Page 1

TIIMIAKATEMIA I/12 HELMIKUU

MAGAZINE

TIIMIAKATEMIAN 19-VUOTIS-

SYNTTÄRIT Sivu 4

NJL-valmennuksen fiiliksiä Sivu 6

Uutusmedia

Loppu Tulee

2012 Sivu 14

Whoopaa Sivu 10


“A business that makes nothing but ess.” money is a poor busin

“Itsensä voittamin en on voitoista ensimmäinen ja pa ras. ”

Henry Ford

tain a tahdot jo “Jos todell ersumi estäsi, univ koko sydäm sen maan sinua tulee autta iseksi.” saavuttam

Platon

“Evolu miettim utio ei jää ään sitä mikä ei toiminu t, se ra k e n taa päälle m ikä toim sen ii.”

Timo H yväri

lho Paolo Coe

Tökkiikö ajatus? Tarvitsetko ideoita? Mene esseepankki.tiimiakatemia.fi ja valaistu.

“Kaikki on kiin ni siitä, että et luovuta. Jos ke ksit hyvän idea n, älä anna periksi. To dennäköisesti jossain vaiheess a osut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja sillo in alkaa tapahtua .”

“Elämä ei kuitenkaan ole vain suorittamista, siihen pitää sisältyä myös mullistavia ja mukavia hetkiä.”

Mari Suppula

Emppu Paanane n

ole itä ä m it ä, siit itä, m u i h s u an ." äp n "Äl yt va tehdä rso n e t o f i teh a f

Th

o

s ma

Je

“Suurimpaan osaan elämän kysymyksiä on useita oikeita vastauksia. Haasteellisempaa onkin löytää ne.”

a ja filmiä “Hanki kamer edes ja yritä tehdä elokuva” jonkinlainen

ric Stanley Kub

Tomi Salmi

“S tarkk inun täyt yy pi aa ki tää r He o jaa asiak kaist vat k osoit asi. uite tanee t kiin nkin jo tuott nostukse “Tuo kohtaaminen liikutti eisiis nsa i.” Juho minussa jotain. Samalla hetkellä Deb tajusin, etten halua aloittaa elämästäni nauttimista vasta eläkepäivillä.”

Esa Starck

2 esseepankki.tiimiakatemia.fi


Tiimiakatemia magazine

Pääkirjoitus

Uudet tuulet Vuoden vaihteessa Tiimiakatemia Magazinesta tuli virallisesti Tiimiakatemian ystävät ry:n jäsenlehti. Yhdistyminen oli luonnollista, sillä molemmilla tahoilla on päämääränä koota yhteen Tiimiakatemiasta ja sen verkostosta valmistuneita, sekä pitää verkostoa ajantasalla uusimmista innovaatioista ja tapahtumista. Yhdistyksen toiminnassa ovat mukana myös Tiimiakatemian projektit Rakettikorjaamo ja Tulimyrsky, joiden palveluista jäsenet saavat alennuksia. Muista jäseneduista ja tapahtumista voit lukea lehden jäsensivulta s. 12. Keräämme lähiaikoina yhdistyksen jäsenmaksun, joka on 20 euroa. Jäsenet saavat Tiimiakatemia Magazinen, jäsenetuuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia mm. alumnimiiteissä. Vaikka esimerkiksi Tiimiakatemia Magazine on saajilleen ilmainen, ei se ole sitä lehden tekijöille. Verkoston laajetessa lehden kustannukset nousevat entisestään. Alumnin, eli Tiimiakatemiasta valmistuneiden yhteystietojen päivittäminen, jäsenetujen hankkiminen ja alumnitapaamisten organisointi vievät kaikki huomattavia resursseja, joita vapaaehtoisvoimin on melkoisen haastavaa toteuttaa. Jäsenmaksut mahdollistavat myös Tiimiakatemian stipendien jakamisen. Vuonna 2011 stipendin Pafos-seminaarimatkaan sai Jarkko Tuominen Osuuskunta Manifanteista. Tule osaksi Tiimiakatemian innostavaa verkostoa liittymällä jäseneksi os. http://www.tiimiakatemianystavat.com/liity.html Heli Leppä Tiimiakatemian ystävät ry:n puheenjohtaja Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille nro FI31 1045 3000 1139 19, viesti: oma nimi, jäsenmaksu 2012.

Osoite: Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä, Suomi/Finland Puhelin: +358 50 461 4778

6 Nuoresta johtajasta liideriksi -koulutusohjelman eväitä

E-mail: magazine@tiimiakatemia.fi

8 Snoukka alle ja baanalle – Passion went BeforeSki 9 Tomi Salmen kolumni

Päätoimittaja: Heli Leppä

10 Whoopaa on nuorten ammattilaisten media 12 Tiimiakatemian Ystävät Ry:n kuulumiset 13 Tapahtumakalenteri 14 Metallimusiikin to-do (Loppu Tulee 2012) 15 Tiimiakatemian Tiimiyritykset 18 Löydä Luomusi 3

Kustantaja: Ideaosuuskunta Made

Toimittaja Tomi Salmi

Painopaikka: Keuruun Laatupaino Oy

AD: Matias ”Uffe” Ulfves

Kiitos kaikille lehden tekemisessä avustaneille!

Myynti: Mika ”Höle” Hölttä Emmi Kemppainen

Kannen kuva: Matias Ulfves & Kotakahvila

Toimitus

SISÄLTÖ 4/11

4 Tiimiakatemian 19-vuotissynttäreiden juhlahumua


Tiimiakatemia magazine

Tiimiakatemian 19-vuotissynttäreiden juhlahumua Tiimiakatemian 19-vuotissynttäreitä juhlittiin Kylpylähotelli Peurungassa yli kolmesadan hengen juhlaväen voimin. Ohjelmassa oli puheita, musiikkia, hyvää ruokaa ja erinomaista seuraa... Kuvat: Jesse Kämäräinen // haje.fi

U n e lm a n ia n N ik u R a a t ik K a t i R o m o ja a in e n , M e r v i N a r in e n , J a r m o R a st a s.

Ni na Ju ss ila Ju on ta ja ka ks ik ko so ne n. ja Jo on as Pe

Osuusk unta Innom o edusta a ensim mäise n vuode n tiimiy rityks iä.

V a lm e n ta ji U ll a L uu k a s, e n a a te li a : E ss i S il ve n n o in e n , p H e ik k i T o ä ä va lm e n ta M a k k e L e p p iv a n e n , o p e tu sn e uv o s ä n e n , M ik a J o h a n n e s P ja e l H ir vi ja T im o L e h to a rt a n e n , nen.

4


Tiimiakatemia magazine

V e ik e ä ja h u ik e a Id e a o su u sk u n ta

0 10 S y k sy ll ä 2

M a in io

Vuonna 20 0 9 v a lm is tu n u tt

o su u sk u n ta p e ru st e tu n

a h e rr a sv ä k

Id e a f ly n

e ä o su u sk u n ta

e d u st a ji a .

K ro k o d ii li st

ä

anut on voitt Hirvi n n i k l a p l V e r k o s t om e n t a j a M i k a e l a v i tiim

Synttär palkintojaeillä jaettiin totuttu u ansioitun eista tiim n tapaan iyrittäjistä Markkino : inn Vuoden y r

in majeste

itysteko –

etti – Satu

Teppo Ylä

Vuoden jo htaja – M ika

Verkostop a

lkinto – M

-Hemmil ä

Nikula

ikael Hir

Vallankum ous – Mo nk

mä, ylläpitä n ö i v r i S Antti atio.” hösen ja leva ”Korpora y ö P i r Saka iminnassa o irosen, o Tommi Stoista vuotta t jo

Puikkone n

vi

ey Busine

ss

5


Tiimiakatemia magazine

Nuoresta Johtajasta Liideriksi, tuttavallisemmin NJL, on Tiimiakatemian tiimiyrittäjille suunnattu johtamisvalmennus. NJL kokoaa johtamishaasteiden kanssa painivat tiimiyrittäjät Tiimiakatemian johtamismallin äärelle, ja kuljettaa heidät kuusi kertaa vuodessa pariksi päiväksi Tiimiakatemian seinien ulkopuolelle murtamaan mielenmalleja ja jakamaan kokemuksia arjen johtamistilanteista. Jokaisella kohtaamisella on oma teemansa – arvot, rakettimalli, asiakkaat, viestintä, resurssit ja lopuksi kaverijohtajan karaktääri – joihin pureudutaan dialogin kautta.

