Page 1

InZicht

Uitgave van Talant jaargang 16 - nr 59

Herfst 2017

De Gebroeders Caron zijn een goed team Het is geen pretje in de gevangenis

Christiena Hoffman in het midden


Voorwoord

Er middenin De oplettende lezer ziet dat het voorwoord deze keer geschreven is door de directeuren van Talant. Met de Raad van Bestuur zullen we afwisselend het voorwoord schrijven. We zijn als viertal nu

Inhoud

3 4 5 6

Kort Nieuws Van de Centrale Verwantenraad De gebroeders Caron

enkele jaren op weg en we zien goede ontwikkelingen. Zo is er veel ruimte voor eigenheid, voor mensen die zelf beslissingen nemen om de zorg te leveren die voor de cliënt belangrijk is. Maar er is meer. Kwaliteit van leven is ook verbindingen aangaan. Met de hulp van medewerkers, familie en vrijwilligers. Zodat cliënten midden

6

in de samenleving staan. Zo zijn er medewerkers die cliënten in contact brengen met klanten door het verkopen van haardhout. Vrijwilligers die de basis leggen voor gezelligheid met een wekelijks eetcafé. Medewerkers die volop stimuleren dat cliënten meedoen aan culturele activiteiten. De Vrienden van Talant maakt dit makkelijker: zij vergoeden begeleidingsuren en vervoer. Lees in deze InZicht ook een interview met twee broers. Hoe en waar je woont is ook van invloed op meedoen in de samenleving. We zijn daarom blij dat we in verschillende plaatsen kunnen investeren in nieuwbouw. Soms is verhuizen niet ingegeven door idealen, maar door reëel te zijn. Te weinig cliënten bij elkaar kan gewoon niet uit en soms zijn de woningen niet meer van deze tijd. Nieuwbouw betekent daarom ook een betere woonplek. Hoe dan ook wordt er gebouwd op plekken waar mensen samenkomen. We zijn trots op de manier waarop we met ons allen invulling geven aan wat Talant voor ogen heeft, op de ontwikkelingen die we laten zien, de verbindingen met de maatschappij en de kansen die daarmee worden gegeven voor een mooi leven voor onze cliënten. Directieteam Talant Auke Jelle Kingma, Joke van Leeuwen, Oedo Zwart en Bothilde Buma

8 Christiena Hoffman in het midden 10 De gevangenis is geen pretje 10 Talant investeert in fijne gebouwen 12 Haardhout voor de winter 13 V erwondering door CRDL 14  In het zicht: Vrijwilligers Eetclub Oosterwolde

14  Gerrit: Familie 15  Ander nieuws 16  Tweespraak: Jannie de Jong en Annelies Nammensma

16

Foto voorpagina Wat Christiena het allerliefst doet, is bouwen met Lego. Lees over Christiena Hoffman in het midden, op pagina 8 en 9.


KORT

Weetkrant over familie

Cadeau van de Vrienden van Talant De Vrienden van Talant maakt het locaties heel gemakkelijk om samen met cliënten een evenement te bezoeken. Zij vergoeden extra begeleidingsuren en eventueel ook het vervoer. Via intranet kunnen medewerkers lezen hoe ze de uren en de vervoerskosten kunnen declareren.

Het was niet toevallig dat de Weetkrant met het thema familie zaterdag 30 september op de deur-

Wisselfeest was een groot succes

mat viel bij abonnees. Want 30 september was het broer en zus dag. Het enthousiaste verhaal van de broers Stefan en André Caron in deze Weetkrant - en ook op bladzijde 6 en 7 van deze Inzicht - geeft mooi weer hoe fijn het

Het jaarlijkse Wisselfeest voor cliënten, hun familie, vrijwilligers en medewerkers, was zaterdag 9 september een groot succes.

is om een goede band te hebben met

Het feest op locatie de Wissel

je familie.

in Beetsterzwaag stond in het teken van ‘De Wissel Got

De Weetkrant is een gratis themakrant

Talent’, waarbij een podium

voor cliënten en locaties van Talant.

werd geboden aan zangtalenten. Het plezier spatte er vanaf.

Kijk op www.talant.nl/clienten.

Meer nieuws? Kijk ook eens op

www.talant.nl

Facebook: /TalantOnline

Twitter: @TalantOnline

Feestdagen? Ondernemend Talant! Alvast op zoek naar cadeaus voor Sinterklaas of Kerst? Oppas voor uw huisdier tijdens vakantie of weekendje weg? Galakleding huren? Kijk eens bij de locaties van Ondernemend Talant! www.talant.nl/ondernemendtalant

InZicht

3


NIEUWS

Inspirerende videoreeks over Talant in de praktijk In deze videoreeks vertellen verschillende mensen waar zij energie van krijgen bij Talant. Hoewel de voorbeelden divers zijn, hebben alle video’s een duidelijke relatie met de doelstellingen uit het bedrijfsplan van 2017.

Minke Aardema, hoofd bij Talant, vertelt over het

Auke Jelle, directeur bij Talant, krijgt energie van

locatieplan voor de locaties in Joure, dat voor iedereen

de extra’s waardoor cliënten zich kunnen ontwikkelen

aantrekkelijk is om te bekijken en te lezen.

en in verbinding staan met de samenleving.

Nasim El Idrissi vertelt over zijn dagbesteding

Joke van Leeuwen, directeur bij Talant, vertelt

en de uitdagingen die hij daar heeft. Nasim krijgt

over de nieuwe visie voor woonleefzone De Wissel in

ondersteuning van Talant.

