__MAIN_TEXT__

Page 1

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE

2017

1


FREDEN Omslagsbilden: Historien om de tusen tranorna Papperstranorna har blivit en symbol för kampen mot kärnvapen och för en fredlig värld. 2017 röstade FN ja till en konvention om att förbjuda kärn­ vapen. Civilsamhällets arbete för ett förbud, samlat i ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) belönades med Nobels fredspris. Sadako Sasaki var två år gammal när atombomben föll över hennes hem­ stad Hiroshima, Japan, den 6 augusti 1945. När hon var 11 år visade det sig att hon drabbats av ”atombombsjukan”, leukemi. En dag kom hennes vän Chizuku till sjukhuset med ett papper av guld. Av papperet vek hon en trana och samtidigt berättade hon sägnen om den heliga vita tranan: ”Det sägs att den lever i tusen år. Om den som är sjuk viker tusen papperstranor, så kommer hon att bli frisk.” Sadako började genast vika tranor och alla som besökte henne tog med sig papper till tranor. Sadako gav aldrig upp hoppet om att överleva, men hon dog, 12 år gammal. Klasskamraterna samlade in pengar från elever i 3 100 japanska skolor och från skolbarn i nio andra länder till ett monument över Sadako. I maj 1958 stod Barnens Fredsmonument färdigt i Fredsparken i Hiroshima. På toppen av ett paradisberg står Sadako, och med utsträckta händer lyfter hon en trana av guld mot skyn. Nedanför monumentet kan man läsa: Detta är vårt rop, detta är vår bön; fred i världen. 1985 startade elever på den internationella skolan i Hiroshima ”Tusen tranors klubb”. Klubben uppmanar skolklasser och andra barngrupper över hela världen att vika tusen tranor. Under tiden ska grupperna samtala om Sadako och frågor om krig och fred. Tranorna skickas sedan till Hiroshima, där de hängs upp på Fredsmonumentet. Källa: Lär om kärnvapen, utbildningsmaterial hos Svenska Läkare mot Kärnvapen, framtaget i samarbete med bland annat Svenska Freds. Foto omslagsbilden: Miki Anagrius

2


2017

Foto: Miki Anagrius

2017 var året då riksdagsbeslutet från 2011 slutligen blev ett förslag om skärpt regelverk för svensk vapenexport. Där det demokratikriterium vi kämpat för lades till men kryphålen lämnades kvar. Det var året då Svenska Freds tidigare ordförande Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år och vi påmindes om hur han som del av en stark folkrörelse stoppade Sveriges planer på att anskaffa egna kärnvapen på 1950-talet. Det var även året då 122 länder i FN enades om att världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen skulle förbjudas. Året då drömmen om en kärnvapenfri värld, där alla har rätt att leva fria från hotet att utplånas på ett ögonblick, plötsligt var inom räckhåll. Året då kampen för förbudet belönades med Nobels fredspris. Men det var också året då hjärtan, familjer och länder slets i bitar av krig. Året då en handfull maktfullkomliga män hatade och hotade inte bara varandra utan hela världen med att starta kärnvapenkrig. Året då riksdagens partier tävlade om vem som kunde tänka sig att höja försvarsanslagen allra mest och då rösterna för nedrustning och

avspänning blev allt mer kvävda och lågmälda. Och när försvarsberedningen presenterade sin rapport i december drogs slutsatsen att ett väpnat angrepp mot Sverige inte längre kan uteslutas. Det kan tyckas vara en tung skuta att vända, men skam hen som ger sig. Inför 2018 tror vi därför att följande kommer att ske: 2018 blir året blir året då civilsamhället överbevisar oss själva igen och vi blir ännu fler som förändrar världen. 2018 fattar Sverige det avgörande och glädjande beslutet att underteckna och ratificera konventionen mot kärnvapen. En stark opinion markerar att vi i alla lägen väljer ett förbud mot kärnvapen framför ett Nato-medlemskap och konstaterar att eftersom hållbar fred aldrig nås genom avskräckning, ska mänsklig säkerhet prioriteras framöver. Det betyder även att Sverige, i den framtid när konventionen vunnit laga kraft, kan skryta med att vi (nästan) var med från början och att vårt ställningstagande spelade roll. 2018, efter att det nya regelverket för svensk krigsmaterielexport klubbats, beviljas inga fler tillstånd för export till

diktaturer, icke-demokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. Äntligen präglas debatten av varför människor flyr och inte av hur mycket asylreglerna kan skärpas utan att Sverige bryter mot internationell lag. Det är vapnen, de som förlänger och förvärrar krig, som måste stoppas, inte människorna som behöver skydd från dem. Valrörelsen präglas av en sansad och rationell diskussion om fred och säkerhet, utan förminskande ordval eller härskartekniska grepp. Svenska Freds säkerhetspolitiska projekt bidrar till att fler människor och fler perspektiv inkluderas i samtalet. Fler förstår hur viktigt det är att agera innan en väpnad konflikt bryter ut och inser vilka oerhörda kostnader vi står inför, såväl ekonomiskt som humanitärt, om inte konfliktförebyggande arbete prioriteras. Fler ser kopplingen mellan upprustning och ökade spänningar. Fler kräver att vågskålen balanseras, att mer pengar tillförs förebyggande fredsarbete och mindre till militär upprustning. Debatten om säkerhet går äntligen bortom antalet stridsplan och ubåtar som Sverige bör köpa och präglas i stället av vad människor behöver för att känna sig säkra och hur vi kan uppnå det. 2018 tar vi alla till vara våra demokratiska rättigheter och röstar. För liksom fred är demokrati inget statiskt tillstånd, utan något vi måste kämpa för att stärka och bibehålla, gemensamt.

Agnes Hellström Ordförande

Karin Wall Härdfeldt Generalsekreterare 1


ÅRET I KORTHET media, men forskaren tar senare tillbaka anklagelserna och medger att det blivit fel. Det som börjar som en oroande nyhet slutar med en debatt om den demokratiska vikten av olika perspektiv. Bland annat skriver vi i Aftonbladet tillsammans med Pierre Schori om att kritik mot den rådande säkerhetspolitiken avfärdas som desinformation och propaganda.

dag som president i USA. Huvudbudskapet är att stå upp för kvinnors rättigheter samt att försvara utsatta grupper. Recensionerna börjar komma om Svenska Freds bok ”Den svenska vapenexporten” som gavs ut i december 2017. Boken beskrivs som pedagogisk, skakande, initierad och klargörande.

Februari Panelsamtal om vapenexport med Andrew Feinstein, Samuel Perlo-Freeman från Sipri och Linda Åkerström. Filmen ”Shadow world” baserad på Feinsteins bok med samma namn visades och boken ”Indefensible” av bland andra Feinstein lanseras i Sverige.

Linda Åkerström föreläser om ”Den svenska vapenexporten” på ETC Bokcafé i Stockholm.

Bokturné. Linda Åkerström, författare till ”Den svenska vapenexporten” föreläser på olika ställen i Sverige, bland annat i Uppsala, Lidköping, Kungälv, Varberg och Örebro. Hon föreläser också inbjuden av Katarinauppropet, på MP:s kongress i Linköping och på Kristna Freds årsmöte i Uppsala, på ETC bokcafé i Stockholm samt på bokmässan i Göteborg.

Januari

Svenska Freds lämnar in remissvar där förslaget att återinföra värnplikten kritiseras, bland annat för dess snäva syn på säkerhet och för att ungas synpunkter inte tagits tillvara. Regeringen fattar beslut om att återinföra värnplikten i mars.

Statistiken för svensk vapenexport kommer från Inspektionen för strategiska produkter. Vapenexporten ökade med 45 procent till 11 miljarder kronor 2016.

Mars

Svenska Freds är en av flera svenska organisationer som kräver en utredning av de pågående människorättsbrotten i delstaten Rakhine i Burma/Myanmar och ställer sig bakom de över 40 burmesiska civilsamhällesorganisationer som kräver att en oberoende internationell kommission tillsätts.

Sverige undertecknar ett militärt samförståndsavtal med Colombia, vilket kan underlätta försäljning av Jas Gripen. Svenska Freds anser att det är osmakligt och att det väcker frågor om Sveriges engagemang i fredsprocessen.

Svenska Freds är medarrangör på Women´s March i Stockholm. Den 21 januari anordnas Women´s March över hela världen på Donald Trumps andra

Svenska Freds deltar på Saabs årsstämma och frågar hur Saabs vision att det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg stämmer överens med att företaget gör

April

Under 8-10 januari deltar ordförande Agnes Hellström i Folk och försvars rikskonferens i Sälen och efterlyser bredare perspektiv i den säkerhetspolitiska debatten. Svenska Freds anklagas felaktigt för att ha spridit rysk desinformation i en rapport skriven av forskare på Utrikespolitiska institutet. Rapporten får stor spridning i 2


2017 vinst på att beväpna diktaturer som förtrycker sin befolkning.

tigheter, men på två områden motverkas den: vapenexport och migration

Maj

Den 7 juli röstar 122 länder i FN ja till ett avtal om kärnvapenförbud.

TV4 publicerar dokument som visar att Saab haft direktkontakt med den korruptionsanklagade Fana Hlongwane i Sydafrika. Svenska Freds kräver att utredningen om mutbrott återupptas.

sioner och planer för framtiden på Flottsbro Värdshus, som stöttade Svenska Freds genom att bjuda på delar av helgen.

Augusti

Juni Internationella fredsdagen den 21 september uppmärksammas över hela världen med ”Walk for peace”. Kajsa Sörman från Svenska Freds håller tal i Stockholm.

Workshops hålls med Svenska Freds partnerorganisationer i Ukraina om den pågående väpnade konflikten. Även när de tyngsta av ämnen diskuteras (eller särskilt då) måste det finnas utrymme för skratt.

Den jemenitiska skribenten och bloggaren Afrah Nasser får Eldh-Ekblads fredspris för att hon fördjupar bilden av det underbevakade kriget i Jemen och lyfter fram människorna.

Militärövningen Aurora genomförs i Sverige. Fredsrörelsen är kritisk. Svenska Freds anser att den här typen av militär­ övningar ökar spänningarna i närområdet och försvårar arbetet för nedrustning och avspänning.

Fogelströmåret. Den 22 augusti är det 100 år sedan författaren Per Anders Fogelström, ordförande för Svenska Freds i 14 år, föddes.

Linda Åkerström och Agnes Hellström deltar på bokmässan och diskuterar vapenexport och Per Anders Fogelström.

September

Oktober Den 24 oktober kommer regeringens proposition om skärpt kontroll av krigsmaterielexporten.

Juli

November

Svenska Freds deltar på flera seminarier i Almedalen. De handlar om vapenexport, det nya lagförslaget och om feministisk utrikespolitik. Den 5 juli presenteras rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik”, en granskning gjord av 19 organisationer i Concord, bland dem Svenska Freds. På flera områden har politiken varit avgörande för kvinnors rät-

Svenska Freds deltar på statspartsmötet om det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty för att se till att det gör skillnad. På bilden: Ansel Lee från Jamaica, Helen Hakena från Papa Nya Guinea och Radhya al-Mutawakel från Mwatana for Human Rights Svenska Freds styrelse och personal startar verksamhetsåret med en helg fylld av vi-

Den 30 november polisanmäler Svenska Freds Saab för mutbrott i samband med försäljningen av Jas Gripen till Sydafrika.

December Nobels fredspris delas ut till ICAN, som Svenska Freds är en del av. 3


NEDRUSTNING

Setsuko Thurlow överevde Hiroshimabomben och har ägnat sitt liv åt kampen för att förbjuda kärnvapen. Hon tog tillsammans med Beatrice Fihn emot Nobels fredspris å ICAN:s vägnar. Papperstranan är en symbol för kampen mot kärnvapen. Foto: Thea Mjelstad

Jubel, applåder och Nobels fredspris – FN röstade ja till att förbjuda kärnvapen Den 7 juli skrevs historia i FN när 122 länder röstade för att det sista ännu til�låtna massförstörelsevapnet skulle förbjudas. Förbudet mot kärnvapen är resultatet av ett idogt arbete inom civilsamhället, samlat i den internationella kampanjen ICAN som Svenska Freds är en del av. – ICAN är verkligen ett typexempel på hur många människors engagemang gör skillnad. Ingen kan göra allt, men den här typen av nätverksarbete gör det möjligt för alla att göra något, säger Agnes Hellström. De som var med i FN i New York den 7 juli berättar om hur alla i den stora salen reste sig och applåderade som om de aldrig i skulle sluta. Människor grät. Med i salen fanns kärnvapenöverlevare från 4

Hiroshima och Nagasaki som ägnat sina liv åt att se till att det de var med om inte kommer att drabba någon annan. Fredagen den 6 oktober blev också en känslostark upplevelse för alla i kampanjen. – The Nobel Peace Prize for 2017 goes to the International … började Berit Reiss-Andersen, ordförande för den norska Nobelkommittén, sitt anförande, och adrenalinnivån rusade upp hos alla inblandade när högoddsaren, som Agnes Hellström precis hoppats på, i direktsändning i SVT, plötsligt verkade möjlig. – … Campaign to Abolish Nuclear Weapons, fortsatte Berit Reiss-Andersen, och jublet spred sig hos kampanjarbetare i hela världen. Inte bara för det stora erkännande

som Nobels fredspris är, utan också för att förbudet motarbetas så kraftfullt av kärnvapenstaterna och därför behöver det stora stöd som fredspriset kan innebära. I motiveringen till priset pekade Nobelkommittén på motståndet och underströk vikten av förbudet. – Vi lever i en värld där risken för att kärnvapen används är större än på länge. Årets fredspris är en uppmuntran till länder att fortsätta arbetet för en kärnvapenfri värld, sade Berit Reiss-Andersen. ICAN får priset för ”deras arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen, och för deras banbrytande insatser för att åstadkomma ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen”.


2017

Stående ovationer när FN antog avtalet om kärnvapenförbud i somras. Foto: Ralf Schlesener/ICAN

Så länge stormakter och försvarsallianser bygger sin säkerhetspolitik på kärnvapenavskräckning hotas mänskligheten av en total förödelse. Svenska Freds kräver därför stopp för all utveckling och testning av nya kärnvapen, att ytterligare spridning förhindras samt att kärnva­ penmakterna snarast påbörjar en avveckling av sina kärnvapenarse­ naler.

