a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

TAKKin asiakaslehti 2016 – 2017

OSAAMISTA YRITTÄJILLE YRITTÄJÄKOULUTUS ON TUONUT OSAAMISTA JA ENNEN KAIKKEA ROHKEUTTA

S. 10

"ON OLTAVA VIKKELÄ LUONNOSTAAN JA TOIMITTAVA OMAPERÄISESTI" S. 6 LOISTODUUNIIN! – REKRYTAPAHTUMA TUO YHTEEN TYÖNANTAJAT JA TYÖNHAKIJAT S. 9 KOKKIEN TUTKINTOSUORITUS MENI METSÄÄN S. 14


18

Monipuolista osaamista Ulkomaanjakso herättelee, vaikka yhteistä kieltä ei aina olisikaan.

20

YHDESSÄ ULOS LOKEROISTA Työ- ja oppimisympäristöjen uudistamisella madalletaan oppimisen, yrittämisen ja työn rajoja.

21

Finland is my home Florin Dimulescu found his home and spends now his summer vacations at a cottage by the lake.


Pysy mukana! TILAA SEURAAVA SAUMA suoraan itsellesi painettuna tai digitaalisena. TEE TILAUS takk.fi/sauma KLIKKAA NETTIIN takk.fi

SISÄLTÖ Pääkirjoitus Sauman uutiset ”On oltava vikkelä luonnostaan ja toimittava omaperäisesti” Yhteistyössä koko opiskeluajan Loistoduuniin! – Rekrytapahtuma tuo yhteen työnantajat ja työnhakijat Osaamista yrittäjille Tahtoa ja taitoa osaamisen kehittämiseen Kokkien tutkintosuoritus meni metsään & Kuinka siitä selvittiin Stipendejä Monipuolista osaamista Yhdessä ulos lokeroista Finland is my home Sauman uutiset

4 5

SEURAA MEITÄ SIELLÄ, MISSÄ MUUTENKIN LIIKUT. Tavataan Facebookissa facebook.fi/tampereenaikuiskoulutuskeskus Seuraa Twitterissä twitter.com/takktampere

6 8 9 10 13 14 16 18 20 21 22

Tilaa Youtubessa youtube.com/TAKKinVideot Lue Issuussa issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus Seuraa Instagramissa instagram.com/takktampere Seuraa LinkedInissä linkedin.com/company/takk

TAKKIN ASIAKASLEHTI JULKAISIJA: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, PL 15, 33821 Tampere PÄÄTOIMITTAJA: Teppo Tapani / TAKK TOIMITUSNEUVOSTO: Maria-Liisa Korolainen, Jussi Mattila, Marjo Nieminen, Jaana Palmu, Raija Rantaeskola, Teppo Tapani / TAKK KUVAT: Ville Salminen, Jussi Mattila, Juha Alajoki, Sinikka Haapiainen-Mäkelä, Tampereen kauppakamari, TAKKin arkisto, LähiTapiola. ULKOASU JA TAITTO: Tuomas Korolainen / Mene Creative Oy PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy

441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY


TAKK

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN LUOTETTAVA KUMPPANI JA ROHKEA EDELLÄKÄVIJÄ TEKSTI OLLI-PEKKA TUOMI KUVA VILLE SALMINEN

HYVÄ LUKIJA, ETSIT EHKÄ UUTTA OSAAMISTA tai haluat päivittää sitä. Tai yrittäjänä haet uutta suuntaa yritystoiminnallesi. Yrityksen ja yksilön on huolehdittava omasta kilpailukyvystään koko ajan. On tärkeää huolehtia, että henkilöstön osaamistaso vastaa yrityksen kehittymistavoitteita. Useimmat työnantajat kouluttavat henkilöstöä suunnitelmallisesti ja jatkuvasti. Henkilöstölle tarjottavat koulutusmahdollisuudet vahvistavat samalla yrityksen kilpailukykyä sekä motivoivat henkilöstöä. Henkilöstön koulutus kannattaa aina. TAKK yrityspalvelun kautta asiakkaidemme on helppo hyödyntää sekä TAKKin

4

2016 – 2017

että verkostomme laajaa osaamista yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä uuden henkilöstön rekrytointitilanteessa. Haluamme olla asiakkaidemme paras koulutuskanava ja tarjoamme asiakkaillemme koulutuspalvelut sujuvasti ja ketterästi. Palvelemme niin pieniä, keskisuuria kuin suuria globaaleja tuotanto- ja palveluyrityksiä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme, ohjaamme ja toteutamme koulutukset ja kehittämishankkeet. Teemme koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen asiakkaalle helpoksi, ja asiakkaamme voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

Tässä Sauma-lehdessä on esimerkkejä TAKKin toteuttamista koulutushankkeista eri yrityksiin. Toteutetut koulutus- ja kehittämistoimeksiannot ovat kestäneet muutamasta päivästä aina useampiin vuosiin. Yhteistä niille on yhdessä asiakasyritysten asiantuntijoiden kanssa suunniteltu sisältö ja käytännönläheisesti yhdessä yritysten kanssa tehty toteutus. Näin olemme varmistaneet, että lopputulos on haluttu ja koulutus kohtaa yrityksen sekä opiskelijan tarpeen. Olli-Pekka Tuomi Yrityspalvelujohtaja


SAUMAN UUTISET

Työpaikka on paras paikka käyttöja ammattikielen oppimiseen.

TEKSTI MARJO NIEMINEN

Suorempia reittejä työhön TAKK ja Pirkanmaan TE-toimisto käynnistivät keväällä koulutuspilotin. ASKO-koulutusten tavoitteena on nopeuttaa ja suoristaa maahanmuuttajien reittejä suomalaiseen työelämään. Koulutus yhdistää ammatillisen osaamisen ja suomen kielen opiskelun. Ensimmäisessä koulutuksessa ammattialoina olivat sosiaali- ja terveysala sekä catering-ala. Syksyllä tarjolla olivat sosiaali- ja terveys­ala sekä uutena kuljetus- ja varastoala. Osalla opiskelijoista on lähtömaasta koulutusta tai työkokemusta koulutuksen ammattialoilta, osa on suuntaumassa alalle. – Käytäntö on osoittanut, että suomalaisen työelämän näkökulmasta opiskelijoiden ammatillinen osaaminen on hyvin vaihtelevaa. Kaikesta aiemmasta osaamisesta on kuitenkin hyötyä, toteaa suomen kielen kouluttaja Riitta Kronholm. Suomen kielen opetus ja ammatilliset sisällöt kulkevat koulutuksessa rinnakkain. Kielen opetuksessa painotetaan ammattikielen opiskelua. Koulutukseen sisältyy pitkä työharjoittelu, jossa kielen oppiminen viedään työpaikalle. Työpaikka on paras paikka käyttö- ja ammattikielen oppimiseen. – Kotoutumiskoulutuksissa opiskelevat aikuiset maahanmuuttajat ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, muistuttaa koulutuspäällikkö Janne Haikansalo. – Monella on taustallaan paljon ammatillista osaamista ja koulutusta, jota pitäisi osata tehokkaammin tunnistaa ja hyödyntää suomalaisessa työelämässä. Toisaalta osa tulijoista tarvitsee pidempikestoista ja tuetumpaa suomen kielen ja ammatin opetusta. Lähtömaiden ja Suomen koulutusjärjestelmät sekä työmarkkinat voivat erota toisistaan hyvinkin suuresti. ASKO-koulutukset ovat osoittautuneet yhdeksi hyväksi väyläksi kohti työelämää. Ensimmäisen koulutuksen jälkeen neljä työllistyi, neljä aloitti ammatillisen koulutuksen ja kaksi työkokeilun.

