Page 1

Venemaa ja L채ti 2004-2008 Detsember 2008


Valim „

„

Venemaa valimi suurus: „

2008 – 155 külastajat

„

2005 – 199 külastajat

„

2004 – 201 külastajat

2008a küsitleti Venemaal saabunutest 80% Narvas, 9% rongijaamas, 8% lennujaamas, 3% sadamas ning 1% Ikla piiripunktis (2005a 78% Narvas, 21% lennujaamas ja 1% sadamas).

„

Venelaste osakaal riiki külastanute seas on tõusnud: venelased moodustavad 7%* kõikidest Tallinna väliskülastajatest (2005a 4%).

„

Läti sihtturgu varasemate uuringute raames eraldi ei vaadeldud, seega esitatakse uuringu tulemused Läti kohta ilma võrdlusteta. Valimi suurus Läti puhul oli 90 vastajat. Lätlased moodustavad 2%* kõikidest Tallinna väliskülastajatest.

„

2008a küsitleti Lätist saabunutest 55% Ikla piiripunktis, 38% lennujaamas ning 7% sadamas.

„

Käesolevas aruandes on uuringu tulemused esitatud vastavalt kaalumismetoodikale I (vt aruande Lisa 4).

2

* Osakaal vastavalt kaalumismetoodikale II (vt aruande Lisa 4).


Vastajate profiil (1) % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

SUGU mees naine VANUS 15-24 aastat 25-34 aastat 35-44 aastat 45-54 aastat 55-64 aastat 65+ aastat REISIKAASLASED

Venemaalt saabujate seas on oluliselt rohkem noori kui varasemalt ning samuti on noorte osakaal suurem võrdluses teiste riikidega.

üksinda partneriga teiste täiskasvanutega lastega (vanuses kuni 15 aastat) 3


Vastajate profiil (2) % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa STAATUS ettevõtja, vabakutseline, talunik tippjuht, juhtiv spetsialist, juhtiv ametnik kontoritöötaja, spetsialist oskustööline muu tööline pensionär kodune

Võrreldes varasemate aastatega on oskustööliste osakaal oluliselt suurem.

õpilane, üliõpilane töötu muu 4

Läti


Reisi eesm채rk ja marsruut

5


Tallinn reisi sihtkohana % kõikidest vastava riigi saabunud külastajatest, kes veedavad vähemalt ühe öö eemal oma kodust

Venemaa

Läti

Tallinn on ainuke sihtkoht selle reisi vältel

Tallinn on peamine, kuid mitte ainus sihtkoht

Oluliselt suurenenud on nende venelaste hulk, kes tulevad ainult Tallinna.

Tallinn on üks mitmetest külastatavatest sihtkohtadest

Külastan Tallinna läbisõidul

6

Enamikele lätlastele on Tallinn ainuke reisi sihtkoht.


Reisi eesmärk % kõikidest vastava riigi saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

puhkusereis ühepäevareis (puhkuse eesmärgil)

sõprade ja sugulaste külastamine

Oluliselt suurenenud on puhkusereisijate osakaal.

ostureis tervisereis (spa-, raviasutuste külastus) osalemine konverentsil/seminaril/koolitusel

Teiste riikidega võrreldes ebaolulisemad tööja tervisereis, ka ostureis.

muu töö reis töökoha poolt kingitud preemiareis

Lätlased eristuvad teistest oluliselt kõrgema tööreiside osakaalu tõttu.

muu 7


Puhkusereisi tähendus % kõikidest saabunud külastajatest, kes on puhkusreisil või külastab sõpru ja tuttavaid puhkuse eesmärgil

Venemaa

Läti*

peamine puhkus sellel aastal

tähtsuselt teine puhkus sellel aastal

väike vaheldus

muu * Vastajate arv on üldistuste tegemiseks liialt väike (38 inimest).

8


Ă–Ăśbimine ja majutus

9


Ööbimine kodust eemal reisi vältel % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

Ööbinud vähemalt ühe öö kodust eemal

% kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal ööbib Tallinnas

ööbib mujal Eestis

ööbib laeval, rongis või mujal

Tallinnas ööbijate arv on kasvanud puhkusereisijate osakaalu suurenemise tõttu.

