a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

TAKKin asiakaslehti 2015 – 2016

ILVEKSEN ANTTI HYNYNEN TASAPAINOILEE PELAAMISEN, TYÖN JA OPISKELUN RISTIPAINEISSA S. 8

BÄKKÄRI KUNTOON NOLLABUDJETILLA

S. 12

TÄSMÄKOULUTUKSELLA VASTATAAN CARUNAN TARPEESEEN

S. 14

LÖYSIKÖ TYÖ TEKIJÄNSÄ VAI TOISINPÄIN?

S. 18


6

Apteekkiala ja TAKK 15 vuotta koulutusyhteistyötä Apteekkialan erityistarpeisiin räätälöidyt koulutukset tukevat yritys- ja henkilöstöjohtamista.

10

Tiia Kaunisto vaihdossa Magdeburgissa Liikkuvuusjakso avasi silmäni: tulevaisuuden työura voisi löytyä ulkomailtakin.

16

VALMET LÖYTÄÄ OSAAJAT TAMTOLIN KAUTTA Tampereen Teollisuusoppilaitoksen kautta yritys saa täsmäosaajia.


Pysy mukana! TILAA SEURAAVA SAUMA suoraan itsellesi painettuna tai digitaalisena. TEE TILAUS takk.fi/sauma

SISÄLTÖ

Pääkirjoitus TAKKilta yrityksille Apteekkiala ja TAKK 15 vuotta koulutusyhteistyötä Ilveksen Antti Hynynen tasapainoilee pelaamisen, työn ja opiskelun ristipaineissa Tiia Kaunisto vaihdossa Magdeburgissa Bäkkäri kuntoon nollabudjetilla Stepping to the future Täsmäkoulutuksella vastataan Carunan tarpeeseen Valmet löytää osaajat TAMTOLin kautta Löysikö työ tekijänsä vai toisinpäin? johnnybones13 TAKK – Yritysten ympäristöasioiden hallinnan personal trainer Sauman uutiskooste

Tavataan Facebookissa facebook.fi/tampereenaikuiskoulutuskeskus Seuraa Twitterissä twitter.com/takktampere

4 5 6

SEURAA MEITÄ SIELLÄ, MISSÄ MUUTENKIN LIIKUT.

Tilaa Youtubessa youtube.com/TAKKinVideot

8 10 12 13

Lue Issuussa issuu.com/tampereenaikuiskoulutuskeskus Seuraa Instagramissa instagram.com/takktampere Seuraa LinkedInissä linkedin.com/company/takk

14 16 18 21 22 23

TAKKIN ASIAKASLEHTI JULKAISIJA: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, PL 15, 33821 Tampere PÄÄTOIMITTAJA: Teppo Tapani / TAKK TOIMITUSNEUVOSTO: Maria-Liisa Korolainen, Jussi Mattila, Marjo Nieminen, Jaana Palmu, Raija Rantaeskola, Teppo Tapani / TAKK KUVAT: Ville Salminen, Jussi Mattila, Hanna Jouppila, Andrei Miagkov, Joni Lahti, Saara Koivisto, Aliisa Salo. ULKOASU JA TAITTO: Tuomas Korolainen / Mene Creative Oy PAINO: Hämeen Kirjapaino Oy

441 209 Painotuote HÄMEEN KIRJAPAINO OY


KUTSU KUMPPANIKSI TEKSTI TEPPO TAPANI KUVA VILLE SALMINEN

TAKKISSA SYNTYY VUOSITTAIN TUHANSIA onnistumisen ja innostumisen oppimistarinoita. Haluamme tuoda muutamia tarinoita tähän Sauma-lehteen luettavaksenne. Esimerkit kuvaavat toimintamme moninaisuutta. Perustehtävänämme on toimia ammatillisen osaamisen kehittäjänä ja huolehtia, että työ- ja elinkeinoelämällä on ammatti­ taitoista, aktiivista työvoimaa. Aluetalouden ymmärrys ja ennakointiosaaminen ovat ehdottomia edellytyksiä luotettavan kumppanuuden ja rohkean edelläkävijyyden onnistumiselle täydennys- ja lisäkoulutuksen saralla, oli sitten kyse yksilöiden oppimisprosessista tai yritysten laajemmasta kehittämistyöstä. Rekrytointi- ja yrityskoulutusesimerkit seuraavilla sivuilla ovat hyviä malleja TAKKin roolista osana alueen työ- ja elinkeinoympäristöä. Koulutuksen yleisen vaikuttavuuden parantamisen keskiössä on koulutusprosessin nivominen kiinteäksi osaksi rekrytointiprosessia. Yrityskoulutuksen onnistumisen edellytykset luodaan tarkassa tilannekartoituksessa ja yhteistyönä

4

2015 – 2016

rakennetussa toteutus- ja tavoiteasetannassa. Me olemme TAKKissa edelleen panostaneet yritysten henkilöstö- ja täydennyskoulutustoimintaan. Siitä on konkreettisena esimerkkinä yrityspalveluyksikkömme, jossa yhteistyöportaalina toimii mm. Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy. TAKK panostaa voimakkaasti henkilöstönsä osaamiseen. Työelämän kansainvälistyessä ja opiskelijoiden ulkomaanjaksojen lisääntyessä olemme satsanneet myös henkilöstön kansainväliseen osaamiseen.   Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on hyväksynyt Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavaksi uuden liikkuvuushankkeemme, joka mahdollistaa laajasti kouluttajiemme työskentelyn eurooppalaisten yhteistyökumppaniemme arjessa. Haastan sinut mukaan rakentamaan omaa oppimisen tarinaasi. Onnistu kanssamme. Teppo Tapani


Yrityspalvelutiimi: Harri Huhdanpää, Armi Hyvönen ja Olli-Pekka Tuomi.

TAKKILTA YRITYKSILLE TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVA VILLE SALMINEN

T

AKKilla on pitkät perinteet yritysten yhteistyökumppanina ja yrityksille räätälöityjen koulutusratkaisujen toimittajana. Vuoden 2016 alusta yrityspalveluista tehdään entistä näkyvämpi osa TAKKin toimintaa ja samalla otetaan aktiivisempi rooli yhteistyön joustavassa kehittämisessä. – Uuden mallin myötä haluamme lisätä kierroksia ja toteuttaa palveluita yrityksille entistäkin systemaattisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, kertoo yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi. – Yrityksille uusi malli näyttäytyy niin, että kaikki palvelumme tavoittaa yhdeltä luukulta. TAKKin peruspalvelut sisältävät yrityskohtaisesti räätälöidyt koulutus- ja kehittämispalvelut, rekrytointipalvelut ja henkilöstön

osaamisen kehittämisen. Yrityspalveluissa lähdetään rakentamaan peruspalveluiden rinnalle uusia toimintamalleja ja palveluita yhdessä yritysten kanssa. – Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan lähdemme ensin selvittämään yrityksen tarpeet ja etsimme yhdessä yritystä parhaiten palvelevat ratkaisut. Tavoitteena on löytää aivan uudenlaisia tapoja palvella yrityksiä. – Tiimiimme on koottu osaajia, joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Muutoksella ei ulkoisteta yritysyhteistyötä uuteen yksikköön vaan Yrityspalvelut toimii tukena ja osin myös kokoavana linkkinä yritysten ja koulutusalojen välillä.