Yritykset ja TAKK näköalapaikalla Yksi TAKKin toiminnan tärkeimmistä kivijaloista on yhteistyö pirkanmaalaisen elinkeinoelämän ja yritysten kanssa. Yhteistyössä suunnitellaan mm. koulutuksia ja oppimisympäristöjä. Yksi yhteistyön muoto ovat neuvottelukunnat ja yhteistyöfoorumit. Tavoitteena on kuulla yritysten ja työnantajien näkemyksiä osaamis- ja koulutustarpeista sekä vahvistaa vuoropuhelua koulutussuunnittelun tukena.

– Työnantajille ja yrityksille yhteistyöfoorumit tarjoavat tilaisuuden vaikuttaa koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen. Ne tarjoavat näköalapaikan ajankohtaisen koulutustiedon äärelle, kertoo yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen. Yritysten lisäksi yhteistyöfoorumeissa ovat mukana Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Tredun oppisopimuskeskus. Neuvottelukunnat toimivat ammattialakohtaisesti. Uusimpina käynnistettiin matkailu- ja ravitsemisalan sekä hyvinvointialan yhteistyöfoorumit keväällä 2016. Neuvottelukuntien ja yhteistyöfoorumien toimintaan otetaan mielellään mukaan uusia yrityksiä ja toimijoita. Lisätietoja saa Armi Hyvöseltä.

HR-osaamiselle on kysyntää Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto on tullut uutena tutkintona TAKKin valikoimiin tänä vuonna. – Tutkinto on ihan uusi ja TAKK toteuttaa sitä ensimmäisten joukossa, kertoo kouluttaja Heli Sundell. Sundell oli mukana työryhmässä, joka laati tutkinnon perusteet. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista TAKKissa suuntaudutaan henkilöstötyöhön. – Kouluttajillamme on vahva henkilöstöhallinto- ja esimiesosaaminen käytännön työelämästä, Sundell muistuttaa. Vaikka tutkinto on uusi, on HR-koulutuksia järjestetty TAKKissa jo usean vuoden ajan. TAKK oli mukana Työelämän tutkimuskeskuksen projektissa, ja sen pohjalta käynnistettiin henkilöstöhallinnon koulutukset: HR-perusteet ja HR-ammattilainen. – TAKKin etuna on käytännönläheisyys. Koulutusten case-esimerkit ovat aidoista työelämän tilanteista. Koulutuksesta saa evääksi työkaluja ja toimintamalleja, joita voi helposti soveltaa omassa työssä, perustelee kouluttaja Jouni Hanhinen. Koulutukseen sisältyy myös kehittämistyö, jolla kehitetään omaa työtä ja työpaikan toimintaa. – Koulutuksille on selvästi tarvetta, ja työelämän tarpeeseen niitä alun perin lähdettiin suunnittelemaankin. Työelämän tarpeeseen vastataan myös työyhteisösovittelijavalmennuksella. Valmennus antaa työkaluja ristiriitatilanteiden käsittelyyn työpaikalla. – Se sopii hyvin HR-asiantuntijoille, mutta tarjoaa uutta osaamista yhtä lailla esimiehille ja kaikille sovittelutyöstä kiinnostuneille, kannustaa Sundell.

2016 – 2017

5


Kehitämme toimintaa tavoitteellisesti ja reagoimme nopeasti osaamistarpeiden muutoksiin.

”ON OLTAVA VIKKELÄ LUONNOSTAAN JA TOIMITTAVA OMAPERÄISESTI” TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT VILLE SALMINEN

Linkosuon leipomo on perinteikäs perheyritys, joka on palvellut pirkanmaalaisia jo 80 vuoden ajan. Vuosien varrella moni asia on muuttunut. Muutokset ovat edellyttäneet henkilöstöltä uutta osaamista ja intoa kehittää toimintaa.

P

erinteisestä leipomosta on kehittynyt pitkälle automatisoitu teollisuuslaitos, ja leipureista on tehty teollisuusprosessin ammattilaisia. Leipomon tuotannosta tuoreleipätuotteita on enää 20 prosenttia; valtaosa valmistuksesta ja tuotekehityksestä tehdään kuivaleipäpuolella. Perustavanlaatuisen muutoksen myötä koko henkilöstö on koulutettu uudelleen.

6

2016–2017


TULEVAISUUDEN LINKOSUO – Koulutuksen ansiosta saimme pidettyä vanhat työntekijät. Meillä on totutusti tehty pitkiä työuria, ja koulutus auttoi ylläpitämään perinnettä, kertoo leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne. – Koulutuskumppaniksi valitsimme TAKKin. Tulevaisuuden Linkosuo -koulutuskonsepti rakennettiin tarpeidemme pohjalta hyvässä yhteistyössä. TAKKissa on koulutettu koko Linkosuon henkilökunta tietoteknisten valmiuksien osalta. Talasrinteen mukaan koulutusten ansiosta henkilöstö on teknisesti taitavaa ja uudet teknologiat otetaan vastaan positiivisella asenteella. – Nykyaikaisessa leipomossa kone tekee raskaat työt ja ihminen vastaa koneen käyttöprosessista. Kahvilapuolelle on toteutettu asiakaspalvelu- ja tuotekoulutuksia sekä panostettu brändin luomiseen. Myös laatujärjestelmiin ja tuotesuunnitteluun on hankittu lisäosaamista. Johdon ja esimiesten osaamista on tuettu johtamisen erikoisammattitutkinnolla.

MUUTOS ON PYSYVÄÄ Muutos ei suinkaan ole valmis. Leipomon toiminnan automatisointia jatketaan, ja vuoteen 2018 mennessä on tarkoitus automatisoida prosessin viimeinenkin osa – varastotoiminnot. – Uusimpiin muutoksiin liittyen meillä on vireillä uusi koulutushanke, joka on tarkoitus toteuttaa TäsmäKoulutuksena yhteistyössä ELYkeskuksen ja mm. TAKKin kanssa.

Koulutuskokonaisuudessa keskitytään teknisen osaamisen lisäksi myös tiimityöskentelyn kehittämiseen. Sujuva tuotantoprosessi kun edellyttää saumatonta sisäistä yhteistyötä. Linkosuolla kannustetaan työn ohessa opiskeluun. Hyvästä ja sitoutuneesta henkilöstöstä halutaan pitää kiinni, ja henkilöstön aktiivinen kouluttaminen tukee tavoitetta. – Meillä on ihan tavallista, että työntekijä on tullut pitämään lukion jälkeistä välivuotta, mutta vuosi on venynyt neljäksikymmeneksi.

MARKKINAJOHTAJA Linkosuo on Talasrinteen mukaan markkinajohtaja rukiin ja kauran jalostamisessa snacks-tuotteiksi Suomessa ja koko Pohjoismaissa. Kuivaleipätuotteiden myötä viennistä on tullut tärkeä osa Linkosuon toimintaa. Tuotteita viedään tällä hetkellä 13 maahan. – Meillä on selkeät suunnitelmat vuoteen 2020 asti. Tavoitteena on viennin tuplaaminen kahdessa vuodessa. Kauas on tultu siitä, kun Aarne Linkosuo perusti leipomon vuonna 1936. Taustalla vaikuttaa kuitenkin edelleen perustajan ajatus: ”On oltava vikkelä luonnostaan ja toimittava omaperäisesti.” – Kehitämme toimintaa tavoitteellisesti ja reagoimme nopeasti osaamistarpeiden muutoksiin. Koulutuksella pysytään muutoksessa mukana ja tuotanto tehostuu, Talasrinne vahvistaa.