6


Tiimiakatemia magazine

Nuoresta johtajasta liideriksi -koulutusohjelman eväitä

NJL 11,

jossa itse pääsin kehitt ämään its e äni ja sitä kautta tiimiyritystäni, oli paitsi kuusi yhteistä kohtaamista koko valmennusporukan kesken, mutta myös koko vuoden kestoinen sukellus omaan itseeni ja johtamiskäsityksiini. Prosessin alussa hahmotin hämärästi jäävuoren huipun pinnalta käsin, mutta mitä pidemmälle vuotta menimme, sitä syvemmälle sukelsin. Viimeisen, kuudennen valmennussession ollessa ohitse, ymmärsin oivaltaneeni, kuinka isoista asioista tässä oikeasti onkaan kyse. Pinnan alla onkin paljon enemmän kuin aluksi osasin ajatellakaan. Prosessin alussa oli tietysti jännitys. En oikeastaan tiennyt mitä konkreettisesti odottaa – Tiimiakatemialla odotukseni ovat olleet usein hieman eriäviä todellisuudesta, hyvässä kylläkin – eikä uskalluskaan oikein meinannut riittää. Jännitin kaverijohtajuutta ajatuksena paljon, koska kuvani johtajuudesta käytännössä oli se perinteisempi, auktoriteettiin perustuva. Miten voi johtaa ja samalla olla tasavertainen? Ensimmäinen kerta olikin sumuisa. Pääni oli täynnä toisistaan irrallisia ajatuksia arvoista, missiosta, suorasta puheesta ja kuuntelemisesta. Isoa kolinaa alkoi kuitenkin kuulua kun oivalsin asioiden yhteydet laajempaan kokonaisuuteen. Lukusuunnitelma tosiaan tehdään tukemaan oppimissopimusta! Asioilla on tärkeää olla merkitys! Kirkasta tarkoitus! Haluan olla parhaiden joukossa (omasta tahdosta, en velvollisuudentunnosta)! Vain teoilla on merkitystä! Menestyksen jälkeen voi kannustaa parempaan (uskon että sinusta on vaikka mihin)! Tiimiyritys on ydin! Ymmärrä mitä varten koko yhteisö on olemassa! Älä johda toimintaa vaan ajatusta! Koko NJL –valmennuksen kovimmat opit voi tiivistää muutamaan merkitykselliseen sanapariin. ”Big picture” tuntui kuuluvan päävalmentaja Ulla Luukkaan huulilta todella monta kertaa, ennen kuin oikeasti ymmärsin, mistä on kyse.

”Kolme miestä tekee rakennustyömaalla samaa työtä. Ensimmäinen sanoo siirtelevänsä kiviä. Toinen kertoo muuraavansa seinää. Kolmas rakentaa maailman kauneinta katedraalia.” Ilman visiota tekemiseltä puuttuu päämäärä, joten se, kenellä sellainen on, johtaa. Vision avulla saadaan suunta: tavoitteiden asettaminen helpottuu ja teoille saadaan merkitys, kun ymmärretään, mihin jokainen niistä johtaa. Vältetään satunnainen huseeraaminen sinne tänne, koska johtaja näkee pienenpienten tekojen ja sanojen kasvun suureksi kokonaisuudeksi. Vision on oltava innostava. Innostavuutta lisää henkilökohtaisuus: se, että jokainen näkee oman paikkansa vision onnistumisen kannalta. Jokaiselle kirjoitetaan oma rooli yhteiseen tarinaan. Matkasta haaveillessa visio voi olla vain yhdellä, mutta jo lähtökuopissa siitä on rakennettava yhteinen, jotta jokainen voi koko matkan ajan allekirjoittaa reissun lopputuloksen. Kun ymmärtää kokonaisuuden, jonka eteen tekee töitä ja tuntee sen omakseen, työstä tulee paljon mielekkäämpää. Yhteinen visio on jotain sellaista, jonka eteen innostuu tekemään töitä joka päivä. Vision kirkastaminen, jakaminen, ja selkeyttäminen jokaiselle, joka sen todeksi tekemiseen osallistuu, on siis onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Ei riitä, että johtajalla itsellään on kartta, kompassi ja tieto reitistä. Jos kartanlukija vain toivoo, että kuljettaja osaa lukea ajatuksia, voivat matkalle sattuvat mutkat yllättää todella pahasti. Kaverijohtajan on hyvä tietää jotain ihmisistä, joiden kanssa töitä tekee. Minulle jäi halu ottaa ihmisistäni selvää. Onnekseni yhä useammin huomaan miettivänsä toisen motiiveja sen sijaan, että pääni sisällä tuomitsisin hänet tämän mielipiteiden tai olemuksen kautta. ”Miksi hän ajattelee tuolla tavoin?” on oikeasti todella

7

kiinnostava kysymys. Aito kuuntelu ja läsnäolo rakentavat vahvan pohjan luottamukselle. Suuria tavoitteita ja luovaa, innostavaa työkulttuuria kohti on helpompi lähteä, kun tietää ettei jää yksin. NJL muistutti johtamisen arkisuudesta. Monesti asiat ovat kiinni pienistä teoista. Johtajuutta on ei ole vain johtajan roolin kautta toimiminen – kyse on myös johdettavana olemisesta. ”Mikä on minun johtamistekoni tänään?” on kysymys, johon jokainen voi vastata roolista huolimatta – jokainen voi vaikuttaa. Jos haluaa muuttaa maailmassa jotain, voi aloittaa itsestään. Kolikon kääntöpuolen nähtyäni osaan asettua myös johdettavan rooliin eri tavalla kuin ennen. Nuoret johtajat muodostuivat vuoden aikana hyväksi tukiverkoksi – he opettivat minulle toisistaan ja itsestäni paljon. Kiitos siitä. Päätä pyörryttävien dialogisessioiden, tunnelmallisten iltojen, riehakkaiden olympialaisten, Vaikkojoen koskien kuohujen ja siskonpedin jälkeen – minkälaiseen johtamiseen minä sitten NJL –prosessin käyneenä uskon? Millainen johtaja haluan olla? Haluan johtaa pehmeästi, toisia kunnioittaen ja heidän tavoitteiden täyttymisen mahdollistaen – arvojeni kautta. Haluan, että toiminta on avointa ja innostavaa, tiimissä vallitsee luottamus ja sitä kautta villiintynyt luovuus. Haaveilen, että jokainen johdettavani pystyy oivaltamaan oman toimintansa merkityksen – projektin, tiimin, mutta myös oman elämänsä kannalta. NJL -prosessi on antanut jo tähän mennessä paljon, ja odotan erityisesti sitä, mitä se vielä tulee antamaan. Kaikkea opittua ei päässyt viemään käytäntöön, osa on jo vaipunut unohduksiin ja uskon, että isoja loksahduksia tapahtuu lisää vielä myöhemminkin. Sukellus siis jatkuu. Koetun arvon ja opit oivaltaa monesti vasta jälkikäteen – Esa Saarisen sanoin ”asioiden todellinen merkitys selviää Bahamalla”. Teksti: Tiia Lehtinen Kuvat: Aleksi Havu


Tiimiakatemia magazine

SNOUKKA ALLE JA BAANALLE — PASSION WENT BEFORE SKI

T

iimiakatemian nuoret bisnesopiskelijat ovat kautta historian tehneet mitä erilaisimpia tapahtumatuotantoprojekteja kohteenaan Jyväskylän vilkas yöelämä. Piippukadun väki on tullut ravintola-alan yrittäjille ajan saatossa varsin tutuksi, mikä kielii talossamme vallitsevasta idearikkaudesta. Baareille ja kahviloille osoitetusta runsaasta yhteistyötarjonnasta vain potentiaalisimmat ja erottuvimmat innovaatiot käyvät toteen. Syksyllä 2011 eräs onnistuneista tapauksista oli pinkkutiimi Soul Includedin ensimmäisen synnytyksen pohjalta masinoitu Passion Goes BeforeSki-ilta.

ständi. Tiskiltä oli mahdollista saada talvisesti lanseerattuja uutuusdrinkkejä, kuten 50-60, Laiffi ja Nykänen. Juoman ostaminen oikeutti myös mahdollisuuden osallistua arvontaan, jonka palkintoina oli Beyondin pipoja, Laajavuoren rinnelippuja sekä tikettejä samaisena viikonloppuna järjestettyyn SkiExpo-tapahtumaan.

