksikkerhed bl.a. i bogen “Sikkeri trafikken”.“Villads fra Valby - sikker i trafikken” byder på musik, sang, sjov og spænding for hele familien - og er samtidig en lærerig oplevelse for vores yngste trafikanter, der fra deres pladser får lov ti at hjælpe Villads, så han kommer hjem igen i god behold. Medvirkende: Oliver Lundqvist, Marianne Bøgelund, Gunvor Reynberg og Allan Helge Jensen Iscenesættelse: Louise Schouw Dramatisering: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Scenograf: Niels Secher Lysdesigner: Kristian Specht Koreograf: Toniah Pedersen Alder: fra 4 år Scenekrav: 8 x 6 m. - 3,6 m. i højden Varighed: 60 min.

V ITE LLO

usindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse - eller sammen med møgungen William - eller også bare sammen med sig selv. Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Anne Suppli, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi: Kirsten Victoria Lind Koreografi: Katrine Engberg Varighed: 70 min. Alder: 5-99 år Scenekrav: 8 x 6 m. - 3 m. i højden Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk - www.LouiseSchouw.dk For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

VILLADS FRA VALBY - SIKKER I TRAFIKKEN

VITELLO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/200 Pris/tilskuere:.26000/300

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/100 Pris/tilskuere:.23000/200 Pris/tilskuere:.28000/300

LOUISE SCHOUW TEATER 153


Juleforesti�inger

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD 3-8 år Varighed 35 min

NISSEDRYS 2-6 år Varighed 30 min

Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjs-værkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenødsfortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

Julemanden har lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle historier – især om nisser og trolde. Nissepigen Kanelia er en rigtig drillepind og elsker at synge den hemmelige nissesang.

JULETRODERIER 3-8 år - Varighed 35 min

Hvad er nu det? Julen er aflyst! Trolden har fortrollet nisserne på nisseværkstedet, så de ikke gider at lave julegaver. Da Nissemor og nissepigen Kanelia opdager dét, må de to nisser afsted på en lang rejse for at finde trolde-julelattereni grinebidderbutikken, så trolden kan blive i godt humør igen og julen kan vende tilbage til nisseværkstedet. Endnu en sjov og hyggelig nisseforestilling med de to skønne nisser, hvor publikum deltager med rim og remser.

For de små

For de allermindste og de små

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

NISSEDRYS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160

154 LOUISE SCHOUW TEATER

For de små

JULETROLDERIER Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160

WWW.LOUISESCHOUW.DK


“DEN STORE NISSEPRØVE”

JULEMANDENS GAVE

DEN STORE NISSEPRØVE

4-9 år - Varighed 40 min De to nisser Nis og NisseSisse - skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Hanegal, får de en grøn nissehue istedet for den flotte røde. Og det er enhver nisses skræk at ende sine dage som grøn havenisse. En sjov juleforestilling for børn i indskolingen og deres forældre og bedsteforældre.

JULEMANDENS GAVE

2-6 år - Varighed 35 min Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis. Bestilling: Tlf. 28 88 28 38 mail: ls@louiseschouw.dk Læs mere om alle vores juleforestillinger på: www.LouiseSchouw.dk Alle forestillingerne er refusionsgodkendte.

For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste og de små

DEN STORE NISSEPRØVE

JULEMANDENS GAVE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8200/100 Pris/tilskuere:. 10200/160 Pris/tilskuere:. 12200/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160

LOUISE SCHOUW TEATER 155


www.madambach.com

VERDENSBILLEDER

--------------------------------------------------------------------------------------

En forestilling for de mindste der fører publikum på en rejse fra storbyens puls med metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide saltørkener, der får alt til at tørre ind. --------------------------------------------------------------------------------------

BLÆST

--------------------------------------------------------------------------------------

En sanselig og visuel forestilling hvor publikum inviteres på en rejse med vinden og hvor et enkelt vindpust kan åbne for de største spørgsmål. En rejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste sommerbrise til den mest rasende storm. --------------------------------------------------------------------------------------

HJEM

--------------------------------------------------------------------------------------

En forestilling om at høre hjemme i verden og i sig selv. En visuel og sanselig rundrejse i betydningen af ’hjem’ som andet og mere end et tag over hovedet. -------------------------------------------------------------------------------------For de allermindste

For de allermindste

VERDENSBILLEDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

For de allermindste

BLÆST Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 13500/60

156 TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

HJEM Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 13500/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

MADAMBACH.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 13500/60


Teaterværkstedet Madam Bach er et internationalt teater med base i Odder som turnerer vidt og bredt indenfor landets grænser og har derudover turneret i 42 lande med forestillinger og kunstprojekter. Vi har rundet 250 forestillinger i Asien og er partner i EU projektet “Small Size” med 17 europæiske teatre. Teatret ledes af Pernille Bach og Christian Schrøder.

GRO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRO er en visuel teateroplevelse om altings foranderlighed. I GRO zoomer vi ind og ud på alt det omkring os, som vokser og gror; fra ukrudt og kærlighed til musik og stjernestøv. Gennem spirende lydlandskaber og korte visuelle fortællinger skaber vi et legende univers med plads til undren. Hvor kommer alting fra? Kan man høre græsset gro? Kan noget vokse ud af ingenting?

-------------------------------------------------------------------------------------------Medvirkende: Pernille Bach og Christian Schrøder Iscenesætter og skuespiller: Pernille Bach Komponist, live musiker og skuespiller: Christian Schrøder Antal publikum: 60 Dramaturg: Anne Hübertz Brekne Illustrationer og grafisk design: Ingilín D. Strøm og Christina Christensen. Lysdesign og visuelle medier: Christoffer Brekne Teatertekniker og musiker: Frederik Eberhardt Scenemål: Min. 6 m bred, 8 m dyb ( inkl. publikum) 2,5 m høj EL: 220 V

STØTTET AF CREATIVE EUROPE

For de allermindste

GRO Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 13500/60

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH 157


FO T O © UN SP LASH. CO M

158 HORSENS TEATER FESTIVAL


FRA TIDERNES MORGEN 1. juni – 7. juli 2019 FRA TIDERNES MORGEN er jordens evolutionshistorie fortalt med dukker. Historien begynder i tiden efter Big Bang, og vi ser encellede væsener udvikle sig og blive til gopler og besyn- derlige havvæsener, der går på land.

DEN LYKKELIGSTE I VERDEN 9. juli – 18. august 2019 DEN LYKKELIGSTE I VERDEN er en forestilling om verdens foranderlighed, inspireret af H. C. Andersens eventyr, Hørren. Hørblomsten blomstrer på marken og er lykkelig over, at den en dag skal blive til lærred og gøre gavn i verden.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

For de allermindste

FRA TIDERNES MORGEN

DEN LYKKELIGSTE I VERDEN

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 1. jun. 2019 - 7. jul. 2019 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 9. jul. 2019 - 18. aug. 2019 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.MARIONETTEATRET.DK

MARIONET TEATRET I KGS. HAVE 159


For de små

ANIMA Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9700/90

160 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


For de små

VILD Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9700/90

MERIDIANO TEATRET 161


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

162 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MITO OG DITO

JULEBALLADEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-94 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MIMETEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7400/100 Pris/tilskuere:. . 8400/140 Pris/tilskuere:. . 9400/200

MIMETEATRET 163


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 164 TEATERCENTRUM


Romeo & Juliet

“De har kun sig selv. Et sort bagtæppe, javel - men ingen rekvisitter, ingen kunstig belysning, ingen scenografi. Alt hvad de behøver, er evnen til at agere samlet, at lave skulpturer og opløse dem, at variere mellem langsomt og hurtigt, højt og lavt, stærkt og svagt, varmt og koldt. (...) De er slet og ret skuespillere med en stor fysisk udtryksevne.”

MishMash har lavet en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker “Romeo & Juliet”. En forestilling flydt med både komedie og tragedie. En stykke hvor alting fra corporal mime, tragisk kor, akrobatik osv. fortæller historien. Med kun deres kroppe som værktøj skaber skuespillerne stemning, rum, forskellige karakterer og ting i forestillingen. Vi spiller på engelsk Inden- og udendørs forestilling

Janken Varden Teateravisen.dk

12+ WWW.MISHMASHTHEATRE.COM MISHMASH.THEATRECOMPANY@GMAIL.COM TEL: +45 50 59 82 89

Næsen

“A simple stage without any set décor made the performance of the actors stand out all the more. These displayed great imagination and admirable dexterity in their use of mime routines and acrobatics, playing tables, horses, mirrors and dogs and switching from one character to another with remarkable skill.” Irina Echarry Havana Times, Cuba

En Russisk teatertrup har pakket æselet med tasker og instrumenter og rejst helt fra Rusland for at fortælle en historie af en af deres nationale forfattere. Forestillingen “Næsen” er baseret på den kendte novelle af den Russiske forfatter Nicolai Vasilievich Gogol. “Næsen” er en skør og sjov historie om den stolte general Kovalev og hans næse som en dag beslutter sig for at forlade ham for at leve sit eget liv. Ved brug af musik, akrobatik og lynhurtige karakterskift, viser skuespillerne alt fra møbler til mennesker og dyr i Skt. Petersborgs farvede gader. Ingen rekvisitter eller scenografi skal bruges. MishMash laver det hele!

Kan spilles på dansk, engelsk eller spansk Inden- og udendørs forestilling

6-10 For de største

For de små

ROMEO & JULIET

NÆSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10800/120

WWW.MISHMASHTHEATRE.COM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

MISHMASH 165


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

166 TEATERCENTRUM


Præsenteres i samarbejde med Teater Nordkraft

OTTO

- Et musikalsk, grusomt og gakket eventyr om grådighed!

Teater Morgana Emborgvej 96 8660 Skanderborg

Medvirkende Margit Szlavik, Kaj Pedersen Bastian Popp Instruktør Alex Byrne Støttet af

teatermorgana.dk For de små og de lidt større

OTTO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERMORGANA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7300/80

TEATER MORGANA 167


ef fe sjov – k tiv – og r druk k ekla me mo d an alle, d a nbefales sig de er nærme r n fa r udford lige, søde, r e nde ungdo mstid .” te ate ravise

n .d k

4,1

promille

ET TEATER FOREDRAG OM AT DRIKKE SIG I HEGNET »4,1 PROMILLE« følger de unge før og under en vild lørdag aften. Og mens vi bliver klogere på, hvad alkohol gør ved hjernen, og hvornår rusen sætter ind og dømmekraften ud, lægger Jesper an på Signe, der i virkeligheden ikke må drikke for sin mor. »4,1 PROMILLE« bringer publikum tæt på forældrenes dilemmaer og bekymringer og helt tæt på de unges alkoholkultur.

For de største

4,1 PROMILLE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

168 MÆRKVÆRK

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 10.5/100

WWW.MÆRKVÆRK.DK


skal ses især af de unge, men også alle andre. For det her er et reality-tjek.

EN UNGDOMSFORESTILLING OM KAMPEN FOR AT LYKKES

m

scenekanten.co

Velkommen til det store stræberløb! I et hæsblæsende tempo følger »Stræber« fem unge lige dér, på grænsen mellem at være ung og voksen, hvor drømmene er store, mulighederne mange og forventningerne 12-talshøje. Men hvem styrer egentlig retningen? Hvad er prisen for at deltage? Og er det overhovedet et løb, man kan vinde?

15%2

R AbAT vE

Co-produceret med Teater Nordkraft

»Stræber« går helt tæt på og undersøger de unges stræbsomme liv indefra.

d

ingER foREsTilldA g sAmm E og sTEd

For de største

STRÆBER Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . 13/100

MÆRKVÆRK 169


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 170 TEATERCENTRUM


En af verdenslitteraturens mest elskede historier

DEN LILLE PRINS Af Antoine de Saint-Exupéry

”Bedre end meget voksenteater” Kulturkongen

”Formår at give gensynsglæde til de voksne”

Børn i Byen

Morten Hede

”Det virker! Teater Next formår at overføre bogens poesi og tvetydighed”

”Fortællingen blomstrer i Teater Nexts version (...) I den grad vellykket”

Ungt Teaterblod

Scenekanten

”Formår at underholde med humor, der rammer både børn og voksne” Den 4. væg

”Man går ikke fra Nexts debutforestilling uden at føle sig beriget både sanseligt og i tanken”

MERE EN D 20.000 S OLGT BILLETTE E R

Magasinet KBH

”Teater Next er kommet godt fra start” Janken Varden, Teateravisen Forestillingen er støttet af

For de lidt større og de største

DEN LILLE PRINS Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERNEXT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10990/100 Pris/tilskuere:. 12490/150 Pris/tilskuere:. 13990/200

TEATER NEXT 171


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense post@nrt.dk

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

Den sultne larve Aldrigmæt Medvirkende: Betina Grove Produceret af : Nørregaards Teater og Teatret st. tv

Mandag morgens morgensol...UMM, MUMS MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble? Larven siger hej, tirsdag kigger den på mig, onsdag deler vi en blomme, torsdag sidder den i min lomme, fredag er den væk - er den gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag sker der magi - en larve slippes fri. Forestillingen sælges af Teatret st. tv.

Kamelen kom til sidst Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på, skal man også gøre færdigt. På den syvende dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv. En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs skønne billedbog “Kamelen kom til sidst”.

Elsker, elsker ikke

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

H.C. Andersens to eventyr ”Flipperne” og ”Kærestefolkene” er i denne forestilling elegant kædet sammen til en nærværende og rørende fortælling om det første kys, om gensynsglæde og de ting vi har gemt væk. En forestilling med objekter der levendegøres, i takt med at de to eventyr udspiller sig i mandens forberedelse til gensynet med den første kærlighed.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de allermindste

For de små

For de små

DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT

KAMELEN KOM TIL SIDST

ELSKER, ELSKER IKKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/40

172 NØRREGAARDS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60


Nørregaards teater Palle P og perlen

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Palle P ønsker sig så meget at finde noget værdifuldt, noget vigtigt, noget at holde af. En dag finder han ved et tilfælde en meget stor og smuk perle. Han bliver så lykkelig, faktisk er han verdens lykkeligste dreng. Men da det bliver aften bliver han bange for at han skal miste perlen … hvad nu hvis der kommer nogen og stjæler perlen … hvad skal Palle P gøre. En forestilling om drømme og angsten for at miste. Om oprustning og venskab.

7 - med et slag

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Skrædderen sidder på sit værksted fyldt med opgaver og historier. Skrædderens marmelademad angribes af en hel flok fluer. Med et velplaceret klask lykkes det skrædderen at slå 7 fluer med et slag. Det er da noget af en præstation. Det skal hele byen… Nej, det skal hele verden have at vide. Og så drog han ud i verden. En forestilling om hvad selvtillid og optimisme kan føre til. Om at bryde den sociale arv ved hjælp af energi, drivkraft og en stor portion fantasi. Forestillingen er frit efter brødrene Grimms eventyr Den tapre skrædder.

Kongen og vandkanden

Medvirkende: Bo Larsen og Anne Karina Nikolajsen Produceret af : Nørregaards Teater og AbstraX Teater

I et rum af ubeslutsomhed møder vi Ane og Carl. De lever i en verden, hvor kongen bestemmer alt. Hvad sker der, når kongen ikke vil beslutte mere og hellere vil passe sin have? Hvad sker der, når heksen blander sig i kongens gøremål og forstyrrer havens orden? Hvad siger ministeren, og hvem beslutter nu for Ane og Carl? Et moderne eventyr om at finde sin egen konge, kærligheden og håbet.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de små

For de små

PALLE P OG PERLEN

7 - MED ET SLAG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

For de små og de lidt større

KONGEN OG VANDKANDEN Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

NØRREGAARDS TEATER 173


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense post@nrt.dk

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Medvirkende: Klaus Andersen og Nanna Schaumburg-Müller Produceret af : Nørregaards Teater

“En engel sidder på sin røde trappe og spiser fyldte chokolader. Hendes vinger er flossede. Nedenunder sidder en mand i slidt jakkesæt med sin guitar på en trappesten. Han leder efter den tabte melodi. Han har meget på samvittigheden, og englen beslutter at hjælpe ham ved hjælp af de 10 bud. Men er det vigtigste at følge dem, eller sit hjerte?