10

Enamus küsitletud lätlastest peatus reisi vältel ainult Tallinnas.


Ööbimine kodust eemal keskmiselt kodust eemal ööbitud ööde arv (kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal)

Venemaa

Läti

ööbinud kodust eemal

sh ööbib Tallinnas

sh ööbib mujal Eestis

sh ööbib laeval, rongis või mujal

Kuigi väljaspool Tallinna ööbinute osakaal on langenud, siis need, kes ööbivad mujal kui pealinnas, teevad seda 11 pikemalt.


Ööbimine Tallinnas % kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas

Venemaa

Läti

luksushotell, kõrgema klassi hotell keskklassihotell budget/economy hotell Lätlased ööbivad teistest riikidest oluliselt sagedamini nn budget-tüüpi hotellides aga ka külalistemajades.

külalistemaja kodumajutus üürikorter /-maja ülikooli majutus hostel Haagissuvila/telk tuttavate/sugulaste juures isiklik elamispind (second home) muu

Hüppeliselt on kasvanud tuttavate juures ööbijate arv. 12


Enne Tallinnasse j천udmist

13


Majutuse reserveerimine % kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas ning kes ööbib majutusasutuses (Venemaa 35%, Läti 53%)

Venemaa

Läti

reisibüroo/reisikorraldaja kaudu koos organiseeritud grupiga majutusettevõttest Tallinna turismiinfokeskusest

Puhkusereisijate osakaalu tõusu toel on suurenenud majutuse reserveerimine reisibüroo või – korraldaja kaudu.

sõprade või tuttavate abiga lennu/rongi/laeva firma kaudu interneti teel

Tööreiside puhul reserveeritakse majutus firma kaudu.

firma reserveeris muu ei reserveerinud Erinevalt eelmiste aastate 2005auuringutest, uuringus vastasid vastasidsellele 200814 küsimuse a. sellele küsimusele ka need inimesed, ainult need kes ei külastajad, ööbinud majutusasutuses kes ööbisid majutusasutustes ning seetõttu on vähemalt ühe öö. Sellest vastajate tulenevalt hulk, kes neideikülastajaid, reserveerinud kes majutust, majutust ei oluliselt reserveerinud langenud. 2008 a. küsitluses ei osalenud.


Majutuse reserveerimine % kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas; kes ööbisid majutusasutuses ja kes on reserveerinud majutuse (Venemaa 31%, Läti 49%)

Venemaa

Läti

enne saabumist

pärast saabumist

Varasemates uuringutes oli küsimus püstitatud teisiti, seetõttu siinkohal võrdlust ei tooda. 15


Majutuse reserveerimise aeg % kõikidest saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas ning reserveerisid oma majutuse enne saabumist (Läti 49%, Venemaa 31%)

Venemaa

Läti

vähem kui nädal enne saabumist

1-4 nädalat enne saabumist

5-8 nädalat enne saabumist

9-12 nädalat enne saabumist

Venelased reserveerivad majutuse oluliselt lühemaajaliselt ette kui teised rahvused ning see tendents on jätkuv.

rohkem kui 12 nädalat enne saabumist

Reserveerimine polnud vajalik 16


Transport Tallinna saabumisel % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Läti

Venemaa isiklik või renditud auto

rong

lennuk

laev/praam

liinibuss

erabuss Lätlaste jaoks on keskmisest olulisem transpordi vahend liinibuss. Tallinnasse jõudmiseks kasutatakse teistest enam ka erabussi või autot.

