Den Røde Brochure 2021-2022 - teater for børn & unge

Page 1

Teater for børn og unge 2021/2022

Den Røde Brochure


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2021 – hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser 1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser 1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser

1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser

1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser

1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser

1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser

1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser

1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser

1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser

1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser

1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser 1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser 1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser 1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser 1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser 1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser

00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 120 teatre 186 forestillinger 639 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

2015 Frederikssund Kommune 126 teatre 197 forestillinger 759 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser

2016 Frederiksberg Kommune 130 teatre 198 forestillinger 680 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser

2017 Sønderborg Kommune 100 teatre 169 forestillinger 708 opførelser

2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser 2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser

2018 Syddjurs Kommune 105 teatre 164 forestillinger 642 opførelser 2019 Hjørring Kommune 105 teatre 156 forestillinger 628 opførelser 20’ERNE 2020/2021 Holbæk Kommune 2022 Esbjerg Kommune


Den Røde Brochure – her får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren 324 forestillinger fra i alt 121 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Som noget nyt er det også muligt at se teatrenes evt. tilbud om workshops og andre aktiviteter på deres annoncesider. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. I starten af kataloget findes også en sektion, hvor en række af de festivaler, der præsenterer teater for børn og unge, har fået særskilt annonceplads.

Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn. Af indekset over teatre på side 4-9 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teater Riddersalen finder man under R. Aldersopdelt indeks For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 11-21, hvor forestillingerne optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår. Vi håber, at sæsonen 2021/2022 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 1. februar 2021. FORORD

1


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 2

TEATERCENTRUM


Indhold Den Røde Brochure – online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teateravisen.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Festivaler med teater for børn og unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 30 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 269 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Scenekunst på din skole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 KULTURPAKKER – forventnings- og oplevelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Teateroplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Scenekunst på din institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Udgiver

Teatercentrum i Danmark Nørregade 26, 1. sal, 1165 København K tlf. 35 30 44 00 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk

Redaktion og tilrettelæggelse Thomas Johan M. R. Bæhring (produktion), Appetizer.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 21. februar 2021. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo), Ditte Valente, Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - tafdrupco.dk Oplag 9.000 eksemplarer Omslaget: Gunnar Wille har arbejdet som skabende kunstner med teater, film og bøger i 50 år. Har skrevet og illustreret 48 bøger for børn, hvor Skrumpen, Magiske Mads & Ritas Jul er de mest kendte. Har skrevet, instrueret og scenograferet teater og film. Indtalt de fleste af sine bøger som lydbøger med vilde og eksperimenterende lydsider. Kort sagt en multikunstner. Turnerede landet tyndt med sit børneteater i mange år. Var leder af animationsinstruktøruddannelsen og spiluddannelsen DADIU på Den Danske Filmskole i lige så mange år. Er børneteateraktuel i 2021 med Ritas Jul på Zangenbergs Teater. www.gunnarwille.dk

TEATERCENTRUM

3


Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

A

2 - 9 år: 3 - 11 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år:

Acting for Climate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 - 18 år:

KIME

AKUT360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8 - 100 år:

ZENOBIA

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 - 8 år: 5 - 12 år: 5 - 99 år:

American Drama Group Europe. . . . . . . . . . . . . 33 12 - 18 år:

THE WAVE (U)

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

Den standhaftige tinsoldat Kejserens nye klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen Trolde Bethlehem

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 - 9 år: 7 - 12 år: 8 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Det Bimler og Bamler Orla Frøsnapper Brødrene Løvehjerte solo Den halve papdreng Abehånden Den store krig og skuddene i Sarajevo

AniMaNi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 - 6 år:

Frederik

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 - 12 år: 6 - 12 år:

Den lille Pige med Svovlstikkerne Godmorgen Sol

Teater Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 13 - 103 år: 13 - 103 år:

I' de fucking bedste WELCOME TO THE INTERNET

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 0 - 3 år: 0 - 4 år: 0 - 4 år:

4

1-2-3-nU... RUNDT OG RUNDT sTORT & Småt

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE INDHOLD

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Boris og den glade løve (U) Hovhov...nå (U) (G) Mito & Dito (U) Juleballaden Eventyrlig Klang (U) De 4 Ønsker (U) Lunas Farmor

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 - 10 år: 12 - 99 år: 14 - 99 år:

Alice i Eventyrland Romeo&Julie! (U) Macbeth

B Badut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3 - 7 år:

Stor Større Størst

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 6 år: 2½ - 6 år: 3 - 8 år: 13 - 99 år:

JUHU det er regnvejr CIRKEL Faster Lizzies Jul KROP AMOK

Balsamique Théatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 - 9 år:

En Grim Ælling

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 3 - 6 år:

indeni (U) suttog nielsen og fisk (U)

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1½ - 4 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Verdens mindste historie To i et hus - og en mus Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk Balalajka Ouverture / Grande Finale (U) (G) Solo for to Take away Manden de kaldte Rolex


Alle teatre – alfabetisk Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . 65 6 - 99 år: 6 - 99 år:

The Bodyguards (U) (G) Rødhætte og Ulven (U) (G)

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 0 - 4 år: 1 - 4 år: 3 - 6 år:

Aftryk Vejen rundt I virkeligheden!

Ensemble Blæst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 - 100 år:

I SKOVEN

Teater BorderLine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 12 - 16 år:

ENSOMHED - det holder ikke i længden! (U)

Teatret Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . 72 5 - 105 år:

BIRDY (U) (G)

Britta Blue & Barock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5 - 11 år:

Danmarksbilleder med Hr. Jazz og Frk. Klassisk

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 6 - 99 år:

Musikanterne (U)

F Teatret FAIR PLAY (en del af Sjællands Teater). 88 2 - 5 år: 10 - 110 år: 12 - 112 år: 14 - 114 år: 14 - 114 år:

MARIEHØNEN EVIGGLAD UD MED KNUD PING-PONG DEN FØRSTE DRÅBE BLOD SOLDATEN

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 - 8 år: 4 - 10 år:

Lille Frø Mustafas Kiosk

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2 - 6 år: 3 - 8 år:

Antons sten Ballonrejsen

Figaros/Den Ny Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 - 9 år:

Fyrtøjet

Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

C

8 - 12 år:

Cantabile 2 - Sanseværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7 - 14 år: 10 - 14 år:

I Stilhedens Favn På Mørkets Bund

CAT børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2 - 9 år:

Far til Vejrs med Alfons Åberg

C:A dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6 - 9 år:

Hele Sandheden

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 - 7 år: 3 - 7 år: 4 - 10 år:

Alfons Åberg Mis med de blå øjne Verdens rigeste Tosse

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 13 - 100 år: 13 - 100 år: (U) 13 - 100 år:

Flyvende prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3 - 8 år: 3 - 9 år:

Metamorfose (U) GræshoppeSalsa (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Absalon (U) Face it! (U) Holger (U) Narcissus & Ekko (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6 - 13 år: 6 - 14 år: 6 - 12 år:

Nu Kan Alting Ske Bitre Brødre Bedre Helt Næste Gang

TÆT PÅ (Bland selv tema) (U) TAG DIG SAMMEN (Skolefravær)

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . 105

DET` MIT LIV - ELLER ER DET? (Social kontrol) (U)

Teatret fyren og flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 106

D Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5 - 100 år: 6 - 100 år:

VÆK

Professoren og genbrugsmaskinen Tam Vild (U)

6 - 11 år:

Prinsesse Caraboo

1½ - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Fusskopf (U) (G) Tommelise (U) (G) Hos Andersen (U) (G) Den lille Havfrue Nattergalen (U) klodshans (U) (G)

DON GNU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 13 - 99 år:

LIMBO

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Alle teatre – alfabetisk hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128

G

½ - 5 år: 4 - 8 år: 6 - 10 år:

Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 0 - 4 år: 0 - 4 år: 0 - 99 år: 5 - 99 år:

Stop op, hop SneØjne Gul Kasse (U) (G) En hel er en halv og to kvarte

Glad Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 - 100 år: 14 - 100 år:

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 6 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 12 - 16 år:

VIVALDIS (U) (G) DIT BLIK MIT SYN

Granhøj Dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 14 - 18 år:

FU-SoMe

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 - 100 år: 9 - 100 år: 9 - 100 år:

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon Vil du gemmes eller glemmes Jeg kan bedst li' når du er her

Spillenissen Den grimme ælling Tommelise Mus og venner Så du lyden? Eddy Spaghetti Dyt, Båt og Kling Klang DNA

K Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6 - 12 år:

Norden Rundt (U)

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

H

5 - 11 år: 6 - 10 år: 6 - 13 år:

HamletScenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 12 - 16 år:

Hamlets Time

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 - 120 år: 5 - 120 år:

Historien om Tigeren af Dario FO (U) De Fremmede (U)

4 - 110 år:

Lods Hans (U)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 - 7 år:

6 - 10 år:

12 - 99 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

4 - 99 år:

5 - 99 år: 8 - 12 år:

Nissepigen der blev væk Grevens Fejde (U)

Gi en historie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3 - 10 år:

På Havets bund (U) (G)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4 - 10 år: 4 - 10 år:

PUDEMIN - en sofagyser (U) CHICKS (U)

Teater Hund & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2 - 5 år: 5 - 12 år: 5 - 12 år:

OpdagElse TÆNK engang! (S) Hadegaven (S)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Peddersen og Findus Rævejagten (U)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8 - 99 år: 8 - 99 år:

Ikke et ord Helt Udenfor

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ½ - 3 år: ½ - 3 år: 5 - 99 år:

Jeg er Silas Den sommer far blev homo Offside

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Spoiiiiiiiiing

Knudsen og Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Fra Mig til Dig

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Pænt Godddag (U) Sælkvinden (U) Når bladene falder

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

HeartBeat Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6

[pAp]-[kAs] TYS TYS (U) AT TÆLLE

Pelzz B-bumm Oh solo mig (U) (G)

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 - 5 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik Ønsk! Carmen og Casper

Levende fortællinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 12 - 18 år:

Ellen - Velkommen til Helvede (U)

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 - 5 år: 4 - 10 år:

Kom dans med mig (S) Hurtige fødder (S)


Alle teatre – alfabetisk Teater LivetsLone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Teater MY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

3 - 6 år:

0 - 4 år: 9 - 13 år:

Racersneglen Robert

Forvandling morfarMORFARmorfar

Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 12 - 18 år:

50 Farlige Ting (U) Kaboom (U) VIRAK revyen (U)

Julemandens Gave Nissemor og Kanelia i julenød Juletrolderier På sporet af julen Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello Julefis med Trille og Tralle Sværdet i stenen

13 - 113 år: 13 - 113 år:

under huden FRONTLØBERNE

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 3 - 9 år: 3 - 9 år: 6 - 120 år:

God jul, Cirkeline Cirkelines Museskole Den Lille Prins

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 3 - 6 år:

Der var engang ...

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 11 - 99 år:

Teater Lux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5 - 10 år:

Om lidt er alting nu

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år: 5 - 13 år:

OTTO

2 - 5 år:

Verden er væltet

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4 - 11 år: 5 - 12 år: 10 - 99 år:

7 - 12 år:

Vikingernes Konge (U)

Kamelen kom til sidst Frejas flammer Palle P og perlen Kan du fløjte Johanne Alting er mit Tango

O

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . . 170 2 - 6 år: 2 - 6 år:

Skibet er ladet med... GRO

Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . . 173 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Fyrtårnet (S) Pinocchio (S)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4 - 100 år: 4 - 100 år: 4 - 100 år: 5 - 100 år:

Microcosmos Anima Vild Englene i Sneen

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 94 år: 3 - 99 år:

Mito og Dito (U) Juleballaden

MishMash International Theatre Company. . . . 177 6 - 10 år: 12 - 99 år:

Næsen (U) (G) Romeo & Juliet (U) (G)

Mit Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3 - 7 år: 3 - 9 år:

Lotte og nissen. Hvis jeg var EN HUND

Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6 - 11 år: 7 - 12 år: 9 - 109 år: 11 - 111 år: 13 - 113 år: 16 - 116 år:

ALTING ER MIT SÅ ER DET ENDELIG HJUL VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES TANGO #FREMTIDEN GÅDEKATALOGERNE

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP TRIP TRAP TRÆSKO (U) SIKKEN SÆK (U) GUBBEN OG ÆSLET (U) BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKELIGE BONDE

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 14 - 18 år:

Det førerløse menneske

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4 - 8 år: 6 - 11 år:

KAT · FUGL · FISK VINDROSE (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Alle teatre – alfabetisk Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

4 EVER ROTTWEILER INGEN

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1 - 3 år: 2 - 5 år: 8 - 12 år: 8 - 12 år: 8 - 12 år:

P Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3 - 6 år:

6 - 100 år: 6 - 100 år:

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

Vejrhanen

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 MAGISKE JEKYLL - I fars fodspor (U) JEKYLL ON ICE (U)

4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Lyt til træerne (U)

PARADOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 8 - 13 år:

Mor og Maskinen (U)

Parkteatret-Frederikssund kommunes egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 3 - 8 år: 12 - 98 år: 14 - 98 år:

Fru Strid Skibbykrøniken Hvortil min verden går

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 4 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

TYREN Ferdinand To BE Romeo & Juliet (U) King Lear (U) Othello (U)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4 - 8 år: 5 - 10 år: 5 - 99 år: 8 - 12 år:

Solsorten Tandfeen FLYV Pinocchio

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 - 12 år:

Store og lille Claus

Randers Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 7 - 13 år: 12 - 99 år:

Hattemågen Kærlighed Juletræets hemmelighed En heldig kartoffel En lille ny Dronning af disen Forræder

I begyndelsen var Begyndelsen JA JA NEMLIG Den Sandfærdige Bretning om de 3 Små Grise (U) Cirkus inHabitus Ivalus første Sang Skønhedsmaskinen (U) (G) Paradis

S Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9 - 12 år: 8 - 99 år:

Myrepostyr (U) Banket for bier (U)

Seidlers SENSORIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 4 - 7 år: 8 - 70 år: 13 - 70 år:

Voks skoV - for de mindste (U) (G) Voks skoV (U) (G) Å vil liv (U) (G)

SexForumTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 12 - 16 år:

Sex - Krop - Give it Up!

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2 - 6 år: 8 - 12 år:

Se lige her Rejsen

Teatret Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 12 - 112 år:

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 2 - 5 år: 5 - 11 år:

R

Dengang du var lille Små blå sko

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Papirskoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2 - 7 år:

Luk op... Om lidt er alting nu Romeo og Julie Rejsen Paradis

Mariehønen Evigglad MOR

Svanen - Dansk- Tjekkisk Dukketeater. . . . . . 238 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Kejserens nye klæder (U) David og Goliath Klods-Hans (U) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Djævelens tre guldhår Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 ½ - 4 år:

8

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

At Være For Lille


Alle teatre – alfabetisk T

W

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 7 - 99 år: 13 - 99 år:

Alting er mit Hey Lin

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 4 - 8 år: 14 - 16 år:

KARIUS & BAKTUS STAV TIL SEX

Wunschmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 5 - 10 år:

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7 - 99 år: 7 - 14 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5 - 10 år: 7 - 99 år: 12 - 99 år:

Mosters Monster Arternes Oprindelse Dracula

De Tre Tanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 3 - 12 år:

De Tre Tanter - en musikforestilling (U)

Freddy forestillingerne Woopsy Emanuels historie

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 1 - 5 år: 2 - 5 år: 4 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 9 - 99 år:

Blåt Barn DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT GREV GRIS (U) Juleevangeliet OM IKKE AT BLIVE ÆDT Odysseus (U)

Ilt Det' klasse Historien om V Sne og sand Max dig op! Mand til mand

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2 - 9 år: 7 - 99 år:

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4 - 10 år: 6 - 12 år: 15 - 99 år:

FARVEL FUGL (U) (G)

Far til vejrs med Alfons Åberg Mio, min Mio (S)

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 ½ - 5 år: 6 - 12 år:

Hvad er det? Ai - Ai - Ai!

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3 - 7 år: 6 - 99 år: 12 - 99 år:

(H)JUL JUMP - RAW EDITION (U) HUMANOID

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 100 år:

OP Ægget / Den lunefulde måne Kom ind i min nat En rigtig nisse Som søstre vi dele Den røde rejsekuffert (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 0 - 18 år: 10 - 12 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

Hvidovre Teaterfestival (S) Kongerne på Vestegnen (S) (U) (G) E-Rasmus (S) Zappa (S)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. 10

KONVERTERINGSNØGLE

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR


For de allermindste A

G

AniMaNi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 - 6 år:

Frederik

Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 0 - 4 år: 0 - 4 år: 0 - 99 år:

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 0 - 3 år: 0 - 4 år: 0 - 4 år:

1-2-3-nU... RUNDT OG RUNDT sTORT & Småt

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 - 9 år: 3 - 8 år:

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 - 7 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Stop op, hop SneØjne Gul Kasse (U) (G)

Fra Mig til Dig

Teater Hund & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2 - 5 år:

Eventyrlig Klang (U)

OpdagElse

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 ½ - 5 år:

B Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 6 år: 2½ - 6 år: 3 - 8 år:

JUHU det er regnvejr CIRKEL Faster Lizzies Jul

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 3 - 6 år:

indeni (U) suttog nielsen og fisk (U)

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 6 år:

Verdens mindste historie To i et hus - og en mus

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 0 - 4 år: 1 - 4 år:

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ½ - 3 år: ½ - 3 år:

Pelzz B-bumm

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 - 5 år: 2 - 6 år:

Aftryk Vejen rundt

C

Spillenissen

K

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1½ - 4 år: 2 - 6 år:

[pAp]-[kAs]

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 - 5 år:

CAT børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2 - 9 år:

Far til Vejrs med Alfons Åberg

F

Kom dans med mig (S)

Teater LivetsLone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3 - 6 år:

Racersneglen Robert

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 0 - 4 år:

Teatret FAIR PLAY (en del af Sjællands Teater). 88 2 - 5 år:

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2 - 6 år:

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2 - 6 år:

Antons sten

Teatret fyren og flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 106 1½ - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Fusskopf (U) (G) Tommelise (U) (G) Hos Andersen (U) (G)

Forvandling

Julemandens Gave

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . . 170 2 - 6 år: 2 - 6 år:

Skibet er ladet med... GRO

Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . . 173 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Fyrtårnet (S) Pinocchio (S)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de allermindste Teater MY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2 - 5 år:

Om lidt er alting nu

O

0 - 18 år:

Hvidovre Teaterfestival (S)

Z

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år:

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP TRIP TRAP TRÆSKO (U) SIKKEN SÆK (U) GUBBEN OG ÆSLET (U)

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2 - 9 år:

Far til vejrs med Alfons Åberg

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

P

½ - 5 år:

Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3 - 6 år:

Vejrhanen

Papirskoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2 - 7 år:

Lyt til træerne (U)

R Randers Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

Hattemågen Kærlighed Juletræets hemmelighed En heldig kartoffel En lille ny

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 1 - 3 år: 2 - 5 år:

Luk op... Om lidt er alting nu

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

Dengang du var lille Små blå sko

S Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 2 - 6 år:

Se lige her

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 2 - 5 år:

Mariehønen Evigglad

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 ½ - 4 år:

At Være For Lille

T Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 1 - 5 år: 2 - 5 år:

Blåt Barn DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

12

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

OP Ægget / Den lunefulde måne

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Hvad er det?


For de små C:A dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

A

6 - 9 år:

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

Den standhaftige tinsoldat Kejserens nye klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen Trolde Bethlehem

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 - 9 år:

Det Bimler og Bamler

AniMaNi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 - 6 år:

Frederik

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 - 7 år: 3 - 7 år: 4 - 10 år:

2 - 9 år: 3 - 11 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Boris og den glade løve (U) Hovhov...nå (U) (G) Mito & Dito (U) Juleballaden

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 - 8 år: 4 - 10 år:

Eventyrlig Klang (U) De 4 Ønsker (U) Lunas Farmor

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 - 10 år:

Lille Frø Mustafas Kiosk

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ballonrejsen

Figaros/Den Ny Opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 - 9 år:

Fyrtøjet

Flyvende prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3 - 8 år: 3 - 9 år:

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 - 8 år: 5 - 12 år: 5 - 99 år:

Alfons Åberg Mis med de blå øjne Verdens rigeste Tosse

F

3 - 8 år:

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Hele Sandheden

Metamorfose (U) GræshoppeSalsa (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5 - 99 år:

I Guder! (U)

Teatret fyren og flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 106 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Alice i Eventyrland

B

Tommelise (U) (G) Hos Andersen (U) (G) Den lille Havfrue Nattergalen (U) klodshans (U) (G)

Badut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3 - 7 år:

Stor Større Størst

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 8 år:

Faster Lizzies Jul

Balsamique Théatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 - 9 år:

En Grim Ælling

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 10 år:

To i et hus - og en mus Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3 - 6 år:

I virkeligheden!

G Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 0 - 99 år:

Glad Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 - 100 år:

CAT børneteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 2 - 9 år:

Far til Vejrs med Alfons Åberg

VIVALDIS (U) (G)

H HeartBeat Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4 - 110 år:

Lods Hans (U)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2 - 7 år:

Fra Mig til Dig

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5 - 99 år:

C

Gul Kasse (U) (G)

Nissepigen der blev væk

Gi en historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 3 - 10 år:

På Havets bund (U) (G)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4 - 10 år: 4 - 10 år:

PUDEMIN - en sofagyser (U) CHICKS (U)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 4 - 8 år:

TYS TYS (U)

I

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 94 år: 3 - 99 år:

MishMash International Theatre Company. . . . 177 6 - 10 år:

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år:

Den grimme ælling Tommelise Mus og venner Så du lyden? Eddy Spaghetti Dyt, Båt og Kling Klang

Næsen (U) (G)

Mit Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 3 - 7 år: 3 - 9 år:

Lotte og nissen. Hvis jeg var EN HUND

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

K

3 - 9 år: 3 - 9 år:

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5 - 11 år:

Pænt Godddag (U)

4 - 99 år:

Peddersen og Findus Rævejagten (U)

3 - 6 år:

2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Muldvarpen og huset der kom og gik Ønsk! Carmen og Casper

3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år:

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 2 - 5 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Hurtige fødder (S)

Teater LivetsLone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3 - 6 år:

4 - 11 år: 5 - 12 år:

50 Farlige Ting (U) Kaboom (U)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

Nissemor og Kanelia i julenød Juletrolderier På sporet af julen Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello Julefis med Trille og Tralle

4 - 8 år:

Vikingernes Konge (U)

M

KAT · FUGL · FISK

P Parkteatret-Frederikssund kommunes egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 3 - 8 år:

Fru Strid

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 4 - 100 år:

TYREN Ferdinand

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4 - 8 år: 5 - 10 år: 5 - 99 år:

Teater Lux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5 - 10 år:

GUBBEN OG ÆSLET (U) BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKELIGE BONDE

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Racersneglen Robert

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Kamelen kom til sidst Frejas flammer Palle P og perlen

O

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4 - 10 år:

Der var engang ...

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

God jul, Cirkeline Cirkelines Museskole

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Knudsen og Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Solsorten Tandfeen FLYV

R De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4 - 100 år: 4 - 100 år: 4 - 100 år: 5 - 100 år:

14

Mito og Dito (U) Juleballaden

Microcosmos Anima Vild Englene i Sneen

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år:

I begyndelsen var Begyndelsen JA JA NEMLIG Den Sandfærdige Bretning om de 3 Små Grise (U)


For de små S Seidlers SENSORIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 4 - 7 år:

Voks skoV - for de mindste (U) (G)

Svanen - Dansk- Tjekkisk Dukketeater . . . . . . 238 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Kejserens nye klæder (U) David og Goliath Klods-Hans (U) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Djævelens tre guldhår Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

T Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 4 - 8 år:

KARIUS & BAKTUS

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5 - 10 år:

Mosters Monster

De Tre Tanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 3 - 12 år:

De Tre Tanter - en musikforestilling (U)

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4 - 10 år:

Freddy forestillingerne

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3 - 7 år:

(H)JUL

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 100 år:

Kom ind i min nat En rigtig nisse Som søstre vi dele Den røde rejsekuffert (U)

W Wunschmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 5 - 10 år:

FARVEL FUGL (U) (G)

Z Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 2 - 9 år:

Far til vejrs med Alfons Åberg

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

A

4 - 10 år:

AKUT360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8 - 100 år:

ZENOBIA

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 7 - 12 år: 8 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år:

Orla Frøsnapper Brødrene Løvehjerte solo Den halve papdreng Abehånden

D Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5 - 100 år: 6 - 100 år:

Den lille Pige med Svovlstikkerne Godmorgen Sol

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3 - 11 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år:

Boris og den glade løve (U) Hovhov...nå (U) (G) Mito & Dito (U) Juleballaden

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5 - 12 år: 5 - 99 år:

6 - 99 år:

Musikanterne (U)

F Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 - 10 år:

Mustafas Kiosk

Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8 - 12 år:

VÆK

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år:

De 4 Ønsker (U) Lunas Farmor

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 - 10 år:

Professoren og genbrugsmaskinen Tam Vild (U)

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 - 12 år: 6 - 12 år:

Verdens rigeste Tosse

Alice i Eventyrland

I Guder! (U) Bjowulf (U) Absalon (U) Face it! (U) Holger (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 6 - 13 år: 6 - 14 år: 6 - 12 år:

B Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Den store bog om at blive væk Balalajka Ouverture / Grande Finale (U) (G) Solo for to

Nu Kan Alting Ske Bitre Brødre Bedre Helt Næste Gang

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . 105 6 - 11 år:

Prinsesse Caraboo

Teatret fyren og flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 106 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Den lille Havfrue Nattergalen (U) klodshans (U) (G)

Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . 65 6 - 99 år: 6 - 99 år:

The Bodyguards (U) (G) Rødhætte og Ulven (U) (G)

Ensemble Blæst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6 - 100 år:

Gazart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5 - 99 år:

I SKOVEN

Teatret Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . 72 5 - 105 år:

G

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 - 100 år: 9 - 100 år: 9 - 100 år:

BIRDY (U) (G)

Britta Blue & Barock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 5 - 11 år:

Danmarksbilleder med Hr. Jazz og Frk. Klassisk

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon Vil du gemmes eller glemmes Jeg kan bedst li' når du er her

H

C Cantabile 2 - Sanseværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7 - 14 år:

16

En hel er en halv og to kvarte

I Stilhedens Favn

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 - 120 år: 5 - 120 år:

Historien om Tigeren af Dario FO (U) De Fremmede (U)


For de lidt større HeartBeat Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4 - 110 år:

Lods Hans (U)

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5 - 99 år: 8 - 12 år:

M Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4 - 100 år: 4 - 100 år: 4 - 100 år: 5 - 100 år:

Nissepigen der blev væk Grevens Fejde (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 4 - 10 år: 4 - 10 år:

PUDEMIN - en sofagyser (U) CHICKS (U)

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 94 år: 3 - 99 år:

Teater Hund & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 - 12 år: 5 - 12 år:

TÆNK engang! (S) Hadegaven (S)

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 6 - 10 år:

AT TÆLLE

Microcosmos Anima Vild Englene i Sneen Mito og Dito (U) Juleballaden

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 7 - 12 år:

OTTO

N Teater Next. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

K

6 - 120 år:

Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6 - 12 år:

Norden Rundt (U)

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5 - 11 år: 6 - 10 år: 6 - 13 år:

Pænt Godddag (U) Sælkvinden (U) Når bladene falder

Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6 - 11 år: 7 - 12 år: 9 - 109 år:

Spoiiiiiiiiing

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8 - 99 år: 8 - 99 år:

Ikke et ord Helt Udenfor

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 5 - 99 år:

Oh solo mig (U) (G)

L Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9 - 13 år:

morfarMORFARmorfar

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 4 - 11 år: 5 - 12 år:

50 Farlige Ting (U) Kaboom (U)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år: 5 - 13 år:

Villads fra Valby - sikker i trafikken Vitello Julefis med Trille og Tralle Sværdet i stenen

Teater Lux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5 - 10 år:

Vikingernes Konge (U)

Kan du fløjte Johanne Alting er mit

O

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6 - 10 år:

Den Lille Prins

ALTING ER MIT SÅ ER DET ENDELIG HJUL VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6 - 11 år:

VINDROSE (U)

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6 - 100 år: 6 - 100 år:

MAGISKE JEKYLL - I fars fodspor (U) JEKYLL ON ICE (U)

PARADOX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 8 - 13 år:

Mor og Maskinen (U)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 4 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

TYREN Ferdinand To BE Romeo & Juliet (U) King Lear (U) Othello (U)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5 - 10 år: 5 - 99 år: 8 - 12 år:

Tandfeen FLYV Pinocchio

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 6 - 12 år:

Store og lille Claus

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de lidt større De Tre Tanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

R

3 - 12 år:

Randers Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 7 - 13 år:

Dronning af disen

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4 - 10 år: 6 - 12 år:

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 8 - 12 år: 8 - 12 år: 8 - 12 år:

Romeo og Julie Rejsen Paradis

Den Sandfærdige Bretning om de 3 Små Grise (U) Cirkus inHabitus Ivalus første Sang Skønhedsmaskinen (U) (G) Paradis

Freddy forestillingerne Woopsy

Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 4 - 12 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5 - 10 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år:

De Tre Tanter - en musikforestilling (U)

GREV GRIS (U) Juleevangeliet OM IKKE AT BLIVE ÆDT

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6 - 99 år:

JUMP - RAW EDITION (U)

V

S Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9 - 12 år:

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 4 - 10 år: 4 - 100 år:

Myrepostyr (U)

Som søstre vi dele Den røde rejsekuffert (U)

Seidlers SENSORIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8 - 70 år:

Voks skoV (U) (G)

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 8 - 12 år:

Rejsen

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 5 - 11 år:

MOR

Svanen - Dansk- Tjekkisk Dukketeater . . . . . . 238 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Kejserens nye klæder (U) David og Goliath Klods-Hans (U) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Djævelens tre guldhår Nattergalen Eventyret om dronning Dagmar

Wunschmachine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 5 - 10 år:

FARVEL FUGL (U) (G)

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7 - 99 år: 7 - 14 år: 9 - 99 år:

Ilt Det' klasse Historien om V

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 7 - 99 år:

Mio, min Mio (S)

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

T

6 - 12 år:

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 7 - 99 år:

Alting er mit

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5 - 10 år: 7 - 99 år:

18

W

Mosters Monster Arternes Oprindelse

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Ai - Ai - Ai!


For de største A

D

Acting for Climate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6 - 18 år:

KIME

AKUT360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8 - 100 år:

ZENOBIA

American Drama Group Europe. . . . . . . . . . . . . 33 12 - 18 år:

THE WAVE (U)

Andre Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10 - 99 år:

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6 - 100 år:

DON GNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 13 - 99 år:

Teatret FAIR PLAY (en del af Sjællands Teater). 88 10 - 110 år: 12 - 112 år: 14 - 114 år: 14 - 114 år:

Den store krig og skuddene i Sarajevo I' de fucking bedste WELCOME TO THE INTERNET

UD MED KNUD PING-PONG DEN FØRSTE DRÅBE BLOD SOLDATEN

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 12 - 99 år: 14 - 99 år:

LIMBO

F

Teater Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 13 - 103 år: 13 - 103 år:

Tam Vild (U)

Romeo&Julie! (U) Macbeth

Bjowulf (U) Absalon (U) Face it! (U) Holger (U) Narcissus & Ekko (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

B

6 - 12 år:

Bedre Helt Næste Gang

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13 - 99 år:

KROP AMOK

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5 - 99 år: 5 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Ouverture / Grande Finale (U) (G) Solo for to Take away Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle -dans & fysisk teater. . . . . . . . . 65 6 - 99 år: 6 - 99 år:

The Bodyguards (U) (G) Rødhætte og Ulven (U) (G)

G Glad Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 14 - 100 år:

Granhøj Dans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 14 - 18 år:

FU-SoMe

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 8 - 100 år: 9 - 100 år: 9 - 100 år:

Teater BorderLine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 12 - 16 år:

DIT BLIK MIT SYN

ENSOMHED - det holder ikke i længden! (U)

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon Vil du gemmes eller glemmes Jeg kan bedst li' når du er her

H

C Cantabile 2 - Sanseværk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 7 - 14 år: 10 - 14 år:

I Stilhedens Favn På Mørkets Bund

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 13 - 100 år: 13 - 100 år: (U) 13 - 100 år:

TÆT PÅ (Bland selv tema) (U) TAG DIG SAMMEN (Skolefravær) DET` MIT LIV - ELLER ER DET? (Social kontrol) (U)

HamletScenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 12 - 16 år:

Hamlets Time

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5 - 120 år: 5 - 120 år:

Historien om Tigeren af Dario FO (U) De Fremmede (U)

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12 - 99 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

Jeg er Silas Den sommer far blev homo Offside

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største I

P

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 12 - 16 år:

DNA

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6 - 100 år: 6 - 100 år:

K Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 8 - 99 år: 8 - 99 år:

Ikke et ord Helt Udenfor

L

MAGISKE JEKYLL - I fars fodspor (U) JEKYLL ON ICE (U)

Parkteatret-Frederikssund kommunes egnsteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 12 - 98 år: 14 - 98 år:

Skibbykrøniken Hvortil min verden går

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 6 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 8 - 100 år:

Levende fortællinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 12 - 18 år:

Ellen - Velkommen til Helvede (U)

Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 12 - 18 år:

Verden er væltet

Live Art Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 10 - 99 år:

VIRAK revyen (U)

M

To BE Romeo & Juliet (U) King Lear (U) Othello (U)

R Randers Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 12 - 99 år:

Forræder

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 8 - 99 år:

MishMash International Theatre Company. . . . 177 12 - 99 år:

Romeo & Juliet (U) (G)

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 13 - 113 år: 13 - 113 år:

under huden FRONTLØBERNE

N

Paradis

S Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 9 - 12 år: 8 - 99 år:

Myrepostyr (U) Banket for bier (U)

Seidlers SENSORIUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8 - 70 år: 13 - 70 år:

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 11 - 99 år:

Tango

Voks skoV (U) (G) Å vil liv (U) (G)

SexForumTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

O

12 - 16 år:

Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 9 - 109 år: 11 - 111 år: 13 - 113 år: 16 - 116 år:

VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES TANGO #FREMTIDEN GÅDEKATALOGERNE

Sex - Krop - Give it Up!

Teatret Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 12 - 112 år:

Stakkels Teenager (U)

T

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

14 - 18 år:

13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Det førerløse menneske 4 EVER ROTTWEILER INGEN

13 - 99 år: 14 - 16 år:

Hey Lin

STAV TIL SEX

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7 - 99 år: 12 - 99 år:

Arternes Oprindelse Dracula

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 15 - 99 år:

20

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Emanuels historie


For de største Det lille Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 9 - 99 år:

Odysseus (U)

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6 - 99 år: 12 - 99 år:

JUMP - RAW EDITION (U) HUMANOID

V Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 10 - 12 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

Kongerne på Vestegnen (S) (U) (G) E-Rasmus (S) Zappa (S)

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 7 - 14 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Det' klasse Historien om V Sne og sand Max dig op! Mand til mand

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces. Den Røde Brochure – en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.drb.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre. Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk og

22

TEATERCENTRUM

publikummer – også meget gerne med børn og unge i målgruppen – før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder, at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk. Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig. KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende


sæsons forestillinger eller deltager på Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune. Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg: Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling. Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres.

Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes. På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt. Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere (dette kunne fx være medlemmer af de lokale KulturCrews) til nedtagning af scenografi m.v. være klar. Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på Facebook og/eller Instagram. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk – læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew www.scenen.dk – søg på aktuelle forestillinger www.drb.teatercentrum.dk – søg efter teater for børn og unge.

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Nørregade 26, 1. sal Tlf: +45 3530 4400 1165 København K info@teatercentrum.dk

www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk TEATERCENTRUM

23


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 24

TEATERCENTRUM


Festivaler …med teater for børn & unge

Aprilfestival – åbningsshow på Vendsyssel Teater 2019 . FOTO: SØREN K. KLØFT, TEATERCENTRUM

TEATERCENTRUM

25


26


17.-19. september 2021 FOTO © UNSPLASH.COM

27


NÆSTVEDS INTERNATIONALE

GADETEATERFESTIVAL

SÆT KRYDS I KALENDEREN

28

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.FASTERCOOL.DK · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK


APRIL

FESTIVAL - afholdes 27 . marts - 3 . april 2022 i Esbjerg Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

www .aprilfestival .dk 29


Festivaler …med teater for børn & unge

Aprilfestival – åbningsshow på Vendsyssel Teater 2019 . FOTO: SØREN K. KLØFT, TEATERCENTRUM

30

TEATERCENTRUM


KIME

En nycirkusforestilling om klima

Forestilling 2 cirkusartister, en operasanger og en danser bryder sammen under vægten af avisnyhederne om klimakrisen. Ud af afmagten spirer naturen og samarbejdet en KIME til håb.

Workshop (tilkøb) Hvordan kan du udfolde dit kreative potentiale for en bedre verden? Vi åbner kreativiten igennem dine sanser, værdier, gruppeakrobatik, dialog og reflektion.

Booking +45 22 11 43 15 actingforclimate@gmail.com Læs mere om hvem vi er på

www.actingforclimate.com refusionsgodkendt, samt støttet af

For de største

KIME Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ACTINGFORCLIMATE.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 20000/100

ACTING FOR CLIMATE

31


娀䔀一伀䈀 䤀 䄀

䘀漀琀漀㨀 倀漀甀氀 匀琀漀爀洀

䐀爀愀洀愀琀椀猀攀爀椀渀最 漀最 椀猀挀攀渀攀猀琀琀攀氀猀攀㨀 䄀渀搀爀攀愀猀 䐀愀眀攀

For de lidt større og de største

ZENOBIA Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

32 AKUT360

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

WWW.AKUT360.COM

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


pe & rama Group Euro American DTN e T Theatr

E V A W E TH UE

BY MORTON RH

IN ENGLISH LANGUAGE

Morton Rhue’s THE WAVE has become classic literature throughout central Europe. It is based on a true story that took place in an American high school in 1969 in which a teacher through an experiment attempted to demonstrate first-hand to the pupils how the Institution of fascism became so popular in the III-Reich. The pupils were forced to dress in a certain way, address him by his last name, and to feel part of a group of equals. The pupils were also encouraged to recruit members of other classes into the group known as THE WAVE and soon the whole school became involved. Within one short week the experiment had gotten out of hand and had to be terminated. Our production hopes to show that fascism as an evil ideology can take any form and raise its ugly head anywhere in the world.

Directed by Paul Stebbings Musical Director: John Kenny Producer: Grantly Marshall Organizers: ARTED NET

CAST

STAGE ADAPTATION

Jean-Paul Pfluger, Elizabeth Schenk, Enzo Benvenuti, Evan O’Hanlon, Joe Lindley

FOR EVERYBODY!

• Aimed at students from 11 years-old • The play can be performed in theatres / cultural centres / schools / outdoor spaces*

EDUCATIONAL BOOK

• Educational material about the author, literary topics, director’s notes and different kinds of exercises for students will available free of charge!

WORKSHOPS

• Our workshops focus on characterisation, creative movement, key scenes analysis, improvisation... either online or on site!

CONTACT US

info@artednet.com

WEBSITE:

www.artednet.com *For more information about prices have a look at the details below. If you are a theatre or a cultural producer, get in touch with us for a personalized quote.

For de største

THE WAVE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ARTEDNET.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9700/100 Pris/tilskuere:. 11000/200 Pris/tilskuere:.13000/300

AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE

33


ANDERSENs KUFFERT TEATER Tlf.: +45 30 66 58 28 www.andersens-kuffert-teater.com E-mail: kuffertteater@gmail.com

Bethlehem Det lille barn som vokser under Marias hjerte, bliver f dt i en verden, som er præget af flugt og angst. Historien er skrevet af Matthæus og er et smukt dukkespil i en fantastisk scenografi. Teater for b rn fra 3-9 år

Trolde Troldefamilien vågner e�er en lang vintersøvn. Tante er lbage fra Afrika og årets store eventyr begynder Teatervorestillingen spiller helt nede på jorden og giver tid til eftertanke. Teater for b rn fra 3-9 år

For de små

For de små

BETHLEHEM Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

34

For de små

TROLDE Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

KEJSERENS NYE KLÆDER Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


Kejserens nye Klæder Et lystigt eventyr om at ændre sit liv. Teater for b rn fra 3-9 år

Nattergalen En poetisk fortælling om ”sk nheden i det enkelte”. Teater for b rn fra 3-9 år

Konen i Muddergr ften En fantastisk leg med storhed og fald. Teater for b rn fra 3-9 år

Den standhaftige Tinsoldat Den lille historie om den store kærlighed. Teater for b rn fra 3-9 år

For de små

For de små

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

For de små

KONEN I MUDDERGRØFTEN

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60 Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 6400/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

35


ANDRÉ ANDERSEN SOLO

André tager publikum med tilbage til sin skoletid og hans lærers evner som historiefortæller! Ryk tæt sammen i frydefuld gru og mærk gyset når “manden” finder en abehånd foran døren. Hvordan er den havnet dér? Den kan jo ikke selv ha´ banket på....!? Instruktion: Martin Ammundsen

Kr men æver ik gard ke b iner iogra for a fmø lle v rke, indu er.

“Historien om abehånden, der uden krop og hjerne lever sit helt eget liv og møver sig ind hos vores hovedperson, er både skræmmende og opslugende.” “Vi sidder næsten konstant ... på kanten af stolen af rædsel og spænding” Morten Hede, Teateravisen.dk

For de lidt større

ABEHÅNDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

36

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRE ANDERSEN SOLO

WWW.ANDREANDERSEN.DK


b ro/ d re n e

lo/vehjer te solo Astrid Lindgrens forrygende fortælling om Jonathans og Tvebaks eventyrlige rejse til Nangijala

p u em so Lri

“GÅSEHUDSGODT FORTÆLLETEATER” “Super præcis i det kropslige udtryk ... milevidt fra en kedsommelig selvhøjtidelig fremtoning, går Andersen i kødet på eventyret.” “Med sikker timing og dynamiske skift ... fremstilles alle skikkelserne i eventyret.” Kirsten Dahl, Teateravisen.dk

Brøderene Løvehjerte Solo spilles ikke i København For de lidt større

BRØDRENE LØVEHJERTE SOLO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100

ANDRE ANDERSEN SOLO

37


ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Orla frø-

snapper André Andersen spiller sig fortællende igennem det store persongalleri i Ole Lund Kirkegaards fortælling om den cigaretrygende bølle, der ender som kanonkonge. Instruktion: Martin Ammundsen Scenografi: Christian Q. Clausen

“Det er nu hårdt at være lille. Vores by er fuld af bøller og dem kan man aldrig se på billederne af byen, de gemmer sig nemlig altid bag et eller andet, fordi de er bange for at nogen skal se dem. Den værste gemmer sig altid bag plankeværket.”

Kræver ikke biografmørke, men gardiner for alle vinduer. For de lidt større

ORLA FRØSNAPPER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

38

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100

ANDRE ANDERSEN SOLO

WWW.ANDREANDERSEN.DK


Andre forestillinger i 2021/2022:

Velkommen på nisseloftet. André har nisseblod i årerne og elsker at fortælle nissernes egne fortællinger. Vidste du f.eks. at Bimler og Bamler var to nisser der boede i kirkens klokketårn? Har du hørt om dengang de ville hjælpe julemanden? Du vil også fi fin nde ud af hvorfra nisserne fikk deres røde nissehuer og andre sandfi heder fra et hemmeligt nisseliv.

* Den store krig og skuddene i Sarajevo Om de to skud der startede krigen som alle troede ville slutte ved juletid - og om soldaten der leder efter sin gasmaske. *

Kræver ikke biografmørke, men gardiner for alle vinduer.

Den halve papdreng ...mor, far, papmor, papfar, halvsøster, ekspaphalvbror, en hel halvfamilie - og hvad er jeg selv i de ulige uger?

“Hver eneste fortælling har sin helt egen gode og stramme historie, der indgår som en selvfølgelig del af en flot disponeret helhed, hvor alt hænger sammen.” Randi K. Pedersen, Teateravisen.dk

*

O B S: FORESTILLINGER KRÆVER IKKE BIOGRAFMØRKE, MEN GARDINER FOR ALLE VINDUER.

EN NISS For de små

EFORTÆ

LLING

For de største

* André Andersen SOLO Gurrevej 292 B 3000 Helsingør solo@andreandersen.dk www.andreandersen.dk For de lidt større

DET BIMLER OG BAMLER

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

DEN HALVE PAPDRENG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRE ANDERSEN SOLO

39


AniMaNi præsenterer

- en musikalsk dukkeforestilling, med dukkespiller Astrid Kjær. Forestillingen bygger på Leo Lionnis børnebog fra 1967 af samme navn, og handler om musen Frederik, der ikke tager del i efterårets forråds indsamling. I stedet sidder han drømmende og kigger ud over markerne. De andre mus forstår ikke hvorfor han ikke deltager, men da vinteren kommer og musene i hulen har spist al forråd op, optræder Frederik for de andre med hvad han har indsamlet. Fortællinger om farver om sol og dufte får musene igennem den sidste strenge del af vinteren. Med musik, dukker og skyggespil fortælles historien om værdien i at bidrage med noget forskelligt, at vi ikke kan det samme, men at sammen kan vi meget mere. ”...Historien om den poetiske mus er både sød og interessant, fint formidlet og herligt varieret i sine virkemidler. Og Astrid Kjær Jensen formår at fortælle og lytte på én gang, så alle børnene blandt publikum må have følt sig både set og hørt...” Morten Hede, Teateravisen

Spil: Astrid Kjær Jensen Musik: Florian Hawemann Dukker: Juan Perez Escala Idé & Instruktion: Handmaids

info: WWW.ANIMANI.ORG For de allermindste og de små

FREDERIK Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

40

ANIMANI

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/50

WWW.ANIMANI.ORG

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de lidt større

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE

GODMORGEN SOL

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7800/80 Pris/tilskuere:. . 100/8600 Pris/tilskuere:. 200/13900

WWW.APOLLOTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7800/80 Pris/tilskuere:. . 120/9800 Pris/tilskuere:. 150/11400

APOLLO TEATER

41


TEATER APROPOS - SAMTIDSAKTUELT UNGDOMSTEATER DE SIDSTE 10 ÅR

Digitale krænkelser og jagten på likes I WELCOME TO THE INTERNET møder vi Emma, hvis verden bliver vendt på hovedet, da en video af hende ufrivilligt bliver allemandseje. Sammen med tre farverige guider føres publikum igennem en collage af fortællinger, der kommenterer og diskuterer overvågningssamfundet, vores konstante ”like-jagt” på de sociale medier og virksomheders interesser i de personlige oplysninger, vi bytter væk for at være en del af fællesskabet. WELCOME TO THE INTERNET er en eksplosiv forestilling, der viser virkeligheden, som den ser ud lige nu for de mange unge og voksne, der lever med nettet hver eneste dag. Jack Soleng, SSP Thisted: ’WELCOME TO THE INTERNET er et humoristisk, nærværende og tankevækkende teaterstykke, som tager publikum med på en karruseltur ud i den digitale ungeadfærd. Som en del af den forebyggende indsats i Thisted Kommune, hvor vi arbejder med at give børn og unge en ikke-krænkende digital kultur, inviterer vi alle elever fra 8. årgang og deres forældre til se forestillingen i fællesskab. Det giver et rigtigt godt afsæt til, at forsætte dialogen om det gode liv på nettet ude i hjemmene. Forestillingen er derudover et perfekt startskud på vores SSP-temadag for 8. årgang, hvor der arbejdes yderligere ind i de aktuelle dilemmaer WELCOME TO THE INTERNET rejser’.

Praktisk infomation Kontakt os for at høre nærmere om pris, turnéspecifikationer og mulige datoer for turné. Der gives rabat ved køb af flere forestillinger samme dag eller samme spillested. KONTAKT Marion Vick Tlf: 5120 1602 / kontakt@teaterapropos.dk www.teaterapropos.dk co. Teaterhuset Filuren Thomas Jensens Allé 2 8000 Aarhus C For de største

WELCOME TO THE INTERNET Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

42

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11400/100 Pris/tilskuere:. . . 9400/80

TEATER APROPOS

TEATERAPROPOS.DK


TEATER APROPOS - SAMTIDSAKTUELT UNGDOMSTEATER DE SIDSTE 10 ÅR

En hyldesttale til teenageren Tak til jer. I er jo helt geniale. Jeres energi er så vild – næsten lige så vild som jeres træthed. I går 100 % ind i alt det, som I gider, og lukker fuldstændig af for alt det, der er lort. I lever så meget lige nu, at I glemmer, hvor jeres blyant er - og finder den i jeres strømpe. I lever så meget lige nu, at I er ved at springe ud ad vinduet bare lige for at prøve det. Og så er I der for hinanden. Lige meget hvornår. I jeres venners øjne kan I alt, så fuck resten. Teenagere er et helt særligt folk med usete superkræfter. Midt i nedture, opture, lektiepres, voksenforventninger, fremtiden, kærlighed, hormoner, fritid, og tusinde følelser, forsøger de at finde svar på, hvem de er, og hvad livet består af. Uden at miste sig selv eller deres livsappetit. Det er en kraftpræstation i sig selv, og det skal hyldes. I’DE FUCKING BEDSTE er en hyldest til teenagere og deres superkræfter. En fejring af de år, hvor man næsten kan flyve. En festforestilling, hvor vi minder de unge (og alle os andre) om, hvor mange fantastiske egenskaber teenagere rummer.

Om Teater Apropos

VERDEN IMELLEM OS

Teater Apropos er støttet af Statens Kunstfond, Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og en række fonde. Vi har siden 2011 produceret refusionsgodkendt ungdomsteater med fokus på at undersøge ungdomsidentitet i Danmark. Det gør vi ved at producere scenekunst til unge og deres voksne, med noget på hjerte, af høj kvalitet, i øjenhøjde og med en usnobbet tilgang. Begge vores turnéforestillinger i sæson 2021/22 er skabt af:

For de største

I’ DE FUCKING BEDSTE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11400/100 Pris/tilskuere:. . . 9400/80

TEATER APROPOS

43


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 44

TEATERCENTRUM


Art h o t e l t u r n e rer i sæso n e n 2 1 /2 2 m e d t r e f o r e s ti l l i n g e r for de t mi n dste publikum

RUNDT

og

RUNDT

NY

I det eventyrlige vasketeria bliver der prøvet og vasket tøj, og man ved aldrig helt, hvad der sker, når tøjet kommer i maskinen...

sTORT & Småt...

En fugl bliver tegnet og farvet orange. Fuglen begynder at bevæge vingerne og flyver op mellem skyerne...

1-2-3 nU...

Skyer der svæver over byer… en sommerfugl der ikke kan fanges…et æble man skal hoppe højt for at nå… vil du være med ? 1-2-3-nU…

Se videoer og billeder, hør musik, og læs mere om Teatret Arthotel og om forestillingerne på arthotel.dk

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - info@arthotel.dk For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

RUNDT OG RUNDT

STORT & SMÅT

1-2-3-NU...

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

ARTHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/50

ARTHOTEL

45


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald” Osvald er en lille nysgerrig snakkesalig abe, og Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle Pressen skrev : Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. Fint fortalt og med en skøn abe i centrum...

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov

En humoristisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie

Pressen skrev : Publikum er henrykte fra start til slut. Dette show er en fornøjelse for enhver...

Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille... Pressen skrev: "Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurligvis også giver svar.." "Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af ogmed:

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov Komponist: Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E FOR B Ø R N

Et musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

For de allermindste og de små

For de små og de lidt større

ABEN OSVALD OG JAKELMESTEREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

HOVHOV...NÅ

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

46

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

ASGUER ZAP SHOWTEATER

For de små og de lidt større

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5900/80 Pris/tilskuere:. . 6900/120

ZAPSHOWTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9600/150


Fasanvej 7 4300 Holbæk Fasanvej Fasanvej 77 4300 4300 Holbæk Holbæk Fasanvej 7 4300 Holbæk

tlf: 51296029 tlf; tlf; 51296029 51296029 tlf: 51296029

Mito & Dito: Et stykke om dit og mit Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 3 - 90 årige PRESSEN SKREV: ” Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende papkasse-show ” ” et rørende og originalt stykke klovneteater ”

M I T O & D I TO

Denne side Co.produktioner: Mimeteatret & Zapshowteater

Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Et Juleshow for hele familien ”Juleballaden er en givende, overvældende og fuldstændig fantastisk forestilling... Thisted Bibliotek kan på det varmeste anbefale forestillingen " Med venlig hilsen Carl / Hurup bibliotek Se flere anmeldelser på hjemmesiden.

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt klovne-nissen Zap og mime-nissen Zip i forvejen. Og er der noget de kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf ( ham med den røde tud ) nu kan finde vej ?

Et Juleshow,krydret med gøgl og julens sange.

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk

Vi turnerer hele året i hele Danmark og resten af verden Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå / Mito & Dito / Boris og den glade løve For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MITO & DITO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

JULEBALLADEN Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5950/140

ASGUER ZAP SHOWTEATER

47


Teatret Aspendos Eventyrlig Klang (3-8 år) Engang var Benjamin på en rejse. Pludselig hørte han en fjern og mystisk klang. Når man lytter til den musik, bryder fortællingerne frem af sig selv – alle med en eventyrlig klang ... både de som er eventyr, de som er digtet så de ligner, og de som er grebet ud af virkeligheden ...

De Fire Ønsker (4-10 år) Et eventyr fuld af magi, løgn og bedrag! To familier har hver deres måde at modtage fremmede. Hvad får de mon til gengæld for deres gæstfrihed, eller mangel på samme? Hvem er den mystiske fremmede? Og findes der virkelig køer med 4 horn?

For de allermindste og de små

For de små og de lidt større

EVENTYRLIG KLANG

DE 4 ØNSKER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

48

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/60

WWW.ASPENDOS.DK


info@aspendos.dk

20761830

www.aspendos.dk

Lunas Farmor (fra 5 år) Året hvor alt forandrer sig. Luna er ked af det. Lægerne kan ikke længere gøre Farmor rask. Der er ikke noget påskeæg, for der er ingen at sende gækkebrev til. Men Farfar tager Luna på skødet. Luna kan ligesom mærke Farmor – inden i. Det år opdager Luna, at man kan smile, mens man græder …

Nye er ing forestilvlej på e

d g Dale 2021 nnebro a n re D e a m D re som Premie aards d Kirkeg Ole Lun Alber to 2022 prim Premiere

Fælles for alle forestillinger Der tilbydes workshops og/eller undervisningsmateriale. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Kniber det med plads, finder vi ud af det. Rabat ved flere forestillinger på samme opsætning. Vi har også fortælleforestillinger for voksne (i formidlingsordningen). Yderligere information: Tlf. 20 76 18 30, info@aspendos.dk, www.aspendos.dk

For de små og de lidt større

LUNAS FARMOR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/60

TEATRET ASPENDOS

49


ASTERIONS

HUS ALICE I EVENTYRLAND En hyldest til ufornuften, fantasien og anarkiet. Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske. “Kostumedesignet af Susan Marshall er fremragende, og de fysiske karakteriseringer af Tilde Knudsen er soleklare” Morten Hede Teateravisen

Fra 5 år og op

Medvirkende: Tilde Knudsen Kostumier: Susan Marshall Instruktør: Peter Kirk Komponist: Klaus Risager

også i en s e d n fi n ge op. Forestillin a 3 år og r f å m s e rd version fo

Vi turnerer stadig med forestillingerne Jason og Medusa for de små og Iliaden, Mit Rum og Min Odyssé for de store Se mere på: www.asterionshus.dk

For de små og de lidt større

ALICE I EVENTYRLAND Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

50

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

WWW.ASTERIONSHUS.DK


Magt, begær, mord og skyld - alt er som du kender det, og alligevel er intet som du forventer når Asterions hus har haft fingrene i Shakespeares Macbeth.

MACBETH

“Samspillet er som altid vældig fysisk, og de to fungerer, så det gnistrer på scenen.” Gudrun Hagen, Teateravisen

Fra 14 år og op Tilde Knudsen & Peter Kirk Instruktør: Emil Hansen

ROMEO&JULIE!

Asterions Hus har gabt over Shakespeare og den største kærlighedshistorie nogensinde. Det er der kommet en rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling ud af. ”Opsætningen er et koncentrat af den betingelsesløse vidunderlige første kærlighed, der folder sig ud ed ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.” –Randi K Pedersen, Teateravisen *****

Fra 12 år og op

Tilde Knudsen & Martin Ammundsen Instruktører: Emil Hansen & Peter Kirk www.asterionshus.dk Tlf: 32570808, info@asterionshus.dk Teater Møn, Klintholm Havnevej 52 Borre &. Teaterøen Refshalevej 320 København Asterions Hus modtager tilskud fra STATENS KUNSTFOND Alle forestillinger er refusionsberettigede For de største

For de største

MACBETH Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ROMEO&JULIE! Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10500/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150

ASTERIONS HUS

51


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

52

TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


STOR

STØRRE

STØRST Stor større størst er en humoristisk og poetisk klovneforestilling om Frk. Lange, der får storhedsvanvid! karina@badut.nu ∙ www.badut.nu ∙ tlf. 28 35 36 43 For de små

STOR STØRRE STØRST Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BADUT.NU

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/70

BADUT

53


3-6 ÅR

2,5-6 ÅR

JUHU CIRKEL DET ER REGNVEJR

Er det sjovt at børste tænder? Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under dine tæer? Og...er solen egentlig altid bagved skyen? JUHU det er regnvejr er en nonverbal forestilling for alle der vil overraskes over dagligdagens uventede magi. En poetisk komikboble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter grænser. Medvirkende: Sofie Pallesen Idé: Pallesen & Weinkouff Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Koreograf: Sofie Pallesen Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund

TEATER

BAGLANDET For de allermindste

Medvirkende & idé: Sofie Pallesen Komponist: Thomas Dinesen Koreograf: Sofie Pallesen Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund Coproduktion med TEATRET MASKEN Vores forestillinger er fysiske, musikalske, universelle og involverer publikum direkte.

Tro flytter bjerge – Teater Baglandet flytter dig!

For de allermindste

JUHU DET ER REGNVEJR

CIRKEL

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

54

CIRKEL er en forestilling som leger med de uendelige kredsløb i naturen, i hverdagslivet og i dyr. Sofie Pallesen oplever sjove og pudsige hverdagsmirakler i en musikalsk, nonverbal forestilling med masser af bevægelse. Cirkelbevægelsens universelle skønhed er inspiration til forestillingen, som kan opleves på flere planer af de 2,5 til 6- årige.

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70 Pris/tilskuere:. . . 9000/90

TEATER BAGLANDET

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

WWW.TEATERBAGLANDET.DK


13-99 ÅR

3-8 ÅR

KROP AMOK

KROP AMOK handler om alt det spændende og forunderlige der sker i teenageårene, når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål? OM at være usikker og forvirret OM søvn og ensomhed OM det drengene ikke ved om pigerne …og det pigerne ikke tør spørge drengene om

KROP AMOK handler om at overleve skiftet fra barn til voksen Medvirkende: Sofie Pallesen og Jesper Pedersen Idé: Pallesen & Weinkouff Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund Koreograf: Sofie Pallesen Musik: Sys Bjerre For mere information, priser og turnéoplysninger:

FASTER LIZZiES JUL

I Faster Lizzies køkken står alt stille. Vejrudsigten melder om sne juleaften, men julehumøret vil ikke indfinde sig, for Misser er væk. Overalt er der skuffer og låger, som lokker og gemmer på alle mulige spændende sager. Dufte, lyde, musik, hemmeligheder, Lizzies julehjerte og julemagi.

Alt kan ske i Faster Lizzies køkken.........så glæd jer! Medvirkende: Susanne Bonde Idé & instruktion: Solveig Weinkouff Manuskript: Bonde, Pallesen og Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund Koreografi: Susanne Bonde / Sofie Pallesen Lyddesigner Gregers Kjar Coproduktion med HIMMERLANDS TEATER

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

www.teaterbaglandet.dk Kontakt: tel. +45 52 25 17 07

For de største

For de allermindste og de små

KROP AMOK Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 10000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FASTER LIZZIES JUL Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11000/100 Pris/tilskuere:. 16000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70 Pris/tilskuere:. . . 9000/90

TEATER BAGLANDET

55


EN GRIM ÆLLING frit efter H.C. Andersen

Den grimme ælling, vi kender ham alle. Vores lille helt der atter og atter må bukke nakken for dem som tror sig vigtigere end ham. Lone Nedergaard inviterer os ind for at genopleve eventyret og mærke det rørende. Med sin smukke stemme fanger hun os ind i historiens personer, ind i en overraskende teaterform med silhouetter, crankiebox og skyggeteater. En forestillingen om hvordan den grimme ælling kæmper for at bibeholde sit mod og styrke til at kunne stå imod den onde sarkasme han til stadighed konfronteres med for til slut at genfinde sin værdighed.

En Grim Ælling har spillet på turné i Frankrig siden sin premiere i 2017. Forestillingen har spillet på Den Internationale Dukketeaterfestival i Charleville.

Instruktion og bearbejdelse af H.C. Andersens eventyr: Lone Nedergaard og Jean-Pierre Lescot Skuespiller og dukkefører: Lone Nedergaard

BALSAMIQUE THÉÂTRE

Forestillingen har modtaget støtte af Région Occitanie Pyrénées-Méditérannée. Balsamique Théâtre er støttet af Conseil Départemental du Lot og La Ville de Figeac.

2, Bd Pasteur 46100 Figeac Frankrig

balsamiquetheatre@gmail.com 0033 - 6 84 35 10 31 0033 - 6 07 51 54 07

Design: www.radesign.dk

En forestilling med smerte og poesi.

For de små

EN GRIM ÆLLING Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 39 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

56

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80

BALSAMIQUE THÉATRE

WWW.BALSAMIQUETHEATRE.COM

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Sæson 2021/22

Barkentins Teater ”Indeni” Lysten til at kravle, lysten til at gå, lysten til at springe, lysten til at plaske, lysten til at opleve. Et par gummistøvler går hele vejen ud i den forunderlige verden. Forestillingen er skabt af:

Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen.

”Suttog” Suttog er en sort-hvid stum forestilling for de mindste. Den handler om de vigtigste ting i livet, nemlig at blive holdt af, holde af, holde om og holde ved. En forestilling om de nære ting. Forestillingen skab af:

Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard.

Fælles for de to forestillinger:

4900 kr. Eksl. Moms ved 30 børn (voksne tælles ikke med) Varighed 30 minutter.

“Nilsen og Fisk” En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspiller sig, ved hjælp af dagligdags ting i nye roller. Forestillingen er skabt af

Ole Barkentin Lauritzen

5400 kr. Ekls. Moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Fælles: Alle forestillinger er refusions godkendt, kræver ikke mørkelægning, minimum 2,20 meter til loft og kan spilles i åbne biblioteker i åbningstiden. Se på vores hjemmeside -og se alle vores aktivieteter

B a r k e n T i n s

T e a T e r

Tlf. 24 48 90 30 • mail ole@barkentins-teater.dk • www.barkentins-teater.dk For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

INDENI

SUTTOG

NIELSEN OG FISK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BARKENTINS TEATER

57


Teatergruppen

BATIDA

Rentemestervej 25 A 2400 København NV Telefon 38103609 info@batida.dk www.batida.dk

BALALAJKA ALDER: 8-12 ÅR

En komedie fra Rusland

Den faderløse Vanja spiller balalajka. Han møder den blinde børnehjemspige Svetlana, der spiller harmonika og kan se med fingrene. Birketræer, snestorme, en brysk kommissær og en sentimental forstanderinde. Og hvorfor hylede ulvene den aften Vanjas far forsvandt?

For de lidt større

BALALAJKA Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 100 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

58

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/100 Pris/tilskuere:. . 9850/120

TEATERGRUPPEN BATIDA

WWW.BATIDA.DK


TAKE AWAY

Komisk, tankevækkende og musikalsk

ALDER: FRA 10 ÅR

Fra en lille idealistisk takeaway-restaurant sælges byens bedste – og sundeste burgere. Udsøgt lækre og populære. Og alt overskuddet går ubeskåret til beskyttelse af truede dyrearter! Sådan ser det tilsyneladende ud – og det er den udgave af virkeligheden, den ene halvdel af publikum ser. Den anden halvdel af publikum befinder sig på den modsatte side, inde i det snuskede køkken. Her udspiller der sig en helt anden og langt mere suspekt historie. Efter en halv time bytter publikum plads og historien spilles en gang til så alle brikkerne til slut falder på plads. Og dog… til sidst... Nej, det skal ikke afsløres her.

For de største

TAKE AWAY Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11000/120 Pris/tilskuere:. 13500/150

TEATERGRUPPEN BATIDA

59


DEN STORE BOG OM AT BLIVE VÆK ALDER: 5-10 ÅR

Hvis nogen andre, f.eks. ens søster, bliver væk, er det helt forfærdeligt. Men hvis man så også selv bliver væk, mens man leder efter den der først blev væk, er det endnu værre. Eller måske endnu mere eventyrligt! Det er i hvert fald sådan det er i denne her historie! TEATERAVISEN.DK SKREV: ”Batida har lavet en musikalsk og fængende forestilling om frygten for det ukendte hos både børn og voksne”

Spaghetti

ALDER: 3-8 ÅR

Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de spaghetti efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt sulten, vil gerne spise med. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt finder sammen. Om der er musik i denne lille perle? Masser – og tre aktører der spiller den selv.

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

DEN STORE BOG OM AT BLIVE VÆK

SPAGHETTI

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 55 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

60

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9700/100 Pris/tilskuere:. . 9850/125

TEATERGRUPPEN BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

WWW.BATIDA.DK


Verdens mindste historie ALDER: 1 ½ -4 ÅR

Så lille at kun virkelig små mennesker kan forstå den Et musikalsk møde mellem en pige og en pingvin. Den ældgamle historie om at stå overfor det ukendte – og lære at elske det. To charmerende skuespillere sørger for, at det unge publikum, der måske oplever teatret for første gang, får appetit på mere.

SOLO FOR TO

Orkestermedlemmerne melder fra et for et. Dirigenten står tilbage med den mest talentløse af dem alle. En hjertegribende, urkomisk historie om brødre. Teatravisen.dk skrev: ”En varm, charmerende og ualmindelig vellykket klovnekomedie for hele familien.”

ALDER: FRA 5 ÅR

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

For de lidt større og de største

VERDENS MINDSTE HISTORIE

SOLO FOR TO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/40 Pris/tilskuere:. . . 6950/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

TEATERGRUPPEN BATIDA

61


TO I ET HUS og en mus Om at overvinde venskabets vanskeligheder. Betty og Benny er de allerbedste venner. Den ene har styr på det hele. Den anden kan ikke huske fra næse til mund. Det giver husspektakler på alle etager. Men musen er heldigvis hævet over det hele, og finder på noget så balladen får en lykkelig udgang. En duet for trompet og harmonika – blandt andet… ALDER: 2-6 ÅR

Ouverture ALDER: 5-99 ÅR

Grande Finale

Ouverture er en komisk og poetisk historie om livet i et besynderligt orkester.

Det er så yndigt at ALDER: 5-99 ÅR følges ad – for fuld musik. Orkestret er blevet hyret til den store dag, men brudeparret er endnu ikke dukket op.

For de allermindste og de små

For de lidt større og de største

TO I ET HUS - OG EN MUS

OUVERTURE / GRANDE FINALE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

62

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80

TEATERGRUPPEN BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15250/200

WWW.BATIDA.DK


Manden de kaldte Rolex

En østeuropæisk diktator. En talentfuld maler. En vidunderlig kvinde og hendes kæmpestore, støjende familie. ALDER: FRA 12 ÅR

LILLE T og de forbudte ALDER: 4-9 ÅR bamser

Hans ører var store som rabarberblade. ”Stakkels mig med den søn” jamrede hans far. Men Lille T kunne høre både jordbær og stjerneskud. En dag hørte han noget usædvanligt. TEATERAVISEN.DK SKREV: “Bedårende bamseblues.”

ABEN OSVALD

ALDER: 3-8 ÅR

Egon Mathiesens børnebogsklassiker i Batidas musikalske udgave. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble. Men æblet skal Den Store have, og Osvald skal bare varte ham op hele tiden. En skønne dag bliver det Osvald for meget…

For de små og de lidt større

For de største

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER

MANDEN DE KALDTE ROLEX

ABEN OSVALD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 100 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80

For de små og de lidt større

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13500/125 Pris/tilskuere:. 14300/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7550/80 Pris/tilskuere:. . 9500/100

TEATERGRUPPEN BATIDA

63


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 64

TEATERCENTRUM


DrilleNisser pa hJul DrilleNisser på hJUL, ruller rundt i “Rudolf Expressen” en el-drevet julepyntet kane. De driller børn og voksne og leger gemmeleg i gågader og butikker. Med en mistelten får de folk til at kysse hinanden og spreder dejlig julestemning med musik og bjældeklang ombord. Med små en-tilen interaktioner, kan børn få et ønske med til julemanden. Se mere info på teatretbeagle.dk

THE BODYGUARDS Forbered dig på VIP status, vantro og absurde sikkerhedstjek, når fire bodyguards rykker ud i offentligheden. The BodyGuards passer på alle uanset status. Et kærestepar, en fodgænger eller cyklist får pludselig VIP status og eskorteres et stykke vej gennemmængden. En hyldest til individet i fællesskabet og kroppen i byrummet. DON’T BE A NO BODY

Rodha tte & Ulven Et gadeteater eventyr

Ulven har ædt bedstemor og jager nu Rødhætte i en el-drevet seng. Men hvem æder hvem, hvad og hvorfor, i klimakampen? Om fristelser, grådige vaner og appetit på livet. Komisk gadeteater i et stærkt musikalsk og fysisk teaterudtryk. Kan også spilles som ”a driving streetact”. Støttet af Syddjurs Kommune og BUPL’s Solidaritets- og Kulturpulje

WORKshops

• FYSISK TEATER

Teatret Beagle skaber “tegneserie teater” i et overraskende, skarpt og fysisk visuelt scenesprog med forvandlende scenografier. Fyldt med komiske, absurde og poetiske historier.

