KlinikLiv 2 - 2020

Page 1

NOVEMBER 2020

TilTil hele hele tandplejeteamet tandplejeteamet

NR. 2 NR. 1

tema:

e r eonlæ ikklver in-a ento DKl a i n rg ro u ir &kco

Ekstra skarpt fokus på infektionskontrol

Få gode råd om værnemidler Konflikt giver frugtbar viden Nemmere journalføring

Coronakrisen har fået klinikkerne op i højeste gear, når det handler om tryghed for patienter og klinikpersonale.

PRAKTIK

TEKNIK

NYE PRODUKTER

ØKONOMI

KOMMUNIKATION

UDDANNELSE


Nordenta-teamet ønsker jer en god 2020 slutspurt.

Kære tandklinik Nordenta-teamet ønsker jer en god 2020 slutspurt. Vi ved, at I har drøntravlt i denne Corona-tid, og vi er her, hvis I har brug for hjælp, vejledning og sparring! Vi vil også gerne sige jer en stor tak for at I – trods travlhed – har taget jer tid til os: • tak til alle jer, der har valgt at få opsat Favoritkøb • tak til alle jer, der har valgt at investere i nyt udstyr eller ny unit • tak til alle jer, der har fået gennemgået jeres serviceaftaler • tak til alle jer, der har opdateret jeres røntgensoftware • tak til alle jer, der har deltaget i al dente webinarer • tak til alle vores loyale kunder. I er altid velkomne til at kontakte os - med stort som småt Tlf. 87 68 16 11 eller mail nordenta@nordenta.dk Mange hilsner fra hele Nordenta-teamet

Nordenta A/S

Nydamsvej 8, 8362 Hørning · Suensonsvej 3, 8600 Silkeborg · Naverland 11, 2600 Glostrup

Tlf. 87 68 16 11 · www.nordenta.dk


--- DETTE NUMMER ---

INDHOLD

16

10 Mægling Man kan ikke lytte med munden fuld af ord 16 Værnemidler Sikkert indkøb af værnemidler: Sådan! 20 Værnemidler Case: Masser af coronakitler

34

tema:

ne Klinikker & corona

48

22 Klinik Hvad har været det mest tankevækkende ved COVID-19-pandemien? 26 Infektionskontrol Bloker smittevejene på klinikken 30 Klinik Hvordan har I håndteret COVID-19? 34 Journalføring Få større tryghed i journalføringen

36

36 Journalføring Case: "Det her – det bliver godt"

Videre trods alt Coronakrisen har vendt op og ned på vores dagligdag. Efterhånden er den ubudne og lumske gæst blevet fastboende hos os, i hvert fald for en tid. Stadigvæk medfører coronarestriktionerne, at det desværre ikke er muligt at afholde konferencer og symposier. Men coronakrisen skal på ingen måde afholde os fra at fortælle om de mange spændende ting, der lige nu foregår ude i klinikkerne og i forskningsverdenen. For på trods af COVID-19 sker der fortsat masser af spændende ting i dentalbranchen. Det beretter vi om i denne særudgivelse af KlinikLiv, som vi håber, du vil tage godt imod. God læselyst!

39 Rekruttering Vikarservice efter Airbnb-modellen 40 Særlige udfordringer Tag tiden til at få børnene trygt i tandlægestolen 44 Ny forskning Muligheden for at gendanne tandfæste er en kæmpe landvinding 48 Teknologi Digitaliseret patientvenlighed

Redaktionen

NOVEMBER 2020

TilTil hele hele tandplejeteamet tandplejeteamet

NR. 2 NR. 1

Udgiver: Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K tandlaegeforeningen.dk

tema:

MG 14908

e eolær Klinikkern Dento-alv corona &kirurgi

Ekstra skarpt fokus på infektionskontrol

Få gode råd om værnemidler Konflikt giver frugtbar viden Nemmere journalføring

Coronakrisen har fået klinikkerne op i højeste gear, når det handler om tryghed for patienter og klinikpersonale.

PRAKTIK

TEKNIK

NYE PRODUKTER

ØKONOMI

KOMMUNIKATION

UDDANNELSE

Ansvarshavende redaktør: Nils-Erik Fiehn, Tandlægebladet

Annoncer: DG Media Tlf. 7027 1155

Design & produktion: Mediegruppen as Tryk: Jørn Thomsen Elbo

Redaktion: Jette Warrer Knudsen, Mediegruppen as

Oplag: 4.800 stk.

Gitte Almer Nielsen, Adm. redaktør Tandlægebladet

KlinikLiv

Forsidefoto: Unsplash

3

november 2020

Tandlægeforeningen påtager sig ikke noget ansvar for omtalerne i produktomtalerne, ligesom meninger og ytringer i artiklerne ikke nødvendigvis deles af Tandlægeforeningen. Trykt på miljøgodkendt papir hos svanemærket trykkeri, der er kvalitets- og miljøcertifiseeret iht. ISO 9001/14001.


Kender du TandlægeTrygheds muligheder for hjælp? Snyd ikke dig selv for at kunne trække på professionelle muligheder, hvis du eller en af dine kolleger får brug for hjælp. Hvis du ikke kender til de forskellige tilbud for at få hjælp via TandlægeTryghed, er det ikke sikkert, du tænker på TandlægeTryghed som en mulighed for hjælp i en presset situation. Brug derfor et par minutter på at orienterer dig om TandlægeTryghed’s tilbud og muligheder under erhvervsrådgivningen og krisehjælpen.

Økonomisk konsulent Den økonomiske konsulent vil gennemgå dine økonomiske forhold, så du får et overblik over din samlede økonomiske situation.

Erhvervsrådgivningen er et tilbud

Socialrådgiver Som noget nyt tilbydes hjælp af en socialrådgiver, som kan hjælpe dig med at navigere indenfor sociallovgivning og rådgive om ydelser og indsatser indenfor social- og beskæftigelsesområdet. Der kan bevilliges op til 4½ time.

til klinikejere og ansatte i privat praksis, som er medlem af Tandlægeforeningen. Hvis du er klinikejer eller ansat tandlæge i privat praksis og har en eller flere konkrete udfordringer, som påvirker – eller evt. kan påvirke – din evne til at arbejde som tandlæge, har du mulighed for at få hjælp af en række professionelle personer. Erhvervsrådgivningen består af sparring, rådgivning eller coaching af en erhvervspsykolog, en erhvervskonsulent, en økonomisk konsulent eller en socialrådgiver. Der er mulighed for at kombinere flere fagpersoner, hvis det skønnes relevant. Det er TandlægeTryghed, der afholder udgifterne til alle konsulenterne. Alle henvendelser om hjælp behandles fortroligt. Erhvervspsykolog Gennem dialog med en erhvervspsykolog bliver din konkrete situation klarlagt og udfordringerne drøftet. Hvis erhvervspsykologen kan hjælpe dig, vil et forløb med coaching eller rådgivning blive igangsat. Der kan bevilliges op til 12 timers konsultation. Erhvervskonsulent Erhvervskonsulenten kan hjælpe dig med konkrete driftsmæssige problemstillinger på din klinik. Der kan bevilliges op til 6½ timers konsultation.

Jeg fik stor ten Berg hjælp af Cars afdragsen til bl.a. at få n har te rs Ca g. in ordn meget lig ro ut ig hjulpet m ion. at tu si i den givne ndlæge, der fik Udsagn fra ta s økonomiske re vo fra lp hjæ ter en svær ef t en ul ns ko omisk. periode økon

Fagligt netværk TandlægeTryghed har i samarbejde med Tandlægeforeningen etableret et fagligt netværk, som kan hjælpe med sparring. Der kan bevilliges op til 6 timer. Du kan læse mere om erhvervsrådgivningen på TandlægeTryghed’s hjemmeside.

Erhvervsrådgivning Erhvervspsykolog Erhvervskonsulent Økonomisk konsulent Socialrådgiver

Krisehjælp Erhvervspsykolog Misbrugsrådgivning

Krisehjælp er et tilbud til alle medlemmer af Tandlægeforeningen, uanset om du arbejder i privat praksis eller ej. Krisehjælpen består dels af psykologhjælp og dels af hjælp ved afhængighed. Alle henvendelser behandles fortroligt. Psykologhjælp Uanset hvilke udfordringer der fylder i dit liv på nuværende tidspunkt, kan det ofte være en hjælp at tale med en professionel fagperson om håndteringen. Dit problem kan både være af privat eller erhvervsmæssig karakter – det er alene dig der vurderer, om du kan have gavn af at tale med en professionel psykolog. Der kræves derfor ikke henvisning fra din praktiserende læge Krisehjælpens psykologer består af et landsdækkende netværk, der sikrer dig en indledende konsultation indenfor 48 timer. Vi tilbyder et behandlingsforløb på op til 8 timer og herefter har du mulighed for at fortsætte hos psykologen mod egenbetaling, hvis det måtte være relevant. Misbrugsrådgivning Alle mennesker kan få problemer med alkohol, og måske er det også tilfældet for dig eller en af dine kollegaer. Som medlem af Tandlægeforeningen kan du via TandlægeTryghed’s Krisehjælp få hjælp til at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner. På Halsnæs Alkoholambulatorium kan du få hjælp til at undersøge og ændre dine alkoholvaner, eller blot få en uforpligtende samtale om de udfordringer du måtte have. Hvis du kan nikke genkendende til en af nedenstående situationer, kan du kontakte os: • Jeg bekymrer mig om mit alkoholforbrug. • Jeg er i tvivl om mit alkoholforbrug er problematisk for mig, min familie eller mine omgivelser. • Jeg har forgæves prøvet at ændre mit alkoholforbrug, og nu vil jeg gerne have hjælp udefra. • Et af mine familiemedlemmer / venner har et alkoholproblem, og jeg mangler rådgivning om, hvordan vi kan komme videre. Det koster ikke noget at tage en uforpligtende samtale om dit alkoholforbrug, men det kan have store omkostninger at lade være! Du kan læse mere om Krisehjælpen på TandlægeTryghed’s hjemmeside.

Kontakt TandlægeTryghed, hvis vi skal hjælpe dig med at få hjælp til at løse det problem, du står overfor. Alle henvendelser behandles selvfølgelig fortroligt og med stor diskretion. Ring til: Susanne Raben, tlf. 39 46 00 82 eller Britt Betina Jørgensen, tlf. 39 46 00 89 4


Vi holder hånden under dig Krisehjælp

Dagpenge Erhvervsrådgivning

Gruppelivsforsikring

Vi kender tandlægernes behov Tlf: 39 46 00 80 · web@tdlt.dk · www.tdlt.dk · Facebook: @tandlaegetryghed

Vi støtter Tandsundhed uden Grænser

Erhvervsudygtighedsforsikring


--- LEDER ---

”Corona har ramt os hårdt” Af: Susanne Kleist

Corona-pandemien er den værste sundhedskrise i mange år i Danmark. Corona har ramt tandlægebranchen hårdt, og vi er alle berørt af krisen.

Foto: Les Kaner

Da Danmark lukkede i marts, måtte de private og offentlige klinikker kun have åbent for akutte behandlinger. Siden blev der langsomt og gradvist åbnet, men under skærpede hygiejniske forholdsregler. Størst udfordring gav restriktionerne på ultralyd, og aldrig har vi savnet et instrument så meget i arbejdet. Tandlægeforeningen holdt hovedet koldt, og alle på klinikkerne holdt modet oppe, og det fik os igennem krisens første og værste del. Tandklinikkerne kom heldigvis med i første bølge af åbningen efter hårdt pres fra Tandlægeforeningen. I dag er vi tilbage til noget, man kunne kalde for New Normal. Vi arbejder nu med let skærpede hygiejneregler, og NIR har fået en ny plads i vores hjerter. Lukningen ramte de private klinikker hårdt på økonomien, selv om regeringens støttepakker delvist har kompenseret for det økonomiske tab. Tandlægeforeningens tal viser, at klinikkerne efter coronanedlukningen manglede ca. 20 % af omsætningen. Men også de privatansatte blev hårdt ramt på økonomien, og de har også båret en tung del af byrden. Lønnedgangen for de privatansatte skabte uro mellem klinikejere og ansatte tandlæger, og jeg inviterede derfor begge parter til et dialogmøde, som heldigvis førte til mere forståelse for hinandens synspunkter. Det offentlige område blev også stærkt ramt af coronakrisen. Regeringen sendte de offentligt ansatte tandlæger hjem med løn. Der blev også indgået aftaler om, at de medarbejdere, som ikke indgik i et nødberedskab, kunne udlånes til andre områder, herunder plejeopgaver.

I dag er vi tilbage til noget, man kunne kalde for New Normal. Vi arbejder nu med let skærpede hygiejneregler, og NIR har fået en ny plads i vores hjerter Under coronakrisen kom Tandlægeforeningen i konflikt med HK om en ny lønoverenskomst. HK angreb offentligt tandlægeklinikkerne for at være ”coronareder”, og Tandlægeforeningen gik naturligvis til modangreb, for vi ville ikke klandres på vores faglighed. Corona-pandemien er ikke overstået. Desværre skal vi nok vænne os til at leve med COVID-19 langt ud i fremtiden. Uroen for, at en klinik kan blive hotspot for et udbrud af coronavirus er stadig aktuel. Men heldigvis er ingen, hverken patienter eller medarbejdere, endnu blevet smittet på en tandklinik. Jeg er sikker på, at det skyldes den høje faglige kvalitet og hygiejnestandard, som medarbejdere og klinikejere yder. Det er en indsats, vi alle sammen kan være stolte over. Susanne Kleist Formand for Tandlægeforeningen

6


Happy MY SMILE IS

#MYSMILEISPOWERFUL

Kam

fra Bahamas er misbrugskonsulent, sportsmand og far.

Han smiler bredest, når han er sammen med sin datter. Med Opalescence

Go™ forfyldte blegeskinner til hjemmebrug med 6 % hydrogenperoxid kan han hurtigt og nemt blege sine tænder på en time, mens hans datter sover.

Komfortable og klar til brug lige fra pakken. Et mere blændende smil får det bedste ud af dine patienter. That’s the power of a smile.

Få mere at vide om kosmetisk tandblegning på opalescence.com/dk.

Follow us: @ultradentproductsnordics @opalescence_nordic og @ultradentproducts_nordics ultradent.com/eu/blog © 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

WWW.ULTRADENT.COM/EU


--- MELLEMRUM ---

Gennemført ergonomi til mindste detalje Samspillet mellem gennemtænkt ergonomi, funktionalitet, stilrent og tidløst design samt materiale i høj kvalitet giver tandlægen optimale arbejdsbetingelser. I UnicLine S systemet er ergonomi understøttet af bl.a. letbevægelig instrumentbro med fjedermonterede instrumenter, rund fodkontrol med 360 grader betjening og multijustérbar teleskoparm til behandling både med – og uden assistent. I balanceophænget er de enkelte instrumenter individuelt afbalancerede, hvilket ergonomisk giver korrekte arbejdsmuligheder.

Kvalitetsmundbind i 4 forskellige farver Zenith kan nu via sin faste leverandør i Schweiz, nemlig Akzenta, tilbyde mundbind, Type IIR i flere farver. Mundbindene i farverne hvid, fuchsia pink, frisk grøn og blå, opfylder de højeste standarder (EN 14683-2019 – type IIR) og er helt fri for både formaldehyd, ftalater og latex. Med gode elastikker og stabil næseklemme er mundbindene det optimale valg til behagelige dage på klinikken. Zenith sælger kun type IIR mundbind, som er væskeafvisende og dermed giver både patient og behandler den størst mulige beskyttelse.

