Issuu on Google+

EN TIDSKRIFT FRÅN SVENSKA SKYDD

Följ Svenska skydd på en tidsresa till 1920-talets Göteborg

Funkisdröm

med

Mari

Jung stedt

SVENSKA FOLKETS EGEN SYN PÅ FRAMTIDENS BOENDE


Trapphusrenovering

en ren formsak Att formsäkra ett trapphus kan vara en av de bästa investeringar en fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan göra. En ny, tidstypisk renovering ger en känsla av äkthet och exklusivitet och är den första kontakten med husets lägenheter. Fingertoppskänsla för arkitektoniska stildrag

För att skapa den där genuina känslan i ett trapphus tar vi reda på när fastigheten är byggd. Varje tidsepok har nämligen sina speciella arkitektoniska stildrag och sitt tidstypiska formspråk. För att återskapa rätt känsla ser vi över allt från färgval, målningsteknik och dörrarnas utseende till detaljer som fastighetsboxar, trycken, armaturer, tidningshållare eller entrépartiets passagesystem. Kunskapsbank i hjärnan

Ingen detalj är för liten när det gäller att skapa ett helhetsintryck. Förutom en egen kunskapsbank i form av våra utbildade och erfarna medarbetare, tar vi hjälp av Stadsmuseernas förteckning över fastigheten samt andra historiska dokument innan vi skrider till verket. En säker investering

Samtidigt som vi besiktar trapphusets estetiska kvaliteter, inventerar vi fastigheten för att se om den uppfyller dagens nya säkerhetskrav. Vi går igenom ytskikt, brandoch inbrottssäkerhet och dörrarnas säkerhetsklassning och ser till att de uppfyller alla kriterier för formsäkra trapphus. Inga överraskningar

Vi hjälper även till med ekonomisk rådgivning för att säkerställa att kalkylen håller ända ner till bottenraden. Med vår erfarenhet kan vi göra realistiska bedömningar och tidsplaner, så att det i slutändan inte uppstår några överraskningar.


Att se fram emot

framtiden

MITT VAL!

Jag går visst mot strömmen. Eller drömmen i alla fall. Enligt en ny trendrapport om svenska folkets syn på framtidens boende, som Svensk Fastighetsförmedling har tagit fram, drömmer de flesta om en villa med sjötomt. Själv har jag precis lämnat skärgårdslivet bakom mig och flyttat in till stan. Visst, det är lite vemodigt, men samtidigt har jag ju lämnat plats för någon annan att uppfylla sin dröm.

En annan intressant spaning i rapporten är att vi svenskar verkar trivas alldeles ypperligt i vårt avlånga land. Hela 89 procent säger sig vilja bo kvar här i framtiden. Men det är ett nytt Sverige som växer fram – ett där framtiden spelar en viktig roll. Man vill gärna omge sig med miljövänliga material, bo i energisnåla hus och ha möjlighet att ägna sig åt lite egen närodling – i trädgården eller på balkongen. En trend som för övrigt också lyser starkt i världens huvudstad New York. Mer om trendspaningar från andra sidan Atlanten finns att läsa på sidan 26 och vill du fördjupa dig ytterligare i rapporten om vad svenska folket tror om framtiden bläddrar du fram till sidorna 17-19. Men när det gäller boenden är det inte bara utsikt och inredning som spelar roll. För oss på Svenska Skydd är det allra viktigaste förstås att kunna vara trygg i sitt hem. Och vi vet att alla inte har det så. Därför har vi bestämt att vi ska börja stödja Alla Kvinnors Hus, som driver ett skyddat boende för utsatta kvinnor och barn som behöver en fristad från våld och förtryck. Eftersom vi jobbar med säkerhet varje dag vill vi engagera oss och dela med oss av vår kunskap. På sidan 28 kan du läsa mer om Alla Kvinnors Hus och deras behjärtansvärda arbete i vår intervju med verksamhetschef Ann Isaksson. Och vill du vara med och hjälpa till går du in på allakvinnorshus.se.

L a m p a n S K Y G ARDEN f r å n F L OS

Belysning gör så mycket mer än vad man tror. Den här armaturen såg jag första gången på ett designhotell i Danmark jag bara älskar den. Stilfull i all enkelhet. www.flos.com.

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE REDAKTÖR

Terese Pageryd

PROJEKTLEDARE

Linda Furuskog

ART DIRECTOR FORMGIVARE FOTOGRAF

Trevlig läsning! / P E TR A A L MR É U S CHEFREDAKTÖR

Petra Almréus

BILDBEHANDLING SKRIBENTER

PRODUKTION REPRO & TRYCK ADRESS

Johan M Sandell Susanna Livijn Wexell Olof Holdar Jessica Gow Lisa Bengtsson Magnus Mårding Martin Eriksson Thomas Jansson Petter Tingberg Embla Malmenlid Helena E Kellgren Marie Pallhed Ingrid Holmberg Daniel Åberg Some Guys Responstryck Svenska Skydd/ Kontur Magasin Box 1420 Industrivägen 11 171 27 Solna


