Page 1

InZicht

Uitgave van Talant jaargang 17 - nr 62

Zomer 2018

Minder stress door paardrijden Verhuizen is een leermoment

Groot applaus voor Mata Hari


Voorwoord

Bouwen Talant bouwt volop. Overal in de provincie komen nu of binnen enkele jaren nieuwe woningen voor cliënten en locaties voor dagbesteding. Modern, fris en voorzien van alle benodigde

Inhoud

3 4 5 6

Kort Nieuws Van de Centrale Verwantenraad Minder stress door paardrijden

faciliteiten. Met deze bouwgolf maakt Talant een grote sprong voorwaarts en slagen we er steeds beter in om cliënten een plek te bieden die veilig is en prettig om te wonen, leven en werken. Bouwen doen we niet alleen in stenen. Talant bouwt ook aan een

6

gezonde leefstijl. Met het project Fit bij Talant staat gezond leven centraal. Daarbij gaat het niet alleen om goed en gezond eten, maar bijvoorbeeld ook om meer bewegen. Zo verschijnen er ook steeds meer beweegtuinen, met steun van sponsoren. En stoppen met roken zou ook een mooie stap voorwaarts zijn. Bouwen doen we ook met talenten. Leeuwarden Culturele hoofdstad is daar een mooi voorbeeld van. De acteurs die Mata Hari vol overgave op de planken brachten in De Lawei in Drachten en in het Posthuistheater in Heerenveen, hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt en steen voor steen hun talenten verder ontwikkeld. Niet alleen de acteurs van Talant ontwikkelen hun talenten binnen Culturele Hoofdstad, dat doen ook medewerkers in de catering, de slagwerkers van Syncoop en de cliënten die bijzondere souvenirs maken voor toeristen.

8 Cor Rinsma in het midden 10 Verhuizen is een leermoment

10

Al die ‘bouwactiviteiten’ dragen bij aan een zo goed en volwaardig mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij gaat het niet alleen om die fijne woonplek en een zinvolle dagbesteding, maar ook om een zo gezond mogelijk leven en het direct meedoen aan de samenleving. Dat vinden we belangrijk. Daar staan we voor. Erik Kuik en Wilfred Juurlink Raad van Bestuur

12 Groot applaus voor Mata Hari 14 In het zicht: Vrijwilligers in Stiens 14  Gedicht Gerard Elfrink 15 Ander nieuws 16  Tweespraak: Joris en Sander

Foto voorpagina Een droom komt uit voor artiesten van Talant en Wil; spelen op het podium voor een groot publiek! Lees meer over meedoen aan Leeuwarden-Fryslân op pagina 12 en 15.

2

Zomer 2018


KORT

Silvia Vuist benoemd tot directeur Talant

Feestelijke opening Kunsthuisje Ikenhiem Samen met kunstenaar Marcel Prins realiseerden cliënten van Talant een fraai kunsthuisje bij Talants dagbestedingslocatie Ikenhiem. Vrijdag 8 juni was de officiële opening. Het is mogelijk om in het huisje te overnachten op basis van logies en ontbijt. Het huisje, een keet van oorsprong, was een schenking van Staatsbosbeheer aan Talant. Dankzij de creatieve inbreng van cliënten en de ideeën van kunstenaar Marcel Prins, maar ook de bijdrage van het bedrijf G4S training en safety, is het een zeer fraai kunsthuisje geworden. Boeken kan via www.bedinfriesland.nl.

Silvia Vuist is met ingang van 1 september benoemd tot directeur

Vrolijke file

van Talant. Zij vult de vacature op die is ontstaan door het vertrek

‘Een file met blije gezichten’

van Bothilde Buma. Samen met de

reed zaterdag 2 juni door

huidige directeuren Joke van

Friesland. Vrachtwagenchauf-

Leeuwen, Auke Jelle Kingma en

feurs uit verschillende Friese en

Oedo Zwart, vormt Silvia Vuist het

Groningse gemeenten reden

directieteam van Talant.

mee met de trucktour ‘Met z’n allen’ en bezorgden ruim

Silvia heeft een lange werkhistorie

honderd cliënten een onvergetelijke dag. Niemand minder dan Pieter Wilkens en

bij organisaties van Alliade. Ze heeft

Syb van der Ploeg gaven in Leeuwarden het startsein en zwaaiden de stoet uit.

diverse projectfuncties vervuld en werkte de afgelopen jaren bij Reik en Meriant in managementfuncties. Op dit moment is ze nog manager

Het was genieten in de cabines van de grote vrachtwagens. Niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de chauffeurs. Iedereen kijkt terug op een mooie dag, waarbij veel lof is voor de inzet van de vele vrijwilligers!

bij de Centrale Behandeldienst

ABN AMRO schenkt twee tuinbanken

van Alliade.

Locatie De Wissel in Beetsterzwaag

Meer nieuws?

kreeg donderdag 15 mei bezoek van

Kijk ook eens op

Foundation. Zij bezorgden de locatie

www.talant.nl

twee prachtige tuinbanken die ze zelf

Facebook: /TalantOnline

Twitter: @TalantOnline YouTube: TalantOnline

veertien mensen van de ABN AMRO

in elkaar hebben gezet. De banken worden al volop gebruikt. ’s Middags gingen de ‘bankmedewerkers’ samen met cliënten fietsen en wandelen. Het was voor iedereen een prachtige dag.