— Asiakasryhmä ei ole juurikaan sellaista, joka tulee varta vasten tekemään tai osallistumaan johonkin, vaan pikemminkin hengaamaan ja hakemaan fiilistä parin virvokkeen kera. Toki suunnittelimme aluksi paljon toiminnallisia elementtejä, kuten pelejä tai skaboja, mutta loppujen lopuksi arvelimme Passionin olevan enemmän istuskelu- ja seurustelupaikka, kertoo Aaku Siekkinen, yksi projektiryhmän neljästä jäsenestä. Soul Inc. tarttui projektiin varsin perinteisellä kaavalla. Toisen vuoden tiimien IdeaFlyn ja Maden edustajat vierailivat kahden pinkkutiimin (Soul Incin lisäksi Priima) treeneissä tarjoten molemmille osallistumista tiimiyritysten väliseen synnytyskilpailuun, jonka asiakkaana toimi Bar Passion. Ajatus BeforeSki-illasta valikoitui lopulta melko luontevasti Soul Incin synnytyksen aiheeksi. — Harmaassa syysillassa tulevan talven ja laskettelukelien hehkutusta: mikäs sen mukavampaa! Ideaa edesauttoi tietoisuus siitä, että Passionin asiakaskuntaan kuuluu jo valmiiksi paljon lumilautailu- ja skeittauskulttuurille omistautunutta väkeä. Emme tietenkään halunneet rajata tapahtumaa pelkästään kyseisille ”heimoille”, mutta toteutuksen kannalta tämä tuntui olevan hyvä lähtökohta. Torstai-illan teema koostui monesta eri tekijästä. Screeneille ja televisioruuduille heijastettin Suomen kovimpien lumilautailijoiden tekemiä snoukkaleffoja, joiden esittäminen mahdollistettiin maineikkaan lumilautailuporukan kanssa sovitun yhteistyökumppanuuden avulla. Stadiumista paikalle tuotiin uusimpia lautoja esittelevä promo-

— Meillä oli idea pääpiirteittäin valmiina jo viikkoja ennen kuin ajankohta varmistettiin ja sopimukset allekirjoitettiin, mutta loppujen lopuksi yhteistyökumppaneiden hankintaan ja varsinaiseen myynti- ja markkinointityöhön jäi aikaa vain yhdeksän päivää. Varsinaisesti sisältö siis tuotettiin tuossa lyhyessä ajassa. BeforeSkin kannalta oli onnekasta, että SkiExpo osui juuri tulevaksi viikonlopuksi, tapahtumat sopivat temaattisesti yhteen loistavasti. Lisäksi snoukkajengin läsnäolo itsessään houkutteli paikalle runsaasti myös muita alan harrastajia. Passion Goes BeforeSki oli kokonaisuudessaan erinomaisesti onnistunut tunnelmointi oven takana kolkuttavaan talveen. Viralliseksi tavoitteeksi asetettiin reilun sadan uuden asiakkaan

8

keskiarvo perinteiseen torstai-iltaan verrattuna. Tavoite ylitettiin meiningin näyttäessä lähinnä tyypillisen ruuhkaiselta perjantai- tai lauantaiillalta. Sisältö sai aikaan reilusti lisämyyntiä. Tapahtumatuotannon kannalta suurimpia seinämiä ovatkin yleensä talouteen liittyvät seikat, mutta Siekkinen katsoo asiaa eri vinkkelistä. — BeforeSki oli ensimmäisiä koko tiimin yhteisiä keissejä. Toki meillä oli käytännöstä vastaava ydinporukka (Siekkisen lisäksi Salla Lehtinen, Johanna Suomala sekä projektipäällikkö Ronja Pääkkönen), mutta kyllä tässä oli koko Soul Inc. takana. Näytimme tiiminä, että pystymme tekemään tällaisia projekteja ja yllämme tavoitteisiin. Tulevien tapahtumaorganisointien kannalta tämä oli ehdottomasti projekti, jonka tärkeimpänä antina olivat lukuisat opit niin myynnistä, markkinoinnista kuin kokonaisuuksien hallinnastakin. Pääsimme myös toteuttamaan Tiimiakatemian lukuisia synnytyksiin liittyviä keinoja laajemmassa mittakaavassa ja viemään teoriaa käytäntöön. Suurin oivallus oli vastuualueiden jakaminen ja tehtävien pilkkominen mahdollisimman pieniin ja yksinkertaisiin osiin: ulkotulien hankkiminen Passionin ovien eteen tai rinnelippualennusten tulostaminen saattavat kuulostaa mitättömiltä tehtäviltä, mutta juuri tällaisista asioista kasasimme mittavan to dolistan – ja hienostihan se toimi. BeforeSki oli yksi syksyn kohokohdista ja iso boosteri koko osuuskunnalle. Entä miltä näyttää Passion Goes BeforeSkin tulevaisuus? Siekkinen projektiryhmineen ei ole ainakaan vielä tehnyt peliliikkeitä hankkeen eteen. — Jatkoa on kyllä mahdollisesti tulossa, miksipä ei? Toisaalta me kaikki työskentelemme tällä hetkellä monen muunkin projektin kanssa. Lisäksi muuan kolmannen vuoden tiimiyritys Goala lienee niinikään napannut Passionin asiakkaakseen ravintolapäällikön vaihduttua. Meillä on kuitenkin valmis tuote, ja Passion-ravintoloita löytyy muualtakin kuin Jyväskylästä. Sen olemme joka tapauksessa osoittaneet, että meillä on kykyä tapahtumatuotantoon. Passion Goes BeforeSki järjestettiin Bar Passionissa, Jyväskylässä 3.11.2011 Teksti: Tomi Salmi Kuva: Matias Ulfves


Tiimiakatemia magazine

Tahtiprojekti Tomi Salmi on ääripätevällä tavalla hengetön keskisuomalainen tiimiyrittäjä, joka hakee kolumnissaan hyväksyntää ja hylkäystä enemmän tai vähemmän liiketaloudellisille aivonyrjähtämilleen.

T

oisinaan kielet heprea, mandariinikiina ja tiimiakatemia (kyllä, lingvistiset ilmaukset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella) tuntuvat olevan yllättävän lähellä toisiaan: tiimiyrittäjille ja -valmentajille tuttua ja turvallista kommunikointia, muiden korvaan käsittämätöntä koodikieltä. Tiimiakatemia-kielen ero muihin maailman puhutuimpiin ilmaisutapoihin on siinä, etteivät sen aktiiviset puhujatkaan tahdo osata selittää jokaista termiä (laatu 47), lyhennettä (Raksapäivät) tai voimasanaa (inventaario). Tilannetta voi löyhästi verrata lukioiden keskinäiseen, perinpohjaisen ärsyttävään elitistiseen yhteishenkeen. Kateushan siinä puhuu, mikäli et kuulu lyseon larppausklubin hallitukseen. Tiimiakatemialla vastaavaa suihkuseurapiirien ydinkärkeä edustavat luonnollisesti x-files-luokitellut johtoryhmäpalaverit sekä Nuoresta Johtajasta Liideriksi -koulutusohjelma. Jälkimmäisesta olen saanut kirkkaimmin selville sen, että kanootilla voi laskea myös takaperin. Vai vielä kilvoittelutehtäviä. Tiimiakatemian epämääräisimpiin käsitteisiin kuuluu majesteetillinen yhdyssana tähtiprojekti. Yleisesti ottaen tähän lasketaan selkeiksi jatkumoiksi muotoutuneita, koko bisnesuniversumia ravisuttavia kokonaisuuksia. Tunnetuimpia esimerkkejä tähtiprojekteista ovat Aivo- ja Tulimyrsky, Tiimiakatemian syntymäpäivät, Learning Expedition sekä SoL (=Society of Organizational Learning). Tähtiprojektit tavataan toteuttaa useamman tiimin voimin ja niiden yhteisenä nimittäjänä toimii ensiluokkaiset verkostoitumis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Tähtiprojekteihin osallistuvat tiimiyrittäjät nauttivat säännönmukaisesti valmentajien lellikinomaista suosiota, joten Expertus Magnificus-todistusta anoessa lienee suositeltavinta nuoleskella pääsyä johtamispassissa mainittuihin superluokan toimeksiantoihin. Muutaman sadan tuhannen euron liikevaihto kesäprojektista tuottaa kolme kullanarvoista johtamispassipongoa, mutta Dome Karukosken hankkimisesta seminaariin viisi? Jep.

Tähtiprojektit ovat väkisinkin sellaisia, joiden järjestäjäportaaseen kaikki halukkaat eivät tule - kenties koko akatemiahistoriansa aikana - pääsemään osalliseksi. Toki niin valmentajat, projektipäälliköt kuin osuuskunnan jäsenet keskenään pyrkivät valitsemaan keskuudestaan halukkaimmat ja motivoituneimmat osanottajat näihin vastuullisiin johtamis-, myynti- ja markkinointitehtäviin, mutta valitettavasti syntymäpäiväjuhlien kaltaisten kokoontumisajojen järjestämiseenkin on tapana rekrytoida vain pienikokoinen vastuurykmentti. On kuitenkin olemassa lukuisia projektijatkumoita, edistyksellisiä yritysideoita sekä talon yhteishenkeä alleviivaavia tapauksia, joiden ylenemisestä viralliseen tähtiprojektit-kategoriaan käydään jatkuvasti kuumaa keskustelua. Tällaisia ovat ainakin hää- ja juhlamessut Jyväskylässä ja Kuopiossa, ekologisia arvoja korostava second hand-liike Kierrättämö sekä verkostomme monivuotinen pää-äänenkannattaja Tiimiakatemia Magazine. Mutta miksei tähtiprojekti-nimikettä voisi lanseerata uudeksi, jokaisen tiimiyrittäjän oppimissopimuksesta löytyväksi henkilökohtaiseksi haasteeksi? Meillä kaikilla on omat erityisvahvuusalueemme, joita äärimmilleen jalostamalla voisimme rohkeasti laajentaa ammattitaitoamme ulottumaan akatemian mittakaavoista koko maailmankaikkeuden tietoisuuteen. Kuinka edistyksellistä olisikaan puhua treeneissä ja kehityskeskusteluissa siitä ikioman tähtiprojektin etenemisestä, tuoda vahvuuslaskennassa talon tietoisuuteen kunkin tiimin suurimmat tähtiprojektiharppaukset ja tietysti saalistaa ne viisi superhypermegapistettä - vaikka sitten nollan euron nettoliikevaihdolla. Mikä parasta, potentiaalisimmat henkilökohtaiset suoritteet ovat jo nyt varsin näkyvästi Tiimiakatemian parinsadan silmäparin edessä. Ideaflyn Sakari Pöyhösen ja Davis Lipskis...in? ...skiksen? (miten tuo nimi nyt sitten taipuukaan) starbailuhetki tuntuukin ajoittuvan mainittuun jokakuiseen vahvuuslaskentaan. Mainio Nina Jussila valittaneen tiimiyrittäjyysopintojensa päätteeksi aka-