Beetsterzwaag en wat zij hier zo positief aan vindt.

U vindt de video’s op www.youtube.com/talantonline

4

Herfst 2017


Van de CVR

Mata Hari door Talant? Cliënten van Talant zijn gescout door Art-Jan

Nieuwe leden van de Centrale Verwantenraad stellen zich voor:

de Vries van stichting Artertainment voor

Mijn naam is Silvia Hiemstra, 45 jaar en

een mogelijk groot

ik woon in Buitenpost. Ik ben werkzaam

theaterproject over

als accountant. Mijn dochter Mariann,

Mata Hari in 2018.

16 jaar, woont sinds januari van dit jaar

Het gaat om een

op de Thiedamawei te Damwoude, vlak

samenwerking tussen

naast haar school De Wingerd. Nu de

Talant, Stichting

zorg thuis niet meer haalbaar is, probeer

Artertainment en

ik, door deel te nemen aan de CVR, haar de best mogelijke zorg

Stichting Special Arts.

te geven bij Talant.

Het selecteren van de acteurs gebeurde tijdens workshops.

Mijn naam is Anne Brouwer en sinds

Hiervan is een prachtige video gemaakt. U kunt hem

juni ben ik lid van de Centrale Verwanten

bekijken op www.youtube.com/talantonline.

Raad (CVR) van Talant. Ik heb de leden

Het idee voor een groots theaterproject over Mata Hari

van de CVR leren kennen als een

ontstond na de succesvolle theatervoorstelling van ‘Sneeuw-

enthousiaste en betrokken groep

witje en de 7’ in 2016, waarbij de partijen voor de eerste keer

mensen, die de belangen van de

samenwerkten. Hiermee wisten ze het publiek in de uitver-

cliënten van Talant zo goed mogelijk

kochte grote zaal van De Lawei te boeien en te verrassen.

wil behartigen. Met als uiteindelijk doel een zo prettig mogelijke zorg-, woon- en leefomgeving voor de cliënten van Talant.

Aansprekende thema’s

Ik ben 52 jaar, woon in Joure, getrouwd met Brigitte en vader

De thema’s uit het verhaal van Mata Hari, zoals schoonheid,

van Nynke en Jurjen. Verwant (broer) van Thea Brouwer.

liefde, kracht, doorzettingsvermogen, vooroordelen, uitsluiting

Ik werk als manager bij Zorggroep Hof en Hiem. Vrije tijd

en onrecht, zijn universele thema’s. Vrijwel ieder mens krijgt

besteed ik in de sportschool en dojo, of ik kijk een goede film.

hier in zijn of haar leven mee te maken. Voor mensen met Mijn naam is Akky Steerenberg-Fokkema,

een beperking zijn deze thema’s vaak een grote uitdaging.

63 jaar, en getrouwd. Moeder van Andries, Een droom die uitkomt

43 jaar, en Joke, 40 jaar. Andries woont

Of de voorstelling gerealiseerd kan worden is nog onder

dit jaar 40 jaar bij Talant. Wij zijn als

voorbehoud. Op dit moment worden fondsen benaderd en

gezin erg betrokken bij onze zoon. Onze

subsidies aangevraagd. Ook cliënten zijn inzamelingsacties

dochter is getrouwd en heeft twee

gestart, want voor hen is het meedoen aan een grote

prachtige dochters van 15 en 11 jaar,

theaterproductie als een droom die uitkomt.

iedere week te vinden bij Andries. Mijn man en ik hebben veel zien veranderen in al die jaren. Nu ik ouder word, lijkt het me

Donaties zijn welkom

leuk mee te denken in de Centrale Verwantenraad. We willen

Elke financiële bijdrage is een stap dichter bij de realisatie

graag allemaal het beste voor onze verwanten. Na de lagere

van deze droom. Wilt u financieel bijdragen, stuur dan een

school heb ik de LEAO gedaan. Mijn hobby’s zijn zwemmen,

mail naar kh2018@talant.nl.

tekenen, kleuren en met de kleindochters bezig zijn. De overige leden van de CVR zijn Douwe Adema, Klaas Hoogeveen, Anneke Kaufman, Wally Brouwer en Jaap de Jong.

InZicht

5


De gebroeders Caron

"We zijn een goed team" Nationale Broer en Zus-dag was het 30 september. Voor Stefan en André Caron is het in ieder geval wekelijks min of meer broederdag. “Ik zou eigenlijk vaker kunnen langskomen”, vindt André. Dat neemt niet weg dat de broers heel hecht zijn, samen met hun ouders. “We zijn een goed team.”

“Mijn broer houdt kinderfeestjes in de Blokhuispoort. Hij speelt een

komt er een begeleider en eens per week huishoudelijke hulp. Elke

boef die aan kinderen rondleidingen moet geven in de gevangenis.

avond eet Stefan in Café De Dijk, om de hoek. Dit is een ontmoetings-

Dat doet hij echt heel leuk”, vertelt Stefan Caron al aan de telefoon,

plaats en steunpunt van Talant. “Ik heb hulp nodig met bijvoorbeeld

bij het maken van een afspraak voor het interview. En of het bij

vlees snijden.” André: “En het is ook gezellig, toch?” Stefan: “Jazeker.”

Stefan thuis kan; hij wil graag zijn huis laten zien.

