Den Røde Brochure 2016/2017

Page 1

DEN RØDE BROCHURE

TEATER FOR BØRN og UNGE

2016/2017


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2015 - hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser 1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser 1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser 1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser 1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser 1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser 1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser

1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser 2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser

2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 120 teatre 186 forestillinger 639 opførelser 2015 Frederikssund Kommune 126 teatre 197 forestillinger 759 opførelser 2016 Frederiksberg Kommune 2017 Sønderborg Kommune


Den Røde Brochure – her får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren over 360 forestillinger fra i alt 133 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Af indekset over teatre på side 3-9 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teatertruppen Replikken finder man under R. Aldersopdelt indeks For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 11-21, hvor forestillingerne optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår. Vi håber, at sæsonen 2016/2017 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 26. februar 2016.

FORORD

1


Indhold Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 291 Aprilfestival - teater for små og store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Teateravisen.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Nyttige adresser og hjemmesider (organisationer og festivaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Udgiver Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K, tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk Redaktion og tilrettelæggelse The3stages.dk (produktion) fonskbh.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 7. marts 2016. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo) & Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - www.tafdrupco.dk Oplag 11.500 eksemplarer Afsender/returadresse TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Teater for børn & unge

På www.teatercentru

– online...

m.dk er det bl.a. muligt

• søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteate ravisen i pdf-format

at

Scenograf Sara Vilslev (født 1981) har lavet dette års brochure inspireret af skuespillernes rolle som skæbne spindere af historien, og budbringere af ny viden. • finde information om danske og internati teaterfestivaler

• finde information om Teatercentrums festival på www.april festival.dk • orientere sig om Teatercent rums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakk er/ Kulturpartner

På www.teateravisen.d k kan du bl.a.

• holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldelse af forestillinger skrevet r professionelle teaterkritiaf kere • se nyheder og noter • læse baggrundsarti kler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

onale

Teater for bør n & unge 2016/201 7

Omslaget:

Følg os på Facebook

– søg på ’Teatercentr um i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

Sara Vilslev er uddannet scenograf fra DAMU i Prag i 2009, og har siden da arbejdet primært med teater på både små og store scener. Hun arbejder med kostumer, scenografi, installation og grafik. Sara er bosat i Sverige, med kontor i København, og arbejder på begge sider af Sundet. Læs mere på www.saravilslev.com Brug din mobil-scanner og kom videre til onlineudgaven af Den Røde Brochure.

2

INDHOLD

DEN RØDE BROCH URE

TEATER FOR BØRN og UNGE 2016/2017


Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

A

1½ - 5 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 10 år: 4 - 99 år: 4 - 12 år:

The Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 14 - 100 år:

Andre

Alba Nowik Production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 - 10 år:

Galitternes Tid (U)

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 14 - 99 år:

Den standhaftige tinsoldat Kejserens nye klæder Konen i Muddergrøften Fyrtøjet (U) Nattergalen

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 - 18 år: 9 - 99 år: 10 - 18 år: 16 - 99 år:

Brødrene Løvehjerte Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo Hamlet SOLO

Oles Nye autobil Guleroden der ikke ville op (U) Nattergalen - skal findes! Den Lille Hvide Kat (U) Emil & Træmand nr 100 (U) De 4 Ønsker (U) Mosekonens Bryg (U) Jason Den grusomme historie om Medusas hoved Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U) Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 - 105 år:

H.C. Andersen Lever!

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3 - 8 år: 5 - 12 år: 5 - 12 år: 5 - 12 år: 6 - 12 år: 6 - 12 år:

Maries Julegave (S) Lyset og lykkens Edderkop (S) Den fabelagtige Amalie (S) DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE DANS! HVAD? (U) GODMORGEN SOL

arthotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år: 3 - 8 år:

1-2-3-nU... Vi ses i morgen

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 6 år: 3 - 9 år: 2 - 12 år: 3 - 13 år: 3 - 13 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Boris og den glade løve Juleballaden Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

3 - 7 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 2½ - 6 år: 3 - 7 år: 3 - 7 år: 3 - 9 år:

JUHU det er regnvejr VÆKST KROP AMOK

suttog indeni (U) (G) velkommen (U) uro nielsen og fisk (U) nørregaard og barkentin

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 10 år: 5 - 11 år: 5 - 11 år: 8 - 12 år: 6 - 99 år: 12 - 99 år:

To i et hus - og en mus Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Kronen på hovedet En solskinsdag i Paradis (U) Solo for to Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Ouverture/ Grande Finale (U) Manden de kaldte Rolex

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

3


Alle teatre – alfabetisk Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Encyklopædisterne (U) (G) The BodyGuards (U) (G)

Black Box Theatre / Black Box Dance Company.61 10 - 18 år: 12 - 18 år:

100 LIKES (U) 7Even (U)

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 4 år:

REGN "HOV!"

CoreAct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12 - 99 år:

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1½ - 6 år:

Citronbrus

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6 - 10 år: 14 - 99 år:

Prinsesse Leonora Grænsesyndrom

Teater Boudoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13 - 99 år:

Det Gør Kun Ondt En Gang

Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

I FEEL GOOD (U) (G) HÅNDEN (U) (G) O-HOY (U) (G)

Børneteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3 - 8 år: 3 - 8 år:

DEN TÅRNHØJE HUND DEN TÅRNHØJE HUND 2

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Androkles og Løven En Sand Røverhistorie BESKÆRING

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 10 år:

Mis med de blå øjne (U) Hjemme hos Alfons Åberg (U) Alfons Åberg - Nye historier (U) Verdens Rigeste Tosse (U)

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

4

Hva' så Gud? - om tro og religion (U) Loveforce - unge under dynen For gammel - til hvad? Taskforce 65+ Demokrati - hvad rager det mig? (U) Tæt på - den klassiske forestilling (U) Hvad laver de her - et møde med menneskene bag overskrifterne

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Sikke et vejr

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 - 9 år: 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6 - 99 år:

Beskæring

Coyote Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4 - 8 år: 10 - 100 år: 13 - 113 år:

Et ord er et ord Miras verdener Liquid Love

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4 - 10 år:

Mustafas Kiosk - en Strid teaterkoncert

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1½ - 6 år: 2 - 8 år:

Hønes Første Æg Petruskas Julehjerte

Teaterhuset Filuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 - 8 år: 13 - 99 år:

Verden - og så mig Fugle Flyver i Flok

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 13 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

REVOLUTION Flygtning Transportable Forestillingen om den lykkelige luder

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 - 9 år:

GræshoppeSalsa (U)

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 14 - 90 år:

Ondskaben

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Holger (U) Absalon (U) Amled Pandoras Ar (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

Guavajagten (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U) Bedre Helt Næste Gang (U)


Alle teatre – alfabetisk Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Friis & Winther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

6 - 18 år: 6 - 18 år:

8 - 80 år:

Cre8ivity (U) E-boy

Er jeg Patienten?

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 - 99 år: 4 - 13 år: 4 - 99 år:

Hos Andersen (U) (G) Prinsessen på ærten (U) Klodshans (U) (G)

3 - 7 år: 4 - 9 år:

Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt

12 - 18 år:

Hate crime - en kærlighedshistorie (U)

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 7 - 13 år:

Sigurt Skallesmækker (U)

Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2 - 5 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år:

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 0 - 4 år: 0 - 4 år: 0 - 4 år: 2 - 6 år: 13 - 18 år:

SneØjne BLÅT (U) Små og store hemmeligheder Æble-3-2-1 (U) AT FALDE - til og fra

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6 - 99 år: 6 - 99 år: 13 - 99 år:

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 9 - 18 år:

HELTE

Jonathan Livingston Havmåge (U) Alle Tiders Jeppe (U) En Landsbydegns Dagbog

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 - 11 år: 7 - 10 år:

GLiMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 10 - 99 år:

Eventyret fra julemandens sæk På en lille gren / Den standhaftige tinsoldat Langt ude i skoven / Guldlok og de tre bjørne

Empty Steps (U)

Bagage Lige Lovlig

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134

9 - 13 år:

13 - 100 år: 13 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Androkles og løven En sand røverhistorie

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

...om ikke at blive ædt Jorden Rundt i 80 dage

Gurs Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 10 - 99 år:

Mit Mørke

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4 - 10 år:

Et sted som ingen ser

H Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6 - 12 år: 6 - 99 år:

De Fremmede (U) Historien om Tigeren af Dario FO (U)

SKAB ORd Syv Sange om Samvittighed

I

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 - 99 år: 8 - 99 år:

OpdagElse

2 - 100 år: 6 - 10 år: 8 - 13 år:

Say Cheese It´s All My Fault

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5 - 100 år: 6 - 100 år: 9 - 100 år:

2 - 5 år:

Krig – i børnehøjde (U)

Livs forunderlige verden Tommelise Byen uden lyde Dyt, Båt og Kling Klang

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 6 - 11 år: 6 - 11 år: 8 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år:

Pænt Goddag (U) Sælkvinden Ravnen Når bladene falder Pooka (U) (G)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4 - 9 år:

Peddersen og Findus RÆVEJAGTEN (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Alle teatre – alfabetisk Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Teater Kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6 - 10 år: 14 - 99 år:

Hvor går drømmene hen? Når det skærer i hjertet

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 166 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5 - 13 år:

Pelzz Jeg skal nok finde den Den lille båd Memories

13 - 99 år: 13 - 99 år:

687 km - en forestilling om bæredygtighed Findes der gribbe i Grønland?

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 7 år: 5 - 11 år: 5 - 11 år: 13 - 99 år:

TeaterKUNST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 12 - 99 år:

I skuggans land

det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ½ - 3 år: 1½ - 4 år: 2 - 5 år: 10 - 99 år:

Det vilde Vesten (S) (U) (G) Jubiiilæum (S) (U) (G)

Hvad er Dansk? (U) (G)

Papirmåne Al tid i verden Englene i sneen Baku

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

L

3 - 10 år: 4 - 104 år: 5 - 10 år:

Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 13 - 99 år:

Ellen - velkommen til helvede (U)

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2 - 5 år: 4 - 10 år:

Okker Gokker (S) Mester flytter ind (S)

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 90 år: 3 - 90 år: 6 - 90 år: 10 - 90 år:

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4 - 10 år: 5 - 99 år: 9 - 99 år:

Grev Gris Juleevangeliet Odysseus

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 3 - 8 år: 5 - 12 år:

Don Q GRiSK

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 6 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 4 - 9 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

Julemandens Gave Nissedrys Nissemor og Kanelia i julenød Nisser til søs Sikke mange klokken slår Den store nisseprøve Villads fra Valby Vitello

Juleballaden (U) Mito og Dito (U) Her og Nu (U) Som man ser det (U)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 12 - 99 år:

Romeo & Juliet (U)

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2 - 5 år: 2 - 6 år:

Små skridt Jeg kan huske alting

MYKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4 - 9 år:

Polar Bear

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14 - 99 år: 12 - 99 år:

En mand der hedder Ove Malala

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 13 - 103 år: 14 - 104 år:

Luna Park Scenekunst. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6 - 10 år:

Rumlerikkerne i Slikbøvsensland Volapyk Rumlerikkerne i Fedtefadet

4,1 PROMILLE +1

Hukommelsespaladset

N M

NextDoor Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 165 0 - 6 år: 0 - 6 år: 0 - 6 år:

6

Årstider på spring blÆst Verdensbilleder

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9 - 99 år:

Vi ses, Rafiq-e-man!

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 2 - 6 år: 7 - 10 år:

NÅR GAFLERNE DANSER (S) VED ARKEN KLOKKEN OTTE (S)


Alle teatre – alfabetisk Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1½ - 5 år: 2 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 5 - 9 år: 6 - 11 år:

Den Sultne larve - Aldrigmæt Med plaster på knæet Elsker, elsker ikke Kamelen kom til sidst 7 - med et slag Kongen og vandkanden Kapløbet

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 6 - 10 år: 7 - 11 år: 7 - 12 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år:

Skæve historier For en sikkerheds skyld Ven i skabet Det som ingen ved Smash Einstein for begyndere

R

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6 - 11 år: 12 - 112 år: 12 - 112 år: 13 - 113 år: 16 - 116 år:

Kapløbet Kammerater (S) goodbye&farvel! Kærligheden overvinder alt! Jægerne (S)

Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6 - 110 år: 9 - 110 år:

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2 - 5 år: 1½ - 4 år: 1½ - 5 år: 10 - 18 år: 10 - 18 år:

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Lidt af hvert / Klippetiklop! (U) Hold vejret! Sikken sæk! / Trip trap træsko Hane Får Føl / Gubben og æslet Rub og Stub / Den lykkelige bonde Bytte bytte købmand (U)

6 - 9 år: 10 - 99 år:

6 - 9 år: 15 - 99 år:

1 - 3 år: 2 - 4 år: 4 - 8 år: 6 - 10 år: 6 - 13 år: 8 - 99 år:

6 - 100 år:

1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

SUNNY SIDE 4 EVER

3 - 8 år: 3 - 8 år: 6 - 12 år:

4 - 8 år: 4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år: 8 - 99 år:

Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Sneens stemme Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10 - 99 år:

JEKYLL ON ICE (U)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 209 5 - 9 år:

Tandem Alfred og Manfred To med det hele (U)

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

P 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Åbent Hus Barnevognen

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 229

Tryllefløjten

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 14 - 99 år: 14 - 99 år:

Luk op... Himmelsange Vejen hjem Broder Sol, Søster Måne Farvel hr. Muffin Paradis

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Hvalens sang 3 i 12

Det lille Operakompagni v/Sinus etc.. . . . . . . 203

Domino Effekten (U) The Moon Illusion

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Dengang vi blev væk Escape - drengen der flygtede fra sin sjæl

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Juletræets Hemmelighed En Lille Ny Under Mit Træ Elefantmanden Drømmen Om Amerika

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 10 - 99 år: 14 - 99 år:

Big Bang Company (U) (G) Psycho

Ja ja nemlig I begyndelsen var Begyndelsen Grebet i luften Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise Heinrich Hundekoks bedrifter (U) Paradis

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4 - 10 år: 8 - 18 år:

Klods Hans (U) Den syngende hat (U)

Men de begyndte!

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Alle teatre – alfabetisk Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Sparrow Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266

9 - 11 år: 14 - 19 år:

10 - 100 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år: 6 - 10 år:

Hoved & Hale - fra amøbe til menneske K.R.O.P. - at have eller være Circus Funestus Diva The House Fly Trap

13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 4 - 8 år: 5 - 18 år: 13 - 18 år:

5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 10 - 99 år:

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2 - 5 år: 8 - 100 år:

Se lige her Merlin

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 12 - 99 år:

Den sultne larve, Aldrigmæt Ørerne i maskinen 6, P LR K? SygtSund

4 - 10 år: 5 - 12 år: 6 - 12 år:

Mosters Monster Store Illusioner (U) Race Dog (U) Den Store Bastian (U) Dracula Freddy og Far Skyggen Woopsy

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 5 - 99 år: 5 - 11 år: 5 - 99 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 11 år:

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 - 100 år:

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven Intet

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 1½ - 5 år: 4 - 9 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Overset Ildsjæl #bitch #kælling #backstabber

Eventyrkisten (U)

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

Superreal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 13 - 99 år:

Liquid Love

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 250 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Lille Claus og store Claus (U) Snehvide Svinedrengen (U) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Klods-Hans (U) Lille Carl Marionetspilleren (U) Nøddebo præstegård (U) Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4 - 10 år: 9 - 100 år:

I Det Blå Bjerg Robin - den hjemløse

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 3 - 9 år:

God Jul Cirkeline

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 3 - 8 år: 3 - 8 år:

På tippen af næsen Spørge Jørgen

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 8 - 99 år:

8

Dannerbarn

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

U Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Diagnose Utilpas Fra Big Bang Til Facebook

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2 - 6 år: 1½ - 4 år: 4 - 8 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Twins (U) En kort en lang Body Parts Ugly Douglas TRO

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 2½ - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Ægget SPOR Mellem himmel og jord Drengen og træet En rigtig nisse Som søstre vi dele... (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4 - 9 år: 6 - 13 år: 13 - 99 år:

Chappers rumrejse Taynikma Skyggens vilje (S) Taxafortællinger


Alle teatre – alfabetisk W WHY NOT THEATRE COMPANY. . . . . . . . . . . . . 282 14 - 99 år:

Remembrance

Z Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

Kong Gulerod og Tudeprinsessen (S) Nisselist og Troldefis (S) Hokus Pokus (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 - 13 år: 7 - 12 år: 8 - 18 år: 10 - 18 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Min far og Vrede Mand Landet Under Sand Forvirring Mørkeræd Bottom Rocks Princip 1914

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 7 - 99 år:

1001 Nat (S) Frostbrødre (S)

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ½ - 4 år: 1½ - 100 år:

IGEN TRE BEN

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. 10

KONVERTERINGSNØGLE

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR


For de allermindste hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134

A

2 - 100 år:

SKAB

arthotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år:

1-2-3-nU...

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 6 år:

K Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ½ - 3 år: 1½ - 4 år: 2 - 5 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1½ - 5 år: 2 - 6 år: 2 - 6 år:

Oles Nye autobil Guleroden der ikke ville op (U) Nattergalen - skal findes!

Pelzz Jeg skal nok finde den Den lille båd

L Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2 - 5 år:

B Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 2½ - 6 år: 2 - 6 år:

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2 - 6 år: 2 - 6 år:

suttog indeni (U) (G) velkommen (U)

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 To i et hus - og en mus

Julemandens Gave Nissedrys

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 165 0 - 6 år: 0 - 6 år: 0 - 6 år:

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 4 år:

Okker Gokker (S)

REGN "HOV!"

Årstider på spring blÆst Verdensbilleder

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 166 2 - 99 år: 2 - 99 år:

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1½ - 6 år:

Sikke et vejr

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 2 - 5 år: 2 - 6 år:

F Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1½ - 6 år: 2 - 8 år:

Hønes Første Æg Petruskas Julehjerte

G

Det vilde Vesten (S) (U) (G) Jubiiilæum (S) (U) (G) Små skridt Jeg kan huske alting

N Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 2 - 6 år:

NÅR GAFLERNE DANSER (S)

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1½ - 5 år: 2 - 6 år:

Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 0 - 4 år: 0 - 4 år: 0 - 4 år: 2 - 6 år:

SneØjne BLÅT (U) Små og store hemmeligheder Æble-3-2-1 (U)

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1½ - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 2 - 5 år:

H Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2 - 5 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år:

Eventyret fra julemandens sæk På en lille gren / Den standhaftige tinsoldat Langt ude i skoven / Guldlok og de tre bjørne

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2 - 5 år:

OpdagElse

Den Sultne larve - Aldrigmæt Med plaster på knæet

Lidt af hvert / Klippetiklop! (U) Hold vejret! Sikken sæk! / Trip trap træsko Hane Får Føl / Gubben og æslet

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2 - 5 år: 1½ - 4 år: 1½ - 5 år:

Juletræets Hemmelighed En Lille Ny Under Mit Træ

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de allermindste Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1 - 3 år: 2 - 4 år:

Luk op... Himmelsange

For de små A Alba Nowik Production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 - 10 år:

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 1½ - 4 år: 1½ - 4 år:

Åbent Hus Barnevognen

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

S Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2 - 5 år:

Den standhaftige tinsoldat Kejserens nye klæder Konen i Muddergrøften Fyrtøjet (U) Nattergalen

Se lige her

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 1½ - 5 år:

Galitternes Tid (U)

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 - 8 år:

Maries Julegave (S)

Den sultne larve, Aldrigmæt

arthotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 - 8 år:

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 2 - 6 år: 1½ - 4 år:

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3 - 9 år: 2 - 12 år: 3 - 13 år: 3 - 13 år:

Twins (U) En kort en lang

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 1½ - 6 år:

Ægget SPOR Mellem himmel og jord

3 - 10 år: 4 - 99 år:

Den Lille Hvide Kat (U) Emil & Træmand nr 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 IGEN TRE BEN

Boris og den glade løve Juleballaden Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Å ½ - 4 år: 1½ - 100 år:

Vi ses i morgen

Mosekonens Bryg (U) Jason Den grusomme historie om Medusas hoved

B Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3 - 7 år:

JUHU det er regnvejr

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 7 år: 3 - 7 år: 3 - 9 år:

uro nielsen og fisk (U) nørregaard og barkentin

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 9 år: 5 - 10 år: 5 - 11 år: 5 - 11 år:

Spaghetti Aben Osvald Lille T og de forbudte bamser Kronen på hovedet En solskinsdag i Paradis (U) Solo for to

Børneteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3 - 8 år: 3 - 8 år:

12

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

DEN TÅRNHØJE HUND DEN TÅRNHØJE HUND 2


For de små C

I

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 10 år:

Mis med de blå øjne (U) Hjemme hos Alfons Åberg (U) Alfons Åberg - Nye historier (U) Verdens Rigeste Tosse (U)

D

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 10 år: 3 - 10 år:

Livs forunderlige verden Tommelise Byen uden lyde Dyt, Båt og Kling Klang

K

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 - 9 år:

Coyote

F

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 4 - 9 år:

Peddersen og Findus RÆVEJAGTEN (U)

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 - 5 år:

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 4 - 8 år:

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4 - 10 år:

Mustafas Kiosk - en Strid teaterkoncert

Faster Cool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2 - 8 år:

Petruskas Julehjerte

Teaterhuset Filuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 - 8 år:

Verden - og så mig

L Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 2 - 5 år: 4 - 10 år:

GræshoppeSalsa (U)

4 - 10 år:

3 - 8 år: 5 - 12 år:

Don Q GRiSK

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 2 - 6 år: 3 - 6 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 4 - 9 år: 5 - 99 år:

Guavajagten (U)

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 - 99 år: 4 - 13 år: 4 - 99 år:

Grev Gris

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5 - 11 år:

Okker Gokker (S) Mester flytter ind (S)

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3 - 9 år:

Den lille båd

Et ord er et ord

Hos Andersen (U) (G) Prinsessen på ærten (U) Klodshans (U) (G)

Nissedrys Nissemor og Kanelia i julenød Nisser til søs Sikke mange klokken slår Den store nisseprøve Villads fra Valby

M G

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 166

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5 - 100 år: 6 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Androkles og løven

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 - 99 år:

...om ikke at blive ædt

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4 - 10 år:

Et sted som ingen ser

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3 - 7 år: 4 - 9 år:

Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt

2 - 99 år: 2 - 99 år:

Det vilde Vesten (S) (U) (G) Jubiiilæum (S) (U) (G)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 7 år: 5 - 11 år:

Papirmåne Al tid i verden

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3 - 10 år: 4 - 104 år: 5 - 10 år:

Rumlerikkerne i Slikbøvsensland Volapyk Rumlerikkerne i Fedtefadet

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 90 år: 3 - 90 år:

Juleballaden (U) Mito og Dito (U)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små MYKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4 - 9 år:

Polar Bear

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 250 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

N Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Elsker, elsker ikke Kamelen kom til sidst 7 - med et slag

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Rub og Stub / Den lykkelige bonde Bytte bytte købmand (U)

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6 - 9 år:

Hvalens sang

Lille Claus og store Claus (U) Snehvide Svinedrengen (U) Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Klods-Hans (U) Lille Carl Marionetspilleren (U) Nøddebo præstegård (U) Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 4 - 10 år:

I Det Blå Bjerg

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 3 - 9 år:

God Jul Cirkeline

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

P

3 - 8 år: 3 - 8 år:

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 209 5 - 9 år:

Men de begyndte!

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 4 - 8 år:

R Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

4 - 10 år:

5 - 99 år: 5 - 11 år: 5 - 99 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 11 år:

Tandem Alfred og Manfred

Ja ja nemlig I begyndelsen var Begyndelsen Grebet i luften

S

Freddy og Far

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4 - 8 år: 4 - 8 år: 4 - 8 år:

Karius og Baktus

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Vejen hjem

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 229

På tippen af næsen Spørge Jørgen

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 4 - 8 år:

SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4 - 10 år:

Klods Hans (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 4 - 9 år:

Ørerne i maskinen

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 2½ - 6 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3 - 100 år:

Body Parts

Eventyrkisten (U)

Drengen og træet En rigtig nisse Som søstre vi dele... (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4 - 9 år:

Chappers rumrejse

Z Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

14

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Kong Gulerod og Tudeprinsessen (S) Nisselist og Troldefis (S) Hokus Pokus (S)


For de lidt større Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

A

6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Alba Nowik Production. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5 - 10 år:

Galitternes Tid (U)

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 - 18 år: 9 - 99 år:

Brødrene Løvehjerte Den halve papdreng

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 - 12 år: 5 - 12 år:

Lyset og lykkens Edderkop (S) Den fabelagtige Amalie (S)

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5 - 12 år: 6 - 12 år: 6 - 12 år:

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE DANS! HVAD? (U) GODMORGEN SOL

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 12 år: 3 - 13 år: 3 - 13 år:

Juleballaden Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 - 99 år: 4 - 12 år:

Emil & Træmand nr 100 (U) De 4 Ønsker (U) Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U)

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6 - 99 år: 8 - 99 år:

F 4 - 10 år:

H.C. Andersen Lever!

5 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år:

Kronen på hovedet En solskinsdag i Paradis (U) Solo for to Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Ouverture/ Grande Finale (U)

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Encyklopædisterne (U) (G) The BodyGuards (U) (G)

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 6 - 99 år:

Citronbrus

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6 - 10 år:

Prinsesse Leonora

I Guder! (U) Bjowulf (U) Holger (U) Absalon (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Guavajagten (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U) Bedre Helt Næste Gang (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 6 - 18 år: 6 - 18 år:

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 5 - 10 år: 5 - 11 år: 5 - 11 år: 8 - 12 år: 6 - 99 år:

Mustafas Kiosk - en Strid teaterkoncert

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

5 - 105 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Androkles og Løven En Sand Røverhistorie BESKÆRING

D

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 - 99 år: 9 - 99 år:

I FEEL GOOD (U) (G) HÅNDEN (U) (G) O-HOY (U) (G)

Cre8ivity (U) E-boy

Teatret Fyren og Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . 103 4 - 13 år: 4 - 99 år:

Prinsessen på ærten (U) Klodshans (U) (G)

G Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 9 - 18 år:

HELTE

Teatergrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 9 - 13 år:

Krig – i børnehøjde (U)

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5 - 100 år: 6 - 100 år: 9 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Androkles og løven En sand røverhistorie

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 - 99 år: 8 - 99 år:

...om ikke at blive ædt Jorden Rundt i 80 dage

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4 - 10 år:

Et sted som ingen ser

H

Luna Park Scenekunst. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 6 - 10 år:

M

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6 - 12 år: 6 - 99 år:

De Fremmede (U) Historien om Tigeren af Dario FO (U)

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5 - 13 år:

7 - 13 år:

5 - 11 år: 5 - 11 år:

Sigurt Skallesmækker (U)

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 11 år: 7 - 10 år:

6 - 10 år: 8 - 13 år:

4 - 104 år: 5 - 10 år:

ORd Syv Sange om Samvittighed

Volapyk Rumlerikkerne i Fedtefadet

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 - 90 år: 3 - 90 år: 6 - 90 år:

Bagage Lige Lovlig

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134

Al tid i verden Englene i sneen

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Jonathan Livingston Havmåge (U) Alle Tiders Jeppe (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

I skuggans land

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Himmerlands Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Juleballaden (U) Mito og Dito (U) Her og Nu (U)

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14 - 99 år:

En mand der hedder Ove

N

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 6 - 11 år: 6 - 11 år: 8 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år:

Pænt Goddag (U) Sælkvinden Ravnen Når bladene falder Pooka (U) (G)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Teater Kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6 - 10 år:

Hvor går drømmene hen?

L

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 7 - 10 år:

VED ARKEN KLOKKEN OTTE (S)

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4 - 10 år: 5 - 9 år: 6 - 11 år:

7 - med et slag Kongen og vandkanden Kapløbet

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 6 - 11 år:

Kapløbet

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 10 - 99 år:

Dengang vi blev væk

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6 - 9 år:

Hvalens sang

Det lille Operakompagni v/Sinus etc.. . . . . . . 203 6 - 100 år:

Det Lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4 - 10 år:

Mester flytter ind (S)

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5 - 99 år: 9 - 99 år:

Juleevangeliet Odysseus

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 5 - 12 år:

GRiSK

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 5 - 99 år:

16

Hukommelsespaladset

Vitello

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Tryllefløjten

P Teater Pandora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Sneens stemme Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde


For de lidt større Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 6 - 10 år: 7 - 11 år: 7 - 12 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år:

Skæve historier For en sikkerheds skyld Ven i skabet Det som ingen ved Smash Einstein for begyndere

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 4 - 10 år: 5 - 12 år: 6 - 12 år:

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6 - 110 år: 9 - 110 år:

Big Bang Company (U) (G) Psycho

5 - 11 år: 5 - 99 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 8 - 11 år:

Domino Effekten (U)

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6 - 10 år: 6 - 13 år: 8 - 99 år:

Broder Sol, Søster Måne Farvel hr. Muffin Paradis

Freddy og Far Skyggen Woopsy

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6 - 9 år:

Mosters Monster Store Illusioner (U) Race Dog (U) Den Store Bastian (U)

Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9 - 99 år:

Ugly Douglas

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 229 6 - 12 år:

To med det hele (U)

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5 - 10 år: 8 - 12 år: 8 - 99 år:

Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise Heinrich Hundekoks bedrifter (U) Paradis

S

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 4 - 10 år:

Som søstre vi dele... (U)

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 6 - 13 år:

Taynikma Skyggens vilje (S)

Z

SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 8 - 18 år:

Den syngende hat (U)

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 9 - 11 år:

Hoved & Hale - fra amøbe til menneske

Sparrow Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 6 - 10 år:

Fly Trap

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 8 - 100 år:

Merlin

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 3 - 9 år:

Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 4 - 10 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

Kong Gulerod og Tudeprinsessen (S) Nisselist og Troldefis (S) Hokus Pokus (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 - 13 år: 7 - 12 år: 8 - 18 år:

Min far og Vrede Mand Landet Under Sand Forvirring

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 7 - 99 år:

1001 Nat (S) Frostbrødre (S)

God Jul Cirkeline

T TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 8 - 99 år:

Dannerbarn

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5 - 18 år:

Dyrene i Hakkebakkeskoven

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de største C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

A

13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

The Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 14 - 100 år:

Andre

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 8 - 18 år: 9 - 99 år: 10 - 18 år: 16 - 99 år:

Brødrene Løvehjerte Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo Hamlet SOLO

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 9 - 99 år: 14 - 99 år:

Romeo&Julie! (U) Iliaden (U)

B

Hva' så Gud? - om tro og religion (U) Loveforce - unge under dynen For gammel - til hvad? Taskforce 65+ Demokrati - hvad rager det mig? (U) Tæt på - den klassiske forestilling (U) Hvad laver de her - et møde med menneskene bag overskrifterne

CoreAct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 12 - 99 år:

Beskæring

D

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 13 - 99 år: 13 - 99 år:

VÆKST KROP AMOK

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 6 - 99 år: 12 - 99 år:

Ouverture/ Grande Finale (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 - 99 år:

The BodyGuards (U) (G)

Black Box Theatre / Black Box Dance Company.61 10 - 18 år: 12 - 18 år:

100 LIKES (U) 7Even (U)

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 14 - 99 år:

Grænsesyndrom

Teater Boudoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13 - 99 år:

Det Gør Kun Ondt En Gang

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Androkles og Løven En Sand Røverhistorie BESKÆRING

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6 - 99 år: 8 - 99 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 10 - 100 år: 13 - 113 år:

Miras verdener Liquid Love

Teaterhuset Filuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 13 - 99 år:

Fugle Flyver i Flok

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 13 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

REVOLUTION Flygtning Transportable Forestillingen om den lykkelige luder

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 14 - 90 år:

Ondskaben

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 7 - 99 år: 8 - 99 år: 9 - 99 år: 11 - 99 år: 12 - 99 år:

Bjowulf (U) Holger (U) Absalon (U) Amled Pandoras Ar (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 6 - 18 år: 6 - 18 år:

Cre8ivity (U) E-boy

Friis & Winther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8 - 80 år:

18

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Er jeg Patienten?


For de største G

L

Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Det lille turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

13 - 18 år: 9 - 18 år:

AT FALDE - til og fra HELTE

GLiMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 10 - 99 år:

Empty Steps (U)

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 13 - 100 år: 13 - 100 år:

En sand røverhistorie

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8 - 99 år:

9 - 99 år:

Jorden Rundt i 80 dage Mit Mørke

13 - 99 år: 13 - 99 år:

687 km - en forestilling om bæredygtighed Findes der gribbe i Grønland?

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 13 - 99 år:

Baku

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 6 - 90 år: 10 - 90 år:

Her og Nu (U) Som man ser det (U)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 12 - 99 år:

H

Odysseus

det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Gurs Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 10 - 99 år:

Ellen - velkommen til helvede (U)

M

Say Cheese It´s All My Fault

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 9 - 100 år:

13 - 99 år:

Romeo & Juliet (U)

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14 - 99 år: 12 - 99 år:

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12 - 18 år:

Hate crime - en kærlighedshistorie (U)

MÆRKVÆRK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 13 - 103 år: 14 - 104 år:

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 13 - 99 år:

En Landsbydegns Dagbog

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 134 8 - 13 år:

Syv Sange om Samvittighed

En mand der hedder Ove Malala 4,1 PROMILLE +1

N NextDoor Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 9 - 99 år:

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7 - 99 år: 8 - 99 år:

Når bladene falder Pooka (U) (G)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Teater Kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 14 - 99 år:

Når det skærer i hjertet

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 10 - 99 år:

Memories

Vi ses, Rafiq-e-man!

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 12 - 112 år: 12 - 112 år: 13 - 113 år: 16 - 116 år:

Kammerater (S) goodbye&farvel! Kærligheden overvinder alt! Jægerne (S)

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 10 - 99 år: 14 - 99 år:

Dengang vi blev væk Escape - drengen der flygtede fra sin sjæl

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 15 - 99 år:

3 i 12

TeaterKUNST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 12 - 99 år:

Hvad er Dansk? (U) (G)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 14 - 99 år: 14 - 99 år:

SUNNY SIDE 4 EVER

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 9 - 100 år:

Robin - den hjemløse

T

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 10 - 99 år:

8 - 99 år:

JEKYLL ON ICE (U)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år:

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Dannerbarn

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Det som ingen ved Smash Einstein for begyndere

Overset Ildsjæl #bitch #kælling #backstabber

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 13 - 18 år:

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 6 - 110 år: 9 - 110 år:

10 - 18 år: 10 - 18 år:

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266 10 - 99 år:

Big Bang Company (U) (G) Psycho

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Elefantmanden Drømmen Om Amerika The Moon Illusion

Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 9 - 99 år: 12 - 99 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Paradis

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 8 - 99 år:

Paradis

Diagnose Utilpas Fra Big Bang Til Facebook

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 8 - 99 år:

Dracula

U

Rapid Eye Circus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 10 - 99 år:

Intet

Ugly Douglas TRO

V Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 13 - 99 år:

Taxafortællinger

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 8 - 18 år:

Den syngende hat (U)

W WHY NOT THEATRE COMPANY. . . . . . . . . . . . . 282 14 - 99 år:

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 14 - 19 år:

K.R.O.P. - at have eller være

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 10 - 100 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Circus Funestus Diva The House

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 12 - 99 år:

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 13 - 99 år: 14 - 99 år:

6, P LR K? SygtSund

Superreal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 13 - 99 år:

20

Liquid Love

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Remembrance

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 8 - 18 år: 10 - 18 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Sand Forvirring Mørkeræd Bottom Rocks Princip 1914


For de største

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

22

Den Røde Brochure - en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.drb.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre.

publikummer også gerne med børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk.

Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk,

KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på

TEATERCENTRUM

Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.


Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling.

Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar.

Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at de angivne aldersgrupper respekteres.

Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk – læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew www.scenen.dk – søg på aktuelle forestillinger www.drb.teatercentrum.dk – søg efter teater for børn og unge.

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal Tlf: +45 3530 4400 1463 København K Fax: +45 3530 4401

info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk

TEATERCENTRUM

23


på nettet

Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

Med MedBørneteateravisen Børneteateravisenpå påwww www året åretrundt rundtkan kandu duglæde glædedig digtil:til: NyhedsNyheds-stadig ogogbaggrundsbaggrunds■■"40 "40årårogogstadig ikke ikkevoksen voksen- et - etstrejftog strejftoggennem gennemfire fireårtier årtiermed medverdens verdens største største børneteaterfestival" børneteaterfestival" – –enenfotobog fotobogredigeret redigeretafafBørneteateravisens Børneteateravisens artikler artikler samt samtreportager reportager mangeårige mangeårigeredaktør, redaktør,Carsten CarstenJensen. Jensen. Aktuelleanmeldelser anmeldelser ■■Aktuelle Bogen Bogenerertilrettelagt tilrettelagtsom sometetfotografisk fotografiskvidnesbyrd vidnesbyrd– –enenslags slagsfotosafari fotosafari afgennem afnye nyeforestillinger forestillinger gennem fire fireårtier årtiermed medverdens verdensstørste størsteteaterfestival teaterfestivalforforbørn børnogogunge. unge. Desuden Desudenfår fårlæserne læserneenenkort kortgennemgang gennemgangafaffestivalens festivalenshistorie, historie,komplette komplette ■■lister Mulighed Mulighed for fordeltagende dialog dialog teatre listerover overalle alledeltagende teatreogogforestillinger, forestillinger,enenfarverig farverigplakatoversigt plakatoversigt og og meget megetformidlere mere... mere... mellem mellem formidlere ogog producenter producenter 50 kr. 96 96 sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil dit dit eget egettil eksemplar www.teatercentrum.dk ■■Bestil Hurtige Hurtige links links tileksemplar aktører aktører påpåwww.teatercentrum.dk og ogmedspillere medspillere påpå Udgivet Udgiveti 2010 i 2010afafTeatercentrum Teatercentrummed medøkonomisk økonomiskstøtte støttefrafra børneteaterområdet børneteaterområdet BørneTeaterSammenslutningen BørneTeaterSammenslutningen (BTS) (BTS)og ogDansk DanskSkuespillerforbund. Skuespillerforbund. ■■Repertoirenyt Repertoirenyt www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 24

TEATERCENTRUM


The Act

Andre præsenterer

En levendegørende fysisk forestilling om fremmedhed, normer og grænser, som opført i klasseværelset, byder elever på en alt andet end digital

skoletime!

‘Andre’ er en karikatur af det såkaldte civiliserede menneske. En spejling af den vestlige kulturs tendens til at dele verden op i hvem der er ‘fremme’ i tiden, og hvem der er ‘tilbage’, og at vi i den ånd mener at vi skal hjælpe ‘andre’ med at blive som ’os’. Men er hjælp altid en hjælp, eller spænder den nogen gange mere ben fremfor at bane vej? I forestillingen bliver vores samfund tildelt en anden rolle end vanligt, når to fra fremtiden ankommer til vores nutid med en forudindtaget holdning om at vi er bagud, og har brug for deres

Ide

hjælp!

og iscenesættelse: Kristina Skovby i samarbejde med de øvrigt medvirkende: Mette overgaard / Maia Elisabeth Sørensen. Lyddesigner: Tania-Kristin Ballentin Pris ekskl. moms: En forestilling 3200 kr., to forestillinger 4200 kr.

Fo re st i l l i ng e n kan s pi l les f o r to k l asser ad g an g en , på e nte n dansk e lle r engelsk. Den varer 25 min. og efterfølges af spørgsmål til publikum, om stykket og dets emne. Vi glæder os til at spille for

www.theact.co

jer!

post@theact.co

50757673 For de største

ANDRE Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.THEACT.CO

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

THE ACT

25


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

26

TEATERCENTRUM


HANDS ON TEATER

Galitternes Tid Interaktivt oplevelsesunivers hvor børnene selv deltager i skabelsen af Teater,I en leg og fortælling fortællingen. blanding af rollespil forenes i Alba Nowiks fortælleuniverser, som er det vi og sanseteater guides de ind i Galitkalder Hands On teater. ternes forunderlige parallelverden. Hands On teater er en måde, hvorpå børnene kan lege med fortællingen - som medfortællere. Vi bygger Skyggologisk sammen handlingen Testcenter. i et krydsfelt mellem scenografi, sanseteater, rollespil, leg, samarbejdsøvelser og undersøgelsesmissioner. Testcentrets event Identity-Lab er lavet i samarbejde med Forvandlende Fortællinger. On teater kan være site specifikke EtHands event-format, hvor deltageren i krydsoplevelses-universer eller iscenesatte workshops. feltet mellem “hands on” skyggearbejde og personlige fortællinger oplever nuancerne i Se mere om på egen www.handsonteater.dk forestillingen identitet.

Alba nowik Production For de små og de lidt større

GALITTERNES TID Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 80 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . 10 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 10 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HANDSONTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . 10 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . . 75/100

ALBA NOWIK PRODUCTION

27


ANDERSENs KUFFERT TEATER Tlf.: +45 30 66 58 28 E-mail: kuffertteater@gmail.com www.andersens-kuffert-teater.com

Nattergalen I teaterstykket Nattergalen bliver børnene inviteret til Kina, i den kinesiske Kejsers slot. Det er den poetiske historie om ”skønheden i det enkelte”, som bliver fortalt musikalsk og eventyrligt.

Konen i Muddergrøften En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller. En flot historie om magt og kærlighed. ”Konen i muddergrøften” er en fantastisk leg med storhed og fald.

For de små

For de små

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

28

KONEN I MUDDERGRØFTEN Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


Fyrtøjet H.C.Andersens berømte eventyr fortalt på en anden og farverig måde. Forestillingen opleves som et fantastisk spil med mange muligheder. En god blanding af gyngeheste, gys og smukke prinsesser.