Jalgsi/häälega

muu 17


Transpordi reserveerimine % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

reisibüroo/reisikorraldaja kaudu koos organiseeritud grupiga majutusettevõttest Tallinna turismiinfokeskusest sõprade või tuttavate abiga lennu/rongi/laeva firma kaudu interneti teel firma reserveeris muu ei reserveerinud 18


Tallinn

19


Tallinna eelneva külastamise kordade arv % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Keskmine külastuskordade arv 3,9 11 7

8,5

Venemaa suunalt tuleb aastaaastalt üha rohkem esmatulijaid, mis on kahandanud keskmist külastuskordade arvu ligi kolm korda. 20


Infoallikad Tallinna kohta enne reisi ja reisi ajal % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Läti

Venemaa eelmine külastus sõprade/tuttavate soovitus artiklid ajakirjades/ajalehtedes reklaam (id) ajakirjades/ajalehtedes Tallinna tutvustav brošüür reisijuht raadiosaated telesaated, tutvustused

Venelased lähtuvad reisisihtkoha valikul teistest riikidest oluliselt enam sõprade/ tuttavate soovitusest.

reklaam televisioonis Tallinna turismiveeb reklaam internetis muu kodulehekülg internetis reisibüroo soovitus turismiinfokeskus Turismimess muu 21


Tallinna külastamist mõjutavad tegurid % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Läti

Venemaa eelmine külastus sõprade/tuttavate soovitus artiklid ajakirjades/ajalehtedes reklaam (id) ajakirjades/ajalehtedes reklaam internetis reklaam (id) televisioonis Tallinna tutvustav brošüür

Lätlaste jaoks on oluliseks mõjuteguriks olnud veebi teel kättesaadav info.

reisijuht Raadiosaated telesaated, tutvustused Tallinna turismiveeb muu kodulehekülg internetis reisibüroo soovitus Turismiinfokeskus Turismimess Muu

22


Tallinnas kasutatav transport % kõikidest vastavast riigist saabunud külalistest

Venemaa

Läti

Isiklik või renditud auto

takso

ühistransport

ekskursioonibuss

erabuss

Venelased liiklevad Tallinnas keskmisest enam kas autoga või jalgsi.

jalgsi

muu 23

Lätlased kasutavad teistest oluliselt enam ühistransporti.


Ettevõtmised Tallinnas % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

sisseostude tegemine vaatamisväärsuste külastamine muuseumide külastamine näituste külastamine teatri külastamine kontserdi külastamine

Kultuuritarbimine on suurenenud.

jalutuskäik linnas ekskursioonil käimine ekskursioonil käimine väljaspool Tallinna kohvikute/restoranide külastamine spordiürituste külastamine spordiga tegelemine spa/ tervisekeskuse külastamine

Noored külastavad varasemast rohkem ka ööklubisid.

pubide/ööklubide külastamine ilusalongide külastamine osalemine konverentsil, seminaril, koolitusel, messil osalemine messil tööasjadega tegelemine muu

24


Tallinnas külastatud piirkonnad % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

Vanalinn

Kesklinn

Kadriorg

Pirita

Rocca al Mare

Muu

Venelased on teiste rahvustega võrreldes oluliselt aktiivsemad külastades peale vanalinna ja kesklinna ka teisi Tallinna piirkondi.

25


Hinnang üldmuljele Tallinna reisist % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Keskmine hinnang

9,1 8,7 8,6

8,5

26

Aasta-aastalt on venelaste hinnang Tallinnale tõusnud ning see on oluliselt kõrgem kui teiste riikide puhul (maksimaalse hinnangu on 2008a andnud 52% venelastest vrd 19% keskmiselt).


Tallinna linna maine Keskmine hinnang 4-pallisel skaalal, kus 1 on minimaalne ja 4 maksimaalne hinnang

Venemaa*

Läti

Piisavalt turvaline linn

Hea rahvusvaheline transpordiühendus

Puhas ja korras linn

Piisavalt vaatamisväärsusi

Piisavalt vaatamisväärsusi

Piisavalt turvaline linn

Piisavalt huvitavaid muuseume

Rikas kultuurielu

Piisavalt kättesaadav Tallinna turismiinfo Hea rahvusvaheline transpordiühendus Piisav ühistranspordi info kättesaadavus linnas Atraktiivne ööelu

Puhas ja korras linn Piisavalt huvitavaid muuseume Sõbralikud ning külalislahked inimesed Lihtne linnas ringi liikuda, piisavalt viitasid

Sõbralikud ning külalislahked inimesed Lihtne linnas ringi liikuda, piisavalt viitasid