REPORTAGE

6 -9

Äkta känslor för form i tid och otid

10 -11

Framtidens belysning

Intervju 13 -16

Mari Jungstedt

Inredning & Design 17- 19

Framtidens boende

20 -21

Tre nyanser av vitt

REPORTAGE

22

Pinterest

SVENSKA SKYDD

23

BBR regelverk

24 -25

Helsingborgskontoret

K O N T U R

# 6

INSPIRATION

26 - 27

Hett i New York

REPORTAGE

28 -29

Alla kvinnors hus

SVENSKA SKYDD

30

Lisas tips

31

MEDARBETARE I FOKUS


R e p o r t a g e /// Ä k t a k ä n s l o r f ö r f o r m i t i d o c h o t i d

6


R e p o r t a g e /// Ä k t a k ä n s l o r f ö r f o r m i t i d o c h o t i d

T e x t : T h o m a s JAN S S O N F o t o : O lo f Hol d a r

Orangea väggar och lila tak är borta. Det som dolde sig under är kvar. På Övre Olskroksgatan 8 har tiden vridits tillbaka. Följ med Björn Andersson från Svenska skydd på en tidsresa till 1920-talets Göteborg. På 1980 -talet revs en stor del av gamla

Olskroken. Men nu har en liten del återskapats. Efter månader av arbete har Svenska Skydd sett till att Övre Olskroksgatan fått en renoverad trappuppgång, där allt ser ut som för 80 år sen. När jag flyttade in i våras tänkte jag att något borde göras med trappuppgången. Väggarna var orangea och dörrarna jättetunna. Allt hördes, säger Anna Lorentzon. Bostadsrättsföreningen kom fram till att de ville återskapa trapphuset som det en gång sett ut. Och några månader senare fanns inte ett spår av orangea väggar och lilaaktigt tak. De nästan hundraåriga dekorationerna har målats om, den ursprungliga väggfärgen är tillbaka, försvunna lampknoppar är ersatta och alla trädetaljer har återfått sitt ursprungliga utseende. Känslan är en helt annan när man går in genom porten nu, säger Anna.

7


R e p o r t a g e /// Ä k t a k ä n s l o r f ö r f o r m i t i d o c h o t i d

Att skrapa bort den nyare färgen och sakta se vad som döljer sig under är väldigt roligt. Man vet aldrig vad man ska hitta.

F

örsta steget i återskapandet var att ta reda på hur trapphuset såg ut 1929, när huset var nytt. Lite som en arkeologisk undersökning, menar dekormålare Björn Andersson. Att skrapa bort den nyare färgen och sakta se vad som döljer sig under är väldigt roligt. Man vet aldrig vad man ska hitta, säger han. På Övre Olskroksgatan 8 hade den ursprungliga färgen bara målats över en gång. Det underlättade Björns arbete. Vi kunde få en bra bild över hur det hade sett ut. Dekorationerna var dessutom kvar till stor del, men behövde målas om. Vi gjorde en skiss av både dekorationer

8

och väggar och började sedan från grunden. Alla trädetaljer har också målats om. Precis som under 1920-talet har det ådrats för att se ut som ek. Man gjorde ofta så då, eftersom det var ont om ek. För att få samma känsla använder vi samma teknik nu, och linolja till exempel, precis som då, säger Björn. Men riktigt allt är inte som 1929. Lysknapparna har ersatts med sensorer, som dock ser ut att sitta på en bakelitknopp. Och de tunna dörrarna är utbytta mot nya. Till Anna Lorentzons glädje. – Livskvaliteten ökade rejält. Nu hörs nästan inget utifrån. Allt var nog inte bättre förr.


R e p o r t a g e /// Ä k t a k ä n s l o r f ö r f o r m i t i d o c h o t i d

9


R e p o r t a g e /// F r a m t i d e n s b e l y s n i n g

FRAMTIDENS

BELYSNING T e x t : M a r i e P a ll h e d

F o t o : TT S p e k t r a

F

ör ett par, tre år sedan hyllades LEDljuset som framtidens ljuskälla. Men priset låg för högt för att locka gemene man. Istället blev det klimatsmarta valet lågenergilamporna som alternativ till glödlampans elslukande sken. Trots ingredienser som kvicksilver och bly. Men idag ser scenariot annorlunda ut. LED börjar ta över. Energibesparingen är upp till 90 % jämfört med glödlampan. – Det har skett en enorm utveckling när det gäller LED-tekniken, säger Markus Karlberg produktchef på Clas Ohlson. Och det gäller både ljus- och prismässigt. – När det gäller ljusflödet är LED-lamporna väl i klass med glödljuset, fortsätter Markus. LED finns med varmvitt eller kallvitt ljus. Det varmvita påminner om glödlampans sken, medan det kallvita mer upplevs som dagsljus. Det som däremot fortfarande skiljer LED från glödlampeljuset är hur färgerna återges. – Tänk dig en röd kudde, säger Markus. I ett glödljus återges den röda färgen till 100 %. LED-ljuset börjar nu närma sig 85 % färgåtergivning, vilket är bättre än de så kallade lågenergilamporna, men ännu inte fullt jämförbart med glödlampans ljus. Människor upplever färgåtergivningens betydelse väldigt olika. Och så varierar betydelsen från rum till rum. - I vardagsrummet är det säkert viktigare att få exakt 100 % färgåtergivning än i hallen, säger Markus. Och ganska många tror jag inte upplever någon skillnad alls. Det är helt individuellt. EU har bestämt att glödlamporna undan för undan ska försvinna och ersättas med andra ljuskällor. 2013 är de flesta glödlamporna borta. Glödljuset är alltför energikrävande. Och kostar stora pengar.