9

temian historian hyväntahtoisimmaksi, Maden Jussi Gallan viedessä hyväuskoisimman tittelin. Emppu Paanasen tähdet ovat linjassa, kunhan Pontiacille löytyy edes nimellinen korvaaja. Goalan Sari Parantainen on itsessään varsinainen onnellisten tähtien projekti, eikä unohtaa sovi myöskään Juho Debin ”kokonaamakarvoitus”-missiota. Voi kun noista pingviineistäkin haluaisi sanoa jotain, mutta erottuvuutta harjoittavat lähinnä vain huutomerkkihymiö ”!:)”-yhdistelmän tehokäyttäjä Vilppu Johansson (Soul Inc.) sekä tiiminsä arvon, venyvyyden ja suorituskyvyn kaikessa kannustavuudessaan tunteva Janne Haimilahti (Innomo). Sori Priima, Jussi Kämäräisen puolen vuoden superfoodit-kertaostoksella ei vielä nousta edes Johannes Laineen veroisiin sfääreihin. Onneksi Tiimiakatemialla on kaksi kappaletta jokaiselle soveltuvaa johtotähtikeissiä, joiden maksimaalinen toteutuminen on iankaikkisesti takuuvarmalla pohjalla. Ensimmäinen on lainalaisuus siitä, että yhden pisteen kirjasta ei koskaan ikinä milloinkaan tule kirjoittaa enempää kuin vaadittua kahta sivua asiapitoista, lukukelpoista esseetekstiä. Ei edes vahingossa. Toinen on persoonallinen ratkaisu suunnata mymmillä New Yorkiin, Las Vegasiin, Sydneyyn ja Aucklandiin. Miten olisi muutama ekstrapiste niille rohkeille, jotka tohtivat vetää hatusta mymmin avajaisturneeksi vaikkapa ruotsinristeilyn M/S Mariellan kannella? Vastaavasti junamatkasta Siperiaan voisi sakottaa esimotorolan tai pari. Kuten stand up-koomikko Mikko Vaismaa asian ilmaisee: ”mieskätilö herättää minussa yhtä paljon luottamusta kuin ruosteinen junan säiliövaunu, jossa on venäjänkielistä tekstiä.” Myös tiimitoverillani Sami Niesniemellä on ikioma tähtiprojekti. Hän menee maailmanympärimatkansa jälkeen inttiin. Voi toista. Teksti: Tomi Salmi Kuva: Matias Ulfves


Tiimiakatemia magazine

Whoopaa on nuorten ammattilaisten media 2

000-LUKU TUNNETAAN MAAILMANLAAJUISESTI sosiaalisen median _aikakautena, jonka tunnetuimmat esimerkit ovat Facebook-, Google+- ja Twitter-palvelut. Wimma Visionsin tiimiyrittäjä Sami Lehmus toimii Whoopaa-projektin päällikkönä: kyseessä on erityisesti nuorten ammattikäyttöön – aina puusepistä toimitusjohtajiin – sekä yritysten sisäiseen viestintään keskittyvä työkalu. Projekti on erinomainen esimerkki kansainvälisen yhteistyön voimasta.

Hype herätti suurta kiinnostusta Kahden hollantilaisen tiimiyrittäjän vuoden 2010 kesällä alkunsa saanut visio nuorten, parikolmekymppisten yrittäjien ja ammattilaisten verkostoitumiseen ja tiedonjakoon fokusoituneesta kanavasta vakuutti erikoisella ideallaan: niin sanotun ammatti/bisnespuolen (professional) sekä henkilökohtaisen (personal) verkoston yhdistäminen yhden ja saman palvelun alle sai tuekseen rahoitusta ja työvoimaa kotimaassaan siinä määrin, että suuntautuminen ulkomaille oli selviö. Tiimiakatemialle projekti rantautui viime lokakuussa Lehmuksen tiiviin

yhteydenpidon seurauksena, jolloin järjestettiin kaksipäiväinen Whoopaa-workshop ensimmäisen beta-version valmistuttua. Syksyllä alkanut hypetys herätti runsaasti suosiota tiimiyrittäjissämme: workshopin alussa kiinnostuneita oli peräti 70, joista muodostettiin varsinainen 14 hengen projektiryhmä. — Workshopissa saimme kuulla hollantilaisten vieraidemme tarinat: kuinka he onnistuivat saamaan rahoitusta ja miten he kykenevät työllistämään nuoria. Opetimme workshopissa Tiimiakatemian yrittäjiämme käyttämään Whoopaata ja asetimme itsellemme haasteen: kuinka monta uutta käyttäjää saamme liittymään palveluun yhden päivän aikana? Käytimme apuna Facebookia, joka lopulta esti aktiivisen markkinointiviestintämme kokonaan. Whoopaa herätti runsaasti kiinnostusta ja kolmen päivän rupeaman lopputuloksena olikin myynti- ja markkinointistrategian synnyttäminen Suomeen, kasa oivallisia ideoita sekä aktiivinen ja sitoutunut projektiryhmä. Tällä hetkellä toimenkuvaamme kuuluu myynnin lisäksi mediatiedotteiden laatiminen, sähköpostikampanjat sekä sosiaalisen median koulutukset. Koulutuksissa kerromme yleisesti sosiaalisesta mediasta ja sen oikeaoppisesta ammattikäytöstä sekä korostamme Whoopaan edukseen erottuvia puolia.

Kilpailullisia haasteita Alun perin Whoopaa keskittyi yleisesti sisäiseen viestintään ja verkostoitumiseen, mutta erottuvuuden vuoksi painopiste siirrettiin lähes kokonaan nuorten ammatilliseen puoleen. Henkilökohtaista profiilia eli personal-puolta on toki yhä mahdollisuus käyttää. — Totesimme, ettei Facebookin kaltaiselle ja kokoiselle medialle kannata lähteä kilpailijaksi. Whoopaata lähinnä oleva palvelu LinkedIn on sekin jo nykyisin pörssiyhtiö ja orientoitunut lähinnä ”ison bisneksen yhteisöksi.” Projektia tehdessäni olen kuitenkin kartoittanut lukuisia itselleni ennestään tuntemattomia, kymmenien miljoonien käyttäjien sovelluksia. Tämä on tarjonnut kilpailullisia haasteita, mutta uskon konseptimme voivan yltää tunnettuudeltaan vähintäänkin samalle tasolle. Käyttäjämäärät eivät myöskään kerro kaikkea; kyse on pikemminkin käyttäjien aktiivisuudesta. — Suomi on sosiaalisen median kentässä haastava maa. iPhonesta löytyy Twitter valmiina sovelluksena ja ainoa aktiivisesti käytetty media on Facebook. Haluammekin korostaa, ettei Facebook ole välttämättä aina kätevin ratkaisu!

Lauri Huttunen (vas.), Emma Soikkeli, Antti Sirviö ja Tero Tupamäki (tak.) Whoopaa Finlandin ”headquartersilla.”

10 10


Tiimiakatemia magazine

Tavoitteena 20 000+ käyttäjää Whoopaa toteuttaa esimerkillisesti Tiimiakatemian vuoden 2012 johtavaa ydinajatusta, kansainvälisen liiketoiminnan edistämistä. Viimeiset reilut neljä kuukautta ovat tarjonneet Lehmukselle myös todellisen johtamishaasteen. — Tehdään suurta juttua, missä ei ole vielä meidän osaltamme selkeää ansaintamallia. Toki koulutuksista ja sponsorimyynneistä jotain tulee, mutta fokuksemme on selkeästi käyttäjämäärän kasvattamisessa. Projektiryhmän motivointi on täten asettanut minulle haasteita johtamisessa: hommaa tehdään rennosti mutta tosissaan. Whoopaa siis tavallaan vie koko ydinporukan aikaa muttei vielä tässä vaiheessa kykene tarjoamaan rahallista korvausta tehdystä duunista. Tämä kuitenkin osoittaa, että meillä on todella paneutunut poppoo kasassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi Twitter elää yrityksenä edelleen pelkillä sijoittajien rahoituksilla, koska ansaintamallin löytäminen on tällä alalla haastavaa. — Tavoitteenamme on lanseerata tuotteemme pysyvästi Suomeen tämän kevään aikana: olemme tyytyväisiä käyttäjämäärän noustessa 20 000 - 30 000 paikkeille. Lisäksi etsimme jatkuvasti ulkopuolisia rahoittajia. Tällä hetkellä käyttäjiä on maailmanlaajuisesti noin 15 000, joista suomalaisia on muutama sata. Tiimiakatemialaisia olemme osallistaneet toimintaan

