Page 54

50  ГРА ДЪТ   МАЙ / ЮНИ 2018

ПО ПРОЕКТИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ ZOOM STUDIO

Това е едно от малкото представяния, което ще намерите в медийното пространство, за ZOOM Studio. Както сами се определят "капсуловано студио", те не обичат да се шуми около тях, но проектите им ги правят разпознаваеми. Стилът е прост, линиите прави, детайлите проследени. Без излишен маниер, без украшателство, функция, отразена в прости елементи, облечени най-често в бетон, дърво, стъкло, метал. Във време на криза - финансова и идейна, тe направиха няколко емблематични проекта, които ги превърнаха в част от "новата вълна" архитекти. Към днешна дата студиото събира проектанти, споделящи общи възглед и естетика за архитектурата и дизайна, които полагат усилие да правят качествена архитектура с отношение към детайла. Oриентирани са предимно към малки и стойностни проекти с качествената визия. ZOOM Studiо проектира хотели, апартаментни сгради, еднофамилни къщи, индустриални сгради и центрове, интериори, обществени пространства, елементи на градската среда и продуктовия дизайн в България, Румъния, Гърция и Австрия. Бихте могли да проследите техните проекти и реализации на профила им в Instagram: @zoomstudio_. Те избраха да ни покажат многообразни като типология и мащаб сгради, които се намират в различна фаза на изпълнение.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 3, 2018 г.