10

– Lek med tanken att du hemma byter ut 10 fönsterlampor och 10 andra glödljuskällor mot LED. Räknat över de 15 år som LED-lamporna håller sparar du nästan 500: -/år på en sådan investering. Plus att du slipper besväret att byta lampor under hela denna period. Dessutom blir det 15 x 20 lampor färre i soporna. Idag finns LED som ljuskälla i alla vanliga glödlampsformer. Tillverkarna strävar efter att göra LED-lampor så lika de gamla glödlamporna som möjligt. – Det är svårt att lära om, säger Markus. Vi konsumenter är väldigt bundna av vanans makt och vill att en ljuskälla ska se ut som en glödlampa.


R e p o r t a g e /// F r a m t i d e n s b e l y s n i n g

Idag finns LED som ljuskälla i alla vanliga glödlampsformer. Tillverkarna strävar efter att göra LEDlampor så lika de gamla glödlamporna som möjligt.

11


A n n o n s /// S v e n s k a S k y d d

Rankade som #1 när det gäller leverans och installation av säkerhetsdörrar till 312 av Sveriges största kommunala bostadsbolag – som tillsammans förvaltar ca 850 000 lägenheter. Tack för det HBV!


I n t e r v j u /// M a r i J u n g s t e d t

Författaren Mari Jungstedt blev blixtförälskad i funkislägenheten med den insynsskyddade takterrassen och utsikten över takåsarna. Nu har familjen bott här i tre år och inrett med personliga saker och färgglada utropstecken. T e x t : H e l e n a E K ä llg r e n

F o t o : J e ss i c a G o w

13


I n t e r v j u /// M a r i J u n g s t e d t

D

et lär vara så att en av arkitekterna tingade läget höst upp i huset, och ritade etagelägenheten åt sig själv när den byggdes år 1940. Läget i hjärtat av Södermalm i Stockholm är eftertraktat, och nu har Mari, maken och deras två nästan vuxna barn bott här i tre år. - Jag blev förälskad i lägenheten direkt. Förutom läget och utsikten visar Mari alla bevarade funkisdetaljer som marmorgolvet, trappan och hatthyllan. Hon visar också sitt eget krypin där hon skriver sina deckare. - Här inne hör jag ingenting av vad som pågår utanför, det här är min värld, säger Mari där hon sitter i stolen i sitt arbetsrum.

14


I n t e r v j u /// M a r i J u n g s t e d t

fakta Namn: Mari Jungstedt. Titel: Journalist och deckarförfattare. Bor: i en 160 kvadratmeter stor funkislägenhet på Södermalm i Stockholm. Har dessutom en gård på Gotland. Aktuell: Med boken Den sista akten, en deckare om kärlek och människans skörhet och bräcklighet. Familj: Maken Cenneth och barnen Sebastian 18 och Rebecka 19. Lägenhet eller hus: ”Jag gillar båda.” Bra på: ”Att inte få dåligt samvete när jag kopplar av.” Om ordning: ”Livet är tillräckligt komplicerat utan att man ska behöva leta efter prylar hela tiden. Så alla familjemedlemmar håller undan efter sig själva. Men vi är inga pedanter.” Drömhem: ”Ett stort hus i Marthas Vineyard, på den amerikanska östkusten, inrett i marin stil med vitt och med mörkbetsat trä.”

15


I n t e r v j u /// M a r i J u n g s t e d t

DEN HÄR LÄGENHETEN ÄR LITE SOM ATT BO PÅ LANDET.

Tar det lugnt Sex månader om året skriver hon varje dag på arbetstid - minst heltid, från omkring halv sju på morgonen. Resten av året går åt till allt arbete som är omkring varje bok. Hon håller högt tempo och snittar på att ge ut en bok om året. - Men jag kan lalla runt en hel helg utan att få dåligt samvete. Jag tycker om att bara vara hemma utan mobiltelefoner. Att inte var tillgänglig hela tiden. Våra barn har aldrig vallats runt på museer, vi har gillat att ta det lugnt på helgerna. Jag tror att det är därför jag klarar att hålla ett högt tempo när jag jobbar. Färg och mys Maris senaste roman är en spännande kärlekshistoria som bland annat handlar om en medelålders kvinna som blir besatt av sin unge älskare. Romanen utspelar sig som vanligt på Gotland där familjen också i verkligheten spenderar så mycket tid som möjligt. Det är framförallt på Gotland Mari shoppar inredning. Hon älskar den gotländska keramik som hon samlat på sig under åren, ofta i neutrala färger. Annars är

16

hemmet färgglatt med väl valda utropstecken. - Jag tycker om nästan alla färger. Och så vill jag inte ha det för avskalat. Det ska vara mysigt. Personliga prylar För Mari är det också viktigt att omge sig med personliga prylar och minnen. Som spegeln i hallen. Den gjorde hon och maken Cenneth när de var panka och behövde en spegel till sitt första hus - ett renoveringsprojekt i Älta utanför Stockholm. Där byggde de allt själva och balanserade under en tid på en planka i köket och diskade utomhus. - Vi tog sjöstenen som blev över från vår öppna spis. Den betyder mycket för mig. Vi hade inte råd att köpa, men vi fixade något så fint ändå. Det är viktigt att komma ihåg. Om Mari var tvungen att välja hade hon nog valt att bo på en gård på landet. Hon älskar att lufsa omkring i gummistövlar och köra skottkärra på Gotland. Men hon behöver inte välja. - Här är lite som att bo på landet. Här kan man gå naken och titta på utsikten. Ingen ser oss.