Kejserens nye Klæder Er man blevet til grin i Storegade, er det bedste ly, for folkets hån og spot i sit eget klædeskab. En lystig historie om at ændre sit liv.

Den standhaftige Tinsoldat I en farverig verden med masser af gemmesteder og overraskelser bliver vi ført gennem fortællingen. Den lille historie om den store kærlighed.

For de små

FYRTØJET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

For de små

For de små

KEJSERENS NYE KLÆDER

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/60 Pris/tilskuere:. . . 5200/80

ANDERSENS KUFFERT TEATER

29


Den halve papdreng. over 70 opførelser i 2015/16. Teateravisen.dk: HHHHH “Sprællevende fortælleteater om at være skilsmissebarn med papfamilier i alle mulige og umulige konstruktioner... Fortælleteatermanden André Andersen jonglerer virtuost med alle disse relationer i forestillingen ‘Den halve papdreng’. Instruktion: Ane W. N. Andersen Konsulenter: Sebastian Dorset og Sia Holm Manuskript: André Andersen

Brødrene Løvehjerte André har siden 2007 været blåstemplet som nordens eneste klassificerede Løvehjerte-fortæller af Astrid Lindgrens datter. Han har besøgt kirker, biblioteker og skoler landet over med sin en-mands-udgave af det fantastiske eventyr der starter i Sverige, udspiller sig i Nangijala og ender ved portene til Nangilima. Et eventyr om livet, døden, mod og venskab. Konsulent: Sune Svanekier Bearbejdelse: André Andersen Scenogafi: Nikolaj H. Trap

Den store krig og skuddene i Sarajevo - Om krigen som alle troede ville slutte ved juletid. Teateravisen: HHHH “...Med enkle virkemidler – nogle stole og et camouflagenet – får André Andersen skabt en tilstrækkelig antydning af skyttegravskrigen og dens rædsler med lus og rotter, gas og bombardementer... Instruktion: Sune Svanekier Manuskript og scenografi: André Andersen For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de største

DEN HALVE PAPDRENG

BRØDRENE LØVEHJERTE

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 50 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

30

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7900/60 Pris/tilskuere:. . . 8900/80 Pris/tilskuere:. 11400/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

WWW.ANDREANDERSEN.DK


solo@andreandersen.dk www.andreandersen.dk Tlf. 40309594

André Andersen

SOLO Tre ting skal være tilstede for at lave en teaterforestilling:

En fortælling, en skuespiller og et publikum. Alt andet er overflod og skal kun tilføjes hvis det er højst nødvendigt!

Peter Brook, Teaterinstruktør

Hamlet SOLO NY FORESTILLING! 2016 er 400-året for Shakespeares død, hvilket markeres over hele verden. Hamlet SOLO er en intens og “håndholdt” dogmeversion af Hamlet, serveret spiseligt, nærværende og humoristisk for de ældste i folkeskolen og gymnasiet. Intstruktion: Sune Svanekier Bearbejdelse: André Andersen Scenografi: Nikolaj H. Trap

For de største

HAMLET SOLO Alder:. . . . . . . . . . . . . 16-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 50 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 10000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9400/70 Pris/tilskuere:. . . 8900/60

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

31


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 32

TEATERAVISEN


- TEATER MED CAFÉ

I hjertet af København præsenterer vi tankevækkende, musikalsk og poetisk teater for de 2- 12 årige. I vores hyggelige, farverige og historiske omgivelser med både teatercafé, legehjørne og gårdsplads er der plads til såvel familier og institutioner. Vi spiller både i hverdage og i weekenderne. Repertoiret er en sammensætning af egne forestillinger og gæstespil. I sæsonen 2016/17 kan du opleve juleklassikeren Maries Julegave, en genopsætning af den anmelderroste Lyset og lykkens Edderkop, en helt ny forestilling samt gæstespil med Teater Hund, Søholm Park Teatret og Meridiano. Derudover lægger vi lokaler til koncerter med Børnejazzklubben, CPH Stage og meget andet.

Følg med på AnemoneteAtret.dK For nyheder og dAtoer. Anemones Teaterhave er stedet hvor teater, skoler og institutioner dyrker fantasien og de spirende frø, som teaterforestillingen spreder. Gennem workshops og undervisningsmateriale binder vi teatrets sprog sammen med de nye fællesmål og skaber god plads til Den Åbne Skole. Anemones Teaterhave er også stedet, hvor vi plukker inspiration fra børnene til teatrets kunstneriske projekter. Teaterhaven er samlingspunktet for nye partnerskaber og samarbejder på tværs af teater og institutioner, så kontakt os endelig, hvis du har en idé til din skole eller institution. Læs mere på: anemoneteatret.dk/anemones-teaterhave Husk at du kan bruge Teaterkort på Anemone teatret. Teaterkortet giver gratis adgang for 1 lærer med ledsager til alle teatrets forestillinger. Læs mere på teaterkort.info

www.AnEMonETEATRET.Dk

MEDLEM AF

Suhmsgade 4, 1125 København K, telefon: 333 222 49 For de lidt større

For de små

For de lidt større

DEN FABELAGTIGE AMALIE

MARIES JULEGAVE

LYSET OG LYKKENS EDDERKOP

Periode: 21. sep. 2016 - 30. okt. 2016

Periode: 19. nov. 2016 - 23. dec. 2016

Periode: 11. feb. 2016 - 19. mar. 2016

Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ANEMONETEATRET.DK

ANEMONE TEATRET

33


For de lidt større

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

34

APOLLO TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 13600/200

WWW.APOLLOTEATER.DK


For de lidt større

For de lidt større

GODMORGEN SOL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DANS! HVAD? Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 15400/250

WWW.APOLLOTEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/50

APOLLO TEATER

35


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

36

KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


1-2-3-nU...

En musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste. Skyer der svæver over byer...en gravko der laver en stor bunke jord lige til at kravle op i...en sommerfugl der ikke kan fanges...et æble man skal hoppe højt for at nå..vil du være med ? 1-2-3-nU... Det er noget af det vi oplever, når vi åbner den store popupbog, der med popups, levende billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i verden. Tekst, musik og på scenen : Dorthe Eggertsen Video, teknik og på scenen : Rasmus Kajhøj

VI SES I MORGEN

En musikalsk forestilling om forskellighed og venskab i Teateravisen og Årets teaterhit i Information

Hmmm...hvad er det nu det er for en dag i dag ? I går ...var det jo røddag... altså grøndag, røddag, gul...nåh ja det er jo guldag i dag... Vi befinder os hos en pige der bor på en superhøjteknologisk stjerne ude i rummet. Stjernen kan alt, hvad pigen har brug for f.eks. rense kjoler, spille musik, rime og modtage ven-på-vejsignaler. Hver dag får hun besøg af sin søde ven fra jorden, som kommer flyvende ved hjælp af sin vindpose. Han har altid noget spændende mad med og fortæller de mest fantastiske historier, og så danser de og skriver sange sammen med publikum... Ide og instruktion : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Video og foto : Søren Døring Scenografi : Kristian Knudsen På scenen : Anna Panduro og Tobias Trier

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - dorthe@arthotel.dk For de allermindste

For de små

1-2-3-NU...

VI SES I MORGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 3 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 3 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ARTHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 4 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 5

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

ARTHOTEL

37


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald” Osvald er en lille nysgerrig og til tider meget snakkesalig abe. Mens Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle Pressen skrev : Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. fint fortalt og med en skøn abe i centrum, der er svær at stå for.

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov Konsulent: Knud Andersen, Søren Skjold

En humoristisk Klassisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie TheLinenhall, Ireland : The audience are enraptured from start to finish . this show is a pleasure for any venue to host.

Ho.hooo...

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt klovne-nissen Zap og mime-nissen Zip i forvejen. Og er der noget de kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf ( ham med den røde tud ) nu kan finde vej ?

Et Juleshow for hele familien, krydret med gøgl og julens sange. Ny opsætning: Mimeteatret & Zapshowteater

Medv.: Gert Pedersen; Asger Gomez & Julemanden

Det er fantastisk, at ca. 100 børn i alderen 1 - 6 år kan være helt opslugt i 45 minutter. * * * * Det er rigtig godt børneteater. Julehilsen Sandlyng Børnehus

For de allermindste

For de små

For de små og de lidt større

ABEN OSVALD OG JAKELMESTEREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

JULEBALLADEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 2-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

38

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

ASGUER ZAP SHOWTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5900/80 Pris/tilskuere:. . 6900/120

ZAPSHOWTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120


Fasanvej Fasanvej Fasanvej7774300 4300 4300Holbæk Holbæk Holbæk tlf; tlf; tlf;51296029 51296029 51296029 Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille...

Pressen skrev: "Samtidig med, at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurlig vis også giver svar.." ***** " Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af og med :

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov

Teknik: Hans Sode

Komponist: Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E FOR B Ø R N

En musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå , Mito & Dito og Aben Osvald.. Mito & Dito:

Et stykke om dit og mit

Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 3 - 90 årige PRESSEN SKREV: ”Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende Papkasse-show” ”et rørende og originalt stykke moderne klovneteater”

M I T O & D I TO

Coproduktion: Mimeteatret & Zapshowteater Støttet af Odense kommune

Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk Zapshowteater turnerer periodisk hele året i hele Danmark og resten af verden

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

HOVHOV...NÅ Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MITO & DITO Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9600/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

ASGUER ZAP SHOWTEATER

39


nken. sid på græsset og bæ er, det inn sk len Fuglene synger, so der firfin n ma e er så hyggeligt. Måsk ar sår tef ds Be ld. kløver? Det bringer he n vokser sig stor i en gulerod i haven. De ikke hives op. Bedden gode jord. Men vil temor, barnebarstefar får hjælp af Beds st da musen n net, hund og kat. Me før sammen de hjælper til kan op en od trække guler p. plo med et

Find

iv u Kejse den for din erden r egen e n sf len m ed de olk finder N dør. n skø atterg nn a egen e sang - i h Roen h a a ns v o sig m g sanselig e! ed mu heden sikk br om et vensk en i fortæll eder a in b Kejse ren bli der tager gen, form. ver så får tår er i øjn glad han ene.

p!

Gule ro

o le

rgNalen - Sk e t atligeer det boegdlestgeange

al

N

der ikke vi n de Kom med i haven, l

es!

For de allermindste

For de allermindste

GULERODEN DER IKKE VILLE OP

NATTERGALEN - SKAL FINDES!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

40

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/50

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/50 Pris/tilskuere:. . . 5700/65

WWW.ASPENDOS.DK


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

TEATRET ASPENDOS

41


100

mest af. E , han holder alle rden og få mils far går i muse r fæ h o lvede Emil får s let ikke tid t smurt ind i dej. til at kom for den e me vig Han snitte e renden til værks i tøjet r jubilæet b træmand nr. 100 tedet. ,m live for Lindgre r ensomt. Med res en pekt ens tekst er d en intim fo restilling o erskabt på Katho m livet lt.

yeOAle utobi n s l g.

fødselsda t gave er en flo Årets bedste ldig væ n skyde en rød bil. Den ka fa et rt på! nok lidt for meg r få n e d g o rt fa søsters bardus ind i r e b lø n e d gøre Da travlt med at le O r få s u dukkeh og ikke en! Mød Ole ondt godt ig g fin, i der er rød o n ile b st d in m k k og musikals en humoristis . å de sm forestilling for

n lille hvide e D

t ka

F o lk e e v li ll e h v e n ty r e t, D e n id e k a t, h a n d om dre ngen E le r sben, d konkurr er må ere me d s in e om arve br r e tt e n ti l fa m il ie ø d r e I den m gården. ørke sk ov mød e n ta le er Esbe nde ka n t som h a m ti l h jæ lp e r a t v in d e g å r d e n .. . o g m e g fa m il ie et mere endnu.

re ø n s ke r f e ntyr fuld

Et eve et er histoaf magi! D r hver familier, de rien om to odtage måde at m har deres e mindst på. Og ikk fremmede ld for der til gengæ hvad de få mangle på hed - eller res gæstfri on han er, or hvem m samme. F de - og ke fremme den mystis ve fire virkelig ha kan en ko horn?

D

e har

Ol

mLøndneenbheisrgtorie omrtæEllmeril fra

nr.

E

træman g o il Steffen fo d

For de allermindste

For de små

For de små og de lidt større

OLES NYE AUTOBIL

DEN LILLE HVIDE KAT

EMIL & TRÆMAND NR 100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

42

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/50

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/60

WWW.ASPENDOS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/110


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

Emil & træmand nr. 100 For de lidt større

DE 4 ØNSKER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4560/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80

TEATRET ASPENDOS

43


hus turnerer i Danmark meste af året –for med Asterions husAsterions turnerer i Danmark det meste af året –det med forestillinger både forestillinger forforestillinger både børn ogervoksne. Flere af vores forestillinger børn og voksne. Flere af vores blevet ’klassikere’ og bliver efterspurgt igen, igen. er blevet ’klassikere’ og bliver efterspurgt igen og igen. Vores spillestil er personlig og udtryksfuld, grænserne mellem det rea- og Vores spillestil er personlig og udtryksfuld, hvorhvor grænserne mellem det realistiske og flyder det groteske sammen – endansende kraftig fysisk, dansende spillestil detlistiske groteske sammenflyder – en kraftig fysisk, spillestil som bærer ordene som bærer ordene og historien frem. og historien frem. Vi tror på kunstens og fortællingens egen forløsende kraft og vores forestillinger er Vi tror påbelærende, kunstens og fortællingens egen forløsende oghistorierne vores forestilderfor ikke forklarende eller moraliserende - vikraft spiller fra linger er derfor ikke belærende, forklarende eller moraliserende - vi spiller vores eget hjerte, med stor kærlighed til materialet og en god portion humor. historierne fra vores eget hjerte, med stor kærlighed til materialet og en god I sæson 2016/2017 turnerer vi med Jason, Romeo&Julie!, Robin Hood, Iliaden, Meportion humor. dusa og Mosekonens Bryg for børn og unge. Det voksne2016/2017 publikum kan glædeJason, sig til forestillingen Leonardo, somHood, vi er glade for at I sæson turnerer Romeo&Julie!, Robin Iliaden, kunne sende på turné! Medusa og Mosekonens Bryg for børn og unge. Det voksne publikum kan Uden forsig Danmark glæder vi osLeonardo til en sommerlang græskeogøhav, mednye glæde til forestillingerne og Mitturné Rumi det på turne til den EU-projektet Meeting Odyssey. Et fireårigt europæisk samarbejdsprojekt får Europæerne, somthe vi spiller hjemme på Teaterøen. sin Grand Finale! Og desuden til to gæstespil – forestillingen Mit Rum skal til Skt Petersborg Romeo&Julie! Uden forog Danmark glædertilviBrasilien. os til en sommerlang turné i det græske øhav, Under producerer vi også hele tre nyeder forestillinger - ”Europæerne” af med 2016/2017 EU-projektet Meeting the Odyssey, efter tre års samarbejde om Howard Barkeret, i etslutter samarbejde Teaterøen, og to solo-forestillinger med fire forestillinger rejsenmed i Odysseus’ hjemegn, foruden visitter af tilog blandt andet Rusland, Brasilien, Holland og Tyskland. Tilde Knudsen og Martin Ammundsen. Jo,os vipå kan godt lideTeater at have travlt! Hus Følg Facebook: Asterions Kontakt os på info@asterionshus.dk eller tlf. 32570808 Asterions Hus modtager driftstilskud af Statens Kunstfond Alle forestillinger er refusionsberettigede. Asterions Hus er støttet af Statens Kunstråd. Teatret er medlem af TIO og ASSITEJ Danmark. Alle forestillinger er refusionsberettigede. Teatret er medlem af TIO og ASSITEJ Danmark.

Refshalevej 320 1432 Kbh. K Kontakt os på info@asterionshus.dk eller tlf. 32570808 www.asterionshus.dk Facebook: Teater Asterions Hus

44

ASTERIONS HUS

WWW.ASTERIONSHUS.DK


ILIADEN

En klassiker fra Asterions Hus! Myten om Troja bliver på fornemmeste vis optrævlet og fortalt af tre fysiske skuespillere i et forrygende tempo. Med et glimt i øjet og et persongalleri på mere en 30 karakterer – fra liflige ungmøer og strålende helte over stolte konger og benede præster til et helt kobbel af guder og gudinder – bliver dette episke værk levendegjort på en times tid. ”Iliaden er den tragiske og ondskabsfulde moder af alle soaps ….. en fornøjelig time i en næsten olympisk præstation, uden at tabe noget af Homers mesterværk i indhold og virkning.” – Moon Saris, www.culturpodium.nl Forestillingen kan spilles udendørs

ROMEO&JULIE!

24 hyldester til kærlighedens mange ansigter og slutninger! En rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling, hvor Asterions Hus tager livtag på Shakespeares store kærlighedshistorie. Romeo&Julie! er krydret med ormedans, forelskede sumobrydere, gartnerkor og inderlig ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsglæde i at spille død! ”…et koncentrat af den betingelsesløse vidunderlige første kærlighed, der folder sig ud ed ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.” – Randi K Pedersen, Teateravisen

Forestillingen kan spilles udendørs

For de største

For de lidt større og de største

ILIADEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ROMEO&JULIE! Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

ASTERIONS HUS

45


DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED En drabelig historie og et sus for de mindste!

En gyser om den væmmelige slangehovedede Medusa, om mægtige guder, om den fantastiske helt og den skønne lænkede prinsesse. To granvoksne mænd begynder at fortælle historien om den græske helt Perseus og bliver så grebet af den eventyrlige beretning, at de selv må spille alle rollerne. Med få og små midler oplever vi Zeus som guldregn, den forstenende virkning af gorgonen Medusa, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko og meget, meget mere. ”De to aktører magter - med både sjov og ballade og dramatik - at synliggøre historien. Basse er den trygge, rolige fortæller… Martin smidig og bevægelig som altid og i suveræn kontakt med børnene.” – Janken Varden, Teateravisen.dk

JASON

En heltehistorie for de små! Den fantastiske fortælling om helten Jason, bliver fortalt af to skuespillere og den forunderlige rejse bringes til live med hjælp af børnenes egen deltagelse. Grænserne mellem virkelighed og fantasi bliver nedbrudt i eventyrene om hvordan Jason fandt Det Gyldne Skind i Ares’ hellig lund, hvordan han såede dragetænder for at slås med dem, og hvordan hans død blev forudbestemt! ”….mimisk færdighed, kropslig versatilitet, fortællerfryd” – Janken Varden, Teateravisen

For de små

For de små

DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

JASON

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

46

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

WWW.ASTERIONSHUS.DK


ROBIN HOOD

Jublende slåskampe og et laaangt kys! To venner kæmper om rollen som Robin. Det er hende der vinder, og han må tage alle de andre roller – som Lille John, Sheriffen af Nottingham og ikke mindst som Lady Marion. De fægter og slås - med stokke, med kårder og sværd, så publikum jubler – og de kysser, så der skriges i frydefuld afsky. En hurtig og anderledes fortælling om Robin Hood og hans muntre svende. ”Alt i alt nok den festligste ‘Robin Hood’, jeg har set” – Janken Varden, Børneteateravisen Forestillingen kan spilles udendørs

MOSEKONENS BRYG

En musikalsk skattejagt for de små! Mosekonens Bryg er en anderledes forestilling med musikken som den centrale fortæller. Børnene kommer på en lille vandring for at hjælpe mosekonen med at finde den magiske klokke, så hun kan brygge sit mosekonebryg. Undervejs møder vi sammen med Mosekonen en trold, en fe og den helt skøre musikgartner, der dyrker de mest forunderlige musikinstrumenter. Med børnenes hjælp ender eventyret godt og magisk musik opstår. ”.. underfundig og troskyldig … at man simpelthen bliver nødt til at følge efter de magiske kvinder, der fører an i den skattejagt, som forestillingen viser sig at være.” –Anne Middelboe Christensen, Teateravisen Forestillingen spiller gerne på utraditionelle steder og udendørs

For de lidt større

For de små

ROBIN HOOD

MOSEKONENS BRYG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60

ASTERIONS HUS

47


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 48

TEATERCENTRUM


H.C. ANDERSEN

LEVER! Et digitalt teatereventyr MØD DEN GRIMME ÆLLING OG DEN SELVSIKRE KLODS HANS I EN NY TEATERFORESTILLING FOR HELE FAMILIEN, HVOR H.C. ANDERSENS KENDTE OG ELSKEDE FIGURER BLIVER SENDT UD PÅ ET UDFORDRENDE OG UKENDT EVENTYR.

om ællinger, der bliver til svaner, og klodsede drenge, der gifter sig med prinsesser?

Spritny teknologi forener det bedste fra animationens og teatrets verden og gør det muligt for figurerne at få hjælp fra publikum – og det får de brug for! Danmarks mest kendte og elskede digter sidder alene og modløs og drømmer om et liv som solodanser ved Den Kongelige Ballet, men han kan ikke danse. Skrive kan han til gengæld. Men hvem vil høre fjollede eventyr

Rokoko vandt i 2013 Creative Business Cup for deres banebrydende animotionsteknologi.

I et nyskrevet eventyr inviterer BaggårdTeatret og tekniktroldmændene fra Rokoko børn og barnlige sjæle ud på en eventyrrejse i jagten på fantasi, selvtillid, prinsessen og det halve kongerige.

Turneperiode: Uge 35-42 2016 og uge 12-17 2017 Booking: post@baggaardteatret.dk, Telefon: 6221 4043 Vedr. teknik: kontakt teatret

For de lidt større

H.C. ANDERSEN LEVER! Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-105 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13900/100

BAGGÅRDTEATRET

49


TEATER

BAGLANDET

Det er vores erklærede mål at skabe teater, der rykker ved fordomme, indgroede vaner og det verdensbillede vi som mennesker er kulturelt påvirket af. Vores forestillinger er fysiske, musikalske, tidsaktuelle og involverer publikum direkte. Tro flytter bjerge – Teater Baglandet flytter dig! For mere information og turnéoplysninger se www.teaterbaglandet.dk

DEN DANSKE FORSKNINGSFOND

Kontakt: tel. 52251707

JUHU

3-7 ÅR

DET ER REGNVEJR

Er det sjovt at børste tænder? Hvem bestemmer om du er sur? Kilder fantasien under dine tæer?… og er solen egentlig altid bagved skyen? JUHU det er regnvejr er en nonverbal forestilling for alle der vil overraskes over dagligdagens uventede magi. En poetisk komikboble om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter grænser.

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

Medvirkende: Sofie Pallesen Idé : Pallesen & Weinkouff Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Koreograf: Sofie Pallesen Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund

For de små

JUHU DET ER REGNVEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

50

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/70

TEATER BAGLANDET

WWW.TEATERBAGLANDET.DK


KROP AMOK

13-99 ÅR

handler om alt det spændende og forunderlige der sker i teenageårene, når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål? OM at være usikker og forvirret OM søvn og ensomhed OM det drengene ikke ved om pigerne …og det pigerne ikke tør spørge drengene om

KROP AMOK handler om at overleve skiftet fra barn til voksen Medvirkende : Sofie Pallesen og Jesper Pedersen Idé : Pallesen & Weinkouff Instruktion : Solveig Weinkouff Scenografi : Filippa Berglund Koreograf : Sofie Pallesen Musik: Sys Bjerre

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

VÆKST

13-99 år

EN GLOKAL KOMEDIE VÆKST er svaret på alt (......men hvor vokser vi hen... og er der et liv efter vækst?) Premiere d.25. marts 2017 Medvirkende : Sofie Pallesen, Jens Gotthelf m.fl. Idé : Pallesen & Weinkouff Dramatiker : Jens Kløft Instruktion : Solveig Weinkouff Scenografi : Filippa Berglund Koreografi : Sofie Pallesen Lyddesign : Gregers Kjar

Turneoplysninger: se www.teaterbaglandet.dk

For de største

For de største

KROP AMOK Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

VÆKST Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8800/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/100 Pris/tilskuere:. 17000/150

TEATER BAGLANDET

51


Barkentins Teater

Barkentins teater er et lille sydvestjysk teater, med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og de voksne.

FORESTILLINGER I SÆSON 2016/17:

’INDENI’ for de 1½- til 4-årige

Lysten til at gå, lysten til at løbe, lysten til at lege, lysten til at plaske, lysten til at opleve... Det sker ting ligner noget vi kender, men indeholder noget helt andet. Et par gummistøvler går hele vejen, men hvor langt kan de gå og hvornår går en gummistøvle for langt. Historien om hvad et par gummistøvler også kan indeholde. OBS: Kan spille udendørs. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Pris: 4900 kr. ekskl. moms ved 30 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NøRREGaaRD OG BaRKENTIN’ for de 3- til 7-årige

Hans Nørregaards ”Dyrenes brevkasse” fra ”Bedstefarprojektet” og Ole Barkentin Lauritzens ”Møgfuglen” i en ny opsætning kommer på landevejen. De bliver spillet lige efter hinanden og bliver finurligt kædet sammen. Medvirkende: Varighed: Spilleplads: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen og Hans Nørregaard 40 minutter Et rum. Der kræves ikke mørklægning. 6500 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Godkendt

Andre forestillinger på turné, se vores hjemmeside. Vi giver 10% rabat på anden forestilling, samme sted og dag. For de allermindste

For de små

INDENI Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

52

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4900/30

BARKENTINS TEATER

For de små

NØRREGAARD OG BARKENTIN

URO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/60

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK


’URO’ for de 3- til 7-årige

Holdet bag ”Suttog” og ”Velkommen” tager en ny tur, denne gang for de 3 til 7 årige. Hvad er den bedste gave man kan få? Noget man kan bruge? Noget man ikke havde regnet med? Noget man ikke kan gennemskue? Der er mange muligheder; men et er sikkert. En god gave giver plads til eftertanke og det kommer der ofte en god historie ud af. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 40 minutter Pris: 5400 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’SUTTOG’for de 1½- til 4-årige ’VELKOMMEN’for de 2½- til 6-årige

”Suttog” er en sort/hvid stumforestilling for de mindste. ”Velkommen” er en forestilling uden mange ord. Begge forestillinger handler om de ”store” livsværdier, når man ikke selv er så stor. Forestillingerne er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Suttog: 30 børn Velkommen: 40 børn Refusion: Godkendt

’NIELSEN OG FISK’for de 3- til 7-årige

En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspilles af dagligdagsting i nye roller. En støvsuger bliver en drage, en standerlampe solen, en opvaskebørste til en konge, og en hel flok af en gummihandske. En drabelig fortælling, der ender godt ved hjælp netop af – ja, dagligdagsting. OBS: Kan spille udendørs. Medvirkende: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen 5400 kr. ekskl. moms ved 60 børn. (voksne tælles ikke med) Godkendt

Barkentins Teater Gravsgade 37, 6760 Ribe · www.barkentins-teater.dk Henvendelse: ole@barkentins-teater.dk eller tlf. 24 48 90 30 For de allermindste

For de allermindste

For de små

SUTTOG

VELKOMMEN

NIELSEN OG FISK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4900/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5100/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/60

BARKENTINS TEATER

53


2400 København NV Telefon 38103609 info@batida.dk

www.batida.dk

EN SOLSKINSDAG I PARADIS Der er dejligt i Paradis. De der ikke bor der i forvejen, vil gerne derind, det siger sig selv. Men er der plads til alle? Både til ham den hemmelighedsfulde herre (der skjuler en hale i sine bukser og horn under hatten)? Og til Eva, som har en dukke der kan tale, men ikke noget sted at bo? Og til hendes mor? Og hvad med ham den flinke fyr, der var der fra begyndelsen? Historien handler ikke meget om det himmelske, men til gengæld om virkeligheden – lige nu! Sjov, barnlig, eventyrlig og musikalsk.

5-11

Solo for to 5-11

BATIDA ER STØTTET AF

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

EN SOLSKINSDAG I PARADIS

SOLO FOR TO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 650

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

54

BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100 Pris/tilskuere:. 10975/120

Dirigenten venter utålmodigt. Men medlemmerne af det syv mand store orkester ringer ét for ét og melder afbud til koncerten. Orkesterlederen er desperat, men vender situationen til sin fordel: Nu kan han endelig opføre sin solo-trompetkoncert. Lige da han skal til at starte, dukker den eneste der ikke har meldt afbud, op. Netop ham, den elendigste musiker, der ikke tænker på andet end fodbold og mad. Det kan kun gå galt. Og det gør det!

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 9200/100 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

WWW.BATIDA.DK


Pigespejdernes dramapatrulje opfører

8-12

JUNGLEBOGEN Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen på den årlige jamboree. Ved hjælp af dukker i alle størrelser, objektteater, skyggespil, dans og levende musik spiller de en række centrale scener fra selve Junglebogen: Ulvene redder den spæde Mowgli fra den feje og blodtørstige tiger Shere Khan. Mowgli henter ilden hos menneskene og bruger den som våben i sin kamp mod tigeren... Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet. Ligesom i junglen gælder det her om at kæmpe for sin overlevelse med næb og kløer.

MANDEN DE KALDTE ROLEX

– et sted i Østeuropa, før det hele ramlede... Den store leder viser vejen mod en lysende fremtid. Den talentfulde kunstmaler skaber billederne af ham – livagtige, inspirerende… Maleren forelsker sig i en kvinde der forstyrrer hans penselstrøg og hans tro på den store leder for altid. Deres møde resulterer i en rejse gennem familiære forviklinger og skelsættende dramatiske politiske begivenheder.

12-99

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de største

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN

MANDEN DE KALDTE ROLEX

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11450/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14300/150 Pris/tilskuere:. 13500/125

BATIDA

55


KRONEN PÅ HOVEDET

Kongen er gammel og skal snart dø. Naturligvis skal den ældste søn, kronprinsen, overtage kronen. Det er han vældig stolt af. Men hvad hjælper det, når faren holder allermest af hans forkælede lillebror? Forestillingen handler ikke blot om kongesønners rivalisering: Tre musikalske skuespillere fortæller en både sjov og alvorlig historie om jalousi mellem søskende. Den kredser om det, der optager os mennesker mest: kærlighed, retfærdighed, accept…Store, komplicerede spørgsmål – også for små børn.

5-10

LILLE T og de forbudte bamser

I et dejligt land med palmer og dadler kom en lille dreng til verden. Hans ører var store som rabarberblade, og hans far var ved at dø af skam, da han så ham. ”Stakkels mig” stønnede han, ”stakkels mig, med den søn!” Men ørerne var gode at lytte med, og drengen opfangede alle de lyde som ingen andre kunne høre: lyden af en snegl, et jordbær, et stjerneskud. En dag hørte han langt, langt borte nogle ulykkelige bamser. To mænd, dukker og levende musik.

4-9

TO I ET HUS – OG EN MUS

Om at overvinde venskabets vanskeligheder.

Mabel og Betty er de allerbedste venner. Mabel har styr på det hele, og vil også gerne ha’ det. Betty, derimod, kan ikke huske fra næse til mund. Det giver husspektakler på alle etager. Men musen er heldigvis hævet over det hele, og den finder til sidst på noget, så balladen får en lykkelig udgang. En duet for trompet og harmonika – blandt andet…

2-6

For de små og de lidt større

For de små

KRONEN PÅ HOVEDET

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER

TO I ET HUS - OG EN MUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

56

BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

For de allermindste

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 5350/40

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80


ABEN OSVALD

Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk forestilling. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble.

3-8

SPAGHETTI

Spaghetti kogt efter alle kunstens regler. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt finder sammen. Masser af musik– og tre aktører der spiller den selv.

3-8

6-99 OUVERTURE og GRANDE FINALE

To komiske og poetiske historier om livet i et besynderligt orkester. Familieforestillinger. Kan spille inde som ude!

Ny musikalsk gade-forestilling klar i januar 2017. Ring og hør nærmere eller se www.batida.dk For de små

For de små

ABEN OSVALD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

SPAGHETTI Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 100 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

OUVERTURE/ GRANDE FINALE Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6225/60 Pris/tilskuere:. . . 7300/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15250/200

BATIDA

57


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2015 i Frederikssund kommune deltog 126 teatre med 197 forestillinger, der blev opført i alt 759 gange.

58

TEATERCENTRUM


Encyklopædisterne Co-produceret med Maskineriet

Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen, der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Skævt, poetisk og sjovt gadeteater. Eventyrlige ombyggede cykler. Teatret Beagle skaber “tegneserie teater” i et overraskende, skarpt og fysisk visuelt scenesprog med forvandlende scenografier. Fyldt med komiske, absurde og poetiske historier.

Workshops

• “Krasj-dans” er Teatret Beagle`s eget koncept. Et ”sammenstød” med og kobling af indhold fra nedenstående workshops.

• Kreativ/moderne dans

• Fysisk teater, komik og leg

• Kropssprog, Kropslig kreativitet & kommunikation

• Stagefight

The BodyGuards

Man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at knokle for at blive klogere – med og uden cykel. Børneteateravisen

• Dans en sportsgren • Kontaktimprovisation

Komisk, absurd og dansant gadeteater. Spiller udendørs og indendørs, hvor der færdes mange mennesker.

Co-produceret med Bora Bora Forbered dig på VIP status, vantro og absurde sikkerhedstjek, når fire bodyguards rykker ud i offentligheden. The BodyGuards passer på alle uanset status. Et kærestepar, en fodgænger eller cyklist får pludselig VIP status og eskorteres et stykke vej gennem mængden. En hyldest til individet i fællesskabet og kroppen i byrummet. Don`t be a no Body.

Teatret Beagle Dans & fysisk teater

Godsbanen | Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C | mobil: +45 2029 9677 Information og salg hos Kulturriget.dk | mobil: +45 60 66 08 86

For de lidt større

For de lidt større og de største

ENCYKLOPÆDISTERNE

THE BODYGUARDS

Reserveret til info-box Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

WWW.TEATRETBEAGLE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 5 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 8

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 2 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/300

TEATRET BEAGLE

59


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

60

TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


BLACK BOX DANCE COMPANY PRÆSENTERER I SÆSON 2016/2017

Even HVAD ER ET GODT MENNESKE ?

Hvordan er et perfekt menneske ? Hvem gør ikke alt det dårlige? Hvorfor skal det være så svært at leve op til supermennesket, der aldrig laver fejl og som alle ser op til ? Forestillingen er inspireret af tegnefilm, eventyr og brugen af masker.

Turneperiode:

01.09 – 31.10.2016 og 16.01. - 14.04.2017 ell. iflg. aftale

Hvad sker der hvis man ikke får nogen “LIKES”? Hvis man ikke findes på Facebook, Instagram - findes man så ikke? rygende

“Sikkei eong fuonrgdommelig energ ” vitalitet ern - Vibeke W ingske r Berl Anmelde

100 LIKES sætter fokus på unges sårbarhed og afhænghed af sociale medier og den evige stræben efter at blive set. Turneperiode: 01.09 – 31.10.2016 og 16.01. - 14.04.2017 ell. iflg. aftale YDERLIGERE INFO: WWW.BLACK-BOX-THEATRE.DK ELLER KONTAKT JANNIE L. GADE: JLG@MUSIKTEATRET.DK, TLF. 9611 7832 For de største

For de største

7Even

100 LIKES

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/100

WWW.BLACK-BOX-THEATRE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 5 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100

BLACK BOX THEATRE / BLACK BOX DANCE COMPANY

61


ET STYKKE HVIDT PAPIR ET BLAD EN BLOMST ET BJERG EN FRØ EN KJOLE Forundringsfest i hvidt "Gertrud Exner ejer den skønneste evne til at smitte de mindste børn med sin nysgerrighed og sin ordløse livsglæde. Forestillingen ’Hov!’ er i hvert fald en skøn og æstetisk rejse ind i papirets underkendte verden.” under teateravisen.dk

Livet er fyldt med overraskelser. Ingenting bliver som vi forventer, og alt er hele tiden i bevægelse og forandring. “HOV!” er et origami-inspireret univers hvor papir er centralt både i scenograa, kostume og handling. s Og bag folderne gemmer sig verdener af nurligheder, poesi og musik for de allermindste og deres voksne.

Ide og medvirkende Gertrud Exner Instruktør Lisa Becker Musik Claus Carlsen Kostume og papir Trine Walther Konsulent Catherine Poher

For de allermindste

“HOV!” Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

62

TEATER BLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/60

WWW.TEATERBLIK.DK


For de allermindste

REGN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60

TEATERBLIK

63


Nyskrevet dansk musikforestilling for alle over 7 år! Ikke så langt herfra ligger der en meget stor og meget særlig skov. Eller, det er ikke så meget skoven, der er noget særligt, den er som skove nu engang er. Det særlige er, at der i midten af skoven er en lysning – og at der i denne lysning ligger en bar. En bar med kulørte lamper og en utroligt anbefalelsesværdig citronvand. CITRONBRUS er en forestilling om fællesskab, rejselyst og om at finde sig selv.

Kontakt os for tilbud på flere forestillinger

Teater Bloom · Tlf. 42501722 · mail@teaterbloom.dk · www.teaterbloom.dk · Find os på Forestillingen er støttet af: Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik og Valby Lokaludvalg For de lidt større

CITRONBRUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

64

TEATER BLOOM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80 Pris/tilskuere:. 12000/160

WWW.TEATERBLOOM.DK


A M U S I C A L G A M E P L AY BY THOMAS SANDBERG IPLAY UPLAY WEPLAY ER EN MUSIKALSK OG HUMORISTISK HYLDEST TIL DET LEGENDE DIGITALE MENNESKE I EN VERDEN FYLDT MED APPS, TABLETS, SMARTPHONES OG LAPTOPS. Den prisbelønnede og anmelderroste multikunster Thomas Sandberg inviterer publikum ind i en fantasifuld og interaktiv verden med rytmer, lyde, videokunst, computergrafik og leg. Thomas har arbejdet med teknologi i hele sin karriere og udvikler selv software til sine forestillinger, så publikum vil opleve noget ganske unikt. LYSDESIGNER: MIKKEL JENSEN ALDERSGRUPPE: 10-100 ÅR. TEKNISKE KRAV: MØRKLÆGNING · 220 V / 3 X 16 A BXDXH: 7X5X4 METER PRIS: 10.000 INCL. MOMS FORESTILLINGEN ER REFUSIONSBERRETIGET

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Thomas kan få alt til at swinge – giv ham et fodgængertorv, et plastsæde, giv ham hvad som helst! Han er legebarnet uden grænser, der spiller på det essentielle pulsslag...”, Berlingske Tidende ”Sandbergs originale fantasi går lige ind... Sandberg jammer for vildt...kom ikke og sig, at det københavnske teater ikke følger med...” Information ”Sandberg er vores sjoveste slagtøjsspiller... Kunst i grænselandet mellem stand up, improvisation, ny kompositionsmusik og teater. Sat ned på en stol mellem to mikrofoner udvidede percussionisten vores rammer for forståelse af, hvad der er musik, hvad der er slagtøjsspil, og hvad der bare er elementært morsomt...”, Politiken

For de lidt større og de største

IPLAY UPLAY WEPLAY Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BOINGPRODUCTIONS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BOING PRODUCTIONS

65


for alle der beskæftiger sig med drama og teater

landsforeningen for dramatisk virksomhed

DATS er en landsdækkende teaterorganisation der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark. Medlemsskoler, -scener og -grupper kan få gratis hjælp af DATS´ professionelle teaterkonsulenter til deres teaterarbejde: • Instruktion • Teaterarbejde med børn og unge • Scenografi • Repertoire • Mv. Medlemmer kan få billige kurser hjem på skolen og får 10 % rabat på Forlaget DRAMA’s bogudgivelser og Grimas sminke. Medlemskab for skoler, scener og grupper kun 400,- kr. pr. år.

DATS, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro tlf 7465 1103 - dats@dats.dk

www.dats.dk


Prinsesse Leonora LEONORA CHRISTINAS DRAMATISKE LIVSHISTORIE

EN TEATERMONOLOG OM FLUGT, GRÆNSER OG MOD

4 STJERNER I TEATERAVISEN

5 STJERNER I TEATERAVISEN

Danmarkshistorie for de små klasser – fortalt med dukker. ’Prinsesse Leonora’ er historien om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer – også når det ser allersværest ud. Skuespiller: Christine Albrechtslund Manuskript & Instruktør : Jens Svane Boutrup Kostumer & Dukker: Johanne Helger Lund Produceret af: Bornholms Teater & Taastrup Teater Turneperiode: Efter aftale

BOOKING Bornholms Teater Teaterstræde 2 · 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 · info@bornholmsteater.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højaktuel forestilling. ’Grænsesyndrom’ er en højaktuel, morsom, gribende og tankevækkende forestilling om drømmen om et bedre liv på den anden side af grænsen. En drøm, som millioner af mennesker verden over deler på tværs af nationalitet, religion og køn. Frit efter ’En Lille Grænsedagbog’ af Gazmend Kapllani. Skuespiller: Ernesto Piga Carbone Instruktør & dramatiker: Jens Svane Boutrup Scenograf: Lisbeth Burian Koreograf: Camilla Marienhof Turneperiode: Efter aftale

www.bornholmsteater.dk Rabat ved køb af flere forestillinger

For de lidt større

For de største

PRINSESSE LEONORA

GRÆNSESYNDROM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/50

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120

BORNHOLMS TEATER

67


TEATER BOUDOIR

kontakt@teaterb.dk +45 40266726

****

Gregers Dirckinck-Holmfeld

“En nødvendig og samfundsrelevant fortælling. Alle – både store og små – kan lære noget om, hvordan livet ikke bør være”

– Ungt Teaterblod

En virkelig historie om at overkomme en opvækst domineret af svigt, vold og undertrykkelse. Baseret på den autentiske docu-roman af Peter Krogholm og Diana Hansen. Udbydes til turné i perioderne sep. - nov. 2016 og feb. - mar. 2017. Kontakt os for at forhandle forestillinger uden for perioden, samt dialog med den autentiske hovedperson.

