Page 1

Kohti monimuotoisempaa työelämää – TUOMO-hankkeen tuloksia ja tuotteita


Sisällysluettelo AMIEDU 4 FAKTIA 6 HYRIA 10 JYVÄSKYLÄN AIKUISOPISTO 11 KIIPULA 13 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 14 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS 18 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 19 TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 21 TIMALI 22 VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS 28

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

2


KOHTI MONIMUOTOISEMPAA TYÖELÄMÄÄ TUOMO – eli Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella – hanke on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen koordinoima Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jota on rahoittanut Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen aikana 2011–2012 on kehitetty verkostoyhteistyössä erilaisia työelämän monimuotoisuutta tukevia tuotteita: mukana on esimerkkejä hankkeen aikana organisoiduista tapahtumista sekä hankkeessa pilotoituja lyhyt- ja pidempikestoisia koulutus- ja kehittämisvalmennuksia erityyppisille työyhteisöille. Monet tuotteista soveltuvat hyvin myös oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyttöön. Lisäksi TUOMO-hankkeessa on kehitetty monimuotoisuuteen liittyvää materiaalia, joka sekin monipuolisine harjoituksineen soveltuu niin monimuotoisuusosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille työyhteisöille kuin oppilaitoksille ja muille organisaatioille. Materiaaliin voit tutustua osoitteessa: www.takk.fi/go/tuomo Tästä koosteesta löydät hankkeen aikana kehitetyt monimuotoisuusosaamisen tuotekortit. Kunkin tuotekuvauksen lopusta löydät yhteystiedot, josta saat lisätietoja. Odotamme yhteydenottoasi! Monimuotoisuusterveisin TUOMO-verkostohankekumppanit: TAKK, hankkeen koordinaattori Muut kumppanit: Amiedu, Edupoli, Faktia, Hyria, Jyväskylän Aikuisopisto, Kiipula, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Sataedu, Timali, Vaasan Aikuiskoulutuskeskus

3

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien kielikoulutus Kesto

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta etätyöskentelystä verkossa ja työharjoittelusta. Koulutuksen kesto on 6 kuukautta.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteina on saavuttaa sellainen suomen kielen taito, joka mahdollistaa työskentelyn sairaanhoitajan tehtävissä suomen kielellä ja valmentaa yleisen kielitutkinnon keskitason suomen kielen kokeen suorittamiseen. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on työllistyä sairaanhoitajan tehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu EU:n alueella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka asuvat Suomessa mutta joilta puuttuu riittävä työelämässä tarvittava suomen kielen taito. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä lupa toimia sairaanhoitajana Suomessa tai oikeus hakea tätä lupaa. Suomen kielen lähtötaso A2.2-B1.2.

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään käytännönläheiseen suomen kielen opiskeluun, joka syventyy sairaanhoitajan ammatissa tarvittavaan kieleen ja jokapäiväiseen työympäristössä toimimiseen.

Aihealueet:

Käytännön hoitotyön ammatilliset sisällöt, työpaikan viestintätilanteet

Terveydenhoitojärjestelmä, potilastietojärjestelmät, suomalainen hoitokulttuuri – aiheitakäsitellään sekä suomen kielen näkökulmasta että hoitotyön näkökulmasta.

YKI-aihealueet

Tietotekniikan perusteita

Työharjoittelu

Koulutuksen opiskelijat osallistuvat Yki-tutkintoon Amiedussa. Koulutuspaikka Lähiopetus järjestetään Amiedun tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä. Lisätietoja

Tea Berndtson, tea.berndtson@amiedu.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

4


Hoitoalan ammattitekstien kirjoittamisen kurssi maahanmuuttajille Kesto

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta ja ohjatusta etätyöskentelystä. Koulutuksen kesto on 5 kuukautta.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteina on saavuttaa sellainen suomen kielen taito, joka mahdollistaa työskentelyn sairaanhoitajan tehtävissä suomen kielellä ja valmentaa yleisen kielitutkinnon keskitason suomen kielen kokeen suorittamiseen. Koulutuksen jälkeen tavoitteena on työllistyä sairaanhoitajan tehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu EU:n alueella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka asuvat Suomessa mutta joilta puuttuu riittävä työelämässä tarvittava suomen kielen taito. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) myöntämä lupa toimia sairaanhoitajana Suomessa tai oikeus hakea tätä lupaa. Suomen kielen lähtötaso A2.2-B1.2.

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään käytännönläheiseen suomen kielen opiskeluun, joka syventyy sairaanhoitajan ammatissa tarvittavaan kieleen ja jokapäiväiseen työympäristössä toimimiseen.

Aihealueet:

Käytännön hoitotyön ammatilliset sisällöt, työpaikan viestintätilanteet

Terveydenhoitojärjestelmä, potilastietojärjestelmät, suomalainen hoitokulttuuri – aiheitakäsitellään sekä suomen kielen näkökulmasta että hoitotyön näkökulmasta.

YKI-aihealueet

Tietotekniikan perusteita

Työharjoittelu

Koulutuksen opiskelijat osallistuvat Yki-tutkintoon Amiedussa. Koulutuspaikka Lähiopetus järjestetään Amiedun tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä. Lisätietoja

5

Tea Berndtson, tea.berndtson@amiedu.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


TUOMO TUOTTAVUUTTA JA TULOSTA MONIMUOTOISUUDELLA

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖSSÄOPPIMISMALLIN KEHITTÄMINEN:

Kouluttajan tuki Työssäoppimisen välillä takaisin kouluun Kouluttajan työssäoppimiskäyntien rytmittäminen tarpeita vastaavaksi

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SOSIAALISTEN TAITOJEN MATERIAALIN HYÖDYNTÄMINEN: Fenestran henkilöstölle suunnattu tiimikoulutus Someron perhepäivähoitajien täydennyskoulutus Yrittäjäkoulutus Ypäjän ruokapalveluhenkilöstön täydennyskoulutus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa; Ystävän kammari, Mielenterveysseura.