Kontakt: Heka dental A/S, Baldershøj 38, DK-2635 Ishøj. Tlf.: 43 32 09 90, mail: info@heka-dental.dk Yderligere information: www.heka-dental.dk

Kontakt: Zenith Dental Aps, tlf. 74 83 34 04 eller mail@zenith-dental.dk

Bæredygtighed

Prisvindende hærdelampe – nu i spændende farver Med VALOTM Grand-hærdelampen fra Ultradent Products får du alt det, du kender fra den prisvindende serie af VALOTM hærdelamper, men med en linse, der er 50 % større. Linsen på 12 mm er designet til nemt at kunne dække en 10 mm stor kindtand for hurtig og effektiv hærdning. Den ekstra aktiveringsknap på undersidenmuliggør en mere intuitiv betjening. VALOTM hærdelamper har en standard, lysemitterende diode (LED) med et bredt bølgelængdespektrum til at generere højintensitetslys ved 385-515 nm, som er i stand til at polymerisere alle lyshærdende dentalmaterialer. Med det elegante, ergonomiske og slanke design kan VALO nemt få adgang overalt i munden uden, at det går ud over patientens komfort. VALO's håndstykke og maskinbearbejdede komponenter af aluminium og den hærdede glaslinse gør VALO til den mest holdbare hærdelampe på markedet.

Næste skridt mod en mere bæredygtig fremtid Zendium ønsker at gøre det nemmere at vælge bæredygtige mundplejeprodukter. Alle tandpastatuber fra Zendium består nu af mere end 60 % plantebaseret plastic. Generelt bliver der genanvendt pap til indpakningerne, og mundskylleflaskerne er i 96 % genanvendt plastic. Ydermere bliver produktionen drevet af 100 % vedvarende energi fra fornybare kilder. Zendiums tandbørster "Complete protection", "Sentitive" og "Clinic" følger trop og er af 90 % genanvendt plastik. Læs mere på www.zendium.dk

Mere info: www.ultradent.com/eu

8


Fra behandling til betaling på rekordtid Aldrig har det været nemmere at dele regningen op i mindre bidder. Du får det fulde beløb ind på kontoen med det samme, og dine patienter afdrager direkte til Denti. 3 1

Bank

Det fulde beløb er på din konto næste morgen

Du indtaster regningsbeløbet direkte i vores system

2

Din patient godkender med det samme via mobiltelefonen Behandling

Opret din klinik gratis på denti.dk Så er du også klar til at tilbyde dine patienter en nem og sober finansiering af tandlægeregningen. 700 tilfredse tandklinikker har allerede gjort det! Du er også velkommen til at ringe og høre mere på 22 22 11 21 Anmeldelser 503 • Fremragende


--- MÆGLING ---

Man kan ikke lytte med munden fuld af

rd

COVID-19 har ramt landets tandklinikker hårdt. Og ikke kun på pengepungen. Flere oplevede også, at samarbejdet på klinikken blev udfordret, og nogle steder ligger der fortsat en konflikt og ulmer under overfladen. Det er vigtigt, at den ikke glemmes, for den rummer masser af nyttig lærdom, hvis den håndteres rigtigt. Det mener konfliktmægler Nana Dall. Af: Thomas la Cour

Da COVID-19 ramte Danmark stod landets klinikejere netop og skulle stemme om en ny overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK. Den usikre fremtid, der tegnede sig medio marts, var givetvis en væsentlig årsag til, at hele 75 % af klinikejerne vendte tommelen nedad til den nye overenskomst, der bl.a. skulle sikre en lønfremgang for klinikassistenterne på seks procent over de næste tre år. Da flere klinikejere samtidig bad deres klinikassistenter om at gå 20 % ned i løn, hvis de ville undgå fyringer, brød konflikten ud i lys lue flere steder. Men også de ansatte tandlæger måtte holde for. Hele 90 % gik ned i løn, og lønnedgangen var i gennemsnit 46 %. Dårligt rustet til modgang De uventede økonomiske problemer på klinikkerne havde potentialet til at skabe splid. Da statsministeren lukkede landet den 11. marts, var der i første omgang

Foto: Adobe Stock

udsigt til, at tandlægeklinikkerne treen-halv måned frem kun måtte behandle akutte patienter. Helt så galt gik det ikke, men det vidste ingen den 11. marts. – Det så helt sort ud. Mere end tre måneder, hvor 80-90 % af indtjeningen reelt forsvandt. Det kunne dreje sig om millioner i tabt omsætning på mange klinikker, siger formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen, Torben Schønwaldt. Det var ikke alle klinikker, der var rustet til at håndtere en krise af den størrelse. – Der var desværre mange klinikker, hvor det i højere grad var kæft, trit og retning end samarbejde, der prægede hverdagen. Derfor var de virkelig dårligt rustede til at finde løsninger i fællesskab, siger Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, der bl.a. organiserer klinikassistenterne.

10

Torben Schønwaldt Formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.


--- MÆGLING ---

Det kneb også med at se situationen fra andres perspektiv. – Konflikterne var præget af monologer, hvor man stod på hver sin side og talte sin egen sag – uden rigtig at lytte til modparten, siger formand for de privatansatte tandlæger, Pernille Tøttrup. Gå ikke efter en løsning i første omgang Konfliktmægler Nana Dall kender alt til forårets konflikttryk på klinikkerne. Hun har holdt oplæg om konflikthåndtering i både Tandlægeforeningen og ude i klinikkerne, så hun har en ret klar fornemmelse af, hvor skoen har trykket – og fortsat trykker. – Man er blevet presset på ydre omstændigheder, man ikke har haft nogen kontrol over. I den situation er det helt forudsigeligt, at man forsøger at komme videre hurtigst muligt ved at være meget løsningsorienteret. Løsningsorienteret er jo sådan et positivt klingende ord. Men egentlig er det bedre at tage en omvej. Stoppe op og få talt det hele godt igennem, før man sammen finder den løsning,

der selvfølgelig er helt påkrævet, siger Nana Dall. Dialogen er alfa og omega i en krisetid, fordi løsningens eventuelle succes er helt afhængig af, om vejen derhen har været rar for alle parter. Få et overblik Når krisen kradser, er det klinikejerens ansvar at få kortlagt udfordringer og mulige løsninger. Når krisen er økonomisk, skal økonomien kortlægges minutiøst, før medarbejderne inddrages i problematikken. – Klinikejeren må få et møde i stand med revisoren i en fart, kigge på kassekreditten og finde ud af, om klinikken er polstret godt nok til en krisetid. Finde ud af, om der er krisepakker, der kan søges, om banken vil spille med, og hvordan økonomien ser ud i de efterfølgende måneder. Finde hoved og hale i problemets omfang. At handle proaktivt er i alles interesse, men overreaktioner kan være ødelæggende, siger Torben Schønwaldt. Men det er væsentligt at skabe bæredygtige løsninger og tage ansvar.

KlinikLiv

11

november 2020

Øverst: Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat. Nederst: Pernille Tøttrup, formand for de privatansatte tandlæger i Tandlægeforeningen.


--- MÆGLING ---

– I stedet for at forsøge at presse medarbejdere ned i løn og dermed implicit give den enkelte medarbejder ansvaret for, om en kollega skal fyres eller ej, må klinikejeren hellere sige ’er vi for mange? Skal vi sadle om og afskedige medarbejdere?’ Naturligvis er det ærgerligt at afskedige, men det er endnu værre at presse medarbejderne til at tage ansvaret for kollegaens fortsatte ansættelse. Det er lederens ansvar, siger Anja C. Jensen. Følelsesmæssigt medejerskab Ærlighed er et nøgleord i konfliktnedtrappende dialog. Men som et gammelt mundheld siger, skal man holde sig til sandheden uden nødvendigvis at rutte med den. Klinikejeren behøver ikke fortælle om alle aspekter af sin privatøkonomi for at levendegøre for de ansatte, hvorfor det akut er nødvendigt med en nedgang i lønomkostningerne på klinikken. – Man kan tage udgangspunkt i de tre R’er: Relation, Rygsæk og Ramme, før man vurderer, hvor stor åbenheden skal være. Hvilke personlige relationer har man til sine medarbejdere, hvilke erfaringer har man sammen omkring deling af den slags informationer, og hvordan er rammerne sat for at diskutere det her? Det er meget afgørende, når man skal vurdere, hvor meget det giver mening at fortælle, siger Nana Dall. For stor detaljerigdom kan medføre, at fokus rettes for meget på klinikejeren i stedet for det fællesskab, der kan bidrage til en løsning. Men det er grundlæggende et godt udgangspunkt at give den ansatte indsigt i problemets rod, fordi det sikrer en bedre helhedsforståelse. Det gælder ikke kun i krisetider; en jævnlig status over klinikkens økonomi er væsentlig at kommunikere ud. – Det er altid en fordel at give medarbejderne en vis grundlæggende indsigt i økonomien bag klinikken, så de forstår de mekanismer, der er i spil og hvilke parametre, der afgør årsresultatet. Den indsigt kan være med til at give medarbejderne et følelsesmæssigt medejerskab i klinikken, siger Torben Schønwaldt. Den farlige, varme luft Det kræver mod fra alle parter at mødes på lige fod i en krisesituation. Når alt lægges på bordet, og alt i realiteten er til diskussion, udfordrer man i mange tilfælde nogle fastgroede magtstrukturer. Det kan være provokerende, når klinikejeren, der normalt har bestemt det

meste, pludselig giver medarbejderne indsigt og spørger, hvordan de ser problemet løst. – Det kan være lidt angstprovokerende, fordi en større ulighed i ressourcer og en asymmetri i magten pludselig kan blive synlig, når klinikejere og ansatte møder hinanden på den måde. Her er det ekstremt vigtigt, at man virkelig lytter til hinanden, for hvis man giver udtryk for interesse i modpartens udsagn uden egentlig at være det, kan det virke helt utroligt provokerende og konfliktoptrappende. Man skal for alt i verden undgå følelsen af varm luft, siger Nana Dall. Tilbage til ”business as usual” Nu er hverdagen tilbage på klinikkerne, og mange steder har de nærmest mere travlt end før krisen. Det har fået mange til at gemme og i en vis grad glemme

striden. Men det er ikke nødvendigvis klogt. – Nu vil vi undersøge, hvor mange tandlæger, der har skiftet arbejdsplads i løbet af det sidste halve år, for der er ingen tvivl om, at der er mange sårede følelser derude. Penge er magt, og penge er følelser. Når du trues på dit levebrød, har det nogle indlysende konsekvenser for samarbejdet mellem klinikejeren og den ansatte tandlæge, siger Pernille Tøttrup. Nana Dall mener, at man ude på klinikkerne bør få bearbejdet krisen, mens den endnu er i frisk erindring. – Konflikten er der jo stadig. Den ulmer under overfladen, og det er noget, vi har med os. Det er vigtigt, at vi taler om den. Naturligvis ikke hele tiden – men vi bør tage den frem, se på den og få den bearbejdet. For der er masser af

Hvis man fornemmer, at relationerne stadig er gode, og man kan tale sammen, kan man godt løse en konflikt på egen hånd. Hvis man er der, hvor man ikke kan se hinanden i øjnene, er det vigtigt at inddrage en professionel konfliktmægler Nana Dall, konfliktmægler.

12


JURIDISK RÅDGIVNING I ET BREDERE PERSPEKTIV Simon Trolle Markussen Advokat Telefon 45 23 00 10 sm@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup Advokat Telefon 45 23 00 10 trs@selskabsadvokaterne.dk

Mette Beck Kofoed Advokat, Specialist i privatret Telefon 45 23 00 10 mk@selskabsadvokaterne.dk

Troels Wenzel Østergaard Advokat (L), HD (F) Telefon 45 23 00 10 tw@selskabsadvokaterne.dk

SelskabsAdvokaterne kender tandlægebranchen At være klinikejer giver mange komplekse problemstillinger. Med kyndig rådgivning skaber vi overblik, indsigt og ro, så du kan koncentrere dig om det vigtigste – at drive en sund forretning. SelskabsAdvokaterne er et stærkt team af advo-

kater og juridiske rådgivere, der kender tandlægebranchen. Vi har naturligvis fokus på detaljen, men i høj grad også på at være sparringspartner på et bredere plan. Så kontakt os for en uforpligtende snak.

UDVALGTE SPECIALER: EJERAFTALE

GENERATIONSSKIFTE

Med en god ejeraftale kan du skabe ro, stabilitet og forudsigelighed, hvis I er flere ejere.

Planlæg i god tid og med omhu, så lægges fundamentet for et succesrigt generationsskifte.

KØB/SALG

ANSÆTTELSESFORHOLD

En god aftale er fundamentet, når du skal købe eller sælge en klinik.

Som klinikejer kan du hurtigt blive udfordret – vi yder dig specialiseret bistand

ÆGTEPAGT

TESTAMENTE

Med flere ejere kan en ægtepagt sikre jeres klinik i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Er du ejerleder, kan et testament på forhånd klargøre, hvordan arv og klinik skal fordeles.

SKILSMISSE

ERHVERSLEJERRET

Har mange juridiske apekter – specielt som ejerleder. Sammen skaber vi overblik i en vanskelig tid.

De fleste tandlægeklinikker drives fra lejede lokaler. Hvordan sikrer du bedst din klinik?

SELSKABSADVOKATERNE Ørnegårdsvej 18 · 2820 Gentofte · Telefon: 45230010 · Email: advokat@selskabsadvokaterne.dk · www.selskabsadvokaterne.dk


--- MÆGLING ---

lærdom i den, som vi kan bruge næste gang, vi rammes af en krise, siger Nana Dall. Stil spørgsmål Nana Dall opfordrer til, at klinikken får arrangeret et møde, hvor der er tid til at tale ud om konflikten. – Jeg kender et gammelt ordsprog, der siger ”du kan ikke lytte med munden fuld af ord”. Det betyder, at der skal være rum for alle parter til at stille spørgsmål, hvis det skal lykkes at lytte til hinanden. Du skal kunne sætte ord på din undren, og du skal kunne transformere eventuel utilfredshed eller vrede til konstruktive spørgsmål, siger Nana Dall. Spørgsmål er i reglen mere konfliktnedtrappende end udsagn, holdninger og løsningsforslag. – Forud for et møde bør alle deltagere tænke over spørgsmål, der kunne undre dem. Spørgsmål, der undersøger de andres perspektiv, og hvordan konflikten faktisk ramte andre. Først når man har fået alle spørgsmål på bordet, må man kigge på svar og løsninger, siger Nana Dall. Undgå at gå i forsvarsposition Spørgsmål kan give ubehagelige eller urealistiske svar. Her er det vigtigt, at man ikke går i forsvarsposition eller er kategorisk afvisende. – Det er meget mere konfliktnedtrappende at modsvare et angreb med et spørgsmål. Du kan altid spørge ’hvad kunne jeg have gjort bedre?’, eller ’hvordan synes I, jeg skulle have grebet det an?’ – bare du lytter til svarene og tager dem til dig, siger Nana Dall. Hvis man griber det rigtig an, er der ikke noget i vejen for, at en gammel konflikt løses uden hjælp udefra. – Hvis man fornemmer, at relationerne stadig er gode, og man kan tale sammen, kan man godt løse en konflikt på egen hånd. Hvis man er der, hvor man ikke kan se hinanden i øjnene, er det vigtigt at inddrage en professionel konfliktmægler, siger Nana Dall. Og intet er ifølge Nana Dall så skidt, at det ikke er godt for noget. – Hold snuden i sporet. Der er meget at lære af krisen om den måde, vi snakker med hinanden på, siger Nana Dall.

Sådan håndterer I bedst en krise Seks tips fra Nana Dall

1

4

Find sammen på et tidspunkt, hvor alle kan være med, og hvor der er god tid.

Hvis du mærker trang til at forsvare, forklare, argumentere, så gentag i stedet det, den anden har sagt. Det tvinger dig til at lytte, og det viser den anden, du tager vedkommende alvorligt. Samtidig sætter det tempoet ned i samtalen.

2 Forbered fem gode spørgsmål, fremfor svar, anklager eller forklaringer – både ejere og ansatte.

3 Husk, at hvis der har været en konflikt, så kan det betale sig at snakke om den. ”Hvad lærte vi?”, “hvordan fylder den stadig?” eller “hvad skal vi være særlig opmærksomme på sammen i forbindelse med konflikten?”. Det betaler sig at finde svarene på spørgsmålene, fordi det kan nedsætte risikoen for, at tingene eksploderer igen.

14

5 Tænk over de tre R'er: Hvordan er Relationen mellem ledelse og ansatte på klinikken? Hvilke Rammer har I for et godt samarbejde? Er der ting i Rygsækken, der skal tages alvorligt? Svarene på disse kan hjælpe til at træffe de rette beslutninger.

