Den Røde Brochure 2017/2018

Page 1

TEATER FOR BØRN og UNGE 2017/2018

DEN RØDE BROCHURE


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2016 - hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser 1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser 1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser 1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser 1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser 1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser 1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser

1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser 2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser

2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 120 teatre 186 forestillinger 639 opførelser 2015 Frederikssund Kommune 126 teatre 197 forestillinger 759 opførelser 2016 Frederiksberg Kommune 130 teatre 198 forestillinger 680 opførelser 2017 Sønderborg Kommune 2018 Syddjurs Kommune


Den Røde Brochure – her får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren over 338 forestillinger fra i alt 131 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Af indekset over teatre på side 3-9 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teatertruppen Replikken finder man under R. Aldersopdelt indeks For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 11-21, hvor forestillingerne optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår. Vi håber, at sæsonen 2017/2018 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 26. februar 2017.

FORORD

1


Indhold Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 291 UNIMA Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Festival of Wonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Aprilfestival - teater for små og store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Teateravisen.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 KULTURPAKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Nyttige adresser og hjemmesider (organisationer og festivaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Udgiver Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk Redaktion og tilrettelæggelse The3stages.dk (produktion), fonskbh.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 3. marts 2017. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo), Ditte Valente (Illustrationer), Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - tafdrupco.dk Oplag 11.000 eksemplarer Afsender/returadress e TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Følg os på Facebook

– søg på ’Teatercentr um i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

Omslaget:

– online...

m.dk er det bl.a. muligt

at • søge i en elektronis k udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteat eravisen i pdf-forma t • finde information om danske og internati onale teaterfestivaler • finde information om Teatercentrums festival på www.april festival.dk • orientere sig om Teatercent rums andre aktiviteter bl.a. Teaterople + KulturCrew og Kulturpakk velser er/ Kulturpartner

Teater for bør n & unge 2017/201 8

Teater for børn & unge

På www.teatercentru

TEATER FOR BØRN og UNGE

2017/2018

Det er Michael Wettendorff, tegner under navnet Miwer (f. 1971) der har illustreret 0mslaget til dette års brochure. For Michael handler teater, for både børn og voksne, om at sætte gang i fantasien og skabe indre billeder i vores hoveder, så vi næsten tror at der er et eventyrligt slot i horisonten, eller verden er fyldt med riddere, trolde og ildsprudlende drager. Den gode formidler vil altid, uanset hvilket kunstgenre vi har med at gøre, være i stand til at skabe en fortælling der river os med og får os til at glemme tid og sted. Michael er selvlært illustrator, men har siddet på diverse tegnestuer i over 20 år, og har fortrinsvis i de senere år lavet børnebøger. Det er bl.a. blevet til de første Hr. Skæg-bøger, Rasmus Klump og Storm P's Ping. Udover tegneriet, har han i mange år også beskæftiget sig med at komponere og spille musik. På www.teateravisen. dk kan du bl.a.

• holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekuns • læse aktuelle anmeldels t for børn og unge er af forestillinger skrevet af professionelle teaterkriti kere

• se nyheder og noter • læse baggrundsarti kler,

Du kan læse mere på: www.miwer.dk

Brug din mobil-scanner og kom videre til onlineudgaven af Den Røde Brochure.

analyser, reportager

og portrætter skrevet

af fagfolk

DEN RØDE BROCH URE

2

INDHOLD


Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

A

2 - 6 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

AKUT360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 - 99 år:

Lampedusa

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Fyrtøjet (U) Nattergalen Konen i Muddergrøften Kejserens nye Klæder Den standhaftige Tinsoldat

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 - 8 år: 3 - 8 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år: 14 - 99 år:

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 - 13 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Spanskrør og fedtemadder Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo Brødrene Løvehjerte Heksejagt

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 - 12 år: 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Når du ser et Stjerneskud (S) Skæve Historier (S) Frøken Ignora eksploderer (S)

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6 - 12 år: 6 - 12 år: 6 - 14 år: 7 - 13 år:

Godmorgen Sol Den lille Pige med Svovlstikkerne Dans! Hvad? (U) Sådan cirka

Teater Arriéregarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8 - 110 år:

El Concierto (U) (G)

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år:

1-2-3-nU...

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 9 år: 2 - 12 år: 3 - 9 år: 3 - 13 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade Løve Hovhov...nå (U) Paljasto (U) (G) Mito & Dito (U)

Nattergalen - Skal findes! (U) Den Lille Hvide Kat (U) Emil & Træmand nr 100 (U) De 4 Ønsker (U) Jason (U) Den grusomme historie om Medusas hoved (U) Romeo&Julie! (U) Min Odyssé (U) Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 - 99 år: 6 - 16 år:

H.C.Andersen Lever Et digitalt teatereventyr CRASH! - en frikvartersfantasi (U)

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 - 6 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

JUHU det er regnvejr KROP AMOK VÆKST

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 3 - 7 år:

indeni (U) (G) suttog nielsen og fisk (U)

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 11 år: 8 - 12 år: 5 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

To i et hus - og en mus (U) Aben Osvald Spaghetti (U) Lille T og de forbudte bamser (U) En solskinsdag i Paradis (U) Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Solo for to Ouverture (U) Grande Finale (U) Menneskets bedste ven (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Encyklopædisterne (U) The BodyGuards (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

3


Alle teatre – alfabetisk Black Box Theatre / Black Box Dance Company.60 12 - 18 år:

FEAR

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 5 år: 6 - 10 år:

Satellitter på Himlen

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6 - 96 år: 6 - 99 år:

6 - 110 år: 6 - 110 år: 6 - 110 år:

Regn HOV! sommervækster

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8 - 99 år:

D Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

iPlay uPlay wePlay AlgoRitmo

Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1½ - 6 år:

Kys det nu, det satans liv! Hvis jeg havde vidst!

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6 - 10 år: 14 - 99 år:

Prinsesse Leonora Grænsesyndrom

Børneteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3 - 8 år: 3 - 8 år:

DEN TÅRNHØJE HUND DEN TÅRNHØJE HUND 2

C

3 - 9 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Coyote Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2 - 5 år: 4 - 8 år: 4 - 9 år: 6 - 106 år: 14 - 114 år: 15 - 115 år:

Mariehønen Evigglad Et ord er et ord Små døde dyr Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler (U) (G) SOLDATEN Hvor var du, Mor?

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Cantabile 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 - 99 år:

Spor af Dyr

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

ANDROKLES OG LØVEN EN SAND RØVERHISTORIE BESKÆRING

Circus By Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5 - 10 år:

Djeliya (U)

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Alfons Åberg - Nye Historier (U) Hjemme hos Alfons Åberg Mis med de blå øjne (U) Verdens Rigeste Tosse (U)

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år:

4

Sikke et vejr

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Teater Borderline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9 - 99 år: 13 - 99 år:

Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler (U) (G) Psycho - Street Cut Rickshaw (U)

Hvad laver de her? (U) Tæt på (U) Hva' så, Gud? (U) Demokrati - Hvad rager det mig? (U) For gammel? - til hvad? (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

4 - 10 år:

Mustafas Kiosk en Strid teaterkoncert

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1½ - 6 år: 1½ - 6 år: 2 - 8 år:

Hønes Første Æg Regnbuebillen Petruskas Julehjerte

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

REVOLUTION Flygtning Transportable (U) Forestillingen om den Lykkelige Luder

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 - 8 år: 4 - 9 år:

Metamorfose - historien om et æg (U) GræshoppeSalsa (U)

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 15 - 99 år:

Ondskaben

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Absalon (U) Holger (U) Amled (U) Pandoras Ar


Alle teatre – alfabetisk Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

Guavajagten (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U) Bedre Helt Næste Gang (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

E-boy R (U) (G) Cre8ivity (U) (G)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 - 11 år: 8 - 10 år:

TEATER HUND & CO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 - 5 år: 3 - 8 år:

3 - 7 år: 6 - 10 år:

Tamme tigre findes ikke.

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 113 1 - 6 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Fusskopf (U) (G) Tommelise (U) Klods-Hans (U)

0 - 4 år: 0 - 4 år: 1 - 5 år:

SneØjne Blåt Små og store hemmeligheder

Glad Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 12 - 99 år:

Anatomi

Senses of Cities (U) ORd

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år: 6 - 12 år:

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

OpdagElse HVEM BESTEMMER?

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . . 111 7 - 11 år:

Bagage Lige lovlig

Livs forunderlige verden Dyt, Båt og Kling Klang Tommelise Kan du høre mig

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5 - 10 år:

Hug en hæl og klip en tå

K

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

13 - 100 år: 5 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 9 - 99 år:

6 - 13 år:

It´s all my fault

Mørket ligger under sengen Androkles og løven En lille sonate En sand røverhistorie

H

Norden Rundt (U)

6 - 11 år: 7 - 99 år:

Pænt Goddag (U) Når bladene falder

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4 - 9 år:

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6 - 99 år:

Historien om Tigeren -af Dario FO (U)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10 - 99 år:

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2 - 6 år: 3 - 7 år: 4 - 9 år:

Månen over Baobabtræet Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt Fucking Åmål Hate crime (U)

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7 - 13 år:

Sigurt Skallesmækker (U)

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5 - 99 år:

Jonathan Livingston Havmåge (U)

Helt Udenfor

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ½ - 3 år: 1½ - 4 år: 10 - 99 år: 11 - 99 år:

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 11 - 18 år: 12 - 18 år:

Peddersen og Findus RÆVEJAGTEN (U)

Pelzz DADA Happiness (U) (G) Memories (U)

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 - 5 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år:

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik Ønsk

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Alle teatre – alfabetisk Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 7 - 18 år: 12 - 18 år:

Bjørnekongen (U) Ellen - velkommen til helvede (U)

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2 - 5 år: 4 - 10 år:

Panama er alletiders (S) Min Mormors Gebis (S)

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 7 - 11 år:

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2 - 6 år:

Grev Gris Juleevangeliet Ingen Verdens Ting Odysseus

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5 - 12 år: 8 - 13 år:

Grisk morfarMORFARmorfar

8 - 99 år: 12 - 99 år:

Marsmand Vi taler ikke om penge

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år: 5 - 9 år:

Nissedrys (U) Julemandens Gave Nissemor og Kanelia i julenød (U) Den store nisseprøve Vitello Villads fra Valby

13 - 103 år: 13 - 103 år:

Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 12 - 18 år:

Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . 169 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Når Byen Sover (S) (U) Lydmåleren (S) (U)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 7 år: 3 - 99 år:

Papirmåne Vild

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4 - 104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 5 - 90 år: 10 - 90 år:

Juleballaden Mito og Dito (U) Baljasto (U) Her og nu (U) (G) Som man ser det (U) (G)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 12 - 100 år:

6

Romeo & Juliet (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Et stenkast herfra

NextDoor Project / Ingrid Tranum Velásquez . 187 9 - 14 år:

Vi ses, Rafiq-e-man!

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4 - 8 år: 7 - 11 år:

Ordet på bordet Otto

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1½ - 5 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år:

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 167 HJEM VERDENSBILLEDER

+1 4,1 PROMILLE

N

M 1 - 6 år: 1 - 6 år:

Aldriglandet Malala

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Teater Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5 - 10 år: 13 - 19 år:

JEG KAN HUSKE ALTING

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4 - 9 år: 4 - 99 år: 5 - 11 år: 9 - 99 år:

Otto

Den sultne larve Aldrigmæt Kamelen kom til sidst Historiehuset Elsker, elsker ikke 7 - med et slag Kongen og vandkanden

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8 - 12 år: 12 - 112 år: 13 - 99 år:

EMIGRANTEN KAMMERATER HALBAL!

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 6 - 9 år:

Kom igen, kylling!

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 2 - 5 år: 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

HANE FÅR FØL / GUBBEN OG ÆSLET LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP!

TRIP TRAP TRÆSKO SIKKEN SÆK! BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE


Alle teatre – alfabetisk Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8 - 18 år: 10 - 18 år:

Ræven går derude Udebane

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1 - 3 år: 3 - 6 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 6 - 13 år: 8 - 99 år:

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6 - 9 år: 10 - 99 år:

Hvalens sang LYT

Luk op ... I nattens lys Vejen hjem Kasse-Madsen Farvel hr. Muffin Paradis

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Teater Ord/Blindt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 229

14 - 99 år: 14 - 99 år:

12 - 18 år:

1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

HABIBI 4 EVER

Barnevognen Åbent hus

6 - 99 år:

Drømmens Faner

To med det hele (U)

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

P

4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 8 - 99 år:

Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5 - 12 år:

Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10 - 99 år:

JEKYLL ON ICE (U) (G)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 5 - 10 år: 6 - 12 år:

Men de begyndte! To BE

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5 - 10 år: 7 - 11 år: 7 - 12 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år:

FLYV For en sikkerheds skyld Ven i skabet Einstein for begyndere SMASH

Teater Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 14 - 100 år:

Alle de gode ting

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 10 - 99 år:

Skyggen (U)

R

Ja ja nemlig I begyndelsen var Begyndelsen Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise PARADIS

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6 - 12 år:

Klods Hans (U)

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9 - 11 år: 14 - 19 år:

HOVED & HALE K.R.O.P

Seimi Nørregaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 6 - 10 år:

Æblestjerne (S)

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10 - 100 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Circus Funestus Diva The House

TEATER SOMOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 13 - 18 år:

Enten/Eller

Sparrow Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 2 - 5 år: 6 - 10 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år:

VÆK En lille ny En heldig kartoffel Juletræets hemmelighed Palle Alene i verden Drømmen om Amerika Elefantmanden

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6 - 9 år: 14 - 100 år:

Domino Effekten The Moon Illusion

5 - 9 år:

Fly Trap

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2 - 5 år: 8 - 99 år:

Se lige her Merlin

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 12 - 18 år:

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 4 - 9 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Mariehønen Evigglad Den sultne larve, Aldrigmæt Ørerne i maskinen 6, P LR K? - version 2.0 Forældremødet SygtSund

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Alle teatre – alfabetisk Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 248 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

IiIIe CarI KIods-Hans (U) (G) David og GoIiath (U) NattergaIen Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4 - 10 år: 4 - 10 år:

I Det Blå Bjerg Kæmpen som ikke havde hjerte i livet

U Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2 - 6 år: 4 - 8 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Cirkelines Museskole God Jul, Cirkeline

The Nisse Twins (U) Body Parts Ugly Douglas (U) TRO

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

T

1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3 - 8 år: 6 - 10 år:

Spørge Jørgen Astronauten (U)

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 8 - 14 år:

Dannerbarn

13 - 99 år: 14 - 99 år:

WELCOME TO THE INTERNET ILDSJÆL

5 - 9 år: 14 - 18 år:

Verdens Historier Krig – i børnehøjde

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4 - 8 år: 5 - 99 år: 14 - 18 år:

10 - 99 år:

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 7 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven INTET Mosters Monster Race Dog (U) Den Store Bastian (U) Store Illusioner (U) Dracula

Teater Thespis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 12 - 18 år:

Floden (U)

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 5 - 12 år: 6 - 12 år:

Skyggen Woopsy

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 5 - 11 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 11 år:

Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Mørket Ligger Under Sengen Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Ingen kære mor

Z

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 10 - 99 år:

Chappers rumrejse Taxafortællinger

Vild Kammerat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2½ - 5 år: 10 - 14 år:

SPOR Ægget Mellem himmel og jord Drengen og træet En rigtig nisse Som søstre vi dele... (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

8

Diagnose Utilpas Helbredelsen Fra Big Bang Til Facebook

Min far og Vrede Mand Det' Klasse Sand Forvirring Mørkeræd Zilan B. Min historie Bottom Rocks

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 9 - 99 år:

Drengen der fik en hunds hjerte (S) Under Haady's Skjold (S)

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 1½ - 6 år:

TRE BEN


Alle teatre – alfabetisk

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. 10

KONVERTERINGSNØGLE

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR


For de allermindste A

K

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år:

1-2-3-nU...

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ½ - 3 år: 1½ - 4 år:

Pelzz DADA

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 9 år: 2 - 12 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 6 år:

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2 - 5 år: 2 - 6 år:

Nattergalen - Skal findes! (U)

B

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2 - 5 år:

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

indeni (U) (G) suttog

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år:

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2 - 6 år:

To i et hus - og en mus (U)

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 5 år:

Regn HOV!

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 167 1 - 6 år: 1 - 6 år:

1½ - 6 år:

HJEM VERDENSBILLEDER

Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . 169 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Sikke et vejr

F

Nissedrys (U) Julemandens Gave Nissemor og Kanelia i julenød (U)

M

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Panama er alletiders (S)

Når Byen Sover (S) (U) Lydmåleren (S) (U)

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2 - 6 år:

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 2 - 5 år:

Mariehønen Evigglad

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1½ - 6 år: 1½ - 6 år: 2 - 8 år:

Hønes Første Æg Regnbuebillen Petruskas Julehjerte

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 113 1 - 6 år:

Fusskopf (U) (G)

N Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1½ - 5 år:

Den sultne larve Aldrigmæt

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 2 - 5 år: 1½ - 5 år: (U) 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 0 - 4 år: 0 - 4 år: 1 - 5 år:

JEG KAN HUSKE ALTING

SneØjne Blåt Små og store hemmeligheder

HANE FÅR FØL / GUBBEN OG ÆSLET LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP! TRIP TRAP TRÆSKO SIKKEN SÆK!

R H

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2 - 6 år:

Månen over Baobabtræet

TEATER HUND & CO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1 - 5 år:

OpdagElse

1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år:

VÆK En lille ny En heldig kartoffel

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1 - 3 år:

Luk op ...

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de allermindste Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

Barnevognen Åbent hus

For de små A Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

S Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2 - 5 år:

Se lige her

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 2 - 5 år: 1½ - 5 år:

Fyrtøjet (U) Nattergalen Konen i Muddergrøften Kejserens nye Klæder Den standhaftige Tinsoldat

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4 - 12 år:

Mariehønen Evigglad Den sultne larve, Aldrigmæt

Når du ser et Stjerneskud (S)

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 9 år: 2 - 12 år: 3 - 9 år: 3 - 13 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

T Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2½ - 5 år:

Verdens Historier

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2 - 6 år:

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år:

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 - 10 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

The Nisse Twins (U)

V

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade Løve Hovhov...nå (U) Paljasto (U) (G) Mito & Dito (U) Den Lille Hvide Kat (U) Emil & Træmand nr 100 (U) De 4 Ønsker (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 - 8 år: 3 - 8 år:

SPOR Ægget Mellem himmel og jord

Jason (U) Den grusomme historie om Medusas hoved (U)

B

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 1½ - 6 år:

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 - 6 år:

TRE BEN

JUHU det er regnvejr

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 7 år:

nielsen og fisk (U)

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 11 år:

Aben Osvald Spaghetti (U) Lille T og de forbudte bamser (U) En solskinsdag i Paradis (U)

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6 - 10 år:

sommervækster

Børneteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3 - 8 år: 3 - 8 år:

DEN TÅRNHØJE HUND DEN TÅRNHØJE HUND 2

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6 - 99 år:

ANDROKLES OG LØVEN

Circus By Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5 - 10 år:

12

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Djeliya (U)


For de små Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Alfons Åberg - Nye Historier (U) Hjemme hos Alfons Åberg Mis med de blå øjne (U) Verdens Rigeste Tosse (U)

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5 - 10 år:

Hug en hæl og klip en tå

K

D Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 3 - 9 år:

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 4 - 9 år:

Coyote

F

Peddersen og Findus RÆVEJAGTEN (U)

L

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4 - 8 år: 4 - 9 år:

Et ord er et ord Små døde dyr

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 - 10 år:

3 - 8 år:

2 - 5 år: 4 - 10 år:

Metamorfose - historien om et æg (U) GræshoppeSalsa (U)

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 113 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Tommelise (U) Klods-Hans (U)

4 - 9 år: 4 - 99 år: 5 - 11 år: 5 - 12 år:

Mørket ligger under sengen

Grisk

Teater Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5 - 10 år:

Marsmand

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3 - 8 år: 4 - 9 år:

5 - 100 år:

Grev Gris Juleevangeliet Ingen Verdens Ting

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

G Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Panama er alletiders (S) Min Mormors Gebis (S)

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Petruskas Julehjerte

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 - 8 år: 4 - 9 år:

Ønsk

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Mustafas Kiosk en Strid teaterkoncert

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 - 8 år:

Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Nissemor og Kanelia i julenød (U) Den store nisseprøve

M Marionet Teatret i Kgs. Have . . . . . . . . . . . . . 169

H

2 - 99 år: 2 - 99 år:

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2 - 6 år: 3 - 7 år: 4 - 9 år:

Månen over Baobabtræet Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt

TEATER HUND & CO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 3 - 8 år:

HVEM BESTEMMER?

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134 3 - 7 år:

Senses of Cities (U)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 7 år: 3 - 99 år:

3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

Livs forunderlige verden Dyt, Båt og Kling Klang Tommelise

Papirmåne Vild

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4 - 104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år:

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Når Byen Sover (S) (U) Lydmåleren (S) (U)

Juleballaden Mito og Dito (U) Baljasto (U)

N Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4 - 8 år:

Ordet på bordet

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 9 år:

Kamelen kom til sidst Historiehuset Elsker, elsker ikke 7 - med et slag Kongen og vandkanden

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4 - 8 år: 5 - 99 år:

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 5 - 11 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3 - 9 år: 3 - 9 år:

BYTTE BYTTE KØBMAND (U) RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

P

Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Mørket Ligger Under Sengen

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 4 - 8 år:

Body Parts

V

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 5 - 10 år:

Men de begyndte!

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2 - 5 år:

Juletræets hemmelighed

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 3 - 6 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år:

I nattens lys Vejen hjem Kasse-Madsen

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år:

Ja ja nemlig I begyndelsen var Begyndelsen Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise

S Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 4 - 9 år:

Ørerne i maskinen

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 248 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

IiIIe CarI KIods-Hans (U) (G) David og GoIiath (U) NattergaIen Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4 - 10 år: 4 - 10 år:

I Det Blå Bjerg Kæmpen som ikke havde hjerte i livet

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Cirkelines Museskole God Jul, Cirkeline

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3 - 8 år:

14

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

Spørge Jørgen

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3 - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Drengen og træet En rigtig nisse Som søstre vi dele... (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 5 - 9 år:

Chappers rumrejse


For de lidt større Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

A

6 - 10 år:

Prinsesse Leonora

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 - 13 år: 9 - 99 år:

Spanskrør og fedtemadder Den halve papdreng

C Cantabile 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 6 - 99 år:

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Skæve Historier (S) Frøken Ignora eksploderer (S)

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 6 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6 - 12 år: 6 - 12 år: 6 - 14 år: 7 - 13 år:

Godmorgen Sol Den lille Pige med Svovlstikkerne Dans! Hvad? (U) Sådan cirka

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6 - 110 år: 6 - 110 år: 6 - 110 år:

El Concierto (U) (G)

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 - 13 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år:

Hovhov...nå (U) Paljasto (U) (G) Mito & Dito (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Emil & Træmand nr 100 (U) De 4 Ønsker (U)

BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 - 99 år: 6 - 16 år:

H.C.Andersen Lever Et digitalt teatereventyr CRASH! - en frikvartersfantasi (U)

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 - 11 år: 8 - 12 år: 5 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

En solskinsdag i Paradis (U) Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Solo for to Ouverture (U) Grande Finale (U)

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Encyklopædisterne (U) The BodyGuards (U)

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6 - 10 år:

sommervækster

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8 - 99 år:

Satellitter på Himlen

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6 - 96 år: 6 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay AlgoRitmo

Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler (U) (G) Psycho - Street Cut Rickshaw (U)

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 6 - 106 år:

B

ANDROKLES OG LØVEN EN SAND RØVERHISTORIE BESKÆRING

D

Teater Arriéregarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8 - 110 år:

Spor af Dyr

Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler (U) (G)

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 4 - 10 år:

Mustafas Kiosk en Strid teaterkoncert

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Absalon (U) Holger (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

Guavajagten (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U) Bedre Helt Næste Gang (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

E-boy R (U) (G) Cre8ivity (U) (G)

Frøken Fracasos Kompagni. . . . . . . . . . . . . . . . 111 7 - 11 år:

Tamme tigre findes ikke.

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 113 3 - 99 år:

Klods-Hans (U)

Teater Borderline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9 - 99 år:

Kys det nu, det satans liv!

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

G

4 - 10 år:

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5 - 100 år: 6 - 100 år: 6 - 100 år: 9 - 99 år:

Mørket ligger under sengen Androkles og løven En lille sonate En sand røverhistorie

H

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4 - 9 år: 4 - 99 år: 5 - 11 år: 9 - 99 år:

Grev Gris Juleevangeliet Ingen Verdens Ting Odysseus

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5 - 12 år: 8 - 13 år:

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6 - 99 år:

Historien om Tigeren -af Dario FO (U)

4 - 9 år:

5 - 9 år: 5 - 9 år:

Nissen der ville være berømt

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7 - 13 år:

Sigurt Skallesmækker (U)

Jonathan Livingston Havmåge (U)

M 3 - 99 år:

Bagage Lige lovlig

4 - 104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3 - 90 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 5 - 90 år:

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134 3 - 7 år: 6 - 10 år:

Vild

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 - 11 år: 8 - 10 år:

Vitello Villads fra Valby

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5 - 99 år:

Grisk morfarMORFARmorfar

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Senses of Cities (U) ORd

Juleballaden Mito og Dito (U) Baljasto (U) Her og nu (U) (G)

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

I

7 - 11 år:

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3 - 10 år: 6 - 12 år:

Tommelise Kan du høre mig

Otto

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 8 - 99 år:

Aldriglandet

N

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5 - 10 år:

NextDoor Project / Ingrid Tranum Velásquez . 187 9 - 14 år:

Hug en hæl og klip en tå

Vi ses, Rafiq-e-man!

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

K

7 - 11 år:

Kompagni Kalas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 - 13 år:

Norden Rundt (U)

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 6 - 11 år: 7 - 99 år:

Pænt Goddag (U) Når bladene falder

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 7 - 18 år:

Bjørnekongen (U)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Otto

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5 - 9 år:

Kongen og vandkanden

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8 - 12 år:

EMIGRANTEN

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 6 - 9 år:

L

16

Min Mormors Gebis (S)

Kom igen, kylling!

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8 - 18 år:

Ræven går derude


For de lidt større Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6 - 9 år:

Hvalens sang

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 8 - 99 år:

Merlin

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

P

4 - 9 år:

Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5 - 12 år:

Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 248 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 208 5 - 10 år: 6 - 12 år:

Men de begyndte! To BE

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5 - 10 år: 7 - 11 år: 7 - 12 år: 10 - 14 år:

FLYV For en sikkerheds skyld Ven i skabet Einstein for begyndere

Ørerne i maskinen

IiIIe CarI KIods-Hans (U) (G) David og GoIiath (U) NattergaIen Eventyret om dronning Dagmar

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 6 - 10 år:

Astronauten (U)

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 8 - 14 år:

R

Dannerbarn

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 264

6 - 10 år: 6 - 9 år:

5 - 10 år: 6 - 13 år: 8 - 99 år:

5 - 99 år:

Domino Effekten

5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

Kasse-Madsen Farvel hr. Muffin Paradis

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 229 6 - 99 år:

10 - 14 år:

Palle Alene i verden

To med det hele (U)

Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise PARADIS

5 - 12 år: 6 - 12 år:

5 - 11 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 11 år:

SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Klods Hans (U)

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9 - 11 år:

HOVED & HALE

Æblestjerne (S)

Circus Funestus Diva The House

Sparrow Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 5 - 9 år:

Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Mørket Ligger Under Sengen Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9 - 99 år:

Diagnose Utilpas

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9 - 99 år:

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10 - 100 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Skyggen Woopsy

U

Seimi Nørregaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 6 - 10 år:

Mosters Monster Race Dog (U) Den Store Bastian (U) Store Illusioner (U)

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

S 6 - 12 år:

Dyrene i Hakkebakkeskoven

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5 - 10 år: 8 - 99 år:

Krig – i børnehøjde

Ugly Douglas (U)

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 4 - 10 år:

Som søstre vi dele... (U)

Fly Trap

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de lidt større Vild Kammerat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 10 - 99 år:

Ingen kære mor

For de største A AKUT360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 - 99 år:

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 7 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år:

Min far og Vrede Mand Det' Klasse Sand Forvirring

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 - 99 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 9 - 99 år:

Drengen der fik en hunds hjerte (S) Under Haady's Skjold (S)

Lampedusa

Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo Brødrene Løvehjerte Heksejagt

Teater Arriéregarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8 - 110 år:

El Concierto (U) (G)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 9 - 99 år: 12 - 99 år: 14 - 99 år:

Romeo&Julie! (U) Min Odyssé (U) Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6 - 16 år:

CRASH! - en frikvartersfantasi (U)

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 - 99 år: 13 - 99 år:

KROP AMOK VÆKST

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Solo for to Ouverture (U) Grande Finale (U) Menneskets bedste ven (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år:

The BodyGuards (U)

Black Box Theatre / Black Box Dance Company.60 12 - 18 år:

FEAR

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6 - 96 år: 6 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay AlgoRitmo

Teater Borderline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 9 - 99 år: 13 - 99 år:

Kys det nu, det satans liv! Hvis jeg havde vidst!

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 14 - 99 år:

18

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Grænsesyndrom


For de største C

G

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9 - 99 år: 12 - 99 år:

EN SAND RØVERHISTORIE BESKÆRING

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år: 14 - 18 år:

Hvad laver de her? (U) Tæt på (U) Hva' så, Gud? (U) Demokrati - Hvad rager det mig? (U) For gammel? - til hvad? (U)

Glad Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 12 - 99 år:

Anatomi

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 13 - 100 år:

It´s all my fault

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 9 - 99 år:

En sand røverhistorie

H Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

D

6 - 99 år:

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6 - 110 år: 6 - 110 år: 6 - 110 år:

Sherlock Holmes og dronningens kronjuveler (U) (G) Psycho - Street Cut Rickshaw (U)

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F

Historien om Tigeren -af Dario FO (U)

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 11 - 18 år: 12 - 18 år:

Fucking Åmål Hate crime (U)

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 5 - 99 år:

Jonathan Livingston Havmåge (U)

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7 - 99 år:

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 14 - 114 år: 15 - 115 år:

SOLDATEN Hvor var du, Mor?

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 13 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

REVOLUTION Flygtning Transportable (U) Forestillingen om den Lykkelige Luder

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 15 - 99 år:

Ondskaben

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 10 - 99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Absalon (U) Holger (U) Amled (U) Pandoras Ar

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6 - 18 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

E-boy R (U) (G) Cre8ivity (U) (G)

Helt Udenfor

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 10 - 99 år: 11 - 99 år:

Happiness (U) (G) Memories (U)

L Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 7 - 18 år: 12 - 18 år:

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5 - 99 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

Når bladene falder

Bjørnekongen (U) Ellen - velkommen til helvede (U)

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 9 - 99 år:

Odysseus

Teater Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 13 - 19 år:

Vi taler ikke om penge

M Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5 - 90 år: 10 - 90 år:

Her og nu (U) (G) Som man ser det (U) (G)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 12 - 100 år:

Romeo & Juliet (U)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 8 - 99 år: 12 - 99 år:

Aldriglandet Malala

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 9 - 99 år: 10 - 99 år:

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 13 - 103 år: 13 - 103 år:

+1 4,1 PROMILLE

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 14 - 100 år:

N Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 12 - 18 år: 9 - 14 år:

The Moon Illusion

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 8 - 99 år:

Et stenkast herfra

NextDoor Project / Ingrid Tranum Velásquez . 187

Drømmen om Amerika Elefantmanden

Paradis

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 8 - 99 år:

Vi ses, Rafiq-e-man!

PARADIS

S

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8 - 12 år: 12 - 112 år: 13 - 99 år:

EMIGRANTEN KAMMERATER HALBAL!

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 14 - 19 år:

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 10 - 100 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 8 - 18 år: 10 - 18 år:

Ræven går derude Udebane LYT

13 - 18 år:

HABIBI 4 EVER

12 - 18 år:

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 13 - 99 år: 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Teater Ord/Blindt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 12 - 18 år:

Enten/Eller

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Circus Funestus Diva The House

TEATER SOMOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 10 - 99 år:

K.R.O.P

Drømmens Faner

6, P LR K? - version 2.0 Forældremødet SygtSund

T

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10 - 99 år:

JEKYLL ON ICE (U) (G)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10 - 14 år: 10 - 14 år:

Einstein for begyndere SMASH

Teater Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 14 - 100 år:

Alle de gode ting

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 10 - 99 år:

Skyggen (U)

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 8 - 14 år:

Dannerbarn

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 13 - 99 år: 14 - 99 år:

WELCOME TO THE INTERNET ILDSJÆL

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 10 - 14 år:

Krig – i børnehøjde

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 14 - 18 år:

INTET

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 264 10 - 99 år:

20

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Dracula


For de største Teater Thespis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 12 - 18 år:

Floden (U)

U Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

Diagnose Utilpas Helbredelsen Fra Big Bang Til Facebook

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Ugly Douglas (U) TRO

V Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 14 - 18 år:

Taxafortællinger

Vild Kammerat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 10 - 99 år:

Ingen kære mor

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 7 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år: 13 - 99 år:

Min far og Vrede Mand Det' Klasse Sand Forvirring Mørkeræd Zilan B. Min historie Bottom Rocks

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 9 - 99 år:

Under Haady's Skjold (S)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

22

Den Røde Brochure - en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.drb.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre.

publikummer også gerne med børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk.

Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk,

KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på

TEATERCENTRUM

Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.


Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling.

Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar.

Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres.

Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk – læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew www.scenen.dk – søg på aktuelle forestillinger www.drb.teatercentrum.dk – søg efter teater for børn og unge.

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal Tlf: +45 3530 4400 1463 København K Fax: +45 3530 4401

info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk

TEATERCENTRUM

23


på nettet

Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

Med MedBørneteateravisen Børneteateravisenpå påwww www året åretrundt rundtkan kandu duglæde glædedig digtil:til: NyhedsNyheds-stadig ogogbaggrundsbaggrunds■■"40 "40årårogogstadig ikke ikkevoksen voksen- et - etstrejftog strejftoggennem gennemfire fireårtier årtiermed medverdens verdens største største børneteaterfestival" børneteaterfestival" – –enenfotobog fotobogredigeret redigeretafafBørneteateravisens Børneteateravisens artikler artikler samt samtreportager reportager mangeårige mangeårigeredaktør, redaktør,Carsten CarstenJensen. Jensen. Aktuelleanmeldelser anmeldelser ■■Aktuelle Bogen Bogenerertilrettelagt tilrettelagtsom sometetfotografisk fotografiskvidnesbyrd vidnesbyrd– –enenslags slagsfotosafari fotosafari afgennem afnye nyeforestillinger forestillinger gennem fire fireårtier årtiermed medverdens verdensstørste størsteteaterfestival teaterfestivalforforbørn børnogogunge. unge. Desuden Desudenfår fårlæserne læserneenenkort kortgennemgang gennemgangafaffestivalens festivalenshistorie, historie,komplette komplette ■■lister Mulighed Mulighed for fordeltagende dialog dialog teatre listerover overalle alledeltagende teatreogogforestillinger, forestillinger,enenfarverig farverigplakatoversigt plakatoversigt og og meget megetformidlere mere... mere... mellem mellem formidlere ogog producenter producenter 50 kr. 96 96 sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil dit dit eget egettil eksemplar www.teatercentrum.dk ■■Bestil Hurtige Hurtige links links tileksemplar aktører aktører påpåwww.teatercentrum.dk og ogmedspillere medspillere påpå Udgivet Udgiveti 2010 i 2010afafTeatercentrum Teatercentrummed medøkonomisk økonomiskstøtte støttefrafra børneteaterområdet børneteaterområdet BørneTeaterSammenslutningen BørneTeaterSammenslutningen (BTS) (BTS)og ogDansk DanskSkuespillerforbund. Skuespillerforbund. ■■Repertoirenyt Repertoirenyt www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk


For de største

LAMPEDUSA Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LILLESCENE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/150

AKUT360

25


AN DE RS ENs KU FF ER T TE AT ER Tlf.: +45 30 66 58 28 E-mail: kuffertteater@gmail.com www.andersens-kuffert-teater.com

Nattergalen I teaterstykket Nattergalen bliver børnene inviteret til Kina, i den kinesiske Kejsers slot. Det er den poetiske historie om ”skønheden i det enkelte”, som bliver fortalt musikalsk og eventyrligt.

Den standhaftige Tinsoldat I en farverig verden med masser af gemmesteder og overraskelser bliver vi ført gennem fortællinge n. Den lille historie om den store kærlighed.

For de små

For de små

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

26

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


Fyrtøjet

fortalt på H.C.Andersens berømte eventyr e. måd erig farv og en en and astisk spil Forestillingen opleves som et fant der. ighe mul ge med man gys og En god blanding af gyngeheste, ser. ses prin kke smu

Kejserens nye Klæder

Er man blevet til grin i Storegade, er det bedste ly, for folkets hån og spot i sit eget klædeskab. En lystig historie om at ændre sit liv.

Konen i Muddergrøften En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller. En flot historie om magt og kærlighed.

”Konen i muddergrøften” er en . fantastisk leg med storhed og fald For de små

FYRTØJET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6800/120

For de små

For de små

KEJSERENS NYE KLÆDER

KONEN I MUDDERGRØFTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6800/120

ANDERSENS KUFFERT TEATER

27


For de største

HEKSEJAGT Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 70 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

28

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

For de lidt større og de største

For de største

DEN HALVE PAPDRENG

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 650

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. . . 7500/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. . . 7500/60

WWW.ANDREANDERSEN.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de lidt større

BRØDRENE LØVEHJERTE

SPANSKRØR OG FEDTEMADDER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9500/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/30

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

29Frit efter Katrine Marie Guldagers bøger.

HHHH HHHH Børn i Byen

Berlingske Tidende

Frøken Ignora er en sej pige, der bor alene i et vandtårn. Hun plejer at være glad, men nu har hun fået den grimme vane at eksplodere! Det kan hendes hjerteveninde Nina ikke lide. Fiskehandleren, der er Ignoras ældste ven, han forstår det bedre.

turné 2017/18

Se hjemmeside for spilletider og kontakt teatret for turné.