jatkuvalla vuorovaikutuksella, sillä erilaiset työtarjoukset, oppimismateriaalit ja teoriapaketit löytyvät kätevästi Whoopaasta. Lehmus projektiryhmineen tekee yhä tiivistä yhteistyötä hollantilaisten tiimiyrittäjäkollegoidemme kanssa vaihtaen säännöllisesti ajatuksia ja kehityideoita. Yhteistyön laatu ei ole kuitenkaan vielä täysin virallista (nimiä ei ole vielä yhtiön omistuspapereissa), mutta työtä tehdään sillä mentaliteetilla, että tämä toteutuu tulevaisuudessa. Kunnioitus ja tahtotila projektin suhteen on molemminpuoleinen. Porukka toimii tällä hetkellä sekä palvelun beta-version koekäyttäjinä että sovelluksen jälleenmyyjinä ja markkinoijina, joten näyttöjä on odotettavissa yhä enemmän lähitulevaisuudessa. Vajaat puoli vuotta kestäneeseen tiiviseen ryhmätyöhön asennoidutaan nyt ja tulevaisuudessa oikeaoppisesti. — Kyllä minä, Ikäläisen Matti (Solideal) ja Lehdon Juha ollaan puhuttu, että jos tähän lähdetään niin tehdään kanssa kunnolla loppuun asti. Haluamme saada Whoopaan menestymään ensiksi Suomessa ja myöhemmin myös kansainvälisesti. Tehtiinpä projektia sitten kuinka pitkään tahansa, aiomme ottaa tästä itsellemme kaiken mahdollisen opin - ja vastahan tässä päästiin alkuun! Teksti: Tomi Salmi Kuvat: Matias Ulfves

11

Projektipäällikkö Sami Lehmus


Tiimiakatemia magazine

KUUKAUDEN YSTÄVÄ

Kuulumiset

T

iimiakatemian ystävät ry:n toimintavuosi alkaa hieman uudella kokoonpanolla puheenjohtajana toimineen Petri Virran lähdettyä maailmanympärimatkalle, missä hän parhaillaan seikkailee osuuskunta Manifantin matkassa. Yhdistyksen kevääseen on luvassa alumnimiittejä ja jäsenalennuksia. Jos sinä olet kiinnostunut yhteistyöstä yhdistyksemme kanssa tai järjestämään alumnimiitin, kerro siitä minulle os. heli.leppa@gmail.com. On varsin tuottoisaa ja tietysti muutenkin kaikin puolin kivaa kasvattaa omaa verkostoaan ja tutustua niin vanhoihin kuin nykyisiin tiimiakatemialaisiin! Heli Leppä / Tiimiakatemian ystävät ry.

Tiimiakatemian ystävät ry.:n jäsenalennuksia: • Rakettikorjaamosta tuotealennuksena uusin Yrittäjän Parhaat Kirjat vain 55 euroa. • Tulimyrskyristeily starttaa Turun satamasta 17.-18.4. Paikan päällä pääset kuuntelemaan mielenkiintoisia puhujia ja verkostoitumaan -10% jäsenalennuksen siivittämänä. • VILA, jonka menestyksekkäänä yrittäjänä toimii Suvi Widgren akatemian alumnista tarjoaa maaliskuun loppuun asti -20% alennuksen kertaostoksesta (koskee VILA:n myymälöitä Jyväskylä, Tampere, Ideapark, Joensuu). Alennuksen saa kertomalla kassalla kuuluvansa Tiimiakatemian ystäviin. Jäsenetujen hyödyntäminen edellyttää yhdistyksen voimassaolevaa jäsenyyttä. Tämän vuoden jäsenmaksu on 20 euroa, joka tulee maksaa tilille FI31 1045 3000 1139 19 / Tiimiakatemian ystävät ry. Kirjoita laskun viestikenttään oma nimesi ja jäsenmaksu 2012. Jos et ole vielä jäsen, rekisteröidy ensin osoitteessa: http://www.tiimiakatemianystavat.com/ liity.html

Seuraava hallituksen kokous: 19.4. klo 15. Yhdistyksen kevätkokous klo 16, kaikki jäsenet tervetulleita! Paikkana Tiimiakatemia, Jyväskylä.

Suvi Widgrén VILA-yrittäjä Valmistunut Tiimiakatemialta Seregan-tiimistä

Alumnimiitti Jyväskylässä: Tiimiakatemian alumnien kokoontuminen to.8.3. klo 18:00. Paikkana Humap Oy:n Jyväskylän toimisto, os. Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä, Torikeskuksen 3.kerros. Tarjolla kahvia ja teetä, sekä pientä purtavaa.  Illan isäntänä toimii Matti Hirvanen (Humap Oy), joka on valmistunut Tiimiakatemialta vuonna 2007 Aivopesulan tiimiyrityksestä. Ilmoittautumiset osallistumisesta Matille ma 5.3. mennessä os. matti.hirvanen@humap.com Tarkemmat ohjeet: Sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta. Nouse Torikeskuksen pääovien vieressä olevasta ovesta portaat ylös ja käännyt oikealle. Sisäänkäynti on Players-ravintolan sisäänkäyntiä vastapäätä.  Tervetuloa! Alumnimiitti Helsingissä Tervetuloa TYH -tapaamiseen Terveystalolle tiistaina 13.3. klo 18. Illan ohjelmassa on Terveystalon toiminnan esittelyä sekä tutustumiskierros Terveystalo Kamppiin, joka on Suomen suurin ja nykyaikaisin yksityinen sairaala. Keskustelemme mm. työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta yrityksen tuottavuuteen ja yhteiskuntaan sekä myös siitä, millä keinoin Terveystalossa autamme yrityksiä voimaan paremmin. Tarjolla on myös pientä purtavaa. Kokoontuminen järjestetään Terveystalo Piazzalla Helsingin Kampissa (Graniitti-talo), osoitteessa Jaakonkatu 3, 00100 Helsinki. Terveystalo Piazza on uusi kohtaamispaikkamme Kampin sairaalan yhteydessä. Sisäänkäynti on Jaakonkadun puolelta pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella. Soita tullessasi Anssi Kalliokoskelle p. 050 5421 891, niin tulemme avaamaan oven. Ilmoittaudu etukäteen joko Anssille tai Heidille. Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa sairaalalle!

12

Elämänsuunta ja vahva polkuni alkoi Tiimiakatemialta. Akatemialla oli tekemisen meininkiä. Positiivista energiaa ja vertaistukea oli paljon. Edelleen Tiimiakatemialla luodut vahvat verkostot ja sieltä tutuksi tulleet ihmiset ovat lähelläni. Tiimiakatemia-aikoina perustin Vilamyymälän franchising-yrittäjänä ja nyt minulla on neljä Vila-myymälää. Ensi syksynä aukeaa viides myymäläni Kuopioon. Olen käyttänyt yrityksessäni kovasti tiimiakatemiametodeja ja ne ovat toimineet hyvin. Niillä opeilla johdan yritystäni. Olen vahvasti kasvuyrittäjä, eikä kasvu tähän lopu. Eteenpäin mennään avarakatseisesti ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”


Tiimiakatemia magazine

Tapahtumakalenteri

— kevään tapahtumia, joissa tiimiakatemialaisilla on näppinsä pelissä 11.4. Aivomyrsky Paviljongissa (Jkl). Ilmainen yrittäjyystapahtuma korkeakouluopiskelijoille. Menossa mukana mm. elokukuvaohjaaja Dome Karukoski ja vaatesuunnittelija Tiia Vanhatapio. Järjestäjinä osuuskunnat Goala, Solideal, Priima, Wimma Visions ja Made. 13.–15.4. Jyväskylän Keljon kauppakeskuksen Synttärit by IdeaFly. Esiintyjänä Putous-hahmo Jani-Petteri alias Iina Kuustonen.

3.3. Snow Rugby Laajavuori, Jyväskylä. Järjestetään 10. kerran! Järjestäjinä osuuskunnat Ideafly, Made ja Hamara

13.–15.4. Kolmisopen Kevättempaus Kuopiossa by IdeaFly.

13.3. Suklaa & ViherPirtelöilta Jyväskylän Shakerissa, by IdeaFly

23.–25.4. Art Of Hosting - Osallistavan johtamisen ja fasilitoinnin koulutus Otavassa Mikkelissä. Kolmen päivän aikana työskennellään, demonstroidaan, harjoitellaan ja tutkitaan osallistavia metodeja sekä sitä, kuinka niitä voidaan käyttää pohjana osallistavalle johtamiselle ja oppimiselle ryhmissä, tiimeissä, yhteisöissä ja organisaatioissa – opitaan luomaan tärkeitä keskusteluja. Tapahtuman järjestäjinä ovat Kuvitellen, Monkey Business ja Otavan Opisto. Tiimiakatemian tiimeistä yhteistyössä ovat osuuskunnat Ideaflysta ja Solideal.