Hun ouders doen ook veel voor Stefan en de broers zien elkaar in ieder geval elke maandag. André: “Onze vader brengt Stefan naar zijn

Op de afgesproken middag komt broer André Caron rechtstreeks uit

voetbaltraining en ik haal hem weer op. Mijn vriend gaat tegenwoor-

de voormalige gevangenis Blokhuispoort naar Stefans woning in de

dig ook vaak mee. Dat klikt heel goed.” Stefan en zijn vader zijn beide

Leeuwarder wijk Nijlân. Zijn haar staat nog overeind, deze keer niet

groot Cambuurfan. Ze gaan samen naar elke thuiswedstrijd en naar

vanwege boef B0.19, maar als restant van een andere rol. Stefans

Stefans eigen wedstrijden. Als het eens niet lukt, gaat André mee.

gezellige appartement ziet er keurig uit. Goed, de schoonmaakster is

Dat is best een beproeving, want André vindt voetbal verschrikkelijk.

net geweest. “Maar zo is het hier altijd”, zegt André. “Stefan houdt het goed bij en zet altijd alles op zijn plek. Dat is praktisch, maar

Slikken

Stefan is ook gewoon netjes.” Stefan knikt. Hij zit in een gemakkelijke

Van zijn derde tot zijn twaalfde ging Stefan dagelijks van Leeuwarden

stoel. Stefan is spastisch aan de linkerkant. "Daardoor loop ik anders."

naar LyndenStein in Beetsterzwaag. Daar ontdekten ze zijn kokervisus,

Ook kan Stefan zijn linkerhand beperkt gebruiken. Het lastigste is

reden om naar Visio in Haren te verplaatsen. Na een jaar heen en

echter de kokervisus: hij heeft een heel klein blikveld. Hij redt zich er

weer reizen wilde Stefan er intern. André: “Dat was wel even slikken

wel mee, zegt hij. Verder heeft Stefan sinds de puberteit epilepsie.

voor onze ouders.” Stefan kon er blijven tot hij een jaar of 25 was en koos er toen voor om naar Leeuwarden terug te verhuizen.

6

Als, als

André: “Ik vindt het zo knap dat Stefan zo zelfstandig is. En dat terwijl

André is vier jaar ouder dan Stefan. Ze hebben niet meer broers

een arts destijds zei: Verwacht niets van deze jongen. Hij zal niet leren

of zussen, hoewel: “Stefan is eigenlijk de helft van een tweeling.”

praten en lopen.” Stefan: “Die man zou nu aardig schrikken!” Hij had

Het eerste kindje werd dood geboren en daarna kwam onverwacht

nooit kunnen denken dat Stefan voorzitter zou zijn van Talants

Stefan. Met de techniek van nu was het waarschijnlijk anders

Centrale Cliëntenraad, dat hij voetbalt - “Hij is bloedfanatiek” - dat

verlopen, overdenkt André. “Misschien had ons andere broertje

hij op scholen presentaties geeft met de boodschap ‘Neem iemand

dan nog geleefd en was Stefan gezond geweest. Maar ja: als, als.”

zoals hij is’, dat hij in zijn eentje door de stad rijdt op zijn driewiel-

Stefan heeft zulke gedachten niet: “Het is gewoon zo.”

fiets. “Dat fietsen vinden we wel wat ‘God zegene de greep’”, zegt

Hulp bij het dagelijks leven krijgt Stefan van Talant. Drie keer per week

André. “Maar niet fietsen is geen optie. Iemand van Visio heeft

Herfst 2017


De betrokkenheid tussen Stefan en André Caron is er van jongs af aan geweest.

"Ik vind het zo knap dat Stefan zo

zelfstandig is"

routes met hem doorgenomen en het risico nemen we bewust.

zich wel. Maar zou hij ons ook níet vragen als hij ons wél nodig heeft?”

Al moet ik zeggen: toen we laatst eens samen fietsten, zag ik dat

Ook in andere situaties stapt Stefan niet snel zelf op mensen af,

Stefan geen onnodige risico’s neemt. Dat stelt me gerust.”

maar dat heeft een andere reden. André: “Je vindt het lastig om contact te maken.” Stefan: “Niet dat ik het niet wil, maar ik weet

Badminton

nooit waarover we het kunnen hebben. Daar baal ik wel van.” Ook

De betrokkenheid tussen de broers is er van jongs af aan geweest.

herkent Stefan mensen vaak niet direct door zijn zichtprobleem.

Ter illustratie: “Toen vrienden eens met me wilden badmintonnen,

André: “Maar als je hem aanspreekt, dan weet hij het vaak wel.”

kon ik dat niet. Wij speelden altijd tennis met een strandbal!”, lacht André. “Mijn broer en mijn ouders zijn me zo dierbaar. Met acteren zou

Eigen mening

ik buiten Friesland misschien meer kunnen bereiken, maar ik wil niet bij

“Stefan weet veel en is goed op de hoogte van het nieuws, via de

mijn familie vandaan.” Stefan: “Mijn ouders en André betekenen heel

radio. Aan de ene kant is hij heel volwassen. Aan de andere kant:

veel voor me. Alle drie. En ik hoef ze maar te vragen en het is altijd

hij heeft nog lang met autootjes gespeeld en nu is de Playstation zijn

goed. Dat geeft een goed gevoel en rust in mijn lichaam.”

favoriete tijdsbesteding. Wat ik wel vind: Stefan is heel rechtlijnig, hij blijft bij zijn eigen mening en zegt gewoon wat hij denkt. Dat is