- TEATER MED CAFÉ

Anemone teatret er et ”teaterkulturhus for børn i indre by”, der producerer egne forestillinger og lægger hus til turnerende gæstespil fra hele landet. SceneKunSt, leG oG lærinG Anemone teatret har i flere år skabt undervisningsforløb til skoler og institutioner med stor succes. I denne sæson udvider vi vores tilbud, så følg med på hjemmesiden og læs mere om, hvordan vi understøtter de nye fælles mål og læreplanstemaerne i arbejdet med scenekunst.

anemoneteatret.dk Suhmsgade 4, 1125 København K, Telefon: 333 222 49 For de lidt større

For de små

MedleM af

For de lidt større

FRØKEN IGNORA EKSPLODERER FRIT EFTER NÅR DU SER ET STJERNESKUD KATRINE MARIE GULDAGERS BØGER ET JULEEVENTYR

SKÆVE HISTORIER EFTER KIM FUPZ’ HISTORIE

Periode: 28. aug. 2017 - 29. okt. 2017 Pris: fra 40 kr

Periode: 18. nov. 2017 - 22. dec. 2017 Pris: fra 40 kr

Periode: 4. jan. 2018 - 14. jan. 2018 Pris: fra 40 kr

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ANEMONETEATRET.DK

ANEMONE TEATRET

31


A OLLO TEA R

Velkommen til APOLLO TEATER. Alie vores forestillinger blander dons og skuespil med bade humor og poesi. I sceson 2017/18 turnerer vi ogsa med flere forskellige workshops. Ring og her ncermere.

SADAN CIRKA En meget klodset mand bliver pludselig hvirvlet ind i en danseforestilling. Monden er imponeret over dansens skenhed og ensker at dense ligesom den professionelle denser. Det gar ikke helt som hon regner med, men dense kan alle jo - pa hver sin made. I teatrets magi lykkes det ham at overvinde sin manglende selv­ tillid og dense med i den professionelles dons••• Sadan cirka. Yores nye poetiske danseforestilling blander igen dons og skuespil.

Medvirkende: Helena Hertz Melkjorsen og Niels Jergensen lnsfrukfion: Torkild Lindebjerg - Dramafurgisk konsulenf: Jane Rasch Dramafiker /koreograf: Peter Rinderknecht / Kim van der Boon Komponisf: Simon Hostettler

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE - DEN HELT VILDT S0RGELIGE HISTORIE

Ja - H. C. Andersens klassiske eventyr er sergeligt. Men i APOLLO TEATER og performance kunstneren Erik Polds udgave giver vi historien om den lille fottige pige der Iii sidst der af kulde - et twist med masser af lune, poesi og komik. Vi forta,ller og danser Andersens originale eventyr og under­ seger samtidig pa vores hell egen made hvad det vii sige at va,re fattig- ogsa i dog. I en blending af tekst og beva,gelse, dons, feater og live video bliver vores udgave af eventyret Iii bade rerende, tankeva,kkende og komiske historier og billeder om fattigdom - dengang og nu. " .•. slutningen er betagende. Nor stjerneskuddet gar over himmelen, og hun i en stille dons ra,kker armene op mod mormor i himmelen... smukt, smukt, smukt. " Janken Varden, Berneteateravisen **** "•.. en pa en gang nutidig, humoristisk og poetisk teaterforestilling." Vibeke Wern, Berlingske ****

Medvirkende: Helena Hertz Melkjorsen og Niels Jergensen lnstrukter /koreograf: Erik Pold Lyddesign/komponist: Jens Berents Christiansen (Rumpistol) Scenografi: Rebecca Arthy. Dramafurgisk konsulent: Jane Rasch

Forestillingen har modtaget Red Barnets Bernerettighedspris og har turneret i bl. a. Tyskland, Rusland og Kina.

Vi har med stor succes spillet for a,ldre klasser der har enten H. C. Andersen eller fattigdom som tema.

For de lidt større

For de lidt større

SÅDAN CIRKA Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

+32

APOLLO TEATER

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 13600/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 13600/200

WWW.APOLLOTEATER.DK


APOLLO TEATEtt GODMORGEN SOL

En eventyrlig rejse gennem 1 00-ars fadselaren Halfdan Rasmussens univers med rim, remser, skuespil og dens. Anmelderne var begejstrede: 'Et unikt stykke dansk kultur som en genial! koreograferet iscenesa,ttelse sender lige lukt ind i sja,len pa en ny generation...' 'Hvilken vidunderlig ka,rlighedshistorie, lige til at samle op og ba,re med sig.' Randi K. Pedersen, Berneteateravisen 'Suvera,nt udvalg af H. Rasmussens tosserier i sublim udfarelse... "Sa pra,cis, underfundig og konstant overrumplende er den meddigtende iscenesa,ttelse.' Lotte Bichel, Berlingske * * * * * * Medvirkende: Helena Hertz Melkjorsen og Niels Jergensen lnstrukter /koreograf: Kamilla Wargo Brekling Lyddesign/komponist: Casper Ludvigsen Scenografi: Peter Holmgard Workshop I samarbejde med Dans for Bern turnerer vi ogsa med en workshop-udgave af Godmorgen Sol. Ring og her na,rmere.

DANS ! HVAD? - en workshop-forestilling Hvad er dens? Hvem opfandt det? Og hvordan har dens udviklet sig gennem tiderne. En underholdende workshop om dens i alle afskygninger. Vi denser, forta,ller og far bernene til at dense gennem dansens historie. Vi viser og afprever alt fra stammedanse, polka, ballet, vals, showdans, funk m. fl. Vi kan stille op i klasselokaler, aulaer, mindre sale eller udenders. - vi skal bare have lidt plads at rere os pa. Ved keb af 2 eller flere workshops sammen dag er prisen kr. 4.000. Dans! Hvad? findes i en 45 min. og en 90 min. udgave.

Medvirkende: Helena Hertz Melkjorsen og Niels Jergensen lnstrukter /koreograf: Torkild Lindebjerg

.

. .�

APOLLO TEATER

ENGTOFTEVEJ 5, 1816 FREDERIKSBERG C , -� > -'"' �STATENS KUNSTR AD �, . ·.·.·,.,. "' •

0

iEtt!::t��';;';��6

�[�'.::::��

DANISH ARTS COUNCIL

For de lidt større

For de lidt større

GODMORGEN SOL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DANS! HVAD? Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 13600/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-14 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/50 Pris/tilskuere:. . . 4800/50

APOLLO TEATER

33


Festival of Wonder 9. - 12. november 201 7

Silkeborg internationale Teaterfestival dukke- animations- og visuelt teater

Tema: Animationsteater og levende musik på tværs af grænser

w w w.fe s t i va l o f w o n d e r. d k


For de lidt større og de største

EL CONCIERTO Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-110 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ARRIEREGARDEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7000/100

TEATER ARRIÉREGARDEN

35


scenekunst for børn og unge

15.-17. september 2017 •

Mere end 30 danske teatre Internationale gæstespil BEVÆGELSE – nyskabende festivalåbning

Fagligt Forum – netværk & videndeling Horsens Børneteaterpris Festmiddag

horsensteaterfestival.dk

– mød os på Facebook og følg med på Instagram


1-2-3-nU...

En musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste. Skyer der svæver over byer...en gravko der laver en stor bunke jord lige til at kravle op i...en sommerfugl der ikke kan fanges...et æble man skal hoppe højt for at nå..vil du være med ? 1-2-3-nU... Det er noget af det vi oplever, når vi åbner den store popupbog, der med popups, levende billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i verden. På scenen : Dorthe Eggertsen og Rasmus Kajhøj Tekst og musik : Dorthe Eggertsen Video og teknik : Rasmus Kajhøj

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - dorthe@arthotel.dk For de allermindste

1-2-3-NU... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/50

WWW.ARTHOTEL.DK

ARTHOTEL

37


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald” Osvald er en lille nysgerrig snakkesalig abe, og Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle Pressen skrev : Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. Fint fortalt og med en skøn abe i centrum...

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov

En humoristisk klassisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie

The Linenhall, Ireland: Publikum er henrykte fra start til slut. Dette show er en fornøjelse for enhver..

Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille... Pressen skrev: "Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurligvis også giver svar.." " Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af og med :

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov Komponist: Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E F O R

B Ø R N

En musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

For de allermindste og de små

For de små

ABEN OSVALD OG JAKELMESTEREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

HOVHOV...NÅ

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

38

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

ASGUER ZAP SHOWTEATER

For de små og de lidt større

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5900/80 Pris/tilskuere:. . 6900/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9600/150

WWW.ZAPSHOWTEATER.DK


Fasanvej 7 4300 Holbæk Fasanvej Fasanvej 77 4300 4300 Holbæk Holbæk Fasanvej 7 4300 Holbæk

tlf: 51296029 tlf; tlf; 51296029 51296029 tlf: 51296029

Mito & Dito: Et stykke om dit og mit Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 3 - 90 årige PRESSEN SKREV: ” Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende papkasse-show ” ” et rørende og originalt stykke klovneteater ”

M I T O & D I TO

Denne side er Co.produktioner: Mimeteatret & Zapshowteater

Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Ny gade & event forestilling

Et Juleshow for hele familien ”Juleballaden er en givende, overvældende og fuldstændig fantastisk forestilling... Thisted Bibliotek kan på det varmeste anbefale forestillingen " Med venlig hilsen Carl / Hurup bibliotek

De to bajadstorer ankommer for at opføre den store koncert, men ikke alt går som planlagt... En morsom og skæg spasmager-forestilling, med de store hovedmasker, der stammer fra den gamle Katalanske folklore tradition.

Slutter med at de to aktører går rundt i gadebilledet og laver bajads.

Se flere anmeldelser på hjemmesiden:

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk

Vi turnerer hele året i hele Danmark og resten af verden Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå , Mito & Dito og Aben Osvald..

For de små og de lidt større

For de allermindste og de små

For de små og de lidt større

MITO & DITO

JULEBALLADEN

BALJASTO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . . 950/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 2-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 20 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7500/120

ASGUER ZAP SHOWTEATER

39


N

al

ale n - S g r e t atligeer deNt boegdlestgeange k

Find

iv u Kejse den for din erden r egen e ns f len m ed de olk finder N dør. n skø nne s attergae g en ha ang - i han Roen v o s sig m g sanselig e! ed mu heden sikk br om et vensk en i fortæll eder a in b Kejse ren bli der tager gen, f o v får tår er så glad rm. er i øjn han ene.

es!

Læs om alle vores forestillinger, historiefortællinger og workshops på aspendos.dk For de allermindste

NATTERGALEN - SKAL FINDES! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

40

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/50 Pris/tilskuere:. . . 5700/65

TEATRET ASPENDOS

WWW.ASPENDOS.DK


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

TEATRET ASPENDOS

41


mLønnebheisrgtorie om Emil fra

nr.

E

træm li doe gSteffen fortællaernd n

100

mest af. E , han holder alle rden og få mils far går i muse r fæ h o lv e d et smurt in Emil får s let d for den e ikke tid til at komm i dej. vig e Han snitte e renden til værks i tøjet tedet. r tr æ m an jubilæet b liver enso d nr. 100, men mt. Med re for Lindgre spek en en intim fo s tekst er derskab t t restilling o på Katho m livet lt.

Et eve et er histom f a agi! D r hver familier, de rien om to dtage o måde at m indst har deres e . Og ikk m eå p e d e m frem ld for d r til gengæ gle på hvad de få m - eller an d e h ri tf s æ han er, res g hvem mon r o F . e m - og sam fremmede e k s ti s y m den ve fire virkelig ha kan en ko horn?

D D

ille hvide l n e

t ka

F o lk e e v li ll e h v e n ty r e t, D e n id e k a t, h a n d om dre ngen E le r sben, d konkurr er må ere me d s in e om arve br r e tt e n ti l fa m il ie ø d r e I den m gården. ørke sk ov mød e n ta le er Esbe nde ka n t som h a m ti l h jæ lp e r a t v in d e g å r d e n .. . o g m e g fa m il ie et mere endnu.

re ø n s ke r f e ntyr fuld

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de små

EMIL & TRÆMAND NR 100

DE 4 ØNSKER

DEN LILLE HVIDE KAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

42

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/110

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

WWW.ASPENDOS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/60


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

Emil & træmand nr. 100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ASPENDOS

43


Asterions hus turnerer i Danmark det meste af året – med forestillinger for både ASTERIONS HUS turnerer i Danmark det meste af året børn og voksne. Flere af vores forestillinger er blevet ’klassikere’ og bliver efterspurgt – med forestillinger for både børn og voksne. Flere af vores foreigen, igen. stillinger er blevet ’klassikere’ og bliver efterspurgt igen og igen.

Vores spillestil er personlig og udtryksfuld, hvor grænserne mellem det reVores spillestil personlig udtryksfuld, hvor grænserne mellem det realistiske alistiske oger det groteskeogflyder sammen – en kraftig fysisk, dansende spill- og det estil groteske flyder sammen – en kraftig fysisk, dansende spillestil som bærer ordene som bærer ordene og historien frem. Vi tror på kunstens og fortællinog historien gens egenfrem. forløsende kraft og vores forestillinger er derfor ikke belærende, Vi tror på kunstens fortællingens egen forløsende kraft ogfra vores forestillinger er forklarende ellerogmoraliserende - vi spiller historierne vores eget hjerte, derfor ellerogmoraliserende - vihumor. spiller historierne fra medikke storbelærende, kærlighedforklarende til materialet en god portion vores eget hjerte, med stor kærlighed til materialet og en god portion humor. I sæson 2016/2017 turnerer vi med Romeo&Julie!, Robin Hood, Iliaden, MeI sæson 2017/2018 turnerer deJason, ”gamle” Romeo&Julie!, Iliaden, Jason, dusa og Mosekonens Bryg for børn og unge. Medusa og Mosekonens Bryg for børn og unge. Det voksne publikum glæde sig til forestillingerne og Leonardo, Mit Rumsom på turne og for at Detkan voksne publikum kan glæde sig tilLeonardo forestillingen vi er glade Europæerne, som vi spiller hjemme på Teaterøen. kunne sende på turné! Uden for Danmark glæder vi os til en sommerlang turné i det græske øhav, med I efteråretMeeting 16 afsluttede vi voresEtstore europæiske projekt, Meeting thefår EU-projektet the Odyssey. fireårigt europæisk samarbejdsprojekt Odyssey, som har bragt os vidt omkring fra Skt. Petersborg til detskal græske sin Grand Finale! Og desuden til to gæstespil – forestillingen Mit Rum til Skt ø-hav. Denne rejse har skabt mange kontakter og venner rundt omkring, Petersborg og Romeo&Julie! til Brasilien. så turbussen stadigvilængere end grænsen og vi spiller på flere af Under 2016/2017kører producerer også hele tretilnye forestillinger - ”Europæerne” sprog. Men det projekt har også sået frøet til vores nyeste forestilling Howard Barkeret, i et samarbejde med Teaterøen, og to solo-forestillinger af Min og med Odyssé – som har premiere i foråret 2017 på Teaterøen og drager på sin Tilde Knudsen og Martin Ammundsen. første turne i sæson 2017/18.

Følg os på Facebook: Teater Asterions Hus Kontakt os på Hus info@asterionshus.dk eller tlf.af32570808 Asterions modtager driftstilskud Statens Kunstfond Alle forestillinger er refusionsberettigede. Asterions er støttetafafTIO Statens Kunstråd.Danmark. TeatretHus er medlem og ASSITEJ Alle forestillinger er refusionsberettigede. Teatret er medlem af TIO og ASSITEJ Danmark.

Refshalevej 320 1432 Kbh. K Kontakt os på info@asterionshus.dk eller tlf. 32570808 www.asterionshus.dk Facebook: Teater Asterions Hus

44

ASTERIONS HUS

WWW.ASTERIONSHUS.DK


MIN ODYSSÉ En Odysse. Gennem Europa. Fortalt og danset. Tilde og Asterions Hus har de sidste fire år været på en kunstnerisk rejse med “Meeting the Odyssey” gennem et Europa i forandring. Det har inspireret til denne forestilling som fortæller om hvordan det er at være en kvindelig Odysseus fra Skt. Petersborg til Lesbos. Den store fortælling. Den personlige fortolkning. Mødet. Det begyndte mellem nord og syd, men blev til os og dem. Håb og forandring. Kriser og forvirring. Kærlighed og venten. Delfiner og sirener. Hystaden og historien. Skuespiller og danser Tilde Knudsen leverer en fysisk fortælleforestilling, med få, men overraskende virkemidler, der kan spilles hvor som helst,– når som helst. Enkelt og sprudlende. Forestillingen har premiere på Teaterøen 22. marts 2017

For de største

MIN ODYSSÉ Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10000/200

ASTERIONS HUS

45


DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED En drabelig historie og et sus for de mindste!

En gyser om den væmmelige slangehovedede Medusa, om mægtige guder, om den fantastiske helt og den skønne lænkede prinsesse. To granvoksne mænd begynder at fortælle historien om den græske helt Perseus og bliver så grebet af den eventyrlige beretning, at de selv må spille alle rollerne. Med få og små midler oplever vi Zeus som guldregn, den forstenende virkning af gorgonen Medusa, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko og meget, meget mere. ”De to aktører magter - med både sjov og ballade og dramatik - at synliggøre historien. Basse er den trygge, rolige fortæller… Martin smidig og bevægelig som altid og i suveræn kontakt med børnene.” – Janken Varden, Teateravisen.dk

JASON

En heltehistorie for de små! Den fantastiske fortælling om helten Jason, bliver fortalt af to skuespillere og den forunderlige rejse bringes til live med hjælp af børnenes egen deltagelse. Grænserne mellem virkelighed og fantasi bliver nedbrudt i eventyrene om hvordan Jason fandt Det Gyldne Skind i Ares’ hellig lund, hvordan han såede dragetænder for at slås med dem, og hvordan hans død blev forudbestemt!

”….mimisk færdighed, kropslig versatilitet, fortællerfryd” – Janken Varden, Teateravisen

For de små

For de små

DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

JASON

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

46

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

WWW.ASTERIONSHUS.DK


ILIADEN

En klassiker fra Asterions Hus! Myten om Troja bliver på fornemmeste vis optrævlet og fortalt af tre fysiske skuespillere i et forrygende tempo. Med et glimt i øjet og et persongalleri på mere en 30 karakterer – fra liflige ungmøer og strålende helte over stolte konger og benede præster til et helt kobbel af guder og gudinder – bliver dette episke værk levendegjort på en times tid. ”Iliaden er den tragiske og ondskabsfulde moder af alle soaps ….. en fornøjelig time i en næsten olympisk præstation, uden at tabe noget af Homers mesterværk i indhold og virkning.” – Moon Saris, www.culturpodium.nl Forestillingen kan spilles udendørs

ROMEO&JULIE!

24 hyldester til kærlighedens mange ansigter og slutninger! En rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling, hvor Asterions Hus tager livtag på Shakespeares store kærlighedshistorie. Romeo&Julie! er krydret med ormedans, forelskede sumobrydere, gartnerkor og inderlig ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsglæde i at spille død! ”…et koncentrat af den betingelsesløse vidunderlige første kærlighed, der folder sig ud ed ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.” – Randi K Pedersen, Teateravisen

For de største

For de største

ILIADEN

ROMEO&JULIE!

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

ASTERIONS HUS

47


! H S A R C RIK F N –E

TE VA R

RS

Det er morgen, og skolen er anderledes. Noget er landet. Alt er forandret. I fire dage udspiller der sig i frikvartererne et teaterstykke, som forundrer, inddrager og samler skolen om en fortælling. Eksperimenterende dialogteater, der folder sig ud digitalt og ”live”, og som opføres på samme skole i 8 frikvarterer i løbet af en skoleuge for ALLE skolens klassetrin.

TA FAN

SI

Turneperiode: Uge 34-40 2017, Uge 21-23 + 34-36 2018 Booking: Telefon 62 21 40 43 / e-mail: post@baggaardteatret.dk

En co. -produktion mellem Teater2Tusind og BaggårdTeatret Ide: Peter Seligmann og Nils P. Munk Instruktør: Nils P. Munk Medvirkende: Douglas Muma Mumbi, Peter Seligmann og Uta Motz/Nana Schwartzlose

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

For de lidt større og de største

CRASH! - EN FRIKVARTERSFANTASI Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-16 Varighed i min:. . . . . . . 120 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 360 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

48

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:.49900/500

BAGGÅRDTEATRET

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK


BaggårdTeatret og Rokoko præsenterer

H.C. ANDERSEN

LEVER! Et digitalt teatereventyr

Mød den Grimme Ælling og den selvsikre Klods Hans i en interaktiv teaterforestilling for hele familien, hvor H.C. Andersens kendte og elskede figurer bliver sendt ud på et udfordrende og ukendt eventyr. Spritny teknologi forener det bedste fra animationens og teatrets verden, og gør det muligt for figurerne at få hjælp fra publikum – og det får de brug for!

 ”H.C. Andersen er forrygende underholdning i børnehøjde.” Simon Jeremiassen, Kulturkongen ”H.C. Andersen Lever!’ lever i høj grad på den elskelighed, som publikum lynhurtigt kommer til at nære i forhold til de to animerede eventyrhelte. Deres spilnaturlighed er fascinerende ligesom figurernes charme.” Kirsten Dahl, Teateravisen

Lasson Andersens Fond

Turneperiode: Uge 42-46 2017 Booking: Telefon 62 21 40 43 / e-mail: post@baggaardteatret.dk

 ”En malerisk nyfortolkning af H.C. Andersens eventyr.” Majse Tange, Lokalavisen Svendborg  ”H.C. Andersen i gode, nye klæ’r.” Ulla Strømberg, Kulturkupeen ”Jeg har set børneteater i 41 år og lidt til, og jeg kan ikke mindes at have set noget bedre.” Arrangør, 2016

L. Zeuthens Mindelegat For de lidt større

H.C.ANDERSEN LEVER ET DIGITALT TEATEREVENTYR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 240 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 13900/100 Pris/tilskuere:. . 8900/100

BAGGÅRDTEATRET

49


TEATER

BAGLANDET

Det er vores vores erklærede erklærede mål målatatskabe skabeteater, teater,der der rykker ved ved fordomme, fordomme,indgroede indgroedevaner vaner ogog detdet verdensbillede vi som mennesker er kulturelt påvirket af. Vores forestillinger er fysiske, musikalske, universelle tidsaktuelleog oginvolverer involvererpublikum publikumdirekte. direkte. Tro flytter bjerge – Teater Baglandet flytter dig! For mere information og turnéoplysninger se www.teaterbaglandet.dk

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

Kontakt: tel. 52251707

JUHU

3-6 ÅR 3-7

DET ER REGNVEJR

Er det sjovt at børste tænder? Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under dine tæer?… og er solen egentlig altid bagved skyen? JUHU det er regnvejr er en nonverbal forestilling for alle der vil overraskes over dagligdagens uventede magi. En poetisk komikboble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter grænser.

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

Medvirkende: Sofie Pallesen Idé : Pallesen & Weinkouff Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Koreograf: Sofie Pallesen Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund

For de små

JUHU DET ER REGNVEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

50

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70

TEATER BAGLANDET

WWW.TEATERBAGLANDET.DK


KROP AMOK

13-99 ÅR

handler om alt det spændende og forunderlige der sker i teenageårene, når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål? OM at være usikker og forvirret OM søvn og ensomhed OM det drengene ikke ved om pigerne …og det pigerne ikke tør spørge drengene om

KROP AMOK handler om at overleve skiftet fra barn til voksen Medvirkende : Sofie Pallesen og Jesper Pedersen Idé : Pallesen & Weinkouff Instruktion : Solveig Weinkouff Scenografi : Filippa Berglund Koreograf : Sofie Pallesen Musik: Sys Bjerre

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

VÆKST

13-99 år

EN GLOKAL KOMEDIE VÆKST VÆKST er ersvaret svaretpå påaltalle vores bønner, (......men hvor vokser vi hen... drømme og længsler?... men hvor vokser og er der et vækst?) vi hen?... erliv detefter du sår, det du får? Og er der et liv uden vækst? Premiere d.25. marts 2017 Medvirkende : Sofie Pallesen, Susanne Bonde Medvirkende : Sofie Pallesen, Jens Gotthelf m.fl. & Jesper Pedersen Idé Idé :: Pallesen Pallesen & & Weinkouff Weinkouff Dramatiker Dramatiker :: Jens Jens Kløft Kløft Instruktion Instruktion :: Solveig Solveig Weinkouff Weinkouff Scenografi Scenografi :: Filippa Filippa Berglund Berglund Koreografi Koreografi :: Sofie Sofie Pallesen Pallesen Lyddesign Lyddesign :: Gregers Gregers Kjar Kjar

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

For de største

For de største

VÆKST Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 10000 Dybde i cm:. . . . . . . . 8000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KROP AMOK Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/100 Pris/tilskuere:. 15000/125

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 10000 Dybde i cm:. . . . . . . . 8000

TEATER BAGLANDET

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

51


Barkentins Teater Barkentins Teater er et lille sydvestjysk teater med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og deres voksne.

Forestillinger i sæson 2017/18 ”Indeni” Lysten til at kravle, lysten til at gå, lysten til at løbe, lysten til at springe, lysten til at plaske, lysten til at opleve. Et par gummistøvler går hele vejen ud i den forunderlige verden, men hvor langt kan de gå, og hvornår er de gået for langt. Hvornår bliver skaftet på en støvle for kort. Selv om de ligner hinanden som to dråber vand, på nær at den ene er en venstrestøvle og den anden en højre, kan de være meget forskellige indeni. En historie om hvad et par blå gummistøvler også kan indeholde. Obs. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris : Refusion :

Kan spilles udenfor. Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen. Ole Barkentin Lauritzen. 30 minutter. 4900 kr. ekskl. Moms ved 30 børn ( voksne tælles ikke med) Godkendt.

”Suttog” Suttog er en sort-hvid “stumforestilling” for de mindste. Den handler om de vigtige ting i livet, nemlig at blive holdt af, holde af, holde om, holde ved. En forestilling om de nære ting. Spise, sove, lege og nogle gange give slip, selv om man har lyst til at holde fast En forestilling som barn og voksene kan nyde og dele sammen. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris :

Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Ole Barkentin Lauritzen. 30 minutter 4900 kr. ekskl. Moms ved 30 børn ( voksne tælles ikke med)

For de allermindste

For de allermindste

INDENI Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

52

For de små

SUTTOG Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4900/30

BARKENTINS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

NIELSEN OG FISK Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4900/30 Pris/tilskuere:. . . 4900/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/60

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK


”Nielsen og Fisk” En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspiller sig, ved hjælp af dagligdags ting i nye roller. En støvsuger bliver til en drage, en standerlampe til solen, en opvaskebørste bliver til en konge. Der er ingen grænser. En drabelig historie, der ender godt ved hjælp af dagligdags ting. Obs. Forestillingen er skabt af Medvirkende : Varighed : Pris :

Kan spilles udenfor. Ole Barkentin Lauritzen Ole Barkentin Lauritzen 40 minutter 5400 kr. ekskl., moms ved 60 børn ( voksne tælles ikke med)

Alle forestillinger kan spilles på åbne biblioteker i åbningstiden. Alle forestillinger behøver ingen mørkelægning Alle forestillinger kan nøjes med 2,20 meter til loft

Se på vores hjemmeside -og se alle vores aktivieteter

B A R K E N T I N S

T E A T E R

Gravsgade 37, 6760 Ribe • Tlf. : 2448 9030 Hjemmeside : www.barkentins-teater.dk Kontakt : ole@barkentins-teater.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BARKENTINS TEATER

53


Rentemestervej 25A 2400 København NV Telefon 38103609 info@batida.dk

www.batida.dk

MENNESKETS BEDSTE VEN

Der var engang en mand der var så sulten, at han troede at han var en hund. Og der var engang en pige der var så ensom, at hun spiste hele tiden. Og der var engang tre enker, der vidste hvad en pige havde brug for. Og der var engang en klovn, der elskede at spille på trompet. Og der var engang en historie om at være noget helt andet end det, man troede man var.

10-99

Solo for to BATIDA ER STØTTET AF For de største

SOLO FOR TO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

BATIDA

Dirigenten venter utål­ modigt. Desværre ringer medlemmerne af det syv mand store orkester ét for ét og melder afbud til koncerten. Men orkesterlederen vender situationen til sin fordel: Nu kan han endelig opføre sin solo­trompetkoncert. Tror han da.

For de lidt større og de største

MENNESKETS BEDSTE VEN

54

5-99

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9600/125 Pris/tilskuere:. 11450/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

WWW.BATIDA.DK


Pigespejdernes dramapatrulje opfører

JUNGLEBOGEN Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen på den årlige jamboree. Ved hjælp af dukker i alle størrelser, objektteater, skyggespil, dans og levende musik, spiller de en række centrale scener fra selve ”Junglebogen”. Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og ind­ byrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet. Ligesom i junglen gælder det i pigespejdernes dramapatrulje om at kæmpe for sin overlevelse med næb og kløer.

8-12

EN SOLSKINSDAG I PARADIS Der er dejligt i Paradis. De der ikke bor der i forvejen, vil gerne derind, det siger sig selv. Men er der plads til alle? Både til ham den hemmelighedsfulde herre, der skjuler en hale i sine bukser og horn under hatten? Og til Eva, som har en dukke der kan tale, men ikke noget sted at bo? Og til hendes mor? Og hvad med ham den flinke fyr, der var der fra begyndelsen? Historien handler ikke meget om det himmelske, men til gengæld om virkeligheden – lige nu! Sjov, barnlig, eventyrlig og musikalsk.

5-11

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de små og de lidt større

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN

EN SOLSKINSDAG I PARADIS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9600/125 Pris/tilskuere:. 11450/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100 Pris/tilskuere:. 10975/120

BATIDA

55


LILLE T og de forbudte bamser

Lille T blev født med ører så store som rabarberblade, og hans far var ved at dø af skam. ”Stakkels mig, med den søn!” stønnede han. Men Lille T kunne høre en snegl, et jordbær, et stjerneskud… Og en dag hørte han langt borte nogle ulykkelige bamser.

4-9

TO I ET HUS – OG EN MUS

Om at overvinde venskabets vanskeligheder. Mabel og Betty er de allerbedste venner. Men alligevel er der husspektakler på alle etager. Musen er heldigvis hævet over det hele, og den finder til sidst på noget, så balladen får en lykkelig udgang.

2-6

MANDEN DE KALDTE ROLEX – et sted i Østeuropa, før det hele ramlede...

En forestilling om en diktator med storhedsvanvid, om en kunstner der sælger sin sjæl, om en ung kvindes uforbeholdne kærlighed, om en støjende storfamilie der elsker musik, om en dreng der vokser op i ensom elendighed og ender som kynisk efterretningsofficer. En fore­ stilling om storhed og fald.

12-99

For de små

For de allermindste

For de største

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER

TO I ET HUS - OG EN MUS

MANDEN DE KALDTE ROLEX

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

56

BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5350/40 Pris/tilskuere:. . . 6225/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13500/125 Pris/tilskuere:. 14300/150


ABEN OSVALD

Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk forestilling. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble.

3-8

SPAGHETTI

Spaghetti kogt efter alle kunstens regler. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt finder sammen. Masser af musik – og tre aktører der spiller den selv.

3-8

6-99 OUVERTURE og GRANDE FINALE

To komiske og poetiske historier om livet i et besynderligt orkester. Familieforestillinger. Kan spille inde som ude!

For mere information om forestillingerne: Ring 38103609 og hør nærmere eller se på www.batida.dk For de små

For de små

ABEN OSVALD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

SPAGHETTI Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

OUVERTURE/GRANDE FINALE Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15250/200

BATIDA

57


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

58

TEATERCENTRUM


Encyklopædisterne Co-produceret med Maskineriet

Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Skævt, poetisk og sjovt gadeteater. Eventyrlige ombyggede cykler. Teatret Beagle skaber “tegneserie teater” i et overraskende, skarpt og fysisk visuelt scenesprog med forvandlende scenografier. Fyldt med komiske, absurde og poetiske historier.

Workshops

• “Krasj-dans” er Teatret Beagle`s eget koncept. Et ”sammenstød” med og kobling af indhold fra nedenstående workshops.

• Kreativ/moderne dans

• Fysisk teater, komik og leg

• Kropssprog, Kropslig kreativitet & kommunikation

• Dans en sportsgren • Kontaktimprovisation

“Først og fremmest helt vanvittigt sjovt teater! Og når man så har grinet færdigt, sidder man tilbage med en følelse af en kæmpe varme. For teatret. Men også for sine medmennesker. Tusind tak for dét, I giver!”

The BodyGuards Forbered dig på vip-status, vantro og absurde sikkerhedstjek, når fire bodyguards rykker ud i byen. TBG passer cool og kærligt på alle, uanset køn eller status. Et kærestepar, en fodgænger eller en cyklist får pludselig vip status og eskorteres et stykke vej gennem mængden. En hyldest til individet i fællesskabet og kroppen i byrummet. Komisk, absurd og dansant gadeteater. Don`t be a no Body.

Kommentar fra facebook

Teatret Beagle

Godsbanen | Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C | mobil: +45 2029 9677

Dans & fysisk teater

For de lidt større

For de lidt større og de største

ENCYKLOPÆDISTERNE

THE BODYGUARDS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 5 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

Reserveret til info-box Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at knokle for at blive klogere – med og uden cykel. Børneteateravisen

WWW.TEATRETBEAGLE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/300

TEATRET BEAGLE

59


IDE OG KONCEPT MARIE BROLIN-TANI KOREOGRAFI THOMAS BENTIN & STEPHANIE THOMASEN MUSIKCOLLAGE CHRISTIAN TRONHJEM DANSERE BLACK BOX DANCE COMPANY

R A FE 8 1 0 2 l i r ap 7 1 0 2 april

HVAD ER DU BANGE FOR?

I danseforestillingen FEAR tager Black Box Dance Company udgangspunkt i vores angst for alt lige fra edderkopper, flyskræk, sygdomme, mørke osv. Med udgangspunkt i interviews hvor folk i alle aldre fortæller om deres frygt, fra det helt basale til det store og abstrakte, er her en forestillinger der er relevant for alle. Den tager fat i den tragiske såvel, som komiske form for frygt. Med humor, slapstick, skræk og et til tider halsbrækkende tempo, bliver noget af den frygt vi oplever gennem livet afspejlet i denne intime danseforestilling. For de største

FEAR Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

60

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 13000/60

BLACK BOX THEATRE / BLACK BOX DANCE COMPANY

WWW.BLACK-BOX-DANCE-COMPANY.DK


Black Box Dance Company har hjemme i Musikteatret Holstebro. Kompagniet har i sin korte levetid haft hastig fremgang og har med succes gjort sig bemærket verden over. Kompagniets arbejde kendetegnes ved dets livsbekræftende og smittende energi samt høje kunstneriske niveau. For dette høstede kompagniet en Reumert nominering som Årets Danseforestilling i 2016.

AE LW ITH

Læs mere på: black-box-dance-company.dk

FO TO :M ICH

KOREOGRAFI Koreografien laves af Thomas Bentin og Stephanie Thomasen i tæt samarbejde med danserne. Thomas er kendt for sit komisk virke og hæsblæsende, vilde og krævende fysiske sprog. Stephanie har danset og koreograferet for ”Uppercut Dance Company” siden 2009, og herved bragt deres forestillinger til nye højder med en elegant og effektiv blanding af breakdance og moderne dans både for voksne og børn.

PREMIERE: MARTS 2017 Varighed: ca. 60 min inkl. publikumssamtale Aldersgruppe: fra 12 år PRODUKTIONSLEDER OG KOREOGRAFISK ASSISTENT David C. Price, dcp@musikteatret.dk, +45 27130033 KUNSTNERISK LEDER Marie Brolin-Tani, mbt@musikteatret.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BLACK BOX THEATRE / BLACK BOX DANCE COMPANY

61


For de små og de lidt større

SOMMERVÆKSTER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 10

62

TEATERBLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60

WWW.TEATERBLIK.DK


For de allermindste

For de allermindste

HOV! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 4 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 5 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

REGN Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 9 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 9

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60

TEATERBLIK

63


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 64


»JEG HAR OPDAGET ET SORT HUL I UNIVERSET. DET ER HER. I MIN MAVE.« SATELLITTER PÅ HIMLEN er en forestilling om at føle sig udenfor. Om at være anderledes. Om at ønske at være som de andre. Om at blive ked af det. Om at blive vred. Og om at møde 44 elefanter på månen. MANUSKRIPT: Kristofer Blindheim Grønskag // INSTRUKTION: Niels Erling MEDVIRKENDE: Fanny Louise Bernth og Rumle Sieling Langdal STEMMER: Ghita Nørby, Niels Olsen, Lotte Andersen, Jesper Asholt m.fl.

Kontakt os og hør mere: Mail@teaterbloom.dk // tlf. 20 15 65 12 For de lidt større

SATELLITTER PÅ HIMLEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERBLOOM.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/75 Pris/tilskuere:. 14000/150

TEATER BLOOM

65


iplayuplayweplay.com

A MUSICA L G A ME PLAY BY T HOMA S SA NDB ERG IPLAY UPLAY WEPLAY ER EN MUSIKALSK OG HUMORISTISK HYLDEST TIL DET LEGENDE DIGITALE MENNESKE I EN VERDEN FYLDT MED APPS, TABLETS, SMARTPHONES OG LAPTOPS. Den prisbelønnede og anmelderroste multikunster Thomas Sandberg inviterer publikum ind i en fantasifuld og interaktiv verden med rytmer, lyde, videokunst, computergrafik og leg. Thomas har arbejdet med teknologi i hele sin karriere og udvikler selv software til sine forestillinger, så publikum vil opleve noget ganske unikt.