2015 – 2016

5


TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT VILLE SALMINEN

APTEEKKIALA JA TAKK

15

6

2015–2016

VUOTTA

KOULUTUSY H T EIST YÖTÄ

Tesoman apteekin toimintaa on koulutusten myötä kehitetty monipuolisesti, kertoo apteekkari Eila Tervola.


Apteekki on monessa suhteessa erilainen toimintaympäristö perusyritykseen verrattuna. Perustamista säädellään erikoislainsäädännöllä, samoin varsinaista yritystoimintaa. Yritysmuoto on aina toiminimi ja yrityslupa henkilösidonnainen.

A

pteekkiyrittäjäksi ryhtyminen edellyttää pitkäjänteistä, suunnitelmallista etenemistä. Yrittäjä- ja johtamiskoulutukset ovat tärkeitä etappeja matkalla proviisorista apteekkariksi ja apteekkarille pienestä apteekista suurempaan. – Erityistarpeista johtuen haluttiin kehittää apteekkialalle räätälöityä koulutusta, kertoo Taivalkosken apteekkari ja silloinen Tampereen proviisoriseuran puheenjohtaja Jouni Virtanen, joka on itse ollut aktiivinen opiskelija ja kouluttaa nyt osioita yrittäjäkoulutuksessa. Proviisoriseura on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa koulutuksia yhteistyössä TAKKin kanssa jo 15 vuoden ajan.

VAHVISTUSTA JOHTAMISEEN – Liikkeelle lähdettiin yrittäjän ammattitutkintokoulutuksilla. Sen jälkeen ovat käynnistyneet apteekeille räätälöidyt johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, muistelee koulutuspäällikkö Tuija Pohjansaari-Kirmo. – Tänä vuonna käynnistyi ensimmäinen apteekeille räätälöity myynnin ammattitutkinto. Tesoman apteekki on ollut yksi aktiivisista kouluttajista: apteekkari Eila Tervola, entinen proviisori Jouni Virtanen ja Villilän sivuapteekin hoitaja, proviisori Anna Nurmi ovat kaikki suorittaneet tutkintoja TAKKissa. – Proviisorikoulutuksessa sivutaan hyvin vähän, jos ollenkaan, yritysjohtamista. Nimenomaan siihen ja erityisesti henkilöstöjohtamiseen sain JET-koulutuksesta vahvistusta, kertoo Tervola.

YRITTÄJÄVALMIUDET KUNTOON Virtanen ja Nurmi ovat suorittaneet TAKKissa yrittäjän ammattitutkinnon. – Tein projektityönä liiketoimintasuunnitelman Tesoman apteekkiin ja olen nyt voinut hyödyntää saatua osaamista omassa apteekissani, toteaa Virtanen, joka on suorittanut lisäksi JETin ja tekee parhaillaan yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Nurmi puolestaan koki erityisen hyödyllisiksi koulutukseen sisältyneen talousosion ja yrityksen pyörittämiseen liittyvän suunnitelmallisen toiminnan. – Sain hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon apteekkitoiminnan aloittamisessa ja onnistuneessa pyörittämisessä. Koulutus antoi varmuutta oman apteekin hakemiseen, ja ensimmäiset apteekkiluvan hakupaperit lähtivät elokuussa Fimeaan, hän kertoo.

JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ Apteekkien toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa, ja apteekkien on pysyttävä mukana, samoin koulutuksen. Tesoman apteekissa toimintaa on koulutusten myötä kehitetty monipuolisesti. Liiketoimintasuunnitelman lisäksi kuntoon on laitettu mm. markkinointisuunnitelma, uusittu tuotteiden tilaus- ja hyllytysjärjestelmät sekä laitettu pystyyn verkkokauppa. Vastaavasti koulutusten sisältöjä kehitetään palautteiden ja alan muuttuvien tarpeiden pohjalta. – TAKKin näkökulmasta pitkäjänteinen yhteistyö samojen yritysten kanssa on palkitsevaa. Koulutuksen konkreettiset vaikutukset näkee, kun meillä opiskellut proviisori saa oman apteekin tai vaihtaa isompaan, Pohjansaari-Kirmo hymyilee.

2015 – 2016

7


ILVEKSEN

ANTTI HYNYNEN TASAPAINOILEE PELAAMISEN, TYÖN JA OPISKELUN RISTIPAINEISSA TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT VILLE SALMINEN

Työn, opiskelun, ammattilais­urheilun ja perheen yhdistäminen ei ole helppo yhtälö. Ilveksen jalkapallon edustusjoukkueen kapteeni Antti Hynynen on siinä onnistunut. Hän suorittaa parhaillaan oppisopimuskoulutuksena isännöinnin ammattitutkintoa TAKKissa ja työskentelee isännöitsijäharjoittelijana Lännen Isännöintipalvelussa.

8

2015 – 2016


P

eruspäivänä teen ensin normaalin työpäivän toimistolla ja ajan sen jälkeen illaksi Kauppiin treenaamaan, kertoo Hynynen arjestaan. – Perheen kanssa vietän sitten kaikki jäljelle jäävät vapaahetket.

YLLÄTTÄVÄ NOUSU YKKÖSESTÄ LIIGAAN

Ilveksen nousu Veikkausliigaan tapahtui kabinettipäätöksellä tammikuussa 2015, ja ykkösdivisioonan sijaan joukkueen piti lähteä rakentamaan liigastrategiaa. – Äkkimuutoksesta johtuen suurin osa pelaajista käy päivätöissä tai opiskelee pelaamisen ohella, Hynynen toteaa. Pelaajien päätoiminen työssäkäynti ja opiskelu vaativat joukkueelta joustoja ja pelaajilta venymistä. Joustoja vaaditaan myös työnantajalta ja oppilaitokselta, jotta yhtälö on mahdollinen. Isännöintialan Hynynen löysi sattuman kautta. Työ on osoittautunut monipuoliseksi, ja siinä pääsee hyödyntämään ominaisuuksia, joita joukkueurheilu on kehittänyt. – Urheilu on kasvattanut diplomaattiseksi ja sosiaaliseksi: joukkue on pukukopissa tiiviisti yhdessä ja yhteistyön kentällä täytyy toimia.