InZicht

3


NIEUWS

nt a l a T j i b t Fi

Coachen op leefstijl

Met het programma ‘Fit bij Talant’ heeft Talant aandacht voor een bewuste en gezonde leefstijl bij medewerkers en cliënten. Hierbij worden medewerkers en cliënten geholpen door drie leefstijlcoaches van Talant. Zij zorgen voor dat extra zetje wat nodig is om te komen tot verandering die uitmondt in een gezondere leefstijl. “Mensen denken vaak te moeilijk,” merkt leefstijlcoach Gretha Boonstra aan. “Wanneer mensen dat zelf ook inzien, merk je dat ze veel positiever zijn en makkelijker kiezen voor verandering.” Soms zorgt een aantal praktische handvaten al voor het creëren van bewegingsmomenten. Het kan beter “Het feit dat je naar mensen toe gaat en het er met elkaar over hebt, zorgt ervoor dat we mensen in beweging krijgen,” vult leefstijlcoach Elles van der Meer aan. “Mensen weten best veel, maar wanneer je in kaart brengt wat men eet en hoe vaak men beweegt, schrikken ze soms en ontdekken ze dat het beter kan.” Zelf doen Resultaat is een gevarieerder weekmenu en meer beweegmomenten. Dit laatste bereik je heel makkelijk door cliënten meer taken te geven in het huishouden. Denk aan bijvoorbeeld meehelpen met de was, vaatwasmachine inruimen en aardappels schillen. Het kost wel wat tijd, maar dat betaalt zich terug in een fittere en blije cliënt. organiseerden zij een wandelclinic. Vijf keer liepen ze samen met Buurtsportcoaches

de cliënten een route. Nu lopen de cliënten de wandelroutes zelf.

De leefstijlcoaches zetten samen met medewerkers en cliënten

“En dat is ook wat we willen. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen,”

de eerste stap. Waar nodig schakelen ze de hulp in van bijvoor-

aldus Froukje. Het helpt dat je hier met elkaar een vast moment

beeld voedingsdeskundigen of buurtsportcoaches. Een mooi

voor afspreekt.

voorbeeld hiervan is de woonlocatie van Talant in Boornbergum. Na de eerste kennismakingsgesprekken schakelde leefstijlcoach

Kleine veranderingen, groots effect

Froukje Roodbergen voor deze locatie een buurtsportcoach in.

De leefstijlcoaches benadrukken dat alle kleine veranderingen

Ook regelde zij een workshop ‘Koken zonder pakjes en zakjes’.

samen kunnen zorgen voor een groots effect. “Wat fijn is, is dat het onderwerp terugkomt in het locatieplan. Dan blijft gezonde leefstijl

4

Gemeenschappelijke missie

onder de aandacht,“ aldus Elles van de Meer. “Mensen herkennen

De buurtsportcoaches van verschillende gemeenten werken

ons van de poster die begin dit jaar is verspreid,” geeft Gretha

graag met Talant samen. Wat hen bindt is de missie om mensen

Boonstra aan. “Daardoor stellen mensen mij makkelijker even een

in beweging te krijgen. Voor de cliënten in Boornbergum

vraag als ik ergens ben, merk ik.”

Zomer 2018


Van de CCVR

Prokkelen bij Talant

Iepen Mienskip Door de Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 weet iedereen in onze provincie ondertussen wel wat het begrip ‘Mienskip’ inhoudt. De kracht van

Ook dit jaar werd er bij Talant weer

Mienskip is om er voor elkaar en met elkaar te zijn. Dit gemeenschapsgevoel

volop ‘geprokkeld’. Een Prokkel is

wordt al jarenlang uitgedragen, maar verbindt nu ook door al die activiteiten

een prikkelende ontmoeting tussen

en evenementen het Friese platteland met Culturele Hoofdstad Leeuwarden.

mensen met en zonder beperking. Bij Talant is er dit jaar vooral ingezet op

Het bruist van de evenementen in de provincie. Wij zijn trots en blij tegelijk dat

het organiseren van Prokkelstages.

de organisatie van Culturele Hoofdstad onze verwanten heeft omarmd, en dat het

Deze stages zijn een bijzondere

directieteam van Talant hiervoor de benodigde faciliteiten heeft gecreëerd. Tijdens

ervaring voor zowel cliënten als de

verschillende optredens hebben zij hun talenten al kunnen laten zien, met als

werkgever. Soms is de klik zo goed,

hoogtepunt natuurlijk de eigen productie over het verhaal van Mata Hari.

dat het zelfs een nieuwe werkplek oplevert. Zo ook voor Richard. Ontdek

Het is geweldig dat de cliënten van Talant tot zoveel in staat zijn, want in meer

zijn verhaal in de video op het

dan tien grote projecten van LF2018 doen onze mensen mee. Niet alleen als

Youtubekanaal van TalantOnline.

artiest maar ook als vrijwilliger dragen zij een steentje bij aan de Mienskip.

De Friesland Zorgverzekeraar bood ook

De cliënten van Talant hebben dit ook laten zien in het project Expeditie Jutters-

dit jaar weer een mooie stagedag aan

geluk. Zij hebben hier als vrijwilliger meegeholpen om de aangespoelde plastic

voor een grote groep cliënten. Voor een

soep van de stranden te helpen opruimen. Juttersgeluk is een ontdekkingstocht naar

aantal is het inmiddels een traditie en

de mooie en minder mooie dingen op het strand voor mensen met een beperking.

voor een aantal een nieuwe ervaring. Uiteraard mogen we dit jaar vooral blijven genieten van al die mooie momenten De locatie in Joure organiseerde tijdens

die de Friese gemeenschap (nog) voor ons in petto heeft, maar we moeten ook

de Prokkelweek drie dagen lang leuke

weer niet te lang bij deze succesverhalen blijven stilstaan.