6 Hvis I ikke taler sammen eller holder samtalen på et minimum, så få hjælp fra en konfliktmægler udefra.


ANNONCE

Tandsundhed Uden Grænser er en NGO, der arbejder for at forbedre tandsundheden og tandhygiejnen for børn i verdens fattige lande. I løbet af få år har Tandsundhed Uden Grænser opnået markante resultater: Færre børn med tandpine, meget mindre caries, større fremmøde og bedre indlæring i skolerne. Du kan støtte TUGs arbejde via tug-dk.org

Colosseum Tandlægerne Karin Kornø Rasmussen på børnetandklinikken på Vestbredden. Foto: TUG 2019

HJERTET BANKER FOR BØRNENE COLOSSEUM-KLINIKKERNE I PARTNERSKAB MED TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

Karin Kornø Rasmussen på forundersøgelsesprojekt i Guatemala. Foto: TUG 2019

Colosseum Tandlægerne er Nordens største kæde af tandlægeklinikker og er kendetegnet ved sit fokus på kvalitet og et stærkt fagligt fællesskab. Men der er også et tredje tandhjul, som driver kæden – nemlig en mangeårig tradition for velgørende arbejde. Colosseum Tandlægerne ejes af schweiziske Jacobs AG, hvis fulde udbytte går til Jacobs Foundation, som er en af verdens største velgørende fonde og har til formål at sikre, at børn og unge i hele verden får de bedst mulige læringsvilkår. Siden etableringen har fonden investeret mere end 5 milliarder kroner i forskning og uddannelse for børn. Jacobs Foundations stærke værdier er et vigtigt fundament for Colosseum Tandlægerne i Danmark, og hos Colosseum er formålet ikke kun at levere tandpleje i højeste kvalitet, men også at give tilbage til de lokale samfund og engagere sig i velgørenhedsarbejde for børn og unge. Partnerskab med Tandsundhed Uden Grænser ”Et af de velgørende formål, der går på tværs af vores klinikker, og som vi er særlig stolte af, er vores samarbejde med den danske humanitære organisation Tandsundhed Uden Grænser. Vi er hovedpartner med Tandsundhed Uden Grænser, som alle vores klinikker bidrager til.

Vi har valgt at danne parløb med Tandsundhed Uden Grænser, fordi de har et DNA, der ligger tæt på Colosseums. Tandsundhed uden Grænser arbejder for at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande, og børn og unges vilkår er således det bærende element – ligesom det er hos Colosseum” – udtaler Colosseum Danmarks CEO, Jens Mondrup. Dentalmission i Palæstina Colosseum bidrager med mandskab og materialer til Tandsundhed Uden Grænsers missioner ude i verden. Et af de projekter, som Colosseum har bidraget med, er Tandsundhed Uden Grænsers dentalmission i Palæstina. Her har tandlægerne Karin Kornø Rasmussen og Stine Martoft deltaget som frivillige tandlæger. De har bl.a. udført forebyggende tandpleje og undervist i betydningen af daglig tandbørstning. Projektet har givet flotte resultater med 39% færre tilfælde af caries og et fald i skolefraværet på 19%. Projektet har også

sundhedspolitiske mål. Det er blandt andet at øge fokus på vigtigheden af at uddanne tandfagligt personale til forebyggende arbejde og at få tandsundhed ind i den nationale sundhedspolitik. Guatemala; store huller i tandsundheden Karin Kornø Rasmussen har også været med Tandsundhed Uden Grænser i Guatemala. Her deltog hun i en undersøgelse af skolebørns tandsundhed. Karin besøgte fem skoler, hvor hun sammen med en guatemalansk tandlæge undersøgte 150 skolebørn fra 2.,4. og 6. klasse. Undersøgelsen viste, at 95% af de screenede børn havde huller i tænderne og 81% havde blødninger fra tandkødet. Der blev således fundet store huller i tandsundheden, og der blev dokumenteret et massivt behov for at støtte op om bedre tandsundhed – især blandt de fattigste børn. ”Formålet med det humanitære arbejde er at øge livskvaliteten for børn i fattige områder, men vores engagement giver også Colosseum-medarbejderne et større livsindhold, og det er endnu en grund til at vi engagerer os i partnerskaber, som det vi har med Tandsundhed Uden Grænser. ” – slutter Jens Mondrup

Colosseum Dental Group er Europas førende leverandør af tandlægeydelser. Colosseums hovedaktionær er Jacobs AG. Med sine investeringer i Colosseum har Jacobs engageret sig langsigtet i tandlægebranchen. 100% af det økonomiske udbytte i Jacobs AG går til velgørende formål via velgørenhedsorganisationen Jacobs Foundation, der støtter forskning i børn og unges udvikling på globalt plan. I Danmark er der nu over 200 medarbejdere på 14 Colosseumklinikker, og flere er på vej. Interesserede klinikejere kan kontakte udviklingsansvarlig Lars Buchardt for mere information: lars.buchardt@colosseumklinikken.dk


--- VÆRNEMIDLER ---

Undgå fejlkøb

Sikkert indkøb af værnemidler:

Sådan! Forsyningen er tilbage omkring det normale niveau efter forårets corona-lockdown, så det bedste råd er at købe værnemidler hos den leverandør, du kender og stoler på. Hvis du stadig er forvirret over kravene, får du her et overblik over de vigtigste retningslinjer – og tommelfingerregler.

Af: Carsten G. Johansen Foto: Lars Laursen

Et godt tilbud. Sådan et fik mange tandlæger i foråret, når de skulle sikre lagerbeholdningen af mundbind, engangshandsker og andre værnemidler. Desværre var en del af tilbuddene ikke helt fine i kanten. – Tandlægeforeningen fik også mange henvendelser, så vi forstår situationen ude på klinikkerne. Men vi måtte konstatere, at det stadig er sådan: Når det lyder for godt til at være sandt, så er det netop det, det er, understreger Ole Marker, chef for efteruddannelsen i Tandlægeforeningen. Som ansvarlig for efteruddannelse i Tandlægeforeningen er han i det seneste halve års tid blevet kontaktet af mange tandlæger, som var blevet i tvivl regler og forsyningskanaler. I den kaotiske situation ved det store lockdown var der så meget pres på klinikkerne, at mange

tandlæger blev i tvivl om ting, de ellers vidste alt om. Derfor har vi bedt Ole Marker om hjælp til at slå fast, hvilke regler der gælder for værnemidler – og hvordan du sikrer din lagerbeholdning. Mundbind Mundbind er det værnemiddel, hvor der har været flest dårlige produkter i omløb. Og dermed også en del forvirring. Men i virkeligheden ændrede corona ikke ved de regler, som gjaldt før coronapandemien. – Tandlæger skal fortsat bruge type II-mundbind, og de skal være CEmærket, så du er sikker på kvaliteten. Type I-mundbind er til brug i det åbne rum, så deres kvalitet er ikke god nok, og type II R er til brug på hospitalet, siger efteruddannelseschefen.

16

– Mange tandlæger er blevet tilbud type II R, som også beskytter imod stænk og sprøjt. Men der er ingen grund til at bruge denne – dyrere – type, fordi kravet i NIR er kun type II, og det er sikkert i vores situation. I foråret var der sager om mundbind, som blev solgt i forfalskede æsker. De levede derfor ikke op til CE-certificeringen. Ole Marker oplyser, at sundhedspersonale har deres egen quick-test af mundbind, hvis de er i tvivl om kvaliteten: Stearinlys-testen. Hvis du kan puste et stearinlys ud, når du bærer mundbind, er kvaliteten for ringe – i øvrigt også ringere end Type I. Disse mundbind støder du kun på, hvis du søger leverance uden om de vante kanaler. Og her er Ole Markers holdning klar: – Det er fuldstændig vanvittigt, hvis den enkelte tandlæge forsøger at finde


Det er fuldstændig vanvittigt, hvis den enkelte tandlæge forsøger at finde alternative leverandører i denne tid. Branchen har dygtige leverandører, som er til at stole på Ole Marker, efteruddannelseschef i Tandlægeforeningen

alternative leverandører i denne tid. Branchen har dygtige leverandører, som er til at stole på. De har ikke været urimelige og spundet guld på situationen. Min klare anbefaling er at bruge den leverandør, du kender og stoler på, siger han. Handsker For engangshandsker gælder også de samme krav som før corona. Tandlæger skal benytte usterile engangshandsker til undersøgelsesbrug, og de skal kasseres bagefter. Det anbefales ikke danske tandklinikker – i modsætning til anbefalingen i USA – at genbruge handsker ved at trække de såkaldte ”tankpasserhandsker” over. Ligeledes er det imod anbefalingen at afspritte handsker for genbrug.

KlinikLiv

17

november 2020

– Forsyningen af handsker er lidt mere følsom end forsyningen af mundbind i den nuværende situation, hvor der hurtigt blev etableret ny produktion. Det tager længere tid at etablere ny produktion af handsker, men der arbejdes på at styrke den yderligere. Der er ingen grund til at hamstre, siger Ole Marker. De største udfordring for tandlægen lige nu, er, at udgiften til værnemidler er steget, uden at der er taget hensyn til det i vores afregning med det offentlige. – Men det er desværre et vilkår lige nu, og Tandlægeforeningen arbejder også hårdt på at løse dén situation. Forklæde, briller og visir Forsyning og retningslinjer er mere


--- VÆRNEMIDLER ---

enkle for forklæder, hvor kravet er et engangs-plasticforklæde, som kasseres efter brug. Her kan du vælge de billigste og stadig leve op til alle krav. Bekyttelseskittel er ikke et krav. Ved værn af ansigtet er det Ole Markers indtryk, at størstedelen af tandlægerne benytter deres normale beskyttelsesbriller. Det er i overensstemmelse med alle krav, men han ville selv også

anvende et visir i den nuværende situation. I stedet for briller kan visir benyttes, hvor retningslinjerne også er enkle: Visiret skal være gennemsigtigt og kunne tåle rengøring med sprit. Der er ingen krav om beskyttelse af håret.

Færten af dårlig kvalitet Uanset hvilke værnemidler, klinikken bruger, skal man huske at passe på sig selv. Det gælder fx, hvis materialerne har en ubehagelig lugt, eller hvis du får tegn på udslæt. – Det er vigtigt, at klinikken ikke går på kompromis med de ting, selvom man kan føle sig presset af den dårlige forsyningssituation tidligere på året. Lad være med at bruge midlerne i en dårlig leverance, men kontakt leverandøren og få en ordning. Det er ikke risikoen værd at sidde i et giftigt arbejdsmiljø, formaner Ole Marker. Der kan være særlig bekymring på klinikken, hvis tandlægen eller andre medarbejdere selv vurderer, at de er i risikogruppen for svære konsekvenser ved at være ramt af COVID-19. – Er personalet selv i risikogruppen, vil jeg anbefale at de søger rådgivning. De er meget velkomne til at kontakte Tandlægeforeningen, siger Ole Marker.

MASKER ER OGSÅ MUNDBIND – MEN OVERFLØDIGE Nogle tandlæger har også fået tilbudt de kirugiske masker, som yder endnu mere beskyttelse end mundbind. De er mærket med navnet FFP1, FFP2 eller FFP3. Det er kun relevant at bruge kirurgiske masker, hvis man behandler en patient med kendt infektion fx COVID-19, og det er heldigvis en meget sjælden situation. Det er svært at forestille sig situationen, hvor de masker ikke er overflødige i en almindelig klinik. Hvis klinikken ved et tilfælde har fået fat i kirurgiske ansigtsmasker, er det vigtigt at overholde reglen om ikke at bære dem i mere end tre timer ad gangen, da der herefter kan samle sig væske i lungerne.

18


Dansk Tandsundhed 2030

Analyser forudser markante ændringer i det danske dentalmarked

Lad ikke udviklingen komme bag på dig

Dansk Tandsundhed

2030

Online seminar:

- 38 minutters indblik i de næste 10 års udvikling i branchen - Indblik i et af fremtidens klinikformater

Jo bedre vi kender fremtiden, jo bedre kan vi forberede os på den. Det er med det mantra, ORIS Tandlægerne har udarbejdet rapporten ”Dansk Tandsundhed 2030”. Rapporten er faktabaseret med udgangspunkt i dansk og europæisk materiale samt studier og

analyser af mere end 100 tandlægeklinikker. ORIS Tandlægerne finder rapportens findings og konklusioner så interessante og relevante, at vi har valgt at dele dem med jer, der forventes at være en del af branchens fremtid. ORIS Tandlægerne tilbyder nu rapportens

Følg seminaret når det passer dig Tilmeld dig på oris.dk/tandsundhed

indhold som et online seminar, hvor du på 38 min. får essensen af de faktuelle forhold, der vil være drivende for den danske dentalsektor frem mod 2030. Du kommer også med en tur ind på en klinik, som vi betragter som et af fremtidens klinikformater. - God fornøjelse.


Case

--- VÆRNEMIDLER ---

Masser af coronakitler Plandent havde netop bestilt 500.000 engangskitler, da regeringen lettede corona-kravene, så kitlerne blev overflødige. Men sagen endte lykkeligt – ikke mindst på grund af en troværdig leverandør. Af: Carsten G. Johansen

Der var viruspanik over hele kloden, og Plandent gjorde sit bedste for at skaffe værnemidler, så tandlægerne kunne fortsætte deres praksis. Kitler var et nyt krav til tandlæger ud over mundbind og handsker, og det lykkedes Plandent at skaffe 500.000 stk. – blot for at opleve, at Sundhedsstyrelsens krav blev lettet, så tandlæger kun var forpligtet til at benytte engangsforklæder. Dermed var en halv million engangskitler til overs på virksomhedens lager. – Det kunne være blevet en dyr omgang for os. Men til alt held løste situationen sig bedre, end man kunne have drømt om, fortæller administrerende direktør hos Plandent, Dennis Hindsberg. – Vi lykkedes med at afsætte ca. 300.000 kitler dels til tandklinikkerne men også til kunder uden for dentalbranchen. Og de sidste 200.000 tog vores leverandør tilbage. Dér kan man se, hvor vigtigt det er at have leverandører, man kender og kan stole på. Filter mod useriøse produkter Som andre leverandører til danske tandklinikker har Plandent selv lagt stor vægt på at være troværdige og pålidelige over for deres kunder. Især i foråret,

hvor leveringssituationen var temmelig kaotisk, måtte Plandent fungere som en slags filter, der forhindrede underlødige produkter i at ende hos tandlægen.

Det kunne være blevet en dyr omgang for os. Men til alt held løste situationen sig bedre, end man kunne have drømt om Dennis Hindsberg. adm. direktør, Plandent

– Vi fik et hav af henvendelser fra producenter, vi ikke kendte. Derfor tog vi det ekstremt alvorligt, at alle nye produkter blev tjekket efter. Og det viste sig at være tiltrængt. For hver 10. henvendelser var det måske 8 til 9 stykker, der ikke levede op til kravene,

20

fortæller produktchef Heidi Lykke, fra Plandent. Mange produkter manglede den rette certificering, og i et enkelt tilfælde var der direkte fusket med certifikatet. Det tilfælde førte til en politianmeldelse. Troværdige leverandører Fra deres internationale netværk har Plandent hørt om tilfælde, hvor leverandører fik stjålet varer undervejs i transporten, eller hvor producenten tog imod betaling uden at sende varer. Så grimme sager har den danske virksomhed ikke selv oplevet. – Vores leverandører er heldigvis lige så troværdige, som vi selv tilstræber at være. Og varer fra nye leverandører blev sendt til undersøgelse på et uafhængigt laboratorium. Vi har fået to nye leverandører i løbet af coronatiden – ud af et hav af tilbud, siger Heidi Lykke. Og de mange overflødige kitler endte med at blive en anekdote, som endda fik lidt positiv effekt på lageret i Vallensbæk. – 500.000 kitler er altså en stor leverance selv for en virksomhed som Plandent. Så vi synes, vi fik en slags teambuilding ud af det, da hele personalet var i aktion for at få plads til de mange kasser på lageret, siger Dennis Hindsberg.