• STAGEFIGHT • KREATIV DANS • KROPSSPROG • KONTAKT IMPRO

Teatret Beagle

Teatret Beagle | Bjørn W. Olesen | Godsbanen | Skovgaardsgade 3 | 8000 Aarhus C teatretbeagle@gmail.com | +45 20 29 96 77 | www.teatretbeagle.dk

Dans & fysisk teater

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

THE BODYGUARDS

RØDHÆTTE OG ULVEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

Reserveret til info-box Alle priser er i kr. og ekskl. moms

• KOMIK OG LEG

WWW.TEATRETBEAGLE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12600/300 Pris/tilskuere:. 10600/100

TEATRET BEAGLE -DANS & FYSISK TEATER

65


For de allermindste

AFTRYK Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

66

TEATER BLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/70

WWW.TEATERBLIK.DK


For de små

I VIRKELIGHEDEN! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 950 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/80

TEATER BLIK

67


For de allermindste

VEJEN RUNDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

68

TEATER BLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60

WWW.TEATERBLIK.DK


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

Vi ønsker jer god fornøjelse!

TEATERCENTRUM

69


I Skoven – En koncertforestilling

Her får I historien om, hvad der i virkeligheden skete, da Rødhætte besøgte sin bedstemor, og da den sultne ulv jagtede de Tre Små Grise. Rødhætte kommer den kloge lille gris til undsætning ... eller gør hun? Musikken er stemningsfuld, spækket med humor og fyldt med citater fra musikhistorien.

Eventyr for fuld musik – for børn og modige voksne

Skuespiller: Mette Maria Ahrenkiel Fløjte: Freja Bro Sørensen Obo: Mette Termansen Klarinet: Birgit Bøgh Sønderriis Fagot: Britt Jelena Dürr Horn: Stine Mogenshøj Leer Klaver: Malene Thastum Musik: Paul Patterson Tekst: Roald Dahl / på dansk ved Anja Hitz Scenografi og kostumer: Tegn+Gæt v/ Zofia Zelazny og Laura Bogstad Illustrator: Marie Priem For de lidt større

I SKOVEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

70

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16800/150

ENSEMBLE BLÆST

HTTPS://ENSEMBLEBLAEST.COM/

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


ENSOMHED …det holder ikke i længden !

Tanya venter på en festinvitation fra ’de rigtige’ i klassen. William forsvinder ind i planternes verden, og Otto og Hakim skændes hele tiden. Hvorfor bliver vi ensomme? Kan vi selv gøre noget ved den ensomhed, vi oplever? Og har vi et ansvar for, at andre ikke føler sig ensomme?

teaterborderline@gmail.com | +45 26 18 59 32 Følg Teater Borderline på Facebook og Instagram Idé: Emanuel Hartung Jørgensen | Skuespillere: Thomas Knuth-Winterfeldt og Zeev Sevik Perl | Lys og teknik: Mikkel Olsen Tekst, instruktion og scenografi: Lise Jørgensen - og holdet! | Plakatudkast: Johannes Hartung Jørgensen | Grafiker: Anders Schrøder - Kigher. dk

For de største

ENSOMHED - DET HOLDER IKKE I LÆNGDEN! Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-16 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HTTPS://TEATERBORDERLINE.WIXSITE.COM/INFO

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/75

TEATER BORDERLINE

71


Impresario og operaelsker Sibelius Vogelfreud gør sig klar til at præsentere sin verdensstjerne sangfuglen MISS BIRDY. Publikum er på plads. Sibelius ordner de sidste detaljer. Så er vi klar. Men nej! - buret er tomt, fuglen er væk, hvad gør han nu? BIRDY er en komisk og poetisk fabel om at miste og give slip. Det er en non-verbal gadeteaterforestilling som blander melodrama med klovneri og visuel historie-fortælling.

Medvirkende: Jens Kløft Instruktion: Rhea Leman Producent: Annegrete Kraul Gadeteater uden- som indendørs

HÅNDEN er også på tour i 2021/22

Gadeteater uden- som indendørs

Kontakt: 20231409 www.brændendekærlighed.dk

For de lidt større

BIRDY Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-105 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

72

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4800/150

TEATRET BRÆNDENDE KÆRLIGHED

WWW.BURNINGLOVE.EU

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


DANMARKS BILLEDER MED

HR. JAZZ & FRK. KLASSISK

en koncertfortælling

SKREVET OG INSTRUERET AF

HANNE TROLLE

Randi K. Nielsen fra Teateravisen.dk skrev den 27. november 2020:

Hr Jazz spiller saxofon og Frk Klassisk spiller klaver. Sammen med Danica, der taler dansk, vil de fortælle en historie. Men da de skal til at begynde, går det op for Danica, at de tre rent faktisk taler hver deres sprog, nemlig jazz, klassisk og dansk! Danica ser til sin skræk, at de står overfor en uløselig opgave. De to musikere er dog af en anden mening og insisterer på, at de skal gøre forsøget. Og i en koncertfortælling på jazz, klassisk og dansk oplever vi, hvordan de tre sammen skaber en form, hvor de på tværs af deres forskelige sprog, formidler en række Danmarksbilleder i en fælles lyrisk og poetisk oplevelse.

brittablueogbarock.dk

”Der er overskud hele vejen rundt i billederne af Danmark, hvor musik og tale bliver et nyt fælles sprog – en ny slags musikdramatik for børn på et meget højt niveau.” ”I ’Danmarks Billeder’ går man hele vejen og skaber en ny slags musikdramatik på et højt niveau, som børn ikke kan opleve andre steder.”

De medvirkende er komponist og koncertpianist Maria Teresa Assing, komponist og saxofonist Thomas Hass og skuespiller Britta Thøgersen Toft For de lidt større

DANMARKSBILLEDER MED HR. JAZZ OG FRK. KLASSISK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BRITTABLUEOGBAROCK.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

BRITTA BLUE & BAROCK

73


PÅ MØRKETS BUND – en performance om at møde dybden i sig selv

Aldersgrupp e: 10-14 år

Tag med os ind i mørket, og se, hvad der gemmer sig. Udstyret med lygter og legende nysgerrighed udforsker vi sammen mørket omkring os og indeni. I et performativt ritual ned til mørkets bund og tilbage, opleves mørkets særlige poesi og styrke. Hver forestilling har en kapacitet på 32 tilskuere og sælges derfor altid i en pakke med 2 forestillinger med minimum en times pause imellem. Pris for 2 forestillinger (64 tilskuere i alt) 8.000 kr.

cantabile2.dk For de største

PÅ MØRKETS BUND Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 9500 Dybde i cm:. . . . . . . 13000

74

Højde i cm: . . . . . . . . 3500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CANTABILE 2 - SANSEVÆRK

WWW.CANTABILE2.DK


I STILHEDENS FAVN Med høretelefoner lever vi i lydenes univers og mærker stilheden

Aldersgrupp e: 7-14 år

Publikum inviteres ind i forestillingens rum, så de oplever det kropsligt og sanseligt, når de omsluttes af stilhedens magi. Hvis man synker ind i stilheden, kommer verden til live på en ny måde. En opmærksom måde. Hver lille lyd får værdi, og du kan mærke dig selv. Hver forestilling har en kapacitet på 39 tilskuere og sælges derfor altid i en pakke med 2 forestillinger med minimum en times pause imellem. Pris for 2 forestillinger (78 tilskuere i alt) 8.500 kr.

cantabile2.dk For de lidt større og de største

I STILHEDENS FAVN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-14 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 9000 Dybde i cm:. . . . . . . 12000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . 3700 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CANTABILE 2 - SANSEVÆRK

75


marbejde med i samarbejde

præsenterer

Farmed til Vejrs

Alfons Åberg

BØRNETEATER baseret på Gunilla Bergströms bøger MANUSKRIPT: Håkan Klamas – i samarbejde med Gunilla Bergström Dansk oversættelse: ov Mads Korsgaard

Far kan ikke huske, hvad det er, han ikke må glemme at huske! Alfons vil hellere have at far skal lege, så han gør alt,, hvad han kan, for at få ham med i legen. Det bliver både til helikopterture til junglen, spøgelser og ruminvasion. Og så er fars sidste lakridspibe pludselig væk ... Far til vejrs med Alfons Åberg er en forestilling med en masse sjov og latter, sang og musik, varme og hygge. MEDVIRKENDE: Line Skytte & Mads Korsgaard

KONTAKT:

Telefon: 33 22 04 78 E-mail: billet@zeppelin.dk Webside: Catbørneteater.dk

For de allermindste og de små

FAR TIL VEJRS MED ALFONS ÅBERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

76

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 13000/150

CAT BØRNETEATER

CATBØRNETEATER.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


HELE sandheden En sanselig og reflekterende forestilling for de 6-9 årige

Hvem kender sandheden? Sidder sandheden i kroppen?

Med brug af dans og filosofi inviteres det unge publikum til en leg med forestillinger om “hele sandheden”

Koreografi og dans C:A DANS – CAROLINA BÄCKMAN og ANDREA DERES Dramaturgi SARA HAMMING Musik MIKKEL GEMZØE Scenografi- og kostume KASPERSOPHIE Produktion C:A DANS & PRFRM

Pris: 1. forestilling 12.000 kr. / 2. forestilling 6.000 kr Forestillingen ledsages af et undervisningsmateriale

“CA’s danseforestilling er en legende og alvorlig undersøgelse der omhandler begrebet sandhed, på en livsbekræftende måde… De vender ind og ud på sprog og ord, på dans og krop i livlig kontakt med publikum.” – Ingela Brovik, Danstidningen.se

Støttet af Statens Kunstfond og Dansk Skuespillerforbund. En co-produktion med Dansstationen i Malmö, Sverige. For de små

HELE SANDHEDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.CIRKADANS.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

C:A DANS

77


For de små

ALFONS ÅBERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

78

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 14000/120

COMEDIEVOGNEN

COMEDIEVOGNEN.DK


For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

VERDENS RIGESTE TOSSE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 14000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

COMEDIEVOGNEN

79


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

80

TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


I vores turneforestillinger tager unge rundt i hele landet, for at fortælle deres personlige historier om de sociale, kulturelle og samfundsmæssige udfordringer, som de har stået overfor.

FÆLLES FOR ALLE C:NTACTS FORESTILLINGER      

5-6 medvirkende 40 minutters forestilling 20 minutters spørgsmål og debat Kan spille når og hvor som helst Kan sammensættes efter behov 15.000 ekskl. Moms og transport

I vores forestillinger kan du bl.a. møde Ulla, som har oplevet ekstrem negativ social kontrol og vold fra hendes far.Du kan også møde Cansel, som har haft det svært i skolen, da hun ikke har fået hjælp til at håndtere sin psykiske sårbarhed. Jesper fortæller om hvordan han efter at være udsendt til Irak, vendte hjem med et etort had til muslimer og psykiske problmer, som han forsøgte at dulme med stoffer og druk. Vores forestillinger sætter fokus på emner som social kontrol, ekstremisme og mistrivsel og inviterer til debat, da publikum kan stille spørgsmål til de medvirkende efter forestillingen. Derudover tilbyder vi også workshops og undervisning. Kontakt os for at høre mere.

Yderligere info og booking

booking@contact.dk / +45 26312051 www.contact.dk

er støttet af

For de største

For de største

For de største

DET` MIT LIV - ELLER ER DET? (SOCIAL KONTROL)

TAG DIG SAMMEN (SKOLEFRAVÆR)

TÆT PÅ (BLAND SELV TEMA)

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

HTTPS://WWW.CONTACT.DK/

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

C:NTACT

81


N E R O S PROFES n e n i k s a m s g & Genbru

ående genbrugstrerer stolt sin enest Professoren demons nvende både metal, papir, glas na maskine. Den kan ge ippet hvad som helst! Alt går fint nc pri i ja, – passer for sit og plastic ert, som professoren lige indtil kaninen Alb m og forsvinder ind i maskinen ... ha barnebarn, tisser på forestilling med musikalsk og komisk En oplysende, skør, finurligheder, opbyggelig morale ke sjove dukker, teknis Peter Kløft på scenen. lsNie de len ud spr en og

ls Peter Kløft Medvirkende: Nie e nn Grø ls Nie Instruktør: Q. Clausen Scenograf: Christian design: Thomas Dinesen lyd og on iti os Komp sch Dramaturg: Jane Ra a Nilsson nik Hår og dukker: An r Christensen Pe Kunstige tænder: Vela Eviayea Jensen a vig dja Na r: me Kostu ere ms for max. 90 tilsku Pris: Kr. 9.000 + mo 0. - 5. klassetrin fra Som skoleforestilling g fra 5 år. illin eller som familieforest

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · POST@DANSKRAKKERPAK.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK · CVR: 38 22 88 03 For de lidt større

PROFESSOREN OG GENBRUGSMASKINEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

82

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

DANSK RAKKERPAK

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK


KOMEDIE EN SAND JUNGLE INDRE URKRAFT! OM AT FINDE SIN Abernes Konge

sat af myten om Newyorkeren Jane er be r hun åbner en kulørt tegneet nå ter sal og bliver lettere ek rejse dybt beslutter hun sig for at g da En l. serie om sit ido finde sin drømmehelt ... ind i Afrikas jungle og

”En underholdende og intelligent forestilling af altid sprælske Dansk Rakkerpak, der på præcis, men ikke politisk korrekt vis retter en kritisk pegefinger i børnehøjde mod både den hvide vestlige kulturs selvforståelse, den store kærlighed og de stereotype kønsroller – uden at det bliver kedeligt.” Teateravisen.dk

Medvirkende Susanne Bonde, Niels-Peter Kløft og Bastian Popp Scenograf Christian Q. Clausen Instruktørkonsulenter Alex Byrne, Troels Hagen Findsen og Niels Grønne Kostumer Lise Zitta Østergaard Aldersgruppe For voksne og børn fra 6 år. På skoler Fra 3. klassetrin og op (max 150 tilskuere) Spiller både udendørs og indendørs Pris Kr. 17.000 (skolepris 15.000) + moms

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · POST@DANSKRAKKERPAK.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK · CVR: 38 22 88 03 For de lidt større og de største

TAM VILD Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

DANSK RAKKERPAK

83


APRIL

FESTIVAL - afholdes 27 . marts - 3 . april 2022 i Esbjerg Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I Hjørring i 2019 deltog f.eks. 105 teatre med 156 forestillinger, der blev opført i alt 628 gange.

84

TEATERCENTRUM


LIMBO HOW LOW CAN YOU GO?

ACTIONFYLDT LIMBO-DANS OM AT FINDE SIG SELV OG HINANDEN IGENNEM DEN EKSPLOSIVE LEG Da bruseren er optaget, finder to drenge pludselig sig selv fanget i en akavet venteposition i hinandens uønskede selskab. Men så melder kedsomheden sig og ventetiden udvikler sig til en hårdhændet kung fu-limbo mellem at være barn og voksen på samme tid. LIMBO handler om menneskets naturlige aggression og lysten til eksplosive lege, fantasier om heltemod, New York gangsters, Darth Vader og Han Solo, om grænser og om at krydse dem – og om at finde venskaber og sig selv igennem fysikken

UNG GNU er DON GNU’s nye ungdomsafdeling, der laver fysiske forestillinger i et eksperimenterende format, men med samme kærlige humor, poesi og rå fysik som DON GNU er kendt og elsket for.

For de største

LIMBO Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DONGNU.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100

DON GNU

85


Dunkelblå arbejder med historiefortælling,­ med enkle, teatralske og visuelle midler ­ og med musik. Teatrets forestillinger er fællesoplevelser, hvor de medvirkende ­ i dialog med publikum ­ gør det iscenesatte nærværende og aktuelt. Historierne kommer fra myter sagn og eventyr.

Workshops Få en lærerig workshop med Troels Kirk Ejsing, der deler ud af sin arbejdsmetode og spille­ stil. Med afsæt i historiefortæl­ ling og fysisk teater, udvikler og fremfører du dine helt egne fortællinger. Workshops tilbydes både i sammenhæng med forestillinger og for sig selv. Se mere på: www.dunkelblaa.dk

WW W.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 26120013

86

DUNKELBLÅ

DUNKELBLAA.DK


Musikanterne

Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset livets hårde odds, og dannet et rockband. Det bliver svedigt. Det bliver gyn­ gende. Skoven bliver aldrig den samme igen! Troels Kirk Ejsing er flyvende i denne forestilling, som både byder på luftguitar, mundpercussion, stadionrock attituder, og et skønt samspil med publikum.

”Musikanterne er en soloforestilling, der med krop og stemme og stor komik nyfortolker en stor klassiker. Med imponerende adræthed skaber Troels Kirk Ejsing en sanselig kropsfortælling om de fire dyr, hvor hvert af de skægge kræ får sin egen præcise og let genkendelige fysiske og vokale karakteristik.” Teateravisen

A LLE H IS TO R IER ER FORTA L T OG S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG For de lidt større

MUSIKANTERNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5500/60 Pris/tilskuere:. . . 6500/80 Pris/tilskuere:. . 7500/100

DUNKELBLÅ

87


DEN FØRSTE DRÅBE BLOD Baseret på sagen om Kundby-Pigen Hvordan bliver en helt almindelig dansk pige fængslet som terrorist? Hvad får hende til at bekende sig til sharia og hellig krig? Og findes der overhovedet svar på disse spørgsmål? “Som blinkende udråbstegn står de steder, hvor bombepigen kunne have valgt en anden kurs.” Monna Dithmer, Politiken “Dilemmaerne står i kø, men svarene får vi ikke i forestillingen, og det er dens og fiktionens store styrke.” Randi K. Pedersen, Teateravisen.dk “Den første dråbe blod rammer præcist og stilsikkert målgruppen... I min optik åbner stykket muligheden for relevant og konstruktiv refleksion og debat.” Ole Blegvad, POV. International “Respekt for Teatret FAIR PLAY for at benytte teater som kunstform til at lægge op til debat!” Lise Zeuthen, Holbæk Online

For de største

DEN FØRSTE DRÅBE BLOD Alder:. . . . . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

88

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/120 Pris/tilskuere:. 25000/250

TEATRET FAIR PLAY (EN DEL AF SJÆLLANDS TEATER)

WWW.FAIRPLAY.DK


UD MED KNUD Baseret på Jesper Wung-Sungs roman

William har kræft, og mens han ligger derhjemme i sin seng, får han selskab af Knud. Knud er hans bedste ven, men også hans sygdom, så hvordan slipper man lige af med ham? En musikalsk fortælling om at leve med sygdom tæt inde på livet. ”Et lille mesterværk.” Vibeke Hansen, Kulturleben.dk ”Det er en bemærkelsesværdig forestilling, der behandler et vanskeligt emne som kræft i børnehøjde og rammer tydeligvis plet … det er den hjertegribende historie og fire dygtige velafstemte skuespillere, der placerer UD MED KNUD som en af årets mest bevægende børneforestillinger.” Michael Søby, CPHCulture “Jeg er kisteglad for dramatiseringen af Ud med Knud. Tro mod romanens kerne, men fuldt udfoldet i teatrets forunderlige lys. … Hvor er det dog et vidunderligt teaterstykke. En levende hyldest til livet i al sin humoristiske alvor.”

Samproduktion med

Jesper Wung-Sung, Forfatter

www.fairplay.dk

Borchsvej 3 4300 Holbæk Tlf. 59 43 85 95 fairplay@fairplay.dk For de største

UD MED KNUD Alder:. . . . . . . . . . . . 10-110 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/120 Pris/tilskuere:.26500/200 Pris/tilskuere:. 29500/400

TEATRET FAIR PLAY (EN DEL AF SJÆLLANDS TEATER)

89


SOLDATEN Reumert-nomineret forestilling!

Hvad får unge mennesker til at melde sig som soldater og drage i krig? Ved de nok om, hvad de går ind til? Og hvad de kommer hjem med?

”Vigtig og vellykket forestilling.” Henrik Lyding, Teateravisen.dk ”Den følelsesstærke og Reumert-nominerede forestilling Soldaten er i det hele taget en forestilling, der med utrolig enkle virkemidler fortæller en kolossalt kompleks historie om danskernes nye virkelighed som borgere i en krigsførende nation.” Anne Middelboe Christensen, Information ”Samtidig bliver teksten – heldigvis – aldrig politiserende. Den tager alvoren op, men den drager ingen konklusion.” Christian Skovgaard Hansen, Ungt Teaterblod ”Kontrasten mellem lillesøsterens kærlige fortælling, og krigens voldsomme udtryk sætter et skarpt perspektiv på handlingen.” Ninette Müggler Mortensen, Herning Folkeblad

For de største

SOLDATEN Alder:. . . . . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

90

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

TEATRET FAIR PLAY (EN DEL AF SJÆLLANDS TEATER)

WWW.FAIRPLAY.DK


PING-PONG Anbragt uden for hjemmet

To unge mennesker spiller pingpong. To børn hvis opvækst har været turbulent og præget af uro. De er begge fjernet fra deres familier og begge kæmper de med at finde deres plads i livet. To unge mennesker hvis bedste ven bliver hinanden. Et år efter regeringens plan om at flere udsatte børn skal anbringes udenfor hjemmet, vil Teatret FAIR PLAY med PINGPONG rette blikket mod denne udsatte gruppe børn og unge. Forestillingen er i familie med I SKOVENS DYBE STILLE RO og DEN FØRSTE DRÅBE BLOD, da den fokuserer på unge mennesker på kanten af vores samfund. Unge mennesker som udfordrer vores evne til at passe på hinanden. For hvordan skaber man sin egen identitet i overgangen mellem barn og voksen, når man er anbragt? Og hvordan finder man ro i sig selv og i livet?

MARIEHØNEN EVIGGLAD

Samproduktion med Teatret st. tv

Frit efter Halfdan Rasmussens populære børnesang Kontakt Teatret st. tv på tlf. 20 36 36 16 - Læs mere på www.teatretsttv.dk Design: Asako Kido Parr

www.fairplay.dk

Borchsvej 3 4300 Holbæk Tlf. 59 43 85 95 fairplay@fairplay.dk

For de største

For de allermindste

PING-PONG Alder:. . . . . . . . . . . . 12-112 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MARIEHØNEN EVIGGLAD Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/50

TEATRET FAIR PLAY (EN DEL AF SJÆLLANDS TEATER)

91


Strid teater-kunst

r genial? Gal elle ø eller Slem fr tner? uld kuns f s e c c u s

For de små

LILLE FRØ Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

92

TEATER FANTAST

Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

WWW.TEATERFANTAST.DK


- En Strid teaterkoncert

æk og st En fr e t hyld ighed, e b a fl d ngfol til ma mhed. so påhit rki a og an

For de små og de lidt større

MUSTAFAS KIOSK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 14000/120

TEATER FANTAST

93


Ballonrejsen

For børn (3-8 år) og deres voksne I ”Ballonrejsen” oplever vi relationen imellem drengen Philippe og hans usædvanlige Tante. Tante er ikke særligt pædagogisk anlagt, men til gengæld er hun fuld af smittende eventyrlyst og så har hun en luftballon! ”Ballonrejsen” er endnu en poetisk, sanselig og musik-båren forestilling fra Faster Cool - animeret med dukker og spillet af Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil. Forestillingen er fortalt i et internationalt teatersprog - med et åbent kik ind i teatrets virkemidler i form af en fuldt synlig tekniker, som fører lamper og landskaber, laver røg og ramasjang - og ikke mindst - en passende portion modvind!

Medvirkende:

Christian Adelhorst Rossil og Camille í Dali Idé: Camille í Dali Instruktion: Niels Grønne Scenograf: Julie Forchhammer Dukker: Maja Linde Christensen Komponist og lyd-design: Camille í Dali Teknik og lys-design: René Lützen Dramaturg: Jane Rasch

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.FASTERCOOL.DK · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK · CVR: 38 22 88 03 For de små

BALLONREJSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

94

FASTER COOL

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/75

WWW.FASTERCOOL.DK


ANTONS STEN

Dukketeaterforestilling for børn (2-6 år) og deres voksne Det er en kold og blæsende dag. På vejen får Anton øje på en sten, den ser ensom ud og den er kold. Han samler den op og varmer den i sine hænder. Hjemme igen tager Anton sig af stenen, giver den en seng og putter den. Snart er der sten overalt – selv i kaffekanden! En dag tager familien på strandtur – og stenene skal med. Anton opdager hvor dejligt stenene har det og beslutter at de skal blive på stranden. ... Men så ligger der lige en lille pind ... ”Antons Sten” er en hyldest til barnets fantasi, empati og egen handlekraft og er baseret på svenske Lotta Geffenblads prisvindende billedbog ”Astons Stenar” fra 2005. Anton lytter til verden og publikum lytter med i forestillingens musikalske, varme og ordløse univers. Scenografien, der har dybe rødder i Geffenblads levende grafik, giver en sanselig og tryg ramme og dukkerne er en sjov og finurlig familie at være i stue med!

Medvirkende: Camille í Dali og Christian Adelhorst Rossil Instruktion: Niels Grønne · Forfatter: Lotta Geffenblad Komponist/lyddesign, scenografi & dukker: Camille í Dali Dramatiker: Christian A. Rossil, Niels Grønne og Camille í Dali Teknik og lys-design: René Lützen Dramaturg: Jane Rasch

DANSK RAKKERPAK & FASTER COOL · NÆSTVEDS INTERNATIONALE EGNSTEATER TLF. +45 2178 4748 · WWW.FASTERCOOL.DK · WWW.DANSKRAKKERPAK.DK · HEJ@FASTERCOOL.DK · CVR: 38 22 88 03 For de allermindste

ANTONS STEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60

FASTER COOL

95


For de små

FYRTØJET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

96

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 11000/80 Pris/tilskuere:. 12500/100 Pris/tilskuere:. 20000/180

FIGAROS/DEN NY OPERA

WWW.FIGAROS.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FIGAROS/DEN NY OPERA

97


Hvad sker der, når en man kender forsvinder lidt efter lidt, og der til sidst kun er skyggen tilbage?

VÆK præsenterer:

E n teaterfo rest i lli ng o m b e dstefo ræld re, b ø rn eb ø rn o g dem ens

s-epos llykket demen n ise Av “Et yderst ve n Dahl, Teater Kirste

VÆK handler om barnebarnet Stump og hendes bedstefar, der taber sine ord og vis hukommelse langsomt forsvinder. Undervejs i forestillingen vendes der op og ned på det normale. Stump følger sin bedstefar ind i et nyt, forvirrende og til tider uhyggeligt univers, hvor kendte roller og vaner forandres - både for bedstefaren men i særlig grad også for hans barnebarn, der nu må finde nye måder at være sammen med sin bedstefar på. Workshop til efterbearbejdelse I umiddelbar forlængelse af forestillingen er der tilknyttet en efterbearbejdelse. Gennem forskellige øvelser får børnene en forståelse for hvordan hukommelse spiller ind i forhold til at forstå sig selv og andre.

Forestillingen er inspireret af Betina Birkjærs bog Kaffe Kanin Vintergæk Væk. For de lidt større

VÆK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

98

TEATER FLUKS

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/30

WWW.TEATERFLUKS.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


a te

gmail.com

brahamse

En musikteaterforestilling om græshopper, fællesskab & ensomhed — og om at finde hjem til sig selv på en ny måde.

r

Græshoppen Grethe elsker at springe, og har slet ikke tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshopper. Men en dag springer hun ud i et kæmpehop og farer vild i den store vilde verden, som er både sjov, skræmmende og ensom...

do

n@

lf: 6080 8

6 22

•t

Tag med på en pulserende musikalsk eventyrrejse nede i græsset mellem smådyrene, der kribler og krabler under vores fødder; Hvordan føles det at være et æg? Hvad op‑ lever en larve, og hvordan er det at få vinger? Historien synger og gynger sig ind i en magisk verden, hvor de små dyr forvandler sig... Forestillingen er samtidig en musikworkshop, hvor publikum spiller og synger med. Medvirkende Alex Opazo & Dorte Abrahamsen Instruktør Jacob Stage

Medvirkende Dorte Abrahamsen Instruktør Jacob Stage

Metamorfose er støttet af Statens Kunstfond og er godkendt til refusion

For de små

For de små

GRÆSHOPPESALSA

METAMORFOSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5000/120

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 65 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9000/120

FLYVENDE PRINSESSE

99


I Guder!

Jesper la Cour, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.

Wesselsgade 18 4th DK-2200 KBH N Tel: 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk

”Det er hammerflot!” TEATERAVISEN

Narcissus & Ekko

Absalon

Jesper la Cour udfolder den dybt aktuelle græske mytes mange perspektiver af selv­ forelskelse i et inderligt indlevet spil på liv og død. Spillet udfoldes i bevægelse mellem tre uderum i det åbne landskab og ender med at publikum tager billeder af sig selv i tableauer fra fortæl­ lingen med egne kame­ raer/telefoner. ”Site Specific”, se særlige krav på hjemme­ siden.

Intenst drama om drengen der hvirvles ind i spillet om magten, både på jorden og i himlen. Hans liv tæt forbundet med Valdemars, hans lillebror, som blev konge. Om Axel, som blev til Absalon, og den særlige fred han var med til at skab. Anne Karina Nikolajsen og Jesper la Cour i en forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder.

Læs også om forestillingerne Amled, Lille Dessert, Pandoras ar samt informationer, priser og tekniske krav:

www.detfortaellendeteater.dk For de små og de lidt større

For de største

I GUDER! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Forskning: www.storyplay.dk

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5520/60 Pris/tilskuere:. . . 6320/80 Pris/tilskuere:. . 7120/100

100 DET FORTÆLLENDE TEATER

For de lidt større og de største

NARCISSUS & EKKO

ABSALON

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5520/60 Pris/tilskuere:. . . 6320/80 Pris/tilskuere:. . 7120/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK


Face it!

To fortællere. Én pind. Én fattig dreng. Én rig pige. Én mor der ikke vil tabe ansigt. Den dybt aktuelle tibetanske fortælling om hvad had gør ved kærlig­ hed. Hvad sker der hvis vores kærlighed overvåges? Viola Ellehammer Dasseville og Jesper la Cour facer overvågnings­ virkeligheden og åbner dialogen i et gribende og intenst fortællerum.

Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om at blive revet op med rod, blive taget som gidsel. Om at være fremmed og alene, om hvordan han kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun én Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han oplevede ting han ikke anede fandtes og måtte flygte som fred­ løs. Forestillingen spilles af Jesper la Cour. ”Site Specific”, se særlige krav på hjemmesiden.

, saft og ”…fuld af power af humor.” kraft og bunker TEATERAVISEN

Bjowulf

”Jesper la Cours fortællekunst stortrives…”

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende.

TEATERAVISEN

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

FACE IT!

HOLGER

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5520/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

DET FORTÆLLENDE TEATER 101


For de lidt større og de største

For de lidt større

BEDRE HELT NÆSTE GANG

BITRE BRØDRE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-14 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . . 10/100 Pris/tilskuere:. 12000/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

102 FORTÆLLEKUNSTEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 10000/120 Pris/tilskuere:. 12000/150

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


For de lidt større

NU KAN ALTING SKE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100 Pris/tilskuere:. 10500/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

FORTÆLLEKUNSTEN 103


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 104 TEATERCENTRUM


forestilling med premiere januar 2020. Prinsesse Caraboo. En musikalsk komedie om fascinationen af det fremmede. Året er 1817. På en strand nær Bristol skyller en ung pige i land. Hun bærer turban, hendes øjne er mørke, og hun taler et uforståeligt sprog. Året er 1817.erPådenne en Strand nær Men hvem eksotiske skønhed? Og hvor kommer hun fra? Bristol f inder man en ung Dette er den kvinde. sande Hun historie forskræmt bærerom prinsesse Caraboo.

turban og taler et uforståeligt sprog.

På scenen: Maja Skovhus Rehøj og Anna Panduro

Men hvem er denne eksotiske Instruktion: Jose Troncoso skabning? Og hvor kommer hun fra? En musikalsk komedie Scenografi: Dorte Holbek om fantasiens magt og fascinationen Musik: Rasmus Christensen af det fremmede. Den sande Lys-design ogCaraboo... teknik: Elke Laleman historie om prinsesse p å s ce n e n mere A n na Papå n d uro o g K at ha r i n a K a m b e r/ læs www.frkfracaso.com Ma ja S kov h u s R e h ø j In s tr uBooking k t i o n J o s e Trog o n coKontakt: so s ce n o23432370/20442125 g r a f i D o r te H o l b e k Ly s o g te k n i k El ke L a l e ma n MFrkfracaso@yahoo.com u s i k R a s m u s C h r i s te n s e n

For de lidt større

PRINSESSE CARABOO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FRKFRACASO.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI 105


Teatret Fyren & Flammen

Den lille havfrue

Tommelise

Hos Andersen

Nattergalen

Klods Hans

Fusskopf

For de små og de lidt større

For de allermindste og de små

For de allermindste og de små

DEN LILLE HAVFRUE

TOMMELISE

HOS ANDERSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

106 TEATRET FYREN OG FLAMMEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK


Se mere på:

www.fyrenogf lammen.dk

BOOK I NG: 505914 02 Her finder du også priser og alt det praktiske. Teatret fyren og f lammen har eksisteret siden 2001, og har de senere år fokuseret på forestillinger inspireret af H.C.Andersems eventyr. Vi arbejder med et eksperimenterende udtryk, men har altid fokus på fortællingen. Vores forestillinger er familieforestillinger fra 2 år og op. Vi turnere hele året. Hvis der købes f lere forestillinger giver vi rabat. Ring og få en snak med

Dorte 50591402 Du kan også gå på :

www.fyrenogf lammen.dk eller sende en mail:

massov67@gmail.com

Vores forestillinger bliver vist hver sommer i H. C. AndersernsVerden ved Præstø

www.hcandersensverden.dk For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 100 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

KLODSHANS Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

FUSSKOPF Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . 1.5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

TEATRET FYREN OG FLAMMEN 107


For de allermindste

For de allermindste

STOP OP, HOP Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

108 GAZART

SNEØJNE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9800/65

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9800/65

WWW.GAZART.DK


For de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste og de små

EN HEL ER EN HALV OG TO KVARTE

GUL KASSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 0-99 Varighed i min:. . . . . . . . 17 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9800/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

GAZART 109


For de største

For de små

DIT BLIK MIT SYN

VIVALDIS

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

110 GLAD TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.GLADTEATER.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


G R A N H Ø J

D A N S

FU-SoMe

Dansende like-hunter En vært møder publikum i døren. Han taler i social media termer. I like you, do you like me? Would you friend me? Hvis du svarer ja, så udleverer han en smartphone til dig. FU-SoMe er nemlig en interaktiv danseforestilling, der er rykket ind på selvfremstillingens arena: De sociale medier. Aftensmaden, ferien, byturen, den lykkelige familie eller en selfie fra prøverummet. Alt deles, og hvert et like trigger et skud endorfiner. Den effekt går FU-SoMe på opdagelse i, for i denne forestilling kan publikum like det, de oplever. PUBLIKUM LIKER Nogle mener, at de sociale medier (SoMe) appellerer til den menneskelig trang til at udtrykke sig eller til at føle sig forbundet. Andre ser medierne som en trussel mod demokratiet, og at skærmen gør os mindre i stand til at forstå kropssprog og andres følelser. Like med, når SoMe og dans smelter sammen for at undersøge på de nye måder, vi ser hinanden på.