TYÖSSÄOPPIMISYHTEISTYÖTÄ TUOMO:N PUITTEISSA, TYÖSSÄOPPIMISOPPAAN TYÖSTÄMINEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJEISTUKSEN LAATIMINEN: - Mitron - Attendo - Parker - Forssan seudun päiväkodit - Forssan seudun vanhainkodit - Forssan kotihoito - Forssan S-Market

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

6


TUOMO TUOTTAVUUTTA JA TULOSTA MONIMUOTOISUUDELLA

CASE: OPISKELIJA TULEE FYYSISESTI LIIAN LÄHELLE PUHUESSAAN Tämä kulttuurisidonnainen asia tiedostettiin ennen työssäoppimisen alkua. Opiskelijan kanssa käytiin konkreettisten esimerkkien kautta läpi, miten lähellä saa olla suomalaisessa työelämässä, jotta toinen ei tunne itseään kiusaantuneeksi. C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CASE: TYÖSSÄOPPIMISEN SUJUMINEN Työssäoppimisen aikana opiskelijan työpiste vaihtuu toiseen. Opiskelija on tylsistynyt, kukaan ei puhu hänelle mitään ja hän ei myöskään saa tehdä mitään. Kouluttaja, työssäoppimisen ohjaaja ja opiskeija juttelevat asioista suoraan. Opiskelija kertoo miltä hänestä tuntuu. Selviää että kenelläkään tässä työpisteessä olevilla ei ole tietoa opiskelijan työssäoppimisen tavoitteista ja opiskelija ei ole niitä uskaltanut kertoa. Työpaikka ymmärtää tilanteen ja opiskelija saa oikean työssäoppimisen ohjaajan. Työssäoppiminen sujuu loppujen lopuksi hyvin Mitä tästä opimme? Kouluttajan pitää aian selvittää, että kaikilla on sama käsitys työssäoppimisesta ja opiskelijalla on selkeästi nimettynä työssäoppimisen ohjaaja.

7

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


TUOMO TUOTTAVUUTTA JA TULOSTA MONIMUOTOISUUDELLA

CASE: OPISKELIJA LUULI ETTÄ TOISET TYÖNTEKIJÄT EIVÄT PIDÄ HÄNESTÄ Maahanmuuttajataustainen opiskelija ja kouluttaja käyvät työssäoppimispaikalla ennen työssäoppimisen alkua sopimassa käytännön järjestelyistä työpaikan esimiehen kanssa. Opiskelija toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Ensimmäisen viikon lopussa opiskelija soittaa hädissään kouluttajalle, kaikki vain tiuskivat, kukaan ei neuvo ja opiskelijaa ahdistaa työpaikassa. Opiskelija haluaisi lopettaa työssäoppimisen heti, koska ei tunne oloaan tervetulleeksi.

C

M

Y

CM

MY

CY

Kouluttaja ei pääse saman päivän aikana työssäoppimispaikalle selvittämään asiaa, joten hän kehottaa opiskelijaa menemään johtajan juttusille suoraan ja kertomaan tuntemuksistaan. Kouluttajakin soittaa vielä johtajalle. Asia selviääkin, opiskelija on oikeasti toivottu työntekijä, hänen tuntemuksensa olivat johtuneet lähinnä kiireestä ja tietämättömyydestä. Positiivista tässä oli se, että opiskelija itse sai selvitettyä asiat ja työssäoppimisesta muodostui oikein antoisa kokemus sekä opiskelijalle että työpaikalle.

CMY

K

Mitä olisi voinut tehdä toisin? Ensimmäisellä viikolla kouluttajan työssäoppimisvierailu on tärkeä. Tällöin kouluttaja pystyy varmistamaan, että opiskelijan kanssa läheisesti työtä tekevät ovat tietoisia tavoitteista ja näin myös opiskelija pystyy helpommin kysymään askarruttavista asioista, kun kouluttaja on läsnä.

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

8


TUOMO TUOTTAVUUTTA JA TULOSTA MONIMUOTOISUUDELLA

CASE: TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAJA EI KEHTAA ANTAA SUORAA PALAUTETTA OPISKELIJALLE Opiskelija on työssäoppimassa perhepäivähoitajan luona kolme viikkoa. Opiskelija etsii itse paikan. Kouluttaja on ensin kirjeitse yhteydessä työssäoppimispaikkaan. Kirjeestä selviää työssäoppimisen tavoitteet ja kirjeessä on myös mukana työpaikkaohjaajan opas. Heti toisena työssäoppimispäivänä kouluttaja käy työpaikalla, kaikki on mennyt hyvin. Molemmat ovat tyytyväisiä, työpaikkaohjaaja sanoo, että lämpimämmin pitäisi pukeutua Työpaikkaohjaaja myös kiittää työssäoppimisen ohjaajan oppaasta, siinä oli paljon hyvää. Kouluttaja kehottaa molempia ottamaan yhteyttä, jos tulee kysyttävää.

C

M

Y

CM

MY

CY

Työssäoppimisen viimeisellä viikolla kouluttaja menee käymään työssäoppimispaikalla ja yhdessä opiskelija, työpaikkaohjaaja ja kouluttaja tekevät loppuarvioinnin. Kaikki on hyvin, opiskelija saa hyvää palautetta ja kehuja toiminnastaan.

CMY

K

Työssäoppiminen loppuu ja parin päivän päästä työssäoppimisen ohjaaja soittaa kouluttajalle ja kertoo että oikeasti opiskelija oli koko työssäoppimisensa ajan ollut hyvin oma-aloitteeton ja vaikuttanut siltä, ettei koko työ kiinnosta häntä yhtään. Kouluttaja kiittää palautteesta ja ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa kahden kesken. Mitä olisi voinut tehdä toisin? Tässä tapauksessa kouluttajan olisi pitänyt tavata/soittaa työpaikkaohjaaja kahden kesken, koska hän ei selvästi pystynyt antamaan palautetta suoraan opiskelijalle.

9

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


HYRIA

Ohjausosaamista työpaikoille yrityslähtöisesti Kenelle

Yksityisen ja julkisen sektorin työyhteisöille heidän omissa tiloissaan

Tavoite

Työyhteisön tarpeista lähtevä toteutus työpaikkaohjaajien koulutukseen. Yhteinen tavoite- ja tahtotila työssäoppimisen toteutukseen ja ohjauksen kehittämiseen -> Laadukas, turvallinen työssäoppiminen

Ohjausosaamisen laajentaminen työyhteisöissä

Yhteinen kieli ja mutkaton vuorovaikutus työyhteisön ja oppilaitoksen välillä

Sisältö

Näkökulmia työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaukseen

Ohjaustyylit

Vuorovaikutustaidot työkaluna ja tavoitteena

Palautetaidot ja arviointi

Sisällöt ja koulutuksen kesto suunnitellaan aina työyhteisökohtaisesti.