PRĂ˜V GRATIS i 14 dage

InCharge stol en hverdag uden smerter

info@dynamostol.dk www.dynamostol.dk


--- KLINIK ---

Hvad har været det mest tankevækkende ved COVID-19-pandemien? For mange står den 17. marts 2020 som en dag, som man ikke glemmer. Her blev landets klinikker de facto lukket, og hele branchen blev efterladt med stor usikkerhed. Vi har spurgt tre tandlæger, en tandplejer og en klinikassistent, hvordan de har oplevet COVID-19-pandemien. Af: Louise Bolvig Hansen

Foto: Adobe Stock

Simon Mikkelsen, klinikejer, Tandlægerne Mikkelsen i Birkerød

Maj-Britt Liliendahl, klinikejer,

Jeg tror, vi alle sammen synes, det er meget frustrerende at opdage, at tandlægerne ikke er en del af sundhedsvæsenet. Det er meget tydeligt, at når Sundhedsstyrelsen kommunikerer, så glemmer de tandlægerne, eller måske er de ligeglade med os. De er slet ikke klar over, hvad vi kan, eller hvad vi laver. De har ingen fornemmelse af vores kompetencer eller vores kliniske hverdag. Vi er sundhedssystemets fede baggårdsrotte, og hvis man var i tvivl om det i forvejen, så er det i hvert fald slået fast med syvtommersøm nu.

Tandlæge Maj-Britt Liliendahl i København Der har været mange pudsige politiske beslutninger. Jeg er forarget over, at politikere har ladet hasteting køre igennem således, at de er blevet baseret på politiske og ikke sundhedsfaglige beslutninger. Der har været udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen, hvor der ingen evidens har været for dem. Der kommer hele tiden nye retningslinjer, vi skal sætte os ind i. Økonomien har dog været den største udfordring. Det har været frustrerende ikke at vide, hvor længe det vil vare, og om man kunne klare sig igennem. Derudover synes jeg, det er pinligt at være medlem af vores forening, når de holder hånden over medlemmer, der ikke følger de udstukne retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

22


--- KLINIK ---

Siw Løfgren Nielsen, privatansat, Godt Smil Silkeborg Hvor ustabilt det hele er. Lige pludselig ved man ikke, om man har et job i morgen. Det er en situation, ingen af os har prøvet før. Usikkerheden er stadig det værste. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen, og om der lige pludselig bliver lukket igen. Vi har også mange patienter, der ikke har turde komme. Flere af dem kommer først nu, og der kan man for nogle af dem se, at det ikke har været så godt, at de har ventet. Nogle ting er blevet mere komplicerede. Hvor patienten tidligere har fået at vide, at de skulle have lavet et hul, står de nu over for en rodbehandling.

Ninna Munkholm, klinikassistent, Tandlaegen.dk Aalborg Hvor hurtigt man har skulle være omstillingsparat. Selv om jeg har følt mig i trygge hænder på min arbejdsplads, så har jeg ikke kunne gøre tingene, som jeg plejer at gøre dem. Jeg er meget mere påpasselig med, hvordan jeg er over for patienterne, og jeg har fået andre tanker omkring berøring. Jeg har heller aldrig sprittet dørhåndtag eller knager af før, men det er nu blevet en daglig rutine for mig. Visiret er også kommet for at blive for mit vedkommende. Det har virkelig været en øjenåbner for mig, hvad jeg egentlig tager med hjem, når jeg sidder og assisterer.

Fabienne Leth, tandplejer, Tandlæge Gaardhøje i Vordingborg ­ vor meget arbejdsglæde, der på et splitsekund kan forsvinde. Jeg er H mega stolt over mit fag, men jeg nåede et punkt, hvor jeg mest af alt havde lyst til at lave noget andet. Jeg ved godt, at Sundhedsstyrelsen havde deres at se til, men deres måde at behandle arbejdsgivere og arbejdstagere på har været rystende. Uvisheden har også været udfordrende. Foreningerne har været uenige om, hvordan udmeldingerne skulle tolkes, samtidig med at cheferne var stressede over udsigten til nærmest ingen indtægt. Det kunne til tider være ubehageligt, da jeg som lønmodtager næsten fik en oplevelse af, at man var skyld i al den modgang.

KlinikLiv

23

november 2020


Klinikejer

Undgå patientaflysninger - få en vikar nu! Som klinikejer kan du, med en profil på StaffNow, udbyde arbejdsopgaver og oprette jobopslag. Får du fx. en sygemelding om aftenen, kan du via StaffNow have en vikar allerede næste morgen. Du kan få en vikar til tiltrædelse ved akut opstået behov eller planlægge forud ved at søge vikarer til bl.a. ferieperioder.

• StaffNow matcher arbejdsopgaver med tilgængelige vikarer og gør det overskueligt at finde hurtig assistance til klinikken. • Slut med at ringe og skrive til traditionelle vikarbureauer indenfor den travle kliniktid. Med StaffNow kan du have en vikar med det samme.


NYHED!

Danmarks tandfaglige vikarplatform Vikar

Opret en gratis profil på staffnow.dk

Få en ny/ekstra indtægt - bliv vikar nu! Som tandfaglig vikar opretter du en profil med dine kompetencer, mulige arbejdstider og geografiske arbejdsområder. Du får besked, når der er et match mellem en klinik og din profil, og du kan let se, om jobbet matcher dine kriterier. Med vikarjobs via StaffNow er du sikret en god løn, da der ikke er fordyrende mellemled som hos traditionelle vikarbureauer.

• StaffNow er en online vikarplatform, som har åbent alle tider i døgnet. • Bag StaffNow står et hold af kreative nytænkere, dygtige IT-folk og tandfaglige rådgivere, som motiveres af at finde enkle løsninger på dagligdagens problemer.


--- INFEKTIONSKONTROL ---

Bloker smittevejene på klinikken Med COVID-19 er fokusset på infektionskontrol og hygiejne på tandklinikker blevet om muligt endnu større. Men hvilke rutiner skal man egentlig være ekstra opmærksom på lige nu? Og hvilke nye regler er der kommet under pandemien? Det har KlinikLiv talt med Tove Larsen fra Tandlægeskolen i København om. Af: Marianne Nørup

Foto: Adobe Stock

26


--- INFEKTIONSKONTROL ---

Tandlæger og klinikpersonale er af gode grunde uddannet i at have et stort fokus på hygiejne. Så tidens enorme opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af smittespredning er langt fra nyt. Sådan lyder det fra Tove Larsen, lektor, ph.d. på Odontologisk Instituts afdeling for Klinisk Oral Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Men uanset, hvor velbevandret man er inden for smitteforebyggelse, så har den allestedsnærværende coronavirus ændret verden - herunder også, hvordan personalet på tandklinikker bedst muligt kan beskytte sig selv og patienterne. – Med corona-virussen er vi oppe imod noget, vi ikke kendte til, og dermed ikke havde den eksakte viden til at beskytte os imod. Derfor kom der også i starten af pandemien skiftende retningslinjer fra myndighederne, og vi forholder os stadig løbende til ny viden. Men i dag ved vi meget mere end for et halvt år siden, siger hun. NIR er stadig gældende Det er vigtigt at understrege, at de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for tandklinikker (NIR) stadig er gældende, påpeger Tove Larsen, for de er udarbejdet til at tage højde for alle former for bakterier, virus og lignende. Og så er de en hjælp til at beskytte såvel patienterne som klinikpersonalet, herunder også rengøringspersonalet, og de bidrager også med en systematik, som er meget anvendelig i dagligdagen, siger Tove Larsen: – Det gælder helt basalt om at tilrettelægge sit arbejde, så man undgår at overføre smitsomme mikroorganismer. Til enhver procedure må man tænke igennem, hvilke mulige smitteveje den involverer, og hvordan man kan bryde disse smitteveje. Smitteveje skal blokeres På en tandklinik vil smitterisikoen oplagt være knyttet til kontaktsmitte og dråber/ aerosoler, men også til blodbåren smitte, forklarer Tove Larsen. Hun nævner hovedredskaberne til at bryde smittevejene: Håndhygiejne, personlige værnemidler, kliniktøj og rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter og udstyr samt af klinikken. – Håndhygiejnen er som altid ekstrem vigtig, både håndvask og hånddesinfektion, hvor sidstnævnte er det mest effektive, men kræver rene og tørre hænder. Her er det eneste nye i den nuværende situation, at hånddesinfektion

HER SKAL VI VÆRE EKSTRA OPMÆRKSOMME NIR gælder fortsat på tandklinikkerne. Men grundet COVID-19 er der områder, der kræver større opmærksomhed. Tove Larsen giver her seks gode råd til, hvor I skal være ekstra opmærksomme. Brug mundbind samt beskyttelsesbriller eller visir ved alle aerosoldannende procedurer. Brug et godt og kraftigt sug. I skal anvende stærksug og spytsug ved aerosoldannende procedurer – og I skal overveje, om det er muligt at anvende kofferdam. Anvend engangsforklæder eller -kitler af plast uden på det almindelige kliniktøj ved aerosoldannende procedurer. Engangsforklædet skal skiftes efter hver patient. Kun hvis der er reelle forsyningsvanskeligheder, kan I i stedet vælge at skifte alt kliniktøj efter hver patientbehandling. Sørg for at være dækket helt op til halsen. Hold en god håndhygiejne som altid dvs. vask og desinficer hænder og håndled. Hvis engangsforklædet ikke har lange ærmer, skal der vaskes og sprittes helt op til ærmekanten. Luft ekstra godt ud. Lige nu er der ingen konkrete anbefalinger til hvor meget, men et godt ventilationsanlæg er vigtigt.

For de personlige værnemidler er det uhyre vigtigt, at de slutter tæt, at de ikke berøres under brug, og at de påtages og aftages korrekt Tove Larsen, lektor, ph.d., på Odontologisk Instituts afdeling for Klinisk Oral Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

KlinikLiv

27

november 2020


--- INFEKTIONSKONTROL --- XXXXXXXX -----

skal ske helt op til ærmekanten, hvis man ikke har langærmet overtrækskittel på, fortæller Tove Larsen. For de personlige værnemidler er det uhyre vigtigt, at de slutter tæt, at de ikke berøres under brug, og at de påtages og aftages korrekt, og at der udføres håndhygiejne både før og efter. Her er overtrækskittel eller -forklæde et af de nye påbud, der er kommet til på grund af corona-pandemien. Ifølge myndighederne skal man nu anvende engangsplastikforklæder eller -kitler uden på sit almindelige kliniktøj ved aerosoldannende procedurer – og eftersom det omfatter de fleste tandbehandlinger, vil det for mange i praksis betyde hele tiden, fortæller Tove Larsen. Engangsudstyret skal skiftes efter hver patient. – Hvis man ikke kan skaffe det fornødne engangsovertrækstøj, skal det almindelige kliniktøj skiftes efter hver patient. Så det kan blive omfattende, påpeger Tove Larsen. Hun tilføjer, at beskyttelsen skal række helt op til halsen, hvor risikoen for at blive sprøjtet på er størst. Så hvis dragten ikke dækker, skal den trækkes helt op til halsen og bindes i nakken, så den slutter til. Hvad angår rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter, er der ikke særlige corona-relaterede påbud, men for kliniklokalerne kan det anbefales at have ekstra fokus på hyppig og grundig rengøring og desinfektion af især kontaktpunkter for at mindske smittespredning. Også grundig udluftning bør indskærpes. – Og eftersom COVID-19 spredes via aerosoler, er det nødvendigt at anvende et godt kraftigt sug under aerosoldannende procedurer, lyder det desuden fra lektoren. Særligt udsatte patienter Sundhedsstyrelsen anbefaler, som endnu en corona-forholdsregel, at man er ekstra opmærksom på smitteforebyggelse for de patienter, der er i særlig risiko. De kan fx sættes til før de øvrige patienter, og man kan overveje, om nogle

typer af behandlinger kan udskydes, uden at det dog må få sundhedsmæssige konsekvenser for patienten. Den særlige risikogruppe omfatter ifølge Sundheds-

8 GODE RÅD TIL PATIENTKONTAKT OG -HÅNDTERING • Sørg for, at alle patienter er informeret om ikke at møde op, hvis de har symptomer på COVID-19. • En plakat fra Sundhedsstyrelsen om disse forholdsregler skal hænge ved indgangen til klinikken. • Bed patienten møde til tiden, ikke tidligere. • I skal sikre, at det er muligt at holde en meters afstand mellem patienterne i venteværelset, og der må ikke være blade, aviser og legetøj mv. i venteværelset, som bliver ”genanvendt”. • Gør håndsprit let tilgængeligt og bed patienterne spritte hænder ved ankomst. • Undlad at give hånd. • Overvej mundbindskrav i venteområderne. • Begræns fælles kontaktpunkter og hav et ekstra fokus på rengøring fælles kontaktpunkter fx dørhåndtag osv.

Hvis man ikke kan skaffe det fornødne engangsovertrækstøj, skal det almindelige kliniktøj skiftes efter hver patient. Så det kan blive omfattende Tove Larsen, lektor, ph.d., på Odontologisk Instituts afdeling for Klinisk Oral Mikrobiologi ved Københavns Universitet. 28

styrelsen ældre mennesker (70+ og primært 80+ år), mennesker med højt BMI, plejehjemsbeboere, socialt og økonomisk udsatte, gravide (ud fra et forsigtighedsprincip) og mennesker med visse kroniske sygdomme og nedsat immunforsvar, herunder svær hjerte- eller lungesygdom, udbredt cancer og dårligt reguleret diabetes. På sst.dk findes en opdateret liste over personer med øget risiko ved COVID-19. Håndtering af patienter Patienternes adfærd spiller naturligvis også ind, når det gælder smitteforebyggende tiltag. Her kan klinikken foranstalte særlige tiltag, både i modtagelsen af patienten og i kommunikationen til dem. – Kort fortalt skal vi undgå at give hånd, vi skal sørge for, at patienterne spritter hænder, ligesom vi kan bede dem anvende mundbind ved ankomst og i venteværelset, siger Tove Larsen (artiklen er blevet til før udmeldingen om nye restriktioner fredag den 23. oktober 2020, red.). – I informationen til patienterne kan vi opfordre dem til ikke at ankomme til klinikken for tidligt, for at begrænse mængden af personer i venteområdet, ligesom det er afgørende – og påbudt af myndighederne – at informere om, at man ikke skal møde op, hvis man har de mindste tegn på sygdom, fortsætter hun og tilføjer, at sidstnævnte naturligvis også gælder for personalet. – I venteområderne skal vi sørge for, at der er mulighed for at holde afstand til hinanden, og at der ikke er læsestof, legetøj, termokander eller andet, som anvendes af mange forskellige. Alt i alt er det vigtigt at mindske de fælles kontaktpunkter. Derfor skal der også være ekstra fokus på rengøring af dørhåndtag mv., slutter hun. På sst.dk kan du finde vejledningen fra Sundhedsstyrelsen: ”COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet”. Den seneste udgave er ved redaktionens afslutning fra den 30. juni 2020. Følg også løbende Tandlægeforeningens medlemsnet Tdlnet.dk for opdateret info og anbefalinger. Bemærk, at artiklen er blevet til før udmeldingen om nye restriktioner fredag den 23. oktober 2020.