Prokkelactiviteiten. Hiervoor zochten

We moeten nu alvast gaan nadenken op welke wijze

ze de samenwerking met mensen,

we de Mienskip aan onze doelgroep kunnen blijven

bedrijven en organisaties uit Joure

(ver)binden.

voor een sterrenslag. Een manier om vrijwilligers te werven kan zijn dat Beleidsprokkel PI

de driehoek iets van haar locatie aan de lokale

Verder bracht een groep cliënten een

gemeenschap laat zien. Door bijvoorbeeld een

bezoek aan de gevangenis in Leeuwarden.

open dag te organiseren en te laten zien waar je

Ze waren onder de indruk, er kwamen

als Talant mee bezig bent en waar je voor staat.

gesprekken op gang en ze realiseerden zich dat op het rechte pad blijven de

Wij dagen de Mienskip dan ook uit om er voor te

beste keuze is.

zorgen dat de cliënten van Talant, ook na Culturele Hoofdstad, aan de samenleving kunnen blijven deelnemen: Samen maak je ‘t verschil. Wally Brouwer (út Damwâld) lid van de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad

InZicht

5


Minder stress door paardrijden Minder met tics bezig, de communicatie verbetert en de stress daalt; de eerste ervaringen met therapeutisch paardrijden voor mensen met een complexe zorgvraag zijn succesvol. Gedragskundige Martine Elsinga startte bij Talant de pilot, waarvoor ze drie cliënten selecteerde die één op één begeleiding krijgen. Ze stelde meetbare doelen die passen bij hun behandelplan. Het uiteindelijke streven is dat ze kunnen aansluiten bij de reguliere paardrijlessen in Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag.

“Iedereen is hier ruiter,” vertelt bedrijfs-

Gelukshormoon

geluiden meer naar de achtergrond verdwij-

leidster Ans Hoekstra. “De rugzakjes

Paarden stellen geen eisen en zijn heel

nen. Andy draagt bijvoorbeeld vaak een

blijven buiten de staldeuren.” Therapeu-

sociaal. “Ze laten je op de rug zitten, ze

koptelefoon tegen overprikkeling, maar

tisch paardrijden wordt bij de manege

vragen niets van je en zeggen niets terug”,

tijdens het paardrijden is dit niet nodig.”

ingezet voor diverse behandeldoeleinden.

vertelt Evelien. “Door de bewegingen van het

“Het draagt bij aan de zitbalans, oog-

paard komt ook het gelukshormoon oxytocine

Rutger loopt veel op zijn tenen, maar na een

handcoördinatie en algehele balans."

vrij”, vult Martine aan. “We zien echt dat de

uur paardrijden loopt hij op een vlakke voet

Circa 40 ruiters die gebruik maken van

stress afneemt. De deelnemers kunnen meer

weer terug. Er is beduidend minder spierspan-

de manege, krijgen ondersteuning van

aan. De focus van de cliënt ligt tijdens het

ning en veel meer balans. Bij hem merken

Talant. "Er wordt altijd goed gekeken

rijden bij het paard, waardoor de omgevings-

we ook dat hij meer openstaat om te leren.

welk paard het beste bij welke ruiter past,” vervolgt ze haar verhaal. Vooruitgang Met enige twijfel staat Andy, een van de ruiters van de pilot, naast ‘zijn’ paard. Het lijkt minuten te duren voordat hij overgaat tot actie en op het paard stapt. Erop en eraf is spannend. Maar hij gaat! Dit dankzij veel geduld van zijn begeleidster Maeike en instructrice Evelien. “Dit is al zo’n vooruitgang”, aldus Evelien. Ook bij Rutger is de gewenning rustig opgebouwd. “Eerst bleef hij in een hoekje staan en kwam hij helemaal niet in de buurt van het paard. Toen de omgeving meer bekend werd, zijn we met aaien en borstelen begonnen. Daarna ging hij naast het paard wandelen. En nu gaat hij er zelf op.”

6

Zomer 2018

Andy samen met Evelien in de manege


"Door de bewegingen van het paard komt het gelukshormoon oxytocine vrij"

Marije en Andy tijdens de buitenrit in het bos

We hebben de plaatjes die rondom de

Hendrik Anne Bosma Stichting en Fonds de

manegebak hangen bij hem vanaf het

Gavere leverden hieraan een een financiële

begin benoemd. Nu benoemt hij ze

bijdrage.

allemaal zelf. Voor een jongen als Rutger

Onderzoek laat mooie effecten therapeutisch paardrijden zien

is dit heel bijzonder.” Bij Marije geeft het

De pilot krijgt een vervolg. De mogelijkheden

paardrijden vooral ontspanning. Ook zorgt

voor paardrijden voor mensen met een

deze nieuwe activiteit, op een andere plek,

complexe zorgvraag worden door Talant en

Gedragskundige Martine Elsinga heeft

ervoor dat haar wereld groter wordt.

de manege verder ontwikkeld, zodat meer

samen met dr. Jeanet Landsman van

Martine: “We werken bij cliënten toe naar

cliënten hier in de toekomst gebruik van

de afdeling Onderzoek Alliade de

het ervaren van het gewone leven, daar

kunnen maken.

pilot gevolgd met onderzoek. In het onderzoek leerden we dat er aanwij-

horen activiteiten bij die jij en ik ook doen. Een nieuwe omgeving daagt de cliënten uit

Hé, hé

zingen zijn dat therapeutisch paard-

voor het leren van nieuwe vaardigheden.”