19.–25.3. Jyväskylässä Design Week. Järjestäjänä osuuskunnat Mainio, Wimma ja IdeaFly .

Toukokuu

29.–30.3. Kauppakeskus Tawastin tempaus osuuskunta IdeaFlyn suunnittelemana ja toteuttamana (Jyväskylä).

5.5. Tiimiakatemian vanhempainpäivä. Kaikki Tiimiakatemialaisten vanhemmat tervetuloa tutustumaan toimintaamme! Ohjelmassa mm. minitreenejä, hauskaa yhdessätekemistä ja projektiesittelyjä. Mummot, ukit ja vanhemmat tervetuloa! Järj. Osk. Made.

26.–29.4. Palokan ostoskeskuksen 1-vuotissynttärit Jyväskylässä. Järjestäjänä IdeaFly. 28.–29.4. Kierrättämö Lyseon lukiolla, ilmaisen kestävän kuluttamisen tapahtuma. Näytteilleasettijia, työpajoja, vaihtotori, pyöräkorjaamo... Järjestäjinä osuuskunnat Innomo, Made ja Wimma Visions.

RavintolaIdean jazzahtavat tuulet HAMARA FOOD & SERVICE järjestää yhdes-

sä RavintolaIdean kanssa Jazz Club – iltoja, jotka ovat 27.3., 24.4. ja 29.5. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja illat alkavat joka kerta klo 19.00. Illan aikana JAMK:n rehtori pitää teemoihin sopivat esitykset, jonka jälkeen musiikkikampukselta tulevat muusikot soittavat live-jazzia. Ja jotta nälkä ja jano eivät pääse

yllättämään, on keittiö suunnitellut jazzmenun, joka ottaa vaikutteita myös gastromenustamme. Lisäksi RavintolaIdea on auki torstai-, perjantai- sekä lauantai-illat aina klo 22 asti, tarvittaessa pitempäänkin. Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruosta ja virkistävistä juomista! Lisätiedot: Sami Tanttu, 045-8987338, myynti@hamarafood.com

13

Huhtikuu

Maaliskuu

Got Balls?!! - Kahvakuulakurssit Kuokkalan Graniitissa, Jyväskylä Alkaa: Ti 28.2. Klo 18.00 – 19.00, TO 1.3. Klo 18.00 - 19.00 Osk Ideafly (Ilari), Osk Wimma Visions (Johannes) , Osk Priima (Jetro ja Juho K.)


Tiimiakatemia magazine

Metallimusiikin To-Do Torstai, 8. joulukuuta 2011:

ON SIIS KESÄ; KULJEN PIIPPUKADUN RANTAA ja tuuli tuulee ja joskus sadekin jaksaa. Lukitsen pyöräni katunumero kolmosen pihaan valtavan tiileistä rakennetun maamerkin viereen. Olen kuusi minuuttia etuajassa. Jään pihaan harjoittamaan huonoja tapoja odotellen nimimerkkejä ”Tomi ja Lauri Wimmasta.”  Eivät olleet mokomat heinäkuussa vielä erityisen tuttuja tiimiyrittäjiä, vaikka saatettiin me jo toukokuun Piinapäivillä lauseen tai parin verran elämästä avautua - niin kuin moinen nyt asiaan kuuluukin. Kuusi minuuttia on kulunut, ketään ei näy. Selaan mp3-soitintani ja vaihdan silloisen suosikkilevyni jälleen tehokuunteluun. Avausraidan räjähdettyä korville puhelin piippaa. ”Missäs jätkä menee?” Kymmenen sekuntia myöhemmin oikaisen Selected Secondhandin kautta Jyväskylän Tiimiakatemialla sijaitsevan Wimma Visionsin toimistoon. Nämä jantterit ovat olleet paikalla jo parikymmentä minuuttia.

Loppu Tulee-festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran 4.2.2011 Pub Katseessa, Jyväskylässä. Tiimiakatemialla toisiinsa tutustuneet ja samaan osuuskuntamuotoiseen tiimiyritykseen päätyneet Tomi Kytömaa ja Lauri Huttunen kävivät alustavaa keskustelua metallihenkisen keikkatapahtuman järjestämisestä jo ensimmäisten yhteisten akatemiaviikkojensa aikana. Ideaa ei liiemmin tarvinnut sulatella, sillä yhteneväinen liiketoiminta-ajattelu ja lähes identtinen musiikkimaku saivat herrat puhumaan nopeasti samaa bisneskieltä. Tämän seurauksena helmikuun ensimmäisenä perjantaina Katseessa jyräsivät paikalliset Constantine, Kiln ja Glasgow Smile sekä vaasalainen Process Pain. Festivaali-nimikkeellä organisoitu tapahtuma menestyi erinomaisesti niin asiakaspalautteen kuin kävijämääränkin osalta.

Tänään näemme ensimmäistä kertaa koko uuden projektiryhmän voimin. Tomi ja Hude (former known as Lauri) kertovat suvestaan ja taidan itsekin ilmaista pari kertaa, kuinka sitä olisi pitänyt keksiä itselleen kesäprojekti. Surkuttelut vaihtuvat vajaan puolen vuoden takaisen festivaalin ruotimiseen ja uuden suunnittelemiseen. Uraauurtavia ajatuksia ja innovatiivista näkemystä on ehditty heittelemään privaatissa Facebook-keskusteluryhmässä liki kuukauden ajan, joista osa on nyt (Wimman seinien) tapetilla. Yritän antaa itsestäni kelvollisen kuvan esittelemällä ideaa festivaalilehdestä, nimeämällä realistisia esiintyjiä, jäätymällä joka toisen sanan kohdalla ideatulvan vallatessa mielen ja lepuuttamalla jalkoja rockhenkisesti pöydällä.  Puoli vuotta on kulunut ja Loppu Tuleemetallimusiikkifestivaali on kolmen ”ihan hyvän jätkän” voimin ottanut suorastaan jättiläismäisiä harppauksia eteenpäin: tapahtuma on laajentunut kaksipäiväiseksi, esiintyjäkaartin kaliiperi on rutosti rajumpaa, yhteistyökumppaneiden määrä on moninkertaistunut ja mainittu festivaalimakasiinikin on tullut painosta pihalle. Projektiryhmän työtuntimäärät ovat nousseet melko suuriksi itse kunkin pitäessä yhtäaikaisesti huolta sekä omasta tontistaan että kaverin jeesaamisesta. Puolen vuoden aikana ”noista Wimman tyypeistä” olen saanut paitsi tehokkaita ja luotettavia työtovereita, myös lojaaleja ystäviä.  Vaativana mutta realistisena visionamme ja ydinajatuksenamme on luoda Suomeen uusi metallimusiikkipainotteinen sisäfestivaalikulttuuri. Tällä emme tarkoita niinkään Finnish Metal Expon kaltaista messutapahtumaa, vaan livemusiikkiin ja yhteisöllisyyteen fokusoitunutta konserttitapausta. Helmikuun 3.-4. päivä vuonna 2012 on ensimmäinen paikkamme näyttää, kuinka vakavissamme asian suhteen olemme.”

pidämme luonnollisesti sitä, että pystymme seisomaan ylpeänä festivaalihankintojemme takana. Seinäjokelainen Nicole, pääkaupunkiseutulaiset Dead Shape Figure ja Tukkanuotta sekä Turun nouseva deathcoremahti Sortokausi saivat rinnalleen kovan luokan osaamista kotikaupungistamme Soulfallenin, Beyond the Dreamin, Omerthan sekä Raster Densityn muodossa. Pääviulua buukkausmenettelyssä on soitellut Lauri ”Hude” Huttunen. Yhteistyökumppanuudet tarkoittavat tässä tapauksessa mainosrahoitteisen festivaalilehtemme tukijoita sekä paikan päälle Katseeseen saapuvia näytteilleasettajia, myyntipisteitä ja muuta asiallista/asiatonta sisältöä tarjoavia yrityksiä. Ytk-pakettien myyntiin projektiryhmämme uhrasi kollektiivisesti eniten hikeä, hermoja ja death metalia – aktiivinen tarjousten lähettäminen ja sopivien yhteistyökumppanien etsiminen kesti kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta. Tämän vaiheen ylintä päätösvaltaa piti hallussaan projektipäällikkö Tomi Kytömaa.  Virallinen Loppu Tulee-festivaalilehti on numero itsessään. Julkaisun sisällöstä vastasi kokonaisuudessaan (taittoa lukuunottamat-

Perjantai, 27. tammikuuta 2012: ”...Lopun vuosi 2012 painottui markkinointiin, mediaiskemiin, sosiaalisen median viestintään ja positiiviseen fiilistelyyn talven kovimman metallifestarin lähestyessä. Esiintyjäkaartimme valikoitui syksyn alussa yhteisen pohdinnan tuloksena. Ainoat varsinaiset kriteerit olivat mieltymys orkestereiden musikaaliseen antiin, bändien keikkakalenteriin sopiva ajankohta sekä budjettiimme sopiva korvausehdotus liveshown mahdollistamiseksi. Tärkeimpänä

14

Nicolen solisti Ilkka Laitala.