Nordentic Samtlige Nordentic laboratorier i Skandinavien kan nu tilbyde en 3D printet bidskinne som giver dine patienter en uovertruffen pasform, komfort og høj slidstyrke. Bidskinnerne produceres af Nordentic med ledende 3D print teknologi fra Sillicon Valley, USA. Det anvendte materiale er helt unikt i sin sammensætning hvilket giver fleksibilitet og styrke. Selvfølgelig er Nordentic BiteSplintTM helt fri fra Bisphenol A (BPA) og er godkendt i USA og EU. Vi er stolte over at være de eneste i Norden at kombinere brugen af Carbon printers som anses at være de absolut bedste printere i verden samt Keystone Industries specielle Resin. Alle vores laboratorier kan modtage digitale aftryk fra mange forskellige typer af orale scanners, men analoge aftryk er også i orden ved fremstilling af den printede skinne. Nordentic gør en forskel og forandrer tandplejen med morgendagens tandteknik allerede i dag. For yderligere information om vores laboratorier gå ind på www.nordentic.com eller ring til os på tlf. + 45 70 20 10 81


--- KLINIK ---

Hvordan har I håndteret COVID-19? Utålmodige forældre og længere ventelister er nogle af konsekvenserne af corona-pandemien i den kommunale tandpleje. Det har krævet et omstillingsparat personale og nye metoder at behandle på. Læs hvordan fire kommunalt ansatte tandlæger har håndteret COVID-19-pandemien. Af: Louise Bolvig Hansen

Foto: Private

Anne Henneberg Overtandlæge i den kommunale tandpleje i Hørsholm Corona har især lært os, hvor vigtigt det er, at man er et godt team. Den sociale kapital er virkelig kommet i brug, og det er kommet os til gavn, at vi tidligere har arbejdet med vores kerneværdier. Det har betydet, at personalet har været gode til at omstille sig. Det har der været brug for med de skiftende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Men det har også været en udfordring at få personalet testet for COVID-19, og det har sat os standby og givet yderligere ventetid. Jeg synes dog, at vi er kommet godt efter vores ventelister, hvor alle mand har gjort en ekstra indsats.

Mitra Andersen Tandlæge i den kommunale tandpleje i Gladsaxe Vi har fulgt og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I starten af lock down, hvor der kun måtte udføres akutte tandbehandlinger, var det udfordrende at skulle lade nogle patienter vente på fx profylaktisk behandling. Forældrene sendte kliniske fotos til os, som fungerede ret godt i forhold til at vurdere den enkelte case, og patienter fik via telefonkonsultation hjælp fra os, uden at de behøvede at møde ind på klinikken. Grundet løbende ændringer hos Sundhedsstyrelsen har vi brugt en del tid og afholdt møder på klinikken, så vi hele tiden har været godt opdateret på retningslinjerne og opfyldt alle kravene.

30


--- KLINIK ---

Anusha Balachandran Tandlæge i den kommunale tandpleje i Silkeborg Lige da corona brød ud, tog vi kun de helt kritiske patienter ind. Udfordringen i starten var at skulle sidde og vurdere, hvornår noget ikke var vigtigt nok til, vi kunne se barnet. Her synes jeg ikke, at jeg gjorde mit fag ære. Nu er udfordringen en anden – for nu er vi hele tiden bagud. Vi var i forvejen bagud med ventelisterne, men nu er vi kommet yderligere bagud på grund af pandemien. Til gengæld har corona lært os, at det kan betale sig med telefonkonsultation, hvor forældrene sender billeder ind først. Det sparer os noget stoletid.

De har faktisk reageret utrolig positivt på værnemidlerne. Hanne Hvid

Hanne Hvid Tandlæge i den kommunale tandpleje i Odense ­ a vi lukkede ned, var der intet patientflow, og D da vi lukkede op igen, var vi omhyggelige med at have god tid. Det gav et langsomt flow og har selvfølgeligt gjort, at vi har en ordentlig arbejdspukkel. Vi har ikke oplevet nogle problemer med børnene. De har faktisk reageret utrolig positivt på værnemidlerne. Vi har forsøgt at gøre noget sjov ud af det og lege udklædningsfest. Så har vi mødt dem på afstand uden værnemidler og sagt, at nu skal vi ind og klædes ud, men vi er stadig den samme. Børn ved jo rigtig meget, så de er godt klar over, at noget er anderledes.

KlinikLiv

31

november 2020


--- MELLEMRUM ---

Effektiv vaskemaskine Med den rigtige vaskemaskine kan du sikre, at din klinik lever op til kravene i NIR. Nordenta forhandler PWM 507, som er en del af Mieles Performance-serie. Netop de professionelle performancemaskiner er det perfekte valg til brug på tandklinikker. Highlights: Dokumenteret overholdelse af NIR med vaskeprogram på enten 60 grader C i 60 min. eller 80 grader C i 10 minutter. • Kapacitet på 7 kg. • Nem betjening via touch-display.

Sikker dispenser

Læs mere på www.nordenta.dk

Zenith Dental lancerer nu en specialdesignet servietdispenser. Dermed kan klinikken opbevare afspritningsservietter hygiejnisk, indtil de skal bruges – og du rører kun ved den serviet, du plukker. Dispenseren er fremstillet specielt for Zenith Dental af en dansk producent. Den er udført i klart/gennemsigtigt polycarbonat og passer til de gængse 10 x 10 afspritningsservietter. Zenith Dental ApS. Tlf.: 74 83 34 04 eller mail@zenith-dental.dk

Hygiejne

Klinisk kamera – tophygiejne i en coronatid Det nye Eyespecial IV kamera, som tåler sprit og vand, kan rengøres effektivt. Vægten er kun 590 g. Nemt og intuitivt at bruge. Samtidig har kameraet ni faste programmer, som ikke kræver indstilling af ISO, tid og blænde. Ved køb af kamera fås gratis undervisning på klinikken, telefonhotline, m.v. Book gratis demo på klinikken, og oplev hvor nemt klinisk fotografering kan være.

Innovativt aerosolsug til beskyttelse af personale og patient

Spar 5.000 kr. ved køb lige nu.

Studier viser, at aerosoler kan spredes flere meter og kan holde sig svævende i luften i timer efter en patientbehandling. Den bedste måde at beskytte alle på klinikken er derfor ved at opfange og fjerne disse aerosoler så tæt på patientens mund som muligt. Orsing CareShield er et innovativt beskyttelsessystem, der skal anvendes på unittens stærksug, og som reducerer smittespredning ved netop at opfange de aerosoler, spytdråber og stænk, der bliver dannet ved tandbehandling – især ved brug af airrotor og ultralyd.

Kontakt: Zenith Dental ApS. Tlf.: 74 83 34 04 eller mail@zenith-dental.dk

Læs mere om Orsing CareShield på www.nordenta.dk

32


--- XXXXXXXX ---

Introduktionstilbud

- 25%

*

Den bedste clear- aligner løsning til dig og din patient.

Vil du vide mere om TrioClear®? Se vores TrioClear®-brochure for et detaljeret overblik over behandlingsprocessen og de mange fordele, som TrioClear® kan give både dig og din patient. Du kan downloade den digitale version gratis på: www.elysee-dental.dk/downloads.

Tilmeld dig vores TrioClear® webinarer! Du kan se vores TrioClear® webinarer on-demand lige når det passer dig. Tilmeld dig her: www.elysee-dental.dk/arrangementer

*Introduktionstilbud: spar 25% på din første TrioClear behandling, tilbuddet gælder t.o.m den 31.12.20


--- JOURNALFØRING ---

Få større tryghed i journalføringen Det kan være vanskeligt at lave en fuldstændig korrekt journalføring, hvor der lige akkurat er de oplysninger, som er påkrævet. Ikke mere. Ikke mindre. Nu har Plandent med hjælp fra Tandlægeforeningen udviklet et nyt sæt makroer til DentalSuites journalføring, så det bliver tryggere at føre journal. Af: Thomas la Cour

Når Styrelsen for Patientsikkerhed gennemgår patientklager er små og store fejl i journalføringen almindeligt forekommende. Små unøjagtigheder er så almindelige, at de færreste tandlæger helt kan afvise at have forbrudt sig mod journalføringsbekendtgørelsen i større eller mindre grad. Det kan være en kompliceret opgave at leve fuldstændig op til den sundhedsfaglige og juridiske dokumentationspligt, der er indeholdt i bekendtgørelsen. Det er let at glemme en lille detalje - især når man har at gøre med de mere komplicerede behandlingsforløb. Odontologisk konsulent Marianne Bockhoff fra Tandlægeforeningen er stødt på problemet mange gange – også da hun selv sad som chefkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed. – Vi sad jo med fortolkningen af bekendtgørelsen, og i forbindelse med tilsynssager var det ret almindeligt at få øje på små eller alvorlige fejl i journalføringen. Måske tilmed fejl, der rummede en del af årsagen til de behandlerfejl, der havde medført sagen. Mange tandlæger er uden tvivl bange for, om de fuldstændig lever op til journalføringsbekendtgørelsen, og det har fået tandlægerne til at skrive meget mere i journalen, end der er nødvendigt og relevant, siger Marianne Bockhoff. Det er et billede, de genkender hos Plandent, der udbyder journalføringssystemet DentalSuite. – Vi er ofte i kontakt med tandlæger, der virkelig har udfordringer med journalføringen. De er usikre på, om de følger lovens bogstav til punkt og prikke, eller om der er små detaljer i journalføringen, de har overset, siger Tove Hansen, der arbejder med undervisning og rådgivning hos Plandent.

Foto: Adobe Stock

Fejlbehæftet journalføring handler ikke altid om, at der er for få oplysninger. Det kan lige så vel handle om, at der er alt for mange oplysninger Ulla Mathiassen Pilemand, produktchef, Plandent.

34


--- JOURNALFØRING ---

Da corona-krisen lukkede landet i marts måned, og en del af Plandents aktiviteter på tandlægeklinikkerne blev sat på pause, besluttede virksomheden at udnytte ventetiden bedst muligt. – Vi ønskede at fokusere på noget, der kunne skabe stor værdi for klinikkerne og besluttede at udvikle et makrosetup, der kunne understøtte en mere korrekt journalføring, siger produktchef Ulla Mathiassen Pilemand fra Plandent. Hjørnesten siden 1999 DentalSuite er den foretrukne IT-løsning på knap 900 danske tandlægeklinikker. Platformen har været på markedet i mere end 20 år, og den bruges til at håndtere alt omkring patienten – fra indkaldelse over journalføring til fakturering. – DentalSuite er en hjørnesten på mange klinikker, og platformen sikrer et naturligt flow fra at sikre indkaldelser af patienterne i henhold til forpligtelserne over journaldelen til regnskabs- og faktureringsdelen, siger Ulla Mathiassen Pilemand. Samarbejde med Tandlægeforeningen Da corona-tænkepausen resulterede i ønsket om et bedre journalsystem, tog Plandent kontakt til Tandlægeforeningen. – Vi har mange gange før samarbejdet med dem om projekter, så vi fandt det naturligt at få dem med på konsulentbasis. Vi har styr på det tekniske, men de har i høj grad styr på juraen og journalføringsbekendtgørelsen, fortæller Ulla Mathiassen Pilemand. Tandlægeforeningen lod Ole Marker, chef for efteruddannelsen, og Marianne Bockhoff indgå i en arbejdsgruppe under Plandent. – Vi var glade for at blive spurgt, for Plandent pegede på et problem, vi meget længe havde haft i kikkerten. Så vi gjorde meget gerne en indsats, forklarer Marianne Bockhoff. De IT-kyndige fra Plandent og den faglige erfaring fra Tandlægeforeningen udviklede i fællesskab designet til det nye makrosystem, der fremover skal kunne vælges som tillægsydelse til DentalSuite. Nødvendige og relevante makroer Et makrosystem skal i denne sammenhæng forstås som en ramme med en række nye funktioner. Rammen består af en lang række funktioner, der i Plandents udviklingsarbejde er døbt NOR-makroer. NOR står for ”Nødvendigt Og Relevant”,

der er to kerneværdier i korrekt journalføring. – Fejlbehæftet journalføring handler ikke altid om, at der er for få oplysninger. Det kan lige så vel handle om, at der er alt for mange oplysninger. De irrelevante og unødvendige oplysninger er også en hindring for korrekt journalføring, siger Ulla Mathiassen Pilemand. Derfor er den nye overbygning til journalføringen baseret på et meget målrettet fokus på netop de nødvendige og relevante oplysninger. Det sparer bekymringer – og dermed måske også tid. – Vi er blevet spurgt, om NORmakroer kan spare tandlægen tid. Man vil muligvis opleve journalføringen som ekstra grundig og dermed også lidt mere tidskrævende. Til gengæld kan man være sikker på, at man har fået de oplysninger ind i journalen, der skal være der – så tandlægen ikke skal bruge ekstra tid på at tjekke journalen. Samlet set er NOR-makroer ikke egentlig tidsbesparende, men man anvender sin tid mere korrekt, siger Tove Hansen. Genkendeligt design Selve designet i journalføringen ligner den vanlige i DentalSuite, men kronologien vil være mere naturlig end førhen. Hvor systemet normalt er knyttet op på ydelsessystemerne, er den nye version i højere grad knyttet op på journalføringsbekendtgørelsen. Platformen reagerer på forglemmelser med popup-advarsler. De kan fx komme i spil, hvis man har glemt at journalføre en anamnese inden en invasiv behandling. Den manglende journalføring kan skyldes en simpel forglemmelse i selve dokumentationsdelen, men den kan også skyldes, at man slet og ret ikke har indhentet den nødvendige anamnese. Her kan det nye makrosystem også have en positiv effekt på den almene patientsikkerhed. Men frem for alt hjælper journalføringen på et meget praktisk plan. – Man vil formentlig opleve en del popup-advarsler, de første gange man bruger den nye version af journalføringsredskabet. Men med tiden vil de forsvinde, fordi selve flowet i journalføringen er så intuitivt, kronologisk og logisk, siger Marianne Bockhoff. Journalen er en del af behandlingen Kvaliteten af journalen er ikke kun vigtig i forhold til overholdelse af lovens bogstav. – Man siger jo, at journalføring er en vigtig del af en behandling. Fordi en be-

KlinikLiv

35

november 2020

handling let og uden misforståelser skal kunne overtages af en anden behandler. I den sammenhæng kan man godt sige, at NOR-makroer gavner den generelle patientsikkerhed, siger Marianne Bockhoff. Journaler kan komme i mange former – kortfattede og koncise eller lange og detaljerede. – Med makrosystemet får tandlægen en langt mere overskuelig journal, som det er meget lettere for andre at overtage, siger Ulla Mathiassen Pilemand. Testet af tandlæger Det nye makrosystem er blevet testet i en håndfuld klinikker. Tilbagemeldingerne har været yderst positive. – Der er altid en tilvænningsproces, når man bryder forstyrrende ind i vaner, men hvis man har tiden, viljen og lysten til at gøre det på en ny måde, kan man sikre nødvendig og relevant journalføring, siger Ulla Mathiassen Pilemand. Faste brugere af DentalSuite vil ikke kunne se nogen forskel, når de påbegynder journalføringen. Designet er det velkendte, og knapperne sidder, hvor de plejer. – Det er ikke vanskeligt at sætte sig ind i. Der bliver produceret nogle instruktionsvideoer, hvor de nye brugere kan orientere sig om ændringer og genveje i det nye system. Men det kræver naturligvis, at man er villig til at investere lidt tid i en forandring, som vil hjælpe fremadrettet, siger Marianne Bockhoff.

AKTIVT TILVALG Det nye makrosystem til DentalSuites journalføringssystem er et produkt, klinikken kan tilvælge. Nye brugere af DentalSuite vil formentlig få den nye variant som standard, men Plandent vil ikke påtvinge faste brugere af platformen det nye makrosystem. Det skal være et aktivt tilvalg.


