Page 6

IV OSA. Teenistust toetavad tegevused ja tegelased 75 Teenistustoimkonnad 75 Päevnik 77 Tunnimees 80 Köögis: Köök kui nöök ja söök kui öök 84 Ettekandja-saaliteenindaja 85 Kartulikoorimiskombain 89 Eriülesanne 92 Alkoholi mittesihipärane kasutamine 94 Patareikomandör Saburov 97 Juhtivkoosseisu vahetus 100 Julguseproov 103 V OSA. Töökad jalad ja käed 105 Jalavigastus 105 Majandustöödel tehases 107 Ehitusel 110 Tavaline lugu tavalisest inimesest 112 Tavatum lugu (järg) 113 Saunas 116 Kolhoosis 117 Postipakid 119 VI OSA. Juhtivas rollis 122 Ootamatu pakkumine 122 UAZ-469 123 Alampolkovniku autojuht 124 Komandeeringusse 126 Pohmakas simulant 129 Poris ja linnas 130 Remont teeb nina õliseks 132 Mamediga “linnaekskursioonile” 134 Garnisoni arestimajas 136 Valus kukkumine 138 VII OSA. Teine veerandik (“vananenud” noored) 140 Emba polügoonile 140 Piiritus 142 Stepilaager 144 Sooritatud heale hindele 145 6

Vene kroonus ehk äratus kuubis  

Vene kroonus ehk äratus kuubis

Vene kroonus ehk äratus kuubis  

Vene kroonus ehk äratus kuubis

Advertisement