★★★★★★ ”FU-SoMe er en FUCK YOU til de sociale medier. Forestillingen er skabt af koreografen Granhøj og bæres frem af performer og danser Lazlo Fulop der i en forunderlig og skræmmende cocktail finder grænseløsheden i vores moderne tilværelse og viser os den grusomme bagside som den ser ud, når vi ikke længere eksisterer på andre planer end i selfieverdenen” Kulturnyt

For de største

FU-SOME Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GRANHOJ.DK/

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

GRANHØJ DANS 111


Jeg kan bedst li’ når du er her Ny, kærlig forestilling – om kærlighed. Premiere september 2020 Ryd op! Gør plads! Her kommer kærligheden! Hvor kan jeg lægge den? Hvor skal jeg stille den? Hvor vil du have den? Hvor skal jeg gøre af den? Du må gerne få den! Den kommer her! Den stærkeste kraft til at tøjle frygten og vreden, er kærligheden. Og kærligheden er det, der er tilbage, når alt andet er væk. Her rydder vi op og gør plads til at trække kærligheden frem i lyset.

H H H H H Kommer helt ind under huden. Der er ingen, der kan fortælle som Bodil Alling. Iscene Når Bodil Alling lyser op inde i øjnene, så er alle solgt. Teateravisen H H H H H En himmerigsmundfuld fra Teatret Gruppe 38 – eller skulle man sige “endnu én”? Morten Hede H H H H H Eksponerer på poetisk, finurlig vis livgivende følelser uden at sentimentalisere dem, hvilket er en sjældenhed i dag. Århus Stiftstidende Turnéperiode | September 2021 Medvirkende | Bodil Alling, Søren Søndberg og Søren la Cour Instruktør | Catherine Poher Komponist | Søren Søndberg Videokunstner | Oliviér Guillemain Scenisk konsulent | Paolo Cardona (SKAPPA) Tekniker | Søren la Cour Teknikerassistent | Lars K. Olesen Tak til | Flop (Philippe) LeFebvre

For de lidt større og de største

JEG KAN BEDST LI’ NÅR DU ER HER Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

112 TEATRET GRUPPE 38

WWW.GRUPPE38.DK/


Vil du gemmes eller glemmes

Tænk, hvis man havde en rejsegrammofon

Premiere 26. februar 2021 Co-produktion: Teatret Gruppe 38 og Teater Rum

Co-produktion: Teatret Gruppe 38, Teatret Møllen, teater2tusind og Carte Blanche

Vil du brændes, begraves, frysetørres, gemmes eller glemmes eller stenes? Begraves, tak. Med jord på? Ja, tak. Så skal du lige huske at lukke munden.

En kærlig hilsen til Karen Blixen. Årets Reumert 2019.

Børnene kigger ind bag gardinerne. Hvad ser de, når de kigger Og hvad ser vi, når vi smugkigger ind i barndommens landskaber? Turnéperiode | Januar-februar 2022 Medvirkende og dramatikere | Lars Dammark og Bodil Alling Komponist | Søren Søndberg Konsulenter | Catherine Poher, Oliviér Guillemain og Paolo Cardona Tekniker | Søren la Cour Teknikerassistent | Lars K. Olesen

Bjergene lukker sig om en lille by, hvor tavse brune kjoler og sorte frakker kigger duknakket mod jorden. Men så er der Viola ... H H H H H H Ja, måske fås det ikke bedre i dansk teater lige nu. Jyllands-Posten H H H H H H Den 4. væg H H H H H H CPH Culture Turnéperiode | Kontakt Teatret Gruppe 38 Medvirkende | Peter Seligmann, Connie Tronbjerg og Bodil Alling Instruktør | Hans Rønne Komponist | Søren Søndberg Tekniker | Søren la Cour Teknikerassistent | Lars K. Olesen

Teatret Gruppe 38 | Irma Pedersens Gade 222 | 8000 Aarhus C Tlf. 86 13 53 11 | post@gruppe38.dk | gruppe38.dk Find teatrets øvrige levende produktioner: gruppe38.dk under ”Produktioner”

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES

TÆNK, HVIS MAN HAVDE EN REJSEGRAMMOFON

Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

TEATRET GRUPPE 38 113


KLASSEVÆRELSESTEATER OM DIGITAL DANNELSE

HAMLETS TIME EFTERÅR/VINTER 2021-2022

For de største

HAMLETS TIME Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-16 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . . . Dybde i cm:. . . . . . . . . . . . .

114 HAMLETSCENEN

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 2500/30

WWW.HAMLETSCENEN.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


hartmanns AT E R TE

Historien om Tigeren - af Dario FO.

En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption.

Pressen: “Peter Hartmann fangede de cirka 200 tilhørere i sine skarpe tigerkløer. -imponerende!” hartmanns T E AT ER

Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder krigsfrygt, og renser sin verden for krig og krigsmagere. De Fremmede Folkemord eller mobning i skolegården? For klovnen Igor er det to sider af samme sag - de giver begge kolde hjerter. Klovnen Igor arbejder med sin kone og datter i Cirkus, hvor de synger sange om at vi skal elske hinanden som vi elsker os selv. Sange om at vi ikke må slå ihjel. Den lede leder hader den slags sange og skyder Igors kone. Og så er hun død. Igor nægter at tro, at der ikke er lande fyldt med kærlighed, så han flygter med Nina til Danmark. Enmandsfortælling med bonustryllenumre.

Claus Andersen, N. Zahles Seminarieskole: “Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og alvor. Forestillingen griber i den grad børnene såvel på det sproglige, det teatralske som på det indholdsmæssige plan. Der er stof til megen god snak med børnene efter forestillingen, som varmt kan anbefales”. Vigga Bro: “Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret dybde. Sådan kan jeg lide det.”

S e f i l m k l i p på w w w. h a r t m a n n s t e a t e r . d k

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

HISTORIEN OM TIGEREN AF DARIO FO

DE FREMMEDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-120 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-120 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6500/120

WWW.HARTMANNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6500/120

HARTMANNS TEATER 115


Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond. Godkendt til refusion og billetkøbsordningen. For de små og de lidt større

LODS HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-110 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

116 HEARTBEAT GROUP

LODSHANS.DK


En levende musikforestilling, der gør affaldssortering til et eventyr for børn Kongeriget med det fine slot er ved at drukne i skrald, og den skønne prinsesse har lovet at gifte sig med dén, der kan løse problemet. ’Lods Hans’ er en fræk og moderne omskrivning af H.C. Andersens eventyr om Klods Hans. Heartbeat Groups version er et ’renovationseventyr’, hvor de 4 medvirkende skaber instrumenter og rekvisitter af ting fra lossepladsen og fremfører musik på skrald, for når vi ser kreativt på affald, bliver det en resource. Forestillingen er en fornyelse i en tid, hvor miljø og bæredygtighed er på alles læber. Med en legende tilgang, smittende humor og publikums medvirken bliver forestillingens budskab nærværende, og klimaudfordringen formidles i børnehøjde. HeartBeat Groups budskab er, at miljøbevidsthed ikke kun skal diskuteres – det skal leves.

Mere end en oplevelse Som arrangør har man mulighed for at tilkøbe adgang til en række undervisningsvideoer, som giver børnene mulighed for at øve sig på sangene og rytmerne fra Lods Hans i en periode før og efter forestillingen. De vil desuden få vist, hvordan man sorterer skrald i netop deres kommune og få gode tips til, hvordan de selv kan bygge deres eget instrument af skrald.

Giv børnene en oplevelse, der er en losseplads værdig • • • • •

Lods Hans er et ’renovationseventyr’, der kan opføres overalt, ude som inde. Forestillingen kan tilpasses alle størrelser publikum fra 10 til 1000 børn. Varighed: Cirka 45 minutter. Forestillingen er refusionsberettiget i 2020 og 2021. Lods Hans skaber musik af skrald og lærer børn at sortere deres affald magisk, medrivende og effektivt. • Alle musikinstrumenter og rekvisitter er bygget af skrald. • Børnene inddrages aktivt i forestillingen: de spiller, synger, danser, spørges til råds og tager stilling. • Før og efter forestillingen kan et kreativt undervisningsmateriale tilkøbes for at indarbejde budskabet og forstørre oplevelsen.

Pris kr. 24.500,- + moms kr. 1.925,- inkl. teknik. Op til 300 publikummer kr. 27.500,- + moms kr. 2.275,- inkl. teknik. Op til 600 publikummer kr. 32.500,- + moms kr. 2.925, - inkl. teknik. Op til 1000 publikummer

HUSK! Statens Refusion For priser og yderligere info:

LodsHans.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HEARTBEAT GROUP 117


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 118 TEATERCENTRUM


FRA MIG TIL DIG

Støttet af:

Drengen Omar lever lykkeligt med sin familie i et land langt herfra. Han elsker sang og musik og er byens bedste drageflyver. Men en dag må han pakke sin kuffert og rejse med sin familie til et fremmed land. Her er alt meget anderledes, og det er ikke nemt at få nye venner indtil en dag, der er fest og drageflyvning.

Anmeldelse: “Og dermed bliver ’Fra mig til dig’ en historie, der giver os en dybere forståelse for ’den nye dreng i klassen’, som ikke altid bare kommer fra en anden by, men også nogle gange fra et andet kontinent. Dermed stimulerer forestillingen vores evne til fordomsfrit at møde nye venner…… ….Og vi kan ikke undgå at gå fra forestillingen med et lille smil på læben – et smil, som vi sender videre til den næste fremmede, vi møder ude i virkeligheden.”

Dramatiker: Hanne Trolle Scenograf: Kirsten Victoria Lind Komponist: Irene Becker Instruktør: Torkild Lindebjerg Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte

Morten Hede - Teateravisen 2020 For de allermindste og de små

FRA MIG TIL DIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERLILLEHEST.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6600/80 Pris/tilskuere:. . 7400/100

TEATER LILLE HEST 119


Dramatiker: Julie Maj Jakobsen Instruktør: Mia Lipschitz

Koreograf: Beck Heiberg Scenograf: Katrine Gjerding

L Lysdesign: Flora Brandt Lyddesign: Jes Theede

Jyllandsposten Ungt Teaterblod IScene.dk KOP kultur CPHculture ComingOut

t endnu en Teatergruppen Hils Din Mor har ,skab der gør svære velfungerende ungdomsforestilling ne emner forståelige for både unge og voks

Morten Hede - Jyllandsposten

Silas er startet på en ny skole og klassekammeraterne ved ikke, at det er det han hedder, for på papiret står der nemlig Signe. Silas’ forældre tror også stadigvæk at Silas er en pige, hvilket gør det lidt svært at finde tøj til konfirmationen.

MEDVIRKENDE: Mio Trond Lambers Rikke Westi Maria Carmen Lindegaard René Benjamin Hansen

En coming-of-age-forestilling om køn, identitet, seksualitet, venskab og familie.

Af: Endre Lund Eriksen Dramatiseret af: Julie Maj Jakobsen Instruktør: Mia Lipschitz

Scenograf: Mona Schmidt L Lysdesign: Sonja Lea Lyddesign: Jes Theede

Scenekanten Ungt Teaterblod KOP kultur CPHculture XQ28

Fremragende ungdomsteater, eller måske i virkeligheden bare fantastisk teater r

Knud Overgaard Pedersen - KOP

At være en 13-årig skilsmissedreng, lige når puberteten går i gang, kan være en stor udfordring i sig selv. Når ens far samtidig springer ud som homoseksuel på den første campingferie i Norge, efter at mor skred med den lidt for personlige pilatestræner, kan det hele føles uoverskueligt udfordrende. En humoristisk og kærlig identitetshistorie om en ung drengs uskyldige fordomme og panik over sin egen udvikling.

For de største

For de største

JEG ER SILAS Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

120 HILS DIN MOR

MEDVIRKENDE: Peter Schlie Julie Jeziorski Jensen Mikkel Reenberg René Benjamin Hansen

DEN SOMMER FAR BLEV HOMO Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/125 Pris/tilskuere:. . 10500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/125 Pris/tilskuere:. . 10500/80

WWW.HILSDINMOR.DK

kultu


Af Peter-Clement Woetmann Nick og vennerne lever og ånder for fodbold og drømmer om de helt store ligaer. En dag starter Asbjørn fra Holte på holdet, og en forelskelse spirer på U15. Det er bare ikke så godt, for der er ikke nogle homoer i ligaen...

Instruktør: Jacob Stage Scenograf: Lise Marie Birch

Kontakt HiLS DiN MOR for mere info om turnéperioder eller check hjemmesiden.

Lysdesign: Maria Pi Lyddesign & komposition: Viktor Dahl

MEDVIRKENDE: Mathias Bøgelund Peter Schlie René Benjamin Hansen

Der gives rabat på flere forestillinger afviklet på samme dag på samme spillested.

Mail: info@hilsdinmor.dk Telefon: +45 26 46 60 07 Web: www.hilsdinmor.dk

For de største

OFFSIDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/125 Pris/tilskuere:. . 10500/80

HILS DIN MOR 121


NISSEPIGEN DER BLEV VÆK En eventyrlig historie om nissepigen Fiona, der julenat sniger sig ud af Julemandens kane og bliver glemt på et loft på Stillehavsvej nr.7. Her bliver hun venner med drengen Kim og sammen forsøger de to, at finde ud af hvordan Fiona kan komme hjem igen. Undervejs møder vi det ensomme spøgelse Kaptajn Top der elsker risengrød, Kims far der elsker sport og måske kommer selveste Julemanden forbi.

Vil det lykkedes Fiona at komme hjem? Hvorfor er Kim usynlig for sin far, når han tager Fionas nissehue på? Og hvorfor er det bedre at være to end at være en? Alt det får I svar på i NISSEPIGEN DER BLEV VÆK En forestilling om ensomhed og venskab, om gamle traditioner, spøgelser og mystik, krydret med stemningsfyldte sange og danse der involverer børnene og alle andre barnlige sjæle. Og så er vi klar til jul!

VE OM D PÅ 2 FO RAB FO EN D REST AT R AG IL ME E RE STIL ELL LING E L E E PÅ N 15 INGE R OM R R TLF 0 P . 28 ERS FOR . 721 R 724 ING

Dramatiker: Uffe Kristensen. Instruktørkonsulent: Susanne Sangill. Komponist: Oliver Kristensen. Medvirkende: Lene Storgaard, Thomas Johan M. R. Bæhring, Uffe Kristensen. For de små og de lidt større

NISSEPIGEN DER BLEV VÆK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9500/120

122 HIMMERLANDS TEATER

WWW.HIMMERLANDSTEATER.DK


SIGURT skallesmækker i

grevens fejde

Uafhængig fortsættelse på “SIGURT SKALLESMÆKKER” Forestillingen der har spillet mere end 140 gange, og begejstret flere end 15.000 børn og voksne 0ver hele landet.

De to skøre fortællere, Sigurt Skallesmækker og Jakob Brødløs, kaster sig ud i at berette om Grevens Fejde. Om kampen om den danske trone, om bondeoprør og om alle de farverige personligheder. For hvem skal være konge? Skal det være Christian eller Christian? Er en bonde en dygtig kriger? Og må man slå på de små? En gal historietime, hvor fortælling og musik både går op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og morskab. Turneperiode: 1. august til 31. maj. Pladskrav: 6x5 meter spilleplads Mørklægning: Gerne hvis muligt, men ikke et krav Strøm: 1 stk. 230 v, min. 10 amp. Medvirkende: Ronny Sterlø og Jakob Skov Søndergård Instruktør: Susanne Sangill

HIMMERLANDS TEATER

Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro tlf. 98 555 753 himmerlandsteater.dk Kontakt:ronny@himmerlandsteater.dk For de lidt større

GREVENS FEJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9500/120

HIMMERLANDS TEATER 123


PÅ HAVETS BUND

Andreas Ugorskij, musik

Hans Laurens, fortælling

Lillefisk er ikke bange for noget. Heller ikke den farlige Muræne inde i tangskoven. Lillefisk er nemlig sikker på at den er verdens hurtigste fisk. Men kan det nu være rigtigt?

23455518 og 26291864

gienhistorie@jubii.dk

www.gienhistorie.com For de små

PÅ HAVETS BUND Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

124 GI EN HISTORIE

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9500/120 Pris/tilskuere:. 11500/240

WWW.GIENHISTORIE.COM

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


S K ER V C I CH Ø

LE

OP TE GANG S N - TO BURHØ RS F FRIHEDEN FOR

Søskendeparret Hilda&Gump lever side om side sammenklemt i et bur - indtil lågen går op og en ny verden ligger for deres fødder. Oplev en ordløs klovneforestilling med humor, mimik og skarp timing.

“De to høns er ustyrligt grinagtige, men det er hverken det enkle præcise udstyr eller den vidunderlige komik, der gør ‘Chicks’ til en fabelagtig fremragende forestilling. Det er indholdet.”

E D U P ME IS N

- N OFAGYSER

Mød den ensomme Helle den dag hendes sofapude bliver levende. Puden vokser sig frygtindgydende stor og Helle går til angreb. En grinagtig gyser om et uventet venskab fortalt uden ord.

“Stort set ordløst teater, hvor kropssprog og mimik kommer i fokus, når en kæmpemæssig pude dukker op fra sofaen. Latterfremkaldede, så det batter.”

Teateravisen

Kulturmor.dk

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

CHICKS

PUDEMIN - EN SOFAGYSER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8600/80

HR. TEATER 125


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

126 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


HHHHH HHHH HHHH kulturkongen.dk

Teater 1

Teateravisen

Else tager os med på opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige former og medspillende lyde.

PÅ TURNÉ

I FORÅRET

2 02 2

fo r d e

2-5

å ri g e

fi n d e o g så i s e ve rs io n ti l d e 1 n -3 å ri g e

Kontakt os på vov@teaterhund.dk //+45 26 16 14 10

Se det øvrige repertoire på Krudttønden i Kbh: TÆNK engang! 29. sep. - 24. okt. ‘21 // HADEGAVEN 9. feb. - 6. mar. ‘22 For de allermindste

For de lidt større

For de lidt større

OPDAGELSE

TÆNK ENGANG!

HADEGAVEN

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 29. sep. 2021 - 24. okt. 2021

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 9. feb. 2022 - 6. mar. 2022

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/40 Pris/tilskuere:. . . 8500/60

WWW.TEATERHUND.DK

TEATER HUND & CO. 127


hvid støj sceneproduktion

- engagerende og visuelle teater-oplevelser, til alle aldre!

+ 5+8=+7*9>285=4919 3<90+ Y 08 )1>- 4<045+8=+7*9>285=4) 91 9 3<90+ 4<045+8=+7*9>285=4) 919 3<Y90+ Y 08 )1>- 4<045+8= 7*9>285=4) 91 9 4 Y ) 7 * Y5% 5 217 Y5% 5672 8 ( 9 7 * Y % 5 217 5% 5 ( 9 7 * Y5% 5 217 5% 5672 8 ( 9 7 * Y5 % 5 217 3+46950 8>-4<0 37+469=540 8 >-9- 25) 81*<0 3+465950 8 >-4<0 34+03649Y=5405%0881*<03+46950 8>-4<0 37+469=540 8 >-9- 25) 81*<0 3+469540 8 >-4<073 7( 4 4 7 9 7 72) = 78 1739+7%8=(<172) *0 ( ( 7 978 =4<172 ) ( 9 8 Y172 ) 1 3 + % 5 ( * - %*01%( 0 3 >4 = 78( *1 39+7%85=(<*107- 2)%*01<*%1(970198638 34Y1178( -*139+17%85=(<*107- 2)%*01%(9083for3Y1de>416-10-årige (* 5 * 0- % 1 1 9 3 1 9 1 0 1 9 9 < 1 < Y 0 1 Y 0 1 Y < 4 < 4 % 3 % 6 % ( Y 3 Y ( *9 5< 9Y ( *975< 4 50 1 ( 6+ 5 08 1>- 60 5+8*97 95<3=4 50 Y ( 95 3 8 TÆLLE vi bl.a. Sherif-Chef= 8 =) 9 møder 45* +Y8*= 7%9>8<=4) 9507 1 Y(96+%55078 )18>- 6(<074*5+Y8=7%9>8 =4) 951701 Y(96+%556(<0745* +Y8IBossen, ) <4 =AT9> 7 * Y %> 5 ) 9217 % 5som 72Lov, 8 ( 9Orden 74 Y59for%55ting: 1 sørger 1 2 5 9 5 9 2 4 5 2 6 2 6 5 5 5 5 5 4 40Shit’. 4+ 950 8 >4034+ har 0bankrøvere 3+ 6Han98=5har 0 87Bull>kvægtyve, 3 8en>-9-6-løber, 3+46 9540 8 >-4<0 37 + 69=540 8>-9- 25)81*<0 34+ 69540 8 >-4<037 +6 9=540 81*<0 3+46&skudt 25) 810 5’No 9 og < *< 7296 4 72-) < 7( 4 172 ) lommetyve! 7 ( 9 8 10.000 7 97 8= <172 ) ( 9 8 172 ) 1 ) 7 1Y781739+7%kaniner, 8=(4<172-og *01anholdt > 41 7 8 1 39+7%8=(<*1%- *01% 0 = 3+<% ( * %- *0+1%0 3 Y= +>4 =7 81= 39+7<%8=(<*1%-72) *0+1(%90Y85 % 3 3 Y * %så dukker Men Mr. Bad-Ass-Banditten =+ 4 = = +9 < + Y 4 9 Y 4 4 9 4 9 4 9 9 0 8 9 8) 6 2 5 08 9 2 5 7 op56... 0 * (0 ) 26 2 264 = Y7 < 56 04* 9 +( 0 Y Y7 + 6 0 * Y4( )5 26Y 264> 0Y7 + 6 0* Y4( 5 2 045+8=7 9 8 =4 Y4 4 Y4 6 59+tal,Ymængde, 081) >- 6<logik, 4*5 Y8=7%9>8 =4) 9176 Y9+% 507821)8- 6(<74*5 Y8=7%9>8 =4) 9176 Y9+% 5 6(<074*5+Y8Forestillingen =7 9>8 = 9 sætter ) 17 Y % 5 72 8 ( 7 * Y % > ) 917 % mindre 5 2 9større 5 2 2 4minus, 6 end, 6 9 5 9 matematik, 5 mere 5 0og85meget, 4+ 550 85>402 3 4plus, spil. 1 3 50 8 >i 9-sprælsk 3+469550 8 >4<0 3+4695=540 8 >-9- 25)81*<0 34+ 65950 8 >-4<037+469=540 81*<0 3+46end… 0 25 5 > <0 3+meget 9 6 ) 9 =4 -) 8 *< 7 6 9 4 72-) < 7( 4 4<1legende, 7 7 97 8=4<172-) 7( 9 8 172 ) 1 9 8 1 7- 2-) *071(%filosofisk 978 1 * 0 TÆLLE og7>2publikumsind=(et 1 39+7%8erregnemaskineri = 7 8 1 3 +% =(< 3+% 5 ( * - *01%( 0 3 Y >4 =78( *1739+7%85=(<*1-72)*01(%(9083 1AT8(dragende 3 0 1 Y 41 * * (* på scenen, sammensat * 5 ( 0 % 9 1 0 0 9 % dansk <1( 5 50 3% <1( 5 3ny 4 Y301små dramatik, anima%1 Y Y9<+1( *9 5<3%5 %1( 6 Y5301 4> 0 Y <+( *9 5 <3 5 %1( 6 Y53 0afY9kropslighed, 9 * < * 9 < 0 + 5 501 (96+ 5 sang 5+8=7 9samt 08 )1og>- 6musik. 01 for 08 1) - 6< 45 8=7 9>8 =4) 9 01 Y9 + 6< 4tionsfilm, < 45 8=7 9 8 =4 0 4*5 Y8=7%9>8 =4) 91Især 9+ de 4-8-årige 8 =4ny-komponeret Y ( 7 * Y % % 5 ( 7 * Y % > ) 917 Y % 5 72 8 ( 7 * Y % > 5 ) 917 % 5 1 7 7 7 2 8 5 5 2 4 5 6 9 4 5 42 46 5 9 4 550 85>402 3+4 5956057+806>*9-1+235 *19+0 3+4 5950 8 >402 3+4 et univers > 0 3+ 9 50 810 3+ 10 3+ 6950med 50 8af>9 3+469550 8 >-4<0 3Itransparente 8 + 25 -plexiglas-skærme 9 6 ) =4 =4 og < 8*< 7 former 7*< 7 967 98=4<172-) *< 7( 96<+83=*411879>2-4) 1)789*8<4117%329*+67%8=(4<172-) *<07(% 7 97 8=4<172 ) 7og( 9figurer, 72-hem) 7( 9 8 8 17>2-) 1ikke-transparente 1 9+7%8=(4<1 der pludselig en * 7 0 1 8 3 81 3+ % ( - 01%0 043 *Y 4 = 30> +* -2 1 3 % 0 = %0 3 Ydukker 3+ % (+**-2 5*011melig, 1 Y 4 +* Den gæst+op. 1 < 0+ 4 0 5+8+*7* 2 54 1 9 3< 0 Y * 2 54ligner 0+ Y 0og8rund > 4 0 5+8 7* 541 9 >4 0 9 045+8 7 9 8 =4 9 3<ubuden 8 5 3 1 7 98= 9 8 er = 9 5 9 < 4 = 9>8 =) 9 *YY95+ 08 )1- (<784 til forveksling en coronavirus, den i 9 =men = > ) <4 9 - * Y= % > ) 91 ) > Y ) Y 5 * ( % * 5 Y ( % Y % * 5 Y 7 7 % 7 1 7 7 1 2 8 % 7 7 5% 5 virkeligheden 28 7 7 9 5 det? Et sprælsk mysterie om den 5 9 9 2 2 21 4 5 6 5 5 6>9er25sat10i gang... 4 550 8 >40 34+ 69 50 8103+4 550 8>40 3+46950 8 >9- 25 10 3+4 5950 85>402 4 4 3+ 6950gæst 3 8 03+ 6950 8> <0hemmelige + ) 6 ) 69 = 69 = = 7 978 =4<172-) 7( 9 8 4 Y172-) 1 8 *< 7 9 7 8=4<172-) *< 7( 9 8 4 Y1 *< 7 978 =4<172-) < 7( 9 8 4 Y172-) 1 8 *< 7 9 7 8=4<172-) *< 7 > TYS TYS er en musikbåret og kropslig forestilling, der > 7 * 3 + 1 8 8 7 13 + % 5 ( * - *01%0 3 4 = 8( 1 3+ %5 (* - 01%0 3 ( 13 + % 5 ( * - 01%0 3 4 = ( * %5 (* - 0 * 9<1livtag med ( 1 og tager 0 3%den (usynlige 9<1 0 %urkomisk Y3og * Y9<1( 503% ( %1 Y3 01 4 Y9<1( *9 50 3% 01 4gæst, Y3 legende %1 %(coronavirus 5 Ysom+( *pt. 9 farlige hærger verden. < ( 6For 5 børn 6 5 > 045+8*979 8<=4 50 1 ( 6+ 5 08 1>- 6<045+8=7 9 8<=4 5 5 0 04Y 5+(8*97958<3=4 5 6 6 1De9finder 0 0 1 Y9 +kriser08helt)1-anderledes + 9 8 voksne. =4 < 45 8=7end 9 deres ) < = = > ) 9håndterer 9 > ) 17 Y % 5 ( 7 * Y % > ) 917 Y % 5 72 8 ( 7 * Y %> ) 91 * Y %og % 5veje 7 * Y % 5 2egne 72 8for( 9at7håndtere 174 legende 5agere 9 5 42 4 5 6 i nye5hverdage en 5 9 i4 2 4 6 5 5 5 4 5 5 42 4 4 4 4 > 0TYS. 3 3+ 69- =5det0 omfavner 8>-9- 25)81*<0og3genspejler +6 9=50 810 3+6 950 8 > 0 3+ 69=50 8>9 3+6 9540 8 >- <0krisetid 25) 810 3+ 6950 8 > 03 + 6950 8TYS - < 7( 9 8 4 72-) 7( 917.000 7 8=4<172-) < 7( 9 8 4 17*< 7 97 8= 4<1 7 72moms ) Pris: 8 4 1ex 1Y >41=7 8*<1739+7%8=(4<*1-72-) <*017 1=7elever): *01%0 3 Y 81 3+r%bå(de -72 ) *01% 0 81= 39+714.000 % ( -ex moms 0 1 39+7%8=(<*1%-72 ) *0Pris 3 %skoler 3 1 Y= +> 4150 (max * e * l % = p % = 4ild=e7og< U5de! 4 9 +(0 8)Y96=2+92644 = 7 < 5 %4 9 + 8 Y96 2 92644 7 < 5 4 9 +( 0 8 )Y9 6 2+Sin 7 < 56 04* 9 +Urpremiere (0 ) Y Y 6 0* Y4 62021 59+2 60Y5+8 7690 *=4 Y4 6 5 +2 Y 081>- 6<04Y5+8=76908*=4 Y4 045+8=oktober 045+8 7 9 8 =4 Y4 6 59+2 Y 081>-primo 6 7 9 8 =49 9 < ) <4 = 8 = > ) 9 7 * Y5% 5 ) 92174 Y5% 5672 8 ( 9 7 * Y5% > 5) 2174 Y5% 5 ( 97 * Y5% > 5 ) 92174 Y5% 5672 8 ( 9 7 * Y5% > 5) 21 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5 > 0 0 5 > 3 9 0 > 3 9 0 > 0 > 3 0 3+ 6950 8 > <0 + 69=5 8 -- 2 ) 81*<0 3+ 695 8 - <0 + 69=54 81*<0 3+ 695 8 - <0 + 69=54 8 -- 2 ) 81*<0 3+ 695 8 - <03 4172alle 4 - 7( 8 4 1løbende 7 978 =med 7 72) 78 1tUrné 9 8 1 7 97 8=4<172 ) * 7( 9 8 17>2 ) 17 8 7 978 = 4<172 ) * ) 7( ForeStillinger * 01%book@hvid-stoj.dk 3 + % 90(< 0 3 8 1 3+% ( - 01%0 3 Y 4 = 1 3+% ( * - 0 1 39+7%8=(<*1-72 ) *01%90booking: 3 61 71 17-eller Y > 41=tlf.: * ( * ( 5 9<1( *95 50<3% ( %1 Y301 4 Y9<1( *9 50<3% %1 Y3 ( * Y9<1( *95 5* 0<3% ( %1 Y301 4 ( * Y9<1( *95 50<3% Y >60 5+8 045+8 7 9 8 =4 501 (96+ 5 08 1>- 6<045+8=7 9 8 =4 501 (96+ 5 6<045+8= 7 9 8 =4 501 (96+ 5 08 1 45 =7 9 8 = ) - <4 = ) 7 * Y % > 5 ) 9217 Y5% 5672 8 ( 9 7 * Y5% > 5 ) 9217 Y5% 5 ( 9 7 * Y5% > 5 ) 9217 Y5% 5672 8 ( 9 7 * Y5% > 5 ) 921 3+469550 8 >-4<0 3+469=540 8 >-9- 25) 81*<0 3+46950 8 >4- <0 37+469=540 81*<0 3+46950 8 >-4<0 37 +469=540 8 >-9- 25) 81*<0 3+469540 8 >4- <0 37 7( 7 97 8= <172 ) 4 7 97 8 4 172 ) ( 9 8 17 7 97 8=4<172 ) ( 9 8 172 ) 1 7 72) * * 1 39+7%8=(<*1-72 ) *01%9083 1 Y > 41= 7 81 3+ % =(< * - 01%0 3 Y 81 3+ % ( * - *01%0 3 Y > 4 = 7 81 3+ % ( * - 01

X

X

X

X

/

2

/

/

X

X

X

/

X

2

/

X

X

X

/

2

/

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

HVID-STOJ.DK/

/

X

2/

2/

2

X

X

X

X

X

/

X

/

2

/

2

X

X

X

2

2

2/

2/

2

2

/

2

X

X

/

2/

/

X

X

2

2

X

X

9

7

/

X

X

X

2

/

X

X

X

X

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

/

X

X

2/

X

TYS TYS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

128 HVID STØJ SCENEPRODUKTION

For de små

X

X

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9400/100

/

2

2

X

X

X

2

/

2

2

X

X

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

/

/

/

/

/

2

)

=

2

2

2/

/

/

/

2/

2

2

2/

2

2

X

X

AT TÆLLE

/

WILHELMHANSENFONDEN

/

2

2

2

X

X

X

/

/

/

2/

2

/

/

2

2

/

/

/

/

2

2/

2

2

2

X

X

/

/

2 For de lidt større 2/

/

2

/

/

2

2

X

X

/

2

2/

X

X

/

2

/

2

2

2

X

/

2/

X

/

2

2

X

2

/

2/

2/

2(

2/

/

2

2

8

/

2

X

/

/

2

2

2

/

2

/

/

/

6

2/

/

2

2

2

/

2/

X

X

2

2

2

/

2

2

X

/

/

/

/

/

2/

/

/

2/

8

/

2

/

2

2/

2

2

/

X

X

/

X

X

2

2

2

2

2/

X

X

/

2/

X

/

2

X

/

/

/

/

X

X

X

X

/

2

2

2/

2

2

2

2

2

X

X

/

X

X

2/

X

/

2

X

/

2

2

2

/

X

TYS TYS /

/

2

/

2

X

X

/

2

/

/

2/

2

/

2 4 1

/

2/

2/

2

/

2

2

X

X

/

2

2

/

X

X

/

2

2

X

3

/

/

>

2

= 2 2)

/

/

AT Tælle

/

2 /

+

(

2/

2

X

X

2

2

X

/

X

2/

X

/

2

X

/

2

2

/

2

X

/

X

/

2

2

2/


3< 0+ 174 Y59 % 5 3+ 69=50 8 (9 8 4 1%( 0 3 Y1 3 %1 Y 01 Y(96+ 5 74 5% 5 3+6 9=50 8 9 8 4 17 %0 3 Y= + Y /

2

X

X

/

/

2

2

/

X

X

/

2

6

/

08 ) 9 59+2

2

2

6 174 Y5% 5 3+ 6950 8 7 9 8 41 2

/

X

X

/

Ved scenekuns

tens Priser 201

1%( 0 / 3 2 %1 Y3 01 (9 + 52/

9

Det er tydeligt, at den ordløse forestilling er skabt ud fra en indsigt og en respekt for, hvad børn i den meget unge aldersgruppe bliver grebet af. Den tager både sin målgruppe og legen alvorligt – samtidig med at den serverer det hele i en stram scenografi og med en legesyg mågeklat i øjet.