Tiimiakatemia magazine

ta) Tomi Salmi. Neljä kappaletta bändihaastatteluja (Soulfallen, Dead Shape Figure, Beyond the Dream, Nicole), pääkirjoituksen ja festivaalimekka Pub Katseen esittelyn sisältänyt eksklusiivi työnsarka saattaa vaikuttaa vaatimattomalta yksittäiseltä toimenpiteeltä, mutta niin vain tähän(kin) käytettiin työtunteja siinä määrin, ettei tuntipalkkausta edullisempaa korvausmenetelmää voisi mahdolliselle työnantajalle kuvitella. Toisaalta festivaalia (ja tapahtumaa yleensä) ei tulekaan luoda dollarinkuvat silmissä ja tämän periaatteen kolmikkomme on luonnollisesti ottanut omakseen heti alusta alkaen. Tekopyhää? Olet väärässä. Festivaaliareenaksi päätynyt Pub Katse oli luonnollinen valinta viimevuotisen menestyksen ja festivaalin tämän hetkisen kokoluokan perusteella. Helmikuun 2011 menestys sai positiivista palautetta niin yhtyeiltä, järjestäjiltä kuin Katseenkin puolelta. Tässäkin asiassa, kuten bändihankintojen aikana, merkittäväksi kriteeriksi nousi meidän mieltymyksemme kyseisen keikkapaikan ilmapiiriin, tiloihin ja yhteistyön laatuun suuresti vaikuttavaan henkilökuntaan. Pub Katse on Jyväskylän keskusta-alueen puhdasverisimmän rock-klubin lisäksi ainoita yksityisiä anniskeluravintoloita. Viime aikoina ulkomaisten esiintyjien määrä on lisääntynyt, mikä kertoo estradin suosiosta vähintään saman verran kuin se, että Loppu Tulee-pääesiintyjä Nicole houkutteli talon viimeksi tupaten täyteen.”

Ote joulukuussa 2011 tehdystä haastattelusta: Kiertueelle lienee vielä tovi aikaa, mutta Loppu Tulee-festivaali on teidän ensimmäinen keikkanne tauon jälkeen. Ilkka Laitala (kitara/laulu): — Näin on. Spesiaalikeikka, kuten sanottua niin keskitytään levyn tekemiseen samalla ja tehdään lätystä niin kova kuin mahdollista. Olli (kitara): — Kovat kekkerit tulee Jyväskylässä kuitenkin olemaan - ja rykäistäänpä ensimmäiset uudet biisitkin ilmoille. Nytpä olisi siis ainutlaatuinen tilaisuus nähdä Nicole pitkästä aikaa. Tervetuloa Jyväskylään!

Lopputulos: – 540 festivaalivierasta. – Bändikeskeinen festivaalitapahtuma: ei kahta erillistä keikkailtamaa. – Positiivista ja kannustavaa palautetta niin orkestereilta kuin keikkapaikankin väeltä. – Mediaiskemiä mm. Keskisuomalaiseen, SuurJyväskylän lehteen, Infernoon, Radio Jyväskylään ja Wessmanniin. – Omaperäinen hevimölkky-sissimarkkinointitempaus. – Yhteisen vision luominen ja sen onnistunut toteuttaminen käytännössä. – Korkean tason itsensä johtamista, sitoutumista ja motivaatiota läpi projektin. – Runsaasti oppeja ja käytäntöön vietäviä tapauksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Loppu tuli – ja tulee vielä monta kertaa.

Teksti: Tomi Salmi Kuvat: Matias Ulfves

15 15


Tiimiakatemia magazine Tiimiakatemia magazine

Tiimiakatemian tiimiyritykset Vanhempien tiimien paineltua mymmille (maailmanympärimatkalle) talossamme on yhdeksän tiimiä kolmelta eri vuosikurssilta. Pyysimme tiimejä kertomaan lehdessämme lyhyesti millaisia projekteja he ovat tehneet, keiden asiakkaiden kanssa ja mitä projekteja tiimit haluavat jatkossa tehdä. Seuraavan kolmen sivun, tai puolentoista aukeaman, palstamillimetreiltä voit lukea, mitä saimme vastaukseksi. Toiset vastasivat kysymykseen, toiset aistivat heti markkinaraon kasvavan ja laittoivat markkinointikoneistonsa rattaat pyörimään... Oli miten oli, lue tiimiesittelyt ja tutustu tiimeihin – ketkä ratkaisevat Sinun haasteesi?

O

N HIENOA VOIDA TODETA, ETTÄ INNOMOLLA MENEE HYVIN! Osallistuimme ainoana pinkkutiiminä Kolmikulman Pop Up-joulukylään omalla liikkeellämme. Syksyllä aloitimme myös työstämään Liekkirock-festivaalia Leppävirralle. Liekkirock aloittaa festarikesän 25.-26.5.2012 viihdekeskus Tulenliekissä. Koko tiimi tulee tekemään parhaansa, jotta tapahtumasta tulee menestys! Kaiken ideoinnin ja projektien taustalla pyörii yhteistyö Novosan Oy:nkanssa. On hienoa tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, jonka ansiosta saniteettitiloihin saadaan ympäristöystävällisempiä laitteita. Tulevaisuudessa Innomo suuntaa katseensa Keski-Eurooppaan. Esimerkkinä mainittakoon yhteistyö päiväristeilyjä järjestävän laivan kanssa Turkissa, sekä viinin ystäville matka Euroopan viinitiloille syksyllä 2012. Tässä pieni kurkistus Osuuskunta Innomon projekteihin. Koko tiimiyrityksen puolesta haluan toivottaa kaikille lukijoille voimia keväänhaasteisiin! Anna-Mari Blek, asiakaspäällikkö

16

Varautukaa korottamaan kattoa. Osuuskunta Soul Included ponnistaa tukevalta pohjalta! Ensimmäisen vuoden tiimiksi Soul Inc. pitää sisällään suuren määrän eri alojen osaajia. Ammattiosaamista löytyy muunmuassa myynti- ja asiakaspalvelutyöstä, kosmetologi ja parturikampaaja-alalta ja erilaisista graafisista töistä upeiden videoiden suunnittelusta hienojen nettisivujen tekemiseen. Lisäksi tiimin jäsenillä on ennestään vankkaa yritystaustaa, pintakäsittelyosaamista ja yhdellä jopa kokemusta ravintoloiden pyörittämisestä ravintolapäällikön asemassa.    Projekteja ensimmäisen puolen vuoden aikana:   Jyp-akatemia: Mestis-jääkiekkojoukkueen ottelutapahtuman kehittäminen, markkinointi, yritysmyynti ja kioskitoiminta.   Seayou: Merihenkisten, nuorekkaiden ja trendikkäiden vaatteiden suunnittelu, tuotanto ja myynti.   Hodari-kärr y: Maukkaiden hodareiden myymistä erilaisiin tilaisuuksiin.   Fealsafe-hälyttimet: Lisäturvaa naisille.   Voisiko teidän vuosi 2012 muuttua meidän avullamme? Ollaan yhteydessä! Aaku Siekkinen, asiakaspäällikkö Kuva: Jesse Kämäräinen // haje.fi


Tiimiakatemia magazine

Hei väki! IDEAOSUUSKUNTA MAINIO on kolmannen vuoden tiimiyritys ja suuntaudumme maailmalle 12 kuukauden kuluttua. Olemme yhdessä järjestämässä Materia Ry:n ja Suomen käsityömuseon kanssa Muoto Koossahanketta. Hanke koostuu erilaisista tapahtumakokonaisuuksista, joista meidän vastuualueeseemme kuuluu Jyväskylän Design Weekin järjestäminen. Tapahtuma sijoittuu aikavälille 19.-25.3.2012 ja levittäytyy ympäri Jyväskylää. Tällä hetkellä tietyt luennot ovat jo täyttyneet joten jonkinlaista kysyntää tapahtumalle on.

Esimakua tapahtumasta saa Now Here Finland -näyttelystä, joka avautuu 28.1.2012 jatkuen 13.5.2012 asti. Now Here Finland on ympäristöystävällinen muotoilunäyttely, joka kiertää ympäri Suomen. Mukana on tekoja ja teoksia 47 eri tekijältä. Jos sinulle tulee mieleesi hulluja ideoita liittyen Jyväskylän Design Weekiin tai haluat osallistua viikkoon, ota yhteyttä osoitteen: mari@mainiot.fi. Mari Suppula Ideaosuuskunta Mainio

IHMISPATA

PALJU KOSTEISIIN JUHLIIN Kuvittele itsesi keskelle sydäntalvea. Olet viettämässä iltaa ystäviesi kanssa ja saunotte parhaillaan. Astelet saunasta ulos pihalle ja kylmyys kaappaa sinut heti huomiinsa. Astelet ripeästi paljain jaloin pyöreän padan luokse. Tunnet jaloissasi jo kylmyyttä. Padasta nousee lämmin vesihöyry ja näet ystäväsi juttelemassa iloiseen sävyyn padassa. Astut padan reunan yli, lämpimään veteen ja kylmyys häviää samantien. Tunnet jalkoihisi leviävän mukavan lämpöisen tunteen ja avaat huurteisen. Olet höyryävän lämpimässä paljussa ystäviesi kanssa, pipo päässä, sihisevä kädessä ja ylläsi on kirkas talvinen tähtitaivas. Ihanaa, eikö? Vuokraa palju juhliisi tai arkea piristämään!