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Thomas kan få alt til at swinge – giv ham et fodgængertorv, et plastsæde, giv ham hvad som helst! Han er legebarnet uden grænser, der spiller på det essentielle pulsslag...” Berlingske Tidende ”Sandbergs originale fantasi går lige ind... Sandberg jammer for vildt...kom ikke og sig, at det københavnske teater ikke følger med...” Information

For de lidt større og de største

IPLAY UPLAY WEPLAY Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-96 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

66

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/150

BOING PRODUCTIONS

WWW.BOINGPRODUCTIONS.DK


A EN

H IF/T E/IF

ELS

Q

algoritmo.one

HEN

IF/T

E

LS E/FA

TRU

LSE

E/FA

TRU

E/IF

ELS

LS E/FA

TRU

E/IF

ELS

LSE

E/FA

LSE

TRU

E/FA

TRU

E

E/IF

ELS

HEN

IF/T

EN /TH

IF E

LS /FA

E TRU

HEN

E/IF

ELS

IF/T

HEN

IF/T E/IF

ELS HEN

IF/T

E

LS E/FA

TRU

A

EN

H IF/T LSE

/FA RUE

T

E/IF

A

ELS

Q

LSE

E/FA

TRU

HEN

IF/T HEN

IF/T

A

LSE

E/FA

TRU

LSE

/FA RUE

E/IF

T

ELS

TRU

LSE

LSE

E/FA

TRU

FA UE/

TR

LSE

E/FA

TRU

LSE E/FA E/IF

ELS

HEN

IF/T E/IF

ELS

HEN

IF/T

EN /TH

LSE E/FA

IF

TRU

A E

LS E/FA

TRU

A

ALGORITMO ER EN HÆSBLÆSENDE OG PULSERENDE TOUR DE FORCE OM VANER OG ADFÆRD I DEN DIGITALE VIRKELIGHED. En algoritme er en opskrift til at løse et problem eller udføre en specifik rutine og algoritmer laver en masse arbejde i apps og andet software i vores digitale virkelighed. I musik anvendes algoritmer ofte for at holde sammen på logik og sammenhæng. I soloforestillingen AlgoRitmo fabulerer multikunsteren Thomas Sandberg over algoritmen som fænomen med masser af musikalitet, teknologi og underfundig humor.

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Sandberg er vores sjoveste slagtøjsspiller... Kunst i grænselandet mellem stand up, improvisation, ny kompositionsmusik og teater. Sat ned på en stol mellem to mikrofoner udvidede percussionisten vores rammer for forståelse af, hvad der er musik, hvad der er slagtøjsspil, og hvad der bare er elementært morsomt...”, Politiken

For de lidt større og de største

ALGORITMO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 7000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/150

BOING PRODUCTIONS

67


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

68

KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


Teater Borderline

KYS DET NU, DET SATANS LIV

!

Årtiers ufred! En rejse tilbage i tiden. Musik og Danmarks historiske begivenheder. Et vigtigt møde mellem to generationer!

HVIS JEG HAVDE VIDST ! Hvad sker der, hvis man ikke formår at sige nej og sætte grænser? Hvad sker der hvis man bliver mobbet og mister fornemmelsen af, hvad der er rigtigt og forkert i jagten på at høre til og være elsket?

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de største

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

HVIS JEG HAVDE VIDST!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/70 Pris/tilskuere:. 11000/100

WWW.TEATERBORDERLINE.WIXSITE.COM/INFO

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/60

TEATER BORDERLINE

69


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 70

TEATERAVISEN


Prinsesse Leonora LEONORA CHRISTINAS DRAMATISKE LIVSHISTORIE

EN TEATERMONOLOG OM FLUGT, GRÆNSER OG MOD

4 STJERNER I TEATERAVISEN

5 STJERNER I TEATERAVISEN

Danmarkshistorie for de små klasser – fortalt med dukker. ’Prinsesse Leonora’ er historien om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer – også når det ser allersværest ud. Skuespiller: Christine Albrechtslund Manuskript & Instruktør : Jens Svane Boutrup Kostumer & Dukker: Johanne Helger Lund Produceret af: Bornholms Teater & Taastrup Teater Turneperiode: Efter aftale

BOOKING Bornholms Teater Teaterstræde 2 · 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 · info@bornholmsteater.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højaktuel forestilling. ’Grænsesyndrom’ er en højaktuel, morsom, gribende og tankevækkende forestilling om drømmen om et bedre liv på den anden side af grænsen. En drøm, som millioner af mennesker verden over deler på tværs af nationalitet, religion og køn. Frit efter ’En Lille Grænsedagbog’ af Gazmend Kapllani. Skuespiller: Ernesto Piga Carbone Instruktør & dramatiker: Jens Svane Boutrup Scenograf: Lisbeth Burian Koreograf: Camilla Marienhof Turneperiode: Efter aftale

www.bornholmsteater.dk Rabat ved køb af flere forestillinger

For de lidt større

For de største

PRINSESSE LEONORA

GRÆNSESYNDROM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/50

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120

BORNHOLMS TEATER

71


For de små

DEN TÅRNHØJE HUND Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

72

BØRNETEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9975/120

WWW.BØRNETEATRET.DK


For de små

DEN TÅRNHØJE HUND 2 Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9975/120

BØRNETEATRET

73


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

74

TEATERCENTRUM


alle kalder rt. e n r e lf Skova live hø lig og ne ind for at b valferne e s n a s en re ko Dyr er t føle sig dy likum er S irker og f a r o p b a v S g om el af noget Pu overvåger, på skovens n i ll i t s e r d fo er al es, være il at d r med anderled have modet t for interagere e hver især sk ts , g d re større o orien om sig selv dyr, når sig til murmeldy 30 t s i miste h en igen. forholde relse. Med de ttet d e d evæ r tæ n fi at l tilsted re skabes en fo lfernes i t r e m kue kom ova eldyr an vil dyrene tils ning inde i Sk s plads i m r u m t n m re E skov. Me urmeldyret ste hvor alle har de k s n a d en o, lade m nger b i skoven tore beslutni en, processen. S skov blive? rmøde i o t s å p s træffe WWW.CANTABILE2.DK +45 55 34 01 19 teater@cantabile2.dk For de lidt større

SPOR AF DYR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.CANTABILE2.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60 Pris/tilskuere:. . . 4500/30

CANTABILE 2

75


BESKÆRING En poetisk dokumentar om, hvordan vi forholder os til demens og det at blive ældre. Et overdådigt visuelt univers af 5000 lysbilleder binder fragmentariske minder sammen fra besøg på 14 plejecentre. Hvordan holder vi fast i livskvaliteten, når vores kære begynder at ændre sig?

FOR PRIS OG INFO KONTAKT COREACT / COREACT.DK

For de lidt større og de største

BESKÆRING Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 10000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

76

CARTE BLANCHE

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.CBLANCHE.DK


ANDROKLES OG LØVEN Androkles er slave solgt til en romersk købmand. Da han bliver beskyldt for tyveri, må han flygte ud i ørkenens brændende sol for at undgå at blive kastet for løverne. Pludselig, midt i den bælgmørke nat, lyder et brøl så højt, at Androkles hjerte fryser til is...

FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

EN SAND RØVERHISTORIE Det er farligt at bevæge sig ud i Görringskoven, for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak. En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel.

FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

CARTE BLANCHE

77


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

78

TEATERCENTRUM


D j eliya

Djeliya är det senaste verket för ung publik av gruppen «Los Errantes». En föreställning med tre artister och en musiker skapad för att spelas i alla typer av miljöer; teatrar, festivaler, Los Errantes tält, gator och torg… En saga med cirkus och musik för barn från 5 år presenterar En saga som berättas med musik, parakrobatik och clowneri Djeliya är det senaste verket för ung och utforskar hur man publik av gruppen «Los Errantes». övervinner rädslor och hinder En föreställning med tre artister genom samarbete och vänskap. och en musiker skapad för att spelas i alla typer av miljöer; teatrar, festivaler, tält, gator och torg… En saga som berättas med musik, parakrobatik och clowneri och utforskar hur man övervinner rädslor och hinder genom samarbete och vänskap.

«

Tvingad att fly från sin hemby på grund av en ond förtrollning finner vi hjältinnan Maïs på en äventyrlig resa där hon inser betydelsen av vänskap, mod och samarbete. Stöttad av den mystiske och musikaliske Griot, upptäcker hon en värld där kroppar bildar träd att klättra i, hav att korsa eller berg att bestiga. Åtföljd av två glada kamrater som hon möter på vägen lyckas hon att plocka en magisk frukt som behövs

«

för att kunna rädda sin by.

»

Tvingad att fly från sin hemby på grund av en ond förtrollning finner vi av vänskap, mod och akrobatik och hjältinnan Maïs på en äventyrlig resa där hon inser betydelsen ”...de visade med fantasifull teknisk specifikation upptäcker en värld rörelser där samarbete. Stöttad av den mystiske och musikaliske Griot, andra mer hon vardagliga att det går att nå sitt budskap utan Längd att 40 minuter kroppar bildar träd klättra i, hav att korsa eller berg att utmärkt bestiga. Åtföl jd fram av tvåmed glada sägaisk något Rekommenderad ålder 5-10 och familjer fruktalls. somSagan, behövs som bär namnet kamrater som hon möter på vägen lyckas hon att plocka att en mag Djeliya, visar hur man kan övervinna för att kunna rädda sin by. rädslor och hinder.” Alingsås Tidning, okt -15 Scen 6x6 meter spelyta och 4 meter i takhöjd Ljus Allmänt ljus Ljud Ljudanläggning som enkelt kan nås med kabel från scenen ”...de visade med fantasifull akrobatik och teknisk specifikation Annat Loger och tillgång till toalett och dusch andra mer vardagliga rörelser att det går Längd utmärkt att nå fram med sitt budskap utan 40 minuter

»

priser Rekommenderad ålder

att säga något alls. Sagan, som bär namnet 5-10 och familjer Djeliya, visar hur man kan övervinna 9000 DDK en föreställning rädslor och hinder.” Alingsås Tidning, okt -15 Scen 6x6 meter spelyta och 4 meter i takhöjd 14,000 DDK två föreställningar samma dag och samma plats Ljus Allmänt ljus andra kostnader resa, boende och mat (eller per diem) för fyra personer Ljud Ljudanläggning som enkelt kan nås med kabel från scenen kontakt Annat Loger och tillgång till toalett och dusch Rebecka Nord info@circusbyme.com priser +46 703 541 705 9000 DDK en föreställning 14,000 DDK två föreställningar samma dag och samma plats andra kostnader resa, boende och mat (eller per diem) för fyra personer For de små

DJELIYA

kontakt

Rebecka Nord info@circusbyme.com

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Varighed i min:. . . . . +46 703 541 705 . . . 40 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Opsætning i min:. . . . . . 30 Mørklægning: . . . . . . . . Nej Nedtagning i min:. . . . . 15 Pris/tilskuere:. . 9000/100 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.CIRCUSBYME.COM

CIRCUS BY ME

79


For de små

For de små

HJEMME HOS ALFONS ÅBERG

ALFONS ÅBERG - NYE HISTORIER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

80

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 9600/100 Pris/tilskuere:. 10400/120

COMEDIEVOGNEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 9600/100 Pris/tilskuere:. 10400/120

WWW.COMEDIEVOGNEN.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de små

VERDENS RIGESTE TOSSE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

COMEDIEVOGNEN

81


SÆTTER DIN VIRKELIGHED TIL DEBAT Kom tæt på virkeligheden med C:NTACTs turnéforestillinger! Giv dit publikum en helt særlig autentisk oplevelse om helt aktuelle temaer og problemstillinger – særligt for unge målgrupper. Sæt fx fokus på flygtningekrisen ved at invitere dit publikum til at møde en gruppe af deres nye, unge medborgere på scenen, høre hvorfor de er kommet til Danmark og hvilke tanker og drømme de har om deres nye tilværelse. Oplev blandt andet Ammar, topscoreren i Hundested Boldklub, fortælle om, hvordan trusler om værnepligt tvang ham på flugt fra Syrien. Bliv grebet af historien om 15-årige Solafs ensomme år i Danmark før hendes familie fik lov at komme hertil. Og hør om Danas drømme om at blive astronaut og at møde Justin Bieber inden hun bryder ud i arabisk sang. Publikum får til slut mulighed for at stille spørgsmål til de medvirkende for at skabe et levende møde mellem scene og sal. Monologerne i turnéforestillingen HVAD LAVER DE HER? er stykket sammen på baggrund af to storstilede teaterproduktioner med nyankomne flygtninge i henholdsvis København og Aarhus. Begge var samproduktioner mellem C:NTACT og Integrationsnet under Dansk Flygtningehjælp. FÆLLES FOR ALLE C:NTACTS FORESTILLINGER: Fem – syv medvirkende 40 minutters forestilling og 20 minutters spørgsmål og debat

YDERLIGERE INFO & BOOKING BOOKING@CONTACT.DK T: (+45) 82 30 67 60 WWW.CONTACT.DK MØD OS PÅ

Kan spille når og hvor som helst – kontakt os for at høre mere!

For de største

For de største

HVAD LAVER DE HER?

TÆT PÅ

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

82

C:NTACT

Støttet af:

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.CONTACT.DK


HERUDOVER PRÆSENTERER

TÆT PÅ

HVA’ SÅ, GUD?

Det jeg vil sige med min historie er, at jeg er taknemmelig: Jeg har et hav af muligheder foran mig – tænk på, at jeg kunne have været endt i Darfur.

Det er som om, at mellemøstkonflikten er blevet lagt over på mine skuldre. 21 år og 68 kilo – det er fandeme tungt!

TÆT PÅ

HVA’ SÅ, GUD?

OM AT VÆRE UNG I DANMARK

OM TRO OG RELIGION

Om at være ung i Danmark

Om tro og religion

Jeg tror på demokrati - men ikke vores demokrati eller nogle af de demokratier vi kender i dag.

HVAD LAVER DE HER?

FOR GAMMEL – til hvad?

DEMOKRATI

ÆLDRE TAGER ORDET

– HVAD RAGER DET MIG?

DEMOKRATI

– Hvad rager det mig?

FOR GAMMEL – TIL HVAD? Ældre tager ordet

ET MØDE MED MENNESKENE BAG OVERSKRIFTERNE

For de største

HVA' SÅ, GUD? Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

For de største

For de største

DEMOKRATI - HVAD RAGER DET MIG?

FOR GAMMEL? - TIL HVAD?

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

C:NTACT

83


DANSK RAKKERPAK

SHERLOCK HOLMES og dronningens kronjuveler

dørs

n Ude

En komisk, musikalsk og veloplagt gadeteaterforestilling af Teatret Fair Play og Dansk Rakkerpak Sherlock Holmes’ dødsfjende Moriarty flygter fra sin celle i Tower of London og proklamerer, han vil stjæle Dronning Margrethes kronjuveler lige for næsen af Holmes. Sherlock tager imod udfordringen og iler, sammen med sin tro væbner og ven Dr. Watson, til København - og gør sig klar til det endelige opgør … For voksne og børn fra 6 år - eller som skoleforestilling fra 3. klasse Forestillingen koster 14.000 kr. ex. moms/max 200 tilskuere (Reduceret skolepris)

Dansk Rakkerpak - Grønnegade 10 - 4700 Næstved - tlf. +45 2178 4748 For de lidt større og de største

SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

84

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

DANSK RAKKERPAK

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK


- Næstveds internationale egnsteater

Ude og inde

W A H S K RIC

rs

Indendø

- STR EET C UT

Vores post-kolonialistiske udbytnings-epos Rickshaw kører stadig for fulde komiske omdrejninger - nu med en kåring som bedste forestilling på Milano Clown Festival i 2016. Vores Reumert-nominerede hyldest til gysets mester Alfred Hitchcock Psycho - Street Cut rejser også stadig rundt og skræmmer børn og voksne. Dansk Rakkerpak har slået sig sammen med Faster Cool og tilbyder nu også forestillinger for de mindste. Se mere hos Danmarks sejeste faster - Faster Cool - på hendes side ...

www.danskrakkerpak.dk - post@danskrakkerpak.dk For de lidt større og de største

RICKSHAW Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

PSYCHO - STREET CUT Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/150

DANSK RAKKERPAK

85


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

86

TEATERCENTRUM


TEATER DU MILDE HIMMEL

”Sikke et vejr” En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de fire årstider

kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen.... Med enkle revisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid som man regner med.

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav og på magisk vis

Medvirkende: Line Svendsen Instruktør: Katharina Kamber

TEATER DU MILDE HIMMEL Administrator: Lars Bo Christensen, Kaløgråvej 8, Kallø, 4990 Sakskøbing Tlf: 2621 2409 dumildehimmel@gmail.com

For de allermindste

SIKKE ET VEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3920/40 Pris/tilskuere:. . . 4920/60

TEATER DU MILDE HIMMEL

87


Coyote Ørn har overblikket. Coyote er ret nysgerrig - og sulten. Men verden er helt mørk, så nogen må ud og finde lyset. Tag med et umage par på en rejse, der byder på lidt af hvert - inklusiv ømme poter! Kun akkompagneret af en stor tromme, folder Troels Kirk Ejsing denne gamle indianske myte ud til en levende fortælling.

Hvem der først bliver vred Det er ikke småting, der kan gå galt, når de tre brødre Per, Povl og Tosse-Hans skal på arbejde hos Bjergtrolden! Troels Kirk Ejsing fører os med snarrådig humor, stor teknisk snilde og timing gennem den utroligt spændende historie, fyldt med finurligheder, uhyrlige hændelser og sproglige tvetydigheder.

WW W.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 26120013 For de lidt større og de største

For de små

HVEM DER FØRST BLI'R VRED

COYOTE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/60 Pris/tilskuere:. . . 6600/90 Pris/tilskuere:. . 7800/120

Hvem der først bliver vred

88

DUNKELBLÅ

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5400/60 Pris/tilskuere:. . . 6200/80

Coyote WWW.DUNKELBLAA.DK


Musikanterne Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset livets hårde odds, og dannet et rockband. Det bliver svedigt. Det bliver gyngende. Skoven bliver aldrig den samme igen!

Troels Kirk Ejsing er flyvende i denne forestilling, som både byder på luftguitar, mundpercussion, stadionrock attituder, og et skønt samspil med publikum.

Workshops Få en lærerig workshop med Troels Kirk Ejsing, der deler ud af sin arbejdsmetode og spillestil. Med afsæt i historiefortælling og fysisk teater, udvikler og fremfører du dine helt egne fortællinger. Workshops tilbydes både i sammenhæng med forestillinger og for sig selv. Se mere på: www.dunkelblaa.dk

A LLE H IS TO R IER ER FORTA L T OG S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG For de lidt større og de største

MUSIKANTERNE

Musikanterne Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/60 Pris/tilskuere:. . . 6200/80 Pris/tilskuere:. . 7000/100

DUNKELBLÅ

89


For de største

SOLDATEN Alder:. . . . . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

90

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8600/80

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


For de små

For de små

ET ORD ER ET ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SMÅ DØDE DYR Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

TEATRET FAIR PLAY

91


For de lidt større

For de allermindste

SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER

MARIEHØNEN EVIG

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-106 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

92

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/200 Pris/tilskuere:. 16000/300

TEATRET FAIR PLAY

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/40

WWW.FAIRPLAY.DK


For de største

HVOR VAR DU, MOR? Alder:. . . . . . . . . . . . 15-115 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8600/80 Pris/tilskuere:. 16000/160 Pris/tilskuere:.20000/300

TEATRET FAIR PLAY

93


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 94

TEATERCENTRUM


2245- - Vāks

Alder: 3-7 år

Gyldendal

9 788702 038125

Jakob Martin Strid

LILLE FRØ

som faldt ned fra stjernerne og lavede en masse ulykker. Det er historien om, hvordan han stak af hjemmefra og rejste over de øde sletter. Det er også historien om, hvordan han trillede ned ad bjerget og landede i den kolde sne. Og det er historien om, hvem der fandt ham, og hvordan det hele alligevel endte godt.

Jakob Martin Strid

Dette er historien om LilleFrø,

RT

A KOMMER SN

Gyldendal

2245-44260-014598FSC-A-Gyldendal-Lille fro - Vaks.indd 1

10.07.15 16:36

For de små og de lidt større

MUSTAFAS KIOSK EN STRID TEATERKONCERT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERFANTAST.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 14000/120

TEATER FANTAST

95


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 96

TEATERCENTRUM


En del af Dansk Rakkerpak

Næstveds internationale egnsteater

B U E B I L LE N G N RE

REGNBUEBILLEN

Første ÆG S E HØN

P

JULEHJ

E

E

RT

Den højgravide Høne venter sig for første gang men er ikke helt på højde med det forestående mirakel. Heldigvis møder hun Egern som med glæde hjælper til i denne skønne forestilling om at være “den store” og samtidig være lille...

RUSK T E

AS

Billy er ikke som de andre biller men så kommer der en regnbue og Billy forandres for altid -nu ved han hvad han vil...

En poetisk, sjov og sanselig rejse med farverne som kompas i et eventyrligt univers med syngende snegle og mælkebøtter med bøttekløe … Vi følger Billy på rejsen i hans begejstring for farver, i mødet med den farverige verden, får han selv kulør og bliver til en regnbuebille.

Herligt brunt og brændt er dette juleeventyr om en rødkindet bagerjomfru og hendes kærlige kagekunde, afsløringen af en sulten rottes selvbetjening og ikke mindst, en lille drillenisses jule-mirakler...

Dansk Rakkerpak - Grønnegade 10 - 4700 Næstved Tlf. +45 21784748 - www.fastercool.dk - hej@fastercool.dk For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste og de små

HØNES FØRSTE ÆG

REGNBUEBILLEN

PETRUSKAS JULEHJERTE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/30 Pris/tilskuere:. . . 5400/40 Pris/tilskuere:. . . 6400/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/30 Pris/tilskuere:. . . 5400/40 Pris/tilskuere:. . . 6400/60

WWW.FASTERCOOL.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/40 Pris/tilskuere:. . . 7000/50 Pris/tilskuere:. . . 7500/75

FASTER COOL

97


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 98

TEATERAVISEN


IOoN T rør U L EVO t-selv p

OM N E G N TILLI GE LUDELuRder S E R FO KEmLdIen Lykekealfigbealadnec.en K Y L DEeNstillingsenunoderseødgeolgs sexsakrabbejer r

For rih efte nten land ar en i ykke, f e debat å jagt et p r e , l p d r ul ge em et ekto ogn, er mell stormf mere gå ersonli proj ør-de tv t p - et g et med enn aktiviasr til atn i I de perfor mme og ution. intimt o t e io bn kl de t , fordo prosti år i et or vi Bevæ lere og Rasmus revolut kta er om reg um, hv ja a o t e f n f j t e ø i g r h en be or err t skeæ hæsorme hist tilling de teat m sexar af sig dsfelte e perf e en va res ragen nger o ndere y k ger o r r r æ F u k a v t p d e c i s li nd sta d en b e le . ndt og i fortæl og mod gang tilling tigt ru formanc i stan der under i s r ø r v e e m u r p n h r o k E e F . , hop, ne? ende er: dere itution blæs m works g spørg i øjne der ost e n r o , l e p g l t , n e g r i m erma r-de eate till og t t se ov e fores en tou ution. l a i d o n v l m e e i u k r t blik evæk net tank ager pu fænome r m d e d n n in e ge forc

R

GER N I L L STI FORE NGE OG OR U MED ET F G TNIN TABLEnemKSNE UELT G O Y V L F PfOorRmativ go.g Igefnorvsæørgeet HØJAKT S N A TRfysisk, pfeorrestinldliin det earte gået OLD H En D ret sig i erform kker, e N t . k I r 087 dk refle sætte de to p tatisti aringe 1305 s. f t s på a gt, er heder, egne er ollage, k u på fl gt i ny g deres teater revogn, a a n på j views o en er e stor v ognens k v r n inte tilling bag i e med i n fysis e s r get Fore pilles m sidde edt på å me s r som publiku r forbe velse p e hvor rum.Væ tet opl e mørk nse-mæt a og s plads. lidt

6 k erflu akt: Kont kt@teat er a ling kont stil e r o f s.dk ere Se fl aterfluk e t å p

DK

UKS.

T A B A R ERFL

TEAT

ERE F FL ØB A LINGER K D VE ESTIL For de største FOR

For de største

For de største

REVOLUTION

FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER

FLYGTNING TRANSPORTABLE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 250 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

WWW.TEATERFLUKS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 335 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/15

TEATER FLUKS

99


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

100 TEATERCENTRUM


FLYVENDE PRINSESSE GRÆSHOPPESALSA

G ræshoppen Grethe elsker at springe, og har

slet ikke tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshopper. M en en dag springer hun ud i et kæmpehop og farer vild i den store vilde verden, som er både sjov, skræmmende og ensom…. En musikteaterforestilling om græshopper, fællesskab & ensomhed - og om at nde hjem til sig selv på en ny måde. Medvirkende: Dorte Abrahamsen I nstruktør: Jacob Stage

METAMORFOSE -historien om et æg..

Tag med på en pulserende musikalsk eventyrrejse nede i græsset mellem smådyrene, der kribler og krabler under vores fødder; Hvordan føles det at være et æg? Hvad oplever en larve, og hvordan er det at få vinger? Historien synger og gynger sig ind i en magisk verden, hvor de små dyr forvandler sig… Forestillingen er samtidig en musikworkshop, hvor publikum spiller og synger med. Medvirkende: Alex Opazo & Dorte Abrahamsen I nstruktør: Jacob Stage

Kontakt: dorteabrahamsen@gmail.com / tlf: 60808226

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de små

METAMORFOSE - HISTORIEN OM ET ÆG

GRÆSHOPPESALSA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 80 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/120

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4500/120

FLYVENDE PRINSESSE 101


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

102 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


★★★★★ Teateravisen

★★★★★

ond skaben BT

★★★★★ KultuNAut

♥♥♥♥ Politiken

Oplev Claes Bang i den anmelderroste monolog Ondskaben; Jan Guillous’ personlige og rystende beretning om de forfærdelige mishandlinger han var udsat for som barn og ung. Monologen stiller skarpt på ondskabens anatomi – bliver man ond af at blive behandlet ondt? Eller kan

man trodse daglig afstraffelse og ydmygelse og bevare godheden? Hvordan klarer man sig, når man kæmper mod en overmagt, uden at gribe til overmagtens uretfærdige midler? Og kan vold i visse situationer fungere som hævn og ligefrem forsvares

Kontakt Gitte Hørning på giho@folketeatret.dk eller tel. 3834 5555 For de største

ONDSKABEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FOLKETEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

FOLKETEATRET 103


I Guder!

Wesselsgade 18b 4th DK-2200 KBH N Tel: 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk

Pandoras Ar

”Den der har alle gaver”. Den første kvinde i verden! Hvordan kom hun til at slippe ondskaben ud i verden? Og hvad kom efter ondskaben? Hvordan havde hun det, da det gik op for hende, hvad hun havde fået i medgift af gudernes konge? Såret? Og hvor er manden i alt det? Jesper la Cour i intens og inddragende mytefortælling.

Jesper la Cour, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.

”Det er hammerflot!” TEATERAVISEN

Absalon

Intenst drama om drengen der hvirvles ind i spillet om magten, både på jorden og i himlen. Hans liv tæt forbundet med Valdemars, hans lillebror, som blev konge. Om Axel, som blev til Absalon, og den særlige fred han var med til at skabe. Anne Karina Nikolajsen og Jesper la Cour i en forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder.

Informationer, priser og tekniske krav kan ses på:

wwww.detfortaellendeteater.dk For de lidt større og de største

For de største

I GUDER!

PANDORAS AR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5440/60 Pris/tilskuere:. . . 6240/80 Pris/tilskuere:. . 7040/100

104 DET FORTÆLLENDE TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

For de lidt større og de største

ABSALON Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5440/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80 Pris/tilskuere:. . 6540/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 7840/100

WWW.DETFORTÆLLENDETEATER.DK


Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om at blive revet op med rod, blive taget som gidsel. Om at være fremmed og alene, om hvordan han kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun én Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han oplevede ting han ikke anede fandtes og hvordan han slap af med sin plageånd, men faldt i unåde, blev fredløs og måtte flygte fra en mægtig herskers vrede. Forestillingen spilles af Jesper la Cour ”Site Specific”, se særlige krav på hjemmesiden.

Amled

”Jesper la Cours fortællekunst stortrives…” TEATERAVISEN

Fortællingen som har inspireret til en af klodens 5 største dramaer, Hamlet! I 1500 år er fortællingen om hvordan drengen, hvis far blev slået ihjel af hans onkel og som giftede sig med hans mor, blevet givet videre. Det er råt og nådesløst. Det er forkert og krævende. Grebet af hævnfølelse kan man selv komme til at begå overgreb i forsøg på at genvinde det tabte? Hvem er man så? Oplev Anne Karina Nikolajsen, Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing gengive det beskidte, inderlige og rå fortælling. Nyopsætning

Lille Dessert

”…fuld af power, saft og kraft og bunker af humor.”

Jesper la Cour tager os med ind i Ulrikka Strandbygaards gribende moderne og aktuelle eventyr om en fantasifuld og modig pige ingen ku’ li’, som blev bortført af en glubsk og ensom kæmpe, som alle var bange for.

TEATERAVISEN

”…tankevækkende at opleve.” TEATERAVISEN

Bjowulf

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende. For de lidt større og de største

For de største

For de lidt større og de største

HOLGER

AMLED

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6240/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 7840/100

DET FORTÆLLENDE TEATER 105


Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten.dk Telefon 2628 2126

Nu-Kan-Alting-Ske (9-12 år) Børneteateravisen gav ‘Nu-Kan-Alting-Ske:

Han bliver mobbet. Voldsomt. Men alt det ændrer sig, den dag han finder noget underligt i sin hovedpude. Nu skal de få at se. Nu-Kan-Alting-Ske! Desværre går han lidt for langt... Børneteateravisen: “I mødet med publikum er Kasper Sørensen monumentalt til stede. Han mestrer til fingerspidserne kunsten at fylde et rum med nærvær ud i den mindste krog.”

Guavajagten (5-11 år) Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka! Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygge rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Det er vildt, politisk ukorrekt og festligt fra ende til anden, når Kasper Sørensen fortæller - glæd dig! Set af mere end 85.000 For de lidt større

For de lidt større

NU-KAN-ALTING-SKE

GUAVAJAGTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/100 Pris/tilskuere:. 10500/150 Pris/tilskuere:. 11500/200

106 FORTÆLLEKUNSTEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/150 Pris/tilskuere:. 10500/150 Pris/tilskuere:. 11500/200

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


Bedre Helt Næste Gang (9-12 år) Denne forestilling er på én gang et stykke solid danskundervisning - og en virkelig underholdende forestilling, Eleverne lærer, hvad der skaber en god historie - samtidig med at de griner, når tøsedrengen Thomas drager ud for at møde den sorte ridder. Publikum er med til at vælge, om vi beholder scenerne, og er med til at lave nye, der gør Thomas til en Bedre Helt Næste Gang. Og det er der brug for. Han er virkelig håbløs til alt andet end at malke og drømme sig væk. Det er dynamisk, det er i øjenhøjde og det er vanvittigt underholdende. Glæd dig, for vejen fra dreng til mand går gennem alt fra hønsefodring til malkemassakre og feje tricks... I kan få godt undervisningsmateriale til forestillingen eller tilkøbe et foredrag om dramaturgi eller mundtlig formidling. “Sørensen og Lundgreen springer ud og ind af alle fortællingens roller. I et vågent og dynamisk samspil og med klarhed i stemmen og præcision i bevægelserne gestalter de et univers, som man uvægerligt bliver suget ind i” (...) “Hvad det hele har at gøre med en konge, som bruger tandlægetid som undskyldning for at vove pelsen, må man opleve i den veludførte fortælleteaterforestilling.” Teateravisen.

Om Fortællekunsten I 2017 fejrer Fortællekunsten 10-års jubilæum! Hovedkraften i Fortællekunsten er Kasper Sørensen med mere end 25 års erfaring og en garant for gode oplevelser på skolen, biblioteket og det lokale museum eller teater. Ud over at være et populært børneteater er Fortællekunsten også en af de mest anvendte undervisere og workshopholdere, når elever, lærere og bibliotekarer skal lære at formidle med en mundtlighed, der får ørerne til at spidse. Tal også med os om relaterede workshops og understøttende undervisning, der går lige ind i lærings- og kompetencemålene på jeres klassetrin. Vi har mange års erfaring med gode resultater fra mere end 2500 optrædender og 600 afholdte workshops. For de lidt større

BEDRE HELT NÆSTE GANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/100 Pris/tilskuere:. 12000/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

FORTÆLLEKUNSTEN 107


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

108 TEATERCENTRUM


“R”– Hvem R vi?

Med ”R” fortsætter Sara Jordan og Freestyle Phanatix deres samarbejde efter den overvældende succes E-Boy. ”R” er en invitation ind i en tidslomme, hvorigennem bevægelse udforsker fem break dansere i hvem de er - alle har en historie at fortælle, en fortid som gør dem til de mennesker, de er i dag. Inspireret af deres egne historier tager de os igennem refleksioner af deres kampe og sejre med at komme til et fremmed land, udfordringen med at lære et nyt sprog og en ny kultur, og hvordan de kan blive den bedste version af dem selv i nye omgivelser. E-Boy og "R" kan med fordel kombineres til en to-akters forestilling, men kan også ses uafhængigt af hinanden.

– en breakdanceforestilling om evolution

Fem traditionelle B-Boys udfordres til at bevæge sig ind i en moderne verden af elektronisk lyd og input fra den klassiske musikgenre. Atletisk, eksplosivt og poetisk fortolkes breakdance i en stærk rammefortælling om evolutionshistorien - helt op til nu.

I Cre8ivity får den klassiske opbygning af et beat nye dimensioner og de 8 taktslag viser sig at være nøgletal for liv og kreativitet. 6 dansere og 1 Human Beat Boxer lægger sig i selen for at kreere nyskabende moves och beats i konkurrence mod de andre, men også dem selv - for at vise publikum deres styrke og præcision. For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

R

E-BOY

CRE8IVITY

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

WWW.PHANATIX.NET

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

FREESTYLE PHANATIX 109


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 110 TEATERAVISEN


吀愀洀洀攀 吀椀最爀攀 昀椀渀搀攀猀 椀欀欀攀 䘀爀欀攀渀 䘀爀愀挀愀猀漀猀 䬀漀洀瀀愀最渀椀 瀀爀猀攀渀琀攀爀攀爀

䔀渀 昀礀猀椀猀欀 欀漀洀攀搀椀攀 漀洀 洀漀搀 漀最 昀爀礀最琀 昀漀爀 搀攀 㜀ⴀ㄀㄀ⴀ爀椀最攀⸀    䔀渀 甀渀搀攀爀猀最攀氀猀攀 愀昀 猀甀猀攀琀 瘀攀搀 愀琀 漀瀀猀最攀 昀愀爀攀           洀攀搀 甀搀最愀渀最猀瀀甀渀欀琀 椀 搀攀渀 昀愀渀琀愀猀琀椀猀欀攀 栀椀猀琀漀爀椀攀 漀洀         琀椀最攀爀琀洀洀攀爀猀欀攀渀 䴀愀戀攀氀 匀琀愀爀欀 ⠀㄀㠀㠀㤀ⴀ㄀㤀㘀㠀⤀⸀

倀 猀挀攀渀攀渀㨀  䄀渀渀愀 倀愀渀搀甀爀漀 漀最 䴀愀樀愀 匀欀漀瘀栀甀猀 刀攀栀樀 䤀渀猀琀爀甀欀琀椀漀渀㨀  䄀氀攀砀 䈀礀爀渀攀         匀挀攀渀漀最爀愀昀椀㨀 䴀愀爀椀攀 刀漀猀攀渀搀愀栀氀 䌀栀攀洀渀椀琀稀         䰀礀搀 漀最 䰀礀猀㨀 䔀氀欀攀 䰀愀氀攀洀愀渀

眀眀眀⸀昀爀欀昀爀愀挀愀猀漀⸀挀漀洀 䈀漀漀欀椀渀最㨀 吀氀昀 ㈀㌀㐀㌀㈀㌀㜀 ⼀㈀ 㐀㐀㈀㄀㈀㔀 䔀氀氀攀爀 䔀ⴀ洀愀椀氀㨀 昀爀欀昀爀愀挀愀猀漀䀀礀愀栀漀漀⸀搀欀

䘀漀爀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 攀爀 猀琀琀琀攀琀 愀昀

For de lidt større

TAMME TIGRE FINDES IKKE. Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FRKFRACASO.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6400/100

FRØKEN FRACASOS KOMPAGNI 111


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 112 TEATERCENTRUM


www.fyrenogflammen.dk

TEATRET FYREN & FLAMMEN TOMMELISE “trin for to mænd og en dukke” Det er historien om verdens mindste pige og hendes rejse for at finde det som giver livet mening. Vi oplever Tommelises poetiske tur, gennem naturens universer, fyldt af utryghed, hjælpsomhed, og udfordringer. Vi følger Tommelise i hendes eget eventyr. Medvirkende: Birger Bovin og Christian Rossil Teknik: 230 w, 1 hjælper

FUSSKOPF Indendørs og udendørs Fusskopf er en forestilling for de allermindste. Fusskopf er en mand med fem fødder. Fusskopf elsker at danse, løbe, hoppe og gå. Hjælp Fusskopf med at finde de fem sanser. Når musikken spiller k an det være svært at sidde stille. Medvirkende: Birger Bovin Teknik: 230 W, 1 hjælper

Klods-Hans Udendørs/indendørs Ude på landet var der en gammel gård… Sådan starter den vidunderlige historie om Klodshans. Forestillingen er den velkendte fortælling om drengen Klodshans, som på trods af sin far og sine brødre, ridder af sted på sin gedebuk til kongens slot, for at tale sig kongedatteren til. Medvirkende: Birger Bovin og Anne sofie Nissen teknik: 230w, 1 hjælper,

BOOKING: 26231394 Teatret fyren & Flammen ved Birger Bovin Skovhusevej 26, 4720 Præstø. Mail: tabibovin@gmail.com For de små

For de allermindste

For de små og de lidt større

TOMMELISE

FUSSKOPF

KLODS-HANS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 36 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6600/60 Pris/tilskuere:. . . 7400/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 3 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 7

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 70 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6600/60 Pris/tilskuere:. . . 7400/80 Pris/tilskuere:. . 8400/100

TEATRET FYREN OG FLAMMEN 113


En dansEforEstilling for dE allEryngstE MEd livEMusik af sørEn dahl JEppEsEn

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren. Alt ser anderledes ud, og der er en særlig stemning af hemmelig poesi. Du ser verden med andre øjne, med SneØjne.

En danseforestilling om vand. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Vand er liv – rislende, dryppende, løbende, springende, brusende, sivende, dampende, brølende blåt liv. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Denne magiske klare, blå, grønne, turkise og natsorte substans, der naturligt og helt unikt findes både flydende, fast og som gas, fortolkes af to dansere og musiker, Søren Dahl Jeppesen.