Opiskelemalla valmistaudun tulevaan, peliuran jälkeiseen elämään.

ROHKEASTI UUTTA KOHTI Hynynen on opiskellut jo aiemmin TAKKissa merkonomiksi pelatessaan Tampere Unitedissa ja Kuopion palloseurassa. Tuolloinkin opinnot sujuivat oppisopimuksella. Koulutus oli suunnattu ammattiurheilijoille, ja se toteutettiin pelaamisen ehdoilla. Työnantajana oli oma seura. Nyt tilanne on toinen. Työ isännöintitehtävissä ja urheilu muodostavat kaksi eri maailmaa, joiden välillä Hynynen tasapainottelee. – Opiskelu on onneksi ollut suhteellisen helppoa sovittaa työn ja urheilun lomaan, kun suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla ja vain teoriaa opiskellaan lähipäivillä oppilaitoksessa. – Teorian ja käytännön yhdistyminen tällä tavalla on osoittautunut ainakin minulle tehokkaimmaksi tavaksi oppia. Hynynen ei ole missään vaiheessa katunut sitä, että opiskelemaan tuli aikanaan lähdettyä. – Nuorella miehellä oli mielessä pelkästään urheilu eikä muuta ehtinyt miettiä. Vanhemmat, kokeneemmat pelaajat, Mikko Kavén etunenässä, kuitenkin patistivat, että tehkää nyt hyvät ihmiset jotain muutakin kuin pelaatte. – Opiskelemalla valmistaudun tulevaan, peliuran jälkeiseen elämään.

2015 – 2016

9


TIIA KAUNISTO

VAIHDOSSA MAGDEBURGISSA TEKSTI TIIA KAUNISTO, OTTEITA BLOGISTA KUVA VILLE SALMINEN

Tiian kolme pointtia

– miksi kannatti lähteä? 1.

Liikkuvuusjakso avasi silmiäni: tulevaisuuden työurani voisi olla yhtä hyvin ulkomaillakin.

2.

Sain enemmän rohkeutta mennä haastaviinkin tilanteisiin. Kysymällä ja tarttumalla haasteisiin asiat selviää.

3.

Työyhteisö Saksassa ja isäntäperhe olivat tosi kivoja. Ystävällisellä ja avoimella asenteella pääsee jo pitkälle!

10

2015 – 2016


ENSIMMÄISEN VIIKON KUULUMISIA MAGDEBURGISTA

TÖITÄ JA VAPAA-AIKAA MAGDEBURGISSA

13.2.2015 POSTED BY TIIAKAUNISTO1

4.3.2015 POSTED BY TIIAKAUNISTO1

Täällä sitä ollaan työharjoittelussa Saksassa, Magdeburgissa. Kun saavuin, oli isäntäperhe minua vastassa rautatieasemalla. Työharjoittelupaikkani on Euröpäicher Bildungsverbund e.V. Yritys organisoi Saksasta Eurooppaan lähtevien ja muualta Saksaan tulevien harjoittelijoiden asioita, etsii mm. työharjoittelupaikkoja ja auttaa asumisjärjestelyissä. Työtehtäväni ovat vaihtelevia. Olen täyttänyt liikkuvuusjaksoille lähtevien tietoja saksankieliseen järjestelmään. Se ei ollut yksinkertaista, kun en ole opiskellut päivääkään saksaa. Olen saanut mielenkiintoisen oman työprojektin: tehdä muutamista maista esittelyvihkoset.

Työkaverit ja isäntäperhe ovat erittäin huomaavaisia ja auttaneet kaikessa mahdollisessa. Viime viikolla kollegani vei minut viininmaistajaisiin. Töissä olen jatkanut omien projektien parissa. Tehdessäni informaatiovihkosta Lontoosta taisin innostua, sillä viime viikonloppu tuli vietettyä Lontoossa. On ollut aivan mahtava mahdollisuus päästä tänne Saksaan työharjoitteluun. Sekuntiakaan en ole miettinyt, miksi lähdin.

Kysymällä ja tarttumalla haasteisiin asiat selviää.

TOTUTTELUA SAKSALAISEEN ARKEEN 24.2.2015 POSTED BY TIIAKAUNISTO1 Työaamuni alkaa kello 7, kun kollegani tulee hakemaan minut. Työpaikkani sijaitsee 15 minuutin ajomatkan päässä Magdeburgista. Tällä viikolla olen lähinnä keskittynyt omiin projekteihini ja saanut valmiiksi informaatiovihkoset Suomesta ja Lontoosta. Saksalaisesta työkulttuurista en ole kokenut suurta kulttuurishokkia. Asiat tehdään niin kuin on sovittu – ja näin sen kaikkialla pitäisi olla! Ainoa, mikä nyt mieleen juolahtaa on, että täällä kätellään enemmän.

Lue Tiian blogi kokonaisuudessaan:

VIIKONLOPPU HAMPURISSA 9.3.2015 POSTED BY TIIAKAUNISTO1 Viime viikonlopun vietin Hampurissa. Töissä olen nyt kääntänyt saksankielisiä sopimuksia englanniksi. Olisi mahtavaa osata saksaa, ehkä vielä jonain päivänä opettelen. Toistaiseksi joudun turvautumaan sanakirjojen apuun. Omien projektien teko edistyy; teen tällä hetkellä informaatiovihkosta Ranskasta.

TYÖKUULUMISIA MAGDEBURGISTA 12.3.2015 POSTED BY TIIAKAUNISTO1 Tällä viikolla olimme lounaalla työkollegoideni kanssa ihanassa kreikkalaisessa ravintolassa. Siellä tsekattiin viikon tilanne ja katsottiin, miten minunkin projektini edistyy. Tekemäni informaatiovihkoset olivat kuulemma juuri sellaisia kuin olivat toivoneet. Jes! Olen tehnyt vihkoset Suomesta, Lontoosta, Irlannista, Pohjois-Irlannista, Ranskasta ja Etelä-Englannista. Olen tehnyt lisäksi sopimuksia ja tallentanut uusien hakijoiden tietoja järjestelmään. Ensi viikolla kuvataan pieni esittelyvideo työharjoittelupaikastani, ja pääsen mukaan videoon – saa nähdä miten menee!

https://tampereenaikuiskoulutuskeskus. wordpress.com/author/tiiakaunisto1/

2015 – 2016

11


BÄKKÄRI KUNTOON NOLLABUDJETILLA TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVA ALIISA SALO

Anni Peltola ja Aliisa Salo saivat kahden muun sisustusalan opiskelijan kanssa mieluisan haasteen: kuinka toteuttaa inspiroivat artistien takahuonetilat Työväen Musiikkitapahtumaan Valkeakoskelle.

