Списание "ГРАДЪТ" | Инфраструктура - брой 3, 2017 г. / Spisanie Gradat

Page 42

42  ГРА ДЪТ   ЮНИ / ЮЛИ 2017

НИКОЛАЙ НАНКОВ ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИМ АМ "СТРУМА". ЦЕЛТА НИ Е ДА ПРЕВЪРНЕМ ПЪТНИЯ СЕКТОР В САМОИЗДЪРЖАЩ СЕ

НИКОЛАЙ НАНКОВ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НИКОЛАЙ НАНКОВ е на 33 години. Заема поста министър на регионалното развитие и благоустройството от 4 май 2017 година. За народен представител в 44-то Народно събрание е избран от 11 МИРЛовеч. До 2009 г. е експерт по разработване и управление на европейски проекти. В периода 2009 г. - 2011 г. е областен управител на Ловеч. От 2011 г. до 2013 г. е зам.-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с ресор „Регионално развитие“. В периода 2013 г. - 2014 г. е народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание от 11 МИР-Ловеч. Във времето 2014 г. - 2017 г. отново е зам.-министър в МРРБ.

Интервю МИЛЕНА ВАСИЛЕВА

Министър Нанков, кои са основните приоритети на регионалното министерство, как ги подреждате по важност, как ги разпределяте във времето? Приоритетите на министерството следват управленската програма. На първо място е доизграждането на пътната инфраструктура, като първи подприоритет в сектора е въвеждането на тол-системата. Година и 2 месеца заинтересовани лица бавят тръжната процедура с обжалване. В удължения с 1 ден срок бяха подадени 6 оферти, но и нови 3 жалби. Ще изчакаме решението на компетентните органи, за да преценим как ще продължим. Въвеждането на комбиниран вариант - на тол-система за тежкотоварни камиони над 3.5 т и винетки за леки автомобили, е изключително важен за решаване въпрос, защото бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ е недостатъчен. Приходите от винетки дори и в година с големи постъпления, каквато е 2016 г., не надхвърлят 300 млн. лв., които не стигат дори и само за поддържането на републиканската пътна мрежа. При въвеждане на смесената система ще имаме поне още 500 млн. лв. годишно приходи от тол-такси, т.е. ще започнем с около 800 млн. лв. за поддържане на съществуващата инфраструктура и изграждане на нова. Нашите прогнози са, че ще събираме около 1 млрд. лв. на година, колкото са приблизително нуждите за поддържане на пътната мрежа и за изграждането на нови трасета, залегнали в стратегията за развитие на пътния сектор. При въвеждането на тол

основната тежест ще бъде поета от тежкотоварния транзитен трафик, а страната ни най-после ще използва адекватно геостратегическото си положение. Със смесената система ще изградим самоиздържащ се пътен сектор. Кои са предизвикателствата пред изграждането на лот 3 на магистрала „Струма“? Лот 3 на магистрала „Струма“ е разделен на 3 участъка. Работата по Лот 3.3. на „Струма“ Струмяни - Сандански върви в срок. Обектът ще бъде завършен през 2019 г. Лот 3.2 е най-тежък и проблемен както от гледна точка на пътната безопасност, така и от гледна точка на технология на изграждане. Ще отнеме най-много ресурси и е най-тежък поради това, че е най- сеизмичната зона. Факт е, че процедурите закъсняват. Искаме да се вместим в срока - 2023 г. Очакваме в началото на 2019 г. да имаме издадено разрешение за строеж. За да постигнем това, тази година и 2018 г. трябва да имаме положителни становища по екологичното законодателство и да се подготви технически и работен проект. ОВОС-ът за варианти на трасето се доработва. Ще го внесем в Министерството на околната среда и водите през юни, иска ми се това да стане до средата на юни. Знаете, че ОВОС-ът подлежи на обжалване, предстоят и обществени обсъждания. Приоритетният вариант е източният вариант, като посоката Гърция София е изнесена на изток от съществуващото трасе, а