Kan du fløjte Johanne

Medvirkende: Thomas Guldberg Madsen og Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Hvis man pludselig opdager, at man ikke har en bedstefar, hvad gør man så?... Man finder en! En man kan besøge - en der serverer sodavand og kage - og som giver 5 kroner når man skal hjem igen. En bedstefar er også en voksen, som kan frydes som et barn over smagen af kirsebær. Han har tid til at lytte og tid til at fortælle om det, der var. En bedstefar har tid til at opleve og skal aldrig nå andet end at være lige her... lige nu... og ikke andet.

Tango

Medvirkende: Lars Dammark og Alejandro Sancho Produceret af : Teater O, Black Box Theatre og Nørregaards Teater

Tango er en historie om en dansk udvandres utrolige skæbne. En mand prøver at få brikkerne i familiens historie til at falde på plads. Hvem var hans oldefar? Hvorfor talte familien aldrig om ham? og hvad skete der egentlig med ham da han forsvandt i Argentina? En Argentinsk tangoguitarist og en dansk skuespiller mødes og fortæller med ord, musik og billeder en historie om en oldefar som man nok kunne lære noget af. Hvis man tør! Forestillingen sælges af Teater O.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de lidt større

For de lidt større

For de største

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

KAN DU FLØJTE JOHANNE

TANGO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

174 NØRREGAARDS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80


Nørregaards teater Hvis det var her!

Medvirkende: Nana Schwartzlose, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Produceret af : Teater O og Nørregaards Teater

Der er så meget krig ude verden. Der er så mange steder hvor man dagligt skal kæmpe for bare at være til. Hvad nu hvis det var her? Hvis Det Var Her! skildrer livet i en klaustrofobisk krigszone. Vi følger tre venners liv fra normaliteten og ind i krigens gru. Hvad sker der med empatien, menneskeligheden, angsten, modet og kærligheden i et samfund, hvor krigen rykker helt tæt på og alt det vi kendte er ved at gå til grunde? Forestillingen sælges af Teater O.

Stationært i Odense

Fucking Åmål Sally’s Valley #2 Tamme tigre findes ikke Små blå sko sTORT & Småt Eventyret om Dronning Dagmar To Be Suttog Nattergalen Ønsk Hjertelyd Gå på line Palle P og perlen Spørge Jørgen 4-ever Mørkesti og Solskinsdryp Jul Græsgrøn Charles - kære Far, findes der Nutella i Afghanistan? Hvis det var her! Klods Hans 1-2-3 Nu Mariehønen Evigglad Kamelen kom til sidst Den sultne larve Aldrigmæt Kongen og vandkanden Muren Kan du fløjte Johanne Tre ben Pinocchio Gro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

(fra 14 år) (fra 12 år) (fra 7 år) (fra 1½ år) (fra 1½ år) (fra 4 år) (fra 6 år) (fra 1½ år) (fra 4 år) (fra 3 år) (fra 1½ år) (fra 6 år) (fra 4 år) (fra 3 år) (fra 14 år) (fra 1½ år) (fra 4 år) (fra 1½ år) (fra 10 år) (fra 12 år) (fra 3 år) (fra 1½ år) (fra 2 år) (fra 3 år) (fra 1½ år) (fra 5 år) (fra 10 år) (fra 6 år) (fra 1½ år) (fra 8 år) (fra 2 år) (fra 6 år)

02.09.2019 - 03.09.2019 07.09.2019 - 03.10.2019 14.09.2019 28.09.2019 05.10.2019 09.10.2019 - 12.10.2019 12.10.2019 - 13.10.2019 13.10.2019 - 14.10.2019 14.10.2019 - 15.10 2019 15-10-2019 16.10.2019 - 17.10.2019 19.10.2019 - 01.11.2019 19.10.2019 - 01.11.2019 02.11.2019 13.11.2019 - 14.11.2019 16.11.2019 23.11.2019 - 15.12.2019 11.01.2020 13.01.2020 - 31.01.2020 13.01.2020 - 24.01.2020 08.02.2020 - 09.02.2020 08.02.2020 11.02.2020 - 12.02.2020 13.02.2020 - 26.02.2020 27.02.2020 - 29.02.2020 14.03.2020 - 03.04.2020 23.03.2020 - 01.04.2020 28.03.2020 - 17.04.2020 04.04.2020 08.04.2020 18.04.2020 29.04.2020 - 15.05.2020

For de største

HVIS DET VAR HER! Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80

NØRREGAARDS TEATER 175


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NÆRVÆRENDE TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE!

SÆSON 2019-20

ÅRETS FORESTILLINGER

I Teater O er vi klar til endnu en sæson med godt teater og masser af turné. Vi bestræber os på altid at levere ny dansk dramatik til vores skønne og forventningsfulde publikum – og i år er ingen undtagelse. Vi gør igen vores bedste for at indfri forventningerne, så vi kan røre, underholde og sætte tanker i gang hos de mennesker, der kommer i kontakt med vores historier.

#FREMTIDEN!

Vi har haft travlt i vores lille teater og kan således præsentere tre helt nye forestillinger, når vi drager ud fra vores hjemstavn i Aarhus og tager på turné i hele landet. Forestillingerne spænder helt ned fra 6 år og op til hvor man er blevet virkelig, virkelig gammel. Med andre ord, så har vi noget til stort set alle aldre på teaterhylden. #FREMTIDEN, en ungdomsforestilling co-produceret med vores samarbejdsteater Black Box Theatre i Holstebro. Forestillingen er udviklet af Teater O i samarbejde med Kamilla Wargo Brekling, som også stod bag Teater O-forestillingerne GOODBYE&FARVEL! og KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Begge forestillinger var undersøgelser af henholdsvis døden og kærligheden som temaer. Denne gang er turen kommet til fremtiden og vi kommer godt ud i krogene af den. TANGO, en musikalsk børne-/ungdomsforestilling co-produceret med vores gode gamle samarbejdsteatre Nørregaards Teater i Odense og Black Box Theatre i Holstebro. En Argentinsk tangoguitarist og en dansk skuespiller mødes og fortæller med ord, musik og billeder en historie om emigration og om at høre til. SÅ ER DET ENDELIG (H)JUL er Teater O’s første juleforestilling ligeledes produceret i samarbejde med Black Box Theatre i Holstebro. Vi glæder os rigtig meget til den søde juletid og til at komme ud og give vores bud på en forestilling, der kan røre de helt unge og deres familier lige i hjertet.

176 TEATER O

En hæsblæsende tur i tidsmaskinen

TANGO

En fortælling om at høre til

SÅ ER DET ENDEL IG (H)JUL

Rørende og morsom juleforestilling for 6-10-årige og deres familier

OM TEATER O Producerende og turnerende teater med vægt på ny dansk dramatik. Teater O har hjemme i Aarhus og er driftsstøttet af Statens Kunststyrelse, Projektstøtteudvalget for Scenekunst og har flere gange modtaget projektstøtte fra Aarhus Kommune, Wilhelm Hansen Fonden, Bikuben Fonden og Spar Nord Fonden.

VI ØNSKER ALLE EN GOD TEATERSÆSON Salg af forestillinger varetages af vores administrator Dorte Wittrock. Ring 20170510 eller mail til post@teatero.dk. Pris pr forestilling 9.000,- plus moms. To forestillinger samme dag, samme sted 15.000,- plus moms. WWW.TEATERO.DK • POST@TEATERO.DK • TLF: 20170510

WWW.TEATERO.DK


#FREMTIDEN En hæsblæsende og tankevækkende tur i tidsmaskinen. Hvad er fremtiden for en størrelse og hvad mon den bringer med sig? Er der en fremtid eller er det bare noget vi forestiller os? Er der håb for fremtiden, eller ser det hele bare kulsort ud? Var det virkelig bare bedre i gamle dage og skal man kigge sig over skulderen for at se fremad? Publikums- og anmelderrost forestilling om den tid vi endnu ikke kender. Manuskript: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med Karina Dichov Lund Scenografi: Raphael Frisenvænge Solholm Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam

TANGO En musikalsk og eventyrlig fortælling om at turde være sig selv. Tango er historien om en mand, der da han rydder op på sin farmors loft, finder frem til familiens dybeste hemmelighed og ud af hvorfor man aldrig danser i hans familie. Det er historien om at vælge sig selv og følge sin passion. En historie om en glemt oldefar som man nok kan lære noget af – hvis man tør. Idé og manuskript: Lars Dammark Instruktion: Asta Kamma August Scenografi: Carsten Wittrock Medvirkende: Alejandro Sancho og Lars Dammark

SÅ ER DET ENDELIG (H)JUL En juleforestilling om at bære sine minder med sig og altid at tro på det gode ... Rasmus kommer kørende på sin kassecykel, som han har arvet af sin far – den store gøgler Ole Maler. Han er på vej for at synge julen ind. Der er historier i den cykel, fantastiske, finurlige, vilde og sjove historier. Sande historier og løgnehistorier, spundet af det pureste opspind. Om lidt bliver her stille, men kloden drejer stille rundt i nat og Tik Tik tiden går og går ... En rørende fortælling om en mand, hans barndom og hans ukuelig tro på julen og julemanden. Manuskript, instruktion og scenografi: Anders Valentinus Dam Medvirkende: Rasmus Reiersen og Asger Visbak For de største

For de største

#FREMTIDEN Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

TANGO Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

SÅ ER DET ENDELIG (H)JUL Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATER O 177


O OLSENS LSENS TTEATER EATER BYTTE BYTTE BYTTE BYTTE KØBMAND KØBMAND 3 -36-eller 6 eller 6 -69-år 9 år BYTTE BYTTE BYTTE BYTTE KØBMAND KØBMAND 3 -36-eller 6 eller 6 -69-år 9 år Frit Frit efter efter HCHC Andersens Andersens Hvad Hvad Fatter Fatter Gør… Gør… Frit Frit efter efter HCHC Andersens Andersens Hvad Hvad Fatter Fatter Gør… Gør… Om Om ditdit ogog mit mit ogog vort, vort, omom at at bytte bytte ogog gi’gi’ bort. bort. Om Om ditat dit og og mit mit ogdele og vort, vort, om om at at bytte bytte ogdet og gi’ gi’ bort. bort. Om Om at låne låne eller eller dele det det halve halve og og det hele. hele. Om at at låne låne eller eller dele dele det det halve halve det det hele. hele. Et Om Et stykke stykke med med remser remser og og vers, vers,ogog Et stykke stykke med med remser ogog og vers, vers, ogEt og glad glad musik musik påremser på kryds kryds og tværs. tværs. ogog glad glad musik musik påpå kryds kryds ogog tværs. tværs.

DEN DEN LYKKELIGE LYKKELIGE BONDE BONDE 3 -36- 6eller eller 6 -69-år 9 år DEN DEN LYKKELIGE LYKKELIGE BONDE BONDE 3 -36- 6 eller eller 6 -69-år 9 år Frit Frit efter efter et et rumænsk rumænsk folkeeventyr. folkeeventyr. Frit Frit efter efter et et rumænsk rumænsk folkeeventyr. folkeeventyr. I udkanten I udkanten af af landsbyen, landsbyen, der der hvor hvor køerne køerne slippes slippes løsløs I udkanten I marken, udkanten af af landsbyen, landsbyen, der der hvor hvor køerne køerne slippes slippes løs løs på på marken, boede boede enen bonde, bonde, Stan Stan Bolevan, Bolevan, med med sin sin på på marken, marken, boede boede enen bonde, bonde, Stan Stan Bolevan, Bolevan, med med sinsin kone. kone. kone. kone. Han Han varvar altid altid lykkelig, lykkelig, men men hun hun varvar trist trist dagen dagen lang. lang. Han Han var var altid altid lykkelig, lykkelig, men men hun hun var var trist trist dagen dagen lang. lang. En En dag dag skete skete der der noget noget uventet, uventet, og og var var det det ikke ikke sket, sket, En dag dag skete skete der der noget noget uventet, uventet, ogog varvar det det ikke ikke sket, sket, varEn var dette dette aldrig aldrig blevet blevet fortalt. fortalt. varvar dette dette aldrig aldrig blevet blevet fortalt. fortalt.

GUBBEN GUBBEN OG OG ÆSLET ÆSLET GUBBEN GUBBEN OG OG ÆSLET ÆSLET

2 -25-år 5 år 2 -25-år 5 år EnEn morsom morsom fortælling fortælling omom den den gamle gamle mand mand ogog hans hans Ensnarrådige En morsom morsom fortælling fortælling om om den gamle gamle mand og og hans hans snarrådige æsel, æsel, der der må må ty ty tilden til alt alt hvad hvad demand de harhar da da der der snarrådige snarrådige æsel, æsel, der der må må ty ty til til altalt hvad hvad dede harhar dada der der pludselig pludselig bliver bliver brug brug for for hjælp! hjælp! pludselig pludselig bliver bliver brug brug for for hjælp! hjælp! Et Et stykke stykke omom dede små små forfor dede små. små. Oplev Oplev ordspil, ordspil, Et dukker Et stykke stykke om dede små små for for dede små. små. Oplev Oplev ordspil, ordspil, dukker ogom og musik musik i en i en række række legende legende billeder, billeder, som som dukker dukker ogog musik musik i en i en række række legende legende billeder, billeder, som som kun kun dukketeater dukketeater kan kan skabe. skabe. kun kun dukketeater dukketeater kan kan skabe. skabe. For de små

For de små

For de allermindste

BYTTE BYTTE KØBMAND

RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

GUBBEN OG ÆSLET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

178 OLSENS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5900/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5900/60

OLSENSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/50


LIDT AF HVERT 1½ - 4 år eller 2 - 5 år LIDT AF HVERT 1½ - 4 år eller 2 - 5 år En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ. En hane, en gris, en hest. Fem frafem, hanens træ. Og hvad de tre kunne finde påæbler med de anede Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke engang fåremor, der kom forbi med sine lystige ikke engang derdukketeater kom forbi med lystige lam. Et stykkefåremor, musikalsk om sine glæden lam.at Etdele stykke ved og musikalsk om vennerdukketeater som hjælperom nårglæden man i sin ved ogglemmer om venner som hjælper når man i sin iver at ogdele glæde det man har lovet. iver og glæde glemmer det man har lovet.

SIKKEN SÆK! SIKKEN SÆK!

1½ - 4 år eller 2 - 5 år 1½ - 4 år eller 2 - 5 år En hyldest til skovbrynet og dets myldrende liv En hyldest til skovbrynet og dets myldrende liv med egern og pindsvin. En gulerod, en fuglemor med egern og pindsvin. En gulerod, en fuglemor med unge og manden med sin hest. med unge og manden med og sin sang hest. og En glad historie med musik En glad historie med ogmellem sang og underfundigheder ogmusik meget linjerne underfundigheder – også til de voksne.og meget mellem linjerne – også til de voksne.

