Page 1

Weetkrant Krant voor cliënten van Talant • februari 2017 • nummer 28

Ga jij

15 maart stemmen?

?

Stemmen voor de Tweede Kamer

Waarom mensen stemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Atze Jan en Gerrit over stemrecht en politiek.. . . . . . . . . . . . 2

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mogen stemmen.

Hoe kan ik stemmen?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ga jij ook stemmen? Door te stemmen beslis je mee over wat er

Op wie zal ik stemmen?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

gebeurt in Nederland. Vind je politiek ingewikkeld? Na het lezen

Wat gebeurt er na het stemmen?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

en bekijken van deze Weetkrant weet je meer over de

Veelgestelde vragen | Meer weten?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De mensen die stemmen, bepalen samen wie in Nederland belangrijke beslissingen mogen nemen.

Waarom mensen stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen Alle Nederlanders die stemmen, kiezen samen wie er in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamer is een groep mensen die belangrijke beslissingen neemt voor Nederland. De mensen in de Tweede kamer heten Tweede Kamerleden. De Tweede Kamer keurt nieuwe wetten en regels goed of af. De wetten en regels worden bedacht door de regering. De Tweede Kamer mag ook zelf wetten en regels bedenken. Ook kijkt de Tweede Kamer of de regering zijn werk goed doet. De regering bestaat uit ministers en de koning. De voorzitter van de ministers heet premier of minister-president. Er zijn ook staatssecretarissen. Zij helpen de ministers. De ministers en de staatssecretarissen heten samen het kabinet. De Kamerleden en de ministers horen bij politieke partijen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen stem je op een persoon van een politieke partij. Er zijn 150 plekken in de Tweede Kamer. Hoe meer stemmen een politieke partij krijgt, hoe meer leden van die partij in de Tweede Kamer komen. Veel stemmen is dus fijn voor een politieke partij. Een politieke partij met veel stemmen heeft meer macht over wat er in Nederland gebeurt.

Dit is de Tweede kamer.

Jouw stem is ook belangrijk! Gratis abonnement op de Weetkrant! Een abonnement op de Weetkrant is gratis voor cliënten en locaties van Talant. Wil je een abonnement? Geef je op via de website van Talant www.talant.nl/clienten


2

Column

Atze Jan en Gerrit over stemrecht en politiek

Atze Jan de Vries werkt bij de Leeuwarder Courant. Hij schrijft voor de krant over politiek. In zijn column voor de Weetkrant schrijft hij over ‘jouw stemrecht’.

Gerrit Stelpstra woont in Leeuwarden. Hij krijgt dagbesteding bij Middelséhiem in Leeuwarden.

Foto: Leeuwarder Courant

Atze schrijft: “Op woensdag 15 maart mag je stemmen. Nederland kiest die dag een nieuwe Tweede Kamer. Je gaat dan naar een stembureau in de buurt. Daar laat je een identiteitsbewijs en je stemkaart zien. Vervolgens krijg je een formulier dat je in een stemhokje mag invullen. Met een rood potlood. Er is wel een voorwaarde: als je nog geen 18 jaar oud bent, mag je nog niet meedoen. Wat gebeurt er met jouw stem? ’s Avonds om negen uur, als de stembureaus dicht gaan, worden overal in Nederland alle stemmen bij elkaar opgeteld. Ook die van jou. De kiezers bepalen hoe de zetels in de Tweede Kamer over de politieke partijen worden verdeeld. Die Kamer is voor ons allemaal heel belangrijk. Ik geef twee voorbeelden. 1. De Tweede Kamer maakt samen met de Eerste Kamer wetten. Het is erg belangrijk dat dit goede wetten zijn. 2. De Tweede Kamer is de baas van het kabinet (de regering). Dat bestaat uit de minister-president (Mark Rutte), de ministers en de staatssecretarissen. Als de Tweede Kamer iets niet wil, krijgt Mark Rutte het niet voor elkaar! Je snapt dat het dus heel belangrijk is welke mensen in de Tweede Kamer zitten. Daarom heb jij stemrecht.”

Hoe kan ik stemmen?

Gerrit schrijft: “Vorig jaar werd een ‘Prokkel’ georganiseerd naar de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Samen met andere cliënten van onder andere Talant ben ik daar naar toe gegaan. Het leek mij leuk om te bekijken hoe de Eerste en Tweede Kamer eruit ziet en hoe het daar gaat. Het zag er daar mooi uit en ik heb gezien hoeveel beveiliging er daar rondloopt. Ook heb ik een aantal politici gezien. Ik vind de politiek soms lastig, maar ook interessant. Lastig vind ik het omdat je van de ene partij dit hoort en van een andere partij hoor je weer wat anders. Hierdoor vind ik het lastig om alles te begrijpen. Het is wel belangrijk dat je een beetje weet wat er gebeurt in de politiek, zodat je weet waar je op wilt stemmen en bij welke partij je een goed gevoel hebt. Ik ga dan ook zeker stemmen omdat ik vind dat dat zo hoort. Als je niet stemt is de kans groter dat er iemand in de Tweede Kamer komt, waar je niet achter staat. Het is op zich wel belangrijk dat andere cliënten ook stemmen, maar aan de andere kant is dit wel de keuze van hun zelf. Ergens vind ik het wel jammer dat stemmen geen verplichting is, want nu krijg je misschien partijen aan de macht die niet aan de macht zouden moeten zijn. Daarom: Ga stemmen en laat je zien dat je voor vrijheid in Nederland bent!”