For de største

DET GØR KUN ONDT EN GANG Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

68

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13500/100

TEATER BOUDOIR

WWW.FACEBOOK.COM/TEATERBOUDOIR


TEATRET www.Brændendekærlighed.dk Booking: tel. 20 23 14 09 og 20 42 18 06

O-HOY – oceaner af frihed

Freja arver en båd. Nu venter verden! Hun drømmer om skumsprøjt og saltvand og vind i sejlene. Men ak, hun er omringet af bagkloge landkrabber og selvretfærdige lyseslukkere. Gadeteater for alle aldre (børn i følge med voksne)

HÅNDEN – en detektiv historie

Privatdetektiv Dick van Dutch er en knivskarp opdager, født med en næse for forbrydelser. Men noget eller nogen modarbejder hans opklaringsarbejde - mystikken breder sig! Hallandsposten skrev: “Gatans kung.” Gadeteater (ude som inde)

I FEEL GOOD – en kras komedie om at blive ramt af godhed

Et lille fly fra Feel Good Airlines er nødlandet. Mød den nydelige kaptajn, den charmerende stewardesse og en højst irriterende passager. Hvad sker der når man falder ned på jorden og bliver ramt af renlivet godhed? ♥♥♥♥ Politiken ★★★★★ Teateravisen Gadeteater for alle aldre (børn i følge med voksne) Forestillingerne er støttet af Kunstfondens Scenekunstudvalg For de lidt større

For de lidt større

For de lidt større

O-HOY

HÅNDEN

I FEEL GOOD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14800/250

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4800/200

WWW.BRÆNDENDEKÆRLIGHED.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 8000

Højde i cm: . . . . . . . . 6000 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14800/250

BRÆNDENDE KÆRLIGHED

69


ADMIRALGADE 15 1066 KBH. K.

30 32 20 32

For de små

DEN TÅRNHØJE HUND Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Opsætning i min:. . . . . 120 Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Nedtagning i min:. . . . . 60 Pris/tilskuere:. . 7980/120 Bredde i cm: . .VS . . . . . .BØRNETEATRET 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

70

BØRNETEATRET

WWW.BØRNETEATRET.DK


ADMIRALGADE 15 1066 KBH. K.

30 32 20 32

For de små

DEN TÅRNHØJE HUND 2 Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Opsætning i min:. . . . . 150 Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Nedtagning i min:. . . . . 75 Pris/tilskuere:. . 7980/120 HS BreddeBØRNETEATRET i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BØRNETEATRET

71


BESKÆRING Menneskers minder er som grene, der beskæres. Vi præsenterer fortællinger fra 13 plejecentre, der tilsammen udgør en bid af danmarkshistorien, som ikke findes i historiebøgerne. Et overdådigt visuelt univers fra 5000 lysbilleder binder de fragmentariske minder sammen.

FOR PRIS OG INFO KONTAKT COREACT / COREACT.DK

For de lidt større og de største

BESKÆRING Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

72

CARTE BLANCHE

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/180

CBLANCHE.DK


ANDROKLES OG LØVEN Androkles er slave solgt til en romersk købmand. Da han bliver beskyldt for tyveri, må han flygte ud i ørkenens brændende sol for at undgå at blive kastet for løverne. Pludselig, midt i den bælgmørke nat, lyder et brøl så højt, at Androkles hjerte fryser til is...

FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

EN SAND RØVERHISTORIE Det er farligt at bevæge sig ud i Görringskoven, for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak. En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel.

FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

For de lidt større og de største

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

CARTE BLANCHE

73


FAMILIETEATER

Alfons Åberg Nye historier & Hjemme hos Alfons Åberg Comedievognens populære dramatisering af Gunilla Bergströms berømte børnebøger om den energiske lille fyr med den livlige fantasi. Forestillingerne baserer sig på flere af bøgerne om Alfons og hans rare og distræte far. "Selvfølgelig er der ikke spøgelser til" siger Alfons. Og heller ingen uhyrer eller mystiske marsmænd. Selvfølgelig ikke! Kun i fjernsynet og på film og i eventyrbøgerne. Men sommetider glemmer Alfons det...

Medvirkende: Bo Bertram, Henrik R. Andersen/Basse Dam, Camille i Dalí Instruktion: Bo Bertram/Kenneth Pagh, Lyd & lys: Kenneth Pagh For de små

For de små

ALFONS ÅBERG - NYE HISTORIER

HJEMME HOS ALFONS ÅBERG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

74

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 100/9600 Pris/tilskuere:. 10400/120

COMEDIEVOGNEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 9600/100 Pris/tilskuere:. 10400/120

WWW.COMEDIEVOGNEN.DK


Efter en kort pause er Tossen på turne igen Når en Fe falder ned fra himlen, kan der ske lidt af hvert, der kan f.eks. ske det, at en tosse, der bor på en bænk i byens park, bliver meget rig på en enkelt nat. Og der sidder han så på sin bænk, er pludselig Verdens Rigeste Tosse og ved hverken ud eller ind. Der er nok af problemer, når man ikke er rigtig klog, så det kan være godt med en Fe i baghånden....og endnu bedre med et kys på munden...

Medvirkende: Ea Mannov og Henrik R. Andersen Instruktion: Bo Bertram Forfatter: Kim Fupz Aakeson Lyd & Lys: Kenneth Pagh

Er lykken til salg? Kan man købe et godt humør? Er der både guld og grønne skove i banken?

Mis med de blå øjne

Fortællingen om den lille modige mis, der gik ud i verden for at finde landet med de mange mus. For selv om man har blå øjne, kan man sagtens være lige så meget kat og mindst lige så god kat som alle dem med gule øjne. Det er stadig værd at huske på! Medvirkende: Ea Mannov og Sevik Pearl Konsulent: Bo Bertram Lyd & Lys: Kenneth Pagh Historie efter Egon Mathiesens bog

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de små

VERDENS RIGESTE TOSSE

MIS MED DE BLÅ ØJNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . 800/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

COMEDIEVOGNEN

75


SÆTTER DIN VIRKELIGHED TIL DEBAT Som sidste skud på stammen af C:NTACTs publikumsog anmelderroste forestillinger præsenterer vi HVAD LAVER DE HER – Et møde med menneskene bag overskrifterne, der præsenterer personlige historier fra nyankomne unge flygtninge. Du kan give dine elever en helt særlig autentisk oplevelse, hvor de kan møde deres nye medborgere og høre, hvorfor de er kommet til Danmark, og hvad de har af tanker omkring deres nye tilværelse. Oplev blandt andet Ammar, topscoreren i Hundested Boldklub, fortælle om, hvordan krigen i Syrien tvang ham på flugt. Eller hør hvorfor Esayas fra Eritrea forlod sin gravide kone, rejste 27 dage igennem Sahara og satte sig på en overfyldt speedbåd over Middelhavet for til sidst at ende på en sprogskole i Gentofte. De medvirkende kommer fra Syrien, Eritrea, Etiopien og Afghanistan og har været i Danmark mellem otte måneder og fire år. Alle fortællinger bliver tekstet på dansk simultant. Hvad laver de her? er et udpluk af de stærkeste fortællinger fra En lille båd der gynger, en samproduktion mellem C:NTACT og Integrationsnet ved Dansk Flygtningehjælp. FÆLLES FOR ALLE C:NTACTS FORESTILLINGER: Syv medvirkende 40 minutters forestilling og 20 minutters spørgsmål og debat

YDERLIGERE INFO & BOOKING BOOKING@CONTACT.DK T: (+45) 82 30 67 60 WWW.CONTACT.DK MØD OS PÅ

Kan spille når og hvor som helst – kontakt os for at høre mere!

For de største

Støttet af:

For de største

For de største

HVAD LAVER DE HER - ET MØDE MED MENNESKENE BAG OVERSKRIFTERNE

TÆT PÅ - DEN KLASSISKE FORESTILLING

HVA’ SÅ GUD? - OM TRO OG RELIGION

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

76

C:NTACT

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

WWW.CONTACT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500


HERUDOVER PRÆSENTERER

TÆT PÅ

HVA’ SÅ, GUD?

Det jeg vil sige med min historie er, at jeg er taknemmelig: Jeg har et hav af muligheder foran mig – tænk på, at jeg kunne have været endt i Darfur.

Det er som om, at mellemøstkonflikten er blevet lagt over på mine skuldre. 21 år og 68 kilo – det er fandeme tungt!

TÆT PÅ

HVA’ SÅ, GUD?

Jeg spørger: Vil du være kærester med mig? Hun siger: NEJ

De fleste ved ikke, hvordan de skal reagere. Det er da klart! Jeg ved jo ikke engang selv, hvordan jeg skal reagere?

DEN KLASSISKE FORESTILLING

Den klassiske forestilling

HVAD LAVER DE HER? ET MØDE MED MENNESKENE BAG OVERSKRIFTERNE

LOVEFORCE

OM TRO OG RELIGION

Om tro og religion

SIG NOGET

UNGE UNDER DYNEN

– NÅR DØDEN BLIVER EN DEL AF LIVET

LOVEFORCE Unge under dynen

SIG NOGET

Når døden bliver en del af livet

Jeg tror på demokrati - men ikke vores demokrati eller nogle af de demokratier vi kender i dag.

FOR GAMMEL – til hvad?

DEMOKRATI

TASKFORCE 65+

– HVAD RAGER DET MIG?

DEMOKRATI

– hvad rager det mig?

FOR GAMMEL – TIL HVAD? Taskforce 65+

For de største

For de største

LOVEFORCE - UNGE UNDER DYNEN

DEMOKRATI - HVAD RAGER DET MIG?

FOR GAMMEL - TIL HVAD? TASKFORCE 65+

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

For de største

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

C:NTACT

77


Den Røde Brochure – Online

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 78


Beskæring - en poetisk dokumentar med grene af liv

Udpluk af 288 fortællinger fra ældre. Beretninger vi ikke finder i historiebøgerne smelter sammen med lysbilleder, udvalgt blandt 5000 dias af træer og blomster.

Vi zoomer ind og fordyber os.

En samproduktion mellem CoreAct og Carte Blanche For de største

BESKÆRING Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.COREACT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 12.5/160

COREACT

79


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederikssund Kommune i april 2015? Her deltog 126 teatre med 197 forestillinger.

80

TEATERCENTRUM


TEATER DU MILDE HIMMEL

”Sikke et vejr” En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de fire årstider

kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen.... Med enkle revisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid som man regner med.

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav og på magisk vis

Medvirkende: Line Svendsen Instruktør: Katharina Kamber

TEATER DU MILDE HIMMEL Administrator: Lars Bo Christensen, Kaløgråvej 8, Kallø, 4990 Sakskøbing Tlf: 2621 2409 dumildehimmel@gmail.com

For de allermindste

SIKKE ET VEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DUMILDEHIMMEL.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3920/40 Pris/tilskuere:. . . 4920/60

TEATER DU MILDE HIMMEL

81


Coyote Ørn har overblikket. Coyote er ret nysgerrig - og sulten. Men verden er helt mørk, så nogen må ud og finde lyset. Tag med et umage par på en rejse, der byder på lidt af hvert - inklusiv ømme poter! Kun akkompagneret af en stor tromme, folder Troels Kirk Ejsing denne gamle indianske myte ud til en levende fortælling.

Hvem der først bliver vred Det er ikke småting, der kan gå galt, når de tre brødre Per, Povl og Tosse-Hans skal på arbejde hos Bjergtrolden! Troels Kirk Ejsing fører os med snarrådig humor, stor teknisk snilde og timing gennem den utroligt spændende historie, fyldt med finurligheder, uhyrlige hændelser og sproglige tvetydigheder.

WW W.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 26120013 For de lidt større og de største

For de små

HVEM DER FØRST BLI’R VRED

COYOTE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5600/90 Pris/tilskuere:. . 6400/120

Hvem der først bliver vred

82

DUNKELBLÅ

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

Coyote WWW.DUNKELBLAA.DK


Musikanterne Æsel, Hund, Kat og Hane har trodset livets hårde odds, og dannet et rockband. Det bliver svedigt. Det bliver gyngende. Skoven bliver aldrig den samme igen!

Troels Kirk Ejsing er flyvende i denne forestilling, som både byder på luftguitar, mundpercussion, stadionrock attituder, og et skønt samspil med publikum.

Workshops Få en lærerig workshop med Troels Kirk Ejsing, der deler ud af sin arbejdsmetode og spillestil. Med afsæt i historiefortælling og fysisk teater, udvikler og fremfører du dine helt egne fortællinger. Workshops tilbydes både i sammenhæng med forestillinger og for sig selv. Se mere på: www.dunkelblaa.dk

A LLE H IS TO R IER ER FORTA L T OG S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG For de lidt større og de største

MUSIKANTERNE

Musikanterne Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . 5400/800 Pris/tilskuere:. . 6000/100

DUNKELBLÅ

83


MIRAS VERDENER En familieforestilling om familier!

”Miras Verdener rammer plet mange steder, hvad enten man er gift eller skilt, barn eller voksen, par eller single. Den handler om at knytte bånd i en verden, der hurtigt kan ændre sig, om at få skabt de rammer, der er vigtige for, at man kan eksistere i en ny sammenhæng.” Nordvestnyt Hvem bestemmer hvem dine børn er i familie med – og hvem de bliver skilt fra? Holder bonus-søskende op med at være søskende, fordi forældrene holder op med at være et par? Helt grundlæggende stiller forestillingen det overordnede spørgsmål: Hvad er en familie?

”Engang i Italien var der en, der fandt en fuglemor, som sad fast med hovedet nede i halsen på en gøgeunge, hun var ved at fodre. Ungen var så grådig, at den havde forsøgt at sluge hende. Begge døde naturligvis. Så godt er det med bonusfamilier.” MIRA 9 år Medvirkende: Lotte Bergstrøm, Henrik Steen Larsen, Casper Sloth og Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet Dramatiker: Martina Montelius Instruktion: Marita Dalsgaard Oversættelse: Michael Ramløse Scenografi: Tanja Bovin Forlag: COLOMBINE TEATERFÖRLAG, Stockholm Turnéperiode: 5.-25. september 2016 (med mulighed for forlængelse) Der er brug for 6 medhjælpere før og efter forestillingen Tekniske krav: 380V (3x16A) Der findes undervisningsmateriale til forestillingen For de største

MIRAS VERDENER Alder:. . . . . . . . . . . . 10-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

84

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/120 Pris/tilskuere:. 22500/250

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


ET ORD ER ET ORD Oplev Teatret Fair Plays tidligere succesforestilling i flot nyopsætning!

Står du og mangler et ord? Så kom og køb lige præcis det ord, du har brug for! Butikken er åben og har masser af ord på lager. Gode ord. Rare ord. Legeord. Frække ord. Korte ord. Billige ord. Vrede ord, som ligger i vredekassen, og som ikke må lukkes ud. Ord som rimer. Ord som kan sættes sammen og pilles fra hinanden. Dyre ord, som koster mange penge. Og det dyreste ord er så dyrt, at ingen har råd til at købe det. Det dyreste ord er så dyrt, at man kun kan forære det væk. En humoristisk, tankevækkende og filosofisk forestilling om ord og ordenes kraft – for børn i alle aldre. I sin oprindelige version spillede forestillingen fra 2002-2009 for fulde huse og over hele verden. Medvirkende: Henriette Rosenbeck og Henrik Steen Larsen Manuskript: Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr Scenografi: Tanja Bovin 20. oktober-27. november 2016 Der er brug for 2 medhjælpere før og efter forestillingen Tekniske krav: 230V

For de små

ET ORD ER ET ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

TEATRET FAIR PLAY

85


Liquid Love Hvad er kærlighed i nutiden? En musikalsk samproduktion med Superreal Er kærligheden ligesom kommunismen? Og er egoismen kærlighedens fjende nummer ét? I en sjov musikdramatisk forestilling, forsøger tre skuespillere at forstå og genopfinde kærligheden, så den matcher nutiden. Med udgangspunkt i virkelige historier, sociologi, filosofi og musik undersøger skuespillerne kærlighedens sande ansigt i en “flydende” nutid. Og det er selvsagt ingen nem opgave. I en verden fuld af nyskabelser, bør kærligheden vel også være en del af denne fornyelse!? I løbet af forestillingen forsøger skuespillerne at genopfinde risikoen og kærlighedens drama. For ligesom krig uden tab ikke er krig, er kærligheden uden risiko ikke kærlighed! Medvirkende: Mikkel Hansen, Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet og Jakob Svensmark Manuskript: Gert Møller Jensen og de medvirkende Musik: Anna Bukh Jakobsen og Rikke Østergaard Instruktion og scenografi: Gert Møller Jensen

For de største

LIQUID LOVE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

86

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


KOMMENDE FORESTILLINGER:

SOLDATEN Ny forestilling for de unge!

I mere end 14 år har Danmark været en krigsførende nation – øjensynligt med massiv opbakning fra befolkningen. Adskillige unge mænd og kvinder søger den personlige udfordring i militæret for at opleve verden og ”gøre en forskel”. Ved de nok om, hvad de går ind til? Og hvad de kommer hjem med? En hjemsendt soldat – eneste overlevende fra et vejsidebombeangreb – har forladt sin familie og er søgt ud i skoven. Her fortæller han om sin oplevelse som – soldaten. Medvirkende: Mikkel Hansen og Maria la Cour Manuskript: Robert Reinhold Instruktion: Robert Parr Scenografi: Tanja Bovin

SHERLOCK HOLMES OG DRONNINGENS KRONJUVELER Dronning Margrethe har modtaget ondsindede trusler og der foregår mystiske ting på slottet. PET kan ikke længere garantere hendes sikkerhed og der sendes bud efter Sherlock Holmes i London. Holmes og hans tro væbner Watson iler til København. På Amalienborg tager handlingen fart. Kronjuvelerne forsvinder og Prins Henrik bliver bortført. Prisen for at få begge tilbage er at overdrage Fyn til Sherlock Holmes’ dødsfjende Moriarty… En timet, komisk, musikalsk og veloplagt tour de force af Teatret Fair Play og Dansk Rakkerpak Medvirkende: Niels Grønne, Robert Parr og Niels Peter Kløft Manuskript: Niels Grønne og Robert Parr Instruktion: Alex Byrne Scenografi: Christian Q. Clausen

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET FAIR PLAY

87


For de små og de lidt større

MUSTAFAS KIOSK - EN STRID TEATERKONCERT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

88

TEATER FANTAST

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/100

WWW.TEATERFANTAST.DK


For de allermindste

For de allermindste og de små

HØNES FØRSTE ÆG

PETRUSKAS JULEHJERTE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/30 Pris/tilskuere:. . . 5000/40 Pris/tilskuere:. . . 6000/60

WWW.FASTERCOOL.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 70 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/40 Pris/tilskuere:. . . 6248/50 Pris/tilskuere:. . . 7124/75

FASTER COOL

89


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

90

TEATERCENTRUM


TEATERHUSET FILUREN FUGLE FLYVER I FLOK

En Om Om Om Og

ungdomsforestilling. at føle sig ensom og uden for flokken. angst. at føde en mobiltelefon. om at være en fucking ørn.

TEKST, IDÉ OG MEDVIRKENDE: Bolette E. Bjerre INSTRUKTION: Trine Godt Hansen Forestillingen er refusionsberettiget. Undervisningsmateriale findes på www.filuren.dk

VERDEN - OG SÅ MIG

En musikalsk skabelsesberetning om verdens begyndelse fortalt for de små.

TEKST, IDÉ OG MEDVIRKENDE: Uffe Kristensen INSTRUKTION: Christina R. R. Jørgensen Forestillingen er refusionsberettiget.

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de små

FUGLE FLYVER I FLOK

VERDEN - OG SÅ MIG

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

WWW.FILUREN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/60

TEATERHUSET FILUREN

91


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 92

TEATERCENTRUM


N OM R E G N I TILL IGE LUDE S E R O F KKEL Y L N DE

r Lude n ige kkel balance y L den se af ejde. m o l b ngen dersøge g sexar er n b illi o rest ntens u frihed landska efter o F r r a i t t prø or, et p r en o kke, de deba på jag r y v e l l e s ul ge em et ekt ogn, e mell stormf mere gå ersonli r-detv proj t p - et gø et med eenn aktiviasrt til atn i I de perfor mme og ution. intimt o t io bn kl de t , fordo prosti år i et or vi Bevæ lere og Rasmus revolut a akta ier om n foreg rum, hv jf højt rmeren skeægte r e s be o er o tet g hæ hist tilling de teat m sexar af perf e en va s r si rydsfel ure o n e e e e k r r g r g r e o æ e a d F ev ct i k spa ling nddr stan d en b e le . ndt og i fortæl og mod gang tilling tigt ru formanc i stan r r e e i s d r r d v e ø e u n m En For nde h hop, p r: er . , ku ne? e e dere itution blæs m works g spørg i øjne der st e o n o , l r e g l p t g r, in me erma r-de eate till og t t se ov e fores en tou ution. a i l d o n l m v e u e k ti blik et r evæk tank ager pu fænomen r d m d e n n i n e ge forc

N

UTIO L O V RE

GER N I L L I T FORES NGE OG FOR U NE MED ET VOKS TUELT K HØJA LD INDHO

NING ABLE T G Y L F PORT S N A TR

menne og g orsøget v i f t I ma e rfor lling. at vær i t , pe t sisk forest nd i de ere gåe y f En eret sig i perform ikker, r. t k e e o tt ist aringe refl de t f t sæ stat på a gt, er heder, egne er ollage, k u på fl gt i ny g deres teater revogn, a a n på j views o en er e stor v ognens k v r n inte tilling bag i e med i n fysis e s r get Fore pilles m sidde edt på å me s r som publiku r forbe velse p e hvor rum.Væ tet opl e mørk nse-mæt a og s plads. lidt

93 dk 1022 : 20 erfluks. t k a t Kont kt@tea a nger kont illi rest k o f s.d ere Se fl aterfluk e på t

DK

UKS.

T A B A R ERFL

TEAT

LERE AF F GER N KØB VED ESTILLI FOR

For de største

For de største

For de største

REVOLUTION

FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER

FLYGTNING TRANSPORTABLE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 250 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

WWW.TEATERFLUKS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 335 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/15

TEATER FLUKS

93


FLYVENDE PRINSESSE

GRÆSHOPPESALSA Den lille græshoppe, Grethe, elsker at hoppe, og har slet ikke tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshopper. M en en dag kommer hun til at lave et kæmpe spring og farer vild i den vide verden, som er både sjov, skræmmende og ensom. Heldigvis vil hendes gode venner, de langsomme snegle, gerne hjælpe - hvis de altså kan følge med... En musikteater-forestilling om græshopper, f ællesskab og ensomhed - og om at nde hjem til sig selv.

Kontakt: dorteabrahamsen@gmail.com / tlf: 60808226 For de små

GRÆSHOPPESALSA Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

94

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4500/120

FLYVENDE PRINSESSE

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK


★★★★★ Teateravisen

★★★★★

ond skaben BT

★★★★★ KultuNAut

♥♥♥♥ Politiken

Oplev Claes Bang i den anmelderroste monolog Ondskaben; Jan Guillous’ personlige og rystende beretning om de forfærdelige mishandlinger han var udsat for som barn og ung. Monologen stiller skarpt på ondskabens anatomi – bliver man ond af at blive behandlet ondt? Eller kan

man trodse daglig afstraffelse og ydmygelse og bevare godheden? Hvordan klarer man sig, når man kæmper mod en overmagt, uden at gribe til overmagtens uretfærdige midler? Og kan vold i visse situationer fungere som hævn og ligefrem forsvares

Kontakt Gitte Hørning på giho@folketeatret.dk eller tel. 3834 5555 For de største

ONDSKABEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-90 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FOLKETEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120 Pris/tilskuere:. 12500/150

FOLKETEATRET

95


I Guder!

Wesselsgade 18b 4th DK-2200 KBH N Tel: 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk

Pandoras Ar

”Den der har alle gaver”. Den første kvinde i verden! Hvordan kom hun til at slippe ondskaben ud i verden? Og hvad kom efter ondskaben? Hvordan havde hun det, da det gik op for hende, hvad hun havde fået i medgift af gudernes konge? Såret? Og hvor er manden i alt det? Jesper la Cour i intens og inddragende mytefortælling.

Jesper la Cour, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.

”Det er hammerflot!” TEATERAVISEN

Absalon

Intenst drama om drengen der hvirvles ind i spillet om magten, både på jorden og i himlen. Hans liv tæt forbundet med Valdemars, hans lillebror, som blev konge. Om Axel, som blev til Absalon, og den særlige fred han var med til at skabe. Anne Karina Nikolajsen og Jesper la Cour i en forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder.

Informationer, priser og tekniske krav kan ses på:

wwww.detfortaellendeteater.dk For de lidt større

I GUDER! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

96

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5440/60 Pris/tilskuere:. . . 6240/80 Pris/tilskuere:. . 7040/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

For de største

For de lidt større og de største

PANDORAS AR

ABSALON

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5440/60 Pris/tilskuere:. . . 6240/80 Pris/tilskuere:. . 7040/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 7840/100

DETFORTÆLLENDETEATER.DK


Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om at blive revet op med rod, blive taget som gidsel. Om at være fremmed og alene, om hvordan han kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun én Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han oplevede ting han ikke anede fandtes og hvordan han slap af med sin plageånd, men faldt i unåde, blev fredløs og måtte flygte fra en mægtig herskers vrede. Forestillingen spilles af Jesper la Cour ”Site Specific”, se særlige krav på hjemmesiden.

Amled

”Jesper la Cours fortællekunst stortrives…” TEATERAVISEN

Fortællingen som har inspireret til en af klodens 5 største dramaer, Hamlet! I 1500 år er fortællingen om hvordan drengen, hvis far blev slået ihjel af hans onkel og som giftede sig med hans mor, blevet givet videre. Det er råt og nådesløst. Det er forkert og krævende. Grebet af hævnfølelse kan man selv komme til at begå overgreb i forsøg på at genvinde det tabte? Hvem er man så? Oplev Anne Karina Nikolajsen, Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing gengive det beskidte, inderlige og rå drama. Nyopsætning

Lille Dessert

”…fuld af power, saft og kraft og bunker af humor.”

Jesper la Cour tager os med ind i Ulrikka Strandbygaards gribende moderne og aktuelle eventyr om en fantasifuld og modig pige ingen ku’ li’, som blev bortført af en glubsk og ensom kæmpe, som alle var bange for.

TEATERAVISEN

”…tankevækkende at opleve.” TEATERAVISEN

Bjowulf

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende. For de lidt større og de største

For de største

For de lidt større og de største

HOLGER

AMLED

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6240/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7600/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 7840/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

97


Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten.dk Telefon 2628 2126

Hovedkraften i Fortællekunsten er Kasper Sørensen med 25 års erfaring og en garant for gode oplevelser på skolen, biblioteket og det lokale museum eller teater. Tal også med os om relaterede workshops og understøttende undervisning, der går lige ind i lærings- og kompetencemålene på jeres klassetrin. Vi har mange års erfaring med gode resultater fra mere end 2300 optrædender og 550 afholdte workshops.

Bedre Helt Næste Gang (9-12 år) En forestilling med blod, død, sværdkamp, sorte riddere og...hønsefodring? Thomas er en helt almindelig dreng - eller måske er han en stor helt? Han kan i hvert fald malke... Men hans liv ændrer sig, da han opdager, at han er den hvide ridders søn. Kasper Sørensen og Rasmus Lundgreen tager dig med på dette vilde, underholdende eventyr, som du selv er med til at skabe. En forestilling om den gode historie og om modet til at blive voksen. “Sørensen og Lundgreen springer ud og ind af alle fortællingens roller. I et vågent og dynamisk samspil og med klarhed i stemmen og præcision i bevægelserne gestalter de et univers, som man uvægerligt bliver suget ind i” (...) “Hvad det hele har at gøre med en konge, som bruger tandlægetid som undskyldning for at vove pelsen, må man opleve i den veludførte fortælleteaterforestilling.” Teateravisen.

For de lidt større

BEDRE HELT NÆSTE GANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

98

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 12500/200 Pris/tilskuere:. 13500/300

FORTÆLLEKUNSTEN

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


Guavajagten (5-11 år) Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka! Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygge rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Det er vildt, politisk ukorrekt og festligt fra ende til anden, når Kasper Sørensen fortæller - glæd dig! Set af mere end 80.000

Nu-Kan-Alting-Ske (9-12 år) Han bliver mobbet. Voldsomt. Men alt det ændrer sig, den dag han finder noget underligt i sin hovedpude. Nu skal de få at se. Nu-Kan-Alting-Ske! Børneteateravisen gav ‘Nu-Kan-Alting-Ske: Børneteateravisen: “I mødet med publikum er Kasper Sørensen monumentalt til stede. Han mestrer til fingerspidserne kunsten at fylde et rum med nærvær ud i den mindste krog.”

For de små og de lidt større

For de lidt større

GUAVAJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NU-KAN-ALTING-SKE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/100 Pris/tilskuere:. 11000/200 Pris/tilskuere:. 14100/300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/100 Pris/tilskuere:. 11000/150 Pris/tilskuere:. 13100/200

FORTÆLLEKUNSTEN

99


scenekunst for børn og unge

horsensteaterfestival.dk

16.-18. september 2016 Mere end 30 danske teatre Internationale gæstespil Åbningsaften Festmiddag Horsens Børneteaterpris Fagligt Forum Formidlercafé Netværk

Horsens Teaterfestival arrangeres af: Horsens Kommune og co-finansieres af Kulturministeriet. Årets festival er støttet af: Statens Kunstfond, Moderne Dans på Turné og Mærk Byen.


– en breakdanceforestilling om evolution

Fem traditionelle B-Boys udfordres til at bevæge sig ind i en moderne verden af elektronisk lyd og input fra den klassiske musikgenre. Atletisk, eksplosivt og poetisk fortolkes breakdance i en stærk rammefortælling om evolutionshistorien - helt op til nu. www.phanatix.net/dk/portfolio/e-boy/

I Cre8ivity får den klassiske opbygning af et beat nye dimensioner og de 8 taktslag viser sig at være nøgletal for liv og kreativitet. 6 dansere og 1 Human Beat Boxer lægger sig i selen for at kreere nyskabende moves och beats i konkurrence mod de andre, men også dem selv - for at vise publikum deres styrke og præcision. www.phanatix.net/dk/portfolio/cre8ivity-2/

WORKSHOP

Freestyle Phanatix laver workshops som selvstændige tilbud, men også som supplement til forestillinger. Ønsker du et undervisningsforløb har vi en god erfaring heri fx med kommunale sommerferieaktiviteter. Vores workshops er hovedsageligt i breakdance og streetdance, men andre grene fra hiphop’ens verden som Human Beatboxing, DJ og Rap udbydes også. www.phanatix.net/dk/workshop/ For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

E-BOY

CRE8IVITY

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PHANATIX.NET

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:.22000/300 Pris/tilskuere:.36500/600

FREESTYLE PHANATIX 101


Friis & Winther præsenterer

Er jeg Patienten? En rørende humoristisk forestilling om at dele livet med en kronisk sygdom i medgang og modgang – baseret på personlige erfaringer.

“Troværdigheden skærer mig i hjertet, og efter publikums snøft at dømme går det rent ind” - Kulturshot Forestillingen følger Idas rejse gennem konfrontationer, sorg og begejstring, da hun pludseligt får diagnostiseret diabetes. Dragende elektronisk musik er med til at skabe et abstrakt univers, hvor Ida prøver at finde sig tilrette i dette arrangerede ægteskab. “Er jeg Patienten?” henvender sig til alle, der har lyst til at opleve en morsom, ærligog vigtig teaterforestilling. Forestillingen er refusionsgodkendt Instruktion Tabita Friis Kristensen Skuespil Maria Winther Nørgaard Musik Mikkel Sönnichsen Lysdesign Mads Eckert Afvikler Rasmus Nordal Forestillingspris Varighed Turneperiode Tekniske krav

8500 eks. moms 60 min Efter aftale Mørklægning B 4m, D 4m, H 2m 2 alm. stikkontakter; 230V, 10A

Kontakt | Friisogwinther@gmail.com | Tlf. 30548771 For de største

ER JEG PATIENTEN? Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-80 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

102 FRIIS & WINTHER

WWW.FACEBOOK.COM/FRIISOGWINTHER


www.fyrenogflammen.dk

TEATRET FYREN & FLAMMEN Hos Andersen ”H. C. Andersen shortstories” . ”Hos Andersen”, er en buket af H. C. Andersens eventyr fortalt i billeder, tekst og dans, for de små. Andersen kommer forbi med sin fortællevogn. Andersen inviterer børnene op, så de er med i eventyrene. Tommelise, Klodshans, Svinedrengen og Den lille havfrue. Medvirkende: Birger Bovin Teknik: 230 w, 1 hjælper

prinsessen på ærten Der var engang en Prins… Ja der var engang en prinsesse… Ja der var engang en maddr as… ja der var engang 20 maddr asser….. Der var engang en ÆRT. Sådan starter Teatret fyren og flammens forestilling: Prinsessen på ærten. Medvirkende: Birger Bovin og anne sofie nissen Teknik: 230 W, 1 hjælper

Klods-Hans Udendørs/indendørs Ude på landet var der en gammel gård… Sådan starter den vidunderlige historie om Klodshans. Forestillingen er den velkendte fortælling om drengen Klodshans, som på trods af sin far og sine brødre, ridder af sted på sin gedebuk til kongens slot, for at tale sig kongedatteren til. Medvirkende: Birger Bovin og Anne sofie Nissen teknik: 230w, 1 hjælper,

BOOKING: 26231394 Teatret fyren & Flammen ved Birger Bovin Skovhusevej 26, 4720 Præstø. Mail: tabibovin@gmail.com For de små

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

HOS ANDERSEN

PRINSESSEN PÅ ÆRTEN

KLODSHANS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-13 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60 Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

TEATRET FYREN OG FLAMMEN 103


En poetisk danseforestilling om sne. du ser verden med andre øjne, med sneØjne.

En danseforestilling om vand. Altid foranderligt, oftest forunderligt.

Varm, legende og absurd. Alt er muligt, for alt er en leg. Et dansedigt for unge om identitet og tilhørsforhold

Med tekster af tomas Lagermand Lundme

For de allermindste

For de allermindste

SNEØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

For de allermindste

BLÅT Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/60

104 GAZART / TALI RÁZGA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

ÆBLE-3-2-1 Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

WWW.GAZART.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/70


Gode og dårlige – verden er fuld af hemmeligheder, og for de mindste er hele verden en hemmelighed. Alt er nyt, og du vender og drejer, ser rundt om og bagved, rynker panden og løfter hjørnet af tæppet. For er der liv i støvsugerposen? Er skygger mon bange for mørke? Og kan giraffen på tapetet flyve? To dansere tager dig med ind i en finurlig verden af små og store hemmeligheder.

PAstEursVEj 14 1799 Kbh V. +45 26 84 82 39

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

info@gAzArt.dK

www.gAzArt.dK

For de største

For de allermindste

AT FALDE - TIL OG FRA

SMÅ OG STORE HEMMELIGHEDER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60

GAZART / TALI RÁZGA 105


Den Røde Brochure – Online

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 106


For de lidt større og de største

HELTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-18 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GLADTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/100

GLAD;TEATER 107


EN METAFOR FOR GLEMTE STORBYSKÆBNER

To gadebørn har barrikaderet sig mod verden bag dynger af tøj. Alle deres dage ligner hinanden. Med næsen nede i limposerne forsvinder de ind i drømmetåger, der holder dem oppe et øjeblik. Men hvad er der på den anden side af rusen? Og er det værd at vente på?

TEATER1 - METTE GARFIELD

I LIMRUSEN FLYDER DE VÆK I SMUKKE, STÆRKE OG TIL TIDER HUMORISTISKE BILLEDER KULTURSHOT - JAKOB SCHMIDT

Forestillingen turnerer hele året og findes i både en udendørs og indendørs version. Kan kombineres med en efterfølgende snak og/eller en workshop i fysisk teater, dans og akrobatik. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til forestillingen.

BOOKING INFO@GLIMT.INFO

28 60 55 21

GLIMT.INFO

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG OG KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG.

For de største

EMPTY STEPS Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

108 GLIMT

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/250

WWW.GLIMT.INFO


Krig

— i børnehøjde

Nogle børn i Danmark har krig tæt inde på livet, mens krig for andre børn er lig med computerens virtuelle verden, sommerens vandpistoler og nytårets uskyldige knald­ perler. Alligevel har krig, terror og øde­ læggelse en plads i de fleste danske børns bevidsthed og dagligdag. Hensynsløse videoer, kyniske lederes tale og avisernes voldsomme ord og billeder slynges skødes­ løst ud i medierne – ofte lige i børnehøjde. Hvordan påvirker de brutale, rå handlinger og billeder børnene, skal man tale om det og hvordan? Krig — i børnehøjde tager udgangspunkt i børnenes egne tanker, fortællinger og følelser, der iscenesættes i et trygt rum sammen med de to skue­ spillere. Krig — i børnehøjde præsenteres i samarbejde med Røde Kors.

33% rab at ved forestill 2 ing samme er dag og s ted

Booking Janne Hovmand Storm janne@teatergrad.dk 26 16 22 56 www.teatergrad.dk

Teatergrad

dit byrum. dit teater. For de lidt større

KRIG – I BØRNEHØJDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 80 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERGRAD.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/30

TEATERGRAD 109


Flade kulisser af pap, påtrængende projektioner, omsluttende lyd og en alt for stor skuespillerinde på en alt for lille scene. Say CHEESE er rå, intense og afslørende billeder på de justeringer og anstrengelser vi gør os for at opnå det perfekte glansbillede. Forestillingen udspilles i et gammeldags illusionistisk papirdukketeater, hvor papdukker, flade kulisser, en gorilla og alverdens teatereffekter er hendes medspillere.

Alder: fra 13 år og op. Varighed: 60 min. Spilleareal: B 8m x H 3,5m x D 14 (inkl. publikum). Publikumsopbygning med højdeforskel nødvendigt! Antal: max 80. Mørklægning: Absolut nødvendigt. Pris inkl. moms: 12.500 kr pr forestilling. Fyn og Jylland: Mindst tre forestillinger for at vi kommer. Refusion: Godkendt. Opstilling: 4 timer. Forestillingen er støttet af: Statens Kunstfond og Kulturværftet i Helsingør.

www.graense-loes.dk

For de største

SAY CHEESE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

110 GRAENSE-LOES

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/80

WWW.GRAENSE-LOES.DK


PRÆSENTER

ER

EN VISUEL D NÆRVÆR O ANNELSESREJSE FO R G MENINGE N MED LIV AT FINDE ET

“It’s all my fault” udspiller sig foran badeværelsesspejlet i en teenagers hverdag og i det uendelige himmelrum, hvor livet ses i helikopter-perspektiv.

PÅ SCENEN:

Midt i en verden af overforbrug, klimakatastrofer og teknologiske vidundere kan det være komplekst og paradoksalt at blive voksen.

Instruktør Katrine Karlsen Scenograf og Video: Sissel Romme Christensen Scenografisk assistent og dukkemager: Pernille Lehnert Scenografisk assistent: Andrea Lindeneg Lys: Carina Persson Elektronisk komponist: Andreas Busk Assisterende lyddesigner: Sofie Johanne Birch PR: Karen Toftegaard Koreograf: Adelaide Bentzon Teknik: Fubbi Karlsson Instruktør- og produktionsassistent: Emil H. Christiansen Mentor: Catherine Poher

Forestillingen tager udgangspunkt i teenagerens satelittilstand, hvor han på den ene side er tilknyttet familie og venner samtidigt med, at han forsøger at løsrive sig og finde sit helt eget ståsted. På rejsen dissekerer han livets små og store spørgsmål for at finde meningen med livet og mærke sig selv. På en jordklode der drejer så hurtigt, at man næsten falder af. I en konstant zappen mellem de helt store spørgsmål og de helt små skrøbelige følelser griber forestillingen fat i noget, der alligevel gør livet fuld af mening: At gå ind i fællesskabet og være et menneske sammen med andre.

Skuespiller Piet Gitz-Johansen Afvikler My Lambertsen

BAG SCENEN:

www.graense-loes.dk Støttet af Statens Kunstfond For de største

IT´S ALL MY FAULT Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 14000/45

GRAENSE-LOES 111


u androkles og løveen Ny co-produktion af Carte Blanche og Teatret Gruppe 38 Hed som en ovn Trøstesløs tør Et glødende sandhav under solens ildebrand Ikke et træ, der kan give kølende skygge sådan er Libyens ørken Her vakler Androkles på bare fødder hen over det glohede sand Han stønner af tørst og trygler om vand Men ingen hører ham, for her er kun sand og sand Sand i øjnene og sand i munden Sand til alle sider.

en sand røverhistorie Fra hængekøjerne kan publikum også opleve klassikeren En sand røverhistorie – der næsten er for god til ikke at være sand. Skabt af Carte Blanche og Teatret Gruppe 38. En ret fantastisk oplevelse, stor, intens og berørende. H H H H H (Århus Stiftstidende)

Publikum ligger i hængekøjer under en strålende himmel og oplever dette vidunderlige, gamle, mytiske eventyr. Så vidunderligt farligt og frydeligt – især for børn og voksne.