TÄSMÄKOULUTUSTA YRITYSTEN MUUTOSTILANTEISIIN TäsmäKoulutus on yrityksen nykyiselle henkilöstölle tarkoitettua räätälöityä koulutusta. Se sopii tilanteisiin, joissa yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Tavoitteena on päivittää henkilöstön osaamista ja estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.

Lisätiedot:

www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/ henkiloston_kehittaminen/tasmakoulutus/index.html

2016 – 2017

7


YHTEISTYÖSSÄ KOKO OPISKELUAJAN TEKSTI ANTTI ESKELINEN KUVA TAMPEREEN KAUPPAKAMARI

T

ampereen Aikuiskoulutuskeskuksella on pitkä yhteistyöhistoria niin elinkeinoelämän kuin julkisen sektorin kanssa. Tärkeimmäksi kehittämisteemaksi on viime vuosina noussut yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö opintojen aikana. Yritykset luonnollisesti toivovat, että valmistuessaan opiskelijoilla olisi jo jonkin verran kokemusta ja työelämän pelisääntöjen tuntemusta, jotta tavoite tuottavasta työstä toteutuisi sutjakkaasti. Opiskelijoille työelämäjaksot, yritysvierailut ja työelämään tehdyt harjoitustyöt parantavat käsitystä siitä, mitä tietoja ja taitoja työn tekeminen käytännössä edellyttää. Useasti ensimmäinen työpaikka löytyy opiskeluaikoina luoduista yhteyksistä. Muun muassa tästä syystä on tärkeää, että myös opetushenkilöstön työelämäyhteydet olisivat mahdollisimman monipuoliset ja tuoreet. Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset ja Tampereen yliopiston opiskelijat ovat toivoneet entistä läheisempää yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän ja yliopiston välille. Tästä syystä yhteistyössä luotiin ja toteutettiin Kampuskamari, joka yhdistää soveltuvia korkeakoulujen opintojaksoja ja Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä. Vuonna 2015 aloitettu Kampuskamari onnistui hienosti: mukaan lähti 40 yritystä, jotka operoivat yli 20 opintojaksolla. Yhteistyö oli caseluentoja, harjoitustöitä yrityksiin sekä yritysvierailuja. Lukuvuonna 2016–2017 toimintaa laajennetaan Tampere 3 -yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen alueilla sekä Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opintojaksoilla. Yksi mahdollisuus rakentaa strategisia kumppanuuksia yritysten kanssa on toteuttaa yhteisiä oppimisympäristöjä, ja sitä on TAKKissa onnistuneesti tehty. On tärkeää pohtia, mitä yhteistyötä voidaan rakentaa ja miten TAKKin ja siihen kytkeytyvän Tampereen Teollisuusoppilaitoksen erityisosaaminen ja yritysyhteydet saadaan hyödynnettyä koko Pirkanmaan eduksi. Antti Eskelinen toimitusjohtaja, Tampereen kauppakamari Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäsen

TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, joka koostuu Tampereen kauppakamarin, Tampereen kaupungin ja työmarkkinajärjestöjen nimeämistä edustajista.

8

2016 – 2017

Useasti ensimmäinen työpaikka löytyy opiskeluaikoina luoduista yhteyksistä.


LOISTODUUNIIN! REKRYTAPAHTUMA TUO YHTEEN TYÖNANTAJAT JA TYÖNHAKIJAT

Onnistunut ja hyvä tilaisuus, hyvin kävijöitä. Toivottavasti järjestetään myös jatkossa.

TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT TAKKIN ARKISTO

LOISTODUUNIIN-TAPAHTUMAT TARJOAVAT työnantajille ja työnhakijoille tilaisuuden kohdata ja löytää uusia kontakteja. Pilottitapahtumassa helmikuussa olivat mukana puhdistus-, kiinteistöpalvelu- ja kotityöpalvelualat. Ensimmäisen tapahtuman hyvien kokemusten perusteella on tänä vuonna järjestetty neljä Loistoduuniin-tapahtumaa. Aloina ovat olleet metalli, matkailu- ja ravitsemisala sekä kaupan ala. Yhteensä mukana on ollut 66 työnantajaa ja n. 1100 työnhakijaa sekä Tredun oppisopimuskeskus. Loistoduuniin-tapahtumat järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa TAKKin Nirvan kampuksella. Työnantajien palaute on ollut pääosin positiivista ja loistoduuneja jatketaan ensi vuonna samalla konseptilla.

Perinteinen rekrymalli ei toimi enää, näistä saa lisää boostia ja henkilöt ja yritykset löytää toisensa.

Loistoduuniin! 2017 9.2. Turvallisuus, hyvinvointi ja kiinteistö 29.3. Konetekniikka ja TAMTOL 26.4. Autoala 11.10. Rakentaminen 15.11. Liiketalous ja isännöinti Lisätiedot: yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310

Liikkeellä oli hyviä hakijoita, joiden kanssa palaamme varmasti asiaan.

2016 – 2017

9


OSAAMISTA YRITTÄJILLE TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT VILLE SALMINEN

Learning by Doing OLIN TYÖSKENNELLYT TUOTEHALLINNAN ja -markkinoinnin tehtävissä 20 vuotta ensin Nokialla ja sitten Microsoftilla, kun tuli tunne, että olisi aika tehdä jotain muuta. Vuosiin osui useita yt-neuvotteluja, ja vaikka en ollut irtisanottavien listalla, päätin ottaa paketin ja lähteä kohti uutta. Sapattivapaalla ahmin tietoa markkinoinnista, erityisesti digimarkkinoinnista, erilaisilla verkkokursseilla. Halusin päästä markkinointihommiin. Tilaisuus osui kohdalle, kun aloitin ratkaisumarkkinoinnin päällikkönä OptoFidelityssä. Työnantaja oli hyvin koulutusmyönteinen ja kannusti hankkimaan lisää osaamista. Löysin TAKKin somemarkkinoinnin työpajan kaverin suosituksesta. Tavoitteena oli kehittää OptoFidelityn nettisivuja ja markkinointia sosiaalisessa mediassa. Koulutussisällöt kuulostivat lupaavilta jo esitteessä, mutta koulutus oli vielä parempi kuin osasin odottaa. Opin mieluiten tekemällä, ja koulutus tarjosi juuri sitä. Kouluttaja Henna-Riikka Ahvenjärvi oli tosi hyvä ja aktiivinen. Hänellä oli tarjota uusinta tietoa ja ajankohtaista osaamista sosiaalisesta mediasta. Toinen tärkeä henkilö oli mentori Sasu Karjalainen. Mentorointi vahvisti, että olen oikealla polulla. Koulutuksen aikana tutustuin sattumalta Unfair Oy:n yrittäjiin Johanna Raiskioon ja Taru Kumpulaiseen. Unfair ei ole perinteinen mainostoimisto, vaan toiminta nojaa vahvasti Lean-ideologiaan. Siihen kuuluvat mm. nopeat kokeilut, mittaaminen ja sen jälkeen tarvittavat korjausliikkeet. Innostuin toimintatavasta, ja kun omat työtoiveeni osuivat yksiin Johannan ja Tarun tarpeiden kanssa, aloitin tuottajana Unfairissä elokuussa. Hyppäsin suoraan laukkaavan villihevosen selkään, mutta se sopii minulle hyvin. Tykkään haasteista ja heittäydyn liikoja miettimättä. Rapatessa välillä roiskuu ja virheet kuuluvat asiaan, mutta niistä voi oppia. Tai kuten Jorma Ollila tapasi Nokia-vuosina muistuttaa: virheitä saa tehdä, mutta ei samaa virhettä kahta kertaa. Susanna Salkolahti Unfair www.unfair.fi

10

2016 – 2017

TAKKin yrittäjyysyksikkö HiOMO kouluttaa sekä yritystoimintaa suunnittelevia että jo toimivia yrittäjiä. Koulutusvalikoimasta löytyy vaihtoehtoja monenlaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Lue, miten opiskelijamme ovat löytäneet oman polkunsa HiOMOn tuella.