Ur Svenska Freds idéprogram

ICAN Sverige drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Svenska Freds deltar i påverkansarbetet och i media för att bilda opinion, först för att få den svenska regeringen att engagera sig i arbetet för förbudet, sedan för att få regeringen att skriva under. Där behövs mycket kraft från civilsamhället. Sverige var ett av de 122 länderna som röstade ja till kärnvapenförbudet i FN. Men när det var dags att skriva under det i september tvekade regeringen och tillsatte i stället en utredning som ska vara klar först efter valet 2018. USA och Nato har hävdat att ett svenskt undertecknande kan få konsekvenser för det säkerhetspolitiska samarbetet.

Kampen mot kärnvapen har en lång historia i Svenska Freds. Författaren Per Anders Fogelström, mångårig ordförande i Svenska Freds, var med i den framgångsrika kampanjen mot en svensk atombomb på 1950-talet. På 1980-talet ökade antalet medlemmar från 2 500 till 15 000 till stor del på grund av oron över kärnvapenupprustningen mellan Sovjet och USA. Mänskliga broar för fred byggdes mellan de båda supermakternas ambassader. Flera av Svenska Freds lokalföreningar och enskilda medlemmar är också aktiva i kampen mot kärnvapen, och de samlas i ”Kärnvapengruppen”. En av medlemmarna i den, och ordförande i Lund-Malmö, är Emilia Mühlhäuser. Så här förklarar hon sitt engagemang:

– Kärnvapen är en avgörande fråga för mänskligheten. Det är en mänsklig uppfinning som kan rasera hela vår tillvaro på jorden inom några minuter. När man kommer till insikt om vilka risker som finns så överskuggar det allt annat. Det måste lösas så fort det bara går så vi slipper ha det här svärdet hängande över oss. Det är inte första gången som globalt nätverksarbete nått framgång med sitt gemensamma påverkansarbete. Personminor och klustervapen förbjöds internationellt efter liknande kampanjer, där Svenska Freds var en aktiv part. – Vi arbetar ofta i motvind, men ju fler vi är desto mer kraft ger det. Vår typ av organisation och vårt sätt att organisera oss kan förflytta allt från berg till lagstiftning, säger Agnes Hellström. 5


ORGANISATION

Stadsvandringsappen där man kan höra Agnes Hellström berätta om Per Anders Fogelströms enga­ gemang i Svenska Freds.

Agnes Hellström talar om Per Anders Fogelströms fredsgärning på Stockholms stadsbibliotek, tillsammans med Kent Josefsson, ordförande i Fogelströms vänner, och trubaduren Ulf Bagge.

Jubileum lyfte Fogelströms fredsgärning Den 22 augusti 2017 skulle författaren och fredskämpen Per Anders Fogelström ha fyllt 100 år. Ett datum och år värda att uppmärksamma inte minst för Svenska Freds, eftersom Per Anders Fogelström var djupt engagerad i fredsrörelsen, i 14 år som ordförande för Svenska Freds. 100-årsjubileet uppmärksammades av framför allt Stockholms stad i samarbete med bland annat sällskapet Fogelströms vänner. Svenska Freds nuvarande ord­ förande Agnes Hellström var vid flera tillfällen inbjuden att tala om Fogelströms fredsgärning. – Han har betytt väldigt mycket för Svenska Freds. Han var en stark personlighet och var också en samlande kraft, i en organisation där det finns många starka viljor och åsikter, säger Agnes Hellström. Fogelström har beskrivits som lågmäld och diplomatisk, radikal och ödmjuk. I en tid av stora samhällsförändringar höll Fogelström samman föreningen. Han 6

var en känd offentlig person med stark dragningskraft som folk lyssnade på med respekt. Men Fogelström betydde också mycket rent praktiskt – han stöttade föreningen ekonomiskt när det uppstod behov och lär ha kallats ”Sveriges bäst betalande ordförande”. Fogelström skrev ”Kampen för fred” som handlar om Svenska Freds historia från dess grundande fram till början av 1980-talet. Innan Per Anders Fogelström blev ordförande för Svenska Freds 1963 engagerade han sig i kampen mot en svensk atombomb. I slutet på 1950-talet fanns starka påtryckningar för att införskaffa svenska kärnvapen, vilket övertygat en majoritet av befolkningen. Men på två år svängde opinionen så att det blev politiskt omöjligt att skaffa kärnvapen till det svenska försvaret. En starkt bidragande orsak till den snabba svängningen var den debatt som Per Anders Fogelström var en centralfigur i. Tillsammans med Roland Morell

skrev han boken ”I stället för atombomb” och han var med och grundade AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb. ”Jag tror att man måste vara mycket misstänksam när det predikas, att ändamålet helgar medlen, när man låter påskina att vår oförvitlighet är så gränslös, att även de mest fruktansvärda vapen skulle förädlas av att bli använda av oss” skrev Per Anders Fogelström om svenska atombomber. – Han använde sin makt med pennan, sin förmåga att uttrycka sig, till att förändra världen och förändra bilden av hur en säker värld kan byggas, berättar Agnes Hellström. ”Hur som helst, om vi bara tiger och låter tiden gå medan förtrycket hårdnar och svälten ökar – kan vi inte räkna med att resultatet blir annat än våld. Fred är inte detsamma som passivitet och vila, utan en chans som måste utnyttjas.” Per Anders Fogelströms sätt att arbeta och hans tankar håller än i dag och


2017

Per Anders Fogelström i sin skrivarverkstad ovanför hemmet på Fjällgatan på Söder i Stockholm. När bilden togs 1967 var han 50 år och ordförande i Svenska Freds sedan 1963. Foto: Bernt Lindgren

Svenska Freds fortsätter att arbeta i den andan, framhåller Agnes Hellström. – Fredsrörelsen pekas ofta ut som naiv och flummig. Fogelström hade sakliga genomtänkta argument och också självförtroendet att vända på frågeställningarna. Han vågade ifrågasätta militärt våld och upprustning som konfliktlösningsmetod och fråga: vilka är era belägg för att det här funkar? I stället för att försvara sig bollade han tillbaka. ”Vi i fredsrörelsen vill satsa på den ännu oprövade möjligheten, i stället för den länge prövade omöjligheten.” – Hans tankar är fortfarande aktuella: det är så lite som förändrats när det gäller resursfördelning, hur mycket som satsas på militära medel jämfört med fredsbyggande, hans tankar om Sveriges roll som fredsnation, säger Agnes Hellström. Förutom att Agnes Hellström berättat om Fogelströms fredsgärning vid flera tillfällen har hon också varit med i ett par samtal om civilkurage, bland annat på

Bokmässan i Göteborg, då Fogelströms dittills outgivna bok ”Den okuvliga friheten” slutligen publicerats. Agnes Hellström är också med på en ljudvandring för mobiltelefonen som Stadsmuseet i Stockholm låtit ta fram. Vandringen passerar några viktiga platser i Fogelströms liv på Söder. Vid Nytorget berättar Agnes Hellström om vad han betytt för hennes fredsengagemang och ordförandeskap. ”Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”

Vi tror att varaktig och hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred. Vi är övertygade om att en värld utan krig är möjlig.

Ur Svenska Freds idéprogram

Citaten av Per Anders Fogelström kommer från boken ”Från Platon till PAF” som kom ut i samband med Per Anders Fogelströms 70-årsdag. Citaten sammanställdes av Fogelströms efterträdare som ordförande, Åke Sandin och Tomas Magnusson. PAF var Fogelströms signatur i tidningarna Freden och Fredstidningen Pax.

7


NEDRUSTNING ” Hur högt är ett hinder? Enligt regeringens förslag utgör grava brister i köparlandets demokratiska status ett hinder. Med en film illustrerade Svenska Freds problemet med den formuleringen.

Svenska Freds vill avveckla den svenska och internatio­ nella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krig­ förande stater, konfliktområ­ den, diktaturer och till stater som grovt kränker mänskliga rättigheter. Föreningen ver­ kar också för en skärpt lag­ stiftning och hårdare kontroll av vapenhandeln både natio­ nellt och internationellt”.

Ur Svenska Freds idéprogram

Kampanj mot vapenexport till diktaturer i mål: Nu upp till bevis för politikerna Svenska Freds har kämpat för ett demokratikriterium för vapenexport sedan 1990-talet. 2017 kom propositionen som föreslog ett sådant. Under många år har Svenska Freds drivit kampanjen ”Stoppa vapenexporten till diktaturer”. Under den så kallade arabiska våren 2011 uppmärksammade vi hur Sverige exporterat krigsmateriel till varannan regim i Mellanöstern och Nordafrika åren innan revolutionerna. Dubbelmoralen blev tydlig och trycket på att skärpa regelverket för vapenexporten blev så starkt att riksdagen fattade beslut om att det skulle göras. 2012 tillsatte regeringen den parlamentariska utredningen Krigsmaterielexportöversynskommittén som blev klar först sommaren 2015. Det dröjde ytterligare två år innan regeringens förslag till slut presenterades. Enligt förslaget ska köparlandets demokratiska status utgöra ett centralt villkor när tillstånd prövas. Om det förekommer grava brister i mottagarens 8

demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. Enligt regeringen är dock den så kal�lade helhetsbedömningen fortfarande det viktigaste inslaget i tillämpningen av riktlinjerna. Det innebär att kriterierna om mänskliga rättigheter, demokrati och väpnad konflikt kan åsidosättas om det finns försvars- eller säkerhetspolitiska skäl som anses tala för att exportera. Andra förändringar i det nya regelverket är att kriteriet om mänskliga rättigheter omformuleras med målet att det ska skär-

Svenska Freds har bedrivit kampanj för ett demokratikriterium sedan 1990-talet.

pas och att politik för global utveckling införs, om än med en mycket svag skrivning. Men propositionen betonar också den säkerhetspolitiska vikten av långsiktiga och strategiska internationella samarbeten för att utveckla och producera krigsmateriel, något som blivit ett tungt vägande skäl att tillåta export, även när mycket talar emot. Svenska Freds ser det som en stor framgång att ett demokratikriterium införs. Samtidigt är vi kritiska till att formuleringarna inte är tillräckligt skarpa för att garantera att diktaturer inte får köpa svenska vapen. – Det är bra att regeringen till slut inför ett demokratikriterium. Men vi är oerhört besvikna över att formuleringarna är otydliga och kan öppna upp för fortsatta kryphål. När den nya lagen trätt i kraft kommer vi att noga granska hur den faktiska exporten ser ut. Det är nu upp till bevis för regeringen att visa att den för en trovärdig svensk utrikespolitik


2017

Debatt i Visby om vad det nya förslaget innebär. Från vänster Birgitta Ohlsson (L) ,Sofia Damm (KD), Krister Örnfjäder (S), Stig Hen­ riksson (V), Magnus Walan (Diakonia), Agnes Hellström (Svenska Freds) och Maja Åberg (Amnesty). Foto: Svenska Freds

och att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter genom att se till att demokratikriteriet gör skillnad i praktiken. Vapenexporten till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten måste upphöra, allt annat är ett misslyckande, säger Svenska Freds ordförande Agnes Hellström. Den parlamentariska utredningen hade även föreslagit något ökad öppen­ het kring hur vapenexportbesluten fattas. Med något undantag har dessa förslag inte kommit med i regeringens proposition. Svenska Freds är positiva till att ledamöterna i det parlamentariska Exportkontrollrådet ska få en suppleant, men är besvikna över att öppenheten kring affärerna med största sannolikhet inte kommer att öka. Svenska Freds är också kritiska till att lagrådsremissen gör skillnad på kategorierna krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Regeringen menar att det är rimligt att tillämpa striktare regler för krigsmateriel för strid. Ett exempel

på övrig krigsmateriel är det svenska radar- och stridsledningssystemet Erieye/Globaleye från Saab som bland annat exporteras till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Båda länderna deltar i den brutala krigföringen i Jemen. Svenska Freds menar att den typen av krigsmateriel är lika problematisk som krigsmateriel för strid eftersom all krigsmaterielexport innebär ett godkännande av den mottagande statens beteende vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och konflikthantering. Under Almedalsveckan i Visby deltog representanter från civilsamhället, bland dem Svenska Freds, på seminariet ”Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar” tillsammans med riksdagspolitiker. Regeringens lagrådsremiss, med samma text som i propositionen som sedan kom i oktober, hade då presenterats och riksdagspolitikerna uttryckte hopp om att den nya lagen ska göra skillnad, även om flera av dem i likhet med Svenska

Freds hade velat ha skarpare skrivningar. Saudiarabien kan bli testet som visar om den nya lagen gör någon skillnad, sade Birgitta Ohlsson från Liberalerna. – Jag har sagt flera gånger i kammaren att det kanske tydligaste lackmustestet på den feministiska utrikespolitiken är om Sverige kommer att fortsätta sälja vapen till Saudiarabien, en av världens grymmaste diktaturer. Det gäller också förslaget om ny lagstiftning, sade Birgitta Ohlsson från Liberalerna. Sofia Damm från Kristdemokraterna berättade att hennes parti velat ha skarpare skrivningar, men att det inte fanns en majoritet för det. – Vi ser ändå förslaget som ett framsteg, som en skärpning. Med den nya lagstiftningen kommer vi inte att kunna exportera till de värsta diktaturerna, det kommer att finnas ett ansvarsutkrävande, sade hon. Regeringen har kommit överens med allianspartierna om lagförslaget. Den nya lagen planeras träda i kraft i april 2018. 9


FREDLIG KONFLIKTHAN

Svenska Freds höll workshops i DDR (disarmament demobilization and reintegration, avväpning, demobilisering och återanpassning) med sina partners och med experter från Folke Bernadotte Akademin.