I n r e d n i n g & D e s i g n /// F r a m t i d e n s b o e n d e

T e x t : I n g r i d Hol m b e r g F o t o : L I S A B EN G T S S O N

Svensk Fastighetsförmedling har nu kommit ut med ”Trendrapporten 2012 – svenska folkets egen syn på framtidens boende”. Här lyfter man på locket och kikar in i framtiden för att få veta hur 4 846 svenskar ser på sitt drömboende vad gäller läge, teknik och inredning. Har svenska folket som vanligt rätt och fel? Drömläget

fakta + När svenska folket får drömma fritt om sitt boende är villa med sjötomt och hus på landet mest attraktivt (21 procent). Därefter kommer lägenhet i innerstadsområde (15 procent).

Sambo, särbo eller kulbo? Mer än hälften av svenskarna föredrar att påta i sin egen trådgård och hålla grannarna på minst en armlängds avstånd. 56 procent säger nämligen att de kommer att bo i en villa i framtiden. På andra plats kommer bostadsrätt följt av hyresrätt. Och trots den höga skilsmässostatistiken, tror fyra av tio svenskar att giftermål och partnerskap kommer vara vanligast i framtiden. 35 procent av svenskarna anser dock att byte av ringar och det eviga löftet kanske inte är nyckeln till framgång och tror på ett liv som sambos istället. Stockholmarna håller dock inte med övriga landet helt i frågan. Var femte huvudstadsbo tror nämligen att singelhushåll kommer att vara vanligast i framtiden. En tröst för alla nattklubbsägare och datingsajter med andra ord. De flesta svenskar vill också bo kvar i landet. Men 12 procent skulle gärna byta ut köttbullar och mellanmjölk mot tapas och sangria och flytta till Spanien. 10 procent av svenskarna tycker att USA är drömmarnas land.

17


I n r e d n i n g & D e s i g n /// F r a m t i d e n s b o e n d e

fakta Inredning + Kvinnor tror mer på solceller som värmekälla i framtiden än vad män gör, 19 procent respektive 15 procent. 21 procent av männen tror att kärnkraft är det vanligaste sättet att få elektricitet på i framtiden. Motsvarande siffra för kvinnor är 9 procent.

Teknik

Vad kostar det i realtid att rosta bröd och föna håret samtidigt Solenergi, vindkraft och videotelefoner. Svenskarna tror, inte helt otippat, att tekniken får en stor och avgörande roll för framtidens boende. Men experten Åsa Wallenrud, en av personerna bakom teknikbloggen Lilla Gumman och som intervjuas i rapporten flaggar för att investeringar och nysatsningar är nödvändiga. Ett av resultaten i Svensk Fastighetsförmedlings trendrapport visar att 44 procent av svenskarna tror att fjärrvärme blir det vanligaste värmesystemet. – Fjärrvärme är en stor energikälla för framtiden. Men i takt med att uppstarts- och installationskostnaderna för förnybara energikällor som solenergi och vindkraft minskar, kommer fler att se dem som bra alternativ. Energy Watch, även känt som individuell elmätning, verkar svenskarna också tro på. I framtiden vill hela 44 procent av svenskarna veta hur mycket energi de gör av med i realtid när TV:n står på samtidigt som man rostar bröd och fönar håret. Även höghastighetsbredband och videotelefoni är framtidens melodi. Hela ”Trendrapporten 2012 – Svenska folkets egen syn på framtidens boende” finner du på www.svenskfast.se

18

Satsa på miljövänliga designklassiker 70-talets orange och bruna gillestuga-estetik verkar inte gå någon ljus framtid till mötes. Inte heller asiatisk inredningsstil. Däremot är miljömedvetenhet och långsiktighet en stark trend för framtidens inredning. För när svenskarna själva listar inredningstrender svarar majoriteten ”Miljömedvetna materialval och långsiktiga möbelval”. Detta faktum lär få mången auktionshus att gnugga händerna. Designklassiker som ”Ägget” av Arne Jacobsen, bordet ”Superellips” av Fritz Hansen och skalstolarna från Ray och Charles Eames lär betinga en avsevärd slant även i framtiden. – Svenskarna har tröttnat på vansinneskonsumtion och slit- och slängshopping vilket är positivt, säger inredningsexperten Frida Ramstedt som driver bloggen Trendenser och som intervjuas i rapporten. Svenskarna tror även att vitt fortfarande blir den dominerande väggfärgen i framtiden. Följt av beige och grått. – Ljust och fräscht är fortfarande populärt. I Norden behöver vi ljus under det mörka vinterhalvåret, så jag tror att den ljusa, vita trenden håller i sig, menar Frida Ramstedt.


I n r e d n i n g & D e s i g n /// F r a m t i d e n s b o e n d e

fakta + Om svenskarna fick välja en lyx till sitt hem skulle 27 procent välja ”Kakelugn”, följt av ”Walk-in closet” (24 procent) och ”Jacuzzi” (22 procent).