“ M A R K K I N O I N T I P Ä Ä L L I K K Ö O N H E L P O I N T A P A A L O I T T A A J Ä R J E S T E L M Ä L L I N E N J A T U L O K S E K A S M A R K K I N O I N T I ”

MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ E N E M M Ä N A I K A A O M A A N E R I K O I S O S A A M I S E E S I !

Varaukset ja lisätiedustelut: Jessica Myllyniemi             050-3510293     Jessica@goala.fi Ihmispata.blogspot.com Oletko järjestämässä juhlia? Varaa Valorinteeltä tilat edullisesti juhliisi. Lue lisää: www.valorinne.fi Varaukset ja tiedustelut Tuomo Heinilä 050-9178330       Valorinne@gmail.com

YRITTÄJÄ, TIEDÄTKÖ PALJON MARKKINOINTIIN SIJOITTAMASI EURO TUOTTAA? Markkinointipäällikkö johtaa, kehittää, mittaa ja seuraa yrityksesi markkinointia järjestelmällisesti. Markkinointipäällikön kanssa säästät omaa aikaasi, karsit turhat kulut ja lisäät myyntiäsi.

Tarvitset Markkinointipäällikköä kun: 1. 2. 3. 4.

Sinusta tuntuu, ettei aikasi riitä huolehtimaan yrityksesi markkinoinnista. Myynti ailahtelee, etkä ole tietoinen mitä markkinoinnissasi pitäisi tehdä. Et ole varma tuottaako markkinointiin käyttämäsi raha euromääräisiä tuloksia. Sinun ei ole järkevää palkata kokoaikaista markkinointipäällikköä.

Jos tunnistit yllämainituissa haasteissa itsesi, on Markkinointipäällikkö ratkaisusi Soita omalle Markkinointipäälliköllesi numeroon 045 257 7850 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen markkinointipaallikko@solideal.fi.

17 17 Markkinointiasi päälliköi Ideaosuuskunta Solideal. www.solideal.fi

lk.

Hinta a

/kk € 450 3% + alv. 2


Made, takaperin sanottuna juusto Entäs tiimi tämän lehden takana? Aivan, kuinka moni teistä loppujen lopuksi tietääkään, minkä osuuskunnan jäseniin toimituksen väki kuuluu? Merkatkaa ylös: Ideaosuuskunta Made. Erilaisia mielikuvia herättävästä nimestä huolimatta Made on ihmistensä puolesta miellyttävämpi katsoa ja koskettaa kuin kalalaji joka jakaa nimensä osuuskuntamme kanssa. Kauniiden naistemme lisäksi meidät tunnistat verrattomista palveluistamme. Kanssamme voit nimittäin viettää isollakin jengillä normaalista virkistäytymisestäsi poikkeavaa laatuaikaa Kotakahvilalla, joka on tietääksemme ainut laatuaan koko eteläisemmässä Suomessa. Makkaraa paistaen, kahvia hörppien ja kotamestarin ajoittain huikeitakin juttuja kuunnellen ne ärsyttävät paperipinot toimiston pöydällä unohtuvat ainakin hetkeksi. Kotakahvilalla saatatkin nähdä muutaman kappaleen Tiimiakatemia Magazinen irtonumeroita. Täät lehteä lukemalla tutustut jatkossakin paitsi Tiimiakatemian oppimismetodeihin ja tiimiyrittäjiin, myös muihin jyväskyläläisiin yrittäjiin. Kurkkaapa muuten lehden toiselle puolelle sivulle 9 – miltäs oma mainoksesi näyttäisi tuossa kohtaa? Nappaa muutama ’Zinen irtonumero oman työpaikkasi oleskelutilaan, ja ehkä piakkoin parvestamme ui muutama valioyksilö tarjoamaan sinulle eleganttia ja omiin tarpeisiisi suunnattua työilmapiiri- tai asiakastyytyväisyystutkimusta. Me nimittäin tulemme tekemään Sinun asiakkaistasi tyytyväisiä! Soita, mikäli olet vaikkapa kahta pingviiniä tai jopa DJ:tä vailla. Meiltä löytyy. Tosikot, älkää vaivautuko. Asiakaspäällikkö Matias Ulfves 040 418 2773 Puhelimeen vastataan ympäri vuorokauden, lauantai-illat kylläkin pienellä varauksella.


Tiimiakatemia magazine

Luomuruoan ystävien kotisivu

Löydä Luomusi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen: kerätä kaikki Suomen luomupaikat saman katon alle. Löydä Luomusi lähti liikkeelle omasta tarpeestamme saada luomuruokaa sieltä, missä ikinä liikummekaan – tällä kertaa Helsingissä. Sen kokoisesta kaupungista odottaisi löytävän haluamansa palvelun, oli se sitten mitä tahansa. Oikeiden toimijoiden ja osoitteiden löytäminen osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi, ja silloin kun jotain löytyi, ei vertailumahdollisuuksia eri paikkojen välillä ollut – edes Google ei kertonut. Etsimämme lounas haettiin lopulta Stockmannin salaattitiskiltä luomuravintolan sijaan.

2200 tykkääjää. Ydinajatuksenamme on toimia linkkinä kuluttajan ja yrittäjän välillä. Haluamme auttaa ihmisiä tekemään paremman valinnan ravinnon ja hyödykkeiden suhteen. Samaan aikaan tahdomme nostaa esiin yrittäjiä ja tuottajia kaiken tämän takana. Kun tieto on helposti kenen tahansa saavutettavissa, sitä tulee helpommin hyödynnettyäkin. Haaveissamme on tehdä tästä kaikesta entistäkin helpompaa luomalla Löydä Luomusi –mobiilisovellus, jotta jokainen löytäisi oman olinpaikkansa mahdollisuudet omasta taskustaan.

Potentiaalia kasvaa ulkomaille Esitettyämme tavoitteemme ja suunnitelmamme niiden toteuttamiseksi ääneen Tiimiakatemian Ilonpäivillä joulukuussa 2011 tulimme palkituksi parhaana tiimiyritysten kisatessa toimintasuunnitelmillaan ulkomaiden valloittamiseksi – Löydä Luomusi on konsepti, jolle voisi olla tilausta muuallakin. Ilonpäivien voittoon, niin kuin koko konseptin nykyisen muodon saavuttamiseksi, tarvittiin koko tiimin panos, ja tunne juhlistaessa palkintoa huikean nousujohteisen syksyn viimeisenä tekona oli mieletön. Meillä on halu mennä jatkuvasti eteenpäin ja pysyä notkeana, uutta rohkeasti kokeilevana toimijana luomukentässä. Tuorein aluevaltauksemme, tapahtumat, konkretisoituu maaliskuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävään Elämysviikonloppuun Jyväskylän Paviljongissa. Yhdessä luomu- ja lähiruokatuottajien kanssa koottu Maalaistori on täynnä herkkuja moneen makuun, aivan tapahtuman ytimessä. Kaikkea tekemäämme yhdistää kuitenkin hauskuus, innostavuus ja erityisesti kuluttajan näkökulmasta helppous.

Idea kasvoi Kyproksen matkalla Sinä Helsinki-iltapäivänä, ruuhkaisella Helsinki–Vantaan lentokentällä Pafoksen lentoa odotellessa, syntyi ajatus jonkinlaisen kattosivuston rakentamisesta luomuravintoloiden ja –kahviloiden ympärille. Nopean hahmottelun jälkeen ja ajatuksen kasvaessa päädyimme lisäämään saman sivun alle myös erilaisia luomupalveluita tarjoavat toimijat ­– tilat ja kaupat esimerkiksi. Lentokoneen laskeuduttua taas Suomeen alkoi toiminta.

Löydä Luomusi julkaisee uudet nettisivunsa helmikuun lopussa. Uudistuksen myötä jokainen luomusta innostunut voi tilata sähköpostiinsa uutiskirjeen tai nauttia viikottain päivittyvästä blogistamme luomupalveluiden etsimisen ohessa.

Alun nopeiden ja välillä hieman suunnittelemattomienkin liikkeiden jälkeen toiminta on tasaantunut ja suunta alkanut selkeytyä. Nettisivullamme vierailee kuukausittain useita tuhansia luomutietoutta kaipaavia ja aktiivinen Facebook –sivumme on kerännyt jo

Teksti: Tiia Lehtinen Kuvat: Heli Leppä & http://www.loydaluomusi.com

19

Tiimiakatemia Magazine 1/2012 Tiimiakatemia  

Tiimiakateemikkojen puoliskon ensimmäisessä lehdessä luet juttuja uudesta sosiaalisesta mediasta Whoopaasta, Loppu Tulee -metallimusiikkitap...

Advertisement