For de allermindste

For de allermindste

SNEØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

BLÅT Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/60

114 GAZART / TALI RÁZGA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/60

WWW.GAZART.DK


Gode og dårlige – verden er fuld af hemmeligheder, og for de mindste er hele verden en hemmelighed. Alt er nyt, og du vender og drejer, ser rundt om og bagved, rynker panden og løfter hjørnet af tæppet. For er der liv i støvsugerposen? Er skygger mon bange for mørke? Og kan giraffen på tapetet flyve? To dansere tager dig med ind i en finurlig verden af små og store hemmeligheder.

www.gAzArt.dk

info@gAzArt.dk

+45 26 84 82 39

For de allermindste

SMÅ OG STORE HEMMELIGHEDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

GAZART / TALI RÁZGA 115


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

116 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de største

ANATOMI Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GLADTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16000/100

GLAD TEATER 117


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 118 TEATERCENTRUM


PRÆSENTER

ER

EN VISUEL D NÆRVÆR O ANNELSESREJSE FO R G MENINGE N MED LIV AT FINDE ET

“It’s all my fault” udspiller sig foran badeværelsesspejlet i en teenagers hverdag og i det uendelige himmelrum, hvor livet ses i helikopter-perspektiv.

PÅ SCENEN:

Midt i en verden af overforbrug, klimakatastrofer og teknologiske vidundere kan det være komplekst og paradoksalt at blive voksen.

Instruktør Katrine Karlsen Scenograf og Video: Sissel Romme Christensen Scenografisk assistent og dukkemager: Pernille Lehnert Scenografisk assistent: Andrea Lindeneg Lys: Carina Persson Elektronisk komponist: Andreas Busk Assisterende lyddesigner: Sofie Johanne Birch PR: Karen Toftegaard Koreograf: Adelaide Bentzon Teknik: Fubbi Karlsson Instruktør- og produktionsassistent: Emil H. Christiansen Mentor: Catherine Poher

Forestillingen tager udgangspunkt i teenagerens satelittilstand, hvor han på den ene side er tilknyttet familie og venner samtidigt med, at han forsøger at løsrive sig og finde sit helt eget ståsted. På rejsen dissekerer han livets små og store spørgsmål for at finde meningen med livet og mærke sig selv. På en jordklode der drejer så hurtigt, at man næsten falder af. I en konstant zappen mellem de helt store spørgsmål og de helt små skrøbelige følelser griber forestillingen fat i noget, der alligevel gør livet fuld af mening: At gå ind i fællesskabet og være et menneske sammen med andre.

Skuespiller Piet Gitz-Johansen Afvikler My Lambertsen

BAG SCENEN:

www.graense-loes.dk Støttet af Statens Kunstfond

For de største

IT´S ALL MY FAULT Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GRAENSE-LOES.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 14000/60

GRAENSE-LOES 119


turné sæson 2 017-18

en sand røverhistorie

androkles og løveen

Co-produktion af Carte Blanche og Teatret Gruppe 38 En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling dybt ind i den farlige Görringeskov, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel, der næsten er for god til ikke at være sand.

Slaven Androkles beskyldes for tyveri og flygter ud i den brændende ørken for at redde livet. Pludselig, i den mørke nat, hører han et frygtindgydende brøl. Smukt fortalt af Bodil Alling – ingen i dansk teater ejer så eventyrlig en stemme som hende. (Teateravisen)

H H H H H En ret fantastisk oplevelse, stor, intens og berørende. (Århus Stiftstidende)

Medvirkende | Bodil Alling, Søren Søndberg, Søren la Cour, Lars K. Olesen Scenografi og produktion | Carte Blanche og Teatret Gruppe 38 Publikum ligger i hængekøjer under et strålende himmelloft og oplever disse gamle, tidløse fortællinger blive levende. Så vidunderligt farligt og frydeligt – især for børn og voksne. Pris: 40.000 kr.+ moms for 4 forestillinger. De to forestillinger kan kombineres efter aftale. For de lidt større

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

120 TEATRET GRUPPE 38

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

WWW.GRUPPE38.DK


mejlgade 55b | DK – 8000 aarhus c tlf. +45 86135311 ppe38.dk post@gru www.gruppe38.dk

en lille sonate

mørket liggger under sengen

For enden af den store skov bor bedstemor, der er så syg. På en italiensk ladvogn bærer en levende høne og et nylagt æg hovedpartiet i denne fortolkning af en gysende klassiker.

Co-produktion af teater2tusind og Teatret Gruppe 38

Det er eventyrfortælling i verdensklasse – se det, med eller uden børn. (Jyllands-Posten) Medvirkende | Bodil Alling, Søren Søndberg, Christian Glahn Instruktører | Bodil Alling, Ole Sørensen

Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt. Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? H H H H H Vi mærker helt ned i maven den fryd, der vokser ud af sengemørket, når man ligger der og bliver grebet af at finde på og finde sammen. (Århus Stiftstidende) Medvirkende | Peter Seligmann, Bodil Alling, Søren Søndberg. Instruktør | Catherine Poher

Psst! Kontakt teatret for øvrige priser. Forestillingerne er refusionsgodkendte Se alle de øvrige turnéforestillinger på gruppe38.dk/produktioner For de lidt større

For de små og de lidt større

EN LILLE SONATE Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/90

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

TEATRET GRUPPE 38 121


***** ”sjovt og originalt teater for de mindste” (Fyens Stiftstidende)

www.teatergyda.dk

Variété for de mindste Dukke Babusjka skal trækkes op hver dag, så hun ikke ruster. Det sørger Severinsen så for, selvom Babusjka kan være en krævende dukke når først hun får liv. En hel forestilling går i gang inde under Babusjkas skørt. En masse artisteri og gøgl, der danses, der synges og der bliver spist pølser i lange baner.. Små dukker inde i den store dukke og rigtig spilledåsemusik.

Medvirkende: Patricie Homolova og Rudy Tom Due / Tina Kruse Andersen Instruktion og manus: Tina Kruse Andersen

Scenografi og dukker: Patricie Homolova Musik og lyddesign: Kell Dalager Foto: Anja Littau Due

For de små

Teater Gyda · Allégade 21 · 5000 Odense C · teatergyda@live.dk · 51 68 66 31 / 26 28 97 15 BABUSJKA Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 4 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 4

122 TEATER GYDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/50

WWW.TEATERGYDA.DK


“Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret med dybde. Sådan kan jeg li det.” Vigga Bro

historien om tigeren af Dario FO Latter, brøl, tigerpatter, død og tyndskid. En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption. Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder sin krigsfrygt, og renser verden for krig og krigsmagere.

“Peter Hartmann fortæller en vildt usandsynlig historie og det er både sjovt og spændende - og meget rutineret. Han har styrke og variation, humor og samklang med publikum, og det er en god historie han serverer.” Janken Varden, Børneteateravisen

“Helt i Dario Fo’s ånd, leverede Peter Hartmann en levende og fængslende fremførelse af Dariohartmanns Fo’s mesterværk” T E AT ER Mark Jensen, Formand for Roskilde Teaterforening For de lidt større og de største

HISTORIEN OM TIGEREN -AF DARIO FO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HARTMANNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6500/120

HARTMANNS TEATER 123


Et juleeventyr af Kim Fupz Aakeson

En fortælling om Nissen, der drager ud i verden for at blive berømt. Han drømmer om, at folk vil råbe hurra og putte ham i fjernsynet. Men bagsiden af berømmelsen viser sig at være en hel anden historie. ”Britta Thøgersen Toft og Line Skytte spiller med glad og udadvendt energi deres roller. De er åbne og positive i deres publikumshenvendelser og energifyldte i deres rollespil”. Kirsten Dahl - Teateravisen “HURRAAA FOR NISSEN...Imponerende skuespil. De to skuespillere formåede at tryllebinde børn i alderen 4-9 år og deres voksne påhæng i næsten en time på helt forunderlig og utrolig morsom vis…. Og der blev grinet. Der blev skraldgrinet…” Rudersdal Avis Forfatter: Kim Fupz Aakeson Dramatisering: Teater Lille Hest Instruktør: Steen Haakon Hansen Komponist: Thomas Hass Christensen

Scenografi og video: Tina Scherzberg Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte Kostumer: Lisbeth Helene Grusholt og Nynne Adelborg Dukker: Leila Sørensen Har du nogen sinde undret dig over, hvorfor børn i hele verden ser så forskellige ud? -En sjov og poetisk historie fra Afrika om, hvorfor børn bliver født i så mange farver. “Af ler er vi kommet viser sig at være en yderst interessant forestilling om at tro. Den er en skabelsesberetning fra Afrika - om himlen og jorden og os, der bor på den. Betragtningerne er vidunderligt billedklare.” Anne Middelbo Christensen - Teateravisen Instruktør: Anne Kurzweil Komponist: Thomas Hass Christensen Animantioner: Tariq Mikkel Khan Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte

For de små og de lidt større

For de små

NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT

AF LER ER VI KOMMET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 7200/100

124 TEATER LILLE HEST

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

WWW.TEATERLILLEHEST.DK


En afrikansk inspireret forestilling om, hvordan en lille hjælp kan gøre en stor forskel. En poetisk fortælling fyldt med varm afrikansk stemning, poesi, sang, humor og masser af musik for børn og deres voksne - om venskaber og om at hjælpe hinanden.

Dramatiker/Instruktørkonsulent: Hanne Trolle Scenografi: Kirsten Victoria Lind Komponist: Irene Becker Musikere: Irene Becker, Pierre Dørge, Morten Carlsen, Marilyn Mazur, Vokal Cæcilie Norby Medvirkende: Marius Bjerre Hansen & Line Skytte Støttet af:

For de allermindste og de små

MÅNEN OVER BAOBABTRÆET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80

TEATER LILLE HEST 125


isen Børneteaterav XQ28.dk Out&About

Ungt, oplysende, involverende og fordomsnedbrydende!

Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse og det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man godt kan lide, hvis man er bange for at blive udstødt af vennerne. Forestillingen indeholder tematikker som identitet, mobning, gruppepres, vold og den første kærlighed. Et indblik i hvordan det er at føle sig anderledes. Der er dialog efter forestillingen, hvilket normalt åbner op for emner, der kan være svære for både elever og lærere at bringe på banen. Medvirkende: Dramatiker: Instruktør: Koreograf:

Paw Terndrup René Benjamin Hansen Tomas Lagermand Lundme Mette Føns Bo Madvig

Turnéperiode: Efterfølgende dialog: Medhjælpere: Tekniske krav: Undervisningsmateriale:

Kontakt teatret 15-30 min Ingen Ingen Ja

”Det er vigtigt for mig at eleverne forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I gjorde en forskel”. Julie Louise Mathisen - lærer på Lyngholmskolen i Farum mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07 For de største

HATE CRIME Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

126 HILS DIN MOR

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 10000/150

WWW.HILSDINMOR.DK


HiLS DiN MOR

&

TEATER VESTVOLDEN

PRÆSENTERER

Turné 2017-2028

Oplev Hils Din Mor og Teater Vestvoldens danske teaterversion af den svenske kultfilm ”Fucking Åmål” fra 1998. Frit efter Lukas Moodyssons filmmanuskript. Der sker intet i Åmål - de unge udvisker kedsomheden med fester, alkohol og absolut ingenting. Det er fordommenes holdeplads og hvis du falder udenfor normen, kan byen være et helvede at bo i. Agnes og Elin bor i Åmål og er to vidt forskellige piger på 14 år. Selvom Agnes har boet i byen i to år, har hun stadig ingen venner. Hun er

håbløst forelsket i Elin, der er skolens mest eftertragtede pige, men hun tør ikke sige det til nogen, fordi hun er bange for at blive mobbet. Da deres veje endelig krydses, går det op for dem, at de har en hel del til fælles og en uventet rejse begynder. En forestilling om den første kærlighed, om at finde sig selv og turde står ved, hvem man er. Dramatiker: Julie Maj Jakobsen Instruktør: Mia Lipschitz Scenograf: Katrine Gjerding Skuespillere: Christine Sønderris, Mia Lerdam og René Benjmain Hansen

Kontakt HiLS DiN MOR for mere info om turné - info@hilsdinmor.dk - tlf: 26 46 60 07 Teaterforlag: Nordiska ApS - København For de største

FUCKING ÅMÅL Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/80 Pris/tilskuere:. 11500/120

HILS DIN MOR 127


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 128


SIGURT SIGURT SKALLESMÆKKER SKALLESMÆKKER

Danmarkshistorie vendt på hovedet Vi giver Danmarkshistorien en ordentlig en over nakken med fortællingen om Sigurt Skallesmækker, der af den tyske konge, bliver sendt til Danmark for at holde øje med kampen om kronen mellem Svend, Knud og Valdemar. En gal historietime, hvor fortælling og musik både går op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og morskab – ihvertfald for tilhørerne. Turneperiode: 1. august til 31. maj. Pladskrav: 10x2 meter og publikum på begge langsider. Mørklægning: Gerne hvis muligt, men ikke et krav Strøm: 1 stk. 230 v, min. 10 amp. Medvirkende: Ronny Sterlø og Jakob Skov Søndergård Instruktør: Susanne Sangill

HIMMERLANDS TEATER Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro tlf. 98 555 753 himmerlandsteater.dk Kontakt:ronny@himmerlandsteater.dk For de lidt større

SIGURT SKALLESMÆKKER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . 10000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HIMMERLANDSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 9000/120

HIMMERLANDS TEATER 129


Holberg Teatret - den nationale scene i Sorø, Holbergs Land

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE - fortælleteater, der tryllebinder alle fra 6 år og op. Den unge Jonathan elsker at boltre sig i luften og finde nye måder at flyve på. Hellere lege luftak robat end æde fiskeaffald. Men de andre måger erklæ rer ham fredløs, fordi han ikke gør, som de siger. Om at tro på egne evner og turde dele sin visdom med andre. Om forståelse og respekt for hinan den. Niels Vandrefalk fortæller den fornemt … hele tiden er der en mildhed i stemmen, et smil i øjnene, der omslutter forestillingen med varme og tryghed. Teateravisen: *****

Improvisationer med Holberg-figurer Workshop med masker og kostumer for 8. - 10. klasse. Frit efter scener fra Holbergs mest kendte komedier. Komik og leg med de unge 'på gulvet'. Skræddersyes som opsøgende tilbud til alle skoler. Pris efter aftale. Holberg Teatret - Østrupvej 18 - 4400 Kalundborg - Tlf. 40 50 66 87 - Mail: niels@holbergteatret.dk

For de lidt større og de største

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/120

130 HOLBERG TEATRET

WWW.HOLBERGTEATRET.DK


For de lidt større

For de lidt større

BAGAGE

LIGE LOVLIG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. . 9300/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/50

HR. TEATER 131


PRÆSENTERER:

OPDAG ELSE For de 1-3 årige & 2-5 årige TURNÉ: EFTER FORESPØRGSEL

TEATER 1 ★ En helt igennem sjov og sansemættende oplevelse for de mindste.

KULTURKONGEN.DK ★ Intet er, hvad man lige gik og troede, det var. Du overraskes. Du forundres. Du rives med.

TEATERAVISEN ★ Anne Dalsgaard må være født med et uopslideligt komisk gen.

For de allermindste

OPDAGELSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/40 Pris/tilskuere:. . . 8000/60

132 TEATER HUND & CO.

WWW.TEATERHUND.DK


BOOKING

vov@teaterhund.dk

26 16 14 10 LÆS MERE www.teaterhund.dk Der er inspirations- og UV-materiale til begge forestillinger Produceret med støtte fra Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Wilhelm Hansen Fonden

HVEM BESTEMMER? om forskellighed og venskab

For de 3-8 årige TURNÉPERIODE: FEB – APR 2018 URPREMIERE MARTS 2017

Hvem bestemmer, hvad vi skal lege? Hvem bestemmer, hvad der er pænt eller grimt? Hvem bestemmer, om jeg er rigtig eller forkert? Og får du egentlig øje på en and eller en kanin?

For de små

HVEM BESTEMMER? Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. 10000/100

TEATER HUND & CO. 133


hvid støj sceneproduktion

URPREMIERE 2018

- engagerende og visuelle teateroplevelser, til alle aldre!

SPIL DØD vol. 13+

ORd

Især for de 6 - 10 årige

Forestillingen ORd åbner op for en fest og rabalder, der hylder ord med musik, lune, leg og dans. Ord og bogstaver fletter sig legende ind i hinanden og mingler med fortællinger, og bliver fx til et dansende alfabet, et MORd i FARe, en onkel med humor, en "bande ord" og sågar et NY FORESTILLING om unge og ”Ordpoliti”. Med ORd inviterer hvid støj børn og voksne indenfor i et angst. Vores hjerner har ikke udvik”ORdunivers”, der vækker en legende lyst til læring, en nysgerriglet sig synderligt siden stenalderen, hed og en undren over vores brug af ord og betydningen af dem. så hvis du bliver bange, er din hjerne ORd er enhver dansklærers drøm. (…) leger med bogstaver og stadig kodet med tre gamle forsvarsfantasi, så ordene bobler (…) en kærlighedserklæring til sproget mekanismer: Du kan enten vælge at (…) fabulerende leg med lyd og billeder, angribe, flygte eller SPILLE DØD. Så hvis som er vidunderlig anarkistisk. angst i vor tid ikke skal blive livshæmTeateravisen.dk mende, må der helt andre livtag i spil... Stop-Motion-Workshop tilbydes i forbindelse med Derfor opsætter hvid støj nye regler, brikker og forestillingen. Læs mere på ORdbloggen.dk er klar til at spille. I SPIL DØD, vol. 13+ findes der

- sig BØH til din angst

nemlig andre strategier at spille med...

Livet er et spil, vi kan lære at turde - og du er inviteret til at spille med...

ORdbloggen.dk

Udvid teateroplevelsen via vores digitale læringsplatform, ORdbloggen.dk. Se video, billeder og hør musikken fra forestillingen. På ORdbloggen.dk kan børn og voksne/lærere/forældre før og efter forestillingen forberede sig, lege videre og reflektere over oplevelsen.

For de lidt større

ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. 16000/160

134 HVID STØJ SCENEPRODUKTION

WWW.HVID-STOJ.DK


Senses of Cities For institutioner og skoler: 3 - 7 år For familier: fra 3 år og op

Når du går ind i den kæmpe skulptur i dit byrum, kan du opleve en interaktiv udstilling, der giver dig mulighed for at udfordre og afprøve dine sanser ved at smage, lugte, føle, se og høre. Skulpturen rummer også en scene til en sanselig forestilling, der med sikkerhed vækker alle dine sanser… det kradser, hørmer, støjer, smager og alting vendes pludseligt på hovedet, inden du til sidst bliver lukket ud bagi med en prut! Er fantasi mon den 6. sans? Kan man smage en lyd og sluge den? Vær med til at vække dukken Laura og hendes sanser op fra en dyb søvn i teaterforestillingen Senses of Cities, der inviterer store som små på en opdagelsesrejse ind i vores sanser.

GIV EN UNIK KUNSTOPLEVELSE TIL DIN BY!

Sanseskulpturen inkl. udstilling og teaterforestilling købes for min. 3 dage ad gangen til placering i byrummet. For priser og øvrige praktiske oplysninger kontakt os på tlf. 61 71 90 17 eller mail: info@hvid-stoj.dk Læs mere om Senses of Cities på www.hvid-stoj.dk.

hvid støj

sceneproduktion Frederiks Allé 20 B 8000 Aarhus C Tlf.: 61 71 90 17

LØBENDE TURNÉ MED ALLE FORESTILLINGER BOOKING: TLF.: 61 71 90 17 ELLER BOOK@HVID-STOJ.DK For de små og de lidt større

SENSES OF CITIES Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . . 0 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . 2500 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

HVID STØJ SCENEPRODUKTION 135


MANUSKRIPT+ INSTRUKTION:

Janice Dunn SCENOGRAFI:

T E A T E R

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

Allan Frausing

MEDVIRKENDE:

Mette Alvang Vika Dahlberg-Hansen Marianne Gonnov Bøgelund

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk I denne forestilling om fantasi og leg oplever Liv en helt ny verden udfolde sig, lige der på sit eget værelse. Det er et univers fuld af musik, sang, sjov og legetøjsfigurer, som kommer til live og tager os med på oplevelse i den tidlige morgen. På det tidspunkt hvor ingen andre er stået op.

For de små

LIVS FORUNDERLIGE VERDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

136 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:.20000/200

WWW.ISHOJTEATER.DK


KONSULENT:

MUSIK:

Anna Shulin Zeuthen

Sofie Faurschou

MEDVIRKENDE: T E A T E R

ALDERSGRUPPE

3 - 9 Ar

Bolette E. Bjerre/ Annevig S. Ebbe, Mette Alvang, Vika Dahlberg-Hansen.

En nonverbal forestilling frit efter H. C. Andersens gamle eventyr om Tommelise. Gennem musik, sang, lyde/”volapyk”, masker og fysisk komik skaber tre skuespillere et poetisk univers. Ved brug af lyseffekter og enkle teatralske elementer stimuleres tilskuernes fantasi og inviteres til at digte med og begejstres over teaterets essentielle magi. For de små og de lidt større

TOMMELISE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 10000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:.20000/200

ISHØJ TEATER 137


INSTRUKTION: Martin Miehe-Renard. MEDVIRKENDE: Trioen ”Rumlerim” (Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen) T E A T E R

ALDERSGRUPPE

3 - 10 Ar

SANGE OG TEKSTER: ThorsteinThomsen,

Jan Irhøj og Anders Bøgelund.

SPÆNDENDE RYTMISK TRAFIK-TEATERKONCERT FOR BØRN OG VOKSNE. ”DYT, BÅT & KLINGKLANG” er en forfriskende trafikteaterforestilling og koncert skrevet til de nye helt unge trafikanter. Og deres forældre! 45 minutters underholdende og lærerig forestilling med mange af de kendte trafiksange fra Børnenes Trafikklub.

For de små

DYT, BÅT OG KLING KLANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

138 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 18000/200

WWW.ISHOJTEATER.DK


MEDVIRKENDE: Anne Reumert, Ernesto Piga Carbone MANUSKRIPT: Laura Madsen, Carmen Lindegaard T E A T E R

INSTRUKTION: Laura Madsen MUSIK OG LYD: Katrine Villadsen

Ishøj Teater Brentedalen 8 2635 Ishøj Tlf.: 43736098 ALDERSGRUPPE

6 - 12 Ar

billetter@ishojteater.dk // www.ishojteater.dk

STØTTET AF

SCENOGRAFI: Allan Frausing

“Kan du høre mig?” er en forestilling baseret på samtaler med børn der fortæller sjove, alvorlige og fantasifulde historier fra deres eget liv. Vi møder bl.a. ængstelige Anton, som er bange for at sejle, Mehmet på otte år drømmer om at blive som Ronaldo og Iben slår de andre, fordi det føles rart at slå, når man er vred.

For de lidt større

KAN DU HØRE MIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 17000/200

ISHØJ TEATER 139


Musik G. Rossini / Branko Djordjevic Instruktør Birthe Bonde Niilonen Tekst Birthe Bonde Niilonen og Birgitte Holt Nielsen Scenograf og kostumedesigner Gøje Rostrup Lysdesigner Ib Asp

Hug en hæl og klip en tå leger med Rossinis udgave af Askepot, og skaber ud af den en sjov eventyropera i børnehøjde. Den Jyske Opera har selv digtet videre på historien og tilføjet evigt aktuelle temaer som søskendejalousi og forældreambitioner. Her er masser af sjov for alle aldre og dermed mulighed for at tilbyde en forestilling målrettet børnefamilier. Musikken spilles på akkordeon og er hugget og klippet fra Rossinis opera Askepot, mens de fire roller spilles og synges af 4 talentfulde sangere fra Den Jyske Operas Kor. Se video, billeder og kostumetegninger og hør lydklip fra forestillingen på jyske-opera.dk Medvirkende sangere Hanne Hohwü Houmøller · Eline Denice Risager · Sine Algreen Møller · Bolette Bruno Hansen Akkordeonist Branko Djordjevic

Publikum / Pris Skoleforestillinger max 150 evt. uden publikumsopbygning / 15.000 kr. Familieforestillinger / pris 150-250 ved spillesteder med scene og fast publikumsopbygning / 20.000 kr.

Den Jyske Opera Musikhuset Aarhus Skovgaardsgade 2C 8000 Aarhus C

Garderobeforhold til sangere, musikere og teknikere Strøm 380 V, 32 A

Kontakt Birgitte Holt Nielsen Tlf. 23 64 26 13 E-mail: bhn@jyske-opera.dk

Turné 6. oktober-23. november

www.jyske-opera.dk

For de små og de lidt større

HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 200 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

140 DEN JYSKE OPERA

WWW.JYSKE-OPERA.DK


Kompagni Kalas præsenterer

- en musikalsk rejse gennem Norden

F

ølg med på en nordisk ekspedition og oplev en broget samling sange og historier fra Nordens 8 hjørner. Her møder I et postbud som drukner i post og en djævelsk spillemand. Her er farvestrålende får og usynlige væsener, en brandvarm sauna-tango og dansk hygge med tandsmør. Hør historien om pigen med en livsfarlig tå og få (måske) en norsk overraskelse at se. Én efter én folder vores rejsekufferter sig ud og bliver til små stemningsfulde billeder af Norden, med sang og musik på harmonika og ukulele. Medvirkende: Helena Berglund, Anna Kruse Instruktør / konsulent: Maria Myrgård, Dirck Backer Scenografi: Jesper Kofoed, Jan de Neergaard I forbindelse med forestillingen tilbyder vi workshops og undervisningsmateriale. Nedsat pris ved køb af flere forestillinger.

K O M PA G

NI

For de lidt større

NORDEN RUNDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FACEBOOK.COM/KALASTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 8200/100

KOMPAGNI KALAS 141


Pænt Goddag

Et møde med en fremmed To toldere ved præcis hvor alting skal være, indtil der ankommer et skrummel af et skab, som slet ikke passer ind. Indeni gemmer der sig en fremmed, som faktisk ikke må komme ud. Den fremmede taler ikke deres sprog, og bunken af morsomme, tragiske og skæbnesvangre misforståelser vokser indtil det hele går op i en spids og der må findes en løsning. En evigt gyldig fortælling om et højaktuelt emne fortalt med humor, ganske få ord og et kropssprog som alle kan forstå. Instruktør: Erik Droob Medvirkende: Gitte Kielberg, Marie Louise Maegaard, Helle Pørksen

Pressen skrev: “En helt igennem velspillet og vellykket forestilling. Humoren finder nemt vej i Pænt Goddag og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, så lykkes det for Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik” – Signe Ingemann, Folkeskolen.

For de lidt større

PÆNT GODDAG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

142 TEATRET KIMBRI

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6800/120

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


Når bladene falder

Om døden og glæden over livet Bedstefar har ryddet op og smidt ud, for der hvor hans næste rejse går hen, kan han ikke tage noget med sig. Det eneste han har tilbage er en gammel radio, som ikke kan spille længere og en lille dukke, som har fulgt ham hele livet. Heldigvis får han besøg. Hans barnebarn får radioen til at spille og pludselig danser dukken helt af sig selv. Det er en god dag! Det er en god dag at dø. Så det gør han. Men det er sandelig ikke slut af den grund, for han har stadig en hel del, som han gerne vil fortælle sine kære. En autentisk beretning om at miste en man har kær. Fortalt af mor og datter, der begge var til stede den dag bedstefar døde. Instruktør: Folmer Kristensen Medvirkende: Gitte Kielberg, Miriam Ariana Kielberg

”tankevækkende og rørende” KULTURKONGEN ”Blid, blød, nænsom” ÅRHUS STIFTSTIDENDE

”Til dig, der nyder ro, og gerne vil sidde tilbagelænet med et saligt smil” UNGT TEATERBLOD

”Med nænsom hånd ind bag dødens tabu” ARBEJDEREN

Bestil også undevisningsmateriale om det at miste

For de lidt større og de største

NÅR BLADENE FALDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6400/100

TEATRET KIMBRI 143


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

144 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


Kitt Johnson X-act præsenterer:

DET M AG I S K E LYD C I R K U S

af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson

BØRNEOG FAMILIEFORESTILLING

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger egentlig med hinanden at gøre? Intet er som det ser ud til at være i ny-cirkus forestillingen Det Magiske Lydcirkus. Her åbner sig en verden af ordløse historier, hvor musik og slapstick performance sætter gang i kroppen og fantasien. Foto: Per Morten Abrahamsen. Design: Imperiet.dk

Rigtige magikere behøver ikke så mange ting. Samuel Gustavsson har bare anbragt en bunke aviser på et ægte tæppe – og en skraldespand ved siden af. Så går det løs med forvandlingskunsten … Den kaffetørstige musiker Sture Ericson er ellers også lykkelig, hvis bare han har sin samling af sære trutteinstrumenter med sig. En bassaxofon og en klarinet, der i hænderne på Ericson pludselig forvandler sig til hypermoderne designerkasser for den lyd, der vælter ud af højttalerne.” Anne Middelboe, Børneteateravisen. Af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson Kunstnerisk konsulent Kitt Johnson Turnéperiode året rundt efter aftale Tekniske krav ganske få – se mere på vores hjemmeside Kontakt Kitt Johnson X-act, Pasteursvej 14, 2. 1799 København V +45 2991 8713 tour@kittjohnson.dk www.kittjohnson.dk Det Magiske Lydcirkus er produceret af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Dansk Artist Forbund. For de lidt større

DET MAGISKE LYDCIRKUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KITTJOHNSON.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/70

KITT JOHNSON X-ACT 145


For de små

PEDDERSEN OG FINDUS RÆVEJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/40 Pris/tilskuere:. . 10000/80

146 KNUDSEN & NØRBY

WWW.KNUDSENOGNØRBY.DK


For de største

HELT UDENFOR Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KOMMENDETEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

DET KOMMENDE TEATER 147


ga de te at er

En m ob il ga de te at er fo re st il li ng fo r he le fa m il ie n m ed de to st re et p er fo rm er e P au l G or do n og K ri st ia n D in es en . En fa nd en i vo ld sk , p ol it is k hu m or is ti sk og ga de te at er fo re st il li ng de r ko m m er tæ t p å fo lk fo r at pr ik ke li d t ti l de n da ns ke fo re st il li ng om ly kk e.

og

,

er støttet af

Projektstøtteudvalg for Scenekunst Tak til Helsingør Teater For de største

For de allermindste

HAPPINESS Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

PELZZ Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7000/100

148 TEATRET KRISKAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/60

WWW.KRISKAT.DK


DADA! MOMO O! Drrr rrrr ! Hva d er DADA? Hvo r er DADA? DADA er alt og inge nting. En per le der dril ler, dan seb en, et van det væs en, bør nen es fing re. Et fant asit æpp e fuld af ove rras kels er dan ner ram men om en abs trak t, fjol let opd age lses rejs e.

En morsom og rørende fortælling om dirigenten Jack, hvis liv tager os til de store begivenheder, de små vanskeligheder og de afgørende øjeblikke. Jack fylder 90 år og vi er alle inviteret med til fest. Kom Kom! Teatret KrisKat kan tilbyde workshop i forbindelse med forestillingen.

Alle småbørnsforestillinger er

For de allermindste

For de største

DADA

MEMORIES

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3800/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6500/100

TEATRET KRISKAT 149


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

150 TEATERCENTRUM


NUTIDSTEATER MED H UMOR OG POESI FOR BØRN TEATRET LAMPE ◆ KONG GEORGSVEJ 22 ◆ DK-2000 FREDERIKSBERG MOBIL: 2726 1947 ◆ MAIL@TEATRET-LAMPE.DK ◆ WWW.TEATRET-LAMPE.DK

Forestillinger i 2017/18 2 - 5 år

DEN GRIMME ÆLLING

– musikalsk dukkemagi for de allermindste I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå.Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik. Anne Nøjgård er dukkefører. ”... en af de bedste teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste.” Randi K. Pedersen, LFSnyt SPILLES OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING! Støttet af Statens Kunstfond 2 - 6 år MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

– en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Scenografi og dukker: Marianne Jørgensen ”... en forestilling fuld af lune og god musik.” Børn og Unge Støttet af Statens Kunstfond 3 - 8 år

ØNSK!

– frit efter ”Den standhaftige Tinsoldat” Hvad kan der ske, når man ønsker? En humoristisk og poetisk kærlighedshistorie for de mindste, spillet med H.C. Andersens arbejdsredskaber; blyant, saks og papir og ledsaget af stemningsfuld musik. Kamilla Wargo Brekling har instrueret. ´Ønsk´gik lige ind hos aldersgruppen netop i kraft af sin enkelthed, der gjorde at man selv digtede med.” Henrik Lyding, Jyllandsposten For de allermindste

For de allermindste

For de små

DEN GRIMME ÆLLING

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

ØNSK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 12500/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

WWW.TEATRET-LAMPE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

TEATRET LAMPE 151


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 152 TEATERAVISEN


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de lidt større og de største

ELLEN - VELKOMMEN TIL HELVEDE

BJØRNEKONGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 10400/150

WWW.LEVENDEFORTAELLINGER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 10400/150

LEVENDE FORTÆLLINGER 153


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

154 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


MIN MORMORS GEBIS 14. sept. – 19. nov. 2017 4 – 10 år “Min mormors gebis” er en musikforestilling for store og små. På Det Lille Teater transformeres Jakob Martin Strids vildtvoksende digte til spillevende musikdramatik, hvor klaprende gebisser møder knasende makroner og sørgmodige godnat-katte-sange.

PANAMA ER ALLETIDERS 8. feb. – 29. april 2018 2 – 5 år “Panama er alletiders” efter bogen af den tyske tegner og forfatter Janosch er den enkle historie om to venner, der drager ud på eventyr og vender klogere hjem efter nye oplevelser. ”Panama er alletiders” er en filosofisk fortælling for de mindste publikummer om hvordan venskab kan gøre os modigere.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

© 2018, Janosh film & medien AG, Berlin

For de små og de lidt større

For de allermindste og de små

MIN MORMORS GEBIS AF MATION JAKOB STRID OG DET LILLE TEATER

PANAMA ER ALLETIDERS AF JANOSCH

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 14. sep. 2017 - 19. nov. 2017 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Periode:. . . . . . . . . . . . . . . . 8. feb. 2018 - 29. apr. 2018 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

WWW.DETLILLETEATER.DK

DET LILLE TEATER 155


Det lille Turnéteater er kendt for sine medrivende og handlingsmættede forestillinger.

INGEN VERDENS TING

Læs også om teatrets digitale udviklingsrum på stagenplay.dk

Det er som om, alle dagene har en hemmelighed i ærmet. Som om de mørke vinterdage er fyldt med magi. Og det er som om der er nogen derinde i mørket… – “Hvem er du?”

ODYSSEUS

– “Jeg er Ingenting” – “Ingenting? Vil du ikke sige, hvem du er?” – “Jo, jeg er Ingenting… men jeg ville gerne

Én skuespiller og én kontrabassist fortolker

være Nogen”

Homers klassiske beretning om Odysseus’ handlingsmættede færd for fuld udblæsning.

En intim og lyrisk forestilling.

En forestilling, der skærer helt ind til benet på den storslåede fortælling.

I denne forestilling udforsker vi den virkelige

Odysseus skyller i land på en strand i Ithaka,

og virtuelle verden og arbejder i en inter-

badet i mørke og med vindens tuden i ørerne.

aktiv form, hvor man som publikum selv er

Vor helt hænger i laser, udmattet og forpint

med til at skabe oplevelsen.

af den lange og udmarvende rejse hjem fra krigen mod Troja. En rejse fuld af farer og

Skuespiller: Lisa M. Bentzen

fristelser. Men trængslerne ophører ikke ved hans tilbagevenden, for i den mellemliggende periode er hans borg blevet besat, hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og hans søn, Telemachos, truet på livet. Skuespiller: Peter Holst

For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

INGEN VERDENS TING

ODYSSEUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/55

156 DET LILLE TURNÉTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 14000/150

WWW.DETLILLETURNETEATER.DK


GREV GRIS

JULEEVANGELIET

En sjov historie om Prins Knud og den lille gris,

Juleevangeliet handler om den dag for 2016 år

og om hvordan hoffolkene forsøger at tilpasse

siden, hvor verden holdt vejret:

Gris til livet ved hoffet. Peter Holst er på scenen med en ghettoblaster og fire stofbleer.

Inspireret af Selma Lagerlöfs bog ”Kristiuslegender”, fortæller vi her historien om den

Forestillingen handler bl.a. om at gå i skole, om

dag, hvor de blinde kunne se, de døve kunne

at kunne læse, og om at vokse op og ikke mindst

høre, og hvor de håbløse fik håb, og de tviv-

om at være venner. Forestillingen har også et

lende tro.

dybere eksistentielt lag, der handler om at vedkende sig sig selv, og leve med sine ”sider”. Skuespiller: Peter Holst

”Der var engang en mand der gik ud for at lede efter ild. Hjælp mig, min kone skal snart føde, og jeg har brug for ild til at varme hende og den lille. Men folk sov, og sov de ikke, havde de ikke lyst til at hjælpe en fremmed” Skuespiller: Peter Holst

KONTAKT Det lille Turnéteater Gambakkevej 12 4684 Holmegaard Telefon: + 45 59 44 00 66 mail@detlilleturneteater.dk www.detlilleturneteater.dk

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

JULEEVANGELIET

GREV GRIS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 235 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 15 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

DET LILLE TURNÉTEATER 157


fa r mor fa rMOR FA R morATR ET EGE NPRODU KT ION FRA LIM FJORDSTE

jeg elsker ham - sådan Min morfar er verdens bedste morfar og ældre. Men morfar har tænker de fleste børn om deres bedstefor liv, man ikke kender så jo også haft et liv før han blev morfar - et meget til. ller tre børnebørn I forestillingen ”morfarMORFARmorfar” fortæ er ham, der fortæller om deres meget forskellige morfædre. Der rne, fordi man ikke røverhistorier og gemmer pengesedler i bøge almindelige morfar, der kan stole på banken. Der er elskelige, helt at blive gammel. Og bare gør lidt underlige ting, fordi han er ved er, at man kan dø af så er der ham, der har så store hemmelighed dem - og det er altså rigtigt! En farlig komedie for de 8-12 årige med både skab.

eventyr og livsklog-

Skolegade 14, 7900 Nykøbing M., For de lidt større

MORFARMORFARMORFAR Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80

158 LIMFJORDSTEATRET

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


GR iSK

– EN OPL EVELSE AF GR ÅDIGH ED

Fotos: Lars Horn, Baghuset

grådig? Jeg vil gerne ”Jeg vil have mere tid end andre! Er jeg så under ingen omstænsmage min bedste vens slik, men jeg vil grådighed godt eller digheder dele ud af mine skumbananer!” Er skidt? Sort eller hvidt? i en sanselig, sjov og Limfjordsteatret byder børnene indenfor grådighed er. Børn finurlig installation til en oplevelse af hvad hvornår bliver men har som alle andre grundlæggende behov smerte og opikt, behov til grådighed? Og hvorfor er der tit konfl SK” undersø”GRi I løsning forbundet med en grådig handling? re også på sene er ges grådighedens væsen. Forestillingen drag turné i Spanien og England.

tre har således ”Et af Danmarks bedste børnetea ling, der går stil fore en e skab igen formået at og voksne.” lige i hjertet på både børn Folkeskolen.dk

- TE AT ER FOR AL LE... limfjordsteatret.dk . www.limfjordsteatret.dk

Tlf. 9771 0515 . Træffetid: kl. 09-16 . post@

For de små og de lidt større

GRISK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6200/50

LIMFJORDSTEATRET 159


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

160 TEATERCENTRUM


LiminalDK Scenekanten ✩ ✩ ✩ ✩ ✩ Teater1

✩ ✩ ✩ ✩ ✩

VI TALER IKKE OM PENGE Et forestillings-foredrag om værdier Turneperiode: november 2017/januar 2018 Medvirkende Pernille Koch & Kasper Daugaard • Iscenesættelse Adelaide Bentzon Musik Kristian Hverring/Krishve • Video Helle Lyshøj Støttet af: Statens kunstfond, Bikubenfonden, Beckettfonden, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Aarhus Kommune

SE MERE PÅ WWW.LIMINALDK.DK

MAR S MAND Rum bang bang! og børnefilosofi

Turneperiode: oktober 2017/februar 2018 Medvirkende Daniel Norback & Ellen Kilsgaard • Iscenesat af Adelaide Bentzon & Rebecca Arthy Støttet af: Statens kunstfond

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de små

VI TALER IKKE OM PENGE

MARSMAND

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-19 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

WWW.LIMINAL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

TEATER LIMINAL 161


Anne Sofie Hammers populære børnebøger om ”Villads fra Valby” er nogle af tidens mest populære og mest læste bøger i børnehaverne og i indskolingen. Her er teaterversionen af ”Villads fra Valby”. Forestillingen har nu spillet for over 40.000 børn og drager i efteråret 2017 på Danmarksturne igen.