Koulutus vahvisti ajatustani yrittäjyydestä ja sain rohkeutta astella risteyksestä yrittäjän uralle.

Risteyksessä TUNNISTAN ELÄMÄSTÄNI RISTEYSKOHTIA, jotka ovat ohjanneet minut tähän pisteeseen eli maalaus- ja remontointialan yrittäjäksi Suomeen. Ensimmäisessä risteyksessä, vuonna -85 asuin kotona, Skotlannissa. Sain puhelun Suomesta ja kutsun tulla pelaamaan jalkapalloa Seinäjoelle. Edinburghiin jäi työpaikka, kun jalkapallo veti 18-vuotiasta puoleensa. Seinäjoella tapasin tulevan vaimoni. Jalkapallon ohessa aloitin työt vaimoni perheen perinnemaaliyrityksessä, Uulatuote Oy:llä. Jalkapallourani päättyi 24-vuotiaana polvivammaan. Toisessa risteyksessä avioliittoni päättyi ja muutin Ruotsiin käynnistämään maalitehdasta. Se oli ensimmäinen varsinainen kosketukseni yrittäjyyteen. Avioiduin uudelleen ja palasin Suomeen, sattumalta Lempäälään. Olin siinä kohtaa työttömänä, ilman ammattia tai koulutusta. TE-toimistossa minut ohjattiin työnhakukurssille, jossa tutustuin Lempesti-osuuskuntaan. Yksi Lempestin toimialoista on rakennuspalvelut, josta minulla oli työkokemusta. Työskentelin Lempestissä seitsemän vuotta, joista kaksi viimeistä esimiehenä. Isäni ihmetteli vuosien ajan, miksi en hommaa pakettiautoa ja ala yrittäjäksi. Viisikymppisten lähestyessä päätin uskaltaa.

Olin jo suorittanut TAKKissa pintakäsittelyalan perustutkinnon ja maalarimestarin erikoisammattitutkinnon. Nyt ei puuttunut kuin yrittäjäosaamista. TAKKin Pirkanmaalaiset polut yrittäjyyteen -koulutus oli mukavan tiivis paketti, jossa käsiteltiin kattavasti yrittäjyyteen liittyvät asiat. Erityisen tärkeitä minulle olivat talouteen ja riskien hallintaan liittyvät opit. Koulutus vahvisti ajatustani yrittäjyydestä ja sain rohkeutta astella risteyksestä yrittäjän uralle. Yrittäjänä parasta on vapaus: voin itse hallita omaa kalenteriani. Olen ollut onnekas, kun kalenterini on alusta asti ollut täynnä, enkä pysty ottamaan kaikkia tarjottuja urakoita. Laajentaminen ei kuitenkaan ole vielä järkevää, ehkä joskus tulevaisuudessa. Nyt tärkein tavoitteeni on työllistää itseni. En ole vielä ehtinyt juurikaan mainostaa palveluitani, vaan puskaradio on ollut tehokkain markkinoija. Nimeni saattaa herättää ennakkoluuloja, mutta laadukas työ puhuu puolestaan. Jim McMenamin Maalaus- ja remontointipalvelu Uusilme www.uusilme.fi

2016 – 2017

11


Unelmaduunissa yrittäjänä LIIKUNTA JA HYVINVOINTI ovat olleet minulle aina tärkeitä, vaikka työurastani suurimman osan olen tehnyt rakennusalalla, viimeksi työnjohtotehtävissä. Opiskelin Personal Traineriksi työn ohessa ja mietin, saisinko harrastuksesta ammatin. TAKK oli tullut tutuksi, kun suoritin 2000-luvun alussa rakennusalan perustutkinnon ja vielä ammattitutkinnonkin. TAKKista löytyi pikastartti yrittäjäksi. Se riitti starttirahaan, mutta halusin lisää osaamista ja tein jatkoksi yrittäjän ammattitutkinnon. Olen pitkän linjan TAKKilainen, kun tänä syksynä aloitin somemarkkinoinnin kehittämispajassa. Haen lisäosaamista digimarkkinointiin. TAKKin HiOMO on ollut äärimmäisen hyvä paikka kouluttautua. Olen aktiivisesti hyödyntänyt TAKKin kouluttajien osaamista, ja mm. Anne-Maj Linna on sparrannut minua eteenpäin. En ole luonnostaan mikään myyjä, mutta yrittäjäkoulutus on tuonut osaamista ja ennen kaikkea rohkeutta. Oleellisinta on kuunnella asiakasta, tunnistaa asiakkaan tarve ja yrittää löytää siihen sopivat ratkaisut. Tyrkyttämällä ei pääse pitkälle. Anne-Majn rohkaisemana uskalsin ottaa hirveän harppauksen yrittäjäksi. Maaliskuussa 2015 käynnistin Mister Fitmakerin, joka tarjoaa Personal Trainer -palveluja. Olen erikoistunut elämäntapamuutoksiin. Aluksi jatkoin siinä rinnalla rakennusalan työnjohtohommia, mutta mentorini Pasi Raution kannustamana päätin keskittyä kokoaikaisesti omaan intohimooni eli yritykseni pyörittämiseen. Yrittäjänä parasta on joustavuus. Se, että hallitsen omaa kalenteriani ja vapaata voin pitää silloin, kun haluan. Yleensä teen kyllä töitä kuutena päivänä viikossa. Olen pystynyt nostamaan palkkaa yrityksen perustamisesta alkaen, ja toiminta on kasvanut nopeasti. Tykkään työstäni ja asiakkaistani. Palkitsevinta on nähdä, kun asiakas tulee kuntoon. Olen unelmaduunissani, kun nyt voin Vincitin tyyliin vilpittömästi todeta, että maanantaiaamuna ei v…ta lähteä töihin. Henrik Raisio Mister Fitmaker www.fitmaker.fi

” 12

2016 – 2017

En ole luonnostaan mikään myyjä, mutta yrittäjäkoulutus on tuonut osaamista ja ennen kaikkea rohkeutta.


TAHTOA JA TAITOA

OSAAMISEN

KEHITTÄMISEEN TEKSTI HENNA-RIIKKA AHVENJÄRVI KUVAT PUHTITAKK

P

uhti – ohjauksen tahto ja taito -hankkeessa kehitetään kouluttajien pedagogisia valmiuksia, verkostoissa käytettäviä digitaalisia oppimismateriaaleja sekä aikuisopiskelijoiden perustaitoja vahvistavia opetus- ja ohjausmenetelmiä. TAKKin osahankkeessa yhtenä keskeisenä pilottikohteena on yrittäjyysala. Yksi henkilöstön osaamisen kehittämisen muoto ovat ajatushautomot, joissa törmäytetään eri alojen kouluttajia ja luodaan mahdollisuuksia koulutusalarajat ylittävään keskusteluun ja ideointiin. Alueellisen verkostoitumisen näkökulmasta lisätään eri verkostojen keskinäistä yhteistyötä, tuodaan konkreettisesti yhteen eri verkostojen toimijoita sekä mm. lisätään verkostojen ohjausosaamista. Esimerkiksi Pirkanmaan ohjausverkosto -Facebook-ryhmään ovat tervetulleita kaikki ohjauksen kehittämisestä kiinnostuneet. Tausta-ajatuksena toiminnassa on kokeilukulttuurin ja ketteryyden vahvistaminen: tehdään kokeiluja, jolloin pystytään nopeasti muuttamaan toimintatapaa ja sisältöjä. Kokonaisuutena koulutuskenttä on niin vahvasti murrosvaiheessa, että on tärkeää pohtia, miten erilaiset oppimista tukevat opinnot ja aineistot ovat mahdollisimman joustavia ja muuntautumiskykyisiä. Digitaitoja käsitellään sulautuvan oppimisen keinoin, osana muita sisältöjä. Yrittäjyysalan kehittämiskohteina hankkeessamme ovatkin vahvasti sosiaalisen median mahdollisuudet ja verkko-oppimisen käytänteet. Yrittäjälle digimaailma mahdollistaa paljon, ja nykyisin yhteiskunta myös edellyttää digiosaamiselta paljon.