P

rojekti käynnistyi hyvissä ajoin suunnittelupalavereilla, mutta varsinaiseen rakentamiseen oli aikaa kolme päivää. Matkan varrelle mahtui monta mutkaa, kun kävi ilmi, että homma hoidetaankin nollabudjetilla. Mielikuvitus ja kätevät kädet olivat Peltolan ja Salon mukaan avainsanoja projektin onnistumiseen. Backstage rakentui neljään työmaakoppiin ja niiden väliin jääville piha-alueille. Jokainen sai vastuulleen yhden tilan pihoineen. Lisähaastetta toi, että sisustuksista ei saanut jäädä jälkiä.

MIELIKUVITUSTA JA KAKSIPUOLISTA TEIPPIÄ Ennakkoon oli tiedossa tietyt reunaehdot: jokaisessa kontissa piti olla pöytä ja tuolit, jääkaappi, kirjoja, pyykkikori, naulakko, roskis ja kokovartalopeili. Muutoin sisustajilla oli vapaat kädet. Jokaiselle tilalle mietittiin oma teema. Artistit pääsivät nauttimaan mm. maalaisromantiikasta ja salakapakan hämystä. Nollabudjetti pakotti tarkoin miettimään, miten halutut tunnelmat saadaan toteutet-

Festareiden backstage

0-budjetilla TOP 3 by Anni ja Aliisa 1. 2.

3.

12

Kylmät hermot ja pitkä pinna Mielikuvitus: Mitä kaikkea voikaan tehdä useasta metristä säkkikankaasta? Ommella tyynyjä, koristella, käyttää pöytäliinana tai seinäpinnoitteena. Kaksipuolinen teippi ja niittipyssy

2015 – 2016

tua. Materiaaleja haalittiin eri puolilta: Kalusteet löytyivät Työväen Musiikkitapahtuma ry:n varastosta, ja muuta rekvisiittaa festarijärjestäjien omista kätköistä. Tapetit saatiin TAKKista, ja kangasvarastona toimi Peltolan oma verholaatikko. Opiskelijat vastasivat oman tilansa toteutuksesta suunnittelusta rakentamiseen ja purkamiseen. – Riitaakin tuli, kun neljä naista touhusi tiukalla aikataululla. Teimme pitkää päivää, ja koko ajan satoi vettä, Salo muistelee heinäkuisia tunnelmia. – Paluumatkat Valkeakoskelta Tampereelle sujuivat hiljaisuuden vallitessa, kun kaikki oltiin niin poikki, Peltola jatkaa.

EPÄTOIVOA JA ONNISTUMISEN ILOA Sadekesä toi arvaamattoman lisähaasteen urakkaan. Konttien tapetointiin ei voitu käyttää liisteriä, ja niinpä tapettien kiinnittämistä yritettiin kaksipuolisella teipillä. – Epätoivo meinasi iskeä, kun seuraavana aamuna tapetit olivat kasassa lattialla. Kostea sää oli irrottanut vuodat. Loppujen lopuksi tapetit iskettiin seinään pienillä nauloilla. – Valkeakosken projekti oli loppupeleissä tosi hieno kokemus, vaikka rakentamisvaiheessa ei välttämättä siltä koko ajan tuntunut. – Mukavaa oli, kun mm. Maija Vilkkumaa ja Viikate jakoivat kuvat bäkkäreistään Instagramissa. – Kehujen määrä lämmitti niin, että pienet kommellukset ja erimielisyydet eivät projektia pilanneet.


” STEPPING TO THE FUTURE

We had a chance to learn, experience, share, travel – can you expect anything more?

TEKSTI HANNA JOUPPILA KUVAT HANNA JOUPPILA JA ANDREI MIAGKOV

T

wenty TAKK trainers from different training fields went for a one-week mobility period under TAKK’s mobility project Step to the future during 2013–2015. Lucky me I was one of those twenty. An opportunity to see how things are done somewhere else is eye opening. I am working in TAKK in the training field of Business and Economy and my colleague Andrei Miagkov in Maintenance and Mechanical Installation. The host for our visit in Gothenburg, Sweden was Göteborg Stads Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (Gothenburg Labor market and Adult education). We visited our host organization and made visits around the Gothenburg area to schools and businesses e.g. Hotel Novotel, Volvo and SKF. A lot for a week – but great! Gothenburg Labor market and Adult education buys education yearly for about 5 million SEK. They focus on getting people to work and do work in three fields to achieve this – by building competence by training or working, by building and adding motivation and by overlapping needs of employers and workforce. The circumstances in Gothenburg are driving forces to this work – youth unemployment figures are up to 8% and 25% of the inhabitants are immigrants. Yearly 10 000 people study Swedish for immigrants. Co-operation with the local businesses and companies is increasingly important. We share many similar challenges with Sweden. Part-time jobs are more and more common. People study throughout their working life and change their occupations. Finding new efficient ways to get

people rapidly to work is becoming also increasingly important. We have young students, who have little work experience and haven’t found their way and future occupation yet. Building co-operation with companies in its different forms continues. Schools need to develop their networks and teach students according to individual needs or company needs. When listening to the recent news, one can also conclude that implementing immigrants to our society and workforce will also be a bigger issue in Finland than ever before. The future seems to have more challenges and questions than answers. It is a good idea to look around to other countries and companies, back to history and forward to the future in order to know the best ways to do things. I learned that building new ways and opportunities is increasingly important. Our challenge is also to bring benefit and result simultaneously to different partners according to different needs. What I wanted to take with me parts of the goal oriented constantly developing work culture, some work methods and tools, ideas for e-learning, international and lively culture, Swedish kanelbullar and sharing them with friends. I felt excited and had my head filled with experiences from the eventful week. Definitely worth it! We had a chance to learn, experience, share, travel – can you expect anything more?

2015 – 2016

13


Sähkönsiirtoyhtiö Carunan omaisuudenhoitoyksikkö kokeili sähköverkkotöitä käytännössä kehittämispäivässään TAKKin sähkökentällä.