Et himmelloft med de forunderligste projektioner fra verdens smukkeste have. Mærkværdigt og bevægende. (Information)

Smukt fortalt af Bodil Alling – ingen i dansk børneteater ejer så mild, så myndig, så eventyrlig en stemme ... alt – musik, billeder, lyde – er afstemt efter historien. (Teateravisen)

Grundet lang opstillingstid skal Androkles og løven og En sand røverhistorie spille mindst fire gange samme sted. Bemærk: Det er muligt at kombinere de to forskellige forestillinger, så man dækker en bredere aldersgruppe. En sand Røverhistorie spiller også for voksne.

Denne særlige komposition af sanselighed er en slags ur-teater, og det et er præcis det, Teatret Gruppe 38 og Carte Blanche har genopfundet ... (Peripeti) For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . . 10/72

112 TEATRET GRUPPE 38

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . . 10/72

GRUPPE38.DK


J

mejlgade 55b | DK – 8000 aarhus c

tlf. +45 86135311 | post@gruppe38.dk www.gruppe38.dk

mørket liggger under sengen Godnat, godnat, sov godt lille skat blæsten har lagt sig i haven lyset har gemt sig i den bælgmørke nat og dynen har lagt sig på maven. Kom, kom, læg dig tæt ind til mig kysset har lagt sig på panden strømperne har lagt sig hver for sig jeg tror, de er sure på hinanden.

Mor og far kommer på overraskelsesbesøg hos deres søn. Han har bare ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat og sov godt. Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? Når man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst, når det er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for mørkt? Der er ingen barmhjertighed: Godnat, blev der sagt!

Vi mærker helt ned i maven den fryd, der vokser ud af sengemørket, når man ligger der og bliver grebet af at finde på, finde sammen og holde alle livets muligheder ud i strakt arm. H H H H H (Århus Stiftstidende) Underholder alle ... udviser et ekstraordinært poetisk overskud ... forvent at gå derfra i sprudlende højt humør. (Kristeligt Dagblad) Co-produktion af: teater2tusind og Teatret Gruppe 38 Aldersgruppe: Fra 5-9 år Instruktør: Catherine Poher Medvirkende: Bodil Alling, Peter Seligmann, Søren Søndberg Komponist: Søren Søndberg Tekniker: Søren la Cour

For de små og de lidt større

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

TEATRET GRUPPE 38 113


JORDEN RUNDT I 80 DAGE Utrolig frit efter Jules Verne

Denne forestilling er en nutidig dramatisering og gendigtning af Jules Vernes klassiker ”Jorden Rundt i 80 Dage”. Da den unge omflakkende kvinde, Passepartout, får arbejde som personlig assistent hos den ensomme rigmand Phileas Fogg, tror hun, at hun har sikret sig en tryg og stabil tilværelse. Men Fogg har sat sig for at bevise, at verden med moderne teknologi er blevet så lille, at den kan overvindes i et snuptag. Han lægger derfor sit trygge liv bag sig og tager Passepartout med ud på en rejse i, hvad der viser sig at være en helt ukendt verden. Spiller stationært i efteråret 2016 og turnérer i september og oktober 2016.

Produceret med støtte fra

Begge forestillinger er refusionsberretiget For de lidt større og de største

JORDEN RUNDT I 80 DAGE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 25000/250

114 GRØNNEGADE TEATER

WWW.GRONNEGADETEATER.DK


IKKE AT BLIVE ÆDT

ANNE BIRK DESIGN

...OM

Den søde og velopdragne Rødhætte bliver kastet ud i et surrealistisk eventyr, hvor hun møder ikke bare ulven, men også Hans og Grete, Askepot og mange andre eventyrlige figurer. En unik teatermaskine er rammen, hvor magi og fantasi folder sig ud og fortæller en historie om at blive vred og finde modet til at tage sagen i egen hånd. Peter Holst leger frit med eventyrernes figurer og fantasifulde væsener og danner til sidst et eventyr, du ikke havde set komme. Forestillingen er ikke bare for børn, men også for nysgerrige voksne. Spiller stationært og turnérer løbende hele sæsonen.

GRØNNEGADE TEATER – Næstveds egnsteater Grønnegade Teater skaber scenekunst for alle børn – også dem der er blevet voksne. Vores primære målgruppe er børn og deres voksne, men vi henvender os til alle, der er med på at lege og udforske verden med et åbent, nysgerrigt sind – som os selv. Teatret har rødder langt tilbage i det anerkendte danske børneteatermiljø, hvor der er tradition for at tage børnepublikummet seriøst og lave forestillinger i øjenhøjde uden at miste højde på ambitionsniveauet. Vi bestræber os på; at vores forestillinger er meningsfulde og vedkommende for et bredt publikum, og at vi laver teaterforestillinger baseret på gode fortællinger. Er du nysgerrig? Læs mere på grønnegadeteater.dk

Grønnegade 10 · 4700 Næstved · mail@gronnegadeteater.dk

Tlf. 59 44 00 66 · gronnegadeteater.dk For de små og de lidt større

...OM IKKE AT BLIVE ÆDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

GRØNNEGADE TEATER 115


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

116 TEATERCENTRUM


GURS TEATER www.gursteater.dk

mail@gursteater.dk

tlf. 24439889

Baseret på Peter Tudvads roman

”Sygeplejerske i Det Tredje Rige - en danskers historie”

T FULD RIALE ATEsse M E L SKO -10.kla F og 8 gH STX o annelser t m sa dd omsu ungd

MIT MØRKE af Simone Isabel Nørgaard

Medvirkende: Lykke Sand Michelsen & Bodil Sangill. Instruktion: Pia Rosenbaum Gå flere sammen og få forestillingen billigere – vi sørger for spillestedet!! Mulighed for skygge- og synstolkning For de største

MIT MØRKE Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 80 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GURSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 15000/150 Pris/tilskuere:. 19000/250

GURS TEATER 117


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 118 TEATERCENTRUM


Turne: okt-nov 2016 · feb-marts 2017 Gudrun har sit eget lille hemmelige paradis nede i boligblokkens gård. Gudrun synger og taler til sine blomster, hun er overbevist om, at de forstår. Pludselig en dag, er der en blomst der svarer. Om glæden ved venskab, men også om angsten for at miste.

Instruktion: Gitte Aagaard Scenografi: Patricie Homolova Musik: Carl Nielsen

www.teatergyda.dk

Medvirkende: Tina Kruse Andersen Teknik: Jonas Thompson For de små og de lidt større

ET STED SOM INGEN SER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERGYDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60

TEATER GYDA 119


de fremmede

Om mobning - her og der

Klovnen Igor arbejder i cirkus med sin smukke chokoladebrune kone og datteren Nina. Hesten Samson er både verdens lækreste hest og klogeste hest så naturligvis kan han tale. Sammen laver de sange om ikke at være bange og laver fis med landets lede leder. Men i Igors land er der ikke ytringsfrihed. Konen bliver skudt og Igor og Nina flygter mod Danmark. Et fantastisk land. Nina går i skole. Godt nok uden de officielle papirer. Igor og Nina bor hos den sødeste dame. Hvis bare Igor arbejder for den søde dame 10 timer om dagen kan de både bo og få gratis varme boller. En gang om måneden har Igor fået det han kalder udgangstilladelse. Så står han på gaden og tryller, mens han fortæller om at holde hjertet varmt og ryggen rank.

“45 minutter i pragtfuldt selskab med Peter Hartmann og hans forestilling: “De Fremmede” Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og alvor. Forestillingen griber i den grad børnene såvel på det sproglige, det teatralske som på det indholdsmæssige plan. Der er stof til megen god snak med børnene efter forestillingen, som varmt kan anbefales”. Claus Andersen N. Zahles Seminarieskole

For de lidt større

DE FREMMEDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6300/120

120 HARTMANNS TEATER

WWW.HARTMANNSTEATER.DK


“Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret med dybde. Sådan kan jeg li det.” Vigga Bro

historien om tigeren af Dario FO Latter, brøl, tigerpatter, død og tyndskid. En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption. Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder sin krigsfrygt, og renser verden for krig og krigsmagere.

“Peter Hartmann fortæller en vildt usandsynlig historie og det er både sjovt hartmanns T E AT ER og spændende - og meget rutineret.” “Han har styrke og variation, humor og samklang med publikum, og det er en god historie, han serverer.” Janken Varden, Børneteateravisen For de lidt større

HISTORIEN OM TIGEREN AF DARIO FO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4500/70 Pris/tilskuere:. . 5700/100 Pris/tilskuere:. . 6300/120

HARTMANNS TEATER 121


Teateravisen

Har du nogen sinde undret dig over, hvorfor børn i hele verden ser så forskellige ud? En stram foredragsholder fra Jylland ankommer til et spillested. Hun skal fortælle en historie fra Afrika om, hvordan vi mennesker måske engang er blevet skabt. Men den dag kommer foredraget ikke til at forløbe helt som det plejer... -En sjov og poetisk historie fra Afrika om, hvorfor børn bliver født i så mange farver.

“Af ler er vi kommet viser sig at være en yderst interessant forestilling om at tro. Den er en skabelsesberetning fra Afrika - om himlen og jorden og os, der bor på den. Betragtningerne er vidunderligt billedklare.” Anne Middelbo Christensen - Teateravisen. Instruktør: Anne Kurzweil Komponist: Thomas Hass Christensen Animantioner: Tariq Mikkel Khan Scenografi: Line Skytte Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte For de små

AF LER ER VI KOMMET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

122 TEATER LILLE HEST

WWW.TEATERLILLEHESY.DK


Et juleeventyr af Kim Fupz Aakeson

”Nissen der ville være berømt” er fortællingen om Nissen, der drager ud i verden for at blive berømt. Han drømmer om, at folk vil råbe hurra og putte ham i fjernsynet. Men bagsiden af berømmelsen viser sig at være en hel anden historie. Forestillingen er produceret som fortælleteater, hvor humor, musikalitet og den gode historie er i fokus.

”Britta Thøgersen Toft og Line Skytte spiller med glad og udadvendt energi deres roller. De er åbne og positive i deres publikumshenvendelser og energifyldte i deres rollespil”. Kirsten Dahl - Teateravisen

“HURRAAA FOR NISSEN...Imponerende skuespil. De to skuespillere formåede at tryllebinde børn i alderen 4-9 år og deres voksne påhæng i næsten en time på helt forunderlig og utrolig morsom vis…. Og der blev grinet. Der blev skraldgrinet…” Rudersdal Avis Forfatter: Kim Fupz Aakeson Dramatisering: Teater Lille Hest Instruktør: Steen Haakon Hansen Komponist: Thomas Hass Christensen Scenografi og video: Tina Scherzberg Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte Kostumer: Lisbeth Helene Grusholt og Nynne Adelborg Dukker: Leila Sørensen

TEATER LILLE HEST Tlf: 28186333 mail@teaterlillehest.dk www.teaterlillehest.dk For de små

NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 7200/100

TEATER LILLE HEST 123


isen Børneteaterav XQ28.dk Out&About

Har spillet for mere end

15.000 elever

Ungt, oplysende, involverende og fordomsnedbrydende!

Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse og det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man godt kan lide, hvis man er bange for at blive udstødt af vennerne. En forestilling med fuld fart på og tematikker som mobning, vold, medløberi, gruppepres og den første kærlighed. Et indblik i hvordan det er at føle sig anderledes på godt og ondt. Der er dialog efter forestillingen, hvilket normalt åbner op for emner, der kan være svære for både elever og lærere at bringe på banen. Medvirkende: Dramatiker: Instruktør: Koreograf:

Paw Terndrup René Benjamin Hansen Tomas Lagermand Lundme Mette Føns Bo Madvig

Turnéperiode: Dialog varighed: Medhjælpere: Tekniske krav: Undervisningsmateriale:

Se hjemmeside 15-30 min Ingen Ingen Ja

”Det er vigtigt for mig at eleverne forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I gjorde en forskel”. Julie Louise Mathisen - lærer på Lyngholmskolen i Farum mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07 For de største

HATE CRIME - EN KÆRLIGHEDSHISTORIE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

124 HILS DIN MOR

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/150 Pris/tilskuere:. . 8000/100

WWW.HILSDINMOR.DK


SIGURT SIGURT SKALLESMÆKKER SKALLESMÆKKER

Danmarkshistorie vendt på hovedet Vi giver Danmarkshistorien en ordentlig en over nakken med fortællingen om Sigurt Skallesmækker, der af den tyske konge, bliver sendt til Danmark for at holde øje med kampen om kronen mellem Svend, Knud og Valdemar. En gal historietime, hvor fortælling og musik både går op i en højere enhed og skaber stemning, forvirring og morskab – ihvertfald for tilhørerne. Turneperiode: 20.august – 1.oktober samt januar og februar –kontakt os for andre perioder Pladskrav: 10x2 meter og publikum på begge langsider. Mørklægning: Gerne hvis muligt, men ikke et krav Strøm: 1 stk. 230 v, min. 10 amp. Medvirkende: Ronny Sterlø og Jakob Skov Søndergård Instruktør: Susanne Sangill

HIMMERLANDS TEATER Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro tlf. 98 555 753 himmerlandsteater.dk Kontakt:ronny@himmerlandsteater.dk For de lidt større

SIGURT SKALLESMÆKKER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HIMMERLANDSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80 Pris/tilskuere:. . 9000/120

HIMMERLANDS TEATER 125


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

126 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

LANGT UDE I SKOVEN / GULDLOK OG DE TRE BJØRNE

PÅ EN LILLE GREN / DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

EVENTYRET FRA JULEMANDENS SÆK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4640/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4640/50

WWW.TEATRETPAAHJUL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4640/50

TEATRET PÅ HJUL 127


Holberg Teatret - den nationale scene i Sorø, Holbergs by

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE - fortælleteater, der tryllebinder alle fra 6 år og op. Den unge Jonathan elsker at boltre sig i luften og finde nye måder at flyve på. Hellere lege luftakrobat end æde fiskeaffald. Men de andre måger erklærer ham fredl øs, fordi han ikke gør, som de siger. Om at tro på egne evner og turde dele sin visdom med andre. Om forståelse og respekt for hinanden. Niels Vandrefalk fortæller den fornemt … hele tiden er der en mildhed i stemmen, et smil i øjnen e, der omslutter forestillingen med varme og tryghed. Teateravisen: *****

NS DAGBOG EN LANDStidBenYsD13E–1G8 årige, voksne piger

nu - fra fortiden til ge. og gamle dren rlighedsers klassiske kæ lle’ kaldes Blich ve er sig i den no lsk te re ds fo be m s ’Verden Morten Vinge. So e m m so år som en 24 n be). Overlever historie om de ie (Marie Grub ph til So n ge ke ba til frø er els unge ad nd og vend krigsfange i Rusla et fædreland. svensk soldat og fremmed i sit eg re væ at af n se lel fø ed M k. Danmar oler, gymnasier, ser, ungdomssk as kl te ds æl sognegårde. s Til skolerne jskoler, kirker og mlingshuse, hø rsa fo er, tek . Nuancerne io bl bi stærk forestilling n sit kram. En ka af lykke. lk ejf fa str re et nd e Va lig Niels skræk - og så r, ive t, ite øs rv er stolthed, ne *** Teateravisen: **

For de lidt større

For de største

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE

EN LANDSBYDEGNS DAGBOG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

128 HOLBERG TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

WWW.HOLBERGTEATRET.DK


ALLE TIDERS JEPPE

- en festlig ‘Jeppe’ for 6 år og op. r hans Jeppe har fødselsdag. I en skatkiste ligge af på fyres som mit, dyna af fuld er Den historie. ung. som selv sig dagen. Han har fået en maske af en. klass i g dren nye Med den leger han den at slå igen. Dengang han blev slået og drillet uden eftertanke. En original nytolkning, der vækker til r inviteret blive og er gæst Tilskuerne deltager som tilpasses ngen stilli Fore vil. de Hvis . til at lege med . det alderstrin, den spiller sammen med publikum. Til sidst lægges der op til dialog med børn og voksne, … stor morskab for de medvirkende og den efterføln linge hand både i ger der ivrigt delta gende debat. Sjællandske Tidende.

Ekstra skoletilbud: Køb forestillingen ”Alle Tiders Jeppe” og få en workshop med i prisen. Workshop egnet til alle årgange. Max. to klasser med dramakåde elever. Dagsprogram: 1. Morgenoptakt med de to klasser. 2. ’Alle Tiders Jeppe’ spiller for alle. 3. Workshop med temaet ’Jeppe, Nille og deres syv børn’.

Skuespil med Holberg-figurer Komik, leg og gøgleri for 8. - 10. klasse og 1 g. Vi underviser de unge talenter ’på gulvet’ i Commedia Dell’ Artens færdigheder. Og Holbergs grundtanker om at fortælle fornuft gennem teater og satire. Undervisningen skræddersyes som opsøgende tilbud til alle landets skoler. Pris efter aftale.

Holberg Teatret - Østrupvej 18 - 4400 Kalundborg - Tlf. 40 50 66 87 - Mail: niels@holbergteatret.dk

For de lidt større

ALLE TIDERS JEPPE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

HOLBERG TEATRET 129


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

130 TEATERCENTRUM


For de lidt større

For de lidt større

BAGAGE

LIGE LOVLIG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9300/100 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1250 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/50

HR. TEATER 131


TEATER

HUND

Jernbane Frode Jakobsens Allé 38 Plads 4, 1 2720 Vanløse vov@teaterhund.dk Tlf: 26 16 14 10 www.teaterhund.dk

OpdagElse For børn børn

år og og voksne voksne 2-5 år

Else går på opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige former og medspillende lyde, hvor hun får skabt en fantasiverden, der viser sig måske slet ikke at være ren fantasi…

PRESSEN SKREV TEATER 1 Anne Dalsgaard har en helt unik sødme, sjove fysiske fagter samt en charmerende og behagelig behersket kommunikation, der levner god plads til de smås personlige indlevelse og oplevelse. En helt igennem sjov og sansemættende oplevelse for de mindste.

★★★★

★★★★★

KULTURKONGEN.DK Intet er, hvad man lige gik og troede, det var. Tingene på scenen viser sig nemlig at rumme hver deres egen hemmelighed, og lytter du godt efter og åbner dit sind, bliver du lukket ind i deres univers og får del i deres historie. Du overraskes. Du forundres. Du rives med.

★★★★

TEATERAVISEN Anne Dalsgaard må være født med et uopslideligt komisk gen. Hun kan noget med øjnene, med benene, med armene, med stemmen – ja med hele kroppen, som får publikum – store som små til at blive glade. Holdet på og bag scenen: Idé: Anne Dalsgaard og Methe Bendix På scenen: Anne Dalsgaard Instruktør og dramatiker: Methe Bendix Scenograf: Julie Forchhammer Lysdesigner: Mikkel Jensen Lyddesigner: Yann Coppier Tekniker og bygger: Jonas Møller Andersen Foto: Søren Meisner Layout: Helle Riis Administration: Maria Suh

Forestillingen er produceret med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Københavns Kommune For de allermindste

OPDAGELSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

132 TEATER HUND

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/40 Pris/tilskuere:. . . 8000/60

TEATERHUND.DK


Turnéperiode: Turnéperiode: Oktober og november 2016 Oktober og november 2016 Refusion: Godkendt Refusion: Godkendt Tekniske krav: 220V. Mørklægning foretrækkes, men kontakt os endelig, da forestillingen er fleksibel fleksibeTekniske krav: 220V. Mørklægning foretrækkes, men kontakt os endelig, da forestillingen er fleksibel fleksibelMedhjælpere: 11 medhjælper Medhjælpere: medhjælper tiltil indind- og og udbæring udbæring lMedhjælpere: 11 medhjælper Medhjælpere: medhjælper tiltil indind- og og udbæring udbæring PR Pressefotos, PR: Pressefotos,inspirationsmateriale inspirationsmaterialeog ogyderligere yderligereinformation informationom omTeater TeaterHund Hundpå påwww.teaterhund.dk www.teaterhund.dk PR Pressefotos, PR: Pressefotos,inspirationsmateriale inspirationsmaterialeog ogyderligere yderligereinformation informationom omTeater TeaterHund Hundpå påwww.teaterhund.dk www.teaterhund.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER HUND 133


♬ ♩

hvid støj sceneproduktion

- engagerende og visuelle teateroplevelser, til alle aldre!

Syv Sange om Samvittighed - hvor ren er din klang?

♬♩

Især for de 8 - 12 årige

– en publikumsinddragende kabaret båret af ny-komponeret sang & musik, nyskrevne tekster fra 10 stærke personligheder i Danmark lige nu og ny dansk dramatik. ”Jeg burde ikke bruge alle mine lommepenge på slik, argh... Men jeg har lige hjulpet min far med at slå græs” … Samvittighed er en meget elastisk størrelse. Den kan bevæge sig fra en stor fælles samvittighed til én, der kun omhandler én selv. Måske er der lige så mange variationer, som der er mennesker? 10 forskellige personligheder, som sætter stærkt præg på det danske samfund har delt deres tanker om samvittighed med hvid støj – og det er i dét spændfelt denne kabaret orkestreres. Et kor af meninger fra det allersorteste til det reneste. Tekstbidrag fra Bodil Jørgensen, Henrik Qvortrup, Bubber, Özlem Cekic, Brian Holm, Ann-E. Knudsen, Lina Rafn, Ditte Hansen, Claus Holm & Tina Lund.

SKAB

Især for de 2-6 årige

En sanselig og musikalsk animationsforestilling, der legende fortæller skabelsesberetningen med mel, vand, æg, dej og køkkenredskaber. Forestillingen begynder med, at alle kagedåserne er tomme – ”I begyndelsen var der ingenting”… og ligesom Gud skabte lyset, verden og menneskene på 7 dage, følges en opskrift med 7 punkter, hvor første punkt er at tænde ovnen - "og der blev lys"... ”Legende småbørnsteater, hvor umiddelbarheden og skabertrangen får lov til at slå tonen an” ééééé Børn i Byen ”I et velsignet roligt tempo, i lydhør og nænsom kontakt med sit publikum. Hver ting hvert element i handlingen får hver sin magi. Her er ingen råb og skrig og protester, kun spænding og forundring. Også hos min indre treårige” éééé Teateravisen.dk

LØBENDE TURNÉ MED ALLE FORESTILLINGER BOOKING: TLF.: 61 71 90 17 / INFO@HVID-STOJ.DK For de lidt større og de største

For de allermindste

SYV SANGE OM SAMVITTIGHED

SKAB

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/84 Pris/tilskuere:. 15500/168

134 HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4640/40

HVID-STOJ.DK


Undervisningsmateriale!

#hvidstoj

Der findes undervisningsmateriale til forestillingerne. Der er også udviklet workshops til ORd og SKAB i forlængelse af forestillingen. Kontakt teatret for at høre nærmere.

ORd

www.hvid-stoj.dk facebook.com/hvidstoj

Især for de 6 - 10 årige

Forestillingen ORd åbner op for en fest og rabalder, der hylder ord med musik, lune, leg og dans. Ord og bogstaver fletter sig legende ind i hinanden og mingler med fortællinger, og bliver fx til et dansende alfabet, et MORd i FARe, en onkel med humor, en "bande ord" og sågar et ”Ordpoliti”. Med ORd inviterer hvid støj børn og voksne indenfor i et ”ORdunivers”, der vækker en legende lyst til læring, en nysgerrighed og en undren over vores brug af ord og betydning af dem. ”ORd” er enhver dansklærers drøm.(...) leger med bogstaver og fantasi, så ordene bobler (…) en kærlighedserklæring til sproget (…) fabulerende leg med lyd og billeder, som er vidunderlig anarkistisk”. éééé teateravisen.dk

Stop-Motion-Workshop tilbydes i forbindelse med forestillingen. Læs mere på ORdbloggen.dk

ORdbloggen.dk

Udvid teateroplevelsen via vores digital læringsplatform, ordbloggen.dk. Se video, billeder og hør musikken fra forestillingen. På Ordbloggen.dk kan børn og voksne/ lærere/forældre før og efter forestillingen forberede sig, lege videre og reflektere over oplevelsen.

Europæisk Kulturhovedstad 2017 Urpremiere april 2017

Senses Of Cities Fra 3 år og op

En sanselig kunstoplevelse i 3 dele med en opsigtsvækkende flytbar byrumsskulptur, som også er en interaktiv sanseinstallation, og som også rummer en scene til en sanselig småbørnsforestilling fra 3 år og op. De fem sanser i byers byrum er i spil, deraf Senses of Cities…

hvid støj

sceneproduktion Frederiks Allé 20 B 8000 Aarhus For de lidt større

ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. 14000/160

HVID STØJ SCENEPRODUKTION 135


ISHØJ TEATER DYT, BÅT OG KLING KLANG er tre

godmodige og meget musikglade fyre. En dag dumper et brev uden afsender ind af brevsprækken. De er inviteret til fødselsdag. Men for at komme der til skal man jo bevæge sig udenfor i trafikken og det kan være farligt og besværligt når man kun er vant til at være hjemme og spille musik. Via sangene fra Børnenes Trafikklub: Max og Antonette, Ole og Melanie og Split skal vi rundt i trafikken, på landet, i byen – og det er ikke uden problemer! Trioen RUMLERIM har med trafiksangene skabt en rytmisk, trafikalsk teaterkoncert. Rock med på de mange trafikhits! Det er helt sikkert at man lærer noget undervejs.

ROCK OG RYTMIK Musikalske forestillinger for aldersgruppen 3 - 10 år KLASSISK, NYT OG SMUKT

BYEN UDEN LYDE

“Fordi nogle mælkebøttefrø flyver en uventet vej, kommer en pige et sted hen, hun ikke kender. Det samme gør en dreng, og i denne anderledes verden kommer de sammen ud for en forsinket heks, en forvirret kæmpe og et par gamle syvmile støvler. De kommer til en lille by, som har fået stjålet alle sine lyde; Men pigen og drengen får kæmpen til at aflevere både spillemanden, klokkeværket, morgenhanen og vagtparaden. Byen kommer i gang igen, og pigen og drengen kan vende hjem til deres normale verden.” Forestillingen spiller stationært i perioden 22. feb. - 18. marts 2016. Turne fra 4. april.

Følg løbende med på teaterets hjemmeside For de små

For de små

DYT, BÅT OG KLING KLANG

BYEN UDEN LYDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

136 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 11000/100 Pris/tilskuere:. 16000/200

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 17600/150

WWW.ISHOJTEATER.DK


ISHØJ TEATER TOMMELISE Hvem er hun den lille pige? Hvor hører hun til? Er det i den mudrede sump hos de besidderiske, opblæste tudser? Blandt de sofistikerede, men fordomsfulde biller? Hører hun hjemme på et ensomt åkandeblad, der stille flyder med strømmen? Eller som muldvarpens kone i en verden fyldt med goder, men hvor solen aldrig skinner? Musik, sang, masker og fysisk komik, lyseffekter og enkle teatralske elementer skaber et poetisk univers til H. C. Andersens eviggyldige fortælling.

LIVS FORUNDERLIGE VERDEN Det er meget tidligt på morgenen. Liv er vågen og klar til at lege. Mor er træt og har lige brug for 10 minutter til. Så leger Liv bare selv. Gemmeleg, cowboys og indianere, synger, danser og løber rundt i værelset. Så fodbold, håndbold og ... “Shhh, Liv” siger mor. “Det er alt for tidligt”. Men hvad er det for en lyd, der kommer fra under sengen? Måske en ny ven, som heller ikke vil sove mere? I denne forestilling om fantasi og leg oplever Liv en helt ny verden udfolde sig, lige der på sit eget værelse. Det er et univers fuld af musik, sang, sjov og legetøjsfigurer, som kommer til live og tager os med på oplevelse i den tidlige morgen. På det tidspunkt hvor ingen andre er stået op.

www.ishojteater.dk - Billetbestilling på telefon 43 73 60 98 For de små

For de små

TOMMELISE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LIVS FORUNDERLIGE VERDEN Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 16000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 16000/200

ISHØJ TEATER 137


Bestil også undervisningsmateriale om det at miste

NÅR BLADENE FALDER Om døden og glæden over livet INSTRUKTØR: Folmer Kristensen

”tankevækkende og rørende” KULTURKONGEN

”Til dig, der nyder ro, og gerne vil sidde tilbagelænet med et saligt smil” UNGT TEATERBLOD

Bedstefar har ryddet op og smidt ud, for der hvor hans næste rejse går hen kan han ikke tage noget med. Det er en god dag i dag. Det er en god dag at dø. Så det gør han.

”Med nænsom hånd ind bag dødens tabu” ARBEJDEREN

”Blid, blød, nænsom” ÅRHUS STIFTSTIDENDE

POOKA

Hesten fra Tir na nog En storslået teaterforestilling i et cirkustelt med levende heste i fri dressur skrevet af Lene Kaaberbøl.

Forestillingen spilles af mor og datter og er en autentisk beretning om da bedstefar gik bort og lod sin livsglæde være hos os.

”Usædvanlig, avanceret, humoristisk skæv og betagende smuk.” ÅRHUS STIFTSTIDENDE

En Pooka er et overnaturligt væsen, som ofte optræder som en frygtindgydende stor, sort hest. Allie møder sådan en hest, da hun under en cirkusforestilling bliver revet ind i cirkusmanegen og over i en magisk verden. Her strides farlige kræfter og friheden er på spil for både dyr og mennesker. For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

NÅR BLADENE FALDER

POOKA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 540 Nedtagning i min:. . . . 540 Bredde i cm: . . . . . . . 1500 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000

138 TEATRET KIMBRI

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16000/150

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


”Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, som får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse at alle rives med.” FOLKESKOLEN

SÆLKVINDEN

Et sagn fra Nordens kolde hav Historien om Sælkvinden som mistede sit skind, om den ensomme fanger som stjal det og tog hende med hjem som sin kone og om deres barn som måtte vælge mellem det store, salte hav og menneskenes verden.

PÆNT GODDAG Et møde med en fremmed

To toldere ved præcis hvor alting skal være, lige indtil der ankommer et skrummel af at skab, som slet ikke passer ind. Indeni gemmer der sig en fremmed, som faktisk ikke må komme ud.

”Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik.” FOLKESKOLEN

En morsom og rørende fortælling om integration, intriger og integritet.

TEATRET KIMBRI Frederiks Allé 20b 8000 Aarhus c +45 50423513 teatretkimbri@gmail.com www.teatretkimbri.dk For de lidt større

SÆLKVINDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/75 Pris/tilskuere:. . 5250/100

RAVNEN

En tusmørkefabel Hvad bringer den pagt, som en ung, uskyldig pige må indgå med skæbnens sorte fugl? En flot og spændende fortælling om hvordan skyggen kan forvandle sig til lys. Inspireret af middelaldervisen Ravnen flyver om aftenen. For de lidt større

For de lidt større

PÆNT GODDAG

RAVNEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6800/120

”Ravnen fortæller en rigtig sund og grum Grimm´s eventyragtig historie.” ÅRHUS STIFTSTIDENDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/100

TEATRET KIMBRI 139


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

140 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Kitt Johnson X-act præsenterer:

DET M AG I S K E LYD C I R K U S

af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson

BØRNEOG FAMILIEFORESTILLING

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger egentlig med hinanden at gøre? Intet er som det ser ud til at være i ny-cirkus forestillingen Det Magiske Lydcirkus. Her åbner sig en verden af ordløse historier, hvor musik og slapstick performance sætter gang i kroppen og fantasien. Rigtige magikere behøver ikke så mange ting. Samuel Gustavsson har bare anbragt en bunke aviser på et ægte tæppe – og en skraldespand ved siden af. Så går det løs med forvandlingskunsten … Den kaffetørstige musiker Sture Ericson er ellers også lykkelig, hvis bare han har sin samling af sære trutteinstrumenter med sig. En bassaxofon og en klarinet, der i hænderne på Ericson pludselig forvandler sig til hypermoderne designerkasser for den lyd, der vælter ud af højttalerne.” Anne Middelboe, Børneteateravisen.

Foto: Per Morten Abrahamsen. Design: Imperiet.dk

Af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson Kunstnerisk konsulent Kitt Johnson Turnéperiode året rundt efter aftale Tekniske krav ganske få – se mere på vores hjemmeside Kontakt Kitt Johnson X-act, Pasteursvej 14, 2. 1799 København V +45 2991 8713 tour@kittjohnson.dk www.kittjohnson.dk Det Magiske Lydcirkus er produceret af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Dansk Artist Forbund. For de lidt større

DET MAGISKE LYDCIRKUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KITTJOHNSON.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/70

KITT JOHNSON X-ACT 141


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederikssund Kommune i april 2015? Her deltog 126 teatre med 197 forestillinger.

142 TEATERCENTRUM


For de små

PEDDERSEN OG FINDUS RÆVEJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KNUDSENOGNØRBY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/40 Pris/tilskuere:. . 10000/80

KNUDSEN & NØRBY 143


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 144 TEATERAVISEN


For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

VORHERRE PÅ LOKUM

MIN DIGITALE VIRKELIGHED

HELT UDENFOR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-15 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

WWW.KOMMENDETEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

DET KOMMENDE TEATER 145


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 146 TEATERCENTRUM


TEATERKOMPAS.DK 53 62 31 06 ITEATERKOMPAS@GMAIL.COM

Vi drømmer og vi dagdrømmer. Men hvad sker der med de drømme, der ikke bliver brugt? Er der nogle andre, der får dem? Kan man dele en drøm? Eller kan ens drøm blive stjålet? En poetisk, eksistentialistisk historie om, hvordan drømme kan blive til virkelighed, og hvordan virkeligheden nogle gange kan være

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

en drøm. Det virkelige og uvirkelige som enæggede tvillinger, så tæt knyttet til hinanden, at begge trækker vejret rigtigt. For hvis vi lytter til vores drømme kan de fortælle os noget inderligt om os selv. I videokunstneren Magnus Fuhrs magiske drømmeunivers møder

vi en dreng, der må overvinde sig selv for at forfølge sin drøm. Drengen havde en drøm, men den er blevet stjålet af drømmefangerne. Drengen er bange, men han beslutter sig for at drage ud for at tilbageerobre sin drøm. På sin vej møder han en pige, som bekræfter ham i, at hvis han tror nok på sine drømme, så vil de gå i opfyldelse.

Medvirkende: Instruktør: Gitte Aagaard Skuespillere: Anders Glud Jensen og Johanne Dal-Lewkovitch

Dramatiker: Line Mørkeby Musiker: Emil Assing Høyer Videokunstner: Magnus Fuhr Varighed: Ca. 45 min

For de lidt større

For de største

HVOR GÅR DRØMMENE HEN?

NÅR DET SKÆRER I HJERTET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 8000

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/60 Pris/tilskuere:. 10000/120 Pris/tilskuere:. 12500/150

WWW.TEATERKOMPAS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/90 Pris/tilskuere:. 12500/120 Pris/tilskuere:. 15000/150

TEATER KOMPAS 147


og

er støttet af

Projektstøtteudvalg for Scenekunst Tak til Helsingør Teater For de allermindste

For de allermindste

JEG SKAL NOK FINDE DEN

PELZZ

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3360/60

148 TEATRET KRISKAT

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/60

WWW.KRISKAT.DK


En morsom og rørende fortælling om dirigenten Jack, hvis liv tager os til de store begivenheder, de små vanskeligheder og de afgørende øjeblikke. Jack fylder 90 år og vi er alle inviteret med til fest. Kom Kom! Teatret KrisKat kan tilbyde workshop i forbindelse med forestillingen.

Alle småbørnsforestillinger er Se de f ine anmeldelser på w w w.teateravisen.dk For de største

For de allermindste og de små

MEMORIES Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DEN LILLE BÅD Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6500/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3360/60

TEATRET KRISKAT 149


DANSK? HVAD ER

DANSK

Teaterforestillingen Hvad er Dansk? er en helt særlig oplevelse med fem unge, talentfulde skuespillere,der bor i et af Danmarks udsatte boligområder de har alle en multietnisk baggrund. Hvad Er Dansk? hiver publikum ud af teatret og tager dem med på en aktiv city-walk i udvalgte boligområder. Dette giver en unik indsigt i områdets mangfoldighed og ungdomskultur. Og forestillingen er på vej til din by. Instruktør: Layla Mollerup For de største

For de største

HVAD ER DANSK? Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

150 TEATERKUNST

HVAD ER DANSK? Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . . . . 90 Opsætning i min: . . . . .120 Nedtagning i min: . . . . . 90 Bredde i cm: ..........0 Dybde i cm: ...........0

WWW.TEATERKUNST.DK

WWW.TEATERKUNST.DK

Højde i cm: ...........0 Inkl publikum: . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . .Se annonc

TEATERKUNST 167


Ellen

Velkommen til Helvede En rå og rørende forestilling om en modstandskvinde under 2. Verdenskrig - baseret på en virkelig historie. Ellen fra Dragør er egentlig bare en almindelig fiskerkone. Men før hun ved af det, er hun dybt involveret i modstandskampen. Da hun ankommer til koncentrationslejren, starter en ny kamp - for sin forstand og sit liv.

Kontakt vedr. booking og ved tilkøb af workshops: Tlf. 61 27 31 20 andreas@kulturkontoret.dk www.levendefortaellinger.dk

Levende Fortællinger med Pernille Stockfleth og musiker David Kampmann For de største

ELLEN - VELKOMMEN TIL HELVEDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

ce Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LEVENDEFORTAELLINGER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. . 9500/120 Pris/tilskuere:. 10500/150

LEVENDE FORTÆLLINGER 151


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederikssund Kommune i april 2015? Her deltog 126 teatre med 197 forestillinger.

152 TEATERCENTRUM


50 ÅR MED TEATER FOR BØRN 50 ÅR MED TEATER FOR BØRN MESTER FLYTTER IND MESTER FLYTTER IND 29. september – 4. december 2016 29. september – 4. december 2016 4 – 10 år 4 – 10 år Oplev Thomas Windings Reumertvinder. Oplev Thomas Windings Reumertvinder. Vi møder hunden Mester, der søger en Vigod møder hunden Mester, dersofa søger ven med en dejlig blød og en et god ven med en dejlig blød sofa og et køleskab fyldt med frikadeller, og mankøleskab frikadeller, den, der fyldt helstmed vil have orden iog sitmanhjem den, der helst vil have orden i sit hjem og i øvrigt slet ikke bryder sig om hunde. og i øvrigt sigandet om hunde. Det umageslet parikke får bryder pludselig at Det umage parenfårsmuk pludselig at tænke på, da dameandet med en tænke på, dakat en gør smuksindame med en bedårende entré… bedårende kat gør sin entré…

OKKER GOKKER OKKER GOKKER 26. januar – 30. april 2017 26. januar 2 – 4 år – 30. april 2017 2 – 4 år Rim, remser og små fortællinger mødes Rim, og små fortællinger i en remser legeverden, hvor det meste mødes kan ske. i Dig en legeverden, hvor det meste kan ske. og mig og vi to er inviteret med, når Dig og mig og vi to er inviteret med, når legen går i gang. Der er både frikadeller legen går i gang.i Der er både frikadeller og karameller Fru Hansens kælder. og karameller i Fru Hansens Okker Gokker lægger æg, ogkælder. alle laver Okker Gokker lægger æg,der og banker, alle laver skæg. Men hvem er det når skæg. Menerhvem det der banker, når det ikke PetererAnker? det ikke er Peter Anker?

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

For de allermindste og de små

MESTER FLYTTER IND

OKKER GOKKER MUSIKFORESTILLING FOR DE MINDSTE

Periode: 29. sep. 2016 - 4. dec. 2016

Periode: 26. jan. 2017 - 30. apr. 2017

Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

WWW.DETLILLETEATER.DK

DET LILLE TEATER 153


ODYSSEUS Det lille Turnéteater

Én skuespiller og én kontrabassist fortolker

og Peter Holst er kendt

Homers klassiske beretning om Odysseus’ han-

for sine medrivende

dlingsmættede færd for fuld udblæsning. En

og handlingsmættede

forestilling, der skærer helt ind til benet på den

forestillinger.

storslåede fortælling. Odysseus skyller i land på en strand i Ithaka, badet i mørke og med vindens tuden i ørerne. Vor helt hænger i laser, udmattet og forpint af den lange og udmarvende rejse hjem fra krigen mod Troja. En rejse fuld af farer og fristelser. Men trængslerne ophører ikke ved hans tilbagevenden, for i den mellemliggende periode er hans borg blevet besat, hans kone, Penelope, belejret af utallige bejlere, og hans søn, Telemachos, truet på livet. Skuespiller: Peter Holst Musiker: Christian Glahn (Kontrabas) Manuskript og instruktion: Kim Nørrevig

For de lidt større og de største

ODYSSEUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 10000/100

154 DET LILLE TURNÉTEATER

WWW.DETLILLETURNETEATER.DK


GREV GRIS

JULEEVANGELIET

En sjov historie om Prins Knud og den lille gris,

Juleevangeliet handler om den dag for 2016 år

og om hvordan hoffolkene forsøger at tilpasse

siden, hvor verden holdt vejret:

Gris til livet ved hoffet. Peter Holst er på scenen med en ghettoblaster og fire stofbleer.

Inspireret af Selma Lagerlöfs bog ”Kristiuslegender”, fortæller vi her historien om den

Forestillingen handler bl.a. om at gå i skole, om

dag, hvor de blinde kunne se, de døve kunne

at kunne læse, og om at vokse op og ikke mindst

høre, og hvor de håbløse fik håb, og de tviv-

om at være venner. Forestillingen har også et

lende tro.

dybere eksistentielt lag, der handler om at vedkende sig sig selv, og leve med sine ”sider”.