19


I n r e d n i n g & d e s i g n /// T r e n y a n s e r a v v i t t

TRE NYANSER AVVITT

T e x t : M a r i e P a ll h e d

20

F o t o : M a g n u s M 책 r d i n g , Al c r o / B EC K ER S


I n r e d n i n g & d e s i g n /// T r e n y a n s e r a v v i t t

Enklast är att tänka kall vit, vit och varm vit. De upplevs alla som vita men när du tittar närmare syns tydliga skillnader. Nyanser som påverkar utseendet i det vita rummet.

V

ilken kulör du ska välja beror förstås mycket på din övriga inredning. Till mörka träslag och möbler med kraftfulla kulörer passar vitt i lite varmare toner bra. Går inredningen i ljusa kulörer kan du välja en mer ren vit nyans. Ju vitare desto krispigare känsla i uttrycket. I rum med indirekt ljus från norr kan rena vita kulörer upplevas som svala och du kan behöva välja en varmare vit kulör istället. Motsatt gäller rum med mycket solljus och söderläge där du kanske ska välja en svalare vit. Tänk också på att golvet är en stor färgyta som reflekteras upp på dina väggar. Golv av träslag som drar åt gult kan förstärka intrycket hos en väggkulör som drar åt det varmvita hållet. Taket upplevs alltid som gråare än väggarna. Även om det målats i exakt samma nyans. Det beror på hur ljuset återges. Bra att veta är också att ytans struktur påverkar intrycket av kulören. Målar du väggar och snickerier i samma nyans kommer de ändå att uppfattas vara olika. Blandar du blanka och matta färger skiftar också intrycket trots att nyansen är exakt densamma. Olika

ytstrukturer ger effekter som med lite eftertanke blir mycket dekorativa i ett hem. Det är också riktigt elegant att blanda kalla, varma och neutrala nyanser i inredningen. Men det måste göras med finess och fordrar oftast att du prövar dig fram. Vita kulörer kan också skära sig. Kall vit färg har toner av grått i sig. Färgen ger ett svalare intryck. Passar bra i rum med mycket solljus eller om man vill åt en grå ton i rummets uttryck. Exempel på varumärken: Beckers Alfred 0401, Alcro designers nyans Älva. Neutralt vit är en kulör som är minimalt bruten och kallas ibland kritvit. Nyansen framhäver andra färger och mönster i rummet. Alcro Designers färg Kritvit är exempelvis en riktigt vit nyans men också ad:s Snö, Krita och Fjäder hör till gruppen liksom Beckers Vit. Varm vit går åt det gräddvita hållet men kan också dra mot beige/gul/vitt och följaktligen vara ännu varmare i nyansen. Kulören skapar en ombonad känsla i rummet. I Beckers sortiment kallas färgen Antikvit, i Alcro Designers sortiment Vit, Äggskal, Lovika. Tofu, Vitlök och Grädde.

21


R e p o r t a g e /// P i n t e r e s t

På Pinterest kan du få allt från intredningstips till recept. Men orkar vi med fler tjänster på nätet?

låter dig inspireras T e x t : D a n i e l Åb e r g

H

ar du testat Pinterest? Det är den senaste sociala nätverkstjänsten på mångas radar. Hittills har den mest använts för att samla och dela inspirationsbilder inom mode och inredning, men i takt med att medlemmarna blir fler breddas användningsområdena. Pinterest går att jämföra med en anslagstavla eller urklippsbok, där du som användare häftar upp saker som inspirerar dig. Pinterest själva skriver att du kan använda den när du vill stajla om hemmet, planera bröllopet, hitta en ny klädstil eller samla på recept. Genom kopplingen till Facebook och Twitter kan du snabbt hitta andra att följa och se vad de inspireras av. Det bör dock sägas - Pinterest är fortfarande inte öppen för alla. Man måste få en inbjudan för att få vara med. Men att bjudas in är enkelt - medlemmar får bjuda in andra. Det går också att ansöka om

22

F o t o : Scanpix

medlemskap på själva sajten. Att tjänsten ännu inte är öppen för alla känns ärligt talat fjantigt, men deras “invite only”-policy har betalat sig - sajten är rejält hajpad och användarna flockas. Men orkar vi engagera oss i ännu en tjänst efter Facebook, Twitter, Instagram och allt vad de heter? Jag vet ärligt talat inte. Kanske är Pinterest bäst om man ser det som ett verktyg för särskilda syften. När vi flyttade till en ny lägenhet nyligen laddade jag och min hustru ned massvis med inredningsbilder och använde som inspiration. Vår mapp med jpeg-bilder kändes dock i slutändan inte så inspirerande - men hade vi använt Pinterest hade det tveklöst gjort arbetet både roligare och visuellt snyggare. Så jag behåller nog mitt Pinterestkonto. Någon gång flyttar vi väl igen.