MEDVIRKENDE: Allan Helge Jensen, Jeff Schjerlund, Katja Holm, Marianne Gonnow Bøgelund m.fl. ISCENESÆTTELSE: Louise Schouw DRAMATISERING: Gunvor Reynberg MUSIK: Lars Fjeldmose SCENOGRAF: Kirsten Victoria Lind KOREOGRAF: Toniah ALDER: 5-99 år VARIGHED: 75 min. SCENEKRAV: 10 x 8 m. - 4 m. i højden Forestillingen er refusionsgodkendt. Villads fra Valby spiller desuden stationært i Musikhuset Aarhus og Ishøj Kultur Cafe i oktober 2017,. Billeterne kommer til salg til maj på teaterbilletter.dk - grupper kan allerede bestilles hos Louise Schouw på telefon 28882838 eller på email: ls@louiseschouw.dk. Billetpris: 40 kr. pr barn v/min 6 børn.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de lidt større

VILLADS FRA VALBY Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 72 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 100/18000 Pris/tilskuere:.200/23000 Pris/tilskuere:.300/28000

162 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Illustreret af Dina Gellert

“Villads fra Valby” er historien om den helt almindelige dreng Villads, som har en helt almindelig familie: en mor, en far og en støresøster. Han bor i et pænt gult hus i en by der hedder Valby. Villads vil i bund og grund gerne være en sød dreng. Altså ikke sådan artig - for det lyder for kunstigt. Bare rar, så at alle folk kan lide ham. Han kan ikke finde på at lave ballade. Derimod er han rigtig god til at få gode idéer. Og så glemmer han ind imellem at tænke over, om de voksne mon nu også synes, at ideerne er så gode. Og det kan godt give en del ballade engang imellem – faktisk ret tit!


Louise Schouw Teater præsenterer

VITELLO Af Kim Fupz Aakeson

VITELLO

Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Foreløbig har Kim Fupz Aakeson igennem Gyldendal udgivet 18 bøger om Vitello. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten

sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse - eller sammen med møgungen William - eller også bare sammen med sig selv. Som oftest falder hans logiske udfald uheldigt ud til stor morskab for publikum. Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Anne Suppli, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi: Kirsten Victoria Lind Koreografi: Katrine Engberg Varighed: 70 min uden pause Alder: 5-99 år Forestillingen er refusionsgodkendt.

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Illustration: Niels Bo Bojesen niels@bobojesen.com

Du kender ham helt sikkert: Drengen Vitello. Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Vitello og Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de lidt større

VITELLO Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/100 Pris/tilskuere:.23000/200 Pris/tilskuere:.28000/300

LOUISE SCHOUW TEATER 163


“NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD” 2-6 år Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjsværkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenødsfortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

“NISSEDRYS” 2-6 år Julemanden har lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle historier – især om nisser og trolde. Nissepigen Kanelia er en rigtig drillepind og elsker at synge den hemmelige nissesang. Læs mere om hver enkelt forestilling på www.LouiseSchouw.dk. Alle juleforestillingerne er refusionsgodkendte.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de allermindste og de små

For de allermindste

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

NISSEDRYS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

164 LOUISE SCHOUW TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

WWW.LOUISESCHOUW.DK


“JULEMANDENS GAVE” 2-6 år: Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

“DEN STORE NISSEPRØVE” 4-9 år De to nisser Nis og NisseSisse skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Hanegal får de en grøn nissehue istedet for den flotte røde. Og det er enhver nisses skræk at ende sine dage som grøn havenisse... En sjov juleforestilling for børn i indskolingen og deres forældre og bedsteforældre.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

For de små

JULEMANDENS GAVE

DEN STORE NISSEPRØVE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 42 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8200/100 Pris/tilskuere:. 10200/160 Pris/tilskuere:. 12200/220

LOUISE SCHOUW TEATER 165


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 166 TEATERCENTRUM


Teaterværkstedet Madam Bach er et Internationalt teater med iinger Kina.og Vikunstprojekter. har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og I juli 2016 rundede vi forestilling nr. 100 base i VitaPark, Odder. Vi er inviteret til 42 lande med forestillBikubenfonden. Teaterværkstedet Madam Bach er et Internationalt teater med i Kina. Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og Teaterværkstedet Madam Bach er et Internationalt teater inger og kunstprojekter. I juli 2016 rundede vi forestilling nr.med 100 Teaterværkstedet Madam Bach er ettilInternationalt teater med base i VitaPark, Odder. Vi er inviteret 42 lande med forestillBikubenfonden. Odder. Vi er inviteret til 42 lande med ibase Kina.i VitaPark, Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og forestillbase i VitaPark, Odder. Vi er 2016 inviteret til 42 vilande med forestillinger inger og og kunstprojekter. kunstprojekter. II juli juli 2016 rundede rundede vi forestilling forestilling nr. nr. 100 100 Bikubenfonden. inger og kunstprojekter. I juli 2016 rundede vi forestilling nr. 100 ii Kina. Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og Kina. Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og iBikubenfonden. Kina. Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden. Bikubenfonden.

HJEM ----------------------------------------------------HJEM En børneteaterforestilling om at høre hjemme ----------------------------------------------------HJEM i verden og i sig selv. En børneteaterforestilling om at høre hjemme ----------------------------------------------------i verden og i sig selv. HJEM børneteaterforestilling om ati betydningen høre hjemmeafEn visuel og sanselig rundrejse HJEM -----------------------------------------------------

i verden og end i sig et selv. ----------------------------------------------------’hjem’ som andet og mere tag over hovedet. En visuel og sanselig rundrejse i betydningen af ----------------------------------------------------En En børneteaterforestilling børneteaterforestilling om om at at høre høre hjemme hjemme -’hjem’ som andet og mere end et hovedet. En børneteaterforestilling om attag høreover hjemme i verden og i sig selv. En visuel og sanselig i betydningen af i verdenrundrejse og i sig selv. i verden og i sig selv. ’hjem’ som andet og mere end et tag over hovedet. En En visuel visuel og og sanselig sanselig rundrejse rundrejse ii betydningen betydningen af af En visuel og sanselig rundrejse i tag betydningen af ’hjem’ som andet og mere end et ’hjem’ som andet og mere end et tag over over hovedet. hovedet. Medvirkende: ’hjem’ som andet og mere end et tag over hovedet. Pernille Bach og Christian Schrøder Medvirkende: Ide, koncept, manuskript: Pernille Bach og Christian Schrøder Medvirkende: Madam Bach Ide, koncept, manuskript: PernilleAldersgruppe: Bach og Christian 2 - 6Schrøder år Madam Bach Medvirkende: Ide, Varighed: koncept, manuskript: Medvirkende: 30 min. Aldersgruppe: 2 - 6Schrøder år Medvirkende: Pernille Bach og Madam Bach PernillePris: Bach og Christian Christian Schrøder 11.000,+ moms Varighed: 30 min. Pernille Bach og Christian Schrøder Ide, koncept, Aldersgruppe: 2 - 6 år Ide, koncept, manuskript: manuskript: Pris: 11.000,+ moms Ide, koncept, manuskript: Madam Bach Varighed: min. Madam 30 Bach Madam Bach Aldersgruppe: -- 66 år Pris: 11.000,- +22 moms Aldersgruppe: år Aldersgruppe: 2min. - 6 år Varighed: 30 Varighed: 30 min. Varighed: 30+min. Pris: Pris: 11.000,11.000,- + moms moms Pris: 11.000,- + moms

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

VERDENSBILLEDER VERDENSBILLEDER er en teaterforestilling for de mindste der ----------------------------------------------------VERDENSBILLEDER fører publikum på en rejse fra storbyens puls med er en teaterforestilling for de mindste der ----------------------------------------------------metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide fører publikum på en rejse fra storbyens puls med VERDENSBILLEDER er saltørkener, en teaterforestilling der får altfortilde at mindste tørre ind.der metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide VERDENSBILLEDER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

fører publikum på en rejse fra storbyens puls med ----------------------------------------------------Fra frøer der kvækker og gekkoer der gnækker saltørkener, der får altfortilde at mindste tørre ind.der ----------------------------------------------------er teaterforestilling metroer, fårslæder, skinnerne synge, til kridhvide er en ender teaterforestilling foratde mindste dermed til nordlys og der til trækkes af hunde Fraerfrøer der kvækker og gekkoer der gnækker en teaterforestilling for de mindste der fører på en fra puls saltørkener, får at tørre ind. fører publikum publikum på der en rejse rejse fratilstorbyens storbyens puls med med snefnug på alt tungen… til nordlys og slæder, der til trækkes af hunde med fører publikum på en rejse fraatstorbyens puls med metroer, der får skinnerne synge, til kridhvide Fra frøer ogtilgekkoer dertilgnækker metroer, derder fårkvækker skinnerne at synge, kridhvide på alt tungen… metroer, der fårsnefnug skinnerne til at synge, tilind. kridhvide saltørkener, der får til at tørre til nordlys og slæder, der trækkes af hunde med saltørkener, der får alt til at tørre ind. saltørkener, der får alt til at tørre gnækker ind. Fra kvækker og gekkoer på Fra frøer frøer der der snefnug kvækker ogtungen… gekkoer der der gnækker Medvirkende: Franordlys frøer der kvækker ogtrækkes gekkoerafderhunde gnækker til og slæder, der til nordlys og slæder, trækkesSchrøder af hunde med med Pernille Bach ogder Christian Medvirkende: til nordlys ogsnefnug slæder, der trækkes af hunde med på tungen… snefnug på manuskript: tungen… Ide, koncept, Pernillesnefnug Bach ogpåChristian Schrøder tungen… Medvirkende: Madam Bach Ide, koncept, manuskript: PernilleAldersgruppe: Bach og Christian 2 - 6Schrøder år Madam Bach Medvirkende: Ide, Varighed: koncept, manuskript: Medvirkende: 30 min. Aldersgruppe: 2 - 6Schrøder år Medvirkende: Pernille Bach og Madam Bach PernillePris: Bach og Christian Christian Schrøder 11.000,+ moms Varighed: 30 min.Schrøder Pernille Bach og Christian Ide, koncept, manuskript: Aldersgruppe: 2 - 6 år Ide, koncept, manuskript: Pris: 11.000,+ moms Ide, koncept, manuskript: Madam Bach Varighed: min. Madam 30 Bach Madam Bach Aldersgruppe: -- 66 år Pris: 11.000,- +22 moms Aldersgruppe: år Aldersgruppe: 2min. - 6 år Varighed: 30 Varighed: 30 min. Varighed: 30+min. Pris: Pris: 11.000,11.000,- + moms moms Pris: 11.000,- + moms

For de allermindste

For de allermindste

VERDENSBILLEDER www.madambach.com

HJEM

www.madambach.com Alder: . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Opsætning i min:. . . . . 180 Mørklægning: . . . . . . . . Nej www.madambach.com Nedtagning i min:. . . . 120 Pris:. . . . . . . . . Se annonce Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 www.madambach.com

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

www.madambach.com

www.madambach.com WWW.MADAMBACH.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH 167


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

168 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


LYDMÅLEREN 18. juli – 20. august 2017

NÅR BYEN SOVER 3. juni – 16. juli 2017 Om dagen står huse på snorlige rækker, døre har numre og gader har navne. Rundt om hjørner ligger parker og pladser. Tog under jorden, busser på gaden. I byen har alting sin orden. Men om natten bytter husene numre, gader løber om kap, mens døre banker på. Bag alle hjørner venter forunderlige drømme. Vi springer på toget, til solen står op.

Der var engang en mand der hed Erik Satie. Han var en ret særlig mand, der levede i sin egen helt særlige verden fuld af lyde og toner, som han satte sammen, så de blev til musik. Han kaldte sig ikke komponist, selvom det var det han var. Han kaldte sig lydmåler. Vi byder indenfor i lydmålerens verden, der er fyldt med vidunderlig musik og en parade af fantasifulde billeder.

En poetisk forestilling for store og små, om alt det der sker med byen, når vi lukker øjnene.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste og de små

For de allermindste og de små

NÅR BYEN SOVER PÅ MARIONET TEATRET I KONGENS HAVE

LYDMÅLEREN PÅ MARIONET TEATRET I KONGENS HAVE

Periode: 3. jun. 2017 - 16. jul. 2017

Periode: 18. jul. 2017 - 20. aug. 2017

Pris: Se annonce

Pris: Se annonce

WWW.MARIONETTEATRET.DK

MARIONET TEATRET I KGS. HAVE 169


For de små og de lidt større

VILD Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9400/80

170 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


For de små

PAPIRMÅNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 530 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/70

MERIDIANO TEATRET 171


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

172 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de små og de lidt større

VOLAPYK Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-104 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MILTONSAND.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8100/100 Pris/tilskuere:. . 9200/120 Pris/tilskuere:. 10700/140

MILTON - SAND & SØN 173


For de største

For de lidt større og de største

SOM MAN SER DET

HER OG NU

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

174 MIMETEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/100 Pris/tilskuere:. . 6000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/100 Pris/tilskuere:. . 6000/120

WWW.MIMETEATRET.DK


For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MITO OG DITO

JULEBALLADEN

BALJASTO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/120 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120

WWW.MIMETEATRET.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7500/120

MIMETEATRET 175


Romeo & Juliet WWW.MISHMASHTHEATRE.COM - TEL: +45 50 59 82 89 MISHMASH.THEATRECOMPANY@GMAIL.COM

MishMash

har lavet en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo og Julie. En forestilling fyldt med både komedie og tragedie. Et stykke hvor alting fra corporal mime, tragisk kor, akrobatik osv. fortæller historien. Med kun deres kroppe som værktøj skaber skuespillerne stemning, rum, forskellige karakterer og ting i forestillingen. De bruger ikke nogle rekvisitter, nogen scenografi eller specielle kostumer. Det har de ikke brug for!

Turneperiode: Jan 2017 - Juni 2018 Forfatter: William Shakespeare Instruktør: Ensemble

“De har kun sig selv. Et sort bagtæppe, javel - men ingen rekvisitter, ingen kunstig belysning, ingen scenografi. Alt hvad de behøver, er evnen til at agere samlet, at lave skulpturer og opløse dem, at variere mellem langsomt og hurtigt, højt og lavt, stærkt og svagt, varmt og koldt. De er slet og ret skuespillere med en stor fysisk udtryksevne.”

Medvirkende: Päivi Raninen Jens Molander Erkan Uyanıksoy Elif Temuçin Bruno Rigobello

Janken Varden - Teateravisen.dk

For de største

ROMEO & JULIET Alder:. . . . . . . . . . . . 12-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . . 5 Nedtagning i min:. . . . . . 5 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

176 MISHMASH

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10800/100

WWW.MISHMASHTHEATRE.COM


Præsenteres i samarbejde med Teater Nordkraft

OTTO

- Et musikalsk, grusomt og gakket eventyr om grådighed!

Støttet af scenekunstudvalget

Teater Morgana

Medvirkende Margit Szlavik, Kaj Pedersen Bastian Popp Instruktør Alex Byrne

Emborgvej 96 8660 Skanderborg

teatermorgana.dk For de lidt større

OTTO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 680 Dybde i cm:. . . . . . . . . 730 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERMORGANA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

TEATER MORGANA 177


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

178 TEATERCENTRUM


“ Et fantastisk lille teaterstykke i børnehøjde” Børn i Byen

“ Teater My mestrer med betagende charme at tr yllebinde de små. En helt igennem vedkommende og charmerende forestilling, der rammer præcist og poetisk. For talt med sjælden skøn genkendelighed og varme - det er ren børnemagi” Teater1

In s tr u k t i o n & s c e n o g r a f i ma n u s m e d v i r ke n d e d u k ke r o g o b j e k te r

G iaco m o R av i cc h i o M e t te R o s l e f f & G iaco m o R av i cc h i o M e t te R o s e f f & Si g ur d D i s s i n g Si g ur d D i s s i n g

For de allermindste

JEG KAN HUSKE ALTING Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERMY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/45

TEATER MY 179


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

180 TEATERCENTRUM


ALDRIGLANDET

FORFATTER: J.M. BARRIE. INSTRUKTØR: OLE SØRENSEN. DRAMATIKER: BRIAN WIND-HANSEN. SCENOGRAFI: PERNILLE JUST. MEDVIRKENDE: KLAUS ANDERSEN, CONNIE TRONBJERG, THOMAS JACOB CLAUSEN, SARA LINE MØLLER OLSEN, PETE LIVINGSTONE

Alle børn bliver voksne. Undtagen ét. Det er aften hos The Darlings i Kensington Garden og Wendy og hendes brødre er på vej i seng. Men så banker det på ruden; Peter Pan er på jagt efter sin skygge. Rejsen til Aldriglandet skal til at begynde og Peter Pan inviterer Wendy med: ”Tag min hånd og tænk på det aller-aller-bedste du ved...” Aldriglandet er en fantasi i fem akter, om børn, der alle nægter at blive voksne og i stedet stædigt holder fast i fantasien og de fantastiske universer, den skaber. Aldersgruppe: Fra 8 år. Varighed: ca. 75 min u. pause.

MALALA - EN PIGE MED EN BOG

INSTRUKTION: NIKOLAJ MINEKA, OLE SØRENSEN. DRAMATIKER: NICK WOOD. DRAMATURG: BRIAN WIND-HANSEN. MEDVIRKENDE: CONNIE TRONBJERG, HARTVIG HANSEN

Bloggeren og børneaktivisten Malala Yousafzai kæmpede for pakistanske kvinder og pigers rettigheder til at få en uddannelse, en kamp der førte til både et attentatforsøg og en Nobelfrismodtagelse. MALALA er en monolog om en kvindelig forfatters kamp for at forstå pigen Malala og begivenhederne omkring attentatforsøget; for hvad ved vi egentlig om Islam og religion i det hele taget? Hvilke fordomme har vi? Og hvordan kunne en lille pige pludselig udgøre en trussel mod et stort og stærkt fundamentalistisk netværk? Aldersgruppe: fra 14 år. Varighed: ca. 45 min. u. pause.

TEATRET MØLLEN // WWW.TEATRETMOELLEN.DK // +45 74526679 For de lidt større og de største

For de største

ALDRIGLANDET

MALALA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 160 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/120

WWW.TEATRETMOELLEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60

TEATRET MØLLEN 181


EN SOLOFORESTILLINg OM AT VæRE ENSOM I EN DIgITAL TID

I »+1« møder vi en ung pige, som kæmper med en altopslugende ensomhed. Efter at have fået en invitation til klassens afgangsfest beslutter hun sig for at finde vej ind i det fællesskab, hun oplever at stå udenfor. Hvor svært kan det være? Deltager. Deltager ikke. Deltager måske.

rammer lige ned i sin unge målgruppe Politiken »+1« er skabt i co-produktion med Teater Nordkraft

For de største

+1 Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

182 MÆRKVÆRK

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100

WWW.MÆRKVÆRK.DK


Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 12 liter ren alkohol om året! Vi er en nation af øldrikkere og rødvinsnydere, der stædigt drikker trods forskningsresultater, oplysningskampagner og gode råd. »4,1 PROMILLE« er en teaterforestilling skabt på baggrund af fakta, som udfordrer foredragets form og leger med virkelighed og fiktion. Statistikkerne kender vi, men med to skuespillere på scenen udspiller der sig historier om virkelige mennesker i kød og blod.

ET TEATERFOREDRAg OM AT DRIKKE SIg I HEgNET

4,1 PROMILLE

helt tæt på de 13-åriges dilemmaer – og deres forældres Information

set af mere end 30.000 unge

www.mærkværk.dk KONTAKT

+45 27546235

bOOKINg@MAERKVAERK.DK

For de største

4,1 PROMILLE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100

MÆRKVÆRK 183


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. På Frederiksberg i 2016 deltog f.eks. 130 teatre med 198 forestillinger, der blev opført i alt 680 gange.

184 TEATERCENTRUM


”Et stenkast herfra” Efter den australske verdens succes ”The Stones”

To teenagedrenge keder sig, de ved ikke hvad de skal lave. De kaster sig ud i en kåd, og ganske vist langt fra uskyldig leg. De bryder ind i et parkeringshus for at stjæle bilemblemer. En alarm går i gang. De flygter og stopper først op, da de står på en motorvejsbro. De kigger på bilerne der kører forbi under dem. Som en leg og ”bare fordi”, begynder de at kaste sten efter bilerne under dem. En leg der ender med at en trafikant bliver dræbt, og som derfra fører drengene over i forhør og en rettergang frem til selve domsafsigelsen. Teateravisen nr. 127 november 2003: Humor, drive og dybde. ”Et stenkast herfra” har alle ingredienserne. Det er en gribende forestilling, som fortjener et stort publikum, fordi den på så mange måder gør en forskel. Der er udarbejdet skolemateriale til forestillingen. Forfatter/instruktør/senografi ide: Stefo Nantsou og Tom Lycos Scenograf konsulent: Poul Fly Plejdrup

Varighed: 50 min. Spilleareal: Br. 8m. dy. 6m. hø. 4 m. Opstillingstid: 120 min. Tekniske Krav: 380V(3x16A)

Mørkelægning: Kræves Pris: kr. 8.000,- eksklusiv. moms ved max. 100 Refusionsgodkendt: Ja Produceret med støtte fra:

Randers kommune Hobrovej 60 · 8900 Randers C · Tlf. 86417746 · info@teatret-neo.dk · www.teatret-neo.dk

For de største

ET STENKAST HERFRA Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRET-NEO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATRET NEO 185


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 186


For de lidt større og de største

VI SES, RAFIQ-E-MAN! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-14 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 6 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.NEXTDOORPROJECT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

NEXTDOOR PROJECT / INGRID TRANUM VELÁSQUEZ 187


ORDET PÅ BORDET - En historie om en mand, der ændrer verden!

LÆS OG SE MEGET MERE Kig på teaternordkraft.dk under turné og se meget mere om vores turnéforestillinger AR

KE

Støttet af Stat ens Kun

stfond

N

og Køb enhavn

s Scen ekunstu

dvalg

Teglgårds Plads 1 9000 Aalborg For de små

ORDET PÅ BORDET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

188 TEATER NORDKRAFT

TEATERNORDKRAFT.DK


Præsenteres i samarbejde med Teater Morgana

OTTO

- Et musikalsk, grusomt og gakket eventyr om grådighed!

Støttet af scenekunstudvalget

teaternordkraft.dk teater@teaternordkraft.dk For de lidt større

OTTO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 680 Dybde i cm:. . . . . . . . . 730 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

TEATER NORDKRAFT 189


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense post@nrt.dk

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

Den sultne larve Aldrigmæt Medvirkende: Betina Grove Produceret af : Nørregaards Teater og Teatret st. tv

Mandag morgens morgensol...UMM, MUMS MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble? Larven siger hej, tirsdag kigger den på mig, onsdag deler vi en blomme, torsdag sidder den i min lomme, fredag er den væk - er den gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag sker der magi - en larve slippes fri.

Kamelen kom til sidst Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på, skal man også gøre færdigt. På den syvende dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv. En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs skønne billedbog “Kamelen kom til sidst”.

Historiehuset

Medvirkende: Hans Nørregaard Produceret af : Nørregaards Teater

Hans Nørregaard har i 2017 40 års jubilæum som skuespiller, Historiehuset rummer forestillinger og historier fra de sidste 40 år som han gerne vil dele med publikum. Huset er et ”historielaboratorium” der tager 4 t. at bygge op, men så står det også i flere dage, hvor der kan komme liv i huset op til to gange. pr dag. Der opføres historierne: ”Drengen der vil have alt” og ”De to uhyrer”. Fra efteråret 2017 kan også opføres ”Dyrenes brevkasse” og ”Fyrtøjet”.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de allermindste

For de små

For de små

DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT

KAMELEN KOM TIL SIDST

HISTORIEHUSET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/40

190 NØRREGAARDS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

WWW.NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15000/120 Pris/tilskuere:. 20000/180


Nørregaards teater Elsker, elsker ikke

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

H.C. Andersens to eventyr ”Flipperne” og ”Kærestefolkene” er i denne forestilling elegant kædet sammen til en nærværende og rørende fortælling om det første kys, om gensynsglæde og de ting vi har gemt væk. En forestilling med objekter der levendegøres, i takt med at de to eventyr udspiller sig i mandens forberedelse til gensynet med den første kærlighed.

7 - med et slag

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Skrædderen sidder på sit værksted fyldt med opgaver og historier. Skrædderens marmelademad angribes af en hel flok fluer. Med et velplaceret klask lykkes det skrædderen at slå 7 fluer med et slag. Det er da noget af en præstation. Det skal hele byen… Nej, det skal hele verden have at vide. Og så drog han ud i verden. En forestilling om hvad selvtillid og optimisme kan føre til. Om at bryde den sociale arv ved hjælp af energi, drivkraft og en stor portion fantasi. Forestillingen er frit efter brødrene Grimms eventyr Den tapre skrædder.

Kongen og vandkanden

Medvirkende: Bo Larsen og Nanna Schaumburg-Müller Produceret af : Nørregaards Teater og AbstraXteater

I et rum af ubeslutsomhed møder vi Ane og Carl. De lever i en verden, hvor kongen bestemmer alt. Hvad sker der, når kongen ikke vil beslutte mere og hellere vil passe sin have? Hvad sker der, når heksen blander sig i kongens gøremål og forstyrrer havens orden? Hvad siger ministeren, og hvem beslutter nu for Ane og Carl? Et moderne eventyr om at finde sin egen konge, kærligheden og håbet.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de små

For de små

For de små og de lidt større

ELSKER, ELSKER IKKE

7 - MED ET SLAG

KONGEN OG VANDKANDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

NØRREGAARDS TEATER 191


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NÆRVÆRENDE TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE !

SÆSON 2017-18

ÅRETS FORESTILLINGER

I Teater O er vi klar til endnu en sæson med godt teater og masser af turné. På vores kontor i Gruppe 38s fine teater i Mejlgade i Aarhus, skriver og planlægger vi vores repertoire som spænder over børne-, ungdoms- og voksenforestillinger. Det bliver til både egen- og co-produktioner med andre dygtige teaterfolk. I over 10 år har vi leveret ny dansk dramatik til vores skønne og forventningsfulde publikum og i år er ingen undtagelse. Vi gør igen vores bedste for at indfri forventningerne, så vi kan røre, underholde og sætte tanker i gang hos de mennesker der kommer i kontakt med vores historier.

JÆGERNE

Udover årets turnéforestillinger producerer vi i denne sæson også en helt ny ungdomsforestilling. HVIS DET VAR HER! er en co-produktion med nogle af vores faste samarbejdspartnere, Nørregaards Teater i Odense og Black Box Theatre i Holstebro. HVIS DET VAR HER! bliver instrueret af Gitta Malling og vi glæder os meget til samarbejdet. Forestillingen spiller i marts-april 2018 i Holstebro, Odense og Århus. Hold øje med forestillingens udvikling og spilleplan på vores hjemmeside og via Facebook.

Når svigt og social arv skiller os ad.

Vores voksenforestilling JÆGERNE, der også kan ses af unge ned til 16 år, er i denne sæson blevet optaget i Turnénetværket. Det betyder at vi skal på landevejen i september-oktober 2017. Vi besøger en række byer, teatre og teaterforeninger rundt om i hele landet. Læs om denne vanvittige, groteske og morsomme forestilling på vores hjemmeside og se samtidigt hvor og hvornår den spiller i nærheden.

Teaterforeningsturné, Se turnéplan på vores hjemmeside

HALBAL!

Reumertnomineret 2015

EMIGRANTEN

En historie om at turde følge sit hjerte.

KAMMERATER

HVIS DET VAR HER

Ny ungdomsforestilling Spiller i Holstebro, Odense og Aarhus – marts/april 2018

OM TEATER O Producerende og turnerende teater med vægt på ny dansk dramatik. Teater O har hjemme i Aarhus og er driftsstøttet af Statens Kunststyrelse – Projektstøtteudvalget for Scenekunst og har flere gange modtaget projektstøtte fra Aarhus Kommune, Wilhelm Hansen Fonden og Bikuben Fonden.

Årets øvrige turnéforestillinger er vores seneste ungdomsfoestilling KAMMERATER, samt de to meget roste forestillinger HALBAL! og EMIGRANTEN.

Salg af forestillinger varetages af vores administrator Dorte Wittrock. Ring 20170510 eller mail til post@teatero.dk. En turneforestilling koster 8.500,- . To forestillinger samme dag, samme sted koster 14.000,- plus moms. Priserne gælder dog ikke for forestillingen JÆGERNE.

Vi ønsker alle en god teatersæson.

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 20170510

RESERVERET TIL INFOBOKS 192 TEATER O

WWW.TEATERO.DK

TEATER O


HALBAL!

Reumertnomineret 2015

Tredje del af Teater Os sportstrilogi. Efterfølgeren til Europamesteren og Knockout! Omdrejningspunktet i Halbal! er præstationsfremmende stoffer, som vi kender dem fra sportsgrene som cykling, svømning og andre sportsgrene. Men også euforiserende stoffer spiller en stor rolle i denne fortælling om cykelsport, moral, løgn, stoffer og kærlighed til familien. En gribende og nærværende fortælling, krydret med historien om Lance Armstrongs storhed og fald. Fortalt i et formsprog der ligesom trilogiens første og anden del, gør forestillingen barsk, rørende og vedkommende.

EMIGRANTEN En kold vinterdag i 1888 falder Alfred gennem isen i en Skånsk sø. Hans ven, en lille dreng sætter sit eget liv på spil og redder ham fra den visse død. I taknemmelighed over livet, følger Alfred nu sin drøm og sejler til Amerika for at blive nybygger. Han fascineres af indianerne, men møder også nybyggernes fatale angst for de indfødte. Emigranten er en historie om næstekærlighed, savn og nye muligheder. En fortælling om uretfærdighed, pligt og indianernes liv i nybyggernes Amerika, et nyt og åbent samfund der frygter det de ikke kender. En historie om at vælge side og gøre det rigtige.

KAMMERATER Bo kiggede på Frederik, der stod der i sit fimsede gymnasiekluns…Hold kæft hvor var han blevet højrøvet. Hvad fanden var der nu galt i at drikke fadøl i møgbeskidte Kansasbukser? En historie om at svigte sin bedste ven, fordi omverdenen presser sig på og man pludselig forstår at man kommer fra hver sin ende af samfundet, og har helt forskellige muligheder. Det handler om kampen for respekt og selvrespekt, og om de begrænsninger omgivelserne måske lægger ned over os i vores valg omkring; hvem og hvad vi vil være!?

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 20170510

For de største

HALBAL! Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O

For de lidt større og de største

For de største

EMIGRANTEN

KAMMERATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 325 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . 12-112 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

RESERVERET TIL INFOBOKS

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O 193


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 194 TEATERCENTRUM


KOM IGEN, KYLLING! EN FORESTILLING OM AT VÆRE LILLE OG AF OG TIL FØLE SIG HELT ALENE I VERDEN

Sixten kan mange ting. Han kan spille på hovedet, bygge et tårn af jordbær, gøre sig skeløjet og skrive alt muligt med remoulade. Men det synes hans far og hans storebror ikke er noget særligt. De synes kun at ting som biler og computere er vigtige. ”Kom igen, kylling” handler om at være og føle sig som den lille. Om at blive trynet, aldrig få ret og ind imellem føle sig helt alene i verden. Men også om at vende nederlag til sejr. Den svenske dramatiker Thomas Tidholm skrev i midten af 90’rne denne eviggyldige, varme og humoristiske historie. Medvirkende: Henrik Ipsen Instruktion: Mei Oulund Scenografi: Jonathan Carl Jensen

ODSHERRED TEATER ALGADE 36, 4500 NYKØBING SJ. TLF. 59 93 03 01 OT@ODSHERREDTEATER.DK WWW.ODSHERREDTEATER.DK FACEBOOK.COM/ODSHERRED.TEATER

For de lidt større

KOM IGEN, KYLLING! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ODSHERREDTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

ODSHERRED TEATER 195


OLSENS TEATER HANE FÅR FØL

2 - 5 år

En musikalsk forestilling om kreativitet. Om billedhuggeren og hendes søn, som opmuntres af hinandens ideer, mens de giver liv til en stor træklods med egen vilje.

GUBBEN OG ÆSLET

2 - 5 år

En morsom fortælling om den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker og musik i en række legende billeder, som kun dukketeater kan skabe.

BYTTE BYTTE KØBMAND 3 - 6 eller 6 - 9 år Frit efter H. C. Andersens: Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers, og glad musik på kryds og tværs. For de allermindste

For de små

For de små

HANE FÅR FØL / GUBBEN OG ÆSLET

BYTTE BYTTE KØBMAND

RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

196 OLSENS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5100/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5100/60

WWW.OLSENSTEATER.DK


DEN LYKKELIGE BONDE

3 - 6 eller 6 - 9 år

Frit efter et rumænsk folkeeventyr. I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en bonde, Stan Bolovan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke sket, var dette aldrig blevet fortalt.

TRIP TRAP TRÆSKO 1½ - 4 år eller 2 - 5 år

Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste om kyllingen der med nye træsko og med en lidt for stor spand drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus der hører og lugter og ser, og lærer det første om det højeste og det længste og det tungeste...

SIKKEN SÆK!

1½ - 4 år eller 2 - 5 år

En hyldest til skovbrynet og dets myldrende liv med egern og pindsvin. En gulerod, en fuglemor med unge Og manden med sin hest.

FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål, finder vi en løsning. Der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling – samme dag! Forestillingerne RUB OG STUB, LIDT AF HVERT og KLIPPETIKLOP! spilles stadig.

Yderligere info: 53 60 70 21

olsensteater@gmail.com

www.olsensteater.dk

For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

TRIP TRAP TRÆSKO

SIKKEN SÆK!

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP!

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

OLSENS TEATER 197


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 198 TEATERCENTRUM


Coproduktion Teatret Værk og Det Olske Orkester RÆVEN GÅR DERUDE

en grum og respektløs dukketeaterkomedie baseret på virkelige middelalderlige hændelser

”Ræven går derude” er en familieforestilling, der handler om Ræven, der altid narrer de andre dyr og udstiller deres hykleriske adfærd. ”Ræven” sættes i scene som fysisk kitchet og respektløst teater med både dukker og skuespillere. Ræven er snu, ond, fuld af seksuel lyst og rå sult. Han spiller de svage ud mod hinanden, han tækkes magten for selv at få del i den og ejer ikke empati over for dem, han slår halvt og helt ihjel. Kun over for sin egen familie skifter han fuldstændig karakter og bliver sårbar og fuld af kærlig omsorg. Det er en absurd komedie med en charmerende og dejlig ukorrekt hovedperson, jo vist – men også en figur med en dobbelt natur, der leder tankerne hen på jungleloven i skolegården eller i mafiaens inderste væsen. Vi tager dig med helt ind i skoven!

UDEBANE

en forestilling om Danmarks sorte fortid Af det Reumert-vindende kompagni

DET OLSKE ORKESTER I vores historie om den unge præst Jens og hans familie, der er emigreret til St. Croix, lever snobberi og foragt for fattigdom blandt de danske kolonister og slavehandlere i bedste velgående side om side med en dyb dragning mod den fremmede, eksotiske kultur. Kun Jens synes i store vanskeligheder med at pakke det ulige forhold mellem nye og indfødte indbyggere ind i en fernis af retfærdighed. Vi møder et grådigt, magtarrogant og samtidig videbegærligt, længsels-

fuldt og forført dansk sind, der indtager alt det fremmede. ”Udebane” er stærk historiefortælling i en fysisk, visuel ramme. En dramatisk og farverig historie fyldt med tro, tvivl, profit, myter og mord, hvor ingen går ram forbi. . .

Kontakt/info: www.detolskeorkester.dk . olskeorkester@gmail.com . tlf. 25 37 30 83 For de største

For de lidt større og de største

UDEBANE

RÆVEN GÅR DERUDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12000/90

DET OLSKE ORKESTER 199


Hvalens sang Hvalens sang foregår inde i bugen på en mægtig hval. Rejsen ind i hvalens bug er en rejse ind i en forunderlig historie om hvaler og hvalsang, venskab og sammenhold, mødet med Pinocchio... og plastikaffald.