X

6

NOMINERET TIL ÅRETS BØRNEOG UNGDOMSFORESTILLING

Vinder af Årets forest illing

= 2

(

[kAs]

[pAp]

2

74 Y5% 5/ 3+69=502 8 9 8 4 17 0/ 2

nomineringstekst, årets Forestilling ved Scenekunstens priser 2019

X

3Y Der er smittende fantasi, nærvær og 9 3<90+ 2/ at hente i forestillingen. ”Det skal 17 Y % 5vimusikalitet lege, når vi kommer hjem”, siger et barn

%

inStitUtioner: 5 mdr. - 5 år FamilieForeStilling: fra 5 mdr. og op

pAp-kAsser er ikke kun pAp-kAsser – de kan skabe verdener! Ro af sted i bølgegang og salt havvind, og oplev en frodig skov af træer vokse frem for øjnene af dig, før den i ét nu forvandles til et nyt landskab. Gem dig i kæmpestore pAp-kAsser, eller byg med bittesmå pAp-kAsseklodser – men hold øje med den drilske legekammerats forsøg på at vælte tårnet!

X

34+ 695=50 8 til sin ledsagende voksne på vej ud kirsten dahl, teateravisen 7( 9 8 4 01%0 3 Y1 ( 1 “Det er den mest fantastiske Y3 jeg har været med 501%(96+ 5 forestilling til. Både vuggestue og Med sig selv, hinanden og pAp-kAsserne bygger spillerne uniY var fanget 174 5% 5 børnehavebørn verser på bedste børnelogiske manér, som de sammen med pubfra start til slut!” likum oplever og forstår igennem legens uendelige muligheder. For 3+6 9=50 8 pædagogisk leder i sådan er den, legen – fantasifuld, forunderlig, foranderlig og med sin 7( 9 8 4 17 aarhusiansk helt egen logik og tempo. Kun fantasien sætter grænser for, hvor legen 01%0 3 Y=+ institution + kan bevæge sig hen! Skal du bevæge dig med? Y X

/

2

/

2

2

/

X

X

/

2

6

6

2

2 2

X

/

0 9 ( 8) 4 5 +2 9

/

174 Y5% 5 3+ 69=50 8 7( 9 8 4 01%0 3 1 ( 1 Y3 501%(96+ 5 174 Y5% 5 3+69=50 8 7( 9 8 4 7 1%0 3 1Y

gratiS pædagogisk materiale - Find det på www.hvid-stoj.dk

X

/

2

/

2

2

/

X

X

/

hvid støj

sceneproduktion www.hvid-stoj.dk ● info@hvid-stoj.dk

2

/

2

For de allermindste

[PAP]-[KAS] Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 950

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/50

HVID STØJ SCENEPRODUKTION 129


T E A T E R

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

INSTRUKTION:

SCENOGRAFI:

Erkan Uyaniksoy

Ricardo Rodriguez

MEDVIRKENDE:

MUSIK:

Sofie Faurschou Annevig S. Ebbe, Mette Alvang, Vika Dahlberg-Hansen.

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk HC Andersens fortælling om den grimme ælling der starter sit liv som forhadt og udstødt mobbeoffer i andegården. Klodset, klumset og helt forkert må den på egen hånd flakke om på må og få i et forgæves forsøg på at finde sin plads blandt de mange dyr. Den grimme ælling er Ishøj Teaters musikalske gendigtning af det klassiske eventyr om at være anderledes og at finde troen på sig selv.

For de små

DEN GRIMME ÆLLING Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

130 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

WWW.ISHOJTEATER.DK


T E A T E R

INSTRUKTION:

SCENOGRAFI:

Erkan Uyaniksoy

Ricardo Rodriguez

MEDVIRKENDE:

MUSIK:

Sofie Faurschou Annevig S. Ebbe, Mette Alvang, Vika Dahlberg-Hansen.

En nonverbal forestilling frit efter H. C. Andersens gamle eventyr om Tommelise. Gennem musik, sang, lyde/”volapyk”, masker og fysisk komik skaber tre skuespillere et poetisk univers.Ved brug af lyseffekter og enkle teatralske elementer stimuleres tilskuernes fantasi og inviteres til at digte med og begejstres over teaterets essentielle magi.

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

For de små

TOMMELISE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

ISHØJ TEATER 131


MANUSKRIPT OG MUSIK:

Anders Bøgelund INSTRUKTION:

Allan Grynnerup

T E A T E R

T E A T E R

SCENOGRAFI OG KOSTUMER:

Ricardo Axel Castillo Rodriguez SKUESPILLERE:

Anders Bøgelund Christina Ørbek Mølgård

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk Laura skal passes hos sin bedstefar, for mor og far skal til bryllup. Laura er sur over at hun ikke skal med, men bedstefar bor i et hus omgivet af musikinstrumenter og ting, der kan give lyde, og hurtigt bliver weekenden hos bedstefar et helt eventyr med prinsesser, skønne historier og dejlig musik.En musikalsk forestilling med sang, lydhistorie og musikpædagogiske tiltag.

For de små

SÅ DU LYDEN? Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

132 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

WWW.ISHOJTEATER.DK


MANUSKRIPT OG MUSIK:

Anders Bøgelund INSTRUKTION:

Jeanette Binderup-Schultz T E A T E R

SCENOGRAFI OG KOSTUMER:

Ricardo Axel Castillo Rodriguez

Eddy er meget kræsen. Han vil aldrig spise andet end pasta. En dag ved sengetid får han besked om, at nu går den ikke længere. Han vågner op til en ny verdensorden. Al pasta-høst er slået fejl. Alle spaghettimarker ligger øde hen. Der er kun én i hele verden, der kan redde situationen, og det er Eddy Spaghetti, den modige, tapre og ædle ridder og vores tids nye superhelt.

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

For de små

EDDY SPAGHETTI Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

ISHØJ TEATER 133


MANUSKRIPT OG MUSIK:

Anders Bøgelund INSTRUKTION:

Kit Eichler

T E A T E R

T E A T E R

ER N EN V MUS &

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk Det er ikke altid lige let at flytte til et nyt sted. Og det er meget svært, når man er en husmus, der flytter fra byen ud i skoven. Her møder husmusen en halvgnaven skovmus, som elsker at bestemme og fægte med sværd, samt en nysgerrig, svagtseende muldvarp. Men man skal ikke tro, man er noget, bare fordi man kommer fra byen. En eventyrlig historie om at finde nye venner.

For de små

MUS OG VENNER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

134 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

WWW.ISHOJTEATER.DK


INSTRUKTION: Martin Miehe-Renard. MEDVIRKENDE: Trioen ”Rumlerim” (Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen) T E A T E R

SANGE OG TEKSTER: ThorsteinThomsen,

Jan Irhøj og Anders Bøgelund.

SPÆNDENDE RYTMISKSPÆNDENDE TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN OG RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN ALDERSGRUPPE ALDERSGRUPPE VOKSNE. ”DYT, BÅT &OG KLINGKLANG” er en forfriskende trafikteatVOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafik3 - 10 og - 10 Ar Ar erforestilling koncert teaterforestilling skrevet til de nye og heltkoncert unge trafikanter. Ogde deres skrevet til nye helt3unge trafikanter. forældre! 45 minutters underholdende og lærerig forestilling med mange og lærerig forestilling Og deres forældre! 45 minutters underholdende af de kendte trafiksange med fra Børnenes mange afTrafikklub. de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

For de små

DYT, BÅT OG KLING KLANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 21000/150

ISHØJ TEATER 135


T E A T E R

MANUSKRIPT OG MUSIK:

Anders Bøgelund

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

3 - 6 Ar

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk Spillenissen er en sjov og underholdende figur med en fortælling om julen for de 3 til 6-årige. Fortællingen er fyldt med julesange og aktiviteter som både børn og voksne kan være med til. Spillenissen kan være alle vegne, i børnehaver og klasselokaler, små som store rum.

For de allermindste

SPILLENISSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

136 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/50

WWW.ISHOJTEATER.DK


MANUSKRIPT:

Dennis Kelly (oversat af Peter D. Weiss) SKUESPILLERE:

T E A T E R

Cecilie Josefine Bangsgaard Glæsel, Jacob Skyggebjerg, Jesper Møller, Kirstine Vibeke Sjølin Scharfs, Lise Pleidrup, Malene Norreen, Marco Grimnitz, Martin Dupont, Mette Omann Hansen

Menneskenes fællesskab SPÆNDENDE er et kosmos. Ingen kan undværes. Vi er flokdyr, RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN ALDERSGRUPPE ALDERSGRUPPE vi lever sammen, vi blomstrer sammen, vi falder sammen. En måde vi er OG VOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafik3 - 10 - 16 Ar sammen på:ViAr leger medteaterforestilling Adam. Det er sjovt lege med Adam.til Adam er helt12 og atkoncert skrevet de nye unge trafikanter. med på de skøreste ting.Og Men nu er Adam død, og det er vist nok vores og lærerig forestilling deres forældre! 45 minutters underholdende skyld. Fuck. Hvad gør vi? med mange af de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

For de største

DNA Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-16 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 20000/100 Pris/tilskuere:. 26000/150

ISHØJ TEATER 137


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

138 TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


Kompagni Kalas præsenterer

- musikalske fortællinger fra hele Norden

K

om med på Norden-rundt-rejse for fuld musik. Vores kufferter gemmer på magiske historier med grin og gys. Der er eventyr om hæslige uhyrer og ægte dansk hygge. Vild træskodans og djævletango til harmonika og ukulele. Mægtige isbjerge og den svedigste sauna. Her blandes magi og fakta, krydret med smagsprøver på de nordiske sprog. Perfekt input i undervisning om Norden - underholdende, lærerigt og eventyrligt. Medvirkende: Helena Berglund, Anna Kruse Instruktør/konsulent: Maria Myrgård, Dirck Backer Vi tilbyder workshops og undervisningsmateriale. Kan spilles med eller uden mørklægning. K O M PA G

NI

For de lidt større

NORDEN RUNDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KALASTEATER/

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

KOMPAGNI KALAS 139


Teatret Kimbri

F R E D E R I K S A L L É 2 0 B · 8 0 0 0 Å R H U S C · T L F. 5 0 4 2 3 5 1 3 W W W.T E AT R E T K I M B R I . D K T E AT R E T K I M B R I @ G M A I L . C O M

Sælkvinden

– et sagn fra Nordens kolde hav En stærk og smuk fortælling fra Grønland. Sælkvinden mister sit skind. Den ensomme fanger Rasmus stjæler det, og tager hende med sig hjem som sin kone. Deres barn kommer til at bære arven fra det store, salte hav og fra menneskenes verden. Om at tilhøre to vidt forskellige verdener, om at miste sin mor men finde hende igen i havets store sang.

”Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, der ubesværet får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst ved sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse, at alle rives med”. Folkeskolen ”Ro og nænsomhed dominerer. Det tyste åbner op for dybder, som mange højtgearede børneteaterforestillinger er i underskud af eller helt mangler.” Århus Stiftstidende “I løbet af tre kvarter førte Gitte Kielberg tilskuerne ind i kærlighedens og savnets univers, hvor store følelser og drømme er helt naturligt sammenflettet.” Læsøposten Instruktør: Erik Droob Medvirkende: Gitte Kielberg

For de lidt større

SÆLKVINDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

140 TEATRET KIMBRI

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 5600/100

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


Når bladene falder – om døden og glæden over livet

Historien om bedstefar, som var levende lige til det sidste. Selv efter han gik bort, griber han ind i sin families fortravlede liv og giver dem mod til at leve fuldt ud. Fortalt med få ord og dukker, som blæser på fysiske love og fordomme om liv og død. **** ”Blid, blød, nænsom”. Børneteateravisen **** ”Med nænsom hånd ind bag dødens tabu”. Arbejderen **** ”Til dig, der nyder ro, og gerne vil sidde tilbagelænet med et saligt smil”. Ungt teaterblod **** ”tankevækkende og rørende”. Kulturkongen Bestil også undervisningsmateriale om generationer, livet og døden. Instruktør: Folmer Kristensen Medvirkende: Miriam Ariana Kielberg, Gitte Kielberg

Pænt Goddag

– et møde med en fremmed To toldere ved præcis hvor alting skal være, lige indtil der ankommer et skrummel af at skab, som slet ikke passer ind. Indeni gemmer der sig en fremmed, som faktisk ikke må komme ud. En evigt gyldig fortælling om et højaktuelt emne. …Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik”. Folkeskolen Instruktør: Erik Droob Medvirkende: Gitte Kielberg, Helle Pørksen, Marie Louise Maegaard For de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

NÅR BLADENE FALDER

PÆNT GODDDAG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6400/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6800/120

TEATRET KIMBRI 141


Kitt Johnson X-act prœsenterer:

En m an

For børn og deres voksne

ds

ot r sk

ands skat den m n a n –e

I en verden fuld af skrald og trylleri møder vi to usœdvanlige skraldesorteringseksperter ... Den ene med øre for skraldets hemmelige musik. Den anden med øje for dets skjulte skønhed.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond og Københavns Scenekunstudvalg

Foto: Per Morten Abrahamsen Grafisk design: Imperiet.dk / Nete Banke

Booking og mere information: www.kittjohnson.dk x-act@kittjohnson.dk +45 29 91 87 13

Me d Sa muel Gu stavsson og Stu re Ericson Ins truk tion a f Kitt Johnson

For de lidt større

SPOIIIIIIIIING Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

142 KITT JOHNSON X-ACT

WWW.KITTJOHNSON.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


For de små

PEDDERSEN OG FINDUS RÆVEJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KNUDSENOGNØRBY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. . . 8000/40

KNUDSEN OG NØRBY 143


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

144 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


DE T KOMMENDE TEATER

kommendeteater.dk telefon 23 26 00 12

Co-produktion med Thy Teater

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

IKKE ET ORD

HELT UDENFOR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

WWW.KOMMENDETEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

DET KOMMENDE TEATER 145


er støttet af

For de lidt større

OH SOLO MIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/150

146 TEATRET KRISKAT

WWW.KRISKAT.DK

og


er støttet af

For de allermindste

For de allermindste

B-BUMM Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PELZZ Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

TEATRET KRISKAT 147


ØNSK!

CARMEN OG CASPER

– en sjov og poetisk forestilling om at overvinde sin frygt

– frit efter ”Den standhaftige Tinsoldat” Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med H.C. Andersens arbejdsredskaber: blyant, saks og papir og ledsaget af stemningsfuld musik. Kamilla Wargo Brekling har instrueret.

Carmen elsker opera og hun lever af at rejse rundt og fortælle børn om sin store passion. Hun tør ikke selv synge, så hun har lært dukken Carmensita til at synge. Netop denne dag er hun ”kommet til” at tage den forkerte dukke med, nemlig den frække Casper, som kun er ude på fis og ballade og er meget vanskelig at styre. På forunderlig vis får dukken Casper Carmen til at overvinde sin angst for at synge foran et publikum.

’’Ønsk!’ varmer og gør publikum i godt humør. Forestillingen kan det sjældne at forene et godt gennemarbejdet formål med en raffineret og overraskelsesfyldt måde at gøre hensigten til teater.” Kirsten Dahl,Teateravisen DEN GRIMME ÆLLING – musikalsk dukkemagi for de allermindste I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik. Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav er dukkeførere.

”Skaterdreng og operaelsker i musikalsk venskab ”Carmen og Casper” er en fin og oplysende forestilling om at gøre det, man godt kan lide, uden at bekymre sig om hvad andre tænker.” Morten Hede,Teateravisen Instruktør: Kamilla Wargo Brekling Instruktørassistent: Susanne Gotthelff Dramaturg: Jane Rasch Dukkemager: Martin R. Olsen Skyggeteater: William Frohn Lyddesign: Oskar Jankovic Medvirkende: Anne Nøjgård

”... en af de bedste teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste.” Randi K. Pedersen, LFSnyt SPILLES OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK – en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Scenografi og dukker: Marianne Jørgensen EN EVEN TYRLIG VERDEN FYLDT AF SJOV, LATTER, ALVOR OG NÆRVÆR

”Teatret Lampe har skabt en forestilling fuld af lune og god musik. Den fint sammenhængende historie handler om at møde nogen fra en verden helt forskellig fra ens egen, som man kan lære at kende og give plads til.” Randi K. Pedersen, Børn og Unge For de små

For de allermindste

ØNSK! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

148 TEATRET LAMPE

TEATRET LAMPE l KONG GEORGSVEJ 22 DK-2000 FREDERIKSBERG MOBIL: 2726 1947 l MAIL@TEATRET-LAMPE.DK WWW.TEATRET-LAMPE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80

For de allermindste og de små

DEN GRIMME ÆLLING

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. 10000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80

WWW.TEATRET-LAMPE.DK


Foto: Sonja Iskov

For de små

CARMEN OG CASPER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/80

TEATRET LAMPE 149


Levende Fortællinger

Dramatisk og musikalsk fortælleteater

Ellen

7.-10. klasse

– Velkommen til helvede En rå og rørende forestilling om en modstandskvinde under 2. Verdenskrig – baseret på den sande historie om Ellen Nielsen.

Ellen Nielsen, 1944

“Pernille Stockfleth fortæller med nerve og nærvær” — Henrik Lyding i Teateravisen

Skuespiller og fortæller Pernille Stockfleth

David Kampmann på guitar i ‘Ellen’

Efterfølgende foredrag med historiker Christian Aagaard (Amager Museet) kan tilkøbes. Kontakt: Pernille Stockfleth - tlf: 30 52 28 42 - email: pernille@levendefortaellinger.dk Forestillingerne Bjørnekongen og Alt det som Inger ser er udsolgt fra juli til og med november. For de største

ELLEN - VELKOMMEN TIL HELVEDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . . . 9.5/90

150 LEVENDE FORTÆLLINGER

WWW.LEVENDEFORTAELLINGER.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


KOM DANS MED MIG 3. feb. – 3. april 2022 2 – 5 år KOM DANS MED MIG er en knaldperle af bevægelse, leg med kroppen og ren danseglæde. Det bliver svært at sidde stille, når vi præsenterer vores yngste publikummer for alt det kroppen kan.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HURTIGE FØDDER 16. sep. – 7. nov. 2021 4 – 10 år Drengen Bror er den vildeste fodboldfan. Han ved alt om spillere, trænere og legendariske kampe. Selv tør han ikke sparke til bolden. Men en dag dukker pigen Suleima op med sin magiske fodbold og endelig kommer Bror på banen.

For de allermindste

For de små

KOM DANS MED MIG

HURTIGE FØDDER

Periode:.3. feb. 2022 - 3. apr. 2022 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

Periode:.16. sep. 2021 - 7. nov. 2021 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

WWW.DETLILLETEATER.DK

DET LILLE TEATER 151


Teater LivetsLone www.lonewernblad.dk

Drømmehaven har alt, hvad man kan drømme om. Men Racersneglen Robert keder sig. En dag ser han en raket på himlen. Sådan en vil han bygge. Eventyret om Racersneglen Robert er en skøn og magisk rejse for de mindre børn Med Racersneglen Robert spreder det kreative, musikalske makkerpar Benjamin Aggerbæk & Lone Wernblad poesi og skæve vinkler på verden for de små i et magisk, musikalsk univers. For de allermindste og de små

RACERSNEGLEN ROBERT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

152 TEATER LIVETSLONE

WWW.LONEWERNBLAD.DK


info@lonewernblad.dk 4081 5092

Med ‘Trillebørstur i Nord’ har makkerparret Bergur Fonsdal Johannesen & Lone Wernblad skabt et helt enestående og fortryllende nordisk univers med fortællinger, sange, musik og kreative aktiviteter for de 3 til 5-årige. Det består dels af en teaterforestilling og efterfølgende workshop, hvor børnene tegner og skaber deres egne fortællinger om Norden. ‘Trillebørstur i Nord’ er et helstøbt leg- og læringstilbud til mindre børn om Norden. Det er særligt udviklet med henblik på at understøtte målene i Børne- og Undervisningsministeriets styrkende pædagogiske læreplan for kunst, æstetik og fællesskab i dagtilbud.

Trillebørstur i Nord er ikke refusionsgodkendt For priser 1-2-3..forestillinger og mere info kontakt Lone

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER LIVETSLONE 153


DLING NTYRLIGT UNIVERS FOR DE YNGSTE FORVAN ET SANSELIGT OG EVE FORESTILLING I

og fuglene sine grene ud over verden. Vandet klukker Midt i universet står Livets Træ og spreder og kede strik e, syed af midt i en eventyrlig verden synger. Børnene og deres voksne får plads dan hvor vi, ver ople r spille em en danser og en skue hæklede træer, blomster og græstuer. Genn kler. mira og åbenbarer naturens små verden langsomt forvandles, åbner sig op r Kjær (skuespiller) Instruktør: Gitta Malling Medvirkende: Stisa Søgaard (danser) og Asge workshop: Charlotte Olling Rebsdorf Scenograf: Lene Bek Nielsen Medskaber og lige Håndarbejde: Hjælp fra godt 100 lokale frivil FORVANDLING er også … • en bemandet installation udvikling hos børn • læring, der styrker sproglighed og sensorisk personale - med eller uden børn • workshop for dagplejere og pædagogisk edere • workshop i samarbejde med lokale naturvejl PRIS ger til opstilling: 50.000 kr. inkl. fire forestillin • Min. fem spilledage hvert sted, heraf én dag pr. ger alt max to forestillin • Tilkøb af forestillinger: 3000 kr. pr. stk. I e være åben for besøgende aftal efter kan • Scenografien/installationen • Publikum: 40 børn og maks. 10 voksne TILKØB WORKSHOP Kontakt os og hør nærmere.

For de allermindste

FORVANDLING Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 420 Nedtagning i min:. . . . 240 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

154 LIMFJORDSTEATRET

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


******

Børne-Kulturpiloterne

”… en af de mest vitale og underholdende forestillinger, jeg længe har set.” Henrik Lyding, Teateravisen

”… overrumpler tilskueren med sin følelsesladede og oprigtige forestilling om den morfar, som vi alle sammen ønsker os at kunne fortælle om” Anne Middelboe Christensen, Information

far RFARmorKOM morfarMG O EDIE OG FARLIG MUSIKALSK - VARM, LIVSKLO

han, var morfar, før han blev morfar? Hvem var Min morfar er noget ganske særligt. Men hvem gammel? være morfar, når man er ved at blive meget dengang han var ung? Og hvordan er det at røveromdrejningspunkt. Der er ham, der fortæller Tre vidt forskellige morfædre er forestillingens runde lidt lige, helt almindelige morfar, der bare gør historier og bygger hule i haven. Der er elske om Og så er der ham, familien helst ikke snakker lige ting, fordi han er ved at blive gammel. - og så alligevel … restilling. tilling, og i særdeleshed også som familiefo Fra 9-13 år. Meget velegnet som skolefores generationer sammen. Gerne med børn og bedsteforældre - eller tre Madsen og Sune Skuldbøl Vraa. berg Medvirkende: Jens Andersen, Thomas Guld Instruktion: Nils P. Munk

0515 Limfjordsvej 97, Nykøbing Mors, Tlf. 9771

. post@limfjordsteatret.dk

www.limfjordsteatret.dk

For de lidt større

MORFARMORFARMORFAR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/80 Pris/tilskuere:. 11800/120

LIMFJORDSTEATRET 155


APRIL

FESTIVAL - afholdes 27 . marts - 3 . april 2022 i Esbjerg Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

156 TEATERCENTRUM


VERDEN ER VÆLTET

Forestillingen følger et døgn i hovedet på en teenager. Han står midt i sin alders virvar og sin samtids kaos. Han skifter karakter, mening og position alt efter omstændighederne. Under overskrifter som ensomhed, kærlighed, håb, angst og lyst veksler forestillingen mellem det helt nære og personlige, og det større verdensbillede. Tekster Tomas Lagerman Lundme Medvirkende Tobias Shaw Iscenesættelse Adelaide Bentzon Video Erik Pold og Helle Lyshøj Turneperioder Uge 39, 41 og 43 i 2021. Uge 10 og 11 i 2022. Pris 8000,- for første forestilling. Rabat ved køb af flere. Kontakt info@liminal.dk Forestillingen er skabt med støtte fra For de største

VERDEN ER VÆLTET Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 80 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LIMINAL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/150

LIMINAL 157


158 LIVE ART DANMARK

WWW.LIVEART.DK


For de små og de lidt større

50 FARLIGE TING Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/90 Pris/tilskuere:. 10000/100

LIVE ART DANMARK 159


For de største

VIRAK REVYEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/90 Pris/tilskuere:. 10000/100

160 LIVE ART DANMARK

WWW.LIVEART.DK


For de små og de lidt større

KABOOM Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/90 Pris/tilskuere:. 10000/100

LIVE ART DANMARK 161


Svæ

i s t rdet ene n

D

amen i Søen stiger op af vandet og planter det berømte sværd, Excalibur, i stenen, med ordene: ”Den der trækker sværdet af stenen skal blive landets nye konge.”

Den ene ridder efter den anden må opgive at erobre sværdet, men en dag dukker den forældreløse dreng, Arthur, op ... Louise Schouw Teater fortæller den vidunderlige historie om Arthur, fra han som spæd bliver bortført af troldmanden Merlin, til han som 16-årig trækker sværdet op af stenen og bliver landets konge. Forestillingen er krydret med spænding, magi, flotte kostumer, en god portion humor og sange med helt ny musik af Sigurd Barrett. Instruktør: Louise Schouw Scenograf: Niels Secher Koreograf: Rebekka Lund Dramatiker: Gunvor Reynberg Musik: Sigurd Barrett Medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Asbjørn Agger, Marianne Bøgelund, Morten Bo Koch. Varighed 1 time og 10 minutter Scenemål: 6 x 8 meter www.LouiseSchouw.dk Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk

For de lidt større

SVÆRDET I STENEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-13 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 19900/100 Pris/tilskuere:. 24900/200 Pris/tilskuere:.29900/300

162 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK


“Perfekt børneteater for de mindste” Kulturkongen



Sikker i trafikken

“Gedigen, pædagogisk og musikalsk underholdning - og en rar pause fra verdens tummel.” Fyens Stifttidende

 Scenekanten

V

illads figuren fra de populære børnebøger “Villads fra Valby” er brugt i Børneulykkesfondens kampagner for trafiksikkerhed bl.a. i bogen “Sikkeri trafikken”.“Villads fra Valby - sikker i trafikken” byder på musik, sang, sjov og spænding for hele familien - og er samtidig en lærerig oplevelse for vores yngste trafikanter, der fra deres pladser får lov ti at hjælpe Villads, så han kommer hjem igen i god behold. Medvirkende: Oliver Lundqvist, Marianne Bøgelund, Gunvor Reynberg og Allan Helge Jensen Iscenesættelse: Louise Schouw Dramatisering: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Scenograf: Niels Secher Lysdesigner: Kristian Specht Koreograf: Toniah Pedersen Alder: fra 4 år Scenekrav: 8 x 6 m. - 3,6 m. i højden Varighed: 60 min.

V ITE LLO

T

usindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse - eller sammen med møgungen William - eller også bare sammen med sig selv. Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Anne Suppli, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi: Kirsten Victoria Lind Koreografi: Katrine Engberg Varighed: 70 min. Alder: 5-99 år Scenekrav: 8 x 6 m. - 3 m. i højden Tlf. 28 88 28 38 ls@louiseschouw.dk - www.LouiseSchouw.dk For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

VILLADS FRA VALBY - SIKKER I TRAFIKKEN

VITELLO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18900/100 Pris/tilskuere:. 23900/200 Pris/tilskuere:.28900/300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18900/100 Pris/tilskuere:. 23900/200 Pris/tilskuere:.28900/300

LOUISE SCHOUW TEATER 163


Juleforestillinger

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD 3-8 år Varighed 35 min

Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjs-værkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenødsfortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

JULETRODERIER 3-8 år - Varighed 35 min

Hvad er nu det? Julen er aflyst! Trolden har fortrollet nisserne på nisseværkstedet, så de ikke gider at lave julegaver. Da Nissemor og nissepigen Kanelia opdager dét, må de to nisser afsted på en lang rejse for at finde trolde-julelattereni grinebidderbutikken, så trolden kan blive i godt humør igen og julen kan vende tilbage til nisseværkstedet. Endnu en sjov og hyggelig nisseforestilling med de to skønne nisser, hvor publikum deltager med rim og remser.

Medvirkende: Nina Christrup og Judith Rothenborg

Iscenesættelse: Torkild Lindebjerg (Juletrolderier) og Louise Schouw (Nissemor og Kanelia i julenød)

For de små

For de små

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

JULETROLDERIER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7990/100 Pris/tilskuere:. . 9990/160 Pris/tilskuere:. 11990/220

164 LOUISE SCHOUW TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7990/100 Pris/tilskuere:. . 9990/160 Pris/tilskuere:. 11990/220

WWW.LOUISESCHOUW.DK


PÅ SPORET AF JULEN 3-8 år - Varighed 40 min

JULEMANDENS GAVE 2-6 år - Varighed 35 min

Kom med ind i julenisserne Pjok og Pjankes detektivbureau og vær med til at opklare julens mysterier. En herlig interaktiv juleforestilling for de små, fyldt med julesjov, drillerier og eventyr

Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

Medvirkende: Lise Junggreen og Thomas Vilhelm Larsen. Iscenesættelse: Nina Christrup Bestilling: Tlf. 28 88 28 38 mail: ls@louiseschouw.dk Læs mere om alle vores juleforestillinger på: www.LouiseSchouw.dk Alle forestillingerne er refusionsgodkendte.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de allermindste

PÅ SPORET AF JULEN

JULEMANDENS GAVE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7990/100 Pris/tilskuere:. . 9990/160 Pris/tilskuere:. 11990/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7990/100 Pris/tilskuere:. . 9990/160 Pris/tilskuere:. 11990/220

LOUISE SCHOUW TEATER 165


& Su s an ne Bre u n i ng n e s e k s E e t n Be De to skovnisser Trille og Tralle bor i den gamle hule ved roden af det gamle egetræ. De er 410 år (tilsammen) og kan lide at synge, danse og brygge nissemagi i nisselaboratoriet. Men de er heller ikke helt artige. De har nemlig drillet skovens dyr så meget, at rævemor nu har snuppet deres nissetøj. Og uden deres røde nissehuer er de jo ikke rigtige nisser. Trille og Tralle skal nu bruge deres gode fantasi for at bevise at de er rigtige nisser, og de beslutter sig for at skabe julestemning i skoven, så rævemor kan blive glad igen og de kan få deres nissetøj tilbage. Men det viser sig, at Trille og Tralle er nogle meget distræte drillenisser, der gerne vil overgå hinanden hele tiden. De bliver hurtigt mere optaget af at trylle grønt snevejr frem og danse flødeskumsdans - end den egentlige opgave: at lave julestemning. En sjov og musikalsk fortælling for hele familien fra 4 år med Susanne Breuning og Bente Eskesen som de to skøre nisser. En rigtig opvarmer til julen. Scenemål: 5 x 4 meter Varighed: 40 min.

JULEFIS MED

Trille & Tralle

For de små og de lidt større

JULEFIS MED TRILLE OG TRALLE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8200/100 Pris/tilskuere:. 10200/160 Pris/tilskuere:. 12200/220

166 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk TEATERCENTRUM 167


For de små og de lidt større

VIKINGERNES KONGE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

168 TEATER LUX

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5500/40 Pris/tilskuere:. . . 6700/60 Pris/tilskuere:. . . 8900/80

WWW.TEATERLUX.DK


Design: Robin Hart Foto: Lena Paaske

Design: Robin Hart Foto: Lena Paaske

TEATER LUX PRÆSENTERER TEATER LUX PRÆSENTERER Vikingernes konge, som vores første Vikingernes konge, som teaterforestilling for vores børn. første teaterforestilling for børn. Den voldsomme historie om vikingerDen nes voldsomme historie konge. Om at ståom påvikingerden danske nes kyst, konge. Om at stå på den danske klar til at sejle til England. Skibekyst,neklar til at sejle til England. Skibeer klar, fuldt bemandede med vilde ne ervikinger. klar, fuldt medfåvilde Menbemandede han kan ikke sin søn vikinger. Men han kan ikke få sin søn med. med. Med en lydscenografi og en fortæller, Medskabes en lydscenografi en fortæller, historien, såogpublikum og skueskabes historien, så publikum og skuespillerne kommer på plyndringstogt til spillerne kommer på plyndringstogt til England og tilbage igen. England og tilbage igen.

20 25 25 88 INFO@TEATERLUX.DK TEATERLUX.DK 20 25 25 88 INFO@TEATERLUX.DK TEATERLUX.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER LUX 169


www.madambach.com

SKIBET ER LADET MED

Skibet er ladet med er en visuel teaterforestilling om ORD og bygger på en dyb fascination af menneskets medfødte forestillingsevne og på hvordan tegn kan blive til bogstaver, der bliver til ord, der bliver til sætninger, der bliver til rim, remser og billedskabende universer.

For de allermindste

SKIBET ER LADET MED... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 13500/60

170 TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

WWW.MADAMBACH.DK


Teaterværkstedet Madam Bach er et aktivt turnerende børneteater nationalt og internationalt, som drives af Christian Schrøder og Pernille Bach. I mere end 20 år har vi repræsenteret Danmark på mange internationale festivaler over hele verden og har bl.a. rundet 200 forestillinger i Kina. Vores nyeste projekt, Kulturelt Videncenter for Børn, er en platform for udvikling og udforskning af teater for de mindste (0-6 år). Centret står klar fra sommeren 2021.

GRO

I sæson 21/22 turnerer vi også med Hjem, Verdensbilleder og blÆst

GRO er en visuel og interaktiv teateroplevelse om altings foranderlighed. I GRO zoomer vi ind og ud på alt det omkring os, som vokser og gror; fra ukrudt og kærlighed til musik og stjernestøv. Gennem spirende lydlandskaber og korte visuelle fortællinger skaber vi et legende univers med plads til undren. Hvor kommer alting fra? Kan man høre græsset gro? Kan noget vokse ud af ingenting? For de allermindste

GRO Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 13500/50

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH 171


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 172 TEATERCENTRUM


FYRTÅRNET 29. maj – 4. juli 2021 Fra 2 år Dukketeater om en gnaven fyrmester, der passer sit lille fyr og ellers ikke er interesseret i andet – og slet ikke andre. En dag flytter en vild og voldsom albatros ind oven på fyret, og en kamp imellem de to meget forskellige væsner begynder.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PINOCCHIO 7. juli – 15. august 2021 Fra 2 år Marionet Teatrets sjove og rørende udgave af historien om den frække trædukke Pinocchio, der ønsker at blive til en rigtig dreng. Næppe har han fået ben før han løber hjemmefra. Han må meget ondt igennem før han og faren, Gepetto, endelig forenes.