TRIP TRAP TRÆSKO TRIP TRAP TRÆSKO

1½ - 4 år eller 2 - 5 år 1½ - 4 år eller 2 - 5 år Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste Et musikalsk dukketeater mindste omstykke kyllingen der med nye træskofor ogde med en lidt omstor kyllingen medud nye træskofor og at med en lidt for spandder drager i verden hente vand. for stor spand ud iog verden hente vand. Om et par musdrager der hører lugterfor ogatser, Om et pardet mus der om hører lugter og ser, og lærer første detoghøjeste og lærer det første om det højeste og det længste og det tungeste... og det længste og det tungeste...

FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER

Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men erviikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål finder en løsning Har I mindre plads end forestillingens mål finder vi en løsning Der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling – samme dag! Der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling – samme dag! RUB OG STUB og KLIPPETIKLOP! spilles stadig. RUB OG STUB og KLIPPETIKLOP! spilles stadig.

Yderligere info: 53 60 70 21 Yderligere info: 53 60 70 21

olsensteater@gmail.com olsensteater@gmail.com

www.olsensteater.dk www.olsensteater.dk

For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP

SIKKEN SÆK !

TRIP TRAP TRÆSKO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/50

OLSENS TEATER 179


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 180 TEATERCENTRUM


SALT

– EN TEATERFORESTILLING OM FATTIGDOM OG FRISIND I 1893 drukner 26 fiskere fra Harboøre under en storm og den indremissionske præst fordømmer i sin lig-tale flere af de druknede, som ikke var troende. Salt handler om at kalde en druknet far tilbage for at tage afsked med sin datter. I et tæt mørke med sort/hvide kontraster, glimt af romantiske guldaldermalerier, sprukne stemmer i salmesang og hviskende bøn inviterer vi publikum med ud i vestenvinden til det vilde hav, og ind i et drama af sociale og kulturelle modsætninger – fortalt gennem konkret, poetisk historiefortælling og et fysisk abstrakt formsprog. Forestillingen er inspireret af historiske begivenheder samt af romanen Fiskerne af Hans Kirk. Scenerummet i SALT bliver opbygget med publikum på alle fire sider.

OM TRILOGI-HOLDET:

”…international standard …” Politiken ”De medvirkende spiller med en fysikalitet, som er utroligt dragende.” Den 4. væg “Jeppe Lawaetz har tryllet med både lyset og rummet” CPH Culture INSTRUKTION OG MANUSKRIPT Lotte Faarup MEDVIRKENDE Øyvind Kirchhoff, Morten Klode, Ditte Laumann, Sofie Ebbesen Nielsen, Mireia Serra og Angelina Watson LYS- OG RUMDESIGNER Jeppe Lawaetz KOSTUMEDESIGNER Signe Beckmann LYDDESIGNER Jonas Jørgensen TURNÉ OG TEKNIK Søren Kyed KONTAKT Charlotte Rindom tel +45 2537 3083 olskeorkester@gmail.com www.detolskeorkester.dk

DET OLSKE ORKESTER I CO-PRODUKTION MED ÅLBORG TEATER SALT er anden del af Det Olske Orkesters trilogi “En nations selvhad - Danmark mellem skam og selvovervurdering”, der omhandler danskernes selvforståelse gennem de sidste 300 år. Den samlede trilogi ”SUKKER”, ”SALT” og ”Hvem er det, der banker?” sendes på turne fra sæson 2020-21. For de største

SALT Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

DET OLSKE ORKESTER 181


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 182 TEATERCENTRUM


LYT

− En klovneforestilling om spirende håb

Vagabonden Spugna lever på planeten E, hvor der ikke er flere træer eller blomster tilbage, og kun få naturlige frø har overlevet. Al mad er dåsemad produceret af Santomo Industries. Sammen med sin gode ven, robotten OMG, tager Spugna ud på en farlig mission for at redde naturen. LYT er en hjertevarm forestilling fuld af komik og musik. Mulighed for klovneog genbrugsworkshop i tilknytning til forestillingen.

• Turné: Kontakt os for nærmere info. • Refusionsgodkendt

Teatret OM · Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing · Tlf: 9744 1989 · teatretom@teatretom.dk · www.teatretom.dk

Hvalens Sang har spillet over 200 gange i ind- og udland. Kontakt os for nærmere info. LYT foto: Tommy Bay · Hvalens sang foto: Jørn Deleuran Grafik: Tine Boelslund Grafisk Design For de lidt større

For de små

LYT

HVALENS SANG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRETOM.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/30

TEATRET OM 183


Venskab, drifter, instinkter og alt det, der lurer under overfladen.

”Skal du i krig?!”

Bo og Nadim står ved en sø og fisker. Vandet spejler himlen, træerne og de to barndomsvenner. Under overfladen – dybest nede i mørket – kredser gedden. Den er sulten, og den lever i en verden, hvor det eneste, det handler om, er at æde eller blive ædt. Når man er bedste venner, kan man dele alt. Planer, tanker og hemmeligheder. Eller kan man? Er der ting man, bevidst eller ubevidst, skjuler for selv sin bedste ven? Sin eneste ven?

”Javel, hr. Sergent! Kald det, hvad du vil. Det er i hvert fald noget, du kan dø af! Hvorfor har du ikke sagt noget om det?!”

”Jeg skal afsted i morgen” ”Afsted til hvad?” ”Jeg er blevet udsendt.”

”Nej, det er en international operation.”

TO er en musikalsk forestilling om ubrydeligt venskab mellem to mennesker. Et venskab så stærkt og vigtigt, at alt er på spil, og alt kan ske. Premiere på Aarhus Teater den 19. marts 2019 Turnéperiode: September-oktober 2019 + januar-februar 2020. Manuskript og instruktion: Pia Marcussen Medvirkende: Mo Chara, Henrik Blauner Clausen og Jesper Brun-Jensen. www.opgang2.dk/TO

Om Opgang2…. Opgang2 Turnéteater har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet, om det mangfoldige Danmarks glæder og udfordringer. Pia Marcussen står bag manuskript og instruktion på alle forestillinger. Til alle Opgang2 Turnéteaters forestillinger findes der inspirationsmateriale til undervisning, debat og kreative udfordringer.

Opgang2 Turnéteater Valdemarsgade 1H 8000 Aarhus C Info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15) www.opgang2.dk

For de største

TO Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13600/150

184 OPGANG2 TURNÉTEATER

WWW.OPGANG2.DK


En musikalsk teaterfortælling om fremmedangst og tilhørsforhold.

Habibi er et moderne eventyr om identitet, forskelle og frygt. Om hvad der sker, når angst og mistro rykker ind i samfundet, ind i familien, ind i individet.

Vinder af Danske Dramatikeres Manuskriptpris for børne- og ungdomsteater 2017 “HABIBI er rasende relevant teenageteater for alle.” Lise Majgaard, Kristeligt Dagblad Sara er en dansk pige på 16 år. Hun bor sammen med sine forældre på en villavej og “Har et imponerende greb i de unge bruger sin tid på skole, veninder og kor. gammeldanske og nydanske unge af alle slags.” Anne Middelboe Christensen, Information En helt almindelig morgen vågner Sara op og kan kun tale arabisk. Hun tænker på dansk og ★★★★★ forstår kun dansk – men ordene, der kommer “Rummet emmer af intensitet og nærvær. ud af hendes mund, de er arabiske. Non-stop i 60 minutter (...) en fremragende tekst.” Kirsten Dahl, Aarhus Stiftstidende Det er ikke normalt! Det er uforklarligt. Hvad sker der? Alle dem, hun elsker, bliver bange Med Bolette Engstrøm Bjerre, Kristian Høgh for hende. Jeppesen og Mads Horsbøl. Turne: September 2019 For hvem er Sara egentlig? www.opgang2.dk/habibi

Reumertvindende teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne besegles en frostklar vinterdag, da de fanges på usikker is, og deres liv bindes sammen. For evigt. En universel historie om venskab på godt og ondt.

Med Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen Turné: September + november 2019 og marts 2020 (Bemærk: Kun få ledige datoer!) www.opgang2.dk/4ever

For de største

For de største

HABIBI Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

4 EVER Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13600/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/150

OPGANG2 TURNÉTEATER 185


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

186 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Teater Pandora Sa Tu Sai Et eventyr om børnearbejde

Efter en oversvømmelse bliver Sa Tu Sai væk fra sine forældre, da hun vil redde en lille dreng fra at drukne. Det eneste hun har er en fløjte, som hendes far har lavet til hende. Børnene bliver bragt til en by, hvor de arbejder på en silkefabrik. Her arbejder de så hårdt, at de næsten glemmer livet udenfor. For på fabrikken må man ikke lege og man må slet ikke drømme sig langt væk. Frit efter Maria Gleits Kineserpigen fra 1950. “Poetisk og virkelighedsnært eventyr” Børneteateravisen 11. år på turné! hejteaterpandora@gmail.com - Tlf. 24 43 12 20 For de lidt større

SA TU SAI - ET EVENTYR OM BØRNEARBEJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERPANDORA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/60

TEATER PANDORA 187


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

188 TEATERCENTRUM


JEKYLL ON ICE

Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en is sælger, med sin helt egen måde at drive forretning på. Måske smelter isen og luften siver ud af ballonerne inden publikum kan nå at nyde dem, men til gengæld er de sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene! Med sig har Paolo Nani en selvbygget is vogn udstyret med kraftfulde

Thanks to Paolo Nani, the word ‘clown’ becomes a compliment.” Moss Avis, Norway

højttalere, røgmaskine og en fryser. Vognen indeholder også en luftpumpe, som kan skyde 2.000 liter luft per minut. I løbet af forestillingen, under en dramatisk eskalering, følger det ene mere absurde optrin efter det andet. Paolo Nanis legende måde at skabe magi og interagere med publikum på, er hjertet i denne fortælling.

indendørs : udendørs : på scenen : instruktion :

Hele sæsonen I sommerhalvåret Paolo Nani Frede Guldbrandsen, Valentino Dragano

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG GODKENDT TIL REFUSION OG BILLETKØBSORDNINGER

• tlf: +45 61605053 • e-mail: office@paolonani.com • www.paolonani.com For de lidt større og de største

JEKYLL ON ICE Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PAOLONANI.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 18.5/100

PAOLO NANI TEATER 189


䔀渀 昀爀椀猀欀Ⰰ 愀氀瘀漀爀氀椀最 漀最 氀愀琀琀攀爀洀椀氀搀  搀甀欀欀攀琀攀愀琀攀爀瘀攀爀猀椀漀渀 愀昀 匀栀愀欀攀猀瀀攀愀爀攀猀  搀爀愀洀愀 漀洀 欀漀渀最 䰀攀愀爀Ⰰ 栀瘀椀猀 最爀搀椀最栀攀搀 漀最  昀漀爀昀渀最攀氀椀最栀攀搀 猀琀礀爀琀攀爀 栀愀洀 漀最 栀愀渀猀 爀椀最攀 椀  最爀甀猀 ጠ 漀最 栀瘀漀爀 栀愀渀 愀氀琀 昀漀爀 猀攀渀琀 椀渀搀猀攀爀Ⰰ 愀琀  欀爀氀椀最栀攀搀攀渀 椀欀欀攀 栀愀爀 渀漀最攀渀 瀀爀椀猀⸀ 䘀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 攀爀 渀漀渀瘀攀爀戀愀氀Ⰰ 搀攀渀 猀瀀椀氀氀攀爀 椀渀搀攀渀搀爀猀 攀氀氀攀爀 甀搀攀渀搀爀猀 ጠ 昀漀爀 戀爀渀 漀最  栀攀氀攀 昀愀洀椀氀椀攀渀℀

䔀渀 猀欀愀爀瀀猀氀攀戀攀琀Ⰰ 猀琀攀琀椀猀欀 漀最 洀甀渀琀攀爀  搀甀欀欀攀琀攀愀琀攀爀瘀攀爀猀椀漀渀 愀昀 匀栀愀欀攀猀瀀攀愀爀攀猀  搀爀愀洀愀 漀洀 洀攀渀渀攀猀欀攀琀猀 洀愀最琀戀攀最爀氀椀最栀攀搀  漀最 欀礀渀椀猀欀攀 氀攀最 洀攀搀 愀渀搀爀攀猀 昀氀攀氀猀攀爀⸀ 䔀琀 渀漀渀瘀攀爀戀愀氀琀 漀最 戀氀漀搀椀最琀 猀欀愀欀猀瀀椀氀 洀攀搀  最氀椀洀琀 椀 樀攀琀Ⰰ 猀漀洀 猀瀀椀氀氀攀爀 椀渀搀攀渀搀爀猀 攀氀氀攀爀  甀搀攀渀搀爀猀 ⴀ 昀漀爀 戀爀渀 漀最 栀攀氀攀 昀愀洀椀氀椀攀渀℀

For de lidt større

For de lidt større

KING LEAR Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

OTHELLO Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7500/100

190 PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7500/100

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM


䄀昀 漀最 洀攀搀㨀 䨀愀挀焀甀攀猀 匀⸀ 䴀愀琀琀栀椀攀猀猀攀渀  䴀甀猀椀欀㨀 伀氀攀 䠀樀攀爀 䠀愀渀猀攀渀

For de lidt større

TO BE Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION 191


PINOCCHIO

Hvordan bliver man menneske? Hvad er forskellen på rigtigt og forkert? - Og hvad betyder kærlighed? Teater Patrasket har taget fat om Carlo Collodis fantastiske klassiker, og leverer den i ny version for de 8-12 årige: Om dukken, der skal lære at blive menneske og hans farefulde færd i en verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag. En vild, visuel og musikalsk opsætning af instruktøren Alex Byrne - med dukkemagi, fysisk ensemblespil og grum og gakket humor.

For de lidt større

PINOCCHIO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100

192 TEATER PATRASKET

WWW. PATRASKET.DK


Teater Patrasket byder velkommen til sæson 2019/20. Teatret er støttet af Statens Kunstfond, og alle forestillinger er refusionsberettigede. c/o Forsøgsstationen Sønder Boulevard 81 1720 København V tlf. 21206535 teater@patrasket.dk www.patrasket.dk

SØNDAG

Torstens mor skal have en baby. Torstens dårligste ven, Willy, ved godt hvorfor. Det er fordi Torstens mor og far ikke synes han er nuttet nok mere, og fordi de ikke elsker ham mere. I en hel lang uge søger Torsten at forstå, hvad han kan gøre og hvad kærlighed er. ”Søndag” er en dramatisering af Kim Fupz Aakesons underfundige og filosofiske hverdagshistorie - gjort levende for de 4-8 årige med brug af små og store dukker, lysprojektioner og fortælling i et konsekvent og billedrigt formsprog. ”Med præcis fortælleteknik, koncis iscenesættelse og detaljerigt dukkearbejde bliver ’Søndag’ ikke blot en relevant forestilling for børn i Torstens situation, men også en rørende forestilling for de følsomme voksne."

FLYV

Et poetisk dukketeaterdrama for 5 år og op. Arthur og Marta er to meget gamle dukkeførere, som har været sammen hele livet. Med en magisk pavillon som omdrejningspunkt, spiller de historien om den stakkels forældreløse dreng Max, der går med længslen efter at flyve. Helt ensom i verden må Max gå grueligt meget igennem, ydmyget på børnehjemmet og udnyttet i cirkus. Lige til han møder girafkvinden Lily og den store kærlighed, der måske giver ham vinger… ”FLYV” sætter børnene på en oplevelsesrejse ind i et poetisk gøgler- og dukketeater-univers med skæve figurer, store følelser og magiske billeder. ".. en smuk, følsom og dybt nostalgisk forestilling for skolestarterne ... helt usandsynligt vidunderligt.” Anne Middelboe, Teateravisen

Morten Hede,Teateravisen For de små

For de lidt større

SØNDAG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FLYV Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

TEATER PATRASKET 193


UNDER MIT TRÆ 1½ - 5 år

Under mit træ Her bor jeg i huset under mit æbletræ. Træet fortæller mig, når det er forår, sommer, efterår og vinter.