Menetelmät Osallistavat ja toiminnalliset menetelmät

Aihealueita lähestytään käytännönläheisesti, kytkien käsiteltäviä asioita osallistujien kokemusmaailmaan

Pilotointi Koulutusmallia on pilotoitu YIT Rakentamispalvelut –toimialueella pääkaupunkiseudulla. Malli on suunniteltu yhteistyönä yrityksen kanssa. Toteutuksissa on ollut läsnä alan kouluttajia pääkaupunkiseudun rakennusalan ammatillista peruskoulutusta tarjoavista oppilaitoksista.

Työpaikkaohjaajat eli Koutsit toimivat ohjaajina YIT Polkuun valituille opiskelijoille (lisää YIT Polusta www.yit.fi).

Lisätietoa Hyria koulutus Oy, Satu Törrönen puh. 040 760 9131 satu.torronen at hyria.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

10


Uuden kuljettajan perehdyttäminen Kenelle/millaiseen tarpeeseen suunnattu Koulutus on suunnattu henkilöstölle, jotka perehdyttävät uusia työntekijöitä. Tavoitteena oli lisätä perehdytykseen ja opastamiseen liittyviä taitoja. Tavoitteena on lisätä motivaatiota perehdytystehtävään, mahdollistaa kokeneen työntekijän osaamisen siirtäminen uudelle työntekijälle sekä antaa valmiuksia omien vuorovaikutustaitojen arviointiin. Sisältö pääpiirteissään Työssä oppiminen - työssä oppiminen oppimisen muotona - oppimistyylit Perehdyttäminen ja työnopastus - ohjauksen ja perehdyttämisen periaatteet ja tehtävät - ohjaustyylit - työssä oppimisen ohjaaminen - ohjaamisen käytäntöjä - taitojen opettaminen - ohjauskeskustelu ja vuorovaikutus Arviointi työssä oppimisen ohjaamisessa ja perehdytyksessä - palautteen antaminen - työyhteisön toimintatavat ohjauksessa ja perehdytyksessä Muuta Toteutus 8h lähiopetusta ja ennakkotehtävä. Pilotointiyrityksenä oli Vähälä Yhtiöt. Koulutus toteutettiin Jyväskylässä ja Oulussa. Lisätietoa Jyväskylän aikuisopisto www.jao.fi Kouluttaja Anna Klemi, anna.klemi@jao.fi p. 040 341 6252

11

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


Opiskelijaraati Opiskelijaraati on suunnattu yrityksille ja organisaatiolle, joilla on rekrytointiongelmia sekä tutkinnon / valmistavan koulutuksen suorittaneille opiskelijoille. Tavoitteena on parantaa työantajan ja työnhakijan kohtaamista ja vuoropuhelua: rekrytointia, työllistymistä sekä oikean osaajan löytymistä erilaisiin työtehtäviin. Sisältö pääpiirteissään Opiskelijaraati on tilaisuus, jossa paikalla ovat • valmistavan koulutuksen päättävät opiskelijat • yritys / organisaatio • kouluttaja • muu kehittämistoimija esim. Yritysten Taitava Keski-Suomi Opiskelijaraadissa käydään läpi raadin tavoite. Osallistujat esittäytyvät, päähuomio on yrityksen / organisaation ja opiskelijoiden esittäytymisessä. Työnantaja kertoo siitä, mitä osaamista työntekijältä edellytetään ( mm. ydinosaaminen, erikoisosaaminen, työajat ) ja opiskelijat kertovat omasta osaamisesta sekä odotuksistaan tulevan työpaikan suhteen. Keskustelussa selvitetään myös opiskelijoiden käsitystä yrityksestä / organisaatiosta yrityskuvan / työssäoppimisen / mielikuvan perusteella. Puhdistuspalvelualan tutkinnon suorittaneilla on erittäin hyvä työllisyystilanne ja työnantajat ovat kiinnostuneita keskustelemaan niistä tekijöistä, jotka parantavat työnantajan kilpailukykyä ja kiinnostavuutta rekrytointitilanteessa. Myös alan tulevaisuuden näkymät ja ennakointi on keskusteluaiheena. Opiskelijaraadissa jaetaan yrityksen organisaation yhteystietoja ja esitemateriaalia. Muuta Opiskelijaraatia on toteutettu puhdistuspalvelualalla. Lisätietoa Jyväskylän aikuisopisto www.jao.fi Kouluttaja Anna Klemi, anna.klemi@jao.fi p. 040 341 6252 Kouluttaja Maarit Pakarinen, maarit.pakarinen@jao.fi, p. 040 341 5039

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

12


Kahvitunti – mentoroitu keskustelu Tavoite

Vahvistaa erilaisuuden kohtaantoa työpaikan arjessa

Sisältö

Alustettu, mentoroitu keskustelu työpaikan tilanteista. Keskustelun tarkem-mat teemat sovitaan etukäteen työpaikan yhteyshenkilön kanssa, jonka jäl-keen räätälöidään työpaikalle tarpeenmukainen keskustelutunti tai - keskus-telusarja. Tavoitteena on etäännyttää alustuksella keskustelu riittävästi työ-paikan haasteellisesta tilanteesta. Keskustellaan asiasta ja ilmiöstä, joka on vaarassa tulehduttaa työyhteisöä ja nousta haasteelliseksi työyhteisön arjes-sa. Kyseessä voi olla myös ennakoiva oppimistilanne. Tavoitteena on ottaa in-formaalinen, paljon resursseja vievä asia napakkaan, formaaliseen käsitte-lyyn. Keskustelun avulla pyritään löytämään vinkkejä tilanteen ratkaisuun ja vahvistamaan taitoa erilaisuuden kohtaamiseen. Keskustelun kautta pyritään yhteisesti löytämään ratkaisuja arkeen. Keskustelu voi toimia työnohjaukselli-sena elementtinä, mutta sitä ei rakenneta työnohjauksen tavoin. Tilanteita voivat olla mm. vajaakuntoistuminen edelliseen tehtävään ja uudelleen sijoit-tuminen, uuden taustaltaan erilaisen henkilön kohtaaminen, erityisen tuen tarpeessa olevan työssäoppijan ja työharjoittelijan ohjaaminen, osasairaus-lomalla olevan työhön palaajan tai maahanmuuttaneen henkilön kohtaami-nen työyhteisön jäsenenä.