Case

--- JOURNALFØRING ---

”Det her – det bliver godt!” Tandlægerne Jerne Torv har fået lov at teste Plandents nye makrosystem til DentalSuite. Det har givet bedre overblik og sparet tid. Af: Thomas la Cour

Klinikejer Trine Horsleben Madsen, Tandlægerne Jerne Torv i Esbjerg, var en smule skeptisk, da hun fik tilbuddet om at afprøve det nye makrosystem til DentalSuite. – Jeg har altid selv været meget optaget af makroerne og tilpasset dem min egen journalføring, så det var nærmest grænseoverskridende at slippe tøjlerne og lade de nye makroer til DentalSuite definere journalføringen, siger Trine Horsleben Madsen. Mindre klinik med god erfaring i DentalSuite Tandlægerne Jerne Torv er en lille klinik med to tandlæger, en tandplejer, tre klinikassistenter, en klinikassistentelev og en bogholder. DentalSuite har været klinikkens IT-platform siden begyndelsen af 2016, og Trine Horsleben Madsen har haft erfaring med platformen siden 2007. Hun har som nævnt været vant til at tilpasse makroerne, så de levede op til hendes opfattelse af korrekt journalføring. Men selv med de tilpassede makroer blev journalføringen undertiden usammenhængende, og der kom til at mangle kronologi. – Da vi havde været i gang et par dage med det nye makrosystem, sagde min tandplejer ’det her – det bliver godt’. Hun havde måske før brugt mere tid på journalføring end nødvendigt, fordi hun var bange for ikke at være grundig nok. Hun oplevede at spare tid med det nye makrosystem, siger Trine Horsleben Madsen. Bedre flow og naturlig kronologi Med det nye system kunne tandplejeren og de to tandlæger koncentrere sig om at få nedfældet de detaljer, der er væsentlige for journalføringen. Desuden har kronologien i de nye makroer givet mere overblik. - Med det nye makrosystem er alt det formelle på plads i starten, så man fx ikke skal beskrive informeret samtykke flere gange i journalteksten. Det giver et langt bedre flow og langt bedre overskuelighed og sammenhæng, siger Trine Horsleben Madsen. Krævede en indsats Overgangen til den nye måde at skrive journaler på har krævet en indsats, men det har været det hele værd. - Det har taget tid at vænne sig til forandringerne, selvom betjeningen af systemet jo er nogenlunde den samme som hidtil. Jeg har som nævnt skullet lære at slippe tøjlerne, og mine kolleger har skullet vænne sig til en lidt anderledes journalføring. Samlet set er det helt sikkert en forbedring, fordi journalteksten får et bedre flow, en bedre kronologi og vi er sikrere på at få det hele med. Men det kræver en indsats at sætte sig ind i, hvilke makroer man ikke kan undvære. Det er noget, man først kan vide, efter man har fået installeret de nye makroer, siger Trine Horsleben Madsen.

Med det nye makrosystem er alt det formelle på plads i starten, så man fx ikke skal beskrive informeret samtykke flere gange i journalteksten Trine Horsleben Madsen, klinikejer.

36--- MELLEMRUM ---

Optimér hygiejnesikkerheden med en foliesvejser fra MELAG Krævet til anvendelse af sterile instrumenter forudsætter, at instrumenter/udstyr steriliseres og opbevares i egnet emballage. Ved sterilisation i autoklave anvendes primært papir/folieposer (autoklaveposer), som lukkes med svejsemaskine eller autoklavetape. Ifølge NIR for tandklinikker foretrækkes svejsning.

Optimal mundhygiejne kræver en holistisk tilgang

Med en foliesvejser fra MELAG får du:

Zendium er kendt som en tandpasta, der understøtter spyttets naturlige bestanddele. Men vidste du, at en tandpasta som Zendium – der indeholder naturlige proteiner og enzymer, kan øge lysozymaktiviteten og hydrogenperoxid niveauet i spyttet med henholdsvis 92 % og 64 %? En tværsnitundersøgelse fra Odontologisk Institut i København med 305 deltagere viste, at en SLS-fri tandpasta som Zendium reducerer blødning i tandkødet med 30 % og gingivitis med 20 %

• En hurtig og effektiv arbejdsgang • Sikkerhed for patienter og klinikpersonale • Standardiseret forsegling med svejsesømme, der ikke går op Læs mere på Nordenta.dk

Cawley S et al. J. Dent. 80 (2019) 519-525 Pedersen AML. J. Dent. (2019), 80;513-518 Læs mere på www.Zendium.dk

Holdbar kvalitet

Lysergonomi skåner nakke og øjne

30 år med blændende smil

UnicLine S projicerer sprayforvalg ned på patientens serviet. Derved kan tandlægen skimte indstillingerne for det aktive instrument i øjenkrogen og fastholde fokus i patientens mund, uden at belaste hverken nakke eller øjne ved at skulle flytte fokus fra patienten. Det er lys-ergonomi. Under instrumentbordets glas er display/berøringstasterne skjult – de er kun visuelt aktive, afhængig af den situationsbestemte funktion. Derved undgår an at belaste øjnene yderligere.

Med lanceringen af OpalescenceTM PF for næste 30 år siden blev Ultradent Products førende inden for professionel tandblegning og et anerkendt mærke for tandlæger og patienter verden over. Den dag i dag er Opalescence PF en af de mest solgte geler til kosmetisk tandblegning. Gelen med 10 % eller 16 % carbamidperoxid anvendes i specialfremstillede skinner til brug natten over eller i løbet af dagen – i patientens eget hjem. For de patienter, der ønsker en endnu større fleksibel tilgang, er Opalescence GoTM med 6 % hydrogenperoxid et prisvenligt og professionelt alternativ klar til brug. De forfyldte UltraFit TM skinner er meget praktiske og kan anvendes derhjemme i ca. 60-90 minutter om dagen.

Kontakt: Heka Dental A/S, Baldershøj 38, 2635 Ishøj. Tlf.: 43 32 09 90, mail: info@heka-dental.dk

Mere info: www.ultradent.com/eu

38


--- REKRUTTERING ---

Vikarservice efter Airbnb-modellen Ny online-service skaber kontakt mellem tandlægeklinikken og vikarerne. Efter samme principper, vi kender fra fx Uber og Airbnb, tilbyder StaffNow hurtig og målrettet vikarrekruttering uden fordyrende og forsinkende mellemled. Af: Carsten G. Johansen

Der er ikke noget værre end et hul på en tandklinik. Altså, når der er et hul i vagtplanen på grund af sygdom eller lignende. Alle klinikker har prøvet det, og ingen bryder sig om det, fordi det altid falder på et ubelejligt tidspunkt; ”Åh nej, gad vide hvornår bureauet kan sende en vikar, og hvor længe tager det at sætte hende/ham ind i opgaverne?” Tidspunktet er nok altid ubelejligt, men fremover skal du ikke vente med at ringe til bureauet til næste morgen. Lige så snart, der tikker et afbud ind, kan du logge ind på Staffnow.dk og finde en vikar. Det fungerer lige godt søndag eftermiddag som mandag morgen. Vikarplatformen er for både klinikassistenter, tandlæger og tandplejere. Gratis digital vikarplatform Staffnow.dk er en service, som er både praktisk og økonomisk god for klinikker og vikarer. Efter nogle af de samme principper, vi kender fra fx apps som Airbnb, Uber og GoMore, er den digitale portal et mødested, som tilgodeser job-behov hos begge parter. – Det er jo den nye måde at udbyde services mellem en kunde og en udbyder. Det gælder også for tandklinikker og de vikarer, klinikkerne løbende har brug for, siger Mikkel Skou fra MSCPH, der har udviklet den digitale løsning.

StaffNow fungerer sådan, at både vikarer og klinikker skal oprette en gratis profil, hvor de oplyser kompetencer, erfaring og behov. På websitet, der naturligvis kan tilgås fra både PC og mobile devices, kan man med få klik søge sig frem til det aktuelle job- eller vikarudbud. – For vikarerne giver StaffNow et hurtigt overblik over, hvordan jobmarkedet i deres nærområde ser ud. Og for klinikkerne er fordelen især, at der er åben 24 timer i døgnet, dvs. at man kan søge efter vikarer hele døgnet rundt uden at være bundet af bestemte

åbningstider. Derved bliver det nemmere at løse et akut opstået vikarbehov, og det er vel at mærke noget, klinikejeren kan gøre på det tidspunkt, som passer bedst ind i dagens program, siger Mikkel Skou. StaffNow blev lanceret i april 2020, og adskillige klinikker og vikarer har allerede oprettet profiler og jobs på sitet. Søg i profiler, opgaver og kvalifikationer Fordelen ved at være vikar gennem Staffnow er, at du kan få en ny indtægt,

KlinikLiv

39

november 2020

hvis du går ledig. Du kan også vælge at supplere din eksisterende indkomst som vikar, hvis du fx arbejder på deltid. Derudover giver Staffnow mulighed for at overskue, hvordan dine næste dage, uger eller måneder ser ud. For klinikkerne er der også mange fordele ved at søge vikarer gennem StaffNow. Klinikkerne kan enten søge i basen af de vikarer, der er til rådighed og så sende et jobtilbud direkte til den person, hvis profil passer til opgaven. Eller klinikken kan tilbyde jobbet samtidig til flere personer, hvis de har samme kvalifikationer. Den første vikar, som accepterer tilbuddet, har fået opgaven. – En klinik kan også lave et opslag, som beskriver en stilling og et behov. Vikarerne browser mellem de forskellige opslag og tilbyder sig dér, hvor deres kvalifikationer passer bedst. Hvis problemet er presserende, har klinikken mulighed for at pushe beskeder ud i systemet, så der går direkte besked til de vikarer, der er kvalificeret til opgaven, forklarer Mikkel Skou. Det er StaffNow, som håndterer hele faktureringen, og det foregår efter de gældende takster på området. StaffNow gør timeregnskabet op den 20. i hver måned og sender faktura ud på den sidste hverdag. På den måde er der ikke nogen ekstra administration for hverken vikar eller klinik. Læs mere på staffnow.dk


--- SÆRLIGE UDFORDRINGER ---

Tag tiden til at få børnene trygt i tandlægestolen Det kan være en særlig udfordring, når børn med autisme eller ADHD besøger tandlægeklinikken. For de bryder sig ikke om forandring eller kan have svært ved at sidde stille i længere perioder. Derfor er det vigtigt, at man tager de rette pædagogiske værktøjer i brug, hvis oplevelsen skal blive god og behandlingen succesfuld. Af: Clara Edgar

Tandlægeskræk er ikke et ukendt fænomen. Det kan både børn og voksne lide af, også selvom de ikke har nogen diagnoser. Men den skræk eller modvilje, der er forbundet med at sætte sig i tandlægestolen, er anderledes for børn med autisme eller ADHD. Derfor kan

Hvis ikke man tager hensyn til børnenes diagoser og særlige behov, kan det i værste tilfælde ende med, at man helt er nødt til at opgive undersøgelsen og behandlingen man heller ikke tage samme beroligende metoder i brug, for at gøre dem trygge ved situationen, som man kan med andre børn eller voksne. Niels Bilenberg er forskningsleder og professor med en ph.d. i børne- og ungdomspsykiatri, og han forklarer, at man i høj grad skal være klar til at tage

Foto: Adobe Stock

sig ekstra tid, når børn med disse diagnoser kommer ind i klinikken. – Det er en god idé ikke at være tidspresset, når man skal behandle et barn med autisme eller ADHD, for man kan ikke regne med, at man bare kan lave en standardprocedure, selvom det måske er et simpelt indgreb eller tandeftersyn. Der skal være plads til improvisation, forklarer han. Hvis ikke man tager hensyn til børnenes diagnoser og særlige behov,

Gode råd • Brug god tid med børnene og vær klar på at sadle om • Lad være med at presse dem i tandlægestolen ved første besøg • Appeller til flere af barnets sanser. Det er ikke nok bare at fortælle dem, hvad du vil gøre • Giv plads til pauser • Træk på forældrene – de ved, hvad der beroliger deres barn

40

kan det i værste tilfælde ende med, at man helt er nødt til at opgive undersøgelsen og behandlingen. Et scenarie, der ikke er givtigt for nogen. Og det er faktisk slet ikke så svært at minimere risikoen for at havne der, man skal bare vide, hvad man har med at gøre.

Det er en god idé ikke at være tidspresset, når man skal behandle et barn med autisme eller ADHD Del behandlingen op i mindre bidder Børn med autisme og ADHD er meget forskellige. Derfor er der heller ikke de samme udfordringer forbundet med at få børn med de respektive diagnoser godt og sikkert gennem en tandbehandling, Nogle metoder og foranstaltninger kan dog bruges hos begge typer børn. Det handler i høj grad om at vise og fortælle, hvad man gør, inden man gør det. Det kender de fleste tandlæger nok fra deres om-


Det er vigtig t at tage hensyn til børnenes diag noser og sÌrlige be hov

KlinikLiv

41

november 2020


--- SÆRLIGE UDFORDRINGER ---

gang med andre patienter, men det skal her gøres i en udvidet grad. Det er ikke nødvendigvis nok lige at give et par sekunders forvarsling på, at man nu sprøjter med vand, pudser, renser, borer eller andet. Man er nødt til at have sat børnene grundigt ind i, hvad de skal igennem, mens de sidder i stolen.

Der er altså nogle grundprincipper, man kan tage i brug, for at få børn med autisme trygt i tandlægestolen – Man kan selvfølgelig fortælle med ord, men for børn med ADHD og særligt autisme, hjælper det, hvis man inddrager flere sanser. Vis dem, hvad der skal ske. Vis dem, hvad de forskellige instrumenter er. Brug billeder og demonstrer gerne på en anden, hvad du vil gøre, inden du gør det på dem. Det handler om at være så konkret som muligt, så de kan forberede sig på, hvad de skal igennem, siger Bilenberg. Visualisering er særlig godt til børn med autisme, men kan i den grad også bruges, når man har med børn med ADHD at gøre. ADHD er en adfærdsforstyrrelse, og derfor kan børnene blive voldsomme, og det kan udvikle sig til lidt af en kamp at udføre behandlingen. Hvis det sker, er det vigtigt, at man som tandlæge træder et skridt tilbage og prøver at få et samarbejde op at køre med barnet. Her kan det at vise og fortælle være et godt greb. En anden vigtig pointe i forhold til disse børn er, at man ikke kan forvente, at de kan sidde stille i stolen lige så længe som andre børn. Måske kan de kun sidde stille i fem minutter ad gangen, før de skal op og brænde lidt krudt af. Som tandlæge er man nødt til at spore sig ind på, hvor lang tid de kan forholde sig i ro og ikke prøve at tvinge dem til at blive i stolen i længere tid, end de kan klare. Det er en tidskrævende proces, men det er ifølge Bilenberg meget vigtigt, hvis proceduren skal lykkedes. At tage sig tid er også afgørende, når man skal behandle et barn med

autisme, og man skal være forberedt på, at man måske skal bruge lang tid sammen med barnet, inden man overhovedet nærmer sig deres tænder. Træk på hverdagens eksperter Børn med autisme kan være på meget forskellige steder af spektret. Det betyder, at der er forskellige grader af, hvor normalt fungerende et barn med autisme er. – Der er børn med autisme, som også er mentalt retarderede, og her kan man ende med at udføre behandlingen under bedøvelse. Men for de børn, som har en normal intelligens, kan man med grundigt forarbejde opbygge et samarbejde, hvor de føler sig trygge ved at være i stolen. Og når først de er der, vil de modsat børn med ADHD, godt kunne forholde sig roligt i længere perioder, siger Bilenberg. Det grundige forarbejde består i, at man skal gøre klinikken til et normalt sted i børnenes bevidsthed og afmystificere behandlingen. Børn med autisme har det nemlig svært med forandring og nye ting, og man kan med fordel dele de nye ting op i mindre bidder. Det kan man gøre ved at lade barnet komme på klinikken med sine forældre, uden at man tager handsker på og begynder at granske deres tænder. Simpelthen bare lade dem se stedet, lege, stille spørgsmål og vise og forklare dem så meget og så grundigt som muligt. Når den del er overstået, er det vigtigt at blive ved med at tage sig tiden til at forklare børnene, hvad der skal ske. Det er især vigtigt med de mindre børn, som ikke er vant til det med at gå til tandlæge, men principperne gælder også senere hen i livet. – Hvis det er første gang, at et ungt menneske med autisme besøger ens klinik – det kan være, når de forlader børne- og ungdomstandplejen, – så er det vigtigt at tage sig den samme tid som med de små. For selvom de har prøvet det med at gå til tandlæge før, er det et nyt sted med nye mennesker, og det kan være angstprovokerende uanset alder, siger Bilenberg. Der er altså nogle grundprincipper, man kan tage i brug for at få børn med autisme trygt i tandlægestolen. Men fordi der også er så stor diversitet i gruppen, og fordi børnene – ligesom alle andre børn – er forskellige, kan der også være særlige små greb, der virker hos det enkelte barn. De værktøjer kender forældrene. Derfor er det vigtigt, at man også tager sig tid til en snak med mor og far om, om der er noget ekstra, man kan gøre, som de ved fra

42

tidligere erfaringer, beroliger deres barn. Måske skal de have høretelefoner på, som filtrerer lydene fra maskinerne fra. Måske skal de kunne se et særligt billede i loftet, når de ligger i stolen. Måske skal aftalen altid falde på samme ugedag og klokkeslæt. Forældrene er eksperter i deres børns adfærd – både når det gælder autisme og ADHD. Så træk på deres ekspertise. Det er de færreste børn, som ligefrem glæder sig til at komme til tandlæge. Men for børn med diagnoser kan besøget ende med at føles som et overgreb, hvis man ikke tager hensyn til deres behov, og i høj grad udfører behandlingen på deres præmisser.