Oroande bakslag i Burma/Myanmar – stöd till demokratiska krafter behövs Burma/Myanmar fortsätter att genomgå stora sociala, politiska och ekonomiska förändringar, när landet långsamt går vidare med sin övergång från militärdiktatur till demokrati. Men det finns många oroande tecken och landet har tagit flera steg tillbaka under det senaste året. Fredsförhandlingarna går trögt, situationen för journalister och civilsamhällesorganisationer har förvärrats, väpnade strider pågår i norra Myanmar och andra områden. Men särskilt oroande är militärens brutala attacker och grova övergrepp som kallats ”ett skolboksexempel på etnisk rensning” mot rohingya-befolkningen. Nationalistiska strömningar växer sig starkare i landet och stora grupper av befolkningen uttrycker hat och misstankar mot muslimer och särskilt mot rohingyabefolkningen. Relationen mellan Burmas/ Myanmars regering ledd av Aung San Suu Kyi och västvärlden har inte varit så dålig sedan militärregimens dagar. 10

Militärens makt och resurser är en fortsatt viktig fråga för landets förutsättningar för en övergång till fred och demokrati. Demokratisk kontroll över militären är en viktig del av säkerhetssektorreform (SSR) som Svenska Freds arbetade med tillsammans med burmesiska aktivister i exil redan 2011. Säkerhetssektorreform handlar om att skapa ett samhälle där säkerhetssektorn, bestående av bland annat polis, militär och rättsväsende, respekterar mänskliga rättigheter och står under demokratisk kontroll och inte tvärtom. Civilsamhället är en viktig aktör för att kontrollera och granska militära utgifter i relation till andra områden. Som en del av vårt arbete 2017 jobbade Svenska Freds tillsammans med våra partnerorganisationer kring militärens makt och resurser och vilka konsekvenser det kan ha för landets övergång till hållbar fred och demokrati. I många länder med pågående eller

tidigare väpnad konflikt är en överdimensionerad militär – både i antal, resurser och politisk kraft – ett väsentligt hinder mot vägen till hållbar fred. Investeringar i militären tar ofta stora resurser från investeringar i andra sektorer som är viktiga för att skapa hållbar fred – särskilt om det saknas insyn och andra medel för demokratisk kontroll. Under 2017 verkade Svenska Freds, som en del av arbetet i Burma/Myanmar, för att öka medvetenheten och kunskapen hos våra partnerorganisationer, skapa utrymme för dialog om strategier för effektivt påverkansarbete kring militära utgifter och vapenhandel och att bygga nätverk mellan nationella burmesiska organisationer och det internationella civilsamhället. Tillsammans med en av våra partnerorganisationer, Ar Yone Oo, deltog vi bland annat i den tredje konferensen mellan konventionsstaterna till FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty


2017

NTERING

Efter väpnade konflikter krävs ett omfattande internationellt stöd till insatser som syftar till att bygga hållbar och varaktig fred i kris­ drabbade samhällen, detta för att hindra att stridigheter åter igen blossar upp.”

(ATT) i Genève i september. Ar Yone Oo var den enda burmesiska organisationen som deltog i konferensen. Vi deltog som del av det internationella nätverket Control Arms lobbyverksamhet, väckte frågor om Myanmar på sidoevenemang och kontaktade andra civilsamhällesrepresentanter samt statliga delegationer. Frågan om militärens makt och resurser i Myanmar är en känslig men viktig fråga att fortsätta arbeta med. I takt med att den politiska situationen förändras måste civilsamhället använda nya verktyg och bygga kapacitet för att få ökat inflytande i övergångsprocessen mot demokrati. Trots övergången mot en civil regering finns idag fortfarande ett tydligt toppstyre över den politiska sfären och det ligger fortsatt långt bort att öka civilsamhällets, etniska minoriteters och kvinnors inflytande i beslutsfattande. Det finns också tendens till en växande kontroll och

Ur Svenska Freds idéprogram

misstänksamhet mot lokala och internationella civilsamhällesorganisationer som arbetar med fredsfrågor. Den snabba utvecklingen med att bygga upp ett starkare civilsamhälle är emellertid en viktig del i Myanmars väg till ett fredligt och fullt demokratiskt samhälle. Svenska Freds nio partnerorganisationer i fredsprogrammet i Myanmar är en viktig del av den här utvecklingen. Under 2017 fortsatte programmet att stärka ungas, etniska minoriteters och kvinnors roll i fredsprocessen för ökat utrymme och möjlighet att bli en del av de regionala och nationella fredsprocesserna och de politiska dialogerna, och på lång sikt bidra till hållbar fred, demokrati och stabilitet i Myanmar. Det är svårt att veta hur den framtida demokratiska och fredliga utvecklingen kommer att se ut i Myanmar. Det finns ett ökande behov av attitydförändringar hos allmänheten för att stå upp för mänskliga rättigheter för alla delar av

befolkningen. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att tala om hållbar fred utan att ta itu med de grova brott mot mänskliga rättigheter som ännu pågår i landet. För att nå en hållbar fred måste alla minoritetsgrupper, civilsamhället och fler kvinnor och ungdomar få plats och inflytande i fredsprocesser på olika nivåer.

Cin Khan Lian från Ar Yone Oo och Kajsa Sör­ man från Svenska Freds på ATT-mötet i Genève.

11


STYRELSEN

bilda opinion, sätta press på beslutsfattare och vara med i fredsbyggande arbete runtom i världen. Amanda har en master i demografi och utveckling, en kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer och arbetar med e-hälsa. Amanda gillar för övrigt att spela fotboll och att vara i naturen.

Agnes Hellström, ordförande. Agnes är författare och journalist och aktiv medlem i Svenska Freds sedan 2003. I lokalföreningen vek hon tranor mot kärnvapen, kampanjade mot klustervapen och svensk vapenexport, ledde fredsläger och startade fotbollslaget Freden IF. Som ordförande för Svenska Freds vill hon bidra till att peppa medlemmarna, nå ut brett med föreningens frågor och förändra de destruktiva normer som spär på pågående upprustning och ökad militarisering. Hon vill att alla ska förstå att mänsklig säkerhet, nedrustning och fredlig konflikthantering är vad resurserna måste satsas på för att nå hållbar varaktig fred.

Mikael Botnen Diamant, vice ordförande. Mikael har genom sitt internationella engagemang och arbete på nära håll fått se hur fattigdom, krig och våld påverkar samhällen och människor. Han har även vuxit upp med släktingar som upplevt andra världskrigets koncentrationsläger och hört deras berättelser. Detta är starkt bidragande orsaker till hans intresse för freds- och konfliktförebyggande frågor. Mikael har varit generalsekreterare på Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) och chef för Sidas kommunikationssatsning Zenit. Nu är han frilansande konsult och projektleder bland annat Sidas kommunikationsprojekt Sida Alumni. Liber Rodriguez Florez, ledamot. Liber kom till Sverige från Sydamerika på 70-talet tillsammans med sina föräldrar som var politiska flyktingar. Kanske är det

Amanda Sundberg, vice ordförande. Från början var det bestörtningen över den svenska vapenexporten som gjorde att Amanda hittade Svenska Freds. Sedan 2010 har hon varit aktivt engagerad i föreningen på olika sätt, som praktikant på kansliet och som aktiv och ordförande i Stockholms lokalförening. Genom att arbeta i Svenska Freds styrelse vill Amanda bidra till att föreningen ska ha de bästa möjliga förutsättningarna att fortsätta 12

den bakgrunden som gjort att han alltid haft ett stort intresse för internationella frågor. Mänskliga rättigheter, demokratioch freds- och konfliktfrågor är viktigt för honom. Liber är civilingenjör, född 1974 och jobbar med IT inom koncernfunktionen på Postens huvudkontor.

Sara Farhoudi, ledamot. Sara är utbildad inom statskunskap, journalistik och Mellanösternkunskap. Hon har alltid haft ett stort intresse och engagemang för internationella frågor och mänskliga rättigheter. Hon gick med i Svenska Freds för att öka kunskap och driva opinion om förutsättningarna för hållbar och jämställd fred. Hon är kommunikationsrådgivare och projektledare med fokus på digitala medier, strategisk förändringsledning och samhällskommunikation. Under 2015-2016 var hon bosatt i Georgien och arbetade som projektledare i frågor om öppna data för den icke-statliga organisationen JumpStart Georgia inom ramen för Open Parliament Partnership. Syftet var att skapa offentliga strukturer och opinion för att tillgängliggöra offentliga handlingar och bekämpa korruption.

Rolf Lindahl, ledamot. Rolf kom i kontakt med Svenska Freds i samband med


2017

att han vägrade värnplikt och sedan deltog i en freds- och samhällsstudievecka som Svenska Freds då arrangerade för gymnasister. Vid sidan av studier i bland annat internationella relationer, konfliktlösning och fredsarbete i Göteborg under 1990-talet var han också engagerad ideellt i plogbillsrörelsen för militär avrustning. 2002-2012 arbetade han på Svenska Freds som politisk sekreterare med inriktning på nedrustning och vapenhandel, främst arbetade han med vapenexportfrågor. Sedan sommaren 2012 jobbar han som kampanjledare på Greenpeace med klimat- och energifrågor. Rolf är främst engagerad i nedrustningsfrågor och vill gärna bidra till att Svenska Freds fortsätter att driva på för en värld utan vapen.

Therese Leijon, ledamot. Therese är statsvetare och har de senaste sex åren arbetat på Röda Korset i Sverige, i dag som enhetschef med verksamheter för asylsökande, nyanlända och med socioekonomisk utsatthet. Tidigare har hon arbetat mycket med insamling och kommunikation, bland annat som gruppchef inom månadsgivande samt som biträdande insamlingschef. Under ett antal år arbetade Therese i olika organisationer och inom FN i Sierra Leone, Tanzania och Kenya och har genom detta fått en bredare insyn i internationella frågor och ett starkt engagemang för internationella frågor. Att arbeta genom en styrelse är för henne ett fantastiskt sätt att kanalisera engagemang och hon har tidigare suttit i förbundsstyrelsen för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), som ordförande för RKUF Uppsala, i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) samt i ett antal styrelser under studenttiden i Uppsala.

inom Väg och vatten och en universitetsexamen i utveckling och internationellt samarbete. Hon bodde sex år i Moçambique där hon bland annat arbetade på Moçambiques aidsnätverk Monaso, Afrikagrupperna och därefter som programchef och landrepresentant för We Effect. 2013 flyttade Kajsa till Kabul för en tjänst som civilsamhällessamordnare på Svenska Afghanistankommittén (SAK) i Kabul. Hon fick sedan en doktorandtjänst i sociologi vid Linnéuniversitetet där hon nu arbetar med en avhandling om politisk organisering på landsbygden i Moçambique sedan självständigheten 1975.

Adam Reuterskiöld, suppleant. Adams huvudfråga är att försöka belysa det faktum att Sverige ligger på den föga smickrande topplistan över världens största vapenexportörer. Han menar att det är något som alltför få känner till, samtidigt som de få nya som får höra det blir förvånade och reagerar med avsky. Han hoppas att han med sina kontakter och sitt kunnande inom marknadsföring kan göra Svenska Freds till en mer känd och större organisation med fler medlemmar. Adam har varit styrelsemedlem sedan 2009, är copywriter på Åkestam Holst och har en magisterexamen i ekonomi.

Kajsa Johansson, suppleant. Kajsas engagemang i frågor rörande fred, rasism och global rättvisa började under högstadietiden. Hon arbetade i olika lokala grupper mot rasism och för mänskliga rättigheter; ett engagemang som har fortsatt hela livet och som även kom att påverka hennes val i yrkeslivet. Kajsa har en civilingenjörsexamen

Sofia Hultqvist, suppleant. ”No Aliens are allowed here” förkunnade enorma gula skyltar på vägen till Sofias barndomshem. Hemmet låg inuti ett militärt skyddsområde och budskapet var att ingen utan svenskt medborgarskap eller särskilt tillstånd fick åka ut till ön. Skyltarna, skotten som hördes och de värnpliktiga som låg bakom klipporna var hennes första möte med krigsmakten. I dag driver hon en researchbyrå som med den grävande journalistikens metoder gör rapporter och kampanjematerial främst för ideella organisationer. De senaste åren har hon gjort flera projekt tillsammans med romska aktivister, bland annat en större utställning som under namnet ”Vi är romer” turnerat runt i Sverige. Demokratiarbete, civilsamhällets roll och propagandans förmåga att skapa och lösa konflikter är frågor som engagerar henne. 13


ORGANISATION

Bandet Cristal Andino spelar under Fredsmys på Mejeriet i Lund. Foto: Amanda Mühlhäuser.

Lokalföreningar samarbetade i kamp mot Kampen mot kärnvapen och den stora militärövningen Aurora har engagerat flera av Svenska Freds lokalföreningar under året. Intressegruppen ”Kärnvapengruppen” har samlat representanter för lokalföreningarna i Göteborg, Nässjö, Ulricehamn, Lund/Malmö och Tyresö, och enskilda medlemmar. Det blev ett aktivt år för gruppen, eftersom en majoritet av världens länder röstade ja till en konvention om kärnvapenförbud i juli. Sverige var ett av de länderna, men när det var dags att skriva under tvekade den svenska regeringen och tillsatte i stället en utredning som ska hålla på tills efter valet 2018. Behovet av att lyfta kärnvapenfrågan och öka trycket mot regeringen att skriva under blev därför stort. Ett glädjande besked för alla aktiva var också att ICAN, paraplyorganisationen som samlat civilsamhället för att få fram ett kärnvapenförbud, fick Nobels fredspris. Svenska Freds är en av de 468 organisationerna som är med i ICAN och nyheten om fredspriset togs emot med glädje och stolthet bland Svenska Freds lokalföreningar. Lokalföreningen i Lund-Malmö är 14

en av dem som engagerat sig mycket i kampen mot kärnvapen. Lokalföreningen blev också under året sammankallande för ”Kärnvapengruppen”. För att uppmärksamma kärnvapenfrågan har lokalföreningen ordnat öppna föredrag och utställningar, publicerat insändare, delat ut flygblad och samlat in namn. I samarbete med Kvinnor För Fred (KFF) Skåne har lokalföreningen visat en utställning om kärnvapen på Lunds och Malmös stadsbibliotek, på Klostergårdens stadsdelsbibliotek och på Lunds Tekniska Högskolas studiecentrum, och lokalföreningen satte också upp den i Lunds domkyrka i samband med Hiroshimadagen. Lund-Malmö har skrivit flera debattartiklar som fått stor spridning. De har handlat om kärnvapenförbudet, om den osakliga beskrivningen av fredsrörelsen i media och om den stora militärövningen Aurora. Lund-Malmö har också deltagit i att arrangera seminarier och ett ”Fredsmys – en fredag för fred” på Kulturmejeriet i Lund med både samtal, musik och dans. Fredskören har fortsatt med att öva och sjunga på olika aktiviteter.