Sinterklaas

mooi, maar niet altijd leuk.” “Ik zeg het wel op een nette manier”,

“Eigenlijk zou ik wel vaker bij Stefan langs kunnen komen”, vindt André.

reageert Stefan. André: “Je vergeeft hem bepaalde dingen. Maar

“Ik woon zelfs vlakbij!” Toch komt het er vaak niet van. Door drukte

komt het door de beperking of is het karakter? Daar ben ik benieuwd

met zijn bedrijf Caron Entertainment bijvoorbeeld. Hij doet onder meer

naar, maar we zullen het niet weten.”

kindertheater en kinderfeestjes. “Maar het meest trots ben ik op mijn

Vaste prik voor het gezin Caron is twee weken Texel in de zomerva-

rol als Sinterklaas van Leeuwarden, sinds zeven jaar.”

kantie. “Wat we in ieder geval doen is een competitie pesten”, zegt

Een andere reden dat André niet zo vaak over de vloer komt, is juist

André. “Stefan heeft al drie jaar op rij gewonnen. Of we hem laten

Stefans onafhankelijkheid. Betutteling heeft Stefan toch al een hekel

winnen? Absoluut niet! Hij baalt ook als een stekker als hij verliest.”

aan. “Stefan klaagt eigenlijk nooit en vraagt niet snel om hulp. Hij

Eén keer konden hun ouders niet mee wegens ziekte. “Ik had wel

probeert het eerst zelf en geeft niet snel op.” Een klein voorbeeld is

getwijfeld of we met ons tweeën moesten gaan”, bekent André.

de Playstation. Op een gegeven moment werd de joystick definitief

“Maar ooit zal ik toch de zorg overnemen. En het ging prima!” Vooral

vervangen door een controller waarbij twee handen nodig zijn. Stefan:

hun moeder vond het moeilijk dat ze niet mee kon. André: “Wij zijn

“Toen ben ik net zo lang gaan oefenen tot ik het kon” André: “Het

een heel goed team. We lopen de deur niet plat, maar we zijn heel

gevaar is wel dat wij al gauw denken: hij vermaakt zich wel en redt

hecht met ons vieren en kunnen altijd op elkaar rekenen.”

InZicht

7


Creatief. Dat is ze. Christiena Hoffman (64 jaar) knutselt, handwerkt, tekent, kleurt, bouwt heel graag met lego en bedenkt allerlei inventieve oplossingen. Lego Bouwen met Lego is wat Christiena het allerliefst doet. Helaas moet ze afbreken voor ze iets nieuws kan maken, want haar Lego-voorraad is beperkt. Dus wie nog wat over heeft… Mail gerust naar a.soorsma@talant.nl

Map vol met lego Begeleider Anna de Soorsma maakt steeds foto’s van de Lego-werken. Daarna kan Christiena ze met een gerust hart afbreken en opnieuw gebruiken.

Oog voor detail Christiena

Verzamelen Christiena bewaart

heeft oog voor detail. Klimmende

en verzamelt van alles. Autootjes -

brandweermannen of gordijnen

“In zo’n geel busje heeft mijn vader

in de Lego-ramen bijvoorbeeld.

gereden”- dierenknuffels, beeldjes, een mooi blaadje,…

Zussen Joke komt binnenkort! Zij is een van Christiena’s twee zussen.

Hobbykamer Haar favoriete plek is haar hobbykamer. Als Christiena iets ziet dat ze mooi vindt, maakt ze het na. Ook tekent en kleurt ze graag. Bijvoorbeeld een kaartje voor iemand die ziek is.

8

Herfst 2017


Griezelig

Afrika

Een beetje

Een deel van

griezelig: ook

haar jeugd

spinnen en

woonde

heksen kom

Christiena

je tegen in

in Nigeria.

Christiena’s huis.

Dieren Christiena houdt van dieren. Vroeger had ze honden en paarden.

Huis Dit is een van de huizen waar Christiena met haar (ex-)man Roelof woonde. Ze woonden ook een poos in Roemenië. Ze zien elkaar nog regelmatig. Ze hebben een dochter en twee kleinkinderen.

Anna Anna de Soorsma is

Dagbesteding

Christiena’s persoonlijk begeleider.

Negen jaar werkte Christiena bij pottenbakkerij De Diggel. Nu rijdt ze met de scootmobiel naar dagbesteding van Talant in Meriants woonzorgcentrum LindeStede.

Steunpunt Christiena is vorig jaar verhuisd naar een aanleunwoning in de buurt van Sickenga-Oord. In dit woonzorgcentrum voor ouderen heeft het Frisoteam Talant een steunpunt. Christiena eet er elke dag.

InZicht

9


De gevangenis is geen pretje

“Ik mis mijn telefoon nu al,” zegt Ronald. Hij is amper tien minuten binnen de muren van de Leeuwarder gevangenis. Na legitimatie moest hij zijn telefoon afgeven en door het detectiepoortje lopen. Ronald is een van de negen jongeren met een licht verstandelijke beperking die in het kader van de landelijke Prokkelweek een bezoek brachten aan de Penitentiare Inrichting. De boodschap van zowel medewerkers als gedetineerden voor de jongeren was duidelijk: blijf uit de gevangenis!