For de allermindste

For de allermindste

FYRTÅRNET

PINOCCHIO

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 29. maj 2021 - 4. jul. 2021 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 7. jul. 2021 - 15. aug. 2021 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.MARIONETTEATRET.DK

MARIONET TEATRET I KGS. HAVE 173


MICROCOSMOS Ny forestilling på tur Gæstespil på Anemonen 15. – 27. marts 2022 �... .. .......�.. ..............�..��................ ....�............�.. ................�..... ....... .....�.�.. .......�.....�.�...�.....�...�. ..�.�. .. ......�......�...�......... ....��....�...... .....�.��.. .....�.........�.....�..�.....�. ...........�...�......�..... ..�.. ...................�.....�...�.�..�......�.. .....�.�....� ........�.............. .�......... ....�...��......... ....�...�.....�........... ....�.. ....... ....�..�....�.. .....�. ”Med visuel styrke forbinder Meridiano Teatret tankers og følelsers microcosmos med den store verdens konkrete virkelighed.””””””””””””””” Forfatter og instruktør : Giacomo Ravicchio Skuespillere: Lars Begtrup og Elise Müller

ANIMA Meridiano klassiker på tur .......�.......�.�.�...................��.......� ....�.........�. .��.... ......................�.. ...�....�. .���. ��.......�. .....�..... ..�.......�..........�......�.......... .�...........��..�...�. “Det er børneteater, når det er bedst – om man så er 100 år.”

LLLLL BBBBB “Meridiano skildrer her døden i et vidunderligt greb, hvor barnelogikken sejrer over både filosofi og religion.. ....................................... Forfatter,og instruktør : Giacomo Ravicchio Skuespillere: Lars Begtrup og Elise Müller

����.........�. ...............�.........�. .......... ..�.��������..� For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MICROCOSMOS Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

ANIMA Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9900/90

174 MERIDIANO TEATRET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9900/90

WWW.MERIDIANO.DK


VILD

Gæstespil på Anemonen 3. – 14. marts 2021 Frida er vred på sine forældre i dag. De har fortalt hende, at familien skal flytte til en lejlighed i storbyen. Frida vil ikke flytte! Vred og såret løber hun hjemmefra og gemmer sig i sin hemmelige hule i et træ i haven - og hun beslutter aldrig mere at komme hjem! ”En forestilling, der respekterer barnets magtesløshed. Det bedste er dog næsten, at VILD ikke indeholder forløjede ord om, at flytningen ender lykkeligt. Til gengæld gennemstrømmes forestillingen af forståelse. En kærlig forståelse, der trøster.” Anne Middelboe Christensen, Information

BBBBB Livingmama Forfatter, instruktør, scenograf og komponist: Giacomo Ravicchio Skuespillere: Lars Begtrup og Elise Müller

ENGLENE I SNEEN Gæstespil på Folketeatret 26. november – 19. december 2021 Et juleeventyr begynder, da to børn drager af sted for at finde hjælp til deres fødende mor. Da sneen begynder at falde farer de vild og det bringer dem på en mytisk og magisk færd, hvor det eventyrlige blander sig med virkeligheden. En poetisk og tankevækkende forestilling fremført af en skuespiller og en cellist. “Man forlader teatret med en følelse af at have overværet noget usædvanligt. Noget stort. Noget, der skaber tårer.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen BBBBB Kulturkongen BBBBB Børn i byen BBBBB Danske Seniorer BBBBB KRÆS, Radio4 Forfatter, scenograf og instruktør: Giacomo Ravicchio Skuespiller Elise Müller Cellist: Lea Havelund Rasmussen

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

VILD Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ENGLENE I SNEEN Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9900/90

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/90

MERIDIANO TEATRET 175


For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MITO OG DITO

JULEBALLADEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-94 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

176 MIMETEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

MIMETEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5900/140

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


“They only have themselves. A black backdrop, maybe but no props, no advanced light design, no scenography. All they need is the ability to act together, to create pictures and dissolve them, to vary between slow and fast, high and low, strong and delicate, warm and cold. They are mere actors with a great physical expression.” Janken Verden Teateravisen, Denmark

Romeo & Juliet MishMash has, in the storytelling style, made a unique interpretation of Shakespeare’s classic. The modern approach of MishMash brings the opportunity to re-understand this classic through the diversity of actors’ skills which oscillates from corporal mime to acrobatics, from tragic chorus to clown. For 12 years and up. The play is in English and can be played outdoor as well.

www.mishmashtheatre.com

mishmash.theatrecompany@gmail.com +45 50 59 82 89

Næsen

“A simple stage without any set decor made the performance of the actors stand out all the more. These displayed great imagination and admirable dexterity in their use of mime routines and acrobatics, playing tables, horses, mirrors and dogs and switching from one character to another with remarkable skill.” Irina Echarry Havana Times, Cuba

“The Nose” is a crazy and unforgettable story about the proud general Kovalev and his nose that one day decides to leave him and live a life of its own. Using music, acrobatics and character changes quick as a flash the actors show everything from furniture to people and animals on the busy streets of St Petersburg. Once again, no props or decors are needed. MishMash does it all! For 6 years to 10. Playable in Danish, Spanish and English; indoor as well as outdoor.

For de største

For de små

ROMEO & JULIET

NÆSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/100

WWW.MISHMASHTHEATRE.COM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

MISHMASH INTERNATIONAL THEATRE COMPANY 177


Hvis jeg var

MIT TEATER.com

- EN HUND Mød Leonard, der er så bange for hunde, at han til sidst ønsker selv at blive en stor, stærk hund... En rørende og humoristisk historie om at være bange.

Instruktion: Hans Nørregaard Manuskript: Tine Grauengaard frit efter Wolf Erlbruch Komponist og lyd: Johannes Smed Skuespillere: Rasmus Reiersen og Tine Grauengaard Dramaturg: Jane Rasch

Booking: info@mitteater.com

Lotte og Nissen

Lotte og hendes mor er flyttet på landet, fordi de har arvet et hus af Lottes oldefar. Lotte keder sig, men oldefar har efterladt en mystisk gammel rejsekuffert til hende…

MIT TEATER .com

"5 stjerner ud af 5" "Tydelig kommunikation i børnehøjde" Kirsten Bejder, DII. Tumlehøjen "... Appellerer til børns fantasi og fremkalder både glade grin og milde gys. Familieegnet forestilling, velegnet til biblioteker..." Dagny Vistisen, Bibliotekar

Manuskript: Tine Grauengaard Instruktion: Lasse Dehle og Lotte Wagner Medvirkende: Tina Steen Jensen og Tine Grauengaard

Statens Kunstfond

Booking: info@mitteater.com For de små

For de små

HVIS JEG VAR EN HUND

LOTTE OG NISSEN.

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

178 MIT TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6200/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6200/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

WWW.MITTEATER.COM

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Præsenteres i samarbejde med Teater Nordkraft

OTTO

- Et musikalsk, grusomt og gakket eventyr om grådighed!

Teater Morgana

Medvirkende Margit Szlavik, Kaj Pedersen Bastian Popp Instruktør Alex Byrne

Emborgvej 96 8660 Skanderborg

teatermorgana.dk For de lidt større

OTTO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERMORGANA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . . 8.5/80

TEATER MORGANA 179


TURNÈSALG

----------------------------------Mette Rosleff m.rosleff@gmail.com +45 22 44 07 33

For de allermindste

OM LIDT ER ALTING NU Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

180 TEATER MY

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/50

WWW.TEATERMY.DK


Forfatter: Mette Rosleff På scenen: Mette Rosleff & Sigurd Dissing Instruktion: Nina Kareis Co-instruktør: Bjarne Sandborg Komponist: Pete Livingstone Scenograf & objekter: Sigurd Dissing Illustration: Tanja Eijgendaal

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER MY 181


UNGDOMSFORESTILLING OM DØDEN, SORGEN OG SAVNET »under huden« følger tre venner, som får døden, sorgen og savnet tæt ind på livet, da Freja mister sin mor. Vi kommer ind under huden på de unge og de voksne omkring dem og bliver klogere på, hvordan vi kan handle over for en elev, et familiemedlem eller en ven i sorg. »under huden« vil have os til at være sammen og række ud, når nogen dør.

en sæ intens fo rdeles restilling , som fra fø øjeblik g rste ri publikumber . te ateravise n Morten H .dk ede

For de største

UNDER HUDEN Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

182 MÆRKVÆRK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . 13/100

MÆRKVÆRK.DK


EN AKTIVISTISK KLIMAFORTÆLLING

»FRONTLØBERNE« er en aktivistisk fortælling, der giver fanden i pænheden og ikke stiller sig tilfreds med at vække til refleksion og debat. Frontløberne går linen ud og kalejdoskopisk til værks, når de med hørespil, lignelser og brandtale vil vække publikums indre aktivist. For de har erkendt, at prisen for håb er at handle. NU.

4,1 PROMILLE

lsket Det er uforfa . Her ater te isk ist tiv ak lte buder ingen skju fremme helt er De . er ab sk idt lige i og bliver sm ikum på bl hovedet på pu kke. forreste ræ nal pov.internatio

For de største

FRONTLØBERNE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 10.5/100

MÆRKVÆRK 183


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

184 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de lidt større

DEN LILLE PRINS Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-120 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERNEXT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11990/100 Pris/tilskuere:. 14490/150 Pris/tilskuere:. 16990/200

TEATER NEXT 185


For de små

CIRKELINES MUSESKOLE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

186 TEATER NEXT

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11990/100 Pris/tilskuere:. 14490/150 Pris/tilskuere:. 16990/200

WWW.TEATERNEXT.DK


For de små

GOD JUL, CIRKELINE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11990/100 Pris/tilskuere:. 14490/150 Pris/tilskuere:. 16990/200

TEATER NEXT 187


DER VAR Teater Nordkraft præsenterer

INTERAKTIVT IMPROTEATER TIL BØRN Hvad er din historie?! Vær med til at skabe forestillingen! Sjovt og nyskabende teaterprojekt for de 3-6 årige. Kan spille både i puderummet og på stuen – og hvis det er rigtigt godt vejr en dag, kan vi rykke ud på legepladsen. Børnene er med til at styre forestillingens gang, så oplevelsen ændrer sig afhængigt af hvad der netop fylder i børnenes liv den dag – alle forestillinger er forskellige.

Turnerer primært i Aalborg Kommune og Region Nordjylland teaternordkraft.dk // teater@teaternordkraft.dk For de små

DER VAR ENGANG ... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4300/30

188 TEATER NORDKRAFT

WWW.TEATERNORDKRAFT.DK


ENGANG... Improvisatorisk og interaktivt koncept med to medvirkende, som opmuntrer børnene til at lege videre med fortællinger og historier. Priser for 30 tilskuere: 4.300 kroner ex. moms for en forestilling 5.500 kroner ex. moms for to forestillinger på samme dag

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER NORDKRAFT 189


For de små

For de små

KAMELEN KOM TIL SIDST

FREJAS FLAMMER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

190 NØRREGAARDS TEATER

For de små

PALLE P OG PERLEN Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60


For de lidt større

For de lidt større

KAN DU FLØJTE JOHANNE

ALTING ER MIT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

For de største

TANGO Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/80 Pris/tilskuere:. 15000/150

NØRREGAARDS TEATER 191


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NÆRVÆRENDE TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE! SÆSON 2021-22

Teater O præsenterer et bredt udvalg af børne- og ungdomsteaterforestillinger på turné. Vi er klar til at rejse Danmark rundt med hele 6 forskellige og unikke historier. En perlerække af fortællinger og dramaer om mod til at se fremtiden lige i øjnene, følge sin udlængsel, tro på sig selv, turde danse, turde elske, dele når man har alt, dele selv hvis næsten intet har, vælge livet, gemme og ikke glemme, se sin værste frygt i øjnene og kæmpe mod selv en vanvittig gud. Årets forestillinger er produceret i spændende og frugtbare samarbejder med en lang række teatre. Teater V, Black Box Theatre, Nørregaards Teater, Team Teatret og Teatret Gruppe 38 har alle været med til at disse sjove, skæve, frække, finurlige, frygtelige, fantastiske og bevægende forestillinger har fået liv. Vi kommer godt omkring og der er skønne, gode og tankevækkende oplevelser for børn 6-11 år, unge 12-17 år og voksne 18-118 år. Der er noget til både de vilde og de milde, til konfirmanderne, til familierne samt til jul og alle andre tider.

OM TEATER O

Producerende og turnerende teater med vægt på ny dansk dramatik. Teater O har hjemme i Aarhus og vores forestillinger er støttet af Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Aarhus Kommunes Kunstråd. Wilhelm Hansen Fonden, Bikuben Fonden, Spar Nord Fonden, Beckett Fonden og Dansk Skuespillerforbunds Produktionsstøtte har ligeledes bidraget til Teater Os aktuelle og/eller tidligere produktioner. Teater Os kunstneriske profil tegnes af Anders Valentinus Dam i samarbejde med co-producenter og de kreative hold på forestillingerne.

WWW.TEATERO.DK • POST@TEATERO.DK • TLF: 20170510 For de største

For de lidt større

#FREMTIDEN Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

192 TEATER O

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

For de største

SÅ ER DET ENDELIG HJUL

GÅDEKATALOGERNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Alder:. . . . . . . . . . . . 16-116 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.TEATERO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 26000/250


FORESTILLINGER PÅ TURNÈ #FREMTIDEN • Produceret af Teater O og Black Box Theatre

En hæsblæsende tur i tidsmaskinen – er der håb eller ser det kulsort ud? – fra 13-113 år

SÅ ER DET ENDELIG HJUL

• Produceret af Teater O og Black Box Theatre Rørende, hjertevarm og morsom juleforestilling – fra 7-12 år og som familieforestilling for alle generationer

GÅDEKATALOGERNE

• Produceret af Teater O, Black Box Theatre og Teater V Psykologisk spionthriller om guddommelighed og tankens magt – for voksne og unge fra 16-116 år

TANGO • Produceret af Teater O, Black Box Theatre og Nørregaards Teater Stærk og bevægende historie om at finde sig selv i længsel – fra 11-111 år – præsenteres i samarbejde med Teater Rum

ALTING ER MIT • Produceret af Teater O, Team Teatret, Black Box Theatre og Nørregaards Teater En forestilling om det at dele – fra 6 år og op – præsenteres i samarbejde med Teater Rum

VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES

• Produceret af Teatret Gruppe 38 og Teater O Om det vi bærer med os for evigt – fra 9 år og op – præsenteres i samarbejde med Teater Rum OBS: Denne forestilling sælges af Teatret Gruppe 38 og kan have en anden pris end nedenstående priser

LÆS MERE OM ALLE FORESTILLINGERNE PÅ TEATERO.DK Salg af turnéforestillinger varetages af administrator Dorte Wittrock, 20170510 og post@teatero.dk Pris pr. forestilling 9.500,- plus moms • To forestillinger samme dag, samme sted 16.000,- plus moms

For de største

For de lidt større

TANGO Alder:. . . . . . . . . . . . 11-111 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

ALTING ER MIT Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

VIL DU GEMMES ELLER GLEMMES Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-109 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATER O 193


OLSENS TEATER Forestillinger med

kan spilles udendørs

BYTTE BYTTE KØBMAND 3-6 eller 6-9 år Frit efter H.C. Andersens Hvad Fatter Gør…

Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers, og glad musik på kryds og tværs.

DEN LYKKELIGE BONDE

3-6 eller 6-9 år Frit efter et rumænsk folkeeventyr. I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke sket, var dette aldrig blevet fortalt.

GUBBEN OG ÆSLET

2-5 år

En morsom fortælling om den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker og musik i en række legende billeder, som kun dukketeater kan skabe.

For de små

For de små

For de allermindste og de små

BYTTE BYTTE KØBMAND

RUB OG STUB / DEN LYKELIGE BONDE

GUBBEN OG ÆSLET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

194 OLSENS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6250/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6250/60

OLSENSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/50


LIDT AF HVERT

11/2-4 år eller 2-5 år

En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ. Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke engang fåremor, der kom forbi med sine lystige lam. Et stykke musikalsk dukketeater om glæden ved at dele og om venner som hjælper når man i sin iver og glæde glemmer det man har lovet.

KLIPPETIKLOP

11/2-4 år eller 2-5 år

Historien udspiller sig på en bondegård. Her er andefar opsynsmand, og en dag bliver det lille føl væk. Andrikken må ud og lede, og han finder både føl og en kæreste. En glad historie med musik og sang og underfundigheder og meget mellem linjerne – også til de voksne.

TRIP TRAP TRÆSKO 11/2-4 år eller 2-5 år

Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste om kyllingen der med nye træsko og med en lidt for stor spand drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus der hører og lugter og ser, og lærer det første om det højeste og det længste og det tungeste...

FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER

Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål finder vi en løsning

Der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling – samme dag! RUB OG STUB og SIKKEN SÆK spilles stadig.

For udendørs forestillinger: Yderligere info: 53 60 70 21

For de allermindste

Ring eller skriv for mere info.

olsensteater@gmail.com

For de allermindste

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP

TRIP TRAP TRÆSKO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/50

www.olsensteater.dk

For de allermindste

SIKKEN SÆK Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/50

OLSENS TEATER 195


Det Olske Orkester præsenterer

det førerløse menneske - en komedie om at miste livet

TIDLIGERE HAR PRESSEN SKREVET OM DET OLSKE ORKESTER:

Et ensomt menneske i en digitaliseret verden skruer tiden tilbage til 60erne, til en tid med postbude, faste telefoner og tykke bøger i forsøget på at på at genfinde en sanselig tabt tid og genetablere kontakten til sine sociale evner. Men noget er gået tabt. Han kigger ud af brevsprækken i timevis, løfter telefonen og lytter hvert andet øjeblik; kun for at blive mere og mere skuffet. Til sidst giver han op. Kontakten til omverden er afbrudt og han må erkende, at det eneste forhold han evner at etablere, er til en robot.

“Intens autenticitet og en fabulerende evne til at nå ud i ekstremerne.” Politiken

I dag står vi midt i en højteknologisk verden. Frygten for at lege Gud er overvundet og vi nærmer os en slags ”omvendt Pinocchio”: Det handler ikke mere om, hvad der skal til for at blive menneske, men hvad der skal til for at blive maskine. Robotter er en del af vores virkelighed de staver for os, de lærer os håndværk, de overtager vores stedsans; vi indleder seksuelle forhold med dem. Robotten lærer os at være mennesker…

”…fascinerende udformet af Rolf Søborg Hansen og som bliver spillet ud over scenekanten med stor kropslig energi.. Det vises vakst, underholdende og med akkurat en sådan direkthed og brutalitet, som fortællingen lægger op til.” Teateravisen

Forestillingen er en tragikomisk nonverbal slapstick-forestilling og skabes til en almindelig black box teater-opstilling.

“Fabelagtigt præcis og smuk” Teateravisen

KONCEPT Det Olske Orkester Co-produktion med Teater Katapult DRAMATIKER OG INSTRUKTØR Lotte Faarup SKUESPILLER, MIMER Øyvind Kirchhoff SCENOGRAFI OG DUKKER Rolf Søborg Hansen LYSDESIGN Jon Gelting LYDDESIGN Jonas Jørgensen PRODUKTIONSLEDER OG TEKNIK Søren Kyed KONTAKT Charlotte Rindom tel +45 2537 3083 olskeorkester@gmail.com www.detolskeorkester.dk

For de største

DET FØRERLØSE MENNESKE Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/120

196 DET OLSKE ORKESTER

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


KAT · FUGL · FISK En forestilling for de 4 - 8-årige

KAT · FUGL · FISK er en ordløs forestilling inspireret af maleren Paul Klee’s fantastiske og fabulerende univers. I en leg med skygger, linjer og geometriske former, bliver elementerne levende og finder sammen på nye måder for øjnene af publikum: prikker, linjer, dyr og byer opstår og forsvinder igen.S Mulighed for billedkunst-workshops i tilknytning til forestillingen. Foto: Jørn Deleuran

VINDROSE

Få skolegården eller gymnastiksalen blæst godt igennem med en humørfyldt forestilling med efterfølgende sjove eksperimenter og en snak om vind og vejr med publikum. Fra et mobilt vindlaboratorium indsamler to tegneserieagtige figurer vind fra hele verden. Med målinger og en hjælpende hånd fra publikum gør de klar til Operation Vestenvind. Men så går maskinen i stykker, og historien tager en ny drejning. Næsten uden ord men med masser af musik og mimik præsenteres den vind, vi ikke kan undvære. Forestillingen er en co-produktion mellem Teatret OM og Naturkraft. Undervisningsmateriale medfølger. Foto: Bjørn Ellermand Grafik: ANwebdesign

BEGGE FORESTILLINGER ER REFUSIONSGODKENDT

Teatret OM · Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9744 1989 · teatretom@teatretom.dk · www.teatretom.dk For de små

For de lidt større

KAT · FUGL · FISK

VINDROSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRETOM.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/50

TEATRET OM 197


ROTTWEILER er en musikalsk teaterfortælling med tråde til den klassiske tragedie. Tre børn, to teenagere og en efternøler, bliver kastet ud i en eksistentiel krise, da hverdagen, de kender, på et øjeblik forsvinder. En forestilling om familie, kærlighed, skilsmisse, krise og livsvalg. Med Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen Anden del i OPGANG2 TURNÉTEATERs trilogi om kærlighed og relationer mellem mennesker. Turne: Sæson 21/22 - kontakt os for datoer

URNÉTEATER | Frederiks Allé 20 B | 8000 Aarhus C | 8613 2505 | info@opgang2.dk | www.opgang2.dk

»Der findes ikke mange, der kan fortælle en historie så levende og fascinerende som Chadi Abdul-Karim.« (Trine Wøldiche, Iscene)

OPGANG2 TURNÉTE

»ROTTWEILER er rørende, uhyggeligt og billedskabende musikteater.« (Mette Garfield, Teateravisen)

»Chadi Abdul-Karim fortæller blændende, hudløst og medrivende (…) simpelt, minimalisti og super H OPGANG2 sk TURNÉTEATER | Frederiks Allé 20 B | 800 vedkommende for alle aldre.« (Michael Hansen, Kulturleben)

HVIDT

INGEN er en musikalsk og lidt magisk trackforestilling, hvor fire fortællinger sætter ungdomslivets udfordringer under lup; identitet, ensomhed, tilhørsforhold og eksklusion. Rammen er et øde busstoppested, en gammel dame med svagt hjerte og en efterladt sportstaske. Taskens ejer er tydeligvis et ungt menneske, men hvad betyder det, når der i bunden af tasken ligger en dagbog, hvori der står skrevet »Jeg er INGEN«? Med Stinne Henriksen og Jacob Venndt Turne: Sæson 21/22 - kontakt os for datoer »Opgang2 Turnéteater har sans for - uden at løfte pegefingre og med de unge som centrum - at krybe ind i de aller vanskeligste kroge af det at være ung i dag. De har vist det i årevis. I forestillinger med stemningsmættet skuespil og skøn musik, der udspringer af de unges eget terræn. INGEN er ingen undtagelse.« (Kirsten Dahl, Teateravisen)

For de største

For de største

ROTTWEILER Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

INGEN Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/150

198 OPGANG2 TURNÉTEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/150

HVIDT

WWW.OPGANG2.DK


En moderne klassiker og Reumertvinder om fire drenges intense venskab, på godt og ondt.

4 EVER

Med Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen Turne: Sæson 21/22 - kontakt os for datoer »Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet en målgruppe som dagens publikum overgive sig så åbenlyst på alle måder.« (Michael Hansen, Kulturleben) »Mere kras end den barskeste dokumentarfilm (...) ikke langt til Bjarne Reuters Zappa.« (Anne Middelboe Christensen, Teateravisen) »Det er aktuelt, og det er ungdomsteater, når det er bedst! (...) materialet er intet mindre end sublimt (...) Hvor ville jeg ønske, at jeg havde oplevet denne forestilling, da jeg selv gik i skole.« (Kathrine Lemmeke Madsen, Den 4. Væg)

EATER | Frederiks Allé 20 B | 8000 Aarhus C | 8613 2505 | info@opgang2.dk | www.opgang2.dk

»Et lille mirakel.« (Michael Søby, CPHCulture)

HVIDT 00 Aarhus C | 8613 2505 | info@opgang2.dk | www.opgang2.dk

OPGANG2 blev etableret i 2001 og turnerer i hele landet med forestillinger, der giver indspark til dialog om kulturel forskellighed og ungdomslivets udfordringer anno 2021. Forestillingerne er skrevet og instrueret af Pia Marcussen, og til alle forestillinger er der knyttet et online idékatalog, som inspirerer til refleksion og samtale om forestillingernes indhold. Booking / info: Per Kjærgaard Paulsen, Info@opgang2.dk - 8613 2505, www.opgang2.dk

For de største

4 EVER Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/150

OPGANG2 TURNÉTEATER 199


200 TEATER PANDORA

WWW.TEATERPANDORA.DK


For de allermindste

VEJRHANEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/50

TEATER PANDORA 201


For de lidt større og de største

JEKYLL ON ICE Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 19500/200

202 PAOLO NANI TEATER

WWW.PAOLONANI.COM


For de lidt større og de største

MAGISKE JEKYLL - I FARS FODSPOR Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 19500/200

PAOLO NANI TEATER 203


Baseret på børnebogen ”Skrædderkaninerne lytter til træerne”

Fortællekoncert

Poetisk og musikalsk nærvær for de 2-7 årige og deres voksne Et samspil af højtlæsning og levende, klassisk musik og sang Genkendelige mesterværker af Mozart, Beethoven og Bach

+45 22839326 mariepriem@gmail.com

Marie Priem: fortælling og sang Louise Schrøder: klaver og sang Karen Duelund Guastavino: saxofon, klarinet og sang m.v.

For de allermindste

LYT TIL TRÆERNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

204 PAPIRSKOVEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/65

HTTPS://PAPIRSKOVEN.DK/

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


En forestilling om at samle flasker og finde sine børn En flaskeautomat er omdrejningspunktet i denne musikalske komedie, hvor det at genbruge affald er blevet en levevej for mennesker på samfundets bund. Moren synger om ”Den store krise” - miljøkrise, flygtningekrise, bankkrise mv. - som alle forbander, men som hun drager nytte af. Hendes pointe er at krisen har et ufortjent dårligt ry. MOR OG MASKINEN er et absurdhumoristisk ”lærestykke”, i arven efter Bertolt Brecht, om miljø-krise, Danmarks retur-pant-system og fattigdom i Danmark. Det er politisk teater for børn om at leve af det, de andre smider væk

HENRIETTE ROSENBECK spiller moren der drager igennem det danske land med sin lille vogn. Hun er en krydsning mellem en roma, en klassisk posedame og Mutter Courage.

DANIEL WEDEL: manuskript og instruktion SØREN SIEGUMFELDT: komponist TANJA BOVIN: kostume KRISTIAN KNUDSEN: scenografi INGRID LILL: tegning og grafik SEVERIN WEDEL: lyd

For de lidt større

MOR OG MASKINEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PARADOXTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 7000/100

PARADOX 205


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 206 TEATERCENTRUM


– HVAD VI GI´R FÅR VI RETUR En Musikalsk forestilling for de 3-8 årige, om vores syn på verden og hvordan det kan ændres når nogen ser på os med nye øjne. Fru Strid lægger sig ud med alle i byen, ikke mindst børnene. En dag kører de hende omkuld på deres skateboards, og hendes briller knuses. Nu må Fru Strid til optikeren, og så sker der noget helt uventet. Undervisningsmateriale kan rekvireres Dramatisering af Mette Brahm Lauritsens børnebog.

Instruktør: Komponist: Scenograf: Skuespiller: Musiker:

Solveig Weinkouff Henrik Andersen Filippa Berglund Karen Nielsen Henrik Andersen

SKIBBYKRØNIKEN HVORTIL MIN VERDEN GÅR Er en forestilling om de internerede russiske flygtninge, der flygter fra tysk krigsfangenskab til Danmark under 1. Verdenskrig. De kom hertil på alle mulige og umulige måder, til lands og til vands, barfodede, på vognbunde og i dejtrug. Det er historien om menneskets ukuelighed

I 1534 afbrød reformationsmodstanderen Poul Helgesen sin krønike midt i sætningen ”Medens dette gik for sig…….” denne uafsluttede sætning er skrevet midt under Grevens fejde, brat og uafsluttet. Og sådan blev den fundet i år 1650. Muret inde i væggen i Skibby Kirke. Ingen ved, hvordan den er havnet der eller hvorfor…. Ud fra denne dramatiske historie har vi skabt en vandreforestilling om de kampe man ikke kan vinde, om at give efter, leve i nuet og gøre sit bedste. Jeg tror på dem, helt enkelt, og lader mig indfange af inderligheden og oprigtigheden i de tos kamp om sandheden – Janken Varden, Teateravisen Dramatiker: Simone Isabel Nørgaard Instruktør: Annette Havemann Linnet Skuespillere: Kristian Høgh Jeppesen & Karen Nielsen

Dramatiker: Andreas Dawe Instruktør: Søren Iversen Skuespillere: Karen Nielsen med flere

Jernbanegade 41 • 3600 Frederikssund • tlf. 47383334 / 47383536 • teater@parkteatret.dk • www.parkteatret.dk/teater/ For de små

For de største

For de største

FRU STRID

HVORTIL MIN VERDEN GÅR

SKIBBYKRØNIKEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-98 Varighed i min:. . . . . . . . 80 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-98 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 100 Dybde i cm:. . . . . . . . . 100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/50 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

WWW.PARKTEATRET.DK/TEATER/

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 16000/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/75

PARKTEATRET-FREDERIKSSUND KOMMUNES EGNSTEATER 207


For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

ROMEO & JULIET

OTHELLO

KING LEAR

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100

208 PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM


For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

TYREN FERDINAND Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TO BE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION 209


Velkommen til vores program for 21/22. Alle forestillinger har refusion og er støttede af Statens Kunstfond.

TANDFEEN For de 5-10 årige, efter en historie af Kim Fupz Aakeson: Hvad stiller man op, når ens lillesøster skriger så meget, at ens forældre hele tiden skændes? Anton giver sin lillesøster bort - til Tandfeen..! Men bagefter fortryder han - og må drage helt alene ud for at finde Tandfeens slot og få sin søster tilbage... En drømmerejse gennem nattens by, hvor alle eventyrenes figurer er vågne - fortalt med dukker, masker, lys og i fortættede musikalske stemninger.

SOLSORTEN Hver dag farer Fru Meier rundt og gør sig alverdens bekymringer, mens Hr. Meier spiller musik og hygger sig med sine sysler. Men en dag finder Fru Meier en solsorte-unge, som hun er nødt til at tage sig af. En forestilling om at turde give slip på sine bekymringer og – måske – få vinger..! Baseret på Wolf Ehrlbruchs historie og fortalt for de 4-8 årige med klovnelogik, musik og poetisk flyvefærdighed.. Forestillingen er en co-produktion mellem Teater Patrasket og Carte Blanche.

For de små og de lidt større

For de små

TANDFEEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

SOLSORTEN Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80 Pris/tilskuere:. 11000/100

210 TEATER PATRASKET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

WWW.PATRASKET.DK


tlf. 21206535 teater@patrasket.dk www.patrasket.dk

PINOCCHIO Klassikeren i ny version: Om dukken, der skal lære at være menneske og hans farefulde færd gennem en verden fuld af sære skikkelser, forunderlige hændelser, fristelser og bedrag.

FLYV Et poetisk dukketeaterdrama for 5 år og op. Med en magisk pavillon som omdrejningspunkt spiller det gamle dukkeførerpar historien om den stakkels forældreløse dreng Max, der går med længslen efter at flyve. Helt ensom i verden må Max gå grueligt meget igennem, mobbet på børnehjemmet og udnyttet i cirkus. Lige til han møder girafkvinden Lily og den store kærlighed, der måske giver ham vinger…

En vild, visuel og musikalsk opsætning - med dukkemagi, fysisk ensemblespil og grum og gakket humor.

“….en gysende og poetisk rejse med en fars betingelsesløse kærlighed som kompas…Alex Byrne holder overlegent kursen…” Teateravisen

“.. en smuk, følsom og dybt nostalgisk forestilling for skolestarterne ... helt usandsynligt vidunderligt.” Teateravisen

For de små og de lidt større

For de lidt større

FLYV Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PINOCCHIO Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100

TEATER PATRASKET 211


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

212 TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


For de lidt større

STORE OG LILLE CLAUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERP.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/50 Pris/tilskuere:. . 6500/100

TEATER PORTAMENTO 213


2. Verdenskrig buldrer derudad. Hitler har besat store dele af Europa og sender nu millioner af soldater østpå for at kæmpe mod russerne. I en blanding af eventyrtrang, idealisme og rastløshed melder de to danske barndomsvenner Karl og Mikkel sig frivilligt under tyskernes faner og drager østpå til det, de tror, vil være en kortvarig udflugt fuld af storslåede sejre og opmærksomhed fra unge damer, der ikke kan stå for en flot uniform. Men eventyret bliver til et mareridt, og inden længe befinder de sig i en ekstrem og nådesløs overlevelseskamp, der sætter deres venskab på en altafgørende prøve med fatale konsekvenser for dem begge. ”Forræder” er en forestilling om forførelse, krig, venskab – og det ultimative forræderi.

FORRÆDER

UNDERVISNINGSMATERIALE

Alder: Fra 12 år

Undervisningsmateriale medfølger

Medvirkende: Matias Hedegård Andersen, Erik Viinberg, Caspar Juel Berg • Instruktør: Kurt Bremerstent • Dramatiker: Andreas Dawe Scenograf: Claus Helbo • Lysdesigner: Kjems Lys • Komponist: Claus Carlsen For de største

FORRÆDER Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9000/100 Pris/tilskuere:. 10500/120

214 RANDERS TEATER

RANDERSTEATER.DK


Dronning af Disen Annie har hverken sine forældres opmærksomhed, sine søstres skønhed eller sine brødres muligheder. Til gengæld har hun sin stolthed, en ukuelig vilje og et hjerte, der trommer som torden. “Dronning af disen” er et eventyr om at stå ved sin sande natur. Den sandfærdige beretning om en af verdenshistoriens mest undertippede vovehalse, den 63-årige skolefrøken Annie Edson Taylor, der i 1901 sejlede ned af Niagara Vandfaldet i en tønde. En poetisk komedie om at jagte regnbuen og finde sin skat.

