Page 70

68  ГРА ДЪТ   ДЕКЕМВРИ 2017

INTERNET OF THINGS СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В СВЪРЗАНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Internet of Things (IoT) е концепция за развитие на свързаност и комуникация между предмети и технологии, която е фокус на всички високотехнологични икономически сектори. Не е изненада, че тя е заложена и в развитието на осветителната индустрия. Свързаното осветление е неделима част от IoT, която обединява осветителни тела и IT технологии.

„Представете си свят с красиво осветени интериори и екстериори... където всяка светлинна точка е свързана в интелигентна система, която доставя високо качество и устойчива светлина... и това служи като магистрала за обмен на информация и услуги... за да достави изключителна добавена стойност на светлината за потребители и управители на пространства“ - така започва представянето на своята концепция за свързано осветление световният гигант Philips Lighting. Кога обаче следва да наричаме едно осветление свързано? Осветителните тела могат да комуникират помежду си, да бъдат интегрирани в обща мрежа, да обменят оперативни данни. Още по-важното е, че чрез конкретен софтуер те могат да дават обратна връзка за състоянието на помещенията, за движението на човекопотока и часовите диапазони на обитаемост на пространствата. Посредством тези предоставени данни е възможно правилното прогнозиране и планиране на натовареност на различните зони и необходимостта от комунални услуги, които следва да бъдат предоставени. Свързаното осветление създава свързани пространства, които от своя страна свързват хората по-добре. Интегрирането на безжични комуникации в осветителните

системи позволява развитието на нов тип услуги. Новите услуги от своя страна променят стандарта на живот, улесняват ежедневните активности и намаляват нивата на стрес. А това само прави нас, потребителите, по-щастливи. Представяме няколко тенденции, чиито основи са вече положени, а развитието им в новата 2018 г. ще достига нови и продуктивни измерения. СВЪРЗАНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ У ДОМА Уют, топлина и комфорт – така сме свикнали да мислим за осветлението у дома си. Днес благодарение на съвременните технологии то ни предлага много повече. Системи като Philips Hue позволяват дистанционно управление на осветлението през мобилен телефон. Софтуерът мониторира мрежата, дава информация за състоянието й и това на осветителните тела, позволява постоянно надграждане с въвеждане на нови функционалности. Сред основните предимства на свързаното осветление е намаляване на консумацията на електричество у дома. Всяко осветително тяло може да бъде включвано и изключвано дори без да сте до него. Лампата в банята вече няма да остане забравена цял ден да свети, докато вие сте на

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  
Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 6, 2017 г. / Spisanie Gradat