Regelverk S v/e / /nB sk ra a nSdksykdydd d / / /i B BB oR v errekgeet lsv b e yr g kg r e g l e r

Sylvia Kraft Projektledare

Kontor: Stockholm 08-562 270 00

Ändrade regler för

brandskydd i Boverkets byggregler De nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2012. Fram till 1 januari 2013 kommer dock de gamla reglerna fortfarande kunna användas. Med de nya reglerna ska det bli enklare för både tillsynsmyndigheter och byggbranschen att se till att de nya kraven för brandskydd uppnås. Svensk rätt anpassas till europeiska byggproduktförordningen. För att skydda mot brandspridning ställs bl.a. högre krav på byggnader. Exempel på dessa är: 1. Förtydligade krav på takfoten för att förhindra vindsbränder till följd av brandspridning via fönster och fasad. 2. Förtydligade regler kring brandcellsindelning i större vindar. 3. Tydligare krav på brandceller, brandsektioner och brandtekniska installationer. För mer info besök: www.boverket.se

23


S v e n s k a S k y d d /// H e l s i n g b o r g s k o n t o r e t

Helsingborgskontoret

MED

RELATIONER I FOKUS T e x t : E m bl a MA L MEN L ID

F o t o : O L O F H O L DAR

Svenska Skydd i Helsingborg har ett rykte om sig att vara något alldeles speciellt. Men är det verkligen så, och vad är det i så fall som gör Helsingborgskontoret så framgångsrikt?

24


S v e n s k a S k y d d /// H e l s i n g b o r g s k o n t o r e t

O

m ett jobb är roligt att gå till eller inte beror förstås delvis på arbetets uppgifter, men nästan ännu viktigare är det att man trivs med de människor man har omkring sig på dagarna. Martin Svensson jobbar som säljare på Svenska Skydds Helsingborgskontor och stortrivs! Och det är inte så konstigt – här är alla som en enda stor familj. Martin har arbetat inom företaget i snart 2,5 år och har både skaffat sig ett öga för design och detaljer men också hittat en arbetsplats som till och med får måndagsmorgonen att kännas rolig.

I Helsingborg jobbar sju personer i ett ljust och öppet kontorslandskap som bara skiljs av en och annan glasvägg. Martin delar säljarbetet med Kjell och de båda jobbar under Mattias som är projektledare och ansvarig över kontoret. Dessutom rymmer kontoret fyra montörer som far ut och in mellan lagret på baksidan och kunder runtom i regionen. Men här bryr man sig egentligen inte så mycket om vem som ska göra vad. Den som har tid över hjälper den som har mycket att göra, helt enkelt. – Vi hjälper varann, säger Martin. Om en montör är ensam om att lasta på en tung dörr hjälper vi på kontoret självklart till! Samma sak ifall man har tid över och ett objekt ska lämnas. Då följer vi med och överlämnar nycklarna. Det är ju en bra sak gentemot kunden också – att man är med hela vägen.

Att kundrelationen är en av de viktigaste hörnstenarna på Svenska Skydd är ingen hemlighet. Och på Helsingborgskontoret börjar den goda stämningen redan i lunchrummet. Martin berättar: – Vi har gott om de där små sakerna som gör att det blir lite extra trevligt på jobbet. Här äter till exempel alla som är på plats sin lunch tillsammans. Och dricker kaffe! Jag tror att den fina atmosfären vi har på kontoret gör att vi blir bättre gentemot våra kunder också. Det märks ju när man har glädje med i det man gör.

Helsingborgskontoret ligger nära motorvägen och gör det enkelt för både säljare och montörer att snabbt ta sig ut till kund. Men lika snabbt är det förstås om man har vägarna förbi och vill svänga in på en god kopp kaffe.

25


I n s p i r a t i o n /// H e t t i N e w Yo r k

Karolina Stålenbring inspirerar oss till att tänka New York i vardagen.

T e x t : e m bl a m a l m e n l i d F o t o : m a m bo j a m bo

HETT I

NEW YORK Få städer är så snabba som NewYork! Det som är hett idag är glömt i morgon. Men något som går i linje med att tänka lite mer långsiktigt är trenden att äta gott med både miljö och hälsa i åtanke. Och att återanvända gamla säkra kort – med en ny twist! Tillsammans med sin kollega ligger kreatören Karolina Stålenbring bakom middagsklubben Mambojambo och håller alltid ett extra vakande öga på just mattrender. Hon har stenkoll på vad som händer i den stora staden. Höjden av närodlat

Just nu är det hett att utnyttja takterasser till egenodling och låta hönor få en egen plätt på bakgården. Syftet är givetvis att få hälsosam, närproducerad och riktigt färsk mat. Till och med restauranger kompaktodlar på höjden för att erbjuda gästerna närodlat – från endast en våning upp!

26

Haka på trenden och fundera på hur du kan odla där hemma: det kan vara allt ifrån att bygga kryddhyllor i köksfönstret till att skaffa ett miniväxthus till balkongen!


I n s p i r a t i o n /// H e t t i N e w Yo r k

Hemmamiddagar

Nu får finkrogen vänta medan hemmakockarna imponerar i köket. Och man vet att hemlagat är en trend som kommer stå sig när vanligt folk börjar köpa avancerade kokböcker, som Modernist Cuisine och Modernist Cuisine At Home: två riktigt tunga utgåvor där man både får recept och lära sig varför maten ska lagas som den ska. I stora städer som New York har det varit naturligt att ses på krogen eftersom avstånden kan vara stora mellan vänner. Men det nya är att låta matlagningen i sig bli en anledning att ses! Särskilt om den bjuder in till avancerade tricks som de du lär dig i de här två luntorna! Lässugen? Kolla in: www.modernistcuisine.com. Alkoholfritt

Vill man ses i veckan och ändå klara jobb-dagen-efter är alkoholfritt en ny trend som gör det lite lättare att faktiskt hålla sig ifrån det där glaset vin som gör kontorshuvudet extra tungt. Det satsas stort både på öl och vin med mycket smak och ingen alkohol, men även på drinkmixning där spritskåpet står orört!