Menetelmät Kyseessä on noin tunnin mittainen kahvituokio, jotta mahdollisimman moni voi osallistua siihen ja jotta se ei kuormita pienten ja keskisuurten yritysten arjen toimintoja. Keskustelutilanteet rakennetaan arjenläheisiksi työpaikan tapakulttuuria myötäillen. Alustettujen keskustelujen tukena voidaan käyttää mm. ENO- ja TUOMO -hankkeissa kehitettyjä materiaaleja ja niiden toimin-nallisia menetelmiä. Kyseessä voi olla myös keskustelusarja. Kokonaisuus rää-tälöidään yksilöllisesti kunkin työpaikan tarpeiden pohjalta. Pilotointi

Koulutukset pilotoitiin työelämässä kaupan ja kevytteollisuuden alalla. Koulu-tukset toteutettiin eripituisina ja –muotoisina räätälöityinä kokonaisuuksina useimmiten 2 - 3 keskustelukerralla.

Yhteystiedot Anna Salokoski, p. 050 3955 526 anna.salokoski@kiipula.fi Tuuli-Maria Lehtinen, p. 050 4204247 tuuli-maria.lehtinen@kiipula.fi

13

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


VUOROVAIKUTUS- ASIAKASPALVELU – OPPIMATERIAALI ERITYISRYHMILLE Kenelle

Erityisryhmille (ml. maahanmuuttajat) ja teknisten alojen opiskelijoille vuorovaikutustaitojen ja asiakaspalvelun opetukseen.

Tavoite

Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelumateriaali on tarkoitettu käytettäväksi tukimateriaalina koulutettaessa eri syistä pitemmän aikaa työttömänä olleita (esim. terveys- ja mielenterveys-, päihdeongelmat, huonot oppimiskokemukset tai vastaavat syyt) sekä maahanmuuttajia, jotka eivät tunne riittävästi työelämän pelisääntöjä ja tapakulttuuria Suomessa.

Materiaalin on tarkoitus parantaa erityisryhmien itsetuntoa ja – arvostusta sekä vuorovaikutustaitoja yleensä ja sitä kautta heidän kykyjään hyvään asiakaspalveluun. Materiaali on tarkoituksella laadittu yksinkertaiseksi, jotta se on helppo ymmärtää. Materiaali on pyritty toiminnallistamaan erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla.

Toteutus

Opettaja käyttää materiaalia koulutuksen alussa tukimateriaalina ja teettää kulloiseenkin aiheeseen liittyvät tehtävät/harjoitukset, joista keskustellaan lopuksi yhdessä ja pohditaan oikeita ja vääriä ratkaisuja.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Liena Patja, projektipäällikkö liena.patja@kvlakk.fi

Aikuiskoulutuskeskus Taitajantie 2 Kouvola 45100 Kouvola

puh.020 7879 200 faksi 020 7879 298

neuvonta@kvlakk.fi www.kvlakk.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

14


VIDEO CV Kenelle

Video cv on suunnattu erityisesti maahanmuuttajille ja erityisryhmille, mutta soveltuu ylipäänsä kaikkien työnhakijoiden käyttöön.

Tavoite

Video cv:n tavoitteena on mahdollistaa ja tuoda esiin hakijan vuorovaikutus sekä kielitaidon taso. Mahdollisuudella esitellä itsensä interaktiivisesti, pyritään parantamaan maahanmuuttajien ja erityisryhmien työllistymismahdollisuuksia. Videon avulla maahanmuuttaja pääsee kirjallisen hakemuksen lisäksi esittelemään itsensä virtuaalisesti työnantajalle. Tällöin työnhakijalla on paremmat edellytykset markkinoida osaamistaan ja itseään.

Tavoitteena on myös motivoida opiskelijoita työnhakuun uusin ja erilaisin menetelmin. Opiskelijoille opetetaan perinteisen CV:n sisällön tuottaminen, ja lisäksi heidät perehdytetään markkinoimaan oman osaamisen ja henkilökohtaisten taustojen esilletuonti video cv:llä.

Interaktiivisella esityksellä pyritään parantamaan työhaastatteluun pääsyä, ensivaikutelma annetaan video cv:n välityksellä. Videon avulla työnantaja saa paremman kuvan hakijasta, hänen vuorovaikutus-, kieli- ja esiintymistaidiosta, mikä lisää hakijan mahdollisuutta päästä työhaastatteluun ja sen kautta työllistyä. Video cv:llä haetaan erilaista tapaa lähestyä työnantajia.

Toteutus

Opiskelijoille laaditaan opetuksen yhteydessä perinteinen cv ja kuvataan video cv.

Videolla työnhakija kertoo samoja asioita, kuin kirjallisessa cv:ssä osaamisestaan, taidoistaan, työkokemuksestaan ja harrastuksistaan.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Liena Patja, projektikoordinaattori liena.patja@kvlakk.fi

Aikuiskoulutuskeskus Taitajantie 2 Kouvola 45100 Kouvola

15

puh.020 7879 200 faksi 020 7879 298

neuvonta@kvlakk.fi www.kvlakk.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


HUONO JA HYVÄ ASIAKASPALVELU -video Kenelle

Erityisryhmille ja teknisten alojen opiskelijoille toteutettu opetusvideo asiakaspalveluja vuorovaikutuksen opetukseen.

Tavoite

Videon avulla on kehitetään opiskelijoiden asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Tavoite on auttaa ymmärtämään, mitä on hyvä asiakaspalvelu ja mitä siihen vaaditaan. Opiskelija oppii ymmärtämään hyvän ja huonon asiakaspalvelun ero.

Kyseessä on työelämälähtöinen opetusmenetelmä, jolla kehitetään erityisesti teknisten alojen asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että ne vastaavat työelämän tarpeita.

Toteutus

Video esitellään asiakaspalveluoppituntien yhteydessä monimuotoisena opetusmenetelmänä. Videota käytetään opetuksessa teorian tukena, ja sen pohjalta keskustellaan huonon ja hyvän asiakaspalvelun eroista ja siitä, miksi se on tärkeää ammattialasta riippumatta. Video on oppilaitoksen Moodlessa kaikkien käytettävänä.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Liena Patja, projektikoordinaattori liena.patja@kvlakk.fi

Aikuiskoulutuskeskus Taitajantie 2 Kouvola 45100 Kouvola

puh.020 7879 200 faksi 020 7879 298

neuvonta@kvlakk.fi www.kvlakk.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

16


AJOONLÄHTÖTARKASTUS -video Kenelle

Logistiikka- ja kuljetusalojen opiskelijoille, teoriaopetuksen tueksi (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ja linja-autonkuljettaja).