Flera stora militära övningar har ägt rum under 2017 och lokalföreningen i Lund-Malmö har lyft kritik mot dem. Framför allt mot Aurora, den största militärövningen i Sverige på över 20 år, med deltagande av andra inbjudna länder som bland annat USA, Frankrike och Finland. Lund-Malmö engagerade sig tillsammans med andra föreningar i Sverige i kampanjen ”Stoppa Aurora”. Det gjorde också Svenska Freds lokalförening i Göteborg. När Aurora-övningen ägde rum i Göteborg genomförde lokalföreningen i Göteborg tillsammans med andra fredsorganisationer flera aktiviteter, bland annat ett tältprojekt i Brunnsparken. Där fanns det bemanning alla dagar och föreningen berättade om övningen och varför de inte vill ha utländsk militär på svensk mark. Föreläsningar och en stor demonstration genomfördes också. Lokalföreningen i Lund-Malmö deltog också i Göteborg under de här dagarna, och kärnvapengruppen hade ett bokbord under den föreläsningsdag som Stoppa Aurora ordnade. Lokalföreningen i Göteborg har en egen lokal och har ordnat medlemsmöten andra måndagen i varje månad. Mötena


Verksamhetsberättelse 2017 Höjdpunkter i verksamheten 2017: Hösten var en mer aktiv tid för Svenska Freds Göteborg än våren. Den verkliga höjdpunkten i aktivitet var de många utåtriktade insatserna under tiden som militärövningen AURORA 17 pågick i Göteborg. (Se bild till höger, Zehaie Keleta vid fredstältet i Brunnsparken)

2017

Den mest glädjande händelsen under året var beskedet i oktober om att Nobels fredspris tilldelats paraplyorganisationen Ican, som har Zehaie Keleta från Svenska Freds i Göteborg vid fredstältet i Stockholms Freds medarrangerade flera seminarier, bland annat om vapenexport mer än 400 medlemsorganisationer över hela världen – ochmed Svenska Freds en av medlemmarna i samband protesterna motär militärövningen Aurora. med Agnes Hellström och Carl Schlyter. Salvador Perez var moderator. Sverige. Vi gladdes och firade, inte minst därför att göteborgskan Beatrice Fihn är generalsekreterare och talesperson för organisationen. Hon var också en av de personer som tog emot priset och höll tal Svenska vid Fredsoch Skiljedomsföreningen enovan religiöst och partipoli­ Nobelceremonin i Oslo i december. (Seärbild till vänster, Beatrice Fihn från Göteborg med tiskt oberoende organisation som arbetar för att avskaffa alla krig och Nobelprismedalj i handen) krigsförberedelser attnytt skapa förutsättningar för en en hållbar fred. Samtidigt fickoch vi ett ”uppdrag”, att påverka regering att skriva på det kärnvapenförbud som Sverige varit med om att ta fram! Ur Svenska Freds idéprogram

Svenska Freds Göteborg har möten den andra måndagen i varje månad Svenska Freds Göteborg har möten andra måndagen i varje månad – ett slags öppna medlemsmöten och styrelsemöte på samma gång. Totalt har det blivit 10 sådana möten under året. Mötena är kombinerade med en timmas ”studiecirkel” och under hösten ägnades studietimmen åt kärnvapen – vi hade därför kommit en bit in i Icans studiematerial när det glädjande beskedet kom att Ican tilldelats Nobels fredspris. kombineras med en studiecirkel. Höstens har handlat om civilkurage och svensk med RFSU Stockholm, Love and Peace Medlemsmötena / studiecirkeln lockade mellan 5 och 15 deltagare varje studiecirkel handlade om kärnvapen. vapenexport. Den första seminarieserien United, som har spelat i division ett med gång. Lokalföreningen är aktiv i nätverksskedde i samarbete med Nej tillplaneras Nato, föreningsverksamheten blandad framgång men med kärlek Vid månadsmötena ochalltid de flesta beslut samarbetet Fredsam, tillsammans med Kvinnor för och IKFF (Internatas Fred vid dessa möten – någon gångoch perrespekt. mail-diskussion inom den valda andra fredsorganisationer i Göteborg. tionella kvinnoförbundet för Fred och Lokalföreningen i Tyresö, Tuff (Tyresö styrelsen.

kärnvapen och militärövningen Aurora

Svenska Freds i Göteborg är initiativtagare till och huvudansvarig för mötesserien ”Vägar till fred” som samlade mellan 70 och drygt 90 besökare varje gång. Agnes Hellström inledde årets mötes­ serie med att tala om den svenska vapenexporten. Andra talare var bland annat Gunnar Westerberg från Läkare mot kärnvapen, Asma Khalifa, fredsaktivist från Libyen och Stellan Vinthagen som talade om ickevåld i praktiken som en förberedelse inför protesterna mot Aurora. Förra försvarsministern Thage G Peterson talade om Nato, militär alliansfrihet och värdlandsavtalet. Stina Oscarsons nyskrivna pjäs ”Vi skulle ha spelat Lysistrate” visades en av kvällarna. ”Fikonträdet” är en självständig del av lokalföreningen i Göteborg. Under 20172018 bygger Fikonträdet ett hus för tre kvinnor från Rumänien. Stockholms Fredsförening har ordnat temakvällar och varit medarrangör till ett par seminarieserier. Temakvällarna

Frihet)/Stockholmskretsen. På det första seminariet, med rubriken ”Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato” deltog Linda Åkerström från Svenska Freds Vinthagen, en iav flera och PelleStellan Sunvisson, ordförande FIBuppskattade föreläsare hos Kulturfront. under året. diskuterade På det oss andra seminariet Thage G. Peterson och Lars-Gunnar Liljestrand hur alliansfriheten och försvaret kan fungera i framtiden. Den andra seminarieserien gjordes i samarbete med SCISER, Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion. Det första panelsamtalet handlade om ”Dagens hotbilder, från Ryssland till klimathotet”. Det andra samtalet, där Agnes Hellström deltog, ställde frågan: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral? Det tredje samtalet handlade om fredsrörelsens möjligheter att synas. Precis som tidigare år har Stockholms Freds haft ett Korpen-lag tillsammans

ulands- och fredsförening) fortsatte med sina internationella projekt. Tuff har i många år samlat in pengar för att bygga och stötta skolor i Indien. Tuff stöttar också en skola i Kongo-Kinshasa. Nytt för 2017 var ett integrationsprojekt, där möten med information och kulturutbyte ordnades med unga nyanlända. I Örebro fortsatte man att visa pjäsen ”Med sikte på fred” som tagits fram i samarbete med lokalföreningen. Detta år i samband med att Linda Åkerström kom till Örebro och föreläste om sin bok ”Den svenska vapenexporten”. Marianne Freyne-Lindhagen föreläste för Hällefors och Örebro Folkhögskola om sina erfarenheter av fredsarbete och om Svenska Freds. Hennes skärmutställning och målningar kring fredstemat ställdes ut på Hällefors folkhögskola och församlingshemmet. Svenska Freds har också aktiva lokalföreningar i Nässjö och i Ulricehamn, som bland annat högtidlighåller Hiroshima­dagen den 6 augusti varje år.

15


ORGANISATION Medlemsutveckling

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal medlemmar

24% Medlemsavgifter & gåvor 24%

Offentliga bidrag 76%

76%

3% 6%

Ändamålskostnader 91% Insamlingskostander 6% Administrativa kostnader 3%

91%

16

2016

2017


Internationella nätverk och partners, i urval:

2017

War Resisters´International

Sida: Sida finansierar fredsprogrammet Building Sustainable Peace in Myanmar. Det startades i november 2014 och pågår till mitten av 2018.

Folke Bernadotteakademin: FBA fövaltar den så kallade Fredsmiljonen, som är ett statligt anslag som finans­ierar verksamhet, information och studier kring nedrustning, säkerhetspolitik, fredsfrämjande utveckling, konflikthantering och konfliktförebyggande. Under 2017 fick Svenska Freds både verksamhetsstöd och stöd till specifika projekt från Fredsmiljonen.

Svenska Freds har 90-konto och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 17


ÅRSREDOVISNING Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Årsredovisning för

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602 Räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Förvaltningsberättelse Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 802001-0602 avger härmed årsredovisning för 2017.

Allmänt om verksamheten Vision och uppdrag Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är världens ​äldsta och Sveriges största fredsförening. Organisationen bildades 1883 och är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår ​vision är en fredligare värld. För att uppnå vår vision verkar vi som fredspolitisk organisation för global nedrustning, fredlig konflikthantering samt spridning av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. ​Genom att granska och påverka beslutsfattare samt stödja fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden, vill vi skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det gemensamma arbetet för en fredligare värld. Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Föreningar har i dagsläget åtta aktiva lokalföreningar runt om i landet och ca 7 000 individuella medlemmar. Kongressen är föreningens högsta beslutade organ och hålls en gång vartannat år. Medlemmarna fattar då beslut om inkomna förslag och väljer en centralstyrelse som är ansvarig för verksamheten mellan kongresserna. Idéprogrammet är föreningens grund och alla som håller med om innehållet kan bli medlemmar. Kongressen beslutar också om ett handlingsprogram som styr vad föreningen ska fokusera på de närmaste fyra åren. Handlingsprogrammet ligger sedan till grund för Svenska Freds verksamhetsplan. Betydande samarbeten i Sverige och internationellt Lokalt ägarskap och delaktighet är avgörande för hållbar fred. Civilsamhället måste ges utrymme att påverka och delta i fredsprocesser, fredsbyggande arbete och nedrustning. Svenska Freds bidrar till att bygga hållbar fred i konfliktdrabbade länder genom att stödja lokala fredsorganisationer och internationella nätverk med kunskap och erfarenhetsutbyte kring nedrustning, freds- och​ ​demokratiarbete och metoder för detta. Det hjälper oss att visa konkreta alternativ till militära lösningar och hur fredsbyggande kan se ut i praktiken. Genom att samarbeta med andra civilsamhällesorganisationer stärker vi varandras möjligheter att bilda opinion och skapa förändring. Under 2017 har Svenska Freds fortsatt samarbetet med Ar Yone Oo Social Development Association i Burma/Myanmar som inleddes 2013 . Ar Yone Oo är sedan november 2014 Svenska Freds huvudpartnerorganisation i fredsprogrammet Building Sustainable Peace in Myanmar. Svenska Freds har under flera år deltagit i det östeuropeiska nätverket Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict. Under 2017 fortsatte Svenska Freds arbetet i ett gemensamt projekt med ukrainska Institute for Peace and Common Ground (IPCG). Svenska Freds samarbetar med andra fredsorganisationer och nätverk, både i Sverige och internationellt, för att på ett strategiskt och effektivt sätt bilda opinion, påverka debatten och utbyta erfarenheter. I Sverige 18


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

2017

samarbetar vi regelbundet med bland andra Kristna Fredsrörelsen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Burmakommittén, Amnesty, Diakonia, Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistankommitten, Röda Korset, Transparency International och Svenska Kyrkan. Svenska Freds är också medlemmar i Forum Syd och CONCORD Sverige och deltar i det gemensamma påverkansarbetet kring exempelvis Politik för Global Utveckling (PGU) och Agenda 2030. När vi verkar inom globala nedrustningsfrågor är det ofta i internationella nätverk för att åstadkomma störst effekt. Vi deltar i flera internationella freds- och nedrustningskampanjer tillsammans med andra utländska organisationer som till exempel Human Rights Watch, Oxfam, Amnesty International, Pax, Safer World, Campaign Against Arms Trade (CAAT), Interpeace och Crisis Action. Svenska Freds är medlem av International Coalition to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), War Resisters International, International Network Against Explosive Weapons, International Campaign to Ban Landmines (ICBL), International Peace Bureau (IPB), Cluster Munition Coalition (CMC) och Campaign to Stop Killer Robots. ​Den internationella kampanjen mot kärnvapen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) belönades med Nobels fredspris 2017 för vårt gemensamma arbete för ett internationellt kärnvapenförbud. Vi har omfattande internationella samarbeten kring vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) genom nätverket Control Arms, samt internationell och europeisk vapenhandel inom European Network Against Arms Trade (ENAAT). 2015 anställde ENAAT-nätverket en ansvarig för vapenhandelsfrågor i Bryssel för påverksanarbete på EU-nivå. Svenska Freds har suttit med i nätverkets styrgrupp tillsammans med brittiska CAAT, nederländska Stop Wapenhandel och spanska Centre Delàs. Insamlingsvägar och finansieringskällor Svenska Freds har fyra huvudsakliga finansieringskällor: medlemsavgifter, privata gåvor, företagsgåvor och institutionella medel. Svenska Freds insamling har under 2017 framför allt skett genom olika digitala kanaler, bland annat genom vår egen hemsida svenskafreds.se, sms- och Swish-gåvor. Under 2017 hade Svenska Freds institutionell finansiering för två fredsbyggande projekt. I Ukraina arbetade Svenska Freds tillsammans med IPCG och med stöd från Folke Bernadotteakademin, med demobilisering, avväpning och återanpassning (DDR). Fredsprogrammet Building Sustainable Peace in Myanmar med finansiering från Sida startade i november 2014 och nuvarande programperiod löper till och med juni 2018. Svenska Freds hade även under 2017 verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin. Gåvor från allmänheten, företag och andra organisationer står för 16 procent och medlemsavgifter för 9 procent av verksamhetsintäkterna. 75 procent av Svenska Freds verksamhetsintäkter är i form av projektmedel från institutionella givare. Ändamålsbestämda medel Svenska Freds har ändamålsbestämda medel inom tio områden, merparten av dessa är ändamålsbestämda av givarna. Tre avser utdelning av fredspris eller att uppmärksamma aktiva inom fredsområdet, ett till att dela ut stipendium, ett till forskning och ett till restaurering av fredsmonument. De övriga avser ändamålsbestämda medel till olika former av fredsarbete. Av organisationen själv ändamålsbestämda medel finns stöd till vapenvägrare och till utåtriktat fredsarbete inom Svenska Freds, bland annat stödet till Svenska Freds lokalföreningar som utbetalas fyra gånger per år till de som är verksamma. Föreningen har också en arvsfond till minne av testamentorerna där avkastningen används i den löpande verksamheten. Se vidare information i beskrivningen av förändrat eget kapital, i förhållande till de olika ändamålsbestämda medlen som finns inom organisationen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Externa faktorer som påverkat verksamheten Fortsatt oro och osäkerhet präglade världen under 2017. Väpnade konflikter i Syrien, Jemen, Burma/Myanmar,