Het uur paardrijden wordt na een buitenrit

rijden positieve effecten heeft op

afgesloten met een aantal rondjes in de

ontspanning van cliënten. Ook zagen

De cliënten van deze pilot waren eerst

manegebak. “Hé, hé” zegt Andy, wanneer

we dat een cliënt op het paard meer

heel gesloten en onwennig in de nieuwe

zijn paard overgaat in draf. Hij straalt van oor

ging communiceren, zowel verbaal als

omgeving. Nu zitten ze ontspannen en

tot oor. Dit voelt heerlijk. Dit is voor hem

non-verbaal. Verder leerden we dat er

soms zelfs zingend, neuriënd en pratend

genieten. Niets doet nog denken aan de

in Nederland nog weinig onderzoeks-

op het paard. Dankzij de inzet en

man die een uur eerder aarzelend naast het

kennis is over therapeutisch paardrijden.

betrokkenheid van de medewerkers van

paard stond en onzeker was om op zijn rug

Bij het vervolg van de pilot willen

Talant en de manege, maar ook de vele

te gaan zitten. Samen met Marije en Rutger

we dan ook zeker weer onderzoek

vrijwilligers die de manege rijk is, is deze

stroomt deze ruiter binnenkort door naar een

toevoegen aan de pilot. Er is namelijk

pilot succesvol. Ook het Foppe Fonds, de

reguliere groep.

nog veel te ontdekken met elkaar!

InZicht

7


Cor midden IN HET

Cor Rinsma is weg van treinen. Boven zijn bed hangt een levensgrote poster van een Amerikaanse goederentrein. Als hij ’s morgens zijn gordijnen openslaat, kijkt hij uit over de spoorweg. Het Centraal Station van Leeuwarden ligt op een steenworp afstand van zijn huis. Cor is dan ook altijd op het perron te vinden. Al het spoorwegpersoneel kent hem, zelfs het meisje van de bloemenboetiek.

Buurten op het station Drie dagen per week gaat Cor naar de dagbesteding van Middelséhiem. Daarna gaat hij naar het station om een praatje te maken met conducteur Henk of monteur Popke. Soms helpt hij ook een handje mee in de bloemenboetiek. Het stationspersoneel is erg aan Cor gehecht. Toen hij laatst griep had, werd hij zo gemist, dat ze bij hem thuis op ziekenbezoek kwamen.

Fijne woonplek Cor woont op de Huizumerhof in Leeuwarden. Dat is pal achter het station. Hij heeft een mooie, ruime kamer en houdt niet van rommel. Al zijn spullen hebben een vaste plek. Cor woont samen met zeven huisgenoten. Ze wonen grotendeels zelfstandig, maar hebben af en toe wat hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het draaien van de was.

Pizza! Eens in de drie weken maakt Cor op vrijdagavond zijn lievelingseten: PIZZA. Als begeleidster Baukje die avond ook in de keuken staat, is het feest compleet. Dan eet Cor zijn pizza lekker op de bank voor de tv op.

8

Zomer 2018

Vaste gewoonte Als Cor ’s avonds om half negen thuis komt van het station, neemt hij een koud biertje en een stuk Friese worst. Hard werken moet ook beloond worden met iets lekkers, vindt hij.

Kedeng kedeng Een of twee keer per maand pakt Cor de trein naar zijn broer in Akkrum. Broer Sieger is net als Cor gek op treinen. Hij heeft zijn hele zolder omgetoverd tot spoorwegparadijs; overal rijden treintjes! Cor kan er de hele dag naar kijken. Pas aan het einde van de middag gaat hij (met de trein) weer naar huis.

Voor de afwisseling Cor heeft een grote verzameling dvd’s. Alle seizoenen van Bassie en Adriaan heeft hij in huis! Toch kijkt hij niet zo vaak televisie, alleen ’s avonds of op een regenachtige dag. Het is leuk voor de afwisseling, maar hij kijkt liever naar treinen.


Vakantieman

Op het verkeerde spoor

Twee keer per jaar gaat Cor op vakantie met een georganiseerde reis. De laatste keer ging hij naar Oldenbroek in Gelderland. Omdat ze hem thuis zo ontzettend misten, stuurde hij zijn mooiste vakantiefoto op.

Cor stapte een keer in de verkeerde trein en belandde op Centraal Station Amsterdam. Gelukkig had hij zijn mobieltje meegenomen. Hij belde naar huis om te vertellen hoe geweldig het daar is, zoveel treinen had hij nog nooit gezien! Dankzij de hulp van het NS-personeel kwam hij veilig terug op station Leeuwarden.

DJ Cor Met een koffer vol DJ-spullen weet Cor wel een feestje te bouwen. Hij organiseert regelmatig een discofeest, bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Als DJ Cor de microfoon in handen krijgt, gaat de volumeknop omhoog en gaan de voeten van de vloer!

Doe maar Normaal Qua muziek is ‘boerenrock’ Cors favoriet. De muziek van Normaal draait hij oehoeoehoerend-hard op zijn kamer. Of natuurlijk op zijn welbefaamde discofeesten.