Tavoite

Opetusvideon tavoitteena on tehostaa opetusta käytännön harjoittelun ja teoriaopetuksen lisäksi. Videon avulla opiskelija voi kerrata ajoonlähtötarkastuksen tehtävät ja parantaa omaa ammatillista osaamistaan tarpeensa mukaan. Videon avulla voidaan kehittää myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammattisanaostoa sekä testata osaamista.

Toteutus

Videolla käydään läpi samat osa-alueet kuin käytännön harjoittelussa. Videota on tehostettu selostuksella ja ohjaavalla tekstityksellä.

Videon avulla saadaan syvennettyä ja tehostettua opetusta oppilaan osaamistarpeiden mukaan. Video on oppilaitoksen Moodlessa.

Lisätiedot

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola Liena Patja, projektikoordinaattori liena.patja@kvlakk.fi

Aikuiskoulutuskeskus Taitajantie 2 Kouvola 45100 Kouvola

17

puh.020 7879 200 faksi 020 7879 298

neuvonta@kvlakk.fi www.kvlakk.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


TOIMINNANOHJAAJA -koulutus Oppisopimuskoulutus

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu kolmannen sektorin toiminnanohjauksen tehtävissä työskenteleville. Koulutukseen osallistuja voi toimia vapaaehtoistyössä tai palkkasuhteessa.

Sisältö

Tavoite Koulutuksen tavoitteena on tarjota monipuolisia työkaluja toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja ohjaukseen. Koulutus vahvistaa osallistujan ammatti-identiteettiä ja laajentaa yhteistyöverkostoja. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia toiminnanohjaajana muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen toteutus Koulutus sisältää LÄHI- JA ETÄOPETUSPÄIVIÄ räätälöidysti tilaajan toiveiden mukaisesti

Koulutuksen teemoja mm. • Toiminnanohjauksen periaatteet • Toiminnanohjaajan monet roolit • Toiminnanohjaaja mahdollistajana ja innostajana • Muutosjohtaminen • Kolmannen sektorin liiketoiminta: rahoitus, työllistäminen, verotus • Taloushallinto ja talouden suunnittelu • Toimivat kokouskäytännöt • Toiminnanohjaajan vuorovaikutustaidot • Työhyvinvoinnin johtaminen • Urapolkujen edistäminen • Kolmannen sektorin markkinointi • Sidosryhmätyön kehittäminen • Monimuotoisuus järjestötoiminnassa

Kehittämisvalmennus sisältö: Työnohjaus Kehittämistehtävät Mentorointi

Lisätiedot:

Marja Keväjärvi 044 - 703 7819 marja.kevajarvi@oakk.fi

Puh. (08) 558 47711, fax (08) 558 47707, Kotkantie 3, 90250 Oulu, www.oakk.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

18


1.Nimi TUOMO – Tuottavuutta ja tulosta monimuotoisuudella Pohjois-Karjala 2. Kenelle/millaiseen tarpeeseen suunnattu Pohjois-Karjalan osahankkeen tavoitteet kohdistuivat vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen yhdessä tekniikan- sekä palvelualan työnantajien kanssa. 3. Tavoite 1. Vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen opetuksen kehittäminen yhdessä työelämän kanssa 2. Vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen arviointi työssäoppimispaikoilla tutkintotilaisuuksissa 3. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot arvioijakoulutuksessa Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän puitteissa hankkeen tavoitteina ovat yrityksille ja muille työyhteisöille suunnattujen palvelujen kehittäminen (painopistealueina rekrytointi, perehdyttäminen sekä työpaikkaohjaus ja koulutus), ammatillisten opettajien ja muiden työelämätoimijoiden yhteistyön lisääminen sekä työelämässä tarvittavien sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Kohderyhmänä ovat olleet maahanmuuttajat, työyhteisöt ja tutkintotilaisuuksien arvioijat 4. Sisältö ja käytännön toteutukset ja hyvät käytännöt Työyhteisöjen kanssa tehty yhteistyö PKO yrityksen kanssa keskityttiin maahanmuuttajien rekrytoinnin ja työharjoittelun kehittämiseen. Hanke myös koulutti työpaikkaohjaajia monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden kohtaamiseen työpaikoilla sekä venäläisen kulttuurin erityispiirteistä. PKo:n työpaikkaohjaajille tehtiin myös laaja kysely liittyen maahanmuuttajien perehdyttämiseen ja ohjaukseen työpaikoilla. materiaalia jatkotyöstetään yhdessä PKO:n kanssa. John Deere Yrityksen kanssa yhdessä suunniteltiin sisällöt Esimiesten viestintä- ja vuorovaikutustaidot –koulutukseen. Koulutus toteutettiin yrityksen tiloissa ja koulutuksiin osallistui yhteensä 16 esimiestä ja luottamushenkilöitä. Koulutuksen sisältöalueet olivat 1. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 2. Eri-ikäisten viestintä työyhteisössä 3. Henkilöiden/osastojen välisen viestinnän tehostaminen

19

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


LVI Myller yritykselle tehtiin osaamiskartoitukset eri työtehtäviin (asentajat, työnjohto). kartoitukset sisältävät sekä ammatillisen osaamisen että sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidotosion. yhteistyötä jatketaan kartoitusten phjalta henkilöstön kouluttamisessa. Materiaali tulee valtakunnalliseen käyttöön LVI- alalla. Materiaalituotanto Hankkeessa tuotettiin maahanmuuttajien perehdyttämiseen liittyvää videomateriaalia Materiaalin pohjana on TOP- ohjaajille tehty kysely maahanmuuttajien perehdyttämisestä sekä maahanmuuttajien ja hankkeen asiantuntijajäsenen (Doinita Negruti) haastattelut. Hankkeessa on myös työstetty työpaikkaohjaajille ja arvioijille materiaalia sekä arviointiin että työssä oppimisen ohjaukseen. Työyhteisöille suunnatun sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen tähtäävän koulutus- ja materiaalipaketin suunnittelu- ja toteutus. Hankkeen aikana laadittiin vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen arviointimenetelmiä työpaikoille sekä itsearviointi että opetusmateriaalia koulutuksiin. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat laajasti työelämän edustajat, Pohjois-Karjalan aikuisopiston ammatillisen ja ohjaavan koulutuksen kouluttajat, Asiakkuus, myynti ja kehityspalvelut -tiimin koordinaattori ja hankekoordinaattori sekä yritysasiamies.