Dat het leven in de gevangenis geen pretje is, wordt hen doorlopend duidelijk gemaakt. “Er wordt over je beslist en er wordt beslist over wat je moet doen. Je vrijheid ben je kwijt,” vertelt operationeel manager Klaas Veld. “Jullie kunnen zelf kiezen. Kies en maak een goede keuze. Want de gevolgen zijn voor de rest van je leven,” vult zijn collega Peter Mollema aan. Verkeerde vrienden Talantbegeleidster Sonja Franken stelde de groep voor het bezoek aan de gevangenis zorgvuldig samen. “Deze jongeren zijn vaak op zoek naar balans en zoeken grenzen op. Daarnaast zijn ze ook nog eens heel beïnvloedbaar.” Tijdens de kennismaking in de gevangenis vertellen ze openhartig over hun ervaringen. Over verkeerde vrienden die je gebruiken en uitdagen om verkeerde dingen te doen waardoor je ‘in de shit’ komt. Een

7.30 uur mag je weer je kamer uit. Je hoort de deur achter je

van de jongeren vertelt over zijn tijd in de jeugdgevangenis. Zijn

dichtvallen en het slot achter je vergrendelen.”

ideaalbeeld voor de toekomst - gezin, auto, huis en werk - houdt hem na zijn vrijlating tot dusver op het rechte pad. Wellicht had

Het effect van het gevangenisbezoek op de jongeren is groot. Met

een bezoek als dit hem in eerste instantie op het rechte pad

name de gesprekken met de gedetineerden hebben diepe indruk

gehouden, maar ook voor nu helpt het, geeft hij aan.

gemaakt. De gedetineerden waarschuwen voor de eenzaamheid en het gemis van vrienden en familie. “Tel tot 10 en denk na. Vraag

Alles wordt bepaald

jezelf af of je de juiste dingen doet en loop weg als het nog kan,”

Een gevangene vraagt de groep: “Wie van jullie denkt dat het

geeft één hen nog mee. Met een doordringende blik benadrukt hij

hier een hotel is?” Het blijft stil en de man vervolgt. “Alles hier

ten slotte: “Zorg dat je hier niet komt.”

wordt voor ons bepaald.” Het lijkt geenszins op Celblok H zegt

10

hij krachtig, wanneer een van de jongeren zich dit voorzichtig

De PI deed mee aan de landelijke Prokkelweek in de vorm van een

afvraagt. Celblok H is een Nederlandse dramaserie die draait om

beleidsprokkel. Mensen met een verstandelijke beperking waren

verschillende groepen gevangenen in een vrouwengevangenis.

hiervoor uitgenodigd. Een van de doelen was helpen voorkomen

“Om te ervaren hoe het hier is, daag ik jullie uit om om 16.45 uur

dat mensen in de gevangenis komen. Want juist mensen met een

naar je kamer te gaan”, vervolgt hij zijn verhaal. “Zonder telefoon

(licht) verstandelijke beperking zijn doordat ze beïnvloedbaar zijn

en internet. Ook je eten neem je mee. Pas de volgende dag om

een risicogroep voor het criminele circuit.

Herfst 2017


Haardhout voor de winter Gezellig en warm bij een knisperend haardvuur? Verschillende dagbestedingslocaties van Talant leveren haardhout. Vaak zelfs tot aan de deur! Het hout kloven, stapelen en verkopen is mooi en nuttig werk voor cliënten. Ook levert het ontmoetingen op met kopers. Denk dus voor de winter ook eens aan deze locaties.

Parkbeheer

Kapschuur

Oranjewoud

Ureterp

Van Bienemalaan 3

Weibuorren 4

Dagbesteding Hammeren

Tuinhout de Wissel

Kollum

Beetsterzwaag

Passiflora Drachten De Akkers 5

tel. 0513 - 63 10 45

tel. 0512-302892

Hammeren 2

De Wissel 5

passiflora@talant.nl

of 06 - 20 76 28 04

8.30 tot 16.30 uur,

Tel. 0511 - 45 10 60

06 - 23 19 24 60

www.passiflora.nl

Hadden ze vier jaar

Tuinhout de Wissel is

Bij Passiflora Vaste

vrijdagmiddag Wie haardhout komt

gesloten

geleden één kloofma-

onderdeel van de

Planten hoort ook

Heidemeer, wordt als

Bij de Kapschuur kunt

chine, inmiddels heeft

kinderboerderij van

haardhout bij de

het een beetje kan

u langskomen op het

een groep bij Dagbeste-

Talant. In een kleine

werkzaamheden.

geholpen met het

erf om haardhout te

ding Hammeren het

kapschuur wordt hout

Bestellingen gaan

inladen. Bel gerust om

halen. Laten bezorgen

lekker druk met

gezaagd, gekloofd en

via e-mail en meestal

een handige tijd af te

kan ook, dan komt

stammen en takken

verkocht per kuub.

wordt het haardhout

halen bij Parkbeheer

spreken en te vragen

er een reiskosten-

kloven. Zo druk, dat er

Verder verzagen de

bij de klanten thuis

naar de mogelijkheid

vergoeding bij van

best nog wat cliënt-me-

cliënten oude pallets

afgeleverd.

voor bezorgen.

€ 0,19 per km.

dewerkers bij kunnen.

tot aanmaakhout en

De groep werkt zelfs

hout voor buiten-

voor de gemeente en

vuurtjes.

particulieren zijn van harte welkom voor het kopen van haardhout.

InZicht

11


Talant investeert in fijne gebouwen Bij Talant vinden we het belangrijk dat cliënten wonen, leven en recreëren in een omgeving die prettig en comfortabel is. Een omgeving die voldoet aan alle nodige eisen en wensen van deze tijd en waar cliënten thuis zijn. Daarom investeren we in onze locaties. Diverse locaties van Talant worden momenteel gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw.