Piisavalt häid restorane

Piisavalt häid restorane

Piisav ühistranspordi info kättesaadavus linnas Piisavalt kättesaadav Tallinna turismiinfo

Rikas kultuurielu

Atraktiivne ööelu

Ilus ilm linnaga tutvumiseks

Ilus ilm linnaga tutvumiseks

Hinnad vastavalt toodete/teenuste kvaliteedile

Hinnad vastavalt toodete/teenuste kvaliteedile

Soodsad hinnad

Soodsad hinnad 27

* 2008a uuringus muudeti võrreldes varasemate uuringutega skaala jaotust ning kategooriate nimetusi. 2004a ja 2005a tulemusi vaata järgmiselt slaidilt.


Tallinna linna maine (2) Keskmine hinnang 5-pallisel skaalal, kus 5 oli minimaalne ja 1 maksimaalne hinnang

Venemaa 2005

2004

Turvaline

Turvaline

Piisavalt vaatamisväärsusi

Piisavalt vaatamisväärsusi Inimesed on sõbralikud ning külalislahked

Palju huvitavaid muuseume Rikas kultuurielu Inimesed on sõbralikud ning külalislahked

Lihtne ringi liikuda Rikas kultuurielu

Lihtne ringi liikuda

Piisavalt häid restorane

Piisavalt häid restorane

Palju huvitavaid muuseume

Hind vastab kvaliteedile

Hind vastab kvaliteedile

Ilus ilm ringi jalutamiseks

Ilus ilm ringi jalutamiseks

Elav ööelu

Elav ööelu

Hinnad on liiga kõrged Liiga rahvarohke linnas ringivaatamiseks

Hinnad on liiga kõrged Liiga rahvarohke linnas ringivaatamiseks

Must, räpane

Must, räpane 28


Tallinna teeninduskultuur Keskmine hinnang 4-pallisel skaalal, kus 1 on minimaalne ja 4 maksimaalne hinnang

Venemaa*

Läti

Üldiselt hea teeninduskvaliteet

Sõbralikud ja abivalmis klienditeenindajad

Professionaalsed klienditeenindajad

Üldiselt hea teeninduskvaliteet

Sõbralikud ja abivalmis klienditeenindajad

Professionaalsed klienditeenindajad

Kiire klienditeenindus

Kiire klienditeenindus

Piisav klienditeenindajate võõrkeelteoskus

Piisav klienditeenindajate võõrkeelteoskus

Võrreldes teiste riikidega, on venelaste rahuolu kõrgeim.

29

* Antud küsimus oli esmakordselt 2008a uuringus ning võrdlust seega siinkohal ei tooda.


Tallinna positiivsed küljed Järgnevalt on esitatud kokkuvõte vastajate kommentaaridest küsimustele, kas Te soovite Tallinna kohta midagi kommenteerida – millega olete väga rahul või mis oli positiivseim asi Tallinnas? Venemaa

Läti

Vanalinn

Vanalinn

Restoranid, baarid, söögikohad

Restoranid, baarid, söögikohad

Kadriorg, Kadrioru loss

Positiivne kogemus eestimaalastega

Kauplused, kaubanduskeskused Hotellid Raekoja plats, selle ümbrus Kuntsikeskus, muuseum Pirita ja selle ümbrus Toompea Spordisündmused ja –rajatised

30


Mis võiks Tallinnas paremini olla? Järgnevalt on esitatud kokkuvõte vastajate kommentaaridest küsimustele, kas soovite midagi kommenteerida, millega Te ei ole rahul või mis võiks Tallinnas parem olla?

Venemaa

Läti

Keeleprobleem

Keeleprobleem

Külm või halb ilm

Külm või halb ilm

Mustav või libedad tänavad

Mustav või libedad tänavad

Tänavatel ei ole piisavalt tualette Kallis ühistransport Hotellidega seonduv

31


Tõenäoline Tallinna taaskülastus % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Kui suure tõenäosusega külastate Tallinna lähima 5 aasta jooksul uuesti?* 2008

* 2004a ja 2005a erinevad vastusevariandid võrreldes 2008a.

