Списание ГРАДЪТ, брой 6/2020

Page 26

22  ГРА ДЪТ   БРОЙ 6 | 2020

ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