Yhteystiedot: Tuija Vartiainen – Gomez Pohjois-Karjalan Aikuisopisto tuija.vartiainen-gomez@pkky.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

20


Kohti monimuotoisempaa työyhteisöä – koulutuskokonaisuus Kenelle

Yksityisen ja julkisen sektorin työyhteisöille

Tavoite

Vahvistaa yleisiä työelämätaitoja: muuttuvassa työelämässä on yhtä aikaa eri sukupolvia ja yhä enemmän erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä, joiden kohtaamiseen tarvitaan välineitä kaikkien työyhteisön jäsenten työn sujuvoittamiseksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Sisältö

Työntekijätaidot, mm. ammatillinen osaaminen, työn hallinta, itsensä johtaminen, omien vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen, vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, palautetaidot työssä.

Menetelmät ENO-hankkeessa kehitetyn Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot työelämässä – materiaalin toiminnallisia tehtäviä: www.takk.fi/go/eno Lisäksi kerättiin tapauksia omasta työyhteisöstä yhteisesti käsiteltäviksi.

ValoDi-hankkeessa kehitetyn käsikirjan monimuotoisuusteemojen käsittelyä mm. tapausten (esimerkkejä materiaalista sekä omasta työyhteisöstä) sekä erilaisten harjoitusten avulla: www.takk.fi/go/tuomo

Pilotointi

Koulutukset pilotoitiin sosiaali- ja terveysalan sektorilla. Koulutukset toteutettiin eripituisina ja –muotoisina räätälöityinä kokonaisuuksina, joissa kussakin painotettiin tarpeen mukaan monimuotoisuuden eri osa-alueita ja muita työelämän yleisiä taitoja.

Lisätietoja

Tarja Liljeroos, tarja.liljeroos@takk.fi Mari Poikolainen, mari.poikolainen@takk.fi

www.takk.fi

21

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


Tuomo – johtamisen työryhmä ja kehityskeskustelut

Tuomo -hankkeessa Timalissa kehitettiin kehityskeskustelumalleja ja tuotettiin niistä Osaamisen johtamisen kokonaisuudesta paketti markkinoitavaksi niin yritys- kuin kuntasektorillekin. Tuomo -hanke jatkoi Osaava Varsinais-Suomi- hankkeessa kehitettyjen mallien jatkotyöstämistä ja soveltamista yritys- ja kuntasektorin tarpeisiin. Tätä työtä toteutti Ohjauksen koulutusalan koulutuspäällikkö.

Alkutilanne kartoitettiin keräämällä yhteen Timalin eri koulutusaloilla käytössä olleita kehityskeskustelulomakkeita sekä haastateltiin kouluttajia ja esimiehiä perehtyen käytössä oleviin kehityskeskustelukäytäntöihin. Käytännöt olivat yllättävänkin hajanaiset, eikä kehityskeskustelu välttämättä muodostunut henkilön kehittymisen suunnitelmaksi ja pitkäkestoiseksi prosessiksi, jossa oppilaitoksen visiot, arvot ja strategiat olisivat kattorakenteina vaikuttamassa kehityskeskustelujen fokukseen ja toteutukseen. Alkutilanteen kartoituksen jälkeen luotiin Timalille uusi kehityskeskustelumalli lomakkeineen. Tätä uutta pohjaa kierrätettiin esimiehillä ja kouluttajilla pyytäen siihen kommentteja ja korjausehdotuksia. Kevään 2012 kehityskeskustelukierroksella mallia pilotoitiin ohjaustiimin kehityskeskusteluissa ja lyhennettyä versiota syksyn 2012 kehityskeskustelukierroksella. Tämä järjestely oli perusteltu, sillä 1.8.2012 organisaatiouudistuksen myötä ohjaustiimi ja kielet ja viestintä -tiimi yhdistettiin Ohjauksen koulutusalaksi ja koulutusalan henkilöstömäärä moninkertaistui. Kesän ja syksyn 2012 aikana markkinoitiin aktiivisesti osaamisen johtamiseen sekä kehityskeskusteluihin liittyvää koulutusta kuntakierroksilla sekä muille yhteistyötahoille. Koulutuksesta laadittiin esite ja kuntaneuvotteluissa esitteleltiin koulutusta. Koulutuksen sisältöä ollaan räätälöity kullekin asiakkaalle heidän tarpeidensa mukaan. Tällä hetkellä koulutuskokonaisuutta ollaan myyty kahdelle lähikunnalla ja suurta kiinnostusta ovat esittäneet alueella toimiva perusturvakuntayhtymä sekä muutama yritys. Näiden kanssa käydään neuvottelut sekä koulutuksen tarkemmat sisällöt läpi vielä vuoden 2012 loppuun mennessä niin, että Tuomossa mallinnettu koulutuskokonaisuus ”Kehityskeskustelukäytänteet osana osaamisen johtamista ” toteutetaan kohteissa vuoden 2013 alussa.

Taru Laaksonen, ohjauksen koulutusala, koulutuspäällikkö

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

22


Asiaa ja Aamukahvia –tapahtuma -

kutsutaan alueen yrittäjiä Timaliin säännöllinen, joka kuukauden 1.tiistai kello 8.00 – 9.00 tilaisuus on yrittäjälle maksuton

-

yrittäjät tutustuvat Timalin toimintaan, tarjontaan sekä henkilökuntaan Timali tutustuu alueen yrittäjiin yrittäjien keskinäinen verkostoituminen ja keskustelufoorumi

Tavoite

Tapahtuman sisältö

-

tietoisku, kesto 30 min, asiantuntijan puheenvuoro jostain ajankohtaisesta aiheesta o 4.9.2012, ”pienyrityksen kustannustehokas markkinointi” o 2.10.2012, ”vinkkejä tulokselliseen myyntityöhön” o 6.11.2012, ”yrityksen tietoturva” o 4.12.2012, ”tilitoimiston ja yrityksen yhteistyö” o 8.1.2013, ”ostaako asiakas aina halvimman – myyntityöhön liittyvien uskomusten tuuletus” mahdollisuus käyttää yrittäjäyhdistysten puheenvuoroja vapaata keskustelua aamukahvin lomassa

-

Timali News –sähköinen uutiskirje www.timali.fi - nettisivut

-

jälkimarkkinointi toteutettu osallistujille Timali News –uutiskirjeellä (kiitetään osallistumisesta, lähetetään tilaisuudessa esitetty materiaali ja toivotetaan tervetulleeksi seuraavaan tilaisuuteen)

-

syksyllä 2012 osallistujien määrä on vaihdellut 25 – 70 osallistujan välillä / tapahtuma osallistujat ovat olleet mikro- tai pienyrittäjiä

-

kellonaika 8-9 on paras, jotta yrittäjä ehtii sen jälkeen työhön tietoiskun aiheen kiinnostavuus vaikuttaa merkittävästi osallistujamäärään, markkinointi ja myynti –aiheet kiinnostavat yleisesti pidettävä mielessä, että vastaavaa tarjontaa (erilaisia ”aamukahvitilaisuuksia”) on alueella paljon tarjolla – miksi yrittäjä osallistuisi juuri Timalin tapahtumaan? mietittävä mikä on HYÖTY yrittäjälle, ja pidettävä se markkinoinnin ”punaisena lankana”

-

Markkinointi

Mitä opittu ?