Billedbog. 48 sider i høj kvalitet. 1 bog pr. institution

SOKKEN

1½ - 5 år

Nanni fører de små gennem årets gang og de mange gøremål for dyr og mennesker.

Høne vil gerne hjælpe Nanni med vasketøjet. Det går fint, lige indtil Høne falder i vaskemaskinen sammen med de røde sokker...

JULETRÆETS HEMMELIGHED 2 - 5 år

Hyggelig og musikalsk julehistorie for de små.

Rabat ved køb af 2 forestillinger samme dag og sted

randersegnsteater.dk For de allermindste

UNDER MIT TRÆ Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

194 RANDERS EGNSTEATER

For de allermindste

For de allermindste

SOKKEN

JULETRÆETS HEMMELIGHED

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5750/40

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


KÆRLIGHED 1½ - 5 år

Med afsæt i billedbogen KÆRLIGHED af Max Velthuijs præsenteres det yngste publikum for en humoristisk, rørende og vis fortælling om, at kærligheden ingen grænser kender. Med Nanni Lorenzen.

Nu gik det lige så godt. Alt var trygt og velkendt. Men så kommer der en lille ny, der slet ikke ved, hvordan alting plejer at være... og der bliver vendt op og ned på det hele.

EN LILLE NY 1½ - 5 år

87 10 19 00

turne@randersegnsteater.dk For de allermindste

For de allermindste

KÆRLIGHED Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

EN LILLE NY Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

RANDERS EGNSTEATER 195


MUREN Fra 10 år

Omfattende undervisningsmateriale

MEDVIRKENDE: Lisbeth Knopper, Erik Viinberg, David Elnebo DRAMATIKER: Andreas Garfield INSTRUKTØR: Kurt Bremerstent SCENOGRAF: Laura Rasmussen LYSDESIGN: Mia Jandje Willet KOMPONIST: Claus Carlsen

En morgen står der pludselig en mur i byen. En mur, der skiller Øst fra Vest. En mur, der splitter Heinrichs familie og tusindvis af andres. En mur, der er umulig for børn at forstå og livsfarlig for voksne at krydse.

randersegnsteater.dk For de største

MUREN Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 780

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9000/100 Pris/tilskuere:. 12500/150

196 RANDERS EGNSTEATER

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


OPHELIAS SKYGGETATER 6 - 10 år

Produceret i samarbejde med Teatret Fair Play

Baseret på Michael Endes bog af samme navn. En FORFATTER: Michael Ende varm, smuk og tanke- MEDVIRKENDE: Lisbeth Knopper, vækkende forestilling Charlotte Amalie Kehlet om lys og skygge – og INSTRUKTION & DRAMATISERING: om at høre til. Robert Parr SCENOGRAFI: Tanja Bovin KOMPONIST: Emil Assing Høyer LYSDESIGN: Søren Dø

87 10 19 00

turne@randersegnsteater.dk For de lidt større

OPHELIAS SKYGGETEATER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 80 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 11000/100

RANDERS EGNSTEATER 197


Foto: Teater Refleksion

Den eneste anden En humoristisk og absurd kærlighedsthriller for børn Co-produktion med Teater Maskineriet Hvad sker der, når Den Eneste Ene har det, som Den Eneste Anden ønsker sig allermest i hele verden? ’Den eneste anden’ er en skrupskør cocktail fuld af kærlighed, humor og spænding, hvor næsten alt dét, der kan ske, sker: Liv opstår, to væsner mødes, kærlighed gnistrer, men misundelse og grådighed tager over. Følelser alle kender. Kan man mon fortryde og starte forfra?

Turneperiode: 23. – 30. september 2019 23. – 30. marts 2020. Rabatpris: 10 % på 2. f. samme sted og samme dag. Kontakt Lisbeth El Jørgensen Tlf.: + (45) 86 24 05 34 lisbeth@refleksion.dk www.refleksion.dk

Glæd jer til Teater Refleksion og Teater Maskineriets helt nye forestilling - en underholdende slapstick-kærlighedsthriller med hele følelsesregistret i frit spil.

For de største

DEN ENESTE ANDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 325 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8200/80

198 TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKSION.DK


Teater Refleksion er støttet af:

Foto: Bo Amstrup

I nattens lys En magisk oplevelse af lyset i mørket Andy Manley og Teater Refleksion

“… en fantastisk opspunden drømmeverden… et overflødighedshorn”

Solsorten synger og byder natten velkommen. Snart sover alle – på nær én, der ikke kan sove, én, der er nysgerrig efter at vide, hvem der passer på natten.

“Et udsøgt og fængslende eksempel på børneteater, når det er bedst”

Sådan begynder en eventyrlig rejse gennem den mørke og smukke nat, indtil solsorten igen hilser en ny dag velkommen med sin sang.

Turneperiode: Uge 9, 13 og 14 2020 Rabatpris: 10 % på 2. f. samme sted og samme dag.

Edinburgh Guide

Co-produceret med Red Bridge Arts med støtte fra den skotske regerings Edinburgh Festivals Expo Fund.

The Herald

Kontakt: Lisbeth El Jørgensen Tlf.: + (45) 86 24 05 34 lisbeth@refleksion.dk www.refleksion.dk

For de små

I NATTENS LYS Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8200/50

TEATER REFLEKSION 199


Foto: Anita Murphy

Vejen hjem Ordløs dramatisering af Oliver Jeffers popu­lære­børnebog­’The­Way­Back­Home’­ Co-produktion med det irske Branar Téatar I fantasien kan alt ske. En seng på et værelse kan forvandle sig til en propelflyver. Og så er det afsted på vinger ud i det store rum. Men benzintanken er pludselig tom, og drengen må nødlande på månen. Her møder han et mystisk grønt væsen. ’Vejen hjem’ handler om at rumme forskelligheder, skabe venskaber på tværs og hjælpe hinanden. Og den handler om vores evne til med fantasi at skabe nye, spændende verdener. Produceret i samarbejde med Baboró International Arts Festival for Children

”…smuk, rørende og legende forestilling…” Irish Times

”Det er dukketeater på højeste niveau” Teateravisen

Turneperiode: 29. feb. – 8. marts 2020 Rabatpris: 10 % på 2. f. samme sted og samme dag. Kontakt Lisbeth El Jørgensen Tlf.: + (45) 86 24 05 34 lisbeth@refleksion.dk www.refleksion.dk

For de små

VEJEN HJEM Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80

200 TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKSION.DK


Teater Refleksion er støttet af:

Paradis Livsbekræftende dramatisering af Kim Fupz Aakesons fantastiske børnebog Co-produktion med De Røde Heste I ’Paradis’ følger vi en trist og grå bedemand, som hver dag ordner de døde, putter dem i deres kister og sømmer låget fast. Men han har en særlig evne. Han kan tale med de døde, og de har ikke så lidt at fortælle om livet. Mon bedemanden kan lære at få øje på livets paradis? Århus Stiftstidende Kontakt Claus Mandøe, De Røde Heste mail@deroedeheste.dk Tlf.: + (45) 2714 32 98

Foto: Teater Refleksion

Luk op… Spændende overraskelser i farvestrålende kufferter for de små På gulvet ligger bjerge af kufferter - blå og røde, stribede og prikkede, store og små. Alle kufferter gemmer på hemmeligheder og eventyr, som kun venter på at blive åbnet. I et trygt og roligt tempo skabes en lille oase fuld af historier. Bemærk: Plads til 12 børn – og deres voksne. Rabatpris: To f. samme sted og samme dag kr. 4.240 eks. moms. Kontakt Sif Hymøller Jessen sifjessenhymoeller@gmail.com + (45) 51 35 20 51 Foto: Aapo Repo For de største

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

PARADIS

LUK OP

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7300/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 2400/30

TEATER REFLEKSION 201


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

202 TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


SMÅ

BLÅ SKO Teater for 11/2 - 4 årige

En lille entré danner kulisse for SMÅ BLÅ SKO. Fra entreens billeder, skuffer og skabe trylles fortællingen frem - om damen der går tur med folk. Damen er begejstret og fuld af forventninger, når en ny gåturs-kammerat skal komme. I dag venter hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden fantaserer damen om udflugtsmål for dagen. Så lyder klokken ved entrédøren. “Selv de mest generte to-årige lader sig fange ind af Ragnhild Kaasgaards livsglæde, når hun charmerer alle med sin gå-tur-dame i den opfindsomme forestilling 'Små blå sko' på Riddersalen.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen

Skuespiller Ragnhild Kaasgaard Dukkefører Erik Olsen Idé & manuskript Signe Birkbøll

Scenografi Laurids Bøcher Poulsen Sigurd Dissing Signe Birkbøll Kostumedesign Pille Behrendt Signe Birkbøll

SMÅ BLÅ SKO er udviklet i samarbejde med holdet bag. Turnéperiode September – november 2019

Teatret Riddersalen Allégade 7-9 2000 Frederiksberg

Refusion Godkendt Tekniske krav 380V (3x16A)

web: riddersalen.dk tlf.: 38 87 18 19 mail: info@riddersalen.dk For de allermindste

SMÅ BLÅ SKO Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.RIDDERSALEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

TEATRET RIDDERSALEN 203


DE RØDE H ESTE P RÆSENTER ER

SM Å DY R M E D P E LS - e n f o r es tilling o m k æ r l i g h ed I f ore stillingen følger v i t o st o r b y dre nge, der på en pj æ k k ed ag h av n er på landet. Det fremmed e v ed st ed et udløser overvejels er o g b et r o el ser. Hve r is æ r bæ rer de p å sp ø r gsmål o g he mmeligheder. Den en e fo r t æ l l er om sin far, der har vær et v æ k . D en a nde n om en s pirend e k æ r l i gh ed . D e ha r været beds te ven n er al t i d . M en nu st år de ved en s ki l l ev ej . S MÅ DYR M ED P EL S er g r u mt og hu moris tis k dukket eat er fo r t e e na gere.

M ed B j ar n e K a l h ø j o g C l a u s M a n d ø e . Sk r ev et af C l a u s M a n d ø e . A l h en v en d e l s e v e d r ø r e n d e fo r est i l l i n g e n ti l Teat er Ves tv o l d e n : 36 77 23 0 0 e l l e r p o st @t eate r v e s tv o l d e n . d k En c o - p r o d u k ti o n m e l l e m Te a te r Vest v o l d en o g D e R ø d e H e s te . U d v i k l i n g s tø tte t a f S ta te n s Ku n st fo n d .

For de største

SMÅ DYR MED PELS Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

204 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60

DEROEDEHESTE.DK


I VA LUS FØRSTE SAN G - hist o r ien o m en lille h el t Knud R as mus s en s krev i D en St o r e Sl æ d er ej se, at “… s ange er tanke r, d er sy n ges u d med ån d ed r ætte t, når mennes kene lade r si g b ev æ ge af st o r k r aft o g i k k e læng ere kan nøjes m ed al mi n d el i g t al e (… ). N år d e o r d vi be h øver, s kyder op af si g sel v (. . . ) får v i en n y s a n g .” Iva lus førs te Sang er h i st o r i en o m en l i l l e h el t , so m på f orunderlig vis dig t er si n al l er fø r st e san g - og d erved redder h el e si n fami l i e. De n h andler om mod , o g o m, h v o r d an t i n gen e n o g l e g a n g e kommer af s ig s elv, n år man h ar al l er mest b r u g fo r d e m . Og så handler den om at gø r e d ét , man i k k e må - nå r d et er allermest n ø d v en d i g t . S t øt t et af Statens Ku n st fo n d o g Wi l h el m H an sen Fo n d e n . “ … svimlende s muk b å d e i for m og i n d h ol d … ” Børneteater av isen

CI R K US I N H AB ITUS E n mand kommer ind p å en sc en e. D er er b ar e h am . M e n f r a h a n s l o m m e r våg ner fors kellige kar ak t er er t i l l i v e, d er al l e k r æ v e r h a n s o p m æ r k s o m h e d . Og da den lille dans er i n d e o v er ask en d e v i ser si g, e r h a n s h j e r te ta b t. H e n d e vil ha n gerne væ re s a mmen med . Me n det vis er s ig at v æ r e sv æ r er e, en d h an l i ge h a v d e r e g n e t m e d . For hv ordan næ rmer man si g n o get så smu k t - o g s k r ø b e l i g t? - s o m e n line dans erinde? De n store verden og d e st ø r st e fø l el ser - i en si mp e l h a b i t! Pre m iere maj 2019. S t øt t et af Statens Ku n st fo n d For de lidt større og de største

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

IVALUS FØRSTE SANG

CIRKUS INHABITUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/60

DE RØDE HESTE 205


PAR AD I S B ed eman d e n o r d n e r d e d ø d e . H an h ar i k k e n o g e n h u n d e l l e r k a t. D et k an i k k e r i g ti g t b e ta l e s i g . SKØN H E DS MAS KI N EN - e n a nder ledes gade t eater fo r es tillin g

M en d e d ø d e ta l e r g e r n e o m b l o m s te r o g d amer s n u m s e r o g s c h æ f e r h u n d e o g al t d et , d e i k k e n å e d e .

S KØN H EDSM A SK I N EN er emo t i o n el t e knol og i i praks is !!! E n f or es tilling hvoraf man får et smukt ans ig t. Absolut intet ubehag ! Bliv kl ogere på verden o g o p d ag skønh eden ved dig sel v p å k u n 7, 5 m inut !

O g d et d ér m e d Pa r a d i s e r b a r e n o g e t b ed eman d e n f i n d e r p å f o r a t tr ø s te en u n g p i g e . O g m å s k e … m å s k e fi n d es Par a d i s ?

S KØN H EDSM A SK I N EN er en a nde r ledes gadeteate r fo r est i l l i n g. Hve r fores tilling varer 7, 5 mi n u t fo r 7 pub likummer af gan gen . O g d en f or t æl ler A LT om verd en s sk ab el se - og o m hvordan du fi k så smu k k e øjne ! De n er for både børn o g fo r v o k sn e. Og i løbet af 2 timer n år d en at sp i l l e f or ca 84 publikummer.

St ø t t et af S ta te n s Ku n s f o n d , B i k u b en fo n d e n , Wi l h e l m H a n s e n Fo n d en o g A . P. M ø l l e r Fo n d e n . E n c o p r o d u k t i o n m e d Te a te r R e f l e k s i o n .