CORONA KRÆVER EKSTRA OPMÆRKSOMHED For børn med autisme kan coronasituationen være med til at skabe yderligere angst. Deres vaner bliver vendt på hovedet, og de kan have svært ved at forstå proportionerne i krisen. Derfor er der ting, man som tandlæge bør have ekstra meget øje for netop nu: • H av rigeligt med tid og ro – undgå at bidrage til en urolig følelse hos barnet • H usk rutinerne – er barnet vant til en bestemt rækkefølge eller måde at gøre tingene på, så hold så vidt muligt fast i det • S ørg for masser af forberedelse også gerne inden besøget – tag forældrene med ind over og lad dem gøre barnet klar på, hvis noget er anderledes på klinikken i god tid. • O vervej visir fremfor masker – Det kan skabe utryghed, hvis barnet ikke kan se ansigtet på alle på klinikken.


SPAR 12.400,RECIPROC STARTSÆT VDW ENDOMOTOR KOMPLET + VDW 54 FILE Komplet Gold endomotor og vinkelstykke inklusive 54 stk. VDW reciproc Blue file (42 x R25, 6 x R40, 6 x R50) og diverse points Varenr. 42672 Normalpris 29.995,-

Vi er autoriseret VDW servicecenter. GRATIS lånemaskine ved reparation

Bedste pris nogensinde

17.595,Inkl moms.

Inkl. 54 VDW file SPAR 12.400,-

ZENITH DENTAL

Aps Byggebjerg 8 · DK-6534 Agerskov · Tlf. +45 7483 3404 · CVR nr. DK 20 27 92 81 www.zenith-dental.dk · e-mail: mail@zenith-dental.dk


--- NY FORSKNING ---

Muligheden for at gendanne tandfæste er en kæmpe landvinding

E malje proteiner hjælper cellerne

Parodontalt væv har potentiale, ikke bare til reparation, men også til regeneration. Det betyder bl.a., at det ved hjælp af vævsstimulerende metoder er muligt at gendanne tabt tandfæste. Bliv klogere på parodontal regeneration og hvilke faktorer, der har betydning for succes.

Af: Marianne Nørup Foto: Adobe Stock

Parodontitis er som bekendt en af de helt store udfordringer, både når det gælder patienternes umiddelbare tandsundhed, men også når det gælder vævets funktionelle egenskaber. For det er åbenlyst, at når parodontitis nedbryder det væv, som tænderne sidder fast i, vil konsekvensen på sigt blive, at patienten mister såvel sine tænder som grundlaget for eventuelle implantater. Derfor er det med vægt bag ordene, når tandlæge, ph.d. og internationalcertificeret specialist i parodontologi, Lone Sander, beskriver parodontal regeneration med anvendelse af emaljeprotein som ”en af de mest betydningsfulde landvindinger inden for odontologien”. – Det er i dag en reel mulighed at gendanne tandfæste tabt som følge af parodontitis. Vi kan booste vævets evne til at regenerere – ikke bare som en reparation, men som en helt ny opbyg-

ning af vævet, hvor man gendanner den naturlige arkitektur, fortæller hun. Hun mener, det er vigtigt for tandlæger at få en biologisk forståelse for de mekanismer, der er i spil, men også et klart indblik i den kliniske anvendelighed. Kroppens eget potentiale Overordnet handler det om at udnytte kroppens naturlige helingspotentiale. – Forskningen har længe interesseret sig for, hvordan man kan få væv til at regenerere. Vores viden bygger overvejende på dyreforsøg, og derfra ved vi, at de celler, der har potentiale for regeneration, ligger i parodontalligamentet. Hvis ligamentet ikke findes, kan vævet ikke regenerere. – I parodontalligamentet findes umodne celler, en slags stamceller, som kan uddifferentiere sig. Hvis de stimuleres korrekt, kan de gendanne både sig

44

Det er i dag en reel mulighed at gendanne tandfæste tabt som følge af parodontitis. Vi kan booste vævets evne til at regenerere – ikke bare som en reparation, men som en helt ny opbygning af vævet


--- NY FORSKNING ---

selv og rodcementen, og de kan generere knoglevækst, forklarer Lone Sander. Den heling kan godt ske af sig selv, fortsætter hun, men der er udfordringer på vejen. Eftersom epitel har en hurtig vækst, vil det typisk skille strukturer ad og binde sig fast på rodoverfladen. Epitelheling er som sådan acceptabel, men det er reparation i modsætning til den regeneration, som vi hellere vil opnå. Man kan sige, at det bliver en forstyrret heling. Regenerative teknikker – I 1980’erne og -90’erne indsatte man derfor membraner omkring tænderne for at separere epitelvævet fra restfæstet. Siden slutningen af 1990´erne har vi så haft adgang til en mere biologisk funderet metode, hvor man efterligner naturens egen måde at klare udfordringerne på. Metoden bygger på den viden, at der er i dannelsen af parodontiet er indblandet forskellige emaljeproteiner, som opstarter og regulerer de celler, der er ansvarlige for etablering af tandfæstet. Der er tale om millioner af

år gamle proteinstoffer, der ikke har ændret sig væsentligt gennem evolutionen. I dag udtages disse proteiner – primært amelogenin – fra smågrises ufrembrudte kindtænder, hvorefter de lægges over i et bærestof, som under tandkødsoperationer på parodontitis-patienter kan placeres på rodoverfladen. Herfra stimulerer de regenerationen af det tabte væv – og der er solid evidens for at det virker, fortæller Lone Sander. Helt lavpraktisk åbner man op, renser, placerer stoffet på rodoverfladen og lukker til. – Derefter er det meget vigtigt med ro omkring stedet de efterfølgende 4-6 uger. Det kræver grundig information til patienterne, siger Lone Sander Selve regenereringsprocessen tager et halvt til et helt år, og man måler først tandkødslommerne efter et års tid. Helingen sker op langs roden, og med tiden modnes og styrkes det nye væv. – Vi ved, at nogle defekter, fx vertikale knogledefekter og furkaturinvolveringer, har den bedste prognose.

KlinikLiv

45

november 2020

Og så er det helt lavpraktisk vigtigt at vælge de rigtige patienter. De skal have god compliance Mange af de tænder, der før behandling har en tvivlsom prognose, kan dermed nu konverteres til tænder med betydeligt bedre prognose, så vi eksempelvis kan undgå at indsætte implantater, siger Lone Sander. Baggrunden skal være i orden En væsentlig årsag til metodens succes er sandsynligvis, at emaljeproteiner er en naturlig del af os selv, mener parodontologi-eksperten. Og studier


--- NY FORSKNING ---

Nok så væsentligt skal patienten være behandlet for sin parodontitis først. For det er en vigtig pointe, at parodontal regeneration ikke er parodontitisbehandling – en sådan består stadig af infektionskontrol – men derimod handler om at regenerere det fæste, der er tabt som følge af sygdommen bakker op om, at parodontal regeneration med anvendelse af emaljeprotein gør en klinisk forskel. Blandt andet viste et opsamlende studie fra 2020 en additiv effekt i forhold til operation alene. En yderst væsentlig forudsætning for at opnå succes ligger dog også i operationsteknikken, påpeger Lone Sander. – Man har arbejdet meget med at optimere operationsteknikken, og i dag

er anbefalingen, at operationerne skal være mindst muligt invasive. Man bør prioritere mikroindgreb, vælge skånsom suturering og have stort fokus på at skabe ro, mens såret heler. Lone Sander understreger desuden, at man ikke bare kan benytte parodontal regeneration med anvendelse af emaljeprotein med rund hånd.

46

– Materialet er kostbart, så det fordyrer behandlingen for patienten. Det er endnu en grund til, at det er vigtigt for tandlægen at være vidende om, hvornår metoden kan gøre en forskel for patienten, og hvornår den ikke kan. Og det indbefatter, at man kan vurdere udgangspunktet, forklarer hun. Tandlægen skal blandt andet nøje overveje hvilken teknik, der er mulig, ligesom han eller hun skal vælge de rette defekter. – Og så er det helt lavpraktisk vigtigt at vælge de rigtige patienter. De skal have god compliance, de skal fx kunne holde tænderne rene, og de må ikke være rygere, uddyber hun. Nok så væsentligt skal patienten være behandlet for sin parodontitis først. For det er en vigtig pointe, at parodontal regeneration ikke er parodontitisbehandling – en sådan består stadig af infektionskontrol – men derimod handler om at regenerere det fæste, der er tabt som følge af sygdommen, fastslår Lone Sander.


UnicLine S - Ergonomi for skulder, arm og håndled Balance - når instrumentet hviler perfekt i hånden. Optimal bevægelsesfrihed og minimal belastning. På UnicLine S unitten indstilles fjedersystemet individuelt til hvert instrument, så den bedst mulige balance opnås.

Tag kontakt til en autoriseret Heka Dental forhandler: AB Dental: 8681 4800 Dental Kompagniet: 7070 7770 Dentalmontering: 4492 4425 DentSupport: 7023 3121 Dentotal Nordic A/S: 7020 3280 Dental 2000: 8622 1721 Focus Dental Service: 4056 5008

Fyns Dental: 6592 6977 Scandinavisk Dentalservice: 4343 0039 Vestjydsk Dental: 9742 4044 Vestsjællands Dental: 4058 8397 Wessels Dental: 3255 6544 Østjydsk Dentalteknik: 4034 0009

Besøg www.heka-dental.dk/da/forhandlere for geografisk placering

Heka Dental A/S Baldershøj 38, 2635 Ishøj 4332 0990 www.heka-dental.dk


--- TEKNOLOGI ---

Digitaliseret patientvenlighed De digitale aftryk vinder frem, og om fem år har teknologien formentlig gjort de konventionelle silikoneaftryk fuldstændig overflødige. Af: Thomas la Cour

Den teknologiske udvikling går hurtigt på alle felter. Det gælder også på området for tandaftryk. Hvor tandaftryk førhen var forbundet med ubehaget ved silikone og metalforme i munden, ordnes det flere og flere steder blot med en scanner på størrelse med en tommelfinger, der føres rundt i munden.

Foto: Adobe Stock

Scannerne er efterhånden ekstremt præcise, og de giver et knivskarpt 3d-billede af såvel det bløde som hårde væv i munden. Scanneren tager tusindvis af billeder, som softwaren selv konstruerer et færdigt billede af. Hvis der er fejl i billedet, kan fejlene tilmed udbedres uhyre nemt.

48

– Hvis der er fejl på et konventionelt silikoneaftryk, skal man lave det hele om. Med digitale aftryk kan man bare sætte scanneren ind over det berørte område, og så stykker softwaren selv det komplette billede sammen, siger Yasser Haddadi, postdoc. ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet.


--- TEKNOLOGI ---

Et aftryk skal først sendes med posten, men med den digitale optagelse, kan du i princippet sætte en dental-laborant på den anden side af jorden i gang med arbejdet i løbet af få minutter Digitale aftryk var de mest præcise Han afsluttede sidste år en ph.d. med titlen “Intra-oral scanning in fixed prosthodontics Laboratory and clinical comparative studies”, der bl.a. undersøgte patienternes oplevelse af konventionelle afstøbninger kontra digitale scanninger. – Vi lavede 38 kroner på 19 patienter, hvor halvdelen blev lavet med silikoneaftryk og resten med digitale scanninger. Alle patienter foretrak meget naturligt de digitale scanninger, fordi de undgik at have munden fuld af silikone, men vi så også en større præcision i de digitale aftryk, siger Yasser Haddadi. Præcisionen viste sig bl.a. i forhold til præparationsgrænsen, hvor de digitale aftryk passede en anelse bedre end silikoneaftrykkene. Begyndte med s/h og pulver Yasser Haddadi har arbejdet med teknologien siden dens spæde udbredelse, og udviklingen er gået stærkt gennem de seneste år. – Ved de første scannere var billederne i sort-hvid, og du skulle desuden bruge en masse pulver i munden på patienten. Det gik noget ud over patientvenligheden, og fordelen i forhold til silikone var til at overse. Men i dag er de

uhyre præcise, giver et farvet billede i 3d, og patienten mærker intet til optagelsen, siger Yasser Haddadi. Patientvenligheden ved de digitale aftryk viser sig også ved, at man uden problemer kan holde pauser undervejs. Hvis hele munden skal scannes, kan man fint gøre det i flere etaper. Forenklet og forkortet arbejdsgang En klar styrke ved de digitale aftryk er desuden den forenklede og korte arbejdsgang. Lige så snart scanningen er lavet, kan filen sendes med e-mail til dentallaboratoriet, der derefter kan lave den krone, skinne eller model, tandlægen har brug for. – Et aftryk skal først sendes med posten, men med den digitale optagelse, kan du i princippet sætte en dentallaborant på den anden side af Jorden i gang med arbejdet i løbet af få minutter, siger Yasser Haddadi. Silikoneaftryk bliver snart helt overflødige Der er stadig situationer, hvor digitale aftryk bør suppleres med vanlige silikoneaftryk, men Yasser Haddadi regner med, at det er slut i løbet af de næste fem år. – Det går stærkt, og ligesom den første iPhone fra 2007 ikke kunne så

KlinikLiv

49

november 2020

Yasser Haddadi Postdoc Tandlæge og klinikejer hos Tandlægerne TrøjborgCentret i Aarhus. Ph.d. i digital dentistry fra Aarhus Universitet (2019). Gæsteunderviser i digital dentistry på Eastman Dental Institute, London (2017 – nu). MSc i restorative dentistry fra Eastman Dental Institute, London (2014).Uddannet ved Aarhus Tandlægehøjskole i 2004.

meget, kan de nyeste scannere meget mere end de scannere, vi så for bare fem år siden. Jeg er ret sikker på, at silikoneaftryk er fuldstændig overflødige om fem år, siger Yasser Haddadi.


--- MELLEMRUM ---

Verdensnyhed med ægte farvetilpasning Tokuyama Dental har som eneste kompositproducent i verden udviklet Omnichroma, som har en ægte aktiv farvetilpasning til den omgivende tandstruktur. Omnichroma bygger på en hel ny teknologi, som benytter lysreflektion til at skabe farver og ikke farvepigment som traditionel komposit. Før lyshærdning er kompositten opak-hvid. Under lyshærdning antager kompositten den omgivende tands farve. Bestil Omnichroma i kapsler eller sprøjter og få medsendt gratis testsæt. Er du herefter ikke tilfreds, kan du returnere kompositten – uden omkostninger eller risiko for dig. Kontakt: Zenith Dental Aps. Tlf.: 74 83 34 04, mail@zenith-dental.dk

Lad ikke udviklingen komme bag på dig Jo bedre man kender fremtiden, jo bedre er man forberedt på den. Dansk Tandsundhed 2030 er en rapport fra ORIS Tandlægerne, der beskriver den forventede udvikling i de kommende år i den danske dentalbranche. Rapporten tager udgangspunkt i tilgængeligt dansk og relevant europæisk materiale, suppleret med egne studier og analyser af mere end 100 tandlægeklinikker samt fakta fra ORIS´egne klinikker. Rapporten er lavet som et online seminar, du kan se, når du har tid og lyst. Du kan tilmelde dig på www-oris.dk/tandsundhed

Et kik ind i fremtiden Dentalmarkedet vil stige med 20 % frem mod 2030 Rapporten Dansk Tandsundhed 2030 estimerer, at efterspørgslen efter dentalydelser vil stige med 1,5 mia. kr. svarende til 20 % frem mod 2030. Den danske befolkning vil vokse frem mod 2030, og antallet af danskere, der årligt besøger tandlægen, forventes ligeledes at stige. Samlet vil dette medføre en øget efterspørgsel på tandsundhed. Rapporten er lavet som et online seminar, du kan se, når du har tid og lyst. Du kan tilmelde dig på: www.oris.dk/tandsundhed

Udvidet sortiment af kvalitets file Zenith Dental har udvidet sit sortiment af reciprokerende Conzept file, så det nu er muligt at få leveret Conzept VF-One og VF-Blue, som er kompatible til VDW endo-motor program ( 3 størrelser, 3 længder samt standard og blå udgave Tilsavrende Conzept W-Gold file som er kompatibel til Wave One Gold endomotor program ( 4 størrelser og 2 længder.)