”Der var engang der en mand der gik ud for at lede efter ild. Hjælp mig, min kone skal snart

Skuespiller: Peter Holst

føde, og jeg har brug for ild til at varme hende

Manuskript og instruktion:

og den lille. Men folk sov, og sov de ikke, havde

Thorstein Thomsen

de ikke lyst til at hjælpe en fremmed” Skuespiller: Peter Holst Musik: Bebe Risenfors Instruktion: Jacques Matthiessen Scenografi: Kristian Knudsen

KONTAKT Peter Holst Det lille Turnéteter Gambakkevej 12 4684 Holmegård Telefon: + 45 20 208 208 Mail: peter@detlilleturneteater.dk Web: www.detlilleturneteater.dk For de små

For de lidt større

GREV GRIS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

JULEEVANGELIET Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

DET LILLE TURNÉTEATER 155


DON Q

- RIDDER EN DER TU RDE TU RDE en, og endnu Vi er i et badeværelse. Det er tidlig morg at læse i sine til lov få at for engang har Ole sneget sig ud rier med histo r elske og er elskede ridderbøger. Han frygt r trolde, mpe bekæ og r esse gode riddere, der redder prins han var at er ønsk Han re. drager og alverdens onde ridde r sig ud kaste løst frygt som som dem. Modig som dem. De beelig Pluds ikke. tør Ole i alt og oplever så meget, men nye på ud sig folde og sig fra gynder bøgerne at give lyde er ud af bøgerne. måder. De vil udfordre ham. Don Q træd mene. drøm og et mod Han vil hjælpe med at finde af den og frygter Farligheder, rædsel og frygt. Vi lokkes t banker rundt blode når sen den, men elsker alligevel følel der kriblende, den ker mær i kroppen. Vi holder vejret og venter på en vi s men n, kildende, isnende følelse i mave så farligt ikke slet e måsk sig forløsning. Det farlige viser af veren efter t ortal genf alligevel. Forestillingen er frit af den et skrev ote” Quix ”Don dens mest berømte romaner . 1605 i ntes Cerva spanske forfatter Miguel de

 ”Finurlig og underholdende badeværelsesfantasi” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen

 ”Helstøbt, velspillet og på alle måder vellykket.” e Gerda Buhl Andersen, Nordjysk

For de små

DON Q Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

156 LIMFJORDSTEATRET

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


GR iSK

– EN OPL EVELSE AF GR ÅDIGH ED så grådig? ”Jeg vil have mere tid end andre! Er jeg men jeg Jeg vil gerne smage min bedste vens slik, ud af mine vil under ingen omstændigheder dele skidt? Sort eller godt d ighe gråd Er skumbananer!” eller hvidt? i en sanLimfjordsteatret byder børnene indenfor else af selig, sjov og finurlig installation til en oplev e grundhvad grådighed er. Børn har som alle andr r behov til læggende behov - men hvornår blive smerte og grådighed? Og hvorfor er der tit konflikt, ling? opløsning forbundet med en grådig hand n. væse dens ighe gråd s rsøge I ”GRiSK” unde

tre ”Et af Danmarks bedste børnetea e skab at ået har således igen form i lige går der , en forestilling ne.” hjertet på både børn og voks Folkeskolen.dk

Fotos: Lars Horn, Baghuset

- TE AT ER FOR AL LE...

9771 0515 . Træffetid: kl. 09-16 Skolegade 14, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. teatret.dk post@limfjordsteatret.dk . www.limfjords For de små og de lidt større

GRISK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/40 Pris/tilskuere:. . . 7000/60

LIMFJORDSTEATRET 157


Anne Sofie Hammers populære børnebøger om ”Villads fra Valby” er nogle af tidens mest populære og mest læste bøger i børnehaverne og i indskolingen. Nu kommer vi med teaterversionen af ”Villads fra Valby”. Louise Schouw iscenesætter forestillingen på Aalborg Teater hvor den spiller i forår 2016 - og i 2016 og 2017 drager “Villads fra Valby” på Danmarksturne.

MEDVIRKENDE: Laura Kold, Allan Helge Jensen, Jeff Schjerlund, Katja Holm og Marianne Gonnow Bøgelund ISCENESÆTTELSE: Louise Schouw DRAMATISERING: Gunvor Reynberg MUSIK: Lars Fjeldmose SCENOGRAF: Kirsten Victoria Lind ALDER: 5-99 år VARIGHED: 75 min. SCENEKRAV: 8 x 8 m. - 3,5 m. i højden Villads fra Valby spiller stationært i Musikhuset Aarhus i september 2016, I Ishøj Kultur Cafe i september og november 2016 - og i Kulturmaskinen i Odense også i november 2016. Billeterne kommer til salg til maj på teaterbilletter.dk - grupper kan allerede bestilles hos Louise Schouw på telefon 28882838 eller på email: ls@louiseschouw.dk. Billetpris: 40 kr. pr barn v/min 6 børn.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de små

VILLADS FRA VALBY Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18000/100 Pris/tilskuere:.28000/300 Pris/tilskuere:. 33000/400

158 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Illustreret af Dina Gellert

“Villads fra Valby” er historien om den helt almindelige dreng Villads, som har en helt almindelig familie: en mor, en far og en støresøster. Han bor i et pænt gult hus i en by der hedder Valby. Villads vil i bund og grund gerne være en sød dreng. Altså ikke sådan artig - for det lyder for kunstigt. Bare rar, så at alle folk kan lide ham. Han kan ikke finde på at lave ballade. Derimod er han rigtig god til at få gode idéer. Og så glemmer han ind imellem at tænke over, om de voksne mon nu også synes, at ideerne er så gode. Og det kan godt give en del ballade engang imellem – faktisk ret tit!


Louise Schouw Teater præsenterer

VITELLO Af Kim Fupz Aakeson

Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet iItalien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Vitello og Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn. Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Foreløbig har Kim Fupz Aakeson igennem Gyldendal udgivet 16 bøger om Vitello.

Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi : Kirsten Victoria Lind Koreografi : Katrine Engberg Varighed: 75 min uden pause Alder: 5-99 år

Design: VISUALITY VISUALITY.dk .dk - Illustration: Niels Bo Bojesen niels@bobojesen.com

VITELLO

Nisser til søs Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

“NISSER TIL SØS” 3-9 år Nis og Nisselise skal holde jul hos Tante Hanegal. Men da de når frem er hun slet ikke hjemme. Hun er rejst ud på de syv have for at finde julens krydderier, og de to nisser beslutter sig for at sejle afsted for at finde hende. Ude på havet møder de ensom pirat og en skør blæksprutte, som udfordrer de to nisser, og glæden er stor da de endelig ankommer til Juleøerne, hvor de finder Tante Hanegal... En skør og sjov juleleg om at bruge sin fantasi med iørefaldende musik – hvor publikum synger med og får julen I deres hjerter.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de lidt større

For de små

VITELLO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 240 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NISSER TIL SØS Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.18000/1000 Pris/tilskuere:.28000/300 Pris/tilskuere:.33000/500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7800/100 Pris/tilskuere:. . 9800/160 Pris/tilskuere:. 11800/220

LOUISE SCHOUW TEATER 159


Sikke mange klokken slår

VISUALITY.dk

MEDVIRKENDE:

Booking: Louise Schouw Teater Tlf. 28882838 - www.LouiseSchouw.dk

Nissemor og Kanelia i julenød

Sikke_mange_klokken_slår_A3_2011.indd 1

Til: Ju Fra: P lemanden janke o g Pjok

THOMAS LARSEN OG LISE JUNGGREEN NINA CHRISTRUP MUSIK: CHRIS SKYTTE LOUISE SCHOUW TEATER

MANUSKRIPT OG INSTRUKTION:

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

Medvirkende: Torben Sekov og Maria Garde Instruktion: Louise Schouw - Komponist: Chris Skytte

JULEM GAVAENDENS

PRODUKTION:

Louise Schouw Teater spiller hvert år over 200 opførelser i julemåneden.

Julemandens Gave A5 flyer 151115.indd 1 06/11/11 17.29

15/11/15 14.05

Kendetegnet er varme og interaktive juleforestillinger tilsat iørefaldende musik, hvor publikum går derfra med julen i deres hjerter. “SIKKE MANGE KLOKKEN SLÅR” 3-9 år Julemanden sender den glade og energiske nissepige Juliane ud for at finde hans ur, som er gået helt i stå. I sin søgen kommer hun til urmagernissen Hr. Julimus, som overhovedet ikke har tid til at se på julemandens ur. Han har bestemt ikke tid til at svare på noget som helst, fordi han har travlt med at nå det hele... Kun publikum kan hjælpe nisserne med at komme i den helt rette julestemning – og mest af alt: få nisseuret til at virke igen, så julegaverne kan blive færdige til tiden.

DESIGN BY VISUALITY.DK

“JULEMANDENS GAVE” 2-6 år: Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

MEDVIRKENDE:

NINA CHRISTRUP OG JUDITH ROTHENBORG PRODUCENT: LOUISE SCHOUW TEATER WWW.LOUISESCHOUW.DK - TLF.: 28882838

For de små

For de allermindste

Nissemor og Kanelia i julenød A3.indd 1

For de små 10/11/13 19.53

SIKKE MANGE KLOKKEN SLÅR

JULEMANDENS GAVE

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

160 LOUISE SCHOUW TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

WWW.LOUISESCHOUW.DK


Medvirkende: Chris Skytte, Laura Kamis Wrang og Louise Schouw

Booking: Louise Schouw Teater - tlf. 28882838

Nissedrys

VISUALITY.dk

VISUALITY.dk

De n store nisseprøve w w w. L o u i s e S c h o u w. d k

Nissedrys_flyer_11102011.indd 1 06/11/11 16.07

“NISSEDRYS” 2-6 år Julemanden har lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle historier – især om nisser og trolde. Nissepigen Kanelia er en rigtig drillepind og elsker at synge den hemmelige nissesang. Læs mere om hver enkelt forestilling på www.LouiseSchouw.dk.

05/11/11 10.23

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

“NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD” 2-6 år Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjsværkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenøds-fortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

Den_store_nisseprøve_A3_plakat_2011.indd 1

“DEN STORE NISSEPRØVE” 4-9 år De to nisser Nis og Nisselise skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Hanegal får de en grøn nissehue istedet for den fl otte røde. Og det er enhver nisses skræk at ende sine dage som grøn havenisse... En sjov juleforestilling for børn i indskolingen og deres forældre og bedsteforældre.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de allermindste og de små

DEN STORE NISSEPRØVE

NISSEDRYS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7800/100 Pris/tilskuere:. . 9800/160 Pris/tilskuere:. 11800/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160

LOUISE SCHOUW TEATER 161


LUNA PARK SCENEKUNST

erindringen om at finde en fuglerede

på pladespilleren danser cirkushestene rundt

det er zacharias hjernø som har bygget det

se filmen https://vimeo. com/140952222

162 LUNA PARK SCENEKUNST

WWW.LUNAPARKSCENEKUNST.DK


HUKOMMELSESPALADSET INSTALLATION: En scenografisk installation på 35m2, hvor du på egen hånd kan gå på opdagelse i skuffer, skabe og æsker og alt må røres. Aldersgruppe 4-99 år FORESTILLING: En intim, poetisk og underfundig forestilling om vores hukommelses veje og vildveje, om at fortabe sig i nuet og om en fantasts drøm om at ville det umulige. Aldersgruppe 6-10 år. “Da Zacharias Hjernøe er barn, er han syg og lever i sin egen verden af bøger. Da han bliver rask, beslutter han sig for, at han vil opleve alt og huske det hele! Nu har Zacharias Hjernøe næsten fuldført sit storslåede projekt med at bygge sit Hukommelsespalads. Dog leder han stadig efter sit bedste minde – erindringen om W.”

ANMELDELSE: “It’s a gorgeous piece that hooks it’s audience so delicately, creating an atmosphere of reverence and awe that is all encompassing. The little gasps from the audience as they look inside all of the cupboards is delightful and there seems to be no detail missed. The solo performer Betina Birkjaer is a joy to watch and has a childlike wonder that is infectious.” - teaterblogger Maria Giergiel FRA GÆSTEBOGEN: “Tusinde tak, for mindet om min elskede bedstemor med grise i skoven og den største knapkasse” - Leif ”Det var den beste forestilling noen sene i mit liv.” - Anna snart 9 år “En fantastisk oplevelse, som altid vil være i min erindring” - Sigrid “Tak for denne smukke oplevelse. Det mindede mig om min barndom i Syrien, hvor jeg legede med glaskugler.”- Seyamnd

PRIS & VILKÅR: Kr. 45.000,- for 2 ugers opstilling af installationen og 6 forestillinger. Køber råder ubegrænset over installationen i perioden. Forestillingen spiller for 25 publikummer, i alt 150 publikummer v. 6 forestillinger. Hele beløbet er fuldt refusionsbart.

Glæd dig til vores nye forestilling:

TIDSRUMMET Premiere 9. september - en CoProduktion med BaggårdTeatret, Svendborg.

LUNA PARK

I Luna Park skaber vi poetiske installationsoplevelser og sansepirrende teateruniverser for forundringsvillige og opdagelseslystne børn og voksne. Se mere på:

www.lunaparkscenekunst.dk Støttet af bla. Statens Kunstfond, Svendborg Kommune & Beckett-Fonden For de lidt større

HUKOMMELSESPALADSET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 420 Nedtagning i min:. . . . 240 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

LUNA PARK SCENEKUNST 163


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

164 TEATERCENTRUM


Teaterværkstedet Madam Bach modtog Odder Kommunes Kulturpris i 2015 og producerer teaterforestillinger og kunstprojekter for de mindste. Vi er inviteret til 40 lande og er partner i EU projektet “Small Size Big Citizens”. Vi har modtaget støtte fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

VERDENSBILLEDER

BLÆST

---------------------------------------

ÅRSTIDER PÅ SPRING

-------------------------------------- er en rejse gennem forskellige stemningsbilleder, atmosfærer og landskaber, som samles til et farverigt ’landkort’, der giver et lille glimt af alt det fantastiske, der findes i verden omkring os.

- er en sanselig og visuel forestilling, hvor de 2-6 årige inviteres på en rejse med vinden og hvor et enkeltvindpust kan åbne for de største spørgsmål. En rejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste sommerbrise til den mest rasende storm.

- er sang, musik og bevægelse for de 2-6 årige og tager udgangspunkt i sangene fra bog/cd “Årstider på spring” som er udgivet på Madam Bachs eget børnebogsforlag. Kom med på en tur rundt i de fire årstider i enkle scenografiske og sanselige installationer.

Aldersgruppe: 2 - 6 år Varighed: 30 min. Pris: 10.000,- + moms Spilleareal: 10 m dyb x 7,5 m bred x 2,5 m høj (incl. publikum) Medvirkende: Pernille Bach og Christian Schrøder Ide, koncept, manuskript: Madam Bach

Aldersgruppe: 2-6 år Varighed: 30 min. Pris: 10.000,- + moms Spilleareal: 4 m dyb x 5 m bred x 2,5 m høj (incl. publikum) Medvirkende: Pernille Bach og Christian Schrøder Ide, koncept, manuskript: Madam Bach

Medvirkende: Pernille Bach og Christian Schrøder Ide, koncept, manuskript: Madam Bach Aldersgruppe: 2 - 6 år Varighed: 30 min. Pris: 10.000,- + moms

---------------------------------------

For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

VERDENSBILLEDER

BLÆST

ÅRSTIDER PÅ SPRING

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 100 Bredde i cm: . . . . . . . 7500 Dybde i cm:. . . . . . . . 9000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 7500 Dybde i cm:. . . . . . . . 9000

Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

www.madambach.com

MADAMBACH.COM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 5000 Dybde i cm:. . . . . . . . 5000

Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH 165


50 ÅR MED TEATER FOR BØRN

JUBIIILÆUM

4. juni – 10. juli 2016

DET VILDE VESTEN 13. juli – 28. august 2016

GRATIS FRILUFTSTEATER VED PAVILLIONEN I KONGENS HAVE, KRONPRINSESSEGADE 21 KBH K SPILLER HVER DAG KL 14 & 15, UNDTAGEN MANDAG WWW.MARIONETTEATRET.DK For de allermindste og de små

For de allermindste og de små

JUBIIILÆUM

DET VILDE VESTEN

Periode: 4. jun. 2016 - 10. jul. 2016

Periode: 12. jul. 2016 - 28. aug. 2016

Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Pris:. . . . . . . . . Se annonce

166 MARIONETTEATRET I KGS. HAVE

WWW.MARIONETTEATRET.DK


MEMORY WAX PRESENTERAR

I SKUGGANS LAND - EN MAGISK DANSFÖRESTÄLLNING MED FANTASIN I FOKUS

Följ med på en resa genom skuggans land, ett föränderligt landskap där tre figurer vandrar i sökandet efter sina drömmar. Genom skuggspel, ljus och rörelse skapar vi en värld där fantasin sätts i fokus på ett lekfullt, visuellt och rörande sätt. Medverkande: 3 dansare, 1 tekniker Turnéperiod: 2016-2017 Vi behöver sviktande golv och hjälp vid bygge och riv. Memory Wax är ett professionellt danskompani från Malmö (SE) som verkat i 10 år, både nationellt och internationellt.

I skuggans land har turnerat både i Sverige och internationellt och har mötts av en jublande publik. I samband med föreställningen erbjuder vi även lärarhandledning och workshops.

Ta gärna kontakt med oss: +46 (0)704 928030, hanna@memorywax.com, www.memorywax.com For de lidt større

I SKUGGANS LAND Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-13 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MEMORYWAX.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/120

MEMORY WAX 167


DET MENNESKELIGE TEATER

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Et nyt teater. En ny form. En ny måde at lave teater på. En ny måde at opleve teater. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespiller sammen spiller forestillingen.

“Findes der gribbe i Grønland” er en eksistentiel og klassisk beretning om en mand, som tager ud, bliver væk, bliver fundet igen og vender hjem som en helt anden. Det er et spørgsmål om liv og død. Om isolation og overlevelse.

Det er ikke improvisationsteater. Det er teaterleg, totalteater og fortælleteater på én og samme tid.

Baseret på en autentisk historie.

Det er sanseligt, nyt, vildt, morsomt, rørende og noget, du og dine elever med garanti aldrig har oplevet før!

Læs mere om forestillingen og download skolematerialet på www.detmenneskeligeteater.dk

Præmieret af Statens Kunstfond i 2013 »Fordi formen er både opløftende og løfterig...«

Kontakt: E-mail: info@detmenneskeligeteater.dk Telefon: 29 86 44 10

SCAN KODEN

OG SE FORESTILLINGENS TRAILER Medvirkende: Nils P. Munk og en tekniker Instruktør: Peter Kunz Manus og udvikling: Nils P. Munk & Peter Kunz Producent: Anny Dirchsen Rekvisitør: Stine Skovgaard Worsøe Lys: Raphael Solholm Bygger: Thies Witzel og Aston Kay Assistent: Thea Kulavig Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Tak til: Søren Knud

For de største

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

168 DET MENNESKELIGE TEATER

WWW.DETMENNESKELIGETEATER.DK


DET MENNESKELIGE TEATER

687 km

en forestilling om bæredygtighed Hvor meget kan verden bære? Og hvor meget kan du bære?

Jorden sveder! Forurening og forbrug er ved at komme ud af kontrol. Vi læser om det på nettet, ser det på TV og børnene lærer om det i skolen. Men hvad gør vi egentlig ved det? 687 km er en interaktiv forestilling, som det altid er tilfældet med DET MENNESKELIGE TEATERs forestillinger. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespillere sammen spiller forestillingen. Læs mere om forestillingen på

www.detmenneskeligeteater.dk

Præmieret af

Statens Kunstfond i 2015 »...en vigtig fortælling om venskab og bæredygtighed... der får os til at mærke scenekunsten helt ind i knoglerne.«

LICHTBLICKE

Ungdomsteater Festival 2015 Vinder af kategorien »Bedste improvisation«

“687 km – a play about sustainability” is also performed in English

Idé: Jens Svane Boutrup Medvirkende: Nils P. Munk og Ernesto Piga Carbone Instruktør og manus: Nils P. Munk Producent: Anny Dirchsen Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Produceret af: Bornholms Teater & DET MENNESKELIGE TEATER E-mail: info@detmenneskeligeteater.dk Telefon: 29 86 44 10 For de største

687 KM - EN FORESTILLING OM BÆREDYGTIGHED Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7200/60

DET MENNESKELIGE TEATER 169


En co-produktion med japanske KIO Company

Denne forestilling fortæller stærkt, billedrigt, lyrisk og med få ord om menneskeskæbner midt i krigens rædsler, om våbnet i mennesket hånd og om mennesket i våbnets vold. På Horsens Teaterfestival 2015 fik ’BAKU’ i fire ungeanmeldelser bl.a. følgende skudsmål af gymnasieelever fra Horsens Statsskole: ”Fantasifulde, lyrisk smukke, fragmenterede scener (…) Fortælles på så medrivende og ægte en måde, at angsten når helt ind og skærer i hjertet. Stykket fortjener 5 ud af 5 stjerner!” ”Utrolige historier (…) Med dette stykke får de vist både den forfærdelige side af krig, men også hvordan der selv i mørke tider, kan findes kærlighed og håb. Måske starten på en ny begyndelse.” ”Scenografisk meget flot (…) som lærreder, som kun venter på at blive storslåede malerier (…) man er altid spændt på, hvor det næste sceneskift fører én hen. Sceneskiftene er hurtige og fleksible (…) Man bliver nærmest ført afsted.”

Forfatter, scenograf og instruktør: Giacomo Ravicchio Medvirkende: Elise Müller, Korin Sakura, Lars Begtrup, Nyoze Gamon Komponist: Jérôme Baur

For de største

BAKU Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . 10 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 20

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/120

170 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK

Foto: Thomas Petri

Ungeanmeldelserne kan læses i sin helhed på www.meridiano.dk


Englene i sneen En juleforestilling for børn fra 5 år og for voksne

”Giacomo Ravicchios verden har en magi, som jeg ikke kan stå for (…) Skuespilleren Elise Müller er som altid fantastisk. Hendes stemme har en blødhed, og hendes væsen har en blidhed, som stråler ud af hver eneste af hendes forsigtige bevægelser. Hun bevæger klodescenografiens dukker med forjættende langsomme hænder (…) Jérôme Baur har komponeret noget meget smuk cellomusik – en blanding af noget, der lyder gammelkendt, og noget, som alligevel er helt nyt (…) Man forlader teatret med en følelse af at have overværet noget usædvanligt. Noget stort. Noget, som har strejf af den guddommelighed, som gemmer sig et sted dybt inde under forestillingens eventyrlige socialrealisme. Noget, der skaber tårer.” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen, december 2014 Forfatter, scenograf og instruktør: Giacomo Ravicchio Medvirkende: Skuespiller Elise Müller og Cellist Klara Skogqvist Komponist: Jérôme Baur

Foto: Martin Mydtskov Rønne

Et juleeventyr begynder, da to børn drager af sted for at finde hjælp til deres fødende mor. Da sneen begynder at falde, farer de vild, og det bringer dem på en mytisk og magisk færd, hvor det eventyrlige blander sig med virkeligheden. En poetisk og tankevækkende forestilling fremført af en skuespiller og en cellist.

For de lidt større

ENGLENE I SNEEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10800/90

MERIDIANO TEATRET 171


Papirmåne ”Meridiano har lavet en smuk forestilling om Elliot, der er lille og utryg, men hvis fantasi intet fejler. Den kan tage ham helt op til Månen. .......................................................................... ...................................................................... ................................................................. .......................................................... ..................................................................... .....................................................��� ...........�................�..���............................ ............................���..................................�� �......�.......�..................����

Foto: Thomas Petri

�......................�.�..�....�...��... ...........�.�.......�....�......�.......�.�....�......

���............................�......................�....��������..� For de små

PAPIRMÅNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 630 Dybde i cm:. . . . . . . . . 530

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/70

172 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


Al tid i verden “ Smittende livsglæde

’Al tid i verden’ gør én euforisk. Forestillingen, som efterfølger ’Genesis’ og ’Anima’ i teatrets dukketeatertrilogi, fører på kunstens vinger sit publikum tæt på det essentielle i livet. Det sus mærker man ikke så tit, så der er noget at fejre. At fejre livet hvert et øjeblik er akkurat det, som ’Al tid i verden’ handler om. I multikunsttalentet Giacomo Ravicchios finurlige og filmisk visuelle teaterunivers er luften fyldt med magi lige fra det øjeblik, hvor Victoria, som sidder i sin lænestol i sin stue, begynder at røre på sig.” Kirsten Dahl, Teateravisen, maj 2012

Foto: Thomas Petri

Forfatter og instruktør: Giacomo Ravicchio Medvirkende: Elise Müller & Lars Begtrup Komponist: Jérôme Baur

støttet af

For de små og de lidt større

AL TID I VERDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/100

MERIDIANO TEATRET 173


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

174 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


RUMLERIKKERNE IL BEST LINGEN PÅ

S T IL FORE 11 k 95 4 4 and.d 0 3 : f tl iltons @ il m a m : mail

APYK VOLAPYK Volapyk sætter fokus på nødvendigheden af at kunne sige fra i den stadigt stigende strøm af underholdningstilbud og sociale medier, samt vigtigheden af at vi anvender smartphones, tablets, sociale medier, spil og lign. med omtanke. Det er vigtigt, at

RUMLERIKKERNE

I FEDTEFADET

MANUSKRIPT: MILTON & SAND INSTRUKTØR: KRISTIAN HOLM JOENSEN SCENOGRAF: KAREN MARGRETHE HØSKULDSSON MUSIK: ULRIK BENCARD MEDVIRKENDE: THOMAS MILTON, MICHAEL FABRICIUS SAND PRODUCENT: MILTON – SAND & SØN

vi kender kvaliteterne, men også faldgruberne ved disse teknologier, at vi tør være ”offl ine”, tage en pause og få muligheden for at mærke os selv. En komisk, poetisk teaterforestilling, om venskab, trivsel og digital dannelse.

Kom med på en anatomisk rejse i Fedtegrevens enorme krop, hvor du møder Ædedolken, Galde kalde og Sukkergrisen i et hæsblæsende musikalsk eventyr. Af og med : Milton-Sand & Søn Instruktør/konsulent: Solveig Weinkouff Musik: Ulrik Bencard Producent: Taastrup Teater.

Den ensomme Slikbøvs kidnapper Kerne for at få en ven. Nu begynder Rumlerikkernes farefulde rejse til Slikbøvsens land, over den brusende Chokoladeflod og igennem Bolcheskoven fyldt med buldrende sukkerknald. En musikalsk fortælling med sange, rim og en oplevelse af ,at det er sjovt at være sund.

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENSLAND

Af & med: Milton - Sand & Søn Instruktør: Kirsten Peüliche Musik: Ulrik Bencard Producent: Taastrup Teater

For de små

For de små og de lidt større

For de små

VOLAPYK

RUMLERIKKERNE I FEDTEFADET

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENSLAND

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 15

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 650

Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-104 Varighed i min:. . . . . . . . 44 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 7900/100 Pris/tilskuere:. . 9000/120 Pris/tilskuere:. 10500/140

MILTONSAND.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 4 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/90 Pris/tilskuere:. 10500/110

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7900/100 Pris/tilskuere:. . 9000/120 Pris/tilskuere:. 10500/140

MILTON - SAND & SØN 175


For de største

For de lidt større og de største

SOM MAN SER DET Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

176 MIMETEATRET

HER OG NU Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/120

MIMETEATRET.DK


For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

MITO OG DITO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

JULEBALLADEN Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 80 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120

MIMETEATRET 177


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 178 TEATERCENTRUM


Romeo & Juliet WWW.MISHMASHTHEATRE.COM - TEL: +45 50 59 82 89 MISHMASH.THEATRECOMPANY@GMAIL.COM

MishMash

har lavet en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo og Julie. En forestilling fyldt med både komedie og tragedie. Et stykke hvor alting fra corporal mime, tragisk kor, akrobatik osv. fortæller historien. Med kun deres kroppe som værktøj skaber skuespillerne stemning, rum, forskellige karakterer og ting i forestillingen. De bruger ikke nogle rekvisitter, nogen scenografi eller specielle kostumer. Det har de ikke brug for!

Turneperiode: Jan 2016 - Juni 2017 Forfatter: William Shakespeare Instruktør: Ensemble Medvirkende: Päivi Raninen Jens Molander Erkan Uyanıksoy Elif Temuçin Bruno Rigobello

“De har kun sig selv. Et sort bagtæppe, javel - men ingen rekvisitter, ingen kunstig belysning, ingen scenografi. Alt hvad de behøver, er evnen til at agere samlet, at lave skulpturer og opløse dem, at variere mellem langsomt og hurtigt, højt og lavt, stærkt og svagt, varmt og koldt.” Janken Varden - Teateravisen.dk

For de største

ROMEO & JULIET Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . . 0 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MISHMASHTHEATRE.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/150

MISHMASH 179


“En helt igennem vedkommende og charmerende forestilling, der rammer præcist og poetisk. For talt med sjælden skøn genkendelighed og varme - det er ren børnemagi!” Teater1

”Jeg kan huske alting” er et fantastisk lille teaterstykke i børnehøjde, for talt med varme og humor og en umættelig appetit på livet!” f o r f at te r, s k u e s p i l l e r ko m p o n i s t d u k ke r, o b j e k te r o g te k n i k for fatter, instruktion, scenograf

M e t te R o s l e f f Ma r t i n Vo g n s e n Si g ur d D i s s i n g G iaco m o R av i cch i o

Børn i byen

2 0 1 6

for fatter, instruktion, scenograf f o r f at te r, s k u e s p i l l e r ko m p o n i s t d u k ke r o g o b j e k te r te k n i ke r

B E N D I X

Politiken

Teateravisen

G iaco m o R av i cch i o M e t te R o s l e f f Ma r t i n Vo g n s e n Po u l A r n e K r i n g Si g ur d D i s s i n g Teater My`s forestillinger er ref usionsg o d ke n d te. Te ate r M y e r s tø t te t a f Statens Kunst fonds Projek t støt teud valg f o r S c e n e k u n s t & A a r h u s Ko m m u n e.

For de allermindste

For de allermindste

JEG KAN HUSKE ALTING

SMÅ SKRIDT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

180 TEATER MY

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/50

© T E A

“Mette Roslef f afdækker sandkassens små hemmeligheder med smil, varsomhed og formidabel kontakt til de små tilskuere. Det er mageløst”

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/50

WWW.TEATERMY.DK


MYKA presenterer

En magisk danseforestiling om fremtidshåb For 4-9 årige

Polar Bear Arktis smelter, isen forsvinder. Hvad med fremtiden? Hvor skal isbjørnen bo, når det smukke islandskab er smeltet? Tag på en sanselig rejse i et blåhvidt islandskab med elektro-poetiske lyde, polarlys og isbjørnedans. “Polar Bear er en gennemført poetisk og sanselig forstilling, der formidler et vigtigt emne i børnehøjde, men så vi voksne også nyder at kigge med.” * * * * * teater1, Christina Brøndsholm Andersen “Polar Bear er simpelthen et sansekick af den mest renfærdige slags. En kropsglæde og så sjældent et samspil mellem koreografi og eksistens.” * * * * teateravisen.dk, Anne Middelboe Christensen Booking af forestilling: info@myka.dk, tlf: 50300440 Læs mere på: www.myka.dk

For de små

POLAR BEAR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MYKA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/60

MYKA 181


MALALA Bloggeren og børneaktivisten Malala Yousafzai kæmpede for pakistanske kvinder og pigers rettigheder til at få en uddannelse, en kamp der førte til at Taleban, i et attentatforsøg d. 9. oktober 2012, skød hende i hovedet. Heldigvis overlevede den da kun 15 år gammel Malala, der nu fik hele verdens opmærksomhed, og kun to år efter attentatforsøget modtog hun, som den yngste nogensinde, Nobels Fredspris. ”Malala” er en monolog om en kvindelig forfatters kamp for at forstå pigen Malala og begivenhederne omkring attentatforsøget, idet hun forsøger at skrive et værk om den berømte børneaktivist. Det bliver en opdagelsesrejse for den nysgerrige forfatter, der undervejs spørger ind til sine opdagelser: Hvad ved vi egentlig om Islam og andre religioner? Hvilke fordomme har vi? Hvordan kunne en lille pige pludselig udgøre en trussel mod et stort og stærkt fundamentalistisk netværk? Hvorfor vælger man at skyde en 15 år gammel pige? Det er nogle af de mange spørgsmål forfatteren stiller på sin rejse.

Teatret Møllen Møllepladsen 4 6100 Haderslev DK Telefon: +4574526679 e-mail:post@teatretmoellen.dk www.teatretmoellen.dk For de største

MALALA Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60

182 TEATRET MØLLEN

WWW.TEATRETMOELLEN.DK


EN MAND DER HEDDER OVE Ove er 59 år gammel, han kører Saab, han stoler ikke på internettet, som han staver med stort I og udtaler med tryk på NET, han har udnævnt sig selv til sit kvarters opsynsmand, og så synes han ærlig talt at mænd ”Efterhånden ikke er andet end uduelige bleskiftere og barnevognsskubbere, der hverken kan ordne radiatorer eller bakke med trailere!” Når vi møder Ove har han ikke kun mistet sin hustru, men også sit arbejde, og han føler ikke længere han har nogen funktion i denne verden. Derfor beslutter Ove sig for at bore en krog op i loftet, men da bakker en Toyota ind i hans postkasse. Det er de nye naboer Parvaneh og Patrick, og her begynder en ny rejse for Ove, der pludselig får meget svært ved at finde fred. ”En mand der hedder Ove” er en humørperle med stort hjerte, en forestilling der både kan vække latter og trække tårer, og nok er Ove lidt af en ener, men hans fortælling appellerer til mange mennesker. Teatret Møllen Møllepladsen 4 6100 Haderslev DK Telefon: +4574526679 e-mail:post@teatretmoellen.dk www.teatretmoellen.dk For de lidt større og de største

EN MAND DER HEDDER OVE Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 30000/100

TEATRET MØLLEN 183


EN SOLOFORESTILLING OM AT VæRE ENSOM I EN DIGITAL TID

I »+1« møder vi en ung pige, som kæmper med en altopslugende ensomhed. Efter at have fået en invitation til klassens afgangsfest beslutter hun sig for at finde vej ind i det fællesskab, hun oplever at stå udenfor. Hvor svært kan det være? Deltager. Deltager ikke. Deltager måske.

rammer lige ned i sin unge målgruppe Politiken »+1« er skabt i co-produktion med Teater Nordkraft

For de største

+1 Alder:. . . . . . . . . . . . 14-104 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

184 MÆRKVÆRK

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

WWW.MÆRKVÆRK.DK


Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 12 liter ren alkohol om året! Vi er en nation af øldrikkere og rødvinsnydere, der stædigt drikker trods forskningsresultater, oplysningskampagner og gode råd. »4,1 PROMILLE« er en teaterforestilling skabt på baggrund af fakta, som udfordrer foredragets form og leger med virkelighed og fiktion. Statistikkerne kender vi, men med to skuespillere på scenen udspiller der sig historier om virkelige mennesker i kød og blod.

ET TEATERFOREDRAG OM AT DRIKKE SIG I HEGNET

4,1 PROMILLE

helt tæt på de 13-åriges dilemmaer – og deres forældres Information

set af mere end 25.000 unge

www.mærkværk.dk KONTAKT JANNE HOVMAND STORM +45 27546235 JANNE@MAERKVAERK.DK For de største

4,1 PROMILLE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

MÆRKVÆRK 185


Den Røde Brochure – Online

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 186


For de største

VI SES, RAFIQ-E-MAN! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 6 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.NEXTDOORPROJECT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/100 Pris/tilskuere:. 16000/150

NEXTDOOR PROJECT 187


Et vindpust sætter liv i den blomstrende dug, der får guitaren til at spille, så gaflerne klirrer af fryd En musikalsk rejse hvor tingene får deres eget liv Jeg er her Jeg er her ikke Du er her…

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk

For de allermindste

NÅR GAFLERNE DANSER Periode: 3. sep. 2016 - 30. sep. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

188 TEATER NORDKRAFT

TEATERNORDKRAFT.DK


Et sted i verden, hvor der kun er sne og is og is og sne og sne og is, står tre pingviner og skændes om, hvem Gud er. "Han er stor og mægtig, men desværre usynlig", siger to af pingvinerne. Den tredje pingvin er uenig: "Hvis han er usynlig, kan man overhovedet ikke vide, om han findes!" Så begynder det at regne kraftigt, og en stresset due lander uelegant med billetter til Noas Ark. Men der er et problem: Der er kun to billetter...

arken

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk For de lidt større

VED ARKEN KLOKKEN OTTE Periode: 3. okt. 2016 - 6. nov. 2016 Periode: 23. jan. 2017 - 12. feb. 2017 Pris:. . . . . . . . . Se annonce Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER NORDKRAFT 189


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense post@nrt.dk

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

Den sultne larve Aldrigmæt Medvirkende: Betina Grove Produceret af : Nørregaards Teater og Teatret st. tv

Mandag morgens morgensol...UMM, MUMS MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble? Larven siger hej, tirsdag kigger den på mig, onsdag deler vi en blomme, torsdag sidder den i min lomme, fredag er den væk - er den gnaven, lørdag får den ondt i maven. Søndag sker der magi - en larve slippes fri. Eric Carles bog om en larves forvandling til sommerfugl er perfekt til de små - en skøn enkel historie med varme farver og poetisk dybde.

Med plaster på knæet

Medvirkende: Nanna Schaumburg-Müller og Finn Rye Produceret af : Nørregaards Teater Livet er fuld af forhindringer, som man let falder over og slår sig på. Under plasteret kommer der et sår og senere kommer et lille ar. “Med plaster på knæet” er en poetisk forestilling fuld af billeder og musik om den første rejse hen til sig selv, om denne rejses forhindringer og glæden ved at overvinde dem.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de allermindste

For de allermindste

DEN SULTNE LARVE - ALDRIGMÆT

MED PLASTER PÅ KNÆET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4300/40

190 NØRREGAARDS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/70

WWW.NRT.DK


Nørregaards teater

Kamelen kom til sidst

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Da gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på, skal man også gøre færdigt. Mens han arbejdede, så sveden sprang af ham, kunne han ikke lade være med at glæde sig til den syvende dag. På denne dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv en gang imellem. En forestilling baseret på Jesper WungSungs skønne billedbog “Kamelen kom til sidst”.

Elsker, elsker ikke

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

H.C. Andersens to eventyr ”Flipperne” og ”Kærestefolkene” er i denne forestilling elegant kædet sammen til en nærværende og rørende fortælling om det første kys, om gensynsglæde og de ting vi har gemt væk. En forestilling med objekter der levendegøres, i takt med at de to eventyr udspiller sig i mandens forberedelse til gensynet med den første kærlighed.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de små

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

KAMELEN KOM TIL SIDST

ELSKER, ELSKER IKKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60

NØRREGAARDS TEATER 191


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense post@nrt.dk

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

7 - med et slag

Medvirkende: Heine Ankerdal Produceret af : Nørregaards Teater

Skrædderen sidder på sit værksted fyldt med opgaver og historier. Men med et angribes skrædderens marmelademad af en hel flok fluer. Med et velplaceret klask lykkes det skrædderen at slå 7 fluer med et slag. Det er da noget af en præstation. Det skal hele byen… Nej, det skal hele verden have at vide. Og så drog han ud i verden. En forestilling om hvad selvtillid og optimisme kan føre til og om at bryde den sociale arv ved hjælp af energi, drivkraft og en stor portion fantasi. Forestillingen er frit efter brødrene Grimms eventyr Den tapre skrædder.

Kongen og vandkanden

Medvirkende: Bo Larsen og Nanna Schaumburg-Müller Produceret af : Nørregaards Teater og AbstraXteater

I et rum af ubeslutsomhed møder vi Ane og Carl. De lever i en verden, hvor kongen bestemmer alt. Hvad sker der, når kongen ikke vil beslutte mere og hellere vil passe sin have? Hvad sker der, når heksen blander sig i kongens gøremål og forstyrrer havens orden? Hvad siger ministeren, og hvem beslutter nu for Ane og Carl? Et moderne eventyr om at finde sin egen konge, kærligheden og håbet.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de små og de lidt større

For de lidt større

7 - MED ET SLAG

KONGEN OG VANDKANDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

192 NØRREGAARDS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

WWW.NRT.DK


Nørregaards teater

Kapløbet

Medvirkende: Anne-Karina Nikolajsen og Silja Eriksen Jensen Produceret af : Teater O, Black Box Theatre og Nørregaards Teater Min far er astronaut. Han arbejder ude i rummet, hvor han egentligt ikke laver så meget, for der er jo ikke så meget at lave ude i rummet. Mig og min far har bare bygget alt muligt sammen, sådan smarte ting. En musefælde, der kan sige som en ost, og denne her radio, som er helt speciel, fordi dens signaler kan nå langt ud i rummet, igennem alting, også sorte huller, og så kan man snakke med hinanden, selv om man er langt væk. Hvis man er helt stille og sætter øret helt ind til den, så kan man høre min far, der suser rundt om jorden. Egentligt er den til noget helt andet, som er sådan et kapløb vi snart skal være med i. Så sidder jeg i sådan en racerbil og styrer, og han skubber og skubber og er pisseforpustet. Min far, han er bare hurtig og løber megastærkt, sådan er det bare. Han kan skubbe vores racerbil 70 kilometer i timen, uden de store problemer. Det er altså hurtigt, skulle jeg hilse at sige. Fuldstændigt ligesom en raket. Jeg er faktisk danmarksmester i at være den pige der har vundet flest racerløb overhovedet. Kapløbet er historien om en pige, en mor og en far, der er blevet væk. En historie om nærvær og fravær, travlhed, fantasi og drømme.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de lidt større

KAPLØBET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

NØRREGAARDS TEATER 193


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NÆRVÆRENDE TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE !

SÆSON 2016-17

ÅRETS FORESTILLINGER

I denne sæson fejrer Teater O jubilæum. 10 år med ny dansk dramatik for det unge publikum. Det er blevet til 12 forestillinger, når vi tæller vores to voksen forestillinger SOM I HIMLEN og I UDKANTEN med. Det har været 10 fantastiske år og vi bestræber os på hele tiden at udfordre os selv og holde det høje kunstneriske niveau, som vi mener er en af de ting der har defineret Teater O som et betydningsfuldt turnéteater i Danmark.

GOODBYE&FARVEL!

I denne sæson udvider vi vores repertoire og har premiere på to nye forestillinger. JÆGERNE på Svalegangen i Aarhus og KAMMERATER der spiller flere steder i landet. Med sidstnævnte kaster vi os ud i noget nyt. For første gang har vi fået en dramatiker til at skrive en forestilling til os. Valget er faldet på Thomas Markmann og vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med Thomas om forestillingen KAMMERATER, der får ur-premiere i februar 2017. Årets turnéforestillinger er to kendinge, som begge er resultat af vores skønne samarbejde med instruktøren Kamilla Wargo Brekling. God teatersæson – Lars Dammark og Anders Valentinus Dam

Hvordan tager man afsked med sin bedste ven?

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! For alle der giver sig i lag med kærligheden

KAPLØBET

...om at være små mennesker i en stor verden

JÆGERNE Ung/voksen Svalegangen 17. sep - 1. okt. 2016

KAMMERATER

Ny ungdomsforestilling Spiller i Holstebro, Odense og Aarhus - marts 2017

NY ADMINISTRATION Vi vil gerne takke Nørregaards Teater for deres engagement som vores faste administrative partner. En rolle de med stor succes har spillet siden 2006. Og en særlig tak til Hans Nørregaard for at tro på os for ti år siden. Fra denne sæson byder vi velkommen til Dorte Wittrock, som bliver ny administrator i Teater O. Carsten Wittrock fortsætter som bestyrelsesformand.

Salg af forestillinger varetages af vores nye administration. Ring 20170510 eller mail til post@teatero.dk. Ved køb af to turneforestillinger samme dag, samme sted er den samlede pris 14.000,- plus moms. WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 20170510

TEATER O

For de lidt større

For de største

For de største

KAPLØBET

JÆGERNE SVALEGANGEN I AARHUS

KAMMERATER

Periode: 17. sep. 2016 - 1. okt. 2016

Spilles på Black Box Theatre, Nørregaards Teater og Teatret Gruppe 38

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

194 TEATER O

Højde i cm: . . . . . . . . . 380 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Pris pr. billet: kr. 80 - kr. 155

WWW.TEATERO.DK

Periode: 9. mar. 2017 - 31. mar. 2017 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 120


GOODBYE&FARVEL! Af Kamilla Wargo Brekling, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Aldersgruppe: 12-112 år. Publikumsantal 80. Han var vores bedste ven. Vi tre var altid sammen! Det var altid dig, mig og Nikolaj… Ja, dig og mig og Nikolaj… Vi vidste jo godt han sku’ dø! Han var syg! Han havde kræft! goodbye&farvel! handler om at tage livtag med døden, om at sige farvel og tage afsked med sin allerbedste ven. Det handler om karaoke og striptease, om drømme og håb, om den allersidste tur I en stor fed Mercedes E270 med ekstra langt bagagerum og høje vinduer. På trods af alvorlige temaer som sygdom og død, er goodbye&farvel! en humoristisk og rørende forestilling, hvis omdrejningspunkt er to mænds forsøg på at sige ordentligt farvel til deres allerbedste ven, Nikolaj. Punktum punktum komme streg... og hovedet den forkerte vej. Turné: Oktober-November 2016

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Af Kamilla Wargo Brekling, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Aldersgruppe: 13-113 år. Publikumsantal 80. Kærligheden overvinder alt! er en gribende og humoristisk forestilling for alle unge og voksne der giver sig i lag med kærligheden. Teater O og Kamilla Wargo Brekling stiller skarpt på denne subtile og altopslugende følelse og tager den under virkelig kærlig behandling. Hvad er kærligheden egentligt for noget. Hvordan opstår den, hvornår ved man at den er der, hvor sidder den, hvor kommer den fra og hvorfor kan den pludselig forsvinde? Kan man i det hele taget selv styre noget som helst når det kommer til kærlighed? Hvad gør man når forelskelsen vælter en omkuld og rusker en godt og grundigt rundt i manegen? Kan det ikke bare være mere som med Romeo og Julie? Eller kan man ikke bare få sine forældre til at arrangere det hele? Hvorfor kan man ikke bare putte kærligheden i lommen og så gå og nusse den lidt med tommelfingeren, når man har brug for den? Og hvorfor skal det i det hele taget være så svært? Turné: November - December 2016

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 20170510

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER O

For de største

For de største

GOODBYE&FARVEL!

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT!

Alder:. . . . . . . . . . . . 12-112 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-113 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O 195


OLSENS TEATER

HANE FÅR FØL

NY FORESTILLING!

2 - 5 år

En musikalsk forestilling om kreativitet. Om billedhuggeren og hendes søn, som opmuntres af hinandens ideer, mens de giver liv til en stor træklods med egen vilje.

BYTTE BYTTE KØBMAND 3 - 6 eller 6 - 9 år Frit efter H. C. Andersens: Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers, og glad musik på kryds og tværs. For de allermindste

For de små

For de allermindste

HANE FÅR FØL / GUBBEN OG ÆSLET

BYTTE BYTTE KØBMAND

LIDT AF HVERT / KLIPPETIKLOP!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

196 OLSENS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5100/60

OLSENSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50


LIDT AF HVERT

1½ - 4 år eller 2 - 5 år

En hane, en gris, en hest Fem æbler fra hanens træ Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke engang fåremor der kom forbi med sine lystige lam.

RUB OG STUB

3 - 6 eller 6 - 9 år

Stykket rummer stort og småt Om skovens sure bær og søde! Om de to langt ude i skoven Han synger så bregner blegner Hun sylter, så haren segner.

SIKKEN SÆK!

1½ - 4 år eller 2 - 5 år

En hyldest til skovbrynet og dets myldrende liv med egern og pindsvin. En gulerod, en fuglemor med unge Og manden med sin hest.

FÆLLES FOR ALLE FORESTILLINGER Refusion: Godkendt. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål, finder vi en løsning. Forestillingerne DEN LYKKELIGE BONDE, GUBBEN OG ÆSLET, HOLD VEJRET!, KLIPPETIKLOP! og TRIP TRAP TRÆSKO spilles stadig.

Yderligere info: 53 60 70 21 For de små

olsensteater@gmail.com

www.olsensteater.dk

For de allermindste

For de allermindste

RUB OG STUB / DEN LYKKELIGE BONDE

SIKKEN SÆK! / TRIP TRAP TRÆSKO

HOLD VEJRET!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5100/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

OLSENS TEATER 197


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 198 TEATERAVISEN


Det Olske Orkester

Sønder Boulevard 81 1720 København V Tlf 25 37 30 83 detolskeorkester.dk

Escape

Drengen der flygtede fra sin sjæl

En stedsspecific forestilling

Dengang vi blev væk

Årets Reumert for bedste børne/ungdomsteater 2013 Det Olske Orkester er støttet af Statens Kunstråd

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de lidt større og de største

ESCAPE - DRENGEN DER FLYGTEDE FRA SIN SJÆL

DENGANG VI BLEV VÆK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . 420 Opsætning i min:. . . . . . . 0 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/100

DET OLSKE ORKESTER 199


‘Pinocchio i miljøkritisk humør’

...’Smukt, ligetil og sødt – og sådan er hele forestillingen – lystig og let i sin grundtone – og tillige fyldt med holdning. ...udmærker sig ved at efterlade en klar og stemningsbetonet erindring om det varme i venskab, det helbredende og gode ved sammenholdskraft og det dårlige ved bare at kaste plastikemballage fra sig.’

‘Jeg kunne ønske mig, at alle klodens børn og voksne ville få chancen for at se og lære af denne fine forestilling!’ Per Hofman Hansen – Festival of Wonder

Kirsten Dahl – Teateravisen.dk

Hvalens sang

Hvalens sang foregår inde i bugen på en mægtig hval. Rejsen ind i hvalens bug er en rejse ind i en forunderlig historie om hvaler og hvalsang, venskab og sammenhold, mødet med Pinocchio... og plastikaffald. En intim og spektakulær sanseoplevelse ud over det sædvanlige. • • • •

Turnéperiode: Oktober 2016 og maj 2017 Refusionsgodkendt Min. 2 forestillinger pr. sted. Mulighed for efterfølgende workshops

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing Tlf: 9744 1989 · Mobil: 2424 7147 teatretom@teatretom.dk www.teatretom.dk

Medlem af

For de små og de lidt større

HVALENS SANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

200 TEATRET OM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/30 Pris/tilskuere:. . 12000/90

WWW.TEATRETOM.DK


3 i 12

Tiden går, klokken slår, uret viser hvor vi står. På scenen står et ur. Uret er beboet af figurer, som udspiller scener hver time, scener som beskriver en travl og nådesløs tid. Pottemageren ved sin drejeskive danner et kontrapunkt til det moderne menneskes hastige puls og urets mekaniske tid. Forestilling “3 i 12” er inspireret af “Dommedagsuret” – et billede på hvor tæt vi er på verdens undergang. • Refusionsgodkendt • Min. 2 forestillinger pr. sted • Mulighed for efterfølgende workshops

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing Tlf: 9744 1989 · Mobil: 2424 7147 teatretom@teatretom.dk www.teatretom.dk

Medlem af

For de største

3 I 12 Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 15000/90 Pris/tilskuere:. 16500/120

TEATRET OM 201


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 202 TEATERCENTRUM


Kan en tryllefløjte egentlig trylle? Hvad fanger en fuglefænger og hvorfor er Nattens Dronning så rasende? Mozarts fantastiske opera for børn og voksne - fremført af to sangere og fire saxofonister.

‘‘...bragende vellykket og børnevenligt.’’ - Børneteateravisen

w w w. det l i l l e ope r a kom pagn i. dk / t e l 2 578 70 62 For de lidt større

TRYLLEFLØJTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 25 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETLILLEOPERAKOMPAGNI.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 18000/150

DET LILLE OPERAKOMPAGNI V/SINUS ETC. 203


En Reumertvindende teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne besegles, en frostklar vinterdag, da de fanges på usikker is og deres liv bindes sammen. For evigt. 4 EVER er en universel historie om venskab på godt og ondt. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg og loyalitet, hvor alle vil genkende sig selv og kammeraterne i de fire hovedpersoner, Deep, Mini, Ice og Shine.

REUMERTVINDER: ÅRETS BØRNE- OG UNGDOMSFORESTILLING 2014. TURNÉPERIODE: Oktober til november 2016 MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen

OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet, om det mangfoldige Danmarks udfordringer.

MEDVIRKENDE: Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen.

KONTAKT: info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15)

Inspirationsmateriale til debat, kreative udfordringer, konkurrencer og bonusmateriale på www.blok2.dk

OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B 8000 Aarhus C www.opgang2.dk/4EVER

For de største

4 EVER Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/150

204 OPGANG2 TURNÉTEATER

WWW.OPGANG2.DK


Danske Rose og marokkanske Amir mødes tilfældigt under Spaniens brændende sol. Hun er stukket af fra sin familie, som hun hader. Han har taget afsked med dem, han elsker. Hun har ikke noget at leve for. Han har ikke noget at leve af. Sammen rejser de ud i det ukendte. SUNNY SIDE er en musikalsk road trip, for både unge og voksne, om to unge mennesker på afveje. Om at se verden fra et andet perspektiv, have meget forskellige vilkår og forpligtelser og om at lære sig selv at kende. Af Pia Marcussen, dramatikeren bag den Reumertvindende teaterfortælling 4 EVER. Med Youssef Wayne Hvidtfeldt, Stinne Henriksen og Nana Schwartzlose. Turnéperiode sæson 16/17: Oktober-november 2016 & januar-februar 2017 Info og booking: 8613 2505 (hverdage 9-15) eller info@opgang2.dk Læs mere på www.opgang2.dk/Sunnyside Forestillingen har egen undervisnings- og inspirationsplatform på www.blok2.dk

For de største

SUNNY SIDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13600/150

205


Teater Pandora præsenterer

RRRRR Børneteateravisen

teaterpandora.dk Tlf. 24431220 hejteaterpandora@gmail.com For de lidt større

For de lidt større

SA TU SAI - ET EVENTYR OM BØRNEARBEJDE

SNEENS STEMME

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

206 TEATER PANDORA

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

WWW.TEATERPANDORA.DK


JEKYLL ON ICE

Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur Jekyll, er issælger, men har sin helt egen måde at drive forretning på. Det kan godt være at isen smelter og luften siver ud af ballonerne, inden publikum kan nå at nyde dem – til gengæld er de sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene !

Magisk isvogn og absurde optrin Med sig har Paolo Nani en selvbygget isvogn udstyret med kæmpe

”Thanks to Paolo Nani, the word ‘clown’ becomes a compliment.” MOSS AVIS, NORWAY

højttalere, røgmaskine og en rigtig isfryser. Vognen indeholder også en luftpumpe, som kan skyde 2.000 liter luft per minut. I løbet af forestillingen, under en dramatisk eskalering, følger det ene mere absurde optrin efter det andet. Hjertet i fortællingen ligger i Paolo Nanis legende måde at interagere med publikum og skabe magi i dette møde.

indendørs: udendørs: på scenen: instruktion:

hele sæsonen i sommerhalvåret paolo nani frede gulbrandsen, valentino dragano

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG GODKENDT TIL REFUSION OG BILLETKØBSORDNINGER • Tlf: +45 41240856 • E-mail: office@paolonani.com • www.paolonani.com For de største

JEKYLL ON ICE Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PAOLONANI.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18500/150 Pris/tilskuere:.20000/200

PAOLO NANI TEATER 207


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

208 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


For de små

MEN DE BEGYNDTE! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION 209


FOR EN SIKKERHEDS SKYLD BARE ROLIG! “Rådet for større sikkerhed i hverdagen” har udsendt to toptrænede og veludrustede sikkerhedskonsulenter. De kommer med råd og vejledning til, hvordan børn redder sig helskindet igennem et helt almindeligt risikofyldt liv. De har udstyret og statistikken i orden, og tankevækkende cases og nøjagtige instruktioner parat. Men har de to sikkerhedskonsulenter nu også helt styr på udstyrets til tider komplicerede detaljer, og de uventede og ganske uforudsigelige følelser og hændelser, der opstår i samarbejdet? For kan man overhovedet sikre sig mod livet? En clownesk forestilling, som tager vores allesammens bekymring under kærlig behandling... Medvirkende: Maria Myrgård, Folmer Kristensen Instruktion: Anna Panduro Scenografi: Ivan Kloster

c/o Forsøgsstationen

Sønder Boulevard 81, 1720 København V tlf. 21206535, teater@patrasket.dk For de lidt større

FOR EN SIKKERHEDS SKYLD Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

210 TEATER PATRASKET

WWW.PATRASKET.DK


SMASH Thomas spiller tennis. Hele tiden. For han har talent og vil være god - den bedste, ligesom Bjørn Borg. En dag kommer Frederik og Thomas lader ham spille med, bare for sjov. Han lærer ham slagene og tager ham også med i klubben. Men så begynder Frederik at blive god – lidt bedre end Thomas lige havde tænkt sig... SMASH handler om hvad der sker, når konkurrence og jalousi blander sig i et venskab - om elitesport, præstationskrav og store sportslige ambitioner - og om det virkelig er rigtigt, at man skal lære at tabe, før man kan vinde. Forestillingen er for de 10-14 årige og skabt på basis af de medvirkendes egne ungdomserfaringer med den ædle hvide sport - fra den tid, da Bjørn Borg og McEnroe svingede træketcherne over Wimbledons grønne græstæppe.

"..en rigtig udmærket forestilling, fermt spillet tennismæssigt og velspillet skuespilmæssigt: En velsignelse at se to spillere, der tør holde pauser, lade tanker udvikle sig, lade situationen bestemme gestik, mimik og replik..." Janken Varden, Teateravisen Medvirkende: Kristian Dinesen & Dirck Backer Tekniker: Peter Rasmussen Instruktion: Nils P. Munk Manuskript: Sven Ørnø

TEATER PATRASKET BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2016/17.

TEATRET ER STØTTET AF STATENS KUNSTFOND, OG ALLE FORESTILLINGER ER REFUSIONSBERETTIGEDE. For de lidt større og de største

SMASH Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

TEATER PATRASKET 211


DET SOM INGEN VED Hvad er det som vi skjuler for hinanden, som ikke tåler dagens lys? Skal hemmeligheder altid respekteres - eller skal de tværtimod nogen gange frem i lyset? Med DET SOM INGEN VED sætter Teater Patrasket fokus på de skjulte sandheder i børn og unges liv. Gennem tilbageblik på 4 venners fælles skoletid, hvor det fortiede florerede under overfladen, gennemspilles hemmelighedskræmmeriet i alle dets facetter. Et rørende oplæg til refleksion og diskussion af hemmelighedernes betydning i vores liv.

"Forestillingen forbinder sig med sit publikum med en helt særlig intimitet. En fortrolighedsvækkende nærhed." Kirsten Dahl, Teateravisen Medvirkende: Maria Myrgård, Giulia Pataro, Thomas Danielsen, Dirck Backer Instruktion: Vigdis Jakobsdottir Scenografi/ideudvikling: Rebekka Bentzen

EINSTEIN

FOR BEGYNDERE Professoren, geniet over dem alle, med der viltre hår og de uforståelige teorier - her er forestillingen, som introducerer Einsteins liv og tanker for de 10-14-årige: Vi følger ham på rejse gennem rum og tid, fra atomets kerne til det yderste i universet, fra barndommens nørd til geniets udfoldelse midt i det 20. århundredes mest omvæltende begivenheder. En forestilling, der stiller dybe spørgsmål til de unge om videnskaben og hvad vi bruger den til - velegnet som inspiration til undervisningen i Natur/Teknik.

”...en klassisk udviklingshistorie og et stykke illustreret videnskabsteori på samme tid – elegant fortalt med film, musik og slapstick i skøn forening – begavet ungdomsteater af den slags, man alt for sjældent ser. God underholdning, mens det står på, og bagefter masser at tænke over og tale om.” Henrik Lyding, Teateravisen Medvirkende: Maria Myrgård, Thomas Danielsen og Dirck Backer Instruktør: Alex Byrne Scenografi: Marie Rosendahl Chemnitz

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

DET SOM INGEN VED

EINSTEIN FOR BEGYNDERE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/100

212 TEATER PATRASKET

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

WWW.PATRASKET.DK


c/o Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, 1720 København V, tlf. 21206535, mail: teater@patrasket.dk

SKÆVE HISTORIER Med hjælp fra 5 stole, en overheadprojektor og en spillende wii-controller præsenteres en håndfuld af Kim Fupz Aakesons bedste historier: ”Verdens Uartigste Dreng”, ”Kong Gulleroth”, ”Hr. Wilders Stjerne”, ”Mor” og ”Pigen Der Huskede Det Hele”. Fortællinger - der på ægte fupz’sk vis - vrider og vender op og ned på det hele, så man risikerer at blive helt fri oveni pæren...

”...skøn og begavet morskab... Teater Patrasket forvandler fem små Kim Fupz Aakeson-historier til en fin frise af teater, leveret med et dejligt fysisk skuespil af Thomas Danielsen og Maria Myrgård, der bringer tekstens klogskabskalorier til live, så vi morer os og får gødet eftertanken.” Kirsten Dahl, Teateravisen Medvirkende: Thomas Danielsen, Maria Myrgård, Ivan Kloster. Instruktion: Dirck Backer Tekst: Kim Fupz Aakeson Scenografi: Annika Nilsson. Komponist: Ivan Kloster. Konsulenter: Paul Oertel, Nancy Spanier, Giulia Pataro

VEN I SKABET Maria og Giulia er venner, rigtige venner. Sammen genoplever de mange af de venskaber, de har haft, siden de var børn: Det er sjovt og fuldt af liv og gode minder - men til tider også trist og smertefuldt... VEN I SKABET er en åbenhjertig collage af stærke erind ringsscener, hvor de to skuespillere sammen søger efter svar på, hvad det vil sige at være venner. Men hvad med deres eget venskab? Står det forestillingens prøvelser? Forestillingen munder ud i en spontan snak, hvor skuespillerne snakker med børnene om deres venner og venskaber. Medvirkende: Maria Myrgård, Giulia Pataro Instruktør/ hovedkonsulent: Nina Kareis Komponist: Pete Livingstone Øvrige konsulenter: Dirck Backer, Paul Oertel, Nancy Spanier, Annika Nilsson For de lidt større

For de lidt større

SKÆVE HISTORIER

VEN I SKABET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

TEATER PATRASKET 213


Dansk Rakkerpak INTERNATIONALT GADETEATER

Big Bang Company består af artistparret Nicko og Speedo, der har optrådt sammen i en menneskealder, samt af deres polske kapelmester Thomazchewski og hans one man circus band. Showet har afgjort set bedre dage, men bliver fremført med stor charme, selvtillid og dødsforagt ikke mindst i den store finale, hvor Speedo som en levende kanonkugle fyres ud over publikum... Big Bang Company er en vedkommende forestilling om livslangt partnerskab, venskab, kriser, kompromisser og stor kærlighed til en metier. Forestillingen oser af støvet cirkusnostalgi og fremføres i Dansk Rakkerpaks unikke internationale komiske fysiske teatersprog, der appellerer til både børn og voksne. Idé og koncept: Grønne & Kløft Manuskript: Holdet Instruktion: Folmer Kristensen Scenograf: Christian Q. Clausen

Komponist: Thomas Dinesen Medvirkende: Niels Grønne, Niels Peter Kløft og Thomas Dinesen Turné: Juni – september 2016.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og er refusionsberettiget.

DANSK RAKKERPAK

+45 2178 4748

|

post@rakkerpak.dk

|

www.rakkerpak.dk

For de lidt større og de største

BIG BANG COMPANY Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 13000/200

214 DANSK RAKKERPAK

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK


Dansk Rakkerpak INTERNATIONALT GADETEATER

Dansk Rakkerpak hylder filmgysets mester Alfred Hitchcock med et teaterremake af hans absolutte hovedværk ”Psycho” fra 1960. Det foregår i ægte nonverbal Rakkerpakstil med masser af skæg slapstick, præcis timing, kropskomik, musikalitet og selvfølgelig - med en uovertruffen finale i slow-motion. ”Hitchcocks filmklassiker blev til skønne gadeteatergys, hvor alt klappede perfekt. Scenografien foldede sig ud med både bil i regnvejr og blondine i brusebad, og de gakkede mordforsøg fik familierne til at skrige - af grin.” Reumertkomiteen RS

N Idé og koncept: Grønne & Kløft DE Manuskript: Niels Grønne og holdet N I Instruktør: Niels Grønne Komponist: Thomas Dinesen Scenograf: Christian Q. Clausen Medvirkende: Jesper Pedersen, Susanne Bonde, Thomas Dinesen og Niels Peter Kløft Administration: Anette Eggert Turné: Oktober – november 2016

Det skræmmende er forventningen om det skræmmende Alfred Hitchcock

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og er refusionsberettiget.

DANSK RAKKERPAK

+45 2178 4748

|

post@rakkerpak.dk

|

www.rakkerpak.dk

For de lidt større og de største

PSYCHO Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-110 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/150

DANSK RAKKERPAK 215


Manuskript & instruktør Lisbeth Knopper

Under et træ sidder en kone. Det er hendes træ. Det viser hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at året går. Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget skal gøres og alting skal man nå, inden årstiderne skifter.

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn. Hør om hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen. En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de mindste.

Medvirkende Nanni Lorenzen

For de allermindste

UNDER MIT TRÆ

JULETRÆETS HEMMELIGHED Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4448/30 Pris/tilskuere:. . . 5880/60

216 RANDERS EGNSTEATER

Scenograf Niels Secher

Scenograf Niels Secher

For de allermindste

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Medvirkende Nanni Lorenzen

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien, om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn.

EN STEMNINGSFULD OG MUSIKALSK FORESTILLING Manuskript & instruktør Lisbeth Knopper

EN FORESTILLING OM ÅRETS GANG OG DE MANGE GØREMÅL FOR DYR OG MENNESKER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5460/40

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


En lille ny

EN FORESTILLING OM DEN STORE GAVE DET KAN VÆRE NÅR ENS VERDENSBILLEDE FORANDRER SIG

‘Randers EgnsTeater er altid leveringsdygtig i sjov-søde en-kvindes-forestillinger for de mindste.’ Teateravisen.dk

‘Nanni Lorenzen håndterer sin skønne uartige fugl med ekvilibrisme og charme, og forestillingen - med Kurt Bremerstent som dygtig instruktør - går ind i rækken af solide og sjove produktioner for de mindste fra Randers EgnsTeater. “Fanden så dygtigt lavet”, tænker jeg. “Du må ikke bande”, siger min indre fire-årige.’ Teateravisen.dk

Scenografkonsulent Sus Haugland

Manuskript Medvirkende Instruktør Kurt Bremerstent Kurt Bremerstent Nanni Lorenzen Nanni Lorenzen

www.randersegnsteater.dk

Musik Jacob Venndt

tlf. 87 10 19 00 For de allermindste

EN LILLE NY Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4448/30

RANDERS EGNSTEATER 217


ELEFANTMANDEN

EN FORESTILLING OM AT VÆRE ANDERLEDES Inspireret af den sande historie om Joseph Merrick, der også blev kaldt ‘Elefantmanden’. Joseph Merrick blev født med en sygdom, der gjorde ham til et misfoster. Han blev hånet, ydmyget og udstillet i et omrejsende cirkus - indtil en læge fra London reddede ham og gjorde ham berømt. Medvirkende Johanne Instruktør Manuskript Nørregård-Nielsen Andreas Garfield Kurt Bremerstent Morten Bo Koch Sune Kofoed

Scenograf Sus Haugland

Musik Jacob Venndt

Undervisningsmateriale

For de største

ELEFANTMANDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7140/80 Pris/tilskuere:. . 7980/100 Pris/tilskuere:. 11400/120

218 RANDERS EGNSTEATER

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


EN FORESTILLING OM AT VÆRE FREMMED I ET NYT LAND

Drømmen Om Amerika bygger på virkelige historier om mennesker, der valgte at forfølge drømmen om et bedre liv. Vi fortæller med varme og humor historien om en lille familie, der tog den store beslutning. Om deres håb og frygt for fremtiden. I et nyt land, med et nyt sprog og en ny kultur.

Fra 1860 og frem til århundredeskiftet emigrerede ca. 300.000 danskere til Amerika. Det forjættede land, der flød med mælk og honning. Stedet hvor man var sin egen herre, og hvor der var plads til alle.

Medvirkende Instruktør Lisbeth Knopper Manuskript Andreas Garfield Kurt Bremerstent Morten Bo Koch Thomas Biehl

Scenograf Sus Haugland

Musik Claus Carlsen

Undervisningsmateriale

www.randersegnsteater.dk

tlf. 87 10 19 00 For de største

DRØMMEN OM AMERIKA Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7140/80 Pris/tilskuere:. . 7980/100 Pris/tilskuere:. 11400/120

RANDERS EGNSTEATER 219


Den Røde Brochure – Online

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 220


foto

DOMINO EFFEKTEN (6-9 år) Hvis jeg kaster en mursten, kommer du og fanger den? Eller slår den ned i jorden som et lyn? Hvorfor er den så tung og ikke let som et fjer? Holder du mig, hvis jeg falder? Eller skal jeg holde dig? Er det egentlig mig, der bestemmer, hvad der kommer til at ske, eller er det dig? Eller er det murstenen? Forestillingen Domino effekten er en humoristisk undersøgelse af, hvordan mennesket påvirkes af dets omverden og omvendt. Nycirkus artisten Samuel Gustavsson og mimekunstneren André Kaliff leger poetisk med idéen om tilfældighedens magi, hvor mekanikkens logik og naturens lovmæssigheder inspirerer til at eksperimentere og gå på kreativ opdagelse i hverdagen. Musikeren Sture Ericson fuldender universet med et vidunderligt lydlandskab.

foto: Maria Laub

THE MOON ILLUSION (10-100 år) I The Moon Illusion udfolder Rapid Eye et underfundigt univers af visuel, musikalsk magi og smittende legelyst. Jonglørerne Samuel Gustavsson og Petter Wadsten, to af Skandinaviens mest markante nycirkus artister, leger drilsk med idéen om optiske illusioner. De bliver understøttet af electronica-eneren Bjørn Svins forførende, forunderlige beats. Når Gustavsson og Wadsten med legende lethed udfører deres ekvilibristiske tricks opstår der en finurlig og humoristisk poesi – de er som født til at stå på den scene sammen. POLITIKEN ♥ ♥ ♥ ♥ BERLINSKE

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

foto: Andreas Bergmann Steen

For de største

For de lidt større

THE MOON ILLUSION

DOMINO EFFEKTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . 1000 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . . 10 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 8

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 8 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 7

WWW.RAPIDEYE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 5 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.25000/350

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8600/80 Pris/tilskuere:. . 9300/120 foto: Andreas Bergmann Steen

RAPID EYE CIRCUS 221


Rumrejseteater om at finde nye venner, hvor man mindst venter det Co-produktion med Branar Téatar Da drengen opdager et propelfly på sit værelse, gør han, hvad enhver eventyrer ville gøre: Han flyver ud i det ydre rum. Men langt derude får han motorproblemer – og han må nødlande på månen. Heldigvis viser det sig, at han ikke er alene … En forunderlig rejse skabt med dukker og musik – og med masser af plads til fantasifuld medleven. ★ ★ ★ ★ ✩ Irish Times ★ ★ ★ ★ ✩ ✩ Århus Stiftstidende

En livsbekræftende historie om en bedemand Co-produktion med De Røde Heste Her er, hvad man ved om bedemanden: Han gør, hvad bedemænd gør, han ordner de døde, putter dem i deres kister og lægger låget på. Her er, hvad man IKKE ved om bedemanden: Han kan tale med de døde! Og de døde taler meget gerne om alt muligt og om alt det, de ikke nåede. Det dér med Paradis, er bare noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige, der er død alt for tidligt. Men måske passer det … måske findes Paradis? ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Århus Stiftstidende ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Teateravisen Turné Kontakt De Røde Heste på mail@deroedeheste.dk For de små

For de lidt større og de største

VEJEN HJEM

PARADIS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/80

222 TEATER REFLEKSION

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7100/80

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

En føl-og-rør-forestilling for de allermindste Her kan alt lade sig gøre – lige for øjnene af én: En dukke åbner selv sin blå kuffert og snart forvandler kufferten sig til et te-selskab for to. Tre bamser bor i den mindste kuffert og kan ikke sove, men med publikums hjælp falder selv den største bamse i søvn. I den store røde kuffert bor cirkusskoene, der både kan hoppe i trampolin og gå på line – men i fritiden pjasker de med vand. En inddragende og sanselig oplevelse. ★ ★ ★ ★ ✩ ✩ Teateravisen Bemærk plads til 12 børn – og deres voksne Turné Kontakt Sif Jessen Hymøller på mail sifjessenhymoeller@gmail.com

En dukketeaterklassiker Co-produktion med De Røde Heste Med varme, humor og respekt fortælles historien om de sidste dage i et højt elsket marsvins liv. Hr. Muffin har det ikke længere godt og skal dø. Det er trist, og alle, der bliver ladt tilbage, sørger. Men hr. Muffin har levet et godt liv, og måske er døden ikke noget at være bange for. ♥ ♥♥♥♥♥♥ Politiken ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Århus Stiftstidende

For de allermindste

For de lidt større

LUK OP... Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FARVEL HR. MUFFIN Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 2240/12

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/70

TEATER REFLEKSION 223


En Teater Refleksion-klassiker Oplev legenderne om Frans af Assisi, der drog ud for at blive ridder, men som efter en lang og farefuld rejse valgte et simpelt og fredfyldt liv i tæt kontakt med naturen. Nænsomt og med dukketeatrets fortryllelse og magi føres publikum ind i et rørende og stille univers. Her gives plads til fordybelse og til at nyde roen og de smukke billeder. ”gribende teater” Frederiksborg Amtsavis ”koncentreret magi og intens opmærksomhed” Århus Stiftstidende

En nyklassiker for de alleryngste Co-produktion med Teater MY Små musikalske og billedrige fortællinger om at være et lille menneske i en ganske forunderlig verden. I et univers af lys og stjerner oplever børnene genkendelsens glæde, når de små fortællinger folder sig ud lige foran dem – fortællinger fulde af små finurlige observationer i børnehøjde. ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Århus Stiftstidende ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Teateravisen Turné kontakt Teater MY på mail m.rosleff@mail.dk

For de lidt større

For de allermindste

BRODER SOL, SØSTER MÅNE

HIMMELSANGE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 950

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

224 TEATER REFLEKSION

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/40

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

Kontakt Teater Refleksion for at høre, hvornår de enkelte forestillinger er på turné. Tanja Marcher Noe, PR & Kommunikation // Dansk turné Tlf.: 86240572 tanja@refleksion.dk www.refleksion.dk Bemærk at: Paradis bookes via De Røde Heste Himmelsange bookes via Teater MY Luk op … aftales med Sif Jessen Hymøller Alle Teater Refleksions forestillinger er refusionsgodkendte. Teatret er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Aarhus Kommune. Teatret har egen scene i hjertet af Aarhus. Her vises både egne forestillinger og gæstespil.

Se hele sæsonens program på www.refleksion.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER REFLEKSION 225


BARNEVOGNEN DU BLIVER PRÆSENTERET FOR DÉN BARNEVOGN, DU ØNSKER, AT DU SELV HAVDE TILBRAGT DINE FØRSTE SPÆDE BARNEÅR I. OG FOR MOREN, DER OMSORGSFULDT TILBEREDER KAMILLETHE TIL SIN UNGE, SOM HUN NÆSTEN IKKE KAN VENTE PÅ SKAL VÅGNE. DUKKETEATER OG MUSIK PÅ 4 HJUL FOR ALLE SANSER. KOM OG TAB SUTTEN AF BARE GRIN!

SE ELLER GENSE. HAR SPILLET 262 FORESTILLINGER

SKUESPILLER RAGNHILD KAASGAARD DUKKEFØRER ERIK OLSEN FORFATTER SIGNE BIRKBØLL INSTRUKTØR KAMILLA BACH MORTENSEN SCENOGRAFI OG PLAKAT DORTE HOLBEK TURNÉPERIODE SEPT. – OKT. 2016 TEKNISKE KRAV 380V (3X16A) FORESTILLINGEN ER STØTTET AF FREDERIKSBERG KOMMUNE, FREDERIKSBERGFONDEN OG RIDDERSALENS STØTTEFORENING

RIDDERSALEN – ALLÉGADE 7-9 – 2000 FREDERIKSBERG TLF. 38 87 18 19 – INFO@RIDDERSALEN.DK WWW.FACEBOOK.COM/RIDDERSALEN – WWW.RIDDERSALEN.DK

For de allermindste

BARNEVOGNEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

226 RIDDERSALEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

WWW.RIDDERSALEN.DK


ÅBENT HUS RAGNHILD MINDES SIN FØDSELSDAG FOR LÆNGE SIDEN, HVOR TØJHUNDEN HUNNI BLEV VÆK ET ELLER ANDET STED I DET STORE DUKKEHUS. HUN OG KLUDEDUKKEN HANS LEDER SIG GENNEM DET ENE RUM EFTER DET ANDET... DER ER NOK AF MUSIK OG OVERRASKELSER. SORG OG SAVN BLIVER VENDT TIL GLÆDE FØR DAGEN ER OMME!

SE ELLER GENSE. HAR SPILLET 237 FORESTILLINGER

SKUESPILLER RAGNHILD KAASGAARD DUKKEFØRER ERIK OLSEN FORFATTER/ INSTRUKTØR SIGNE BIRKBØLL KONSULENT CHARLOTTE MUNKSØ SCENOGRAF TENKA GAMMELGAARD TURNÉPERIODE JAN. – MAR. 2017 TEKNISKE KRAV 380V (3X16A) FORESTILLINGEN ER STØTTET AF FREDERIKSBERG KOMMUNE, FREDERIKSBERGFONDEN OG RIDDERSALENS STØTTEFORENING

For de allermindste

ÅBENT HUS Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60

RIDDERSALEN 227


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

228 TEATERCENTRUM


2

Med Det Hele

Er et drama der udspiller sig i og omkring verdens mindste pølsevogn

Med Mor virkend Ren ten Da e: en l é Fosha nckert even mme .
 de h r.
 und .

Er Ejner gal, fordi han halter, eller er Wagn, fordi han har levet på en tosseanstalt hele livet. Er Ejner hunde-kannibal fordi han sælger hotdogs og gemmer hunde i fryseren og endelig hvor længe kan en hund, egentlig holde i en fryser? Spørgsmål, man ikke skulle tro, der var plads til i en familieforestilling. Men “To med det hele” rummer det hele - gys, spænding, tårer, latter - og to lystløgnere, der får deres publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog.

For de mindre spiller “Tandem” og “Alfred og Mandfred” også i kommende sæson. Læs mere på vores hjemmeside

For de lidt større

For de små

For de små

TO MED DET HELE

ALFRED OG MANFRED

TANDEM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8800/100

WWW.DRT-RIBE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB 229


230 DE RØDE HESTE

DEROEDEHESTE.DK


JA JA N EM LIG - en nisse historie a f T h om a s W in d in g -

For tæ l e n historie. He lst ikk e ! Åh jo? Åh ne j. Je g kan k u n en , so m er så k ed elig . J a m e n, de t e r præcis d en , vi g ern e vil h ø re. Nå me n … hør så h er …

D er var e n gang e n m a n d o g en k o n e. Med d em var de r inge n ballade . N ej , ikk e m e d de t o . N u sk a l I se! D e t o var altid alen e, selv o m d e b o ed e i en st or by, hvor de r var mas s e r af f olk . D e g ik for sig selv o g k en d t e ik k e et m enne s ke . Men e n dag frøs d e o m ø rern e, o g så k ø b t e d e e n tophue hve r. O g s å k u nne m an pludse lig se d em - eller ret t ere, m an kunne s e de r e s hue r … Ko m og bank på dø ren o g h ø r en h ist o rie. Om e n m and og e n k o n e, so m b liver t il rig t ig e nis s e r. A f Cl aus Mandøe e fte r hi storie r af Thomas Winding Med Loui D ancke r t og C laus M andøe Scen ogr afi og dukke r af Hanne S øre nse n Stø tt e t af S ce ne kuns tudval ge t En co- pr odukti on m e d Te ate r Re fle ksi on

     „Thomas W in d in g s h ist orie om t o ens omme me nne s ke r, de r f o r vandle s til nisse r, er b lev et b illed m a g isk d u kke fore s tilling … e n de jlig f o r e stilling, mæ ttet m ed b illed er og t ea t er t ry lleri … “ Bør neteater avisen

     „ Trylle b in d en d e ju lem a g i … “ Bø rn i Byen

     „N isse poesi og b og st a v d a n s … “ Å rhus Stif t tidende

For de små

JA JA NEMLIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

DE RØDE HESTE 231


PAR ADIS Bedemanden ordner de døde. Han har ikke nogen hund eller kat. Det kan ikke rig tig t betale sig. Men de døde taler gerne om blomster og damers numser og schæferhunde og alt det, de ikke nåede. Og det dér med Paradis er bare noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige. Men måske … måske findes Paradis? Af C laus Mandøe e f t e r Ki m F u p z

I B EGYN DELSEN VAR B EGYN DELSEN Først var ordet … „Hov!“ En stjernehi mmel og en planet. Lys og mørke. Jord og vand. En papkasse. Og noget der vokser. Og nogen der gøer. Og nogen der skændes. Og nogen der holder det hel e forsig tig t i en hånd … En rumrejse ti l et sted ikke så lang t her fra.