19


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Afghanistan, Sydsudan, Israel/Palestina, Nigeria, Somalia, Irak, Thailand och i en rad andra länder fortsätter att kosta liv och sprida rädsla och osäkerhet i många människors liv. Det är viktigare än någonsin att belysa och hantera grundorsakerna till varför väpnade konflikt bryter ut och varför människor tvingas på flykt. Sverige fortsätter samtidigt att vara en av världens största aktörer inom vapenhandeln. Sverige är bland de stater som säljer flest större konventionella vapensystem per person.​ Både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten är mottagarländer för den svenska vapenexporten. ​Länderna är sedan 2015 delaktiga i de saudiledda flygattackerna mot Jemen, en konflikt som FN beskriver som världens just nu värsta humanitära katastrof. Attacker som av bland andra organisationen Human Rights Watch beskrivits som krigsbrott.​ ​Den faktiska svenska vapenexporten till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien uppgick 2017 till ett värde av 156 miljoner kronor. ​Svenska Freds har länge kritiserat tillståndsbedömningen för svensk vapenexport och hårt kritiserat att många krigförande parter är mottagare av svensk krigsmateriel. De senaste åren har tyngdpunkten i Svenska Freds arbete mot vapenexporten legat på debatten om att stoppa vapenexporten till diktaturer. Parallellt med de pågående väpnade konflikter som kostar allt för många liv har hotet om nya konflikter ökat. En tydlig stegring i aggressiv retorik har skett i det politiska samtalet, både internationellt och inom Sverige. Hotet om att kärnvapen kan komma att användas mot länder och civila har uttalats allt tydligare, det diplomatiska samtalets betydelse får allt mindre plats i den offentliga debatten. Samtidigt står världen inför den unika möjligheten att förbjuda världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen. I juli 2017 röstade 122 länder ja till ett internationellt förbud i FN. Tidigare internationella förbud mot klustervapen och personminor har bevisat vilken enorm normförändring sådana avtal kan innebära, oavsett om de parter som tillverkar vapnen står bakom dem eller inte. Den internationella kampanjen mot kärnvapen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) där Svenska Freds är medlem belönades med Nobels fredspris 2017 för arbetet för ett internationellt kärnvapenförbud. Samtidigt som de humanitära konsekvenserna av kärnvapen är det som lyfts fram i den internationella debatten och som legat till grund för förbudet, har debatten i Sverige kommit att fokusera på de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett svenskt anslutande till konventionen. Sverige var ett av de länder som röstade ja till FN-konventionen som förbjuder kärnvapen men har ännu inte undertecknat. Den svenska regeringen tillsatte 2017 en utredning för att analysera konsekvenserna av ett svenskt undertecknande. I Ukraina har striderna fortsatt under året trots internationella överenskommelser om eldupphör och allt fler kombattanter återvänder hem från östra Ukraina. Bakgrunden till konflikten är komplex, med en rad regionala, ideologiska, politiska, ekonomiska och språkliga splittringar i landet. I slutet av 2013 började Euromajdan som ett folkligt uppror, vilket ledde till ”värdighetsrevolutionen” i Ukraina. Men det fanns också ett motstånd till Majdan-rörelsen, med lokala proryska uppror och senare Rysslands intrång i Krim. Sedan dess har en våldsam konflikt härjat i Ukrainas östra delar med tusentals dödsoffer och 1,5 miljoner internflyktingar fram till idag. Utvecklingen i Burma/Myanmar under 2017 var djupt oroande. ​FN har beskrivit Burmas behandling av den muslimska minoritetsgruppen rohingya som ett ”skolboksexempel på etnisk rensning” och Amnesty definierar den institutionaliserade, strukturella diskrimineringen mot r​ohingyas i delstaten Rakhine som apartheid - vilket är ett brott mot mänskligheten.​ De väpnade konflikterna i norra Shan State har också ökat. Samtidigt ökar frustrationen över fredssamtalen, som går långsamt. Aung San Suu Kyis parti NLD, som leder regeringen, anklagas för toppstyrning, något som också Svenska Freds samarbetspartners i Burma/Myanmar märkt av. Civilsamhället möter hårt motstånd både i samhället och i fredsförhandlingarna.

Måluppfyllelse Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens verksamhet under 2017 bedrevs i enlighet med föreningens stadgar, idé- och handlingsprogram i såväl det opinionsbildande påverkansarbetet som i stödet och utbytet med civilsamhällesorganisationer i konfliktdrabbade länder. Måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsplanen har varit god för samtliga verksamhetsområden. Inom verksamhetsområdet Nedrustning ​har vi under 2017, som planerat, arbetat mot målet att det förs en saklig och kritisk, granskande debatt om vapenexport samt för att politiska beslut tas som skärper exportkontrollen av krigsmateriel. Vi tog under året initiativ till en rad vapenexportrelaterade granskningar och

20


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

2017

nyheter som sedan ledde till mediarapportering. Vi bistod direkt och indirekt journalister med information och kunskap som möjliggjorde journalistik om vapenexportfrågan på sätt där exportens negativa konsekvenser belystes. Vi har opinionsbildat genom att synliggöra för den svenska allmänheten hur den ökande vapenexporten och enskilda kontroversiella vapenaffärer kan ifrågasättas utifrån de utrikespolitiska prioriteringarna och hur de minskar chanserna för hållbar fred. Som resultat av vårt arbete har det förts debatt om vapenexportfrågor, vi har fått genomslag i media bland annat kring vapenaffärerna med Sydafrika och Colombia. Vi har också genom besök på Saabs bolagsstämma uppmärksammat krigsmaterielindustrins roll och ansvar. Svenska Freds har under året haft en löpande dialog med myndigheten som ansvarar för den svenska exportkontrollen av krigsmateriel, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Även 2017 granskade, analyserade och kommenterade vi statistiken för den svenska vapenexporten. Vi lyfte 2016 års vapenaffärer och ställde dem mot politiska uttalanden och ambitioner för att möjliggöra en debatt om nuvarande och kommande regelverk. Ett direkt resultat av vårt arbete var också att vi påpekade att ISP glömt att inkludera en affär värd 30 miljoner i sitt statistiska underlag till regeringen, något som myndigheten sedan rättade. Under 2017 var en av våra högst prioriterade frågor den om skärpt lagstiftning för krigsmaterielexport till icke-demokratier. Under året kom till slut regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten med ett demokratikriterium - ett mål Svenska Freds drivit sedan 1990-talet. Riksdagsomröstningen sker dock först 2018. För att få till skarpast möjliga skrivningar i propositionen har vi under året samverkat och samordnat det civila samhällets arbete, drivit debatt och givit underlag till en mer rättvisande och kritisk mediabevakning. Vi har bedrivit direkt påverkansarbete mot politiker och makthavare samt påverkat opinionen genom utspel och kommentarer i media. Som ett resultat av vårt arbete fördes debatt om regeringens förslag och vi fick kommentera lagrådsremissen till TT. Vår kommentar publicerades i närmare ett 30-tal tidningar. Vi intervjuades också av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Ekot och Dagens Industri samt debatterade mot före detta försvarsminister Mikael Odenberg i Studio Ett. Svenska Freds samordnar och leder sedan många år arbetet med att samla ett antal organisationer i Sverige, däribland Amnesty, Diakonia, IKFF, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Transparency International, i en arbetsgrupp kring vapenhandelsfrågor. Arbetet ledde detta år både till gemensamma aktiviteter och till att fler kritiska röster hördes i debatten. Svenska Freds bidrar med fördjupad kunskap i, och bevakning av, ett ofta tekniskt och politiskt snårigt sakområde så att fler kan göra sina röster hörda. Arbetsgruppen arrangerade ett gemensamt seminarium i Almedalen om vapenexport där Svenska Freds tillsammans med Diakonia och Amnesty plus representanter från L, S, KD och V debatterade det nya regelverket. Inför att regeringens proposition presenterades samordnade Svenska Freds organisationernas analyser och arbetsgruppen tog samordnade kontakter med politiker i flera partier för att påverka texten. Svenska Freds har kontaktat, träffat och givit underlag till en lång rad S-organisationer och politiker inför debatten om demokratikriterium och inför S-kongressen. Underlag gavs även till riksdagsledamöter med anledning av den utrikespolitiska debatten samt inför regeringens skrivelse. Efter många år av tekniskt fokus på regel- och lagtext behövdes 2017 ett mer direkt tilltal i media om vapenexportens konsekvenser, som vi upplevde hade tappats bort under processen. Som ett led i detta arbete verkade Svenska Freds för att få fram röster från drabbade och berörda från vapenimporterande länder att bidra med sina perspektiv till debatten. I enlighet med strategin publicerades en debattartikel om den svenska vapenexporten i SvD av Desmund Tutu, samt en intervju med Afrah Nasser i Pax. Ett seminarium genomfördes på Lunds Universitet om den svenska vapenexporten till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten tillsammans med Abdelsalam Al Dhahebi från jemenitiska organisationerna Insan och Sheba Rights. Vi nådde bra spridning av våra budskap genom att producera en kampanjfilm “Hur högt är ett hinder?” som ett sätt att illustrera och problematisera ett huvudbegrepp i förslaget till nytt regelverk. Vi producerade även korta filmer från Almedalsveckan som ett sätt att synliggöra och få spridning av argumenten som framförs i debatten om det nya regelverket till fler. Det finns nu ett demokratikriterium formulerat i regeringens lagrådsremiss, något som till stor del är ett resultat av Svenska Freds arbete med denna fråga under många år. Vi konstaterar återigen att förändring tar tid och kräver envist målmedvetet arbete. Förhoppningsvis kommer det nya regelverket i praktiken också att innebära en betydande skärpning av exportkontrollen, men eftersom det är fortsatt öppet för tolkning kommer

21


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

detta inte att ske per automatik. Politisk vilja kommer att avgöra. Det nya regelverket och demokratikriteriet kommer att utgöra ett verktyg för fortsatt granskning av svensk vapenexport. Vi har under 2017 fortsatt vårt arbete för att öka kunskapen och förståelsen hos våra målgrupper om vapenexporten och dess konsekvenser. Vi har under året bland annat genomfört 16 föreläsningar och boksamtal baserade på boken “Den svenska vapenexporten”. Tre av dessa samtal var på bokmässan i Göteborg, som var en ny arena för Svenska Freds att lyfta vapenexportfrågan på. Med utgångspunkt i boken hölls också ett samtal med KG Hammar i Almedalen. Genomslaget och spridningseffekten av vår bok har varit mycket god. Förlagets lager av böcker sålde slut under våren och det trycktes fler exemplar. 49 bibliotek tog in boken och den har även utkommit som talbok och finns tillgänglig att låna på Myndigheten för tillgängliga medier. Boken recenserades i sju medier under året. Bokcirklar har hållits bland annat i Falun, Arvidsjaur och Stockholm med hjälp av det bokcirkelmaterial Svenska Freds tagit fram. Vi hjälpte också till att få upp boken “Indefensible - 7 myths that sustain the arms trade” på agendan genom att stå värd för bokens releasefest i Sverige, i samarbete med Diakonia och bokens författare Paul Holden. Vi nådde också ut i våra frågor utanför traditionell nyhetsmedia genom att delta i programmet “Nationen” på SVT avsnittet “Världens fredligaste land” samt genom att humorprogrammet “Full patte” på SVT använde Svenska Freds statistik. Vårt mål att tydliggöra konflikten mellan vapenexporten och andra värden och åtaganden i svensk utrikespolitik så som PGU, Agenda 2030 och den feministiska utrikespolitiken och att vapenexport lyfts i fler processer och inom fler politikområden har uppnåtts bland annat genom att Svenska Freds har deltagit inom nätverket CONCORD Sverige. Vi har skrivit kapitel till den gemensamma rapporten “Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” där vi lyft vapenexporten som exempel där utrikespolitiken brister. Rapporten uppmärksammades av bl a Ekot där Svenska Freds ordförande, Agnes Hellström, intervjuades. Agnes Hellström deltog också som talare på ett seminarium på Sidas scen i Almedalen “Sverige i världen” angående rapporten, där hon lyfte hur vapenexport motverkar den feministiska utrikespolitiken. Svenska Freds generalsekreterare deltog också i dialogmöte med Ann Bernes, ambassadör för jämställdhet och samordnare av den feministiska utrikespolitiken om arbetet med Sveriges feministiska utrikespolitiken. Där lyfte vi målkonflikten mellan den feministiska utrikespolitiken och vapenexporten samt bristen på implementering av den feministiska utrikespolitiken i myndigheten ISP:s verksamhet. Genom att tydliggöra målkonflikten med andra politikområden har vi som planerat fått fler beslutsfattare att diskutera frågan och ställas till svars för den svenska vapenexporten. Svenska Freds har under 2017 träffat Agenda 2030-delegationen och skrivit underlag till delegationen om kopplingen mellan svensk vapenexportpolitik och de globala målen. Som ett resultat av detta tog delegationen upp vapenexporten i sin rapport till regeringen. Svenska Freds skrev även under en debattartikel om att Sverige inte är bäst i klassen i Agenda 2030, där vapenexporten lyftes som exempel på målkonflikt. Artikeln publicerades på Altinget.se. Vi medverkade även i Podden “Vems Agenda” om mål 5 om jämställdhet och alla kvinnors egenmakt och hur även detta mål påverkas av vapenhandeln. Svenska Freds har 2017 fortsatt deltagit som medlem i styrgruppen för ​The European Network Against Arms Trade (​ENAAT) som ett sätt att möjliggöra för Svenska Freds att påverka EU och svensk EU-politik. Styrgruppen har också handlett den projektledare som under 2017 kunnat arbeta med stöd genom parnerorganisationen CAAT. Vi deltog i ENAAT:s årliga möte för gemensam planering och informationsutbyte mellan organisationer som delar våra mål i Europa. Svenska Freds har deltagit på möte med Europeiska rådets arbetsgrupp för export av konventionella vapen (Coarm) och därmed bidragit till att öka civilsamhällets insyn i vapenexporten på EU-nivå. Svenska Freds har vid ett flertal tillfällen lyft och kritiserat militariseringen av EU som det nya försvarssamarbetet PESCO och den europeiska försvarsfonden (EDF) innebär. Svenska Freds har kommunicerat för att synliggöra hur ökade satsningar på vapenindustrin kommer resultera i ökat tryck på vapenexporten. EU-länderna lovar i och med PESCO att de ”stadigt" ska höja de nationella budgetarna för försvar och satsa mer på investeringar som gynnar krigsmaterielindustrin, bland annat finansiera militär forskning med EU-medel. Svenska Freds har lyft behovet av att att EU istället gör satsningar på fredsbyggande och konfliktförebyggande. Svenska Freds har drivit på för att Sverige ska ha en aktiv roll inom ATT-arbetet (FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty) och för striktast möjliga tolkningar av avtalet genom att vi deltagit i dialogmöten med UD och den svenska delegationen och fört fram Svenska Freds ståndpunkter. Bland annat har vi kritiserat Sverige för bristande transparens i den svenska återrapporteringen samt bristen på representation i den svenska delegationen. Svenska Freds deltog också på plats på ATT:s statspartmöte i Geneve i september 2017 22