På gång

• Finsk Caviar • Ekologisk telapia • Miljömedvetenhet - privat och på restauranger • Odlat kött • Hemmamiddagar • Alkoholfritt dryckesalternativ • Ekologiska sortiment Mambojambo

Gammalt blir nytt

Det enkla är ofta det bästa men när det gäller mat är det väl få som tycker att en korv med bröd är särskilt spännande. Tänk igen! På korvmojsrestaurangen Crif Dogs har man helt enkelt utgått ifrån vad korv är: kött och bröd och sedan sett möjligheterna med det. Här hittar du bland annat en frukostversion med skinka, ägg och ost; en tex-mex-influerad meny med bacon, avokado och gräddfil; en asiatisk flirt med teriyaki och ananas eller en klassisk BLT med just bacon, sallad och tomat. Här är det bokstavligen fantasin – och rädslan för hur det kan komma att smaka, som sätter gränserna! Testa själv! Inspiration hittar du på: www. crifdogs.com

Vår middagsklubb Mambojambo är inte bara ett ypperligt exempel på att hemma är det nya ute, utan också en inspiration till den som letar nytändning på matlagning. Klubben bjuder in människor till en unik matupplevelse där de får slå sig ned vid bordet med andra gäster som de inte känner, äta en 3-rätters middag och avnjuta gott vin tillsammans. En perfekt chans att göra något nytt, en helt vanlig dag, hemma i ett helt vanligt hem hos någon av klubbens festfixare! Mer information hittar du på Facebook under ”Middagsklubben Mambojambo”.

27


R e p o r t a g e /// A l l a k v i n n o r s h u s

Som nybliven sponsor till Alla Kvinnors Hus ville vi höra mer om hur deras vardag ser ut. Men de har haft mycket att göra i sommar och det har varit svårt att hitta en tid för intervju. Tanken gick förstås direkt till pappersarbete och andra vanliga kontorssysslor som ingår i ”mycket att göra” runt semestrar. Men på Alla Kvinnors Hus betyder det bara en sak. Att fler kvinnor än vanligt behöver skyddas ifrån våld. Alla Kvinnors Hus är inte bara en organisation som hjälper utsatta kvinnor –  det är Sveriges största skyddsnät för kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Och även om det också förkommer hos samkönade par är det oftast män i heterosexuella förhållanden som är förövarna. Alla Kvinnors Hus erbjuder både akut hjälp och bistår kvinnor som behöver stöd under en längre tid för att

28

Sveriges största skyddsnät för kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer kunna bygga upp ett nytt liv. Här finns en plats med tolv skyddade boenden där kvinnor bor, oftast med sina barn, ifrån en dag och upp till ett år. Ann Isaksson har det viktiga arbetet att vara verksamhetschef: –  Kvinnor har en otrolig förmåga att överleva, säger hon. Den är till och med så stark att de dessvärre står ut i situationer de aldrig borde finna sig i. Men det finns också en enorm kraft att starta om, det gäller bara att börja tro att man KAN det. Har man blivit utsatt för fysiska och verbala övergrepp är det vanligt att man till slut tror att man själv saknar värde.


Sven Ss vk eRn aesS pkk oar yS tdak dgy/ed / /d / /V//i/A / slF tlö o ad rkm je v sirn ä“k nAr ola rl s at rh Kau vps ipnhnuosr s H u s ”

Många som söker hjälp på Alla Kvinnors Hus är redan färdiga med sin livssituation och är redo att ta sig ur den. Men det finns förstås ett antal som har svårt att bryta upp. Det är inte ovanligt att det känns svårare att lämna någon som visar ånger eller lovar bättring. Särskilt om det finns barn med i bilden. – Att man vill stanna och hålla ihop för barnens skull är vanligt, men givetvis knepigt. Vi brukar säga att alla barn förtjänar trygghet – oavsett hur familjen ser ut. Barn är mer anpassningsbara än man tror, säger Ann. Generellt skadar det dem mer i längden att leva i otrygghet än att bryta upp. Alla Kvinnors Hus är en ideell organisation som får söka bidrag av kommun och landsting – varje år. Tyvärr är problemen och behoven större och därför behövs också privata bidrag. – För att kunna erbjuda den hjälp som krävs, allt ifrån akut boende till praktisk hjälp med det nya livet och samtal för att bearbeta det man varit med om behövs resurser. Därför arbetar vi också mycket med att bilda opinion. Problemet med våld i relationer är ett samhällsproblem som måste få kosta, säger Ann.

fakta Svenska Skydd har blivit stolt sponsor till Alla Kvinnors Hus. Om du också tycker det är viktigt att alla kvinnor ska få känna sig trygga finns många olika sätta att hjälpa till – allt ifrån att skänka pengar till att ge bort exempelvis en biocheck eller presentkort på någon rolig upplevelse du fått. För att orka börja ett nytt liv behövs nämligen både stora och små saker. Planerar du konferens kan du också ha Alla Kvinnors Hus i åtanke. De har en centralt placerad konferenslokal som ger dem ytterligare intäkter att använda i sin verksamhet. Läs mer på: allakvinnorshus.org

Och vi kan inte annat än hålla med –  det kan väl egentligen ingen?