Aakes o ns b og. Ins t r uk t i on: B j a r n e Sa ndb o rg . S c e nogr af i og d u kke r : M a r i a n n

A f Cl a u s M a n d ø e o g Ka i B ü c h n er

Aagaard . S t øt t e t af S c e ne ku n stu d va l g e t,

I n str u kti o n : Ka i B ü c h n er

Biku benfonde n, W i l he l m H a n se n Fo n d e n

S ce n o g r a fi : R o l f Sø b o r g H a n s en

og A.P.M øl l e r Fonde n. E n c o - p r o d u kti o n

S tø tte t a f S c en ek u n s t u d v a l g et

med Tea t e r Re f l e k s i on

o g B i ku b e n f o n d en

     „Betagende bedemandspoesi …“ Århus Stif t tidende

     „… et festfyrværkeri af skaberglæde og opfinder fantasi …“ Børneteater avisen

„ … et forunderligt og livsbekræftende møde med døden …“ Information

     „… lavmælt og fascinerende for tælling …“ Børneteater avisen

For de lidt større og de største

For de små

PARADIS

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

232 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7100/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6600/60

DEROEDEHESTE.DK


DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I NG OM DE 3 SMÅ GR ISE Her kommer omsider den usminkede beretning om, hvordan de tre små g rise (de svin) forsøg te at narre den rare og venlige ulv, og om hvordan de to g rises uheldige endelig t, og den tredje g ris’ snu og udspekulerede facon, lige siden har sat ul ven i et meget dårlig t lys …

H EI N R ICH H U N DEKO KS B EDR I F TER „En mester for tæl ler med et gavt yveansigt af de bedste …“ Univers it y C ollege Syd

GR EB ET I LU F TEN

     „Med sin vi r tuose spillestil har Cl aus Mandøe skabt en lille perle af en forestilling …“ Børneteater avi sen

Af C laus Mandøe I ns tru k t i on: Kai B üc hne r

Er stadig på repertoi ret - se mere på hjemmesi den

Scenogr af i : S i l l e H e l t of t Stø ttet af S c e ne k uns t udv a l g e t

     „Femstjernet bacon for barnesjæle …“ Børneteater avisen 

Politiken

For de lidt større

For de lidt større

For de små

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

HEINRICH HUNDEKOKS BEDRIFTER

GREBET I LUFTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6600/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7600/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6600/60

DE RØDE HESTE 233


For de lidt større og de største

For de små

DEN SYNGENDE HAT

KLODS HANS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

234 SALTOMORTALE

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.SALTOMORTALE.DK


Fotos: Lene Riggelsen og Malle Madsen. Grafik: Llustra

to dansende performanCeforedraG om kroppen pÅ t væ r s a f t i d o G s t e d

Hoved & Hale

– fra amøbe til menneske Alder: 9-11 Selvom kroppen de sidste mange tusind år har set ud som den gør i dag, har vores tanker om, hvordan den BURDE se ud og opføre sig, ændret sig radikalt, flere gange.

k.r.o.p.

– at H ave elle r vær e Alder: 14-19 Kroppens kulturhistorie og evolution udsat for pap, parykker og et væld af billeder på old school overhead. Gennem personlige og videnskabelige undersøgelser fabulerer K.R.O.P. over menneskets forvandling af kroppen fra fortidens indsnøring med korset til moderne fedtomflytning fra røv til læber. En humoristisk syntese af kunstnerisk oplevelse og læring, skræddersyet til skoler og gymnasier. Eleverne inddrages aktivt i forestillingen, som skaber rum til undren og refleksion. Undervisningsmateriale findes på hjemmesiden. Skabt af: Adelaide Bentzon og Christine Fentz i samarbejde med de medvirkende: Kasper Daugaard og Pernille Koch. Coproduceret med LiminalDK

Dette udfoldes i en gakket og oplysende symfoni af ord, dans, parykker, korsetter, oppustelige kropsdele og overraskende billeder på overheadprojektor. Hoved & Hale undersøger kroppens funktioner og hvordan vores syn på den har forandret sig i forskellige tidsaldre og kulturer – undervejs inddrages børnene i legende aktiviteter. 130 SKOlefOReStillingeR – Og tuRneReR StAdig ”Noget af det bedste vi har haft ... en superoplevelse” Langoniskolen, Vojens Skabt af: Adelaide Bentzon, Christine Fentz og Kasper Daugaard Medvirkende: Kasper Daugaard og Merete Byrial Hoved & Hale tilbydes i to versioner: 45 min., og 80 min. inkl. pause, (Dans-for-Børn-version).

”Vildt godt – jeg er solgt.” Bernadotteskolen, Hellerup “Kropslekture med tankestof og sanselighed ...” H H H H Århus Stiftstidende Pris: Kr. 6.800. Dobbeltforestilling samme dag: kr. 10.500 ekskl. moms

Vi tilbyder stadig: in tHe field

Booking: Secret Hotel / line@secrethotel.dk / 50556263

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

w w w. s e C r e t H o t e l . d k

For de største

For de lidt større

K.R.O.P. - AT HAVE ELLER VÆRE

HOVED & HALE - FRA AMØBE TIL MENNESKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-19 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-11 Varighed i min:. . . . . 45/80 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60

WWW.SECRETHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/50

SECRET HOTEL 235


VELKOMMEN TIL ET UNIVERS AF SORT HUMOR

Circus Funestus’ mystiske artister drager publikum med ind i en sort, humoristisk verden. En cirkusforestilling fyldt med underfundige og dødbringende numre, som kan få selv den mest dødsforagtende person til at holde vejret. Men netop denne aften, live i manegen, tager cirkuset’s lille Helt mod til sig og erklærer sin store kærlighed til sin elskede! Dette sætter skub i det ellers så muntre show, der nu eskalerer og tager os med på en turbulent rejse i følelsernes vold... Velkommen til et hæsblæsende cirkusshow - Bag scenetæppet og under cirkussavsmuldet – lige der hvor misundelse, mordforsøg og kold bjergluft lurer…

50% Rabat pA anden forestilling samme dag - i samme opstilling For de største

CIRCUS FUNESTUS Alder:. . . . . . . . . . . . 10-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/120

236 SOFIE KROG TEATER

WWW.SOFIEKROG.COM


FILMISK PUPPETRY FOR TEENAGERE...

Forestil dig, at et hus kunne fortælle,

hvad der foregår inde bag dets lukkede døre og nedrullede gardiner... Dette er tilfældet i forestillingen The House, der fortælles af huset, i hvilket en række forbrydelser finder sted. Bid skriget i dig og hold fast i din sidemand, når The House drejer rundt og gysereffekterne flyver dig om ørerne....

FREE STYLE PUPPET ACTING & POEM BIZARRE Bag tunge gardiner på en knirkende caberetscene synger en underskøn Diva. Under taget bor den forelskede Kammertjener. I kælderens dyb arbejder en Professor og hans listige hjælper på et hemmeligt projekt. I dette roterende inferno af et dukketeater kan alt bevæges -Små lyssystemer, musik, soundeffekts, cartoonkomik og finurlige fingerfærdigheder skaber et unikt og magisk univers.

admin@sofiekrog.com -

+45 25138090 - www.sofiekrog.com

For de største

For de største

THE HOUSE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DIVA Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Højde i cm: . . . . . . . . . 215 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8100/90

SOFIE KROG TEATER 237


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 238 TEATERCENTRUM


Fly Trap skaber et magisk rum af aerial dans og akrobatik kombineret med videoanimationer, hvor to små heltinder tager på opdagelse i ukendte universer. To veninder holder pyjamas party og i deres leg bliver de gradvist fanget ind i et fantasi univers. De flyver, kravler, glider i rummet, bliver store eller små – som en nutidig Alice i Eventyrland. De to små heltinder bliver adskilt, farer vild og finder så hinanden igen. Fly Trap appellerer til børnenes fantasi og minder dem om, at vi alle har særlige evner til at forandre vores virkelighed og hvordan vi opfatter den - at næsten ingen væg vi møder på vores vej er ubrydelig! Kontakt: Susanne Danig tlf.: 20 72 28 29 mail: sparrowdance.info@gmail.com Tekniske krav: Krav om flyvepunkter, 400 V (3x16 amp) Medhjælpere: 2 styk Turneperiode: hele året

Kunstnerisk leder og koreograf: Esther Wrobel Performer: Rebecca Seward og Kajsa Bohlin Animation/videodesign: Fredrik Lindgren og Sam Moore Komponist: Camilla Barratt-Due Producent: Susanne Danig Produktionsleder/turneplanlægger: Maiken Bruun-Aamodt

For de lidt større

FLY TRAP Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SPARROWDANCE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 550 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/150

SPARROW DANCE 239


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

240 TEATERCENTRUM


Spektaklo

www.spektaklo.dk Tlf. 26363399

Se lige her;.

-en virtuel dukke- og objektteaterforestilling. Dét vi ser, er ikke altid dét, vi tror, det er. Og dét der er, kan forandre sig for øjnene af os. I en lille grøn skurvogn bor pigen med den blå kjole. Hun tager os nænsomt med ind i sin forunderlige, lille verden og viser os billeder og hændelser i konstant forvandling. En tryg og varm oplevelse for de små teatergængere, - og også for de større. Støtte fra Aarhus kommunes Kulturudviklingspulje

Merlin;. Hvordan skaber man sig en identitet, når man ikke ved, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen? Og just som man tror, man ikke er nogen som helst, er man en af verdens største troldmænd. Merlin er en underlig dreng - med hans kræfter får han ting til at ske. Han møder Vivian - et ikke særligt behageligt møde. Der udvikler sig et venskab på trods af deres forskelligheder. Tingene hænger nemlig ikke altid sådan sammen, som man tror. Skuespillere: AnneKarina Nikolajsen og Jakob Kirkegaard. Ide: Jakob Kirkegaard. Dramatiker: Lærke Sanderhoff. Instruktør: Folmer Kristensen. Teknik: Poul Jepsen. Konsulenter: Bodil Alling og Mikhail Belinson.

For de allermindste

For de lidt større

SE LIGE HER

MERLIN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SPEKTAKLO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6200/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

TEATER SPEKTAKLO 241


For de største

STAKKELS TEENAGER Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

242 SPORENSTREGS

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/150 Pris/tilskuere:. 11000/200

WWW.TEATRETSPORENSTREGS.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SPORENSTREGS 243


6 = SEX. Det modigste. P = PORNO. Tør du ikke 6? K = KYLLING. Så er du ude! SygtSund - til alle med et helbred SygtSund er en absurd komedie om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende. Instruktør: Dramatiker: Scenograf: Komponist: Medvirkende:

Anders Lundorph Mette Heeno Lisbeth Burian Sune Skuldbøl Vraa Betina Grove Marianne Søndergaard

H H HHH

Berlingske Tidende:”Det imponerende er, at den virkelig er i stand til at ramme både teenagedrengene, pigerne i konfirmationsalderen og de runde veninder over 50. De genkendte noget alle sammen.”

6, P LR K? version 2.0 REUMERTVINDEREN 2010 - i ny tidssvarende bearbejdning. Sprudlende, dynamisk og intens. Om at turde sige ja. Om at turde sige nej. På godt og på ondt. Til det der 6, der er så meget mere end et lille, uskyldigt tal. Instruktør: Dramatiker: Komponist: Medvirkende:

Anders Lundorph Line Mørkeby Sune Skuldbøl Vraa Betina Grove og Marianne Søndergaard

H H HHH

Gregers.dk: “Vi følger næsten åndeløst deres indbyrdes manipulationer og gennempløjer med dem det farvand, de bevæger sig ud i. Stimulerende og faretruende.”

Salg af forestilinger på mail adm@teatretsttv.dk eller tlf 20 36 36 16 Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstfond, Beckettfonden og Bikubenfonden For de største

For de største

SYGTSUND Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

244 TEATRET ST. TV

6, P LR K? Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

WWW.TEATRETSTTV.DK


Den sultne larve, Aldrigmæt Vores eftertragtede klassiker for de mindste, frit efter Eric Carles bog H H HH

Teateravisen: “Overdådigt og nænsomt – og forførende livslystent” Instruktion: Holdet Manuskript: Betina Grove Komponist: Sune Skulbøl Vraa Scenograf: Tanja Bovin Medvirkende: Betina Grove Co-prod. med Nørregaards Teater

Ørerne i maskinen En helt ny livsbekræftende og sansemættet musikforestilling, om noder og unoder og et gryende venskab … måske endda kærlighed? En dreng og en pige fra to forskellige verdner. Hun går op i takt og tone, han er ligeglad, bare det swinger. Hun spiller violin, han spiller på alt inden for rækkevidde. Lyde, klange, melodier og rytmer forvandler rummet til en sprudlende koncertsal fyldt med musikalsk glæde, nærvær og temperament. Instruktør: Manuskript:

Lotte Faarup Marianne Søndergaard, Sune Skuldbøl Vraa og Lotte Faarup Scenograf: Lisbeth Burian Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Medvirkende: Marianne Søndergaard og Sune Skuldbøl Vraa Co-prod. med Zangenbergs Teater

teatret St. tv www.teatretsttv.dk

For de allermindste

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

ØRERNE I MASKINEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4200/40

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

TEATRET ST. TV 245


ForventningsFo r v e n t n i n g s k ForventningsFo r v e n t n i og og oplevelseskort oplevelseskort Op le ve ls es ko rt til el ev (FØR OPLEVELSEN ) (FØR OPLE VELSEN)

Oversigt over forventningskor t - find printv Oversigt over forventningskor F

O RV E N T N I N G S KO RT til FOR rt RV ko EN) le ENTN OpVELS ve lsF Oes (EFTER OPLE I N G S KO R

”FØR OG EFTER” ”FØR OG EFTER” DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Hvad tænker du på, nå bagest r du hø eksem rer plarer Hv enlige printv ordet find kort tea-ter ad t , mu Oversigt over forventnings Hvsik adell tæernkda ernsdu ? på, når dutitl hø eksem en rerp enlige printv ordet find kort tea-ter , musik ellerKO Oversigt over forventnings ns? O P L E V E L S ES daRT L S ES KO RT

(EFTER OPLEVELSEN)

OPLEVE

ELS O P Le EdigVover RTv, hvad du undred Beskri V E L S ES KO

O P L Epå dig? Hvad gjorde størst indtryk

ved oplevelsen. Beskriv, hvad du un Hvad gjorde størst indtryk på dig? ved oplevelsen.

F O RV E N T N I N G S KO RT F O RV E N T N I Hvad tro N

F O RV E

G S KO RT r du, du skal op leve? Hvad tror d Hvad tror du,Pdu RT ES KO L Slev E V E L O ska l RT op KO ES S L E e? V OPLE

OPLEVEL RTså du? Hvad E L S ES KO P L EeVmere se/hør Hvad ville du gerneO Hvad hørte du? af? kan anvendes i klassen tilse/hør Velkommen til dette materiale som henvender sig Materialet at ”udvide” den e mere du? så du? de Hvad mærke Hvad Hvad ville du gerne Hvad hørte du? lærere og deres elever, som deltager i en kunstnerisk enkelte, og kani klassen samtidigt af?oplevelse Velkommen til dette materiale som henvender sig kunstneriske Materialet kan anvendes til at ”udvide” den Hvad mærkede d

oplevelse eller et kunstnerisk forløb som på skolen. bruges til at enkelte, perspektivere den faglige undervisning lærere og deres elever, deltager i en kunstnerisk kunstneriske oplevelse og kan samtidigt på nye måder. oplevelse eller et kunstnerisk forløb på skolen. bruges til at perspektivere den faglige undervisning Materialet er tænkt som et enkelt redskab til lærere på nye måder. og elever med det formål skabe dialog om kunst: Materialet er at tænkt som et enkelt redskab tilMaterialet lærere er udviklet af Levende Musik i Skolen, udtryk, former, muligheder og betydning. Det erdialog omTeatercentrum og Dansehallerne med i Skolen, og elever med det formål at skabe kunst: Materialet er udvikleti samarbejde af Levende Musik vores håb, atudtryk, materialet kanmuligheder rammesætte reflek- Detlærere af ordningen Kulturpakker (www.kulformer, ogetbetydning. er i regi Teatercentrum og Dansehallerne i samarbejde med sions- og læringsrum til en Det kan dog benyttesKulturpakker i forbindelse(www.kulvores håb,i tilknytning at materialet kankunstnerisk rammesætte et turpakker.dk). refleklærere i regi affrit ordningen oplevelse, med afsæt i følgende toi præmisser: med kunstneriske oplevelser sionsog læringsrum tilknytning til en kunstnerisk turpakker.dk). Detgenerelt. kan dog frit benyttes i forbindelse oplevelse, med afsæt i følgende to præmisser: med kunstneriske oplevelser generelt. 1. Der er ingen rigtige og forkerte svar. Børn og Materialet består af S ES KO RT O P L E V E L S ES KO RT OPLEVEL unge er 1. kompetente kunstog kulturbrugere, og Børn• og Introduktion til materialet og tankerne Der er ingen rigtige og forkerte svar. Materialet består –afformål E P L E Vlsen RTvil du huske fraOopleve LatS ES KO Hvad V EtilMål L Elyst O PFælles dig oplevelsen er derfor selvunge eksperter på svarene. mål i relation til er kompetente kunst- og kulturbrugere,bag og –Hvad •giver Introduktion til materialet – formål og tankerne gøre? Hvad vil du husk at • Brugervejledning tilmål læreren/den dig lyst tilMål oplevelsen giver er derfor selv eksperter på svarene. bag –Hvad i relation tilvoksne Fælles 2. ”Uenighedsdemokrati” er værdifuldt. Oplevelser • Materialet: gøre? • Brugervejledning til læreren/den voksne med kunst ikke nødvendigvis tilerenighed o Forventningskort, som bruges inden ople2. fører ”Uenighedsdemokrati” værdifuldt. Oplevelser • Materialet: – men det atmed hørekunst om andres synspunkter kan til enighed velsen o Forventningskort, som bruges inden oplefører ikke nødvendigvis skærpe ens egen og give erkendelser o Oplevelseskort, som bruges efter oplevelsen – menoplevelse det at høre om andres synspunkter kan velsen af, at verdenskærpe er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration som bruges efter oplevelsen ens egen oplevelse og give erkendelser o Oplevelseskort, af, at verden er mangfoldig. • Øvrigt materiale til inspiration Vi ønsker jer god fornøjelse!   Vi ønsker jer god fornøjelse!   Scan koden og læs mere

246 TEATERCENTRUM


en farverig børne-og familieforestilling:

Eventyrkisten

K i r s te n o g K atr i n e ha r a r ve t e n l i l l e k i s te f r a d e re s t i p -to p o l d e f a r St y r ma n d Vo l te r. D e n e r f y l d t m e d e ve n t y r, s o m b l i ve r f o r t a l t m e d h j æ l p f r a p u b l i k u m o g m e d r e k v i s i t te r f r a b ø r n e n e s e g e n ve rd e n. Så læn dig tilbage, slå ørene ud, og husk at have øjnene med, for det er i far ver!

”Se, det er lige sådan no -

get teater, jeg vil tage mine børnebørn ind og se. Fuld af fest og far ver og ægte histo rier. Stor teatermag i med små midler. Renhjer tet humor på højt plan. Dejlige damer og flot te kostumer.. .”

Anne Marie Helger f o t o: B o l e t t e A g e r s c h o u g r a f i s k d e s i g n: Te a B e n d i x

tekn iske krav 220 v, et cafeb ord, to stole u. armlæ n manu s & medv. Katrin e Jense nius & Kirste n Breum instr uktø r Kit Goetz musi k Wili Jönss on kont akt Katrin e Jense nius 26 85 19 75 katrin ejens enius @gm ail.co m

For de små

EVENTYRKISTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 3-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80

STYRMAND VOLTERS TEATER 247


LUK ØJNENE OG GENKALD DIG FØLGENDE: GÅ IND I TEATRET (NU I TANKEN) OG FIND DIN PLADS – HUSK PÅ ALLE DE INDTRYK DU FIK, LUGTE, LYDE, STEMNINGER…

TEATEROPLEVELSER at skabe samtalerum med børn & unge

’TEATEROPLEVELSER’ ER UDVIKLET AF: SCENEKUNSTNETVÆRKET I REGION MIDTJYLLAND, RANDERS EGNSTEATER, RANDERS KOMMUNE & TEATERCENTRUM I DANMARK

248 TEATERCENTRUM

FOTO: MARIE GORM KONRADSEN

SCAN HER FOR AT LÆSE MERE OM MATERIALET


Liquid Love Hvad er kærlighed i nutiden? En musikalsk samproduktion med Teatret Fair Play. Er kærligheden ligesom kommunismen? Og er egoismen kærlighedens fjende nummer ét? I en sjov musikdramatisk forestilling, forsøger tre skuespillere at forstå og genopfinde kærligheden, så den matcher nutiden. Med udgangspunkt i virkelige historier, sociologi, filosofi og musik undersøger skuespillerne kærlighedens sande ansigt i en “flydende” nutid. Og det er selvsagt ingen nem opgave. I en verden fuld af nyskabelser, bør kærligheden vel også være en del af denne fornyelse!? I løbet af forestillingen forsøger skuespillerne at genopfinde risikoen og kærlighedens drama. For ligesom krig uden tab ikke er krig, er kærligheden uden risiko ikke kærlighed! Medvirkende: Mikkel Hansen, Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet og Jakob Svensmark Manuskript: Gert Møller Jensen og de medvirkende Musik: Anna Bukh Jakobsen og Rikke Østergaard Instruktion og scenografi: Gert Møller Jensen

For de største

LIQUID LOVE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 7 Dybde i cm:. . . . . . . . . . 10 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SUPERREAL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . . 7000/60

SUPERREAL 249


S

V

A

N

E

N

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater TRY V/Kim Westi BIND LLEVinkældervej 17 EVEN ENDE T FOR 5000 Odense C TÆL YRS LI FOR Tlf.: 40 45 00 46 BØR NGER VOK N OG svanen@svanen-dukketeater.dk SNE www.svanen-dukketeater.dk

2

0

1

6

2

0

1

7

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er indgået i et nyt samarbejde med den prisbelønnede forfatter Josefine Ottesen. Josefine Ottesen er lige som os optaget af tradition og vores fælles fortællinger. Med Josefine som dramatiker og instruktør har vi i oktober 2016 premiere på en en ny hånddukkeforestilling. Nemlig ”David og Goliath”. Fortællingen om den poetiske lille hyrdedreng, der overvinder en rå kæmpe, deler vi med både jøder og muslimer. Det bliver en humoristisk, actionfyldt og næsten NYH ordløs forestilling, der især henvender sig til aldersgruppen 5-10 år, men den vil også ED egne sig glimrende til f.eks. familiearrangementer, kirker og tværkulturelle tiltag - både i Danmark og i udlandet.

Teater Traileren Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingerne ”Klods-Hans”, ”Hvad fatter gør det er altid det rigtige”, ”Lille Claus og Store Claus” samt juleforestillingen ”Nøddebo Præstegård” kan opføres overalt som gadeteater. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården, julemarkedet……ja, kun fantasien sætter grænsen.

250 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Lille Carl Historien om Lille Carl tager udgangspunkt i Carl Nielsens barndom. Vi møder den ældre Carl som falder i søvn og i drømme tager han os med tilbage til episoder fra hans barndom. Forestillingen er en gennemkoreograferet musikalsk og humoristisk forestilling uden ord. Hvor vi blander dukketeater med sort teaterteknik. Familieforestilling (fra 3 år)

Eventyret om dronning Dagmar Eventyret om den böhmiske prinsesse Marketa, der i et arrangeret ægteskab bliver giftet bort til kong Valdemar Sejr af Danmark. En historisk fortælling fyldt med eventyr, fare og forhindringer men også kærlighed. En musikalsk og humoristisk historiefortælling om dronning Dagmar. Familieforestilling (fra 4 år)

Snehvide Brødrene Grimm´s verdenskendte eventyr, om Snehvide, hendes far Kongen, den onde stedmoderen, jægeren, prinsen på den hvide hest og selvfølgelig de syv små dværge. En rigtig familieforestilling (fra 3 år)

For de små

For de små

LILLE CARL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

For de små

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR

SNEHVIDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER 251


Klods-Hans H.C. Andersens kendte historie om de tre brødre der tager til slottet for at fri til prinsessen. Hvem der får hende, tja....hvis man ikke kender historien, må man se forestillingen for at få svaret. En dukketeater forestilling for hele familien. (Fra 3 år)

Hvad fatter gør det er altid det rigtige H.C. Andersens historie om to menneskers grænseløse kærlighed og tillid til hinanden og glæden ved de små ting i livet. En sød, humoristisk og musikalsk marionetdukketeaterforestilling for hele familien (fra 3 år)

Lille Claus og store Claus H.C. Andersens historie om hvordan den kloge narrer den mindre kloge. Mød Lille Claus og store Claus, bondemanden med den forunderlige sygdom, at han ikke kan tåle at se degne og alle de andre figurer fra H.C. Andersens skønne og verdenskendte eventyr. En humoristisk og musikalsk familieforestilling (fra 3 år) For de små

For de små

For de små

KLODS-HANS

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

252 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


Marionetspilleren Marionetspilleren er en sød, musikalsk, humoristisk og næsten ordløs cirkusforestilling med marionetdukker, inspireret af H.C. Andersens historie af samme navn. Her er en træt cirkusdirektør, en klovn på ethjulet cykel, en klovn på stylter, klovne på rulleskøjter og en cirkusprinsesse der går på line. Familieforestilling (fra 3 år)

Svinedrengen ”Svinedrengen” er H.C. Andersens historie om den fattige prins, der vil giftes med kejserens datter. Han begiver sig af sted mod kejserens slot, medbringende to skønne gaver, for at fri til prinsessen.” En dukketeater forestilling for hele familien (fra 3 år)

Nøddebo Præstegård Scharling og Reumerts elskede julefortælling om de 3 studenter brødre Christopher, Frederik og Nicolai, der holder juleferie hos den rare præstefamilie Blicher i Nøddebo. Familieforestilling (fra 4 år)”

For de små

For de små

MARIONETSPILLEREN

SVINEDRENGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

For de små

NØDDEBO PRÆSTEGÅRD Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60 Pris/tilskuere:. . . 8000/80

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER 253


Robin

– den hjemløse MANUSKRIPT: Reiche/Sørensen/ Nørregaard BEARBEJDNING OG INSTRUKTION: Hans Nørregaard MEDVIRKENDE: Bo Stendell Larsen Finn Rye SCENOGRAFKONSULENT: Claus Helbo STAGE FIGHT INSTRUKTØR: Jacques Matthiesen SYSTUE: Bente Horne SMED: Søren Lomholt TEKNISKE KRAV: 230 v

Bag hvert menneske findes en historie. Det gælder også den hjemløse. Ham der sælger Hus Forbi ved Brugsen. Hvorfor er han hjemløs? Hvad ligger der bag? Vi har valgt at fortælle en historie om en, der kalder sig Robin Hood! Han har oven i købet klædt sig ud som Robin Hood og driver hvileløs rundt i skovene i udkanten af byerne og sover, hvor han kan finde varme og læ. Han har besluttet sig for at bekæmpe al uretfærdighed, og enhver han møder må lytte til hans udgydelser. En dag møder han en mand, der lægger øre til. Denne mand vil noget, men hvad? Dette eventyrlige stykke handler også om ubærlige tilfældigheder og evnen til at kunne tilgive.

Fra 9 år og op

For de største

ROBIN - DEN HJEMLØSE Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80

254 SYDDJURS EGNSTEATER

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK


Et dukkeeventyr om mod, handlekraft og kammeratskab Forbandelsen er blevet til sandhed og prinsessen bortført af en snestorm midt i den lyse sommer. Soldaten slår følgeskab med kaptajnen og løjtnanten, og sammen drager de ud for at finde prinsessen. På en farefuld færd, er det bedre at være tre end at være alene. Men hvem kan man stole på, når man skal ind i Det Blå bjerg og stå ansigt til ansigt med de farer, der lurer? Og hvor snu kan man være, før man bliver for snu? Teateravisen: ***** ”Udtryksfuldt og spændende dukkespil”

For de små

I DET BLÅ BJERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80

SYDDJURS EGNSTEATER 255


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

256 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


God Jul

Cirkeline

For de små og de lidt større

GOD JUL CIRKELINE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SOEHOLMPARKTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12500/100 Pris/tilskuere:. 14375/150

SØHOLM PARK TEATRET 257


Børnerim og remser af Rune T. Kidde

Perioder

31.08-8.10 2016 & 28.03-23.04 2017

Teknik

Adgang til el (220v)

Medhjælp

1 stk. ved opsætning og nedtagning

Medvirkende Jacob Venndt & Jytte Kvinesdal Instruktion

Hans Nørregaard

Scenografi

Thomas Ravnsgård

Musik

Jacob Venndt

Manuskript

Dorthe S. Bébe & Hans Nørregaard

Rim & remser Rune T. Kidde

Felix elsker at rime. Han rimer om mus og om elefanter, om sko og slips og vanter, om vilde dyr og milde dyr og alt det, han ser. Ind imellem bliver rimene bare lidt for virkelige, som for eksempel den dag med majonæsen. ”På tippen af næsen, der sidder majonæsen”, og vupti ude på spidsen af Felix’ næse: En lille, blank klat majonæse. Felix’ far er ved at gå ud af sit gode skind over alt det rimeri, og Felix bliver sendt ud i haven for at tænke over tingene. Men så er det, han hører lyden bag plankeværket. Derindefra hvor den uhyggelige udklipstante bor ... En musikalsk fortælling om at leve i nuet, og at mødes og at tilgive og om at finde sig selv. Masser af rim og remser for børn og musikalske sjæle.

For de små

PÅ TIPPEN AF NÆSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

258 TEAM TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

WWW.TEAMTEATRET.DK


?

Spørge Jørgen

?

?

Perioder

?

15.10 - 20.11 2016 Forår 2017

Teknik

Adgang til el (220v)

Medhjælp

1 stk. ved opsætning og nedtagning

Medvirkende Sofie Ancher Vea & Anders C. Zoffmann Instruktion

Sargun Oshana

Scenografi

Thomas Ravnsgård

Manuskript

Anna Panduro

Bogforlæg

Kai Rosenberg & Kamma Laurents

?

hvorfor har en mu ko ingen vinger, hvorfor siger den mu, og ikke vov, hvorfor sidder neglen på min finger, hvis den sad på næsen var det sjovt, hvorfor sidder øjet ikke i nakken, hvorfor er jeg ikke blevet en kat, hvorfor kan min støvle ikke snakke, hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat. Spørge Jørgen er en forestilling for børn mellem 3-8 år og deres voksne. Den kredser om de mange finurlige spørgsmål, børn kan stille deres forældre, men også om de mindst lige så finurlige spørgsmål vi voksne kan stille til vores børn. En forestilling om nysgerrighed, opdagertrang og om livets store spørgsmål i børnehøjde.

For de små

SPØRGE JØRGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

TEAM TEATRET 259


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 260 TEATERAVISEN


Dannerbarn En forestilling om at have alle odds imod sig, og alligevel finde styrken til at tro på sig selv. På loftet på Jægerspris slot møder det vanskelige barn, Nathalie Grevinde Danner – eller Frk. Rasmussen, som hun foretrækker at kalde sig selv. Frk. Rasmussens liv var som et eventyr. Hun har oplevet lidt af hvert og har, trods modgang, stor appetit på livet – skønt hun er død

for længe siden. Denne livsgnist tænder Nathalie, som får mod til sit eget livs eventyr. Dannerbarn er en forestilling med levende musik, for de 8-14 årige og de voksne der er omkring dem. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til forestillingen.

“På loftet i Jægerspris Slot møder Nathalie fortiden i form af en statelig kvindeskikkelse, og det skal hun få glæde af resten af livet. Veldrejet og anbefalelsesværdig forestilling – med musik til.” Janken Varden Teateravisen Forestillingen er refusionsgodkendt. Støttet af Kong Frederik den Syvendes Stiftelse,

TeaterTasken

Lundevej 14 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 38 35 36 info@teatertasken.dk • www.teatertasken.dk For de lidt større og de største

DANNERBARN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERTASKEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12000/80 Pris/tilskuere:. 15000/120

TEATERTASKEN 261


I sæson 2016/17 sender vi vores repertoireforestilling #bitch #kælling #backstabber og det nyeste skud på stammen ILDSJÆL på turné i hele landet. #bitch #kælling #backstabber omhandler de konsekvenser der kan ske ved mobning på sociale medier og er skabt i et unik samarbejde med Center For Digital Pædagogik. ILDSJÆL sætter spot på de radikale holdninger. Hvordan navigerer man mellem rigtigt og forkert når den sag man brænder allermest for kræver ekstreme handlinger? Kan et karismatisk menneske tryllebinde en teenager så meget at hun fuldstændigt ændre personlighed? Forestillingen handler om at være menneske, om døden, om radikalisme, ekstremisme, fanatisme og vejen dertil, men ikke mindst om at tage ansvar for egne handlinger. ILDSJÆL produceres i et samarbejde med Teaterhuset Filuren med vejledning fra Aarhus Kommune og Østjyllands Politi og havde urpremiere d.3.marts 2016.

Teater med noget på hjertet for de unge og deres voksne

I marts 2017 har vi derudover premiere på OVERSET, en fortælling om at være ung og på vagt midt i en digital overvågningstid. OVERSET spiller på Teaterhuset Filuren fra d.24.marts til 8.april 2017 med deltagelse på Aprilfestivalen i Sønderborg i 2017 og på turné i 2017/18. Som altid er forestillingerne produceret med noget på hjerte, af høj kvalitet, om højaktuelle temaer i øjenhøjde og med en usnobbet tilgang. Scenekunst, hvor enkeltheden i iscenesættelsen, den gode historie og det klare udtryk er den gennemgående stil. Pris for pr. forestilling 11.120 kr. ex.moms - rabat ved køb af flere. Der udarbejdes undervisningsmateriale for alle forestillingerne, som kan hentes på vores hjemmeside. Ring til Marion på tlf. 51201602 for turnéperioder og et godt tilbud. De bedste hilsner Marion Vick & Daniel Bevensee teaterietapropos.dk | tlf. 51 20 16 02 | mail@teaterietapropos.dk|

262 TEATERIET APROPOS

TEATERIETAPROPOS.DK


#bitch #kælling #backstabber “Det var bare noget, vi skrev” Simone svæver mellem liv og død. Hendes venner Mille og Marcus sætter sig for at undersøge Simones efterladte online profiler og i en form for detektivhistorie finder de flere og flere spor fra Simones digitale liv. De springer ind og ud af chats, billeder og statusopdateringer for at finde frem til, hvad der kunne får det til at gå så galt, og hvordan de måske selv har startet det kaos, der er blevet Simones skæbne. De skrev jo ikke noget de andre ikke skrev. Men hvorfor virker alle ord, billeder og handlinger lige nu mere ondskabsfulde og betydningsfulde end da de blev delt? #bitch #kælling #backstabber behandler unges konflikter på digitale platforme. Den sætter fokus på kommunikation og sociale spilleregler. Hvordan man kommunikerer, når man ikke står ansigt til ansigt, og sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi omgås hinanden på de digitale platforme

ILDSJÆL Hvad brænder du for? ILDSJÆL er en fyrig ungdomsforestilling, der kan risikere at efterlade et brændemærke eller to. I forestillingen følger vi tre meget forskellige menneskeskæbner: fodboldentusiasten Adam, den meningssøgende Ida og den sørgende fader. Udover at opleve disse gribende fortællinger, der inspireret af og baseret på virkelige fortællinger, bliver man også en del af et uforudsigeligt univers, hvor tre charmerende ildsjæle bringer dig både humor, absurditeter og tankevækkende situationer. IILDSJÆL tør gå helt tæt på og ekstra langt ud. Det er en hypnotiserende forestilling, der kan få dig op ad stolen, og både til at føle, tænke og stille spørgsmål. ILDSJÆL er en forestilling der brænder for at slukke fordomme, for at give et nuancerede perspektiv på radikalisme og debatten herom. Vi tager store og svære problematikker ned i øjenhøjde, skræller fordommene væk og spørger: Hvad er radikalisme? Hvad er en ildsjæl? Hvordan tændes ildsjælen? Er det ikke meget menneskeligt at dedikere sig fuldt ud til en sag, eller til et større formål? Har vi ikke alle sammen prøvet at brænde for noget? Vi spørger: Hvad brænder du for?

OVERSET Vores privatliv er tabt. Vi har byttet det væk! Vi er ikke længere private, selvom vi tror det. Vi opgiver frivilligt et væld af data til store, digitale virksomheder, der lever af at sælge det videre. Vi opgiver kampen og trykker ’accepter’, ser blindt til at vores data havner i skyen af information, der er en central del af virksomhedernes eksistensgrundlag. Vi kan simpelthen ikke overskue ulemperne ved social udelukkelse på nettet. Vores privatliv kan synes tabt, ikke fordi nogen har sneget sig ind og har stjålet det, men fordi vi har givet det væk i bytte for vores adgang til gratis kommunikation og information. Urpremiere 24.marts 2017 - Turné 2017/18 For de største

For de største

#BITCH #KÆLLING #BACKSTABBER

ILDSJÆL

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11120/100

For de største

OVERSET Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11120/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11120/100

TEATERIET APROPOS 263


VISION: VORES VALBY VELKOMMEN VISIONÆRT VÆKSTHUS VEDKOMMENDE VISUELT VELARTIKULERET VIRTUOST VITTIGT VITALT VERBALT VANVITTIGT VILLIGT VIDUNDERLIGT VASKEÆGTE VILJEFAST VARMBLODIGT VINDER AF

BEDSTE BØRNETEATER 2011 DANMARKS TEATERFORENINGER

BYENKALDER.DK

JP

BØRNIBYEN.DK

KULTURKONGEN.DK

CPH-CULTURE

GREGERSDH.DK

FYNS AMTS AVIS

FRA 5 - 99 ÅR

BØRNETEATERAVISEN.DK

Se - eller gense - Teater V´s prisvindende og anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners klassiker med alle de kendte sange: “Når en peberkage-bager…”, “Den som spiser gulerødder…”, “Hip Hurra for Bamsefar…” m. fl. Manuskript Thorbjørn Egner Oversættelse Halfdan Rasmussen Instruktion og bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 7 skuespillere Forestillingen kræver at der er træk over scenen og publikum

TURNEPERIODE UGE 37+38+39 I 2016

“...Stykket lever længe efter...” “…En rigtig fin forestilling…” “…Særdeles underholdende…” BØRNIBYEN.DK

KULTURKONGEN.DK

CPH-CULTURE

KARIUSog BAKTUS De to frække tandtrolde FRA 4 - 8 ÅR

Se - eller gense - Teater V´s anmelderroste nyopsætning af Thorbjørn Egners klassiske fortælling om de to frække tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager… Manuskript Thorbjørn Egner Instruktion & bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 2 skuespillere

TURNEPERIODE FORÅR 2017 BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN ANNY@TEATER-V.DK For de små

For de lidt større

KARIUS OG BAKTUS

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-18 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 420 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

264 TEATER V

TELEFON 61 66 98 07

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 25000/150

WWW.TEATER-V.DK


VELSPILLET VOLDSOMT VELOPLAGT VÆSENTLIGT VIRILT VELKOMPONERET VELSIGNET VILDT VOVET VAMPET VIDTLØFTIGT VIDENDE VIGTIGT VÆRDIFULDT VARIGT VOKSENDE VERDENSOMSPÆNDENDE - VELBEKOMME...

NORDJYSKE

KULTURKONGEN.DK

TEATER-V.DK

PLUSDAGE.DK

PELLE KOPPELS SCENISKE VERSION AF JANNE TELLERS

FORBRUGERMANIA

TEATERAVISEN

CPH-CULTURE

UNGT TEATERBLOD

Anmelderrost teaterudgave af Janne Tellers prisvindende ungdomsbog, om drengen Pierre Anthon, der skaber røre i andedammen, da han en dag proklamerer, at intet betyder noget! En tankevækkende fortælling om livets mening, eller mangel på samme. Dramatiseret for første gang i Danmark, i samarbejde med Teater Nordkraft.

TURNEPERIODE UGE 8+9+10 I 2017 BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07 For de største

INTET Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9900/100

TEATER V 265


www.thaliastjenere.dk

Race Dog

Hundegalskab til alle - ude og inde ”Mesterlig maskekomedie: en forrygende kombination af præcise, menneskelige bevægelser og utroligt udtryksfulde masker…rørende sødt…særligt anbefalelsesværdig!”- Børn og Unge "Det bedste, vi har set i årevis! Helt fantastisk godt!" Marianne Carlsson, Teaterkontaktlærer, Gelsted Skole

Den Store Bastian -

spiller ude eller inde for hele familien! ”En rigtig god oplevelse! Humoren er barsk, spillestilen original, forestillingen ordløs med masser af effektfuld underlægningsmusik og præcist tilpassede bevægelsesmønstre, der kalder på både grinet og gyset.” - Henrik Lyding, Jyllands-posten

Mosters Monster

Hyggegys for de 5 - 10 årige ”Hvor var det dejligt! og hvor ville jeg ønske jeg ku ha set "Mosters Monster" da jeg var 5 år og bange for manden i gardinet. Uuuuuuh! ...Sådan en moster sku vi alle have! Tak for det!” - Susan Albertsen, Ærø International Maskefestival

Dracula

- Gys for de seje over 10 år ”Herlig skælmsk. Det gibber i publikum. Og gysene løber som en steppebrand ned mellem tilskuerrækkerne. Samtidig klukker vi. Sådan helt spontant..." - Aarhus Stiftstidende

For de lidt større

For de lidt større

RACE DOG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

266 THEATRET THALIAS TJENERE

For de lidt større

DEN STORE BASTIAN

MOSTERS MONSTER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

THALIASTJENERE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6200/100 Pris/tilskuere:. . 6840/120


teater, der bevæger NY forestilling til udendørs eller inde: Melodramatisk Stumteater for Fuld Damp!

STORE ILLUSIONER.

Århus, 1910 - den danske stumfilms guldalder. Da helte var helte, og skurken virkelig ikke var ret sød. En tapper lille filmtrup kæmper for at få det mesterværk i kassen, som uden tvivl vil blive gennembruddet - ikke mindst for heltinden Asti. Det revolutionerende nye medium har skabt et miljø fuldt af håb, inspiration og ambitioner, hvor talenter fødes og udvikling sker i rivende fart. Men i konkurrencen mellem spirende filmselskaber er bedrag, sabotage og andre nederdrægtigheder hverdagskost. Asti vikles ind i et spind af løgne og skjulte motiver som sætter venskab, loyalitet og endda kærlighed på prøve. Hvem er i virkeligheden skurk og hvem er helt, når kameraet ikke længere ruller? I Theatret Thalias Tjeneres vilde og visuelle komiske maskeunivers rejser vi tilbage til Aarhus' fortid som stumfilmskulisse. Det er sjovt. Det er forbløffende. Det er for hele familien.