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

2017

tillsammans med en representant från en av våra partnerorganisationer i Burma, Ar Yone Oo. Representanten från Ar Yone Oo var den enda deltagaren från Burma på plats under mötet. Vi har även gett input till UD och till processen för att ta fram ett dokument som samlar de regelverk och lagar som gäller i Sverige kring vapenexport och därmed bevakat tillämpningen av dessa. Kärnvapenfrågan var högaktuell under 2017. ​Under året har vi stärkt Svenska Freds röst i debatten om det internationella kärnvapenförbudet. Vi har både gjort gemensam sak med andra organisationer, så som IKFF och SLMK, och fört fram Svenska Freds perspektiv på frågan. Vi har synliggjort kopplingarna till debatten om svenskt NATO-medlemskap, lyft det internationella förbudet och kommenterat Nordeas samarbete med kärnvapenföretag. Svenska Freds arbetsgrupp mot kärnvapen, bestående av aktiva medlemmar, har arrangerat lokala aktiviteter och skrivit debattartikel som publicerades i flera lokala tidningar. Inom verksamhetsområdet fredsbyggande arbetade vi under 2016 vidare med att bidra till att fredliga metoder sätts i centrum för hantering och lösning av konflikter. 2017 hade vi som mål att vara en aktiv och kritisk röst i både säkerhets- och försvarspolitiken vilket inkluderar frågan om värnplikten och Sveriges relation till Nato. Vi ville också lyfta till debatt att mer fokus och resurser behöver läggas på mänsklig säkerhet, förebyggande, fredsfrämjande och medling istället för på militära insatser. Vi har under året skrivit remissvar på regeringens personalförsörjningsutredning, samt bloggat och intervjuats om värnplikten i bland annat tidningen Dagen och Svenska Dagbladet. ​Vi skrev debattartikel i Dagens ETC om mänsklig säkerhet och värnplikten och​ föreläste för Kvinna till Kvinnas styrelse. ​Vi har även intervjuats om och skrivit om försvarspolitiken, t ex blev Svenska Freds ordförande Agnes Hellström intervjuad av Expressen TV och tidningen Syre i samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Vi har också bidragit till att nyansera den försvarspolitiska debatten genom att lyfta, i debattartikel och radio, hur kritiker av försvaret utmålas som desinformatörer. Agnes Hellström intervjuades också i radioprogrammet "Om kriget kommer" där vi lyfte fredlig konflikthantering. ​Vårt arbete mot ett svenskt medlemsskap ochsamarbete samarbetemed medNato Natooch ochför fören enkritisk kritiskopinion opinionmot motNato Natoi iSverige Sverigehar harfokuserat fokuseratpå påtvå två medlemskap och infallsvinklar under året. Vi har dels deltagit i debatten om militärövningen Aurora 17 och fört fram vårt 17, dels fört fram vårt perspektiv på upprustningen och hur övningar ökar spänningarna. Bland annat medverkade Svenska Freds i SVT Agenda. Vi har även fört fram kopplingarna mellan Natofrågan och det internationella kärnvapenförbudet. Vi visade under året på förebyggande alternativ till militära insatser, lyfte fram positiva exempel på fredlig konflikthantering, samt stöttade folkligt deltagande i fredsprocesser. I Burma/Myanmar arbetar Svenska Freds tillsammans med nio civilsamhällsorganisationer civilsamhällesorganisationerför föratt attöka ökadet detfolkliga folkligadeltagandet deltagandeti de i delokala lokalaoch ochregionala regionala fredsprocesserna. Trots en på många sätt oroande utveckling i landet gjordes under 2017 många framsteg inom ramen för Svenska Freds program, inte minst vad det gäller kapacitetsutveckling av våra samarbetspartners och arbetet med att uppmärksamma och stärka kvinnors och etniska minoriteters deltagande i fredsprocesserna. Svenska Freds är en av flera svenska organisationer som under 2017 krävde en utredning av de pågående människorättsbrotten mot folkgruppen Rohingyas i Burma/Myanmar och ställer sig bakom de över 40 burmesiska civilsamhällesorganisationer som krävt att en oberoende internationell kommission tillsätts. Burmas/Myanmars ledare Aung San Suu Kyi besökete Sverigei juni i juni2017. 2017.Svenska SvenskaFreds Fredsuppmanade uppmanadedå dåden den besökte Sverige svenska regeringen att ta upp de grova brott mot mänskliga rättigheter som sker i Burma och krävde att den oberoende FN-kommissionen får undersöka situationen i Rakhine. ​Under 2017 har UD arbetat med att ta fram Sveriges kommande femårsstrategi för utvecklingssamarbete i Myanmar och Svenska Freds har bidragit med vårt perspektiv i konsultationer om den nya strategin. I början av 2016 startade Svenska Freds ett projekt i Ukraina tillsammans med den ukrainska samarbetspartnern Institute for Peace and Common Ground. Under 2017 kunde Svenska Freds fortsätta arbetet med att stärka civilsamhällets möjlighet att bidra till att bygga hållbar fred i landet genom att skapa en hållbar säkerhetssituation och försoningsprocess i Ukraina. Soldater som återvänder hem från de väpnade striderna i östra Ukraina efter att ha deltagit i striderna är ofta traumatiserade och inte sällan har de med sig vapen hem, vilket påverkar omgivningen, familjen och det lokala samhället. Projektet har skapat plattformar för representanter för civilsamhällesorganisationer, veteranföreningar och olika myndigheter att mötas och samtala. Deltagarna har tillsammans gjort analyser av problemen och tagit fram rekommendationer för hur de kan lösas. Inom verksamhetsområdet Organisation och kommunikation har en hel del mål uppnåtts inom framför allt kommunikations- och insamlingsarbetet. 2017 var​ året då Svenska Freds tidigare ordförande Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år. Svenska Freds deltog i en rad aktiviteter för att uppmärksamma Per anders Anders Fogelström genom diskussioner om civilkurage och fredsrörelsens förmåga att genom tiderna skapa förändring. Svenska Freds nuvarande ordförande Agnes Hellström var också en av berättarrösterna i en stadsvandring i Per

23


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Fogelström genom diskussioner om civilkurage och fredsrörelsens förmåga att genom tiderna skapa förändring. Svenska Freds nuvarande ordförande Agnes Hellström var också en av berättarrösterna i en stadsvarndring i Per Anders Fogelströms fotspår. Den jemenitiska skribenten och bloggaren Afrah Nasser fick 2017-års Eldh-Ekblads fredspris för att hon fördjupar bilden av det underbevakade kriget i Jemen och lyfter fram människorna som drabbas av konflikten. Vi hade under 2017 som mål att bibehålla en stark medial närvaro i våra kärnfrågor, som en förutsättning för att effektivt kunna påverka och bidra till förändring. Tex var det vår tolkning av lagrådsremissen kring nytt regelverk för vapenexport som dominerade i media, både tack vare proaktivt arbete och för att det var naturligt för media att vända sig till oss. Vi har ökat vår mediala närvaro jämfört med 2016. Under året har Svenska Freds omnämnts eller intervjuats i traditionell media över 60 gånger, därutöver skrev TT om oss vid tre tillfällen vilket resulterade i ett stort antal publiceringar i diverse medier. Svenska Freds skickade sju pressmeddelanden och fick nio debattartiklar publicerade. Vår synlighet och antalet följare i sociala medier ökade. Vid årets slut hade vi cirka 12 000 följare på Facebook, 6000 på Twitter och närmare 1100 följare på Instagram. Vårt digitala nyhetsbrev gick ut nio gånger under 2016 och har omkring 11 000 prenumeranter, tidningen Pax, som utkom fyra gånger under året, har 4500 läsare digitalt plus 500 i tryckt format. Pax skickades elektroniskt till dem Svenska Freds har e-mailadress till, per post till dem som anmält detta, samt ett antal exemplar till lokalföreningar för att sprida vid utåtriktade evenemang och möten.

Viktiga beslut och förändringar i verksamheten 2017 fasade Svenska Freds ut ett mångårigt samarbete med en civilsamhällesorganisation i Ryssland. Planering, uppföljning och utvärdering Under 2015 påbörjade Svenska Freds ett internt förändringsarbete gällande verksamhetsplanering och uppföljning, en process som fortsatte under 2016 och 2017. Syftet är att förbättra styrningen och förtydliga kopplingarna mellan våra långsiktiga mål, delmål och aktiviteter. 2016 beslutade styrelsen om en ny verksamhetsplanerings- och rapporteringsprocess som inkluderade att kansliet tertialrapporterar till styrelsen kring verksamhetens resultat och hur målen uppfylls. Rapporteringen är också ett verktyg för ett systematiskt och gemensamt lärande. Vid upprättandet av årsredovisningen görs uppföljning och utvärdering av verksamheten som helhet. Nyckeltal och indikatorer för våra resultat inkluderar pressklipp, vilket genomslag vi får i media för våra budskap, hur stor spridning de får i sociala medier, i vilken omfattning vi lyckas engagera allmänheten i våra kampanjaktiviteter och vilket gehör vi får politiskt för de förslag vi driver. Vissa aspekter är lättare att mäta än andra och vissa saker behöver ses över ett längre tidsperspektiv, Svenska Freds arbete för ett demokratikriterium för svensk vapenexport är ett resultat av arbete som pågått under flera decennier och som varit högprioriterat under de senaste sju åren. Ett annat exempel på långsiktigt arbete är begreppet ”hållbar fred”som länge funnits med i Svenska Freds idéprogram som något Svenska Freds vill introducera i diskursen om fred och säkerhet. Nu används det i många politiska sammanhang bland annat i den senaste regeringsförklaringen. För de externt finansierade projekt som Svenska Freds bedriver finns i separata planer och strategier väl utvecklade indikatorer för uppföljning av projektens genomförande, mål och delmål och vi arbetar kontinuerligt med externa utvärderare. Styrelsen utvärderar också årligen sitt arbete. Organisations- och/eller personalförändringar Ekonomiansvarig samt insamlings- och kommunikationsansvarig avslutade sina anställningar på Svenska Freds under 2017. Tjänsten som insamlings- och kommunikationsansvarig var vakant mars-december 2017. Omfattningen på tjänsten som pressekreterare och redaktör för tidningen Pax utökades från 75% till 100%. 24


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Resultat och ställning Resultatutveckling och väsentliga avvikelser gentemot budget Svenska Freds startade 2012 en större satsning på medlemsvärvning genom Face to Face vilket genererade ett stort antal nya medlemmar. De följande åren låg fokus på att både upprätthålla ett högt medlemsantal och att öka gåvogivandet till organisationen, samt att bredda den bidragsfinansierade internationella projektverksamheten. Det medförde under flera års tid högre kostnader än vad som under samma period har korrelerat med intäkterna, vilket resulterade i ett återkommande negativt verksamhetsresultat. Föreningens egna kapital har möjliggjort dessa investeringar. För 2016 och 2017 genomfördes ett antal besparingsåtgärder efter inriktingsbeslut av styrelsen. Detta i kombination med att planerade insamlings- och kommunikationssatsningar skjöts på framtiden samt kongressbeslutet om ett tak på utbetalningar av stöd till lokalföreningarna, resulterade i ett positivt verksamhetsresultat både 2016 och 2017. 2017 var det framför allt lägre personalkostnader som utgjorde den största avvikelsen gentemot budget då tillsättningen av ny insamlingsansvarig sköts fram till efter årsskiftet. I och med att tjänsten som insamlingsansvarig var vakant under större delen av året utnyttjades heller inte hela budgeten för kommunikation och insamling. För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat och balansräkning, samt noter. Flerårsöversikt över verksamheten, resultat- och balansräkning Autogirodragningar medlemsavgifter och gåvor (tkr) Årtal

2013

2014

2015

2016

2017

Kronor (tkr)

2 758

3 115

3 011

2 840

2 674

Utveckling av intäktsslagen medlemsavgifter och gåvor i förhållande till insamlingskostnader (tkr) Årtal

2013

2014

2015

2016

2017

Medlemsavgifter Gåvor

1 461 2 151

1 588 2 246

1 427 2 389

1 321 2 505

1370 2179

Totalt

3 612

3 834

3 816

3 827

3549

- Insamlingskostnader

-2 037

-770

-838

-708

-844

Nettoinsamling

1 575

3 065

2 979

3 119

2704

1,8

5,0

4,6

5,4

4,2

I/K-tal insamling

Bidrag från andra organisationer och staten Årtal

2013

2014

2015

2016

2017

Bidrag andra organisationer

159

1540

153

0

Bidrag staten

5 356

5 655

11 416

11 661

11 325

Totalt

5 515

7 195

11 569

11 661

11 325

0

Resultatutveckling Årtal

2013

2014

2015

2016

2017

Verksamhetsresultat

-641

-420

-290

342

1081

Resultat efter finansiella poster

-645

276

71

307

1081

Balanserat resultat

-681

251

63

289

1068

25


lokalföreningarna, resulterade i ett positivt verksamhetsresultat både 2016 och 2017. 2017 var det framför allt lägre personalkostnader som utgjorde den största avvikelsen gentemot budget då tillsättningen av ny insamlingsansvarig sköts fram till efter årsskiftet. I och med att tjänsten som insamlingsansvarig var vakant under större av året utnyttjades heller inte hela budgeten för kommunikation och insamling. Svenska Freds-delen och Skiljedomsföreningen 802001-0602

För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat och balansräkning, samt noter. Flerårsöversikt över verksamheten, resultat- och balansräkning

Autogirodragningar medlemsavgifter och gåvor (tkr) Autogirodragningar medlemsavgifter och gåvor (tkr) Årtal 2013 Årtal 2013 2014 Kronor (tkr) 2 758 Kronor (tkr) 2 758 3 115

2014 3 115

2015 3 011

2015

2016 2016 3 011 2 840 2 840

2017 2017 2 674 2 674

Utveckling av av intäktsslagen intäktsslagen medlemsavgifter medlemsavgifter och och gåvor gåvor ii förhållande förhållande till till insamlingskostnader insamlingskostnader (tkr) (tkr) Utveckling Årtal Årtal Medlemsavgifter Medlemsavgifter Gåvor Gåvor