TÄSMÄKOULUTUKSELLA VASTATAAN CARUNAN TARPEESEEN TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT JUSSI MATTILA JA SAARA KOIVISTO

14

2015 – 2016

Sähköverkon suunnittelijakortti -koulutus on rakennettu alusta asti Carunan ja TAKKin yhteistyönä. Suomen johtavan sähkönsiirtoyhtiön Carunan urakoitsijoille suunnattu koulutus sai alkunsa, kun yrityksen omaisuudenhoitoyksikkö vietti kehittämispäiväänsä TAKKin sähkökentällä. Sähkökentän puitteet ja kouluttajien osaaminen vakuuttivat carunalaiset yhteistyöhön TAKKin kanssa.


K

oulutuksen suunnittelu käynnistettiin nollatilanteesta vajaa vuosi sitten. Yksi neljäpäiväinen sähköverkon suunnittelijakortti -koulutus on jo ehditty pitää, ja elokuussa käynnistyi toinen. Koulutuksen sisältöjä hiottiin ensimmäisen koulutuksen kokemusten pohjalta, ja muokkausta tehdään edelleen sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee. – Meille on tärkeää vastata yksittäisissä yrityksissä nouseviin koulutustarpeisiin joustavasti, kertoo kouluttaja Jaana Harju TAKKista.

PERUSTANA CARUNAN TOIMINTAMALLIT Koulutus on suunnattu Carunan urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille, ja siinä urakoitsijat opastetaan Carunan ohjeistuksiin ja menettelytapoihin. Caruna on omassa toiminnassaan keskittynyt ennen kaikkea omaisuudenhoitoon, ja verkkojen sähköisestä suunnittelusta vastaavat suurelta osin Carunan urakoitsijat. Samaan aikaan on meneillään laajamittainen säävarman verkon rakentaminen, jossa ilmajohtoja muutetaan kovaa vauhtia maakaapeloinneiksi. Muuttuneessa tilanteessa on ratkaisevan tärkeää, että urakoitsijat ja aliurakoitsijat hallitsevat Carunan toimintamallit ja verkkosuunnittelu tehdään Carunan ohjeistusten mukaisesti. – Yhteistyö meidän ja urakoitsijoiden välillä on kaiken a ja o, kun kyseessä ovat monesti jopa kymmenien miljoonien urakat, toteaa Carunan hankepäällikkö Pekka Vierimaa. – Yhteistyössä tehtävän suunnitteluvaiheen onnistuminen ratkaisee koko urakan kannattavuuden.

Yhteistyö meidän ja urakoitsijoiden välillä on kaiken a ja o.

KOULUTUKSESSA KESKITYTÄÄN OLEELLISEEN Koulutuksen toteutuksessa ovat mukana sekä TAKKin että Carunan asiantuntijat. Molempien paras osaaminen on valjastettu käyttöön. Lisäksi hyödynnetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, mm. elokuun koulutuksessa on mukana ELY-keskuksen asiantuntija kertomassa tuoreeltaan heinäkuussa muuttuneesta ohjeistuksesta. Tarve koulutukselle on valtava: elokuun koulutukseen tulijoita olisi ollut paljon enemmän kuin voitiin ottaa, ja kyselyjä seuraavan ajankohdasta on jo tullut. Jatkossa koulutuksia on tarkoitus toteuttaa aiemman osaamisen perusteella eriytettyinä, 1–4 päivän pituisina täsmäpaketteina. – Alkujaan koulutukselle asettamamme tavoitteet on saatu hyvin toteutettua, ja sana koulutuksesta on kiirinyt urakoitsijoiden keskuudessa, Vierimaa kertoo tyytyväisenä. – Meille tärkeää on se, että koulutusta voidaan muokata ja muuntaa myös kesken matkan, jos tarvetta siihen ilmenee. TAKKin kanssa yhteistyö on sujunut alusta asti ja tarpeisiimme on pystytty vastaamaan.

2015 – 2016

15


VALMET LÖYTÄÄ

OSAAJAT TA M T O L I N K A U T TA TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT VILLE SALMINEN

16

2015 – 2016


J

oel Siltanen valmistui vuonna 2005 metallialan perustutkintoon ammattikoulusta ja on ehtinyt kerätä alalta myös työkokemusta. Koulutusvaihtoehtoja pohtiessaan hän kiinnostui hitsaajan pätevyyskokeiden suorittamisesta TAKKissa, koska se tukisi mukavasti aiempaa osaamista. – TAKKista tulin valituksi TAMTOLin ja Valmetin voimalaitoshitsaajakoulutukseen, Siltanen kertoo. Neljän kuukauden pituisen koulutuksen sisällöt on räätälöity Valmetin tarpeiden pohjalta: Siltanen suoritti aluksi oppilaitoksessa kaksi painelaitedirektiivin edellyttämää hitsaajan pätevyyskoetta (ASME ja EN) sekä työturvallisuus- ja tulityökortit. Sen jälkeen hän siirtyi käytännön työhön Valmetille. Valmetilla tehdään voimalaitos-, sooda- ja jätteenpolttokattiloita, joita koskevat tiukat laatustandardit. Hitsaustaitojen täytyy olla kunnossa, ja se varmistetaan pätevyyskokeilla. Parhaillaan työn alla on mm. pohjoisen pallonpuoliskon suurin soodakattila, joka on menossa uuteen biopolttolaitokseen Äänekoskelle. Suurin osa kattiloista menee kuitenkin vientiin. Tilauskanta on tuotantojohtaja Jere Pellin mukaan ollut tänä vuonna hyvällä tasolla,

ja Siltasen lisäksi on pystytty ottamaan vajaa kymmenen muutakin opiskelijaa, joista osa on jo vakitöissä. – Olemme saaneet Teollisuusoppilaitoksen kautta juuri sellaisia osaajia, joita on tarvittu, ja opiskelijoilla on myös asenne kunnossa, toteaa Pelli tyytyväisenä. – Yhteistyötä Kankaanpään Markon kanssa on tehty jo Tampellan Teollisuusoppilaitoksen aikaan. Sitä on ollut helppo jatkaa, kun homma on todettu toimivaksi. Teollisuusoppilaitoksen koulutusmallista hyötyvät työnjohtaja Rami Taimisen mukaan sekä työnantaja että opiskelija: yritys löytää täsmäosaajia ja opiskelijalle avautuu hyvä väylä työllistyä. – Koulutuksen aikana tullaan tutuiksi molemmin puolin ja rekrytointikynnys on matalampi. Siltasen osalta jatko riippuu tilauskannasta. Vakitöihin tekijöitä otetaan sitä mukaa kun uusia tilauksia varmistuu. – Joel, kuten muutkin TAMTOLin kautta tulleet opiskelijat ovat vakuuttaneet osaamisellaan ja heistä halutaan pitää kiinni, Pelli vakuuttaa.