De gebouwen voldoen vaak niet meer aan de eisen en wensen

gebouw met kantoren en dagbesteding wordt geheel

van deze tijd. Financiën spelen ook een rol. Een nieuwe locatie

gerenoveerd, er komen nieuwe kassen en een nieuwe

waar bijvoorbeeld 24 mensen wonen, is financieel aantrekkelij-

kapschuur, de wegen en paden worden aangepast en de

ker dan kleine locaties. Die zijn door de bezuinigingen vanuit de

locatie krijgt een tweede ingang.

overheid lastig te bekostigen voor zorgorganisaties als Talant. Centrale ontmoetingsruimte Renovatie en nieuwbouw

Aan de rand van Damwoude komt een geheel nieuwe locatie:

Een prachtig voorbeeld van nieuwbouw en renovatie is locatie

De Klimmer. Hoewel deze de uitstraling krijgt van een rij met

De Wissel in Beetsterzwaag. Het achterterrein is in 2016

acht eengezinswoningen, zal deze bestaan uit 24 appartementen,

vernieuwd en nu is het voorterrein aan de beurt. Het hoofd-

een centrale ontmoetingsruimte, een kantoor en een ruime tuin met berging. De nieuwbouw wordt naar verwachting begin 2018 opgeleverd. Eigen appartementen In Zwaagwesteinde is in juli van dit jaar een nieuwbouwlocatie met 24 appartementen in gebruik genomen. Een groot deel van de cliënten woonde daarvoor in locatie Daniel Bosmastraat. Nu wonen zij in prachtige appartementen, met een centrale huiskamer en een tuin. Plezierig wonen, werken en recreëren Met de (ver)nieuw(d)e locaties wil Talant cliënten een plek bieden waar zij zo zelfstandig mogelijk en met veel plezier kunnen wonen, werken en recreëren.

12

Herfst 2017


"De CRDL

brengt echt iets teweeg"

Verwondering door CRDL Wat kun je doen voor mensen die moeite hebben met communiceren? De CRDL blijkt te zorgen voor verwondering en contact. Het instrument vertaalt aanraking in geluid. Door de bijzondere vorm ligt hij lekker op schoot en nodigt het instrument uit tot aanraking. Sietse, een verstandelijk beperkte man van middelbare leeftijd,

gezicht. “Hij is anders alert” vertelt Tietsje. “Het is zo bijzonder

zit naast begeleidster Tietsje op de bank in de kleine knusse

wat hier gebeurt.” Een aantal keren herhaalt Sietse de aanra-

snoezelkamer. In deze rustige omgeving heeft Tietsje alle aandacht

king, waarna hij opkijkt naar Tietje. Tietsje reageert op de

voor hem. Ze heeft de CRDL op haar schoot. Sietse luistert aandachtig

signalen van Sietse. Ze kent hem goed en begrijpt wat hij

naar de geluiden uit het instrument, zelf neemt hij geen initiatief.

non-verbaal vertelt. Opvallend is dat Sietse, die normaal een

Nadat Tietsje met haar rustige stem voorstelt om aan de andere

heel hoge spierspanning heeft, helemaal rustig en ontspannen

kant te komen zitten verandert er iets.

wordt. Hij sluit even zijn ogen. “De CRDL brengt echt iets teweeg”, zegt Tietsje verwonderd. “We zijn samen nog aan

Met een langzame beweging legt Sietse zijn hand op de CRDL.

het ontdekken wat Sietse prettig vindt, maar dat Sietse zo

Bij het horen van het geluid verschijnt er een grote lach op zijn

ontspannen is, is echt bijzonder.”

Talant eerste gebruiker CRDL in Friesland De dagbestedingslocatie aan de GJ-straat in Stiens nam op dinsdag 20 juni 2017 twee CRDL’s in ontvangst. Hun interesse voor de CRDL werd gewekt… Eerder kregen de medewerkers al een CRDL in bruikleen en werden er voor een promotievideo van CRDL opnamen gemaakt op de locatie. Deze video is te bekijken op het Youtubekanaal van Talant. Talant is de eerste organisatie in Friesland die gebruik maakt van de CRDL.

InZicht

13


In het Zicht Column

Gerrit Familie Familie is belangrijk voor mij. Vooral mijn twee zussen en mijn zwager. Mijn ene zus woont vlakbij. Elke vrijdag eet ik daar. Ik blijf tot negen uur ’s avonds, dan ga ik weer naar huis. Ik ga soms ook naar een van mijn oomzeggers. Laatst ben ik daar nog geweest. We hebben film gekeken. Zij hebben twee katten. Ze hebben er net een derde kat bij geloof ik. Mijn andere zus woont in Drachten. In een woonvorm

Deze keer zijn vrijwilligers Martijn Visscher, Mike en Alie Bergsma er.

voor mensen met een beperking. Zij heeft een eigen

De andere vrijwilligers zijn Jitske Kooiker, Marja Visser, Sonja van Ouwerkerk,

appartement en kan gebruik maken van de groepsruimte.

Lisanne Jonker, Jantje Haveman, René en Rosita.

Er is altijd begeleiding. Mijn zus in Drachten heeft ook

Vrijwilligers Eetcafé Oosterwolde

een hond. Deze hond heet Roomy. Het is een Engelse jachthond. Sommige familieleden zie ik niet vaak. Dat is de familie van mijn moeders kant. Met deze familie heb ik wel eens contact via Facebook.