Totalt Totalt Insamlingskostnader -- Insamlingskostnader Nettoinsamling Nettoinsamling I/K-tal insamling insamling I/K-tal

2013 1 461

2013 2014 1 461 1 588

2014 2015 1 588 1 427

2 151

2 151 2 246

2 246 2 389

1 427 1 3211 321 2 389 2 5052 505

3 612

3 612 3 834

3 834 3 816

3 816 3 8273 827

3 5493549

-708 -708

-844-844

-2 037

-770

-770

-838

-838

2016 2016

20172017 1 3701370 2 1792179

1 576

1 575 3 065

3 065 2 979

2 979 3 1193 119

2 7042704

1,8

5,0

4,6

5,4 5,4

4,2 4,2

Bidrag från andra organisationer och staten Bidrag Årtal från andra organisationer och staten 2013 Årtal Bidrag andra organisationer 159 Bidrag Bidrag andra statenorganisationer 5 356

Bidrag Totalt staten

-2 037

2015

1,8

2014 2013 1 540 159 5 655

5 515 5 356

Totalt

7 195

5 515

5,0

2015 2014 153 154011 416

4,6

2016

2015

0 15311 661

2016

2017 2017 0

011 325

0

5 65511 569

11 41611 661

11 66111 32511 325

7 195

11 569

11 661

11 325

Resultatutveckling

Svenska Resultatutveckling Årtal Freds- och Skiljedomsföreningen

2013

802001-0602 Årtal Verksamhetsresultat

2014

-641

2013

Resultat efter finansiella poster Verksamhetsresultat

-645

Balanserat resultat Resultat efter finansiella poster

-681

Balanserat resultat Eget kapital

2015

-420

2014

-641

276

-645

251

-681

2016

2017

-290

2015

342 2016

1 081 2017

-420

71

-290

307 342

1 081 1081

276

63

71

289 307

1 068 1081

63

289

1068

251

Årtalkapital Eget Ändamålsbestämda medel Årtal

2013

2014

2015

4 922

2013 4 941

2014 4 944

Balanserat kapital medel Ändamålsbestämda

-1 432

4 922-1 181

4 941-1 071

2015 4 960 2016 4 944 -829 4 960

-1 432

-1 181

-1 071

Balanserat kapital

2016

2017

-829

5 001 2017 239 5001

239

Större gåvor inkl testamenten Bland större gåvor under året fanns en gåva på 100 000 kr. Finansiella instrument Svenska Freds har det egna kapitalet placerat i KPA-räntefond, som bedöms uppfylla den av centralstyrelsen antagna Placerings- och investeringspolicyn, antagen 2014-09-21. Gåvor, testamenten och liknande i form av aktier och andra placeringsformer som inte överensstämmer med Placerings- och investeringspolicyn, skall avyttras omedelbart för att i stället omplaceras i av centralstyrelsen beslutade alternativa placeringar. Medlemmar och engagemangsformer Svenska Freds hade vid 2017 års slut 7121 medlemmar. Med sin medlemsavgift (240 kr/år) bidrar medlemmarna till att stötta det opinionsbildande påverkansarbetet samt arbetet med att stärka 26civilsamhällesorganisationer runt om i världen. Vi återrapporterar och berättar kontinuerligt om vårt arbete genom vår egen hemsida och blogg, sociala medier, vårt nyhetsbrev och vår egen digitala tidning Pax.


Finansiella instrument

2017

SvenskaFredsFredsoch harSkiljedomsföreningen det egna kapitalet placerat i KPA-räntefond, som bedöms uppfylla den av centralstyrelsen Svenska antagna Placerings- och investeringspolicyn, antagen 2014-09-21. 802001-0602

Gåvor, testamenten och liknande i form av aktier och andra placeringsformer som inte överensstämmer med Placerings- och investeringspolicyn, skall avyttras omedelbart för att i stället omplaceras i av centralstyrelsen beslutade alternativa placeringar. Medlemmar och engagemangsformer Svenska Freds hade vid 2017 års slut 7121 medlemmar. Med sin medlemsavgift (240 kr/år) bidrar medlemmarna till att stötta det opinionsbildande påverkansarbetet samt arbetet med att stärka civilsamhällesorganisationer runt om i världen. Vi återrapporterar och berättar kontinuerligt om vårt arbete genom vår egen hemsida och blogg, sociala medier, vårt nyhetsbrev och vår egen digitala tidning Pax. Medlemmarna erbjuds också att delta i medlemsaktiviteter som kongress och inspirationsmöten. Lokalföreningsanslutna medlemmar får utskick och erbjudande om att delta i lokala aktiviteter som varierar beroende på lokalförening.

Privatpersoner kan också välja att vara Fadder mot vapenexport och minor från 50 kr och uppåt vilket innebär ett öronmärkt månadsgivande till Svenska Freds arbete mot vapenexport. Vid årsskiftet hade Svenska Freds 200 stycken faddrar mot vapenexport och minor. Som Fadder för Fred kan privatpersoner, utan att vara medlemmar, med valfritt belopp vara månadsgivare och stötta hela Svenska Freds arbete. Vid årets slut var antalet Faddrar för Fred 340 stycken, en liten uppgång jämfört med 2015 och 2016. De senaste åren har inga särskilda kampanjer för att rekrytera Faddrar för Fred genomförts. En annan stödform är att för 60 kr/år som Påtryckare för Fred skicka två vykort två-fyra gånger om året till politiker och andra beslutsfattare. Ett med ris och ett med ros. Vid årsskiftet hade Svenska Freds 309 Påtryckare för Fred en uppgång på 74 personer. Svenska Freds lokalföreningar Svenska Freds hade under året åtta aktiva lokalföreningar i Göteborg, Lund/Malmö, Nässjö, Stockholm, Tyresö (TUFF), Ulricehamn, Växjö och Örebro. Det lokala engagemanget är viktigt för att stärka vår legitimitet, sprida kunskap om våra frågor, påverka, förändra och utveckla verksamheten. Det tillför även kunskap, idéer och erfarenhet till riksorganisationen. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

De medel som samlas in av lokalföreningarna tillfaller dem. Lokalföreningarna kan besluta att dessa medel ska 802001-0602 tillfalla riksorganisationen i form av antingen en gåva, en ändamålsbestämd gåva eller ett bidrag. Riksorganisationen stöder lokalföreningarna ekonomiskt genom att en del av medlemsavgifterna och gåvor inkomna specifikt inom områden som har en aktiv förening, utbetalas för att stödja ett aktivt lokalt fredsarbete. För att utbetalning till lokalförening ska kunna ske måste lokalföreningen ha skickat in årsmötesprotokoll och räkenskaper för det gångna året till riksorganisationen samt ha en aktiv styrelse. Likaså måste lokalföreningarna följa riksorganisationens idé- och handlingsprogram, stadgar, andra styrdokument och riktlinjer. Volontära insatser Utöver det ideella arbetet i lokalföreningarna har Svenska Freds under året haft ett antal personer som i olika utsträckning arbetat volontärt med olika uppdrag. Centralstyrelsen arbetar ideellt med undantag för ordföranden. Ledamöter från styrelsen har utöver sitt formella styrelseuppdrag bidragit till verksamheten bland annat genom att delta i interna arbetsgrupper och på internationella resor. Inom verksamhetsområdet nedrustning hade Svenska Freds under 2017 tre praktikanter. Utbildning Svenska Freds utbildningsverksamhet bestod under 2017 av seminarier och föreläsningar som organisationen regelbundet får förfrågningar om att hålla i skolor, lokalföreningar, för andra organisationer, ungdomsförbud och nätverk samt för beslutsfattare och andra makthavare. Svenska Freds genomförde under året också 16 boksamtal på olika orter kring vår bok “Den svenska vapenexporten”.

Hållbarhetsupplysningar Arbetsmiljöarbete Grunden för ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete lades 2014 genom att Svenska Freds styrelse introducerade en årlig medarbetarundersökning. 2015 infördes ett friskvårdsbidrag utöver den friskvårdstimme

27


Svenska Freds utbildningsverksamhet bestod under 2017 av seminarier och föreläsningar som organisationen regelbundet får förfrågningar om att hålla i skolor, lokalföreningar, för andra organisationer, ungdomsförbud och nätverk samt för beslutsfattare och andra makthavare. Svenska Freds genomförde under året också 16 boksamtal på olika orter kring vår bok “Den svenska vapenexporten”. Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen 802001-0602

Hållbarhetsupplysningar Arbetsmiljöarbete Grunden för ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete lades 2014 genom att Svenska Freds styrelse introducerade en årlig medarbetarundersökning. 2015 infördes ett friskvårdsbidrag utöver den friskvårdstimme alla anställda på Svenska Freds har rätt till. En ny personalhandbok antogs under 2017 för att tydliggöra arbetsvillkor och förbättra arbetshälsan. Svenska Freds är anslutet till Arbetsgivaralliansen och följer dess kollektivavtal för ideella och idéburna organisationer. Kompetensutveckling uppmuntras aktivt och sker framför allt genom seminarier och utbildningsinsatser som finns att tillgå i organisationens nätverk, via medlemskap i andra organisationer och via myndigheter som Sida och FBA. Årliga löne- och medarbetarsamtal genomförs och följs upp av generalsekreteraren med övrig anställd personal. Vice ordförandena har motsvarande samtal med generalsekreteraren och ett medarbetarsamtal med ordföranden. Jämställdhets- och mångfaldsarbete Svenska Freds arbetar för jämställdhet och mångfald vid rekrytering av såväl anställd personal som förtroendevalda, medlemmar och andra som aktivt deltar i vår verksamhet och våra aktiviteter. Med mångfald menas en bred representation gällande bland annat kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och trosuppfattning. Inga former av diskriminering eller trakasserier accepteras och detta finns nedtecknat i Svenska Freds uppförandekod. Vi har en relativt jämn könsfördelning i vår medlemsbas där ca 54 procent identifierar sig som kvinnor och 46 procent som män. Styrelsen som valdes vid kongressen 2016 utgjordes av sex kvinnor (varav två suppleanter) och fyra män (varav en suppleant). Miljöarbete Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Svenska Freds strävan är att minimera miljöpåverkan och vara en klimatmedveten organisation. Som Svenska Freds ska vi föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheten. Miljöanspekten ska vägas in i alla sammanhang till exempel vid resor, val av livsmedel, leverantörer och inköp av utrustning. Riktlinjer för detta finns formulerat i organisationens personalpolicy och uppförandekod. Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande. Huvudregeln vid resor inom Sverige är att i största möjliga utsträckning åka kollektivt med tåg eller buss. Vid inköp ska om möjligt det alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter väljas. På arrangemang som Svenska Freds anordnar är vegetarisk mat norm.

Framtida utveckling Svenska Freds behöver fortsätta arbetet med att bredda våra finansieringskällor för att säkra föreningens långsiktiga ekonomiska hållbarhet och minska dess sårbarhet. Det innebär att vi gör en ny satsning på insamlingsarbetet gentemot privatpersoner. Svenska Freds medlemmar och givare utgör en viktig bas för verksamheten och kommer fortsatt att prioriteras högt. Vi vill fortsätta vara en relevant och inkluderande fredsrörelse som förändras med vår omvärld. Svenska Freds har som ambition att utveckla engagemangsformerna inom föreningen och att i större utsträckning nå nya målgrupper, såsom exempelvis unga och personer med egna upplevelser från krig och konflikt.

Förvaltning Svenska Freds håller kongress vartannat år och åren mellan kongresserna kan inspirationsmöten hållas för föreningens medlemmar. Vid kongressen 2016 valdes sju ledamöter inklusive ordförande samt tre suppleanter till centralstyrelsen, för en 28 period av två år.


2017

Förvaltning

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Svenska Freds håller kongress vartannat år och åren mellan kongresserna kan inspirationsmöten hållas för föreningens medlemmar.

Vid kongressen 2016 valdes sju ledamöter inklusive ordförande samt tre suppleanter till centralstyrelsen, för en period av två år. Presidiet, motsvarande en ledningsgrupp, består av ordförande och de två vice ordförandena samt generalsekreteraren och är högsta beslutande instans mellan föreningens centralstyrelsemöten. Under 2017 hölls sammanlagt sex stycken styrelsemöten. Närvaron och därmed beslutsmässigheten har under året varit god. Styrelsens sammansättning 2016-2018 och närvaro på styrelsemöten 2017: Namn

Funktion

Född

Utbildning

Sysselsättning

Medlem sedan

Vald för perioden

Närvaro 2017

Agnes Hellström

Ordförande

1979

Kandidatexamen journalistik

Ordförande för Svenska Freds, författare och journalist

2003

2016 – 2018 (nyvald)

6/6

Amanda Sundberg

Vice ordförande

1985

Master demografi och utveckling, kandidatexamen statsvetenskap och internationella Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen relationer

Marknads- och omvärldsanalytiker på 1177 Vårdguiden (SLL)

2010

2016 – 2018 (omvald)

6/6

802001-0602

Mikael Botnen Diamant

Vice ordförande

1975

Fil kand statsvetenskap

Frilanskonsult och projektledare bla för "Sida Alumni"

2014

2016 – 2018 (omvald)

5/6

Rolf Lindahl

Ledamot

1970

Internationella relationer, konfliktlösning och fredsarbete

Kampanjledare, Greenpeace

1997

2016 – 2018 (omvald)

5/6

Liber Rodriguez Florez

Ledamot

1974

Civilingenjör teknisk fysik

Service and Object Manager, PostNord AB

2010

2016 – 2018 (omvald)

5/6

Therese Leijon

Ledamot

1985

Statsvetenskap

Enhetschef Social delaktighet Röda Korset

2016

2016 – 2018 (omvald)

5/6

Sara Farhoudi

Ledamot

1986

Master mellanösternkunskap och internationella relationer, Fil kand journalistik och statsvetenskap

Kommunikationsstrateg

2004

2016 – 2018 (nyvald)

Adam Reuterskiöld

Suppleant

1972

Magister i ekonomi

Copywriter Åkestam Holst

2002

2016 – 2018 (omvald)

2/6

Kajsa Johansson

Suppleant

1979

Civilingenjörsexamen universitetsexamen utveckling och internationellt samarbete

Doktorand

2002

2016 – 2018 (nyvald)