En intim og spektakulær sanseoplevelse ud over det sædvanlige. • Turné: 29. sept.-8. okt. 2017 og 9.-18. feb. 2018 eller efter aftale • Refusionsgodkendt • Min. 2 forestillinger pr. sted • Mulighed for efterfølgende workshops

Teatret OM · Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing · Tlf: 9744 1989 · teatretom@teatretom.dk · www.teatretom.dk For de lidt større

HVALENS SANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

200 TEATRET OM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5500/30 Pris/tilskuere:. . 13000/90

WWW.TEATRETOM.DK


LYT

I klovneforestillingen LYT følger vi klovnen Spugnas rejse rundt i verden. Med undren møder han naturens små mirakler. En universel historie med et stærkt komisk og musikalsk udtryk. En lydscenografi skabt af instrumenter af genbrugsmaterialer fremhæver naturens og byens lyde, og giver tilskueren mulighed for at danne sine egne billeder.

Forestillingen er tredje del i Teatret OMs trilogi om mennesket og naturen. • Turné: 9.-22. okt. 2017 og 9.-18. feb. 2018 eller efter aftale • Refusionsgodkendt • Mulighed for efterfølgende workshops

For de største

LYT Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

TEATRET OM 201


En Reumertvindende teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne besegles, en frostklar vinterdag, da de fanges på usikker is og deres liv bindes sammen. For evigt. 4 EVER er en universel historie om venskab på godt og ondt. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg og loyalitet, hvor alle vil genkende sig selv og kammeraterne i de fire hovedpersoner, Deep, Mini, Ice og Shine.

TURNÉPERIODE: Sep - nov 2017 MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen

OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet, om det mangfoldige Danmarks udfordringer.

MEDVIRKENDE: Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen.

KONTAKT: info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15)

Inspirationsmateriale til debat, kreative udfordringer, konkurrencer og bonusmateriale på www.blok2.dk

OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B 8000 Aarhus C www.opgang2.dk/4EVER

For de største

4 EVER Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . 11/150

202 OPGANG2 TURNÉTEATER

WWW.OPGANG2.DK


En musikalsk teaterfortælling om fremmedangst og tilhørsforhold. Sara er en dansk pige på 16 år. Hun bor sammen med sine forældre på en villavej og bruger sin tid på skole, veninder og kor. En helt almindelig onsdag vågner Sara op og kan kun tale arabisk. Hun tænker på dansk og forstår kun dansk – men ordene der kommer ud af hendes mund, de er arabiske. Det er ikke normalt! Det er uforklarligt. Hvad sker der? Alle dem hun elsker bliver bange for hende. For hvem er Sara? Er hun ved at blive radikaliseret? Er hun spion for CIA? Er hun blevet besat af en ond ånd? Konverteret? En wanna-be-araber? Eller vil hun bare have opmærksomhed? Sara er med ét fremmed i sit eget liv. Alt er ude af kontrol, og hun har ikke længere noget at miste. Habibi er et eventyr om identitet, forskelle og frygt. Om hvad der sker, når angst og mistro rykker ind i samfundet, ind I familien, ind i individet. Premiere på Aarhus Teater d. 14. marts 2017 Turnéperiode: Primo 2018 Manuskript og instruktion: Pia Marcussen Medvirkende: Bolette Engstrøm Bjerre, Chadi Abdul-Karim og Mads Horsbøl. Inspirationsmateriale til debat, kreative udfordringer, konkurrencer og bonusmateriale på www.blok2.dk OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne I hele landet, om det mangfoldige Danmarks udfordringer.

KONTAKT: info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15)

OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus C www.opgang2.dk/Habibi

For de største

HABIBI Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 13.5/150

OPGANG2 TURNÉTEATER 203


For de største

DRØMMENS FANER Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/200

204 TEATER ORD/BLINDT

WWW.LILLESCENE.DK


Teater Pandora præsenterer

RRRRR Børneteateravisen

teaterpandora.dk Tlf. 24431220 hejteaterpandora@gmail.com For de lidt større

SA TU SAI - ET EVENTYR OM BØRNEARBEJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERPANDORA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

TEATER PANDORA 205


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

206 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


JEKYLL ON ICE

Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er en is sælger, med sin helt egen måde at drive forretning på. Måske smelter isen og luften siver ud af ballonerne inden publikum kan nå at nyde dem, men til gengæld er de sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene! Med sig har Paolo Nani en selvbygget is vogn udstyret med kraftfulde

Thanks to Paolo Nani, the word ‘clown’ becomes a compliment.” Moss Avis, Norway

højttalere, røgmaskine og en fryser. Vognen indeholder også en luftpumpe, som kan skyde 2.000 liter luft per minut. I løbet af forestillingen, under en dramatisk eskalering, følger det ene mere absurde optrin efter det andet. Paolo Nanis legende måde at skabe magi og interagere med publikum på, er hjertet i denne fortælling.

indendørs : udendørs : på scenen : instruktion :

Hele sæsonen I sommerhalvåret Paolo Nani Frede Guldbrandsen, Valentino Dragano

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG GODKENDT TIL REFUSION OG BILLETKØBSORDNINGER

• tlf: +45 61605053 • e-mail: office@paolonani.com • www.paolonani.com For de største

JEKYLL ON ICE Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PAOLONANI.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/150 Pris/tilskuere:.20000/200

PAOLO NANI TEATER 207


䠀瘀漀爀 漀昀琀攀 欀愀渀 攀渀 戀愀最愀琀攀氀 椀欀欀攀 瘀漀欀猀攀 猀椀最 欀洀瀀攀 猀琀漀爀 瀀 最爀甀渀搀 愀昀 瘀漀爀攀猀 昀愀猀琀最爀漀攀搀攀 昀漀爀搀漀洀洀攀㼀 䔀渀 瘀愀爀洀Ⰰ 欀氀漀最 漀最 甀渀搀攀爀栀漀氀搀攀渀搀攀 昀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最 漀洀 渀漀最攀琀 猀 愀氀瘀漀爀氀椀最琀 漀最 搀愀最猀愀欀琀甀攀氀琀 猀漀洀 昀爀攀洀洀攀搀昀樀攀渀搀猀欀栀攀搀Ⰰ 椀渀搀戀椀氀搀猀欀攀 瘀漀欀猀渀攀 漀最 昀漀爀甀搀昀愀琀琀攀搀攀 洀攀渀椀渀最攀爀⸀ 吀漀 猀洀 搀爀攀渀最攀 琀爀漀搀猀攀爀 搀攀 瘀漀欀猀渀攀猀 琀戀攀氀椀最栀攀搀攀爀 漀最 搀爀愀最攀爀 甀搀 椀 瘀攀爀搀攀渀 昀漀爀 愀琀 昀椀渀搀攀 欀椀氀搀攀渀 琀椀氀 欀漀渀昀氀椀欀琀攀渀⸀ 䘀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 栀攀渀瘀攀渀搀攀爀 猀椀最 椀 樀攀渀栀樀搀攀 琀椀氀 戀爀渀 椀 㔀ⴀ㤀 爀猀 愀氀搀攀爀攀渀 漀最 栀攀氀攀 昀愀洀椀氀椀攀渀Ⰰ 椀 攀渀 渀漀渀瘀攀爀戀愀氀Ⰰ 洀甀猀椀欀愀氀猀欀 搀甀欀欀攀瘀攀爀搀攀渀 栀瘀漀爀 瘀攀樀攀渀 琀椀氀 栀樀攀爀琀攀琀 愀氀搀爀椀最 攀爀 氀愀渀最

䴀攀搀瘀椀爀欀攀渀搀攀㨀 䰀攀渀攀 䠀甀洀洀攀氀猀栀樀Ⰰ 䜀愀椀愀 刀漀猀戀攀爀最Ⰰ 䌀栀爀椀猀琀椀渀攀 䄀最最攀爀 䜀愀猀欀椀 䤀猀挀攀渀攀猀琀琀攀氀猀攀㨀 䨀愀挀焀甀攀猀 匀⸀ 䴀愀琀琀栀椀攀猀猀攀渀 ጠ 䴀甀猀椀欀㨀 䘀爀攀搀爀椀欀 䰀甀渀搀椀渀 匀挀攀渀漀最爀愀昀椀㨀 刀漀氀昀 匀⸀ 䠀愀渀猀攀渀 ጠ 䐀甀欀欀攀爀㨀 圀愀氀椀搀 䐀愀欀爀漀戀

䌀漀ⴀ瀀爀漀搀甀欀琀椀漀渀 洀攀搀 䬀栀愀礀愀氀 吀栀攀愀琀爀攀Ⰰ 䰀椀戀愀渀漀渀

For de små og de lidt større

MEN DE BEGYNDTE! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

208 PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM


渀⸀

吀漀 吀漀䈀䔀 䈀䔀甀搀猀瀀椀氀氀攀爀 甀搀猀瀀椀氀氀攀爀 吀漀猀椀最 猀椀最 䈀䔀椀椀攀琀 甀搀猀瀀椀氀氀攀爀 攀琀漀爀搀氀猀琀Ⰰ 漀爀搀氀猀琀Ⰰ 猀椀最洀甀猀椀欀愀氀猀欀 洀甀猀椀欀愀氀猀欀 椀 攀琀 漀爀搀氀猀琀Ⰰ 漀最 漀最洀甀猀椀欀愀氀猀欀 昀椀渀甀爀氀椀最琀 昀椀渀甀爀氀椀最琀漀戀樀攀欀琀琀攀愀琀攀爀甀渀椀瘀攀爀猀Ⰰ 漀戀樀攀欀琀琀攀愀琀攀爀甀渀椀瘀攀爀猀Ⰰ 漀最 昀椀渀甀爀氀椀最琀 漀戀樀攀欀琀琀攀愀琀攀爀甀渀椀瘀攀爀猀Ⰰ 栀瘀漀爀 栀瘀漀爀氀攀最 氀攀最漀最 漀最愀氀瘀漀爀 愀氀瘀漀爀 栀瘀漀爀最爀 最爀 氀攀最 栀渀搀 漀最 栀渀搀 愀氀瘀漀爀 椀椀栀渀搀⸀ 栀渀搀⸀ 最爀 栀渀搀

䔀渀 䔀渀猀欀甀攀猀瀀椀氀氀攀爀 猀欀甀攀猀瀀椀氀氀攀爀愀爀戀攀樀搀攀爀 䔀渀 愀爀戀攀樀搀攀爀 猀欀甀攀猀瀀椀氀氀攀爀 瘀攀搀 瘀攀搀猀椀琀 猀椀琀 愀爀戀攀樀搀攀爀 戀漀爀搀 戀漀爀搀漀最 漀最 瘀攀搀 昀椀最甀爀攀爀 昀椀最甀爀攀爀 猀椀琀 戀漀爀搀 愀昀 愀昀搀攀 搀攀 漀最洀攀猀琀 洀攀猀琀 昀椀最甀爀攀爀 甀瘀攀渀琀攀搀攀 甀瘀攀渀琀攀搀攀 愀昀 搀攀 洀攀猀琀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀爀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀爀 甀瘀攀渀琀攀搀攀 昀漀氀搀攀爀 昀漀氀搀攀爀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀爀 猀椀最 猀椀最甀搀 甀搀漀最 漀最 昀漀氀搀攀爀 昀爀 昀爀氀椀瘀⸀ 氀椀瘀⸀ 猀椀最 甀搀 漀最 昀爀 氀椀瘀⸀ 嘀椀 嘀椀昀氀最攀爀 昀氀最攀爀攀琀 攀琀氀椀瘀 氀椀瘀嘀椀 椀椀最氀搀攀 最氀搀攀 昀氀最攀爀漀最 漀最 攀琀 猀漀爀最Ⰰ 氀椀瘀 猀漀爀最Ⰰ 椀 最氀搀攀 椀椀洀攀搀ⴀ 洀攀搀ⴀ 漀最 漀最 漀最 猀漀爀最Ⰰ 洀漀搀最愀渀最Ⰰ 洀漀搀最愀渀最Ⰰ 椀 洀攀搀ⴀ 瀀爀最攀琀 漀最 瀀爀最攀琀 洀漀搀最愀渀最Ⰰ 愀昀 愀昀椀渀猀氀愀最 椀渀猀氀愀最 瀀爀最攀琀 漀最 漀最栀渀搀攀氀猀攀爀 栀渀搀攀氀猀攀爀 愀昀 椀渀猀氀愀最 昀爀愀 漀最 昀爀愀搀攀渀 栀渀搀攀氀猀攀爀 搀攀渀甀猀琀礀爀氀椀最攀 甀猀琀礀爀氀椀最攀 昀爀愀瘀椀爀欀攀氀椀最攀 瘀椀爀欀攀氀椀最攀 搀攀渀 甀猀琀礀爀氀椀最攀 瘀攀爀搀攀渀⸀ 瘀攀爀搀攀渀⸀ 瘀椀爀欀攀氀椀最攀 唀渀搀攀爀 唀渀搀攀爀搀攀渀 搀攀渀昀愀渀琀愀猀椀昀甀氀搀攀 昀愀渀琀愀猀椀昀甀氀搀攀 唀渀搀攀爀 搀攀渀 爀攀樀猀攀Ⰰ 爀攀樀猀攀Ⰰ 昀愀渀琀愀猀椀昀甀氀搀攀 琀愀最攀爀 琀愀最攀爀瘀椀瘀椀氀椀瘀琀愀最 爀攀樀猀攀Ⰰ 氀椀瘀琀愀最瀀 琀愀最攀爀 瀀搀攀 搀攀瘀椀 㐀㠀 㐀㠀氀椀瘀琀愀最 瘀攀搀琀愀最渀攀 瘀攀搀琀愀最渀攀 瀀 搀攀愀爀琀椀欀氀攀爀Ⰰ 愀爀琀椀欀氀攀爀Ⰰ 㐀㠀 瘀攀搀琀愀最渀攀 最爀 最爀搀攀洀 搀攀洀 愀爀琀椀欀氀攀爀Ⰰ 欀漀渀欀爀攀琀攀 欀漀渀欀爀攀琀攀 最爀 搀攀洀 漀最 漀最猀愀渀猀攀氀椀最攀Ⰰ 猀愀渀猀攀氀椀最攀Ⰰ 欀漀渀欀爀攀琀攀 漀最 猀愀渀猀攀氀椀最攀 猀 猀搀攀 搀攀漀瀀氀攀瘀攀猀 漀瀀氀攀瘀攀猀漀最 猀 漀最搀攀 昀漀爀猀琀猀 昀漀爀猀琀猀 漀瀀氀攀瘀攀猀 洀攀搀 洀攀搀漀最 栀樀攀爀琀攀琀 栀樀攀爀琀攀琀 昀漀爀猀琀猀 漀最 漀最洀攀搀 猀漀洀 猀漀洀栀樀攀爀琀攀琀 搀攀琀 搀攀琀攀渀欀攀氀琀攀 攀渀欀攀氀琀攀 漀最 猀漀洀 洀攀渀渀攀猀欀攀猀 洀攀渀渀攀猀欀攀猀 搀攀琀 攀渀欀攀氀琀攀 爀攀琀 爀攀琀洀攀渀渀攀猀欀攀猀 琀椀氀 琀椀氀椀渀搀椀瘀椀搀甀攀氀 椀渀搀椀瘀椀搀甀攀氀 爀攀琀瘀爀搀椀最栀攀搀⸀ 瘀爀搀椀最栀攀搀⸀ 琀椀氀 椀渀搀椀瘀椀搀甀攀氀 瘀爀搀椀最栀攀搀⸀ 䘀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 䘀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀猀瀀椀氀氀攀猀 猀瀀椀氀氀攀猀 䘀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 椀椀瘀攀爀猀椀漀渀攀爀 瘀攀爀猀椀漀渀攀爀 猀瀀椀氀氀攀猀 琀椀氀瀀愀猀猀攀琀 琀椀氀瀀愀猀猀攀琀 椀 瘀攀爀猀椀漀渀攀爀 搀攀渀 搀攀渀愀欀琀甀攀氀氀攀 愀欀琀甀攀氀氀攀 琀椀氀瀀愀猀猀攀琀愀氀氀攀爀猀最爀甀瀀瀀攀⸀ 愀氀氀攀爀猀最爀甀瀀瀀攀⸀ 搀攀渀 愀欀琀甀攀氀氀攀 愀氀氀攀爀猀最爀甀瀀瀀攀⸀ 䤀䤀昀漀爀戀椀渀搀攀氀猀攀 昀漀爀戀椀渀搀攀氀猀攀洀攀搀 洀攀搀 䤀 昀漀爀戀椀渀搀攀氀猀攀 昀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 昀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 洀攀搀琀椀氀戀礀搀攀猀 琀椀氀戀礀搀攀猀 昀漀爀攀猀琀椀氀氀椀渀最攀渀 搀攀爀 搀攀爀攀渀 攀渀琀椀氀戀礀搀攀猀 欀爀攀愀琀椀瘀 欀爀攀愀琀椀瘀搀攀爀 眀漀爀欀猀栀漀瀀 眀漀爀欀猀栀漀瀀 攀渀 欀爀攀愀琀椀瘀 漀洀 漀洀眀漀爀欀猀栀漀瀀 攀洀渀攀琀⸀ 攀洀渀攀琀⸀ 漀洀 攀洀渀攀琀⸀

欀椀

䄀昀 䄀昀 漀最 漀最 洀攀搀 洀攀搀䄀昀 䨀愀挀焀甀攀猀 䨀愀挀焀甀攀猀 漀最 洀攀搀 匀⸀ 匀⸀ 䨀愀挀焀甀攀猀 䴀愀琀琀栀椀攀猀猀攀渀 䴀愀琀琀栀椀攀猀猀攀渀 匀⸀ 䴀愀琀琀栀椀攀猀猀攀渀 䴀甀猀椀欀 䴀甀猀椀欀 愀昀 愀昀 伀氀攀 伀氀攀 䴀甀猀椀欀 䠀樀攀爀 䠀樀攀爀 愀昀 伀氀攀 䠀愀渀猀攀渀 䠀愀渀猀攀渀 䠀樀攀爀 䠀愀渀猀攀渀

For de lidt større

TO BE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION 209


FLYV

Teater Patraskets nyeste produktion er et poetisk dukketeaterdrama for de 5-10-årige. Arthur og Marta er to meget gamle dukkeførere, som har været sammen hele livet. Med en magisk pavillon som omdrejningspunkt spiller de historien om den stakkels forældreløse dreng Max, der går med længslen efter at flyve. Helt ensom i verden må Max gå grueligt meget igennem, ydmyget på børnehjemmet og udnyttet i cirkus. Lige til han møder girafkvinden Lily og den store kærlighed, der måske giver ham vinger… Forestillingen er skabt i samarbejde med instruktøren Giacomo Ravicchio og trækker på nostalgi og inspirationer fra melodrama, freakshow og gøglerromantik.

FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

En farce-lektion for de 7-11-årige om sikkerhed, tryghed - og de voksnes bekymringer. Med statistikken og udstyret i orden tager to toptrænede og velsmurte sikkerheds-konsulenter fat på emnet sikkerhed og hvordan man klarer sig igennem et helt almindeligt risikofyldt liv. Men intet er sikkert, og heller ikke foredraget forløber helt som de to forventer...

ANDRE FORESTILLINGER: Udover ovennævnte er forestillingerne SKÆVE HISTORIER og DET SOM INGEN VED stadig levende i teatrets repertoire ud fra efterspørgsel. TEATER PATRASKET BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2017/18.

TEATRET ER STØTTET AF STATENS KUNSTFOND, OG ALLE FORESTILLINGER ER REFUSIONSBERETTIGEDE. For de lidt større

For de lidt større

FLYV Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8900/80

210 TEATER PATRASKET

For de største

FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

SMASH

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

WWW.PATRASKET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100


SMASH

En forestilling om elitesport og konkurrence for de 10-14-årige, spillet i tæt kontakt med sit publikum Hvad sker der når ambitioner, konkurrence og jalousi blander sig i et venskab – og kan det virkelig være rigtigt, at man skal lære at tabe, før man kan vinde? ”En rigtig udmærket forestilling, fermt spillet tennismæssigt og velspillet skuespilmæssigt.” Janken Varden, Teateravisen

EINSTEIN FOR BEGYNDERE En introduktion til Einsteins liv og tanker for de 10-14-årige: En rejse gennem rum og tid, fra atomets kerne til det yderste i universet, fra barndommens nørd til geniets udfoldelse i det 20. århundredes mest omvæltende begivenheder Forestillingen er skabt i samarbejde med instruktøren Alex Byrne og stiller dybe spørgsmål til de unge om videnskab og hvad vi bruger den til. ”Begavet ungdomsteater af den slags man alt for sjældent ser. God underholdning mens det står på og bagefter masser at tænke over og tale om.” Henrik Lyding, Teateravisen

VEN I SKABET

En forestilling for de 7-11-årige, der sætter fokus på hvad venskab er: Hvad er venner? hvordan får man dem – og kan man miste dem? Og hvad betyder venskab overhovedet? I en collage af stærke erindringsscener fra deres egne venskaber, søger de to skuespillere sammen efter svar. Forestillingen munder ud i en spontan snak med børnene om, hvad det vil sige at være venner.

c/o Forsøgsstationen Sønder

Boulevard 81, 1720 København V tlf. 21206535 teater@patrasket.dk www.patrasket.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de lidt større

EINSTEIN FOR BEGYNDERE

VEN I SKABET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

TEATER PATRASKET 211


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 212 TEATERAVISEN


TEATER PLAY PRÆSENTERER:

ALLE DE GODE TING

-Den sjoveste forestilling du nogensinde kommer til at se....om depression

TEATERAVISEN, Janken Varden: En dejlig ting ved denne forestilling er, at den behandler alvorlige sager -tragiske, svære, peniblepå en måde der gør, at vi kan mødes med dem og konfronteres og alligevel se fremad. For der er så ufattelige mange ting at glædes over. Listen når op på en million, og vi som sidder der, fanget i denne forestillings karisma, ved at der er endnu flere..

Med:

KASPER LE FEVRE Iscenesættelse:

CHRISTINA SØRENSEN En ung dreng forsøger at gøre sin depressive mor glad igen, ved at lave en liste over Alle de Gode Ting, det er værd at leve for. Tyve år og tusindvis af bidrag senere har listen fået sit eget liv, og er samtidig blevet en rød tråd og et fast holdepunkt i den nu voksne mands liv, og har for altid ændret hans egen måde at betragte omverdenen på. Dette sjove, ægte og intime stykke teater begynder med den naives tilgang til at håndtere tragedien, men forvandler sig langsomt til en livslang påmindelse om, at der kan findes glæde selv i det tilsyneladende ligegyldige; en kung fu is, duften af blyanter, eller en lugt– og lydfri prut for eksempel..

Den 4. væg KOP Kultur Teatergængeren

TEATERPLAY.DK

For de største

ALLE DE GODE TING

(info-boks)

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERPLAY.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9000/110 Pris/tilskuere:. 13000/210

TEATER PLAY 213


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

214 TEATERCENTRUM


teater portamento Skyggen

Ny forestilling. Skyggen er teaterfortælling baseret på H.C. Andersens kunsteventyr af samme navn.En lærd mand tager på rejse til de varme lande og hans lader sig drage af det sanselige, eksotiske og mystiske, men han tør ikke rigtig tage skridtet og kaster sig ud i eventyret, men sender sin Skygge på opdagelse.Senere rejser den lærde mand rejser hjem til kolde nord og begynder at skrive bøger om det sande, gode og skønne - en dag banker det på døren, udenfor står hans tideligere Skygge! En fortælling om dannelse og spillet om magten i en mand forestilling om sig selv. For de største

SKYGGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 12 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERP.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4800/100

TEATER PORTAMENTO 215


Ny forestilling for 1½ til 4 år Medvirkende Nanni Lorenzen

VÆK?

Instruktør Kurt Bremerstent Musik Jacob Venndt Scenografkonsulent Sus Haugland

En heldig kartoffel

Hvor er den? Væk! Det er en lille katastrofe, når tingene forsvinder. En vidunderlig ældre dame kan ikke altid kan finde sine ting. Indimellem glemmer hun endda, hvilken dag det er. En poetisk, kærlig og humoristisk forestilling om ting og tanker, der bliver VÆK. Og om den store lykke det er, når det glemte dukker op igen.

En herlig historie med musik og humor - i et grønt univers med lyde og dufte...

Scenografi Instruktør/ Niels Secher Medvirkende Manuskript Musik Nanni Lorensen Lisbeth Knopper Pojken Flensborg

UNDER MIT TRÆ kan stadig bestilles. Kontakt Randers EgnsTeater for nærmere info om mulige tidspunkter.

For de allermindste

For de allermindste

EN HELDIG KARTOFFEL

VÆK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4675/30 Pris/tilskuere:. . . 6175/60

216 RANDERS EGNSTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4675/30

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


En lille ny

En forestilling om den store gave det kan være, når ens verdensbillede forandrer sig.

Instruktør Manuskript Kurt Bremerstent Medvirkende Kurt Bremerstent Nanni Lorenzen Musik Nanni Lorenzen Jacob Venndt

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn. Hør om hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen.

EN STEMNINGSFULD OG MUSIKALSK FORESTILLING En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de mindste.

Manuskript & instruktør Lisbeth Knopper

Medvirkende Nanni Lorenzen

Scenograf Niels Secher

www.randersegnsteater.dk

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien, om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn. En skøn juleforestilling for de små.

tlf. 87 10 19 00

For de allermindste

For de små

EN LILLE NY

JULETRÆETS HEMMELIGHED

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Scenografkonsulent Sus Haugland

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4675/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5750/40

RANDERS EGNSTEATER 217


EN FORESTILLING OM AT VÆRE Manuskript FREMMED Andreas Garfield Instruktør I ET NYT Kurt Bremerstent LAND

Medvirkende Lisbeth Knopper Morten Bo Koch Thomas Biehl

Scenograf Sus Haugland Musik Claus Carlsen Undervisningsmateriale

ELEFANTMANDEN Inspireret af den sande historie om Joseph Merrick, der også blev kaldt ‘Elefantmanden’.

Medvirkende Johanne Instruktør Manuskript Nørregård-Nielsen Andreas Garfield Kurt Bremerstent Morten Bo Koch Sune Kofoed

For de største

Scenograf Sus Haugland

Musik Jacob Venndt

Undervisningsmateriale

For de største

DRØMMEN OM AMERIKA

ELEFANTMANDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 8375/100 Pris/tilskuere:. 11975/150

218 RANDERS EGNSTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 8375/100 Pris/tilskuere:. 11975/150

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


Ny forestilling for 6-12 årige

PALLE ALENE I VERDEN Med virkende Lisbeth Knopper & Morten Bo Koch

Instruktør og scenograf Giacomo Ravicchio Dramatisering Bent Holm & Giacomo Ravicchio

Tænk, hvis man var helt alene i verden og kunne bestemme alting selv. Det ville være fantastisk! Eller ville det?

Komponist Jerome Baur

Vi følger drengen Palle, da han en dag vågner op og Lysdesign Mads Nielsen opdager, at han er det eneste menneske i verden. Med alle de muligheder, det giver. Men der mangler alligevel noget – for det er sjovest at vippe, når man er to. Undervisningsmateriale PALLE ALENE I VERDEN er en dukketeaterforestilling baseret på Jens Sigsgaards børnebogsklassiker fra 1942. Den bliver her genfortalt i et billedrigt og forunderligt sceneunivers. www.randersegnsteater.dk

tlf. 87 10 19 00 For de lidt større

PALLE ALENE I VERDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 8375/100

RANDERS EGNSTEATER NAVN 219


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 220


DOMINO EFFEKTEN (6-9 år) Forestillingen Domino effekten er en humoristisk undersøgelse af, hvordan mennesket påvirkes af dets omverden og omvendt. Nycirkus artisten Samuel Gustavsson, mimekunstneren André Kaliff og livemusiker Sture Ericson leger poetisk med idéen om tilfældighedens magi, hvor mekanikkens logik og naturens lovmæssigheder inspirerer til at eksperimentere og gå på kreativ opdagelse i hverdagen. “Hvis du kan forestille dig børneprogrammet Store Nørd i stum udgave” UNGT TEATERBLOD “et snedigt arrangement.... smukt koreograferet” TEATERAVISEN

foto: Jacob Stage

THE MOON ILLUSION (10-100 år) I The Moon Illusion udfolder Rapid Eye et underfundigt univers af visuel, musikalsk magi og smittende legelyst. Jonglørerne Samuel Gustavsson og Petter Wadsten, to af Skandinaviens mest markante nycirkus artister, leger drilsk med idéen om optiske illusioner. De bliver understøttet af electronica-eneren Bjørn Svins forførende, forunderlige beats. Når Gustavsson og Wadsten med legende lethed udfører deres ekvilibristiske tricks opstår der en finurlig og humoristisk poesi – de er som født til at stå på den scene sammen. POLITIKEN ♥ ♥ ♥ ♥ BERLINSKE

foto: Andreas Bergmann Steen For de lidt større

For de største

DOMINO EFFEKTEN

THE MOON ILLUSION

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.RAPIDEYE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 660 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.18000/300 foto: Andreas Bergmann Steen

RAPID EYE CIRCUS 221


I nattens lys

Om nattens lys og magi Co-produktion med Red Bridge Arts og Andy Manley Solsorten synger og byder natten velkommen. Snart sover alle. Alle, pånær én, der ikke kan sove. Én, der er nysgerrig efter at vide, hvem der passer på natten. Og sådan indledes en eventyrlig rejse gennem den mørke og smukke nat, indtil solsorten igen hilser en ny dag velkommen med sin sang. Produceret i samarbejde med Imaginate, støttet af den skotske regerings Edinburgh Festivals Expo Fund.

Kasse-Madsen

Ordløst dukketeater om ensomhed og venskab En dag dukker en kasse pludselig op i Madsens velordnede univers og hans rolige hverdag er for altid forstyrret. Han forsøger at slippe af med kassen – men uden held. Snart er de flere, snart har de ben og snart kaster de rundt med ham, som var han en bold. Men kasserne vil ham det i virkeligheden godt og til sidst kan han slet ikke undvære sine nye venner. ”Mesterlig kassetænkning” ”Teater, når det er allermest intenst, magisk, morsomt og handler om de store ting i livet” – Børneteateravisen Aarhus Stiftstidende Politiken

For de små

For de små og de lidt større

I NATTENS LYS

KASSE-MADSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8200/50

222 TEATER REFLEKSION

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80

WWW.REFLEKSION.DK


Vejen hjem

Rumrejseteater om at finde venner, hvor man mindst venter det Co-produktion med Branar Téatar Da drengen opdager et propelfly på sit værelse, gør han hvad enhver anden ung eventyrer ville gøre: Han flyver ud i det ydre rum. Men langt derude får han motorproblemer, og han må nødlande på månen. Heldigvis viser det sig, at han ikke er alene ... En forunderlig rejse skabt med dukker og musik, og med masser af plads til fantasifuld medleven. Irish Times Aarhus Stiftstidende

Paradis

En livsbekræftende historie om en bedemand Co-produktion med De Røde Heste Her er, hvad man ved om bedemanden: Han gør, hvad bedemænd gør. Han ordner de døde, putter dem i deres kister og lægger låget på. Her er, hvad man IKKE ved om bedemanden: Han kan tale med de døde! Og de døde taler meget gerne om alt muligt og alt det, de ikke nåede. Det dér med Paradis er bare noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige, der er død alt for tidligt. Men måske passer det ... måske findes Paradis? Aarhus Stiftstidende Teateravisen Turné kontakt De Røde Heste på: mail@deroedeheste.dk For de små

For de lidt større og de største

VEJEN HJEM Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PARADIS Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9200/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

TEATER REFLEKSION 223


Luk op...

En føl-og-rør-forestilling for de allermindste Her kan alt lade sig gøre – lige for øjnene af én: En dukke åbner selv sin blå kuffert og snart forvandler kufferten sig til et te-selskab for to. Tre bamser bor i den mindste kuffert og kan ikke sove, men ved publikums hjælp falder selv den største bamse i søvn. I den store røde kuffert bor cirkusskoene, der både kan hoppe i trampolin og gå på line – men i fritiden pjasker de med vand. En indtagende og sanselig oplevelse. Teateravisen Bemærk plads til 12 børn – og deres voksne Turné kontakt Sif Jessen Hymøller på mail: sifjessenhymoeller@gmail.com

Farvel hr. Muffin

En dukketeaterklassiker Co-produktion med De Røde Heste Med varme, humor og respekt fortælles historien om de sidste dage i et højt elsket marsvins liv. Hr. Muffin har det ikke længere godt og skal dø. Der er trist, og alle, der bliver ladt tilbage, sørger. Men hr. Muffin har levet et godt liv, og måske er døden ikke noget at være bange for. Politiken Aarhus Stiftstidende

For de allermindste

For de lidt større

LUK OP ... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

FARVEL HR. MUFFIN Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 2240/12

224 TEATER REFLEKSION

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8200/70

WWW.REFLEKSION.DK


Kontakt Kontakt Teater Refleksion for at høre, hvornår de enkelte forestillinger er på turné. Teater Refleksion Tlf.: 86 24 05 72 refleksion@refleksion.dk www.refleksion.dk Bemærk at: Paradis bookes via De Røde Heste Luk op … bookes via Sif Jessen Hymøller Alle Teater Refleksions forestillinger er refusionsgodkendte. Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Aarhus Kommune. Teatret har egen scene i hjertet af Aarhus. Her vises både egne forestillinger og gæstespil. Se hele sæsonens program på www.refleksion.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER REFLEKSION 225


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 226 TEATERAVISEN


BARNEVOGNEN Du bliver præsenteret for dén barnevogn, du ønsker, at du selv havde tilbragt dine første spæde barneår i. Og for moren, der omsorgsfuldt tilbereder kamillethe til sin unge, som hun næsten ikke kan vente på skal vågne. Dukketeater og musik på 4 hjul for alle sanser. Kom og tab sutten af grin! SKUESPILLER: Ragnhild Kaasgaard DUKKEFØRER: Erik Olsen FORFATTER: Signe Birkbøll INSTRUKTØR: Kamilla Bach Mortensen SCENOGRAFI & PLAKAT: Dorte Holbek TURNÉPERIODE: 24. okt. - 5. nov. 2017 og 6. - 15. marts 2018 REFUSION: godkendt TEKNISKE KRAV: 380V (3x16A)

ÅBENT HUS Ragnhild mindes sin fødselsdag for længe siden, hvor tøjhunden Hunni blev væk et eller anden sted i det store dukkehus. Hun og kludedukken Hans leder sig gennem det ene rum efter det andet… Der er nok af musik og overraskelser. Sorg og savn bliver til glæde vendt før dagen er omme! SKUESPILLER: Ragnhild Kaasgaard DUKKEFØRER: Erik Olsen FORFATTER/INSTRUKTØR: Signe Birkbøll KONSULENT: Charlotte Munksø SCENOGRAFI: Tenka Gammelgaard PLAKAT: Thomas Winkler TURNÉPERIODE: 17. - 24. marts 2018 REFUSION: godkendt TEKNISKE KRAV: 380V (3x16A)

Forestillingerne er støttet af:

Tlf. 38 87 18 19, info@riddersalen.dk www.riddersalen.dk For de allermindste

For de allermindste

BARNEVOGNEN

ÅBENT HUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

WWW.RIDDERSALEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

RIDDERSALEN 227


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

228 TEATERCENTRUM


Det Ripensiske Teaterselskab Præsenterer den uopslidelige “To med det hele”

En forestilling for de 6 til 12 årige

En forestilling om to mænds mærkelige sameksistens, der rejser en række spørgsmål, man ikke skulle tro, der var plads til i en familieforestilling.

"Er Ejner gal, fordi han halter?, eller er Vagn, fordi han har levet på en tosseanstalt hele livet?” "Er Ejner hunde-kannibal fordi han sælger hotdogs og gemmer hunde i fryseren?” og “Hvor længe kan sådan "en" holde i en fryser?” Men - To med det hele skal forstås meget konkret -

To med det hele.

Dramaet udspiller sig i og omkring verdens mindste pølsevogn, og rummer - gys, spænding, tårer, latter - de to lystløgnere, får deres publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog.

Tekniske krav

Spilleareal: 5,0 m. Bred 6,0 m. Dyb. 2,5 m. Høj Adgang til 220 v. Opstilling: 60 min. Nedtagning: 30 min. To hjælpere til ind- og udbæring af scenografi.

Priser

Ved 100 tilskuere 11.000 kr. incl. moms Opføres også som udendørs forestilling. Ved 150 tilskuere 12.000 kr. incl. moms. Ved 250 tilskuere 16.000 kr. incl. moms.

Medvirkende

Kontakt os

Morten Danckert, René Foshammer og hunden Leika.