Nederlanders van 18 jaar en ouder krijgen een stempas met de post. Bedenk op welke politieke partij jij wilt stemmen. Ga op woensdag 15 maart met jouw stempas naar het stembureau. Op jouw stempas staat het adres van het stembureau in jouw buurt. Neem ook je identiteitskaart of paspoort mee. In het stembureau lever je jouw stempas in en laat je jouw identiteitskaart of paspoort zien. Jij krijgt dan een stembiljet. Op het stembiljet staan alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Het stembiljet neem je mee in een stemhokje. Er ligt een rood potlood. Zoek op het stembiljet de partij op wie je wilt stemmen. Kies daarna op welke persoon van deze partij je wilt stemmen. Je kunt ook gewoon de bovenste persoon nemen van de politieke partij van jouw keuze. Maak het vakje voor de persoon rood. Vouw het stembiljet dicht en doe het in de stembus.


Special

3

Op wie zal ik

stemmen?

Je bepaalt zelf op wie je stemt. Kies de politieke partij die het best bij jouw ideeĂŤn past. Een politieke partij is een groep mensen die ongeveer hetzelfde denken over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over zorg, milieu, veiligheid, dieren, over voor jezelf of voor elkaar zorgen en over veel of weinig regels. Er zijn heel veel politieke partijen.

Dit zijn op dit moment de grootste partijen.

Wil je meer weten over deze en andere politieke partijen? Kijk op de website www.stemjijook.nu Vind je het lastig om te kiezen voor een politieke partij? Vul dan de stemwijzer in op www.stemwijzer.nl en ontdek welke politieke partij bij jou past.

Dit is het Binnenhof in Den Haag. Hier werken de staatssecretarissen en de leden van de Eerste en Tweede Kamer.


4

Wat gebeurt er na het stemmen? Stemmen tellen Om 9 uur ’s avonds gaan de stembureaus dicht. Na het stemmen worden alle stemmen geteld in alle stembureaus van Nederland. Midden in de nacht zijn alle stemmen geteld en is ongeveer bekend welke partijen in de Tweede Kamer komen. En hoeveel plekken de partijen ongeveer krijgen in de Tweede Kamer.

Nieuw kabinet De verkiezingen van de Tweede Kamer zijn dan klaar, maar daarna gebeurt er nog iets belangrijks. Er moet een nieuw kabinet komen. Het kabinet bestaat uit de ministers en staatssecretarissen.

Nieuwe ministers en staatssecretarissen De leiders van de politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten, onderhandelen over welke partijen in het kabinet komen. Daarna worden de nieuwe ministers en staatssecretarissen benoemd en is er een nieuw kabinet. 1 van de ministers wordt de premier.

?

Meer weten? www.stemjijook.nu Op deze website staat veel duidelijke informatie over de verkiezingen. Ook staan er filmpjes op de website en kun je een poster en verkiezingskrant downloaden.

Veelgestelde

vragen

Hoe vaak zijn er verkiezingen? De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn 1 keer per 4 jaar. Er zijn ook andere verkiezingen. Dit zijn verkiezingen voor: gemeenteraad, waterschap, provinciale staten.

Ik heb een verstandelijke beperking, mag ik zelf stemmen? Ja. Alle Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar mogen stemmen.

Is er ook een Eerste Kamer?

www.stemwijzer.nl

Ja, er is ook een Eerste Kamer. De Eerste Kamer bestaat uit 75 mensen. Deze mensen worden gekozen door de Provinciale Staten van alle provincies. Nadat de Tweede Kamer een nieuwe wet heeft goedgekeurd, kijkt de Eerste Kamer of de nieuwe wet klopt.

Op de website kun je een stemwijzer invullen. Zo ontdek je welke partij het beste bij jou past.

Waar kan ik stemmen? Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij jou in de buurt. Je mag stemmen bij een ander stembureau in jouw gemeente.

Colofon De Weetkrant is een gratis krant voor cliënten en locaties van Talant, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. De Weetkrant verschijnt vier keer per jaar, met steeds een ander thema. Cliënten en locaties van Talant kunnen een gratis abonnement nemen via www.talant.nl/clienten. Hoofdredactie Hilde Koopmans Teksten Cecile Huitenga Vormgeving De Bey communicatie & vormgeving bv Druk Grafische groep Van der Eems Redactieadres Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 303, 8440 AH Heerenveen, tel. 0513 - 64 37 47, e-mail h.koopmans@talant.nl Copyright Voor overname van tekst of illustraties is toestemming nodig van de redactie.

Informatie over Talant vind je op www.talant.nl/clienten Maak hier gaatjes. Bewaar de Weetkrant straks in je informatiemap.

29 weetkrant verkiezingen 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you