Markante strukturelle forandringer i vente Rapporten Dansk Tandsundhed 2030 peger på, at der kommer et stigende og mere komplekst behandlingsbehov i de kommende år. Samtidig kan vi forvente et fald i behandlerkapaciteten. Kombineret med det faktum, at behandlere foretrækker at bosætte sig i og omkring uddannelsesbyerne, giver det to væsentlige kampe i fremtiden. Kampen om patienter i og omkring uddannelsesbyerne, og kampen om behandlere udenfor dem. På www.oris.dk/tandsundhed kan du hente mere viden om fremtidens dentalmarked.

Bestil testordre til sepcialpris. Kontakt Zenith Dental Aps: Tlf.: 74 83 34 04, mail@zenith-dental.dk

50Optimal mundhygiejne kræver mundhygiejne kræver enOptimal holistisk tilgang en holistisk tilgang

Et Et ensidigt ensidigt fokus fokus på på tandbørstning tandbørstning resulterer resulterer ikke ikke ii en en ideel ideel mundhygiejne. mundhygiejne. Der kræves en holistisk tilgang til mundens forsvar for at reducere Der kræves en holistisk tilgang til mundens forsvar for at reducere plak, plak, Et ensidigt fokus på tandbørstning resulterer ikke i en ideel mundhygiejne. forebygge gingivitis gingivitis og og blister blister samt samt opretholde opretholde et et balanceret balanceret oralt oralt mikromikroforebygge Der kræves en holistisk tilgang til mundens forsvar for at reducere plak, biom. biom. forebygge gingivitis og blister samt opretholde et balanceret oralt mikrobiom.

Viblive kan blive bedre til børste at børste tænder.UnderUnderVi bedre til tænder. Vi kan kan blive bedre til at at børste tænder. Undersøgelser viser, at kun 42% af plakbliver bliverfjernet fjernet søgelser viser, at kun 42% af plak søgelser viser, at kun 42% af1 plak bliver fjernet ved manuel tandbørstning . Generelt er det 1 ved ved manuel manuel tandbørstning tandbørstning1.. Generelt Generelt er er det det svært at ændre vores vaner, når det kommer svært at at ændre ændre vores vores vaner, vaner, når når det det kommer kommer svært til tandbørstning, da vi nemt falder tilbage i til da vi nemt falder tilbage ii til tandbørstning, tandbørstning, daog vibegår nemtde falder tilbage gammel adfærd samme fejl under gammel adfærd de samme fejl gammel adfærd og og begår begår samme fejlatunder under tandbørstningen. Det erde derfor vigtigt, der tandbørstningen. Det er derfor vigtigt, der fremover vil være fokus på enat holistisk tandbørstningen. Det et erøget derfor vigtigt, at der fremover vil et en tilgang mundhygiejne samt på væksten og opretfremover viltilvære være et øget øget fokus fokus på en holistisk holistisk tilgang til mundhygiejne samt væksten og holdelsen af mundenssamt naturlige bakterier, protilgang til mundhygiejne væksten og opretopretteiner og enzymer. Det kræver en blanding af de holdelsen af mundens naturlige bakterier, proholdelsen af mundens naturlige bakterier, prorette mundplejeprodukter og en forbedring af teiner teiner og og enzymer. enzymer. Det Det kræver kræver en en blanding blanding af af de de antallet af årlige tandlægebesøg. rette rette mundplejeprodukter mundplejeprodukter og og en en forbedring forbedring af af antallet antallet af af årlige årlige tandlægebesøg. tandlægebesøg. ”Vi bliver som forbrugere aldrig mestre i at børste tænder. Derfor er det vigtigt at understøtte ”Vi som aldrig mestre ii at bør”Vi bliver bliver som forbrugere forbrugere aldrig som mestre at det børtandplejerutinen med midler, styrker ste tænder. Derfor er det vigtigt at understøtte naturlige forsvar og tager over, hvor vi fejler. ste tænder. Derfor er det vigtigt at understøtte tandplejerutinen med midler, det Derudover er det at vi styrker som folketandplejerutinen medessentielt, midler, som som styrker det

naturlige naturlige forsvar forsvar og og tager tager over, over, hvor hvor vi vi fejler. fejler. Derudover er det essentielt, at vi som Derudover er det essentielt, at vi som folkefolke-

færd til til at gå til tandtjek. Det årlige færd bliver bedre at til Det færdbliver bliverbedre bedre til at gå gå til tandtjek. tandtjek. Det årlige årlige tandtjek ererdet absolutte minimum, menmen selv da tandtjek det absolutte minimum, tandtjek er det absolutte minimum, men selv selv da da bliver det ikke overholdt af mange.” sigersiger LeneLene bliver det ikke overholdt af mange.” bliver det ikke overholdt af mange.” siger Lene Heilskov, Clinical Consultant Nordic hos Unilever.

Heilskov, Clinical Clinical Consultant Consultant Nordic Nordic hos hos Unilever. Unilever. Heilskov,

Mundens naturlige forsvarsmekanisme Mundens naturlige Mundensmikrobiom naturligeerforsvarsmekanisme forsvarsmekanisme Mundens et økosystem af bakteMundens mikrobiom er et af rier, proteiner og enzymer, beskytter tænder Mundens mikrobiom er der et økosystem økosystem af baktebakterier, proteiner og enzymer, der beskytter og tandkød, hvor spyttet er en af de største og rier, proteiner og enzymer, der beskytter tænder tænder og hvor spyttet er af vigtigste faktorer. nedbryder og tandkød, tandkød, hvorSpyt spyttet er en en cellevæggene af de de største største og og og membranerne i ondartede bakterier, transvigtigste faktorer. Spyt nedbryder cellevæggene vigtigste faktorer. Spyt nedbryder cellevæggene porterer næringsstoffer til de godartede bakteog og membranerne membranerne ii ondartede ondartede bakterier, bakterier, transtransrier og beskytter tændernes overflade mod slid. porterer porterer næringsstoffer næringsstoffer til til de de godartede godartede baktebakteTandpasta, der indeholder naturlige proteiner og rier og beskytter tændernes overflade mod rier og beskytter tændernes overflade mod slid. slid. enzymer, kan øge lysozym-aktiviteten og hydroTandpasta, der indeholder naturlige proteiner og Tandpasta, der indeholder naturlige proteiner og genperoxid-niveauet i spyttet med henholdsvis enzymer, kan øge lysozym-aktiviteten og hydro2 enzymer, kan, øge lysozym-aktiviteten og hydro92% og 64% hvilket resulterer i en øget effekt genperoxid-niveauet spyttet med med henholdsvis henholdsvis mod plak, blødning og inflammation. genperoxid-niveauet ii spyttet 2 92% 92% og og 64% 64%2,, hvilket hvilket resulterer resulterer ii en en øget øget effekt effekt mod plak, blødning og inflammation. mod plak, blødning og inflammation.


ANNONCE ANNONCE

ANNONCE Produktvalgkan kanvære væreafgørende afgørendefor fordin dinmunds munds Produktvalg Produktvalg kan være afgørende for din munds sundhed. sundhed. sundhed. Dethar hartidligere tidligereikke ikkeværet væretmuligt muligtat atteste testeefefDet Det har tidligere ikke været muligt at teste effektenaf aftandpasta tandpastapå påmundens mundensmikrobiom, mikrobiom,da da fekten fekten af tandpasta på mundens mikrobiom, da enstor stor delaf af mikrobiomet ikke kan genskabes en mikrobiomet ikke kan genskabes endel stor del af mikrobiomet ikke kan genskabesi ii laboratorier. Men takket være nye teknologiske laboratorier. Men takket være nye teknologiske laboratorier. Men takket være nye teknologiske gennembrud inden forDNA-seksvensering, DNA-seksvensering, er gennembrud inden for gennembrud inden for DNA-seksvensering,er er dette nu en mulighed. Zendium er en SLS-fri dette nu en mulighed. Zendium er en SLS-fri dette nu en mulighed. Zendium er en SLS-fri tandpasta, positivt understøtter mikrobiotandpasta, somsom positivt understøtter mikrobiotandpasta, som positivt understøtter mikrobiomets økologi på artsniveau. Det medfører en metsøkologi økologipå påartsniveau. artsniveau.Det Detmedfører medføreren en mets signifikant øget vækst af sundhedsrelaterede signifikantøget øgetvækst vækstaf afsundhedsrelaterede sundhedsrelaterede signifikant bakterier og reducerer antallet af sygdomsrelabakterierog ogreducerer reducerer antalletaf afsygdomsrelasygdomsrelabakterier antallet 3 terede bakterier . teredebakterier bakterier33. . terede En tværsnitsundersøgelse fra Københavns Tand-

20%44og oghjælper hjælpermed medat atmodvirke modvirkeblister blisterhos hos 20% 4 20% og hjælper med at modvirke 5blister hos 5 personermed medsarte sarteslimhinder slimhinder. .Tandpasta Tandpastamed med personer personer med sarte slimhinder5. Tandpasta med SLS gør ikke tænderne renere eller hvidere, men SLS gør ikke tænderne renere eller hvidere, men SLS gør ikke tænderne renere eller hvidere, men mistænkesderimod derimodfor forat atforstyrre forstyrredet detyderste yderste mistænkes mistænkes derimod for at forstyrre det yderste proteinbaserede spytlag, som ermed med til atbebeproteinbaserede spytlag, som er at proteinbaserede spytlag, som er med til attil beskytte tænderne og slimhinderne mod syreholskytte tænderne og slimhinderne mod syreholskytte tænderne og slimhinderne mod syreholdigeprodukter. produkter. dige produkter. dige Optimal forekommer ikkeikke kunkun ved Optimalmundpleje mundpleje forekommer ikke kunved ved Optimal mundpleje forekommer grundig tandbørstning, men fordrer bedre kendgrundigtandbørstning, tandbørstning,men menfordrer fordrerbedre bedrekendkendgrundig skab generelle sundhed fra forbruskabtil tilmundens mundens generelle sundhed fraforbruforbruskab til mundens generelle sundhed fra gerens side samt hyppigere rådgivning fra tandgerensside sidesamt samthyppigere hyppigererådgivning rådgivningfra fratandtandgerens læger. læger. læger. For mere information kontakt:

Formere mereinformation informationkontakt: kontakt: Entværsnitsundersøgelse tværsnitsundersøgelse fraKøbenhavns Københavns Tand- For En fra Lene.Heilskov@unilever.com lægeskole med 305 deltagere viste, at enTandSLS-fri Lene.Heilskov@unilever.com lægeskole med 305 deltagere viste, at en SLS-fri Lene.Heilskov@unilever.com lægeskole med 305 deltagere viste, at en SLS-fri tandpasta som Zendium reducerer blødning i tandpasta som Zendium reducererblødning blødning i Eller læs mere på www.zendium.dk munden med 30%, inflammation i tandkødimed tandpasta som Zendium reducerer Ellerlæs læsmere merepå påwww.zendium.dk www.zendium.dk mundenmed med30%, 30%,inflammation inflammationi itandkød tandkødmed med Eller munden

1 2

Slots D et al. Int. J. Dent. Hyg. 2012 : 10(3) : 187-97. Cawley S et al. J. Dent. 80 (2019) S19-S25.

Adams SE et al. Nature Scientific Reports 2017; 7:43344. Pedersen AML. J. Dent. 2019, 80; S13-S18. 5 Green A et al. J Dent. 80 (2019) S33-S39. 3 4

www.zendium.dk

SlotsDDetetal.al.Int. Int.J.J.Dent. Dent.Hyg. Hyg.2012 2012: 10(3) : 10(3): 187-97. : 187-97. Slots 2 2 Cawley S et al. J. Dent. 80 (2019) S19-S25. Cawley S et al. J. Dent. 80 (2019) S19-S25. 3 3 Adams SE et al. Nature Scientific Reports 2017; 7:43344. Adams SE et al. Nature Scientific Reports 2017; 7:43344. 11

PedersenAML. AML.J.J.Dent. Dent.2019, 2019,80; 80;S13-S18. S13-S18. Pedersen GreenAAetetal.al.J JDent. Dent.80 80(2019) (2019)S33-S39. S33-S39. Green

44 55

www.zendium.dk www.zendium.dk


3M™ RelyX™ Universal Resincement

Farvel til kompleksitet. De to, der kan det hele: I stedet for flere resincementer, primere og adhæsiver får du to produkter, der reducerer besvær og forvirring, og samtidig sparer du både plads, tid og penge. Takket være sine imponerende selvadhærerende egenskaber klarer 3M™ RelyX™ Universal Resincement rutinemæssige cementeringer både sikkert og effektivt. Ved brug sammen med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv opnås ekstra høj bindingsstyrke til krævende indikationer. Få fordelene med nem fjernelse af overskydende cement og en unik, ergonomisk sprøjte med automatisk blanding og meget begrænset spild. Og tilmed et selvlukkende design, der sikrer hygiejnisk opbevaring.

3M.dk/Dental


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv

Den originale, nu bare bedre end nogensinde! 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhæsiv sætter nye standarder inden for universal adhæsiver. Vi lancerer nu det første radiopake universal adhæsiv. Alle fordelene ved det originale 3M™ Scotchbond™ Universal Adhæsiv. Plus endnu bedre kontrol og forudsigelighed.

3M og Scotchbond er varemærker tilhørende 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Anvendt under licens i Canada. © 3M 2020. Alle rettigheder forbeholdes.


Vi tilbyder mere end blot regnskab og revision - hos os er driftsoptimering og samspillet med privatøkonomien også i fokus. Trine Rohde, Aros Revision

Efter covid-19 har det aldrig været vigtigere med god sparring omkring din praksis. Med vores proaktive rådgivning får du

Vore kompetencer og service omfatter alle de områder, du som tandlæge efterspørger:

dig i stand til at videreudvikle din klinik.

• Virksomhedsstruktur og driftsoptimering • Revision • Skatteplanlægning • Regnskab • Personskat og selskabsskat • Erklæringer • Bogføring og regnskabsmæssig assistance • Forretningsudvikling • Virksomhedsoverdragelse • Hovedaktionærforhold • Generationsskifte • Økonomisk rådgivning • Finansiering og bankrelationer • Budgetudarbejdelse- og opfølgning • Moms og afgifter

udarbejdet statistikker og branchespecifikke nøgletal, der gør

Vi er tandlægebranchens foretrukne samarbejdspartner

og betjener et stort antal tandlæger og tandlægevirksomheder over hele landet.

Vi tilbyder et ungt professionelt og dynamisk team med

mange års erfaring og målrettet specialisering inden for tandlægebranchen.

Det gør, at vi har særlige kompetencer, værktøjer og viden netop inden for din branche.

Kontakt os idag og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Aros statsautoriserede revisorer er et ungt og proaktivt revisionsfirma. Firmaet ledes af 4 partnere, der alle er statsautoriserede revisorer, og har kontor i Aarhus og København. Hos Aros revision er vi i alt 6 statsautoriserede revisorer og 44 dygtige øvrige medarbejdere, der alle er specialiseret i sundhedsbranchen.

Partnere: Kai Møller, Henning Juel Møller, Morten Ballum Lind Birkebæk, Villy Rabe Bech Mousten. Læs mere på vores hjemmeside www.arosrevision.dk eller kontakt os på tlf.: 86 270 271.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.