-

23

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

24


25

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

26


Tuomo-hanke, loppuraportti Tomi Aho

1 (1)

12.12.2012

Selkokielinen turvallisuusmateriaali Raision AKK Timalissa Tavoite

Työn

tavoitteena

on

suunnitella

ja

toteuttaa

Raision

seudun

koulutuskuntayhtymän, Raision AKK Timalin, tarpeisiin kohdennettu selkokielinen oppimateriaali, joka sisältää turvallisuusohjeet oppilaitoksen mahdollisia vaara- ja uhkatilanteita varten. Valmiin materiaalin tavoitteena on edistää oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Selkokielinen turvallisuussuunnitelma otetaan käyttöön Timalissa oppaan muodossa. Kohderyhmä

Selkokielisen materiaalin tarve lisääntyy maassamme jatkuvasti. Oppimateriaalin pääkohderyhmänä ovat oppilaitoksen uudet maahanmuuttaja- sekä muut erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat. Näiden opiskelijoiden oppimista voidaan tukea ja tehostaa selkokielisen oppimateriaalin avulla. Selkokielisen turvallisuusoppaan tarkoituksena

on

helpottaa

uusia

oppilaita

perehtymään

oppilaitoksen

turvallisuuteen ja toimintatapoihin. Oppaan sisältö

Tässä

työssä

käydään

oppimateriaalissa

tulee

läpi

keskeisimpiä

kiinnittää

seikkoja,

huomiota.

joihin

Lisäksi

selkokielisessä työ

käsittelee

opetusmenetelmiä, joilla turvallisuusoppaan opetus järjestetään. Opas testataan oppilaitoksen eritystä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Saadun palautteen perusteella tehdään tarvittavat muutokset ja täydennykset, jonka jälkeen opas muunnetaan sähköiseen muotoon. Työ sisältää kirjallisen osuuden sekä selkokielisen turvallisuuteen liittyvän perehdytysoppaan, jossa tekstiä on osittain kuvilla selvennetty. Erilaiset säädökset velvoittavat oppilaitosta edistämään turvallisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Olen ollut yhteydessä myös selkokielikeskukseen ja yhteistyössä olemme kehittäneet opasta niin että mahdollisesti opas saa selkologon ja otetaan käyttöön muissakin oppilaitoksissa.

27

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


Kunnosspitoalan koulutuksen suunnittelua yrityskonsultoinnin keinoin Kohderyhmä Alueen kunnossapitoalan yritykset, oppilaitoksen kouluttajat Lähtökohta

Vaasassa metallialan teollisuus on merkittävä työllistäjä. Suuret toimijat tarvitsevat koneille ja laitteille osaavia kunnossapitoalan ammattilaisia. Kunnossapitoa toteutetaan alueella pääosin pienten ja keskisuurten yritysten toimesta ja nämä yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa osaavaa, monipuolisen ammattitaidon omaavaa työvoimaa.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa ollaan aloittamassa ensi vuonna kunnossapitoalan koulutusta ja tiivistä yritysyhteistyötä on aloitettu jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa.

Tavoite

Pyrkimyksenä on turvata kunnossapitoalan yritysten ammattitaitoisen työvoiman saanti ja olla mukana yritysten työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämisessä ja parantamisessa. Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat nopeasti ja yhteistyöllä voidaan ennakoida alle tulevien uusien työntekijöiden ammattitaidon riittävyys sekä alalla jo työskentelevien työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen. Yhteistyön lisääminen yritysten ja oppilaitoksen välillä kasvattaa molempien ammattitaitoa sekä kilpailukykyä kasvavalla kunnossapitoalan osaamisalueella.

Sisältö -

yritysyhteistyö on aloitettu kumppaniyrityksen kanssa.

-

kunnossapitoalan kouluttaja on perehtynyt yrityksen toimintaprosesseihin ja käytäntöihin sekä toimii yrityksessä konsulttina ja yrityskehittäjänä

-

tavoitteellinen yhteistyön suunnittelu, säännölliset seurantapalaverit

-

rakennetaan yhteistyökumppanuutta myös muihin kunnossapitoalan yrityksiin, niin että voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yritysyhteistyötä ja reaaliaikaisia oppimisympäristöjä yrityksissä opiskelijoiden osallistuessa käytännön todellisiin kunnossapito- ja huoltotilanteihin

-

luodaan yhteistyöllä pohjaa monipuoliselle työssäoppimisen aikaiselle yhteistyölle

Lisätiedot Marko Haikonen, koulutuspäällikkö/Metalliosasto Vaasan aikuiskoulutuskeskus marko.haikonen@vaasa.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

28


Yhteistyötä työssäoppimisen jaksotuksessa Kohderyhmä Metallialan yrityskumppanit, oppilaitos sekä opiskelijat Sisältö

Yritysten ja oppilaitoksen välisen yhteistyön tiivistäminen. Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen aikataulujen sovittaminen yrityksille sopivaksi. Toteutettiin yrityskäyntejä, joiden aikana selvitettiin yrityksen tarpeita ja odotuksia työssäoppimiselle. Tiedonkeruun pohjana oli lomake, johon kerättiin tietoa mm. milloin työssäoppimisjaksoille on paras ajankohta, millaiset vähimmäisvaatimukset yrityksessä on ja kuka toimii yhteyshenkilönä työssäoppimisen asioissa. Samalla kerättiin ennakointitietoa yritysten työvoiman tarpeesta sekä ammatillisen lisäkoulutuksen tarpeesta.

