DCBs forårsprogram 2024

Page 46

FILM Slesvig Bibliotek Onsdag 17. januar kl. 14.30

Ellevilde Ella Ellevilde Ella har planer om at lave en spektakulær cirkusforestilling sammen med sin bedste ven Mikkel. Men pludselig flytter Johnny ind i kvarteret, og alting ændres. Ella føler sig udenfor, for Mikkel er imponeret over den seje Johnny. Hun ender med at måtte tage på et eventyr for at redde cirkusset og ikke mindst sit venskab med Mikkel. Tilladt for alle. Spilletid ca. 79 min.

Flensborg Bibliotek Onsdag 17. januar kl. 15.00 Fællesbiblioteket Egernførde Torsdag 18. januar kl. 15.00 Husum Bibliotek Mandag 22. april kl. 15.00

Ernest og Celestine: Rejsen til Vrøvlistan Bjørnen Ernest og musen Celestine må sammen tage på en eventyrlig rejse, da Ernests meget sjældne violin går i stykker. I Ernests hjemland Vrøvlistan ligger den eneste butik i verden, der kan reparere violinen. Men der er sket meget, siden Ernest forlod Vrøvlistan, og det er et sted, hvor man ikke stiller spørgsmålstegn ved de herskende regler. Tilladt fra 6 år. Spilletid ca. 80 min.

46


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.