29


SS vv ee nn ss kk aaSS kky y dd dd/ //// /LM i sial jsöt ihposs & S vFernåsgkoar S ok ch y dsdv a r

Uteslut inte att byta till säkerhetsdörr bara för att

ni vill behålla originalutseendet.

Vissa föreningar kan vara lite rädda för att byta dörrar och därmed ta bort originalet. Men innan ni utesluter att byta era dörrar så bör ni veta om att vi kan återskapa utseendet av den dörr ni har idag. Vi förädlar den nya säkerhetsdörren hantverksmässigt och på så vis får ni en dörr som ser ut som den gamla. Ljudet från trapphuset minskar, likaså inbrottsrisken. Dörren förbättrar isolering mot kyla och värme utifrån och har även ett ökat brandskydd.

FRÅGOR & SVAR Ni tar ju ansvar hela vägen och projektleder allt. Betyder det att vi i styrelsen inte behöva engagera oss alls? Det stämmer att vi tar hand om entreprenaden hela vägen och projektleder och utför allt från start till mål, men vi behöver även ert engagemang för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Vi tar hand om all information till de boende, men det vi behöver från er är svar på frågor som uppkommer under entreprenadens gång. Då vi arbetar dagtid behöver vi någon som är tillänglig att svara på email eller telefon dagtid. Ett välfungerande samarbete mellan förening och entreprenör brukar resultera i ett fantastiskt resultat.

30

Hur ska man tänka om man vill behålla originalkänslan i trapphuset men samtidigt vill införa ett postboxsystem? Då fastighetsboxen är en modern lösning så får man helt enkelt hitta någon som passar in i trapphusmiljön i just ditt trapphus. Fastighetsboxar finns idag i många olika slags utföranden, färger och material. I många trapphus klär vi även in boxsystemet i trä och målar postboxinklädnaden. Hur tänker ni när ni tar fram färger inför en trapphusmålning, får föreningen vara med och påverka? När ni har kommit en bit in i processen med en av våra säljare och ni är intresserade av hur en trapphusmålning i ert trapphus skulle kunna se ut så kopplas vår färgsättare in. Färgsättaren tar reda på fastighetens byggår, hur det kan ha sett ut när det var nybyggt och vad som försvunnit genom åren. Färgsättaren skapar sedan en färgsättning med bilder, inspiration och färgförslag. Föreningen får sedan vara med och välja mellan färgprovar innan vi sätter igång med trapphusmålningen.


S v e n s k a S k y d d /// M e d a r b e t a r e i f o k u s

MEDARBETARE I FOKUS

en t r ep r enad s älja r e

MARCUS WIKMAN

T e x t : E m bl a M a r m e n l i d F o t o : O L O F H O L DAR

Fa k ta

Vilken är din uppgift på företaget? Jag är entreprenadsäljare. Jobbar mest med bostadsrättsföreningar, men också en del med fastighetsägare som har särskilda önskemål och behov av renoveringar i trapphuset. Hur fick du ditt jobb? Genom kontakter. Mina barn spelar ishockey och därigenom blev jag rekommenderad att söka tjänsten via en av våra montörer och en annan säljare. Och nu sitter jag här! Berätta om en typisk jobbdag! Ofta börjar dagen med att jag sitter i möte med någon representant från en bostadsrättsförening runt sju, halv åtta. Sen kommer jag in på kontoret och går igenom lite mail. Jag brukar hamnar i några kortare möten och sen sammanställer jag morgonens möte.

Efter det brukar det vara dags för lunch, lite kaffe och så förbereda inför eventuellt möte på eftermiddagen eller kvällen. På kvällen möter jag ibland en hel styrelse eller deltar på en stämma och lyssnar/svarar på frågor om trapphusrenoveringar. Nån gång i veckan brukar jag ta med mig vår färgsättare Björn och ta en promenad med någon styrelse som är sugna på att göra om för att visa dem andra trapphus vi har renoverat i deras område.  Vad är bäst med ditt jobb? Det är intressant och utmanande och bjuder på en hel del roliga möten! Det är också ett rörligt och fritt jobb med mycket kreativitet och det passar mig.

Namn:

MARCUS WIKMAN. Ålder:

43 ÅR. Intressen:

Spenderar mycket tid med mina barn och deras idrott och egen tid som hockeydomare. Sen gillar jag att cykla, paddla, åka båt, skidor eller bara sitta på Mellqvist på Rörstrandsgatan med en god kopp kaffe.

31


FÖLJ VÅRT DAGLIGA ARBETE ONLINE PÅ TRAPPHUSBLOGGEN.SE HÄR KAN DU LÄSA OM TRAPPHUSMÅLNING & FÅ MATNYTTIGA TIPS FÖR ENTREPRENADER, BOENDE, DESIGN OCH MYCKET MERA.

med 20-tals klassicism sköna detaljer...

Ådringsmålning a säkerhetsdörrar v nya


Kontur nr 6