Teemme yhteistyötä koordinoivan TAIKOJA-hankkeen kanssa mm. hankearvioinnin kehittämisessä. Tarkemmin tavoitteisiin, sisältöön ja tuloksiin voi tutustua projektiblogissa https://puhti.wordpress.com

PIRKANMAAN OHJAUSVERKOSTO https://www.facebook.com/groups/ pirkanmaanohjausverkosto

PUHTI-PROJEKTIBLOGI https://puhti.wordpress.com

2016 – 2017

13


R KOKKIEN TUTKINTOSUORITUS MENI METSÄÄN

&

KUINKA SIITÄ SELVITTIIN TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT JUSSI MATTILA JA JUHA ALAJOKI

14

2016 – 2017

oihu 2016 -leiri oli Suomen partiolaisten suurponnistus. Leiri kokosi Evon metsiin 17 000 partiolaista eri puolilta maailmaa. Neljälle TAKKin kokkiopiskelijalle Roihu tarjosi näytön paikan. Opiskelijat suorittivat elämysruuanvalmistuksen tutkintotilaisuuden Roihun VIP-ravintola Tilhessä. Ainutlaatuinen tilaisuus avautui, kun kouluttaja Juha Alajoki tapasi sattumalta Roihuakatemian rehtori Tarja Niemisen. Nieminen tiesi kertoa Tilhetkokoonpanosta, joka hoitaa partioleirien VIP-ravintolan toimintaa. Leiriympäristö sopi paremmin kuin hyvin elämysruuanvalmistus-tutkinnon osan näyttämöksi.

SYDÄMEN PUOLELLA JA MUITA YLLÄTYKSIÄ – Lähtökohtana tutkintotilaisuuden suunnittelulle oli yksinkertainen, luonnossa valmistettu ruoka, Alajoki kertoo. – Siinä oli huomioitava mm. erikoisruokavaliot, mutta näkökulma poikkesi tavallisesta ruuanvalmistus- ja tarjoiluympäristöstä: toisaalta ruuan tuli olla yksinkertaista, toisaalta fine diningia ja niin VIP kuin leiriolosuhteissa oli mahdollista. Homma hoidettiin työpareina. Metsäkeikalle innostuivat Toni Piirto ja Pirita Puurtinen sekä Johanna Reinikainen ja Elina Tabell. Tavoitteena oli valmistaa kolmen ruokalajin menut eli alku- ja pääruoka sekä jälkiruoka.


Partio oli kaikille neljälle uusi juttu. Ensimmäinen kulttuuriero koettiin jo heti kättelyssä: Piirto ojensi oikeaa kättään, mutta sai vastaansa vasemman. – Partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä eli lähellä sydäntä ja oikea käsi pidetään vapaana karhujen varalle, tietää Piirto nyt.

LEIVINUUNI METSÄSSÄ JA MUITA ERIKOISUUKSIA Opiskelijoita hämmästytti järjestelmällisyys, jolla asiat leirissä hoituivat. Pienen kaupungin kokoinen alue oli rakennettu tyhjästä, ja olipa metsän keskelle muurattu jopa leivinuuni. – Työskentelimme Tilhessä pyöreitä päiviä muutaman tunnin yöunilla, kertoo Reinikainen, jonka selkävaivat teltassa nukkuminen paransi. Ravintolassa vieraili päivittäin 120–150 henkeä, ja se toimi aamupalasta illalliseen. Osa ruuanvalmistuksesta hoidettiin ulkona, leiriolosuhteissa, mutta apuna oli sähköistetty keittiökontti. Ulkona

kokkaamisesta mieleen jäivät mm. ampiaiset, joiden pistoilta ei tässä keittiössä voinut välttyä.

METSÄPALOVAROITUS JA MUITA HAASTEITA Vaikka tutkintomenut oli suunniteltu ja testattu etukäteen, ei yllätyksiltä vältytty: Metsäpalovaroitus esti ruuanvalmistuksen nuotiolla, ja suunnitelmia piti muuttaa lennossa. Puurtisen ja Piirron näyttöpaikka vaihtui torppaan, jossa ei ollut sähköjä tai vettä. Kaikki oli valmistettava etukäteen ja kuljetettava ruokailupaikalle. Rankasta rutistuksesta huolimatta partiokeikalle voisi lähteä uudelleenkin. Itse asiassa Puurtinen on jo ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. – Leiristä ja tutkintotilaisuudesta jäi hyvä fiilis. Ihmiset olivat hyväntuulisia, ja meidät vastaanotettiin mukavasti, vaikka olimme ulkopuolisia, Puurtinen summaa. – On vaikea kuvitella masentunutta partiolaista, Piirto vahvistaa hymyillen.

Menu Johanna & Elina Gazpacho ja gluteeniton patonki Pitkään haudutettua possua, nuotioperunat, kukkakaalipyree, hunajamarinoidut porkkanat ja parsakaalit siankärsämökastikkeen kera Gluteeniton mantelikakku, valkosuklaa-namelaka, vadelmakreemi ja mansikat

Menu Pirita & Toni Kylmä kurkkukeitto ja rosmariinipatonki Savustettu lohi, uuniperuna, kapris-jugurttikastikkeella täytetty jumboherkkusieni Suklaakakku, marjoja kermavaahdon ja chili-mansikkahillon kera

2016 – 2017

15


STIPENDEJÄ TEKSTI JA KUVAT JUSSI MATTILA

Ammattitaidon järjestelmällinen kehittäminen, erityiset kädentaidot, esimerkillinen halu oppia ja opiskelussa osoitettu aktiivisuus… Tampereen Aikuiskoulutussäätiö palkitsee vuosittain muutaman opiskelijan stipendillä.

V

arat tulevat Tampereen Aikuiskoulutussäätiöltä sekä lahjoituksina esimerkiksi yrityksiltä, yhdistyksiltä ja toisilta säätiöiltä. Toisinaan opiskelija saa stipendin suoraan yritykseltä. Esittelemme kaksi stipendin saajaa: Asiakasyritys kiitti Lalimaa opintoihin liittyvästä harjoitustyöstä stipendillä. TAKKin kouluttajat halusivat palkita Petrin johdonmukaisesta sähköalan ammattitaidon kehittämisestä.

VIIHTYISYYTTÄ JA RENTOUTTA TOTISEEN TUKKUKAUPPAAN Sisustusalaa opiskeleva Lalima Kunelius mainitsi kaverilleen etsivänsä kohdetta sisustusprojektiin. Kaverin työpaikan edustustila oli tyylien ja huonekalujen sekalainen kokoelma, jonka päivittäminen oli jäänyt puheiden asteelle. Muutaman soitto, esittäytymiskäynti ja pian Lalima olikin kyselemässä toiveita Kotilaakso Oy:n aula- ja edustustilan sisustuksen suhteen ja sopimassa reunaehdoista. Työhön kuului edustustilan lisäksi henkilökunnan taukotilan sisustaminen ideoinnista ja suunnittelusta toteutukseen asti. Kotilaakson väki arvosti Laliman työn sujuvuutta ja lopputulosta niin paljon, että palkitsi hänet stipendillä. Katso sisustusprojektin videoesittely: www.takk.fi/edustustila

Asiakas arvosti Lalima Kuneliuksen sisustusprojektin lopputulosta ja sujuvuutta.

