Списание ГРАДЪТ, брой 2/2021

Page 200

192  ГРА ДЪТ   БРОЙ 2 | 2021

АРХ. ВЛАДИСЛАВ ДЕЧЕВ СЪВРЕМЕННИЯТ ЖИЛИЩЕН ПРОДУКТ И НЕГОВАТА ПРОМЯНА

АРХ. ВЛАДИСЛАВ ДЕЧЕВ ДИРЕКТОР, SGI

Във времена на пандемия редом със здравния проблем задължително на втора линия застава и икономическият. Всички сме свидетели от първо лице на случващото се в последната година, но въпреки редицата изгубени бизнеси и финансови сътресения в множество сектори някак пазарът на жилища у нас изглежда стабилен. Производна на това са и цените на имотите, които въпреки очакваните преди година спадове днес всъщност се покачват. „Търсене“ и „предлагане“ – двата фактора, балансиращи икономическото уравнение, играят своята роля и тук. За мнозина у нас жилището остава основна форма на дълготрайни инвестиции, а при страх от финансов срив е и логично да се търси начин за бързо материализиране на акумулираните средства. В тази връзка, обект на подобен внезапен и ударен интерес се превръщат жилищата във всички сегменти – от бюджетния до луксозния. В някои случаи, основно в ниския клас, критериите за избор при покупка се занижават с цел по-бързото затваряне на сделките. Предлагането не е пропорционално, което пък позволява на нискокачествени и амортизирани стари жилища да се котират за големи суми, независимо от минусите си. Търсене се наблюдава и в средния и високия сегмент, където пазар има както за

съществуващи еднофамилни сгради и жилища, така и за нови такива. Качествените продукти държат своите високи цени, което при обекти за изминалите година-две със значително пониски разходи води до генерирането на рекордни печалби за продавачите в тази позиция. Нови проекти продължават да се развиват и бизнесът се опитва да реагира на изискванията на клиента. С пандемията инициативите за новите офис сграда останаха „на трупчета“ и това измести фокуса и средствата в сектори като логистиката и жилищните сгради. Освен вследствие на пазарните изисквания обръчът около новите проекти, най-вече в жилищния сектор, се затяга и от регулаторна гледна точка. С влезлите в сила промени в ЗУТ и замяната на Наредбата за достъпна среда се цели създаването на по-осмислени, по-функционални и по-устойчиви домове. В замяна обаче стойността за изпълнение на същите няма как да не се повиши. Последните два фактора бавно, но прогресивно ще създадат едно ново поколение продукт, чиито цена и ползи логично следва да са осезаемо повисоки от тези на досегашните жилища. Това е още един фактор, който допълнително ще влияе на прираста на жилищните имоти в близко бъдеще.