TAMPEREEN T EOLLISUUSOPPILAI TOS OY Pirkanmaalaisen teknologiateollisuuden perinteikäs kumppani Tampellan Teollisuusoppilaitos on nyt Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy. Teollisuusoppilaitos on vuoden 2015 alusta alkaen ollut osa TAKK-konsernia. Se palvelee teknologiateollisuuden yrityksiä rekrytoinneissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyväksi havaitulla mallilla. Teollisuusoppilaitoksen kautta yritys saa juuri omiin tarpeisiinsa sopivia, täsmäkoulutettuja työntekijöitä.

– Yhteistyö käynnistyy aina yrityksen tarpeiden kartoituksella. Sen jälkeen suunnitellaan tarvittavat koulutusosiot ja valitaan osuvimmat opiskelijat, kertoo koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää. Lähtötasovaatimuksena opiskelijoilla on takanaan teknologiaalan perusosaaminen. Koulutuksen lopuksi yrityksellä on palveluksessaan toimenkuviensa mukaan koulutettuja ammattilaisia.

Opiskelijoilla on asenne kunnossa.

2015 – 2016

17


Mulla kävi hyvä tuuri: opintojen alkuvaiheessa löytyi harjoittelupaikka, jossa tein kaikki näyttöni ja sain vakipaikan valmistuessani.

LÖYSIKÖ TYÖ TEKIJÄNSÄ VAI TOISINPÄIN? TYÖNANTAJAT JA -TEKIJÄT KERTOVAT TEKSTI JA KUVAT JUSSI MATTILA

18

2015 – 2016

Jari Montonen (vasemmalla) ja Jussi Haavisto kuvattiin Visura Oy:n työmaalla.


Maarakentaja Montonen Toimittuaan 28 vuotta konepuuseppänä Jari Montonen päätti vaihtaa alaa. Rakennusalan perustutkinnon opinnot alkoivat TAKKissa, ja kouluttajat vinkkasivat, että Maarakennus T. Haavisto Oy:ssä voisi suorittaa tutkintoon vaadittavia näyttöjä. Talonrakentamisen maatöissä Montonen arvostaa työmaiden ja töiden monipuolisuutta sekä sitä, että pääsee tekemään käsillään. – Mulla kävi hyvä tuuri: opintojen alkuvaiheessa löytyi harjoittelupaikka, jossa tein kaikki näyttöni ja sain vakipaikan valmistuessani. Haavistolla on nelisenkymmentä työntekijää ja 10 vakituista aliurakoitsijaa. Montosen rekrytoineen toimitusjohtaja Jussi Haaviston mukaan hyviä rakennusmiehiä ei ole aina helppo löytää. Varsinkin

uusien alalle tulevien kohdalla työharjoittelu on paras tapa tutustua työntekijään. – Kun seuraa aktiivisesti harjoittelijoita, niin parin kolmen kuukauden aikana näkee hyvin, sopiiko tekijä alalle ja meidän firmaan. Talonrakentajan koulutus siihen kuuluvine maatöineen vastaa Maarakennus T. Haaviston tarpeisiin. Haavistolla on melkein aina 1–2 opiskelijaa harjoittelussa ja tekemässä näyttötutkintoja. Vuosien varrella kymmenkunta TAKKin opiskelijaa on palkattu yritykseen vakituisiksi. – Montosessa vakuuttivat oma-aloitteisuus, halu oppia uusia asioita ja kyky omaksua niitä.

Moni ohjaajistamme on opiskellut oppisopimuksella TAKKissa. Vastaava hoitajamme on käynyt johtamisen erikoisammattitutkinnon, jonka toinenkin juuri aloitti. Minä olen käynyt yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, ja opiskelijoita on usein harjoitusjaksoilla, Riitta luettelee Sofiakyläläisten TAKK-yhteyksiä.

Suosituksilla töihin Rami Kalliokoskella oli liiketalouden ja logistiikan perustutkinnot sekä takana 20 vuotta toimisto- ja tehdashommia. Hän kaipasi työhönsä muutosta. – Mietin todella tarkkaan, mitä työltä haluan ja mikä palkitsee. Rami oli pari vuotta henkilökohtaisena avustajana henkilöllä, joka oli välillä Sofiakylässä tilapäishoidossa. Avustettavan omainen kehotti Ramia hakemaan Sofiakylään töihin ja kehui häntä toimitusjohtaja Riitta Renardille. – Laajensimme juuri toimintaamme ja suositukset vakuuttivat, joten Rami otettiin tekemään sijaisuuksia. Muutamassa kuukaudessa Rami varmistui työn mielekkyydestä ja Riitta totesi hänet positiiviseksi ja luontevaksi henkilöksi kehitysvammaisten kanssa toimimaan. Rami päätettiin kouluttaa lähihoitajaksi oppisopimuksella.

Haastattelu ei kerro tulokkaasta tarpeeksi, mutta henkilön tehdessä sijaisuuksia saa hänestä jo melko hyvä kuvan.

– Teimme heti toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, koska halusin pitää Ramin talossa opiskelun jälkeenkin. Sofiakylä järjestää asumispalveluita, tilapäishoitoa sekä päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Vakituisia työntekijöitä on 28 ja sijaisia toinen mokoma. Työhakemuksia tulee viikoittain. Työhönotto vaatii ihmistuntemusta ja määräaikainen sopimus on alussa vakiokäytäntö. – Haastattelu ei kerro tulokkaasta tarpeeksi, mutta henkilön tehdessä sijaisuuksia saa hänestä jo melko hyvä kuvan, Riitta kertoo.

2015 – 2016

19


Sahaaja Mika Aalto ja työnjohtaja Pasi Lähteenmäki

Työhaastattelukutsu tuli vartissa

Henkilökohtainen haastattelu ratkaisee kuitenkin aina loppupeleissä.