16

2016 – 2017


OPISKELU KANNATTAA Petri Lindfors on opiskellut sähköalaa TAKKissa esimerkillisen järjestelmällisesti. Viimeisimmäksi hän pokkasi sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon. TAKKin kouluttajat Jukka Virtanen, Teuvo Heinävä ja Rami Salonen sekä rehtori Teppo Tapani tarjosivat Lindforsille kahvit ja palkitsivat hänet todistuksen lisäksi stipendillä. Petri on työskennellyt Tampereen kaupungilla vuodesta 1990. Toimenkuva on muuttunut vuosien varrella. Tällä hetkellä tittelinä on vanhempi sähköasentaja. Urakehitystä on tukenut miehen määrätietoinen sähköalan opiskelu TAKKissa: • automaatio- ja sähköasentajan perustutkinto 2010–2011 • sähköturvallisuustutkinto 2012 • sähköasentajan ammattitutkinto 2012–2014 • SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskortti 2014 • jännitetyökoulutus 2014 • trukin käyttökoulutus 2016 • sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 2014–2016 Aloite opiskeluun on tullut aina Petriltä itseltään. Työnantajalle opiskelu on poikkeuksetta sopinut, koska opinnot ovat palvelleet aina sen hetkistä ja tulevaa työnkuvaa. Lindforsin mukaan opiskelu TAKKissa sujui alusta asti niin hyvin, että on ollut helppo jatkaa samassa oppilaitoksessa. Joustoa on löytynyt molemmin puolin. – Opiskelu kannattaa. Se palkitsee sekä opiskelijan että työnantajan, hän toteaa. Kouluttaja Jukka Virtanen pitää Petriä kouluttajan kannalta vaivattomana opiskelijana. – Opintosuoritukset ovat tulleet aina järjestelmällisesti ja ajallaan, Virtanen kehuu. Joko seuraavat opiskelusuunnitelmat on punottu? – Ei. Tehdään nyt töitä välillä ja nautitaan, Petri virnistää.

KOULUTTAJIEN TEUVO HEINÄVÄ JA JUKKA VIRTANEN LUONNEHDINTA STIPENDINSAAJASTA Lindfors on ahkera ja hyvä opiskelija, joka ottaa opin hyvin vastaan. Hän on aktiivinen ja yhteistyökykyinen sekä hoitanut kaikki tehtävänsä hyvin. Hän on myös edennyt työelämässään hyvin ja on itseohjautuva.

Opiskelu kannattaa. Se palkitsee sekä opiskelijan että työnantajan.

Järjestelmällinen opiskelu on tukenut Petri Lindforsin urakehitystä.

2016 – 2017

17


MONIPUOLISTA OSAAMISTA KOONNUT MARJO NIEMINEN KUVAT JUSSI MATTILA, VILLE SALMINEN JA SINIKKA HAAPIAINEN-MÄKELÄ

TAKKin opiskelijoilla on jo usean vuoden ajan ollut mahdollisuus tehdä yksi työssäoppimisjaksoistaan Euroopassa. Erasmus+ rahoituksella myös henkilöstöä kannustetaan 1–2 viikon pituisille opintojaksoille eurooppalaisten kumppaneiden vieraaksi.

1. Mitä uutta opit jakson aikana? 2. Mikä oli parasta? 3. Sattuiko kommelluksia tai muuta hauskaa, jonka haluaisit jakaa?

Lisää kokemuksia ulkomaanjaksoilta www.tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com

Ilse Brandt kouluttaja, pintakäsittelyja sisustusala Työelämäjaksolla Italiassa, Arezzossa. 1. Italiassa ihmis- ja sukulaisuussuhteet ovat tärkeässä roolissa myös työelämässä, yritysmaailmassa. Pienet yritykset tekevät yhteistyötä keskenään. Vaikea taloustilanne tuli esiin monessa keskustelussa. Paljon pieniä yrityksiä on viime vuosina lopettanut toimintansa, mutta yrittäminen ja usko tulevaisuuteen kuitenkin paistoi asenteista. Muutaman suuren yrityksen tilaukset olivat haluttua tavaraa, mm. Pradan. Suomesta arvostettiin pohjoismaista modernia klassikkotyyliä sekä luonnon puhtautta. 2. Tutustua italialaisten normaaliin arki- ja työelämään. Ihmisten ystävällisyys ja rentous. 3. Sauna vihtomisineen ja avantouintitarinat herättivät suurta epäuskoa ja ihmetystä. Jos joku ei osannut englantia tai ei jaksanut enää puhua englanniksi, niin he puhuivat sujuvasti minulle italiaa suurin käsielein – osan ymmärsin täysin, jotakin en ollenkaan (en siis ole opiskellut italiaa). https://tampereenaikuiskoulutuskeskus. wordpress.com/2016/05/24/ihanassa-italiassajobytakk-jaksolla-arezzossa/

Mikko Luontama hotellivirkailijan ammattitutkinto Työssäoppimisjaksolla Scandic Sjöfartshotelletissa, Tukholmassa 1. Kielitaitoni koheni huomattavasti. Samoin itsevarmuuteni sen suhteen, että pärjää vieraalla maalla haasteista huolimatta. 2. Ihmiset ehdottomasti. Ruotsalaiset ovat aidosti ystävällisiä ja sosiaalisia. Tukholma on myös erittäin viihtyisä kaupunki, suosittelen! 3. Erään herran väkevää murretta ihmettelin, kunnes hoksasin, että hän puhuukin tanskaa eikä ruotsia. Englannilla jatkettiin. https://tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com/ author/mikkoruotsissa/

18

2016 – 2017


Sinikka Haapiainen-Mäkelä sisustusalan ammattitutkinto Työssäoppimisjaksolla Eveluzione Tendessä, Italian Arezzossa 1. Opin työpaikassani Eveluzione Tendessä (ulkokalusteiden maahantuoja, myynti) tekemään myymäläsisustuksia sekä markiisien tekoa. 2. Matkan paras anti oli työpaikan tarjoama monipuolisuus sekä Arezzon lukuisat sisustamiseen liittyvät liikkeet, joissa kiersin vapaa-ajalla katselemassa ja valokuvaamassa. Ihmisten vilpitön ystävällisyys oli myös matkan suola. 3. Kannattaa lukea matkakertomukseni TAKKin blogista.

https://tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com/ category/arezzo/

Matti Kolu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Työssäoppimisjaksolla kuntoutusosastolla, yksityisessä hoitolaitoksessa, Lissabonissa, Portugalissa. 1. Itsestäni ymmärsin, että selviydyn haastavistakin tilanteista, jollaisia olivat esim. jännityksen voittaminen, yksin oleminen ja liikkuminen täysin vieraassa ympäristössä. Työelämässä huomasin hoidollisen eron Suomeen verrattuna, esim. tavat ja toimintaperiaatteet. Myöskin erilaisia terapiamuotoja vanhus-, kehitysvamma- ja psykiatrisilla potilailla. 2. Oma kasvaminen ihmisenä sekä ammatillisesti hoitajana. Työpaikan lämmin vastaanotto ja ohjaajat, jotka veivät vapaa-ajalla syömään, ajamaan kartingia, ja harjoittelun lopetusillallinen. Se, miten nopeasti sopeuduin kaikkeen, omaksuin tavat ja hieman kieltäkin. 3. Potilaiden kanssa kommunikointi oli välillä hyvin eriskummallisen näköistä, ja monet työntekijät nauroivat, ihmettelivät, miten sain suoritettua työni ilman yhteistä kieltä. Ystävyyssuhteen luominen ohjaajien kanssa, kun mietin koko ajan, ymmärtävätkö yhtään, mitä tarkoitan puheillani.