4/6

Sofia Hultqvist

Suppleant

1983

Högskoleexamen journalistik

Projektledare Fojo Media Institute

2002

2016 – 2018 (nyvald)

6/6

Samtliga styrelseledamöter utom ordföranden arbetar oarvoderat. Ordföranden arvoderas till 80% med ett arvode på 30 000 kr/månad baserat på en heltidsarvodering. Generalsekreterarens lön uppgick till 38 500

5/6

29


utveckling och internationellt samarbete Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Sofia Suppleant 1983 Högskoleexamen 802001-0602

Hultqvist

journalistik

Projektledare Fojo Media Institute

2002

2016 – 2018 (nyvald)

Samtliga styrelseledamöter utom ordföranden arbetar oarvoderat. Ordföranden arvoderas till 80% med ett arvode på 30 000 kr/månad baserat på en heltidsarvodering. Generalsekreterarens lön uppgick till 38 500 kr/månad efter 2017 års lönerevidering. Kongressen 2016 valde ​Sara Olsson, Anna Widmark och Anna Ek till ordinarie ledamöter i Svenska Freds valberedning, samt Eva Hakami och Andreas Ribbefjord​ till suppleanter. Kongressen valde även, för en period av två år, auktoriserad revisor Anders Slättås och som suppleant auktoriserad revisor Jenny Kindvall, båda från J A Revision samt som föreningsrevisor Anders da Silva och som föreningsrevisorsuppleant Hanna Mattsson. Svenska Freds har ett kansli med anställd personal som leds av generalsekreteraren och där ordföranden deltar i den dagliga verksamheten. All personal inklusive projektledarna har kontoret i Stockholm som huvudsakligt tjänstgöringsställe. Tillsvidareanställd personal: Generalsekreterare (100%) Nedrustningsansvarig (100%) Pressekreterare och redaktör hemsidan och tidningen Pax (100%) Ekonomiansvarig (100%) Kommunikationsoch insamlingsansvarig (100%) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Projektanställd eller vikarierande personal: Projektledare Burma (100%) – t.o.m 2018-06-30 Projektassistent Burma (37%) Projektledare Ukraina (20%) Ekonomiassistent (90%) Vikarierande nedrustningsansvarig (17%)

Övrig information Svenska Freds innehar fyra 90-konton: 901-0851 (huvudkonto, Bankgirot), 900-4193 (huvudkonto, Bankgirot), 90 10 85-1 (underkonto, Plusgiro) och 90 04 19-3 (underkonto, Plusgiro). Svenska Freds hemsida ​www.svenskafreds.se​ uppdateras löpande för att beskriva verksamheten. Svenska Freds är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). På hemsidan finns också Fredstidningen Pax att läsa samt information om tidigare böcker och skrifter utgivna av Pax Förlag Sverige AB. Svenska Freds utser en ledamot till insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna. Ledamoten representerar dock inte Svenska Freds.

Resultaträkning (Belopp i tkr)

30Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter

Not

2016 1 321

2015 1 427

6/6


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Resultaträkning (Belopp i tkr)

Verksamhetsintäkter

Not

2017

2016

1 370 2 179 11 325 0 234

1 321 2 505 11 661 0 65

15 108

15 553

Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader

-12 775 -844 -407

-13 664 -708 -839

Summa verksamhetskostnader

-14 027

-15 211

1 081

342

5

0

-37

6

0 -1

2 0

-1

-35

Resultat efter finansiella poster

1 081

307

Årets resultat

1 081

307

1 081

307

0

0

-13

-18

1 068

289

Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Nettoomsättning Övriga intäkter

2,7 2

Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader

3,4

Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella investeringar

Förändring av ändamålsbestämda medel Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Ändamålsbestämning av medel Kvarstående belopp för året/balanserat resultat

31


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Balansräkning Not

2017-12-31

2016-12-31

8

76

142

76

142

18 5

68 12

23

80

425 0

425 0

425

425

524

648

0 0

0 0

0

0

61 2 958 152

14 1 595 97

3 171 7 774

1 706 7 805

Summa omsättningstillgångar

10 945

9 511

Summa tillgångar

11 469

10 159

2017/12/31

2016/12/31

5 001 239

4 960 -829

5 240

4 132

32

93

32

93

79 4 841 15 1 262

92 4 488 16 1 338

6 197

5 934

11 469

10 159

(Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för programvara

Matriella anläggningstillgångar Inventarier Nedlagda utgifter på annans fastighet

9 9

Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

10 11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Handelsvaror Förskott till leverantör

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kassa och bank

(Belopp i tkr)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel, ändamålet A - J Balanserat kapital

Långfristiga skulder

13

Övriga skulder

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

32

14 15


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Förändring av eget kapital A

Ingående balans Ändamålsbestämt av givare Ändamålsbestämt av styrelsen Ändamålsbestämt av årsstämman Utnyttjande Årets resultat Utgånde balans

B

C

D

E

F

G

H

I

J

147 144

391

40 722

61 639

556 649

180 626

25 000

31 000

0

0

0

1 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 410

0

0

0

0

0

0

0

28 010

0

-5 120

0

-1 200

0

0

0

696

2

194

311

2 728

142 720

393

39 716

63 699

559 377

Ändamålsbestämda medel A: Ändamålsbestämda medel B: Ändamålsbestämda medel C: Ändamålsbestämda medel D: Ändamålsbestämda medel E: Ändamålsbestämda medel F: Ändamålsbestämda medel G:

Ändamålsbestämda medel H: Ändamålsbestämda medel I: Ändamålsbestämda medel J:

Balanserat kapital

40 000 3 877 101

Totalt eget kapital

-828 687

4 131 584

0

0

1 750

0

0

0

12 410

0

0

0

0

28 010

0

0

0

0

0

-6 320

1 083

0

0

0

0

1 067 996

1 073 009

222 129

25 000

31 000

40 000 3 877 101

239 309

5 240 443

Makarna Nils och Signe Eldh-Ekblads fredspris, att årligen delas ut. Holger Erikssons fond och fredspris, att årligen uppmärksamma föreningsmedlemmar som i många år verkat för Svenska Freds i stiftarens anda. Carl Lindhagens Jubileumsfond, vart fjärde år utdelas stipendier till fredsintresserade ungdomar för deltagande i internationella kurser med mera utomlands. Börjes Fredsfond, att uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdommar, som ämnar göra eller gjort utomordentliga insatser för freden. Fredsfonden, syftet är att stödja forskning och arbete för att föregripa och förebygga väpnade konflikter. Kampfonden för frigörelse från militarism, kan användas för stöd till bl a vapenvägrare och till utåtriktat fredsarbete inom Svenska Freds. Fond till minne av Holger Eriksson och Fredsmonumentet, att användas till restaurering av Fredsmonumentet i Morokullen eller till annan verksamhet inom Svenska Freds som har koppling till Fredsmonumentet och Fredsplatsen. Nanny Johanssons fond, användas för ordnande av fredsmöten och föredrag med mera och går direkt till Svenska Freds varje år. Petterssonska Donationsfonden och E A Lindbloms fond, dessas avkastning ska användas till föreningens verksamhet utan några särskilda föreskrifter. Arvsfonden till Minne av Harry Johansson, makarna Johansson, Maja Hellgren, Henning Johansson och Ivan Martin, avkastningen ska användas i föreningens verksamhet.

33


NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. Verksamhetsintäkter värderas, om inget annat anges, till verklig värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen och redovisas vid inbetalning från medlem och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. Gåvor avser främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Bidrag betecknar medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan, där det finns vissa villkor som föreningen måste uppfylla och där det finns återbetalningsskyldighet till motparten om villkoren inte uppfylls. Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader för t. ex administration redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Övriga intäkter avser intäkter som inte är primära för organisationen, som t.ex föreläsningsarvoden. Ändamålskostnader anses vara samtliga kostnader förknippade med verksamhetsområdena Fredsbyggande, Nedrustning samt Kommunikation och organisation. Insamlingskostnader är alla sådana som direkt eller indirekt kan förknippas med skäliga och verkliga fundraisingkostnader. Administrativa kostnader är alla sådana kostnader som inte skäligen kan fördelas ut på huvudverksamhetensområdena eller påföras insamlings-/fundraisingsverksamheten, utan torde vara nettokostnaden för den fasta administrationen. Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden. Ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Pensionsavgifterna redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas in. I balansräkningen värderas tillgångar, skulder och avsättningar till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Materiella och immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan (och nedskrivningar). För immateriella tillgångar är avskrivningstiden 5 år och för materiella tillgångar 4 år. Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transaktionsavgifter. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

34


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 2 Insamlade medel (Belopp i tkr)

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2017

2016

Insamlade medel Allmänheten Företag Andra organisationer Summa gåvor som redovisats i resultaträkningen

2 115 64 0 2 179

2 410 78 17 2 505

Bidrag som redovisats som intäkt

2017

2016

0 0

0 0

9 458 1 868 11 325

10 138 1 523 11 661

11 325

11 661

2017 2 179 11 325 13 504

2016 2 505 11 661 14 167

Insamlade medel Andra organisationer Summa insamlade medel Offentliga bidrag Sida Folke Bernadotteakademin Summa offentliga bidrag

Summa bidrag som redovisats som intäkt

Totala insamlade medel består av följande: Gåvor som har redovisats i resultaträkningen Bidrag som redovisats som intäkt Summa insamlade medel

35


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen Medelantalet anställda Sverige Totalt

2017 Antal anställda Varav män

8 8

1 1

Könsfördelning bland styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare 2017 Varav män Antal på balansdagen Styrelse ledamöter Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare

2016 Antal anställda Varav män

8 8

3 3

2016 Varav män Antal på balansdagen

7

3

7

3

1

0

1

0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse och generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar

2017

2016

762 2 177 2 939

836 2 640 3 476

Sociala kostnader

1 172

1 402

(191)

(252)

4 111

4 878

(Belopp i tkr)

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) Summa löner, ersättningar och sociala kostnader Av pensionskostnaderna avser 39 tkr (52 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare.

Avtal om avgångsvederlag Varken någon i styrelsen, generalsekreteraren eller annan anställd har avtal om avgångsvederlag. Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående Finns ej några sådana. Löner och andra ersättningar fördelade per land Den verksamhet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bedriver i projektform i andra länder sker i samverkan med samarbetsorganisationer och dessas personal.

36


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 4 Leasing Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen leasar kontorslokalen på Polhemsgatan 4 i Stockholm. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019 och är möjligt att förlänga tvåårsvis i taget. Lokalen hyrs inkluderar uppvärmning och vatten. Det står föreningen att sköta renoveringsbehov och underhåll av lokalen. Med Citedo har organisationen under 2015 tecknat leasingavtal för två arbetsstationer och en skrivare. Dessa två avtal löper med 36 respektive 48 mån. Uppsägning av avtalen kan ske tre månader innan avtalenstidens slut.

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Återföringar av nedskrivningar Summa

2017 0,0053 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

2016 0,0050 * 0,00 -36,66 0,00 0,00 -36,66

2017 0,00 -0,02 -0,63 0,00 0,00 -0,65

2016 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92

2017 0 100 100

2016 88 0 88

* Avser SAAB B 1 st.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Återföringar av nedskrivningar Summa

Not 7 Exeptionella intäkter och kostnader Gåva frän avgående Ordförande Anonym gåva Summa

37


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 8

(Belopp i tkr)

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara

2017 333 0

2016 310 23

333

333

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

-191 -67

-124 -67

Utgående ackumulerade avskrivningar

-257

-191

76

142

2017 234 6 -22

2016 257 0 -22

219

234

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-184 19 -41

-154 21 -52

Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar

-206

-184

12

50

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning och utrangeringar

41 4 0

41 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

45

41

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

-29 -11

-19 -10

Utgående ackumulerade avskrivningar

-40

-29

5

12

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning och utrangeringar

120 0 -17

138 2 -20

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

103

120

-103 16 -11

-90 16 -29

-98

-103

6

18

99

222

Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 9

(Belopp i tkr)

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Installationer

(Belopp i tkr)

Utgående redovisat värde

Datorer

(Belopp i tkr)

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Utgående totalt värde anläggningstillgångar 38


2017

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav (Belopp i tkr)

Ingående anskaffningsvärde Förvärv Försäljningar Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Återföringar av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Specifikation av värdepapper, antal aktier SAAB, 1 st Summa

Redovisat värde

2017 425 0 0 425

2016 2 122 425 -2 122 425

0 0 0 0

0 0 0 0

425

425

0,19 0,19

Redovisat värde

0,19 0,19

Not 11 Andra långfristiga fordringar (Belopp i tkr)

Ingående anskaffningsvärde Tillkommande fordringar Amorteringar, avgående fordringar Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(Belopp i tkr)

Förutbetalda hyror Handelsbanken Citedo Larmatic Posten (portomaskin) Space2U Forum Syd Telia Celander Kommed AB Com Hem AB SMS gåvor juli-december Författarcentrum Öst Folk och Försvar Fora Riksbanken Övriga poster Summa

2017 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

0

0

2017 74 1 10 3 3 1 8 6 0 10 1 1 0 7 2 25 0

2016 72 0 10 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152

97

39


Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 802001-0602

Not 13 Långfristiga skulder

Av långfristiga skulder förfaller inga till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

(Belopp i tkr)

I posten ingår skulder avseende offentliga bidrag (Sida och andra myndigheter) med 4.841 tkr. De villkor som inte är uppfyllda avseende erhållna offentliga bidrag avser framför allt: 2017 Folke Bernadotteakademin 34 Sida: 4 807 Summa

2016 79 4 409

4 841

4 488

2017 0 505 73

2016 0 619 82

0 597 12 54 21 1 262

8 529 18 66 16 1 338

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster: Beräknad resterande löneskatt 2016/2017 Övriga interimsskulder Medlemsavgifter avseende nästföljande år Personalens källskatt Skulder till personal Summa

Not 16 Ställda säkerheter Bankgaranti (Handelsbanken) på 132 000 kr utställd till Brf Bigarråträdet 2 (hyresvärd), avseende Svenska Freds kontor på Polhemsgatan 4 i Stockholm.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Svenska Freds har även för 2018 inom ramen för Fredsmiljonen beviljats ett större verksamhetsbidrag av Folke Bernadotteakademin samt ett projektbidrag inom anslaget projektbidrag Sverige.

40


2017

41


42


43


44


45


46

Profile for Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

Årsberättelse2017  

Årsberättelse2017