InZicht

9


Verhuizen is een leermoment Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis voor mensen met een verstandelijke beperking. Het brengt veel veranderingen en onzekerheid met zich mee. Je verlaat je vertrouwde omgeving en moet wennen aan nieuwe mensen en dingen. De meeste cliënten vinden dat lastig. Maar een verhuizing biedt ook kansen. Gedragskundige Ab Alberts onderzoekt binnen Talant samen met Hogeschool NHL Stenden hoe je cliënten zo goed mogelijk ondersteunt bij het verhuizen. Inzicht legde Ab een aantal feiten en fabels voor en vroeg hem om een reactie.

1. Een verhuizing is voor een cliënt net zo ingrijpend als voor jou en mij.“Niet waar. Verhuizen is voor cliënten om verschillende redenen extra ingrijpend. Ze zijn kwetsbaarder door hun verstandelijke beperking en doordat ze vaak bijkomende problemen of stoornissen hebben, zoals autisme of hechtingsproblemen. Een andere reden is dat een verhuizing cliënten overkomt, doordat ze er niet of maar weinig bij betrokken zijn geweest. Gelukkig komt dit steeds minder vaak voor.”

2. De kwaliteit van verhuizingen binnen Talant is goed. “Waar, gelukkig gaat er al veel goed bij verhuizingen van cliënten. Uit onze enquête blijkt dat de meeste cliënten en begeleiders de kwaliteit van verhuizingen met een 8 beoordelen. De meeste verwanten geven een 7. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Met dit onderzoek brengen we deze in kaart.”

3. Om stress te voorkomen is het beter om een cliënt zo laat mogelijk te informeren over zijn verhuizing. “Niet waar. Voor sommige cliënten is dit misschien wel goed, maar voor veel cliënten denk ik dat je ze op deze manier een kans ontneemt om vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan gaan om keuzes leren maken over de inrichting of leren omgaan met stress. Maar ook om hele praktische vaardigheden, zoals hoe je een doos inpakt. Als je cliënten niet betrekt bij de verhuizing, geef je ze bovendien het gevoel dat ze geen grip hebben op hun eigen leven en geen keuzes mogen maken.”

4. Verwanten betrek je vanaf het begin bij de verhuizing. “Waar, voor cliënten is het belangrijk dat verwanten zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de verhuizing. Stress vermindert als een vertrouwd persoon erbij betrokken is. Bovendien weten verwanten als geen ander wat voor de cliënt belangrijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld heel goed meedenken in welke inrichting de cliënt wil, welke huisgenoten goed bij hem passen en in welke buurt hij zich het meeste thuis voelt.”

5. Als een cliënt verhuist, moet hij ook een andere dagbesteding krijgen. “Niet waar. Bij een verhuizing is het juist belangrijk om zo weinig mogelijk andere dingen te veranderen. Probeer ervoor te zorgen dat de cliënt zijn oude dagbesteding en activiteiten houdt. Ook is het goed om te kijken of andere cliënten kunnen meeverhuizen en of een bekende begeleider mee kan.”

Gaat uw zoon of dochter verhuizen en wilt u meedoen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Ab Alberts. Mail naar a.alberts@talant.nl of bel naar 06 23 36 99 02.

10

Zomer 2018


Talant bouwt in hele provincie

Overal in de provincie bouwt of verbouwt Talant locaties voor cliënten. Het gaat daarbij om woningen met appartementen en studio’s of locaties voor dagbesteding. Soms in samenwerking met andere partijen, zoals Patyna, een organisatie voor ouderenzorg, soms ook alleen. Naast dat er druk wordt gebouwd, zijn er ook veel plannen in ontwikkeling. Daarmee maakt Talant een grote slag om cliënten straks voldoende mooie en moderne woon- en werkvoorzieningen te bieden. Hieronder een overzicht van een aantal van deze projecten. Talant start na de zomer met de tweede fase van de herontwikkeling van De Wissel in Beetsterzwaag. De houtwerkplaats en de lokalen voor dagbesteding in het hoofdgebouw zijn opgeleverd en de kassen zijn bijna klaar. Kinderboerderij Beetsterzwaag In de volgende fase gaat het om de bouw van de kinderboerderij, het nieuwe Trefpunt met winkelplein en een aantal nieuwe woningen. Met de bouw van de mooie woningen op het achterterrein, ruim twee jaar geleden, is straks de hele locatie vernieuwd en gerenoveerd, waarmee De Wissel mooie moderne woonruimtes biedt en een plek is waar het voor cliënten

Opening Talantlocatie De Klimmer door bewoner Roelof Rekker.

goed wonen, leven en werken is. Dansworkshops, kookactiviteiten, gezamen-

een woonwijk en op loopafstand van het

Van Stay Okay naar appartementen in

lijk eten, speelvoorzieningen voor kinderen

centrum. De bewoners van De Klimmer in

Sneek

en maatschappelijke stages voor de jeugd;

Damwoude zijn trots op hun nieuwe huis.

In Sneek aan de Oude Oppenhuizerweg

aan ideeën over de invulling van De Kas is

Ga naar Youtube, Talant Online en typ

komen in het voormalige Stay Okay hotel

geen gebrek. Het gaat uiteindelijk om 24

'De klimmer' in om naar een interessant

28 woningen en 17 plaatsen voor dag-

woonplekken en 24 plekken voor dagbeste-

filmpje te gaan.

besteding. De bouw loopt en nog deze

ding. De start is afhankelijk van definitieve

zomer hoopt Talant de woningen klaar

toestemming van de gemeente.

te hebben, na de zomer volgt dan de verbouw van het dagbestedingsdeel.