WIE

Hulp van mijn familie

Dankzij vrijwilligers is Eetcafé Oosterwolde mogelijk. Het is een gemêleerde

Mijn zwager helpt me wel met de tuin, als er veel

groep: van de tien vrijwilligers zijn er drie ook Talant-medewerker en één ook

onkruid is. Ook maait hij het gras voor mij. Mijn zus

cliënt. De een komt wat vaker, de ander wat minder vaak.

helpt mij ook wel met dingen. Als ik problemen heb met internet of de computer of het digitale

WAT

bakje van Ziggo. En ook bij sommige geldzaken.

Elke vrijdag kunnen Talant-cliënten lekker, gezellig en gezond eten in Eetcafé

Stel dat ik in het ziekenhuis kom te liggen, dan is

Oosterwolde. Het vindt plaats in de dagbestedingsruimte van Talant-locatie

mijn zus er ook bij. Ook is zij bij de besprekingen

De Vrijheidshof. In de woningen erboven wonen ouderen en cliënten van Talant.

van het ondersteuningsplan van Talant. Zij wordt

Vanaf vier uur zijn de bezoekers welkom om wat te drinken. De vrijwilligers gaan

dan verwant genoemd, dat is bij mij dus mijn zus.

ondertussen aan de slag in de keuken. Cliënten van dagbesteding hebben de

Als ik jarig ben, komen ze bij mij.

boodschappen al gedaan en bijvoorbeeld de aardappelen geschild. Zo’n twintig tot vijfentwintig bezoekers schuiven vervolgens aan voor een lekker maal. Ze

Mijn financiën

komen van verschillende woonlocaties en een aantal was er al voor

Mijn financiële zaken lopen in Haarlem. Daar passen

dagbesteding.

ze op het geld en bekijken ze hoeveel ik van mijn rekening mag halen. Ik heb een huishoudrekening

VAN WAARDE

en een zakgeldrekening. Van het huishoudgeld haal

Met nieuwe vrijwilligers is het al jaren bestaande eetcafé onlangs nieuw leven ingeblazen. Het is echt een uitje voor de bezoekers. Mooi is ook de samenwerking met dagbesteding, sinds afgelopen jaar. Het levert leuke,

ik boodschappen en van het zakgeld koop ik wel eens dingen die ik nodig heb voor mijn studie of tekenen of om koffie te kopen bij de Hema.

nuttige activiteiten op en maakt het makkelijker voor de vrijwilligers. Het resultaat: wekelijks een gezellig moment voor ontmoeting, met enthousiaste bezoekers en vrijwilligers.

Mijn pb’ er Mijn pb’er helpt me ook veel bij regeldingen. Zij zorgt dat er geld komt voor bijvoorbeeld kleding of schoenen en dat ik kan eten en

Wilt u iemand in het zicht brengen die veel voor een cliënt van

naar de kapper kan. Zij heeft hiervoor contact met Haarlem.

Talant doet, bijvoorbeeld een familielid of een vrijwilliger? Stuur een mailtje naar communicatie@talant.nl.

14

Herfst 2017

Gerrit Miedema krijgt ondersteuning van Talant


ANDER NIEUWS Eerste karavaanstop in Beetsterzwaag: prikkelverwerking bij autisme De eerste stop van een kenniskaravaan langs de projecten van Gewoon Bijzonder is 3 november bij Talant in Beetsterzwaag. Het gaat dan om onderzoeksproject ‘De sensatie van een goed leven’, over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Cliënten, verwanten, professionals en onderzoekers kunnen zich tot 23 oktober aanmelden voor deze actieve en gratis bijeenkomst. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op www.talant.nl/nieuws

Eelke werkt veertig jaar bij Jumbo Eelke de Haan vierde zijn veertigjarig jubileum bij supermarkt Jumbo Wisman in Leeuwarden! Hij woont bij Talant in Sint Annaparochie en gaat dagelijks met de bus naar zijn werk. Al sinds zijn zeventiende werkt Eelke de Haan bij de supermarkt aan het Cambuurplein. Hij vult er de koelvakken en de vriezers. “Het is een prachtige werkplek”, zegt Talant-begeleidster Doety de Boer. “Eelke vindt het werk leuk om te doen, veel klanten kennen hem en hij hoort er helemaal bij. Begeleiding krijgt hij vanuit de Jumbo.” “Hij heeft niet veel begeleiding nodig, hoor,” reageert Gerrit Douma van Jumbo Wisman. “Eelke weet precies wat hij doet.”

Ook in Stiens aangepaste kerkdiensten Ook in Stiens kunnen cliënten van Talant nu naar aangepaste kerkdiensten. Sinds september vindt op Talantlocatie Ieleane 10 maandelijks op zondagmiddag een dienst plaats. De diensten worden om de beurt verzorgd door de Stienser dominee Jaap Overeem en geestelijk verzorger van Talant Dieke de Vries. De volgende kerkdienst in Stiens is op 12 november van 15 tot 16 uur, met koffie na. Ook op andere plekken organiseert Talant aangepaste diensten. Locatie De Velden in Drachten kon wat dat betreft in september het vijfjarig jubileum vieren. Op De Wissel in Beetsterzwaag zijn al sinds lange tijd kerkdiensten. Er zijn ook cliënten die naar reguliere kerken gaan. Voor zowel de diensten binnen als buiten Talant zijn vrijwilligers van harte welkom om cliënten te begeleiden. Belangstelling? Mail of bel naar vrijwilligerswerk@talant.nl of 06-22938283.