32


Soovituskommunikatsioon % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Juhul kui Teie sõbrad/ tuttavad küsiksid nõu reisisihtkoha valikul, siis kuivõrd tõenäoliselt Te soovitaksite neil külastada Tallinna?

2008

33


Info Tallinn Card’i kohta % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Venemaa

Läti

on kuulnud Tallinn Card’ist ei ole kuulnud Tallinn Card’ist ei oska öelda

% kõikidest külastajatest, kes on kuulnud Tallinn Card’ist

internetist turismiinfokeskusest reisibüroost/reisikorraldajalt reklaamist sadamas/lennujaamas trükitud infomaterjalidest, voldikutest, brošüüridest reklaamist meedias (ajalehed, ajakirjad, TV) hotellist sõpradelt, tuttavatelt muu 34


Tallinn Cardi kasutamine % kõikidest külastajatest, kes on kuulnud Tallinn Card’ist (23% venelastest ja 47% lätlastest)

Venemaa

Läti

on kasutanud Tallinn Card’i ei ole kasutanud Tallinn Card’i ei oska öelda

35


Hinnang Tallinn Cardi kohta % kõikidest külastajatest, kes on kuulnud Tallinn Card’ist (23% venelastest ja 47% lätlastest)

36


Keskmised kulutused inimese kohta päevas Keskmised kulutused ühe inimese kohta

Venemaa

Läti

Kulutused kokku

Majutus

Söök, jook

Sisseostud

Meelelahutus

Muud kulutused

Paketi hind

Kuigi venelased ei tule Tallinnasse enda hinnangul ostureisile, kulutavad nad sisseostudeks teiste riikidega võrreldes oluliselt rohkem raha (+110%) ning seega on nende kulutused kokku teiste riikide võrreldes suuremad. 37


Kokkuv천te

38


Läti väliskülastajad 2%* Tallinna väliskülastajatest „

Lätist saabus 2008a umbes 61 tuhat* inimest.

„

Läti külastajate sotsiaal-demograafiline struktuur sarnaneb keskmisele ehk ei erine oluliselt teistest vaadeldud riikidest saabujatest. Sellegipoolest on märgata nooremate (15-24a) ning üliõpilaste suuremat osakaalu.

„

Enamikele lätlastele on Tallinn ainuke reisisihtkoht (80%) ning valdavalt oli tegemist tööreisidega (41% tööreis, 11% osalemine koolitusel/ seminaril/ konverentsil, 7% töökoha kingitud reis). Lätlased veedavad kodust eemal suhteliselt pika aja (kuni 1 nädal), kuid Tallinnas peatuvad keskmiselt vaid 2,6 ööd. Lätlased ööbivad teistest sagedamini odavamates hotellides ning kasutavad Tallinnas liiklemiseks ühistransporti. Tallinna jõuavad nad samuti liinibussi või autoga. Neljandikule (25%) lätlastest reserveeris transpordi Tallinna firma.

„

Lätlaste hulgas on Tallinna esmakülastajaid suhteliselt vähe (5%), keskmine külastuskordade arv on 8,5. Arvestades esmakülastajate väikest osakaalu, peavad lätlased peamiseks infoallikaks Tallinna kohta ning samuti peamiseks mõjuteguriks tagasitulekul varasemat külastust. Samas on lätlaste jaoks oluline ka interneti teel kättesaadav info.

„

Tallinnas veedavad lätlased aega peamiselt vaatamisväärsuste külastamise, sisseostude tegemise, jalutamise ning kohvikute/ restoranide külastamisega. Nagu eelnevalt mainitud, on keskmisest suurem ka tööreisijate osakaal. Lätlased liiguvad Tallinnas suhteliselt vähe, enamik piirdub vanalinna ja kesklinnaga.

„

Lätlaste rahuolu Tallinnaga on üldjoontes kõrge. Pea kõik lätlased on suurema või vähem tõenäosusega valmis Tallinna taaskülastama ning soovitama Tallinna kui ühe reisisihtkohana ka oma tuttavatele/ sõpradele.

„

Ligi pooled (47%) lätlastest on kuulnud Tallinn Card’ist ning nendest omakorda 43% on seda kasutanud.