 „ B e t a g e n d e b ed em a n d s p o e s i … “ Å r h u s Sti f t t i d e n d e „ … et for u n d e r l i g t o g l i v s b e k r æ f t e n d e m ød e m ed d ø d e n … “ In fo r m ati o n

 „ … l a v m æ l t o g fa sc i n er en d e f o r t æ l l i n g … “ B ø r n e te ate r av i s e n

Anbe fales alle levend e v æ sn er fr a 6 å r og op. De n kan s pille udenf o r el l er inde n dørs , afhæ ng ig t af v ej r o g v i n d . De n s tår i et telt. Og d en k an sp i l l es på ads killige s prog! Me d B jarne K alhøj ifø r t sk æ g o g Cla us M andøe (ogs å i fø r t sk æ g). “ G akket o g lunt …” Børneteater av isen

For de lidt større

For de lidt større og de største

SKØNHEDSMASKINEN

PARADIS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . 120 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

206 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/84

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7400/80

DEROEDEHESTE.DK


DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I N G OM DE 3 S MÅ GR IS E He r kommer oms ider d en usminkede beretning o m, h v o r d an de t re s må g ris e (de sv i n ) fo r sø g t e a t narre den rare og v en l i ge u l v, o g om hv ordan de to g r i ses u h el d i ge e nde lig t, og den tred j e g r i s’ sn u o g udspekulerede facon , l i ge si d en h ar sat ulv en i et meget d år l i g t l y s … S t øt t et af Statens Kun st fo n d

     „Fems tjer n et bacon fo r bar nes jæ le … “ Børneteater av isen

I B EGY N D E LS E N VA R B EGY N D E LS E N Fø r st v ar o r d e t … ” H o v ! ” En st j er n e h i m m e l o g e n p l a n e t. Ly s o g m ø r k e . J o r d o g v a n d . E n p ap k asse . O g n o get d e r v o k s e r. O g n o g e n d e r gø er. O g n o g e n d e r s k æ n d e s . O g n o gen d e r h o l d e r d e t h e l e f o r s i g ti g t i en h ån d … En r u mr e j s e ti l e t s te d i k k e s å l a n g t h er fr a.



Pol it i ken

St ø t t et af S ta te n s Ku n s tf o n d o g B i k u b en fo n d e n

 „ … e t f e s t f y r v æ r k e r i a f sk a b er g l æd e o g o p f i n d e r f a n t a s i … “ B ø r n e te at e r av i s e n

På vor es hjemmes ide k an d u o gså l æ se o m HEINRICH HUNDEKOKS BEDRIFTER GREBET I LUFTEN

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

W W W. D E R O E D E H E S T E . D K +45 27143298

For de små og de lidt større

For de små

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6900/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/60

DE RØDE HESTE 207


Musikteatret

præsenterer:

VØLVENS DOM Afmagt er ikke en mulighed. Verden er ved at gå under og menneskene anråber Vølven om hjælp. Men Vølven har set det før. Hun er træt af gentagelsen og af mennesket som gør de samme fejl om og om igen. Hvorfor ikke bare overgive sig til Ragnarok?? Men BARNET har en anden plan…. “Vølvens dom” bliver en nordisk saga-opera om fremtidsangst og fremtidshåb.

Støttet af: Statens Kunstråd, Kulturkontakt Nord, AP Møller fonden, Faxe kommune og Nordisk Kulturfond.

Foto: Sascha Hegner Specht

MARTINS OPRØR Det er nat. Martin bryder ind i kirken. Han er desperat. Han føler sig som et udskud og han er fuld af spørgsmål om livet og verden... finder han svar?

Turnéperiode: hele sæson 19/20

WWW.SAUM.DK For de lidt større og de største

VØLVENS DOM Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

For de største

MARTINS OPRØR Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 22000/100

208 MUSIKTEATRET SAUM

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 100 Dybde i cm:. . . . . . . . . 100

Højde i cm: . . . . . . . . . 100 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15000/100

WWW.SAUM.DK


Foto: Frida Gregersen

MUSIKTEATRET SAUM – Et Nordisk Musikteater. Opera for både børn og voksne. Eksistentielle, nutidige og vedkommende historier formidlet gennem nykomponeret klassisk musik. Kammeropera i øjenhøjde i en foranderlig verden….

Turnéperiode: september - november 2019

“Musikkens fylde og medrivende drive og den gennemtænkte scenografi giver liv og drama til en tekst, der behændigt får flettet klimaændringer og flygtningetragedier sammen”. Teateravisen, Randi K. Pedersen

Cecilie Ekens anmelderroste børnebog”V” bliver til en eventyrlig og musikalsk forestilling om en piges tab og sorg over en forsvunden far og hendes brændende ønske om at gøre alt godt igen uanset prisen.

Illustration: Malene Reynolds Laugesen

HISTORIEN OM ‘V’ Co-produktion med ZeBU & Den Ny Opera premiere marts 2020

WWW.SAUM.DK For de lidt større og de største

HISTORIEN OM V Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 23000/100

MUSIKTEATRET SAUM 209


Bag tunge gardiner på en knirkende caberetscene synger en underskøn Diva. Under taget bor hendes forelskede Kammertjener. I kælderens dyb arbejder en Professor og hans listige hjælper på et hemmeligt projekt… Perfekt til de 13 -19 årige. For de største

For de største

CIRCUS FUNESTUS Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

DIVA Højde i cm: . . . . . . . . . 255 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

210 SOFIE KROG TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

WWW.SOFIEKROG.COM


Over dette cirkus hænger en skygge af sort uheld… Cirkuset´s artister kæmper for at gennemføre showet, og da en intern kærlighedserklæring bliver givet, vokser jalousi, had og hævn for hurtigt og cirkuset står over for total kollaps! Perfekt til de 10-13 årige. Funestus / latinsk betydning: (ulykke, fatalt, dødbringende!!!) “A beautiful theatrical jewel“ Mario Bianchi - EOLO Rivista, Italy 2018 “A touching and beautiful story with extremely skilful puppetry” Unge stemmer, Norge 2018

《 “ 攞命馬戲班》散發黑色幽默 ”

TA Kung Pao, Hong Kong,China 2018

“Visionary, liberating, wonderful” Krapp’s Last Post, Italy 2019

En Horror Comedy Bid skriget i dig og hold fast i din sidemand, når The House drejer rundt og gysereffekterne flyver dig om ørerne.... Perfekt til de 13 -19 årige. For de største

THE HOUSE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

SOFIE KROG TEATER 211


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 212 TEATERCENTRUM


Rejsen

Han kan ikke være der mere. Han løber skrigende rundt med et sværd i hånden og råber, at røverne skal komme frem. Så begynder han at gå. Andre fra landsbyen gør det samme. De går fra det, der engang var deres hjem. Sydpå, ned hvor de har hørt at der er varme og mad. De bare går og går og går. Vi følger drengen Birk, der efter at have mistet alt, prøver at genfinde sig selv. I sin søgen møder han krigen, han lærer at kæmpe og bliver taget som slave. Han møder en pige, musikken og opdager, der også er andet i livet end bare at overleve. Det er en fortælling om, hvordan de danske kimbrer tog rejsen ned gennem Europa 117 f.Kf. og om deres møde med andre mennesker og deres kulturer. Medvirkende: Jakob Kirkegaard. Instruktør: Folmer Kristensen Konsulenter: Bjarne Sandborg og Sven Ørnø

Se lige her

Hvad sker der, inden man falder i søvn? ”Se lige her” handler om den særlige tid på dagen, hvor fantasien sætter ind, lige inden søvnen indtræffer. En lille pige og hendes far inviterer os ind i deres forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser i konstant forvandling. Med leg med lys og skyggespil trækkes publikum ind i et fantasifuldt univers. En tryg og varm oplevelse for de små teatergængere - og de større. Medvirkende: Jakob Kirkegaard, Konsulenter: Bodil Alling, Stine Lundgaard, Bjarne Sandborg, Mariann Aagaard.

Teateravisen: ”Egentlig handler ’Se lige her’ med Teater Spektaklo mest af alt om at forundre sig over verden. Om at se og opdage og undersøge. Det er perfekt til de 2-5 årige, der netop hele tiden møder noget nyt i verden.” www.spektaklo.dk

Tlf. nr. 2636 3399

For de lidt større og de største

For de allermindste

REJSEN

SE LIGE HER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-104 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

info@spektaklo.dk

WWW.SPEKTAKLO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . 3500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Opsætning i min:. . . . . 150 Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Nedtagning i min:. . . . . 90 Pris/tilskuere:. . . 5000/50 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

i min:. .side . . . . . . 30 tilVarighed højre

TEATER SPEKTAKLO 213


For de største

STAKKELS TEENAGER Alder:. . . . . . . . . . . . 12-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

214 SPORENSTREGS

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9700/150 Pris/tilskuere:. 11000/200

WWW.TEATRETSPORENSTREGS.DK/


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SPORENSTREGS 215


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

216 TEATERCENTRUM


Teatret st. tv MARIEHØNEN EVIGGLAD Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner. Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og sneglesnasket … Frit efter Halfdan Rasmussens børnesang.

KKKKK ”… en fantastisk intim, hyggelig og hjertevarm forestilling for de allermindste.” Scenekanten En perle for de små produceret i samarbejde med Teatret Fair Play

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

Mandag morgens morgensol, mmm mums … morgenmad. Måske marmelade? Et æble! Frit efter Eric Carles bog.

KKKK ”… overdådigt og nænsomt – og forførende livslystent.” Teateravisen Vores klassiker for de små produceret i samarbejde med Nørregaards Teater

Salg af forestillinger adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16 Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

For de allermindste

MARIEHØNEN EVIGGLAD

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/50

WWW.TEATRETSTTV.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/40

TEATRET ST. TV 217


Svanen dansk-tjekkisk dukketeater v/ Kim Westi Vinkældervej 17 - 5000 Odense C Tlf.: 40 45 00 46 svanen@svanen-dukketeater.dk www.svanen-dukketeater.dk Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er støttet af Odense Kommune

Kejserens nye klæder Familieforestilling (fra 3 år)

Ny forestilling i 2019 H.C. Andersens skønne historie om en kejser som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed og smålighed både hos kejseren og hans undersåtter. Alle bliver fortalt at dem der ikke kan se tøjet enten ikke duer i deres embede eller også er de utilladelige dumme. Og hvem vil være det?

For de små og de lidt større

KEJSERENS NYE KLÆDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

218 SVANEN DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


David & Goliath Familieforestilling (fra 4 år)

Fortællingen om den poetiske lille hyrdedreng, der overvinder en rå kæmpe. En humoristisk, actionfyldt og musikaIsk famiIieforestilling, der især henvender sig til aldersgruppen 4-10 år. ForestiIIingen er støttet af Odense Kommune, Marius Pedersens Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Forestillingen er dramatiseret og instrueret af den prisbelønnede forfatter Josefine Ottesen.

Lille Carl

Familieforestilling (fra 3 år)

Historien om Lille Carl tager udgangspunkt i Carl Nielsens barndom. Vi møder den ældre Carl som falder i søvn og i drømme tager han os med tilbage til episoder fra hans barndom. Forestillingen er en gennemkoreograferet musikalsk og humoristisk forestilling uden ord, hvor vi blander dukketeater med sort teaterteknik.

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

DAVID OG GOLIATH Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LILLE CARL Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

SVANEN DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER 219


Nattergalen

Familieforestilling (fra 3 år)

H.C. Andersens ”Nattergalen” er historien om kejseren af Kina, der elsker at lytte til den lille uanselige nattergal, men får foræret en mekanisk fugl, der ikke alene kan synge, men også er smuk at se på, i det pureste guld og med strålende diamanter. Kejseren glemmer den rigtige nattergal. Lige indtil den dag han ligger for døden og mekanikken i den kunstige fugl går i stykker. En fortælling, illustreret med skyggeteater for hele familien (fra 3 år).

Eventyret om dronning Dagmar Familieforestilling (fra 4 år)

Eventyret om den böhmiske prinsesse Marketa, der i et arrangeret ægteskab bliver giftet bort til kong Valdemar Sejr af Danmark. En historisk fortælling fyldt med eventyr, fare og forhindringer men også kærlighed. En musikalsk og humoristisk historiefortælling om dronning Dagmar.

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

220 SVANEN DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Kejserens nye klæder

TeaterTraileren

Familieforestilling (fra 3 år)

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingerne Klods-Hans, Hvad fatter gør det er altid det rigtige og Kejserens nye klæder kan opføres overalt som gadeteater. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården, julemarkedet……ja, kun fantasien sætter grænsen.

Forestillingerne kan også spilles indendørs For nærmere information se vores hjemmeside: www.svanen-dukketeater.dk eIIer ring på 40 45 00 46

Klods-Hans

Familieforestilling (fra 3 år)

Hvad fatter gør det er altid det rigtige Familieforestilling (fra 3 år)

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

TEATERTRAILEREN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

KLODS-HANS Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 6800/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 6800/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 6800/80

SVANEN DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER 221


...fortalt med en eminent sans for timing og en evne til at springe troværdigt og virkningsfuldt mellem skuespil og dukketeater. – Lene Grønborg Poulsen, ISCENE

...en morsom og nervepirrende teaterforestilling. ... et fint møde med Asbjørnsen og Moes norske eventyrverden. – Anne Middelboe, Teateravisen

Hege Tokle og Kenneth Andersson

For de små og de lidt større

KÆMPEN SOM IKKE HAVDE HJERTE I LIVET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

222 SYDDJURS EGNSTEATER

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK


“Komikken er herligt grovkornet på detektivens kontor...” - Anne Middelboe Christensen, Teateravisen

”…en vellykket pastiche over filmkunstens Sort Film.” - Lars Norman Thomsen, Adresseavisen

...Der er en umiskendelig Agatha Christie-vibe over ’Liget og lookuponen’. Og det fungerer virkelig fint... - Trine Wøldiche, Kulturmor

MEDVIRKENDE: Kenneth Andersson, Susanne Bonde og Søren M. Pedersen INSTRUKTØR: Niels Grønne MANUSKRIPT: Niels Grønne - IDE: Hege Tokle SCENOGRAFI: Christian Q. Clausen MUSIK: Keld Haaning Ibsen - DRAMATURG: Jane Rasch ILLUSTRATION: Solveig Mønsted-Hvidt KOSTUMER: Nadjaviga Vela Eviayea Jensen

Spændingsmæet krimi noir med en dygtig detektiv og utroværdige alibier For de lidt større og de største

LIGET OG LOTTOKUPONEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 11000/110

SYDDJURS EGNSTEATER 223


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

224 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Turnéperiode: Oktober - December 2019

GENERATION

KROP En forestilling i et unikt crossover mellem performance, musik og dramatiske fragmenter. For de største børn og deres forældre.

Hvad tænker du om dig selv, når du står foran spejlet? Hvor ofte kritiserer du egentligt dig selv? Husker du, at give dig selv komplimenter? Med personlige fortællinger ses frygten for omklædningsrummet, svømmehallen, prøverummet og badevægten i øjnene, når tre kvinder, med hudløs ærlighed, fortæller hvordan de selv ser deres krop.

POV Scenekanten Manus og idé: Kalder på Venus Medvirkende: Ann Hølund Cipa Pape Christina Bonde Instruktørkonsulent: Mille Maria Dalsgaard

Tlf.: 22 41 37 20 marie@sydhavnteater.dk www.sydhavnteater.dk Forestillingen er en co-produktion mellem Kalder på Venus og Sydhavn Teater, og gennemføres med støtte fra Knud Højgaards Fond. For de største

GENERATION KROP Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SYDHAVNTEATER.DK/

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/30 Pris/tilskuere:. . 10500/60

SYDHAVN TEATER 225


For børn mellem 3 - 6 år

Pigen fra langt borte Medvirkende: Olivia Franciska Fevel Borgels, Stig Reggelsen Skjold Instruktion:

Hans Nørregaard

Scenografi:

Simone Bartholin

Musik:

Ole Højer Hansen

Dukker:

Katrine Karlsen

Oversættere: Hans Nørregaard, Dorthe S. Bébe Dramatiker:

Emma Broström

Illustration:

Maria Jönsson

Bogforlæg:

Annika Thor

Forlag:

Colombine Teaterforlag

En dag banker Pigen fra langt borte på hos “den grå”. Pigen bliver lukket ind – men kun nødtvunget, for “den grå” kan bedst lide at være alene. En historie om at høre til og finde det, man ikke vidste, man savnede. Forestillingen har mange referencer til det klassiske eventyr om Pigen med svovlstikkerne. Bortset fra, at der i denne historie faktisk ER en voksen, som tager ansvar for barnet. Pigen fra langt borte er børneteater med musik, dukkespil og meget mere.