20

2015 – 2016

Mika Aalto on tehnyt metallitöitä 15 vuotta. Jos töitä ei ole hetkeen ollut, hän on opiskellut alaa. TAKKissa Mikalla oli koneistajan opinnot puolivälissä, kun hän vastasi vuokratyöfirman työpaikkailmoitukseen pikaisesti ruokatunnilla. Baronalta soitettiin vartissa ja kutsuttiin työhaastatteluun. Mika rankattiin jatkoon, ja viikon päästä hänet haastatteli Oy Kontino Ab:n Pasi Lähteenmäki. Viikkoa myöhemmin Mika aloitti työt sahaajana. Terästä lähtee rakennusalalle ja teollisuuteen bulkkitavarana sekä määrämittaan sahattuna. Aluksi työsuhde oli määräaikainen kesälomasijaisuus ja Mika yhdisti työn harjoitteluna opintoihinsa. Jos jatkoa ei olisi seurannut, Mika olisi jatkanut opiskelua. – Lokakuun alussa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja lopetin opiskelun työkiireiden vuoksi, Mika virnistää. Työnjohtaja Pasi Lähteenmäki kiittelee vuokratyöfirmaa rekrytoinnin apuna. Haettaessa tekijöitä varasto- ja tuotantopuolelle Barona käsittelee hakemukset, haastattelee hakijat ja esittelee sopivimmat Kontinolle, jossa tehdään lopullinen valinta. – Me on saatu kyllä hyviä tekijöitä vaivattomasti. Mikan kohdalla Lähteenmäki kertoo kiinnittäneensä huomiota johdonmukaiseen työhistoriaan ja järjestelmällisesti liitettyihin todistuksiin. Esim. trukki- ja nosturikortit oli mukava bongata CV:stä. – Henkilökohtainen haastattelu ratkaisee kuitenkin aina loppupeleissä.


16 tykkäystä

20 vk

johnnybones13 Oh man one thing is for sure, I’m heading to a right career for me.. Motivated and enthusiastic. #truckdriverintraining #volvofh #volvotrucks #yhdistelmäajoneuvo #täysperä #moduletruck #trailer #truck johnnybones13 #takk #tampereenaikuiskoulutuskeskus

Tuoreen rekkakuskin, Joni Lahden opiskelufiilikset kuvina. Lisää osoitteesta https://instagram.com/johnnybones13/ #tampereenaikuiskoulutuskeskus

16 tykkäystä

18 vk

14 tykkäystä

21 vk

johnnybones13 On the road, driving lesson.. #truckdriverintraining #truck#trucks #daf #semitruck #takk #tampereenaikuiskoulutuskeskus #tulevarekkakuski

johnnybones13 Today’s lessons,loading cargo in the truck etc, some more driving lessons in the afternoon. Didn’t get too much sleep last night.. :D #logistics#training #school #forklift

hullu_uliuli, lahtijoel, iralyn, 13 vk ellgold86, ilmarilahti, lappihullu,hanfourie9, lilbitoftrbl ja tuonelantaksi tykkäävät tästä

12 tykkäystä

johnnybones13 Driving at school with about 30 tonne of cargo #mercedesbenztrucks #mbtrucks #truck#soraauto #maansiirtoauto #sorakasetti #takk #tampereenaikuiskou lutuskeskus #driving

drumandbass.insta What a super post . Please, Check my link

20 vk

johnnybones13 Logistics expo @ Helsinki#logistics #expo #messukeskus #trucks

2015 – 2016

21


TAKK – YRITYSTEN YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINNAN PERSONAL TRAINER TEKSTI PETRA LATTUNEN KUVA VILLE SALMINEN Kirjoittaja on TAKKin ympäristöasiantuntija ja ympäristöalan kouluttaja.

Suomessa on säästöpotentiaalia miljoonien eurojen edestä ympäristöasioiden hallintaa tehostamalla!

S

uomen taloudellinen taantuma näyttää vievän yritysten kaiken huomion, ja talouden kanssa kamppaillessa ei resursseja yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen toteuttamiseen aina löydy, vaikka kaikki tietävät, että pitäisi. Yritysten ympäristöasioiden hallinta, kuten kaikki toiminnanohjaus, on samantyyppistä kuin säännöllinen liikunta ja aikainen nukkumaanmeno jokaisen aikuisen arjessa. Kaikki tietävät, miten pitäisi toimia, mutta uuden rutiinin saaminen osaksi arkea on tuskastuttavan hankalaa. Miksi sitten resurssitehokkuutta eli energia- ja materiaalitehokkuuden hallintaa pitäisi kehittää? Yksinkertaisuudessaan silkasta rahanahneudesta sekä tulevien sukupolvien takia. Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja ja energiaa maapallon resursseihin nähden liikaa, joten nakerramme tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksia päivittäin. Jo hyvin helpoin keinoin voidaan tätä resurssien käytön

TAKK tekee kuten opettaa TAKKIN PITKÄJÄNTEINEN YMPÄRISTÖASIOIDEN KEHITTÄMINEN on johtanut kymmenien tuhansien eurojen säästöihin jätehuolto- ja energiakustannuksissa viimeisen viiden vuoden aikana. Ympäristöasioiden kehittämistä ei ole tehty koulutuksen kustannuksella, vaan samalla on parannettu opiskelijoiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä: energiatehokkaampi valaistus ja ilmastointi tarjoavat samalla parempilaatuisen työympäristön.

ylivelkaantumista pienentää. Laatimalla kattavat nykytilaselvitykset, ja niiden pohjalta realistiset, mutta silti kunnianhimoiset kehittämissuunnitelmat, asia saadaan yrityksessä kuin yrityksessä helposti kuntoon. Resurssitehokkuuden kehittäminen vaatii asiaan keskittymistä ja osaamista. Jos näitä ei tunnu olevan riittävästi, apuja voi tulla hakemaan TAKKista. Esimerkiksi energiatehokkuusosaamista voi kasvattaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa, jossa yrityksen energia- ja materiaalitehokkuus kartoitetaan ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet. Myös asiaan keskittymiseen saa tukea TAKKista, kun yrityksen työntekijä paneutuu opinnoissaan aiheeseen ja kehitystoimenpiteetkin tulevat kouluttajan ohjauksessa varmemmin toteutettua. Tähän monet ympäristöalan opiskelijamme hyödyntävät koulutuksiamme: rästiin jääneet ympäristöasioiden kehittämishankkeet saatetaan tehokkaasti loppuun opintojen avulla.

Sähkön kulutus (kWh), Tampereen valtatien toimipiste 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

22

2015 – 2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015


SAUMAN UUTISET

Kouluttajat ovat tuoneet mukanaan uusia tuulia opetukseen ja koulutusten kehittämiseen.