En verder Drie andere grote bouwprojecten die eraan

De Klimmer in Damwoude

komen zijn de bouw van 32 woon- en 32

“Ik voel me hier op mijn gemak,” zegt Paul

dagbestedingsplaatsen in Dokkum, de bouw

Multifunctioneel complex Koudum

Kruis over zijn nieuwe huis in Damwoude.

van 44 woningen voor cliënten in het

De bouw van het multifunctionele complex

Hij is één van de 24 bewoners van de

Tellerpark in Heerenveen en de ontwikkeling

De Kas in Koudum, op het terrein waar nu

nieuwe Talantlocatie aan De Klimmer.

van 24 woningen in Buitenpost. Verder zijn er

woonzorgcentrum Finke staat, komt steeds

De Talantlocatie is sinds begin dit jaar het

nieuwbouwplannen bij zorgcentrum Lindeste-

dichterbij. Niet alleen cliënten van Talant

nieuwe thuis voor de bewoners. De locatie

de in Wolvega. Het gaat dan om 36 woningen

en Patyna zien er naar uit, ook inwoners

bestaat uit moderne appartementen en ligt

voor ouderen met een verstandelijke

van Koudum kunnen niet wachten.

aan de rand van het dorp, grenzend aan

beperking en 7 plaatsen voor dagbesteding.

InZicht

11


Groot applaus voor Mata Hari De voorstelling Mata Hari heeft werkelijk alles: muziek, humor, dans, emotie én het vertelt het levensverhaal van Mata Hari. Gespeeld door buitengewone artiesten van Talant en Wil. Ze hebben intensief gerepeteerd en keihard gewerkt. Het resultaat was een professionele voorstelling waarmee ze het publiek van het begin tot het eind wisten te boeien. Het levensverhaal van Mata Hari wordt

Indrukwekkende resultaten

gespeeld in ‘zeven lappen’, door maar

De dansen zijn ontroerend mooi. Sierlijk, vol

liefst acht Mata Hari’s. Een van de Mata

overtuiging en rekening houdend met elkaar

Hari’s is regisseur en acteur Art-Jan de

staan de dansers op het podium. Veel lof

Vries. Samen met verteller Ronald Varwijk

voor Samira Popkema van dansschool SDC

verbindt hij de verschillende lappen,

Drachten die de artiesten heeft gebracht tot

oftewel scènes, tot een vloeiend verhaal.

deze indrukwekkende resultaten. Met als

Tussendoor verschijnt John Heida op toneel

hoogtepunten de lappendans en de dans van

voor het aankondigen van de scènes. Na

Lisa de Vries, die als schimmenspel te zien is.

afloop van elke scène vraagt hij om een

Het decor is in basis sober, maar bijzonder

groot applaus. Dit laatste is overigens niet

dankzij videoprojecties van kunstwerken op

Lof en respect

nodig, want elke scène kan al rekenen op

de draaibare decordelen. Ook bijzonder zijn de

Lof en respect voor theatermaker Art-Jan

spontaan applaus van het publiek.

kostuums die zijn gemaakt op de verschillen-

de Vries, die er geweldig in geslaagd is om

Desalniettemin geeft het wel iets extra’s.

de dagbestedingslocaties van Talant en Wil.

samen met de spelers een volwaardige

Verteller Ronald Varwijk

voorstelling neer te zetten. Het applaus en de reacties van het publiek tijdens de voorstelling laten spelers stijgen tot grote hoogten. Maar liefst zesendertig artiesten speelden mee. ‘Eerst dacht ik dat ik niets kon,’ vertelt een van de spelers. ‘En nu: Hier sta ik, hier ben ik, dit vind ik. Ik durf meer en weet nu dat ik wel iets kan.’ Professioneel Deze gedrevenheid én het vermogen van deze buitengewone artiesten om ‘in het nu’ te blijven, is van invloed op het professionele eindresultaat. De artiesten blijven bij hun eigen taak. Ze laten ook zien dat wanneer je iets echt wilt, er veel mogelijk is. Zelfs een valpartij in de coulissen werd de voorstelling voortgezet. Na afloop in de foyer toont het publiek veel waardering Vijf van de acht Mata Hari’s, met in het midden regisseur Art-Jan de Vries

12

Zomer 2018

voor dit bijzondere theatergezelschap!


"Hier sta ik, hier ben ik, dit vind ik." Faith in het bokkenwagentje

De voorstelling Mata Hari is een initiatief

Wil du Croix:

van Talant in het kader van Leeuwarden-

Ik was er in Drachten bij

Fryslân 2018. Dit in samenwerking met

en heb me geen moment

Special Arts en stichting Artertainment.

verveeld! Ontroerend, vrolijk

Het script is geschreven door Don Duyns.

en af en toe ernstig: kortom

Na een première op vrijdag 15 juni in

een mooie voorstelling.

De Lawei in Drachten is de voorstelling

Respect voor iedereen op

woensdag 20 juni nogmaals gespeeld in

het toneel en 'achter de

het Posthuis Theater in Heerenveen.

schermen'. Ga zo door!

Beide keren speelden de artiesten voor een uitverkochte zaal met in totaal 1250 mensen publiek. De voorstelling is mede

Anneke de Wilde:

mogelijk gemaakt dankzij een financiële

Ik vond het geweldig! Ik hoop

bijdrage van vele fondsen en sponsoren.

dat de culturele hoofdstad dit

Aankondiger John Heida

op gaat pakken en de spelers nog een optreden gunt, want dat hebben ze zeker verdiend.