For de allermindste

PIGEN FRA LANGT BORTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

226 TEAM TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5200/40 Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

TEAMTEATRET.DK


?

Spørge Jørgen

?

?

?

Medvirkende:

Sofie Ancher Vea, Anders Cornelius Zoffmann

Instruktion:

Sargun Oshana

Scenografi:

Thomas Ravnsgård

Bogforlæg:

Kai Rosenberg, Kamma Laurents

Illustration:

Storm P.

Dramatiker:

Anna Panduro

Musik:

Rasmus Christensen

?

Hvorfor har en mu ko ingen vinger, hvorfor siger den mu, og ikke vov, hvorfor sidder neglen på min finger, hvis den sad på næsen var det sjovt, hvorfor sidder øjet ikke i nakken, hvorfor er jeg ikke blevet en kat, hvorfor kan min støvle ikke snakke, hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat. Spørge Jørgen er en forestilling for børn mellem 3-8 år og deres voksne. Den kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre, men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille til vores børn.En forestilling om nysgerrighed, opdagertrang og om livets store spørgsmål i børnehøjde. For de allermindste og de små

SPØRGE JØRGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5200/40 Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

TEAM TEATRET 227


Præmie re af State t Kunstfo ns Legatu nds for Scen dvalg ekunst 2018

Fællesskab — i børnehøjde

Sorg — i børnehøjde

Vi møder Caspartin og hans hjælper. Caspartins sko har båret ham verden rundt, hans øjne har set næsten alt, hans ører har hørt det mest utrolige, og hans mund har talt med de fleste: ”Lad historien begynde”, siger han.

Vi møder pigen Charly, som planlægger et surprise-party for sin bror Lukas. Men Lukas når aldrig frem.

Interaktivt teater for skoleklasser

Sammen med to skuespillere træder børnene ind i et eventyrligt univers, hvor historier kan plukkes ud af den usynlige luft. Et univers hvor historier fortælles for at blive givet videre til andre, der igen med deres stemmer kan give dem videre. Et univers hvor den store fortælling om fællesskab vokser ud af de små.

Fællesskab – i børnehøjde er udviklet af Teatergrad i samarbejde med Røde Kors

For de små og de lidt større

Interaktivt teater for skoleklasser

En musiker og en skuespiller tager eleverne med ind i sorgens rum. Et rum hvor der tales og ties. Hvor der er vrede og kærlighed. Afmagt og ensomhed. Men også et rum, hvor der er fælleskab og forståelse. Og musik til at udtrykke alt det, der er så svært at sætte ord på.

Sorg – i børnehøjde er udviklet af Teatergrad i samarbejde med Martin Lytje, postdoc, Kræftens Bekæmpelse

For de lidt større

FÆLLESSKAB – I BØRNEHØJDE

SORG – I BØRNEHØJDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-13 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

228 TEATERGRAD

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.TEATERGRAD.DK


Pris

Demokrati — i børnehøjde

Fællesskab — i børnehøjde 2 klasser pr. forestilling 1 forestilling 1 sted, 1 dag: 7.500 kr. 2 forestillinger 1 sted, 1 dag: 10.000 kr.

Interaktivt teater for skoleklasser To skuespillere skaber sammen med elever og lærere en fortælling, der sætter demokratiet på prøve, så det kan opleves, føles og mærkes på egen krop. Klassen er på lejrtur, men noget går helt galt. Hvad er der sket, og hvad skal eleverne gøre nu?

Sorg — i børnehøjde 1 klasse pr. forestilling 1 forestilling 1 sted, 1 dag: 7.500 kr. 2 forestillinger 1 sted, 1 dag: 10.000 kr.

Demokrati – i børnehøjde er udviklet af Teatergrad i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd

Krig — i børnehøjde

Interaktivt teater for skoleklasser To skuespillere tager børnene i hånden, og med en fortælling om krig i et fjernt land bag høje bjerge åbner de ind til børnenes følelser, viden og tanker om krig – og fred.

Demokrati — i børnehøjde 2 klasser pr. forestilling 1 forestilling 1 sted, 1 dag: 7.500 kr. 2 forestillinger 1 sted, 1 dag: 10.000 kr. Krig — i børnehøjde 1 klasse pr. forestilling 1 forestilling 1 sted, 1 dag: 7.500 kr. 2 forestillinger 1 sted, 1 dag: 10.000 kr. Verdens Historier 40 publ. pr. forestilling. 1 forestilling 1 sted, 1 dag: 5.500 kr. 2 forestillinger 1 sted, 1 dag: 8.000 kr.

Fællesskab – i børnehøjde er udviklet af Teatergrad i samarbejde med Røde Kors

Verdens Historier

— musikalsk historiefortælling for de mindste på biblioteket

Alle priser er opgivet ex. moms

Det er aften i Danmark og sengetid for de fleste børn. Men Soleima er ikke som de fleste. Hun er nemlig biblioteks-alf. Og alfer har som bekendt ikke brug for at sove. Derfor har hun aldrig prøvet, men hun vil så gerne! Hun tager én af sine store rejsebøger frem for at se, om der står noget om det dér. I den første bog møder hun Min-Jun og Min-Jae – mon de kan lære hende at falde i søvn?

Booking

For de lidt større

booking@teatergrad.dk 51 95 30 29 www.teatergrad.dk

Teatergrad dit byrum. dit teater.

For de lidt større

For de allermindste

DEMOKRATI – I BØRNEHØJDE

KRIG – I BØRNEHØJDE

VERDENS HISTORIER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 180 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATERGRAD 229


TEATERIET APROPOS - SAMTIDSAKTUELT UNGDOMSTEATER

Deling af videoer og jagten på likes I WELCOME TO THE INTERNET møder vi Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en video af hende ufrivilligt bliver allemandseje. Sammen med tre farverige guider føres publikum igennem en collage af fortællinger, der kommenterer og diskuterer overvågningssamfundet, vores konstante ”like-jagt” på de sociale medier og virksomheders interesser i de personlige oplysninger, vi bytter væk for at være en del af fællesskabet. WELCOME TO THE INTERNET er en eksplosiv forestilling, der viser virkeligheden, som den ser ud lige nu for de mange unge og voksne, der lever med nettet hver eneste dag. “En særdeles informativ, rørende og velspillet forestilling med en crazy-komisk æstetik” - Morten Hede, Teateravisen

TURNÉPERIODER WELCOME TO THE INTERNET januar 2020 VERDEN IMELLEM OS februar-marts 2020 HVA’ TROR DU SELV? september-november 2019 Kontakt os for at høre nærmere om pris, turnéspecifikationer og mulige datoer for turné. Der gives rabat ved køb af flere forestillinger samme dag eller samme spillested. WELCOME TO THE INTERNET og VERDEN IMELLEM OS er en co-produktion med Teaterhuset Filuren. HVA’ TROR DU SELV? er en co-produktion med TeaterWunderbar. KONTAKT Marion Vick Tlf: 5120 1602 / mail@teaterietapropos.dk Teateriet Apropos Rosenkrantzgade 21 8000 Aarhus C www.teaterietapropos.dk / facebook @teaterietapropos For de største

WELCOME TO THE INTERNET Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9400/80 Pris/tilskuere:. 11400/100

230 TEATERIET APROPOS

TEATERIETAPROPOS.DK


TEATERIET APROPOS - SAMTIDSAKTUELT UNGDOMSTEATER

VERDEN IMELLEM OS

Grænser og venskab Frederik og Victor er bedste venner, men da Victors familie rejser til Afrika og kommer ud for en voldsom hændelse, er venskabet imellem de to drenge ikke længere det samme. VERDEN IMELLEM OS er en fortælling om en gruppe unge, der lever i et fællesskab styret af grænseløshed. Forestillingen undersøger, hvad der sker, når de unge står alene i deres søgen efter identitet og eget moralsk kompas. I grænselandet mellem barn og voksen bliver de voksne ikke spurgt til råds. Den grænseløse klassekultur får fatale konsekvenser, når de unge tager sagen i egen hånd. I udviklingen af VERDEN IMELLEM OS er der brugt en dokumentaristisk tilgang. Den fiktive fortælling på scenen bygger tildels på undersøgelser af virkelige hændelser. (..) Forestillingen tegnede et stærkt billede af hvordan grænser udviskes og hvordan konflikter kan optrappes, blandt unge.. (..) - Charlotte Hyldgaard, Børns Vilkår

Tro og tvivl HVA’ TROR DU SELV? sætter spot på den spagat, unge skal lave over nutidens mange muligheder for åndelig orientering og forældrenes “du vælger jo selv” . For hvad er det for nogle valg, man står overfor, når man som teenager gør sit for at passe ind blandt vennerne og samtidig skal finde ud af, hvad man selv tror på? HVA’ TROR DU SELV? er en smutvej til at mærke, hvordan man har det indeni og til at tale om det, der betyder noget. Unges hverdage, ensomhed og identitetskamp foldes ud i denne interaktive forestilling, der hellere stiller spørgsmål end leverer svar. Har vi mistet sproget og evnen til at tale om de store spørgsmål? Hvor forsvandt det hen, og hvorfor spørger de voksne kun ind til, hvordan det gik til fodbold, eller hvad vi lærte i engelsk? (..) Hudløst drama i en forestilling, der er skabt til debat (..) - Randi K. Pedersen, Teateravisen Den 4. væg

Morten Hede, mortenhede.dk For de største

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

VERDEN IMELLEM OS

HVA’ TROR DU SELV?

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9400/80 Pris/tilskuere:. 11400/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATERIET APROPOS 231


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

232 TEATERCENTRUM


SKIBBYKRØNIKEN

“Det er en fremragende samtale, de to leverer, organisk, levende og livfuld. Jeg tror på dem, helt enkelt, og lader mig indfange af inderligheden og oprigtigheden i de tos kamp om sandheden.... Annette Havemann Linnet har givet rum for både passion og refleksion i sin instruktion.“ - Janken Varden, Teateravisen

Forfatter Simone Isabel Nørgaard Instruktør Annette Havemann Linnet Skuespillere Karen Nielsen/ Kristian Høgh Jeppesen

Foto: David Foli Hvorfor side inde når håbet er ude? Dannerbarn er en forestilling om at have alle odds imod sig, og alligevel finde styrken til at tro på sig selv; danne sig selv. En forestilling med levende musik, for de 8-14 årige og de voksne der er omkring dem.

“Veldrejet og anbefalelsesværdig forestilling - med musik til.” - Janken Varden, Teateravisen Forfatter Jens Kløft Instruktør Solveig Weinkouff Scenografi Filippa Berglund Musik Henrik Andersen Lyddesign Thomas Jørgensen Medvirkende Bolette Engstrøm Bjerre/ Karen Nielsen/ Henrik Andersen

DANNERBARN Foto: Kenneth Andersen Jernbanegade 41 • 3600 Frederikssund • Tlf.: 47 38 35 36 info@eatertasken.dk • www.teatertasken.dk

For de lidt større og de største

For de lidt større

SKIBBYKRØNIKEN

DANNERBARN

Alder:. . . . . . . . . . . . 12-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 100 Dybde i cm:. . . . . . . . . 100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/75

WWW.TEATERTASKEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 11250/120

TEATERTASKEN 233


www.thaliastjenere.dk

Race Dog

Hundegalskab til alle - ude og inde ”Mesterlig maskekomedie: en forrygende kombination af præcise, menneskelige bevægelser og utroligt udtryksfulde masker…rørende sødt…særligt anbefalelsesværdig!”- Børn og Unge "Det bedste, vi har set i årevis! Helt fantastisk godt!" Marianne Carlsson, Teaterkontaktlærer, Gelsted Skole

Store Illusioner

- Stumteater for hele familien ”Herlig…Imponerende…en skøn forestilling er det. Masketeater er en helt speciel form, som Thalias Tjenere har rendyrket i efterhånden mange år. ’Store Illusioner’ er et flot bevis på, hvor meget de kan. Og så uden et ord!” – Henrik Lyding, Teateravisen

Mosters Monster

Hyggegys for de 5 - 10 årige ”Hvor var det dejligt! og hvor ville jeg ønske jeg ku ha set "Mosters Monster" da jeg var 5 år og bange for manden i gardinet. Uuuuuuh! ...Sådan en moster sku vi alle have! Tak for det!” - Susan Albertsen, Ærø International Maskefestival

Dracula

- Gys for de seje over 10 år ”Herlig skælmsk. Det gibber i publikum. Og gysene løber som en steppebrand ned mellem tilskuerrækkerne. Samtidig klukker vi. Sådan helt spontant..." - Aarhus Stiftstidende

For de lidt større

For de lidt større

RACE DOG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

For de lidt større

STORE ILLUSIONER Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/150

234 THEATRET THALIAS TJENERE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

MOSTERS MONSTER Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

THALIASTJENERE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6399/100 Pris/tilskuere:. . 7000/120


Arternes Oprindelse

En fri fortolkning fra Theatret Thalias Tjenere For de største

For de lidt større og de største

DRACULA Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ARTERNES OPRINDELSE Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10600/90

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/150

THEATRET THALIAS TJENERE 235


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 236 TEATERCENTRUM


præsenterer…

SKOVSØENS HEMMELIGHED

24. august – 5. september Skovteater i Na�onalpark Thy

LILLE FRØ

Hele sæsonen Co-produk�on med Teater Fantast

YTR

Hele sæsonen Co-produk�on med Det kommende Teater

B-BUMM

Hele sæsonen Co-produk�on med Teatret KrisKat

Thy Teater . Frederiksgade 5, 7700 Thisted . Tlf 97960100 . www.thyteater.dk For de små

For de lidt større og de største

For de allermindste

LILLE FRØ

YTR

B-BUMM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

THYTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

THY TEATER 237


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 238 TEATERCENTRUM


TEATER TT PRÆSENTERER... FREDDYS RADIOTEATER Freddy arbejdede i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio, og den fortæller alle mulige fantastiske historier – om fisk, fodbold, vejret eller klokken!

SKYGGEN

FREDDY & FAR

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider

Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det, du i virkeligheden har lyst til. Og hvis skyggesiderne først er sluppet løs, hvordan fanger man dem så? En komisk, poetisk forestilling om manden, der opdagede sin egen skygge og lærte at leve med den.

TEATER TT Tlf. 40 59 62 15 E-mail teatertt@teatertt.dk

WWW.TEATERTT.DK

For de lidt større

For de små og de lidt større

For de lidt større

SKYGGEN

FREDDY OG FAR + FREDDYS RADIO TEATER

WOOPSY

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

TEATERTT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/60

TEATER TT 239


DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT H.C.Andersens klassiske fortælling om Tinsoldaten, der drømmer om kærligheden og den skønne danserinde, og bliver blæst omkuld af skæbnen, men alligevel får det han ønsker sig mest af alt. Forestillingen er uden ord, så her kan alle være med.

ODYSSEUS Odysseus skyller i land efter den lange rejse hjem fra krigen mod Troja. Men trængslerne ophører ikke ved hans tilbagevenden, for hans borg blevet besat, hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og hans søn, Telemakos er truet på livet. Peter Holst og Christian Glahn fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus handlingsmættede færd for fuld udblæsning.

NATTERGALEN Kejseren hører at der findes noget, man ikke kan købe og som er meget meget mere fantastisk, end det han kender til. Nemlig Nattergalen, der synger så smukt… H. C. Andersens historie, uden ord, i en fjerne fremtid, iført Pernille Plantener Holsts videoprojektioner og Jacques Matthiessen instruktion.