TEKSTI MARJO NIEMINEN

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto valmistaa EU:n edellyttämiä ammattilaisia Euroopan unioni on vuodesta 2013 asti velvoittanut jäsenmaita huolehtimaan pätevien oikeustulkkien saatavuudesta. TAKKissa käynnistyi vuoden 2015 alussa Suomen ensimmäinen oikeustulkin erikoisammattitutkintokoulutus, josta valmistuu kesäkuussa 2016 EU:n pätevyysvaatimukset täyttäviä tulkkeja. Koulutuksella taataan osaavaa työvoimaa oikeuslaitoksen ja poliisin tarpeisiin. Oikeustulkkia tarvitaan myös maahanmuuttoviraston, rajavartiolaitoksen, tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä. Tutkinnon suorittaneilla on hallussaan oikeusalan erikoissanasto ja toimintaperiaatteet. Ammattitaitoisten tulkkien palvelujen käyttäminen parantaa sekä viranomaisten että yksittäisten kansalaisten oikeusturvaa. TAKKissa alkaneen ensimmäisen ryhmän tutkintokielinä ovat suomen lisäksi arabia, venäjä ja viro. Kyseessä on vaativa tutkinto, ja siitä syystä kaikilla opiskelijoilla on taustallaan vankka kokemus oikeusalan tulkkauksista. Seuraavan kerran koulutus käynnistyy TAKKissa tammikuussa 2016.

JobyTAKK liikuttaa TAKKilaisia TAKKilaiset ovat liikkuneet aktiivisesti maailmalla jo useamman vuoden ajan. Ulkomaan kokemukset on taattu myös tulevaisuudessa, kun JobyTAKK-hanke sai henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen järjestämiseen Erasmus+ -rahoitusta vuosille 2015–2017. Liikkuvuusjaksoja Eurooppaan on tarjolla sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Kokemukset ulkomaanjaksoista ovat olleet positiivisia: Opiskelijat ovat saaneet uutta näkökulmaa omaan ammattialaansa ja ideoita työhönsä. Kouluttajat ovat tuoneet mukanaan uusia tuulia opetukseen ja koulutusten kehittämiseen. Kielitaito on parantunut luontevasti siinä sivussa. JobyTAKKin puitteissa ulkomaanjaksoja tarjotaan mm. Italiaan, Tanskaan, Saksaan, Iso-Britanniaan, Ruotsiin ja Portugaliin. TAKKin henkilöstön ulkomaanjaksojen ohjelmasta vastaavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka auttavat myös opiskelijoita työssäoppimispaikkojen löytämisessä. Muissa käytännön järjestelyissä opiskelijoiden tukena ovat TAKKin kv-suunnittelija Ulla Virtanen, opinto-ohjaajat ja opiskelijan vastuukouluttaja. Henkilöstön liikkuvuutta koordinoi hanketoiminnan päällikkö Päivi Puutio.

Tuulivoimala käyttöön sähkökentällä TAKKin Nirvan kampuksen sähköverkkoalan oppimisympäristö täydentyi elokuussa tuulivoimalalla. Tuulivoimala täydentää sähköverkkoalan testikentän uusiutuvan energian tuotantolähteitä. Aiemmin käytössä on ollut jo mm. aurinkoenergiaa. Tuulivoimala vihittiin virallisesti käyttöön TAKKin avointen ovien päivänä Suomen kunniakonsuli Marianne Wargelin toimesta. Sähkökenttä on ainoa lajissaan Suomessa: siellä päästään käytännössä harjoittelemaan erilaisia sähköverkkoalan keskijännitetöitä maakaapeloinneista ilmajohtojen asennuksiin. – Toteutamme sähkökentällä sähköverkkoalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusten lisäksi erilaisia yritysten tarpeisiin kehitettyjä henkilöstökoulutuksia, kertoo koulutuspäällikkö Lasse Lehtonen. Oppimisympäristöä hyödynnetään myös yritysten tai vaikkapa korkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus- ja kehitysympäristönä.

Ammatillisesta koulutuksesta vientituote Ammatillisen koulutuksen vientiä vauhdittamaan käynnistettiin 14 suomalaisen oppilaitoksen yhteishanke. Hankkeessa halutaan valjastaa Suomen 360 ammatillista tutkintoa osaksi koulutuspalvelujen vientiä ja tehdä koulutuksesta vientituote sekä purkaa lainsäädännöllisiä esteitä. Esteitä purkamalla koulutusviennistä voidaan tehdä aitoa, kannattavaa liiketoimintaa. Ammatillisen koulutusviennin suurimpia esteitä ovat rahoituksen saannin vaikeus sekä lainsäädäntö, joka tekee tutkintomyynnin ulkomaille mahdottomaksi. Lainsäädäntö ei suoraan kiellä myyntiä, mutta tutkintojen perusteiden reunaehdot mm. opinto- ja tutkintokielistä tekevät sen käytännössä mahdottomaksi. TAKK ja muut hankkeessa mukana olevat oppilaitokset haluavat aloittaa kokeilun näyttötutkintoihin tähtäävän koulutuksen myynnistä vuonna 2016. Kokeilulla saataisiin kerättyä käytännön kokemuksia meneillään olevan, ammatillisen koulutuksen uudistamiseen tähtäävän, lainsäädäntötyön tueksi.  Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinaattorina on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. TAKK on yksi hankkeen veturiorganisaatioista yhdessä Jyväskylän ja Oulunseudun koulutuskuntayhtymien kanssa. 

2015 – 2016

23


Hae avaimet onnistumiseen TAKKista! Työantaja, • • • •

Tukeeko henkilöstösi osaaminen liiketoiminnan tavoitteita? Onnistuuko johtaminen ja esimiestyö? Tunnetaanko teillä työn imua? Miten johtaa muutosta hallitusti?

TAKKista löydät joustavat koulutusratkaisut kaikkiin tilanteisiin. Tarjoamme koulutus- ja kehittämispalvelut yrityksesi tarpeisiin, mittatilaustyönä. Teemme osaamiskartoitukset, suunnittelemme yhdessä yrityksellesi sopivan kokonaisuuden ja hoidamme kouluttamisen, ammattitaidolla. TAKKin monialainen osaaminen on käytössäsi. Ota yhteyttä – löydetään yhdessä yrityksellesi parhaat ratkaisut!

Olli-Pekka Tuomi, puh. 044 7906 230, olli-pekka.tuomi@takk.fi Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310, armi.hyvonen@takk.fi Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi Lisätietoa löytyy myös nettisivuiltamme www.takk.fi/yrityspalvelut

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus PL 15 l 33821 Tampere l 03 2361 111 l www.takk.fi Toimipaikat Kurssikeskuksenkatu 11 Tampereen valtatie 15

Profile for TAKK

Takk Sauma 2015-2016  

TAKKin asiakaslehti: - Ilveksen Antti Hynynen - Bäkkäri kuntoon nollabudjetilla - Täsmäkoulutuksella vastataan Carunan tarpeeseen - Löysikö...

Takk Sauma 2015-2016  

TAKKin asiakaslehti: - Ilveksen Antti Hynynen - Bäkkäri kuntoon nollabudjetilla - Täsmäkoulutuksella vastataan Carunan tarpeeseen - Löysikö...