Don Duyns: Het was geweldig! Trots op iedereen.

Maaltijdservice Van Smaak: Wat een fantastische voorstelling van Talant in Schouwburg De Lawei in Drachten! Bedankt Doventolk Cora Mulder

dat we erbij mochten zijn!

Onder de indruk van het applaus

InZicht

13


In het Zicht

Gedicht door Gerard Elfrink Leeuwarden is voor 2018 uitgeroepen tot culturele hoofdstad van europa van het hele jaar, er zijn dat jaar veel activiteiten op komst en dat maakt de verwachting waar. wij zijn trots dat wij als friezen kunnen laten zien hoe we het leven vieren, hier doet talant ook aan mee op verschillende manieren. het is de bedoeling om leiding en cliënten bij elkaar te brengen met culturele dingen, d.m.v muziek, dans, theater en ook zingen. voor elke cliënt in het culturele jaar,

Vrijwilligers in Stiens! WIE Wij, team en cliënten van locatie de Stinsen en Ambulant wonen Stiens, zijn erg blij met onze vrijwilligers.

WIE & WAT Saapke Miedema komt elke donderdagmiddag langs om samen met een cliënt van de Graldastins te koken. Ze koken per toerbeurt en Saapke eet mee. Saapke heeft een klik met hen en dat is wederzijds; zij vinden Saapke ook helemaal geweldig! Gurbe is de vader van Susan de Boer. Hij kookt één keer in de maand op woensdagavond voor de cliënten van locatie de Stinsen. Dit is erg gezellig. Onze stagiair Johan helpt hem daarbij. Als het eten klaar is eten we samen in de grote keuken. Het lijkt dan wel een restaurant, zo lekker is het. En de sfeer is altijd goed! Verder hebben een aantal cliënten een eigen vrijwilliger waar ze leuke activiteiten mee doen. Jens is de vaste vrijwilliger van Jo. Deze twee zijn regelmatig te vinden in Leeuwarden waar ze samen een kop koffie drinken. Ook hebben een aantal cliënten een Buddy waar ze leuke dingen mee doen. Zoals even naar de film, naar het dorp of lekker uit eten.

VAN WAARDE We zijn superblij met onze vrijwilligers. Ze zorgen voor veel plezier en gezelligheid! Wilt u iemand in het zicht brengen die veel voor een cliënt van Talant doet, bijvoorbeeld een familielid of een vrijwilliger? Stuur een mailtje naar communicatie@talant.nl.

14

Zomer 2018

is er iets te vinden voor hem en voor haar. in 2018 kijken we vooruit, dromen we groots en durven we anders te zijn, maar meedoen en genieten is ook al fijn.


ANDER NIEUWS Leeuwarden is dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa. Dat betekent het hele jaar veel kunst, theater en festivals. Niet alleen in Leeuwarden, maar in heel Friesland. Het programma is voor iedereen. Er is zoveel te doen, daarom staan er in de nieuwste Weetkrant tips en adviezen over activiteiten. Want iedereen kan meedoen. Ook cliënten van Talant; als bezoeker, vrijwilliger en artiest!

Prijs voor KH2018 lied van Talant Talant kreeg uit handen van Tweede Kamerlid Harry van der Molen op 9 mei de Iepen Up Award uitgereikt voor het KH2018 lied: ‘We maken er een feestje van!’ Van der Molen schreef in een tweet: ‘Heb zojuist het mooiste lied van Culturele Hoofdstad 2018 gehoord, uitgevoerd door vrijwilligers en cliënten van @TalantOnline. En heb ze terecht de Iepen Up Award mogen uitreiken.’ De zangers en muzikanten zijn natuurlijk superblij en trots op dit compliment en hun prijs. De clip van dit Talantlied voor Leeuwarden Fryslân 2018 staat op www.talant.nl/khlied.

Escher op je bord bij Paddy O’Ryan Paddy O’Ryan, de Ierse pub in Leeuwarden, heeft een speciale actie waarbij ze het diner serveren op een prachtig dinerbord in de stijl van Escher. Na afloop mag het dinerbord als aandenken mee naar huis. Op het bord staat het kunstwerk ‘Vissevogels’ van Willeke Slump. Zij maakte het werk bij Kunstgroep Atteljee, een locatie van zorgorganistatie Wil in Leeuwarden. “We wilden een menu aanbieden dat past bij de tentoonstelling in het Fries Museum. Toen bedachten we dat een bord in dezelfde stijl ons aanbod compleet zou maken,” vertelt Baukje de Vries van Paddy O’Ryan. “Hiervoor wilden we originele kunst. En dat vonden we via onze contacten met zorgorganisaties Talant en Wil.” In opdracht van Baukje maakten verschillende kunstenaars met een beperking kunst in de stijl van Escher.