Det lille Turnéteater | Telefon: + 45 59 44 00 66 | www.detlilleturneteater.dk For de allermindste

For de lidt større og de største

For de små

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

ODYSSEUS

NATTERGALEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/50 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

240 DET LILLE TURNÉTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 14000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

WWW.DETLILLETURNETEATER.DK


JULEEVANGELIET ”Der var engang der en mand der gik ud for at lede efter ild. Hjælp mig, min kone skal snart føde, og jeg har brug for ild til at varme hende og den lille. Men folk sov, og sov de ikke, havde de ikke lyst til at hjælpe en fremmed” Juleevangeliet handler om den dag for 2000 år siden, hvor verden holdt vejret. nspireret af Selma Lagerlöfs “Kristuslegender”

GREV GRIS Historien om Prins Knud og den lille gris, og om hvordan hoffolkene forsøger at tilpasse Gris til livet ved hoffet. Forestillingen handler om at gå i skole, om at kunne læse, og om at vokse op og ikke mindst om at være venner. Forestillingen har også et dybere eksistentielt lag, der handler om at leve med sine ”sider”. Dette er Thorstein Thomsens historie og Peter Holst er på scenen med en ghettoblaster og fire stofbleer.

OM IKKE AT BLIVE ÆDT Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. En historie om at blive vred og finde modet til at tage sagen i egen hånd. Kristian Knudsen har lavet den fantastiske scenografi.

Støttet af STATENS KUNSTFOND For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

JULEEVANGELIET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

GREV GRIS Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

OM IKKE AT BLIVE ÆDT Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

DET LILLE TURNÉTEATER 241


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

242 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


TeaTer2Tusind.dk Tlf: 2485 0485

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

mørkeT ligger under sengen Tage Tyknakke

Teatret gruppe 38 Teatret møllen, Carte Blanche,

& teater2tusind

Teatret gruppe 38 & teater2tusind

En historie om Viola, der kigger ned og mest passer sig selv og taler ganske lavt, for ikke at forstyrre nogen. Men hun drømmer. I al hemmelighed, naturligvis. Hun drømmer, og hun længes efter noget. Hun ved bare ikke, hvad det er.

Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt. “Det er denne udsøgte sans for detaljen, der får denne forestilling til at stråle.” medvirkende: Peter Seligmann,

teater2tusind

Et mistroisk næsehorn fordriver alt og alle fra den afrikanske steppe.”Man gør bedst i at betragte andre som fjender,” er Tages filosofi. ”… med imponerende elasticitet lægger Seligmann krop og stemme til forestillingens mange dyreskikkelser.” Folkeskolen

medvirkende: Connie Tronbjerg,

Bodil Alling, Søren Søndberg

Peter Seligmann, Bodil Alling

instruktør: Catherine Poher

instruktør: Hans Rønne

Tekniker: Søren la Cour

medvirkende: Peter Seligmann

scenograf: Sara Topsøe-Jensen

komponist & musiker:

skabt af: Hans Rønne,

komponist: Søren Søndberg

Søren Søndberg

Erik Hovby, Indra Lorentzen,

Tekniker: Søren la Cour

kostumer: Betina Møller

Peter Seligmann

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de lidt større

TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

TAGE TYKNAKKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 7-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 12.5/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

WWW.TEATER2TUSIND.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/80

TEATER2TUSIND 243


Just Blazin’ er en street-jazzet danseforestilling om drømmen om at blive til noget og føre sine drømme ud i livet, sat i de brølende 1920’eres klasselokale. Men hvad sker der, når drømmene ikke går i opfyldelse? Og holder venskabet, når man går målrettet efter sin drøm? Til swingende jazzrytmer, højt tempo og godt humør, leverer Uppercut Danseteater en relevant og hæsblæsende forestilling om kammeratskab, optimisme, drømme og nederlag.

+45 82 20 57 27 admin@uppercutdance.dk uppercutdanseteater.dk

For de lidt større og de største

JUST BLAZIN’ Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 240 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 19500/200

244 UPPERCUT DANSETEATER

WWW.UPPERCUTDANSETEATER.DK


BODY PARTS Legende og humoristisk gyserfortælling om to søskende, der ikke kan sove. Der er så mange lege, der mangler at blive leget. Pludselig forvandler dynerne sig til hyggelige spøgelser og natlamperne til skovens ildfluer. Nattens rejse bliver spændende, lidt skræmmende og rigtig sjov!

TRYL I et poetisk univers af farver, lys og forbløffende dans, begiver to venner sig – udstyret med en tryllestav - på rejse ind i venskabets magi. Glæden og fantasien er stor, når vennerne finder på finurlige måder at bruge tryllestaven på. Men deres interne konkurrence og misundelse truer med at spolere legen. Kan venskabet bestå i magiens univers?

NU DET (H)JUL IGEN To seje gadedrenge drømmer om en gammeldags jul med julegaver, julehygge, julemad og juletræ. Men for ikke at glemme sig selv og hinanden undervejs i juleræset, må de finde den ægte (h)juleglæde frem, så den ægte juleånd bliver reddet. Glæd dig til en danseforestilling, hvor (h)juleglæde, opfindsomhed, nærvær og venskab overvinder alt.

For de små

For de allermindste og de små

BODY PARTS Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TRYL Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 34 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

For de allermindste og de små

(H)JUL Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10500/80

UPPERCUT DANSETEATER 245


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

246 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Saltvandsdukketeater

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS Dukkeførere: Astrid Kjær og Yulia Bulankina Lystbæk Tekst og instruktion: Jørgen Bing Dukker: Paul Arne Kring Musik: Henrik Baloo Andersen Lys: Anders Budolf Andersen

Hvad gør en musling, når den får ondt i maven? Så beder den selvfølgelig om hjælp hos sin allerbedste ven krabben. I denne dukketeaterforestilling møder børnene dyrene fra havet ud for Hirtshals - i en eviggyldig fortælling om venskab, men også i en aktuel beretning om havets farer og miljøets sårbarhed. Tilsat eventyrstænk af havfrueskønhed og muntre sange i forskellige rytmer. Spilles i to versioner: En version for børnehavebørn (3-6 år) og en version for 0.-2. klasse (6-9 år)

Vendsyssel Teater Banegårdspladsen 4, 9800 Hjørring vendsyssel-teater.dk tlf. 98924711 teater@vendsyssel-teater.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de lidt større

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

HAVFRUEN FRA HIRTSHALS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

VENDSYSSEL-TEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

VENDSYSSEL TEATER 247


DEN LUNEFULDE MÅNE

1½-4 ÅR

Universet – himlen – planeterne og stjernerne er endnu ikke skabt. Der er intet. Men en efter en lyser stjernerne. Planeterne dukker op og himmelrummet fyldes med fantastiske og farverige planeter og snart er universet skabt. Med en rolig og nænsom hånd føres publikum ind i universets forunderlige verden. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det lille publikum.

SPOR

1½-4 eller 2-5 ÅR

En sanselig forestilling for de allermindste. Jeg har taget en historie om spor med til jer, om et par kæmpe gummistøvler og om min bedstefar der drog ud i verden, for at lave huller i månen. Dengang min bedstefar var dreng, fik han lyst til at skyde til måls efter månen. Men månen var alt for langt væk. Så han tog et par kæmpe gummistøvler på og drog ud i verden for at lave huller i månen og sætte sig spor. Hvis I har lyst, kan I komme med på rejsen – jeg har sten så vi så vi alle kan lave huller på månen. Støttet af Wilhelm Hansen Fonden & We Trade.

ÆGGET

1½-4 eller 2-5 ÅR

Frk. Geert elsker solsikker. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg. Det føles tungt og lidt levende. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, og om æg der knækker og klækkes. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagssituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en lille fin forestilling for de små.

MELLEM HIMMEL OG JORD

1½-4 eller 3-6 ÅR

Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen, som en del af en leg og hvor nysgerrighed er en del af livet. En morsom, lærerig og sanselig forestilling, med udgangspunkt i Newtons lov. Om tålmodighed og utålmodighed, om at ville og ikke kunne og ikke mindst om fantasi. Med en rolig hånd og en enkel billedefortælling føres de små gennem historien. Støttet af Teaterrådet. For de allermindste

For de allermindste

ÆGGET OG DEN LUNEFULDE MÅNE

SPOR

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/30 Pris/tilskuere:. . . 4920/40 Pris/tilskuere:. . . 5560/60

248 DET LILLE VERDENS TEATER

For de allermindste

MELLEM HIMMEL OG JORD Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/30 Pris/tilskuere:. . . 4920/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4600/30 Pris/tilskuere:. . . 4920/40 Pris/tilskuere:. . . 5560/60

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER


NY FORESTILLING FOR 3-6 ÅRIGE KOM IND I MIN NAT

3-6 ÅR

Lille vågnede midt om natten og listede ud i mørket helt alene. Lyset fra månen som gemte sig bag de mørke skyer, fik alting til at se helt anderledes ud. Der var fyldt med en masse lyde, som slet ikke lød som noget han kendte fra dagen og mørket det var kæmpe stort og alting så anderledes ud. Var det er spøgelse der flagre der i vinden? Er det ikke en trolds store øjne, der stirre lige der? Er det…? Sådan starter historien om

Lille og natten. Publikum bydes med ind i en hvid natteinstallation og med fantasien som medspiller, tager vi rundt på en tur i Lille’s have, hvor vi sætter ord, lyd og billeder på nattens forandring af dagen. Sammen med Lille vil vi opleve og sanse nattens magi og lyde.

SOM SØSTRE VI DELE...

EN RIGTIG NISSE

3-8 ÅR

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt hus og fyldte kasser der kun venter på at blive pakket ud. Så julen bliver sprunget over i år. Og dog – i det nye hus bor en nisse, – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød. Den leder, roder rundt i tingene, flytter kasser og i det hele taget rumstere og pusler som var der mus og rotter over alt. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem – og Ida må se i øjnene at man ikke bare sådan, kan springe Julen over.

4-10 ÅR

En nærværende og medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib. Som søstre vi dele... jeg tager det hele – Alice er, efter mange års adskillelse, igen sammen med sin søster Nelly i mormors hus for sammen at dele mormors ting. Men det kommer ikke helt til at gå som de havde forestillet sig. Pakken fra mormor åbner døren til barndommens verden, erindringer om eventyr og historier på godt og ondt, og ikke mindst til en genforening. Gennem søstrene Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer forstørret. Hvordan er vi overfor hinanden, hvad kan vi tillade os og hvornår siger vi fra.

YDERLIGERE INFORMATION www.detlilleverdensteater.dk / info@detlilleverdensteater.dk M. 22 36 93 94 For de små

For de små og de lidt større

KOM IND I MIN NAT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5400/40

For de små

SOM SØSTRE VI DELE

EN RIGTIG NISSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6760/60 Pris/tilskuere:. . . 7720/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/40 Pris/tilskuere:. . . 6760/60 Pris/tilskuere:. . . 7720/80

DET LILLE VERDENS TEATER 249


Hvæ s, At v hvæs – æ r det re bagg iv, riv, r er e t hu årdska iv t nde liv…

For 40 år siden sang børn og unge fra Vesterbros Ungdomsgård sig hele vejen til hitlisterne med pladen Kattejammer rock. Nu bruges albummets stærke og elskede sange til at spejle ungdomslivet for vor tids unge.

Teater Vestvolden har i denne forestilling suppleret det almindelige spil på scenen med virtual reality-briller…Idéen er, at vi på denne måde kan komme helt ind i hovedet på forestillingens hovedpersoner, og det lykkes skam. Scenekanten

Liva, en ung pige med en forsvunden mor og en såret sjæl, bliver opsøgt af den ældre, mystiske dreng Leo. Sammen får de to adgang til en verden af musikalske minder om sårbarhed, styrke, sammenhold og længsel. I en tid, hvor det er naturligt for unge at navigere imellem det fysiske og virtuelle, benytter forestillingen sig af den seneste virtual reality-teknologi for at give publikum en helt unik oplevelse.

Medvirkende: Cecilie Greiber Alring og Max-Emil Nissen

Det er en barsk historie… men den unge generation synes godt om VR oplevelsen. Teaterspot

REPREMIERE JAN. 2020 Spiller på PÅ Teater Vestvolden N L E R V OL D E L I Hvidovre SP EST T ER TE A

V

Bustransport kan arrangeres til og fra teateret Bestil på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de største

KATTEJAMMER ROCK Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 25. jan. 2020 - 23. feb. 2020 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

250 TEATER VESTVOLDEN

TEATERVESTVOLDEN.DK

fra 12 år


Ch de a ce pp mb erø er s ns

lsk Musika ng illi t s e r o f jule

ke

Nissen flytter med. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Og det gamle ordsprog får i den grad nyt liv, da Chapper har lejet en gammel hytte langt, langt væk fra al juletravlheden, juleræset og gave-hurlumhejet. Hans største ønske er bare at have en stille og rolig december. Med plads til hyggelig ild i pejsen, et eventyr eller to, en masse tegninger, musik, rap og december-beatbox.

Foto: Isak Hoffmeyer

3-9 år DANMARKS PREMIERE NOV. 2019

Spiller på Teater Vestvolden Hvidovre

Medvirkende: Chapper Bustransport kan arrangeres til og fra teateret Bestil på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de små

CHAPPERS DECEMBERØNSKE Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 17. nov. 2019 - 15. dec. 2019 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 251


ES

N T UR

Lene & Lillebror

Æ

2 19/ N SO

0

Spiller i teaterbussen

Hvad skal vi lege?

Lene og Lillebror mødes i teaterbussen gennem et gammelt fjernsynsapparat på tværs af tiden. Med animationer, nyskrevet musik og sange støder fortid og fremtid sammen og bliver til et magisk nu. En forestilling, der udforsker legens fantasi for børn fra 4-7 år og deres voksne, og som kan opleves i Teater Vestvoldens teaterbus, der er et specialbygget teater på fire hjul, hvor skoler og institutioner kan præsentere scenekunst for børn på en let tilgængelig og intim måde. Bemærk: Der indgår teaterrøg i forestillingen, som er ufarlig for både børn og voksne.

Med masser af finurlige effekter fortælles historien om den vigtige værdi i at lege med fantasien, og skønt er det at se hvor meget børnene fanges af den teaterleg der foregår på scenen. XQ28

Børn og deres forældre begiver sig op af trappen til Teaterbussen. Ind i et af Danmarks mest intime scenerum. Scenekanten

Medvirkende: Lene Hummelshøj, Ernesto Piga Carbone og Lillebror Bestil på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de små

LENE OG LILLEBROR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 250 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/40 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

252 TEATER VESTVOLDEN

TEATERVESTVOLDEN.DK


ater e t e k k u d Grumt gere! for teena

SMÅ DYR MED PELS

NE T UR

2 19/ N O S

To storby-drenge tager en pjækkedag, hvor de havner på landet. Det fremmede sted afslører, at de hver især bærer på spørgsmål og hemmeligheder. Små dyr med pels er en grum og humoristisk forestilling om ungdomskærlighed.