UNDERVISNINGSMATERIALE

DRONNING AF DISEN

Alder: Fra 7 år

Undervisningsmateriale medfølger Medvirkende: Lisbeth Knopper, Jørgen Bing • Instruktør: Solveig Weinkouff • Dramatiker: Anna Panduro Scenograf: Gitte Baastrup • Komponist: Jacob Venndt • Lysdesigner: Anders Kjems • Lyddesigner: Gregers Kjar For de lidt større

DRONNING AF DISEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9000/100 Pris/tilskuere:. 10500/120

RANDERS TEATER 215


Hattemågen

En heldig kartoffel

En fin dame skal på ferie i et flot sommerhus ved et smukt hav. Hun glæder sig til roen og udsigten og den lækre mad på den gode restaurant. Men hun får sig en stor overraskelse. Sommerhuset viser sig at være en utæt gammel fiskerhytte, der allerede er beboet. Af en måge. Så ro og renlighed er der ikke meget af, og ferien bliver helt anderledes, end hun havde regnet med. Men det er måske slet ikke så dårligt... En hjertelig og humoristisk forestilling for det yngste publikum, der minder os om, at ikke alle gode oplevelser kan planlægges på forhånd. I det fine drivhus går Nanni og passer sine planter. Der gror mange grøntsager i bedene, som bliver lækre at spise. Især glæder hun sig til at nyde en kartoffelmad. Men hov, der er andre der kan lide kartofler! Den frække lille mus vil smage og den vil have kartoflen for sig selv. Nanni syntes at musen er grådig, for de kunne vel nok dele?

Aldersgruppe: 1½-4 år (max 30 børn), og 3-5 år (max 60 børn)

HELT NY

FORESTILLING

Og efter en herlig fortælling om hvad grådighed kan føre til, kommer musen og Nanni til enighed. For det er nu dejligt at spise et godt måltid, sammen! Aldersgruppe: 1½-4 år (max 30 børn), og 3-5 år (max 60 børn)

For de allermindste

For de allermindste

HATTEMÅGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

EN HELDIG KARTOFFEL Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

216 RANDERS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

RANDERSTEATER.DK


En lille ny

Juletræets hemmelighed

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd. Alt har sin egen farve. Alt er som det plejer at være. Det er godt. Det er trygt. Så ved man, hvad man har.

Det er snart jul. Snedker-mesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn.

Men hvad er nu det?! Tingene er ikke på deres faste plads. Lyden lyder anderledes. Der er en, der forstyrrer. En lille ny, som ikke ved, hvordan det plejer at være.

Hør, hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel juleaften

Aldersgruppe: 1½-4 år (max 30 børn), og 3-5 år (max 60 børn)

Aldersgruppe: 2-5 år (max. 40 børn) Pris: kr. 5.750 plus moms To forestillinger samme dag: kr. 9.660 plus moms

Kærlighed Det hele begynder med, at Frø har det lidt underligt. Det kribler i maven, og hjertet siger bump-bump. Er han mon blevet forkølet? Har han fået influenza? Nej! Han er blevet forelsket. I en smuk hvid and. Med afsæt i den poetiske børnebog KÆRLIGHED af Max Velthuijs præsenteres det yngste publikum for en humoristisk og rørende fortælling om, at kærligheden ingen grænser kender. Alder: Fra 2-4 år (max 30 børn), og 3-5 år. (max 60 børn) For de allermindste

For de allermindste

EN LILLE NY Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

For de allermindste

JULETRÆETS HEMMELIGHED

KÆRLIGHED

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4950/30 Pris/tilskuere:. . . 6450/60

RANDERS TEATER 217


Om lidt er alting nu En forestilling om nuet og de vigtigste øjeblikke Teater My og Teater Refleksion

Nu drejer verden rundt. Jeg kigger ud; her er alt, jeg skal bruge: Min gynge, min lampe og mine sko, der løber hurtigt. Blade, der falder fra træerne og haner, der galer. Her er alt, der gør mig glad, og det, der er sjovt. Det, der er mærkeligt, som jeg ikke forstår. Det, der gør ondt, og det, jeg ikke vil. Alt det, der kilder i maven, og det, der smager godt. Alt det, der er lige om lidt. Alt det, der er her, lige nu. Teater Refleksion og Teater My skabte i 2006 forestillingen ’Himmelsange’, der har betaget børn og voksne overalt i verden. Nu forener de to Reumertvindende teatre atter deres særegne og karakteristiske udtryk i en ny forestilling. Turnéperiode Hele sæsonen Rabatpris 25% på anden forestilling samme sted og samme dag. Kontakt Mette Rosleff, Teater My Tlf.: (+45) 22 44 07 33 metterosleff@icloud.com www.teatermy.dk

Illustration: Tanja Eijgendaal

For de allermindste

OM LIDT ER ALTING NU Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/50

218 TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKDION.DK


Foto: Bo Amstrup

Romeo og Julie Klassiker genfortalt med dukker En strid mellem to familier har varet i årtier, og der er skabt en stærk tradition med had på begge sider. Men hvad vejer tungest - kærlighed eller tradition? Med humor og snilde gøres denne rørende fortælling om Romeo og Julie inderlig, levende og dynamisk. To, hvis kærlighed ikke vil bukke under for fordomme og magt. Fyldt med stemninger og problematikker, som både børn og voksne kan nikke genkendende til. ”Teater Refleksions dukketeaterversion af ’Romeo og Julie’ genfortæller ikke blot Shakespeares klassiker som et børnevenligt eventyr. (…) Den fortæller simpelthen hele den grusomme tragedie på en måde, som børnene forstår.” - Teateravisen

Turnéperiode 1. - 15. november 2021 5. - 13. marts 2022 Rabatpris 25% på anden forestilling samme sted og samme dag. Kontakt Lisbeth El Jørgensen Tlf.: (+45) 86 24 05 34 lisbeth@refleksion.dk www.refleksion.dk

Teater Refleksion er støttet af

For de lidt større

ROMEO OG JULIE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9800/80

TEATER REFLEKSION 219


Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Rejsen En hjertegribende fortælling om at finde sig selv Teater Spektaklo, co-produceret med Teater Refleksion Landsbyen er under angreb og alt er kaos. Drengen Birk løber rundt med sit sværd i hånden, hvad skal han gøre? Med ét stopper han op - det nytter alligevel ikke noget. Han vender sig om og går! Andre fra landsbyen gør det samme. De flygter fra det, der engang var deres hjem. ” (…) masser af handling, poetisk fløjteklang, en fin kombination af dukkespil og fortælleteateroptræden samt enkelthed i det visuelle er med til at gøre ’Rejsen’ til en spændende og intens fortælling.” - Teateravisen

Turnéperiode 1. - 10. oktober 2021 Perioden kan eventuelt udvides med 18. - 28. marts 2022. Rabatpris 25% på anden forestilling samme sted og samme dag. Kontakt Lisbeth El Jørgensen Tlf.: (+45) 86 24 05 34 lisbeth@refleksion.dk www.refleksion.dk

Teater Refleksion er støttet af For de lidt større

REJSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9800/80

220 TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKDION.DK


Luk op Spændende overraskelser i farvestrålende kufferter På gulvet ligger bjerge af kufferter - blå og røde, en med prikker, store og små. Alle kufferter gemmer på overraskelser og venter kun på at blive åbnet. I et trygt og roligt tempo skabes en lille oase fuld af historier. En fin og nænsom oplevelse for de små. - Teateravisen Bemærk Plads til 12 børn - og deres voksne. Turnéperiode Løbende Rabatpris To f. samme sted og samme dag kr. 5.300 eks. moms. Kontakt Sif Hymøller Jessen, Teater Håndholdt Tlf.: (+45) 51 35 20 51 teaterhaandholdt@gmail.com www.teaterhaandholdt.com

Foto: Aapo Repo

Paradis Levende og humoristisk fortælling om den triste bedemand, der ikke kan få øje på livet Co-produktion med De Røde Heste Bedemandens hverdag er trist og grå. Han bor alene, han har ingen venner og kæledyr har det med at dø tidligt, så det kan ikke rigtig betale sig. Men han har en helt særlig evne: han kan nemlig tale med de døde, og de døde taler gerne om blomster, damers numser og alt det, de ikke nåede. Og pludselig tager livet fat om bedemanden! - Århus Stiftstidende Turnéperiode Løbende Kontakt Claus Mandøe, De Røde Heste Tlf.: (+45) 27 14 32 98 mail@deroedeheste.dk www.deroedeheste.dk For de allermindste

For de lidt større

LUK OP... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Foto: Bo Amstrup

PARADIS Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

TEATER REFLEKSION 221


Teater for 1 1/2 – 4 årige Du skal se Ragnhilds STORE billedbog om at være LILLE. Den handler om hende som barn. Men den handler også lidt om dig og dengang DU var lille. Om alt det man skal lære, når man kommer til verden. Et skridt ad gangen. Om at møde nye venner og turde lidt mere for hver dag der går. Og om pludselig at være stor nok til et nyt kapitel.

SKUESPILLER Ragnhild Kaasgaard DUKKEFØRER Erik Olsen IDÉ OG KONCEPT Signe Birkbøll TEKST Signe Birkbøll, redigeret og bearbejdet af holdet INSTRUKTØR Kamilla Bach Mortensen SCENOGRAF Mikkel Sebastian Rostrup (afgangsstuderende fra DDSKS) DUKKEMAGER Sigurd Dissing SYSTUE Pille Behrendt

TURNÉPERIODE 20. sept. – 31. okt. 2021 REFUSION Godkendt TEKNISKE KRAV 380V (3x16A)

For de allermindste

DENGANG DU VAR LILLE Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

222 RIDDERSALEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

WWW.RIDDERSALEN.DK


SMÅ

BLÅ SKO Teater for 11/2 - 4 årige

En lille entré danner kulisse for SMÅ BLÅ SKO. Fra entreens billeder, skuffer og skabe trylles fortællingen frem om damen der går tur med folk. Damen er begejstret og fuld af forventninger, når en ny gåturs-kammerat skal komme.

I dag venter hun Alfred, så de små blå sko findes frem. I ventetiden fantaserer damen om udflugtsmål for dagen. Så lyder klokken ved entrédøren.

“Selv de mest generte to-årige lader sig fange ind af Ragnhild Kaasgaards livsglæde, når hun charmerer alle med sin gå-tur-dame i den opfindsomme forestilling 'Små blå sko' på Riddersalen.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen

Skuespiller Ragnhild Kaasgaard Dukkefører Erik Olsen Idé & manuskript Signe Birkbøll

Scenografi Laurids Bøcher Poulsen Sigurd Dissing Signe Birkbøll Kostumedesign Pille Behrendt Signe Birkbøll

SMÅ BLÅ SKO er udviklet i samarbejde med holdet bag. Turnéperiode 14. jan. – 13. marts 2022

Refusion Godkendt Tekniske krav 380V (3x16A)

riddersalen.dk 38 87 18 19 • info@riddersalen.dk For de allermindste

SMÅ BLÅ SKO Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

RIDDERSALEN 223


DE RØDE H EST E P RÆSENTER ER JA JA N E M LIG - e n niss ehis to r ie af Th om a s Wi n d i n g - For t æl en his torie. - He lst ikke! - Åh jo? - Åh ne j. Jeg kan kun e n , so m er så k ed el i g. - Jam e n, det er præ cis d en , v i ger n e v i l h ø r e. - Nå men … hør s å her … D er v ar en gan g en man d o g e n k o n e . D e v a r a l ti d a le ne , selv om de boed e i en st o r b y, h v o r d er v ar ma s s e r a f f o l k . D e g i k f o r sig se lv og kendte ikke et men n esk e. Me n e n dag frøs de om ø r er n e, o g så k ø b t e d e en t o p h u e h v e r. O g s å k u n n e m a n plu ds elig s e dem - el l er r et t er e, man k u n n e se d e r e s h u e r … Ba nk på døren og hør en h i st o r i e. Om e n mand og en kon e, so m b l i v er t i l r i g t i ge n i sser. Me d As tri d K j æ r J e n s e n o g Cla u s Ma n d ø e

     „Th o m a s Wi n d i n gs h istorie … e r bl e v e t b i l l e d m a g i s k d u kkefo restillin g , m æt t e t m e d b i l l e d e r o g t e a ter trylleri …” Teat er avi s e n      „Tr y l l e b i n d e n d e j u lema g i …” B ør n i B y e n      „ N i s s e p o e s i o g b o g s ta vd a n s …” År hu s St i f t t i d e n d e S tø tte t a f S t at e n s Ku n s t f o nd E n co-pro d u k t i o n me d Te a ter Refleks io n For de små

JA JA NEMLIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

224 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 290 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9100/80

WWW.DEROEDEHESTE.DK


CI R KU S I N H AB ITUS - e n f ores tilling i en ha b i t! I VALU S FØ RST E SA N G 1 - h i stor i en o m e n l i l l e h e l t

E n m a nd kommer ind på e n scene. Der er ba re ha m. M en fra ha ns lommer vågner f orske lli ge karakterer t il live , der alle kræ ver ha ns opmæ rks omhed. Og da den lille da nse rinde, s om han t roe de v ar løbet væ k, ove raskende vis er sig, e r hans hjer te t a bt . Hende vil ha n ge rn e være sa mmen m e d. Me n hvo rdan nærme r man s ig nog e t så s mukt - og skrøbe lig t - s om en line dans erinde?

K n u d R asmu s s e n s k r e v a t “ … s a n g e er t an k er, d e r s y n g e s u d m e d ån d ed r æ t t et, n å r m e n n e s k e n e l a d e r si g b ev æ ge a f s to r k r a f t o g i k k e l æ n ger e k an n ø j e s m e d a l m i n d e l i g t al e. N år d e o r d v i b e h ø v e r, s k y d e r o p af si g sel v, f å r v i e n n y s a n g .” Iv al u s fø r st e S a n g e r h i s to r i e n o m en l i l l e h e l t, s o m p å f o r u n d e r l i g v i s d i g t er si n a l l e r f ø r s te s a n g o g d er v ed r e d d e r h e l e s i n f a m i l i e . D en h an d l er o m m o d , o g o m , h v o r d an t i n g e n e n o g l e g a n g e k o mmer af s i g s e l v, n å r m a n h a r al l er mest b r u g f o r d e m . O g så h an d l e r d e n o m a t g ø r e d é t, man i k k e må - n å r d e t e r a l l e r m e s t n ø d v en d i g t .

De n st or e verden og de størs te f øle lse r - inde i en simpe l habit! „ Gru m , f r y d e f u l d , v a r m o g b efrien d e a n de rl e d e s … o m t r y l l e r i , tilfæld ets ma gt o g k æ r l i g h e d e n s k r a ft. … en y de rs t o p l e v e l s e s v æ r d i g an ima tio n s - og d u k k e t e a t e r f o r e s t i l l i n g .” Teat er avi s e n S tø tte t a f S t at e n s Ku n s t f o nd o g Wi l he l m H an s e n Fo n d e n

„Svimlen d e smuk. Me d suve rænt overb lik o g forryge nde dramat isk e nergi trylleb in d er han publikum …” Te ate r avise n       „Ånddræt t e t går næst en h elt i stå … Fænomenal f or t ælle r.” Årh u s Stif t tidende Stø ttet a f Sta t e ns Kunst f ond o g Wilh elm H ansen Fonde n

For de lidt større

For de lidt større

CIRKUS INHABITUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

IVALUS FØRSTE SANG Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7100/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7100/60

DE RØDE HESTE 225


PAR AD I S B ed eman d e n o r d n e r d e d ø d e . H an h ar i k k e n o g e n h u n d e l l e r k a t. D et k an i k ke r i g ti g t b e ta l e s i g . M en d e d ø d e ta l e r g e r n e o m b l o m s te r o g d amer s n u m s e r o g s c h æ f e r h u n d e o g al t d et , d e i k k e n å e d e . O g d et d ér m e d Pa r a d i s e r b a r e n o g e t b ed eman d e n f i n d e r p å f o r a t tr ø s te en u n g p i ge . M e n m å s k e … m å s k e fi n d es Par ad i s ?      „ H umorist isk le t hed og st or men n es kelig dybde …“ Årh u s Stif t ti dende

DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I N G OM DE 3 S MÅ GR IS E

„ … Ta kket være Claus Mandøes poesi lø fter forestil lingen sig og viser, hvad kærlig h ed g ør ve d os …“ I n formation

He r kommer oms ider d en usminkede beretning o m, h v o r d an de t re s må g ris e (de sv i n ) fo r sø g t e a t narre den rare og v en l i ge u l v, o g om hvo rdan de to g rises u h el d i ge e nde lig t, og den tredj e g r i s’ sn u o g udspe kulerede facon, l i ge si d en h ar sat ulv en i et meget d år l i g t l y s …

     „ … Scenograf i-t rylleri i f ine st e og sø d este kl asse …“ Børn e te ate r avis en Stø ttet a f Stat ens Kunsf ond, Biku b en fo n d en, Wilhelm Hansen Fonde n o g A.P.Mø ller Fonde n

     „ Fe m s t j e r n e t ba co n f o r b a r n e s j æ l e … “ B ør net e at e r av i s e n

En c o - p r o d u k t ion me d Teat er Ref leksion

 Pol i t i k e n      „ S k ø n , s k æ v g r is e- g en d ig tn in g “ År h us St i f t t i d e n d e S tøtte t af S t at e n s Ku n s t fo n d

For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

DEN SANDFÆRDIGE BRETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

PARADIS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

226 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7100/60 Pris/tilskuere:. 10100/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

WWW.DEROEDEHESTE.DK


I B EGY N D E LS E N VA R B EGY N D E LS E N

SKØN H E DS MAS KI N E N - e n an der ledes gade t eater fo r es tilling S KØN H EDSM A SK I N EN er emo t i o n el t e knolo g i i praks is !!! E n f ores tilling hvoraf man får et smukt ans ig t. Absolut intet ubehag! Bliv klo gere på verden o g o p d ag skønheden ved dig s e l v p å k u n 7, 5 m inut ! S KØN H EDSM A SK I N EN er en a nde rl edes gadeteate r fo r est i l l i n g. Hve r f o res tilling varer 7, 5 mi n u t fo r 7 publ ikummer af gan gen . O g d en f or t æll er A LT om verd en s sk ab el se - og om hvordan DU f i k så smu k k e øjne ! De n e r både for børn o g fo r v o k sn e. Og i løbet af 2 timer n år d en at sp i l l e f or 84 publikummer.

Fø r st v ar o r d e t … ” H o v ! ” En st j er n e h i m m e l o g e n p l a n e t. Ly s o g mø r k e . J o r d o g v a n d . E n p ap k asse. O g n o get d e r v o k s e r. O g n o g e n d e r gø er. O g n o g e n d e r s k æ n d e s . O g n o gen d er h o l d e r d e t h e l e f o r s i g ti g t i en h ån d … En r u mr ej s e ti l e t s te d i k k e s å l a n g t h er fr a.      „ … e n symf oni af fo ru n d rin g sglæde og ska b elsesfant asi …“ Børn e te ater avis en

Stø ttet a f St at e ns Kunst f ond o g Biku b enf onden

Anb e f a l e s al l e l e v e n d e v æs n er fr a 6 år og op. De n k a n s p i l l e u d e n f o r eller in d en d ø r s, a f h æng i g t af v e j r o g v i n d. D en s tå r i et te l t. O g d e n k an s p i l l e s p å a d s killig e s p r o g ! Me d B j a r n e K al h ø j i f ø r t s kæg o g Cla u s Ma n dø e (o gs å i f ø r t s k æ g) . „ Gak k e t o g l u n t … ” B ør net e at e r av i s e n På vo re s h j e mme s i d e k an d u o g s å læs e o m

GREBET I LUFTEN SMÅ DYR MED PELS

W W W. D E R O E D E H E S T E . D K +45 27143298 For de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

SKØNHEDSMASKINEN

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . 120 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8200/84

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7100/60 Pris/tilskuere:. . . 8100/80

DE RØDE HESTE 227


secrethotel.dk Booking: Secret Hotel info@secrethotel.dk / tlf. 50556263

banket for bier En summende forestilling, hvor scenekunst møder poesi og forskning. Performerne guider gæsterne, og serverer inddragende sanseoplevelser omkring et banketbord med smagsprøver fra biernes verden. Sammen iagttager vi jord, luft, blomster og diverse kriblearter, mens vi dykker ned i biernes univers. Både honningbiernes og de vilde biers glæder og udfordringer. Hvad er op og ned på blomsterniveau? To optrædende og en tekniker. Skabt af: Christine Fentz, Birgit Løkke, John Tinning, Charlotta G. Cederblad, Viktória Makra, Gergö Lukács. Co-produceret med Pro Progressione (H) og Triage Live Art Collective (AUS). Foregår på skolens udendørsområde, spilleareal fleksibelt.

myr e postyr En vandrings- og danseforestilling ind i myrernes verden. Forskerviden fra biologi, og lyd fra myretuer møder teater, læring, leg og dans – og levende myrer. Vi vandrer og danser os til et indblik i myrernes forunderlige univers. Store emner gøres håndgribelige gennem inddragelse, sanser, krop og refleksion. I myrernes verden er man aldrig alene.

En optrædende og en tekniker.

hoved & hale og k.r.o.P. – at have eller være turnerer stadig!

Skabt af: Christine Fentz, Ellen Kilsgaard, John Tinning og My Lindblad ud fra Secret Hotels succesfulde værk for voksne: Vandringsforelæsning om Myrer. Foregår delvist udendørs, spilleareal fleksibelt. Start og slut i gymnastiksal, eller klasselokale tæt på en udedør.

For de største

For de lidt større og de største

BANKET FOR BIER

MYREPOSTYR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

228 SECRET HOTEL

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

SECRETHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6900/40

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Seidlers SENSORIUM

Teater forestillingen

V O K S S KO V

præsenterer

for de mindste

Det levende Træ tager børnene med i skoven De møder egerndamen og venner på svampestien i skovens Wood Wide Web

Voks skoV er produktions støttet afmmmmmmmmmm STATENS KUNSTFOND Alle Bestillinger forestillinger Året spillesrundt udendørs naturen 26247191 - mail@seidlersSensorium.dk - iBooking For de små

For de lidt større og de største

For de største

VOKS SKOV - FOR DE MINDSTE

VOKS SKOV

Å VIL LIV

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-70 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/10

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 14200/30

SEIDLERSSENSORIUM.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-70 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 17000/30

SEIDLERS SENSORIUM 229


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

230 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


For de største

SEX - KROP - GIVE IT UP! Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-16 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SEXFORUMTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 12000/60

SEXFORUMTEATER 231


APRIL

FESTIVAL - afholdes 27 . marts - 3 . april 2022 i Esbjerg Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

www .aprilfestival .dk 232 TEATERCENTRUM


Rejsen

I 117 f.Kf. drager de danske kimbrer ned gennem Europa. Drengen Birk er en af dem. Efter at have mistet alt, prøver han at genfinde sig selv. I sin søgen møder han krigen, han lærer at kæmpe og han bliver taget som slave. Han møder en pige, musikken og opdager, at der også er andet i livet end bare at overleve. Historie og tekst: Sven Ørnø. Kostume: Amanda Axelsen Sigaard. Instruktør: Folmer Kristensen. Dukkeinstuktion og ideudvikling: Bjarne Sandborg. Ide og medv.: Jakob Kirkegaard. En forestilling med Teater Spektaklo co-produceret med Teater Refleksion. Kontakt tlf. 86 24 05 72

Se lige her

Hvad sker der, inden man falder i søvn? ”Se lige her” handler om den særlige tid på dagen, hvor fantasien sætter ind, lige inden søvnen indtræffer. En lille pige og hendes far inviterer os ind i deres forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser i konstant forvandling. Med leg med lys og skyggespil trækkes publikum ind i et fantasifuldt univers. En tryg og varm oplevelse for de små teatergængere og de større. Kontakt tlf. 26 36 33 99 For de lidt større

For de allermindste

REJSEN

SE LIGE HER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Medv.: Jakob Kirkegaard. Konsulenter: Stine Lundgaard, Bodil Alling, Eva Damholt, Bjarne Sandborg, Sebatien Vesterlund, Mariann Aagaard.

WWW.SPEKTAKLO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9800/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

TEATER SPEKTAKLO 233


For de største

STAKKELS TEENAGER Alder:. . . . . . . . . . . . 12-110 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8700/100 Pris/tilskuere:. 10000/150 Pris/tilskuere:. 12000/200

234 TEATRET SPORENSTREGS

WWW.TEATRETSPORENSTREGS.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET SPORENSTREGS 235


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 236 TEATERCENTRUM


Kim F

Teatret st. tv

upz skønn e histo rie nu som teater

MOR

Kan man egentlig få en ny mor? Jeg mener, er der sådan en fortrydelsesret eller noget? Og hvordan gør man så? Går man bare ned i en butik og siger: ”Hej. Jeg vil gerne ha’ en ny mor, tak”

MMMMM ”Det må siges at være essensen af børneteater – på alle de gode måder.” Scenekanten

MARIEHØNEN EVIGGLAD Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner. Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og sneglesnasket …

”… må ramme enhver, der nogensinde har været flove over deres mor, deres kæreste eller deres bedste ven.” Teateravisen Produceret i samarbejde med Anemonen og Nørregaards Teater Vollsmose

Frit efter Halfdan Rasmussens børnesang

”… en fantastisk intim, hyggelig og hjertevarm forestilling for de allermindste.” Scenekanten

Salg af forestillinger adm@teatretsttv.dk eller tlf. 20 36 36 16

Produceret i samarbejde med Teatret Fair Play

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

For de lidt større

MARIEHØNEN EVIGGLAD

MOR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/50

WWW.TEATRETSTTV.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 13000/130

TEATRET ST. TV 237


Svanen dansk-tjekkisk dukketeater v/ Kim Westi Vinkældervej 17 - 5000 Odense C Tlf.: 40 45 00 46 svanen@svanen-dukketeater.dk www.svanen-dukketeater.dk Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er støttet af Odense Kommune

Ny forestilling Turné fra efteråret 2021

Premiere d. 25. februar 2021 på Nørregaards Teater i Odense ”Djævelens tre guldhår” er en marionetdukke-forestilling i en klassisk barok dukketeater scenografi om drengen Bøje, der som nyfødt bliver spået at han en dag vil blive gift med prinsessen og blive konge i landet. Ved en tilfældighed overhører kongen denne spådom. Han bliver meget vred og beslutter sig til, med al sin magt, at ændre spådommen men vil det lykkes for ham? En lun og humoristisk bearbejdelse af det klassiske Brd. Grimm eventyr. Dukker og dekoration er lavet på det verdensberømte tjekkiske dukketeater Divadlo Drak i Hradec Kralové. For de små og de lidt større

DJÆVELENS TRE GULDHÅR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

238 SVANEN - DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Kejserens nye klæder Familieforestilling (fra 3 år)

H.C. Andersens skønne historie om en kejser som af to skurkagtige skræddere bliver overtalt til at tro at han går rundt i klæder lavet af de smukkeste stoffer, mens han i virkeligheden ikke har noget på. En historie om dumhed og smålighed både hos kejseren og hans undersåtter. Alle bliver fortalt at dem der ikke kan se tøjet enten ikke duer i deres embede eller også er de utilladelige dumme. Og hvem vil være det?

David & Goliath Familieforestilling (fra 4 år)

Fortællingen om den poetiske lille hyrdedreng, der overvinder en rå kæmpe. En humoristisk, actionfyldt og musikaIsk famiIieforestilling, der især henvender sig til aldersgruppen 4-10 år. ForestiIIingen er støttet af Odense Kommune, Marius Pedersens Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Forestillingen er dramatiseret og instrueret af den prisbelønnede forfatter Josefine Ottesen. For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

KEJSERENS NYE KLÆDER

DAVID OG GOLIATH

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

SVANEN - DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER 239


Nattergalen

Familieforestilling (fra 3 år)

H.C. Andersens ”Nattergalen” er historien om kejseren af Kina, der elsker at lytte til den lille uanselige nattergal, men får foræret en mekanisk fugl, der ikke alene kan synge, men også er smuk at se på, i det pureste guld og med strålende diamanter. Kejseren glemmer den rigtige nattergal. Lige indtil den dag han ligger for døden og mekanikken i den kunstige fugl går i stykker. En fortælling, illustreret med skyggeteater for hele familien (fra 3 år).

Eventyret om dronning Dagmar Familieforestilling (fra 4 år)

Eventyret om den böhmiske prinsesse Marketa, der i et arrangeret ægteskab bliver giftet bort til kong Valdemar Sejr af Danmark. En historisk fortælling fyldt med eventyr, fare og forhindringer men også kærlighed. En musikalsk og humoristisk historiefortælling om dronning Dagmar.

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

240 SVANEN - DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Kejserens nye klæder

TeaterTraileren

Familieforestilling (fra 3 år)

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingerne Klods-Hans, Hvad fatter gør det er altid det rigtige og Kejserens nye klæder kan opføres overalt som gadeteater. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården, julemarkedet……ja, kun fantasien sætter grænsen.

Forestillingerne kan også spilles indendørs For nærmere information se vores hjemmeside: www.svanen-dukketeater.dk eIIer ring på 40 45 00 46

Klods-Hans

Familieforestilling (fra 3 år)

Hvad fatter gør det er altid det rigtige Familieforestilling (fra 3 år)

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

KLODS-HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

SVANEN - DANSK- TJEKKISK DUKKETEATER 241


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag over 100 skoler med KulturCrew, fordelt på mere end 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

242 TEATERCENTRUM

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


AT VÆRE FOR LILLE

6 md - 4 år

Nogle gange er livet svært, når man er for lille til nogle ting og for stor til andre. Det er særlig svært for Kylling, som er den eneste kylling i hønsegården, hvor ensomheden godt kan snige sig ind. En musikalsk forestilling som børn kan se sig selv i. "At være for lille" rammer plet... Meget enkel historie om den lille kylling, pakket smukt ind i tydelige sceneskift og små sange, der illustrerer en helt almindelig dag med livets store betragtninger - Thorsager Børnehus

Pia Lund Andersen overbeviser og er tillidvækkende som ene spiller på scenen… Skabt med et klart afsæt og holdepunkt i det univers […] som hører børn på ½ til 4 år til. – Kirsten Dahl, Teateravisen

Hør sangene på Itunes og Spotify Skuespiller: Pia Lund Andersen Instruktion, manus & musik: Hege Tokle Musikarrangør: Keld Haaning Ibsen Scenografi : Alice Warlo Dukkemager: Sus Haugland Konsulent: Erik Møller & Hans Nørregaard Kontakt: Elisabeth N. Hübener, 22 29 25 22, info@syddjursegnsteater.dk For de allermindste

AT VÆRE FOR LILLE Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/40

SYDDJURS EGNSTEATER 243


For mere info og køb af forestillingen, kontakt os på 9712 5577 eller susanne@teamteatret.dk

Hey Lin

For unge fra 13 år

Hvordan ser der ud i et ungt hoved? Er tankemylderet i dit hoved det samme som i andre unge hoveder? I Hey Lin lukker vi op for Lins unge hjerne og giver et indblik i hendes glæder og sorger og hendes søgen efter identitet. Det er i ungdomsårene, at vi skal finde vej i den ubarmhjertige jungle af forvirring og utryghed. Barndommens leg forstummer og du får travlt med at passe ind de rigtige steder. Er du den, som du viser verden at du er? Pludselig kan du høre stemmerne i hovedet. De indre stemmer vi slås med, og som er med til at skabe et menneskes værdisæt. Mød stemmerne på scenen, og oplev Lin tage på rejse i sine drømme, minder og tanker, mens hun prøver at finde ud af, om det er mærkeligt, uhyggeligt eller bare helt normalt. Hey Lin er for både unge og voksne, og den er fuld af humor, alvor og masser af absurde situationer. Forestillingen produceres i samarbejde med Kolding Egnsteater. Medvirkende: Stig Reggelsen Skjold og Line Vejgaard Kjær Instruktør: Petra Adlerberth-Wik Scenograf: Lise Marie Birch Illustration: Sarah Nielsen Dramatiker: Lin Melkane For de største

HEY LIN Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

244 TEAM TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 11800/80 Pris/tilskuere:. 13000/120 Pris/tilskuere:.23000/200

WWW.TEAMTEATRET.DK


For mere info og køb af forestillingen, kontakt os på 2789 5551 eller post@teatero.dk

Alting er mit

For børn fra 7 år

Det kan være dejligt at dele med nogen, når man har lyst til at lege. Det kan være vigtigt at dele med nogen, der har brug for det. Og det kan være træls at dele, fordi man skal. Alt, hvad der er i verden, kan deles, og alt kan være mit. Alting er mit er en fantasifuld og absurd spejling af, hvor svært det kan være at dele sine ting med andre. Og hvor kedeligt det er, hvis man har alt, men ikke nogen at dele det med. Anmelderne har rost forestillingen og sammenlignet dens poetiske univers med klassikeren Den lille prins. Forestillingen er produceret i samarbejde med Teater O, Nørregaards Teater og Black Box Theatre. Medvirkende: Marie Vestergård Jacobsen og Stig Reggelsen Skjold Instruktør: Lars Dammark Scenograf: Claus Helbo Foto: Mingo Photo Dramatiker: Lars Dammark For de lidt større

ALTING ER MIT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60

TEAM TEATRET 245


A

C B

E

F

K

D M

I O

Q

G

N

L

S

Y

W Ø

X

For de små

STAV TIL SEX

KARIUS & BAKTUS

246 TEATER V

T

SEKSUELUNDERVISNINGSTEATER I ALFABETFORM SPILLES UDE I KLASSEN

For de største

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-16 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

P J

U

R

V

H

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

WWW.TEATER-V.DK

Å Æ

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/150

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Theatret Thalia s Tjenere

Arternes Oprindelse

V iden- og mors ka b - for alle over 7 år

Mosters Monster

Hyggegys for de 5 - 10 år ige

Race Dog

Hundegals ka b - for hele familien

Dracula

Gys for de seje over 12 år

For de lidt større og de største

For de små og de lidt større

For de største

ARTERNES OPRINDELSE

MOSTERS MONSTER

DRACULA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11160/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6399/100 Pris/tilskuere:. . 7000/120

WWW.THALIASTJENERE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 11160/90

THEATRET THALIAS TJENERE 247


APRIL

FESTIVAL - afholdes 27 . marts - 3 . april 2022 i Esbjerg Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

248 TEATERCENTRUM


De Tre Tanter - en musikforestilling Inddragende musikforestilling med en pianist, tre operasangere og puddelhunden Prik (hånddukke), der sammen bringer de gamle børnebøger af Elsa Beskow til live i fortælling og sang.

Medvirkende: Emma Oemann, Sophie Thing-Simonsen, Tessa Kiilsholm og Britt Krogh Grønnebæk. Instruktør/konsulent: Freja Friberg Lyme.

