Page 1

Speciale WMO-uitgave • Nummer 1 • April 2013

WMO: Ondersteuning bij zelfstandig leven en meedoen in de samenleving

Veel cliënten van Talant hebben te maken met de WMO en vanaf 2015 steeds meer. De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Misschien heeft u het al gehoord dat er de komende jaren veel gaat gebeuren met deze wet. Talant wil u graag informatie geven over deze veranderingen. Daarom maakt Talant dit jaar 4 keer een informatieblad over de WMO. Dit is nummer 1. Het informatieblad wordt naar abonnees van de Weetkrant gestuurd.

Arie en Mieke Schaap. Lees meer over Arie en de WMO op de achterkant.

Wat is de WMO?

Wat verandert er in de WMO?

Voor wie is de WMO? De WMO is er in principe voor alle inwoners van Nederland. Mensen met een beperking maken het vaakst gebruik van de WMO. Het doel van de WMO is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan meedoen in de samenleving. De WMO is een taak van de gemeenten. Misschien dat u al eens met de WMO te maken kreeg. Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel nodig had of hulp in de huishouding.

Meer naar de WMO De komende jaren gaat er veel veranderen in de WMO. Er gaat steeds meer zorg vanuit de AWBZ naar de WMO. Dit heeft het kabinet beslist. De gemeente moet de WMO regelen. Door de WMO gaan er dingen veranderen in de begeleiding thuis en dagbesteding.

Zo zelfstandig mogelijk Het doel van de WMO is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Wanneer er mensen zijn die hulp nodig hebben, kijkt de gemeente altijd eerst naar de mogelijkheden van deze persoon zelf. Wat iemand zelf kan, moet iemand zelf doen. Soms kunnen mensen uit de omgeving ook helpen. Bijvoorbeeld familieleden, buren, vrienden of kennissen. Ondersteuning Als het echt niet lukt om zelf een oplossing te vinden voor uw hulpvraag, kan de gemeente waar u woont hulp bieden. De gemeente regelt dan dat mensen die hulp nodig hebben, ondersteuning krijgen.

Voor wie zijn de veranderingen? De veranderingen zijn voor mensen die nu ambulante ondersteuning krijgen of voor een korte periode zorg nodig hebben. Dit kunnen mensen met een verstandelijke beperking zijn, oudere mensen met lichamelijke problemen of mensen met psychische problemen. Voor wie zijn de veranderingen? Elke gemeente mag zelf beslissen hoe zij de WMO regelt. De gemeente beslist of iemand ondersteuning krijgt en hoeveel. Als u ondersteuning krijgt, beslist de gemeente wie die ondersteuning gaat bieden.


2 belangrijkste redenen voor de veranderingen in de WMO 1 Meedoen in de samenleving De regering wil iedereen laten meedoen in de samenleving en mensen zo zelfstandig mogelijk laten leven. Dit wil Talant ook voor haar cliënten.

2 De zorg in Nederland is te duur geworden Daarom krijgen gemeenten voor de zorg in de WMO minder geld. Daarom krijgt Talant ook minder geld.

“Zonder begeleiding red ik het niet”

De WMO en Talant Ambulante cliënten Bij Talant zijn 1600 cliënten met ambulante ondersteuning. Als de plannen van het kabinet doorgaan krijgen deze cliënten vanaf 2015 ondersteuning via de gemeente. Hoe deze ondersteuning eruit gaat zien is nu nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat deze cliënten minder ondersteuning krijgen dan nu. Andere cliënten Cliënten van Talant die geen ambulante ondersteuning krijgen, gaan niet naar de WMO. Toch kunnen deze cliënten ook te maken krijgen met veranderingen. Wanneer Talant straks minder cliënten heeft, heeft Talant ook minder geld. Misschien moeten sommige locaties dan sluiten. Misschien worden 2 locaties samen straks 1 locatie. Natuurlijk gaat Talant niet zomaar locaties sluiten. Als het wel moet gebeuren, bespreekt Talant dit goed met cliënten en familie. Spannend Het worden spannende tijden, voor cliënten en hun familie. Ook voor Talant is het spannend. Talant wil graag ondersteuning blijven bieden aan de ambulante cliënten. Ook hoopt Talant dat de gemeenten straks met Talant willen samenwerken. Verder hoopt Talant dat cliënten genoeg ondersteuning blijven krijgen.

Een voorbeeld:

Arie en de WMO “Zonder begeleiding red ik het niet,” vertelt Arie Schaap. Arie woont samen met zijn vrouw Mieke in een appartement in Leeuwarden. Ze zijn al 18 jaar gelukkig getrouwd. Arie heeft een lichte verstandelijke beperking en een spierziekte. Hij gaat 3 ochtenden per week naar een dagbestedingslocatie van Talant. Thuis krijgen Arie en Mieke ondersteuning van Talant bij hun dagelijkse leven.

Bekijk het filmpje van Arie over de WMO! Ga naar www.talant.nl/clienten

Voor vragen over de WMO kunt u bellen met WMO-informatieloket Telefoonnummer: 05 13 64 38 00 (tijdens kantooruren) Dinsdagavond van 5 tot 9 uur: 06 - 23 09 02 84

Maak hier gaatjes. Bewaar deze uitgave straks in uw informatiemap.

Speciale WMO-uitgave • Nummer 1 • April 2013  
Speciale WMO-uitgave • Nummer 1 • April 2013  

Veel cliënten van Talant hebben te maken met de WMO en vanaf 2015 steeds meer. De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Misschien he...

Advertisement