Idé og manus: Morten Danckert Instruktion: Søren Skjold

Det Ripensiske Teaterselskab V. Vedstedvej 137 6760 Ribe Kontor og Booking: Tlf.nr. 75 42 25 19 Mobil.23 39 79 04 E-mail: drt-ribe@live.dk

For de lidt større

TO MED DET HELE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DRT-RIBE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB 229


PRÆSENTERER

230 DE RØDE HESTE

WWW.DEROEDEHESTE.DK


JA JA N E M L I G - en nissehistorie af Thomas Winding -

Fo r t æ l e n h i s t o r i e . He l s t i k k e ! Åh jo? Å h n e j . J e g k an k u n e n , s o m e r s å k e d e l i g . J a m e n , d e t e r p r æ ci s d e n , vi g e r n e vi l h ø r e . Nå m e n … h ø r s å h e r …

D e r v a r e n gan g e n m a n d o g e n k o n e . M e d d e m var d er i n gen b al l ad e. Nej, ikke med de to. D e t o v ar al t i d al e n e , s e l v o m d e b o e d e i e n s t or b y, h vo r d er var m as s er a f f o l k . D e g i k f o r s i g s e l v o g k e n d t e i k k e e t m en n es k e. Men e n d ag f r ø s d e o m ø r e r n e , o g s å k ø b t e d e en t o p h u e h ver. Og s å k unn e m an p l u d s e l i g s e d e m - e l l e r r e t t e r e , m a n k u n n e s e d er es h u er … En h i s t o r i e o m e n m a n d o g e n k o n e , s o m b l i ve r t i l r i g t i ge n i s s er. A f C laus M andøe ef t er h i s to r i e r a f Th o m a s W i n d i n g M e d Loui D anc k ert og C l a u s M a n d ø e S c e nograf i og duk k er a f Ha n n e S ø r e n s e n S tø tt et af Sc enek unst u d v a l g e t E n c o-produk t i on med Te a te r R e fl e k s i o n

     „ T h o ma s W i n d i n g s h i s t o r i e o m to e n so m m e m en n es k er, d er f o r v a n d l e s t i l n i s s e r, e r b l e v e t b i l l e d m a g i s k d u k k efo r es ti l l i n g … en d ej l i g f o r e s t i l l i n g , m æ t t e t m e d b i l l e d e r o g te a t e r tr y l l e r i …“ Bø r n e t e at e r av i se n

     „ Tr y l l e b i n d e n d e j u l e m a g i …“ Bø r n i B y e n

     „ N i s s e p o e s i o g b o g s ta v d a n s …“ Å r hu s St i f t t i d e n d e

For de små

JA JA NEMLIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 290 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80

DE RØDE HESTE 231


I B EGY N DE LS E N VAR B EGYN DE LS E N

PA R A D I S Be de ma n d e n o r d n e r d e d ø d e . H a n ha r i k k e n o ge n h u n d e l l e r k a t . Det kan ikke rigtigt betale sig. Men de d ø d e t al e r g e r n e o m b l o mste r o g d am e r s n u m s e r o g sc hæf e r h u n d e o g a l t d e t , d e i k k e n å ede . O g de t d é r m e d Pa r a d i s e r b a r e n og et b e d e m a n d e n f i n d e r p å fo r a t tr ø s t e e n u n g p i g e . M e n m å s k e … m å sk e f i n d e s Pa r a d i s ? A f C l a u s Mandøe ef t er Ki m F u p z A a k e so n s b og. Inst ruk t i on: B j a r n e

Fø r s t va r o r d et … „ Ho v! “ E n s t j e r n eh i m m el o g en p l an et . Lys o g m ø r k e. J o r d o g van d . E n p a p k a s s e. O g n o g e t d er vo k s er. Og n o gen d e r g ø e r. Og n o gen d er s k æn d es . O g n o g e n d er h o l d er d et h el e f o r s i g t i g t i en h ån d … E n r u m r e js e t i l et s t ed i k k e s å l a n g t h er fr a. A f C l a u s M andøe og Kai B üchne r I n s tr u k ti o n : Kai Büchne r S c e n o g r a fi : Rolf S øb org H ans e n S tø tte t a f S ce ne kuns tudvalge t o g B i k u b e n fonde n

     „ … et fes tfy r v ær k er i a f s k a b e r g l æd e o g o p fi n d er fa n ta s i …“ B ø r n et eater av i s en

S a n d b o r g. Sc enograf i og d u k k e r : M a r i a n n A a g a a r d . St øt t et af Sc eneku n s tu d v a l g e t, B i k u b e n f onden, W i l hel m H a n s e n Fo n d e n o g A . P. Møl l er Fonden. En co -p r o d u k ti o n m e d Te a t er Ref l ek si on

 „ B e t a g e n d e be de m a n d s p o e s i … “ Å r hus Sti f t ti d e n d e „ … e t fo r u n d e r l i g t o g l i v s b e k r æ f te n d e m ød e me d d ø d e n … “ I nf o r mat i on

 „ … l a v m æ l t o g f as c i n e r e n d e f o r t æ l l i n g …“ Bø r n e te ate r av i s e n For de lidt større og de største

For de små

PARADIS

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

232 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6700/60

WWW.DEROEDEHESTE.DK


DEN SA N D FÆ R D I G E B E R ET N I N G OM DE 3 SMÅ GRISE Her k o m m e r o m s i d er d e n us mi n k e d e b e r e t n i n g o m , h vo r d a n de tr e s m å g r i s e ( d e s vi n ) fo r s ø g t e a t n a r r e d e n r a r e o g ve n l i g e u l v, og o m h v o r d an d e t o g r i s e s uhe l d i g e e n d e l i g t , o g d e n t r e d j e g r i s’ s n u o g u d s p e k u l e r e d e fa co n , l i g e s i d e n h a r s at u l v e n i e t m e g e t då r l i g t l y s …

Af Claus Mandøe Ins truktion: Kai Büchne r S ce nografi: S ille H e ltoft S tøtte t af S ce ne kuns tudvalge t

     „ Fem s tj er n et b a co n fo r b a r n es j æl e …“ Bør n et eat er av i s en 

Pol i t i k en

Ko n t a k t t e a t r e t a n g å e n de FA R V E L H R . M U F F I N G R E B ET I LU F T E N H E I N R I C H H U N D E KO KS B E D R I F TE R

W W W.D E ROE D EH EST E.D K N ør r e fa r i m a g s g a d e 3 3 I V t h / 1 3 6 4 K ø b en h av n K / +45 2 7 1 43 2 9 8 For de små og de lidt større

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 245 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6700/60

DE RØDE HESTE 233


For de lidt større

KLODS HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

234 SALTOMORTALE

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/150

WWW.SALTOMORTALE.DK


Fotos: Lene Riggelsen og Malle Madsen. Grafik: Llustra

to dansende performanCeforedraG om kroppen pÅ t væ r s a f t i d o G s t e d

Hoved & Hale

– fra amøbe til menneske Alder: 9-11 Selvom kroppen de sidste mange tusind år har set ud som den gør i dag, har vores tanker om, hvordan den BURDE se ud og opføre sig, ændret sig radikalt, flere gange.

k.r.o.p.

– at H av e elle r væ r e Alder: 14-19 Kroppens kulturhistorie og evolution udsat for pap, parykker og et væld af billeder på old school overhead. Gennem personlige og videnskabelige undersøgelser fabulerer K.R.O.P. over menneskets forvandling af kroppen fra fortidens indsnøring med korset til moderne fedtomflytning fra røv til læber. En humoristisk syntese af kunstnerisk oplevelse og læring, skræddersyet til skoler og gymnasier. Eleverne inddrages aktivt i forestillingen, som skaber rum til undren og refleksion. Undervisningsmateriale findes på hjemmesiden. Skabt af: Adelaide Bentzon og Christine Fentz i samarbejde med de medvirkende: Kasper Daugaard og Pernille Koch. Coproduceret med LiminalDK Succesfuld turné på Færøerne i 2015.

Dette udfoldes i en gakket og oplysende symfoni af ord, dans, parykker, korsetter, oppustelige kropsdele og overraskende billeder på overheadprojektor. Hoved & Hale undersøger kroppens funktioner og hvordan vores syn på den har forandret sig i forskellige tidsaldre og kulturer – undervejs inddrages børnene i legende aktiviteter. 170 SKOlefOReStillingeR – Og tuRneReR StAdig ”Noget af det bedste vi har haft ... en superoplevelse” Langoniskolen, Vojens Skabt af: Adelaide Bentzon, Christine Fentz og Kasper Daugaard Medvirkende: Kasper Daugaard og Merete Byrial Hoved & Hale tilbydes i to versioner: 45 min., og 80 min. inkl. pause, (Dans-for-Børn-version). Pris: Kr. 6.800 + moms. To forestillinger samme dag: Kr. 10.500 + moms

”Vildt godt – jeg er solgt.” Bernadotteskolen, Hellerup “Kropslekture med tankestof og sanselighed ...” H H H H Århus Stiftstidende Pris: Kr. 6.800 + moms. To forestillinger samme dag: Kr. 10.500 + moms Booking: Secret Hotel / admin@secrethotel.dk / 50556263

For de lidt større

For de største

HOVED & HALE

K.R.O.P

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

w w w. s e C r e t H o t e l . d k

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/50

WWW.SECRETHOTEL.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-19 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60

SECRET HOTEL 235


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

236 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


Æblestjerne

- en eventyrlig installation og forestilling, der udfolder sig i hemmelige rum på skolen, som en skattejagt efter kundskab. Af Seimi Nørregaard og Boaz Barkan

En forestillingen på skolen for 0.-3. klasse. Med hjælp fra børnene leder Hest efter et specielt mystisk æble, som Heks er i besiddelses af. En forestillingen om kundskab som en proces, en fysisk, sanselig og intellektuel rejse. Rammen er børnenes egne velkendte skole, men rutinerne vendes på hovedet. Parallelt med skolens hverdagsvirkelighed, foldes en anden poetisk virkelighed ud. Udvalgte rum forandres via scenografiske elementer, lyd, tekst, video og animerede installationer, og bliver til en have, en heksehule på loftet, en labyrint af sammensatte møbler og på biblioteket en lavloftet boghule. Æblestjerne er på én gang en forestilling for de yngste klasser og en installation, som hele skolen får glimt af. Det tager 3-4 dage at stille scenografien op og forvandle de udvalgte rum, der typisk vil ligge i kælder, på loft og skjulte kroge, hvor skolens normale aktiviteter ikke forstyrres. Der er ikke brug for hjælpere. Derefter bliver forestillingen og installationerne på skolen i en til to uger, hvor der spilles 6 gange dagligt for mindre grupper. Nedtagningstid 2 dage. Forestillingspris for installation og 5 spilledage: 50.000 kr ex. moms.

Medvirkende: Seimi Nørregaard og Boaz Barkan Booking: Ann-Jette Caron annjette123@hotmail.com Tlf. 228 328 12

AEBlEStjErNE.dk Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond og er refusionsberettiget.

For de lidt større

ÆBLESTJERNE ET RUMLIGT EVENTYR OM KUNDSKAB MED HEST, HEKS OG ÆBLER. Periode: .1. aug. 2017 - 30. jun. 2018 Pris: Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.AEBLESTJERNE.DK

SEIMI NØRREGAARD 237


Dukken er det mest fantastiske spejl på virkeligheden, den kan få selv en lad og ugidelige teenager til at miste jordforbindelsen og forsvinde dybt ind i et univers som vores. - Her dominerer avancerede tekniske dukker, forvandlingsscenografier og finurlige fingerfærdigheder, som tilsammen skaber et finpudset og eksplosionsfyldt univers fyldt af sort humor og filmisk dukketeater.

I år turnerer vi med tre forestillinger, som alle er refusionsberettiget.

Forestil dig, at et hus kunne fortælle, hvad der foregår inde bag dets lukkede døre og nedrullede gardiner...Dette er tilfældet i forestillingen The House, der fortælles af huset, i hvilket en række forbrydelser finder sted. Bid skriget i dig og hold fast i din sidemand, når The House drejer rundt og gysereffekterne flyver dig om ørerne…. “Man kan som publikum ikke andet end lade sig fortrylle og sidde måbende tilbage over dette helt specielle hus” Kultunaut “The House er begavet og underholdende teater, som er hamrende godt og professionelt lavet... “ Børneteateravisen For de lidt større og de største

THE HOUSE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

238 SOFIE KROG TEATER

WWW.SOFIEKROG.COM


Under aftens cirkusforestilling, erklærer historiens mikroskopiske Loppehelt, sin kærlighed til cirkusets bedårende elefant…Det får showet til at kollapse og intrigen til at rulle en hæsblæsende jagt igang… “Atmosfæren ulmer af fortids- cirkusmelodrama tilsat en dosis stammevildskab. Det er et skøn, originalt fortællemaskineri, når dukker, musik, lyd og film spiller sammen i en fabuleren over liv og død.” Politiken

Bag tunge gardiner på en knirkende caberetscene synger en underskøn Diva.Under taget bor hendes forelskede Kammertjener og dybt nede i kælderen arbejder en gemen Professor og hans håndlanger på et hemmeligt projekt... Men en fatal aften åbner teatret sig i nye dimensioner og galskaben tager over. “Sofie Krog Teater’s magiske, næsten surrealiske bud på teater for børn fra 13-14 og op. Det er ikke hverdagskost at se skoledrenge fra 8.-9. klasse grine og klappe spontant af et dukketeater” Politiken ”Befriende uskolet og skørt”

“It’s a lot of fun” The New Yorker

Politiken

For de lidt større og de største

CIRCUS FUNESTUS Alder:. . . . . . . . . . . . 10-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

DIVA Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

SOFIE KROG TEATER 239


h E d t g E h

v h e h d g v

EN INTERAKTIV UNGDOMSFORESTILLING

a N h ø e L e

d s k a l j e T y s E a r d u s r t /h u n d e t h a s L e t E m e r j e

e ø s s r o g

g N e a j R ?

DU BESTEMMER HVILKE VALG, ASTRID SKAL TRÆFFE

ter

ef g op år o 3 1 Fra

]

[

Astrid er 15 år og skal starte i 8. klasse på en ny skole. Men hvad nu, hvis hun ikke passer ind? Eller endnu værre – hvad hvis de andre opdager, hvorfor hun har flyttet skole? Hvor meget skal man gå på kompromis med sig selv, for at andre skal kunne lide én? Og hvordan ved man, hvilke valg man skal træffe? Kan man træffe et valg uden konsekvenser? IDÉ, KONCEPT OG MEDVIRKENDE

LYDDESIGN

Mathilde Eusebius

Sofie Voight Simonsen

TEKST OG INSTRUKTION

SCENOGRAFI OG AFVIKLING

Trine Godt Hansen

Ditte Marie Tygesen

KONTAKT mathilde@teatersomom.com

TLF 22504245

Læs mere på TEATERSOMOM.COM

For de største

ENTEN/ELLER Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

240 TEATER SOMOM

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11000/100

WWW.TEATERSOMOM.COM


Fly Trap skaber et magisk rum af aerial dans og akrobatik kombineret med videoanimationer, hvor to små heltinder tager på opdagelse i ukendte universer. To veninder holder pyjamas party og i deres leg bliver de gradvist fanget ind i et fantasi univers. De flyver, kravler, glider i rummet, bliver store eller små – som en nutidig Alice i Eventyrland. De to små heltinder bliver adskilt, farer vild og finder så hinanden igen. Fly Trap appellerer til børnenes fantasi og minder dem om, at vi alle har særlige evner til at forandre vores virkelighed og hvordan vi opfatter den - at næsten ingen væg vi møder på vores vej er ubrydelig! Kontakt: Susanne Danig tlf.: 20 72 28 29 mail: sparrowdance.info@gmail.com Tekniske krav: Krav om flyvepunkter, 400 V (3x16 amp) Medhjælpere: 2 styk Turneperiode: hele året

Kunstnerisk leder og koreograf: Esther Wrobel Performer: Rebecca Seward og Kajsa Bohlin Animation/videodesign: Fredrik Lindgren og Sam Moore Komponist: Camilla Barratt-Due Producent: Susanne Danig Produktionsleder/turneplanlægger: Maiken Bruun-Aamodt

For de lidt større

FLY TRAP Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SPARROWDANCE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 550 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/150

SPARROW DANCE 241


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 242 TEATERAVISEN


Spektaklo Se lige her

-en virtuel dukke- og objektteaterforestilling. Dét vi ser, er ikke altid dét, vi tror, det er. Og dét der er, kan forandre sig for øjnene af os. I en lille grøn skurvogn bor pigen med den blå kjole. Hun tager os nænsomt med ind i sin forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser i konstant forvandling. En tryg og varm oplevelse for de små teatergængere, - og også for de større. Skuespiller og dukkefører: Jakob Kirkegaard Musik: Nielsen & Nielsen Konsulenter: Stine Lundgaard, Bodil Alling, Bjarne Sandborg, Marian Aagård.

Merlin

Hvordan skaber man sig en identitet, når man ikke ved, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen? Og just som man tror, man ikke er nogen som helst, er man en af verdens største troldmænd. Merlin er en underlig dreng - med hans kræfter får han ting til at ske. Han møder Vivian - et ikke særligt behageligt møde. Der udvikler sig et venskab på trods af deres forskelligheder. Tingene hænger nemlig ikke altid sådan sammen, som man tror. Skuespiller: AnneKarina Nikolajsen. Skuespiller: Jakob Kirkegaard.. Instruktør: Folmer Kristensen. Dramatiker: Lærke Sanderhoff. Teknik: Poul Jepse. Konsulenter: Bodil Alling og Mikhail Belinson.

Støttet af

www.spektaklo.dk Tlf. 26363399 For de lidt større

For de allermindste

MERLIN

SE LIGE HER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SPEKTAKLO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

TEATER SPEKTAKLO 243


For de største

STAKKELS TEENAGER Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

244 SPORENSTREGS

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 10500/150

WWW.TEATRETSPORENSTREGS.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SPORENSTREGS 245


Salg af forestilinger på mail adm@teatretsttv.dk eller tlf 20 36 36 16 Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond, Beckettfonden, Wilhelm Hansen Fonden og Bikubenfonden For de største

For de største

FORÆLDREMØDET Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

246 TEATRET ST. TV

For de største

SYGTSUND Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

6, P LR K? - VERSION 2.0 Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

WWW.TEATRETSTTV.DK


Forældremødet En humorfyldt syngende lussing til et stadig mere ulige Danmark. Ny musikforestilling skrevet af Line Mørkeby og instrueret af Rolf Heim

SygtSund – til alle med et helbred En absurd komedie om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende. På turne 3 år i træk, fordi den rammer tiden i hjertet

6, P LR K? version 2.0 Sprudlende, dynamisk og intens. Om at turde sige ja. Om at turde sige nej. På godt og på ondt. Til det der 6, der er så meget mere end et lille, uskyldigt tal. Vores Reumertvinder i en ny opdateret version med snapchat, face og hvad dertil hører.

Ørerne i maskinen Historien om noder og unoder, metronomer og ekkomaskiner og et gryende venskab … måske endda kærlighed? En musikalsk ørehænger produceret i samarbejde med Zangenbergs Teater.

Mariehønen Evigglad Alle kender Marie. Hun er glad. Evig og altid. Bare ikke når det regner! Ingen har ly til Marie. Undtagen Søren selvfølgelig. Men han er så slimet og sneglesnasket … Frit over Halfdan Rasmussens børnesang. Ny perle for de små produceret i samarbejde med Teatret Fair Play. Kun få dage tilbage. Salget til 18/19 er i gang.

Den sultne larve, Aldrigmæt Mandag morgens morgensol, mmm mums … morgenmad. Måske marmelade? Et æble! Frit efter Eric Carles bog. Vores klassiker for de små, produceret i samarbejde med Nørregaards Teater Udsolgt. Salget til 18/19 er i gang.

teatret St. tv www.teatretsttv.dk

For de små og de lidt større

For de allermindste

For de allermindste

ØRERNE I MASKINEN

MARIEHØNEN EVIGGLAD

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/40

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/40

TEATRET ST. TV 247


Svanen dansk-tjekkisk dukketeater v/ Kim Westi Vinkældervej 17 - 5000 Odense C Tlf.: 40 45 00 46 svanen@svanen-dukketeater.dk www.svanen-dukketeater.dk Med den prisbeIønnede forfatter Josefine Ottesen som dramatiker og instruktør, sender Svanen dansk-tjekkisk dukketeater en ny forestiIIing på turné. NemIig historien om ”David og GoIiath”

David og Goliath

✶ NY FORESTILLING ✶ Fortællingen om den poetiske lille hyrdedreng, der overvinder en rå kæmpe. Det er en humoristisk, actionfyldt og musikaIsk famiIieforestilling, der især henvender sig til aldersgruppen 4-10 år. ForestiIIingen er støttet af Odense Kommune, Marius Pedersens Fond og Aage og Johanne LouisHansens Fond.

Nattergalen

✶ NY FORESTILLING ✶ Kejseren af Kina, elsker at lytte til den lille uanselige nattergal. Men en dag får han foræret en mekanisk fugl af Kejseren af Japan. Den ikke alene kan synge, men er også smuk at se på. Kejseren glemmer helt den rigtige nattergal. Lige indtil den dag han ligger for døden og mekanikken i den kunstige fugl går i stykker. En fortælling, illustreret med skyggeteater for hele familien (fra 3 år)

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

DAVID OG GOLIATH Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

NATTERGALEN Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

248 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Lille Carl Historien om Lille Carl tager udgangspunkt i Carl Nielsens barndom. Vi møder den ældre Carl som falder i søvn og i drømme tager han os med tilbage til episoder fra hans barndom. Forestillingen er en gennemkoreograferet musikalsk og humoristisk forestilling uden ord. Hvor vi blander dukketeater med sort teaterteknik. Familieforestilling (fra 3 år)

Teater Traileren Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingerne ”Lille Claus og Store Claus”, ”Hvad fatter gør det er altid det rigtige” og ”KlodsHans” kan opføres overalt som gadeteater. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården, julemarkedet……ja, kun fantasien sætter grænsen.

Vi spiIIer stadig Vi spiller stadig: Hvad fatter gør det er aItid det rigtige, Eventyret om dronning Dagmar, Snehvide, KIods-Hans, MarionetspiIIeren, LiIIe CIaus og store CIaus og Svinedrengen. For nærmere information se vores hjemmeside: www.svanen-dukketeater.dk eIIer ring på 40 45 00 46 For de små og de lidt større

LILLE CARL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR

KLODS-HANS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER 249


frit efter Asbjørnsen og Moe 4 - 10 år

I det blå bjerg Et dukkeeventyr om mod, handlekraft og kammeratskab

Tekniske krav: strøm: 3 x 16A

En forbandelse er blevet til sandhed og prinsessen bortført af en snestorm midt i den lyse sommer.

Teateravisen: ***** udtryktsfuldt og spændende dukkespil. Janken Varden Skuespillere og dukkeførere: MARGIT WATT-BOOLSEN OG KENNETH ANDERSSON Instruktør: FOLMER GRY KRISTENSEN Scenografi og dukker: NIELS SECHER Scenografiassistent: HEIDI PEULICKE Musik: TINE VITKOV OG TROELS DRASBECK Lysdesign: MARIA PI HOUMANN For de små

I DET BLÅ BJERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7120/80

250 SYDDJURS EGNSTEATER

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK


Kæmpen som ikke havde hjerte i livet Et dukkeeventyr om at have hjertet på rette sted. En kæmpe har gemt sit hjerte på et hemmeligt sted og lagt en forbandelse over landet. Dyrene sulter og mennesker forvandles til sten. Kontakt: HEGE TOKLE 20 93 15 62 hege@syddjursegnsteater.dk www.syddjursegnsteater.dk For de små

KÆMPEN SOM IKKE HAVDE HJERTE I LIVET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7120/80

SYDDJURS EGNSTEATER 251


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 252 TEATERCENTRUM


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de små

GOD JUL, CIRKELINE

CIRKELINES MUSESKOLE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.SOEHOLMPARKTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

SØHOLM PARK TEATRET 253


Kan også spille udendørs

Perioder

11.05.2017 - 28.05.2017 7.03.2018 - 28.03. 2018 15.05.2018 - 10.06. 2018

Teknik

Adgang til el (220v)

Medhjælp

1 stk. ved opsætning og nedtagning

Medvirkende Anders C. Zoffmann Instruktion

Mikael Helmuth

Scenografi

Per Steenberg

Manuskript

Hanne Kvist

Mørklægning Gerne – ikke et krav

Astronauten gør klar til rum-rejse. Med sig har han sin bedste ven – potteplanten Otto. Selvom de ikke kan tale sammen, forstår plante og astronaut hinanden. Et ordløst venskab med en fasttømret relation. Men der opstår skår i venskabet og tosomheden, da meteoritten Elsa med et brag lander. For hvordan reagerer astronauten, når Otto og Elsa finder hinanden? Byder han den fremmede velkommen – eller tager han afstand og holder på dét, han kender? Med astronauten helt alene i sin rumkapsel, handler forestillingen også om skønheden – og ensomheden – i at være alene og i fællesskabet.

For de lidt større

ASTRONAUTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

254 TEAM TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

WWW.TEAMTEATRET.DK


?

Spørge Jørgen

?

?

?

Perioder

20.01.2018 - 28.02.2018

Teknik

Adgang til el (220v)

Medhjælp

1 stk. ved opsætning og nedtagning

Medvirkende Sofie Ancher Vea & Anders C. Zoffmann Instruktion

Sargun Oshana

Scenografi

Thomas Ravnsgård

Manuskript

Anna Panduro

Bogforlæg

Kai Rosenberg & Kamma Laurents

Mørklægning Gerne – ikke et krav

?

hvorfor har en mu ko ingen vinger, hvorfor siger den mu, og ikke vov, hvorfor sidder neglen på min finger, hvis den sad på næsen var det sjovt, hvorfor sidder øjet ikke i nakken, hvorfor er jeg ikke blevet en kat, hvorfor kan min støvle ikke snakke, hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat. Spørge Jørgen er en forestilling for børn mellem 3-8 år og deres voksne. Den kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre, men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille til vores børn. En forestilling om nysgerrighed, opdagertrang og om livets store spørgsmål i børnehøjde.

For de små

SPØRGE JØRGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

TEAM TEATRET 255


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 256


Dannerbarn En forestilling om at have alle odds imod sig, og alligevel finde styrken til at tro på sig selv.

På loftet på Jægerspris Slot møder det vanskelige barn, Nathalie, Grevinde Danner – eller Frk. Rasmussen, som hun foretrækker at kalde sig selv. Frk. Rasmussens liv var som et eventyr. Hun har oplevet lidt af hvert og har, trods modgang, stor appetit på livet – skønt hun er død for længe siden. Denne livsgnist tænder Nathalie, som får mod til sit eget livs eventyr. Dannerbarn er en forestilling med levende musik, for de 8-14 årige og de voksne der er omkring dem. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til forestillingen.

“På loftet i Jægerspris Slot møder Nathalie fortiden i form af en statelig kvindeskikkelse, og det skal hun få glæde af resten af livet. Veldrejet og anbefalelsesværdig forestilling – med musik til.” Janken Varden Teateravisen

Manuskript: Instruktion: Scenografi: Musik:

Jens Kløft Solveig Weinkouff Filippa Berglund Henrik Andersen

Medvirkende: Bolette Engstrøm Bjerre Henrik Andersen Karen Nielsen

Forestillingen er refusionsgodkendt. Støttet af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse,

TeaterTasken

Jernbanegade 41 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 38 35 36 info@teatertasken.dk • www.teatertasken.dk For de lidt større og de største

DANNERBARN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERTASKEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12000/80 Pris/tilskuere:. 15000/120

TEATERTASKEN 257


Radikalisering og ekstremisme I ILDSJÆL følger vi tre meget forskellige menneskeskæbner: Fodboldentusiasten Adam, den meningssøgende Ida og den sørgende fader. Udover at opleve disse gribende fortællinger, der inspireret af og baseret på virkelige fortællinger, bliver man også en del af et uforudsigeligt univers, hvor tre charmerende ildsjæle bringer dig både humor, absurditeter og tankevækkende situationer. ILDSJÆL tør at gå helt tæt på og ekstra langt ud. Det er en hypnotiserende forestilling, der kan få dig op ad stolen, og både til at føle, tænke og stille spørgsmål. Den giver et nuancerede perspektiv på radikalisme og tager store og svære problematikker ned i øjenhøjde, skræller fordommene væk og spørger: Hvad er radikalisme? Hvad er en ildsjæl? Hvordan tændes ildsjælen? Er det ikke meget menneskeligt at dedikere sig fuldt ud til en sag, eller til et større formål? Har vi ikke alle sammen prøvet at brænde for noget? Stærkt og betydningsfuldt ungdomsteater - mortenhede.dk www.teaterietapropos.dk Refusionsgodkendt ungdomsteater om samtidsaktuelle problematikker. Teatret er støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune. For de største

ILDSJÆL Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11120/100

258 TEATERIET APROPOS

WWW.TEATERIETAPROPOS.DK


WELCOME TO THE INTERNET - Her kan du se alt, men overse endnu mere.

Overvågning og online adfærd Er vi fanget på nettet? Kan vi overhovedet selv logge os af den digitale livsalder? Alt data ligger i skyen og kan regne ned over os, når vi mindst venter det. Vi kan ikke foretage os noget uden at efterlade et tykt spor af informationer, der afslører, hvor vi har været, hvad vi har købt og i enkelte tilfælde, hvor vi er på vej hen. Virksomhedernes eksistensgrundlag er informationer om dig og mig - og dem opgiver vi ganske frivilligt! Vi har tabt privatlivet. Vi har byttet det væk for hele tiden at kunne modtage informationer og nyheder om venner og familie… online. Læser du nogensinde købsvilkår og betingelser? Eller trykker du bare ”accepter”? I ungdomsforestillingen WELCOME TO THE INTERNET italesættes den digitale livsalders konsekvenser. I en diskussion om privatliv, overvågning og digital identitet reflekteres der over unges brug af digitale medier. Der lægges op til at diskutere digital kulturs betydning for både individer og fællesskaber og dermed sociale og kulturelle forhold.

Kontakt mail@teaterietapropos.dk / tlf. 40950500 For de største

WELCOME TO THE INTERNET Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11120/100

TEATERIET APROPOS 259


Verdens Historier

En musikalsk fortælling, der åbner verden og bøgernes univers for de mindste

Soleimas appetit på at opleve verdens og andre børns kultur og sovevaner smitter teateravisen.dk

1 foresti 1 sted 1 lling d 5.500 k ag 2 foresti r. ll 1 sted 1 inger d 8.000 k ag r.

Det er aften i Danmark og sengetid for de fleste børn. Men pigen Soleima er ikke som de fleste. Soleima er nemlig biblioteks-alf. Og alfer har som bekendt ikke brug for at sove. Derfor har hun aldrig prøvet, men hun vil så gerne! Heldigvis bor Soleima på biblioteket med reoler, der bugner af bøger. Og hun elsker at gå på opdagelse i dem. Måske står der noget om at sove i en af bøgerne. Hun finder tre. En om Sydkorea, en om Canada og en om Sydafrika, og så kaster hun sig ind i den første. I Sydkorea møder hun tvillingerne Min-Jun og Min-Jae – mon de kan lære hende at falde i søvn? Booking booking@teatergrad.dk, 51 95 30 29 www.teatergrad.dk

Teatergrad

dit byrum. dit teater.

For de allermindste

VERDENS HISTORIER Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

260 TEATERGRAD

Højde i cm: . . . . . . . . . 180 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.TEATERGRAD.DK


Krig

— i børnehøjde En workshopforestilling, der åbner elevernes følelser, viden og tanker om krig — og fred

Nogle børn har krig tæt inde på livet, mens krig for andre er lig med computerspil og nytårets knaldperler. Alligevel har krig og terror en plads i de fleste danske børns bevidsthed. Hensynsløse videoer og voldsomme ord og billeder slynges ud i medierne – ofte lige i børnehøjde.

Teater, der gav hjertebanken Information

2 foresti ll 1 sted 1 inger d 9.500 k ag r. 1 foresti ll in g 1 sted 1 d 7.500 k ag r. Undervis n materi ingslæringssale + p 4.-6. kla il for følger msse ed

De rå, brutale handlinger og billeder påvirker børnene, men det kan være svært at tale med dem om det. Derfor har vi skabt »Krig – i børnehøjde«. I forestillingen tager de to skuespillere børnene i hånden, og med en fortælling om krig i et fjernt land bag høje bjerge åbner de ind til børnenes følelser, viden og tanker om krig – og fred. Booking booking@teatergrad.dk, 51 95 30 29 www.teatergrad.dk Krig – i børnehøjde præsenteres i samarbejde med Røde Kors

Teatergrad

dit byrum. dit teater.

For de lidt større og de største

KRIG – I BØRNEHØJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 180 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATERGRAD 261


VISION: VORES VALBY VELKOMMEN VISIONÆRT VÆKSTHUS VEDKOMMENDE VISUELT VELARTIKULERET VIRTUOST VITTIGT VITALT VERBALT VANVITTIGT VILLIGT VIDUNDERLIGT VASKEÆGTE VILJEFAST VARMBLODIGT VINDER AF

BEDSTE BØRNETEATER 2011 DANMARKS TEATERFORENINGER

BYENKALDER.DK

JP

BØRNIBYEN.DK

KULTURKONGEN.DK

CPH-CULTURE

GREGERSDH.DK

FRA 5 - 99 ÅR

FYNS AMTS AVIS

BØRNETEATERAVISEN.DK

Se - eller gense - Teater V´s prisvindende og anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners klassiker med alle de kendte sange: “Når en peberkage-bager…”, “Den som spiser gulerødder…”, “Hip Hurra for Bamsefar…” m. fl. Manuskript Thorbjørn Egner Oversættelse Halfdan Rasmussen Instruktion og bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 7 skuespillere Forestillingen kræver at der er træk over scenen og publikum

TURNEPERIODE UGE 36+37+38+39 I 2017

“...Stykket lever længe efter...” “…En rigtig fin forestilling…” “…Særdeles underholdende…” BØRNIBYEN.DK

KULTURKONGEN.DK

CPH-CULTURE

KARIUSog BAKTUS De to frække tandtrolde FRA 4 - 8 ÅR

Se - eller gense - Teater V´s anmelderroste nyopsætning af Thorbjørn Egners klassiske fortælling om de to frække tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager… Manuskript Thorbjørn Egner Instruktion & bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 2 skuespillere

TURNEPERIODE APRIL / MAJ I 2018 BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN ANNY@TEATER-V.DK For de små og de lidt større

For de små

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN

KARIUS OG BAKTUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . 100 Opsætning i min:. . . . . 420 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

262 TEATER V

TELEFON 61 66 98 07

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 25000/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/150

WWW.TEATER-V.DK


VELSPILLET VOLDSOMT VELOPLAGT VÆSENTLIGT VIRILT VELKOMPONERET VELSIGNET VILDT VOVET VAMPET VIDTLØFTIGT VIDENDE VIGTIGT VÆRDIFULDT VARIGT VOKSENDE VERDENSOMSPÆNDENDE - VELBEKOMME...

NORDJYSKE

KULTURKONGEN.DK

TEATER-V.DK

PLUSDAGE.DK

PELLE KOPPELS SCENISKE VERSION AF JANNE TELLERS

FORBRUGERMANIA

TEATERAVISEN

CPH-CULTURE

UNGT TEATERBLOD

Anmelderrost teaterudgave af Janne Tellers prisvindende ungdomsbog, om drengen Pierre Anthon, der skaber røre i andedammen, da han en dag proklamerer, at intet betyder noget! En tankevækkende fortælling om livets mening, eller mangel på samme. Dramatiseret for første gang i Danmark, i samarbejde med Teater Nordkraft.

TURNEPERIODE 14+15+16+17 I 2018 BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07 For de største

INTET Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9900/100

TEATER V 263


www.thaliastjenere.dk

Race Dog

Hundegalskab til alle - ude og inde ”Mesterlig maskekomedie: en forrygende kombination af præcise, menneskelige bevægelser og utroligt udtryksfulde masker…rørende sødt…særligt anbefalelsesværdig!”- Børn og Unge "Det bedste, vi har set i årevis! Helt fantastisk godt!" Marianne Carlsson, Teaterkontaktlærer, Gelsted Skole

Den Store Bastian -

spiller ude eller inde for hele familien! ”En rigtig god oplevelse! Humoren er barsk, spillestilen original, forestillingen ordløs med masser af effektfuld underlægningsmusik og præcist tilpassede bevægelsesmønstre, der kalder på både grinet og gyset.” - Henrik Lyding, Jyllands-posten

Mosters Monster

Hyggegys for de 5 - 10 årige ”Hvor var det dejligt! og hvor ville jeg ønske jeg ku ha set "Mosters Monster" da jeg var 5 år og bange for manden i gardinet. Uuuuuuh! ...Sådan en moster sku vi alle have! Tak for det!” - Susan Albertsen, Ærø International Maskefestival

Dracula

- Gys for de seje over 10 år ”Herlig skælmsk. Det gibber i publikum. Og gysene løber som en steppebrand ned mellem tilskuerrækkerne. Samtidig klukker vi. Sådan helt spontant..." - Aarhus Stiftstidende

For de lidt større

For de lidt større

RACE DOG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

264 THEATRET THALIAS TJENERE

For de lidt større

DEN STORE BASTIAN

MOSTERS MONSTER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6399/100 Pris/tilskuere:. . 7000/120

WWW.THALIASTJENERE.DK


Vinder

af

teater der bevæger

Publikumspris

en 2016 v/ Perfor ming

Arts Platform

STORE ILLUSIONER. En ikke helt usand historie

”Herlig…Imponerende…en skøn forestilling er det. Masketeater er en helt speciel form, som Thalias Tjenere har rendyrket i efterhånden mange år. ’Store Illusioner’ er et flot bevis på, hvor meget de kan. Og så uden et ord!” – Henrik Lyding, Teateravisen ”…Et teaterkompagni, som vitterligt kan kunsten…tilskuerne står opslugte i en helt anden verden!” -Juryens motivering, Teaterprisen 2016

- Stumteater for hele familien. Spiller inde eller ude! Se mere på thaliastjenere.dk

For de største

For de lidt større

DRACULA

STORE ILLUSIONER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

THEATRET THALIAS TJENERE 265


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

266 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


For de største

FLODEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERTHESPIS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7000/100 Pris/tilskuere:. . 8500/150 Pris/tilskuere:. 10000/200

TEATER THESPIS 267


APRIL

FESTIVAL - afholdes

15. – 22. april 2018 i Syddjurs Kommune

Foto: Ditte Valente & Gitte Lotinga

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederiksberg Kommune i april 2016? Her deltog 130 teatre med 198 forestillinger.

268 TEATERCENTRUM


TEATER TT PRÆSENTERER....

SKYGGEN

WOOPSY

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider.

Woopsy er fortællingen om en dreng der bliver tvunget ud på en rejse.

Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om hvad nu hvis ens skyggen pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det man i virkeligheden har lyst til. Hvis skyggesiderne først er sluppet løs hvordan fanger man dem så igen? En komisk poetisk forestilling om manden der opdagede sin egen skygge og lærte at leve med den.

En finurlig fortælling om at være nødt til at forlade det sted man holder af og kalder hjem – og være helt alene og lægge sin skæbne i hænderne på fremmede. At skulle lære et nyt sprog – og selvom livet ser sort ud, så kan det alligevel ende med at blive lykkeligt.

TEATER TT Tlf: 40 59 62 15

Email: teatertt@teatertt.dk

For de lidt større

For de lidt større

SKYGGEN

WOOPSY

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 10000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERTT.DK

WWW.TEATERTT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4000/60

TEATER TT 269


! H S A R C RIK F N –E

TE VA R

RS

TA FAN

SI

Turneperiode: Uge 34-40 2017, Uge 21-23 + 34-36 2018 Booking: Telefon 62 21 40 43 / e-mail: post@baggaardteatret.dk

Det er morgen, og skolen er anderledes. Noget er landet. Alt er forandret.

En co. -produktion mellem Teater2Tusind og BaggårdTeatret

I fire dage udspiller der sig i frikvartererne et teaterstykke, som forundrer, inddrager og samler skolen om en fortælling. Eksperimenterende dialogteater, der folder sig ud digitalt og ”live”, og som opføres på samme skole i 8 frikvarterer i løbet af en skoleuge for ALLE skolens klassetrin.