39

* Osakaal vastavalt kaalumismetoodikale II (vt aruande Lisa 4).


Venemaa väliskülastajad (1) 7%* Tallinna väliskülastajatest „

Erinevalt teistest riikidest on Venemaalt pärit väliskülastajate osakaal veidi tõusnud (7%* 2008a vs 4% 2005a). Venemaalt saabus 2008a umbes 191 tuhat* inimest (2005a 112 tuhat).

„

Võrreldes varasemate uuringute ning teiste riikidega, on Venemaalt saabujate seas oluliselt rohkem noori, üliõpilase või oskustöölise staatuses olevaid inimesi. Langenud on vanemaealiste osakaal ning see on kaasa toonud muutused reisikäitumises.

„

Oluliselt suurenenud on nende venelaste hulk, kes külastavad reisi vältel ainult Tallinna ning peamiselt on tegemist puhkusereisijatega. Võrreldes teiste riikidega on töö-, ostu- ja tervisereiside osakaal väike.

„

Tallinnas ööbijate arv on kasvanud, samas on kahanenud reisi pikkus, mis nüüd on keskmiselt 7 ööd (vrd 9 ööd 2005a). Tallinnas ööbijate arvu tõus ei ole aga suurendanud majutusasutustes viibijate osakaalu, üle poole venelastest ööbib tuttavate/ sugulaste juures (48% 2005a vs 59% 2008a).

„

Need venelased, kes ööbivad Tallinna majutusasutuses, on pea kõik majutuse ette reserveerinud, kuid seda suhteliselt lühiajaliselt – 76% reserveerib vähem kui nädal enne saabumist. See tendents oli märgatav ka varasematel aastatel, kuid on nüüd oluliselt kasvanud. Peamiseks transpordivahendiks Tallinna saabumisel on rong.

„

Venemaalt tuleb aasta-aastalt üha rohkem esmatulijaid, mis on kahandanud keskmist külastuskordade arvu ligi kolm korda (11 2005a vs 3,9 2008a). Venelased lähtuvad reisisihtkoha valikul teistest riikidest oluliselt enam sõprade/ tuttavate soovitusest.

40

* Osakaal vastavalt kaalumismetoodikale II (vt aruande Lisa 4).


Venemaa väliskülastajad (2) 7%* Tallinna väliskülastajatest „

Nooremate väliskülastajate osakaalu tõus on kaasa toonud ka muutused tegevustes, mida Tallinnas ette võetakse. Positiivse tendentsina saab välja tuua, et suurenenud on kultuuritarbimine (muuseumide, näituste ja kontsertide külastamine), samuti on suurenenud ööklubides käimine ning kohvikute/ restoranide külastamine. Endiselt on meelistegevusteks jäänud jalutuskäik linnas, vaatamisväärsustega tutvumine ning sisseostude tegemine. Venelased on teiste rahvustega võrreldes aktiivsemad külastades peale vanalinna ja kesklinna ka teisi Tallinna piirkondi.

„

Venelaste rahuolu Tallinna ning selle erinevate aspektidega (teeninduskultuur, transport jms) on keskmisest oluliselt kõrgem, samuti on see kasvanud võrreldes eelmise uuringuperioodiga. Pea kõik venelased on valmis lähema viie aasta jooksul Tallinna taaskülastama ning soovitama seda ka oma tuttavatele/ sõpradele.

„

Tallinn Card’i teavad ja kasutavad venelased vähe – vaid 23% on sellest teadlik ning nendest omakorda 9% on seda kasutanud. Kaardi hinna ja kvaliteedi suhet ei oska enamik hinnata.

„

Kuigi venelased ei tule Tallinnasse enda hinnangul ostureisile, kulutavad nad sisseostudeks teiste riikidega võrreldes rohkem raha (+110%) ning seega on nende kulutused kokku teiste riikide võrreldes suuremad.

41

* Osakaal vastavalt kaalumismetoodikale II (vt aruande Lisa 4).

Pealkiri  
Pealkiri  

Venemaa ja Läti 2004-2008 Detsember 2008

Advertisement