For de største

For de lidt større

DRACULA

STORE ILLUSIONER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10360/150

THEATRET THALIAS TJENERE 267


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med:

• Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 100 skoler med KulturCrew, fordelt på 20 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

268 KULTURCREW

FOTO: SØREN KLØFT

• PR og Marketing


TEATER TT PRÆSENTERER... WOOPSY En finurlig fortælling om at være nødt til at forlade det sted man holder af og kalder hjem – og være helt alene og lægge sin skæbne i hænderne på fremmede. At skulle lære et nyt sprog – og selvom alting ser sort ud så kan det alligevel ende med at blive lykkeligt.

SKYGGEN

FREDDYS RADIOTEATER Freddy arbejdede i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio, og den fortæller alle mulige fantastiske historier – om fisk, fodbold, vejret eller klokken!

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det, du i virkeligheden har lyst til. Og hvis skyggesiderne først er sluppet løs, hvordan fanger man dem så? En komisk, poetisk forestilling om manden, der opdagede sin egen skygge og lærte at leve med den.

FREDDY & FAR Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

TEATER TT Tlf. 40 59 62 15 E-mail teatertt@teatertt.dk

WWW.TEATERTT.DK

For de lidt større

For de lidt større

For de små og de lidt større

SKYGGEN

WOOPSY

FREDDY OG FAR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

WWW.TEATERTT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4000/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6000/100

TEATER TT 269


For de lidt større

For de lidt større

KLODS HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

270 TEATER2TUSIND

For de lidt større

MORFARS PARADIS Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

TAGE TYKNAKKE Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5520/80

WWW.TEATER2TUSIND.DK


teater2tusind.dk tl f. 2 4 8 5 0 4 8 5

Vi’ b Nåde! are e t lille Kig ned! teater ! Lille C laus, G ulli .. .

For de små

For de lidt større

For de lidt større

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

GULLIVERS REJSER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/80

TEATER2TUSIND 271


Den Røde Brochure – Online

FÅ INSPIRATION: Hvad skal jeg bestille?

REFUSION: Hvad går det ud på?

Søg efter professionel scenekunst for børn og unge i hele landet

Find os på

www.drb.teatercentrum.dk 272


TEATER UDEN VÆGGE

Genforeningspladsen 48, st. th. 2400 København NV CVR. 33127081 Email: henrik@teateruv.dk Tlf: 29 70 71 60 www.teateruv.dk

al le mater ia le ti l Gratis skole linger fi ndes her : vores forest il v.d k w w w.teateru

Fra Big Bang Til Facebo

ok

OV ER R A T E SK E L (L ø AT ER SES ben ! de t

Tag med på en ung kvindes rejse i hendes søgen efter svar på livets store spørgsmål!

u r né )

Fra Big Bang Til Facebook er en overraskelsesforestilling, der tager udgangspunkt i en helt almindelig fysik/kemi-time. Her bliver eleverne helt uforberedte, draget ind i et teaterunivers. Med et “Big Bang” sættes forestillingen i gang, og eleverne møder vores heltinde Sofie, som i en søgen efter en mening med sit liv dykker ned i universets historie og tager publikum med på en rejse tilbage til den mørke tidsalder, sorte huller og grundstoffernes tilblivelse. Det kan afsløres at Sofie på sin rejse blandt andet får “bagt” et univers, sunget det periodiske system, skypet med Newton og sammen med Niels Bohr får instrueret en kærlighedsscene mellem to atomer. Alt sammen i en søgen efter at forstå det HELE.

Diagnose : Utilpas

Hvordan er det konstant at tænke anderledes og få at vide, at det er forkert? Hvordan føles det at leve op til alles forventninger i konstant frygt for at falde igennem? Hvordan er det at have ADHD, når der bliver krævet, at man sidder stille og lytter?

Teater Uden Vægge inviterer publikum ind til at gå i klasse med forestillingens tre karakterer og følge dem igennem en hverdag. DIAGNOSE UTILPAS handler om den danske folkeskole og åbner op for en refleksion omkring det at gå i skole og skaber derved en større forståelse for de forskellige positioner, der findes i en klasse. Diagnose Utilpas er en humoristisk forestilling om at føle sig anderledes og om ikke at passe ind. En forestilling om skolen anno 2016 både når den er forfærdelig é) rn tu og fantastisk. ti lpas (L øbendemaj 2016 Dia g nose : U - 5.

Gæster Teatr

et Z eppeli n

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

2.

w w w.z ep

pelin.d k

For de største

For de største

FRA BIG BANG TIL FACEBOOK

DIAGNOSE UTILPAS

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 250

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

WWW.TEATERUV.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8500/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/120

TEATER UDEN VÆGGE 273


TRO Hvad vi tror på og hvordan vi tror? For vi tror vel alle på et eller andet. Det kan være en gud, frihed, videnskab. Hvad betyder tro egentligt, hvordan navigerer vi i en verden, hvor vi hver dag finder mere og mere at tro på og kan vi overhovedet leve uden tro? Hvad tror du? Koreografi Stephanie Thomasen 19. februar - 5. marts 2017

Læs mere på WWW.UPPERCUTDANCE.DK

UGLY DOUGLAS Med højt tempo, kraftfuld brakdance og fysisk teater, puster Uppercut Danseteater nyt liv i H. C. Andersens klassiske eventyr, Den grimme Ælling. Her undersøger fire unge, mandlige dansere, hvordan man lærer at stå ved og acceptere sig selv, som den man er, også når verden kigger skævt til en. Koreografi Mark Philip 19. - 25. september 2016 18. - 23. april 2017

For de største

For de lidt større og de største

TRO

UGLY DOUGLAS

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 17500/200 Pris/tilskuere:.25000/300

274 UPPERCUT DANSETEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 17500/200 Pris/tilskuere:.20000/300 Pris/tilskuere:. 12500/200

WWW.UPPERCUTDANCE.DK


BODY PARTS EN HUMORISTISK GYSERFORTÆLLING To søskende kan ikke sove. I stedet forvandler dynerne sig til hyggelige spøgelser og natlamperne til skovens ildfluer. BODY PARTS tager os med på en legende rejse gennem natten. Koreografi Louise Seloy Musik Peter Peter 12. - 25. januar 2017

EN KORT EN LANG KANDINSKY FOR DE MINDSTE Inspireret af Kandinskys digte og billeder, inviterer EN KORT EN LANG publikum ind i et dansende og fabulerende univers med form, farve og bevægelse. Koreografi Anja Holmstrup Kock Musik Kristoffer Rosing-Schow 19. - 27. november 2016

TWINS BREAKDANS OG BARNEVOGNE Uppercuts breakdansende babyer giver os et legende og humoristisk indblik i, hvad der sker, når to venner mødes og giver fantasien frit spil. Instruktion Niels Peter Kløft Musik Mikael Fritze

For de små

For de allermindste

BODY PARTS Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

EN KORT EN LANG Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

TWINS Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/80

UPPERCUT DANSETEATER 275


g n i l l i t s e r o f y N SPOR

Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 2 - 5 år En Interaktiv, “Site specific”, forestilling for de allermindste. Jeg har taget en historie om spor med til jer, om et par kæmpe gummistøvler og om min bedstefar der drog ud i verden, for at lave huller i månen. Dengang min bedstefar var dreng, var månen helt glat og uden huller. Det har han selv sagt. En dag fik han lyst til at skyde til måls efter månen. Men månen var alt for langt væk. Stenene lavede kun huller og spor på jorden. Så han tog et par kæmpe gummistøvler på og drog ud i verden for at lave huller i månen og sætte sig spor – og man ved aldrig hvad der kan ske, når man tager ud på eventyr. Hvis I har lyst, kan I komme med på rejsen – jeg har sten til alle, så vi kan lave huller i månen, så kom med... Støttet af Wilhelm Hansen Fonden

ÆGGET

Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 2 - 5 år Frk. Geert elsker solsikker, gule og store … som solen. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg, bare sådan lige der – på græsset. Det er det største æg, hun nogensinde har set. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes – og om overraskelsen over det der kommmer ud. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagstsituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en finurlig forestilling for de små.

MELLEM HIMMEL OG JORD Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 3 - 6 år

Når solen hver morgen stiger op og en ny dag tager sin begyndelse starter livet og nye oplevelser. Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. En forunderlig verden, der vender tingene lidt på hovedet. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen som en del af en leg, og hvor nysgerrighed er en del af livet. I Olivia’s “rum” hænger der et æble, stort og fristende, men umuligt at nå. Støttet af Teaterrådet For de allermindste

For de allermindste

SPOR Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

For de allermindste

ÆGGET Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/30 Pris/tilskuere:. . . 4400/40

276 DET LILLE VERDENS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 4

MELLEM HIMMEL OG JORD Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/30 Pris/tilskuere:. . . 4500/40 Pris/tilskuere:. . . 5000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/30 Pris/tilskuere:. . . 4500/40 Pris/tilskuere:. . . 5000/60

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK


DRENGEN OG TRÆET Aldersgruppe 2½ - 6 år Første gang vi møder drengen er han et barn der hver d dag glæder sig til at komme ud til træet og dens mange muligheder for leg. Han kaster med blade, han klatrer i det, han leger skovens konge og svinger sig i dets grene. Han hviler i dets skygge, og nyder roen og trygheden. Da han bliver ældre er det træet der lægger ”øre” til drengens møde med kærligheden. Drengen bliver til en ung mand der vil ud i livet og træet giver ham muligheder, og selv om der går mange år imellem at drengen vender tilbage til træet, er træet lige lykkeligt når han kommer. Det stiller sig hver gang til rådighed så drengen endnu engang kan gå ubekymret ud i livet. Træet venter trofast på sin ven og vennen vender trofast tilbage og vi ender hvor vi begyndte, drengen der nu er blevet en gammel mand, hviler nu, lykkelig, sin trætte krop ved træets fod. Støttet af Bikubenfonden

SOM SØSTRE VI DELE... Aldersgruppe 4 - 10 år En nærværende og medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib. - Som søstre vi dele, jeg tager det hele – Alice er, efter mange års adskillelse, igen sammen med sin søster Nelly for at dele mormors ting. Men det kommer ikke helt til at gå som de havde forestillet sig. For mormor har samlet de ting som hun vidste, betød noget særligt i Alice og Nelly’s barndom og forenet dem i en pakke som de nu skal dele. Pakken åbner døren til barndommens verden, erindringer om eventyr og historier på godt og ondt, og ikke mindst til en genforening. En rabalderfarce hvor vi gennem søstrene Alice og Nelly forstørre de menneskelige relationer. Vi udstiller hvordan vi er overfor hinanden, hvad vi tillader os og hvordan og hvornår vi siger fra.

EN RIGTIG NISSE Aldersgruppe 3 - 8 år

Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele. Så julen bliver sprunget over i år. Og pyt med det, for det bedste, det er, at fra nu af er der ingen andre der skal bestemme, hverken om der skal holdes Jul eller hvor tingene skal stå. I det nye hus bor en nisse, – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød, så den leder, roder rundt i tingene, flytter kasser og i det hele taget rumstere og pusler som var der mus og rotter over alt. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem – og Ida må se i øjnene at man ikke bare sådan, kan springe julen over.

VI SPILLER STADIG Den lunefulde måne Hvordan mon?

YDERLIGERE INFORMATION www.detlilleverdensteater.dk info@detlilleverdensteater.dk Tel.: 45 85 93 94 Mob.: 52 17 93 94

For de små

For de små og de lidt større

For de små

DRENGEN OG TRÆET

SOM SØSTRE VI DELE...

EN RIGTIG NISSE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/30 Pris/tilskuere:. . . 4500/40 Pris/tilskuere:. . . 5000/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6980/80 Pris/tilskuere:. . 7580/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5580/50 Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 6780/80

DET LILLE VERDENS TEATER 277


265

AT E R VRE

0

TE

EN

ID HV O

VE

ST

VOLD

fra 6 år En nyskabelse på det danske børnebogsmarked, halvt manga-tegneserie, halvt roman, og nu for første gang overført til teatret i et eventyrligt univers af tegneserie og pantomime, storslået musik og drømmende dans. Du behøver ikke have læst Taynikma-bøgerne på forhånd, så længe du bare holder af fede effekter, koreografiske stunts og en intens forestilling, hvor alle kan være med.

Yderst intens teateroplevelse for børn og deres voksne! Børn i byen

Få en knaldgod oplevelse Arbejderen

Billetter fra 40 kr.

kende la, Medvir rick Odriozo e ff , E ta s g y a rW one Jennife ul James Ro Pa å p r Spille OLDE N ESTV V R E TEAT

For de lidt større

TAYNIKMA SKYGGENS VILJE Periode: 7. okt. 2016 - 5. nov. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

278 TEATER VESTVOLDEN

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


265

AT E R

VRE

0

TE

SPILLER I TEATERBUSSEN

EN

ID HV O

VE

ST

VOLD

Læs mere om bussen på næste side

Tag på en fantasifuld rejse ud i rummet! Chapper (bl.a. kendt fra DR) stiger om bord i Teaterbussens rumraket og rejser op mellem stjerner og planeter mod det uendelige univers. Han har nemlig fået at vide af hans mor, at hans elskede morfar nu bor på en stjerne... Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej. En forestilling fuld af animationer og en sjov, men også rørende fortælling om at lede efter noget, man har mistet... Krydret med rap, sang og alien-beatbox.

sk Poeti

ng fra

stilli k fore

sikals

og mu

Eft

4- 9 år

kende Medvir r e p a Ch p é n r Tu 2017 foråret 016 + 2 t re erå

Bestil i dag på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de små

CHAPPERS RUMREJSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/48 Pris/tilskuere:. . . 9500/96

TEATER VESTVOLDEN 279


AT E R

265

A X A T VRE

0

TE

EN

ID HV O

VE

ST

VOLD

E G N I LL Æ T FO R SPILLER I TEATERBUSSEN

R

En taxachaufførs beretning om de mange virkelige menneskeskæbner, han har mødt bag rattet i hans taxa. Skuespiller Sevik Perl kørte taxa, når han stod mellem job som skuespiller. Som taxachauffør har han lyttet, spurgt og reflekteret med alle dem, der var på vej, og som havde lyst til at dele netop deres historie med ham.

Vedkommende skæbnefortællinger Kulturkongen

Poetisk og morsomt fortalt Ungtteaterblod

Efterå

kende Medvir erl Sevik P Turné ret 2017 rå 6 + fo ret 201

Taxafortællinger præsenterer en collage af historier fra tilværelsens både barske og barmhjertige kanter. Der er blandt andet historien om den franske forretningsmand, der bryder sammen på vej til et vigtigt møde. Der er den alkoholiserede kvinde, der har besluttet at ville drikke sig i ihjel, og den unge pige, der flygter fra en lejlighed uden ret meget tøj på kroppen. Taxafortællinger er en road trip i almindelige menneskers liv og hemmeligheder og en poetisk og morsom erindring om de særlige historier, vi alle bærer med os.

Bestil i dag på post@teatervestvolden.dk / Tlf. 3677 2300 For de største

TAXAFORTÆLLINGER Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/35 Pris/tilskuere:. . . 8200/70 Pris/tilskuere:. . 9800/105

280 TEATER VESTVOLDEN

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


265

AT E R

VRE

0

TE

EN

ID HV O

VE

ST

VOLD

TEATERBUSSEN Teater Vestvoldens mobile teater

Det er dejligt at gå i teatret. Men nogen gange er det også rart, at teatret kommer til dig. Teater Vestvolden råder over Danmarks to eneste teaterbusser, der turnerer i hele landet med forestillinger for børn og unge. Busserne besøger børnehaver, skoler og kulturinstitutioner med udvalgte forestillinger for de mindste og store. Blandt andre den fantasifulde rumforestilling Chappers Rumrejse for de 3-9-årige og den dokumentariske Taxafortællinger, som henvender sig til 7.-10. klasse.

Opstillingstid: 45 minutter Rumkrav: P-plads – bussen er 12 meter lang

Teaterbussen er et mobilt teater på fire hjul. En oplevelse i sig selv og en løsning, hvor skoler og institutioner kan præsentere børnene for scenekunst på en enkel og nem måde. Teaterbussen er inklusiv teatersal, lyd, lys, teknik, scenografi og tilskuerpladser. Det bliver ikke meget nemmere at gå i teatret. Og forestillingerne bærer Teater Vestvoldens kvalitetsstempel som anerkendt og anmelderrost teater for børn og unge.

Læs mere på teatervestvolden.dk Tekniske krav: 220 V inden for 25 meter Sal: I bussen er der plads til 40 børn + voksne

TEATER VESTVOLDEN Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre Tlf. 3677 2300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VESTVOLDEN 281


‘Remembrance’ er skabt for at mindes Første Verdenskrig, og er en både lystig og grum teatralsk oplæsning af engelsk poesi, dagbøger, breve og avisartikler skrevet under krigen. Det er en hyldest til de soldater, som gav deres liv, mens de kæmpede for deres land og frihed.

Vi er vant til at se billeder af krig, men oplæsning af breve og tekster appellerer til fantasien

- Elev fra 3.g på Solrød Gymnasium

‘Remembrance’ is dramatic, tragic and at times so inexplicably humorous it will make you smile in wonder - Copenhagen Post

Få en sproglig og historisk oplevelse fra dengang den romantiske eufori brød ud ved krigens start – hen over tiltagende desperation og gru, mens krigen udvikler sig og sidder fuldstænFortiden her bliver ikke bare dig fast i mudderet og skyttegravene. nærværende men også vedkommende ‘Remembrance’opføres på det smukke originalsprog, engelsk. Medvirkende:

BarryMcKenna, Sue Hansen Styles, Andrew Jeffers og Malte Joe Frid-Nielsen.

CPHCulture: CPH Post:

-CPHCulture

Oplysninger:

Telefon: +45 5150 6542 Email: info@whynottheatre.dk 230 V, Lydudstry, AV udstyr, Mørklægning. Mulighed for undervisningsmateriale og workshop ifb. med forestillingen. Rabat ved køb af flere forestillinger.

For de største

REMEMBRANCE Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . . 10/100 Pris/tilskuere:. . . . 12/250

282 WHY NOT THEATRE COMPANY

WWW.WHYNOTTHEATRE.DK


SÆSON 2016-2017

NULLE & FLEMMING QUIST MØLLER

KONG GULEROD OG TUDEPRINSESSEN 13.SE P.-23.OKT. 2 0 16 / 4-10 ÅR

HIMMEL

DANS FOR DE MINDSTE

5.-13.NOV. 2 0 16 / 1½-5 ÅR

NISSELIST OG TROLDEFIS 22.NOV.-2 1.DEC. 2 0 16 / 4-10 ÅR

JULESJOV FOR HELE FAMILIEN

HOKUS POKUS 7.FE B.-2 6.MAR. 2 0 17 / 4-10 ÅR

MAGI OG TRYLLERI

SMÅ SKRIDT

5.-9.APR. SAMT 19.-3 0.APR. 2 0 17 / 2-5 ÅR

REUMERTVINDER

LÆS MERE OM ALLE VORES FORESTILLINGER PÅ

ZANGENBERGSTEATER.DK PILESTRÆDE 55 A, 1112 KØBENHAVN K, TLF. 3314 5005 For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

KONG GULEROD OG TUDEPRINSESSEN NISSELIST OG TROLDEFIS EN HOKUS POKUS EN KOMEDIE AF NULLE & FL. QUIST MØLLER KOMEDIE AF NULLE OG FL. QUIST MØLLER FRYDEFULDT TRYLLERI Periode: 13. sep. 2016 - 23. okt. 2016 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

Periode: 22. nov. 2016 - 21. dec. 2016 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ZANGENBERGSTEATER.DK

Periode: 7. feb. 2017 - 26. mar. 2017 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

ZANGENBERGS TEATER 283


Mørkeræd

Turné april 2017

Vi sidder, tre skuespillere og en gruppe børn, tæt sammen om en lampe. I lampens skær fortælles spøgelseshistorier. Pludselig føles historierne skræmmende tæt på og vi opdager, at vi ikke bare er tilhørere, men befinder os midt i én dramatisk handling hvirvlet ind i dilemmaer. Vi frydes og gyser sammen i forsøget på at opklare et mysterium.

T ør du ?

Hvad er du allermest bange for? Vi kender alle til fryden ved gyset, og hvordan alt kan forandre sig, når det er mørkt. Vi nyder at forskrække os selv og hinanden, for legen med uhygge bruger vi netop til at øve os i at kunne håndtere vores angst. I forestillingen Mørkeræd møder vi tre børn, der bevidst opsøger den frydefulde uhygge, men pludselig sker der nogle ting, der gør, at de for alvor bliver bange.

For de største

MØRKERÆD Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

284 ZEBU

10+

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

WWW.ZEBU.NU


I Undervisningsmateriale til alle forestillinger I www.zebu.nu I Information og turnébooking : henriette@zebu.nu I 71 99 88 77 I Baseret på den prisvindende børnebog Vrede Mand af Gro Dahle og Svein Nyhus.

6+

Min far og Vrede Mand Min far og Vrede Mand er en poetisk og rné eventyrlig børneopera med levende mu- oTu kTober sik om noget så svært som en voldsramt 2016 familie. Det er barnet, der fortæller. Om far der smiler, som æbler på bordet og om mor der ler i den fineste kjole, som en gave med sløjfe. Men også om Vrede er a Mand, der bor inden i far. Derfor beslutter børneop barnet at skrive et brev til kongen: “Kære En cO-PrODUKtIOn aF konge. Far slår. Er det min skyld? ” Zebu og MusikTeaTreT sauM

For de lidt større

MIN FAR OG VREDE MAND Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/100

ZEBU 285


HHHHH

Turné

sepTeMber

”Årets børne- og ungdomsforesti lling 2014” cph culture

2016

”Veloplagt historiefortælli ng” Weekendavisen

14 +

princip 1914 Ville du dø for en sag? Sarajevo 1914: tre skolekammerater planlægger og udfører et politisk attentat. De ønsker at ændre noget, handle i stedet for at gøre ingenting, for derved at finde meningen med deres liv. Det er en historie, som er vældig aktuel i dag.

boTToM rocks

Gennem facts og fiktion blotlægger vi de tre aktivisters overvejelser, tvivl og stillingtagen i deres samtid. Men på samme tid appellerer vi til unge mennesker, der nu, hundrede år senere. vælger – eller ikke vælger – at tage ansvar og søger indflydelse i det der sker i verden omkring dem.

Hvad er en vinder og hvornår er man en taber? Vær med til at finde svarene i en teaterform, hvor nye svar hele tiden kan dukke op i samspil med publikum.

Den unge hovedperson Kasper står midt i en orkan af krav og forventninger, der kræver at han vælger. Hvad vil du være? Vil du med til fest eller skal du hellere lave lektier og har du lyst til en smøg? Hvilken gruppe skal han vælge for slet ikke at snakke om alt det der med kærligheden?

For de største

For de største

PRINCIP 1914 Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

286 ZEBU

BOTTOM ROCKS Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100 Pris/tilskuere:.22000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

WWW.ZEBU.NU

Turné okT/noV 2016


ZenekunsT for børn og unge

Turné

noVeMber

2016

HHHHH

7+

landeT under

”Utrolig vellykke t” Børn i Byen

en co-produkTion af

&

Landet Under er en varm beretning om at gennemleve sorgen over at have mistet sin bror, set fra et barns perspektiv. Den tager udgangspunkt i barnets univers og fortæller om et svært emne som sorg i en

legende tone. Ligesom børn kan gøre det, blander rose i sin leg fantasi og virkelighed. Derigennem møder hun sorgens mange ansigter og lærer til sidst at leve med tabet af sin bror.

sand forVirring

nogle sandheder er alle enige om. andre skaber man selv gennem livet. Men hvor lidt kan man være enige om og stadig være venner? Hvor langt skal man gå for at give sit venskab et fælles grundlag? Sand Forvirring er en musisk kropslig fortælling om mennesker og sandheder.

En cO-PrODUKtIOn aF Zebu og TeaTer Minsk For de lidt større

For de lidt større og de største

LANDET UNDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Turné februar 2017

SAND FORVIRRING Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8200/100

ZEBU 287


APRIL

FESTIVAL - afholdes

23. – 30. april 2017 i Sønderborg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Frederikssund Kommune i april 2015? Her deltog 126 teatre med 197 forestillinger.

288 TEATERCENTRUM


VALDEMARSGADE 15 - 1665 Kbh V - TLF. 33 22 04 78

Et nyskrevet sagndrama inspireret af den nordiske mytologi. Mød nordboerne af fortidens Danmark i den dramatiske brydningstid mellem hedendom og kristendom.

2016

Forestillingen er under udvikling. Se nyt på zeppelin.dk 1. okt. – 25. nov. 2016 . Skole- og familieforestilling fra 7 år

Af med hovedet… hvis du ikke fortæller en god historie! 1001 nats klassiske eventyr i en magisk opsætning fuld af orientalsk mystik og farverige overraskelser. ”Måske er den største kvalitet ved 1001 NAT, at den får os til at tro på vigtigheden af en god historie. Nødvendigt teater i børnehøjde.” - CphCulture

2017

28. jan. - 21. marts 2017 . Skole- og familieforestilling fra 7 år

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de lidt større

FROSTBRØDRE

1001 NAT

Et nyskrevet sagndrama inspireret af Nordisk Mytologi

Af med hovedet... hvis du ikke fortæller en god historie!

Periode: 1. okt. 2016 - 25. nov. 2016 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

Periode: 28. jan. 2017 - 21. mar. 2017 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

WWW.ZEPPELIN.DK

TEATRET ZEPPELIN 289


TRE BEN

En rørende og humoristisk forestilling om støtte for børn fra 1,5 år og ældre mennesker Vi støtter os op af noget – stole, borde, stokke og hinanden. Støtte er vigtig for mennesker i alle livets faser – men særligt for det lille barn der skal lære at stå, gå og indtage verden. Og igen, når kroppen svigter i livets slutning og alle de tillærte evner for at stå og gå selv langsomt siver bort. Instruktør Catherine Poher og koreograf Thomas Eisenhardt, der er kunstnerduoen bag berømmede forestillinger som HANe og HUNd og IGEN, skaber nu sammen denne forestilling, der samler de mindste og de ældste tilskuere i et fælles behov – behovet for støtte.

DANSERE / Antoinette Helbing Henna Kaikula Ole Birger Hansen

PREMIERE / 3.-14. september i Roskilde TURNÈ / 16. januar – 19. februar + november 2017 For de allermindste

TRE BEN Alder:. . . . . . . . . . . 1.5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

290 AABEN DANS

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 12500/70

AABENDANS.DK


Rul – IGEN Drej – IGEN Hop – IGEN Flyv – IGEN OM LIVETS FRYDEFULDHED Om glæden ved at opdage sin krop og mestre bevægelsen. Glæden ved at lade musikken tage over. Glæden ved et skift i lyset. Glæden ved at være sammen. IGEN har spillet 238 forestillinger i ind- og udland.

★ ★ ★ ★ ★ ★ TEATERAVISEN.DK

AABENDANS.DK TELEFON 3582 0610 MAIL@AABENDANS.DK For de allermindste

IGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8750/60

AABEN DANS 291


GIV OS EN OPGAVE

KREATIV PROCESS

VI STARTER EN

DIN DRØM

SKABES & PRODUCERES

DIN HISTORIE

VI FORTÆLLER

VI ÅBNER OP FOR HISTORIER MED EN INNOVATIV & KREATIV TILGANG

KONCEPTUDVIKLING | HISTORIEFORTÆLLING | TEATERPRODUKTION INSTRUKTØR / PRODUCER | INNOVATION & REALISTISK PROCESS-SKABEN PRODUKTION/TEKNIK | PROCESSORIENTERET STYRING SKUESPILLER/SPEAKER | KREATIVE PROCESSER INTERNATIONALE ARTISTER | BOOKING & MANAGEMENT

"KUNST ER EN ILLUSION OG VI ER NOGLE SUPER GODE ILLUSIONISTER"

292

www.the3stages.dk Tlf. (+45) 71 999 180 / Tlf. (+45) 71 999 280 The3stages | Frederiksberg Allé 25 | 1820 Frederiksberg


Nyttige adresser og hjemmesider ASSITEJ DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 34 45 09, fax 35 30 44 01 info@assitej.dk www.assitej.dk

KULTURMINISTERIET Nybrogade 2, Postboks 2146 1015 København K tlf. 33 92 33 70, fax 33 91 33 88 kum@kum.dk www.kum.dk

TEATERAVISEN.DK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 carsten@teateravisen.dk www.teateravisen.dk

STATENS KUNSTFOND OG KULTURSTYRELSEN – Ansøgning om tilskud, refusionsordning etc. H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. 3373 3373 post@kulturstyrelsen.dk www.kunst.dk www.kulturstyrelsen.dk

DANMARKS TEATERFORENINGER Vartov, Farvergade 27g, 3. 1463 København K tlf. 35 35 48 46, fax 35 35 48 47 post@dk-teaterforeninger.dk www.dk-teaterforeninger.dk DANSK ITI – Informationscenter for scenekunsten Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 33 86 12 10, fax 33 86 26 27 mail@dititu.dk www.dititu.dk HORSENS TEATERFESTIVAL Horsens Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhustorvet 4 8700 Horsens tlf. 76 29 23 08, fax 76 29 23 16 teaterfestival@horsens.dk www.horsensteaterfestival.dk

SCENEKUNSTENS UDVIKLINGSCENTER (SUC) Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59 93 10 09 martin@otcenter.dk www.nyscenekunst.dk TEATERCENTRUM I DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) Vartov, Farvergade 27, Opg. D, 3. sal 1463 København K tlf. 70 27 07 07 info@tio.dk www.tio.dk

DEN RØDE BROCHURE tlf. 71 99 92 80 drb@teatercentrum.dk www.denrodebrochure.dk

NYTTIGE ADRESSER OG HJEMMESIDER 293


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A The Act

B

C

D F

G

Alba Nowik Production Andersens Kuffert Teater André Andersen SOLO Anemone teatret Apollo Teater arthotel Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus BaggårdTeatret Teater Baglandet Barkentins Teater Batida Teatret Beagle Black Box Theatre / Black Box Dance Company Teater Blik Teater Bloom boing productions Bornholms Teater Teater Boudoir Brændende Kærlighed Børneteatret Carte Blanche Comedievognen C:NTACT CoreAct Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teatret Fair Play Teater Fantast Faster Cool Teaterhuset Filuren Teater Fluks Flyvende Prinsesse Folketeatret Det Fortællende Teater Fortællekunsten Freestyle Phanatix Friis & Winther Teatret Fyren og Flammen Gazart / Tali Rázga Glad;Teater GLiMT

294 KONTAKT TIL TEATRENE

50 75 76 73 26 22 97 12 30 66 58 28 40 30 95 94 33 32 22 49 50 51 50 76 28 92 85 87 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 62 21 40 43 52 25 17 07 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77

post@theact.co eva.wendelboe@gmail.com kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk post@anemoneteatret.dk post@apolloteater.dk dorthe@arthotel.dk zapshowteater@gmail.com info@aspendos.dk info@asterionshus.dk post@baggaardteatret.dk mail@teaterbaglandet.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com

theact.co handsonteater.dk andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk anemoneteatret.dk apolloteater.dk arthotel.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk baggaardteatret.dk teaterbaglandet.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk

96 11 78 32

jlg@musikteatret.dk

black-box-theatre.dk

27 82 64 66 20 15 65 12 26 12 25 48 56 95 07 32 40 26 67 26 20 23 14 09 30 32 20 32 86 60 36 80 35 36 61 22 82 30 67 60 26 28 73 98 26 21 24 09 26 12 00 13 59 43 85 95 28 83 33 31 61 46 55 55 22 84 81 85 20 10 22 93 60 80 82 26 38 34 55 55 26 92 98 41 26 28 21 26 61 71 68 90 30 54 87 71 26 23 13 94 26 84 82 39 24 95 24 14 28 60 55 21

mail@teaterblik.dk mail@teaterbloom.dk post@boingproductions.dk info@bornholmsteater.dk kontakt@teaterb.dk jenskloft@hotmail.com kimeduardjensen@gmail.com mail@cblanche.dk comedievognen@gmail.com booking@contact.dk info@coreact.dk dumildehimmel@gmail.com hallo@dunkelblaa.dk fairplay@fairplay.dk teaterfantast@gmail.com hej@fastercool.dk ims@filuren.dk kontakt@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com gitte@folketeatret.dk post@detfortaellendeteater.dk kasper@fortaellekunsten.dk info@phanatix.net friisogwinther@gmail.com tabibovin@gmail.com info@gazart.dk info@gladteater.dk Jonas@glimt.info

teaterblik.dk teaterbloom.dk boingproductions.dk bornholmsteater.dk teaterb.dk brændendekærlighed.dk børneteatret.dk cblanche.dk comedievognen.dk contact.dk coreact.dk dumildehimmel.com dunkelblaa.dk fairplay.dk teaterfantast.dk fastercool.dk filuren.dk teaterfluks.dk flyvendeprinsesse.dk folketeatret.dk Detfortællendeteater.dk fortaellekunsten.dk phanatix.net facebook.com/friisogwinther fyrenogflammen.dk gazart.dk gladteater.dk glimt.info


H

I K

L

M

Teatergrad Graense-Loes Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Gurs Teater Teater Gyda Hartmanns Teater Teater Lille Hest HiLS DiN MOR Himmerlands Teater Teatret på Hjul Holberg Teatret Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion Ishøj Teater Teatret Kimbri Kitt Johnson X-act Knudsen & Nørby Det Kommende Teater Teater Kompas Teatret KrisKat TeaterKUNST Levende Fortællinger Det Lille Teater Det lille turnéteater Limfjordsteatret Louise Schouw Teater Luna Park Scenekunst Teaterværkstedet Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have Memory Wax det menneskelige teater Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret MishMash

Teater My MYKA Teatret Møllen MÆRKVÆRK N NextDoor Project Teater Nordkraft Nørregaards Teater O Teater O Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Det lille Operakompagni v/Sinus etc. Opgang2 Turnéteater

26 16 22 56 23 48 35 94 86 13 53 11 59 44 00 66 24 43 98 89 51 68 66 31 30 29 25 14 28 18 63 33 26 46 60 07 98 55 57 53 35 26 44 85 40 50 66 87 61 65 70 27 26 16 14 10 61 71 90 17 43 73 60 98 50 42 35 13 29 91 87 13 30 74 18 23 23 26 00 12 53 62 31 06 50 74 45 20 23 32 80 28 61 27 31 20 33 12 12 29 20 20 82 08 97 71 05 15 28 88 28 38 30 26 92 66 28 91 41 28 33 12 12 29 +46-704-928030 29 86 44 10 45 20 20 90 30 95 44 11 66 17 86 61 50 59 82 89 22 44 07 33 50 30 04 40 74 52 66 79 27 54 62 35 23 43 85 03 98 11 16 66 70 26 18 70 20 17 05 10 53 60 70 21 25 37 30 83 97 44 19 89

janne@teatergrad.dk sissel@graense-loes.dk post@gruppe38.dk mail@gronnegadeteater.dk mail@gursteater.dk teatergyda@live.dk info@hartmannsteater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk ronny@himmerlandsteater.dk teatret@live.dk niels@holbergteatret.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk allan@ishojteater.dk teatretkimbri@gmail.com tour@kittjohnson.dk mortenvildnis@hotmail.com adm@kommendeteater.dk teaterkompas@gmail.com teatretkriskat@gmail.com dorte@teaterkunst.dk levende@kulturkontoret.dk dlt@detlilleteater.dk peter@detlilleturneteater.dk post@limfjordsteatret.dk ls@louiseschouw.dk mail@lunaparkscenekunst.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk hanna@memorywax.com info@detmenneskeligeteater.dk info@meridiano.dk mail@miltonsand.dk mimeteatret@gmail.com mishmash.theatrecompany @gmail.com m.rosleff@mail.dk info@myka.dk post@teatretmoellen.dk janne@maerkvaerk.dk mail@nextdoorproject.dk info@teaternordkraft.dk post@nrt.dk post@teatero.dk olsensteater@gmail.com olskeorkester@gmail.com teatretom@teatretom.dk

teatergrad.dk graense-loes.dk gruppe38.dk gronnegadeteater.dk gursteater.dk teatergyda.dk hartmannsteater.dk teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk himmerlandsteater.dk teatretpaahjul.dk holbergteatret.dk hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk ishojteater.dk teatretkimbri.dk kittjohnson.dk knudsenognørby.dk kommendeteater.dk teaterkompas.dk kriskat.dk teaterkunst.dk levendefortaellinger.dk detlilleteater.dk detlilleturneteater.dk limfjordsteatret.dk louiseschouw.dk lunaparkscenekunst.dk madambach.com marionetteatret.dk memorywax.com detmenneskeligeteater.dk meridiano.dk miltonsand.dk mimeteatret.dk mishmashtheatre.com teatermy.dk myka.dk teatretmoellen.dk mærkværk.dk nextdoorproject.dk teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk olsensteater.dk detolskeorkester.dk teatretom.dk

25 78 70 62

info@detlilleoperakompagni.dk

detlilleoperakompagni.dk

86 13 25 05

info@opgang2.dk

opgang2.dk

KONTAKT TIL TEATRENE 295


P Teater Pandora

R

S

T

U V W Z

Å

Paolo Nani Teater Passepartout Theatre Production Teater Patrasket Dansk Rakkerpak Randers EgnsTeater Rapid Eye Circus Teater Refleksion Riddersalen Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste SaltoMortale Secret Hotel Sofie Krog Teater Sparrow Dance Teater Spektaklo Sporenstregs Teatret st. tv Styrmand Volters Teater Superreal Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret Team Teatret TeaterTasken Teateriet Apropos Teater V Theatret Thalias Tjenere Teater TT teater2tusind Teater Uden Vægge Uppercut Danseteater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden WHY NOT THEATRE COMPANY Zangenbergs Teater ZeBU Teatret Zeppelin Aaben Dans

296 KONTAKT TIL TEATRENE

24 43 12 20 41 24 08 56 20 94 86 89 21 20 65 35 21 78 47 48 87 10 19 00 27 34 08 00 86 24 05 72 38 87 18 19 23 39 79 04 27 14 32 98 40 11 95 13 50 55 62 63 25 13 80 90 20 72 28 29 26 36 33 99 61 27 31 20 20 36 36 16 26 85 19 75 31 45 41 55 40 45 00 46 20 93 15 62 20 45 07 41 97 12 55 77 47 38 35 36 51 20 16 02 61 66 98 07 86 13 78 99 40 59 62 15 24 85 04 85 29 70 71 60 82 20 57 27 45 85 93 94 36 77 23 00 51 50 65 42 33 14 50 05 71 99 88 77 33 22 04 78 35 82 06 10

hejteaterpandora@gmail.com helle@paolonani.com ptp.karin@gmail.com teater@patrasket.dk post@danskrakkerpak.dk post@randersegnsteater.dk prod@rapideye.dk refleksion@refleksion.dk info@riddersalen.dk drt-ribe@live.dk mail@deroedeheste.dk info@saltomortale.dk mail@secrethotel.dk admin@sofiekrog.com sparrowdance.info@gmail.com spektaklo@gmail.com sporenstregs@kulturkontoret.dk adm@teatretsttv.dk katrinejensenius@gmail.com info@superreal.dk svanen@svanen-dukketeater.dk hege@syddjursegnsteater.dk post@soeholmparkteatret.dk mail@teamteatret.dk info@teatertasken.dk mail@teaterietapropos.dk anny@teater-v.dk post@thalia1.dk teatertt@teatertt.dk post@teater2tusind.dk henrik@teateruv.dk admin@uppercutdance.dk info@detlilleverdensteater.dk post@teatervestvolden.dk suehansenstyles@gmail.com post@zangenbergsteater.dk post@zebu.nu billet@zeppelin.dk mail@aabendans.dk

teaterpandora.dk paolonani.com passepartout-theatre.com patrasket.dk danskrakkerpak.dk randersegnsteater.dk rapideye.dk refleksion.dk riddersalen.dk drt-ribe.dk deroedeheste.dk saltomortale.dk secrethotel.dk sofiekrog.com sparrowdance.dk spektaklo.dk teatretsporenstregs.dk teatretsttv.dk ingen webside superreal.dk svanen-dukketeater.dk syddjursegnsteater.dk soeholmparkteatret.dk teamteatret.dk teatertasken.dk teaterietapropos.dk teater-v.dk thaliastjenere.dk teatertt.dk teater2tusind.dk teateruv.dk uppercutdance.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk whynottheatre.dk zangenbergsteater.dk zebu.nu zeppelin.dk aabendans.dk


Vi fo r van til fæ dler dine idéer rdigt tryk på b.l broch a.: Anno n u roll-u rer – post cer skilt ps – plak kor t e– at ... og program er m mege t mer er e ring vi res til os, så k ten helt e lare nkel t

p afdru Jan T v n v a h rup enfd øbTa n k 711Jak .d -1 o k c d p nv ruav fdnh 28 • -1711 w a be kø 6 .t 2 t • w dk rvte26-28 .dk • w keortove skset • flæ co • www.tafdrupco.dk nohoho • flæ rupo. fdpc dk taru no @ fd n ta @ •9jan • ja 9 99 0 9 65 tel +45 2020 650 9 5 tel +4


Afsender/returadresse TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Følg os på Facebook

– søg på ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

Teater for børn & unge – online... På www.teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at • søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteateravisen i pdf-format • finde information om danske og internationale teaterfestivaler • finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk • orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakker/ Kulturpartner

På www.teateravisen.dk kan du bl.a. • holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere • se nyheder og noter • læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

Brug din mobil-scanner og kom videre til onlineudgaven af Den Røde Brochure. 298 DET LILLE VERDENS TEATER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.