Ide: Peter Seligmann og Nils P. Munk Instruktør: Nils P. Munk Medvirkende: Douglas Muma Mumbi, Peter Seligmann og Uta Motz/Nana Schwartzlose

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

For de lidt større

For de små og de lidt større

KLODS HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

270 TEATER2TUSIND

For de lidt større

MORFARS PARADIS Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7350/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

TAGE TYKNAKKE Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7350/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/80

WWW.TEATER2TUSIND.DK


www.teater2tusind.dk | tlf. 24850485 Morfars Paradis 5-99 år “Finurlige og filosofiske replikker, et opfindsomt og skønt samspil med publikum, nærværende skuespil og stemningsfyldt harpespil.”

Lille Claus og Store Claus 5-11 år “Forestillingen er gennemarbejdet, original i sin fortællemåde og går lige til benet af det gamle eventyr.”

Gullivers Rejser 8-11 år “Stor eller lille – det afhænger ganske af din synsvinkel!”

Mørket ligger under sengen 5-99 år Co-produktion med Teatret Gruppe 38 “Det er denne udsøgte sans for detaljen, der får denne forestilling til at stråle.”

Tage Tyknakke 7-12 år “Med imponerende elasticitet lægger Peter Seligmann mimik, krop og stemme til forestillingens mange overbevisende dyreskikkelser.”

Klods Hans 7-99 år “Klods Hans er en vovelig og vellykket klassikerbearbejdelse helt i forfatterens ånd.” “Et stykke musikdramatisk pionerarbejde.” For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de lidt større

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

GULLIVERS REJSER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7350/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7350/80

TEATER2TUSIND 271


Den Røde Brochure – helt digitalt

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 272


HELBREDELSEN

- EN SCI-FI-FORESTILLING OM SORG

GÆSTESPILLER

I en fremtid hvor vi ikke længere har tid til at sørge, følger vi Emilie, der netop har mistet sin far. Emilie kommer sig ikke hurtigt nok over sit tab, og to læger begynder at helbrede hende for sorg...

3. - 8. APRIL 2018

DIAGNOSE UTILPAS - OM IKKE AT PASSE IND

Hvordan er det at tænke anderledes og få at vide, at det er forkert? Hvordan er det at have ADHD, når der bliver krævet, at man sidder stille? Kom med til en forestilling, der åbner op for refleksion omkring forskellighed i skolen.

FRA BIG BANG TIL FACEBOOK FACEBOOK-- EN EN OVERRASKELSESFORESTILLING OVERRASKELSESFORESTILLING

Tag Tag med med på på en en ung ung kvindes kvindes rejse rejse ii hendes hendes søgen søgen efter efter svar svar på på livets livets store store spørgsmål! spørgsmål! Fra Fra Big Big Bang Bang til til Facebook Facebook er er en en overraskelsesforestilling, overraskelsesforestilling, der der tager tager udgangspunkt udgangspunkt ii en en helt helt almindelig almindelig fysik/kemifysik/kemitime. time. Eleverne Eleverne bliver, bliver, uden uden de de er er forberedt forberedt på på det, det, draget ,dragetind iind et teaterunivers. i et teaterunivers.

FIND GRATIS SKOLEMATERIALE PÅ: W W W.T E AT E R U V. D K Teater Uden Vægge - Esromgade 15, 2200 Kbh N - Tlf: 29 70 71 60 - E-mail: henrik@teateruv.dk For de største

For de lidt større og de største

For de største

HELBREDELSEN

DIAGNOSE UTILPAS

FRA BIG BANG TIL FACEBOOK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 9 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 15 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 5 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/75 Pris/tilskuere:. 12800/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

WWW.TEATERUV.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 16000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/70 Pris/tilskuere:. 12800/140

TEATER UDEN VÆGGE 273


Tro er fast tillid til det der håbes på, overbevisning om det, der ikke kan ses. Jeg tror på et evigt liv. Jeg tror på videnskaben. Jeg tror på menneskeheden. Jeg tror på kærlighed. Jeg tror på dig. Tro kan være selve strukturen i ens hverdag eller en idé om, hvordan verden hænger sammen. Tro er grobunden for mange fællesskaber, men også et utal af konflikter. Men hvad betyder tro egentligt, hvordan navigerer vi i en verden, hvor vi hver dag finder mere og mere at tro på og kan vi overhovedet leve uden tro? Hvad tror du?

Telefon 82 20 57 27 www.uppercutdance.dk For de største FOR DE STØRSTE

TRO Tro

Alder: . . . . . . . . . .12 år og . op Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Alder: . . . . . i . min: . . . . . . . . . . . . .45 . . . 12-99Mørkelægning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ja Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Varighed Varighed i min: . . . . . . . . .360 . . . . . 55Pris/Antal Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Opstilling i min: tilsk.: . . . . . .17 .500/200 Opsætning i min: . . . . . .120 . . 360Pris/Antal Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Nedtagning i min: tilsk.: . . . . . .25 .000/300 Nedtagning i min:. . . . 120 Pris/tilskuere:. 17500/200 Bredde i cm: . . . . . . . . . . .800 Bredde . . . . . . . 800AllePris/tilskuere:.25000/300 Dybdeiicm: cm: . . . . . . . . . . . . . .800 priser er i kr og ekskl. moms Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

274 UPPERCUT DANSETEATER

WWW.UPPERCUTDANCE.DK


BODY PARTS

Legende og humoristisk gyserfortælling om to søskende, der ikke kan sove. Der er så mange lege, der mangler at blive leget. Pludselig forvandler dynerne sig til hyggelige spøgelser og natlamperne til skovens ildfluer. Nattens rejse bliver spændende, lidt skræmmende og rigtig sjovt!

THE NISSE TWINS

Spred den gode julestemning med Uppercut-klassikeren Twins, nu i juleversion.

Vi har givet forestillingen et juletwist, der vil sprede henrykkelse og hygge hos store og små. Kan de to små nisser mon opføre sig ordentligt eller ender det med kul i julesokken? Kan julemanden holde styr på de små spasmagere? Og hvem skal egentligt have den store julegave?

UGLY DOUGLAS

Med højt tempo, kraftfuld breakdance og fysisk teater, puster Uppercut Danseteater nyt liv i H.C. Andersens klassiske eventyr, Den grimme Ælling. Her undersøger fire unge, mandlige dansere, hvordan man lærer at stå ved og acceptere sig selv, som den man er, også når verden kigger skævt til en.

For de små

For de allermindste

For de lidt større og de største

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE SMÅ

FOR DE LIDT STØRRE

Alder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 år Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Alder:. . i .min: . . . . . . . . . . . . .30 . . . . . . . .Mørkelægning: 4-8 Højde i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nej cm: . . . . . . . . . 400 Varighed Varighedi min: i min: . . . . . . .90 . . . . . . . .Pris/Antal 35 Inkltilsk.: publikum:. . . . . . . . Nej Opstilling . . . . . . . . . .9 .500/80 Opsætningi min: i min: . . . .60 . . . . . 120 Mørklægning: . . . . . . . . Nej Nedtagning Nedtagning i min:. . . . . 60 Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Bredde i cm: . . . . . . . . . . .800 Bredde cm: . . . . . . . . Alle 800priser er i kr og ekskl. moms Dybde i cm:i . . . . . . . . . . . . .800

Alder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8 år Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Alder:. . i .min: . . . . . . . . . . . . .35 . . . . . . . .Mørkelægning: 2-6 Højde i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nej cm: . . . . . . . . . 400 Varighed Varighedi min: i min: . . . . .120 . . . . . . . .Pris/Antal 30 Inkltilsk.: publikum:. . . . . . . . Nej Opstilling . . . . . . . . . . .7 .500/80 Opsætningi min: i min: . . . . . . 90 Mørklægning: . . . . . . . . Nej Nedtagning . . . . .60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Pris/tilskuere:. . . 9500/80 Bredde i cm: . . . . . . . . . . .800 Bredde cm: . . . . . . . . Alle 800priser er i kr og ekskl. moms Dybde i cm:i . . . . . . . . . . . . .800

Alder: . . . . . . . . . . . .9 år og op Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Alder:. . i .min: . . . . . . . . . . . . .35 . . . . . . . 9-99 Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Varighed Mørkelægning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ja Varighedi min: i min: . . . . .360 . . . . . . . .Pris/Antal 35 Inkltilsk.: publikum:. . . . . . . . Nej Opstilling . . . . . .17 .500/200 Opsætningi min: i min: . .120 . . . . . -360 Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Nedtagning uden teknik: . . . . . . . . . . .12 .500/200 Nedtagning i min:. . . . Pris/Antal 120 Pris/tilskuere:. 17500/200 Bredde i cm: . . . . . . . . . . .800 tilsk.: . . . . . .25 .500/300 Bredde cm: . . . . . . . . Alle 800priser Pris/tilskuere:.25000/300 Dybde i cm:i . . . . . . . . . . . . .800 er i kr og ekskl. moms

BODY PARTS The Nisse Twins

Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

THE NISSE Body Parts TWINS

Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

UGLYDouglas DOUGLAS Ugly

Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Pris/tilskuere:. 12500/200

UPPERCUT DANSETEATER 275


1½ - 4 eller 2-5 år

SPOR En sanselig forestilling for de allermindste. Jeg har taget en historie om spor med til jer, om et par kæmpe gummistøvler og om min bedstefar der drog ud i verden, for at lave huller i månen. Dengang min bedstefar var dreng, fik han lyst til at skyde til måls efter månen. Men månen var alt for langt væk. Så han tog et par kæmpe gummistøvler på og drog ud i verden for at lave huller i månen og sætte sig spor. Hvis I har lyst, kan I komme med på rejsen – jeg har sten så vi alle kan lave huller i månen, så kom med ... Støttet af Wilhelm Hansen Fonden & We Trade.

1½-4 år

1½ - 4 eller 3-6 år

Den lunefulde måne

Mellem himmel og jord

Universet – himlen – planeterne og stjernerne er endnu ikke skabt. Der er intet. Men en efter en lyser stjernerne op. Planeterne dukker op og himmelrummet fyldes med fantastiske og farverige planeter og snart er universet skabt. Med en rolig og nænsom hånd føres publikum ind i universets forunderlige verden. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det lille publikum.

Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen, som en del af en leg og hvor nysgerrighed er en del af livet. En morsom, lærerig og sanselig forestilling, med udgangspunkt i Newtons lov. Og om tålmodighed og utålmodighed, om at ville og ikke kunne og ikke mindst om fantasi. Med en rolig hånd og en enkel billedefortælling føres de små gennem historien. Støttet af Teaterrådet.

1½ -4 eller 2-5 år

Ægget Frk. Geert elsker solsikker. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg. Det føles tungt og lidt levende. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdags situationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en lille fin forestilling for de små. For de allermindste

For de allermindste

SPOR Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4300/30 Pris/tilskuere:. . . 4600/40

276 DET LILLE VERDENS TEATER

For de allermindste

MELLEM HIMMEL OG JORD

ÆGGET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4300/30 Pris/tilskuere:. . . 4600/40 Pris/tilskuere:. . . 5200/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4300/30 Pris/tilskuere:. . . 4600/40 Pris/tilskuere:. . . 5200/60

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK


3-6 år

Drengen og træet Vi møder drengen der hver dag glæder sig til at komme ud til sit træ. Han kaster med blade, klatrer i det, leger skovens konge og svinger sig i dets grene. Han hviler i dets skygge, og nyder roen og trygheden. Som ung mand der vil ud i livet giver træet ham muligheder, og træet er lykkeligt når han kommer tilbage. Træet venter trofast på sin ven og vennen vender trofast tilbage, vi ender hvor vi begyndte, drengen der nu er blevet en gammel mand, hviler lykkelig sin trætte krop ved træets fod.

4-10 år

3-8 år

Som søstre vi dele... En nærværende og medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib. Som søstre vi dele... jeg tager det hele – Alice er, efter mange års adskillelse, igen sammen med sin søster Nelly i mormors hus for sammen at dele mormors ting. Men det kommer ikke helt til at gå som de havde forestillet sig. Pakken fra mormor åbner døren til barndommens verden, erindringer om eventyr og historier på godt og ondt, og ikke mindst til en genforening. Gennem søstrene Alice og Nelly bliver de menneskelige relationer forstørret. Hvordan er vi overfor hinanden, hvad kan vi tillade os og hvornår siger vi fra.

En rigtig Nisse Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele, nyt hus og fyldte kasser der kun venter på at blive pakket ud. Så julen bliver sprunget over i år. Og dog – i det nye hus bor en nisse, – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød. Den leder, roder rundt i tingene, flytter kasser og i det hele taget rumstere og pusler som var der mus og rotter over alt. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem – og Ida må se i øjnene at man ikke bare sådan, kan springe Julen over.

YDERLIGERE INFORMATION www.detlilleverdensteater.dk info@detlilleverdensteater.dk Tel.: 45 85 93 94 Mob.: 22 36 93 94

For de små

For de små og de lidt større

For de små

DRENGEN OG TRÆET

SOM SØSTRE VI DELE...

EN RIGTIG NISSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4300/30 Pris/tilskuere:. . . 4600/40 Pris/tilskuere:. . . 5200/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 7900/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/50 Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

DET LILLE VERDENS TEATER 277


“Teater Vestvoldens fortolkning af Et Mærkeligt skib er lykkedes på alle måder.” Teateravisen

“Den vildeste kampdans. Du kan godt glæde dig!”

“Yderst intens teateroplevelse for børn og deres voksne!”

Weekendavisen

Børn i byen

“Morsom, vedkommende og underholdende.” Kulturkongen

“En formidabel flot opsætning af Bjarne Reuters bog Zappa.” KultuNaut

I Hvidovre ligger Teater Vestvolden. Repertoiret tager ofte udgangspunkt i velkendte historier som opsætningerne af Zappa, Et mærkeligt skib og Taynikma - skyggens vilje. Forestillingerne spiller fast på teatrets black-box-sal, hvor publikum kommer helt tæt på. Så kig forbi vores hus i Hvidovre. Vi sætter kaffe over til lærerne, når vi spiller om formiddagen på hverdage - og jeres madpakker kan I nyde i caféen.

278 TEATER VESTVOLDEN

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


HiLS DiN MOR

&

TEATER VESTVOLDEN

PRÆSENTERER

Sæsonpremiere 21. september på Teater Vestvolden Medvirkende: Mia Lerdam Christine Sønderris René Benjmain Hansen

Da n fø r m ark st s af k e dan prem ier ske ul t ep film å en te ate r ve d e n Fuc r sio k in gÅ n må l. Agnes og Elin bor i Åmål og er to vidt forskellige piger på 14 år. Selvom Agnes har boet i byen i to år, har hun stadig ingen venner. Hun er håbløst forelsket i Elin, der er skolens mest eftertragtede pige, men hun tør ikke sige det til nogen, fordi hun er bange for at blive mobbet.

Den svenske filminstruktør Lukas Moodysson bragede ind på verdensscenen med premieren på Fucking Åmål i 1998. Filmen står i dag som en af de vigtigste nordiske ungdomsfilm nogensinde og inspiration til hverdagsdramaer om unge som den populære tv-serie Skam.

Da deres veje endelig krydses, går det op for dem, at de har en hel del til fælles, og en uventet rejse begynder.

For første gang nogensinde bliver Fucking Åmål sat på scenen i Danmark med en forestilling om den første kærlighed, om at finde sig selv og turde står ved, hvem man er.

Fra 11 år

Bestil i dag på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 Teaterforlag: Nordiska ApS - København

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 279


ra 5- 9

ling f restil

lsk fo

usika

m sk og Poeti

år

“Er man til en forestilling, som i ånd, tempo og udtryk er i familie med de børnefjernsynsprogrammer, som er populære i tiden, og som ikke lægger låg på det underholdningsmæssige og fylder godt på med både fortælling og visualitet på meget kort tid, er ‘Chappers rumrejse’ et rigtig godt bud på teater for de 5- til 9-årige.” Teateravisen

Tag på en fantasifuld rejse ud i rummet, når Chapper stiger om bord i Teaterbussens rumraket og rejser op mellem stjerner og planeter mod det uendelige univers.

E

e irkend Medv r e p p Cha Turné året 2018 + for t 2017 fteråre

SPILLER I TEATERBUSSEN

A X TA FO RTÆ Efte

“Vedkommende skæbnefortællinger.” Kulturkongen

R LLI N G E

e irkend Medv l r e P Sevik r Tu né året 2018 for 17 + 0 råret 2

“Poetisk og morsomt fortalt.” Ungtteaterblod

Skuespiller Sevik Perl har kørt taxa. Som taxachauffør har han lyttet, spurgt og reflekteret med alle dem, der var på vej, og som havde lyst til at dele netop deres historie med ham. Taxafortællinger er en road trip i almindelige menneskers liv og hemmeligheder og en poetisk og morsom erindring om de særlige historier, vi alle bærer med os.

Bestil i dag på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de små

For de største

CHAPPERS RUMREJSE

TAXAFORTÆLLINGER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/40 Pris/tilskuere:. . . 9500/80

280 TEATER VESTVOLDEN

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/30 Pris/tilskuere:. . . 8200/60

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


TEATERBUSSER

“Bussen fyldes op til sidste sæde og mere til.” Teateravisen

Teater Vestvoldens mobile teatre Det er dejligt at gå i teatret. Men nogle gange er det også rart, at teatret kommer til dig. Teater Vestvolden råder over Danmarks to eneste teaterbusser, der turnerer i hele landet med forestillinger for børn og unge. Teaterbussen rummer teatersal, lyd, lys, teknik, scenografi og tilskuerpladser. En oplevelse i sig selv og en løsning, hvor skoler Opstillingstid: 45 minutter Rumkrav: P-plads – busserne er 12 meter lange

og institutioner kan præsentere børnene for scenekunst på en enkel og nem måde. Det bliver ikke lettere at gå i teatret. Og forestillingerne bærer Teater Vestvoldens kvalitetsstempel som anerkendt og anmelderrost teater for børn og unge.

Læs mere på teatervestvolden.dk Tekniske krav: 220 V inden for 25 meter Pladser: 30-40 (afhængig af bus)

Bestil i dag på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 281


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

282 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de lidt større og de største

INGEN KÆRE MOR Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.VILDKAMMERAT.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

VILD KAMMERAT 283


Zilan B. Min historie – Et flygtningebarns historie Engang levede Zilan B. med sin familie, men så kom krigen og katastrofen og derefter flugten. Sammen med sin bror flygtede Zilan B. til et fjernt og ukendt land. Her sidder hun nu i et asylcenter og forsøger at samle sin historie. Fortællingen om Zilan B. giver et rørende indblik i en ung piges tanker og følelser omkring krig og familiekatastrofe, flugt og ankomst. Hvilket land og hvilken krig, Zilan B. flygter fra, står hen i det uvisse, og forestillingen får derfor en næsten almengyldig og stedløs klang. For kan det ikke ske for os alle..? Baseret på virkelige begivenheder.

”…vedkommende og umoraliserende flygtningedrama.” Henrik Lyding, Teateravisen

Fra

12 år

For de største

ZILAN B. MIN HISTORIE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

284 ZEBU

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8200/100

WWW.ZEBU.NU


Det´ Klasse – Her er børnene eksperter! Forestil dig tre eventyrfigurer dukke op i en tilfældig skoleklasse. Og forestil dig, at det er børnene, der skal lære de tre figurer, hvordan man opfører sig i en klasse. Men de tre væsener vil mere end bare gå i klassen. De vil også være gode kammerater, vide hvordan man bliver populær, lære hvordan man mobber, og hvordan man holder fødselsdag. Så nu er det op til publikum!

Med improvisationsmetoden In Real Life (IRL) skaber skuespillerne i Det’ Klasse i hver eneste forestilling en unik historie sammen med publikum. Skoleklassen er et sted, hvor vi lærer at begå os i et fællesskab. En udfordring alle voksne har været igennem, og en virkelighed børn står midt i. Her skal vi kunne være sammen med nogen, vi ikke selv vælger, nogen der måske er meget anderledes end os selv. Og her kan nye bekendtskaber blive til venskaber.

Bemærk: Forestillingen spiller fra BÅDE

7 & 10 år Der findes undervisningsmateriale til alle forestillinger: www.zebu.nu Information og turnébooking: henriette@zebu.nu / 71 99 88 77 For de lidt større og de største

DET' KLASSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

ZEBU 285


Min far og Vrede Mand Henrik Friis, Politiken

Prisvindende børneopera Min far og Vrede Mand er en poetisk og eventyrlig børneopera med levende musik om noget så svært som en voldsramt familie. Det er den 7-årige Dreng, der fortæller. Dreng fortæller om far, der smiler som æbler på bordet og om mor, der ler i den fineste kjole som en gave med sløjfe. Men Dreng fortæller også om Vrede Mand, der bor inden i far. Og Dreng beslutter derfor at skrive et brev til kongen: “Kære konge. Far slår. Er det min skyld?” En co-produktion af ZeBU og Musikteatret SAUM Vinder af prisen Best Opera ved YAMawards 2016 samt nomineret til en Reumert i kategorien Årets Børne-/ Ungdomsforestilling 2016.

Fra

7 år

For de lidt større og de største

MIN FAR OG VREDE MAND Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 320 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

286 ZEBU

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

WWW.ZEBU.NU


Mørkeræd

Fra

10 år

For 24 år siden var de fire venner, der havde en klub i et gammelt kælderlokale på skolen. Her fortalte de historier til hinanden i mørket. Uhyggelige historier. Vi kender alle til fryden ved gyset, og hvordan alt kan forandre sig, når det er mørkt. Vi nyder at forskrække os selv og hinanden, for legen med uhygge bruger vi til at øve os i at kunne håndtere vores angst. Tør du lege med?

Sand Forvirring

Fra

8 år

I Sand Forvirring sættes det subjektive i spil gennem mødet mellem to mennesker, og publikum ser, at selv sandheder afhænger af, hvordan de opleves. De to danseres umiddelbare behandling af temaet viser mekanismer, der også gælder for sandheder, som er knyttet til religion, forældre og myndigheder. Sand Forvirring er således en musisk og kropslig fortælling om mennesker og sandheder.

Bottom Rocks

Fra

13 år

Hvad er en vinder, og hvornår er man en taber? Vær med til at finde svarene i en teaterform, hvor nye svar hele tiden kan dukke op i samspil med publikum. Bottom Rocks er udviklet med og for unge, og både skuespillere og publikum er med til at påvirke forestillingens udfald. Hver forestilling er således helt unik, og ikke to forestillinger er ens!

For de største

For de lidt større og de største

For de største

MØRKERÆD

SAND FORVIRRING

BOTTOM ROCKS

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

ZEBU 287


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 288 TEATERAVISEN


Drengen der fik en hunds hjerte Efter Louis Jensens roman

Historien om en dreng, der mister sit hjerte og går gennem is og ild for at finde det igen.

Fem børn på flugt fra krigen i deres hjemland. Heldigvis har de hinanden… Skole- og familieforestilling fra 9 år 2. sep-27. okt. 2017

2017

Vidunderlige gæstespil fra

Det Lille Turnéteater, Faster Cool, Louise Schouw Teater, Det Lille Verdens Teater, Teater Uden Vægge, Teater Refleksion, De Røde Heste m.fl. Se mere på Zeppelin.dk

Skole- og familieforestilling fra 7 år

2018

27. jan.-23. marts 2018

BRYD Uge Sex, dramaworkshop om normer og kønsidentitet, 12-18 år. læs mere om workshopmuligheder på zeppelin.dk/zepzone

2018

5. - 9. februar 2018

VALDEMARSGADE 15 - 1665 Kbh V - TLF. 33 22 04 78

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de lidt større og de største

DRENGEN DER FIK EN HUNDS HJERTE

UNDER HAADY'S SKJOLD

Periode: 27. jan. 2018 - 23. mar. 2018

Periode: 2. sep. 2017 - 27. okt. 2017

Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

WWW.ZEPPELIN.DK

TEATRET ZEPPELIN 289


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

290 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


En forestilling om støtte for børn fra 1,5 år – og ældre mennesker Når vi træder ind i livet, har vi brug for al den støtte, vi kan få. Ligesom i slutningen af livet når kroppens kræfter rinder ud. Og gennem livet har vi brug for hinanden for at holde balancen. “For koreografen Thomas Eisenhardt og instruktøren Cahtherine Poher har endnu en gang skabt et uimodståeligt, abstrakt univers, hvor de små føler sig velkomne” AMC, Information IDE + KOREOGRAFI + ISCENESÆTTELSE / Thomas Eisenhardt + Catherine Poher DANSERE / Antoinette Helbing + Ole Birger Hansen + Henna Kaikula · MUSIK / Lars Greve For de allermindste

TRE BEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.AABENDANS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/70

AABEN DANS 291


GIV OS EN OPGAVE

KREATIV PROCESS

VI STARTER EN

DIN DRØM

SKABES & PRODUCERES

DIN HISTORIE

VI FORTÆLLER

VI ÅBNER OP FOR HISTORIER MED EN INNOVATIV & KREATIV TILGANG

KONCEPTUDVIKLING | HISTORIEFORTÆLLING | TEATERPRODUKTION INSTRUKTØR / PRODUCER | INNOVATION & REALISTISK PROCESS-SKABEN PRODUKTION/TEKNIK | PROCESSORIENTERET STYRING SKUESPILLER/SPEAKER | KREATIVE PROCESSER INTERNATIONALE ARTISTER | BOOKING & MANAGEMENT

"KUNST ER EN ILLUSION OG VI ER NOGLE SUPER GODE ILLUSIONISTER"

www.the3stages.dk Tlf. (+45) 71 999 180 / Tlf. (+45) 71 999 280 The3stages | Frederiksberg Allé 25 | 1820 Frederiksberg


Nyttige adresser og hjemmesider ASSITEJ DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 34 45 09 fax 35 30 44 01 info@assitej.dk www.assitej.dk

KULTURMINISTERIET Nybrogade 2, Postboks 2146 1015 København K tlf. 33 92 33 70 fax 33 91 33 88 kum@kum.dk www.kum.dk

TEATERAVISEN.DK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 carsten@teateravisen.dk www.teateravisen.dk

STATENS KUNSTFOND OG KULTURSTYRELSEN – Ansøgning om tilskud, refusionsordning etc. H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. 3373 3373 post@kulturstyrelsen.dk www.kunst.dk www.kulturstyrelsen.dk

DANMARKS TEATERFORENINGER Vartov, Farvergade 27g, 3. 1463 København K tlf. 35 35 48 46 fax 35 35 48 47 post@dk-teaterforeninger.dk www.dk-teaterforeninger.dk DEN RØDE BROCHURE tlf. 71 99 92 80 drb@teatercentrum.dk www.denrodebrochure.dk

TEATERCENTRUM I DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 fax 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) Vartov, Farvergade 27, Opg. D, 3. sal 1463 København K tlf. 70 27 07 07 info@tio.dk www.tio.dk

NYTTIGE ADRESSER OG HJEMMESIDER 293


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A AKUT360 Andersens Kuffert Teater André Andersen SOLO Anemone teatret Apollo Teater Teater Arriéregarden Arthotel Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus B BaggårdTeatret Teater Baglandet Barkentins Teater Batida Teatret Beagle Black Box Theatre / Black Box Dance Company TeaterBLIK Teater Bloom boing productions

C

D

F

G

61 27 31 20 30 66 58 28 40 30 95 94 33 32 22 49 50 51 50 76 22 52 95 94 28 92 85 87 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 62 21 40 43 52 25 17 07 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77

akut360@kulturkontoret.dk kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk post@anemoneteatret.dk post@apolloteater.dk mail@arrieregarden.dk dorthe@arthotel.dk zapshowteater@gmail.com steffen@aspendos.dk info@asterionshus.dk post@baggaardteatret.dk mail@teaterbaglandet.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com

96 11 78 32

dcp@musikteatret.dk

black-box-dance-company.dk

27 82 64 66 20 15 65 12 26 12 25 48

mail@teaterblik.dk mail@teaterbloom.dk post@boingproductions.dk

teaterblik.dk teaterbloom.dk boingproductions.dk teaterborderline.wixsite. com/info bornholmsteater.dk børneteatret.dk cantabile2.dk cblanche.dk circusbyme.com comedievognen.dk contact.dk danskrakkerpak.dk

Teater Borderline

26 18 59 32

ljwork@email.dk

Bornholms Teater Børneteatret Cantabile 2 Carte Blanche Circus By Me Comedievognen C:NTACT Dansk Rakkerpak Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teatret Fair Play Teater Fantast Faster Cool Teater Fluks Flyvende Prinsesse Folketeatret Det Fortællende Teater Fortællekunsten Freestyle Phanatix Frøken Fracasos Kompagni Teatret Fyren og Flammen Gazart / Tali Rázga Glad Teater

56 95 07 32 30 32 20 32 22 87 01 21 86 60 36 80 +46703541705 35 36 61 22 82 30 67 60 21 78 47 48 26 21 24 09 26 12 00 13 59 43 85 95 28 83 33 31 21 78 47 48 61 30 50 87 60 80 82 26 51 22 29 04 26 92 98 41 26 28 21 26 61 71 68 90 23 43 23 70 26 23 13 94 26 84 82 39 24 95 24 14

kim@bornholmsteater.dk boerneteatret@gmail.com pr@cantabile2.dk mail@cblanche.dk info@circusbyme.com comedievognen@gmail.com info@contact.dk post@danskrakkerpak.dk dumildehimmel@gmail.com hallo@dunkelblaa.dk fairplay@fairplay.dk teaterfantast@gmail.com hej@fastercool.dk info@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com gitte@folketeatret.dk Post@detfortaellendeteater.dk kasper@fortaellekunsten.dk info@phanatix.net frkfracaso@yahoo.dk tabibovin@gmail.com info@gazart.dk info@gladteater.dk

294 KONTAKT TIL TEATRENE

lillescene.dk andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk anemoneteatret.dk apolloteater.dk arrieregarden.dk arthotel.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk baggaardteatret.dk teaterbaglandet.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk

dunkelblaa.dk fairplay.dk teaterfantast.dk fastercool.dk teaterfluks.dk flyvendeprinsesse.dk folketeatret.dk detfortællendeteater.dk fortaellekunsten.dk phanatix.net frkfracaso.com fyrenogflammen.dk gazart.dk gladteater.dk


Graense-Loes Teatret Gruppe 38 Teater Gyda H Hartmanns Teater Teater Lille Hest HiLS DiN MOR Himmerlands Teater Holberg Teatret Hr. Teater TEATER HUND & CO. hvid støj sceneproduktion I Ishøj Teater J Den Jyske Opera

23 48 35 94 86 13 53 11 51 68 66 31 30 29 25 14 28 18 63 33 26 46 60 07 26 70 20 15 40 50 66 87 61 65 70 27 26 16 14 10 61 71 90 17 43 73 60 98 89 40 91 10

sissel@graense-loes.dk post@gruppe38.dk teatergyda@live.dk info@hartmannsteater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk ronny@himmerlandsteater.dk niels@holbergteatret.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk allan@ishojteater.dk ldr@jyske-opera.dk

K Kompagni Kalas

61 68 68 20

kalasteater@gmail.com

Teatret Kimbri Kitt Johnson X-act Knudsen & Nørby Det Kommende Teater Teatret KrisKat L Teatret Lampe Levende Fortællinger Det Lille Teater Det lille turnéteater Limfjordsteatret Teater Liminal Louise Schouw Teater M Teaterværkstedet Madam Bach Marionet Teatret i Kgs. Have Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret

50 42 35 13 29 91 87 13 30 74 18 23 23 26 00 12 50 74 45 20 27 26 19 47 61 27 31 20 33 12 12 29 20 20 82 08 97 71 05 15 22 91 03 78 28 88 28 38 28 91 41 28 33 12 12 29 45 20 20 90 30 95 44 11 31 13 27 34

teatretkimbri@gmail.com tour@kittjohnson.dk mortenvildnis@hotmail.com adm@kommendeteater.dk teatretkriskat@gmail.com mail@teatret-lampe.dk levende@kulturkontoret.dk adm@detlilleteater.dk mail@detlilleturneteater.dk post@limfjordsteatret.dk a_bentzon@hotmail.com Ls@Louiseschouw.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk prp@meridiano.dk mail@miltonsand.dk mimeteatret@gmail.com mishmash.theatrecompany@gmail. com mailto@teatermorgana.dk m.rosleff@mail.dk margrethe@teatretmoellen.dk booking@maerkvaerk.dk info@teatret-neo.dk

MishMash Teater Morgana Teater My Teatret Møllen MÆRKVÆRK N Teatret NEO NextDoor Project / Ingrid Tranum Velásquez Teater Nordkraft Nørregaards Teater O Teater O Odsherred Teater Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Opgang2 Turnéteater Teater Ord/Blindt P Teater Pandora Paolo Nani Teater Passepartout Theatre Production

50 59 82 89 86 57 75 00 22 44 07 33 74 52 66 79 27 54 62 35 86 41 77 46

graense-loes.dk gruppe38.dk teatergyda.dk hartmannsteater.dk Teater Lille Hest hilsdinmor.dk himmerlandsteater.dk holbergteatret.dk hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk ishojteater.dk jyske-opera.dk hhttps://facebook.com/ kalasteater teatretkimbri.dk kittjohnson.dk Knudsen og Nørby kommendeteater.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk levendefortaellinger.dk detlilleteater.dk detlilleturneteater.dk limfjordsteatret.dk liminal.dk LouiseSchouw.dk madambach.com marionetteatret.dk meridiano.dk miltonsand.dk mimeteatret.dk mishmashtheatre.com teatermorgana.dk teatermy.dk teatretmoellen.dk mærkværk.dk teatret-neo.dk

23 43 85 03

mail@nextdoorproject.dk

nextdoorproject.dk

98 11 16 66 70 26 18 70 20 17 05 10 59 93 03 01 53 60 70 21 25 37 30 83 97 44 19 89 86 13 25 05 61 27 31 20 24 43 12 20 61 60 50 53 20 94 86 89

gitte@teaternordkraft.dk post@nrt.dk post@teatero.dk ot@odsherredteater.dk olsencph@gmail.com olskeorkester@gmail.com teatretom@teatretom.dk info@opgang2.dk andreas@kulturkontoret.dk hejteaterpandora@gmail.com malco@paolonani.com ptp.jsm@gmail.com

teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk odsherredteater.dk olsensteater@gmail.com detolskeorkester.dk teatretom.dk opgang2.dk lillescene.dk teaterpandora.dk paolonani.com passepartout-theatre.com

KONTAKT TIL TEATRENE 295


R

S

T

U V

Z Å

Teater Patrasket Teater Play Teater Portamento Randers EgnsTeater Rapid Eye Circus Teater Refleksion Riddersalen Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste SaltoMortale Secret Hotel Seimi Nørregaard Sofie Krog Teater TEATER SOMOM Sparrow Dance Teater Spektaklo Sporenstregs Teatret st. tv Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret Team Teatret TeaterTasken Teateriet Apropos Teatergrad Teater V Theatret Thalias Tjenere Teater Thespis Teater TT teater2tusind Teater Uden Vægge Uppercut Danseteater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Vild Kammerat ZeBU Teatret Zeppelin Aaben Dans

296 KONTAKT TIL TEATRENE

21 20 65 35 21 84 57 73 26 15 47 37 87 10 19 00 27 34 08 00 86 24 05 72 38 87 18 19 23 39 79 04 27 14 32 98 40 11 95 13 50 55 62 63 22 83 28 12 25 13 80 90 22 50 42 45 60 66 08 86 26 36 33 99 61 27 31 20 20 36 36 16 40 45 00 46 20 93 15 62 20 45 07 41 61 60 95 85 47 38 35 36 40 95 05 00 51 95 30 29 61 66 98 07 86 13 78 99 61 27 31 20 40 59 62 15 62 21 78 88 29 70 71 60 82 20 57 27 22 36 93 94 36 77 23 00 61 18 78 58 71 99 88 77 33 22 04 78 35 82 06 10

teater@patrasket.dk kontakt@teaterplay.dk teaterp@adr.dk post@randersegnsteater.dk prod@rapideye.dk Lisbeth@refleksion.dk info@riddersalen.dk drt-ribe@live.dk mail@deroedeheste.dk Tobias@saltomortale.dk admin@secrethotel.dk annjette123@hotmail.com Admin@sofiekrog.com mathilde@teatersomom.com info@kulturriget.dk spektaklo@gmail.com andreas@kulturkontoret.dk post@teatretsttv.dk svanen@svanen-dukketeater.dk hege@syddjursegnsteater.dk post@soeholmparkteatret.dk info@teamteatret.dk info@teatertasken.dk mail@teaterietapropos.dk booking@teatergrad.dk anny@teater-v.dk post@thalia1.dk andreas@kulturkontoret.dk teatertt@teatertt.dk post@teater2tusind.dk henrik@teateruv.dk admin@uppercutdance.dk info@detlilleverdensteater.dk dk@teatervestvolden.dk vildkammerat@vildkammerat.com post@zebu.nu billet@zeppelin.dk mail@aabendans.dk

patrasket.dk teaterplay.dk teaterp.dk randersegnsteater.dk rapideye.dk refleksion.dk riddersalen.dk drt-ribe.dk deroedeheste.dk saltomortale.dk secrethotel.dk aeblestjerne.dk sofiekrog.com teatersomom.com sparrowdance.dk spektaklo.dk teatretsporenstregs.dk teatretsttv.dk svanen-dukketeater.dk syddjursegnsteater.dk soeholmparkteatret.dk Team Teatret teatertasken.dk teaterietapropos.dk teatergrad.dk teater-v.dk thaliastjenere.dk teaterthespis.dk teatertt.dk teater2tusind.dk teateruv.dk uppercutdance.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk vildkammerat.com zebu.nu zeppelin.dk aabendans.dk


flæsketorvet 68, 1. dk-1711 københavn v tel +45 20 650 999 jan@tafdrupco.dk www.tafdrupco.dk


Afsender/returadresse TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Følg os på Facebook

– søg på ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

Teater for børn & unge – online... På www.teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at • søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteateravisen i pdf-format • finde information om danske og internationale teaterfestivaler • finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk • orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakker/ Kulturpartner

På www.teateravisen.dk kan du bl.a. • holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere • se nyheder og noter • læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

Brug din mobil-scanner og kom videre til onlineudgaven af Den Røde Brochure.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.