http://mvklissabonissa.blogspot.fi

Rami Saarikoski kouluttaja, matkailu- ja ravitsemisala Työelämäjaksot Irlannissa 2013 ja Portugalissa 2016 1. Matkailuinfran hyödyntäminen isosti: Guinness itsessään on instituutio ja Irlannin ykkösmatkakohde, mutta myös monet muut juoma- ja ruokatuotteet, kuten Jamesonin tislaamo, oli brändätty matkailutuotteiksi. Matkailussa näkyivät vahvasti myös irlantilainen kansantanssi ja maan kuuluisat kirjailijat (Dublin). 2. Parasta oli lukuisten oppilaitosten ja yrityskäyntien myötä syntyneet kontaktit alan kouluihin, valtion matkailutoimistoon sekä hotelleihin ja ravintoloihin, mutta myös vastaanottavaan organisaatioon Casa da Educaçãoon (Lissabon). 3. Escola do Turismo de Portugalin rehtori oli tulossa Savonia-ammattikorkeakouluun työmatkalle ja suosittelin luonnollisesti kalakukkoa maistammmaan! Suosittelen kaikille opettajavaihtoa. Antaa ja kantaa pitkälle, kun aina välillä uppoutuu ammentamaan oppimaansa näistä kokemuksista! https://tampereenaikuiskoulutuskeskus.wordpress.com/ 2016/03/14/jobytakklissabon/

2016 – 2017

19


K

uinka suuri merkitys on sillä, millaisissa ympäristöissä opimme uusi asioita? Minkälaiset tilat innostavat uuden oppimiseen, innovatiiviseen ajatteluun, ratkaisujen löytämiseen? TAKKissa on meneillään muutamalle vuodelle ajoitettu korjausrakentaminen. TAKKin omistuksessa on kaksi erillistä kampusta, toinen Tampereen valtatiellä ja iältään vanhempi Kurssikeskuksenkadulla Nirvassa. Tampereen Nirvassa sijaitsevan rakennuksen ensimmäinen osa on rakennettu yli 40 vuotta sitten, ja se edustaa tyyliltään omaa aikaansa. Toimitiloja on toki muokattu vuosien mittaan. Vuoden 2016 alussa Kurssikeskuksenkadun toimipisteessä otettiin käyttöön uusi info. Tämä voi tuntua pieneltä asialta, mutta on toiminnallisena parannuksena mittava: asiakkaat löytävät entistä helpommin perille. Otimme suunnitteluvaiheeseen mukaan opiskelijoita, henkilöstöä ja yrittäjiä esittämään näkemyksiä sekä toiveita tiloista. Kesälle 2017 on ajoitettu Nirvan kiinteistössä toimivan ravintolan remontti, osa julkisivutyöstä ja ikkunoiden muutostyöt. Tulevien vuosien korjauskohteiden muutossuunnittelu on parhaillaan työn alla. Korjausrakentamisen myötä Nirvan kiinteistön kasvojen ehostus jatkunee seuraavan viiden vuoden ajan. Työ- ja oppimisympäristöjä muutetaan perinteisestä käytävä-, luokka- ja työhalliasetelmasta kohti monimuotoisia ja muunneltavia tiloja. Pelkkä rakentaminen ei innovatiivisuutta ratkaise. Tässä projektissa on alusta pitäen kiinnitetty huomiota siihen, että asiakkaat ja henkilökunta tekevät yhdessä. Lähtökohtana on, että neliöt otetaan tehokkaasti käyttöön. Kuitenkin niin, että on miellyttävää sekä turvallista opiskella ja tehdä töitä. Seiniä kaadetaan ja avarretaan, tullaan ulos lokeroista. Toimitaan yli organisaatiorajojen. Madalletaan oppimisen rajoja ja mahdollistetaan yrittämisen alku opiskelun ohessa. Nirvan piha-alue muuttuu myös. Vilkkaan liikennöinnin takia suunnitelmissa on katuliittymän muuttaminen toiseen kohtaan. Piha-alueen ajosuunnat ovat suunnittelussa parhaillaan, koska Kurssikeskuksenkadulta piha-alueelle liikennöi paljon mm. raskaita ajoneuvoja. Rakentamisenkin keskellä toimimme täysillä. Eri koulutusohjelmia käynnistyy ja päättyy pitkin vuotta. Lisäksi järjestämme tilaisuuksia yhteistyöyritystemme ja asiakkaidemme kanssa. Moottoritieltä on TAKKiin lyhyt matka ja bussikin kulkee.

20

2016 – 2017

Tässä projektissa on alusta pitäen kiinnitetty huomiota siihen, että asiakkaat ja henkilökunta tekevät yhdessä.

YHDESSÄ ULOS

LOKEROISTA TEKSTI MARIA-LIISA KOROLAINEN KUVAT TAKK


FINLAND IS MY HOME TEKSTI FLORIN DIMULESCU KUVAT VILLE SALMINEN

I

t’s 30 degrees Celsius outside when the plane is about to take off. I am a little excited: this time the destination is Finland, for a job interview. The land of thousand lakes. I don’t think I really know more about it. The airplane landed. It’s 7pm and black clouds are hanging low, threateningly. Why should I have any other clothes with me but a couple of short-sleeved shirts? It’s June, not April. One good reason: the temperature outside is only 8 degrees! After a short nap (at least that’s what I thought) in my hotel room, the sun does not seem to have gone down completely yet. I go out for a walk in the center, but the empty streets suggest there’s something unusual about the time. Well, it’s past midnight on a weekday.

FLORIN DIMULESCU • born in Romania • moved to Finland +16 years ago • has worked for Nokia and Microsoft • currently studies Business Administration at TAMK • speaks fluent Finnish but writes better in English • author of Romanian-Finnish dictionary and language travel guide (www.romania-sanakirja.net) • founder of Puhutaan suomea magazine  (www.puhutaan-suomea.net)

… Two months later I was back in Finland. My plan was simple: “I’ll stay 2-3 years and then move on, maybe to another country, maybe back home…” I would had never guessed that I would still find myself here 16 years later. With a Finnish wife and two kids. Having no idea how much effort it would take to memorize Finnish words. Not anticipating the bleak late autumn days nor the -30 degrees’ winter frosts. But… I never anticipated either meeting so many people from countries I could barely locate on the map; spending endless hours on language conversations, every time overwhelming my Finnish colleagues with new revelations about their own mother tongue; not caring to spend the summer vacation anywhere else but at a cottage by the lake; never ceasing to be fascinated by the colorful autumn days and the magical fairy-tale winter scenery. My original 2-3-year plan is now long forgotten. It is now about planning not to leave Finland. Finland makes it difficult to leave. Finland is my home!