Ateliers Majeur en Talant verstevigen samenwerking Talant en Ateliers Majeur verstevigen hun samenwerking op het gebied van kunst en cultuur. Ze gaan gezamenlijke kunst- en culturele projecten opzetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Ateliers Majeur is een organisatie voor kunsten cultuureducatie in Heerenveen. Er zijn handtekeningen gezet op een tweejarig contract. Auke Jelle Kingma, directeur bij Talant: “Cliënten van Talant kunnen door deze samenwerking hun creatieve talenten aanboren en verder ontwikkelen. Dit levert hen plezier en voldoening op, en ook ontmoetingen met andere mensen. Door bezig te zijn met kunst en cultuur verrijken zij hun leven.” Pieter Jan Struik, sectorleider onderwijs, zorg en welzijn van Ateliers Majeur: “Een mooie bekrachtiging van een jarenlange samenwerking die we aan de hand van de afspraken verder gaan verdiepen!”

Colofon InZicht is het blad voor familie van cliënten van Talant. InZicht verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 5000 exemplaren. Het wordt ook toegestuurd aan relaties en locaties van Talant. Talant biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. Redactie Cecile Huitenga en Hilde Koopmans, Marketing & Communicatie Zorggroep Alliade, Postbus 303, 8440 AH Heerenveen, e-mail communicatie@talant.nl Teksten Cecile Huitenga, Hilde Koopmans, Robert de Ruijter en Ellen Salverda Foto’s Het Hoge Noorden en Team Horsthuis Columns Centrale Verwantenraad en Gerrit Miedema Ontwerp De Bey communicatie & vormgeving bv Druk Drukkerij van der Eems Social Media Twitter @TalantOnline, Facebook /TalantOnline Copyright Voor overname van tekst of foto’s is toestemming nodig van de redactie Adreswijziging? Stuur uw oude en nieuwe adres naar communicatie@talant.nl.

Talant maakt deel uit van Zorggroep Alliade.

InZicht

15


2spraak

In 2spraak vertellen twee mensen over hun band. Mail voor aanmeldingen naar communicatie@talant.nl

Jannie de Jong en Annelies Nammensma

"We hebben het altijd heel gezellig" Jannie de Jong en Annelies Nammensma werken samen in de leukste winkel van Sneek: Bascule. Annelies is de favoriete begeleidster van Jannie.

JANNIE: “Ja, en soms verf ik ook een beetje. Dingetjes versieren en zo.” ANNELIES: “Jij kunt heel mooi verven! Dat noemen we decoreren, he? Wist je dat decoreren iets anders is dan verven bij kunst?” JANNIE: “Nee. Zo zie je maar weer: je bent nooit te oud om te leren!”

JANNIE: “Hihi, ik vind dit wel spannend hoor, een interview.”

ANNELIES: “En wat doe je nog meer heel graag, naast de winkel

ANNELIES: “Maar ook leuk, toch?”

en haken?”

JANNIE: “Ja! Ook leuk!”

JANNIE: “Op de markt staan! Ik vind het leuk om dingetjes te

ANNELIES: “We doen vandaag een beetje van alles, maar we zijn

verkopen. Afgelopen jaar stond ik naast de popcorn en de

vooral verantwoordelijk voor de winkel. Op vrijdag sta ik op de kunst.

suikerspinnen. Dat was heel leuk, ik wil dit jaar nog een keer!”

Dan begeleid ik de kunstenaars als ze schilderen en tekenen.”

ANNELIES: “Jij vindt alles leuk! We moeten je vaker afremmen dan

JANNIE: “Als ik in de winkel sta help ik mee. Ik kan en doe daar

aansporen.”

alles. Ik weet hoe de kassa werkt en ik pak in. Als het maar niet

JANNIE: “Ja, wij vullen elkaar goed in. Twee handen op één buik, hihi!”

over de grens gaat anders word ik moe. Moeilijke klanten of lastige

ANNELIES: “We hebben het altijd heel gezellig!”

vragen vind ik niet zo leuk.”

JANNIE: “Annelies is mijn lievelingsbegeleiding op Bascule. Ja.”

ANNELIES: “Jannie is soms wat overenthousiast, dan zegt ze overal

ANNELIES: “Soms is Jannie wat eigenwijs, maar we hebben nog

heel hard ja op. Dan remmen we haar wat af. Maar ze is ook heel

nooit ruzie gehad, hè?”

creatief.”

JANNIE: ”Nee.”

JANNIE: “Ja, ik ben heel creatief! Ik hou van haken, breien en naaien.

ANNELIES: “Dat moeten we toch eens proberen dan, ik ben wel

Maar haken is het leukst.”

benieuwd. Volgende week gaan we ruzie maken, goed?”

ANNELIES: “En als je zou moeten kiezen? In de winkel staan of

JANNIE: “NEE!!”

haken?”

ANNELIES: “Grapje Jannie! We werken heel leuk samen in hét

JANNIE: “Hmm… ja, in de winkel staan is toch net iets leuker. En

verkooppunt van Talant in de leukste winkel van Sneek. Daar is het

als er geen klanten zijn sta ik achterin toch stiekem te haken hihi!”

gezellig!”

ANNELIES: “Dat bedoel ik!”

JANNIE: “Ja! Iedereen mag langskomen!”

InZicht Herfst 2017

InZicht 59 herfst 2017  
Advertisement