Pris 13.000 - ved yderligere forestillinger samme dag forhandles eN PAKKEPRIS. For de små og de lidt større

DE TRE TANTER - EN MUSIKFORESTILLING Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-12 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 20 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 13000/80

DE TRE TANTER 249


Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k Forventnings-Fo r v e n t n i og oplevelseskort og oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN

) (FØR OPLEVELSENprintv )

Oversigt over forventn

ingskort - find

”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

F O RV E N TOvNerI sigt over forventningskor N G S KO RT FOR EN) ad tænker du FpåO (EFTER OPLEVELSHv , RV nå bagest r du E plarer N hø eksem T rer N enlige I printv N ord find t G et gskor S ntnin tea KO Hv ter, musik ell adRt Oversigt over forve

Op le ve ls es ko rt til

dans? EN) titlen p ad tænker du på (EFTER OPLEVELSHv , når du er

hø eksem rer KO RT S ESenlige ordet Lsik Eprintv V kort Efind P L-ter O tea over RTforventnings igtKO , mu L S ES eller dans? O P L E V EOvers

Beskriv, hvad du undrede dig over Hvad gjorde størst indtryk påVdig? OPLEVELS oplevelsen. O P L E E L S ES KO vedRT Hvad gjorde størst indtryk på dig?

F O RV E N T N I

Beskriv, hvad du un ved oplevelsen.

N G S KO RT

F O RV

E Hvad tror du, duF O RV E e? skal oplev N T N I N G S KO HvadRT tro P L E V E L S ES KO RTr d du, du skal oplev O P L E V E L S ES KO RT Hvad tror O e?

Hvad så du? e mere OPLEVEL RT Hvad ville du gerne se/hør O P L E V E L S ES KO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet du? mærkede Hvad så du? Hvad e mere se/hør ville du gerne lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriskeHvad oplevelse og kan samtidigt Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen til at ”udvide” den Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Hvad mærkede d lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt someller et enkelt redskab til lærere nye måder. og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erpå udviklet af Levende Musik i Skolen, er tænkt som et enkelt lærere udtryk, former,Materialet muligheder og betydning. Det erredskab til Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med og elever med det formål at skabe dialog om kunst: Materialet erKulturpakker udviklet af Levende Musik i Skolen, vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen (www.kuludtryk, former, muligheder og betydning. Det er Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse vores håb, at materialet kan rammesætte et refleklærere i regi af ordningen Kulturpakker (www.kuloplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. sions- og læringsrum i tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Det kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og • Introduktion til materialet – formål og tankerne lsen 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialetlsen består af atS ES KO E PLEV Hvad RTvil du huske fraOopleve dig L opleve til E VtilEMål er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation P Llyst OFælles unge er kompetente kunst- og kulturbrugere, og gøre?• Introduktion til materialet – formål og tankerne • Brugervejledning til læreren/den voksne Hvad vil du husk at dig lyst tilMål oplevelsen er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad målgiver i relation til Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det at høre om andres synspunkter kan velsen med kunst fører ikke nødvendigvis til enighed o Forventningskort, som bruges inden opleskærpe ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – men det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verden erskærpe mangfoldig. • Øvrigt materiale inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o til Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

250 TEATERCENTRUM

Vi ønsker jer god fornøjelse!


TEATER TT 2021.... WOOPSY

G

N LI

IL

T ES

En finurlig fortælling om at være nødt til at forlade det sted man kalder hjem - og være helt alene og lægge sin skæbne i hænderne på fremmede. At skulle lære et nyt sprog. og selvom alt ser sort ud kan det alligevel ende med at blive lykkeligt.

R

Y

N

FO

EMANUELS HISTORIE En historien om at kunsten kan hjælpe mennesket gennem umenneskelige lidelser og give håb. Men også beretningen om hvor let vores humanisme kan blive knust når et totalitært menneskesyn for lov til at tage over.

FREDDY OG FAR Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

FREDDYS RADIOTEATER

TEATER TT

Freddy arbejder i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio, og den fortæller alle mulige historier - om fisk, fodbold vejret eller klokken.

Tlf. 40 59 62 15 E-mail teatertt@teatertt.dk

WWW.TEATERTT.DK

For de største

For de lidt større

For de små og de lidt større

EMANUELS HISTORIE

WOOPSY

FREDDY FORESTILLINGERNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

TEATERTT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/100

TEATER TT 251


BLÅT BARN Det blå barn vågner en morgen i sin seng på den blå planet. Han ser en dør, der ikke plejer at være lige der. “Mærkeligt”, tænker barnet, “En dør?”. Døren fører ud i den store verden hvor barnet møder en drillesyg sæl på isen, Ildsjælen i jordens hede indre og andre farverige væsener. Det bliver en lang forrygende dag, hvor han til sidst kan gå i seng, en masse oplevelser rigere. Forestillingen handler om farver, om at opleve, sanse, lære og om at finde sin identitet.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT H.C.Andersens klassiske fortælling om Tinsoldaten, der drømmer om kærligheden og den skønne danserinde, og bliver blæst omkuld af skæbnen, men alligevel får det han ønsker sig mest af alt. Forestillingen er uden ord, så her kan alle være med.

OM IKKE AT BLIVE ÆDT Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. En historie om at blive vred og finde modet til at tage sagen i egen hånd. Kristian Knudsen har lavet den fantastiske scenografi.

Det lille Turnéteater | Telefon: + 45 59 44 00 66 | www.detlilleturneteater.dk For de allermindste

For de allermindste

BLÅT BARN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

252 DET LILLE TURNÉTEATER

For de lidt større

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

OM IKKE AT BLIVE ÆDT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

WWW.DETLILLETURNETEATER.DK


ODYSSEUS Odysseus skyller i land efter den lange rejse hjem fra krigen mod Troja. Men trængslerne ophører ikke ved hans tilbagevenden, for hans borg blevet besat, hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og hans søn, Telemakos er truet på livet. Peter Holst og Christian Glahn fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus handlingsmættede færd for fuld udblæsning.

GREV GRIS Historien om Prins Knud og den lille gris, og om hvordan hoffolkene forsøger at tilpasse Gris til livet ved hoffet. Forestillingen handler om at gå i skole, om at kunne læse, og om at vokse op og ikke mindst om at være venner. Forestillingen har også et dybere eksistentielt lag, der handler om at leve med sine ”sider”. Dette er Thorstein Thomsens historie og Peter Holst er på scenen med en ghettoblaster og fire stofbleer.

JULEEVANGELIET ”Der var engang der en mand der gik ud for at lede efter ild. Hjælp mig, min kone skal snart føde, og jeg har brug for ild til at varme hende og den lille. Men folk sov, og sov de ikke, havde de ikke lyst til at hjælpe en fremmed” Juleevangeliet handler om den dag for 2000 år siden, hvor verden holdt vejret. Inspireret af Selma Lagerlöfs “Kristuslegender” Støttet af STATENS KUNSTFOND For de største

For de lidt større

ODYSSEUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

GREV GRIS Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

JULEEVANGELIET Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

DET LILLE TURNÉTEATER 253


JUMP

JUMP er en anderledes danseforestilling, der både formår at ophæve tyngdeloven og gribe os i faldet. Anbefales til alle, der har lyst til nysgerrigt at udforske, hvad der sker, når man sammen springer ud i livet. Foruden at give publikum en forrygende danseoplevelse, tilbyder vi i tilknytning til forestillingen workshops med introduktion til danse- og hoppeteknikker, hvor børnene eller de unge kan prøve vores AirFloor - og sig selv - af.

uppercutdanseteater.dk For de lidt større og de største

JUMP - RAW EDITION Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16500/400

254 UPPERCUT DANSETEATER

WWW.UPPERCUTDANSETEATER.DK


HUMANOID En interaktiv forestilling om kunstig intelligens. Publikum ankommer til forskningscentret RobotCare. Her tester vi om den nyeste humanoid, Vera, fungerer tilfredsstillende som menneskets hushjælp og ven. HUMANOID giver publikum en sensorisk oplevelse af at navigere i en voksende teknologisk verden, hvor det er svært at kende forskel på ægte og kunstig, og hvor etiske overvejelser er nødvendige.

(H)JUL To hjemløse drenge prøver at klare sig i vinterkulden med det, de kan finde på gaden, de drømmer om at finde den ægte (h)juleglæde frem. De prøver at fremtrylle en gammeldags jul med julegaver, julehygge og juletræ. Det lykkes kun til dels. Men hvad gør det, når bare man har hinanden? Glæd dig til en urban contemporary danseforestilling, hvor (h)juleglæde, opfindsomhed, nærvær og venskab overvinder alt.

For de største

For de små

HUMANOID Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

(H)JUL Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 11500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/80

UPPERCUT DANSETEATER 255


FO R

DEN LUNEFULDE MÅNE 1½-4 år Universet – himlen – planeterne og stjernerne er endnu ikke skabt. Der er intet. Men en efter en lyser stjernerne op. Planeterne dukker op og himmelrummet fyldes med fantastiske og farverige planeter og snart er universet skabt. Med en rolig og nænsom hånd føres publikum ind i universets forunderlige verden. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det lille publikum.

OBS!

Støttet af Wilhelm Hansen Fonden, Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden.

3-8 år

1½-4 eller 2-5 år Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagssituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en lille fin forestilling for de små.

Frk. Geert elsker solsikker. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg. Det føles tungt og lidt levende. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes. For de allermindste

1½-4 eller 2-5 år

En forestilling fuld af musik og flyvefantasi for de allermindste. Sally drømmer om at flyve, svæve rundt og se ned på hele verden. Men når hun tager tilløb og sætter af for at flyve, ender hun alt for hurtigt på jorden med sår og buler. Sally har bøger fyldt med tegninger og billeder af fugle og flyvemaskiner. I bøgerne finder hun Leonardo da Vincis femhundrede år gamle flyvefantasier. Endelig er der en der forstår hende. Leonardo drømte også om at lege skjul i skyerne. Med et strejf af klovnerier, en god portion poesi og skøre fantasier byder vi publikum velkommen til Sallys drøm om at flyve…

EN RIGTIG NISSE

ÆGGET NU OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING

OP

NY LING L ES TI

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt hus og fyldte kasser der kun venter på at blive pakket ud. Så julen bliver sprunget over i år. I det nye hus bor en nisse – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist, få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem og Ida må se i øjnene, at man ikke bare sådan, kan springe Julen over.

For de allermindste

ÆGGET / DEN LUNEFULDE MÅNE

OP

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/30 Pris/tilskuere:. . . 5320/40 Pris/tilskuere:. . . 5960/60

256 DET LILLE VERDENS TEATER

For de små

EN RIGTIG NISSE Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/30 Pris/tilskuere:. . . 5320/40 Pris/tilskuere:. . . 5640/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/40 Pris/tilskuere:. . . 7160/60 Pris/tilskuere:. . . 8120/80

DETLILLEVERDENSTEATER.DK/


DEN RØDE REJSE KUFFERT

KOM IND I MIN NAT

4 år og op En interaktiv teaterinstallation hvor en lille teateroplevelse efterfølges af en indbydelse til publikum om, at gå på opdagelse i den røde rejsekuffert og dens mange sjove og fantastiske bøger.

3-6 år Publikum inviteres ind i en hvid natteinstallation og med fantasien som medspiller, tager vi rundt i Lilles have. Vi vil sanse og opleve nattens magi og lyde, på rejsen ned gennem haven, og fantasien vil spille os et puds. For selv om natten er ligesom dagen, så er den helt anderledes.

SOM SØSTRE VI DELE... 4-10 år En nærværende og medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib.

Min onkel har sejlet på de syv have, og han

havde en stor rød rejsekuffert fyldt med bøger. Det var helt magisk, for bøgerne var ikke som bøger normalt er. For min onkel klippede i bøgerne. Han elskede at lave bøgerne om. Når andre skrev dagbøger, så lavede han billeder og udklip af de oplevelser han stødte på, under sine lange rejser. Hvis I har lyst, må I gerne gå på opdagelse i dem. Men vær forsigtig – for nogle af bøgerne er gamle.

Som søstre vi dele... jeg tager det hele. Alice er, efter mange års adskillelse, igen sammen med sin søster Nelly i mormors hus, for sammen at dele mormors ting. Men det kommer ikke helt til at gå, som de havde forestillet sig. Gennem søstrene Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer forstørret. Hvordan er vi overfor hinanden, hvad kan vi tillade os og hvornår siger vi fra?

UNDERVISNING Undervisning / Workshop / Projektledelse / Forumteater. Ønsker I nye øjne på jeres teater eller drama, afholdelse af workshop, anderledes løsninger eller at tage livtag med kunstformer som performance, installationskunst eller forumteater, så kan vi tilbyde et trygt læringsrum med kompetente undervisere. Vores pædagogiske grundsyn er: “Vi er alle eksperter”

YDERLIGERE INFORMATION info@detlilleverdensteater.dk www.detlilleverdensteater.dk M. +45 22 36 93 94

For de små

For de små og de lidt større

KOM IND I MIN NAT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 200 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/40 Pris/tilskuere:. . . 6440/50

For de små og de lidt større

SOM SØSTRE VI DELE

DEN RØDE REJSEKUFFERT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 160 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5800/40 Pris/tilskuere:. . . 7160/60 Pris/tilskuere:. . . 8120/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5800/40

DET LILLE VERDENS TEATER 257


Fra

13 år

Frit

iker

rs klass e t u e R e n r ja efter B

Skolebillet 40 kr

Spilleperiode 23. oktober – 20. november 2021 Spillested Teater Vetsvolden i Hvidovre Medvirkende Bjarne Henriksen, Ulver Skuli Abildgaard og Morten Hauch-Fausbøll Praktisk info Bustransport kan arrangeres til og fra teatret. Bestil på post@teatervestvolden.dk / 3677 2300

Bjørn, Mulle og Sten var barndomsvenner dengang i 60’ernes Danmark. Nu møder vi dem igen. 40 år senere. Som modne mænd midt i livet. Men hvordan husker de hinanden og de ting, der skete? Alle højdepunkterne er der fra rovfisken i akvariet til rokokopuden og skovsneglen, når de tre mænd ser tilbage på det, de oplevede sammen, deres venskab og familier og frem til nu. Langsomt må de sande, at der er oplevelser, man måske aldrig vokser fra. Oplev Bjarne Henriksen, Ulver Skuli Abildgaard og Morten Hauch-Fausbøll i rollerne som de tre venner i den første dramatisering af Bjarne Reuters klassiker. En ren, men barsk historie om at turde se barndommen i øjnene – med voksne øjne.

For de største

ZAPPA FRIT EFTER BJARNE REUTERS KLASSIKER Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 23. okt. 2021 - 20. nov. 2021 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

258 TEATER VESTVOLDEN

TEATERVESTVOLDEN.DK


Fra

12 år

efter it r f ie d e m o k Gamingontanus M s u m s a r E s Holberg af Produceret

Danmark premieres-

stvolden og

, Teater Ve lms Teater

Bornho

Skolebillet 40 kr

Spilleperiode 1. marts – 16. marts 2022 Spillested Teater Vestvolden i Hvidovre Dramatik Jens Svane Boutrup Instruktion Nils P. Munk Praktisk info Bustransport kan arrangeres til og fra teatret. Bestil på post@teatervestvolden.dk / 3677 2300

Vendsyssel

Teater

Rasmus er gamer. På efterskolen er hans gaming taget til, og da han rejser hjem på ferie, insisterer han på, at alle skal kalde ham for hans nye alias: E-Rasmus. Men ingen omkring Rasmus forstår rigtigt, hvad han siger, for han bruger hele tiden gamerjargon, når han taler. Hans nye stil vækker bekymring hos familie, kæreste og ikke mindst kommunen, der bliver bekymret for, om Rasmus er ved at blive skizofren. For Rasmus insisterer på, at gaminguniverset er lige så virkeligt som virkeligheden – og det kan det jo umuligt være... E-Rasmus er en gaming-komedie, der introducerer Holbergs univers for unge fra 12 år og deres voksne. For de største

E-RASMUS GAMING-KOMEDIE FRIT EFTER ERASMUS MONTANUS Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 1. mar. 2022 - 16. mar. 2022 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 259


Alder

10-12 år (4-6 klasse)

gårdene!

i skole d u lt e h r e d n ale En teaterjulek Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen og Teater Vestvolden i Hvidovre er gået sammen om en gratis pop-up-julekalender til alle skoler på Vestegnen. Hver skoledag i december ruller Teater Vestvoldens store julepyntede bus ind i en skolegård og ud træder tre skuespillere: Kongerne af Vestegnen. De tre konger leder efter den nye konge, som de har fået tegn om skal komme til Vestegnen. Kongerne på Vestegnen er en teateroplevelse som udgangspunkt for et skolefagligt arbejde, hvor fortællingen om de hellige tre konger sættes i forhold til alle de gode håbsfortællinger, som man kan møde på Vestegnen. Forestillingen er improviseret og tilpasset

Spiller kun på Vestegnen

lokalmiljøet og de elever, Kongerne møder på deres vej rundt på Vestegnens skolegårde. Hver forestilling streames live på sociale medier, og i forestillingens andet og sidste akt skal hver klasse besøge Teater Vestvolden, hvor fortællingen om de tre kongers søgen efter den nye konge på Vestegnen kulminerer.

Spilleperiode 28. november – 20. december 2021 Spillested Både i skolegården og på Teater Vestvolden i Hvidovre Praktisk info Bustransport kan arrangeres til og fra teatret. Bestil på post@teatervestvolden.dk / 3677 2300

For de største

KONGERNE PÅ VESTEGNEN EN TEATERJULEKALENDER HELT UD I SKOLEGÅRDENE Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 28. nov. 2021 - 20. dec. 2021 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

260 TEATER VESTVOLDEN

TEATERVESTVOLDEN.DK


Alder

0-18 år

e

es voksn r e d g o e g n u , or børn

F

Spilleperiode Maj 2022 Spillested Teater Vestvolden og udvalgte scener i Hvidovre Medvirkende Et udvalg af de bedste forestillinger for børn og unge Praktisk info Læs mere og bestil på hvidovre-teaterfestival.dk

Gra børn/untis Hvidovrge + institut eioner

Dansk børne- og ungdomsteater er kendt og berømmet over hele kloden, og nu samler vi nogle af de bedste forestillinger og præsenterer dem på Hvidovre Teaterfestival. Festivalen egner sig selvfølgelig for hele familien, men også til tværfaglige projekter på skolen, som et perfekt udgangspunkt til en vigtig debat i klassen om de udfordringer, som børn og unge står over for. Præsenteres i samarbejde med HvidovreBibliotekerne og Kultur & Fritid i Hvidovre Kommune. For de allermindste

HVIDOVRE TEATERFESTIVAL FOR BØRN, UNGE OG DERES VOKSNE Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 2. maj 2022 - 31. maj 2022 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 261


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 262 TEATERCENTRUM


Wunschmachine Præsenterer

FARVEL FUGL Et sanseligt møde med kirkegården, livet og døden

En interaktiv teaterrejse som handler om afsked og begravelsesritualer. Vi kommer ud til din lokale kirkegård og tilpasser forestillingen dertil. Børnene får udleveret hovedtelefoner, bevæger sig gennem kirkegården, lytter til et lydværk og interviews fra børn der fortæller om kirkegården. De møder live forskellige karakterer, der enten har brug for hjælp fra børnene eller inviterer dem til at deltage i ritualer. FARVEL FUGL møder børnene i øjenhøjde og skaber rum til at tale naturligt om den svære kendsgerning at livet har en slutning. Der medfølger undervisningsmateriale til forestillingen. Hver forestilling har en kapacitet på 30 tilskuere og sælges derfor gerne i en pakke med to forestillinger med en times pause mellem forestillingerne.

www.wunschmachine.dk

For de små og de lidt større

FARVEL FUGL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 2000 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.WUNSCHMACHINE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/30 Pris/tilskuere:. . 10000/60

WUNSCHMACHINE 263


e Z BU:

ZeNEKUNST FOR BØRN OG UNGE Fra 13 år

Max dig op! En unik sammensmeltning af foredrag, musik og teater Myre går i skole. Den er flittig. Læser hele natten. Men hvad er der i vejen med Myre? Den græder på toilettet. Hjertet banker hårdt. Den ville jo bare være lykkelig, den lille Myre. Max dig op! er en ungdomsforestilling, som udfolder uddannelses- og præstationskulturen.

Turné september 2021 og april 2022 Co-produktion: Signe Kærup Dahl og ZeBU

Fra 10 år

Sne og sand Kan man overleve på en løgn? Sne og sand vandt Danske Dramatikeres Manuskriptpris for børn og unge 2020 for et stærkt formsprog og en enkel iscenesættelse, der berører tematikker som skilsmisse og ensomhed. Johan bruger fantasien som en vej væk. Men hvad sker der, når fantasien ikke er til at styre?

Turné oktober – november 2021 og januar – april 2022

For de største

For de største

MAX DIG OP! Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

264 ZEBU

For de lidt større og de største

SNE OG SAND Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9950/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

DET’ KLASSE Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5800/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

WWW.ZEBU.NU

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9950/100


Det’ klasse Når børnene er eksperterne Børnene bliver eksperter i den uforudsigelige forestilling Det’ klasse, når tre rumvæsener skal lære, hvordan man går i skole.

Fra 7 år + Fra 10 år

Turné marts 2022

Fra 13 år

Mand til mand Om at være ung mand efter #MeToo En ny generation af teenagedrenge er på vej ind i voksenlivet, men hvad er det for manderoller, de træder ind i?

Turné november 2021

Fra 9 år Børneopera om tab, savn og forsoning

Historien om V

Oplev Cecilie Ekens anmelderroste børnebog på vers ”V” som eventyrlig børneopera. Kontakt Musikteatret SAUM for nærmere info. Co-produktion: SAUM, ZeBU og Den Ny Opera

Turné september og oktober 2021

Fra 7 år

Ilt Bliv blæst omkuld! Oplev en musikalsk og akrobatisk forestilling om saxofonens historie med performer Lars Lindegaard Gregersen.

Turné april – maj 2022 For de største

MAND TIL MAND Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

Co-produktion: GLiMT og ZeBU For de lidt større og de største

For de lidt større

HISTORIEN OM V

ILT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

ZEBU 265


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole . Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole.

TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 266 TEATERCENTRUM


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de allermindste og de små

MIO, MIN MIO - ASTRID LINDGRENS STORE KLASSIKER

FAR TIL VEJRS MED ALFONS ÅBERG

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 8. jan. 2022 - 5. mar. 2022 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 144

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

WWW.ZEPPELIN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 13000/150

TEATRET ZEPPELIN 267


En humoristisk forestilling om krop, teknologi og kontakt Hvad gør man, når man gerne vil lege med en, der hellere vil blive ved sin skærm? Hvornår er man egentlig sådan rigtig sammen med nogen? Og hvad hvis den man er sammen med faktisk er en maskine? På scenen møder vi Folmer, Ole og Antoinette, der på en fysisk og humoristisk måde udforsker vores verden der er fuld af skærme, kunstig intelligens og menneskeligt nærvær. “Danseforestillingen AI-AI-AI!’ er en begavet kommentar til vores afhængighed af skærmens kunstige figurer. Med Ole Birger Hansen som uovertruffen cyborg.” Teateravisen.dk

For de lidt større

AI - AI - AI! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

268 AABEN DANS

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/80

AABENDANS.DK


Hvad er det ? En forestilling om nysgerrighedens drivende kraft Nysgerrigheden er den største drivkraft, når det lille barn skal lære verden at kende. En drift der kan vare hele livet. Med bevægelse og dans udforsker danserne både kroppen og rummet uden at tage noget for givet. Forestillingen er skabt af de velrenommerede koreografer og iscene­ sættere Thomas Eisenhardt og Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med danserne Antoinette Helbing og Ole Birger Hansen til musik af Fredrik Lundin og i en scenografi af design duoen KASPERSOPHIE.

“Aaben Dans har med HVAD ER DET? skabt et nysgerrigt performanceværk, der udrydder alle regler og koncep­ ter og opdager verden på ny.” ... “Rent kropsligt er det vanvittig imponerende, men også særdeles bevægende at betragte.” Teateravisen.dk OBS! Bemærk at vi har to versioner af forestillingen. Én med Coronarestriktioner og én Post-Corona.

For de allermindste

HVAD ER DET? Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60

AABEN DANS 269


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A Acting for Climate

22 11 43 15 20 45 93 69 015114339766 30 66 58 28 40 30 95 94 21 26 67 27 50 51 50 76 51 20 16 02 28 92 85 87 51 29 60 29 20 76 18 30 22 92 13 32 28 35 36 43 52 25 17 07 0033Balsamique Théatre 684351031 Barkentins Teater 24 48 90 30 Teatergruppen Batida 38 10 36 09 Teatret Beagle -dans & fysisk teater 20 29 96 77 Teater Blik 27 82 64 66 Ensemble Blæst 61 78 10 35

AKUT360 American Drama Group Europe Andersens Kuffert Teater Andre Andersen SOLO AniMaNi Apollo Teater Teater Apropos Arthotel Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B Badut Teater Baglandet

C

D

F

G

Teater BorderLine

26 18 59 32

Teatret Brændende Kærlighed Britta Blue & Barock Cantabile 2 - Sanseværk CAT børneteater C:A dans Comedievognen C:NTACT Dansk Rakkerpak DON GNU Dunkelblå Teatret FAIR PLAY (en del af Sjællands Teater) Teater Fantast Faster Cool Figaros/Den Ny Opera Teater Fluks Flyvende prinsesse Det Fortællende Teater Fortællekunsten Frøken Fracasos Kompagni Teatret fyren og flammen Gazart Glad Teater

20 23 14 09 27 28 52 14 55 34 01 19 33 22 04 78 61 69 93 14 35 36 61 22 26 31 20 51 21 78 47 48 25 56 42 04 26 12 00 13

270 KONTAKT TIL TEATRENE

actingforclimate@gmail.com teater.akut360@gmail.com fpariseadge@gmail.com kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk astridkjaer@hotmail.com post@apolloteater.dk mail@teaterapropos.dk dorthe@arthotel.dk zapshowteater@gmail.com steffen@aspendos.dk info@asterionshus.dk karina@badut.nu mail@teaterbaglandet.dk

actingforclimate.com akut360.com artednet.com andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk animani.org apolloteater.dk teaterapropos.dk arthotel.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk badut.nu teaterbaglandet.dk

balsamiquetheatre@gmail.com

balsamiquetheatre.com

ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com mail@teaterblik.dk ensemble.blaest@gmail.com

barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk teaterblik.dk ensembleblaest.com teaterborderline.wixsite. teaterborderline@gmail.com com/info jenskloft@hotmail.com burninglove.eu koncertteater@brittablueogbarock.dk brittablueogbarock.dk pr@cantabile2.dk cantabile2.dk billet@zeppelin.dk Catbørneteater.dk cirkadans@gmail.com cirkadans.com Comedievognen@gmail.com comedievognen.dk booking@contact.dk contact.dk post@danskrakkerpak.dk danskrakkerpak.dk info@dongnu.dk dongnu.dk hallo@dunkelblaa.dk dunkelblaa.dk

59 43 85 95

fairplay@fairplay.dk

fairplay.dk

28 83 33 31 21 78 47 48 51 91 86 10 61 30 50 87 60 80 82 26 26 92 98 41 26 28 21 26 23 43 23 70 26 23 13 94 26 84 82 39 24 95 24 14

info@teaterfantast.dk hej@fastercool.dk birgitte@figaros.dk info@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com post@detfortaellendeteater.dk Kasper@fortaellekunsten.dk frkfracaso@yahoo.dk tabibovin@gmail.com info@gazart.dk info@gladteater.dk

teaterfantast.dk fastercool.dk figaros.dk teaterfluks.dk Www.flyvendeprinsesse.dk detfortaellendeteater.dk fortaellekunsten.dk frkfracaso.com fyrenogflammen.dk gazart.dk gladteater.dk


H

I K

L

M

N

O

P

Granhøj Dans Teatret Gruppe 38 HamletScenen Hartmanns Teater HeartBeat Group Teater Lille Hest HiLS DiN MOR Himmerlands Teater Gi en historie Hr. Teater Teater Hund & Co. hvid støj sceneproduktion Ishøj Teater Kompagni Kalas Teatret Kimbri Kitt Johnson X-act Knudsen og Nørby Det Kommende Teater Teatret KrisKat Teatret Lampe Levende fortællinger Det Lille Teater Teater LivetsLone Limfjordsteatret Liminal Live Art Danmark Louise Schouw Teater Teater Lux Teaterværkstedet Madam Bach Marionet Teatret i Kgs. Have Meridiano Teatret Mimeteatret MishMash International Theatre Company Mit Teater Teater Morgana Teater MY MÆRKVÆRK Teater Next Teater Nordkraft Nørregaards Teater Teater O Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Opgang2 Turnéteater Teater Pandora Paolo Nani Teater Papirskoven PARADOX Parkteatret-Frederikssund kommunes egnsteater

40 79 11 58 86 13 53 11 49 21 69 79 30 29 25 14 40 10 20 41 28 18 63 33 26 46 60 07 98 55 57 04 23 45 55 18 60 65 38 49 26 16 14 10 61 71 90 17 43 73 60 98 61 68 68 20 50 42 35 13 29 91 87 13 30 74 18 23 23 26 00 12 50 74 45 20 27 26 19 47 30 52 28 42 33 12 12 29 40 81 50 92 97 71 05 15 22 91 03 78 40 98 09 79 28 88 28 38 20 25 25 88 28 91 41 28 33 12 12 29 45 20 20 90 31 13 27 34

granhoj.dk gruppe38.dk hamletscenen.dk hartmannsteater.dk LodsHans.dk Www.teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk himmerlandsteater.dk gienhistorie.com hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk ishojteater.dk facebook.com/kalasteater teatretkimbri.dk kittjohnson.dk knudsenognørby.dk kommendeteater.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk levendefortaellinger.dk detlilleteater.dk lonewernblad.dk limfjordsteatret.dk liminal.dk liveart.dk LouiseSchouw.dk teaterlux.dk madambach.dk marionetteatret.dk meridiano.dk mimeteatret.dk

28 73 37 83 21 28 18 61 22 44 07 33 27 54 62 35 20 23 15 56 98 11 16 66 70 26 18 70 20 17 05 10 53 60 70 21 25 37 30 83 97 44 19 89 86 13 25 05 24 43 12 20 61 60 50 53 22 83 93 26 20 72 02 92

info@art-and-about.dk post@gruppe38.dk info@hamletscenen.dk info@hartmannsteater.dk HBG@HeartBeatGroup.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk ronny@himmerlandsteater.dk hans.laurens@yahoo.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk billetter@ishojteater.dk kalasteater@gmail.com teatretkimbri@gmail.com x-act@kittjohnson.dk mortenvildnis@hotmail.com adm@kommendeteater.dk teatretkriskat@gmail.com mail@teatret-lampe.dk pernille@levendefortaellinger.dk adm@detlilleteater.dk info@lonewernblad.dk post@limfjordsteatret.dk info@liminal.dk info@liveart.dk ls@louiseschouw.dk info@teaterlux.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk info@meridiano.dk mimeteatret@gmail.com mishmash.theatrecompany@gmail. com info@mitteater.com mailto@teatermorgana.dk m.rosleff@gmail.com booking@maerkvaerk.dk christian@teaternext.dk lotte@teaternordkraft.dk post@nrt.dk post@teatero.dk olsensteater@gmail.com olskeorkester@gmail.com teatretom@teatretom.dk info@opgang2.dk hejteaterpandora@gmail.com office@paolonani.com mariepriem@gmail.com post@rosenbeckproduktion.dk

47 38 33 34

teater@parkteatret.dk

parkteatret.dk/teater

50 59 82 89

mishmashtheatre.com mitteater.com teatermorgana.dk teatermy.dk mærkværk.dk teaternext.dk teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk olsensteater.dk detolskeorkester.dk teatretom.dk opgang2.dk teaterpandora.dk paolonani.com papirskoven.dk paradoxteater.dk

KONTAKT TIL TEATRENE 271


R

S

T

U V W Z Å

Passepartout Theatre Production Teater Patrasket Teater Portamento Randers Teater Teater Refleksion Riddersalen De Røde Heste Secret Hotel Seidlers SENSORIUM SexForumTeater Teater Spektaklo Teatret Sporenstregs Teatret st. tv Svanen - Dansk- Tjekkisk Dukketeater Syddjurs Egnsteater Team Teatret Teater V Theatret Thalias Tjenere De Tre Tanter Teater TT Det lille Turnéteater Uppercut Danseteater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Wunschmachine ZeBU Teatret Zeppelin Aaben Dans

272 KONTAKT TIL TEATRENE

20 94 86 89 21 20 65 35 26 15 47 37 87 10 19 00 86 24 05 72 38 87 18 19 27 14 32 98 50 55 62 63 26 24 71 91 27 58 56 85 26 36 33 99 27 21 21 27 20 36 36 16

ptp.jsm@gmail.com teater@patrasket.dk teaterp@adr.dk turne@rt.dk refleksion@refleksion.dk info@riddersalen.dk mail@deroedeheste.dk info@secrethotel.dk mail@seidlerssensorium.dk sexforumteater@gmail.com info@spektaklo.dk teatretsporenstregs@gmail.com post@teatretsttv.dk

passepartout-theatre.com patrasket.dk teaterp.dk randersteater.dk reflekdion.dk riddersalen.dk deroedeheste.dk secrethotel.dk seidlerssensorium.dk sexforumteater.dk spektaklo.dk teatretsporenstregs.dk teatretsttv.dk

40 45 00 46

svanen@svanen-dukketeater.dk

svanen-dukketeater.dk

22 29 25 22 97 12 55 77 61 66 98 07 86 13 78 99 21 19 40 19 40 59 62 15 20 20 82 08 82 20 57 27 22 36 93 94 36 77 23 00 51 30 61 16 71 99 88 77 33 22 04 78 35 82 06 10

info@syddjursegnsteater.dk mail@teamteatret.dk anny@teater-v.dk post@thalia1.dk detretanter@gmail.com teatertt@teatertt.dk peter@dltt.dk admin@uppercutdanseteater.dk info@detlilleverdensteater.dk dk@teatervestvolden.dk kontakt@wunschmachine.dk henriette@zebu.nu billet@zeppelin.dk mail@aabendans.dk

syddjursegnsteater.dk teamteatret.dk teater-v.dk thaliastjenere.dk teatertt.dk detlilleturneteater.dk uppercutdanseteater.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk wunschmachine.dk zebu.nu zeppelin.dk aabendans.dk


flæsketorvet 68, 1. dk-1711 københavn v tel +45 20 650 999 jan@tafdrupco.dk www.tafdrupco.dk


Afsender/returadresse: TEATERCENTRUM · Nørregade 26, 1. sal · 1165 København K · Danmark

TEATER FOR BØRN OG UNGE ONLINE På teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at: Søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure Downloade tidligere numre af Børneteateravisen i PDF-format Finde information om danske og internationale teaterfestivaler Finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk

På teateravisen.dk kan du bl.a.: Holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge Læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere Se nyheder og noter Læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

Orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser, KulturCrew og Kulturpakker/ Kulturpartner

Følg os på Facebook: ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’

Scan QR-koden for at se online-udgaven af Den Røde Brochure


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.