Tavoite

Työssäoppimisjaksojen aikatalutuksen suunnittelu yhteistyössä yritysten kanssa. Työssäoppimisen ajoittuminen koulutuksiin pyritään sijoittamaan yrityksille parhaaseen aikatauluun. Osaamisen vähimmäisvaatimukset kirjataan näkyville niin että voidaan huomioida ne heti opiskelijan hakiessa työssäoppimispaikkaa.

Tulos

Oppilaitoksella on tietoa siitä, millaisia odotuksia yrityksillä on työssäoppijan ammattitaidolle sekä siitä milloin työssäoppiminen olisi yrityksen kannalta parasta järjestää. Kouluttajien tekemä yritysyhteistyö kietoutuu luontevasti arjen opetustyöhön. Sekä yrityksessä että oppilaitoksessa on tiedossa työssäoppimisen kontaktihenkilö. Myös ne opiskelijat, joilla on ollut hankaluuksia omatoimisesti löytää työssäoppimispaikka, saavat todennäköisemmin työssäoppimispaikan. Tämä on auttanut mm. maahanmuuttajaopiskelijoita työssäoppimispaikan saannissa. Työllistymisen mahdollisuudet kasvavat kun yrityksen tarpeet ja odotukset sekä työssäoppimisjaksolle tulevan opiskelijan osaaminen kohtaavat paremmin. Ennakointitieto auttaa koulutussuunnittelussa

Lisätiedot Susanna Pakkala, kouluttaja/projektipäällikkö Vaasan aikuiskoulutuskeskus susanna.pakkala@vaasa.fi

29

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella


Kunnossapitoala koulutuksen suunnittelua yrityskonsultoinnin keinoin Kohderyhmä Alueen kunnossapitoalan yritykset, oppilaitoksen kouluttajat Lähtökohta

Vaasassa metallialan teollisuus on merkittävä työllistäjä. Suuret toimijat tarvitsevat koneille ja laitteille osaavia kunnossapitoalan ammattilaisia. Kunnossapitoa toteutetaan alueella pääosin pienten ja keskisuurten yritysten toimesta ja nämä yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa osaavaa, monipuolisen ammattitaidon omaavaa työvoimaa.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa ollaan aloittamassa ensi vuonna kunnossapitoalan koulutusta ja tiivistä yritysyhteistyötä on aloitettu jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa.

Tavoite

Pyrkimyksenä on turvata kunnossapitoalan yritysten ammattitaitoisen työvoiman saanti ja olla mukana yritysten työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämisessä ja parantamisessa. Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja muuttuvat nopeasti ja yhteistyöllä voidaan ennakoida alle tulevien uusien työntekijöiden ammattitaidon riittävyys sekä alalla jo työskentelevien työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen ja parantaminen. Yhteistyön lisääminen yritysten ja oppilaitoksen välillä kasvattaa molempien ammattitaitoa sekä kilpailukykyä kasvavalla kunnossapitoalan osaamisalueella.

Sisältö - yritysyhteistyö on aloitettu kumppaniyrityksen kanssa. - kunnossapitoalan kouluttaja on perehtynyt yrityksen toimintaprosesseihin ja käytäntöihin sekä toimii yrityksessä konsulttina ja yrityskehittäjänä - tavoitteellinen yhteistyön suunnittelu, säännölliset seurantapalaverit - rakennetaan yhteistyökumppanuutta myös muihin kunnossapitoalan yrityksiin, niin että voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yritysyhteistyötä ja reaaliaikaisia oppimisympäristöjä yrityksissä opiskelijoiden osallistuessa käytännön todellisiin kunnossapito- ja huoltotilanteisiin - luodaan yhteistyöllä pohjaa monipuoliselle työssäoppimisen aikaiselle yhteistyölle Lisätiedot Marko Haikonen, koulutuspäällikkö/Metalliosasto Vaasan aikuiskoulutuskeskus marko.haikonen@vaasa.fi

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

30


Yhteistyötä työssäoppimisen jaksotuksessa Kohderyhmä Metallialan yrityskumppanit, oppilaitos sekä opiskelijat Sisältö

Yritysten ja oppilaitoksen välisen yhteistyön tiivistäminen. Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen aikataulujen sovittaminen yrityksille sopivaksi. Toteutettiin yrityskäyntejä, joiden aikana selvitettiin yrityksen tarpeita ja odotuksia työssäoppimiselle. Tiedonkeruun pohjana oli lomake, johon kerättiin tietoa mm. milloin työssäoppimisjaksoille on paras ajankohta, millaiset vähimmäisvaatimukset yrityksessä on ja kuka toimii yhteyshenkilönä työssäoppimisen asioissa. Samalla kerättiin ennakointitietoa yritysten työvoiman tarpeesta sekä ammatillisen lisäkoulutuksen tarpeesta.

Tavoite

Työssäoppimisjaksojen aikatalutuksen suunnittelu yhteistyössä yritysten kanssa. Työssäoppimisen ajoittuminen koulutuksiin pyritään sijoittamaan yrityksille parhaaseen aikatauluun. Osaamisen vähimmäisvaatimukset kirjataan näkyville niin että voidaan huomioida ne heti opiskelijan hakiessa työssäoppimispaikkaa.

Tulos

Oppilaitoksella on tietoa siitä, millaisia odotuksia yrityksillä on työssäoppijan ammattitaidolle sekä siitä milloin työssäoppiminen olisi yrityksen kannalta parasta järjestää. Kouluttajien tekemä yritysyhteistyö kietoutuu luontevasti arjen opetustyöhön. Sekä yrityksessä että oppilaitoksessa on tiedossa työssäoppimisen kontaktihenkilö. Myös ne opiskelijat, joilla on ollut hankaluuksia omatoimisesti löytää työssäoppimispaikka, saavat todennäköisemmin työssäoppimispaikan. Tämä on auttanut mm. maahanmuuttajaopiskelijoita työssäoppimispaikan saannissa. Työllistymisen mahdollisuudet kasvavat kun yrityksen tarpeet ja odotukset sekä työssäoppimisjaksolle tulevan opiskelijan osaaminen kohtaavat paremmin. Ennakointitieto auttaa koulutussuunnittelussa

Lisätiedot Susanna Pakkala, kouluttaja/projektipäällikkö Vaasan aikuiskoulutuskeskus susanna.pakkala@vaasa.fi

31

TUOMO – Tuottavuutta ja Tulosta Monimuotoisuudella

TUOMO-hankkeen tuloksia ja tuotteita  

Kohti monimuotoisempaa työelämää – TUOMO-hankkeen tuloksia ja tuotteita.