0

DANMARKS PREMIERE

Medvirkende: Bjarne Kalhøj og Claus Mandøe Coproduktion: Teater Vestvolden og De røde heste

Udvikling støttet af Statens Kunstfond

De histor ie bærer mer vi alle d os T UR

NE

S ON

19/ 2

0

Vedkommende skæbnefortællinger Kulturkongen

Bestil på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300

TAXA FORTÆLLINGER

Skuespiller Sevik Perl har kørt taxa. Som taxachauffør har han lyttet, spurgt og reflekteret med alle dem, der var på vej, og som havde lyst til at dele netop deres historie med ham. Taxafortællinger er en road trip i almindelige menneskers liv og hemmeligheder og en poetisk og morsom erindring om de særlige historier, vi alle bærer med os. Medvirkende: Sevik Perl

Poetisk og morsomt fortalt Ungt teaterblod

Coproduktion: Teater Vestvolden og Sevik Perl Bestil på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de største

For de største

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SMÅ DYR MED PELS

TAXAFORTÆLLINGER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70

TEATER VESTVOLDEN 253


september og oktober 2019

www.zebu.nu

Alle fra 10 år

Atlas over afsidesliggende øer Et eventyr om længsel, isolation og håb

Har du ikke prøvet det? Åbnet et atlas på en tilfældig side og valgt en destination med lukkede øjne – og forestillet dig at sætte fødderne på en ukendt paradisisk ø. Men findes sådan et paradis? Eller er hele verden ved at løbe løbsk i krig, klimakatastrofer og fremmedhad? Hvorfor er der ingen, der gør noget? Er vi alle som afsidesliggende øer, uden kontakt, og uden mod og vilje til at gøre noget? Tag med på en dramatisk og musikalsk rejse til alverdens afsidesliggende øer. Mød ensomme polarforskere, ivrige skattejægere og efterladte slaver, hils på kloge piger og tapre flypionerer og hør historien om drengen, der drømte et fremmed sprog. Frit efter Judith Schalansky: Atlas over afsidesliggende øer © 2009 mareverlag / © 2014 Forlaget Vandkunsten

For de største

ATLAS OVER AFSIDESLIGGENDE ØER Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

254 ZEBU

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10600/100

WWW.ZEBU.NU


oktober 2019 og april 2020

Ilt

november 2019

Bliv blæst omkuld

Mand til mand Om drengene af i dag

Alle drenge fra 13 år

Alle fra 7 år

To fædre har indkaldt en flok teenagedrenge til en snak, mand til mand. Der har været en ”hændelse” på skolen, som der skal styr på. Men hvorfor kun indkalde drengene? Oplev en fortælling, hvor dialog med publikum brydes af glimt fra fortiden, når de to mænds historie, fra barndom til faderrolle, blandes med sanselige billeder, fakta og musik.

Ilt er en fusion af fysisk teater, akrobatik, live musik og fortælleteater. På scenen står en mand med sine saxofoner. Mellem hver et pust i saxofonen og mellem hver en sætning er et åndedrag. Åndedraget, der er livets puls og ilt til blodet. Forestillingen går filosofisk og æstetisk til værks i behandlingen af emnet om saxofoner, luft, ilt og åndedræt.

For de største

For de lidt større og de største

MAND TIL MAND Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ILT Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8575/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . 8500/100

ZEBU 255


april 2020

www.zebu.nu

februar og marts 2020

Sne & sand Kan man overleve på en løgn?

Det´ klasse Når børnene er eksperter

Alle fra 10 år

Alle fra 7 og 10 år Verden vendes på hovedet, når børnene bliver eksperter i den uforudsigelige forestilling Det’ Klasse. Tre væsener fra en fjern galakse dukker op i en tilfældig skoleklasse, og nu er det op til børnene at lære de tre rumvæsener, hvordan man opfører sig. For hvordan er man en god klassekammerat, og kan børnene lære de voksne at opføre sig ordentligt?

Mørket sænker sig over boligblokken, og Johan har mistet sin nøgle. Hvornår kommer mor hjem? Johan bruger fantasien som en vej væk. Hvis man laver en historie inde i hovedet om de ting, der sker i livet, så er virkeligheden faktisk ikke så slem. Men hvad sker der, når fantasien ikke er til at styre? En sjov og gribende fortælling om sneboldkampe, kærlighed og svigt. For de største

For de lidt større og de største

SNE OG SAND Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

256 ZEBU

DET’ KLASSE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9600/100

WWW.ZEBU.NU


februar 2020

marts og april 2020

Voksen Hvad venter på den anden side?

Historien om

En eventyrlig opera om tab, savn og forsoning Co-produktion med Musikteatret SAUM

Alle fra 14 år

Alle fra 9 år

Jenny har mødt en flot mand, der hedder Rex, og nu vil hun være voksen og hedde Jennifer. Hun beslutter sig for at flytte hjemmefra og aldrig mere vende hjem igen. Den prisbelønnede dramatiker Alexandra Moltke Johansen lader tre narre fortælle historien om Jenny, som var det et moderne eventyr af Brødrene Grimm – med skæv humor, sarkasme og rørende realisme.

Efter den prisbelønnede forestilling Min far og Vrede Mand er ZeBU og SAUM igen på banen med en stærk og bevægende operafortælling for børn. Cecilie Ekens anmelderroste børnebog på vers, ”V”, bliver til en eventyrlig og musikalsk forestilling om en piges tab og sorg over en forsvunden far og hendes brændende ønske om at gøre alt godt igen uanset prisen.

For de største

For de lidt større og de største

VOKSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HISTORIEN OM V Højde i cm: . . . . . . . . . 475 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8575/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100

ZEBU 257


APRIL

FESTIVAL - afholdes 19 . - 26 . april 2020 i Holbæk Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

258 TEATERCENTRUM


En humoristisk forestilling om krop, kontakt og teknologi ”Danseforestillingen ’Ai-Ai-Ai!’ er en begavet kommentar til vores afhængighed af skærmens kunstige figurer”. Anne Middelbo Christensen, Teateravisen.dk På scenen møder vi Folmer, Ole og Antoinette, der på en fysisk og humoristisk måde udforsker vores verden der er fuld af skærme, kunstig intelligens og menneskeligt nærvær.

For de lidt større

AI - AI - AI! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

AABENDANS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/80

AABEN DANS 259


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 260 TEATERCENTRUM


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk TEATERCENTRUM 261


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A Altamira Studio Teater

27 82 02 63 +4 90 89 34 30 66 58 28 40 30 95 94 33 32 22 49 50 51 50 76 28 92 85 87 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 28 35 36 43 62 21 40 43 52 25 17 07 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77 27 82 64 66 26 12 25 48

altamirastudioteater@gmail.com fpariseadge@gmail.com kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk post@anemonen.dk post@apolloteater.dk dorthe@arthotel.dk zapshowteater@gmail.com info@aspendos.dk info@asterionshus.dk karina@badut.nu post@baggaardteatret.dk mail@teaterbaglandet.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com mail@teaterblik.dk post@boingproductions.dk

Teater BorderLine

26 18 59 32

teaterborderline@gmail.com

Bornholms Teater

56 95 07 32 55 34 01 19 86 60 36 80 35 36 61 22 26 31 20 51 21 78 47 48 26 12 00 13 22 50 42 45 59 43 85 95 28 83 33 31 21 78 47 48 60 80 82 26 26 92 98 41 26 28 21 26 61 71 68 90 23 43 23 70 50 59 14 02 26 84 82 39 86 13 53 11 30 29 25 14 28 18 63 33 26 46 60 07 98 55 57 04 60 65 38 49 26 16 14 10

kim@bornholmsteater.dk helle@cantabile2.dk mail@cblanche.dk comedievognen@gmail.com booking@contact.dk post@danskrakkerpak.dk hallo@dunkelblaa.dk teaterdoegdi@gmail.com fairplay@fairplay.dk teaterfantast@gmail.com hej@fastercool.dk dorteabrahamsen@gmail.com post@detfortaellendeteater.dk kasper@fortaellekunsten.dk kb@phanatix.net frkfracaso@yahoo.dk massov67@gmail.com info@gazart.dk post@gruppe38.dk info@hartmannsteater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk ronny@himmerlandsteater.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk

American Drama group Europe Andersens Kuffert Teater Andre Andersen SOLO Anemonen Apollo Teater Arthotel Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B Badut BaggårdTeatret Teater Baglandet Barkentins Teater Teatergruppen Batida Teatret Beagle -dans & fysisk teater TeaterBLIK boing productions

C Cantabile 2

D

F

G H

Carte Blanche Comedievognen C:NTACT Dansk Rakkerpak Dunkelblå teater [døgdi] Teatret Fair Play Teater Fantast Faster Cool Flyvende prinsesse Det Fortællende Teater Fortællekunsten Freestyle Phanatix Frøken Fracasos Kompagni Teatret Fyren og Flammen Gazart / Tali Rázga Teatret Gruppe 38 Hartmanns Teater Teater Lille Hest HiLS DiN MOR Himmerlands Teater Hr. Teater Teater Hund & Co.

262 KONTAKT TIL TEATRENE

altamirastudioteater.dk theatreallovertheworld.com andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk anemonen.dk apolloteater.dk arthotel.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk badut.nu baggaardteatret.dk teaterbaglandet.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk teaterblik.dk boingproductions.dk teaterborderline.wixsite. com/info bornholmsteater.dk cantabile2.dk cblanche.dk comedievognen.dk contact.dk danskrakkerpak.dk dunkelblaa.dk teaterdoegdi.com fairplay.dk teaterfantast.dk fastercool.dk Www.flyvendeprinsesse.dk detfortaellendeteater.dk fortaellekunsten.dk phanatix.net frkfracaso.com wwwfyrenogflammen.dk gazart.dk gruppe38.dk hartmannsteater.dk Www.teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk himmerlandsteater.dk hrteater.dk teaterhund.dk


I J K

L

M

N O

P

R

S

T

hvid støj sceneproduktion Teater Håndholdt Ishøj Teater Den Jyske Opera Kompagni Kalas Teatret Kimbri Knudsen & Nørby Det Kommende Teater Teatret KrisKat Teatret Lampe Levende Fortællinger Det Lille Teater Limfjordsteatret Liminal Live Art Danmark Louise Schouw Teater Teaterværkstedet Madam Bach Marionet Teatret i Kgs. Have Meridiano Teatret Mimeteatret

61 71 90 17 51 35 20 51 43 73 60 98 23 64 26 13 61 68 68 20 50 42 35 13 30 74 18 23 23 26 00 12 50 74 45 20 27 26 19 47 30 52 28 42 33 12 12 29 97 71 05 15 22 91 03 78 40 98 09 79 28 88 28 38 28 91 41 28 33 12 12 29 45 20 20 90 31 13 27 34

MishMash

50 59 82 89

Teater Morgana MÆRKVÆRK Teater Next Nørregaards Teater Teater O Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM OPGANG2 TURNÉTEATER Teater Pandora Paolo Nani Teater Passepartout Theatre Production Teater Patrasket Randers EgnsTeater Teater Refleksion Teatret Riddersalen De Røde Heste Musikteatret Saum Sofie Krog Teater Teater Spektaklo Sporenstregs Teatret st. tv Svanen dansk- tjekkisk dukketeater Syddjurs Egnsteater Sydhavn Teater Team Teatret Teatergrad Teateriet Apropos TeaterTasken Theatret Thalias Tjenere

21 28 18 61 27 54 62 35 20 23 15 56 70 26 18 70 20 17 05 10 53 60 70 21 25 37 30 83 97 44 19 89 86 13 25 05 24 43 12 20 61 60 50 53 20 94 86 89 21 20 65 35 87 10 19 00 86 24 05 72 38 87 18 19 27 14 32 98 53 91 24 45 25 13 80 90 26 36 33 99 28 93 40 87 20 36 36 16 40 45 00 46 20 93 15 62 22 41 37 20 97 12 55 77 51 95 30 29 51 20 16 02 47 38 35 36 86 13 78 99

info@hvid-stoj.dk teaterhaandholdt@gmail.com billetter@ishojteater.dk bhn@jyske-opera.dk kalasteater@gmail.com teatretkimbri@gmail.com mortenvildnis@hotmail.com adm@kommendeteater.dk teatretkriskat@gmail.com mail@teatret-lampe.dk pernille@levendefortaellinger.dk adm@detlilleteater.dk post@limfjordsteatret.dk info@liminal.dk info@liveart.dk ls@louiseschouw.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk info@meridiano.dk mimeteatret@gmail.com mishmash.theatrecompany@gmail. com mailto@teatermorgana.dk booking@maerkvaerk.dk info@teaternext.dk post@nrt.dk post@teatero.dk olsensteater@gmail.com olskeorkester@gmail.com tove@teatretom.dk info@opgang2.dk hejteaterpandora@gmail.com office@paolonani.com ptp.jsm@gmail.com teater@patrasket.dk turne@randersegnsteater.dk refleksion@refleksion.dk info@riddersalen.dk mail@deroedeheste.dk info@saum.dk sofie@sofiekrog.com info@spektaklo.dk teatretsporenstregs@gmail.com adm@teatretsttv.dk svanen@svanen-dukketeater.dk hege@syddjursegnsteater.dk marie@sydhavnteater.dk mail@teamteatret.dk booking@teatergrad.dk mail@teaterietapropos.dk info@teatertasken.dk post@thalia1.dk

hvid-stoj.dk teaterhaandholdt.com ishojteater.dk jyske-opera.dk facebook.com/kalasteater teatretkimbri.dk knudsenognørby.dk kommendeteater.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk levendefortaellinger.dk detlilleteater.dk limfjordsteatret.dk liminal.dk liveart.dk louiseschouw.dk madambach.com marionetteatret.dk meridiano.dk mimeteatret.dk mishmashtheatre.com teatermorgana.dk mærkværk.dk teaternext.dk nrt.dk teatero.dk olsensteater.dk detolskeorkester.dk teatretom.dk opgang2.dk teaterpandora.dk paolonani.com passepartout-theatre.com patrasket.dk randersegnsteater.dk refleksion.dk riddersalen.dk deroedeheste.dk saum.dk sofiekrog.com spektaklo.dk teatretsporenstregs.dk teatretsttv.dk svanen-dukketeater.dk syddjursegnsteater.dk sydhavnteater.dk teamteatret.dk teatergrad.dk teaterietapropos.dk teatertasken.dk thaliastjenere.dk

KONTAKT TIL TEATRENE 263


U V

Z Ă…

Thy Teater Teater TT Det lille TurnĂŠteater teater2tusind Uppercut Danseteater Vendsyssel Teater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden ZeBU Aaben Dans

264 KONTAKT TIL TEATRENE

26 85 03 82 40 59 62 15 59 44 00 66 24 85 04 85 82 20 57 27 98 92 47 11 22 36 93 94 36 77 23 00 71 99 88 77 35 82 06 10

niels@thyteater.dk teatertt@teatertt.dk peter@dltt.dk post@teater2tusind.dk admin@uppercutdanseteater.dk teater@vendsyssel-teater.dk info@detlilleverdensteater.dk dk@teatervestvolden.dk henriette@zebu.nu mail@aabendans.dk

thyteater.dk teatertt.dk detlilleturneteater.dk teater2tusind.dk uppercutdanseteater.dk vendsyssel-teater.dk detlilleverdensteater teatervestvolden.dk zebu.nu aabendans.dk


flæsketorvet 68, 1. dk-1711 københavn v tel +45 20 650 999 jan@tafdrupco.dk www.tafdrupco.dk


Afsender/returadresse: TEATERCENTRUM · Farvergade 10, 5. sal · 1463 København K · Danmark

TEATER FOR BØRN OG UNGE ONLINE På teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at: Søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure Downloade tidligere numre af Børne­ teateravisen i PDF-format Finde information om danske og internationale teaterfestivaler Finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk Orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser, KulturCrew og Kulturpakker/ Kulturpartner

Følg os på Facebook: ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’

På teateravisen.dk kan du bl.a.: Holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge Læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere Se nyheder og noter Læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

Scan QR-koden for at se online-udgaven af Den Røde Brochure


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.