I never anticipated either meeting so many people from countries I could barely locate on the map; spending endless hours on language conversations…

2016 – 2017

21


SAUMAN UUTISET TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT JUSSI MATTILA JA LÄHITAPIOLA

Asbestityötä – turvallisesti Vuoden 2016 alusta astui voimaan uusi asbestilainsäädäntö. Siihen on kirjattu mm. pätevyysvaatimukset asbestipurkutyötä tekeville. Asbestipurkutyöluvan voi saada vain henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon tai osatutkinnon. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa mm. työturvallisuutta. – TAKK asbestipurkutyökoulutus on muokattu uuden lain mukaiseksi, ja se sisältää vaaditun osatutkintosuorituksen, kertoo koulutuspäällikkö Marko Uusitalo. Koulutuksessa opiskellaan mm. turvalliset purkutyömenetelmät, työalueen eristäminen ja oma suojautuminen sekä asbestijätteen hävittäminen. Asbestia käytettiin rakentamisessa 1930-luvulta 80-luvulle asti. Se on monikäyttöinen ja kestävä materiaali, siksi sitä suosittiin. Suomessa asbestin käyttö kiellettiin terveyshaittojen takia vuonna 1994 ja koko EU-alueella vuonna 2005. – Asbestipurkuosaamista tarvitaan erityisesti korjausrakentamisessa ja purkutöissä. Purkajien lisäksi TAKKissa koulutetaan myös asbestikartoittajia. Jos lähdetään remontoimaan tai purkamaan ennen vuotta 1994 valmistunutta rakennusta, täytyy aina ensin tehdä asbestikartoitus. – Jos asbestia sisältäviä materiaaleja löytyy, purkutyön saa tehdä vain asbestipurkutyöluvan saanut henkilö, muistuttaa Uusitalo. Asbestipurkutyökoulutuksia järjestetään ympäri vuoden. Seuraava asbestikartoittajan koulutus käynnistyy alkuvuodesta 2017.

Energiankulutus alas – säästöä kustannuksiin TAKK sitoutui vuonna 2011 energiatehokkuussopimuksella pienentämään energiankulutusta 10 prosentilla vuoteen 2016 mennessä. Tavoite (578 MWh) ylitettiin jo vuonna 2015, kun jo kokonaisenergiankulutus oli pudonnut 20,1 prosentilla (1208 MWh). Kustannuksissa se tarkoittaa noin 95 000 euron säästöä. Tavoitteeseen on päästy mm. uusimalla talotekniikkaa.

22

2016 – 2017


Ensi vuonna käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi, ja TAKK on sopimuksessa mukana – ensimmäisten joukossa. Uusi energiatehokkuussopimus vuosille 2017–2025 allekirjoitettiin Säätytalolla, Helsingissä 14.10.2016. Sopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä. Tavoitteena on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Suomessa tavoitetta kohti on päästy vapaaehtoispohjalta. Valtio ja toimialat ovat energiatehokkuussopimuksilla sitoutuneet täyttämään Suomelle asetetut energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita pakkokeinoja. Edellisen sopimuskauden hyvien tulosten ansiosta vapaaehtoisella linjalla jatketaan myös alkavalla kaudella. Sopimukseen liittyneet asettavat itse tavoitteet energiankäytön tehostamiselle. TAKKin tavoitteena uudessa sopimuksessa on 8 prosentin säästö (365 MWh) vuoden 2015 energiankulutukseen (4572 MWh) verrattuna. Energiankäytön kehittämisessä TAKK on sitoutunut toimimaan energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ+) mukaisia periaatteita noudattaen.

TAKK sitoutui vuonna 2011 energiatehokkuussopimuksella pienentämään energiankulutusta 10 prosentilla vuoteen 2016 mennessä.

Digitutor on vertaisohjaaja TAKKin ensimmäiset digitutorit aloittivat maaliskuussa. Digitutorit ovat TAKKin opiskelijoita, jotka vertaistuen periaatteiden mukaisesti ovat sitoutuneet neuvomaan muita opiskelijoita opintoihin liittyvissä tietoteknisissä kysymyksissä, esim. Moodlen, Office-ohjelmien ja sähköpostin käytössä. Neuvontaa saa suomeksi ja tarpeen mukaan myös englanniksi. Tutorit ovat eri alojen opiskelijoita, joilla on tietokone- ja digitaidot kunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tutorina toimivat saavat valmistuessaan todistuksen aktiivisuudestaan. Sitä voi hyödyntää vaikkapa työnhaussa. Digitutorit ovat itse olleet mukana suunnittelemassa tutortoimintaa TAKKin opiskelijapalveluiden koordinaattori Anni Nivan ohjauksessa. – Tutor-porukka on sitoutunutta, innostunutta ja osaavaa, kertoo Anni Niva. – Heiltä on saatu hyviä kehitysideoita. Toiminnan muotoja muokataan myös palautteen perusteella. Digitutoriksi voi lähteä kuka tahansa TAKKissa opiskeleva, tutortoimintaan on jatkuva haku. Lisätietoja saa Anni Nivalta. Digitutortoiminta on pilotti, joka toteutetaan osin PUHTI-hankkeen puitteissa.

30 % tulipaloista sammutetaan alkusammutuksella.

Alkusammuttajaksi Sankarikoulutuksella LähiTapiola tarjoaa tänä vuonna maksuttomia Sankarikoulutuksia eli alkusammutuskoulutuksia kaikille kiinnostuneille. TAKK on yksi kouluttajasta Tampereen seudulla. Syyskuun loppuun mennessä Sankarikoulutuksiin on koko Suomessa osallistunut lähes 20 000 ja Tampereen seudulla n. 2000 henkilöä. Koulutus on kahden tunnin mittainen tiivis paketti, joka muodostuu teoriaosuudesta ja käytännön sammutusharjoituksista. – Koulutuksessa opiskellaan alkusammutuksen perustaidot, eli jauhesammuttimen ja sammutuspeitteen käyttö, kertoo kouluttaja Tomi Hakkarainen. – Sankarikoulutuksiin voivat osallistua kaikenikäiset, ja vaikka koko perhe yhdessä. Koulutuksen tärkein anti on Hakkaraisen mukaan uskallus tarttua toimeen tositilanteen sattuessa. Suomessa syttyy vuosittain noin 6000 rakennuspaloa, joista 16 prosenttia saadaan taltutettua pelkästään alkusammutuksella. – Sammutustaidoista on hyötyä ihan kaikille. Niiden olisi syytä kuulua jokamiestaitoihin. Sankarikoulutuksia järjestetään tilauksesta myös ryhmille esimerkiksi yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen tarpeisiin. TAKK on kouluttanut mm. Nokianvirran koulun kaikki kasiluokkalaiset alkusammuttajiksi. Sankarikoulutus täyttää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin ja Suomen Palopäällystöliiton AS1-koulutuksen vaatimukset. LähiTapiolan alkusammutuskoulun käyneet saavat AS1kortin, joka on voimassa 5 vuotta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.sankarikoulutus.fi

2016 – 2017

23


LAATUPALKINTO TAKK PALKITTIIN 1.11.2016 VOITTAJANA OKM:N LAATUPALKINTOKILPAILUSSA Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on järjestänyt laatupalkintokilpailuja vuodesta 2001. TAKK oli mukana ensimmäistä kertaa ja voitti. Palkinto on koko kilpailun historiassa ensimmäinen Pirkanmaalle kotiutettu. Palkinnon perusteluissa todetaan, että TAKKin vahvuus kouluttajana on tasainen laatu kaikilla arvioitavilla osa-alueilla: Asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus toteutuvat toiminnassa kattavasti.

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus PL 15 l 33821 Tampere l 03 2361 111 l www.takk.fi Toimipaik at Kurssikeskuksenkatu 11 Tampereen valtatie 15

Profile for TAKK

TAKK Sauma 2016-2017  

TAKKin asiakaslehti: - Linkosuon leipomo - Loistoduuniin! - Osaamista yrittäjille - Kokkien tutkintosuoritus meni metsään - Osaamista ulkom...

TAKK Sauma 2016-2017  

TAKKin asiakaslehti: - Linkosuon leipomo - Loistoduuniin! - Osaamista yrittäjille - Kokkien tutkintosuoritus meni metsään - Osaamista ulkom...