Beleef het unieke kinderfestival tijdens de 8ste dag Iedereen in Leeuwarden komt op 8 juli tijdens de 8stedag in beweging. Dit met dans, sport, bouw en theater. Het lijkt wel een groot dominospel met mensen. Kinderen van de kinderdagcentra van Talant doen ook mee, samen met ambtenaren van de provincie. Kinderen zijn samen met hun ouders en begeleiders welkom tussen 14.30 en 16.30 uur in het provinciehuis. Aanmelden kan via KH2018@talant.nl. Meer weten over de 8ste dag? Kijk dan op: www.8stedag.nl

Under de Toer, De profylfoto fan Klaas Artiesten van Talant uit Wommels spelen samen met veel mensen uit het dorp de voorstelling: ‘De profielfoto fan Klaas’. Deze voorstelling hoort bij ‘Under de toer’. De profielfoto van klaas in WhatsApp is de kerktoren van Wommels. Hier woonde hij eerst. Nu woont hij in Zweden. De toren blijft belangrijk voor hem. Wat cliënten bij de toren denken en voelen ontdek je tijdens deze bijzondere voorstelling. De speeldata zijn: 26, 28 en 29 september 2018. Meer informatie: www.underdetoer.nl.

Colofon InZicht is het blad voor familie van cliënten van Talant. InZicht verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 5000 exemplaren. Het wordt ook toegestuurd aan relaties en locaties van Talant. Talant biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. Redactie Hilde Koopmans, Marketing & Communicatie Zorggroep Alliade, Postbus 303, 8440 AH Heerenveen, e-mail communicatie@talant.nl Teksten Hilde Koopmans, Esther van Opzeeland, Gerard Akkerman, Trienke Postma, Robert de Ruijter Foto’s Edwin Kooren, Team Horsthuis, Hoge Noorden, Meint de Vries Columns Gerrit Miedema Ontwerp De Bey communicatie & vormgeving bv Druk Drukkerij van der Eems Social Media Twitter @TalantOnline, Facebook /TalantOnline YouTube Copyright Voor overname van tekst of foto’s is toestemming nodig van de redactie Adreswijziging? Stuur uw oude en nieuwe adres naar communicatie@talant.nl.

Talant maakt deel uit van Zorggroep Alliade.

InZicht

15


Joris en Sander

2spraak

In deze rubriek vertellen mensen over hun band. Mail voor aanmeldingen naar communicatie@talant.nl

"Het was mijn mooiste verjaardagscadeau" Sander de Boer (21) is student, werkzaam bij Talant én vakkenvuller bij supermarkt Jumbo op de Eksterstraat in Leeuwarden. Joris (20) doet daar graag zijn boodschappen. Hij komt geregeld even ‘buurten’ bij Sander en zijn collega’s. Iedereen kent Joris; hij tovert bij menigeen een glimlach op het gezicht. Niet alleen bij medewerkers, maar ook bij klanten.

JORIS: “Ik heb hier ook een middag gewerkt. Het was een cadeau voor mijn verjaardag. Jij hebt dat voor me geregeld.“ SANDER: “Je moeder had me uitgenodigd voor je bierfeestje, maar ik kon die dag helaas niet langskomen. Daarom wilde ik je alsnog verrassen. Je mocht een middag met ons meedraaien in de winkel. Het was een cadeau van ons allemaal.” JORIS: “Ik mocht overal komen in de winkel. Ook in de kantine, het

SANDER: “Ik heb een bijbaantje als vakkenvuller en weet precies wat

magazijn en achter de kassa. Afrekenen met klanten is best wel

er op een dag moet gebeuren. Inmiddels werk ik hier al twee jaar.”

moeilijk. Gelukkig was jij er om me te helpen.”

JORIS: “Dat is ook niet lang. Ik kom hier al veel langer. Al in de tijd

SANDER: “Tuurlijk, ik laat je niet in de steek.”

dat het nog een C1000 was.”

JORIS: “We hebben ook bananendozen uitgepakt op de groente-

SANDER: “Onze eerste ontmoeting kan ik me nog goed herinneren.

en fruitafdeling. En daarna hebben we het wc-papier bijgevuld.”

Je begon een praatje met me toen ik aan het werk was. Ik vond je

SANDER: “Je hebt hard gewerkt die dag. Maar ook wel ouwehoeren.”

meteen een aardige jongen.”

JORIS: “Dat hoort er ook bij. Het moet wel leuk blijven.”

JORIS: “Ik ken veel mensen die hier werken, maar jij bent de

SANDER: “Dat klopt.”

allerleukste. Jij bent mijn nummer één.”

JORIS: “Er was ook een mevrouw in de winkel die de zoute nootjes

SANDER: “Dat doet me goed.”

niet kon vinden. Gelukkig wist ik wel waar ze lagen.”

JORIS: “Sander is mijn vriend, maar ik heb hier ook een paar

SANDER: “Je bent een goede hulp. Wij boffen met jou.”

vriendinnen. Ze werken achter de kassa en ik vind ze aardig. Er

JORIS: “Het was mijn mooiste verjaardagscadeau.”

werken meer meisjes, maar die ken ik niet. Jij wel?”

SANDER: “Dat vind ik leuk om te horen. Je bent de beste collega,

SANDER: “Ja, ik ken ze allemaal.”

die ik ooit heb gehad.”

JORIS: “Maar jij werkt toch bijna nooit achter de kassa?”

JORIS: “Ik hoop dat ik nog een keer mag meehelpen in mijn eigen

SANDER: “Nee, alleen als het druk is. Dan moet ik wel eens

Jumbo-shirt.”

bijspringen.”

SANDER: “Ja, dat is een goed idee!”

InZicht Zomer 2018

InZicht nr 62 zomer 2018  

InZicht is het blad voor familie van cliënten van Talant.

InZicht nr 62 zomer 2018  

InZicht is het blad voor familie van cliënten van Talant.

Advertisement